Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: sundhed* or måltid* or mad* or bevægelse*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Der skal gøres noget ved ligelønsproblemet, og kravet vil blive rejst ved overenskomstforhandlingerne. Det er et historisk vigtigt skridt, siger BUPL’s formand. Men der kommer næppe mange penge til ligelønnen.
År: 2017 Nr.: 20
Børn er naturligt æstetisk til stede i verden. Deres sanseerfaringer danner grundlag for al deres læring og selvforståelse, mener pædagog Alice Kjær. Hun har skrevet en ny bog om æstetisk praksis og læreprocesser i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 20
År: 2017 Nr.: 20
Udviklingshæmmede, ordblinde, børn og andre, der har brug for hjælp til at læse madopskrifter, får hjælp til selvhjælp i ny og banebrydende billedkogebog.
År: 2017 Nr.: 19
Pædagoger kan styrke livsglæden hos ældre gennem aktiviteter og fokus på værdighed og relationer, når de arbejder side om side med sundhedsuddannet personale. Det konkluderer forsker i en ny rapport.
År: 2017 Nr.: 19
Pædagoger kan bidrage positivt i arbejdet med demente, viser erfaringer fra København. Pædagoger har brug for langt mere viden om ældre, mener forsker.
År: 2017 Nr.: 19
Over hele landet er der eksempler på forringet rengøring i dagtilbud. En lokal BUPL-formand fortæller om pædagoger, der ovenfra får besked på selv at give en hånd med. Mange steder får udlicitering skylden: Politikerne vælger pris før kvalitet, lyder anklagen.
År: 2017 Nr.: 19
Institutioner i Nyborg har fået en million kroner årligt til kvalitetsløft, men skal pengene gå til bedre normeringer eller til den rengøring, der er skåret i? Det dilemma vil de gerne være fri for.
År: 2017 Nr.: 19
Hvis daginstitutioner rengøres dårligere, end Sundhedsstyrelsens retningslinjer anviser, stiger infektionstallet. Konsekvenserne er store for børn, ansatte, forældre og forældres kolleger – og også for samfundsøkonomien, siger overlæge i Statens Serum Institut.
År: 2017 Nr.: 19
I fem år har Viborg Kommune haft stor succes med rideterapi som behandlingstilbud til børn med diagnoser eller andre udfordringer. Heste fungerer som et fælles tredje og en ven, der lytter, forklarer familieterapeut Inge Klitgaard, der har inviteret Børn&Unges journalist Signe Rosa Skelbæk med.
År: 2017 Nr.: 19
Det kan være svært at skabe overblik over, hvad børn kan være allergiske overfor. Astma-Allergi Danmark anbefaler, at I sammen med forældrene udarbejder en skriftlig plan til det enkelte barn.
År: 2017 Nr.: 19
Mads Pihlman Kristensen er pædagog, klubleder og byrådskandidat for Liberal Alliance i Horsens. Han kæmper for mindre bureaukrati og mere selvbestemmelse til institutionerne, men ikke for minimumsnormeringer.
År: 2017 Nr.: 18
Det et blevet meget sværere for alvorligt syge pædagoger at få førtidspension. De piskes rundt i det ene ressourceforløb efter det andet i jagten på den mindste rest arbejdsevne. Nu skal reformen ses efter i sømmene. Og det er hårdt tiltrængt, mener BUPL.
År: 2017 Nr.: 18
Dorte Stensgaard blev i 2011 sygemeldt med kronisk belastningsreaktion, depression og angst, som har nedsat hendes arbejdsevne til det ubetydelige. Alligevel skal hun arbejdsprøves igen og igen. Det bliver hun mere syg af.
År: 2017 Nr.: 18
Når man taler med børn om alvorlige emner som psykisk sygdom, er det især vigtigt, at man tilpasser sproget til deres alderstrin, mener psykolog Johanne Bratbo.
År: 2017 Nr.: 18
Ældre er det vigtigste emne ved det kommende kommunalvalg. Små børn ligger langt nede på ranglisten. De bløde områder har mindst betydning i folks bevidsthed. Det er trist, mener BUPL’s formand.
År: 2017 Nr.: 17
Lene Due stiller for tredje gang op til kommunalvalget for Socialdemokratiet i Rødovre. Du hører hende ikke kræve minimumsnormeringer. Hun vil hellere i politisk dialog ved at bruge hverdagens historier.
År: 2017 Nr.: 17
År: 2017 Nr.: 17
12-årige Bertram har svært ved at aflæse ansigtsmimik, men et social­træningsforløb med robotten Zeno og pædagog Nanna Bohn Hartz hjælper ham til at forstå både andres og sine egne følelser.
År: 2017 Nr.: 16
Forsker Maja Plums vil udvikle et professionelt sprog for relationernes betydning i pædagogisk praksis. Her er tre af hendes centrale begreber, der beskriver, hvordan det at kende sine kolleger godt påvirker det pædagogiske arbejde.
År: 2017 Nr.: 16
Et hold forskere med lektor Merete Sørensen i spidsen skal sammen med pædagoger, børn og forældre i tre daginstitutioner bringe så meget lyst, glæde og kreativitet ind i hverdagen som muligt. Det skal skabe det ideelle læringsmiljø for børnene ved at stimulere deres fantasi, kreativitet og egne rollelege.
År: 2017 Nr.: 16
Karina Krogh Hjerrild har arbejdet som medhjælper, taget uddannelsen som pædagogisk assistent og er nu netop færdiguddannet som pædagog. Hun læste videre for at få mere teori og større ansvar.
År: 2017 Nr.: 15
Kommunalpolitikernes ambitioner varierer voldsomt, når det handler om andelen af pædagoger i dagtilbud. I Hørsholm bevilger man penge ud fra, at kun lidt flere end halvdelen skal være uddannede. I Sønderborg vil politikerne have 80 procent uddannede pædagoger.
År: 2017 Nr.: 15
Det har stor betydning for børnenes trivsel, skoleparathed og evne til konfliktløsning, at de bliver mødt af uddannet personale i dagtilbud. Det fortæller seniorforsker Mogens Christoffersen, som har fulgt den internationale forskning på området.
År: 2017 Nr.: 15
Ved at bage en pizza, folde tøj sammen og lære førstehjælp har 2. og 3. klasse på Marievangsskolen i Slagelse lært lokalområdet at kende. Bag projektet står pædagoger, pædagogstuderende og en lektor.
År: 2017 Nr.: 15
Pædagoger gør en positiv forskel for børnene. Det mener 9 ud af 10 forældre, viser ny undersøgelse. Pædagogerne er lidt forud på point, siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre.
År: 2017 Nr.: 14
Grænserne mellem daginstitution og hjem flytter sig, i takt med at pædagogiske aktiviteter og læringsmål breder sig fra daginstitutionen og ud i hjemmene. Det stiller nye krav til samarbejdet mellem pædagoger og forældre.
År: 2017 Nr.: 14
År: 2017 Nr.: 13
Private virksomheder med vind i sejlene begynder at tilbyde ’ad hoc’-børnehaver og vuggestuer som et attraktivt personalegode. Enkelte overvejer tilmed at etablere permanente dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 13
Vuggestuen Paddehatten brugte de digitale muligheder, der findes med en iPad og en projektor, til at styrke de små børns leg, nysgerrighed og evne til at sanse og opleve.
År: 2017 Nr.: 13
Nyborg Heldagsskole har lavt sygefravær, godt arbejdsmiljø og tilfredse forældre. Forklaringen er medindflydelse, tillid fra ledelsen og lige vilkår for lærere og pædagoger, mener tillidsrepræsentant.
År: 2017 Nr.: 12
Kun social- og sundhedspersonale har flere sygedage end pædagoger, viser en ny opgørelse over sygefravær blandt faggrupper.
År: 2017 Nr.: 12
Skolereformen er gået i stå. Halvdelen af børnene har ikke en skoledag med variation. Halvdelen får ikke 45 minutters bevægelse om dagen. For et år siden så det ligesådan ud. »Det er meget beklageligt,« siger undervisningsminister Merete Riisager.
År: 2017 Nr.: 12
Et projekt om sprogtilegnelse blandt børnehavebørn med sproglige udfordringer har vist gode resultater i Aalborg. En stor del af forklaringen er den aktive rolle, forældrene spiller.
År: 2017 Nr.: 12
Det ambitiøse kulturprojekt Belong i Billund, Jelling, Vorbasse og Kolding skal få børn af forskellig nationalitet til sammen at arbejde med og tænke over, hvad det vil sige at høre til. Tre britiske kvinder har stået for projektet.
År: 2017 Nr.: 12
Sundhed på arbejdspladsen handler om et godt arbejdsmiljø både socialt, fysisk og psykisk. Ifølge chef for forebyggelse i Falck Healthcare Regitze Siggaard er tillid helt central, men variation i arbejdsdagen spiller også en stor rolle.
År: 2017 Nr.: 12
Der er for meget fokus på læring i vuggestuen. Lad os i stedet tale om den vigtige følelsesmæssige omsorg, siger forsker Thomas Gitz-Johansen. Han har fulgt en vuggestue gennem et år og observeret børnene i perioder med både opslidende grådkoncerter og vild jubel.
År: 2017 Nr.: 12
Når vi råber på sociale normeringer, er det jo netop for at holde en hånd under de børn, der på forhånd har de dårligste odds for at trives og få et godt liv.
År: 2017 Nr.: 11
Nogle børn kommer i institution uden flyverdragt, regntøj og madpakke, fordi deres forældre ikke har råd til at købe de mest basale ting. Problemet er stigende, siger pædagoger i en ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 11
Mange institutioner mærker, at forældrene ikke har råd til ordentligt fodtøj, en solid madpakke eller overtøj. Vi ser gennem fingrene med reglerne, siger pædagog.
År: 2017 Nr.: 11
Ugentlige barselsbesøg af en pædagog er en del af Aarhus-projektet ’Tryg start i livet’, hvor pædagoger og sundhedsplejen samarbejder om støtte til sårbare spædbørnsfamilier i både hjem og dagtilbud. Projektet gav tvillingerne Esther og Villum en tryg start i vuggestuen.
År: 2017 Nr.: 11
Tæt samarbejde om tidlig indsats mellem sundhedsplejersker og pædagoger er endnu et temmelig uopdyrket land. Men potentialet er stort, viser flere kommuners erfaringer.
År: 2017 Nr.: 11
Danmark bruger milliarder på sundhedspleje og daginstitutioner i kampen for at mindske social ulighed, men vi kender ikke effekten af investeringen, siger økonom Miriam Wüst, der arbejder på en ny kortlægning af de to områder.
År: 2017 Nr.: 11
I regeringens nye aftale om bedre dagtilbud afsættes der 58 millioner kroner til forsøg med samarbejde sundhedsplejedagtilbudssamarbejde målrettet sårbare småbørn. God idé, mener de faglige organisationer, men normeringerne må forbedres.
År: 2017 Nr.: 11
Socialdemokraterne har for nylig foreslået tvangsopskrivning i vuggestue for etårige.
År: 2017 Nr.: 11
Meningitis har de seneste år kostet flere unge mennesker livet. Selvom sygdommen er sjælden, skal pædagogerne først og fremmest vide to ting: At febersyge børn ikke skal være i institution, og at Styrelsen for Patientsikkerhed tager over og vejleder ved mistanke om sygdommen.
År: 2017 Nr.: 11
Vonsbæk Børnehus ligger i en landsby ved Haderslev, og på den anden side af vejen er der mark. Her var børnene med, fra majsene blev sået, til de blev høstet. Det gav mulighed for masser af leg og læring alt sammen efter aftale med landmanden.
År: 2017 Nr.: 10
Der går i gennemsnit 11 år, før folk med alkoholproblemer søger hjælp. Når arbejdspladsen bakker op, er det både lettere for misbrugeren at erkende sit problem og få succes med behandlingen. Derfor er det vigtigt, at du støtter din medarbejder eller kollega.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagogik trives i folkeskolen, hvor pædagoger står for et væld af forskellige indsatser til børn med særlige behov. Udenfor folkeskolen overlapper specialpædagogikken og den almene pædagogik hinanden. Det viser en stor kortlægning af den specialpædagogiske faglighed.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagog Signe Sass Bjørch underviser i 1.a på Holmeagerskolen efter metoden co-teaching. Klassen inkluderer fem børn med autisme, men de specialpædagogiske værktøjer kommer hele klassen til gode.
År: 2017 Nr.: 10
Hvis de organisatoriske rammer og personalets samarbejde ikke fungerer, er det svært at arbejde kvalificeret med børns deltagelse og medbestemmelse omkring måltiderne i daginstitutionen, viser Sarah Damgaard Warrers forskning.
År: 2017 Nr.: 10
Sådan lød Arbejdsskadestyrelsens svar til pædagog Gitte Lindegaard, der døjer med voldsomme smerter efter et fald i en svømmehal, hvor hun beskyttede et handikappet barn.
År: 2017 Nr.: 09
Det tog Lea Jensen flere dage at komme sig over den overraskelse, som forældrene i hendes SFO havde planlagt i afskedsgave. I de fleste andre institutioner er gaverne mere beskedne. Hjemmelavede gaver hitter hos pædagogerne.
År: 2017 Nr.: 09
I Børnehuset Bakketoppen i Galten ved børnene nu, at bæredygtighed og ressourceforbrug handler om madspild, genbrug og et stykke henkastet tyggegummi. Med agentkapper, historiefortælling og oplevelser har de leget begreber ind i den daglige adfærd.
År: 2017 Nr.: 09
Næsten hver tredje alvorlige arbejdsulykke i dagtilbud og fritidsordninger skyldes fald eller snublen. Nu sætter Arbejdstilsynet fokus på den type ulykker i sin tilsynspraksis. Og ulykkerne kan forebygges.
År: 2017 Nr.: 09
Er du et styrkesvin, kondisvin eller et koordinationssvin? To fysiologer har skrevet en e-bog om træning, der ikke kræver redskaber. Til gengæld gør den jer glade
År: 2017 Nr.: 08
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Der kommer nu så mange underretninger, at det hæmmer socialrådgivernes mulighed for at vurdere sagerne ordentligt. Pædagogernes frustration vokser, fordi de skal underrette, men alligevel sker der ofte ikke noget.
År: 2017 Nr.: 08
Andelen af udsatte børn holder sig nogenlunde konstant på trods af gode indsatser og intentioner. Det er en myte, at problemerne kun kommer fra udsatte familier. Langt de fleste problemer kommer fra helt almindelige familier, siger ekspert
År: 2017 Nr.: 08
Han udråbte børn til at være kompetente, men han har aldrig ment, at forældre eller pædagoger skulle lade børn stå alene med ansvaret. Børn har brug for voksne, der kan og vil lede, siger familieterapiens grand old man, Jesper Juul.
År: 2017 Nr.: 08
Et projekt med udeskoler har i seks storkøbenhavnske skoler bragt pædagogers faglige kompetencer i folkeskolen i spil på nye måder. Bag projektet er DGI Storkøbenhavn, som efter sommerferien udvider projektet til 20 skoler på landsplan.
År: 2017 Nr.: 08
Pædagoger og lærere udveksler mere end smalltalk ved kaffemaskinen på landets skoler. Meget planlægning og evaluering foregår i pauserne og fritiden, og den gestus er helt afgørende for et velfungerende tværprofessionelt samarbejde i skolen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 08
Samira Darawshes fortælling om kampen mod myndighederne, efter at hendes tre børn blev tvangsfjernet, er også en fortælling om svær integration.
År: 2017 Nr.: 07
Digitalisering i dagtilbud er et krav, som er svært at komme udenom. Men det er der heller ingen grund til, lyder det fra teknologibegejstrede institutioner, som er vilde med at bruge robotter og sociale medier som pædagogiske redskaber. Tag med på tourdigital i Børnehuset Bøgely og Nyrup Børnehus, hvor tablets og kodning er lige så vigtige pædagogiske redskaber som maling og modellervoks.
År: 2017 Nr.: 07
Martin Seligman er kendt som ophavsmanden til den positive psykologi. Da guruen gæstede Danmark, var hans glade budskaber, at trivslen hos både børn og voksne kan måles og øges. Trivsel bør være regeringens mål for vækst, mener han.
År: 2017 Nr.: 07
Kompostbeholdere, regnvandsopsamling, økologisk mad, børneyoga og antimobbe­initiativer. Det er bare noget af det, der gør Børnehuset Baunevangen i Hvidovre til en certificeret bæredygtig daginstitution.
År: 2017 Nr.: 07
Hovedlus i danske institutioner er almindelige, og problemet er vokset, siden vi fik de første daginstitutioner. I år er der flere lus end sidste år, og efter påske er en af tre højsæsoner.
År: 2017 Nr.: 07
Nye tal fra BUPL viser, at 3 ud af 4 pædagoger på en tilfældig dag er alene med den samlede børnegruppe. 4 ud af 10 pædagoger oplever, at det resulterer i uforsvarlige og endog farlige situationer.
År: 2017 Nr.: 06
Efter 25 år som pædagog i det samme dagtilbud har pædagog Anne Marie Rasmussen oplevet mange forringelser. Øget alenetid er en af dem. Vi er blevet overbliksvoksne, siger hun. Men der er et lille lys i mørket.
År: 2017 Nr.: 06
Grotesk, forfærdeligt og farligt, lyder det fra forsker Charlotte Ringsmose, da hun bliver præsenteret for tre konkrete situationer, pædagoger har beskrevet i BUPL’s alenetidsundersøgelse. Klare brud på dagtilbudsloven, fastslår forskeren.
År: 2017 Nr.: 06
En genetisk mutation og et svækket immunforsvar betyder, at 12-årige Yusuf ikke kan komme i skole. Ved hjælp af en robot er han alligevel i skole og med på tur. Bag specialskolens robotsatsning står en pædagog og en it-vejleder.
År: 2017 Nr.: 06
Børnene i den integrerede institution Østen for Solen på Amager har haft fat i en særlig madkasse - en måltidskuffert fuld af legeredskaber, der skal lære de mindste børn om forholdsord.
År: 2017 Nr.: 06
År: 2017 Nr.: 06
Gennem flere medieformater lader ’En dreng med en livlig fantasi’ børn og voksne udforske fortællinger fra en husmandsfamilie i 1950’erne.
År: 2017 Nr.: 05
Den 45-årige irakiske flygtning, Ayar Hama-Ali Hama-Morad, blev tvunget på en dramatisk flugt fra sit hjemland, men endte med at vende modgangen til sin fordel og uddannede sig til pædagog. Han ved, hvordan det føles at være udsat og alene. Derfor kæmper han for at gøre en forskel for de unge.
År: 2017 Nr.: 04
Vera Delina er pædagog og har forgæves søgt job i tre år. Hun mener, at tørklædet og indvandrerbaggrunden forhindrer hende i at få arbejde. Derfor lægger hun pædagogfaget på hylden og uddanner sig til social- og sundhedshjælper.
År: 2017 Nr.: 04
Det er den enkelte pædagogs faglighed, viden og erfaring, som bærer det daglige arbejde og ikke religion og kulturel baggrund. Men sammenstød mellem religion og kulturelle værdier kan alligevel opstå. Og hvad gør man så? Kan man for eksempel bede en muslimsk pædagog lave flæskesteg til børnene, og bør man fritage hinduisten fra at gå med børnene i kirke? Få svar på seks dilemmaer her.
År: 2017 Nr.: 04
Pædagogerne Dannie Markussen og Jonas Andersen har udviklet en app, der skal gøre det nemmere at stå for bevægelse og understøttende undervisning i skolen.
År: 2017 Nr.: 04
År: 2017 Nr.: 04
Udelukkende positive tilbagemeldinger på to skolepædagogers nye bevægelsesapp.
År: 2017 Nr.: 04
Med projektleder Kristian Langborg-Hansen i front har 500 SFO-børn fra Trekantsområdet har, at robotter ikke er onde og farlige. Man kan tværtimod styre meget selv.
År: 2017 Nr.: 04
Forskere har indsamlet pædagogers egne fortællinger om hverdagsepisoder i fem århusianske daginstitutioner. Fortællingerne giver pædagogerne et sprog for fagligheden i det uplanlagte og øger arbejdsglæden.
År: 2017 Nr.: 04
Internationale undersøgelser viser, at ulighed skabes tidligt i livet og afhænger af læringsmiljøet i familien. Nu skal et hold af forskere med Jens Peter Thomsen fra SFI i spidsen undersøge læringsmiljøer i danske familier for på sigt at forbedre dem.
År: 2017 Nr.: 04
Nogle børn er på tur næsten hver dag, mens andre er det én gang på en måned, viser en rundspørge, som Børn&Unge har gennemført. Svarene peger også på, at der generelt er færre ture end tidligere, mens det er gået kraftigt tilbage for kolonierne.
År: 2017 Nr.: 03
Pædagogstuderende i udlandspraktik oplever, at naturlige aktiviteter i Danmark opleves som farlige.
År: 2017 Nr.: 03
År: 2017 Nr.: 03
Udflugter er med til at udvide verden for børn. De bliver konfronteret med nye steder og situationer og finder ud af, at de kan håndtere dem. Oplevelserne sætter sig i hukommelsen og hjælper børnene, næste gang de er i en ukendt situation. For at åbne verden og give børnene nye oplevelser er det en god idé at tilrettelægge ture, der adskiller sig fra børnenes oplevelser med forældrene. Ligger institutionen på landet, skal børnene måske besøge et museum i byen, mens bybørn skal opleve, at skoven er et sjovt sted at lege.
År: 2017 Nr.: 03
Smartphone, computer og iPad har fået nyt familiemedlem i VR, virtual reality, som giver en stærk oplevelse af at være inde i en anden virkelighed. Vildt spændende ikke alene til spil, men også til undervisning og kreative udfoldelser. Men det nye digitale legetøj skal håndteres med forsigtighed
År: 2017 Nr.: 03
I den integrerede institution Paddehatten ved Vejle tager pædagoger og vuggestuebørn på en opdagelsesrejse i den digitale verden. Med forskere på sidelinjen har sjove og lærerige eksperimenter givet lyst til mere
År: 2017 Nr.: 03
Selv de mindste børnehavebørn kan lære, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke. De skal hverken give hjertemassage eller kunstigt åndedræt, men de kan tilkalde hjælp, trøste og være omsorgsfulde. En dag kan det betyde forskellen mellem liv og død
År: 2017 Nr.: 03
De tre kommuner, Børn&Unge har talt med, ved endnu ikke, om pengene til sociale normeringer har effekt.
År: 2017 Nr.: 02
Børneminister Mai Mercado (K) mener, at sociale normeringer kan være en af flere forskellige muligheder for at støtte udsatte børn.
År: 2017 Nr.: 02
Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion. I stedet skal der fokus på, hvad alt det, der er sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Pædagoger søger forgæves hjælp i de kommunale ressourceteams. Psykologer og andre fagpersoner har ikke tid til at samarbejde, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Pædagogernes rolle i skolen skal defineres klarere, Merete Riisager (LA). Hun er bekymret for SFO- og klubområdet, men tror ikke på, at fritidspædagogikken kan komme ind i skolen.
År: 2017 Nr.: 01
Pædagoger ser det ikke som deres opgave at blande sig i børnenes legeaftaler i fritiden. Mød pædagogerne, der blev nødt til at tage affære, da legeaftalerne blev et stressende prestigeræs.
År: 2017 Nr.: 01
Flere undersøgelser siger samstemmende, at pædagoger har svært ved at sove. Ofte hænger søvnproblemerne sammen med arbejdsrelateret stress, men begge dele kan behandles, siger stress og søvncoach Bjarne Toftegård.
År: 2017 Nr.: 01
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
Det er temmelig almindeligt og slet ikke farligt, hvis et småbarn har en opdigtet kammerat eller en personificeret genstand, mener amerikansk psykologiprofessor.
År: 2016 Nr.: 20
Professionsforsker Bent Madsen er i gang med en omfattende kortlægning af det specialpædagogiske arbejde, der skal vise, om specialpædagogerne har kompetencerne til at løse deres opgaver med nogle de allermest udsatte børn, unge og familier i Danmark.
År: 2016 Nr.: 20
Brugen af søvndyssende piller til børn er eksploderet, fordi fortravlede forældre har svært ved at putte børnene, mener børnelæge, som efterlyser, at pædagoger guider om god søvnhygiejne.
År: 2016 Nr.: 19
Mange daginstitutioner har søvnpolitikker, så pædagoger er enige om, hvordan de tackler søvn. Forældre går meget op i emnet.
År: 2016 Nr.: 19
Børnenes behov og pædagogernes evner og faglige interesser har større betydning for pædagogikken end personalets køn. Alligevel er det vigtigt, at både mænd og kvinder er repræsenteret, fortæller tre pædagoger fra Kragelundskolens SFO i Højbjerg.
År: 2016 Nr.: 19
Pædagogerne i den integrerede institution Mælkebøtten i Holte var trætte af kaotiske scener i garderoben, skred i det planlagte program og manglende tid til faglighed. Et projekt skabte ny og bedre organisering af hverdagen.
År: 2016 Nr.: 19
I mange institutioner suppleres dagslyset af lysstofrør i loftet. Det efterlader børn og voksne med alt for meget lys. Læs her, hvordan I indretter jer med et behageligt lys, som også understøtter jeres aktiviteter.
År: 2016 Nr.: 19
Flere ansatte i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal nedsætte sagsbehandlingstiden i arbejdsskadesager. Godt nyt for arbejdsskadede pædagoger, siger BUPL.
År: 2016 Nr.: 18
Nogle børn med traumer får diagnosen ADHD. Dermed dæmper man symptomerne og får ikke øje på årsagerne bag. Det skyldes blandt andet travlhed, et for ensidigt fokus på genetik og for lidt fokus på udviklingsmuligheder, vurderer eksperter. Overlæge bag retningslinjerne for udredninger afviser kritikken.
År: 2016 Nr.: 18
År: 2016 Nr.: 18
Pædagogerne Britta Søndergaard Nielsen og Jeannette Winther fra vuggestuen i Børnehuset Regnbuen på Frederiksberg vil have mere bevægelse i hverdagen. Løbecyklen er redskabet, og en årlig event trækker andre vuggestuer med.
År: 2016 Nr.: 18
Naturen er én stor, udfordrende legeplads, som byder på uanede muligheder for børn. Med projektet ’Spring Ud i Naturen’ har Friluftsrådet gennem de seneste tre år sat fokus på naturens mange positive sundhedseffekter og inspireret børn, voksne og fagprofessionelle i hele landet.
År: 2016 Nr.: 18
En omgang kartofler i klubben giver energi til dagens sidste matematiktime. Pædagoger og lærere skal sammen knække koden til at motivere skoletrætte drenge på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg.
År: 2016 Nr.: 18
År: 2016 Nr.: 18
Kirsten Frederiksen er psykisk skadet efter at have været udsat for vold i sit tidligere job i psykiatrien. Med BUPL’s hjælp har hun fået erstatning og er kommet i fleksjob i kommunen.
År: 2016 Nr.: 17
År: 2016 Nr.: 17
Vinnie Maria Hessellund er mor, gravid og har social angst. Hun er netop blevet ramt af kontanthjæpsloftet og frygter, at den begrænsede økonomi vil få fatale konsekvenser for hendes børn. Mød en af de nyfattige familier, som pædagoger vil møde flere af fremover.
År: 2016 Nr.: 17
En byttecentral med børnetøj var kun starten. Barrit Børnehus er gået hele institutionen igennem for at finde områder, hvor de kan gøre en forskel for særligt udsatte børn.
År: 2016 Nr.: 17
Kontanthjælpsloftet vil kaste flere børn ud i relativ fattigdom. Det vil få fatale konsekvenser for deres opvækst og liv, forudser eksperter.
År: 2016 Nr.: 17
Kontanthjælpsloftet betyder, at andelen af børn, der lever i fattigdom stiger til 43.500. Bag ved det høje tal gemmer der sig et hav af børneskæbner, der må leve med daglige afsavn.
År: 2016 Nr.: 17
Pædagog Martin Niemann fik nok af vintrene i vuggestuen med besværlige, bortblevne børnevanter. Han har nu designet en ny praktisk vante til småbørn
År: 2016 Nr.: 16
År: 2016 Nr.: 16
’Ung kend din krop’ er en ny håndbog, der vil hjælpe unge i puberteten med viden om kroppens udvikling og nogle af de følelser og tanker, der opstår.
År: 2016 Nr.: 16
82 procent af eleverne synes, deres skoledag er for lang. Det er næsten en fordobling i antallet af utilfredse børn på to år. Måske har eleverne hørt fra de voksne, at deres skoledag er for lang, mener klubleder.
År: 2016 Nr.: 16
Børn&Unges tema om pædagoger i ældresektoren blev godt modtaget på Facebook, hvor mange pædagoger svarede, at de gerne vil arbejde med ældre. Hvis der er job.
År: 2016 Nr.: 16
Har man først prøvet at drikke sig fuld, er der 11 gange større risiko for, at man ryger hash efterfølgende. Det er logisk, mener Stofrådgivningen, at unge gerne vil prøve noget mere, når de først har prøvet en ting.
År: 2016 Nr.: 16
Unge, som ryger hash og sniffer kokain, er et problem overalt. Børn&Unge tog en dag med misbrugsbehandler Morten Abildgaard på arbejde i Behandlerhuset Vest i den nordjyske by Aars. Vi mødte Casper og Michael, begge på vej ud af et misbrug. Det begyndte med hash og druk.
År: 2016 Nr.: 16
Skovbørnehaven Solstrålen skulle skære ned, og så kunne de ikke køre i skoven hver dag. Nu har institutionen købt cykler til alle børn, og hver dag cykler de afsted mod nye destinationer.
År: 2016 Nr.: 16
Cyklistforbundet har netop søsat kampagnen ’Vi kan cykle’, der skal hjælpe børnehaver med at introducere cykler som et legeredskab.
År: 2016 Nr.: 16
Alle daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune har udvalgt en nøglemedarbejder, der får den digitale dannelse til at blomstre blandt børn og voksne. Ringgårdens Børnehave er godt i gang.
År: 2016 Nr.: 16
Regeringen har en ambition om, at vi skal blive bedre til at bryde den sociale arv, at vi skal inkludere alle i fællesskabet. Svært at være uenig i det. Men hvad gør regeringen så? Den sætter kommunerne under stram styring. Den er så stram, at der ikke er råd til at investere i en fokuseret indsats i socialt belastede områder.
År: 2016 Nr.: 16
Yoga skaber ro og giver børn en kropsbevidsthed, som de kan bruge i hverdagens udfordringer. Marie Lind Finsterbach forener eventyr og yoga i sin nye børnebog.
År: 2016 Nr.: 15
Fremtiden vil bringe flere pædagoger til ældre og plejesektoren, hvor der i højere grad bliver fokus på pædagogiske kompetencer. Det vurderer flere centrale aktører på området. Særligt fremhæves demensområdet som fremtidig pædagogisk arbejdsplads.
År: 2016 Nr.: 15
Sygeplejerskernes, fysioterapeuternes og social- og sundhedsassistenternes fagforbund byder pædagoger velkommen i ældresektoren.
År: 2016 Nr.: 15
På Plejecentret Hørgården er de glade for tværfagligheden, som pædagoger er en væsentlig del af.
År: 2016 Nr.: 15
Den danske pædagoguddannelse har intet fokus på ældre. I de andre skandinaviske lande er ældrepædagogik en helt naturlig del af uddannelsen.
År: 2016 Nr.: 15
Pædagogstuderende Daniel Mosskov Jepsen er i praktik på et dagcenter for ældre. En arbejdsplads, han trives på, og som han sammenligner med et fritidshjem.
År: 2016 Nr.: 15
År: 2016 Nr.: 15
Danske børn kommer tidligere i puberteten end før. Nu vil forsker Cecilia Høst Ramlau-Hansen undersøge hvorfor.
År: 2016 Nr.: 15
Børnene fra Skovbørnehaven Skovlyset er ude under åben himmel hele dagen, men en gang imellem samles de på yogamåtter inden døre for at finde ro og fordybelse.
År: 2016 Nr.: 15
Der er mange fordele ved at have kaniner i børnehaven eller klubben. Men for at projektet skal blive en succes, kræver det forberedelse og en masse overvejelser, råder kaninekspert.
År: 2016 Nr.: 15
I BUPL glæder vi os over, at regeringen med en national handlingsplan for demens sætter fokus på, at ældre skal have et værdigt liv.
År: 2016 Nr.: 15
Gynger, klatrestativer og legehuse kan umuligt hamle op med den undren, de eksperimenter og den bevægelse, som naturen indbyder til. Og så ligger den ofte lige uden for institutionens dør.
År: 2016 Nr.: 14
Hverdagens mange praktiske gøremål giver unikke rum for læring og udvikling i daginstitutionerne. Men det kræver mentalt og organisatorisk fokus på rutinerne hos pædagoger og ledelse, mener forsker Søren Smidt.
År: 2016 Nr.: 14
Børnehuset Harmonien har arbejdet systematisk med pædagogiske rutiner i 12 år. Et blik udefra gav pædagogerne en idé, som gjorde frokosten til et langt bedre rum for samtaler med børnene.
År: 2016 Nr.: 14
Michael Lykke oplever, at det er svært at holde styr på, hvilke madvarer hans datter er allergisk overfor. Derfor har han udviklet en app, der gør det lettere.
År: 2016 Nr.: 13
Efter et jobskifte trives Anne Geertsen igen med at være pædagog. Men vi skal tale højt om pædagogers dårlige psykiske arbejdsmiljø, siger hun.
År: 2016 Nr.: 13
Arbejdet er så stramt organiseret, at pædagoger igen og igen må tilsidesætte deres faglighed og bare brandslukke, viser undersøgelse. Skamfølelsen over ikke at slå til stresser og slider på pædagogerne, siger psykolog.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagoger fra Katrinedalskolen i Gislinge har taget initiativ til at sætte QR-koder op på den kommunale løbebane, og børn i forskellige aldersgrupper har engageret sig i projektet.
År: 2016 Nr.: 13
Folkeskolereformen har fået en svær fødsel. Kun halvdelen af pædagogerne mener, at børnene får den varierede skoledag, som ellers er forudsætningen for reformen. Men det kommer til at tage længere tid, før reformen er implementeret, advarer børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
År: 2016 Nr.: 11
År: 2016 Nr.: 11
Når et barn lider af abnorm separationsangst, kan det have gennemgribende konsekvenser for både barnet og dets familie, fortæller psykolog.
År: 2016 Nr.: 11
Pædagogik er i Fremtidens Dagtilbud defineret som direkte voksen-barn-stimulering i forhold til bestemte kompetencer, man efterfølgende kan måle på, mener tre forskere. Det er et anderledes syn på pædagogik og læring, end man tidligere har set i Danmark.
År: 2016 Nr.: 10
År: 2016 Nr.: 10
Du afgør selv, hvem du vil være venner med på Facebook. Alligevel bør du være varsom med at knytte institutionens børn og forældre til din personlige profil. I stedet kan du oprette en konto med din pro­fessionelle identitet.
År: 2016 Nr.: 10
Hver gang vi i BUPL dokumenterer virkeligheden, giver det genlyd. Men svaret fra politikerne kan hurtigt blive det forkerte, når det handler om de mindste børn.
År: 2016 Nr.: 10
År: 2016 Nr.: 08
Mindst halvdelen af alle børn har problemer med motorikken og dermed balancen, viser undersøgelse. Mange af dem er så svimle, at de enten farer rundt og er urolige eller er stille og frygtsomme.
År: 2016 Nr.: 07
Hver tredje institution har søgt eller overvejer at søge sponsorater, viser ny rundspørge fra Børn&Unge. Tendensen rejser både etiske og økonomiske spørgsmål, vurderer BUPL og en dagtilbudsforsker.
År: 2016 Nr.: 07
I private og selvejende institutioner er sponsorater oftest en del af hverdagen, viser Børn&Unges rundspørge.
År: 2016 Nr.: 07
Det er både større virksomheder, almennyttige fonde og lokale erhvervsdrivende, der sponsorerer daginstitutioner. Her kan I møde fire af dem.
År: 2016 Nr.: 07
Stig Broström har arbejdet med pædagogik i mere end fire årtier. Han har haft stor indflydelse på pædagogikken. Men nu er det tid til, at han går på pension.
År: 2016 Nr.: 07
Pædagog Camilla Lynge tog orlov fra sit job i en SFO for at rejse til den græske ø Lesbos og hjælpe med at modtage bådflygtninge. Her var hendes pædagogfaglighed en stor fordel i hendes frivillige arbejde.
År: 2016 Nr.: 06
Føleriet har holdt sit indtog på arbejdspladserne, som er blevet alt for familiære. Nu må det stoppe, mener mindfulnessekspert Charlotte Mandrup.
År: 2016 Nr.: 06
På et år er kriminaliteten i udsatte boligområder faldet med 15,7 procent. I nogle områder er kriminaliteten halveret. Politiet kan ikke forklare nedgangen, men peger alligevel på et omfattende tværgående samarbejde.
År: 2016 Nr.: 06
Flere institutioner i Kolding Kommune har indført nye retningslinjer for mad og måltider, efter at pædagogerne har prøvet et dialogisk spil, der fokuserer på medarbejdernes egne idéer.
År: 2016 Nr.: 06
Stadig færre pædagoger får en efteruddannelse. De, der kommer afsted, får ofte kurser, der matcher den politiske dagsorden. Udviklingen ensretter og er stærkt bekymrende, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 05
Sunde frokostordninger har stor betydning. De skal tilbage i intuitionerne, mener BUPL
År: 2016 Nr.: 05
Fagligt fokus på barnet og den unge er nøglen til at skabe de bedste forudsætninger for barnet og undgå at blive rullet ind i forældrenes konflikt.
År: 2016 Nr.: 05
Kun fem procent af alle underretninger kommer fra dagpleje og dag­tilbud. Allerede mens børnene er små, kan pædagogerne se, hvem de udsatte børn er, men underretningerne kommer først, når børnene begynder i skole. Vi skal fange børnene tidligere end i dag, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
År: 2016 Nr.: 04
Musikken mangler på pædagoguddannelsen, mener pensioneret musiklærer Henny Hammershøj. Hun kom hjem fra Ghana med sanglege, som hun nu formidler på DVD.
År: 2016 Nr.: 03
De nye og varierede undervisningsformer halter fortsat på flere skoler, viser ny BUPL-undersøgelse. Mange steder er skoledagen bare blevet ’mere af det samme’, lyder kritikken.
År: 2016 Nr.: 03
Antallet af private daginstitutioner er mere end fordoblet, siden loven blev ændret for 10 år siden. I cirka 40 procent af institutionerne arbejder pædagogerne uden overenskomst, viser kortlægning fra Fyn og Sydjylland.
År: 2016 Nr.: 03
Videbechs Minde i Viborg ønskede at få mere sang, musik og bevægelse ind i hverdagen og satte derfor gang i projekt Musik Malle. Samtidig fik institutionen et tættere forhold til naboinstitutionen.
År: 2016 Nr.: 03
Vi orienterer os over nettet. Derfor er en institutions hjemmeside ambassadør for institutionen, og den skal ikke kun give oplysninger og viden videre. Den skal også signalere kvalitet og professionalisme, mener Skive Kommune, hvor alle institutionerne har oprustet på den del af kommunikationen.
År: 2016 Nr.: 03
Vi skal fortælle, at kvalitet koster og hvis det lykkes regeringen at fjerne 2,4 milliarder kroner, så kommer der altså ikke kvalitet.
År: 2016 Nr.: 03
Pædagog Anne Søgaard var selv med til at præge sin stilling som inklusionsvejleder i Dragør Kommune. I dag hjælper hun institutioner og lokalsamfundet med at skabe inkluderende fællesskaber.
År: 2016 Nr.: 02
Omgangssyge er en væsentlig grund til, at pædagoger er mere syge end andre faggrupper, siger både pædagoger og hygiejneeksperter. Knap en fjerdedel af pædagogers samlede sygefravær skyldes virus og infektioner, viser undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 02
Den integrerede institution Firkløveren i Humlebæk har sat alt ind på at bekæmpe sygdom og smittefare, og det har givet pote. Sygefraværet er faldet, og trivslen er i top.
År: 2016 Nr.: 02
Legetøj og sofahynder i daginstitutioner er kun mindre smittekilder, så der er næppe grund til at skrue op for rengøringen, siger Tobias Ibfelt. Hans nylige ph.d. afhandling er en af de første forskningsundersøgelser af virus og bakterier i miljøet i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 02
Så nyd dit studie, kast dig ud i de nye udfordringer, glæd dig til det faglige fællesskab på studiet, og sæt et aftryk på din uddannelse.
År: 2016 Nr.: 02
Pædagoger er via deres uddannelse godt klædt på til arbejdet med flygtningebørn, siger Mette Blauenfeldt fra Dansk Flygtningehjælp, som har udgivet en gratis guide.
År: 2016 Nr.: 01
Pædagogers faglighed har stor betydning for små børns udvikling. Deres vedvarende opmærksomhed mod børns engagement og behov er helt afgørende, men ressourcerne skal være i orden, fastslår forskere.
År: 2016 Nr.: 01
I Balders Hus i Kerteminde har pædagogerne ambitioner om at gøre det allerbedste for børnene. I vuggestuegruppen arbejder de på at gøre de 12 børn selvhjulpne og socialt, sprogligt og motorisk stærke.
År: 2016 Nr.: 01
I en helt almindelig daginstitution er der oprettet et skærmet tilbud for sårbare børn. Her er normeringerne i top, så pædagogerne kan give børn, der har fået en svær start i livet, et blidt skub i den rigtige retning.
År: 2016 Nr.: 01
Man kan komme i professionelle situationer sammen, der gør begge parters private viden om hinanden fra Facebook ubekvem, siger Mads Kæmsgaard Eberholst, ekspert i de sociale medier.
År: 2016 Nr.: 01
Kan man danse en bog? Ja, mener Fuglebakkens Børnehave i Roskilde, hvor børnene opfører deres yndlingsfortællinger som leg, dans og bevægelse.
År: 2016 Nr.: 01
Pædagoger kan bryde tabuet om alkohol ved at spørge systematisk og uddybende om forældres alkoholvaner, siger misbrugskonsulent Steffen Christensen.
År: 2016 Nr.: 01
Birthe Svenningsen reddede et barn fra at få et bord i hovedet, men fik selv en arbejdsskade ved heltegerningen. Det er bittert, men jeg havde gjort det samme i dag, siger hun
År: 2015 Nr.: 20
År: 2015 Nr.: 20
Tusindvis af danske børn er blevet til ved hjælp af en ukendt sæddonor. Da Pia Olsen fødte Karla, fandtes der ingen litteratur om emnet. Men det gør der nu.
År: 2015 Nr.: 20
Landet rundt står pædagoger over for nye og store udfordringer forbundet med modtagelsen af flygtningebørn. Især fordi ressourcerne ikke følger med, viser BUPL-rundspørge.
År: 2015 Nr.: 20
I Danmark har der de seneste år været hed debat om, hvorvidt danske institutioner skal tage religiøse hensyn til andre religioner. Det er en diskussion, vi kommer til at høre meget mere til i fremtiden, spår eksperter og BUPL.
År: 2015 Nr.: 20
Her kan du få et overblik over, hvilke store sager om religiøs hensyntagen der har været på børneområdet i Danmark de seneste år. Sagerne har udløst stor debat om, hvorvidt der bør tages hensyn til religiøse mindretal i det danske samfund.
År: 2015 Nr.: 20
I Aalborg ligger der tre institutioner inden for en radius af kun to kilometer. Selvom den fysiske afstand er lille, er der stor forskel på, hvordan de fejrer den kristne jul og andre religioners højtider.
År: 2015 Nr.: 20
Linjerne trækkes ofte hårdt op, når religiøse særhensyn i dagtilbud og skole diskuteres. Her kan du møde to engagerede debattører, der langtfra er enige om, hvad institutionerne skal gøre.
År: 2015 Nr.: 20
Børnetegninger overalt, røde Ikea-sofaer, høje børnetaburetter og glade børn, der synger, løber på gangen og kaster sig i store bløde puder. Alt ligner en almindelig vuggestue. Men Rodacie ligger i Rumæniens hovedstad og er en vuggestue ud over det sædvanlige på disse kanter.
År: 2015 Nr.: 20
I mange institutioner laver børnene julegaver af brugt tøj, forældet elektronik og utætte cykelslanger. Pædagoger skal tænke sig godt om, inden de lader børn lave smykker, legetøj og pynt af genbrug. Nogle materialer kan indeholde problematiske kemikalier.
År: 2015 Nr.: 20
En varieret skoledag og 45 minutters bevægelse blev eleverne lovet med skolereformen. Reformen kan ikke leve op til løfterne om variation og bevægelse, viser fire rapporter. Men der er håb, mener BUPL’s formand.
År: 2015 Nr.: 19
Der findes ingen videnskabelig dokumentation for en sikker sammenhæng mellem arbejdsmiljø og udviklingen af psykiske lidelser. Der er lang vej til beviset, mener forsker.
År: 2015 Nr.: 19
Folketinget vil ikke umiddelbart ændre i loven, så flere psykiske arbejdsskader kan blive anerkendt. Men de mange afvisninger er ’påfaldende’, siger beskæftigelsesordfører.
År: 2015 Nr.: 19
Rikkie Bilager, der er ressourcepædagog i Esbjerg Kommune, har lavet en bog til sin søns børnehave for at lære børn og voksne om, hvordan hverdagen ser ud for en diabetiker. Det giver tryghed og klare aftaler.
År: 2015 Nr.: 19
Mange flygtninge kommer til Danmark i disse måneder. Derfor er det vigtigt, at der står pædagoger klar til at tage godt imod flygtningebørnene i de danske institutioner
År: 2015 Nr.: 19
En smittende begejstring for cykling har nu givet leder Erik Nielsen en pris fra Cyklist­forbundet. Som pædagog brænder han for at gøre børn cykelsikre og glade for de to hjul.
År: 2015 Nr.: 18
Ny app får liv i de gamle lege og lokker børnene væk fra skærmene, mener udvikler. Fritidshjemsbørn har med succes testet app’en.
År: 2015 Nr.: 18
Hver dag ankommer nye asylansøgere til Danmark. Uden baggage, men med meget at bære på. Mens de på asylcentrene venter på en endestation, er pædagoger børnenes og forældrenes stærke støtter. Tag med i tre dage i Center Tranum.
År: 2015 Nr.: 18
Drillerier, konflikter og rollefordelinger bliver i BFO Måløv sat i spil med forumteater, som pædagogerne bruger som et konkret værktøj til bedre trivsel.
År: 2015 Nr.: 18
Et godt forældresamarbejde betyder glade forældre og børn. Det gør hverdagen lettere for pædagogerne. Desuden er det lavthængende frugter, som det ikke kræver alverden at plukke. At satse på samarbejdet med forældrene er en klar vindersag.
År: 2015 Nr.: 17
Skal inklusion foregå i klassen, eller kan den også understøttes ved at tage børn med særlige behov ud af klassen? Det spørgsmål deler pædagogerne, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 16
De er glade for skolen og vennerne, men har lavt selvværd. De drikker mindre alkohol, men eksperimenterer mere med narkotika. Og selvskade er blevet et massefænomen. Den nye generation balancerer mellem individualitet og kollektivet, mellem tryghed og intensitet.
År: 2015 Nr.: 16
Nikita og Martin hverdag indeholder masser af underholdning på YouTube (begge), computerspil (Martin) og beauty (Nikita). Verdens problemer og fremtidsdrømmene fylder ikke meget i et liv, hvor skolen, underholdning og vennerne tager det meste af pladsen.
År: 2015 Nr.: 16
Udenlandske evidensbaserede koncepter, som skal købes, har vundet indpas i mange instituioner. Spørgsmålet er, om man kan stole på råd fra de eksperter, der tjener penge på koncepterne. Det mener en kritisk professor, man ikke kan.
År: 2015 Nr.: 15
Pædagoger er blandt de vigtigste voksne i børns og unges liv, og de skal både være topprofessionelle og personlige, siger psykolog Ulla Dyrløv. Kram og kærlig omsorg kan gøre en kæmpe forskel for det udsatte barn, mener hun.
År: 2015 Nr.: 15
Vi vælger hele tiden ting fra i hverdagen. Hvis du for eksempel ser fjernsyn en time, når du ikke at læse den bog, du gerne vil. Derfor er det vigtigt, at vi bliver bevidste om vores fravalg, så vi får mere tid til de ting, der betyder noget for os, mener forfatter Birgitte Sally.
År: 2015 Nr.: 15
Inklusionen i folkeskolen skal til eftersyn, lover Ellen Trane Nørby, nyudnævnt børne- og undervisningsminister. Hun vil have bedre sammenhæng, større frihed og mere respekt for de forskellige faggrupper.
År: 2015 Nr.: 13
Flere kommuner har fået en whistleblowerordning, som skal hjælpe ansatte ud med kritik. Men ordningerne kan virke stik imod hensigten, siger forsker. Ny betænkning fremhæver både fordele og ulemper.
År: 2015 Nr.: 12
Det er dejligt, at man har børnene nærmest hele dagen, siger pædagog Christina Larsen, der er glad for de forandringer, som skolereformen har medført.
År: 2015 Nr.: 11
År: 2015 Nr.: 11
Klubben har fået lokaler i skolen. De unge kan bruge klubben hele dagen, og pædagogerne kender nu alle unge i lokalområdet. Reformen har været en god oplevelse for pædagog Nini Ravn Hansen.
År: 2015 Nr.: 11
Alt er, som det plejer for pædagogerne i skolen i Hjørring, men alligevel har reformen været en kæmpe omvæltning, mener Bente Nielsen, pædagog på Holmegårdskolen.
År: 2015 Nr.: 11
Pædagogerne kan give mere. Hvis der ikke er et godt teamsamarbejde på skolen, er det svært for pædagogerne at bidrage, mener undervisningsminister Christine Antorini.
År: 2015 Nr.: 11
År: 2015 Nr.: 11
9-årige Anna lider af selektiv mutisme. Lidelsen blev først opdaget efter skolestart, og det er stadig en sej kamp at overvinde tavsheden, fortæller hendes pædagogmor.
År: 2015 Nr.: 11
Et hjul, der markerer årets gang og sætter fokus på pædagogfaglige aktiviteter og mål, har givet et fælles fokus at navigere efter i Barnets Hus Amerikavej.
År: 2015 Nr.: 11
Et godt indeklima giver bedre trivsel og velvære for både børn og voksne. Et dårligt indeklima kan give gener og kroniske sygdomme. Læs her, hvad I selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.
År: 2015 Nr.: 11
Nina Langer er en ud af ca. 240.000 tyske pædagoger, der har strejket siden midten af maj. Det handler om løn, anerkendelse og de stigende krav til pædagogfaget.
År: 2015 Nr.: 10
Det var payback time, da ledelsen på Smidstrup Skærup skole blev fejret af medarbejderne med Ledelsens Dag.
År: 2015 Nr.: 10
Børn er på dagsordenen i valgkampen. Men i velfærdsdebatten kan de ældre løbe med opmærksomheden. Også andre temaer kan trumfe børnene, vurderer valgforsker.
År: 2015 Nr.: 10
Flere penge til børneområdet står højt på pædagogernes ønskeseddel til valget, men også velfærd for de gamle og syge og beskyttelse af miljøet er vigtige emner.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har spurgt de partier, der stiller op til folketingsvalget 18. juni 2015, om deres holdninger til politik for børn, unge og pædagoger. Kun Kristendemokraterne har ikke ønsket at svare. Svarene er modtaget via mail, så der har ikke været mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Her får du partiernes svar, som de selv har ønsket at formulere dem. Der kan være redigeret i besvarelser, som var længere end aftalt.
År: 2015 Nr.: 10
Derfor skal vi både som fagforening og pædagoger blande os højlydt i valgkampen
År: 2015 Nr.: 10
I Institutionen Valhalla i Skoven tager børnene billeder af deres yndlingsting til Børn&Unge. Her er fokus på udeliv og gode legesteder. Børnene er ude på den store legeplads omgivet af skov det meste af dagen.
År: 2015 Nr.: 09
Et godt børnefællesskab er vigtigt i Børnehuset Munke Mose. Børnene skal lære at respektere andre og lege godt sammen. Børn&Unge har stukket tre af børnene et kamera for at se børnehaven fra børnenes perspektiv.
År: 2015 Nr.: 09
Venskaber, fantasi og bevægelse er de ting, som Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, lægger mærke til, da hun ser de billeder, børnene har taget.
År: 2015 Nr.: 09
Nyt udspil fra regeringen skal bekæmpe ungdomskriminaliteten. Det er en tynd kop te, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 08
Fire ud af fem børnehaver tilbyder ikke frokost til børnene. Derved går man glip af en stor pædagogisk gevinst, mener BUPL, som bakkes op af ny forskning på området.
År: 2015 Nr.: 08
Sunde vaner og forebyggelse er ikke et spørgsmål om madpakker eller fælles frokost, men om pædagogernes arbejde med mad og måltider. Det mener Kommunernes Landsforening.
År: 2015 Nr.: 08
Da Børnehuset Slåenhaven i Odense for fire år siden gik fra madpakker til frokostordning, gav det en ro og hyggelig stemning ved måltidet.
År: 2015 Nr.: 08
Fælles frokostordninger for børnene er et rum for dannelse og en mulighed for ­ at udvide de mindstes kendskab til grøntsager, viser forskningsprojektet FRIDA.
År: 2015 Nr.: 08
Hvordan får børn og voksne i daginstitutioner mest muligt ud af frokostmåltidet? Her giver Mette Vang Mikkelsen og Stine Rosenlund Hansen, begge ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, 5 gode råd på baggrund af deres forskning.
År: 2015 Nr.: 08
År: 2015 Nr.: 08
Vuggestueafdelingen i Margrethe Børnehaven i Ryomgård indretter dagen efter børnenes rytme. Børnene spiser og sover sjældent samtidig. Til gengæld går de ikke rundt og er sultne og trætte, når de deltager i vuggestuens mange fysiske aktiviteter, hvor pædagogerne fokuserer på børnenes motorik.
År: 2015 Nr.: 08
Når børnene skal ud at lege i sommersolen, er det vigtigt at huske solbeskyttelse. Ellers risikerer de at blive solskoldet. Senere i livet kan manglende solbeskyttelse medføre kræft.
År: 2015 Nr.: 08
Psykisk styrke og trivsel kan trænes, siger sundhedsekspert Louise Luxhøi. Hendes nye bog skal bringe pædagoger i mental topform.
År: 2015 Nr.: 07
Der findes simple IT-værktøjer, som gør det nemt for dig at lære børn at programmere. Nu kan børnene fortælle deres egen digitale historie, siger Martin Exner fra Coding Pirates.
År: 2015 Nr.: 07
År: 2015 Nr.: 07
Børn og unge er digitalt indfødte. De har tjek på, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke nødvendigvis. Derfor har de brug for vejledning fra de voksne, der er omkring dem.
År: 2015 Nr.: 07
Godt 1.000 mandlige BUPL-medlemmer er ansat i integrerede daginstitutioner, viser nye tal. Men kun få vælger et job i vuggestueafdelinger. En af dem er Henrik Madsen, der blev noget overrasket ved jobsamtalen.
År: 2015 Nr.: 06
De fire mandlige pædagogstuderende bag de syv roller fortæller om plusser, minusser og maskulin faglighed i et kvindefag
År: 2015 Nr.: 06
Med støtte fra Ligestillingsministeriet gennemfører fem kommuner projekter om alt fra nudging til skovbørnehaver for at få flere mænd til at arbejde i institutionerne. Her kan du læse om alle projekterne.
År: 2015 Nr.: 06
Seksårige Naya har muskelsvind og er afhængig af støtte døgnet rundt. Da hun skulle starte i skole, fulgte hendes støttepædagog fra børnehaven med, og Naya er nu blevet et eksempel på vellykket inklusion.
År: 2015 Nr.: 06
Motivationen er drivkraften, der hjælper dig med at holde gejsten oppe i det pædagogiske arbejde. Her får du nogle redskaber, som kan hjælpe dig med at komme forårstrætheden til livs.
År: 2015 Nr.: 06
Ifølge Ekstra Bladet er Sundhedsstyrelsen kommet med nye regler for, hvilken mad forældre må medbringe til fødselsdag i børnehaven. Men det kender styrelsen ikke noget til.
År: 2015 Nr.: 04
En ny rapport viser, at børnehavebørns grovmotorik har indflydelse på, hvor meget de bevæger sig. Overraskende har også legepladsens placering og udendørsbeplantningen indflydelse.
År: 2015 Nr.: 04
Mens politikerne diskuterer, om grænserne skal lukkes, så vokser masser af børn op med samme historie som Abdel Hamid El-Hussein inden for landets grænser. Samfundets væsentligste opgave er at gøre alt for, at de ikke ender som ham.
År: 2015 Nr.: 04
Naturen kan være en god ramme, hvis man vil give børnene ro i en hektisk hverdag. Men pædagogerne skal selv gå ned i gear, hvis roen skal brede sig. I Lyngby-Taarbæk har 19 daginstitutioner været på kursus i at finde ro i naturen. En af dem er Bondebyens Børnehave.
År: 2015 Nr.: 03
Først da projekt ’Ro i naturen’ fik tilført lidt ekstra ressourcer, faldt tingene i hak i Børnehuset Hjortholm. Men så blev det også fantastisk.
År: 2015 Nr.: 03
For lidt plads, for mange børn, for mange krav om dokumentation og for mange smartphones gør det svært for børnene at finde fordybelse i legen. Det er en god idé at hjælpe børnene til ro, mener eksperterne, men voksnes stresstænkning må ikke ramme børnene.
År: 2015 Nr.: 03
I Skolegades Børnehave i Silkeborg er op mod hvert andet barn under observation eller diagnosticeret som handicappet. Sådan har det været i årtier. Pædagogerne kalder det mangfoldighed og arbejder målrettet med rummelighed og tolerance.
År: 2015 Nr.: 03
De elsker harmoni i en grad, så de siger ja med et smil, selvom de mener nej. Men selvom de er konfliktsky, skaber de splid omkring sig. Læs her, hvordan du genkender og løser op for en passiv-aggressiv forælder. Eller en kollega for den sags skyld.
År: 2015 Nr.: 03
Arbejdsvilkårene for skolepædagoger er blevet bedre, viser ny undersøgelse. Men mange pædagoger oplever stadig at stå på herrens mark, og forbedringerne sker for langsomt.
År: 2015 Nr.: 02
År: 2015 Nr.: 02
Sex og Samfund mener, at seksualundervisningen i skolen kan profitere af pædagogernes særlige kompetencer, ikke mindst i uge 6.
År: 2015 Nr.: 02
Daginstitutionen Lægdsgård i Ikast bruger musik til at udfordre børnene og inkludere alle i fællesskabet.
År: 2015 Nr.: 02
Børn skal lege trygt, men det kan umiddel­bart virke svært at overskue, hvilket legetøj der er godt og sikkert.Læs her, hvad I især skal være opmærksomme på, når I køber nyt legetøj.
År: 2015 Nr.: 02
Mange pædagoger bliver psykisk syge af arbejdet, viser ny arbejdsskadestatistik. Men sagerne anerkendes sjældent som en arbejdsskade. Skammeligt, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 01
I det seneste år har institutionen Stenurten på Frederiksberg gennemgået lidt af en forvandling. Glæden ved genbrug er kommet i fokus, og det har givet både børn og voksne store oplevelser.
År: 2015 Nr.: 01
Børnene er med, når Stenurten forvandler lokaler til himmelrum og eventyrlige landskaber. Her kan en gammel badebold komme til at glimte og stråle som en sol.
År: 2015 Nr.: 01
Børnehaven Ellebæk i Holstebro har oprettet en ’bank’ med bedsteforældre, som både børn, personale og bedsteforældrene har glæde af.
År: 2015 Nr.: 01
Afrikanske børn tegner en palme, når de danske tegner et grantræ. Men der er også mange ligheder mellem børn i Danmark og Afrika, fortæller bogen ’Afrikanske børnestreger’.
År: 2014 Nr.: 22
Især danske forældre er vilde med børnenes vuggestuer og børnehaver, viser ny undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 22
Dorthe Boe Danbjørg knokler for at tale forældrenes sag fra sin nye platform.
År: 2014 Nr.: 22
Før sommerferien vidste Henrik Holm ikke, hvad skolereformen ville betyde på Lynge Skoles SFO. Men på trods af den dårlige start går det godt nu.
År: 2014 Nr.: 22
Hvem fik ordet i Børn&Unge i 2014, hvad talte de om, og hvor kommer de fra?
År: 2014 Nr.: 22
BUPL’s flere end 16.000 Facebook-følgere får også opdateringer med nyt fra Børn&Unge. Her er nogle af de mest læste, likede, debatterede og delte opslag i 2014.
År: 2014 Nr.: 22
Bevægelseshavens Børnehave i Hørve arbejder med at gøre børnene skoleparate i tæt samarbejde med forældre og lærere.
År: 2014 Nr.: 22
Fritidsinstitutionerne rummer en ramme og en pædagogik, der fortjener at være en vigtig og væsentlig del af skolen.
År: 2014 Nr.: 22
På Danmarks mest moderne plejehjem i Aalborg spreder pædagog Lone Lunde Andersen glæde og tryghed i de ældres hverdag. Der er brug for pædagogernes kompetencer i ældresektoren.
År: 2014 Nr.: 21
På Sødalskolen i Aarhus lærer både børn og pæda­goger gennem fysiske øvelser at holde nervesystemet i ro. Øvelserne skaber nye forbindelser i hjernen, ­hvilket hjælper både børn og voksne til at slappe af, at agere professionelt og bedre at undgå stress og konflikter.
År: 2014 Nr.: 21
Dit pædagogiske input er uvurderligt, når kommunen indhenter statusbeskrivelser til børne­faglige vurde­ringer. Men mange pæda­goger er i tvivl om, hvordan de bedst skriver dem. Det er der heldigvis råd for – lige her.
År: 2014 Nr.: 21
Børn får ikke nok nærvær i en presset hverdag, mener pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup. Her holder pædagogerne facaden, men går ofte hjem med tårer i øjnene.
År: 2014 Nr.: 20
Skolereformen giver muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Skal man begå sig på en skole og vinde respekt, skal man kunne overbevise om, hvad man kan, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 19
Oprindeligt skulle de pædagogiske læreplaner ’kun’ synliggøre og systematisere det, der allerede var. Men de har ændret pædagogernes faglighed, så den nu er orienteret mod at sikre, at det enkelte barn udvikler sig, som det skal, mener ekspert.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup Kommune har opfundet deres egen version af læreplaner. Det betyder, at de planer, som før var overordnede og fjerne, er blevet nærværende, brugbare og lige efter deres smag.
År: 2014 Nr.: 19
År: 2014 Nr.: 19
Man skal ’mærke efter i sig selv'. Men man er bedre tjent med at kigge udad og være åben over for andre mennesker, kultur og natur, mener Svend Brinkmann.
År: 2014 Nr.: 19
Med slåskultur og kamplege kan drenge og piger lære at sætte rammer for deres vilde lege, så de bruger kræfterne på en forsvarlig måde. Den vigtigste regel er, at de skal stoppe, når én siger stop, fortæller idrætspædagog.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussionen om legen, dens betydning for børn og bekymringen for, at børns legemuligheder indsnævres og forringes, er desværre ikke ny.
År: 2014 Nr.: 19
Endnu en overenskomst skal forhandles i hus, og beregninger viser, at sådan en er penge værd. Lidt over 75.000 kroner giver det ekstra at være på en overenskomst.
År: 2014 Nr.: 18
14 sygedage om året placerer pædagoger højt i sygefraværsstatistikken. Både BUPL og Kommunernes Landsforening mener, at pædagogers sygefravær kan sænkes, men ­ensidigt fokus på flotte fraværstal har en slagside, advarer BUPL.
År: 2014 Nr.: 18
Pædagoger rammes af alt fra bræksyge til sjældne kræftformer. Få forklaringerne her.
År: 2014 Nr.: 18
Læs, hvordan fire institutioner sænkede ­sygefraværet ved at sætte fokus på inde­klima, ergonomi, organisering og ledelse.
År: 2014 Nr.: 18
Børnehuset Bulderby tog kampen op mod et skyhøjt sygefravær og et elendigt arbejdsmiljø. I dag er trivslen i top, og sygefraværet skudt i sænk. Det krævede en gennemgribende kulturændring at nå dertil.
År: 2014 Nr.: 18
Børn med kroniske sygdomme har brug for støtte fra voksne, når de skal tage medicin. Også i daginstitutionen og skolen. Ellers risikerer de at blive sat tilbage i deres udvikling.
År: 2014 Nr.: 18
Børnene i fem daginstitutioner i Lejre fodrer høns og samler æg i deres egen hønsegård. De oplever liv og død på nært hold, når de følger kyllingerne fra de kommer ud af ægget til store slagtedag.
År: 2014 Nr.: 18
På Rødkælkestuen i Børnehaven Elverhøjen er samlingen blevet en af dagens bedste stunder. Her er fællesskabet i højsædet.
År: 2014 Nr.: 17
Er spisesituationen en udfordring, fordi et eller flere børn nægter at spise det, der bliver serveret? Vi giver jer tips og tricks til, hvordan I kan forebygge kræsenhed og udvikle børnene, så de bliver mere madmodige.
År: 2014 Nr.: 17
Et brev om listeriafare til daginstitutionen Elva blev først åbnet dagen efter modtagelse. Det kom til at koste 20.000 kroner – og udhængning i pressen. ’Vi skal ikke risikere sådan en sag en anden gang’ siger dagtilbudschef.
År: 2014 Nr.: 16
Pædagogerne i Børnehaven Måbjerghus, Holstebro, indrømmer, at det lyder glansbilledagtigt, når de roser programmet ’De Utrolige År’ til skyerne. Men det virker for dem i en hverdag med flere udfordrede børn. Det har ikke betydning for hverdagen, at evidensen stammer fra USA.
År: 2014 Nr.: 16
Hvidovres daginstitutioner vil inspirere til en madkultur, hvor både traditionel dansk mad og tidens populære retter har en plads
År: 2014 Nr.: 16
Overgangen fra arbejdsmarked til efterløn eller pension er en radikal livsændring, som man skal overveje nøje. Sådan lyder rådet fra Poul-Erik Tindbæk, der netop har udgivet en bog om emnet.
År: 2014 Nr.: 16
Så har vi søsat en etikstafet. Den første blev bragt i nr. 15 med forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann, som sendte stafetten videre til Jytte Hare. Vi forlænger hermed den energiske debat mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksperter på de etik-roadshows, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Følg med i etikstafetten, send gerne dit eget bidrag, og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 16
Turen går til Ghana i Vestafrika for de to tidligere daginstitutions­ledere Eva og Helena. Her skal de inspirere ghanesiske førskole­lærere til at rykke væk fra skole­bordene og ud i legeland.
År: 2014 Nr.: 15
Kompetencer og trivsel kan udvikles gennem pædagogisk idræt. Derfor er det en relevant måde at koble sig på Folkeskolereformen på, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 15
Børn skal ikke have mange forklaringer om seksualitet. De skal have lov til selv at finde ud af det, når de bliver store nok, mener psykolog Katrine Zeuthen. Men pædagoger og andre voksne skal hjælpe dem.
År: 2014 Nr.: 15
Mere end hvert femte barn har haft en tandskade. Langt de fleste ulykker sker ved fald og under leg. Nyt spil viser børn og pædagoger, hvordan man tackler tandskader.
År: 2014 Nr.: 15
Så sætter vi en etikstafet i gang. I fem numre af Børn og Unge vil vi debattere etik i pædagogisk praksis. Vi forlænger og udvider den energiske debat mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksterne eksperter, der var på de etik-roadshow, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Har din pædagogiske praksis brug for et etisk gennemsyn? Følg med i etikstafetten og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 15
Mange institutioner registrerer ikke, når medarbejdere bliver udsat for vold eller trusler om vold i arbejdstiden. Det skader både pædagogernes sag og muligheden for at dokumentere problemer ved arbejdsmiljøet.
År: 2014 Nr.: 14
Der skal ø-mærkede produkter på menuen i vuggestuer og børnehaver, lyder regeringens målsætning. Men imens daginstitutionerne omkring de store byer omlægger til økologi, halter resten af landet gevaldigt bagefter.
År: 2014 Nr.: 14
Daginstitutionen Tumlehøj er blevet økologisk – på kun et par måneder. Det koster hverken flere penge eller mere arbejdstid.
År: 2014 Nr.: 14
Er der kun rodfrugter og linser på menuen i en økologisk daginstitution? Se, hvordan madplanen for daginstitutionen Kridthuset så ud på en tilfældig uge – før og efter køkkenet omlagde til økologi.
År: 2014 Nr.: 14
År: 2014 Nr.: 14
Pædagoger putter flere økomælk og ø-mærkede rodfrugter i indkøbskurven end landsgennemsnittet. Det skyldes længere uddannelse, køn og måske et større omsorgsgen, vurderer ekspert.
År: 2014 Nr.: 14
Pædagoger, som føler sig pressede og afmægtige, risikerer at udvikle en forrået tilgang til kolleger, forældre, børn og vilkårs­diskussioner. Faglig tænkning er deres bedste værn mod ondskab, siger forfatter til ny bog, psykolog Dorthe Birkmose.
År: 2014 Nr.: 14
Få tips til, hvordan du styrker både din egen og børnenes hukommelse, så læring sidder bedre fast, og beskeder og navne ikke går i glemmebogen. Motion, tilstrækkelig nattesøvn og simple teknikker hjælper hukommelsen på vej.
År: 2014 Nr.: 14
Den tyske børnehave i Sønderborg er funktionsopdelt, og vægten ligger på at formidle tysk sprog og kultur, så der samtidig tages hensyn til dansk. Forældrene er glade for det pædagogiske fokus på struktur.
År: 2014 Nr.: 13
Pædagoger inddrager børnelitteratur i arbejdet med sprogstimulering, men de skal følge med i de nye digitale tendenser, hvis de vil fastholde børnene.
År: 2014 Nr.: 13
Et forsøg på at gøre børnene fra Børnehaven Bevægelseshaven i Odsherred Kommune skoleparate har været en succes på grund af et tæt samarbejde med Vallekilde Hørve Skole.
År: 2014 Nr.: 12
Har du svært ved at efterlade arbejdsopgaver og frustrationer på arbejdspladsen og slappe fuldstændig af, når der står ferie i kalenderen? Vi guider dig til maksimal afstresning i din sommerferie.
År: 2014 Nr.: 12
Hjertebanken, hyperventileren og søvnløshed. Kroppen prøvede at advare Charlotte. Men først efter en nedtur med alvorlig stress, mange måneders sygemelding og timevis af coaching er hun på vej op igen.
År: 2014 Nr.: 11
Når så mange pædagoger oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø og går ned med stress, er det et politisk problem, siger Thomas Milsted. Men medarbejderne skal turde sige fra.
År: 2014 Nr.: 11
Dorthe Boe Danbjørg er delemor med tre børn, ph.d.-studerende med en snarlig deadline, og så er hun ny formand for forældreforeningen FOLA. På trods af et travlt liv arbejder hun for, at forældre bliver mere engagerede i deres børns institution og for bedre vilkår i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 11
Børnesynet blev til et menneskesyn i Børnehuset Kastanjen. Det har haft positiv indflydelse på børnene, arbejdsmiljøet og forældresamarbejdet
År: 2014 Nr.: 11
Få tips til, hvordan I bruger tablets til både leg, læring og dokumentation og samtidig gør det lettere at forberede sig til møder. Og til, hvordan I ikke skal bruge dem.
År: 2014 Nr.: 11
Otte partier og bevægelser stiller op til Europa­Parlamentetsvalget. Vi har stillet topkandidaterne to spørgsmål, der er særligt relevante for pædagoger.
År: 2014 Nr.: 10
År: 2014 Nr.: 10
Et måltid er en pædagogisk guldgrube. Det er holdningen i Nørrebro-institutionen Martha Hjemmet. Her er måltidet blevet en central og pædagogisk del af hverdagen.
År: 2014 Nr.: 10
Uden pauser brænder din hjerne sammen. Hjernen kan lide at blive brugt, men den bliver stresset og slidt, hvis du fokuserer på det samme hele tiden. En pause hjælper dig til at bevare hjernen toptunet, men du skal bruge tiden til at slappe af, siger stressekspert.
År: 2014 Nr.: 10
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg.
År: 2014 Nr.: 10
Den romantiske idé om, at bare børn kommer ud i naturen, lærer de bedre og mere, holder ikke, mener en forsker. En anden mener, at der er så mange gode effekter af at være i naturen, at børn skal derud så meget som muligt.
År: 2014 Nr.: 09
I skov- og idrætsbørnehaven Skovsneglen er børnene ude hele dagen og lærer en masse takket være naturens alsidige læringsrum og de engagerede pædagoger.
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
Fang larver og haletudser i vandhullet eller krabber ved havet, mal skønne billeder af plantesaft, eller flet pilefigurer. Pædagog Rikke Schmidt fra Tårnby Naturskole anbefaler gode naturaktiviteter. Og at pædagoger tænker i nærvær, når de er sammen med børn i naturen.
År: 2014 Nr.: 09
Intensitet og nærhed præger årets børne- og ungeteater, Børn&Unge var med på teaterfestivallen i Holstebro.
År: 2014 Nr.: 09
Daginstitutionen Troldhøj kappede båndene til kommunen og genopstod som privat. Leder og pædagoger fortæller om friheden, glæden ved at gå egne veje og om at svigte det kommunale fællesskab.
År: 2014 Nr.: 08
Der er kridtet op til kamp. Ingrid Krogh-Hansen er leder i en privat daginstitution, og Kristian Johannesen er leder i en kommunal. Her bedømmer de deres egen institutionstype på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest.
År: 2014 Nr.: 08
Forældre og pædagoger opretter private daginstitutioner i stor stil. De er trætte af bureaukratisering og nedskæringer hos kommunen.
År: 2014 Nr.: 08
De fleste små børn bevæger sig meget, mens de er i daginstitution, men de stillesiddende skal gøres mere fysisk aktive. Det vurderer Line Brinch Christensen, som i en ph.d.-afhandling har foretaget den første danske undersøgelse af omfanget af treåriges fysiske aktivitet.
År: 2014 Nr.: 08
Gruppen af børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder fra Klub Sct. Georgs Gården i Roskilde har deltaget i et projekt med madværksteder. Det var en stor succes.
År: 2014 Nr.: 08
Unge ledige risikerer at blive tvunget ud af a-kassen og over i de kommunale jobcentre. BUPL og de unge pædagoger er imod.
År: 2014 Nr.: 07
Skave Børnehus ved Holstebro har i flere år arbejdet med hvilestund, fodbad, berøringsmassage og senest mindfulness for at hjælpe børnene til at undgå stress­fælden. Både pædagoger og børn er ellevilde med den massive satsning.
År: 2014 Nr.: 07
Succesen ved wellness til børn skyldes blandt andet, at man kan gøre det overalt.
År: 2014 Nr.: 07
Opfindsomhed er en forudsætning for innovation, og derfor skal voksne bibeholde kreativiteten fra barndommen. Gode idéer kan for eksempel lette arbejdet for pædagoger, der ønsker mere tid med børnene.
År: 2014 Nr.: 07
Bekendtgørelsen for den nye pædagoguddannelse er netop offentliggjort. De studerende skal fremover specialisere sig mere, og det er BUPL ikke tilfreds med.
År: 2014 Nr.: 06
Specialinstitutionernes viden og ekspertise kan komme mange flere børn til gavn, hvis institutionerne indgår i samarbejder om vidensdeling med lærere og pædagoger i de almindelige tilbud, viser forskningsprojekt.
År: 2014 Nr.: 06
Er inklusionsprojektet kørt af sporet på grund af manglende viden og ressourcer, eller kører det fint på skinner? Det er eksperter, politikere og praktikere uenige om.
År: 2014 Nr.: 06
Her kan pædagoger hente viden og redskaber om specialpædagogik og inklusion.
År: 2014 Nr.: 06
I Frederiksberg Kommune har man valgt at uddanne en masse pædagoger til konfliktmæglere. Er kommunens børn og unge virkelig så besværlige, eller ligger der noget andet til grund for den prioritering?
År: 2014 Nr.: 06
Børnene fra Udebørnehaven Bøgely virker mere skoleklar end deres klassekammerater, melder skolerne i lokalområdet. Måske fordi de i børnehaven to gange om ugen er blevet udfordret på at møde den store verden.
År: 2014 Nr.: 06
Unødig støj udgør et af de værste problemer i pædagogers arbejdsmiljø. Det er der ingen grund til. Først og fremmest skal akustikken være i orden. Derudover kan lydniveauet dæmpes med pædagogik.
År: 2014 Nr.: 06
Karsten Lerche blev truet med bank på internettet, fordi en mor var utilfreds med håndteringen af hendes søn. FTF’s medlemsorganisationer oplever et stigende antal sager om netchikane.
År: 2014 Nr.: 05
Det ligger i børns legekultur at lege vildt, men mange pædagoger begrænser børnenes vilde lege, fordi de ikke kan skelne dem fra slåskamp. Ifølge idrætspædagog Lise Steffensen skal der være plads til de vilde lege.
År: 2014 Nr.: 05
Der er fast arbejde til børneminister Manu Sareens i det nye kæmpeministerium. Men han håber at gøre forventningerne om, at daginstitutionsområdet vil drukne i alle de tunge socialsager, til skamme.
År: 2014 Nr.: 05
Carsten Koch-udvalget vil tvinge unge ledige væk fra a-kassen. Det kritiserer BUPL, der dog også ser positive takter i udvalgets anbefalinger.
År: 2014 Nr.: 05
Pædagogerne Sanne og Pia har tilsammen smidt 128 kilo. Den ene med hjælp fra den anden. Deres vægttab har gjort dem til stærke rollemodeller, og både livskvaliteten og arbejdsglæden er vokset.
År: 2014 Nr.: 05
Meget fede mennesker har en 25 procent forøget risiko for at komme til skade på arbejde, viser amerikansk forskning.
År: 2014 Nr.: 05
Her får du svar fra en økonom, en filosof, formanden for Adipositas­foreningen og BUPL.
År: 2014 Nr.: 05
Vejen Kommune blander sig i de ansattes sundhed, og med et stort treårigt sundhedsfremmeprojekt har kommunen fået sundere pædagoger, viser evaluering.
År: 2014 Nr.: 05
Med hjælp fra kollega og sundhedsaktør Anette Bank Sørensen motionerer pædagogerne i Børnehaven Tumlehøj mere og spiser sundere. De gør det især sammen med børnene.
År: 2014 Nr.: 05
Dræb de farlige vaner og dyrk de gode!
År: 2014 Nr.: 05
År: 2014 Nr.: 04
Dit ego hader, at du begår fejl, men ved at tale åbent om fejl, kan I reducere den samlede mængde fejl. Pædagoger har et særligt ansvar for gå foran som gode eksempler, mener ekspert.
År: 2014 Nr.: 04
Pædagogandelen er høj i vuggestuen i Ærtebjerghave Børnecenter i Køge. Det giver en højere grad af bevidsthed om, hvordan man styrker børns trivsel, udvikling og læring, mener pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 03
I Højby Børnehus tager sangkoret ofte over på plejehjemmet for at synge og danse for de gamle. For pædagogerne handler musik om sproget og rytmen, om pulsen i livet og om kulturformidling.
År: 2014 Nr.: 03
Uden at vide det kan pædagoger være med til at forstærke børns angst. Bliver de bedre til at spotte de angste børn, kan man sætte ind tidligere, hvor børnene kan nøjes med hurtigere og lettere behandling.
År: 2014 Nr.: 02
Langt færre danske børn bliver diagnosticeret med angst end børn i andre lande, viser en ny undersøgelse. Intet tyder på, at færre har angst, men vi mangler viden og redskaber, mener forskerne bag tallene.
År: 2014 Nr.: 02
År: 2014 Nr.: 02
Børnehavepædagog Lone Brunsgaard bliver høj af stunt og løvejagt, når hun har børnene med på tur i gymnastiksal.
År: 2014 Nr.: 02
Pædagogerne kender udmærket de udsatte børn i deres institutioner. Men de går rundt med bekymringen selv i stedet for at underrette. Pædagogerne skal blive bedre til at tro på deres faglige kompetencer, mener norsk forsker og forfatter.
År: 2014 Nr.: 02
På fem år er antallet af børn med stemmeproblemer på ambulante hospitalsbesøg steget fra ca. 300 til over 400.
År: 2014 Nr.: 01
Når klokken ringer til frikvarter i Abildgårdskolen, bliver 600 børn sluppet ud til ren anarki. Det er ikke for sarte sjæle, fortæller SFO-pædagog Rasmus Flick.
År: 2014 Nr.: 01
Stjernestunder giver energi, kan være med til at udvikle arbejdspladsen og give en form for lykkefølelse. Læs i denne guide, hvad stjernestunder er, hvorfor de er vigtige, hvorfor man skal dele dem med hinanden, og hvordan man gør det.
År: 2014 Nr.: 01
Der er brug for bedre uddannelse og retningslinjer, hvis pædagogerne skal bekæmpe bakterier og bryde smittekæden, konkluderer forskningsprojekt.
År: 2013 Nr.: 22
Det har været et hæsblæsende år for Christine Antorini (S), der mistede daginstitutionsområdet, men fik en skolereform forhandlet hjem.
År: 2013 Nr.: 22
Antallet af whistleblowerordninger, hvor man anonymt kan videregive oplysninger, har bredt sig i de senere år. Mange medarbejdere benytter sig af dem, men hvordan gør man? Få svarene her.
År: 2013 Nr.: 22
Langt de fleste af landets daginstitutioner tager børnene med i kirke op til jul. Kirkebesøget handler mere om hygge end om religion, mener flertallet.
År: 2013 Nr.: 21
Theresa Berg Andersen håbede på indflydelse på børneområdet, da hun stillede op til kommunalvalget for første gang. Men de næste fire år skal hun fokusere lidt mere på ældre og handicappede, fordi hun har fået plads i Sundhedsudvalget.
År: 2013 Nr.: 21
BUPL afsluttede sidste år 28 arbejdsskadesager om depression. Kun 1 sag blev anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen.
År: 2013 Nr.: 21
År: 2013 Nr.: 21
God kvalitet har svære vilkår, når pædagogerne ikke har tid til at være sammen med børnene, mener Grethe Kragh-Müller. I en ny bog undersøger hun kvalitet i dagtilbud og giver sit bud på, hvad der giver børn en god barndom i dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 21
Nudging får os til at smide skrald i skraldepanden og tage sikkerhedssele på og får mænd til at ramme pissoiret. Metoden kan også bruges over for børn og forældre i institutionerne. Landets førende ekspert giver gode råd til at angribe typiske problemstillinger i daginstitutionen.
År: 2013 Nr.: 21
Gravide har et højere sygefravær end deres kolleger. Gravidkonsulenter kan minimere sygedagene ved hjælp af gode råd og opbakning til at skære ned på opgaverne. En fritidshjemspædagog i femte måned har lært at tage en pause.
År: 2013 Nr.: 20
Kvinden bag gravidkonsulenterne, Jean Vennestrøm, mener, at det vigtigste råd til gravide er, at de skal undgå stress, for det fører til sygefravær.
År: 2013 Nr.: 20
I en ny bog om kritik beskriver Rasmus Willig, hvordan samfundskritik er vendt til selvkritik. Årsagen er den stigende individualisering, mener han.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagoger bruger stemmen hver dag, og over halvdelen vil få knas med den. Alligevel passer de færreste på det vigtige arbejdsorgan. Med blot en beskeden indsats kan du forebygge stemmeproblemer.
År: 2013 Nr.: 20
Der er masser af fejl på pædagogernes lønsedler. I de østjyske kommuner har BUPL fundet fejl på cirka hver fjerde lønseddel. Fejl for både 10.000, 20.000 og 100.000 kroner.
År: 2013 Nr.: 19
Pædagoger vil ind i kommunalbestyrelsen for at synliggøre pædagogers betydning og kæmpe for gode normeringer og bedre inklusion. Men det bliver svært, for de skal tænke på kommunekassens ve og vel, siger kommunalforsker.
År: 2013 Nr.: 19
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Når man vil bakterier og vira til livs i institutionen, er en god håndhygiejne første skridt på vejen. I Næstved har børn og voksne fået hjælp til opgaven af en heks, der aldrig vasker hænder.
År: 2013 Nr.: 19
Kommunalvalget er mærket af den økonomiske krise, mener professor, der derfor råder pædagoger til at finde bedre og mere konkrete argumenter og krav end det klassiske ’send flere penge’.
År: 2013 Nr.: 18
Børn bliver et stort tema i kommunalvalget, mener kommunikationsrådgiver i New Deal Rasmus Jønsson, der har en fortid som politisk kommentator og underviser i kommunikation. Men pædagogernes fortællinger om, hvad deres faglighed betyder for børnene, er underfrankeret. Råb det ud, siger han.
År: 2013 Nr.: 18
I Thorsminde ligger vuggestuen Udsigten – en pædagogisk forpost mod vest med kun fire børn, en pædagog og en medhjælper på deltid. Rapport fra en dag med mågeskrig, hidsige bølger og en institution med helt specielle forhold.
År: 2013 Nr.: 18
Ildebrand er skræmmende, og derfor gemmer børn sig, hvis det brænder. Det er vigtigt, at du snakker med de små om, hvad de skal gøre, hvis ilden er løs. Læs her, hvordan du på en sjov måde kan lære børn om brandsikkerhed.
År: 2013 Nr.: 18
Masser af børn bliver afleveret i vuggestue eller børnehave trods feber, snotnæse og andre sygdomme. Det fortæller næsten alle pædagoger i ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
Danielle Mercier har mange gange oplevet, at forældre afleverer syge børn. Hun forstår godt, at småbørnsforældre kan være pressede, og ser gerne tiden an, før hun ringer et barn hjem.
År: 2013 Nr.: 17
Forældre afleverer syge børn af nød, mener mange pædagoger. De bakkes op af arbejdsmarkedsforsker Pernille Tanggaard Andersen.
År: 2013 Nr.: 17
Med modellervoks under neglene, glimmerlim på kinderne og fatboy­kugler mellem ballerne, bliver børn anno 2013 hver dag udsat for giftstoffer. Læs her, hvordan I bedst undgår den klamme kemi.
År: 2013 Nr.: 17
Det er forkert at tro, at børn, der sover til middag, ikke kan sove om natten.
År: 2013 Nr.: 17
Pædagoger er ikke blege for at skifte børnene ud med ældre, viser en ny undersøgelse fra BUPL. Omkring halvdelen af medlemmerne kan godt forestille sig at arbejde i ældresektoren.
År: 2013 Nr.: 16
På Birgitte Ottes arbejdsplads findes der både Ella’er og Stella’er, men de er ikke fire og fem år gamle. Hun er ansat på et aktivitetscenter for pensionister, hvor hun drager fordel af sin pædagogiske baggrund.
År: 2013 Nr.: 16
Mange pædagoger fortæller om det spændende tværfaglige samarbejde i ældresektoren. Her kan du se, hvad de andre faggrupper arbejder med.
År: 2013 Nr.: 16
År: 2013 Nr.: 16
Skal et barn helst ligge, sidde eller måske stå, når det skal lære noget? Eller skal det have noget i hænderne for at kunne koncentrere sig? I Troldehaven i Sorø Kommune arbejder pædagogerne med læringsstilsteorien. Det har givet mere ro og glade børn, der lærer mere.
År: 2013 Nr.: 16
Danske institutioner tager hensyn til mange andre end muslimer, når det handler om børns kost og forældrenes ønsker, viser rundringning til eksperter og institutioner.
År: 2013 Nr.: 15
Vegansk mad stod lige så højt på dagsordenen som den gode kemi med personalet, da to veganske familier skulle vælge daginstitution til deres børn.
År: 2013 Nr.: 15
Hver femte dansker er utilfreds med sin mødetid, viser ny undersøgelse. Forskning peger på god effekt ved at lade medarbejderne bestemme selv.
År: 2013 Nr.: 15
Regeringen barsler med beskæftigelsesreformer. Politikerne stiller krav til ledige om flere jobansøgninger. Uddannelsesinstitutionerne kappes om at tilbyde de arbejdsløse kurser. Jobcentrene vil lære ledige at lave cv’er. Folk i arbejde synes, at de ledige må tage ansvar. A-kasserne prøver at få de ledige i aktivering. Men hvad med de ledige selv? Hvad vil de? I juni 2013 var 3.446 pædagoger uden fast arbejde, og spørger man pædagogerne Kirsten, Lonnie, Mia og Vera, så vil de bare gerne have et job. Helst et, hvor de kan bruge faget. De har søgt mellem 20 og 100 job, men har kun fået afslag. Det er hårdt, og alligevel har de ikke mistet modet. Mød dem her.
År: 2013 Nr.: 15
Trods det forgangne års gryende tegn på forbedringer i beskæftigelsen, har arbejdsløsheden bidt sig fast i Danmark. Også på pædagoger gør den ondt. Over de næste sider fortæller tal og fakta dig, hvor meget, hvor og hvordan ledigheden rammer pædagoger. Du får også en række bevingede ord om arbejdsløshed og gode råd til, hvordan man klarer sig igennem en periode uden arbejde.
År: 2013 Nr.: 15
Det er stressende, at man aldrig kan holde fri, når man er ledig, siger stresscoach.
År: 2013 Nr.: 15
For kognitiv coach Jesper Bergstrøm handler din succesrate i jobsøgningen alene om, hvordan du tænker om den og dig selv. Også når du ikke får jobbet. Hans pointer bygger på teorier om positiv psykologi og kan opsummeres i tre råd til jobsøgeren.
År: 2013 Nr.: 15
Klubberne i Gellerup har succes med at lære drenge med alt for kort lunte at styre temperamentet. Både fritids- og ungdomsklubben har fået en rarere hverdag med færre konflikter.
År: 2013 Nr.: 15
Børn bevæger sig ikke nok i børnehaverne. Derfor skal pædagogerne sørge for planlagt bevægelse og afvekslende rammer, der indbyder til fysisk aktivitet, viser ny ph.d.-afhandling. Og så skal pædagogerne selv være aktive.
År: 2013 Nr.: 14
Idrætsbørnehaver er bedre til at få børnenes puls op end de traditionelle børnehaver. Det er der gode grunde til, mener ph.d.-forsker Hanne Værum Sørensen.
År: 2013 Nr.: 14
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
Et nyt elektronisk system skal gøre det muligt hurtigt at få overblik over, hvordan anbragte og udsatte børn og unge trives.
År: 2013 Nr.: 13
Miniklubben i Nørregade Fritidscenter, Esbjerg, har adopteret en bedstemor. Børn&Unge var med, da bedstemor, pædagoger og børn besøgte Tivoli i København.
År: 2013 Nr.: 13
I fire år har vuggestuebørn og plejehjemsbeboere på Frederiksberg jævnligt mødtes til brunch og bevægelse. Initiativtagerne er lige så begejstrede, som de var ved projektets start.
År: 2013 Nr.: 13
Mødet mellem børn og ældre giver bonus både socialt, personligt og fysisk. Det mener fire eksperter i alderdom, som her giver hver deres bud på gevinster ved øget samvær mellem børn, unge og ældre.
År: 2013 Nr.: 13
År: 2013 Nr.: 13
Hvis I også vil arbejde med generationsmøder, får I her 7 gode råd fra de mange kilder, som har medvirket i Børn&Unges tema.
År: 2013 Nr.: 13
Hvis børn får fortalt eventyr, kan de lære en hele masse om sig selv, venskaber, glæde og frygt. Det kommer fra en magisk verden, der minder om den, de har inde i sig selv.
År: 2013 Nr.: 13
Mens pædagogerne i Børnehuset Kildespring i Herlev er på kursus i fortælling, gør pædagogmedhjælper Bente Johansen Rødhætte og Ulven spillevende med sine egne ord.
År: 2013 Nr.: 13
Læs her, hvordan voksne og børn beskytter sig mod de farer, der rent faktisk er i den ellers så harmløse danske natur.
År: 2013 Nr.: 13
Ingen aktivitetstimer, men understøttende undervisning i stedet. Det er resultatet af folkeskolereformen. Uden aktivitetstimer kan reformen kun få karakteren 7, mener professor Niels Egelund.
År: 2013 Nr.: 12
Brugt med omtanke kan farver give et mere overskueligt miljø, signalere stille lege eller ’gang i den’. Farver kan også give fornemmelse af mere orden selv på lidt plads.
År: 2013 Nr.: 12
Danske børn bombarderes med farveindtryk på tøj og i deres om­givelser. Men hvad sker der inde i børnenes hvide og grå hjerne­masse, når de ser på deres farverige omgivelser? Og kan det bruges til noget? Vi har spurgt børneneuropsykolog Helle Kjærgaard.
År: 2013 Nr.: 12
Menneskets oplevelse af farver er en kompliceret proces, hvor øjet registrerer lys, hvis farve vi først langt inde i hjernen bliver gjort bevidst om. Hjerneforsker Jens Christiansen forenkler her processen.
År: 2013 Nr.: 12
Her fortæller zoolog og adfærdsbiolog Mikkel Stelvig fra Københavns Zoo, hvordan dyr bruger farver til at skaffe føde, finde vej, tiltrække en partner og beskytte sig selv. Hvis du troede, at dyrs farvekommunikation er ringere end menneskets, så tager du fejl.
År: 2013 Nr.: 12
Her kan du se, hvad I skal passe på, og hvad I kan gøre, når I leger og dekorerer med farver.
År: 2013 Nr.: 12
I Hillerød Kommune har institutionerne siden nytår haft ekstra timer til, at medarbejderne kan give forældrene pædagogisk rådgivning.
År: 2013 Nr.: 12
Pædagoger, som er arbejdsmiljørepræsentanter, har stort set alle været på obligatorisk grunduddannelse, men kun hver anden har fået tilbud om supplerende uddannelse, viser undersøgelse fra BUPL. KL har et andet billede af forholdene.
År: 2013 Nr.: 11
Sidste år fandt Arbejdstilsynet mere dårligt arbejdsmiljø i daginstitutioner end året før. Både pædagoger, børn og samfundsøkonomien bliver påvirket.
År: 2013 Nr.: 11
Flere institutioner laver yoga med børnene for at skabe pusterum i en travl hverdag. Børnehaven Hylet og Dosseringens Vuggestues yogaprojekt har givet mærkbare resultater for alle.
År: 2013 Nr.: 11
Din krop afslører, om du virkelig mener, hvad du siger. For pædagoger er det særlig vigtigt, at ord og krop stemmer overens, når de skal bane vej for et godt forældresamarbejde. Første skridt er at blive bevidst om sit kropssprog.
År: 2013 Nr.: 11
Årets nye teatertilbud til børn og unge er præget af større aktualitet og færre kulørte effekter end tid­ligere. Teatret er vendt tilbage til sine rødder.
År: 2013 Nr.: 10
Du har masser af muligheder for at få motion på jobbet som pædagog. Hvis du bevæger dig mere i hverdagen, bliver du sundere og en bedre rolle­model for børnene.
År: 2013 Nr.: 10
4 ud af 10 børneeksperter støtter tankerne bag regeringens skolereform. De øvrige frygter, at en ny skole vil blive ’mere af det samme’. Reformen koloniserer børns fritid, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 09
Læs, hvad de 10 forskere mener om skolereformen her
År: 2013 Nr.: 09
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er vild med Strandgårdskolen. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger.
År: 2013 Nr.: 09
Odense Kommune har taget forskud på helhedsskolen på sin egen måde. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger om skolen.
År: 2013 Nr.: 09
Pædagog – du skal skrive mere. Det er ikke de skriftlige opgaver, der har lokket pædagoger til faget, vurderer skrivecoach Bo Skjoldborg, som møder mange pædagoger med manglende skrivelyst.
År: 2013 Nr.: 09
Inden for det seneste år har Mette Kusk oplevet 11 tilfælde af vold eller trusler, fordi hun nu arbejder med et meget udadreagerende barn. Men hun føler sig fagligt stærkere til at klare opgaven.
År: 2013 Nr.: 08
Forhandlingerne om en reform af folkeskolen er så småt gået i gang. Venstre mener, at pædagoger spiller en væsentlig rolle i skolen, og åbner op for at skrive dem ind i loven.
År: 2013 Nr.: 08
I Tyttebærhuset i Silkeborg nyder børnene godt af de frivillige, som har deres gang i huset. Lederen gør en stor indsats for at få endnu flere fra lokalsamfundet ind, men køen uden for lågen er til at overse. I Gentofte har de med succes ladet en forening tage sig af både rekruttering og papirarbejde.
År: 2013 Nr.: 08
Pædagogerne må ikke glemme den faglighed, der er i bleskift og andre rutineopgaver, selvom de er blevet tvunget til at have mere fokus på planlagte, pædagogstyrede aktiviteter. Den upåagtede faglighed i hverdagen er mindst lige så vigtig som læringsdagsordenen, mener forskere fra Roskilde Universitet.
År: 2013 Nr.: 08
Den integrerede institution Pakhuset i Brønshøj har fået en pris for at hjælpe udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik. Det virker og giver meget tilbage.
År: 2013 Nr.: 08
Sommeren byder på masser af timer i solen for både børn og pædagoger. Læs her, hvordan du beskytter ungerne og dig selv i solens uv-stråling.
År: 2013 Nr.: 08
Rystede pædagoger var helt uvidende om, at deres institutioner om natten blev gjort rent af rumænere, som arbejdede 12 timer i døgnet og tjente mindre end 3.700 kroner om måneden.
År: 2013 Nr.: 07
Børnene lærer om mål, vægt, farver og former ved at bruge kroppen og hænderne på legepladsen i Børnehaven Orkestervej i Randers. Pædagogerne deltager i et stort EU-projekt.
År: 2013 Nr.: 06
En snegl fundet på den frosne jord skal undersøges. Det store spørgsmål er, om den har overlevet kulden. Det vil nysgerrige børn gerne vide. I Børnehuset Gartneriet undersøger børn og voksne naturen sammen uanset årstiden.
År: 2013 Nr.: 06
I syv år har idrætsinstitutionen Børnehuset Troldhøj arbejdet med idræt, leg og bevægelse. Nu har institutionen oprettet et kompetencecenter, der skal vejlede kommunens andre institutioner om, hvordan de får mere bevægelse i hverdagen.
År: 2013 Nr.: 05
Pædagoger skal være engagerede og aktive rollemodeller for at få børn til at lege og bevæge sig – men de skal også vide, hvornår de skal trække sig og lade børnene lege selv.
År: 2013 Nr.: 05
Når institutionerne fokuserer på idræt, bliver både børn og pædagoger gladere og mere aktive. Det viser en ny evaluering af DGI’s idrætsinstitutioner.
År: 2013 Nr.: 05
Idræt, leg og bevægelse styrker både fysiske, psykiske, sociale og kognitive færdigheder.
År: 2013 Nr.: 05
Har du svært ved at overskue, hvad din institution kan deltage i af idrætsprojekter? Børn&Unge giver her en oversigt over mange af de tilbud, som institutioner kan deltage i og blive inspireret af.
År: 2013 Nr.: 05
Flere film og teaterstykker udspiller sig i dag­institutioner og skoler. Det er et udtryk for, at emnet står højt på samfundets dagsorden, mener rektor for Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater.
År: 2013 Nr.: 05
Det stjæler tid, hvis du skal lede efter bogstaverne på tastaturet, når du skal skrive et referat eller et brev til forældrene. Hvis du lærer blindskrift, bliver du ikke alene hurtigere færdig ved computeren. Du får også en bedre skriveoplevelse.
År: 2013 Nr.: 05
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Karsten Jensens lys for enden af arbejdsløshedens tunnel blev et job i det nordligste Norge. Han ser kun sin kone hver 6.-7. uge, men føler sig aldrig ensom. Lønnen er i top, og når han vender hjem, vil husgælden være betalt. Børn&Unge har besøgt Karsten Jensen i Nordnorge og hørt hans livs eventyr.
År: 2013 Nr.: 03
Rudolf Steiner har ikke samme plads i de pædagogiske lærebøger som Freud, Rousseau eller Grundtvig, men med 20 bogudgivelser og 6.000 foredrag nåede han at sætte et stort fingeraftryk på pædagogikken.
År: 2013 Nr.: 03
Institutioner forbyder nøgenhed og ’doktorlege’, viser en undersøgelse. Det kan hæmme børns naturlige seksuelle udvikling og tabuisere kroppen.
År: 2013 Nr.: 02
I Børnehaven Mejsen er børnene vant til elektroniske medier. De bruger tablets, leger tagfat med digitalkameraer og kommunikerer med en anden institution via Facebook. Den elektroniske verden fletter sig ind i den virkelige verden og udvikler aktiviteterne i institutionen.
År: 2013 Nr.: 02
Før kendte Nickis far og mor et par fysiske lege. Nu har de fået øje på adskillige lege, deres søn kan lære af. Nicki og hans forældre deltager i programmet HippHopp for at styrke hans sprog, motorik og sociale kompetencer, inden han skal i skole til sommer.
År: 2013 Nr.: 02
Børnenes udbytte af HippHopp afhænger blandt andet af, om pædagogerne interesserer sig for de aktiviteter, børnene laver med far og mor derhjemme.
År: 2013 Nr.: 02
En spontan mørkeleg i børnehavens depotrum fik Erik Kirks verden til at ramle. I mørket var der ingen vidner, og med ét var den mandlige pædagog mistænkt for overgreb og suspenderet.
År: 2013 Nr.: 01
Retningslinjer til forebyggelse af pædofili i danske institutioner skaber tryghed, men også begrænsninger for den pædagogiske praksis. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 01
Knap 7 af 10 pædagoger føler, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større de seneste år. Mere end halvdelen af de mandlige pædagoger har ændret adfærd over for børnene.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagoger skal være godt klædt på til at tackle anklager om pædofili. Det var meldingen fra 95 pædagoger, der så ’Jagten’ i Ikast Bio. Selvom tanken om at blive anklaget for pædofili er skræmmende, dominerer frygten ikke hverdagen. Det fortalte tre mandlige pædagoger efter at have set Thomas Vinterbergs nye film ’Jagten’.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne står ikke på listen over det, der gør børn glade. Børns trivsel påvirkes mere af hemmelige steder, lyset i træets blade og legevennerne. I hvert fald når de selv skal sige det. Og hvad kan pædagogerne så lære af det? En ny ph.d.-afhandling kommer med bud.
År: 2013 Nr.: 01
Børn skal lære at holde rigtigt på en blyant. Ellers får de ondt i fingre, arm, skulder og nakke. Forarbejdet begynder med skrivelege og tykke skriveredskaber i børnehaven.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne har en vigtig rolle at spille i folkeskolen, og en folkeskolereform vil give nye spændende pædagogjob. Men samtidig er pædagogerne bekymrede for at miste deres job.
År: 2012 Nr.: 22
I Vejle har børnene i indskolingen gået i skole fra 8-14 i mere end 10 år. På Petersmindeskolen står pædagogerne fast på at gøre det, de er uddannet til, nemlig at etablere lege- og læreprocesser og støtte op om barnets udvikling.
År: 2012 Nr.: 22
År: 2012 Nr.: 22
Skriver du den målrettede ansøgning og det gode CV, har du langt større chance for at komme til jobsamtale. Begår du markante fejl, ryger din ansøgning i papirkurven. Læs her, hvordan du øger dine chancer for at komme til samtale.
År: 2012 Nr.: 22
År: 2012 Nr.: 21
Hvis børn selv går eller cykler til skole, kan de bedre holde fokus på undervisningen. Det viser en stor test af næsten 20.000 danske skolebørn.
År: 2012 Nr.: 21
Sanselig og særpræget Daginstitutioner bliver større, sanselige og særprægede. Tegnestuen Cebra og Dorte Mandrup Arkitekter, som begge har vundet store arkitekturpriser, og som har tegnet mange offentlige institutioner, giver her deres bud på fremtidens institution. Illustrator Jørgen Stamp har fortolket informationerne og kommer med et visuelt bud.
År: 2012 Nr.: 20
Ambassadører for en god barndom Områdeledelse kræver ledere, der kan samarbejde på tværs af niveauer og tør gøre sig til talsmænd for pædagogers opfattelse af god barndom.
År: 2012 Nr.: 20
I Ballerup skal fritidsordningerne sørge for, at børnene får masser af bevægelse i hverdagen. Med projektet Strike er det en fornøjelse at løse den opgave.
År: 2012 Nr.: 20
Læs her, hvordan du skriver en god underretning, og følg underretningens vej gennem systemet.
År: 2012 Nr.: 19
Det vil være et markant og tiltrængt brud med de seneste mange års topstyring af området.
År: 2012 Nr.: 19
BUPL og tre andre fagforeninger har diskuteret nye metoder til at skaffe ligestilling og ligeløn til pædagoger og andre offentligt ansatte i 'kvindefagene' med folketingspolitikere og minister.
År: 2012 Nr.: 18
At holde dyr i institutionen og bruge dyr som pædagogisk værktøj har mange positive virkninger. Børnene lærer om dyrenes liv og adfærd. Samtidig giver samværet med dyr ekstra nærvær.
År: 2012 Nr.: 18
I Simmerbølle Børnehave har børn og voksne et tæt forhold til deres dyr. De klapper dem, fodrer dem og spiser dem til frokost.
År: 2012 Nr.: 18
Fugle, fisk, får, høns, hunde og heste. Mulighederne er mange, når der skal vælges dyr til institutionen. Med hjælp fra biolog Ulla Didriksen og Simmerbølle Børnehave får du her en guide til at vælge det rigtige dyr.
År: 2012 Nr.: 18
Mindre stress og bedre trivsel er målet med et eksperimenterende kursusforløb med hestepædagogik for medarbejderne i Børnehuset Jennumparken i Randers.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagogen Anne er på efteruddannelse, mens den arbejdsløse pædagog Trine vikarierer for hende. Lederen Lonnie betaler hverken for uddannelsen eller vikaren. Modellen hedder job­rotation, og det er win-win-win.
År: 2012 Nr.: 17
Pædagoger står for over halvdelen af de projekter, som i år får penge fra en særlig pulje til jobrotation. Den store brug af jobrotation glæder BUPL, men puljepengene skulle hellere gå til nye faste pædagogstillinger, lyder det.
År: 2012 Nr.: 17
Op mod 80 procent af de ledige i jobrotation bliver efterfølgende selvforsørgende, viser ny undersøgelse.
År: 2012 Nr.: 17
Jobrotation har ligget i dvale siden 1990’erne, men et nyt politisk og fagligt fokus på jobskabelse genstarter den populære ordning.
År: 2012 Nr.: 17
År: 2012 Nr.: 17
Siden 2006 har Ingelise Pedersen kæmpet med Københavns Kommune for retten til at blive arbejdsprøvet. Nu har retten slået fast, at hun skulle have været arbejdsprøvet for længst. Hun får nu en erstatning på 500.000 kroner.
År: 2012 Nr.: 16
Det er lykkedes BUPL at tegne overenskomst med de fleste private institutioner, men nogle siger nej, og det kan koste pædagogerne dyrt. Modstanden bygger på myter, mener leder af privat fynsk børnehave.
År: 2012 Nr.: 16
Brian Skat Christensen fra Vordingborg er en af de mange hundrede pædagoger, som har fået job i skolen de senere år. Hans succes med at stoppe pjæk og gøre de unge uddannelsesparate har banet vejen for endnu flere pædagogjob i skolen.
År: 2012 Nr.: 16
• Læs, hvad fagbøger er særligt gode til •Sådan arbejder man med fagbøger • 2 typer af fagbøger • 18 gode fagbøger
År: 2012 Nr.: 16
Camilla Nielsen blev pædagog for to år siden, men 1200 ansøgninger har ikke resulteret i et job. Til marts risikerer den 35-årige alenemor til tre at miste sine dagpenge.
År: 2012 Nr.: 15
For ikke at falde ud af dagpengesystemet i foråret 2013, søger 40-årige Pernille Ingemann Hunt konstant arbejde. Men pædagogjob hænger ikke længere på træerne.
År: 2012 Nr.: 15
Børn udvikler sig sprogligt, hvis pædagogerne snakker mere med dem, mener børneforsker Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2012 Nr.: 15
Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder har svært ved at kommunikere med andre børn. I strukturerede lege kan de øve sig og komme med i fællesskabet.
År: 2012 Nr.: 15
Rugbrød er sundt, og alle børn bør spise det, lyder det fra ernæringseksperter og pædagoger. Dogmet om rugbrødets herligheder kan dog være med til at vanskeliggøre integrationen for etniske minoriteters børn.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
Pædagog Susanne Henny Jakobsen blev varigt ryg­skadet, da hun skulle montere autosæder i en minibus. Arbejds­skadestyrelsen afviste hendes sag, men da BUPL ankede sagen, fik hun en stor erstatning.
År: 2012 Nr.: 14
De unge journalister og kamerafolk lærer at være tålmodige. Initiativtager og tovholder Kenneth K. Kristensen sørger for, at børnene også tager det seriøst.
År: 2012 Nr.: 14
Beskrevet med input fra pædagog Malene Tange Elmsted og leder Nina Lybke, Solvognen, Gladsaxe Kommune.
År: 2012 Nr.: 14
10 børnehuse er blevet til én stor områdeinstitution. Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune er slået sammen og har fået det til at fungere. Pæda­gogerne mener, at der er flere fordele end ulemper.
År: 2012 Nr.: 13
Nogle kommuner satser så målrettet på store daginstitutioner, at hver tredje nu rummer over 100 børn. Andre kommuner har ikke en eneste af den størrelse.
År: 2012 Nr.: 13
Nutidens forældre har så travlt med at skabe den perfekte familie, at nærværet med børnene bliver væk mellem hjemmebagte speltboller og ture i Zoologisk have. Et pilotprojekt med forældrecoaching hjælper familierne med at skabe ro og nærvær.
År: 2012 Nr.: 13
Klubberne i Albertslund har ansat deres egen socialrådgiver. Hun skal opkvalificere underretningerne og det tværfaglige samarbejde. Intentionen er, at det forebyggende arbejde skal være så godt, at klubberne har grebet ind, inden anbringelser bliver nødvendige.
År: 2012 Nr.: 12
Hvordan kan en socialrådgiver støtte klubbernes forebyggende arbejde? Her et eksempel fra Janni Ryes arbejdsliv i Albertslunds klubber.
År: 2012 Nr.: 12
År: 2012 Nr.: 12
Mindre deltid og mere efteruddannelse. Sådan lyder nogle af ønskerne til trepartsforhandlerne fra Elvergården i Rødovre. Og så mener pædagogerne, at politikerne kunne spare nogle penge ved at lytte før de handler.
År: 2012 Nr.: 11
De pædagogiske læreplaner har ført til mere læring i daginstitutionerne. Men planerne trænger til en ny rolle i det pædagogiske arbejde, viser ny evaluering.
År: 2012 Nr.: 11
188 forskellige teaterforestillinger blev i april præsenteret på ’Festival 2012 – teater for børn og unge’. I den kommende sæson er der rig mulighed for at give både små og store børn en god, gammeldags kulturoplevelse. Børn&Unge har udvalgt og anbefaler her nogle af forestillingerne.
År: 2012 Nr.: 11
Han viser dem, hvordan man skruer med skruemaskinen, hvordan man ordner cykler, og hvordan man er en god kammerat. På Herlev Kommunes specialpædagogiske udviklingscenter, Gammel Hjortespringskole, ruster pædagog og tidligere tømrer Bo Christiansen sine elever både praktisk og socialt.
År: 2012 Nr.: 11
Efterhånden som flere og flere daginstitutioner får iPads inden for dørene, stiger behovet for information om apps med kvalitet og indhold. Denne guide hjælper dig, der arbejder i vuggestue eller børnehave, til at vælge de rigtige apps til dit pædagogiske arbejde.
År: 2012 Nr.: 11
Pædagoguddannelsen trænger til justeringer på en række områder. Det viser en ny evaluering af uddannelsen.
År: 2012 Nr.: 10
Foråret kalder, og der er mange gode grunde til at tage ud i naturen og lege. Ny håndbog giver idéer til udeliv for de 0-6-årige.
År: 2012 Nr.: 10
Lov forbyder pædagoger at ryge på institutionens område. BUPL mener, at det er en ligegyldig stramning.
År: 2012 Nr.: 09
Opvæksten i en familie med alvorlige alkoholproblemer har været en lang kamp for pædagog Rikke Krabsen Bredahl, der i dag, længe efter forældrenes død, stadig mærker konsekvenserne. I en årrække forsøgte hun forgæves at få kommunen til at hjælpe familien.
År: 2012 Nr.: 09
Medarbejderne i udelivsinstitutionen Terslev Børnehus er blevet bedre til at gå til familier med alkoholproblemer. Institutionen har deltaget i et alkoholforebyggende projekt, som involverer i alt 20 kommuner.
År: 2012 Nr.: 09
Det halter stadig gevaldigt med indsatsen over for børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, mener ekspert. Kommunerne afviser kritikken.
År: 2012 Nr.: 09
Solceller skal være en del af en helt ny klimapædagogik i Solhuset og i hele Hørsholm Kommune. Solhuset lever op til sit navn og er blevet kaldt Danmarks mest klimavenlige børneinstitution.
År: 2012 Nr.: 09
Mangler du inspiration til at tale med et barn om psykisk sygdom? Her finder du gode råd fra bogen ’Snak om angst og depression … med børn og voksne i alle aldre’.
År: 2012 Nr.: 09
Tre år efter, at Grethe Poulsen døde, har hen­des mand og børn fået 1,7 millioner kroner fra arbejdspladsens forsikringsselskab. På grund af en fejl havde hun aldrig indbetalt pensions­penge til Pædagogernes Pensionskasse PBU. BUPL førte sagen for familien, og et forlig betyder, at Jan Poulsen kan få økonomien til at hænge sammen.
År: 2012 Nr.: 08
"Jeg er god til at læse mennesker" Du skal holde din krop i gang og give noget til andre. Det råd fik Jette Oskarson til at ændre jobkurs.
År: 2012 Nr.: 08
Otte børn har gennem seks uger gået til mindfulness i Rødovre. Resultatet er gladere børn med mere selvværd. Og nogle gode timer med fokus på nærvær og afslapning.
År: 2012 Nr.: 08
Syv drenge med ADHD flyttede fra en villa til skolens idræts-SFO, hvor de fik deres eget lokale. Det er en solstrålehistorie fra Ganløse om, hvordan isolation og social eksklusion blev til succesrig inklusion.
År: 2012 Nr.: 08
Villads og Johanne er de eneste børn i institutionen med to mødre. I vuggestue- og børnehavealderen er børnene endnu ikke så bevidste om forskellene, fortæller børnenes mødre, der ønsker at blive behandlet ligesom alle de andre forældre.
År: 2012 Nr.: 07
Vil vi mindske omfanget af rygning, druk og kriminalitet blandt unge, er social pejling og fokus på social kapital vejen frem. Det viser et stort projekt fra Aarhus.
År: 2012 Nr.: 06
Pædagog Tom Rømer Hansen har mistet sine sygedagpenge og lever nu på sultegrænsen med den meget lavere kontanthjælp. Han føler, at han er ved at miste alt det, han har kæmpet for hele sit liv.
År: 2012 Nr.: 06
Før valget var det en hastesag at få afskaffet tidsbegrænsningen for sygedagpenge. Men nu tøver regeringen, og det får oppositionen til at beskylde dem for løftebrud.
År: 2012 Nr.: 06
Hvis Danmark skal kunne sælge sine produkter og kunnen fremover, skal begge dele tilføres et tvist af noget nyt og innovativt. Kreative mennesker kan udvikles af pædagoger, som tilbyder trygge rammer og tid til fordybelse, viser forskningen.
År: 2012 Nr.: 06
Hverdagen bliver rykket op med rode, når børn og ansatte med kort varsel smides ud af institutionen. I Kernehuset i Nr. Bjert fik rotter embedslægen til at beordre lukning, og så handlede pædagogerne hurtigt.
År: 2012 Nr.: 06
Overalt i landet oplever institutioner, at de skal lukke med ultrakort varsel. Uanset hvad, der har lukket institutionen, er det fælles budskab, at grundig information til alle involverede er en forudsætning for at komme helskindet gennem krisen.
År: 2012 Nr.: 06
Institutionsbyggeriet har været præget af ambitioner om god plads, kunst og fokus på indretning, der passer til børn. Men børnene tabte kampen om pladsen på grund af økonomien. I ny bog sætter barndomsforsker Ning de Coninck-Smith fokus på idéer og dilemmaer i årtiers byggeri til børn.
År: 2012 Nr.: 05
Pædagogerne i Marthagården på Frederiksberg har kæmpet hårdt for, at ombygningen af og tilbygningen til deres institution kommer til at fungere i dagligdagen. Arkitekten mener, at det gode samarbejde har medvirket til, at nødvendighed er blevet til kvalitet.
År: 2012 Nr.: 05
Mænd er en mangelvare i danske daginstitutioner. Kun 15 procent af pædagogerne er mænd. Men hvad betyder det, når der er flere af det andet køn på ens arbejdsplads? Gør det en forskel for pædagogikken? I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts har vi spurgt en mandlig og en kvindelig pædagog om deres erfaringer med at arbejde sammen med mange kolleger af det modsatte køn.
År: 2012 Nr.: 05
Samarbejdsproblemer mellem ledere og pædagoger er en væsentlig årsag til sygdom blandt pædagoger, viser statistik fra BUPL.
År: 2012 Nr.: 04
Han sætter en ære i at være neutral og seriøs. Får et kick af at være på, og så trives han godt i byggerod. Børn&Unge har besøgt forældrenes formand, Lars Klingenberg, der er far til tre og klar til at blive genvalgt for tredje gang i april.
År: 2012 Nr.: 04
Ghanesiske pædagoger er ikke uddannet, og de er vant til en mere skolepræget hverdag – også for de mindste børn. Derfor prøver danske pædagoger at lære dem, at børn også skal lege, være aktive og bevæge sig.
År: 2012 Nr.: 04
Efter en måned med mindfulness melder pædagoger og ledere i to daginstitutioner i Gentofte Kommune om mere overskud i hverdagen. De kan bedre yde omsorg for sig selv og hinanden. Nu skal også børnene prøve mindfulness.
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger underretter om deres mistanker om seksuelle overgreb, er det ikke altid, der sker noget. Børn&Unge har undersøgt de groveste misbrugssager gennem de seneste år for at se, hvilken rolle pædagoger og forvaltning har spillet i afsløringen af misbruget.
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger har mistanke om, at børn bliver seksuelt misbrugt, underretter langt de fleste. Et stort flertal aner ikke, hvad kommunen gør ved underretningerne. Det er en katastrofe, siger BUPL’s formand.
År: 2012 Nr.: 03
Anette Vegeberg fik ikke at vide, at hun havde ret til et fleksjob på fuld tid, da hun sagde ja til et på 28 timer. Nu får hun efterbetalt 353.000 kroner i løn, feriepenge og pension.
År: 2012 Nr.: 03
Pædagoger i Vollsmose har i et samarbejde med Odense Tandpleje børstet tænder på børnene. Børnene har i dag mindre ondt, pædagogerne bruger mindre tid på at trøste, og forældrene lærer om tandsundhed og sunde madvaner.
År: 2012 Nr.: 03
Lau var indstillet til behandling på børnepsykiatrisk hospital. Han slog, bed og sparkede, og i vuggestuen, havde de opgivet at hjælpe ham. Men efter han har fået den rigtige hjælp via inklusion, er han blevet en helt ny dreng, fortæller hans far
År: 2012 Nr.: 03
I daginstitutionen Skovlinden i Svendborg har 14 af de 71 børn adfærdsvanskeligheder. Her er inklusion meget mere end et modeord. Pædagogerne lærer børnene at fungere sammen til trods for forskelle, og det har de så stor succes med, at børneforskere kommer på besøg for at blive klogere.
År: 2012 Nr.: 03
Kommunerne har vidt forskellig praksis, når de inkluderer børn med specielle behov. Eksperter efterlyser fælles standarder.
År: 2012 Nr.: 03
Vold og trusler fra børn og unge udgør et større problem blandt pædagoger end hidtil. Antallet af psykiske arbejdsulykker som følge af voldsom adfærd hos børn er steget fra 2007 til 2010. Det samlede antal af arbejdsulykker er også røget op.
År: 2012 Nr.: 02
Aktiviteter i institutioner er i alt for høj grad styret af krav fra alle mulige andre end børn og pædagoger. Det går ud over børnenes evne til at forholde sig kritisk og træffe fornuftige valg. Initiativet skal flyttes tilbage til børn og pædagoger, men det kræver, at pædagoger er i stand til at forholde sig kritisk, mener forfatterne bag bogen ’Ny kritisk pædagogik’.
År: 2012 Nr.: 02
Nogle mennesker sover roligt om natten, selvom der er stort minus på kontoen, og kreditorerne har slået lejr i forstuen. Andre lukker ikke et øje, medmindre kiste­bunden er højt belagt. Dit personlige forhold til økonomi har højst sandsynligt betydning for, om du vælger at blive i efterlønsordningen eller ej.
År: 2012 Nr.: 02
En pædagog faldt på vej til en pavillon. Slagelse Kommune er nu dømt for ikke at have saltet eller ryddet på stien. Pædagogen får 115.000 kroner i erstatning.
År: 2012 Nr.: 01
Dorthe Jørgensen frygtede, at hendes datter ville blive fjernet, da vuggestuen skrev en underretning. Men hun fik hjælp, og i dag trives både mor og datter. Hun er heldig at bo i en kommune, hvor både pædagoger og forvaltning har fokus på underretninger. Der er nemlig stor forskel på kommunernes praksis, og pædagoger underretter generelt meget mindre end alle andre faggrupper.
År: 2012 Nr.: 01
Ankestyrelsen er bekymret for, at pædagoger underretter alt for lidt om omsorgssvigt. Kun seks procent af sagerne om anbringelser står pædagoger bag.
År: 2012 Nr.: 01
Forskellen mellem pædagogers og kommuners praksis for at underrette er enorm. En dårlig underretningskultur kan skade barnet, advarer Børns Vilkår, der er bekymret over den store geografiske forskel.
År: 2012 Nr.: 01
År: 2012 Nr.: 01
Hvad er et pædagoghåndtag? Svaret får du i denne artikel, som gennemgår, hvilke nye sproglige opfindelser og fornærmelser, pædagoger måtte tåle i 2011.
År: 2012 Nr.: 01
Her et groft rids over højdepunkter i legens og legetøjets turbulente historie.
År: 2011 Nr.: 22
Børn vil udfordre deres egne grænser, når de leger. Men de bliver bremset af overdrevne sikkerhedsregler på legepladser, mener den norske forsker Ellen Beate Sandseter. Hun advarer om følgerne for børnenes psykiske udvikling.
År: 2011 Nr.: 22
Igennem tiden har kunstnere afbildet børn, der leger. Værkerne viser, at børn og leg hænger uløseligt sammen. De fortæller samtidig om skiftende tiders børneliv.
År: 2011 Nr.: 22
At lege og bevæge sig skal først og fremmest være sjovt og handle om fysisk aktivitet. Men forfatterne til to bøger om bevægelseslege mener, at legene også kan bruges som et bevidst pædagogisk redskab.
År: 2011 Nr.: 22
Flere faciliteter og bevidste pædagoger kan fremme børns fysiske aktivitet i fritidshjem og SFO'er. Især pigerne har behov for stimulering, viser ny forskning.
År: 2011 Nr.: 22
I både rolleleg og drama handler det om at 'lade som om'. Ved at lave drama med børn kan man derfor lære børn at lege. Især de børn, som ikke er så gode til at lege, får styrket deres legeevner, viser et forskningsprojekt fra to børnehaver i Holbæk.
År: 2011 Nr.: 22
13-årige Laura fra DR's dramaserie Borgen får medicin mod angst. Det sker efter konsultation med en ­førende børnepsykiater med tætte bånd til medicinalindustrien. Men behandlingen er i strid med officielle retningslinjer.
År: 2011 Nr.: 21
I Berlin er der mangel på pædagoger og derfor gode jobmuligheder. Gurli Sørensen har efter 25 år som pædagog i Danmark netop fået job i en børnehave i den tyske hovedstad.
År: 2011 Nr.: 21
Efter mange års kommunale nedskæringer er det mange steder sundhedsskadeligt at opholde sig i en dansk daginstitution.
År: 2011 Nr.: 21
En integrerede børneinstitution i Sønderjylland har fået 500.000 kroner i EU-støtte til at udvikle et digitalt læringsrum for børn i førskolealderen. MeeWee-rummet skal stimulere børn sprogligt og motorisk og samtidig lære dem IT på småbørnsniveau.
År: 2011 Nr.: 20
Fem institutioner i Silkeborg og Skanderborg samarbejder om at udvikle teknologiske løsninger, der giver pædagogerne mere tid til børnene. Det har foreløbig ført til en robot, der vugger børnene, mens computere, som børnene kan håndtere uden hjælp, er på vej.
År: 2011 Nr.: 20
At børn får lov til at lege med digitale redskaber i institutionerne, skyldes stort set kun pædagogiske ildsjæle. Kommunerne har ingen strategi eller plan for digital pædagogik.
År: 2011 Nr.: 20
Da Dorthe Bak blev kontaktperson for Thoke, stod det hurtigt klart, at han var præget af sin baggrund som adopteret. I dag går han i en specialgruppe, for her er der den ro, han har behov for.
År: 2011 Nr.: 20
Ny finanslov betyder, at kvaliteten i daginstitutionerne skal forbedres med 500 millioner kroner om året. BUPL glæder sig både på børnenes og pædagogernes vegne.
År: 2011 Nr.: 20
Danske pædagoger vil have børn, som stiller koppen på plads, viser Jytte Juul Jensens forskning. Udlandet perspektiverer.
År: 2011 Nr.: 19
Minimumsnormeringer skal indgå i de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Børneminister Christine Antorini (S) vil have tilstrækkeligt mange veluddannede pædagoger i dag- og fritidsinstitutioner, ellers kan hendes vision for et bedre børneliv og en bedre forberedelse til skolen ikke lade sig gøre.
År: 2011 Nr.: 19
Kønsroller og ligestilling står langt højere på den pædagogiske dagsorden i Sverige end i Danmark.
År: 2011 Nr.: 19
Gode kost- og motionsvaner er et stort plus, hvis man skal ansættes hos Lissi Beier i Toftegårdens Børnehave i Faaborg.
År: 2011 Nr.: 18
Børn og forældre må leve med den ene fejl efter den anden, når sager om forældremyndighed og samvær skal afgøres. Børn&Unge kan dokumentere flere fejl.
År: 2011 Nr.: 18
Pædagoger tæt på skilsmissebørn er bekymrede. Børnene er ofre for en lov, der tager mere hensyn til forældrenes rettigheder end til børnene, lyder kritikken.
År: 2011 Nr.: 18
Ifølge Michael Mortensen, forfatter til bogen 'Skriv en jobansøgning', øger man sin chance markant for at få den ledige stilling, hvis man inden selve mødet ringer institutionslederen eller tillidsmanden op og forhører sig lidt om jobbet.
År: 2011 Nr.: 18
Voksne kan rent fysisk holde et barn, der er gået amok. Men det kan være svært beslutte, hvornår man skal bruge magtanvendelse, der reelt er frihedsberøvelse. Det er anledning til et dilemma for SFO-pædagog Morten Amstrup.
År: 2011 Nr.: 18
Pædagog Nanna Hansen har for nylig modtaget en pris for sit arbejde med børn i sorg. Efteruddannelsen som sorgpilot har rustet Nanna Hansen til at tage sig af børn i små og store kriser. Børn & Unge fik lov til at overvære et møde mellem Nanna Hansen og en pige fra fritidsklubben, men pigens navn er ændret.
År: 2011 Nr.: 18
Politikere vil indføre kontrol og tilsyn med de børnesagkyndige undersøgelser. Det sker, efter at Børn&Unge har afsløret, at undersøgelserne er fulde af fejl.
År: 2011 Nr.: 17
Arbejdet i Druelund Børnecenter er sundhedsskadeligt, fastslog Arbejdstilsynet efter et besøg. Det satte gang i en proces, som har skærpet pædagogikken, fjernet arbejdsopgaver og givet større arbejdsglæde.
År: 2011 Nr.: 17
Når pædagogernes arbejdsmiljø er sundhedsskadeligt, er det ikke kun den enkelte pædagogs ansvar. Den politiske ramme giver ikke pædagogerne mulighed for at løse opgaverne, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 17
Mange børn og pædagoger leger og har aktiviteter i skoven. En del gør det hele tiden, andre gør det en gang imellem. Men hvordan skal en skov være, for at den er rigtig god for børn? Det er agronom Inger Lerstrup ved at undersøge.
År: 2011 Nr.: 17
Pædagoger er ofte alene med alt for mange børn. De er skrækslagne for, om der sker ulykker. De råpasser og kan ikke få enderne til at hænge sammen. De har ikke tid til specialbørnene. De går hjem med ondt i maven og sover dårligt. Arbejdstilsynets påbud afslører graverende og sundhedsskadelige arbejdsforhold i mange daginstitutioner. Men man kan selv gøre en del for at rette skuden op. Meget handler om at have realistiske forventninger til, hvad man kan nå. I hver femte institution er arbejdsmiljøet så dårligt, at det er decideret sundhedsskadeligt. Det viser en særlig indsats foretaget af Arbejdstilsynet. Derfor har institutionerne fået påbud om at rette op på forholdene. Heldigvis kan det lade sig gøre, mener Arbejdstilsynet.
År: 2011 Nr.: 17
De to pædagoger og folketingskandidater Kristian Egebæk Mortensen og Birgit Elgaard, som du kunne læse om i sidste nummer af Børn&Unge, fik ikke stemmer nok til at komme ind i Folketinget. De er enige om, at en rød regering ikke er en mirakelkur for pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 16
Hver tirsdag fra begyndelsen af maj har to børnehaver i Nivå passet have på et økologisk landbrug. De dyrker grønsager, lærer om planternes liv og sund mad og har det skægt.
År: 2011 Nr.: 16
Psykologer, som har fået kritik for børneundersøgelser, får lov til at fortsætte deres arbejde. Kritikken af psykologerne er hemmelig, og fejlene får ingen konsekvenser.
År: 2011 Nr.: 16
Forsvindende få pædagoger søger den politiske magt i Danmark. Det kan være et problem mener en ekspert, en tidligere socialpædagog på Borgen, og Danmarks mest magtfulde hjemmehjælper.
År: 2011 Nr.: 15
Læring har i de senere år udkonkurreret kreativitet og fantasi i den pædagogiske praksis. Men det er en oplagt opgave for pædagoger at sætte sig på den dagsorden, der handler om børns kreativitet, mener Daniela Cecchin, udviklingskonsulent i BUPL.
År: 2011 Nr.: 15
Asiens fremstormende økonomier tvinger Danmark til at satse på viden og kreativitet, hvis vi skal overleve som velfærdssamfund. Derfor retter mange for tiden blikket mod de alleryngste børn. Det er deres kreative evner, som skal redde Danmark i fremtiden.
År: 2011 Nr.: 14
Musik og sang er også med til at udvikle børns kreativitet. Men pædagoger er ofte tilbageholdende med selv at udøve det musisk-kreative, fordi de tror, at de ikke kan. To musikere og musikpædagoger brænder for at lære pædagoger, hvordan de med få redskaber kan lege med musikken i dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 14
Fem institutioner i Faaborg-Midtfyn kommune er for små til at have hver deres leder. De har fået fælles leder, som har kontor langt væk, og pædagogerne må ofte klare sig alene.
År: 2011 Nr.: 14
I starten er det kun for sjov. Men nogle børn og unge bruger så mange timer ved computeren, at de får psykiske symptomer på afhængighed. Den amerikanske psykolog David Walsh har i mange år beskæftiget sig med mediernes indflydelse på unges hjerner. Her fortæller han, hvorfor vi bør være bekymrede, når unge bruger for meget tid foran skærmen.
År: 2011 Nr.: 13
Der findes 325 private institutioner i Danmark, men regeringen vil gerne have flere. En 12-punktsplan skal give de private institutioner en lettere gang på jord. Men det er ikke alle punkter, der giver lige meget mening - heller ikke for dem, der har lavet aftalen. Læs også 10 institutioners erfaringer med et liv uden kommunal indblanding.
År: 2011 Nr.: 12
En privatisering af en nordsjællandsk børnehave skal sikre, at børnene fortsat får besøg af en kunstner og kan deltage i motion. Det ville massive besparelser ellers have skåret væk. Men forældrene betaler gerne ekstra for god kvalitet til deres børn.
År: 2011 Nr.: 12
Skolegruppen i børnehaven kan sagtens tænke skarpe tanker om tanker og blive opmærksom på, hvordan man flytter opmærksomhed. Det ved pædagog Anna-Grethe Pugholm, Børnehaven Gerlachsgade i Aarhus, som er med i et stort projekt om mentalisering.
År: 2011 Nr.: 12
Mentalisering? Har det ikke noget at gøre med terapi? Ikke kun og slet ikke i Aarhus, hvor tusinder af pædagoger, lærere og forældre indtager mentalisering som vidensvitaminer
År: 2011 Nr.: 12
Pædagogstuderende skal lære nytænkning og iværksætteri i studentervæksthuse i Randers, Holstebro, Herning, Horsens, Silkeborg og Viborg.
År: 2011 Nr.: 12
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 12
Pædagogik foregår i rum - inde som ude
År: 2011 Nr.: 113
Nyt forskningsprojekt peger på, at den væsentligste faktor for børns bevægelse er, hvordan pædagoger forvalter rummene. Børnenes muligheder for fysisk udfoldelse handler ikke bare om kvadratmeter, men måske snarere om, at indretningen er båret af en pædagogik, lyder det fra to forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Kroppen er kommet i højsædet. Mens politikere og forældre presser på for at få mere krop og bevægelse i børnehaven, peger forskere på det store udviklings- og læringspotentiale i fysisk aktivitet. Men hvis vi bare fokuserer på motion, ender kroppen som instrument, og det er ikke sundt, lyder det fra to førende forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Børn danser, kaster med puder, balancerer på træstammer og leger "kongens efterfølger" eller "bro bro brille" rundt om i landets daginstitutioner og skoler, for såvel forskere, som pædagoger, politikere og forældre tror på, at bevægelse er godt for børns sundhed, fællesskab og læring.
År: 2011 Nr.: 113
Børns muligheder for at lege og bevæge sig har ændret sig gevaldigt. Historiker Ning de Coninck-Smith udpeger de største milepæle for barndommens fysiske udfoldelse.
År: 2011 Nr.: 113
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 111
Kommunerne skal holde nulvækst i 2012. Det skulle betyde uændret service, men det kommer til at betyde nedskæringer. Allerede nu planlægger hver tredje kommune at skære på pasningsområdet næste år.
År: 2011 Nr.: 11
Det er blevet svært for pædagoger at finde et nyt job. Sidste år var der omtrent halvt så mange stillinger at søge som i 2009. Kommunerne sparer, og det rammer især de nyuddannede pædagoger.
År: 2011 Nr.: 11
Pædagoger bliver truet på livet og slået af forældre og børn. I hver 15. institution, som Arbejdstilsynet besøgte sidste år, var vold en del af hverdagen. Det gør pædagogerne bange og syge.
År: 2011 Nr.: 11
Pædagoger fik pisset på deres cykler, blev truet og sparket. En gruppe drenge terroriserede børn og voksne i Bredalsparkens Fritidscenter i Hvidovre. I begyndelsen kunne pædagogerne ikke dæmpe dem, og det tog tid at få chikanerierne stoppet.
År: 2011 Nr.: 11
Det specialiserede område i kommunerne har brug for særligt fokus, men min bekymring går på, at det udelukkende sker ud fra en økonomisk betragtning og ikke ud fra de gode pædagogiske løsninger.
År: 2011 Nr.: 11
Manglende viden og usikkerhed får pædagoger til at lade være med at underrette mistanke om vold mod børn, viser ny undersøgelse fra SFI.
År: 2011 Nr.: 10
Et stigende antal velfungerende familier får alvorlige problemer, når børnene når puberteten. På familiecenter Løvdal i Helsingør har pædagoger succes med at hjælpe familierne tilbage på sporet.
År: 2011 Nr.: 10
Helt almindelige forældre giver op overfor deres teenagebørn. Familiecentre og anonyme rådgivninger får flere henvendelser fra desperate forældre. Kommuner opretter stærkt efterspurgte kurser for forældre til teenagere.
År: 2011 Nr.: 10
Når kommuner skal offentliggøre kvalitetsoplysninger, vil der komme ranglister over daginstitutioner. Det sørger medierne for, vurderer journalist Nils Mulvad, der for 10 år siden skabte stor debat ved at offentliggøre en rangliste over folkeskolernes karakterer.
År: 2011 Nr.: 10
Lovforslag udpensler, hvordan og nærmest hvad pædagogerne skal spise uden at risikere skattesmæk.
År: 2011 Nr.: 09
En skattekiste af oplevelser; 111 teatre har været til festival i Randers for at præsentere deres samlede skat af teateroplevelser for børn og unge. Det blev ikke året med afgørende nyskabelser eller sjældne stjernestunder. Men festivalen viste et stort og rigt udbud af kvalitetsforestillinger og en mangfoldighed af kunstneriske udtryk, som er værd at anbefale. Man kan også overveje at opsøge nogle af de forestillinger fra sidste år, der har været rift om. Mange spilles stadigvæk og er blevet nemmere at få fat i for kommuner og institutioner.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Regeringens 2020-plan lægger op til fortsatte besparelser på børnene. Det er det stik modsatte af at sikre velfærden, mener BUPL's formand, Henning Pedersen.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Møder kan være tidskrævende, kedelige, ineffektive og en pestilens. Læs, hvordan du gør møder effektive samtidig med, at de er rare. Ja, ligefrem sjove.
År: 2011 Nr.: 08
Den farverige, glade og naive retrostil er en megatrend inden for børnemode. Forældre klæder deres børn i tøj fra deres egen barndom, fordi de drømmer om 1970´ernes frie børneliv.
År: 2011 Nr.: 07
I Hollywood har hovedpersonen i balletfilmen 'Black Swan' netop vundet en Oscar for sin skildring af en ung balletdanserindes barske vej til sit livs hovedrolle. Herhjemme har pædagog Rigmor Camilla Mannov viet sin hverdag til landets dygtigste balletelever over 12 år.
År: 2011 Nr.: 07
Fjerner man fuldtidsjobbene, fjerner man også mændene fra vores fag. Sådan lyder det fra bekymrede BUPL-folk, efter at kommunerne i stor stil er begyndt at skære heltidsjob ned til deltidsjob.
År: 2011 Nr.: 06
Der er markant forskel på timetallet for landets pædagogstuderende. De studerende, der har flest timer, får dobbelt så mange som medstuderende på andre pædagogseminarer i landet. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 05
Forældrenes stigende krav til daginstitutionerne er en udfordring. Ny bog giver gode råd om, hvordan pædagoger kan kommunikere bedre med de stadigt mere krævende forældre.
År: 2011 Nr.: 05
Hvis forældre i en skilsmissesag er uenige om, hvordan ansvaret for børnene skal deles, kan pædagoger blive bedt om at skrive en udtalelse. Men det kan være svært at blande sig i en skilsmisse. Eksperter kritiserer, at fagpersoner skal skrive erklæringer til brug for myndighedernes afgørelser.
År: 2011 Nr.: 05
Børnene er blevet de store tabere, efter at forældreansvarsloven blev indført for tre år siden, mener en række eksperter. Men loven er god nok. Den er blot blevet fejlfortolket, lyder det fra Familiestyrelsen, som skal evaluere loven forud for en politisk revision.
År: 2011 Nr.: 05
Pædagoger og bibliotekarer skal arbejde sammen, hvis børns møde med skriftsproget skal blive en succes. Bogpakker og sprogprojekter kan hjælpe til. Læs om mulighederne, om en nyttig fagbog og om nye, gode børnebøger.
År: 2011 Nr.: 05
I de sidste fortællinger om, hvorfor pædagoger går på efterløn, er årsagerne et mix mellem sygdom, fyringer og behov for selv at bestemme over tiden.
År: 2011 Nr.: 05
BUPL og Danmarks Lærerforening opfordrer oppositionen til at investere i indeklimaet i skoler og skolefritidsordninger, hvis de vinder valget, alle venter på.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne i Børnehuset Ønskeøen i Odense har omdannet institutionen til et sted, hvor børnene må gøre alt det, der er godt for deres kroppe og for deres forudsætninger for at lære.
År: 2011 Nr.: 04
En undersøgelse i syv fynske børnehaver viser, at institutionernes størrelse og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt børnene bevæger sig.
År: 2011 Nr.: 04
Idrætsinstitutionerne lærte af en undersøgelse, der viste, at deres børn ikke bevæger sig mere end i de traditionelle institutioner. Derfor er der sat fokus på den fortsatte udvikling af idrætsinstitutionerne og pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 04
Faste rutiner er sagen, hvis man skal have større børn til at bevæge sig. I Læborg SFO spiller de dødbold hver eneste dag. Det har rykket hele SFO'en til at have et meget større fokus på bevægelse og pædagogik.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagoger er fantastisk gode til at beskrive, hvorfor de er vilde med efterløn. Mange nyder livet efter et langt arbejdsliv, som de har været utroligt glade for, men som også har slidt på både krop og sjæl.
År: 2011 Nr.: 04
Lønnen søger derhen, hvor mændene er, og det er ikke værdigt i et moderne og langt hen ad vejen ligestillet samfund, som det danske.
År: 2011 Nr.: 04
Børn&Unges fotograf Jeppe Carlsen er taget en tur rundt i landet for at fotografere pæda­gogers mange forskellige fysiske aktiviteter med de store børn, som kan være svære at lokke væk fra computeren. Se her, hvad han fik ud af turen.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne skal tænke anderledes for at overvinde de barrierer for fysisk aktivitet, som præger mange daginstitutioner. Det mener Mads Brodersen, der underviser pædagoger i at sætte fut i ungerne.
År: 2011 Nr.: 04
Der skulle to års benarbejde i BUPL Fyn, to afgørelser i Statsforvaltningen og en klar udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til, før Svendborg Kommune stoppede ulovlige merindskrivninger. Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelse er et vigtigt redskab i kampen for bedre arbejdsmiljø, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 03
Sara faldt om på arbejdet efter i flere måneder at have været udsat for mobning fra hendes ledere og kolleger.
År: 2011 Nr.: 03
Mobning på pædagogiske arbejdspladser bekymrer Kommunernes Landsforening (KL), men skal der ske ændringer i forebyggelsesarbejdet, må ændringerne komme fra institutionerne selv, siger chefkonsulent i KL.
År: 2011 Nr.: 03
Pædagoger vil hellere arbejde lidt mere hver uge end at vinke farvel til efterlønnen. Filosof mener, at efterlønnen gør lykke hos pædagogerne. Det gavner også økonomien.
År: 2011 Nr.: 03
En dag fik en børnehave i Grindsted nok af ubetænksomme hundeejere og bevæbnede sig med både skovle, poser og godt humør.
År: 2011 Nr.: 03
Mads og Ida har en dansk mor og en tyrkisk far. De bor i Danmark og kender deres tyrkiske familie fra ferier. At vokse op med to forskellige lande og kulturer i familien giver børnene en mere åben tilgang til verden, mener både børn og forældre.
År: 2011 Nr.: 02
Pædagogerne kan ånde lettet op. Skattefar holder alligevel snitterne fra frokostordningerne. Vi er meget lettede over, at der ikke kommer nogen efterregning, lyder det fra ansatte i en børnehave.
År: 2011 Nr.: 02
Det er vigtigere, at børn lærer gode kostvaner, end at skattekassen bugner, mener skatteministeren.
År: 2011 Nr.: 02
Ro på ferieplanlægningen og en tryg opstart for børnene i august. Det er nogle af de positive argumenter, pædagogiske ledere fremfører for at holde lukket et par uger hver sommer. Men medarbejderne er ikke glade.
År: 2011 Nr.: 02
Rushy Rashid Højbjerg kalder sig selv for paki-daner. Hun har været igennem en lang og sej kamp for at finde sin egen vej mellem den pakistanske og danske kultur. Men hun vil ikke forvirre sine egne børn. De er danske.
År: 2011 Nr.: 02
Flere par finder sammen på tværs af etnisk oprindelse, og det giver flere blandede børn. Psykologer undersøger nu, hvad det kulturelle og biologiske mix betyder for børnene.
År: 2011 Nr.: 02
Etnisk blandede børn er bevidste om, at de er et mix af forskellige kulturer. Det kan blive en stor fordel for børnene, men potentialet bliver ikke udnyttet fuldt ud, mener forskere.
År: 2011 Nr.: 02
Ansvaret for underretninger er ikke længere pædagogernes alene. Eksperterne diskuterer, om lovændringen vil få nogen betydning. Leder og pædagog Majbrit Michelsen mener, at en øget opmærksomhed er meget vigtigere.
År: 2011 Nr.: 01
Med Barnets Reform skal kommunerne svare ja eller nej til spørgsmålet om, hvorvidt de har gjort noget ved sagen. Spørgsmålet er bare, om det er nok at få et ja eller nej.
År: 2011 Nr.: 01
Aalborg Universitet indleder et treårigt forskningsprojekt, der skal udvikle modeller for frokostordninger til børnehaver. Børnene forvandles til små kokke.
År: 2011 Nr.: 01
Læge Charlotte Bech mener, at ADHD-symptomer hos børn i mange tilfælde kommer af stress. Derfor kan de med fordel behandles med ro, regelmæssighed, rigeligt med søvn, sund kost og motion i stedet for medicin.
År: 2011 Nr.: 01
Besparelser på børneområdet prægede debatten om beretningen på BUPL's kongres. Små 30 indlæg fra salen gjorde deres til at vise nedskæringernes brutale konsekvenser for pædagoger, børn og unge. BUPL skal ind i kampen, lød det fra flere talere.
År: 2010 Nr.: 29
Pædagogerne får nu alligevel lov til at købe skattefrie mobiltelefoner, fitnesskort, computere og massage fra kommunernes frynsekataloger. BUPL vender 180 grader i spørgsmålet om fryns.
År: 2010 Nr.: 29
Jane Boye og hendes fire børn bor stadig med andres aflagte møbler. De mistede alt ved en brand for knap et år siden og havde ingen forsikring. Nu skal den 26-årige mor til at betale af på et lån. Men julegaverne er der alligevel råd til. Hun har også mødt et menneske, hun ikke har set i mange år.
År: 2010 Nr.: 29
I 25 år har Ayhan Demir arbejdet i en klub i Københavns mest belastede bydel. Han giver de udsatte unger støtte, laver netværk på tværs af bydelen - og får mening i sit arbejdsliv.
År: 2010 Nr.: 28
I dag handler arbejdsglæde ikke bare om at have et godt job, men også om have en god arbejdsplads. Arbejdsmiljøets 'grand old man' Tage Søndergård Kristensen uddyber, hvad det er for en størrelse. Hverken gratis kaffe eller fitness gør forskellen. Det gør derimod graden af social kapital.
År: 2010 Nr.: 28
Pædagoger kan opleve nydelse, lykke og begejstring i det pædagogiske arbejde. Det er et spørgsmål om at vælge en mulighedsudvidende tilgang til arbejdet i stedet for jammerpædagogikken. Ved at skabe selvforglemmende aktiviteter kan både børn, unge og pædagoger opleve nydelse og øjeblikke af lykke.
År: 2010 Nr.: 28
Lone Brøndum mener ikke, hun er en særlig god pædagog, men hun er i sit es i jobbet som topleder for seks børnehuse i Horsens. Det udfordrer, udvikler og glæder hende at se sine visioner for organisationen ført ud i livet.
År: 2010 Nr.: 28
Politikere, skuespillere og mediefolk er vilde med pædagoger. Pædagoger redder forældrenes røv, de er afgørende for integrationen og er ildsjæle med store hjerter, lyder nogle af skudsmålene.
År: 2010 Nr.: 28
Pædagog Lillian Gregersen fra Roskilde er en af de tre kommunale ledere, som løber med årets kommunale lederpris.
År: 2010 Nr.: 27
Verden er i krise, og der skal en helt ny bevægelse til at forandre tingenes tilstand. Teori U anviser en U-vending i ledelsesfilosofi, der skal få ledere og organisationer til at tænke nyt og sammen med medarbejdere skabe nye, bedre og bæredygtige resultater. Børn&Unge var med, da teoriens ophavsmand, Otto Scharmer, besøgte Århus.
År: 2010 Nr.: 27
Som den eneste institution i Danmark arbejder Børneinstitution Hunderup i Odense gennemført med teori U. Alle medarbejdere og ledere har sammen med institutionsleder Tina Bue fået uddannelse i teorien. Resultatet er større arbejdsglæde, men også større livsglæde. Det hjælper pingvinerne også med ...
År: 2010 Nr.: 27
I Århus læser børn i 45 dagtilbud rigtig mange bøger. Et projekt med dialogisk oplæsning skal især give børn med dansk som andetsprog et meget større ordforråd. Det skal sikre, at de ikke allerede er tabt både sprogligt og vidensmæssigt, inden de begynder i skolen.
År: 2010 Nr.: 27
Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor der er så få, der protesterer mod denne helt urimelige og asociale politik.
År: 2010 Nr.: 27
Pædagoger betaler gerne 1100 kroner af deres månedsløn for at få fryns som massage og fitness, mens de er helt ligeglade med kaffe, frugt og avis, viser ny rapport.
År: 2010 Nr.: 26
Børnepsykiatere med indflydelse på brugen af medicin til børn med ADHD skal ikke længere kunne slippe for at stå på Lægemiddelstyrelsens liste over læger, der samarbejder med industrien.
År: 2010 Nr.: 26
De kommunale budgetter har fået en rundbarbering dette efterår. Men hvorfor er det lige, at kommunerne skal svinge sparekniven? Hvorfor er nulvækst lig med nedskæringer? Og bliver det nogen sinde bedre ude i institutionerne? Børn&Unge har forsøgt at finde svarene.
År: 2010 Nr.: 26
Hvad skete der så? I maj spurgte Børn&Unge 14 institutionsledere i økonomisk trængte kommuner, om de frygtede besparelser, og hvordan de eventuelt ville blive ramt. Dengang lød meldingen, at der ville komme flere sammenlægninger, færre ture, flere børn og færre pædagoger og dårligere mad. Vi har kontaktet lederne igen for at høre, hvordan situationen er nu, hvor kommunerne har lagt deres budgetter for 2011. Ikke alle har ønsket at deltage her i anden runde, så derfor er vi nu nede på 11 ledere.
År: 2010 Nr.: 26
Der er seks tomme pladser i specialbørnehaven Troldemosen, og 14 medarbejdere er blevet sagt op. For kommunerne holder børn væk fra de dyre specialtilbud. Specialbørnehaverne frygter, at de må lukke og slukke. Men det bliver ikke uden larm, skal en ny forening sørge for.
År: 2010 Nr.: 26
Spørgsmålet om fryns, som gives via bruttoløntræk, har delt vandene i fagbevægelsen. Sammen med BUPL siger blandt andre Danmarks LærerForening og 3F nej, mens FOA og Dansk Socialrådgiverforening siger ja. Læs begrundelserne her.
År: 2010 Nr.: 25
Pædagoger har en forhøjet risiko for at udvikle lymfeknudekræft. Til gengæld har de har 10 procent mindre risiko for at få hudkræft. Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse.
År: 2010 Nr.: 25
Skatteministeren griber ind, efter at Børn&Unge har beskrevet, hvordan frokostordningen giver skattesmæk til pædagoger, der spiser med. BUPLformanden roser ministeren.
År: 2010 Nr.: 25
Det er på høje tid, at der kommer mere fokus på vuggestuepædagogik. Det mener to pædagoger og en forsker, som sammen har skrevet en bog om de mindste børns liv og læring i vuggestuen.
År: 2010 Nr.: 25
Små børn har alt for ringe mulighed for interaktion med en voksen, og det går ud over sproget. I nogle vuggestuer får børnene kun tre minutters kontakt i timen. Pædagoger skal have bedre muligheder for at kunne tilbyde et stimulerende miljø, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2010 Nr.: 25
Mens førende danske psykiatere anbefaler medicin som den bedste løsning til børn med ADHD, fastslår en ny australsk undersøgelse, at medicin ikke virker på lang sigt.
År: 2010 Nr.: 25
Mens medicinforbruget til børn med ADHD er eksploderet, så kritiserer såvel eksperter som forældre, at der mangler behandlingssteder. Førende psykiatere hævder ellers, at medicinen ikke står alene.
År: 2010 Nr.: 25
Der er enorm forskel på, hvad pædagoger skal betale for at spise med i børnehaverne. Nogle steder er prisen 22 kroner om dagen. Andre steder er den kun 5 kroner.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger skal beskattes af værdien af det måltid, de spiser med børnene. Det fastslår Skatterådet. Skatte-ekspert spår, at det kan blive med tilbagevirkende kraft. BUPL undersøger sagen og opfordrer pædagogerne til at tage madpakke med igen.
År: 2010 Nr.: 24
Eva Bak fra Silkeborg har 3,8 millioner kroner fra satspuljen og fire år til at få mindre pjækkeri, færre registreringer i politiets døgnrapporter, flere tilfredse beboere og flere unge i job eller uddannelse. Men først og fremmest skal hun skabe ung trivsel.
År: 2010 Nr.: 24
De opsøgende medarbejdere i Den Matrikelløse Klub i Fredericia møder unge på gaden, på sportspladsen eller i skolen. Nu bliver indsatsen udvidet med penge fra satspuljen.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger bliver privare børnepassere I Aalborg stiger antallet af pædagoger, der går sammen og laver private mini-institutioner. Mød Lene Brun og Ann Møller Zinck, der dyrker pædagogikken som private børnepassere, elsker friheden og lønnen, men oplever, at andre pædagoger ser ned på dem.
År: 2010 Nr.: 24
En ny uddannelse skal skabe eksperter i friluftsliv og sundhed. Målgruppen er blandt andre pædagoger.
År: 2010 Nr.: 24
Forældre vil ikke have, at der spares på antallet af pædagoger. Hvis det sker, er de parate til at straffe politikerne ved næste valg, viser ny undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 23
De fleste pædagoger oplever samarbejdet med forældrene som en vigtig del af deres arbejde. Men de mener også, at det er besværligt. Den gode nyhed er, at pædagogerne selv kan gøre meget, mener fire eksperter.
År: 2010 Nr.: 23
Forældrene hjælper med at passe dyr og vedligeholde institutionen og tager med på koloni. I Børnehuset Baunegård er man så glad for forældresamarbejdet, at man også fester med forældrene - uden børn.
År: 2010 Nr.: 23
Når børnene er specielle, er forældresamarbejdet det også. Pædagogerne i Specialbørnehaven Rudegårds Allé møder forældre, som har brug for en skulder at græde ud ved, men også professionel guidning.
År: 2010 Nr.: 23
Hver dag afleverer forældre deres børn i daginstitution, i vished om at de om eftermiddagen igen kan hente barnet. Og hver dag har pædagoger ansvar for, at forældrenes små poder trives og ikke kommer til skade. Den 8. oktober 2008 blev en treårig dreng under leg i sin børnehave hængt i en persiennesnor. Dette er historien om en ulykke. Det er også historien om, at pædagogers viden om førstehjælp redder liv.
År: 2010 Nr.: 22
Alvorlige dødsulykker med børn i daginstitutioner får nu undervisningsminister Tina Nedergaard (V) til at foreslå undervisning i førstehjælp som en obligatorisk del af pædagoguddannelsen. Forslaget møder lutter bifald, men husk nu opfølgningskurserne, lyder det fra blandt andre BUPL.
År: 2010 Nr.: 22
Flere af Danmarks førende børnepsykiatere har tætte forbindelser til medicinalindustrien. De står samtidig i spidsen for en arbejdsgruppe, som udarbejder retningslinier for behandlingen af børn med ADHD. Programmet lovpriser netop medicin som den bedste løsning.
År: 2010 Nr.: 21
Børnepsykiater Per Hove Thomsen blev slettet fra Lægemiddelstyrelsens liste over læger, der samarbejder med medicinalindustrien. Men det var en fejl.
År: 2010 Nr.: 21
Sagen om en førende børnepsykiater, der blev slettet fra listen over læger, der samarbejder med medicinalindustrien, havner nu på sundhedsminister Bertel Haarders (V) bord. S, SF og K vil have strammet lovgivningen og kræver mere kontrol med officielle rådgivere.
År: 2010 Nr.: 21
Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde.
År: 2010 Nr.: 21
80 børnehaver i Århus Kommune har droppet frokostordningen og er gået tilbage til madpakker. Det giver pædagogerne mere tid og børnene bedre mad.
År: 2010 Nr.: 21
På seks år er omfanget af vold, trusler og chikane mod pædagoger mere end syvdoblet, viser nye tal fra BUPL. Det er både børn og unge, deres forældre og tilfældige trafikanter, der tænder af på pædagogerne. Mindre respekt og større individualisering kan forklare noget af volden, mener psykolog.
År: 2010 Nr.: 21
Designbørnehuset SanseSlottet i Vonsild har kreativitet som sit særkende. Der er særligt gode forhold, som giver børn mulighed for at udvikle og bruge deres fantasi.
År: 2010 Nr.: 21
I mere end 15 år har den nordirske professor Richard Jenkins studeret Danmark og danskere. I børnehave og på værtshus. Der er brug for en nytænkning af danskheden i det multietniske Danmark, mener han.
År: 2010 Nr.: 20
Mange muslimske børn opfatter ikke sig selv som danske, selvom de har levet hele deres liv i Danmark og har dansk statsborgerskab. De nationalistiske politiske strømninger skaber polarisering, mener både klubleder og forsker.
År: 2010 Nr.: 20
Tænk, hvad samfundet kunne spare, hvis der blev satset meget mere på forebyggelse. Tænk, hvad der kunne spares i sygedagpenge. Tænk, hvad de mange penge i stedet kunne være brugt til.
År: 2010 Nr.: 20
Da pædagog Heidi Andersen for to år siden slog hovedet under leg med et barn, betragtede hun det som en mindre skade. I dag er hun fuldt uarbejdsdygtig. BUPL's arbejdsskadestatistik viser, at antallet af ulykkes­sager er steget med 221 procent på seks år.
År: 2010 Nr.: 20
Mangel på vuggestuepladser og dårlig økonomi får mange kommuner til at rykke vuggestuebørn tidligt op i børnehave. Der kan være penge at spare, men ingen pædagogiske fordele, viser ny evaluering af børnehavealderen på 2 år og 10 måneder i Frederiksberg Kommune.
År: 2010 Nr.: 19
Forældre ønsker at komme ud af tvungen madordning i daginstitutioner, allerede før den er blevet gjort frivillig.
År: 2010 Nr.: 18
Kommunerne får 400 millioner kroner til mad i daginstitutioner, som de oprindeligt var blevet lovet. Men det er usikkert, om pengene kommer til at gå til formålet.
År: 2010 Nr.: 18
Inklusion bliver misbrugt til at spare penge. Det mener flere pædagoger, som ellers gerne vil inkludere de udsatte børn. Det er misforstået og slet ikke muligt at spare, hvis man samtidig vil have inklusion, mener ekspert. Det kræver tværtimod investeringer i bedre normeringer og i pædagogernes uddannelse.
År: 2010 Nr.: 18
Inklusion er hverken en hurtig løsning på de voksende udgifter til specialområdet eller et spareobjekt, som kommunerne kan ty til i trange tider. Det kræver investeringer nu, men gevinsten kan først indkasseres senere, siger eksperterne.
År: 2010 Nr.: 18
Børn, pædagoger og bygningsarbejdere i fælles aktion for klimaet og flere arbejdspladser og mod nedskæringer i dagpengene.
År: 2010 Nr.: 17
Med 17 millioner kroner i støtte fra Forsknings og Innovationsstyrelsen har Københavns og Nyborg kommuner og en række rengøringsfirmaer og universiteter sat sig for at finde ud af, hvordan man kan gøre bedre rent i daginstitutionerne.
År: 2010 Nr.: 17
Samarbejdet mellem en tidligere Michelin-kok og pædagoger, der praktiserer en bevidst mad- og måltidskultur i den integrerede institution Martha Hjemmet på Nørrebro, er nu blevet til kogebogen ’Marthas Måltider’. Her kan daginstitutioner og familier hente inspiration til sund og nærende brændstof til små børn, der skal udvikle sig.
År: 2010 Nr.: 17
"Så længe de holder ferie, kan de vel ikke lave flere ulykker?"
År: 2010 Nr.: 17
Jo flere børn, der puttes i institutionerne, jo mere er pædagogerne syge. Den sammenhæng påvises i ny undersøgelse om normeringers betydning for sygefraværet. Normeringerne spiller også ind på pædagogernes lyst til at skifte job eller helt trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
År: 2010 Nr.: 17
Pædagoger halter langt bagefter med lønnen sammenlignet med andre mellemlange uddannelser, fastslår lønkommissonen. Privatisering og øget konkurrence kan være løsningen, mener professor og ligestillingsekspert Nina Smith.
År: 2010 Nr.: 16
3500 tillidsfolk mødtes i Fredericia for at protestere over besparelser i den offentlige sektor. 600 af dem var pædagoger.
År: 2010 Nr.: 16
Et påbud fra Arbejdstilsynet står i vejen for den pædagogiske kerneydelse og skaber flere problemer, end det løser. Det mener lederen og pædagogerne i vuggestuen Tingbo i Solrød.
År: 2010 Nr.: 16
Gitte Baarts har opfundet en gå-ven. Et bånd til at holde i, når børn og voksne går tur. Båndet giver friere bevægelser, en ­raskere gang og så er båndet også ømme pædagogrygges bedste ven. Den kreative 53-årige pædagog er fascineret af leg og vil lave en håndbog om alt det, man kan lege med mælkekasser.
År: 2010 Nr.: 16
Det er hårde tider for Camilla Heller og hendes to sønner. Med et rådighedsbeløb på 2600 kroner om måneden har hun hidtil ikke haft råd til ferie. Camilla blev gift, da hun var blot 20 år, og fik sit første barn, da hun var 21. Med økonomisk hjælp fra Børnesagens Fællesråd er hun nu i gang med at uddanne sig til pædagog. Og i år bliver der råd til ferie.
År: 2010 Nr.: 16
Sammen med deres pædagoger er 63 store børnehavebørn flyttet ind i en pavillon på SabroKorsvejskolen ved Århus. Formålet er at lette overgangen til skolen.
År: 2010 Nr.: 15
Udelukkelse og mobning er populære temaer hos børne- og ungdomsteatrene, der godt tør give publikum mentale og etiske udfordringer.
År: 2010 Nr.: 14
Allerede i dag oplever pædagoger dagligt ikke at kunne leve op til formålsbestemmelserne i dagtilbudsloven. Yderligere besparelser vil kun forværre forholdene, og børneforskere frygter nu for konsekvenserne. Man skulle hellere investere i børnene, siger de.
År: 2010 Nr.: 13
I Københavns Kommune koster en plads i børnehaven det dobbelte af, hvad den koster i Jammerbugt. Taksterne på daginstitutioner svinger mere og mere blandt kommunerne. De dyreste SFO'er er nu så dyre, at forældre tager børnene ud.
År: 2010 Nr.: 13
Silkeborg er en almindelig dansk kommune, som skiller sig ud ved at være tidligt ude med forslag om historisk høje besparelser på børneområdet. Tag med på besøg i en typisk kriseramt by, hvor en leder snart siger stop, hvor pædagogerne er i chok, hvor politikerne er bekymrede, og hvor forældrene har ondt i maven.
År: 2010 Nr.: 13
Lidt over halvdelen af landets kommuner vil næste år spare på dagtilbud, viser ny undersøgelse. Siden undersøgelsen blev foretaget, har regeringen beordret kommunale besparelser for yderligere fire milliarder kroner frem til 2013. Men det er langtfra hele regningen, vurderer økonom.
År: 2010 Nr.: 13
De uheldige helte, Børn&Unge vil følge 14 institutioner i 14 forskellige kommuner i år og i starten af næste år for at se, om de bliver ramt, og hvordan de bliver ramt af deres kommunes dårlige økonomi.
År: 2010 Nr.: 13
2,3 milliarder kroner. Så meget mener Finansministeriet, at kommunerne kan spare på børnepasningsområdet, hvis de dyre kommuner skærer udgifterne ned til landsgennemsnittet. Forsimplet og forfejlet beregning, dømmer eksperter. Manipulation, klager kommunechef.
År: 2010 Nr.: 13
Pædagoger læser ofte de børnebøger højt, som de kender i forvejen, og det bliver hverken børn eller voksne klogere af. Det gør de noget ved i Kolding, hvor pædagoger i børnehaverne læser nye og anderledes børnebøger og bruger bøgerne som aktivt pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 12
De beklager sig stadig over mandage, vrisne ledere og arbejdstider, men pædagogerne siger mindre op. Tidligere forlod hver fjerde pædagog arbejdspladsen i løbet af et år, men i 2009 var det kun hver femte. Finanskrisen gør pædagogerne mere trofaste.
År: 2010 Nr.: 12
I Rudersdal Kommune kan forældrene via mobiltelefonen tjekke, om deres børn skal på tur med børnehaven i morgen, eller andre vigtige informationer. Mobilruden, som den nye borgerservice i kommunen kaldes, har netop vundet Digitaliseringsprisen 2010.
År: 2010 Nr.: 12
Dette er historien om en 26-årig mor og hendes fire børn. En mor, som ikke føler sig fattig, men som aldrig har været på ferie med sine børn. En mor, som frygter for myndighederne, og hvis højeste ønske er at få lov til at være i fred. Det er beretningen om en familie, som har mistet alt ved en brand. Hun havde ingen forsikring.
År: 2010 Nr.: 11
Pædagoger i Maribo hjælper ressourcesvage familier med at kæmme børnene for lus og søge om friplads. Men fattig­domsaspektet er røget ud af institutionerne, advarer ekspert.
År: 2010 Nr.: 11
Børnene i SFO'en vil designe deres eget computerspil, og børnehavebørnene vil lave en ny udgave af Bennys Badekar. Men de færreste pædagoger har de kreative kompetencer til at hjælpe dem. Det kan pædagoguddannelsen ikke for alvor gøre noget ved. I stedet skal pædagogerne samarbejde med eksperter i kultur og kreativitet. Det mener seniorkonsulent og tidligere rektor Søren K. Lauridsen
År: 2010 Nr.: 109
Tidens mantra er kreativitet og innovation, og stadig flere mener, at kimen til det kreative samfund bliver lagt i daginstitutionen. Den pædagogiske verden jubler, men glemmer, at det er et økonomisk ønske - ikke et menneskeligt - at børn udvikler kreative evner.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
I de seneste årtier er en bølge af akademisering skyllet ind over professionsuddannelser, og det har givet anledning til megen debat. Hvad er op og ned i hele akademiseringsdebatten? Hvor meget skal Foucault og Bourdieu fylde i pensum? Børn & Unge Forskning har talt med professor Pär Nygren om opskriften på den gode rofessionsuddannelse.
År: 2010 Nr.: 108
Mange pædagoger oplever, at de til tider er under voldsomt pres, for eksempel fra veluddannede forældre, i forhold til at skulle forklare beslutninger og pædagogiske tiltag, som man ellers synes er oplagte eller selvfølgelige.
År: 2010 Nr.: 108
Medlem af forretningsudvalget for BUPL, Allan Baumann, tog på studietur til Singapore. Med sig hjem bragte han idealet om, at pædagoger skal hjælpe børn med at blive kreative med deres liv.
År: 2010 Nr.: 107
Da loven om pædagogiske læreplaner blev indført i børnehaven i 2004, skete det ikke uden gråd og tænders gnidsel. Var det ikke et overgreb mod børnehavens traditionelle fokus på børns indre vækst og udvikling? Men læring har i virkeligheden været på programmet siden de første børnehaver så dagens lys, fortæller lektor Stig Broström, DPU, Aarhus Universitet i et historisk vue over børnehavens idé.
År: 2010 Nr.: 107
Institutioner med mange tosprogede børn fejrer den muslimske fest eid som fast tradition på linje med påske, jul og fastelavn.
År: 2010 Nr.: 10
I Hvepsebo Børnehave brænder to teenagedrenge krudt af med børnene i vilde pudekampe og brydelege. Junior­pædagogordningen, som vinder udbredelse i kommuner og daginstitutioner, bliver rost til skyerne og kraftigt kritiseret.
År: 2010 Nr.: 10
Københavnske institutioner har været tvunget til at betale ågerpriser for mad, men ingen ville lytte til deres klager. Først da pressen fik nys om sagen, skete der noget.
År: 2010 Nr.: 10
Puslemadrassen skal sprittes af efter hvert bleskrift. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen. Men daginstitutionerne har ikke taget anbefalingen til sig, viser Børn&Unge's rundspørge. Og gør de det, kommer Arbejdstilsynet efter dem med påbud.
År: 2010 Nr.: 10
Pædagoger er ofte syge, og de er væsentligt mere ­sengeliggende end mange andre faggrupper, viser de seneste statistikker over kommunalt ansattes syge­fravær. Arbejdsmiljøet er en vigtig faktor.
År: 2010 Nr.: 09
Mange pædagoger og medhjælpere bliver slidt ned og skynder sig på efterløn. Over 600 institutioner får derfor besøg af Arbejdstilsynet, der vil stoppe dårligt psykisk arbejdsmiljø og slidsomme løft. Målet er at få nedbragt sygefraværet
År: 2010 Nr.: 09
Regeringens nye lovforslag til mad i daginstitutioner volder store problemer i kommunerne. De var først blevet lovet 400 millioner kroner til ordningen. Men nu er det uvist, om kommunerne får pengene.
År: 2010 Nr.: 09
Velfungerende madordninger i daginstitutioner har været i fare for at blive ødelagt, efter at regeringen har gjort ordningen frivillig. Men det nye lovforslag lader en kattelem stå åben. Kommunalpolitikerne får mulighed for at indføre ordningen, hvis kommunerne selv vil betale.
År: 2010 Nr.: 09
Energidrikke påvirker børns adfærd, siger ekspert i tokiskologi. Derfor bør børn ikke få mere koffein end det anbefalede maksimum. De øvrige tilsætningstoffer er ikke direkte skadelige.
År: 2010 Nr.: 08
Forældre, pædagoger og forældrebestyrelser bør lave regler for børns brug af energidrikke, mener Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Politikerne kan ikke forbyde dem.
År: 2010 Nr.: 08
Når børn eksperimenterer med drikkelege, efter­ligner de bare de voksne. Men der er god grund til at udskyde alkoholdebuten: De unge, der begynder tidligt, har også størst risiko for et højere forbrug senere i livet.
År: 2010 Nr.: 08
Anne Petersen ser nærmere på billedbøger om familier, forskelligheder og forplantning. Hun fortæller også om ny, spændende faglitteratur med fokus på begrebet 'literacy'.
År: 2010 Nr.: 08
Andre lande misunder os et system, hvor veluddannede pædagoger arbejder med omsorg, socialisering, dannelse og læring for at fremme børns trivsel og udvikling.
År: 2010 Nr.: 08
Fritidsklubben Krudthuset har forbudt enrgidrikke, fordi børnene konkurrerede om, hvem der kunne blive mest høj af de koffeinholdige drikke. Energidrikkene kan bygge bro til alkohol frygter medarbejder.
År: 2010 Nr.: 08
Energidrikke er ikke farlige, men det frarådes at drikke store mængder og eksperimentere med dem, lyder det fra Fødevarestyrelsen.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogerne og forskerne er uenige om, hvad der skaber køns­identitet, og hvad der skal til for at undgå fastlåste kønsroller hos børn. Nogle er begestrede for kønsopdelte ­aktiviteter, mens andre er imod.
År: 2010 Nr.: 07
Kommunerne truer med total lockout, hvis fagforbundene udsender strejkevarsel i 2011. Det lægger pres på fagforbundene, vurderer arbejdsmarkeds­forsker.
År: 2010 Nr.: 07
En gruppe af de svagest stillede børn i Danmark kommer ikke i dagtilbud. Integrationshuset Kringlebakken viser mødrene fordelene ved de danske dagtilbud.
År: 2010 Nr.: 06
Dansk Folkeparti vil tvinge udsatte børn i vuggestue og har kaldt indenrigs- og socialminister Karen Ellemann i samråd.
År: 2010 Nr.: 06
Vi har en regering, der går mere op i retorik end egentlig handling
År: 2010 Nr.: 06
Landet rundt gøres de store børnehavebørn klar til skolen. Det er stort set frit valg, når det handler om pædagogikken, så nogle arbejder med læseplaner, mens andre bruger naturen. Forsker glæder sig over mangfoldigheden.
År: 2010 Nr.: 06
Ny undersøgelse skal klarlægge, om det store fokus på pædofili har ført til en frygtkultur blandt pædagoger, hvilket i sidste ende kan ødelægge børnenes tillid til voksne.
År: 2010 Nr.: 06
Sidste år måtte institutioner over hele landet lukke midlertidigt på grund af problemer med indeklimaet. Problemerne fortsætter i 2010.
År: 2010 Nr.: 05
I daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune er opslagstavlerne fjernet. I stedet foregår den skriftlige kommunikation med forældrene på institutionens intranet og via mobiltelefoner. Andre institutioner er også på vej med at forene pædagogik med internet og mobiltelefon. Det giver nye perspektiver for at dokumentere det pædagogiske arbejde.
År: 2010 Nr.: 05
Mangeårig madordning i Albertslund risikerer at blive ødelagt af regeringens frivillige ordning. Men kommunalpolitikerne agter at trodse regeringen. De fortsætter som hidtil.
År: 2010 Nr.: 05
De unge slår bare tiden ihjel og sender kedelige beskeder til hinanden på de sociale netværk som Facebook. Men der er meget mere på spil: Her iscenesætter de sig selv og konstruerer deres personlighed, her plejer de deres venskaber og finder nye måder at styrke båndene på. Men klubfolkene er ikke meget for at bruge de sociale netværk pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 05
Århus var en medvirkende årsag til, at den tvunge frokostordning nu er blevet frivillig. Men regeringen har håndteret sagen klodset, og den er endt som en farce, lyder vurderingen fra en politisk kommentator.
År: 2010 Nr.: 04
Leder Ruth Theilmann fortalte til Børn&Unge, at seks institutioner i Århus havde droppet leverpostej og frikadeller. Og så brød helvede løs med trusler og chikane. Vi skal kunne diskutere de her ting åbent og frit, siger hun i det første større interview oven på medieturbulensen.
År: 2010 Nr.: 04
Mere i løn og bedre vilkår bliver hovedtemaerne for overenskomstdebatten, der skal køre på medlems­møder i foråret. Men hvordan kan den diskussion blive til fornuftige krav til den næste overenskomst?
År: 2010 Nr.: 04
I Danmark giver regeringens madordning i børnehaver og vuggestuer anledning til diskussion og utilfredshed. I Sverige har de haft madordning i årtier, og der er stor tilfredshed både hos forældre og personale. Men i Sverige er maden også gratis.
År: 2010 Nr.: 04
Flere daginstitutioner på landet lukker, og børnene får længere mellem ­legekammerater. Danmarks Statistik spår, at flere kommuner i udkantsområderne vil have mistet op til hvert syvende barn i 2020. Pædagoger bliver tvunget til at søge mod storbyerne.
År: 2010 Nr.: 03
Siden 2007 har samtlige nul- til seksårige i den integrerede daginstitution Dragen fået lov til at snuppe en lur, når de havde behov. Det kræver ekstra nærvær af personalet, men har også skabt større overskud hos både børn og voksne.
År: 2010 Nr.: 03
Politikerne må lytte til al den viden og alle de kreative og praktiske idéer, der er produceret indtil nu.
År: 2010 Nr.: 03
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
Den nye formand for Børne rådet, Lisbeth Zornig ­Andersen, er selv børnehjemsbarn og har mange meninger om, hvordan børn skal behandles for at få et bedre liv. Pædagogerne skal blive bedre til at se og støtte de udsatte børn. Men samfundet skal også give dem rammerne til det.
År: 2010 Nr.: 02
Mens flere kommuner hæver prisen for en vugge­stueplads med op til 900 kroner som følge af den tvungne frokostordning, så undgår dagplejen at stige. Dagpleje er nemlig ikke omfattet af loven.
År: 2010 Nr.: 02
Vi har brug for en alternativ politik, der sikrer velfærd for alle.
År: 2010 Nr.: 02
Seks institutioner i Århus har taget ­svinekød af menuen. Så risikerer vi ikke, at de muslimske børn ­spiser noget forkert, lyder forklaringen.
År: 2010 Nr.: 01
Slunkne kommunekasser og skrappe krav til legeredskaber er en dårlig kombination, hvilket mange steder giver store åbne sår på legepladserne som her på Balleskolens SFO i Silkeborg. Når det gamle kasseres på grund af slid og råd, har institutionerne ofte ikke penge til at købe nyt. Hvis de vil erstatte mudder med gynger, skal de være kreative. Leasing og reklamefinansierede legepladser kan være løsningen.
År: 2010 Nr.: 01
Børn i 19 kommuner efterlod madkassen hjemme, da de startede i daginstitution i det nye år. I stedet får mange børn mad, der er produceret i institutionen. 18 kommuner har egenproduktion helt eller delvist, viser en undersøgelse. Men forældre frygter for kvaliteten
År: 2010 Nr.: 01
Langt de fleste kommuner udskyder den tvungne frokostordning i børnehaver og vuggestuer. Kun 19 ud af 98 kommuner er klar fra årsskiftet. Mange af disse har i forvejen frivillig frokostordning, viser en undersøgelse blandt kommunerne.
År: 2010 Nr.: 01
Pædagoger i Maribo hjælper ressourcesvage familier med at kæmme børnene for lus og søge om friplads. Men fattig­domsaspektet er røget ud af institutionerne, advarer ekspert.
År: 2010 Nr.: 01
Søvneksperter vil frede middagsluren i dagpasningen og have de små børns søvn på dagsordenen til forældremøder. En ny pjece til forældrene skal hjælpe et sundere søvnmønster på vej.
År: 2009 Nr.: 35
Det hjælper at blive rørt ved og holdt om. Ikke mindst, når man har det svært og har haft det længe. På ungdomshjemmet Holmstrup­gaard ved Århus har man sat den pædagogiske massage i system - til stor glæde for hjemmets beboere med psykiatriske diagnoser.
År: 2009 Nr.: 35
Bedstemødre, som arbejder gratis i en børnehave på Als, får kontrakter. BUPL kalder det 'en glidebane'.
År: 2009 Nr.: 34
Bøger, der udvikler tosprogede børns sprog, falder ikke af sig selv ud af bogreolerne og ned i hyggekrogen i børnehaverne. Det ved de i Silkeborg, og derfor arbejder pædagoger, sprogvejledere og bibliotekarer sammen om at fylde skattekisterne med sprogguld.
År: 2009 Nr.: 34
Ganske almindelige, gennemsnitlige danske børn sover mindst en time for lidt - hver nat. Det koster venskaber, sygedage, læring og livskvalitet i børnehøjde. Og så går det i øvrigt ud over de voksnes arbejdsmiljø. Nu vil søvneksperter have en god søvnhygiejne tilbage på opdragelsens dagsorden.
År: 2009 Nr.: 34
Pædagogerne vil gerne lære børnene om klima og miljø, men det kniber med tiden til det. De fleste snakker dog med børnene om at spare på ressourcerne. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget til 25 institutioner.
År: 2009 Nr.: 33
På Røsnæs Skole og Børnehus mener tre børn fra 4. klasse, at ­klimaforandringernes værste konsekvens er, at Nordpolen ­smelter helt væk, og isbjørnene drukner.
År: 2009 Nr.: 33
Allerede i en tidlig alder lærte pædagog Susanne Borsdal at sætte pris på naturen. Derfor værner hun i dag om klimaet både i sin institution og derhjemme.
År: 2009 Nr.: 33
Nye børne- og ungdomsbøger om forbrug, klima og miljø, som sætter det højaktuelle emne på dagsordenen uden løftede pegefingre.
År: 2009 Nr.: 33
To børnehaver i Københavns Nordvestkvarter vil gerne være den lille vind, der blæser budskabet om, at det er vigtigt at lære børn om klima, ud til andre. Derfor synger de klimasange og laver en masse andet, der kan påvirke børnene og deres familier til at være klimabevidste.
År: 2009 Nr.: 33
Selvom de fleste forældre har kort til daginstitution, vælger to ud af tre at transportere deres børn i bil, viser en ny undersøgelse. Men ganske overraskende er mange parate til at ændre vaner.
År: 2009 Nr.: 33
Over halvdelen af kommunerne har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året. Flere steder er institutionerne en del af løsningen. Pædagoger er klimaambassadører. Institutioner bliver bygget som passivhuse, nogle får varmen fra jorden, og andre har hyret klimavarmemestre.
År: 2009 Nr.: 33
Vinderen af Børn&Unges kogebogskonkurrence, Børnehaven Løvspring i Viborg, måtte arbejde for sin præmie. Både børn og voksne lærte nye madtricks, da kokken Katrine Klinken kom på besøg og viste, hvordan man tilbereder kanin og varm frugtsalat.
År: 2009 Nr.: 32
Arbejdet med pædagogiske læreplaner er omfattende og tidskrævende. Men for børnene har det ikke den store betydning, viser forskningsprojekt.
År: 2009 Nr.: 32
Pædagog Adam Westfeldt Johansen tænkte ikke videre over det, da han i marts 2009 forsøgte at afværge et slag fra en seksårig pige i en daginstitution i Brøndby Kommune. Men kommunen tolkede hændelsen som magtanvendelse og kvitterede med en fyreseddel. Adam Westfeldt og BUPL er rystede over sagens forløb.
År: 2009 Nr.: 32
Kommunerne er så utilfredse med den tvungne frokostordning i daginstitutionerne, at de har søgt ministeriet om dispensation. Men de kan forvente at få afslag.
År: 2009 Nr.: 31
Ny Facebookgruppe var mest for sjov, men har samlet 5000 pædagoger fra hele landet til hyggesnak med et stænk af alvor.
År: 2009 Nr.: 31
Tusindvis søgte de nye stillinger som undervisningsassistenter i folkeskolen, og en del af dem var pædagoger. Men mange steder blev de straks sorteret fra, og i stedet blev der ansat en murer, en smed, en gartner, en sekretær...
År: 2009 Nr.: 31
Mads Elsborg, der har en HF-eksamen, scorede jobbet som undervisningsassistent på Hunderup Skolen foran seks pædagoger og 21 lærere.
År: 2009 Nr.: 31
Stort set alle daginstitutioner har børn med særlige behov, men børnene får ikke den hjælp, de skal have. Kun de allerdårligste børn får tildelt ekstra ressourcer. De børn, som betegnes som gråzonebørn eller bekymringsbørn, får institutionerne slet ikke hjælp til. Det viser en undersøgelse blandt BUPL's medlemmer.
År: 2009 Nr.: 31
Det er vigtigt ikke at råbe 'ulven kommer', for alle børn kan være bange, og angst er ikke et begreb, der skal bruges i flæng. Men det er lige så vigtigt at se, når normal adfærd går over grænsen og bliver til en sygelig adfærd, mener professor Per Hove Thomsen.
År: 2009 Nr.: 30
SFO 2 bliver mere og mere udbredt som fritidstilbud for 10-14-årige. Harmonisering, besparelser og et målrettet tilbud for udsatte børn er nogle af argumenterne for at flytte større børns fritidstilbud ind under skolens ledelse. Et snigløb, lyder forsker Pernille Hviids kommentar til den udvikling.
År: 2009 Nr.: 30
Der bliver flere og flere pusleborde i de danske børnehaver. De fleste børn kan godt smide bleen, inden de fylder tre, mener sundhedsplejerske.
År: 2009 Nr.: 29
Hjælpen til børn med fysiske eller psykiske handikap er ved at blive ændret markant i kommunerne. Det kommer til at gå ud over de udsatte børn, vurderer en ekspert og fem regionale BUPL-fagforeninger.
År: 2009 Nr.: 29
Skovagerskolen i Jelling har stor ekspertise i at hjælpe handikappede børn. Men elevtallet falder, og presset på specialskolen stiger.
År: 2009 Nr.: 29
Tidligere kaldte man dem sarte og overfølsomme. I virkeligheden er de særligt sensitive børn. Omkring hvert femte barn er født med karaktertrækket og har brug for nærvær, ro og fordybelse. Får de ikke det, risikerer vi flere børn og unge på lykkepiller, mener en førende psykolog og psykoterapeut på området.
År: 2009 Nr.: 29
Da børnehaven i Sølystgade i Århus blev omdannet til integreret institution tog det år, før stedet igen fungerede som én enhed. Pædagogerne tvivlede på, at det var en god idé at optage vuggestuebørn, men ser i dag mange fordele.
År: 2009 Nr.: 29
Selvom Ishøj og Vallensbæk kommuner både geografisk og politisk er naboer, finder man den som regel i hver sin ende af de sociale og økonomiske statistikker. Børn&Unge tog på institutionsbesøg for at se, hvad forskellene mellem kommunerne betyder for den pædagogiske hverdag.
År: 2009 Nr.: 28
Børn kopierer konstant de voksne, der omgiver dem. Det gælder ikke mindst de voksnes aktivitetsniveau og kropskultur. Hvis pædagogerne selv er vilde med at bevæge sig, bliver ungerne det også. Det viser forskning fra Syddansk Universitet. Heldigvis er der ikke kun én rigtig måde at bruge kroppen på.
År: 2009 Nr.: 28
Børnerådets bevillinger skæres ned fra 5,9 millioner til 3,2 millioner. De har ikke været synlige nok i debatten, lyder kritikken fra DF.
År: 2009 Nr.: 28
Kommunalreformen og etableringen af de store kommuner har gavnet det kommunale selvstyre, mener Holbæks borgmester Jørn Sørensen. Men skattestoppet har ikke gjort det let.
År: 2009 Nr.: 27
SFO'erne har ikke så ofte en kostpolitik som daginstitutionerne. Men de har fokus på sundhed alligevel.
År: 2009 Nr.: 27
EU's krav til indholdsstoffer i legetøj er slappe. Men kommunerne kan ved hjælp af indkøbsaftaler skærpe kravene for leverandører til landets institutioner og aktivt vælge de sundeste produkter på markedet.
År: 2009 Nr.: 27
Hvad er lektier? Hvordan skal de laves? Og hvad er pædagogens rolle i lektielæsningen nu, hvor alle skolefritidsordninger skal tilbyde lektiehjælp? Lektor Iben Valentin Jensen har skrevet en bog om lektiehjælp, der skal hjælpe pædagoger til at afklare deres forhold til lektier.
År: 2009 Nr.: 27
Det ville være endnu federe, hvis der blev skabt mere plads til at udfolde sig på.
År: 2009 Nr.: 27
Tødsø Børnehave føler sig isoleret, og gårdbørnehaven på Lundkjærvej har svært ved at komme ud på gården. Nedskæringer i busdriften på Mors gør det næsten umuligt at komme rundt.
År: 2009 Nr.: 26
Drop legetøjet, og sæt fokus på sanserne. Sådan har de gjort i vuggestuen Barnets Hus Amerikavej. Resultatet er færre konflikter hos børnene og fornyet arbejdsglæde hos pædagogerne.
År: 2009 Nr.: 26
Der er stadig mange i offentligheden og blandt politikere og embedsmænd, der tvivler på, at det kan betale sig at satse på børne- og ungeområdet.
År: 2009 Nr.: 26
Mere end hver anden kommune har benyttet sig af muligheden for at udskyde den tvungne frokostordning, viser rundspørge blandt kommunerne.
År: 2009 Nr.: 26
Gode normeringer, god plads og godt uddannet personale giver høj kvalitet i børnehaven. Og den høje kvalitet giver bonus, både for børnene, pædagogerne og samfundet, viser ny forskning fra SFI.
År: 2009 Nr.: 26
Børn med vanskeligheder skal have andet end uvirksomme specialtilbud og pladser i daginstitutioner, hvor de bare er på tålt ophold. Inklusion er svaret, mener leder af videncenter for inklusion. Inklusion er nummer to i rækken af populære pædagogikker, viser Børn&&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 25
Vibeke Manniche er ikke bange for at stille sig på øretævernes holdeplads, hvis det er til gavn for børnene. Nu genudgiver hun håndbogen 'Alt om Barnet', og den giver klare råd om sundt og usundt - også når det handler om forholdet mellem institutioner, forældre og børn.
År: 2009 Nr.: 25
Kommunerne har kritiseret, at der ikke var nok penge i den tvungne frokostordning, som skal være indført senest i januar 2011. Men nu viser en meningsmåling, at op til 30 procent af kommunerne skåner forældrene og undlader at kræve fuld betaling i børnehaverne.
År: 2009 Nr.: 25
I Halsnæs arbejder pædagogerne i SFO'erne ligesom daginstitutionerne efter målsætningerne for de pædagogiske læreplaner. SFO-pædagogik er mere og andet end bare fritidspædagogik, understreger kommunens pædagogisk konsulent
År: 2009 Nr.: 24
Danske daginstitutioner er domineret af pædagogikker, som fokuserer på relationer mellem børn. Anerkendelse og inkluderende pædagogik er topscorerne, men læringsbaserede teorier som 'Mange Intelligenser' og 'læringsstile' vinder frem, viser Børn&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 24
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger blomstrer i heldagsskolerne i Odense. Undervisningen er blevet bedre, og man arbejder målrettet på at give mere plads til fritidspædagogikken, viser forskningsprojekt fra tre heldagsskoler i Odense.
År: 2009 Nr.: 23
Børn med adfærdsforstyrrelser får ikke den korrekte hjælp i tide. Behandlingsgarantien virker ikke, og børnene bliver jappet igennem systemet, lyder vurderingen fra forældre og pædagoger
År: 2009 Nr.: 23
Syddanmark henviser få børn til behandling på privathospital. Derimod bliver mange børn fra hovedstaden behandlet i privat regi. Men samlet har behandlingsgarantien ringe effekt.
År: 2009 Nr.: 23
Børn og unge med autisme, ADHD eller spiseforstyrrelser må stadig vente i over to måneder på behandling og udredning. Ventetiden på privathospitalerne er røget i vejret, efter at behandlings­garantien trådte i kraft 1. januar.
År: 2009 Nr.: 23
Fire og fem år gamle børn har haft smertelige erfaringer med at blive udelukket og drillet i daginstitutionen, og de spæde skridt mod den alvorlige mobning i skolen tages i børnehaven, viser et nyt forskningsprojekt. Flere børnehaver har sat mobning øverst på dagsordenen, og det hjælper.
År: 2009 Nr.: 22
Tendenser og anmeldelser af bøger til børn i alle aldre, denne gang med fokus på den særlige nordiske tone i børnebøgerne. Og med fokus på ny faglitteratur, der er særligt målrettet pædagoger.
År: 2009 Nr.: 22
Under et treårigt projekt har 21 pædagoger i Favrskov Kommune lært at spotte børn med motoriske problemer. Derefter kan der sættes tidligt ind med hjælp.
År: 2009 Nr.: 21
Antallet af pædagoger på deltid er steget, siden der for to år siden blev blæst til kamp for flere fuldtidsstillinger. Forklaringen skal til dels findes hos pædagogerne selv. BUPL mener, at en anden væsentlig forklaring er, at arbejdspresset bliver hårdere, hver gang kommunerne skærer ned.
År: 2009 Nr.: 21
Den selvejende institution Valbyhøj i Valby har brugt ordkort gennem flere år. Karina Vammen, som er pædagog i børnehaven, blev introduceret for ordkortene for 15 år siden i Ishøj Kommune, og siden har hun taget dem med sig.
År: 2009 Nr.: 20
Klubberne er gode til inklusion, viser en rapport fra Albertslund. Her rummer klubberne alle typer af unge, men i de enkelte klubber er medlemmerne ikke blandet på tværs af etnicitet og social klasse. Samtidig peger rapporten også på problemer ved både aktivitets- og relationspædagogikken.
År: 2009 Nr.: 19
Han skal fremelske ultimative talenter. Pædagogen Glenn Riddersholm har stået i spidsen for landets største fodboldtalenter. I dag er landstrænerjobbet skiftet ud med talent- og superligaholdet i FC Midtjylland. Jeg ser intet galt i at gøre unge til vindere, siger han.
År: 2009 Nr.: 19
Det helt store fokus er kommunalvalget til november, hvor vi skal have sat børneområdet på dagsordenen.
År: 2009 Nr.: 19
Selvom kommunerne har fået mulighed for at udsætte den tvungne madordning, så vælger mange kommuner at indføre ordningen 1. januar 2010 som planlagt, viser rundspørge. Ellers tackler kommunerne madordningen vidt forskelligt.
År: 2009 Nr.: 19
Anne-Marie Bønløkke Larsen gik på pension som 68-årig, men det føltes forkert, og hun begyndte derfor at arbejde igen. I dag er hun 74 år, afdelingsleder i en SFO og nyder at gå på arbejde hver dag.
År: 2009 Nr.: 19
Det bliver markant billigere at få sit barn passet i dagplejen end i vuggestuen, når den tvungne madordning indføres ved årsskiftet. Det rammer fagligheden, vurderer en ekspert.
År: 2009 Nr.: 18
Det kunne ellers være så godt. God sund mad, måltidet som et fælles samlingspunkt, kostpolitik, sundhed og pædagogik i en højere enhed.
År: 2009 Nr.: 18
Børnehaven Mølleløkken har vundet en kamp mod Kerteminde Kommune om forsikringspenge. Mange andre selvejende institutioner kan have penge til gode.
År: 2009 Nr.: 18
Ny undersøgelse viser et klart flertal af forældre, som foretrækker en fritvalgsordning frem for tvungen betaling for frokost, som regeringen har vedtaget. BUPL-formand Henning Pedersen vurderer, at resultatet skyldes manglende tiltro til kostordningernes kvalitet.
År: 2009 Nr.: 18
Fitness, bærbare computere og fri avis er populære frynsegoder. Nu har BUPL's hovedbestyrelse vedtaget en politik for, hvad man kan sige ja til på pædagogernes vegne.
År: 2009 Nr.: 18
Flere kommuner har ikke kunnet styre økonomien i år. Derfor har de genåbnet budgetterne og skåret ekstra på børn og unge-området. Den vigtigste årsag til besparelserne i børnehaver og vuggestuer er, at udgifterne til specialområdet er eksploderet.
År: 2009 Nr.: 17
Forskning skal give argumenter til at forbyde hormonforstyrrende og sundhedsskadelige stoffer. I mellemtiden skal oplysning hjælpe pædagoger til at vælge, mener miljøministeren.
År: 2009 Nr.: 17
Danmark har verdensrekord i at nedbringe antallet af nyfødte børn med Downs syndrom. Men det er en negativ rekord. I stedet for automatisk at vælge abort ved risiko for Downs syndrom skulle kommende forældre hellere oplyses om, hvordan det er at have en barn med sygdommen, mener pædagog Michael Kock, der har en datter med Downs syndrom.
År: 2009 Nr.: 16
Vuggestuen Abel i København går forrest i kampen mod sundhedsskadelige og hormonforstyrrende stoffer. Den farlige kemi gemmer sig nemlig i alt fra modellervoks til puslepuder, så nu har vuggestuen smidt sækkevis af usundt legetøj ud og lavet en indkøbsvejledning.
År: 2009 Nr.: 16
Ikke alle plejeprodukter, hobbymaterialer og legetøj indeholder skadelige stoffer, men de sunde alternativer kan være svære at finde.
År: 2009 Nr.: 16
Udgifter til hygiejnekurser, renovation, el, vand og varme udhuler økonomien i landets daginstitutioner. Disse udgifter stiger som følge af den tvungne madordning og i cirka halvdelen af landets kommuner må børnehaverne selv punge ud, viser en undersøgelse.
År: 2009 Nr.: 16
Frikadellen skal ikke bare spises, pædagoger skal også tale om den. Projekt Køkkenløftet var på jagt efter den optimale spisesituation i Spindegården, Børn & Unge tog med.
År: 2009 Nr.: 16
Børn elsker computerspil. Det er et fantastisk redskab til leg, fortæller en forsker. Alligevel forsøger pædagogerne hele tiden at begrænse børns leg ved computeren. Spillene fascinerer og drager, fordi de appellerer til og spiller på basale kognitive færdigheder i os, fortæller en forsker. Fremtiden byder på spil med kunstig intelligens, som skræddersyr spillene til den enkelte spillers færdigheder.
År: 2009 Nr.: 15
Landets 7000 daginstitutioner skal snart servere et sundt frokostmåltid for børnene. Men loven er uklar, og ordningen skaber forvirring. Forældre og personale i Græstedgårds børnehave frygter, at ordningen vil forringe børnenes frokost.
År: 2009 Nr.: 15
Der bliver brugt rigelig med penge på børne- og ungeområdet allerede, og pædagogerne skal ikke forvente flere ressourcer, påpegede Karen Ellemann, da Børn&Unge mødte den nye indenrigs- og socialminister.
År: 2009 Nr.: 14
For at samle de aktører, som beskæftiger sig med det pædagogiske felt, og for at sætte fokus på institutionernes arbejde havde BUPL Nordsjælland inviteret til pædagogisk messe den sidste dag i april.
År: 2009 Nr.: 14
Pædagoger i landets daginstitutioner vil have maden betalt, når det tvungne frokosttilbud er indført ved årsskiftet. Måltidet er en del af det pædagogiske arbejde, lyder argumentationen. Udgiften til pædagogmad løber op i 80 millioner kroner, men kommunerne afviser at betale.
År: 2009 Nr.: 14
I årets nye teaterforestillinger sætter flere børne- og ungdoms­teatre fokus på menneskelige værdier, der ikke kan sættes på regneark.
År: 2009 Nr.: 14
Børn i områder med mange socialt belastede borgere risikerer at få en ringere madordning end børn i velhavende områder. Flere borgmestre raser og Kommunernes Landsforening vil kræve flere penge til ordningen ved de kommende økonomiforhandlinger.
År: 2009 Nr.: 13
Forældrene lærer at være forældre, og børnene lærer at sætte sunde grænser. Det amerikanske forebyggende familieprogram 'De Utrolige År' vinder frem i hele verden, også i Danmark, hvor Servicestyrelsen netop er gået i gang med at undersøge virkningen.
År: 2009 Nr.: 13
Blå, grøn, rød eller sort prik. I Børnehuset Livstræet får barnet et sort mærke, hvis pædagogen har knas i relationen til barnet. Modet til at erkende egne mangler er afgørende for, at testen fungerer i praksis.
År: 2009 Nr.: 12
Formanden for forældrebestyrelsen i Børnehuset Livstræet har oplevet, at hendes datter fik en sort prik. Og det var helt i orden.
År: 2009 Nr.: 12
Siden 2006 er antallet af underretninger sendt direkte til Ankestyrelsen steget eksplosivt. BUPL-formand Henning Pedersen sætter pris på muligheden for at kontakte Ankestyrelsen, men påpeger, at beføjelserne til at gribe ind over for de udsatte familier ligger hos kommunerne.
År: 2009 Nr.: 12
Da vuggestuen Kareten blev privatiseret, kunne Sara Bang Fynne mærke det på pengepungen. Fra at have en fuld friplads til sin søn er prisen nu 17.000 kroner årligt.
År: 2009 Nr.: 12
Pædagoguddannelsen er blevet akademiseret. Men samtidig er de studerende blevet bogligt svagere, og færre gennemfører uddannelsen. BUPL erkender problemet. Nu skal profileringen af uddannelsen øges, og der skal mere fokus på de musiske fag.
År: 2009 Nr.: 12
Jazzgymnastik, wellness, stanghåndbold, massageøvelser - 10 niårige piger fra SFO'en Kaspo på Karlebo Skole ved nu, hvad idræt er. Sidste år gad de ikke røre sig, når de kom fra skole. Nu er de fyrtårne i et projekt, der med alternative idrætslege har skabt glæde ved bevægelse.
År: 2009 Nr.: 11
Pædagogstuderende får alligevel ikke SU i praktiktiden, sådan som de ellers var blevet lovet. Det forringer deres uddannelse. Parterne var uenige om økonomien, og det fik forhandlingerne til at bryde sammen.
År: 2009 Nr.: 11
Pædagogerne vil også gerne have frynsegoder, viser en ny BUPL-undersøgelse. I en nordjysk børnehave har medarbejderne fået penge til golf, motion og diætist. Det er fagforeningen ikke glad for.
År: 2009 Nr.: 11
BUPL's forretningsudvalg drog i marts 2009 rundt til en række danske daginstitutioner for at debattere professionssatsningen og den pædagogiske dagligdag. Børn&Unge tog med BUPL-toppen til Hollænderhuset i Dragør, hvor pædagogerne bad om mere skarphed.
År: 2009 Nr.: 10
Tænk i små enheder og giv pigerne taletid. Sådan får de stille piger deres egen stemme i børnehaven Myretuen. Resultatet er glade piger, der kan mere end pædagogerne tror.
År: 2009 Nr.: 10
Måltidets kvalitet er kommunens ansvar.
År: 2009 Nr.: 09
Selv om Kasper Madsen er studerende, måtte han træde til ved sygdom og gå på legepladsen med medhjælperen, når de andre pædagoger holdt møde. Han efterlyser struktur og uddannelse under praktikken
År: 2009 Nr.: 09
Det meste af pædagogstuderende Tobias Hansens praktiktid går med praktiske gøremål som at tømme opvaskemaskine og lave mad. Han efterlyser mere vejledning og vil hellere have SU end løn.
År: 2009 Nr.: 09
Mange pædagoger er berøringsangste for at gribe ind over for indvandrerfamilier med sociale problemer, mener folketingsmedlem for SF Özlem Sara Cekic, som er aktuel med bogen 'Fra Føtex til Folketinget'. Her beskriver hun sig selv som et taberbarn, som klarede sig på trods. Sådan går det langt fra hver gang.
År: 2009 Nr.: 07
Mantraet er stordrift i kommunerne. Det truer små natur- og skovbørnehaver på eksistensen, vurderer lektor og Ph.d stipendiat Niels Ejbye Ernst. Mød tre naturinstitutioner, der alle har fået kamp til stregen i forsøget på at overleve.
År: 2009 Nr.: 07
Børn&Unge har spurgt BUPL, et uddannelsessted og en pædagog, om folketingsmedlem Özlem Sara Cekic har ret i sin kritik af pædagogerne. De afviser kritikken, men har øje for udfordringerne.
År: 2009 Nr.: 07
I Skamby Børnehave lærer pædagogerne, hvordan de skal hjælpe, hvis de opdager alkoholproblemer i en familie. De er blevet trænet af to konsulenter fra Odense Kommunes Alkoholklinik. Børnehavens arbejde kommer snart på tv.
År: 2009 Nr.: 06
Mindst 60.000 danske børn - måske helt op til 200.000 børn - vokser op med en mor eller far, der drikker for meget. Vi skal blive meget bedre til at opdage de signaler, barnet sender, siger en alkoholkonsulent fra Odense.
År: 2009 Nr.: 06
Sæsonen 2008 byder på bøger, som kan danne basis for en fornyelse af bogsamlingerne i vuggestuer og dagplejer. Der er også guf til børnehavebørn, men der er mest til de yngste. Bøger, som kan være udgangspunkt for sprog, samvær og gode oplevelser, når vi sammen med børnene skaber en fælles opmærksomhedsramme. Der er bøger med mere sammensatte kvaliteter, som gør det til en ekstra fornøjelse, også i et voksenperspektiv. Der er selvfølgelig en del hverdagsnære bøger, som kommer rundt om sprog og begreber, og der er eventyr og remsenærvær med de små. Og så er der en rigtig god overraskelse.
År: 2009 Nr.: 05
I Møllehuset i Gladsaxe betyder minutiøs planlægning, at møder og forberedelse af det pædagogiske arbejde klares i arbejdstiden. Det giver både pædagoger og børn en bedre og mindre stresset hverdag. Tiden er dedikeret til børnene og forældrene får mindre opmærksomhed
År: 2009 Nr.: 05
Den 17. november er der kommunalvalg, og går det, som det plejer, strømmer lærerne ind i byrådene, mens pædagogerne holder sig væk. Og det på trods af, at børne- og ungepolitik er et af de områder, hvor kommunalpolitikerne har noget at skulle have sagt.
År: 2009 Nr.: 04
Marianne Ø. Kiærulff (V), 60 år, i Roskilde Kommunes byråd siden september 2008 (kom ind, da Bjørn Dahl trådte ud). Pædagog og leder af fritidsklub i Gundsømagle i Roskilde Kommune.
År: 2009 Nr.: 04
For to år siden var der 20 private institutioner i Danmark. Nu er der omkring 200. Der er flere grunde til denne stigning, men én af faktorerne er lukning af skoler i kommunalreformens kølvand. Forældre svarer igen med at oprette friskoler og private institutioner.
År: 2009 Nr.: 03
Mange private institutioner opstår, fordi forældrene vil beholde den institution, de og deres børn er glade for. Derfor er motivet i højere grad vilje og stædighed i forældrekredsen, end det er ønsket om at tjene penge. Tag med en tur gennem Danmark på privat klasse.
År: 2009 Nr.: 03
Mange børneinstitutioner får stadig intet at vide om, hvordan de skal omgås forurenet jord. Kommunerne havde ellers lovet at få styr på rådgivningen i 2008. Men en ny undersøgelse viser, at kommunerne løber fra deres løfte. Både S og K vil have miljøministeren til at gribe ind.
År: 2009 Nr.: 03
Børnehuset Møgelkær i Viborg opstod som ny privat institution, da pædagog Marlene Frederiksen manglede en vuggestueplads til sit barn og var træt af kommunale stramninger.
År: 2009 Nr.: 03
De senere år er antallet af fri­skoler, der laver deres egen børnehave, steget markant. Det betyder flere job til pædagoger, og BUPL opfordrer de kommunale institutioner til at tænke i bedre forhold for de ansatte, hvis de ikke skal miste dem til de private institutioner.
År: 2009 Nr.: 02
Børns motorik bliver bedre, hvis de tre primære sanser stimuleres. Derfor vil de to forskere bag forsøget 'Tidligere indsats' have udbredt viden om sanserne, og hvad der skal til for, at de udvikles optimalt.
År: 2009 Nr.: 02
Når Århus Kommune indfører kostordning, kommer forældrene til at betale forskellig pris for præcis det samme måltid. Prisen afhænger af, hvor stort et modul forældrene har valgt til deres børn. Andre kommuner med modulordning følger sandsynligvis samme model.
År: 2009 Nr.: 02
Louise Gade ser ingen problemer i, at prisen på kostordningen varierer efter, hvor store moduler forældre har valgt til deres børn. SF opfordrer til at ændre ordningen.
År: 2009 Nr.: 02
Halvdelen af alle små børn har problemer med motorikken, og det bliver værre jo ældre, de bliver. Det viser en undersøgelse af læge Bente Pedersen og bevægelseskonsulent Anne Brodersen, der har undersøgt 500 børn i alderen fra otte uger til 3,7 år. Undersøgelsen viser også, at motorikken bedres ved stimulation af tre primære sanser.
År: 2009 Nr.: 02
En stærk offentlig sektor øger den økonomiske vækst."
År: 2009 Nr.: 02
Lokale aviser skriver om en truende fnatepidemi. Helt så galt står det ikke til, understreger en ekspert og en embedslæge. Risikoen for smitte i børnehaver og vuggestuer er lille.
År: 2009 Nr.: 02
Livet i et stort, levende og mobilt netværk, stærkt styret af mobiltelefonen, har gjort de unges identitetsdannelse til en proces og et projekt. Det sande jeg findes ikke længere. Frem­tiden? Den tegner lyst. Hvert forår og efterår samles enorme stæreflokke i Tøndermarsken for at æde stankelbens- og gåsebillelarver, inden de skal på træk. Rovfuglene ser også frem til stærens træk. Sandsynligvis som et forsvar mod rovfuglenes angreb samler stærene sig ved solnedgang i flokke på helt op til en million fugle. Sværmene er så store, at de nogle gange nærmest kan skygge for solen. Derfor kaldes fænomenet også for ’sort sol’, og fugleinteresserede i tusindvis valfarter til Sønderjyllands vestkyst for at se de fantastiske mønstre, den tilsyneladende koordinerede koreografi, som fuglenes overlevelsesinstinkt kaster dem ud i. Men der er ingen koreografi, ingen førerstær, der fortæller de andre stære, hvordan de skal flyve. Stærene finder sammen og flyver tæt sammen ved at holde øje med de nærmeste artsfæller og gøre som dem. De koordinerede bevægelser er en dynamisk skiftende akkumulering af individuelle beslutninger – og det går så lynhurtigt, når en flok skifter retning, at man skulle tro, at det var en kollektiv beslutning.
År: 2009 Nr.: 01
Førstepræmien i Børn&Unges kogebogskonkurrence gik til institutionen Løvsprings bålkogebog. Dommer Katrine Klinken, valgte den, fordi der er fokus på råvarer, variation og børnenes engagement.
År: 2009 Nr.: 01
Skal man tage hensyn til det enkelte barn eller snarere hele børnegruppen? Pædagoger har altid skulle forholde sig til forholdet mellem individ og fællesskab, men dilemmaet skærper til, i takt med at forældres og forvaltningens krav til pædagoger stiger.
År: 2008 Nr.: 51
Pædagogerne skal styrke deres faglige selvbevidsthed. Ellers bliver de tromlet ned af politikernes krav om at måle, tælle og veje. Erfaringer fra hospitalsverden viser, at de politiske styringsredskaber svækker fagligheden og den enkelte medarbejders professionelle indfl ydelse.
År: 2008 Nr.: 51
Mange pædagoger ved ikke, hvordan de skal reagere, hvis et barn falder og slår tænderne. Det vil en gruppe tandplejestuderende nu lave om på med en kampagne og dertil hørende hjemmeside.
År: 2008 Nr.: 43
Mere end halvdelen af børnene i 151 fynske institutioner er dagligt udsat for et uacceptabelt indeklima. Det konkluderer et forskningsprojekt fra DTU. Mere plads eller bedre ventilation kan løse problemet.
År: 2008 Nr.: 43
De mange levende lys, som tændes ved juletid, kan være farlige. Ikke kun på grund af den åbne ild, men også fordi lysene indeholder sundhedsskadelige stoffer.
År: 2008 Nr.: 43
Børnene i de danske børnehaver er generelt i gode hænder, når det gælder maden. De får varieret og sund mad, vurderer kokken Katrine Klinken ud fra de kogebøger, der er sendt ind til Børn&Unges kogebogskonkurrence. Af Vibeke Bye Jensen, vbj@bupl.dk / Foto: Jeppe Carlsen og Colourbox
År: 2008 Nr.: 43
Sociale og praktiske evner er vigtigere end de boglige, når pædagogerne i Krible Krable Huset vurderer, om børnene er klar til at gå i skole.
År: 2008 Nr.: 42
Kommunernes Landsforening vil ikke have loft for SFO-priserne. Men både Dansk Folkeparti og SF er interesserede i at komme kommunernes høje SFO-takster til livs.
År: 2008 Nr.: 42
Leg er pædagogernes ansvar. Derfor er det en falliterklæring, når institutioner hiver teenage-drenge ind for at sætte gang i legen. Horsens har taget konsekvensen og er i gang med at uddanne landets ti første legepiloter.
År: 2008 Nr.: 41
Mere i løn til pædagogerne, bedre arbejdsvilkår og højere anerkendelse er nogle af de udfordringer, som BUPL står overfor, sagde BUPL's formand Henning Pedersen i sin beretning på BUPL's kongres.
År: 2008 Nr.: 41
Strejken og fastholdelse af medlemmerne tog mest taletid, da BUPL's kongresdelegerede diskuterede beretningen. Og der var slet ikke problemer med enigheden, når det gjaldt om at kritisere den siddende regering, kunne formand Henning Pedersen konstatere.
År: 2008 Nr.: 41
Forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet vil undersøge, om learning-centre i danske børnehaver kan styrke børnenes læringsparathed, så børnene klarer sig bedre i skolen. Især børn med svag baggrund har gavn af at få styrket læringsparatheden, inden de kommer i skole. Men det er danske institutioner ikke gode nok til i dag, mener forskerne.
År: 2008 Nr.: 40
Kommunerne er forpligtet til at rådgive børneinstitutioner på lettere forurenet jord. Men 43 procent af kommunerne lever ikke op til deres informationspligt. Formanden for KL's miljøudvalg beklager.
År: 2008 Nr.: 40
Forandringer skal bygges nedefra. Fagforeningsapparatet må ikke omklamre medlemmerne, men tværtimod være parat til at støtte lokale initiativer og initiativer fra arbejdspladserne, siger arbejdsmarkedsforsker.
År: 2008 Nr.: 40
Det tager kun et par timer at lære babytegn på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Derefter er resten ren praksis med børnene, siger ekspert og underviser.
År: 2008 Nr.: 39
Med babytegn har man en dialog med små børn lang tid, før de begynder at sige de første ord. Det giver mere tilfredse børn og derfor langt mere ro og harmoni i hverdagen, viser erfaringer fra Vuggestuen Garantien.
År: 2008 Nr.: 39
I 2006 krævede miljøministeren, at kommunerne skulle undersøge om jorden i institutioner var forurenet. Men her mere end to år efter er kun hver tredje institution undersøgt. Oppositionen kræver handling nu.
År: 2008 Nr.: 39
Nogle børn kan blive fristede til at gøre dit til mit, og det giver konflikter. Men hvad er det udtryk for, når børn tager fra hinanden eller gemmer noget i garderoben for at få det med hjem? Hvordan tackler man det, og hvornår skal forældre inddrages? Børnehuset Vestervangen i Viborg giver svarene.
År: 2008 Nr.: 38
Børn vil gerne lege ude, men de vil have pædagogerne med. Legepladsen skal være varieret og tilbyde forskellige legemuligheder. Desuden må der gerne være blomster, træer og farver, viser ny undersøgelse fra Aalborg Kommune.
År: 2008 Nr.: 38
Regeringens madordning koster dyrt. Alene renoveringen af køkkener i vuggestuer og børnehaver kan løbe op i en milliard kroner. Men regningen er sendt videre til kommuner og forældre. Pædagogikken er i fare.
År: 2008 Nr.: 38
Uklare regler hindrer kommunerne i at indrette køkkener i børnehaver og vuggestuer. Fødevarestyrelsen er på vej med en vejledning.
År: 2008 Nr.: 38
BUPL skal kunne være noget mere: En medspiller og en kilde til viden og inspiration for den professionelle pædagog.
År: 2008 Nr.: 37
Regeringen vil tvinge forældre til at betale for madordning i børnehaver og vuggestuer. Kun med en lægeattest kan forældrene slippe. Systemtvang og centralisme, lyder kritikken. Venstre afviser at være uliberal.
År: 2008 Nr.: 37
Daginstitutioner kan hente råd og inspiration til, hvordan de får mere bevægelse ind i hverdagen.
År: 2008 Nr.: 37
Om få måneder skal alle dagtilbud servere et måltid mad om dagen. Måltidet skal være sundt. Men reglerne for, hvad sund mad er, når ikke at blive færdige til tiden.
År: 2008 Nr.: 36
Afrika, Asien, Sydamerika, Nordamerika, Europa. Anders 'Shagembe' Jørgensen har genbrugslegetøj fra fem kontinenter i sin brune kuffert, som han optræder med i daginstitutioner. Han håber, at kunne gøre opmærksom på, at det funktionelle legetøj kan noget, som det fra legetøjsbutikken ikke kan.
År: 2008 Nr.: 36
Ni institutioner over hele landet er i gang med at teste en række anbefalinger fra Fødevareinstituttet. Anbefalingerne skal sikre, at maden i institutionerne er sund. Men reglerne er lidt firkantede, lyder vurderingen fra daginstitutionen Ahornhuset i Hørsholm
År: 2008 Nr.: 36
Hvorfor ikke lade pædagoger gøre, hvad de er bedst til, nemlig sammen med børnene at iscenesætte en hverdag, som både er tryg, sjov og udfordrende.
År: 2008 Nr.: 36
Når du laminerer børnenes tegninger, så husk at gøre det for åbent vindue og uden børn i nærheden. Sådan lyder rådet i en ny rapport fra Miljøstyrelsen.
År: 2008 Nr.: 35
Værestedet Muhabet var nødvendigt for Najib Haddar. Der skulle være et tilbud til de psykisk syge indvandrere og flygtninge.
År: 2008 Nr.: 35
Den oprørske efternøler endte med at blive Danmarks ungdoms kærlige bagstopper. Stemmen og personen Tine Bryld er nu stoppet på radioprogrammet Tværs efter 36 år.
År: 2008 Nr.: 35
Regeringen bøjede sig til sidst for fagbevægelsens ønsker, så nu nedsættes der alligevel en lønkommission. Den skal blandt andet have fokus på lønforholdene inden for pædagogfaget og andre kvindefag i den offentlige sektor
År: 2008 Nr.: 34
Aber forstår sig, modsat det moderne menneskedyr, på autentisk indlæring. De skaber selv et naturligt lærende miljø.
År: 2008 Nr.: 34
Tre reklameskilte på klatretårnet er prisen for en ny legeplads i Vester Mølle Børnehave. Men nu har Faaborg-Midtfyn Kommune sat hælene i.
År: 2008 Nr.: 34
Smid for en stund de professionelle pædagogiske briller og rejs med den anerkendte adfærds- og evolutionærpsykolog Jill Byrnit til abernes verden. Aben kan lære pædagoger om nutidens børn og de leverer et kritisk blik på institutionskulturen
År: 2008 Nr.: 34
Madlavning er både lærerigt og underholdende. Er børn med til at lave mad i institutionen, får de lært at spise varieret og sundt. Det mener kok og madskribent Katrine Klinken, der er dommer i Børn&Unges kogebogskonkurrence, som skydes i gang i dag.
År: 2008 Nr.: 33
I anledning af Sangens År er alle daginstitutioner inviteret til fællessang den 25. september. Idémanden bag, pædagog Anders Christian Enevoldsen, synger med børn hver eneste dag. Han kan ikke lade være.
År: 2008 Nr.: 31
Birgit Bøgebjerg er endt højt oppe på karrierestigen. Selv om hun nu arbejder langt fra institutionshverdagen, lever hendes indre pædagog stadig i bedste velgående
År: 2008 Nr.: 31
En lille arbejdsmiljøindsats kan dæmpe støjen i børneinstitutioner, konkluderer et pilotprojekt i to SFO'er og to daginstitutioner i Allerød. De ansatte har også fået bedre spise-, ryge- og motionsvaner af at deltage i projektet.
År: 2008 Nr.: 30
Kommissioner er ikke altid rene syltekrukker. Fogh-regeringen bruger kommissionerne bevidst og strategisk til at modne upopulære beslutninger, siger tre kommissionseksperter
År: 2008 Nr.: 30
Ingen grund til panik trods negativt halvårs-regnskab, siger PBU's administrerende direktør, Leif Brask-Rasmussen.
År: 2008 Nr.: 30
Når man ikke bryder sig om at blive rørt ved, kan det være rigtig svært at få en kæreste. Det er den virkelighed, pædagog Tina Brund arbejder med hos unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Hun er netop færdig med en to-årig uddannelse som seksualvejleder.
År: 2008 Nr.: 29
Halvdelen af landets kommuner regner med at skære ned på daginstitutioner, SFO'er og klubber i 2009, viser ny undersøgelse. Især 0-6 års institutionerne må holde for.
År: 2008 Nr.: 29
I starten af året kunne du læse forfatter Bo Skjoldborgs råd til pædagoger om, hvordan de kan formidle deres skriftlige budskaber bedre. I den forbindelse tilbød Børn&Unge et sprogtjek. Redaktionen har fået tilsendt flere tekster, end vi har plads til at omtale. Vi har derfor valgt fire af teksterne, som Bo skjoldborg har nærlæst. Læs her, hvad han anbefaler pædagogerne at gøre for at kommunikere bedre.
År: 2008 Nr.: 28
Medlemmerne kunne ikke forstå BUPL's krav, de blandede løn og arbejdsvilkår sammen, og intern uenighed gjorde arbejdet endnu sværere. BUPL's hovedbestyrelse har taget hul på evalueringen af overenskomstforløbet.
År: 2008 Nr.: 28
Børnelitteratur til børn fra fem til ti år. Børn&Unges børnebogsekspert anbefaler splinternye og nyere børnebøger, der har fokus på kroppen og sjælen hos mere eller mindre vilde børn og voksne.
År: 2008 Nr.: 27
Den Pædagogiske Grunduddannelse er afløst af en ny Pædagogisk Assistentuddannelse. Interessenter på daginstitutionsområdet spår, at den nye uddannelse vil hæve uddannelsesniveauet blandt de ansatte
År: 2008 Nr.: 27
En ny handlingsplan fra regeringen om at nedbringe sygefraværet får kritik fra de faglige organisationer. Planen fokuserer for ensidigt på fastholdelse af syge medarbejdere frem for også at forebygge, at medarbejderne overhovedet bliver syge, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 26
Kravene fra børnehaveklassen bliver stadigt større, når de 5-6-årige går fra at være børn til at blive elever. Samtidig kan forringelsen af normeringen i børnehaverne skade børnenes muligheder for at leve op til de høje krav.
År: 2008 Nr.: 26
Pædagoger har altid spillet en vigtig rolle i organiseringen af Roskilde Festival. Også i år, hvor festivalen ellers havde svært ved at samle frivillige, mødte pædagogerne trofast op.
År: 2008 Nr.: 25
Nye mødeformer, mulighed for at kunne stå på og af det faglige arbejde, samspil mellem traditionelt fagligt arbejde og it-mediet. Sådan lyder nogle af anbefalingerne i rapporten 'Demokrati og medlemsinddragelse i BUPL'.
År: 2008 Nr.: 24
En halv million kinesiske børn har forældre, der sidder i fængsel. Børnene er ofte overladt til sig selv og lever på gaden. I Kina er den udbredte holdning nemlig, at børnene ikke fortjener hjælp, fordi de er børn af kriminelle. I forbindelse med OL forringes børnenes vilkår yderligere. En tidligere fængselsmedarbejder har nu taget kampen op og forsøger at give børnene et værdigt liv.
År: 2008 Nr.: 24
BUPL overholdt ikke tre grundlæggende regler for at strejke og står nu tilbage med svære økonomiske tømmermænd. Men man kan glæde sig over, at det lykkedes at sprænge rammen på 12,8 procent, fremhæver formand Henning Pedersen.
År: 2008 Nr.: 24
Resumé: Lotte Skov bliver fyret fra sit arbejde som leder af en SFO i Vejen efter et længere sygdomsforløb. Herefter begynder kampen for at finde sig selv og et nyt arbejde. Hun har fået afslag på afslag og har oven i købet skullet tage sig af dødsfald og sygdom i familien. Nu er foråret dog ved at vise sig, og hun er blevet opfordret til at søge en stilling som souschef i en børnehave
År: 2008 Nr.: 24
Lebechs skydeglæde truede med at koste ham den popularitet, som politikere nu engang lever af.
År: 2008 Nr.: 23
BUPL er lidt alene i verden, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen. Han anbefaler, at BUPL finder nogle gode venner i andre fagforbund.
År: 2008 Nr.: 23
I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner til bedre kvalitet i daginstitutioner. Pengene skulle blandt andet gå til flere pædagoger til børnene, men sådan er det ikke gået, viser ny analyse. Velfærdsministeriet afviser kritikken.
År: 2008 Nr.: 23
Udsigten til konflikt under overenskomstforhandlingerne gav BUPL 1.200 nye medlemmer. Nu, hvor konflikten er slut, er udfordringen at holde på de nye medlemmer.
År: 2008 Nr.: 23
Børn&Unge har dagligt fulgt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten var i gang. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten.
År: 2008 Nr.: 22
Vicevært. Flyttemand. Eller handikaphjælper. Knap hver tiende pædagog har et andet arbejde i fritiden, viser nye tal fra Danmarks Statistik
År: 2008 Nr.: 22
BUPL kom ud af strejken med et nyt forlig, som vil give 30 millioner kroner ekstra i lønstigninger til medlemmerne. Men prisen for de fire ugers strejke var 347 millioner kroner.
År: 2008 Nr.: 22
Jublen var magentafarvet og støjende, da de strejkende pædagoger på Frederiksberg fredag fik at vide, at KL igen ville forhandle med BUPL. Men der kunne også spores en vis skepsis
År: 2008 Nr.: 22
Forlig om ny overenskomst føjer ekstra 30 millioner kroner til det forkastede mæglingsforslag. Et flertal i hovedbestyrelsen på 27 mod 4 anbefaler medlemmerne at stemme ja til forliget. Strejken og lockouten er stillet i bero.
År: 2008 Nr.: 22
BUPL's hovedbestyrelse siger nej til KL's forslag om at gøre et tredje forsøg på at nå et forlig. Det betyder, at strejken fortsætter. Mandag 17. juni skærpes konflikten dramatisk, når arbejdsgivernes lockout træder i kraft. Hvis den altså når at træde i kraft.
År: 2008 Nr.: 21
Børn&Unge følger dagligt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten løber. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten.
År: 2008 Nr.: 21
Tag med forbundsformand Henning Pedersen, TV2 og 4.000, 5.000, 10.000 eller 12.000 magentaklædte pædagoger til demonstration i Dronningens København.
År: 2008 Nr.: 20
Dorthes 2. strejkeuge byder blandt andet på en magentafarvet havnerundfart
År: 2008 Nr.: 20
Det er en vanskelig manøvre at give pædagogerne et lønløft, mener to arbejdsmarkedsforskere. Ny Løn kunne være en mulighed, men den har pædagogerne selv valgt fra.
År: 2008 Nr.: 20
Ferien har englevinger
År: 2008 Nr.: 20
Det danske aftalesystem giver sjældent mulighed for, at en enkelt gruppe offentligt ansatte kan stige i lønhierarkiet. Derfor bliver det svært for BUPL at forhandle mere hjem nu, siger professor og arbejdsmarkedsforsker Jesper Due
År: 2008 Nr.: 19
Arbejdsgivernes lockout rammer Frederik og Marys søn. Sagen kan få storpolitiske konsekvenser.
År: 2008 Nr.: 19
Pædagogerne på Frederiksberg havde indkaldt til fælles picnic på Rådhuspladsen på Frederiksberg. Bløde tæpper, lækker mad og masser af kampvilje var hovedingredienserne på denne skovtur.
År: 2008 Nr.: 19
År: 2008 Nr.: 19
Tre børnehaver i Tørring/Ølholm har succes med familierådgivning. I Tørring Børnehave rådgiver Aase W. Norlyk og Hilma Ullum forældrene om store og små problemer. Pædagogerne går tæt på mor og far med gode resultater og ser gerne, at rådgivningen blev prioriteret højere på uddannelsen.
År: 2008 Nr.: 18
BUPL skal ikke bestemme omfanget af konflikten, mener Kommunernes Landsforening. Derfor har kommunerne sendt lockoutvarsel, så de pædagoger, der ikke allerede strejker, er udelukket fra at arbejde fra den 17. juni. Men regerinen griber ind, inden det kommer så vidt, spår forsker.
År: 2008 Nr.: 18
Pædagogerne går for første gang i en lovlig strejke. Vejen dertil har været dramatisk.
År: 2008 Nr.: 17
Børn med særlige behov bliver ofre for en kaotisk fordeling af ressourcer i de ny kommuner, viser nye tal. Dybt kritisabelt, siger pædagoger, mens Børns Vilkår kalder situationen for en bombe under den kommunale økonomi.
År: 2008 Nr.: 16
Regeringens iver for at gennemføre en hurtig kommunalreform betyder, at vigtig viden om udsatte børn nu forsvinder, advarer BUPL.
År: 2008 Nr.: 16
Flere og flere børn kommer til skade på de populære havetrampoliner, viser ny ulykkestatistik. Mange børneinstitutioner har trampoliner, men eksperter maner til forsigtighed.
År: 2008 Nr.: 16
Både pædagoger og forvaltningen begik en række fejl, da en medhjælper sidste år misbrugte flere børn seksuelt i en børnehave i Beder. Pædagogerne er stadig mærkede af sagen. I flere uger fik de ikke den støtte og de informationer, de havde brug for. Det viser ny rapport fra Århus Kommune.
År: 2008 Nr.: 16
De nye tendenser i årets forestillinger går mere på indholdet end på formen. Men samtidig er det visuelle udtryk i højere grad blevet en aktiv del af spillet.
År: 2008 Nr.: 16
Medlemsmøder om forslaget til ny overenskomst trækker landet over fulde huse. Børn&Unge var med, da Aalborg-pædagogerne fik teksten udlagt og sagde deres mening. Og de var ikke spor tilfredse...
År: 2008 Nr.: 15
Pædagoger skal ud med alle deres gode idéer. Det mener Annette Andersen, der selv fandt på at lave bondegårsdyr i træ. Det er hendes drøm at få dem solgt i hele verden.
År: 2008 Nr.: 15
Jesper Juuls arbejde har altid gået ud på at tage hånd om de voksne, så de kunne være der for børnene. Lige nu synes han, at familierne trænger til hjælp med at finde ud af, at de ikke skal aktivere børnene ligesom pædagogerne gør. Børn skal lære, at voksne også kan gøre voksenting og har et selvstændigt liv.
År: 2008 Nr.: 15
Fredag den 11. april var BUPL's hovedbestyrelse samlet for at stemme om mæglingsforslaget. Her kan du se hvordan de stemte.
År: 2008 Nr.: 14
Det risler stadig Margrethe Brun Hansen varmt ned ad ryggen, når hun træder ind i en daginstitution og mærker den gode energi. Modsat løber det hende koldt ned samme sted, når hun møder børn, der ikke bliver set, læst og forstået.
År: 2008 Nr.: 13
Legetøjet i daginstitutioner er ofte fyldt med snot, snavs og bakterier. Derfor skal legoklodser i opvaskemaskinen, og børnenes bamser skal i bad mindst en gang om måneden, råder eksperter
År: 2008 Nr.: 13
Vognmandsparkens Børnehave i Roskilde har sat demokrati på dagsordenen. Her får børnene indflydelse, og de lærer at træffe valg.
År: 2008 Nr.: 13
BUPL financierer ny forskning i pædagogik og pædagogers arbejdsliv.
År: 2008 Nr.: 12
Børn skal have masser af kærlighed, det er fundamentet. Men børn har også brug for fællesskaber, hvor de har en fornemmelse af, at de bidrager med noget. Meningsmaskinen Per Schultz Jørgensen er netop blevet 75 år, men det afholder ham ikke fra fortsat at have skarpe meninger om børn og de vilkår, de bydes.
År: 2008 Nr.: 12
BUPL forhandler stadig, men tror ikke selv på, at der kan indgås et forlig med arbejdsgiverne, og heller ikke på, at forligsmand Mette Christensen vil være i stand til at udarbejde en acceptabel mæglingsskitse. Derfor gør BUPL sig klar til den første fuldt lovlige lønkamp i organisationens 35 år lange historie.
År: 2008 Nr.: 12
Vikarbureauer melder nu om flere pædagoger blandt deres ansatte, og kunderne er i stigende grad daginstitutioner. Fagforeninger er traditionelt modstandere af løsarbejdere, men en arbejdsmarkedsforsker opfordrer BUPL til at tage tyren ved hornene og sikre vikarerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
År: 2008 Nr.: 11
Hverken BUPL eller kommunerne er begejstret for den obligatoriske madordning og færre lukkedage i daginstitutioner, som er en del af den nye finanslov.
År: 2008 Nr.: 10
Børn og unge i Danmark spiser mere og mere pizza. Men der er ingen grund til helt at forbyde den derhjemme, siger ernæringsekspert. Vi er bare blevet for vant til, at pizza skal være usund.
År: 2008 Nr.: 10
Mellem pædagogerne og deres første overenskomststrejke står nu kun forligskvinde Mette Christensen. Får hun ikke strikket et mæglingsforslag sammen, som både BUPL og de kommunale arbejdsgivere siger god for, er kun konflikten tilbage
År: 2008 Nr.: 10
Århusianske pædagoger har fået nok af nedskæringer og politiske initiativer, der strammer skruen om deres metodefrihed. Derfor har de oprettet Kritiske Pædagoger, som diskuterer hverdagen i institutioner fra en pædagogisk synsvinkel.
År: 2008 Nr.: 10
Jo højere uddannelse, jo længere og bedre lever man, viser ny undersøgelse. Det gælder også pædagoger, der nu hører til gruppen af højtuddannede.
År: 2008 Nr.: 09
LEGETØJSMESSE: Legetøjsgiganter som Mattel og Lego viser nyhederne frem i enorme udstillinger. Et andet sted forsøger pædagogen Kristian Dreinø fra firmaet Four Esses også at gøre opmærksom på sine spil i en stand på fire kvadratmeter. Børn&Unges journalist Steffen Hagemann har været på verdens førende legetøjsmesse i Nürnberg.
År: 2008 Nr.: 09
Arbejdsgiverne bliver nødt til at forhøje deres tilbud på 12,8 procent, hvis en storkonflikt skal undgås på det kommunale område. Alt tegner til, at Forligsinstitutionen bliver omdrejningspunkt for de videre overenskomstforløb.
År: 2008 Nr.: 08
Anne Petersen anbefaler bøger, der går i clinch med de store spørgsmål, som små børn vil have svar på. Der er charmerende bøger til de mindste og fabulerende bøger til de større.
År: 2008 Nr.: 07
Forlig i staten
År: 2008 Nr.: 07
Som en af landets første sorgpiloter er pædagog Elin Andersen uddannet til at tackle børns sorg og tab.
År: 2008 Nr.: 07
Pædagoger efterlyser viden. De mener ikke, at de ved nok til at efterkomme krav om bedre kvalitet i det pædagogiske arbejde. En undersøgelse af 84 udviklingsprojekter viser, at langt de fleste af dem handler om at give pædagogerne et kompetenceløft.
År: 2008 Nr.: 06
Fastelavnsmandag nåede den rullende del af BUPL-kampagnen "Rigtig løn = rigtige pædagoger" til Odense. Også i H.C. Andersen-land var borgerne positive.
År: 2008 Nr.: 06
Maden er 99 procent økologisk, og de våde flyverdragter bliver ikke længere hængt til tørre i varmeskabet. Som i alle andre institutioner i Albertslund Kommune fylder både det nære og det globale miljø meget i hverdagen i Børnehuset Humlen.
År: 2008 Nr.: 06
BUPL's statsautoriserede revisor, Torben Friis Larsen/AP Statsautoriserede Revisorer, guider dig gennem den del af skatteskoven, som tager afsæt i dit job. Læs hvad du kan trække fra, hvor du skal være særligt opmærksom, og hvad du skal huske at indberette.
År: 2008 Nr.: 05
Velfærdsministeriet er drænet for ansatte med faglig pædagogisk viden og indsigt. Kontorerne er befolket med økonomer og jurister, og det afspejler sig i både lovgivning, rådgivning og administration, mener BUPL og forskere på området.
År: 2008 Nr.: 05
Mange ledere og forvaltningschefer klager over, at de ikke kan få de pædagoger, de skal bruge. De fleste mener, at højere løn kan være med til at løse problemet.
År: 2008 Nr.: 05
Musik og anderledes rejser er nogle af de oplevelser, som børn og unge i alle aldre får sammen i Fritidscenteret Vognfjederen
År: 2008 Nr.: 04
Stritører, der giver anledning til endeløse mobberier, kan blive et fortidslevn. Problemet kan løses ved hjælp af et indgreb, dobbeltklæbende tape og sund dialog.
År: 2008 Nr.: 04
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny skolestart, der inkluderer en indholdsbeskrivelse til SFO'erne. Men indholdet er overladt til kommunerne, og det er for slapt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 04
Delforlig nummer to ved OK 2008 giver seniorer ret til fridage og mere løn til nybagte fædre. BUPL-formand Henning Pedersen er især tilfreds med, at ældre pædagoger får ekstra fridage.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'en på Munkevængets Skole i Kolding har arbejdet med pædagogiske læreplaner i knap to år. Det har givet ekstra besvær, men pædagogerne er blevet mere bevidste om deres faglighed.
År: 2008 Nr.: 04
Børn med ADHD spises i stor stil af med amfetaminlignende medicin, som lægerne ikke kender langtidsvirkningerne af. Men sund kost kan virke ligeså godt som piller, vurderer ernæringsekspert og forfatter Karen Nørby.
År: 2008 Nr.: 03
Hårdt ramte og behandlingskrævende incestofre lades i stikken af den danske stat. Kan 11 psykologtimer ikke gøre skaden god igen, må de sejle deres egen sø.
År: 2008 Nr.: 03
Leret tørrer ud. Og sandfigurer skylles bort af bølger eller regn. Men modellervoksen er altid levende. Gang på gang kan voksen formes til nye figurer, siger den israelske animator Rony Oren, der i nu 30 år har været afhængig af det bløde, føjelige materiale. Børn&Unge mødte ham under hans besøg i Danmark.
År: 2008 Nr.: 03
Overenskomstforhandlingerne har ligget stille i månedsvis, mens medier og politikere har kloget den. Først nu - kun en måned før deadline - rykker sagens hovedpersoner. Dem, der skal skabe resultaterne.
År: 2008 Nr.: 02
I Villa Villakulla i Sorø er det en A-dag. Andre dage kan være B-, C- eller D-dage, det afhænger af, hvor mange ansatte, der er på arbejde. Systemet med at graduere dagene hjælper personalet til at afstemme forventningerne til ressourcerne. Det giver mindre stress.
År: 2008 Nr.: 02
Delforlig gør blandt andet TR-jobbet til et lønnet arbejde. Forhandlingsøvelsen har givet OK 2008 en sen, besværlig, men også opløftende start.
År: 2008 Nr.: 02
Pædagog Frank Hedegaard og BUPL indgik lige inden jul forlig i sagen, hvor en daginstitutionsleder havde spurgt til pædagogens seksuelle orientering. Han fik en undskyldning og 30.000 kroner. Det viser at loven virker efter hensigten og at pædagoger skal bedømmes på deres faglighed og intet andet, mener BUPL-repræsentant.
År: 2008 Nr.: 01
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
Et stigende antal pædagoger går med høreværn på arbejdet. For mange børn på for lidt plads og dårlig akustik er grundene til, at pædagoger tvinges til at lukke støjen ude. Støjen giver stress, hovedpine og i særlige tilfælde tinnitus. Læger er også bekymret for børnene.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
BUPL's nye forskningspulje har fordelt de første penge. Der var 28 forskningsprojekter, der søgte penge, og nu er syv blevet udvalgt.
År: 2007 Nr.: 42
Et tæt samarbejde og en fast tidsplan har fået stort set alle børn til at tage springet fra SFO til klub i et udviklingsprojekt i Middelfart.
År: 2007 Nr.: 42
Et flertal af pædagoger trives med, at medhjælpere udfører pædagogisk arbejde, påpeger ny medlemsundersøgelse fra BUPL. Tankevækkende, mener BUPL.
År: 2007 Nr.: 42
Når Kinas yngste starter i børnehave, slutter deres barndom. Sådan siger kinesisk pædagog og mor. Børnene får hurtigt stress af lektier og læring. I Kina er barnet ikke fredet, forklarer dansk lektor. Han mener, Danmark kan lære noget.
År: 2007 Nr.: 41
Lønstigninger på mellem 3.500 og 5.000 kroner om måneden i sigte, hvis pædagogerne bare får det samme ud af overenskomsten, som de privatansatte fik af deres. Og det er arbejdsgiverne indstillede på, at pædagogerne skal have. BUPL og KTO stiler højere.
År: 2007 Nr.: 41
Engang en kommunistisk supermagt, i dag et kapitalistisk festfyrværkeri, der som værtsland for OL 2008 for alvor træder ind i verdenssamfundets rampelys. Kina er i en hastig udvikling, men hvordan ser udviklingen ud for landets yngste - de hårdtarbejdende enebørn, der skal leve op til omverdenens store krav? Børn&Unges journalist Mads Louis Orry har været i Kina sammen med pædagog Ting Liu og lektor i Pædagogik ved Københavns Pædagogseminarium, lektor Anders Hjuler.
År: 2007 Nr.: 41
I Kina kan børnene taekwondo, før de kan spise selv. Iben Nielsen er praktikant ved Newton Kindergarten i Shanghai. I den internationale børnehave oplever hun, hvordan vestlig og østlig pædagogik er som nat og dag.
År: 2007 Nr.: 41
Dårlige normeringer gør det svært at støtte børns sprogudvikling, selvom pædagogerne ved, hvad de skal gøre. Det betyder, at børnene er dårligere klædt på, når de begynder i skole. Der er dog stor forskel på institutionerne rundt i landet, viser en rundringning.
År: 2007 Nr.: 40
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) står nogenlunde sikkert ved roret i den kommende valgperiode. Det har ikke gjort perspektiverne for den offentlige sektor bedre, vurderer BUPL's hovedbestyrelse.
År: 2007 Nr.: 40
Børn med adfærdsforstyrrelser får stærk medicin, som er tænkt til sindssyge. Forbruget af antipsykotisk medicin til børn er stigende, både i Danmark og i udlandet.
År: 2007 Nr.: 40
Stigningen i brugen af medicin til børn og unge vil fortsætte, vurderer eksperter. Men samtidig efterlyser de bedre regler og mere etik i behandlingen.
År: 2007 Nr.: 40
Et super-høreapparat giver børn hørelse og et nyt liv i "normale" børnehaver. De specielle døveinstitutioner er derfor overflødige, lyder det. Men Danske Døves Landsforbund advarer nu mod at behandle de nyhørende børn som alle andre.
År: 2007 Nr.: 39
Børn med ADHD eller andre adfærdsforstyrrelser har stor gavn af pædagogisk hjælp. Pædagogik hjælper lige så godt som medicin, fastslår en psykolog med mangeårig erfaring indenfor området. Alligevel er pædagogisk hjælp en mangelvare.
År: 2007 Nr.: 39
Der er hverken flertal for minimums-normeringer eller standarder for pladsforholdene i danske daginstitutioner blandt de partier, som stiller op til valget. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget blandt ordførerne for det pædagogiske område. Men der er bred enighed om, at pædagogernes løn er for lav. Læs svarene her.
År: 2007 Nr.: 38
Der findes ikke én sandhed om, hvad der er bedst for børn. Ifølge post-strukturalismen er virkeligheden konstrueret og skabes gennem de betydninger, man tillægger den. Det giver pædagoger mulighed for at udfordre selvfølgelige og gængse antagelser og dermed åbne op for flere måder at se sig selv og børn og unge på, siger Line Knak Sidenius.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen lover at rette op på de fysiske rammer i blandt andet daginstitutionerne, men undervurderer problemets omfang. Formanden for Byggefagenes Samvirke i København, Anders Olesen, siger, at regeringens udspil forslår som en skrædder i helvede.
År: 2007 Nr.: 38
I børnehaven Eventyrgården i Odense har børnene i et år hoppet, danset og løbet på den nyeste robotteknologi. Pædagogerne er begejstrede, men de maner dog til besindighed. Husk nu også naturen, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 37
Det vil kræve en skandalehistorie at få vilkårene i daginstitutionerne ind i valgkampen. Men der er stadig håb for, at der kommer gaver til børnefamilierne, som sidder med nøglen til Statsministeriet, mener Henrik Qvortrup, ekspert i politisk spin.
År: 2007 Nr.: 37
Robotprofessor mener, at nutidens børn skal udvikle legen og kreativiteten i samspil med robotteknologisk legetøj.
År: 2007 Nr.: 37
Da ledertræffet forrige onsdag åbnede med nyheden om, at der skulle udskrives folketingsvalg, endte en politisk debat om fremtidens daginstitutioner i valgkamp. Politikerne gav til pædagogerne fra højre og fra venstre, og BUPL's formand Henning Pedersen mindede om, at løfter forpligter.
År: 2007 Nr.: 37
I Norge har man opdaget pædagogers enestående lederevner, og den norske ledelseseksperts Kjell-Åge Gotvasslis budskab til BUPL's ledere er: Lad jer ikke forføre af erhvervslivets management teorier. I har det, der skal til, for at skabe gode læringsmiljøer for personale og børn. I skal bare tro på det.
År: 2007 Nr.: 37
Krav om mere i løn. Diskussion om pædagogprofessionens udfordringer. Og diverse kampvalg om de lønnede tillidsposter. Det var blandt højdepunkterne på de første ordinære generalforsamlinger i BUPL's 12 nye fagforeninger. Medlemsmøderne fandt sted fra den 19. september til 11. oktober.
År: 2007 Nr.: 36
Fritidsklubben Ragnarok fylder hullet mellem skole og familie for Vollsmoses børn. Aktiviteter udenfor "mosen" og fodboldaftener foran storskærmen giver flygtningebørnene en tiltrængt pause fra et hårdt familieliv.
År: 2007 Nr.: 35
Interne rivegilder i KTO, politisk indblanding og udsigt til storkonflikt gør OK 08 spændende i mediernes øjne. Startceremoni, som normalt forbigås i tavshed, blev forvandlet til et tilløbsstykke.
År: 2007 Nr.: 35
For flere end 600 børn i Vollsmose er hver dag et mareridt. De lever med traumer fra krigen, flugt eller forældrenes lidelser. Men traumer er tabu, og der er alt for lidt viden om traumer, siger sundhedsplejerske i ny undersøgelse.
År: 2007 Nr.: 35
Fordi børnene er i institution de fleste af deres vågne timer, skal de have pulsen, mens de er der. Det mener børnefysioterapeuter Annette Toft og Helle Fuglsang, der er initiativtagere og projektledere på Kroppen på Toppen i Børnehøjde, der omfatter alle Aalborg Kommunes 154 daginstitutioner.
År: 2007 Nr.: 35
30 minutters leg og bevægelse hver eneste morgen giver en god start på dagen i børnehaveklassen. Det minimerer konflikter og giver glade børn, siger forfatterne til en ny bog om, hvordan man kan give børnene den daglige dosis motion.
År: 2007 Nr.: 35
Ammoniak- og limdampe er en del af produktionen af rollespilsvåben. Derfor bør man lufte grundigt ud eller rykke udenfor, anbefaler Miljøstyrelsen.
År: 2007 Nr.: 34
Ikke kun børnene kan have brug for førstehjælp. Det kan de ansatte også. Heldigvis fik Vibeke Hjortsberg kompetent førstehjælp af en kollega, da hun faldt om med hjertestop på institutionen.
År: 2007 Nr.: 34
Frygten for terror er lige så virkelig i børns hoveder, som den er i voksnes. Pædagoger bør lytte til børnenes terrortanker, men mane til ro, siger psykolog.
År: 2007 Nr.: 34
Børn&Unge har talt med fire børn fra Tingbjerg Fritidscenter om terrorisme. Alle samtaler er foregået på børnenes præmisser og under pædagogisk opsyn af afdelingsleder Stine Nielsen, der kender børnene indgående. Børn&Unge har været på besøg to gange: Først for at tale med børnene om frygten for terror. Dernæst for at få børnene til at udtrykke sig med tegninger.
År: 2007 Nr.: 34
Medicinen kan aldrig stå alene, siger Sundhedsstyrelsen om medicinering af børn med ADHD. Alligevel sker det for hvert andet ADHD-barn, der får medicin, viser Børn&Unge's undersøgelse. En forklaring er lange ventetider til behandling, som sundhedsministeren nu angriber ved at love plads på private klinikker og hospitaler.
År: 2007 Nr.: 34
Ritalin kan give alvorlige bivirkninger som tvangstanker, indesluttethed og apati. Det har en 12-årig dreng fra Nykøbing Sjælland erfaret. For to år siden måtte han tilmed indlægges akut med medicinforgiftning. Nu er han helt stoppet med medicinen.
År: 2007 Nr.: 33
Endelig efter mange års planlægning og arbejde står Stjernehaven her i 2010 færdig i Gråsten. For bare tre år siden kaldte man den for "Fremtidens bæredygtige børnehave". Men nu er den en realitet. Kom med på en kigger ind i en helt anderledes daginstitution.
År: 2007 Nr.: 33
Efter demonstrationer, møder og masser af medieomtale slap institutionerne i Kolding billigere fra en kommunal sparerunde end frygtet. Til gengæld blev lærerne slagtet.
År: 2007 Nr.: 32
En dyb krise i Stjernevejens Børnehave i Gråsten førte for seks år siden til en ny ledelsesform: "Management by Heart". Målet var, at børnehaven skulle være et rart sted at være for medarbejdere, børn og forældre. Og det virker. Stemningen er venlig og glad. Sygefraværet blandt pædagogerne er dalet markant.
År: 2007 Nr.: 32
Drop nettet, hvis du vil have rigtige venner, siger engelsk forsker. Nix, lyder svaret fra dansk kollega. Unge net-træner i venskaber. Det gør dem socialt kloge.
År: 2007 Nr.: 32
Blokader har ramt de københavnske daginstitutioner, som en reaktion på Ritt Bjerregaards spareplan
År: 2007 Nr.: 32
Børnene på Stjernen i Gladsaxe løber en time hver eneste morgen, året rundt. Pædagogerne løber med, og det er OK at konkurrere. Løbeturen skal forebygge ladhed og overvægt.
År: 2007 Nr.: 31
Dansk Folkepartis forslag om at øremærke fem milliarder kroner til medarbejderne i ældresektoren har virket. Især hvis partiets hensigt har været at skabe splittelse i fagbevægelsen.
År: 2007 Nr.: 30
Ny BUPL-fond satser millioner på at dokumentere pædagogernes arbejde. Faglærte kan forvente besøg af forskere med lup, varsler forbundet.
År: 2007 Nr.: 29
Uklar lovgivning tillader rygerum og passiv rygning på institutioner. Det kan blive konsekvensen af den nye rygelov. For vattet, lyder det fra ekspert.
År: 2007 Nr.: 29
Mikkel, Oliver, Joakim og Rolf fra Københavns Østerbro maler graffiti, når de ikke går i 8. klasse. For drengene handler graffiti om at skubbe til kreative grænser. Børn&Unges udsendte var med drengene i Sydhavnen.
År: 2007 Nr.: 29
Tilladt graffiti avler unge uromagere, mener DSB. Nej, graffiti er velkomne ridser i lakken, siger både borgmester Klaus Bondam og stifter af nyt graffiti-magasin.
År: 2007 Nr.: 29
Kvinder er tossede med mandlige ledere, og mænd kan ikke få nok af kvindelige ledere. Det påstår svenske forskere nu. Sludder, lyder svaret fra dansk lektor. Super-chefer er nemlig tvekønnnede.
År: 2007 Nr.: 29
Sundhedsordfører Anne Baastrup (SF), finder det uacceptabelt, at børn udsættes for det, hun kalder tilfældig behandling i børnepsykiatrien alt efter bopæl. Hun vil tage sagen op med sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Han afviser imidlertid overfor Børn&Unge, at der er et problem.
År: 2007 Nr.: 29
Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser store regionale forskelle på brug af lykkepiller og Ritalin til børn og unge. Århus udskriver flest recepter. Ribe og Sønderjylland er mere sparsomme. Behandlingen i børnepsykiatrien er præget af tradition og holdninger, lyder en forklaring.
År: 2007 Nr.: 29
60 år fra eller til er ingen hindring for godt samvær i Valby, hvor børn og gamle hver torsdag mødes for at dele livssyn over kage, kaffe og billard. Bryd aldersgrænserne. Det gør ikke ondt, siger pædagog.
År: 2007 Nr.: 28
Børn og pædagoger skal udvikle sig. Dokumentation skal være en væsentlig del af pædagogikken, siger Jasmina Joksimovic Bregenov og Pan Alrum Kjer fra Jysk Pædagog Seminarium.
År: 2007 Nr.: 28
BUPL-formand er ikke imponeret over regeringens forslag til en kvalitetsreform af den offentlige sekor. Store mangler og meget varm luft, lyder meldingen.
År: 2007 Nr.: 28
Hellere løn og nye vitaminer til den offentlige sektor end lavere skat til de rigeste, siger københavnsk pædagogfamilie om regeringens forslag til skatteomlægning.
År: 2007 Nr.: 28
17-årige Pipaluks liv har en pris. 27.500 kroner. Alt for høj, mener Nanortalik Kommune i Grønland. Selv om pigen har forsøgt selvmord, siden hun var tre år, vil kommunen ikke hjælpe hende, fordi et efterskoleophold i Danmark er for dyrt. Et brud på FN's Børnekonvention, fastslår Grønlands Landsret.
År: 2007 Nr.: 27
Børnemiljøvurderinger er alle tiders mulighed for at se miljøet i institutionen fra børnenes perspektiv. Det mener Søren Smidt og Erik Sigsgaard, som skal lave et inspirationsmateriale til pædagoger om børnemiljøet. De efterlyser input fra pædagoger.
År: 2007 Nr.: 27
Grønland bryder FN's Børnekonvention. For tyndt, mener ordførere fra Venstre, SF og Enhedslisten.
År: 2007 Nr.: 27
Grønlænderne er ligesom pubertetsbørn, og danskerne er de nødvendige, men uønskede voksne, der prædiker faglige idealer, mener ekspert i pædagogik. Hun råder grønlænderne til at løsrive sig og tænke deres egne tanker om god pædagogik.
År: 2007 Nr.: 26
Det prisvindende Projekt Matu på Børnehjemsvej i Nuuk hiver hvert år en lille håndfuld voldelige grønlandske unge 160 kilometer henover frosne fjorde og fjelde iført langrendski. Det giver dem status i det lille fangersamfund.
År: 2007 Nr.: 26
Som pædagog er det afgørende at bruge sin faglighed til at gøre en forskel. Samtidig er det en stor tilfredsstillelse at sætte sig mål for det enkelte barn og dokumentere, om forventningerne bliver indfriet. Det mener pædagogerne Arndis Eriksdottir og Anette Holgersen fra Pilekvisten SFO.
År: 2007 Nr.: 26
I forhold til længden af deres uddannelse er pædagoger dårligere aflønnede end medhjælpere og de grupper i social- og sundhedssektoren, som af arbejdsgivere og flere politiske partier er udset til positiv særbehandling ved overenskomstforhandlingerne i 2008.
År: 2007 Nr.: 26
Evnen til at fortælle vittigheder og jokes kan være med til at holde sjove børn inde i varmen og de mindre skægge ude i kulden, siger forfatteren til bogen "Børn og Vitser".
År: 2007 Nr.: 26
På fem år er antallet af skader med trampoliner blevet tredoblet, viser en undersøgelse fra skadestuen i Kolding. Langt de fleste skader kan undgås, hvis man overholder en række simple sikkerhedsregler, mener forskerne bag undersøgelsen.
År: 2007 Nr.: 26
Ringe løn, nul faglighed og udstødelse fra samfundet. Det er årsagerne til, at pædagog Susanne Bjørnelund forlader Grønland efter halvandet års intenst arbejdsophold. Jagten på en grønlandsk pædagogik har været hård, men forgæves. Grønlænderne er flok teenagere alene hjemme, siger hun.
År: 2007 Nr.: 25
Fagforeningen for pædagoger i Grønland slår nu alarm. Manglen på uddannet personale er så enorm, at der ofte er blot en enkelt faglært pædagog per institution. Dårlig løn og usynlig faglighed får fagfolk til at søge andre græsgange, mener ekspert.
År: 2007 Nr.: 25
Når børn og voksne i SFO Solstrålen sammen drager ud for at lede efter Grev Rodals skat og den forsvundne Ridder Markus, kræver det, at alle yder sit bedste. Rollespilslegen er en ny måde for SFO-børnene og pædagogerne at være sammen på, og den fælles oplevelse kan de bruge i fremtiden.
År: 2007 Nr.: 25
Coke, ecstasy eller 2CB? Valget mellem euforiserende stoffer er bredt på festivaller, hvor de unge ofte giver den en ekstra tand med snifferøret og pillerne. En gruppe frivillige ex-misbrugere er klar med råd og tips til rusen på Roskilde Festival 2007.
År: 2007 Nr.: 24
Bør pædagoger få ekstra penge til arbejdstøj? Børn&Unge spurgte for tre uger siden BUPL på vegne af medlemmerne. Siden da er debatten eksploderet på www.bupl.dk. Nu svarer fagforbundet igen
År: 2007 Nr.: 24
35 pædagoger laver opsøgende gadeplansarbejde på Roskilde Festival 2007. Gaderne er muddersøer og arbejdet ulønnet, men den faglige udvikling og fællesskabet er det hele værd, siger pædagogerne. De ser især efter sigøjnerbørn og helt unge festivalgængere. Men dem over 14 er også glade for omsorgen.
År: 2007 Nr.: 24
Regeringen er gået på sommerferie med budskabet om, at den vil konkretisere sit udspil til en kvalitetsreform "hen over sommeren". Lad os håbe at sommertidens oplevelser og indtryk vil inspirere til et ambitiøst og visionært udspil, som kan betyde mærkbare forbedringer af hverdagen for landets pædagoger og børn og unge.
År: 2007 Nr.: 24
På fem år er antallet af 0-19-årige, som behandles med lykkepiller, næsten fordoblet, viser statistik fra Lægemiddelstyrelsen. Læger og DepressionsForeningen glæder sig over, at flere forpinte børn får behandling, mens pårørendeforeningen BedrePsykiatri advarer mod rundhåndethed med recepterne.
År: 2007 Nr.: 23
Kontingentsatser i juli 2007
År: 2007 Nr.: 23
Det kan ikke lade sig gøre for forældrebestyrelser at kuppe sig til magten i daginstitutioner, sådan som fundamentalistiske muslimske forældre forsøgte i børnehaven Salem i København.
År: 2007 Nr.: 23
Pædagoger, skolelærere, sygeplejersker og andre mellemuddannede fik et tilbud fra regeringen, som de ikke kunne sige ja til.
År: 2007 Nr.: 22
Giv hellere børnene frugt og grønt, siger børn og unge-læge Vibeke Manniche, der sammen med sin datter er aktuel med en ny kogebog.
År: 2007 Nr.: 22
Hver fredag danser 100 børn lanciers i SFO'en Spiloppen i Højbjerg. To pædagoger indførte dansen for syv år siden for at give specielt pigerne en ny mulighed for at røre sig.
År: 2007 Nr.: 22
Anne Gormsen var alkoholiker i mange år. Hun var "Isdronningen", der drak sig fra sine følelsesmæssige problemer. Datteren Christine Horn, der i dag er pædagog, var heltebarnet, der tilpassede sig alt for meget. Nu er Anne Gormsen ædru, og hun og datteren bruger deres erfaringer til at hjælpe andre.
År: 2007 Nr.: 22
Beklædningspenge er et fremmedord for pædagoger. De må selv punge ud, når deres aktive lege med børnene koster dem et hul eller to på buksebenet. En del af faget, mener konsulent i BUPL.
År: 2007 Nr.: 22
Nye tal viser, at adopterede piger ofte er deprimerede og triste. Det handler om tilknytning, siger foredragsholder.
År: 2007 Nr.: 22
Denne regering har endnu en gang vist, at den prioriterer vækst i den private sektor og mere velstand til de velstillede over hensynet til et tiltrængt løft af kvaliteten i den offentlige velfærd.
År: 2007 Nr.: 21
I Pædagogisk Bogklub bliver redaktøren kimet ned af ivrige pædagoger, der elsker at læse om alt fra personlig udvikling til omsorgssvigt.
År: 2007 Nr.: 21
Del ud af goderne, regering, og gi' noget, lød det fra en håndfuld af de hundredvis af fremmødte BUPL'ere, som Børn&Unge talte med på Christiansborg Slotsplads den 31. maj under demonstrationen "Slip Velfærden Løs". Flere hænder, kroner og kvadratmeter skal være en del af den kommende kvalitetsreform, siger de.
År: 2007 Nr.: 21
41 procent af pædagogerne modtog ikke efter- eller videreuddannelse i 2006, viser nye tal. Det på trods af at næsten alle ønsker mere livslang læring. KL kalder pædagogernes krav for "umættelige".
År: 2007 Nr.: 21
Hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til, siger hjerneforsker med nyudgivet bog. Hun foreslår, at pædagogerne erkender piger og drenges forskellige hjernemæssige udvikling, for dermed udvikler de sig bedst.
År: 2007 Nr.: 20
Nye tal fra BUPL viser, at forældre og pædagoger står sammen om, at der bør være et fastsat minimum af kvadratmeter pr. barn i de danske daginstitutioner. KL kalder ideen for "en gang vandgrød".
År: 2007 Nr.: 20
BUPL's debatsider på nettet er lige nu hjemsted for hidsige debatter om alt fra burka-klædte pædagoger til stridigheder om en ordentlig løn. Ekspert i internet-etik glæder sig over ytringerne, men advarer.
År: 2007 Nr.: 20
Ny hjemmeside giver forældre mulighed for at give institutionerne karakterer i form af stjerner, så andre kan lade sig inspirere eller afskrække. Værdiløst og farligt, mener eksperter.
År: 2007 Nr.: 19
Fire ud af fem forældre støtter pædagogernes ønske om et statsligt fastsat minimum af antal voksne pr. barn i de danske institutioner. KL advarer mod indgreb.
År: 2007 Nr.: 19
I Børnehuset Siv skaber pædagogerne livskvalitet for alvorligt syge børn og deres forældre. Der ligger lige meget glæde og opdragelse i vægtskålen. For man skal stille krav til børn, selv om de er syge.
År: 2007 Nr.: 18
Lokale tillidsvalgte er kernetropperne i kampen for at sikre velfærden, og lokalt samarbejde mellem organisationerne er midlet til at presse politikerne.
År: 2007 Nr.: 18
En arbejdsmarkedsforsker har påpeget, at det er med forbindelsen mellem arbejdsliv og familieliv i Danmark som med Langelandsbroen. Idéen med broen var, at den kunne tiltrække liv til Langeland, men der er i stedet sket det, at trafikken kører den anden vej - væk fra Langeland. Ligesådan går det ofte med forsøg på at lette børnefamiliernes hverdag: Der bliver frigjort tid. Men den frigjorte tid bliver brugt på at arbejde endnu mere.
År: 2007 Nr.: 18
Børn ved bedst selv, hvad der er godt for deres fysiske udvikling. I Kalundborg træner pædagogerne sansemotorisk bevægelse, hvor barnets ideer er i centrum. Brug din indføling, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 18
Fylder arbejdet for meget, går det mest ud over børnene. Derfor er anbefalingerne i Familie- og Arbejdslivskommissionens rapport overvejende rettet mod at skabe balance mellem familie og arbejdsliv i børnefamilierne.
År: 2007 Nr.: 18
Formlen for livsglæde kan om fem år blive resultatet af fire kommuners nystartede samarbejde. På vegne af både voksne og børn vil de lede efter måder at teste glæden ved institutionslivet på. Men man skal passe på med ikke at gå for langt, siger ekspert. Fordi alle har en urørlighedszone.
År: 2007 Nr.: 17
Tre børn er blevet syge, efter de har slugt magneter fra legetøjet Geomag, og et af børnene var i en periode i livsfare. Barnets mor, som er pædagog, advarer om, at det også kan gå galt i daginstitutionerne. Bedre mærkning af legetøjet er på vej.
År: 2007 Nr.: 17
Der er masser af muskler i årets mange, nye teaterforestillinger for børn og unge. Storslået, velspillet dramatik, visuel sprudlen og tænksom underholdning præger det udvalg fra Børneteaterfestival 2007, som Børn&Unge anbefaler.
År: 2007 Nr.: 17
Ingen diagnose, ingen penge. Sådan er reglerne for tildeling af ressourcer på socialområdet. Men det er ren systeminteresse at sætte mærkater på folk, og diagnoser bliver nemt en spændetrøje, mener lektor fra DPU.
År: 2007 Nr.: 17
Normeringer, kollegial supervision og rollemodeller er ord for desperate voksne. Historiefortæller sendte deltagerne ved årets træf grinende hjem med historier fra hans tid som febrilsk tilkaldevikar.
År: 2007 Nr.: 16
Sproget er ifølge komiker Lotte Heise en nydelse, men samtidig en grund til, at hun selv er kommet galt afsted flere gange helt fra barns ben. Regler og konsekvens skal værne om sprogets udvikling, siger hun. Sprogforsker Niels Kryger er enig, men peger på at børnene prøver at fortælle os noget.
År: 2007 Nr.: 16
Kvalitet, normeringer, dialog kontra konkret handling, nedskæringer og meget andet blev vendt og drejet i en skarp debat mellem to folketingspolitikere, en kommunal chef, BUPL's forbundsformand og en masse vrede tilhørere.
År: 2007 Nr.: 16
Børnene skal ikke være pædagogernes stemmer i Børnemiljøvurderingen, men omvendt, siger ekspert. Hun frygter, at pædagogers holdninger til normeringer, pladsmangel og stress vil præge, hvad børnene får lov at sige i deres egen miljøvurdering.
År: 2007 Nr.: 15
Et godt børnemiljø i dagtilbuddene afhænger af et godt arbejdsmiljø blandt pædagogerne, siger BUPL. Men hos Dansk Center for Undervisningsmiljø frygter man, at pædagogerne vil fokusere mere på egne behov end på børnenes vilkår, når de lovpligtige Børnemiljøvurderinger skal skrives.
År: 2007 Nr.: 15
Ofte går der 10-15 år, fra en far eller mor begynder at drikke, til diagnosen alkoholiker bliver stillet. Og inden hjælpen kommer, har alkoholmisbruget haft store konsekvenser for børn i familien. Derfor skal man involvere ægtefæller og børn i alkoholbehandlingen, mener norsk psykolog.
År: 2007 Nr.: 14
Pædagoguddannelsen er blevet syndebuk i sager om omsorgssvigt, som dem der fandt sted på døgninstitutionen Strandvænget. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) foreslår, at socialpædagoger får deres egen uddannelse, men BUPL afviser. Pædagoguddannelsen indeholder allerede et anerkendende menneskesyn, hedder det.
År: 2007 Nr.: 14
Om fire til seks år ser det skidt ud med at have hænder nok i institutionerne, fordi de ældste pædagoger forlader arbejdsmarkedet tidligt, vurderer ekspert. Mange pædagoger stemte derfor for en effektiv seniorpolitik med bonusordninger og ekstra ferie ved fredagens TR-træf i Fredericia.
År: 2007 Nr.: 13
I Jovica-teatret i Vanløse er luften tyk af teaterstemning for tiden. Her arbejder 12 børnehavebørn på fuldt tryk som manuskriptforfattere, skuespillere og kulissemagere, før de snart skal fremføre deres helt eget stykke. Teaterprojektet stiver børnene af socialt før skoletiden, erfarer pædagog Lotte Kramer.
År: 2007 Nr.: 13
Når teaterleder Rene Laustsen inviterer børnene indenfor i skuespillets verden, lærer han dem kommunikation om kommunikation, siger ekspert. Det kan blandt andet sætte en stopper for mobning.
År: 2007 Nr.: 13
Privat ansatte vælter sig i skattefrie frynsegoder. Dem snydes pædagoger for. Men ikke nok med det. Deres lønstigninger lider også under frynsefesten.
År: 2007 Nr.: 12
Unge drikker og ryger mindre, viser ny undersøgelse. Ifølge ekspert kan de unge ikke lide følelsen af afhængighed og skodder derfor røgpindene. At være sejlende stiv hver weekend er også blevet mere yt.
År: 2007 Nr.: 12
Børn i skovbørnehaver er mestre til at finde på. De er markant bedre end deres jævnaldrende i "almindelige" børnehaver. Også når det gælder motorik, opmærksomhed og sygefravær, har udebørnene førertrøjen på. Det dokumenterer en dansk undersøgelse for første gang.
År: 2007 Nr.: 12
Ny ungdomspolitik fra Dansk Folkeparti skal køle unges sexliv ned og sætte afholdenhed øverst på dagsordenen. Ekspert mener, at forslaget er inspireret af kristne amerikanske højeekstremister og Bush-regeringens enslydende politik.
År: 2007 Nr.: 12
Seks måneder i en dansk småbørnsinstitution blev byttet ud med vietnamesiske børn, spisepinde, rismarker og store personlige udfordringer. 25-årige Andreas Lau er begejstret for sit praktikophold i en børnehave i Hanoi.
År: 2007 Nr.: 11
Børn skal have ret til at møde en institution, hvor der er plads, hvor legepladsen rummer muligheder for at understøtte deres motoriske udvikling og sundhed, og hvor der er det rette antal pædagoger, som er motiverede og på forkant med viden om børns dannelse og udvikling.
År: 2007 Nr.: 11
Det vælter frem med nye børnebøger. Børn&Unge har bedt Anne Petersen, ekspert i børnelitteratur, skabe et overblik over de billedbøger, der er værd at sætte sig ned og læse sammen med børnene.
År: 2007 Nr.: 11
Med Ungdomshusets rydning forsvinder et vigtigt center for ungdomskulturen og et socialt laboratorium for alternativ samfundsudvikling, mener danske sociologer. Shuki på 17 var bruger og vil bare have et nyt ungdomshus. En kommunal klub er ikke noget for ham.
År: 2007 Nr.: 11
Socialforskningsinstituttet har forsøgt at evaluere kommunernes indsat med at få brudt den negative sociale arv, men mange af tiltagene har vist sig at være svære både at evaluere og sammenligne på grund af manglende systematik. Men undersøgelserne viser, at en tidlig indsats over for gravide og spædbørnsfamilier giver pote, og at læring og undervisning af de nul-10-årige udsatte bør forstærkes.
År: 2007 Nr.: 11
En pige, der overvejer at melde en mand for voldtægt - bare for at score penge på en erstatning. Piger, der konkurrerer om at have "gjort" mest. Det er ikke altid de lette emner, sexualisterne Kaare, Lisa og Henrik skal forholde sig til, når de holder foredrag i skoleklasser og ungdomsklubber.
År: 2007 Nr.: 10
At dyrke sex med en af samme køn synes mange unge, danske mænd ikke er okay, viser Ung2006. Sex & Samfund kalder det et frisindsparadoks, hvor unge på den ene side værdsætter seksuel mangfoldighed, men samtidig er bange for en homoseksualitet, der er kommet for tæt på.
År: 2007 Nr.: 10
Nu er regeringens bud på en samlet lov om dagtilbud klar. Det er positivt, at man vil samle paragrafferne om tilbud til børn og unge i én lov, mener BUPL's formand Henning Pedersen, men kalder regeringens forslag for uambitiøst.
År: 2007 Nr.: 10
Den integrerede institution Midgården i Rønne er blevet lukket, fordi kommunen skulle spare penge. Dagen efter genopstod den som privat institution. Det giver kommunen økonomiske problemer, fordi en del af personalet allerede var flyttet til andre institutioner. Nu er der ikke nok børn i de institutioner i forhold til antallet af voksne.
År: 2007 Nr.: 10
På trods af at en fjerdedel af danske unge aldrig beskytter sig, når de har sex med en ny partner og ikke ser nogen risiko ved det, er der ifølge en ekspert tale om en både romantisk og ansvarsfuld ungdom. I Ung2006-rapport tager danske unge stilling til alt fra bøsser over prævention til betalingssex.
År: 2007 Nr.: 10
En holdningsændring i befolkningen og bedre børnepasningsmuligheder er nøglen til tyske kvinders ligestilling, viser et etnografisk studie af den tyske landsby Tamm. Her er der som mange andre steder i Tyskland ingen vuggestuer, børnehaverne er halvdags, og kvinders plads er hos børnene og ved kålgryderne.
År: 2007 Nr.: 09
En sag om en farlig klatreribbe i Skovlunde Menighedsbørnehave får konsekvenser. Alle købere er gjort bekendt med faren. Ribben produceres ikke mere. Og firmaet lover nu straks at rette fejlen på de solgte ribber. Før det kom så vidt, måtte institutionsleder Hilde Jensen dog true med Børn&Unge.
År: 2007 Nr.: 09
Overvægt er mere end fordoblet hos danske børn og unge fra 1970'erne til 1990'erne. Sundhedsstyrelsen opruster nu til kamp mod børnefedmen, og forfatteren til en ny vejledning opfordrer pædagogerne til at tilslutte sig kampen ved at sætte fedme på dagsordenen i forældresamarbejdet.
År: 2007 Nr.: 09
Ekspert fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) mener, at det er vigtigt, at det pædagogiske personale i brobyggerinstitutioner bliver efteruddannet til at kunne håndtere flere kulturer på en gang. I brobyggerbørnehaven Regnbuen har alle været på efteruddannelse i integration.
År: 2007 Nr.: 08
På bare to år er antallet af etnisk danske børn i den indvandrertunge børnehave Regnbuen i København steget fra fem til 33 procent. Børn&Unge var på besøg under Afrikansk Måned, mens integrationen af børnehavens i alt 18 nationaliteter var i fuld sving.
År: 2007 Nr.: 08
Fire pædagoger følger otte børnehavebørn med sproglige, sociale og adfærdsmæssige problemer tæt. I observationsgruppen Paraplyen, som er en del af Ådalsparkens Børnehave i Esbjerg, kan børnene være i cirka et år og få afdækket deres problemer og få intensiv hjælp, før de sendes videre.
År: 2007 Nr.: 08
Ny børnevelfærdsstatistik fra Unicef tildeler danske børn en bronzemedalje i børnevelfærd. Mens de hollandske børn ifølge opgørelsen har det bedst, ligger børnene fra Storbritannien nummer sjok.
År: 2007 Nr.: 08
Tv er et magtfuldt medie, der taler direkte til følelserne, og mediernes fokus kan være med til at ændre uacceptable forhold - også i den offentlige sektor. Det er godt, men det er næppe godt nok.
År: 2007 Nr.: 08
Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) kalder sit ministerium et holdningsministerium. Efter en måned på ministertaburetten har hun masser af holdninger til modulordninger, normeringer, daginstitutionsledelse med mere. Men der kan være langt fra holdning til handling.
År: 2007 Nr.: 08
Mange unge udsætter deres ører for alt for meget støj. Morten Jessen fik tinnitus som 16-årig. Også i daginstitutionen er støjniveauet for højt. Og det hjælper kun med permanent fokus på problemet, mener arbejdsmiljøkonsulent i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Alle Albertslunds daginstitutioner har fået et EU-miljøcertifikat. Et farvel til legetøj med ftalater var prikken over i'et i den miljøvenlige kommune.
År: 2007 Nr.: 07
Pædagogerne spiller en hovedrolle i fremtidens velfærdssystem, sagde svensk fremtidsforsker, da FOA, BUPL og DLF afholdt konferencen Vilje til Velfærd 5. februar.
År: 2007 Nr.: 07
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Hans Egede børnehave i Aalborg-bydelen Grønlandskvarteret gør alt for at bryde de svage børns isolation. Derfor skal alle børn have mindst en ven
År: 2007 Nr.: 06
75 procent af de storkøbenhavnske pædagoger mangler siden 1999 i gennemsnit 3.000 kroner på lønkontoen i forhold til, hvad de blev sat i udsigt ved de centrale overenskomstforhandlinger. Det påviser ny undersøgelse ifølge BUPL Storkøbenhavn. Kommuner er skeptiske over for tallene
År: 2007 Nr.: 06
I New Zealand skriver pædagogerne positive historier om, hvordan børn lærer. De skriver dem først og fremmest til børnene og deres forældre, men også for at se, hvordan de kan bidrage til, at barnet lærer mere. Den danske pædagog, Maria Philipsen, der bor og arbejder i New Zealand, har skrevet en bog om, hvordan man skriver og bruger læringshistorier
År: 2007 Nr.: 05
Uanset forskelle er der behov for, at fagbevægelsen engagerer sig meget stærkere i debatten om velfærdssamfundet.
År: 2007 Nr.: 04
Naturfænomener er måske det af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, der er sværest at gå til. Derfor har Experimentarium og institutionerne i Gentofte Kommune indledt et samarbejde, der skal gøre det legende let for pædagoger at introducere forsøg med rødkålssaft, æg og sæbevand for børnene
År: 2007 Nr.: 04
Et stigende antal piger kommer for tidligt i puberteten, især adopterede piger fra udlandet. Et forskerhold fra Rigshospitalet skal nu undersøge fænomenet
År: 2007 Nr.: 03
Helle Bøgeskov var ved at miste lysten til pædagogik. Hun var blevet fyret fra sit job, fordi stress gav hende for mange sygedage. En efteruddannelse i drama og malerkunst har givet hende lysten tilbage
År: 2007 Nr.: 03
Børn uden talesprog og med svære bevægelseshandicaps. Nok pædagoger til at mandsopdække hvert enkelt barn. Gange og stuer med særpræget legetøj. Forskellene på specialinstitutionen Troldemosen og et almindeligt børnehus er mange. Alligevel emmer stedet langt mere af børnehave end af behandling
År: 2007 Nr.: 02
Handicappede eller børn med specielle behov har det bedst sammen med såkaldte almenbørn. Meget gerne i basisgrupper, så de får fordel af en specialindsats samtidig med, at de kan blive integreret i en normalinstitution. Det mener de eksperter og fagfolk, Børn&Unge har stillet spørgsmålet: Hvor har de handicappede børn det bedst?
År: 2007 Nr.: 02
Zack lærte at læse, da han var to år og begyndte kort efter at skrive ord på computer, og to år efter skriver og læser han på både dansk og engelsk. Han havde det dog meget svært, da han begyndte i børnehaven og blev frygteligt ked af det, hvis han skulle være sammen med andre børn. I dag mener personalet, at Zack ikke skal passe til børnehaven, men at børnehaven skal passe til Zack
År: 2007 Nr.: 01
Derfor er der også i den kommende tid god grund til at huske os selv og hinanden på, at forvandling skabes gennem aktiv handling
År: 2007 Nr.: 01
5 piger og tre pædagoger fra Kernehuset i Ishøj er på tøsetur i Den 7. Himmel, et magisk sted for nordisk børnelitteratur. En anderledes legeplads, hvor man kan være sin egen Pippi eller gå på opdagelse efter de gode historier
År: 2006 Nr.: 43
Klub 200 i Skibby har været ulovlig siden den så dagens lys for 18 år siden, men en dispensation gav kommunen ret til at drive klubben i tre år. Dispensationen er for længst udløbet, men elendige lysforhold, problemer med brandsikkerheden, en vandskade og dårligt indeklima præger fortsat dagligdagen
År: 2006 Nr.: 43
Den pædagogiske profession skal have højere anseelse, hvis pædagogerne også i fremtiden vil definere pædagogikken. Regeringen vil få kamp til stregen i velfærdsspørgsmålet, fremhævede Henning Pedersen i sin mundtlige beretning
År: 2006 Nr.: 42
Efter en turbulent start med ledelseskrise og udbredt mismod gik 2006 alligevel hen og blev et ret godt år for BUPL. Ved årets udgang stod organisationen klart stærkere, end den gjorde ved dets begyndelse. På de indre såvel som på de ydre linjer. Masser af ros til forbundsledelsen og til især forbundsformand Henning Pedersen under debatten om den skriftlige og mundtlige beretning
År: 2006 Nr.: 42
Regeringen inviterer BUPL til at give sit bud på bedre kvalitet i dagtilbud, men fastholder, at det ikke bare er et spørgsmål om flere ressourcer
År: 2006 Nr.: 41
Både oppositionen og regeringen lover millioner af kroner til børnevelfærd, og daginstitutionen frekventerer hyppigt politikernes dagsorden. Løfter om flere pædagoger og kvalitetsbørnepasning lyder ofte fra især partierne R, S og V. Børn&Unge sammenligner de tre partiers børnepolitik
År: 2006 Nr.: 41
Pædagogstuderende får ingen undervisning i ligestillingspædagogik. Eksperter efterlyser en diskussion blandt studerende og pædagoger om, hvordan de selv er med til at skabe køn blandt børnene, og ikke mindst hvilke køn de skaber
År: 2006 Nr.: 41
Street Children Academy arbejder for at få børn væk fra gaden og i gang med skolen. Elisabeth Agyemang og David Amoako Okuampah, begge 17 år, fortæller, hvordan det er lykkes dem at klare sig helt til det, der svarer til gymnasiet. Nu håber de på at blive henholdvis tekstildesigner og revisor
År: 2006 Nr.: 41
Næste år får pædagoger endnu en stor opgave. De skal sammen med forældrene sprogscreene alle treårige børn. To af de sprogeksperter, der skal lave screeningsmaterialet, mener det bliver lige til at gå til. Men at pædagogerne trænger til opkvalificering, for at sprogstimuleringen i praksis kan blive bedre
År: 2006 Nr.: 41
Palle alene i Verden er baseret på videnskab, Den Store Bastian er en joke, og engang blev det betragtet som direkte farligt for børn at læse for meget. Det fortæller professor Torben Weinreich, der for nylig har udgivet en bog om dansk børnelitteratur gennem 400 år
År: 2006 Nr.: 40
Pædagoger føler i højere grad end ansatte i andre brancher, at arbejdet giver mening, at de har indflydelse på opgaverne, og at de udvikler sig på jobbet, viser nyt forskningsprojekt. "Det er et glansbillede", mener BUPL og henviser til de mange stressede, sygemeldte og nedslidte pædagoger
År: 2006 Nr.: 40
Ni procent af kommunerne bruger samlet set mere end sidste år per barn i dagpasning. 44 procent bruger mindre, 47 procent bruger det samme. Det viser en ny undersøgelse fra Synovate Vilstrup
År: 2006 Nr.: 39
Den pædagogiske arbejdsplads er i en særlig farezone, hvis medarbejderne ikke får støtte og omsorg. Uden følelsesmæssig påfyldning brænder pædagoger ud
År: 2006 Nr.: 39
Studier fra Sverige viser, at pædagoger fastholder piger og drenge i traditionelle kønsroller, fordi piger og drenge ikke får den samme behandling. Ligestillingspædagogik vinder derfor mere og mere frem i Sverige. Pædagogerne fokuserer på, at alle børn får de samme muligheder i stedet for at tænke på, hvad der er typisk for henholdsvis drenge og piger
År: 2006 Nr.: 38
Pædagoger bruger mange af deres personlige kompetencer og evner sammen med deres faglige viden. Derfor kan der let komme ubevidste negative følelser og oplevelser fra egen barndom op, når de skal samarbejde. Og så kan de ikke snakke sammen som voksne mennesker. Psykoterapeut Helle Løbner, mener, at man er forpligtet til at erhverve sig en vis selvindsigt, når man arbejder med børn
År: 2006 Nr.: 38
Hele 93 procent af de tvangsfjernede børn i Københavns Kommune har indvandrerbaggrund. I Århus og Odense er tallene nede på blot 25 og 20 procent, viser en rundspørge lavet af Børn&Unge. De københavnske problemer opstår, når socialarbejderne tilbyder indvandrerforældrene deres støtte. Tit vil de ikke tage imod kommunens hjælp, siger formand for Børne- og Ungeudvalget, Jette Bautrup (S)
År: 2006 Nr.: 38
Glade børn, forældre og pædagoger og en legeplads i særklasse, nemlig skoven, var ikke nok til at redde den lille skovbørnehave Lyngen fra Rødovre. Som så mange andre små institutioner rundt om i landet må den lade livet, fordi kommunen skal spare
År: 2006 Nr.: 37
De fattiges værested i den berlinske satellitby Marzahn-Hellersdorf hedder Die Arche, Arken. Her mødes især fattige mødre med børn for at få gratis mad og genbrugstøj. Murern faldt hårdt i denne bydel, hvor arbejdsløsheden er 20 procent
År: 2006 Nr.: 37
Det er en skrøne, at voksne kan præge børn til bestemte politiske holdninger. Ny forskning fastslår, at børn allerede fra de er helt små danner selvstændige holdninger og indgår i komplicerede "politiske" forhandlinger med hinanden
År: 2006 Nr.: 37
Derefter reduceres velfærdsdebatten til en lomborgsk Copenhagen Consensus, hvor det alene handler om at prioritere mellem besparelser.
År: 2006 Nr.: 36
På Bornholm er alle treårige blevet sprogscreenet siden 1985 med gode resultater. Nu skal succesen bredes ud til hele landet, mener regeringen. Men en sprogscreening skal foregå i hjemmet, så forældrene får et ejerforhold til eventuelle vanskeligheder, mener talepædagog Kirsten Andersen fra Bornholm
År: 2006 Nr.: 36
Børnetegningerne fra Libanon er ensartede og savner spontanitet, mener to børnetegningsanalytikere, Børn&Unge havde med på udstillingen "Min ven er blå". Udstillingen sammenstiller selvportrætter af 60 danske børnehavebørn med selvportrætter af 60 palæstinensisk-libanesiske flygtningebørn
År: 2006 Nr.: 36
Den grove mobning får nyt liv gennem mobiltelefoner og tv-realityshows som Robinson Ekspeditionen, siger forfatterne til to nye bøger om blandt andet medier og mobning
År: 2006 Nr.: 36
År: 2006 Nr.: 35
Regeringen har over de næste fire år afsat to milliarder kroner til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Men hvor er de politiske visioner og ambitioner for området, spørger Per B. Christensen, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen
År: 2006 Nr.: 34
De seneste ugers demonstrationer og kamp for børnevelfærd var nærværende på årets ledertræf. Ikke mindst i debatten, hvor BUPL's formand skulle møde en anden organisationsleder, som opildnede til fagpolitisk kamp, en filosofiprofessor, der nåede til erkendelse af lederens egentlige væsen, og en kommunalpolitiker, der aldrig kom
År: 2006 Nr.: 34
Kommunal fremgang er ingen garanti mod forringelser. Selv om det går strygende i Horsens, rammes børneområdet også næste år af nedskæringer. Et halvt hundrede pædagoger står til at miste jobbet
År: 2006 Nr.: 33
Idræt kan ikke bare hentes ind i børnehaven, uden at gå gennem et pædagogisk filter. Det er tre eksperter, som alle beskæftiger sig med børn og idræt, enige om
År: 2006 Nr.: 32
Idrætsbørnehaver er blevet et stort hit. Men ofte får børnene ikke bevæget sig mere i disse institutioner. Årsagen er blandt andet, at små børn har svært ved at forstå reglerne i de idrætslege, man leger i idrætsbørnehaverne, mener Anne Brus, cand. scient. i idræt og psykologi, der har undersøgt idrætslege i seks idrætsbørnehaver
År: 2006 Nr.: 32
Pædagogerne i Asnæs Idrætsbørnehave er så glade for at være idrætsbørnehave, at de har svært ved at få armene ned. Men der var skepsis blandt personalet, da man for to år siden gik i gang med at være idrætsbørnehave
År: 2006 Nr.: 32
I Idrætsfritidsordningen i Randers dyrker børnene sport hver dag. De afprøver forskellige idrætsgrene og lærer at takle sejre og nederlag. Til gengæld er der ikke så meget tid til kreative udfoldelser
År: 2006 Nr.: 31
I tidsrummet mellem klokken 15.00 og 17.00 på BUPL's kampagnedag den 12. september blev der på Kultorvet i København uddelt 4000 protest-postkort, som skal sendes til tatsministeren. Flere end hver anden forbipasserende tog imod et postkort. Børn&Unge standsede dem, der underskrev kortene, og dem, der gik forbi
År: 2006 Nr.: 31
Idrætsfritidsordninger er så populære, at de nogle steder er i gang med at dræne de traditionelle SFO'er for børn
År: 2006 Nr.: 31
Skolehaver er en succes i samarbejdet mellem børnehaveklasse, fritidshjem og første klasse
År: 2006 Nr.: 30
Der er for os ikke tvivl om, at Danmark har brug for en ny kurs, og at regeringens politik øger uligheden og skaber fattigdom i samfundet.
År: 2006 Nr.: 30
Professor Howard Gardner er på få år blevet mange pædagogers helt, og hans teorier om de mange intelligenser er blevet en helt ny måde at anskue børn på. I Danfoss Universe på Als bliver Howard Gardners teorier til virkelighed, her kan både børn og voksne udfordre alle deres intelligenser og lidt til
År: 2006 Nr.: 29
I Danmarkshistorien er de store ændringer altid blevet fulgt af kollektive aktioner på den ene eller den anden måde, forklarer forskningslektor fra Aalborg Universitet
År: 2006 Nr.: 28
I en lille landsby i Guatemala går 11-årige Sandra Elizabeth Suysuy i skole. Hun er en af de elever, der får sin skolegang betalt gennem den danske kampagne "Hele Verden i Skole"
År: 2006 Nr.: 28
Der var en trykfejl i Foghs kontrakt med børnene. I stedet for flere ressourcer til dagpasningen, tyder de kommunale budgetter for 2007 på, at der kommer færre. BUPL gør klar til skærpet modstandskamp
År: 2006 Nr.: 28
Eksperter i rekruttering af ledere til den private sektor vurderer, at en typisk daginstitutionsleder er kraftigt "underlønnet". I det private erhvervsliv ville en tilsvarende lederstilling give op mod 16.500 kroner mere om måneden
År: 2006 Nr.: 27
Mange unge har så ondt i livet, at de skærer sig i armen eller på anden måde skader sig selv. Nogle går så vidt som til at overveje selvmord. Desværre lider de personer, som burde hjælpe, nemlig lærere og pædagoger, af berøringsangst overfor de udsatte unge, mener Anne Marie Nyborg og Annette Vilhelmsen, der holder kurser for pædagoger og lærere i, hvordan de tackler de her unge
År: 2006 Nr.: 27
Otte procent af de danske unge har prøvet lightergas, viser tal fra Sundhedsstyrelsen
År: 2006 Nr.: 26
Frederikssund har fusioneret fire fritidsklubber til én, hvor medarbejderne arbejder i netværk og projekter. Det har givet flere penge til aktiviteter, en mere målrettet indsats over for børn og unge plus en bedre normering i hverdagen, mener den nordsjællandske klubleder
År: 2006 Nr.: 26
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
Børn og unge forbruger som aldrig før, og de følger i hælene på resten af samfundet. Forbrug fylder rigtig meget i den moderne barndom, og det er kommet for at blive. Men det er de voksne i børnenes liv, der afgør, om forbruget skal stjæle barndommen
År: 2006 Nr.: 24
En minibus, en boldspilbane og billige teaterture. Det er blandt de ting, som pædagoger, forældre og unge fra Gadegårdens Fritidscenter i Roskilde gennem frivilligt arbejde i en sandwichbod på Roskilde Festival har tilført fritidscentret. I år havde "Gadegårdens Bollebod" 25 års jubilæum
År: 2006 Nr.: 23
145 BUPL-seniorer samledes i sidste måned på Brandbjerg Højskole ved Vejle for at afholde det årlige landsmøde i pensionistsektionen. Højskoleopholdet bød traditionen tro på fem dage med kreative kurser, foredrag, ekskursioner og masser af sang og samvær. Børn&Unge var med på førstedagen
År: 2006 Nr.: 23
En ny lov forpligter ledere og personale til at udarbejde en børnemiljøvurdering inden for de næste tre år, og børnene skal så vidt muligt høres. Der følger dog ingen penge med til at sænke støjen eller udsmykke væggene, og der er ingen sanktioner, hvis loven ikke efterleves
År: 2006 Nr.: 23
Børn i børnehavealderen skal bevæge sig meget mere. Derfor har Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og Folkesundhed København oprettet et bevægelseskorps, der puster liv i børnehavers idrætsaktiviteter
År: 2006 Nr.: 22
Natur og teknik er sjældent et hit blandt skolebørn. Det vil de ændre i Astrup i Nordjylland. Her bliver børnenes interesse fanget allerede i børnehaven, hvor en flok fem-seksårige er med i et naturprojekt, udviklet i samarbejde med seminariefolk
År: 2006 Nr.: 22
Trods en engangspulje på 200 millioner kroner til børn og unge, frygter BUPL-formand Henning Pedersen besparelser på institutionsområdet i mange af de nye kommuner efter endnu en snæver økonomisk aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)
År: 2006 Nr.: 22
Vi snakker meget om stress. Men bliver man selv stresset, fordi man ikke slår til i jobbet, er det svært at se virkeligheden i øjnene. Psykologerne Finn Godrim og Anne Pedersen giver deres bud på, hvordan stress opstår, og hvordan man kan bryde den
År: 2006 Nr.: 21
Hver gang et barn begynder i vuggestue, begynder samtidig et samarbejde mellem institutionen og forældrene. For begge parter er det vigtigt, at samarbejdet fungerer
År: 2006 Nr.: 20
Forældrene knokler med at sætte legepladsen i stand, de betaler til bleer, frugt og koloniture, og de giver en hjælpende hånd, når der mangler personale. En undersøgelse fra FTF afslører skjult brugerbetaling i stor stil
År: 2006 Nr.: 20
Erhvervslivets tænkning er flyttet ind på Fritidscentret Bjergbanken i Middelfart, så nu snakker man kunde-leverandør-forhold og har lavet en forældretilfredshedsundersøgelse. Resultatet viste stor opbakning til pædagogerne, men der var også nogle ting, de kunne gøre bedre
År: 2006 Nr.: 20
I Danmark har hvert tiende barn brug for særlig støtte, og pædagoger er drøngode til at observere, hvis et barn viser tegn på mistrivsel. Men de skal holde sig fra at stille diagnoser, mener psykolog. Et forældrepar tog deres søn ud af børnehaven, da pædagogerne uden belæg stemplede drengen som autist
År: 2006 Nr.: 20
Demokratiet til debat
År: 2006 Nr.: 19
År: 2006 Nr.: 18
År: 2006 Nr.: 18
År: 2006 Nr.: 18
Et kulturpufprojekt på Møn skal give børnehavebørn en kulturel bevidsthed, de kan bruge hele livet. Stege Børnehave er med i projektet, og børnene har blandt andet lært farven orange at kende og fingermalet med en billedkunstner
År: 2006 Nr.: 18
Ingen bleer til vuggestuebørn. Slut på madordninger. Pædagoger fyres. Daginstitutioner lukker. Det er i Ballerup og Hillerød Kommuner en konsekvens af udligningsreformen. Reformen skal udligne servicen og sænke skatten i danske kommuner, men kritikere mener, at reformen snarere udhuler velfærden
År: 2006 Nr.: 18
Små figurer, som børn og unge selv laver, kan være fantastiske til at få dem til at fortælle om sig selv og deres liv. Den pædagogiske metode ramatisering sætter legen med figurer og symboler i system
År: 2006 Nr.: 17
Hvis integrationen af tosprogede børn skal lykkes, kræver det en tæt kontakt til forældrene, koncentreret sprogstimulering og små børnegrupper. Det mener de i Vollsmose i Odense, hvor pædagogerne kan fortælle gode historier. Personalet tager udgangspunkt i STROF-modellen, der er udviklet til børn i svære livssituationer for eksempel i flygtningelejre
År: 2006 Nr.: 16
En ny undersøgelse viser, at pædagoger har den højeste erhvervsrisiko for at blive indlagt med stress og depression. Det gælder også de mandlige pædagoger
År: 2006 Nr.: 16
For to år siden var en børnegruppe ved at tage magten i Børnehuset Kildegaarden i Vollsmose i Odense. De kastede med sten og spyttede efter de voksne. Personalet måtte spørge sig selv, om deres pædagogik var god nok? Svaret var nej, og den blev derfor lavet om. I dag er lederen stolt af institutionens arbejde med at integrere de tosprogede børn
År: 2006 Nr.: 16
Kan man som pædagog tage børn med ind i kunstmaler Michael Kviums makabre univers? Ja, mener museet Aros. Nej, advarer børnepsykolog John Halse. Masser af institutioner har allerede gjort det
År: 2006 Nr.: 15
De kommende velfærdsforhandlinger bør derfor handle om, hvordan vi får tilliden til den enkelte borger genoprettet som velfærdssamfundets bærende princip, og hvordan vi får sat en stopper for regeringens hang til øget kontrol af den enkelte borger.
År: 2006 Nr.: 15
At være leder af en børnehave i et arktisk minearbejdersamfund kræver mere end almindelig pædagogik. På Svalbard er den danske pædagog Pernille Weis-Fogh byens fælles bedstemor, der giver gode råd om alt fra forfrysninger til forliste ægteskaber
År: 2006 Nr.: 14
Regeringens krav om pædagogiske lærerplaner kom samtidig med, at lederen af institutionen Hulen i Hedehusene stødte på læren om de 10 intelligenser. I dag er de 10 intelligenser en stor hjælp, for eksempel når pædagogerne udfylder lærerplaner
År: 2006 Nr.: 12
Modulordning har betydet, at børnene i Vejle og Egtved er kortere tid i institution, end før ordningen blev indført. Til gengæld er der flere børn i institutionerne, og pædagogerne føler sig pressede
År: 2006 Nr.: 11
I den integrerede institution Asgård på Nørrebro i København står frokosten hver dag på en sund og lækker buffet. Resultatet er børn med sunde kostvaner
År: 2006 Nr.: 11
Når der deles ud til fødselsdage, er slik og kage ikke et særsyn i danske daginstitutioner. Mange vuggestuer og børnehaver har ingen regler for, hvor meget sødt børnene må få. Især børn med indvandrerbaggrund og kræsne børn er udsatte
År: 2006 Nr.: 11
Fire bornholmske daginstitutioner er på eget initiativ gået sammen om at skabe en institution med fire afdelinger, fire pædagogiske ledere og en fælles leder. Det vil give mere tid til pædagogisk ledelse og kvalitet i det daglige arbejde, mener daginstitutionsleder
År: 2006 Nr.: 10
45 pædagoger i fem daginstitutioner i Ribe Kommune er blevet sundere, efter de har deltaget i et omfattende projekt med fokus på motion og bedre arbejdsstillinger. To ud af tre har tabt sig, og næsten alle har fået mindre ondt i nakke, skuldre og ryg. Nu vil BUPL sprede ideen til resten af landet og forpligte kommunerne til at iværksætte lignende projekter
År: 2006 Nr.: 10
For nogle få måneder siden var indretningen på stuen Violen i Vuggestuen Valmuen i København ikke noget særligt. Nu har to arkitektuddannede forældre omdannet rummet til en hyggelig oase for både børnene og deres pædagoger
År: 2006 Nr.: 10
Som professionelle kan og vil vi løfte de mange og store opgaver, daginstitutionerne er rammen om, men det forudsætter altså, at vi er mange nok!
År: 2006 Nr.: 10
Nye restriktioner mod den smitsomme fugleinfluenza får pædagoger til at skaffe sig af med institutionernes høns. Den pædagogiske værdi går tabt, når fjerkræet ikke længere kan gå frit omkring, siger de. Andre tager det mere roligt, selv om reglerne begrænser måden at holde høns på
År: 2006 Nr.: 09
Pædagogerne på Højby Skoles SFO har fået øjnene op for, at EyeToy kan bruges på linje med andre fysiske aktiviteter. Samtidig er pædagogerne glade for at have et alternativ til de almindelige computerspil
År: 2006 Nr.: 08
Computerspil behøver ikke være en stillesiddende aktivitet foran tv-skærmen, men kan indgå på lige fod med andre fysiske aktiviteter. Nye teknologier til PlayStation er udviklet, så spillene kun kan styres ved hjælp af bevægelse
År: 2006 Nr.: 08
Obligatorisk lektiehjælp og tilbud om idræt i alle SFO'er er blandt de anbefalinger, som regeringens skolestartsudvalg mener kan skabe sammenhæng mellem børns læring i skolen og leg i SFO'en. Skolen dikterer pædagogers dagsorden, mener BUPL
År: 2006 Nr.: 08
Børn, som har styr på arme og ben og er i god fysisk form, er bedre rustede til at sidde stille og lære. Derfor er det vigtigt, at børn får trænet deres motorik og bevægelse allerede i førskolealderen
År: 2006 Nr.: 08
Brugerbetalt pædagoguddannelse og privat pasning er i fare for at blive kommercielle varer, der kan udbydes på tværs af EU's landegrænser. Det mener repræsentanter i fagbevægelsen bliver konsekvensen af EU's omdiskuterede servicedirektiv. EU-parlamentariker afviser
År: 2006 Nr.: 07
Netpædagoguddannelsen kaldes et venstrehåndsarbejde, den udsættes for misbrug og frafaldet er stort. Men seriøse E-pædagoger gør alle fordomme til skamme, og stadig flere seminarier udbyder den efterhånden populære uddannelse
År: 2006 Nr.: 06
Nybyggede institutioner plages af støj i de højloftede rum med hårde vinduer, vægge og gulve. Akustikken holder sig oftest inden for lovens grænser, men akustikeksperter vurderer, at loven er for dårlig
År: 2006 Nr.: 06
Ny forskning konkluderer, at daginstitutionen ikke nødvendigvis skaber bedre integration af børn med anden etnisk oprindelse end dansk - i værste fald kan børnehaven skade integrationen og skubbe børnene længere væk fra fællesskabet
År: 2006 Nr.: 05
Flere forskere kritiserer den undersøgelse af de pædagogiske læreplaner, som Familieministeriet har sat igang. Forskerne mener, den er for uambitiøs og at den ikke tager hensyn til, at børn er levende væsner. Ph.d Pernille Hviid sammenligner de tests, der bruges, med dem, man evaluerer rumraketter med
År: 2006 Nr.: 02
Hvis pædagogerne hjælper børnene for meget, kan de risikere at indlære hjælpeløshed. I Mælkebøttens vuggestue er af- og påklædning, bleskift og måltiderne et samarbejde mellem pædagoger og børn, fordi pædagogerne mener, at der er meget læring i omsorgsopgaverne
År: 2006 Nr.: 01
SFO'ens kerneydelse er at sikre børns trivsel og udvikling og lære dem at mestre hverdagen og hverdagsrelationerne. Det siger pædagogerne selv ifølge en omfattende undersøgelse af SFO'ernes virkelighed
År: 2006 Nr.: 01
Nydanskere tager aldrig ud i naturen, siger en fordom. Der er noget om snakken. Pædagogerne bag et integrationsprojekt i Århus troede, at danske og tosprogede børn ville begynde at lege sammen, så snart de blev sluppet løs blandt træer og buske. Men de blev klogere
År: 2005 Nr.: 43
Hvis velfærdskommissionen er julemanden, så er det i hvert fald ikke BUPL's ønskeseddel, han har kigget på. Blandt forslagene var en aftrapning af efterlønnen, nedsættelse af dagpengeperioden og brugerbetaling på sundhedsydelser og uddannelse
År: 2005 Nr.: 43
Integration afhænger også af, om forældrene forstår barnets hverdag. Derfor gør pædagogerne fra Mariendal meget for at involvere de tosprogede forældre i, hvad børnene oplever i naturbørnehaven
År: 2005 Nr.: 43
En ny arbejdsmiljøpris i Frederiksværk Kommune blev for nylig uddelt for første gang. Prisen gik til pædagog Ingrid Madsen, der netop er blevet fælles sikkerhedsrepræsentant for kommunens 15 daginstitutioner
År: 2005 Nr.: 43
Selv de stille og knap så fysiske børn i SFO'en på Bøgehøjskolen på Fyn er i dag blevet aktive og glæder sig til at gå i hallen for at lege med bolde og meget andet. SFO'en deltager i projektet Børn i Bevægelse, og personalet har været på flere kurser for at lære at spille bold og dyrke andre former for idræt. Hvis det er sjovt, vil alle godt være med
År: 2005 Nr.: 42
De stille børn er et mindretal, og det er både et sundhedsmæssigt og socialt problem. Derfor har Fyns Amt og DGI skabt projektet Børn i Bevægelse. Ideen er at få disse børn i gang med at løbe rundt, spille bold og være aktive. Pædagogerne har en vigtig rolle i projektet, og en af metoderne er at fokusere på legen frem for konkurrencen
År: 2005 Nr.: 42
År: 2005 Nr.: 41
Blandt 11.409 opstillede kandidater til byrådene i de nye storkommuner var et par hundrede pædagoger. 28 af dem opnåede valg
År: 2005 Nr.: 40
Det er pionerarbejde, når pædagoger får job i ældreplejen. Men området har brug for de kvaliteter, pædagoger har, mener rektor for Jydsk Pædagog-Seminarium. Han bakkes op af lederen af ældreområdet i Sønderhald Kommune. Hun har stor succes med at ansætte pædagoger
År: 2005 Nr.: 40
Efter to et halvt års reformarbejde møder regeringens nye forslag til lov om pædagoguddannelse stærk kritik. Ikke godt nok, melder BUPL og rektorerne. De pædagogstuderende erklærer pædagogikken for død, og folkene bag en meget negativ evaluering af uddannelsen kalder det nye forslag visionsløst
År: 2005 Nr.: 39
BUPL Vestsjælland har som optakt til kommunevalget i løbet af de seneste par uger arrangeret offentlige høringer om børne- og ungepolitikken i de kommende syv storkommuner i afdelingens område. Børn&Unge var med som fluen på væggen i Kuben på Holbæk Seminarium
År: 2005 Nr.: 38
SFO Søstjernen på Frederiksberg har sat fokus på, hvordan motion og bevægelse kan give mere end blot sunde børn. Det giver også mere sociale og glade børn.
År: 2005 Nr.: 38
BUPL's kommunalvalgskampagne er ilde set i Sorø og i syv sønderjyske kommuner. Pjecer må ikke omdeles og plakater ikke hænge til skue for medarbejdere, børn og forældre. De lokale fagforeninger kalder det udemokratisk, og forældrene undrer sig
År: 2005 Nr.: 38
Værdier og dialog er nøgleord i Hvidovres variant af kontraktstyring. I institutionen Pindsvinet har arbejdet med kontrakten skabt større fællesskab og en mere spændende hverdag, mener medarbejderne. Men alle pædagoger i kommunen er ikke lige begejstrede
År: 2005 Nr.: 37
Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud, FOLA, står bag et nyt forslag med 10 bud om børns rettigheder, som skal sætte ord og handling på debatten om kvalitet i daginstitutioner
År: 2005 Nr.: 37
Laven Børnehave havde ingen sorgplan, da en far døde ved en ulykke. Men i dag er leder og souschef sikre på, at de gjorde det rigtige for både moderen og hendes to døtre
År: 2005 Nr.: 37
Frem til byrådsvalget i næste måned har en række institutioner i Århus hver adopteret en politiker, som dermed kan få et bedre kendskab til pædagogisk arbejde. Bogtrykker Claus Ørnbjerg Christensen fra Venstre er i nærkontakt med børnene i vuggestuen Kernehuset
År: 2005 Nr.: 36
I Børnehaven Bethania i Odense er barnet ikke problemet. Det er den pædagogiske praksis, som kan være en barriere for, at børn med vanskeligheder kan blive i fællesskabet. De fortæller hinanden gode historier om, hvordan børn går fra at være problembørn til at kunne fungere bedre i fællesskabet
År: 2005 Nr.: 35
Det lakker mod enden. BUPL's nok mest autonome fagforening, Afdeling 6 på Amager, gør klar til sammenlægning med københavnerne
År: 2005 Nr.: 35
Fyn for fusion med SL
År: 2005 Nr.: 35
Gruppearbejde
År: 2005 Nr.: 34
Ribe slanker bestyrelsen
År: 2005 Nr.: 34
Det vil være god investeringspolitik at sørge for bedre luft, lys, mindre støj og den rette temperatur for arbejdet, for det virker!
År: 2005 Nr.: 34
750 pædagoger mødtes i København for at snakke med hinanden og lytte til andres tanker om, hvad der lige nu sker i det pædagogiske fag, og hvordan det skal gå i fremtiden
År: 2005 Nr.: 34
Døve og hørehæmmede pædagoger har i mange år været selvskrevne til at tage sig af de børn, der ikke kan høre. Men i dag er teknologien ved at indhente pædagogerne - børnenes operation, der gør dem i stand til at høre. På specialinstitutionen Jægerhytten er pædagogerne ved at omstille sig til de nye tider
År: 2005 Nr.: 33
Glem ikke specialområdet
År: 2005 Nr.: 33
Begge er pædagoger, de arbejder inden for samme felt, men en fagforeningsgrænse adskiller dem. De mener, at tiden er moden til at rykke grænsepælene op
År: 2005 Nr.: 32
Blandt de 150 børn og 25 ansatte i Lærkereden er fraværet af stress og larm påfaldende. Det handler ikke om størrelsen på en institution, men om holdningen, fortæller leder Ruth Kristensen
År: 2005 Nr.: 32
Forældrene til 6000 femårige børn skal medvirke til en undersøgelse af deres børns psykiske trivsel. Projektlederen håber, at pædagogerne også giver deres mening til kende
År: 2005 Nr.: 32
En uddannet køkkenleder på 20 timer om ugen og en medhjælp på fem timer befrier nu pædagogerne for køkkenansvaret. Og allerede efter de første tre uger skal der skrælles flere gulerødder
År: 2005 Nr.: 31
Skandinaviske velfærdssystemer er gode til at udvikle mennesker, og de skandinaviske lande bliver derfor også de bedste til at forme fremtidens teknologi, mener forfatter Tor Nørretranders
År: 2005 Nr.: 31
Ingen børn skal holdes uden for fællesskabet i den nye forældrebetalte kostordning i børnehaven i Sorring. Folketingsflertallet ville ellers sikre, at forældre ikke skal tvinges med, men i Sorring er linjen klar: Alle skal være med
År: 2005 Nr.: 31
Lungekræft som følge af passiv rygning skal skrives på Arbejdsskadestyrelsens liste over erhvervssygdomme, der kan udløse erstatning. Undersøgelser har nemlig dokumenteret en stærk sammenhæng mellem tobaksrøg og lungekræft. Læge vurderer, at pædagoger er en udsat faggruppe
År: 2005 Nr.: 30
I disse uger bringer Børn&Unge en serie artikler om unge og BUPL. De unge fravælger fagforeningen i større og større stil. I 2000 var seks procent af de nyuddannede pædagoger kun medlem af a-kassen og havde dermed fravalgt fagforeningen. Det tal er i 2005 steget til ca. 20 procent. Det vil sige, at en femtedel af alle nyuddannede pædagoger ikke ønsker at være med i BUPL.
År: 2005 Nr.: 29
Børnehaven er et af de få faste holdepunkter i tilværelsen for flygtningefamilier i Danmark. Nogle gange det eneste holdepunkt. Derfor har to børnehaver i Midtjylland erkendt, at de er nødt til at hjælpe nydanske familier mere, end danske familier er vant til
År: 2005 Nr.: 28
Langt de fleste 10-18-årige trives med deres liv, med skole, venner og fritidsaktiviteter. Men mange er utilfredse med deres vægt
År: 2005 Nr.: 28
Børnehaven Løvegården lå mindre en 500 meter fra en landingsbane i Københavns Lufthavn. Støjen fra de mange fly gav fire medarbejdere i børnehaven kronisk stress. Arbejdsskadestyrelsen har afvist alle fire sager, men nu har retten i Tårnby tilkendt alle fire medarbejdere erstatning for de utålelige arbejdsvilkår
År: 2005 Nr.: 27
Knap ti års arbejde med at rense forurenet jord under københavnske daginstitutioners legepladser lakker mod enden, og et oplysningsarbejde går nu i gang. 238 legepladser har fået ny, ren jord, mens cirka 500 institutioner blot behøver rådgivning
År: 2005 Nr.: 27
Sct. Georgs Fonden må på grund af uforsvarlig drift aflevere grund og institutionsbygninger til Nykøbing-Rørvig Kommune. Fonden får ingen erstatning
År: 2005 Nr.: 27
Fagbevægelsen ruster sig til livet efter kommunalreformen. Færre, men stærkere lokale fagforeninger og netværks-dannelser er nogle af redskaberne, der skal sætte organisationerne i stand til at matche de kommende storkommuner
År: 2005 Nr.: 27
Vi er mere usikre end vores bedsteforældre over for børns skader, selv om vi har adgang til flere oplysninger. Pædagoger kan mindske usikkerheden ved at søge viden om skader og ved at lave aftaler indbyrdes og med forældrene om, hvordan institutionen håndterer skaderne
År: 2005 Nr.: 26
Udflytterbørnehaven Stockholmsgave på Ydre Nørrebro står til lukning, angiveligt fordi institutionen har for mange tomme pladser. Men de tomme pladser har kommunen selv været med til at skabe, mener forældrene, som bakkes op af medlem af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget Mogens Lønborg (K)
År: 2005 Nr.: 24
Gabriel Jensens Ferieudflugter begyndte i 1901 at hive blege Vesterbro-børn ud i den friske luft på landet. Og udflugterne eksisterer endnu. Bussen kører alle hverdage i skoleferien kl. 8.30, men nu er brystsvage storby-børn skiftet ud med mørklødede indvandrerbørn
År: 2005 Nr.: 24
Børn lever og lærer gennem deres krop - de er deres krop. Nu skal 1000 århusianske pædagoger undervises i, hvordan børn lærer med kroppen. De første har været på skolebænken
År: 2005 Nr.: 24
Børn, der gerne vil, men ikke kan. Sådan beskriver psykolog Trine Uhrskov empatiforstyrrede børn, hvor normal opdragelse, appeller og skældud ikke virker. At arbejde med disse børn er hårdt, men en række enkle metoder kan være med til at løse problemerne
År: 2005 Nr.: 23
I vinters fik de ansatte lærere og pædagoger på Søren Kanne Skolen i Grenå så mange bank af de adfærdsvanskelige elever, at de meldte skolen til Arbejdstilsynet. Tilsynsrapporten viser nu, at de ansatte blev syge af at gå på arbejde. Kommunen og skoleledelsen får hård kritik og påbud fra Arbejdstilsynet
År: 2005 Nr.: 23
Det er pokkers besværligt, men det kan varmt anbefales. Pædagogstuderende Nils Falk og pædagog Pernelle Rose har levet på cubansk med hele familien i snart et halvt år
År: 2005 Nr.: 23
En gruppe børn og pædagoger fra Toftegårdens Børnehave i Faaborg rykker ud i skoven fire dagen om ugen. Det giver børnene en bedre motorisk udvikling og pædagogerne mere tid med børnene
År: 2005 Nr.: 22
Den offentlige sektors topledere har fået et kodeks for god ledelse. Det er udformet som ni bud, der skal sikre blandt andre kommunaldirektørers refleksion over egen ledelse. Ledelseseksperter er positive, men advarer mod simple opskrifter. Også mellemlederne får snart et sæt regler for god ledelse
År: 2005 Nr.: 22
Studerende truer med at starte ny pædagogorganisation, hvis ikke BUPL, Socialpædagogernes Landsforbund og Landsforeningen for Socialpædagoger slår sig sammen
År: 2005 Nr.: 21
Trange daginstitutionsbudgetter går ud over den årlige kolonitur. I Ryslinge Kommune har over halvdelen af daginstitutionerne på grund af nedskæringer valgt kolonien delvist eller helt fra. Andre institutioner tænker kreativt for at finde plads i budgettet. Børn&Unge tog med Myretuen på koloni og oplevede, hvad andre går glip af
År: 2005 Nr.: 20
For meget papirnusseri forhindrer lederne i at udføre egentlig pædagogisk arbejde. Det skal der laves om på, hvis den pædagogiske udvikling skal trives i daginstitutionerne, mener tænketanken Debatgruppen for Børns Udvikling
År: 2005 Nr.: 20
Tidligere ville de andre børn ikke lege med Sebastian, og han blev ofte ked af det, fordi han ikke forstod, hvad der foregik rundt om ham. I dag bliver han behandlet for APD, og han er langsomt ved at få en normal barndom
År: 2005 Nr.: 20
Der er blevet længere mellem dårlige rygge og ømme skuldre i Ribe Kommune. Fem daginstitutioner har siden sidste sommer deltaget i et projekt i samarbejde med bl.a. Gigtforeningen og BUPL om at undgå fysiske skader og nedslidning
År: 2005 Nr.: 19
Det tog børnehaveklassen 20 år at blive anerkendt og respekteret. Det er dér, sfo'erne er nu, siger forskeren, lektor Stig Broström, som mener, det er på tide at få besvaret spørgsmålet: Hvad er en god fritidspædagogik?
År: 2005 Nr.: 19
Hun laver billeder af naturmaterialer og gamle ting. Har lavet en hjemmeside - oldemor.dk, hvor hun sælger alt det skønne skrot, som andre smider ud, men som hun elsker. Desuden er Susanne Møllerskov souschef i en vuggestue i Viborg
År: 2005 Nr.: 19
Loven, der tillader forældrebetalte madordninger i børnehaver, er ændret, så forældrene også skal betale for køkkendamens løn. Desuden kan private nu lovligt tjene penge på at drive daginstitutioner. BUPL ser kritisk på det hele
År: 2005 Nr.: 18
Det kan lade sig gøre i Italien og i Sverige, så hvis vi vil, kan vi også gøre det i Danmark - igen.
År: 2005 Nr.: 18
Danske børn bliver stadig udsat for støj, dårligt indeklima, giftige kemikalier i legetøj og passiv rygning. Derfor skal der laves en samlet handlingsplan for børn og miljø - og det haster, påpeger tværfaglig arbejdsgruppe i rapporten "Bedre miljø for børn - et oplæg til handling"
År: 2005 Nr.: 18
De ansatte pædagoger og lærere på Søren Kanne Skolen i Grenå får så mange bank af de adfærdsvanskelige elever, at de sammen med deres fagforeninger har meldt skolen til Arbejdstilsynet. BUPL Århus Amt og pædagogerne kritiserer kommunen for at lade stå til. En tidligere ansat pædagog kalder det kriminelt
År: 2005 Nr.: 16
I Børnehaven Lykkebo i Hedensted har pædagogerne været på kursus i sund kost og fysisk aktivitet. Det har givet dem viden og motivation til især at sætte fokus på den sunde mad. Projekt "Børnehaver i Bevægelse" skal hjælpe pædagoger til at hjælpe børn med at leve sundt, så den eksplosive stigning i antallet af fede børn standses
År: 2005 Nr.: 15
Fokus, metoder og refleksion. Sådan lyder opskriften på et stykke udviklingsarbejde, der stikker dybere end fine målsætninger og har ændret hverdagen i Høje-Taastrup kommunes daginstitutioner til det bedre
År: 2005 Nr.: 15
År: 2005 Nr.: 14
Når forældre bliver usikre på deres evner som forældre, spørger de pædagogerne til råds. Og selvom det er tidskrævende, er pædagogerne de helt rigtige til at støtte og vejlede forældre i børneopdragelse, mener familieterapeut Jesper Juul. En SFO i Sabro ved Århus har gjort forsøg med forældrekurser i institutionen
År: 2005 Nr.: 13
Det tager tid at gå fra normale børn til at arbejde med udviklingshæmmede børn. For pædagogerne i Nørregades Fritidscenter i Esbjerg er det en udfordring, de hele tiden bliver klogere på. I sommer byttede de 20 fritidshjemsbørn ud med 10 børn, der alle går i specialklasse i skolen
År: 2005 Nr.: 12
I 1990'erne mærkede hun, at arbejdet som pædagog blev hårdere og mere stressende i takt med, der kom flere børn pr. voksen. I dag kan 47-årige Pernille Egebak ikke finde et arbejde - hun har bl.a. fået at vide, hun er for dyr
År: 2005 Nr.: 11
Fire 10-årige drenge i Gedved er godt på vej ned ad skråplanet. De holder til på en lukket tankstation til langt ud på aftenen, og ingen har rigtig føling med, hvad de går og laver. Så ansætter kommunen en pædagog til udelukkende at være sammen med drengene. Det ændrer drengenes liv
År: 2005 Nr.: 11
Se børnehaven som en feriekoloni og eksperimentér med langsomme børnehaver, foreslår en ny undersøgelse af daginstitutioner på Møn og i Silkeborg. Den kortlægger for første gang, hvordan pædagoger og dagplejere bruger tiden med børnene
År: 2005 Nr.: 10
En institutionsleder har i to institutioner i Juelsminde Kommune kørt sit personale i sænk. En arbejdspsykologs rapport påpeger, at flere ansatte i Hornsyld Idrætsbørnehave i efteråret 2004 havde samme symptomer som personer, der har været udsat for mobning, vold eller gidselstagning. De ansatte har kommunen fyret. Lederen er der stadig
År: 2005 Nr.: 10
Mens forskere diskuterer, hvad fattigdom i Danmark er, lever op mod 90.000 børn i fattigdom. I Tranekær er hvert sjette af kommunens børn fattige - dobbelt så mange som på landsplan. "Her er ingen fattige børn," lyder det fra borgmester Jørgen Nielsen
År: 2005 Nr.: 09
Børn ser, hører og mærker verden forskelligt. Hvis du som pædagog ikke sætter dig ind i forskellene og på den måde er i stand til at møde barnet, kan du ikke styrke barnets selvværd
År: 2005 Nr.: 09
" Jeg tror på, at regeringens fattige bud på udvikling vil afsløre sig i det daglige, og jeg tror også på, at vi er mange, der ønsker et Danmark, vi kan være bekendt.
År: 2005 Nr.: 09
På femte sal i Thomas P. Hejle Fritids- og Ungdomsklub gav en flok breakdancere, graffitimalere, DJ's og rappere hiphopkulturen et dansk design. "I Thomas P. Hejle fik jeg min hiphopopdragelse," siger Bossy Bo fra Østkyst Hustlers. "De husker ikke pædagogerne, men de har deres minder fra huset," fortæller pædagog Madeleine Nielsen
År: 2005 Nr.: 09
Piger skal hellere ryste røven end sidde på den, siger kultursociologer med speciale i hiphop, mens en rapskribent advarer hiphoppens ho's mod at sælge sig selv for billigt på et dansegulv. Drengeforsker mener, hiphop er en leg med ekstreme kønsroller, og en pigerapper spiller rollen som homegirl, ikke ho
År: 2005 Nr.: 08
Pædagogerne brænder for musik, sang og bevægelse i Musikbørnehaven i Kolding. Det smitter af på børnene
År: 2005 Nr.: 08
Da Ribe Kommune i 2000 indførte intern kontraktstyring på daginstitutionerne, var pædagogerne meget skeptiske, fordi kontrakterne var hårde og fyldt med tal. Efter fem års udvikling er kontrakterne bløde og dialogorienterede
År: 2005 Nr.: 08
En rullende læseskurvogn, som giver mere ro omkring højtlæsningen, er blevet en succes blandt daginstitutionerne i Værløse Kommune Historien om Guldlok, tre bjørne og en skurvogn
År: 2005 Nr.: 07
Gladsaxe Kommune indfører læreplaner for fritids- og ungdomsklubberne. Nu skal der kobles teori på klubbernes praksis, og klubfolkene skal lære at begrunde, hvorfor de gør, som de gør
År: 2005 Nr.: 07
Du tror måske, at du kan vaske hænder. Det kan du måske, men sikkert ikke godt nok. Men fortvivl ej - en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen guider børn og ansatte i daginstitutioner igennem en ordentlig håndvask
År: 2005 Nr.: 07
Når børn har problemer, skyldes det ofte, at de ikke har lært visse færdigheder endnu. I en ny pædagogisk metode "Jeg kan" hjælpes børn til at lære de færdigheder, de mangler. Ophavsmanden, den finske psykiater Ben Furman, hævder, at metodens 15 trin ikke kun løser barnets problemer, men har en positiv effekt på familie, venner og øvrige netværk, fordi de inddrages i barnets projekt
År: 2005 Nr.: 07
BUPL er sammen med organisationerne i den pædagogiske branche tæt på aftale med arbejdsgiverne om erstatningen for Ny Løn
År: 2005 Nr.: 05
Når et menneske mister sit arbejde, mister hun samtidig kontrollen over en meget vigtig del af sin tilværelse. Det kan være yderst stressende og usundt - for nogle få er det direkte livsfarligt, mener ekspert i konsekvenser af ledighed
År: 2005 Nr.: 04
Peter Mortensen havde planlagt at flytte til Paris og leve for sin efterløn, men en måned før han fyldte 60 år, fik han arbejde på Utterslev Skole. Det var enden på over tre år med bunkevis af ansøgninger og ofte ubrugelige jobkurser
År: 2005 Nr.: 04
Unge sjusker forfærdeligt med sproget og er under påvirkning fra vulgær populærkultur. Sådan lyder ældre generationers evige klager over unges sprog. "Sure gamle mænd bør holde sig langt væk fra sproget," siger en sprogforsker. Ligeglade voksne skader børnene, mener psykolog
År: 2005 Nr.: 04
De afgørende forskelle, som ikke alene måles på gyldne løfter, men handler om værdier og menneskesyn, er tilsløret i denne valgkamp.
År: 2005 Nr.: 04
På tirsdag den 8. februar bliver der sat endeligt punktum for valgkampen. Hvad vil politikerne gøre for at forbedre forholdene i landets daginstitutioner efter valget? Det spørgsmål stillede vi de sociale ordførere plus den ansvarlige minister for området. Sidstnævnte, minister for familie og forbrug Henriette Kjær (konservative), har dog ikke ønsket at medvirke. Dansk Folkeparti har heller ikke ønsket at medvirke
År: 2005 Nr.: 04
Glæde, forundring og et "mon det nu også passer" hos Amager-pædagoger over valgkamps-løfter om bedre forhold på daginstitutionsområdet
År: 2005 Nr.: 03
Børn skal ses, høres og anerkendes. De skal føle sig trygge og have tillid til de voksne, som de omgås, mener pædagogerne i Børnehuset Planeten på Frederiksberg. De arbejder med anerkendende relationer og med Marte Meo for at blive bedre til at se, hvad børnene viser dem
År: 2005 Nr.: 03
De store hjerter og de gode viljer er ikke nok, når det gælder behandlingen af omsorgssvigtede børn, mener man på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem. Her er professionalismen sat i højsædet overfor de 20 børn i alderen 0-6 år, der for en kortere eller længere periode er blevet anbragt udenfor hjemmet
År: 2005 Nr.: 02
Mange pædagoger ryger, men røgen er farlig for dem selv, børn og kolleger. "Selvom en institution har et rygerum, slipper røgen ud gennem nøglehullet," siger en læge fra Kræftens Bekæmpelse. Forskere ønsker rygeforbud på danske arbejdspladser, og et rygeforbud er en succes i vuggestuen Tumlingen
År: 2005 Nr.: 02
Bodil Tyron er på efterløn og bruger næsten al sin tid på at være mentor for en ung mor på Alexandrakollegiet, passe børn, være voksenven og frivillig i Mødrehjælpens genbrugsbutik
År: 2005 Nr.: 02
Natur, bevægelse, kost og krop spiller en vigtig rolle i Outrup Børnehave. Alle børnene har deres egen Børnenes Bog, og her er der både aftryk af hænder og sat tal på højde og vægt. Dårlig idé, siger psykolog. Nej, siger børnehavens leder, for vi sætter fokus på forskellighed som noget positivt
År: 2005 Nr.: 02
Pædagogen Helle Lindahl har skrevet den bog, hun altid selv har savnet i sit arbejde. En legebog med 200 lege, som hun håber vil inspirere til, at voksne og børn leger mere sammen. For når man leger, knytter man sig tættere til hinanden og lærer en masse, mener hun
År: 2005 Nr.: 01
Det begyndte med kursus i førstehjælp til pædagogerne. Nu er førstehjælp i omsorg blevet hverdag for både børn og pædagoger i den integrerede daginstitution Humlegården. En af gevinsterne er, at der er blevet mindre mobning
År: 2005 Nr.: 01
I Hareskov Miniklub har de fået et elektronisk afkrydsningssystem. Det betyder, at telefonen ikke ringer så meget mere, og samtidig har de ansatte i klubben fået et langt bedre overblik over de 280 børns aktiviteter efter klub
År: 2005 Nr.: 01
Per Schultz Jørgensen, Erik Sigsgaard, Jesper Juul og John Aasted Halse er vrede og skuffede. I manifestet "Forræderiet mod børns opvækst" lader de harmen over det, de kalder et megaudsalg af kvalitet i børns liv og et kæmpeskred i velfærdssamfundets omsorg for de svageste, få frit løb
År: 2004 Nr.: 44
25. januar holder PMF og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) stiftende kongres for ny, sammenlagt, men endnu ikke navngivet organisation
År: 2004 Nr.: 44
Børn skal erobre den nye teknologi, og det kan de ved at skille den ad og opfinde den i en ny sammenhæng. I Århus har en udviklingsgruppe sammen med børnene leget sig frem til et nyt pædagogisk rum
År: 2004 Nr.: 44
En evaluering af klubbernes arbejde viser, at klubberne har særlige forudsætninger for at arbejde forebyggende med udsatte børn og unge. Men nogle ledere er ikke fulgt med udviklingen og behøver efteruddannelse
År: 2004 Nr.: 43
I Tyskland er dukketeater en udbredt metode i politiets forebyggende arbejde. I over 50 år har uniformerede betjente taget ud til skoler og børnehaver med dukker og scene for at lære børnene gode trafik- og miljøvaner. Samtidig benytter de lejligheden til at indgyde børnene tillid til politiet
År: 2004 Nr.: 43
BUPL-formand Birgit Elgaard godt tilfreds med delforlig, som giver alle pædagoger et ekstra løntrin i 2005 og forbedrer vilkårene for kvinder på barselsorlov
År: 2004 Nr.: 43
Efter 10 måneders ledighed og 35 ansøgninger uden en eneste samtale er den 30-årige nyuddannede pædagog Berith Aarup ved at tabe modet. Og spørgsmålet er nu, om hun skal rejse til storbyen. Eller lavet noget helt andet
År: 2004 Nr.: 42
Alle børn bliver bange, og nogle lider af angst. Men hvornår tager angsten overhånd, og hvornår skal pædagoger og andre voksne reagere på angste børns signaler? Og hvad kan man stille op? Det giver en svensk håndbog svar på
År: 2004 Nr.: 42
Hvordan tackler man, at en ansat i en daginstitution ikke gider skifte ble, men gerne spiller fodbold? Teatergruppen Lille Grim Hund opførte dilemmaet i små scener, og med hjælpende stikord fra lederne blandt publikum kom der flere bud på en løsning
År: 2004 Nr.: 40
Temaet på årets ledertræf på Hotel Nyborg Strand var det hele lederliv. Et begreb, der dækker over en ændring i holdningen til arbejdslivet. I dag fylder arbejdet meget i hverdagen, og der stilles krav om både personlig og faglig udvikling på jobbet. Ledere såvel som medarbejdere i pædagogiske institutioner skal være sprudlende, engagerede og turde tage ansvar med hele sin person og hele tiden. Det skaber på den ene side arbejdspladser med mulighed for personlig udvikling, men på den anden side sætter det også det enkelte menneske i dilemmaer og konflikter, der kan være svære at håndtere: Hvornår har jeg fri? Er det her vuggestueprojekt en arbejdsopgave eller mit personlige udviklingsprojekt? Hvad er forskellen på mig som privatperson og mig som leder? Hvordan imødegår jeg både kommunens krav om at spare og medarbejdernes ønsker om mere i løn? Hvordan forbliver jeg pædagog, når jeg skal være virksomhedsleder?
År: 2004 Nr.: 40
Danske daginstitutioner kan have svært ved at klare det forebyggende arbejde og være med til at bekæmpe den negative sociale arv. Det viser en ny undersøgelse af Bente Jensen, forsker og lektor på DPU. Bedre normeringer, bedre rammer og mere uddannelse til pædagogerne er helt nødvendig, hvis daginstitutionerne skal kunne gøre en forskel
År: 2004 Nr.: 40
Rollespil har bredt sig i de danske institutioner inden for de sidste tre til fire år, men hvad er det egentlig, og hvilke pædagogiske gevinster ligger der i spillene? Pædagog Lars Andersen og Claus Raasted har skrevet en bog til begyndere om rollespillets pædagogiske muligheder
År: 2004 Nr.: 39
Knebent flertal på 38 stemmer sender forslag om sammenlægning med Forbundet af Offentligt Ansatte til urafstemning
År: 2004 Nr.: 39
Selvom Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) i et lovforslag har droppet sin plan om at ændre den lønnede praktik for pædagogstuderende til en SU-praktik, mener hun stadig, SU-praktik er bedst. Men hun kan ikke finde pengene til at ændre praktikken. Børn&Unge har interviewet hende
År: 2004 Nr.: 38
Læring er på mode inden for dansk småbørnspædagogik. Pædagoger taler om læring i stedet for udvikling. Hvorfor gør de det? Og hvad betyder det for pædagogikken og for pædagogfaget? Børn&Unge har talt med forskellige eksperter for at få svar på spørgsmålene
År: 2004 Nr.: 38
De delegerede fra BUPL Ribe Amt vil på kongressen i november stemme imod forslaget til nyt regelsæt for valgte lønnede tillidsfolk
År: 2004 Nr.: 37
Politikerne i Rønnede har proppet så mange børn ind i SFO Fristedet, at pædagogerne er nødt til at bruge en megafon til at råbe børnene op. Byrådet vil gerne bygge Fristedet større, men det har kommunen ikke råd til. Nu får pædagogerne hjælp af Arbejdstilsynet
År: 2004 Nr.: 37
Stormøde med 20.000 deltagere i London, heraf et halvt hundrede danske pædagoger og pædagogstuderende, blæser til kamp mod udsultning og privatisering af den offentlige sektor
År: 2004 Nr.: 37
Færre medlemmer end tidligere fandt vej til BUPL Afdeling 6's generalforsamling sidste lørdag. Alligevel holdt formand Flemming Brøgger Andersen fanen højt og manede til, at man erkender den solidariske forpligtelse til at være fagligt organiseret
År: 2004 Nr.: 36
Der er rigtig meget, der tyder på, at det bliver de sværeste forhandlinger i mange år.
År: 2004 Nr.: 36
Der er rigtig meget, der tyder på, at det bliver de sværeste forhandlinger i mange år.
År: 2004 Nr.: 36
Et projekt i byen Jinotepe i Nicaragua forsøger at få fat i børn og unge med problemer i skolen, hjemmet eller med bander og potentielle ballademagere. Projektet skiller sig ud fra andre ved, at det er de unge selv, som står for det meste af arbejdet og ansvaret
År: 2004 Nr.: 35
Forhandlingerne om nye kommunale overenskomster, der er startet i denne uge, tegner sjældent uforudsigelige. KTO kræver generelle lønstigninger, der er så store, at alle ansatte alene i kraft af dem får deres realløn sikret
År: 2004 Nr.: 35
Brugerundersøgelser siger intet om kvaliteten af daginstitutionerne, pædagogerne kan ikke bruge dem til ret meget, og politikerne bruger dem ofte til at profilere kommunen, mener forsker Bente Bjørnholt fra Aalborg Universitet
År: 2004 Nr.: 35
Kan æbler sejle? Kan sten? Hvad lærer man af at vaske borde og skære frugt? Og af at bære en gryde med sand fra den en ende af legepladsen til den anden? I Vægterparken har pædagogerne taget udgangspunkt i hverdagslivet for at finde ud af, hvornår, hvad og hvordan børn lærer
År: 2004 Nr.: 34
De nicaraguanske piger har det svært. De er undertrykte, bliver ikke respekterede og er ofte ofre for seksuelt misbrug i hjemmet. Gadepigerne i Managua er det skræmmende eksempel på konsekvenserne. Prostitution, teenage-graviditeter og misbrug af lim og stoffer er en del af deres hverdag på gaden
År: 2004 Nr.: 34
Generalforsamlingen stemte hverken for urafstemning i forbindelse med valg af forbundsledelse eller for at få en ny formand. Debatten var livlig og lang, men flertallet valgte at klappe hesten i forhold til det, forslagsstillerne kaldte et forsøg på at demokratisere et BUPL i krise
År: 2004 Nr.: 34
Jessica Madrigal er kun 18 år. Hun blev seksuelt misbrugt, fra hun var seks år, var prostitueret, da hun var 13 og havde to børn, da hun var 17 år
År: 2004 Nr.: 34
Mange børn arbejder i Nicaragua. Det giver dem et liv med tolv timers arbejdsdage, hvor der ofte ikke er tid og råd til skolegang. En ond cirkel for et land, der allerede præges af fattigdom og arbejdsløshed
År: 2004 Nr.: 33
Ligesom mange voksne lever danske børn og unge i en alkoholkultur. På godt og ondt ligger den danske ungdom på en klar europæisk førsteplads, når det gælder både debutalder og forbruget af alkohol. Og det har nogle alvorlige konsekvenser
År: 2004 Nr.: 33
BUPL Århus Amt siger nej til ledelsesforsøg i Randers. Forsøget har ikke noget pædagogisk formål, mener fagforeningen, men sigter kun på at spare penge
År: 2004 Nr.: 33
Ryvang 2 er en idrætsbørnehave, og gennem pædagogisk idræt går pædagogerne efter "de gyldne øjeblikke". For det er i disse øjeblikke, hvor tid og sted forsvinder, og hvor man mentalt og fysisk er hundrede procent koncentreret, at både børn og voksne lærer mest
År: 2004 Nr.: 33
Knap hver tredje pige mellem 14 og 24 år har en risikoadfærd, der kan føre hende direkte ind i en spiseforstyrrelse. Et splittet, følsomt sind driver - især - pigerne ud på skråplanet, fortæller psykoterapeut R. Theresa Abegg
År: 2004 Nr.: 32
Maden i børnehaverne er sundere end sit rygte, viser ny undersøgelse. Men alt for mange børnehaver mangler et ordentligt køkken, og børnene deltager for lidt i indkøb og madlavning, mener manden bag undersøgelsen
År: 2004 Nr.: 31
Forbud mod søde sager giver energiske børnehavebørn i Red Barnets Børnehave i Horsens
År: 2004 Nr.: 31
Skovlyskolen i Holte har droppet SFO'en for de største. Nu går børnene fra 4.-7. klasse i Åben Skole, hvor de hver eftermiddag kan bruge skolens lokaler og få hjælp til lektierne
År: 2004 Nr.: 31
Hvis sukker blev opfundet i dag, ville det være på listen over forbudte stoffer. Alligevel har alt for mange børn i Danmark et overforbrug af sukker, som bringer dem i fare for at få blandt andet adfærds- og indlæringsproblemer. Midtbyens Ungdomsskole møder disse børn og gør noget ved deres problemer
År: 2004 Nr.: 30
Op mod halvdelen af landets kommuner varsler sparerunder, og i baggrunden spøger den kommende kommunalreform
År: 2004 Nr.: 30
Skattestop, skattelettelser og stramme rammer for kommuners og amters økonomi presser besparelser igennem på centrale velfærdsområder.
År: 2004 Nr.: 30
Pædagoger på Fyn skal henvise forældre med alkoholmisbrug til behandling. Det ser Sundhedsstyrelsen gerne, at pædagoger i resten af landet lærer af
År: 2004 Nr.: 29
For BUPL er sikringen af det enkelte medlems realløn et "must"
År: 2004 Nr.: 29
Børnehaven Gårdhaven i Bramming blev i løbet af et par uger hårdt ramt med besøg af ræven og flere indbrud. Det var virkeligheden, der kom brasende ind i trygge rammer
År: 2004 Nr.: 29
Læreplaner kan meget vel snart blive en realitet i landets SFO'er. Undervisningsministeren vil have, at børn også får mulighed for at udvikle deres almene kundskaber i fritiden. BUPL kræver, at der følges op med bedre rammer og vilkår
År: 2004 Nr.: 28
Det alternative vinder frem i Danmark, og dermed også i institutionsverdenen. Kinesiologi, NLP, blomstermedicin og børnehaver indrettet efter Feng Shui-principperne er allerede en del af virkeligheden, men eksperter maner til forsigtighed. Det er nemlig ikke dokumenteret, at metoderne virker, og så er de nyreligiøse, mener en religionshistoriker
År: 2004 Nr.: 28
Heldagsskolen Midtdjurs er indrettet efter principperne i Feng Shui. Det har givet mere ro og et bedre sammenhold i personalegruppen, mener pædagogen, der har indrettet institutionen
År: 2004 Nr.: 28
Pædagogerne i Hyllinge-Lyndby Børnehave har forbedret forholdet til hinanden og forældrene. Og så er de blevet bedre til at forstå børnene. Metoden hedder NLP
År: 2004 Nr.: 28
De børn, der har flest problemer, får ikke hjælp og slet ikke tidligt nok. En ny undersøgelse viser ellers, at disse børn kan spottes allerede, mens de er små. Else Christensen fra Socialforskningsinstituttet, der har lavet undersøgelsen, mener, at pædagogerne ser disse børn, men mangler redskaber til at hjælpe
År: 2004 Nr.: 28
I uge 32 var der overnattende gæster i Idestrup Børnehave. Venskabsbørnehaven fra Tjekkiet havde endelig fået mulighed for at tage turen op til deres danske venner på Falster, hvor de nød naturen, den friske luft og udvekslede pædagogiske erfaringer
År: 2004 Nr.: 28
Helene Konner går rundt med en leder i maven. Men den 37-årige pædagog har været bange for at springe ud i jobbet. Nu prøver hun sine evner af på et kursus for førledere
År: 2004 Nr.: 28
... man må jo sige, at linjerne mellem "duer" og "duer ikke" bliver trukket op, så enhver kan se det!
År: 2004 Nr.: 27
Tre dage om ugen laver børnehaven Gl. Ajstrup Skole mad over ild til 130 børn, og de spiser udendørs året rundt. Det giver børnene et sundt forhold til maden, mener kostvejleder
År: 2004 Nr.: 27
Oliver har mange ordkort i sin kasse, andre har ingen eller ganske få. I Børnehaven Porskjær i Galten skriver børnene de nære og kære ord på kort, hvis de har lyst. Personalet har besluttet at gøre op med års forskrækkelse for bogstaver, ord og tal i børnehaven. Nu støtter de børnene i deres åbenbare interesse for at skrive
År: 2004 Nr.: 27
I Kong Oscars Børnehave er der både tid til fordybelse og omsorg. Plads til børnenes egne ideer, personalets engagement, til haven, der giver mad året rundt, og til dyrene, som skal passes og plejes. Kong Oscar ligger i Må-godt-land, men også i Søborg ved København
År: 2004 Nr.: 26
Børn vil bevæge sig mere, hvis de kan komme til at dyrke idræt i timerne umiddelbart efter skoletid. Det er tanken bag 11 fyrtårnsprojekter, som kulturministeren støtter med 16 millioner kroner. Projekterne involverer også pædagoger, der skal blive bedre til at tilbyde idrætsaktiviteter
År: 2004 Nr.: 26
Det var begyndelsen på en negativ spiral den aften, Camilla sagde ja til at have sex med fire drenge. Hendes venner tog afstand fra hende; hun følte, hun havde svigtet sig selv; hun drak for at glemme sit selvhad; og hun blev mere og mere viklet ind i et spind af krænkelser og udnyttelse. I sin fritids- og ungdomsklub havde hun dog et fristed og nogle voksne, som hun kunne tale fortroligt med
År: 2004 Nr.: 26
Hvert år valfarter tusindvis af børn og pædagoger fra fritidsinstitutioner til børnerockfestival i Vordingborg. Her smager børnene på den frihed, der venter dem som teenagere
År: 2004 Nr.: 25
Gladsaxes børn skal lære noget hver dag. Vel at mærke noget de også selv er optaget af at lære. Målrettet, procesorienteret pædagogik kombineret med nærhed, kontinuitet og fordybelse giver færre konflikter og mere dialog mellem børnene, oplever børnehaveleder
År: 2004 Nr.: 25
I Gladsaxe er de i gang med at videreudvikle læreplanernes og dermed daginstitutionernes indhold i en anerkendende
År: 2004 Nr.: 25
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
Med de nye læreplaner er der for første gang lagt op til, at daginstitutioners praksis skal evalueres. Og det skaber frygt for politisk styring af børns hverdag
År: 2004 Nr.: 24
De grønlandske pædagoger er rystet over nye tal, som ellers skulle klarlægge, hvor mange børn og unge, der akut venter på en anbringelse udenfor hjemmet. Undersøgelsen, som myndighederne har lavet, tegner et alt for positivt billede, mener de
År: 2004 Nr.: 24
Selv om mange børn i dag spiller rigtig meget på computer, er der ikke den store grund til bekymring. Nye danske og norske undersøgelser viser nemlig, at børns brug af computerspil harmonerer fint med aktiviteter som venner, familie og sport
År: 2004 Nr.: 24
Gå i øjenhøjde med børnene og se, hvad de er optaget af, og lad det bestemme kursen for de pædagogiske aktiviteter, mål og delmål for læreplanen. Den skal formuleres i forlængelse af børnenes interesse og engagement - for der ligger deres potentielle udviklingszone, siger forsker Pernille Hviid
År: 2004 Nr.: 23
I de nye regler for pædagogiske læreplaner er der kun nogle få krav, som institutionerne skal opfylde
År: 2004 Nr.: 23
Det tager fire en halv time, når børnene fra børnehaven Kongerosen tager i svømmehallen. For en tur i svømmehallen handler også om sauna, massage, frokost og måske vigtigst af alt god tid
År: 2004 Nr.: 23
Kampen mod overvægt skal også føres i klubberne. Derfor har Ungdomsringen København/Frederiksberg nu udgivet Klubbernes kogebog med opskrifter på sund mad og masser af ernæringsråd oven i
År: 2004 Nr.: 22
I otte år har skoler, SFO'er og børnehaver på Tåsinge kørt et indskolingsprojekt, hvor børnehavebørnene allerede i maj møder deres kommende klassekammerater, børnehaveklasseleder og SFO-pædagoger. Kodeordet er tryghed
År: 2004 Nr.: 22
Vuggestuen Røde Ko i København holder til på tredje sal, og der er ingen elevator. Trappen har ikke altid været lige populær hos børn, forældre og pædagoger, men deltagelsen i et KiD-projekt har givet et nyt syn på trappen
År: 2004 Nr.: 22
Det tog sin tid, men nu er pædagogernes pensionskasse, PBU, ved at være, hvor den helst skal være. Det er dér, hvor de store penge tjenes
År: 2004 Nr.: 21
Hvordan får man det maksimale ud af legepladsen? Ministeriernes Vuggestue i København har udforsket sagen
År: 2004 Nr.: 21
Pædagoger og andre faggrupper skal have mere viden, bedre rådgivning og faste planer for, hvad de gør for at hjælpe børn, der er i klemme i mors eller fars drikkeri. Derfor får landets amter nu penge til at ansætte en børnesagkyndig. Målet er at sikre, at barnet altid får den nødvendige støtte
År: 2004 Nr.: 21
Flotte politiuniformer og prinsessekostumer er blandt indholdet i Den Eventyrlige Kuffert. Kufferten er pædagog Elena Lenskjolds idé til, hvordan pædagoger bedre kan hjælpe børn fra misbrugsfamilier
År: 2004 Nr.: 21
I efteråret bliver det første hold hospitalsklovne uddannet i Danmark. Et arbejde, som kræver stor indlevelse. Tre pædagoger er blandt landets første hospitalsklovne
År: 2004 Nr.: 21
Musikterapi har en evne til at skabe kontakt og kommunikation. I specialbørnehaven Lucernevej i Randers er musikterapi en integreret del af hverdagen
År: 2004 Nr.: 20
I et halvt år rejste historikeren Maria Rytter rundt i Danmark for at samle materiale om børnehjem i det 20. århundrede. Hun er overvældet af det store behov, tidligere børnehjemsbørn har for at få fortalt deres historie
År: 2004 Nr.: 20
To danske firmaer er på markedet med digital teknologi til at holde en usynlig snor i børnene i forlystelsesparker og zoologiske haver. I fremtiden vil både børn og voksne blive udsat for her-og-nu-markedsføring, der vil bruge vores mobiltelefoner til med få meters nøjagtighed at afsløre, hvor vi befinder os.
År: 2004 Nr.: 20
Et helt store rykind af nye forestillinger er i år rettet mod de ældste børn og unge. Genrer og indhold varier fra Shakespeare over ny dramtisk til musikalsk teatersport og decideret debatteater. Det sidste er igen på banen, provokeret af tidens pornoficering i almindelighed og unges holdning til pornoen i særdeleshed.
År: 2004 Nr.: 19
Der er altid nok at vælge imellem, når der skal købes teater til de - i teatersammenhæng - store børn i skoler og på fritidshjem. I år blev adskillige nye, spændende forestillinger for de 6 - 12 årige præsenteret på årets Børneteaterfestival. Comedievognen har flottet sig ekstra og produceret hele to forestillinger til aldersgruppen.
År: 2004 Nr.: 19
Adoptivbørn reagerer ofte voldsomt på afsked eller berøring, fordi de er blevet forladt af deres mor og er følelsesmæssigt bagefter med at lære. En adoptivmor har taget initiativ til et kursus for pædagoger.
År: 2004 Nr.: 18
Børnene på Christiania vokser op med razziaer, hash og mediestorm. Børn&Unge har været på fristaden og se nærmere på deres situation
År: 2004 Nr.: 16
De vestlige tøjfirmaer har de senere år fyret deres børnearbejdere i Bangladesh. Mange piger ender i stedet som hushjælpere i private hjem, hvor de lever en tilværelse med hårdt arbejde, tæsk og voldtægt. En tilværelse, der mest minder om slaveri
År: 2004 Nr.: 16
Selvangivelsen bliver udsendt i marts/april 2004 påført de oplysninger, skattemyndighederne har modtaget fra arbejdsgivere, pengeinstitutter m.fl. Indsendelsesfristen er 1. maj 2004. Hvis man ingen ændringer har til disse oplysninger, skal selvangivelsen ikke indsendes. Ønsker man at foretage ændringer eller tilføjelser, skal de felter udfyldes, som ønskes rettet, og derefter skal man indsende selvangivelsen eller indtaste ændringerne via en trykknaptelefon (tast-selv). Der er også mulighed for at foretage rettelserne via internettet. Alle former for korrektioner skal være foretaget inden 1. maj 2004. Den senere modtagne årsopgørelse bør gennemgås nøje og kontrolleres for, om alle indkomst- og fradragsbeløb er korrekte. Uanset om skatteyder har indsendt selvangivelsen med ændringer eller ikke har gjort det, hæfter skatteyder for eventuelle fejl i de angivne oplysninger på årsopgørelsen.
År: 2004 Nr.: 15
Jytte Rahbek Schmidt er en ildsjæl. I hendes snart 85 leveår har hun leget, arbejdet og levet med musikken. Børn&Unge har mødt hende til en snak om rytmikkens indtog i institutionerne, kampen mod den traditionelle pædagogik og det arbejde, som har gjort hende til en af grundstenene indenfor børn og rytmik
År: 2004 Nr.: 15
Nye og uprøvede forhandlere, sygeplejerskernes soloridt og et forhandlingsforløb, der vender op og ned på det kendte, indikerer, at overenskomstforhandlingerne denne gang bliver spændende og sjove, men også komplicerede og i sjælden grad uforudsigelige
År: 2004 Nr.: 14
Chancen for at få sig et måltid i daginstitutionen er markant størst i kommuner omkring hovedstaden, viser en ny undersøgelse af madordninger og kostpolitik
År: 2004 Nr.: 14
Ordet "barnlig" får aldrig en positiv klang. Alligevel er der god grund til at forsvare barndommen, mener forfatterne Bertill Nordahl og John Madsen, der ikke bryder sig om, at piger på otte år gemmer dukkerne væk for i stedet at kaste sig ud i et liv som unge. Bare rolig, pigerne leger stadig, det er bare på en anden måde, påpeger forfatteren Jørn Martin Steenhold
År: 2004 Nr.: 13
De pædagogiske læreplaner giver pædagoger mulighed for at dokumentere det arbejde, de i forvejen gør. Det giver større synlighed, prestige for faget og i sidste ende mere i løn. Men vi må ikke glemme barnet og vort børnesyn, advarede flere pædagoger på BUPL-medlemskonference
År: 2004 Nr.: 13
Det klør og klør på landets skoler og institutioner. Låsby Skole har taget kampen op mod lusene og er i fuld gang med projekt lusefri skole. Tjekkepatruljer er blevet oprettet til at finde elever, der er smittet med lus, så alle bliver behandlet
År: 2004 Nr.: 12
Leg i mindre grupper, nærværende voksne, legepladsen som attraktivt ekstrarum, siesta til afslapning, løbeture så krudtet brændes af og flere børn på ture hver dag. Det er nogle af de pædagogiske og organisatoriske ting, der kan være med til at dæmpe støjen i daginstitutioner.
År: 2004 Nr.: 11
Jeppe Christoffersen frygtede "et halvt år i ble-helvede", da han startede i praktik i Jægersborg Vuggestue. I stedet blev det til et stort og udfordrende udviklingsprojekt, for han lavede i samarbejde med sin praktikvejleder en naturlegeplads.
År: 2004 Nr.: 09
Lederne i de københavnske daginstitutioner er utilfredse. Kommunens indkøbsaftaler tvinger dem til at opsige aftaler med håndværkere, de har brugt i mange år, fratager dem retten til at købe tilbudsvarer i butikkerne og begrænser institutionernes selvforvaltning. Til gengæld sparede Københavns Kommune sidste år 23 millioner på de fælles indkøb
År: 2004 Nr.: 08
500 børn i Århus dyster hvert år i vinter-OL for skolefritidsordninger. I år er det 12. gang, legene finder sted, og børnene har forstået det olympiske budskab: Tab og vind med samme sind
År: 2004 Nr.: 07
Børn og unge er godt stof i medierne, og der går ikke en dag uden en eller anden opsigtsvækkende nyhed. Men en del af "nyhederne" holder ikke vand, viser en gennemgang af nogle af de mest omtalte nyhedsartikler fra den sidste måned. Blandt andet blev en fem år gammel og diskutabel undersøgelse af børns trivsel pludselig "ny".
År: 2004 Nr.: 06
Mindst seks forældrebestyrelser i de århusianske daginstitutioner har nedlagt sig selv. Det sker i protest mod, at politikerne har lagt det overordnede ansvar for store besparelser ud til institutionerne selv. En alt for omfattende opgave, mener bestyrelserne.
År: 2004 Nr.: 05
Arbejdsbetingelserne er for nogle pædagoger så belastende, at de ikke kan holde arbejdet ud længere, siger arbejdspsykolog Janne Hertz. "De mange afskedigelsessager handler om, at man bliver ved med at presse pædagogerne," siger hun
År: 2004 Nr.: 04
I 2003 satte daginstitutionerne en ny trist rekord med 1641 fyringssager. Bag de mange sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset ud. I takt med at presset på pædagogerne stiger og stiger, bliver tolerancen på personalestuen mindre og mindre. Tina Poulsen har oplevet at blive frosset ud af kollegaerne. Den 10. juni 2003 gav hun op og sendte sin afskedigelse. Hun er en af de mange, der ikke optræder i statistikken
År: 2004 Nr.: 04
Red Barnet og Socialforskningsinstituttet anslår i en ny undersøgelse, at der er 200.000 fattige børn i Danmark. Men det passer ikke, mener socialminister Henriette Kjær (V): "Børnene har jo tøj på kroppen og tag over hovedet"
År: 2004 Nr.: 04
Hvad skal børn have oplevet, opdaget, hørt, set og lært i deres første seks-syv leveår? Hvad skal de minimum have været i berøring med? De spørgsmål har Børn&Unge stillet en række mennesker for at få et bud på, hvad børn skal kunne, når de står ved den første alvorlige skillevej i deres liv: Overgangen til skolen.
År: 2004 Nr.: 03
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
Vinteren er over os ifølge kalenderen, og traditionelt er en del forældre og pædagoger usikre på, hvor længe små børn kan opholde sig i kulden. Sundhedsstyrelsen besvarer mange spørgsmål fra institutionerne, og her er nogle af deres råd om børn i kulden.
År: 2003 Nr.: 50
Theresa handlede med stoffer i over et år. Det gik rigtig godt i over et år, for Theresa solgte ikke på klods, og hun kunne også styre sit eget forbrug. Men til sidst fik politiet fat i hende. Hun slap billigt med fem måneders betinget fængsel. I dag er hun fri af stofmiljøet.
År: 2003 Nr.: 50
Indvandrerbørn er i en særlig risikogruppe for at udvikle sukkersyge på grund af overvægt. Det skyldes en uheldig kombination af genetisk disposition og livsstil.
År: 2003 Nr.: 50
Den ny arbejdsskadereform, der træder i kraft ved årsskiftet, gør det lettere for pædagoger at få anerkendt skader, der hidtil er blevet afvist. En klar forbedring, siger socialrådgiver i BUPL.
År: 2003 Nr.: 50
Bente Sorgenfreys afgang betyder, at der skal findes en ny forbundsformand, men det er ikke den eneste konsekvens. Der står også en plads i BUPL's forretningsudvalg tom efter hende.
År: 2003 Nr.: 48
De socialt belastede, de voldelige, de konstant forstyrrende, de fagligt svage, de handicappede, de højt begavede, de tosprogede og de stille elever. Folkeskolen skal have plads til dem alle, og det kan pædagoger være med til at sørge for, at den får. Det mener nu også lærerne
År: 2003 Nr.: 46
Siden 1994 har Horsens Kommune haft sit eget børnebyråd. Hidtil har det været så som så med indflydelsen, men nu bliver de unge taget alvorligt, lover byens borgmester
År: 2003 Nr.: 46
Der er plads til de små, når BUPL's Solidaritetspulje yder økonomisk støtte til forskellige projekter og foreninger. Børn&Unge har set nærmere på, hvad noget af støtten er gået til i 2003.
År: 2003 Nr.: 45
Den nye generation af pædagoger har lyst til fagligt arbejde. Heldigvis, for generalforsamlingerne i fagforeningerne efterlod indtrykket af en organisation, der har brug for alle gode kræfter.
År: 2003 Nr.: 45
8000 mobilmaster skal sættes op i det danske landskab. Men tvivl om sundhedsfaren har nu fået flere kommuner til at stoppe opsætningen. Nu kræver BUPL, at skoler og daginstitutioner bliver friholdt for de omdiskuterede master.
År: 2003 Nr.: 45
Meningerne er delte om, hvorfor stadig flere seminarier tilbyder at uddanne de studerende via computeren. Studerende frygter kreativ tænkning for at fylde studiepladser op. Mens de studieansvarlige henviser til trang til at præge udviklingen
År: 2003 Nr.: 44
I 2002 satte de danske daginstitutioner en trist rekord med 1576 fyringssager. Men bag de mange registrerede sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset til en fratrædelsesaftale. Presset på pædagogerne er nu så stort, at flere og flere pædagoger udvikler et misbrugsproblem.
År: 2003 Nr.: 43
Pædagoger har nu bedre end nogensinde før mulighed for at præge børnenes hverdag i en mere miljøvenlig retning. Det skyldes blandt andet, at flere og flere produkter til daginstitutioner kan fås i miljømærkede udgaver. Både producenter og pædagoger er positive.
År: 2003 Nr.: 43
Fremmødet var ikke imponerende, men der blev diskuteret godt alligevel, da BUPL Afdeling 6 holdt generalforsamling lørdag i sidste uge
År: 2003 Nr.: 42
Der var kampvalg om formandsposten i BUPL Ribe Amt. Formand John Johannessen blev genvalgt - efter at bestyrelsen havde påpeget, at valgte man en ny formand, skulle der også findes såvel nyt fagpolitisk grundlag som en ny bestyrelse. I går i selvsving, lød kritikken af den fremgangsmåde.
År: 2003 Nr.: 41
Alle familier har ressourcer, og det er ideen om, at familien bedst selv kan finde løsninger på et barns problemer, familierådslagning bygger på. Modellen er en stor udfordring for de professionelle, der skal lære at holde sig i baggrunden. Til gengæld får de et godt redskab til at tage tidligt fat i "bekymringsbørnene".
År: 2003 Nr.: 41
Eva Jørgensen havde ikke meget fidus til, at hendes splittede familie kunne hjælpe hende og datteren Camilla med problemerne i hjemmet. Alligevel gik hun med på ideen om familierådslagning og fandt ud af, at der kan komme noget godt ud af at bruge den nærmeste families ressourcer
År: 2003 Nr.: 41
Sommeren og dermed også festivalsæsonen er forbi. Børn&Unge udpeger med videnskabelig assistance pædagogernes foretrukne festival.
År: 2003 Nr.: 41
Kandidaterne til at blive ny FTF-formand er ude og føre sig frem for vælgerne. I et vist omfang på hinandens bekostning.
År: 2003 Nr.: 41
De accelererede huspriser i hovedstaden redder Børn & Unge Fonden fra endnu et katastrofalt underskud. Fonden har nemlig solgt tre institutioner til Frederiksberg Kommune med kæmpefortjeneste. Hvad penge skal bruges til, vil fondens formand dog ikke sige noget om
År: 2003 Nr.: 40
To fuldtidsansatte faglige sekretærer og flere timer til kassereren blev resultatet, da BUPL Vejle Amt holdt generalforsamling
År: 2003 Nr.: 40
De stadigt dårligere vilkår for faget på grund af den omsiggribende managementbølge, flinkeskolen og dårlige erfaringer med institutionssammenlægninger i Karlebo var nogle af emnerne på en meget rolig generalforsamling i Frederiksborg Amt
År: 2003 Nr.: 40
Som SFO-leder kan Connie Christensen godt være bekymret på sine medarbejderes vegne. Hun oplever, at flere af dem går rundt med dårlig samvittighed, fordi de føler, at de ikke gør deres arbejde godt nok. Og mange er stressede og kører på pumperne
År: 2003 Nr.: 40
Film kan give god inspiration til en diskussion på personale- eller forældremøder. Eller de kan give børnene mulighed for at snakke om deres eget liv på en anden måde. Børn&Unge har kigget lidt i Det Danske Filminstituts rige skat af kvalitetsfilm
År: 2003 Nr.: 39
"Jeg synes, vi har en forvaltning, der arbejder ud fra positiv indstilling, og som gerne vil udvikle området på bedst mulige måde," siger lederen i Børnehuset Voldly, Birte Gillesberg.
År: 2003 Nr.: 39
I fritidsklubben Vænget i Lyngby bekæmper de børnenes trang til søde sager med et ordentligt foder hver dag. Og det koster kun halvanden krone om dagen pr. barn at give børnene mad
År: 2003 Nr.: 38
Københavns Kommune er konsekvent i forskelsbehandlingen af sine medarbejdere. Eksemplerne er så mange, at der kan fodres svin med dem, siger BUPL København, der er fagforening for pædagoger og klubfolk ved selvejende institutioner. Der er dem, forskelsbehandlingen går ud over
År: 2003 Nr.: 38
Hvor lidt kan man nøjes med at gøre i en børnehave? Sådan er den politiske tankegang i Galten, hvis man ser det fra en pædagogs synsvinkel. Pædagog Laila Frederiksen kalder det nøjsomhedspædagogik
År: 2003 Nr.: 38
Unge, der krænker mindreårige seksuelt, bliver fremover tilbudt behandling som led i treårigt forsøg under Socialministeriet
År: 2003 Nr.: 38
Alt det sjove er for længst skåret væk på Ravnekærinstitutionen i Nyborg, som har været gennem konstante sparerunder de sidste fem år. Sidste års besparelser blev klaret ved, at en række medarbejdere frivilligt valgte at gå ned i tid, men nu står en ny sparerunde for døren
År: 2003 Nr.: 37
Malk De Koijn er en meget succesrig hiphop-gruppe, som vader i anerkendelse. Deres lyrik bliver sammenlignet med Dan Turell og Benny Andersen. En stor del af gruppens fans er børn, og det bekymrer gruppen, der selv mener, at deres musik med de sjofle, fækale og vulgære tekster er beregnet til voksne og ikke til niårige småpiger
År: 2003 Nr.: 37
VK-regeringen er ufatteligt optaget af at lange ud efter anderledes tænkende - oven i købet under devisen, at der skal være en fri og fordomsfri debat!
År: 2003 Nr.: 37
Oversete, svigtede og ensomme. Sådan er de stille pigers lod, men ikke i Lyngby, hvor projektet Gnisterne gennem syv år har hjulpet stille piger ud af deres isolation. For det kan nemlig lade sig gøre at give de stille piger stemme, viser en bog, der dokumenterer effekten af Gnisternes indsats
År: 2003 Nr.: 36
Børnehaveleder Kim Madsen fra Odense fik sidste år et irettesættende brev fra kommunen, fordi han var med til at protestere mod nedskæringerne. Men han lader sig ikke skræmme, selvom politikerne allerede fægter med sparekniven igen.
År: 2003 Nr.: 35
Tidlig indlæring er gavnligt for børnene, siger man i Frankrig. Så de små franskmænd starter i "moderskolen" fra to-års-alderen. Og venlige lærerinder sørger for, at de lærer noget.
År: 2003 Nr.: 35
Pædagoglønnen steg fra 2001 til 2002 mindre end gennemsnittet for alle kommunalt ansatte. Til gengæld indsnævredes lønforskellen mellem mandlige og kvindelige pædagoger til sølle én krone.
År: 2003 Nr.: 35
Aldrig før har kommunerne fået så få midler at gøre godt med i spillet om at få økonomien til at hænge sammen.
År: 2003 Nr.: 33
I Smilehullet på Amager har pædagogerne svært ved at finde på fælles lege, når børnene er uden for. Det er de ikke ene om. Den pædagogiske fantasi kommer hurtigt til kort, og det er synd for både børn og voksne, siger Lars Hazelton, der underviser pædagoger i gamle dogmelege
År: 2003 Nr.: 33
Den rummelige daginstitution har plads til dem, der ikke kan yde 100 procent hver dag. Og den plads har Resen Daginstitution i Skive
År: 2003 Nr.: 32
Grænseoverskridende. Intimiderende. En overskridelse af privatsfæren. Det vil mange forældre kalde det, hvis barnets pædagoger inviterer sig selv på middag. Men Vuggestuen Røde Rose har siden 1971 haft stor succes med hjemmebesøg. Børn&Unge tog med til middag hos lille Alvilda
År: 2003 Nr.: 31
Kompan, Danfoss og en robotprofessor er gået sammen om at udvikle legeredskaber, der skal få computerbørn tilbage til den fysiske leg uden døre ved hjælp af computere og robotter.
År: 2003 Nr.: 29
Lene Vahl-Møller er klubleder i Odense i et kvarter med mange tosprogede og endnu flere sociale problemer. Hendes dagsorden handler om kunst og respekt, og med klubben som omdrejningspunkt skal respekten brede sig til hele kvarteret hos både børn og voksne.
År: 2003 Nr.: 29
39-årige Hasse Kuhn har været danmarksmester som fodboldspiller, og danmarksberømt som træner. I mere end 15 aktive fodbold-år har han fået støtte fra kollegaerne i SFO’en Kongevejen 51 i Lyngby
År: 2003 Nr.: 26
Aldrig har psykologer og psykiatere set så mange stressede børn. Psykolog Margrethe Brun Hansen og psykiater Gideon Zlotnik mener, at flere børn i dag er stressede, fordi voksne stiller for høje krav eller kræver, at legen skal have et formål. Systematisk læring bør bandlyses i daginstitutionerne, fordi det stresser
År: 2003 Nr.: 25
Pædagogmedhjælpere med den pædagogiske grunduddannelse har svært ved at få arbejde. At være mand eller at have været på en udlandsrejse tæller ofte mere end en PGU, når institutionerne skal ansætte nye medhjælpere
År: 2003 Nr.: 25
En tidlig, kvalificeret indsats er nødvendig, hvis man vil bryde den sociale arv. Kommunerne skal lave bedre rammer, så daginstitutionerne kan arbejde mere systematisk for at opdage børn med særlige vanskeligheder og sætte ind med en bred indsats, mener Bente Jensen, DPU
År: 2003 Nr.: 25
De voksne smitter danske børn med stress. Det har Børnehuset Humlen taget konsekvensen af. Gennem et toårigt udviklingsprojekt og med hjælp fra en stresskonsulent er børnehuset blevet et frirum, hvor børnene kan slappe af og udvikle sig i deres eget tempo
År: 2003 Nr.: 25
I Gaia Integration i Herning introduceres flygtninge- og indvandrerkvinder med små børn for den danske institutionskultur. Børnene bliver ikke kun passet, både børn og mødre bliver trænet i at være en del af en daginstitution. Når de er klar, sluses de videre til en "rigtig" institution
År: 2003 Nr.: 24
Både tilhængere, modstandere og kritikere maner til selvransagelse, så dokumentation ikke bliver endnu en metode, som pædagoger ukritisk tager til sig. Man skal vide, hvorfor man vil dokumentere, og hvad man vil dokumentere, ellers kan det ende med, at dokumentation udelukkende laves for anerkendelsens skyld
År: 2003 Nr.: 24
Jeg mener, det øger den sociale ulighed, og forældrene tages som gidsler i en velfærdspolitisk situation, vi langt hellere skulle samle kræfterne om at forandre!
År: 2003 Nr.: 24
Af smudspressen fremstillet som hårdkogt pamper. Nu højst placerede dansker i europæisk fagbevægelse. Den tidligere lærerformand Martin Rømer har gjort noget af et come back
År: 2003 Nr.: 24
Hvert forår opfører eleverne i 0. A på Grønløkkeskolen en eventyrforestilling for de kommende skolebørn. Bagefter ser børnene klasseværelset og prøver legepladsen af. Teaterstykket er et led i et grundigt samarbejde mellem skolen og børnehaverne
År: 2003 Nr.: 23
Forældrene skal have mulighed for at betale til en madordning i børnehaven, mener et flertal i Folketinget. Modstanderne frygter sociale skel mellem børn af forældre, der har råd til at være med, og de der må stå udenfor
År: 2003 Nr.: 22
Forældrene skal skrive under på, at deres børn vil opgive alt andet, når der laves teaterprojekt på SFO Lærken/Spurven i Jyllinge. Samtidig deltager mange forældre selv i forberedelserne. Til gengæld tager pædagogerne børnene alvorligt og giver dem en oplevelse udover over det sædvanlige
År: 2003 Nr.: 21
Når børn slås, lærer de blandt andet at iagttage modstanderens bevægelser og aflæse hans kropssprog. Ellers taber de kampen, siger seminarielærer Michael Blume, der fremhæver slåskultur som non-verbal kommunikation
År: 2003 Nr.: 21
Socialminister Henriette Kjær (K) mener, møderne stjæler pædagogernes tid. Hun opfordrer til et opgør med mødetyranniet, men kan dog ikke sige, hvordan pædagogerne kan skære ned på møderne, så der bliver mere tid til børnene
År: 2003 Nr.: 20
Inaktive børn begynder at bevæge sig mere, når de får tilbudt to timers idræt om ugen, mens de er i SFO. Det viser de første erfaringer fra et forsøg i Århus. Også pædagogerne har stor glæde af idrætten
År: 2003 Nr.: 20
Kan man give en gave uden dermed at forpligte modtageren til at kvittere med endnu en gave, og kan denne så kaldes en gave? Fransk filosofis ubestridte læremester, Paul Ricæur, talte i forrige uge på Danmarks Pædagogiske Universitet om en gave, der ikke er reduceret til ren byttevare
År: 2003 Nr.: 20
Regeringen og Dansk Folkeparti har inden for den seneste måned afvist to udspil til love, der skal sikre bedre vilkår for børn i stitutionerne
År: 2003 Nr.: 20
Gennem flere år har både pædagoger og børn i den fynske børnehave Vaskehuset dagligt gået rundt i en kraftig lugt af urin, uden at nogen har taget ansvaret. Kommune og institution er nemlig ikke enige om, hvem der skal betale for at få lugten fjernet
År: 2003 Nr.: 19
Slut med pædagoger, der holder øje med, hvornår man kommer og går, og pludselig er man rykket op blandt de store. Mange børn har svært ved at takle omvæltningerne i overgangen mellem SFO eller fritidshjem og klub. Fritidsklubben Molevitten i Nivå tager derfor børnene på prøve og sikrer en tryg klubstart
År: 2003 Nr.: 19
Kun 17 procent af landets kommuner har besluttet, at mindst en pædagog i institutionen skal kunne førstehjælp. DLO og BUPL kritiserer kommunerne, men der er uenighed om, hvorvidt det er uddannelsen eller arbejdsgiveren, der skal lære pædagogen livreddende førstehjælp
År: 2003 Nr.: 19
Fies dage er fyldt med børn. Hjemme er det Anders på fire år og Ebbe på ét år, og i Børnehaven Mariesminde i Kolding er det de 20 "ræve-børn". Anne Sophie Kristensen, bedre kendt som Fie, elsker at være pædagog. Hendes veludviklede antenner spotter hurtigt børnenes stemninger, humør og behov, og med sit nærvær guider hun dem gennem dagens oplevelser, udfordringer og konflikter
År: 2003 Nr.: 19
1. maj-traditionen vil leve, så længe fag-bevægelsen har en politisk sag at kæmpe for. Det er ikke et spørgsmål om en årlig festdag, men om en politisk kamp i hverdagen.
År: 2003 Nr.: 19
År: 2003 Nr.: 18
13 børnehavebørn sov, spiste og arbejdede to dage som vikinger i det historiske forsøgscenter i Lejre ved Roskilde
År: 2003 Nr.: 18
En politisk fælleserklæring mellem BUPL og Danmarks Lærerforening lader vente på sig. Men det hindrer ikke de to forbund i udarbejde fælles politikker på en række områder. Sådan lyder meldingen fra de to forbundsformænd, Bente Sorgenfrey og Anders Bondo Christensen, der afviser al tale om krise
År: 2003 Nr.: 18
År: 2003 Nr.: 18
Lege, der styrker sanser, fornemmelser og intuition, kan udvikle og bevare børns særlige intuitivemåde at forstå og opfatte verden på.
År: 2003 Nr.: 17
Leif Utermühl nåede kun at arbejde én dag som leder af institutionen Brumbassen på Lolland. Så blev han fyret, efter at en far kontaktede kommunen og sagde, at han havde brugt vold mod elever i sit tidligere job. Nu kæmper Leif Utermühl for sit rygte i lokalområdet.
År: 2003 Nr.: 17
År: 2003 Nr.: 15
Regeringens dagsorden er klar. Den solidariske velfærd skal erstattes af et samfund, hvor de økonomisk velstående også skal sikres den bedste velfærd.
År: 2003 Nr.: 15
Selvangivelsen vil blive udsendt i marts/april 2003 påført de oplysninger skattemyndighederne har modtaget fra arbejdsgivere, pengeinstitutter m.fl. Indsendelsesfristen er 1. maj 2003. Hvis man ingen ændringer har til disse oplysninger, skal selvangivelsen ikke indsendes. Ønsker man at foretage ændringer eller tilføjelser, skal de felter udfyldes, som ønskes rettet, og derefter skal man indsende selvangivelsen eller indtaste ændringerne via en trykknaptelefon (tast-selv). Der er også mulighed for at foretage rettelserne via internettet. Alle former for korrektioner skal være foretaget inden 1. maj 2003. Den senere modtagne årsopgørelse bør gennemgås nøje og kontrolleres om alle indkomst- og fradragsbeløb er korrekte. Uanset om skatteyder har indsendt selvangivelsen med ændringer eller ikke har gjort det, hæfter skatteyder for eventuelle fejl i de angivne oplysninger på årsopgørelsen.
År: 2003 Nr.: 14
Pædagoger, der slår, og fantasiløs udenadslære. Det er udfordringen for to pædagogstuderende fra Frøbelseminariet, kæresteparret Anders Madsen og Lisa Rosengren, der er i udlandspraktik i Ghana .
År: 2003 Nr.: 14
Efter en meget vanskelig begyndelse har personalet på daginstitutionen Guldregn fået begravet spøgelserne fra en kaotisk tid.
År: 2003 Nr.: 13
År: 2003 Nr.: 13
Man kan ikke føre krig mod terror. Krig er terror.
År: 2003 Nr.: 13
I Ghana er der store problemer med lærere, som giver lektiehjælp til teenagepiger mod betaling i sex.
År: 2003 Nr.: 13
OK-matematik for viderekomne: Hvad er det, der har virkning for to, som det tager to mand og én kvinde 15 år at frembringe? Se facit herunder.
År: 2003 Nr.: 13
Frustrerende meget af støttepædagogens viden går dog tabt, når "deres" børn skal videre i systemet. Forsøgs- og udviklingsprojekt leder efter måder at etablere et bedre læringsmiljø mellem støttepædagogen og barnets institution
År: 2003 Nr.: 12
I et samfund under konstant forandring kan det være vanskeligt at finde fællesskabet og værdierne og give disse begreber videre til børn og unge. Men Dannelseskaravanen kan måske give inspiration til en dialog om en bedre verden
År: 2003 Nr.: 12
Ballerup-Seminariet skal stå for den nye klubuddannelse øst for Storebælt. Egenbetalingen bliver på omkring 18.000 for hele uddannelsen
År: 2003 Nr.: 12
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge om børneliv i Ghana. I sidste nummer besøgte vi en børnehave, og i dette nummer møder vi de drenge og piger, som er flygtet fra det stille landsbyliv i Nord for at søge lykken i byen. Mange af dem er endt blandt Accras 20.000 gadebørn, og vi taler med de ildsjæle, der forsøger at hjælpe dem. Serien fortsætter. Biografer, modetøj, et arbejde og andre drenge end naboens søn. Rygtet om storbylivets goder er nået ud i de yderste afkroge af Ghana. Teenagepigerne oplever deres søstre og veninder vende hjem til landsbyen med nye sandaler, et væld af ørenringe og flere sæt gryder til medgiften. De vil også afsted, men lykken er lunefuld
År: 2003 Nr.: 12
Han har opfostret sportsidoler blandt gadebørn og sendt hundredevis af drenge og piger i skole. Ataa Lartey grundlagde Street Academy i 1986 og har siden været børnenes og Ghanas håb om en bedre fremtid
År: 2003 Nr.: 12
Mad, børn og følelser hænger sammen. I en sådan grad, at vi bliver nødt til at forholde os til den psykiske sult, mener kostterapeut Else Marie Simonsen
År: 2003 Nr.: 11
Egentlig er det dybt deprimerende, at vi som pædagoger og som pædagogisk fagforbund hele tiden skal slås for de mest elementære ting i børn og unges hverdag i daginstitutionerne.
År: 2003 Nr.: 11
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge i dette og de kommende numre om børneliv i Ghana. Vi har besøgt børnehaver og vuggestuer, og talt med drengen der sælger snacks på stranden. Teenagemoderen, der sover på gaden. Og den prostituerede, der bytter sin krop med mad. Dette er første nummer i serien. Børnene har tavler at tegne på. Men selv om de kun er fem år gamle, skal de sidde på stolen hele dagen, og pædagogen bestemmer, hvad de skal tegne. Dræbende udenadslære og hård disciplin er hverdagen i Alko Nursery i Ghana. Det vil et BUPL-projekt nu ændre på
År: 2003 Nr.: 11
I Ghana er BUPL kvalitetsstemplet, når det handler om pædagogik, ligesom det danske flag i Afrika vejrer med kroner og ører
År: 2003 Nr.: 11
Tjørneparkens SFO i Rødovre har fået en nøgle til trafiklyset, hvor Madumvej krydser den livsfarligt trafikerede Slotsherrensvej. Pædagogerne kan nu regulere den "grønne tid", når de følger børnene til og fra skole, så børnene ikke strander i rabatten eller må gå over for rødt.
År: 2003 Nr.: 10
Takket være kvindekampen i 70'erne har nutidens unge kvinder mange valgmuligheder, mener tre pædagogstuderende. Alligevel vil de ikke leve deres liv som deres mødre. De vil tage mere ansvar for børnene og for hjemmet.
År: 2003 Nr.: 10
Bakkely har i næsten fem år brugt Børnelinealen som et redskab, når de skal vurdere børnenes trivsel. Siden Børn&Unge besøgte institutionen for tre år siden, er pædagogerne blevet endnu mere sikre i deres bedømmelse af børnene. Og de er hurtige til at handle, hvis de er bekymrede for et barn.
År: 2003 Nr.: 09
De andre statsamter holder øje med BUPL's retssag mod Ringkjøbing Statsamt, der ikke længere mener, at pædagogernes fagforening er klageberettiget i byggesager. Taber BUPL, kan det få principiel betydning.
År: 2003 Nr.: 09
I Randers er der ikke længere problemer med voldelige piger. Et gadeprojekt, der nu kører på femte år, har for alvor formået at nå ind til kriminelle unge, og metoden er enkel: Samværet foregår på pigernes præmisser.
År: 2003 Nr.: 09
En genial ide, mente socialminister Henriette Kjær, da hun besøgte Utterslev Kirkes Børnegård og hørte nærmere om et forslag til, hvordan man kan hjælpe børn fra belastede familier. Pengene var straks en anden snak. Søg i en af vores puljer, foreslog Henriette Kjær.
År: 2003 Nr.: 09
Piger i dag er ikke bly violer, men vilde og voldelige. Forsker kalder det bagsiden af Girl Power. De seje tøser stiller pædagogerne over for helt nye udfordringer, for bag den rå facade gemmer sig et uudslukkeligt behov for omsorg.
År: 2003 Nr.: 08
Flere og flere pædagoger har ondt i loyaliteten. Tager de bladet fra munden, venter fyreseddel og udfrysning. Men mange kommuner fortjener ikke loyalitet, så vær blot hamrende illoyal, siger professor og filosof Ole Fogh Kirkeby.
År: 2003 Nr.: 08
Udlicitering af tog, udlicitering af vikarer. Fænomenet bliver mere og mere udbredt - undtagen for daginstitutioner, hvor interessen praktisk talt er forduftet. Når man ikke kan konkurrere på lønnen, så er der ingen penge at tjene for private udbydere.
År: 2003 Nr.: 08
Gennem 12 år kæmpede en gruppe pædagoger fra Sønderborg med skimmelsvamp i en gennemrådden børnehave, inden kommunen gik i gang med at bygge en ny institution. Nu er der konstateret alvorlige svampeskader i den nye bygning.
År: 2003 Nr.: 08
Kommunerne "glemte" at kæle for favoritbarnet Ny Løn. Også i 2002.
År: 2003 Nr.: 08
I USA er der nu for alvor sat spotlys på den skjulte og mere indirekte mobning blandt piger, hvor venskaber og kropssprog bliver brugt som våben i stedet for næver og aggressive ord. En mobning, der hidtil har været skubbet i baggrunden forskermæssigt og uddannelsespolitisk, men som har voldsomme konsekvenser.
År: 2003 Nr.: 07
Opgaven synes næsten håbløs, men det kan faktisk lade sig gøre at drive hæderlig, men ømbenet fritidspædagogik på en stor, mokkabrun skole med 230 meter mellem det diminutive fællesrum og de bagerste ensomme skolelokaler. Men det er kun i kraft af vilje og fleksibilitet hos pædagogerne.
År: 2003 Nr.: 05
Støj, indeklima, for tunge løft og dårlige arbejdsstillinger er stadig dagligdag for pædagogerne. På trods af flere års fokus på området er der ikke sket forbedringer, viser Arbejstilsynets nyeste tal.
År: 2003 Nr.: 05
To sprogtoner dominerer, når pædagoger snakker med børn. Hvilken tone de bruger afhænger blandt andet af barnets køn og etnicitet.
År: 2003 Nr.: 05
Socialministerens forslag om, at der nu må tjenes penge på børnepasning, har umiddelbart fået en ublid medfart fra oppositionen. Regeringens støtte, Dansk Folkeparti, kan nok overtales til at stemme for, hvis der laves ændringer om loft over prisen og økonomiske fripladser.
År: 2003 Nr.: 05
Vi skal bruge kræfterne på at argumentere for den pædagogiske faglighed - og ikke på at skaffe private sponsorer til at fylde hullerne efter kommunale budgetbesparelser. Vi skal i stedet fastholde kommunerne på deres ansvar for drift af daginstitutioner af høj kvalitet.
År: 2003 Nr.: 04
De mobbede hinanden i en af børnegrupperne i SFO'en på Hårup Skole. Ikke meget af det, pædagogerne gjorde, virkede. I Appreciative Inquiry, værdsættende samtaler, fik de et redskab, der løste op for problemerne.
År: 2003 Nr.: 04
Børn får igen mulighed for at få frisklavet mad i børnehaven. Men måske kommer det ikke til at gælde alle børn. For kommunerne kan, ifølge et nyt lovforslag fra regeringen, bestemme, at forældrene selv skal betale for maden. Forslaget får en blandet modtagelse i Folketinget.
År: 2003 Nr.: 04
Drop at gå ombord i problemerne, men fokusér i stedet på det positive. Det er en del af tankegangen bag en ny udviklingsmetode Appreciative Inquiry eller værdsættende samtale. - Det nye i metoden er, at både børn og voksne arbejder sammen om den positive proces, mener konsulent.
År: 2003 Nr.: 04
I efteråret 2002 blev to børn og to voksne i en række institutioner i Århus smittet med hepatitis A. Pædagogerne kræver nu forebyggende vaccine mod den smitsomme leverbetændelse. Det afvises af embedslægen. Speciallæge støtter dog pædagogernes ønske
År: 2003 Nr.: 03
Nu kommer afløseren for Klubuddannelsen. Det bliver en kompetencegivende Videreående Voksenuddannelse i Ungdomspædagogik, som er normeret til et årsværk
År: 2003 Nr.: 03
Børn & Unge Fonden, der allerede er ude af Frederiksberg Kommune, mister nu også sin daginstitution i Kalundborg. Kommunen har opsagt kontrakten, fordi man vil have klarhed over, hvordan underskuddet i den udliciterede institution skal dækkes
År: 2003 Nr.: 03
Vi vil se tilfælde, hvor for eksempel 19 af børnene på stuen er fælles om gryderetten med hjemmebagt brød, mens Sofie og Alexander sidder med deres flade madpakker.
År: 2003 Nr.: 03
8 ud af 10 kommuner har formuleret målsætningerne for deres dagtilbud. Mange af dem er meget abstrakte og generelle
År: 2003 Nr.: 02
Pædagogerne i Gadekæret i Århus har fået en stor udfordring i fire-årige Rasmus. Han er en ualmindelig velbegavet knægt, men til gengæld halter det med praktiske opgaver. Det har givet både grå hår og mange smil i institutionen
År: 2002 Nr.: 51
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 50
I Vejle står nogle efterladte potteplanter. De må klare sig selv i tre dage. I Nørup heldagsskole og SFO må ungerne og kollegerne også undvære Frederik Madsen. Han er taget til Nyborg for at deltage i BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 49
Efter mere end fire timers debat - og en del valgtaler - tilsluttede kongressen sig hovedbestyrelsens skriftlige og forbundsformand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning. Alle på nær én stemte for
År: 2002 Nr.: 49
Pædagogerne fra Humlebien Børnehus og Cirkusgrundens Vuggestue deltager i et projekt om at samarbejde med psykisk syge forældre. Nu tør de tale med børn og forældre om problemerne.
År: 2002 Nr.: 48
Luisa havde ikke tid til at gå i børnehave. Hun skulle købe ind, stryge farens skjorter og passe lillebroren. For hendes mor var depressiv og rejste sig sjældent fra sofaen. Først efter mange års psykologhjælp og morens død har Luisa mod på selv at være mor.
År: 2002 Nr.: 48
Få dage før Dragør Kommune blev trukket i retten, har kommunen endelig anerkendt ansvaret for de dårlige arbejdsforhold, som de bød pædagoger i støjplaget børnehave.
År: 2002 Nr.: 48
Den seneste tids debat om omskæring af piger har delt sig mellem de, der vil straffe forældrene for at lade deres døtre omskære i udlandet og de, der vil afskaffe omskæring ad oplysningens vej. BUPL er sammen med andre organisationer i gang med at lave oplysningsmateriale.
År: 2002 Nr.: 48
I mindst 50.000 danske børnefamilier er mor eller far psykisk syg. Men ingen snakker med børnene om problemerne. Det er en misforstået opfattelse af omsorg, når man ikke taler med børnene om det, der er deres virkelighed, mener familieterapeut.
År: 2002 Nr.: 47
År: 2002 Nr.: 47
Som enkeltpersoner støtter mange medlemmer af BUPL's hovedbestyrelse Boykot Israel-kampagnen. Men lægge BUPL's navn til vil flertallet i hovedbestyrelsen ikke. Medlemmerne kan selv bestemme hvilke varer, de skal købe.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
En pædagogisk metode til at indøve og udvikle "menneskerettighedskompetencer" er Ung til Ung- metoden, hvor man lader unge arbejde med og fortælle om deres erfaringer til andre unge.
År: 2002 Nr.: 46
Særligt truede børn hjælpes ikke godt nok. De foranstaltninger, der sættes i gang, er for uspecifikke og hjælper kun i en tredjedel af tilfældene. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Den daglige alkoholration for Tine Andersens mor lød på mindst tre liter papvin. Og skønt råbet om hjælp strålede i neon fra den lille pige, vendte både pædagoger, lærere og myndigheder det blinde øje til i årevis.
År: 2002 Nr.: 45
Beskæftigelsesministerens forslag til en ny arbejdsskadelov truer retssikkerheden og skaber ikke den efterlyste klarhed om, hvornår en skade er en arbejdsskade.
År: 2002 Nr.: 45
Det er børnene, der betaler den højeste pris, når mor eller far drikker for meget. Derfor skal pædagogerne gribe ind, så snart de har en fornemmelse af, at ikke alt er, som det skal være. De skal ikke vente på beviser.
År: 2002 Nr.: 45
Rullende indskoling, børnehaveklasse, 1. og 2. klasse slået sammen og undervisende pædagoger. Det er alt sammen noget, som undervisningsministeren kunne ønske sig i folkeskolen. På Præstemarkskolen har de det hver dag
År: 2002 Nr.: 44
De værdier, vi lærer derhjemme, giver vi videre til vores børn. Vi udstyres med en kulturel arv, som fastholder nogle værdier, som ikke altid er hensigtsmæssige i et videnssamfund. Det viser analyser fra det store undersøgelsesmateriale "Børns opvækstvilkår" foretaget af børneforsker Dion Sommer
År: 2002 Nr.: 44
Et barn udvikler sig, hvis samspillet med andre hjælpes på vej af voksne, der kan se og forstå dets initiativer, kan få øje på dets kompetencer og understøtte udviklingen. Børn skal ikke opdrages, voksne skal tage dem i hånden og vise dem den vej, de skal gå, mener Pernille Roug, der er aktuel med den første danske bog om Marte meo i praksis.
År: 2002 Nr.: 43
En række dødsfald efter indtagelse af ecstasy skabte i sommeren 2000 en enorm mediestorm, men siden har der været stille omkring de unges brug af fantasistoffet. De nyeste undersøgelser tyder på, at ecstasy stadig kun er for de få - der er i hvert fald ikke kommet flere brugere.
År: 2002 Nr.: 43
Fremtiden kræver samarbejde på tværs af alle organisationer, der interesserer sig for børn og unges vilkår og for velfærdsudviklingen. I BUPL Frederiksborg Amt vil man være "et hus for de mange".
År: 2002 Nr.: 42
Hvert tredje barn udvikler astma eller allergi, men kun i Aalborg findes en astma- og allergivenlig børnehave og folkeskole. Og det kan faktisk være farligt, at pædagoger ikke ved nok om astma og allergi, mener overlæge.
År: 2002 Nr.: 42
De fynske medlemmers dugfriske erfaringer fra barrikaderne gav liv og diskussionslyst på generalforsamlingen i BUPL Fyn. Følelsen af fælles kamp var stor, og Anker Boye fik et par harske ord med på vejen.
År: 2002 Nr.: 42
Over halvdelen af Angolas fire millioner flygtninge er børn. Omkring 50.000 har mistet deres forældre. En af dem er Albano
År: 2002 Nr.: 41
Børnene fra den integrerede daginstitution Børnehuset Vognporten i Albertslund følger økogulerødderne fra frø i mulden til ingrediens i grøntsagslasagnen. »Vi har lavet en madpædagogik,« fortæller leder Laila Rasmussen
År: 2002 Nr.: 41
Kun halvt så mange som vanligt havde fundet vej til generalforsamling i Slagelse. De fremmødte var enige om, at der skal oprettes en lederforening i BUPL, og at lederne skal have selvstændig repræsentation ved kongressen
År: 2002 Nr.: 41
Millionunderskud presser Børn & Unge Fonden økonomisk i knæ. Fonden har også 1,85 millioner til gode fra to daginstitutioner på Frederiksberg. De penge skal hentes hjem enten gennem besparelser i institutionerne eller forhandlinger med Frederiksberg Kommune. Men i kommunen kender man ikke noget til hverken forhandlingerne eller gælden
År: 2002 Nr.: 41
Ny Løn og nedskæringer fyldte godt i debatten på afdeling 6's generalforsamling. Der var ja til, at lederne skal have deres egen forening i organisationen
År: 2002 Nr.: 41
Initiativer til sund og næringsrig kost i børneinstitutionerne er ofte strandet på praktiske problemer og barrierer. En nyudgivelse fra Fødevaredirektoratet inspirerer pædagogerne til "lettere" madordninger til børnene
År: 2002 Nr.: 41
Humor, glæde og optimisme kan være med til at forandre kulturen på en institution, mener lektor, foredragsholder og kursuskonsulent Per Ryt-Hansen. Men det kræver viden om humorens udtryk og virkninger og en beslutning om, at man vil satse på humoren. Indføres humoren i personalegruppen, vil den sive ned til børnene.
År: 2002 Nr.: 40
Små børn er faktisk langt klogere, end vi gik og troede. De allerfleste babyer kan nemlig hurtigt lære tegn for en hel række almindelige ting i deres hverdag. Dermed kan de kommunikere præcist - længe før de første ord.
År: 2002 Nr.: 40
De kommunale nedskæringer fyldte meget på BUPL Vejle Amts generalforsamling, hvor de fremmødte var godt tilfredse med opbakningen fra fagforeningen.
År: 2002 Nr.: 40
Der blev trukket på alle smilebåndene, da børnene i børnehaven Østre Gasværk Syd på Østerbro eksperimenterede med latteryoga. Latterinstruktør Maj-Britt Wadum kastede både milkshakelatter og julemandslatter ud til børnene, der efter lidt forbehold fik vældig gang i grinemusklerne.
År: 2002 Nr.: 40
Vi hører dem igen og igen, disse ideologiske holdninger, som let bliver til "sandheder", hvis ikke vi hele tiden gør opmærksom på, at der er andre muligheder.
År: 2002 Nr.: 40
År: 2002 Nr.: 39
Sodavand med alkohol er blevet det helt store hit blandt børn og unge, og de såkaldte breezere sælges i stort tal. Sundhedsstyrelsen er bekymret, pædagogerne fordømmende, forbrugerombudsmanden frustreret, og de unge er glade.
År: 2002 Nr.: 39
År: 2002 Nr.: 39
Red Barnets Børnehave i Horsens blev med sit forbud mod søde sager vredet godt og grundigt i mediemaskinen. Det har sløret de gode intentioner, mener forældrebestyrelsen, der på et pressemøde i sidste uge slog fast, at det er forældrene, der står bag forbuddet.
År: 2002 Nr.: 38
Med eurytmi lærer børn at kommunikere med kroppen. I Hanehøj Børnehave i Hornslet ved Århus gennemspiller børnene eventyret om ridderen og dragen med bevægelser, så de lærer at vise med kroppen, hvad de føler og tænker
År: 2002 Nr.: 38
Pædagoger og pædagogmedhjælpere har i den forløbne uge strejket flere steder i landet. Der ventes flere konfrontationer i den kommende tid, for det ser ud til, at det i høj grad bliver børne- og ungeområdet, der står for skud, når kommunerne svinger sparekniven i forbindelse med næste års budget.
År: 2002 Nr.: 37
År: 2002 Nr.: 37
Siden januar har "Hovslund Børneunivers" kun haft én leder og én bestyrelse, selvom stedet rummer både børnehave, skolefritidsordning og skole. De fleste ser det som en fordel, mens andre frygter, at skolekulturen bliver for dominerende.
År: 2002 Nr.: 35
Da de var 20 spiste de billigt studenterbrød og diskuterede opdragelsen af andre folks børn. Nu er de 80 og nyder hinandens hjemmebag og snakken om oldebørnene. De er elleve sejlivede kvinder tilbage af en sjælden årgang børnehavelærere, der har holdt sammen, siden de i 1942 startede på Frøbelseminariet. I år kan de fejre 60 års jubilæum.
År: 2002 Nr.: 35
DepressionsForeningen forbander mediehetzen mod lykkepiller og mod læger, der udskriver antidepressiver til forpinte børn og unge. »Får barnet ingen hjælp, kan flere selvmord være konsekvensen«, siger sekretariatschef Jette Balslev. Den 17-årige Søren Olesen er enig. Lykkepillen hjalp ham med at vælge livet
År: 2002 Nr.: 34
Tvangsfjernelse af søde sager fra børnenes madpakker møder modstand hos pædagoger i hele landet. Uetisk siger nogle, mens andre nøjes med at ryste på hovedet og grine lidt af Red Barnets børnehave i Horsens, der siden 1. august konsekvent har konfiskeret mælkesnitter og chokolademadder
År: 2002 Nr.: 34
Flere og flere børn og unge spiser lykkepiller. Og for nogle børn er lykken en pille. Men børnepsykiaterne og psykologer advarer mod piller, der udskrives af læger uden opfølgning med samtaleforløb hos psykologer eller psykiatere. Problemet er bare, at psykologer er for dyre, og psykiaterne har lange ventelister.
År: 2002 Nr.: 34
Nogle børn med tale- og sprogvanskeligheder isolerer sig eller bliver aggressive, når de ikke bliver forstået. Derfor deltager de ikke i lege og aktiviteter, hvor de kan få viden og erfaringer som andre børn. Disse børn får ofte problemer med den intellektuelle og psykiske udvikling, mener cand. pæd.psyk. Marianne Sommer fra DPU
År: 2002 Nr.: 34
Børn, som er opvokset på landet, har et langt stærkere immunforsvar over for allergi end bybørn, viser ny dansk undersøgelse. Børnene udsættes fra starten for bakterier og dyr, og det gør dem stærkere
År: 2002 Nr.: 34
Aldrig tidligere er der født så mange for tidligt fødte børn i Danmark. Og intet tyder på, at kurven knækker. Især antallet af ekstremt for tidligt fødte børn vokser støt, viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.
År: 2002 Nr.: 33
Hvad får en pædagog til at læse til lærer, og dermed - skal der nok være dem, der mener - begå faneflugt? Er det penge, er det status, eller hvad er det, der trækker? Børn&Unge har spurgt tre, som i sidste uge på Center for Videreuddannelse Jelling, det tidligere Jelling Statsseminarium, gik i gang med uddannelsen til meritlærer
År: 2002 Nr.: 33
De mere end 25.000 vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har nogle helt særlige behov. Men de bliver ofte overset i institutionerne, fordi pædagogerne mangler den nyeste viden
År: 2002 Nr.: 33
Penge brugt på daginstitutioner er mere end dobbelt så gode som skattelettelser til at øge arbejdsstyrken. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet på sagen.
År: 2002 Nr.: 33
Alle børn på 41/2 år i Greve Kommune bliver sendt på "en tur i junglen", så pædagoger og sundhedsplejersker kan se, hvor gode de er til at slå kolbøtter, hoppe, kravle og holde balancen. Formålet er at opspore børn med sansemotoriske vanskeligheder og forsinket motorisk udvikling for at forebygge, at de får problemer i skolen.
År: 2002 Nr.: 33
Det har tæret på kræfterne, men nu er de der
År: 2002 Nr.: 32
Byggelegepladsen Bispevangen i Ballerup tog sidste år på koloni til Møn. Deres dagbog er en tegneserie, hvor hver tegning er et dagbogsblad eller en situation fra turen
År: 2002 Nr.: 31
Pædagog Inge Klitgaard arbejder på Familiehuset i Bjerringbro. Hun støtter og vejleder børn og familier i krise.
År: 2002 Nr.: 30
Efter Børn&Unges artikler om vold mod børn vil både justitsministeren og socialministeren nu undersøge, hvor stort problemet er. Justitsministeren peger på en særlig offerstatistik som en del af undersøgelsen. Men den statistik er sparet væk.
År: 2002 Nr.: 30
Hedegårdens Ungdomsklub tog til Tantrabjergene i det sydlige Polen med 11 unge for at vandre i bjergene og riverrafte. Det blev en krævende og udfordrende tur.
År: 2002 Nr.: 30
SFO Tudsens koloni foregår på Svinø. Det er en primitiv koloni, hvor alle overnatter i bivuakker, og maden bliver lavet på bålpladsen. Både børn og voksne viser sig at nyde den manglende komfort og naturens mange udfordringer.
År: 2002 Nr.: 29
Sandet i institutionernes sandkasser kan være rene bakteriebomber, fordi katte og ræve bruger sandet som toilet. Men der skal ikke så meget til for at mindske risikoen for ekskrementer i sandet - et billigt net til 100 kroner kan være en løsning.
År: 2002 Nr.: 29
For den tre-årige, der skifter fra vuggestue til børnehave, er det vigtigste at blive integreret i børnegruppen, siger to forskere i ny bog. Pædagogernes rolle er at støtte barnet i at blive en del af det fælles børneliv.
År: 2002 Nr.: 28
Specialgruppen Resen har knap 20 børn med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Alligevel insisterer de hvert år på at tage på koloni på øen Fur i Limfjorden. Her er deres kolonidagbog fra sidste års koloni.
År: 2002 Nr.: 28
Fritidshjemmet Narsarmiutaq tog fra Nuuk til den nedlagte bygd Qoornoq længere inde i fjorden. Pragtfuldt sommervejr, storslået natur, søde børn og technomusik på gettoblasteren gav en vellykket koloni - selv uden friskskudt sæl.
År: 2002 Nr.: 27
Børnehaven Jordkloden fra Nørrebro i København holdt i 2001 sin koloni ved Sejerøbugten, nærmere bestemt Ordrup. Det er en tur befolket af vandmænd, brandmænd og ildmænd. Plus en enkelt kærlighedserklæring.
År: 2002 Nr.: 26
Pædagoger og lærere skal slås sammen i selvstyrende enheder for at give børnene en bedre skolestart, foreslår en ny bog. Desværre bremser beton i lærerforeningen den udvikling, mener en af forfatterne, Mads Hermansen.
År: 2002 Nr.: 26
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Aftalen om næste års kommunale budgetter fører til alvorlige nedskæringer, forudsiger formanden for Kommunernes Landsforening. Også regeringen kryber til korset og dropper alle reklameindslag om serviceforbedringer
År: 2002 Nr.: 25
Fire formiddage om ugen inddeles børnene i Børnehaven De fire Elementer i to grupper med henholdsvis drenge og piger. Kønsopdelingen har gjort pigerne mere modige og drengene mere omsorgsfulde, konkluderer en psykolograpport
År: 2002 Nr.: 25
Alle pædagoger kommer på et eller andet tidspunkt i deres karriere til at stå overfor et voldsramt barn. Det sværeste er at konfrontere sig selv med mistanken - og derefter handle
År: 2002 Nr.: 23
Så lederne baner antagelig vejen for en ny æra og udvikling, og andre grupper vil over de kommende år følge efter
År: 2002 Nr.: 23
Forældre til sigøjnerbørn i en børnehave i Budapest skal skrive under på, at deres barn må få den lovpligtige indføring i sigøjnerkulturen. Men de får ikke at vide, at der er tale om positiv særbehandling og de ved ikke, at det kun er mindretallene, som bliver bedt om at skrive under. Børnehaven er nemlig bange for, at sigøjnerforældrene opfatter forskelsbehandling som noget negativt. Den ømfindtlige integration i børnehaven illustrerer konflikterne mellem sigøjnerne og resten af den ungarske befolkning
År: 2002 Nr.: 22
Der er ikke noget i vejen med selvforvaltning, mener Gitte Petersen, leder af Spilloppen i Greve. Hun og hendes kolleger er trætte af at høre så meget nedsættende om selvforvaltning og kalder deres egen model for et guldæg
År: 2002 Nr.: 22
Urolige og ukoncentrerede børn har en høj følsomhed over for lyd. De mangler kontrol over deres hørelse, men gennem lyttetræning kan de forbedre deres opmærksomhed
År: 2002 Nr.: 21
Sanser, eventyr og krop appellerer til børns samarbejdsevne og sociale forståelse i regellegen Britanniens Hersker. En gruppe pædagoger fra institutioner i Århus-området mærkede eventyret, da de skulle lære spillet
År: 2002 Nr.: 21
I Udflytterbørnehaven Høbjerg har pædagogerne i mange år arbejdet efter lystprincippet. De mener, at pædagoger skal have lyst til at motivere hvert enkelt barn til at medvirke til egen alsidige udvikling. Pædagog Claus Horstmann har haft lyst til at skrive om hans og kollegernes praksis i bogen "Børnehavepædagogik i praksis"
År: 2002 Nr.: 20
Børn&Unge har talt med to skoler og en kommune, der i længere tid har afprøvet filtrering. Flere lærere mener, at filtrering kunne være en god løsning for SFO'er, fritidshjem og klubber.
År: 2002 Nr.: 19
I kommunale klubber eller SFO'er kigger tusindvis af børn med på nettets pornosider. Men pornoen kan skade børnene, forklarer specialist. Nogle peger på filtrerings-systemer som løsning.
År: 2002 Nr.: 19
En fælles, stærk modstander skaber enighed i fagbevægelsen - og i Pædagogstuderendes LandsSammenslutning, PLS. Enigheden var også udtalt, da de studerende i weekenden holdt jubilæumsårsmøde. Men ikke alt var jubel. Regnskabet var ikke færdigt til tiden, og den skriftlige beretning var ikke godkendt af alle hovedbestyrelsesmedlemmer
År: 2002 Nr.: 18
Det kan være benhårdt, men også meget meningsfyldt at arbejde som pædagog på Center Gribskov, hvor 36 teenagedrenge fra 11 lande bor. Drengene er flygtet alene til Danmark og kommer hertil med ar på krop og sjæl
År: 2002 Nr.: 18
En sanselig spillestil med skuespilleren i centrum har afløst flere års fokusering på orgier af lyd og lys.
År: 2002 Nr.: 18
År: 2002 Nr.: 18
Med den såkaldte "nye forældregeneration" stiger antallet af klager over både pædagoger og daginstitutioner voldsomt. Klagerne går lige fra hundelopper i tøjet, støv i krogene og til langvarig utryghed ved at aflevere børnene i børnehaven
År: 2002 Nr.: 17
Urolige, ukoncentrerede og flaksende børn har ikke fået hjælp til at styre deres opmærksomhed og har derfor ikke fået det altafgørende "hul igennem til verden". Grundlaget skal lægges af forældrene, men en opmærksomhedens pædagogik kan hjælpe børn til at udvikle koncentrationsevnen senere hen
År: 2002 Nr.: 16
Forbuddet mod salg af alkohol til unge under 15 år skulle lægge en dæmper på forbruget. Men efter et lille dyk i forbruget, drikker de unge lige så meget som tidligere. Det er forældrenes ansvar at begrænse de unges druk, mener eksperter
År: 2002 Nr.: 16
Regeringen griber ind i en eventuel konflikt på KTO-området, vurderer arbejdsmarkedsforskere. Politikerne siger derimod, de vil respektere arbejdsmarkedets parters ret til lovlig konflikt
År: 2002 Nr.: 16
Det er lidt af en enfant terrible, der fejrer ti års jubilæum i weekenden. Ledelsen i de pædagogstuderendes organisation PLS vil selv. Og det gør den.
År: 2002 Nr.: 16
Larm, træthed og stress giver otte-årige Karen hovedpine
År: 2002 Nr.: 13
Efter en tragisk dødsulykke har alle daginstitutioner i Århus Kommune fået påbud om, at der altid skal være en voksen på legepladsen sammen med børnene. Eksperterne advarer om, at skærpet opsyn kan hindre børnenes udviklingsmuligheder. På den anden side skal børnene ikke overlades til sig selv.
År: 2002 Nr.: 13
Selvangivelsen vil blive sendt ud i marts/april 2002 med de oplysninger, skattemyndighederne har modtaget fra blandt andet arbejdsgivere og pengeinstitutter. Indsendelsesfristen er 1. maj 2002. Hvis du ingen ændringer har til disse oplysninger, skal du ikke indsende selvangivelsen. Ønsker du at foretage ændringer eller tilføjelser, skal de felter udfyldes, som du vil rette, og derefter skal du indsende selvangivelsen eller indtaste ændringerne via en trykknaptelefon (tast-selv). Der er også mulighed for at foretage rettelserne via Internettet. Alle former for rettelser skal være lavet inden 1. maj 2002. Når du senere modtager årsopgørelse, bør du gennemgå den nøje og kontrollere, om alle indkomst- og fradragsbeløb er korrekte. Uanset om du har indsendt selvangivelsen med ændringer eller ikke har gjort det, hæfter du for eventuelle fejl i de angivne oplysninger på årsopgørelsen.
År: 2002 Nr.: 13
"Træk dig omgående som formand, før du gør mere skade". Sådan står der blandt andet i et anonymt trusselsbrev, som Lisbeth Schmidt Jespersen, formand for BUPL Fyn, har modtaget
År: 2002 Nr.: 12
I England starter skolen allerede i børnehaven. De tre til femårige har en fastlagt undervisningsplan, som de alle skal igennem, inden de kan komme i skole fra de er fyldt fire år. For vuggestuebørnene er der lidt friere rammer. Og sådan er det også i den private institution Abacus i syd London, som har 25 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Men meningerne om systemet er delte.
År: 2002 Nr.: 12
Skal småbørnspædagogikken beskrives i et nationalt dokument - en lære- eller rammeplan? Og hvad skal i så fald beskrives? En mere præcis og specifik national læreplan har været diskuteret ivrigt gennem et stykke tid. Socialministeren mener ikke, at der skal udarbejdes en læreplan. Tre børneforskere er henholdsvis for, imod og betænkelig
År: 2002 Nr.: 12
Flere og flere unge bruger og misbruger narkotika, viser ny rapport. Det er svært at bremse, mener misbrugskonsulent, når nu stoffer er moderne, billige, let tilgængelige og har en god virkning
År: 2002 Nr.: 12
Pædagogers hensynsbetændelse går ud over en ordentlig løsning på de utallige konflikter, som dagligt opstår i daginstitutionerne. Derfor er det vigtigt, at sammenstød løses på stedet, og at der skabes forum til at få talt ud om problemerne, mener erfaren konfliktmægler
År: 2002 Nr.: 11
Tal med børnene, så de lytter, og lyt til børnene, så de taler. Det såkaldte girafsprog er en samtaleform, der er god til konfliktløsning og til at finde ud af, hvad børn føler, tænker og har behov for
År: 2002 Nr.: 11
Pædagoger skal sætte sig ordentligt ind i teorierne for at kunne støtte børns udvikling på en faglig kvalificeret måde, mener Annegrete Brøner. Hun holder kurser i Daniel Sterns teorier om børns kompetencer og synes, at pædagoger er for lidt teoretiske og derfor får pædagogiske begreber galt i halsen
År: 2002 Nr.: 10
Forligskvinden har overtaget dirigentstokken ved OK 02. Partituret, der spilles efter, er fra parlamentarismens barndom. Og det bærer det præg af. Almindeligt flertalsstyre er sat ud af kraft
År: 2002 Nr.: 10
At forældre kan få penge for at holde deres børn ude af institutionerne bærer alvorlige konsekvenser med sig
År: 2002 Nr.: 09
En historiker har vakt Holbæk Folkebørnehaves historie til live. Det er sket sammen med nutidens pædagoger og børn, som har leget sig ind i hverdagen på asylet i 1800-tallet
År: 2002 Nr.: 09
Kompetente børn, selvforvaltning og "at tage udgangspunkt i det enkelte barn" er modeord, som danske pædagoger har slugt råt uden at reflektere fagligt over dem. Det har betydet asociale, utrygge, forvirrede og selvoptagne børn, som er ladt i stikken af ansvarsløse voksne, mener tidligere seminarielærer, cand.rer.soc. Carsten Ringsmose
År: 2002 Nr.: 07
Pædagogernes psykiske arbejdsmiljø bliver forværret i disse år, og resultatet er udbredt udstødning, mobning og chikane blandt de ansatte i daginstitutionerne. Et alt for stort arbejdspres og utilstrækkelig ledelse udløser mange konflikter. Resultatet er et rekordstort antal afskedigelsessager blandt pædagoger. Alene i Århus-området har BUPL årligt lige så mange afskedigelsessager, som Danmarks Lærerforening på landsplan
År: 2002 Nr.: 07
Fortvivlede forældre til luseplagede børn brugte sidste år 18 millioner kroner på shampooer, der lover at slå lusene ihjel. I stedet for de pesticidfyldte, skadelige insektmidler findes der en metode uden brug af kemikalier, som koster mindre og virker bedre
År: 2002 Nr.: 05
Både institutionerne og de studerende er ofte for dårligt forberedte til praktikken
År: 2002 Nr.: 05
Det er derfor vigtigt, at vi både på forbundsplan og rundt om i fagforeningerne holder øjne og ører åbne i den kommende tid. Mulighederne for at få indflydelse starter lokalt
År: 2002 Nr.: 05
Pædagoguddannelsen er for ringe, og der er ingen, der tager ansvaret for den. Så kraftigt langer en censor og tidligere seminarielærer ud efter området, og en række studerende og lærere giver ham ret. Rektorformanden mener derimod, at kvaliteten er steget på uddannelsen
År: 2002 Nr.: 04
Møbelfabrikant i Tørring tager sig af unge kriminelle og gør det råt, men kærligt og låner dem sit dankort og er på 24 timer i døgnet
År: 2002 Nr.: 04
Dårligt psykisk arbejdsmiljø i den udliciterede institution Klosterdalen i Kalundborg tvinger personalet væk eller gør dem syge. Driftsherren, Børn & Unge Fonden, der ifølge en uvildig rapport har skabt problemerne, siger, at problemerne nu er løst, og anklager til gengæld BUPL for overenskomststridig arbejdsnedlæggelse
År: 2002 Nr.: 04
Næsten ni ud af ti børn i Herlev Kommune har et aktivt fritidsliv, viser undersøgelse. Især sport er populært at gå til. Og så vil børnene have indflydelse på aktiviteterne
År: 2002 Nr.: 03
Børnene er vilde med dans og musik, men måske rækker talentet ikke helt til Den Kongelige Ballet. Derfor har Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro oprettet en danse- og musiklinie, hvor børnene alligevel kan have musik og dans i centrum
År: 2002 Nr.: 02
Praktikvejlederne ved mindre om fremmede kulturer end de studerende, de sender i praktik i udlandet, mener to vejledere fra Jydsk Pædagog-Seminarium. Derfor må vejlederne også sætte sig ind i forholdene, så de studerende får et ordentligt fagligt udbytte af udlandspraktikken
År: 2002 Nr.: 02
Forslaget om at lade pengene følge barnet vil blive dyrt, fordi arbejdsudbuddet vil falde og skatteindtægterne blive mindre. En anden konsekvens vil være et øget frafald af arbejdskraft fra områder som ældreomsorg og børnepasning, der er domineret af lavtlønnede kvinder
År: 2002 Nr.: 02
Vi har bedt skribenten Jens Vilstrup skrive et rigtigt juleeventyr til pædagogerne. Det er blevet til en dickensk rejse gennem pædagogernes jul i fortiden, nutiden og fremtiden
År: 2001 Nr.: 51
Konsolidering og udbygning af Ny Løn og forenkling "for alvor" af overenskomsterne er de kommunale arbejdsgiveres pejlemærker ved OK02
År: 2001 Nr.: 51
Kritikken hagler ned over pædagogstuderendes praktik i udlandet. Rektorer vil stramme reglerne
År: 2001 Nr.: 51
"Sørg for, at børnene ikke sutter på legetøj med ftalater - og kræv skriftlige garantier, når I køber nyt legetøj," er Grøn Informations råd til vuggestuerne
År: 2001 Nr.: 50
I Børnehaven Andedammen i Vorbasse i Billund Kommune har pædagoger og forældre i flere år omsat udviklingspsykologen Howard Gardners teorier om de mange intelligenser til praktisk hverdag. Den øgede fokus på flere evner og talenter hos børnene har som sidegevinst skabt større bevidsthed om pædagogernes egne, mangeartede intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Som den første kommune i landet har Billund Kommune indført fælles pædagogisk tænkning hos alle lige fra dagplejemødre til skoleinspektører. En pædagogik inspireret af Howard Gardners otte intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
År: 2001 Nr.: 49
Nogle år omkommer næsten lige så mange børn som følge af drab i familien, som der dør i trafikken. Motivet til de årlige seks-ti barnedrab er ofte afmagt, skam eller hævn. Gerningsmændene kan ofte ikke holde sig selv ud
År: 2001 Nr.: 48
Børn tilbringer cirka 25.000 timer af deres barndom i skole og daginstitution. Derfor er det vigtig nøje at overveje, hvad børn udsættes for, mens de er så voldsomt institutionaliserede. Børneforsker Erik Sigsgaard mener, at det er bedre at formulere rettigheder for børn end at lave fine pædagogiske planer
År: 2001 Nr.: 48
Pædagoger skal kunne sætte ord på deres faglighed, og samarbejdet med lærerne er meget personafhængigt. Det fortæller en række pædagoger, når de skal beskrive Leg og Læring i Skive
År: 2001 Nr.: 47
Husk at bøgerne hverken forhandles af BUPL eller Børn&Unge
År: 2001 Nr.: 47
Børnehave på Fyn må ikke længere lave mad til børnene. Selvom det seneste køkken i institutionen er splinternyt, lever det ikke op til myndighedernes krav
År: 2001 Nr.: 47
Faste madordninger bliver stadigt mere almindelige i børnehaver og skoler, men kun de færreste er opmærksomme på, at køkkenerne skal være godkendt af myndighederne
År: 2001 Nr.: 47
Fremtidens børnefamilier kan mikse en helt ny ret af suppedasen dårlig samvittighed, manglende tid og høje forventninger. Det får konsekvenser for pædagoger og kommuner, mener en fremtidsforsker
År: 2001 Nr.: 47
For et år siden tog Hampen Ungdomsskoleklub til Tanzania for at bygge en ungdomsklub. I efterårsferien tog Hampen derned igen for at pakke en container ud, bare for at opdage at den danske indsats har skadet mere, end den har gavnet. Grådighed, misundelse og magtbegær har ødelagt den afrikanske klub
År: 2001 Nr.: 46
Undersøgelsen af tidsforbruget i københavnske småbørnsinstitutioner viser, at det især er øget kontakt til forældrene, ledelse og administration, deltagelse i møder, tilfældige afbrydelser, praktisk arbejde og pædagogernes bestræbelser på at synliggøre det pædagogiske arbejde, der "stjæler" tiden fra børnene
År: 2001 Nr.: 46
Med en borgerlige regering ved magten efter valget den 20. november er der kontant afregning til forældre, som passer eget afkom
År: 2001 Nr.: 46
Socialdemokratiets børnepolitiske ordfører vil hjælpe kommunerne til at kunne leve op til bestemte kvalitetsstandarder i daginstitutionerne
År: 2001 Nr.: 46
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder,kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 46
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn.
År: 2001 Nr.: 45
BUPL vil kæmpe for ulempetillæg til de studerende, men ikke for at de kommer over på Ny Løn
År: 2001 Nr.: 45
Ingen fusion, men fortsat tæt samarbejde med PMF. I en fordragelig og forsonlig debat blev fusionsplanerne endegyldigt manet i jorden på BUPL's ekstraordinære kongres
År: 2001 Nr.: 45
Pædagogen Kristian Munk fra et dansk fritidshjem på den tyske ferieø Sild har etableret et langtidsholdbart projekt, der skal hjælpe ludfattige sigøjnere i Ungarn. Børnene har godt af at supplere legen med lidt alvor, mener Kristian Munk.
År: 2001 Nr.: 45
Vi stillede ovenstående spørgsmål til fem udvalgte PMFere.
År: 2001 Nr.: 45
600 sange fra børn i hele landet dumpede ind hos Erik Lyhne og Michael Madsen. Nu har de udsendt "Sådan synger børn i Danmark", der tager pulsen på børns egne sange. Det er inspiration - ikke mindst for de voksne - til at få øjnene op for et uopdyrket univers omkring børn og børns egen musik.
År: 2001 Nr.: 45
Hun er ung, og hun er lige blevet mor. Og det kan hun slet ikke klare. Dag og nat flyder sammen i barnegråd, amning, bleskift og meget lidt tid til sig selv. Alt det hun ikke lærte derhjemme om omsorg, kontakt og om at være mor og tilsidesætte egne behov, kan hun lære i Victoriahuset. Hvis hun bor i Aalborg
År: 2001 Nr.: 44
Gode forhandlere viser kvindelige egenskaber. Til gengæld kan kvindelige forhandlere med fordel aflure et par tricks fra mændene.
År: 2001 Nr.: 44
Ledernes grænser og mod blev testet på markedspladsen med Karaoke-sang, bare fødder på glasskår og tosser, der overtrådte alle uskrevne regler
År: 2001 Nr.: 44
Det skal være sjovt at gå på arbejdet er holdningen i daginstitutionen Toftegården. Her får medarbejderne aldrig nej, hvis de vil prøve en god idé af - heller ikke selvom det koster penge. Hvis budgettet ikke slår til, bliver der søgt om støtte i private fonde og hos erhvervsvirksomheder.
År: 2001 Nr.: 43
Pædagoger lever ikke op til reglerne om skærpet underretningspligt. De foretager for få underretninger til kommunen, fordi de er bange for forældrenes reaktion. Men der er ingen grund til angst, blot pædagogerne holder sig fra at stille diagnoser
År: 2001 Nr.: 43
122 imod og kun 20 for en fusion med PMF
År: 2001 Nr.: 42
Det sker af og til, at børn i naturbørnehaver finder et dødt dyr. Sådan er det også i Mariendal syd for Århus. Men frem for at afholde højtidelige begravelser vælger institutionen at få dyrene udstoppet - en proces, de ti naturbørn selv deltager i
År: 2001 Nr.: 41
Fem PLSere blev overfuset da de delte løbesedler ud op til generalforsamlingen i BUPL Vejle-Amt. BUPL-medlem mener, PLSere var provokerende
År: 2001 Nr.: 41
48 BUPL-medlemmer stemte ja til fusionen. Seks var imod.
År: 2001 Nr.: 41
Der var et overvældende flertal imod fusionen i Nordjylland. 535 stemte imod, mens 12 stemte for
År: 2001 Nr.: 41
Klaus Wilmann, tidligere næstformand i BUPL, er blevet udpeget som formand for Børnerådet. Børneperspektivet skal tænkes ind i al lovgivning, nye regler for barsel og bedre integration af tosprogede, lyder programerklæringen.
År: 2001 Nr.: 40
Københavns Kommune indviede i sidste uge sin første skolefritidsordning ledsaget af protester fra såvel en borgmester som en klovn.
År: 2001 Nr.: 40
Det blev stemt klart nej til fusionen. Suppleant til bestyrelsen og erklæret nej-siger Valborg Kasch blev delegeret til kongressen med næstflest stemmer
År: 2001 Nr.: 40
Byrådet i Dragør har efter års tovtrækkeri definitivt besluttet at lukke støjplaget børnehave. Nu står politikerne tilbage med et kæmpe pasningsproblem og udsigt til en retssag om ansvaret for fire syge pædagoger
År: 2001 Nr.: 39
Fagforeningerne har fusioneret i stor stil gennem de sidste 30 år. Det skyldes primært, at flere og tungere opgaver skal løses af fagforbundene, siger arbejdsmarkedsforsker.
År: 2001 Nr.: 39
Børnene må nøjes med pædagogernes delte opmærksomhed i alt for mange af de timer, de opholder sig i daginstitutionen. Det er ikke det, pædagogerne ønsker. Men de har brug for flere pædagogtimer, hvis de skal gøre det anderledes
År: 2001 Nr.: 38
I Frankrig eksperimenteres der seriøst med med aldersintegrerede institutioner. En institution i Saint Maur ved Paris har både vuggestue og plejehjem under samme tag
År: 2001 Nr.: 38
Dobbelt så mange som forventet har søgt ind på de nye kandidatuddannelser, og pædagogerne udgør langt den største gruppe af de optagne
År: 2001 Nr.: 37
»Da hele grundlaget for et nyt fællesforbund nu er kendt, er det blevet tid at spørge hver enkelt af jer: Hvad vil du stemme til fusionen? Og hvad er din hovedbegrundelse for at stemme, som du vil gøre?« Svarene fra 38 medlemmer af BUPLs hovedbestyrelse kan læses på de næste syv sider.
År: 2001 Nr.: 37
Thomas er adoptivbarn fra Indien og kom til Danmark, da han var 16 måneder gammel. I lang tid troede hans mor og far, at de ikke kunne finde ud af at være forældre, for Thomas fungerede ikke normalt, hverken hjemme eller i børnehaven. I dag er Thomas fem år og som forvandlet efter knapt et halvt år i familieterapi
År: 2001 Nr.: 37
De fleste tosprogede småbørn går i daginstitution og har tilpas mange danske børn som legekammerater. De er lige så raske og udvikler sig på alle områder næsten som de danske børn. Måske bliver de tosprogede børn drillet lidt mere, viser ny undersøgelse
År: 2001 Nr.: 36
Pædagoger i Danmark har bedre løn, bedre overenskomstforhold, arbejdsmiljø og retssikkerhed, end pædagoger i mange andre lande.
År: 2001 Nr.: 36
Kommunikationskonsulent giver sit bud på, hvordan en pædagogannonce også kan udformes
År: 2001 Nr.: 36
Stadig flere borgere henvender sig til kommunen, hvis de er bekymrede for naboens børn. Og underretningerne viser sig ofte at være konkrete og reelle
År: 2001 Nr.: 36
Forældreorganisationen FOLA synes ikke, kommunalpolitikerne tager deres ansvar for næste generation alvorligt
År: 2001 Nr.: 35
Pædagoger er et folkefærd med mange møder, og her skal der tages stilling til 10.000 detaljer. Derfor kan der let gå fuldstændig tomsnak i alt for lange og passive møder. Det gode møde skaber nemlig ikke sig selv, og der er mange fælder, som pædagogerne skal undgå at falde i
År: 2001 Nr.: 34
Inge Luffe har været pædagog i mange år, og arbejder nu frivilligt en gang om ugen i børnehaven Bifrost i Vordingborg. Kommunen igangsætter nemlig ikke automatisk sprogstimulering, men kræver en indstilling af det enkelte barn til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
År: 2001 Nr.: 34
Repræsentanter for næsten 25 mio. lærere og pædagoger vender sig mod den tiltagende kommercialisering af uddannelsessektoren, som er fulgt i kølvandet på globaliseringen. Når markedet tager over, smides de svage af i svinget, og de ansattes vilkår bliver dårligere
År: 2001 Nr.: 33
De pædagogstuderende og yngre pædagoger skal opfordres til at sige ja til en fusion mellem BUPL og PMF. Pædagogstuderendes LandsSammenslutning bruger cirka 75.000 kroner på annoncer i fagbladene samt på oplysnings- og hvervekampagne på seminarierne
År: 2001 Nr.: 33
Kæledyr og husdyr er kilde til en række infektioner hos børn. Fødevaredirektoratet opfordrer pædagoger til at være særligt opmærksomme på børnenes kontakt med dyrene. I foråret døde en lille dreng af en infektion
År: 2001 Nr.: 32
Efter at have uddannet sig som mediatorer bruger pædagogerne Bjarne Boisen og Lene Koustrup Madsen fra Næstved deres viden til at løse konflikter blandt børnene. Børnene lærer at se hinandens behov og interesser, når de i stedet for at slås snakker om, hvorfor de bliver uvenner
År: 2001 Nr.: 32
For få dage siden stod de godt 48.000 nye børnehaveklassebørn forlegne sammen med deres forældre og blev budt velkommen til en verden af ord, tal og værdier. Men hvordan er produktet, som institutionerne har gjort klar til skolerne? Børn&Unge har taget temperaturen på de små børns menneskelige kvaliteter
År: 2001 Nr.: 32
Ny lov skal sikre de studerendes arbejdsmiljø ved at give dem en plads i Sikkerhedsudvalget på uddannelserne. Men de pædagogstuderende tror ikke, forholdene bliver bedre af den grund, og rektor er tilbøjelig til at give dem ret.
År: 2001 Nr.: 31
Anerkendelsen af børn og barndom har en relativt kort historie i dansk malerkunst. Kunsthistoriker Elisabeth Cederstrøm tager os med på en rejse fra den spirende anerkendelse af kernefamilien og barndommen og 100 år frem i tiden
År: 2001 Nr.: 31
18 børn og to voksne fra Nekrasouskay børnehjemmet i byen Orel, som blev kraftigt bestrålet efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i Rusland, har fundet et ferieparadis på Kirkevejens Fritidshjem i Store Magleby på Amager. De bor primitivt på fritidshjemmet, men både deres humør og helbred har godt af de 24 dage Danmark.
År: 2001 Nr.: 30
Et godt måltid er pædagogik i høj potens, mener kostterapeut Else Marie Simonsen. Pædagoger skal spille en vigtig rolle, når det gælder børns forhold til mad. Et gedigent måltid efter skoletid serveret af pædagoger kan være med til at stille både den fysiske og den psykiske sult, som mange børn har i dag.
År: 2001 Nr.: 29
Syv unge fra Grenå er indlagt i livsfare efter at have indtaget lovligt rensemiddel, der virker som fantasy eller ecstasy. Lægerne frygter, at den nye narko kommer til at koste liv.
År: 2001 Nr.: 29
På Borgerskolens SFO i Sorø knokler pædagogerne i køkkenet for kunne servere et solidt måltid til børnene, når de kommer fra skole. Og pædagogerne kan oven i købet lide det.
År: 2001 Nr.: 29
Som den eneste sikkerhedsrepræsentant nogensinde har Flemming Larsen fået ret i en klage over Arbejdstilsynet, som gav Aabybro Kommune alt for lang snor i en sag om voldsomme støj- og indeklimaproblemer i en daginstitution. Men problemerne er der ikke ændret ved.
År: 2001 Nr.: 28
BUPL har stævnet Randers Kommune med et krav om 200.000 kr. i erstatning for grove æreskrænkelser og usaglig fyring af en pædagog, der urigtigt blev beskyldt for tvangsfodring af et ni-måneders barn. Påstanden havde intet på sig - alligevel blev pædagogen fyret for "manglende tillid".
År: 2001 Nr.: 27
Martin Bigum ønsker at få os til at se på kunsten med barnets øjne. Samtidig trænger barndommens sansninger sig hele tiden på i hans egne værker
År: 2001 Nr.: 26
I Ghassan Kanafanis Kulturfonds børnehaver fylder kunsten en hel del. Alle fondens børnehaver har en uddannet kunstpædagog og et særligt indrettet atelier til formålet. Det har skabt en hverdag med kunst som et helt naturligt indslag
År: 2001 Nr.: 26
En udstilling med afsæt i naturen markerer det nye århusianske børnekulturhus, hvis ramme er to koordinatorer og en lille million kroner om året
År: 2001 Nr.: 25
Hovedbestyrelsen har afmonteret den københavnske BUPL-formands forsøg på at få sat en omgående stopper for en fusion med Pædagogisk Medhjælper Forbund. Processen går videre. Kun medlemmerne kan standse den
År: 2001 Nr.: 24
Den danske pædagog Anni Kanafani mistede i 1972 sin mand ved et attentat i Beirut. På trods af den stigende politiske uro i området valgte hun alligevel at blive med sine to børn. I dag er hun grundlægger af otte børnehaver i de palæstinensiske flygtningelejre i Libanon.
År: 2001 Nr.: 24
Ordet forældresamarbejde giver ingen mening på arabisk. Og man når længst ved at appellere til følelserne hos arabiske forældre. Palæstinenseren Adham Dakwar tager rundt til daginstitutioner og udreder de mange misforståelser, der kan opstå i mødet mellem danskere og arabere
År: 2001 Nr.: 23
Kommunerne har skærpet kursen overfor nybagte forældre, som åbenlyst ikke kan tage vare på deres nyfødte børn. Antallet af tvangsfjernelser er steget, og færre børn kommer tilbage til forældrene efter anbringelsen.
År: 2001 Nr.: 23
De nye master- og kandidatuddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet udbydes nu. Uddannelseschefen mener, at tilbuddene til pædagogerne er blevet langt bedre end før
År: 2001 Nr.: 23
De danske pædagoger er søde og skælder ikke så meget ud, synes svenske børn fra Malmü. De svenske børn må ikke selv bestemme, om de vil deltage i en aktivitet, og de skal gøre, hvad de voksne siger, mener københavnske børn. Et lille pilotprojekt har afdækket nogle af forskellene i dansk og svensk institutionskultur
År: 2001 Nr.: 23
Er legepladsen et sted, hvor børnene leger, som de nu bedst kan, mens pædagogerne er opsynsmænd eller holder pause? Eller er den der, hvor urolige børn sendes hen som straf? Legepladsen, skoven eller parken kan blive rum fyldt med aktiviteter til aflastning for den ofte meget trange plads indendørs, mener to tidligere pædagoger, der tilbyder kurser i udepædagogik
År: 2001 Nr.: 22
År: 2001 Nr.: 22
Alt for mange børnesange synges for lavt og har for mange toner, siger sang- og småbørnspædagog Birgit Kahré, der efterlyser gode børnesange frem for CDer og bongotrommer i børneinstitutionerne
År: 2001 Nr.: 22
De studerende kan blive en vigtig og måske udslagsgivende faktor, når fusionens skæbne skal afgøres ved urafstemning. Pædagogstuderendes LandsSammenslutning vil kæmpe hårdt for et Ja. Pensionisterne forventes derimod at holde lav profil
År: 2001 Nr.: 22
Fritidsklubben Springbrættet havde en stor gruppe børn, som ikke havde så mange venner i klubben. Derfor besluttede personalet at lave en temaklub til de børn med fokus på børn og venskab. Resultatet blev en succes
År: 2001 Nr.: 21
År: 2001 Nr.: 20
Synkron-dansende designerbands som A-Teens og Creamy har monopol på musik-leverancerne til barneværelset, børnehaven og fritidsklubben. Den klassiske musik og sang lever derimod en meget trængt tilværelse. Det er synd for børnene
År: 2001 Nr.: 19
Efter næsten tyve år som pædagog orkede Asta Graunbøl ikke længere den daglige trummerum med personalekonflikter og forældrefnidder. Som vikar bliver arbejdet aldrig trivielt, og hun nyder at møde nye børn og kolleger
År: 2001 Nr.: 19
År: 2001 Nr.: 19
Det vil være et tilbageskridt for integrationenen af flygtninge og indvandrere, hvis de ledige kvinder vælger at passe børnene hjemme
År: 2001 Nr.: 18
I børnehaven og fritidsordningen skal tiden ved computeren bruges til skabende leg og ikke til at indlære skolefærdigheder. En ny efteruddannelse skal gøre pædagoger til medieguider, der sammen med børnene kan udforske computerens mange muligheder for at være kreativ
År: 2001 Nr.: 18
Ét tryk for næsten rene hænder - og tre hvis de er meget beskidte. Børnene i Stouby Naturbørnehave har lært at spare på vandet, men uden at slække på hygiejnen. Er pædagogerne for ødsle med de dyrebare dråber, får de en løftet pegefinger
År: 2001 Nr.: 18
Forældrene kræver i stigende grad opmærksomhed fra pædagogerne. Det kan tage tid fra børnene, hvis ikke pædagogerne står fast på, at institutionen er til for børnenes skyld. I bogen "De kompetente forældre" gør forfatter Margrethe Brun Hansen op med de krævende forældre
År: 2001 Nr.: 17
Hovedbestyrelserne fra PMF og BUPL fik sig en livlig debat om hvilken hovedorganisation, et nyt fælles forbund skal være medlem af. LO eller FTF? Mange pegede på den tredje mulighed, hvor faggrupperne i en periode bliver, hvor de er
År: 2001 Nr.: 17
År: 2001 Nr.: 15
Jurister strides om børnene i problematiske samværssager. Politiske signaler og utilstrækkelig sagsbehandling hører med til et broget billede af forklaringer.
År: 2001 Nr.: 15
Børne-Centret Siv i Farum er åbnet for at give børn med livstruende sygdomme og deres familier et tiltrængt pusterum. To pædagoger er med til at give dem bedre livskvalitet og mere livsglæde i en svær tid.
År: 2001 Nr.: 15
På Hattingskolen ved Horsens har de lavet en undersøgelse af børnenes og forældrenes holdning til skolen i de mindste klasser. Resultatet viser en overvældende opbakning til skolen, der siden i sommers har fungeret som helhedsskole
År: 2001 Nr.: 14
Ingen tvivl om at en kommende folketingsvalgkamp vil blive ført på den velfærdspolitiske bane
År: 2001 Nr.: 14
Selvangivelsen vil blive sendt ud i marts/april 2001 med de oplysninger, skattemyndighederne har modtaget fra blandt andet arbejdsgivere og pengeinstitutter. Indsendelsesfristen er 1. maj 2001. Hvis du ingen ændringer har til disse oplysninger, skal selvangivelsen ikke indsendes. Ønsker du at foretage ændringer eller tilføjelser, skal de felter udfyldes, som ønskes rettet, og derefter skal du indsende selvangivelsen eller indtaste ændringerne via en trykknaptelefon (tast-selv). Der er også mulighed for at lave rettelserne via Internet. Alle former for rettelser skal være lavet inden 1. maj 2001. Når du senere får årsopgørelsen, bør du gennemgå den og kontrollere, om alle indkomst- og fradragsbeløb er korrekte. Uanset om du har indsendt selvangivelsen med ændringer eller ikke har gjort det, hæfter du for eventuelle fejl på årsopgørelsen.
År: 2001 Nr.: 14
Ingen tvivl om at en kommende folketingsvalgkamp vil blive ført på den velfærdspolitiske bane
År: 2001 Nr.: 14
Vores hektiske livsstil smitter af på børnene. I dag er mange børn urolige og stressede, og det går ud over evnen til at koncentrere sig og lære nyt. I Vallensbæk-børnehaven Løkkebo har pædagog Marianne Mickelborg fundet en måde at hjælpe børnene til ro og indre stilhed
År: 2001 Nr.: 14
Hvad larmer, og hvad er stille? De døve og hørende børn i Rundhøj Børnehave har under projekt Stille uge fokuseret på, hvad det vil sige at være døv, og hvad larm kan gøre ved et raskt øre. For pædagogerne har målet været at bryde børnenes larmende vaner og samtidig lære dem at bruge deres andre sanser mere
År: 2001 Nr.: 13
I Børnehuset Klatretræet lærer både tosprogede og etnisk danske børn sprog med alle sanser. Pædagogerne kombinerer bevægelse og sprog, så børnene kan mærke, hvad de siger, og høre, hvad de gør
År: 2001 Nr.: 13
Dødeligheden blandt spædbørn er mere end halveret på blot 25 år, men også hos de større børn under 14 år er antallet af dødsfald faldet markant - for drenge med mere end 75 procent
År: 2001 Nr.: 13
Vi skal tænke i helt nye baner, hvis tosprogede børn og unge skal ind i det danske foreningsliv. Sådan lyder erfaringen fra Fritidsbutikken i Århus, der blandt andet har formået at oprette et ishockeyhold for indvandrerpiger
År: 2001 Nr.: 12
Det er omsorgsvigt at overlade de små børn til pædagogerne. Børn, der forlades af deres mor, inden de er to år, vil resten af livet være i tvivl, om de er elsket, og derfor kan de ikke indgå i ordentlige samspil med andre. Ole Schouenborg, psykolog, seminarielærer og forfatter til bogen "Velfærdsyngel", vil have kvinderne til at vende tilbage til yngelplejen
År: 2001 Nr.: 12
Læger, der blander sig i den offentlige debat, risikerer ligesom pædagoger at få mundkurv på. Men nu har 100 læger dannet en forening, der skal kæmpe for lægernes ytringsfrihed. Sådan en burde pædagoger også have, siger initiativtageren til den nye forening
År: 2001 Nr.: 11
Der skulle gå adskillige år, inden en pilrådden og svampebefængt institution i Sønderborg blev lukket. De 69 børn og 12 voksne er nu genhuset i en gammel skole, mens de venter på, at en ny institution gøres klar
År: 2001 Nr.: 11
BUPLs næstformand er rasende. Danmarks Lærerforening har fået en fast plads i bestyrelserne for de nye Centre for Videregående Uddannelse (CVUer), men det har BUPL ikke. Formand for Folketingets Uddannelsesudvalg vil se på sagen
År: 2001 Nr.: 10
Børn er godt stof, og hver måned læser 450.000 hovedsageligt unge mødre i de mange børne-forældremagasiner, der er dukket op inden for de sidste år. Magasinerne erstatter meget af den information, unge mødre tidligere fik fra deres mor
År: 2001 Nr.: 10
Fra nogle børnehavebørn er der kontant afregning, hvis ikke de får den voksnes opmærksomhed her og nu, eller hvis den voksne vil bestemme. De slår, sparker eller bider den voksne. En daginstitutionsleder har undersøgt problemet i sin kommune
År: 2001 Nr.: 10
Et sjovt indslag i fusionsdebatten. Det var, hvad t-shirtsene med den kendte sol mod atomkraft var tænkt som på BUPLs kongres i december. Men smilet er stivnet hos de pædagogstuderende, der stod bag spøgen, for OOA har truet dem med sagsanlæg
År: 2001 Nr.: 10
Hvis pædagogerne forstår at tage noget af barnets stress væk, så er chancen for, at barnet vil reagere voldeligt, meget mindre, mener forskningslektor Bent Madsen, Danmarks Pædagogiske Universitet
År: 2001 Nr.: 10
Daginstitutioner er gode til at socialisere børn. Det skyldes først og fremmest, at børn lærer de sociale spilleregler af hinanden. Til gengæld er pædagoger ikke så vigtige for indlæring af de sociale kompetencer, som de gerne vil tro, mener børneforsker Tomas Ellegaard
År: 2001 Nr.: 09
Forbundsformand Bente Sorgenfrey fastholder, at fusionens skæbne skal afgøres gennem en urafstemning, hvor alle medlemmer har lige meget at skulle have sagt
År: 2001 Nr.: 08
Børnesår, diarre, øjenbetændelse og andre børnesygdomme kan holdes på et langt lavere niveau, hvis hygiejnen blev prioriteret højere i hjem og daginstitutioner, viser et prisbelønnet projekt fra Odense
År: 2001 Nr.: 08
Pædagog Lise Kjær bruger børnenes egne historier til at lave teater sammen med dem. For børnene er det en sjov måde at lære sociale værdier og for pædagogerne en god måde at lære det enkelte barn godt at kende på
År: 2001 Nr.: 08
I den integrerede Institution Hasselbjerggaard ved Århus får børnene langt hen ad vejen lov til at gøre, som de har lyst til. Institutionens leder og souschef giver i bogen "Børn i Lystdrift" deres praktiske bud på en god dagligdag, hvor kvalitet og et humant menneskesyn er i fokus
År: 2001 Nr.: 07
Børn som pårørende til psykisk syge, af Beate Lisofsky og Fritz Mattejat. Gyldendal uddannelse, kr. 198, 185 s.
År: 2001 Nr.: 07
Tusindkunst Pædagogerne i Jelling Kommune er glade for deres svendebrev. I forbindelse med projekt Tusindkunst har de været i "mesterlære" for at blive bedre til at udtrykke sig praktisk-musisk sammen med børnene
År: 2001 Nr.: 07
Børn udvikler deres billedsprog og får bearbejdet oplevelser, tanker, drømme og følelser, når de tegner. Men det er meget få pædagoger, der går ind i processen med børnene eller kan forklare, hvad det gode ved tegning er. Det mener en pædagog og forfatter til bog om børns tegnekultur
År: 2001 Nr.: 06
Efter en del medieomtale og pres fra både forældre, pædagoger og embedslægen har Dragør Kommune nu besluttet at flytte de 47 børn, der blev passet på en gård få hundrede meter fra lufthavnen. Men lukningen er ikke permanent
År: 2001 Nr.: 05
Symptomerne på en medfødt alkoholskade og DAMP ligner hinanden til forveksling, og med omkring 7000 børn og unge med medfødte hjerneskader er risikoen for at tage fejl stor. Ingen ved, om børn med medfødte alkoholskader får den rigtige diagnose og dermed den rigtige hjælp
År: 2001 Nr.: 04
Retsplejeloven burde ændres, så for eksempel pædagoger kan deltage i afhøringen af krænkede børn. De har mere forstand på at tale med børn end politiet, mener Jann Sjursen fra Kristeligt Folkeparti
År: 2001 Nr.: 04
I en børnehave i Dragør er støjen af fly så voldsom, at lamperne klirrer, og al tale forstummer. Mindst fire pædagoger er blevet alvorligt syge af arbejdet, og forældrene er dybt bekymrede for deres børn. Alligevel har kommunen i årevis overhørt protesterne
År: 2001 Nr.: 04
Børnene skal væk fra computerne og i stedet sanse, lege og bevæge sig i den virkelige verden, fastslår amerikansk rapport
År: 2001 Nr.: 04
Fra et job som ukendt seminarielektor i Århus til en meget synlig post som formand for Børnerådet. Jytte Juul Jensen vil kæmpe for omsorgsdage og respekt for den pædagogiske kvalitet
År: 2001 Nr.: 03
Pædagoger skal ikke kunne tromme en calypsorytme for at lave rytmik med børnene. De skal hellere finde deres eget legebarn frem, for så får de børnene til at udfolde sig til sang og musik
År: 2001 Nr.: 02
Pædagogerne blander det faglige og det private sammen, når de ikke kan håndtere de børn, der er knap så elskelige. Børnene kan godt mærke, hvor afholdte de er, så derfor er pædagogerne nødt til at forholde sig professionelt til problemet, hvis de skal behandle børnene ordentligt
År: 2001 Nr.: 02
Kommunerne har ingen planer om at forbedre normeringerne i daginstitutionerne, når børnetallet falder. Det viser en rundspørge til de kommuner, der har udsigt til det største fald
År: 2001 Nr.: 02
Da børnene i Vuggestuen Mindegade hører, at der igen er rytmik på programmet, jubler de. »Jeg elsker rytmik,« siger Marie, og det gør pædagogerne også, for når de køber en "trommeekspert" udefra, har de fri til at nyde børnene og bare lege med
År: 2001 Nr.: 02
Der er mangelfuld viden om de psykiske og følelsesmæssige senfølger, der kan præge for tidligt fødte børn i årevis. Det giver børnene unødige nederlag, og mange forældre føler sig stemplede som hysteriske og pylrede
År: 2001 Nr.: 01
En undersøgelse fra Greve skulle ifølge Berlingske Tidende vise, at pædagoger er meget dårlige til at give børn omsorg. Men den påstand har ikke hold i virkeligheden, mener blandt andre cand.psyk. John Andersen, der har lavet undersøgelsen.
År: 2001 Nr.: 01
Vedtaget på BUPLs kongres 2000
År: 2001 Nr.: 01
Heike Gudiksen Møller mødte kun ringe forståelse i børnehaven, da hun fortalte, at datteren er født for tidligt og derfor har særlige behov. I dag erkender pædagogerne, at de vidste for lidt
År: 2001 Nr.: 01