Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: sprogtest* or sprogvurdering or sprog*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Børn er naturligt æstetisk til stede i verden. Deres sanseerfaringer danner grundlag for al deres læring og selvforståelse, mener pædagog Alice Kjær. Hun har skrevet en ny bog om æstetisk praksis og læreprocesser i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 20
År: 2017 Nr.: 20
Hjørring Kommune droppede det traditionelle powerpointshow på pædagogisk dag og gav i stedet 435 medarbejdere en æstetisk oplevelse. Det har sat spor i hverdagen med børnene.
År: 2017 Nr.: 20
Mere åbenhed om psykisk sygdom skaber tryghed for børn. Derfor skal man lære børn, at psykisk sygdom er noget, man godt må tale om, siger Margrethe Herberg Hansen, der selv er ramt af psykisk sygdom.
År: 2017 Nr.: 18
Når man taler med børn om alvorlige emner som psykisk sygdom, er det især vigtigt, at man tilpasser sproget til deres alderstrin, mener psykolog Johanne Bratbo.
År: 2017 Nr.: 18
Børnehuset Prinsen i Viborg har udviklet et nyt design for de fysiske rammer, og processen var en kreativ oplevelse. Alle bød ind og var med til at påvirke den endelige model for lege- og læringsrum.
År: 2017 Nr.: 18
Ny bog om inklusion har fokus på, hvordan pædagoger ser og bruger det udfordrede barns styrker og skaber inkluderende læringsmiljøer til gavn for alle børn.
År: 2017 Nr.: 17
År: 2017 Nr.: 17
Vrede ord og hårdt kropssprog er hverdag i mange institutioner, men skældud er som at hælde syre på børnenes selvværd, mener børneforsker Erik Sigsgaard og Marte Meo supervisor Christina Abildgaard. På workshops dette efterår tilbyder de pædagogerne alternativer til skældud.
År: 2017 Nr.: 17
To ud af tre kommuner har erfaringer med pædagogisk brug af robotter, viser Børn&Unges rundspørge. Og kombinationen af pædagoger og robotter kan lære børn egenskaber, de får brug for i fremtiden, vurderer flere eksperter.
År: 2017 Nr.: 16
12-årige Bertram har svært ved at aflæse ansigtsmimik, men et social­træningsforløb med robotten Zeno og pædagog Nanna Bohn Hartz hjælper ham til at forstå både andres og sine egne følelser.
År: 2017 Nr.: 16
Der er brug for større fokus på pædagogers indbyrdes relationer, for de spiller en helt afgørende rolle for viden, kompetencer og kvalitet i daginstitutionerne. Når relationerne forsvinder, smuldrer fagligheden. Det viser et nyt forskningsprojekt om pædagogisk viden.
År: 2017 Nr.: 16
Forsker Maja Plums vil udvikle et professionelt sprog for relationernes betydning i pædagogisk praksis. Her er tre af hendes centrale begreber, der beskriver, hvordan det at kende sine kolleger godt påvirker det pædagogiske arbejde.
År: 2017 Nr.: 16
Et hold forskere med lektor Merete Sørensen i spidsen skal sammen med pædagoger, børn og forældre i tre daginstitutioner bringe så meget lyst, glæde og kreativitet ind i hverdagen som muligt. Det skal skabe det ideelle læringsmiljø for børnene ved at stimulere deres fantasi, kreativitet og egne rollelege.
År: 2017 Nr.: 16
En murer ved, hvordan huset skal bygges, mens murerarbejdsmanden sørger for, at han får sten at bygge med. På samme måde er der forskel på pædagoger og pædagogiske assistenter, siger institutchef Kim Larsen.
År: 2017 Nr.: 15
Kommunalpolitikernes ambitioner varierer voldsomt, når det handler om andelen af pædagoger i dagtilbud. I Hørsholm bevilger man penge ud fra, at kun lidt flere end halvdelen skal være uddannede. I Sønderborg vil politikerne have 80 procent uddannede pædagoger.
År: 2017 Nr.: 15
År: 2017 Nr.: 15
Flygtningedrengen Hadi drømte om at komme i SFO. Pædagogen Susanne Wøhlk var klar til at hjælpe ham til nye venner og en bedre fritid. Ikke alle flygtningebørn er så heldige.
År: 2017 Nr.: 14
Fritidsinstitutionerne har det svært. Derfor vil BUPL snart lancere et fritidsudspil, der skal sætte vigtigheden af gode fritidsinstitutioner tilbage på dagsordenen, siger BUPL’s formand, Elisa Bergmann.
År: 2017 Nr.: 14
Grænserne mellem daginstitution og hjem flytter sig, i takt med at pædagogiske aktiviteter og læringsmål breder sig fra daginstitutionen og ud i hjemmene. Det stiller nye krav til samarbejdet mellem pædagoger og forældre.
År: 2017 Nr.: 14
For børn i vuggestuen Corneliusmindevej fortsætter de pædagogiske aktiviteter hjemme i stuen sammen med forældrene. Forældresamarbejdet om børnenes læring og udvikling skaber sammenhæng i børnenes og liv og respekt for pædagogernes faglighed.
År: 2017 Nr.: 14
De seneste års blik på børns sprog har haft stort fokus på ordforråd og skoleparathed. Men børns sprog er mere end ord, som kan testes og skrives ind i læreplaner. Børns spontane leg kan give voksne viden om, hvad der er vigtigt set fra børnenes perspektiv.
År: 2017 Nr.: 14
Vi skal fortælle eventyr og lege med fortælledukker fremfor at terpe løsrevne sætninger, mener bogaktuelle Lene Brok.
År: 2017 Nr.: 12
Bare fordi det handler om læsning, behøver børnene ikke hoppe bogstaver. Pædagogfagligheden skal skinne mere igennem, når pædagogerne arbejder i skolen, mener ekspert. Og så skal der være mere tid til at lege.
År: 2017 Nr.: 12
Et projekt om sprogtilegnelse blandt børnehavebørn med sproglige udfordringer har vist gode resultater i Aalborg. En stor del af forklaringen er den aktive rolle, forældrene spiller.
År: 2017 Nr.: 12
Pædagoger har brug for at udvikle det professionelle sprog for den del af pædagogiske arbejde, der handler om at give små børn følelsesmæssig omsorg, mener forsker Thomas Gitz-Johansen. Selv henter han begreber fra udviklingspsykologien til at beskrive det pædagogiske arbejde med vuggestuebørns følelser.
År: 2017 Nr.: 12
Ugentlige barselsbesøg af en pædagog er en del af Aarhus-projektet ’Tryg start i livet’, hvor pædagoger og sundhedsplejen samarbejder om støtte til sårbare spædbørnsfamilier i både hjem og dagtilbud. Projektet gav tvillingerne Esther og Villum en tryg start i vuggestuen.
År: 2017 Nr.: 11
Danmark bruger milliarder på sundhedspleje og daginstitutioner i kampen for at mindske social ulighed, men vi kender ikke effekten af investeringen, siger økonom Miriam Wüst, der arbejder på en ny kortlægning af de to områder.
År: 2017 Nr.: 11
Socialdemokraterne har for nylig foreslået tvangsopskrivning i vuggestue for etårige.
År: 2017 Nr.: 11
Pædagog Karen-Kirstine Jepsen har arbejdet med flere koncepter i to børnehaver i Varde Kommune. Hun har både oplevet ­koncepter som bureau­kratiske og ufleksible og har erfaret, at systematikken kan være en hjælp til at komme hele vejen rundt om det enkelte barn og i samarbejdet med forældre.
År: 2017 Nr.: 10
Evidensbaserede pædagogiske koncepter giver pædagoger faglig pondus i samarbejdet med forældre og andre faggrupper. Men ofte oplever pædagogerne også, at de konkrete handlinger, som koncepterne kræver, ikke giver mening, viser et forskningsprojekt.
År: 2017 Nr.: 10
Gennem interview med 85 pædagoger har Christian Aabro analyseret sig frem til, at pædagogerne oplever mindst syv paradokser i deres arbejde med pædagogiske koncepter.
År: 2017 Nr.: 10
Børnehuset Kølvrå arbejder med Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI). Konceptet sikrer blandt andet, at pædagogerne er opmærksomme på alle børns trivsel, og at de sammen med forældrene kan sætte ind og hjælpe dem.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagogik trives i folkeskolen, hvor pædagoger står for et væld af forskellige indsatser til børn med særlige behov. Udenfor folkeskolen overlapper specialpædagogikken og den almene pædagogik hinanden. Det viser en stor kortlægning af den specialpædagogiske faglighed.
År: 2017 Nr.: 10
År: 2017 Nr.: 10
Forskere har for første gang i Danmark defineret en asylpædagogik. Hanne Nysom udøver den i praksis og mener, at asylpædagogik kan inspirere alle pædagoger
År: 2017 Nr.: 09
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Sociolog og forfatter Anette Prehn vil lære børn, unge og deres pædagoger at forstå hjernen og handle derefter. Se hvordan i denne guide.
År: 2017 Nr.: 08
Både lærere og pædagoger lærer af hinandens fagligheder, uden at de slipper deres egen professionelle kultur hver især. Det oplever pædagogfaglig leder på Ålykkeskolens SFO i Kolding Iver Straarup.
År: 2017 Nr.: 08
Forskere og pædagoger skal sammen undersøge, hvordan et engageret samspil mellem voksne og børn kan gøre en forskel for 80 udvalgte børn på Lolland, fortæller adjunkt og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth.
År: 2017 Nr.: 08
Stop indkøb af tablets og digitalt grej. Brug tid og penge på uddannelse og udvikling af it-pædagogik og digital dannelse. Sådan lyder det fra eksperter i mediepædagogik, som ser et stort gab imellem de fremadstormende og de traditionelt tænkende, når det gælder digitalisering i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 07
Digitalisering i dagtilbud er et krav, som er svært at komme udenom. Men det er der heller ingen grund til, lyder det fra teknologibegejstrede institutioner, som er vilde med at bruge robotter og sociale medier som pædagogiske redskaber. Tag med på tourdigital i Børnehuset Bøgely og Nyrup Børnehus, hvor tablets og kodning er lige så vigtige pædagogiske redskaber som maling og modellervoks.
År: 2017 Nr.: 07
Nye tal fra BUPL viser, at 3 ud af 4 pædagoger på en tilfældig dag er alene med den samlede børnegruppe. 4 ud af 10 pædagoger oplever, at det resulterer i uforsvarlige og endog farlige situationer.
År: 2017 Nr.: 06
Børnene i den integrerede institution Østen for Solen på Amager har haft fat i en særlig madkasse - en måltidskuffert fuld af legeredskaber, der skal lære de mindste børn om forholdsord.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagoger kan med fordel lukke flere sprog end dansk ind i daginstitutionernes hverdag for at styrke flersprogede børns sproglige kompetencer, viser forskning. En institution har prøvet det og er begejstret.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagogerne fra den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus deler deres erfaringer fra projektet ’Biliteracy i børnehavens hverdag’. Bliv inspireret til at udvikle jeres egen pædagogiske praksis.
År: 2017 Nr.: 06
År: 2017 Nr.: 06
Det er ikke ligegyldigt, hvem der skal sikre en tidlig indsats, omsorg, udvikling og læring for børn og unge.
År: 2017 Nr.: 05
Det positive og udviklende i børns seksuelle lege og udforskningen af kroppen kan drukne i negativt formulerede forbud. Men retningslinjer kan sagtens motivere både børn og voksne til at tale om seksualitet og sætte emnet på dagsordenen i institutionen på en måde, hvor børnenes udvikling og trivsel i forhold til krop, køn og seksualitet er i fokus. Her er en række spørgsmål, I med fordel kan arbejde med
År: 2017 Nr.: 05
Institutionerne i Viborg har fået ny inspiration til at arbejde med billedkunst i form af 10 billedkunstkufferter, som med forslag til aktiviteter får pædagoger til at genopdage de kreative færdigheder.
År: 2017 Nr.: 05
I 2016 blev der uddannet 216 pædagoger med indvandrerbaggrund. Det er godt for fagets udvikling, lyder det fra en forsker, en studiekoordinator og BUPL. Indvandrere har kompetencer, som både børn, forældre og det øvrige personale har gavn af.
År: 2017 Nr.: 04
Mød Rana, Zeynep og Tristan, der alle er indvandrere og pædagogstuderende på Campus Carlsberg. De er klar til at indtage pædagogfaget, men er bekymrede for, om omverdenen kan lægge fordommene fra sig.
År: 2017 Nr.: 04
Den 45-årige irakiske flygtning, Ayar Hama-Ali Hama-Morad, blev tvunget på en dramatisk flugt fra sit hjemland, men endte med at vende modgangen til sin fordel og uddannede sig til pædagog. Han ved, hvordan det føles at være udsat og alene. Derfor kæmper han for at gøre en forskel for de unge.
År: 2017 Nr.: 04
Vera Delina er pædagog og har forgæves søgt job i tre år. Hun mener, at tørklædet og indvandrerbaggrunden forhindrer hende i at få arbejde. Derfor lægger hun pædagogfaget på hylden og uddanner sig til social- og sundhedshjælper.
År: 2017 Nr.: 04
Kreativ leg med film og filmproduktion styrker børns fællesskab, deres evne til at udtrykke sig og indsigten i, hvordan levende billeder kan snyde øjet. Det kræver hverken tunge kameraer eller særlig teknisk viden at mixe film med pædagogik.
År: 2017 Nr.: 04
Forskere har indsamlet pædagogers egne fortællinger om hverdagsepisoder i fem århusianske daginstitutioner. Fortællingerne giver pædagogerne et sprog for fagligheden i det uplanlagte og øger arbejdsglæden.
År: 2017 Nr.: 04
I Børnehaven Åhaven i Brande kommer især de mindste børn sjældent på tur ud af ­huset. Personalet mener, at de giver børnene den bedste læring i trygge rammer, hvor der er tid til at se den enkelte i øjnene.
År: 2017 Nr.: 03
Lone Thomsen og Ann-Kathrine Nymann Svendsen er ansat i social normering i Vuggestuen Smedegården, som ligger i et udsat boligområde i Aalborg. De oplever, at de har mulighed for at give børnene en bedre start i livet.
År: 2017 Nr.: 02
Sociale normeringer er nød­vendige, for at pædagogerne i Anne Mariegårdens Børnehus i København kan arbejde kvalificeret med de mange udsatte børn. ­Børneborgmesteren mener, at pengene er givet godt ud. BUPL er enig, men ønsker mere støtte til den store opgave.
År: 2017 Nr.: 02
Tre børnehuse i Faxe Kommune har succes med et trivselsprojekt, som handler om at finde tid til kerneopgaverne i en travl hverdag. Ro, nærvær, balance og bæredygtighed er nøgleord i projektet.
År: 2017 Nr.: 02
Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion. I stedet skal der fokus på, hvad alt det, der er sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 02
Barndommen har en værdi i sig selv. Det vil en revision af de pædagogiske læreplaner slå fast. Eksperter og praktikere som Kristine Schroll har gjort deres del. Nu skal politikerne i gang.
År: 2017 Nr.: 01
Hvor forældre før greb situationen spontant, hvis to børn havde gang i god leg, planlægger de nu legeaftalerne i god tid på forhånd. De mange skemalagte legeaftaler skaber udfordringer i institutionerne.
År: 2017 Nr.: 01
Mange indvandrere i Danmark finder job i dag og fritidsinstitutioner. Her lærer de ikke bare danske værdier, de kommer også med deres kultur og værdier til os, siger BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen.
År: 2016 Nr.: 20
Trinitatis Sogns Menigheds Børnehave satte gang i et projekt om skyggeteater, og det blev både til lege med lommelygter og pizzabakker samt en færdig teaterforestilling for forældre og bedsteforældre.
År: 2016 Nr.: 20
I to af børnebøgerne om Alfons Åberg medvirker Alfons’ usynlige ven, Svipper. Forfatter Gunilla Bergström opfordrer forældre og pædagoger til at lege med, når de står over for mindre børn, der har imaginære venner.
År: 2016 Nr.: 20
Med få greb kan I undgå at ’fiske i samme dam’, når I leder efter nye pædagoger: Undgå kønsfarvet sprog, skriv to opslag, og fokuser på faglighed og specialer.
År: 2016 Nr.: 19
År: 2016 Nr.: 19
Børns følelsesmæssige udvikling er blevet en blind plet i vores kultur, mener psykolog Susan Hart. Hun har udviklet en forståelsesramme, hvorfra pædagoger kan arbejde med relationer og samspil og dermed hjælpe børn med følelsesmæssige udfordringer.
År: 2016 Nr.: 19
Ny rim og remse bog skal bringe god opførsel tilbage til det danske samfund. Forfatter Lotte Salling vil på rim lære os ordentlighed.
År: 2016 Nr.: 18
År: 2016 Nr.: 18
Sproget er en vigtig faktor for inklusion. Pædagoger skal gå forrest i arbejdet med at skabe et inkluderende sprog blandt forældre og børn. Det er dog et dilemma, at man samtidig skal kunne tale om, at nogle har brug for mere støtte end andre.
År: 2016 Nr.: 17
’Ung kend din krop’ er en ny håndbog, der vil hjælpe unge i puberteten med viden om kroppens udvikling og nogle af de følelser og tanker, der opstår.
År: 2016 Nr.: 16
Forsker opfordrer pædagoger til at være offensive og selv skabe forandringer i stedet for defensivt at tage imod alt det, der kommer udefra. Hans store forskningsprojekt viser, at pædagoger møder forandringer med tre forskellige strategier.
År: 2016 Nr.: 16
Den nye chef for TrygFondens Børneforskningscenter, Simon Calmar Andersen, ønsker mere forskning i, hvordan personlig udvikling spiller sammen med faglig udvikling hos børn.
År: 2016 Nr.: 16
År: 2016 Nr.: 15
Når pædagoger tør tie og lade børnenes egen kreativitet og fantasi udfolde sig, opstår der spændende processer, og børnene fordyber sig. Det er erfaringen fra et projekt i Kolding.
År: 2016 Nr.: 15
I BUPL glæder vi os over, at regeringen med en national handlingsplan for demens sætter fokus på, at ældre skal have et værdigt liv.
År: 2016 Nr.: 15
Leder Dennis Mathiassen har bidraget til ny national plan mod mobning. Han bruger mægling og en indiansk trækæp for at få pædagogerne til at lytte til hinanden.
År: 2016 Nr.: 14
16 pædagoger fortæller om hverdagen og den normering, de har den dag, Børn&Unge ringer. De er enige om, at normeringerne skal forbedres, helst med uddannede. For børnenes skyld. De har brug for kompetente voksne, der kan give dem omsorg og øge trivslen.
År: 2016 Nr.: 14
Kommunale forskelle i normeringer og ens bopæl må ikke afgøre, om et barn får et godt liv, siger ­psykolog Margrethe Brun Hansen. Hun går ind for minimumsnormeringer og 100 procent uddannet personale i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 14
Dagtilbud Brædstrup i Østjylland består af 3 daginstitutioner og 18 dagplejere, der er gået sammen om at fokusere mere på udelivet for at løfte børnenes udvikling.
År: 2016 Nr.: 14
Gynger, klatrestativer og legehuse kan umuligt hamle op med den undren, de eksperimenter og den bevægelse, som naturen indbyder til. Og så ligger den ofte lige uden for institutionens dør.
År: 2016 Nr.: 14
Men der er grænser for, hvor længe pædagoger og børn kan overleve i en virkelighed, der efterhånden er så grotesk, at man tror, det er løgn.
År: 2016 Nr.: 14
En gang imellem kører noget af sporet, og det ene negative trækker det andet med sig. I Christiansfeld SFO ødelagde splittelse i personalegruppen og voldsom adfærd hos en del af børnene det psykiske arbejdsmiljø. Nu er personalet i fuld gang med en proces, som andre kan lære af.
År: 2016 Nr.: 13
År: 2016 Nr.: 12
I daginstitutionen Kernehuset arbejder pædagogerne med børneperspektiver. De interviewer børnene for at få indblik i, hvordan de ønsker at institutionen skal se ud. Det har gjort institutionen til en demokratisk mødeplads. Og skabt ændringer.
År: 2016 Nr.: 12
Hvis du hellere vil stå ansigt til ansigt med slanger og edderkopper end at holde et oplæg på næste forældremøde, så fortvivl ikke. Alle kan lære at tale i en forsamling. Det handler om at flytte fokus fra dig selv til det, du vil sige.
År: 2016 Nr.: 12
Flygtningeforældre på integrationsydelse risikerer økonomisk straf for at blive væk fra deres sprogkursus, når de skal køre deres børn ind i dagtilbud. Grotesk, siger BUPL.
År: 2016 Nr.: 11
År: 2016 Nr.: 11
Konsortiet bag Fremtidens Dagtilbud (FD) har ikke ønsket at deltage i et interview om forskningen nu. I stedet har konsortiet valgt at svare på kritikken skriftligt på mail. Børn&Unge har derfor ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.
År: 2016 Nr.: 10
Børnehaven Skipper Clement har ikke fulgt Fremtidens Dagtilbud til punkt og prikke, da hverdagen ikke altid passer til programmet. Samtidig er det svært at forberede sig, fordi pædagogerne ikke har fået ekstra tid, fortæller pædagog Bitten Heidemann Pedersen.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagogik er i Fremtidens Dagtilbud defineret som direkte voksen-barn-stimulering i forhold til bestemte kompetencer, man efterfølgende kan måle på, mener tre forskere. Det er et anderledes syn på pædagogik og læring, end man tidligere har set i Danmark.
År: 2016 Nr.: 10
I Lindehuset har Fremtidens Dagtilbud givet pædagogerne et mere nuanceret syn på det enkelte barn og på læreplanerne, som de nu arbejder anderledes med.
År: 2016 Nr.: 10
I Fremtidens Dagtilbud testes børnene jævnligt. Men det er usikkert, hvad testresultaterne skal bruges til. Kritikere mener, at børn er ufrivillige forsøgskaniner i videnskabens tjeneste.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtidens Dagtilbud er designet, så succesen næsten er sikret, og der er tegn på, at det bliver udviklet til et kommercielt koncept, vurderer lektor Christian Aabro, der kalder evidensen ’eksotisk’. BUPL er bekymret for kommercialiseringen af pædagogikken.
År: 2016 Nr.: 10
Du afgør selv, hvem du vil være venner med på Facebook. Alligevel bør du være varsom med at knytte institutionens børn og forældre til din personlige profil. I stedet kan du oprette en konto med din pro­fessionelle identitet.
År: 2016 Nr.: 10
Inklusion i folkeskolen skal være inkluderende læringsmiljøer, anbefaler ekspertgruppe. BUPL efterlyser bedre muligheder for lærer- og pædagogsamarbejdet.
År: 2016 Nr.: 09
Pædagog Lilian Frimann fandt på firkløverlegen under sin diplomuddannelse og blev hurtigt overbevist om dens virkning. Nu skal idéen føres ud i livet.
År: 2016 Nr.: 09
Børnehaven Uglebo har gjort overgangen fra børnehave til skole let. Pædagogerne deler børnene op efter alder og samarbejder tæt med skolen, både før og efter børnene starter.
År: 2016 Nr.: 09
Effekten af de pædagogiske koncepter er ofte udokumenterede. Nogle gange bygger de på forventninger til, hvad der vil ske, andre gange på uvildige evalueringer, viser analyse af seks koncepter fra lektor Christian Aabro.
År: 2016 Nr.: 08
Kun hver femte pædagog oplever, at læreplanerne har indflydelse på arbejdet med udsatte børn, viser rapport om læreplanernes betydning i praksis. Det skyldes mangel på ressourcer, mener professor Stig Broström.
År: 2016 Nr.: 08
Flere pædagoger rapporterer om vold fra børn og unge, men de voldelige overgreb anmeldes kun sjældent til politiet. Dermed risikerer voldsramte at miste muligheden for en eventuel offererstatning. BUPL anbefaler systematisk registrering af hændelsesforløb.
År: 2016 Nr.: 08
Hvad er det for et land, jeg er havnet i, spørger mange flygtningebørn. 40 comicstegnere har skabt en bog, der skal hjælpe flygtningebørn til at få svar på det spørgsmål.
År: 2016 Nr.: 07
Det er op til regeringer, også den danske, at stoppe den snigende undergravning af professionel autonomi og i stedet sikre et offentligt dag­institutions- og skoletilbud af høj kvalitet.
År: 2016 Nr.: 07
Pædagog Camilla Lynge tog orlov fra sit job i en SFO for at rejse til den græske ø Lesbos og hjælpe med at modtage bådflygtninge. Her var hendes pædagogfaglighed en stor fordel i hendes frivillige arbejde.
År: 2016 Nr.: 06
Stadig færre pædagoger får en efteruddannelse. De, der kommer afsted, får ofte kurser, der matcher den politiske dagsorden. Udviklingen ensretter og er stærkt bekymrende, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 05
Den første generation af unge, der er flasket op med internettet og har været teenagere på Facebook, indtager nu arbejdsmarkedet. De digitale indfødte vil udfordre og udvikle arbejdspladsen, mener erhvervs­forsker bag omfattende undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 05
Anne-Mariegårdens børn har fået udvidet ordforrådet og større interesse for bøger, efter at den integrerede Valby-institution gennemførte et tre ugers forløb med højtlæsnin
År: 2016 Nr.: 05
Mange jobsøgende undervurderer effekten af et godt CV og lægger al energien i ansøgningen. Men et CV skal kunne mere end blot at opremse din jobhistorik i kronologisk rækkefølge, siger ekspert.
År: 2016 Nr.: 05
Børn med adfærdsproblemer kan ikke tvinges til god opførsel. I stedet kræver det systematik, samarbejde og vilje til ændringer blandt pædagoger og lærere i skolen, vurderer psykologer bag et nyt inspirationskatalog om emnet.
År: 2016 Nr.: 04
Musikken mangler på pædagoguddannelsen, mener pensioneret musiklærer Henny Hammershøj. Hun kom hjem fra Ghana med sanglege, som hun nu formidler på DVD.
År: 2016 Nr.: 03
Børneminister Ellen Trane Nørby vil have centralt fastsatte mål i de pædagogiske læreplaner. BUPL ønsker sig en vision for børneområdet og siger nej til test, tjeklister, koncepter og mere bureaukrati.
År: 2016 Nr.: 03
Daginstitutioner tager imod tusinder af syriske børn, som nu er det næststørste mindretal i Danmark. BUPL efterlyser en plan og ressourcer, så opgaven ikke resulterer i mindre omsorg til de øvrige børn.
År: 2016 Nr.: 02
Nogle børn i vuggestuer og børnehaver har det så skidt med de test, de gennemgår i forbindelse med udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, at BUPL og forældrene vil have testene stoppet. Ministeren afviser.
År: 2016 Nr.: 02
Børnehusene Kokkedal har udviklet et værktøj, der hjælper pædagogerne med at se børnene fra flere perspektiver. Det har betydet en bedre inklusion af alle børn.
År: 2016 Nr.: 02
Selvom vrede er en naturlig følelse, tager vreden for nogle børn så meget over, at den er et problem. Ved at analysere situationen og give barnet andre muligheder end at blive vred og slå, kan pædagoger hjælpe barnet til skære ned på konflikterne og dermed til bedre at mestre sit liv.
År: 2016 Nr.: 02
Pædagogers faglighed har stor betydning for små børns udvikling. Deres vedvarende opmærksomhed mod børns engagement og behov er helt afgørende, men ressourcerne skal være i orden, fastslår forskere.
År: 2016 Nr.: 01
I Balders Hus i Kerteminde har pædagogerne ambitioner om at gøre det allerbedste for børnene. I vuggestuegruppen arbejder de på at gøre de 12 børn selvhjulpne og socialt, sprogligt og motorisk stærke.
År: 2016 Nr.: 01
Et nyt inspirationsmateriale viser, hvordan man på syv uger får gang i observation og refleksion i det småbørnspædagogiske arbejde. Det skal der afsættes tid til, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 01
I en helt almindelig daginstitution er der oprettet et skærmet tilbud for sårbare børn. Her er normeringerne i top, så pædagogerne kan give børn, der har fået en svær start i livet, et blidt skub i den rigtige retning.
År: 2016 Nr.: 01
Kan man danse en bog? Ja, mener Fuglebakkens Børnehave i Roskilde, hvor børnene opfører deres yndlingsfortællinger som leg, dans og bevægelse.
År: 2016 Nr.: 01
Landet rundt står pædagoger over for nye og store udfordringer forbundet med modtagelsen af flygtningebørn. Især fordi ressourcerne ikke følger med, viser BUPL-rundspørge.
År: 2015 Nr.: 20
Her kan du få et overblik over, hvilke store sager om religiøs hensyntagen der har været på børneområdet i Danmark de seneste år. Sagerne har udløst stor debat om, hvorvidt der bør tages hensyn til religiøse mindretal i det danske samfund.
År: 2015 Nr.: 20
I Aalborg ligger der tre institutioner inden for en radius af kun to kilometer. Selvom den fysiske afstand er lille, er der stor forskel på, hvordan de fejrer den kristne jul og andre religioners højtider.
År: 2015 Nr.: 20
Børnetegninger overalt, røde Ikea-sofaer, høje børnetaburetter og glade børn, der synger, løber på gangen og kaster sig i store bløde puder. Alt ligner en almindelig vuggestue. Men Rodacie ligger i Rumæniens hovedstad og er en vuggestue ud over det sædvanlige på disse kanter.
År: 2015 Nr.: 20
Mange flygtninge kommer til Danmark i disse måneder. Derfor er det vigtigt, at der står pædagoger klar til at tage godt imod flygtningebørnene i de danske institutioner
År: 2015 Nr.: 19
Hver dag ankommer nye asylansøgere til Danmark. Uden baggage, men med meget at bære på. Mens de på asylcentrene venter på en endestation, er pædagoger børnenes og forældrenes stærke støtter. Tag med i tre dage i Center Tranum.
År: 2015 Nr.: 18
På Skottegårdsskolen har to pædagoger fundet på en hospitalsleg, der gavner både voksne og børn. Legen viser nye sider af børnene og skaber nye relationer på tværs af klasser.
År: 2015 Nr.: 18
Vi kan ikke skåne børn for sorg og smerte, og derfor skal vi i stedet være ærlige og have en åben dialog med børn om døden, siger forfatter Birte Overlade.
År: 2015 Nr.: 17
En giftig cocktail bestående af alt for mange børn og pædagoger i ældre bygninger skaber et tårnhøjt støjniveau, der både skader børn og voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagog Gitte Schrøder Jørgensen er glad for det nye kommunalbudget i Aabenraa kommune, som er gået fra at skulle spare tre millioner kroner på børneområdet til at tilføre tre millioner kroner ekstra.
År: 2015 Nr.: 16
Aldrig har de unge haft mere brug for betydningsfulde voksne i deres liv, noget som netop klubfolk kan være. Alligevel vælger stadig flere unge klubben fra. Unge skal have aktiviteter med kvalitet for at gide gå i klubben, siger ungdomsforsker Søren Østergaard.
År: 2015 Nr.: 16
Bøger og alfabetklodser er vigtige for børns sproglige udvikling i børnehaven. Derfor har et forskerhold undersøgt, hvordan det fysiske sprogmiljø ser ud i de danske børnehaver.
År: 2015 Nr.: 16
Seks børnehaver i Holbæk Kommune har deltaget i et forsøg med at skærpe de store børns appetit på bogstaver. Opskriften er enkel, men den virker, fortæller Flemming Olesen, leder i Vipperød Børnegård.
År: 2015 Nr.: 16
Selv i fritiden skal de unge præstere, for det handler om at blive den bedste på håndbold eller fodboldholdet. Og skulle det så være et problem, ville nogen måske spørge? Ja, sgu!
År: 2015 Nr.: 16
År: 2015 Nr.: 15
Flygel og violin rykker ind i ghettoen, når daginstitutioner i boligsociale områder samarbejder med foreningen Genklange om at give områdets børn oplevelser med klassisk musik.
År: 2015 Nr.: 15
Bogen ’Rejsen til Eventyrland’ skal give forældre og pædagoger redskaber til at arbejde med børns følelser af sorg og savn, når nogen, de kender, dør.
År: 2015 Nr.: 14
Frederiks far er soldat og er udstationeret i lang tid i et andet land. Det er hårdt for Frederik og hans mor, pædagog Luise Gibler Rohde. Hun har skrevet om hverdagen med savnet. Emilie Melgaard Jacobsen, der også er soldaterkone og pædagog, har tegnet til.
År: 2015 Nr.: 14
Idéen til ’Vi ses, far’ blev undfanget på Luise Gibler Rohdes timelange pendlerture med S-toget.
År: 2015 Nr.: 14
Institutionerne Unoden og Børnehuset Kokholm i Viborg fik hjælp af et par kunstnere til at modtage tosprogede børn. De fik alle børn med gennem kreative processer.
År: 2015 Nr.: 14
Trafikpropper og sjuskeri er de største grunde til, at forældre henter for sent, siger pædagogerne. Det bunder i en skæv balance mellem familieliv og arbejdsliv, mener BUPL og forældreorganisation.
År: 2015 Nr.: 13
Danske pædagoger er ikke gode nok til at udvikle børns sprog, viser forskningsprojekt. En forklaring er de mange værktøjer, kommunerne overdynger pædagagogerne med, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 12
Juridisk konsulent Ulla Nielsen, BUPL, svarer her på nogle af de spørgsmål om ytringsfrihed, som hun oftest hører fra pædagoger og ledere.
År: 2015 Nr.: 12
9-årige Anna lider af selektiv mutisme. Lidelsen blev først opdaget efter skolestart, og det er stadig en sej kamp at overvinde tavsheden, fortæller hendes pædagogmor.
År: 2015 Nr.: 11
Nina Langer er en ud af ca. 240.000 tyske pædagoger, der har strejket siden midten af maj. Det handler om løn, anerkendelse og de stigende krav til pædagogfaget.
År: 2015 Nr.: 10
Regeringens børnepakke lægger op til at løse mange problemer i dagtilbud. BUPL-formand Elisa Bergmann ærgrer sig over, at pakken hverken indeholder minimumsnormeringer eller håndfaste garantier.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har spurgt de partier, der stiller op til folketingsvalget 18. juni 2015, om deres holdninger til politik for børn, unge og pædagoger. Kun Kristendemokraterne har ikke ønsket at svare. Svarene er modtaget via mail, så der har ikke været mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Her får du partiernes svar, som de selv har ønsket at formulere dem. Der kan være redigeret i besvarelser, som var længere end aftalt.
År: 2015 Nr.: 10
Teater handler om følelser. Mange af årets nye gode teaterforestillinger for børn og unge har fokus på følelser, som hører deres aldersgrupper til. Det er forestillinger, der tør vise, at følelser er vigtige, men at ikke alle følelser er lige nemme at håndtere eller altid fører til noget positivt. Når børn og unge ser godt teater, bliver de klogere på deres egne og andres følelser og på kreative måder at udtrykke sig på. Det mener Børn&Unges børneteateranmelder Randi K. Pedersen, der har fulgt årets festival og her ­anmelder de forestillinger, hun faldt for.
År: 2015 Nr.: 10
I Gentofte Kommune har pædagogerne lært børn helt ned til 3 år engelsk. Det kan lykkes, når undervisningen er sjov og tager udgangspunkt i hverdagens aktiviteter.
År: 2015 Nr.: 10
Politikere vil gerne tale om, hvordan de kan forbedre danskernes hverdag. Derfor har de brug for at lytte til almindelige mennesker, også meget gerne pædagoger.
År: 2015 Nr.: 10
2 voksne til 20 børnehavebørn er pædagog Mette Munck Theisens hverdag. Hun ønsker minimumsnormeringer i den børnepakke, som regeringen barsler med.
År: 2015 Nr.: 09
Arkæolog Julie Lolk står bag idéen til en ny app, der skal fortælle børn om ­old­tiden. Fortællingen er inddelt i seks små film.
År: 2015 Nr.: 09
Børn udvikler sproget, hvis pædagoger leger, er åbne for dialog, læser for børnene, er nærværende og har fokus på relationen. Pædagoger i otte daginstitutioner i Københavns Nordvest har ændret syn på sprogstimulering.
År: 2015 Nr.: 09
Pædagogerne skal kaste sig ud i sprogstimulering, der er baseret på gode historier, lege, kreativitet og kropslig udfoldelse, mener underviser, skuespiller og coach Hanne Trolle.
År: 2015 Nr.: 09
Vuggestueafdelingen i Margrethe Børnehaven i Ryomgård indretter dagen efter børnenes rytme. Børnene spiser og sover sjældent samtidig. Til gengæld går de ikke rundt og er sultne og trætte, når de deltager i vuggestuens mange fysiske aktiviteter, hvor pædagogerne fokuserer på børnenes motorik.
År: 2015 Nr.: 08
Børnehaven Trekløveren i Vejle kombinerede den fysiske bog med det digitale medie. Det fik børn med to sprog, der holdt sig tilbage på grund af sprogproblemer, til at medvirke aktivt i at skabe en iPad-bog.
År: 2015 Nr.: 08
År: 2015 Nr.: 07
Abildgård Børnehave i Frederikshavn sætter fokus på ligheder mellem danske og afrikanske børn? Projektet har åbnet børnenes øjne for mangfoldighed, gjort dem nysgerrige og ­inspireret dem i deres tegninger og lege.
År: 2015 Nr.: 07
Hvis vi selv forstår, hvordan hjernen fungerer, kan vi bedre lære børnene at håndtere livet, mener forfatter Anette Prehn, der advarer mod at lære børn at rase ud.
År: 2015 Nr.: 06
Ligestillingsminister Manu Sareen (R) ønsker flere mænd i de kvindedominerede ­daginstitutioner. Men mændene kommer ikke med stormskridt, afslører tallene.
År: 2015 Nr.: 06
Med støtte fra Ligestillingsministeriet gennemfører fem kommuner projekter om alt fra nudging til skovbørnehaver for at få flere mænd til at arbejde i institutionerne. Her kan du læse om alle projekterne.
År: 2015 Nr.: 06
Hvordan kan man tale om det, som børnehavebørn tumler rundt med, og som rører sig i deres liv? I Skovbørnehaven Mariehønen har de skabt samvær ved at udgive en cd, der handler om livet i børnehaven.
År: 2015 Nr.: 06
Skyderierne i København den 14. februar afstedkom voldsomme billeder i medierne og snak om skud, død og terror. Børn, som stiller spørgsmål til det skete, skal have svar og gøres trygge, men pas på med ikke selv at plante frygt i dem, siger børnepsykolog
År: 2015 Nr.: 05
En ny rapport viser, at børnehavebørns grovmotorik har indflydelse på, hvor meget de bevæger sig. Overraskende har også legepladsens placering og udendørsbeplantningen indflydelse.
År: 2015 Nr.: 04
Det er alfa og omega at interessere sig for børnene og følge med i deres aktiviteter på de sociale medier, mener forskeren Malene Charlotte Larsen.
År: 2015 Nr.: 04
Socialt og fagligt er det en alvorlig fejltagelse at gøre børnehaven til en førskole, siger professor Dion Sommer, som har undersøgt effekten af tidlig læring.
År: 2015 Nr.: 03
Naturen kan være en god ramme, hvis man vil give børnene ro i en hektisk hverdag. Men pædagogerne skal selv gå ned i gear, hvis roen skal brede sig. I Lyngby-Taarbæk har 19 daginstitutioner været på kursus i at finde ro i naturen. En af dem er Bondebyens Børnehave.
År: 2015 Nr.: 03
Neuropædagogikken breder sig fra specialinstitutioner til normalområdet. Hjerneforskerne finder hele tiden nye processer i hjernen, og det danner grundlag for nye teorier. Om få år kan pædagoger ved hjælp af ny teknologi måle på børnenes hjerneaktivitet.
År: 2015 Nr.: 01
Der er masser af ’neuro-vrøvl’ i omløb, og det skal pædagoger være særligt opmærksomme på, siger forskerne.
År: 2015 Nr.: 01
Afrikanske børn tegner en palme, når de danske tegner et grantræ. Men der er også mange ligheder mellem børn i Danmark og Afrika, fortæller bogen ’Afrikanske børnestreger’.
År: 2014 Nr.: 22
Lederen spiller en central rolle, hvis en institution skal have mange fuldtidsansatte, viser ny rapport. I institutionen Asebo er alle pædagoger på 37 timer.
År: 2014 Nr.: 22
Mange nytårsforsætter tager form, når sekund­viseren nærmer sig midnat på årets sidste aften. Men vaner ændres ikke med hurtige beslutninger. Brug i stedet tid på at sætte billeder på det, du vil opnå.
År: 2014 Nr.: 22
To aarhusianske pædagoger er blevet bedre til at bevare en faglig distance til arbejdet og ikke at lade sig styre af følelser. Et kursus med teori og fysiske øvelser har hjulpet dem til at blive mere psykisk robuste og givet dem praktiske redskaber i arbejdet med børnene.
År: 2014 Nr.: 21
Dit pædagogiske input er uvurderligt, når kommunen indhenter statusbeskrivelser til børne­faglige vurde­ringer. Men mange pæda­goger er i tvivl om, hvordan de bedst skriver dem. Det er der heldigvis råd for – lige her.
År: 2014 Nr.: 21
Måske er det ved at gå op for politikerne, at man ikke kan fortælle om vigtigheden af tidlig pædagogisk indsats og samtidig se på, at kommunerne underprioriterer børneområdet.
År: 2014 Nr.: 20
Oprindeligt skulle de pædagogiske læreplaner ’kun’ synliggøre og systematisere det, der allerede var. Men de har ændret pædagogernes faglighed, så den nu er orienteret mod at sikre, at det enkelte barn udvikler sig, som det skal, mener ekspert.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussioner om læreplanerne har været heftige siden 2004 og vil helt sikkert fortsætte i fremtiden. Børn&Unge har spurgt fire aktører på området, om læreplanerne er en succes. De er ikke helt enige.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup Kommune har opfundet deres egen version af læreplaner. Det betyder, at de planer, som før var overordnede og fjerne, er blevet nærværende, brugbare og lige efter deres smag.
År: 2014 Nr.: 19
De pædagogiske læreplaner rummer mange abstrakte mål, men det kniber for pædagogerne at beskrive konkret, hvordan de når målene. Det vurderer en ekspert i kommunikation, som har flere forslag til, hvordan læreplanerne kan gøres bedre.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagoger køber flere fagbøger end nogensinde. De læser for at blive klogere på deres fag, men de vil ikke have alt for tunge og teoretiske bøger. Det handlingsanvisende hitter, siger redaktøren for Pædagogisk Bogklub, Anita Egelund.
År: 2014 Nr.: 18
Hvad er godt for børnene? Akademikere strides om de begreber, som alle er enige om, er gode. Men ordene betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Bliv klogere på de begreber, der definerer pædagogikken lige nu, og på de uenigheder, eksperterne har med hinanden om begrebernes betydning.
År: 2014 Nr.: 17
På Rødkælkestuen i Børnehaven Elverhøjen er samlingen blevet en af dagens bedste stunder. Her er fællesskabet i højsædet.
År: 2014 Nr.: 17
Der kræves udstrakt loyalitet af de pædagoger, som skal arbejde evidensbaseret. Og det lever pædagogerne op til. Derfor får ­metoderne stor betydning for deres arbejde, viser forskning.
År: 2014 Nr.: 16
Så har vi søsat en etikstafet. Den første blev bragt i nr. 15 med forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann, som sendte stafetten videre til Jytte Hare. Vi forlænger hermed den energiske debat mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksperter på de etik-roadshows, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Følg med i etikstafetten, send gerne dit eget bidrag, og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 16
Pædagogerne i Vinkelvejens Børnehave i Hobro går ikke længere i panik, hvis en gruppe treårige kommer nøgne ud fra puderummet. De er ved at lægge sidste hånd på institutionens ’handleplan for seksualitet’.
År: 2014 Nr.: 15
Børn er født sociale og har en naturlig interesse i at passe på vores fælles klode. Bedre understøttelse af den medfødte socialitet vil hjælpe børn til i højere grad at blive økologisk bevidste, mener forfatter og medstifter af Center for Social Bæredygtighed Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 14
Få tips til, hvordan du styrker både din egen og børnenes hukommelse, så læring sidder bedre fast, og beskeder og navne ikke går i glemmebogen. Motion, tilstrækkelig nattesøvn og simple teknikker hjælper hukommelsen på vej.
År: 2014 Nr.: 14
Den ene er tysk pædagog i en tysk børnehave i Danmark. Den anden er dansk pædagog i en dansk børnehave i Tyskland. De er enige om, at pædagogikken i de to lande ligner hinanden, men at tyske institutioner måske er mere strukturerede, mens de danske er mere fleksible.
År: 2014 Nr.: 13
Den tyske børnehave i Sønderborg er funktionsopdelt, og vægten ligger på at formidle tysk sprog og kultur, så der samtidig tages hensyn til dansk. Forældrene er glade for det pædagogiske fokus på struktur.
År: 2014 Nr.: 13
Engelsby Børnehave er en af 15 danske daginstitutioner syd for grænsen. En stor opgave er at fastholde dansk sprog og kultur, og det gøres konsekvent. Lederen mener, at den tyske pædagogik har nærmet sig den danske.
År: 2014 Nr.: 13
Et stærkt voksende behov for vuggestuer i Tyskland giver nye udfordringer til Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der driver danske institutioner syd for grænsen.
År: 2014 Nr.: 13
Birte Schwitzkowski er en af de pædagoger, der får arbejde i de nye tyske vuggestuer.
År: 2014 Nr.: 13
Svigtede børn har behov for, at vi forstår og accepterer deres følelsesmæssige tilstand, før vi stiller krav, siger børnepsykolog Lars Rasborg, som har udviklet en ny teori.
År: 2014 Nr.: 13
Spejling og jeg-støtte virker godt på både sunde børn og børn med diagnoser, fortæller lederen af Hvedevej Børnehave i Brønshøj. Et pejlemærke er, at tilliden mellem barn og voksen, stiger.
År: 2014 Nr.: 13
Pædagoger inddrager børnelitteratur i arbejdet med sprogstimulering, men de skal følge med i de nye digitale tendenser, hvis de vil fastholde børnene.
År: 2014 Nr.: 13
Dette er det sidste af fem indlæg om forholdet mellem dannelse og læring og om, hvordan pædagoger skal jonglere med begreberne i praksis. Første mand med stafetten var BUPL’s formand, Henning Pedersen, som sendte den videre til socialminister Manu Sareen (R). Han sendte den videre til pædagog Helle Trasborg, som sendte den videre til leder Fie Lademann. Hun gav den til pædagog Johnny ­Gaardsdal, der kommer i mål med dette sidste indlæg.
År: 2014 Nr.: 12
Få tips til, hvordan I bruger tablets til både leg, læring og dokumentation og samtidig gør det lettere at forberede sig til møder. Og til, hvordan I ikke skal bruge dem.
År: 2014 Nr.: 11
Det ekstroverte personlighedsideal dyrkes i både børneinstitutioner og på arbejdspladser. Men glem ikke de introverte børn eller kollegers styrker, advarer forfatter til populær bestseller.
År: 2014 Nr.: 10
Ikke alle har let ved at bruge en iPad. Så nu laver Malene Mørck Kappel og Pernille Juhl Jensen en iPad-håndbog til kollegerne.
År: 2014 Nr.: 10
Uden pauser brænder din hjerne sammen. Hjernen kan lide at blive brugt, men den bliver stresset og slidt, hvis du fokuserer på det samme hele tiden. En pause hjælper dig til at bevare hjernen toptunet, men du skal bruge tiden til at slappe af, siger stressekspert.
År: 2014 Nr.: 10
Den romantiske idé om, at bare børn kommer ud i naturen, lærer de bedre og mere, holder ikke, mener en forsker. En anden mener, at der er så mange gode effekter af at være i naturen, at børn skal derud så meget som muligt.
År: 2014 Nr.: 09
Børns sprog udvikler sig bedre i naturen på grund af mindre støj, mere plads, større mangfoldighed og mere dialog med pædagogerne, viser undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
Børnehuset Planeten på Frederiksberg har fået mere tid til at tale med forældrene om deres børns udvikling og trivsel. Praktiske beskeder og dokumentation sker nu med app’en Famly.
År: 2014 Nr.: 09
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Her overtager socialminister Manu Sareen stafetten og sender den videre.
År: 2014 Nr.: 09
Vi skylder børnene gode apps, som de både lærer af og kan lege med, siger børnebogsforfatter Lotte Salling. Hun er aktuel med en ny læringsapp for de 2-5-årige.
År: 2014 Nr.: 08
Der er kridtet op til kamp. Ingrid Krogh-Hansen er leder i en privat daginstitution, og Kristian Johannesen er leder i en kommunal. Her bedømmer de deres egen institutionstype på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest.
År: 2014 Nr.: 08
Både forældre og pædagoger oplever en række fordele i de private dagtilbud. Forældrene føler, at de får mere kvalitet og bedre service for pengene. Pædagogerne synes, at de får mere nærvær.
År: 2014 Nr.: 08
Pædagoger er enige om, at der er kommet meget mere selvledelse i deres hverdag. Det er positivt, hvis rammerne og retningen er klokkeklar.
År: 2014 Nr.: 07
Der skal et langt sejt træk til for at skabe fælles værdier og en feedbackkultur, der hele tiden justerer retningen. Men det er nødvendigt, hvis selvledelse skal fungere, mener områdeleder Tonie Hansen fra Furesø Kommune.
År: 2014 Nr.: 07
De seneste fire år er antallet af mandlige ansatte i daginstitutioner og dagcentre steget markant mere end antallet af kvinder. Det skaber glæde hos både BUPL og FOLA. Der er dog stadig lang vej til ligestilling.
År: 2014 Nr.: 06
Unødig støj udgør et af de værste problemer i pædagogers arbejdsmiljø. Det er der ingen grund til. Først og fremmest skal akustikken være i orden. Derudover kan lydniveauet dæmpes med pædagogik.
År: 2014 Nr.: 06
Der er fast arbejde til børneminister Manu Sareens i det nye kæmpeministerium. Men han håber at gøre forventningerne om, at daginstitutionsområdet vil drukne i alle de tunge socialsager, til skamme.
År: 2014 Nr.: 05
I Børnehuset Nattergalen har drenge lov til at være drenge. Her må man løbe på gangene og slås med sværd, og de voksne leger også med. Fokus på ‘drengede’ aktiviteter har hjulpet til at inkludere drengene bedre.
År: 2014 Nr.: 05
Hvordan griber man dialogisk læsning an, og hvordan kan den kombineres med aktiviteter, så børnehavebørn bliver klædt på til skolestart? Det har Børnehusene Kokkedal et nyt bud på.
År: 2014 Nr.: 04
Vuggestuen Firkløverens køkken-alrum er blevet dekoreret, så det nu er en indendørs sansehave. Ambitionen er, at pædagogikken skal kunne aflæses i alle institutionens rum.
År: 2014 Nr.: 04
Hvorfor tror politikerne på Christiansborg, at hvis man bare sætter noget på skoleskemaet, så lærer børn det automatisk?
År: 2014 Nr.: 04
Bæredygtig pædagogik øger den sociale kapital i samfundet, fordi den satser på kvalitet i relationerne, mener forfatter til ny bog, Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 03
Vuggestuepædagogerne mener, at de gør, hvad de kan for at have et højt fagligt niveau. Men kunne de sammensætte den ideelle institution, skulle meget ændres. Flere uddannede pædagoger er et stort ønske.
År: 2014 Nr.: 03
To forskere med stærke meninger om vuggestuerne, har fået stillet de samme fire spørgsmål. Svarene viser, at de ikke er enige.
År: 2014 Nr.: 03
I Højby Børnehus tager sangkoret ofte over på plejehjemmet for at synge og danse for de gamle. For pædagogerne handler musik om sproget og rytmen, om pulsen i livet og om kulturformidling.
År: 2014 Nr.: 03
Dannelse er ikke at terpe en kulturkanon og hakke nogle læringsmål af på et skema. Pædagoger skal øve børns nysgerrighed og evne til at overskride sig selv, siger forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 02
Pædagogerne kender udmærket de udsatte børn i deres institutioner. Men de går rundt med bekymringen selv i stedet for at underrette. Pædagogerne skal blive bedre til at tro på deres faglige kompetencer, mener norsk forsker og forfatter.
År: 2014 Nr.: 02
Efter mange overvejelser besluttede Lars Westergaard og hans kone at flytte familien fra Hjørring til Norge. Antallet af danske pædagoger, der tager turen over Skagerrak, stiger støt.
År: 2014 Nr.: 01
Når klokken ringer til frikvarter i Abildgårdskolen, bliver 600 børn sluppet ud til ren anarki. Det er ikke for sarte sjæle, fortæller SFO-pædagog Rasmus Flick.
År: 2014 Nr.: 01
I dag kan man på latterkurser lære at grine, uden at der er noget at grine af. For pædagoger er det omvendt: De skal ofte holde den alvorlige mine, selv om de er ved at knække sammen af grin.
År: 2013 Nr.: 22
Hvis et barn føler sig til grin, kan det være meget smerteligt, og barnet kan føle sig udleveret, siger en psykolog, der har forsket i børns følsomhed over for andres latter.
År: 2013 Nr.: 22
Børnehaven Tumlehøj har samlet på børns sjove og underfundige guldkorn i 30 år. Men de griner aldrig af børnene, selvom det kan være svært.
År: 2013 Nr.: 22
Pædagoger kommer ind på en 11. plads blandt 54 faggrupper, når det handler om at være mest deprimeret. Et arbejdsmiljø med stigende krav til jobbet i kombination med både dårlig ledelse og mangel på professionalisme bærer ofte skylden, mener erhvervspsykolog.
År: 2013 Nr.: 21
Pædagoger bruger stemmen hver dag, og over halvdelen vil få knas med den. Alligevel passer de færreste på det vigtige arbejdsorgan. Med blot en beskeden indsats kan du forebygge stemmeproblemer.
År: 2013 Nr.: 20
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Agenterne i Tryllefløjten har en mission. De skal sætte fokus på børneglæde. Og er der tegn på mistrivsel blandt ungerne, er agenterne klar til at sætte ind.
År: 2013 Nr.: 19
En regnfuld onsdag mødes en lokalpolitiker og en daginstitutionsleder til en snak om stort og småt på daginstitutionsområdet. Uformelle møder et par gange om året giver begge nye perspektiver.
År: 2013 Nr.: 17
Daginstitutionernes vigtigste formål er at sørge for, at børnene trives og udvikler sig, så de kan klare sig i livet, mener den nye minister for 0-6-års området. Annette Vilhelmsen har også fokus rettet mod inklusion, som hun mener, at nogle kommuner ’ikke er i mål med’.
År: 2013 Nr.: 16
Tre pædagoger fortæller om de gyldne øjeblikke i deres arbejde med ældre.
År: 2013 Nr.: 16
Ældreplejen i et historisk perspektiv
År: 2013 Nr.: 16
Skal et barn helst ligge, sidde eller måske stå, når det skal lære noget? Eller skal det have noget i hænderne for at kunne koncentrere sig? I Troldehaven i Sorø Kommune arbejder pædagogerne med læringsstilsteorien. Det har givet mere ro og glade børn, der lærer mere.
År: 2013 Nr.: 16
Storbyerne får flere børn, mens landkommuner vil opleve massive fald frem mod 2020. Pædagogerne må indrette sig på de kommende forskydninger, lyder meldingen fra BUPL.
År: 2013 Nr.: 15
Regeringen barsler med beskæftigelsesreformer. Politikerne stiller krav til ledige om flere jobansøgninger. Uddannelsesinstitutionerne kappes om at tilbyde de arbejdsløse kurser. Jobcentrene vil lære ledige at lave cv’er. Folk i arbejde synes, at de ledige må tage ansvar. A-kasserne prøver at få de ledige i aktivering. Men hvad med de ledige selv? Hvad vil de? I juni 2013 var 3.446 pædagoger uden fast arbejde, og spørger man pædagogerne Kirsten, Lonnie, Mia og Vera, så vil de bare gerne have et job. Helst et, hvor de kan bruge faget. De har søgt mellem 20 og 100 job, men har kun fået afslag. Det er hårdt, og alligevel har de ikke mistet modet. Mød dem her.
År: 2013 Nr.: 15
Arbejdet er et centralt begreb i vores kultur, og at miste det medfører derfor et tab af identitet. Sådan var det ikke altid, og spørgsmålet er, om man kan og bør sætte andet i højsædet end sin arbejdsidentitet? Især som arbejdsløs. Børn&Unge har spurgt tre eksperter.
År: 2013 Nr.: 15
Klubberne i Gellerup har succes med at lære drenge med alt for kort lunte at styre temperamentet. Både fritids- og ungdomsklubben har fået en rarere hverdag med færre konflikter.
År: 2013 Nr.: 15
Færre pædagogtimer og flere krav fra kommunen giver mindre tid til nærvær med børnene. Planlagte aktiviteter er blevet meget svære at gennemføre.
År: 2013 Nr.: 14
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
Mødet mellem børn og ældre giver bonus både socialt, personligt og fysisk. Det mener fire eksperter i alderdom, som her giver hver deres bud på gevinster ved øget samvær mellem børn, unge og ældre.
År: 2013 Nr.: 13
Hvis børn får fortalt eventyr, kan de lære en hele masse om sig selv, venskaber, glæde og frygt. Det kommer fra en magisk verden, der minder om den, de har inde i sig selv.
År: 2013 Nr.: 13
Mens pædagogerne i Børnehuset Kildespring i Herlev er på kursus i fortælling, gør pædagogmedhjælper Bente Johansen Rødhætte og Ulven spillevende med sine egne ord.
År: 2013 Nr.: 13
I Berlin åbner nu en tysk-skandinavisk børnehave, og interessen er overvældende. Børnehaven søger dansk personale for at holde fast i båndene til Skandinavien.
År: 2013 Nr.: 13
Det er tiltrækkende at kunne gøre en forskel for andre, ikke mindst i en krisetid
År: 2013 Nr.: 13
Farver har altid interesseret og haft betydning for mennesket. Gennem tiderne har man brugt farvernes betydninger både i kunsten og i psykologien. Farvernes navne menes, at være opstået ud fra ting i naturen – gult korn, grønt græs og blå himmel. De er brugt i religionerne, i de gamle kulturer, og i dag er farverne stadig symbolske. Vi giver røde roser, når vi skal udtrykke stærke følelser, vi er gule af misundelse, og brude bærer uskyldens hvide farve. Læs mere om farverne.
År: 2013 Nr.: 12
Danske børn bombarderes med farveindtryk på tøj og i deres om­givelser. Men hvad sker der inde i børnenes hvide og grå hjerne­masse, når de ser på deres farverige omgivelser? Og kan det bruges til noget? Vi har spurgt børneneuropsykolog Helle Kjærgaard.
År: 2013 Nr.: 12
Forskeren, der sidste år skældte vuggestue­pæda­gogerne ud for at være for dårlige, har fået godkendt sin ph.d.-afhandling. Retorikken var nok lidt for hård, erkender Ole Henrik Hansen.
År: 2013 Nr.: 09
Heldagsskolen er 65 procent dyrere end gennemsnittet i Høje Taastrup. Alligevel er skolen ikke dyrere end tid­ligere. Det er de mange udsatte, tosprogede børn, der gør skolen dyrere.
År: 2013 Nr.: 09
Pædagog – du skal skrive mere. Det er ikke de skriftlige opgaver, der har lokket pædagoger til faget, vurderer skrivecoach Bo Skjoldborg, som møder mange pædagoger med manglende skrivelyst.
År: 2013 Nr.: 09
Selvom baggrunden er dårlig økonomi, hilser BUPL de frivillige velkommen, men kun hvis lederne selv kan bestemme, om de vil bruge dem. Men flere kommuner tvinger nu institutionerne til at tage frivillige. En leder kalder det frivillig tvang.
År: 2013 Nr.: 08
Pædagogerne må ikke glemme den faglighed, der er i bleskift og andre rutineopgaver, selvom de er blevet tvunget til at have mere fokus på planlagte, pædagogstyrede aktiviteter. Den upåagtede faglighed i hverdagen er mindst lige så vigtig som læringsdagsordenen, mener forskere fra Roskilde Universitet.
År: 2013 Nr.: 08
Den integrerede institution Pakhuset i Brønshøj har fået en pris for at hjælpe udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik. Det virker og giver meget tilbage.
År: 2013 Nr.: 08
Børn er født med matematisk forståelse. Tidligt fokus vil hjælpe dem til en bedre forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Pædagoger skal derfor slippe deres skræk for matematik og lege med former, mængder og begreber, siger eksperter.
År: 2013 Nr.: 06
Pædagogerne i Nærum Menighedsbørnehave er blevet mere bevidste om at arbejde med matematisk forståelse i hverdagen.
År: 2013 Nr.: 06
En snegl fundet på den frosne jord skal undersøges. Det store spørgsmål er, om den har overlevet kulden. Det vil nysgerrige børn gerne vide. I Børnehuset Gartneriet undersøger børn og voksne naturen sammen uanset årstiden.
År: 2013 Nr.: 06
År: 2013 Nr.: 06
I Danmark bruger vi mange ressourcer på at give børn og unge en god start på livet. Men vi ved for lidt om effekten af indsatserne. Det bliver der rådet bod på med et nyt center for forskning i børns og unges trivsel.
År: 2013 Nr.: 06
Nye regler for sejlads skal give bedre sikkerhed og bevidsthed om, hvad der kan, og ikke mindst skal ske, hvis ulykken er ude. I sidste ende er det dog lederens ansvar, at sikkerheden er i orden på kanoturen.
År: 2013 Nr.: 06
Idræt, leg og bevægelse styrker både fysiske, psykiske, sociale og kognitive færdigheder.
År: 2013 Nr.: 05
I Danmark er der cirka 5.000 daginstitutioner. 15 procent, svarende til cirka 700, har ikke en sorgplan, der kan rumme alle former for sorg. Her kan du se Kræftens Bekæmpelses forslag til, hvordan I udarbejder jeres egen sorgplan.
År: 2013 Nr.: 04
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Berøringsangst i Balladeland Pædagoger skal hjælpe og støtte både børn og forældre i en skilsmisse­situation. De skal stå på barnets side og fortælle forældrene, hvordan barnet kommer bedst gennem krisen.
År: 2013 Nr.: 04
Der er mangel på uddannede pædagoger i svenske førskoler. Danske Majken Husum har nu boet i Sverige i fem år og giver job i Sverige sine varmeste anbefalinger.
År: 2013 Nr.: 03
I 2013 indføres der pasningsgaranti til børn under 3 år i Tyskland. Men der mangler stadig flere end 150.000 institutionspladser, så der bliver kamp om de kvalificerede kræfter. Derfor har danske pædagoger gode chancer for at få job i Tyskland nnu.
År: 2013 Nr.: 03
Top 3 over pædagogers ansøgninger om at rejse ud med EØS-dagpenge gælder rejser til nabolandene Sverige, Norge og Tyskland. Men Spanien er også populær.
År: 2013 Nr.: 03
Institutioner forbyder nøgenhed og ’doktorlege’, viser en undersøgelse. Det kan hæmme børns naturlige seksuelle udvikling og tabuisere kroppen.
År: 2013 Nr.: 02
Digitale medier i børnehaven ruster børn bedre til skolen, mener ledere og pædagoger. Alligevel bruges de kun til leg og læring i hver fjerde daginstitution.
År: 2013 Nr.: 02
I Børnehaven Mejsen er børnene vant til elektroniske medier. De bruger tablets, leger tagfat med digitalkameraer og kommunikerer med en anden institution via Facebook. Den elektroniske verden fletter sig ind i den virkelige verden og udvikler aktiviteterne i institutionen.
År: 2013 Nr.: 02
Børnehavebørn, der bruger for lang tid foran en skærm, risikerer at blive dårligere til at koncentrere sig. Det kan gå ud over evnen til at lære at læse, advarer psykolog.
År: 2013 Nr.: 02
Før kendte Nickis far og mor et par fysiske lege. Nu har de fået øje på adskillige lege, deres søn kan lære af. Nicki og hans forældre deltager i programmet HippHopp for at styrke hans sprog, motorik og sociale kompetencer, inden han skal i skole til sommer.
År: 2013 Nr.: 02
Mange af forældrene i HippHopp ønsker, at deres børn får en bedre oplevelse med skolen, end de selv havde, men de er ikke klar over, hvad der skal til, for at barnet kan klare sig.
År: 2013 Nr.: 02
Børnenes udbytte af HippHopp afhænger blandt andet af, om pædagogerne interesserer sig for de aktiviteter, børnene laver med far og mor derhjemme.
År: 2013 Nr.: 02
Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet skal opbygge viden om, hvordan børns og unges trivsel kan forbedres. Også de helt små børn i vuggestuerne undersøges.
År: 2013 Nr.: 01
År: 2012 Nr.: 22
Tre drenge fortæller, hvorfor de blander sprog, hvornår de gør det, og hvornår de slet ikke gør. Børn&Unge har mødt de 13-15-årige drenge Abdulah, Alwand og Hannad fra Nørrebro til en snak om deres sprog. Drengene er alle født og opvokset i Danmark og er af henholdsvis egyptisk, kurdisk og somalisk oprindelse. De taler både deres modersmål og dansk med deres forældre. Drengene er enige om, at sort dansk, som de kalder den multietnolekt, de selv snakker, er et slangsprog, som kan snakkes med vennerne, men skal undgås, hvis man vil virke integreret. Drengene vil ikke fotograferes til Børn&Unge. De vil være ’anonymous’.
År: 2012 Nr.: 22
År: 2012 Nr.: 21
Flere pædagoger kaster sig over videreuddannelse og får kurser og diplommoduler. Muligheden for at efteruddanne sig er meget forskellig fra kommune til kommune.
År: 2012 Nr.: 20
De tre bud Her er tre eksperters bud på, hvordan pædagogikken vil udvikle sig i de kommende år.
År: 2012 Nr.: 20
Ambassadører for en god barndom Områdeledelse kræver ledere, der kan samarbejde på tværs af niveauer og tør gøre sig til talsmænd for pædagogers opfattelse af god barndom.
År: 2012 Nr.: 20
Pædagoger oplever større følelsesmæssige krav, flere forstyrrelser og mere utryghed i deres arbejde end mange andre jobgrupper. Derfor skal der større fokus på trivsel blandt pædagogerne.
År: 2012 Nr.: 19
Kreativitet udvikler børn og gør hverdagen sjov og interessant. Derfor skal pædagogernes sparsomme tid gennemsyres af kreativ pædagogik.
År: 2012 Nr.: 19
Kreativitet blev noget andet end klip og klister i Børnehuset Hyrdehøj. Nu er pædagogerne kreative med tiden, så der er plads til både eksperimenter og til fordybelse.
År: 2012 Nr.: 19
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg inviterede interessenter på dagtilbudsområdet til høring på Christiansborg for at diskutere, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud. Her blev talt om alt fra bleskift til paradigmeskift, fra læring og ledelse til dokumentation og dagligdagens små og store udfordringer. Læs, hvad ni af deltagerne blandt andet sagde om de udfordringer, daginstitutionerne står overfor.
År: 2012 Nr.: 18
Mindre stress og bedre trivsel er målet med et eksperimenterende kursusforløb med hestepædagogik for medarbejderne i Børnehuset Jennumparken i Randers.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger formidler naturen på en meget umiddelbar måde. Derved undlader de at stimulere børn i deres nysgerrighed og forsøg på at fatte naturen. Det siger Niels Ejbye-Ernst, der netop har forsvaret en ph.d.-afhandling ved DPU om pædagogers formidling i naturbørnehaver.
År: 2012 Nr.: 18
De 500 millioner kroner var ikke lommepenge fra regeringen til kommunerne. Det var øremærkede penge, og de var øremærket til børnene.
År: 2012 Nr.: 17
Når du fortæller historier, øver du børnenes evne til at koncentrere sig, stimulerer sprog og skaber nærvær og bedre relationer, forklarer psykolog Lene Brok.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger har fat i den lange ende med en stærk tradition for at arbejde med børns sprog, mener pædagogisk konsulent og forfatter Anne Marie Marquardsen.
År: 2012 Nr.: 15
Børn udvikler sig sprogligt, hvis pædagogerne snakker mere med dem, mener børneforsker Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder har svært ved at kommunikere med andre børn. I strukturerede lege kan de øve sig og komme med i fællesskabet.
År: 2012 Nr.: 15
Pædagoger ved, at de gør en forskel for børns sprogudvikling. Men de mangler redskaber, mener sprogforsker Dorte Bleses.
År: 2012 Nr.: 15
Flere aktiviteter, der fastholder og stimulerer udsatte børns opmærksomhed, kan måske forebygge ADHD-diagnoser og specialundervisning, siger professor Charlotte Ringsmose.
År: 2012 Nr.: 15
Rugbrød er sundt, og alle børn bør spise det, lyder det fra ernæringseksperter og pædagoger. Dogmet om rugbrødets herligheder kan dog være med til at vanskeliggøre integrationen for etniske minoriteters børn.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
På årets Sorø-møde blev der vedtaget et manifest for Ny Nordisk Skole, som også omfatter børnehaver og vuggestuer. Indholdet skal skabes af blandt andre lærere og pædagoger. Griber de professionelle ikke bolden, falder projektet til jorden.
År: 2012 Nr.: 14
Dueholmskolen på Mors har sin egen tv-kanal, og børnene er både journalister og kamerafolk. En pædagogisk aktivitet, der giver forældrene enestående muligheder for at leve med i SFO’erens hverdag
År: 2012 Nr.: 14
Pædagogstuderende Kenneth Andersen var i praktik på et rumænsk børnehjem, hvor velkomsten gav stof til eftertanke, og kreativiteten blomstrede.
År: 2012 Nr.: 13
10 børnehuse er blevet til én stor områdeinstitution. Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune er slået sammen og har fået det til at fungere. Pæda­gogerne mener, at der er flere fordele end ulemper.
År: 2012 Nr.: 13
• I mange institutioner kniber det med penge til for eksempel bøger. • Læsningen risikerer at blive nedprioriteret, fordi bøgerne er gamle og måske slidte. • Læs her, hvordan I kan forny jeres bogsamling – helt gratis! Guiden er delt i to: Gratis papirbøger Gratis bøger online, der skal downloades til computer eller iPad.
År: 2012 Nr.: 12
Mindre deltid og mere efteruddannelse. Sådan lyder nogle af ønskerne til trepartsforhandlerne fra Elvergården i Rødovre. Og så mener pædagogerne, at politikerne kunne spare nogle penge ved at lytte før de handler.
År: 2012 Nr.: 11
De pædagogiske læreplaner har ført til mere læring i daginstitutionerne. Men planerne trænger til en ny rolle i det pædagogiske arbejde, viser ny evaluering.
År: 2012 Nr.: 11
Valhalla i Ballerup Kommune er fremhævet både af Task Forcen og børneministeren for at være en institution til efterligning.
År: 2012 Nr.: 11
Efterhånden som flere og flere daginstitutioner får iPads inden for dørene, stiger behovet for information om apps med kvalitet og indhold. Denne guide hjælper dig, der arbejder i vuggestue eller børnehave, til at vælge de rigtige apps til dit pædagogiske arbejde.
År: 2012 Nr.: 11
Der manglede musik i daginstitutionerne, mente en lektor på Pædagogseminariet i Odense. Hun startede sin egen musikbørnehave, hvor musikken nu er en så naturlig del af hverdagen, at børnene ikke bliver imponerede over, at en pædagog giver den på guitar, mundharmonika eller saxofon.
År: 2012 Nr.: 10
Mange voksne ved ikke, hvordan man skal tale med børn om angst og depression i familien. En ny bog hjælper pædagoger og andre med at tage hul på emnet.
År: 2012 Nr.: 09
Derfor er det hul i hovedet, at kun hver anden ansat i vuggestuen er pædagoguddannet.
År: 2012 Nr.: 09
Hvordan vil politikerne i landets kommuner bruge den halve milliard kroner, som de har fået til at forbedre kvaliteten i daginstitutionerne? Vi har spurgt 10 af landets kommuner, som går forskellige veje, men som er enige om, at pengene falder på et tørt sted.
År: 2012 Nr.: 07
Struktureret læring i børnehaven er lige så meningsløs som det snævre pædagogiske fokus på grænser og autoriteter, mener den tyske forsker, forfatter og børnelæge Herbert Renz-Polster, der ser den pædagogiske debat i lyset af menneskebarnets evolutionshistorie.
År: 2012 Nr.: 07
Vil vi mindske omfanget af rygning, druk og kriminalitet blandt unge, er social pejling og fokus på social kapital vejen frem. Det viser et stort projekt fra Aarhus.
År: 2012 Nr.: 06
Hvis Danmark skal kunne sælge sine produkter og kunnen fremover, skal begge dele tilføres et tvist af noget nyt og innovativt. Kreative mennesker kan udvikles af pædagoger, som tilbyder trygge rammer og tid til fordybelse, viser forskningen.
År: 2012 Nr.: 06
I løbet af de sidste tre år er andelen af de ældre pædagoger vokset. De ældres erfaring er en gevinst for daginstitutionerne, men der kan dog være andre ulemper ved det grå guld, påpeger børnehaveleder og forsker.
År: 2012 Nr.: 05
Efter en måned med mindfulness melder pædagoger og ledere i to daginstitutioner i Gentofte Kommune om mere overskud i hverdagen. De kan bedre yde omsorg for sig selv og hinanden. Nu skal også børnene prøve mindfulness.
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger løser konflikter, bliver de alt for tit dommere i børnenes uenighed. Det er meget bedre at coache børnene til selv at løse konflikterne, mener Rune Strøm, pædagog og ekspert i børns og voksnes kommunikation. Børn&Unge var med, da han underviste lærere og pædagoger på en skole i Odense.
År: 2012 Nr.: 03
I daginstitutionen Skovlinden i Svendborg har 14 af de 71 børn adfærdsvanskeligheder. Her er inklusion meget mere end et modeord. Pædagogerne lærer børnene at fungere sammen til trods for forskelle, og det har de så stor succes med, at børneforskere kommer på besøg for at blive klogere.
År: 2012 Nr.: 03
Pædagogerne i Hvidovre kan ikke genkende, at de skulle være dårlige til at involvere forældrene, når et barn har problemer. Undersøgelsen er på flere måder misvisende, siger dagtilbudschefen. Forskeren afviser kritikken.
År: 2012 Nr.: 02
Når et barn har problemer i Hvidovre, tilrettelægger pædagoger ofte indsatsen uden at involvere forældrene, viser en analyse af knap 200 individuelle læreplaner. Taberne er børnene.
År: 2012 Nr.: 01
En pædagog faldt på vej til en pavillon. Slagelse Kommune er nu dømt for ikke at have saltet eller ryddet på stien. Pædagogen får 115.000 kroner i erstatning.
År: 2012 Nr.: 01
Pædagoger håndterer dagligt stribevis af dilemmaer. Nogle er tydelige, andre mærkes først, når eftertanken banker på. Med praksisfilosofi kan pædagoger få øje på hverdagens dilemmaer og udvikle nye handlestrategier.
År: 2012 Nr.: 01
Hvad er et pædagoghåndtag? Svaret får du i denne artikel, som gennemgår, hvilke nye sproglige opfindelser og fornærmelser, pædagoger måtte tåle i 2011.
År: 2012 Nr.: 01
Mette Bach og Pia Jeppesen blev for nyligt hædret med årets Læseinitiativpris for deres læsepædagogiske indsats mod marginalisering af tosprogede børn. De bygger bro mellem kulturer og skaber tillid til det danske system.
År: 2012 Nr.: 01
Leg er i løbet af de seneste århundreder blevet til et instrument. På Fröbels tid til dannelse, i dag til læring. Men børn har mest brug for at øve sig i at lege, mener lektor Flemming Mouritsen.
År: 2011 Nr.: 22
Her et groft rids over højdepunkter i legens og legetøjets turbulente historie.
År: 2011 Nr.: 22
Leg er ikke bare leg, men en intelligens, der favner og påvirker alle andre intelligenser og evner, mener pædagogen James Findlay. Han arbejder på en friskole og skriver på en bog om legens intelligens.
År: 2011 Nr.: 22
Voldsomme mængder legetøj kan blive til en byrde for børn og deres læring, mener den tyske pædagogikforsker og forfatter Donata Elschenbroich. Børn&Unge har spurgt hende, hvorfor børn i hendes øjne burde lege meget mere med hverdagsgenstande.
År: 2011 Nr.: 22
I både rolleleg og drama handler det om at 'lade som om'. Ved at lave drama med børn kan man derfor lære børn at lege. Især de børn, som ikke er så gode til at lege, får styrket deres legeevner, viser et forskningsprojekt fra to børnehaver i Holbæk.
År: 2011 Nr.: 22
Innovativ legeteknologi skaber nye muligheder for læring, viser nyt projekt
År: 2011 Nr.: 21
I Berlin er der mangel på pædagoger og derfor gode jobmuligheder. Gurli Sørensen har efter 25 år som pædagog i Danmark netop fået job i en børnehave i den tyske hovedstad.
År: 2011 Nr.: 21
Ved ordet lobbyist toner et billede af en slikket type i jakkesæt frem, som får politikerne til at danse for sig. Men pædagoger har også travlt med at massere politikerne. I Høje-Taastrup lykkedes det at forhindre besparelser for 35 millioner kroner.
År: 2011 Nr.: 21
Kommunalpolitikere lytter til pædagogers argumenter imod besparelser. Faglig ekspertise og eksempler fra virkeligheden gør indtryk.
År: 2011 Nr.: 21
En integrerede børneinstitution i Sønderjylland har fået 500.000 kroner i EU-støtte til at udvikle et digitalt læringsrum for børn i førskolealderen. MeeWee-rummet skal stimulere børn sprogligt og motorisk og samtidig lære dem IT på småbørnsniveau.
År: 2011 Nr.: 20
En daginstitution i Veksø har investeret i to iPads til deres vuggestue- og børnehavebørn. Daginstitutionens leder mener, at iPads er et godt læringsredskab og en sjov måde at introducere børnene for it på.
År: 2011 Nr.: 20
Pædagoger spiller en stor rolle, når børn skal udvikle deres ordforråd. Nærvær, snak og engagement er nøgleordene, siger pædagogisk konsulent Lis Pøhler.
År: 2011 Nr.: 20
Den årlige bogmesse i Frankfurt er verdens største af sin slags. Den huser 7400 udstillere fra 106 forskellige lande, og den besøges af knap 300.000 besøgende og flere end 10.000 journalister. Messen er én stor markedsplads for køb og salg af rettigheder, bøger og multimedier fra forlag til forlag, agent til agent. Kun én enkelt dag bliver dørene åbnet for bogelskende læsere uden for branchen. Messen spænder vidt og favner alle litterære genrer både til voksne og børn. Den er et pejlested for nye litterære tendenser og trends. Børn&Unge var med på bogmessen og kan her præsentere de fem væsentligste tendenser, når det handler om børn og unges læsning.
År: 2011 Nr.: 20
Da Dorthe Bak blev kontaktperson for Thoke, stod det hurtigt klart, at han var præget af sin baggrund som adopteret. I dag går han i en specialgruppe, for her er der den ro, han har behov for.
År: 2011 Nr.: 20
BUPLs a-kasse sætter institutioner, der skal bruge en vikar, i kontakt med ledige. Institutionerne får kvalificeret arbejdskraft fra dag til dag, og de ledige kan skrive et vikariat på deres cv. Men antallet af vikariater skrumper.
År: 2011 Nr.: 20
Daginstitutionen Egalia er blevet verdensberømt for sin radikale kønspædagogik. Børn&Unge har besøgt den svenske institution, hvor drenge må gå i kjole, og pædagogerne siger 'kompis' i stedet for dreng og pige.
År: 2011 Nr.: 19
I 2007 meldte hver femte kommune ud, at de havde store problemer med at rekruttere pædagoger.
År: 2011 Nr.: 18
De store litterære dannelsestemaer om at rejse ud i verden, prøve sig selv af og udfordre det farlige er på færde i flere af de nyere billedbøger. Der er et særligt søskendemotiv i de tre billedbøger, vi her fortæller om. Det er Tommy og Annika, som er blevet de modige og selvstændige nu. De behøver ikke længere Pippi til at sørge for, at der sker noget. I to af bøgerne findes et markant kønsperspektiv. Har man i sin børnegruppe stille piger, man gerne vil styrke, kan de to norske bøger være gode at bruge. Først og fremmest er det gode historier om piger, der tager og får power. Mellem billedbøgerne finder vi også rim og remser, en fantasybilledbog og en rejse ind i den indre verden. Af Anne Petersen
År: 2011 Nr.: 16
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
Læring har i de senere år udkonkurreret kreativitet og fantasi i den pædagogiske praksis. Men det er en oplagt opgave for pædagoger at sætte sig på den dagsorden, der handler om børns kreativitet, mener Daniela Cecchin, udviklingskonsulent i BUPL.
År: 2011 Nr.: 15
I 200 børnehaver kan børn og forældre låne bøger med hjem fra de såkaldte børnehavebiblioteker. Evaluering viser, at de gavner den tidlige læseindsats.
År: 2011 Nr.: 15
Socialministerens udtalelse om hippiepædagoger falder ikke i god jord hos den konservative pædagog og folketingskandidat Kristian Egebæk Mortensen.
År: 2011 Nr.: 14
Asiens fremstormende økonomier tvinger Danmark til at satse på viden og kreativitet, hvis vi skal overleve som velfærdssamfund. Derfor retter mange for tiden blikket mod de alleryngste børn. Det er deres kreative evner, som skal redde Danmark i fremtiden.
År: 2011 Nr.: 14
Børnenes spor og kreativitet er en værdi, der gennemstrømmer pædagogikken i Børnehuset Falkonergården på Frederiksberg.
År: 2011 Nr.: 14
Når vi pludselig får en god idé eller er kreative, hvad er det så egentligt, der foregår. Det har Lars Geer Hammershøj forsket i. Han mener, at kreativitet er en dannelsesproces, der indeholder tre kræfter: overskridelseskraften, dømmekraften og indbildningskraften.
År: 2011 Nr.: 14
Musik og sang er også med til at udvikle børns kreativitet. Men pædagoger er ofte tilbageholdende med selv at udøve det musisk-kreative, fordi de tror, at de ikke kan. To musikere og musikpædagoger brænder for at lære pædagoger, hvordan de med få redskaber kan lege med musikken i dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 14
Fem institutioner i Faaborg-Midtfyn kommune er for små til at have hver deres leder. De har fået fælles leder, som har kontor langt væk, og pædagogerne må ofte klare sig alene.
År: 2011 Nr.: 14
I Unimukken leger man med sproget og blander fugl og fisk. Det er vigtigt i en institution med mange tosprogede børn, mener pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 13
Rød og blå stue er ikke kun udtryk, pædagoger og børn bruger. Journalister har taget stuenavnene til sig som navne for blokkene i dansk politik.
År: 2011 Nr.: 13
Børnehaven Chili fik sit navn, da to institutioner blev lagt sammen. Det skulle være nyt og anderledes og ikke lugte af lilla ble. Navnet er led i institutionens branding af sig selv, mener forældreformand.
År: 2011 Nr.: 13
Dansk hiphop voksede op i et skrabet øvelokale i en klub på Amager. I Klub 47 tog hiphoppædagogen Niels Jørgensen de unge og deres musik alvorligt, og navnet vækker i dag respekt i hiphopmiljøet.
År: 2011 Nr.: 13
Der findes 325 private institutioner i Danmark, men regeringen vil gerne have flere. En 12-punktsplan skal give de private institutioner en lettere gang på jord. Men det er ikke alle punkter, der giver lige meget mening - heller ikke for dem, der har lavet aftalen. Læs også 10 institutioners erfaringer med et liv uden kommunal indblanding.
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 12
Kroppen er kommet i højsædet. Mens politikere og forældre presser på for at få mere krop og bevægelse i børnehaven, peger forskere på det store udviklings- og læringspotentiale i fysisk aktivitet. Men hvis vi bare fokuserer på motion, ender kroppen som instrument, og det er ikke sundt, lyder det fra to førende forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Børn danser, kaster med puder, balancerer på træstammer og leger "kongens efterfølger" eller "bro bro brille" rundt om i landets daginstitutioner og skoler, for såvel forskere, som pædagoger, politikere og forældre tror på, at bevægelse er godt for børns sundhed, fællesskab og læring.
År: 2011 Nr.: 113
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Børnehavebørn tager de første spæde skridt ind i skriftsproget, når de snakker det bedste, de har lært. Læring og skoleparathed i børnehaven handler ikke om at træne begynder-ABC, men om at opdage, hvordan skriftsproget er filtret sammen med talesproget, og stimulere det yderligere, mener Anders Skriver Jensen, der forsker i små børns skriftsprogstilegnelse.
År: 2011 Nr.: 111
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 111
Politikerne interesserer sig meget lidt for førskoleområdet, viser ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 11
Nogle indvandrerunge magter ikke skolens boglige værdier. Det er dem, der går forrest, når bydele som Nørrebro eksploderer i vold og hærværk. Uddannelse er en skillelinje for, om indvandrerunge styrer fri af kriminalitet, forklarer Aydin Soei, forfatter til bogen 'Vrede unge mænd'.
År: 2011 Nr.: 11
Pædagogerne forventer, at kommuner og stat fortsat vil kontrollere deres arbejde. De tror ikke på, at de vil blive mødt med mere tillid fra arbejdsgiverne.
År: 2011 Nr.: 10
Et stigende antal velfungerende familier får alvorlige problemer, når børnene når puberteten. På familiecenter Løvdal i Helsingør har pædagoger succes med at hjælpe familierne tilbage på sporet.
År: 2011 Nr.: 10
Helt almindelige forældre giver op overfor deres teenagebørn. Familiecentre og anonyme rådgivninger får flere henvendelser fra desperate forældre. Kommuner opretter stærkt efterspurgte kurser for forældre til teenagere.
År: 2011 Nr.: 10
Hans største ønske var at dø som martyr. I dag følger den iranskfødte SFO-pædagog og familiefar Casper Hvemon kampen mellem fundamentalisme og frihed i Mellemøsten fra sit hjem i Odense. Fundamentalismen gror også i Danmark, men danske pædagoger kan modvirke den, mener Casper Hvemon
År: 2011 Nr.: 10
Senest næste år skal alle kommuner offentliggøre oplysningerne om den faglige kvalitet i daginstitutioner. Resultaterne af evalueringsmetoderne kan læses forkert, og konsekvenserne kan være fatale, frygter pædagoger, der har afprøvet syv nye metoder.
År: 2011 Nr.: 09
Faglige kvalitetsoplysninger giver ikke et dækkende billede af det pædagogiske arbejde, mener BUPL. Kommunerne ser dokumentationen som en mulighed for, at pædagogerne kan vise omverdenen, hvad de laver.
År: 2011 Nr.: 09
En skattekiste af oplevelser; 111 teatre har været til festival i Randers for at præsentere deres samlede skat af teateroplevelser for børn og unge. Det blev ikke året med afgørende nyskabelser eller sjældne stjernestunder. Men festivalen viste et stort og rigt udbud af kvalitetsforestillinger og en mangfoldighed af kunstneriske udtryk, som er værd at anbefale. Man kan også overveje at opsøge nogle af de forestillinger fra sidste år, der har været rift om. Mange spilles stadigvæk og er blevet nemmere at få fat i for kommuner og institutioner.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Pædagoger er helt vilde med at evaluere deres arbejde for at blive bedre til det. De ville bare ønske, at de havde mere tid til at gøre det. Til gengæld er de ikke så glade for de evalueringer, kommunen og andre overdænger dem med.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Politikerne vil vide, hvad de får for pengene. Derfor er dokumentation og evaluering stormet frem på daginstitutionsområdet. Nogle forskere og eksperter mener, at det er dyrekøbt viden.
År: 2011 Nr.: 08
Når pædagoger evaluerer deres praksis på egne præmisser, sådan som tre institutioner i Hillerød har forsøgt, kan de mest bruges internt. Men det er svært at oversætte den pædagogiske praksis til tal og søjlediagrammer.
År: 2011 Nr.: 08
Runea er et mønstereksempel på en pige, der med ondsindet sladder spreder edder og forgift i klassen. Runea bruger gul kommunikation. Rune Strøm har gjort det til sin mission at lære børn (og voksne), hvordan man bruger grøn kommunikation.
År: 2011 Nr.: 07
Farver, lys og indretning kan understøtte pædagogikken og sætte skub i trivslen for både børn og voksne. Det ved de nu i Børnehuset Mælkevejen i Gellerup ved Aarhus.
År: 2011 Nr.: 06
Pædagoger og bibliotekarer skal arbejde sammen, hvis børns møde med skriftsproget skal blive en succes. Bogpakker og sprogprojekter kan hjælpe til. Læs om mulighederne, om en nyttig fagbog og om nye, gode børnebøger.
År: 2011 Nr.: 05
En ny masteruddannelse vil opkvalificere pædagoger, der arbejder i vuggestuer, børnehaver, SFO'er og indskolingen.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne i Børnehuset Ønskeøen i Odense har omdannet institutionen til et sted, hvor børnene må gøre alt det, der er godt for deres kroppe og for deres forudsætninger for at lære.
År: 2011 Nr.: 04
En undersøgelse i syv fynske børnehaver viser, at institutionernes størrelse og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt børnene bevæger sig.
År: 2011 Nr.: 04
Børn&Unges fotograf Jeppe Carlsen er taget en tur rundt i landet for at fotografere pæda­gogers mange forskellige fysiske aktiviteter med de store børn, som kan være svære at lokke væk fra computeren. Se her, hvad han fik ud af turen.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne skal tænke anderledes for at overvinde de barrierer for fysisk aktivitet, som præger mange daginstitutioner. Det mener Mads Brodersen, der underviser pædagoger i at sætte fut i ungerne.
År: 2011 Nr.: 04
Mobning på pædagogiske arbejdspladser bekymrer Kommunernes Landsforening (KL), men skal der ske ændringer i forebyggelsesarbejdet, må ændringerne komme fra institutionerne selv, siger chefkonsulent i KL.
År: 2011 Nr.: 03
Mads og Ida har en dansk mor og en tyrkisk far. De bor i Danmark og kender deres tyrkiske familie fra ferier. At vokse op med to forskellige lande og kulturer i familien giver børnene en mere åben tilgang til verden, mener både børn og forældre.
År: 2011 Nr.: 02
Etnisk blandede børn er bevidste om, at de er et mix af forskellige kulturer. Det kan blive en stor fordel for børnene, men potentialet bliver ikke udnyttet fuldt ud, mener forskere.
År: 2011 Nr.: 02
Bjerge af skrald tårner sig op på den filippinske losseplads Umapad, hvor hundreder af filippinske familier lever og arbejder. To pædagogstuderende fra Hjørring passer nogle af børnene, mens forældrene leder efter affald, som de kan sælge.
År: 2011 Nr.: 02
Ansvaret for underretninger er ikke længere pædagogernes alene. Eksperterne diskuterer, om lovændringen vil få nogen betydning. Leder og pædagog Majbrit Michelsen mener, at en øget opmærksomhed er meget vigtigere.
År: 2011 Nr.: 01
Der er mange myter omkring tvillingers særlige forhold. Helle Birkholm-Buch er familieterapeut og tvillingemor. Hun har fulgt med i den internationale forskning og afliver på den baggrund myten om, at tvillinger skulle være mere afhængige af hinanden end andre søskende.
År: 2011 Nr.: 01
Pædagoger er både stolte af at være pædagoger og glade for deres arbejde. Det er især samværet med børnene og det at kunne bruge deres faglighed for og med børn, som giver pædagoger arbejdsglæde, viser ny undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 28
Lone Brøndum mener ikke, hun er en særlig god pædagog, men hun er i sit es i jobbet som topleder for seks børnehuse i Horsens. Det udfordrer, udvikler og glæder hende at se sine visioner for organisationen ført ud i livet.
År: 2010 Nr.: 28
Verden er i krise, og der skal en helt ny bevægelse til at forandre tingenes tilstand. Teori U anviser en U-vending i ledelsesfilosofi, der skal få ledere og organisationer til at tænke nyt og sammen med medarbejdere skabe nye, bedre og bæredygtige resultater. Børn&Unge var med, da teoriens ophavsmand, Otto Scharmer, besøgte Århus.
År: 2010 Nr.: 27
Som den eneste institution i Danmark arbejder Børneinstitution Hunderup i Odense gennemført med teori U. Alle medarbejdere og ledere har sammen med institutionsleder Tina Bue fået uddannelse i teorien. Resultatet er større arbejdsglæde, men også større livsglæde. Det hjælper pingvinerne også med ...
År: 2010 Nr.: 27
I Århus læser børn i 45 dagtilbud rigtig mange bøger. Et projekt med dialogisk oplæsning skal især give børn med dansk som andetsprog et meget større ordforråd. Det skal sikre, at de ikke allerede er tabt både sprogligt og vidensmæssigt, inden de begynder i skolen.
År: 2010 Nr.: 27
Når pædagogerne først har sagt ja til at arbejde med dialogisk oplæsning, skal de blive ved og ved, ellers har det ingen effekt på børnenes sprog. Men heldigvis synes pædagogerne, at metoden både er spændende at arbejde med og styrker børnenes sprog.
År: 2010 Nr.: 27
Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor der er så få, der protesterer mod denne helt urimelige og asociale politik.
År: 2010 Nr.: 27
Der er seks tomme pladser i specialbørnehaven Troldemosen, og 14 medarbejdere er blevet sagt op. For kommunerne holder børn væk fra de dyre specialtilbud. Specialbørnehaverne frygter, at de må lukke og slukke. Men det bliver ikke uden larm, skal en ny forening sørge for.
År: 2010 Nr.: 26
På Den Flyvende Kuffert i Ishøj er der klare regler for, hvordan man taler. De unge og pædagogerne taler høfligt og dansk til hinanden. Man bander ikke og siger aldrig noget skidt om mødre.
År: 2010 Nr.: 26
Det er på høje tid, at der kommer mere fokus på vuggestuepædagogik. Det mener to pædagoger og en forsker, som sammen har skrevet en bog om de mindste børns liv og læring i vuggestuen.
År: 2010 Nr.: 25
Små børn har alt for ringe mulighed for interaktion med en voksen, og det går ud over sproget. I nogle vuggestuer får børnene kun tre minutters kontakt i timen. Pædagoger skal have bedre muligheder for at kunne tilbyde et stimulerende miljø, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2010 Nr.: 25
Børns sprog får vitaminer af nærhed, relationer, mulighed for tilknytning, dialog og imitation. I Fredensborg har medarbejdere i vuggestuerne lært om teorien bag børns sprogtilegnelse. Det har ændret deres praksis.
År: 2010 Nr.: 25
Forældre vil ikke have, at der spares på antallet af pædagoger. Hvis det sker, er de parate til at straffe politikerne ved næste valg, viser ny undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 23
Berøringsangst og manglende viden er nogle af årsagerne til, at pædagoger falder lettere i snak med Magnus' mor end med Muhammeds. Pædagoger i fire kommuner skal forbedre samarbejdet med nydanske forældre.
År: 2010 Nr.: 23
Når børnene er specielle, er forældresamarbejdet det også. Pædagogerne i Specialbørnehaven Rudegårds Allé møder forældre, som har brug for en skulder at græde ud ved, men også professionel guidning.
År: 2010 Nr.: 23
I nedskæringstider er det svært for pædagogerne at få tid til de mange opgaver i en stresset hverdag. Pædagog Pia Jønsson og konsulent Viktor Harder opfordrer til at satse på fagligheden og pædagogikken. Det skaber glæde og trivsel for både børn og pædagoger.
År: 2010 Nr.: 21
Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde.
År: 2010 Nr.: 21
Pædagogikken er fyldt med vaner og forestillinger, der op­drager børn i nationens tjeneste. Forsker Vibe Larsen fra RUC har sporet hverdagens nationalisme i børnehaven.
År: 2010 Nr.: 20
I mere end 15 år har den nordirske professor Richard Jenkins studeret Danmark og danskere. I børnehave og på værtshus. Der er brug for en nytænkning af danskheden i det multietniske Danmark, mener han.
År: 2010 Nr.: 20
Mange muslimske børn opfatter ikke sig selv som danske, selvom de har levet hele deres liv i Danmark og har dansk statsborgerskab. De nationalistiske politiske strømninger skaber polarisering, mener både klubleder og forsker.
År: 2010 Nr.: 20
Mangel på vuggestuepladser og dårlig økonomi får mange kommuner til at rykke vuggestuebørn tidligt op i børnehave. Der kan være penge at spare, men ingen pædagogiske fordele, viser ny evaluering af børnehavealderen på 2 år og 10 måneder i Frederiksberg Kommune.
År: 2010 Nr.: 19
Gentofte Kommune har haft succes med at inkludere børn med særlige udfordringer i de seneste fem år. Børnehuset Lunden er et af Gentofte Kommunes otte inkluderende tilbud. De otte børn med særlige udfordringer kræver en god organisering af arbejdet og pædagoger med viden om inklusion.
År: 2010 Nr.: 18
Børnehaven Hjertingvej og børnehaven Mælkebøtten skal samles på ny adresse, og det bekymrer både institutioner og forældre, for det er specialbørnehaver med hver sin sårbare børnegruppe.
År: 2010 Nr.: 17
Sammen med deres pædagoger er 63 store børnehavebørn flyttet ind i en pavillon på SabroKorsvejskolen ved Århus. Formålet er at lette overgangen til skolen.
År: 2010 Nr.: 15
Trangen til forbedring af det pædagogiske arbejdsfelt driver Rikke Winckler på hendes konstante private og professionelle udviklingsrejse, som i høj grad handler om at skabe bevidsthed om pædagogens skyggesider.
År: 2010 Nr.: 15
Næppe nogen anden velfærdsprofession end pædagogernes forventes at tage ansvaret for hele brugerens livssituation.
År: 2010 Nr.: 15
Den organiserede læring vinder frem i børnehaver og SFO'er. Det skyldes både globaliseringen, politikeres ambitioner og pædagogers frygt for at aflevere børn, der ikke er skoleparate. Men det risikerer at give bagslag, advarer eksperter.
År: 2010 Nr.: 15
Allerede i dag oplever pædagoger dagligt ikke at kunne leve op til formålsbestemmelserne i dagtilbudsloven. Yderligere besparelser vil kun forværre forholdene, og børneforskere frygter nu for konsekvenserne. Man skulle hellere investere i børnene, siger de.
År: 2010 Nr.: 13
I dag er der allerede masser af eksempler på, at dagtilbudsloven ikke kan overholdes. Pædagoger, eksperter og politikere giver eksempler. De nye spareplaner vil forværre forholdene.
År: 2010 Nr.: 13
Silkeborg er en almindelig dansk kommune, som skiller sig ud ved at være tidligt ude med forslag om historisk høje besparelser på børneområdet. Tag med på besøg i en typisk kriseramt by, hvor en leder snart siger stop, hvor pædagogerne er i chok, hvor politikerne er bekymrede, og hvor forældrene har ondt i maven.
År: 2010 Nr.: 13
De uheldige helte, Børn&Unge vil følge 14 institutioner i 14 forskellige kommuner i år og i starten af næste år for at se, om de bliver ramt, og hvordan de bliver ramt af deres kommunes dårlige økonomi.
År: 2010 Nr.: 13
Pædagoger læser ofte de børnebøger højt, som de kender i forvejen, og det bliver hverken børn eller voksne klogere af. Det gør de noget ved i Kolding, hvor pædagoger i børnehaverne læser nye og anderledes børnebøger og bruger bøgerne som aktivt pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 12
Det strømmer ind ad døren hos DPU med pædagoger, der vil videreuddanne sig. Men langtfra alle kommer ud med en ny titel på visitkortet. Studiet er ensomt, og undervisningsformen engagerer os ikke, lyder kritikken fra de studerende.
År: 2010 Nr.: 11
"Pædagogen oplever, at cheferne vil bestemme, hvad hun må sige, og det ender i højrøstet diskussion, men pædagogen beslutter efter en tænkepause at stille op til interviewet.
År: 2010 Nr.: 11
Tidens mantra er kreativitet og innovation, og stadig flere mener, at kimen til det kreative samfund bliver lagt i daginstitutionen. Den pædagogiske verden jubler, men glemmer, at det er et økonomisk ønske - ikke et menneskeligt - at børn udvikler kreative evner.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Tidligere udøvede pædagoger deres fag. I dag skal en moderne pædagog også undersøge og udvikle faget. Hvordan klæder pædagoguddannelsen de studerende på til at agere i de tre forskellige roller? Lektor Jan Jaap Rothuizen står i spidsen for et nyt forskningsprojekt om den moderne pædagogprofessionsidentitet.
År: 2010 Nr.: 108
Livet i de danske børnehaver har i de sidste 10-15 år været udsat for stor politisk opmærksomhed. I pædagogiske kredse har man ikke været udelt begejstret for den megen opmærksomhed, for i kølvandet på den fulgte nye målsætninger og krav, som udfordrede megen pædagogisk tænkning. Ifølge DPU-forsker har udviklingen dog ikke kun været af det onde.
År: 2010 Nr.: 107
Pædagogerne har ikke de store forventninger til, at de i fremtiden vil blive mødt med mere tillid. De håber alligevel, at den nye lov om afbureaukratisering vil hjælpe dem af med nogle af de mange opgaver, som i dag opleves som unødig kontrol af deres arbejde.
År: 2010 Nr.: 09
Anne Petersen ser nærmere på billedbøger om familier, forskelligheder og forplantning. Hun fortæller også om ny, spændende faglitteratur med fokus på begrebet 'literacy'.
År: 2010 Nr.: 08
Det er ikke afgørende for forældrene, om der er mange hænder i daginstitutionerne. Det afgørende er, at hænderne tilhører pædagoger, viser en ny omfattende undersøgelse. Den viser også, at forældrene er mest tilfredse med de små institutioner.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogerne og forskerne er uenige om, hvad der skaber køns­identitet, og hvad der skal til for at undgå fastlåste kønsroller hos børn. Nogle er begestrede for kønsopdelte ­aktiviteter, mens andre er imod.
År: 2010 Nr.: 07
Helt små børn og meget gamle mennesker kan have stor for­nøjelse af hinanden. Det viser erfaringerne fra vuggestuen Spiren på Frederiksberg, som en gang om måneden besøger det lokale plejehjem for at spise brunch, synge og lege med de gamle.
År: 2010 Nr.: 07
Krav om mere skoleforberedende arbejde vil ramme daginstitutionerne i fremtiden. Men det skal pædagogerne ikke lade sig skræmme af, mener lektor Stig Broström.
År: 2010 Nr.: 06
I Gladsaxe Kommune betyder et tæt samarbejde mellem daginstitutioner og skole, at børn mødes med den samme pædagogik i børnehave, børnehaveklasse og SFO.
År: 2010 Nr.: 06
En gruppe af de svagest stillede børn i Danmark kommer ikke i dagtilbud. Integrationshuset Kringlebakken viser mødrene fordelene ved de danske dagtilbud.
År: 2010 Nr.: 06
Landet rundt gøres de store børnehavebørn klar til skolen. Det er stort set frit valg, når det handler om pædagogikken, så nogle arbejder med læseplaner, mens andre bruger naturen. Forsker glæder sig over mangfoldigheden.
År: 2010 Nr.: 06
De unge slår bare tiden ihjel og sender kedelige beskeder til hinanden på de sociale netværk som Facebook. Men der er meget mere på spil: Her iscenesætter de sig selv og konstruerer deres personlighed, her plejer de deres venskaber og finder nye måder at styrke båndene på. Men klubfolkene er ikke meget for at bruge de sociale netværk pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 05
360 grader betyder, at der skal tænkes hele vejen rundt, også med SFO-delen og pædagogernes bidrag.
År: 2010 Nr.: 04
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
De højtbegavede børn skal opdages i børnehaven for ikke at halte bagud socialt, når de skal begynde i skolen. Men pædagoger er ikke gode nok til at skelne høj begavelse fra Aspergers syndrom eller almindelig asocial adfærd, mener ekspert.
År: 2010 Nr.: 02
Den nye formand for Børne rådet, Lisbeth Zornig ­Andersen, er selv børnehjemsbarn og har mange meninger om, hvordan børn skal behandles for at få et bedre liv. Pædagogerne skal blive bedre til at se og støtte de udsatte børn. Men samfundet skal også give dem rammerne til det.
År: 2010 Nr.: 02
Film og medier fylder meget i børns hverdag. Men det er langtfra alle børn, som har kompetencer til at bearbejde deres oplevelser fra mediernes verden. Efteruddannelseskurset Filmpilot klæder pædagoger på til at arbejde mediepædagogisk med de yngste børn i institutionerne.
År: 2009 Nr.: 35
Bøger, der udvikler tosprogede børns sprog, falder ikke af sig selv ud af bogreolerne og ned i hyggekrogen i børnehaverne. Det ved de i Silkeborg, og derfor arbejder pædagoger, sprogvejledere og bibliotekarer sammen om at fylde skattekisterne med sprogguld.
År: 2009 Nr.: 34
Au pair-piger strømmer fra især Filippinerne til danske hjem for at hjælpe med børnepasning og husligt arbejde. Men når familierne ansætter unge kvinder til at passe deres børn i stedet for at dele børnepasningen mellem mor og far, så forbliver børnepasning en kvindeting, mener to forskere.
År: 2009 Nr.: 32
Politikerne skal lytte til borgerne, som ønsker nedskæringsspiralen stoppet og erstattet med klare visioner for de mindste.
År: 2009 Nr.: 32
Stort set alle daginstitutioner har børn med særlige behov, men børnene får ikke den hjælp, de skal have. Kun de allerdårligste børn får tildelt ekstra ressourcer. De børn, som betegnes som gråzonebørn eller bekymringsbørn, får institutionerne slet ikke hjælp til. Det viser en undersøgelse blandt BUPL's medlemmer.
År: 2009 Nr.: 31
Kommunerne kan forvente hård kritik fra BUPL, hvis de fjerner de timer, som afbureaukratiseringspakken skal give børnene.
År: 2009 Nr.: 30
Miasser Hawwas baggrund som palæstinenser har formet hendes politiske ståsted. Hendes pædagogiske uddannelse gør, at hun ved, det nytter at handle sig ud af problemerne.
År: 2009 Nr.: 30
Skovagerskolen i Jelling har stor ekspertise i at hjælpe handikappede børn. Men elevtallet falder, og presset på specialskolen stiger.
År: 2009 Nr.: 29
Der er ikke behov for, at kommunerne kaster sig ud i ny detailregulering
År: 2009 Nr.: 29
Selvom Ishøj og Vallensbæk kommuner både geografisk og politisk er naboer, finder man den som regel i hver sin ende af de sociale og økonomiske statistikker. Børn&Unge tog på institutionsbesøg for at se, hvad forskellene mellem kommunerne betyder for den pædagogiske hverdag.
År: 2009 Nr.: 28
Den obligatoriske sprogvurdering af treårige bliver nu forbeholdt børn med sproglige vanskeligheder.
År: 2009 Nr.: 28
Vi har behov for kreative, fantasifulde og legende mennesker.
År: 2009 Nr.: 28
SFO'erne har ikke så ofte en kostpolitik som daginstitutionerne. Men de har fokus på sundhed alligevel.
År: 2009 Nr.: 27
Hvad er lektier? Hvordan skal de laves? Og hvad er pædagogens rolle i lektielæsningen nu, hvor alle skolefritidsordninger skal tilbyde lektiehjælp? Lektor Iben Valentin Jensen har skrevet en bog om lektiehjælp, der skal hjælpe pædagoger til at afklare deres forhold til lektier.
År: 2009 Nr.: 27
Professor i psykologi Dion Sommer beklager de fortsatte nedskæringer på daginstitutionerne. Han kan ikke anbefale mange af de danske børnehaver. De er blevet for dårlige, mener han.
År: 2009 Nr.: 26
Børn med vanskeligheder skal have andet end uvirksomme specialtilbud og pladser i daginstitutioner, hvor de bare er på tålt ophold. Inklusion er svaret, mener leder af videncenter for inklusion. Inklusion er nummer to i rækken af populære pædagogikker, viser Børn&&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 25
I Halsnæs arbejder pædagogerne i SFO'erne ligesom daginstitutionerne efter målsætningerne for de pædagogiske læreplaner. SFO-pædagogik er mere og andet end bare fritidspædagogik, understreger kommunens pædagogisk konsulent
År: 2009 Nr.: 24
Danske daginstitutioner er domineret af pædagogikker, som fokuserer på relationer mellem børn. Anerkendelse og inkluderende pædagogik er topscorerne, men læringsbaserede teorier som 'Mange Intelligenser' og 'læringsstile' vinder frem, viser Børn&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 24
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger blomstrer i heldagsskolerne i Odense. Undervisningen er blevet bedre, og man arbejder målrettet på at give mere plads til fritidspædagogikken, viser forskningsprojekt fra tre heldagsskoler i Odense.
År: 2009 Nr.: 23
Fire og fem år gamle børn har haft smertelige erfaringer med at blive udelukket og drillet i daginstitutionen, og de spæde skridt mod den alvorlige mobning i skolen tages i børnehaven, viser et nyt forskningsprojekt. Flere børnehaver har sat mobning øverst på dagsordenen, og det hjælper.
År: 2009 Nr.: 22
Tendenser og anmeldelser af bøger til børn i alle aldre, denne gang med fokus på den særlige nordiske tone i børnebøgerne. Og med fokus på ny faglitteratur, der er særligt målrettet pædagoger.
År: 2009 Nr.: 22
Børn&Unges undersøgelse viser, at mellem én og fem procent af børnene skal have hjælp til sproget, efter de har været igennem testen. Næsten ingen kommuner opgør, hvor mange børn, der skal have støtte, og derfor ved man heller ikke, om antallet er øget i forhold til, før man påbegyndte sprogvurderingerne.
År: 2009 Nr.: 21
Test af børns sprog er ikke det rene spild af tid. Alligevel synes de fleste pædagoger, at der er meget at kritisere ved de sprogvurderinger, der 1. august fyldte to år. Især de manglende ressourcer til at udføre opgaven er et stort problem, viser en ny undersøgelse blandt BUPL's medlemmer.
År: 2009 Nr.: 21
Sprogvurderinger kan være udmærkede, men de er ikke svaret på, hvad man skal gøre for at støtte børns sproglige udvikling optimalt. Det er meget vigtigere, hvad der sker, når testen er taget. Og at se på, hvordan daginstitutionerne kan bidrage til, at børn udvikler deres sprog optimalt.
År: 2009 Nr.: 21
I Københavns Kommune skal vuggestue- og børnehavepædagogerne være med til at løfte ansvaret for, at fremtidens danske børn bliver bedre læsere. Men læsepolitikken bliver mødt med skepsis og frygt for tests og undervisning i børnehaverne.
År: 2009 Nr.: 20
Den selvejende institution Valbyhøj i Valby har brugt ordkort gennem flere år. Karina Vammen, som er pædagog i børnehaven, blev introduceret for ordkortene for 15 år siden i Ishøj Kommune, og siden har hun taget dem med sig.
År: 2009 Nr.: 20
Der er kun kommet 15 ansøgninger om dispensationer fra regler og love, som vedrører danske daginstitutioner. Mange ansøgninger handler om børnemiljøvurderinger og pædagogiske læreplaner. Men ingen institutioner eller kommuner har søgt om helt at blive fri for dem.
År: 2009 Nr.: 19
Pædagoger har ikke mulighed for at kritisere deres arbejdsforhold, og de får heller ikke noget ud af at prøve. Det fører til umyndiggørelse af pædagogerne, som reagerer ved at blive syge, stressede og udbrændte. I bogen 'Umyndiggørelse' beskriver sociologen Rasmus Willig hvorfor.
År: 2009 Nr.: 18
I den integrerede institution Vedbyholm i Hvidovre Kommune har personalet været en del af HPA-projektet. Det har betydet et øget fokus på inklusion, fordybelse og opkvalificering af kompetencer hos pædagogerne.
År: 2009 Nr.: 17
Kommunikationen mellem pædagoger og socialrådgivere skal være bedre. Et forsknings- og udviklingsprojekt skal gøre underretninger forståelige hos begge parter. Det kan betyde, at udsatte børn får hurtigere hjælp.
År: 2009 Nr.: 17
Debatten om etik rykker ud på personalestuerne i BUPL MidtVestjylland. Landsdelen holder 70 møder om, hvordan professionen skal reflektere over hverdagens etiske dilemmaer.
År: 2009 Nr.: 16
EU's satsning på 'livslang læring' rammer lige ned i hverdagen i danske daginstitutioner. De pædagogiske læreplaner er et af de områder, hvor børn og pædagoger kan mærke EU's indflydelse.
År: 2009 Nr.: 15
Der skal være tid til at give alle børn de bedste udviklingsbetingelser.
År: 2009 Nr.: 15
For at samle de aktører, som beskæftiger sig med det pædagogiske felt, og for at sætte fokus på institutionernes arbejde havde BUPL Nordsjælland inviteret til pædagogisk messe den sidste dag i april.
År: 2009 Nr.: 14
I årets nye teaterforestillinger sætter flere børne- og ungdoms­teatre fokus på menneskelige værdier, der ikke kan sættes på regneark.
År: 2009 Nr.: 14
Det er ikke sikkert, at minoritetsbørn nemt lærer dansk, bare fordi de er kommet i en dansk børnehave. Det siger Martha Sif Karrebæk, cand.mag. i sprogvidenskab og ph.d., som i ni måneder fulgte treårige Sulimans vanskeligheder med at begå sig blandt de andre børn og med at lære dansk.
År: 2009 Nr.: 13
Hun har opfundet begrebet primærpædagogik, blandet belastede og velfungerende børn og insisterer på, at pædagoger skal granske hinandens praksis. Mød Lene Lind, årets Ernaprismodtager.
År: 2009 Nr.: 13
Blå, grøn, rød eller sort prik. I Børnehuset Livstræet får barnet et sort mærke, hvis pædagogen har knas i relationen til barnet. Modet til at erkende egne mangler er afgørende for, at testen fungerer i praksis.
År: 2009 Nr.: 12
I klubberne Rosenvang og Rosenhøj under Viby Fritidscenter har pædagogerne diskuteret etiske dilemmaer i det daglige arbejde. De anbefaler andre at gøre det samme, for det er en god måde at få en dialog om, hvad ansvarlig professionel adfærd er.
År: 2009 Nr.: 11
Tænk i små enheder og giv pigerne taletid. Sådan får de stille piger deres egen stemme i børnehaven Myretuen. Resultatet er glade piger, der kan mere end pædagogerne tror.
År: 2009 Nr.: 10
Hvis man som pædagog er bange for hunde, kan angsten forplante sig til børnene. Derfor opfordrer en psykolog nu pædagoger og andre til at overkomme deres frygt.
År: 2009 Nr.: 09
Mere støtte og omsorg til børn med særlige behov. Det skulle gerne blive resultatet af et forsøg med undervisningsassistenter i skolen. Pædagoger vil være gode til det arbejde, mener BUPL.
År: 2009 Nr.: 09
Selv om Kasper Madsen er studerende, måtte han træde til ved sygdom og gå på legepladsen med medhjælperen, når de andre pædagoger holdt møde. Han efterlyser struktur og uddannelse under praktikken
År: 2009 Nr.: 09
Regler, dokumentation og kontrol er i dag så indgroet i institutionskulturen, at vi er blevet blinde for den massive styring. Den frie tanke, det personlige ansvar og den gode pædagogik tabes, lyder det fra samfundsforsker Verner C. Petersen.
År: 2009 Nr.: 09
Mange pædagoger er berøringsangste for at gribe ind over for indvandrerfamilier med sociale problemer, mener folketingsmedlem for SF Özlem Sara Cekic, som er aktuel med bogen 'Fra Føtex til Folketinget'. Her beskriver hun sig selv som et taberbarn, som klarede sig på trods. Sådan går det langt fra hver gang.
År: 2009 Nr.: 07
Efter at den såkaldte udfordringsret er indført, kan daginstitutioner søge dispensation fra en række regler. Det kan give mere tid til kerneydelsen, vurderer BUPL's formand.
År: 2009 Nr.: 07
Først var målet med fusionerne at løfte kvaliteten i daginstitutionerne. Men så skulle der pludselig spares. Børnehavelederne i Glostrup er trætte af kommunens zig-zag-kurs.
År: 2009 Nr.: 06
Kommunerne er i gang med at ændre strukturen på daginstitutionsområdet. Reformbølgen foregår meget forskelligt. Fælles for kommunerne er, at de ønsker at højne kvaliteten. Men det er usikkert, om indsatsen virker.
År: 2009 Nr.: 06
Målet var at højne kvaliteten og spare penge, da Horsens Kommune for seks år siden indførte distriktsledelse. Resultaterne har været svære at få øje på. Nu skal institutionerne igennem en ny runde med ændringer. Personalet synes, at formålet er uklart.
År: 2009 Nr.: 06
Sæsonen 2008 byder på bøger, som kan danne basis for en fornyelse af bogsamlingerne i vuggestuer og dagplejer. Der er også guf til børnehavebørn, men der er mest til de yngste. Bøger, som kan være udgangspunkt for sprog, samvær og gode oplevelser, når vi sammen med børnene skaber en fælles opmærksomhedsramme. Der er bøger med mere sammensatte kvaliteter, som gør det til en ekstra fornøjelse, også i et voksenperspektiv. Der er selvfølgelig en del hverdagsnære bøger, som kommer rundt om sprog og begreber, og der er eventyr og remsenærvær med de små. Og så er der en rigtig god overraskelse.
År: 2009 Nr.: 05
Den internationale bølge skyller ind over Danmark, og institutioner og arbejdsstillinger får i stigende grad engelske navne. Selv noget så dansk som pædagoguddannelsen har fået et engelsk twist.
År: 2009 Nr.: 05
Kun 69 kommuner tilbyder de lovpligtige sprogvurderinger til alle treårige. Loven trådte i kraft for halvandet år siden, men kommunerne undskylder sig med mangel på tid. Velfærdsministeren er utilfreds.
År: 2009 Nr.: 03
De senere år er antallet af fri­skoler, der laver deres egen børnehave, steget markant. Det betyder flere job til pædagoger, og BUPL opfordrer de kommunale institutioner til at tænke i bedre forhold for de ansatte, hvis de ikke skal miste dem til de private institutioner.
År: 2009 Nr.: 02
Halvdelen af alle små børn har problemer med motorikken, og det bliver værre jo ældre, de bliver. Det viser en undersøgelse af læge Bente Pedersen og bevægelseskonsulent Anne Brodersen, der har undersøgt 500 børn i alderen fra otte uger til 3,7 år. Undersøgelsen viser også, at motorikken bedres ved stimulation af tre primære sanser.
År: 2009 Nr.: 02
New Public Management er over de danske daginstitutioner. Målet er mere kvalitet for pengene, men det vækker modstand i daginstitutionerne. Pædagoger og ledere bør dog forholde sig proaktivt til de nye Styringsformer, hvis de vil påvirke udviklingen, lyder det fra forskerne bag nyt forskningsprojekt.
År: 2008 Nr.: 51
Pædagogerne skal styrke deres faglige selvbevidsthed. Ellers bliver de tromlet ned af politikernes krav om at måle, tælle og veje. Erfaringer fra hospitalsverden viser, at de politiske styringsredskaber svækker fagligheden og den enkelte medarbejders professionelle indfl ydelse.
År: 2008 Nr.: 51
I mange vestlige lande er dagtilbud til de mindste børn ikke en del af uddannelsessystemet. Konsekvensen er, at meget læring går tabt, lyder det fra John Bennett, som står bag omfattende undersøgelser af OECD-landenes daginstitutioner.
År: 2008 Nr.: 51
Forskningsprojektet ”Dokumentation og evaluering – mellem forvaltning og pædagogik” er udført i 2007- 2008 i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Formålet med projektet har været at undersøge, hvilken betydning dokumentation og evaluering har for daginstitutionsområdet.
År: 2008 Nr.: 51
Sociale og praktiske evner er vigtigere end de boglige, når pædagogerne i Krible Krable Huset vurderer, om børnene er klar til at gå i skole.
År: 2008 Nr.: 42
Forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet vil undersøge, om learning-centre i danske børnehaver kan styrke børnenes læringsparathed, så børnene klarer sig bedre i skolen. Især børn med svag baggrund har gavn af at få styrket læringsparatheden, inden de kommer i skole. Men det er danske institutioner ikke gode nok til i dag, mener forskerne.
År: 2008 Nr.: 40
Det tager kun et par timer at lære babytegn på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Derefter er resten ren praksis med børnene, siger ekspert og underviser.
År: 2008 Nr.: 39
Med babytegn har man en dialog med små børn lang tid, før de begynder at sige de første ord. Det giver mere tilfredse børn og derfor langt mere ro og harmoni i hverdagen, viser erfaringer fra Vuggestuen Garantien.
År: 2008 Nr.: 39
Det er okay, at pædagoger rådgiver og vejleder forældre om de almene problemer. Men de skal huske, at de ikke kan dianostisticere og behandle. Det skal pædagogerne overlade til fagfolk, mener Margrethe Brun Hansen.
År: 2008 Nr.: 39
Halvdelen af pædagogerne vurderer, at deres muligheder for at efteruddanne sig er ringe, og at det primært skyldes dårlig økonomi, viser en ny undersøgelse. Størstedelen har været færre end to dage på kursus det seneste år.
År: 2008 Nr.: 38
Politikere og ledelse skal ikke blande sig for meget i emnerne for pædagogers efteruddannelse. De får mest ud af kurser, når de selv har valgt dem, mener pædagogerne selv. En uddannelsesforsker giver dem ret, mens Århus Kommune sender alle pædagoger og lærere på kursus i læringsstile.
År: 2008 Nr.: 38
Pædagoger risikerer at dreje pædagogikken i den forkerte retning, hvis de ikke forholder sig kritisk til de metoder, de bruger til evaluering og dokumentation. Bruger de metoder, de ikke selv forstår, diskvalificerer de deres egen faglighed. Det mener en af forskerne bag en ny rapport
År: 2008 Nr.: 37
Okay med sikre systemer og tjeklister i flyvemaskiner - ikke okay i arbejde med børn, siger professor i statskundskab.
År: 2008 Nr.: 37
Afrika, Asien, Sydamerika, Nordamerika, Europa. Anders 'Shagembe' Jørgensen har genbrugslegetøj fra fem kontinenter i sin brune kuffert, som han optræder med i daginstitutioner. Han håber, at kunne gøre opmærksom på, at det funktionelle legetøj kan noget, som det fra legetøjsbutikken ikke kan.
År: 2008 Nr.: 36
I Fredericia Kommune insisterer man på, at områdeledere for daginstitutionerne skal være pædagoger. Står det til Kommunernes Landsforening, kan ledere i daginstitutioner dog lige så godt være økonomer.
År: 2008 Nr.: 36
Den oprørske efternøler endte med at blive Danmarks ungdoms kærlige bagstopper. Stemmen og personen Tine Bryld er nu stoppet på radioprogrammet Tværs efter 36 år.
År: 2008 Nr.: 35
Kravet om dokumentation og forskning rammer de fleste grupper af offentligt ansatte. Derfor er det vigtigt at præge den offentlige debat med forskningsresultater og solid dokumentation, mener professor Uffe Juul Jensen.
År: 2008 Nr.: 34
Måling af forældretilfredsheden gav ikke mange nye oplysninger for de ansatte i Børnehuset Rydevænget. Til gengæld bekræftede målingen nogle fornemmelser, som de havde i forvejen.
År: 2008 Nr.: 32
Pædagogerne skal afgrænse sig fra andre faggrupper, og de skal gøre deres arbejde mere synligt. Sådan lyder fire eksperters bud på vejen til en stærk professionsidentitet. BUPL's bud er formuleret i 10 nye forslag til mål, som Børn&Unge sætter fokus på de næste to måneder. Og som pædagogerne selv skal tage stilling til på generalforsamlinger og BUPL's kongres i november.
År: 2008 Nr.: 32
Velfærdsminister Karen Jespersen indrømmer, at pædagogerne gennem de seneste år er blevet pålagt for mange opgaver. Hun vil nu lette det bureaukrati, som målinger, dokumentation og evalueringer er vokset til. Ministeren vil dog stadig holde øje med pædagogernes arbejde, siger hun i dette interview til Børn&Unge.
År: 2008 Nr.: 31
Pædagogers livs- og arbejdsbetingelser hænger sammen med de dagsordener, der sættes på internationalt plan.
År: 2008 Nr.: 31
I anledning af Sangens År er alle daginstitutioner inviteret til fællessang den 25. september. Idémanden bag, pædagog Anders Christian Enevoldsen, synger med børn hver eneste dag. Han kan ikke lade være.
År: 2008 Nr.: 31
Når man ikke bryder sig om at blive rørt ved, kan det være rigtig svært at få en kæreste. Det er den virkelighed, pædagog Tina Brund arbejder med hos unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Hun er netop færdig med en to-årig uddannelse som seksualvejleder.
År: 2008 Nr.: 29
I starten af året kunne du læse forfatter Bo Skjoldborgs råd til pædagoger om, hvordan de kan formidle deres skriftlige budskaber bedre. I den forbindelse tilbød Børn&Unge et sprogtjek. Redaktionen har fået tilsendt flere tekster, end vi har plads til at omtale. Vi har derfor valgt fire af teksterne, som Bo skjoldborg har nærlæst. Læs her, hvad han anbefaler pædagogerne at gøre for at kommunikere bedre.
År: 2008 Nr.: 28
Børnelitteratur til børn fra fem til ti år. Børn&Unges børnebogsekspert anbefaler splinternye og nyere børnebøger, der har fokus på kroppen og sjælen hos mere eller mindre vilde børn og voksne.
År: 2008 Nr.: 27
På kun to måneder har alle dagtilbud i Århus gennemført en skriftlig børnemiljøvurdering. Den korte proces har umuliggjort store, vilde planer, men især har institutionerne haft glæde af at inddrage børnene i bmv-arbejdet
År: 2008 Nr.: 26
Børnemiljøvurderingen kan blive et redskab til refleksion over praksis og være med til at udvikle pædagogikken. Det mener Søren Smidt, der sammen med Erik Sigsgaard har lavet et inspirationsmateriale, som kobler børnemiljøet sammen med sprogvurderinger og læreplaner.
År: 2008 Nr.: 26
Pædagog Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen bruger i år sin ferie sammen med 300 danske soldater på mission i Kosovo. Hun har to måneders orlov fra SFO'en i Kolding, og med sig i kufferten har hun uniform, militærstøvler, kageopskrifter og 11 års pædagogisk erfaring.
År: 2008 Nr.: 26
I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner til bedre kvalitet i daginstitutioner. Pengene skulle blandt andet gå til flere pædagoger til børnene, men sådan er det ikke gået, viser ny analyse. Velfærdsministeriet afviser kritikken.
År: 2008 Nr.: 23
Bjarke Carstensen skal være far til oktober, og han og kæresten vil gerne skifte deres 2V ud med et hus. For at drømmen kan gå i opfyldelse, må Bjarke bijobbe ved siden af sine 35 timer på fritidshjemmet.
År: 2008 Nr.: 22
Pædagogerne oplever, at mange nye arbejdsopgaver påvirker deres frihed til at udføre deres arbejde, og de savner faglig anerkendelse fra det omgivende samfund.
År: 2008 Nr.: 18
De nye tendenser i årets forestillinger går mere på indholdet end på formen. Men samtidig er det visuelle udtryk i højere grad blevet en aktiv del af spillet.
År: 2008 Nr.: 16
Pædagoger skal ud med alle deres gode idéer. Det mener Annette Andersen, der selv fandt på at lave bondegårsdyr i træ. Det er hendes drøm at få dem solgt i hele verden.
År: 2008 Nr.: 15
Der har gennem den seneste tid været en del debat på BUPL's hjemmeside om nytten af en konflikt. Så uden at forgive at vi hermed dækker den fulde sandhed, har Børn&Unge aflagt besøg for at lodde stemningen på et par af de institutioner, som skal ud i konflikt, hvis ikke BUPL og arbejdsgiverne bliver enige om et OK-forlig. Valget faldt på land og by. Æblehaven ligger i hjertet af Frederiksberg klemt godt inde mellem Frederiksberg Seminarium og pladsen foran metrostationen. Det er en 0-6 års institution med 33 ansatte og 145 vuggestue- og børnehavebørn, hvoraf godt 30 tilbringer dagen i den tilknyttede skovbørnehave i Rude Skov. Børnehuset Humlebien i den lille lollandske by Kettinge, med 9 voksne og godt 50 børn mellem to et halvt og seks år holder til i en stor gammel skole med masser af plads både ude og inde.
År: 2008 Nr.: 13
Kommunalreformens kolde vinde får ikke børneteatrene til at klynke. De begynder bare forfra.
År: 2008 Nr.: 12
BUPL financierer ny forskning i pædagogik og pædagogers arbejdsliv.
År: 2008 Nr.: 12
Pædagoger er nemlig også "anderledes". Vi kan noget, som ingen andre faggrupper kan. Det skal kunne ses både i det daglige virke og på lønsedlen.
År: 2008 Nr.: 12
Århusianske pædagoger har fået nok af nedskæringer og politiske initiativer, der strammer skruen om deres metodefrihed. Derfor har de oprettet Kritiske Pædagoger, som diskuterer hverdagen i institutioner fra en pædagogisk synsvinkel.
År: 2008 Nr.: 10
Har du været gymnastiktræner i en sportsklub eller bestyrelsesmedlem i en forening, så er din vej til en efteruddannelse måske blevet kortere. Ny lov gør det nemlig muligt at bytte livserfaringer ud med uddannelse.
År: 2008 Nr.: 10
Fire ansatte i børnehuset Ebberup i Assens Kommune har forladt deres job samtidig. De er ikke utilfredse med stedet, men med arbejdsbetingelserne. De har ikke tid til at gøre deres arbejde ordentligt, og derfor siger de stop nu.
År: 2008 Nr.: 09
Pædagoger skal skrive mere og mere. Men mange er ikke glade for den del af deres arbejde, har forfatter Bo Skjoldborg erfaret, når han underviser pædagoger i at skrive. Derfor bliver de ofte ikke så gode til det. Læs her, hvordan du bliver en bedre skribent, og hvordan du skriver, så modtageren forstår dit budskab.
År: 2008 Nr.: 08
Anne Petersen anbefaler bøger, der går i clinch med de store spørgsmål, som små børn vil have svar på. Der er charmerende bøger til de mindste og fabulerende bøger til de større.
År: 2008 Nr.: 07
Rundspørge på TR-træf.
År: 2008 Nr.: 06
Velfærdsministeriet er drænet for ansatte med faglig pædagogisk viden og indsigt. Kontorerne er befolket med økonomer og jurister, og det afspejler sig i både lovgivning, rådgivning og administration, mener BUPL og forskere på området.
År: 2008 Nr.: 05
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny skolestart, der inkluderer en indholdsbeskrivelse til SFO'erne. Men indholdet er overladt til kommunerne, og det er for slapt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'en på Munkevængets Skole i Kolding har arbejdet med pædagogiske læreplaner i knap to år. Det har givet ekstra besvær, men pædagogerne er blevet mere bevidste om deres faglighed.
År: 2008 Nr.: 04
Lars Qvortrup er den nye øverste leder af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han er særligt optaget af læringens mirakel. At børn lærer ved at blive stimuleret og udfordret af voksne, lige fra de er helt små. Det har barnebarnet Johanne på tre år vist ham, når de læser sammen eller går tur ved stranden.
År: 2008 Nr.: 03
Mange børn og deres forældre kan se langt efter de lovpligtige sprogvurderinger. Skønt loven har virket siden august sidste år, tilbød kun 14 ud af 98 kommuner sprogtests 1. november. KL mener, at kommunerne er undskyldt på grund af den korte tid fra lovens vedtagelse, til den skulle træde i kraft.
År: 2008 Nr.: 03
Leret tørrer ud. Og sandfigurer skylles bort af bølger eller regn. Men modellervoksen er altid levende. Gang på gang kan voksen formes til nye figurer, siger den israelske animator Rony Oren, der i nu 30 år har været afhængig af det bløde, føjelige materiale. Børn&Unge mødte ham under hans besøg i Danmark.
År: 2008 Nr.: 03
I Villa Villakulla i Sorø er det en A-dag. Andre dage kan være B-, C- eller D-dage, det afhænger af, hvor mange ansatte, der er på arbejde. Systemet med at graduere dagene hjælper personalet til at afstemme forventningerne til ressourcerne. Det giver mindre stress.
År: 2008 Nr.: 02
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
Vi tror på, at det professionelle skøn er det bedste grundlag for at håndtere mangfoldigheden og kompleksiteten i børns og unges udvikling.
År: 2007 Nr.: 42
"Det, jeg altid har ønsket mig" og "et godt, gratis kursus". Sådan betegner pædagogerne Mette Thomsen og Benny Fly Olsen Pædagogiske Råd. Sammen med mange andre kolleger i Rudersdal Kommune har de været med til at diskutere pædagogik og give et bud på, hvad et godt børneliv er set med pædagogbriller.
År: 2007 Nr.: 42
Efter store nedskæringer i den nye Frederikssund Kommune opleves muligheden for at tale fag og faglighed som et lille lys i mørket. Pædagogerne Mette Wittenburg og Anne Koch tror, at vejen væk fra de dårlige normeringer er, at politikerne får et fagligt modspil at forholde sig til.
År: 2007 Nr.: 42
Anna Høj Justesen fik en hjerneblødning, da hun var syv år. Men skadens følger viste sig først, da Anna kom i 4. klasse, hvor kravene i skolen blev større.
År: 2007 Nr.: 41
I Kina kan børnene taekwondo, før de kan spise selv. Iben Nielsen er praktikant ved Newton Kindergarten i Shanghai. I den internationale børnehave oplever hun, hvordan vestlig og østlig pædagogik er som nat og dag.
År: 2007 Nr.: 41
Børnehaven Nyskoven ved Århus fik skåret en ansat væk ved en sparerunde. Siden da har pædagogerne haft mere travlt. Det går ud over sprogudviklingen hos især tosprogede børn og fører til flere konflikter.
År: 2007 Nr.: 40
Dårlige normeringer gør det svært at støtte børns sprogudvikling, selvom pædagogerne ved, hvad de skal gøre. Det betyder, at børnene er dårligere klædt på, når de begynder i skole. Der er dog stor forskel på institutionerne rundt i landet, viser en rundringning.
År: 2007 Nr.: 40
Pirater, riddere og en skummel heks er alle medspillere, når 5. klasse på Ellekærskolen i Århus laver matematik forklædt som skolekomedie. Pædagoger og lærere samarbejder om at lære børnene matematik gennem drama.
År: 2007 Nr.: 40
Antropologien kan vise de mønstre i praksis, som pædagoger selv er blevet blinde på. En antropolog, der kigger med fra sidelinjen dokumenterer, hvor børns legemønstre eller personalets fastlåste rutiner har indflydelse på udviklingen. I Varde Kommune skal antropolog Lise Jönsson hjælpe pædagogerne i Hoppeloppen med at forbedre hverdagen for alle børn, men især for de mange tosprogede.
År: 2007 Nr.: 40
Et super-høreapparat giver børn hørelse og et nyt liv i "normale" børnehaver. De specielle døveinstitutioner er derfor overflødige, lyder det. Men Danske Døves Landsforbund advarer nu mod at behandle de nyhørende børn som alle andre.
År: 2007 Nr.: 39
Der er hverken flertal for minimums-normeringer eller standarder for pladsforholdene i danske daginstitutioner blandt de partier, som stiller op til valget. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget blandt ordførerne for det pædagogiske område. Men der er bred enighed om, at pædagogernes løn er for lav. Læs svarene her.
År: 2007 Nr.: 38
Alle kan synge, men vi gør det for lidt. Et nyt initiativ skal smøre danskernes sangstemmer i 2008, som er udråbt til Sangens År. I daginstitutionerne synger børn og pædagogerne allerede. Det giver godt humør og energi, mener pædagog Bo Zakarias.
År: 2007 Nr.: 38
Der findes ikke én sandhed om, hvad der er bedst for børn. Ifølge post-strukturalismen er virkeligheden konstrueret og skabes gennem de betydninger, man tillægger den. Det giver pædagoger mulighed for at udfordre selvfølgelige og gængse antagelser og dermed åbne op for flere måder at se sig selv og børn og unge på, siger Line Knak Sidenius.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen har lovet bedre kvalitet i daginstitutioner, og for at fremvise resultater har den sat ind med nye love og masser af dokumentationsopgaver. Men når der ikke følger hænder og ressourcer med, presser opgaverne pædagogerne og røver tiden fra børnene, vurderer eksperter. De advarer mod kvalitetsforringelser, hvis ikke området får et løft nu.
År: 2007 Nr.: 38
I børnehaven Eventyrgården i Odense har børnene i et år hoppet, danset og løbet på den nyeste robotteknologi. Pædagogerne er begejstrede, men de maner dog til besindighed. Husk nu også naturen, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 37
I Norge har man opdaget pædagogers enestående lederevner, og den norske ledelseseksperts Kjell-Åge Gotvasslis budskab til BUPL's ledere er: Lad jer ikke forføre af erhvervslivets management teorier. I har det, der skal til, for at skabe gode læringsmiljøer for personale og børn. I skal bare tro på det.
År: 2007 Nr.: 37
Når kommunerne skærer store lunser af institutionernes budgetter, fører det til frustration, vrede og protester. Men når slaget om kronerne er tabt, skal ledere og personale have en ny hverdag til at fungere. Det kræver stor åbenhed og skarpe prioriteringer, fortæller to ledere.
År: 2007 Nr.: 36
Fem procent af alle børn mellem to og fem år stammer i forbindelse med deres sproglige udvikling. Alligevel er kendskabet til, hvorfor børn stammer, begrænset, og myterne er mange. Det betyder i værste fald, at barnets stammen forværres. Men kyndige pædagoger kan hjælpe sproget på gled.
År: 2007 Nr.: 36
Krav om mere i løn. Diskussion om pædagogprofessionens udfordringer. Og diverse kampvalg om de lønnede tillidsposter. Det var blandt højdepunkterne på de første ordinære generalforsamlinger i BUPL's 12 nye fagforeninger. Medlemsmøderne fandt sted fra den 19. september til 11. oktober.
År: 2007 Nr.: 36
Traumatiserede flygtninge i Danmark har stærke fysiske og psykiske mén, som forværres for hver dag, de ikke får behandling. Alligevel må flygtninge vente op til tre år på behandling, fordi der ikke er pladser nok.
År: 2007 Nr.: 35
Endelig efter mange års planlægning og arbejde står Stjernehaven her i 2010 færdig i Gråsten. For bare tre år siden kaldte man den for "Fremtidens bæredygtige børnehave". Men nu er den en realitet. Kom med på en kigger ind i en helt anderledes daginstitution.
År: 2007 Nr.: 33
Den pædagogiske praksis kan gøre en stor forskel, når belastede børn skal lære at sno sig ud af deres negative sociale arv. Med anerkendelse kan daginstitutionerne være med til at bryde den negative sociale arv, mener pædagogisk konsulent Marianna Egebrønd.
År: 2007 Nr.: 30
Anne Petersen giver et bud på nye og gamle bøger, der tager afsæt i at betragte, primært byrum, men vandringen fører også ind i huse, bag byggeri og tilbage i tiden. Den ender med at tage en tur rundt om de nødvendige bandeord.
År: 2007 Nr.: 30
Støjproblemer gennem mange år fik personalet i Børnehuset Stensmosen i Albertslund til at nyindrette gangarealet og to tilstødende rum sammen med kommunens arkitekt. Der er tænkt i æstetik, lyd, lys og ikke mindst i pædagogik.
År: 2007 Nr.: 29
Børn og pædagoger skal udvikle sig. Dokumentation skal være en væsentlig del af pædagogikken, siger Jasmina Joksimovic Bregenov og Pan Alrum Kjer fra Jysk Pædagog Seminarium.
År: 2007 Nr.: 28
Nærvær i pædagogik kan man ikke sætte på en formel. Den enkelte pædagog må finde sin vej til at være til stede i nuet sammen med børnene. I et kreativt, farverigt rum fandt pædagog og billedkunstner Ulla Steen Christiansen en nøgle til at være sammen med børnene. I bogen "Se! Jeg sætter spor" giver hun sine erfaringer videre.
År: 2007 Nr.: 26
Grønlænderne er ligesom pubertetsbørn, og danskerne er de nødvendige, men uønskede voksne, der prædiker faglige idealer, mener ekspert i pædagogik. Hun råder grønlænderne til at løsrive sig og tænke deres egne tanker om god pædagogik.
År: 2007 Nr.: 26
Evnen til at fortælle vittigheder og jokes kan være med til at holde sjove børn inde i varmen og de mindre skægge ude i kulden, siger forfatteren til bogen "Børn og Vitser".
År: 2007 Nr.: 26
Når børn og voksne i SFO Solstrålen sammen drager ud for at lede efter Grev Rodals skat og den forsvundne Ridder Markus, kræver det, at alle yder sit bedste. Rollespilslegen er en ny måde for SFO-børnene og pædagogerne at være sammen på, og den fælles oplevelse kan de bruge i fremtiden.
År: 2007 Nr.: 25
Fra 1. august skal alle treårige børn tilbydes sprogscreening, hvis deres forældre ønsker det. Det bliver endnu en tidskrævende opgave for pædagogerne. Kommunerne har fået 51,5 millioner kroner om året til sprogscreeningerne, nu vil det vise sig, om pædagogerne får glæde af pengene
År: 2007 Nr.: 24
Overraskende lang tids koncentration, kreative udfordringer og rigtig flotte billeder. Det blev resultatet, da pædagog Henny Jensen lavede et kunstprojekt med 16 børn på Skansevejens Skoles autismeafdeling.
År: 2007 Nr.: 24
Nye tal viser, at adopterede piger ofte er deprimerede og triste. Det handler om tilknytning, siger foredragsholder.
År: 2007 Nr.: 22
Hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til, siger hjerneforsker med nyudgivet bog. Hun foreslår, at pædagogerne erkender piger og drenges forskellige hjernemæssige udvikling, for dermed udvikler de sig bedst.
År: 2007 Nr.: 20
BUPL's debatsider på nettet er lige nu hjemsted for hidsige debatter om alt fra burka-klædte pædagoger til stridigheder om en ordentlig løn. Ekspert i internet-etik glæder sig over ytringerne, men advarer.
År: 2007 Nr.: 20
Børn med så svære sproglige vanskeligheder, at de ikke trives i deres børnehave, får hjælp i sproggruppen "Taletudserne" i børnehaven Doktorvænget i Støvring. Uden for gruppens åbningstid er de integreret i den almindelige børnehave.
År: 2007 Nr.: 19
Danmark har fået en fan i amerikanske Allison Hood. Hun havde ikke forventet at blive så indtaget i "det lille land med de store ideer". Hun har studeret børnepsykologi og været i praktik i en børnehave, og især pædagogikken og menneskesynet, imponerer den unge amerikaner. Af Vibeke Bye Jensen, vbj@bupl.dk / Foto: Gitte Sofie Hansen
År: 2007 Nr.: 19
I Jægerhytten i Albertslund bliver sproget taget alvorligt, og børnene lærer at stå frem og fortælle en historie. Pædagogerne er systematiske og sørger for, at hvert enkelt barn udvikler sig sprogligt, så de er rustet til at begynde i skole.
År: 2007 Nr.: 16
Daginstitutioner i Albertslund har siden 2004 haft særligt fokus på sproget, og det har givet mærkbare resultater. 35 procent af børnene i kommunen er tosprogede, og børnehaven er derfor første skridt mod en bedre integration. Sideeffekten er, at pædagogernes job er blevet sjovere.
År: 2007 Nr.: 16
Der er brug for pædagogers viden. Sådan bød forbundsformand Henning Pedersen velkommen til de cirka 1250 pædagoger, som havde valgt at komme til Pædagogisk Træf i sidste uge. På 22 sessions kunne deltagerne i løbet af dagen samle sig ny viden og diskutere pædagogik med kolleger fra hele landet.
År: 2007 Nr.: 16
Sproget er ifølge komiker Lotte Heise en nydelse, men samtidig en grund til, at hun selv er kommet galt afsted flere gange helt fra barns ben. Regler og konsekvens skal værne om sprogets udvikling, siger hun. Sprogforsker Niels Kryger er enig, men peger på at børnene prøver at fortælle os noget.
År: 2007 Nr.: 16
To designere satte sig for at producere bogstaver i materialer med samme lyd som bogstavet. Så nu er der lynlås i L, hul i H og dun i D, så de mindste børn kan lære bogstavets lyd - også selvom de ikke kender alfabetet.
År: 2007 Nr.: 15
Mindst en pædagog i hvert dagtilbud i Århus skal tage en uddannelse som sprogvejleder. Kun hvert fjerde tosprogede barn taler godt nok dansk, når de begynder i skole. Resten har brug for særlig støtte.
År: 2007 Nr.: 15
Et godt børnemiljø i dagtilbuddene afhænger af et godt arbejdsmiljø blandt pædagogerne, siger BUPL. Men hos Dansk Center for Undervisningsmiljø frygter man, at pædagogerne vil fokusere mere på egne behov end på børnenes vilkår, når de lovpligtige Børnemiljøvurderinger skal skrives.
År: 2007 Nr.: 15
Ofte går der 10-15 år, fra en far eller mor begynder at drikke, til diagnosen alkoholiker bliver stillet. Og inden hjælpen kommer, har alkoholmisbruget haft store konsekvenser for børn i familien. Derfor skal man involvere ægtefæller og børn i alkoholbehandlingen, mener norsk psykolog.
År: 2007 Nr.: 14
Fritidscentret Fri-Stedet i Aalborg huser børn og unge fra over 20 nationer. Pædagogerne får dem til at fungere sammen ved hjælp af musik, festivaler, rejser og indflydelse, så de unge føler, de er noget.
År: 2007 Nr.: 14
Etikken i det pædagogiske arbejde er kommet i søgelyset efter sagen om Strandvænget. Kan man undgå, at lignende sager dukker op på daginstitutionsområdet? Tal med hinanden om værdier, erkend, at man ikke altid er enig og sig tingene ligeud. Det er bud fra de eksperter, Børn&Unge har talt med.
År: 2007 Nr.: 14
Repræsentanterne fra regeringen og Dansk Folkeparti glimrede ved deres fravær, så det blev spil til ét mål, da BUPL holdt høring om regeringens forslag til en dagtilbudslov.
År: 2007 Nr.: 13
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at nøglen til et godt overenskomstresultat er, at BUPL accepterer en fælles lederoverenskomst for hele det pædagogiske felt.
År: 2007 Nr.: 13
I Jovica-teatret i Vanløse er luften tyk af teaterstemning for tiden. Her arbejder 12 børnehavebørn på fuldt tryk som manuskriptforfattere, skuespillere og kulissemagere, før de snart skal fremføre deres helt eget stykke. Teaterprojektet stiver børnene af socialt før skoletiden, erfarer pædagog Lotte Kramer.
År: 2007 Nr.: 13
Et nyt inspirationsmateriale fra Familieministeriet giver ideer til, hvordan man kan udforme den pædagogiske læreplan. Der er især lagt vægt på, hvordan man evaluerer læreplanen og i mindre grad på, hvordan man arbejder med de udsatte børn og de tosprogede. To områder, som evalueringen af læreplanerne viste, var svære for pædagogerne.
År: 2007 Nr.: 12
Seks måneder i en dansk småbørnsinstitution blev byttet ud med vietnamesiske børn, spisepinde, rismarker og store personlige udfordringer. 25-årige Andreas Lau er begejstret for sit praktikophold i en børnehave i Hanoi.
År: 2007 Nr.: 11
Det vælter frem med nye børnebøger. Børn&Unge har bedt Anne Petersen, ekspert i børnelitteratur, skabe et overblik over de billedbøger, der er værd at sætte sig ned og læse sammen med børnene.
År: 2007 Nr.: 11
Socialforskningsinstituttet har forsøgt at evaluere kommunernes indsat med at få brudt den negative sociale arv, men mange af tiltagene har vist sig at være svære både at evaluere og sammenligne på grund af manglende systematik. Men undersøgelserne viser, at en tidlig indsats over for gravide og spædbørnsfamilier giver pote, og at læring og undervisning af de nul-10-årige udsatte bør forstærkes.
År: 2007 Nr.: 11
Professor Dr. ABC bryder barrierer ned mellem danske og tyske børn. Figuren kan bruges alle steder, hvor børnehavebørn skal lære et nyt sprog og en ny kultur at kende, siger manden inde i kostumet, diplompædagog Claus Sax Hinrichs.
År: 2007 Nr.: 10
Nu er regeringens bud på en samlet lov om dagtilbud klar. Det er positivt, at man vil samle paragrafferne om tilbud til børn og unge i én lov, mener BUPL's formand Henning Pedersen, men kalder regeringens forslag for uambitiøst.
År: 2007 Nr.: 10
På trods af at en fjerdedel af danske unge aldrig beskytter sig, når de har sex med en ny partner og ikke ser nogen risiko ved det, er der ifølge en ekspert tale om en både romantisk og ansvarsfuld ungdom. I Ung2006-rapport tager danske unge stilling til alt fra bøsser over prævention til betalingssex.
År: 2007 Nr.: 10
En holdningsændring i befolkningen og bedre børnepasningsmuligheder er nøglen til tyske kvinders ligestilling, viser et etnografisk studie af den tyske landsby Tamm. Her er der som mange andre steder i Tyskland ingen vuggestuer, børnehaverne er halvdags, og kvinders plads er hos børnene og ved kålgryderne.
År: 2007 Nr.: 09
I Outrup Børnehave ved Varde har pædagogerne praktiseret ikke-voldelig-kommunikation i fem år. De synes, at det har givet dem større forståelse for børnene og deres behov. Men det har været en lang og svær proces, som de nok aldrig bliver helt færdige med.
År: 2007 Nr.: 09
Ekspert fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) mener, at det er vigtigt, at det pædagogiske personale i brobyggerinstitutioner bliver efteruddannet til at kunne håndtere flere kulturer på en gang. I brobyggerbørnehaven Regnbuen har alle været på efteruddannelse i integration.
År: 2007 Nr.: 08
På bare to år er antallet af etnisk danske børn i den indvandrertunge børnehave Regnbuen i København steget fra fem til 33 procent. Børn&Unge var på besøg under Afrikansk Måned, mens integrationen af børnehavens i alt 18 nationaliteter var i fuld sving.
År: 2007 Nr.: 08
Fire pædagoger følger otte børnehavebørn med sproglige, sociale og adfærdsmæssige problemer tæt. I observationsgruppen Paraplyen, som er en del af Ådalsparkens Børnehave i Esbjerg, kan børnene være i cirka et år og få afdækket deres problemer og få intensiv hjælp, før de sendes videre.
År: 2007 Nr.: 08
En fem millioner kroner dyr evaluering af førskoletilbud for autistiske børn møder massiv kritik fra flere eksperter. Test, undersøgelser og resultater er i visse afsnit tvivlsomme, og kan i værste fald danne grundlag for forkerte beslutninger, mener kritikerne. Evalueringens hovedforfatter afviser kritikken.
År: 2007 Nr.: 08
Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) kalder sit ministerium et holdningsministerium. Efter en måned på ministertaburetten har hun masser af holdninger til modulordninger, normeringer, daginstitutionsledelse med mere. Men der kan være langt fra holdning til handling.
År: 2007 Nr.: 08
I Børnehaven Barnets Hus i Rødovre laver børnene selv musik sammen med pædagog Flemming Slot. De digter teksterne og er med til at komponere musikken. De optræder også gerne med deres sange. Senest på en mini-musik-festival, som pædagogerne i Rødovre havde arrangeret.
År: 2007 Nr.: 07
Hvad skal vi gå efter ved overenskomstforhandlingerne, spørger BUPL medlemmerne i debatpjecen, som følger med nærværende udgave af Børn&Unge. Bedre løn, højere pension og ordninger, som gør det muligt og attraktivt for ældre medarbejdere at forblive i jobbet, svarer pædagogerne i Voldparkens Fritidshjem i Brønshøj.
År: 2007 Nr.: 07
Mange unge udsætter deres ører for alt for meget støj. Morten Jessen fik tinnitus som 16-årig. Også i daginstitutionen er støjniveauet for højt. Og det hjælper kun med permanent fokus på problemet, mener arbejdsmiljøkonsulent i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Børnehaven Tusindfryd i Kolding har nedbragt støjen ved at dele børnene op i grupper og sørge for, at der hele tiden er voksne i nærheden af børnene.
År: 2007 Nr.: 07
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Hans Egede børnehave i Aalborg-bydelen Grønlandskvarteret gør alt for at bryde de svage børns isolation. Derfor skal alle børn have mindst en ven
År: 2007 Nr.: 06
Sprog - og uddannelse - kan bidrage til et lykkeligt liv, men kun hvis det ses i et meget bredere perspektiv, som inddrager alle de forhold, der er vigtige for et godt børneliv.
År: 2007 Nr.: 06
Alle pædagoger i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner er blevet tvunget på efteruddannelse. Ikke alle har kunnet se meningen med det, men de fleste pædagoger, fagforeningen, undervisere og konsulenter er enige om, at samme efteruddannelse for alle pædagoger er den rigtige vej
År: 2007 Nr.: 06
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
Det tog et år at overbevise Line om, at det er bedre at fyre den af på guitar end at ryge, stjæle og ture rundt med en bande
År: 2007 Nr.: 05
De kan bruges til at gøre op med vanetænkningen i institutionerne og til at se på, om pædagogernes gode intentioner også bliver omsat til praksis, viser en ny rapport om pædagogers arbejde med de pædagogiske lærerplaner
År: 2007 Nr.: 04
Det er i udlandet dokumenteret, at børn og unge med handicap er særligt udsat for seksuelle overgreb, og ny undersøgelse skal sætte fokus på forholdene i Danmark. Mere seksualundervisning kan forebygge overgreb, og både forældre og pædagoger skal tale seksualitet med de unge, mener psykolog
År: 2007 Nr.: 02
Børn uden talesprog og med svære bevægelseshandicaps. Nok pædagoger til at mandsopdække hvert enkelt barn. Gange og stuer med særpræget legetøj. Forskellene på specialinstitutionen Troldemosen og et almindeligt børnehus er mange. Alligevel emmer stedet langt mere af børnehave end af behandling
År: 2007 Nr.: 02
Børn med diagnosen opmærksomhedsforstyrrelser uden hyperaktivitet - ADD - skal vente længe på at få hjælp og får den i værste fald aldrig, mener læger. Der er en, "det vokser han/hun nok fra kultur" i børnehaven, og børnene når derfor at lide mange nederlag, før de får hjælp. Oven i det er ventetiden til børnepsykiatrien for disse børn op til halvandet år visse steder i landet
År: 2007 Nr.: 02
Med samlet set 5.000 medlemmer bliver social- og specialpædagoger en gruppe, der taler med vægt i BUPL. Og både forbund og de lokale fagforeninger har rustet sig yderligere til at varetage deres interesser
År: 2007 Nr.: 02
Zack lærte at læse, da han var to år og begyndte kort efter at skrive ord på computer, og to år efter skriver og læser han på både dansk og engelsk. Han havde det dog meget svært, da han begyndte i børnehaven og blev frygteligt ked af det, hvis han skulle være sammen med andre børn. I dag mener personalet, at Zack ikke skal passe til børnehaven, men at børnehaven skal passe til Zack
År: 2007 Nr.: 01
5 piger og tre pædagoger fra Kernehuset i Ishøj er på tøsetur i Den 7. Himmel, et magisk sted for nordisk børnelitteratur. En anderledes legeplads, hvor man kan være sin egen Pippi eller gå på opdagelse efter de gode historier
År: 2006 Nr.: 43
Antallet af pædagoger, der kun vil være medlem af BUPL's a-kasse vokser og vokser. Især blandt nyuddannede er antallet eksploderet indenfor de sidste fem år. Det er ikke længere et naturligt valg at melde sig i fagforening, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, mener Lasse Bjerg Jørgensen fra BUPL's forretningsudvalg
År: 2006 Nr.: 43
Både oppositionen og regeringen lover millioner af kroner til børnevelfærd, og daginstitutionen frekventerer hyppigt politikernes dagsorden. Løfter om flere pædagoger og kvalitetsbørnepasning lyder ofte fra især partierne R, S og V. Børn&Unge sammenligner de tre partiers børnepolitik
År: 2006 Nr.: 41
Street Children Academy arbejder for at få børn væk fra gaden og i gang med skolen. Elisabeth Agyemang og David Amoako Okuampah, begge 17 år, fortæller, hvordan det er lykkes dem at klare sig helt til det, der svarer til gymnasiet. Nu håber de på at blive henholdvis tekstildesigner og revisor
År: 2006 Nr.: 41
Næste år får pædagoger endnu en stor opgave. De skal sammen med forældrene sprogscreene alle treårige børn. To af de sprogeksperter, der skal lave screeningsmaterialet, mener det bliver lige til at gå til. Men at pædagogerne trænger til opkvalificering, for at sprogstimuleringen i praksis kan blive bedre
År: 2006 Nr.: 41
Palle alene i Verden er baseret på videnskab, Den Store Bastian er en joke, og engang blev det betragtet som direkte farligt for børn at læse for meget. Det fortæller professor Torben Weinreich, der for nylig har udgivet en bog om dansk børnelitteratur gennem 400 år
År: 2006 Nr.: 40
Flere og flere børn har et alt for lille ordforråd. Det påvirker deres mulighed for at blive gode læsere. Pædagoger taler dansk light til børnene, og det fastholder de sprogsvage børn i en social arv, det er meget svært at bryde, mener talepædagog og tosprogskonsulent Jette Løntoft
År: 2006 Nr.: 40
Pædagoger føler i højere grad end ansatte i andre brancher, at arbejdet giver mening, at de har indflydelse på opgaverne, og at de udvikler sig på jobbet, viser nyt forskningsprojekt. "Det er et glansbillede", mener BUPL og henviser til de mange stressede, sygemeldte og nedslidte pædagoger
År: 2006 Nr.: 40
Daniel Goleman ændrede verden for 11 år siden med sin bog om følelsernes intelligens. Nu er han tilbage med en opfølger, der handler om, hvordan vores sociale intelligens nok er den vigtigste af alle. Han forklarer til Børn&Unge, hvordan meget af det, som udgør vores sociale intelligens, er grundlagt gennem værdifulde erfaringer i barndommen. Og det bedste af alt: Meget af det kan - og skal - læres
År: 2006 Nr.: 39
Studier fra Sverige viser, at pædagoger fastholder piger og drenge i traditionelle kønsroller, fordi piger og drenge ikke får den samme behandling. Ligestillingspædagogik vinder derfor mere og mere frem i Sverige. Pædagogerne fokuserer på, at alle børn får de samme muligheder i stedet for at tænke på, hvad der er typisk for henholdsvis drenge og piger
År: 2006 Nr.: 38
Hele 93 procent af de tvangsfjernede børn i Københavns Kommune har indvandrerbaggrund. I Århus og Odense er tallene nede på blot 25 og 20 procent, viser en rundspørge lavet af Børn&Unge. De københavnske problemer opstår, når socialarbejderne tilbyder indvandrerforældrene deres støtte. Tit vil de ikke tage imod kommunens hjælp, siger formand for Børne- og Ungeudvalget, Jette Bautrup (S)
År: 2006 Nr.: 38
På Bornholm er alle treårige blevet sprogscreenet siden 1985 med gode resultater. Nu skal succesen bredes ud til hele landet, mener regeringen. Men en sprogscreening skal foregå i hjemmet, så forældrene får et ejerforhold til eventuelle vanskeligheder, mener talepædagog Kirsten Andersen fra Bornholm
År: 2006 Nr.: 36
Den grove mobning får nyt liv gennem mobiltelefoner og tv-realityshows som Robinson Ekspeditionen, siger forfatterne til to nye bøger om blandt andet medier og mobning
År: 2006 Nr.: 36
Forsvindende få indianske kvinder finder vej til universiteterne i Guatemala. En af dem, der gjorde, er Josefa Xiloj Tol. I dag er hun socialrådgiver og koordinator og bestyrelsesmedlem i organisationen ASDECO. Til gengæld kostede karrieren hendes ægteskab
År: 2006 Nr.: 34
Regeringen har over de næste fire år afsat to milliarder kroner til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Men hvor er de politiske visioner og ambitioner for området, spørger Per B. Christensen, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen
År: 2006 Nr.: 34
I flygtningecentrenes institutioner forsøger pædagogerne at skabe en forudsigelig og tryg hverdag for børnene. Men det er svært, når deres liv er præget af konflikter og traumer og frygten for at blive sendt tilbage, hvor de kom fra
År: 2006 Nr.: 33
Med et overskud på 80 mia. er det danske samfund absolut ikke fattigt - så det er altså ikke derfor, regeringen strammer garnet og er ved at kvæle barnet!
År: 2006 Nr.: 33
I oktober 2005 hærgede orkanen Stan i Mellemamerika. Familien Marroquin Hernandez fra Guatemala mistede alle deres ting i orkanens vandmasser. Et danskstøttet projekt skal nu hjælpe de tre til seksårige børn i katastrofeområdet
År: 2006 Nr.: 32
Idrætsbørnehaver er blevet et stort hit. Men ofte får børnene ikke bevæget sig mere i disse institutioner. Årsagen er blandt andet, at små børn har svært ved at forstå reglerne i de idrætslege, man leger i idrætsbørnehaverne, mener Anne Brus, cand. scient. i idræt og psykologi, der har undersøgt idrætslege i seks idrætsbørnehaver
År: 2006 Nr.: 32
Professor Howard Gardner er på få år blevet mange pædagogers helt, og hans teorier om de mange intelligenser er blevet en helt ny måde at anskue børn på. I Danfoss Universe på Als bliver Howard Gardners teorier til virkelighed, her kan både børn og voksne udfordre alle deres intelligenser og lidt til
År: 2006 Nr.: 29
Næsten alle børnehaver, vuggestuer og dagplejer har lavet eller er i gang med at lave pædagogiske læreplaner. Det kniber dog med at få lavet læreplaner for svage børn og for de tosprogede børn. Det viser første del af evaluering af læreplanerne. Ministeren er godt tilfreds
År: 2006 Nr.: 29
I en lille landsby i Guatemala går 11-årige Sandra Elizabeth Suysuy i skole. Hun er en af de elever, der får sin skolegang betalt gennem den danske kampagne "Hele Verden i Skole"
År: 2006 Nr.: 28
Frederikssund har fusioneret fire fritidsklubber til én, hvor medarbejderne arbejder i netværk og projekter. Det har givet flere penge til aktiviteter, en mere målrettet indsats over for børn og unge plus en bedre normering i hverdagen, mener den nordsjællandske klubleder
År: 2006 Nr.: 26
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
Læreplaner virker ikke, når de basale vilkår i børnehaver bliver forringet. Og så kan politikere droppe alle planer om at indføre skolelignende undervisning i børnehaven. Det virker stik imod hensigten, siger Dion Sommer
År: 2006 Nr.: 24
E-mailen er suveræn til at skabe faglige netværk og den kan forbedre kommunikationen med forældre. Men bliver den brugt forkert, kan e-mailen være med til at skabe konflikter
År: 2006 Nr.: 24
Man skal turde stå ved sit køn og tro på sig selv både som mand og pædagog, hvis man vil begå sig i et kvindefag. Sådan lyder det fra to mandlige pædagoger, der begge har brudt igennem muren af fordomme over deres karrierevalg - et valg, som de ikke har fortrudt
År: 2006 Nr.: 22
Der er mangel på god børnelitteratur i daginstitutionerne. Pædagoger ved ikke nok om børnebøger, og de bruger dem alt for lidt i det pædagogiske arbejde. Det mener seminarielektor Anne Petersen, som har lavet en undersøgelse af brugen af børnelitteratur i daginstitutioner
År: 2006 Nr.: 21
I Danmark har hvert tiende barn brug for særlig støtte, og pædagoger er drøngode til at observere, hvis et barn viser tegn på mistrivsel. Men de skal holde sig fra at stille diagnoser, mener psykolog. Et forældrepar tog deres søn ud af børnehaven, da pædagogerne uden belæg stemplede drengen som autist
År: 2006 Nr.: 20
År: 2006 Nr.: 18
Krisen i BUPL's øverste ledelse har ikke handlet om to eller flere fløjes krig mod hinanden. Den har handlet om personlige sympatier og antipatier og en alt for lukket diskussionskultur, mener to fra det nye forretningsudvalg samt flere fagforeningsmænd og hovedbestyrelsesmedlemmer
År: 2006 Nr.: 17
Nedskæringer får direkte konsekvenser for børnene i daginstitutionerne. Så klar var meldingen fra tre eksperter, da 800 pædagoger og forældre mødtes i Århus for at høre om en barndom under pres
År: 2006 Nr.: 17
Børn tegner det, der optager dem. Derfor er tegninger altid et personligt fingeraftryk, mener psykolog Hanne Bistrup. Hun kalder tegning for et sprog og opfordrer pædagoger til at bruge tegningerne som anledning til at snakke med børnene
År: 2006 Nr.: 16
Hvis integrationen af tosprogede børn skal lykkes, kræver det en tæt kontakt til forældrene, koncentreret sprogstimulering og små børnegrupper. Det mener de i Vollsmose i Odense, hvor pædagogerne kan fortælle gode historier. Personalet tager udgangspunkt i STROF-modellen, der er udviklet til børn i svære livssituationer for eksempel i flygtningelejre
År: 2006 Nr.: 16
Legeteket i Århus låner legetøj ud til børn med fysiske og psykiske problemer. Det stimulerer børnenes lyst til at lege og træner de områder, de har problemer med
År: 2006 Nr.: 14
Børnehavebørn kan sagtens bruge en computer, og hvis de voksne hjælper til, kan computeren styrke børnenes fantasi og læring
År: 2006 Nr.: 13
Regeringens krav om pædagogiske lærerplaner kom samtidig med, at lederen af institutionen Hulen i Hedehusene stødte på læren om de 10 intelligenser. I dag er de 10 intelligenser en stor hjælp, for eksempel når pædagogerne udfylder lærerplaner
År: 2006 Nr.: 12
De tosprogede børn i Ishøj må gerne blive bedre til at tale dansk end deres etsprogede kammerater. Pædagogerne må også gerne blive bedre til integration. Selv om pædagoger og konsulenter har arbejdet med sprogstimulering og integration i kommunen i over 10 år, er der stadig et stykke vej, til indsatsen er i top
År: 2006 Nr.: 12
Den pædagogiske indsats er en vedvarende og kontinuerlig proces, som løber over lang tid.
År: 2006 Nr.: 12
Obligatorisk lektiehjælp og tilbud om idræt i alle SFO'er er blandt de anbefalinger, som regeringens skolestartsudvalg mener kan skabe sammenhæng mellem børns læring i skolen og leg i SFO'en. Skolen dikterer pædagogers dagsorden, mener BUPL
År: 2006 Nr.: 08
Århus Kommune har gode resultater med sit sprogstøtte-arbejde. Seneste redskab i indsatsen for at hjælpe tosprogede børn er et anderledes samarbejde omkring en teaterforestilling.
År: 2006 Nr.: 06
Ny forskning konkluderer, at daginstitutionen ikke nødvendigvis skaber bedre integration af børn med anden etnisk oprindelse end dansk - i værste fald kan børnehaven skade integrationen og skubbe børnene længere væk fra fællesskabet
År: 2006 Nr.: 05
Hvis pædagogerne hjælper børnene for meget, kan de risikere at indlære hjælpeløshed. I Mælkebøttens vuggestue er af- og påklædning, bleskift og måltiderne et samarbejde mellem pædagoger og børn, fordi pædagogerne mener, at der er meget læring i omsorgsopgaverne
År: 2006 Nr.: 01
Nydanskere tager aldrig ud i naturen, siger en fordom. Der er noget om snakken. Pædagogerne bag et integrationsprojekt i Århus troede, at danske og tosprogede børn ville begynde at lege sammen, så snart de blev sluppet løs blandt træer og buske. Men de blev klogere
År: 2005 Nr.: 43
Integration afhænger også af, om forældrene forstår barnets hverdag. Derfor gør pædagogerne fra Mariendal meget for at involvere de tosprogede forældre i, hvad børnene oplever i naturbørnehaven
År: 2005 Nr.: 43
Når pædagoger har øje på det enkelte barns sproglige udvikling i 3-årsalderen, så kalder vi det hverken test eller screening. Det er en professionel opmærksomhed, der har bund i viden og erfaring.
År: 2005 Nr.: 40
I 2002 blev den gamle klubuddannelse nedlagt til fordel for en ny uddannelse i ungdomspædagogik. I sidste måned kunne 17 klubfolk som de første i Danmark skrive ungdomspædagog på visitkortet
År: 2005 Nr.: 40
Vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har det svært. Men problemerne er vanskelige at definere, og børnene får ofte ikke den støtte, de har brug for. Derfor er der behov for stadig mere fokus på området, mener forfatter og mor til for tidligt fødte tvillinger, Jonna Jepsen
År: 2005 Nr.: 40
To børn med diagnosen autisme har fundet deres plads i Utterslev Kirkes Børnegård i Bispebjerg. De får en særlig behandling og skal på sigt inkluderes mere og mere i børnegrupperne. Deres forældre er meget glade for ordningen, og det er pædagogerne også
År: 2005 Nr.: 38
Socialpædagogernes Landsforbund er den foretrukne partner, når pædagoger bliver spurgt, hvem de synes, BUPL skal slå sig sammen med. Overraskende mange - hos BUPL Vejle Amt endda et flertal - peger dog på Danmarks Lærerforening. Pædagogmedhjælperne, nu en del af FOA, regnes stadig ikke for noget godt papir
År: 2005 Nr.: 38
Værdier og dialog er nøgleord i Hvidovres variant af kontraktstyring. I institutionen Pindsvinet har arbejdet med kontrakten skabt større fællesskab og en mere spændende hverdag, mener medarbejderne. Men alle pædagoger i kommunen er ikke lige begejstrede
År: 2005 Nr.: 37
Sorg og krise hører også barndommen til, og det skal daginstitutionerne lære, mener Kræftens Bekæmpelse. I dag har kun omkring hver tredje daginstitution en sorg handleplan
År: 2005 Nr.: 37
Laven Børnehave havde ingen sorgplan, da en far døde ved en ulykke. Men i dag er leder og souschef sikre på, at de gjorde det rigtige for både moderen og hendes to døtre
År: 2005 Nr.: 37
Det er forståeligt, at pædagoger får sproglig præstationsangst, når nogle forældre og forvaltningsfolk åbner munden. De taler nemlig alt for abstrakt og kompliceret, og det tror pædagoger desværre, at de skal leve op til, mener kommunikationsrådgiver Pernille Steensbech Lemée
År: 2005 Nr.: 36
Det, Bertel Haarder kalder førskolealderen, er en del af det, vi pædagoger kalder barndommen. Det, der foregår i daginstitutionen, insisterer vi på at kalde dannelse og udvikling frem for uddannelse og undervisning. En strid om ord? Måske, men i så fald en strid om vigtige ord.
År: 2005 Nr.: 36
Tavsheden er ikke guld, når det gælder børn i sorg, mener psykoterapeut Ilona Bechsgaard. Hun har som en af få herhjemme sorggrupper for børn helt ned til tre år. Det gælder om at møde børnene i det nu, hvor de er uden at trække voksensnak og abstrakte begreber ned over dem
År: 2005 Nr.: 36
Mange mennesker spilder tiden, når de søger et job. De har en standardansøgning liggende, som de fifler lidt med og sender hovedløst af sted. Det er desværre hårdt arbejde at søge job, og det skal gøres grundigt hver gang, og så foregår det ikke kun foran computeren, siger eksperter
År: 2005 Nr.: 35
Døve og hørehæmmede pædagoger har i mange år været selvskrevne til at tage sig af de børn, der ikke kan høre. Men i dag er teknologien ved at indhente pædagogerne - børnenes operation, der gør dem i stand til at høre. På specialinstitutionen Jægerhytten er pædagogerne ved at omstille sig til de nye tider
År: 2005 Nr.: 33
God tid i pædagogisk arbejde betyder, at der er nok af den, men også at den bruges godt. Til at skabe magiske øjeblikke, hvor tiden står stille, mens engagerede børn og pædagoger fortaber sig i nuet.
År: 2005 Nr.: 33
Forældrene til 6000 femårige børn skal medvirke til en undersøgelse af deres børns psykiske trivsel. Projektlederen håber, at pædagogerne også giver deres mening til kende
År: 2005 Nr.: 32
En lille grøn cirkusvogn har 10 somre i træk turneret rundt i Nordvestkvarteret og skabt alternative oplevelser for de lokale børn. Cirkusvognen er et integrationsværktøj og et frikvarter fra en grå hverdag, men måske er der ikke nok penge til at køre et år mere
År: 2005 Nr.: 29
I en ny undersøgelse vurderer offentlige mellemledere, hvorvidt chefen lever op til en række anbefalinger i kodeks for offentlig topledelse. Toppen er god til at forklare organisationens politiske mål, men cheferne lytter kun dårligt til de faglige mellemledere. BUPL-ledere er mest kritiske
År: 2005 Nr.: 29
Børnehaven er et af de få faste holdepunkter i tilværelsen for flygtningefamilier i Danmark. Nogle gange det eneste holdepunkt. Derfor har to børnehaver i Midtjylland erkendt, at de er nødt til at hjælpe nydanske familier mere, end danske familier er vant til
År: 2005 Nr.: 28
Til efteråret fremlægger undervisningminister Bertel Haarder (V) et nyt forslag til lov om pædagoguddannelse. Ministerens seneste forslag mødte hård kritik fra interessenterne, og et firkløver bestående af KL, SL, BUPL og Rektorforsamlingen har derfor overrakt ministeren et alternativt forslag
År: 2005 Nr.: 26
Howard Gardners teori om de mange intelligenser er lige så stille ved at revolutionere det danske skolesystem - og såmænd også mange daginstitutioners arbejde. I sidste uge var guruen i Danmark for at forklare sin populære teori
År: 2005 Nr.: 26
Pædagogerne på Københavns Kvindedaghøjskole hjælper socialt belaste kvinder med at komme på fode igen. Dagligdagen kan være hård, fordi mange af kvinderne er psykisk medtagede. Derfor får de systematisk supervision
År: 2005 Nr.: 26
Derfor er det væsentligt, at BUPL er ramme for en begavet og professionel dagsorden, hvor vi taler om sammenhængskraft i samfundet med et andet sprog end det økonomiske.
År: 2005 Nr.: 24
Børn, der gerne vil, men ikke kan. Sådan beskriver psykolog Trine Uhrskov empatiforstyrrede børn, hvor normal opdragelse, appeller og skældud ikke virker. At arbejde med disse børn er hårdt, men en række enkle metoder kan være med til at løse problemerne
År: 2005 Nr.: 23
Først og fremmest er de unge mennesker, og sådan bliver de også behandlet. I Multikommunikationsklassen på Ungdomsskolen i Vordingborg er eleverne fire multihandicappede teenagere. Og her får de lov at leve deres teenageliv ud
År: 2005 Nr.: 23
Det er pokkers besværligt, men det kan varmt anbefales. Pædagogstuderende Nils Falk og pædagog Pernelle Rose har levet på cubansk med hele familien i snart et halvt år
År: 2005 Nr.: 23
En gruppe børn og pædagoger fra Toftegårdens Børnehave i Faaborg rykker ud i skoven fire dagen om ugen. Det giver børnene en bedre motorisk udvikling og pædagogerne mere tid med børnene
År: 2005 Nr.: 22
Hvem har ansvaret for, at mere end 25.000 danske børn nu er under en eller anden form for ekspertbehandling? Og at stigningen i antallet af "syge" børn er inde i en stejl stigning? Et af svarene kan være pædagoger, der tør tage ansvar og melde klart ud til forældre til børn, der mistrives. Det har de gjort i vuggestuen i Tønder de sidste 32 år
År: 2005 Nr.: 22
Det er gennem leg, at børn lærer om livet. Men ikke alle mestrer kunsten at lege med andre, og pædagogerne spiller en vigtig rolle, når børnene skal ud af boblen, og legelysten vækkes. Det viser et svensk projekt, der er blevet til bogen "Børn som ikke leger"
År: 2005 Nr.: 22
Det kan være svært at dæmme op for de unge pigers ukritiske brug af sexede signaler i tøj og adfærd. Men i Helsingør er det lykkedes at få pigerne til at tænke lidt mere over, hvad de gør - og trække blusen ned over maven
År: 2005 Nr.: 21
Tvivl og panik er pædofili-anklagens tro følgesvende. Fordi seksuelle overgreb mod børn stadig er et stort tabu, mener etnograf Anette Hammershøi. I 2001 ramte panikken Ledøje. En pædagog i landsbyens børnehave blev mistænkt
År: 2005 Nr.: 21
Tidligere ville de andre børn ikke lege med Sebastian, og han blev ofte ked af det, fordi han ikke forstod, hvad der foregik rundt om ham. I dag bliver han behandlet for APD, og han er langsomt ved at få en normal barndom
År: 2005 Nr.: 20
Børnehavebørn og skolebørn fra den integrerede daginstitution Regnbuen har med hjælp fra en forfatter skrevet deres helt egen bog om den forheksede Prins Toruk's forunderlige rejse. Børnene har også indspillet scener fra bogen på dvd. Begge dele bliver nu udgivet
År: 2005 Nr.: 18
Inviter tre pædagoger fra en anden institution indenfor og lad dem observere blandt andet de voksnes samarbejde, børnenes aktiviteter og de fysiske rammer. På den måde får du sat ord på kvaliteten af upartiske kollegaer
År: 2005 Nr.: 17
150 forskellige teaterforestillinger var mødt op på årets børneteaterfestival, der i år fandt sted i Ringsted og Haslev fra den 10.-17. april. Her anmelder vi årets bedste forestillinger, fra trylleri og poesi for de mindste til bragende musikalske udladninger for de store. Og så er der selvfølgelig en god sjat H.C. Andersen-inspirerede forestillinger i anledningen af nationaldigterens 200 års fødselsdag
År: 2005 Nr.: 16
Hvis pædagoger ikke har tid nok til børnene og slet ikke til de truede børn, så må daginstitutionerne rationalisere, mener familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K). Han kommer fra en hård finans- og arbejdsgiververden og vil nu være børnenes minister. Bedste kvalifikation er, at han er far
År: 2005 Nr.: 15
Fokus, metoder og refleksion. Sådan lyder opskriften på et stykke udviklingsarbejde, der stikker dybere end fine målsætninger og har ændret hverdagen i Høje-Taastrup kommunes daginstitutioner til det bedre
År: 2005 Nr.: 15
Han blev født i en kirke. Næsten. Senere bombet ud af Berlin. Nu er han den gale kirkesanger i Gudum ved Struer og løber maraton i Berlin. Blandt andet. Ind imellem har Hans Schwenker været pædagog i 25 år
År: 2005 Nr.: 13
I eventyrenes verden kan børn gå på opdagelse i deres følelsesliv, uden at det er farligt, for det ender jo godt til sidst. Psykolog Lene Brok har længe arbejdet med at få den mundtlige fortælling ind i daginstitutionerne i form af eventyrtimer
År: 2005 Nr.: 12
I Odense mødes hver måned en gruppe ledige pædagoger for at snakke, hjælpe hinanden og arbejde for at gøre livet som ledig lettere. De er blandt andet gået i gang med at lave en pjece uden knudret systemsprog for andre ledige
År: 2005 Nr.: 11
Børn ser, hører og mærker verden forskelligt. Hvis du som pædagog ikke sætter dig ind i forskellene og på den måde er i stand til at møde barnet, kan du ikke styrke barnets selvværd
År: 2005 Nr.: 09
På femte sal i Thomas P. Hejle Fritids- og Ungdomsklub gav en flok breakdancere, graffitimalere, DJ's og rappere hiphopkulturen et dansk design. "I Thomas P. Hejle fik jeg min hiphopopdragelse," siger Bossy Bo fra Østkyst Hustlers. "De husker ikke pædagogerne, men de har deres minder fra huset," fortæller pædagog Madeleine Nielsen
År: 2005 Nr.: 09
Ledelsen af dagtilbud har en vigtig opgave med at få hele personalegruppen inddraget i arbejdet med læreplaner. Ellers risikerer arbejdet at skabe splid blandt de ansatte, fremgår det af inspirationskataloget Guldguiden, der netop er på gaden
År: 2005 Nr.: 09
Piger skal hellere ryste røven end sidde på den, siger kultursociologer med speciale i hiphop, mens en rapskribent advarer hiphoppens ho's mod at sælge sig selv for billigt på et dansegulv. Drengeforsker mener, hiphop er en leg med ekstreme kønsroller, og en pigerapper spiller rollen som homegirl, ikke ho
År: 2005 Nr.: 08
I nogle klubber må børn ikke høre rap. I Aalborgklubben Fri-Stedet hyrede pædagogerne derimod hiphopperen Johnny Hefty til at lave rapmusik med en gruppe 11-20-årige klubmedlemmer. Sammen har de netop udgivet cd'en "Rap over nallerne". Den er ikke for voksne
År: 2005 Nr.: 08
Druk, sex og skudsår var temaer i senfirsernes amerikanske gangsterrap. Med en rapper som Niarn er de sexistiske og rå rim nu kommet til Danmark. Niarn bliver hypet i medierne som gangsterrapper, og de unge ser op til ham som sådan. Selv kalder han sig bare ballademager, og han benægter at være sexistisk
År: 2005 Nr.: 08
Pædagogerne brænder for musik, sang og bevægelse i Musikbørnehaven i Kolding. Det smitter af på børnene
År: 2005 Nr.: 08
Da Ribe Kommune i 2000 indførte intern kontraktstyring på daginstitutionerne, var pædagogerne meget skeptiske, fordi kontrakterne var hårde og fyldt med tal. Efter fem års udvikling er kontrakterne bløde og dialogorienterede
År: 2005 Nr.: 08
En rullende læseskurvogn, som giver mere ro omkring højtlæsningen, er blevet en succes blandt daginstitutionerne i Værløse Kommune Historien om Guldlok, tre bjørne og en skurvogn
År: 2005 Nr.: 07
Gladsaxe Kommune indfører læreplaner for fritids- og ungdomsklubberne. Nu skal der kobles teori på klubbernes praksis, og klubfolkene skal lære at begrunde, hvorfor de gør, som de gør
År: 2005 Nr.: 07
Børn med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig lige så godt som danske børn, selv om deres familier har færre ressourcer end danske familier. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet af syvårige børn fra indvandrer- og flygtningefamilier
År: 2005 Nr.: 06
Gennem et år har to vuggestuer i Århus fokuseret på børns sprog, opmærksomhed og kommunikation som led i et KiD-projekt. Resultatet er en læringsguide i form af en bog og en video
År: 2005 Nr.: 06
I nogle medier forbindes indvandrerunge med kriminalitet og problemer, og tosproget er bare et pænt ord for perker. I multietniske ungdomsklubber er det derimod in at tale perkerdansk. "Selv danske unge dyrker deres tosprogede venners arabiske gloser. Derved signalerer de, at de hører til i gruppen," siger sociolingvist Mette Vedsgaard
År: 2005 Nr.: 05
Unge sjusker forfærdeligt med sproget og er under påvirkning fra vulgær populærkultur. Sådan lyder ældre generationers evige klager over unges sprog. "Sure gamle mænd bør holde sig langt væk fra sproget," siger en sprogforsker. Ligeglade voksne skader børnene, mener psykolog
År: 2005 Nr.: 04
Fælles base for seminarie-biblioteker, CVU-biblioteker og Danmarks Pædagogiske Bibliotek
År: 2005 Nr.: 03
Generation fucked-up Luder, møgso, ho, pikslikker og fucking bøsserøv. Der skal mere end almindeligt sæbevand til at vaske de unges mund i dag, og sproget vækker forargelse hos den voksne generation. Pædagoger og psykologer advarer mod en stadig hårdere omgangstone, og kønsforskere råber vagt i gevær over for de sexistiske eller fækale udtryk, der især stammer fra rapmusik, film eller stand-up comedy shows på tv. Sprogforskere og ungdommen selv maner derimod til besindelse. Ungdommen har altid forarget, og de sure gamle mænd skal holde sig langt væk fra de unges leg med sprog og identitet. I dette og de næste numre af Børn&Unge skriver vi om den nye generations fuck-sprog. Vi starter i fritidshjemmet, hvor seksårige siger "fuck dig" til pædagoger. Mange daginstitutioner arbejder med at forbedre børn og unges barske sprog. Der er dog store forskelle på sproget, alt efter hvor i landet institutionen ligger. Når man f. eks. er dum i Kolding, er man en møgluder i København. Også voksnes sprog er grovkornet.
År: 2005 Nr.: 03
Børn skal ses, høres og anerkendes. De skal føle sig trygge og have tillid til de voksne, som de omgås, mener pædagogerne i Børnehuset Planeten på Frederiksberg. De arbejder med anerkendende relationer og med Marte Meo for at blive bedre til at se, hvad børnene viser dem
År: 2005 Nr.: 03
Mange pædagoger ryger, men røgen er farlig for dem selv, børn og kolleger. "Selvom en institution har et rygerum, slipper røgen ud gennem nøglehullet," siger en læge fra Kræftens Bekæmpelse. Forskere ønsker rygeforbud på danske arbejdspladser, og et rygeforbud er en succes i vuggestuen Tumlingen
År: 2005 Nr.: 02
Pædagogen Helle Lindahl har skrevet den bog, hun altid selv har savnet i sit arbejde. En legebog med 200 lege, som hun håber vil inspirere til, at voksne og børn leger mere sammen. For når man leger, knytter man sig tættere til hinanden og lærer en masse, mener hun
År: 2005 Nr.: 01
Børn får endnu mere ud af at få læst op i børnehaven, hvis pædagogen stopper op og snakker med børnene om handlingen og konkrete ord. Samtidig er det sjovere at læse for dem
År: 2005 Nr.: 01
En gruppe pædagoger, lærere, kulturfolk og en lektor i datalogi har i fire år brugt hinandens forskellige indgangsvinkler til børn og medier
År: 2004 Nr.: 44
De læser højt for børn i den bedste mening. Men pædagoger kan i deres valg af aktiviteter bremse for integrationen, siger antropolog, der forsker i tosprogede børn i institutioner
År: 2004 Nr.: 43
Det generte barn. Klovne-barnet. Det aggressive barn. Flygtningebørn udvikler mange forskellige "ansigter",når de ikke har sproget tilfælles med danske børn i daginstitutionerne. Det giver pædagogerne nogle helt særlige udfordringer, viser projekt i Odder
År: 2004 Nr.: 43
Vis mig din mobiltelefon, og jeg skal sige, hvem du er. Det synes at være mottoet blandt unge. Især piger bruger sms-beskeder til at bekræfte hinanden socialt. Jo flere navne, teenagere har i adressekartoteket, desto større status har de
År: 2004 Nr.: 42
Med mellemrum råbes der i kor om danske børns dårlige sprog. Men det er langt hen ad vejen myter, for der findes meget lidt dokumenteret viden om danske børns sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder. Det vil to sprogfolk nu gøre noget ved
År: 2004 Nr.: 42
I Statsfængslet i Vridsløselille bliver der sunget igennem. Fangekoret bestående af nuværende og tidligere indsatte har indspillet en cd, hvor overskuddet går til Børnetelefonen
År: 2004 Nr.: 40
Temaet på årets ledertræf på Hotel Nyborg Strand var det hele lederliv. Et begreb, der dækker over en ændring i holdningen til arbejdslivet. I dag fylder arbejdet meget i hverdagen, og der stilles krav om både personlig og faglig udvikling på jobbet. Ledere såvel som medarbejdere i pædagogiske institutioner skal være sprudlende, engagerede og turde tage ansvar med hele sin person og hele tiden. Det skaber på den ene side arbejdspladser med mulighed for personlig udvikling, men på den anden side sætter det også det enkelte menneske i dilemmaer og konflikter, der kan være svære at håndtere: Hvornår har jeg fri? Er det her vuggestueprojekt en arbejdsopgave eller mit personlige udviklingsprojekt? Hvad er forskellen på mig som privatperson og mig som leder? Hvordan imødegår jeg både kommunens krav om at spare og medarbejdernes ønsker om mere i løn? Hvordan forbliver jeg pædagog, når jeg skal være virksomhedsleder?
År: 2004 Nr.: 40
Danske daginstitutioner kan have svært ved at klare det forebyggende arbejde og være med til at bekæmpe den negative sociale arv. Det viser en ny undersøgelse af Bente Jensen, forsker og lektor på DPU. Bedre normeringer, bedre rammer og mere uddannelse til pædagogerne er helt nødvendig, hvis daginstitutionerne skal kunne gøre en forskel
År: 2004 Nr.: 40
Værdibaseret ledelse er misforstået, hvis værdierne betragtes som indiskutable sandheder. "Værdier er ikke Guds ord ristet ind på stentavler til at stå for evigt," siger professor Ole Thyssen. I Ballerup får kritiske daginstitutionsledere påtaler, mens Københavns Kommune kalder sin tilgang til værdier for "licens til kritik"
År: 2004 Nr.: 38
Læring er på mode inden for dansk småbørnspædagogik. Pædagoger taler om læring i stedet for udvikling. Hvorfor gør de det? Og hvad betyder det for pædagogikken og for pædagogfaget? Børn&Unge har talt med forskellige eksperter for at få svar på spørgsmålene
År: 2004 Nr.: 38
Værdiledelse er topscorer blandt et væld af nyere ledelsesværktøjer i det private erhvervsliv, og nu bebuder også kommunerne på deres hjemmesider en række værdier, de hver især står for. Forskere advarer mod uetisk eller skizofren ledelse. "Problemet er, at retorikken ofte ikke svarer til realiteten," siger Peter Holdt Christensen fra Handelshøjskolen i København
År: 2004 Nr.: 37
En mentorordning, tutorer, ekstra vejledningstimer og indslusning gennem Pædagogisk Grunduddannelse (PGU). Det er tiltag, der, ifølge en ny projektrapport fra CVU Vest, kan integrere etniske pædagogstuderende på pædagogseminarierne
År: 2004 Nr.: 36
Kan æbler sejle? Kan sten? Hvad lærer man af at vaske borde og skære frugt? Og af at bære en gryde med sand fra den en ende af legepladsen til den anden? I Vægterparken har pædagogerne taget udgangspunkt i hverdagslivet for at finde ud af, hvornår, hvad og hvordan børn lærer
År: 2004 Nr.: 34
Pensionistsektionen er en voksende og aktiv medlemsgruppe i BUPL. Det fremgik ikke mindst af årsmødet sidste tirsdag, hvor 189 pensionerede pædagoger fra hele landet mødte op i Amager Selskabslokaler i København for at spise frikadeller og diskutere deres fælles fag
År: 2004 Nr.: 33
Ryvang 2 er en idrætsbørnehave, og gennem pædagogisk idræt går pædagogerne efter "de gyldne øjeblikke". For det er i disse øjeblikke, hvor tid og sted forsvinder, og hvor man mentalt og fysisk er hundrede procent koncentreret, at både børn og voksne lærer mest
År: 2004 Nr.: 33
Knap hver tredje pige mellem 14 og 24 år har en risikoadfærd, der kan føre hende direkte ind i en spiseforstyrrelse. Et splittet, følsomt sind driver - især - pigerne ud på skråplanet, fortæller psykoterapeut R. Theresa Abegg
År: 2004 Nr.: 32
Ledercoaching kan være et eminent værktøj, skrev vi i Børn&Unge nr. 23. Men den leder, der blev coachet, Naja Kleist fra Carls Børnehave i Odense, har i sin tid som leder af institutionen trukket et fortvivlende spor af samarbejdsvanskeligheder og fyringssager efter sig
År: 2004 Nr.: 30
Langt de fleste gør, men det er ikke alle børnefamilier i Danmark, som benytter offentlige dagtilbud. Ny undersøgelse afdækker, hvilke børn det er, der ikke kommer i institution
År: 2004 Nr.: 30
De findes overalt - børn, der ikke siger et ord. Og det kan virke voldsomt provokerende, når børn ikke taler, ikke svarer, ikke ytrer sig overhovedet. Men tavsheden kan brydes ved at acceptere barnet frem for at presse det, viser erfaringer fra Horsens, hvor en tavs dreng gennem flere år gav pædagoger og behandlere grå hår i hovedet
År: 2004 Nr.: 29
I uge 32 var der overnattende gæster i Idestrup Børnehave. Venskabsbørnehaven fra Tjekkiet havde endelig fået mulighed for at tage turen op til deres danske venner på Falster, hvor de nød naturen, den friske luft og udvekslede pædagogiske erfaringer
År: 2004 Nr.: 28
Oliver har mange ordkort i sin kasse, andre har ingen eller ganske få. I Børnehaven Porskjær i Galten skriver børnene de nære og kære ord på kort, hvis de har lyst. Personalet har besluttet at gøre op med års forskrækkelse for bogstaver, ord og tal i børnehaven. Nu støtter de børnene i deres åbenbare interesse for at skrive
År: 2004 Nr.: 27
Det var begyndelsen på en negativ spiral den aften, Camilla sagde ja til at have sex med fire drenge. Hendes venner tog afstand fra hende; hun følte, hun havde svigtet sig selv; hun drak for at glemme sit selvhad; og hun blev mere og mere viklet ind i et spind af krænkelser og udnyttelse. I sin fritids- og ungdomsklub havde hun dog et fristed og nogle voksne, som hun kunne tale fortroligt med
År: 2004 Nr.: 26
Gladsaxes børn skal lære noget hver dag. Vel at mærke noget de også selv er optaget af at lære. Målrettet, procesorienteret pædagogik kombineret med nærhed, kontinuitet og fordybelse giver færre konflikter og mere dialog mellem børnene, oplever børnehaveleder
År: 2004 Nr.: 25
I Gladsaxe er de i gang med at videreudvikle læreplanernes og dermed daginstitutionernes indhold i en anerkendende
År: 2004 Nr.: 25
Læreplaner fører ikke nødvendigvis til den praksis, som de overordnede rammer lagde op til, viser erfaringen fra Sverige. Nogle steder er indlæring blevet en del af førskolernes praksis, viser svenske erfaringer
År: 2004 Nr.: 25
Der er næsten dobbelt så mange kriminelle blandt unge indvandrerdrenge som blandt jævnaldrende danske drenge. Og udviklingen går den forkerte vej, for kriminalitet er mere udbredt blandt efterkommere end blandt indvandrere. En stor del af kriminaliteten kan forklares med indvandrernes sociale og økonomiske forhold
År: 2004 Nr.: 25
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
Det er godt at udveksle ideer på tværs af institutionerne i kommunerne, når læreplanerne skal udarbejdes, lyder rådet fra en central konsulent
År: 2004 Nr.: 24
I sønderjyske Arrild har de både børnehave, SFO og skole under samme tag, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger er udviklet fra bunden. Det har stor betydning for indskolingen i den lille by
År: 2004 Nr.: 24
Børneavisen går glip af 800.000 kroner i moms og portostøtte, fordi ToldSkat vurderer, at avisen ikke henvender sig til en almen kreds af læsere. Børnerådet har bedt skatteministeren om en forklaring
År: 2004 Nr.: 23
I de nye regler for pædagogiske læreplaner er der kun nogle få krav, som institutionerne skal opfylde
År: 2004 Nr.: 23
I efteråret bliver det første hold hospitalsklovne uddannet i Danmark. Et arbejde, som kræver stor indlevelse. Tre pædagoger er blandt landets første hospitalsklovne
År: 2004 Nr.: 21
Musikterapi har en evne til at skabe kontakt og kommunikation. I specialbørnehaven Lucernevej i Randers er musikterapi en integreret del af hverdagen
År: 2004 Nr.: 20
Udviklingen er kompleks, og derfor er det særlig svært at stå alene - både som medlem og som medlemsgruppe.
År: 2004 Nr.: 20
Institutioner med mange svage børn får næsten ingen ekstra personaletimer, viser en ny undersøgelse, der dækker det meste af landet. I skolerne er der langt større forskel på bemandingen til svage og stærke elever
År: 2004 Nr.: 20
Børn kan få værdifulde erfaringer med skriftsprog i uformel praksis mellem børn og voksne i institutionerne. Pædagoger svigter børnene, hvis de ikke introducerer det trykte og skrevne sprog i børnehaven, mener lektor Kjeld Kjertmann, DPU
År: 2004 Nr.: 18
Regeringens læreplaner kan gøre det forbi med de musiske dyder og traditioner, siger Erik Lyhne, cand.phil. i musikvidenskab og lektor i musik. Han mener, at fokus er helt forkert i læringsdebatten
År: 2004 Nr.: 15
Jytte Rahbek Schmidt er en ildsjæl. I hendes snart 85 leveår har hun leget, arbejdet og levet med musikken. Børn&Unge har mødt hende til en snak om rytmikkens indtog i institutionerne, kampen mod den traditionelle pædagogik og det arbejde, som har gjort hende til en af grundstenene indenfor børn og rytmik
År: 2004 Nr.: 15
De pædagogiske læreplaner giver pædagoger mulighed for at dokumentere det arbejde, de i forvejen gør. Det giver større synlighed, prestige for faget og i sidste ende mere i løn. Men vi må ikke glemme barnet og vort børnesyn, advarede flere pædagoger på BUPL-medlemskonference
År: 2004 Nr.: 13
Dokumentation, følge børns spor, medinddragelse af børnene og børns kunstneriske udtryk er nogle af de afsmitninger Reggio Emilia-pædagogikken har haft på dansk pædagogik. Ifølge Reggio Emilia-eksperten Karin Eskesen handler det dog ikke om at kopiere italienerne, men om at bruge deres erfaringer til en dansk variant
År: 2004 Nr.: 13
Reggio Emilia er foregangsland, når det kommer til dokumentation. I vores naboland Sverige er de godt på vej, men de oplever forhindringer undervejs
År: 2004 Nr.: 12
Reggio Emilia-pædagogikken er kendt verden over for at se børn som personer med mange ressourcer og kompetencer. De bliver gennem kreative projekter opmuntret til at bruge alle sanser. Børn&Unge satte en pige fra Reggio Emilia stævne for at høre, hvad hun egentlig fik med sig i bagagen fra sit institutionsliv.
År: 2004 Nr.: 11
2004 fejrer Reggio Emilia i Norditalien, at det er 40 år siden, at den første kommunale daginstitution blev åbnet. Siden 1964 har Reggio Emilia. udviklet sig til et af de vigtigste kraftcentre for småbørnspædagogik i verden
År: 2004 Nr.: 11
Pædagogerne på Mors godter sig ikke over at se uudannede puljepassere hængt ud som børnemishandlere, sådan som det skete i Danmarks Radios bedste sendetid.
År: 2004 Nr.: 11
Abdi Mohamed Hassan var en stolt mand, da han, som den første somalier i landet, stod som færdiguddannet klubpædagog fra Ryslinge Højskole i september sidste år. Men han kan ikke få et job, hvor han kan bruge det, han har lært.
År: 2004 Nr.: 10
Peter Sabroe Seminariet har åbnet dørene op for det, de kalder "rigtige mænd". De vil have en anden type mandlige pædagoger ind i landets daginstitutioner. Adjunkt Steen Baagøe Nielsen mener, at der mangler en faglig refleksion.
År: 2004 Nr.: 10
Troværdigheden skal genoprettes, og demokratiprocessen skal være klar og tydelig, så medlemmerne ved, hvad de er med til at beslutte.
År: 2004 Nr.: 09
Læreplaner vil være et tilbageskridt for dansk pædagogik, mener Søs Bayer, rektor for Dannerseminariet, og pædagogerne Jytte Hare og Tina Petersen fra to institutioner i Hillerød. De mener, at legen er dømt ude. De obligatoriske planer vil kun føre til en mere læringspræget hverdag, der ikke sikrer, at børn lærer mere, men bare lærer noget andet.
År: 2004 Nr.: 07
Hele personalegruppen på en integreret institution i Århus fik på et internt kursus sat fokus på kommunikationen og adskilt det personlige fra det faglige. Nu er det o.k. at stille spørgsmål om hinandens pædagogiske praksis.
År: 2004 Nr.: 07
At have en social kompetence indebærer ikke bare at have en social adfærd. For at være social skal man også kunne forstå andres tanker og følelser og dermed deres bevæggrunde for at gøre det, de gør. Det har professor i udviklingspsykologi Hans Vejleskov skrevet om i en ny bog.
År: 2004 Nr.: 05
Børns personlighedsudvikling kan tage skade, hvis der er for mange børn per voksen i daginstitutionerne. Professor i udviklingspsykologi Dion Sommer er meget bekymret over allerede eksisterende normeringer og udsigten til, at nedskæringervil gøre dem endnu dårligere
År: 2004 Nr.: 03
Hvad skal børn have oplevet, opdaget, hørt, set og lært i deres første seks-syv leveår? Hvad skal de minimum have været i berøring med? De spørgsmål har Børn&Unge stillet en række mennesker for at få et bud på, hvad børn skal kunne, når de står ved den første alvorlige skillevej i deres liv: Overgangen til skolen.
År: 2004 Nr.: 03
I Valby i København er en gammel ydmyg spejderhytte udgangspunkt for det opsøgende arbejde. "Fingeren" kaldes det nyåbnede sted, der i løbet af få måneder har formået at tiltrække langt flere "klubløse" børn, end pædagogerne havde regnet med.
År: 2004 Nr.: 02
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
Indvandrerbørn er i en særlig risikogruppe for at udvikle sukkersyge på grund af overvægt. Det skyldes en uheldig kombination af genetisk disposition og livsstil.
År: 2003 Nr.: 50
De socialt belastede, de voldelige, de konstant forstyrrende, de fagligt svage, de handicappede, de højt begavede, de tosprogede og de stille elever. Folkeskolen skal have plads til dem alle, og det kan pædagoger være med til at sørge for, at den får. Det mener nu også lærerne
År: 2003 Nr.: 46
I 2002 fik hvert femte barn i Skive Kommune skoleudsættelse og et år mere i børnehaven. Tallet er alt for højt, synes daginstitution, skole og kommune. Forklaringen er øget opmærksomhed og forskellige kulturer i institution og skole
År: 2003 Nr.: 46
Daginstitutioner kan være med til at bryde den negative sociale arv, viser undersøgelser. Men de nævner ikke noget om det, ministeren markedsfører: læreplaner
År: 2003 Nr.: 44
Som SFO-leder kan Connie Christensen godt være bekymret på sine medarbejderes vegne. Hun oplever, at flere af dem går rundt med dårlig samvittighed, fordi de føler, at de ikke gør deres arbejde godt nok. Og mange er stressede og kører på pumperne
År: 2003 Nr.: 40
I Århus Kommune føler pædagogerne sig pressede. Børne- og institutionsområdet rammes hårdt af det budgetforlig, som byrådets borgerlige flertal indgik for et par uger siden
År: 2003 Nr.: 40
Fællesledelse i Græsted-Gilleleje Kommune var ikke en succes på dagpasningsområdet. Lederne fik aldrig en fællesfølelse, og dialogen om den pædagogiske udvikling i kommunen kom aldrig i gang. Nu vil man i stedet lave områdeinstitutioner.
År: 2003 Nr.: 39
Selv om danske vuggestuer er ganske gode, har de muligheden for at blive verdens bedste. Mikael Witte har skrevet en bog om, hvad der skal til. Blandt andet opfordrer han pædagogerne til at lytte til børnenes personlige sprog. Og i øvrigt råbe op om, at de laver et vigtigt stykke arbejde
År: 2003 Nr.: 38
Der er skåret til benet på institutioner og fritidsordninger. Det har byrådsflertallet i Galten Kommune erkendt, så på næste års budget har de sat penge af til at lappe på skaderne efter sidste års drastiske besparelser. Men det er for lidt og for ringe, mener oppositionen i byrådet
År: 2003 Nr.: 38
Alt det sjove er for længst skåret væk på Ravnekærinstitutionen i Nyborg, som har været gennem konstante sparerunder de sidste fem år. Sidste års besparelser blev klaret ved, at en række medarbejdere frivilligt valgte at gå ned i tid, men nu står en ny sparerunde for døren
År: 2003 Nr.: 37
Malk De Koijn er en meget succesrig hiphop-gruppe, som vader i anerkendelse. Deres lyrik bliver sammenlignet med Dan Turell og Benny Andersen. En stor del af gruppens fans er børn, og det bekymrer gruppen, der selv mener, at deres musik med de sjofle, fækale og vulgære tekster er beregnet til voksne og ikke til niårige småpiger
År: 2003 Nr.: 37
Når pædagoger fokuserer entydigt på at udvikle børns kompetencer, abonnerer de samtidig på en forståelse af, at barnet kun er noget i kraft af det, det kan. Det strider mod pædagogikkens væsen og er med til at gøre småbørnsinstitutionerne til en slags førskole og ikke dannelsessteder, hvor børn lærer at lære, mener seminarielektor Finn Hedegaard Nielsen
År: 2003 Nr.: 37
Hvis du har værdierne, sikrer Dannelseskaravanen, at de bliver til virkelighed
År: 2003 Nr.: 36
Tidlig indlæring er gavnligt for børnene, siger man i Frankrig. Så de små franskmænd starter i "moderskolen" fra to-års-alderen. Og venlige lærerinder sørger for, at de lærer noget.
År: 2003 Nr.: 35
I Børnenes Hus i Randers tager pædagogerne sig også af børnenes forældre. I Nordbyen, hvor den integrerede institution ligger, bor mange familier med sociale problemer, men ved at lytte, undre sig og stille spørgsmål til den måde, forældrene forvalter deres rolle på, yder pædagogerne hjælp til selvhjælp
År: 2003 Nr.: 34
Pædagoguddannelsen er populær hos udenlandske statsborgere
År: 2003 Nr.: 34
I Valparaiso i Chile venter en masse børn på en container fra Danmark. Den er fuld af bøger, møbler og legetøj, som skal fylde de børnebiblioteker, der for mange af dem er eneste fristed i en fattig og ofte svær barndom. Børn&Unge var med, da containeren blev pakket.
År: 2003 Nr.: 33
Grænseoverskridende. Intimiderende. En overskridelse af privatsfæren. Det vil mange forældre kalde det, hvis barnets pædagoger inviterer sig selv på middag. Men Vuggestuen Røde Rose har siden 1971 haft stor succes med hjemmebesøg. Børn&Unge tog med til middag hos lille Alvilda
År: 2003 Nr.: 31
Som lyn fra en sommer-blå himmel modtog et ukendt antal pædagoger under Sct. Georgs Fonden i sidste uge opkrævninger for for meget udbetalt løn. Fondens advokat truer med retslig inkasso bedst som de ansatte troede, at der var ryddet op i flere års løn-rod.
År: 2003 Nr.: 30
De nye centre for videregående uddannelse, CVU, er sultne efter flere studerende. Derfor er det stadig muligt at søge et diplomstudie, selv om tilmeldingsfristen er overskredet
År: 2003 Nr.: 30
Lene Vahl-Møller er klubleder i Odense i et kvarter med mange tosprogede og endnu flere sociale problemer. Hendes dagsorden handler om kunst og respekt, og med klubben som omdrejningspunkt skal respekten brede sig til hele kvarteret hos både børn og voksne.
År: 2003 Nr.: 29
Fordommme skal bearbejdes med humor, accept og nysgerrighed. Opskriften er Helle Kiruds. Hun er 39 år, pædagog, indvandrer fra Fyn og har som tosprogskonsulent haft succes med at integrere tosprogede småbørn i Ishøj Kommunes daginstitutioner
År: 2003 Nr.: 28
Dokumentationen giver pædagogen magten over pædagogikken og børnene magten over egen læring, mener Karin Vilien og Tom Krieger, som på deres dokumentationscenter på Østerbro i København lærer pædagoger at sætte deres fotos op, så de kan bruges til pædagogisk refleksion og samtidig ser godt ud
År: 2003 Nr.: 25
De voksne smitter danske børn med stress. Det har Børnehuset Humlen taget konsekvensen af. Gennem et toårigt udviklingsprojekt og med hjælp fra en stresskonsulent er børnehuset blevet et frirum, hvor børnene kan slappe af og udvikle sig i deres eget tempo
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentation af det pædagogiske arbejde har taget overhånd. Det tager tid fra arbejdet med børnene. Det burde være rigelig dokumentation, at forældrene dagligt kan konstatere, at deres barn trives og udvikles i institutionen, mener Birger Thomsen, leder af den integrerede institution Skolen ved Sundet på Amager
År: 2003 Nr.: 25
Både tilhængere, modstandere og kritikere maner til selvransagelse, så dokumentation ikke bliver endnu en metode, som pædagoger ukritisk tager til sig. Man skal vide, hvorfor man vil dokumentere, og hvad man vil dokumentere, ellers kan det ende med, at dokumentation udelukkende laves for anerkendelsens skyld
År: 2003 Nr.: 24
Skovbørnehaven i Bjerringbro er Danmarks bedste daginstitution, i hvert fald når det gælder hjemmesider på internettet
År: 2003 Nr.: 23
Hvert forår opfører eleverne i 0. A på Grønløkkeskolen en eventyrforestilling for de kommende skolebørn. Bagefter ser børnene klasseværelset og prøver legepladsen af. Teaterstykket er et led i et grundigt samarbejde mellem skolen og børnehaverne
År: 2003 Nr.: 23
Snart forlader 62.000 børn børnehaven til fordel for skolen. Mange af dem har et helt forkert billede af skolen. De tror, læreren er skrap, og at de skal sidde musestille. Det vil Århus Kommune gøre noget ved. En undersøgelse viser, at samarbejdet mellem skole og børnehave kun fungerer godt for hver anden institution
År: 2003 Nr.: 23
Fagforeningen er Anni Tribes "sag", og den brænder hun for. Efter næsten 30 års fagligt arbejde og 18 år i BUPL's hovedbestyrelse er hun stolt over at have været med til at vende bøtten for pædagogfaget. Fra et image som højtskrydende, fanesvingende, røde sataner med lilla bleer og 2CV'er er pædagoger nu respekteret for deres viden og det pædagogiske arbejde
År: 2003 Nr.: 21
Når børn slås, lærer de blandt andet at iagttage modstanderens bevægelser og aflæse hans kropssprog. Ellers taber de kampen, siger seminarielærer Michael Blume, der fremhæver slåskultur som non-verbal kommunikation
År: 2003 Nr.: 21
Det er umuligt at have 1300 mennesker siddende på sjælen. De vejer for meget. Alligevel prøver fællestillidsrepræsentant Lonnie Weiglin at tage sig af BUPL’s medlemmer i Odense. Et stort fagligt engagement og en endnu større portion stædighed har fået hende til at flytte sit pædagogiske omsorgs-gen fra børnene til pædagogerne
År: 2003 Nr.: 20
Regeringen og Dansk Folkeparti har inden for den seneste måned afvist to udspil til love, der skal sikre bedre vilkår for børn i stitutionerne
År: 2003 Nr.: 20
Lege, der styrker sanser, fornemmelser og intuition, kan udvikle og bevare børns særlige intuitivemåde at forstå og opfatte verden på.
År: 2003 Nr.: 17
Selvom der venter et større reformarbejde af pædagoguddannelsen i det kommende år, kan seminarierne allerede nu tage fat på konkrete forbedringer, mener professor Per Schultz Jørgensen. Samtidig er han uenig i, at en ny pædagoguddannelse skal tænkes sammen med læreruddannelsen.
År: 2003 Nr.: 17
Om fredagen var der en bedre stemning i børnehaverne, der var flere ja'er. Sådan skulle det også være resten af ugen. Derfor arbejder pædagogerne i Langebæk Kommune med deres relationskompetence. Fokus på de gyldne øjeblikke, det der lykkes og et bedre samspil med børnene betyder, at målet om fredagstilstande hele ugen, snart er nået.
År: 2003 Nr.: 15
Må man viderebringe børns tegninger og portrætter i personlige mapper i overgangen mellem børnehave og skole? Ekspert i forvaltningsret og persondatalov fortæller, at pædagoger uden problemer kan lave børnemapper, kufferter eller billedbøger, bare forældrene først får besked.
År: 2003 Nr.: 15
År: 2003 Nr.: 14
En personlig mappe med børnetegninger, der følger barnet i overgangen fra børnehave til fritidshjem eller til skole, er et elsket pædagogisk redskab. Men i et nyt forslag fra Københavns Kommune kommer pædagogikken i karambolage med lovgivningen.
År: 2003 Nr.: 14
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge om børneliv i Ghana. I sidste nummer besøgte vi en børnehave, og i dette nummer møder vi de drenge og piger, som er flygtet fra det stille landsbyliv i Nord for at søge lykken i byen. Mange af dem er endt blandt Accras 20.000 gadebørn, og vi taler med de ildsjæle, der forsøger at hjælpe dem. Serien fortsætter. Biografer, modetøj, et arbejde og andre drenge end naboens søn. Rygtet om storbylivets goder er nået ud i de yderste afkroge af Ghana. Teenagepigerne oplever deres søstre og veninder vende hjem til landsbyen med nye sandaler, et væld af ørenringe og flere sæt gryder til medgiften. De vil også afsted, men lykken er lunefuld
År: 2003 Nr.: 12
48 fritidshjem i Københavns Kommune er af forvaltningen blevet udpeget til at skulle overgå til SFO-status. Men i første omgang har politikerne besluttet at udsætte afgørelsen. »Fritidshjemmene har vundet første halvleg,« siger Per Bregengaard (EL), uddannelses- og ungdomsborgmester i København
År: 2003 Nr.: 11
I USA er der nu for alvor sat spotlys på den skjulte og mere indirekte mobning blandt piger, hvor venskaber og kropssprog bliver brugt som våben i stedet for næver og aggressive ord. En mobning, der hidtil har været skubbet i baggrunden forskermæssigt og uddannelsespolitisk, men som har voldsomme konsekvenser.
År: 2003 Nr.: 07
År: 2003 Nr.: 06
På pædagogseminarierne i Gedved og Gentofte har de ét stort ønske. De vil begge meget gerne kalde sig seminarium. Men den går ikke, siger Undervisningsministeriet, der i stedet har foreslået, at de respektive institutioner kalder sig "seminariet".Men det er forkert dansk.
År: 2003 Nr.: 06
År: 2003 Nr.: 06
To sprogtoner dominerer, når pædagoger snakker med børn. Hvilken tone de bruger afhænger blandt andet af barnets køn og etnicitet.
År: 2003 Nr.: 05
År: 2003 Nr.: 05
Borgmester i København beklager, at dele af en redegørelse fra forvaltningen kan tolkes som en kritik af den pædagogiske kvalitet og udvikling i små institutioner.
År: 2003 Nr.: 04
Drop at gå ombord i problemerne, men fokusér i stedet på det positive. Det er en del af tankegangen bag en ny udviklingsmetode Appreciative Inquiry eller værdsættende samtale. - Det nye i metoden er, at både børn og voksne arbejder sammen om den positive proces, mener konsulent.
År: 2003 Nr.: 04
En barsk og til tider ond tone har blandet sig i børns sprog. Omgangstonen er undertiden hensynsløs, og der er ikke plads til at lytte til andre. Forklaringen kan være påvirkning fra medierne kombineret med for lidt plads i institutionerne og for få voksne, mener pædagoger
År: 2003 Nr.: 02
Hvad stiller dansk pædagogik op med sin demokratiske form og satsning på legen, når internationale tendenser går i retning af mere "education"? Pædagogisk konference tog temperaturen på dansk pædagogik i globalt perspektiv.
År: 2002 Nr.: 51
Pædagogerne i Gadekæret i Århus har fået en stor udfordring i fire-årige Rasmus. Han er en ualmindelig velbegavet knægt, men til gengæld halter det med praktiske opgaver. Det har givet både grå hår og mange smil i institutionen
År: 2002 Nr.: 51
År: 2002 Nr.: 50
Børn lyver ikke om seksuelle overgreb, men deres beretninger kan misforstås af voksne, der ikke er opmærksomme på børns måde at forstå og tolke virkeligheden. Det mener psykologen Katrine Egede Zeuthen, der netop har modtaget en guldmedalje for sin afhandling om emnet
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 49
Efter mere end fire timers debat - og en del valgtaler - tilsluttede kongressen sig hovedbestyrelsens skriftlige og forbundsformand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning. Alle på nær én stemte for
År: 2002 Nr.: 49
Når somaliske forældre beskylder en pædagog for at have krænket et barn, skyldes det ikke kun kulturelle forskelle. Det handler i lige så høj grad om, at forældrene vil opnå noget. Det mener leder Mette Langhein, der tre gange har oplevet sex-anklager i sin institution.
År: 2002 Nr.: 48
År: 2002 Nr.: 48
Luisa havde ikke tid til at gå i børnehave. Hun skulle købe ind, stryge farens skjorter og passe lillebroren. For hendes mor var depressiv og rejste sig sjældent fra sofaen. Først efter mange års psykologhjælp og morens død har Luisa mod på selv at være mor.
År: 2002 Nr.: 48
Gode og trygge rammer i daginstitutionen giver udsatte børn en god ballast for resten af livet, mens for lidt plads og få pædagoger omvendt kan forstærke den negative sociale arv. Det viser en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, som efterlyser dansk forskning på daginstitutionsområdet
År: 2002 Nr.: 47
Den daglige alkoholration for Tine Andersens mor lød på mindst tre liter papvin. Og skønt råbet om hjælp strålede i neon fra den lille pige, vendte både pædagoger, lærere og myndigheder det blinde øje til i årevis.
År: 2002 Nr.: 45
Det er børnene, der betaler den højeste pris, når mor eller far drikker for meget. Derfor skal pædagogerne gribe ind, så snart de har en fornemmelse af, at ikke alt er, som det skal være. De skal ikke vente på beviser.
År: 2002 Nr.: 45
Over halvdelen af Angolas fire millioner flygtninge er børn. Omkring 50.000 har mistet deres forældre. En af dem er Albano
År: 2002 Nr.: 41
Pædagoger skælder for meget ud på børnene, viser et projekt gennemført af Erik Sigsgaard. Han fortæller her hvorfor, men også hvad man kan gøre ved det. I bogen "Skældud" fokuserer han på børnenes opfattelse af skældud og på de institutioner, hvor man har fundet ud af, hvordan man holder op med at skælde så meget ud
År: 2002 Nr.: 41
Børn med veludviklet humor er mere populære og klarer tilværelsen bedre.
År: 2002 Nr.: 40
Små børn er faktisk langt klogere, end vi gik og troede. De allerfleste babyer kan nemlig hurtigt lære tegn for en hel række almindelige ting i deres hverdag. Dermed kan de kommunikere præcist - længe før de første ord.
År: 2002 Nr.: 40
I Århus er der overvældende mange beskyldninger fra somaliere om overgreb i institutionerne, og de fastholder dem ofte, selvom pædagogen frikendes, eller sagen frafaldes i retssystemet. Derfor forsøger BUPL Århus nu at få et samarbejde i gang med en af de somaliske foreninger.
År: 2002 Nr.: 39
Eget bibliotek, højtlæsning, fortælleøvelser og masser af bogstav-, rim- og remselege. Med disse initiativer sætter Østerfælled Børnehus på Østerbro i København fokus på bogen og barnet. Resultatet er børn, der vil være forfattere, forældre, der inspireres til højtlæsning, og pædagoger, som oplever faglig stolthed, når børnene udvikler sig til glade og gode læsere
År: 2002 Nr.: 38
Med eurytmi lærer børn at kommunikere med kroppen. I Hanehøj Børnehave i Hornslet ved Århus gennemspiller børnene eventyret om ridderen og dragen med bevægelser, så de lærer at vise med kroppen, hvad de føler og tænker
År: 2002 Nr.: 38
Vi ved godt, hvad vi selv kan, men det er godt med en profilering af vores fag. Det siger nogle af de pædagoger, der har været med i høringsgrupper omkring udformningen af BUPL's pædagogiske profil.
År: 2002 Nr.: 37
År: 2002 Nr.: 37
År: 2002 Nr.: 36
Mange pædagoger skælder ud på de urolige og besværlige børn. Drop det, siger Jesper Juul og Helle Jensen i ny bog. Pædagoger skal hellere bruge kræfterne på at blive interesserede og troværdige voksne, der ser børnene på disses præmisser. Og i højere grad tage ansvar for deres egen del af relationen.
År: 2002 Nr.: 36
Da de var 20 spiste de billigt studenterbrød og diskuterede opdragelsen af andre folks børn. Nu er de 80 og nyder hinandens hjemmebag og snakken om oldebørnene. De er elleve sejlivede kvinder tilbage af en sjælden årgang børnehavelærere, der har holdt sammen, siden de i 1942 startede på Frøbelseminariet. I år kan de fejre 60 års jubilæum.
År: 2002 Nr.: 35
Nogle børn med tale- og sprogvanskeligheder isolerer sig eller bliver aggressive, når de ikke bliver forstået. Derfor deltager de ikke i lege og aktiviteter, hvor de kan få viden og erfaringer som andre børn. Disse børn får ofte problemer med den intellektuelle og psykiske udvikling, mener cand. pæd.psyk. Marianne Sommer fra DPU
År: 2002 Nr.: 34
De mere end 25.000 vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har nogle helt særlige behov. Men de bliver ofte overset i institutionerne, fordi pædagogerne mangler den nyeste viden
År: 2002 Nr.: 33
Alle børn på 41/2 år i Greve Kommune bliver sendt på "en tur i junglen", så pædagoger og sundhedsplejersker kan se, hvor gode de er til at slå kolbøtter, hoppe, kravle og holde balancen. Formålet er at opspore børn med sansemotoriske vanskeligheder og forsinket motorisk udvikling for at forebygge, at de får problemer i skolen.
År: 2002 Nr.: 33
Pædagogerne er bag rattet, når integrationen ruller ud fra børnehaven Svalen i Gellerup. En bybus er blevet omdannet til en busbørnehave. Og på vejen ud i det danske land får Svalens tosprogede børn selskab af en gruppe børn fra en anden institution i nærheden. Det handler om at skabe venskaber og lære sprog. Pædagogerne er ikke i tvivl, det er integration ført helt ud i livet.
År: 2002 Nr.: 32
I de kommende uger begynder en ny årgang i skolen. Sprogligt er de meget forskellige viser en lille rundspørge blandt pædagoger, som Børn&Unge har foretaget. Men ordforrådet er blevet større, er der enighed om.
År: 2002 Nr.: 30
Hedegårdens Ungdomsklub tog til Tantrabjergene i det sydlige Polen med 11 unge for at vandre i bjergene og riverrafte. Det blev en krævende og udfordrende tur.
År: 2002 Nr.: 30
Specialgruppen Resen har knap 20 børn med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Alligevel insisterer de hvert år på at tage på koloni på øen Fur i Limfjorden. Her er deres kolonidagbog fra sidste års koloni.
År: 2002 Nr.: 28
I Børnehaven Børnely i Næstved arbejder pædagogerne systematisk med at udvikle alle børnenes kompetencer. I to år har der været ekstra fokus på børns sociale kompetencer og på, at de bliver bedre til at løse konflikter. Målet er at give alle børn et godt selvværd, så de højt og tydeligt kan sige: Jeg er god til...
År: 2002 Nr.: 26
Børnehaven Jordkloden fra Nørrebro i København holdt i 2001 sin koloni ved Sejerøbugten, nærmere bestemt Ordrup. Det er en tur befolket af vandmænd, brandmænd og ildmænd. Plus en enkelt kærlighedserklæring.
År: 2002 Nr.: 26
Aftalen om næste års kommunale budgetter fører til alvorlige nedskæringer, forudsiger formanden for Kommunernes Landsforening. Også regeringen kryber til korset og dropper alle reklameindslag om serviceforbedringer
År: 2002 Nr.: 25
Det er en kilde til stor afmagt hos pædagoger, når børn i institutionen bider. Især når det inspirerer andre børn til også at bide. Det oplevede personalet i Smykkeskrinet på Frederiksberg, hvor problemet til sidst tog overhånd
År: 2002 Nr.: 25
Pædagogerne er uenige om, hvorvidt der skal laves nationale læreplaner for vuggestuer og børnehaver. I en undersøgelse foretaget af BUPL er medlemmerne delt i tre lige store grupper af fortalere, modstandere og skeptikere
År: 2002 Nr.: 24
Det kan være svært at leve i en meget anderledes kultur. Ikke mindst for familiernes børn, som ikke selv har valgt at blive rykket op med rode. Alene starten i en fremmed daginstitution med et nyt sprog er en kæmpe omvæltning. Tre danske mødre fortæller, hvordan det har påvirket deres børn at flytte til Ungarn
År: 2002 Nr.: 24
Børn&Unges læsere har spurgt, hvor man bør købe filtrerings-systemer til computere, så man kan komme internetpornoen til livs. Filtre udviklet i Danmark er de mest præcise til danske forhold, mener lektor i datalogi
År: 2002 Nr.: 23
Forældre til sigøjnerbørn i en børnehave i Budapest skal skrive under på, at deres barn må få den lovpligtige indføring i sigøjnerkulturen. Men de får ikke at vide, at der er tale om positiv særbehandling og de ved ikke, at det kun er mindretallene, som bliver bedt om at skrive under. Børnehaven er nemlig bange for, at sigøjnerforældrene opfatter forskelsbehandling som noget negativt. Den ømfindtlige integration i børnehaven illustrerer konflikterne mellem sigøjnerne og resten af den ungarske befolkning
År: 2002 Nr.: 22
Pædagoger har ikke noget indbyrdes sprog for kompetence, magt, fag og faglighed. Det gør faget svagt og pædagoger ekstremt sårbare over for kritik, mener to forskere bag en ny undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
År: 2002 Nr.: 19
Det kan være benhårdt, men også meget meningsfyldt at arbejde som pædagog på Center Gribskov, hvor 36 teenagedrenge fra 11 lande bor. Drengene er flygtet alene til Danmark og kommer hertil med ar på krop og sjæl
År: 2002 Nr.: 18
År: 2002 Nr.: 18
Efter en tragisk dødsulykke har alle daginstitutioner i Århus Kommune fået påbud om, at der altid skal være en voksen på legepladsen sammen med børnene. Eksperterne advarer om, at skærpet opsyn kan hindre børnenes udviklingsmuligheder. På den anden side skal børnene ikke overlades til sig selv.
År: 2002 Nr.: 13
I England starter skolen allerede i børnehaven. De tre til femårige har en fastlagt undervisningsplan, som de alle skal igennem, inden de kan komme i skole fra de er fyldt fire år. For vuggestuebørnene er der lidt friere rammer. Og sådan er det også i den private institution Abacus i syd London, som har 25 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Men meningerne om systemet er delte.
År: 2002 Nr.: 12
Skal småbørnspædagogikken beskrives i et nationalt dokument - en lære- eller rammeplan? Og hvad skal i så fald beskrives? En mere præcis og specifik national læreplan har været diskuteret ivrigt gennem et stykke tid. Socialministeren mener ikke, at der skal udarbejdes en læreplan. Tre børneforskere er henholdsvis for, imod og betænkelig
År: 2002 Nr.: 12
BUPL's formand er ikke imponeret over den nye regering. Hun mener, at den har bøjet sig ned i sølet for at få støtte fra Dansk Folkeparti, og hun frygter blandt andet for arbejdsmiljøets, ligestillingens og menneskerettighedernes fremtid
År: 2002 Nr.: 11
Tal med børnene, så de lytter, og lyt til børnene, så de taler. Det såkaldte girafsprog er en samtaleform, der er god til konfliktløsning og til at finde ud af, hvad børn føler, tænker og har behov for
År: 2002 Nr.: 11
Pædagoger skal sætte sig ordentligt ind i teorierne for at kunne støtte børns udvikling på en faglig kvalificeret måde, mener Annegrete Brøner. Hun holder kurser i Daniel Sterns teorier om børns kompetencer og synes, at pædagoger er for lidt teoretiske og derfor får pædagogiske begreber galt i halsen
År: 2002 Nr.: 10
BUPL modtager en stafet fra Nævnet for Etnisk Ligestilling og har derved forpligtet sig til at fremme integrationen og ligestillingen mellem etniske grupper på daginstitutionsområdet. BUPL vil sætte fokus på arbejdet med de tosprogede børn og deres familier, integration i klubberne og på samarbejdet i de institutioner, hvor personalet har forskellig etnisk baggrund
År: 2002 Nr.: 10
Det er ikke nødvendigvis en gave at være højt begavet - og slet ikke, hvis man er barn. Omgivelserne har ofte svært ved at acceptere særligt begavede børn, og mange forældre er frustrerede over lærere og pædagogers fokus på barnets svage sider frem for de stærke
År: 2002 Nr.: 09
Som pædagog på et hospital ser man børnene som raske børn, ikke som syge. Pædagogernes opgave er at få børnene til at føle sig normale i den tid, de ufrivilligt er revet væk fra deres hverdag
År: 2002 Nr.: 08
Fra det ene øjeblik til det andet blev en 35-årig mandlig pædagog forvandlet fra en velfungerende og vellidt kollega til et upålideligt og utroværdigt menneske, som det er umuligt at samarbejde med
År: 2002 Nr.: 07
I spændingsfeltet mellem omsorg og pædagogik ligger kimen til mange konflikter i institutionerne, som kan føre til mobning, chikane og udstødning. Gruppen af "mor-og-far-pædagoger" og de kolleger, der tænker strategisk og rationelt, ender i mange små slagsmål i hverdagen
År: 2002 Nr.: 07
Det er ikke nok at forstå, hvad børn siger og gør. Man skal også forstå, hvad børnene forstår. Det mener pædagogisk konsulent. Forsker advarer imod misbrug af børneinterview
År: 2002 Nr.: 06
Lærerne kalder det for undervisning, pædagogerne det for læring, mens det i hjemmet hedder opdragelse. I undervisningsprogrammet Trin for Trin er begreberne samlet, og børnene bliver trænet i at takle problemer
År: 2002 Nr.: 02
Praktikvejlederne ved mindre om fremmede kulturer end de studerende, de sender i praktik i udlandet, mener to vejledere fra Jydsk Pædagog-Seminarium. Derfor må vejlederne også sætte sig ind i forholdene, så de studerende får et ordentligt fagligt udbytte af udlandspraktikken
År: 2002 Nr.: 02
Regeringens forslag om, at pengene skal følge barnet, kan få indvandrer- og flygtningefamilier til at vælge daginstitutioner fra. Det er sket i Norge, hvor forældre i toethalvt år har kunnet få tilskud til selv at passe deres børn
År: 2002 Nr.: 02
Konsolidering og udbygning af Ny Løn og forenkling "for alvor" af overenskomsterne er de kommunale arbejdsgiveres pejlemærker ved OK02
År: 2001 Nr.: 51
På Jydsk Pædagog-Seminarium prøver man at forberede de studerende på, at der er stor forskel på en rygsækrejse og et praktikoplhold i udlandet
År: 2001 Nr.: 51
Unge vil gerne have indflydelse og ansvar. Men der skal tages udgangspunkt i de unge selv, der skal være kort fra ide til handling, og politikere og embedsmænd skal være lydhøre, viser evalueringen af et tre-årigt ungdomskommuneforsøg
År: 2001 Nr.: 50
I Børnehaven Andedammen i Vorbasse i Billund Kommune har pædagoger og forældre i flere år omsat udviklingspsykologen Howard Gardners teorier om de mange intelligenser til praktisk hverdag. Den øgede fokus på flere evner og talenter hos børnene har som sidegevinst skabt større bevidsthed om pædagogernes egne, mangeartede intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Som den første kommune i landet har Billund Kommune indført fælles pædagogisk tænkning hos alle lige fra dagplejemødre til skoleinspektører. En pædagogik inspireret af Howard Gardners otte intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Hvis kvaliteten skal blive bedre på daginstitutionerne, skal pædagogerne have bedre vilkår for efteruddannelse. Det mener den nye formand for landets børne- og kulturchefer
År: 2001 Nr.: 50
Siv på fire år er født med Downs syndrom, mongolisme. For forældrene Eva og Arne Jensen har det været utrolig hårdt at få en handicappet datter, men Småbørnscentret i Århus og dygtige pædagoger i datterens daginstitution har givet uvurderlig hjælp
År: 2001 Nr.: 49
Børn tilbringer cirka 25.000 timer af deres barndom i skole og daginstitution. Derfor er det vigtig nøje at overveje, hvad børn udsættes for, mens de er så voldsomt institutionaliserede. Børneforsker Erik Sigsgaard mener, at det er bedre at formulere rettigheder for børn end at lave fine pædagogiske planer
År: 2001 Nr.: 48
Husk at bøgerne hverken forhandles af BUPL eller Børn&Unge
År: 2001 Nr.: 47
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder,kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 46
Pædagogen Kristian Munk fra et dansk fritidshjem på den tyske ferieø Sild har etableret et langtidsholdbart projekt, der skal hjælpe ludfattige sigøjnere i Ungarn. Børnene har godt af at supplere legen med lidt alvor, mener Kristian Munk.
År: 2001 Nr.: 45
600 sange fra børn i hele landet dumpede ind hos Erik Lyhne og Michael Madsen. Nu har de udsendt "Sådan synger børn i Danmark", der tager pulsen på børns egne sange. Det er inspiration - ikke mindst for de voksne - til at få øjnene op for et uopdyrket univers omkring børn og børns egen musik.
År: 2001 Nr.: 45
Klaus Wilmann, tidligere næstformand i BUPL, er blevet udpeget som formand for Børnerådet. Børneperspektivet skal tænkes ind i al lovgivning, nye regler for barsel og bedre integration af tosprogede, lyder programerklæringen.
År: 2001 Nr.: 40
Hvis man aldrig nævner et tyrkisk eller arabisk barns modersmål, bliver det til noget forbudt, forkert og mærkeligt. Modersmålet skal i stedet bruges som en ressource, der gør barnet trygt, så det tør at gå i gang med at lære dansk.
År: 2001 Nr.: 40
Pædagogernes arbejdsløsheds-kasse klarer sig smukt i sammen-ligning med landets øvrige 34 a-kasser.
År: 2001 Nr.: 40
Håndskrevne ansøgninger ender nederst i bunken. Dårlige eksamens-karakterer ryger i papirkurven. Sådan er den barske virkelighed i Østerfælled børnehus på Østerbro i København. Drop bilagene, siger ekspert
År: 2001 Nr.: 39
I kraft af sin fortid som pædagog er chefen for Børn- og Ungeforvaltningen i Tornved Kommune med til at skabe en nyttig dialog mellem to verdner: Den pædagogiske og den politiske
År: 2001 Nr.: 39
De fleste tosprogede småbørn går i daginstitution og har tilpas mange danske børn som legekammerater. De er lige så raske og udvikler sig på alle områder næsten som de danske børn. Måske bliver de tosprogede børn drillet lidt mere, viser ny undersøgelse
År: 2001 Nr.: 36
År: 2001 Nr.: 35
Kommunernes tilbud til de tosprogede børn er vidt forskellige. I Vordingborg skal man bede kommunen om hjælp, mens for eksempel Københavns Kommune automatisk tilbyder sprogstimulering til alle tosprogede børn. Men også mindre kommuner har progressive løsninger
År: 2001 Nr.: 34
Kommunernes Landsforening mener, at halvdelen af lønudviklingen skal ske lokalt, og at tillidsfolkenes antal skal begrænses
År: 2001 Nr.: 34
Inge Luffe har været pædagog i mange år, og arbejder nu frivilligt en gang om ugen i børnehaven Bifrost i Vordingborg. Kommunen igangsætter nemlig ikke automatisk sprogstimulering, men kræver en indstilling af det enkelte barn til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
År: 2001 Nr.: 34
Repræsentanter for næsten 25 mio. lærere og pædagoger vender sig mod den tiltagende kommercialisering af uddannelsessektoren, som er fulgt i kølvandet på globaliseringen. Når markedet tager over, smides de svage af i svinget, og de ansattes vilkår bliver dårligere
År: 2001 Nr.: 33
Konflikter mellem pædagogerne trækker ressourcer væk fra børnene. Hanne Ytting og Jette Binzer underviser pædagoger i mediation, og metoden er god til at få skilt tingene ad, så faglig og personlig kritik ikke blandes sammen
År: 2001 Nr.: 32
For få dage siden stod de godt 48.000 nye børnehaveklassebørn forlegne sammen med deres forældre og blev budt velkommen til en verden af ord, tal og værdier. Men hvordan er produktet, som institutionerne har gjort klar til skolerne? Børn&Unge har taget temperaturen på de små børns menneskelige kvaliteter
År: 2001 Nr.: 32
18 børn og to voksne fra Nekrasouskay børnehjemmet i byen Orel, som blev kraftigt bestrålet efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i Rusland, har fundet et ferieparadis på Kirkevejens Fritidshjem i Store Magleby på Amager. De bor primitivt på fritidshjemmet, men både deres humør og helbred har godt af de 24 dage Danmark.
År: 2001 Nr.: 30
År: 2001 Nr.: 26
I Ghassan Kanafanis Kulturfonds børnehaver fylder kunsten en hel del. Alle fondens børnehaver har en uddannet kunstpædagog og et særligt indrettet atelier til formålet. Det har skabt en hverdag med kunst som et helt naturligt indslag
År: 2001 Nr.: 26
I de fleste børnehaver i Libanon er disciplin og læring det vigtigste i hverdagen. I Kanafanis børnehaver har leg og kreativitet højeste prioritet. Børn&Unge har været på besøg i de to børnehaver ved Ain Al Helweh-lejren.
År: 2001 Nr.: 25
Personaleflugt truer nu for alvor institutionerne og dermed børnene i Vollsmose ved Odense. Garvede pædagoger bukker under, og værdifuld viden siver væk i takt med opsigelserne
År: 2001 Nr.: 25
Den danske pædagog Anni Kanafani mistede i 1972 sin mand ved et attentat i Beirut. På trods af den stigende politiske uro i området valgte hun alligevel at blive med sine to børn. I dag er hun grundlægger af otte børnehaver i de palæstinensiske flygtningelejre i Libanon.
År: 2001 Nr.: 24
Ordet forældresamarbejde giver ingen mening på arabisk. Og man når længst ved at appellere til følelserne hos arabiske forældre. Palæstinenseren Adham Dakwar tager rundt til daginstitutioner og udreder de mange misforståelser, der kan opstå i mødet mellem danskere og arabere
År: 2001 Nr.: 23
En af de vigtigste egenskaber hos pædagoger er evnen til at skabe tætte relationer, og denne kvalitet er især vigtig i arbejdet med truede børn. Nu har et pædagogisk udviklingsprojekt fra Århus Kommune sat ord på de utallige, værdifulde detaljer i arbejdet, der skaber den gode pædagog
År: 2001 Nr.: 22
År: 2001 Nr.: 22
Alt for mange børnesange synges for lavt og har for mange toner, siger sang- og småbørnspædagog Birgit Kahré, der efterlyser gode børnesange frem for CDer og bongotrommer i børneinstitutionerne
År: 2001 Nr.: 22
År: 2001 Nr.: 20
Det bebudede fald i børnetallet er i nogle kommuner luftig teori. I Gladsaxe er det dagens realitet. Her nedlægges 290 pladser fra 1. juni
År: 2001 Nr.: 20
Skoleinspektøren for naboskolen er også chef for institutionen Troldebo, som både er fritidsordning og børnehave. Forældre og pædagoger er tilfredse med det tætte samarbejde mellem skole og børnehave
År: 2001 Nr.: 20
År: 2001 Nr.: 19
I børnehaven og fritidsordningen skal tiden ved computeren bruges til skabende leg og ikke til at indlære skolefærdigheder. En ny efteruddannelse skal gøre pædagoger til medieguider, der sammen med børnene kan udforske computerens mange muligheder for at være kreativ
År: 2001 Nr.: 18
"Politiet kom og hentede min far." "Min mor river mig i håret." "Sommetider græder jeg." Sprogpædagog Jytte Hestbæk Thomsen har været på kursus i at "kunne holde ud at høre". Nu betror børnene sig til hende
År: 2001 Nr.: 17
Mange flygtningebørn tror, at de voksne omkring dem ikke kan holde ud at høre om de oplevelser, som de har med i rygsækken. Derfor skjuler de sig bag en facade og lever et hemmeligt liv fyldt med angst, sorg og smerte. I Vejle Kommune søger børnene selv hjælp hos pædagogerne
År: 2001 Nr.: 17
Thora Center i København kan følge de problematiske samværssager på nærmeste hold. Lederen af centret, Bodil Dichow, har mange hårrejsende eksempler på sager, hvor voldelige forældre har fået samvær.
År: 2001 Nr.: 15
Tosprogede småbørn lærer dansk på rekordtid i de københavnske børnehaver. Omfattende sprogstimulering, der er tilpasset det enkelte barns behov, og samværet med de danske børn lærer tosprogede børn dansk
År: 2001 Nr.: 13
I Børnehuset Klatretræet lærer både tosprogede og etnisk danske børn sprog med alle sanser. Pædagogerne kombinerer bevægelse og sprog, så børnene kan mærke, hvad de siger, og høre, hvad de gør
År: 2001 Nr.: 13
Hun kan ikke rigtig være med i legene, og pædagogerne ved ikke, hvornår hun skal på toilettet eller er sulten. I fem måneder er en fem-årig pige fra Afganistan gået rundt i en børnehave i Ry uden at have nogen at tale med
År: 2001 Nr.: 12
Vi skal tænke i helt nye baner, hvis tosprogede børn og unge skal ind i det danske foreningsliv. Sådan lyder erfaringen fra Fritidsbutikken i Århus, der blandt andet har formået at oprette et ishockeyhold for indvandrerpiger
År: 2001 Nr.: 12
Mange indvandrerbørn går i månedsvis rundt i instutionerne uden at kunne tale med nogen. Nogle kommuner er nemlig meget fedtede med at tilbyde børnene tolkebistand, og resultatet er ofte ensomme børn, der udvikler sig langsomt
År: 2001 Nr.: 12
Daginstitutioner er gode til at socialisere børn. Det skyldes først og fremmest, at børn lærer de sociale spilleregler af hinanden. Til gengæld er pædagoger ikke så vigtige for indlæring af de sociale kompetencer, som de gerne vil tro, mener børneforsker Tomas Ellegaard
År: 2001 Nr.: 09
Børn som pårørende til psykisk syge, af Beate Lisofsky og Fritz Mattejat. Gyldendal uddannelse, kr. 198, 185 s.
År: 2001 Nr.: 07
Nyuddannede pædagoger har fået sværere ved at finde arbejde. Pædagogmangel findes efterhånden kun i det storkøbenhavnske område
År: 2001 Nr.: 06
Ved siden af lederjobbet på Satellitten har Sascha Popovic haft gode resultater med at få syv unge nydanskere vænnet af med trick-tyveri
År: 2001 Nr.: 06
Der burde være et krav om, at pædagoger læser rigt og varieret med børnene, mener professor i børnelitteratur. Ikke så meget fordi børnene skal forberedes til skolen, men fordi det er sjovt, og fordi de gennem historierne får kulturen med i købet
År: 2001 Nr.: 05
Børnene skal væk fra computerne og i stedet sanse, lege og bevæge sig i den virkelige verden, fastslår amerikansk rapport
År: 2001 Nr.: 04
Pædagogerne blander det faglige og det private sammen, når de ikke kan håndtere de børn, der er knap så elskelige. Børnene kan godt mærke, hvor afholdte de er, så derfor er pædagogerne nødt til at forholde sig professionelt til problemet, hvis de skal behandle børnene ordentligt
År: 2001 Nr.: 02
Drenge burde være et år længere i børnehaven. For deres hjerner er faktisk slet ikke skoleklare, og deres indlæring foregår på en helt anden måde end pigers. I det hele taget burde vi behandle de to køn anderledes, end vi gør, mener hjerneforsker Ann Knudsen
År: 2001 Nr.: 01
Heike Gudiksen Møller mødte kun ringe forståelse i børnehaven, da hun fortalte, at datteren er født for tidligt og derfor har særlige behov. I dag erkender pædagogerne, at de vidste for lidt
År: 2001 Nr.: 01