Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: trivsel*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Børn er naturligt æstetisk til stede i verden. Deres sanseerfaringer danner grundlag for al deres læring og selvforståelse, mener pædagog Alice Kjær. Hun har skrevet en ny bog om æstetisk praksis og læreprocesser i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 20
Birgitte Vind er pædagog og politiker i Vejle Kommune. Hun og to andre kommunalpolitikere vil have hovedrengøringen i daginstitutioner tilbage. Hun synes ikke, at udlicitering af rengøring i dagtilbud er en god idé.
År: 2017 Nr.: 19
Institutioner i Nyborg har fået en million kroner årligt til kvalitetsløft, men skal pengene gå til bedre normeringer eller til den rengøring, der er skåret i? Det dilemma vil de gerne være fri for.
År: 2017 Nr.: 19
Børnene gik og holdt sig, fordi toiletterne var ulækre. I modsætning til mange andre steder gøres der nu mere rent her. Eleverne kvitterer ved at hjælpe med at holde toiletterne pæne. Rapport fra Måløvhøj Skoles Østerhøj-afdeling.
År: 2017 Nr.: 19
Det et blevet meget sværere for alvorligt syge pædagoger at få førtidspension. De piskes rundt i det ene ressourceforløb efter det andet i jagten på den mindste rest arbejdsevne. Nu skal reformen ses efter i sømmene. Og det er hårdt tiltrængt, mener BUPL.
År: 2017 Nr.: 18
Børnehuset Prinsen i Viborg har udviklet et nyt design for de fysiske rammer, og processen var en kreativ oplevelse. Alle bød ind og var med til at påvirke den endelige model for lege- og læringsrum.
År: 2017 Nr.: 18
Når klubpædagoger og lærere samarbejder, kan de i fællesskab vende skoletræthed til aktiv deltagelse blandt børn, der er på ’kanten af skolen’. Det viser ny forskning. Men forskerne er ikke enige om, hvor meget skolen og fritiden skal blandes sammen.
År: 2017 Nr.: 18
Anette Boye Koch skal undersøge, hvordan pædagogerne kan nuancere arbejdet med børneperspektiver i evalueringer. Måske kan forvaltningerne lære noget af pædagogerne?
År: 2017 Nr.: 18
På Skårup Skole på Fyn har et projekt med pædagogers voksenstyrede leg i indskolingens frikvarter givet trygge, glade elever, der frit kan gå til og fra og alligevel føle sig velkomne i legepatruljens aktiviteter. Og alle kan være med og føle sig inkluderet.
År: 2017 Nr.: 17
År: 2017 Nr.: 16
Kommunalpolitikernes ambitioner varierer voldsomt, når det handler om andelen af pædagoger i dagtilbud. I Hørsholm bevilger man penge ud fra, at kun lidt flere end halvdelen skal være uddannede. I Sønderborg vil politikerne have 80 procent uddannede pædagoger.
År: 2017 Nr.: 15
Det har stor betydning for børnenes trivsel, skoleparathed og evne til konfliktløsning, at de bliver mødt af uddannet personale i dagtilbud. Det fortæller seniorforsker Mogens Christoffersen, som har fulgt den internationale forskning på området.
År: 2017 Nr.: 15
Mange pædagoger vil gerne tale om sårbare emner med børnene, men de ved ofte ikke, hvordan de skal håndtere det. Spørg, og hold øje med barnet, lyder det fra bogaktuelle Anja Marschall.
År: 2017 Nr.: 15
En skilsmisseplan sikrer ikke, at skilsmisser håndteres rigtigt. Det gør institutionens grundkultur, lyder det fra pædagog Trine Boel Nielsen.
År: 2017 Nr.: 15
En snak over spisebordet med børn er ikke det samme som at interviewe dem. Interviewet kan bruges af pædagoger, der vil dybere ind i barnets livsverden, lyder det fra bogaktuelle Jan Kampmann.
År: 2017 Nr.: 15
Pædagoger gør en positiv forskel for børnene. Det mener 9 ud af 10 forældre, viser ny undersøgelse. Pædagogerne er lidt forud på point, siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre.
År: 2017 Nr.: 14
Fritidsinstitutionerne har det svært. Derfor vil BUPL snart lancere et fritidsudspil, der skal sætte vigtigheden af gode fritidsinstitutioner tilbage på dagsordenen, siger BUPL’s formand, Elisa Bergmann.
År: 2017 Nr.: 14
Sensommeren er højsæson for skilsmisser, når familien vender hjem til hverdagen, og far og mor har fået nok af hinanden. Når forældrene skal skilles, går det ofte ud over børnenes trivsel. Og her har pædagoger en vigtig rolle som barnets støtte og talerør, mener John Halse.
År: 2017 Nr.: 14
For børn i vuggestuen Corneliusmindevej fortsætter de pædagogiske aktiviteter hjemme i stuen sammen med forældrene. Forældresamarbejdet om børnenes læring og udvikling skaber sammenhæng i børnenes og liv og respekt for pædagogernes faglighed.
År: 2017 Nr.: 14
Det handler ikke om, at lærernes løn er for høj. De fortjener hver en krone. Det handler derimod om, at pædagogernes løn er for lav.
År: 2017 Nr.: 13
Organisering af børns leg i legegrupper i fritiden er et pædagogisk tiltag, der har vundet udbredelse på skoler landet over. Den organiserede leg kan skabe trivsel, men også presse forældre og børn.
År: 2017 Nr.: 13
År: 2017 Nr.: 13
Som pædagog kan du spille en afgørende rolle for børnenes legegrupper også i fritiden. Få seks gode tip til, hvordan du på forældremøder kan sætte emnet på dagsordenen.
År: 2017 Nr.: 13
Nyborg Heldagsskole har lavt sygefravær, godt arbejdsmiljø og tilfredse forældre. Forklaringen er medindflydelse, tillid fra ledelsen og lige vilkår for lærere og pædagoger, mener tillidsrepræsentant.
År: 2017 Nr.: 12
Pædagogerne får ansvaret for arbejdet med en helt ny SSP-læseplan i skolerne i Gladsaxe. Her kan pædagogerne selv sætte dagsordenen i skolen, siger SSP-konsulent.
År: 2017 Nr.: 12
Der er for meget fokus på læring i vuggestuen. Lad os i stedet tale om den vigtige følelsesmæssige omsorg, siger forsker Thomas Gitz-Johansen. Han har fulgt en vuggestue gennem et år og observeret børnene i perioder med både opslidende grådkoncerter og vild jubel.
År: 2017 Nr.: 12
Ugentlige barselsbesøg af en pædagog er en del af Aarhus-projektet ’Tryg start i livet’, hvor pædagoger og sundhedsplejen samarbejder om støtte til sårbare spædbørnsfamilier i både hjem og dagtilbud. Projektet gav tvillingerne Esther og Villum en tryg start i vuggestuen.
År: 2017 Nr.: 11
Tæt samarbejde om tidlig indsats mellem sundhedsplejersker og pædagoger er endnu et temmelig uopdyrket land. Men potentialet er stort, viser flere kommuners erfaringer.
År: 2017 Nr.: 11
Danmark bruger milliarder på sundhedspleje og daginstitutioner i kampen for at mindske social ulighed, men vi kender ikke effekten af investeringen, siger økonom Miriam Wüst, der arbejder på en ny kortlægning af de to områder.
År: 2017 Nr.: 11
Keld Hansen var sammen med lærerne i Team 3.C på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg nomineret til Politikens Undervisningspris for deres fælles engagement, struktur og tilpas afpasset kærlighed.
År: 2017 Nr.: 10
Børnehuset Kølvrå arbejder med Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI). Konceptet sikrer blandt andet, at pædagogerne er opmærksomme på alle børns trivsel, og at de sammen med forældrene kan sætte ind og hjælpe dem.
År: 2017 Nr.: 10
Landets kommuner har brugt mindst 41 millioner kroner på at anskaffe fem af de flere end 30 kommercielle koncepter, der bliver brugt i Danmark, viser en økonomisk analyse. Socialdemokratiet vil sætte koncepterne på den politiske dagsorden.
År: 2017 Nr.: 10
Der går i gennemsnit 11 år, før folk med alkoholproblemer søger hjælp. Når arbejdspladsen bakker op, er det både lettere for misbrugeren at erkende sit problem og få succes med behandlingen. Derfor er det vigtigt, at du støtter din medarbejder eller kollega.
År: 2017 Nr.: 10
Hver femte danske ung har skadet sig selv eller gør det stadig. Men pædagoger har ikke redskaberne til at opdage eller håndtere selvskaden. Det kan koste liv, fortæller Mille Heskjær, der underviser i emnet på PAU-uddannelsen.
År: 2017 Nr.: 09
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Der kommer nu så mange underretninger, at det hæmmer socialrådgivernes mulighed for at vurdere sagerne ordentligt. Pædagogernes frustration vokser, fordi de skal underrette, men alligevel sker der ofte ikke noget.
År: 2017 Nr.: 08
Nu kan pædagogerne blive en del af de netværksmøder, der skal hjælpe udsatte børn og familier. Og sagsbehandleren er bare et opkald væk. Brønderslev lægger sagsbehandlingen helt om
År: 2017 Nr.: 08
Kollegerne tog fusen på Bettina Wiffen, da hun blev nomineret til Danmarks Bedste Kollega. Mød pædagogen, der som arbejdsmiljørepræsentant går op i både børnenes og de ansattes trivsel. For det hænger tæt sammen.
År: 2017 Nr.: 07
Digitalisering i dagtilbud er et krav, som er svært at komme udenom. Men det er der heller ingen grund til, lyder det fra teknologibegejstrede institutioner, som er vilde med at bruge robotter og sociale medier som pædagogiske redskaber. Tag med på tourdigital i Børnehuset Bøgely og Nyrup Børnehus, hvor tablets og kodning er lige så vigtige pædagogiske redskaber som maling og modellervoks.
År: 2017 Nr.: 07
Martin Seligman er kendt som ophavsmanden til den positive psykologi. Da guruen gæstede Danmark, var hans glade budskaber, at trivslen hos både børn og voksne kan måles og øges. Trivsel bør være regeringens mål for vækst, mener han.
År: 2017 Nr.: 07
Grotesk, forfærdeligt og farligt, lyder det fra forsker Charlotte Ringsmose, da hun bliver præsenteret for tre konkrete situationer, pædagoger har beskrevet i BUPL’s alenetidsundersøgelse. Klare brud på dagtilbudsloven, fastslår forskeren.
År: 2017 Nr.: 06
Bianca Smith Stern fokuserer på at sætte børnene i gang med aktiviteter og holde sig rolig, når hun er alene pædagog. På legepladsen er der både liv og konflikter, der skal løses.
År: 2017 Nr.: 06
Dårlig stemning mellem pædagogerne og dårligt arbejdsmiljø påvirker børnenes trivsel. Det mener Unni Lind, som undersøger sammenhængen mellem børneliv og arbejdsliv i daginstitutionerne.
År: 2017 Nr.: 06
Det positive og udviklende i børns seksuelle lege og udforskningen af kroppen kan drukne i negativt formulerede forbud. Men retningslinjer kan sagtens motivere både børn og voksne til at tale om seksualitet og sætte emnet på dagsordenen i institutionen på en måde, hvor børnenes udvikling og trivsel i forhold til krop, køn og seksualitet er i fokus. Her er en række spørgsmål, I med fordel kan arbejde med
År: 2017 Nr.: 05
Per Schultz Jørgensen har skrevet bogen ’Robuste Børn’, da han mener, at vi i dag lever i en turbulent virkelighed. En virkelighed, der kalder på robuste børn.
År: 2017 Nr.: 04
Sociale normeringer er nød­vendige, for at pædagogerne i Anne Mariegårdens Børnehus i København kan arbejde kvalificeret med de mange udsatte børn. ­Børneborgmesteren mener, at pengene er givet godt ud. BUPL er enig, men ønsker mere støtte til den store opgave.
År: 2017 Nr.: 02
Tre børnehuse i Faxe Kommune har succes med et trivselsprojekt, som handler om at finde tid til kerneopgaverne i en travl hverdag. Ro, nærvær, balance og bæredygtighed er nøgleord i projektet.
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 02
Hvad mener vi egentlig, når vi taler om trivsel? Tre forskere undersøger, hvad politikere, pædagoger, forældre og børn lægger i begrebet, som har fået fornyet politisk fokus de senere år.
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 01
Når børn leger sammen uden for institutionen, knytter de tættere bånd, end de ville gøre, hvis de kun mødtes i børnehavens rammer. Det smitter af på hverdagen i institutionen.
År: 2017 Nr.: 01
BUPL-formand Elisa Bergmann talte om sjælen i det pædagogiske arbejde, om fællesskab og relationer. Men også om samfundets overstyring af pædagogprofessionen
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
I mange institutioner suppleres dagslyset af lysstofrør i loftet. Det efterlader børn og voksne med alt for meget lys. Læs her, hvordan I indretter jer med et behageligt lys, som også understøtter jeres aktiviteter.
År: 2016 Nr.: 19
År: 2016 Nr.: 18
Titusindvis af pædagoger arbejder med pædagogiske koncepter. Christian Aabro, lektor i pædagogik, forsker i, hvad de mange pædagogiske koncepter betyder for den pædagogiske faglighed.
År: 2016 Nr.: 18
Hvordan står det til med kvaliteten i dagtilbuddene? Det vil Rådet for Børns Læring nu have kortlagt. BUPL vil hellere bruge kræfterne på at sikre bedre normeringer nu.
År: 2016 Nr.: 17
Kontanthjælpsloftet vil kaste flere børn ud i relativ fattigdom. Det vil få fatale konsekvenser for deres opvækst og liv, forudser eksperter.
År: 2016 Nr.: 17
År: 2016 Nr.: 17
År: 2016 Nr.: 17
I Dagtilbud Midt i Randers arbejder syv institutioner målrettet på at sikre udsatte børns trivsel og udvikling. Det sker blandt andet med en positiv og relationsorienteret tilgang til barnet.
År: 2016 Nr.: 17
82 procent af eleverne synes, deres skoledag er for lang. Det er næsten en fordobling i antallet af utilfredse børn på to år. Måske har eleverne hørt fra de voksne, at deres skoledag er for lang, mener klubleder.
År: 2016 Nr.: 16
Har man først prøvet at drikke sig fuld, er der 11 gange større risiko for, at man ryger hash efterfølgende. Det er logisk, mener Stofrådgivningen, at unge gerne vil prøve noget mere, når de først har prøvet en ting.
År: 2016 Nr.: 16
Regeringen har en ambition om, at vi skal blive bedre til at bryde den sociale arv, at vi skal inkludere alle i fællesskabet. Svært at være uenig i det. Men hvad gør regeringen så? Den sætter kommunerne under stram styring. Den er så stram, at der ikke er råd til at investere i en fokuseret indsats i socialt belastede områder.
År: 2016 Nr.: 16
Den nye chef for TrygFondens Børneforskningscenter, Simon Calmar Andersen, ønsker mere forskning i, hvordan personlig udvikling spiller sammen med faglig udvikling hos børn.
År: 2016 Nr.: 16
Et flertal af kommunerne planlægger massive besparelser på dagtilbud og skoler, viser en ­gennemgang af de kommunale budgetter. De skulle hellere investere, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 15
Fremtiden vil bringe flere pædagoger til ældre og plejesektoren, hvor der i højere grad bliver fokus på pædagogiske kompetencer. Det vurderer flere centrale aktører på området. Særligt fremhæves demensområdet som fremtidig pædagogisk arbejdsplads.
År: 2016 Nr.: 15
Den danske pædagoguddannelse har intet fokus på ældre. I de andre skandinaviske lande er ældrepædagogik en helt naturlig del af uddannelsen.
År: 2016 Nr.: 15
Neuropædagogik giver svar på nogle af de spørgsmål, pædagoger på ældreområdet stiller sig selv. Feltet bliver en vigtig del af området, vurderer adjunkt Lone Diekmann.
År: 2016 Nr.: 15
Leder Dennis Mathiassen har bidraget til ny national plan mod mobning. Han bruger mægling og en indiansk trækæp for at få pædagogerne til at lytte til hinanden.
År: 2016 Nr.: 14
16 pædagoger fortæller om hverdagen og den normering, de har den dag, Børn&Unge ringer. De er enige om, at normeringerne skal forbedres, helst med uddannede. For børnenes skyld. De har brug for kompetente voksne, der kan give dem omsorg og øge trivslen.
År: 2016 Nr.: 14
Kommunale forskelle i normeringer og ens bopæl må ikke afgøre, om et barn får et godt liv, siger ­psykolog Margrethe Brun Hansen. Hun går ind for minimumsnormeringer og 100 procent uddannet personale i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 14
To forskere, der er kendt for at have stærke meninger, er blevet bedt om at prioritere, om normeringer, andelen af uddannede, ledelsen eller læringsmiljøet betyder mest for kvaliteten af et dagtilbud.
År: 2016 Nr.: 14
Men der er grænser for, hvor længe pædagoger og børn kan overleve i en virkelighed, der efterhånden er så grotesk, at man tror, det er løgn.
År: 2016 Nr.: 14
Pædagoger fra Katrinedalskolen i Gislinge har taget initiativ til at sætte QR-koder op på den kommunale løbebane, og børn i forskellige aldersgrupper har engageret sig i projektet.
År: 2016 Nr.: 13
Flygtningeforældre på integrationsydelse risikerer økonomisk straf for at blive væk fra deres sprogkursus, når de skal køre deres børn ind i dagtilbud. Grotesk, siger BUPL.
År: 2016 Nr.: 11
Folkeskolereformen har fået en svær fødsel. Kun halvdelen af pædagogerne mener, at børnene får den varierede skoledag, som ellers er forudsætningen for reformen. Men det kommer til at tage længere tid, før reformen er implementeret, advarer børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
År: 2016 Nr.: 11
Skolepædagogerne i Tårnby har været på kursus for at få bedre greb om rollen i skolen. Men de har haft både lærere og leder med for at sikre, at alle kender deres opgaver og udfordringer.
År: 2016 Nr.: 11
Pædagoger skal tro mere på børnene og fokusere på det gode, de bidrager med. Men det kan være op ad bakke, fordi pædagogerne i stigende grad skal måle børnenes præstationer. Sådan siger sociolog og forsker Hanne Warming i ny bog.
År: 2016 Nr.: 11
Ny undersøgelse viser jobmuligheder for pædagoger i blandt andet den private sektor og kriminalforsorgen, også selvom der ikke nødvendigvis står ’pædagog’ i jobopslaget.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagog Gitte Sejersen bruger både sin pædagogfaglighed og sin køkkenlederuddannelse i virksomheden Pressalit.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtidens Dagtilbud er uetisk og minder om de laboratorieforsøg, der foregik for 40-50 år siden. Både børn og pædagoger bliver gjort til forsøgskaniner i en uhellig alliance mellem forskningsmæssige, politiske og kommercielle interesser. Tre forskere og BUPL er stærkt kritiske over for det 25 millioner kroner dyre forskningsprojekt.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagogik er i Fremtidens Dagtilbud defineret som direkte voksen-barn-stimulering i forhold til bestemte kompetencer, man efterfølgende kan måle på, mener tre forskere. Det er et anderledes syn på pædagogik og læring, end man tidligere har set i Danmark.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtiden er usikker for børnene på 0-6-årsområdet. For vil de små børn fremover blive mødt med testningen og kompetencetænkningen fra Fremtidens Dagtilbud? Eller bliver de mødt af pædagoger, der vil have et bredere blik for barnets læring, udvikling og trivsel?
År: 2016 Nr.: 10
Pædagog Brit Glud fra Kongevejen SFO har udviklet metoden TREKS til inklusion i indskoling og SFO. Forløbet giver børnene ro og fællesskab gennem yoga, massage og samarbejdsøvelser.
År: 2016 Nr.: 10
Du afgør selv, hvem du vil være venner med på Facebook. Alligevel bør du være varsom med at knytte institutionens børn og forældre til din personlige profil. I stedet kan du oprette en konto med din pro­fessionelle identitet.
År: 2016 Nr.: 10
Inklusion i folkeskolen skal være inkluderende læringsmiljøer, anbefaler ekspertgruppe. BUPL efterlyser bedre muligheder for lærer- og pædagogsamarbejdet.
År: 2016 Nr.: 09
Stine Lemming oprettede sidste år sin selvstændige virksomhed Familielivet i fokus, hvor hun bruger sin pædagogiske viden og erfaring til at vejlede familier i mistrivsel.
År: 2016 Nr.: 09
År: 2016 Nr.: 09
For et halvt år siden var 3.x en udfordrende klasse med et højt støjniveau. Nu er der kommet ro i klassen og meget bedre trivsel takket været et godt team og en dygtig pædagog, fremhæver inklusionsekspert Rasmus Alenkær.
År: 2016 Nr.: 08
Effekten af de pædagogiske koncepter er ofte udokumenterede. Nogle gange bygger de på forventninger til, hvad der vil ske, andre gange på uvildige evalueringer, viser analyse af seks koncepter fra lektor Christian Aabro.
År: 2016 Nr.: 08
Kvalitet i daginstitutioner for små børn ’doesn’t come cheap’, siger den engelske forsker Brenda Taggart. Hun har undersøgt effekten af høj kvalitet i dagtilbud hos 3.000 engelske børn gennem 14 år. Konklusionen er, at politikerne må punge ud, hvis de vil have varige, holdbare forbedringer af børns læring og udvikling.
År: 2016 Nr.: 08
År: 2016 Nr.: 08
Det er både større virksomheder, almennyttige fonde og lokale erhvervsdrivende, der sponsorerer daginstitutioner. Her kan I møde fire af dem.
År: 2016 Nr.: 07
En mastergruppe skal komme med bud på en revision af læreplanerne. Der lægges ikke op øget skoleficering, siger formand for mastergruppen Andreas Rasch-Christensen. BUPL ser positivt på det pædagogiske grundsyn
År: 2016 Nr.: 06
Års besparelser og effektiviseringer med dårligere normeringer, færre pædagoger, længere til ledelsen og flere opgaver har skabt en overlevelseskultur. Vi har brug for, at alle kan og vil præstere fuldt ud hele tiden.
År: 2016 Nr.: 06
Når familien bryder sammen, bliver hverdagsrammerne i institutionen endnu vigtigere. Som pædagog er du nøgleperson i den sorgproces, skilsmissebørn gennemlever. Det kræver, at du kan rumme barnets sorg. 
År: 2016 Nr.: 05
Forældre til småbørn bliver skilt som aldrig før. Det mærker pædagogerne, der ofte må balancere som mellemmænd mellem stridende forældre i skilsmissefamilier. 
År: 2016 Nr.: 05
En handleplan for skilsmisse giver rammer for forældresamarbejdet, mener pædagoger og forældre. En fast politik er ikke vejen frem, lyder kritikken
År: 2016 Nr.: 05
Men hvis mange børn mistrives samtidig, er det en kolossal udfordring for pædagogerne at få ressourcer til at tage sig lige godt af alle børn, der skriger på hjælp
År: 2016 Nr.: 05
Tragiske overgrebssager har skærpet kravet om underretninger, men nu får kommunerne alt for mange, mener Dansk Socialrådgiverforening. Men hellere en underretning for meget end en for lidt, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
Det kniber for pædagogerne i Struer med at få underrettet, men ressourcepædagog Anette Knold Koch underretter altid, når det er nødvendigt. Hun gennemgår indholdet af underretningen med forældrene, inden den bliver sendt til forvaltningen.
År: 2016 Nr.: 04
År: 2016 Nr.: 04
Børn med adfærdsproblemer kan ikke tvinges til god opførsel. I stedet kræver det systematik, samarbejde og vilje til ændringer blandt pædagoger og lærere i skolen, vurderer psykologer bag et nyt inspirationskatalog om emnet.
År: 2016 Nr.: 04
Børneminister Ellen Trane Nørby vil have centralt fastsatte mål i de pædagogiske læreplaner. BUPL ønsker sig en vision for børneområdet og siger nej til test, tjeklister, koncepter og mere bureaukrati.
År: 2016 Nr.: 03
Den integrerede institution Firkløveren i Humlebæk har sat alt ind på at bekæmpe sygdom og smittefare, og det har givet pote. Sygefraværet er faldet, og trivslen er i top.
År: 2016 Nr.: 02
I Balders Hus i Kerteminde har pædagogerne ambitioner om at gøre det allerbedste for børnene. I vuggestuegruppen arbejder de på at gøre de 12 børn selvhjulpne og socialt, sprogligt og motorisk stærke.
År: 2016 Nr.: 01
I en helt almindelig daginstitution er der oprettet et skærmet tilbud for sårbare børn. Her er normeringerne i top, så pædagogerne kan give børn, der har fået en svær start i livet, et blidt skub i den rigtige retning.
År: 2016 Nr.: 01
Pædagoger kan bryde tabuet om alkohol ved at spørge systematisk og uddybende om forældres alkoholvaner, siger misbrugskonsulent Steffen Christensen.
År: 2016 Nr.: 01
Børnetegninger overalt, røde Ikea-sofaer, høje børnetaburetter og glade børn, der synger, løber på gangen og kaster sig i store bløde puder. Alt ligner en almindelig vuggestue. Men Rodacie ligger i Rumæniens hovedstad og er en vuggestue ud over det sædvanlige på disse kanter.
År: 2015 Nr.: 20
Rumænske politikere og eksperter ser store fordele i inspiration fra Danmark. De lægger især vægt på uddannelse af medarbejderne, som skal have mere fokus på trivsel og mindre på fysisk omsorg.
År: 2015 Nr.: 20
Vi kan prale af meget i BUPL, ikke mindst af hvordan vi støt og sikkert har fået politikere og meningsdannere til at tale om pædagogers arbejde og vilkår.
År: 2015 Nr.: 20
En varieret skoledag og 45 minutters bevægelse blev eleverne lovet med skolereformen. Reformen kan ikke leve op til løfterne om variation og bevægelse, viser fire rapporter. Men der er håb, mener BUPL’s formand.
År: 2015 Nr.: 19
Drillerier, konflikter og rollefordelinger bliver i BFO Måløv sat i spil med forumteater, som pædagogerne bruger som et konkret værktøj til bedre trivsel.
År: 2015 Nr.: 18
En giftig cocktail bestående af alt for mange børn og pædagoger i ældre bygninger skaber et tårnhøjt støjniveau, der både skader børn og voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Et godt forældresamarbejde betyder glade forældre og børn. Det gør hverdagen lettere for pædagogerne. Desuden er det lavthængende frugter, som det ikke kræver alverden at plukke. At satse på samarbejdet med forældrene er en klar vindersag.
År: 2015 Nr.: 17
Få gode råd til samarbejdet med forældrene fra forskerne Søren Laibach Smidt og Suzanne Krogh. Samt fra forældre, som har gode og mindre gode oplevelser fra deres barns institution.
År: 2015 Nr.: 17
På Mors tør de sige det højt: Pædagoger kan hjælpe og støtte forældre i børneopdragelsen. Nu sættes et udvidet forældresamarbejde i system. Nogle daginstitutioner er allerede i gang.
År: 2015 Nr.: 17
Skal inklusion foregå i klassen, eller kan den også understøttes ved at tage børn med særlige behov ud af klassen? Det spørgsmål deler pædagogerne, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 16
De er glade for skolen og vennerne, men har lavt selvværd. De drikker mindre alkohol, men eksperimenterer mere med narkotika. Og selvskade er blevet et massefænomen. Den nye generation balancerer mellem individualitet og kollektivet, mellem tryghed og intensitet.
År: 2015 Nr.: 16
De unge, som har det sværest, er ikke omfattet af ’Ungdomsprofilen 2014’. Det er de unge, der er snublet i livet og har brug for hjælp, blandt andet fra pædagoger.
År: 2015 Nr.: 16
Som en bokser, der prøver sine finter og taktikker af inden kampen i ringen, kan du (også) øve dig på at finde gode løsninger i en presset hverdag. Din opgave og din faglighed kommer i centrum, når du benytter dig af kollegial sparring.
År: 2015 Nr.: 16
Selv i fritiden skal de unge præstere, for det handler om at blive den bedste på håndbold eller fodboldholdet. Og skulle det så være et problem, ville nogen måske spørge? Ja, sgu!
År: 2015 Nr.: 16
Her er en oversigt over de mest brugte koncepter, som kommuner, danske institutioner, pædagoger og ledere arbejder med. Hvem står bag, og hvor kommer de fra?
År: 2015 Nr.: 15
Når jeg taler med politikere, embedsmænd og skolefolk, så er alle enige om, at pædagogerne er afgørende for, at vi lykkes med at øge trivslen og give børn og unge mere lige muligheder i livet.
År: 2015 Nr.: 15
Lærere og pædagoger får sparring og feedback på undervisningen, når lederen dukker op i klassen. Pædagog og afdelingsleder Lisbet Ellekrog holder primært øje med gruppedynamikker og børnenes relationer.
År: 2015 Nr.: 13
Hvordan får du mest ud af medarbejderudviklingssamtalen? Det får både pædagoger og ledere svar på i denne guide. Det handler i høj grad om, at begge parter forbereder sig på samtalen og sørger for at følge op på den.
År: 2015 Nr.: 13
Klubben har fået lokaler i skolen. De unge kan bruge klubben hele dagen, og pædagogerne kender nu alle unge i lokalområdet. Reformen har været en god oplevelse for pædagog Nini Ravn Hansen.
År: 2015 Nr.: 11
Hvordan er det første år med skolereformen gået? Tre eksperter giver her deres bud
År: 2015 Nr.: 11
Pædagogerne kan give mere. Hvis der ikke er et godt teamsamarbejde på skolen, er det svært for pædagogerne at bidrage, mener undervisningsminister Christine Antorini.
År: 2015 Nr.: 11
Et godt indeklima giver bedre trivsel og velvære for både børn og voksne. Et dårligt indeklima kan give gener og kroniske sygdomme. Læs her, hvad I selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.
År: 2015 Nr.: 11
Regeringens børnepakke lægger op til at løse mange problemer i dagtilbud. BUPL-formand Elisa Bergmann ærgrer sig over, at pakken hverken indeholder minimumsnormeringer eller håndfaste garantier.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har bedt to børneforskere om at se regeringens børnepakke efter i sømmene. Her deres dom.
År: 2015 Nr.: 10
BUPL arbejder for, at børns og unges vilkår placeres højt på dagsordenen i valgkampen. En evig dagsorden, nu krydret med krav om minimumsnormeringer.
År: 2015 Nr.: 10
Politikere vil gerne tale om, hvordan de kan forbedre danskernes hverdag. Derfor har de brug for at lytte til almindelige mennesker, også meget gerne pædagoger.
År: 2015 Nr.: 10
Når der er for meget larm, går vi ud og sætter os på toilettet. Der er ro.
År: 2015 Nr.: 09
Pædagogernes nye overenskomst giver flere midler til Kompetencefonden. Over 800 pædagoger har fået støtte fra fonden. Behovet er stort, siger BUPL.
År: 2015 Nr.: 08
År: 2015 Nr.: 07
Psykisk styrke og trivsel kan trænes, siger sundhedsekspert Louise Luxhøi. Hendes nye bog skal bringe pædagoger i mental topform.
År: 2015 Nr.: 07
Med 93 procent jastemmer har BUPL’s medlemmer godkendt en overenskomst, der giver en lønstigning på 5,42 procent over de næste tre år. 43 procent af de stemmeberettigede deltog i urafstemningen.
År: 2015 Nr.: 07
"Minimumsnormeringer er tænkt som den bundprop, der skal sættes i hullet, så pædagogerne ikke siver ud af den daglige normering, i samme takt som vand der skylles ud fra badekarret, når man netop fjerner proppen."
År: 2015 Nr.: 07
Seksårige Naya har muskelsvind og er afhængig af støtte døgnet rundt. Da hun skulle starte i skole, fulgte hendes støttepædagog fra børnehaven med, og Naya er nu blevet et eksempel på vellykket inklusion.
År: 2015 Nr.: 06
I ny forskning advarer man mod daginstitutioner med over 100 børn. BUPL opfordrer kommunerne til at sikre ressourcer til bedre organisering og planlægning i de store institutioner.
År: 2015 Nr.: 05
Overenskomstforlig for 573.000 ansatte i kommuner og regioner sikrer pædagoger en stigning i reallønnen. Indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø styrkes, mens antallet af TR-beskyttede fastholdes.
År: 2015 Nr.: 04
Tag hjertet med på arbejde, for det udvikler børnene. Hvis pædagoger ikke kan udøve medmenneskelig næstekærlighed, skal de finde sig et andet job, mener eksperterne.
År: 2015 Nr.: 04
Tænk ambitiøst og på tværs af kommunegrænserne, lyder opfordringen.
År: 2015 Nr.: 04
Magasinet Vores Børn er gået på jagt efter Danmarks bedste vuggestuepædagog.
År: 2015 Nr.: 04
Folkeskolereformen har gjort inklusionsopgaven tungere at løfte, mener pædagogerne. En lang skoledag, flere inklusionsbørn og for dårlige ressourcer gør det svært for udsatte børn at lære og trives i folkeskolen.
År: 2015 Nr.: 03
I løbet af foråret kommer regeringen med et forslag til ændringer på dagtilbudsområdet. BUPL vil gerne spille ind med forslag til, hvordan kvaliteten kan øges, men fastholder, at det også handler om ressourcer.
År: 2015 Nr.: 03
For lidt plads, for mange børn, for mange krav om dokumentation og for mange smartphones gør det svært for børnene at finde fordybelse i legen. Det er en god idé at hjælpe børnene til ro, mener eksperterne, men voksnes stresstænkning må ikke ramme børnene.
År: 2015 Nr.: 03
Tre forskellige og relativt nemme veje til at skabe mere ro i en hektisk hverdag.
År: 2015 Nr.: 03
Arbejdsvilkårene for skolepædagoger er blevet bedre, viser ny undersøgelse. Men mange pædagoger oplever stadig at stå på herrens mark, og forbedringerne sker for langsomt.
År: 2015 Nr.: 02
Sex og Samfund mener, at seksualundervisningen i skolen kan profitere af pædagogernes særlige kompetencer, ikke mindst i uge 6.
År: 2015 Nr.: 02
Pædagog Alice Frederiksen er ofte alene med en stor gruppe børn. 8 ud af 10 pædagoger har alenetid en tilfældig dag, viser undersøgelse. Beskæmmende, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 01
Mange pædagoger bliver psykisk syge af arbejdet, viser ny arbejdsskadestatistik. Men sagerne anerkendes sjældent som en arbejdsskade. Skammeligt, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 01
Børneminister Manua Sareen (R) håber, at flere pædagoger vil betyde bedre kvalitet, trivsel og nærvær til børnene.
År: 2014 Nr.: 22
Flere af Børn&Unges artikler var med til at kickstarte en debat eller sætte dagsordenen i årets løb.
År: 2014 Nr.: 22
Undervisningsminister Christine Antorini (S) glæder sig over, at pædagogerne nu er kommet ind i folkeskolen. Hun håber på bedre samarbejde mellem lærere og pædagoger.
År: 2014 Nr.: 22
Før sommerferien vidste Henrik Holm ikke, hvad skolereformen ville betyde på Lynge Skoles SFO. Men på trods af den dårlige start går det godt nu.
År: 2014 Nr.: 22
Fritidsinstitutionerne rummer en ramme og en pædagogik, der fortjener at være en vigtig og væsentlig del af skolen.
År: 2014 Nr.: 22
SFO-børn er ikke tilfredse med støjniveauet og rengøringen i deres institution. Tag børnenes vurderinger alvorligt, lyder det fra både forældre og BUPL.
År: 2014 Nr.: 21
BUPL’s nye formand, 44-årige Elisa Bergmann fra Esbjerg, vil udfordre magt­haverne og kæmpe for de bedste vilkår for Danmarks børn og pædagoger. Men vi skal alle hjælpe til, siger hun.
År: 2014 Nr.: 21
Dit pædagogiske input er uvurderligt, når kommunen indhenter statusbeskrivelser til børne­faglige vurde­ringer. Men mange pæda­goger er i tvivl om, hvordan de bedst skriver dem. Det er der heldigvis råd for – lige her.
År: 2014 Nr.: 21
Nogle af de unge på Nørresundby Gymnasium tumler med tunge problemer. De kan få hjælp hos elevcoach Christina Kronborg Nielsen
År: 2014 Nr.: 20
Der kan gå flere år, før børns mistrivsel bliver opdaget, og der bliver taget hånd om den. Her får du en håndfuld redskaber til at opspore udsatte børn, før problemerne vokser sig så store, at det hæmmer barnets trivsel og udvikling.
År: 2014 Nr.: 20
Skolereformen giver muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Skal man begå sig på en skole og vinde respekt, skal man kunne overbevise om, hvad man kan, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagog Henrik Brandt Rasmussen har fået nye, spændende opgaver i skolen. Han oplever, at pædagogerne prio­riteres lavere end lærerne, og det rammer trivslen.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussioner om læreplanerne har været heftige siden 2004 og vil helt sikkert fortsætte i fremtiden. Børn&Unge har spurgt fire aktører på området, om læreplanerne er en succes. De er ikke helt enige.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup Kommune har opfundet deres egen version af læreplaner. Det betyder, at de planer, som før var overordnede og fjerne, er blevet nærværende, brugbare og lige efter deres smag.
År: 2014 Nr.: 19
Så er etikstafetten kommet i mål. Den første blev bragt i Børn&Unge nr. 15 med Allan Baumann, medlem af BUPL’s forretningsudvalg, som sendte stafetten videre til Jytte Hare, institutionsleder i 30 år (nr. 16). Hun sendte den videre til Christian Aabro, lektor på Frøbelseminariet (nr. 17), som har sendt den videre til Iben Due Lund, blogger, meningsdanner og pædagog. Stafetten slutter her med Anne Mette Skjødt Petersen, pædagog og medlem af BUPL’s etiske råd, men debatten fortsætter. Send gerne dit bidrag, og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 19
Et nyt online screeningsværktøj skal hjælpe skolepædagoger med at under­støtte livsduelighed, inklusion og positive læringsmiljøer hos børn og unge.
År: 2014 Nr.: 18
På et år faldt sygefraværet blandt pædagoger i Greve med 12 procent. Brug af ledelsesværktøjer og dialog om sygefraværskultur på arbejdspladsen har hjulpet. Pædagog Karina Dokkedal oplever større arbejdsglæde.
År: 2014 Nr.: 18
Læs, hvordan fire institutioner sænkede ­sygefraværet ved at sætte fokus på inde­klima, ergonomi, organisering og ledelse.
År: 2014 Nr.: 18
Børnehuset Bulderby tog kampen op mod et skyhøjt sygefravær og et elendigt arbejdsmiljø. I dag er trivslen i top, og sygefraværet skudt i sænk. Det krævede en gennemgribende kulturændring at nå dertil.
År: 2014 Nr.: 18
Børn med kroniske sygdomme har brug for støtte fra voksne, når de skal tage medicin. Også i daginstitutionen og skolen. Ellers risikerer de at blive sat tilbage i deres udvikling.
År: 2014 Nr.: 18
Så har vi søsat en etikstafet. Den første blev bragt i nr. 15 med forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann, som sendte stafetten videre til Jytte Hare. Hun sendte den videre til Christian Aabro, som har sendt den videre til Iben Due Lund. Vi forlænger hermed den energiske debat mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksperter på de etik-roadshows, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Følg med i etikstafetten, send gerne dit eget bidrag og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 18
Hvad er godt for børnene? Akademikere strides om de begreber, som alle er enige om, er gode. Men ordene betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Bliv klogere på de begreber, der definerer pædagogikken lige nu, og på de uenigheder, eksperterne har med hinanden om begrebernes betydning.
År: 2014 Nr.: 17
Pædagog Gülten Eminovski har udviklet Stop Mob for at lære børnene at være positive og reflekterende. Nu deltager hun i en konkurrence, hvor hun kan vinde 450.000 kroner til at udbrede sit projekt.
År: 2014 Nr.: 17
Forældre skal træde til som frivillig, gratis arbejdskraft, når Hedensted Kommune vil forlænge åbningstiden. Det er en dårlig idé, mener BUPL og pædagoger, der raser på Facebook.
År: 2014 Nr.: 16
Ny forskningsbaseret viden kan give mere virkningsfulde indsatser, mener nogle eksperter. For andre er det en ulempe, at evidenskravet betyder en forskerstyret pædagogisk praksis.
År: 2014 Nr.: 16
Kompetencer og trivsel kan udvikles gennem pædagogisk idræt. Derfor er det en relevant måde at koble sig på Folkeskolereformen på, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 15
Pædagoger og lærere skal være fødselshjælpere til et godt samarbejde med og mellem forældre i skolen.
År: 2014 Nr.: 15
Børn er født sociale og har en naturlig interesse i at passe på vores fælles klode. Bedre understøttelse af den medfødte socialitet vil hjælpe børn til i højere grad at blive økologisk bevidste, mener forfatter og medstifter af Center for Social Bæredygtighed Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 14
Birte Schwitzkowski er en af de pædagoger, der får arbejde i de nye tyske vuggestuer.
År: 2014 Nr.: 13
Faldende børnetal, skoleledere, der bestemmer, og planer, der slet ikke er på plads, gør det umuligt at få et overblik over skolereformens konsekvenser for pædagogerne. I første omgang har reformen ikke kostet så mange stillinger som frygtet, men konsekvenserne kan komme drypvis.
År: 2014 Nr.: 12
Et større fokus på relationer vil skabe de ønskede resultater i skolen. Det er en opgave for skolepædagogerne, siger forfatterne til en ny bog om relationsudvikling.
År: 2014 Nr.: 11
En kulturkuffert skal bringe børn nærmere kunst og kultur. BUPL hilser den velkommen, men er bange for, at der ikke er ressourcer til at åbne den.
År: 2014 Nr.: 11
Når Arbejdstilsynet undersøger arbejdsmiljøet i daginstitutioner, er det største problem det psykiske arbejdsmiljø. Især stor arbejdsmængde, tidspres og følelsesmæssige belastninger tynger pædagogerne. Det er meget alvorligt, påpeger BUPL.
År: 2014 Nr.: 11
Efter en hård sammenlægningsproces for daginstitutionen Essedalen var det psykiske arbejdsmiljø elendigt. Projekt ’det gode arbejdsliv’ har hjulpet.
År: 2014 Nr.: 11
Dorthe Boe Danbjørg er delemor med tre børn, ph.d.-studerende med en snarlig deadline, og så er hun ny formand for forældreforeningen FOLA. På trods af et travlt liv arbejder hun for, at forældre bliver mere engagerede i deres børns institution og for bedre vilkår i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 11
Børnesynet blev til et menneskesyn i Børnehuset Kastanjen. Det har haft positiv indflydelse på børnene, arbejdsmiljøet og forældresamarbejdet
År: 2014 Nr.: 11
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg. Hun har sendt den videre til Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg og medlem af Rådet for Børns Læring.
År: 2014 Nr.: 11
Et måltid er en pædagogisk guldgrube. Det er holdningen i Nørrebro-institutionen Martha Hjemmet. Her er måltidet blevet en central og pædagogisk del af hverdagen.
År: 2014 Nr.: 10
Uden pauser brænder din hjerne sammen. Hjernen kan lide at blive brugt, men den bliver stresset og slidt, hvis du fokuserer på det samme hele tiden. En pause hjælper dig til at bevare hjernen toptunet, men du skal bruge tiden til at slappe af, siger stressekspert.
År: 2014 Nr.: 10
Det er en udbredt holdning, at personlige følelser ikke hører hjemme på jobbet. I en ny bog diskuterer otte forfattere betydningen af de professionelles følelser.
År: 2014 Nr.: 09
Børnehuset Planeten på Frederiksberg har fået mere tid til at tale med forældrene om deres børns udvikling og trivsel. Praktiske beskeder og dokumentation sker nu med app’en Famly.
År: 2014 Nr.: 09
De fleste små børn bevæger sig meget, mens de er i daginstitution, men de stillesiddende skal gøres mere fysisk aktive. Det vurderer Line Brinch Christensen, som i en ph.d.-afhandling har foretaget den første danske undersøgelse af omfanget af treåriges fysiske aktivitet.
År: 2014 Nr.: 08
Selvledelse har skabt større afstand mellem lederen og pædagogen. Undersøgelser viser, at tomrummet giver frustrationer, hvis ikke du som leder får etableret den proces, der kan skabe ro og retningsfornemmelse i den enkelte medarbejder. Her er 10 redskaber, du kan bruge til at få selvledelse til at lykkes.
År: 2014 Nr.: 07
Handleplaner for de 12 børn i specialbørnehaven Galaksen udvikles sammen med forældrene. De dialogiske samtaler, hvor forældrene kommer med deres ønsker, er udviklet af pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 07
Børnenes selvværd lider et knæk, og det er ikke i orden, at deres skolegang starter med et nederlag.
År: 2014 Nr.: 07
Leg eller læring er blevet de synlige aktører på en kampplads, hvor stærke vinde fra udlandet blæser mere undervisningspræget læring ind i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 06
8 ud af 10 ledere mener, at deres personale har ekspertisen til inklusionsopgaven. Alligevel mener kun lidt over halvdelen, at deres institution er godt nok rustet til opgaven.
År: 2014 Nr.: 06
I Frederiksberg Kommune har man valgt at uddanne en masse pædagoger til konfliktmæglere. Er kommunens børn og unge virkelig så besværlige, eller ligger der noget andet til grund for den prioritering?
År: 2014 Nr.: 06
Unødig støj udgør et af de værste problemer i pædagogers arbejdsmiljø. Det er der ingen grund til. Først og fremmest skal akustikken være i orden. Derudover kan lydniveauet dæmpes med pædagogik.
År: 2014 Nr.: 06
Vejen Kommune blander sig i de ansattes sundhed, og med et stort treårigt sundhedsfremmeprojekt har kommunen fået sundere pædagoger, viser evaluering.
År: 2014 Nr.: 05
Med hjælp fra kollega og sundhedsaktør Anette Bank Sørensen motionerer pædagogerne i Børnehaven Tumlehøj mere og spiser sundere. De gør det især sammen med børnene.
År: 2014 Nr.: 05
År: 2014 Nr.: 04
Pædagogerne fra klubben har allerede timer i skolen, og det fungerer fint. Alligevel er de bekymrede for, hvordan det bliver, når skolereformen træder i kraft.
År: 2014 Nr.: 04
År: 2014 Nr.: 04
Slag, spark og trusler er en del af jobbet for alt for mange pædagoger i Aarhus. En lille gruppe børn står bag de mange sager. De har det svært med SFO´ens løse struktur, og ansatte her er derfor mere udsatte.
År: 2014 Nr.: 03
Vuggestuepædagogerne mener, at de gør, hvad de kan for at have et højt fagligt niveau. Men kunne de sammensætte den ideelle institution, skulle meget ændres. Flere uddannede pædagoger er et stort ønske.
År: 2014 Nr.: 03
Pædagogandelen er høj i vuggestuen i Ærtebjerghave Børnecenter i Køge. Det giver en højere grad af bevidsthed om, hvordan man styrker børns trivsel, udvikling og læring, mener pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 03
To forskere med stærke meninger om vuggestuerne, har fået stillet de samme fire spørgsmål. Svarene viser, at de ikke er enige.
År: 2014 Nr.: 03
Debatten om test i børnehaver og tidligere skolestart ruller, men professor i udviklingspsykologi Dion Sommer fastslår, at legen er børnenes største kilde til læring.
År: 2014 Nr.: 02
Pædagogerne kender udmærket de udsatte børn i deres institutioner. Men de går rundt med bekymringen selv i stedet for at underrette. Pædagogerne skal blive bedre til at tro på deres faglige kompetencer, mener norsk forsker og forfatter.
År: 2014 Nr.: 02
Hvilke udfordringer møder pædagoger, der arbejder i et udsat boligområde med stor arbejdsløshed og mange etniske minoriteter? Og hvordan tackler man bedst udfordringerne? Det giver ph.d. og adjunkt Kirsten Elisa Petersen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet (DPU) nogle bud på her. Hun er uddannet psykolog og har gennem de seneste år beskæftiget sig med socialt udsatte børn og daginstitutionens funktion og betydning i forsømte boligområder.
År: 2014 Nr.: 01
Usikkerhed, manglende overskud og tvivl om fremtiden rammer børnene, når forældrene er arbejdsløse. men emnet har ikke haft forskernes interesse.
År: 2014 Nr.: 01
Pædagoger kan være med til at åbne det tabu, som arbejdsløshed kan være. I børnehuset Bulderby i Lyngby hjælper de både arbejdsløse forældre og andre arbejdsløse.
År: 2014 Nr.: 01
81 procent stemte ja til en ny aftale om nye arbejdstidsregler for pædagoger i skole og SFO.
År: 2013 Nr.: 22
Nøglen til børns trivsel, læring og social inklusion er et kompetenceløft hos pædagogerne. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.
År: 2013 Nr.: 22
Ordene er måske ikke nye, men i 2013 blev vi meget mere fortrolige med dem. Se hvilke ord det er, og læs, hvorfor vi har lært dem særlig godt at kende.
År: 2013 Nr.: 22
Det har været et hæsblæsende år for Christine Antorini (S), der mistede daginstitutionsområdet, men fik en skolereform forhandlet hjem.
År: 2013 Nr.: 22
Børneminister Annette Vilhelmsen (SF) fremhæver nogle af de gode ting, der skete i år, og hvad hun har gjort for, at 2014 bliver et godt år for børn og unge.
År: 2013 Nr.: 22
Pædagoger er blevet langt bedre til at underrette på deres mistanke om seksuelle overgreb og om misrøgt og mistrivsel hos børn og unge. En lovændring betyder, at pædagoger nu får svar fra kommunen, når de underretter.
År: 2013 Nr.: 21
Ankestyrelsen har netop søsat en kampagne for at få både fagfolk, naboer, familie og andre til at reagere så tidligt som muligt på deres bekymring om mistrivsel hos børn. Også hvis de er i tvivl.
År: 2013 Nr.: 21
Trivslen er høj på pædagogiske arbejdspladser, men cirka en fjerdedel mangler vigtig såkaldt social kapital.
År: 2013 Nr.: 21
Pædagoger arbejder ofte sammen med kolleger, når der opstår problemer, viser undersøgelse. Forsker fremhæver, at pædagoger er bedre til at samarbejde i konfliktsituationer end lærere.
År: 2013 Nr.: 20
Mobning er ikke forbeholdt børn i skolealderen. Allerede i børnehaven kan børns forhandlinger udvikle sig til mobning, viser ny forskning. Mobning kræver ikke onde hensigter, som først skal tillæres, men onde mønstre. Og mønstre er uafhængige af alder
År: 2013 Nr.: 20
Pædagoger vil ind i kommunalbestyrelsen for at synliggøre pædagogers betydning og kæmpe for gode normeringer og bedre inklusion. Men det bliver svært, for de skal tænke på kommunekassens ve og vel, siger kommunalforsker.
År: 2013 Nr.: 19
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Agenterne i Tryllefløjten har en mission. De skal sætte fokus på børneglæde. Og er der tegn på mistrivsel blandt ungerne, er agenterne klar til at sætte ind.
År: 2013 Nr.: 19
Pædagoger skal sætte ord på, hvad det gode ­barneliv er, og hvordan de kan hjælpe børn til at trives bedst muligt, siger forsker Anette Boye Koch.
År: 2013 Nr.: 19
Antropolog og taleskriver Rune Kier Nielsen har råd­givet folketingsmedlemmer, borgmesterkandidater og græs­rødder i politisk kommunikation. Her rådgiver han ­pædagoger om, hvordan de kommunikerer en god sag.
År: 2013 Nr.: 18
Børn bliver et stort tema i kommunalvalget, mener kommunikationsrådgiver i New Deal Rasmus Jønsson, der har en fortid som politisk kommentator og underviser i kommunikation. Men pædagogernes fortællinger om, hvad deres faglighed betyder for børnene, er underfrankeret. Råb det ud, siger han.
År: 2013 Nr.: 18
Vi har ledt efter beviser på, at vores pædagogik virker, siger en glad SFO-leder på Bredagerskolen, hvor pædagogerne i høj grad står for undervisningen.
År: 2013 Nr.: 17
Masser af børn bliver afleveret i vuggestue eller børnehave trods feber, snotnæse og andre sygdomme. Det fortæller næsten alle pædagoger i ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
Det er den første undersøgelse, som helt konkret viser, hvad tilstedeværelsen af pædagoger betyder for børns læring og vilje til at fortsætte uddannelsesvejen.
År: 2013 Nr.: 17
Daginstitutionernes vigtigste formål er at sørge for, at børnene trives og udvikler sig, så de kan klare sig i livet, mener den nye minister for 0-6-års området. Annette Vilhelmsen har også fokus rettet mod inklusion, som hun mener, at nogle kommuner ’ikke er i mål med’.
År: 2013 Nr.: 16
Helle Fisker har i mere end 10 år arbejdet med læringsstile både i skole og daginstitution. Hun mener, at pædagogerne har en vigtig opgave i at bevare børnenes naturlige lyst til at lære og at skabe differentierede læreprocesser.
År: 2013 Nr.: 16
Hver femte dansker er utilfreds med sin mødetid, viser ny undersøgelse. Forskning peger på god effekt ved at lade medarbejderne bestemme selv.
År: 2013 Nr.: 15
Færre pædagogtimer og flere krav fra kommunen giver mindre tid til nærvær med børnene. Planlagte aktiviteter er blevet meget svære at gennemføre.
År: 2013 Nr.: 14
Børn bevæger sig ikke nok i børnehaverne. Derfor skal pædagogerne sørge for planlagt bevægelse og afvekslende rammer, der indbyder til fysisk aktivitet, viser ny ph.d.-afhandling. Og så skal pædagogerne selv være aktive.
År: 2013 Nr.: 14
Også pædagoger kan opleve dage med minimal lyst til at gå på arbejde. Det er naturligt, at du ikke altid er oplagt, men hvis sengen lokker mere end jobbet hver eneste morgen, er din arbejdsglæde væk. Læs her, hvad du kan gøre for at blive arbejdsglad igen.
År: 2013 Nr.: 14
Et nyt elektronisk system skal gøre det muligt hurtigt at få overblik over, hvordan anbragte og udsatte børn og unge trives.
År: 2013 Nr.: 13
Når der skal inkluderes flere og flere børn, stiller det krav til pædagogikken. Med farver, symboler og piktogrammer har Hedely SFO valgt en praksisnær tilgang, som hjælper børnene og giver færre konflikter. Læs, hvordan og hvorfor Hedely gik farvevejen.
År: 2013 Nr.: 12
I Hillerød Kommune har institutionerne siden nytår haft ekstra timer til, at medarbejderne kan give forældrene pædagogisk rådgivning.
År: 2013 Nr.: 12
Pædagoger, som er arbejdsmiljørepræsentanter, har stort set alle været på obligatorisk grunduddannelse, men kun hver anden har fået tilbud om supplerende uddannelse, viser undersøgelse fra BUPL. KL har et andet billede af forholdene.
År: 2013 Nr.: 11
Flere institutioner laver yoga med børnene for at skabe pusterum i en travl hverdag. Børnehaven Hylet og Dosseringens Vuggestues yogaprojekt har givet mærkbare resultater for alle.
År: 2013 Nr.: 11
År: 2013 Nr.: 11
4 ud af 10 børneeksperter støtter tankerne bag regeringens skolereform. De øvrige frygter, at en ny skole vil blive ’mere af det samme’. Reformen koloniserer børns fritid, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 09
Forhandlingerne om en reform af folkeskolen er så småt gået i gang. Venstre mener, at pædagoger spiller en væsentlig rolle i skolen, og åbner op for at skrive dem ind i loven.
År: 2013 Nr.: 08
Børn vil vide, hvor vandet forsvinder hen, når det løber ud i sandet, og hvorfor himlen er blå. Pædagoger må ikke give hurtige svar, men skal undersøge sammen med børnene, siger en lektor og en professor, der har arbejdet sammen med 12 institutioner om sciencepædagogik.
År: 2013 Nr.: 06
I Danmark bruger vi mange ressourcer på at give børn og unge en god start på livet. Men vi ved for lidt om effekten af indsatserne. Det bliver der rådet bod på med et nyt center for forskning i børns og unges trivsel.
År: 2013 Nr.: 06
Pædagogernes overenskomstforhandlinger er overstået. Henning Pedersen, BUPL’s formand, ærgrer sig over KL’s attitude undervejs, men glæder sig over en ny kompetencefond og pædagogiske projekter.
År: 2013 Nr.: 05
Alt er fred og idyl i børnehaven Æblet i Mammut­teatrets forestilling af samme navn. Forældrene dyr­ker fællesskabet og kæmper deres børns sag, men finder deres værste sider frem, da en lille dreng viser sig i en yndig, rød kjole.
År: 2013 Nr.: 05
Der er indgået overenskomstforlig for de kommunalt ansatte med en samlet økonomisk ramme på 2,62 procent over to år. Reallønnen er ikke sikret, men til gengæld kom arbejdsgiverne ikke igennem med forringelser. Det glæder BUPL’s formand.
År: 2013 Nr.: 04
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Rudolf Steiner har ikke samme plads i de pædagogiske lærebøger som Freud, Rousseau eller Grundtvig, men med 20 bogudgivelser og 6.000 foredrag nåede han at sætte et stort fingeraftryk på pædagogikken.
År: 2013 Nr.: 03
Firkantet sagt skal skolen tilpasse sig børnene og ikke omvendt, som det tit er tilfældet i dag.
År: 2013 Nr.: 03
Pædagoger føler flere steder, at deres indflydelse på forandringer i daginstitutionerne er begrænset, viser en række aktindsigter. Eksperter advarer mod demotiverede pædagoger. Det kan have alvorlige konsekvenser for børnene.
År: 2013 Nr.: 01
Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet skal opbygge viden om, hvordan børns og unges trivsel kan forbedres. Også de helt små børn i vuggestuerne undersøges.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagoger skal være godt klædt på til at tackle anklager om pædofili. Det var meldingen fra 95 pædagoger, der så ’Jagten’ i Ikast Bio. Selvom tanken om at blive anklaget for pædofili er skræmmende, dominerer frygten ikke hverdagen. Det fortalte tre mandlige pædagoger efter at have set Thomas Vinterbergs nye film ’Jagten’.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne står ikke på listen over det, der gør børn glade. Børns trivsel påvirkes mere af hemmelige steder, lyset i træets blade og legevennerne. I hvert fald når de selv skal sige det. Og hvad kan pædagogerne så lære af det? En ny ph.d.-afhandling kommer med bud.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne har en vigtig rolle at spille i folkeskolen, og en folkeskolereform vil give nye spændende pædagogjob. Men samtidig er pædagogerne bekymrede for at miste deres job.
År: 2012 Nr.: 22
I Vejle har børnene i indskolingen gået i skole fra 8-14 i mere end 10 år. På Petersmindeskolen står pædagogerne fast på at gøre det, de er uddannet til, nemlig at etablere lege- og læreprocesser og støtte op om barnets udvikling.
År: 2012 Nr.: 22
At tale sammen er en ny og anderledes måde at dokumentere på. Dialog kræver dog, at aktørerne hver især finder og udvikler deres egen stemme, så der er noget at lytte til, mener forsker Pernille Hviid, der har stået for et projekt med dialogisk organisering og dokumentation i to kommuner.
År: 2012 Nr.: 22
Det er dog på den anden side uklart, hvilken rolle pædagogerne konkret kommer til at spille.
År: 2012 Nr.: 22
År: 2012 Nr.: 21
Vi mener, pædagoger skal spille en langt mere aktiv rolle i samfundsdebatten. Vi skal fortælle omverdenen om det, vi kan.
År: 2012 Nr.: 21
Flere pædagoger kaster sig over videreuddannelse og får kurser og diplommoduler. Muligheden for at efteruddanne sig er meget forskellig fra kommune til kommune.
År: 2012 Nr.: 20
I Ballerup skal fritidsordningerne sørge for, at børnene får masser af bevægelse i hverdagen. Med projektet Strike er det en fornøjelse at løse den opgave.
År: 2012 Nr.: 20
Pædagoger oplever større følelsesmæssige krav, flere forstyrrelser og mere utryghed i deres arbejde end mange andre jobgrupper. Derfor skal der større fokus på trivsel blandt pædagogerne.
År: 2012 Nr.: 19
Huset er revet ned nu. Det var en faldefærdig rønne, uegnet som menneskebolig, da kranen kom. Her boede Brønderslevfamilien med ni børn, der blev udsat for vanrøgt, mishandling og grove overgreb i årevis. Kommuner, forvaltninger og socialrådgivere kendte de forfærdelige kår, børnene voksede op i. Der lå mellem 12 og 29 underretninger i hver enkelt af de ni børns sagsakter. Alle kommuner frygter i dag at få ’den næste Brønderslevsag’. Derfor bliver der underrettet som aldrig før og handlet, når det er helt grelt. Men der findes andre sager, hvor der ikke sker noget. Børn&Unge har snakket med tre pædagoger, der har underrettet igen og igen, uden at kommunerne reagerer. Sagerne er ikke så slemme som i Brønderslev, men hvor slemt skal det være, før forvaltningen griber ind?
År: 2012 Nr.: 19
Synes du, at kommunen ikke gør nok for et barn, tager Ankestyrelsen også imod underretninger og kontrollerer, om kommunen gør nok.
År: 2012 Nr.: 19
Læs her, hvordan du skriver en god underretning, og følg underretningens vej gennem systemet.
År: 2012 Nr.: 19
Mindre stress og bedre trivsel er målet med et eksperimenterende kursusforløb med hestepædagogik for medarbejderne i Børnehuset Jennumparken i Randers.
År: 2012 Nr.: 18
Friluftsrådet har erfaret, at pædagoger tager godt imod Niels Ejbye-Ernsts konstruktive kritik.
År: 2012 Nr.: 18
Brian Skat Christensen fra Vordingborg er en af de mange hundrede pædagoger, som har fået job i skolen de senere år. Hans succes med at stoppe pjæk og gøre de unge uddannelsesparate har banet vejen for endnu flere pædagogjob i skolen.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger er gode til at arbejde med relationer. Når lærere og pædagoger samarbejder, får de ofte et mere nuanceret blik på barnet, viser forskning. Men ingen ved, om eleverne får bedre karakterer.
År: 2012 Nr.: 16
Får den pædagogiske faglighed plads i skolen, kan børnenes sociale liv blive helt anderledes, end hvis læreren alene står for undervisningen. Det viser undersøgelse af indskolingen i to danske skoler.
År: 2012 Nr.: 16
Katrine Illum Frichke er pædagog og underviser i en 1. klasse, som hun er klasselærer for sammen med lærer Britt Vorre. De er enige om, at samarbejdet kun fungerer, hvis begge bevæger sig på tværs af faggrænserne.
År: 2012 Nr.: 16
"Pædagoger er ikke konkurrenter til lærerne. Vi er ikke ude på at tage lærernes job. Men vi supplerer med en anden faglighed.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger har nærkigget i deres praksis og fundet metoder, der fremmer børns sociale trivsel. 40 eksempler er samlet i ny håndbog.
År: 2012 Nr.: 14
Beskrevet med input fra pædagog Malene Tange Elmsted og leder Nina Lybke, Solvognen, Gladsaxe Kommune.
År: 2012 Nr.: 14
Skovby Børnehus med 220 børn blev til med begejstring, tårer og søde minder, som havnede i en container. Sammenlægninger af daginstitutioner sætter det psykiske arbejdsmiljø på prøve. Der kan gå år, før en fælles identitet er fundet.
År: 2012 Nr.: 13
I København laver man hellere en sikkerhedsplan, end at man fjerner et barn fra hjemmet. Barnet bliver hjemme, selvom det er udsat for omsorgssvigt. Pædagoger spiller en nøglerolle i sikkerhedsplanerne.
År: 2012 Nr.: 12
NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN Hvad skal fremtidens børn og unge lære i skolen? Og hvordan kan pædagogerne hjælpe børnene med at lære det? Det har BUPL nu en vision for.
År: 2012 Nr.: 11
Sund fornuft sat i system kan ændre det pædagogiske miljø i daginstitutionerne radikalt. Børnehaven i Veng ved Skanderborg har brugt LP-modellen i næsten tre år, og nu trives både børn og ansatte bedre.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er netop blevet kulegravet i et stort forskningsprojekt, hvor 3000 børn og pædagoger har deltaget. Forskerne mener, at kvaliteten i børnehaverne kan højnes, hvis alle lærer at bruge modellen.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Medarbejderne i udelivsinstitutionen Terslev Børnehus er blevet bedre til at gå til familier med alkoholproblemer. Institutionen har deltaget i et alkoholforebyggende projekt, som involverer i alt 20 kommuner.
År: 2012 Nr.: 09
"Jeg er god til at læse mennesker" Du skal holde din krop i gang og give noget til andre. Det råd fik Jette Oskarson til at ændre jobkurs.
År: 2012 Nr.: 08
BUPL er klar med ønskelisten til trepartsforhandlingerne. Budskabet er, at ret til uddannelse og lavere sygefravær kan sikre pædagogerne et længere arbejdsliv. Så behøver man ikke at pille ved frokostpauser, fridage eller de 37 timer.
År: 2012 Nr.: 07
En normal tilværelse og nære voksne, der tilbyder barnet tryghed og forudsigelighed i hverdagen, kan få et traumatiseret flygtningebarn til at overkomme selv alvorlige traumer. Det viser forskningschef Edith Montgomerys undersøgelser.
År: 2012 Nr.: 07
Regnbuefamilien med homoseksuelle forældre er en blandt en række mere utraditionelle familieformer, som der findes flere og flere af i dag. En ny børnebog baner vejen for at få en snak med børnene om, at man kan have to mødre.
År: 2012 Nr.: 07
Vil vi mindske omfanget af rygning, druk og kriminalitet blandt unge, er social pejling og fokus på social kapital vejen frem. Det viser et stort projekt fra Aarhus.
År: 2012 Nr.: 06
Mange børn er ikke udhvilede, når de bliver afleveret i daginstitutionen.
År: 2012 Nr.: 06
Pædagoger skal bruge deres faglige viden om børn, ikke børnenes køn. Så vil de drenge, der i dag ikke trives i børnehaven, få meget bedre vilkår, mener professor Lars Qvortrup. Hans undersøgelse viser meget markant, at drenge ikke har det godt i børnehaven.
År: 2012 Nr.: 05
Hovedparten af pædagogerne klager over rungende toner og dårligt indeklima, viser arbejdspladsvurderinger fra fem kommuner. Flere steder er forholdene ikke blevet bedre, selvom undersøgelserne er op til tre år gamle.
År: 2012 Nr.: 03
Når pædagoger løser konflikter, bliver de alt for tit dommere i børnenes uenighed. Det er meget bedre at coache børnene til selv at løse konflikterne, mener Rune Strøm, pædagog og ekspert i børns og voksnes kommunikation. Børn&Unge var med, da han underviste lærere og pædagoger på en skole i Odense.
År: 2012 Nr.: 03
Dorthe Jørgensen frygtede, at hendes datter ville blive fjernet, da vuggestuen skrev en underretning. Men hun fik hjælp, og i dag trives både mor og datter. Hun er heldig at bo i en kommune, hvor både pædagoger og forvaltning har fokus på underretninger. Der er nemlig stor forskel på kommunernes praksis, og pædagoger underretter generelt meget mindre end alle andre faggrupper.
År: 2012 Nr.: 01
Pædagoger bruger deres intuition, når de vurderer, om et barn trives eller ej. Det konkluderer Annette Boye Koch.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagoger tæt på skilsmissebørn er bekymrede. Børnene er ofre for en lov, der tager mere hensyn til forældrenes rettigheder end til børnene, lyder kritikken.
År: 2011 Nr.: 18
Pædagogers egne forventninger til, hvad de skal lave, er ikke i takt med virkeligheden. Skal pædagogerne undgå travlhed og stress, skal de lave helt klare og tydelige aftaler med hinanden, mener ekspert i stress.
År: 2011 Nr.: 17
Velhavende mødre engagerer sig så meget i deres børns liv, at de overtager børnenes sociale liv. Det er ikke sundt.
År: 2011 Nr.: 17
På den private Sankt Pauls Skole er skoleleder Vinni Christophersen kommet i konflikt med sine læreres fagforening. Striden skyldes, at hun insisterer på at bruge pædagoger som undervisningsassistenter.
År: 2011 Nr.: 16
En børnehave på Midtsjælland er alvorlig bekymret for en femårig pige og har sendt fem underretninger til kommunen. Den børnesagkyndige psykolog har ikke taget notits af børnehavens advarsler. Pigen skal udleveres til sin far, selvom han er mistænkt for vold og overgreb.
År: 2011 Nr.: 16
Socialministerens udtalelse om hippiepædagoger falder ikke i god jord hos den konservative pædagog og folketingskandidat Kristian Egebæk Mortensen.
År: 2011 Nr.: 14
I fremtiden skal kommunikation mellem dagtilbud og forældre være digital, mener Kommunernes Landsforening. BUPL frygter, at daginstitutionernes pressede økonomi skal betale for de nye digitale løsninger. Forældrenes Landsforening vil ikke have de personlige samtaler erstattet af elektroniske beskeder.
År: 2011 Nr.: 13
En privatisering af en nordsjællandsk børnehave skal sikre, at børnene fortsat får besøg af en kunstner og kan deltage i motion. Det ville massive besparelser ellers have skåret væk. Men forældrene betaler gerne ekstra for god kvalitet til deres børn.
År: 2011 Nr.: 12
Graden af indflydelse på eget arbejde har en stor betydning for trivsel og arbejdsglæde.
År: 2011 Nr.: 12
Skolegruppen i børnehaven kan sagtens tænke skarpe tanker om tanker og blive opmærksom på, hvordan man flytter opmærksomhed. Det ved pædagog Anna-Grethe Pugholm, Børnehaven Gerlachsgade i Aarhus, som er med i et stort projekt om mentalisering.
År: 2011 Nr.: 12
Mentalisering? Har det ikke noget at gøre med terapi? Ikke kun og slet ikke i Aarhus, hvor tusinder af pædagoger, lærere og forældre indtager mentalisering som vidensvitaminer
År: 2011 Nr.: 12
I Græshoppen i Rødovre må pædagogerne gerne tro, at de er noget. De er professionelle og står ved sig selv og deres faglighed. Til gengæld må de ikke sladre, for der bliver mindre plads til at arbejde fagligt, hvis arbejdspladsen er inficeret af skjult kritik og alt for meget privat snak.
År: 2011 Nr.: 12
Skolificering er stridens æble
År: 2011 Nr.: 12
Pædagogik foregår i rum - inde som ude
År: 2011 Nr.: 113
Nyt forskningsprojekt peger på, at den væsentligste faktor for børns bevægelse er, hvordan pædagoger forvalter rummene. Børnenes muligheder for fysisk udfoldelse handler ikke bare om kvadratmeter, men måske snarere om, at indretningen er båret af en pædagogik, lyder det fra to forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Børns muligheder for at lege og bevæge sig har ændret sig gevaldigt. Historiker Ning de Coninck-Smith udpeger de største milepæle for barndommens fysiske udfoldelse.
År: 2011 Nr.: 113
Skolificering er stridens æble
År: 2011 Nr.: 111
54 daginstitutioner i Københavns Kommune har fået deres egen socialrådgiver. Det tætte samarbejde mellem pædagoger og socialforvaltning skal føre til en bedre og tidligere indsats for de udsatte børn. Pædagogerne får hurtigere afklaret deres bekymringer for børnene og lærer at skrive bedre underretninger.
År: 2011 Nr.: 11
Socialministeren vil indføre mål for børnehavebørns kompetencer. Målene skal bygge på gode erfaringer fra hele landet og styrke skoleovergangen. BUPL frygter, at målene vil begrænse pædagogernes arbejde. Lærerne er heller ikke begejstrede.
År: 2011 Nr.: 10
BUPL har sammen med de andre organisa­tioner i FTF startet en kampagne. Den sætter fokus på, at offentligt ansatte også spytter penge i statskassen. Fritidshjemspædagog Maria Bjerg Jørgensen er pædagogernes ansigt.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Når pædagoger evaluerer deres praksis på egne præmisser, sådan som tre institutioner i Hillerød har forsøgt, kan de mest bruges internt. Men det er svært at oversætte den pædagogiske praksis til tal og søjlediagrammer.
År: 2011 Nr.: 08
Runea er et mønstereksempel på en pige, der med ondsindet sladder spreder edder og forgift i klassen. Runea bruger gul kommunikation. Rune Strøm har gjort det til sin mission at lære børn (og voksne), hvordan man bruger grøn kommunikation.
År: 2011 Nr.: 07
Siden forældreansvarsloven blev vedtaget for tre år siden, er antallet af slagsmål om børn øget betydeligt. Flere tvister er så alvorlige, at de ender i retten.
År: 2011 Nr.: 06
Hvis forældre i en skilsmissesag er uenige om, hvordan ansvaret for børnene skal deles, kan pædagoger blive bedt om at skrive en udtalelse. Men det kan være svært at blande sig i en skilsmisse. Eksperter kritiserer, at fagpersoner skal skrive erklæringer til brug for myndighedernes afgørelser.
År: 2011 Nr.: 05
Børnene er blevet de store tabere, efter at forældreansvarsloven blev indført for tre år siden, mener en række eksperter. Men loven er god nok. Den er blot blevet fejlfortolket, lyder det fra Familiestyrelsen, som skal evaluere loven forud for en politisk revision.
År: 2011 Nr.: 05
En undersøgelse i syv fynske børnehaver viser, at institutionernes størrelse og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt børnene bevæger sig.
År: 2011 Nr.: 04
Idrætsinstitutionerne lærte af en undersøgelse, der viste, at deres børn ikke bevæger sig mere end i de traditionelle institutioner. Derfor er der sat fokus på den fortsatte udvikling af idrætsinstitutionerne og pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 04
Der skulle to års benarbejde i BUPL Fyn, to afgørelser i Statsforvaltningen og en klar udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til, før Svendborg Kommune stoppede ulovlige merindskrivninger. Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelse er et vigtigt redskab i kampen for bedre arbejdsmiljø, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 03
Flere år med bagtalelse og ydmygelser fra kollegerne endte med, at børnehavepædagogen Christina fik konstateret angst.
År: 2011 Nr.: 03
Mobning på pædagogiske arbejdspladser bekymrer Kommunernes Landsforening (KL), men skal der ske ændringer i forebyggelsesarbejdet, må ændringerne komme fra institutionerne selv, siger chefkonsulent i KL.
År: 2011 Nr.: 03
Jane Boye og hendes fire børn bor stadig med andres aflagte møbler. De mistede alt ved en brand for knap et år siden og havde ingen forsikring. Nu skal den 26-årige mor til at betale af på et lån. Men julegaverne er der alligevel råd til. Hun har også mødt et menneske, hun ikke har set i mange år.
År: 2010 Nr.: 29
I dag handler arbejdsglæde ikke bare om at have et godt job, men også om have en god arbejdsplads. Arbejdsmiljøets 'grand old man' Tage Søndergård Kristensen uddyber, hvad det er for en størrelse. Hverken gratis kaffe eller fitness gør forskellen. Det gør derimod graden af social kapital.
År: 2010 Nr.: 28
Pædagoger kan opleve nydelse, lykke og begejstring i det pædagogiske arbejde. Det er et spørgsmål om at vælge en mulighedsudvidende tilgang til arbejdet i stedet for jammerpædagogikken. Ved at skabe selvforglemmende aktiviteter kan både børn, unge og pædagoger opleve nydelse og øjeblikke af lykke.
År: 2010 Nr.: 28
Lone Brøndum mener ikke, hun er en særlig god pædagog, men hun er i sit es i jobbet som topleder for seks børnehuse i Horsens. Det udfordrer, udvikler og glæder hende at se sine visioner for organisationen ført ud i livet.
År: 2010 Nr.: 28
Det går ikke kun ud over forældrene, at kommunerne indfører flere lukkeuger og lukkedage. Også pædagogerne bliver låst fast i forhold til egen ferie.
År: 2010 Nr.: 26
Der er seks tomme pladser i specialbørnehaven Troldemosen, og 14 medarbejdere er blevet sagt op. For kommunerne holder børn væk fra de dyre specialtilbud. Specialbørnehaverne frygter, at de må lukke og slukke. Men det bliver ikke uden larm, skal en ny forening sørge for.
År: 2010 Nr.: 26
Det er på høje tid, at der kommer mere fokus på vuggestuepædagogik. Det mener to pædagoger og en forsker, som sammen har skrevet en bog om de mindste børns liv og læring i vuggestuen.
År: 2010 Nr.: 25
Eva Bak fra Silkeborg har 3,8 millioner kroner fra satspuljen og fire år til at få mindre pjækkeri, færre registreringer i politiets døgnrapporter, flere tilfredse beboere og flere unge i job eller uddannelse. Men først og fremmest skal hun skabe ung trivsel.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger er uenige om mange ting. Det skal de ikke være kede af. Det er en styrke, som kan højne fagligheden, hvis den håndteres rigtigt. Sådan siger lektor Morten Ejrnæs, som har forsket i pædagogers forskellige holdninger.
År: 2010 Nr.: 24
Eleverne blomstrer, og skolerne bliver mere rummelige, når kommunerne får frihed til at skabe en alsidig skoledag.
År: 2010 Nr.: 24
De fleste pædagoger oplever samarbejdet med forældrene som en vigtig del af deres arbejde. Men de mener også, at det er besværligt. Den gode nyhed er, at pædagogerne selv kan gøre meget, mener fire eksperter.
År: 2010 Nr.: 23
Forældrene er stort set tilfredse med samarbejdet med pædagogerne. Men en del mener, at pædagogerne ikke er gode nok til at tage konflikterne med forældrene og få dem løst.
År: 2010 Nr.: 23
Ifølge etikekspert Jørgen Husted opstår etiske dilemmaer, fordi forskellige værdier kolliderer, når pædagoger og forældre skal samarbejde om børns opdragelse og dannelse.
År: 2010 Nr.: 23
BUPL har nu listet sine krav til en ny overenskomst op. Ligeløn, højere pension og seniorfridage står højt på de fornuftige pædagogers ønskeseddel.
År: 2010 Nr.: 22
I nedskæringstider er det svært for pædagogerne at få tid til de mange opgaver i en stresset hverdag. Pædagog Pia Jønsson og konsulent Viktor Harder opfordrer til at satse på fagligheden og pædagogikken. Det skaber glæde og trivsel for både børn og pædagoger.
År: 2010 Nr.: 21
På seks år er omfanget af vold, trusler og chikane mod pædagoger mere end syvdoblet, viser nye tal fra BUPL. Det er både børn og unge, deres forældre og tilfældige trafikanter, der tænder af på pædagogerne. Mindre respekt og større individualisering kan forklare noget af volden, mener psykolog.
År: 2010 Nr.: 21
Pædagoger skal også kunne undervise i de mindste klasser, anbefaler Skolernes Rejsehold.
År: 2010 Nr.: 17
Allerede i dag oplever pædagoger dagligt ikke at kunne leve op til formålsbestemmelserne i dagtilbudsloven. Yderligere besparelser vil kun forværre forholdene, og børneforskere frygter nu for konsekvenserne. Man skulle hellere investere i børnene, siger de.
År: 2010 Nr.: 13
I dag er der allerede masser af eksempler på, at dagtilbudsloven ikke kan overholdes. Pædagoger, eksperter og politikere giver eksempler. De nye spareplaner vil forværre forholdene.
År: 2010 Nr.: 13
Andre lande misunder os et system, hvor veluddannede pædagoger arbejder med omsorg, socialisering, dannelse og læring for at fremme børns trivsel og udvikling.
År: 2010 Nr.: 08
Et etisk grundlag for pædagoger er ved at blive formuleret. Inden kongressen i december skal der ligge et færdigt forslag klar. Derfor var 50 pædagoger indkaldt til den meget svære opgave at prioritere de udsagn, som var indsamlet fra hele landet. Det blev to hårde, men spændende dage.
År: 2010 Nr.: 07
Pensionerede pædagoger er i høj kurs i et nyt projekt, der kobler sårbare børn og unge sammen med ældre mennesker med overskud, tid og nærvær.
År: 2010 Nr.: 05
Mere i løn og bedre vilkår bliver hovedtemaerne for overenskomstdebatten, der skal køre på medlems­møder i foråret. Men hvordan kan den diskussion blive til fornuftige krav til den næste overenskomst?
År: 2010 Nr.: 04
I Danmark giver regeringens madordning i børnehaver og vuggestuer anledning til diskussion og utilfredshed. I Sverige har de haft madordning i årtier, og der er stor tilfredshed både hos forældre og personale. Men i Sverige er maden også gratis.
År: 2010 Nr.: 04
Siden 2007 har samtlige nul- til seksårige i den integrerede daginstitution Dragen fået lov til at snuppe en lur, når de havde behov. Det kræver ekstra nærvær af personalet, men har også skabt større overskud hos både børn og voksne.
År: 2010 Nr.: 03
Søvneksperter vil frede middagsluren i dagpasningen og have de små børns søvn på dagsordenen til forældremøder. En ny pjece til forældrene skal hjælpe et sundere søvnmønster på vej.
År: 2009 Nr.: 35
Det hjælper at blive rørt ved og holdt om. Ikke mindst, når man har det svært og har haft det længe. På ungdomshjemmet Holmstrup­gaard ved Århus har man sat den pædagogiske massage i system - til stor glæde for hjemmets beboere med psykiatriske diagnoser.
År: 2009 Nr.: 35
Det er vigtigt ikke at råbe 'ulven kommer', for alle børn kan være bange, og angst er ikke et begreb, der skal bruges i flæng. Men det er lige så vigtigt at se, når normal adfærd går over grænsen og bliver til en sygelig adfærd, mener professor Per Hove Thomsen.
År: 2009 Nr.: 30
Børn kopierer konstant de voksne, der omgiver dem. Det gælder ikke mindst de voksnes aktivitetsniveau og kropskultur. Hvis pædagogerne selv er vilde med at bevæge sig, bliver ungerne det også. Det viser forskning fra Syddansk Universitet. Heldigvis er der ikke kun én rigtig måde at bruge kroppen på.
År: 2009 Nr.: 28
Det skal ikke være kommunerne, der fremover fastsætter antallet af børn pr. voksen i daginstitutioner, hvis forældrene kan bestemme. De ønsker en landsdækkende, lovbestemt standard for normeringen.
År: 2009 Nr.: 28
Gode normeringer, god plads og godt uddannet personale giver høj kvalitet i børnehaven. Og den høje kvalitet giver bonus, både for børnene, pædagogerne og samfundet, viser ny forskning fra SFI.
År: 2009 Nr.: 26
På hver sin måde skiller de sig ud ved at være domineret af en teori, som ikke er mest udbredt i nogen anden kommune. I Lemvig er det naturpædagogik. I Hillerød er pædagogerne blevet inspireret i Italien, mens Faxe satser på læringsstile. Det har de alle tre deres gode grunde til. Dem kan du læse om i disse artikler om de enestående pletter på danmarkskortet.
År: 2009 Nr.: 25
Vibeke Manniche er ikke bange for at stille sig på øretævernes holdeplads, hvis det er til gavn for børnene. Nu genudgiver hun håndbogen 'Alt om Barnet', og den giver klare råd om sundt og usundt - også når det handler om forholdet mellem institutioner, forældre og børn.
År: 2009 Nr.: 25
Sprogvurderinger kan være udmærkede, men de er ikke svaret på, hvad man skal gøre for at støtte børns sproglige udvikling optimalt. Det er meget vigtigere, hvad der sker, når testen er taget. Og at se på, hvordan daginstitutionerne kan bidrage til, at børn udvikler deres sprog optimalt.
År: 2009 Nr.: 21
Leder Anne Nøhr Andresen så en mulighed for at udføre en plan om mere kreativitet for de større børn, da Fredericia Kommune skulle finde plads til 200 børn. En kulturbørnehave med masser af kreativ udfoldelse er nu skabt, og det giver pædagogerne masser af arbejdsglæde.
År: 2009 Nr.: 21
Fitness, bærbare computere og fri avis er populære frynsegoder. Nu har BUPL's hovedbestyrelse vedtaget en politik for, hvad man kan sige ja til på pædagogernes vegne.
År: 2009 Nr.: 18
Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik (KRAP) har vist sig særdeles virkningsfuld til at hjælpe børn med særlige behov, både på normalområdet og specialområdet.
År: 2009 Nr.: 17
Der skal være tid til at give alle børn de bedste udviklingsbetingelser.
År: 2009 Nr.: 15
Rabatten på søskende skrumper ind, når børnene går i en privat institution. Det kan studerende Sanne Lausen Wolff mor til to mærke på sit skrabede budget.
År: 2009 Nr.: 14
Forældrene lærer at være forældre, og børnene lærer at sætte sunde grænser. Det amerikanske forebyggende familieprogram 'De Utrolige År' vinder frem i hele verden, også i Danmark, hvor Servicestyrelsen netop er gået i gang med at undersøge virkningen.
År: 2009 Nr.: 13
Pædagogerne vil også gerne have frynsegoder, viser en ny BUPL-undersøgelse. I en nordjysk børnehave har medarbejderne fået penge til golf, motion og diætist. Det er fagforeningen ikke glad for.
År: 2009 Nr.: 11
Mantraet er stordrift i kommunerne. Det truer små natur- og skovbørnehaver på eksistensen, vurderer lektor og Ph.d stipendiat Niels Ejbye Ernst. Mød tre naturinstitutioner, der alle har fået kamp til stregen i forsøget på at overleve.
År: 2009 Nr.: 07
Kommunerne er i gang med at ændre strukturen på daginstitutionsområdet. Reformbølgen foregår meget forskelligt. Fælles for kommunerne er, at de ønsker at højne kvaliteten. Men det er usikkert, om indsatsen virker.
År: 2009 Nr.: 06
De bløde værdier i det pædagogiske arbejde kan kvalitetsmåles, hvis man gør det på den rigtige måde, viser ny undersøgelse. Pædagoger vil gerne vurderes på den pædagogiske kvalitet. Men de vil ikke bare kontrolleres, de vil lære af evalueringerne.
År: 2009 Nr.: 06
Målet var at højne kvaliteten og spare penge, da Horsens Kommune for seks år siden indførte distriktsledelse. Resultaterne har været svære at få øje på. Nu skal institutionerne igennem en ny runde med ændringer. Personalet synes, at formålet er uklart.
År: 2009 Nr.: 06
Støj er et stort problem i dag­institutioner og skoler. SF vil have minister i samråd om den skadelige larm. Pædagogisk er det dog muligt at ændre på støjniveauet.
År: 2008 Nr.: 38
Politikere og ledelse skal ikke blande sig for meget i emnerne for pædagogers efteruddannelse. De får mest ud af kurser, når de selv har valgt dem, mener pædagogerne selv. En uddannelsesforsker giver dem ret, mens Århus Kommune sender alle pædagoger og lærere på kursus i læringsstile.
År: 2008 Nr.: 38
Medarbejderne oplever færre konflikter og misforståelser i samarbejdet samt større arbejdsglæde efter klubberne Regnbuen i Århus har indført Appreciative Inquiry som bærende element i kulturen.
År: 2008 Nr.: 38
Pædagoger synes, at de har autonomi i deres arbejde, men tiltagene udefra opleves som en trussel mod metodefriheden. Til gengæld giver de mulighed for løft af fagligheden og anerkendelse. Det er et af mange dilemmaer, som pædagoger oplever, viser ny undersøgelse.
År: 2008 Nr.: 33
Pædagogerne skal afgrænse sig fra andre faggrupper, og de skal gøre deres arbejde mere synligt. Sådan lyder fire eksperters bud på vejen til en stærk professionsidentitet. BUPL's bud er formuleret i 10 nye forslag til mål, som Børn&Unge sætter fokus på de næste to måneder. Og som pædagogerne selv skal tage stilling til på generalforsamlinger og BUPL's kongres i november.
År: 2008 Nr.: 32
En lille arbejdsmiljøindsats kan dæmpe støjen i børneinstitutioner, konkluderer et pilotprojekt i to SFO'er og to daginstitutioner i Allerød. De ansatte har også fået bedre spise-, ryge- og motionsvaner af at deltage i projektet.
År: 2008 Nr.: 30
Børn fra ressourcesvage familier har sværere ved at skabe solide venskaber end andre børn. Det konkluderer ny rapport.
År: 2008 Nr.: 30
Børnemiljøvurderingen kan blive et redskab til refleksion over praksis og være med til at udvikle pædagogikken. Det mener Søren Smidt, der sammen med Erik Sigsgaard har lavet et inspirationsmateriale, som kobler børnemiljøet sammen med sprogvurderinger og læreplaner.
År: 2008 Nr.: 26
Børnegården i Vester Nebel har formuleret en handleplan for skilsmisser i forældregruppen. Nøgleord i planen er ærlighed, åbenhed, forældresamtaler og barnet i centrum. Men det kan kræve mod at sige tingene direkte til forældre, som er i krise.
År: 2008 Nr.: 26
Modulordninger går ud over børnenes trivsel. Børn med små moduler har sværere ved at få venner, og moduler modarbejder pædagogernes arbejde med læreplaner og indsats for udsatte børn. Det vurderer godt tre ud af ti ledere ifølge en ny rapport fra Velfærdsministeriet.
År: 2008 Nr.: 24
Familieterapeut Jesper Juul glæder sig over, at pædagoger fungerer som familierådgivere. Også BUPL's formand hilser specialiseringen velkommen, men forudsætningerne for rådgivningen skal være på plads.
År: 2008 Nr.: 18
Pædagogerne oplever, at mange nye arbejdsopgaver påvirker deres frihed til at udføre deres arbejde, og de savner faglig anerkendelse fra det omgivende samfund.
År: 2008 Nr.: 18
Jesper Juuls arbejde har altid gået ud på at tage hånd om de voksne, så de kunne være der for børnene. Lige nu synes han, at familierne trænger til hjælp med at finde ud af, at de ikke skal aktivere børnene ligesom pædagogerne gør. Børn skal lære, at voksne også kan gøre voksenting og har et selvstændigt liv.
År: 2008 Nr.: 15
Det begyndte som en graffitikonkurrence, men det har ført til et øget fokus på kampen mod den ondsindede mobning hos vinderne i juniorklubben TØF Tølløse
År: 2008 Nr.: 14
Det risler stadig Margrethe Brun Hansen varmt ned ad ryggen, når hun træder ind i en daginstitution og mærker den gode energi. Modsat løber det hende koldt ned samme sted, når hun møder børn, der ikke bliver set, læst og forstået.
År: 2008 Nr.: 13
BUPL financierer ny forskning i pædagogik og pædagogers arbejdsliv.
År: 2008 Nr.: 12
Pædagoger er nemlig også "anderledes". Vi kan noget, som ingen andre faggrupper kan. Det skal kunne ses både i det daglige virke og på lønsedlen.
År: 2008 Nr.: 12
En for alle og alle for én. Det er kodeordet i et pigeprojekt i København, hvor de vilde piger gerne må lære noget af andre vilde piger
År: 2008 Nr.: 10
Personalet i Frihavn Sogns Menighedsbørnehave II blev tvunget til at opgradere sin viden om børns seksualitet, da et barn var ekstremt fokuseret på andre børns kønsdele.
År: 2008 Nr.: 08
Ny kampagne fra foreningen Folkebevægelsen mod Arbejdsmiljø dyrker budskaber som "Danskerne er et pjækkefolk" og "Stress er for slapsvanse". Arbejdsmiljørådet har en god forklaring.
År: 2008 Nr.: 07
Pædagoger efterlyser viden. De mener ikke, at de ved nok til at efterkomme krav om bedre kvalitet i det pædagogiske arbejde. En undersøgelse af 84 udviklingsprojekter viser, at langt de fleste af dem handler om at give pædagogerne et kompetenceløft.
År: 2008 Nr.: 06
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny skolestart, der inkluderer en indholdsbeskrivelse til SFO'erne. Men indholdet er overladt til kommunerne, og det er for slapt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 04
Delforlig nummer to ved OK 2008 giver seniorer ret til fridage og mere løn til nybagte fædre. BUPL-formand Henning Pedersen er især tilfreds med, at ældre pædagoger får ekstra fridage.
År: 2008 Nr.: 04
Overenskomstforhandlingerne har ligget stille i månedsvis, mens medier og politikere har kloget den. Først nu - kun en måned før deadline - rykker sagens hovedpersoner. Dem, der skal skabe resultaterne.
År: 2008 Nr.: 02
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
BUPL's nye forskningspulje har fordelt de første penge. Der var 28 forskningsprojekter, der søgte penge, og nu er syv blevet udvalgt.
År: 2007 Nr.: 42
Er du bøsse? Det forbudte spørgsmål blev stillet under et ansættelsesforløb i en daginstitution i Herning, og det forvandlede pædagog Frank Hedegaards jobdrøm til et mareridt. Jeg følte mig krænket og klædt af, siger ansøgeren, der takkede nej til jobtilbudet og nu fører sag imod daginstitutionen.
År: 2007 Nr.: 42
Et flertal af pædagoger trives med, at medhjælpere udfører pædagogisk arbejde, påpeger ny medlemsundersøgelse fra BUPL. Tankevækkende, mener BUPL.
År: 2007 Nr.: 42
BUPL opfordrer til, at når politikerne trækker i arbejdstøjet for at lægge sidste hånd på bogstavlegen, så rettes fokus på pædagogernes dagligdag, der skal blive bedre.
År: 2007 Nr.: 39
Der findes ikke én sandhed om, hvad der er bedst for børn. Ifølge post-strukturalismen er virkeligheden konstrueret og skabes gennem de betydninger, man tillægger den. Det giver pædagoger mulighed for at udfordre selvfølgelige og gængse antagelser og dermed åbne op for flere måder at se sig selv og børn og unge på, siger Line Knak Sidenius.
År: 2007 Nr.: 38
Interne rivegilder i KTO, politisk indblanding og udsigt til storkonflikt gør OK 08 spændende i mediernes øjne. Startceremoni, som normalt forbigås i tavshed, blev forvandlet til et tilløbsstykke.
År: 2007 Nr.: 35
30 minutters leg og bevægelse hver eneste morgen giver en god start på dagen i børnehaveklassen. Det minimerer konflikter og giver glade børn, siger forfatterne til en ny bog om, hvordan man kan give børnene den daglige dosis motion.
År: 2007 Nr.: 35
Endelig efter mange års planlægning og arbejde står Stjernehaven her i 2010 færdig i Gråsten. For bare tre år siden kaldte man den for "Fremtidens bæredygtige børnehave". Men nu er den en realitet. Kom med på en kigger ind i en helt anderledes daginstitution.
År: 2007 Nr.: 33
En dyb krise i Stjernevejens Børnehave i Gråsten førte for seks år siden til en ny ledelsesform: "Management by Heart". Målet var, at børnehaven skulle være et rart sted at være for medarbejdere, børn og forældre. Og det virker. Stemningen er venlig og glad. Sygefraværet blandt pædagogerne er dalet markant.
År: 2007 Nr.: 32
Børn og pædagoger skal udvikle sig. Dokumentation skal være en væsentlig del af pædagogikken, siger Jasmina Joksimovic Bregenov og Pan Alrum Kjer fra Jysk Pædagog Seminarium.
År: 2007 Nr.: 28
BUPL-formand er ikke imponeret over regeringens forslag til en kvalitetsreform af den offentlige sekor. Store mangler og meget varm luft, lyder meldingen.
År: 2007 Nr.: 28
Børnene skal lære at skabe relationer til hinanden og de voksne. Og så er det afgørende at organisere arbejdet, ellers ender der med at gå tid fra børnene, mener Margot Bolvig Wissing og Allan Dixen fra Bryggens Børne- og Ungdomscenter på Amager.
År: 2007 Nr.: 27
Hvert år handler omkring 20 procent af samtalerne på BørneTelefonen om mobning, viser et kig i rådgivningens emneregistre fra 2003 til 2006. Leder af rådgivningen Bente Boserup foreslår en dansk lov mod mobning.
År: 2007 Nr.: 26
Er vi ved at være derhenne, hvor enhver ikke alene skal være sin egen lykkes smed, men også betragtes som sin egen ulykkes arkitekt?
År: 2007 Nr.: 25
Forældrene vil informeres om deres barns udvikling og trivsel i den daglige kontakt med pædagogerne. De er ikke interesseret i tests, individuelle vurderinger og skriftlig dokumentation. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for KL, FOA og BUPL.
År: 2007 Nr.: 24
Nye tal viser, at adopterede piger ofte er deprimerede og triste. Det handler om tilknytning, siger foredragsholder.
År: 2007 Nr.: 22
41 procent af pædagogerne modtog ikke efter- eller videreuddannelse i 2006, viser nye tal. Det på trods af at næsten alle ønsker mere livslang læring. KL kalder pædagogernes krav for "umættelige".
År: 2007 Nr.: 21
Odense-pædagogerne i Børn&Unges "hvad-mener-man-ude-på-gulvet-serie" bakker op om kravet om bedre muligheder for efter- og videreuddannelse. Selv har de dog ikke de store planer.
År: 2007 Nr.: 21
Nye tal fra BUPL viser, at forældre og pædagoger står sammen om, at der bør være et fastsat minimum af kvadratmeter pr. barn i de danske daginstitutioner. KL kalder ideen for "en gang vandgrød".
År: 2007 Nr.: 20
Odense-pædagoger brænder mindre for BUPL's krav om bedre pladsforhold end for kravet om mere personale. Alligevel kaldet de kravet relevant.
År: 2007 Nr.: 20
Børn med så svære sproglige vanskeligheder, at de ikke trives i deres børnehave, får hjælp i sproggruppen "Taletudserne" i børnehaven Doktorvænget i Støvring. Uden for gruppens åbningstid er de integreret i den almindelige børnehave.
År: 2007 Nr.: 19
Fire ud af fem forældre støtter pædagogernes ønske om et statsligt fastsat minimum af antal voksne pr. barn i de danske institutioner. KL advarer mod indgreb.
År: 2007 Nr.: 19
Odense-pædagoger giver BUPL klart mandat i forhandlingerne om kvalitet og trivsel: Kæmp for mere omsorg til omsorgsgiverne, siger de i Børn&Unges serie.
År: 2007 Nr.: 19
Flere hænder, mere tid, bedre muligheder for faglig udvikling. Det er de konkrete og mærkbare forbedringer af medarbejdernes vilkår, som skal på bordet, for at Fogh-regeringen kan gøre sig forhåbninger om at få BUPL med i en trepartsaftale om den offentlige sektor.
År: 2007 Nr.: 18
Repræsentanterne fra regeringen og Dansk Folkeparti glimrede ved deres fravær, så det blev spil til ét mål, da BUPL holdt høring om regeringens forslag til en dagtilbudslov.
År: 2007 Nr.: 13
Nu er regeringens bud på en samlet lov om dagtilbud klar. Det er positivt, at man vil samle paragrafferne om tilbud til børn og unge i én lov, mener BUPL's formand Henning Pedersen, men kalder regeringens forslag for uambitiøst.
År: 2007 Nr.: 10
Ny børnevelfærdsstatistik fra Unicef tildeler danske børn en bronzemedalje i børnevelfærd. Mens de hollandske børn ifølge opgørelsen har det bedst, ligger børnene fra Storbritannien nummer sjok.
År: 2007 Nr.: 08
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
Det er for fattigt udelukkende at stille krav til børnenes skoleparathed, konstaterer BUPL i et høringssvar til regeringens kvalitetsreformudvalg, som holdt sit andet møde sidste torsdag. BUPL kritiserer også kvalitetsreformudvalgets ordvalg, når de kalder børn og forældre for kunder
År: 2007 Nr.: 03
" Den samlede gruppe af pædagoger på området bliver større og får en øget synlighed og en stærkere gennemslagskraft.
År: 2007 Nr.: 02
Modulordninger i daginstitutioner opfattes som ufleksible og konfliktskabende og kan føre til ringere trivsel blandt de børn, som tilbringer hele dagen i institutionen. Det viser evalueringer fra 14 forsøg med modulordninger landet over.
År: 2007 Nr.: 01
Derefter reduceres velfærdsdebatten til en lomborgsk Copenhagen Consensus, hvor det alene handler om at prioritere mellem besparelser.
År: 2006 Nr.: 36
Børnetegningerne fra Libanon er ensartede og savner spontanitet, mener to børnetegningsanalytikere, Børn&Unge havde med på udstillingen "Min ven er blå". Udstillingen sammenstiller selvportrætter af 60 danske børnehavebørn med selvportrætter af 60 palæstinensisk-libanesiske flygtningebørn
År: 2006 Nr.: 36
Pædagogerne i Århus er frustrerede over, at deres protester ikke førte til en genforhandling af kommunens budget, men de er også stolte over, at de stod sammen. Lige nu samler de kræfter til at fortsætte kampen mod nedskæringerne
År: 2006 Nr.: 35
Mange unge har så ondt i livet, at de skærer sig i armen eller på anden måde skader sig selv. Nogle går så vidt som til at overveje selvmord. Desværre lider de personer, som burde hjælpe, nemlig lærere og pædagoger, af berøringsangst overfor de udsatte unge, mener Anne Marie Nyborg og Annette Vilhelmsen, der holder kurser for pædagoger og lærere i, hvordan de tackler de her unge
År: 2006 Nr.: 27
Selvom nogle tvillinger ligner hinanden som to dråber vand, er det vigtigt, at de behandles som to selvstændige individer
År: 2006 Nr.: 26
Charlotte Schmidt bliver seksuelt misbrugt af sin far, da hun er ganske lille. Pædagoger og andre voksne overser signalerne fra en skadelig barndom. Nu fortæller hun sin historie, for at pædagoger kan få øje på børn, der lever i dysfunktionelle familier. Også børn fra familier som Charlottes, der ser rigtig ud på overfladen. Hendes far var ingeniør, mor var børnehaveleder
År: 2006 Nr.: 26
Læreplaner virker ikke, når de basale vilkår i børnehaver bliver forringet. Og så kan politikere droppe alle planer om at indføre skolelignende undervisning i børnehaven. Det virker stik imod hensigten, siger Dion Sommer
År: 2006 Nr.: 24
Vi snakker meget om stress. Men bliver man selv stresset, fordi man ikke slår til i jobbet, er det svært at se virkeligheden i øjnene. Psykologerne Finn Godrim og Anne Pedersen giver deres bud på, hvordan stress opstår, og hvordan man kan bryde den
År: 2006 Nr.: 21
Det ser ud til at have en negativ effekt på pædagogers og forældres samarbejde, at forældrene opfattes som forbrugere af institutionens ydelser. Det betyder, at pædagogernes fokus drejes væk fra børnene, og energien bruges på at tilfredsstille forældrene for at undgå konflikter
År: 2006 Nr.: 20
Forældre til børn i daginstitutioner er meget glade for pædagogerne, men synes, at kvaliteten halter. Børnene har for lidt plads, og det enkelte barn får ikke nok opmærksomhed, siger de i ny undersøgelse
År: 2006 Nr.: 20
I Danmark har hvert tiende barn brug for særlig støtte, og pædagoger er drøngode til at observere, hvis et barn viser tegn på mistrivsel. Men de skal holde sig fra at stille diagnoser, mener psykolog. Et forældrepar tog deres søn ud af børnehaven, da pædagogerne uden belæg stemplede drengen som autist
År: 2006 Nr.: 20
Forældreundersøgelsen skærer ud i pap, at forældrene har kvalitet og uddannet personale højest på ønskelisten. Det bør Thor Pedersen tænke på, når han forhandler bag Finansministeriets tykke mure om næste års kommunaløkonomi.
År: 2006 Nr.: 19
En tredjedel af den gruppe mennesker, der krænker børn seksuelt, er selv børn. Projekt Janus er det første og eneste projekt i Danmark, som tilbyder behandling til den gruppe børn og unge
År: 2006 Nr.: 17
Da Leif Petersen for to år siden blev leder af Lendemark Børnehave, var stemningen i personalegruppen ikke den bedste. Nu bobler glæden frem hos medarbejdere, børn og forældre - takket være en målsætning om at være Danmarks gladeste børnehave
År: 2006 Nr.: 15
Modulordning har betydet, at børnene i Vejle og Egtved er kortere tid i institution, end før ordningen blev indført. Til gengæld er der flere børn i institutionerne, og pædagogerne føler sig pressede
År: 2006 Nr.: 11
Nu er ulven altså for længst ankommet til daginstitutionerne, hvor den tager godt for sig af børns, pædagogers og lederes trivsel.
År: 2006 Nr.: 03
Et nyt fænomen er i vækst blandt unge piger. Cutting kaldes det, når pigerne skamferer sig selv med barberblade, knive og glasskår som udtryk for magtesløshed og forkvaklet trang til kontrol over tilværelsen. I Ringe har specialpædagog Mette Jørgensen udviklet en metode, der hjælper pigerne over den blodige afhængighed
År: 2006 Nr.: 03
SFO'ens kerneydelse er at sikre børns trivsel og udvikling og lære dem at mestre hverdagen og hverdagsrelationerne. Det siger pædagogerne selv ifølge en omfattende undersøgelse af SFO'ernes virkelighed
År: 2006 Nr.: 01
De stille børn er et mindretal, og det er både et sundhedsmæssigt og socialt problem. Derfor har Fyns Amt og DGI skabt projektet Børn i Bevægelse. Ideen er at få disse børn i gang med at løbe rundt, spille bold og være aktive. Pædagogerne har en vigtig rolle i projektet, og en af metoderne er at fokusere på legen frem for konkurrencen
År: 2005 Nr.: 42
Vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har det svært. Men problemerne er vanskelige at definere, og børnene får ofte ikke den støtte, de har brug for. Derfor er der behov for stadig mere fokus på området, mener forfatter og mor til for tidligt fødte tvillinger, Jonna Jepsen
År: 2005 Nr.: 40
Det er pionerarbejde, når pædagoger får job i ældreplejen. Men området har brug for de kvaliteter, pædagoger har, mener rektor for Jydsk Pædagog-Seminarium. Han bakkes op af lederen af ældreområdet i Sønderhald Kommune. Hun har stor succes med at ansætte pædagoger
År: 2005 Nr.: 40
I Børnehaven Bethania i Odense er barnet ikke problemet. Det er den pædagogiske praksis, som kan være en barriere for, at børn med vanskeligheder kan blive i fællesskabet. De fortæller hinanden gode historier om, hvordan børn går fra at være problembørn til at kunne fungere bedre i fællesskabet
År: 2005 Nr.: 35
Nu skal daginstitutionerne være mere rummelige over for børn med særlige behov. Det siger ministeren, og det siger politikerne i kommunerne. Men rummelighed er også en ny pædagogisk trend. Årsagen til den megen rummelighedssnak er både økonomisk og ideologisk
År: 2005 Nr.: 33
Blandt de 150 børn og 25 ansatte i Lærkereden er fraværet af stress og larm påfaldende. Det handler ikke om størrelsen på en institution, men om holdningen, fortæller leder Ruth Kristensen
År: 2005 Nr.: 32
Forældrene til 6000 femårige børn skal medvirke til en undersøgelse af deres børns psykiske trivsel. Projektlederen håber, at pædagogerne også giver deres mening til kende
År: 2005 Nr.: 32
Og for mig at se rummer den pædagogiske faglighed i sig selv en række af de kompetencer og kvalifikationer, der er væsentlige for en leder.
År: 2005 Nr.: 31
Langt de fleste 10-18-årige trives med deres liv, med skole, venner og fritidsaktiviteter. Men mange er utilfredse med deres vægt
År: 2005 Nr.: 28
Børnehaven Løvegården lå mindre en 500 meter fra en landingsbane i Københavns Lufthavn. Støjen fra de mange fly gav fire medarbejdere i børnehaven kronisk stress. Arbejdsskadestyrelsen har afvist alle fire sager, men nu har retten i Tårnby tilkendt alle fire medarbejdere erstatning for de utålelige arbejdsvilkår
År: 2005 Nr.: 27
Sklerose i familien påvirker hele familien - også børnene, som mister en rask forælder og en tryg, forudsigelig hverdag. Men børn af skleroseramte er en overset gruppe, og en pædagogstuderende tog emnet op
År: 2005 Nr.: 25
Den danske børnehavetradition er anderledes end i mange andre europæiske lande, og det har vi grund til at være stolte af
År: 2005 Nr.: 25
Børn lever og lærer gennem deres krop - de er deres krop. Nu skal 1000 århusianske pædagoger undervises i, hvordan børn lærer med kroppen. De første har været på skolebænken
År: 2005 Nr.: 24
Ofte bliver der sat ind for sent i forhold til familier med problembørn og ondt i familielivet. I den integrerede daginstitution Børnehuset Sjælsø i Birkerød Kommune har man oprettet en specialgruppe i institutionen, så støttekrævende familier kan få hjælp tidligt i barnets liv
År: 2005 Nr.: 24
Selvom Ballerup kalder sig en åben og udfordrende kommune, oplever daginstitutionsledere, som offentligt kritiserer kommunens ledelsesstil, at få mundkurv på. Ekspert i offentlig forvaltning vurderer, at daginstitutionsledernes ytringsfrihed er blevet begrænset. Folketingets Ombudsmand overvejer at undersøge forholdene
År: 2005 Nr.: 24
Hvem har ansvaret for, at mere end 25.000 danske børn nu er under en eller anden form for ekspertbehandling? Og at stigningen i antallet af "syge" børn er inde i en stejl stigning? Et af svarene kan være pædagoger, der tør tage ansvar og melde klart ud til forældre til børn, der mistrives. Det har de gjort i vuggestuen i Tønder de sidste 32 år
År: 2005 Nr.: 22
Antallet af børn og unge i behandling i det psykiatriske system er steget med cirka 400 procent i perioden fra 1994-2002. Der er mange steder flere måneders ventetid til Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Til stor frustration for pædagogerne
År: 2005 Nr.: 17
Inviter tre pædagoger fra en anden institution indenfor og lad dem observere blandt andet de voksnes samarbejde, børnenes aktiviteter og de fysiske rammer. På den måde får du sat ord på kvaliteten af upartiske kollegaer
År: 2005 Nr.: 17
Hvis pædagoger ikke har tid nok til børnene og slet ikke til de truede børn, så må daginstitutionerne rationalisere, mener familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K). Han kommer fra en hård finans- og arbejdsgiververden og vil nu være børnenes minister. Bedste kvalifikation er, at han er far
År: 2005 Nr.: 15
" Vi kan ikke snakke os fra det ved alene at fokusere på besparelser og strukturændringer
År: 2005 Nr.: 11
Børn med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig lige så godt som danske børn, selv om deres familier har færre ressourcer end danske familier. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet af syvårige børn fra indvandrer- og flygtningefamilier
År: 2005 Nr.: 06
De har flere problemer. Og det er kulturen, der er en barriere for, at børn med anden etnisk baggrund end dansk trives og bliver integreret. Det mener tre pædagoger, der til daglig arbejder med de etniske børn
År: 2005 Nr.: 06
Pædagoger og kommuner over hele landet melder nu om endnu flere eksempler på, at sikkerheden ikke har været i orden på nyindkøbte legeredskaber
År: 2005 Nr.: 05
På tirsdag den 8. februar bliver der sat endeligt punktum for valgkampen. Hvad vil politikerne gøre for at forbedre forholdene i landets daginstitutioner efter valget? Det spørgsmål stillede vi de sociale ordførere plus den ansvarlige minister for området. Sidstnævnte, minister for familie og forbrug Henriette Kjær (konservative), har dog ikke ønsket at medvirke. Dansk Folkeparti har heller ikke ønsket at medvirke
År: 2005 Nr.: 04
Pædagoger ved for lidt om, hvad man skal se efter hos et barn med en mulig depression. Det er skidt for et deprimeret barn, som har brug for hjælp. En overlæge efterlyser bedre uddannelse til pædagoger
År: 2005 Nr.: 02
Ligesom vi ude på arbejdspladserne har pædagogmedhjælpere, socialpædagoger og lærere som kollegaer i mange sammenhænge, skal vi have det på organisationsplan, der hvor det giver mening.
År: 2004 Nr.: 44
Værdibaseret ledelse er misforstået, hvis værdierne betragtes som indiskutable sandheder. "Værdier er ikke Guds ord ristet ind på stentavler til at stå for evigt," siger professor Ole Thyssen. I Ballerup får kritiske daginstitutionsledere påtaler, mens Københavns Kommune kalder sin tilgang til værdier for "licens til kritik"
År: 2004 Nr.: 38
Brugerundersøgelser siger intet om kvaliteten af daginstitutionerne, pædagogerne kan ikke bruge dem til ret meget, og politikerne bruger dem ofte til at profilere kommunen, mener forsker Bente Bjørnholt fra Aalborg Universitet
År: 2004 Nr.: 35
I Ørnevang Fritidshjem er det børnene, der bestemmer. Pædagogerne arbejder bevidst på at træde tilbage, være afvæbnende og lade børnene tage initiativerne. Det giver sejre og selvværd til både stærke og svage børn
År: 2004 Nr.: 32
Skovlyskolen i Holte har droppet SFO'en for de største. Nu går børnene fra 4.-7. klasse i Åben Skole, hvor de hver eftermiddag kan bruge skolens lokaler og få hjælp til lektierne
År: 2004 Nr.: 31
Pædagoger på Fyn skal henvise forældre med alkoholmisbrug til behandling. Det ser Sundhedsstyrelsen gerne, at pædagoger i resten af landet lærer af
År: 2004 Nr.: 29
Læreplaner kan meget vel snart blive en realitet i landets SFO'er. Undervisningsministeren vil have, at børn også får mulighed for at udvikle deres almene kundskaber i fritiden. BUPL kræver, at der følges op med bedre rammer og vilkår
År: 2004 Nr.: 28
Ikke mindst efter FUs møder i sidste uge med de lokale fagforeninger har vi fået skærpet opmærksomheden på at være offensive - både centralt og lokalt i forbindelse med de store ændringer, vi står over for.
År: 2004 Nr.: 28
De børn, der har flest problemer, får ikke hjælp og slet ikke tidligt nok. En ny undersøgelse viser ellers, at disse børn kan spottes allerede, mens de er små. Else Christensen fra Socialforskningsinstituttet, der har lavet undersøgelsen, mener, at pædagogerne ser disse børn, men mangler redskaber til at hjælpe
År: 2004 Nr.: 28
Forældres tilfredshed med institutionerne ligger lavt i Esbjerg, hvis man sammenligner med andre kommuner. De er bl.a. utilfredse med den tid, der er til børnene. Omvendt er forældrene glade for pædagogerne
År: 2004 Nr.: 26
BUPL arbejder for, at lederne kan agere i disse forandringsprocesser. Både centralt og lokalt prioriterer BUPL ledelsesarbejdet.
År: 2004 Nr.: 25
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
Børns mavepine, hovedpine og ufrivillig afføring er nogle af de symptomer, der vidner om mistrivsel forårsaget af stress blandt børn. Men løsningen er ofte ligetil og ret banal, fortæller to erfarne pædagoger, der underviser daginstitutioner i at håndtere stress blandt børn
År: 2004 Nr.: 20
Forældrene har for længst anerkendt, at daginstitutioner er en selvfølgelig del af den moderne barndom
År: 2004 Nr.: 18
I børnehaven Myretuen er papir snart en saga blot. Praktiske beskeder om skarlagensfeber, lus og "Husk lige cyklen i morgen" kan forældrene læse på computeren derhjemme. En stor del af den daglige kommunikation mellem pædagoger og forældre er gået online. Det giver mere tid til børnene
År: 2004 Nr.: 17
Tre ud af fire forældre mener, kvaliteten i deres børns institution er vigtigere end prisen og åbningstiderne. Det viser rundspørge blandt godt 1000 forældre. Politikerne har for meget forkus på åbningstiderne, mener forsker, der samtidig betegner forældrenes reaktion som forventelig
År: 2004 Nr.: 17
Ordet "barnlig" får aldrig en positiv klang. Alligevel er der god grund til at forsvare barndommen, mener forfatterne Bertill Nordahl og John Madsen, der ikke bryder sig om, at piger på otte år gemmer dukkerne væk for i stedet at kaste sig ud i et liv som unge. Bare rolig, pigerne leger stadig, det er bare på en anden måde, påpeger forfatteren Jørn Martin Steenhold
År: 2004 Nr.: 13
Børn og unge er godt stof i medierne, og der går ikke en dag uden en eller anden opsigtsvækkende nyhed. Men en del af "nyhederne" holder ikke vand, viser en gennemgang af nogle af de mest omtalte nyhedsartikler fra den sidste måned. Blandt andet blev en fem år gammel og diskutabel undersøgelse af børns trivsel pludselig "ny".
År: 2004 Nr.: 06
Tre ledere ville give en skriftlig advarsel til en fællestillidsrepræsentant i BUPL's forbundshus. Men det endte med, at de tre ledere selv måtte gå. Det koster BUPL 4,4 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse
År: 2004 Nr.: 04
I 2003 satte daginstitutionerne en ny trist rekord med 1641 fyringssager. Bag de mange sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset ud. I takt med at presset på pædagogerne stiger og stiger, bliver tolerancen på personalestuen mindre og mindre. Tina Poulsen har oplevet at blive frosset ud af kollegaerne. Den 10. juni 2003 gav hun op og sendte sin afskedigelse. Hun er en af de mange, der ikke optræder i statistikken
År: 2004 Nr.: 04
År: 2003 Nr.: 51
Vi er modstandere af denne udvikling, ikke mindst fordi de sociale uligheder vil blive endnu tydeligere.
År: 2003 Nr.: 49
Støttepædagoger er en usynlig og undervurderet faggruppe. Det er baggrunden for projektet "Støttepædagogen som forandringsagent", som gerne skulle sætte deltagerne bedre i stand til at dokumentere deres arbejde og argumentere over for institutioner, andre eksperter, forvaltninger og politikere
År: 2003 Nr.: 46
Børns dannelse og deres muligheder i voksenlivet rummer mange andre faktorer, end hvad vi traditionelt opfatter som intelligens.
År: 2003 Nr.: 41
En engelsk regeringsdelegation var i sidste uge på besøg i Århus for at suge indtryk fra danske institutioner. Og de var imponerede
År: 2003 Nr.: 32
Pædagoger halter efter lærerne, når det gælder udviklingssamtaler og sparring, viser undersøgelse fra Kommunernes Landsforening. Stærkt foruroligende, siger erhvervspsykolog og tidligere rektor, mens BUPL's lederråd vil se på sagen
År: 2003 Nr.: 30
Pædagoger skal dokumentere for at gøre deres arbejde mere synligt og anerkendt, mener Dorthe Filtenborg Sørensen. Hun har ikke behov for at bevise noget eller retfærdiggøre sit arbejde gennem dokumentation, men for at fortælle om sin pædagogik, og hvilken betydning hun som uddannet pædagog har for børns udvikling og trivsel
År: 2003 Nr.: 25
Regeringen og Dansk Folkeparti har inden for den seneste måned afvist to udspil til love, der skal sikre bedre vilkår for børn i stitutionerne
År: 2003 Nr.: 20
Om fredagen var der en bedre stemning i børnehaverne, der var flere ja'er. Sådan skulle det også være resten af ugen. Derfor arbejder pædagogerne i Langebæk Kommune med deres relationskompetence. Fokus på de gyldne øjeblikke, det der lykkes og et bedre samspil med børnene betyder, at målet om fredagstilstande hele ugen, snart er nået.
År: 2003 Nr.: 15
Pædagogernes arbejdsforhold er så dårlige, at Arbejdstilsynet i gennemsnit finder tre problemer i hver daginstitution. Kommunerne mener ikke, det står helt så slemt til.
År: 2003 Nr.: 15
Må man viderebringe børns tegninger og portrætter i personlige mapper i overgangen mellem børnehave og skole? Ekspert i forvaltningsret og persondatalov fortæller, at pædagoger uden problemer kan lave børnemapper, kufferter eller billedbøger, bare forældrene først får besked.
År: 2003 Nr.: 15
År: 2003 Nr.: 13
I et samfund under konstant forandring kan det være vanskeligt at finde fællesskabet og værdierne og give disse begreber videre til børn og unge. Men Dannelseskaravanen kan måske give inspiration til en dialog om en bedre verden
År: 2003 Nr.: 12
År: 2003 Nr.: 12
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge i dette og de kommende numre om børneliv i Ghana. Vi har besøgt børnehaver og vuggestuer, og talt med drengen der sælger snacks på stranden. Teenagemoderen, der sover på gaden. Og den prostituerede, der bytter sin krop med mad. Dette er første nummer i serien. Børnene har tavler at tegne på. Men selv om de kun er fem år gamle, skal de sidde på stolen hele dagen, og pædagogen bestemmer, hvad de skal tegne. Dræbende udenadslære og hård disciplin er hverdagen i Alko Nursery i Ghana. Det vil et BUPL-projekt nu ændre på
År: 2003 Nr.: 11
Også børn og unge lægger krop til sex, når der er en eller anden form for betaling. Risikoen for, at de ender i prostitution, er et overset problem, viser flere undersøgelser.
År: 2003 Nr.: 10
Bakkely har i næsten fem år brugt Børnelinealen som et redskab, når de skal vurdere børnenes trivsel. Siden Børn&Unge besøgte institutionen for tre år siden, er pædagogerne blevet endnu mere sikre i deres bedømmelse af børnene. Og de er hurtige til at handle, hvis de er bekymrede for et barn.
År: 2003 Nr.: 09
Drop at gå ombord i problemerne, men fokusér i stedet på det positive. Det er en del af tankegangen bag en ny udviklingsmetode Appreciative Inquiry eller værdsættende samtale. - Det nye i metoden er, at både børn og voksne arbejder sammen om den positive proces, mener konsulent.
År: 2003 Nr.: 04
8 ud af 10 kommuner har formuleret målsætningerne for deres dagtilbud. Mange af dem er meget abstrakte og generelle
År: 2003 Nr.: 02
BUPL's kongres tog med sine diskussioner og politiske udtalelser kraftigt afstand fra regeringens politik på børn- og ungeområdet
År: 2002 Nr.: 49
Større ulighed, offentlige besparelser, utryghed og populisme. Formandens beretning var præget af pessimisme over udviklingen.
År: 2002 Nr.: 49
En pædagogisk profil til BUPL blev en realitet på kongressen. Alle var fuldstændig enige om, at det er en rigtig god idé
År: 2002 Nr.: 49
Vi ved, at vi gør en forskel i mange børn og unges liv, og vi må med fagligheden som fundament sige fra overfor regeringens angreb på velfærdssamfundet.
År: 2002 Nr.: 48
Gode og trygge rammer i daginstitutionen giver udsatte børn en god ballast for resten af livet, mens for lidt plads og få pædagoger omvendt kan forstærke den negative sociale arv. Det viser en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, som efterlyser dansk forskning på daginstitutionsområdet
År: 2002 Nr.: 47
De fleste unge trives fint. Men knap 40 procent har inden for det sidste år haft alvorlige personlige, følelsesmæssige eller psykiske problemer, viser en undersøgelse blandt 5200 fynske unge i 14-15 års alderen. Især pigerne har det svært.
År: 2002 Nr.: 45
Børn får det ikke bedre af, at deres lærer og pædagog arbejder tæt sammen i hverdagen. Heller ikke deres kundskaber i grundfagene forbedres af de ændrede samarbejdsmåder. Til gengæld har børn, der har gået i fritidshjem, et bedre selvværd, er mere frimodige og tør sige noget i forsamlinger, viser en svensk undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 45
År: 2002 Nr.: 44
BUPL vil nu vise en skarpere pædagogisk profil både udadtil og indadtil. Derfor er der ved at blive udformet en politik, der skal gøre det klart, hvad pædagoger står for, hvad de kan og vil.
År: 2002 Nr.: 37
Mobning og chikane præger mange institutioner. Men hvad kan man gøre ved det? 100 pædagoger mødtes i Århus på "Café Rummelighed og Mangfoldighed" for at komme med deres bud. Cafeen var en del af i et forebyggelsesprojekt i Silkeborg og Århus.
År: 2002 Nr.: 36
Mange pædagoger skælder ud på de urolige og besværlige børn. Drop det, siger Jesper Juul og Helle Jensen i ny bog. Pædagoger skal hellere bruge kræfterne på at blive interesserede og troværdige voksne, der ser børnene på disses præmisser. Og i højere grad tage ansvar for deres egen del af relationen.
År: 2002 Nr.: 36
Det ligger dybt i vores pædagogiske sjæle, at vi har omsorg for det enkelte barn, har blik for dets behov og dets muligheder og glæder os over de fremskridt i dets udvikling, trivsel og selvstændighed, som vi kan bidrage til.
År: 2002 Nr.: 34
Tvangsfjernelse af søde sager fra børnenes madpakker møder modstand hos pædagoger i hele landet. Uetisk siger nogle, mens andre nøjes med at ryste på hovedet og grine lidt af Red Barnets børnehave i Horsens, der siden 1. august konsekvent har konfiskeret mælkesnitter og chokolademadder
År: 2002 Nr.: 34
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Kommunernes Landsforening (KL) synes ikke, det er nogen god idé, hvis kommunerne får pligt til at anmelde børnemishandling til politiet. Det kan svække tilliden til socialforvaltningerne hos voldsramte familier, mener KL
År: 2002 Nr.: 21
Nutidens børn lærer, at det er i orden ikke at ville være venner med alle. Socialt ansvar kan de tage, hvis de har lyst. Resultatet er, at der findes ensomme børn, som ingen af de andre føler ansvar for, uden at de voksne griber ind.
År: 2002 Nr.: 19
Lyt til mig Tal med mig Hjælp mig lød det fra mange af de 1000 børn og unge, som Center for Selvmordsforskning fik til at skrive om deres problemer. 13 procent af pigerne havde forsøgt at begå selvmord
År: 2002 Nr.: 15
Pædagogers hensynsbetændelse går ud over en ordentlig løsning på de utallige konflikter, som dagligt opstår i daginstitutionerne. Derfor er det vigtigt, at sammenstød løses på stedet, og at der skabes forum til at få talt ud om problemerne, mener erfaren konfliktmægler
År: 2002 Nr.: 11
Sikkerhedsrepræsentanterne bliver ikke brugt i sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø i daginstitutionerne. Uddannelsen af sikkerhedsfolkene er for mangelfuld, og funktionen som sikkerhedsrepræsentant har lav status
År: 2002 Nr.: 11
Sygefravær snakker man ikke om. Og slet ikke når sygdommen kun strækker sig over nogle dage. Men for mange sygedage kan vise sig at være et symptom på, at institutionen ikke trives
År: 2002 Nr.: 10
På fritidshjemmet Mudderkliren i Gellerup er børnene meget belastede og evner kun i meget lille grad empati. Nu har institutionen åbnet sin første kasse med Trin for Trin - et program til udvikling af børns sociale kompetencer
År: 2002 Nr.: 02
En bekymret gruppe forældre på Munkebjergskolen i Odense har lavet en omfattende undersøgelse af byens skolefritidsordninger. De har spurgt 200 pædagoger om udviklingen, og svaret er ikke til at tage fejl af. Hele 76 procent peger på forringelser eller væsentlige forringelser til skade for børnenes trivsel og vilkår
År: 2001 Nr.: 49
Efterhånden handler skolen og fritidsordningen mere om tal og resultater end børnenes trivsel. Måske burde man se på, hvor meget børnene smiler i stedet for at måle, hvor hurtigt de læser en tekst, mener en af forældrene bag SFO-undersøgelse
År: 2001 Nr.: 49
Vi må derfor holde gang i debatten om, at børn i alle aldre har brug for tryghed og omsorg - både i daginstitutionerne og i familien.
År: 2001 Nr.: 49
Og det er ikke nogen tavs viden, for vi har stadigt og stædigt påpeget, at børnene og vi mangler både tid og plads, og at det er urimeligt at spare på rammerne for børns liv og hverdag
År: 2001 Nr.: 44
Stadig flere borgere henvender sig til kommunen, hvis de er bekymrede for naboens børn. Og underretningerne viser sig ofte at være konkrete og reelle
År: 2001 Nr.: 36
Erklæringen udtrykker læreres og pædagogers individuelle og kollektive, faglige engagement og supplerer de gældende love og regler, der definerer professionens praksis. Desuden fungerer den som værktøj dels til brug for professionsudøverne til løsning af spørgsmål vedrørende professionel adfærd og dels til løsning af problemer, der opstår i forhold til elever, forældre og kolleger etc.
År: 2001 Nr.: 35
Det er vigtigt at blive ved med at understrege, at kvalitet i institutionerne ikke kun handler om pladser nok til alle børn, men også om plads nok til det enkelte barn.
År: 2001 Nr.: 23
Langt de fleste kvinder trives ikke med at gå hjemme hos deres små børn i flere år. Hvis de tvinges til det, vil det gå ud over børnene. Tilfredshed med barselsorlovens længde, job og parforhold er afgørende for forældres og børns trivsel, påviser Dion Sommer i ny bog om følelseslivet i den nydannede familie
År: 2001 Nr.: 20
Pædagoger er verdensmestre i at observere et barn i månedsvis. Mange går alt for længe med en mistanke om dårlig trivsel, før de tager fat i forældrene. Det har man gjort op med i Præstø Kommune
År: 2001 Nr.: 19
Margrit Veng kunne i marts fejre et højst usædvanligt jubilæum: Siden 1976 har hun konstant haft et barn gående i Fritidshjemmet i Thomas P. Hejles Ungdomshus i København. I dag har hun både et barn og et barnebarn gående på fritidshjemmet
År: 2001 Nr.: 17
Afspænding og mentaltræning hjælper mod stress - også hos børn, fastslår børnepsykolog Ingrid Orthmann. Hun har undervist lærere og pædagoger i at hjælpe børn til den tilstand af indre ro, hvor de bliver bedre til at koncentrere sig og lære
År: 2001 Nr.: 14
Forældre kan som regel blive indlagt med deres syge børn. Men ikke hvis barnet er for tidligt født, og det må laves om, mener eksperter
År: 2001 Nr.: 06
I en børnehave i Dragør er støjen af fly så voldsom, at lamperne klirrer, og al tale forstummer. Mindst fire pædagoger er blevet alvorligt syge af arbejdet, og forældrene er dybt bekymrede for deres børn. Alligevel har kommunen i årevis overhørt protesterne
År: 2001 Nr.: 04
"Derfor er der heller ingen tvivl om, at det har store konsekvenser for pædagogers muligheder for at give omsorg, at normeringerne er blevet så meget ringere."
År: 2001 Nr.: 03
Vedtaget på BUPLs kongres 2000
År: 2001 Nr.: 01