Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: skole* or folkeskole* . Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Vi skal have alle børn med, og så skal vi væk fra præstationssamfundet, hvor børn hele tiden skal blive til noget.
År: 2017 Nr.: 20
Vis forældrene, at I kæmper på samme side: At I vil barnets bedste, lyder rådet fra psykolog Rikke Yde Tordrup, forfatter til en ny bog om forældresamarbejde.
År: 2017 Nr.: 20
Der skal gøres noget ved ligelønsproblemet, og kravet vil blive rejst ved overenskomstforhandlingerne. Det er et historisk vigtigt skridt, siger BUPL’s formand. Men der kommer næppe mange penge til ligelønnen.
År: 2017 Nr.: 20
Børn er naturligt æstetisk til stede i verden. Deres sanseerfaringer danner grundlag for al deres læring og selvforståelse, mener pædagog Alice Kjær. Hun har skrevet en ny bog om æstetisk praksis og læreprocesser i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 20
Der er brug for mere sanselighed i pædagoguddannelsen, mener lektor Nils Falk Hansen. Han håber, at ny bog om æstetik i pædagogik og etablering af en kreativ-æstetisk profiluddannelse kan give akademiseringen af uddannelsen modspil.
År: 2017 Nr.: 20
År: 2017 Nr.: 19
Over hele landet er der eksempler på forringet rengøring i dagtilbud. En lokal BUPL-formand fortæller om pædagoger, der ovenfra får besked på selv at give en hånd med. Mange steder får udlicitering skylden: Politikerne vælger pris før kvalitet, lyder anklagen.
År: 2017 Nr.: 19
Birgitte Vind er pædagog og politiker i Vejle Kommune. Hun og to andre kommunalpolitikere vil have hovedrengøringen i daginstitutioner tilbage. Hun synes ikke, at udlicitering af rengøring i dagtilbud er en god idé.
År: 2017 Nr.: 19
Aalborg Kommune fravælger udlicitering af daginstitutioners rengøring, men har til gengæld flyttet rengøringen til dagtimerne. Ikke alle synes, det er en god idé.
År: 2017 Nr.: 19
Institutioner i Nyborg har fået en million kroner årligt til kvalitetsløft, men skal pengene gå til bedre normeringer eller til den rengøring, der er skåret i? Det dilemma vil de gerne være fri for.
År: 2017 Nr.: 19
Børnene gik og holdt sig, fordi toiletterne var ulækre. I modsætning til mange andre steder gøres der nu mere rent her. Eleverne kvitterer ved at hjælpe med at holde toiletterne pæne. Rapport fra Måløvhøj Skoles Østerhøj-afdeling.
År: 2017 Nr.: 19
I fem år har Viborg Kommune haft stor succes med rideterapi som behandlingstilbud til børn med diagnoser eller andre udfordringer. Heste fungerer som et fælles tredje og en ven, der lytter, forklarer familieterapeut Inge Klitgaard, der har inviteret Børn&Unges journalist Signe Rosa Skelbæk med.
År: 2017 Nr.: 19
Det kan være svært at skabe overblik over, hvad børn kan være allergiske overfor. Astma-Allergi Danmark anbefaler, at I sammen med forældrene udarbejder en skriftlig plan til det enkelte barn.
År: 2017 Nr.: 19
År: 2017 Nr.: 18
Masser af pædagoger står på stemmesedlerne over hele landet til kommunalvalget. De skal især findes i de røde partier, som 74 procent af pædagogkandidaterne stiller op for.
År: 2017 Nr.: 18
Pædagoger er repræsenteret i samtlige partier til kommunalvalget. De ønsker flere varme hænder samt fokus på miljø og tryghed, lyder det fra tre kandidater.
År: 2017 Nr.: 18
Mere åbenhed om psykisk sygdom skaber tryghed for børn. Derfor skal man lære børn, at psykisk sygdom er noget, man godt må tale om, siger Margrethe Herberg Hansen, der selv er ramt af psykisk sygdom.
År: 2017 Nr.: 18
Når man taler med børn om alvorlige emner som psykisk sygdom, er det især vigtigt, at man tilpasser sproget til deres alderstrin, mener psykolog Johanne Bratbo.
År: 2017 Nr.: 18
Der er brug for større fokus på køn og ligestilling i daginstitutioner, mener adjunkt Anette Erlandson Pedersen. I denne guide kan I få gode råd til at bringe normer og rutiner i spil.
År: 2017 Nr.: 18
Når klubpædagoger og lærere samarbejder, kan de i fællesskab vende skoletræthed til aktiv deltagelse blandt børn, der er på ’kanten af skolen’. Det viser ny forskning. Men forskerne er ikke enige om, hvor meget skolen og fritiden skal blandes sammen.
År: 2017 Nr.: 18
Et tæt samarbejde med daglige sms’er og telefonopkald mellem klubpædagoger og lærere har fået bugt med pjækkeri blandt en gruppe unge fra Tovshøjskolen i Aarhus.
År: 2017 Nr.: 18
År: 2017 Nr.: 17
Ældre er det vigtigste emne ved det kommende kommunalvalg. Små børn ligger langt nede på ranglisten. De bløde områder har mindst betydning i folks bevidsthed. Det er trist, mener BUPL’s formand.
År: 2017 Nr.: 17
Lene Due stiller for tredje gang op til kommunalvalget for Socialdemokratiet i Rødovre. Du hører hende ikke kræve minimumsnormeringer. Hun vil hellere i politisk dialog ved at bruge hverdagens historier.
År: 2017 Nr.: 17
År: 2017 Nr.: 17
År: 2017 Nr.: 17
Vrede ord og hårdt kropssprog er hverdag i mange institutioner, men skældud er som at hælde syre på børnenes selvværd, mener børneforsker Erik Sigsgaard og Marte Meo supervisor Christina Abildgaard. På workshops dette efterår tilbyder de pædagogerne alternativer til skældud.
År: 2017 Nr.: 17
Vognmansparkens Børnehave har i over 20 år haft det som øverste princip ikke at skælde ud, fortæller leder Lillian Gregersen.
År: 2017 Nr.: 17
På Skårup Skole på Fyn har et projekt med pædagogers voksenstyrede leg i indskolingens frikvarter givet trygge, glade elever, der frit kan gå til og fra og alligevel føle sig velkomne i legepatruljens aktiviteter. Og alle kan være med og føle sig inkluderet.
År: 2017 Nr.: 17
År: 2017 Nr.: 16
Pædagog Mette Alexandersen fik hjælp fra BUPL til et løntjek, der viste fejl i lønnen for over 20.000 kroner. Du kan også få din lønseddel set efter i din lokale fagforening.
År: 2017 Nr.: 16
Ofte betaler det sig at få sin lønseddel tjekket. Ved sidste års LO/FTF-løntjekkampagne fandt BUPL Nordjylland fejl på hver fjerde lønseddel.
År: 2017 Nr.: 16
Allan Berg Mortensen arbejder til hverdag som skolepædagog og har siden 2006 siddet i byrådet for Enhedslisten, som han igen stiller op for. Her lytter han både til eksperter og sin mavefornemmelse.
År: 2017 Nr.: 16
To ud af tre kommuner har erfaringer med pædagogisk brug af robotter, viser Børn&Unges rundspørge. Og kombinationen af pædagoger og robotter kan lære børn egenskaber, de får brug for i fremtiden, vurderer flere eksperter.
År: 2017 Nr.: 16
UCL, University College Lillebælt, har netop sendt et hold nyuddannede pædagoger ud i verden med en særlig kvalifikation: De kan robotsprog og er klar til at lære børn helt ned til 3 år at programmere.
År: 2017 Nr.: 16
Robotter afprøves i mange specialinstitutioner og i specialundervisningen på skoler. Men det er en myte, at de er særlig gode til for eksempel autister, fastslår forsker.
År: 2017 Nr.: 16
12-årige Bertram har svært ved at aflæse ansigtsmimik, men et social­træningsforløb med robotten Zeno og pædagog Nanna Bohn Hartz hjælper ham til at forstå både andres og sine egne følelser.
År: 2017 Nr.: 16
I 14 dage var børn fra institutionerne Perlen og Møllehøj i Borup på naturskole for at lege, spille teater og få mere viden om dyr. Pædagogerne lod en dramakunstner og en naturvejleder engagere børnene i et tværkulturelt projekt.
År: 2017 Nr.: 16
Twitter er et udbredt værktøj blandt politikere og journalister. Det gør det muligt for dig at bruge mediet til at påvirke dagsordenen til kommunalvalget. Også selvom du blot har plads til at skrive 140 tegn i et tweet.
År: 2017 Nr.: 16
Et hold forskere med lektor Merete Sørensen i spidsen skal sammen med pædagoger, børn og forældre i tre daginstitutioner bringe så meget lyst, glæde og kreativitet ind i hverdagen som muligt. Det skal skabe det ideelle læringsmiljø for børnene ved at stimulere deres fantasi, kreativitet og egne rollelege.
År: 2017 Nr.: 16
Konceptet Synlig Læring blev bremset i Lyngby-Taarbæk efter kritik fra medarbejderne, som aldrig var blevet hørt.
År: 2017 Nr.: 15
Karina Krogh Hjerrild har arbejdet som medhjælper, taget uddannelsen som pædagogisk assistent og er nu netop færdiguddannet som pædagog. Hun læste videre for at få mere teori og større ansvar.
År: 2017 Nr.: 15
Kommunalpolitikernes ambitioner varierer voldsomt, når det handler om andelen af pædagoger i dagtilbud. I Hørsholm bevilger man penge ud fra, at kun lidt flere end halvdelen skal være uddannede. I Sønderborg vil politikerne have 80 procent uddannede pædagoger.
År: 2017 Nr.: 15
75, 60 og 50 procent. Sådan lyder tallene for, hvor stor en andel pædagogerne udgør af det pædagogiske personale i tre forskellige institutioner. Pædagogerne er knalddygtige, siger lederne, men de vil ikke undvære medhjælperne.
År: 2017 Nr.: 15
Det har stor betydning for børnenes trivsel, skoleparathed og evne til konfliktløsning, at de bliver mødt af uddannet personale i dagtilbud. Det fortæller seniorforsker Mogens Christoffersen, som har fulgt den internationale forskning på området.
År: 2017 Nr.: 15
Mange pædagoger vil gerne tale om sårbare emner med børnene, men de ved ofte ikke, hvordan de skal håndtere det. Spørg, og hold øje med barnet, lyder det fra bogaktuelle Anja Marschall.
År: 2017 Nr.: 15
Ved at bage en pizza, folde tøj sammen og lære førstehjælp har 2. og 3. klasse på Marievangsskolen i Slagelse lært lokalområdet at kende. Bag projektet står pædagoger, pædagogstuderende og en lektor.
År: 2017 Nr.: 15
En snak over spisebordet med børn er ikke det samme som at interviewe dem. Interviewet kan bruges af pædagoger, der vil dybere ind i barnets livsverden, lyder det fra bogaktuelle Jan Kampmann.
År: 2017 Nr.: 15
År: 2017 Nr.: 14
Hvordan skal pædagoger tage hånd om børn, der er ofre for selvskade eller seksuelle overgreb? Det giver to håndbøger af Lisbeth Zornig Andersen hjælp til.
År: 2017 Nr.: 14
Pædagoger gør en positiv forskel for børnene. Det mener 9 ud af 10 forældre, viser ny undersøgelse. Pædagogerne er lidt forud på point, siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre.
År: 2017 Nr.: 14
Forældrene bakker op om hovedintentionen med at involvere pædagoger i skoledagen, mener Andreas Rasch-Christensen.
År: 2017 Nr.: 14
Mange udsatte og tosprogede børn drømmer om en plads i et fritidstilbud, nogle så meget, at de tropper op i SFO’en for at få lov til at komme ind. Men forældrene vælger den fra. To ud af tre pædagoger ser udsatte børn, der ikke kommer i et fritidstilbud, selvom de ville have stor gavn af at komme.
År: 2017 Nr.: 14
Flygtningedrengen Hadi drømte om at komme i SFO. Pædagogen Susanne Wøhlk var klar til at hjælpe ham til nye venner og en bedre fritid. Ikke alle flygtningebørn er så heldige.
År: 2017 Nr.: 14
Fritidsinstitutionerne har det svært. Derfor vil BUPL snart lancere et fritidsudspil, der skal sætte vigtigheden af gode fritidsinstitutioner tilbage på dagsordenen, siger BUPL’s formand, Elisa Bergmann.
År: 2017 Nr.: 14
Ganløse Ungdomsklub lokker ikke med vilde aktiviteter og det nyeste it-udstyr. Her kommer de unge for gode relationer og samvær med hinanden og voksne, som lytter, støtter og kan lide dem.
År: 2017 Nr.: 14
I Ganløse er fokus drejet fra aktivitetsstyret pædagogik til pædagogisk styrede aktiviteter med relationerne i fokus.
År: 2017 Nr.: 14
Sensommeren er højsæson for skilsmisser, når familien vender hjem til hverdagen, og far og mor har fået nok af hinanden. Når forældrene skal skilles, går det ofte ud over børnenes trivsel. Og her har pædagoger en vigtig rolle som barnets støtte og talerør, mener John Halse.
År: 2017 Nr.: 14
Grænserne mellem daginstitution og hjem flytter sig, i takt med at pædagogiske aktiviteter og læringsmål breder sig fra daginstitutionen og ud i hjemmene. Det stiller nye krav til samarbejdet mellem pædagoger og forældre.
År: 2017 Nr.: 14
De seneste års blik på børns sprog har haft stort fokus på ordforråd og skoleparathed. Men børns sprog er mere end ord, som kan testes og skrives ind i læreplaner. Børns spontane leg kan give voksne viden om, hvad der er vigtigt set fra børnenes perspektiv.
År: 2017 Nr.: 14
Når syge medarbejdere går på arbejde, er det også et sygdomstegn for selve arbejdspladsen, mener forsker. To ud af tre pædagoger går syge på arbejde, viser ny undersøgelse fra BUPL.
År: 2017 Nr.: 13
Udover at være professionelle fodboldspillere er Sanne og Lotte Troelsgaard uddannede pædagoger. Kærligheden til både børn og fodbold gør det nemt at vinde over hverdagen.
År: 2017 Nr.: 13
Organisering af børns leg i legegrupper i fritiden er et pædagogisk tiltag, der har vundet udbredelse på skoler landet over. Den organiserede leg kan skabe trivsel, men også presse forældre og børn.
År: 2017 Nr.: 13
År: 2017 Nr.: 13
Legegrupper tager endnu en bid af den sparsomme fritid, som børn har tilbage efter en lang dag i skole og SFO. Risikoen er, at børn får færre chancer for selv at opbygge relationer, fordi det hele bliver for tilrettelagt for dem, mener børneforsker Erik Sigsgaard.
År: 2017 Nr.: 13
Legegrupper kan næppe løse problemer med mobning, lyder vurderingen fra to børneforskere. Dog kan et meget tæt lærer-pædagog-forældre-samarbejde om legegrupperne have positiv effekt, siger en tredje forsker.
År: 2017 Nr.: 13
Som pædagog kan du spille en afgørende rolle for børnenes legegrupper også i fritiden. Få seks gode tip til, hvordan du på forældremøder kan sætte emnet på dagsordenen.
År: 2017 Nr.: 13
Vi opnår aldrig respekt om vores fag, hvis vi accepterer, at vi alene arbejder for snævre mål for undervisningen.
År: 2017 Nr.: 12
År: 2017 Nr.: 12
Nyborg Heldagsskole har lavt sygefravær, godt arbejdsmiljø og tilfredse forældre. Forklaringen er medindflydelse, tillid fra ledelsen og lige vilkår for lærere og pædagoger, mener tillidsrepræsentant.
År: 2017 Nr.: 12
Skolereformen er gået i stå. Halvdelen af børnene har ikke en skoledag med variation. Halvdelen får ikke 45 minutters bevægelse om dagen. For et år siden så det ligesådan ud. »Det er meget beklageligt,« siger undervisningsminister Merete Riisager.
År: 2017 Nr.: 12
Det er slut med at være minilærer. Pædagog Steffen Rasmussen har skabt et undervisningsmateriale til pædagoger og sætter altid pædagogfaglige mål for sin undervisning. I dag gælder det om at være ærlig.
År: 2017 Nr.: 12
Bare fordi det handler om læsning, behøver børnene ikke hoppe bogstaver. Pædagogfagligheden skal skinne mere igennem, når pædagogerne arbejder i skolen, mener ekspert. Og så skal der være mere tid til at lege.
År: 2017 Nr.: 12
Pædagogerne får ansvaret for arbejdet med en helt ny SSP-læseplan i skolerne i Gladsaxe. Her kan pædagogerne selv sætte dagsordenen i skolen, siger SSP-konsulent.
År: 2017 Nr.: 12
To ud af tre pædagoger, der arbejder i fritidstilbud, mangler tid til omsorg og nærvær. Dårlige normeringer og en lang skoledag presser SFO og klub. Fritidstilbud er værdifulde, mener undervisningsminister Merete Riisager.
År: 2017 Nr.: 12
Et projekt om sprogtilegnelse blandt børnehavebørn med sproglige udfordringer har vist gode resultater i Aalborg. En stor del af forklaringen er den aktive rolle, forældrene spiller.
År: 2017 Nr.: 12
Det ambitiøse kulturprojekt Belong i Billund, Jelling, Vorbasse og Kolding skal få børn af forskellig nationalitet til sammen at arbejde med og tænke over, hvad det vil sige at høre til. Tre britiske kvinder har stået for projektet.
År: 2017 Nr.: 12
Der er for meget fokus på læring i vuggestuen. Lad os i stedet tale om den vigtige følelsesmæssige omsorg, siger forsker Thomas Gitz-Johansen. Han har fulgt en vuggestue gennem et år og observeret børnene i perioder med både opslidende grådkoncerter og vild jubel.
År: 2017 Nr.: 12
Karen Prins undersøger, hvordan pædagoger kan arbejde med at give børn erfaringer med demokrati i daginstitutionen. Det demokratiske formål med daginstitutionerne er trådt i baggrunden, oplever hun.
År: 2017 Nr.: 12
Når vi råber på sociale normeringer, er det jo netop for at holde en hånd under de børn, der på forhånd har de dårligste odds for at trives og få et godt liv.
År: 2017 Nr.: 11
Nogle børn kommer i institution uden flyverdragt, regntøj og madpakke, fordi deres forældre ikke har råd til at købe de mest basale ting. Problemet er stigende, siger pædagoger i en ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 11
I regeringens nye aftale om bedre dagtilbud afsættes der 58 millioner kroner til forsøg med samarbejde sundhedsplejedagtilbudssamarbejde målrettet sårbare småbørn. God idé, mener de faglige organisationer, men normeringerne må forbedres.
År: 2017 Nr.: 11
Socialdemokraterne har for nylig foreslået tvangsopskrivning i vuggestue for etårige.
År: 2017 Nr.: 11
Mange tager det i dag for givet, at børn løbende skal målstyres med test og læreplaner. Men det er en skadelig forstyrrelse af børns naturlige skabelse af identitet og forståelse af verden og dens begreber, mener psykolog og forsker Nadja Prætorius.
År: 2017 Nr.: 11
Meningitis har de seneste år kostet flere unge mennesker livet. Selvom sygdommen er sjælden, skal pædagogerne først og fremmest vide to ting: At febersyge børn ikke skal være i institution, og at Styrelsen for Patientsikkerhed tager over og vejleder ved mistanke om sygdommen.
År: 2017 Nr.: 11
SFO Sofie kæmper for mere fritidspædagogik. Selvom arbejdet i skolen stadig er frustrerende, er skolepædagogen trods alt blevet gladere.
År: 2017 Nr.: 10
Et godt arbejdsmiljø og ordentlig tid til evaluering og planlægning er emner, som pædagoger prioriterer højt. Ifølge BUPL-formand og arbejdsmarkedsforsker burde lønnen vægte højere.
År: 2017 Nr.: 10
Keld Hansen var sammen med lærerne i Team 3.C på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg nomineret til Politikens Undervisningspris for deres fælles engagement, struktur og tilpas afpasset kærlighed.
År: 2017 Nr.: 10
Evidensbaserede pædagogiske koncepter giver pædagoger faglig pondus i samarbejdet med forældre og andre faggrupper. Men ofte oplever pædagogerne også, at de konkrete handlinger, som koncepterne kræver, ikke giver mening, viser et forskningsprojekt.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagogik trives i folkeskolen, hvor pædagoger står for et væld af forskellige indsatser til børn med særlige behov. Udenfor folkeskolen overlapper specialpædagogikken og den almene pædagogik hinanden. Det viser en stor kortlægning af den specialpædagogiske faglighed.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagog Signe Sass Bjørch underviser i 1.a på Holmeagerskolen efter metoden co-teaching. Klassen inkluderer fem børn med autisme, men de specialpædagogiske værktøjer kommer hele klassen til gode.
År: 2017 Nr.: 10
År: 2017 Nr.: 10
Mange børn bliver mobbet, men nu står Red Barnet klar med et prisnomineret mobbesæt, der skal gøre det lettere at sætte mobning på skemaet.
År: 2017 Nr.: 09
Sådan lød Arbejdsskadestyrelsens svar til pædagog Gitte Lindegaard, der døjer med voldsomme smerter efter et fald i en svømmehal, hvor hun beskyttede et handikappet barn.
År: 2017 Nr.: 09
Den fysiske selvskade har fået en ny dimension på nettet, hvor begreber som autotrolling og selfbaiting vinder frem. Samtidig er antallet af fysisk selvskadende unge stigende, og det vækker stærk bekymring blandt eksperter.
År: 2017 Nr.: 09
Hver femte danske ung har skadet sig selv eller gør det stadig. Men pædagoger har ikke redskaberne til at opdage eller håndtere selvskaden. Det kan koste liv, fortæller Mille Heskjær, der underviser i emnet på PAU-uddannelsen.
År: 2017 Nr.: 09
I otte år lykkedes det Julie Smedegaard Nielsen at holde sin selvskade skjult for familie, lærere og pædagoger. Men for fire måneder siden valgte hun at lægge selvskadens skam bag sig og stå frem med sin historie.
År: 2017 Nr.: 09
Det tog Lea Jensen flere dage at komme sig over den overraskelse, som forældrene i hendes SFO havde planlagt i afskedsgave. I de fleste andre institutioner er gaverne mere beskedne. Hjemmelavede gaver hitter hos pædagogerne.
År: 2017 Nr.: 09
Efter 30 års mislykkede forsøg på at sætte tidligt ind er det på tide at knække kurven og give børn på kanten rettigheder og muligheder for et godt liv
År: 2017 Nr.: 08
Er du et styrkesvin, kondisvin eller et koordinationssvin? To fysiologer har skrevet en e-bog om træning, der ikke kræver redskaber. Til gengæld gør den jer glade
År: 2017 Nr.: 08
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Ulla Pallisgaard har siddet med i en af seks arbejdsgrupper, der har formuleret "En styrket pædagogisk læreplan", som liger til grund for ministeriets arbejde med den nye dagtilbudsreform
År: 2017 Nr.: 08
Når bekymrede pædagoger sender en underretning ind til forvaltningen, aner de ofte ikke, hvad forvaltningen gør ved bekymringen. Og mange pædagoger synes, at kommunens indgreb ikke er tilstrækkeligt. »Virkeligheden er, at der ofte ikke bliver gjort noget,« siger ekspert.
År: 2017 Nr.: 08
Underretninger er ikke kun bekymringen for et barn i mistrivsel. Tre pædagoger fortæller her om andre udfordringer i arbejdet med underretninger
År: 2017 Nr.: 08
Nu kan pædagogerne blive en del af de netværksmøder, der skal hjælpe udsatte børn og familier. Og sagsbehandleren er bare et opkald væk. Brønderslev lægger sagsbehandlingen helt om
År: 2017 Nr.: 08
Andelen af udsatte børn holder sig nogenlunde konstant på trods af gode indsatser og intentioner. Det er en myte, at problemerne kun kommer fra udsatte familier. Langt de fleste problemer kommer fra helt almindelige familier, siger ekspert
År: 2017 Nr.: 08
Et projekt med udeskoler har i seks storkøbenhavnske skoler bragt pædagogers faglige kompetencer i folkeskolen i spil på nye måder. Bag projektet er DGI Storkøbenhavn, som efter sommerferien udvider projektet til 20 skoler på landsplan.
År: 2017 Nr.: 08
Pædagoger og lærere udveksler mere end smalltalk ved kaffemaskinen på landets skoler. Meget planlægning og evaluering foregår i pauserne og fritiden, og den gestus er helt afgørende for et velfungerende tværprofessionelt samarbejde i skolen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 08
Både lærere og pædagoger lærer af hinandens fagligheder, uden at de slipper deres egen professionelle kultur hver især. Det oplever pædagogfaglig leder på Ålykkeskolens SFO i Kolding Iver Straarup.
År: 2017 Nr.: 08
År: 2017 Nr.: 08
Forskere og pædagoger skal sammen undersøge, hvordan et engageret samspil mellem voksne og børn kan gøre en forskel for 80 udvalgte børn på Lolland, fortæller adjunkt og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth.
År: 2017 Nr.: 08
Samira Darawshes fortælling om kampen mod myndighederne, efter at hendes tre børn blev tvangsfjernet, er også en fortælling om svær integration.
År: 2017 Nr.: 07
Kobberbakkeskolen i Næstved satser nu massivt på uddannet personale. Det skal sikre, at elever med særlige behov udvikler sig personligt og socialt.
År: 2017 Nr.: 07
Stop indkøb af tablets og digitalt grej. Brug tid og penge på uddannelse og udvikling af it-pædagogik og digital dannelse. Sådan lyder det fra eksperter i mediepædagogik, som ser et stort gab imellem de fremadstormende og de traditionelt tænkende, når det gælder digitalisering i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 07
Digitalisering i dagtilbud er et krav, som er svært at komme udenom. Men det er der heller ingen grund til, lyder det fra teknologibegejstrede institutioner, som er vilde med at bruge robotter og sociale medier som pædagogiske redskaber. Tag med på tourdigital i Børnehuset Bøgely og Nyrup Børnehus, hvor tablets og kodning er lige så vigtige pædagogiske redskaber som maling og modellervoks.
År: 2017 Nr.: 07
Martin Seligman er kendt som ophavsmanden til den positive psykologi. Da guruen gæstede Danmark, var hans glade budskaber, at trivslen hos både børn og voksne kan måles og øges. Trivsel bør være regeringens mål for vækst, mener han.
År: 2017 Nr.: 07
Hovedlus i danske institutioner er almindelige, og problemet er vokset, siden vi fik de første daginstitutioner. I år er der flere lus end sidste år, og efter påske er en af tre højsæsoner.
År: 2017 Nr.: 07
Musicarma er et nyt børnebogskoncept, som blander musik, remser, mindfulness og forslag til aktiviteter. Det beroliger både børn og pædagoger.
År: 2017 Nr.: 06
Nye tal fra BUPL viser, at 3 ud af 4 pædagoger på en tilfældig dag er alene med den samlede børnegruppe. 4 ud af 10 pædagoger oplever, at det resulterer i uforsvarlige og endog farlige situationer.
År: 2017 Nr.: 06
En genetisk mutation og et svækket immunforsvar betyder, at 12-årige Yusuf ikke kan komme i skole. Ved hjælp af en robot er han alligevel i skole og med på tur. Bag specialskolens robotsatsning står en pædagog og en it-vejleder.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagoger kan med fordel lukke flere sprog end dansk ind i daginstitutionernes hverdag for at styrke flersprogede børns sproglige kompetencer, viser forskning. En institution har prøvet det og er begejstret.
År: 2017 Nr.: 06
År: 2017 Nr.: 06
Gennem flere medieformater lader ’En dreng med en livlig fantasi’ børn og voksne udforske fortællinger fra en husmandsfamilie i 1950’erne.
År: 2017 Nr.: 05
Det positive og udviklende i børns seksuelle lege og udforskningen af kroppen kan drukne i negativt formulerede forbud. Men retningslinjer kan sagtens motivere både børn og voksne til at tale om seksualitet og sætte emnet på dagsordenen i institutionen på en måde, hvor børnenes udvikling og trivsel i forhold til krop, køn og seksualitet er i fokus. Her er en række spørgsmål, I med fordel kan arbejde med
År: 2017 Nr.: 05
Eksperimentalinstitutionen er også et kompetence­center, der kan yde pædagogisk assistance til kolleger i andre københavnske dagtilbud og skoler.
År: 2017 Nr.: 05
Institutionerne i Viborg har fået ny inspiration til at arbejde med billedkunst i form af 10 billedkunstkufferter, som med forslag til aktiviteter får pædagoger til at genopdage de kreative færdigheder.
År: 2017 Nr.: 05
Så kære pædagoger, husk at åbne jeres mail, og svar på spørgeskemaet.
År: 2017 Nr.: 04
Per Schultz Jørgensen har skrevet bogen ’Robuste Børn’, da han mener, at vi i dag lever i en turbulent virkelighed. En virkelighed, der kalder på robuste børn.
År: 2017 Nr.: 04
Hver tredje private dagtilbud og hver anden friskole har ikke en overenskomst med BUPL. Det skal der laves om på nu.
År: 2017 Nr.: 04
Cathrine Mikkelsen blev i januar uddannet pædagog som den første årgang, der skulle vælge specialisering. Valget var svært, men vi er bedre rustet til praksis nu, siger hun.
År: 2017 Nr.: 04
I 2016 blev der uddannet 216 pædagoger med indvandrerbaggrund. Det er godt for fagets udvikling, lyder det fra en forsker, en studiekoordinator og BUPL. Indvandrere har kompetencer, som både børn, forældre og det øvrige personale har gavn af.
År: 2017 Nr.: 04
Den 45-årige irakiske flygtning, Ayar Hama-Ali Hama-Morad, blev tvunget på en dramatisk flugt fra sit hjemland, men endte med at vende modgangen til sin fordel og uddannede sig til pædagog. Han ved, hvordan det føles at være udsat og alene. Derfor kæmper han for at gøre en forskel for de unge.
År: 2017 Nr.: 04
Vera Delina er pædagog og har forgæves søgt job i tre år. Hun mener, at tørklædet og indvandrerbaggrunden forhindrer hende i at få arbejde. Derfor lægger hun pædagogfaget på hylden og uddanner sig til social- og sundhedshjælper.
År: 2017 Nr.: 04
Det er den enkelte pædagogs faglighed, viden og erfaring, som bærer det daglige arbejde og ikke religion og kulturel baggrund. Men sammenstød mellem religion og kulturelle værdier kan alligevel opstå. Og hvad gør man så? Kan man for eksempel bede en muslimsk pædagog lave flæskesteg til børnene, og bør man fritage hinduisten fra at gå med børnene i kirke? Få svar på seks dilemmaer her.
År: 2017 Nr.: 04
Pædagogerne Dannie Markussen og Jonas Andersen har udviklet en app, der skal gøre det nemmere at stå for bevægelse og understøttende undervisning i skolen.
År: 2017 Nr.: 04
År: 2017 Nr.: 04
Udelukkende positive tilbagemeldinger på to skolepædagogers nye bevægelsesapp.
År: 2017 Nr.: 04
Med projektleder Kristian Langborg-Hansen i front har 500 SFO-børn fra Trekantsområdet har, at robotter ikke er onde og farlige. Man kan tværtimod styre meget selv.
År: 2017 Nr.: 04
År: 2017 Nr.: 04
Internationale undersøgelser viser, at ulighed skabes tidligt i livet og afhænger af læringsmiljøet i familien. Nu skal et hold af forskere med Jens Peter Thomsen fra SFI i spidsen undersøge læringsmiljøer i danske familier for på sigt at forbedre dem.
År: 2017 Nr.: 04
Halvdelen af de pædagogstuderende oplever at stå alene med ansvaret for børn eller voksne på deres praktiksted. For 38 procent er ’alenetiden’ planlagt, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 03
I Børnehaven Åhaven i Brande kommer især de mindste børn sjældent på tur ud af ­huset. Personalet mener, at de giver børnene den bedste læring i trygge rammer, hvor der er tid til at se den enkelte i øjnene.
År: 2017 Nr.: 03
Ture ud af huset styrker børns fantasi, legen, fællesskabet og troen på, at de kan håndtere uvante situationer. Men man skal ikke tage på tur for enhver pris, mener eksperter.
År: 2017 Nr.: 03
Smartphone, computer og iPad har fået nyt familiemedlem i VR, virtual reality, som giver en stærk oplevelse af at være inde i en anden virkelighed. Vildt spændende ikke alene til spil, men også til undervisning og kreative udfoldelser. Men det nye digitale legetøj skal håndteres med forsigtighed
År: 2017 Nr.: 03
VR er endnu ikke så udbredt, at Medierådet for Børn og Unge har følt sig kaldet til at komme med særlige retningslinjer
År: 2017 Nr.: 03
Ny ’findebog’ er skrevet og fotograferet sammen med børn på Nørrebro i København. Den er universel, fordi den handler om rod på værelset og børn, der leger.
År: 2017 Nr.: 02
Jeppe Dammark er netop færdiguddannet pædagog. Han hjælper specialskoleelever med at få plads i det etablerede foreningsliv. Det ham selv en stor glæde
År: 2017 Nr.: 02
Lone Thomsen og Ann-Kathrine Nymann Svendsen er ansat i social normering i Vuggestuen Smedegården, som ligger i et udsat boligområde i Aalborg. De oplever, at de har mulighed for at give børnene en bedre start i livet.
År: 2017 Nr.: 02
Der findes blogs om pædagogik, psykologi, forholdene i institutioner og meget mere, men hvor er de, og hvem skriver dem? Her får du gode råd til at finde de spændende blogs og til, hvordan du selv kan blive blogger.
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 02
Som medlemmer af BUPL er både du og jeg en del af et stærkt fagligt fællesskab, men for at få det optimale ud af fællesskabet, skal vi mobilisere vores fælles kræfter.«
År: 2017 Nr.: 01
Børn skal høre, at det er helt normalt at lave fejl. Derfor har lærer og forfatter Rikke Mølbak skrevet ’Ingen er perfekt’ til børn, der er kæmper med perfektionismen.
År: 2017 Nr.: 01
Pædagogernes rolle i skolen skal defineres klarere, Merete Riisager (LA). Hun er bekymret for SFO- og klubområdet, men tror ikke på, at fritidspædagogikken kan komme ind i skolen.
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
Barndommen har en værdi i sig selv. Det vil en revision af de pædagogiske læreplaner slå fast. Eksperter og praktikere som Kristine Schroll har gjort deres del. Nu skal politikerne i gang.
År: 2017 Nr.: 01
Hvor forældre før greb situationen spontant, hvis to børn havde gang i god leg, planlægger de nu legeaftalerne i god tid på forhånd. De mange skemalagte legeaftaler skaber udfordringer i institutionerne.
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
Pædagoger ser det ikke som deres opgave at blande sig i børnenes legeaftaler i fritiden. Mød pædagogerne, der blev nødt til at tage affære, da legeaftalerne blev et stressende prestigeræs.
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
I Egedal Kommune tager klubpædagogerne Morten Romme og Kennet Spaniel rundt på kommunens skoler for at lære 7. klasserne om programmering.
År: 2017 Nr.: 01
Lene Kjærgaard blev kendt i medierne som pædagogen, der ville skifte børn ud med grise for at få et job. Men Lene karriere som grisepasser gik ikke helt som forventet.
År: 2016 Nr.: 20
BUPL-formand Elisa Bergmann talte om sjælen i det pædagogiske arbejde, om fællesskab og relationer. Men også om samfundets overstyring af pædagogprofessionen
År: 2016 Nr.: 20
Om to år vil BUPL have en ny strategi for pædagogikkens og pædagogers rolle. Ikke alle andre skal definere, hvad pædagoger kan, skal og gør.
År: 2016 Nr.: 20
Mange indvandrere i Danmark finder job i dag og fritidsinstitutioner. Her lærer de ikke bare danske værdier, de kommer også med deres kultur og værdier til os, siger BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
Iben Harder Namensen har fået børn med en anonym sæddonor. Hun mener, at det er pædagogernes rolle at videregive den samme fortælling om far, som børnene kender hjemmefra.
År: 2016 Nr.: 20
De fem pædagoger er et godt eksempel på, at nysgerrighed, inklusion og åbenhed gavner os alle. Mangfoldigheden længe leve.
År: 2016 Nr.: 20
Professionsforsker Bent Madsen er i gang med en omfattende kortlægning af det specialpædagogiske arbejde, der skal vise, om specialpædagogerne har kompetencerne til at løse deres opgaver med nogle de allermest udsatte børn, unge og familier i Danmark.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
I øvelokalerne i klubben Bakkens Hjerte har stjerner fra Phlake og Suspekt lært at spille musik. Det er pædagog Peer Møllebæk, der har introduceret tusindvis af musikalske drenge for glæden ved musik.
År: 2016 Nr.: 19
Brugen af søvndyssende piller til børn er eksploderet, fordi fortravlede forældre har svært ved at putte børnene, mener børnelæge, som efterlyser, at pædagoger guider om god søvnhygiejne.
År: 2016 Nr.: 19
59 procent uddannede i daginstitutioner er ikke nok, mener BUPL, som støttes af forskere og politikere.
År: 2016 Nr.: 19
Kampagner rykker ikke meget ved den massive overvægt af kvindelige pædagoger i institutioner. Nøglen til at få flere mandlige pædagoger er mænds konkrete oplevelser med pædagogik.
År: 2016 Nr.: 19
Et ofte gentaget argument for at få flere mænd i daginstitutioner er, at det er godt for børnenes udvikling og læring. Men den forskningsmæssige dokumentation mangler.
År: 2016 Nr.: 19
Børnenes behov og pædagogernes evner og faglige interesser har større betydning for pædagogikken end personalets køn. Alligevel er det vigtigt, at både mænd og kvinder er repræsenteret, fortæller tre pædagoger fra Kragelundskolens SFO i Højbjerg.
År: 2016 Nr.: 19
To tidligere pædagoger har uddannet sig i at give andre pædagoger redskaber, der støtter børns følelsesmæssige og sociale udvikling. De mener, at det neuroaffektives legende tilgang til børn rammer lige ned i pædagogers faglighed.
År: 2016 Nr.: 19
Regeringen har forsøgt at komme os i møde med en pulje på 580 millioner kroner over fire år. Det er godt, men det er ikke godt nok.
År: 2016 Nr.: 19
På fem år er antallet af børn og unge i psykiatrisk behandling steget med 44 procent. Når børn mistrives, kan forældre og pædagoger presse på for en udredning og en diagnose. Men diagnosen løser sjældent alle problemer, mener psykolog i PPR og en ekspert i inklusion.
År: 2016 Nr.: 18
Det er en balancegang at bruge sin viden om diagnoser til at tilrettelægge en hverdag, det enkelte barn fungerer i, og samtidig undgå at skærme barnet så meget, at det går glip af udvikling, fortæller pædagog Lisbeth Lynggaard Bjørn fra Astrup Specialskole.
År: 2016 Nr.: 18
BUPL’s formand, Elisa Bergmann, 46 år, genopstiller ved BUPL’s kongres. Hun glæder sig over, at BUPL er trængt igennem med budskabet om, at der er behov for bedre normeringer, og ærgrer sig over, at arbejdet med skolereformen ikke er kommet helt i mål. I den næste kongresperiode skal der endnu mere fokus på pædagogers faglighed.
År: 2016 Nr.: 18
Naturen er én stor, udfordrende legeplads, som byder på uanede muligheder for børn. Med projektet ’Spring Ud i Naturen’ har Friluftsrådet gennem de seneste tre år sat fokus på naturens mange positive sundhedseffekter og inspireret børn, voksne og fagprofessionelle i hele landet.
År: 2016 Nr.: 18
Når pædagoger og lærere skal pege på de børn og unge, der har udfordringer i skolen, er drengene i fokus. Det viser et nyt forskningsprojekt om børn og unge på kanten.
År: 2016 Nr.: 18
En omgang kartofler i klubben giver energi til dagens sidste matematiktime. Pædagoger og lærere skal sammen knække koden til at motivere skoletrætte drenge på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg.
År: 2016 Nr.: 18
Som pædagog på en specialskole for børn med autisme oplever Katja Birch vold hver dag. Som arbejdsmiljørepræsentant opfordrer hun til registrering. Det giver tryghed, siger hun.
År: 2016 Nr.: 17
Vinnie Maria Hessellund er mor, gravid og har social angst. Hun er netop blevet ramt af kontanthjæpsloftet og frygter, at den begrænsede økonomi vil få fatale konsekvenser for hendes børn. Mød en af de nyfattige familier, som pædagoger vil møde flere af fremover.
År: 2016 Nr.: 17
I SFO Nøddeknækkeren i Holeby gør pædagogerne, hvad de kan, for at hjælpe familier, der er pressede på økonomien. For eksempel rådgiver de om, hvordan man søger om friplads.
År: 2016 Nr.: 17
Kontanthjælpsloftet vil kaste flere børn ud i relativ fattigdom. Det vil få fatale konsekvenser for deres opvækst og liv, forudser eksperter.
År: 2016 Nr.: 17
År: 2016 Nr.: 17
’Ung kend din krop’ er en ny håndbog, der vil hjælpe unge i puberteten med viden om kroppens udvikling og nogle af de følelser og tanker, der opstår.
År: 2016 Nr.: 16
82 procent af eleverne synes, deres skoledag er for lang. Det er næsten en fordobling i antallet af utilfredse børn på to år. Måske har eleverne hørt fra de voksne, at deres skoledag er for lang, mener klubleder.
År: 2016 Nr.: 16
Har man først prøvet at drikke sig fuld, er der 11 gange større risiko for, at man ryger hash efterfølgende. Det er logisk, mener Stofrådgivningen, at unge gerne vil prøve noget mere, når de først har prøvet en ting.
År: 2016 Nr.: 16
En øl eller en joint kan være hip som hap for de unge. I ungdomsklubben er Line Lund Møller altid klar til at tage en snak om hash, hvis de unge er nysgerrige. I Midtbysjakket i Aalborg oplever Jesper Svendsen, at hash er det største problem blandt unge.
År: 2016 Nr.: 16
Unge, som ryger hash og sniffer kokain, er et problem overalt. Børn&Unge tog en dag med misbrugsbehandler Morten Abildgaard på arbejde i Behandlerhuset Vest i den nordjyske by Aars. Vi mødte Casper og Michael, begge på vej ud af et misbrug. Det begyndte med hash og druk.
År: 2016 Nr.: 16
Cyklistforbundet har netop søsat kampagnen ’Vi kan cykle’, der skal hjælpe børnehaver med at introducere cykler som et legeredskab.
År: 2016 Nr.: 16
Regeringen har en ambition om, at vi skal blive bedre til at bryde den sociale arv, at vi skal inkludere alle i fællesskabet. Svært at være uenig i det. Men hvad gør regeringen så? Den sætter kommunerne under stram styring. Den er så stram, at der ikke er råd til at investere i en fokuseret indsats i socialt belastede områder.
År: 2016 Nr.: 16
Den nye chef for TrygFondens Børneforskningscenter, Simon Calmar Andersen, ønsker mere forskning i, hvordan personlig udvikling spiller sammen med faglig udvikling hos børn.
År: 2016 Nr.: 16
Et flertal af kommunerne planlægger massive besparelser på dagtilbud og skoler, viser en ­gennemgang af de kommunale budgetter. De skulle hellere investere, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 15
Den danske pædagoguddannelse har intet fokus på ældre. I de andre skandinaviske lande er ældrepædagogik en helt naturlig del af uddannelsen.
År: 2016 Nr.: 15
Neuropædagogik giver svar på nogle af de spørgsmål, pædagoger på ældreområdet stiller sig selv. Feltet bliver en vigtig del af området, vurderer adjunkt Lone Diekmann.
År: 2016 Nr.: 15
Når pædagoger tør tie og lade børnenes egen kreativitet og fantasi udfolde sig, opstår der spændende processer, og børnene fordyber sig. Det er erfaringen fra et projekt i Kolding.
År: 2016 Nr.: 15
Børnene fra Skovbørnehaven Skovlyset er ude under åben himmel hele dagen, men en gang imellem samles de på yogamåtter inden døre for at finde ro og fordybelse.
År: 2016 Nr.: 15
Med sin nyeste bog ’Ståsteder’ giver psykologiprofessor Svend Brinkmann sine bud på, hvad der giver mening i tilværelsen.
År: 2016 Nr.: 14
Skolereformen har betydet færre børn i SFO og klub, viser en ny analyse. Det er især et problem for de børn, der ikke har fornuftige fritidsinteresser, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 14
Forsker Ole Henrik Hansen har ikke belæg for at sige, at pædagoger ikke er empatiske nok, mener BUPL. Forskeren siger også, at mange pædagoger har problemer med relationen til børn.
År: 2016 Nr.: 14
Danmarks Statistik har offentliggjort en opgørelse over normeringerne i dagtilbud og dagpleje. Men opgørelsen var så fuld af fejl, at den blev trukket tilbage. Opgørelsen viste blandt andet, at der var ét barn pr. voksen i vuggestuerne i Langeland Kommune, som ikke driver nogen vuggestuer.
År: 2016 Nr.: 14
Gynger, klatrestativer og legehuse kan umuligt hamle op med den undren, de eksperimenter og den bevægelse, som naturen indbyder til. Og så ligger den ofte lige uden for institutionens dør.
År: 2016 Nr.: 14
Men der er grænser for, hvor længe pædagoger og børn kan overleve i en virkelighed, der efterhånden er så grotesk, at man tror, det er løgn.
År: 2016 Nr.: 14
Hverdagens mange praktiske gøremål giver unikke rum for læring og udvikling i daginstitutionerne. Men det kræver mentalt og organisatorisk fokus på rutinerne hos pædagoger og ledelse, mener forsker Søren Smidt.
År: 2016 Nr.: 14
I en ny mobbekampagne foreslås, at mobbeofre skal kunne klage over manglende indsats. Det fjerner fokus fra det politiske ansvar og vil hænge enkelte medarbejdere ud, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagogstuderende fra UC Sjælland gennemfører forløb, hvor de gennem aktionslæring er med til at påvirke praksis i institutionerne. Det er blandt andet med til at ændre overgangene fra børnehave til SFO i Høje-Taastrup.
År: 2016 Nr.: 13
Efter et jobskifte trives Anne Geertsen igen med at være pædagog. Men vi skal tale højt om pædagogers dårlige psykiske arbejdsmiljø, siger hun.
År: 2016 Nr.: 13
En gang imellem kører noget af sporet, og det ene negative trækker det andet med sig. I Christiansfeld SFO ødelagde splittelse i personalegruppen og voldsom adfærd hos en del af børnene det psykiske arbejdsmiljø. Nu er personalet i fuld gang med en proces, som andre kan lære af.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagoger fra Katrinedalskolen i Gislinge har taget initiativ til at sætte QR-koder op på den kommunale løbebane, og børn i forskellige aldersgrupper har engageret sig i projektet.
År: 2016 Nr.: 13
Børn, der lider af OCD, bruger al deres energi på det, og det kan gribe altafgørende ind i deres hverdag, siger psykolog om børn, der lider af tvangstanker og tvangshandlinger.
År: 2016 Nr.: 13
Over 2.000 skolepædagoger skal på diplomkursus i læreprocesser. Jan Hacke Halvorsen har taget kurset og glæder sig over et godt, men hårdt forløb.
År: 2016 Nr.: 12
Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, vil ændre den pædagogiske læreplan, så den kan udgøre et fælles dansk bud på, hvordan man udvikler børn og dagtilbud. Ministeren vil af med diverse koncepter og programmer, som nogle kommuner har tilmeldt sig.
År: 2016 Nr.: 12
48 af landets kommuner giver nu skoler lov til at forkorte skoledagen. Der er grund til at reparere på skolereformen, mener professor Stig Broström.
År: 2016 Nr.: 12
Hver anden pædagog over 55 år tager medicin eller får anden behandling på grund af nedslidning. Mange kan ikke se sig selv arbejde frem til pensionsalderen.
År: 2016 Nr.: 12
Tre pædagoger på 70+ fortæller her, hvorfor de fortsætter med at arbejde, selvom de for længst har passeret den klassiske pensionsalder. Arbejdsglæde, omstillingsparathed, nedsat tid og en lang pause fra arbejdsmarkedet er nogle af deres forklaringer.
År: 2016 Nr.: 12
Pædagog Susanne Toft har mange dyr, som hun bruger i sin pædagogik. Hun har kaninen Filur med i undervisningen på Molsskolen, og eleverne lærer meget sammen med den.
År: 2016 Nr.: 11
Det udskældte omprioriteringsbidrag er fjernet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Vi undgår dermed, at børneområdet bliver slagtet, siger BUPL.
År: 2016 Nr.: 11
Den almindelige undervisning slutter tidligere, og lærerne har meldt sig til SFO’ens årlige rollespil. »Det er så fedt at lege med,« siger lærer og orkprinsesse Mette Sams, der nu vil have mere leg ind i sin undervisning.
År: 2016 Nr.: 11
Fritidspædagoger er et omvandrende paradoks, fordi de både skal undervise og være et fristed fra undervisningen, mener Annette Ladefoged Schiønning, der droppede sit fritidspædagogjob og nu er spilleder i rollespil og pædagogisk legekonsulent.
År: 2016 Nr.: 11
Folkeskolereformen har fået en svær fødsel. Kun halvdelen af pædagogerne mener, at børnene får den varierede skoledag, som ellers er forudsætningen for reformen. Men det kommer til at tage længere tid, før reformen er implementeret, advarer børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
År: 2016 Nr.: 11
Hver uge arrangerer pædagogisk leder Jens Emanuelsen en tur for en klasse i indskolingen som et bud på, hvad fritidspædagogikken også kan. 3.c. var på rundtur på Christiansborg med Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten.
År: 2016 Nr.: 11
Spørgelysten var stor hos 3.c. Vi har udvalgt nogle spørgsmål med Jakob Sølvhøjs svar, enkelte steder tilføjet et par redaktionelle præciseringer.
År: 2016 Nr.: 11
Skolepædagogerne i Tårnby har været på kursus for at få bedre greb om rollen i skolen. Men de har haft både lærere og leder med for at sikre, at alle kender deres opgaver og udfordringer.
År: 2016 Nr.: 11
Når et barn lider af abnorm separationsangst, kan det have gennemgribende konsekvenser for både barnet og dets familie, fortæller psykolog.
År: 2016 Nr.: 11
Vi har et problem, så længe der er en samfundsmæssig anerkendelse af, at undervisning er vigtigere en dannelse, og at det er vigtigere at børn kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet, end at de har det godt.
År: 2016 Nr.: 11
Skolepædagog tegner sin kritik under pseudonymet SFO Sofie. Måske er hun kujon, når hun ikke ønsker at stå frem, men hun håber alligevel, at andre pædagoger kan forstå hendes kritik.
År: 2016 Nr.: 10
Den udbredte brug af begrebet særlig sensitivitet er med til at gøre raske børn syge, mens børn med psykiske problemer ikke får behandling, advarer ny bog.
År: 2016 Nr.: 10
År: 2016 Nr.: 10
Konsortiet bag Fremtidens Dagtilbud (FD) har ikke ønsket at deltage i et interview om forskningen nu. I stedet har konsortiet valgt at svare på kritikken skriftligt på mail. Børn&Unge har derfor ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagogik er i Fremtidens Dagtilbud defineret som direkte voksen-barn-stimulering i forhold til bestemte kompetencer, man efterfølgende kan måle på, mener tre forskere. Det er et anderledes syn på pædagogik og læring, end man tidligere har set i Danmark.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtidens Dagtilbud er designet, så succesen næsten er sikret, og der er tegn på, at det bliver udviklet til et kommercielt koncept, vurderer lektor Christian Aabro, der kalder evidensen ’eksotisk’. BUPL er bekymret for kommercialiseringen af pædagogikken.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtiden er usikker for børnene på 0-6-årsområdet. For vil de små børn fremover blive mødt med testningen og kompetencetænkningen fra Fremtidens Dagtilbud? Eller bliver de mødt af pædagoger, der vil have et bredere blik for barnets læring, udvikling og trivsel?
År: 2016 Nr.: 10
År: 2016 Nr.: 10
20 sider af sociologen ­Rasmus Willigs nye bog rummer de svar, pædagoger og andre professionsfolk har fået, når de har kritiseret deres arbejdsforhold. Læs dem, og oplev, hvordan svar på kritik med en boomerangs præcision rammer kritikeren.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagog Brit Glud fra Kongevejen SFO har udviklet metoden TREKS til inklusion i indskoling og SFO. Forløbet giver børnene ro og fællesskab gennem yoga, massage og samarbejdsøvelser.
År: 2016 Nr.: 10
Inklusion i folkeskolen skal være inkluderende læringsmiljøer, anbefaler ekspertgruppe. BUPL efterlyser bedre muligheder for lærer- og pædagogsamarbejdet.
År: 2016 Nr.: 09
Stine Lemming oprettede sidste år sin selvstændige virksomhed Familielivet i fokus, hvor hun bruger sin pædagogiske viden og erfaring til at vejlede familier i mistrivsel.
År: 2016 Nr.: 09
År: 2016 Nr.: 09
Randi K. Pedersen er journalist og redaktør og har mange års erfaring som anmelder af teater, opera og dans. ­ I teateravisen.dk anmelder hun løbende teater for børn og unge. Hun er Børn&Unges faste udsendte på Børneteaterfestival, der i år skiftede navn til Aprilfestival, og som blev afviklet på Frederiksberg fra 10.-16. april 2016.
År: 2016 Nr.: 09
Børnehaven Uglebo har gjort overgangen fra børnehave til skole let. Pædagogerne deler børnene op efter alder og samarbejder tæt med skolen, både før og efter børnene starter.
År: 2016 Nr.: 09
Evnen til nytænkning ligger i pædagogers dna, men idéerne blomstrer altså ikke bare af sig selv. Der er nogle forudsætninger, som skal være opfyldt.
År: 2016 Nr.: 09
For et halvt år siden var 3.x en udfordrende klasse med et højt støjniveau. Nu er der kommet ro i klassen og meget bedre trivsel takket været et godt team og en dygtig pædagog, fremhæver inklusionsekspert Rasmus Alenkær.
År: 2016 Nr.: 08
Mange unge bliver stressede, fordi samfundet stiller store krav til dem. Lone Ross Nylandsted har skrevet en bog om, hvordan mindfulness kan hjælpe stressede unge.
År: 2016 Nr.: 08
Effekten af de pædagogiske koncepter er ofte udokumenterede. Nogle gange bygger de på forventninger til, hvad der vil ske, andre gange på uvildige evalueringer, viser analyse af seks koncepter fra lektor Christian Aabro.
År: 2016 Nr.: 08
Nadia Jørgensen er psykisk skadet, efter at hun blev tæsket og truet af en 10-årig dreng. Fordi hun ikke meldte drengen til politiet, har Erstatningsnævnet afvist at give hende offererstatning. Nu trækker BUPL nævnet i retten.
År: 2016 Nr.: 08
Flere pædagoger rapporterer om vold fra børn og unge, men de voldelige overgreb anmeldes kun sjældent til politiet. Dermed risikerer voldsramte at miste muligheden for en eventuel offererstatning. BUPL anbefaler systematisk registrering af hændelsesforløb.
År: 2016 Nr.: 08
Episoder med vold og trusler kan forebygges, mener Hanne Veje fra StøtteCompagniet. Fagpersoner skal smitte med ro, ikke med affekt, lyder et af hendes råd.
År: 2016 Nr.: 08
Kvalitet i daginstitutioner for små børn ’doesn’t come cheap’, siger den engelske forsker Brenda Taggart. Hun har undersøgt effekten af høj kvalitet i dagtilbud hos 3.000 engelske børn gennem 14 år. Konklusionen er, at politikerne må punge ud, hvis de vil have varige, holdbare forbedringer af børns læring og udvikling.
År: 2016 Nr.: 08
År: 2016 Nr.: 08
Sagen om politianmeldelser er et skoleeksempel på, hvordan vi som fagforening kan gøre og gør en væsentlig forskel for vores medlemmer.
År: 2016 Nr.: 08
Pædagog Hanne Busk Poulsen ser flere og flere børn, som ikke kan finde ud af at lege, bevæge sig og være sammen med andre. Hun kalder dem ’ubrugte’.
År: 2016 Nr.: 07
BUPL lancerer ny kampagne, der især henvender sig til forældre og kommunalpolitikere. Målet er at gøre opmærksom på pædagogernes vigtige rolle i skolen.
År: 2016 Nr.: 07
Stig Broström har arbejdet med pædagogik i mere end fire årtier. Han har haft stor indflydelse på pædagogikken. Men nu er det tid til, at han går på pension.
År: 2016 Nr.: 07
Børn kan lære en masse og få gode erfaringer med materialer og egen krop, hvis de får lov til at eksperimentere med vand, viser ny forskning.
År: 2016 Nr.: 07
Det er op til regeringer, også den danske, at stoppe den snigende undergravning af professionel autonomi og i stedet sikre et offentligt dag­institutions- og skoletilbud af høj kvalitet.
År: 2016 Nr.: 07
Pædagog Camilla Lynge tog orlov fra sit job i en SFO for at rejse til den græske ø Lesbos og hjælpe med at modtage bådflygtninge. Her var hendes pædagogfaglighed en stor fordel i hendes frivillige arbejde.
År: 2016 Nr.: 06
På et år er kriminaliteten i udsatte boligområder faldet med 15,7 procent. I nogle områder er kriminaliteten halveret. Politiet kan ikke forklare nedgangen, men peger alligevel på et omfattende tværgående samarbejde.
År: 2016 Nr.: 06
En mastergruppe skal komme med bud på en revision af læreplanerne. Der lægges ikke op øget skoleficering, siger formand for mastergruppen Andreas Rasch-Christensen. BUPL ser positivt på det pædagogiske grundsyn
År: 2016 Nr.: 06
René Kenneth Christensen glæder sig over jobannoncernes fokus på professionelle pædagoger, men savner ord som varme og nærvær.
År: 2016 Nr.: 06
I Estland bruger mange børnehaver og skoler det danske antimobbeprogram Fri for Mobberi, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Esterne er meget glade for programmet og har besluttet at indføre det i alle landets børnehaver.
År: 2016 Nr.: 06
Universitetet i Tallinn har indført undervisning i Fri for Mobberi som en obligatorisk del af pædagoguddannelsen. De studerende har taget godt imod det, fortæller lektor Kerstin Kööp.
År: 2016 Nr.: 06
Lasse Lynæs er uddannet pædagog, men i sin fritid er han voksenven og ’matcher’. Han brænder for børnene og ønsker at inspirere flere pædagoger til at gøre det samme som ham.
År: 2016 Nr.: 05
Halvdelen af børnene i en undersøgelse om sensitive børn trives ikke i institutionen. De reagerer bare som de første, og forholdene skal forbedres for alle, mener forfatter
År: 2016 Nr.: 05
Sunde frokostordninger har stor betydning. De skal tilbage i intuitionerne, mener BUPL
År: 2016 Nr.: 05
Pædagoger oplever udfordringer og dilemmaer, når skilsmissen rammer. Men de kan også give de råd, der får forældrene på rette spor, og stille vigtige spørgsmål, der hjælper barnet.
År: 2016 Nr.: 05
En handleplan for skilsmisse giver rammer for forældresamarbejdet, mener pædagoger og forældre. En fast politik er ikke vejen frem, lyder kritikken
År: 2016 Nr.: 05
År: 2016 Nr.: 05
Det er ved at blive forår, og børnene tilbringer mere tid udenfor. Derfor er det vigtigt at beskytte dem mod solens stråler. Her får du en håndfuld gode råd om solbeskyttelse.
År: 2016 Nr.: 05
Anne-Mariegårdens børn har fået udvidet ordforrådet og større interesse for bøger, efter at den integrerede Valby-institution gennemførte et tre ugers forløb med højtlæsnin
År: 2016 Nr.: 05
Mange jobsøgende undervurderer effekten af et godt CV og lægger al energien i ansøgningen. Men et CV skal kunne mere end blot at opremse din jobhistorik i kronologisk rækkefølge, siger ekspert.
År: 2016 Nr.: 05
Flygtninge skal ikke ansættes i daginstitutioner og skoler, før en procedure for børneattester kan sikre børnene, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 04
Skolerne kan afkorte skoledag med tovoksenordninger. Kortere skoledag giver behov for mere SFO-tid, men der følger ikke penge med til udvidet åbningstid i SFO’en. Kommunerne tænker for kortsigtet, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 04
Kun fem procent af alle underretninger kommer fra dagpleje og dag­tilbud. Allerede mens børnene er små, kan pædagogerne se, hvem de udsatte børn er, men underretningerne kommer først, når børnene begynder i skole. Vi skal fange børnene tidligere end i dag, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
Tragiske overgrebssager har skærpet kravet om underretninger, men nu får kommunerne alt for mange, mener Dansk Socialrådgiverforening. Men hellere en underretning for meget end en for lidt, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
År: 2016 Nr.: 04
Når man arbejder kreativt med børn, skal man slippe styringen og vende verden på hovedet, siger professor Lene Tanggaard.
År: 2016 Nr.: 04
Pædagogerne i Barrit Børnehus ville gerne hjælpe de familier, der ikke har så meget. Nu bytter forældrene brugt tøj i børnehavens byttecentral, og pædagogerne kan altid finde en varm hue og et par tørre sokker til børnene.
År: 2016 Nr.: 04
Børn med adfærdsproblemer kan ikke tvinges til god opførsel. I stedet kræver det systematik, samarbejde og vilje til ændringer blandt pædagoger og lærere i skolen, vurderer psykologer bag et nyt inspirationskatalog om emnet.
År: 2016 Nr.: 04
Pædagog Jens Peter Hassing og hunden Simba arbejder sammen i faget håndværk og design i 5. klasse på Filstedvejens Skole i Aalborg. Simba sørger for tryghed, samarbejde og ro. Og ikke mindst for glade børn, som Jens Peter samler på.
År: 2016 Nr.: 03
Musikken mangler på pædagoguddannelsen, mener pensioneret musiklærer Henny Hammershøj. Hun kom hjem fra Ghana med sanglege, som hun nu formidler på DVD.
År: 2016 Nr.: 03
De nye og varierede undervisningsformer halter fortsat på flere skoler, viser ny BUPL-undersøgelse. Mange steder er skoledagen bare blevet ’mere af det samme’, lyder kritikken.
År: 2016 Nr.: 03
Antallet af private daginstitutioner er mere end fordoblet, siden loven blev ændret for 10 år siden. I cirka 40 procent af institutionerne arbejder pædagogerne uden overenskomst, viser kortlægning fra Fyn og Sydjylland.
År: 2016 Nr.: 03
Langt flere private institutioner skal have overenskomst. Det skal ske ved at bruge argumenter i stedet for trusler, mener BUPL’s næstformand, Birgitte Conradsen.
År: 2016 Nr.: 03
Trods skepsis valgte Tybjerg Privatskole at indgå en overenskomst for skolepædagogerne. Ifølge skoleleder Kenneth Oksborg har den gjort hverdagen lettere, men flere af hans lederkolleger mener, at overenskomster er for besværlige at arbejde med
År: 2016 Nr.: 03
Det er ikke fair, at lærerne er sikret overenskomst, mens mange skolepædagoger arbejder uden. Det mener faglig konsulent i BUPL
År: 2016 Nr.: 03
BUPL Sydjylland og BUPL Fyn er gået sammen om at ansætte en projektmedarbejder, som skal bane vejen for, at flere private daginstitutioner får en overenskomst.
År: 2016 Nr.: 03
År: 2016 Nr.: 03
Kapsler, klistermærker, Barbiedukker eller kastanjer. At samle er en slags miniforskning, som har enorm betydning for barnets læring, især hvis den ikke er kommercielt styret. Det mener den tyske pædagogikprofessor Ludwig Duncker, der har interviewet flere end 500 børn om deres samlinger.
År: 2016 Nr.: 03
Vi skal fortælle, at kvalitet koster og hvis det lykkes regeringen at fjerne 2,4 milliarder kroner, så kommer der altså ikke kvalitet.
År: 2016 Nr.: 03
Pædagog Anne Søgaard var selv med til at præge sin stilling som inklusionsvejleder i Dragør Kommune. I dag hjælper hun institutioner og lokalsamfundet med at skabe inkluderende fællesskaber.
År: 2016 Nr.: 02
A.P. Møller Fonden støtter stort efteruddannelsesprojekt, der skal ruste pædagogerne til deres nye opgaver i skolen efter folkeskolereformen.
År: 2016 Nr.: 02
Omgangssyge er en væsentlig grund til, at pædagoger er mere syge end andre faggrupper, siger både pædagoger og hygiejneeksperter. Knap en fjerdedel af pædagogers samlede sygefravær skyldes virus og infektioner, viser undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 02
Legetøj og sofahynder i daginstitutioner er kun mindre smittekilder, så der er næppe grund til at skrue op for rengøringen, siger Tobias Ibfelt. Hans nylige ph.d. afhandling er en af de første forskningsundersøgelser af virus og bakterier i miljøet i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 02
År: 2016 Nr.: 02
2.550 ansatte fra forskellige brancher kæmpede om fire kollegiale hædersbevisninger i stor konkurrence, udskrevet af HK. Blandt vinderne var der kun én mand: pædagog Rasmus Vendelbo.
År: 2016 Nr.: 01
Pædagoger er via deres uddannelse godt klædt på til arbejdet med flygtningebørn, siger Mette Blauenfeldt fra Dansk Flygtningehjælp, som har udgivet en gratis guide.
År: 2016 Nr.: 01
I Balders Hus i Kerteminde har pædagogerne ambitioner om at gøre det allerbedste for børnene. I vuggestuegruppen arbejder de på at gøre de 12 børn selvhjulpne og socialt, sprogligt og motorisk stærke.
År: 2016 Nr.: 01
Det er især i hovedstadsområdet og det sjællandske opland, at kommunerne prioriterer vuggestuer. I landkommunerne er dagplejen oftere anvendt til de mindste børn.
År: 2016 Nr.: 01
Facebook udfordrer grænserne mellem det arbejdsmæssige og det private rum. Institutionerne og den enkelte pædagog og leder møder udfordringen vidt forskelligt.
År: 2016 Nr.: 01
Vi samler kræfterne for at sprede den viden, vi tilsammen har om, hvordan man bedst modtager flygtningebørnene.
År: 2016 Nr.: 01
Birthe Svenningsen reddede et barn fra at få et bord i hovedet, men fik selv en arbejdsskade ved heltegerningen. Det er bittert, men jeg havde gjort det samme i dag, siger hun
År: 2015 Nr.: 20
Tusindvis af danske børn er blevet til ved hjælp af en ukendt sæddonor. Da Pia Olsen fødte Karla, fandtes der ingen litteratur om emnet. Men det gør der nu.
År: 2015 Nr.: 20
Normering og pædagogandel i en asylbørnehave i Tranum i Jammerbugt Kommune er ringere end i kommunens almindelige børnehaver. Uansvarligt, siger BUPL.
År: 2015 Nr.: 20
I Danmark har der de seneste år været hed debat om, hvorvidt danske institutioner skal tage religiøse hensyn til andre religioner. Det er en diskussion, vi kommer til at høre meget mere til i fremtiden, spår eksperter og BUPL.
År: 2015 Nr.: 20
Her kan du få et overblik over, hvilke store sager om religiøs hensyntagen der har været på børneområdet i Danmark de seneste år. Sagerne har udløst stor debat om, hvorvidt der bør tages hensyn til religiøse mindretal i det danske samfund.
År: 2015 Nr.: 20
I Aalborg ligger der tre institutioner inden for en radius af kun to kilometer. Selvom den fysiske afstand er lille, er der stor forskel på, hvordan de fejrer den kristne jul og andre religioners højtider.
År: 2015 Nr.: 20
Linjerne trækkes ofte hårdt op, når religiøse særhensyn i dagtilbud og skole diskuteres. Her kan du møde to engagerede debattører, der langtfra er enige om, hvad institutionerne skal gøre.
År: 2015 Nr.: 20
Børnetegninger overalt, røde Ikea-sofaer, høje børnetaburetter og glade børn, der synger, løber på gangen og kaster sig i store bløde puder. Alt ligner en almindelig vuggestue. Men Rodacie ligger i Rumæniens hovedstad og er en vuggestue ud over det sædvanlige på disse kanter.
År: 2015 Nr.: 20
Rumænske politikere og eksperter ser store fordele i inspiration fra Danmark. De lægger især vægt på uddannelse af medarbejderne, som skal have mere fokus på trivsel og mindre på fysisk omsorg.
År: 2015 Nr.: 20
Rikke Smedegaard Hansen er udpeget til at være hverdagsekspert i en gruppe, der skal se nærmere på inklusionsindsatsen i folkeskolen. Hun ser sig selv som en pædagog, der med sin faglighed kan bidrage til, at nogle børn kan inkluderes.
År: 2015 Nr.: 19
En varieret skoledag og 45 minutters bevægelse blev eleverne lovet med skolereformen. Reformen kan ikke leve op til løfterne om variation og bevægelse, viser fire rapporter. Men der er håb, mener BUPL’s formand.
År: 2015 Nr.: 19
102 ansatte i vuggestuer og børnehaver anmeldte sidste år en psykisk erhvervssygdom som stress eller depression til ­ Arbejdsskadestyrelsen. Ingen af sagerne er blevet anerkendt.
År: 2015 Nr.: 19
I 2014 steg antallet af anmeldelser om psykiske erhvervssygdomme markant på det ­pædagogiske område. Større opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø og pressede arbejdsvilkår kan være nogle af forklaringerne.
År: 2015 Nr.: 19
Mange flygtninge kommer til Danmark i disse måneder. Derfor er det vigtigt, at der står pædagoger klar til at tage godt imod flygtningebørnene i de danske institutioner
År: 2015 Nr.: 19
Ny app får liv i de gamle lege og lokker børnene væk fra skærmene, mener udvikler. Fritidshjemsbørn har med succes testet app’en.
År: 2015 Nr.: 18
Hver dag ankommer nye asylansøgere til Danmark. Uden baggage, men med meget at bære på. Mens de på asylcentrene venter på en endestation, er pædagoger børnenes og forældrenes stærke støtter. Tag med i tre dage i Center Tranum.
År: 2015 Nr.: 18
År: 2015 Nr.: 18
På Skottegårdsskolen har to pædagoger fundet på en hospitalsleg, der gavner både voksne og børn. Legen viser nye sider af børnene og skaber nye relationer på tværs af klasser.
År: 2015 Nr.: 18
Skolepædagog Anders Shagembe og Tine Carlsen har udviklet hospitalshjørnet med afsæt i Etienne Wengers teori om læring i praksisfællesskaber.
År: 2015 Nr.: 18
Drillerier, konflikter og rollefordelinger bliver i BFO Måløv sat i spil med forumteater, som pædagogerne bruger som et konkret værktøj til bedre trivsel.
År: 2015 Nr.: 18
Et godt forældresamarbejde betyder glade forældre og børn. Det gør hverdagen lettere for pædagogerne. Desuden er det lavthængende frugter, som det ikke kræver alverden at plukke. At satse på samarbejdet med forældrene er en klar vindersag.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagog Ib Jensen har fået ros for sin måde at være på i DR-programmerne ’Børnenes hemmelige liv’. Virkelighedens Ib er også optaget af, hvordan børn får mulighed for at blive sig selv i samspillet med andre børn og nærværende voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Kan børn i en specialskole få bedre indlæringsmuligheder, hvis man arbejder med akustikken i deres undervisningslokaler? Det satte Søgaardsskolen i Gentofte sig for at undersøge.
År: 2015 Nr.: 17
Du risikerer at gå glip af tusindvis af kroner, hvis du undlader at se dine lønsedler efter i sømmene. Når BUPL hvert efterår laver løntjek, får pædagoger store beløb i efterbetaling. Læs her, hvad du især skal holde øje med.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagoger er vigtige for flygtningefamiliers forberedelse til et hverdagsliv i Danmark. Ny bog inviterer indenfor i de kommunale asylcentre.
År: 2015 Nr.: 16
Skal inklusion foregå i klassen, eller kan den også understøttes ved at tage børn med særlige behov ud af klassen? Det spørgsmål deler pædagogerne, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 16
De er glade for skolen og vennerne, men har lavt selvværd. De drikker mindre alkohol, men eksperimenterer mere med narkotika. Og selvskade er blevet et massefænomen. Den nye generation balancerer mellem individualitet og kollektivet, mellem tryghed og intensitet.
År: 2015 Nr.: 16
De unge, som har det sværest, er ikke omfattet af ’Ungdomsprofilen 2014’. Det er de unge, der er snublet i livet og har brug for hjælp, blandt andet fra pædagoger.
År: 2015 Nr.: 16
Nikita og Martin hverdag indeholder masser af underholdning på YouTube (begge), computerspil (Martin) og beauty (Nikita). Verdens problemer og fremtidsdrømmene fylder ikke meget i et liv, hvor skolen, underholdning og vennerne tager det meste af pladsen.
År: 2015 Nr.: 16
Aldrig har de unge haft mere brug for betydningsfulde voksne i deres liv, noget som netop klubfolk kan være. Alligevel vælger stadig flere unge klubben fra. Unge skal have aktiviteter med kvalitet for at gide gå i klubben, siger ungdomsforsker Søren Østergaard.
År: 2015 Nr.: 16
Klubberne skal have ressourcer til det vigtige pædagogiske arbejde med børns og unges liv, siger BUPL’s formand.
År: 2015 Nr.: 16
Bøger og alfabetklodser er vigtige for børns sproglige udvikling i børnehaven. Derfor har et forskerhold undersøgt, hvordan det fysiske sprogmiljø ser ud i de danske børnehaver.
År: 2015 Nr.: 16
Seks børnehaver i Holbæk Kommune har deltaget i et forsøg med at skærpe de store børns appetit på bogstaver. Opskriften er enkel, men den virker, fortæller Flemming Olesen, leder i Vipperød Børnegård.
År: 2015 Nr.: 16
Selv i fritiden skal de unge præstere, for det handler om at blive den bedste på håndbold eller fodboldholdet. Og skulle det så være et problem, ville nogen måske spørge? Ja, sgu!
År: 2015 Nr.: 16
Pædagog Maj-Britt Sandholm er med i et projekt, der skal give skilsmissebørn mulighed for at mødes og snakke sammen om, hvad der sker, når forældrene bliver skilt.
År: 2015 Nr.: 15
Det er spild af ressourcer og skader børnene, hvis ikke man giver de særligt intelligente børn lov til at udfolde deres kunnen, siger børnepsykolog Ole Kyed.
År: 2015 Nr.: 15
Danmark sender hvert år millioner af kroner retur til EU, fordi vi ikke fuldt ud udnytter et tilskud til frugt og grønt til børn. Pengene kunne bruges til frugt i børnehaver, mener professor.
År: 2015 Nr.: 15
Udenlandske evidensbaserede koncepter, som skal købes, har vundet indpas i mange instituioner. Spørgsmålet er, om man kan stole på råd fra de eksperter, der tjener penge på koncepterne. Det mener en kritisk professor, man ikke kan.
År: 2015 Nr.: 15
Børn&Unge har spurgt en række personer fra professionshøjskolerne, hvad de vurderer kan blive det nye succesfulde program i den nærmeste fremtid.
År: 2015 Nr.: 15
Pædagoger er blandt de vigtigste voksne i børns og unges liv, og de skal både være topprofessionelle og personlige, siger psykolog Ulla Dyrløv. Kram og kærlig omsorg kan gøre en kæmpe forskel for det udsatte barn, mener hun.
År: 2015 Nr.: 15
Når jeg taler med politikere, embedsmænd og skolefolk, så er alle enige om, at pædagogerne er afgørende for, at vi lykkes med at øge trivslen og give børn og unge mere lige muligheder i livet.
År: 2015 Nr.: 15
Treethalvt år som pædagog i Norge kvalificerede Karsten Jensen til et nyt job som skolepædagog på Endelave. Jeg har fået appelsinen i turbanen, siger han.
År: 2015 Nr.: 14
Drop understøttende undervisning, brug to voksne i klassen, og giv børnene tidligere fri. Det er det nye våben mod de lange skoledage. BUPL er positiv.
År: 2015 Nr.: 14
Inklusionen i skolen skal have et serviceeftersyn, men BUPL’s formand tror ikke, at det har nogen mærkbar effekt, så længe ressourcerne er for små..
År: 2015 Nr.: 14
Manglende dialog og modstridende holdninger skaber oftest problemer, når der kommer en ny chef i en institution.
År: 2015 Nr.: 14
Små børn foretrækker genkendelige og trygge universer, når de ser tv, mens større børn og unge danner fællesskaber om deres øjeblikkelige interesser, forklarer ekspert i børns og unges medievaner.
År: 2015 Nr.: 14
Lærere og pædagoger får sparring og feedback på undervisningen, når lederen dukker op i klassen. Pædagog og afdelingsleder Lisbet Ellekrog holder primært øje med gruppedynamikker og børnenes relationer.
År: 2015 Nr.: 13
År: 2015 Nr.: 13
Sig farvel til piktogrammer på opslagstavlen, når hverdagen skal struktureres –for eksempel for børn med autisme. Med en ny app får du mulighed for dialog og overblik.
År: 2015 Nr.: 13
Inklusionen i folkeskolen skal til eftersyn, lover Ellen Trane Nørby, nyudnævnt børne- og undervisningsminister. Hun vil have bedre sammenhæng, større frihed og mere respekt for de forskellige faggrupper.
År: 2015 Nr.: 13
700 børn blev udmeldt af Silkeborgs SFO’er som følge af folkeskolereformen. Nu satser kommunen på kvalitet som tiltrækningskraft. Det er et eksempel til efterligning, siger BUPL.
År: 2015 Nr.: 13
Mens mange pædagoger er frustrerede over forsinkede forældre, der henter deres børn efter institutionens lukketid, så kan forvaltningerne i kommunerne ikke få øje på problemerne.
År: 2015 Nr.: 13
Et nyt Center for Daginstitutionsforskning åbner på Roskilde Universitet. BUPL har skudt penge i centret for at give området en større stemme i debatten og for at samle forskningsmiljøet. Begge dele er tiltrængt, mener centerleder Annegrethe Ahrenkiel.
År: 2015 Nr.: 13
Pædagogerne i indskolingen og SFO på Søndre Skole i Grindsted lader børnene skabe symmetriske mønstre, som det kendes i buddhistisk meditation.
År: 2015 Nr.: 13
I år er 5.163 håbefulde nye studerende optaget på pædagoguddannelserne landet rundt. Caroline Åskov Arnecke er en af de heldige. Hun er blevet inspireret af sin pædagogmor.
År: 2015 Nr.: 12
Danske pædagoger er ikke gode nok til at udvikle børns sprog, viser forskningsprojekt. En forklaring er de mange værktøjer, kommunerne overdynger pædagagogerne med, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 12
Pædagoger er bange for at bruge deres ytringsfrihed, men de, der tør tale, oplever sjældent negative konsekvenser. Pædagog og meningsdanner Mette Munck Theisen får ros.
År: 2015 Nr.: 12
I en tid med faldende børnetal og kommunale besparelser kan fremtiden tegne noget dyster. Men optaget af de mange studerende er ikke baseret på rene tilfældigheder.
År: 2015 Nr.: 12
Samarbejdsproblemer, sygemeldinger og stress. Inklusionsopgaven kan presse pædagoger til det yderste. Men der er også gevinster, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 11
Vi har bedt alle kilder i dette tema om at give folkeskolereformen karakter. En blank prik betyder, at den interviewede ikke har ønsket at give reformen karakter.
År: 2015 Nr.: 11
Skolereformen skulle forbedre børnenes skoledag, men det er ikke sket, mener ­pæda­goger i skolen. De beretter også om dårligere fritidsinstitutioner og et tungt inklusionsarbejde.
År: 2015 Nr.: 11
Det er dejligt, at man har børnene nærmest hele dagen, siger pædagog Christina Larsen, der er glad for de forandringer, som skolereformen har medført.
År: 2015 Nr.: 11
År: 2015 Nr.: 11
År: 2015 Nr.: 11
Klubben har fået lokaler i skolen. De unge kan bruge klubben hele dagen, og pædagogerne kender nu alle unge i lokalområdet. Reformen har været en god oplevelse for pædagog Nini Ravn Hansen.
År: 2015 Nr.: 11
Alt er, som det plejer for pædagogerne i skolen i Hjørring, men alligevel har reformen været en kæmpe omvæltning, mener Bente Nielsen, pædagog på Holmegårdskolen.
År: 2015 Nr.: 11
År: 2015 Nr.: 11
Hvordan er det første år med skolereformen gået? Tre eksperter giver her deres bud
År: 2015 Nr.: 11
Pædagogerne kan give mere. Hvis der ikke er et godt teamsamarbejde på skolen, er det svært for pædagogerne at bidrage, mener undervisningsminister Christine Antorini.
År: 2015 Nr.: 11
9-årige Anna lider af selektiv mutisme. Lidelsen blev først opdaget efter skolestart, og det er stadig en sej kamp at overvinde tavsheden, fortæller hendes pædagogmor.
År: 2015 Nr.: 11
Hendes forældre siger, at hun er fuld af løjer derhjemme, men hvorfor kan I så ikke få hende til at sige bare ét ord? Selektiv mutisme er ret ukendt i Danmark, og mange børn får ikke den hjælp, de har brug for.
År: 2015 Nr.: 11
Et godt indeklima giver bedre trivsel og velvære for både børn og voksne. Et dårligt indeklima kan give gener og kroniske sygdomme. Læs her, hvad I selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.
År: 2015 Nr.: 11
Vi ved godt, at legen er yderst vigtig, men udfordringen er, at omverdenen ikke ved det. At nogen, når de går forbi legepladsen, tænker, at det, der sker, er tidsfordriv og måske endda provokeres af, at pædagogen sidder på bænken og kigger på børnene.
År: 2015 Nr.: 11
Nina Langer er en ud af ca. 240.000 tyske pædagoger, der har strejket siden midten af maj. Det handler om løn, anerkendelse og de stigende krav til pædagogfaget.
År: 2015 Nr.: 10
To nye bøger skal lære børn om muslimernes hellige måned ramadan og den tilhørende eidfest.
År: 2015 Nr.: 10
Regeringens børnepakke lægger op til at løse mange problemer i dagtilbud. BUPL-formand Elisa Bergmann ærgrer sig over, at pakken hverken indeholder minimumsnormeringer eller håndfaste garantier.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har bedt to børneforskere om at se regeringens børnepakke efter i sømmene. Her deres dom.
År: 2015 Nr.: 10
Det var payback time, da ledelsen på Smidstrup Skærup skole blev fejret af medarbejderne med Ledelsens Dag.
År: 2015 Nr.: 10
Flere penge til børneområdet står højt på pædagogernes ønskeseddel til valget, men også velfærd for de gamle og syge og beskyttelse af miljøet er vigtige emner.
År: 2015 Nr.: 10
BUPL arbejder for, at børns og unges vilkår placeres højt på dagsordenen i valgkampen. En evig dagsorden, nu krydret med krav om minimumsnormeringer.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har spurgt de partier, der stiller op til folketingsvalget 18. juni 2015, om deres holdninger til politik for børn, unge og pædagoger. Kun Kristendemokraterne har ikke ønsket at svare. Svarene er modtaget via mail, så der har ikke været mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Her får du partiernes svar, som de selv har ønsket at formulere dem. Der kan være redigeret i besvarelser, som var længere end aftalt.
År: 2015 Nr.: 10
Alt fra at købe et fly til at hjælpe jordskælvsofrene i Nepal kom på tale, da Børn&Unge spurgte fire børn fra Taulov Fritidscenter om, hvad de ville gøre, hvis de kunne bestemme i Danmark.
År: 2015 Nr.: 10
Mens mange lærere stiller op, er kun få pædagoger kandidater til Folketinget. Lærer­seminarier har lang tradition for at producere politiske kandidater, forklarer professor.
År: 2015 Nr.: 10
Der er langt mellem pædagogerne på partiernes opstillingslister til folketingsvalget. Vi fandt frem til to, der begge vil tale børnenes sag, hvis de bliver valgt ind.
År: 2015 Nr.: 10
I folketingssalen er det mest rød blok, der nævner pædagoger og daginstitutioner. Pædagogerne kvitterer for interessen ved typisk at stemme mere rødt end blåt.
År: 2015 Nr.: 10
Teater handler om følelser. Mange af årets nye gode teaterforestillinger for børn og unge har fokus på følelser, som hører deres aldersgrupper til. Det er forestillinger, der tør vise, at følelser er vigtige, men at ikke alle følelser er lige nemme at håndtere eller altid fører til noget positivt. Når børn og unge ser godt teater, bliver de klogere på deres egne og andres følelser og på kreative måder at udtrykke sig på. Det mener Børn&Unges børneteateranmelder Randi K. Pedersen, der har fulgt årets festival og her ­anmelder de forestillinger, hun faldt for.
År: 2015 Nr.: 10
Derfor skal vi både som fagforening og pædagoger blande os højlydt i valgkampen
År: 2015 Nr.: 10
2 voksne til 20 børnehavebørn er pædagog Mette Munck Theisens hverdag. Hun ønsker minimumsnormeringer i den børnepakke, som regeringen barsler med.
År: 2015 Nr.: 09
Arkæolog Julie Lolk står bag idéen til en ny app, der skal fortælle børn om ­old­tiden. Fortællingen er inddelt i seks små film.
År: 2015 Nr.: 09
To nye bøger og en hjemmeside fortæller historien bag pædagogfaget. Bogserien skal blandt andet vise, at pædagoger er eksperter i læring.
År: 2015 Nr.: 09
Når der er for meget larm, går vi ud og sætter os på toilettet. Der er ro.
År: 2015 Nr.: 09
Når ulykken er ude for pædagoger, skyldes det oftest fald på jobbet, viser BUPL’s arbejdsskadestatistik. Fem år efter et fald er Leif Klithede stadig i smerte dag og nat.
År: 2015 Nr.: 08
Når børnene skal ud at lege i sommersolen, er det vigtigt at huske solbeskyttelse. Ellers risikerer de at blive solskoldet. Senere i livet kan manglende solbeskyttelse medføre kræft.
År: 2015 Nr.: 08
BUPL anbefaler en minimumsnormering på 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn. Vi er nødt til at få lagt en bund, der kan stoppe nedskæringerne, siger formand Elisa Bergmann.
År: 2015 Nr.: 07
Med 93 procent jastemmer har BUPL’s medlemmer godkendt en overenskomst, der giver en lønstigning på 5,42 procent over de næste tre år. 43 procent af de stemmeberettigede deltog i urafstemningen.
År: 2015 Nr.: 07
Her er fem områder, I kan arbejde ud fra, når I skal have jeres egen IT-pædagogik.
År: 2015 Nr.: 07
Der findes simple IT-værktøjer, som gør det nemt for dig at lære børn at programmere. Nu kan børnene fortælle deres egen digitale historie, siger Martin Exner fra Coding Pirates.
År: 2015 Nr.: 07
Diskussionen om, hvorvidt de digitale medier i daginstitutionerne overhovedet er en god idé, er stilnet af. Men diskussionen om pædagogisk forsvarlig omgang med dem er ikke.
År: 2015 Nr.: 07
Børn og unge er digitalt indfødte. De har tjek på, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke nødvendigvis. Derfor har de brug for vejledning fra de voksne, der er omkring dem.
År: 2015 Nr.: 07
Fald i dækningsgraden skaber frygt for, at nøglebørn er på vej tilbage. Konsekvensen for pædagogerne er afskedigelser og tvungen nedgang i tid.
År: 2015 Nr.: 06
De fire mandlige pædagogstuderende bag de syv roller fortæller om plusser, minusser og maskulin faglighed i et kvindefag
År: 2015 Nr.: 06
Ligestillingsminister Manu Sareen (R) ønsker flere mænd i de kvindedominerede ­daginstitutioner. Men mændene kommer ikke med stormskridt, afslører tallene.
År: 2015 Nr.: 06
Mandeforsker Kenn Warming er fortaler for flere mandlige pædagoger på 0-6-årsområdet, men advarer mod John Wayne-typer. Kernen i faget er jo omsorg, siger han.
År: 2015 Nr.: 06
Seksårige Naya har muskelsvind og er afhængig af støtte døgnet rundt. Da hun skulle starte i skole, fulgte hendes støttepædagog fra børnehaven med, og Naya er nu blevet et eksempel på vellykket inklusion.
År: 2015 Nr.: 06
Christina Dalsgaard Riisom har fulgt Naya, ­siden Naja var tre, og også da hun startede i ­folkeskole. Men fra april er det slut. Og dog ...
År: 2015 Nr.: 06
Hvordan kan man tale om det, som børnehavebørn tumler rundt med, og som rører sig i deres liv? I Skovbørnehaven Mariehønen har de skabt samvær ved at udgive en cd, der handler om livet i børnehaven.
År: 2015 Nr.: 06
Efter skudattentaterne i København tog Nanna Lauesgaard straks affære og iværksatte en temaskattejagt for sine elever om ytringsfrihed. Det er mit ansvar som pædagog, siger hun.
År: 2015 Nr.: 05
Lederne havde ønsket sig en ny lønmodel, så de kunne får en indplacering på lønskalaen svarende til det ansvar, de har. Det fik de ikke.
År: 2015 Nr.: 05
Unge muslimer, der forvandler sig til lobbyimamer og får salafistskæg. Unge, der tager til Syrien for at kæmpe for kalifatet – og som kommer skuffede hjem. Pædagoger i klubber ser mange unge, der bekender sig til ekstrem islamisme.
År: 2015 Nr.: 05
Unge kan vise mange forskellige tegn på, at de er på vej ud i ekstremistiske og radikaliserede miljøer. Tegnene varierer fra ung til ung, men nogle tegn er gennemgående.
År: 2015 Nr.: 05
I Køge har en bandekrig sat sit præg på en generation af børn og unge omkring miljøet, hvor også radikaliserede holdninger trives. Fællesskab og gode relationer kan rykke de unge og hjælpe dem en anden vej, siger pædagogerne.
År: 2015 Nr.: 05
Skyderierne i København den 14. februar afstedkom voldsomme billeder i medierne og snak om skud, død og terror. Børn, som stiller spørgsmål til det skete, skal have svar og gøres trygge, men pas på med ikke selv at plante frygt i dem, siger børnepsykolog
År: 2015 Nr.: 05
Hvis de børn, der har størst sandsynlighed for at komme ud i noget skidt, også er de børn, der tidligt kommer til at gå for sig selv, har vi problemet med tiltrækning til den kriminelle løbebane. Løsningen er at lave en pædagogisk friplads, så alle har råd til et klub- og fritidsliv.
År: 2015 Nr.: 05
OK-forlig sikrer pædagogerne mere i pension, men rummer også en anerkendelse af pædagogernes faglighed, mener BUPL-formand
År: 2015 Nr.: 04
En ny rapport viser, at børnehavebørns grovmotorik har indflydelse på, hvor meget de bevæger sig. Overraskende har også legepladsens placering og udendørsbeplantningen indflydelse.
År: 2015 Nr.: 04
De sociale medier er nutidens poesibøger. Børn og unge bruger medierne til at bekræfte hinanden i, at de er der for hinanden. Børnene kommunikerer for at kommunikere – ikke for at kommunikere om noget bestemt, siger Malene Charlotte Larsen, som forsker i sociale medier.
År: 2015 Nr.: 04
Tænk ambitiøst og på tværs af kommunegrænserne, lyder opfordringen.
År: 2015 Nr.: 04
Mens politikerne diskuterer, om grænserne skal lukkes, så vokser masser af børn op med samme historie som Abdel Hamid El-Hussein inden for landets grænser. Samfundets væsentligste opgave er at gøre alt for, at de ikke ender som ham.
År: 2015 Nr.: 04
Sarah Rasmussen mener, at der mangler flere ugentlige undervisningstimer for de pædagogstuderende. Hun studerer selv pædagogik I Odense. Her har hun kun 7,5 timers undervisning om ugen.
År: 2015 Nr.: 03
Socialt og fagligt er det en alvorlig fejltagelse at gøre børnehaven til en førskole, siger professor Dion Sommer, som har undersøgt effekten af tidlig læring.
År: 2015 Nr.: 03
Folkeskolereformen har gjort inklusionsopgaven tungere at løfte, mener pædagogerne. En lang skoledag, flere inklusionsbørn og for dårlige ressourcer gør det svært for udsatte børn at lære og trives i folkeskolen.
År: 2015 Nr.: 03
Naturen kan være en god ramme, hvis man vil give børnene ro i en hektisk hverdag. Men pædagogerne skal selv gå ned i gear, hvis roen skal brede sig. I Lyngby-Taarbæk har 19 daginstitutioner været på kursus i at finde ro i naturen. En af dem er Bondebyens Børnehave.
År: 2015 Nr.: 03
For lidt plads, for mange børn, for mange krav om dokumentation og for mange smartphones gør det svært for børnene at finde fordybelse i legen. Det er en god idé at hjælpe børnene til ro, mener eksperterne, men voksnes stresstænkning må ikke ramme børnene.
År: 2015 Nr.: 03
Med et gevær mod kinden finder børn med ADHD den koncentration og ro, som er en mangelvare for dem mange andre steder. Specialskole tager børnene til skydning en gang om ugen.
År: 2015 Nr.: 03
I Skolegades Børnehave i Silkeborg er op mod hvert andet barn under observation eller diagnosticeret som handicappet. Sådan har det været i årtier. Pædagogerne kalder det mangfoldighed og arbejder målrettet med rummelighed og tolerance.
År: 2015 Nr.: 03
Når så stor en del af børnene har fysiske og psykiske problemer og handicap, stiller det særlige krav til pædagogerne.
År: 2015 Nr.: 03
Københavns Kommune vil lukke en række små fritidshjem og samle børnene i større institutioner. Det går ud over børnene, advarer pædagog Thomas Bergendorff, der ikke ved, hvad der kommer til at ske med hans arbejdsplads.
År: 2015 Nr.: 02
Både nu og i fremtiden skal pædagogerne blive bedre til at dokumentere, hvad de gør. Læring og overgange kommer mere i fokus, spår redaktør af ny bog.
År: 2015 Nr.: 02
Arbejdsvilkårene for skolepædagoger er blevet bedre, viser ny undersøgelse. Men mange pædagoger oplever stadig at stå på herrens mark, og forbedringerne sker for langsomt.
År: 2015 Nr.: 02
Nyttejob er en billig, men besværlig ordning for kommunerne. Og ifølge Kommunernes Landsforening har det allerede været rigeligt svært at finde meningsfyldt beskæftigelse.
År: 2015 Nr.: 02
Vi hører om de dramatiske skilsmisser og konflikterne om børnene i pressen. Men de fleste skilsmissebørn ­lever gode børneliv på tværs af to familier. Alligevel har de brug for pædagoger, der er opmærksomme på dem og på, hvordan de trives, viser en ny ph.d-afhandling.
År: 2015 Nr.: 02
Sex og Samfund mener, at seksualundervisningen i skolen kan profitere af pædagogernes særlige kompetencer, ikke mindst i uge 6.
År: 2015 Nr.: 02
Kommunerne må rykke frem i bussen og blive bedre til at sammentænke skole og fritid.
År: 2015 Nr.: 02
Neuropædagogikken breder sig fra specialinstitutioner til normalområdet. Hjerneforskerne finder hele tiden nye processer i hjernen, og det danner grundlag for nye teorier. Om få år kan pædagoger ved hjælp af ny teknologi måle på børnenes hjerneaktivitet.
År: 2015 Nr.: 01
Resultater fra hjerneforskningen kan ikke overføres til hverdagen i en daginstitution. Forskningen bygger på dyr og døde mennesker og viser ofte noget, pædagoger ved i forvejen.
År: 2015 Nr.: 01
Med udgangspunkt i neuropædagogik skaber pædagoger i Højvangskolens centerklasser en genkendelig, struktureret hverdag for børn med diagnoser. Det giver børnene ro til at lære og udvikle sig.
År: 2015 Nr.: 01
I det seneste år har institutionen Stenurten på Frederiksberg gennemgået lidt af en forvandling. Glæden ved genbrug er kommet i fokus, og det har givet både børn og voksne store oplevelser.
År: 2015 Nr.: 01
Børnene er med, når Stenurten forvandler lokaler til himmelrum og eventyrlige landskaber. Her kan en gammel badebold komme til at glimte og stråle som en sol.
År: 2015 Nr.: 01
Børnehaven Ellebæk i Holstebro har oprettet en ’bank’ med bedsteforældre, som både børn, personale og bedsteforældrene har glæde af.
År: 2015 Nr.: 01
Flere af Børn&Unges artikler var med til at kickstarte en debat eller sætte dagsordenen i årets løb.
År: 2014 Nr.: 22
Undervisningsminister Christine Antorini (S) glæder sig over, at pædagogerne nu er kommet ind i folkeskolen. Hun håber på bedre samarbejde mellem lærere og pædagoger.
År: 2014 Nr.: 22
Før sommerferien vidste Henrik Holm ikke, hvad skolereformen ville betyde på Lynge Skoles SFO. Men på trods af den dårlige start går det godt nu.
År: 2014 Nr.: 22
Hvem fik ordet i Børn&Unge i 2014, hvad talte de om, og hvor kommer de fra?
År: 2014 Nr.: 22
En miniberetning om de ­væsentligste satsninger og begivenheder, som de ser ud fra forbundskontoret i København.
År: 2014 Nr.: 22
Sandheden om småbørns gode liv har ændret sig flere gange i løbet af de seneste årtier, og ikke nødvendigvis til det bedre. Det siger Sine Penthin Grumløse, som i en ph.d-afhandling har analyseret politikeres måde at tale om de 0-7-årige på fra 1960 til 2010.
År: 2014 Nr.: 22
Bevægelseshavens Børnehave i Hørve arbejder med at gøre børnene skoleparate i tæt samarbejde med forældre og lærere.
År: 2014 Nr.: 22
Mange nytårsforsætter tager form, når sekund­viseren nærmer sig midnat på årets sidste aften. Men vaner ændres ikke med hurtige beslutninger. Brug i stedet tid på at sætte billeder på det, du vil opnå.
År: 2014 Nr.: 22
Fritidsinstitutionerne rummer en ramme og en pædagogik, der fortjener at være en vigtig og væsentlig del af skolen.
År: 2014 Nr.: 22
Nordfyns Kommune giver private vidtgående muligheder for at reklamere i daginstitutioner. En forkert vej at gå, advarer BUPL.
År: 2014 Nr.: 21
Højere grundløn og bedre psykisk arbejdsmiljø er blandt de krav, BUPL vil rejse til overenskomstforhandlingerne. Få penge har gjort det nødvendigt at prioritere, siger formand Elisa Bergmann.
År: 2014 Nr.: 21
Pædagogerne er kommet på finansloven, fordi BUPL har ændret strategien for sit påvirkningsarbejde, fremhævede Henning Pedersen i sin sidste kongresberetning.
År: 2014 Nr.: 21
År: 2014 Nr.: 21
Både børneministeren og undervisningsministeren besøgte BUPL’s kongres. Det sender et signal om en ­sammenhæng i børns liv fra 0-18 år, mente formanden.
År: 2014 Nr.: 21
BUPL’s nye formand, 44-årige Elisa Bergmann fra Esbjerg, vil udfordre magt­haverne og kæmpe for de bedste vilkår for Danmarks børn og pædagoger. Men vi skal alle hjælpe til, siger hun.
År: 2014 Nr.: 21
På Sødalskolen i Aarhus lærer både børn og pæda­goger gennem fysiske øvelser at holde nervesystemet i ro. Øvelserne skaber nye forbindelser i hjernen, ­hvilket hjælper både børn og voksne til at slappe af, at agere professionelt og bedre at undgå stress og konflikter.
År: 2014 Nr.: 21
Bøgeskovskolens SFO i Bjerringbro samarbejdede med ingeniør og lærere i teknik, og det fik nye aktiviteter til at blomstre med stor kreativitet og engagement.
År: 2014 Nr.: 21
Dit pædagogiske input er uvurderligt, når kommunen indhenter statusbeskrivelser til børne­faglige vurde­ringer. Men mange pæda­goger er i tvivl om, hvordan de bedst skriver dem. Det er der heldigvis råd for – lige her.
År: 2014 Nr.: 21
Vi er godt rustet til opgaven og tager løbende nogle dybe spadestik for at lytte til medlemmerne, så vi følger den rette kurs.
År: 2014 Nr.: 21
Nogle af de unge på Nørresundby Gymnasium tumler med tunge problemer. De kan få hjælp hos elevcoach Christina Kronborg Nielsen
År: 2014 Nr.: 20
Fokus ligger på test, regneark og økonomiske modeller i uddannelsessystemet. Tænk på kvalitet i stedet for tal, siger forfatter til ny bog om uddannelsespolitik
År: 2014 Nr.: 20
7 ud af 10 pædagoger oplever kvalitetsforringelser i fritidstilbuddene efter skolereformen. ­Børnene skal sikres gode SFO’er og klubber, kræver BUPL-formand
År: 2014 Nr.: 20
Undervisningsministeren finder det vigtigt, at SFO’er og klubber kan opretholde deres faglige ­kvalitet. Men ansvaret er kommunernes, siger hun.
År: 2014 Nr.: 20
År: 2014 Nr.: 20
Han har ikke leveret festfyrværkeri i pressen. Til gengæld har han formået at samle et splittet BUPL ­og sikre pædagogfaget bred anerkendelse. Henning Pedersen takker af efter otte år som formand.
År: 2014 Nr.: 20
Der kan gå flere år, før børns mistrivsel bliver opdaget, og der bliver taget hånd om den. Her får du en håndfuld redskaber til at opspore udsatte børn, før problemerne vokser sig så store, at det hæmmer barnets trivsel og udvikling.
År: 2014 Nr.: 20
Måske er det ved at gå op for politikerne, at man ikke kan fortælle om vigtigheden af tidlig pædagogisk indsats og samtidig se på, at kommunerne underprioriterer børneområdet.
År: 2014 Nr.: 20
Efter et løntjek fik pædagog Rikke Klemme 121.000 kroner i manglende lønudbetaling og 13.000 til pensionen. I efterårsferien blev der råd til både cafétur og biograf med børnene.
År: 2014 Nr.: 19
Skolereformen giver muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Skal man begå sig på en skole og vinde respekt, skal man kunne overbevise om, hvad man kan, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 19
Det er lykkedes for pædagogerne at få en solid plads og flere timer i den reformerede skole. Men mange steder er arbejdsvilkårene uacceptable, viser ny BUPL-undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagog Henrik Brandt Rasmussen har fået nye, spændende opgaver i skolen. Han oplever, at pædagogerne prio­riteres lavere end lærerne, og det rammer trivslen.
År: 2014 Nr.: 19
De vil lede BUPL Der bliver kampvalg til BUPL’s daglige politiske ledelse, forretningsudvalget, når BUPL holder kongres den 21.-22. november. Mød her de syv kandidater, der kæmper om fem pladser i forretningsudvalget.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussioner om læreplanerne har været heftige siden 2004 og vil helt sikkert fortsætte i fremtiden. Børn&Unge har spurgt fire aktører på området, om læreplanerne er en succes. De er ikke helt enige.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup Kommune har opfundet deres egen version af læreplaner. Det betyder, at de planer, som før var overordnede og fjerne, er blevet nærværende, brugbare og lige efter deres smag.
År: 2014 Nr.: 19
De pædagogiske læreplaner rummer mange abstrakte mål, men det kniber for pædagogerne at beskrive konkret, hvordan de når målene. Det vurderer en ekspert i kommunikation, som har flere forslag til, hvordan læreplanerne kan gøres bedre.
År: 2014 Nr.: 19
Med slåskultur og kamplege kan drenge og piger lære at sætte rammer for deres vilde lege, så de bruger kræfterne på en forsvarlig måde. Den vigtigste regel er, at de skal stoppe, når én siger stop, fortæller idrætspædagog.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussionen om legen, dens betydning for børn og bekymringen for, at børns legemuligheder indsnævres og forringes, er desværre ikke ny.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagog Rikke Delfs er glad for at have fået flere timer i skolen. Men vi løber stærkt, siger hun om arbejdet i den nye folkeskole. Hun savner mere tid til planlægning.
År: 2014 Nr.: 18
Et nyt online screeningsværktøj skal hjælpe skolepædagoger med at under­støtte livsduelighed, inklusion og positive læringsmiljøer hos børn og unge.
År: 2014 Nr.: 18
kolereformen giver børn med vidtgående handicap en skoleuge på op til 35 timer og færre timer i klub, ­hvor de lærer at begå sig socialt. Kommuner har søgt om at nedsætte skoletiden, men ministeriet siger nej.
År: 2014 Nr.: 18
Skolereformen betyder, at Josefine med Downs syndrom skal gå flere timer i skole. Tiden går fra klubben, hvor hun øver sociale kompetencer og er sammen med sine venner.
År: 2014 Nr.: 18
14 sygedage om året placerer pædagoger højt i sygefraværsstatistikken. Både BUPL og Kommunernes Landsforening mener, at pædagogers sygefravær kan sænkes, men ­ensidigt fokus på flotte fraværstal har en slagside, advarer BUPL.
År: 2014 Nr.: 18
Børn med kroniske sygdomme har brug for støtte fra voksne, når de skal tage medicin. Også i daginstitutionen og skolen. Ellers risikerer de at blive sat tilbage i deres udvikling.
År: 2014 Nr.: 18
Forældrene til den pædagogstuderende Malthe Thomsen, som i New York er anklaget for krænkelser mod børn, gennemgår ligesom han selv et sandt mareridt. Som pædagoger kender de til pædofiliangst i institutionsverdenen.
År: 2014 Nr.: 17
Normering, pædagogernes uddannelse samt kvaliteten af det pædagogiske indhold i daginstitutioner har altafgørende betydning for, om børn senere i livet får uddannelse og job og holder sig ude af kriminalitet, viser ny forskningsoversigt.
År: 2014 Nr.: 17
Hvad er godt for børnene? Akademikere strides om de begreber, som alle er enige om, er gode. Men ordene betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Bliv klogere på de begreber, der definerer pædagogikken lige nu, og på de uenigheder, eksperterne har med hinanden om begrebernes betydning.
År: 2014 Nr.: 17
Pædagog Gülten Eminovski har udviklet Stop Mob for at lære børnene at være positive og reflekterende. Nu deltager hun i en konkurrence, hvor hun kan vinde 450.000 kroner til at udbrede sit projekt.
År: 2014 Nr.: 17
Hans Henrik Øster Andersen er ansat på en privat skole i Viborg og er omfattet af to forskellige overenskomster, selvom han har flest pædagogopgaver. BUPL vil nu have lavet om på, at pædagoger på private skoler bliver ansat i to stillinger.
År: 2014 Nr.: 16
Alt for mange lønmodtagere ved ikke, hvordan den danske arbejdsmarkeds­model fungerer, mener Bjarne Henrik Lundis. Gennem otte virksomheds­portrætter ­tegner han et billede af modellens styrker og svagheder.
År: 2014 Nr.: 16
Evidens er oppe i tiden. Politikere og kommunalforvaltninger vil have, at pædagogerne skal arbejde med metoder og teorier, der virker. Men hvad er evidens, og hvorfor er kravet om evidens i det pædagogiske arbejde blevet så larmende? Børn&Unge er taget på jagt efter svarene.
År: 2014 Nr.: 16
Holstebro Kommune har ønsket, at børnepolitikken er baseret på evidensprogrammer fra USA. I dagtilbuddene er det ’De Utrolige År’, som alle pædagoger bliver uddannet i. Det er bevidst, at der er valgt et program, der gennemsyrer den pædagogiske praksis.
År: 2014 Nr.: 16
Tre institutioner har fået bevilget en ’skovmand’, som sætter fokus på naturen og de mandlige ­værdier i det pædagogiske arbejde. Det kan ­kvinderne lære meget af, mener pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 16
Turen går til Ghana i Vestafrika for de to tidligere daginstitutions­ledere Eva og Helena. Her skal de inspirere ghanesiske førskole­lærere til at rykke væk fra skole­bordene og ud i legeland.
År: 2014 Nr.: 15
Kompetencer og trivsel kan udvikles gennem pædagogisk idræt. Derfor er det en relevant måde at koble sig på Folkeskolereformen på, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 15
Flere pædagoger til børnene, praktikanterne ud af normeringerne, mindre papirarbejde og nye penge til tidlig indsats. SF's forslag kan være en god investeing, mener professor.
År: 2014 Nr.: 15
Tre pædagoger fortæller, hvordan de finder energi til at være gode forældre oven på en lang arbejdsdag. Planlægning, afkobling og motion lyder tre af deres forslag.
År: 2014 Nr.: 15
Fritidshuset Galaksen i København har ­arbejdet med rapmusik som et redskab til at skabe social og faglig udvikling for unge med indlæringsvanskeligheder og diagnoser.
År: 2014 Nr.: 15
Pædagoger og lærere skal være fødselshjælpere til et godt samarbejde med og mellem forældre i skolen.
År: 2014 Nr.: 15
Natasja Stork Bak er en af de 5.014 nye studerende, som begynder på den nye pædagoguddannelse til september. Hun har allerede faget i hænderne og glæder sig til at læse om teorierne.
År: 2014 Nr.: 14
SFO-pædagoger i Esbjerg og Tårnby Kommuner skal ligesom lærerne registrere deres arbejdstid ved at stemple ind og ud på en maskine. På en skole i Esbjerg slipper pædagogerne dog for kontrollen.
År: 2014 Nr.: 14
Vuggestuer og børnehaver ligger helt i front, når det gælder økologi, viser ny rapport. Hensynet til børnenes helbred er en af de primære årsager til den økologiske omlægning, men økologisk kost er også et brand.
År: 2014 Nr.: 14
Børn er født sociale og har en naturlig interesse i at passe på vores fælles klode. Bedre understøttelse af den medfødte socialitet vil hjælpe børn til i højere grad at blive økologisk bevidste, mener forfatter og medstifter af Center for Social Bæredygtighed Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 14
Pædagoger putter flere økomælk og ø-mærkede rodfrugter i indkøbskurven end landsgennemsnittet. Det skyldes længere uddannelse, køn og måske et større omsorgsgen, vurderer ekspert.
År: 2014 Nr.: 14
Pædagoger, som føler sig pressede og afmægtige, risikerer at udvikle en forrået tilgang til kolleger, forældre, børn og vilkårs­diskussioner. Faglig tænkning er deres bedste værn mod ondskab, siger forfatter til ny bog, psykolog Dorthe Birkmose.
År: 2014 Nr.: 14
Få tips til, hvordan du styrker både din egen og børnenes hukommelse, så læring sidder bedre fast, og beskeder og navne ikke går i glemmebogen. Motion, tilstrækkelig nattesøvn og simple teknikker hjælper hukommelsen på vej.
År: 2014 Nr.: 14
Folkeskolereformen og faldende børnetal gør pædagogers traditionelle jobmarked usikkert. Men pædagogers kompetencer kan bruges i andre job, siger forfatter til ny bog om jobsøgning.
År: 2014 Nr.: 13
Automatisk luftskifte i passivhuse sørger for, at dårlig luft skiftes ud flere gange i timen. Frisk luft og partikelfiltre betyder færre syge børn og ansatte.
År: 2014 Nr.: 13
Mens ventilationen og indeklimaet er sundt i passivhuse, er det generelt alt for dårligt i almindelige institutioner, mener eksperterne.
År: 2014 Nr.: 13
Den ene er tysk pædagog i en tysk børnehave i Danmark. Den anden er dansk pædagog i en dansk børnehave i Tyskland. De er enige om, at pædagogikken i de to lande ligner hinanden, men at tyske institutioner måske er mere strukturerede, mens de danske er mere fleksible.
År: 2014 Nr.: 13
Den tyske børnehave i Sønderborg er funktionsopdelt, og vægten ligger på at formidle tysk sprog og kultur, så der samtidig tages hensyn til dansk. Forældrene er glade for det pædagogiske fokus på struktur.
År: 2014 Nr.: 13
Engelsby Børnehave er en af 15 danske daginstitutioner syd for grænsen. En stor opgave er at fastholde dansk sprog og kultur, og det gøres konsekvent. Lederen mener, at den tyske pædagogik har nærmet sig den danske.
År: 2014 Nr.: 13
Et stærkt voksende behov for vuggestuer i Tyskland giver nye udfordringer til Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der driver danske institutioner syd for grænsen.
År: 2014 Nr.: 13
Formanden for BUPL Sydslesvig, Hauke Paulsen: Vigtigt at lønnen syd for grænsen er på niveau med lønnen nord for grænsen
År: 2014 Nr.: 13
På Skolernes Skakdag sad 360 indskolingsbørn koncentreret ved brættet på Stensballeskolen i Horsens. Pædagog Karin Andersen bruger spillet i indskolingen og SFO'en.
År: 2014 Nr.: 13
Pædagoger inddrager børnelitteratur i arbejdet med sprogstimulering, men de skal følge med i de nye digitale tendenser, hvis de vil fastholde børnene.
År: 2014 Nr.: 13
BUPL’s tre nigerianske gæster fik en unik oplevelse, da de var til Folkemøde på Bornholm.
År: 2014 Nr.: 12
Faldende børnetal, skoleledere, der bestemmer, og planer, der slet ikke er på plads, gør det umuligt at få et overblik over skolereformens konsekvenser for pædagogerne. I første omgang har reformen ikke kostet så mange stillinger som frygtet, men konsekvenserne kan komme drypvis.
År: 2014 Nr.: 12
Charlotte Ahrenkiel Jensen og Rikke Mie Jensens klubstillinger bliver nedlagt, fordi Hjørring Kommune som en konsekvens af skolereformen lukker SFO’er og skærer dybt i antallet af klubber.
År: 2014 Nr.: 12
Selvom mange skoler ansætter pædagoger i forbindelse med folkeskolereformen, betyder faldende børnetal, at pædagoger også bliver fyret.
År: 2014 Nr.: 12
I Vejle Kommune kommer der 11 procent færre børn i SFO’erne næste år som følge af skolereformen. I Kolding regner kommunen med et endnu større fald.
År: 2014 Nr.: 12
Efter sommerferien begynder en helt ny hverdag i skolen for Henrik Holm og hans kolleger i SFO’en. De ved bare endnu ikke, hvad de skal i skolen. 7 ud af 10 pædagoger aner ikke, hvad reformen betyder for deres arbejde.
År: 2014 Nr.: 12
BUPL spillede med på skolereformdagsordenen, og det gav mest indflydelse i lobbyarbejdet. Lærerne satsede forkert, vurderer en arbejdsmarkedsforsker og en lobbyist
År: 2014 Nr.: 12
BUPL’s formand er bekymret, fordi der i mange kommuner stadig er stor usikkerhed om, hvad pædagoger skal i skolen, og om de overhovedet har et job efter sommerferien.
År: 2014 Nr.: 12
År: 2014 Nr.: 12
Et forsøg på at gøre børnene fra Børnehaven Bevægelseshaven i Odsherred Kommune skoleparate har været en succes på grund af et tæt samarbejde med Vallekilde Hørve Skole.
År: 2014 Nr.: 12
Et større fokus på relationer vil skabe de ønskede resultater i skolen. Det er en opgave for skolepædagogerne, siger forfatterne til en ny bog om relationsudvikling.
År: 2014 Nr.: 11
I kølvandet på en sag om pædofili lægger Lyngby-Taarbæk Kommune nu op til, at alle institutioner skal lave regler for, om pædagoger må hjælpe børn med at tage tøj på, have børn på skødet og tage alene på tur.
År: 2014 Nr.: 11
En kulturkuffert skal bringe børn nærmere kunst og kultur. BUPL hilser den velkommen, men er bange for, at der ikke er ressourcer til at åbne den.
År: 2014 Nr.: 11
Folkeskolereformen skaber jobusikkerhed for skole- og fritidspædagoger i nordsjællandske kommuner. Fyringsangsten hersker især i Helsingør, viser ny undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 11
Dorthe Boe Danbjørg er delemor med tre børn, ph.d.-studerende med en snarlig deadline, og så er hun ny formand for forældreforeningen FOLA. På trods af et travlt liv arbejder hun for, at forældre bliver mere engagerede i deres børns institution og for bedre vilkår i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 11
Få tips til, hvordan I bruger tablets til både leg, læring og dokumentation og samtidig gør det lettere at forberede sig til møder. Og til, hvordan I ikke skal bruge dem.
År: 2014 Nr.: 11
Det ekstroverte personlighedsideal dyrkes i både børneinstitutioner og på arbejdspladser. Men glem ikke de introverte børn eller kollegers styrker, advarer forfatter til populær bestseller.
År: 2014 Nr.: 10
SFO og fritidshjem hitter i byområder, mens landkommuner ikke har samme tradition. Pædagoger i de populære SFO-kommuner risikerer at trække sorteper under skolereformen, vurderer DPU-professor.
År: 2014 Nr.: 10
EU kan ikke bestemme over de danske dagtilbud, fritidstilbud eller folkeskolen. Alligevel har det europæiske samarbejde sat tydelige aftryk på de danske pædagogers arbejde.
År: 2014 Nr.: 10
Udviklingsprogram gør skoleansatte klogere på reformens nye fælles mål for fagene.
År: 2014 Nr.: 10
Susanne Rosenkrantz har sammen med kollegerne fra Børnehuset SIV modtaget Lillebror Prisen 2014. Det er en kæmpestor anerkendelse, siger hun. 
År: 2014 Nr.: 09
Efteruddannelse behøver ikke længere at vælte budgettet. Nu kan BUPL-medlemmer få gratis online­kurser i Word, Facebook eller virksomhedsøkonomi.
År: 2014 Nr.: 09
Inklusion lykkes bedre i dagtilbud end i skoler. Det er budskabet, når pædagoger, lærere og ledere selv vurderer, om de har succes med inklusion.
År: 2014 Nr.: 09
Jeg ved, at der findes tonsvis af daginstitutioner i Danmark, der kan mere, end de får lov til at vise.
År: 2014 Nr.: 09
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Her overtager socialminister Manu Sareen stafetten og sender den videre.
År: 2014 Nr.: 09
Vi skylder børnene gode apps, som de både lærer af og kan lege med, siger børnebogsforfatter Lotte Salling. Hun er aktuel med en ny læringsapp for de 2-5-årige.
År: 2014 Nr.: 08
Find hoved og hale i påstande om private børnehaver og vuggestuer
År: 2014 Nr.: 08
Både forældre og pædagoger oplever en række fordele i de private dagtilbud. Forældrene føler, at de får mere kvalitet og bedre service for pengene. Pædagogerne synes, at de får mere nærvær.
År: 2014 Nr.: 08
På pladserne – parat – løb! Vi har skudt en dannelsesstafet i gang. I de næste numre vil vi debattere dannelse i Børn&Unge. Vi sætter følgende spørgsmål til debat: Hvordan arbejder pædagoger med dannelse og fremme af livsduelige børn? Og hvorfor? Vi inviterer pædagoger og andre interesserede til at gribe spørgsmålet og fortælle om deres erfaringer og meninger. Er det relevant at debattere dannelse, eller bør vi målrette al energi på at fremme læring og faglig viden i kampen om at vinde PISA-kapløbet?
År: 2014 Nr.: 08
I 2011 viste en undersøgelse af pædagoguddannelsen, at de studerende kun havde 11,5 lektioner om ugen. Tre år efter er situationen stort set uændret. Et stort problem, mener en professor, Socialdemokraterne og BUPL.
År: 2014 Nr.: 07
Betina Mørk var ved at opgive sin drøm om at blive pædagog, fordi hun ikke følte, at hun fik nok undervisning på pædagoguddannelsen i Aalborg. I stedet skiftede hun til skolen i Randers, og det ændrede alt.
År: 2014 Nr.: 07
Opfindsomhed er en forudsætning for innovation, og derfor skal voksne bibeholde kreativiteten fra barndommen. Gode idéer kan for eksempel lette arbejdet for pædagoger, der ønsker mere tid med børnene.
År: 2014 Nr.: 07
Børnenes selvværd lider et knæk, og det er ikke i orden, at deres skolegang starter med et nederlag.
År: 2014 Nr.: 07
Efter at have været leder i mange år har Jytte Hare sagt sin stilling op i protest over de vilkår, som styrer det pædagogiske arbejde. Vi skal teste børnene i stedet for at være sammen med dem, siger hun.
År: 2014 Nr.: 06
En længere skoledag giver kortere SFO-tid, men ikke nødvendigvis billigere SFO’er. SFO-taksten er et dilemma, mener BUPL.
År: 2014 Nr.: 06
Bekendtgørelsen for den nye pædagoguddannelse er netop offentliggjort. De studerende skal fremover specialisere sig mere, og det er BUPL ikke tilfreds med.
År: 2014 Nr.: 06
Marjattas uddannelsescenter og seminarium skal samarbejde med UC Sjælland om at uddanne pædagoger, der skal rustes til inklusion af alle børn.
År: 2014 Nr.: 06
Da børnene sivede fra Specialcenter Sigrid Undset, fik de ansatte en god idé. Nu deler de deres viden med lærerne i skolerne, og det er en stor succes.
År: 2014 Nr.: 06
Specialinstitutionernes viden og ekspertise kan komme mange flere børn til gavn, hvis institutionerne indgår i samarbejder om vidensdeling med lærere og pædagoger i de almindelige tilbud, viser forskningsprojekt.
År: 2014 Nr.: 06
Anette Bang Jensen arbejder på Firkløverskolen for børn med autisme og svær ADHD i Mørke på Djursland. Hun har i 20 år arbejdet som specialpædagog og mener, at inklusion er vejen frem. Men ressourcerne skal følge med.
År: 2014 Nr.: 06
År: 2014 Nr.: 06
Her kan pædagoger hente viden og redskaber om specialpædagogik og inklusion.
År: 2014 Nr.: 06
I Frederiksberg Kommune har man valgt at uddanne en masse pædagoger til konfliktmæglere. Er kommunens børn og unge virkelig så besværlige, eller ligger der noget andet til grund for den prioritering?
År: 2014 Nr.: 06
I skal droppe jeres misforståede godhed og lade være med at overtage børnenes konflikter, siger eksperten, der har undervist masser af pædagoger i konfliktmægling.
År: 2014 Nr.: 06
Børnene fra Udebørnehaven Bøgely virker mere skoleklar end deres klassekammerater, melder skolerne i lokalområdet. Måske fordi de i børnehaven to gange om ugen er blevet udfordret på at møde den store verden.
År: 2014 Nr.: 06
Når pædagogerne står alene med en stor gruppe børn, så er det nærmest umuligt at have fokus på enkelte børn med særlige udfordringer.
År: 2014 Nr.: 06
Karsten Lerche blev truet med bank på internettet, fordi en mor var utilfreds med håndteringen af hendes søn. FTF’s medlemsorganisationer oplever et stigende antal sager om netchikane.
År: 2014 Nr.: 05
Der er fast arbejde til børneminister Manu Sareens i det nye kæmpeministerium. Men han håber at gøre forventningerne om, at daginstitutionsområdet vil drukne i alle de tunge socialsager, til skamme.
År: 2014 Nr.: 05
Undersøgelser viser, at mange arbejdsgivere frasorterer overvægtige jobansøgere. Både BUPL’s jobvejledere og pædagog Sanne Sørensen genkender tendensen.
År: 2014 Nr.: 05
Hvordan bygges der bedst bro mellem børnehave og SFO/skole? Fussingsø Naturbørnehave og Bjerregrav SFO samarbejder om at skabe en digital fortælling i tekst og billeder for hvert enkelt barn.
År: 2014 Nr.: 05
Facebook, blogs og hjemme­sider har gjort det lettere for frustrerede forældre, unge og andre pårørende at dele løgne og private oplysninger om pædagoger. Læs her, hvordan du kan undgå at blive hængt ud på internettet.
År: 2014 Nr.: 05
Landets jobcentre ansætter nu pædagoger til at hjælpe udsatte og unge arbejdsløse nærmere jobmarkedet. Charlotte Lund slog til.
År: 2014 Nr.: 04
For børn handler retfærdighed især om lige chancer for at deltage, fortæller tysk professor, der har stået i spidsen for en undersøgelse af børn og retfærdighed.
År: 2014 Nr.: 04
Man kan fremover blive pædagog uden at lære, hvordan man søsætter praktiske aktiviteter. Pædagoguddannelsen kan også blive meget forskellig. Det mødes af skarp kritik fra BUPL.
År: 2014 Nr.: 04
Det er federe for børn, lærere og pædagoger, når pædagogerne er med i undervisningen. Det mener pædagogerne Kate Olsen (55) og Signe Borgstrøm (35), der arbejder på Grantofteskolen i Ballerup. Hver dag fra 10-12 deltager de i værkstedstimer med en 1. og en 3. klasse i samarbejde med lærerne. En fotograf og en journalist fra Børn&Unge var med. Bagefter bad vi pædagogerne vælge de billeder, der fortæller mest om deres arbejde i skolen.
År: 2014 Nr.: 04
Hvad skal pædagogerne lave i skolen efter sommerferien? Mange steder kender de ikke svaret. Her er fem kommuner, der på hver sin måde har arbejdet med skolereformen.
År: 2014 Nr.: 04
Mange pædagoger aner ikke, hvad der sker med deres arbejdsplads og job, når skolereformen træder i kraft. Ventetiden er ’træls’, og folk er trætte og slidte, fortæller tillidsfolk fra Hjørring og Roskilde. I Gladsaxe er de glade.
År: 2014 Nr.: 04
År: 2014 Nr.: 04
Pædagogerne fra klubben har allerede timer i skolen, og det fungerer fint. Alligevel er de bekymrede for, hvordan det bliver, når skolereformen træder i kraft.
År: 2014 Nr.: 04
År: 2014 Nr.: 04
Birgit Skalmstang er en af de SFO-ledere, som i dag har mange spørgsmål og er bekymrede for fremtiden.
År: 2014 Nr.: 04
Hvordan griber man dialogisk læsning an, og hvordan kan den kombineres med aktiviteter, så børnehavebørn bliver klædt på til skolestart? Det har Børnehusene Kokkedal et nyt bud på.
År: 2014 Nr.: 04
Hvorfor tror politikerne på Christiansborg, at hvis man bare sætter noget på skoleskemaet, så lærer børn det automatisk?
År: 2014 Nr.: 04
Bæredygtig pædagogik øger den sociale kapital i samfundet, fordi den satser på kvalitet i relationerne, mener forfatter til ny bog, Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 03
Slag, spark og trusler er en del af jobbet for alt for mange pædagoger i Aarhus. En lille gruppe børn står bag de mange sager. De har det svært med SFO´ens løse struktur, og ansatte her er derfor mere udsatte.
År: 2014 Nr.: 03
Der er langt færre uddannede pædagoger ansat i vuggestuer end i børnehaver og de integrerede institutioner. Det er ikke godt nok, mener BUPL's formand Henning Pedersen.
År: 2014 Nr.: 03
Der har ikke tidligere været meget interesse for at forske i de små børn og i vuggestuens betydning. Men nu pibler det frem med danske og udenlandske undersøgelser, der peger på, at kvalitetsvuggestuer er nødvendige.
År: 2014 Nr.: 03
To forskere med stærke meninger om vuggestuerne, har fået stillet de samme fire spørgsmål. Svarene viser, at de ikke er enige.
År: 2014 Nr.: 03
Småbørnsforældre i Allerød skal tjene 8.000 kroner for at have råd til pasning af et vuggestuebarn og et børnehavebarn. For dyrt, mener BUPL’s formand.
År: 2014 Nr.: 02
Debatten om test i børnehaver og tidligere skolestart ruller, men professor i udviklingspsykologi Dion Sommer fastslår, at legen er børnenes største kilde til læring.
År: 2014 Nr.: 02
Uden at vide det kan pædagoger være med til at forstærke børns angst. Bliver de bedre til at spotte de angste børn, kan man sætte ind tidligere, hvor børnene kan nøjes med hurtigere og lettere behandling.
År: 2014 Nr.: 02
Langt færre danske børn bliver diagnosticeret med angst end børn i andre lande, viser en ny undersøgelse. Intet tyder på, at færre har angst, men vi mangler viden og redskaber, mener forskerne bag tallene.
År: 2014 Nr.: 02
Pædagog Poul Andersen har arbejdet med angste børn i Viby skoles SFO. Han ved, at det kræver tålmodighed og accept af børnenes angst, hvis de skal blive trygge og udvikle sig.
År: 2014 Nr.: 02
Vi kender symptomerne, reaktionerne og de gode råd, men hvordan ser det egentlig ud inde i hovedet på et barn med angst? Læs her en beskrivelse af, hvordan en hverdag kan se ud for et barn med social angst – set med barnets øjne.
År: 2014 Nr.: 02
Børn med angst får deres hverdag ødelagt, fordi de ikke får den rette behandling. Angst er det psykiske problem, som flest danske børn og unge slås med, men den opdages ofte for sent, og kommunerne mangler kvalificerede behandlingstilbud.
År: 2014 Nr.: 02
År: 2014 Nr.: 02
Pædagogerne kender udmærket de udsatte børn i deres institutioner. Men de går rundt med bekymringen selv i stedet for at underrette. Pædagogerne skal blive bedre til at tro på deres faglige kompetencer, mener norsk forsker og forfatter.
År: 2014 Nr.: 02
Børn og barndom kan ikke sættes på økonomiske formler
År: 2014 Nr.: 02
Det er en myte, at sygdom er en privat sag, for sådan er vilkårene ikke på arbejdsmarkedet i dag. Tværtimod skal arbejdspladsen tage aktivt del i den sygemeldtes vej tilbage på job. Hvis arbejdspladsen er passiv, tager kommunen over.
År: 2014 Nr.: 02
Skemaer, PISA-lister og testscores har sendt dansk pædagogik ud i en krise. I en ny bog opfordrer forskeren Thomas Aastrup Rømer pædagoger og lærere til at gøre modstand.
År: 2014 Nr.: 01
Klubpædagog Zeki Demir er så træt af ghettostemplet, at han insisterer på at fortælle om en cirkushverdag med glade unger på ethjulede cykler og brune ponyer.
År: 2014 Nr.: 01
Når klokken ringer til frikvarter i Abildgårdskolen, bliver 600 børn sluppet ud til ren anarki. Det er ikke for sarte sjæle, fortæller SFO-pædagog Rasmus Flick.
År: 2014 Nr.: 01
Pædagoger over hele landet skal blive bedre til at hive fat i forældrene til børn med anden etnisk baggrund, mener Özlem Cekic, der ikke måtte gå til festerne med de andre.
År: 2014 Nr.: 01
Pædagoger har ikke spor imod at dokumentere resultaterne af deres arbejde, for det kan vi sagtens, hvis vi ellers får tid til det.
År: 2014 Nr.: 01
81 procent stemte ja til en ny aftale om nye arbejdstidsregler for pædagoger i skole og SFO.
År: 2013 Nr.: 22
Hyppig brug af Facebook kan give unge et hak i humøret, viser undersøgelse. Omvendt bliver man gladere af at være sammen i virkeligheden.
År: 2013 Nr.: 22
Ordene er måske ikke nye, men i 2013 blev vi meget mere fortrolige med dem. Se hvilke ord det er, og læs, hvorfor vi har lært dem særlig godt at kende.
År: 2013 Nr.: 22
Det har været et hæsblæsende år for Christine Antorini (S), der mistede daginstitutionsområdet, men fik en skolereform forhandlet hjem.
År: 2013 Nr.: 22
Fællestillidsmand Frank Sørensen fra Greve Kommune fortæller, hvorfor det går fra skidt i år til lidt bedre næste år.
År: 2013 Nr.: 22
2013 har været en blandet fornøjelse for pædagogerne, og her ser BUPL’s formand, Henning Pedersen, tilbage på året, der gik, og skuer frem mod 2014.
År: 2013 Nr.: 22
Se, hvor BUPL har lagt de fleste af sine kræfter.
År: 2013 Nr.: 22
Der er næppe tvivl om, at samfundsudviklingen i sig selv udfordrer den traditionelle fritidspædagogiske tilgang.
År: 2013 Nr.: 22
Pædagoger er blevet langt bedre til at underrette på deres mistanke om seksuelle overgreb og om misrøgt og mistrivsel hos børn og unge. En lovændring betyder, at pædagoger nu får svar fra kommunen, når de underretter.
År: 2013 Nr.: 21
Hjørring Kommune lukker SFO’erne efter sommerferien. Men hvordan børnenes dag så skal se ud, når skolen slutter, ligger ikke fast, siger Hjørrings borgmester Arne Boelt.
År: 2013 Nr.: 21
Theresa Berg Andersen håbede på indflydelse på børneområdet, da hun stillede op til kommunalvalget for første gang. Men de næste fire år skal hun fokusere lidt mere på ældre og handicappede, fordi hun har fået plads i Sundhedsudvalget.
År: 2013 Nr.: 21
Utryghed i ansættelsen, mistillid fra ledelsen, løgn og frihedsberøvelse. Det er ­arbejdsmiljøforhold, som har påført børnehavepædagog Lykke Arent en depression og sendt hende ned i så dybt og sort et hul, at hun bare har lyst til at forsvinde.
År: 2013 Nr.: 21
Det er ikke arbejdsmængden, men chefen der giver de offentligt ansatte depression. Det viser ny forskning i arbejdsmiljøet på eksempelvis skoler, hospitaler, kontorer og i daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 21
God kvalitet har svære vilkår, når pædagogerne ikke har tid til at være sammen med børnene, mener Grethe Kragh-Müller. I en ny bog undersøger hun kvalitet i dagtilbud og giver sit bud på, hvad der giver børn en god barndom i dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 21
Dansk børneliv og synet på barndommen har undergået store forandringer op igennem det 20. århundrede. En ny bog opridser børnenes historie fra børnearbejde til børnemagt.
År: 2013 Nr.: 21
Det er slut med centralt fastlagt forberedelsestid og tid til øvrige opgaver for pædagogerne i skolen. Til gengæld får de en klar beskrivelse af deres arbejde og et beskedent tillæg. Aftalen er på vej til urafstemning.
År: 2013 Nr.: 20
Politikerne i Haderslev vil skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde om skolereformens virkeliggørelse. BUPL glæder sig.
År: 2013 Nr.: 20
BUPL vil have minimumskrav på børneområdet på linje de minimumskrav i ældreplejen, som forhandles i forbindelse med finansloven.
År: 2013 Nr.: 20
Mobning er ikke forbeholdt børn i skolealderen. Allerede i børnehaven kan børns forhandlinger udvikle sig til mobning, viser ny forskning. Mobning kræver ikke onde hensigter, som først skal tillæres, men onde mønstre. Og mønstre er uafhængige af alder
År: 2013 Nr.: 20
Forsøg på at møde alle børns behov kan utilsigtet gøde jorden for mobbemønstre, viser ny forskning. Det rammer børn med særlige behov, som skal inkluderes i almindelige dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 20
Gravide har et højere sygefravær end deres kolleger. Gravidkonsulenter kan minimere sygedagene ved hjælp af gode råd og opbakning til at skære ned på opgaverne. En fritidshjemspædagog i femte måned har lært at tage en pause.
År: 2013 Nr.: 20
Der er masser af fejl på pædagogernes lønsedler. I de østjyske kommuner har BUPL fundet fejl på cirka hver fjerde lønseddel. Fejl for både 10.000, 20.000 og 100.000 kroner.
År: 2013 Nr.: 19
Pædagoger vil have indflydelse på skolens pædagogiske arbejde, mulighed for at forberede sig til samarbejdet med lærerne og en sammenhængende arbejdsdag, viser ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 19
De to røde regeringspartier får en vælgerlussing ved det kommende kommunalvalg af pædagogerne. De er frustrerede, lyder forklaringen fra valgforsker Karina Kosiara-Pedersen.
År: 2013 Nr.: 19
SF’s politiske ordfører Jonas Dahl ærgrer sig over, at partiet har mistet opbakningen blandt pædagogerne.
År: 2013 Nr.: 19
Pædagogerne er politisk aktive, og næsten alle har tænkt sig at stemme ved kommunalvalget. Især børne- og ungepolitikken er vigtig for, hvor pædagogerne sætter deres kryds.
År: 2013 Nr.: 19
Pædagoger vil ind i kommunalbestyrelsen for at synliggøre pædagogers betydning og kæmpe for gode normeringer og bedre inklusion. Men det bliver svært, for de skal tænke på kommunekassens ve og vel, siger kommunalforsker.
År: 2013 Nr.: 19
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Hvad stiller man op, når børn mister en forælder? En ny bog sætter fokus på død og alvorlig sygdom i familien med en række noveller til børn i skolealderen.
År: 2013 Nr.: 19
Desværre har jeg ikke set mange kandidater, der lover penge til flere pædagoger til børnene.
År: 2013 Nr.: 19
Børn, der har gået i vuggestue, klarer sig bedre senere i livet, end børn der har gået i dagpleje. BUPL vil have flere vuggestuepladser, især til de udsatte børn.
År: 2013 Nr.: 18
Et skulderklap, kalder vuggestuepædagog Helle Trasborg undersøgelsen, der viser, at vuggestuerne er gode til tidlig indsats.
År: 2013 Nr.: 18
Politikere i kommunerne opfylder langt de fleste valgløfter til børnene, viser en stikprøve. Men løfterne er formuleret så upræcist, at det er nemt at holde dem, mener BUPL og en ekspert i kommunalpolitik.
År: 2013 Nr.: 18
Fortæl de gode historier, gør det mere og gerne på sociale medier, lyder råd fra erfarne pædagogdebattører.
År: 2013 Nr.: 18
Valg udkæmpes i stigende grad gennem Facebook-opdateringer, virale videoer, Instagram-fotos og blogs. Astrid Haug er ekspert i digitale strategier og giver 5 gode råd til dig, der vil påvirke politikerne igennem de sociale medier.
År: 2013 Nr.: 18
Børn bliver et stort tema i kommunalvalget, mener kommunikationsrådgiver i New Deal Rasmus Jønsson, der har en fortid som politisk kommentator og underviser i kommunikation. Men pædagogernes fortællinger om, hvad deres faglighed betyder for børnene, er underfrankeret. Råb det ud, siger han.
År: 2013 Nr.: 18
I Thorsminde ligger vuggestuen Udsigten – en pædagogisk forpost mod vest med kun fire børn, en pædagog og en medhjælper på deltid. Rapport fra en dag med mågeskrig, hidsige bølger og en institution med helt specielle forhold.
År: 2013 Nr.: 18
Undersøgelsen viser, at det har stor effekt for børn, hvis de er i en institutionel ramme med uddannede pædagoger.
År: 2013 Nr.: 18
Pædagoger, der deltager aktivt i undervisningen i ind­skolingen, får flere unge på ungdomsuddannelse og færre til at falde fra, viser ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
Vi har ledt efter beviser på, at vores pædagogik virker, siger en glad SFO-leder på Bredagerskolen, hvor pædagogerne i høj grad står for undervisningen.
År: 2013 Nr.: 17
Lovforslaget til en ny pædagoguddannelse ligger nu klar, og BUPL kan konstatere, at uddannelses­ministeren har lyttet. Målgruppespecialiseringen er nedtonet, men der er stadig knaster.
År: 2013 Nr.: 17
En regnfuld onsdag mødes en lokalpolitiker og en daginstitutionsleder til en snak om stort og småt på daginstitutionsområdet. Uformelle møder et par gange om året giver begge nye perspektiver.
År: 2013 Nr.: 17
Politikere og pædagoger knyttes sammen i Horsens. Det skal sikre større forståelse for pædagogernes arbejde.
År: 2013 Nr.: 17
Det er den første undersøgelse, som helt konkret viser, hvad tilstedeværelsen af pædagoger betyder for børns læring og vilje til at fortsætte uddannelsesvejen.
År: 2013 Nr.: 17
Daginstitutionernes vigtigste formål er at sørge for, at børnene trives og udvikler sig, så de kan klare sig i livet, mener den nye minister for 0-6-års området. Annette Vilhelmsen har også fokus rettet mod inklusion, som hun mener, at nogle kommuner ’ikke er i mål med’.
År: 2013 Nr.: 16
Kommunerne sætter ikke SFO-taksten ned, selvom tilbuddet bliver mindre og billigere for kommunen. Et kæmpeproblem, mener BUPL’s formand, Henning Pedersen.
År: 2013 Nr.: 16
Mens uddannelsesministeren er ved at lægge sidste hånd på en reform af pædagoguddannelsen, har de faglige organisationer indgivet deres høringssvar. Der er plads til forbedring, mener BUPL.
År: 2013 Nr.: 16
På Birgitte Ottes arbejdsplads findes der både Ella’er og Stella’er, men de er ikke fire og fem år gamle. Hun er ansat på et aktivitetscenter for pensionister, hvor hun drager fordel af sin pædagogiske baggrund.
År: 2013 Nr.: 16
År: 2013 Nr.: 16
Skal et barn helst ligge, sidde eller måske stå, når det skal lære noget? Eller skal det have noget i hænderne for at kunne koncentrere sig? I Troldehaven i Sorø Kommune arbejder pædagogerne med læringsstilsteorien. Det har givet mere ro og glade børn, der lærer mere.
År: 2013 Nr.: 16
Helle Fisker har i mere end 10 år arbejdet med læringsstile både i skole og daginstitution. Hun mener, at pædagogerne har en vigtig opgave i at bevare børnenes naturlige lyst til at lære og at skabe differentierede læreprocesser.
År: 2013 Nr.: 16
Hvis du vil høres, lytte til andre pædagoger/ledere og sætte dagsordenen, så mød op, mød dine kolleger, og mød din fagforening på generalforsamlinger i BUPL’s fagforeninger og på lederårsmøder.
År: 2013 Nr.: 16
Det er vores faglighed, der gør fremtidens skole til noget andet, end den er i dag. Det skal vi huske, når vi skal kæmpe for vores plads i skolen.
År: 2013 Nr.: 16
Storbyerne får flere børn, mens landkommuner vil opleve massive fald frem mod 2020. Pædagogerne må indrette sig på de kommende forskydninger, lyder meldingen fra BUPL.
År: 2013 Nr.: 15
På bare fem år er der sket en eksplosiv stigning i andelen af nyuddannede pædagoger, som ikke finder fodfæste på arbejdsmarkedet.
År: 2013 Nr.: 15
Klubberne i Gellerup har succes med at lære drenge med alt for kort lunte at styre temperamentet. Både fritids- og ungdomsklubben har fået en rarere hverdag med færre konflikter.
År: 2013 Nr.: 15
Her kan du få inspiration fra Klubberne i Gellerup til at arbejde med børn og unges vrede.
År: 2013 Nr.: 15
Efteråret nærmer sig, og det betyder traditionen tro, at der landet rundt både afholdes generalforsamlinger i BUPL’s fagforeninger og lederårsmøder. Hvis du vil høres, lytte til andre pædagoger/ledere og sætte dagsordenen, så mød op, mød dine kolleger, og mød din fagforening.
År: 2013 Nr.: 15
Lærernes kommende arbejdstidsregler blev tvunget igennem af Folketinget – nu skal BUPL forsøge at få en aftale med KL for skolepædagogerne. Scenariet er det samme som i foråret, dog med én væsentlig forskel: Der bliver med garanti ingen lockout.
År: 2013 Nr.: 14
iPads og tablets er ved at vinde indpas i mange af landets daginstitutioner. Derfor takkede den nyuddannede pædagog Alexander Mørup Rasmussen ja til et kursus om børns mediekultur.
År: 2013 Nr.: 14
Annette Vilhelmsen er blevet ny socialminister. Samtidig er hele 0-6-årsområdet rykket fra Børne- og Undervisningsministeriet tilbage til Socialministeriet. Det er et tilbageskridt, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 14
Mange børn med diagnoser spilder deres tid i folkeskolen, fordi de ikke får den rette hjælp. Inklusionen er gået for vidt.
År: 2013 Nr.: 14
Kommunerne skal satse på pædagogers bidrag i skolen for børnenes skyld. Og sørge for de samme rammer på alle skoler.
År: 2013 Nr.: 14
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
De føler sig glemt. Men da BUPL bad om bud på, hvad organisationen skal gøre for specialpædagogerne, var de ansatte på Præstegårdsskolen klar med masser af bud.
År: 2013 Nr.: 13
Flere unge vil være pædagog, og optaget på professionshøjskolerne sætter rekord. I krisetider vender unge sig mod nære værdier og fællesskaber, og så er det oplagt at søge ind på pædagoguddannelsen.
År: 2013 Nr.: 13
Miniklubben i Nørregade Fritidscenter, Esbjerg, har adopteret en bedstemor. Børn&Unge var med, da bedstemor, pædagoger og børn besøgte Tivoli i København.
År: 2013 Nr.: 13
Mødet mellem børn og ældre giver bonus både socialt, personligt og fysisk. Det mener fire eksperter i alderdom, som her giver hver deres bud på gevinster ved øget samvær mellem børn, unge og ældre.
År: 2013 Nr.: 13
Mens pædagogerne i Børnehuset Kildespring i Herlev er på kursus i fortælling, gør pædagogmedhjælper Bente Johansen Rødhætte og Ulven spillevende med sine egne ord.
År: 2013 Nr.: 13
I Berlin åbner nu en tysk-skandinavisk børnehave, og interessen er overvældende. Børnehaven søger dansk personale for at holde fast i båndene til Skandinavien.
År: 2013 Nr.: 13
Ingen aktivitetstimer, men understøttende undervisning i stedet. Det er resultatet af folkeskolereformen. Uden aktivitetstimer kan reformen kun få karakteren 7, mener professor Niels Egelund.
År: 2013 Nr.: 12
Børne- og undervisningsministeriet lover, at pædago­gernes deltagelse i den understøttende undervisning bliver beskrevet i loven om folkeskolen. BUPL’s formand savner dog en garanti for omfanget af pædagogers deltagelse.
År: 2013 Nr.: 12
År: 2013 Nr.: 12
Danske børn bombarderes med farveindtryk på tøj og i deres om­givelser. Men hvad sker der inde i børnenes hvide og grå hjerne­masse, når de ser på deres farverige omgivelser? Og kan det bruges til noget? Vi har spurgt børneneuropsykolog Helle Kjærgaard.
År: 2013 Nr.: 12
Menneskets oplevelse af farver er en kompliceret proces, hvor øjet registrerer lys, hvis farve vi først langt inde i hjernen bliver gjort bevidst om. Hjerneforsker Jens Christiansen forenkler her processen.
År: 2013 Nr.: 12
Her kan du se, hvad I skal passe på, og hvad I kan gøre, når I leger og dekorerer med farver.
År: 2013 Nr.: 12
Når der skal inkluderes flere og flere børn, stiller det krav til pædagogikken. Med farver, symboler og piktogrammer har Hedely SFO valgt en praksisnær tilgang, som hjælper børnene og giver færre konflikter. Læs, hvordan og hvorfor Hedely gik farvevejen.
År: 2013 Nr.: 12
Farver og piktogrammer giver en tydelighed, som støtter børn med ADHD og autisme, fremhæver Mai Klok, specialundervisningskonsulent ved PPR i Greve Kommune.
År: 2013 Nr.: 12
Én sætning bekymrer mig særligt, nemlig at man regner med at kunne spare 1,2 milliarder kroner ’som følge af reduceret pasningsbehov’ i fritidsinstitutioner og klubber.
År: 2013 Nr.: 12
Børnehuset Elva i Hillerød har siden årsskiftet tilbudt rådgivningssamtaler, og forældrene har taget godt imod den nye mulighed.
År: 2013 Nr.: 12
Pædagoger og lærere ved ikke nok om hinandens arbejde i overgangen fra børnehave til skole. Det skal et nyt dialogredskab fra Danmarks Evalueringsinstitut råde bod på.
År: 2013 Nr.: 11
Sidste år fandt Arbejdstilsynet mere dårligt arbejdsmiljø i daginstitutioner end året før. Både pædagoger, børn og samfundsøkonomien bliver påvirket.
År: 2013 Nr.: 11
År: 2013 Nr.: 11
Anette Lund fik forkert løn i næsten fem år. Nu har hun fået 400.000 kroner med tilbagevirkende kraft. Nogle af de mange penge skal nok bruges på en ferie med børn og barnebarn.
År: 2013 Nr.: 10
En del børn i institutionerne i Favrskov holder kun halvt så meget ferie som forældrene. De vil have tid til sig selv og mener, deres børn har brug for institutionernes rutiner og aktiviteter. Men børnene har brug for en længere pause fra hverdagen, mener pædagogerne.
År: 2013 Nr.: 10
Årets nye teatertilbud til børn og unge er præget af større aktualitet og færre kulørte effekter end tid­ligere. Teatret er vendt tilbage til sine rødder.
År: 2013 Nr.: 10
BUPL slår et slag for de kvaliteter, pædagoger har i skolesammenhæng.
År: 2013 Nr.: 09
4 ud af 10 børneeksperter støtter tankerne bag regeringens skolereform. De øvrige frygter, at en ny skole vil blive ’mere af det samme’. Reformen koloniserer børns fritid, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 09
Læs, hvad de 10 forskere mener om skolereformen her
År: 2013 Nr.: 09
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er vild med Strandgårdskolen. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger.
År: 2013 Nr.: 09
Odense Kommune har taget forskud på helhedsskolen på sin egen måde. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger om skolen.
År: 2013 Nr.: 09
En skolereform vil sætte fritidspædagogikken under voldsomt pres. Måske rykker fritidspædagogerne ind i skolen, men deres pædagogik flytter ikke nødvendigvis med, mener to forskere.
År: 2013 Nr.: 09
Heldagsskolen er 65 procent dyrere end gennemsnittet i Høje Taastrup. Alligevel er skolen ikke dyrere end tid­ligere. Det er de mange udsatte, tosprogede børn, der gør skolen dyrere.
År: 2013 Nr.: 09
Pædagogerne skal være, hvor børnene er. Derfor skal de med i skolen, mener BUPL’s formand, Henning Pedersen. BUPL Hovedstaden er imod skolereformen. Uenigheden er ikke så stor endda, mener formændene.
År: 2013 Nr.: 09
’Helt usædvanlig’, siger juridisk konsulent fra BUPL om en sag fra en jysk privatskole, hvor arbejdsgiveren valgte at vente på en nyansat pædagog, selvom hun blev syg af kræft og ikke kunne starte i sit nye job.
År: 2013 Nr.: 09
Pædagog fortæller om at stå alene med det samme antal børn, som hun og den lockoutede børnehaveklasseleder plejer at være sammen om.
År: 2013 Nr.: 08
Inden for det seneste år har Mette Kusk oplevet 11 tilfælde af vold eller trusler, fordi hun nu arbejder med et meget udadreagerende barn. Men hun føler sig fagligt stærkere til at klare opgaven.
År: 2013 Nr.: 08
Pædagogerne i Herlev får undskyldning for at være blevet holdt ude af forhandlingerne om skolen. Fremover er de inde.
År: 2013 Nr.: 08
Forhandlingerne om en reform af folkeskolen er så småt gået i gang. Venstre mener, at pædagoger spiller en væsentlig rolle i skolen, og åbner op for at skrive dem ind i loven.
År: 2013 Nr.: 08
I Tyttebærhuset i Silkeborg nyder børnene godt af de frivillige, som har deres gang i huset. Lederen gør en stor indsats for at få endnu flere fra lokalsamfundet ind, men køen uden for lågen er til at overse. I Gentofte har de med succes ladet en forening tage sig af både rekruttering og papirarbejde.
År: 2013 Nr.: 08
Pædagogerne må ikke glemme den faglighed, der er i bleskift og andre rutineopgaver, selvom de er blevet tvunget til at have mere fokus på planlagte, pædagogstyrede aktiviteter. Den upåagtede faglighed i hverdagen er mindst lige så vigtig som læringsdagsordenen, mener forskere fra Roskilde Universitet.
År: 2013 Nr.: 08
Der findes andre børnesyn end den, som læreplanernes stramme styring står for, mener forskere fra RUC. De efterlyser en diskussion af, hvad vi vil med daginstitutionerne.
År: 2013 Nr.: 08
Inden 6 år skal der skaffes 12 milliarder kroner, og de skal skaffes via ændringer i vores arbejdsforhold og arbejdstidsregler.
År: 2013 Nr.: 08
Hundredtusindvis af pædagoger, forældre, børn, unge, studerende og lærere er berørt af skolekonflikten. Men hvad slås lærerne og kommunerne egentlig om?
År: 2013 Nr.: 07
På Arden Skole er næsten alle lærere ramt af lockout, så kun få børn har undervisning. Men skolens pædagoger er på arbejde.
År: 2013 Nr.: 07
Hvad er konfliktramt arbejde? Det spørgsmål skal Arbejdsretten tage stilling til, efter at kommuner og BUPL ikke kunne blive enige. Svaret er dog ikke lige på trapperne.
År: 2013 Nr.: 07
Når lærerne vender tilbage på jobbet efter lockouten, bør du som pædagog møde dem med respekt og droppe de dårlige jokes. Her 5 råd fra arbejdspsykolog Anton Eg Andersen.
År: 2013 Nr.: 07
Rystede pædagoger var helt uvidende om, at deres institutioner om natten blev gjort rent af rumænere, som arbejdede 12 timer i døgnet og tjente mindre end 3.700 kroner om måneden.
År: 2013 Nr.: 07
År: 2013 Nr.: 07
En institution bestiller et legestativ hos et dansk firma, men det er polakker uden dansk overenskomst, der sætter det op.
År: 2013 Nr.: 07
Pædagogisk filosof Louise Nabe-Nielsen har inspireret pædagogerne i to daginstitutioner i Aarhus til at arrangere filosofiske samtaler med børn. Samtalerne styrker børns evne til at undre sig og træner pædagogerne i at stille spørgsmål uden at forvente bestemte svar.
År: 2013 Nr.: 07
År: 2013 Nr.: 07
»Vi samler dokumentationen ind og bruger den aktivt, så det er vigtigt, at alle medvirker til at synliggøre problemerne.«
År: 2013 Nr.: 07
Siden stramningerne af dagpengesystemet trådte i kraft, er 90 pædagoger faldet ud af dagpengesystemet. Tre af dem er Mikkel, Vibeke og Dorthe, der nu alle er på kontanthjælp.
År: 2013 Nr.: 06
Kommunerne vil mangle flere hundrede millioner kroner fra forældrene, når pædagogiske aktiviteter med folkeskolereformen flyttes fra SFO og fritidstilbud til skoletiden.
År: 2013 Nr.: 06
Børn er født med matematisk forståelse. Tidligt fokus vil hjælpe dem til en bedre forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Pædagoger skal derfor slippe deres skræk for matematik og lege med former, mængder og begreber, siger eksperter.
År: 2013 Nr.: 06
Børn vil vide, hvor vandet forsvinder hen, når det løber ud i sandet, og hvorfor himlen er blå. Pædagoger må ikke give hurtige svar, men skal undersøge sammen med børnene, siger en lektor og en professor, der har arbejdet sammen med 12 institutioner om sciencepædagogik.
År: 2013 Nr.: 06
En snegl fundet på den frosne jord skal undersøges. Det store spørgsmål er, om den har overlevet kulden. Det vil nysgerrige børn gerne vide. I Børnehuset Gartneriet undersøger børn og voksne naturen sammen uanset årstiden.
År: 2013 Nr.: 06
År: 2013 Nr.: 06
Hvide, kedelige vægge er hverdag i mange institutioner, men hvid er børns hadefarve, fortæller kunstner på Bornholm, der har dekoreret en hel institution. Andre institutioner kan sagtens gøre det samme, men pædagogerne skal være klar til slippe kontrollen.
År: 2013 Nr.: 06
I Danmark bruger vi mange ressourcer på at give børn og unge en god start på livet. Men vi ved for lidt om effekten af indsatserne. Det bliver der rådet bod på med et nyt center for forskning i børns og unges trivsel.
År: 2013 Nr.: 06
Nye regler for sejlads skal give bedre sikkerhed og bevidsthed om, hvad der kan, og ikke mindst skal ske, hvis ulykken er ude. I sidste ende er det dog lederens ansvar, at sikkerheden er i orden på kanoturen.
År: 2013 Nr.: 06
Vi vil kort sagt holde fast i den danske model, som har sikret ordentlige løn- og ansættelsesvilkår i generationer.
År: 2013 Nr.: 06
Har du svært ved at overskue, hvad din institution kan deltage i af idrætsprojekter? Børn&Unge giver her en oversigt over mange af de tilbud, som institutioner kan deltage i og blive inspireret af.
År: 2013 Nr.: 05
Alt er fred og idyl i børnehaven Æblet i Mammut­teatrets forestilling af samme navn. Forældrene dyr­ker fællesskabet og kæmper deres børns sag, men finder deres værste sider frem, da en lille dreng viser sig i en yndig, rød kjole.
År: 2013 Nr.: 05
Flere film og teaterstykker udspiller sig i dag­institutioner og skoler. Det er et udtryk for, at emnet står højt på samfundets dagsorden, mener rektor for Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater.
År: 2013 Nr.: 05
Det stjæler tid, hvis du skal lede efter bogstaverne på tastaturet, når du skal skrive et referat eller et brev til forældrene. Hvis du lærer blindskrift, bliver du ikke alene hurtigere færdig ved computeren. Du får også en bedre skriveoplevelse.
År: 2013 Nr.: 05
I 2011 mistede Jette Alsing sine sygedagpenge. BUPL gik ind i hendes sag og sikrede, at hun både fik sygedagpenge og førtidspension.
År: 2013 Nr.: 04
Herlev Kommune vil finansiere en længere skoledag med fyringer af pædagoger. Men nu har kommunen fundet penge, så besparelser kan undgås i år.
År: 2013 Nr.: 04
Dansk i 45 minutter og derefter matematik i 45 minutter, så engelsk og derefter gymnastik. Sådan er strukturen på mange skoler. De fastlåste rammer blokerer for pædagogiske aktiviteter, siger pædagoger i en ny kortlægning af folkeskolens udfordringer.
År: 2013 Nr.: 04
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Berøringsangst i Balladeland Pædagoger skal hjælpe og støtte både børn og forældre i en skilsmisse­situation. De skal stå på barnets side og fortælle forældrene, hvordan barnet kommer bedst gennem krisen.
År: 2013 Nr.: 04
Herlev Kommune vil udvide undervisningstiden i folkeskolen og finansierer øvelsen ved at fyre SFO-pædagoger. Det må ikke ske, siger BUPL’s formand.
År: 2013 Nr.: 03
Karsten Jensens lys for enden af arbejdsløshedens tunnel blev et job i det nordligste Norge. Han ser kun sin kone hver 6.-7. uge, men føler sig aldrig ensom. Lønnen er i top, og når han vender hjem, vil husgælden være betalt. Børn&Unge har besøgt Karsten Jensen i Nordnorge og hørt hans livs eventyr.
År: 2013 Nr.: 03
Rudolf Steiner har ikke samme plads i de pædagogiske lærebøger som Freud, Rousseau eller Grundtvig, men med 20 bogudgivelser og 6.000 foredrag nåede han at sætte et stort fingeraftryk på pædagogikken.
År: 2013 Nr.: 03
Firkantet sagt skal skolen tilpasse sig børnene og ikke omvendt, som det tit er tilfældet i dag.
År: 2013 Nr.: 03
Flere og flere børn kan lege med tablet og computer i deres daginstitution. Men ikke alle mærker det digitale boom. Den forskel skal udlignes, mener BUPL, der efterlyser nationale eller kommunale handlingsplaner.
År: 2013 Nr.: 02
Digitale medier i børnehaven ruster børn bedre til skolen, mener ledere og pædagoger. Alligevel bruges de kun til leg og læring i hver fjerde daginstitution.
År: 2013 Nr.: 02
I Børnehaven Mejsen er børnene vant til elektroniske medier. De bruger tablets, leger tagfat med digitalkameraer og kommunikerer med en anden institution via Facebook. Den elektroniske verden fletter sig ind i den virkelige verden og udvikler aktiviteterne i institutionen.
År: 2013 Nr.: 02
Børnehavebørn, der bruger for lang tid foran en skærm, risikerer at blive dårligere til at koncentrere sig. Det kan gå ud over evnen til at lære at læse, advarer psykolog.
År: 2013 Nr.: 02
Børn skal bruge iPads i børnehaven, fordi det er en del af deres dannelse at lære at beherske dem, mener flere eksperter.
År: 2013 Nr.: 02
Før kendte Nickis far og mor et par fysiske lege. Nu har de fået øje på adskillige lege, deres søn kan lære af. Nicki og hans forældre deltager i programmet HippHopp for at styrke hans sprog, motorik og sociale kompetencer, inden han skal i skole til sommer.
År: 2013 Nr.: 02
Mange af forældrene i HippHopp ønsker, at deres børn får en bedre oplevelse med skolen, end de selv havde, men de er ikke klar over, hvad der skal til, for at barnet kan klare sig.
År: 2013 Nr.: 02
Børnenes udbytte af HippHopp afhænger blandt andet af, om pædagogerne interesserer sig for de aktiviteter, børnene laver med far og mor derhjemme.
År: 2013 Nr.: 02
Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet skal opbygge viden om, hvordan børns og unges trivsel kan forbedres. Også de helt små børn i vuggestuerne undersøges.
År: 2013 Nr.: 01
Børn skal lære at holde rigtigt på en blyant. Ellers får de ondt i fingre, arm, skulder og nakke. Forarbejdet begynder med skrivelege og tykke skriveredskaber i børnehaven.
År: 2013 Nr.: 01
Jeg havde håbet, at statsministeren i sin nytårstale havde bygget bro mellem værdigrundlaget for et solidarisk fællesskab og så den praktiske politik i 2013. Men der er desværre et spring fra ord til handling, fra værdier til virkelighed.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne har en vigtig rolle at spille i folkeskolen, og en folkeskolereform vil give nye spændende pædagogjob. Men samtidig er pædagogerne bekymrede for at miste deres job.
År: 2012 Nr.: 22
I Vejle har børnene i indskolingen gået i skole fra 8-14 i mere end 10 år. På Petersmindeskolen står pædagogerne fast på at gøre det, de er uddannet til, nemlig at etablere lege- og læreprocesser og støtte op om barnets udvikling.
År: 2012 Nr.: 22
Det bedste ved at føre dialog med politikerne er følelsen af at blive hørt, mener børnehusleder Helle Kastrup og pædagog Maria Petersen fra Børnehuset Søndergård i Ballerup Kommune. De er også selv blevet mere sikre på, hvad de gør. Se, hvad de siger om dialog som dokumentation.
År: 2012 Nr.: 22
Tre drenge fortæller, hvorfor de blander sprog, hvornår de gør det, og hvornår de slet ikke gør. Børn&Unge har mødt de 13-15-årige drenge Abdulah, Alwand og Hannad fra Nørrebro til en snak om deres sprog. Drengene er alle født og opvokset i Danmark og er af henholdsvis egyptisk, kurdisk og somalisk oprindelse. De taler både deres modersmål og dansk med deres forældre. Drengene er enige om, at sort dansk, som de kalder den multietnolekt, de selv snakker, er et slangsprog, som kan snakkes med vennerne, men skal undgås, hvis man vil virke integreret. Drengene vil ikke fotograferes til Børn&Unge. De vil være ’anonymous’.
År: 2012 Nr.: 22
Skriver du den målrettede ansøgning og det gode CV, har du langt større chance for at komme til jobsamtale. Begår du markante fejl, ryger din ansøgning i papirkurven. Læs her, hvordan du øger dine chancer for at komme til samtale.
År: 2012 Nr.: 22
Det er dog på den anden side uklart, hvilken rolle pædagogerne konkret kommer til at spille.
År: 2012 Nr.: 22
En mere synlig pædagogprofession og fokus på faglighed er nødvendige, hvis pædagoger vil præge fremtiden. Det sagde BUPL’s formand, Henning Pedersen, i beretningen.
År: 2012 Nr.: 21
BUPL skal være bedre til at forklare, hvorfor det er vigtigt at være medlem, lød det fra kongressen, som glædede sig over masser af medvind fra Christiansborg og ærgrede sig over kommunal modvind.
År: 2012 Nr.: 21
Pædagoger og lærere skal indgå i et tæt samarbejde om børnene fra de er 0 til 18 år, mener børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S). Hun spår pædagogerne en stærk rolle i fremtidens Ny Nordisk Skole.
År: 2012 Nr.: 21
Kongressen vedtog at skære antallet af faglige sekretærer i forretningsudvalget ned fra fire til to. Fremover består det af fem medlemmer: formand, næstformand, hovedkasserer og to faglige sekretærer. Mød BUPL’s nye ledelse, og læs om deres hjertesager.
År: 2012 Nr.: 21
Sammen skal de finde en løsning, som begge parter kan leve med. Læs her, hvem der sidder ved bordet, når overenskomsten skal forhandles.
År: 2012 Nr.: 21
De officielle krav udveksles først efter Børn&Unges deadline. Men arbejdsgivernes, Kommunernes Landsforenings (KL), udmeldinger har været særdeles offensive. Kravet er blandt andet, at der skal arbejdes mere effektivt ude i kommunerne, og at overenskomsterne skal strømlines, så lokale ledere får mere rum til at lede og fordele arbejdet.
År: 2012 Nr.: 21
Der er ikke mange penge til overenskomsten. Alligevel skal det nok lykkes at få en aftale, siger ekspert. Lærernes arbejdstidsaftale og en mulig ændring af reguleringsordningen kan blive de afgørende punkter.
År: 2012 Nr.: 21
Et barn smider sig skrigende på gulvet i supermarkedet og vil ikke noget. Nogle børn plasker i vandkanten, men hvor er de voksne? På campingpladsens legeplads tvinger nogle af de store sig ind foran de mindre ved trampolinen. Hvad er fælles for disse episoder? Pædagogers skarpe blik. Det er ikke deres egne børn, de har fri. Eller har de?
År: 2012 Nr.: 21
Hvis børn selv går eller cykler til skole, kan de bedre holde fokus på undervisningen. Det viser en stor test af næsten 20.000 danske skolebørn.
År: 2012 Nr.: 21
Vi mener, pædagoger skal spille en langt mere aktiv rolle i samfundsdebatten. Vi skal fortælle omverdenen om det, vi kan.
År: 2012 Nr.: 21
Flere pædagoger kaster sig over videreuddannelse og får kurser og diplommoduler. Muligheden for at efteruddanne sig er meget forskellig fra kommune til kommune.
År: 2012 Nr.: 20
Sådan tog vi styring og fik respekt Tidligere havde pædagogerne kun lidt indflydelse på deres arbejde. Krav, styring og vurdering af kvaliteten kom både udefra og oppefra. Pædagogerne satte ikke selv dagsordenen for deres arbejde. I dag, en torsdag i november 2023, har pædagogerne taget og fået styringen i den pædagogiske praksis. De har formået at løfte den op til et niveau, der gør småbørnsinstitutionerne til en vigtig del af uddannelsessystemet. Og til en hel central spiller i forebyggelsen af negativ social arv. Samtidig har de gjort institutionen til et sted, der har fokus på det gode børneliv. Der er plads til kreativitet og fordybelse og til nærvær. Og pædagogerne fortæller vidt og bredt om alt det, de gør og kan.
År: 2012 Nr.: 20
De tre bud Her er tre eksperters bud på, hvordan pædagogikken vil udvikle sig i de kommende år.
År: 2012 Nr.: 20
Ambassadører for en god barndom Områdeledelse kræver ledere, der kan samarbejde på tværs af niveauer og tør gøre sig til talsmænd for pædagogers opfattelse af god barndom.
År: 2012 Nr.: 20
Gensidig tillid er alfa og omega Forældre vil stille store krav til deres barns institution og til sig selv. Børn&Unge har besøgt familien Kondrup og talt med en fremtidsforsker.
År: 2012 Nr.: 20
I Ballerup skal fritidsordningerne sørge for, at børnene får masser af bevægelse i hverdagen. Med projektet Strike er det en fornøjelse at løse den opgave.
År: 2012 Nr.: 20
Huset er revet ned nu. Det var en faldefærdig rønne, uegnet som menneskebolig, da kranen kom. Her boede Brønderslevfamilien med ni børn, der blev udsat for vanrøgt, mishandling og grove overgreb i årevis. Kommuner, forvaltninger og socialrådgivere kendte de forfærdelige kår, børnene voksede op i. Der lå mellem 12 og 29 underretninger i hver enkelt af de ni børns sagsakter. Alle kommuner frygter i dag at få ’den næste Brønderslevsag’. Derfor bliver der underrettet som aldrig før og handlet, når det er helt grelt. Men der findes andre sager, hvor der ikke sker noget. Børn&Unge har snakket med tre pædagoger, der har underrettet igen og igen, uden at kommunerne reagerer. Sagerne er ikke så slemme som i Brønderslev, men hvor slemt skal det være, før forvaltningen griber ind?
År: 2012 Nr.: 19
Pædagoger er ofte frustrerede over socialrådgivernes indsats. Socialrådgiver Jeanne Hust svarer på de spørgsmål, pædagoger ofte har.
År: 2012 Nr.: 19
Læs her, hvordan du skriver en god underretning, og følg underretningens vej gennem systemet.
År: 2012 Nr.: 19
Det vil være et markant og tiltrængt brud med de seneste mange års topstyring af området.
År: 2012 Nr.: 19
Hver femte selvejende daginstitution er forsvundet siden 2007. Kommunerne presser daginstitutioner med særpræg væk, mener Frie Børnehaver og Fritidshjem. I protest vælger flere at blive private, og det skærper pædagogikken.
År: 2012 Nr.: 18
49 procent af kommunerne forringer vilkårene for børn fra 6 år i 2013. Det sker til trods for, at SFO'er og klubber i forvejen er de dårligst normerede institutioner. Og på trods af børneministerens ønske om et bedre samarbejde mellem pædagoger og lærere.  
År: 2012 Nr.: 18
Molly er den nyeste medarbejder i Børnehuset Buen – og så er hun en hund. Alligevel har hun masser at bidrage med i børnehusets hverdag.
År: 2012 Nr.: 18
At holde dyr i institutionen og bruge dyr som pædagogisk værktøj har mange positive virkninger. Børnene lærer om dyrenes liv og adfærd. Samtidig giver samværet med dyr ekstra nærvær.
År: 2012 Nr.: 18
Fugle, fisk, får, høns, hunde og heste. Mulighederne er mange, når der skal vælges dyr til institutionen. Med hjælp fra biolog Ulla Didriksen og Simmerbølle Børnehave får du her en guide til at vælge det rigtige dyr.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger formidler naturen på en meget umiddelbar måde. Derved undlader de at stimulere børn i deres nysgerrighed og forsøg på at fatte naturen. Det siger Niels Ejbye-Ernst, der netop har forsvaret en ph.d.-afhandling ved DPU om pædagogers formidling i naturbørnehaver.
År: 2012 Nr.: 18
Eftersøgning af et barn, der havde smurt lort på toilettets væg, gik for vidt, da en SFO-pædagog undersøgte børnenes underbukser. Kommunen bortviste pædagogen, men der gik kommunen for vidt. Nu har pædagogen fået erstatning.
År: 2012 Nr.: 17
Pædagogen Anne er på efteruddannelse, mens den arbejdsløse pædagog Trine vikarierer for hende. Lederen Lonnie betaler hverken for uddannelsen eller vikaren. Modellen hedder job­rotation, og det er win-win-win.
År: 2012 Nr.: 17
Pædagoger står for over halvdelen af de projekter, som i år får penge fra en særlig pulje til jobrotation. Den store brug af jobrotation glæder BUPL, men puljepengene skulle hellere gå til nye faste pædagogstillinger, lyder det.
År: 2012 Nr.: 17
Øget brug af jobrotation er en målsætning i BUPL’s arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Rundt om i landet er der allerede godt gang i projekterne, viser erfaringerne fra en række lokale BUPL-fagforeninger.
År: 2012 Nr.: 17
Børn skal have lov til at klatre i træer og lege ved åen. Forskning viser nemlig, at børn har strategier for, hvordan de håndterer det farlige. Især hvis de ikke forstyrres af pylrede voksne, der kun fokuserer på sikkerheden.
År: 2012 Nr.: 17
I Holbæk er pædagog Tina Veron med i et forsøg, der skal dokumentere effekten af at give unge uden job og uddannelse en mentor.
År: 2012 Nr.: 17
De 500 millioner kroner var ikke lommepenge fra regeringen til kommunerne. Det var øremærkede penge, og de var øremærket til børnene.
År: 2012 Nr.: 17
Det er lykkedes BUPL at tegne overenskomst med de fleste private institutioner, men nogle siger nej, og det kan koste pædagogerne dyrt. Modstanden bygger på myter, mener leder af privat fynsk børnehave.
År: 2012 Nr.: 16
Brian Skat Christensen fra Vordingborg er en af de mange hundrede pædagoger, som har fået job i skolen de senere år. Hans succes med at stoppe pjæk og gøre de unge uddannelsesparate har banet vejen for endnu flere pædagogjob i skolen.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger er gode til at arbejde med relationer. Når lærere og pædagoger samarbejder, får de ofte et mere nuanceret blik på barnet, viser forskning. Men ingen ved, om eleverne får bedre karakterer.
År: 2012 Nr.: 16
Får den pædagogiske faglighed plads i skolen, kan børnenes sociale liv blive helt anderledes, end hvis læreren alene står for undervisningen. Det viser undersøgelse af indskolingen i to danske skoler.
År: 2012 Nr.: 16
Katrine Illum Frichke er pædagog og underviser i en 1. klasse, som hun er klasselærer for sammen med lærer Britt Vorre. De er enige om, at samarbejdet kun fungerer, hvis begge bevæger sig på tværs af faggrænserne.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger rykker ind i klasseværelserne, mens der skæres ned på lærerne. Det har givet dybe panderynker hos lærerne. Stridigheder mellem lærere og pædagoger kan ikke undgås, men deres forbund er nødt til at samarbejde, fastslår arbejdsmarkedsforsker.
År: 2012 Nr.: 16
Når pædagog Ole Nielsen fortæller, går tiden i stå. Han møder børnene i en fantasiverden, hvor der er plads til skøre påfund, politisk ukorrekthed og masser af nærvær.
År: 2012 Nr.: 16
Når du fortæller historier, øver du børnenes evne til at koncentrere sig, stimulerer sprog og skaber nærvær og bedre relationer, forklarer psykolog Lene Brok.
År: 2012 Nr.: 16
"Pædagoger er ikke konkurrenter til lærerne. Vi er ikke ude på at tage lærernes job. Men vi supplerer med en anden faglighed.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagog Lis Dokkedal, 51, mangler kun at arbejde 46 timer som vikar for at have optjent retten til en ny dagpengeperiode. Allerhelst vil hun bare have fast arbejde.
År: 2012 Nr.: 15
Camilla Nielsen blev pædagog for to år siden, men 1200 ansøgninger har ikke resulteret i et job. Til marts risikerer den 35-årige alenemor til tre at miste sine dagpenge.
År: 2012 Nr.: 15
For ikke at falde ud af dagpengesystemet i foråret 2013, søger 40-årige Pernille Ingemann Hunt konstant arbejde. Men pædagogjob hænger ikke længere på træerne.
År: 2012 Nr.: 15
Flere aktiviteter, der fastholder og stimulerer udsatte børns opmærksomhed, kan måske forebygge ADHD-diagnoser og specialundervisning, siger professor Charlotte Ringsmose.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
På årets Sorø-møde blev der vedtaget et manifest for Ny Nordisk Skole, som også omfatter børnehaver og vuggestuer. Indholdet skal skabes af blandt andre lærere og pædagoger. Griber de professionelle ikke bolden, falder projektet til jorden.
År: 2012 Nr.: 14
Klubberne i Roskilde Kommune har siden efteråret 2011 arbejdet med LP-modellen. Resultaterne er positive, men det tager tid at vænne sig til en ny arbejdsform, og der er stadig masser at arbejde med, viser evaluering.
År: 2012 Nr.: 14
Dueholmskolen på Mors har sin egen tv-kanal, og børnene er både journalister og kamerafolk. En pædagogisk aktivitet, der giver forældrene enestående muligheder for at leve med i SFO’erens hverdag
År: 2012 Nr.: 14
Metoden, der skal lære børn, at de godt kan få hjælp af hinanden, er beskrevet med input fra pædagog Susan Lynge og leder Nina Berth, Busters Verden, Næstved Kommune.
År: 2012 Nr.: 14
Både i storbyer og provinsen vælger flere studerende end tidligere praktik i udlandet. Men storbystuderende rejser mest ud. Til gengæld tager næsten ingen et studieophold i udlandet.
År: 2012 Nr.: 13
30. juli fik 5065 ansøgere til pædagoguddannelsen besked om, at de var optaget
År: 2012 Nr.: 13
10 børnehuse er blevet til én stor områdeinstitution. Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune er slået sammen og har fået det til at fungere. Pæda­gogerne mener, at der er flere fordele end ulemper.
År: 2012 Nr.: 13
Nogle kommuner satser så målrettet på store daginstitutioner, at hver tredje nu rummer over 100 børn. Andre kommuner har ikke en eneste af den størrelse.
År: 2012 Nr.: 13
Nutidens forældre har så travlt med at skabe den perfekte familie, at nærværet med børnene bliver væk mellem hjemmebagte speltboller og ture i Zoologisk have. Et pilotprojekt med forældrecoaching hjælper familierne med at skabe ro og nærvær.
År: 2012 Nr.: 13
Forældre kan vælge mellem stribevis af forskellige måder at indrette familien på, og det kan skabe tvivl og forvirring. Familien må forhandle sig frem til fælles værdier, lyder rådet fra familieforsker.
År: 2012 Nr.: 13
KL glæder sig over 500 millioner kroner til at udvikle daginstitutionerne. Pengene skal ikke gå til bedre normeringer, men kvalitet og normeringer hænger sammen, siger KL’s Jane Findahl.
År: 2012 Nr.: 12
Mere end halvdelen af pædagogstanden får aldrig efteruddannelse, viser ny undersøgelse. Vikardækning og udvikling af en uddannelseskultur på arbejdspladserne kan få flere til at søge efteruddannelse, konkluderer rapporten.
År: 2012 Nr.: 12
Kommunerne, der er blevet kendt for meget grove sager om misbrug og vanrøgt, mangler overblik over underretningerne. Rebild og Brønderslev Kommuner aner ikke engang, hvor mange underretninger de har. Kun en kommune, Kolding, har et præcist overblik over, hvor mange underretninger der bliver til en sag i forvaltningen.
År: 2012 Nr.: 12
Er kommunernes arbejde med underretninger blevet bedre? Børn&Unge har spurgt 11 kommuner, som de seneste fem år har huset de værste sager om overgreb, sexmisbrug og vold mod børn. Nogle af kommunerne har fået alvorlig kritik af Ankestyrelsen for mangelfuld sagshåndtering. En enkelt kommune, Skanderborg, er udvalgt, fordi den har været mellem- og endestation for to af sagerne og har demonstreret handlekraft i de alvorligste sager.
År: 2012 Nr.: 12
Klubberne i Albertslund har ansat deres egen socialrådgiver. Hun skal opkvalificere underretningerne og det tværfaglige samarbejde. Intentionen er, at det forebyggende arbejde skal være så godt, at klubberne har grebet ind, inden anbringelser bliver nødvendige.
År: 2012 Nr.: 12
Hvordan kan en socialrådgiver støtte klubbernes forebyggende arbejde? Her et eksempel fra Janni Ryes arbejdsliv i Albertslunds klubber.
År: 2012 Nr.: 12
I København laver man hellere en sikkerhedsplan, end at man fjerner et barn fra hjemmet. Barnet bliver hjemme, selvom det er udsat for omsorgssvigt. Pædagoger spiller en nøglerolle i sikkerhedsplanerne.
År: 2012 Nr.: 12
200 pædagoger mødte frem i Nyborg for at give gode råd til BUPL om fremtidens pædagogiske arbejdsplads og pædagogik. Fagforeningen fik at vide, at pædagoger drømmer om øget synlighed og respekt for fagligheden.
År: 2012 Nr.: 11
BUPL inviterede til en workshop om fremtidens pædagogiske arbejdsplads den 31. maj i Nyborg. 200 pædagoger mødte frem, og Børn&Unge har til seks af deltagerne stillet følgende tre spørgsmål: 1. Hvilke ønsker har du for fremtidens pædagogiske opgave? 2. Hvilke drømme har du om arbejdsvilkårene på fremtidens pædagogiske arbejdsplads? 3. Hvilke scenarier vil du gerne undgå?
År: 2012 Nr.: 11
Mindre deltid og mere efteruddannelse. Sådan lyder nogle af ønskerne til trepartsforhandlerne fra Elvergården i Rødovre. Og så mener pædagogerne, at politikerne kunne spare nogle penge ved at lytte før de handler.
År: 2012 Nr.: 11
De pædagogiske læreplaner har ført til mere læring i daginstitutionerne. Men planerne trænger til en ny rolle i det pædagogiske arbejde, viser ny evaluering.
År: 2012 Nr.: 11
NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN Hvad skal fremtidens børn og unge lære i skolen? Og hvordan kan pædagogerne hjælpe børnene med at lære det? Det har BUPL nu en vision for.
År: 2012 Nr.: 11
188 forskellige teaterforestillinger blev i april præsenteret på ’Festival 2012 – teater for børn og unge’. I den kommende sæson er der rig mulighed for at give både små og store børn en god, gammeldags kulturoplevelse. Børn&Unge har udvalgt og anbefaler her nogle af forestillingerne.
År: 2012 Nr.: 11
Han viser dem, hvordan man skruer med skruemaskinen, hvordan man ordner cykler, og hvordan man er en god kammerat. På Herlev Kommunes specialpædagogiske udviklingscenter, Gammel Hjortespringskole, ruster pædagog og tidligere tømrer Bo Christiansen sine elever både praktisk og socialt.
År: 2012 Nr.: 11
Efterhånden som flere og flere daginstitutioner får iPads inden for dørene, stiger behovet for information om apps med kvalitet og indhold. Denne guide hjælper dig, der arbejder i vuggestue eller børnehave, til at vælge de rigtige apps til dit pædagogiske arbejde.
År: 2012 Nr.: 11
Faggrupper som lærere, pædagoger og sangere er meget udsatte for at få knuder på stemmebåndene. Især de svage stemmer rammes, fortæller talepædagog.
År: 2012 Nr.: 11
Et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder sætter fokus på børns og unges læseevner. ’Ordet Fanger’-projektet vil inspirere fagfolk og forældre til at læse højt for børn og give dem lyst til selv at arbejde med ord.
År: 2012 Nr.: 10
Sund fornuft sat i system kan ændre det pædagogiske miljø i daginstitutionerne radikalt. Børnehaven i Veng ved Skanderborg har brugt LP-modellen i næsten tre år, og nu trives både børn og ansatte bedre.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er netop blevet kulegravet i et stort forskningsprojekt, hvor 3000 børn og pædagoger har deltaget. Forskerne mener, at kvaliteten i børnehaverne kan højnes, hvis alle lærer at bruge modellen.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Metoder bliver ligegyldige, hvis ikke pædagogerne bruger deres faglighed til at justere, hvad de kan bruges til. Forsker Bjørg Kjær mener, at pædagogerne skal styrke deres metodebevidsthed. En metode brugt ukritisk kan gøre mere skade end gavn.
År: 2012 Nr.: 10
Forsker Ole Henrik Hansen mener, at en del vuggestuer skal lukkes, fordi de er elendige og ’fri hash og gratis kakaomælks-institutioner’. Det opfatter pædagoger og BUPL som respektløs tale og en skævvridning af debatten. Vuggestuerevseren mener selv, at han bare er ærlig.
År: 2012 Nr.: 09
Lov forbyder pædagoger at ryge på institutionens område. BUPL mener, at det er en ligegyldig stramning.
År: 2012 Nr.: 09
Medarbejderne i udelivsinstitutionen Terslev Børnehus er blevet bedre til at gå til familier med alkoholproblemer. Institutionen har deltaget i et alkoholforebyggende projekt, som involverer i alt 20 kommuner.
År: 2012 Nr.: 09
Solceller skal være en del af en helt ny klimapædagogik i Solhuset og i hele Hørsholm Kommune. Solhuset lever op til sit navn og er blevet kaldt Danmarks mest klimavenlige børneinstitution.
År: 2012 Nr.: 09
Solcelleanlæg skaber bedre økonomi, de er miljørigtige og kan bruges pædagogisk.
År: 2012 Nr.: 09
Mange voksne ved ikke, hvordan man skal tale med børn om angst og depression i familien. En ny bog hjælper pædagoger og andre med at tage hul på emnet.
År: 2012 Nr.: 09
Mangler du inspiration til at tale med et barn om psykisk sygdom? Her finder du gode råd fra bogen ’Snak om angst og depression … med børn og voksne i alle aldre’.
År: 2012 Nr.: 09
Tre år efter, at Grethe Poulsen døde, har hen­des mand og børn fået 1,7 millioner kroner fra arbejdspladsens forsikringsselskab. På grund af en fejl havde hun aldrig indbetalt pensions­penge til Pædagogernes Pensionskasse PBU. BUPL førte sagen for familien, og et forlig betyder, at Jan Poulsen kan få økonomien til at hænge sammen.
År: 2012 Nr.: 08
Pædagoger vil fremover kunne gå direkte ind på universiteternes kandidatuddannelser. Det skaber glæde på skoler og i BUPL.
År: 2012 Nr.: 08
"Fantastisk at være børnenes cirkusmor" I Cirkus Tværs oplever Trille Lucassen, at det er let både at være anerkendende og give opmærksomhed.
År: 2012 Nr.: 08
Syv drenge med ADHD flyttede fra en villa til skolens idræts-SFO, hvor de fik deres eget lokale. Det er en solstrålehistorie fra Ganløse om, hvordan isolation og social eksklusion blev til succesrig inklusion.
År: 2012 Nr.: 08
BUPL er klar med ønskelisten til trepartsforhandlingerne. Budskabet er, at ret til uddannelse og lavere sygefravær kan sikre pædagogerne et længere arbejdsliv. Så behøver man ikke at pille ved frokostpauser, fridage eller de 37 timer.
År: 2012 Nr.: 07
Hvordan vil politikerne i landets kommuner bruge den halve milliard kroner, som de har fået til at forbedre kvaliteten i daginstitutionerne? Vi har spurgt 10 af landets kommuner, som går forskellige veje, men som er enige om, at pengene falder på et tørt sted.
År: 2012 Nr.: 07
Man skal lytte til kritikken, siger borg­mester, der nu har afskaffet lukkeugerne i sommerferien. Det jubler BUPL over.
År: 2012 Nr.: 07
Berøringsangst, kulturelle forskelle og for lidt viden om flygtningebørn med traumer betyder, at mange af børnene ikke får den rette hjælp i daginstitutionerne. Sådan lyder beskeden fra organisa­tioner, der arbejder med flygtninge. Men der er hjælp at hente.
År: 2012 Nr.: 07
En normal tilværelse og nære voksne, der tilbyder barnet tryghed og forudsigelighed i hverdagen, kan få et traumatiseret flygtningebarn til at overkomme selv alvorlige traumer. Det viser forskningschef Edith Montgomerys undersøgelser.
År: 2012 Nr.: 07
Villads og Johanne er de eneste børn i institutionen med to mødre. I vuggestue- og børnehavealderen er børnene endnu ikke så bevidste om forskellene, fortæller børnenes mødre, der ønsker at blive behandlet ligesom alle de andre forældre.
År: 2012 Nr.: 07
Konkurserne breder sig blandt private daginstitutioner. De seneste 12 måneder er 9 institutioner gået konkurs, og en 10. kæmper for overlevelse.
År: 2012 Nr.: 06
Vil vi mindske omfanget af rygning, druk og kriminalitet blandt unge, er social pejling og fokus på social kapital vejen frem. Det viser et stort projekt fra Aarhus.
År: 2012 Nr.: 06
I Klubben Peter Fabersvej har pædagogerne lært både de unge og deres lærere bedre at kende i løbet af AarhusEksperimentet. De har især arbejdet med social kapital.
År: 2012 Nr.: 06
Pædagog Tom Rømer Hansen har mistet sine sygedagpenge og lever nu på sultegrænsen med den meget lavere kontanthjælp. Han føler, at han er ved at miste alt det, han har kæmpet for hele sit liv.
År: 2012 Nr.: 06
Hverdagen bliver rykket op med rode, når børn og ansatte med kort varsel smides ud af institutionen. I Kernehuset i Nr. Bjert fik rotter embedslægen til at beordre lukning, og så handlede pædagogerne hurtigt.
År: 2012 Nr.: 06
Institutionsbyggeriet har været præget af ambitioner om god plads, kunst og fokus på indretning, der passer til børn. Men børnene tabte kampen om pladsen på grund af økonomien. I ny bog sætter barndomsforsker Ning de Coninck-Smith fokus på idéer og dilemmaer i årtiers byggeri til børn.
År: 2012 Nr.: 05
Med næsten alle 3-5-årige børn i børnehaven har vi i international sammenhæng en helt enestående mulighed for at arbejde strategisk med de små børns kreativitet og samarbejdsevner.
År: 2012 Nr.: 05
Pædagog Alice Bagge Jensen har i mange år kæmpet for få erstatning for en knæskade, men først da BUPL gik ind i sagen, skete der noget. BUPL hentede alt i alt 30 millioner kroner hjem til medlemmerne i 2010.
År: 2012 Nr.: 04
Han sætter en ære i at være neutral og seriøs. Får et kick af at være på, og så trives han godt i byggerod. Børn&Unge har besøgt forældrenes formand, Lars Klingenberg, der er far til tre og klar til at blive genvalgt for tredje gang i april.
År: 2012 Nr.: 04
Ghanesiske pædagoger er ikke uddannet, og de er vant til en mere skolepræget hverdag – også for de mindste børn. Derfor prøver danske pædagoger at lære dem, at børn også skal lege, være aktive og bevæge sig.
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger underretter om deres mistanker om seksuelle overgreb, er det ikke altid, der sker noget. Børn&Unge har undersøgt de groveste misbrugssager gennem de seneste år for at se, hvilken rolle pædagoger og forvaltning har spillet i afsløringen af misbruget.
År: 2012 Nr.: 04
I 18 byer har der inden for de seneste år været sager om misrøgt, seksuelt misbrug eller vold mod børn. Grove sager, hvor forældre eller andre tæt på børnene har lavet overgreb. I nogle af sagerne er der faldet dom, andre venter stadig på en afslutning ved domstolene. Børn&Unge har gravet i dem alle for at finde ud af, hvad der skete.
År: 2012 Nr.: 04
Der er både håb og hjælp at hente for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. På Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb støttes ofrene i at leve et liv efter overgrebene.
År: 2012 Nr.: 04
Anne Boesen sendte tre underretninger om børnene i Rebild-sagen, men hun hørte aldrig fra kommunen. Senere syltede politiet en anmeldelse i månedsvis. For Anne Boesen var det skrækkeligt, at der blev begået overgreb på børn, uden at kommunen gjorde noget.
År: 2012 Nr.: 03
Når pædagoger løser konflikter, bliver de alt for tit dommere i børnenes uenighed. Det er meget bedre at coache børnene til selv at løse konflikterne, mener Rune Strøm, pædagog og ekspert i børns og voksnes kommunikation. Børn&Unge var med, da han underviste lærere og pædagoger på en skole i Odense.
År: 2012 Nr.: 03
Kommunerne har vidt forskellig praksis, når de inkluderer børn med specielle behov. Eksperter efterlyser fælles standarder.
År: 2012 Nr.: 03
Fem pædagogpolitikere vil danne en tænketank, som sætter ny dagsorden på småbørnsområdet. De vil blandt andet kæmpe for, at 1500 uddannede pædagoger ansættes for de ekstra finanslovsmidler.
År: 2012 Nr.: 02
Christiansborgpolitiker lover at lytte til stemmerne fra den nye tænketank.
År: 2012 Nr.: 02
Ved en fejl fik lederne Leila Nielsen og Ole Larsen for meget i løn i en periode. Men Leila Nielsen ville ikke bare betale pengene tilbage, og byretten afgjorde, at hun kunne beholde pengene. Den dom har Ole Larsen også nydt godt af.
År: 2012 Nr.: 02
Aktiviteter i institutioner er i alt for høj grad styret af krav fra alle mulige andre end børn og pædagoger. Det går ud over børnenes evne til at forholde sig kritisk og træffe fornuftige valg. Initiativet skal flyttes tilbage til børn og pædagoger, men det kræver, at pædagoger er i stand til at forholde sig kritisk, mener forfatterne bag bogen ’Ny kritisk pædagogik’.
År: 2012 Nr.: 02
Økonomisk styringsmodel har sammen med besparelser forringet svage familiers mulighed for at komme på ret køl. Familier, som burde få hjælp, får den ikke længere, mener pædagoger i Odense, der sidste år indførte den såkaldte BUM-model.
År: 2012 Nr.: 01
Pia Schrøder og Belinda har fået støtte af pædagoger fra Familie- og Ungehuset i Odense kommune. Det er umuligt at forudsige, hvornår hun har brug for at tale med pædagogerne, og det gør BUM-modellen problematisk.
År: 2012 Nr.: 01
Fritidshjem og sociale klubber bliver alligevel ikke skrevet ud af dagtilbudsloven. S-SF-R-regeringen har droppet den borgerlige regerings planer om at afskaffe de to institutionsformer.
År: 2012 Nr.: 01
Forskellen mellem pædagogers og kommuners praksis for at underrette er enorm. En dårlig underretningskultur kan skade barnet, advarer Børns Vilkår, der er bekymret over den store geografiske forskel.
År: 2012 Nr.: 01
År: 2012 Nr.: 01
Mette Bach og Pia Jeppesen blev for nyligt hædret med årets Læseinitiativpris for deres læsepædagogiske indsats mod marginalisering af tosprogede børn. De bygger bro mellem kulturer og skaber tillid til det danske system.
År: 2012 Nr.: 01
Leg er i løbet af de seneste århundreder blevet til et instrument. På Fröbels tid til dannelse, i dag til læring. Men børn har mest brug for at øve sig i at lege, mener lektor Flemming Mouritsen.
År: 2011 Nr.: 22
Det er verdens mest ærgerlige diskussion, når man taler om, at leg og læring er hinandens modsætninger. For børn skal både lege selv og lære i daginstitutionerne, mener psykolog Ivy Schousboe.
År: 2011 Nr.: 22
Spørgsmålet er ikke, om børn skal lege eller ej eller hvor meget.Men om, hvordan man bedst integrerer leg og læring i førskolepædagogikken, mener professor Ingrid Pramling Samuelsson.
År: 2011 Nr.: 22
Her et groft rids over højdepunkter i legens og legetøjets turbulente historie.
År: 2011 Nr.: 22
Igennem tiden har kunstnere afbildet børn, der leger. Værkerne viser, at børn og leg hænger uløseligt sammen. De fortæller samtidig om skiftende tiders børneliv.
År: 2011 Nr.: 22
At lege og bevæge sig skal først og fremmest være sjovt og handle om fysisk aktivitet. Men forfatterne til to bøger om bevægelseslege mener, at legene også kan bruges som et bevidst pædagogisk redskab.
År: 2011 Nr.: 22
Leg er ikke bare leg, men en intelligens, der favner og påvirker alle andre intelligenser og evner, mener pædagogen James Findlay. Han arbejder på en friskole og skriver på en bog om legens intelligens.
År: 2011 Nr.: 22
Flere faciliteter og bevidste pædagoger kan fremme børns fysiske aktivitet i fritidshjem og SFO'er. Især pigerne har behov for stimulering, viser ny forskning.
År: 2011 Nr.: 22
I både rolleleg og drama handler det om at 'lade som om'. Ved at lave drama med børn kan man derfor lære børn at lege. Især de børn, som ikke er så gode til at lege, får styrket deres legeevner, viser et forskningsprojekt fra to børnehaver i Holbæk.
År: 2011 Nr.: 22
Børn og pædagoger blev kastet ud i noget nyt og udfordrende, da de deltog i dramaprojektet om at udvikle legekompetencer. Men i Bispehøjens Børnegård i Holbæk er pædagogerne så begejstrede for den virkning, det havde, at de arbejder videre med metoden.
År: 2011 Nr.: 22
Kvaliteten i daginstitutionerne er afgørende for at forebygge social udstødelse og for det målrettede arbejde med børns leg og kreativitet.
År: 2011 Nr.: 22
I Danmark drømmer børn om at blive sportsstjerner, skuespillere og sangere. I ulandene er det helt andre job, der giver børnene stjerner i øjnene.
År: 2011 Nr.: 21
Det er kun en idé. Alligevel har planen om et chip-armbånd til børn ført til voldsom kritik. Pædagogerne bag idéen føler sig misforstået. En overvågningsekspert mener, at vi afskærer os selv fra udviklingen, hvis vi automatisk afviser ny teknologi.
År: 2011 Nr.: 21
Ved ordet lobbyist toner et billede af en slikket type i jakkesæt frem, som får politikerne til at danse for sig. Men pædagoger har også travlt med at massere politikerne. I Høje-Taastrup lykkedes det at forhindre besparelser for 35 millioner kroner.
År: 2011 Nr.: 21
Kommunalpolitikere lytter til pædagogers argumenter imod besparelser. Faglig ekspertise og eksempler fra virkeligheden gør indtryk.
År: 2011 Nr.: 21
BUPL's hovedbestyrelse mødes mindst seks gange om året. Hovedbestyrelsen er BUPL's landsledelse. Det er den højeste myndighed mellem kongresserne, som holdes hvert andet år. Hovedbestyrelsen består af de syv forretningsudvalgsmedlemmer, herunder formanden, to medlemmer fra hver af de lokale fagforeninger, to fra Lederforeningen samt to medlemmer fra den pædagogiske studieorganisation PLS. Hovedbestyrelsen holdt senest møde den 25. november
År: 2011 Nr.: 21
Efter mange års kommunale nedskæringer er det mange steder sundhedsskadeligt at opholde sig i en dansk daginstitution.
År: 2011 Nr.: 21
En daginstitution i Veksø har investeret i to iPads til deres vuggestue- og børnehavebørn. Daginstitutionens leder mener, at iPads er et godt læringsredskab og en sjov måde at introducere børnene for it på.
År: 2011 Nr.: 20
At børn får lov til at lege med digitale redskaber i institutionerne, skyldes stort set kun pædagogiske ildsjæle. Kommunerne har ingen strategi eller plan for digital pædagogik.
År: 2011 Nr.: 20
Pædagoger spiller en stor rolle, når børn skal udvikle deres ordforråd. Nærvær, snak og engagement er nøgleordene, siger pædagogisk konsulent Lis Pøhler.
År: 2011 Nr.: 20
Ny bog giver gode råd til, hvordan man støtter adopterede børn. Børnenes forhistorie vil altid være en del af deres liv, og de har behov for øget opmærksomhed. Det fortæller en af bogens forfattere, der selv er adoptivmor og socialpædagog.
År: 2011 Nr.: 20
Ny finanslov betyder, at kvaliteten i daginstitutionerne skal forbedres med 500 millioner kroner om året. BUPL glæder sig både på børnenes og pædagogernes vegne.
År: 2011 Nr.: 20
Udsatte børn har især gavn af høj kvalitet i daginstitutionerne, mener professor Gösta Esping Andersen.
År: 2011 Nr.: 19
Børn vil høre til, og deres bestræbelser på at fungere i fællesskaber kan bruges i inklusionen, siger lektor Charlotte Højholt.
År: 2011 Nr.: 19
Minimumsnormeringer skal indgå i de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Børneminister Christine Antorini (S) vil have tilstrækkeligt mange veluddannede pædagoger i dag- og fritidsinstitutioner, ellers kan hendes vision for et bedre børneliv og en bedre forberedelse til skolen ikke lade sig gøre.
År: 2011 Nr.: 19
Daginstitutionen Egalia er blevet verdensberømt for sin radikale kønspædagogik. Børn&Unge har besøgt den svenske institution, hvor drenge må gå i kjole, og pædagogerne siger 'kompis' i stedet for dreng og pige.
År: 2011 Nr.: 19
Kønsroller og ligestilling står langt højere på den pædagogiske dagsorden i Sverige end i Danmark.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagogstuderende Mette Nielsen er taget i praktik i Sverige. Kun her kan hun få erfaringer med kønskritisk pædagogik.
År: 2011 Nr.: 19
Danske pædagoger siger nej til lovgivning mod kønsstereotyper, viser ny undersøgelse. Det er på tide, at pædagogerne tager kønsbrillerne på, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 19
I fritidsordningen Nordlys står frivillige for lektiehjælpen. Fem pensionister og en gymnasieelev driver en lektiecafé til alles udelte glæde. Frivillige er en gave, mener leder Jens Emanuelsen, der understreger, at man også skal stille krav.
År: 2011 Nr.: 19
Vi viser vejen inden for børnepasning, mente Peter Moss. Men børnehaven skal ikke være en forberedelse til skolen.
År: 2011 Nr.: 19
Dag- og fritidsinstitutionerne bliver flyttet over i Undervisningsministeriet, som får nyt navn. Det var på tide, mener forskere, der forventer sig mere sammenhæng mellem skole og de tidlige år.
År: 2011 Nr.: 18
Nogle børn mistrives, uden at pædagogerne kan sætte ord på, om der er konkrete problemer i hjemmet. Andre børn får helt bevidst mindre opmærksomhed, end pædagogerne gerne ville give dem. Sådan lyder to af udfordringerne for pædagog Carsten Holst.
År: 2011 Nr.: 18
Voksne kan rent fysisk holde et barn, der er gået amok. Men det kan være svært beslutte, hvornår man skal bruge magtanvendelse, der reelt er frihedsberøvelse. Det er anledning til et dilemma for SFO-pædagog Morten Amstrup.
År: 2011 Nr.: 18
Gentagne besparelser er stressende, trættende og skaber utryghed, mener pædagoger i Gødvad SFO ved Silkeborg. Gang på gang er de blevet mødt med nye krav om nedskæringer. Men de insisterer på at holde liv i glæden ved det pædagogiske arbejde.
År: 2011 Nr.: 18
Pædagog Nanna Hansen har for nylig modtaget en pris for sit arbejde med børn i sorg. Efteruddannelsen som sorgpilot har rustet Nanna Hansen til at tage sig af børn i små og store kriser. Børn & Unge fik lov til at overvære et møde mellem Nanna Hansen og en pige fra fritidsklubben, men pigens navn er ændret.
År: 2011 Nr.: 18
Vidste du, at der på bupl.dk også findes en side, hvor pædagogerne og eksperterne selv kan skrive deres helt egne artikler?
År: 2011 Nr.: 18
Børn&Unge har sin egen Facebook-side, som du kan vælge, at 'synes godt om'. Hvis du gør det, kan du følge med i debatter om de store, tunge nyheder fra bupl.dk, kommentarer, og artikler om små pudsigheder fra andre medier.
År: 2011 Nr.: 18
BUPL og FTF ser invitationen til trepartsforhand­linger som en mulighed for at få en bedre dialog med politikerne, både nu og på længere sigt.
År: 2011 Nr.: 17
Mange børn og pædagoger leger og har aktiviteter i skoven. En del gør det hele tiden, andre gør det en gang imellem. Men hvordan skal en skov være, for at den er rigtig god for børn? Det er agronom Inger Lerstrup ved at undersøge.
År: 2011 Nr.: 17
Velhavende mødre engagerer sig så meget i deres børns liv, at de overtager børnenes sociale liv. Det er ikke sundt.
År: 2011 Nr.: 17
Ordningen med undervisningsassistenter er blevet populær i folkeskolen. Men ikke i de frie grundskoler. Her kæmper lærerforeningen for at holde pædagogerne ude af klasselokalerne. Medmindre de bliver ansat som lærere på en læreroverenskomst.
År: 2011 Nr.: 16
De to pædagoger og folketingskandidater Kristian Egebæk Mortensen og Birgit Elgaard, som du kunne læse om i sidste nummer af Børn&Unge, fik ikke stemmer nok til at komme ind i Folketinget. De er enige om, at en rød regering ikke er en mirakelkur for pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 16
På den private Sankt Pauls Skole er skoleleder Vinni Christophersen kommet i konflikt med sine læreres fagforening. Striden skyldes, at hun insisterer på at bruge pædagoger som undervisningsassistenter.
År: 2011 Nr.: 16
Hver femte københavnske klub har pædagoger, der arbejder i skolen. Arbejdet med inklusion har klubberne taget til sig uden ekstra ressourcer, viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 16
Hver tirsdag fra begyndelsen af maj har to børnehaver i Nivå passet have på et økologisk landbrug. De dyrker grønsager, lærer om planternes liv og sund mad og har det skægt.
År: 2011 Nr.: 16
De store litterære dannelsestemaer om at rejse ud i verden, prøve sig selv af og udfordre det farlige er på færde i flere af de nyere billedbøger. Der er et særligt søskendemotiv i de tre billedbøger, vi her fortæller om. Det er Tommy og Annika, som er blevet de modige og selvstændige nu. De behøver ikke længere Pippi til at sørge for, at der sker noget. I to af bøgerne findes et markant kønsperspektiv. Har man i sin børnegruppe stille piger, man gerne vil styrke, kan de to norske bøger være gode at bruge. Først og fremmest er det gode historier om piger, der tager og får power. Mellem billedbøgerne finder vi også rim og remser, en fantasybilledbog og en rejse ind i den indre verden. Af Anne Petersen
År: 2011 Nr.: 16
Vi går konstruktivt ind i trepartsdrøftelser. Den slags forhandlinger har tidligere løst store samfundsproblemer. Og det kan de gøre igen
År: 2011 Nr.: 16
To ud af tre klager, som Psykolognævnet modtager, handler om børnesagkyndige undersøgelser. De har i flere tilfælde været så fulde af fejl, at de psykologer, der udfører dem, har fået alvorlig kritik af nævnet.
År: 2011 Nr.: 16
Forsvindende få pædagoger søger den politiske magt i Danmark. Det kan være et problem mener en ekspert, en tidligere socialpædagog på Borgen, og Danmarks mest magtfulde hjemmehjælper.
År: 2011 Nr.: 15
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
Børn&Unge har spurgt tre børn i en SFO, hvad de mener, politikerne skal prioritere. De syge, de gamle, skolen og SFO'en skal have pengene, mener pigerne.
År: 2011 Nr.: 15
De tunge økonomiske emner har presset børnene ud af valgkampen. Børnene bliver kun nævnt perifert af partilederne, og de store dagblade skriver stort set ikke et ord om daginstitutioner. Men børnene er nævnt i enkelte partiprogrammer.
År: 2011 Nr.: 15
Pædagoger er gode til at få børns kreative udtryk frem. Men de har en tendens til at henvise det kreative til særlige projekter. Da kreativitet er noget, der skal læres og udvikles, opfordrer forsker Lene Tanggaard til, at kreativitet gennemsyrer hele dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 15
I 200 børnehaver kan børn og forældre låne bøger med hjem fra de såkaldte børnehavebiblioteker. Evaluering viser, at de gavner den tidlige læseindsats.
År: 2011 Nr.: 15
Jeg betragter de positive lyspunkter i den nuværende valgkamp som et godt halvlegsresultat.
År: 2011 Nr.: 15
Forældreansvarsloven er blevet en rigtig god forretning for private psykologer. De tjener styrtende på, at forældre slås om børnene. Spild af samfundets ressourcer, lyder kritikken.
År: 2011 Nr.: 14
Socialminister Benedikte Kiær fortryder ikke, at hun har sagt, at nogle pædagoger arbejder med en 'dybt forældet pædagogik fra hippietiden'. For udtalelsen har fået sparket gang i en debat. Og det var det, hun ville.
År: 2011 Nr.: 14
Er børnehaven god, kan det direkte aflæses på karakteren, når børnene afslutter 9. klasse, viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 14
Børn&Unge er taget med Villy Søvndal på besøg i Børnehuset Jennumparken. Her kan SF-formanden profilere sin politik i fotografvenlige omgivelser. Men han bliver måske også klogere på den virkelighed, han ønsker at forme.
År: 2011 Nr.: 14
Asiens fremstormende økonomier tvinger Danmark til at satse på viden og kreativitet, hvis vi skal overleve som velfærdssamfund. Derfor retter mange for tiden blikket mod de alleryngste børn. Det er deres kreative evner, som skal redde Danmark i fremtiden.
År: 2011 Nr.: 14
Når vi pludselig får en god idé eller er kreative, hvad er det så egentligt, der foregår. Det har Lars Geer Hammershøj forsket i. Han mener, at kreativitet er en dannelsesproces, der indeholder tre kræfter: overskridelseskraften, dømmekraften og indbildningskraften.
År: 2011 Nr.: 14
Musik og sang er også med til at udvikle børns kreativitet. Men pædagoger er ofte tilbageholdende med selv at udøve det musisk-kreative, fordi de tror, at de ikke kan. To musikere og musikpædagoger brænder for at lære pædagoger, hvordan de med få redskaber kan lege med musikken i dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 14
Børnehaven i den midtfynske landsby Søllinge er lukket. Den var ikke stor nok til at overleve. Forældrene er utilfredse, for de kan godt lide små institutioner. De er gået i aktion.
År: 2011 Nr.: 14
Fem institutioner i Faaborg-Midtfyn kommune er for små til at have hver deres leder. De har fået fælles leder, som har kontor langt væk, og pædagogerne må ofte klare sig alene.
År: 2011 Nr.: 14
De radikales udspil kom som et lille lyspunkt i den lange politiske tågesnak og det økonomiske fokus, som har præget vores område gennem mange år
År: 2011 Nr.: 14
Danske pædagoger mener ikke, at de har afgørende betydning for børns læring. Det viser en ny undersøgelse. Danske pædagoger tror mere på læring gennem leg, men socialministeren og hendes task force vil have mere voksenstyring.
År: 2011 Nr.: 13
Der er rift om pædagogfaget. I år har mere end 6000 unge ønsket at uddanne sig til pædagog. Det er næsten dobbelt så mange som for tre år siden.
År: 2011 Nr.: 13
Børnehaven Chili fik sit navn, da to institutioner blev lagt sammen. Det skulle være nyt og anderledes og ikke lugte af lilla ble. Navnet er led i institutionens branding af sig selv, mener forældreformand.
År: 2011 Nr.: 13
Dansk hiphop voksede op i et skrabet øvelokale i en klub på Amager. I Klub 47 tog hiphoppædagogen Niels Jørgensen de unge og deres musik alvorligt, og navnet vækker i dag respekt i hiphopmiljøet.
År: 2011 Nr.: 13
I starten er det kun for sjov. Men nogle børn og unge bruger så mange timer ved computeren, at de får psykiske symptomer på afhængighed. Den amerikanske psykolog David Walsh har i mange år beskæftiget sig med mediernes indflydelse på unges hjerner. Her fortæller han, hvorfor vi bør være bekymrede, når unge bruger for meget tid foran skærmen.
År: 2011 Nr.: 13
I fremtiden skal kommunikation mellem dagtilbud og forældre være digital, mener Kommunernes Landsforening. BUPL frygter, at daginstitutionernes pressede økonomi skal betale for de nye digitale løsninger. Forældrenes Landsforening vil ikke have de personlige samtaler erstattet af elektroniske beskeder.
År: 2011 Nr.: 13
Mange danske SFO'er lever ikke op til kravene om støjdæmpning. Især i lokaler, der både bruges til klasselokaler og SFO'er, er der problemer. Sidste år gav Arbejdstilsynet 114 påbud på grund af støj.
År: 2011 Nr.: 12
Der findes 325 private institutioner i Danmark, men regeringen vil gerne have flere. En 12-punktsplan skal give de private institutioner en lettere gang på jord. Men det er ikke alle punkter, der giver lige meget mening - heller ikke for dem, der har lavet aftalen. Læs også 10 institutioners erfaringer med et liv uden kommunal indblanding.
År: 2011 Nr.: 12
Flere og flere daginstitutioner bliver private. Det sker for at undgå dårlig normering og lukkedage. Nu vil regeringen gøre det lettere for private at drive børnehave og vuggestue. Det hilser eksperter velkommen, men forældre og fagforeninger er imod.
År: 2011 Nr.: 12
En privatisering af en nordsjællandsk børnehave skal sikre, at børnene fortsat får besøg af en kunstner og kan deltage i motion. Det ville massive besparelser ellers have skåret væk. Men forældrene betaler gerne ekstra for god kvalitet til deres børn.
År: 2011 Nr.: 12
Skolegruppen i børnehaven kan sagtens tænke skarpe tanker om tanker og blive opmærksom på, hvordan man flytter opmærksomhed. Det ved pædagog Anna-Grethe Pugholm, Børnehaven Gerlachsgade i Aarhus, som er med i et stort projekt om mentalisering.
År: 2011 Nr.: 12
Mentalisering? Har det ikke noget at gøre med terapi? Ikke kun og slet ikke i Aarhus, hvor tusinder af pædagoger, lærere og forældre indtager mentalisering som vidensvitaminer
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Skolificering er stridens æble
År: 2011 Nr.: 12
Pædagogik foregår i rum - inde som ude
År: 2011 Nr.: 113
Kroppen er kommet i højsædet. Mens politikere og forældre presser på for at få mere krop og bevægelse i børnehaven, peger forskere på det store udviklings- og læringspotentiale i fysisk aktivitet. Men hvis vi bare fokuserer på motion, ender kroppen som instrument, og det er ikke sundt, lyder det fra to førende forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Børn danser, kaster med puder, balancerer på træstammer og leger "kongens efterfølger" eller "bro bro brille" rundt om i landets daginstitutioner og skoler, for såvel forskere, som pædagoger, politikere og forældre tror på, at bevægelse er godt for børns sundhed, fællesskab og læring.
År: 2011 Nr.: 113
Børns muligheder for at lege og bevæge sig har ændret sig gevaldigt. Historiker Ning de Coninck-Smith udpeger de største milepæle for barndommens fysiske udfoldelse.
År: 2011 Nr.: 113
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Børnehavebørn tager de første spæde skridt ind i skriftsproget, når de snakker det bedste, de har lært. Læring og skoleparathed i børnehaven handler ikke om at træne begynder-ABC, men om at opdage, hvordan skriftsproget er filtret sammen med talesproget, og stimulere det yderligere, mener Anders Skriver Jensen, der forsker i små børns skriftsprogstilegnelse.
År: 2011 Nr.: 111
Skolificering er stridens æble
År: 2011 Nr.: 111
Kommunerne skal holde nulvækst i 2012. Det skulle betyde uændret service, men det kommer til at betyde nedskæringer. Allerede nu planlægger hver tredje kommune at skære på pasningsområdet næste år.
År: 2011 Nr.: 11
Politikerne interesserer sig meget lidt for førskoleområdet, viser ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 11
Pædagoger fik pisset på deres cykler, blev truet og sparket. En gruppe drenge terroriserede børn og voksne i Bredalsparkens Fritidscenter i Hvidovre. I begyndelsen kunne pædagogerne ikke dæmpe dem, og det tog tid at få chikanerierne stoppet.
År: 2011 Nr.: 11
Nogle indvandrerunge magter ikke skolens boglige værdier. Det er dem, der går forrest, når bydele som Nørrebro eksploderer i vold og hærværk. Uddannelse er en skillelinje for, om indvandrerunge styrer fri af kriminalitet, forklarer Aydin Soei, forfatter til bogen 'Vrede unge mænd'.
År: 2011 Nr.: 11
54 daginstitutioner i Københavns Kommune har fået deres egen socialrådgiver. Det tætte samarbejde mellem pædagoger og socialforvaltning skal føre til en bedre og tidligere indsats for de udsatte børn. Pædagogerne får hurtigere afklaret deres bekymringer for børnene og lærer at skrive bedre underretninger.
År: 2011 Nr.: 11
Københavns Kommune håber, at projektet med at knytte socialrådgivere til de enkelte institutioner vil forkorte vejen fra daginstitution til socialforvaltning til glæde for de udsatte børn og deres familier.
År: 2011 Nr.: 11
Det specialiserede område i kommunerne har brug for særligt fokus, men min bekymring går på, at det udelukkende sker ud fra en økonomisk betragtning og ikke ud fra de gode pædagogiske løsninger.
År: 2011 Nr.: 11
Socialministeren vil indføre mål for børnehavebørns kompetencer. Målene skal bygge på gode erfaringer fra hele landet og styrke skoleovergangen. BUPL frygter, at målene vil begrænse pædagogernes arbejde. Lærerne er heller ikke begejstrede.
År: 2011 Nr.: 10
Leder Irene Davidsen opfordrer pædagoger til at vise deres evner i stedet for at beklage sig over dårlige normeringer. Hun er med i Socialministeriets nye Task Force.
År: 2011 Nr.: 10
Leder Anne Nielsen siger nej tak til socialministerens forslag om fælles mål for skoleparate børn. Børnehaverne har ikke brug for mere papirarbejde, men for mere børnetid, siger hun.
År: 2011 Nr.: 10
Tilbagetrækningsreformen er en markant forringelse af efterlønsordningen, mener BUPL's formand. For mange pædagoger vil ordningen dog stadig kunne bruges.
År: 2011 Nr.: 10
Et stigende antal velfungerende familier får alvorlige problemer, når børnene når puberteten. På familiecenter Løvdal i Helsingør har pædagoger succes med at hjælpe familierne tilbage på sporet.
År: 2011 Nr.: 10
I klubben lægger de voksne øre til, når forholdet til mor og far kokser. Både som klubmedarbejder og som forældre skal man gide tage konfrontationerne med de unge. Det er en del af arbejdet som pædagog, mener klubleder.
År: 2011 Nr.: 10
Det er selvfølgelig 68-oprørets skyld, at forældre mangler holdepunkter i børneopdragelsen. Men 'hvad synes du selv'-opdragelse skaber usikre teenagere og forældre. Det gælder om at hjælpe de unge til at finde deres vej, mener ungdomsforsker Sven Mørch.
År: 2011 Nr.: 10
Da Sanne Olsen blev skilt, var hun ved at drukne i sin egen sorg, og familiens orden gik i opløsning. Sønnen Johan røg ud i misbrug og massivt pjækkeri. I dag er de sammen kommet gennem krisen med hjælp fra familierådgivere.
År: 2011 Nr.: 10
Når kommuner skal offentliggøre kvalitetsoplysninger, vil der komme ranglister over daginstitutioner. Det sørger medierne for, vurderer journalist Nils Mulvad, der for 10 år siden skabte stor debat ved at offentliggøre en rangliste over folkeskolernes karakterer.
År: 2011 Nr.: 10
Hans største ønske var at dø som martyr. I dag følger den iranskfødte SFO-pædagog og familiefar Casper Hvemon kampen mellem fundamentalisme og frihed i Mellemøsten fra sit hjem i Odense. Fundamentalismen gror også i Danmark, men danske pædagoger kan modvirke den, mener Casper Hvemon
År: 2011 Nr.: 10
De pædagogstuderende har det laveste antal timer blandt de studerende på professionshøjskolerne, viser undersøgelse, men der er stor forskel på skolerne.
År: 2011 Nr.: 10
Mange børnehavebørn begynder i SFO tre-fire måneder, før skolen starter. Men den gode normering fra børnehaven følger ikke altid med. Tre ud af fire kommuner bruger den glidende skolestart som et spareprojekt.
År: 2011 Nr.: 09
En god normering ved tidlig SFO-start koster i starten, men er tjent ind senere, mener SFO-leder.
År: 2011 Nr.: 09
Kommunerne skal bruge 7 milliarder kroner til at bygge og renovere for, men har kun afsat 6,5 milliarder.
År: 2011 Nr.: 09
Senest næste år skal alle kommuner offentliggøre oplysningerne om den faglige kvalitet i daginstitutioner. Resultaterne af evalueringsmetoderne kan læses forkert, og konsekvenserne kan være fatale, frygter pædagoger, der har afprøvet syv nye metoder.
År: 2011 Nr.: 09
Faglige kvalitetsoplysninger giver ikke et dækkende billede af det pædagogiske arbejde, mener BUPL. Kommunerne ser dokumentationen som en mulighed for, at pædagogerne kan vise omverdenen, hvad de laver.
År: 2011 Nr.: 09
En skattekiste af oplevelser; 111 teatre har været til festival i Randers for at præsentere deres samlede skat af teateroplevelser for børn og unge. Det blev ikke året med afgørende nyskabelser eller sjældne stjernestunder. Men festivalen viste et stort og rigt udbud af kvalitetsforestillinger og en mangfoldighed af kunstneriske udtryk, som er værd at anbefale. Man kan også overveje at opsøge nogle af de forestillinger fra sidste år, der har været rift om. Mange spilles stadigvæk og er blevet nemmere at få fat i for kommuner og institutioner.
År: 2011 Nr.: 09
Pædagoger er helt vilde med at evaluere deres arbejde for at blive bedre til det. De ville bare ønske, at de havde mere tid til at gøre det. Til gengæld er de ikke så glade for de evalueringer, kommunen og andre overdænger dem med.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Fremtidens forældre vil ikke lege påklædningsdukker med deres børn, forudser forbrugerekspert Kirsten Poulsen. En kommende antiforbrugsbølge betyder, at børnetøj vil blive byttet, genbrugt og slidt op.
År: 2011 Nr.: 07
I Hollywood har hovedpersonen i balletfilmen 'Black Swan' netop vundet en Oscar for sin skildring af en ung balletdanserindes barske vej til sit livs hovedrolle. Herhjemme har pædagog Rigmor Camilla Mannov viet sin hverdag til landets dygtigste balletelever over 12 år.
År: 2011 Nr.: 07
Runea er et mønstereksempel på en pige, der med ondsindet sladder spreder edder og forgift i klassen. Runea bruger gul kommunikation. Rune Strøm har gjort det til sin mission at lære børn (og voksne), hvordan man bruger grøn kommunikation.
År: 2011 Nr.: 07
Jo bedre naboer til farlige virksomheder er orienteret om risikoen, jo bedre reagerer de, hvis ulykken sker. Det er særligt vigtigt, at daginstitutioner er forberedte, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 06
På Aarhus havn ligger 8 af Danmarks farligste virksomheder placeret under en kilometer fra 14 daginstitutioner. Beredskabsplanerne er ikke på plads, og aarhusianske daginstitutioner er ikke blevet informeret om uheldsscenarier og beredskab.
År: 2011 Nr.: 06
Krudtuglen har indrettet sine mange lokaler til glade børn. Men institutionen har også fundet rum til de børn, der har det svært, efter at deres forældre er gået fra hinanden. I 2010 oprettede pædagogerne en skilsmissegruppe.
År: 2011 Nr.: 06
Farver, lys og indretning kan understøtte pædagogikken og sætte skub i trivslen for både børn og voksne. Det ved de nu i Børnehuset Mælkevejen i Gellerup ved Aarhus.
År: 2011 Nr.: 06
Der er markant forskel på timetallet for landets pædagogstuderende. De studerende, der har flest timer, får dobbelt så mange som medstuderende på andre pædagogseminarer i landet. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 05
Hvis forældre i en skilsmissesag er uenige om, hvordan ansvaret for børnene skal deles, kan pædagoger blive bedt om at skrive en udtalelse. Men det kan være svært at blande sig i en skilsmisse. Eksperter kritiserer, at fagpersoner skal skrive erklæringer til brug for myndighedernes afgørelser.
År: 2011 Nr.: 05
Pædagoger og bibliotekarer skal arbejde sammen, hvis børns møde med skriftsproget skal blive en succes. Bogpakker og sprogprojekter kan hjælpe til. Læs om mulighederne, om en nyttig fagbog og om nye, gode børnebøger.
År: 2011 Nr.: 05
I de sidste fortællinger om, hvorfor pædagoger går på efterløn, er årsagerne et mix mellem sygdom, fyringer og behov for selv at bestemme over tiden.
År: 2011 Nr.: 05
Der bliver ingen lønstigninger til de kommunalt ansatte i år, men næste år stiger lønnen 2,65 procent. Pædagogerne får 20 millioner ekstra, og det er en indrømmelse af, at pædagogerne har et lønproblem, siger professor Jesper Due. Det mener BUPL også.
År: 2011 Nr.: 04
En ny masteruddannelse vil opkvalificere pædagoger, der arbejder i vuggestuer, børnehaver, SFO'er og indskolingen.
År: 2011 Nr.: 04
BUPL og Danmarks Lærerforening opfordrer oppositionen til at investere i indeklimaet i skoler og skolefritidsordninger, hvis de vinder valget, alle venter på.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne i Børnehuset Ønskeøen i Odense har omdannet institutionen til et sted, hvor børnene må gøre alt det, der er godt for deres kroppe og for deres forudsætninger for at lære.
År: 2011 Nr.: 04
En undersøgelse i syv fynske børnehaver viser, at institutionernes størrelse og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt børnene bevæger sig.
År: 2011 Nr.: 04
Faste rutiner er sagen, hvis man skal have større børn til at bevæge sig. I Læborg SFO spiller de dødbold hver eneste dag. Det har rykket hele SFO'en til at have et meget større fokus på bevægelse og pædagogik.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagoger er fantastisk gode til at beskrive, hvorfor de er vilde med efterløn. Mange nyder livet efter et langt arbejdsliv, som de har været utroligt glade for, men som også har slidt på både krop og sjæl.
År: 2011 Nr.: 04
Børn&Unges fotograf Jeppe Carlsen er taget en tur rundt i landet for at fotografere pæda­gogers mange forskellige fysiske aktiviteter med de store børn, som kan være svære at lokke væk fra computeren. Se her, hvad han fik ud af turen.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne skal ikke lave andet end at være nærværende, og aktiviteterne er få og små. Alligevel er Hjerterummet blevet en stor succes hos både børn og voksne.
År: 2011 Nr.: 03
Etnisk blandede børn er bevidste om, at de er et mix af forskellige kulturer. Det kan blive en stor fordel for børnene, men potentialet bliver ikke udnyttet fuldt ud, mener forskere.
År: 2011 Nr.: 02
Bjerge af skrald tårner sig op på den filippinske losseplads Umapad, hvor hundreder af filippinske familier lever og arbejder. To pædagogstuderende fra Hjørring passer nogle af børnene, mens forældrene leder efter affald, som de kan sælge.
År: 2011 Nr.: 02
Pædagoger, der går på efterløn, er nedslidte og udmattede. Det vidner de fortællinger, de selv har sendt til Børn&Unge, om.
År: 2011 Nr.: 02
Der er mange myter omkring tvillingers særlige forhold. Helle Birkholm-Buch er familieterapeut og tvillingemor. Hun har fulgt med i den internationale forskning og afliver på den baggrund myten om, at tvillinger skulle være mere afhængige af hinanden end andre søskende.
År: 2011 Nr.: 01
Læge Charlotte Bech mener, at ADHD-symptomer hos børn i mange tilfælde kommer af stress. Derfor kan de med fordel behandles med ro, regelmæssighed, rigeligt med søvn, sund kost og motion i stedet for medicin.
År: 2011 Nr.: 01
Penge brugt på dag- og fritidsinstitutioner er en god investering. Derfor er de voldsomme besparelser på området en dårlig idé. BUPL vil også kæmpe for ligeløn, lovede BUPL's formand Henning Pedersen i sin mundtlige beretning på BUPL's 10. ordinære kongres.
År: 2010 Nr.: 29
Jane Boye og hendes fire børn bor stadig med andres aflagte møbler. De mistede alt ved en brand for knap et år siden og havde ingen forsikring. Nu skal den 26-årige mor til at betale af på et lån. Men julegaverne er der alligevel råd til. Hun har også mødt et menneske, hun ikke har set i mange år.
År: 2010 Nr.: 29
I 25 år har Ayhan Demir arbejdet i en klub i Københavns mest belastede bydel. Han giver de udsatte unger støtte, laver netværk på tværs af bydelen - og får mening i sit arbejdsliv.
År: 2010 Nr.: 28
I dag handler arbejdsglæde ikke bare om at have et godt job, men også om have en god arbejdsplads. Arbejdsmiljøets 'grand old man' Tage Søndergård Kristensen uddyber, hvad det er for en størrelse. Hverken gratis kaffe eller fitness gør forskellen. Det gør derimod graden af social kapital.
År: 2010 Nr.: 28
Lone Brøndum mener ikke, hun er en særlig god pædagog, men hun er i sit es i jobbet som topleder for seks børnehuse i Horsens. Det udfordrer, udvikler og glæder hende at se sine visioner for organisationen ført ud i livet.
År: 2010 Nr.: 28
Politikere, skuespillere og mediefolk er vilde med pædagoger. Pædagoger redder forældrenes røv, de er afgørende for integrationen og er ildsjæle med store hjerter, lyder nogle af skudsmålene.
År: 2010 Nr.: 28
Pædagogerne sparer ikke nok op til pensionen, viser nye tal fra pædagogernes pensionskasse. Opsparingen skal hæves med fem procentpoint, hvis pædagogerne skal have samme levestandard i pensionsalderen, som de har, mens de arbejder.
År: 2010 Nr.: 27
Pædagog Lillian Gregersen fra Roskilde er en af de tre kommunale ledere, som løber med årets kommunale lederpris.
År: 2010 Nr.: 27
Verden er i krise, og der skal en helt ny bevægelse til at forandre tingenes tilstand. Teori U anviser en U-vending i ledelsesfilosofi, der skal få ledere og organisationer til at tænke nyt og sammen med medarbejdere skabe nye, bedre og bæredygtige resultater. Børn&Unge var med, da teoriens ophavsmand, Otto Scharmer, besøgte Århus.
År: 2010 Nr.: 27
Som den eneste institution i Danmark arbejder Børneinstitution Hunderup i Odense gennemført med teori U. Alle medarbejdere og ledere har sammen med institutionsleder Tina Bue fået uddannelse i teorien. Resultatet er større arbejdsglæde, men også større livsglæde. Det hjælper pingvinerne også med ...
År: 2010 Nr.: 27
I Århus læser børn i 45 dagtilbud rigtig mange bøger. Et projekt med dialogisk oplæsning skal især give børn med dansk som andetsprog et meget større ordforråd. Det skal sikre, at de ikke allerede er tabt både sprogligt og vidensmæssigt, inden de begynder i skolen.
År: 2010 Nr.: 27
Når pædagogerne først har sagt ja til at arbejde med dialogisk oplæsning, skal de blive ved og ved, ellers har det ingen effekt på børnenes sprog. Men heldigvis synes pædagogerne, at metoden både er spændende at arbejde med og styrker børnenes sprog.
År: 2010 Nr.: 27
Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor der er så få, der protesterer mod denne helt urimelige og asociale politik.
År: 2010 Nr.: 27
Der hersker fortsat forvirring i pædagogkredse om årsagerne til inkontinens hos børn og ikke mindst til behandlingsmulighederne. Ny forskning bekræfter atter, at der i langt de fleste tilfælde er tale om et fysisk problem, som forholdsvis let kan afhjælpes.
År: 2010 Nr.: 27
Det går ikke kun ud over forældrene, at kommunerne indfører flere lukkeuger og lukkedage. Også pædagogerne bliver låst fast i forhold til egen ferie.
År: 2010 Nr.: 26
De kommunale budgetter har fået en rundbarbering dette efterår. Men hvorfor er det lige, at kommunerne skal svinge sparekniven? Hvorfor er nulvækst lig med nedskæringer? Og bliver det nogen sinde bedre ude i institutionerne? Børn&Unge har forsøgt at finde svarene.
År: 2010 Nr.: 26
Hvad skete der så? I maj spurgte Børn&Unge 14 institutionsledere i økonomisk trængte kommuner, om de frygtede besparelser, og hvordan de eventuelt ville blive ramt. Dengang lød meldingen, at der ville komme flere sammenlægninger, færre ture, flere børn og færre pædagoger og dårligere mad. Vi har kontaktet lederne igen for at høre, hvordan situationen er nu, hvor kommunerne har lagt deres budgetter for 2011. Ikke alle har ønsket at deltage her i anden runde, så derfor er vi nu nede på 11 ledere.
År: 2010 Nr.: 26
Pædagoger har en forhøjet risiko for at udvikle lymfeknudekræft. Til gengæld har de har 10 procent mindre risiko for at få hudkræft. Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse.
År: 2010 Nr.: 25
Det er på høje tid, at der kommer mere fokus på vuggestuepædagogik. Det mener to pædagoger og en forsker, som sammen har skrevet en bog om de mindste børns liv og læring i vuggestuen.
År: 2010 Nr.: 25
Børns sprog får vitaminer af nærhed, relationer, mulighed for tilknytning, dialog og imitation. I Fredensborg har medarbejdere i vuggestuerne lært om teorien bag børns sprogtilegnelse. Det har ændret deres praksis.
År: 2010 Nr.: 25
Slut med flere kalendere, mapper med politikker og aftaler. Og slut med at rende rundt og lede efter den nødvendige information. Med elektronisk vidensdeling ved alle medarbejdere, hvor de skal lede, nemlig på computeren.
År: 2010 Nr.: 25
Antallet af børn med ADHD stiger eksplosivt i børnehaver og skolefritidsordninger, men pædagogerne føler sig ikke klædt på til at hjælpe dem.
År: 2010 Nr.: 25
Eva Bak fra Silkeborg har 3,8 millioner kroner fra satspuljen og fire år til at få mindre pjækkeri, færre registreringer i politiets døgnrapporter, flere tilfredse beboere og flere unge i job eller uddannelse. Men først og fremmest skal hun skabe ung trivsel.
År: 2010 Nr.: 24
Folketinget har bevilget knap 140 millioner kroner til projekter, som skal forebygge kriminalitet i belastede boligområder. Men værdifulde erfaringer kan gå tabt. Kun én kommune har planer om at videreføre sit projekt, og politikerne har bestemt, at der ikke er penge til erfaringsopsamling.
År: 2010 Nr.: 24
De opsøgende medarbejdere i Den Matrikelløse Klub i Fredericia møder unge på gaden, på sportspladsen eller i skolen. Nu bliver indsatsen udvidet med penge fra satspuljen.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger bliver privare børnepassere I Aalborg stiger antallet af pædagoger, der går sammen og laver private mini-institutioner. Mød Lene Brun og Ann Møller Zinck, der dyrker pædagogikken som private børnepassere, elsker friheden og lønnen, men oplever, at andre pædagoger ser ned på dem.
År: 2010 Nr.: 24
En ny uddannelse skal skabe eksperter i friluftsliv og sundhed. Målgruppen er blandt andre pædagoger.
År: 2010 Nr.: 24
Eleverne blomstrer, og skolerne bliver mere rummelige, når kommunerne får frihed til at skabe en alsidig skoledag.
År: 2010 Nr.: 24
Forældre vil ikke have, at der spares på antallet af pædagoger. Hvis det sker, er de parate til at straffe politikerne ved næste valg, viser ny undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 23
Fyrede forældre melder børnene ud af SFO'en for at spare penge. Det kan gå ud over børnenes sociale liv, vurderer SFO-ledere. Lektor opfordrer pædagoger til at hjælpe forældrene med at opretholde børnenes sociale relationer.
År: 2010 Nr.: 23
Forældrene hjælper med at passe dyr og vedligeholde institutionen og tager med på koloni. I Børnehuset Baunegård er man så glad for forældresamarbejdet, at man også fester med forældrene - uden børn.
År: 2010 Nr.: 23
Hver dag afleverer forældre deres børn i daginstitution, i vished om at de om eftermiddagen igen kan hente barnet. Og hver dag har pædagoger ansvar for, at forældrenes små poder trives og ikke kommer til skade. Den 8. oktober 2008 blev en treårig dreng under leg i sin børnehave hængt i en persiennesnor. Dette er historien om en ulykke. Det er også historien om, at pædagogers viden om førstehjælp redder liv.
År: 2010 Nr.: 22
Alvorlige dødsulykker med børn i daginstitutioner får nu undervisningsminister Tina Nedergaard (V) til at foreslå undervisning i førstehjælp som en obligatorisk del af pædagoguddannelsen. Forslaget møder lutter bifald, men husk nu opfølgningskurserne, lyder det fra blandt andre BUPL.
År: 2010 Nr.: 22
Firmaet Musikbilen har succes med et koncept, hvor en musiker gratis underholder i børnehaven og optager en cd med seancen. Flere steder møder arrangementet kritik fra forældre, som føler sig presset til at købe firmaets produkter.
År: 2010 Nr.: 22
Dannelse og opdragelse er igen in i det pædagogiske arbejde. Det kan ses i det etiske grundlag for pædagoger, som sandsynligvis vedtages senere i år. Jørgen Husted har skrevet en bog om værdier og etik i socialt arbejde, og han synes, at det er godt, at pædagogerne melder ud, at de vil være mere end børnepassere.
År: 2010 Nr.: 22
Flere af Danmarks førende børnepsykiatere har tætte forbindelser til medicinalindustrien. De står samtidig i spidsen for en arbejdsgruppe, som udarbejder retningslinier for behandlingen af børn med ADHD. Programmet lovpriser netop medicin som den bedste løsning.
År: 2010 Nr.: 21
Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde.
År: 2010 Nr.: 21
På seks år er omfanget af vold, trusler og chikane mod pædagoger mere end syvdoblet, viser nye tal fra BUPL. Det er både børn og unge, deres forældre og tilfældige trafikanter, der tænder af på pædagogerne. Mindre respekt og større individualisering kan forklare noget af volden, mener psykolog.
År: 2010 Nr.: 21
Designbørnehuset SanseSlottet i Vonsild har kreativitet som sit særkende. Der er særligt gode forhold, som giver børn mulighed for at udvikle og bruge deres fantasi.
År: 2010 Nr.: 21
Pædagogikken er fyldt med vaner og forestillinger, der op­drager børn i nationens tjeneste. Forsker Vibe Larsen fra RUC har sporet hverdagens nationalisme i børnehaven.
År: 2010 Nr.: 20
Luk små børnehaver, lav fælles ledelse af daginstitutioner og hold flere lukkedage. Sådan lyder spareforslagene fra Krevi.
År: 2010 Nr.: 20
I mere end 15 år har den nordirske professor Richard Jenkins studeret Danmark og danskere. I børnehave og på værtshus. Der er brug for en nytænkning af danskheden i det multietniske Danmark, mener han.
År: 2010 Nr.: 20
Mange muslimske børn opfatter ikke sig selv som danske, selvom de har levet hele deres liv i Danmark og har dansk statsborgerskab. De nationalistiske politiske strømninger skaber polarisering, mener både klubleder og forsker.
År: 2010 Nr.: 20
Da pædagog Heidi Andersen for to år siden slog hovedet under leg med et barn, betragtede hun det som en mindre skade. I dag er hun fuldt uarbejdsdygtig. BUPL's arbejdsskadestatistik viser, at antallet af ulykkes­sager er steget med 221 procent på seks år.
År: 2010 Nr.: 20
I Lindevang Børnehave på Frederiksberg kan pædagogerne på alle områder mærke, at børnene nu kommer, når de er 2 år og 10 måneder eller derunder.
År: 2010 Nr.: 19
Det skal være nemmere for journalister og forældre at følge med i, hvad der foregår i landets børnehaver, foreslår kommission. Med nye regler om aktindsigt vil forældre få adgang til interne dokumenter i sager om støtte eller hjælp til deres barn.
År: 2010 Nr.: 19
En gyserfilm har holdt på de store børn i fritidshjemmet, givet nye venner på tværs af klasseskel og skabt en bedre overgang fra fritidshjem til klub. Samtidig har projektet også ændret pædagogikken i fritidsklubben.
År: 2010 Nr.: 19
Pædagoger vil uddannes i at håndtere udsatte børn. Der findes også mange kurser om emnet, men alligevel kommer mange ikke af sted, og en del kurser bliver aflyst, viser ny undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 19
Mangel på vuggestuepladser og dårlig økonomi får mange kommuner til at rykke vuggestuebørn tidligt op i børnehave. Der kan være penge at spare, men ingen pædagogiske fordele, viser ny evaluering af børnehavealderen på 2 år og 10 måneder i Frederiksberg Kommune.
År: 2010 Nr.: 19
Mette Frederiksen (S) var iført BUPL's magentafarvede sorteper-T-shirt, da hun 8. juni deltog i fagbevægelsens demonstration.
År: 2010 Nr.: 18
Regeringen og kommunernes aftale om nulvækst dækker over massive nedskæringer, mener BUPL's formand.
År: 2010 Nr.: 18
Inklusion bliver misbrugt til at spare penge. Det mener flere pædagoger, som ellers gerne vil inkludere de udsatte børn. Det er misforstået og slet ikke muligt at spare, hvis man samtidig vil have inklusion, mener ekspert. Det kræver tværtimod investeringer i bedre normeringer og i pædagogernes uddannelse.
År: 2010 Nr.: 18
Inklusion er hverken en hurtig løsning på de voksende udgifter til specialområdet eller et spareobjekt, som kommunerne kan ty til i trange tider. Det kræver investeringer nu, men gevinsten kan først indkasseres senere, siger eksperterne.
År: 2010 Nr.: 18
KL’s nye frontfigur på børneområdet hedder Jane Findahl og er SF’er. Hendes vigtigste politiske mission er, at færre børn bliver udskilt fra fællesskabet.
År: 2010 Nr.: 17
Pædagoger skal også kunne undervise i de mindste klasser, anbefaler Skolernes Rejsehold.
År: 2010 Nr.: 17
"Så længe de holder ferie, kan de vel ikke lave flere ulykker?"
År: 2010 Nr.: 17
Lønmodtagerne har en regning, der skal betales, fastholder chefforhandler i KL, Michael Ziegler.
År: 2010 Nr.: 17
3500 tillidsfolk mødtes i Fredericia for at protestere over besparelser i den offentlige sektor. 600 af dem var pædagoger.
År: 2010 Nr.: 16
Gitte Baarts har opfundet en gå-ven. Et bånd til at holde i, når børn og voksne går tur. Båndet giver friere bevægelser, en ­raskere gang og så er båndet også ømme pædagogrygges bedste ven. Den kreative 53-årige pædagog er fascineret af leg og vil lave en håndbog om alt det, man kan lege med mælkekasser.
År: 2010 Nr.: 16
Sammen med deres pædagoger er 63 store børnehavebørn flyttet ind i en pavillon på SabroKorsvejskolen ved Århus. Formålet er at lette overgangen til skolen.
År: 2010 Nr.: 15
Markant flere pædagoger fyres på grund af nedskæringer, viser nye tal fra BUPL. Fagforeningen frygter, at regeringens krav om nulvækst og besparelser vil forværre den kedelige udvikling.
År: 2010 Nr.: 15
Hvis man sparer på børnene nu, bliver det dyrt i længden. Det er budskabet i en ny BUPL-kampagne, der skal fortælle, hvorfor det er en dårlig idé at skære ned på daginstitutionernes budgetter.
År: 2010 Nr.: 15
Næppe nogen anden velfærdsprofession end pædagogernes forventes at tage ansvaret for hele brugerens livssituation.
År: 2010 Nr.: 15
Den organiserede læring vinder frem i børnehaver og SFO'er. Det skyldes både globaliseringen, politikeres ambitioner og pædagogers frygt for at aflevere børn, der ikke er skoleparate. Men det risikerer at give bagslag, advarer eksperter.
År: 2010 Nr.: 15
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i undervisningstiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere fleksibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
År: 2010 Nr.: 15
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i under­visnings­tiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere flek­sibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
År: 2010 Nr.: 15
Arbejdsgiverne drømmer om at løse fremtidens mangel på uddannede pædagoger med frivillige. Golfpensionister og strikkekoner skal stoppe hullerne.
År: 2010 Nr.: 14
I dag er der allerede masser af eksempler på, at dagtilbudsloven ikke kan overholdes. Pædagoger, eksperter og politikere giver eksempler. De nye spareplaner vil forværre forholdene.
År: 2010 Nr.: 13
Det faldende børnetal har ikke betydet mere luft i kommunernes familieafdelinger, snarere tværtimod. Samtidig er der blevet flere komplekse sager, og det er med til at presse kommunernes økonomi.
År: 2010 Nr.: 13
I Københavns Kommune koster en plads i børnehaven det dobbelte af, hvad den koster i Jammerbugt. Taksterne på daginstitutioner svinger mere og mere blandt kommunerne. De dyreste SFO'er er nu så dyre, at forældre tager børnene ud.
År: 2010 Nr.: 13
Silkeborg er en almindelig dansk kommune, som skiller sig ud ved at være tidligt ude med forslag om historisk høje besparelser på børneområdet. Tag med på besøg i en typisk kriseramt by, hvor en leder snart siger stop, hvor pædagogerne er i chok, hvor politikerne er bekymrede, og hvor forældrene har ondt i maven.
År: 2010 Nr.: 13
Problemerne forsvinder ikke. Der bliver ikke færre børn, der skal have støtte i skolerne.
År: 2010 Nr.: 13
De uheldige helte, Børn&Unge vil følge 14 institutioner i 14 forskellige kommuner i år og i starten af næste år for at se, om de bliver ramt, og hvordan de bliver ramt af deres kommunes dårlige økonomi.
År: 2010 Nr.: 13
Pædagoger læser ofte de børnebøger højt, som de kender i forvejen, og det bliver hverken børn eller voksne klogere af. Det gør de noget ved i Kolding, hvor pædagoger i børnehaverne læser nye og anderledes børnebøger og bruger bøgerne som aktivt pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 12
De beklager sig stadig over mandage, vrisne ledere og arbejdstider, men pædagogerne siger mindre op. Tidligere forlod hver fjerde pædagog arbejdspladsen i løbet af et år, men i 2009 var det kun hver femte. Finanskrisen gør pædagogerne mere trofaste.
År: 2010 Nr.: 12
Kolding Kommune nedlægger næsten alle juniorklubber. En fodboldklub træder til i stedet. Dybt problematisk udvikling, mener BUPL.
År: 2010 Nr.: 12
I Rudersdal Kommune kan forældrene via mobiltelefonen tjekke, om deres børn skal på tur med børnehaven i morgen, eller andre vigtige informationer. Mobilruden, som den nye borgerservice i kommunen kaldes, har netop vundet Digitaliseringsprisen 2010.
År: 2010 Nr.: 12
Mobningen er fulgt med over på Facebook. I Bodenhoff Fritidscenter fik pædagogerne sig en overraskelse, da 10-15 medlemmer af fritidsklubben lavede en hadegruppe, der hængte nogle andre medlemmer ud.
År: 2010 Nr.: 12
Det strømmer ind ad døren hos DPU med pædagoger, der vil videreuddanne sig. Men langtfra alle kommer ud med en ny titel på visitkortet. Studiet er ensomt, og undervisningsformen engagerer os ikke, lyder kritikken fra de studerende.
År: 2010 Nr.: 11
"Pædagogen oplever, at cheferne vil bestemme, hvad hun må sige, og det ender i højrøstet diskussion, men pædagogen beslutter efter en tænkepause at stille op til interviewet.
År: 2010 Nr.: 11
Presset af økonomien er kommuner begyndt at trække tæppet væk under institutionernes økonomiske selvforvaltning. I Københavns Kommune nåede institutionerne at bruge 15 millioner ekstra, inden forvaltningen inddrog opsparingen.
År: 2010 Nr.: 11
Tidens mantra er kreativitet og innovation, og stadig flere mener, at kimen til det kreative samfund bliver lagt i daginstitutionen. Den pædagogiske verden jubler, men glemmer, at det er et økonomisk ønske - ikke et menneskeligt - at børn udvikler kreative evner.
År: 2010 Nr.: 109
Pædagoger skal lægge deres angst for computerspil, nymodens legetøj og mediernes kulturelle univers på hylden og omfavne både Spiderman og Hannah Montana, hvis børns frie leg og kreativitet til fulde skal udfoldes i børnehaven. Sådan lyder opfordringen fra legeforsker Stine Liv Johansen.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Medlem af forretningsudvalget for BUPL, Allan Baumann, tog på studietur til Singapore. Med sig hjem bragte han idealet om, at pædagoger skal hjælpe børn med at blive kreative med deres liv.
År: 2010 Nr.: 107
Da loven om pædagogiske læreplaner blev indført i børnehaven i 2004, skete det ikke uden gråd og tænders gnidsel. Var det ikke et overgreb mod børnehavens traditionelle fokus på børns indre vækst og udvikling? Men læring har i virkeligheden været på programmet siden de første børnehaver så dagens lys, fortæller lektor Stig Broström, DPU, Aarhus Universitet i et historisk vue over børnehavens idé.
År: 2010 Nr.: 107
For godt 25 år siden fik de danske fritidshjem en søster med skolefritidsordningen, SFO, der hurtigt er blevet det mest søgte fritidstilbud for især 6-9-årige danske børn. Men manglende faglig udvikling og en samtidig stærk skoledagsorden er ved at underminere hundrede års dansk tradition for at prioritere børns fritidsliv. Forsker Pernille Hviid opfordrer til udviklingen af en ny fritidspædagogik, som også skolen og resten af verden kan lære af.
År: 2010 Nr.: 107
Den nyeste førskoleforskning kan sige en del om, hvad der kendetegner god kvalitet i daginstitutionerne. Men den kan ikke sige meget om, hvordan man skaber udvikling og kvalitet i en institution, hvor kvaliteten er ringe. Kortlægning af førskoleforskningen efterlyser viden om forandrings- og udviklingsprocesser.
År: 2010 Nr.: 106
Institutioner med mange tosprogede børn fejrer den muslimske fest eid som fast tradition på linje med påske, jul og fastelavn.
År: 2010 Nr.: 10
I Hvepsebo Børnehave brænder to teenagedrenge krudt af med børnene i vilde pudekampe og brydelege. Junior­pædagogordningen, som vinder udbredelse i kommuner og daginstitutioner, bliver rost til skyerne og kraftigt kritiseret.
År: 2010 Nr.: 10
"I den kommende tid er det BUPL's store udfordring at gøre politikere opmærksomme på den klokkeklare sammenhæng mellem ressourcer, forebyggelse og økonomi.
År: 2010 Nr.: 10
De seneste ni år har kommunerne brugt færre penge på at renovere og bygge nyt, end de budgetterede med. Men de har brugt flere penge på daginstitutioner.
År: 2010 Nr.: 10
Pædagoger er ofte syge, og de er væsentligt mere ­sengeliggende end mange andre faggrupper, viser de seneste statistikker over kommunalt ansattes syge­fravær. Arbejdsmiljøet er en vigtig faktor.
År: 2010 Nr.: 09
Mange pædagoger og medhjælpere bliver slidt ned og skynder sig på efterløn. Over 600 institutioner får derfor besøg af Arbejdstilsynet, der vil stoppe dårligt psykisk arbejdsmiljø og slidsomme løft. Målet er at få nedbragt sygefraværet
År: 2010 Nr.: 09
En ny organisering af ledermedlemmerne i BUPL skal sikre, at lederne kan se sig selv i en fagforening, som også varetager de ansattes ­behov. En måde at synliggøre og styrke lederne på er at give BUPL's lederforening en formand.
År: 2010 Nr.: 09
Ryggen værker, børnene larmer og luften er tung. Arbejdstilsynet besøgte sidste år 1000 dagins­titutioner og klubber og gav 758 påbud for dårligt arbejdsmiljø.
År: 2010 Nr.: 09
Forældre, pædagoger og forældrebestyrelser bør lave regler for børns brug af energidrikke, mener Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Politikerne kan ikke forbyde dem.
År: 2010 Nr.: 08
Når børn eksperimenterer med drikkelege, efter­ligner de bare de voksne. Men der er god grund til at udskyde alkoholdebuten: De unge, der begynder tidligt, har også størst risiko for et højere forbrug senere i livet.
År: 2010 Nr.: 08
Anne Petersen ser nærmere på billedbøger om familier, forskelligheder og forplantning. Hun fortæller også om ny, spændende faglitteratur med fokus på begrebet 'literacy'.
År: 2010 Nr.: 08
Andre lande misunder os et system, hvor veluddannede pædagoger arbejder med omsorg, socialisering, dannelse og læring for at fremme børns trivsel og udvikling.
År: 2010 Nr.: 08
Undervisningstiden for folkeskolens yngste elever kan komme op på 35 timer om ugen med et nyt lovforslag. For lang en arbejdsdag for små børn, lyder kritikken.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogernes rolle i folkeskolen bliver indskrænket med et nyt lovforslag, der vil hæve undervisningstiden i skolen, mener BUPL. Socialdemokraterne afviser kritikken.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogerne og forskerne er uenige om, hvad der skaber køns­identitet, og hvad der skal til for at undgå fastlåste kønsroller hos børn. Nogle er begestrede for kønsopdelte ­aktiviteter, mens andre er imod.
År: 2010 Nr.: 07
Kommunerne truer med total lockout, hvis fagforbundene udsender strejkevarsel i 2011. Det lægger pres på fagforbundene, vurderer arbejdsmarkeds­forsker.
År: 2010 Nr.: 07
En rundspørge til 10 skoler viser, at de generelt er tilfredse med de børn, de modtager fra daginstitutionerne. Ingen af skolerne har faglige forventninger, men vil gerne have skoleparate og selvhjulpne børn. Der er et godt samarbejde om overgangen fra børnehave til skole de fleste steder.
År: 2010 Nr.: 06
Lærerne skal lære meget mere om pædagogik af pædagogerne, mener adjunkt Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2010 Nr.: 06
Professor Niels Egelund er ikke tvivl om, at de faglige input skal ind i børns liv noget tidligere. Det vil smitte af på daginstitutionernes forberedelse af børnene.
År: 2010 Nr.: 06
Krav om mere skoleforberedende arbejde vil ramme daginstitutionerne i fremtiden. Men det skal pædagogerne ikke lade sig skræmme af, mener lektor Stig Broström.
År: 2010 Nr.: 06
Et enigt Europa er på vej mod tidligere læseindlæring. Den skandinaviske model for daginstitutioner og læring ser dog også ud til at vinde indpas.
År: 2010 Nr.: 06
I Gladsaxe Kommune betyder et tæt samarbejde mellem daginstitutioner og skole, at børn mødes med den samme pædagogik i børnehave, børnehaveklasse og SFO.
År: 2010 Nr.: 06
Landet rundt gøres de store børnehavebørn klar til skolen. Det er stort set frit valg, når det handler om pædagogikken, så nogle arbejder med læseplaner, mens andre bruger naturen. Forsker glæder sig over mangfoldigheden.
År: 2010 Nr.: 06
Sidste år måtte institutioner over hele landet lukke midlertidigt på grund af problemer med indeklimaet. Problemerne fortsætter i 2010.
År: 2010 Nr.: 05
I daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune er opslagstavlerne fjernet. I stedet foregår den skriftlige kommunikation med forældrene på institutionens intranet og via mobiltelefoner. Andre institutioner er også på vej med at forene pædagogik med internet og mobiltelefon. Det giver nye perspektiver for at dokumentere det pædagogiske arbejde.
År: 2010 Nr.: 05
Pensionerede pædagoger er i høj kurs i et nyt projekt, der kobler sårbare børn og unge sammen med ældre mennesker med overskud, tid og nærvær.
År: 2010 Nr.: 05
De børn, der ikke får et kvalitetsdagtilbud, bliver stillet ringere senere i livet end deres jævnaldrende.
År: 2010 Nr.: 05
De unge slår bare tiden ihjel og sender kedelige beskeder til hinanden på de sociale netværk som Facebook. Men der er meget mere på spil: Her iscenesætter de sig selv og konstruerer deres personlighed, her plejer de deres venskaber og finder nye måder at styrke båndene på. Men klubfolkene er ikke meget for at bruge de sociale netværk pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 05
Ressourcestærke forældre kører gerne barnet til den anden side af kommunegrænsen for at få den bedste institution. På to år er der kommet 1000 flere børn, som pendler til børnehaven. Det skyldes blandt andet, at forældre, der flytter, vil skåne barnet for et skift.
År: 2010 Nr.: 04
360 grader betyder, at der skal tænkes hele vejen rundt, også med SFO-delen og pædagogernes bidrag.
År: 2010 Nr.: 04
I Danmark giver regeringens madordning i børnehaver og vuggestuer anledning til diskussion og utilfredshed. I Sverige har de haft madordning i årtier, og der er stor tilfredshed både hos forældre og personale. Men i Sverige er maden også gratis.
År: 2010 Nr.: 04
Flere daginstitutioner på landet lukker, og børnene får længere mellem ­legekammerater. Danmarks Statistik spår, at flere kommuner i udkantsområderne vil have mistet op til hvert syvende barn i 2020. Pædagoger bliver tvunget til at søge mod storbyerne.
År: 2010 Nr.: 03
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
Aktionslæring er en ny metode, der skal hjælpe pædagoger med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde. 31 institutioner har arbejdet med at ændre den nære praksis ved at handle på nye måder. BUPL har betalt forskningsprojektet.
År: 2010 Nr.: 03
Specialskolebørn har det svært i den almindelige foreningsidræt. Men på Lindholmskolen på Fyn har de lavet et tilbud i samarbejde med den lokale fodboldklub, og nu oplever skolens børn den samme glæde og stolthed ved at gå til sport som deres søskende.
År: 2010 Nr.: 02
De højtbegavede børn skal opdages i børnehaven for ikke at halte bagud socialt, når de skal begynde i skolen. Men pædagoger er ikke gode nok til at skelne høj begavelse fra Aspergers syndrom eller almindelig asocial adfærd, mener ekspert.
År: 2010 Nr.: 02
Den nye formand for Børne rådet, Lisbeth Zornig ­Andersen, er selv børnehjemsbarn og har mange meninger om, hvordan børn skal behandles for at få et bedre liv. Pædagogerne skal blive bedre til at se og støtte de udsatte børn. Men samfundet skal også give dem rammerne til det.
År: 2010 Nr.: 02
Kommunerne har ikke råd til at renovere, forklarer KL's formand, Erik ­Fabrin. Han håber, at en lånepulje får kommunerne til at investere mere.
År: 2010 Nr.: 01
Slunkne kommunekasser og skrappe krav til legeredskaber er en dårlig kombination, hvilket mange steder giver store åbne sår på legepladserne som her på Balleskolens SFO i Silkeborg. Når det gamle kasseres på grund af slid og råd, har institutionerne ofte ikke penge til at købe nyt. Hvis de vil erstatte mudder med gynger, skal de være kreative. Leasing og reklamefinansierede legepladser kan være løsningen.
År: 2010 Nr.: 01
Det hjælper at blive rørt ved og holdt om. Ikke mindst, når man har det svært og har haft det længe. På ungdomshjemmet Holmstrup­gaard ved Århus har man sat den pædagogiske massage i system - til stor glæde for hjemmets beboere med psykiatriske diagnoser.
År: 2009 Nr.: 35
I 30 år har der været krig i Afghanistan, så måske er det på tide at sende en dansk pædagog derind. Anne Dorthe Nielsen, 40 år, er rejst til klodens værste brændpunkt for at bakke de danske soldater op - og for at holde jul.
År: 2009 Nr.: 35
Bøger, der udvikler tosprogede børns sprog, falder ikke af sig selv ud af bogreolerne og ned i hyggekrogen i børnehaverne. Det ved de i Silkeborg, og derfor arbejder pædagoger, sprogvejledere og bibliotekarer sammen om at fylde skattekisterne med sprogguld.
År: 2009 Nr.: 34
Ganske almindelige, gennemsnitlige danske børn sover mindst en time for lidt - hver nat. Det koster venskaber, sygedage, læring og livskvalitet i børnehøjde. Og så går det i øvrigt ud over de voksnes arbejdsmiljø. Nu vil søvneksperter have en god søvnhygiejne tilbage på opdragelsens dagsorden.
År: 2009 Nr.: 34
For hvor er vi på vej hen i vores stræben efter at få hverdagen til at hænge sammen?
År: 2009 Nr.: 34
Pædagogerne vil gerne lære børnene om klima og miljø, men det kniber med tiden til det. De fleste snakker dog med børnene om at spare på ressourcerne. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget til 25 institutioner.
År: 2009 Nr.: 33
På Røsnæs Skole og Børnehus mener tre børn fra 4. klasse, at ­klimaforandringernes værste konsekvens er, at Nordpolen ­smelter helt væk, og isbjørnene drukner.
År: 2009 Nr.: 33
Nye børne- og ungdomsbøger om forbrug, klima og miljø, som sætter det højaktuelle emne på dagsordenen uden løftede pegefingre.
År: 2009 Nr.: 33
Selvom de fleste forældre har kort til daginstitution, vælger to ud af tre at transportere deres børn i bil, viser en ny undersøgelse. Men ganske overraskende er mange parate til at ændre vaner.
År: 2009 Nr.: 33
Au pair-piger strømmer fra især Filippinerne til danske hjem for at hjælpe med børnepasning og husligt arbejde. Men når familierne ansætter unge kvinder til at passe deres børn i stedet for at dele børnepasningen mellem mor og far, så forbliver børnepasning en kvindeting, mener to forskere.
År: 2009 Nr.: 32
Vinderen af Børn&Unges kogebogskonkurrence, Børnehaven Løvspring i Viborg, måtte arbejde for sin præmie. Både børn og voksne lærte nye madtricks, da kokken Katrine Klinken kom på besøg og viste, hvordan man tilbereder kanin og varm frugtsalat.
År: 2009 Nr.: 32
Skolerne kan slippe med at betale for en halv voksen - og få en hel! - hvis de ansætter pædagog- og lærerstuderende som undervisningsassistenter. Og det er en god idé, mener undervisningsminister Bertel Haarder (V).
År: 2009 Nr.: 32
Politikerne skal lytte til borgerne, som ønsker nedskæringsspiralen stoppet og erstattet med klare visioner for de mindste.
År: 2009 Nr.: 32
Tusindvis søgte de nye stillinger som undervisningsassistenter i folkeskolen, og en del af dem var pædagoger. Men mange steder blev de straks sorteret fra, og i stedet blev der ansat en murer, en smed, en gartner, en sekretær...
År: 2009 Nr.: 31
Mads Elsborg, der har en HF-eksamen, scorede jobbet som undervisningsassistent på Hunderup Skolen foran seks pædagoger og 21 lærere.
År: 2009 Nr.: 31
Lærerne anser os som en trussel, siger Lone Møller Jensen, som er en af de få pædagoger, der for nylig har fået job som undervisningsassistent.
År: 2009 Nr.: 31
På Vestre SFO i Silkeborg bader børnene hele vinteren. Børn&Unge sendte en journalist med i vandet for at skrive om det kolde gys og de seje børn.
År: 2009 Nr.: 31
Stort set alle daginstitutioner har børn med særlige behov, men børnene får ikke den hjælp, de skal have. Kun de allerdårligste børn får tildelt ekstra ressourcer. De børn, som betegnes som gråzonebørn eller bekymringsbørn, får institutionerne slet ikke hjælp til. Det viser en undersøgelse blandt BUPL's medlemmer.
År: 2009 Nr.: 31
Brit Hindborg Skovgaard arbejder i en SFO, og her møder hun nogle af de udsatte børn, som hun vil skabe bedre forhold for. Sagsbehandlingstiden i børnesager er alt for lang, mener hun.
År: 2009 Nr.: 30
Som eneste socialdemokrat i Børne- og Skoleudvalget i Tønder Kommune er Kim Printz Ringbæk i mindretal. Men hans faglige viden som pædagog betyder, at de andre politikere lytter, når han taler.
År: 2009 Nr.: 30
Det er vigtigt ikke at råbe 'ulven kommer', for alle børn kan være bange, og angst er ikke et begreb, der skal bruges i flæng. Men det er lige så vigtigt at se, når normal adfærd går over grænsen og bliver til en sygelig adfærd, mener professor Per Hove Thomsen.
År: 2009 Nr.: 30
Udviklingen af den pædagogiske profession foregår også på det private område.
År: 2009 Nr.: 30
SFO 2 bliver mere og mere udbredt som fritidstilbud for 10-14-årige. Harmonisering, besparelser og et målrettet tilbud for udsatte børn er nogle af argumenterne for at flytte større børns fritidstilbud ind under skolens ledelse. Et snigløb, lyder forsker Pernille Hviids kommentar til den udvikling.
År: 2009 Nr.: 30
Miasser Hawwas baggrund som palæstinenser har formet hendes politiske ståsted. Hendes pædagogiske uddannelse gør, at hun ved, det nytter at handle sig ud af problemerne.
År: 2009 Nr.: 30
Da Haderslev hævede prisen for en SFO-plads med 30 procent, blev hundredvis af børn meldt ud. Nu sætter kommunen taksten ned
År: 2009 Nr.: 29
Forældre mener, at kvaliteten i dagtilbuddene er blevet for ringe, men de vil ikke selv betale for en forbedring. Alle skatteborgere skal hjælpe til, viser ny BUPL-undersøgelse.
År: 2009 Nr.: 29
Ny meningsmåling viser, at børn og ældre er de temaer, vælgerne lægger mest vægt på ved kommunalvalget til november.
År: 2009 Nr.: 29
Skovagerskolen i Jelling har stor ekspertise i at hjælpe handikappede børn. Men elevtallet falder, og presset på specialskolen stiger.
År: 2009 Nr.: 29
Tidligere kaldte man dem sarte og overfølsomme. I virkeligheden er de særligt sensitive børn. Omkring hvert femte barn er født med karaktertrækket og har brug for nærvær, ro og fordybelse. Får de ikke det, risikerer vi flere børn og unge på lykkepiller, mener en førende psykolog og psykoterapeut på området.
År: 2009 Nr.: 29
Det skaber usikkerhed at blive omdannet til integreret institution. I Elsted Børnehus var pædagogerne i tvivl, om pædagogikken skulle ændres, og usikre på, hvem der skulle arbejde med vuggestuebørnene.
År: 2009 Nr.: 29
Børn kopierer konstant de voksne, der omgiver dem. Det gælder ikke mindst de voksnes aktivitetsniveau og kropskultur. Hvis pædagogerne selv er vilde med at bevæge sig, bliver ungerne det også. Det viser forskning fra Syddansk Universitet. Heldigvis er der ikke kun én rigtig måde at bruge kroppen på.
År: 2009 Nr.: 28
Barnets reform skal styrke indsatsen over for udsatte børn og unge. Der er afsat 928 millioner kroner fra 2010-2013 til reformen. S og SF er ikke helt tilfredse.
År: 2009 Nr.: 28
Kommunalreformen og etableringen af de store kommuner har gavnet det kommunale selvstyre, mener Holbæks borgmester Jørn Sørensen. Men skattestoppet har ikke gjort det let.
År: 2009 Nr.: 27
Kommunerne bør honorere daginstitutioner, der yder en særlig pædagogisk indsats, mener KL. BUPL er skeptisk over for idéen.
År: 2009 Nr.: 27
Børn i familiepleje kan måske nyde gavn af erfaringer fra Sverige, vurderer ekspert.
År: 2009 Nr.: 27
SFO'erne har ikke så ofte en kostpolitik som daginstitutionerne. Men de har fokus på sundhed alligevel.
År: 2009 Nr.: 27
Forældrene i Århus er glade for pædagogernes indsats. Hver fjerde er dog utilfreds med pædagogernes tid til det enkelte barn
År: 2009 Nr.: 27
Hvad er lektier? Hvordan skal de laves? Og hvad er pædagogens rolle i lektielæsningen nu, hvor alle skolefritidsordninger skal tilbyde lektiehjælp? Lektor Iben Valentin Jensen har skrevet en bog om lektiehjælp, der skal hjælpe pædagoger til at afklare deres forhold til lektier.
År: 2009 Nr.: 27
Det ville være endnu federe, hvis der blev skabt mere plads til at udfolde sig på.
År: 2009 Nr.: 27
Flere kommuner forsømmer i ordentlig tid at informere om budgetter og inddrage medarbejdernes repræsentanter, som overenskomsten kræver. I år er det blevet værre, fordi mange kommuner først meget sent blev klar over, om de måtte hæve skatten. Konsekvensen er, at kommunerne mister kvalificeret modspil fra medarbejderne og i sidste ende dårligere institutioner.
År: 2009 Nr.: 27
Kommunerne bestemmer mere, end de selv går og siger. Men skattestoppet begrænser lokalpolitikernes muligheder for at styre, siger kommunalforsker Roger Buch. Og i virkeligheden er der ikke så stor forskel på, om borgmesteren kommer fra Socialdemokraterne eller Venstre, mener en anden kommunalforsker, Poul Erik Mouritzen.
År: 2009 Nr.: 27
Tødsø Børnehave føler sig isoleret, og gårdbørnehaven på Lundkjærvej har svært ved at komme ud på gården. Nedskæringer i busdriften på Mors gør det næsten umuligt at komme rundt.
År: 2009 Nr.: 26
Der er stadig mange i offentligheden og blandt politikere og embedsmænd, der tvivler på, at det kan betale sig at satse på børne- og ungeområdet.
År: 2009 Nr.: 26
Fire ud af ti kommuner forventer, at det bliver nødvendigt at spare på dagtilbud, SFO og klubområdet i 2010. Mange forklarer det med stigende udgifter på specialområdet.
År: 2009 Nr.: 26
Gode normeringer, god plads og godt uddannet personale giver høj kvalitet i børnehaven. Og den høje kvalitet giver bonus, både for børnene, pædagogerne og samfundet, viser ny forskning fra SFI.
År: 2009 Nr.: 26
På hver sin måde skiller de sig ud ved at være domineret af en teori, som ikke er mest udbredt i nogen anden kommune. I Lemvig er det naturpædagogik. I Hillerød er pædagogerne blevet inspireret i Italien, mens Faxe satser på læringsstile. Det har de alle tre deres gode grunde til. Dem kan du læse om i disse artikler om de enestående pletter på danmarkskortet.
År: 2009 Nr.: 25
Wrooouuum! Susanne Sewohl mødte i august op på sit første job som uddannet pædagog i en åben sportsvogn, 70 kilo lettere efter en fedmeoperation. Jeg har fået livet tilbage, fortæller hun.
År: 2009 Nr.: 25
Kommunerne har kritiseret, at der ikke var nok penge i den tvungne frokostordning, som skal være indført senest i januar 2011. Men nu viser en meningsmåling, at op til 30 procent af kommunerne skåner forældrene og undlader at kræve fuld betaling i børnehaverne.
År: 2009 Nr.: 25
Anerkendende pædagogik dominerer det pædagogiske landskab. Men pædagoger har vidt forskellig opfattelse af, hvad anerkendende pædagogik er. Det hænger sammen med, at den anerkendende pædagogik består er flere forskellige teorier, som både udspringer af tyske erkendelsesfilosoffer og amerikansk business-tankegang.
År: 2009 Nr.: 24
I Svalehuset ved Varde har pædagogerne arbejdet med anerkendende pædagogik et par år. De vil være betydende voksne, der møder børn, forældre og hinanden på en anerkendende og positiv måde. Det giver det bedste grundlag for god udvikling. Og så er de ligeglade med, at de er en del af en trend.
År: 2009 Nr.: 24
Anerkendende pædagogik er også topscoreren i fritidsinstitutionerne. Fritidsinstitutionerne ligger også under for de modeluner, der hersker i den pædagogiske verden, mener lektor Stig Broström.
År: 2009 Nr.: 24
I Halsnæs arbejder pædagogerne i SFO'erne ligesom daginstitutionerne efter målsætningerne for de pædagogiske læreplaner. SFO-pædagogik er mere og andet end bare fritidspædagogik, understreger kommunens pædagogisk konsulent
År: 2009 Nr.: 24
Især familier og børn med særlige problemer får tilbuddet om adfærdspædagogik. I Herning tilbydes børn med ADHD hjælp til at ændre negative samspilsmønstre med adfærdspædagogik. Familier, der har et barn med ADHD eller anden udadreagerende adfærd, kan på Familiecentret få et kursus i Parent Management Training - Oregon (PMT-O)
År: 2009 Nr.: 24
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger blomstrer i heldagsskolerne i Odense. Undervisningen er blevet bedre, og man arbejder målrettet på at give mere plads til fritidspædagogikken, viser forskningsprojekt fra tre heldagsskoler i Odense.
År: 2009 Nr.: 23
Børn med adfærdsforstyrrelser får ikke den korrekte hjælp i tide. Behandlingsgarantien virker ikke, og børnene bliver jappet igennem systemet, lyder vurderingen fra forældre og pædagoger
År: 2009 Nr.: 23
Statsministeren vil have flere heldagsskoler. De heldagsskoler, der er i Danmark, er primært rettet mod etniske minoriteter i udsatte områder. Heldagsskolen skal være gratis ligesom folkeskolen, og det vil passe danskerne godt. To tredjedele af alle danskere ønsker nemlig, at institutionerne er gratis.
År: 2009 Nr.: 23
SFO-lederne i Helsingør er som nogle af de første i landet på vej til at få deres egen tillidsrepræsentant. SFO-lederne har brug for en repræsentant, der kan tale deres sag i forhold til forvaltningen.
År: 2009 Nr.: 22
Ledere af børnehaver, vuggestuer og SFO'er kan nu vælge deres egen tillidsrepræsentant. I starten var der skepsis mod det nye tiltag, men mellem 20 og 25 ledertillidsrepræsentanter er på vej til at blive valgt.
År: 2009 Nr.: 22
I BUPL er vi ikke imod helhedsskolen som sådan. Men i stedet for at tale om helhedsskolen som struktur er vi mere optaget af at skabe en helhed.
År: 2009 Nr.: 22
Fire og fem år gamle børn har haft smertelige erfaringer med at blive udelukket og drillet i daginstitutionen, og de spæde skridt mod den alvorlige mobning i skolen tages i børnehaven, viser et nyt forskningsprojekt. Flere børnehaver har sat mobning øverst på dagsordenen, og det hjælper.
År: 2009 Nr.: 22
Under et treårigt projekt har 21 pædagoger i Favrskov Kommune lært at spotte børn med motoriske problemer. Derefter kan der sættes tidligt ind med hjælp.
År: 2009 Nr.: 21
Antallet af pædagoger på deltid er steget, siden der for to år siden blev blæst til kamp for flere fuldtidsstillinger. Forklaringen skal til dels findes hos pædagogerne selv. BUPL mener, at en anden væsentlig forklaring er, at arbejdspresset bliver hårdere, hver gang kommunerne skærer ned.
År: 2009 Nr.: 21
Leder Anne Nøhr Andresen så en mulighed for at udføre en plan om mere kreativitet for de større børn, da Fredericia Kommune skulle finde plads til 200 børn. En kulturbørnehave med masser af kreativ udfoldelse er nu skabt, og det giver pædagogerne masser af arbejdsglæde.
År: 2009 Nr.: 21
Når danske soldater gør tjeneste i brændpunkter, tager flere af dem afsked med familien hjemme i Danmark. Familien må leve flere måneder med afsavn og risikoen for permanent at miste et familiemedlem i krigens tjeneste. For børn kan det være svært at kapere de stærke følelser, der opstår, når en forælder sendes til krigszone.
År: 2009 Nr.: 20
Efter et år med skyderi, brand og ét drab er Tingbjerg Fritid nu på fode igen som et fritidstilbud til større børn og unge i Brønshøj nordvest for København. Men beredskabet er ikke lagt på hylden
År: 2009 Nr.: 20
I Københavns Kommune skal vuggestue- og børnehavepædagogerne være med til at løfte ansvaret for, at fremtidens danske børn bliver bedre læsere. Men læsepolitikken bliver mødt med skepsis og frygt for tests og undervisning i børnehaverne.
År: 2009 Nr.: 20
Den selvejende institution Valbyhøj i Valby har brugt ordkort gennem flere år. Karina Vammen, som er pædagog i børnehaven, blev introduceret for ordkortene for 15 år siden i Ishøj Kommune, og siden har hun taget dem med sig.
År: 2009 Nr.: 20
Når en forælder udsendes til en krigszone, får det ikke bare indflydelse på den efterladte familie. Børnene tager savnet med i institutionen, og det stiller krav til pædagogerne. Det oplevede pædagog Pia Ihler Pedersen, da faderen til et barn i hendes børnegruppe blev udstationeret i Irak.
År: 2009 Nr.: 20
Klubberne er gode til inklusion, viser en rapport fra Albertslund. Her rummer klubberne alle typer af unge, men i de enkelte klubber er medlemmerne ikke blandet på tværs af etnicitet og social klasse. Samtidig peger rapporten også på problemer ved både aktivitets- og relationspædagogikken.
År: 2009 Nr.: 19
Han skal fremelske ultimative talenter. Pædagogen Glenn Riddersholm har stået i spidsen for landets største fodboldtalenter. I dag er landstrænerjobbet skiftet ud med talent- og superligaholdet i FC Midtjylland. Jeg ser intet galt i at gøre unge til vindere, siger han.
År: 2009 Nr.: 19
Der er kun kommet 15 ansøgninger om dispensationer fra regler og love, som vedrører danske daginstitutioner. Mange ansøgninger handler om børnemiljøvurderinger og pædagogiske læreplaner. Men ingen institutioner eller kommuner har søgt om helt at blive fri for dem.
År: 2009 Nr.: 19
I SFO'en Solsikken i Gislinge spiller børnene skak. Lederen, Ziska Seirup, brænder for det ternede spil, og hendes entusiasme har sat sit aftryk.
År: 2009 Nr.: 19
I maj fastslog en rapport fra Undervisningsministeriet, at pædagogstuderende har mere undervisning end andre faggrupper på professionshøjskolerne. Men rapporten bygger på så få indberetninger, at den ikke giver et dækkende billede.
År: 2009 Nr.: 18
I den integrerede institution Vedbyholm i Hvidovre Kommune har personalet været en del af HPA-projektet. Det har betydet et øget fokus på inklusion, fordybelse og opkvalificering af kompetencer hos pædagogerne.
År: 2009 Nr.: 17
Som flyvende pædagog observerer Susanne Kjær Andersen kollegerne med friske øjne for at hjælpe dem med at inkludere udsatte børn. Sammen med efteruddannelse har det ført til, at pædagogerne i Ungernes Hus har flere diskussioner om deres faglige praksis.
År: 2009 Nr.: 17
Udsatte børn klarer sig bedre, hvis man sætter ind med en systematisk pædagogisk indsats, der styrker børnenes kompetencer i et inkluderende miljø. Det viser en ny undersøgelse, hvor 60 institutioner og 3000 børn har deltaget.
År: 2009 Nr.: 17
Medarbejderne på Samuelsgaarden på Ydre Nørrebro i København har fået nok af stoffer, kamphunde og skyderi. Et 50 meter langt vægmaleri er symbol på kampen mod kriminaliteten.
År: 2009 Nr.: 17
Kommunerne skal sørge for, at den forebyggende, tidlige indsats over for udsatte børn foregår i daginstitutionerne. Indsatsen skal være rettet mod at støtte barnets ressourcer og inkludere barnet i institutionens fællesskab. Men kommunerne bruger i stedet deres penge på at afhjælpe de udsatte børns fejl og mangler.
År: 2009 Nr.: 17
Flere kommuner har ikke kunnet styre økonomien i år. Derfor har de genåbnet budgetterne og skåret ekstra på børn og unge-området. Den vigtigste årsag til besparelserne i børnehaver og vuggestuer er, at udgifterne til specialområdet er eksploderet.
År: 2009 Nr.: 17
Danmark har verdensrekord i at nedbringe antallet af nyfødte børn med Downs syndrom. Men det er en negativ rekord. I stedet for automatisk at vælge abort ved risiko for Downs syndrom skulle kommende forældre hellere oplyses om, hvordan det er at have en barn med sygdommen, mener pædagog Michael Kock, der har en datter med Downs syndrom.
År: 2009 Nr.: 16
Vuggestuen Abel i København går forrest i kampen mod sundhedsskadelige og hormonforstyrrende stoffer. Den farlige kemi gemmer sig nemlig i alt fra modellervoks til puslepuder, så nu har vuggestuen smidt sækkevis af usundt legetøj ud og lavet en indkøbsvejledning.
År: 2009 Nr.: 16
Der må og skal også afsættes de nødvendige økonomiske midler.
År: 2009 Nr.: 16
EU's satsning på 'livslang læring' rammer lige ned i hverdagen i danske daginstitutioner. De pædagogiske læreplaner er et af de områder, hvor børn og pædagoger kan mærke EU's indflydelse.
År: 2009 Nr.: 15
Børn elsker computerspil. Det er et fantastisk redskab til leg, fortæller en forsker. Alligevel forsøger pædagogerne hele tiden at begrænse børns leg ved computeren. Spillene fascinerer og drager, fordi de appellerer til og spiller på basale kognitive færdigheder i os, fortæller en forsker. Fremtiden byder på spil med kunstig intelligens, som skræddersyr spillene til den enkelte spillers færdigheder.
År: 2009 Nr.: 15
Der skal være tid til at give alle børn de bedste udviklingsbetingelser.
År: 2009 Nr.: 15
Der bliver brugt rigelig med penge på børne- og ungeområdet allerede, og pædagogerne skal ikke forvente flere ressourcer, påpegede Karen Ellemann, da Børn&Unge mødte den nye indenrigs- og socialminister.
År: 2009 Nr.: 14
Forskellen på fripladser og søskenderabatter i kommunale og private institutioner sætter mangfoldigheden under pres, frygter BUPL. Ernaprismodtager Lene Lind og Line Barfod (EL) bakker op.
År: 2009 Nr.: 14
I årets nye teaterforestillinger sætter flere børne- og ungdoms­teatre fokus på menneskelige værdier, der ikke kan sættes på regneark.
År: 2009 Nr.: 14
Rabatten på søskende skrumper ind, når børnene går i en privat institution. Det kan studerende Sanne Lausen Wolff mor til to mærke på sit skrabede budget.
År: 2009 Nr.: 14
Det er ikke sikkert, at minoritetsbørn nemt lærer dansk, bare fordi de er kommet i en dansk børnehave. Det siger Martha Sif Karrebæk, cand.mag. i sprogvidenskab og ph.d., som i ni måneder fulgte treårige Sulimans vanskeligheder med at begå sig blandt de andre børn og med at lære dansk.
År: 2009 Nr.: 13
Forældrene lærer at være forældre, og børnene lærer at sætte sunde grænser. Det amerikanske forebyggende familieprogram 'De Utrolige År' vinder frem i hele verden, også i Danmark, hvor Servicestyrelsen netop er gået i gang med at undersøge virkningen.
År: 2009 Nr.: 13
Den, der mobber, er selvsikker. Og den, der bliver mobbet, er ikke selv skyld i mobningen. Myterne om mobning bliver aflivet i bogen 'Drop drilleri'. Forfatterne efterlyser pædagoger, der kan se forskel på en konflikt og mobning.
År: 2009 Nr.: 12
Mediernes stem hjem-programmer skaber en mobbekultur. Det rammer også de helt små børn.
År: 2009 Nr.: 12
Roskilde Kommune indfører modulordning 1. maj, men en undersøgelse viser, at langt de fleste forældre helst vil være fri for ordningen.
År: 2009 Nr.: 12
Selvom man forstår og deler frustrationen, er det et nummer for letkøbt at give den kriminelle lavalder skylden eller gøre den til løsningen.
År: 2009 Nr.: 12
Jazzgymnastik, wellness, stanghåndbold, massageøvelser - 10 niårige piger fra SFO'en Kaspo på Karlebo Skole ved nu, hvad idræt er. Sidste år gad de ikke røre sig, når de kom fra skole. Nu er de fyrtårne i et projekt, der med alternative idrætslege har skabt glæde ved bevægelse.
År: 2009 Nr.: 11
Tænk i små enheder og giv pigerne taletid. Sådan får de stille piger deres egen stemme i børnehaven Myretuen. Resultatet er glade piger, der kan mere end pædagogerne tror.
År: 2009 Nr.: 10
Kommunerne kan få 1000 flere pædagoger om året, hvis arbejdsmiljøet forbedres, og sygefraværet reduceres, viser beregninger.
År: 2009 Nr.: 10
Mens finanskrisen har sendt tusinder ud i arbejdsløshed, er det omvendt for pædagoger. Aldrig har ledigheden været så lav, og mange ledere er tvunget til at ansætte uudannede i pædagogstillinger.
År: 2009 Nr.: 10
Det stærkt individualiserede syn på børn gør dem syge. Se hellere på børns sammenhænge, lyder opfordringen fra psykolog Maja Røn Larsen.
År: 2009 Nr.: 10
I Hedensted, Morsø og Langeland Kommune er der ingen kommunale fritidstilbud til de 11-13-årige. I Hedensted erkender formanden for kommunens Børne- og Undervisningsudvalg, at der er en serviceforringelse.
År: 2009 Nr.: 10
Pædagoger skal være aktive i børns overgang fra børnehave til skole. For det er pædagogerne, der sætter fokus på, hvad børnene har behov for, og hvad de oplever i en periode, som rigtig mange børn finder meget svær, mener Inge Schoug Larsen.
År: 2009 Nr.: 10
Mere støtte og omsorg til børn med særlige behov. Det skulle gerne blive resultatet af et forsøg med undervisningsassistenter i skolen. Pædagoger vil være gode til det arbejde, mener BUPL.
År: 2009 Nr.: 09
Det meste af pædagogstuderende Tobias Hansens praktiktid går med praktiske gøremål som at tømme opvaskemaskine og lave mad. Han efterlyser mere vejledning og vil hellere have SU end løn.
År: 2009 Nr.: 09
En pulje på 48 millioner kroner skal blandt andet gå til at ansætte undervisningsassistenter ude i klasserne på folkeskolerne. Job, som pædagoger fint kan udfylde. Lone Husted har arbejdet som undervisningsassistent på Nordvangskolen ved Esbjerg i to år, og hun hilser flere kolleger velkommen.
År: 2009 Nr.: 08
Hvad er natur, når man er fire år og går i børnehave? Det har 200 pædagoger givet Friluftsrådet deres bud på. Resultatet er en alternativ naturkanon.
År: 2009 Nr.: 08
Indlæring er alt for vigtig til at overlade til lærerne alene. Pædagoger skal teste børns læringsstil, allerede fra de er tre år. Gennem leg og sang skal de understøtte børnenes læseudvikling. Sådan lød nogle af udmeldingerne, da Børn&Unge mødte læringsstil-ikonet Rita Dunn.
År: 2009 Nr.: 08
Undervisningspligten begynder nu, det år barnet fylder seks år. Det har fået kommunerne til at stramme op. I Rudersdal Kommune skal børn være en sag i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) for at kunne få udsat skolestarten. I Vejle kommune risikerer institutionerne at blive nednormeret, hvis børnene bliver et år længere.
År: 2009 Nr.: 08
Efter at den såkaldte udfordringsret er indført, kan daginstitutioner søge dispensation fra en række regler. Det kan give mere tid til kerneydelsen, vurderer BUPL's formand.
År: 2009 Nr.: 07
Mantraet er stordrift i kommunerne. Det truer små natur- og skovbørnehaver på eksistensen, vurderer lektor og Ph.d stipendiat Niels Ejbye Ernst. Mød tre naturinstitutioner, der alle har fået kamp til stregen i forsøget på at overleve.
År: 2009 Nr.: 07
På Brøndagerskolen i Albertslund arbejder pædagogerne ud fra TEACCH-metoden, som fem specialskoler nu i 20 år har udbredt viden om. Tag med Børn&Unge på besøg i en anderledes og udfordrende pædagogisk verden.
År: 2009 Nr.: 07
Ledelsesændringerne på daginstitutionsområdet stopper ikke. 15 kommuner skal i gang med anden runde, viser en undersøgelse Børn&Unge har fået foretaget.
År: 2009 Nr.: 07
Mens 80 procent af landets kommuner har ændret strukturen på daginstitutions­området, holder 13 kommuner fast i de små enheder, viser en kommuneundersøgelse.
År: 2009 Nr.: 07
I Skamby Børnehave lærer pædagogerne, hvordan de skal hjælpe, hvis de opdager alkoholproblemer i en familie. De er blevet trænet af to konsulenter fra Odense Kommunes Alkoholklinik. Børnehavens arbejde kommer snart på tv.
År: 2009 Nr.: 06
Mindst 60.000 danske børn - måske helt op til 200.000 børn - vokser op med en mor eller far, der drikker for meget. Vi skal blive meget bedre til at opdage de signaler, barnet sender, siger en alkoholkonsulent fra Odense.
År: 2009 Nr.: 06
I Haderslev Kommune er flere end 100 børn blevet meldt ud, efter at taksterne ved årsskiftet steg med 30 procent. Sct. Severin Skoles SFO i Haderslev sagde farvel til 30 børn, og pædagogerne er ikke i tvivl om, hvad resultatet af stigninger i forældrebetalingen betyder: Flere nøglebørn.
År: 2009 Nr.: 05
Mange kommuner ligger allerede inde med planer for offentlige projekter, der vil modvirke recessionen
År: 2009 Nr.: 05
Den internationale bølge skyller ind over Danmark, og institutioner og arbejdsstillinger får i stigende grad engelske navne. Selv noget så dansk som pædagoguddannelsen har fået et engelsk twist.
År: 2009 Nr.: 05
De unge strømmer nu ind på pædagoguddannelserne. For få måneder så det sløjt ud med søgningen, men nu jubler seminarielederne over massiv søgning. Forklaringen skal findes i finanskrisen.
År: 2009 Nr.: 05
Pædagog Lisbeth Olsen forbereder sig på de næste 22 ugers arbejde i gruppen med de største børn. Hun mener ikke, at tiden går fra børnene, men at de faktisk får det hele igen senere.
År: 2009 Nr.: 05
Britta Christensen, borgmester i Hvidovre Kommune i over 14 år, indtil hun sidste år stoppede på grund af helbredsproblemer, var den foreløbigt sidste borgmester i Danmark med en baggrund som pædagog. Hun mener, pædagoger skal være mere kontante, hvis de skal frem i politik.
År: 2009 Nr.: 04
Lene Due Andersen (S), 60 år. Borgmester i Vissenbjerg Kommune 2002-2006, nu medlem af byrådet i Assens Kommune og formand for social- og seniorudvalget. Pædagog og leder af børnehave i Assens Kommune.
År: 2009 Nr.: 04
Elsebeth Rasmussen har 30 års erfaring fra kommunale institutioner. Nu arbejder hun i Børnehuset Møgelkær, og det er hun glad for.
År: 2009 Nr.: 03
EU får større og større indflydelse på daginstitutioner og skoler. Derfor skal pædagoger og lærere sætte EU og værdier på dagsordenen, mener EU-politikeren Christel Schaldemose. BUPL-formand Henning Pedersen er enig.
År: 2009 Nr.: 03
Mange har sågar stor indflydelse på skolens pædagogiske selvforståelse.
År: 2009 Nr.: 03
For to år siden var der 20 private institutioner i Danmark. Nu er der omkring 200. Der er flere grunde til denne stigning, men én af faktorerne er lukning af skoler i kommunalreformens kølvand. Forældre svarer igen med at oprette friskoler og private institutioner.
År: 2009 Nr.: 03
Mange private institutioner opstår, fordi forældrene vil beholde den institution, de og deres børn er glade for. Derfor er motivet i højere grad vilje og stædighed i forældrekredsen, end det er ønsket om at tjene penge. Tag med en tur gennem Danmark på privat klasse.
År: 2009 Nr.: 03
90 procent af SFO-lederne har et godt samarbejde med skoleledelsen. Og de fleste kalder kulturforskellen mellem skole og SFO for frugtbar, viser ny undersøgelse.
År: 2009 Nr.: 03
De senere år er antallet af fri­skoler, der laver deres egen børnehave, steget markant. Det betyder flere job til pædagoger, og BUPL opfordrer de kommunale institutioner til at tænke i bedre forhold for de ansatte, hvis de ikke skal miste dem til de private institutioner.
År: 2009 Nr.: 02
Halvdelen af alle små børn har problemer med motorikken, og det bliver værre jo ældre, de bliver. Det viser en undersøgelse af læge Bente Pedersen og bevægelseskonsulent Anne Brodersen, der har undersøgt 500 børn i alderen fra otte uger til 3,7 år. Undersøgelsen viser også, at motorikken bedres ved stimulation af tre primære sanser.
År: 2009 Nr.: 02
Lokale aviser skriver om en truende fnatepidemi. Helt så galt står det ikke til, understreger en ekspert og en embedslæge. Risikoen for smitte i børnehaver og vuggestuer er lille.
År: 2009 Nr.: 02
Livet i et stort, levende og mobilt netværk, stærkt styret af mobiltelefonen, har gjort de unges identitetsdannelse til en proces og et projekt. Det sande jeg findes ikke længere. Frem­tiden? Den tegner lyst. Hvert forår og efterår samles enorme stæreflokke i Tøndermarsken for at æde stankelbens- og gåsebillelarver, inden de skal på træk. Rovfuglene ser også frem til stærens træk. Sandsynligvis som et forsvar mod rovfuglenes angreb samler stærene sig ved solnedgang i flokke på helt op til en million fugle. Sværmene er så store, at de nogle gange nærmest kan skygge for solen. Derfor kaldes fænomenet også for ’sort sol’, og fugleinteresserede i tusindvis valfarter til Sønderjyllands vestkyst for at se de fantastiske mønstre, den tilsyneladende koordinerede koreografi, som fuglenes overlevelsesinstinkt kaster dem ud i. Men der er ingen koreografi, ingen førerstær, der fortæller de andre stære, hvordan de skal flyve. Stærene finder sammen og flyver tæt sammen ved at holde øje med de nærmeste artsfæller og gøre som dem. De koordinerede bevægelser er en dynamisk skiftende akkumulering af individuelle beslutninger – og det går så lynhurtigt, når en flok skifter retning, at man skulle tro, at det var en kollektiv beslutning.
År: 2009 Nr.: 01
Ny rapport fra Danmarks Statistik viser, at antallet af anmeldelser af vold begået af børn og unge i alderen 10-14 år er mere end fordoblet fra 2002 til 2007. Eksperter mener, at stigningen skyldes, at flere anmelder.
År: 2009 Nr.: 01
Skal man tage hensyn til det enkelte barn eller snarere hele børnegruppen? Pædagoger har altid skulle forholde sig til forholdet mellem individ og fællesskab, men dilemmaet skærper til, i takt med at forældres og forvaltningens krav til pædagoger stiger.
År: 2008 Nr.: 51
I mange vestlige lande er dagtilbud til de mindste børn ikke en del af uddannelsessystemet. Konsekvensen er, at meget læring går tabt, lyder det fra John Bennett, som står bag omfattende undersøgelser af OECD-landenes daginstitutioner.
År: 2008 Nr.: 51
Forskningsprojektet ”Dokumentation og evaluering – mellem forvaltning og pædagogik” er udført i 2007- 2008 i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Formålet med projektet har været at undersøge, hvilken betydning dokumentation og evaluering har for daginstitutionsområdet.
År: 2008 Nr.: 51
Mange døve børn får indopereret cochlear implantater, der giver dem en lydoplevelse. Konsekvensen er, at efterspørgslen efter døve pædagoger falder. Det har ramt Nezahat Taskin.
År: 2008 Nr.: 43
Mange pædagoger ved ikke, hvordan de skal reagere, hvis et barn falder og slår tænderne. Det vil en gruppe tandplejestuderende nu lave om på med en kampagne og dertil hørende hjemmeside.
År: 2008 Nr.: 43
Danmark er det land i verden, hvor flest børn under tre år bliver passet uden for hjemmet. Kvaliteten i institutionerne ligger til en bronzemedalje, men ville nå helt til top, hvis uddannelsesniveauet blandt de ansatte var højere, viser en ny Unicef-rapport. Af Mikkel Kamp, b&u@bupl.dk / Foto: Jens Hasse
År: 2008 Nr.: 43
Regeringen har som led i sin kvalitetsreform lovet at forbedre indeklima og pladsforhold i daginstitutionerne. Men arbejdet trækker i langdrag. Socialdemokraterne har krævet et svar fra regeringen, som nu lover at sætte en undersøgelse i gang.
År: 2008 Nr.: 43
Sociale og praktiske evner er vigtigere end de boglige, når pædagogerne i Krible Krable Huset vurderer, om børnene er klar til at gå i skole.
År: 2008 Nr.: 42
Den nyeste forskning viser, at humor skaber et bedre arbejdsmiljø med mindre stress og sygdom. Og når det gælder humor på jobbet, har pædagoger et naturligt forspring, mener forfatter Karen-Marie Lillelund. De er nemlig omgivet af de mest fantastiske humorister.
År: 2008 Nr.: 42
Der er ingen regler for, hvor meget kommunerne må kræve for en SFO-plads. Det udnytter flere kommuner, hvilket medfører, at en SFO-plads kan være en dyr fornøjelse for mange danske forældre.
År: 2008 Nr.: 42
Det kniber med det faglige udbytte og motivationen, når pædagoger deltager i korte efteruddannelsesforløb, viser ny forskning. Pædagogerne har ofte svært ved at se, hvad de skal bruge uddannelsen til, og det begrænser produktiviteten.
År: 2008 Nr.: 42
Næsten hver fjerde dreng venter et år med at komme i skole. Det er for mange, mener professor Niels Egelund, der skyder skylden på pædagogerne i børnehaven. Men hverken forældre eller børnehaveklasseledere oplever sen skolestart som et problem.
År: 2008 Nr.: 42
Kommunernes Landsforening vil ikke have loft for SFO-priserne. Men både Dansk Folkeparti og SF er interesserede i at komme kommunernes høje SFO-takster til livs.
År: 2008 Nr.: 42
Leg er pædagogernes ansvar. Derfor er det en falliterklæring, når institutioner hiver teenage-drenge ind for at sætte gang i legen. Horsens har taget konsekvensen og er i gang med at uddanne landets ti første legepiloter.
År: 2008 Nr.: 41
Forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet vil undersøge, om learning-centre i danske børnehaver kan styrke børnenes læringsparathed, så børnene klarer sig bedre i skolen. Især børn med svag baggrund har gavn af at få styrket læringsparatheden, inden de kommer i skole. Men det er danske institutioner ikke gode nok til i dag, mener forskerne.
År: 2008 Nr.: 40
Professor beskylder pædagoger for ikke at være læringsorienterede nok, men det afviser BUPL's pædagogiske konsulent.
År: 2008 Nr.: 40
Vejle Kommune har fundet en ny medicin mod de unges skoletræthed: Ild, og helst masser af ild.
År: 2008 Nr.: 39
Til forskel fra børnehaverne og vuggestuerne, er der ikke nogen øvre grænse for, hvor meget forældrebetalingen kan hæves, ligesom der i princippet heller ikke er nogen nedre grænse for hvor mange pædagoger, der skal være.
År: 2008 Nr.: 39
Støj er et stort problem i dag­institutioner og skoler. SF vil have minister i samråd om den skadelige larm. Pædagogisk er det dog muligt at ændre på støjniveauet.
År: 2008 Nr.: 38
Nogle børn kan blive fristede til at gøre dit til mit, og det giver konflikter. Men hvad er det udtryk for, når børn tager fra hinanden eller gemmer noget i garderoben for at få det med hjem? Hvordan tackler man det, og hvornår skal forældre inddrages? Børnehuset Vestervangen i Viborg giver svarene.
År: 2008 Nr.: 38
Børn vil gerne lege ude, men de vil have pædagogerne med. Legepladsen skal være varieret og tilbyde forskellige legemuligheder. Desuden må der gerne være blomster, træer og farver, viser ny undersøgelse fra Aalborg Kommune.
År: 2008 Nr.: 38
Politikere og ledelse skal ikke blande sig for meget i emnerne for pædagogers efteruddannelse. De får mest ud af kurser, når de selv har valgt dem, mener pædagogerne selv. En uddannelsesforsker giver dem ret, mens Århus Kommune sender alle pædagoger og lærere på kursus i læringsstile.
År: 2008 Nr.: 38
Langt over halvdelen af landets kommuner sparer på børn- og ungeområdet til næste år. Det står i skærende kontrast til regeringens løfter om kvalitetsforbedringer, lyder kommentaren fra BUPL's formand, Henning Pedersen.
År: 2008 Nr.: 37
Indianerreservatet Robinson Rancheria i det nordlige Californien gemmer på en tragisk fortid. Men også på en pædagogisk institution, hvor man er fast besluttet på at give børnene et godt værested på trods af omgivelserne. Og her har en dansk pædagogstuderende en finger med i spillet.
År: 2008 Nr.: 37
Betty Robinson-Harris har i snart 20 år arbejdet med, og ikke mindst for, udsatte børn i daginstitutionen Burnett Children's Center i San Franciscos barske East Side-kvarter.
År: 2008 Nr.: 37
Daginstitutioner kan hente råd og inspiration til, hvordan de får mere bevægelse ind i hverdagen.
År: 2008 Nr.: 37
Afrika, Asien, Sydamerika, Nordamerika, Europa. Anders 'Shagembe' Jørgensen har genbrugslegetøj fra fem kontinenter i sin brune kuffert, som han optræder med i daginstitutioner. Han håber, at kunne gøre opmærksom på, at det funktionelle legetøj kan noget, som det fra legetøjsbutikken ikke kan.
År: 2008 Nr.: 36
Om bugnende overskud, dobbeltmandater, pressestrategi, opsøgende rekruttering, superchefer, århusianske betingelser og et farvel
År: 2008 Nr.: 36
I Fredericia Kommune insisterer man på, at områdeledere for daginstitutionerne skal være pædagoger. Står det til Kommunernes Landsforening, kan ledere i daginstitutioner dog lige så godt være økonomer.
År: 2008 Nr.: 36
Flere kommuner har brugt omlægningerne på daginstitutionernes ledelser som en anledning til at skære ned. I Århus går det ud over normeringerne.
År: 2008 Nr.: 36
Værestedet Muhabet var nødvendigt for Najib Haddar. Der skulle være et tilbud til de psykisk syge indvandrere og flygtninge.
År: 2008 Nr.: 35
Skal pædagogstuderende i praktik tælle med i normeringen, når de ikke mere er lønnede, men på SU? Finansministeriet siger ja, mens BUPL mener at have en klokkeklar aftale med regeringen om, at det skal de ikke.
År: 2008 Nr.: 35
Høje Taatrup Kommunes pædagogiske team, 'Gadeplan', sigter efter at hjælpe utilpassede unge i gang med uddannelse og arbejde. De fleste af de unge drømmer da også om et helt normalt liv. Selv dem, hvis straffeattest allerede er plettet.
År: 2008 Nr.: 35
I mange institutioner boltrer børnene sig på reklamebetalte rutsjebaner. Reklamer på legepladsen er blevet svaret på institutionernes pressede økonomi. Men husk at give børnene et frirum, advarer barndomsforsker.
År: 2008 Nr.: 34
Søskendeansvar kan være fint og smukt, men det kan også blive et problem, hvis den ældste føler ansvar over for, om den mindste har det godt. Det kan være voldsomt sårende, når den store må erkende, at den velmente omsorg er uønsket. SFO i Silkeborg arbejder bevidst med søskendeansvar.
År: 2008 Nr.: 33
Madlavning er både lærerigt og underholdende. Er børn med til at lave mad i institutionen, får de lært at spise varieret og sundt. Det mener kok og madskribent Katrine Klinken, der er dommer i Børn&Unges kogebogskonkurrence, som skydes i gang i dag.
År: 2008 Nr.: 33
Camilla Balslev Nielsen er gået fra at være pædagog til at være forsker, men tilgangen til børn vil hun ikke slippe.
År: 2008 Nr.: 33
En lærer på seminariet gav Susanne Robak mod på at skrive. Da hun skrev sine første bøger om plejebørn, var det en ventil for hendes egne oplevelser som plejemor.
År: 2008 Nr.: 32
Flere og flere kommuner måler forældrenes tilfredshed med daginstitutioner, og nationale tilfredshedsmålinger er på vej. Der er dog stor risiko for, at undersøgelserne bliver så generelle, at pædagoger ikke kan kende deres egen institution, når de ser svarene.
År: 2008 Nr.: 32
Kommunerne har fået ekstra penge til at uddanne praktik­vejledere. Det vil betyde, at flere vil tage uddannelsen, vurderer de studerende og kommunerne.
År: 2008 Nr.: 31
En lille arbejdsmiljøindsats kan dæmpe støjen i børneinstitutioner, konkluderer et pilotprojekt i to SFO'er og to daginstitutioner i Allerød. De ansatte har også fået bedre spise-, ryge- og motionsvaner af at deltage i projektet.
År: 2008 Nr.: 30
Den 14-årige Sleiman Sleiman var opgivet af alle professionelle i Greve. Han var psykopat, sagde de. Uden for pædagogisk rækkevidde. Men pædagogen Birger Mosholt blev redningen for drengen, som ingen andre troede på.
År: 2008 Nr.: 30
Lynge Børnehus har deltaget i Allerød Kommunes og Kræftens Bekæmpelses fælles støjprojekt. Selvom det er et lille pilotprojekt, er effekten overvældende, mener institutionsleder Kamma Wiuff.
År: 2008 Nr.: 30
Bettina tilbragte sine barndomsår på et behandlingshjem langt væk fra mor og far. Pædagogen Mikael stod for opdragelsen af den iltre pige. I dag ønsker Bettina at gøre det samme for andre børn.
År: 2008 Nr.: 30
Ved at være pædagog har Henrik Vilsbøll erhvervet mange af de kompetencer, han bruger i dag som selvstændig konsulent og foredragsholder.
År: 2008 Nr.: 29
Når man ikke bryder sig om at blive rørt ved, kan det være rigtig svært at få en kæreste. Det er den virkelighed, pædagog Tina Brund arbejder med hos unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Hun er netop færdig med en to-årig uddannelse som seksualvejleder.
År: 2008 Nr.: 29
Vi ved, hvad der skal til - både indholdsmæssigt og ressourcemæssigt. Der skal flere pædagoger til - flere dygtige pædagoger.
År: 2008 Nr.: 29
Generalforsamlinger i BUPL's fagforeninger og A-kasser Her kan du se, hvor og hvornår der er generalforsamling i din BUPL-afdeling og din BUPL A-kasse i løbet af de kommende måneder. Mød op og gør din indflydelse gældende.
År: 2008 Nr.: 29
Ledigheden blandt bornholmske pædagoger er den højeste i landet. Stramningen af reglerne for supplerende dagpenge kan tvinge dem til enten at flytte fra øen eller skrue ned for levestandarden, for fuldtidsarbejde kan de ikke få.
År: 2008 Nr.: 29
Halvdelen af landets kommuner regner med at skære ned på daginstitutioner, SFO'er og klubber i 2009, viser ny undersøgelse. Især 0-6 års institutionerne må holde for.
År: 2008 Nr.: 29
I starten af året kunne du læse forfatter Bo Skjoldborgs råd til pædagoger om, hvordan de kan formidle deres skriftlige budskaber bedre. I den forbindelse tilbød Børn&Unge et sprogtjek. Redaktionen har fået tilsendt flere tekster, end vi har plads til at omtale. Vi har derfor valgt fire af teksterne, som Bo skjoldborg har nærlæst. Læs her, hvad han anbefaler pædagogerne at gøre for at kommunikere bedre.
År: 2008 Nr.: 28
Generalforsamlinger i BUPL's fagforeninger og A-kasser Her kan du se, hvor og hvornår der er generalforsamning i din BUPL-afdeling og din BUPL A-kasse i løbet af de kommende måneder. Mød op og gør din indflydelse gældende.
År: 2008 Nr.: 28
De fleste dage ligner hinanden, når man arbejder i en institution. Men så sker det: Et barn bliver kidnappet. Bygningen brænder ned. Bussen vælter på motorvejen. På et splitsekund ser verden anderledes ud. Og pædagoger står overfor at skulle tage nye og afgørende beslutninger. Læs hvordan tre institutioner tacklede det, da 'det der ikke sker', skete.
År: 2008 Nr.: 27
Salget af cykelhjelme boomer i øjeblikket. Især forældre har taget hjelmen til sig for vise deres børn det gode eksempel. Måske skal pædagogerne gøre det samme.
År: 2008 Nr.: 27
Mængderne af affald stiger overalt, og børnene tager det ikke så tungt. De sviner især, når de er i flok - og det skal de holde op med.
År: 2008 Nr.: 27
Børnelitteratur til børn fra fem til ti år. Børn&Unges børnebogsekspert anbefaler splinternye og nyere børnebøger, der har fokus på kroppen og sjælen hos mere eller mindre vilde børn og voksne.
År: 2008 Nr.: 27
Den Pædagogiske Grunduddannelse er afløst af en ny Pædagogisk Assistentuddannelse. Interessenter på daginstitutionsområdet spår, at den nye uddannelse vil hæve uddannelsesniveauet blandt de ansatte
År: 2008 Nr.: 27
Da Jan og Annemarie skulle skilles, indviede pædagogerne dem i institutionens handleplan om skilsmisse. Begge forældre ser handleplanen som en god hjælp for en familie i krise
År: 2008 Nr.: 26
Pædagog Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen bruger i år sin ferie sammen med 300 danske soldater på mission i Kosovo. Hun har to måneders orlov fra SFO'en i Kolding, og med sig i kufferten har hun uniform, militærstøvler, kageopskrifter og 11 års pædagogisk erfaring.
År: 2008 Nr.: 26
Kravene fra børnehaveklassen bliver stadigt større, når de 5-6-årige går fra at være børn til at blive elever. Samtidig kan forringelsen af normeringen i børnehaverne skade børnenes muligheder for at leve op til de høje krav.
År: 2008 Nr.: 26
Pædagoger har altid spillet en vigtig rolle i organiseringen af Roskilde Festival. Også i år, hvor festivalen ellers havde svært ved at samle frivillige, mødte pædagogerne trofast op.
År: 2008 Nr.: 25
Resumé: Lotte Skov bliver fyret fra sit arbejde som leder af en SFO i Vejen efter et længere sygdomsforløb. Herefter begynder kampen for at finde sig selv og et nyt arbejde. Hun har fået afslag på afslag og har oven i købet skullet tage sig af dødsfald og sygdom i familien. Nu er foråret dog ved at vise sig, og hun er blevet opfordret til at søge en stilling som souschef i en børnehave
År: 2008 Nr.: 24
Der er håb for nedsættelse af en lønkommissionen, som skal se på løndannelsen i det offentlige. Det er nemlig indskrevet i KL's og BUPL's forlig om en overenskomst, og nu har også finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) lovet at diskutere ideen. Men ministeren skal have penge med, siger BUPL.
År: 2008 Nr.: 23
BUPL er lidt alene i verden, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen. Han anbefaler, at BUPL finder nogle gode venner i andre fagforbund.
År: 2008 Nr.: 23
I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner til bedre kvalitet i daginstitutioner. Pengene skulle blandt andet gå til flere pædagoger til børnene, men sådan er det ikke gået, viser ny analyse. Velfærdsministeriet afviser kritikken.
År: 2008 Nr.: 23
Børn&Unge har dagligt fulgt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten var i gang. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten.
År: 2008 Nr.: 22
Resumé: På vej hjem fra ferie får pædagog Lotte Skov en blodprop. Hun bliver sygemeldt i en længere periode fra sit lederjob i en SFO i Vejen, og da hun kommer tilbage på arbejde, er mange ting ændret. Hun er selv blevet mere alvorlig og neddæmpet, og kollegerne begynder at vende sig væk fra hende, ligesom skoleledelsen gradvist og uden at fortælle hende det tager Lottes opgaver fra hende. Lotte får en fornemmelse af, at skolen forsøger at mobbe hende væk, fordi de ikke har råd til at fyre hende. Men tingene spidser til, og det ender med en afskedigelsesaftale i september 2007.
År: 2008 Nr.: 22
Forlig om ny overenskomst føjer ekstra 30 millioner kroner til det forkastede mæglingsforslag. Et flertal i hovedbestyrelsen på 27 mod 4 anbefaler medlemmerne at stemme ja til forliget. Strejken og lockouten er stillet i bero.
År: 2008 Nr.: 22
En ny undersøgelse viser, at de ikke-udskældte i højere grad føler sig accepteret, mødt med tillid og holdt af end andre. Og så lærer de bedre og skælder ikke ud på deres egne børn. Hvis det breder sig, lover det godt for fremtiden, mener lektor Erik Sigsgaard, der står for undersøgelsen.
År: 2008 Nr.: 21
Resumé: Lotte Skov er leder af en SFO i Vejen. Men på en ferie til Tunesien i oktober 2006 sammen men sine to børn og en veninde får hun det skidt. På vej hjem i flyveren får hun en blodprop i hjertet. Herefter følger et flere måneder langt sygdomsforløb med en blodprop mere. Men nu er hun efterhånden frisk nok til at komme tilbage på arbejdet.
År: 2008 Nr.: 21
Bedsteforældre redder ugen
År: 2008 Nr.: 20
Dorthes 2. strejkeuge byder blandt andet på en magentafarvet havnerundfart
År: 2008 Nr.: 20
Det er en vanskelig manøvre at give pædagogerne et lønløft, mener to arbejdsmarkedsforskere. Ny Løn kunne være en mulighed, men den har pædagogerne selv valgt fra.
År: 2008 Nr.: 20
Ferien har englevinger
År: 2008 Nr.: 20
Kun få måneder efter et nyt klubtilbud for vilde unge er åbnet i Frederikssund, er antallet af hærværkssager i politiets døgnrapport raslet ned.
År: 2008 Nr.: 19
Børn&Unge følger dagligt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten løber. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten. Du kan selvfølgelig også følge vores fire hovedpersoner i Børn&Unge.
År: 2008 Nr.: 19
Familieterapeut Jesper Juul glæder sig over, at pædagoger fungerer som familierådgivere. Også BUPL's formand hilser specialiseringen velkommen, men forudsætningerne for rådgivningen skal være på plads.
År: 2008 Nr.: 18
Pædagoger er med til at grundlægge uligheden mellem drenge og piger. Det vil et nyt tværfagligt netværk nu gøre op med.
År: 2008 Nr.: 17
Telefonerne i BUPL's medlemsafdeling gløder rødt for tiden. Her er de fem spørgsmål, som flest medlemmer ringer for at få svar på. De handler især om det ekstra konfliktkontingent på 300 kroner om måneden, som stort set alle medlemmer siden 1. april betaler i støtte til de strejkende.
År: 2008 Nr.: 17
Både pædagoger og forvaltningen begik en række fejl, da en medhjælper sidste år misbrugte flere børn seksuelt i en børnehave i Beder. Pædagogerne er stadig mærkede af sagen. I flere uger fik de ikke den støtte og de informationer, de havde brug for. Det viser ny rapport fra Århus Kommune.
År: 2008 Nr.: 16
De nye tendenser i årets forestillinger går mere på indholdet end på formen. Men samtidig er det visuelle udtryk i højere grad blevet en aktiv del af spillet.
År: 2008 Nr.: 16
Erik Sigsgaard går ind for, at voksne lytter til det, børn fortæller om deres liv. Kun på den måde kan de blive klogere på, hvordan de giver dem en god barndom. Selv om han lige er blevet 70 år, har han gang i et nyt projekt om, hvordan voksne, der ikke er blevet skældt ud som barn, adskiller sig fra alle os, hvis forældre ikke kendte til andre måder.
År: 2008 Nr.: 14
Det begyndte som en graffitikonkurrence, men det har ført til et øget fokus på kampen mod den ondsindede mobning hos vinderne i juniorklubben TØF Tølløse
År: 2008 Nr.: 14
Telefonstorm mod BUPL fra medlemmer, som undrer sig over strejkekontingent på 300 kroner om måneden.
År: 2008 Nr.: 13
Der har gennem den seneste tid været en del debat på BUPL's hjemmeside om nytten af en konflikt. Så uden at forgive at vi hermed dækker den fulde sandhed, har Børn&Unge aflagt besøg for at lodde stemningen på et par af de institutioner, som skal ud i konflikt, hvis ikke BUPL og arbejdsgiverne bliver enige om et OK-forlig. Valget faldt på land og by. Æblehaven ligger i hjertet af Frederiksberg klemt godt inde mellem Frederiksberg Seminarium og pladsen foran metrostationen. Det er en 0-6 års institution med 33 ansatte og 145 vuggestue- og børnehavebørn, hvoraf godt 30 tilbringer dagen i den tilknyttede skovbørnehave i Rude Skov. Børnehuset Humlebien i den lille lollandske by Kettinge, med 9 voksne og godt 50 børn mellem to et halvt og seks år holder til i en stor gammel skole med masser af plads både ude og inde.
År: 2008 Nr.: 13
I 2008 indgår institutioner og skoler i det vestlige Århus i et pilotprojekt, der skal forbedre samarbejdet mellem personale, børn og forældre. Pædagogerne er skeptiske overfor projektet, som de kalder topstyret. De efterlyser bedre normeringer i stedet.
År: 2008 Nr.: 13
Pædagoger er nemlig også "anderledes". Vi kan noget, som ingen andre faggrupper kan. Det skal kunne ses både i det daglige virke og på lønsedlen.
År: 2008 Nr.: 12
Børn skal have masser af kærlighed, det er fundamentet. Men børn har også brug for fællesskaber, hvor de har en fornemmelse af, at de bidrager med noget. Meningsmaskinen Per Schultz Jørgensen er netop blevet 75 år, men det afholder ham ikke fra fortsat at have skarpe meninger om børn og de vilkår, de bydes.
År: 2008 Nr.: 12
BUPL forhandler stadig, men tror ikke selv på, at der kan indgås et forlig med arbejdsgiverne, og heller ikke på, at forligsmand Mette Christensen vil være i stand til at udarbejde en acceptabel mæglingsskitse. Derfor gør BUPL sig klar til den første fuldt lovlige lønkamp i organisationens 35 år lange historie.
År: 2008 Nr.: 12
En stor gruppe piger havde det med at rode sig ud i uoverskuelige konflikter i SFO'en. Men strukturerede aktiviteter tre gange om ugen har bremset konflikterne. Nu leger pigerne på tværs af klasserne, tager flere selvstændige initiativer og er mere glade og tilfredse.
År: 2008 Nr.: 11
Vikarbureauer melder nu om flere pædagoger blandt deres ansatte, og kunderne er i stigende grad daginstitutioner. Fagforeninger er traditionelt modstandere af løsarbejdere, men en arbejdsmarkedsforsker opfordrer BUPL til at tage tyren ved hornene og sikre vikarerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
År: 2008 Nr.: 11
Mellem pædagogerne og deres første overenskomststrejke står nu kun forligskvinde Mette Christensen. Får hun ikke strikket et mæglingsforslag sammen, som både BUPL og de kommunale arbejdsgivere siger god for, er kun konflikten tilbage
År: 2008 Nr.: 10
Bahar Almassi manglede et forbillede, da hun kom ud på et sidespor og begyndte at tæve uskyldige piger. I dag er hun selv blevet rollemodel.
År: 2008 Nr.: 10
Besparelserne på professionshøjskolerne blev halveret. Men det er stadig en katastrofe, siger rektorernes formand.
År: 2008 Nr.: 10
Har du været gymnastiktræner i en sportsklub eller bestyrelsesmedlem i en forening, så er din vej til en efteruddannelse måske blevet kortere. Ny lov gør det nemlig muligt at bytte livserfaringer ud med uddannelse.
År: 2008 Nr.: 10
Jo højere uddannelse, jo længere og bedre lever man, viser ny undersøgelse. Det gælder også pædagoger, der nu hører til gruppen af højtuddannede.
År: 2008 Nr.: 09
Fire ansatte i børnehuset Ebberup i Assens Kommune har forladt deres job samtidig. De er ikke utilfredse med stedet, men med arbejdsbetingelserne. De har ikke tid til at gøre deres arbejde ordentligt, og derfor siger de stop nu.
År: 2008 Nr.: 09
Finanslovforslaget for 2008 lægger op til millionbesparelser på uddannelserne. Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) frygter en fremtid med mere selvstudie og større frafald. Det tror ministeren ikke på.
År: 2008 Nr.: 08
Pædagoger skal skrive mere og mere. Men mange er ikke glade for den del af deres arbejde, har forfatter Bo Skjoldborg erfaret, når han underviser pædagoger i at skrive. Derfor bliver de ofte ikke så gode til det. Læs her, hvordan du bliver en bedre skribent, og hvordan du skriver, så modtageren forstår dit budskab.
År: 2008 Nr.: 08
Som en af landets første sorgpiloter er pædagog Elin Andersen uddannet til at tackle børns sorg og tab.
År: 2008 Nr.: 07
Rundspørge på TR-træf.
År: 2008 Nr.: 06
Behandlingen går gennem anerkendelse på dagbehandlingstilbuddet Sløjfen i Esbjerg. Når den mentale sløjfe er bundet færdig, er børnene og deres familier parate til virkeligheden igen.
År: 2008 Nr.: 05
Velfærdsministeriet er drænet for ansatte med faglig pædagogisk viden og indsigt. Kontorerne er befolket med økonomer og jurister, og det afspejler sig i både lovgivning, rådgivning og administration, mener BUPL og forskere på området.
År: 2008 Nr.: 05
Venstre vil have lempet reglerne, så det bliver nemmere at lave udvidede SFO'er med børn helt ned til tre år. Det er en del af en lovpakke, der skal afværge skolelukninger i landdistrikterne. Et besparelsesprojekt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 05
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny skolestart, der inkluderer en indholdsbeskrivelse til SFO'erne. Men indholdet er overladt til kommunerne, og det er for slapt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'erne i Kolding skal udarbejde pædagogiske læreplaner. Kommunen har udstukket rammerne, men SFO'erne har grebet opgaven vidt forskelligt an.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'en på Munkevængets Skole i Kolding har arbejdet med pædagogiske læreplaner i knap to år. Det har givet ekstra besvær, men pædagogerne er blevet mere bevidste om deres faglighed.
År: 2008 Nr.: 04
Danmarks rigeste kommune sparer ikke på sin ungdom. Gentofte har afsat ekstra penge til klubberne, og de fleste klubber har valgt at udvide åbningstiden. Konsekvensen er, at ungdomsfesten er flyttet fra gaden til klubben. Det er både pædagoger og de musikglade unge glade for. Udvidet åbningstid har sat Gentoftes klubber på det lokale landkort som synlige samligssteder for de unge.
År: 2008 Nr.: 04
Lars Qvortrup er den nye øverste leder af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han er særligt optaget af læringens mirakel. At børn lærer ved at blive stimuleret og udfordret af voksne, lige fra de er helt små. Det har barnebarnet Johanne på tre år vist ham, når de læser sammen eller går tur ved stranden.
År: 2008 Nr.: 03
Mange børn og deres forældre kan se langt efter de lovpligtige sprogvurderinger. Skønt loven har virket siden august sidste år, tilbød kun 14 ud af 98 kommuner sprogtests 1. november. KL mener, at kommunerne er undskyldt på grund af den korte tid fra lovens vedtagelse, til den skulle træde i kraft.
År: 2008 Nr.: 03
Tandlæger siger ofte, at børn med skæve tænder bliver gladere af at gå med bøjle og få rettet på smilet. Men et britisk studie af børn med flyvetænder og hestebid finder intet belæg for den påstand.
År: 2008 Nr.: 02
En konflikt endte med, at pædagog Jørgen Lauritsen blev meldt for vold. Efter 10 måneders venten og en dom for vold i byretten blev han endelig frikendt i landsretten.
År: 2008 Nr.: 02
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
De seneste år er der sket flere ændringer i folkeskolen. Mange af dem er besluttet, uden af lærere, pædagoger og forældre har haft reel mulighed for at påvirke dem. Det vil fem organisationer med BUPL og Danmarks Lærerforening i spidsen ændre på. Derfor har de sendt en række anbefalinger til politikerne om, hvordan man bedst løser skolernes problemer.
År: 2007 Nr.: 42
Et tæt samarbejde og en fast tidsplan har fået stort set alle børn til at tage springet fra SFO til klub i et udviklingsprojekt i Middelfart.
År: 2007 Nr.: 42
Når Kinas yngste starter i børnehave, slutter deres barndom. Sådan siger kinesisk pædagog og mor. Børnene får hurtigt stress af lektier og læring. I Kina er barnet ikke fredet, forklarer dansk lektor. Han mener, Danmark kan lære noget.
År: 2007 Nr.: 41
Overfuset og truet på jobbet. Fællestillidsrepræsentanter i Kalundborg er taget som gidsler i en strid om frikøb til fagligt arbejde.
År: 2007 Nr.: 41
Anna Høj Justesen fik en hjerneblødning, da hun var syv år. Men skadens følger viste sig først, da Anna kom i 4. klasse, hvor kravene i skolen blev større.
År: 2007 Nr.: 41
Selv om mange børn retter sig hurtigt efter en hjerneskade, kan følgerne dukke op flere år efter skaden. Typisk starter de i 10-12 års alderen, siger svensk forsker.
År: 2007 Nr.: 41
Engang en kommunistisk supermagt, i dag et kapitalistisk festfyrværkeri, der som værtsland for OL 2008 for alvor træder ind i verdenssamfundets rampelys. Kina er i en hastig udvikling, men hvordan ser udviklingen ud for landets yngste - de hårdtarbejdende enebørn, der skal leve op til omverdenens store krav? Børn&Unges journalist Mads Louis Orry har været i Kina sammen med pædagog Ting Liu og lektor i Pædagogik ved Københavns Pædagogseminarium, lektor Anders Hjuler.
År: 2007 Nr.: 41
Vi bliver nødt til alle sammen at have en seriøs samtale med regeringen og forklare det indlysende vigtige i at satse på pædagogers viden.
År: 2007 Nr.: 41
Børnehaven Nyskoven ved Århus fik skåret en ansat væk ved en sparerunde. Siden da har pædagogerne haft mere travlt. Det går ud over sprogudviklingen hos især tosprogede børn og fører til flere konflikter.
År: 2007 Nr.: 40
Dårlige normeringer gør det svært at støtte børns sprogudvikling, selvom pædagogerne ved, hvad de skal gøre. Det betyder, at børnene er dårligere klædt på, når de begynder i skole. Der er dog stor forskel på institutionerne rundt i landet, viser en rundringning.
År: 2007 Nr.: 40
Pirater, riddere og en skummel heks er alle medspillere, når 5. klasse på Ellekærskolen i Århus laver matematik forklædt som skolekomedie. Pædagoger og lærere samarbejder om at lære børnene matematik gennem drama.
År: 2007 Nr.: 40
Antropologien kan vise de mønstre i praksis, som pædagoger selv er blevet blinde på. En antropolog, der kigger med fra sidelinjen dokumenterer, hvor børns legemønstre eller personalets fastlåste rutiner har indflydelse på udviklingen. I Varde Kommune skal antropolog Lise Jönsson hjælpe pædagogerne i Hoppeloppen med at forbedre hverdagen for alle børn, men især for de mange tosprogede.
År: 2007 Nr.: 40
Stigningen i brugen af medicin til børn og unge vil fortsætte, vurderer eksperter. Men samtidig efterlyser de bedre regler og mere etik i behandlingen.
År: 2007 Nr.: 40
Høje-Taastrup Kommune er klar til at oprette endnu et alternativt skoleforløb med klubpædagoger og lærere, der skal støtte børn, som er i fare for at droppe ud af folkeskolen.
År: 2007 Nr.: 39
Børn med ADHD eller andre adfærdsforstyrrelser har stor gavn af pædagogisk hjælp. Pædagogik hjælper lige så godt som medicin, fastslår en psykolog med mangeårig erfaring indenfor området. Alligevel er pædagogisk hjælp en mangelvare.
År: 2007 Nr.: 39
På Sankt Johannes Gårdens Børnehave i København har pædagogerne specialiseret sig i at hjælpe børn med adfærdsvanskeligheder som ADHD. Den pædagogiske støtte betyder, at børn kan undvære medicin.
År: 2007 Nr.: 39
Der er hverken flertal for minimums-normeringer eller standarder for pladsforholdene i danske daginstitutioner blandt de partier, som stiller op til valget. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget blandt ordførerne for det pædagogiske område. Men der er bred enighed om, at pædagogernes løn er for lav. Læs svarene her.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen lover at rette op på de fysiske rammer i blandt andet daginstitutionerne, men undervurderer problemets omfang. Formanden for Byggefagenes Samvirke i København, Anders Olesen, siger, at regeringens udspil forslår som en skrædder i helvede.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen har lovet bedre kvalitet i daginstitutioner, og for at fremvise resultater har den sat ind med nye love og masser af dokumentationsopgaver. Men når der ikke følger hænder og ressourcer med, presser opgaverne pædagogerne og røver tiden fra børnene, vurderer eksperter. De advarer mod kvalitetsforringelser, hvis ikke området får et løft nu.
År: 2007 Nr.: 38
Flere børn pr. ansat, mindre plads til det enkelte barn og en stærkt stigende forældrebetaling. Vestjysk SFO kigger langt efter den kvalitetsforbedring, som statsministeren lovede i 2005.
År: 2007 Nr.: 38
I børnehaven Eventyrgården i Odense har børnene i et år hoppet, danset og løbet på den nyeste robotteknologi. Pædagogerne er begejstrede, men de maner dog til besindighed. Husk nu også naturen, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 37
Pædagogik og børn kommer i tredje række i valgkampen, vurderer valgforsker Johannes Andersen. De ældre og skolen står først for, og legen kommer ikke tilbage i valgkampen.
År: 2007 Nr.: 37
I Norge har man opdaget pædagogers enestående lederevner, og den norske ledelseseksperts Kjell-Åge Gotvasslis budskab til BUPL's ledere er: Lad jer ikke forføre af erhvervslivets management teorier. I har det, der skal til, for at skabe gode læringsmiljøer for personale og børn. I skal bare tro på det.
År: 2007 Nr.: 37
Når kommunerne skærer store lunser af institutionernes budgetter, fører det til frustration, vrede og protester. Men når slaget om kronerne er tabt, skal ledere og personale have en ny hverdag til at fungere. Det kræver stor åbenhed og skarpe prioriteringer, fortæller to ledere.
År: 2007 Nr.: 36
Krav om mere i løn. Diskussion om pædagogprofessionens udfordringer. Og diverse kampvalg om de lønnede tillidsposter. Det var blandt højdepunkterne på de første ordinære generalforsamlinger i BUPL's 12 nye fagforeninger. Medlemsmøderne fandt sted fra den 19. september til 11. oktober.
År: 2007 Nr.: 36
Fritidsklubben Ragnarok fylder hullet mellem skole og familie for Vollsmoses børn. Aktiviteter udenfor "mosen" og fodboldaftener foran storskærmen giver flygtningebørnene en tiltrængt pause fra et hårdt familieliv.
År: 2007 Nr.: 35
Interne rivegilder i KTO, politisk indblanding og udsigt til storkonflikt gør OK 08 spændende i mediernes øjne. Startceremoni, som normalt forbigås i tavshed, blev forvandlet til et tilløbsstykke.
År: 2007 Nr.: 35
For flere end 600 børn i Vollsmose er hver dag et mareridt. De lever med traumer fra krigen, flugt eller forældrenes lidelser. Men traumer er tabu, og der er alt for lidt viden om traumer, siger sundhedsplejerske i ny undersøgelse.
År: 2007 Nr.: 35
30 minutters leg og bevægelse hver eneste morgen giver en god start på dagen i børnehaveklassen. Det minimerer konflikter og giver glade børn, siger forfatterne til en ny bog om, hvordan man kan give børnene den daglige dosis motion.
År: 2007 Nr.: 35
Traumatiserede flygtninge i Danmark har stærke fysiske og psykiske mén, som forværres for hver dag, de ikke får behandling. Alligevel må flygtninge vente op til tre år på behandling, fordi der ikke er pladser nok.
År: 2007 Nr.: 35
Man kan sagtens købe rollespilsvåben i butikkerne. Men man snyder sig selv og børnene ved at gøre det, for der ligger masser af pædagogik og gode aktiviteter i at have et værksted til rollespilsvåben, mener pædagog Lars Andersen. Han er aktuel med en ny bog om, hvordan man selv bygger gode rollespilsvåben.
År: 2007 Nr.: 34
Ammoniak- og limdampe er en del af produktionen af rollespilsvåben. Derfor bør man lufte grundigt ud eller rykke udenfor, anbefaler Miljøstyrelsen.
År: 2007 Nr.: 34
Sidste efterårs protester og demonstrationer mod kommunale nedskæringer på daginstitutioner havde hold i virkeligheden. Regeringen fastholder stadig, at der ikke er noget at komme efter.
År: 2007 Nr.: 34
Vigtigheden af en ordentlig velfærd er så fasttømret et faktum, at ingen politikere med respekt for sig selv åbent tør angribe velfærdstænkningen.
År: 2007 Nr.: 34
Medicinen kan aldrig stå alene, siger Sundhedsstyrelsen om medicinering af børn med ADHD. Alligevel sker det for hvert andet ADHD-barn, der får medicin, viser Børn&Unge's undersøgelse. En forklaring er lange ventetider til behandling, som sundhedsministeren nu angriber ved at love plads på private klinikker og hospitaler.
År: 2007 Nr.: 34
Andelen af pædagoger falder i alle institutionstyper undtagen i SFO'erne. Pædagogmedhjælperne sidder nu på halvdelen af stillingerne i vuggestuer og børnehaver. Nogle steder udgør de flertallet.
År: 2007 Nr.: 33
SFO'erne i Kolding skal holde lukket fire dage ekstra til næste år. Det er i direkte modstrid med regeringens planer om at afskaffe lukkedage på hverdage. Alligevel er det sund fornuft, mener byrådsmedlem.
År: 2007 Nr.: 33
Ritalin kan give alvorlige bivirkninger som tvangstanker, indesluttethed og apati. Det har en 12-årig dreng fra Nykøbing Sjælland erfaret. For to år siden måtte han tilmed indlægges akut med medicinforgiftning. Nu er han helt stoppet med medicinen.
År: 2007 Nr.: 33
Dagbog: Pædagog Nina Bengtsen fra Espergærde skrev dagbog om en helt almindelig torsdag i hendes børnehave. "Jeg håber, at der sker en eller anden forbedring snart, for med det arbejdspres, må der ske noget, for ellers er der ikke nogen, der gider tage en pædagoguddannelse, og så ender vi med at have institutioner med kun medhjælpere til børnene", skrev hun i brevet, der fulgte med dagbogen.
År: 2007 Nr.: 33
Det er ikke altid lige let at løse konflikter, når man er 15 år, og hormonerne pumper rundt i kroppen. Med et nyt spil på dvd kan unge nu lege med konflikterne.
År: 2007 Nr.: 33
Efter demonstrationer, møder og masser af medieomtale slap institutionerne i Kolding billigere fra en kommunal sparerunde end frygtet. Til gengæld blev lærerne slagtet.
År: 2007 Nr.: 32
Ny, stærkt forlænget og udvidet pædagogisk grunduddannelse, populært kaldet PGU+, mødes med skepsis af BUPL.
År: 2007 Nr.: 32
Den alternative skole Street Children Academy i Ghana arbejder med at gøre gadebørn til skolebørn. Sidste år donerede BUPL's kongres 50.000 kroner til arbejdet, og nu får skolen to millioner oveni hatten.
År: 2007 Nr.: 32
Blokader har ramt de københavnske daginstitutioner, som en reaktion på Ritt Bjerregaards spareplan
År: 2007 Nr.: 32
Bamse John og Dukke Tilly sidder i kørestol. Legetøjet skal give gangbesværede børn mulighed for at identificere sig med deres legetøj. Psykologisk misforståelse, siger legetøjsforsker. Og erfaringer fra legeteker og børnehaver viser, at børn vælger legetøj, som ikke ligner dem selv.
År: 2007 Nr.: 31
I Børnehaven på Hoppesvej i Kolding er massage og børnemøder blevet en del af børnenes hverdag. Det skal være med til at forebygge mobning som led i Red Barnets kampagne Fri for Mobberi.
År: 2007 Nr.: 31
Pædagoger i fritids- og ungdomsklubberne på Amager og Christianshavn spiller en aktiv rolle i et nyt kriminalitetsforebyggende projekt, der har sikret 200 sårbare unge et fritidsjob. Nu tjener de deres egne penge i stedet for at rende rundt og lave ballade.
År: 2007 Nr.: 31
Børnene på Stjernen i Gladsaxe løber en time hver eneste morgen, året rundt. Pædagogerne løber med, og det er OK at konkurrere. Løbeturen skal forebygge ladhed og overvægt.
År: 2007 Nr.: 31
Mikkel Wilhelm er glad for sit fritidsjob hos Blockbuster, som han fik med hjælp fra projekt Ung i Job. Nøglepersonerne er pædagoger med ekstra engagement.
År: 2007 Nr.: 31
Størstedelen af fagbevægelsen opfordrer til landsdækkende demonstrationer den 2. oktober, hvor Folketinget åbner.
År: 2007 Nr.: 30
Den pædagogiske praksis kan gøre en stor forskel, når belastede børn skal lære at sno sig ud af deres negative sociale arv. Med anerkendelse kan daginstitutionerne være med til at bryde den negative sociale arv, mener pædagogisk konsulent Marianna Egebrønd.
År: 2007 Nr.: 30
Dansk Folkepartis forslag om at øremærke fem milliarder kroner til medarbejderne i ældresektoren har virket. Især hvis partiets hensigt har været at skabe splittelse i fagbevægelsen.
År: 2007 Nr.: 30
Løn og pension topper på listen med BUPL's krav til overenskomstfornyelsen i 2008. Men også løn til tillidsfolk og flere rettigheder til seniorerne er højt prioriteret ved forhandlingerne, der starter i december.
År: 2007 Nr.: 30
Mikkel, Oliver, Joakim og Rolf fra Københavns Østerbro maler graffiti, når de ikke går i 8. klasse. For drengene handler graffiti om at skubbe til kreative grænser. Børn&Unges udsendte var med drengene i Sydhavnen.
År: 2007 Nr.: 29
Den store genopretning af daginstitutionerne kommer ikke næste år. Kun 12 procent af kommunerne vil bruge flere penge på børnepasning, viser en ny undersøgelse. Samtidig forudser 13 procent af kommunerne, at de skal spare på daginstitutionsområdet.
År: 2007 Nr.: 29
Der er ikke plads nok til anderledes børn i dag, siger psykolog Renée Toft Simonsen, som er aktuel med en ny børnebog om et ADHD-barns hverdag. Hun er bekymret over stigende medicinforbrug, men forstår forældrene.
År: 2007 Nr.: 28
Knap ti år med Ny Løn har øget løngabet mellem daginstitutionsleder og assistent til lederens fordel, viser ny undersøgelse.
År: 2007 Nr.: 28
Meget tilfredse forældre. Men der er ingen grund til at bruge flere ressourcer på computere og forældrearrangementer. Det blev konklusionen, da SFO Hendriksholm undersøgte, hvor tilfredse forældrene var.
År: 2007 Nr.: 28
Vi i den virkelige verden ved godt, at et stærkt velfærdssamfund hver dag gør tusinder og atter tusinder af danskere i stand til at tage deres medansvar på arbejdsmarkedet
År: 2007 Nr.: 28
Folkene bag bladet "Børn i Europa" tager i et nyt oplæg afstand fra skolificering og pasning uden kvalitet
År: 2007 Nr.: 28
BUPL-formand er ikke imponeret over regeringens forslag til en kvalitetsreform af den offentlige sekor. Store mangler og meget varm luft, lyder meldingen.
År: 2007 Nr.: 28
Hellere løn og nye vitaminer til den offentlige sektor end lavere skat til de rigeste, siger københavnsk pædagogfamilie om regeringens forslag til skatteomlægning.
År: 2007 Nr.: 28
Menneskelig adfærd forklares i stigende grad med biologi. Udviklingen gør raske børn syge og medicinalindustrien spiller en stor rolle, mener forsker.
År: 2007 Nr.: 27
17-årige Pipaluks liv har en pris. 27.500 kroner. Alt for høj, mener Nanortalik Kommune i Grønland. Selv om pigen har forsøgt selvmord, siden hun var tre år, vil kommunen ikke hjælpe hende, fordi et efterskoleophold i Danmark er for dyrt. Et brud på FN's Børnekonvention, fastslår Grønlands Landsret.
År: 2007 Nr.: 27
Børnemiljøvurderinger er alle tiders mulighed for at se miljøet i institutionen fra børnenes perspektiv. Det mener Søren Smidt og Erik Sigsgaard, som skal lave et inspirationsmateriale til pædagoger om børnemiljøet. De efterlyser input fra pædagoger.
År: 2007 Nr.: 27
Centrumvenstrepartierne på Købehavns Rådhus indgår aftale, som koster 64 institutioner livet eller selvstændigheden. Også pædagogfyringer på vej.
År: 2007 Nr.: 27
Nærvær i pædagogik kan man ikke sætte på en formel. Den enkelte pædagog må finde sin vej til at være til stede i nuet sammen med børnene. I et kreativt, farverigt rum fandt pædagog og billedkunstner Ulla Steen Christiansen en nøgle til at være sammen med børnene. I bogen "Se! Jeg sætter spor" giver hun sine erfaringer videre.
År: 2007 Nr.: 26
Det prisvindende Projekt Matu på Børnehjemsvej i Nuuk hiver hvert år en lille håndfuld voldelige grønlandske unge 160 kilometer henover frosne fjorde og fjelde iført langrendski. Det giver dem status i det lille fangersamfund.
År: 2007 Nr.: 26
Som pædagog er det afgørende at bruge sin faglighed til at gøre en forskel. Samtidig er det en stor tilfredsstillelse at sætte sig mål for det enkelte barn og dokumentere, om forventningerne bliver indfriet. Det mener pædagogerne Arndis Eriksdottir og Anette Holgersen fra Pilekvisten SFO.
År: 2007 Nr.: 26
I forhold til længden af deres uddannelse er pædagoger dårligere aflønnede end medhjælpere og de grupper i social- og sundhedssektoren, som af arbejdsgivere og flere politiske partier er udset til positiv særbehandling ved overenskomstforhandlingerne i 2008.
År: 2007 Nr.: 26
Hvert år handler omkring 20 procent af samtalerne på BørneTelefonen om mobning, viser et kig i rådgivningens emneregistre fra 2003 til 2006. Leder af rådgivningen Bente Boserup foreslår en dansk lov mod mobning.
År: 2007 Nr.: 26
Education International imødekommer BUPL's ønske om, at der sættes særlig fokus på daginstitutionspædagogikken.
År: 2007 Nr.: 26
På fem år er antallet af skader med trampoliner blevet tredoblet, viser en undersøgelse fra skadestuen i Kolding. Langt de fleste skader kan undgås, hvis man overholder en række simple sikkerhedsregler, mener forskerne bag undersøgelsen.
År: 2007 Nr.: 26
Børnene skal være trygge og opleve tydelige voksne, der behandler børn med respekt. Til gengæld er der ikke meget plads til de pædagogiske teorier i en fortravlet hverdag, mener to pædagoger fra den integrerede institution Troldefritten i Vestjylland.
År: 2007 Nr.: 25
Klub 200 på Marbækskolen i Skibby har eksisteret i over 19 år, men først ved skolestarten i august i år er det blevet lovligt for børn at opholde sig i klubben. Fritidsklubben måtte flytte fra kælderen og ind i nye lokaler på skolen, hvor dagslys og ventilation er blandt de nye tiltag, der har gjort klubben lovlig.
År: 2007 Nr.: 25
Ringe løn, nul faglighed og udstødelse fra samfundet. Det er årsagerne til, at pædagog Susanne Bjørnelund forlader Grønland efter halvandet års intenst arbejdsophold. Jagten på en grønlandsk pædagogik har været hård, men forgæves. Grønlænderne er flok teenagere alene hjemme, siger hun.
År: 2007 Nr.: 25
Over 41 procent af de frivillige på BørneTelefonen har en pædagogfaglig baggrund. Gitte Mølgård Andersen er en af dem. Tre gange om måneden sidder hun ved telefonerne, hvor børn ringer og får råd og trøst i sager om blandt andet mobning, ensomhed, kærestesorg og seksuelt misbrug.
År: 2007 Nr.: 25
Når børn og voksne i SFO Solstrålen sammen drager ud for at lede efter Grev Rodals skat og den forsvundne Ridder Markus, kræver det, at alle yder sit bedste. Rollespilslegen er en ny måde for SFO-børnene og pædagogerne at være sammen på, og den fælles oplevelse kan de bruge i fremtiden.
År: 2007 Nr.: 25
Forældrene vil informeres om deres barns udvikling og trivsel i den daglige kontakt med pædagogerne. De er ikke interesseret i tests, individuelle vurderinger og skriftlig dokumentation. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for KL, FOA og BUPL.
År: 2007 Nr.: 24
Fra 1. august skal alle treårige børn tilbydes sprogscreening, hvis deres forældre ønsker det. Det bliver endnu en tidskrævende opgave for pædagogerne. Kommunerne har fået 51,5 millioner kroner om året til sprogscreeningerne, nu vil det vise sig, om pædagogerne får glæde af pengene
År: 2007 Nr.: 24
Overraskende lang tids koncentration, kreative udfordringer og rigtig flotte billeder. Det blev resultatet, da pædagog Henny Jensen lavede et kunstprojekt med 16 børn på Skansevejens Skoles autismeafdeling.
År: 2007 Nr.: 24
35 pædagoger laver opsøgende gadeplansarbejde på Roskilde Festival 2007. Gaderne er muddersøer og arbejdet ulønnet, men den faglige udvikling og fællesskabet er det hele værd, siger pædagogerne. De ser især efter sigøjnerbørn og helt unge festivalgængere. Men dem over 14 er også glade for omsorgen.
År: 2007 Nr.: 24
På fem år er antallet af 0-19-årige, som behandles med lykkepiller, næsten fordoblet, viser statistik fra Lægemiddelstyrelsen. Læger og DepressionsForeningen glæder sig over, at flere forpinte børn får behandling, mens pårørendeforeningen BedrePsykiatri advarer mod rundhåndethed med recepterne.
År: 2007 Nr.: 23
Pædagoger, skolelærere, sygeplejersker og andre mellemuddannede fik et tilbud fra regeringen, som de ikke kunne sige ja til.
År: 2007 Nr.: 22
Hindholm Socialpædagogiske Seminarium og Haslev Lærerseminarium vil slå sig sammen. Mens Næstveds og Faxes borgmestre er uenige om uddannelsernes placering i Haslev i Faxe, er uddannelsesstederne bare glade. Sammenlægning er seminariernes overlevelse, siger de.
År: 2007 Nr.: 22
Hver fredag danser 100 børn lanciers i SFO'en Spiloppen i Højbjerg. To pædagoger indførte dansen for syv år siden for at give specielt pigerne en ny mulighed for at røre sig.
År: 2007 Nr.: 22
Anne Gormsen var alkoholiker i mange år. Hun var "Isdronningen", der drak sig fra sine følelsesmæssige problemer. Datteren Christine Horn, der i dag er pædagog, var heltebarnet, der tilpassede sig alt for meget. Nu er Anne Gormsen ædru, og hun og datteren bruger deres erfaringer til at hjælpe andre.
År: 2007 Nr.: 22
En artikel i Børn&Unge har skabt bred debat om manglen på mandlige pædagoger i de danske daginstitutioner. De radikales Lone Dybkjær går ind for positiv kønsdiskrimination for at få flere mænd til at søge stillingerne, mens SF's Bo Asmus Kjeldgaard vil se på fagligheden før kønnet.
År: 2007 Nr.: 21
Hvert år holder klubberne i Lyngby-Taarbæk Kommune mini-OL. Målet er at få så mange børn som muligt med. Men bag sporten og legen ligger også et mål om at gøre kommunen til et lidt tryggere sted at være.
År: 2007 Nr.: 21
Denne regering har endnu en gang vist, at den prioriterer vækst i den private sektor og mere velstand til de velstillede over hensynet til et tiltrængt løft af kvaliteten i den offentlige velfærd.
År: 2007 Nr.: 21
Del ud af goderne, regering, og gi' noget, lød det fra en håndfuld af de hundredvis af fremmødte BUPL'ere, som Børn&Unge talte med på Christiansborg Slotsplads den 31. maj under demonstrationen "Slip Velfærden Løs". Flere hænder, kroner og kvadratmeter skal være en del af den kommende kvalitetsreform, siger de.
År: 2007 Nr.: 21
Hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til, siger hjerneforsker med nyudgivet bog. Hun foreslår, at pædagogerne erkender piger og drenges forskellige hjernemæssige udvikling, for dermed udvikler de sig bedst.
År: 2007 Nr.: 20
Bare 13 børn! Børnehuset Bakskuld på Fanø hører til de mindste i Danmark. Tryghed og et familieagtigt forhold præger stedet. Men har de små institutioner en fremtid i en tid, hvor udviklingen går mod større enheder?
År: 2007 Nr.: 20
Nye tal fra BUPL viser, at forældre og pædagoger står sammen om, at der bør være et fastsat minimum af kvadratmeter pr. barn i de danske daginstitutioner. KL kalder ideen for "en gang vandgrød".
År: 2007 Nr.: 20
Der er altså stort set enighed om at ønske et nyt system, der giver sikkerhed for, at niveauet ikke styrtdykker. Det tolker jeg som et trælår til det nuværende system, hvor dag- og fritidsinstitutionerne samt klubber alt for ofte bliver den salami, kommunerne kan skære endnu en skive af, når budgetterne strammer. En grundnormering vil kunne sikre, at vi aldrig ryger under et anstændigt niveau - hvis bundniveauet vel at mærke bliver lagt højt nok.
År: 2007 Nr.: 20
I mere end to år har kommunerne kunnet opfordre mænd til at søge pædagogstillinger i institutioner med mange kvinder. Kun én kommune har benyttet sig af muligheden, mens tre slet ikke kendte reglerne på området, viser en rundringning til 10 af landets største kommuner.
År: 2007 Nr.: 20
På to år er antallet af børn med DAMP og andre vanskeligheder i daginstitutioner og klubber steget med 17 procent. Nu er der behov for retningslinjer for pædagogers brug af magt i daginstitutioner, mener BUPL.
År: 2007 Nr.: 19
Børn med så svære sproglige vanskeligheder, at de ikke trives i deres børnehave, får hjælp i sproggruppen "Taletudserne" i børnehaven Doktorvænget i Støvring. Uden for gruppens åbningstid er de integreret i den almindelige børnehave.
År: 2007 Nr.: 19
Danmark har fået en fan i amerikanske Allison Hood. Hun havde ikke forventet at blive så indtaget i "det lille land med de store ideer". Hun har studeret børnepsykologi og været i praktik i en børnehave, og især pædagogikken og menneskesynet, imponerer den unge amerikaner. Af Vibeke Bye Jensen, vbj@bupl.dk / Foto: Gitte Sofie Hansen
År: 2007 Nr.: 19
Flere hænder, mere tid, bedre muligheder for faglig udvikling. Det er de konkrete og mærkbare forbedringer af medarbejdernes vilkår, som skal på bordet, for at Fogh-regeringen kan gøre sig forhåbninger om at få BUPL med i en trepartsaftale om den offentlige sektor.
År: 2007 Nr.: 18
Lokale tillidsvalgte er kernetropperne i kampen for at sikre velfærden, og lokalt samarbejde mellem organisationerne er midlet til at presse politikerne.
År: 2007 Nr.: 18
Fylder arbejdet for meget, går det mest ud over børnene. Derfor er anbefalingerne i Familie- og Arbejdslivskommissionens rapport overvejende rettet mod at skabe balance mellem familie og arbejdsliv i børnefamilierne.
År: 2007 Nr.: 18
Formlen for livsglæde kan om fem år blive resultatet af fire kommuners nystartede samarbejde. På vegne af både voksne og børn vil de lede efter måder at teste glæden ved institutionslivet på. Men man skal passe på med ikke at gå for langt, siger ekspert. Fordi alle har en urørlighedszone.
År: 2007 Nr.: 17
Der er masser af muskler i årets mange, nye teaterforestillinger for børn og unge. Storslået, velspillet dramatik, visuel sprudlen og tænksom underholdning præger det udvalg fra Børneteaterfestival 2007, som Børn&Unge anbefaler.
År: 2007 Nr.: 17
Med nyskabelsen Pædagogisk Råd vil BUPL Nordsjælland skabe et forum, der med afsæt i pædagogers egne diskussioner af faget og professionen kan være med til at præge den kommunale dagsorden på det børnepolitiske område.
År: 2007 Nr.: 17
Personalet i børnehaven Akacien i Silkeborg har været på førstehjælpskursus. Det opfriskede deres viden, og nu er de klar til at lære nogle af de simple teknikker videre til børnene.
År: 2007 Nr.: 17
I Jægerhytten i Albertslund bliver sproget taget alvorligt, og børnene lærer at stå frem og fortælle en historie. Pædagogerne er systematiske og sørger for, at hvert enkelt barn udvikler sig sprogligt, så de er rustet til at begynde i skole.
År: 2007 Nr.: 16
Daginstitutioner i Albertslund har siden 2004 haft særligt fokus på sproget, og det har givet mærkbare resultater. 35 procent af børnene i kommunen er tosprogede, og børnehaven er derfor første skridt mod en bedre integration. Sideeffekten er, at pædagogernes job er blevet sjovere.
År: 2007 Nr.: 16
Der er brug for pædagogers viden. Sådan bød forbundsformand Henning Pedersen velkommen til de cirka 1250 pædagoger, som havde valgt at komme til Pædagogisk Træf i sidste uge. På 22 sessions kunne deltagerne i løbet af dagen samle sig ny viden og diskutere pædagogik med kolleger fra hele landet.
År: 2007 Nr.: 16
Sproget er ifølge komiker Lotte Heise en nydelse, men samtidig en grund til, at hun selv er kommet galt afsted flere gange helt fra barns ben. Regler og konsekvens skal værne om sprogets udvikling, siger hun. Sprogforsker Niels Kryger er enig, men peger på at børnene prøver at fortælle os noget.
År: 2007 Nr.: 16
Unge i dag vælger uddannelse og tøjstil, som de lyster. De kan rejse verden rundt både i fysisk forstand og på internettet. Men midt i dette mulighedernes mekka står de alene med ansvaret for at vælge rigtigt. Valgfriheden er både en gave og en byrde, mener ungdomspædagogikkens guru Thomas Ziehe. Han mener, at unge i dag savner faste strukturer at forholde sig til.
År: 2007 Nr.: 16
To designere satte sig for at producere bogstaver i materialer med samme lyd som bogstavet. Så nu er der lynlås i L, hul i H og dun i D, så de mindste børn kan lære bogstavets lyd - også selvom de ikke kender alfabetet.
År: 2007 Nr.: 15
Kommunerne må gøre med klubområdet, som de selv lyster, efter at undervisningsminister Bertel Haarder har omgjort sit eget ministeriums under et år gamle lovfortolkning. Kursændringen ophøjer undtagelsen til det almindelige og kan bevirke, at mindrebemidledes børn og unge ikke mere kan få friplads
År: 2007 Nr.: 15
Mindst en pædagog i hvert dagtilbud i Århus skal tage en uddannelse som sprogvejleder. Kun hvert fjerde tosprogede barn taler godt nok dansk, når de begynder i skole. Resten har brug for særlig støtte.
År: 2007 Nr.: 15
Ofte går der 10-15 år, fra en far eller mor begynder at drikke, til diagnosen alkoholiker bliver stillet. Og inden hjælpen kommer, har alkoholmisbruget haft store konsekvenser for børn i familien. Derfor skal man involvere ægtefæller og børn i alkoholbehandlingen, mener norsk psykolog.
År: 2007 Nr.: 14
Fritidscentret Fri-Stedet i Aalborg huser børn og unge fra over 20 nationer. Pædagogerne får dem til at fungere sammen ved hjælp af musik, festivaler, rejser og indflydelse, så de unge føler, de er noget.
År: 2007 Nr.: 14
Repræsentanterne fra regeringen og Dansk Folkeparti glimrede ved deres fravær, så det blev spil til ét mål, da BUPL holdt høring om regeringens forslag til en dagtilbudslov.
År: 2007 Nr.: 13
En pæn million fra BG Fonden satte skub i pigeklubprojekterne i Fredericia. Medarbejderne fik fælles uddannelse og tid til fælles personalemøder, og de udsatte piger fik tiltrængt hjælp.
År: 2007 Nr.: 13
1100 tillidsrepræsentanter peger på lønforbedringer som det primære ved OK 08. Ind på anden- og trejdepladsen kommer forbedringer af arbejdstidsreglerne og seniorordningerne.
År: 2007 Nr.: 13
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at nøglen til et godt overenskomstresultat er, at BUPL accepterer en fælles lederoverenskomst for hele det pædagogiske felt.
År: 2007 Nr.: 13
I Jovica-teatret i Vanløse er luften tyk af teaterstemning for tiden. Her arbejder 12 børnehavebørn på fuldt tryk som manuskriptforfattere, skuespillere og kulissemagere, før de snart skal fremføre deres helt eget stykke. Teaterprojektet stiver børnene af socialt før skoletiden, erfarer pædagog Lotte Kramer.
År: 2007 Nr.: 13
Unge drikker og ryger mindre, viser ny undersøgelse. Ifølge ekspert kan de unge ikke lide følelsen af afhængighed og skodder derfor røgpindene. At være sejlende stiv hver weekend er også blevet mere yt.
År: 2007 Nr.: 12
I kølvandet på kommunalreformen tænker to ud af tre kommuner i strukturændringer på daginstitutionsområdet, viser ny undersøgelse. Tendensen er sammenlægninger og nye ledelsesformer.
År: 2007 Nr.: 12
Anerkendelse fra kollegerne er det vigtigste, for at pædagoger kan skabe og udvikle en fagidentitet. Det siger de selv i en undersøgelse, som cand.pæd. Helle Bøgelund Frederiksen har lavet. Den viser også, at identiteten primært skabes i praksis, og ikke alene fordi man har en pædagoguddannelse.
År: 2007 Nr.: 12
Ny ungdomspolitik fra Dansk Folkeparti skal køle unges sexliv ned og sætte afholdenhed øverst på dagsordenen. Ekspert mener, at forslaget er inspireret af kristne amerikanske højeekstremister og Bush-regeringens enslydende politik.
År: 2007 Nr.: 12
Seks måneder i en dansk småbørnsinstitution blev byttet ud med vietnamesiske børn, spisepinde, rismarker og store personlige udfordringer. 25-årige Andreas Lau er begejstret for sit praktikophold i en børnehave i Hanoi.
År: 2007 Nr.: 11
Det vælter frem med nye børnebøger. Børn&Unge har bedt Anne Petersen, ekspert i børnelitteratur, skabe et overblik over de billedbøger, der er værd at sætte sig ned og læse sammen med børnene.
År: 2007 Nr.: 11
Med Ungdomshusets rydning forsvinder et vigtigt center for ungdomskulturen og et socialt laboratorium for alternativ samfundsudvikling, mener danske sociologer. Shuki på 17 var bruger og vil bare have et nyt ungdomshus. En kommunal klub er ikke noget for ham.
År: 2007 Nr.: 11
Socialforskningsinstituttet har forsøgt at evaluere kommunernes indsat med at få brudt den negative sociale arv, men mange af tiltagene har vist sig at være svære både at evaluere og sammenligne på grund af manglende systematik. Men undersøgelserne viser, at en tidlig indsats over for gravide og spædbørnsfamilier giver pote, og at læring og undervisning af de nul-10-årige udsatte bør forstærkes.
År: 2007 Nr.: 11
En pige, der overvejer at melde en mand for voldtægt - bare for at score penge på en erstatning. Piger, der konkurrerer om at have "gjort" mest. Det er ikke altid de lette emner, sexualisterne Kaare, Lisa og Henrik skal forholde sig til, når de holder foredrag i skoleklasser og ungdomsklubber.
År: 2007 Nr.: 10
Professor Dr. ABC bryder barrierer ned mellem danske og tyske børn. Figuren kan bruges alle steder, hvor børnehavebørn skal lære et nyt sprog og en ny kultur at kende, siger manden inde i kostumet, diplompædagog Claus Sax Hinrichs.
År: 2007 Nr.: 10
At dyrke sex med en af samme køn synes mange unge, danske mænd ikke er okay, viser Ung2006. Sex & Samfund kalder det et frisindsparadoks, hvor unge på den ene side værdsætter seksuel mangfoldighed, men samtidig er bange for en homoseksualitet, der er kommet for tæt på.
År: 2007 Nr.: 10
Nu er regeringens bud på en samlet lov om dagtilbud klar. Det er positivt, at man vil samle paragrafferne om tilbud til børn og unge i én lov, mener BUPL's formand Henning Pedersen, men kalder regeringens forslag for uambitiøst.
År: 2007 Nr.: 10
Nu mangler vi bare, at politikerne indser det og forholder sig mere imødekommende i forhold til virkeligheden
År: 2007 Nr.: 10
Den integrerede institution Midgården i Rønne er blevet lukket, fordi kommunen skulle spare penge. Dagen efter genopstod den som privat institution. Det giver kommunen økonomiske problemer, fordi en del af personalet allerede var flyttet til andre institutioner. Nu er der ikke nok børn i de institutioner i forhold til antallet af voksne.
År: 2007 Nr.: 10
På trods af at en fjerdedel af danske unge aldrig beskytter sig, når de har sex med en ny partner og ikke ser nogen risiko ved det, er der ifølge en ekspert tale om en både romantisk og ansvarsfuld ungdom. I Ung2006-rapport tager danske unge stilling til alt fra bøsser over prævention til betalingssex.
År: 2007 Nr.: 10
I Århus skal institutionslederne rapportere til forvaltningen, når de har udtalt sig til pressen.
År: 2007 Nr.: 10
For lidt over et år siden fik private mulighed for at åbne daginstitutioner på nye vilkår. Siden er der kommet 19 private institutioner med tilsammen 487 børn på landkortet. En stor del af dem er født i protest mod, at kommunen lukkede en kommunal institution.
År: 2007 Nr.: 10
Et mål er derfor, at SFO-lederen får en ligevægtig plads i skoleledelsen, hvor løn og ansvar følges ad og er på lige fod med resten af skoleledelsen
År: 2007 Nr.: 09
I Outrup Børnehave ved Varde har pædagogerne praktiseret ikke-voldelig-kommunikation i fem år. De synes, at det har givet dem større forståelse for børnene og deres behov. Men det har været en lang og svær proces, som de nok aldrig bliver helt færdige med.
År: 2007 Nr.: 09
Overvægt er mere end fordoblet hos danske børn og unge fra 1970'erne til 1990'erne. Sundhedsstyrelsen opruster nu til kamp mod børnefedmen, og forfatteren til en ny vejledning opfordrer pædagogerne til at tilslutte sig kampen ved at sætte fedme på dagsordenen i forældresamarbejdet.
År: 2007 Nr.: 09
Fire pædagoger følger otte børnehavebørn med sproglige, sociale og adfærdsmæssige problemer tæt. I observationsgruppen Paraplyen, som er en del af Ådalsparkens Børnehave i Esbjerg, kan børnene være i cirka et år og få afdækket deres problemer og få intensiv hjælp, før de sendes videre.
År: 2007 Nr.: 08
Ny børnevelfærdsstatistik fra Unicef tildeler danske børn en bronzemedalje i børnevelfærd. Mens de hollandske børn ifølge opgørelsen har det bedst, ligger børnene fra Storbritannien nummer sjok.
År: 2007 Nr.: 08
Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) kalder sit ministerium et holdningsministerium. Efter en måned på ministertaburetten har hun masser af holdninger til modulordninger, normeringer, daginstitutionsledelse med mere. Men der kan være langt fra holdning til handling.
År: 2007 Nr.: 08
I Børnehaven Barnets Hus i Rødovre laver børnene selv musik sammen med pædagog Flemming Slot. De digter teksterne og er med til at komponere musikken. De optræder også gerne med deres sange. Senest på en mini-musik-festival, som pædagogerne i Rødovre havde arrangeret.
År: 2007 Nr.: 07
Hvad skal vi gå efter ved overenskomstforhandlingerne, spørger BUPL medlemmerne i debatpjecen, som følger med nærværende udgave af Børn&Unge. Bedre løn, højere pension og ordninger, som gør det muligt og attraktivt for ældre medarbejdere at forblive i jobbet, svarer pædagogerne i Voldparkens Fritidshjem i Brønshøj.
År: 2007 Nr.: 07
Børnehaven Tusindfryd i Kolding har nedbragt støjen ved at dele børnene op i grupper og sørge for, at der hele tiden er voksne i nærheden af børnene.
År: 2007 Nr.: 07
Pædagogerne spiller en hovedrolle i fremtidens velfærdssystem, sagde svensk fremtidsforsker, da FOA, BUPL og DLF afholdt konferencen Vilje til Velfærd 5. februar.
År: 2007 Nr.: 07
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Hans Egede børnehave i Aalborg-bydelen Grønlandskvarteret gør alt for at bryde de svage børns isolation. Derfor skal alle børn have mindst en ven
År: 2007 Nr.: 06
75 procent af de storkøbenhavnske pædagoger mangler siden 1999 i gennemsnit 3.000 kroner på lønkontoen i forhold til, hvad de blev sat i udsigt ved de centrale overenskomstforhandlinger. Det påviser ny undersøgelse ifølge BUPL Storkøbenhavn. Kommuner er skeptiske over for tallene
År: 2007 Nr.: 06
Kommunalreformen får konsekvenser i Skibby. Et ellers velfungerende familiehus er blevet nedlagt til fordel for en heldagsskole. Pædagogerne er især kede af at miste samarbejdet med andre faggrupper
År: 2007 Nr.: 06
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
15-årige Natasja kan blive et kendt dansk musiknavn, men hun går ydmygt til opgaven og glemmer ikke pædagogerne i Falken
År: 2007 Nr.: 05
"Fri for mobberi" er overskriften på Red Barnets antimobningsprojekt, der starter den 1. februar 2007. Det bliver det første større pilotprojekt for at forebygge mobning i børnehaver og indskolingsklasser
År: 2007 Nr.: 05
Allerede i børnehaveklassen havde Jesper tilpasningsproblemer ud over alle grænser. I dag underviser han børn som sig selv i musik
År: 2007 Nr.: 05
Med sin placering midt i et belastet kvarter i Nakskov har Falken mange børn fra dårligt stillede familier. Pædagogerne i ungdomsklubben bruger musik til at sætte fokus på børnenes ressourcer. Undervisningen foregår i bands, så børnene må tage ansvar for hinanden
År: 2007 Nr.: 05
Hver tredje dansker bruger tid på frivilligt arbejde. En af dem er 26-årige Camilla Vad. Til daglig er hun pædagog i en børnehave på Nørrebro, men hver anden mandag er hun frivillig i en pigeklub for teenagepiger med anden etnisk baggrund end dansk
År: 2007 Nr.: 05
I over 30 år delte personalerne i en børnehave og en vuggestue i Roskilde både grund og hus, men uden egentlig at tale sammen. Først da institutionerne skulle sammenlægges og skillevæggen mellem dem rives ned, begyndte et udviklende samarbejde - godt hjulpet på vej af en konsulent med en god ide
År: 2007 Nr.: 04
Uanset forskelle er der behov for, at fagbevægelsen engagerer sig meget stærkere i debatten om velfærdssamfundet.
År: 2007 Nr.: 04
De kan bruges til at gøre op med vanetænkningen i institutionerne og til at se på, om pædagogernes gode intentioner også bliver omsat til praksis, viser en ny rapport om pædagogers arbejde med de pædagogiske lærerplaner
År: 2007 Nr.: 04
Naturfænomener er måske det af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, der er sværest at gå til. Derfor har Experimentarium og institutionerne i Gentofte Kommune indledt et samarbejde, der skal gøre det legende let for pædagoger at introducere forsøg med rødkålssaft, æg og sæbevand for børnene
År: 2007 Nr.: 04
Venner er børn. Det kan ikke være de voksne, for de er ikke "lille" nok, og så skulle man jo også først lære dem at lege. For det vigtigste ved venner er, at man leger godt sammen med dem. Susanne Tryggedsson, cand. pæd. pæd. og underviser på CVU-Fyn, har spurgt børn om venskaber
År: 2007 Nr.: 04
Når de voksne går ind og dømmer i børnenes konflikter, er de med til at skabe og vedligeholde konflikterne, mener Hanne Holm, pædagogisk konsulent på CVU Vest. De voksne kan ikke rumme børnenes vrede og begynder at opdrage på dem i stedet for at lade dem rase ud
År: 2007 Nr.: 03
Det er for fattigt udelukkende at stille krav til børnenes skoleparathed, konstaterer BUPL i et høringssvar til regeringens kvalitetsreformudvalg, som holdt sit andet møde sidste torsdag. BUPL kritiserer også kvalitetsreformudvalgets ordvalg, når de kalder børn og forældre for kunder
År: 2007 Nr.: 03
Mange fritidshjem i Århus Kommune har årelang erfaring med at integrere handicappede børn. Børn med både fysisk, psykisk og socialt handicap blandes med almenbørnene i det omfang, de har glæde af det. De ekstra ressourcer går ikke til det enkelte barn, men til at gøre hele institutionen rummelig
År: 2007 Nr.: 02
Da kommunalreformen 1. januar i år trådte i kraft skiftede op mod 1.800 pædagoger arbejdsgiver. Kommunerne har overtaget et antal institutioner fra amterne, og det betyder, at det fremover er BUPL, der skal forhandle overenskomst for de ansatte i en række specialinstitutioner og -skoler
År: 2007 Nr.: 02
Børn uden talesprog og med svære bevægelseshandicaps. Nok pædagoger til at mandsopdække hvert enkelt barn. Gange og stuer med særpræget legetøj. Forskellene på specialinstitutionen Troldemosen og et almindeligt børnehus er mange. Alligevel emmer stedet langt mere af børnehave end af behandling
År: 2007 Nr.: 02
Børn med diagnosen opmærksomhedsforstyrrelser uden hyperaktivitet - ADD - skal vente længe på at få hjælp og får den i værste fald aldrig, mener læger. Der er en, "det vokser han/hun nok fra kultur" i børnehaven, og børnene når derfor at lide mange nederlag, før de får hjælp. Oven i det er ventetiden til børnepsykiatrien for disse børn op til halvandet år visse steder i landet
År: 2007 Nr.: 02
Handicappede eller børn med specielle behov har det bedst sammen med såkaldte almenbørn. Meget gerne i basisgrupper, så de får fordel af en specialindsats samtidig med, at de kan blive integreret i en normalinstitution. Det mener de eksperter og fagfolk, Børn&Unge har stillet spørgsmålet: Hvor har de handicappede børn det bedst?
År: 2007 Nr.: 02
Med samlet set 5.000 medlemmer bliver social- og specialpædagoger en gruppe, der taler med vægt i BUPL. Og både forbund og de lokale fagforeninger har rustet sig yderligere til at varetage deres interesser
År: 2007 Nr.: 02
Ung-til-ung metoden virker i Bolivias værste slum, hvor Ruth Condori og Wilma Quispe, begge 18 år, har taget et sabbatår for at undervise børn og unge i at passe på sig selv. Hver lørdag samles nabolagets yngste for at spille teater, tegne, eller snakke hygiejne. Det styrker børnenes selvtillid og giver dem tro på fremtiden
År: 2007 Nr.: 01
Zack lærte at læse, da han var to år og begyndte kort efter at skrive ord på computer, og to år efter skriver og læser han på både dansk og engelsk. Han havde det dog meget svært, da han begyndte i børnehaven og blev frygteligt ked af det, hvis han skulle være sammen med andre børn. I dag mener personalet, at Zack ikke skal passe til børnehaven, men at børnehaven skal passe til Zack
År: 2007 Nr.: 01
Pædagogisk forskning er altid styret af forskernes personlige holdninger. Alligevel er forskningen det tætteste, vi kommer på sandheden, og derfor bør forældre og politikere lytte mere efter forskernes argumenter
År: 2007 Nr.: 01
Allerede i vuggestuealderen er nogle børn så højt begavede, at de skiller sig ud fra kammeraterne. De ofte indadvendte eller meget udadfarende børn bliver dog mange gange misforstået af de voksne og bremset i deres udvikling. Nogle børn har været til børnepsykiater, før det konstateres, at de ikke "fejler" andet, end de er født med særlig forudsætninger. I nogle daginstitutioner er der dog ved at opstå forståelse for de særligt begavede børns behov
År: 2007 Nr.: 01
5 piger og tre pædagoger fra Kernehuset i Ishøj er på tøsetur i Den 7. Himmel, et magisk sted for nordisk børnelitteratur. En anderledes legeplads, hvor man kan være sin egen Pippi eller gå på opdagelse efter de gode historier
År: 2006 Nr.: 43
Viden, respekt og kommunikation er nogle af kodeordene, når det gælder om at tackle urolige børn og unge, mener Anne-Merete Hallas-Møller, mor til en dreng med ADHD. Hun har samlet egne og andres erfaringer samt al tilgængelig viden om udviklingsforstyrrelsen i en bog
År: 2006 Nr.: 43
Det værste er, at de mest sandsynlige tabere i denne udvikling, er de børn, som vi alle gør os de største anstrengelser for at hjælpe godt på vej i livet. De børn der af forskellige årsager er udsatte og i risiko for at få en dårlig skoletid.
År: 2006 Nr.: 43
Klub 200 i Skibby har været ulovlig siden den så dagens lys for 18 år siden, men en dispensation gav kommunen ret til at drive klubben i tre år. Dispensationen er for længst udløbet, men elendige lysforhold, problemer med brandsikkerheden, en vandskade og dårligt indeklima præger fortsat dagligdagen
År: 2006 Nr.: 43
Efter en turbulent start med ledelseskrise og udbredt mismod gik 2006 alligevel hen og blev et ret godt år for BUPL. Ved årets udgang stod organisationen klart stærkere, end den gjorde ved dets begyndelse. På de indre såvel som på de ydre linjer. Masser af ros til forbundsledelsen og til især forbundsformand Henning Pedersen under debatten om den skriftlige og mundtlige beretning
År: 2006 Nr.: 42
BUPL's og KL's fælles front i kampen mod regeringens bebudede besparelser i efterårets budgetforhandlinger betød, at formand for KL's børne- og kulturudvalg, Henrik Larsen, høstede klapsalver for sin tale til kongressen. Faglig anerkendelse og kvalitetsledelse var hovedtemaer i talen
År: 2006 Nr.: 42
I Ghana er der tradition for, at der allerede terpes tal og bogstaver i børnehaven. Og for en meget disciplinær børneopdragelse. To pædagogstuderende fra Højvangsseminariet i København prøver at lære pædagogerne i Tender Care i Wa, at børn lærer mere gennem leg
År: 2006 Nr.: 41
Regeringen inviterer BUPL til at give sit bud på bedre kvalitet i dagtilbud, men fastholder, at det ikke bare er et spørgsmål om flere ressourcer
År: 2006 Nr.: 41
Både oppositionen og regeringen lover millioner af kroner til børnevelfærd, og daginstitutionen frekventerer hyppigt politikernes dagsorden. Løfter om flere pædagoger og kvalitetsbørnepasning lyder ofte fra især partierne R, S og V. Børn&Unge sammenligner de tre partiers børnepolitik
År: 2006 Nr.: 41
Pædagogstuderende får ingen undervisning i ligestillingspædagogik. Eksperter efterlyser en diskussion blandt studerende og pædagoger om, hvordan de selv er med til at skabe køn blandt børnene, og ikke mindst hvilke køn de skaber
År: 2006 Nr.: 41
Street Children Academy arbejder for at få børn væk fra gaden og i gang med skolen. Elisabeth Agyemang og David Amoako Okuampah, begge 17 år, fortæller, hvordan det er lykkes dem at klare sig helt til det, der svarer til gymnasiet. Nu håber de på at blive henholdvis tekstildesigner og revisor
År: 2006 Nr.: 41
Næste år får pædagoger endnu en stor opgave. De skal sammen med forældrene sprogscreene alle treårige børn. To af de sprogeksperter, der skal lave screeningsmaterialet, mener det bliver lige til at gå til. Men at pædagogerne trænger til opkvalificering, for at sprogstimuleringen i praksis kan blive bedre
År: 2006 Nr.: 41
Flere og flere børn har et alt for lille ordforråd. Det påvirker deres mulighed for at blive gode læsere. Pædagoger taler dansk light til børnene, og det fastholder de sprogsvage børn i en social arv, det er meget svært at bryde, mener talepædagog og tosprogskonsulent Jette Løntoft
År: 2006 Nr.: 40
Daniel Goleman ændrede verden for 11 år siden med sin bog om følelsernes intelligens. Nu er han tilbage med en opfølger, der handler om, hvordan vores sociale intelligens nok er den vigtigste af alle. Han forklarer til Børn&Unge, hvordan meget af det, som udgør vores sociale intelligens, er grundlagt gennem værdifulde erfaringer i barndommen. Og det bedste af alt: Meget af det kan - og skal - læres
År: 2006 Nr.: 39
Ni procent af kommunerne bruger samlet set mere end sidste år per barn i dagpasning. 44 procent bruger mindre, 47 procent bruger det samme. Det viser en ny undersøgelse fra Synovate Vilstrup
År: 2006 Nr.: 39
Studier fra Sverige viser, at pædagoger fastholder piger og drenge i traditionelle kønsroller, fordi piger og drenge ikke får den samme behandling. Ligestillingspædagogik vinder derfor mere og mere frem i Sverige. Pædagogerne fokuserer på, at alle børn får de samme muligheder i stedet for at tænke på, hvad der er typisk for henholdsvis drenge og piger
År: 2006 Nr.: 38
Hele 93 procent af de tvangsfjernede børn i Københavns Kommune har indvandrerbaggrund. I Århus og Odense er tallene nede på blot 25 og 20 procent, viser en rundspørge lavet af Børn&Unge. De københavnske problemer opstår, når socialarbejderne tilbyder indvandrerforældrene deres støtte. Tit vil de ikke tage imod kommunens hjælp, siger formand for Børne- og Ungeudvalget, Jette Bautrup (S)
År: 2006 Nr.: 38
Stressende arbejdsforhold og konflikter på arbejdspladserne gør stadig flere ledere og medarbejdere syge. Det viser tal fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive
År: 2006 Nr.: 37
De fattiges værested i den berlinske satellitby Marzahn-Hellersdorf hedder Die Arche, Arken. Her mødes især fattige mødre med børn for at få gratis mad og genbrugstøj. Murern faldt hårdt i denne bydel, hvor arbejdsløsheden er 20 procent
År: 2006 Nr.: 37
Derefter reduceres velfærdsdebatten til en lomborgsk Copenhagen Consensus, hvor det alene handler om at prioritere mellem besparelser.
År: 2006 Nr.: 36
Hvalsø skal skære over en tredjedel af udgifterne på pædagogområdet. Samtidig stiger forældrebetalingen i SFO til 50 procent i Ny Lejre Kommune.
År: 2006 Nr.: 36
Børnetegningerne fra Libanon er ensartede og savner spontanitet, mener to børnetegningsanalytikere, Børn&Unge havde med på udstillingen "Min ven er blå". Udstillingen sammenstiller selvportrætter af 60 danske børnehavebørn med selvportrætter af 60 palæstinensisk-libanesiske flygtningebørn
År: 2006 Nr.: 36
Den grove mobning får nyt liv gennem mobiltelefoner og tv-realityshows som Robinson Ekspeditionen, siger forfatterne til to nye bøger om blandt andet medier og mobning
År: 2006 Nr.: 36
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd giver BUPL medhold i talkrig om normeringer. Alligevel fastholder familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K), at ministeriets tal er korrekte, og at "BUPL's kampagne er underlødig"
År: 2006 Nr.: 36
År: 2006 Nr.: 35
Budgetforlig lemper de planlagte besparelser på daginstitutioner med godt to millioner kroner i Syddjurs Kommune. Det betales til fulde ved at sløjfe SFO allerede efter 3. klasse og erstatte dem af tilbud om juniorklub
År: 2006 Nr.: 35
Skilsmissebørn vil sjældent belemre forældrene med deres bekymringer og tanker. Derfor har de brug for et sted, hvor de på deres præmisser kan diskutere det katastrofale faktum, at mor og far ikke længere bor sammen. På fritidshjemmet Rantzausvej i Helsingør har Anette Norgren i tre år haft samtalegrupper for skilsmissebørn
År: 2006 Nr.: 35
Både BUPL og regeringen har ret i deres synspunkter i debatten om nedskæringer. Desuden er der ingen stordriftsfordele at hente i administrationen i de nye kommuner, mener to samfundsforskere
År: 2006 Nr.: 34
Forsvindende få indianske kvinder finder vej til universiteterne i Guatemala. En af dem, der gjorde, er Josefa Xiloj Tol. I dag er hun socialrådgiver og koordinator og bestyrelsesmedlem i organisationen ASDECO. Til gengæld kostede karrieren hendes ægteskab
År: 2006 Nr.: 34
Institutionerne i Silkeborg skal holde slemt for trods en ny budgetaftale med færre besparelser, end politikerne oprindelig lagde op til
År: 2006 Nr.: 34
Regeringen har over de næste fire år afsat to milliarder kroner til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Men hvor er de politiske visioner og ambitioner for området, spørger Per B. Christensen, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen
År: 2006 Nr.: 34
Ny statistik fra Ankestyrelsen giver for første gang overblik over antallet af børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Statistikken viser, at hver tredje anbringelse er sket på foranledning af pædagogers underretning til kommunen. Flest teenagere anbringes, og der kan sættes tidligere ind
År: 2006 Nr.: 34
I flygtningecentrenes institutioner forsøger pædagogerne at skabe en forudsigelig og tryg hverdag for børnene. Men det er svært, når deres liv er præget af konflikter og traumer og frygten for at blive sendt tilbage, hvor de kom fra
År: 2006 Nr.: 33
Kommunal fremgang er ingen garanti mod forringelser. Selv om det går strygende i Horsens, rammes børneområdet også næste år af nedskæringer. Et halvt hundrede pædagoger står til at miste jobbet
År: 2006 Nr.: 33
De unge - og især drenge - er storforbrugere af porno. Og langt de fleste kan godt finde ud af at skelne pornografiens iscenesatte seksualitet fra virkeligheden. Men alligevel efterlyser de unge nogle voksne at snakke med om sex og porno
År: 2006 Nr.: 33
Aldrig har der været så mange børn i institution, selv om børnetallet falder. Der er 147.000 flere børn indskrevet nu end for 10 år siden. Med andre ord betyder de mindre børneårgange ikke, at der er behov for færre daginstitutionspladser
År: 2006 Nr.: 32
Idræt kan ikke bare hentes ind i børnehaven, uden at gå gennem et pædagogisk filter. Det er tre eksperter, som alle beskæftiger sig med børn og idræt, enige om
År: 2006 Nr.: 32
I oktober 2005 hærgede orkanen Stan i Mellemamerika. Familien Marroquin Hernandez fra Guatemala mistede alle deres ting i orkanens vandmasser. Et danskstøttet projekt skal nu hjælpe de tre til seksårige børn i katastrofeområdet
År: 2006 Nr.: 32
De er bindeleddet til ledelsen, til kollegerne, til lærerne, og de sørger for, at alle får den nødvendige information. I et år har SFO Junglen haft fire teamkoordinatorer til, netop, at koordinere arbejdet og kommunikationen
År: 2006 Nr.: 32
Pædagoger og forældre har protesteret imod politikerne i forbindelse med de bebudede nedskæringer. De første budgetforhandlinger har givet anledning til aktiviteter mange steder i landet
År: 2006 Nr.: 32
Idrætsbørnehaver er blevet et stort hit. Men ofte får børnene ikke bevæget sig mere i disse institutioner. Årsagen er blandt andet, at små børn har svært ved at forstå reglerne i de idrætslege, man leger i idrætsbørnehaverne, mener Anne Brus, cand. scient. i idræt og psykologi, der har undersøgt idrætslege i seks idrætsbørnehaver
År: 2006 Nr.: 32
Pædagogerne i Asnæs Idrætsbørnehave er så glade for at være idrætsbørnehave, at de har svært ved at få armene ned. Men der var skepsis blandt personalet, da man for to år siden gik i gang med at være idrætsbørnehave
År: 2006 Nr.: 32
Det får voldsomme konsekvenser for både børn og voksne, at et solidt flertal i Århus byråd har besluttet at spare 410 millioner kroner. Men pædagogerne har ikke opgivet at få politikerne til at ændre kurs, inden spareforliget bliver endeligt vedtaget
År: 2006 Nr.: 31
I Idrætsfritidsordningen i Randers dyrker børnene sport hver dag. De afprøver forskellige idrætsgrene og lærer at takle sejre og nederlag. Til gengæld er der ikke så meget tid til kreative udfoldelser
År: 2006 Nr.: 31
Idrætsfritidsordninger er så populære, at de nogle steder er i gang med at dræne de traditionelle SFO'er for børn
År: 2006 Nr.: 31
Når skoledagen er slut, forvandles "Skolen på Gaden" til et fritidshjem drevet af frivillige fra vesten. En hollandsk organisation har taget initiativ til projektet
År: 2006 Nr.: 30
Fester foran klubben med mindreårige, der drikker, strip og slagsmål. John Dalsgaard Jensen, leder af Fritidscentret Munkegården i Store Heddinge, fik sig noget af en overraskelse, da han begyndte at kigge nærmere på optagelserne fra et videoovervågningskamera
År: 2006 Nr.: 30
I Guatemala er det ikke en selvfølge, at alle børn går i skole. I storbyen Xela giver projektet "Skolen på Gaden" de fattigste børn en chance for at lære at læse og skrive. På skoleskemaet står spansk, matematik, men også børns rettigheder, ligestilling og miljø
År: 2006 Nr.: 30
Skolehaver er en succes i samarbejdet mellem børnehaveklasse, fritidshjem og første klasse
År: 2006 Nr.: 30
Professor Howard Gardner er på få år blevet mange pædagogers helt, og hans teorier om de mange intelligenser er blevet en helt ny måde at anskue børn på. I Danfoss Universe på Als bliver Howard Gardners teorier til virkelighed, her kan både børn og voksne udfordre alle deres intelligenser og lidt til
År: 2006 Nr.: 29
Næsten alle børnehaver, vuggestuer og dagplejer har lavet eller er i gang med at lave pædagogiske læreplaner. Det kniber dog med at få lavet læreplaner for svage børn og for de tosprogede børn. Det viser første del af evaluering af læreplanerne. Ministeren er godt tilfreds
År: 2006 Nr.: 29
Frygten for nye nedskæringer er velbegrundet. Næste års budgetter tegner for dagpasningsområdet til at blive en slem nedtur
År: 2006 Nr.: 29
Små kommuner rundt om Århus bliver oversvømmet af børnefamilier. Det tvinger kommunerne til at bruge store summer på ekstra institutionspladser. Alligevel kniber det med at holde kvaliteten
År: 2006 Nr.: 29
I en lille landsby i Guatemala går 11-årige Sandra Elizabeth Suysuy i skole. Hun er en af de elever, der får sin skolegang betalt gennem den danske kampagne "Hele Verden i Skole"
År: 2006 Nr.: 28
Politikerne på Københavns Rådhus vil nedsætte medarbejdernes sygefravær med to dag per person om året. Samtidig spiller den ud med besparelser, som vil koste knapt 90 fuldtidsstillinger alene på institutionsområdet. En ejendommelig form for logik, mener de pædagogiske organisationer i hovedstaden
År: 2006 Nr.: 28
Der var en trykfejl i Foghs kontrakt med børnene. I stedet for flere ressourcer til dagpasningen, tyder de kommunale budgetter for 2007 på, at der kommer færre. BUPL gør klar til skærpet modstandskamp
År: 2006 Nr.: 28
Århusianske institutioner får fælles ledelse og fritidsklubber og fritidshjem bliver lavet om til SFO'er. Det er to næsten sikre konsekvenser af Århus Kommunes spareprogram. Også indførelse af modulordning og afskaffelse af jobgaranti virker sandsynligt
År: 2006 Nr.: 28
Deres snak om kvalitet er tomme ord, når man med den ene hånd tager mere, end man giver med den anden.
År: 2006 Nr.: 28
Århus Kommune skal spare 410 millioner kroner. Daginstitutionsområdet skal fremover reduceres til 0-6 års institutioner og SFO fra 0.-7. klasse. Strukturændringer vil ifølge kommunen ikke betyde ændringer i basisydelsen, men det afviser BUPL Århus Kommune
År: 2006 Nr.: 28
Det er kommet så vidt, at selv konservative borgmestre kan se, at situationen er uholdbar.
År: 2006 Nr.: 27
Det er ikke tilfældigt, hvilket tørklæde en muslimsk pige bærer. Det skal passe til resten af tøjet og se smukt ud. For 14-årige Hoda El-Faour er det ikke undertrykkende at gå med tørklæde. En dansk antropolog og en tyrkisk leder af et integrationsprojekt finder heller ikke tørklædet undertrykkende
År: 2006 Nr.: 27
Eksperter i rekruttering af ledere til den private sektor vurderer, at en typisk daginstitutionsleder er kraftigt "underlønnet". I det private erhvervsliv ville en tilsvarende lederstilling give op mod 16.500 kroner mere om måneden
År: 2006 Nr.: 27
Mange unge har så ondt i livet, at de skærer sig i armen eller på anden måde skader sig selv. Nogle går så vidt som til at overveje selvmord. Desværre lider de personer, som burde hjælpe, nemlig lærere og pædagoger, af berøringsangst overfor de udsatte unge, mener Anne Marie Nyborg og Annette Vilhelmsen, der holder kurser for pædagoger og lærere i, hvordan de tackler de her unge
År: 2006 Nr.: 27
Selvom nogle tvillinger ligner hinanden som to dråber vand, er det vigtigt, at de behandles som to selvstændige individer
År: 2006 Nr.: 26
Det danske system med børnehaveklasse som et tilbud og som en overgang fra børneinstitution til skole er enestående.
År: 2006 Nr.: 26
Charlotte Schmidt bliver seksuelt misbrugt af sin far, da hun er ganske lille. Pædagoger og andre voksne overser signalerne fra en skadelig barndom. Nu fortæller hun sin historie, for at pædagoger kan få øje på børn, der lever i dysfunktionelle familier. Også børn fra familier som Charlottes, der ser rigtig ud på overfladen. Hendes far var ingeniør, mor var børnehaveleder
År: 2006 Nr.: 26
Ömer Kibar er ansat af Folkesundhed København til at dyrke idræt med børn i det københavnske Nordvestkvarter. Han møder børnene med respekt og prøver at give børnene den hjælp, han ikke selv fik som ung
År: 2006 Nr.: 26
Frederikssund har fusioneret fire fritidsklubber til én, hvor medarbejderne arbejder i netværk og projekter. Det har givet flere penge til aktiviteter, en mere målrettet indsats over for børn og unge plus en bedre normering i hverdagen, mener den nordsjællandske klubleder
År: 2006 Nr.: 26
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
Når livet gør ondt, skal børn og unge have de rigtige redskaber til at løse problemer. Pædagoger kan gøre meget for at børn og unge ikke ender i en selvicenesat barndom med kurs mod selvmordstanker og spiseforstyrrelser, mener psykologen Jette Petersen
År: 2006 Nr.: 25
Færre pædagoger og flere pædagogmedhjælpere giver serviceløft, lover PMF-fagforening i Vendsyssel
År: 2006 Nr.: 25
Kun en forsvindende lille del - cirka en procent - af støttepædagogforbruget går til større børn i fritids- og ungdomsklubber, viser dugfrisk undersøgelse. Selv om klubber får flere børn med diagnoser og adfærdsproblemer, har de stadig en lav normering og svært ved at få ekstra støtte, påpeger pædagogisk konsulent
År: 2006 Nr.: 25
To 11-årige drenge prøvede at stå bag roret, da deres fritidsklub satte kursen mod Arendal i Norge med en gammel skonnert. Daginstitutionsleder Erik Holm Sørensen slår fast, at autentiske oplevelser sagtens kan konkurrere med moderne legetøj
År: 2006 Nr.: 24
En undersøgelse blandt brugerne på sex-hjemmesiden scor.dk viser, at knap hver tredje kvindelige bruger blandt svarpersonerne er pædagog
År: 2006 Nr.: 24
Læreplaner virker ikke, når de basale vilkår i børnehaver bliver forringet. Og så kan politikere droppe alle planer om at indføre skolelignende undervisning i børnehaven. Det virker stik imod hensigten, siger Dion Sommer
År: 2006 Nr.: 24
Ebba Strange er kendt som en markant kvindeskikkelse på venstrefløjen i dansk politik. Men hun er også pædagog, og det har præget hele hendes politiske virke. Med sine erindringer "Ebba - politiker og pædagog" ser hun tilbage på et liv, hvor hun forsøgte at ændre et socialt uretfærdigt samfund og kvindernes og børnenes vilkår
År: 2006 Nr.: 24
E-mailen er suveræn til at skabe faglige netværk og den kan forbedre kommunikationen med forældre. Men bliver den brugt forkert, kan e-mailen være med til at skabe konflikter
År: 2006 Nr.: 24
Manden, der gjorde den danske modstand mod Irak-krigen verdenskendt ved at hælde rød maling ud over statsminister Anders Fogh Rasmussen, er blevet medlem af BUPL's "nye" hovedbestyrelse
År: 2006 Nr.: 24
Umiddelbart kan man igen fristes til at sige: "Hvad kommer globaliseringen og internationale tendenser mig ved - jeg vil bare vide, hvor min institution kan købe mælken billigst". Men det internationale kommer os ved, fordi det ganske langsomt begynder at påvirke vores dagligdag i institutionerne.
År: 2006 Nr.: 24
Børn og unge forbruger som aldrig før, og de følger i hælene på resten af samfundet. Forbrug fylder rigtig meget i den moderne barndom, og det er kommet for at blive. Men det er de voksne i børnenes liv, der afgør, om forbruget skal stjæle barndommen
År: 2006 Nr.: 24
En nicaraguansk fest i Danmark, et oplæg om Howard Gardners teori i Nicaragua og personligt engagement i BUPL er, hvad der er kommet ud af pædagog Anette Markussens besøg i Nicaragua. I maj 2006 var hun udsendt af International Børnesolidaritet
År: 2006 Nr.: 23
En ny kritisk undersøgelse af den danske folkeskole konkluderer, at Danmark med fordel kan opprioritere de kunstneriske fag. Men danske forskere ser ingen sammenhæng mellem undervisning i for eksempel musik og idræt og børnenes færdigheder i dansk og matematik
År: 2006 Nr.: 23
En ny lov forpligter ledere og personale til at udarbejde en børnemiljøvurdering inden for de næste tre år, og børnene skal så vidt muligt høres. Der følger dog ingen penge med til at sænke støjen eller udsmykke væggene, og der er ingen sanktioner, hvis loven ikke efterleves
År: 2006 Nr.: 23
Børn i børnehavealderen skal bevæge sig meget mere. Derfor har Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og Folkesundhed København oprettet et bevægelseskorps, der puster liv i børnehavers idrætsaktiviteter
År: 2006 Nr.: 22
Natur og teknik er sjældent et hit blandt skolebørn. Det vil de ændre i Astrup i Nordjylland. Her bliver børnenes interesse fanget allerede i børnehaven, hvor en flok fem-seksårige er med i et naturprojekt, udviklet i samarbejde med seminariefolk
År: 2006 Nr.: 22
Man skal turde stå ved sit køn og tro på sig selv både som mand og pædagog, hvis man vil begå sig i et kvindefag. Sådan lyder det fra to mandlige pædagoger, der begge har brudt igennem muren af fordomme over deres karrierevalg - et valg, som de ikke har fortrudt
År: 2006 Nr.: 22
Trods en engangspulje på 200 millioner kroner til børn og unge, frygter BUPL-formand Henning Pedersen besparelser på institutionsområdet i mange af de nye kommuner efter endnu en snæver økonomisk aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)
År: 2006 Nr.: 22
Der er mangel på god børnelitteratur i daginstitutionerne. Pædagoger ved ikke nok om børnebøger, og de bruger dem alt for lidt i det pædagogiske arbejde. Det mener seminarielektor Anne Petersen, som har lavet en undersøgelse af brugen af børnelitteratur i daginstitutioner
År: 2006 Nr.: 21
Legeredskaberne forestiller skildpadder og edderkopper. Der er knapper, som lyser, og børnene kan se på et display, om de fører. Legepladsen på Petersmindeskolen i Vejle er fyldt med teknologi og figurer fra computerspil. Det får børn der ellers sad ved computeren til at storme rundt udenfor
År: 2006 Nr.: 21
Skolelærere vil fra 1. januar 2007, når kommunalreformen træder i kraft, sidde på en fjerdedel af borgmesterposterne, mens der kun vil være sølle en borgmester med pædagog-baggrund
År: 2006 Nr.: 21
Forældrene har fået mere og mere at skulle have sagt i deres børns daginstitution. BUPL ser tegn på, at pædagogernes faglighed dermed sættes under pres
År: 2006 Nr.: 20
Forældrene knokler med at sætte legepladsen i stand, de betaler til bleer, frugt og koloniture, og de giver en hjælpende hånd, når der mangler personale. En undersøgelse fra FTF afslører skjult brugerbetaling i stor stil
År: 2006 Nr.: 20
Erhvervslivets tænkning er flyttet ind på Fritidscentret Bjergbanken i Middelfart, så nu snakker man kunde-leverandør-forhold og har lavet en forældretilfredshedsundersøgelse. Resultatet viste stor opbakning til pædagogerne, men der var også nogle ting, de kunne gøre bedre
År: 2006 Nr.: 20
I Børnehuset Spodsbjerg i Hundested kan pædagogerne slet ikke arbejde uden forældrene. De har brug for forældrenes viden om børnene for at kunne arbejde med deres udvikling og adfærd i gruppen
År: 2006 Nr.: 20
Børnene strømmer til, og ventelisten flyder over. Alligevel frygter Fritidsklubben Møllen i Sakskøbing for fremtiden. I den kommende Guldborgsund Kommune skal klubberne nemlig harmoniseres, og det kommer til at gå ud over de klubber, der kører efter serviceloven. En halvering af normeringen er på tale
År: 2006 Nr.: 19
Den 17. maj var flere end 10.000 mennesker samlet i Vennelystparken i Århus for at demonstrere mod regeringens velfærdsudspil. Blandt talerne var BUPL's formand, Henning Pedersen
År: 2006 Nr.: 18
År: 2006 Nr.: 18
Busses Skole i Vangede er en af de omkring 30 friskoler, som har tiltrådt den fælles aftale mellem BUPL og Dansk Friskoleforening. Det tal ser BUPL gerne forøget, derfor intensiverer forbundet indsatsen over for pædagoger ansat i friskolernes SFO'er
År: 2006 Nr.: 18
Ingen bleer til vuggestuebørn. Slut på madordninger. Pædagoger fyres. Daginstitutioner lukker. Det er i Ballerup og Hillerød Kommuner en konsekvens af udligningsreformen. Reformen skal udligne servicen og sænke skatten i danske kommuner, men kritikere mener, at reformen snarere udhuler velfærden
År: 2006 Nr.: 18
Små figurer, som børn og unge selv laver, kan være fantastiske til at få dem til at fortælle om sig selv og deres liv. Den pædagogiske metode ramatisering sætter legen med figurer og symboler i system
År: 2006 Nr.: 17
Nedskæringer får direkte konsekvenser for børnene i daginstitutionerne. Så klar var meldingen fra tre eksperter, da 800 pædagoger og forældre mødtes i Århus for at høre om en barndom under pres
År: 2006 Nr.: 17
En tredjedel af den gruppe mennesker, der krænker børn seksuelt, er selv børn. Projekt Janus er det første og eneste projekt i Danmark, som tilbyder behandling til den gruppe børn og unge
År: 2006 Nr.: 17
Børn tegner det, der optager dem. Derfor er tegninger altid et personligt fingeraftryk, mener psykolog Hanne Bistrup. Hun kalder tegning for et sprog og opfordrer pædagoger til at bruge tegningerne som anledning til at snakke med børnene
År: 2006 Nr.: 16
Hvis integrationen af tosprogede børn skal lykkes, kræver det en tæt kontakt til forældrene, koncentreret sprogstimulering og små børnegrupper. Det mener de i Vollsmose i Odense, hvor pædagogerne kan fortælle gode historier. Personalet tager udgangspunkt i STROF-modellen, der er udviklet til børn i svære livssituationer for eksempel i flygtningelejre
År: 2006 Nr.: 16
For to år siden var en børnegruppe ved at tage magten i Børnehuset Kildegaarden i Vollsmose i Odense. De kastede med sten og spyttede efter de voksne. Personalet måtte spørge sig selv, om deres pædagogik var god nok? Svaret var nej, og den blev derfor lavet om. I dag er lederen stolt af institutionens arbejde med at integrere de tosprogede børn
År: 2006 Nr.: 16
Hvert år fyres tre til fire procent af BUPL's medlemmer. Afskedigelsesstatistikken for 2005 sætter nye, triste rekorder for pædagoger. I to ud af fem sager skyldes afskedigelsen sygdom. Årsagen er dårligt psykisk arbejdsmiljø, påpeger eksperter
År: 2006 Nr.: 15
Legeteket i Århus låner legetøj ud til børn med fysiske og psykiske problemer. Det stimulerer børnenes lyst til at lege og træner de områder, de har problemer med
År: 2006 Nr.: 14
At være leder af en børnehave i et arktisk minearbejdersamfund kræver mere end almindelig pædagogik. På Svalbard er den danske pædagog Pernille Weis-Fogh byens fælles bedstemor, der giver gode råd om alt fra forfrysninger til forliste ægteskaber
År: 2006 Nr.: 14
Giftig skimmelsvamp i indskolingshuset på Østervangsskolen i Roskilde gør personalet i skolens tre SFO'er utrygge ved at gå på arbejde. Pædagoger, lærere og børn skal snart flytte i pavilloner, men her truer nye arbejdsmiljøproblemer
År: 2006 Nr.: 14
Børnehavebørn kan sagtens bruge en computer, og hvis de voksne hjælper til, kan computeren styrke børnenes fantasi og læring
År: 2006 Nr.: 13
Regeringens krav om pædagogiske lærerplaner kom samtidig med, at lederen af institutionen Hulen i Hedehusene stødte på læren om de 10 intelligenser. I dag er de 10 intelligenser en stor hjælp, for eksempel når pædagogerne udfylder lærerplaner
År: 2006 Nr.: 12
De tosprogede børn i Ishøj må gerne blive bedre til at tale dansk end deres etsprogede kammerater. Pædagogerne må også gerne blive bedre til integration. Selv om pædagoger og konsulenter har arbejdet med sprogstimulering og integration i kommunen i over 10 år, er der stadig et stykke vej, til indsatsen er i top
År: 2006 Nr.: 12
Den pædagogiske indsats er en vedvarende og kontinuerlig proces, som løber over lang tid.
År: 2006 Nr.: 12
Knap 10 procent af alle børn betegnes som udsatte og har brug for en tidlig indsats. Nu viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, hvilke problemer, disse børn typisk har. Den viser også, at børn med ressourcesvage forældre har sværere ved at få den hjælp, de behøver
År: 2006 Nr.: 12
Op mod halvdelen af de unge med skader eller forstyrrelser i hjernen ender i fængsel. En neuropædagogisk indsats kunne lære de unge at kompensere for deres handicap
År: 2006 Nr.: 12
Et treårigt forsøg med konfliktmægling til børn og unge mellem 12-15 år har vist bemærkelsesværdige resultater. Mæglingerne holder de unge væk fra nye konflikter og styrker deres selvværd, er erfaringerne fra otte kommuner
År: 2006 Nr.: 11
Når der deles ud til fødselsdage, er slik og kage ikke et særsyn i danske daginstitutioner. Mange vuggestuer og børnehaver har ingen regler for, hvor meget sødt børnene må få. Især børn med indvandrerbaggrund og kræsne børn er udsatte
År: 2006 Nr.: 11
Fire bornholmske daginstitutioner er på eget initiativ gået sammen om at skabe en institution med fire afdelinger, fire pædagogiske ledere og en fælles leder. Det vil give mere tid til pædagogisk ledelse og kvalitet i det daglige arbejde, mener daginstitutionsleder
År: 2006 Nr.: 10
I Trinitatis Udflytterbørnehave har man valgt at konvertere medhjælpertimer om til pædagogtimer for at give fagligheden et løft. Den faglige sparring og refleksion kan foregå hele tiden, og det højner niveauet, mener pædagogerne
År: 2006 Nr.: 10
Nye restriktioner mod den smitsomme fugleinfluenza får pædagoger til at skaffe sig af med institutionernes høns. Den pædagogiske værdi går tabt, når fjerkræet ikke længere kan gå frit omkring, siger de. Andre tager det mere roligt, selv om reglerne begrænser måden at holde høns på
År: 2006 Nr.: 09
Luseshampoo slår ikke hovedlusene ihjel, fastslår undersøgelse fra skadedyrlaboratoriet. Lusene skal kæmmes ud, anbefaler biolog
År: 2006 Nr.: 09
Økonomi handler om at vælge, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Danmark lige nu råd til at investere i børnepasning, ansætte flere pædagoger og i det hele taget øge kvaliteten i institutionerne - hvis vi altså vil
År: 2006 Nr.: 09
Pædagogerne på Højby Skoles SFO har fået øjnene op for, at EyeToy kan bruges på linje med andre fysiske aktiviteter. Samtidig er pædagogerne glade for at have et alternativ til de almindelige computerspil
År: 2006 Nr.: 08
Computerspil behøver ikke være en stillesiddende aktivitet foran tv-skærmen, men kan indgå på lige fod med andre fysiske aktiviteter. Nye teknologier til PlayStation er udviklet, så spillene kun kan styres ved hjælp af bevægelse
År: 2006 Nr.: 08
Obligatorisk lektiehjælp og tilbud om idræt i alle SFO'er er blandt de anbefalinger, som regeringens skolestartsudvalg mener kan skabe sammenhæng mellem børns læring i skolen og leg i SFO'en. Skolen dikterer pædagogers dagsorden, mener BUPL
År: 2006 Nr.: 08
Norske forskere har udarbejdet et testmateriale, som består af ni forskellige øvelser, hvor lærere og pædagoger kan teste børnenes fysiske form. Øvelserne er udvalgt, fordi de på mange måder minder om de lege, børn legede i "gode, gamle dage"
År: 2006 Nr.: 08
Det ligner et opgør med noget af det bedste i dansk børnepolitik.
År: 2006 Nr.: 08
Børn, som har styr på arme og ben og er i god fysisk form, er bedre rustede til at sidde stille og lære. Derfor er det vigtigt, at børn får trænet deres motorik og bevægelse allerede i førskolealderen
År: 2006 Nr.: 08
Brugerbetalt pædagoguddannelse og privat pasning er i fare for at blive kommercielle varer, der kan udbydes på tværs af EU's landegrænser. Det mener repræsentanter i fagbevægelsen bliver konsekvensen af EU's omdiskuterede servicedirektiv. EU-parlamentariker afviser
År: 2006 Nr.: 07
Ikke en krone må det koste, når reformen af pædagoguddannelsen til næste år træder i kraft. Indholdet er også derefter, raser oppositionens uddannelsesordførere. De kalder regeringens reformudspil uambitiøst, sølle, pinligt og ringere end udgangspunktet
År: 2006 Nr.: 07
Hvordan får vi politikerne til at anerkende pædagogers professionelle viden og erfaringer som grundlaget for "de rigtige pædagogiske handlinger?
År: 2006 Nr.: 07
Århus Kommune har gode resultater med sit sprogstøtte-arbejde. Seneste redskab i indsatsen for at hjælpe tosprogede børn er et anderledes samarbejde omkring en teaterforestilling.
År: 2006 Nr.: 06
Nybyggede institutioner plages af støj i de højloftede rum med hårde vinduer, vægge og gulve. Akustikken holder sig oftest inden for lovens grænser, men akustikeksperter vurderer, at loven er for dårlig
År: 2006 Nr.: 06
To pædagoger fra Århus har skrevet sig ud af deres frustrationer over, at de er for få voksne og ikke kan yde det, de gerne vil. De har beskrevet almindelige situationer med børnene, og hvad det kræver af pædagogerne, for at vise, hvad deres arbejde går ud på
År: 2006 Nr.: 05
Ny forskning konkluderer, at daginstitutionen ikke nødvendigvis skaber bedre integration af børn med anden etnisk oprindelse end dansk - i værste fald kan børnehaven skade integrationen og skubbe børnene længere væk fra fællesskabet
År: 2006 Nr.: 05
Terrorist - Allahs kriger - giftig. Mediernes betegnelser er mange, når snakken falder på Hizb ut-Tahrir-medlem Musa Kronholt. For otte år siden hed han Martin, og nu hedder han Musa. Men hvilken person gemmer sig egentlig bag disse betegnelser? Og hvorfor vælger en almindelig dansk dreng at blive medlem af Danmarks mest kontroversielle muslimske parti Hizb ut-Tahrir?
År: 2006 Nr.: 04
Pædagoger kan hjælpe børn med udviklings- og empatiforstyrrelser ved at lave orden i det kaos, børnene lever i. De ofte meget anstrengende børn har brug for, at deres problemer anerkendes som skader i hjernen, mener neuropædagog
År: 2006 Nr.: 04
I Århus Kommune var man ikke i tvivl om, at pædagog Jesper Laursen skulle afskediges efter en konflikt med en syvårig dreng, der resulterede i, at drengen fik store røde mærker på halsen - ifølge drengen fordi pædagogen tog kvælertag på ham. Nu har kommunen givet pædagogen en godtgørelse
År: 2006 Nr.: 03
Finansminister Thor Pedersen (V) har sendt kommunerne en kraftig opfordring om, at de genåbner 2006-budgettet med henblik på at finde op til to milliarder kroner. Lever kommunerne ikke op til ministerens sparemål, risikerer de at blive straffet i form af lavere statstilskud
År: 2006 Nr.: 03
Instistutionslederne i Odense Kommune fik mulighed for at blive forfremmet til områdeledere. Kun hver femte valgte at søge stillingen
År: 2006 Nr.: 03
For de fleste mennesker er bare tanken om at skære i sig selv decideret frastødende. Derfor kan det være svært at sætte sig ind i, hvilke psykologiske mekanismer der ligger bag, når unge piger især udvikler en lystbetonet afhængighed af at påføre sig selv smerte.
År: 2006 Nr.: 03
Et nyt fænomen er i vækst blandt unge piger. Cutting kaldes det, når pigerne skamferer sig selv med barberblade, knive og glasskår som udtryk for magtesløshed og forkvaklet trang til kontrol over tilværelsen. I Ringe har specialpædagog Mette Jørgensen udviklet en metode, der hjælper pigerne over den blodige afhængighed
År: 2006 Nr.: 03
Langvarig strid i Esbjerg om pædagogers lønforhold endt med et resultat, som den lokale BUPL-formand kalder "til at leve med"
År: 2006 Nr.: 02
Leg vil vinde over lærdom, familien bliver mere rummelig, daginstitutionen bliver mere opdragende, ordet teknologi forsvinder, og pædagogerne får en endnu vigtigere rolle. En fremtidsforsker, en børneforsker og en legeforsker forudsiger barndommen i 2031
År: 2006 Nr.: 02
Indholdsbeskrivelserne skal sikre, at det er pædagogernes professionalitet, der er udgangspunktet for alle SFO'ens daglige beslutninger
År: 2006 Nr.: 01
Hvis pædagogerne hjælper børnene for meget, kan de risikere at indlære hjælpeløshed. I Mælkebøttens vuggestue er af- og påklædning, bleskift og måltiderne et samarbejde mellem pædagoger og børn, fordi pædagogerne mener, at der er meget læring i omsorgsopgaverne
År: 2006 Nr.: 01
SFO'ens kerneydelse er at sikre børns trivsel og udvikling og lære dem at mestre hverdagen og hverdagsrelationerne. Det siger pædagogerne selv ifølge en omfattende undersøgelse af SFO'ernes virkelighed
År: 2006 Nr.: 01
Marianne Nelhorf-Holm var med til at starte Børneposten i Albertslund. I 25 år har hun været redaktør for et hold af unge, der har lavet en fast avisside og en brevkasse, der har fået over 5000 breve. Mobning, kærester, venner, sex og familie er stadig det, der optager de unge
År: 2005 Nr.: 43
Hvis velfærdskommissionen er julemanden, så er det i hvert fald ikke BUPL's ønskeseddel, han har kigget på. Blandt forslagene var en aftrapning af efterlønnen, nedsættelse af dagpengeperioden og brugerbetaling på sundhedsydelser og uddannelse
År: 2005 Nr.: 43
Integration afhænger også af, om forældrene forstår barnets hverdag. Derfor gør pædagogerne fra Mariendal meget for at involvere de tosprogede forældre i, hvad børnene oplever i naturbørnehaven
År: 2005 Nr.: 43
Selv de stille og knap så fysiske børn i SFO'en på Bøgehøjskolen på Fyn er i dag blevet aktive og glæder sig til at gå i hallen for at lege med bolde og meget andet. SFO'en deltager i projektet Børn i Bevægelse, og personalet har været på flere kurser for at lære at spille bold og dyrke andre former for idræt. Hvis det er sjovt, vil alle godt være med
År: 2005 Nr.: 42
Danmarks første private børnehave ligger i Forlev mellem Korsør og Slagelse. Her er målet ikke profit, det er at bevare en lille børnehave, der ellers var blevet lukket
År: 2005 Nr.: 42
På Birkegården i Hillerød har afstivningen af de bogligt svage børn en fast plads i hverdagen. Alligevel er lederen uenig med regeringen, når den vil tvinge SFO'erne til at lave lektier. Professor Niels Egelund mener, det er noget pjat at anskue lektiehjælp som tvang. Det bør være de voksnes opgave at vende det til noget positivt
År: 2005 Nr.: 42
De stille børn er et mindretal, og det er både et sundhedsmæssigt og socialt problem. Derfor har Fyns Amt og DGI skabt projektet Børn i Bevægelse. Ideen er at få disse børn i gang med at løbe rundt, spille bold og være aktive. Pædagogerne har en vigtig rolle i projektet, og en af metoderne er at fokusere på legen frem for konkurrencen
År: 2005 Nr.: 42
Pædagogers arbejde har forandret sig voldsomt i de sidste 10-15 år. Mange forskellige interessenter har fået indflydelse og stiller krav. Hvis pædagogerne selv vil være med til at bestemme, hvordan professionen skal udvikle sig, skal de være meget mere offensive, mener professor ved RUC, Jan Kampmann
År: 2005 Nr.: 41
Ny skolestart i Esbjerg bygger på lovgivning, som blev ophævet i 1975. Masser af andre ulovligheder i modellen har kostet 80 pædagoger og medhjælpere jobbet
År: 2005 Nr.: 41
I 2002 blev den gamle klubuddannelse nedlagt til fordel for en ny uddannelse i ungdomspædagogik. I sidste måned kunne 17 klubfolk som de første i Danmark skrive ungdomspædagog på visitkortet
År: 2005 Nr.: 40
Vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har det svært. Men problemerne er vanskelige at definere, og børnene får ofte ikke den støtte, de har brug for. Derfor er der behov for stadig mere fokus på området, mener forfatter og mor til for tidligt fødte tvillinger, Jonna Jepsen
År: 2005 Nr.: 40
Det er pionerarbejde, når pædagoger får job i ældreplejen. Men området har brug for de kvaliteter, pædagoger har, mener rektor for Jydsk Pædagog-Seminarium. Han bakkes op af lederen af ældreområdet i Sønderhald Kommune. Hun har stor succes med at ansætte pædagoger
År: 2005 Nr.: 40
Allerede før kommunalreformen træder i kraft, tager en del kommuner børn med vanskeligheder og handicap hjem fra de amtslige institutioner. Og mange laver ikke ordentlige tilbud til børnene, mener Pauline Ansel-Henry, sagsbehandler i BUPL
År: 2005 Nr.: 39
Efter to et halvt års reformarbejde møder regeringens nye forslag til lov om pædagoguddannelse stærk kritik. Ikke godt nok, melder BUPL og rektorerne. De pædagogstuderende erklærer pædagogikken for død, og folkene bag en meget negativ evaluering af uddannelsen kalder det nye forslag visionsløst
År: 2005 Nr.: 39
BUPL Vestsjælland har som optakt til kommunevalget i løbet af de seneste par uger arrangeret offentlige høringer om børne- og ungepolitikken i de kommende syv storkommuner i afdelingens område. Børn&Unge var med som fluen på væggen i Kuben på Holbæk Seminarium
År: 2005 Nr.: 38
To børn med diagnosen autisme har fundet deres plads i Utterslev Kirkes Børnegård i Bispebjerg. De får en særlig behandling og skal på sigt inkluderes mere og mere i børnegrupperne. Deres forældre er meget glade for ordningen, og det er pædagogerne også
År: 2005 Nr.: 38
Socialpædagogernes Landsforbund er den foretrukne partner, når pædagoger bliver spurgt, hvem de synes, BUPL skal slå sig sammen med. Overraskende mange - hos BUPL Vejle Amt endda et flertal - peger dog på Danmarks Lærerforening. Pædagogmedhjælperne, nu en del af FOA, regnes stadig ikke for noget godt papir
År: 2005 Nr.: 38
SFO Søstjernen på Frederiksberg har sat fokus på, hvordan motion og bevægelse kan give mere end blot sunde børn. Det giver også mere sociale og glade børn.
År: 2005 Nr.: 38
BUPL's kommunalvalgskampagne er ilde set i Sorø og i syv sønderjyske kommuner. Pjecer må ikke omdeles og plakater ikke hænge til skue for medarbejdere, børn og forældre. De lokale fagforeninger kalder det udemokratisk, og forældrene undrer sig
År: 2005 Nr.: 38
For at sætte fokus på det børnepolitiske område op til kommunalvalget har BUPL sendt et interaktivt kunstværk på turné i det ganske land. Århus havde for nyligt besøg af kunstværket Tænketanken
År: 2005 Nr.: 37
Sorg og krise hører også barndommen til, og det skal daginstitutionerne lære, mener Kræftens Bekæmpelse. I dag har kun omkring hver tredje daginstitution en sorg handleplan
År: 2005 Nr.: 37
Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud, FOLA, står bag et nyt forslag med 10 bud om børns rettigheder, som skal sætte ord og handling på debatten om kvalitet i daginstitutioner
År: 2005 Nr.: 37
Danske daginstitutioner er modsat i andre lande bygget massivt op omkring fællesskab. Det er fint, men det kan blive for meget, mener to eksperter. Pædagoger bør huske på, at også ro og tid til at falde i staver og være afsondret er vigtigt for barnets udvikling
År: 2005 Nr.: 37
I mange kommuner mangler skolerne uddannede lærere, samtidig med at en del pædagoger er arbejdsløse. Ølgod Kommune forsøger at løse begge problemer på en gang. 20 ledige pædagoger er netop blevet uddannet merit-lærere, og de er nu klar til at træde ind i klasselokalerne
År: 2005 Nr.: 36
Pædagog Betina Enevoldsen havde gået ledig i to år og følte, det var umuligt at få et job. Det ændrede sig dog, da hun fik tilbudet om at blive meritlærer, og nu begynder hun som lærer på en folkeskole. Det er noget af det bedste, jeg har gjort i mit liv, siger hun
År: 2005 Nr.: 36
Det er forståeligt, at pædagoger får sproglig præstationsangst, når nogle forældre og forvaltningsfolk åbner munden. De taler nemlig alt for abstrakt og kompliceret, og det tror pædagoger desværre, at de skal leve op til, mener kommunikationsrådgiver Pernille Steensbech Lemée
År: 2005 Nr.: 36
Frem til byrådsvalget i næste måned har en række institutioner i Århus hver adopteret en politiker, som dermed kan få et bedre kendskab til pædagogisk arbejde. Bogtrykker Claus Ørnbjerg Christensen fra Venstre er i nærkontakt med børnene i vuggestuen Kernehuset
År: 2005 Nr.: 36
Det, Bertel Haarder kalder førskolealderen, er en del af det, vi pædagoger kalder barndommen. Det, der foregår i daginstitutionen, insisterer vi på at kalde dannelse og udvikling frem for uddannelse og undervisning. En strid om ord? Måske, men i så fald en strid om vigtige ord.
År: 2005 Nr.: 36
Tavsheden er ikke guld, når det gælder børn i sorg, mener psykoterapeut Ilona Bechsgaard. Hun har som en af få herhjemme sorggrupper for børn helt ned til tre år. Det gælder om at møde børnene i det nu, hvor de er uden at trække voksensnak og abstrakte begreber ned over dem
År: 2005 Nr.: 36
Omkring 25 medlemmer mødte op til BUPL Sydslesvigs generalforsamling sidste uge, og der var livlig debat det lille forum til trods.
År: 2005 Nr.: 36
Rummelighed eller social inklusion spås at blive en gevinst for pædagogikken. Fordi det går ud på at arbejde med fællesskabet og relationerne mellem børn og voksne. Men er der grænser for rummelighed?
År: 2005 Nr.: 35
Vores opgave må derfor være at opruste vores professionsdiskussioner.
År: 2005 Nr.: 35
Rummelighed og struktur
År: 2005 Nr.: 35
Det vil være god investeringspolitik at sørge for bedre luft, lys, mindre støj og den rette temperatur for arbejdet, for det virker!
År: 2005 Nr.: 34
Selvom de fleste Ballerup-ledere var fraværende på årets generalforsamling i BUPL afdeling 3, vankede der kritik til Ballerup Kommunes personalepolitik. Både fra ledere, pædagoger i fritidsinstitutioner og sågar fra rengøringspersonalet, blev der videregivet kritik
År: 2005 Nr.: 34
Nu skal daginstitutionerne være mere rummelige over for børn med særlige behov. Det siger ministeren, og det siger politikerne i kommunerne. Men rummelighed er også en ny pædagogisk trend. Årsagen til den megen rummelighedssnak er både økonomisk og ideologisk
År: 2005 Nr.: 33
Det begyndte med hattedamerne, der hjalp de fattige unger. Siden kom kaldet. Derpå faget og lønarbejdet. I dag hedder det sig, at pædagogerne har en profession. Eller i det mindste er på vej til at få én
År: 2005 Nr.: 33
Kristian Dreinø laver spil. Men for ham er det vigtigste ikke kappestriden, men at spillerne skal samarbejde. Der skal være pædagogiske intentioner med et spil, ellers er det ikke noget værd for ham
År: 2005 Nr.: 33
Økonomisk sikkerhed i familien og kvalitet i daginstitutioner er blandt de vigtigste våben i kampen mod negativ social arv. Det mener sociolog Gøsta Esping-Andersen
År: 2005 Nr.: 32
Blandt de 150 børn og 25 ansatte i Lærkereden er fraværet af stress og larm påfaldende. Det handler ikke om størrelsen på en institution, men om holdningen, fortæller leder Ruth Kristensen
År: 2005 Nr.: 32
Forhandlingerne om en ny lokal lønaftale for pædagogerne i Esbjerg er låst fuldstændig fast. Kommunen lægger blandt andet op til, at flere pædagoger må gå ned i løn, og det kan BUPL ikke acceptere. Sagen skal nu løses i tvistesystemet og er i den sammenhæng en af de største
År: 2005 Nr.: 32
Bedre kvalitet frem for billigere pasning i daginstitutionerne. Det er børnefamiliernes ønske til kommunalreformen, viser ny undersøgelse
År: 2005 Nr.: 32
Forældrene til 6000 femårige børn skal medvirke til en undersøgelse af deres børns psykiske trivsel. Projektlederen håber, at pædagogerne også giver deres mening til kende
År: 2005 Nr.: 32
Små enheder og vidtstrakt selvstyre passer dårligt sammen. Alt for mange ressourcer bindes i ledelsesopgaven. Odense har fundet en mellemvej
År: 2005 Nr.: 31
I SFO'en har alle pædagogerne en walkie-talkie på sig hele tiden. I fritidshjemmet er stuerne kønsopdelt, så drenge og piger er for sig. To institutioner har udvekslet medarbejdere og ideer. "Jeg oplever det lidt som at komme ud som studerende igen. At få lov til at iagttage, fordybe sig, stille spørgsmål og få noget ny viden," siger en af pædagogerne
År: 2005 Nr.: 30
På et døgn cykler børn fra 17 fritidshjem i Århus 19.000 omgange på byens cyklebane for at tjene penge til skoler i Uganda. De danske børn får også selv noget ud af anstrengelserne
År: 2005 Nr.: 30
En lille grøn cirkusvogn har 10 somre i træk turneret rundt i Nordvestkvarteret og skabt alternative oplevelser for de lokale børn. Cirkusvognen er et integrationsværktøj og et frikvarter fra en grå hverdag, men måske er der ikke nok penge til at køre et år mere
År: 2005 Nr.: 29
På den lille privatskole Laursens Realskole i Århus er der kort afstand mellem de to pædagoger i SFO'en og resten af lærergruppen. Pædagogerne underviser børnene om formiddagen og laver pædagogiske aktiviteter om eftermiddagen
År: 2005 Nr.: 29
I disse uger bringer Børn&Unge en serie artikler om unge og BUPL. De unge fravælger fagforeningen i større og større stil. I 2000 var seks procent af de nyuddannede pædagoger kun medlem af a-kassen og havde dermed fravalgt fagforeningen. Det tal er i 2005 steget til ca. 20 procent. Det vil sige, at en femtedel af alle nyuddannede pædagoger ikke ønsker at være med i BUPL.
År: 2005 Nr.: 29
I en ny undersøgelse vurderer offentlige mellemledere, hvorvidt chefen lever op til en række anbefalinger i kodeks for offentlig topledelse. Toppen er god til at forklare organisationens politiske mål, men cheferne lytter kun dårligt til de faglige mellemledere. BUPL-ledere er mest kritiske
År: 2005 Nr.: 29
Kun hvis der investeres i at skabe ordentlige vilkår i daginstitutionerne, kan pædagogerne bevare engagementet til gavn for både sig selv og de børn, vi har til opgave at give omsorg og udvikling
År: 2005 Nr.: 29
Børnehaven er et af de få faste holdepunkter i tilværelsen for flygtningefamilier i Danmark. Nogle gange det eneste holdepunkt. Derfor har to børnehaver i Midtjylland erkendt, at de er nødt til at hjælpe nydanske familier mere, end danske familier er vant til
År: 2005 Nr.: 28
International Børnesolidaritet sender i 2006 en gruppe pædagoger til Nicaragua på udveksling. Med deres faglige indsigt skal pædagogerne styrke et alfabetiseringsprojekt, som allerede i dag giver tusindvis af Nicaraguas børnearbejdere en bedre tilværelse end det rå liv på markedspladsen
År: 2005 Nr.: 28
I Danmarks medborgerhuse har BUPL en lille gruppe medlemmer af aktive ildsjæle. I Ringsted er Bjørn Mølgaard blevet den leder, som har forvandlet medborgerhuset til en af byens førende kulturarrangører med hundredvis af ringstedere involveret hvert år
År: 2005 Nr.: 28
Langt de fleste 10-18-årige trives med deres liv, med skole, venner og fritidsaktiviteter. Men mange er utilfredse med deres vægt
År: 2005 Nr.: 28
Regeringen foreslår i finanslovforslaget 2006 at harmonisere brugerbetalingen på åben uddannelse på videregående niveau. Det betyder, at pædagogmedhjælpere, som vil læse til meritpædagog, fra næste år skal betale 62 procent mere for uddannelsen. Seminarierne mener, at det bliver døden for den populære uddannelse
År: 2005 Nr.: 28
Mange unge af anden etnisk baggrund end dansk er splittet mellem deres drøm om at leve et dansk ungdomsliv og familiens krav om at følge traditionen. Især er tvangsægteskab eller skam i forbindelse med skilsmisse en kilde til alvorlige konflikter i de unges liv, viser en ny rapport. Fagfolk ved for lidt
År: 2005 Nr.: 27
I dag er det ikke en selvfølge for den yngre generation at melde sig ind i en fagforening. I BUPL nøjes flere og flere nyuddannede pædagoger med a-kassen, og fagbevægelsen står generelt over for nye krav fra de yngre medlemmer. En udfordring man skal tage imod, også i BUPL, mener professor på RUC Steen Scheuer
År: 2005 Nr.: 27
Til efteråret fremlægger undervisningminister Bertel Haarder (V) et nyt forslag til lov om pædagoguddannelse. Ministerens seneste forslag mødte hård kritik fra interessenterne, og et firkløver bestående af KL, SL, BUPL og Rektorforsamlingen har derfor overrakt ministeren et alternativt forslag
År: 2005 Nr.: 26
Howard Gardners teori om de mange intelligenser er lige så stille ved at revolutionere det danske skolesystem - og såmænd også mange daginstitutioners arbejde. I sidste uge var guruen i Danmark for at forklare sin populære teori
År: 2005 Nr.: 26
Pædagogerne på Københavns Kvindedaghøjskole hjælper socialt belaste kvinder med at komme på fode igen. Dagligdagen kan være hård, fordi mange af kvinderne er psykisk medtagede. Derfor får de systematisk supervision
År: 2005 Nr.: 26
Barndommen - og livet- bliver på denne måde reduceret til at handle om det næste, der kommer, i stedet for at handle om at skabe det gode liv og den gode barndom her og nu
År: 2005 Nr.: 26
2.600 børn samles i sommerferien på 223 fodboldbaner for at "lege fodbold". På DBU's fodboldskoler prøver frivillige, ulønnede trænere at gøre fodboldtræning til boldleg. I år er temaet afrikanske og brasilianske rytmer i fodbold
År: 2005 Nr.: 25
Børn&Unge har besøgt en flygtningefamilie. En dansk flygtninge- familie i Danmark. Drevet i internt eksil af københavnske boligpriser, som et par almindelige pædagoglønninger umuligt kan betale
År: 2005 Nr.: 25
Sklerose i familien påvirker hele familien - også børnene, som mister en rask forælder og en tryg, forudsigelig hverdag. Men børn af skleroseramte er en overset gruppe, og en pædagogstuderende tog emnet op
År: 2005 Nr.: 25
Kirsten Simonsen var selv med til at indvie Ålsgårde Børnehave for 36 år siden. Nu kan hun få lov til at lukke den igen. Helsingør Kommune har nemlig valgt at lukke den lille børnehave
År: 2005 Nr.: 25
Den danske børnehavetradition er anderledes end i mange andre europæiske lande, og det har vi grund til at være stolte af
År: 2005 Nr.: 25
Pædagogerne i Gjøl Børnehave og SFO har lært at styre støjen. To ildsjæle fra den integrerede institution har været på støjkursus, og deres nytillærte metoder giver ro i institutionen. Kurset er et led i et støjvogterprojekt, som er blevet indstillet til en europæisk miljøpris
År: 2005 Nr.: 25
Gabriel Jensens Ferieudflugter begyndte i 1901 at hive blege Vesterbro-børn ud i den friske luft på landet. Og udflugterne eksisterer endnu. Bussen kører alle hverdage i skoleferien kl. 8.30, men nu er brystsvage storby-børn skiftet ud med mørklødede indvandrerbørn
År: 2005 Nr.: 24
Børn lever og lærer gennem deres krop - de er deres krop. Nu skal 1000 århusianske pædagoger undervises i, hvordan børn lærer med kroppen. De første har været på skolebænken
År: 2005 Nr.: 24
Ofte bliver der sat ind for sent i forhold til familier med problembørn og ondt i familielivet. I den integrerede daginstitution Børnehuset Sjælsø i Birkerød Kommune har man oprettet en specialgruppe i institutionen, så støttekrævende familier kan få hjælp tidligt i barnets liv
År: 2005 Nr.: 24
Selvom Ballerup kalder sig en åben og udfordrende kommune, oplever daginstitutionsledere, som offentligt kritiserer kommunens ledelsesstil, at få mundkurv på. Ekspert i offentlig forvaltning vurderer, at daginstitutionsledernes ytringsfrihed er blevet begrænset. Folketingets Ombudsmand overvejer at undersøge forholdene
År: 2005 Nr.: 24
Børn, der gerne vil, men ikke kan. Sådan beskriver psykolog Trine Uhrskov empatiforstyrrede børn, hvor normal opdragelse, appeller og skældud ikke virker. At arbejde med disse børn er hårdt, men en række enkle metoder kan være med til at løse problemerne
År: 2005 Nr.: 23
Der er brug for BUPL, hvis serviceniveauet på institutionsområdet skal sikres i den nye storkommune, mener socialdirektør i Randers, Erik Mouritzen.
År: 2005 Nr.: 23
Kommunernes Landsforening (KL) lægger op til, at sammenlagte kommuner kan skabe luft i økonomien ved skære på daginstitutioner og skoler.
År: 2005 Nr.: 23
I vinters fik de ansatte lærere og pædagoger på Søren Kanne Skolen i Grenå så mange bank af de adfærdsvanskelige elever, at de meldte skolen til Arbejdstilsynet. Tilsynsrapporten viser nu, at de ansatte blev syge af at gå på arbejde. Kommunen og skoleledelsen får hård kritik og påbud fra Arbejdstilsynet
År: 2005 Nr.: 23
Derfor er det ufatteligt, at det er så svært for vores politikere at forstå, at investeringer i det pædagogiske fagområde er investering i fremtiden.
År: 2005 Nr.: 23
Først og fremmest er de unge mennesker, og sådan bliver de også behandlet. I Multikommunikationsklassen på Ungdomsskolen i Vordingborg er eleverne fire multihandicappede teenagere. Og her får de lov at leve deres teenageliv ud
År: 2005 Nr.: 23
Det er pokkers besværligt, men det kan varmt anbefales. Pædagogstuderende Nils Falk og pædagog Pernelle Rose har levet på cubansk med hele familien i snart et halvt år
År: 2005 Nr.: 23
Det er ikke fritidspædagogikkens formål at være skolens forlængede arm over for børnene
År: 2005 Nr.: 22
En gruppe børn og pædagoger fra Toftegårdens Børnehave i Faaborg rykker ud i skoven fire dagen om ugen. Det giver børnene en bedre motorisk udvikling og pædagogerne mere tid med børnene
År: 2005 Nr.: 22
Børn lever i en verden struktureret og overvåget af voksne. Børns behov for fritid er mere udtalt end nogensinde, siger sociolog Alan Prout
År: 2005 Nr.: 22
Når kunstbussen stopper, kommer der fart på kreativiteten for de 0-6-årige i institutionerne i Silkeborg og omegn. Billeder, skulpturer og nye kompetencer er souvenirs på rejsen med bussen. Kodeordet er fordybelse
År: 2005 Nr.: 22
Det kan være svært at dæmme op for de unge pigers ukritiske brug af sexede signaler i tøj og adfærd. Men i Helsingør er det lykkedes at få pigerne til at tænke lidt mere over, hvad de gør - og trække blusen ned over maven
År: 2005 Nr.: 21
Pædagog Iben Palm ville ikke førtidspensioneres, da hun som 54-årig blev syg. Derfor fik hun et fleksjob. SFO Klostermarken i Roskilde er god til at integrere Iben Palm på arbejdspladsen, men et fleksjob er ikke ubetinget en succes. Alligevel bliver der flere fleksjob, og kommuner sparer udgifter til pension
År: 2005 Nr.: 21
Manden er færdig som pædagog, tænkte Susanne Nielsen, da mistanken om sexovergreb landede på hendes bord. Hun var leder af børnehaven Gadekæret i Ledøje. Tilbage står billedet af svigt
År: 2005 Nr.: 21
En høj grad af selvforvaltning skal puste nyt liv i de små lokalsamfund i den kommende Ny Holbæk Kommune efter kommunalreformen. BUPL Vestsjællands Amt frygter, at helheden på det pædagogiske område går tabt i decentraliseringens ånd
År: 2005 Nr.: 21
Tino er en handskedukke, som skal hjælpe børnene fra Spiloppen på Frederiksberg over broen mellem børnehave og skole. I brobygningssystemet Tino lægger man vægt på, at børnehaven og skolen kender hinandens mål, metoder og forventninger. For brobygning nytter ikke, hvis man ikke ved, hvad der er på den anden side af broen, mener initiativtager Jytte Sidelmann
År: 2005 Nr.: 20
En ny rapport fra Center for Ligestillingsforskning sætter fokus på mænd, der vælger at arbejde i traditionelle kvindefag, herunder pædagogfaget. En af konklusionerne er, at mændende også privat får større forståelse for de bløde værdier, og til gengæld tilfører de de bløde værdier noget maskulint
År: 2005 Nr.: 20
Talepædagoger, psykologer, hørelæger og pædagoger overser ofte hjernelidelsen APD hos mange børn. Børnene bliver derfor fejldiagnosticeret som f.eks. DAMP-børn eller autister og ender ofte i specialklasser. Flere af børnene kunne dog helbredes
År: 2005 Nr.: 20
Jakob er født med Downs Syndrom. Han er mongol og vil altid være afhængig af, at andre tager styringen i hans liv. Derfor ville forældrene have valgt ham fra, hvis de havde haft valget. Det havde de ikke
År: 2005 Nr.: 19
Det tog børnehaveklassen 20 år at blive anerkendt og respekteret. Det er dér, sfo'erne er nu, siger forskeren, lektor Stig Broström, som mener, det er på tide at få besvaret spørgsmålet: Hvad er en god fritidspædagogik?
År: 2005 Nr.: 19
En kommune har pligt til at at omplacere pædagoger, som de ellers vil afskedige på grund af arbejdsmangel - hvis ansættelsesbrevet har den rigtige ordlyd
År: 2005 Nr.: 19
De fejl, som en kommunal legepladsinspektør for et år siden fandt på to nye legeredskaber på legepladsen ved Skovlyskolens SFO i Holte, blev i sidste uge udbedret af leverandøren Rabo. Legepladsinspektøren er tilfreds, men Rabo afviser, at der nogensinde var fejl på produkterne. Skolelederen finder sagen absurd
År: 2005 Nr.: 18
Loven, der tillader forældrebetalte madordninger i børnehaver, er ændret, så forældrene også skal betale for køkkendamens løn. Desuden kan private nu lovligt tjene penge på at drive daginstitutioner. BUPL ser kritisk på det hele
År: 2005 Nr.: 18
Danske børn bliver stadig udsat for støj, dårligt indeklima, giftige kemikalier i legetøj og passiv rygning. Derfor skal der laves en samlet handlingsplan for børn og miljø - og det haster, påpeger tværfaglig arbejdsgruppe i rapporten "Bedre miljø for børn - et oplæg til handling"
År: 2005 Nr.: 18
Børnehavebørn og skolebørn fra den integrerede daginstitution Regnbuen har med hjælp fra en forfatter skrevet deres helt egen bog om den forheksede Prins Toruk's forunderlige rejse. Børnene har også indspillet scener fra bogen på dvd. Begge dele bliver nu udgivet
År: 2005 Nr.: 18
Samfundet stiller enorme krav til det enkelte individ, og flere og flere børn bliver tabere i en udvikling, der satser på individualisme frem for fællesskab
År: 2005 Nr.: 17
Antallet af børn og unge i behandling i det psykiatriske system er steget med cirka 400 procent i perioden fra 1994-2002. Der er mange steder flere måneders ventetid til Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Til stor frustration for pædagogerne
År: 2005 Nr.: 17
Inviter tre pædagoger fra en anden institution indenfor og lad dem observere blandt andet de voksnes samarbejde, børnenes aktiviteter og de fysiske rammer. På den måde får du sat ord på kvaliteten af upartiske kollegaer
År: 2005 Nr.: 17
Valgflæsk kalder man det, når politikerne strør om sig med løfter om bedre tider, medvind på cykelstierne eller mere kvalitet i daginstitutionerne. Også ved dette års valg i februar skortede det ikke på de lovende ord, men denne gang vil BUPL følge op på politikernes valgløfter
År: 2005 Nr.: 16
Flere pædagoger er nummer et på ønskelisten, hvis de selv kunne bestemme i Børnehaven Fyrkildevej i Aalborg Øst. Institutionen er en af de fem institutioner, hvis data lægges i en tidskapsel og tages frem ved næste valg
År: 2005 Nr.: 16
De ansatte pædagoger og lærere på Søren Kanne Skolen i Grenå får så mange bank af de adfærdsvanskelige elever, at de sammen med deres fagforeninger har meldt skolen til Arbejdstilsynet. BUPL Århus Amt og pædagogerne kritiserer kommunen for at lade stå til. En tidligere ansat pædagog kalder det kriminelt
År: 2005 Nr.: 16
Igennem to år har otte kommuner tilbudt konfliktmægling til børn og unge mellem 12 og 15 år i sager om chikane, hærværk, vold og tyveri. Ved at lade de unge selv tage ansvar for konflikten er målet, at mæglingerne skal forebygge kriminalitet
År: 2005 Nr.: 15
Hvis pædagoger ikke har tid nok til børnene og slet ikke til de truede børn, så må daginstitutionerne rationalisere, mener familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K). Han kommer fra en hård finans- og arbejdsgiververden og vil nu være børnenes minister. Bedste kvalifikation er, at han er far
År: 2005 Nr.: 15
Pædagog Henrik Feddersen var ikke i tvivl, da han fik buddet om at blive konfliktmægler. Det har givet ham et andet syn på egen rolle, når børn omkring ham konflikter
År: 2005 Nr.: 15
Ansvar og beslutninger flyder i et tomrum, og de ansattes medindflydelse er forsvundet i en sprække. Sådan lyder et par af konklusionerne i en ny BUPL-rapport om tilstandene på institutionsområdet på Bornholm godt to år efter, at amtet og øens fem kommuner blev samlet i en enhed
År: 2005 Nr.: 14
Når alle de andre ryger og drikker, så må jeg også hellere gøre det, lyder de unges ræsonnement. Men de unges forestillinger om andre unge er vildt overdrevne, så hvis man får punkteret myten om de andre unges liv, så falder risikoadfærden betragteligt, viser forsøg i Ringsted
År: 2005 Nr.: 14
År: 2005 Nr.: 14
Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse kommuner vil gerne lægges sammen til en ny stor kommune med 66.000 indbyggere. Politikerne mener, at en fusion vil give bedre velfærd, og det vil pædagogerne dem fast på. Midlet er en "indsatsstyrke"
År: 2005 Nr.: 14
Ringsted Kommune er der stor forskel på, hvor mange penge hver enkelt institution har måned for måned. Det skyldes, at "pengene følger barnet", og det gør det meget svært at lægge budget, viser en undersøgelse. BUPL Vestsjælland har brugt undersøgelsen til at få kommunen i tale
År: 2005 Nr.: 13
Han blev født i en kirke. Næsten. Senere bombet ud af Berlin. Nu er han den gale kirkesanger i Gudum ved Struer og løber maraton i Berlin. Blandt andet. Ind imellem har Hans Schwenker været pædagog i 25 år
År: 2005 Nr.: 13
Laila Kanafani arbejder med børn og kunst for kunstens skyld, men også fordi børn lærer så meget, mens de udtrykker sig kunstnerisk. Hun har arbejdet med kunstprojekter i børnehaver i Libanon, og hun uddanner kunstpædagoger både der og i Danmark
År: 2005 Nr.: 13
Når forældre bliver usikre på deres evner som forældre, spørger de pædagogerne til råds. Og selvom det er tidskrævende, er pædagogerne de helt rigtige til at støtte og vejlede forældre i børneopdragelse, mener familieterapeut Jesper Juul. En SFO i Sabro ved Århus har gjort forsøg med forældrekurser i institutionen
År: 2005 Nr.: 13
Siden sidste efterår har seks CVU'er udbudt en længe ventet praktikvejlederuddannelse. PLS er begejstret, og BUPL kræver uddannelsen gjort obligatorisk. Praktikvejledere påpeger, at den nye uddannelse giver dem selv og pædagoguddannelsen et tiltrængt løft, men institutionerne kan ikke betale prisen
År: 2005 Nr.: 13
I Hvidovre arbejder en børnehave, et fritidshjem og en skole for tredje år i træk sammen om at lette overgangen mellem de forskellige institutioner for børnene. Emnet er identitet og selvforståelse, metoden er billedkunst og teater
År: 2005 Nr.: 13
Børn med handicap som DAMP eller autisme er i stigende grad på vej ind i klubberne. Her er de ikke i behandling, men de er en pædagogisk udfordring
År: 2005 Nr.: 12
Det tager tid at gå fra normale børn til at arbejde med udviklingshæmmede børn. For pædagogerne i Nørregades Fritidscenter i Esbjerg er det en udfordring, de hele tiden bliver klogere på. I sommer byttede de 20 fritidshjemsbørn ud med 10 børn, der alle går i specialklasse i skolen
År: 2005 Nr.: 12
Et børneombud kunne være et middel til at tage børn og unge alvorligt
År: 2005 Nr.: 12
I eventyrenes verden kan børn gå på opdagelse i deres følelsesliv, uden at det er farligt, for det ender jo godt til sidst. Psykolog Lene Brok har længe arbejdet med at få den mundtlige fortælling ind i daginstitutionerne i form af eventyrtimer
År: 2005 Nr.: 12
" Vi kan ikke snakke os fra det ved alene at fokusere på besparelser og strukturændringer
År: 2005 Nr.: 11
Fire 10-årige drenge i Gedved er godt på vej ned ad skråplanet. De holder til på en lukket tankstation til langt ud på aftenen, og ingen har rigtig føling med, hvad de går og laver. Så ansætter kommunen en pædagog til udelukkende at være sammen med drengene. Det ændrer drengenes liv
År: 2005 Nr.: 11
Se børnehaven som en feriekoloni og eksperimentér med langsomme børnehaver, foreslår en ny undersøgelse af daginstitutioner på Møn og i Silkeborg. Den kortlægger for første gang, hvordan pædagoger og dagplejere bruger tiden med børnene
År: 2005 Nr.: 10
En institutionsleder har i to institutioner i Juelsminde Kommune kørt sit personale i sænk. En arbejdspsykologs rapport påpeger, at flere ansatte i Hornsyld Idrætsbørnehave i efteråret 2004 havde samme symptomer som personer, der har været udsat for mobning, vold eller gidselstagning. De ansatte har kommunen fyret. Lederen er der stadig
År: 2005 Nr.: 10
Frederiksberg har oplevet et boom af større børn, der vil gå i fritidsklub, efter at SFO 2'erne blev nedlagt og omdannet til selvstændige klubber. Alene i 5. klasse er antallet af klubbørn steget med 42 procent
År: 2005 Nr.: 10
I Tårnby Kommune på Amager står it åbenbart for "ikke tiltrængt". Daginstitutionerne har ikke adgang til it, og der kan gå op til 10 år, før de får det. Derfor er de henvist til at låne sig frem, når de har ærinder på nettet. Skudt i hovedet, mener den lokale BUPL-fagforening
År: 2005 Nr.: 10
Mens forskere diskuterer, hvad fattigdom i Danmark er, lever op mod 90.000 børn i fattigdom. I Tranekær er hvert sjette af kommunens børn fattige - dobbelt så mange som på landsplan. "Her er ingen fattige børn," lyder det fra borgmester Jørgen Nielsen
År: 2005 Nr.: 09
Børn ser, hører og mærker verden forskelligt. Hvis du som pædagog ikke sætter dig ind i forskellene og på den måde er i stand til at møde barnet, kan du ikke styrke barnets selvværd
År: 2005 Nr.: 09
Helle Freja Hansen er pædagog, maler - og Fru Holm, når hun optræder i erveringsteatret Frk. Olsens Vikarbureau. Her bruger hun den indfølingsevne, som pædagogjobbet har givet hende
År: 2005 Nr.: 09
Pædagogerne brænder for musik, sang og bevægelse i Musikbørnehaven i Kolding. Det smitter af på børnene
År: 2005 Nr.: 08
Da Ribe Kommune i 2000 indførte intern kontraktstyring på daginstitutionerne, var pædagogerne meget skeptiske, fordi kontrakterne var hårde og fyldt med tal. Efter fem års udvikling er kontrakterne bløde og dialogorienterede
År: 2005 Nr.: 08
Gladsaxe Kommune indfører læreplaner for fritids- og ungdomsklubberne. Nu skal der kobles teori på klubbernes praksis, og klubfolkene skal lære at begrunde, hvorfor de gør, som de gør
År: 2005 Nr.: 07
Læreplanen vil kræve større indsigt i teori og give flere diskussioner om pædagogikkens indhold. "Det vil bidrage til at styrke vores faglighed og skærpe vores argumentation," forudser Frederik Hansen, klubleder i Gladsaxe
År: 2005 Nr.: 07
Mange kommuner snyder på vægten, når de bliver ved med at forny pædagogernes tidsbegrænsede ansættelser. Reglerne på området er ellers helt klare - tredje gang skal der ske fast ansættelse
År: 2005 Nr.: 07
Når børn har problemer, skyldes det ofte, at de ikke har lært visse færdigheder endnu. I en ny pædagogisk metode "Jeg kan" hjælpes børn til at lære de færdigheder, de mangler. Ophavsmanden, den finske psykiater Ben Furman, hævder, at metodens 15 trin ikke kun løser barnets problemer, men har en positiv effekt på familie, venner og øvrige netværk, fordi de inddrages i barnets projekt
År: 2005 Nr.: 07
Børn med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig lige så godt som danske børn, selv om deres familier har færre ressourcer end danske familier. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet af syvårige børn fra indvandrer- og flygtningefamilier
År: 2005 Nr.: 06
I nogle medier forbindes indvandrerunge med kriminalitet og problemer, og tosproget er bare et pænt ord for perker. I multietniske ungdomsklubber er det derimod in at tale perkerdansk. "Selv danske unge dyrker deres tosprogede venners arabiske gloser. Derved signalerer de, at de hører til i gruppen," siger sociolingvist Mette Vedsgaard
År: 2005 Nr.: 05
Midtvejsevaluering af forsøgsprojekt i Horsens afslører delte meninger om det nye dyr i åbenbaringen: Distriktsledelse på daginstitutionsområdet, som halvdelen af landets kommuner under den ene eller anden form enten er i gang med eller planlægger at indføre
År: 2005 Nr.: 05
Pædagoger og kommuner over hele landet melder nu om endnu flere eksempler på, at sikkerheden ikke har været i orden på nyindkøbte legeredskaber
År: 2005 Nr.: 05
Peter Mortensen havde planlagt at flytte til Paris og leve for sin efterløn, men en måned før han fyldte 60 år, fik han arbejde på Utterslev Skole. Det var enden på over tre år med bunkevis af ansøgninger og ofte ubrugelige jobkurser
År: 2005 Nr.: 04
Unge sjusker forfærdeligt med sproget og er under påvirkning fra vulgær populærkultur. Sådan lyder ældre generationers evige klager over unges sprog. "Sure gamle mænd bør holde sig langt væk fra sproget," siger en sprogforsker. Ligeglade voksne skader børnene, mener psykolog
År: 2005 Nr.: 04
De afgørende forskelle, som ikke alene måles på gyldne løfter, men handler om værdier og menneskesyn, er tilsløret i denne valgkamp.
År: 2005 Nr.: 04
På tirsdag den 8. februar bliver der sat endeligt punktum for valgkampen. Hvad vil politikerne gøre for at forbedre forholdene i landets daginstitutioner efter valget? Det spørgsmål stillede vi de sociale ordførere plus den ansvarlige minister for området. Sidstnævnte, minister for familie og forbrug Henriette Kjær (konservative), har dog ikke ønsket at medvirke. Dansk Folkeparti har heller ikke ønsket at medvirke
År: 2005 Nr.: 04
Børn&Unge har i nr. 31, 32, 33 og 35/2004 og nr. 1/2005 beskrevet, hvordan det halter med sikkerheden på mange danske legepladser - især i institutionerne. Sikkerhedsstyrelsen har nu forbudt salg af de to legeredskaber, der er leveret af RABO, fordi de ikke lever op til sikkerhedsstandarden DS/EN 1176. Der står flere legeredskaber mage til dem, Rabo har solgt til Skovlyskolen i Holte, rundt om på danske legepladser, advarer Sikkerhedsstyrelsen
År: 2005 Nr.: 03
Generation fucked-up Luder, møgso, ho, pikslikker og fucking bøsserøv. Der skal mere end almindeligt sæbevand til at vaske de unges mund i dag, og sproget vækker forargelse hos den voksne generation. Pædagoger og psykologer advarer mod en stadig hårdere omgangstone, og kønsforskere råber vagt i gevær over for de sexistiske eller fækale udtryk, der især stammer fra rapmusik, film eller stand-up comedy shows på tv. Sprogforskere og ungdommen selv maner derimod til besindelse. Ungdommen har altid forarget, og de sure gamle mænd skal holde sig langt væk fra de unges leg med sprog og identitet. I dette og de næste numre af Børn&Unge skriver vi om den nye generations fuck-sprog. Vi starter i fritidshjemmet, hvor seksårige siger "fuck dig" til pædagoger. Mange daginstitutioner arbejder med at forbedre børn og unges barske sprog. Der er dog store forskelle på sproget, alt efter hvor i landet institutionen ligger. Når man f. eks. er dum i Kolding, er man en møgluder i København. Også voksnes sprog er grovkornet.
År: 2005 Nr.: 03
Menneskelig varme, rolige børn og taknemmelige forældre. 15 pædagoger fra København suger en masse godt til sig under studietur i Rom
År: 2005 Nr.: 03
Mange pædagoger ryger, men røgen er farlig for dem selv, børn og kolleger. "Selvom en institution har et rygerum, slipper røgen ud gennem nøglehullet," siger en læge fra Kræftens Bekæmpelse. Forskere ønsker rygeforbud på danske arbejdspladser, og et rygeforbud er en succes i vuggestuen Tumlingen
År: 2005 Nr.: 02
Pædagoger ved for lidt om, hvad man skal se efter hos et barn med en mulig depression. Det er skidt for et deprimeret barn, som har brug for hjælp. En overlæge efterlyser bedre uddannelse til pædagoger
År: 2005 Nr.: 02
Børn får endnu mere ud af at få læst op i børnehaven, hvis pædagogen stopper op og snakker med børnene om handlingen og konkrete ord. Samtidig er det sjovere at læse for dem
År: 2005 Nr.: 01
Sikkerhedsstyrelsens klare afgørelse i sagen fra Skovlyskolens SFO vækker glæde i BUPL. Næstformand Lis Pedersen ser afgørelsen som et væsentligt skridt i den rigtige retning. Men hun mener, at lovgivning på området vil være den bedste løsning
År: 2005 Nr.: 01
Sikkerhedsstyrelsen har forbudt RABO at sælge to legeredskaber, fordi de ikke lever op til sikkerhedsstandarden DS/EN 1176. På Skovlyskolens SFO i Holte har man siden maj 2004 haft de to legeredskaber stående. De skal nu bringes i forsvarlig stand inden 30. januar
År: 2005 Nr.: 01
Hvis ikke pædagogernes arbejdsmiljø, forældrenes adgang til daginstitutionspladser og børnenes ret til trygge og gode rammer skal betale for kommunalreformen, så kræver det, at vi alle påtager os et ansvar for hele tiden at gøre denne problematik til et aktivt tema i de politiske diskussioner.
År: 2005 Nr.: 01
En gruppe pædagoger, lærere, kulturfolk og en lektor i datalogi har i fire år brugt hinandens forskellige indgangsvinkler til børn og medier
År: 2004 Nr.: 44
Per Schultz Jørgensen, Erik Sigsgaard, Jesper Juul og John Aasted Halse er vrede og skuffede. I manifestet "Forræderiet mod børns opvækst" lader de harmen over det, de kalder et megaudsalg af kvalitet i børns liv og et kæmpeskred i velfærdssamfundets omsorg for de svageste, få frit løb
År: 2004 Nr.: 44
Pædagoger, forældre og dagplejere var usikre, da Trundholm Kommune nedlagede dagplejen og flyttede børn og dagplejere over i børnehaven Solstrålen, som blev lavet om til en integreret institution. I dag er alle enige om, at ændringen er en succes
År: 2004 Nr.: 44
Børn skal erobre den nye teknologi, og det kan de ved at skille den ad og opfinde den i en ny sammenhæng. I Århus har en udviklingsgruppe sammen med børnene leget sig frem til et nyt pædagogisk rum
År: 2004 Nr.: 44
Begrebet negativ social arv bruges i flæng af forskere og derfor forkert af pædagoger, mener sociolog Morten Ejrnæs. Han vil afskaffe begrebet og taler i stedet om risikofaktorer i barndommen - fx mobning i skolen
År: 2004 Nr.: 44
Lederne i Rønnede Kommune er blevet til Team Dagpasning med ansvar for drift og udvikling af hele dagpasningsområdet. Der er ingen børneforvaltning, og Team Dagpasning refererer direkte til politikerne. De fem tidligere "dronninger i eget rige" har brugt meget tid på processen fra institutionsegoisme til solidarisk teamledelse
År: 2004 Nr.: 44
De såkaldte profitbørnehaver spås ikke nogen stor fremtid i en undersøgelse lavet for den pædagogiske branche. Alligevel frygter BUPL, at de vil øge de sociale skel mellem børn
År: 2004 Nr.: 43
Der er ingen tvivl om, at vi har brug for både dokumentation og samarbejde for at imødegå regeringens snævertsynede dagsorden på børn- og unge-området.
År: 2004 Nr.: 43
En evaluering af klubbernes arbejde viser, at klubberne har særlige forudsætninger for at arbejde forebyggende med udsatte børn og unge. Men nogle ledere er ikke fulgt med udviklingen og behøver efteruddannelse
År: 2004 Nr.: 43
Det generte barn. Klovne-barnet. Det aggressive barn. Flygtningebørn udvikler mange forskellige "ansigter",når de ikke har sproget tilfælles med danske børn i daginstitutionerne. Det giver pædagogerne nogle helt særlige udfordringer, viser projekt i Odder
År: 2004 Nr.: 43
I Tyskland er dukketeater en udbredt metode i politiets forebyggende arbejde. I over 50 år har uniformerede betjente taget ud til skoler og børnehaver med dukker og scene for at lære børnene gode trafik- og miljøvaner. Samtidig benytter de lejligheden til at indgyde børnene tillid til politiet
År: 2004 Nr.: 43
Alle børn bliver bange, og nogle lider af angst. Men hvornår tager angsten overhånd, og hvornår skal pædagoger og andre voksne reagere på angste børns signaler? Og hvad kan man stille op? Det giver en svensk håndbog svar på
År: 2004 Nr.: 42
Vis mig din mobiltelefon, og jeg skal sige, hvem du er. Det synes at være mottoet blandt unge. Især piger bruger sms-beskeder til at bekræfte hinanden socialt. Jo flere navne, teenagere har i adressekartoteket, desto større status har de
År: 2004 Nr.: 42
Med mellemrum råbes der i kor om danske børns dårlige sprog. Men det er langt hen ad vejen myter, for der findes meget lidt dokumenteret viden om danske børns sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder. Det vil to sprogfolk nu gøre noget ved
År: 2004 Nr.: 42
Regeringen har afsat 33,9 millioner kroner til blandt andet uddannelse af pædagoger i pædagogiske læreplaner. "Det forslår som en skrædder i helvede," mener roskildeborgmesteren Bjørn Dahl (V). I BUPL er man enig
År: 2004 Nr.: 42
Pædagoguddannelsen, arbejdsmiljøet, lønnen og anerkendelsen af pædagogernes arbejde. Det kan alt sammen blive bedre, mente formand Birgit Elgaard, der i sin beretning gav Danmark dumpekarakter. "Hvorfor ikke have verdens bedste daginstitutioner som ambition?" spurgte formanden og spejdede mod Sverige efter inspiration
År: 2004 Nr.: 41
Hvordan tackler man, at en ansat i en daginstitution ikke gider skifte ble, men gerne spiller fodbold? Teatergruppen Lille Grim Hund opførte dilemmaet i små scener, og med hjælpende stikord fra lederne blandt publikum kom der flere bud på en løsning
År: 2004 Nr.: 40
Der er politisk fokus på folkeskolen, og det er naturligvis også godt. Men hvor bliver visioner på institutionsområdet af?
År: 2004 Nr.: 40
Ledere af daginstitutioner hentes typisk fra egne rækker i kommunen og bliver på posten i mange år. Det hindrer friske øjne i at komme til at se på udviklingen, advarer professor Kurt Klaudi Klausen
År: 2004 Nr.: 40
Danske daginstitutioner kan have svært ved at klare det forebyggende arbejde og være med til at bekæmpe den negative sociale arv. Det viser en ny undersøgelse af Bente Jensen, forsker og lektor på DPU. Bedre normeringer, bedre rammer og mere uddannelse til pædagogerne er helt nødvendig, hvis daginstitutionerne skal kunne gøre en forskel
År: 2004 Nr.: 40
På Byggelegepladsen Midgård i Ballerup sluttes ugen altid af med en omgang rollespil i de overbevisende omgivelser. Orker, elver, sigøjnere, prinsesser og konger kæmper side om side i kampen mellem det gode og det onde
År: 2004 Nr.: 39
Den moderne medarbejder får lovning på personlig udvikling og skal til gengæld levere fleksibilitet til arbejdsgiveren. Etnolog Kirsten Marie Bovbjerg mener, at ansvar og personligt engagement får medarbejderen til at føle sig kaldet til arbejdet. En tidligere daginstitutionsleder oplevede det som både fantastisk og forfærdeligt
År: 2004 Nr.: 39
Ole Lund efterlyser flere tosprogede børn til sin institution, fordi pædagogerne er gode til at tage sig af dem. Han ved, andre vil betakke sig for at få flere, men Ole Lund ser det som udviklende pædagogisk og menneskeligt
År: 2004 Nr.: 39
Rollespil har bredt sig i de danske institutioner inden for de sidste tre til fire år, men hvad er det egentlig, og hvilke pædagogiske gevinster ligger der i spillene? Pædagog Lars Andersen og Claus Raasted har skrevet en bog til begyndere om rollespillets pædagogiske muligheder
År: 2004 Nr.: 39
Fællestillidsrepræsentanterne hypes til kampen for bedre daginstitutioner i de nye storkommuner
År: 2004 Nr.: 39
Værdibaseret ledelse er misforstået, hvis værdierne betragtes som indiskutable sandheder. "Værdier er ikke Guds ord ristet ind på stentavler til at stå for evigt," siger professor Ole Thyssen. I Ballerup får kritiske daginstitutionsledere påtaler, mens Københavns Kommune kalder sin tilgang til værdier for "licens til kritik"
År: 2004 Nr.: 38
År: 2004 Nr.: 38
Læring er på mode inden for dansk småbørnspædagogik. Pædagoger taler om læring i stedet for udvikling. Hvorfor gør de det? Og hvad betyder det for pædagogikken og for pædagogfaget? Børn&Unge har talt med forskellige eksperter for at få svar på spørgsmålene
År: 2004 Nr.: 38
Halvdelen af landets kommuner skærer ned på daginstitutionerne til næste år, og kun otte procent tilfører institutionerne ressourcer til arbejdet med læreplaner. Det viser en undersøgelse, Vilstrup Research har gennemført for BUPL og PMF
År: 2004 Nr.: 38
De delegerede fra BUPL Ribe Amt vil på kongressen i november stemme imod forslaget til nyt regelsæt for valgte lønnede tillidsfolk
År: 2004 Nr.: 37
Politikerne i Rønnede har proppet så mange børn ind i SFO Fristedet, at pædagogerne er nødt til at bruge en megafon til at råbe børnene op. Byrådet vil gerne bygge Fristedet større, men det har kommunen ikke råd til. Nu får pædagogerne hjælp af Arbejdstilsynet
År: 2004 Nr.: 37
Efter generalforsamlingen på Hjortespring Skole i Herlev talte Børn&Unge med en fortrøstningsfuld formand for BUPL Afdeling 2. Forsamlingen valgte hele to fanebærere, der skal gå i front i blandt andet kampen mod de nye ledelsesformer, der truer afdelingens tre kommuner
År: 2004 Nr.: 37
Den Nye Klub på Frederiksberg har ændret karakter. Tidligere var den et forebyggende tilbud. Nu er hovedfunktionen at passe børn
År: 2004 Nr.: 37
Siden 2001 er antallet af fremmødte medlemmer på BUPL Vestsjællands generalforsamling faldet til det halve, mens gennemsnitsalderen er steget. På generalforsamlingen i torsdags skabte det debat om, hvordan fagforeningen organiserer de unge og nyuddannede pædagoger
År: 2004 Nr.: 36
En mentorordning, tutorer, ekstra vejledningstimer og indslusning gennem Pædagogisk Grunduddannelse (PGU). Det er tiltag, der, ifølge en ny projektrapport fra CVU Vest, kan integrere etniske pædagogstuderende på pædagogseminarierne
År: 2004 Nr.: 36
Rabo A/S og tidligere pædagog Mari-Anne Bryder har stor succes med at importere trommer fra Ghana og sælge dem til danske børneinstitutioner. Produktionen af en tromme giver fuldtidsarbejde til fem familiefædre, som derved kan brødføde deres familier
År: 2004 Nr.: 35
Et projekt i byen Jinotepe i Nicaragua forsøger at få fat i børn og unge med problemer i skolen, hjemmet eller med bander og potentielle ballademagere. Projektet skiller sig ud fra andre ved, at det er de unge selv, som står for det meste af arbejdet og ansvaret
År: 2004 Nr.: 35
Der var ingen timelang formandsberetning fra talerstolen på Roskilde Amts Generalforsamling. Diskussioner ved bordene medførte, at de fremmødte medlemmer også i plenum tog ordet. "Det er på tide at smide mundkurven," lød det fra salen. Det gjorde pædagogerne især i diskussionen om løn og fratædelsesgodtgørelser til valgte tillidsmandsfolk. Der var kampvalg til bestyrelsen
År: 2004 Nr.: 35
Dansk Pædagogisk Historisk Forening har åbnet museal samling af legetøj, materialer, bøger og tidsskrifter. Visionen er et egentligt museum
År: 2004 Nr.: 35
Brugerundersøgelser siger intet om kvaliteten af daginstitutionerne, pædagogerne kan ikke bruge dem til ret meget, og politikerne bruger dem ofte til at profilere kommunen, mener forsker Bente Bjørnholt fra Aalborg Universitet
År: 2004 Nr.: 35
250 overenskomstløse friskoler får nu et tilbud, som deres egen forening siger god for: Skriv under på den stiplede linje, og I har en overenskomst med BUPL
År: 2004 Nr.: 34
Et af temaerne på generalforsamlingen sidste fredag i BUPL Århus Kommune var pædagogers løn. Kravene fra de fremmødte pædagoger til de forestående overenstkomstforhandlinger er en højere realløn og et nyt lønsystem
År: 2004 Nr.: 34
Kan æbler sejle? Kan sten? Hvad lærer man af at vaske borde og skære frugt? Og af at bære en gryde med sand fra den en ende af legepladsen til den anden? I Vægterparken har pædagogerne taget udgangspunkt i hverdagslivet for at finde ud af, hvornår, hvad og hvordan børn lærer
År: 2004 Nr.: 34
Vi har skabt en tradition og en kultur i danske daginstitutioner, som folk kommer rejsende langvejs fra for at studere.
År: 2004 Nr.: 34
Jessica Madrigal er kun 18 år. Hun blev seksuelt misbrugt, fra hun var seks år, var prostitueret, da hun var 13 og havde to børn, da hun var 17 år
År: 2004 Nr.: 34
Mange børn arbejder i Nicaragua. Det giver dem et liv med tolv timers arbejdsdage, hvor der ofte ikke er tid og råd til skolegang. En ond cirkel for et land, der allerede præges af fattigdom og arbejdsløshed
År: 2004 Nr.: 33
Jens Bruun blev i 2002 forflyttet fra en fritidsklub til en SFO i Holbæk. Måske var det på grund af samarbejdsproblemer. Selv er han i tvivl. "Jeg ved stadig ikke, hvorfor jeg røg ud," siger Jens Bruun i dag. Folketingets ombudsmand kalder kommunens afgørelse for ugyldig
År: 2004 Nr.: 33
Pensionistsektionen er en voksende og aktiv medlemsgruppe i BUPL. Det fremgik ikke mindst af årsmødet sidste tirsdag, hvor 189 pensionerede pædagoger fra hele landet mødte op i Amager Selskabslokaler i København for at spise frikadeller og diskutere deres fælles fag
År: 2004 Nr.: 33
Knap en uge efter Børn&Unges omtale af sikkerhedsproblemer på legeredskaber leveret af Rabo rykkede direktøren ud for at tale med institutionen og besigtige forholdene. Nu bliver problemerne løst, lovede han på mødet
År: 2004 Nr.: 33
Ryvang 2 er en idrætsbørnehave, og gennem pædagogisk idræt går pædagogerne efter "de gyldne øjeblikke". For det er i disse øjeblikke, hvor tid og sted forsvinder, og hvor man mentalt og fysisk er hundrede procent koncentreret, at både børn og voksne lærer mest
År: 2004 Nr.: 33
I Ørnevang Fritidshjem er det børnene, der bestemmer. Pædagogerne arbejder bevidst på at træde tilbage, være afvæbnende og lade børnene tage initiativerne. Det giver sejre og selvværd til både stærke og svage børn
År: 2004 Nr.: 32
Knap hver tredje pige mellem 14 og 24 år har en risikoadfærd, der kan føre hende direkte ind i en spiseforstyrrelse. Et splittet, følsomt sind driver - især - pigerne ud på skråplanet, fortæller psykoterapeut R. Theresa Abegg
År: 2004 Nr.: 32
Børn&Unges omtale af sikkerhedsproblemerne på det legeredskab, som RABO har leveret til Skovlyskolens SFO i Holte, fik i sidste uge Sikkerhedsstyrelsen til at gå ind i sagen
År: 2004 Nr.: 32
RABO er ikke alene om problemerne med sikkerheden på de danske legepladser. Ifølge fagfolk leveres cirka 95 procent af legeredskaberne med godkendelse fra det tyske testhus TÜV, selvom det ikke altid lever op til den danske fortolkning af reglerne. Noget værre rod, mener minister
År: 2004 Nr.: 32
Det store legeredskabsfirma RABO sælger produkter, der ikke lever op til den fælles europæiske standart. I stedet tolker de reglerne, men den går ikke, vurderer en række legepladsinspektører, Teknologisk Institut og Forbrugerstyrelsen. RABO vil ikke ændre politik
År: 2004 Nr.: 31
Skovlyskolen i Holte har droppet SFO'en for de største. Nu går børnene fra 4.-7. klasse i Åben Skole, hvor de hver eftermiddag kan bruge skolens lokaler og få hjælp til lektierne
År: 2004 Nr.: 31
Byrådsflertallet i Odense så stort på medarbejderdemokratiet og indgik endnu engang budgetforlig uden at holde aftalte møder med de faglige organisationer. Flere SFO'er frygter, at forliget vil sætte deres arbejde med særligt udsatte børn flere år tilbage
År: 2004 Nr.: 31
Hvis sukker blev opfundet i dag, ville det være på listen over forbudte stoffer. Alligevel har alt for mange børn i Danmark et overforbrug af sukker, som bringer dem i fare for at få blandt andet adfærds- og indlæringsproblemer. Midtbyens Ungdomsskole møder disse børn og gør noget ved deres problemer
År: 2004 Nr.: 30
Op mod halvdelen af landets kommuner varsler sparerunder, og i baggrunden spøger den kommende kommunalreform
År: 2004 Nr.: 30
Langt de fleste gør, men det er ikke alle børnefamilier i Danmark, som benytter offentlige dagtilbud. Ny undersøgelse afdækker, hvilke børn det er, der ikke kommer i institution
År: 2004 Nr.: 30
Der bliver ikke lavet læreplaner for SFO'erne, lover undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). Men der skal laves en indholdsbeskrivelse af SFO'erne, som skal føre hen til en egentlig bekendtgørelse
År: 2004 Nr.: 29
De findes overalt - børn, der ikke siger et ord. Og det kan virke voldsomt provokerende, når børn ikke taler, ikke svarer, ikke ytrer sig overhovedet. Men tavsheden kan brydes ved at acceptere barnet frem for at presse det, viser erfaringer fra Horsens, hvor en tavs dreng gennem flere år gav pædagoger og behandlere grå hår i hovedet
År: 2004 Nr.: 29
Pædagoger på Fyn skal henvise forældre med alkoholmisbrug til behandling. Det ser Sundhedsstyrelsen gerne, at pædagoger i resten af landet lærer af
År: 2004 Nr.: 29
Børnehaven Gårdhaven i Bramming blev i løbet af et par uger hårdt ramt med besøg af ræven og flere indbrud. Det var virkeligheden, der kom brasende ind i trygge rammer
År: 2004 Nr.: 29
Læreplaner kan meget vel snart blive en realitet i landets SFO'er. Undervisningsministeren vil have, at børn også får mulighed for at udvikle deres almene kundskaber i fritiden. BUPL kræver, at der følges op med bedre rammer og vilkår
År: 2004 Nr.: 28
En ny rapport viser, at støj kan give mange andre skader end høreproblemer. Blandt de mere upåagtede skader er hjertekarsygdomme og fosterskader. Støjen i institutionerne er dog ikke skadelig for et foster, vuderer forsker
År: 2004 Nr.: 28
Heldagsskolen Midtdjurs er indrettet efter principperne i Feng Shui. Det har givet mere ro og et bedre sammenhold i personalegruppen, mener pædagogen, der har indrettet institutionen
År: 2004 Nr.: 28
I to måneder har en SFO i Birkerød tilbudt børnene at komme til en kinesiolog. Tre forældrepar har taget imod tilbuddet om at få afbalanceret energierne i deres børns kroppe
År: 2004 Nr.: 28
De børn, der har flest problemer, får ikke hjælp og slet ikke tidligt nok. En ny undersøgelse viser ellers, at disse børn kan spottes allerede, mens de er små. Else Christensen fra Socialforskningsinstituttet, der har lavet undersøgelsen, mener, at pædagogerne ser disse børn, men mangler redskaber til at hjælpe
År: 2004 Nr.: 28
I uge 32 var der overnattende gæster i Idestrup Børnehave. Venskabsbørnehaven fra Tjekkiet havde endelig fået mulighed for at tage turen op til deres danske venner på Falster, hvor de nød naturen, den friske luft og udvekslede pædagogiske erfaringer
År: 2004 Nr.: 28
Helene Konner går rundt med en leder i maven. Men den 37-årige pædagog har været bange for at springe ud i jobbet. Nu prøver hun sine evner af på et kursus for førledere
År: 2004 Nr.: 28
Børns Vilkår er ved at etablere en sorggruppe for børn i Helsinge i Nordsjælland. Pengene kommer blandt andet fra en gruppe frivillige, som driver en genbrugsbutik.
År: 2004 Nr.: 28
Med støtte fra sponsorer regner Børns Vilkår med at tilbyde 300 børn, der har mistet, plads i en sorggruppe inden året er omme. Her får de lejlighed til at snakke om deres sorg med andre børn i samme situation
År: 2004 Nr.: 28
Frihandel med landbrugs- og industrivarer bidrager - også - til privatisering af offentlige tjenesteydelser
År: 2004 Nr.: 27
Tre dage om ugen laver børnehaven Gl. Ajstrup Skole mad over ild til 130 børn, og de spiser udendørs året rundt. Det giver børnene et sundt forhold til maden, mener kostvejleder
År: 2004 Nr.: 27
Oliver har mange ordkort i sin kasse, andre har ingen eller ganske få. I Børnehaven Porskjær i Galten skriver børnene de nære og kære ord på kort, hvis de har lyst. Personalet har besluttet at gøre op med års forskrækkelse for bogstaver, ord og tal i børnehaven. Nu støtter de børnene i deres åbenbare interesse for at skrive
År: 2004 Nr.: 27
Det er værd at bemærke, at privatisering af den offentlige sektor i stort set alle lande er på den politiske dagsorden. De mange pædagoger og lærere på kongressen var helt enige om at afvise denne dagsorden. I BUPL bryder vi os for eksempel ikke om den profitmulighed, det vil give for de private aktører på daginstitutionsområdet.
År: 2004 Nr.: 26
I Kong Oscars Børnehave er der både tid til fordybelse og omsorg. Plads til børnenes egne ideer, personalets engagement, til haven, der giver mad året rundt, og til dyrene, som skal passes og plejes. Kong Oscar ligger i Må-godt-land, men også i Søborg ved København
År: 2004 Nr.: 26
Forældres tilfredshed med institutionerne ligger lavt i Esbjerg, hvis man sammenligner med andre kommuner. De er bl.a. utilfredse med den tid, der er til børnene. Omvendt er forældrene glade for pædagogerne
År: 2004 Nr.: 26
Børn vil bevæge sig mere, hvis de kan komme til at dyrke idræt i timerne umiddelbart efter skoletid. Det er tanken bag 11 fyrtårnsprojekter, som kulturministeren støtter med 16 millioner kroner. Projekterne involverer også pædagoger, der skal blive bedre til at tilbyde idrætsaktiviteter
År: 2004 Nr.: 26
Det var begyndelsen på en negativ spiral den aften, Camilla sagde ja til at have sex med fire drenge. Hendes venner tog afstand fra hende; hun følte, hun havde svigtet sig selv; hun drak for at glemme sit selvhad; og hun blev mere og mere viklet ind i et spind af krænkelser og udnyttelse. I sin fritids- og ungdomsklub havde hun dog et fristed og nogle voksne, som hun kunne tale fortroligt med
År: 2004 Nr.: 26
Hvert år valfarter tusindvis af børn og pædagoger fra fritidsinstitutioner til børnerockfestival i Vordingborg. Her smager børnene på den frihed, der venter dem som teenagere
År: 2004 Nr.: 25
Sydafrikansk apartheid-bekæmper afløser amerikaner som formand for Education International – verdens suverænt største sammenslutning af lærer- og pædagogfagforeninger
År: 2004 Nr.: 25
Den tidligere rod Ali Haseki er i dag koordinator på Gadepulsen, der tager sig af Indre Nørrebros 13-18-årige. Tillid og tilstedeværelse i stedet for kontrol og mistanke er hans bud på at nå de udsatte, etniske unge
År: 2004 Nr.: 25
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
Med de nye læreplaner er der for første gang lagt op til, at daginstitutioners praksis skal evalueres. Og det skaber frygt for politisk styring af børns hverdag
År: 2004 Nr.: 24
Hvad er dansk kulturarv, og kan nutidens børn bruge den til noget? Kulturarvsstyrelsen vil de næste tre år støtte kommuner og lokale projektmagere, der vil formidle den lokale kulturarv til børn. Det første projekt er allerede på vej i Gentofte Kommune
År: 2004 Nr.: 24
De grønlandske pædagoger er rystet over nye tal, som ellers skulle klarlægge, hvor mange børn og unge, der akut venter på en anbringelse udenfor hjemmet. Undersøgelsen, som myndighederne har lavet, tegner et alt for positivt billede, mener de
År: 2004 Nr.: 24
Selv om mange børn i dag spiller rigtig meget på computer, er der ikke den store grund til bekymring. Nye danske og norske undersøgelser viser nemlig, at børns brug af computerspil harmonerer fint med aktiviteter som venner, familie og sport
År: 2004 Nr.: 24
I sønderjyske Arrild har de både børnehave, SFO og skole under samme tag, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger er udviklet fra bunden. Det har stor betydning for indskolingen i den lille by
År: 2004 Nr.: 24
Gå i øjenhøjde med børnene og se, hvad de er optaget af, og lad det bestemme kursen for de pædagogiske aktiviteter, mål og delmål for læreplanen. Den skal formuleres i forlængelse af børnenes interesse og engagement - for der ligger deres potentielle udviklingszone, siger forsker Pernille Hviid
År: 2004 Nr.: 23
Børneavisen går glip af 800.000 kroner i moms og portostøtte, fordi ToldSkat vurderer, at avisen ikke henvender sig til en almen kreds af læsere. Børnerådet har bedt skatteministeren om en forklaring
År: 2004 Nr.: 23
Kritik af leder kostede to pædagoger jobbet. Det burde den ikke have gjort, siger højesteretsdommer i vigtig princip-afgørelse
År: 2004 Nr.: 23
Ansatte i kommunerne kan vente sig lavere lønstigninger end privatansatte. Samtidig kan kommunerne blive tvunget til at skære ned på pasningsudgifterne, fremgår det af aftale med regeringen
År: 2004 Nr.: 23
Hver måned modtager godt 8.000 ledere gratisbladet Institutionslederen, der kalder sig et uafhængigt fagblad. Men bladet er hverken uafhængigt eller et fagblad, siger mediejurist og fremhæver, at Institutionslederen mangler en klar skillelinje mellem reklame og tekst. Dermed bliver læserne vildledt og manipuleret
År: 2004 Nr.: 22
I otte år har skoler, SFO'er og børnehaver på Tåsinge kørt et indskolingsprojekt, hvor børnehavebørnene allerede i maj møder deres kommende klassekammerater, børnehaveklasseleder og SFO-pædagoger. Kodeordet er tryghed
År: 2004 Nr.: 22
At rejse er at leve, mente H.C. Andersen. Hvis det er sandt, så har rejsesekretær i BUPL Lars Nielsen virkelig levet livet. Han er nu alligevel fratrådt sin post, fordi han er utilfreds med det politiske klima
År: 2004 Nr.: 22
Pædagoger og andre faggrupper skal have mere viden, bedre rådgivning og faste planer for, hvad de gør for at hjælpe børn, der er i klemme i mors eller fars drikkeri. Derfor får landets amter nu penge til at ansætte en børnesagkyndig. Målet er at sikre, at barnet altid får den nødvendige støtte
År: 2004 Nr.: 21
I efteråret bliver det første hold hospitalsklovne uddannet i Danmark. Et arbejde, som kræver stor indlevelse. Tre pædagoger er blandt landets første hospitalsklovne
År: 2004 Nr.: 21
I et halvt år rejste historikeren Maria Rytter rundt i Danmark for at samle materiale om børnehjem i det 20. århundrede. Hun er overvældet af det store behov, tidligere børnehjemsbørn har for at få fortalt deres historie
År: 2004 Nr.: 20
Børns mavepine, hovedpine og ufrivillig afføring er nogle af de symptomer, der vidner om mistrivsel forårsaget af stress blandt børn. Men løsningen er ofte ligetil og ret banal, fortæller to erfarne pædagoger, der underviser daginstitutioner i at håndtere stress blandt børn
År: 2004 Nr.: 20
Institutioner med mange svage børn får næsten ingen ekstra personaletimer, viser en ny undersøgelse, der dækker det meste af landet. I skolerne er der langt større forskel på bemandingen til svage og stærke elever
År: 2004 Nr.: 20
Der er altid nok at vælge imellem, når der skal købes teater til de - i teatersammenhæng - store børn i skoler og på fritidshjem. I år blev adskillige nye, spændende forestillinger for de 6 - 12 årige præsenteret på årets Børneteaterfestival. Comedievognen har flottet sig ekstra og produceret hele to forestillinger til aldersgruppen.
År: 2004 Nr.: 19
Børn kan få værdifulde erfaringer med skriftsprog i uformel praksis mellem børn og voksne i institutionerne. Pædagoger svigter børnene, hvis de ikke introducerer det trykte og skrevne sprog i børnehaven, mener lektor Kjeld Kjertmann, DPU
År: 2004 Nr.: 18
I børnehaven Myretuen er papir snart en saga blot. Praktiske beskeder om skarlagensfeber, lus og "Husk lige cyklen i morgen" kan forældrene læse på computeren derhjemme. En stor del af den daglige kommunikation mellem pædagoger og forældre er gået online. Det giver mere tid til børnene
År: 2004 Nr.: 17
Børn i en mere rummelig daginstitution må kunne være forskellige og alligevel alle sammen opleve sig selv som gode nok. Det gælder også pædagogerne, mener psykolog Jens Andersen.
År: 2004 Nr.: 17
Det er ikke den letteste ting i verden at lære de små tabeller udenad, men nu får børnene hjælp af en musiker og en skuespiller, der har sat musik til tabellerne
År: 2004 Nr.: 16
Selvejende institutioner, der trues af lukning, får mulighed for at omdanne sig til "privat-institutioner." På den måde kan de fortsætte med fuldt driftstilskud fra kommunen, fremgår det af lovforslag fra socialminister Henriette Kjær (K)
År: 2004 Nr.: 16
De vestlige tøjfirmaer har de senere år fyret deres børnearbejdere i Bangladesh. Mange piger ender i stedet som hushjælpere i private hjem, hvor de lever en tilværelse med hårdt arbejde, tæsk og voldtægt. En tilværelse, der mest minder om slaveri
År: 2004 Nr.: 16
Jytte Rahbek Schmidt er en ildsjæl. I hendes snart 85 leveår har hun leget, arbejdet og levet med musikken. Børn&Unge har mødt hende til en snak om rytmikkens indtog i institutionerne, kampen mod den traditionelle pædagogik og det arbejde, som har gjort hende til en af grundstenene indenfor børn og rytmik
År: 2004 Nr.: 15
Mens pigerne fører sig sexet og provokerende frem, gemmer drengene sig bag computeren. Hvad laver I der, spurgte forfatteren Marie Scott Poulsen 40 helt almindelige, velfungerende drenge i alderen 12-16 år. Vi ser porno i rå mængder, onanerer og ryger hash, når vi ikke lige er til fodbold, lød svaret fra drengene
År: 2004 Nr.: 14
Nye og uprøvede forhandlere, sygeplejerskernes soloridt og et forhandlingsforløb, der vender op og ned på det kendte, indikerer, at overenskomstforhandlingerne denne gang bliver spændende og sjove, men også komplicerede og i sjælden grad uforudsigelige
År: 2004 Nr.: 14
Chancen for at få sig et måltid i daginstitutionen er markant størst i kommuner omkring hovedstaden, viser en ny undersøgelse af madordninger og kostpolitik
År: 2004 Nr.: 14
Skolefritidsordningerne skal ikke have flere skolelignende aktiviteter, hvis det står til landets SFO-ledere. Skolelederne er mere positive over for ideen, viser undersøgelse
År: 2004 Nr.: 14
På handicap-SFO'en Klask i Odense er der ingen kære mor. De 30 handicappede børn ses som de børn, de er, og bliver ikke pakket ind i vat. Det giver både skrammer og selvtillid
År: 2004 Nr.: 14
Pædagogstuderende skal fremover have SU under praktikken, foreslår undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). BUPL frygter, at kommunerne vil undlade at ansætte personale til erstatning for praktikanterne, når de glider ud af normeringerne
År: 2004 Nr.: 13
BUPL har fået ny forbundsledelse. Den har tiden frem til den ordinære kongres i november, hvor et nyt valg venter, til at bevise sin duelighed
År: 2004 Nr.: 13
Ordet "barnlig" får aldrig en positiv klang. Alligevel er der god grund til at forsvare barndommen, mener forfatterne Bertill Nordahl og John Madsen, der ikke bryder sig om, at piger på otte år gemmer dukkerne væk for i stedet at kaste sig ud i et liv som unge. Bare rolig, pigerne leger stadig, det er bare på en anden måde, påpeger forfatteren Jørn Martin Steenhold
År: 2004 Nr.: 13
De pædagogiske læreplaner giver pædagoger mulighed for at dokumentere det arbejde, de i forvejen gør. Det giver større synlighed, prestige for faget og i sidste ende mere i løn. Men vi må ikke glemme barnet og vort børnesyn, advarede flere pædagoger på BUPL-medlemskonference
År: 2004 Nr.: 13
Dokumentation, følge børns spor, medinddragelse af børnene og børns kunstneriske udtryk er nogle af de afsmitninger Reggio Emilia-pædagogikken har haft på dansk pædagogik. Ifølge Reggio Emilia-eksperten Karin Eskesen handler det dog ikke om at kopiere italienerne, men om at bruge deres erfaringer til en dansk variant
År: 2004 Nr.: 13
Det klør og klør på landets skoler og institutioner. Låsby Skole har taget kampen op mod lusene og er i fuld gang med projekt lusefri skole. Tjekkepatruljer er blevet oprettet til at finde elever, der er smittet med lus, så alle bliver behandlet
År: 2004 Nr.: 12
Reggio Emilia er foregangsland, når det kommer til dokumentation. I vores naboland Sverige er de godt på vej, men de oplever forhindringer undervejs
År: 2004 Nr.: 12
Reggio Emilia-pædagogikken er kendt verden over for at se børn som personer med mange ressourcer og kompetencer. De bliver gennem kreative projekter opmuntret til at bruge alle sanser. Børn&Unge satte en pige fra Reggio Emilia stævne for at høre, hvad hun egentlig fik med sig i bagagen fra sit institutionsliv.
År: 2004 Nr.: 11
Kommentar af professor Tage Søndergård Kristensen og Hermann Burr, forsker, Arbejdsmiljøinstituttet
År: 2004 Nr.: 11
Svenske børn skal have ensartede vilkår, når de er i institution. Og det skal læreplanerne være med til at sikre, men sådan fungerer hverdagen i kommunerne ikke, viser rapport.
År: 2004 Nr.: 11
Pædagogerne på Mors godter sig ikke over at se uudannede puljepassere hængt ud som børnemishandlere, sådan som det skete i Danmarks Radios bedste sendetid.
År: 2004 Nr.: 11
Pædagoger er mere plaget af støj end ansatte i industrien, viser ny undersøgelse. Støjen er vokset i takt med, at der er kommet flere børn i instutionerne.
År: 2004 Nr.: 11
Leg i mindre grupper, nærværende voksne, legepladsen som attraktivt ekstrarum, siesta til afslapning, løbeture så krudtet brændes af og flere børn på ture hver dag. Det er nogle af de pædagogiske og organisatoriske ting, der kan være med til at dæmpe støjen i daginstitutioner.
År: 2004 Nr.: 11
Abdi Mohamed Hassan var en stolt mand, da han, som den første somalier i landet, stod som færdiguddannet klubpædagog fra Ryslinge Højskole i september sidste år. Men han kan ikke få et job, hvor han kan bruge det, han har lært.
År: 2004 Nr.: 10
Hvis man vil sikre velegnede ledere, så må man fra arbejdsgiverside tage opgaven med ledelsesudvikling alvorligt.
År: 2004 Nr.: 10
Peter Sabroe Seminariet har åbnet dørene op for det, de kalder "rigtige mænd". De vil have en anden type mandlige pædagoger ind i landets daginstitutioner. Adjunkt Steen Baagøe Nielsen mener, at der mangler en faglig refleksion.
År: 2004 Nr.: 10
Forældre skal have mulighed for at vælge mellem forskellige typer institutioner. Det er regeringens politik, og derfor skal friskoler og grundskoler nu have lov at drive børnehaver. BUPL lægger vægt på at få en aftale med friskolerne om medarbejdernes vilkår og kvaliteten i pædagogikken.
År: 2004 Nr.: 09
År: 2004 Nr.: 09
10,8 millioner kroner har fratrædelsesordningerne kostet BUPL de sidste fem år. Det svarer til 43 kroner pr. medlem pr. år
År: 2004 Nr.: 08
Og når der skal tænkes anderledes, så må det først og fremmest være slut med at kalde udgifterne til daginstitutionsområdet for "sociale udgifter".
År: 2004 Nr.: 08
Ændret pædagogik synliggør et stigende problem med DAMP-børn i skoler og SFO. Samtidig boomer antallet af henviste børn til psykiatriske afdelinger, fordi børn med særlige vanskeligheder ikke magter kravene i daginstitutioner, skoler og skolefritidsordninger, mener psykiater
År: 2004 Nr.: 08
500 børn i Århus dyster hvert år i vinter-OL for skolefritidsordninger. I år er det 12. gang, legene finder sted, og børnene har forstået det olympiske budskab: Tab og vind med samme sind
År: 2004 Nr.: 07
Læreplaner vil være et tilbageskridt for dansk pædagogik, mener Søs Bayer, rektor for Dannerseminariet, og pædagogerne Jytte Hare og Tina Petersen fra to institutioner i Hillerød. De mener, at legen er dømt ude. De obligatoriske planer vil kun føre til en mere læringspræget hverdag, der ikke sikrer, at børn lærer mere, men bare lærer noget andet.
År: 2004 Nr.: 07
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne.
År: 2004 Nr.: 07
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne.
År: 2004 Nr.: 07
Børn og unge er godt stof i medierne, og der går ikke en dag uden en eller anden opsigtsvækkende nyhed. Men en del af "nyhederne" holder ikke vand, viser en gennemgang af nogle af de mest omtalte nyhedsartikler fra den sidste måned. Blandt andet blev en fem år gammel og diskutabel undersøgelse af børns trivsel pludselig "ny".
År: 2004 Nr.: 06
Bornholms 30 institutioner skulle ligne hinanden mere, efter at øens fem kommuner blev slået sammen. Nogle har derfor fået flere personaletimer, mens andre har givet afkald. I princippet burde nogle ledere føle sig som vindere og andre som tabere. Men sådan ser virkeligheden ikke ud.
År: 2004 Nr.: 06
Institutionsleder Anne-Lise Olsen føler, at det er en kunst at være leder efter kommunesammenlægningen. Mange pålæg fra kommunen har begrænset den frihed, som den nye struktur skulle have ført med sig.
År: 2004 Nr.: 06
Da Bornholms fem kommuner blev lagt sammen med amtet, blev forvaltningerne nedlagt og mange administrative opgaver flyttet til de enkelte institutioner. Her har lederne nu det fulde ansvar for økonomi og personale. Det har bundet dem til kontoret, og mange er frustrerede over, at tiden går fra børnene og de ansatte
År: 2004 Nr.: 05
At have en social kompetence indebærer ikke bare at have en social adfærd. For at være social skal man også kunne forstå andres tanker og følelser og dermed deres bevæggrunde for at gøre det, de gør. Det har professor i udviklingspsykologi Hans Vejleskov skrevet om i en ny bog.
År: 2004 Nr.: 05
Nogle strides, andre forliges, når der forhandles om Ny Løn
År: 2004 Nr.: 05
I syv måneder har bornholmske pædagoger arbejdet på en rapport til politikerne om, hvordan kommunesammenlægningen kunne udvikle børneområdet. I dag står de tilbage med en fornemmelse af, at politikerne ikke har lyttet. Øens nye borgmester afviser og siger, at han har lagt vægt på dialog
År: 2004 Nr.: 04
I 2003 satte daginstitutionerne en ny trist rekord med 1641 fyringssager. Bag de mange sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset ud. I takt med at presset på pædagogerne stiger og stiger, bliver tolerancen på personalestuen mindre og mindre. Tina Poulsen har oplevet at blive frosset ud af kollegaerne. Den 10. juni 2003 gav hun op og sendte sin afskedigelse. Hun er en af de mange, der ikke optræder i statistikken
År: 2004 Nr.: 04
Forældrene betaler en stadig større andel af udgifterne
År: 2004 Nr.: 04
Seks ud af ti institutioner frygter, at det bliver sværere at tiltrække ledere det kommende år. BUPL's Ledersekretariat mener ikke, der er grund til panik. Et generationsskifte er på vej, og nok af unge står klar til at tage over, lyder vurderingen.
År: 2004 Nr.: 03
Århusianske forældre vender tommelfingeren nedad til byrådsflertallets planer om at erstatte pædagoger med pædagogmedhjælpere.
År: 2004 Nr.: 03
Børns personlighedsudvikling kan tage skade, hvis der er for mange børn per voksen i daginstitutionerne. Professor i udviklingspsykologi Dion Sommer er meget bekymret over allerede eksisterende normeringer og udsigten til, at nedskæringervil gøre dem endnu dårligere
År: 2004 Nr.: 03
Hvad skal børn have oplevet, opdaget, hørt, set og lært i deres første seks-syv leveår? Hvad skal de minimum have været i berøring med? De spørgsmål har Børn&Unge stillet en række mennesker for at få et bud på, hvad børn skal kunne, når de står ved den første alvorlige skillevej i deres liv: Overgangen til skolen.
År: 2004 Nr.: 03
I København har den kommunale forvaltning besluttet at ensrette og synliggøre klubarbejdet med udsatte unge. I "Klubrapporten" har forvaltningen stillet 10 konkrete krav til det københavnske klubarbejde. Krav, der er blevet mødt med undren, utilfredshed og forvirring.
År: 2004 Nr.: 02
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
Indvandrerbørn er i en særlig risikogruppe for at udvikle sukkersyge på grund af overvægt. Det skyldes en uheldig kombination af genetisk disposition og livsstil.
År: 2003 Nr.: 50
Los Angeles, Indien og Paris. Jay-Kids internationale pladekontrakt har allerede bragt ham vidt omkring. Men udover at han synger og danser bedre end de fleste, er han ifølge forældrene bare en ganske almindelig 13-årig dreng med strithår.
År: 2003 Nr.: 49
I mange år har en børnehave, et fritidshjem og en skole i Hvidovre Kommune arbejdet på tværs af faggrænser og fysiske rammer. Det er gavnligt for både pædagoger og lærere såvel som børnene, mener de ansatte.
År: 2003 Nr.: 49
Danmarks Skolelederforening har sendt breve til SFO-ledere i hele landet og tilbudt et medlemskab. Provokerende og uetisk, siger BUPL og Danmarks Lærerforening.
År: 2003 Nr.: 49
I de kommende år går flere hundrede børnehaveklasseledere på pension. Det er pædagoger, der skal afløse dem, men Børnehaveklasseforeningen mener ikke, de bliver uddannet til opgaven.
År: 2003 Nr.: 49
Regeringen har med et pennestrøg fjernet statsstøtten til fagbevægelsens bistandsarbejde i den tredje verden. Fortsættelsen af BUPL's projekt med organisering af førskolelærere i Ghana er et af de projekter, som risikerer at ryge på gulvet
År: 2003 Nr.: 48
Arne Nielsson, ti-dobbelt verdensmester i kano, fik mere end 100 pædagogiske ledere til at brøle "Yes!" for fuld styrke, da han på BUPL's ledertræf i sidste uge fortalte om viljen til sejr, vanens magt og vigtigheden af at have positive forventninger
År: 2003 Nr.: 48
Det er alt for tilfældigt, hvad de kommunale målsætninger for daginstitutioner fokuserer på, viser ny undersøgelse. Daginstitutionsområdet trænger til et fælles, uafhængigt forum, der kan følge og påvirke udviklingen, mener forsker Søren Smidt
År: 2003 Nr.: 47
En fugleedderkop, en leguan og en kvælerslange er blandt de repræsentanter fra dyreriget, der netop har besøgt Ejby Børnehave. Her er det blevet en tradition at invitere Christianshede Zoo til at vise eksotiske dyr frem
År: 2003 Nr.: 47
Forældrene i den svenske kommune Nacka kan vælge frit mellem private og kommunale institutioner og betaler kun for den tid, deres børn er i institutionen. Ordningen giver ledere og pædagoger større frihed, men skaber også usikkerhed
År: 2003 Nr.: 47
De socialt belastede, de voldelige, de konstant forstyrrende, de fagligt svage, de handicappede, de højt begavede, de tosprogede og de stille elever. Folkeskolen skal have plads til dem alle, og det kan pædagoger være med til at sørge for, at den får. Det mener nu også lærerne
År: 2003 Nr.: 46
Kontorarbejdet tager mere og mere af institutionslederens tid. Det problem har lederne af børneinstitutionerne i to små sjællandske kommuner fundet en praktiske løsning på. De deler en sekretær
År: 2003 Nr.: 46
I 2002 fik hvert femte barn i Skive Kommune skoleudsættelse og et år mere i børnehaven. Tallet er alt for højt, synes daginstitution, skole og kommune. Forklaringen er øget opmærksomhed og forskellige kulturer i institution og skole
År: 2003 Nr.: 46
Hastværket med at lave lovforslaget om læreplaner har givet for mange uklarheder om, hvad man egentlig vil opnå med læreplaner for småbørnsområdet. Læreplansforslaget er udelukkende hastet igennem, fordi det skulle være socialministerens bidrag til at bryde den negative sociale arv, mener BUPL, og det holder ikke
År: 2003 Nr.: 46
Siden 1994 har Horsens Kommune haft sit eget børnebyråd. Hidtil har det været så som så med indflydelsen, men nu bliver de unge taget alvorligt, lover byens borgmester
År: 2003 Nr.: 46
Børns mobning er flyttet fra hjørnet i skolegården til indbakken på mobiltelefonen eller e-mailen. Teknologien har medført nye måder for børn at mobbe på. Måder, der kan være værre for offeret end at stå ansigt til ansigt med sin mobber.
År: 2003 Nr.: 45
Besparelser har mere været reglen end undtagelsen, men det har også været sådan, at vores arbejde i stigende grad er anerkendt og respekteret, og at det i dag er ganske klart, at den pædagogiske indsats kan gøre en forskel i børn og unges liv.
År: 2003 Nr.: 45
Der er plads til de små, når BUPL's Solidaritetspulje yder økonomisk støtte til forskellige projekter og foreninger. Børn&Unge har set nærmere på, hvad noget af støtten er gået til i 2003.
År: 2003 Nr.: 45
8000 mobilmaster skal sættes op i det danske landskab. Men tvivl om sundhedsfaren har nu fået flere kommuner til at stoppe opsætningen. Nu kræver BUPL, at skoler og daginstitutioner bliver friholdt for de omdiskuterede master.
År: 2003 Nr.: 45
Daginstitutioner kan være med til at bryde den negative sociale arv, viser undersøgelser. Men de nævner ikke noget om det, ministeren markedsfører: læreplaner
År: 2003 Nr.: 44
Mediepåvirkningen har forandret pigernes leg i løbet af de seneste 10-20 år. I dag dyrker de 7-12 årige et syntetisk pseudounivers, hvor ekstrem rigdom, utopiske karrierer, glamour og soap er ingredienserne. Legen afslører pigernes forestillinger om den højeste lykke, mener Jørn Martin Steenhold
År: 2003 Nr.: 44
112 stemmeberettigede mødte op, da BUPL Afdeling 2 holdt generalforsamling i Hjortesprings Skolens kantine torsdag den 9. oktober. Det svarer nogenlunde til det normale niveau, oplyser Randi Tielbo, faglig sekretær og HB-medlem for Afdeling 2.
År: 2003 Nr.: 43
Pædagogerne i Stenløse har med gode argumenter og hårdt arbejde opnået politisk bevågenhed
År: 2003 Nr.: 42
Skoda, skur og skildpadde. Drømmen om et borgerligt liv lever i bedste velgående blandt unge. Det viser en ny bog fra Fredericia, hvor 30 unge fortæller om deres værdier. Håbet er, at bogens budskaber skal få kommunens klubber til at arbejde bedre sammen
År: 2003 Nr.: 42
Over halvdelen af landets kommuner skærer ned på børne- og ungeområdet næste år. Det sker samtidig med, at regeringen blæser til kamp mod den sociale arv og kommunernes mål og visioner for området bliver stadig flottere
År: 2003 Nr.: 42
Kommunernes massive besparelser på børne- og ungeområdet kan få antallet af pædagogiske praktikpladser til at falde markant. Især de små og sårbare institutioner vil satse på fast personale.
År: 2003 Nr.: 41
Bestyrelsen havde vovet "det ene øje" og taget aktivt del i kommunens budgetproces. Det gik godt, den store sparerunde blev aflyst, og det kvitterede medlemmerne for ved at spare på talegaverne ved årets generalforsamling
År: 2003 Nr.: 41
Alle familier har ressourcer, og det er ideen om, at familien bedst selv kan finde løsninger på et barns problemer, familierådslagning bygger på. Modellen er en stor udfordring for de professionelle, der skal lære at holde sig i baggrunden. Til gengæld får de et godt redskab til at tage tidligt fat i "bekymringsbørnene".
År: 2003 Nr.: 41
Eva Jørgensen havde ikke meget fidus til, at hendes splittede familie kunne hjælpe hende og datteren Camilla med problemerne i hjemmet. Alligevel gik hun med på ideen om familierådslagning og fandt ud af, at der kan komme noget godt ud af at bruge den nærmeste families ressourcer
År: 2003 Nr.: 41
En voldsom udvidelse af udgifterne til børn, der kræver noget ekstra, har fået Kjellerup Kommune til at vælge familierådslagning som løsningsmodel. Samtidig passer filosofien godt til den gamle Venstrekommune. Ansvaret skal tilbage til familien
År: 2003 Nr.: 41
Børnehaven Solbærkrogen har vundet 50.000 kroner i Danmarks Naturfredningsforenings konkurrence "Vind naturoplevelser hvor du bor"
År: 2003 Nr.: 40
Der lød anerkendende bank i bordene under generalforsamlingen hos BUPL Sydslesvig, fordi "repræsentant" for uorganiserede pædagoger er blev udvist fra forhandlingerne om ny overenskomst
År: 2003 Nr.: 40
På et forvokset klippeskær i Østersøen lever 100 børn og voksne tæt på hinanden i Danmarks østligste samfund. I hverdagen er Christiansø et sted, hvor naturen spiller en hovedrolle, men også et sted hvor barndommen ender brat
År: 2003 Nr.: 40
Formanden for BUPL Fyn, Lars Søgaard, mener, at Odense Kommunes nye spareplan er en katastrofe for især SFO'erne
År: 2003 Nr.: 40
Som SFO-leder kan Connie Christensen godt være bekymret på sine medarbejderes vegne. Hun oplever, at flere af dem går rundt med dårlig samvittighed, fordi de føler, at de ikke gør deres arbejde godt nok. Og mange er stressede og kører på pumperne
År: 2003 Nr.: 40
Man må godt vise film fra den lokale videoudlejning i klasseværelset, fastslår Kulturministeriet. Ekspert i ophavsret tilføjer, at samme regler gælder for vuggestuer og børnehaver.
År: 2003 Nr.: 39
Film kan give god inspiration til en diskussion på personale- eller forældremøder. Eller de kan give børnene mulighed for at snakke om deres eget liv på en anden måde. Børn&Unge har kigget lidt i Det Danske Filminstituts rige skat af kvalitetsfilm
År: 2003 Nr.: 39
SFO-leder Hanne Hansen arbejder på en kristen friskole, hvor det omdiskuterede forståelsespapir er en del af arbejdsgrundlaget. "Min største overvejelse i forbindelse med papiret var, om jeg kunne leve op til det," siger Hanne Hansen.
År: 2003 Nr.: 39
Politikerne i Fredericia satser på daginstitutionerne. De satser så meget, at byen skal være landets bedste sted at leve for børn - senest om 10 år.
År: 2003 Nr.: 39
Fællesledelse i Græsted-Gilleleje Kommune var ikke en succes på dagpasningsområdet. Lederne fik aldrig en fællesfølelse, og dialogen om den pædagogiske udvikling i kommunen kom aldrig i gang. Nu vil man i stedet lave områdeinstitutioner.
År: 2003 Nr.: 39
Indvandrerfamilier, som sender deres børn på opdragelse i hjemlandet, skal indberettes af pædagoger, foreslår socialministeren. BUPL og Børnerådet frygter, at tillidsforholdet mellem pædagoger og indvandrerforældre kan lide skade.
År: 2003 Nr.: 39
"Jeg synes, vi har en forvaltning, der arbejder ud fra positiv indstilling, og som gerne vil udvikle området på bedst mulige måde," siger lederen i Børnehuset Voldly, Birte Gillesberg.
År: 2003 Nr.: 39
Da de kristne friskoler indførte det såkaldte forståelsespapir i 1995 vidste ingen, om det var lovligt. Tre ministerier har siden haft det til gennemsyn, men ingen af dem kan tage endelig stilling.
År: 2003 Nr.: 39
"Hvad satan skal man sige, de kæmper jo for at få det til at køre for ens barn", udtaler forælder om det paradoksale i, at der trods systematiske forringelser stadig er udbredt tilfredshed med børnenes daginstitution
År: 2003 Nr.: 39
Selv om danske vuggestuer er ganske gode, har de muligheden for at blive verdens bedste. Mikael Witte har skrevet en bog om, hvad der skal til. Blandt andet opfordrer han pædagogerne til at lytte til børnenes personlige sprog. Og i øvrigt råbe op om, at de laver et vigtigt stykke arbejde
År: 2003 Nr.: 38
I mange institutioner med dyrehold udsættes dyrene for hårrejsende mishandling af folk udefra. Det sker, at børn mister et dyr to til tre gange
År: 2003 Nr.: 38
I fritidsklubben Vænget i Lyngby bekæmper de børnenes trang til søde sager med et ordentligt foder hver dag. Og det koster kun halvanden krone om dagen pr. barn at give børnene mad
År: 2003 Nr.: 38
Hvor lidt kan man nøjes med at gøre i en børnehave? Sådan er den politiske tankegang i Galten, hvis man ser det fra en pædagogs synsvinkel. Pædagog Laila Frederiksen kalder det nøjsomhedspædagogik
År: 2003 Nr.: 38
Der er skåret til benet på institutioner og fritidsordninger. Det har byrådsflertallet i Galten Kommune erkendt, så på næste års budget har de sat penge af til at lappe på skaderne efter sidste års drastiske besparelser. Men det er for lidt og for ringe, mener oppositionen i byrådet
År: 2003 Nr.: 38
Alt det sjove er for længst skåret væk på Ravnekærinstitutionen i Nyborg, som har været gennem konstante sparerunder de sidste fem år. Sidste års besparelser blev klaret ved, at en række medarbejdere frivilligt valgte at gå ned i tid, men nu står en ny sparerunde for døren
År: 2003 Nr.: 37
Odense Kommune skal spare 73,1 millioner kroner næste år. Venstre og Konservative foreslår at finde nogle af pengene ved at lukke 29 af kommunens 35 ungdomsklubber. "Det er fuldstændig vanvittigt at tænke sådan nogle tanker," siger Leif Knudsen, leder af klubben Ragnarok og byrådsmedlem for Socialdemokraterne
År: 2003 Nr.: 37
Minister tvivler på, at de kristne friskoler har lov at true pædagoger med fyring, hvis de bliver skilt eller gift med en fraskilt. I sidste ende ligger afgørelsen hos domstolene
År: 2003 Nr.: 37
Malk De Koijn er en meget succesrig hiphop-gruppe, som vader i anerkendelse. Deres lyrik bliver sammenlignet med Dan Turell og Benny Andersen. En stor del af gruppens fans er børn, og det bekymrer gruppen, der selv mener, at deres musik med de sjofle, fækale og vulgære tekster er beregnet til voksne og ikke til niårige småpiger
År: 2003 Nr.: 37
År: 2003 Nr.: 37
Når pædagoger fokuserer entydigt på at udvikle børns kompetencer, abonnerer de samtidig på en forståelse af, at barnet kun er noget i kraft af det, det kan. Det strider mod pædagogikkens væsen og er med til at gøre småbørnsinstitutionerne til en slags førskole og ikke dannelsessteder, hvor børn lærer at lære, mener seminarielektor Finn Hedegaard Nielsen
År: 2003 Nr.: 37
Pasningsgarantien skal nu være en realitet i landets næststørste by, Århus. Til gengæld vil politikerne sende en grønthøster rundt og skære på samtlige driftsudgifter. Resultatet kan meget vel blive, at børneområdet selv kommer til at betale
År: 2003 Nr.: 36
Et politisk flertal i Allerød har besluttet, at kommunens daginstitutioner og skoler ikke egner sig til kriminelle, der skal afsone samfundstjeneste. Skudt over målet, lyder det fra både Kriminalforsorgen og daginstitutioner andre steder i landet
År: 2003 Nr.: 36
BUPL er ikke imponeret af VK-regeringens fremtidsplaner for pædagogernes arbejdsfelt
År: 2003 Nr.: 36
Jeg vil et samfund, der tager hånd om de svage, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed, og hvor barndommen respekteres. Jeg vil et samfund, hvor menneskelighed - ikke økonomi - er målestokken.
År: 2003 Nr.: 36
Oversete, svigtede og ensomme. Sådan er de stille pigers lod, men ikke i Lyngby, hvor projektet Gnisterne gennem syv år har hjulpet stille piger ud af deres isolation. For det kan nemlig lade sig gøre at give de stille piger stemme, viser en bog, der dokumenterer effekten af Gnisternes indsats
År: 2003 Nr.: 36
Børnehaveleder Kim Madsen fra Odense fik sidste år et irettesættende brev fra kommunen, fordi han var med til at protestere mod nedskæringerne. Men han lader sig ikke skræmme, selvom politikerne allerede fægter med sparekniven igen.
År: 2003 Nr.: 35
Tidlig indlæring er gavnligt for børnene, siger man i Frankrig. Så de små franskmænd starter i "moderskolen" fra to-års-alderen. Og venlige lærerinder sørger for, at de lærer noget.
År: 2003 Nr.: 35
En række selvejende daginstitutioner er hårdt pressede af kommuner, der vil spare penge eller styre institutionerne. Mellem 50 og 80 institutioner er enten lukkede eller vil lukke på grund af kommunale beslutninger det seneste år, vurderer Daginstitutionernes Landsorganisation
År: 2003 Nr.: 35
Ruben Calmer er kunstner og brænder for at vække interesse for kunsten hos børn. Det gør han blandt andet ved projekter i boligforeninger, hvor han arbejder med børn, som ellers ikke ville have mødt kunsten
År: 2003 Nr.: 34
Både de forældre, der har brug for ekstra hjælp, og de forældre, der ikke har, er glade for Børnenes Hus. To mødre fortæller om deres erfaringer
År: 2003 Nr.: 34
Byrådspolitikerne i Århus Kommune skrinlægger nu planerne om taxameterbetaling. Samtlige høringssvar var negative overfor ideen, og det ville mindst have kostet 65 millioner kroner at indføre det omstridte system
År: 2003 Nr.: 34
Pædagoguddannelsen er populær hos udenlandske statsborgere
År: 2003 Nr.: 34
Aldrig før har kommunerne fået så få midler at gøre godt med i spillet om at få økonomien til at hænge sammen.
År: 2003 Nr.: 33
I Smilehullet på Amager har pædagogerne svært ved at finde på fælles lege, når børnene er uden for. Det er de ikke ene om. Den pædagogiske fantasi kommer hurtigt til kort, og det er synd for både børn og voksne, siger Lars Hazelton, der underviser pædagoger i gamle dogmelege
År: 2003 Nr.: 33
32 børnehavebørn fra Fasangården på Frederiksberg har som sidste projekt i deres klub malet selvportrætter. En proces, som både skærper børnenes sanser og iagttagelsesevne og giver dem selvtillid og selvværd.
År: 2003 Nr.: 33
Forbillede. Ansatte på landets kristne friskoler risikerer jobbet, hvis de bliver skilt. BUPL fraråder pædagoger at acceptere reglerne og argumenterer med, at ordningen strider mod ligebehandlingsloven. Men det afviser ligestillingseksperter
År: 2003 Nr.: 32
Individ og fællesskab er uløseligt forbundet. Socialt ansvar indebærer et fælles ansvar over for de svage og udstødte.
År: 2003 Nr.: 32
Jydsk Skolefoto fotograferer hvert år tusindvis af børn i danske institutioner. Nogle af portrætbillederne sælges videre til medierne, hvis børnene har været ofre for drab eller ulykker. Institutionsleder er forarget og vil fremover sikre sig mod ulovligt videresalg
År: 2003 Nr.: 31
Dorte Bloch har skiftet spor. BUPL's tidligere næstformand er gået i arbejdsgivers tjeneste. Det er hun ikke blevet populær på alle steder. Selv mener hun, at pædagogfaget ville være godt tjent med, at flere gjorde som hun
År: 2003 Nr.: 31
Børnene kender hverken hendes navn eller ansigt, men de elsker hendes tv-programmer. Siden Danmarks Radio i 1968 fik en børne- og ungdomsafdeling, har Anette Tony Hansen produceret danske kulturskatte som Ingrid og Lillebror og Ude på noget. Karrieren og kærligheden til børn startede på pædagoguddannelsen
År: 2003 Nr.: 30
De nye centre for videregående uddannelse, CVU, er sultne efter flere studerende. Derfor er det stadig muligt at søge et diplomstudie, selv om tilmeldingsfristen er overskredet
År: 2003 Nr.: 30
Pædagoger halter efter lærerne, når det gælder udviklingssamtaler og sparring, viser undersøgelse fra Kommunernes Landsforening. Stærkt foruroligende, siger erhvervspsykolog og tidligere rektor, mens BUPL's lederråd vil se på sagen
År: 2003 Nr.: 30
Kompan, Danfoss og en robotprofessor er gået sammen om at udvikle legeredskaber, der skal få computerbørn tilbage til den fysiske leg uden døre ved hjælp af computere og robotter.
År: 2003 Nr.: 29
I Institutionskarnevalets børnemelodigrandprix deltog i år ni bands fra skoler og fritidshjem i københavnsområdet. Børn&Unge fulgte pigebandet Risen Cup fra øvelokalet på fritidshjemmet til scenen i Fælledparken. Undervejs talte vi med musikmedarbejder Søren Beha om pædagogikken i poppen.
År: 2003 Nr.: 29
Lene Vahl-Møller er klubleder i Odense i et kvarter med mange tosprogede og endnu flere sociale problemer. Hendes dagsorden handler om kunst og respekt, og med klubben som omdrejningspunkt skal respekten brede sig til hele kvarteret hos både børn og voksne.
År: 2003 Nr.: 29
Fordommme skal bearbejdes med humor, accept og nysgerrighed. Opskriften er Helle Kiruds. Hun er 39 år, pædagog, indvandrer fra Fyn og har som tosprogskonsulent haft succes med at integrere tosprogede småbørn i Ishøj Kommunes daginstitutioner
År: 2003 Nr.: 28
Lige fra Roskilde Festivals spæde start i 70'erne har roskildeklubbernes pædagoger solgt øl, renset lokummer, og enkelte er nået til tops i festivalledelsen. På Roskilde 2003 mødte Børn&Unge to pædagoger med rødder i såvel Roskildes klubliv som festivalens historie
År: 2003 Nr.: 28
Der var ingen penge til daginstitutionerne i regeringens udspil om at bryde den negative sociale arv. Til gengæld er der mere arbejde i vente. En obligatorisk læreplan skal sørge for, at udsatte børn bliver bedre rustet til skolelivet. BUPL er meget skuffet
År: 2003 Nr.: 27
En ældre skrutrygget mand med hornbriller, der forsker i atomfysikkens mysterier. Det er det billede, mange ser for sig, når de skal gætte på, hvem der står i spidsen for Mensa - foreningen for højt intelligente. Men nej. Den danske formand er 35 år ... og pædagog
År: 2003 Nr.: 27
Seks SFO'er i Lemvig Kommune skal efter sommerferien også passe børnehavebørn. Kommunen har endda ændret en helt ny, regional skolestruktur for at få de små børn ind i SFO'erne
År: 2003 Nr.: 26
39-årige Hasse Kuhn har været danmarksmester som fodboldspiller, og danmarksberømt som træner. I mere end 15 aktive fodbold-år har han fået støtte fra kollegaerne i SFO’en Kongevejen 51 i Lyngby
År: 2003 Nr.: 26
Aldrig har psykologer og psykiatere set så mange stressede børn. Psykolog Margrethe Brun Hansen og psykiater Gideon Zlotnik mener, at flere børn i dag er stressede, fordi voksne stiller for høje krav eller kræver, at legen skal have et formål. Systematisk læring bør bandlyses i daginstitutionerne, fordi det stresser
År: 2003 Nr.: 25
En tidlig, kvalificeret indsats er nødvendig, hvis man vil bryde den sociale arv. Kommunerne skal lave bedre rammer, så daginstitutionerne kan arbejde mere systematisk for at opdage børn med særlige vanskeligheder og sætte ind med en bred indsats, mener Bente Jensen, DPU
År: 2003 Nr.: 25
Det kræver ressourcer. Og de må skaffes til veje, når kommunerne i de kommende måneder skal arbejde med budgetterne for næste år.
År: 2003 Nr.: 25
Også i 2004 står dagpasningen over for forringelser. SFO-området kan heller ikke føle sig i sikkerhed
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentationen giver pædagogen magten over pædagogikken og børnene magten over egen læring, mener Karin Vilien og Tom Krieger, som på deres dokumentationscenter på Østerbro i København lærer pædagoger at sætte deres fotos op, så de kan bruges til pædagogisk refleksion og samtidig ser godt ud
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentation af det pædagogiske arbejde har taget overhånd. Det tager tid fra arbejdet med børnene. Det burde være rigelig dokumentation, at forældrene dagligt kan konstatere, at deres barn trives og udvikles i institutionen, mener Birger Thomsen, leder af den integrerede institution Skolen ved Sundet på Amager
År: 2003 Nr.: 25
Økonomien i Nyborg Kommune er ved at bryde sammen. Politikerne har i hast indgået forlig om en spareplan, der betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal sendes ud som vikarer i institutionerne
År: 2003 Nr.: 24
Både hos mange indvandrerunge og hos politiet fylder deres konflikter med hinanden mere og mere. Og efterhånden som andelen af indvandrere bliver større, frygter eksperter og politi, at konflikterne spreder sig til endnu flere mindre byer og vokser i større byer. En ny rapport afdækker, hvorfor politiet og de unge strides og kommer med forslag til at komme videre
År: 2003 Nr.: 24
Dejan og Bilal er i Ungdomsklubben Lundtoftegade 21 hver dag. Og næsten hver dag kommer politiet og stresser dem. ’Klart, vi bliver sure’, siger de
År: 2003 Nr.: 24
I Gaia Integration i Herning introduceres flygtninge- og indvandrerkvinder med små børn for den danske institutionskultur. Børnene bliver ikke kun passet, både børn og mødre bliver trænet i at være en del af en daginstitution. Når de er klar, sluses de videre til en "rigtig" institution
År: 2003 Nr.: 24
Både tilhængere, modstandere og kritikere maner til selvransagelse, så dokumentation ikke bliver endnu en metode, som pædagoger ukritisk tager til sig. Man skal vide, hvorfor man vil dokumentere, og hvad man vil dokumentere, ellers kan det ende med, at dokumentation udelukkende laves for anerkendelsens skyld
År: 2003 Nr.: 24
Af smudspressen fremstillet som hårdkogt pamper. Nu højst placerede dansker i europæisk fagbevægelse. Den tidligere lærerformand Martin Rømer har gjort noget af et come back
År: 2003 Nr.: 24
Undersøgelser viser, at piger bruger computeren mindre og til andre ting end drengene. Fremskriver man den tendens, mener medieforskere, at pigerne bliver tabere i forhold til at være aktive borgere eller at kunne begå sig erhvervsmæssigt i en stadig mere globaliseret verden
År: 2003 Nr.: 23
Der skal være færre ledere på det pædagogiske arbejdsmarked, og de skal hver især have noget mere at lede, mener de kommunale arbejdsgivere. BUPL prøver at skabe orden i et truende anarki, men det tegner svært
År: 2003 Nr.: 23
I stedet for at udtænke flere formelle krav til, hvad børn skal lære, burde socialministeren bekymre sig mere om, hvordan vi skaber daginstitutioner, som i endnu højere grad end i dag kan stimulere børns lyst og energi til at lære.
År: 2003 Nr.: 23
Skovbørnehaven i Bjerringbro er Danmarks bedste daginstitution, i hvert fald når det gælder hjemmesider på internettet
År: 2003 Nr.: 23
Hvert forår opfører eleverne i 0. A på Grønløkkeskolen en eventyrforestilling for de kommende skolebørn. Bagefter ser børnene klasseværelset og prøver legepladsen af. Teaterstykket er et led i et grundigt samarbejde mellem skolen og børnehaverne
År: 2003 Nr.: 23
Snart forlader 62.000 børn børnehaven til fordel for skolen. Mange af dem har et helt forkert billede af skolen. De tror, læreren er skrap, og at de skal sidde musestille. Det vil Århus Kommune gøre noget ved. En undersøgelse viser, at samarbejdet mellem skole og børnehave kun fungerer godt for hver anden institution
År: 2003 Nr.: 23
Pædagoger fejlfortolker selvforvaltningsbegrebet, når de tilbyder piger en plads ved computeren, men ikke støtter dem i at bruge mediet. Det mener pædagog og cand.it. Camilla Balslev. Hun har udviklet et workshopkoncept til klubber og SFO’er, hvor piger prøver at fortælle personlige, digitale historier. Michelle og Carina var forsøgskaniner
År: 2003 Nr.: 23
En ændring af uddannelsen kræver, at man forholder sig realistisk til spørgsmål om finansiering.
År: 2003 Nr.: 22
Regeringen og kommunerne har indledt den rituelle dans om kisten med skattekroner. 12. juni skal ballet lukkes med eller uden en aftale om kommunernes økonomi for næste år
År: 2003 Nr.: 22
Bente Sorgenfrey kan lide sit job som formand for BUPL. Men hun kan også lide at sidde i sofaen med en god bog og en kop the. Det sidste har hun alt for lidt tid til, for hendes dage, aftener og weekender er optaget af at sørge for bedre vilkår for pædagogerne
År: 2003 Nr.: 22
Mobningen mellem BUPL og Danmarks Lærerforening menes bragt til ophør med en fælleserklæring, som - ud over en gensidig anerkendelse af eksisterende overenskomster og faggrænser - understeger nytteværdien af samarbejdet mellem lærere og pædagoger
År: 2003 Nr.: 22
Overenskomstforhandlingerne mellem BUPL Sydslesvig og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er brudt sammen. SdU vil ikke længere bindes op af danske lønaftaler, og det betyder ringere vilkår for danske pædagoger og dansk børnekultur i grænselandet, mener formanden for BUPL Sydslesvig
År: 2003 Nr.: 22
Forældrene skal skrive under på, at deres børn vil opgive alt andet, når der laves teaterprojekt på SFO Lærken/Spurven i Jyllinge. Samtidig deltager mange forældre selv i forberedelserne. Til gengæld tager pædagogerne børnene alvorligt og giver dem en oplevelse udover over det sædvanlige
År: 2003 Nr.: 21
Daginstitutionerne er gode til at løse mange af de små ting, som skaber et bedre arbejdsmiljø, men når det gælder de mest belastende og tunge forbedringer, er der ikke meget hjælp af hente. Kommunernes dårlige økonomi blokerer for de dyre investeringer i for eksempel bedre indeklima
År: 2003 Nr.: 21
Fagforeningen er Anni Tribes "sag", og den brænder hun for. Efter næsten 30 års fagligt arbejde og 18 år i BUPL's hovedbestyrelse er hun stolt over at have været med til at vende bøtten for pædagogfaget. Fra et image som højtskrydende, fanesvingende, røde sataner med lilla bleer og 2CV'er er pædagoger nu respekteret for deres viden og det pædagogiske arbejde
År: 2003 Nr.: 21
Inaktive børn begynder at bevæge sig mere, når de får tilbudt to timers idræt om ugen, mens de er i SFO. Det viser de første erfaringer fra et forsøg i Århus. Også pædagogerne har stor glæde af idrætten
År: 2003 Nr.: 20
Slut med pædagoger, der holder øje med, hvornår man kommer og går, og pludselig er man rykket op blandt de store. Mange børn har svært ved at takle omvæltningerne i overgangen mellem SFO eller fritidshjem og klub. Fritidsklubben Molevitten i Nivå tager derfor børnene på prøve og sikrer en tryg klubstart
År: 2003 Nr.: 19
Fies dage er fyldt med børn. Hjemme er det Anders på fire år og Ebbe på ét år, og i Børnehaven Mariesminde i Kolding er det de 20 "ræve-børn". Anne Sophie Kristensen, bedre kendt som Fie, elsker at være pædagog. Hendes veludviklede antenner spotter hurtigt børnenes stemninger, humør og behov, og med sit nærvær guider hun dem gennem dagens oplevelser, udfordringer og konflikter
År: 2003 Nr.: 19
Forældre skal have ret til at vælge mellem privat og kommunal pasning, mener et flertal i Folketinget. De Radikale frygter, at nogle indvandrere vil tage deres børn ud af institutionerne og finde private alternativer
År: 2003 Nr.: 19
13 børnehavebørn sov, spiste og arbejdede to dage som vikinger i det historiske forsøgscenter i Lejre ved Roskilde
År: 2003 Nr.: 18
For små til druk og dating i ungdomsklubben, og for store til perler og puslespil i fritidsklubben. Det er dilemmaet for de 12 til 13-årige klubgængere, der i Gentofte Kommune normalt går i klub med unge på op til 18 år. En tredelt klubstruktur løser imidlertid problemet, men det er ikke nok at aldersdifferentiere, påpeger ungdomsforsker
År: 2003 Nr.: 18
En politisk fælleserklæring mellem BUPL og Danmarks Lærerforening lader vente på sig. Men det hindrer ikke de to forbund i udarbejde fælles politikker på en række områder. Sådan lyder meldingen fra de to forbundsformænd, Bente Sorgenfrey og Anders Bondo Christensen, der afviser al tale om krise
År: 2003 Nr.: 18
Vi må opfordre de kommunale forhandlere til at afvise regeringens økonomiske udspil ved de kommende kommunalforhandlinger.
År: 2003 Nr.: 17
Lege, der styrker sanser, fornemmelser og intuition, kan udvikle og bevare børns særlige intuitivemåde at forstå og opfatte verden på.
År: 2003 Nr.: 17
Leif Utermühl nåede kun at arbejde én dag som leder af institutionen Brumbassen på Lolland. Så blev han fyret, efter at en far kontaktede kommunen og sagde, at han havde brugt vold mod elever i sit tidligere job. Nu kæmper Leif Utermühl for sit rygte i lokalområdet.
År: 2003 Nr.: 17
Chef for 56 ansatte, ansvarlig for flere hundrede børns ve og vel og forvalter af et budget i sværvægtsklassen. Alt omkring "ledende pædagog" Kaj Frandsen er stort. Bare ikke lønnen, synes han selv.
År: 2003 Nr.: 17
Pædagoguddannelsen bør laves grundlæggende om. Vejledningen af de studerende er ikke god nok, der mangler en klar beskrivelse af den faglige kerne, undervisningen tager ikke nok hensyn til de studerendes forudsætninger, og kvalitetssikringen af praktikkerne er for dårlig. Det er nogle af konklusionerne i en omfattende undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.
År: 2003 Nr.: 15
Pædagogernes arbejdsforhold er så dårlige, at Arbejdstilsynet i gennemsnit finder tre problemer i hver daginstitution. Kommunerne mener ikke, det står helt så slemt til.
År: 2003 Nr.: 15
Der er store forskelle på, hvordan evalueringsrapporten læses, men der er samtidig bred enighed om, at den slår ned på væsentlige forhold, og at den kan danne udgangspunkt for en ændring af pædagoguddannelsen.
År: 2003 Nr.: 15
Må man viderebringe børns tegninger og portrætter i personlige mapper i overgangen mellem børnehave og skole? Ekspert i forvaltningsret og persondatalov fortæller, at pædagoger uden problemer kan lave børnemapper, kufferter eller billedbøger, bare forældrene først får besked.
År: 2003 Nr.: 15
I Fakse Kommune er det gratis at gå i ungdomsklub. Til gengæld er alle unge i kommunen klubbernes ansvar. For bedre at kunne løse den opgave har klubberne også fået adgang til at trække på skolernes og sagsbehandlernes penge.
År: 2003 Nr.: 15
Forældre i Brønderslev bruger kommunen som bank med rente- og gebyrfri kassekredit.
År: 2003 Nr.: 15
En personlig mappe med børnetegninger, der følger barnet i overgangen fra børnehave til fritidshjem eller til skole, er et elsket pædagogisk redskab. Men i et nyt forslag fra Københavns Kommune kommer pædagogikken i karambolage med lovgivningen.
År: 2003 Nr.: 14
Pædagoger, der slår, og fantasiløs udenadslære. Det er udfordringen for to pædagogstuderende fra Frøbelseminariet, kæresteparret Anders Madsen og Lisa Rosengren, der er i udlandspraktik i Ghana .
År: 2003 Nr.: 14
Forsøget på at restaurere det anstrengte forhold mellem BUPL og Danmarks Lærerforening er løbet ind i vanskeligheder.
År: 2003 Nr.: 14
År: 2003 Nr.: 13
Man kan ikke føre krig mod terror. Krig er terror.
År: 2003 Nr.: 13
Valentines Day får en ironisk klang, når man tilbringer den blandt sexturisterne på Labadi Beach i Accra. Her færdes de prostituerede, som håber på at tjene en ekstra skilling på kærlighedens dag, og her møder man socialarbejderne, der fortæller pigerne om den høje risiko for at få AIDS.
År: 2003 Nr.: 13
I Ghana er der store problemer med lærere, som giver lektiehjælp til teenagepiger mod betaling i sex.
År: 2003 Nr.: 13
OK-matematik for viderekomne: Hvad er det, der har virkning for to, som det tager to mand og én kvinde 15 år at frembringe? Se facit herunder.
År: 2003 Nr.: 13
Den kommunale økonomi er presset i bund, og det bliver værre i årene fremover. Regeringens planer for lav vækst på de offentlige budgetter, skattestoppet, skattelettelser, øgede udgifter til overførselsindkomster, udgifter til flere skolebørn og ældre vil yderligere forringe kommunernes økonomi. Daginstitutionsområdet vil derfor opleve flere nedskæringer i fremtiden
År: 2003 Nr.: 12
I et samfund under konstant forandring kan det være vanskeligt at finde fællesskabet og værdierne og give disse begreber videre til børn og unge. Men Dannelseskaravanen kan måske give inspiration til en dialog om en bedre verden
År: 2003 Nr.: 12
Besparelser koster 16 pædagogstillinger i SFO'er og klubber
År: 2003 Nr.: 12
Pædagoger i Frederiksberg Kommune bruger 70 procent af deres tid på samvær med børnene, viser ny undersøgelse. Det er mere, end formanden for BUPL Frederiksberg havde forventet, mens formanden for Børne- og Undervisningsudvalget ikke synes, det lyder af meget
År: 2003 Nr.: 12
Ballerup-Seminariet skal stå for den nye klubuddannelse øst for Storebælt. Egenbetalingen bliver på omkring 18.000 for hele uddannelsen
År: 2003 Nr.: 12
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge om børneliv i Ghana. I sidste nummer besøgte vi en børnehave, og i dette nummer møder vi de drenge og piger, som er flygtet fra det stille landsbyliv i Nord for at søge lykken i byen. Mange af dem er endt blandt Accras 20.000 gadebørn, og vi taler med de ildsjæle, der forsøger at hjælpe dem. Serien fortsætter. Biografer, modetøj, et arbejde og andre drenge end naboens søn. Rygtet om storbylivets goder er nået ud i de yderste afkroge af Ghana. Teenagepigerne oplever deres søstre og veninder vende hjem til landsbyen med nye sandaler, et væld af ørenringe og flere sæt gryder til medgiften. De vil også afsted, men lykken er lunefuld
År: 2003 Nr.: 12
Han har opfostret sportsidoler blandt gadebørn og sendt hundredevis af drenge og piger i skole. Ataa Lartey grundlagde Street Academy i 1986 og har siden været børnenes og Ghanas håb om en bedre fremtid
År: 2003 Nr.: 12
En dansk pioner lagde grundstenene til Ghanas første uddannelse i småbørnspædagogik, og da Børn&Unge kom på besøg på National Nursery Teachers Training Centre i hovedstaden Accra, var det kreative islæt tydeligt
År: 2003 Nr.: 11
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge i dette og de kommende numre om børneliv i Ghana. Vi har besøgt børnehaver og vuggestuer, og talt med drengen der sælger snacks på stranden. Teenagemoderen, der sover på gaden. Og den prostituerede, der bytter sin krop med mad. Dette er første nummer i serien. Børnene har tavler at tegne på. Men selv om de kun er fem år gamle, skal de sidde på stolen hele dagen, og pædagogen bestemmer, hvad de skal tegne. Dræbende udenadslære og hård disciplin er hverdagen i Alko Nursery i Ghana. Det vil et BUPL-projekt nu ændre på
År: 2003 Nr.: 11
I Ghana er BUPL kvalitetsstemplet, når det handler om pædagogik, ligesom det danske flag i Afrika vejrer med kroner og ører
År: 2003 Nr.: 11
48 fritidshjem i Københavns Kommune er af forvaltningen blevet udpeget til at skulle overgå til SFO-status. Men i første omgang har politikerne besluttet at udsætte afgørelsen. »Fritidshjemmene har vundet første halvleg,« siger Per Bregengaard (EL), uddannelses- og ungdomsborgmester i København
År: 2003 Nr.: 11
Ni ud af ti ledere må selv tage initiativet til lederuddannelse, og en tredjedel skal endda lægge fritid til. Det viser en ny undersøgelse, som FTF har lavet. Dermed svigter kommunerne deres medarbejdere
År: 2003 Nr.: 11
Tjørneparkens SFO i Rødovre har fået en nøgle til trafiklyset, hvor Madumvej krydser den livsfarligt trafikerede Slotsherrensvej. Pædagogerne kan nu regulere den "grønne tid", når de følger børnene til og fra skole, så børnene ikke strander i rabatten eller må gå over for rødt.
År: 2003 Nr.: 10
Dårligt psykisk arbejdsmiljø fik i sidste uge pædagogerne på SFO Oskar i Hjørring til at nedlægge arbejdet.
År: 2003 Nr.: 10
De 900 institutionsledere og souschefer i Århus Kommune får nu mulighed for anonym rådgivning. Tilbuddet kommer blandt andet i erkendelse af, at der er langt fra forvaltningen ud til lederne i de enkelte institutioner.
År: 2003 Nr.: 10
Vi må forudse, at børneområdet endnu engang skal holde for - og det er og bliver uacceptabelt, hvis skattelettelserne i regeringens udspil vil blive finansieret ved ringere velfærdsydelser og/eller øget brugerbetaling.
År: 2003 Nr.: 10
Også børn og unge lægger krop til sex, når der er en eller anden form for betaling. Risikoen for, at de ender i prostitution, er et overset problem, viser flere undersøgelser.
År: 2003 Nr.: 10
Alle landets SFO'er og fritidshjem får nu mulighed for at deltage i et projekt, der skal gøre de 6-10-årige mere sikre i trafikken. Rådet for Større Færdselssikkerhed har udviklet "Det Lille Kørekort", hvor vægten er lagt på legen.
År: 2003 Nr.: 09
I Randers er der ikke længere problemer med voldelige piger. Et gadeprojekt, der nu kører på femte år, har for alvor formået at nå ind til kriminelle unge, og metoden er enkel: Samværet foregår på pigernes præmisser.
År: 2003 Nr.: 09
Piger i dag er ikke bly violer, men vilde og voldelige. Forsker kalder det bagsiden af Girl Power. De seje tøser stiller pædagogerne over for helt nye udfordringer, for bag den rå facade gemmer sig et uudslukkeligt behov for omsorg.
År: 2003 Nr.: 08
Er pædagogernes fagforening berettiget til at klage over en kommunes behandling af byggesager på daginstitutionsområdet? Ringkjøbing Statsamt mener nej - i modsætning til alle andre statsamter. BUPL slæber nu statsamtet i retten for at få lov til at repræsentere sine medlemmer.
År: 2003 Nr.: 08
Daginstitutionerne i Horsens gør forsøg med super-ledere.
År: 2003 Nr.: 08
En høj hæl flækkede øjenbrynet. Buffalostøvlen brækkede næsen. Og slagene farvede Dittes 15-årige krop blå og blodig. Det skete en tirsdag aften uden for en ungdomsklub i Århus, da fire af byens berygtede Gangzter Bitchez havde set sig sure på Ditte.
År: 2003 Nr.: 08
Gennem 12 år kæmpede en gruppe pædagoger fra Sønderborg med skimmelsvamp i en gennemrådden børnehave, inden kommunen gik i gang med at bygge en ny institution. Nu er der konstateret alvorlige svampeskader i den nye bygning.
År: 2003 Nr.: 08
Tre familierådgivere mister jobbet, fordi de har klaget over en leder, som en uvildig undersøgelse anbefaler, at man sætter på porten.
År: 2003 Nr.: 07
I USA er der nu for alvor sat spotlys på den skjulte og mere indirekte mobning blandt piger, hvor venskaber og kropssprog bliver brugt som våben i stedet for næver og aggressive ord. En mobning, der hidtil har været skubbet i baggrunden forskermæssigt og uddannelsespolitisk, men som har voldsomme konsekvenser.
År: 2003 Nr.: 07
Vi har fokus på vigtigheden af faglig identitet for at profilere pædagogers samfundsmæssige status og være retningsgivende for udviklingen indenfor det pædagogiske fagområde.
År: 2003 Nr.: 07
Konsekvenspædagogikkens opfinder, Jens Bay, kritiserer pædagogikken i ungdomsklubberne. Klubberne er ofte et værtshus uden alkohol, siger pædagogen, som til efteråret udgiver sin store bog om konsekvenspædagogik.
År: 2003 Nr.: 06
År: 2003 Nr.: 06
År: 2003 Nr.: 06
Opgaven synes næsten håbløs, men det kan faktisk lade sig gøre at drive hæderlig, men ømbenet fritidspædagogik på en stor, mokkabrun skole med 230 meter mellem det diminutive fællesrum og de bagerste ensomme skolelokaler. Men det er kun i kraft af vilje og fleksibilitet hos pædagogerne.
År: 2003 Nr.: 05
Støj, indeklima, for tunge løft og dårlige arbejdsstillinger er stadig dagligdag for pædagogerne. På trods af flere års fokus på området er der ikke sket forbedringer, viser Arbejstilsynets nyeste tal.
År: 2003 Nr.: 05
Socialministerens forslag om, at der nu må tjenes penge på børnepasning, har umiddelbart fået en ublid medfart fra oppositionen. Regeringens støtte, Dansk Folkeparti, kan nok overtales til at stemme for, hvis der laves ændringer om loft over prisen og økonomiske fripladser.
År: 2003 Nr.: 05
Arbejdsgiverne vil bestemme, hvor lang tid tillidsrepræsentanter må bruge på at få strejkende kolleger tilbage i arbejde. 1 1/2 time om dagen må være nok. Resten af arbejdstiden skal tillidsrepræsentanten opholde sig på arbejdspladsen. Ellers vanker der løntræk og bod.
År: 2003 Nr.: 04
De mobbede hinanden i en af børnegrupperne i SFO'en på Hårup Skole. Ikke meget af det, pædagogerne gjorde, virkede. I Appreciative Inquiry, værdsættende samtaler, fik de et redskab, der løste op for problemerne.
År: 2003 Nr.: 04
Prisen på en daginstitutionsplads bliver ved med at stige mere end andre varer - og også mere end lønnen.
År: 2003 Nr.: 04
Socialministeren vil gøre det muligt for private at oprette børneinstitutioner og legalt at tjene penge på dem.
År: 2003 Nr.: 04
Børn får igen mulighed for at få frisklavet mad i børnehaven. Men måske kommer det ikke til at gælde alle børn. For kommunerne kan, ifølge et nyt lovforslag fra regeringen, bestemme, at forældrene selv skal betale for maden. Forslaget får en blandet modtagelse i Folketinget.
År: 2003 Nr.: 04
Børn i dag er storforbrugere af medier. Hver dag påvirkes de af billeder fra fjernsyn, film og computerskærme. Men hvad kan de bruge billederne til? Det ser Børn&Unge nærmere på i dette nummer, og dermed fortsætter vi fra sidste nummer, der satte fokus på børns hverdagsliv i en mediekultur. For mange film tager billeder fra børnene. Og computerspil gør børnene asociale. De fordomme vil pædagogstuderende Simon Aaen gerne gøre op med. Derfor har han i sin mediepraktik i Fritidscenter & Klub Vangede arrangeret et rollespilsforløb, hvor børn gør medieskabte billeder til deres egne.
År: 2003 Nr.: 04
Drop at gå ombord i problemerne, men fokusér i stedet på det positive. Det er en del af tankegangen bag en ny udviklingsmetode Appreciative Inquiry eller værdsættende samtale. - Det nye i metoden er, at både børn og voksne arbejder sammen om den positive proces, mener konsulent.
År: 2003 Nr.: 04
Børn vokser i dag op i en mediekultur, men det kan ikke ses i ret mange institutioner. Og derved går udviklingsmuligheder tabt. For også her skal børn have en hjælpende hånd fra nogle voksne, der kan lære dem at skelne mellem skidt og kanel, mener medieforsker
År: 2003 Nr.: 03
Børn ser rigtig meget fjernsyn. Derfor vil pædagogstuderende Heidi Larsen lære dem, hvordan billederne bliver til
År: 2003 Nr.: 03
En af dansk pædagogiks store entreprenører, Esther Tornled Pallesen, fylder rundt
År: 2003 Nr.: 03
En barsk og til tider ond tone har blandet sig i børns sprog. Omgangstonen er undertiden hensynsløs, og der er ikke plads til at lytte til andre. Forklaringen kan være påvirkning fra medierne kombineret med for lidt plads i institutionerne og for få voksne, mener pædagoger
År: 2003 Nr.: 02
Faglig slaphed rammer især de svageste elever", siger ministeren - men "glemmer" vist, at børn ikke fødes som 6-årige Naivt at tro, at mere undervisning bryder den sociale arv
År: 2003 Nr.: 02
8 ud af 10 kommuner har formuleret målsætningerne for deres dagtilbud. Mange af dem er meget abstrakte og generelle
År: 2003 Nr.: 02
Det nye forretningsudvalg har delt ansvar og opgaver mellem sig
År: 2003 Nr.: 02
Tendensen til at fokusere på et handicappet barns svage sider ligger lige for. En ny metode giver de århusianske pædagoger bedre muligheder for at se barnets ressourcer. Det hæver kvaliteten og giver større tilfredshed i arbejdet med handicappede børn og unge
År: 2003 Nr.: 02
Hvad stiller dansk pædagogik op med sin demokratiske form og satsning på legen, når internationale tendenser går i retning af mere "education"? Pædagogisk konference tog temperaturen på dansk pædagogik i globalt perspektiv.
År: 2002 Nr.: 51
Pædagogerne i Gadekæret i Århus har fået en stor udfordring i fire-årige Rasmus. Han er en ualmindelig velbegavet knægt, men til gengæld halter det med praktiske opgaver. Det har givet både grå hår og mange smil i institutionen
År: 2002 Nr.: 51
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 50
I Møldrup Kommune har man en plan. En legeplads-plan. Kristian Schmidt, der leder SFO'en på Skals Skole, har udviklet en metode, der skal sørge for, at sikkerheden på legepladserne er i top. Hemmeligheden er logbøger med skemaer for hvert eneste legeredskab
År: 2002 Nr.: 50
BUPL's kongres tog med sine diskussioner og politiske udtalelser kraftigt afstand fra regeringens politik på børn- og ungeområdet
År: 2002 Nr.: 49
I Vejle står nogle efterladte potteplanter. De må klare sig selv i tre dage. I Nørup heldagsskole og SFO må ungerne og kollegerne også undvære Frederik Madsen. Han er taget til Nyborg for at deltage i BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 49
År: 2002 Nr.: 49
Institutionerne skal slås fast som en central del af velfærdssamfundet, og pædagogernes anseelse skal have et løft. BUPL har vedtaget et arbejdsprogram for de næste to år
År: 2002 Nr.: 49
År: 2002 Nr.: 49
År: 2002 Nr.: 49
En pædagogisk profil til BUPL blev en realitet på kongressen. Alle var fuldstændig enige om, at det er en rigtig god idé
År: 2002 Nr.: 49
År: 2002 Nr.: 48
Luisa havde ikke tid til at gå i børnehave. Hun skulle købe ind, stryge farens skjorter og passe lillebroren. For hendes mor var depressiv og rejste sig sjældent fra sofaen. Først efter mange års psykologhjælp og morens død har Luisa mod på selv at være mor.
År: 2002 Nr.: 48
Den seneste tids debat om omskæring af piger har delt sig mellem de, der vil straffe forældrene for at lade deres døtre omskære i udlandet og de, der vil afskaffe omskæring ad oplysningens vej. BUPL er sammen med andre organisationer i gang med at lave oplysningsmateriale.
År: 2002 Nr.: 48
I mindst 50.000 danske børnefamilier er mor eller far psykisk syg. Men ingen snakker med børnene om problemerne. Det er en misforstået opfattelse af omsorg, når man ikke taler med børnene om det, der er deres virkelighed, mener familieterapeut.
År: 2002 Nr.: 47
En mand, der tidligere er straffet for at være i besiddelse af børneporno, har to gange inden for kort tid forsøgt at blive ansat i århusianske institutioner i korte vikariater. Nu advarer forvaltningen mod manden, der har forfalsket sin straffeattest.
År: 2002 Nr.: 47
Gode og trygge rammer i daginstitutionen giver udsatte børn en god ballast for resten af livet, mens for lidt plads og få pædagoger omvendt kan forstærke den negative sociale arv. Det viser en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, som efterlyser dansk forskning på daginstitutionsområdet
År: 2002 Nr.: 47
Fritidshjemmene i Dragør på det yderste, halvmondæne Amager har siden 1988 sagt farvel til hver fjerde medarbejder.
År: 2002 Nr.: 47
BUPL bygger i ny velfærdsredegørelse videre på sit forslag fra 1999 om gratis daginstitutioner. 3-9-årige skal have ret til en institutionsplads, og kommunerne forpligtes til at overholde kvalitetsmæssige mindstemål.
År: 2002 Nr.: 47
År: 2002 Nr.: 47
Den viden, pædagoger har om familier med problemer, udnyttes ikke godt nok. Det mener leder Margot Clemmensen, som har lavet et konkret forslag til, hvordan børnehaven kan indgå i den tidlige forebyggelse.
År: 2002 Nr.: 46
En pædagogisk metode til at indøve og udvikle "menneskerettighedskompetencer" er Ung til Ung- metoden, hvor man lader unge arbejde med og fortælle om deres erfaringer til andre unge.
År: 2002 Nr.: 46
Særligt truede børn hjælpes ikke godt nok. De foranstaltninger, der sættes i gang, er for uspecifikke og hjælper kun i en tredjedel af tilfældene. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet.
År: 2002 Nr.: 46
En mor til en niårig dreng i SFO'en Vig er ved retten i Nykøbing Sjælland idømt dagbøder for trusler mod pædagog og viceinspektør. Dommen er enestående og viser, at der er grænser for, hvad pædagoger skal finde sig.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
De fleste unge trives fint. Men knap 40 procent har inden for det sidste år haft alvorlige personlige, følelsesmæssige eller psykiske problemer, viser en undersøgelse blandt 5200 fynske unge i 14-15 års alderen. Især pigerne har det svært.
År: 2002 Nr.: 45
Den daglige alkoholration for Tine Andersens mor lød på mindst tre liter papvin. Og skønt råbet om hjælp strålede i neon fra den lille pige, vendte både pædagoger, lærere og myndigheder det blinde øje til i årevis.
År: 2002 Nr.: 45
Børn får det ikke bedre af, at deres lærer og pædagog arbejder tæt sammen i hverdagen. Heller ikke deres kundskaber i grundfagene forbedres af de ændrede samarbejdsmåder. Til gengæld har børn, der har gået i fritidshjem, et bedre selvværd, er mere frimodige og tør sige noget i forsamlinger, viser en svensk undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 45
Rullende indskoling, børnehaveklasse, 1. og 2. klasse slået sammen og undervisende pædagoger. Det er alt sammen noget, som undervisningsministeren kunne ønske sig i folkeskolen. På Præstemarkskolen har de det hver dag
År: 2002 Nr.: 44
Norges børneombudsmand Trond Waage og statsminister Kjell Magne Bondevik har erklæret mobningen krig. Mobning er skadeligt, og derfor skal den være ude af landet inden 2004. Og her har pædagoger og lærere en vigtig funktion, mener Trond Waage
År: 2002 Nr.: 44
De værdier, vi lærer derhjemme, giver vi videre til vores børn. Vi udstyres med en kulturel arv, som fastholder nogle værdier, som ikke altid er hensigtsmæssige i et videnssamfund. Det viser analyser fra det store undersøgelsesmateriale "Børns opvækstvilkår" foretaget af børneforsker Dion Sommer
År: 2002 Nr.: 44
År: 2002 Nr.: 44
Et barn udvikler sig, hvis samspillet med andre hjælpes på vej af voksne, der kan se og forstå dets initiativer, kan få øje på dets kompetencer og understøtte udviklingen. Børn skal ikke opdrages, voksne skal tage dem i hånden og vise dem den vej, de skal gå, mener Pernille Roug, der er aktuel med den første danske bog om Marte meo i praksis.
År: 2002 Nr.: 43
I de russiske republikker Tjetjenien og Ingusjetien undervises børn og unge ikke kun i matematik og geografi. Dansk Flygtningehjælp lærer også børnene, hvordan de overlever i et land med mere end en million miner.
År: 2002 Nr.: 43
I Lemvig Ungdomsgård har lederen lokket samtlige klubmedarbejdere til at skrive deres iagttagelser ned i fortællinger ved at give dem en afspadseringsaften i stedet.
År: 2002 Nr.: 42
Hvert tredje barn udvikler astma eller allergi, men kun i Aalborg findes en astma- og allergivenlig børnehave og folkeskole. Og det kan faktisk være farligt, at pædagoger ikke ved nok om astma og allergi, mener overlæge.
År: 2002 Nr.: 42
Udbredt misfornøjelse med den ikke mere så nye lønordning.
År: 2002 Nr.: 42
Som pædagoger skal vi endda blive endnu bedre til at fokusere på det, der er med til at bryde den sociale arv. Det kan vi simpelthen ikke blive gode nok til.
År: 2002 Nr.: 42
Der var ingen diskussionslyst, da BUPL Sydslesvig holdt generalforsamling
År: 2002 Nr.: 41
Over halvdelen af Angolas fire millioner flygtninge er børn. Omkring 50.000 har mistet deres forældre. En af dem er Albano
År: 2002 Nr.: 41
Børnene fra den integrerede daginstitution Børnehuset Vognporten i Albertslund følger økogulerødderne fra frø i mulden til ingrediens i grøntsagslasagnen. »Vi har lavet en madpædagogik,« fortæller leder Laila Rasmussen
År: 2002 Nr.: 41
Det er altså ingen naturlov, der hedder at borgerlige partier behøver at være så indskrænkede og indadvendte, som vor hjemlige koaliton af Venstre og Konservative med dansk Folkeparti som støtte.
År: 2002 Nr.: 41
Nedskæringer i Esbjerg og Ribe fyldte meget i debatten på BUPL Ribe Amts generalforsamling. Men alligevel blev debatten konstruktiv
År: 2002 Nr.: 41
Pædagoger skælder for meget ud på børnene, viser et projekt gennemført af Erik Sigsgaard. Han fortæller her hvorfor, men også hvad man kan gøre ved det. I bogen "Skældud" fokuserer han på børnenes opfattelse af skældud og på de institutioner, hvor man har fundet ud af, hvordan man holder op med at skælde så meget ud
År: 2002 Nr.: 41
Initiativer til sund og næringsrig kost i børneinstitutionerne er ofte strandet på praktiske problemer og barrierer. En nyudgivelse fra Fødevaredirektoratet inspirerer pædagogerne til "lettere" madordninger til børnene
År: 2002 Nr.: 41
Humor, glæde og optimisme kan være med til at forandre kulturen på en institution, mener lektor, foredragsholder og kursuskonsulent Per Ryt-Hansen. Men det kræver viden om humorens udtryk og virkninger og en beslutning om, at man vil satse på humoren. Indføres humoren i personalegruppen, vil den sive ned til børnene.
År: 2002 Nr.: 40
Aftale om funktionsløn til tillidsrepræsentanter indgået mellem BUPL og Rødovre Kommune. Fællestillidsrepræsentant får tillæg på i alt godt 40.000 kroner om året. Også tillæg til institutionernes egne tillidsrepræsentanter.
År: 2002 Nr.: 40
Nedskæringer vil medføre serviceforringelser, erkender flere kommuner. Mange steder halter det også med at inddrage de ansattes organisationer, når der laves ændringer på børne- og ungeområdet.
År: 2002 Nr.: 40
År: 2002 Nr.: 39
I en tid med mindre hjem og mere skole er fritidspædagogikkens værdier oversete. Men fritidspædagogikken kan noget særligt, som det er vigtigt at bevare, viser en ny undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 39
Forældre i Odense boykotter betaling til institutioner og varsler blokader og yderligere aktioner mod budgetforlig.
År: 2002 Nr.: 39
År: 2002 Nr.: 39
Hvis den pædagogiske udvikling på institutionerne ikke skal dikteres af andre, så må lederne på banen og gå forrest. Og det helst med det samme, sagde rektor Carl-Jørgen Bindslev på Ledertræffet.
År: 2002 Nr.: 39
Danmarks Lærerforening står bag nyt forsøg på at få gang i samarbejdet
År: 2002 Nr.: 38
Pædagoger og medhjælpere strejkede fortsat mandag i Randers og Odense. En 95 procents sejr, hedder det i Århus efter budgetforlig uden om borgmesteren. I Odense: Forliget blev et forlis
År: 2002 Nr.: 38
40 procent af landets kommuner vil spare på institutionerne næste år, viser en rundringning, BUPL og PMF har gennemført. Virkeligheden er endnu værre, end tallene antyder, mener BUPL-formand Bente Sorgenfrey
År: 2002 Nr.: 38
Eget bibliotek, højtlæsning, fortælleøvelser og masser af bogstav-, rim- og remselege. Med disse initiativer sætter Østerfælled Børnehus på Østerbro i København fokus på bogen og barnet. Resultatet er børn, der vil være forfattere, forældre, der inspireres til højtlæsning, og pædagoger, som oplever faglig stolthed, når børnene udvikler sig til glade og gode læsere
År: 2002 Nr.: 38
Fagbevægelsen i fællesskab og sammen med andre interesseorganisationer må give nogle bud på, hvordan overskriften Fagbevægelsen for Velfærd og Solidaritet ikke kun bliver en tom parole
År: 2002 Nr.: 38
Med eurytmi lærer børn at kommunikere med kroppen. I Hanehøj Børnehave i Hornslet ved Århus gennemspiller børnene eventyret om ridderen og dragen med bevægelser, så de lærer at vise med kroppen, hvad de føler og tænker
År: 2002 Nr.: 38
Pædagoger og pædagogmedhjælpere har i den forløbne uge strejket flere steder i landet. Der ventes flere konfrontationer i den kommende tid, for det ser ud til, at det i høj grad bliver børne- og ungeområdet, der står for skud, når kommunerne svinger sparekniven i forbindelse med næste års budget.
År: 2002 Nr.: 37
I Gellerup i Århus kæmper pædagogerne en ulige kamp for at skabe en tålelig hverdag for områdets traumatiserede flygtningebørn. Et slag med mange skurke og tabere. En af skurkene er den kommunale vanetænkning.
År: 2002 Nr.: 37
Vi ved godt, hvad vi selv kan, men det er godt med en profilering af vores fag. Det siger nogle af de pædagoger, der har været med i høringsgrupper omkring udformningen af BUPL's pædagogiske profil.
År: 2002 Nr.: 37
År: 2002 Nr.: 37
BUPL vil nu vise en skarpere pædagogisk profil både udadtil og indadtil. Derfor er der ved at blive udformet en politik, der skal gøre det klart, hvad pædagoger står for, hvad de kan og vil.
År: 2002 Nr.: 37
År: 2002 Nr.: 36
De holder øje med børnene i vandet, men de redder også de lidt ældre fra at ryge hash, lave hærværk eller genere hinanden og andre strandgæster. Pædagogerne fra fritids- og ungdomsklubben Krudthuset i Veddelev ved Roskilde har sommeren igennem forhindret uhensigtsmæssig adfærd blandt de unge på Vigen Strand.
År: 2002 Nr.: 36
År: 2002 Nr.: 36
I løbet af de næste fem år vil hver anden leder af daginstitutionerne forlade sin stilling. Men hvor manglen på ledere vil give store problemer i både ældrepleje og på skoleområdet, er der ingen grund til panik på institutionsområdet. Derudover vil flere pædagoger kunne bruges som ledere på både ældre- og skoleområdet, mener Kommunernes Landsforening.
År: 2002 Nr.: 36
Tiden er inde til at ændre på ledelsesstrukturen i daginstitutionerne, for i virkeligheden er det ikke altid hensigtsmæssigt med en leder og en souschef på hver institution, mener lederen af BUPL's ledersekretariat. Men hun håber samtidig, at lederne vil tage kampen om magten, så de ikke degraderes.
År: 2002 Nr.: 35
Svaret er nej
År: 2002 Nr.: 35
Det handler i langt højere grad om at se på barnets samlede udvikling og muligheder for læring.
År: 2002 Nr.: 35
Siden januar har "Hovslund Børneunivers" kun haft én leder og én bestyrelse, selvom stedet rummer både børnehave, skolefritidsordning og skole. De fleste ser det som en fordel, mens andre frygter, at skolekulturen bliver for dominerende.
År: 2002 Nr.: 35
DepressionsForeningen forbander mediehetzen mod lykkepiller og mod læger, der udskriver antidepressiver til forpinte børn og unge. »Får barnet ingen hjælp, kan flere selvmord være konsekvensen«, siger sekretariatschef Jette Balslev. Den 17-årige Søren Olesen er enig. Lykkepillen hjalp ham med at vælge livet
År: 2002 Nr.: 34
Fem pædagoger på Lolland mener, at for mange børn bliver klemt i de store fritidsordninger. Derfor vil de oprette deres egen institution, hvor vægten skal lægges på nærhed og omsorg.
År: 2002 Nr.: 34
Flere og flere børn og unge spiser lykkepiller. Og for nogle børn er lykken en pille. Men børnepsykiaterne og psykologer advarer mod piller, der udskrives af læger uden opfølgning med samtaleforløb hos psykologer eller psykiatere. Problemet er bare, at psykologer er for dyre, og psykiaterne har lange ventelister.
År: 2002 Nr.: 34
Nogle børn med tale- og sprogvanskeligheder isolerer sig eller bliver aggressive, når de ikke bliver forstået. Derfor deltager de ikke i lege og aktiviteter, hvor de kan få viden og erfaringer som andre børn. Disse børn får ofte problemer med den intellektuelle og psykiske udvikling, mener cand. pæd.psyk. Marianne Sommer fra DPU
År: 2002 Nr.: 34
Hvad får en pædagog til at læse til lærer, og dermed - skal der nok være dem, der mener - begå faneflugt? Er det penge, er det status, eller hvad er det, der trækker? Børn&Unge har spurgt tre, som i sidste uge på Center for Videreuddannelse Jelling, det tidligere Jelling Statsseminarium, gik i gang med uddannelsen til meritlærer
År: 2002 Nr.: 33
De mere end 25.000 vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har nogle helt særlige behov. Men de bliver ofte overset i institutionerne, fordi pædagogerne mangler den nyeste viden
År: 2002 Nr.: 33
Ny meritlæreruddannelse appellerer til pædagogerne. 248 af dem er gået i gang med et forløb, som på halv tid skal gøre dem egnede til at stå bag katederet
År: 2002 Nr.: 33
Brandmand, designer eller racerkører? Mange unge har svært ved at vælge uddannelse. Hvad vil jeg, og hvad kan jeg, tænker de. Fritids- og ungdomsklubben Viadukten i Roskilde har anskaffet sig et jagerfly. Det skal omdannes til en flysimulator og vise de unge, at de kan lære at flyve, hvis de vil.
År: 2002 Nr.: 33
Alle børn på 41/2 år i Greve Kommune bliver sendt på "en tur i junglen", så pædagoger og sundhedsplejersker kan se, hvor gode de er til at slå kolbøtter, hoppe, kravle og holde balancen. Formålet er at opspore børn med sansemotoriske vanskeligheder og forsinket motorisk udvikling for at forebygge, at de får problemer i skolen.
År: 2002 Nr.: 33
Det er ikke lykkedes at blande fritidspædagogik og undervisning i forsøgene med en forlænget skoledag i de mindste klasser. Det er blevet alt for meget skole, viser en ny undersøgelse
År: 2002 Nr.: 32
Hvis du ved, hvordan en computer ser ud, og hvis du har gå-på-mod og kan afsætte 100-150 timer i løbet af fire-fem måneder, har du gode forudsætninger for at tage pædagogisk IT-kørekort. Det mener tre kvindelige pædagoger fra Nysted SFO. For dem er tekstbehandling, regneark og internettet blevet hverdagskost.
År: 2002 Nr.: 32
Byggelegepladsen Bispevangen i Ballerup tog sidste år på koloni til Møn. Deres dagbog er en tegneserie, hvor hver tegning er et dagbogsblad eller en situation fra turen
År: 2002 Nr.: 31
Troldebo er en institution for otte børn, der ikke trives i en almindelig institution. De kommer fra hele Aaskov Kommune. Institutionen ligger naturskønt, og al aktivitet foregår udenfor, uanset vejret
År: 2002 Nr.: 31
Ni ud af 10 indvandrere finder sig en ægtefælle i hjemlandet. Allerede som teenagere konfronteres de unge indvandrere med kravet om "en acceptabel" ægtefælle fra landsbyen hjemme i Tyrkiet eller Pakistan. Komplicerede religiøse sammenhænge gør, at indvandrerne ikke kan vælge en partner i Danmark, mener religionsforsker Anne Enemark Lund.
År: 2002 Nr.: 30
Pædagog Inge Klitgaard arbejder på Familiehuset i Bjerringbro. Hun støtter og vejleder børn og familier i krise.
År: 2002 Nr.: 30
I de kommende uger begynder en ny årgang i skolen. Sprogligt er de meget forskellige viser en lille rundspørge blandt pædagoger, som Børn&Unge har foretaget. Men ordforrådet er blevet større, er der enighed om.
År: 2002 Nr.: 30
SFO Tudsens koloni foregår på Svinø. Det er en primitiv koloni, hvor alle overnatter i bivuakker, og maden bliver lavet på bålpladsen. Både børn og voksne viser sig at nyde den manglende komfort og naturens mange udfordringer.
År: 2002 Nr.: 29
Små kommuner slår børnehave og skole sammen i en udvidet SFO. BUPL ser potentielle problemer med at sikre pædagogisk kvalitet og forældreindflydelse, fordi folkeskoleloven og ikke serviceloven gælder. Kommunalpolitikere og pædagoger mener derimod, ordningen udnytter ressourcerne i et lille samfund.
År: 2002 Nr.: 28
Som den første institution i landet har Hedegårdsskolen i Ballerup fået et certifikat på, at sikkerheden på legepladsen er i top. Certifikatet er udarbejdet af Teknologisk Institut.
År: 2002 Nr.: 27
I Børnehaven Børnely i Næstved arbejder pædagogerne systematisk med at udvikle alle børnenes kompetencer. I to år har der været ekstra fokus på børns sociale kompetencer og på, at de bliver bedre til at løse konflikter. Målet er at give alle børn et godt selvværd, så de højt og tydeligt kan sige: Jeg er god til...
År: 2002 Nr.: 26
Pædagoger og lærere skal slås sammen i selvstyrende enheder for at give børnene en bedre skolestart, foreslår en ny bog. Desværre bremser beton i lærerforeningen den udvikling, mener en af forfatterne, Mads Hermansen.
År: 2002 Nr.: 26
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Aftalen om næste års kommunale budgetter fører til alvorlige nedskæringer, forudsiger formanden for Kommunernes Landsforening. Også regeringen kryber til korset og dropper alle reklameindslag om serviceforbedringer
År: 2002 Nr.: 25
Før systemskiftet var de ungarske pædagoger tvunget med i fagforeningen. Derfor har Pædagogernes frie fagforening PDSZ i dag svært ved at skaffe medlemmer, selv om der er nok at kæmpe for
År: 2002 Nr.: 25
Pædagogerne er uenige om, hvorvidt der skal laves nationale læreplaner for vuggestuer og børnehaver. I en undersøgelse foretaget af BUPL er medlemmerne delt i tre lige store grupper af fortalere, modstandere og skeptikere
År: 2002 Nr.: 24
Det kan være svært at leve i en meget anderledes kultur. Ikke mindst for familiernes børn, som ikke selv har valgt at blive rykket op med rode. Alene starten i en fremmed daginstitution med et nyt sprog er en kæmpe omvæltning. Tre danske mødre fortæller, hvordan det har påvirket deres børn at flytte til Ungarn
År: 2002 Nr.: 24
På Årby Skole ved Kalundborg har pædagogerne fra fritidsordningen fået etableret et velfungerende samarbejde med lærerne om de yngste børn. Gennembruddet kom den dag, lærerne bad pædagogerne definere deres faglighed
År: 2002 Nr.: 23
I Ungarn fik man en ny og mere demokratisk national læreplan i 1996. Den var en ramme, som hver enkelt institution skulle udfylde. En børnehave i Bogdanfy i Budapest skrev en helhedsplan, der opdrager børnene til et sundt liv, mens en anden børnehave i Budapest har indført 1. klasse for at give børnene en blidere overgang til skolen
År: 2002 Nr.: 23
Operation "spar 450 millioner her og nu" er i gang i kommunerne. Mange af dem har et godt øje til daginstitutionsområdet
År: 2002 Nr.: 23
En amerikansk fond arbejder på græsrodsniveau for, at sigøjnere skal klare sig bedre i skolen og få en uddannelse. Aktivisterne mener, de offentlige programmer er uduelige og kun har resulteret i apartheid i skolen
År: 2002 Nr.: 22
Forældre til sigøjnerbørn i en børnehave i Budapest skal skrive under på, at deres barn må få den lovpligtige indføring i sigøjnerkulturen. Men de får ikke at vide, at der er tale om positiv særbehandling og de ved ikke, at det kun er mindretallene, som bliver bedt om at skrive under. Børnehaven er nemlig bange for, at sigøjnerforældrene opfatter forskelsbehandling som noget negativt. Den ømfindtlige integration i børnehaven illustrerer konflikterne mellem sigøjnerne og resten af den ungarske befolkning
År: 2002 Nr.: 22
Urolige og ukoncentrerede børn har en høj følsomhed over for lyd. De mangler kontrol over deres hørelse, men gennem lyttetræning kan de forbedre deres opmærksomhed
År: 2002 Nr.: 21
Sanser, eventyr og krop appellerer til børns samarbejdsevne og sociale forståelse i regellegen Britanniens Hersker. En gruppe pædagoger fra institutioner i Århus-området mærkede eventyret, da de skulle lære spillet
År: 2002 Nr.: 21
De store visionære tanker om pædagoguddannelsen udeblev på den stort anlagte "visionsdag" på CVU Jelling. Alle venter på den omfattende evaluering af pædagoguddannelsen og virkninger af professionsbacheloruddannelsen
År: 2002 Nr.: 21
En vejledning til forældre i, hvordan de kan straffe deres børn - uddelt af kommunalt ansatte psykologer i Brørup - vækker forargelse blandt eksperter. Indholdet er adfærdsregulerende og minder mest af alt om dressur, mener de
År: 2002 Nr.: 21
Trods beskyldninger om seksuelle krænkelser af en lille pige i institutionen, valgte Peter at vende tilbage til sit job, da anklagen blev frafaldet. Han fik massiv opbakning fra kolleger og forældre. Alligevel vil der altid være en lille snert af mistanke
År: 2002 Nr.: 20
Jens gik ned på grund af souschefens chikane og blev nægtet kontakt til både kolleger, børn og forældre. Han var tæt på at miste troen på sig selv og sine evner som pædagog
År: 2002 Nr.: 20
Omfanget af vold mod voksne er velbelyst gennem talrige undersøgelser, men når det handler om børnemishandling, er uvidenheden næsten grænseløs. Og det selv om mindst 1400-1500 børn under 15 år hvert år behandles på landets skadestuer efter vold
År: 2002 Nr.: 20
Mange institutioner har svært ved at håndtere de ubehagelige personsager, der med jævne mellemrum dukker op. Det siger arbejdspsykolog, der råder pædagoger til at støtte og snakke med kolleger, der er udsat for alvorlige beskyldninger
År: 2002 Nr.: 20
Børn&Unge har talt med to skoler og en kommune, der i længere tid har afprøvet filtrering. Flere lærere mener, at filtrering kunne være en god løsning for SFO'er, fritidshjem og klubber.
År: 2002 Nr.: 19
Nutidens børn lærer, at det er i orden ikke at ville være venner med alle. Socialt ansvar kan de tage, hvis de har lyst. Resultatet er, at der findes ensomme børn, som ingen af de andre føler ansvar for, uden at de voksne griber ind.
År: 2002 Nr.: 19
År: 2002 Nr.: 19
I kommunale klubber eller SFO'er kigger tusindvis af børn med på nettets pornosider. Men pornoen kan skade børnene, forklarer specialist. Nogle peger på filtrerings-systemer som løsning.
År: 2002 Nr.: 19
Det kan være benhårdt, men også meget meningsfyldt at arbejde som pædagog på Center Gribskov, hvor 36 teenagedrenge fra 11 lande bor. Drengene er flygtet alene til Danmark og kommer hertil med ar på krop og sjæl
År: 2002 Nr.: 18
Hvis pædagoger bliver bedre til at skrive ned, hvad de diskuterer, hvordan de handler, og hvordan de organiserer sig, styrkes fagligheden, mener psykolog og konsulent Camilla Raymond. Når iagttagelser, beslutninger og diskussioner står sort på hvidt, giver det større mulighed for at reflektere over dem og måske handle anderledes
År: 2002 Nr.: 18
År: 2002 Nr.: 18
Den sociale arv er ikke blevet "svagere" inden for de sidste 10 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Daginstitutionerne hjælper ikke børn fra udsatte familier godt nok og er derfor med til at fastholde børnene i deres marginaliserede roller som børn uden ressourcer, mener forsker
År: 2002 Nr.: 17
Rikke mistede sin mor sidste år og har siden haft forældremyndigheden over sin lillebror. Det stiller store krav til kommunens støtte til familien, siger en socialrådgiver, der oplever, at kommunerne sylter den psykologiske bistand til unge, der får forældremyndigheden over mindre søskende
År: 2002 Nr.: 17
Der er færre børn i Danmark. Til gengæld lever børnene ligesom deres forældre et mere hektisk liv end tidligere. De fleste af de små børn går i daginstitution. Rigtig mange af de større børn og unge går til en eller anden form for sport eller anden fritidsaktivitet. Fritidsjob er meget almindeligt for unge på mellem 13 og 15 år
År: 2002 Nr.: 17
Der findes klubfolk, der bruger hash som et middel til at nå ind til de unge, fortæller misbrugskonsulent Steen Bach. »Jeg kan godt forstå, de gør det for at blive accepteret og populær i mangel på andre redskaber. Jeg synes bare, det er for let,« siger han
År: 2002 Nr.: 17
BUPL har indgået overenskomstforlig med Frie Grundskolers Fællesråd. Det pædagogiske arbejde står stærkere i den nye aftale, som i øvrigt ikke indeholder noget om Ny Løn
År: 2002 Nr.: 17
Urolige, ukoncentrerede og flaksende børn har ikke fået hjælp til at styre deres opmærksomhed og har derfor ikke fået det altafgørende "hul igennem til verden". Grundlaget skal lægges af forældrene, men en opmærksomhedens pædagogik kan hjælpe børn til at udvikle koncentrationsevnen senere hen
År: 2002 Nr.: 16
Forbuddet mod salg af alkohol til unge under 15 år skulle lægge en dæmper på forbruget. Men efter et lille dyk i forbruget, drikker de unge lige så meget som tidligere. Det er forældrenes ansvar at begrænse de unges druk, mener eksperter
År: 2002 Nr.: 16
Silkeborg Kommune har fundet inspiration i Italien, hvor institutioner kan bruge kulturhuse med uddannede pædagoger
År: 2002 Nr.: 16
Vi har et godt tilbud til jeres børn, hvad kan I tilbyde vores børn, siger de i Silkeborg, hvor en ny form for samarbejde mellem institutionerne er født. Vi aflægger rapport fra en dag i Kunstens værksted
År: 2002 Nr.: 16
Forbundsformand Bente Sorgenfrey opfordrer nej-sigerne til at fortælle, hvad en eventuel kommende overenskomststrejke skal handle om
År: 2002 Nr.: 15
Den ene af dem af har allerede stemt nej, og de to andre har tænkt sig at gøre det. Tre Grenaa-pædagogers nej til mæglingsforslaget er først og fremmest et signal. Til omverdenen og til BUPL. At man kan strejke sig igennem til et bedre resultat, tror ingen af dem på.
År: 2002 Nr.: 15
Bekymring for risikobørn er et godt grundlag for handling, viser erfaringer fra Silkeborg Kommune, som for fire år siden indførte et "Bekymringsbarometer". Men pædagoger mener ikke, at kommunen har afsat tilstrækkelige midler til at fuldføre det visionære projekt
År: 2002 Nr.: 15
Lyt til mig Tal med mig Hjælp mig lød det fra mange af de 1000 børn og unge, som Center for Selvmordsforskning fik til at skrive om deres problemer. 13 procent af pigerne havde forsøgt at begå selvmord
År: 2002 Nr.: 15
Larm, træthed og stress giver otte-årige Karen hovedpine
År: 2002 Nr.: 13
Efter en tragisk dødsulykke har alle daginstitutioner i Århus Kommune fået påbud om, at der altid skal være en voksen på legepladsen sammen med børnene. Eksperterne advarer om, at skærpet opsyn kan hindre børnenes udviklingsmuligheder. På den anden side skal børnene ikke overlades til sig selv.
År: 2002 Nr.: 13
Eksperter vurderer, at antallet af børn med hovedpine vil stige. Samfundet kommer til at betale prisen, for børnene tager smerterne med over i deres voksenliv.
År: 2002 Nr.: 13
Den specielle pædagog-del af mæglingsforslaget bærer præg af, at BUPL denne gang har satset næsten hele butikken på generelle forbedringer.
År: 2002 Nr.: 12
I England starter skolen allerede i børnehaven. De tre til femårige har en fastlagt undervisningsplan, som de alle skal igennem, inden de kan komme i skole fra de er fyldt fire år. For vuggestuebørnene er der lidt friere rammer. Og sådan er det også i den private institution Abacus i syd London, som har 25 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Men meningerne om systemet er delte.
År: 2002 Nr.: 12
Skal småbørnspædagogikken beskrives i et nationalt dokument - en lære- eller rammeplan? Og hvad skal i så fald beskrives? En mere præcis og specifik national læreplan har været diskuteret ivrigt gennem et stykke tid. Socialministeren mener ikke, at der skal udarbejdes en læreplan. Tre børneforskere er henholdsvis for, imod og betænkelig
År: 2002 Nr.: 12
BUPL arbejder med et bud på det, man kalder nationale anbefalinger for småbørnsområdet. En sådan beskrivelse kan være med til at anerkende, at det pædagogiske arbejde er en vigtig samfundsmæssig opgave. Nu skal medlemmerne spørges om deres holdninger til en national beskrivelse af mål og værdier
År: 2002 Nr.: 12
I en række kommuner bliver udgifter til barsel ikke altid kompenseret på institutionerne. Resultatet er nogle steder kæmpe underskud, som institutionerne hænger på i årevis, og BUPL går nu til Tilsynsrådet
År: 2002 Nr.: 11
BUPL modtager en stafet fra Nævnet for Etnisk Ligestilling og har derved forpligtet sig til at fremme integrationen og ligestillingen mellem etniske grupper på daginstitutionsområdet. BUPL vil sætte fokus på arbejdet med de tosprogede børn og deres familier, integration i klubberne og på samarbejdet i de institutioner, hvor personalet har forskellig etnisk baggrund
År: 2002 Nr.: 10
Sygefravær snakker man ikke om. Og slet ikke når sygdommen kun strækker sig over nogle dage. Men for mange sygedage kan vise sig at være et symptom på, at institutionen ikke trives
År: 2002 Nr.: 10
Forhenværende forbundsformand Kurt Jensen har gjort Edith Piafs "Je ne regrette rien" til sin egen sang. Han fortryder heller ikke, at han i 1983 sagde både nej og ja til et mæglingsforslag
År: 2002 Nr.: 09
At forældre kan få penge for at holde deres børn ude af institutionerne bærer alvorlige konsekvenser med sig
År: 2002 Nr.: 09
»Undgå for alt i verden den splittelse, vi har været ude for, for den er ulykkelig både arbejdsmæssigt og organisatorisk,« siger Jens Færk. Han er formand for den ene af to konkurrerende foreninger for skoleledere
År: 2002 Nr.: 09
Det er ikke nødvendigvis en gave at være højt begavet - og slet ikke, hvis man er barn. Omgivelserne har ofte svært ved at acceptere særligt begavede børn, og mange forældre er frustrerede over lærere og pædagogers fokus på barnets svage sider frem for de stærke
År: 2002 Nr.: 09
En historiker har vakt Holbæk Folkebørnehaves historie til live. Det er sket sammen med nutidens pædagoger og børn, som har leget sig ind i hverdagen på asylet i 1800-tallet
År: 2002 Nr.: 09
Børne- og Kulturchefforeningen sætter pædagoguddannelsen på dagsordenen i KL. Nye pædagoger bør være bedre til at samarbejde med lærerne, mener foreningens formand
År: 2002 Nr.: 08
32 daginstitutionsledere i Odense er gået fra BUPL til Ledernes Hovedorganisation. På landsplan har 78 taget turen
År: 2002 Nr.: 08
Ved årsskiftet gik Lene Due lige fra lederstillingen i en børnehave i Vissenbjerg på Fyn til borgmesterposten i samme kommune. Hun kan godt lide at bestemme og er glad for at have fået magt til at få sine synspunkter ført ud i livet. Lene Dues socialdemokratiske barndomshjem har præget hendes politiske engagement
År: 2002 Nr.: 08
Kompetente børn, selvforvaltning og "at tage udgangspunkt i det enkelte barn" er modeord, som danske pædagoger har slugt råt uden at reflektere fagligt over dem. Det har betydet asociale, utrygge, forvirrede og selvoptagne børn, som er ladt i stikken af ansvarsløse voksne, mener tidligere seminarielærer, cand.rer.soc. Carsten Ringsmose
År: 2002 Nr.: 07
Fra det ene øjeblik til det andet blev en 35-årig mandlig pædagog forvandlet fra en velfungerende og vellidt kollega til et upålideligt og utroværdigt menneske, som det er umuligt at samarbejde med
År: 2002 Nr.: 07
På grund af store besparelser vil Børnerådet få meget svært ved at leve op til sine forpligtelser næste år, mener formanden.
År: 2002 Nr.: 07
To SFO'er i Århus har med hver deres udgangspunkt interviewet børnene. Samtalerne har givet pædagogerne en større forståelse for børnene og deres måde at reagere på. Et bedre kendskab til børnene gør det muligt at lave en bedre hverdag i SFO'en
År: 2002 Nr.: 06
En pigeklub har på et halvt år gjort halvdelen af medlemmerne i en hensygnende klub til piger. Ture ud af huset trækker pigerne til, og sms-beskeder sikrer, at pigerne møder op til alle arrangementer
År: 2002 Nr.: 06
To rektorer og en næstformand satte sig sammen en aften og diskuterede pædagoguddannelsen. De kritiske artikler, som Børn&Unge har bragt de seneste uger, mener rektorerne er "under niveau" og skrevet på et for tyndt grundlag
År: 2002 Nr.: 06
Det er ikke nok at forstå, hvad børn siger og gør. Man skal også forstå, hvad børnene forstår. Det mener pædagogisk konsulent. Forsker advarer imod misbrug af børneinterview
År: 2002 Nr.: 06
Socialminister lover at redde halvfærdige klubpædagoger i land. Henriette Kjær regner Danmark for et foregangsland på dagpasningens område og ville aldrig selv stemme på én, som ikke går ind for gode daginstitutioner til alle
År: 2002 Nr.: 05
Møbelfabrikant i Tørring tager sig af unge kriminelle og gør det råt, men kærligt og låner dem sit dankort og er på 24 timer i døgnet
År: 2002 Nr.: 04
OECD har gennemført den hidtil mest dybtgående internationale kortlægning af daginstitutionernes tilstand og væsen. Danmark får i rapporten "Starting Strong. Early Childhood Education and Care" fine karaktererer, men der lyder også kritik. Skattefinansieret, offentlig dagpasning vinder frem overalt i den rige del af verden
År: 2002 Nr.: 03
Næsten ni ud af ti børn i Herlev Kommune har et aktivt fritidsliv, viser undersøgelse. Især sport er populært at gå til. Og så vil børnene have indflydelse på aktiviteterne
År: 2002 Nr.: 03
ISS har droppet sin satsning på børnepasning i Danmark. Politisk modvilje og manglende fortjeneste får ISS til at give op. ISS' tidligere udviklingschef vil forsøge at køre de sidste seks ISS-institutioner videre i nystartet firma
År: 2002 Nr.: 03
Etniske piger har ikke et særligt aktivt fritidsliv, og det skyldes ofte, at de ikke må være sammen med drengene, viser undersøgelse i Herlev. Her har man oprettet et sy-kursus for at få pigerne ud af hjemmene
År: 2002 Nr.: 03
Lærerne kalder det for undervisning, pædagogerne det for læring, mens det i hjemmet hedder opdragelse. I undervisningsprogrammet Trin for Trin er begreberne samlet, og børnene bliver trænet i at takle problemer
År: 2002 Nr.: 02
Børnene er vilde med dans og musik, men måske rækker talentet ikke helt til Den Kongelige Ballet. Derfor har Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro oprettet en danse- og musiklinie, hvor børnene alligevel kan have musik og dans i centrum
År: 2002 Nr.: 02
På fritidshjemmet Mudderkliren i Gellerup er børnene meget belastede og evner kun i meget lille grad empati. Nu har institutionen åbnet sin første kasse med Trin for Trin - et program til udvikling af børns sociale kompetencer
År: 2002 Nr.: 02
Regeringens forslag om, at pengene skal følge barnet, kan få indvandrer- og flygtningefamilier til at vælge daginstitutioner fra. Det er sket i Norge, hvor forældre i toethalvt år har kunnet få tilskud til selv at passe deres børn
År: 2002 Nr.: 02
Forslaget om at lade pengene følge barnet vil blive dyrt, fordi arbejdsudbuddet vil falde og skatteindtægterne blive mindre. En anden konsekvens vil være et øget frafald af arbejdskraft fra områder som ældreomsorg og børnepasning, der er domineret af lavtlønnede kvinder
År: 2002 Nr.: 02
I efterårsferien var Hampen Ungdomsskoleklub i Tanzania for at pakke en container med gaver til en lokal ungdomsklub ud. Dengang kom containeren aldrig, og nu, halvanden måned senere, står den stadig på havnen i Dar es Salaam
År: 2001 Nr.: 51
Kritikken hagler ned over pædagogstuderendes praktik i udlandet. Rektorer vil stramme reglerne
År: 2001 Nr.: 51
Klassekampen er afskaffet, siger Anders Fogh Rasmussen. Han har dog ikke udstyret os med en forståelsesramme og begreber som grundlag for denne nye samfundsorden
År: 2001 Nr.: 51
Danmarks Lærerforening vil ikke affinde sig med arbejdsgivernes tolkning af voldgiftskendelsen i den såkaldte Skive-sag og har udsendt deres egen mod-vejledning, som lægger op til kamp fra stilling til stilling
År: 2001 Nr.: 51
På Jydsk Pædagog-Seminarium prøver man at forberede de studerende på, at der er stor forskel på en rygsækrejse og et praktikoplhold i udlandet
År: 2001 Nr.: 51
Unge vil gerne have indflydelse og ansvar. Men der skal tages udgangspunkt i de unge selv, der skal være kort fra ide til handling, og politikere og embedsmænd skal være lydhøre, viser evalueringen af et tre-årigt ungdomskommuneforsøg
År: 2001 Nr.: 50
I Børnehaven Andedammen i Vorbasse i Billund Kommune har pædagoger og forældre i flere år omsat udviklingspsykologen Howard Gardners teorier om de mange intelligenser til praktisk hverdag. Den øgede fokus på flere evner og talenter hos børnene har som sidegevinst skabt større bevidsthed om pædagogernes egne, mangeartede intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Birgit Pedersen, er efter 27 år i Skive Kommunes økonomiforvaltning blevet headhuntet som landets formentlig første "lønsumsstyrer" af daginstitutionsleder Leo B. Rasmussen og skoleleder Uffe Rasmussen. Med sin særlige sagkundskab forventes hun ikke alene at tjene sin egen relativt høje løn hjem, men at kunne frisætte andres kræfter til den pædagogiske kerneydelse
År: 2001 Nr.: 50
Som den første kommune i landet har Billund Kommune indført fælles pædagogisk tænkning hos alle lige fra dagplejemødre til skoleinspektører. En pædagogik inspireret af Howard Gardners otte intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Hvis kvaliteten skal blive bedre på daginstitutionerne, skal pædagogerne have bedre vilkår for efteruddannelse. Det mener den nye formand for landets børne- og kulturchefer
År: 2001 Nr.: 50
En bekymret gruppe forældre på Munkebjergskolen i Odense har lavet en omfattende undersøgelse af byens skolefritidsordninger. De har spurgt 200 pædagoger om udviklingen, og svaret er ikke til at tage fejl af. Hele 76 procent peger på forringelser eller væsentlige forringelser til skade for børnenes trivsel og vilkår
År: 2001 Nr.: 49
År: 2001 Nr.: 49
Efterhånden handler skolen og fritidsordningen mere om tal og resultater end børnenes trivsel. Måske burde man se på, hvor meget børnene smiler i stedet for at måle, hvor hurtigt de læser en tekst, mener en af forældrene bag SFO-undersøgelse
År: 2001 Nr.: 49
Mindre stat, mere privat. Venstres liberalister lægger linjen i den nye regering, der tilsyneladende ikke mener noget om indhold og kvalitet i dagpasningen
År: 2001 Nr.: 49
Når nu de unge på trods af alle skræmmekampagnerne alligevel bruger rusmidler, så kan vi lige så godt lære dem at omgås rusmidlerne på en måde, så vi reducerer de risici, der er forbundet med at tage dem. Det mener Ib Hansen, der har skrevet bogen "Unge & rusmidler" for at få narko-debatten tættere på virkeligheden
År: 2001 Nr.: 49
BUPL-apparatet bliver kørt i stilling for at sikre pædagogerne i Farum gode vilkår, når kommunen forlader KL.
År: 2001 Nr.: 48
Meget tyder på, at politikerne snart vedtager, at børnehaveklassen skal være obligatorisk. Det er BUPL imod, hvis det betyder, at den bliver mere undervisningsorienteret.
År: 2001 Nr.: 48
BUPL skal have en pædagogisk profil. Den skal fortælle omverdenen om de værdier og visioner, organisationen har for det pædagogiske arbejde
År: 2001 Nr.: 48
Klubberne skal i stadig stigende omfang tage sig af truede børn og unge. Flere og flere klubber arbejder i gråzonen mellem fritidstilbud og behandlingstilbud. I Århus har tre klubber kastet sig ud i decideret behandling med programmet Ny Start
År: 2001 Nr.: 48
Børn tilbringer cirka 25.000 timer af deres barndom i skole og daginstitution. Derfor er det vigtig nøje at overveje, hvad børn udsættes for, mens de er så voldsomt institutionaliserede. Børneforsker Erik Sigsgaard mener, at det er bedre at formulere rettigheder for børn end at lave fine pædagogiske planer
År: 2001 Nr.: 48
Skolerne skal komme med udmelding om, hvorvidt Leg og Læring er 3,5 millioner kroner værd, inden byrådet træffer endelig beslutning
År: 2001 Nr.: 47
Pædagoger skal kunne sætte ord på deres faglighed, og samarbejdet med lærerne er meget personafhængigt. Det fortæller en række pædagoger, når de skal beskrive Leg og Læring i Skive
År: 2001 Nr.: 47
I den sidste uge af valgkampen kom der alligevel penge på bordet til børneområdet. Socialminister Henrik Dam Kristensen lovede 100 millioner kroner over tre år til at afprøve de ideer til højnelse af kvaliteten i det pædagogiske indhold, der ligger i KID-projektet.
År: 2001 Nr.: 47
Husk at bøgerne hverken forhandles af BUPL eller Børn&Unge
År: 2001 Nr.: 47
Faste madordninger bliver stadigt mere almindelige i børnehaver og skoler, men kun de færreste er opmærksomme på, at køkkenerne skal være godkendt af myndighederne
År: 2001 Nr.: 47
Fremtidens børnefamilier kan mikse en helt ny ret af suppedasen dårlig samvittighed, manglende tid og høje forventninger. Det får konsekvenser for pædagoger og kommuner, mener en fremtidsforsker
År: 2001 Nr.: 47
For et år siden tog Hampen Ungdomsskoleklub til Tanzania for at bygge en ungdomsklub. I efterårsferien tog Hampen derned igen for at pakke en container ud, bare for at opdage at den danske indsats har skadet mere, end den har gavnet. Grådighed, misundelse og magtbegær har ødelagt den afrikanske klub
År: 2001 Nr.: 46
Med en borgerlige regering ved magten efter valget den 20. november er der kontant afregning til forældre, som passer eget afkom
År: 2001 Nr.: 46
Socialdemokratiets børnepolitiske ordfører vil hjælpe kommunerne til at kunne leve op til bestemte kvalitetsstandarder i daginstitutionerne
År: 2001 Nr.: 46
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder,kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 46
Det er på tide at få bragt nye temaer ind i valgkampens slutspurt. Der er endnu tid til at få diskuteret velfærdssamfundets udvikling og afkræve politikerne nogle bud på, hvordan de vil medvirke til at skabe et godt liv for børn og familier
År: 2001 Nr.: 46
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn.
År: 2001 Nr.: 45
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn.
År: 2001 Nr.: 45
Kravene specielt for pædagoger og klubfolk
År: 2001 Nr.: 45
Pædagogen Kristian Munk fra et dansk fritidshjem på den tyske ferieø Sild har etableret et langtidsholdbart projekt, der skal hjælpe ludfattige sigøjnere i Ungarn. Børnene har godt af at supplere legen med lidt alvor, mener Kristian Munk.
År: 2001 Nr.: 45
600 sange fra børn i hele landet dumpede ind hos Erik Lyhne og Michael Madsen. Nu har de udsendt "Sådan synger børn i Danmark", der tager pulsen på børns egne sange. Det er inspiration - ikke mindst for de voksne - til at få øjnene op for et uopdyrket univers omkring børn og børns egen musik.
År: 2001 Nr.: 45
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 44
Og det er ikke nogen tavs viden, for vi har stadigt og stædigt påpeget, at børnene og vi mangler både tid og plads, og at det er urimeligt at spare på rammerne for børns liv og hverdag
År: 2001 Nr.: 44
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem her og i de kommende numre af Børn&Unge - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn.
År: 2001 Nr.: 43
Pædagoger mangler tillid til "dem på rådhuset", når de skal underrette om svigtede børn. Det mener chefen for børnesektoren i Brøndby Kommune
År: 2001 Nr.: 43
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem her og i de kommende numre af Børn&Unge - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 43
Ingen fusion mellem BUPL og PMF - men fortsat tæt samarbejde
År: 2001 Nr.: 43
Pædagoger lever ikke op til reglerne om skærpet underretningspligt. De foretager for få underretninger til kommunen, fordi de er bange for forældrenes reaktion. Men der er ingen grund til angst, blot pædagogerne holder sig fra at stille diagnoser
År: 2001 Nr.: 43
Lennie Jacobsen på 19 år og Heidi Frederiksen på 18 år har lagt blufærdigheden bag sig. Det tilskriver de henholdsvis 10 og ni år i teater- og sanggruppen på Vesterbro Ungdomsgård
År: 2001 Nr.: 42
Børnene bliver sociale, de bliver medmennesker. Det er i al sin enkelhed målet for Bo Schiølers arbejde med Vesterbro Ungdomsgårds teater- og sanggruppe
År: 2001 Nr.: 42
Mere end 200 medlemmer var mødt op til BUPL Afdeling 2s generalforsamling, og det er flere end nogensinde før. Langt de fleste kom for at stemme nej til fusionen
År: 2001 Nr.: 42
For et år siden var Kommunernes Landsforening og Socialministeriet enige med BUPL i, at kvaliteten i daginstitutionerne skulle hæves. Men nu tyder noget på, at de gode politiske viljer ikke bliver fulgt op med de penge, der skal til.
År: 2001 Nr.: 42
Bestyrelsen i Afdeling 4 har anbefalet medlemmerne at stemme nej til fusionen, og det gjorde de også på generalforsamlingen
År: 2001 Nr.: 41
Klaus Wilmann, tidligere næstformand i BUPL, er blevet udpeget som formand for Børnerådet. Børneperspektivet skal tænkes ind i al lovgivning, nye regler for barsel og bedre integration af tosprogede, lyder programerklæringen.
År: 2001 Nr.: 40
82,8 procent af de fremmødte stemte nej til fusionen, da BUPL Vejle Amt holdt generalforsamling
År: 2001 Nr.: 40
Københavns Kommune indviede i sidste uge sin første skolefritidsordning ledsaget af protester fra såvel en borgmester som en klovn.
År: 2001 Nr.: 40
Reallønnen skal forbedres, rammerne om Ny Løn, i hvert fald de tekniske, skal strammes op, og så skal der flere feriefridage ind på kontoen
År: 2001 Nr.: 39
I kraft af sin fortid som pædagog er chefen for Børn- og Ungeforvaltningen i Tornved Kommune med til at skabe en nyttig dialog mellem to verdner: Den pædagogiske og den politiske
År: 2001 Nr.: 39
År: 2001 Nr.: 39
BUPL Nordjylland kalder undersøgelsen af aalborgensiske pædagogers tidsforbrug et uvidenskabeligt billede på de mange nye krav, der bliver stillet til pædagogerne, uden at de får mere tid til at løse dem. Det går ud over børnene, fordi det øgede arbejdspres ikke har udløst bedre normeringer
År: 2001 Nr.: 38
Frederiks Fritidsklub har i et år haft en pædagog koblet fast på computerrummet. Resultatet har været, at pigerne er blevet tændte på computeraktiviteterne, og drengene er blevet meget mere nuancerede i deres valg af spil. Samtidig er computerne blevet defineret som en pædagogisk aktivitet
År: 2001 Nr.: 38
Børnene må nøjes med pædagogernes delte opmærksomhed i alt for mange af de timer, de opholder sig i daginstitutionen. Det er ikke det, pædagogerne ønsker. Men de har brug for flere pædagogtimer, hvis de skal gøre det anderledes
År: 2001 Nr.: 38
Efterhånden som flere kommuner indfører kontraktstyring i daginstitutionerne, vokser behovet for uddannelse i synlig ledelse. De første 17 ledere fra Varde Kommune er netop blevet færdig med et efteruddannelsesforløb, som har givet selvtillid og indsigt
År: 2001 Nr.: 37
Man kunne godt engang imellem have lyst til at "se", hvad der foregår i en kommunalpolitikers hoved.
År: 2001 Nr.: 37
»Da hele grundlaget for et nyt fællesforbund nu er kendt, er det blevet tid at spørge hver enkelt af jer: Hvad vil du stemme til fusionen? Og hvad er din hovedbegrundelse for at stemme, som du vil gøre?« Svarene fra 38 medlemmer af BUPLs hovedbestyrelse kan læses på de næste syv sider.
År: 2001 Nr.: 37
År: 2001 Nr.: 37
Som pædagog er man ikke automatisk klædt på til at udforme en slagkraftig jobannonce. Resultatet er stillingsopslag, som bliver for dyre og for dårlige, siger branchefolk
År: 2001 Nr.: 36
Pendlerprojektet skulle først og fremmest hjælpe 12 truede indvandrerunge. Men samtidig har det også givet et meget tæt samarbejde mellem de tre involverede klubber, politi og forvaltning
År: 2001 Nr.: 36
Kommunikationskonsulent giver sit bud på, hvordan en pædagogannonce også kan udformes
År: 2001 Nr.: 36
Vi troede vi havde gode annoncer, siger SFO-lederen. Men det var indtil, han havde set alternativet
År: 2001 Nr.: 36
År: 2001 Nr.: 35
År: 2001 Nr.: 35
Forældreorganisationen FOLA synes ikke, kommunalpolitikerne tager deres ansvar for næste generation alvorligt
År: 2001 Nr.: 35
År: 2001 Nr.: 35
Stadig flere fædre vælger børnene, når mor og far skal skilles. Og hvor det før var de store børn, der flyttede sammen med far, er det nu også de helt små børn
År: 2001 Nr.: 35
Ungdomsskoleklubben Hampen i Ølstykke sender en container til venskabsklubben i Usangi i Tanzania. Skolemøbler, cykler og gamle computere skal fylde containeren. I efterårsferien tager Hampen til Tanzania for at tømme containeren og bygge den om til et cykelværksted
År: 2001 Nr.: 35
BUPL og PMF offentliggør i dag en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner. Forældrene er alt i alt temmelig tilfredse, men de fleste ønsker forbedringer
År: 2001 Nr.: 35
BUPL Storstrøms Amt, opretholdt længe efter, at det var gået af mode et kartelsamarbejde med PMF. I dag er fagforeningen blandt de mest hårdnakkede modstandere af en fusion
År: 2001 Nr.: 35
Kommunernes tilbud til de tosprogede børn er vidt forskellige. I Vordingborg skal man bede kommunen om hjælp, mens for eksempel Københavns Kommune automatisk tilbyder sprogstimulering til alle tosprogede børn. Men også mindre kommuner har progressive løsninger
År: 2001 Nr.: 34
Inge Luffe har været pædagog i mange år, og arbejder nu frivilligt en gang om ugen i børnehaven Bifrost i Vordingborg. Kommunen igangsætter nemlig ikke automatisk sprogstimulering, men kræver en indstilling af det enkelte barn til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
År: 2001 Nr.: 34
Pædagoger, som har eneansvar for undervisning i indskolingen, får løn og forberedelsestid på linie med lærerne.
År: 2001 Nr.: 34
Pædagoger vil snart kunne blive lærere i Folkeskolen. Et udvalg i Undervisningsministeriet er ved at udarbejde et forslag til, hvordan en ny suppleringsuddannelse for pædagoger og akademikere kan afhjælpe lærermanglen
År: 2001 Nr.: 34
Evindelige gentagelser og tomgang er sammen med hængepartier fra det forrige møde med til at tappe mødet for energi. Kunsten er at respektere hinanden - og så slå til i det rette øjeblik. Tre pædagoger fortæller om deres mødeerfaringer fra sammenlagt 50 års pædagogisk arbejde.
År: 2001 Nr.: 34
Repræsentanter for næsten 25 mio. lærere og pædagoger vender sig mod den tiltagende kommercialisering af uddannelsessektoren, som er fulgt i kølvandet på globaliseringen. Når markedet tager over, smides de svage af i svinget, og de ansattes vilkår bliver dårligere
År: 2001 Nr.: 33
Lærere er næst efter lastbilchauffører faggruppen med relativt flest AIDS-dødsfald og HIV-smittede. Forklaringen på, at det er sådan, er forfærdende
År: 2001 Nr.: 33
Det kan godt være, at globaliseringen giver frihed, men den giver hverken lighed eller broderskab
År: 2001 Nr.: 33
Pædagoger på landets fritidshjem får ikke tilskud til at deltage i det pædagogiske IT-kørekort-kursus, SFO-IT. Det gør SFO-pædagoger. Så mens fritidshjemspædagogerne skal betale 2.100 og 2.800 kroner for kurset, slipper SFO-pædagoger 2.000 kroner billigere, hvis deres skole eller kommune har fået tilskud
År: 2001 Nr.: 32
Konflikter mellem pædagogerne trækker ressourcer væk fra børnene. Hanne Ytting og Jette Binzer underviser pædagoger i mediation, og metoden er god til at få skilt tingene ad, så faglig og personlig kritik ikke blandes sammen
År: 2001 Nr.: 32
For få dage siden stod de godt 48.000 nye børnehaveklassebørn forlegne sammen med deres forældre og blev budt velkommen til en verden af ord, tal og værdier. Men hvordan er produktet, som institutionerne har gjort klar til skolerne? Børn&Unge har taget temperaturen på de små børns menneskelige kvaliteter
År: 2001 Nr.: 32
En fugl kan se ud på mange måder, og alle kan tegne en. Derfor valgte billedkunstner Ginette Wien de tyndbenede væsner som motiv, da hun sammen med syv børn skabte keramik-relieffet "Flyvefærdig". Hun har udvalgt det kunstværk til sommerserien Børn i Kunsten, fordi det viser, hvor meget børn føler, når de blot får nogle rammer at arbejde indenfor
År: 2001 Nr.: 30
År: 2001 Nr.: 30
18 børn og to voksne fra Nekrasouskay børnehjemmet i byen Orel, som blev kraftigt bestrålet efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i Rusland, har fundet et ferieparadis på Kirkevejens Fritidshjem i Store Magleby på Amager. De bor primitivt på fritidshjemmet, men både deres humør og helbred har godt af de 24 dage Danmark.
År: 2001 Nr.: 30
Et godt måltid er pædagogik i høj potens, mener kostterapeut Else Marie Simonsen. Pædagoger skal spille en vigtig rolle, når det gælder børns forhold til mad. Et gedigent måltid efter skoletid serveret af pædagoger kan være med til at stille både den fysiske og den psykiske sult, som mange børn har i dag.
År: 2001 Nr.: 29
Den franske kunstner Jean Dubuffet tager udgangspunkt i det barnlige, det spontane, det uberørte, det uforstyrrede og det oversete i sine kunstværker. Naja Pedersen, leder af kunstmuseet Louisianas Børnehus taler om børn i kunsten ud fra hans billede "De daglige forviklinger".
År: 2001 Nr.: 29
På Borgerskolens SFO i Sorø knokler pædagogerne i køkkenet for kunne servere et solidt måltid til børnene, når de kommer fra skole. Og pædagogerne kan oven i købet lide det.
År: 2001 Nr.: 29
I Frederikshavn har SFOerne fået besked på at skære 20 procent på beskæftigelseskontoen. Pengene skal i stedet bruges til lærerlønninger. BUPL mener, at det er urimeligt, at SFOerne skal lide under kommunens fejl, selvom besparelserne er lovlige nok.
År: 2001 Nr.: 29
Som den eneste sikkerhedsrepræsentant nogensinde har Flemming Larsen fået ret i en klage over Arbejdstilsynet, som gav Aabybro Kommune alt for lang snor i en sag om voldsomme støj- og indeklimaproblemer i en daginstitution. Men problemerne er der ikke ændret ved.
År: 2001 Nr.: 28
Mange fattige familier i Libanon lader deres børn droppe ud af skolen, så de kan tigge på gaden. Nogle af dem er handicappede og møder ikke megen forståelse eller hjælp fra hverken familien eller samfundet. Kanafani Fonden arbejder målrettet med gadebørn og integration af psykisk og fysisk handicappede
År: 2001 Nr.: 26
I Ghassan Kanafanis Kulturfonds børnehaver fylder kunsten en hel del. Alle f