Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 15
Kreativitet skal læres
Pædagoger er gode til at få børns kreative udtryk frem. Men de har en tendens til at henvise det kreative til særlige projekter. Da kreativitet er noget, der skal læres og udvikles, opfordrer forsker Lene Tanggaard til, at kreativitet gennemsyrer hele dagligdagen.
Af: Vibeke Bye Jensen
Pædagoger kan det der med kreativitet. De har evner til og indsigt i at møde børn, hvor børn er, og lege med dem. De er gode til at dyrke børns forskellige måder at udtrykke sig på og være skabende med materialer og med naturen. Det er en del af deres fag at fremme børns evne til at udtrykke sig skabende, og det er det, kreativitet handler om.
For kreativitet er ikke en evne, man er født med. Kreativitet skal læres og udvikles, og her er pædagoger helt centrale, mener Lene Tanggaard, forsker og professor ved Aalborg Universitet.
Men hun mener, at pædagoger kan blive mere opmærksomme på, hvad det handler om.
"Kreativitet skal ses som noget dagligt, ikke noget vi henviser til ved særlige lejligheder. Mange pæda­goger har sagt til mig, at de ofte tænker kreativitet som et særligt projekt, de sætter i gang. Men de skal være mere opmærksomme på, hvad børnene selv udtrykker og interesserer sig for og så gribe det til at være kreative med. Den måde at arbejde med kreativitet kan udvikles mere i den pædagogiske praksis, for der er lidt for meget projekttænkning," siger hun.
Bliver kreativitet til noget, som er vanskeligt og abstrakt, og henvises den til fine planer med mange ord, smider man pædagogprofessionens kreative engagement og styrke ud med badevandet, mener Lene Tanggaard.
"Pædagoger skal så vidt muligt ikke anstrenge sig for at finde på noget nyt for at være kreative, men de skal se på deres daglige praksis. Opdage, at man måske i institutionen har gode erfaringer med at arbejde med børnene på den ene eller anden måde. Det er i forbindelse med de aktiviteter, man allerede har i gang, at man skal lægge ekstra meget vægt på at følge op på børnenes trang til at lege og undersøge. Det handler om at gribe det, børnene kommer med, også selvom man måske i første omgang kan synes, at det er for banalt," siger hun.

Det medfødte skal udvikles. Langt de fleste vil svare, at børn er kreative, når de tegner. Men det er kun et lille skridt ud af tusind mod at blive kreativ for alvor, mener Lene Tanggaard.
"Det er her læring kommer ind. Den naturlige, medfødte trang, som alle børn har til at udforske deres omverden og eksperimentere, skal kultiveres og forfines. Til det har børn brug for træning, og opmærksomhed fra voksne, der opmuntrer dem til at fortsætte de eksperimenter, de har gang i. Og så har børnene brug for at få tilført noget udefra, som at læse om et emne, søge på nettet eller tage på tur for at undersøge et eller andet. Det er pædagogernes opgave at give mulighed for en vekselvirkning af det, man kan kalde dispositioner hos børnene til at udtrykke sig på forskellig vis, og så er miljøet også vigtigt for at møde disse dispositioner," siger hun.
Lene Tanggaard mener ikke, at der findes et kreativt DNA, som nogle har, og andre ikke har.
"Men det er klart, at børn kan møde mere eller mindre gode miljøer i forhold til at fremme deres kompetencer. Vi kan lægge kompetencer død, hvis vi ikke stimulerer, møder og er opmærksomme på dem," siger hun.

Stimuler trangen til at udforske. Derfor er opmærksomheden på børnenes interesser helt centrale. Kreativitet handler ifølge Lene Tanggaard om at sætte verden sammen på nye måder og at sætte ting sammen på måder, hvor man måske normalt vil sige, at det kan man ikke.
"Børn er dygtige til at sætte sig ud over det, man ikke kan, og bare gøre det. Det må vi for alt i verden ikke ødelægge. Her spiller daginstitutionerne en stor rolle, for pædagogerne kan netop have den daglige opmærksomhed på børnenes interesser og behov for at udforske," siger hun.
Pædagoger skal have tid til at møde børnene, der hvor de er, og ikke have alt for mange projekter i gang med alt muligt. Lene Tanggaard ved godt, at det kan være svært med de for tiden så svækkede arbejdsbetingelser.
"At der bliver flere børn om færre pædagoger vanskeliggør opgaven med at udvikle kreativitet. Skal pædagoger fremme børns kreativitet, skal de hele tiden være i øjenhøjde med børnene. De skal vide, hvor børnene er, og hvad de er interesserede i, og sætte ind på de rette tidspunkter. Børns udtryk og evne til at engagere sig og skabe skal mødes af voksne, der er i stand til at bringe barnet videre. Der spiller pædagogerne en ekstrem stor rolle. Vi må håbe, at skolen følger op, for så vil vi komme et skridt videre med for alvor at blive kreative," siger hun.