Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: pædagogprofession* or pædagogfaget* or profession*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Vis forældrene, at I kæmper på samme side: At I vil barnets bedste, lyder rådet fra psykolog Rikke Yde Tordrup, forfatter til en ny bog om forældresamarbejde.
År: 2017 Nr.: 20
Der er brug for mere sanselighed i pædagoguddannelsen, mener lektor Nils Falk Hansen. Han håber, at ny bog om æstetik i pædagogik og etablering af en kreativ-æstetisk profiluddannelse kan give akademiseringen af uddannelsen modspil.
År: 2017 Nr.: 20
Pædagoger kan bidrage positivt i arbejdet med demente, viser erfaringer fra København. Pædagoger har brug for langt mere viden om ældre, mener forsker.
År: 2017 Nr.: 19
Stå op for dit fag hver eneste dag. Vær stolt af din uddannelse og det store arbejde, du og dine kolleger, imod alle odds, udfører hver eneste dag
År: 2017 Nr.: 18
Mads Pihlman Kristensen er pædagog, klubleder og byrådskandidat for Liberal Alliance i Horsens. Han kæmper for mindre bureaukrati og mere selvbestemmelse til institutionerne, men ikke for minimumsnormeringer.
År: 2017 Nr.: 18
Børnehuset Prinsen i Viborg har udviklet et nyt design for de fysiske rammer, og processen var en kreativ oplevelse. Alle bød ind og var med til at påvirke den endelige model for lege- og læringsrum.
År: 2017 Nr.: 18
Der er brug for større fokus på køn og ligestilling i daginstitutioner, mener adjunkt Anette Erlandson Pedersen. I denne guide kan I få gode råd til at bringe normer og rutiner i spil.
År: 2017 Nr.: 18
Når klubpædagoger og lærere samarbejder, kan de i fællesskab vende skoletræthed til aktiv deltagelse blandt børn, der er på ’kanten af skolen’. Det viser ny forskning. Men forskerne er ikke enige om, hvor meget skolen og fritiden skal blandes sammen.
År: 2017 Nr.: 18
Et tæt samarbejde med daglige sms’er og telefonopkald mellem klubpædagoger og lærere har fået bugt med pjækkeri blandt en gruppe unge fra Tovshøjskolen i Aarhus.
År: 2017 Nr.: 18
Anette Boye Koch skal undersøge, hvordan pædagogerne kan nuancere arbejdet med børneperspektiver i evalueringer. Måske kan forvaltningerne lære noget af pædagogerne?
År: 2017 Nr.: 18
År: 2017 Nr.: 17
Vrede ord og hårdt kropssprog er hverdag i mange institutioner, men skældud er som at hælde syre på børnenes selvværd, mener børneforsker Erik Sigsgaard og Marte Meo supervisor Christina Abildgaard. På workshops dette efterår tilbyder de pædagogerne alternativer til skældud.
År: 2017 Nr.: 17
På Skårup Skole på Fyn har et projekt med pædagogers voksenstyrede leg i indskolingens frikvarter givet trygge, glade elever, der frit kan gå til og fra og alligevel føle sig velkomne i legepatruljens aktiviteter. Og alle kan være med og føle sig inkluderet.
År: 2017 Nr.: 17
Allan Berg Mortensen arbejder til hverdag som skolepædagog og har siden 2006 siddet i byrådet for Enhedslisten, som han igen stiller op for. Her lytter han både til eksperter og sin mavefornemmelse.
År: 2017 Nr.: 16
UCL, University College Lillebælt, har netop sendt et hold nyuddannede pædagoger ud i verden med en særlig kvalifikation: De kan robotsprog og er klar til at lære børn helt ned til 3 år at programmere.
År: 2017 Nr.: 16
I 14 dage var børn fra institutionerne Perlen og Møllehøj i Borup på naturskole for at lege, spille teater og få mere viden om dyr. Pædagogerne lod en dramakunstner og en naturvejleder engagere børnene i et tværkulturelt projekt.
År: 2017 Nr.: 16
Der er brug for større fokus på pædagogers indbyrdes relationer, for de spiller en helt afgørende rolle for viden, kompetencer og kvalitet i daginstitutionerne. Når relationerne forsvinder, smuldrer fagligheden. Det viser et nyt forskningsprojekt om pædagogisk viden.
År: 2017 Nr.: 16
Forsker Maja Plums vil udvikle et professionelt sprog for relationernes betydning i pædagogisk praksis. Her er tre af hendes centrale begreber, der beskriver, hvordan det at kende sine kolleger godt påvirker det pædagogiske arbejde.
År: 2017 Nr.: 16
Et hold forskere med lektor Merete Sørensen i spidsen skal sammen med pædagoger, børn og forældre i tre daginstitutioner bringe så meget lyst, glæde og kreativitet ind i hverdagen som muligt. Det skal skabe det ideelle læringsmiljø for børnene ved at stimulere deres fantasi, kreativitet og egne rollelege.
År: 2017 Nr.: 16
Nogle tror, at det er tilstrækkeligt at være et sødt og ordentligt menneske, når man skal arbejde med børn og unge.
År: 2017 Nr.: 15
Personlighed har ikke større betydning i pædagogik end i alle mulige andre fag, selvom mange tror det. Det mener Martin Bayer, der har skrevet en bog om relationen mellem person og profession i den pædagogiske sektor.
År: 2017 Nr.: 15
Ph.d. Micki Sunesen har undersøgt, hvad og hvordan pædagoger og lærere lærer i kompetenceudviklingsforløb. Konklusionen er klar: ikke ret meget, hvis ikke deres behov og motivation er taget med i forberedelsen.
År: 2017 Nr.: 15
En murer ved, hvordan huset skal bygges, mens murerarbejdsmanden sørger for, at han får sten at bygge med. På samme måde er der forskel på pædagoger og pædagogiske assistenter, siger institutchef Kim Larsen.
År: 2017 Nr.: 15
Vi har fundet inspiration til udsagnene om medhjælpere ved at google ’pædagogmedhjælper’. De kommenteres af lederne Ulla Daverkosen, Højbyhus vuggestue og børnehave i Ringsted, og Dorte Dam Jensen, den integrerede institution Troldblomst i Christiansfeld.
År: 2017 Nr.: 15
75, 60 og 50 procent. Sådan lyder tallene for, hvor stor en andel pædagogerne udgør af det pædagogiske personale i tre forskellige institutioner. Pædagogerne er knalddygtige, siger lederne, men de vil ikke undvære medhjælperne.
År: 2017 Nr.: 15
Mange pædagoger vil gerne tale om sårbare emner med børnene, men de ved ofte ikke, hvordan de skal håndtere det. Spørg, og hold øje med barnet, lyder det fra bogaktuelle Anja Marschall.
År: 2017 Nr.: 15
Sensommeren er højsæson for skilsmisser, når familien vender hjem til hverdagen, og far og mor har fået nok af hinanden. Når forældrene skal skilles, går det ofte ud over børnenes trivsel. Og her har pædagoger en vigtig rolle som barnets støtte og talerør, mener John Halse.
År: 2017 Nr.: 14
Grænserne mellem daginstitution og hjem flytter sig, i takt med at pædagogiske aktiviteter og læringsmål breder sig fra daginstitutionen og ud i hjemmene. Det stiller nye krav til samarbejdet mellem pædagoger og forældre.
År: 2017 Nr.: 14
Det handler ikke om, at lærernes løn er for høj. De fortjener hver en krone. Det handler derimod om, at pædagogernes løn er for lav.
År: 2017 Nr.: 13
Vi skal erkende og håndtere vores følelser i arbejdet med mennesker. Sådan lyder det fra bogaktuelle Maja Nørgård Jacobsen, der selv er psykolog.
År: 2017 Nr.: 13
Udover at være professionelle fodboldspillere er Sanne og Lotte Troelsgaard uddannede pædagoger. Kærligheden til både børn og fodbold gør det nemt at vinde over hverdagen.
År: 2017 Nr.: 13
Organisering af børns leg i legegrupper i fritiden er et pædagogisk tiltag, der har vundet udbredelse på skoler landet over. Den organiserede leg kan skabe trivsel, men også presse forældre og børn.
År: 2017 Nr.: 13
År: 2017 Nr.: 13
Vi opnår aldrig respekt om vores fag, hvis vi accepterer, at vi alene arbejder for snævre mål for undervisningen.
År: 2017 Nr.: 12
Pædagogerne får ansvaret for arbejdet med en helt ny SSP-læseplan i skolerne i Gladsaxe. Her kan pædagogerne selv sætte dagsordenen i skolen, siger SSP-konsulent.
År: 2017 Nr.: 12
Pædagoger har brug for at udvikle det professionelle sprog for den del af pædagogiske arbejde, der handler om at give små børn følelsesmæssig omsorg, mener forsker Thomas Gitz-Johansen. Selv henter han begreber fra udviklingspsykologien til at beskrive det pædagogiske arbejde med vuggestuebørns følelser.
År: 2017 Nr.: 12
Pædagoger skal klædes på begrebsmæssigt for at vinde magtkampen om ­børnesynet og det gode børneliv, mener bogaktuelle Dion Sommer.
År: 2017 Nr.: 11
Ugentlige barselsbesøg af en pædagog er en del af Aarhus-projektet ’Tryg start i livet’, hvor pædagoger og sundhedsplejen samarbejder om støtte til sårbare spædbørnsfamilier i både hjem og dagtilbud. Projektet gav tvillingerne Esther og Villum en tryg start i vuggestuen.
År: 2017 Nr.: 11
Danmark bruger milliarder på sundhedspleje og daginstitutioner i kampen for at mindske social ulighed, men vi kender ikke effekten af investeringen, siger økonom Miriam Wüst, der arbejder på en ny kortlægning af de to områder.
År: 2017 Nr.: 11
I regeringens nye aftale om bedre dagtilbud afsættes der 58 millioner kroner til forsøg med samarbejde sundhedsplejedagtilbudssamarbejde målrettet sårbare småbørn. God idé, mener de faglige organisationer, men normeringerne må forbedres.
År: 2017 Nr.: 11
Meningitis har de seneste år kostet flere unge mennesker livet. Selvom sygdommen er sjælden, skal pædagogerne først og fremmest vide to ting: At febersyge børn ikke skal være i institution, og at Styrelsen for Patientsikkerhed tager over og vejleder ved mistanke om sygdommen.
År: 2017 Nr.: 11
Det vigtigste i denne tid er, at vi ikke bare følger strømmen, men gør en dyd ud af at forholde os kritiske til de nye værktøjer.
År: 2017 Nr.: 10
Et godt arbejdsmiljø og ordentlig tid til evaluering og planlægning er emner, som pædagoger prioriterer højt. Ifølge BUPL-formand og arbejdsmarkedsforsker burde lønnen vægte højere.
År: 2017 Nr.: 10
Keld Hansen var sammen med lærerne i Team 3.C på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg nomineret til Politikens Undervisningspris for deres fælles engagement, struktur og tilpas afpasset kærlighed.
År: 2017 Nr.: 10
Evidensbaserede pædagogiske koncepter giver pædagoger faglig pondus i samarbejdet med forældre og andre faggrupper. Men ofte oplever pædagogerne også, at de konkrete handlinger, som koncepterne kræver, ikke giver mening, viser et forskningsprojekt.
År: 2017 Nr.: 10
Stress er en voldsom aktivering af nervesystemet, nedarvet gennem årtusinder og udviklet for at beskytte os mod naturens farer. Hvorfor får pædagoger stress som aldrig før? Det arbejder Malene Friis Andersen gennem forskning på at forstå.
År: 2017 Nr.: 10
Der går i gennemsnit 11 år, før folk med alkoholproblemer søger hjælp. Når arbejdspladsen bakker op, er det både lettere for misbrugeren at erkende sit problem og få succes med behandlingen. Derfor er det vigtigt, at du støtter din medarbejder eller kollega.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagogik trives i folkeskolen, hvor pædagoger står for et væld af forskellige indsatser til børn med særlige behov. Udenfor folkeskolen overlapper specialpædagogikken og den almene pædagogik hinanden. Det viser en stor kortlægning af den specialpædagogiske faglighed.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagog Signe Sass Bjørch underviser i 1.a på Holmeagerskolen efter metoden co-teaching. Klassen inkluderer fem børn med autisme, men de specialpædagogiske værktøjer kommer hele klassen til gode.
År: 2017 Nr.: 10
År: 2017 Nr.: 10
Når bekymrede pædagoger sender en underretning ind til forvaltningen, aner de ofte ikke, hvad forvaltningen gør ved bekymringen. Og mange pædagoger synes, at kommunens indgreb ikke er tilstrækkeligt. »Virkeligheden er, at der ofte ikke bliver gjort noget,« siger ekspert.
År: 2017 Nr.: 08
Nu kan pædagogerne blive en del af de netværksmøder, der skal hjælpe udsatte børn og familier. Og sagsbehandleren er bare et opkald væk. Brønderslev lægger sagsbehandlingen helt om
År: 2017 Nr.: 08
Pædagoger og lærere udveksler mere end smalltalk ved kaffemaskinen på landets skoler. Meget planlægning og evaluering foregår i pauserne og fritiden, og den gestus er helt afgørende for et velfungerende tværprofessionelt samarbejde i skolen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 08
Både lærere og pædagoger lærer af hinandens fagligheder, uden at de slipper deres egen professionelle kultur hver især. Det oplever pædagogfaglig leder på Ålykkeskolens SFO i Kolding Iver Straarup.
År: 2017 Nr.: 08
Som pædagoger er vi afhængige af, at vi selv kan udvikle praksis i den kontekst, vi befinder os i.
År: 2017 Nr.: 07
Stop indkøb af tablets og digitalt grej. Brug tid og penge på uddannelse og udvikling af it-pædagogik og digital dannelse. Sådan lyder det fra eksperter i mediepædagogik, som ser et stort gab imellem de fremadstormende og de traditionelt tænkende, når det gælder digitalisering i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 07
Digitalisering i dagtilbud er et krav, som er svært at komme udenom. Men det er der heller ingen grund til, lyder det fra teknologibegejstrede institutioner, som er vilde med at bruge robotter og sociale medier som pædagogiske redskaber. Tag med på tourdigital i Børnehuset Bøgely og Nyrup Børnehus, hvor tablets og kodning er lige så vigtige pædagogiske redskaber som maling og modellervoks.
År: 2017 Nr.: 07
Vores pædagoger og ledere er klar til opgaven, men vi kræver altså, at politikerne leverer flere ressourcer
År: 2017 Nr.: 06
Flere pædagiske arbejdspladser kan blive bedre til at rumme psykisk sårbare medarbejdere, mener blandt andre pædagog Mette Galberg Jørgensen, der fortæller, hvordan de gør i dag­institutionen Oasen.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagoger kan med fordel lukke flere sprog end dansk ind i daginstitutionernes hverdag for at styrke flersprogede børns sproglige kompetencer, viser forskning. En institution har prøvet det og er begejstret.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagogerne fra den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus deler deres erfaringer fra projektet ’Biliteracy i børnehavens hverdag’. Bliv inspireret til at udvikle jeres egen pædagogiske praksis.
År: 2017 Nr.: 06
År: 2017 Nr.: 06
Det er ikke ligegyldigt, hvem der skal sikre en tidlig indsats, omsorg, udvikling og læring for børn og unge.
År: 2017 Nr.: 05
Pædagogerne manglede håndfast viden, da en treårig pige begyndte at onanere voldsomt i institutionen. Tre ud af fire pædagoger savner materialer og redskaber til at håndtere børns seksualitet og dialogen med forældrene, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 05
I 2016 blev der uddannet 216 pædagoger med indvandrerbaggrund. Det er godt for fagets udvikling, lyder det fra en forsker, en studiekoordinator og BUPL. Indvandrere har kompetencer, som både børn, forældre og det øvrige personale har gavn af.
År: 2017 Nr.: 04
Mød Rana, Zeynep og Tristan, der alle er indvandrere og pædagogstuderende på Campus Carlsberg. De er klar til at indtage pædagogfaget, men er bekymrede for, om omverdenen kan lægge fordommene fra sig.
År: 2017 Nr.: 04
Den 45-årige irakiske flygtning, Ayar Hama-Ali Hama-Morad, blev tvunget på en dramatisk flugt fra sit hjemland, men endte med at vende modgangen til sin fordel og uddannede sig til pædagog. Han ved, hvordan det føles at være udsat og alene. Derfor kæmper han for at gøre en forskel for de unge.
År: 2017 Nr.: 04
Vera Delina er pædagog og har forgæves søgt job i tre år. Hun mener, at tørklædet og indvandrerbaggrunden forhindrer hende i at få arbejde. Derfor lægger hun pædagogfaget på hylden og uddanner sig til social- og sundhedshjælper.
År: 2017 Nr.: 04
Forskere har indsamlet pædagogers egne fortællinger om hverdagsepisoder i fem århusianske daginstitutioner. Fortællingerne giver pædagogerne et sprog for fagligheden i det uplanlagte og øger arbejdsglæden.
År: 2017 Nr.: 04
Som pædagoger, der har valgt et fag for at gøre en forskel for andre mennesker, næres vi af at kunne løfte vores opgave
År: 2017 Nr.: 03
Halvdelen af de pædagogstuderende oplever at stå alene med ansvaret for børn eller voksne på deres praktiksted. For 38 procent er ’alenetiden’ planlagt, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 03
Ny ’findebog’ er skrevet og fotograferet sammen med børn på Nørrebro i København. Den er universel, fordi den handler om rod på værelset og børn, der leger.
År: 2017 Nr.: 02
Hvis du er interesseret i pædagogers etiske dilemmaer og udfordringer, kan du blive medlem af BUPL’s eget etiske råd, der mødes 3-4 gange årligt.
År: 2017 Nr.: 02
Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion. I stedet skal der fokus på, hvad alt det, der er sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Pædagoger søger forgæves hjælp i de kommunale ressourceteams. Psykologer og andre fagpersoner har ikke tid til at samarbejde, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Hvad mener vi egentlig, når vi taler om trivsel? Tre forskere undersøger, hvad politikere, pædagoger, forældre og børn lægger i begrebet, som har fået fornyet politisk fokus de senere år.
År: 2017 Nr.: 02
BUPL-formand Elisa Bergmann talte om sjælen i det pædagogiske arbejde, om fællesskab og relationer. Men også om samfundets overstyring af pædagogprofessionen
År: 2016 Nr.: 20
Om to år vil BUPL have en ny strategi for pædagogikkens og pædagogers rolle. Ikke alle andre skal definere, hvad pædagoger kan, skal og gør.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
De fem pædagoger er et godt eksempel på, at nysgerrighed, inklusion og åbenhed gavner os alle. Mangfoldigheden længe leve.
År: 2016 Nr.: 20
Professionsforsker Bent Madsen er i gang med en omfattende kortlægning af det specialpædagogiske arbejde, der skal vise, om specialpædagogerne har kompetencerne til at løse deres opgaver med nogle de allermest udsatte børn, unge og familier i Danmark.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 19
59 procent uddannede i daginstitutioner er ikke nok, mener BUPL, som støttes af forskere og politikere.
År: 2016 Nr.: 19
Et projekt om køn i Børnehusene Kokkedal har sat spot på blinde pletter i det pædagogiske arbejde, som bunder i fordomme, forventninger og forskelsbehandlinger af mænd og kvinder, drenge og piger. Nu udfordrer både børn og voksne stereotype kønsforståelser.
År: 2016 Nr.: 19
Kampagner rykker ikke meget ved den massive overvægt af kvindelige pædagoger i institutioner. Nøglen til at få flere mandlige pædagoger er mænds konkrete oplevelser med pædagogik.
År: 2016 Nr.: 19
Børnenes behov og pædagogernes evner og faglige interesser har større betydning for pædagogikken end personalets køn. Alligevel er det vigtigt, at både mænd og kvinder er repræsenteret, fortæller tre pædagoger fra Kragelundskolens SFO i Højbjerg.
År: 2016 Nr.: 19
Med få greb kan I undgå at ’fiske i samme dam’, når I leder efter nye pædagoger: Undgå kønsfarvet sprog, skriv to opslag, og fokuser på faglighed og specialer.
År: 2016 Nr.: 19
Regeringen har forsøgt at komme os i møde med en pulje på 580 millioner kroner over fire år. Det er godt, men det er ikke godt nok.
År: 2016 Nr.: 19
Mette Høi Errboe er i mesterlære som hospitalsklovn. Selvom hun har gavn af sin baggrund som pædagog, er arbejdet med at opmuntre de indlagte børn meget anderledes.
År: 2016 Nr.: 18
I en rørende video, der skal lokke flere mænd til pædagogfaget, genså pædagog Palle Juul Hansen tv-journalisten Thomas Skov - et af de 1.000 børn, som han har kendt som pædagog.
År: 2016 Nr.: 18
BUPL’s formand, Elisa Bergmann, 46 år, genopstiller ved BUPL’s kongres. Hun glæder sig over, at BUPL er trængt igennem med budskabet om, at der er behov for bedre normeringer, og ærgrer sig over, at arbejdet med skolereformen ikke er kommet helt i mål. I den næste kongresperiode skal der endnu mere fokus på pædagogers faglighed.
År: 2016 Nr.: 18
En omgang kartofler i klubben giver energi til dagens sidste matematiktime. Pædagoger og lærere skal sammen knække koden til at motivere skoletrætte drenge på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg.
År: 2016 Nr.: 18
Titusindvis af pædagoger arbejder med pædagogiske koncepter. Christian Aabro, lektor i pædagogik, forsker i, hvad de mange pædagogiske koncepter betyder for den pædagogiske faglighed.
År: 2016 Nr.: 18
Børnehaven Lystruplund havde svært ved at finde ud af, om den skulle betale for komponisternes ophavsret, når pædagogerne ville streame musik til børnene. Det skal institutionen ikke, lyder den korte konklusion på Børn&Unges tur gennem junglen af paragraffer.
År: 2016 Nr.: 17
’Ung kend din krop’ er en ny håndbog, der vil hjælpe unge i puberteten med viden om kroppens udvikling og nogle af de følelser og tanker, der opstår.
År: 2016 Nr.: 16
Antallet af mandelige pædagoger er næsten ikke vokset på ni år. Det vil BUPL og børneministeren ændre på med flere kampagner.
År: 2016 Nr.: 16
Forsker opfordrer pædagoger til at være offensive og selv skabe forandringer i stedet for defensivt at tage imod alt det, der kommer udefra. Hans store forskningsprojekt viser, at pædagoger møder forandringer med tre forskellige strategier.
År: 2016 Nr.: 16
Forskningsprojektet ’Institutionernes fremtid’ definerer seks væsentlige tendenser og forandringer, som rammer det pædagogiske område. Under hver tendens kommer forskeren bag, Peter Ø Andersen, med forslag til reflektionsspørgsmål, som I kan bruge hver især eller sammen.
År: 2016 Nr.: 16
Nicolas Kruse Dziegiel har for første gang i sit liv fundet en profession, der betyder noget. Samtidig har han travlt med at arbejde frivilligt for udsatte børn og unge.
År: 2016 Nr.: 15
Fremtiden vil bringe flere pædagoger til ældre og plejesektoren, hvor der i højere grad bliver fokus på pædagogiske kompetencer. Det vurderer flere centrale aktører på området. Særligt fremhæves demensområdet som fremtidig pædagogisk arbejdsplads.
År: 2016 Nr.: 15
Pædagogstuderende Daniel Mosskov Jepsen er i praktik på et dagcenter for ældre. En arbejdsplads, han trives på, og som han sammenligner med et fritidshjem.
År: 2016 Nr.: 15
Neuropædagogik giver svar på nogle af de spørgsmål, pædagoger på ældreområdet stiller sig selv. Feltet bliver en vigtig del af området, vurderer adjunkt Lone Diekmann.
År: 2016 Nr.: 15
I BUPL glæder vi os over, at regeringen med en national handlingsplan for demens sætter fokus på, at ældre skal have et værdigt liv.
År: 2016 Nr.: 15
To forskere, der er kendt for at have stærke meninger, er blevet bedt om at prioritere, om normeringer, andelen af uddannede, ledelsen eller læringsmiljøet betyder mest for kvaliteten af et dagtilbud.
År: 2016 Nr.: 14
Gynger, klatrestativer og legehuse kan umuligt hamle op med den undren, de eksperimenter og den bevægelse, som naturen indbyder til. Og så ligger den ofte lige uden for institutionens dør.
År: 2016 Nr.: 14
Men der er grænser for, hvor længe pædagoger og børn kan overleve i en virkelighed, der efterhånden er så grotesk, at man tror, det er løgn.
År: 2016 Nr.: 14
Pædagogstuderende fra UC Sjælland gennemfører forløb, hvor de gennem aktionslæring er med til at påvirke praksis i institutionerne. Det er blandt andet med til at ændre overgangene fra børnehave til SFO i Høje-Taastrup.
År: 2016 Nr.: 13
Børn, der lider af OCD, bruger al deres energi på det, og det kan gribe altafgørende ind i deres hverdag, siger psykolog om børn, der lider af tvangstanker og tvangshandlinger.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagoguddannelsen er ikke kun de fag, vi skal lære. Den er en dannelsesrejse, hvor vi hele tiden udvikler os individuelt og i fællesskaber.
År: 2016 Nr.: 13
Kend dine egne behov, og vær opmærksom på andres. Så bliver dine relationer til de mennesker, du omgås både professionelt og privat, markant bedre ifølge ny bog.
År: 2016 Nr.: 11
Fritidspædagoger er et omvandrende paradoks, fordi de både skal undervise og være et fristed fra undervisningen, mener Annette Ladefoged Schiønning, der droppede sit fritidspædagogjob og nu er spilleder i rollespil og pædagogisk legekonsulent.
År: 2016 Nr.: 11
Skolepædagogerne i Tårnby har været på kursus for at få bedre greb om rollen i skolen. Men de har haft både lærere og leder med for at sikre, at alle kender deres opgaver og udfordringer.
År: 2016 Nr.: 11
Pædagoger skal tro mere på børnene og fokusere på det gode, de bidrager med. Men det kan være op ad bakke, fordi pædagogerne i stigende grad skal måle børnenes præstationer. Sådan siger sociolog og forsker Hanne Warming i ny bog.
År: 2016 Nr.: 11
Når et barn lider af abnorm separationsangst, kan det have gennemgribende konsekvenser for både barnet og dets familie, fortæller psykolog.
År: 2016 Nr.: 11
Vi har et problem, så længe der er en samfundsmæssig anerkendelse af, at undervisning er vigtigere en dannelse, og at det er vigtigere at børn kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet, end at de har det godt.
År: 2016 Nr.: 11
Den udbredte brug af begrebet særlig sensitivitet er med til at gøre raske børn syge, mens børn med psykiske problemer ikke får behandling, advarer ny bog.
År: 2016 Nr.: 10
År: 2016 Nr.: 10
Mastergruppen for en ny pædagogisk læreplan er klar med forslag til en fælles ramme. BUPL jubler over, at leg, kreativitet og børneperspektiv er blevet centrale begreber.
År: 2016 Nr.: 10
I Fremtidens Dagtilbud testes børnene jævnligt. Men det er usikkert, hvad testresultaterne skal bruges til. Kritikere mener, at børn er ufrivillige forsøgskaniner i videnskabens tjeneste.
År: 2016 Nr.: 10
20 sider af sociologen ­Rasmus Willigs nye bog rummer de svar, pædagoger og andre professionsfolk har fået, når de har kritiseret deres arbejdsforhold. Læs dem, og oplev, hvordan svar på kritik med en boomerangs præcision rammer kritikeren.
År: 2016 Nr.: 10
Du afgør selv, hvem du vil være venner med på Facebook. Alligevel bør du være varsom med at knytte institutionens børn og forældre til din personlige profil. I stedet kan du oprette en konto med din pro­fessionelle identitet.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagog Dan Klarskov er en alsidig mand med en fortid som musiker og maskintekniker. Nu har han kastet sig over træpuslespil, som han selv designer og fremstiller.
År: 2016 Nr.: 09
Stine Lemming oprettede sidste år sin selvstændige virksomhed Familielivet i fokus, hvor hun bruger sin pædagogiske viden og erfaring til at vejlede familier i mistrivsel.
År: 2016 Nr.: 09
Det emmer af nærvær, forkælelse og bondeidyl i Annette Andersens ’Farmorhus’. Huset er blevet et populært kulturtilbud for lokalområdets børn, og nu skal idéen udbredes.
År: 2016 Nr.: 09
Randi K. Pedersen er journalist og redaktør og har mange års erfaring som anmelder af teater, opera og dans. ­ I teateravisen.dk anmelder hun løbende teater for børn og unge. Hun er Børn&Unges faste udsendte på Børneteaterfestival, der i år skiftede navn til Aprilfestival, og som blev afviklet på Frederiksberg fra 10.-16. april 2016.
År: 2016 Nr.: 09
Mange institutioner er lukket og mange er lukningstruede. Børnehaven Engly lukkede sidste sommer, og gjorde sig en række erfaringer.
År: 2016 Nr.: 09
Kvalitet i daginstitutioner for små børn ’doesn’t come cheap’, siger den engelske forsker Brenda Taggart. Hun har undersøgt effekten af høj kvalitet i dagtilbud hos 3.000 engelske børn gennem 14 år. Konklusionen er, at politikerne må punge ud, hvis de vil have varige, holdbare forbedringer af børns læring og udvikling.
År: 2016 Nr.: 08
År: 2016 Nr.: 08
Det er op til regeringer, også den danske, at stoppe den snigende undergravning af professionel autonomi og i stedet sikre et offentligt dag­institutions- og skoletilbud af høj kvalitet.
År: 2016 Nr.: 07
Føleriet har holdt sit indtog på arbejdspladserne, som er blevet alt for familiære. Nu må det stoppe, mener mindfulnessekspert Charlotte Mandrup.
År: 2016 Nr.: 06
Samarbejdsorienteret, engageret og anerkendende er nogle af de ord, der sættes på drømmepædagogen anno 2016. Det viser en analyse af jobannoncer. Sparetider betyder dog efterspørgsel på andre egenskaber som struktureret og robust.
År: 2016 Nr.: 06
Der er mere fokus på at få arbejdspladsen til at fungere end på at finde pædagoger, der er omsorgsfulde og rummelige. Sådan lyder kritikken fra østjysk pædagog, der undrer sig over ordvalget i jobannoncer.
År: 2016 Nr.: 06
René Kenneth Christensen glæder sig over jobannoncernes fokus på professionelle pædagoger, men savner ord som varme og nærvær.
År: 2016 Nr.: 06
Der mangler ikke ønsker til kvalifikationer og personlige egenskaber, når pædagoger skal ansætte en ny kollega. Børn&Unge har analyseret tillægsord i 3.552 jobopslag fra Jobindex, hvor der er søgt efter pædagoger.
År: 2016 Nr.: 06
Robust. Ordet er et af de mest populære i pædagogjobannoncer lige nu. To eksperter er uenige om, hvorvidt det er godt eller skidt, at pædagoger skal være robuste. Og om robusthed kan trænes. BUPL foretrækker en faglig robusthed.
År: 2016 Nr.: 06
Pædagoger skal kunne aflæse børns intentioner. Derfor er det vigtigt, at de kan bruge deres empatiske evner, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2016 Nr.: 06
Lasse Lynæs er uddannet pædagog, men i sin fritid er han voksenven og ’matcher’. Han brænder for børnene og ønsker at inspirere flere pædagoger til at gøre det samme som ham.
År: 2016 Nr.: 05
Stadig færre pædagoger får en efteruddannelse. De, der kommer afsted, får ofte kurser, der matcher den politiske dagsorden. Udviklingen ensretter og er stærkt bekymrende, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 05
Den første generation af unge, der er flasket op med internettet og har været teenagere på Facebook, indtager nu arbejdsmarkedet. De digitale indfødte vil udfordre og udvikle arbejdspladsen, mener erhvervs­forsker bag omfattende undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 05
Mange jobsøgende undervurderer effekten af et godt CV og lægger al energien i ansøgningen. Men et CV skal kunne mere end blot at opremse din jobhistorik i kronologisk rækkefølge, siger ekspert.
År: 2016 Nr.: 05
Men hvis mange børn mistrives samtidig, er det en kolossal udfordring for pædagogerne at få ressourcer til at tage sig lige godt af alle børn, der skriger på hjælp
År: 2016 Nr.: 05
Torben Larsens arbejdsidentitet og selvforståelse forsvandt med hørelsen. Men med høretabet opstod der samtidig en ny og dybere kontakt til de unge.
År: 2016 Nr.: 04
BUPL har vedtaget en fælles politik for tillidsrepræsentanter. Blandt andet for at sikre optimal hjælp og kompetenceudvikling, siger næstformand Birgitte Conradsen.
År: 2016 Nr.: 04
I dag er knap halvdelen af BUPL’s TR’er områdetillidsrepræsentanter for flere institutioner. Også Rie Rasmussen.
År: 2016 Nr.: 04
For vi ved det jo godt: Tidlig indsats hjælper! Det er dokumenteret, og forskningen er entydig på det punkt.
År: 2016 Nr.: 04
Professionshøjskolen VIA vil have lov til at øge optaget på pædagoguddannelsen for at have hænder nok til flere flygtningebørn.
År: 2016 Nr.: 03
Børneminister Ellen Trane Nørby vil have centralt fastsatte mål i de pædagogiske læreplaner. BUPL ønsker sig en vision for børneområdet og siger nej til test, tjeklister, koncepter og mere bureaukrati.
År: 2016 Nr.: 03
BUPL Sydjylland og BUPL Fyn er gået sammen om at ansætte en projektmedarbejder, som skal bane vejen for, at flere private daginstitutioner får en overenskomst.
År: 2016 Nr.: 03
Privatisering vil typisk føre til ringere løn- og arbejdsvilkår, men egentlig social dumping i daginstitutioner er usandsynlig, for det vil forældrene ikke finde sig i. Det mener arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen.
År: 2016 Nr.: 03
Vi orienterer os over nettet. Derfor er en institutions hjemmeside ambassadør for institutionen, og den skal ikke kun give oplysninger og viden videre. Den skal også signalere kvalitet og professionalisme, mener Skive Kommune, hvor alle institutionerne har oprustet på den del af kommunikationen.
År: 2016 Nr.: 03
A.P. Møller Fonden støtter stort efteruddannelsesprojekt, der skal ruste pædagogerne til deres nye opgaver i skolen efter folkeskolereformen.
År: 2016 Nr.: 02
Legetøj og sofahynder i daginstitutioner er kun mindre smittekilder, så der er næppe grund til at skrue op for rengøringen, siger Tobias Ibfelt. Hans nylige ph.d. afhandling er en af de første forskningsundersøgelser af virus og bakterier i miljøet i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 02
Prisværdigt, at Haraldsgårdens leder turde handle politisk, siger formanden for BUPL’s Lederforening, Sanne Lorentzen.
År: 2016 Nr.: 02
Selvom vrede er en naturlig følelse, tager vreden for nogle børn så meget over, at den er et problem. Ved at analysere situationen og give barnet andre muligheder end at blive vred og slå, kan pædagoger hjælpe barnet til skære ned på konflikterne og dermed til bedre at mestre sit liv.
År: 2016 Nr.: 02
Et nyt inspirationsmateriale viser, hvordan man på syv uger får gang i observation og refleksion i det småbørnspædagogiske arbejde. Det skal der afsættes tid til, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 01
Man kan komme i professionelle situationer sammen, der gør begge parters private viden om hinanden fra Facebook ubekvem, siger Mads Kæmsgaard Eberholst, ekspert i de sociale medier.
År: 2016 Nr.: 01
Kan man danse en bog? Ja, mener Fuglebakkens Børnehave i Roskilde, hvor børnene opfører deres yndlingsfortællinger som leg, dans og bevægelse.
År: 2016 Nr.: 01
Pædagoger kan bryde tabuet om alkohol ved at spørge systematisk og uddybende om forældres alkoholvaner, siger misbrugskonsulent Steffen Christensen.
År: 2016 Nr.: 01
Rumænske politikere og eksperter ser store fordele i inspiration fra Danmark. De lægger især vægt på uddannelse af medarbejderne, som skal have mere fokus på trivsel og mindre på fysisk omsorg.
År: 2015 Nr.: 20
Vi kan prale af meget i BUPL, ikke mindst af hvordan vi støt og sikkert har fået politikere og meningsdannere til at tale om pædagogers arbejde og vilkår.
År: 2015 Nr.: 20
PlaymoGogen, en lille playmobil­pædagog, sætter fokus på de udfordringer, pædagoger står med i hverdagen på sin Facebookside.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagog Ib Jensen har fået ros for sin måde at være på i DR-programmerne ’Børnenes hemmelige liv’. Virkelighedens Ib er også optaget af, hvordan børn får mulighed for at blive sig selv i samspillet med andre børn og nærværende voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagog Gitte Schrøder Jørgensen er glad for det nye kommunalbudget i Aabenraa kommune, som er gået fra at skulle spare tre millioner kroner på børneområdet til at tilføre tre millioner kroner ekstra.
År: 2015 Nr.: 16
De unge, som har det sværest, er ikke omfattet af ’Ungdomsprofilen 2014’. Det er de unge, der er snublet i livet og har brug for hjælp, blandt andet fra pædagoger.
År: 2015 Nr.: 16
Som en bokser, der prøver sine finter og taktikker af inden kampen i ringen, kan du (også) øve dig på at finde gode løsninger i en presset hverdag. Din opgave og din faglighed kommer i centrum, når du benytter dig af kollegial sparring.
År: 2015 Nr.: 16
Udenlandske evidensbaserede koncepter, som skal købes, har vundet indpas i mange instituioner. Spørgsmålet er, om man kan stole på råd fra de eksperter, der tjener penge på koncepterne. Det mener en kritisk professor, man ikke kan.
År: 2015 Nr.: 15
Personlige relationer og omtale de rigtige steder er afgørende faktorer for, om evidensbaserede koncepter vinder frem i Danmark. Skal der støtte til fra ministeriet, kræver det dokumentation og politisk medvind.
År: 2015 Nr.: 15
Børn&Unge har spurgt en række personer fra professionshøjskolerne, hvad de vurderer kan blive det nye succesfulde program i den nærmeste fremtid.
År: 2015 Nr.: 15
Pædagoger er blandt de vigtigste voksne i børns og unges liv, og de skal både være topprofessionelle og personlige, siger psykolog Ulla Dyrløv. Kram og kærlig omsorg kan gøre en kæmpe forskel for det udsatte barn, mener hun.
År: 2015 Nr.: 15
Ulla Dyrløv bruger børns og unges tegninger til at illustrere vigtige pointer i sin bog.
År: 2015 Nr.: 15
Den amerikanske nyhedshjemmeside Business Insider, der har specialiseret sig i nyheder om erhverv og teknologi, beskriver 10 forskellige cheftyper og fortæller, hvordan man håndterer dem. Helt overordnet.
År: 2015 Nr.: 14
At kunne forholde sig kritisk til vores fag og det omgivende samfund er en vigtig del af pædagoguddannelsen, og der er rigeligt at forholde sig kritisk til i øjeblikket.
År: 2015 Nr.: 14
En professionalisering af børnenes opstart og en klar forventningsafstemning med forældrene har skabt respekt om det pædagogiske arbejde i Børnehaven Svalen i Næstved. Nu henter forældrene til tiden.
År: 2015 Nr.: 13
Et nyt Center for Daginstitutionsforskning åbner på Roskilde Universitet. BUPL har skudt penge i centret for at give området en større stemme i debatten og for at samle forskningsmiljøet. Begge dele er tiltrængt, mener centerleder Annegrethe Ahrenkiel.
År: 2015 Nr.: 13
Hvordan får du mest ud af medarbejderudviklingssamtalen? Det får både pædagoger og ledere svar på i denne guide. Det handler i høj grad om, at begge parter forbereder sig på samtalen og sørger for at følge op på den.
År: 2015 Nr.: 13
I år er 5.163 håbefulde nye studerende optaget på pædagoguddannelserne landet rundt. Caroline Åskov Arnecke er en af de heldige. Hun er blevet inspireret af sin pædagogmor.
År: 2015 Nr.: 12
Flere og flere pædagoger undlader at kritisere deres arbejdsforhold, selv om de gerne vil. Det undrer hverken BUPL eller sociolog Rasmus Willig, som siger, at ledelserne kun vil høre ’den gode historie’.
År: 2015 Nr.: 12
Tavshedskulturen breder sig i den offentlige sektor og fører til selvcensur. Det er dårligt for professionerne. Men også for den enkelte, for censur af selvet går ud over identitetsdannelsen, mener sociolog Rasmus Willig.
År: 2015 Nr.: 12
Både børn og voksne elsker skattejagter. Det kræver forberedelsestid og kreativitet at opfinde en skattejagt, men det er tiden værd, mener forfatter Katrine Skovgaard.
År: 2015 Nr.: 12
I en tid med faldende børnetal og kommunale besparelser kan fremtiden tegne noget dyster. Men optaget af de mange studerende er ikke baseret på rene tilfældigheder.
År: 2015 Nr.: 12
Det er ærgerligt for de ledige, at politikerne ikke taler om løsninger, men lægger dem i syltekrukker, siger Lasse Bjerg Jørgensen, formand for BUPL’s a-kasse.
År: 2015 Nr.: 11
Et hjul, der markerer årets gang og sætter fokus på pædagogfaglige aktiviteter og mål, har givet et fælles fokus at navigere efter i Barnets Hus Amerikavej.
År: 2015 Nr.: 11
Et godt indeklima giver bedre trivsel og velvære for både børn og voksne. Et dårligt indeklima kan give gener og kroniske sygdomme. Læs her, hvad I selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.
År: 2015 Nr.: 11
Vi ved godt, at legen er yderst vigtig, men udfordringen er, at omverdenen ikke ved det. At nogen, når de går forbi legepladsen, tænker, at det, der sker, er tidsfordriv og måske endda provokeres af, at pædagogen sidder på bænken og kigger på børnene.
År: 2015 Nr.: 11
Nina Langer er en ud af ca. 240.000 tyske pædagoger, der har strejket siden midten af maj. Det handler om løn, anerkendelse og de stigende krav til pædagogfaget.
År: 2015 Nr.: 10
I Gentofte Kommune har pædagogerne lært børn helt ned til 3 år engelsk. Det kan lykkes, når undervisningen er sjov og tager udgangspunkt i hverdagens aktiviteter.
År: 2015 Nr.: 10
Derfor skal vi både som fagforening og pædagoger blande os højlydt i valgkampen
År: 2015 Nr.: 10
Selvom antallet er støt stigende, vil uddannelsesministeren have langt flere pædagogstuderende til at tage et studieophold i udlandet. Men målsætningen er for ambitiøs, mener chef for internationalt sekretariat.
År: 2015 Nr.: 09
To nye bøger og en hjemmeside fortæller historien bag pædagogfaget. Bogserien skal blandt andet vise, at pædagoger er eksperter i læring.
År: 2015 Nr.: 09
Det kan være svært at gennemskue, om sikkerheden på legepladsen er høj nok. Mange overraskes over skjulte farer, når professionelle inspektører går redskaberne efter. Læs her, hvordan I får styr på kvaliteten af sikker­heden på legepladsen.
År: 2015 Nr.: 09
Fælles frokostordninger for børnene er et rum for dannelse og en mulighed for ­ at udvide de mindstes kendskab til grøntsager, viser forskningsprojektet FRIDA.
År: 2015 Nr.: 08
År: 2015 Nr.: 07
Med 93 procent jastemmer har BUPL’s medlemmer godkendt en overenskomst, der giver en lønstigning på 5,42 procent over de næste tre år. 43 procent af de stemmeberettigede deltog i urafstemningen.
År: 2015 Nr.: 07
Pædagoger skal ind og ’røre’ ved de digitale medier og komme over den IT-forskrækkelse, som mange har, siger forsker i spil og læring Jari Due Jessen.
År: 2015 Nr.: 07
Marginaliserede unge har én ting til fælles: De har ikke noget at miste, siger Line Lerche Mørck, ekspert i marginaliserede unge og voksne. Personer med en blakket fortid kan hjælpe det etablerede system i arbejdet med de unge.
År: 2015 Nr.: 07
Fire mandlige studerende på UC Syd har udviklet syv rollemodeller, der efter deres mening passer på mænd i pædagogfaget. Se, hvad rollerne rummer, og læs mændenes kommentarer.
År: 2015 Nr.: 06
De fire mandlige pædagogstuderende bag de syv roller fortæller om plusser, minusser og maskulin faglighed i et kvindefag
År: 2015 Nr.: 06
Ligestillingsminister Manu Sareen (R) ønsker flere mænd i de kvindedominerede ­daginstitutioner. Men mændene kommer ikke med stormskridt, afslører tallene.
År: 2015 Nr.: 06
Med støtte fra Ligestillingsministeriet gennemfører fem kommuner projekter om alt fra nudging til skovbørnehaver for at få flere mænd til at arbejde i institutionerne. Her kan du læse om alle projekterne.
År: 2015 Nr.: 06
Mandeforsker Kenn Warming er fortaler for flere mandlige pædagoger på 0-6-årsområdet, men advarer mod John Wayne-typer. Kernen i faget er jo omsorg, siger han.
År: 2015 Nr.: 06
Det er vigtigt, at vi får pustet nyt liv i debatten og revitaliserer vores strategi for, hvordan vi opnår ligeløn.
År: 2015 Nr.: 06
Unge muslimer, der forvandler sig til lobbyimamer og får salafistskæg. Unge, der tager til Syrien for at kæmpe for kalifatet – og som kommer skuffede hjem. Pædagoger i klubber ser mange unge, der bekender sig til ekstrem islamisme.
År: 2015 Nr.: 05
Hvis de børn, der har størst sandsynlighed for at komme ud i noget skidt, også er de børn, der tidligt kommer til at gå for sig selv, har vi problemet med tiltrækning til den kriminelle løbebane. Løsningen er at lave en pædagogisk friplads, så alle har råd til et klub- og fritidsliv.
År: 2015 Nr.: 05
OK-forlig sikrer pædagogerne mere i pension, men rummer også en anerkendelse af pædagogernes faglighed, mener BUPL-formand
År: 2015 Nr.: 04
Tag hjertet med på arbejde, for det udvikler børnene. Hvis pædagoger ikke kan udøve medmenneskelig næstekærlighed, skal de finde sig et andet job, mener eksperterne.
År: 2015 Nr.: 04
To undersøgelser viser, at pædagoger netop er blevet pædagoger, fordi de holder af mennesker og ønsker at gøre en forskel.
År: 2015 Nr.: 04
Mistanke og pædofilianklager har betydet et uskyldstab i forhold til pædagogers glæde ved børn, mener Else-Marie Buch Leander, der forsker i frygten for pædofili og pædofilianklager.
År: 2015 Nr.: 04
Kathrine Lilleør mener, at pædagoger skal elske børn, og kalder det vanvittigt, hvis de ikke må eller tør røre børnene.
År: 2015 Nr.: 04
Følelserne er med på jobbet i Børnehuset Baunevangen. Pædagogerne har uddannet sig i relations- og ressourceorienteret tænkning, og det har givet mere fokus på den måde, de er sammen med børnene på.
År: 2015 Nr.: 04
Det er vigtigt, at pædagoger husker at tage æren for, at et barn udvikler eller er i stand til at ændre sin adfærd. For børn udvikler sig ikke af sig selv, de har brug for kompetente voksne, mener Annette Groot, der uddanner pædagoger i at blive gode relationsarbejdere.
År: 2015 Nr.: 04
Pædagoger skal turde elske børn, og de bedste kan slet ikke lade være. De tætte relationer med børnene slider ikke pædagoger op. Det giver energi og smil på læben.
År: 2015 Nr.: 04
Der er psykiske grænser for produktionen af kærlighed til andres børn. Pædagoger kan højst være nærværende med børn i tre timer om dagen. Og alligevel brænder de ud.
År: 2015 Nr.: 04
Fonde kan være vejen frem, hvis I har en god idé og mangler penge til at udføre den. Men konkurrencen om bevillinger fra pengetankene er benhård. Se, hvordan I øger chancen for, at jeres projekt slipper gennem nåleøjet.
År: 2015 Nr.: 04
Sarah Rasmussen mener, at der mangler flere ugentlige undervisningstimer for de pædagogstuderende. Hun studerer selv pædagogik I Odense. Her har hun kun 7,5 timers undervisning om ugen.
År: 2015 Nr.: 03
De elsker harmoni i en grad, så de siger ja med et smil, selvom de mener nej. Men selvom de er konfliktsky, skaber de splid omkring sig. Læs her, hvordan du genkender og løser op for en passiv-aggressiv forælder. Eller en kollega for den sags skyld.
År: 2015 Nr.: 03
Behovet for at sætte vores pædagoguddannelse i fokus har aldrig været større, men det er, som om der fra politikernes side altid er noget, der lige er vigtigere.
År: 2015 Nr.: 03
Både nu og i fremtiden skal pædagogerne blive bedre til at dokumentere, hvad de gør. Læring og overgange kommer mere i fokus, spår redaktør af ny bog.
År: 2015 Nr.: 02
År: 2015 Nr.: 01
Sandheden om småbørns gode liv har ændret sig flere gange i løbet af de seneste årtier, og ikke nødvendigvis til det bedre. Det siger Sine Penthin Grumløse, som i en ph.d-afhandling har analyseret politikeres måde at tale om de 0-7-årige på fra 1960 til 2010.
År: 2014 Nr.: 22
Mere traditionelle temaer blev nedprioriteret, da kongressen valgte, hvad BUPL i særlig høj grad skal arbejde med de kommende år. Ekspert kalder prioriteringen ’spøjs’.
År: 2014 Nr.: 21
Både børneministeren og undervisningsministeren besøgte BUPL’s kongres. Det sender et signal om en ­sammenhæng i børns liv fra 0-18 år, mente formanden.
År: 2014 Nr.: 21
BUPL’s nye formand, 44-årige Elisa Bergmann fra Esbjerg, vil udfordre magt­haverne og kæmpe for de bedste vilkår for Danmarks børn og pædagoger. Men vi skal alle hjælpe til, siger hun.
År: 2014 Nr.: 21
På Sødalskolen i Aarhus lærer både børn og pæda­goger gennem fysiske øvelser at holde nervesystemet i ro. Øvelserne skaber nye forbindelser i hjernen, ­hvilket hjælper både børn og voksne til at slappe af, at agere professionelt og bedre at undgå stress og konflikter.
År: 2014 Nr.: 21
To aarhusianske pædagoger er blevet bedre til at bevare en faglig distance til arbejdet og ikke at lade sig styre af følelser. Et kursus med teori og fysiske øvelser har hjulpet dem til at blive mere psykisk robuste og givet dem praktiske redskaber i arbejdet med børnene.
År: 2014 Nr.: 21
Mange pædagoger føler så meget ansvar, at de går syge på arbejde. Men sygenærvær er usundt.
År: 2014 Nr.: 20
Pædagoger oplever, at de ikke har tid til at opfylde børnenes basale behov for nærhed i daginstitutionerne, viser en undersøgelse. Det er især krav fra politikerne, som tager tiden fra børnene.
År: 2014 Nr.: 20
BUPL’s formand, Henning Pedersen, mener, at pædagoger både skal prale af det, de kan, og kritisere manglende ressourcer.
År: 2014 Nr.: 20
Han har ikke leveret festfyrværkeri i pressen. Til gengæld har han formået at samle et splittet BUPL ­og sikre pædagogfaget bred anerkendelse. Henning Pedersen takker af efter otte år som formand.
År: 2014 Nr.: 20
Måske er det ved at gå op for politikerne, at man ikke kan fortælle om vigtigheden af tidlig pædagogisk indsats og samtidig se på, at kommunerne underprioriterer børneområdet.
År: 2014 Nr.: 20
Skolereformen giver muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Skal man begå sig på en skole og vinde respekt, skal man kunne overbevise om, hvad man kan, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 19
De vil lede BUPL Der bliver kampvalg til BUPL’s daglige politiske ledelse, forretningsudvalget, når BUPL holder kongres den 21.-22. november. Mød her de syv kandidater, der kæmper om fem pladser i forretningsudvalget.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne mener, at de pædagogiske læreplaner i udgangspunktet er en god ting, som styrker arbejdet med børnene. Men de savner tid til arbejdet og respons fra kommunen.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussioner om læreplanerne har været heftige siden 2004 og vil helt sikkert fortsætte i fremtiden. Børn&Unge har spurgt fire aktører på området, om læreplanerne er en succes. De er ikke helt enige.
År: 2014 Nr.: 19
Så er etikstafetten kommet i mål. Den første blev bragt i Børn&Unge nr. 15 med Allan Baumann, medlem af BUPL’s forretningsudvalg, som sendte stafetten videre til Jytte Hare, institutionsleder i 30 år (nr. 16). Hun sendte den videre til Christian Aabro, lektor på Frøbelseminariet (nr. 17), som har sendt den videre til Iben Due Lund, blogger, meningsdanner og pædagog. Stafetten slutter her med Anne Mette Skjødt Petersen, pædagog og medlem af BUPL’s etiske råd, men debatten fortsætter. Send gerne dit bidrag, og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussionen om legen, dens betydning for børn og bekymringen for, at børns legemuligheder indsnævres og forringes, er desværre ikke ny.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagoger køber flere fagbøger end nogensinde. De læser for at blive klogere på deres fag, men de vil ikke have alt for tunge og teoretiske bøger. Det handlingsanvisende hitter, siger redaktøren for Pædagogisk Bogklub, Anita Egelund.
År: 2014 Nr.: 18
Forældrene til den pædagogstuderende Malthe Thomsen, som i New York er anklaget for krænkelser mod børn, gennemgår ligesom han selv et sandt mareridt. Som pædagoger kender de til pædofiliangst i institutionsverdenen.
År: 2014 Nr.: 17
Hvad er godt for børnene? Akademikere strides om de begreber, som alle er enige om, er gode. Men ordene betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Bliv klogere på de begreber, der definerer pædagogikken lige nu, og på de uenigheder, eksperterne har med hinanden om begrebernes betydning.
År: 2014 Nr.: 17
Forældre skal træde til som frivillig, gratis arbejdskraft, når Hedensted Kommune vil forlænge åbningstiden. Det er en dårlig idé, mener BUPL og pædagoger, der raser på Facebook.
År: 2014 Nr.: 16
Evidens er oppe i tiden. Politikere og kommunalforvaltninger vil have, at pædagogerne skal arbejde med metoder og teorier, der virker. Men hvad er evidens, og hvorfor er kravet om evidens i det pædagogiske arbejde blevet så larmende? Børn&Unge er taget på jagt efter svarene.
År: 2014 Nr.: 16
Ny forskningsbaseret viden kan give mere virkningsfulde indsatser, mener nogle eksperter. For andre er det en ulempe, at evidenskravet betyder en forskerstyret pædagogisk praksis.
År: 2014 Nr.: 16
År: 2014 Nr.: 16
Tre pædagoger fortæller, hvordan de finder energi til at være gode forældre oven på en lang arbejdsdag. Planlægning, afkobling og motion lyder tre af deres forslag.
År: 2014 Nr.: 15
Fritidshuset Galaksen i København har ­arbejdet med rapmusik som et redskab til at skabe social og faglig udvikling for unge med indlæringsvanskeligheder og diagnoser.
År: 2014 Nr.: 15
Så sætter vi en etikstafet i gang. I fem numre af Børn og Unge vil vi debattere etik i pædagogisk praksis. Vi forlænger og udvider den energiske debat mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksterne eksperter, der var på de etik-roadshow, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Har din pædagogiske praksis brug for et etisk gennemsyn? Følg med i etikstafetten og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 15
Natasja Stork Bak er en af de 5.014 nye studerende, som begynder på den nye pædagoguddannelse til september. Hun har allerede faget i hænderne og glæder sig til at læse om teorierne.
År: 2014 Nr.: 14
Mange institutioner registrerer ikke, når medarbejdere bliver udsat for vold eller trusler om vold i arbejdstiden. Det skader både pædagogernes sag og muligheden for at dokumentere problemer ved arbejdsmiljøet.
År: 2014 Nr.: 14
Der skal ø-mærkede produkter på menuen i vuggestuer og børnehaver, lyder regeringens målsætning. Men imens daginstitutionerne omkring de store byer omlægger til økologi, halter resten af landet gevaldigt bagefter.
År: 2014 Nr.: 14
Børn er født sociale og har en naturlig interesse i at passe på vores fælles klode. Bedre understøttelse af den medfødte socialitet vil hjælpe børn til i højere grad at blive økologisk bevidste, mener forfatter og medstifter af Center for Social Bæredygtighed Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 14
Pædagoger putter flere økomælk og ø-mærkede rodfrugter i indkøbskurven end landsgennemsnittet. Det skyldes længere uddannelse, køn og måske et større omsorgsgen, vurderer ekspert.
År: 2014 Nr.: 14
Henning Pedersen stopper som formand for BUPL til november. Beslutningen møder både venlige ord og forståelse.
År: 2014 Nr.: 13
Det er dejligt, at pædagoguddannelsen som den største videregående uddannelse stadig er attraktiv og populær, men også lidt kedeligt, at så mange afvises.
År: 2014 Nr.: 13
Børn med prædikatet særligt sensitiv, kan få sværere ved at begå sig i verden, og det kan skygge for børnenes virkelige problemer, mener eksperter i psykologi. Bruger man ikke begrebet, kan man misforstå disse børn, mener Foreningen for Sensitive Mennesker.
År: 2014 Nr.: 12
Normalt ser de unge i Kokkedal Ungdomsklub skævt til politiet. Men klubben drives i samarbejde med politiet, og en af medarbejderne er betjent. Hun indgår nu på lige fod med de andre medarbejdere i arbejdet med de unge.
År: 2014 Nr.: 12
Dette er det sidste af fem indlæg om forholdet mellem dannelse og læring og om, hvordan pædagoger skal jonglere med begreberne i praksis. Første mand med stafetten var BUPL’s formand, Henning Pedersen, som sendte den videre til socialminister Manu Sareen (R). Han sendte den videre til pædagog Helle Trasborg, som sendte den videre til leder Fie Lademann. Hun gav den til pædagog Johnny ­Gaardsdal, der kommer i mål med dette sidste indlæg.
År: 2014 Nr.: 12
Efter 35 år som it-programmør valgte den nu 53-årige Hanne Schüsler at læse til pædagog. Pædagoguddannelserne optager stadig flere studerende over 30 år, viser tal fra Undervisningsministeriet.
År: 2014 Nr.: 11
Et større fokus på relationer vil skabe de ønskede resultater i skolen. Det er en opgave for skolepædagogerne, siger forfatterne til en ny bog om relationsudvikling.
År: 2014 Nr.: 11
Hjertebanken, hyperventileren og søvnløshed. Kroppen prøvede at advare Charlotte. Men først efter en nedtur med alvorlig stress, mange måneders sygemelding og timevis af coaching er hun på vej op igen.
År: 2014 Nr.: 11
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg. Hun har sendt den videre til Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg og medlem af Rådet for Børns Læring.
År: 2014 Nr.: 11
Et måltid er en pædagogisk guldgrube. Det er holdningen i Nørrebro-institutionen Martha Hjemmet. Her er måltidet blevet en central og pædagogisk del af hverdagen.
År: 2014 Nr.: 10
Det er en udbredt holdning, at personlige følelser ikke hører hjemme på jobbet. I en ny bog diskuterer otte forfattere betydningen af de professionelles følelser.
År: 2014 Nr.: 09
20 daginstitutioner har forladt Frie Børnehaver til fordel for et nyt administrationsselskab, SPIA. De mener, at Frie Børnehavers service er blevet for dårlig. Organisationen forklarer det med en økonomisk oprydning.
År: 2014 Nr.: 09
Den romantiske idé om, at bare børn kommer ud i naturen, lærer de bedre og mere, holder ikke, mener en forsker. En anden mener, at der er så mange gode effekter af at være i naturen, at børn skal derud så meget som muligt.
År: 2014 Nr.: 09
Børnehuset Tumlehøj har prioriteret arbejdet med nyhedsbreve til forældrene højt. Det styrker fagligheden og respekten for det pædagogiske arbejde.
År: 2014 Nr.: 09
Fælles for disse udvalg og kommissioner er, at de er befolket af mennesker med stort set den sammen viden, de samme holdninger og tilgange.
År: 2014 Nr.: 08
I 2011 viste en undersøgelse af pædagoguddannelsen, at de studerende kun havde 11,5 lektioner om ugen. Tre år efter er situationen stort set uændret. Et stort problem, mener en professor, Socialdemokraterne og BUPL.
År: 2014 Nr.: 07
Der er god tilfredshed med BUPL’s lederforening, viser ny evaluering. Men der er også plads til forbedringer, medgiver lederformand Sanne Lorentzen.
År: 2014 Nr.: 07
I nogle institutioner fungerer selvstyrende teams godt. Men de fleste steder har man ikke italesat den ny organisationsform. Mange pædagoger er dagligt i tvivl om, hvordan, hvorfor og for hvad de helt konkret forventes at tage ansvaret.
År: 2014 Nr.: 07
Pædagoger er enige om, at der er kommet meget mere selvledelse i deres hverdag. Det er positivt, hvis rammerne og retningen er klokkeklar.
År: 2014 Nr.: 07
Der skal et langt sejt træk til for at skabe fælles værdier og en feedbackkultur, der hele tiden justerer retningen. Men det er nødvendigt, hvis selvledelse skal fungere, mener områdeleder Tonie Hansen fra Furesø Kommune.
År: 2014 Nr.: 07
Leg eller læring er blevet de synlige aktører på en kampplads, hvor stærke vinde fra udlandet blæser mere undervisningspræget læring ind i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 06
De seneste fire år er antallet af mandlige ansatte i daginstitutioner og dagcentre steget markant mere end antallet af kvinder. Det skaber glæde hos både BUPL og FOLA. Der er dog stadig lang vej til ligestilling.
År: 2014 Nr.: 06
Bekendtgørelsen for den nye pædagoguddannelse er netop offentliggjort. De studerende skal fremover specialisere sig mere, og det er BUPL ikke tilfreds med.
År: 2014 Nr.: 06
8 ud af 10 ledere mener, at deres personale har ekspertisen til inklusionsopgaven. Alligevel mener kun lidt over halvdelen, at deres institution er godt nok rustet til opgaven.
År: 2014 Nr.: 06
Man kan fremover blive pædagog uden at lære, hvordan man søsætter praktiske aktiviteter. Pædagoguddannelsen kan også blive meget forskellig. Det mødes af skarp kritik fra BUPL.
År: 2014 Nr.: 04
Bæredygtig pædagogik øger den sociale kapital i samfundet, fordi den satser på kvalitet i relationerne, mener forfatter til ny bog, Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 03
Mandlige pædagoger er i høj kurs, både hos børne- og ligestillingsminister Manu Sareen og i Børnehaven Columbus. I løbet af kort tid er antallet af mænd i institutionen steget markant.
År: 2014 Nr.: 03
Børn med angst får deres hverdag ødelagt, fordi de ikke får den rette behandling. Angst er det psykiske problem, som flest danske børn og unge slås med, men den opdages ofte for sent, og kommunerne mangler kvalificerede behandlingstilbud.
År: 2014 Nr.: 02
Pædagogerne kender udmærket de udsatte børn i deres institutioner. Men de går rundt med bekymringen selv i stedet for at underrette. Pædagogerne skal blive bedre til at tro på deres faglige kompetencer, mener norsk forsker og forfatter.
År: 2014 Nr.: 02
Børn og barndom kan ikke sættes på økonomiske formler
År: 2014 Nr.: 02
Fire projekter om at få flere mænd til daginstitu­tioner får støtte fra Ligestillingsministeriet.
År: 2014 Nr.: 01
Pædagoger over hele landet skal blive bedre til at hive fat i forældrene til børn med anden etnisk baggrund, mener Özlem Cekic, der ikke måtte gå til festerne med de andre.
År: 2014 Nr.: 01
Nøglen til børns trivsel, læring og social inklusion er et kompetenceløft hos pædagogerne. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.
År: 2013 Nr.: 22
Hvis et barn føler sig til grin, kan det være meget smerteligt, og barnet kan føle sig udleveret, siger en psykolog, der har forsket i børns følsomhed over for andres latter.
År: 2013 Nr.: 22
Der er næppe tvivl om, at samfundsudviklingen i sig selv udfordrer den traditionelle fritidspædagogiske tilgang.
År: 2013 Nr.: 22
Pædagoger er blevet langt bedre til at underrette på deres mistanke om seksuelle overgreb og om misrøgt og mistrivsel hos børn og unge. En lovændring betyder, at pædagoger nu får svar fra kommunen, når de underretter.
År: 2013 Nr.: 21
Ankestyrelsen har netop søsat en kampagne for at få både fagfolk, naboer, familie og andre til at reagere så tidligt som muligt på deres bekymring om mistrivsel hos børn. Også hvis de er i tvivl.
År: 2013 Nr.: 21
Pædagoger kommer ind på en 11. plads blandt 54 faggrupper, når det handler om at være mest deprimeret. Et arbejdsmiljø med stigende krav til jobbet i kombination med både dårlig ledelse og mangel på professionalisme bærer ofte skylden, mener erhvervspsykolog.
År: 2013 Nr.: 21
Der er behov for, at psykiske lidelser som depression bliver anerkendt som en arbejdsskade. Det er en forældet tankegang, at det kun er et brækket ben, der gør ondt.
År: 2013 Nr.: 21
Pædagoger arbejder ofte sammen med kolleger, når der opstår problemer, viser undersøgelse. Forsker fremhæver, at pædagoger er bedre til at samarbejde i konfliktsituationer end lærere.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagoger bruger stemmen hver dag, og over halvdelen vil få knas med den. Alligevel passer de færreste på det vigtige arbejdsorgan. Med blot en beskeden indsats kan du forebygge stemmeproblemer.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagoger vil ind i kommunalbestyrelsen for at synliggøre pædagogers betydning og kæmpe for gode normeringer og bedre inklusion. Men det bliver svært, for de skal tænke på kommunekassens ve og vel, siger kommunalforsker.
År: 2013 Nr.: 19
Et skulderklap, kalder vuggestuepædagog Helle Trasborg undersøgelsen, der viser, at vuggestuerne er gode til tidlig indsats.
År: 2013 Nr.: 18
År: 2013 Nr.: 18
Fortæl de gode historier, gør det mere og gerne på sociale medier, lyder råd fra erfarne pædagogdebattører.
År: 2013 Nr.: 18
Pædagogverdenen er fyldt med primadonnaer, siger forsker Helle Hedegaard Hein. Hun hævder, at det er en misforståelse, at primadonnaer er hysteriske, barnlige og egocentrerede.
År: 2013 Nr.: 18
Undersøgelsen viser, at det har stor effekt for børn, hvis de er i en institutionel ramme med uddannede pædagoger.
År: 2013 Nr.: 18
Lovforslaget til en ny pædagoguddannelse ligger nu klar, og BUPL kan konstatere, at uddannelses­ministeren har lyttet. Målgruppespecialiseringen er nedtonet, men der er stadig knaster.
År: 2013 Nr.: 17
Klub Askelunden i Esbjerg har deltaget i et musikprojekt, hvor de unge har rykket grænser. Projektet har sået kimen til fællesskab mellem grupper, som ellers ikke ænser hinanden.
År: 2013 Nr.: 17
Det er den første undersøgelse, som helt konkret viser, hvad tilstedeværelsen af pædagoger betyder for børns læring og vilje til at fortsætte uddannelsesvejen.
År: 2013 Nr.: 17
Enkelte kommuner sender nu pædagogerne på reel uddannelse i dilemmaet: Tag dig af specialbarnet eller alle de andre børn.
År: 2013 Nr.: 16
Mens uddannelsesministeren er ved at lægge sidste hånd på en reform af pædagoguddannelsen, har de faglige organisationer indgivet deres høringssvar. Der er plads til forbedring, mener BUPL.
År: 2013 Nr.: 16
Pædagoger er ikke blege for at skifte børnene ud med ældre, viser en ny undersøgelse fra BUPL. Omkring halvdelen af medlemmerne kan godt forestille sig at arbejde i ældresektoren.
År: 2013 Nr.: 16
År: 2013 Nr.: 16
Hvis du vil høres, lytte til andre pædagoger/ledere og sætte dagsordenen, så mød op, mød dine kolleger, og mød din fagforening på generalforsamlinger i BUPL’s fagforeninger og på lederårsmøder.
År: 2013 Nr.: 16
Regeringen barsler med beskæftigelsesreformer. Politikerne stiller krav til ledige om flere jobansøgninger. Uddannelsesinstitutionerne kappes om at tilbyde de arbejdsløse kurser. Jobcentrene vil lære ledige at lave cv’er. Folk i arbejde synes, at de ledige må tage ansvar. A-kasserne prøver at få de ledige i aktivering. Men hvad med de ledige selv? Hvad vil de? I juni 2013 var 3.446 pædagoger uden fast arbejde, og spørger man pædagogerne Kirsten, Lonnie, Mia og Vera, så vil de bare gerne have et job. Helst et, hvor de kan bruge faget. De har søgt mellem 20 og 100 job, men har kun fået afslag. Det er hårdt, og alligevel har de ikke mistet modet. Mød dem her.
År: 2013 Nr.: 15
På bare fem år er der sket en eksplosiv stigning i andelen af nyuddannede pædagoger, som ikke finder fodfæste på arbejdsmarkedet.
År: 2013 Nr.: 15
Efteråret nærmer sig, og det betyder traditionen tro, at der landet rundt både afholdes generalforsamlinger i BUPL’s fagforeninger og lederårsmøder. Hvis du vil høres, lytte til andre pædagoger/ledere og sætte dagsordenen, så mød op, mød dine kolleger, og mød din fagforening.
År: 2013 Nr.: 15
Vi kan på trods af at været drevet af et ­ekstremt meningsfyldt arbejde ikke bære alt på vores skuldre.
År: 2013 Nr.: 15
Moderen er pædagog. Datteren er pædagog. Svigersønnen er pædagog, og sønnen er minsandten på vej til også at blive det. I Vestjylland bor familien, som har et særligt sammenhold, fordi næsten alle er pædagoger.
År: 2013 Nr.: 14
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
Flere unge vil være pædagog, og optaget på professionshøjskolerne sætter rekord. I krisetider vender unge sig mod nære værdier og fællesskaber, og så er det oplagt at søge ind på pædagoguddannelsen.
År: 2013 Nr.: 13
I fire år har vuggestuebørn og plejehjemsbeboere på Frederiksberg jævnligt mødtes til brunch og bevægelse. Initiativtagerne er lige så begejstrede, som de var ved projektets start.
År: 2013 Nr.: 13
Det er tiltrækkende at kunne gøre en forskel for andre, ikke mindst i en krisetid
År: 2013 Nr.: 13
Ingen aktivitetstimer, men understøttende undervisning i stedet. Det er resultatet af folkeskolereformen. Uden aktivitetstimer kan reformen kun få karakteren 7, mener professor Niels Egelund.
År: 2013 Nr.: 12
De københavnske pædagogstuderende føler, de får mindre it-viden end pædagogstuderende andre steder. Uddannelsesministeren er klar til at stille fælles krav til it-inddragelsen i undervisningen.
År: 2013 Nr.: 11
Fire ud af fem pædagogiske ledere oplever, at forældre holder sommerferiefri uden børn, viser en ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 10
Flere mænd søger pædagoguddannelsen, viser nye tal. Forsker peger på, at nye manderoller i samfundet har betydning, men lav løn og svære vilkår skræmmer mange mænd væk igen.
År: 2013 Nr.: 09
Læs, hvad de 10 forskere mener om skolereformen her
År: 2013 Nr.: 09
En skolereform vil sætte fritidspædagogikken under voldsomt pres. Måske rykker fritidspædagogerne ind i skolen, men deres pædagogik flytter ikke nødvendigvis med, mener to forskere.
År: 2013 Nr.: 09
Manu Sareen (R) er den første pædagog, der er blevet minister. Han bruger sine erfaringer fra børneområdet aktivt og er aktuel med en plan for at tiltrække og fastholde mandlige pædagoger i daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 09
Professor Eva Sørensen anbefaler, at man ikke kun fokuserer på de ekstra hænder, men også på frivilliges bidrag til nytænkning.
År: 2013 Nr.: 08
Pædagogerne må ikke glemme den faglighed, der er i bleskift og andre rutineopgaver, selvom de er blevet tvunget til at have mere fokus på planlagte, pædagogstyrede aktiviteter. Den upåagtede faglighed i hverdagen er mindst lige så vigtig som læringsdagsordenen, mener forskere fra Roskilde Universitet.
År: 2013 Nr.: 08
Siden stramningerne af dagpengesystemet trådte i kraft, er 90 pædagoger faldet ud af dagpengesystemet. Tre af dem er Mikkel, Vibeke og Dorthe, der nu alle er på kontanthjælp.
År: 2013 Nr.: 06
Børnene lærer om mål, vægt, farver og former ved at bruge kroppen og hænderne på legepladsen i Børnehaven Orkestervej i Randers. Pædagogerne deltager i et stort EU-projekt.
År: 2013 Nr.: 06
Hvide, kedelige vægge er hverdag i mange institutioner, men hvid er børns hadefarve, fortæller kunstner på Bornholm, der har dekoreret en hel institution. Andre institutioner kan sagtens gøre det samme, men pædagogerne skal være klar til slippe kontrollen.
År: 2013 Nr.: 06
I Danmark bruger vi mange ressourcer på at give børn og unge en god start på livet. Men vi ved for lidt om effekten af indsatserne. Det bliver der rådet bod på med et nyt center for forskning i børns og unges trivsel.
År: 2013 Nr.: 06
Pædagogernes overenskomstforhandlinger er overstået. Henning Pedersen, BUPL’s formand, ærgrer sig over KL’s attitude undervejs, men glæder sig over en ny kompetencefond og pædagogiske projekter.
År: 2013 Nr.: 05
Dansk i 45 minutter og derefter matematik i 45 minutter, så engelsk og derefter gymnastik. Sådan er strukturen på mange skoler. De fastlåste rammer blokerer for pædagogiske aktiviteter, siger pædagoger i en ny kortlægning af folkeskolens udfordringer.
År: 2013 Nr.: 04
Hverken BUPL eller børn og unge-forvaltningen i landets næststørste kommune har en drejebog med autohjælp til en leder eller personalegruppe, hvis en kollega dør. Hjælpen findes, men den er individuel.
År: 2013 Nr.: 04
Det gør ondt ud i alle kroge af institutionen, når kritisk sygdom og død rammer en ansat. En sorghandleplan kan hjælpe personalet med at være forberedt på det værst tænkelige.
År: 2013 Nr.: 04
Problematisk signalværdi fra kommunens og ikke mindst regeringens side om, at det arbejde vi laver i institutionerne kan erstattes af alle, uuddannet og frivillig arbejdskraft uden løn.
År: 2013 Nr.: 04
Firkantet sagt skal skolen tilpasse sig børnene og ikke omvendt, som det tit er tilfældet i dag.
År: 2013 Nr.: 03
En uretmæssig anklage for seksuelt overgreb mod et barn kan udløse alvorlige psykiske lidelser hos den anklagede. Men lidelserne kan anerkendes som en arbejdsskade.
År: 2013 Nr.: 02
I de kommende år vil brugen af tablets i daginstitutioner sandsynligvis finde et mere modent leje, mener ekspert.
År: 2013 Nr.: 02
Min opfordring til os alle er, begræns hysteriet. Det er ganske få børn, der udsættes for overgreb i danske daginstitutioner. Hav tillid til de yderst professionelle pædagoger, der hver dag yder en kæmpeindsats, og som ved, hvad børn og unge har brug for.
År: 2013 Nr.: 02
Retningslinjer til forebyggelse af pædofili i danske institutioner skaber tryghed, men også begrænsninger for den pædagogiske praksis. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 01
Det går ud over børnene, hvis man hele tiden skal passe på, mener Henning Pedersen om den stigende angst for pædofilianklager.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagoger skal være godt klædt på til at tackle anklager om pædofili. Det var meldingen fra 95 pædagoger, der så ’Jagten’ i Ikast Bio. Selvom tanken om at blive anklaget for pædofili er skræmmende, dominerer frygten ikke hverdagen. Det fortalte tre mandlige pædagoger efter at have set Thomas Vinterbergs nye film ’Jagten’.
År: 2013 Nr.: 01
I Vejle har børnene i indskolingen gået i skole fra 8-14 i mere end 10 år. På Petersmindeskolen står pædagogerne fast på at gøre det, de er uddannet til, nemlig at etablere lege- og læreprocesser og støtte op om barnets udvikling.
År: 2012 Nr.: 22
At tale sammen er en ny og anderledes måde at dokumentere på. Dialog kræver dog, at aktørerne hver især finder og udvikler deres egen stemme, så der er noget at lytte til, mener forsker Pernille Hviid, der har stået for et projekt med dialogisk organisering og dokumentation i to kommuner.
År: 2012 Nr.: 22
En mere synlig pædagogprofession og fokus på faglighed er nødvendige, hvis pædagoger vil præge fremtiden. Det sagde BUPL’s formand, Henning Pedersen, i beretningen.
År: 2012 Nr.: 21
Arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening har på forhånd skruet bissen på. Alligevel er der god grund til at sætte sig til forhandlingsbordet, mener BUPL’s formand.
År: 2012 Nr.: 21
Vi mener, pædagoger skal spille en langt mere aktiv rolle i samfundsdebatten. Vi skal fortælle omverdenen om det, vi kan.
År: 2012 Nr.: 21
Flere pædagoger kaster sig over videreuddannelse og får kurser og diplommoduler. Muligheden for at efteruddanne sig er meget forskellig fra kommune til kommune.
År: 2012 Nr.: 20
Sådan tog vi styring og fik respekt Tidligere havde pædagogerne kun lidt indflydelse på deres arbejde. Krav, styring og vurdering af kvaliteten kom både udefra og oppefra. Pædagogerne satte ikke selv dagsordenen for deres arbejde. I dag, en torsdag i november 2023, har pædagogerne taget og fået styringen i den pædagogiske praksis. De har formået at løfte den op til et niveau, der gør småbørnsinstitutionerne til en vigtig del af uddannelsessystemet. Og til en hel central spiller i forebyggelsen af negativ social arv. Samtidig har de gjort institutionen til et sted, der har fokus på det gode børneliv. Der er plads til kreativitet og fordybelse og til nærvær. Og pædagogerne fortæller vidt og bredt om alt det, de gør og kan.
År: 2012 Nr.: 20
De tre bud Her er tre eksperters bud på, hvordan pædagogikken vil udvikle sig i de kommende år.
År: 2012 Nr.: 20
Ambassadører for en god barndom Områdeledelse kræver ledere, der kan samarbejde på tværs af niveauer og tør gøre sig til talsmænd for pædagogers opfattelse af god barndom.
År: 2012 Nr.: 20
Børnehave i Kolding bad forældre lade Conversesko blive hjemme, og børnehave i Aarhus forbød dem i første omgang, men modererede det så til et godt råd.
År: 2012 Nr.: 20
Pædagoger oplever større følelsesmæssige krav, flere forstyrrelser og mere utryghed i deres arbejde end mange andre jobgrupper. Derfor skal der større fokus på trivsel blandt pædagogerne.
År: 2012 Nr.: 19
Læs her, hvordan du skriver en god underretning, og følg underretningens vej gennem systemet.
År: 2012 Nr.: 19
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg inviterede interessenter på dagtilbudsområdet til høring på Christiansborg for at diskutere, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud. Her blev talt om alt fra bleskift til paradigmeskift, fra læring og ledelse til dokumentation og dagligdagens små og store udfordringer. Læs, hvad ni af deltagerne blandt andet sagde om de udfordringer, daginstitutionerne står overfor.
År: 2012 Nr.: 18
49 procent af kommunerne forringer vilkårene for børn fra 6 år i 2013. Det sker til trods for, at SFO'er og klubber i forvejen er de dårligst normerede institutioner. Og på trods af børneministerens ønske om et bedre samarbejde mellem pædagoger og lærere.  
År: 2012 Nr.: 18
Friluftsrådet har erfaret, at pædagoger tager godt imod Niels Ejbye-Ernsts konstruktive kritik.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger bliver ofte kontaktet af journalister. Men en tur i mediemøllen kan være både skræmmende og forvirrende. Her får du få enkle redskaber, som klæder dig bedre på til mødet med pressen.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagogen Anne er på efteruddannelse, mens den arbejdsløse pædagog Trine vikarierer for hende. Lederen Lonnie betaler hverken for uddannelsen eller vikaren. Modellen hedder job­rotation, og det er win-win-win.
År: 2012 Nr.: 17
To simple blanketter skal udfyldes, og jobcenteret står for resten. Så simpelt er det at hente puljemidler hjem til sit jobrotationsprojekt.
År: 2012 Nr.: 17
Øget brug af jobrotation er en målsætning i BUPL’s arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Rundt om i landet er der allerede godt gang i projekterne, viser erfaringerne fra en række lokale BUPL-fagforeninger.
År: 2012 Nr.: 17
År: 2012 Nr.: 17
Pædagoger er gode til at arbejde med relationer. Når lærere og pædagoger samarbejder, får de ofte et mere nuanceret blik på barnet, viser forskning. Men ingen ved, om eleverne får bedre karakterer.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger rykker ind i klasseværelserne, mens der skæres ned på lærerne. Det har givet dybe panderynker hos lærerne. Stridigheder mellem lærere og pædagoger kan ikke undgås, men deres forbund er nødt til at samarbejde, fastslår arbejdsmarkedsforsker.
År: 2012 Nr.: 16
Når du fortæller historier, øver du børnenes evne til at koncentrere sig, stimulerer sprog og skaber nærvær og bedre relationer, forklarer psykolog Lene Brok.
År: 2012 Nr.: 16
År: 2012 Nr.: 15
Flere aktiviteter, der fastholder og stimulerer udsatte børns opmærksomhed, kan måske forebygge ADHD-diagnoser og specialundervisning, siger professor Charlotte Ringsmose.
År: 2012 Nr.: 15
Efteråret nærmer sig, og det betyder traditionen tro, at der landet rundt er generalforsamlinger i BUPL’s fagforeninger og nu også i lederforeningerne. Hvis du vil høres, lytte til andre pædagoger og sætte dagsordenen, så mød op, mød dine kolleger og din fagforening.
År: 2012 Nr.: 15
På årets Sorø-møde blev der vedtaget et manifest for Ny Nordisk Skole, som også omfatter børnehaver og vuggestuer. Indholdet skal skabes af blandt andre lærere og pædagoger. Griber de professionelle ikke bolden, falder projektet til jorden.
År: 2012 Nr.: 14
År: 2012 Nr.: 14
Metoden, der skal lære børn, at de godt kan få hjælp af hinanden, er beskrevet med input fra pædagog Susan Lynge og leder Nina Berth, Busters Verden, Næstved Kommune.
År: 2012 Nr.: 14
Både i storbyer og provinsen vælger flere studerende end tidligere praktik i udlandet. Men storbystuderende rejser mest ud. Til gengæld tager næsten ingen et studieophold i udlandet.
År: 2012 Nr.: 13
30. juli fik 5065 ansøgere til pædagoguddannelsen besked om, at de var optaget
År: 2012 Nr.: 13
Der er lagt op til ændringer i BUPL’s kontingent, der skal fastfryses på 504 kroner. Dimittender får en måneds gratis kontingent, arbejdsløse skal kun betale halv pris, mens pensionister skal til at betale kontingent.
År: 2012 Nr.: 13
Siden 2007 er der kommet næsten tre gange så mange kæmpeinstitutioner med over 150 børn. Til gengæld lukker små børnehaver og vuggestuer på stribe. Kommunerne spår, at vokseværket fortsætter.
År: 2012 Nr.: 13
10 børnehuse er blevet til én stor områdeinstitution. Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune er slået sammen og har fået det til at fungere. Pæda­gogerne mener, at der er flere fordele end ulemper.
År: 2012 Nr.: 13
Kommunerne, der er blevet kendt for meget grove sager om misbrug og vanrøgt, mangler overblik over underretningerne. Rebild og Brønderslev Kommuner aner ikke engang, hvor mange underretninger de har. Kun en kommune, Kolding, har et præcist overblik over, hvor mange underretninger der bliver til en sag i forvaltningen.
År: 2012 Nr.: 12
I København laver man hellere en sikkerhedsplan, end at man fjerner et barn fra hjemmet. Barnet bliver hjemme, selvom det er udsat for omsorgssvigt. Pædagoger spiller en nøglerolle i sikkerhedsplanerne.
År: 2012 Nr.: 12
Pædagogstuderende får sjældent økonomisk støtte fra forældrene i studietiden, mens lommepenge hjemmefra er mere almindeligt blandt tandlæge- og medicinstuderende. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2012 Nr.: 12
År: 2012 Nr.: 12
200 pædagoger mødte frem i Nyborg for at give gode råd til BUPL om fremtidens pædagogiske arbejdsplads og pædagogik. Fagforeningen fik at vide, at pædagoger drømmer om øget synlighed og respekt for fagligheden.
År: 2012 Nr.: 11
BUPL inviterede til en workshop om fremtidens pædagogiske arbejdsplads den 31. maj i Nyborg. 200 pædagoger mødte frem, og Børn&Unge har til seks af deltagerne stillet følgende tre spørgsmål: 1. Hvilke ønsker har du for fremtidens pædagogiske opgave? 2. Hvilke drømme har du om arbejdsvilkårene på fremtidens pædagogiske arbejdsplads? 3. Hvilke scenarier vil du gerne undgå?
År: 2012 Nr.: 11
Når børnene skal have en på opleveren, holder det ikke, at man hver gang drager en tur i zoologisk have eller svømmehallen. En ældgammel kulturoplevelse som en teaterforestilling skaber vigtig variation i børns kulturoplevelser, mener forsker.
År: 2012 Nr.: 11
188 forskellige teaterforestillinger blev i april præsenteret på ’Festival 2012 – teater for børn og unge’. I den kommende sæson er der rig mulighed for at give både små og store børn en god, gammeldags kulturoplevelse. Børn&Unge har udvalgt og anbefaler her nogle af forestillingerne.
År: 2012 Nr.: 11
Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud anbefaler en pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. Bedre forældresamarbejde, evaluering og ledelse skal også sikre højere kvalitet i dagtilbuddene.
År: 2012 Nr.: 11
Alt for få undervisningstimer og for lave krav på pædagoguddannelsen går ud over fagligheden og motivationen. Det mener tre pædagog­studerende.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Metoder bliver ligegyldige, hvis ikke pædagogerne bruger deres faglighed til at justere, hvad de kan bruges til. Forsker Bjørg Kjær mener, at pædagogerne skal styrke deres metodebevidsthed. En metode brugt ukritisk kan gøre mere skade end gavn.
År: 2012 Nr.: 10
Der manglede musik i daginstitutionerne, mente en lektor på Pædagogseminariet i Odense. Hun startede sin egen musikbørnehave, hvor musikken nu er en så naturlig del af hverdagen, at børnene ikke bliver imponerede over, at en pædagog giver den på guitar, mundharmonika eller saxofon.
År: 2012 Nr.: 10
Dansk pædagogik bliver forbilledet, når en ny vuggestue for udsatte børn etableres i Rumæniens hovedstad, Bukarest.
År: 2012 Nr.: 10
Mange voksne ved ikke, hvordan man skal tale med børn om angst og depression i familien. En ny bog hjælper pædagoger og andre med at tage hul på emnet.
År: 2012 Nr.: 09
Derfor er det hul i hovedet, at kun hver anden ansat i vuggestuen er pædagoguddannet.
År: 2012 Nr.: 09
Pædagoger vil fremover kunne gå direkte ind på universiteternes kandidatuddannelser. Det skaber glæde på skoler og i BUPL.
År: 2012 Nr.: 08
Det er klart, at vi skal knokle for at holde fast i vores pædagogiske fundament, for vi bliver sikkert også udfordret på fagligheden.
År: 2012 Nr.: 08
Berøringsangst, kulturelle forskelle og for lidt viden om flygtningebørn med traumer betyder, at mange af børnene ikke får den rette hjælp i daginstitutionerne. Sådan lyder beskeden fra organisa­tioner, der arbejder med flygtninge. Men der er hjælp at hente.
År: 2012 Nr.: 07
En normal tilværelse og nære voksne, der tilbyder barnet tryghed og forudsigelighed i hverdagen, kan få et traumatiseret flygtningebarn til at overkomme selv alvorlige traumer. Det viser forskningschef Edith Montgomerys undersøgelser.
År: 2012 Nr.: 07
År: 2012 Nr.: 05
Pædagog Danny Mutanda Andersen føler sig privilegeret over at arbejde sammen med 'så mange dygtige, smukke og fascinerende kvindelige kolleger'. Han peger dog på, at en mere lige kønsfordeling gavner både den pædagogiske praksis og forældresamarbejdet.
År: 2012 Nr.: 05
For Camilla Fanø er samarbejdet med mange mandlige kolleger en lærerig erfaring. Og den lumre mandehumor skaber en god stemning på arbejdspladsen – selvom nyansatte lige skal advares mod omgangstonen.
År: 2012 Nr.: 05
Han sætter en ære i at være neutral og seriøs. Får et kick af at være på, og så trives han godt i byggerod. Børn&Unge har besøgt forældrenes formand, Lars Klingenberg, der er far til tre og klar til at blive genvalgt for tredje gang i april.
År: 2012 Nr.: 04
Ghanesiske pædagoger er ikke uddannet, og de er vant til en mere skolepræget hverdag – også for de mindste børn. Derfor prøver danske pædagoger at lære dem, at børn også skal lege, være aktive og bevæge sig.
År: 2012 Nr.: 04
I 18 byer har der inden for de seneste år været sager om misrøgt, seksuelt misbrug eller vold mod børn. Grove sager, hvor forældre eller andre tæt på børnene har lavet overgreb. I nogle af sagerne er der faldet dom, andre venter stadig på en afslutning ved domstolene. Børn&Unge har gravet i dem alle for at finde ud af, hvad der skete.
År: 2012 Nr.: 04
Der er både håb og hjælp at hente for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. På Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb støttes ofrene i at leve et liv efter overgrebene.
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger har mistanke om, at børn bliver seksuelt misbrugt, underretter langt de fleste. Et stort flertal aner ikke, hvad kommunen gør ved underretningerne. Det er en katastrofe, siger BUPL’s formand.
År: 2012 Nr.: 03
Anette Vegeberg fik ikke at vide, at hun havde ret til et fleksjob på fuld tid, da hun sagde ja til et på 28 timer. Nu får hun efterbetalt 353.000 kroner i løn, feriepenge og pension.
År: 2012 Nr.: 03
Kommunerne har vidt forskellig praksis, når de inkluderer børn med specielle behov. Eksperter efterlyser fælles standarder.
År: 2012 Nr.: 03
År: 2012 Nr.: 02
Det kan være en linedans at være mor og pædagog i samme institution. Selvfølgelig har man følelser i klemme, siger mor til tre, der arbejder i den institution, hvor hendes barn går. Børn&Unge har talt med mødre og børn om dobbeltrollen.
År: 2012 Nr.: 02
Mor er som bekendt den bedste i verden. Spørgsmålet er, om hun kan passe både sit job og sit eget barn i institutionen. I landets børnehaver og vuggestuer er der stærkt delte meninger om den sag.
År: 2012 Nr.: 02
Hvem skal du spørge til råds, hvis du har spørgsmål om din efterløn? Der er mange forskellige at vælge imellem.
År: 2012 Nr.: 02
Mennesker passer ikke ind i kasser. Derfor kan BUM-modellen skade kvaliteten af tilbud til udsatte familier. Det konkluderer forskere.
År: 2012 Nr.: 01
År: 2012 Nr.: 01
Leg er ikke bare leg, men en intelligens, der favner og påvirker alle andre intelligenser og evner, mener pædagogen James Findlay. Han arbejder på en friskole og skriver på en bog om legens intelligens.
År: 2011 Nr.: 22
I Danmark drømmer børn om at blive sportsstjerner, skuespillere og sangere. I ulandene er det helt andre job, der giver børnene stjerner i øjnene.
År: 2011 Nr.: 21
BUPL's hovedbestyrelse mødes mindst seks gange om året. Hovedbestyrelsen er BUPL's landsledelse. Det er den højeste myndighed mellem kongresserne, som holdes hvert andet år. Hovedbestyrelsen består af de syv forretningsudvalgsmedlemmer, herunder formanden, to medlemmer fra hver af de lokale fagforeninger, to fra Lederforeningen samt to medlemmer fra den pædagogiske studieorganisation PLS. Hovedbestyrelsen holdt senest møde den 25. november
År: 2011 Nr.: 21
At børn får lov til at lege med digitale redskaber i institutionerne, skyldes stort set kun pædagogiske ildsjæle. Kommunerne har ingen strategi eller plan for digital pædagogik.
År: 2011 Nr.: 20
Børn vil høre til, og deres bestræbelser på at fungere i fællesskaber kan bruges i inklusionen, siger lektor Charlotte Højholt.
År: 2011 Nr.: 19
Daginstitutionen Egalia er blevet verdensberømt for sin radikale kønspædagogik. Børn&Unge har besøgt den svenske institution, hvor drenge må gå i kjole, og pædagogerne siger 'kompis' i stedet for dreng og pige.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagogstuderende Mette Nielsen er taget i praktik i Sverige. Kun her kan hun få erfaringer med kønskritisk pædagogik.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagogerne skal selv skabe rammerne for de frivilliges bidrag i institutionerne. Og de skal sørge for, at der er tjek på formalia, mener lektor Bodil Klausen.
År: 2011 Nr.: 19
Gode kost- og motionsvaner er et stort plus, hvis man skal ansættes hos Lissi Beier i Toftegårdens Børnehave i Faaborg.
År: 2011 Nr.: 18
En ny undersøgelse viser, at BUPL' s medlemmer ikke er helt tilfredse med fagforeningen. De er især ikke tilfredse med det udbytte, de får, og BUPL's omdømme. Til gengæld er de loyale og glade for den rådgivning, de får.
År: 2011 Nr.: 17
BUPL's hovedbestyrelse mødes mindst seks gange om året. Hovedbestyrelsen er BUPL's landsledelse. Det er den højeste myndighed mellem kongresserne, som holdes hvert andet år. Hovedbestyrelsen består af de syv forretningsudvalgsmedlemmer, herunder formanden, to medlemmer fra hver af de lokale fagforeninger, to fra Lederforeningen samt to medlemmer fra den pædagogiske studieorganisation PLS. Hovedbestyrelsen holdt senest møde den 14. og 15. september
År: 2011 Nr.: 17
De store litterære dannelsestemaer om at rejse ud i verden, prøve sig selv af og udfordre det farlige er på færde i flere af de nyere billedbøger. Der er et særligt søskendemotiv i de tre billedbøger, vi her fortæller om. Det er Tommy og Annika, som er blevet de modige og selvstændige nu. De behøver ikke længere Pippi til at sørge for, at der sker noget. I to af bøgerne findes et markant kønsperspektiv. Har man i sin børnegruppe stille piger, man gerne vil styrke, kan de to norske bøger være gode at bruge. Først og fremmest er det gode historier om piger, der tager og får power. Mellem billedbøgerne finder vi også rim og remser, en fantasybilledbog og en rejse ind i den indre verden. Af Anne Petersen
År: 2011 Nr.: 16
Psykologer, som har fået kritik for børneundersøgelser, får lov til at fortsætte deres arbejde. Kritikken af psykologerne er hemmelig, og fejlene får ingen konsekvenser.
År: 2011 Nr.: 16
Forsvindende få pædagoger søger den politiske magt i Danmark. Det kan være et problem mener en ekspert, en tidligere socialpædagog på Borgen, og Danmarks mest magtfulde hjemmehjælper.
År: 2011 Nr.: 15
De Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) har spurgt seks folketingskandidater om deres holdninger til pædagoguddannelsen. Her er deres svar på, hvor mange timer de pædagogstuderende skal have i gennemsnit. I april viste en undersøgelse fra Professionshøjskolernes Rektorkollegium, at det gennemsnitlige timetal for pædagogstuderende er på 11,5 timer om ugen. Det er for lidt, mener PLS. De går ind for 20 timer om ugen.
År: 2011 Nr.: 15
Styring og test har afløst tilliden til pædagoger, mener Stig Broström fra Danmarks Pædagogiske Universitetskole. På den positive side har regeringen set, at småbørnspædagogik ikke bare er pasning
År: 2011 Nr.: 15
De tunge økonomiske emner har presset børnene ud af valgkampen. Børnene bliver kun nævnt perifert af partilederne, og de store dagblade skriver stort set ikke et ord om daginstitutioner. Men børnene er nævnt i enkelte partiprogrammer.
År: 2011 Nr.: 15
Pædagoger er gode til at få børns kreative udtryk frem. Men de har en tendens til at henvise det kreative til særlige projekter. Da kreativitet er noget, der skal læres og udvikles, opfordrer forsker Lene Tanggaard til, at kreativitet gennemsyrer hele dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 15
Jeg betragter de positive lyspunkter i den nuværende valgkamp som et godt halvlegsresultat.
År: 2011 Nr.: 15
Socialminister Benedikte Kiær fortryder ikke, at hun har sagt, at nogle pædagoger arbejder med en 'dybt forældet pædagogik fra hippietiden'. For udtalelsen har fået sparket gang i en debat. Og det var det, hun ville.
År: 2011 Nr.: 14
Formand for BUPL Henning Pedersen mener, at socialminister Benedikte Kiær er kommet helt skævt fra start i sit forsøg på at sætte fokus på vuggestuepædagogikken.
År: 2011 Nr.: 14
Asiens fremstormende økonomier tvinger Danmark til at satse på viden og kreativitet, hvis vi skal overleve som velfærdssamfund. Derfor retter mange for tiden blikket mod de alleryngste børn. Det er deres kreative evner, som skal redde Danmark i fremtiden.
År: 2011 Nr.: 14
Børnehaven i den midtfynske landsby Søllinge er lukket. Den var ikke stor nok til at overleve. Forældrene er utilfredse, for de kan godt lide små institutioner. De er gået i aktion.
År: 2011 Nr.: 14
Fem institutioner i Faaborg-Midtfyn kommune er for små til at have hver deres leder. De har fået fælles leder, som har kontor langt væk, og pædagogerne må ofte klare sig alene.
År: 2011 Nr.: 14
De radikales udspil kom som et lille lyspunkt i den lange politiske tågesnak og det økonomiske fokus, som har præget vores område gennem mange år
År: 2011 Nr.: 14
Danske pædagoger mener ikke, at de har afgørende betydning for børns læring. Det viser en ny undersøgelse. Danske pædagoger tror mere på læring gennem leg, men socialministeren og hendes task force vil have mere voksenstyring.
År: 2011 Nr.: 13
Socialministerens udtalelser om hippiepædagoger møder massiv kritik på nettet. Ministeren skal stoppe besparelserne og tale ordentligt, lyder det fra både pædagoger og forældre.
År: 2011 Nr.: 13
Der er rift om pædagogfaget. I år har mere end 6000 unge ønsket at uddanne sig til pædagog. Det er næsten dobbelt så mange som for tre år siden.
År: 2011 Nr.: 13
I starten er det kun for sjov. Men nogle børn og unge bruger så mange timer ved computeren, at de får psykiske symptomer på afhængighed. Den amerikanske psykolog David Walsh har i mange år beskæftiget sig med mediernes indflydelse på unges hjerner. Her fortæller han, hvorfor vi bør være bekymrede, når unge bruger for meget tid foran skærmen.
År: 2011 Nr.: 13
I Børnehuset Valhalla i Ballerup ville pædagogerne udvikle den ene afdeling med en kulturprofil, men midlerne manglede. De har nu fået penge af BUPL's udviklingspulje, så de kan arbejde videre med at få udviklet ønsket om et atelier og få tilknyttet en huskunstner.
År: 2011 Nr.: 13
En tredje og mere alvorlig årsag er, at regeringen med ministeren i spidsen faktisk mener, at den eneste vej til forbedringer går gennem straf og nedladen tale.
År: 2011 Nr.: 13
Fag, som har mange kvinder ansat, er kendetegnet ved lav løn, fastslår en undersøgelse fra SFI. BUPL vil have bedre lovgivning for at sikre ligeløn.
År: 2011 Nr.: 12
Skolegruppen i børnehaven kan sagtens tænke skarpe tanker om tanker og blive opmærksom på, hvordan man flytter opmærksomhed. Det ved pædagog Anna-Grethe Pugholm, Børnehaven Gerlachsgade i Aarhus, som er med i et stort projekt om mentalisering.
År: 2011 Nr.: 12
Mentalisering? Har det ikke noget at gøre med terapi? Ikke kun og slet ikke i Aarhus, hvor tusinder af pædagoger, lærere og forældre indtager mentalisering som vidensvitaminer
År: 2011 Nr.: 12
Er der meget sladder på din arbejdsplads, er det måske, fordi I ikke arbejder ud fra et fælles fagligt grundlag. Hvis det private og det personlige styrer samarbejdet, er der større sandsynlighed for sladder og for meget privat snak. En sladrekultur kan ændres med få konkrete redskaber.
År: 2011 Nr.: 12
I Græshoppen i Rødovre må pædagogerne gerne tro, at de er noget. De er professionelle og står ved sig selv og deres faglighed. Til gengæld må de ikke sladre, for der bliver mindre plads til at arbejde fagligt, hvis arbejdspladsen er inficeret af skjult kritik og alt for meget privat snak.
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Kroppen er kommet i højsædet. Mens politikere og forældre presser på for at få mere krop og bevægelse i børnehaven, peger forskere på det store udviklings- og læringspotentiale i fysisk aktivitet. Men hvis vi bare fokuserer på motion, ender kroppen som instrument, og det er ikke sundt, lyder det fra to førende forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Børn danser, kaster med puder, balancerer på træstammer og leger "kongens efterfølger" eller "bro bro brille" rundt om i landets daginstitutioner og skoler, for såvel forskere, som pædagoger, politikere og forældre tror på, at bevægelse er godt for børns sundhed, fællesskab og læring.
År: 2011 Nr.: 113
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Hit med en ønskeliste. BUPL går på jagt efter medlemmernes ønsker til deres fagforening. Vi skal vide mere og føle mindre, fastslår Lasse Bjerg Jørgensen, der er politisk ansvarlig for undersøgelsen.
År: 2011 Nr.: 11
Pædagoger bliver truet på livet og slået af forældre og børn. I hver 15. institution, som Arbejdstilsynet besøgte sidste år, var vold en del af hverdagen. Det gør pædagogerne bange og syge.
År: 2011 Nr.: 11
54 daginstitutioner i Københavns Kommune har fået deres egen socialrådgiver. Det tætte samarbejde mellem pædagoger og socialforvaltning skal føre til en bedre og tidligere indsats for de udsatte børn. Pædagogerne får hurtigere afklaret deres bekymringer for børnene og lærer at skrive bedre underretninger.
År: 2011 Nr.: 11
Da Sanne Olsen blev skilt, var hun ved at drukne i sin egen sorg, og familiens orden gik i opløsning. Sønnen Johan røg ud i misbrug og massivt pjækkeri. I dag er de sammen kommet gennem krisen med hjælp fra familierådgivere.
År: 2011 Nr.: 10
De pædagogstuderende har det laveste antal timer blandt de studerende på professionshøjskolerne, viser undersøgelse, men der er stor forskel på skolerne.
År: 2011 Nr.: 10
Udsatte børn bliver i stigende grad inkluderet i almindelige daginstitutioner. Men der er hverken ressourcer eller viden til at hjælpe disse børn. Det går ud over både børn og pædagoger.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Politikerne vil vide, hvad de får for pengene. Derfor er dokumentation og evaluering stormet frem på daginstitutionsområdet. Nogle forskere og eksperter mener, at det er dyrekøbt viden.
År: 2011 Nr.: 08
Når pædagoger evaluerer deres praksis på egne præmisser, sådan som tre institutioner i Hillerød har forsøgt, kan de mest bruges internt. Men det er svært at oversætte den pædagogiske praksis til tal og søjlediagrammer.
År: 2011 Nr.: 08
På pædagoguddannelsen i Odense har man indledt et banebrydende samarbejde med it-studerende og virksomheder. En ny international uddannelse skal vække pædagogens indre entreprenør og skabe velfærdsteknologiske produkter til den pædagogiske praksis
År: 2011 Nr.: 08
Prinsessepiger i pink og Spidermandrenge i sort. I børnehaven har børnene klare forestillinger om, hvordan drenge og piger går klædt. Pædagoger skal blande pige- og drengefarver sammen, mener eksperter.
År: 2011 Nr.: 07
I Hollywood har hovedpersonen i balletfilmen 'Black Swan' netop vundet en Oscar for sin skildring af en ung balletdanserindes barske vej til sit livs hovedrolle. Herhjemme har pædagog Rigmor Camilla Mannov viet sin hverdag til landets dygtigste balletelever over 12 år.
År: 2011 Nr.: 07
Der er behov for yderligere at styrke fokus på psykisk arbejdsmiljø.
År: 2011 Nr.: 07
Torsdag den 10. marts fik lederne i BUPL deres egen formand. Hun hedder Sanne Lorentzen og blev valgt på den nye lederforenings landsmøde i Nyborg. BUPL har i forvejen en formand, Henning Pedersen. Vi har spurgt de to ledere, hvorfor det er nødvendigt med to formænd. Og hvad de forventer sig af samspillet. Vi har også spurgt dem, hvilke særlige udfordringer pædagogiske ledere står over for i de kommende år, og hvordan de vil tackle dem. Beslutningen om, at lederne skulle have deres egen formand, blev truffet på BUPL-kongressen i december 2010. Der stillede i alt tre kandi­dater op til posten som formand for lederne. Den ene kandidat fik ingen stemmer, den anden fik 39, mens Sanne Lorentzen fik 43 af de 82 delegeredes stemmer.
År: 2011 Nr.: 06
Fjerner man fuldtidsjobbene, fjerner man også mændene fra vores fag. Sådan lyder det fra bekymrede BUPL-folk, efter at kommunerne i stor stil er begyndt at skære heltidsjob ned til deltidsjob.
År: 2011 Nr.: 06
Jo bedre naboer til farlige virksomheder er orienteret om risikoen, jo bedre reagerer de, hvis ulykken sker. Det er særligt vigtigt, at daginstitutioner er forberedte, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 06
Tillid handler om troen på, at vi kan - både børn og pædagoger
År: 2011 Nr.: 06
Der er markant forskel på timetallet for landets pædagogstuderende. De studerende, der har flest timer, får dobbelt så mange som medstuderende på andre pædagogseminarer i landet. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 05
Indtil nu har det ikke været muligt at se, hvor mange timers undervisning de pædagogstuderende kunne få. Nu bliver tallene offentliggjort.
År: 2011 Nr.: 05
Studerende på Pædagoguddannelsen Frøbel er frustrerede over, at de ikke får mere undervisning. Professionshøjskolens ledelse mener, at kvalitet er vigtigere end kvantitet.
År: 2011 Nr.: 05
Pædagoger og bibliotekarer skal arbejde sammen, hvis børns møde med skriftsproget skal blive en succes. Bogpakker og sprogprojekter kan hjælpe til. Læs om mulighederne, om en nyttig fagbog og om nye, gode børnebøger.
År: 2011 Nr.: 05
Der bliver ingen lønstigninger til de kommunalt ansatte i år, men næste år stiger lønnen 2,65 procent. Pædagogerne får 20 millioner ekstra, og det er en indrømmelse af, at pædagogerne har et lønproblem, siger professor Jesper Due. Det mener BUPL også.
År: 2011 Nr.: 04
En ny masteruddannelse vil opkvalificere pædagoger, der arbejder i vuggestuer, børnehaver, SFO'er og indskolingen.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne har fået et etisk råd, der skal sætte fokus på etiske dilemmaer og holde debatten om det nye etiske grundlag levende og vedkommende i den pædagogiske praksis. Børn&Unge har talt med tre af medlemmerne.
År: 2011 Nr.: 03
Etnisk blandede børn er bevidste om, at de er et mix af forskellige kulturer. Det kan blive en stor fordel for børnene, men potentialet bliver ikke udnyttet fuldt ud, mener forskere.
År: 2011 Nr.: 02
Bjerge af skrald tårner sig op på den filippinske losseplads Umapad, hvor hundreder af filippinske familier lever og arbejder. To pædagogstuderende fra Hjørring passer nogle af børnene, mens forældrene leder efter affald, som de kan sælge.
År: 2011 Nr.: 02
Vi skal fjerne grunden til, at folk går på efterløn, ikke efterlønnen. Seniorordninger og bedre muligheder for at kombinere efterløn og arbejde er vejen frem, mener BUPL
År: 2011 Nr.: 01
Der er mange myter omkring tvillingers særlige forhold. Helle Birkholm-Buch er familieterapeut og tvillingemor. Hun har fulgt med i den internationale forskning og afliver på den baggrund myten om, at tvillinger skulle være mere afhængige af hinanden end andre søskende.
År: 2011 Nr.: 01
I de næste to år vil BUPL dokumentere, at pædagoger er en del af løsningen, når det gælder om at sørge for, at børn og unge ikke marginaliseres.
År: 2010 Nr.: 29
BUPL's kongres vedtog et fælles etisk grundlag for pæda­goger. Grundlaget skal hjælpe pædagoger med at diskutere de etiske udfordringer, de møder i hverdagen. Og vise omverdenen, hvilke værdier pædagoger vil kendes på.
År: 2010 Nr.: 29
To pladser i hovedbestyrelsen og en selvstændig formand for BUPL's lederforening er vigtige elementer i den nye organisering af lederne, som kongressen vedtog.
År: 2010 Nr.: 29
For anden kongres i træk skulle de delegerede stemme om størrelsen på BUPL's daglige ledelse, forretningsudvalget. Og igen var der fem stemmer for lidt til at gennemføre nedskæringen.
År: 2010 Nr.: 29
År: 2010 Nr.: 29
Her kan du se, hvilke syv pædagoger kongressen har valgt til at sidde i det forretningsudvalg, som udgør BUPL's daglige politiske ledelse. Læs, hvad der vil være lige netop deres hjertesager. De syv forretningsudvalgsmedlemmer er valgt indtil næste kongres, som løber af stablen om to år.
År: 2010 Nr.: 29
Inddragelse af børnene, selvforvaltning, leg, en højt udviklet fritidspædagogik og børnepasning, der varetages af kvalificerede og højtuddannede pædagoger. Det er kendetegn ved den danske pædagogiske model. Flere lande lader sig inspirere.
År: 2010 Nr.: 28
Pædagoger kan opleve nydelse, lykke og begejstring i det pædagogiske arbejde. Det er et spørgsmål om at vælge en mulighedsudvidende tilgang til arbejdet i stedet for jammerpædagogikken. Ved at skabe selvforglemmende aktiviteter kan både børn, unge og pædagoger opleve nydelse og øjeblikke af lykke.
År: 2010 Nr.: 28
De små øjeblikke af nærvær, omsorg, kærlighed og anerkendelse gør det til en lykke at være pædagog, mener Helle Nielsen og Joan Schjødt Kjær. De kalder det, deres arbejde går ud på, for kærhed, og holder fast i begejstringen og glæden i det pædagogiske arbejde.
År: 2010 Nr.: 28
Det er fint at kunne synge rent, men det er bedre at blive et livsdueligt menneske med selvtilliden i orden. Det ved Bo Schiøler alt om efter 44 år med syngende og spillende unger i Vesterbro Ungdomsgård. Nu takker han af.
År: 2010 Nr.: 28
" Der skal med andre ord helt konkret være højt til loftet, plads til udvikling og plads til begejstring, hvis pædagoger skal føle glæde ved arbejdet.
År: 2010 Nr.: 28
Den løbeglade Henning Pedersen stiller op til en tredje periode som formand for BUPL. Han er kendt for sin saglighed, for ikke at søge konflikter og for at være vild med fynsk fodbold. Men familien kommer ind på en klar førsteplads på begejstringslisten.
År: 2010 Nr.: 27
Der hersker fortsat forvirring i pædagogkredse om årsagerne til inkontinens hos børn og ikke mindst til behandlingsmulighederne. Ny forskning bekræfter atter, at der i langt de fleste tilfælde er tale om et fysisk problem, som forholdsvis let kan afhjælpes.
År: 2010 Nr.: 27
To nye højesteretsdomme giver mulighed for genoptagelse af arbejdsskadesager for ansatte, der var på deltid, da de kom til skade. De kan måske få højere erstatning nu.
År: 2010 Nr.: 26
Nyt debatforum på nettet giver medlemmer af BUPL direkte indflydelse på de udtalelser, som kongressen skal vedtage til december.
År: 2010 Nr.: 26
Slut med flere kalendere, mapper med politikker og aftaler. Og slut med at rende rundt og lede efter den nødvendige information. Med elektronisk vidensdeling ved alle medarbejdere, hvor de skal lede, nemlig på computeren.
År: 2010 Nr.: 25
Har pædagoger et problem med uligeløn? Ja, pædagogernes løn halter langt bagefter, mener fagforeningen. Nej, vi lønner mænd og kvinder ens, fastholder arbejdsgiverne. Selv efter en 3000 sider lang redegørelse slås de to modstandere om spørgsmålet. Diskussionen er tilbage ved udgangspunktet, mener ekspert.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger bliver privare børnepassere I Aalborg stiger antallet af pædagoger, der går sammen og laver private mini-institutioner. Mød Lene Brun og Ann Møller Zinck, der dyrker pædagogikken som private børnepassere, elsker friheden og lønnen, men oplever, at andre pædagoger ser ned på dem.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger er uenige om mange ting. Det skal de ikke være kede af. Det er en styrke, som kan højne fagligheden, hvis den håndteres rigtigt. Sådan siger lektor Morten Ejrnæs, som har forsket i pædagogers forskellige holdninger.
År: 2010 Nr.: 24
Eleverne blomstrer, og skolerne bliver mere rummelige, når kommunerne får frihed til at skabe en alsidig skoledag.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger mener, at forældresamarbejdet er næsten lige så vigtigt som arbejdet med børnene. Men der er mange hindringer for et godt samarbejde.
År: 2010 Nr.: 23
De fleste pædagoger oplever samarbejdet med forældrene som en vigtig del af deres arbejde. Men de mener også, at det er besværligt. Den gode nyhed er, at pædagogerne selv kan gøre meget, mener fire eksperter.
År: 2010 Nr.: 23
I fritidshjemmet Den Flyvende Kuffert i København får forældrene ikke lige meget opmærksomhed. Og det får de klar besked om lige fra starten. Ligesom pædagogerne prioriterer i arbejdet med ­børnene, prioriterer de også, hvilke forældre der har brug for deres mere intense støtte og hjælp. I hverdagen gør de dog meget ud af, at alle føler sig set og mødt.
År: 2010 Nr.: 23
Ifølge etikekspert Jørgen Husted opstår etiske dilemmaer, fordi forskellige værdier kolliderer, når pædagoger og forældre skal samarbejde om børns opdragelse og dannelse.
År: 2010 Nr.: 23
Berøringsangst og manglende viden er nogle af årsagerne til, at pædagoger falder lettere i snak med Magnus' mor end med Muhammeds. Pædagoger i fire kommuner skal forbedre samarbejdet med nydanske forældre.
År: 2010 Nr.: 23
Når børnene er specielle, er forældresamarbejdet det også. Pædagogerne i Specialbørnehaven Rudegårds Allé møder forældre, som har brug for en skulder at græde ud ved, men også professionel guidning.
År: 2010 Nr.: 23
Hver dag afleverer forældre deres børn i daginstitution, i vished om at de om eftermiddagen igen kan hente barnet. Og hver dag har pædagoger ansvar for, at forældrenes små poder trives og ikke kommer til skade. Den 8. oktober 2008 blev en treårig dreng under leg i sin børnehave hængt i en persiennesnor. Dette er historien om en ulykke. Det er også historien om, at pædagogers viden om førstehjælp redder liv.
År: 2010 Nr.: 22
Firmaet Musikbilen har succes med et koncept, hvor en musiker gratis underholder i børnehaven og optager en cd med seancen. Flere steder møder arrangementet kritik fra forældre, som føler sig presset til at købe firmaets produkter.
År: 2010 Nr.: 22
Dannelse og opdragelse er igen in i det pædagogiske arbejde. Det kan ses i det etiske grundlag for pædagoger, som sandsynligvis vedtages senere i år. Jørgen Husted har skrevet en bog om værdier og etik i socialt arbejde, og han synes, at det er godt, at pædagogerne melder ud, at de vil være mere end børnepassere.
År: 2010 Nr.: 22
Besparelser skal ikke forhindre pædagogerne i at tage ansvaret for kvaliteten i det daglige.
År: 2010 Nr.: 22
Besparelser skal ikke forhindre pædagogerne i at tage ansvaret for kvaliteten i det daglige.
År: 2010 Nr.: 22
I nedskæringstider er det svært for pædagogerne at få tid til de mange opgaver i en stresset hverdag. Pædagog Pia Jønsson og konsulent Viktor Harder opfordrer til at satse på fagligheden og pædagogikken. Det skaber glæde og trivsel for både børn og pædagoger.
År: 2010 Nr.: 21
Pædagoger vil uddannes i at håndtere udsatte børn. Der findes også mange kurser om emnet, men alligevel kommer mange ikke af sted, og en del kurser bliver aflyst, viser ny undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 19
Inklusion bliver misbrugt til at spare penge. Det mener flere pædagoger, som ellers gerne vil inkludere de udsatte børn. Det er misforstået og slet ikke muligt at spare, hvis man samtidig vil have inklusion, mener ekspert. Det kræver tværtimod investeringer i bedre normeringer og i pædagogernes uddannelse.
År: 2010 Nr.: 18
Inklusion er hverken en hurtig løsning på de voksende udgifter til specialområdet eller et spareobjekt, som kommunerne kan ty til i trange tider. Det kræver investeringer nu, men gevinsten kan først indkasseres senere, siger eksperterne.
År: 2010 Nr.: 18
Samarbejdet mellem en tidligere Michelin-kok og pædagoger, der praktiserer en bevidst mad- og måltidskultur i den integrerede institution Martha Hjemmet på Nørrebro, er nu blevet til kogebogen ’Marthas Måltider’. Her kan daginstitutioner og familier hente inspiration til sund og nærende brændstof til små børn, der skal udvikle sig.
År: 2010 Nr.: 17
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) fyrer tre pædagogiske filosoffer. Deres kolleger protesterer over fyringerne, som de mener kan få negative konsekvenser i den enkelte daginstitution. Dekan Lars Qvortrup afviser kritikken.
År: 2010 Nr.: 16
Et påbud fra Arbejdstilsynet står i vejen for den pædagogiske kerneydelse og skaber flere problemer, end det løser. Det mener lederen og pædagogerne i vuggestuen Tingbo i Solrød.
År: 2010 Nr.: 16
Velfærden er i knæ, så tiden kalder mere end nogensinde på sammenhold. Fagforeningerne og forbundene må sikre, at det fælles samarbejde får højeste prioritet, både op til økonomiforhandlingerne mellem regeringen og kommunerne og efterfølgende.
År: 2010 Nr.: 16
Trangen til forbedring af det pædagogiske arbejdsfelt driver Rikke Winckler på hendes konstante private og professionelle udviklingsrejse, som i høj grad handler om at skabe bevidsthed om pædagogens skyggesider.
År: 2010 Nr.: 15
Forældre og børn kan overbevise den brede befolkning om, at pædagogerne er bedre end deres rygte. Det mener Henrik Strøier, der er en af Danmarks førende eksperter i omdømme.
År: 2010 Nr.: 15
Den organiserede læring vinder frem i børnehaver og SFO'er. Det skyldes både globaliseringen, politikeres ambitioner og pædagogers frygt for at aflevere børn, der ikke er skoleparate. Men det risikerer at give bagslag, advarer eksperter.
År: 2010 Nr.: 15
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i undervisningstiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere fleksibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
År: 2010 Nr.: 15
Uddannelsesmulighederne skal ikke bare være forbeholdt de få, som det er i dag. Der skal satses og investeres i alle pædagogers viden.
År: 2010 Nr.: 14
Arbejdsgiverne drømmer om at løse fremtidens mangel på uddannede pædagoger med frivillige. Golfpensionister og strikkekoner skal stoppe hullerne.
År: 2010 Nr.: 14
Udelukkelse og mobning er populære temaer hos børne- og ungdomsteatrene, der godt tør give publikum mentale og etiske udfordringer.
År: 2010 Nr.: 14
Lidt over halvdelen af landets kommuner vil næste år spare på dagtilbud, viser ny undersøgelse. Siden undersøgelsen blev foretaget, har regeringen beordret kommunale besparelser for yderligere fire milliarder kroner frem til 2013. Men det er langtfra hele regningen, vurderer økonom.
År: 2010 Nr.: 13
Pædagoger læser ofte de børnebøger højt, som de kender i forvejen, og det bliver hverken børn eller voksne klogere af. Det gør de noget ved i Kolding, hvor pædagoger i børnehaverne læser nye og anderledes børnebøger og bruger bøgerne som aktivt pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 12
Trods lavvande i kommunekassen opretter Sønderborg Kommune 80 nye vuggestuepladser. De er ikke særligt meget dyrere end dagplejen.
År: 2010 Nr.: 12
Det strømmer ind ad døren hos DPU med pædagoger, der vil videreuddanne sig. Men langtfra alle kommer ud med en ny titel på visitkortet. Studiet er ensomt, og undervisningsformen engagerer os ikke, lyder kritikken fra de studerende.
År: 2010 Nr.: 11
Børnene i SFO'en vil designe deres eget computerspil, og børnehavebørnene vil lave en ny udgave af Bennys Badekar. Men de færreste pædagoger har de kreative kompetencer til at hjælpe dem. Det kan pædagoguddannelsen ikke for alvor gøre noget ved. I stedet skal pædagogerne samarbejde med eksperter i kultur og kreativitet. Det mener seniorkonsulent og tidligere rektor Søren K. Lauridsen
År: 2010 Nr.: 109
Tidens mantra er kreativitet og innovation, og stadig flere mener, at kimen til det kreative samfund bliver lagt i daginstitutionen. Den pædagogiske verden jubler, men glemmer, at det er et økonomisk ønske - ikke et menneskeligt - at børn udvikler kreative evner.
År: 2010 Nr.: 109
Hver fjerde pædagog vælger at forlade professionen inden for 10 år. Det er for mange, og der er derfor grund til at se med nye øjne på den pædagogiske profession. Et nyt forskningsprojekt skal kortlægge pædagogers karrierebaner og identificere stadier i karrieren, hvor interessen for faget falder. Det skal gøre os klogere på, hvordan vi holder på pædagogerne.
År: 2010 Nr.: 108
Tidligere udøvede pædagoger deres fag. I dag skal en moderne pædagog også undersøge og udvikle faget. Hvordan klæder pædagoguddannelsen de studerende på til at agere i de tre forskellige roller? Lektor Jan Jaap Rothuizen står i spidsen for et nyt forskningsprojekt om den moderne pædagogprofessionsidentitet.
År: 2010 Nr.: 108
I de seneste årtier er en bølge af akademisering skyllet ind over professionsuddannelser, og det har givet anledning til megen debat. Hvad er op og ned i hele akademiseringsdebatten? Hvor meget skal Foucault og Bourdieu fylde i pensum? Børn & Unge Forskning har talt med professor Pär Nygren om opskriften på den gode rofessionsuddannelse.
År: 2010 Nr.: 108
Mange pædagoger oplever, at de til tider er under voldsomt pres, for eksempel fra veluddannede forældre, i forhold til at skulle forklare beslutninger og pædagogiske tiltag, som man ellers synes er oplagte eller selvfølgelige.
År: 2010 Nr.: 108
Læserundersøgelse af Børn&Unge Forskning sommer 2010. I alt 602 personer deltog via internettet i undersøgelsen, der bestod af mellem 12 og 14 spørgsmål.
År: 2010 Nr.: 108
Læserundersøgelse af Børn&Unge Forskning blev gennemført mellem den 3. og 14. juni 2010. I alt 602 personer deltog via internettet i undersøgelsen, der bestod af mellem 12 og 14 spørgsmål.
År: 2010 Nr.: 108
Livet i de danske børnehaver har i de sidste 10-15 år været udsat for stor politisk opmærksomhed. I pædagogiske kredse har man ikke været udelt begejstret for den megen opmærksomhed, for i kølvandet på den fulgte nye målsætninger og krav, som udfordrede megen pædagogisk tænkning. Ifølge DPU-forsker har udviklingen dog ikke kun været af det onde.
År: 2010 Nr.: 107
Medlem af forretningsudvalget for BUPL, Allan Baumann, tog på studietur til Singapore. Med sig hjem bragte han idealet om, at pædagoger skal hjælpe børn med at blive kreative med deres liv.
År: 2010 Nr.: 107
Det er tid til at gå nye veje for BUPL, hvis fagligheden skal generobres, og pædagogerne igen være stolte af deres fag. Forskningsprojekt peger på en genopfindelse af tillidsrepræsentantens rolle, som en vej at gå.
År: 2010 Nr.: 106
Den nyeste førskoleforskning kan sige en del om, hvad der kendetegner god kvalitet i daginstitutionerne. Men den kan ikke sige meget om, hvordan man skaber udvikling og kvalitet i en institution, hvor kvaliteten er ringe. Kortlægning af førskoleforskningen efterlyser viden om forandrings- og udviklingsprocesser.
År: 2010 Nr.: 106
I Hvepsebo Børnehave brænder to teenagedrenge krudt af med børnene i vilde pudekampe og brydelege. Junior­pædagogordningen, som vinder udbredelse i kommuner og daginstitutioner, bliver rost til skyerne og kraftigt kritiseret.
År: 2010 Nr.: 10
Pædagogerne har ikke de store forventninger til, at de i fremtiden vil blive mødt med mere tillid. De håber alligevel, at den nye lov om afbureaukratisering vil hjælpe dem af med nogle af de mange opgaver, som i dag opleves som unødig kontrol af deres arbejde.
År: 2010 Nr.: 09
En ny organisering af ledermedlemmerne i BUPL skal sikre, at lederne kan se sig selv i en fagforening, som også varetager de ansattes ­behov. En måde at synliggøre og styrke lederne på er at give BUPL's lederforening en formand.
År: 2010 Nr.: 09
Børnehuset Hjortøgade på Østerbro i København har en enestående udsmykning af Cobra-malerne, herunder Asger Jorn. Men udsmykningen er nødlidende og skal renoveres. Det koster 1,3 millioner.
År: 2010 Nr.: 08
Anne Petersen ser nærmere på billedbøger om familier, forskelligheder og forplantning. Hun fortæller også om ny, spændende faglitteratur med fokus på begrebet 'literacy'.
År: 2010 Nr.: 08
Andre lande misunder os et system, hvor veluddannede pædagoger arbejder med omsorg, socialisering, dannelse og læring for at fremme børns trivsel og udvikling.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogerne og forskerne er uenige om, hvad der skaber køns­identitet, og hvad der skal til for at undgå fastlåste kønsroller hos børn. Nogle er begestrede for kønsopdelte ­aktiviteter, mens andre er imod.
År: 2010 Nr.: 07
Et etisk grundlag for pædagoger er ved at blive formuleret. Inden kongressen i december skal der ligge et færdigt forslag klar. Derfor var 50 pædagoger indkaldt til den meget svære opgave at prioritere de udsagn, som var indsamlet fra hele landet. Det blev to hårde, men spændende dage.
År: 2010 Nr.: 07
Mere i løn og bedre vilkår bliver hovedtemaerne for overenskomstdebatten, der skal køre på medlems­møder i foråret. Men hvordan kan den diskussion blive til fornuftige krav til den næste overenskomst?
År: 2010 Nr.: 04
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
Aktionslæring er en ny metode, der skal hjælpe pædagoger med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde. 31 institutioner har arbejdet med at ændre den nære praksis ved at handle på nye måder. BUPL har betalt forskningsprojektet.
År: 2010 Nr.: 03
De højtbegavede børn skal opdages i børnehaven for ikke at halte bagud socialt, når de skal begynde i skolen. Men pædagoger er ikke gode nok til at skelne høj begavelse fra Aspergers syndrom eller almindelig asocial adfærd, mener ekspert.
År: 2010 Nr.: 02
Den nye formand for Børne rådet, Lisbeth Zornig ­Andersen, er selv børnehjemsbarn og har mange meninger om, hvordan børn skal behandles for at få et bedre liv. Pædagogerne skal blive bedre til at se og støtte de udsatte børn. Men samfundet skal også give dem rammerne til det.
År: 2010 Nr.: 02
Mens flere kommuner hæver prisen for en vugge­stueplads med op til 900 kroner som følge af den tvungne frokostordning, så undgår dagplejen at stige. Dagpleje er nemlig ikke omfattet af loven.
År: 2010 Nr.: 02
Vi har brug for en alternativ politik, der sikrer velfærd for alle.
År: 2010 Nr.: 02
Den største grad af personlig frihed skaber vi gennem forpligtende fællesskaber.
År: 2010 Nr.: 01
Pædagog Cathe Hald Levi var med til at redde treårige Caspers liv. Under en sangleg i vuggestuen opdagede hun en stor kræftsvulst i hans mave. Og så gik det ellers stærkt.
År: 2010 Nr.: 01
Børn&Unges nye tiltag, 'Slip fortællingen løs', giver BUPL's medlemmer mulighed for at dele erfaringer og historier fra arbejdslivet med hinanden.
År: 2009 Nr.: 35
Ganske almindelige, gennemsnitlige danske børn sover mindst en time for lidt - hver nat. Det koster venskaber, sygedage, læring og livskvalitet i børnehøjde. Og så går det i øvrigt ud over de voksnes arbejdsmiljø. Nu vil søvneksperter have en god søvnhygiejne tilbage på opdragelsens dagsorden.
År: 2009 Nr.: 34
Derfor støtter vi afviklingen af den store klimademonstration, der er planlagt til 12. december i København.
År: 2009 Nr.: 33
Over halvdelen af kommunerne har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året. Flere steder er institutionerne en del af løsningen. Pædagoger er klimaambassadører. Institutioner bliver bygget som passivhuse, nogle får varmen fra jorden, og andre har hyret klimavarmemestre.
År: 2009 Nr.: 33
Arbejdet med pædagogiske læreplaner er omfattende og tidskrævende. Men for børnene har det ikke den store betydning, viser forskningsprojekt.
År: 2009 Nr.: 32
Udviklingen af den pædagogiske profession foregår også på det private område.
År: 2009 Nr.: 30
Miasser Hawwas baggrund som palæstinenser har formet hendes politiske ståsted. Hendes pædagogiske uddannelse gør, at hun ved, det nytter at handle sig ud af problemerne.
År: 2009 Nr.: 30
Der er ikke behov for, at kommunerne kaster sig ud i ny detailregulering
År: 2009 Nr.: 29
Overgrebsanklager, imageproblemer og fordomme om rundkredspædagogik var blandt emnerne, da mandlige pædagogstuderende i Holstebro diskuterede deres udfordringer i uddannelsen.
År: 2009 Nr.: 29
SFO'erne har ikke så ofte en kostpolitik som daginstitutionerne. Men de har fokus på sundhed alligevel.
År: 2009 Nr.: 27
Hvad er lektier? Hvordan skal de laves? Og hvad er pædagogens rolle i lektielæsningen nu, hvor alle skolefritidsordninger skal tilbyde lektiehjælp? Lektor Iben Valentin Jensen har skrevet en bog om lektiehjælp, der skal hjælpe pædagoger til at afklare deres forhold til lektier.
År: 2009 Nr.: 27
Der er stadig mange i offentligheden og blandt politikere og embedsmænd, der tvivler på, at det kan betale sig at satse på børne- og ungeområdet.
År: 2009 Nr.: 26
Alle børn er specielle og har brug for at være i et fællesskab med andre, uanset diagnoser og vanskeligheder. Derfor arbejder pædagogerne i børnehaven Ålykke i Randers med at inkludere fire børn med særlig behov i en almindelig børnegruppe.
År: 2009 Nr.: 25
I Svalehuset ved Varde har pædagogerne arbejdet med anerkendende pædagogik et par år. De vil være betydende voksne, der møder børn, forældre og hinanden på en anerkendende og positiv måde. Det giver det bedste grundlag for god udvikling. Og så er de ligeglade med, at de er en del af en trend.
År: 2009 Nr.: 24
Tiden er løbet fra den kritiske pædagogik, der dominerede 1970'erne. De fleste pædagoger oplever ikke længere sig selv som opposition til systemet - snarere som en del af det. Eksperter savner dog dele af den kritiske pædagogik.
År: 2009 Nr.: 24
Jeg er bange for, at mange pædagoger og ledere føler, at de får trukket en pædagogik ned over hovedet, og som ikke passer til deres virkelighed.
År: 2009 Nr.: 24
I Halsnæs arbejder pædagogerne i SFO'erne ligesom daginstitutionerne efter målsætningerne for de pædagogiske læreplaner. SFO-pædagogik er mere og andet end bare fritidspædagogik, understreger kommunens pædagogisk konsulent
År: 2009 Nr.: 24
Vuggestuepædagog Bushra Naseem bærer muslimsk klædedragt og tørklæde. Hun beder fem gange om dagen og føler, at islam gør hende stærkere og giver hende mere tålmodighed i arbejdet med børnene.
År: 2009 Nr.: 23
Det kan være en stor følelsesmæssig belastning for pædagoger, når et barn i deres varetægt bliver væk. Derfor bliver psykologer ofte tilkaldt for at hjælpe pædagogerne med at bearbejde deres oplevelser.
År: 2009 Nr.: 22
Sidste år blev personalet i Børnehaven Kløvermarken i Sønderborg med ét stillet over for det enorme ansvar, deres job indebærer, da en dreng pludselig forsvandt under en udflugt til stranden.
År: 2009 Nr.: 22
Antallet af pædagoger på deltid er steget, siden der for to år siden blev blæst til kamp for flere fuldtidsstillinger. Forklaringen skal til dels findes hos pædagogerne selv. BUPL mener, at en anden væsentlig forklaring er, at arbejdspresset bliver hårdere, hver gang kommunerne skærer ned.
År: 2009 Nr.: 21
Med 3680 ansøgere er pædagoguddannelsen den største og mest populære videregående uddannelse i Danmark.
År: 2009 Nr.: 21
Leder Anne Nøhr Andresen så en mulighed for at udføre en plan om mere kreativitet for de større børn, da Fredericia Kommune skulle finde plads til 200 børn. En kulturbørnehave med masser af kreativ udfoldelse er nu skabt, og det giver pædagogerne masser af arbejdsglæde.
År: 2009 Nr.: 21
Klubberne er gode til inklusion, viser en rapport fra Albertslund. Her rummer klubberne alle typer af unge, men i de enkelte klubber er medlemmerne ikke blandet på tværs af etnicitet og social klasse. Samtidig peger rapporten også på problemer ved både aktivitets- og relationspædagogikken.
År: 2009 Nr.: 19
Han skal fremelske ultimative talenter. Pædagogen Glenn Riddersholm har stået i spidsen for landets største fodboldtalenter. I dag er landstrænerjobbet skiftet ud med talent- og superligaholdet i FC Midtjylland. Jeg ser intet galt i at gøre unge til vindere, siger han.
År: 2009 Nr.: 19
Det helt store fokus er kommunalvalget til november, hvor vi skal have sat børneområdet på dagsordenen.
År: 2009 Nr.: 19
Pædagogerne kan se frem til at få lidt mere i løn fra 1. oktober. Til den tid stiger lønnen med 1,16 procent. Det er reguleringsordningen, som giver pædagogernes løn et ekstra løft.
År: 2009 Nr.: 19
I maj fastslog en rapport fra Undervisningsministeriet, at pædagogstuderende har mere undervisning end andre faggrupper på professionshøjskolerne. Men rapporten bygger på så få indberetninger, at den ikke giver et dækkende billede.
År: 2009 Nr.: 18
Pædagoger har ikke mulighed for at kritisere deres arbejdsforhold, og de får heller ikke noget ud af at prøve. Det fører til umyndiggørelse af pædagogerne, som reagerer ved at blive syge, stressede og udbrændte. I bogen 'Umyndiggørelse' beskriver sociologen Rasmus Willig hvorfor.
År: 2009 Nr.: 18
Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik (KRAP) har vist sig særdeles virkningsfuld til at hjælpe børn med særlige behov, både på normalområdet og specialområdet.
År: 2009 Nr.: 17
Kommunerne skal sørge for, at den forebyggende, tidlige indsats over for udsatte børn foregår i daginstitutionerne. Indsatsen skal være rettet mod at støtte barnets ressourcer og inkludere barnet i institutionens fællesskab. Men kommunerne bruger i stedet deres penge på at afhjælpe de udsatte børns fejl og mangler.
År: 2009 Nr.: 17
Debatten om etik rykker ud på personalestuerne i BUPL MidtVestjylland. Landsdelen holder 70 møder om, hvordan professionen skal reflektere over hverdagens etiske dilemmaer.
År: 2009 Nr.: 16
Mistanker om pædofile overgreb opstår ofte på grund af kulturforskelle, eller fordi medarbejdere ikke kan skille det private og det professionelle. Pædagoger skal være opmærksomme på, hvilke signaler de sender, og sørge for at skabe en kultur, hvor det er tilladt at undre sig højlydt over kolleger.
År: 2009 Nr.: 15
EU's satsning på 'livslang læring' rammer lige ned i hverdagen i danske daginstitutioner. De pædagogiske læreplaner er et af de områder, hvor børn og pædagoger kan mærke EU's indflydelse.
År: 2009 Nr.: 15
Børn elsker computerspil. Det er et fantastisk redskab til leg, fortæller en forsker. Alligevel forsøger pædagogerne hele tiden at begrænse børns leg ved computeren. Spillene fascinerer og drager, fordi de appellerer til og spiller på basale kognitive færdigheder i os, fortæller en forsker. Fremtiden byder på spil med kunstig intelligens, som skræddersyr spillene til den enkelte spillers færdigheder.
År: 2009 Nr.: 15
BUPL bakker op om ny strategi og opfordrer regeringen til at afsætte midler til området.
År: 2009 Nr.: 14
For at samle de aktører, som beskæftiger sig med det pædagogiske felt, og for at sætte fokus på institutionernes arbejde havde BUPL Nordsjælland inviteret til pædagogisk messe den sidste dag i april.
År: 2009 Nr.: 14
Vi ved bedst, når det drejer sig om pædagogisk arbejde med børn og unge, og vores viden skal bruges.
År: 2009 Nr.: 14
Skal det være et løfte, der afgives ved et særligt ritual?
År: 2009 Nr.: 13
Det er ikke sikkert, at minoritetsbørn nemt lærer dansk, bare fordi de er kommet i en dansk børnehave. Det siger Martha Sif Karrebæk, cand.mag. i sprogvidenskab og ph.d., som i ni måneder fulgte treårige Sulimans vanskeligheder med at begå sig blandt de andre børn og med at lære dansk.
År: 2009 Nr.: 13
Giv priktesten til børn. Respektér, at der er pædagoger, som de ikke kan lide! Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen vender priktesten på hovedet.
År: 2009 Nr.: 12
Selvom man forstår og deler frustrationen, er det et nummer for letkøbt at give den kriminelle lavalder skylden eller gøre den til løsningen.
År: 2009 Nr.: 12
Pædagoguddannelsen er blevet akademiseret. Men samtidig er de studerende blevet bogligt svagere, og færre gennemfører uddannelsen. BUPL erkender problemet. Nu skal profileringen af uddannelsen øges, og der skal mere fokus på de musiske fag.
År: 2009 Nr.: 12
" Regeringen har i denne sag sendt et klart signal om, at de ikke for alvor har viljen til at gøre noget ved udfordringerne på børne- og ungeområdet.
År: 2009 Nr.: 11
Pædagogerne skal have et fælles etisk grundlag. Så det er nu, du skal ud på gulvet og danse med, hvis du vil have indflydelse på, hvad et sådant etisk grundlag skal indeholde. Et etisk grundlag er ikke noget værd, hvis ikke medlemmerne har været med til at udforme det, siger forretningsmedlem i BUPL, Allan Baumann.
År: 2009 Nr.: 11
I klubberne Rosenvang og Rosenhøj under Viby Fritidscenter har pædagogerne diskuteret etiske dilemmaer i det daglige arbejde. De anbefaler andre at gøre det samme, for det er en god måde at få en dialog om, hvad ansvarlig professionel adfærd er.
År: 2009 Nr.: 11
BUPL's forretningsudvalg drog i marts 2009 rundt til en række danske daginstitutioner for at debattere professionssatsningen og den pædagogiske dagligdag. Børn&Unge tog med BUPL-toppen til Hollænderhuset i Dragør, hvor pædagogerne bad om mere skarphed.
År: 2009 Nr.: 10
Mens finanskrisen har sendt tusinder ud i arbejdsløshed, er det omvendt for pædagoger. Aldrig har ledigheden været så lav, og mange ledere er tvunget til at ansætte uudannede i pædagogstillinger.
År: 2009 Nr.: 10
Næsten 1000 pædagoger var samlet til Pædagogisk Træf i Odense. De brugte dagen på at høre op oplæg og diskutere autonomi i det pædagogiske arbejde. Budskabet fra både oplægsholdere og dialog­fora var, at pædagogerne i højere grad selv skal definere det pædagogiske indhold
År: 2009 Nr.: 10
Mere støtte og omsorg til børn med særlige behov. Det skulle gerne blive resultatet af et forsøg med undervisningsassistenter i skolen. Pædagoger vil være gode til det arbejde, mener BUPL.
År: 2009 Nr.: 09
Måltidets kvalitet er kommunens ansvar.
År: 2009 Nr.: 09
Regler, dokumentation og kontrol er i dag så indgroet i institutionskulturen, at vi er blevet blinde for den massive styring. Den frie tanke, det personlige ansvar og den gode pædagogik tabes, lyder det fra samfundsforsker Verner C. Petersen.
År: 2009 Nr.: 09
FTR'erne er en stor ressource for BUPL og pædagogerne
År: 2009 Nr.: 08
Mange pædagoger er berøringsangste for at gribe ind over for indvandrerfamilier med sociale problemer, mener folketingsmedlem for SF Özlem Sara Cekic, som er aktuel med bogen 'Fra Føtex til Folketinget'. Her beskriver hun sig selv som et taberbarn, som klarede sig på trods. Sådan går det langt fra hver gang.
År: 2009 Nr.: 07
Huset skal belånes, bilen skal sælges og så videre. Ellers er konsekvensen simpelthen, at man skal leve uden indtægt.
År: 2009 Nr.: 07
Børn&Unge har spurgt BUPL, et uddannelsessted og en pædagog, om folketingsmedlem Özlem Sara Cekic har ret i sin kritik af pædagogerne. De afviser kritikken, men har øje for udfordringerne.
År: 2009 Nr.: 07
Pædagoger har svært ved at planlægge arbejdet, så de får tid til det væsentlige. To pædagoger har skrevet en brugsbog med gode råd om, hvordan man systematiserer arbejdet, forbedrer sin kommunikation og minimerer risikoen for stress og udbrændthed.
År: 2009 Nr.: 05
Den internationale bølge skyller ind over Danmark, og institutioner og arbejdsstillinger får i stigende grad engelske navne. Selv noget så dansk som pædagoguddannelsen har fået et engelsk twist.
År: 2009 Nr.: 05
I Møllehuset i Gladsaxe betyder minutiøs planlægning, at møder og forberedelse af det pædagogiske arbejde klares i arbejdstiden. Det giver både pædagoger og børn en bedre og mindre stresset hverdag. Tiden er dedikeret til børnene og forældrene får mindre opmærksomhed
År: 2009 Nr.: 05
De unge strømmer nu ind på pædagoguddannelserne. For få måneder så det sløjt ud med søgningen, men nu jubler seminarielederne over massiv søgning. Forklaringen skal findes i finanskrisen.
År: 2009 Nr.: 05
Pædagog Lisbeth Olsen forbereder sig på de næste 22 ugers arbejde i gruppen med de største børn. Hun mener ikke, at tiden går fra børnene, men at de faktisk får det hele igen senere.
År: 2009 Nr.: 05
Skal jeg forhandle løn som nyuddannet? Og hvordan er det lige med barselsreglerne? Det var nogle af spørgsmålene, da BUPL og SL holdt hvervemøde på Pædagoguddannelsen København. Børn&Unge var med.
År: 2009 Nr.: 04
For et år siden brugte Bente Lerche-Thomsen kun sin computer, når arbejdet krævede det. I dag er hun med 900 indlæg blevet den mest aktive bruger af BUPL's debatside på nettet. Børn&Unge tog til Falster og mødte en stædig debattør, hvis hjerte banker for børnene.
År: 2009 Nr.: 04
BUPL Storkøbenhavn lukkede i uge 3 kontoret og tog på rundtur til institutionerne i de 12 kommuner, som fagforeningen dækker. I Barnets Hus i Rødovre er de glade for, at fagforeningen bliver synlig i institutionen.
År: 2009 Nr.: 04
Ifølge en ny undersøgelse fra BUPL oplever pædagogerne en stigende grad af kontrol af deres arbejde. Samtidig forventer de, at tilliden til dem vil falde de kommende år. Ekspert advarer mod en sådan udvikling.
År: 2009 Nr.: 04
Mange har sågar stor indflydelse på skolens pædagogiske selvforståelse.
År: 2009 Nr.: 03
90 procent af SFO-lederne har et godt samarbejde med skoleledelsen. Og de fleste kalder kulturforskellen mellem skole og SFO for frugtbar, viser ny undersøgelse.
År: 2009 Nr.: 03
Selv om konflikten i Gaza er tusinder af kilometer væk, gør den stort indtryk på unge med palæstinensisk baggrund. I Klubberne i Gellerup forsøger pædagogerne at tage hånd om de utrygge unge. Men det kan være hårdt, når man som Afif Abdallah selv har familie i Gaza.
År: 2009 Nr.: 03
Sidste år blev personalet i Børnehaven Kløvermarken i Sønderborg med ét stillet over for det enorme ansvar, deres job indebærer, da en dreng pludselig forsvandt under en udflugt til stranden.
År: 2009 Nr.: 02
Det skal blive endnu tydeligere, hvad pædagogiske arbejde er og kan.
År: 2009 Nr.: 01
New Public Management er over de danske daginstitutioner. Målet er mere kvalitet for pengene, men det vækker modstand i daginstitutionerne. Pædagoger og ledere bør dog forholde sig proaktivt til de nye Styringsformer, hvis de vil påvirke udviklingen, lyder det fra forskerne bag nyt forskningsprojekt.
År: 2008 Nr.: 51
Pædagogerne skal styrke deres faglige selvbevidsthed. Ellers bliver de tromlet ned af politikernes krav om at måle, tælle og veje. Erfaringer fra hospitalsverden viser, at de politiske styringsredskaber svækker fagligheden og den enkelte medarbejders professionelle indfl ydelse.
År: 2008 Nr.: 51
Forskningsprojektet ”Dokumentation og evaluering – mellem forvaltning og pædagogik” er udført i 2007- 2008 i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Formålet med projektet har været at undersøge, hvilken betydning dokumentation og evaluering har for daginstitutionsområdet.
År: 2008 Nr.: 51
BUPL satser på forskning, fordi forskning i pædagogisk arbejde er en nødvendig drivkraft i udviklingen af den pædagogiske profession
År: 2008 Nr.: 50
Manglen på pædagoger er stor flere steder i landet, og derfor er der brug for, at flere bliver på arbejdsmarkedet. Men kun 10 procent af pædagogerne arbejder samtidig med, at de er på efterløn.
År: 2008 Nr.: 42
Den nyeste forskning viser, at humor skaber et bedre arbejdsmiljø med mindre stress og sygdom. Og når det gælder humor på jobbet, har pædagoger et naturligt forspring, mener forfatter Karen-Marie Lillelund. De er nemlig omgivet af de mest fantastiske humorister.
År: 2008 Nr.: 42
Det kniber med det faglige udbytte og motivationen, når pædagoger deltager i korte efteruddannelsesforløb, viser ny forskning. Pædagogerne har ofte svært ved at se, hvad de skal bruge uddannelsen til, og det begrænser produktiviteten.
År: 2008 Nr.: 42
De ti professionsmål blev diskuteret i temagrupper på kongressen. Børn&Unge var med i fem af grupperne.
År: 2008 Nr.: 41
Mere i løn til pædagogerne, bedre arbejdsvilkår og højere anerkendelse er nogle af de udfordringer, som BUPL står overfor, sagde BUPL's formand Henning Pedersen i sin beretning på BUPL's kongres.
År: 2008 Nr.: 41
Strejken og fastholdelse af medlemmerne tog mest taletid, da BUPL's kongresdelegerede diskuterede beretningen. Og der var slet ikke problemer med enigheden, når det gjaldt om at kritisere den siddende regering, kunne formand Henning Pedersen konstatere.
År: 2008 Nr.: 41
Der var kun ganske lidt debat, da de ti målsætninger, som skal være fundamentet for BUPL's professionsstrategi, blev enstemmigt vedtaget på kongressen.
År: 2008 Nr.: 41
Kongressen står sammen om retningen, og dermed står BUPL godt rustet til de kommende års arbejde.
År: 2008 Nr.: 41
Et etisk grundlag kan både styrke identiteten indadtil og skabe tillid til professionen udadtil. Og så sætter det fokus på, hvad en god pædagog er. I disse dage beslutter BUPL's kongres, om man skal udforme et etisk grundlag for pædagoger.
År: 2008 Nr.: 40
Hvis vi lykkes med professionsprojektet, vil det at være pædagog ændre sig fundamentalt.
År: 2008 Nr.: 40
Forandringer skal bygges nedefra. Fagforeningsapparatet må ikke omklamre medlemmerne, men tværtimod være parat til at støtte lokale initiativer og initiativer fra arbejdspladserne, siger arbejdsmarkedsforsker.
År: 2008 Nr.: 40
Pædagogerne vil have højere løn. 24.350 i startløn og 35.832 i slutløn synes pædagogerne selv er rimeligt. Det skal nok komme, vuderer BUBL's formand Henning Pedersen. Men ikke ved næste overenskomstforhandling.
År: 2008 Nr.: 39
Pædagogerne vil have mere i løn. Men det er ikke løn, der giver arbejdsglæde, siger filosoffen Anne Marie Pahuus. I virkeligheden vil pædagoger anerkendes for deres arbejde, mener hun
År: 2008 Nr.: 39
Hver femte studerende dropper ud af pædagoguddannelsen, og næsten ingen af dem kommer i gang med en anden uddannelse. For at undgå frafald skal studerende have mere støtte, anbefaler ny rapport.
År: 2008 Nr.: 39
Halvdelen af pædagogerne vurderer, at deres muligheder for at efteruddanne sig er ringe, og at det primært skyldes dårlig økonomi, viser en ny undersøgelse. Størstedelen har været færre end to dage på kursus det seneste år.
År: 2008 Nr.: 38
Regeringen arbejder på højtryk for at skabe mere usikkerhed for lønmodtagere, der risikerer at miste deres arbejde.
År: 2008 Nr.: 38
Politikere og ledelse skal ikke blande sig for meget i emnerne for pædagogers efteruddannelse. De får mest ud af kurser, når de selv har valgt dem, mener pædagogerne selv. En uddannelsesforsker giver dem ret, mens Århus Kommune sender alle pædagoger og lærere på kursus i læringsstile.
År: 2008 Nr.: 38
Medarbejderne oplever færre konflikter og misforståelser i samarbejdet samt større arbejdsglæde efter klubberne Regnbuen i Århus har indført Appreciative Inquiry som bærende element i kulturen.
År: 2008 Nr.: 38
Pædagoger risikerer at dreje pædagogikken i den forkerte retning, hvis de ikke forholder sig kritisk til de metoder, de bruger til evaluering og dokumentation. Bruger de metoder, de ikke selv forstår, diskvalificerer de deres egen faglighed. Det mener en af forskerne bag en ny rapport
År: 2008 Nr.: 37
BUPL skal kunne være noget mere: En medspiller og en kilde til viden og inspiration for den professionelle pædagog.
År: 2008 Nr.: 37
Indianerreservatet Robinson Rancheria i det nordlige Californien gemmer på en tragisk fortid. Men også på en pædagogisk institution, hvor man er fast besluttet på at give børnene et godt værested på trods af omgivelserne. Og her har en dansk pædagogstuderende en finger med i spillet.
År: 2008 Nr.: 37
Okay med sikre systemer og tjeklister i flyvemaskiner - ikke okay i arbejde med børn, siger professor i statskundskab.
År: 2008 Nr.: 37
Stort fremmøde, kampvalg og mange nye folk i bestyrelserne. Forårets pædagogstrejke har givet det fagpolitiske engagement en saltvandsindsprøjtning.
År: 2008 Nr.: 36
I Fredericia Kommune insisterer man på, at områdeledere for daginstitutionerne skal være pædagoger. Står det til Kommunernes Landsforening, kan ledere i daginstitutioner dog lige så godt være økonomer.
År: 2008 Nr.: 36
Flere kommuner har brugt omlægningerne på daginstitutionernes ledelser som en anledning til at skære ned. I Århus går det ud over normeringerne.
År: 2008 Nr.: 36
Hvorfor ikke lade pædagoger gøre, hvad de er bedst til, nemlig sammen med børnene at iscenesætte en hverdag, som både er tryg, sjov og udfordrende.
År: 2008 Nr.: 36
Værestedet Muhabet var nødvendigt for Najib Haddar. Der skulle være et tilbud til de psykisk syge indvandrere og flygtninge.
År: 2008 Nr.: 35
Færre søger ind, flere falder fra, økonomien er dårlig, og de studerende er mindre sammen med underviserne end tidligere. Diverse reformer får skylden. Men der er også lyspunkter som mere fokus på faglighed og anerkendelse af, at viden også skabes på grunduddannelserne.
År: 2008 Nr.: 35
Skal pædagogstuderende i praktik tælle med i normeringen, når de ikke mere er lønnede, men på SU? Finansministeriet siger ja, mens BUPL mener at have en klokkeklar aftale med regeringen om, at det skal de ikke.
År: 2008 Nr.: 35
Kravet om dokumentation og forskning rammer de fleste grupper af offentligt ansatte. Derfor er det vigtigt at præge den offentlige debat med forskningsresultater og solid dokumentation, mener professor Uffe Juul Jensen.
År: 2008 Nr.: 34
Regeringen bøjede sig til sidst for fagbevægelsens ønsker, så nu nedsættes der alligevel en lønkommission. Den skal blandt andet have fokus på lønforholdene inden for pædagogfaget og andre kvindefag i den offentlige sektor
År: 2008 Nr.: 34
For Kisser Bjerregaard er helheden vigtig. Hendes pædagogiske baggrund er hendes force.
År: 2008 Nr.: 34
Dansk Sygeplejeråd har siden 2000 støttet forskning ved at finansiere sygeplejerskers ph.d.-projekter. Forskningen skal øge fagets status og indflydelse.
År: 2008 Nr.: 34
Smid for en stund de professionelle pædagogiske briller og rejs med den anerkendte adfærds- og evolutionærpsykolog Jill Byrnit til abernes verden. Aben kan lære pædagoger om nutidens børn og de leverer et kritisk blik på institutionskulturen
År: 2008 Nr.: 34
Pædagoger synes, at de har autonomi i deres arbejde, men tiltagene udefra opleves som en trussel mod metodefriheden. Til gengæld giver de mulighed for løft af fagligheden og anerkendelse. Det er et af mange dilemmaer, som pædagoger oplever, viser ny undersøgelse.
År: 2008 Nr.: 33
Rammerne for arbejdet i institutioner og klubber skal tage udgangspunkt i pædagogernes viden og professionalitet og ikke i ønsket om at måle alt
År: 2008 Nr.: 33
Madlavning er både lærerigt og underholdende. Er børn med til at lave mad i institutionen, får de lært at spise varieret og sundt. Det mener kok og madskribent Katrine Klinken, der er dommer i Børn&Unges kogebogskonkurrence, som skydes i gang i dag.
År: 2008 Nr.: 33
De pædagogiske læreplaner kaldes en faglig succes, men to pædagoger og speciale­studerende har nærlæst slut­evalueringen, og de mener ikke, at den afspejler virkeligheden. Den blåstempler markedsgørelsen af pædagogikken i institutionerne, siger de.
År: 2008 Nr.: 33
Flere vælger dagpengesystemet fra. Det vil for alvor få konsekvenser, hvis vi får lavkonjunktur og højere arbejdsløshed.
År: 2008 Nr.: 33
Camilla Balslev Nielsen er gået fra at være pædagog til at være forsker, men tilgangen til børn vil hun ikke slippe.
År: 2008 Nr.: 33
En lærer på seminariet gav Susanne Robak mod på at skrive. Da hun skrev sine første bøger om plejebørn, var det en ventil for hendes egne oplevelser som plejemor.
År: 2008 Nr.: 32
Pædagogerne skal afgrænse sig fra andre faggrupper, og de skal gøre deres arbejde mere synligt. Sådan lyder fire eksperters bud på vejen til en stærk professionsidentitet. BUPL's bud er formuleret i 10 nye forslag til mål, som Børn&Unge sætter fokus på de næste to måneder. Og som pædagogerne selv skal tage stilling til på generalforsamlinger og BUPL's kongres i november.
År: 2008 Nr.: 32
Pædagogers livs- og arbejdsbetingelser hænger sammen med de dagsordener, der sættes på internationalt plan.
År: 2008 Nr.: 31
Stadig flere pædagoger fyres på grund af sygdom, viser BUPL's opgørelser. Stress, udbrændthed og højt sygefravær er nogle af årsagerne til de mange sygdomsafskedigelser.
År: 2008 Nr.: 31
Kommunerne har fået ekstra penge til at uddanne praktik­vejledere. Det vil betyde, at flere vil tage uddannelsen, vurderer de studerende og kommunerne.
År: 2008 Nr.: 31
Birgit Bøgebjerg er endt højt oppe på karrierestigen. Selv om hun nu arbejder langt fra institutionshverdagen, lever hendes indre pædagog stadig i bedste velgående
År: 2008 Nr.: 31
Mette Moesgaard svinger penslen og kreerer farverige universer i rum, hvor børn føler sig hjemme. Hun har været verden rundt, før hun landede på Fyn som selvstændig.
År: 2008 Nr.: 30
Ledere af pædagogiske institutioner skal ikke, som en naturlov, være lønnet ringere end ledere med tilsvarende personaleansvar på det offentlige og private arbejdsmarked.
År: 2008 Nr.: 30
Den 14-årige Sleiman Sleiman var opgivet af alle professionelle i Greve. Han var psykopat, sagde de. Uden for pædagogisk rækkevidde. Men pædagogen Birger Mosholt blev redningen for drengen, som ingen andre troede på.
År: 2008 Nr.: 30
Ved at være pædagog har Henrik Vilsbøll erhvervet mange af de kompetencer, han bruger i dag som selvstændig konsulent og foredragsholder.
År: 2008 Nr.: 29
Der er mange karrieremuligheder, hvis man har taget en pædagoguddannelse. I dette og de kommende syv numre kan du møde otte pædagoger, som har brugt fagligheden som springbræt til en karriere udenfor institutionsverdenen. Men de har alle stadig et ben placeret i professionen. Pædagogfaget bliver ofte valgt, fordi det menneskelige aspekt betyder meget. Man kan lide at tale med mennesker, hjælpe og være sammen med dem. Det engagement forandrer sig ikke, uanset hvor pædagogen bevæger sig hen jobmæssigt.
År: 2008 Nr.: 28
De fleste dage ligner hinanden, når man arbejder i en institution. Men så sker det: Et barn bliver kidnappet. Bygningen brænder ned. Bussen vælter på motorvejen. På et splitsekund ser verden anderledes ud. Og pædagoger står overfor at skulle tage nye og afgørende beslutninger. Læs hvordan tre institutioner tacklede det, da 'det der ikke sker', skete.
År: 2008 Nr.: 27
Den Pædagogiske Grunduddannelse er afløst af en ny Pædagogisk Assistentuddannelse. Interessenter på daginstitutionsområdet spår, at den nye uddannelse vil hæve uddannelsesniveauet blandt de ansatte
År: 2008 Nr.: 27
Gennem vores faglige stolthed samt professionelle og personlige udstråling i hverdagen skal vi vise, hvor udfordrende, udviklende og spændende pædagogprofessionen er.
År: 2008 Nr.: 26
Børnegården i Vester Nebel har formuleret en handleplan for skilsmisser i forældregruppen. Nøgleord i planen er ærlighed, åbenhed, forældresamtaler og barnet i centrum. Men det kan kræve mod at sige tingene direkte til forældre, som er i krise.
År: 2008 Nr.: 26
Pædagoger har altid spillet en vigtig rolle i organiseringen af Roskilde Festival. Også i år, hvor festivalen ellers havde svært ved at samle frivillige, mødte pædagogerne trofast op.
År: 2008 Nr.: 25
Mere end hver fjerde pædagogstuderende siger nej til en fremtid som pædagog, viser Børn&Unges rundspørge på Jydsk Pædagog Seminarium. Forskning understøtter tendensen: Næsten tre ud af fire nyuddannede pædagoger overvejer at forlade faget.
År: 2008 Nr.: 25
Kommunernes Landsforening, Børne- og Kulturchefforeningen og BUPL vender sig alle mod akkreditering af daginstitutioner, som et flertal i Folketinget vedtog i forbindelse med finansloven. Denne form for kvalitetsstempling vil medføre mere bureaukrati og mindre metodefrihed, lyder kritikken.
År: 2008 Nr.: 25
Nye mødeformer, mulighed for at kunne stå på og af det faglige arbejde, samspil mellem traditionelt fagligt arbejde og it-mediet. Sådan lyder nogle af anbefalingerne i rapporten 'Demokrati og medlemsinddragelse i BUPL'.
År: 2008 Nr.: 24
Vi ser gang på gang, at regeringen forsøger at give indtryk af vilje til forbedringer ved konstant at genbruge de samme penge.
År: 2008 Nr.: 24
Der er håb for nedsættelse af en lønkommissionen, som skal se på løndannelsen i det offentlige. Det er nemlig indskrevet i KL's og BUPL's forlig om en overenskomst, og nu har også finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) lovet at diskutere ideen. Men ministeren skal have penge med, siger BUPL.
År: 2008 Nr.: 23
BUPL er lidt alene i verden, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen. Han anbefaler, at BUPL finder nogle gode venner i andre fagforbund.
År: 2008 Nr.: 23
Udsigten til konflikt under overenskomstforhandlingerne gav BUPL 1.200 nye medlemmer. Nu, hvor konflikten er slut, er udfordringen at holde på de nye medlemmer.
År: 2008 Nr.: 23
Børn&Unge har dagligt fulgt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten var i gang. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten.
År: 2008 Nr.: 22
Resultatet er i kroner og ører ikke prangende, men vi fik udvidet rammen og repareret på nogle problemer i mæglingsforslaget. Oven i det vi fik med syvtommersøm markeret vores profession og ikke mindst professionens kampvilje.
År: 2008 Nr.: 22
Forlig om ny overenskomst føjer ekstra 30 millioner kroner til det forkastede mæglingsforslag. Et flertal i hovedbestyrelsen på 27 mod 4 anbefaler medlemmerne at stemme ja til forliget. Strejken og lockouten er stillet i bero.
År: 2008 Nr.: 22
Ti nye målsætninger skal være med til at give pædagogerne en stærkere professionsidentitet og den anerkendelse, de gerne vil have. Pædagogerne skal løfte sig væk fra det image, der hænger sammen med den lilla ble.
År: 2008 Nr.: 21
Børn&Unge følger dagligt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten løber. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten.
År: 2008 Nr.: 21
Det er en vanskelig manøvre at give pædagogerne et lønløft, mener to arbejdsmarkedsforskere. Ny Løn kunne være en mulighed, men den har pædagogerne selv valgt fra.
År: 2008 Nr.: 20
Kampen om højere løn er også en kamp om anerkendelse. Den mener pædagogerne ikke, at de får fra politikerne. Og det har de ret i, siger forsker i anerkendelse. De bliver tværtimod mødt med mistillid, fordi de hele tiden skal dokumentere deres arbejde og evaluere sig selv. Alle parter skal indrømme, at kontrolkulturen er en fejl og stoppe den.
År: 2008 Nr.: 19
Højere løn giver ikke pædagogerne den eftertragtede anerkendelse. Den skal komme i form af en stærk professionsidentitet, mener Helle Hedegaard Hein, forsker ved Copenhagen Business School.
År: 2008 Nr.: 19
13.400 pædagoger er gået i strejke, efter at et stort flertal af medlemmerne har stemt mæglingsforslaget ned. Hovedbestyrelsen har peget på de forbedringer, som strejken skal tilvejebringe. Hovedkravet er højere løn.
År: 2008 Nr.: 18
Tre børnehaver i Tørring/Ølholm har succes med familierådgivning. I Tørring Børnehave rådgiver Aase W. Norlyk og Hilma Ullum forældrene om store og små problemer. Pædagogerne går tæt på mor og far med gode resultater og ser gerne, at rådgivningen blev prioriteret højere på uddannelsen.
År: 2008 Nr.: 18
Pædagogerne oplever, at mange nye arbejdsopgaver påvirker deres frihed til at udføre deres arbejde, og de savner faglig anerkendelse fra det omgivende samfund.
År: 2008 Nr.: 18
Vuggestueleder Poul Luttermann er en af få mænd, der har vovet sig ind i den mest kvindedominerede gren af pædagogfaget. Han tager det med oprejst pande at blive omtalt som hunkønsvæsen i såvel tale som skrift. For Poul Luttermann er overbevist om, at mænd har noget at give børnene, også de helt små.
År: 2008 Nr.: 17
Uanset holdningen til mæglingsforslaget har det været vigtigt for os alle at sikre en gensidig respekt og anerkendelse i diskussionerne både med hinanden og med medlemmerne.
År: 2008 Nr.: 17
Flere og flere børn kommer til skade på de populære havetrampoliner, viser ny ulykkestatistik. Mange børneinstitutioner har trampoliner, men eksperter maner til forsigtighed.
År: 2008 Nr.: 16
Det er nu, vi skal begynde at opnå konkrete fagpolitiske resultater, der styrker den pædagogiske profession. Dét er succeskriteriet!
År: 2008 Nr.: 16
Det burde derfor være selvindlysende, at samfundet som helhed bakker op om pædagogers arbejde, og at samfundet stiller de nødvendige ressourcer til rådighed, så pædagoger kan yde deres bedste.
År: 2008 Nr.: 15
Jesper Juuls arbejde har altid gået ud på at tage hånd om de voksne, så de kunne være der for børnene. Lige nu synes han, at familierne trænger til hjælp med at finde ud af, at de ikke skal aktivere børnene ligesom pædagogerne gør. Børn skal lære, at voksne også kan gøre voksenting og har et selvstændigt liv.
År: 2008 Nr.: 15
Erik Sigsgaard går ind for, at voksne lytter til det, børn fortæller om deres liv. Kun på den måde kan de blive klogere på, hvordan de giver dem en god barndom. Selv om han lige er blevet 70 år, har han gang i et nyt projekt om, hvordan voksne, der ikke er blevet skældt ud som barn, adskiller sig fra alle os, hvis forældre ikke kendte til andre måder.
År: 2008 Nr.: 14
Det risler stadig Margrethe Brun Hansen varmt ned ad ryggen, når hun træder ind i en daginstitution og mærker den gode energi. Modsat løber det hende koldt ned samme sted, når hun møder børn, der ikke bliver set, læst og forstået.
År: 2008 Nr.: 13
Vi skal åbent vise vores stolthed over vores uddannelse og arbejde. Vi skal give de unge lyst til at søge ind på uddannelsen og til at arbejde med børn og unge i institutionerne.
År: 2008 Nr.: 13
Der har gennem den seneste tid været en del debat på BUPL's hjemmeside om nytten af en konflikt. Så uden at forgive at vi hermed dækker den fulde sandhed, har Børn&Unge aflagt besøg for at lodde stemningen på et par af de institutioner, som skal ud i konflikt, hvis ikke BUPL og arbejdsgiverne bliver enige om et OK-forlig. Valget faldt på land og by. Æblehaven ligger i hjertet af Frederiksberg klemt godt inde mellem Frederiksberg Seminarium og pladsen foran metrostationen. Det er en 0-6 års institution med 33 ansatte og 145 vuggestue- og børnehavebørn, hvoraf godt 30 tilbringer dagen i den tilknyttede skovbørnehave i Rude Skov. Børnehuset Humlebien i den lille lollandske by Kettinge, med 9 voksne og godt 50 børn mellem to et halvt og seks år holder til i en stor gammel skole med masser af plads både ude og inde.
År: 2008 Nr.: 13
BUPL financierer ny forskning i pædagogik og pædagogers arbejdsliv.
År: 2008 Nr.: 12
Pædagoger er nemlig også "anderledes". Vi kan noget, som ingen andre faggrupper kan. Det skal kunne ses både i det daglige virke og på lønsedlen.
År: 2008 Nr.: 12
En stor gruppe piger havde det med at rode sig ud i uoverskuelige konflikter i SFO'en. Men strukturerede aktiviteter tre gange om ugen har bremset konflikterne. Nu leger pigerne på tværs af klasserne, tager flere selvstændige initiativer og er mere glade og tilfredse.
År: 2008 Nr.: 11
Formidlingsevne og evne til at processtyre er centrale begreber, og vi må derfor have fleksibilitet i uddannelserne, så de kan tilpasses individuelle behov.
År: 2008 Nr.: 11
Kampagnen for at sikre pædagoger mere i løn, så rigtige pædagoger også får rigtig løn, skal derfor fortsætte på fuld damp ...
År: 2008 Nr.: 10
Århusianske pædagoger har fået nok af nedskæringer og politiske initiativer, der strammer skruen om deres metodefrihed. Derfor har de oprettet Kritiske Pædagoger, som diskuterer hverdagen i institutioner fra en pædagogisk synsvinkel.
År: 2008 Nr.: 10
Besparelserne på professionshøjskolerne blev halveret. Men det er stadig en katastrofe, siger rektorernes formand.
År: 2008 Nr.: 10
Har du været gymnastiktræner i en sportsklub eller bestyrelsesmedlem i en forening, så er din vej til en efteruddannelse måske blevet kortere. Ny lov gør det nemlig muligt at bytte livserfaringer ud med uddannelse.
År: 2008 Nr.: 10
Pædagoger skaber merværdi. Pædagoger bidrager til samfundsøkonomien og til at samfundets hjul kører - også i fremtiden
År: 2008 Nr.: 09
14 dage efter den oprindelige deadline lagde KTO-formand Anders Bondo Christensen den aflevering, som banede vejen for et uventet forlig med de kommunale arbejdsgivere.
År: 2008 Nr.: 09
Finanslovforslaget for 2008 lægger op til millionbesparelser på uddannelserne. Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) frygter en fremtid med mere selvstudie og større frafald. Det tror ministeren ikke på.
År: 2008 Nr.: 08
...men det kræver først og fremmest, at arbejdet prioriteres, og at det bakkes op politisk og med de nødvendige ressourcer. Så drop X factor-retorikken og kom i gang med arbejdet.
År: 2008 Nr.: 08
Folk, man møder, er forundrede over pædagogers lave lønniveau, og rigtigt mange på gadeplan har ønsket os held og lykke ved forhandlingerne.
År: 2008 Nr.: 07
Pædagoger efterlyser viden. De mener ikke, at de ved nok til at efterkomme krav om bedre kvalitet i det pædagogiske arbejde. En undersøgelse af 84 udviklingsprojekter viser, at langt de fleste af dem handler om at give pædagogerne et kompetenceløft.
År: 2008 Nr.: 06
Syv ud af 10 pædagoger er klar til konflikt, hvis OK-aftalen ikke bliver tilfredsstillinde.
År: 2008 Nr.: 06
Fastelavnsmandag nåede den rullende del af BUPL-kampagnen "Rigtig løn = rigtige pædagoger" til Odense. Også i H.C. Andersen-land var borgerne positive.
År: 2008 Nr.: 06
Behandlingen går gennem anerkendelse på dagbehandlingstilbuddet Sløjfen i Esbjerg. Når den mentale sløjfe er bundet færdig, er børnene og deres familier parate til virkeligheden igen.
År: 2008 Nr.: 05
Hvis man vil have kvalitet, så koster det. Alternativet er stærkt problematisk for både pædagoger, børn og samfundet som helhed.
År: 2008 Nr.: 05
Velfærdsministeriet er drænet for ansatte med faglig pædagogisk viden og indsigt. Kontorerne er befolket med økonomer og jurister, og det afspejler sig i både lovgivning, rådgivning og administration, mener BUPL og forskere på området.
År: 2008 Nr.: 05
Mange ledere og forvaltningschefer klager over, at de ikke kan få de pædagoger, de skal bruge. De fleste mener, at højere løn kan være med til at løse problemet.
År: 2008 Nr.: 05
I arbejdsmiljøloven står, at arbejdsgiver har ansvaret, men vi bidrager gerne med løsningsforslag. Dem kommer vi med ved forhandlingsbordet.
År: 2008 Nr.: 04
Lars Qvortrup er den nye øverste leder af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han er særligt optaget af læringens mirakel. At børn lærer ved at blive stimuleret og udfordret af voksne, lige fra de er helt små. Det har barnebarnet Johanne på tre år vist ham, når de læser sammen eller går tur ved stranden.
År: 2008 Nr.: 03
Der er ingen tvivl om, at medlemmerne helt berettiget har store forventninger - ikke mindst om lønstigninger, der afspejler anerkendelse af det pædagogiske arbejde.
År: 2008 Nr.: 03
BUPL fører de kommende uger kampagne for et overenskomstresultat, der kan fremme rekrutteringen til pædagogfaget
År: 2008 Nr.: 03
Frisættelse af pædagogers viden kræver, at tilliden til pædagogerne genskabes.
År: 2008 Nr.: 01
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
Et stigende antal pædagoger går med høreværn på arbejdet. For mange børn på for lidt plads og dårlig akustik er grundene til, at pædagoger tvinges til at lukke støjen ude. Støjen giver stress, hovedpine og i særlige tilfælde tinnitus. Læger er også bekymret for børnene.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
Hverdagshistorierne er en hæsblæsende tur gennem dagligdagens myriader af små og store begivenheder.
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
BUPL's nye forskningspulje har fordelt de første penge. Der var 28 forskningsprojekter, der søgte penge, og nu er syv blevet udvalgt.
År: 2007 Nr.: 42
Er du bøsse? Det forbudte spørgsmål blev stillet under et ansættelsesforløb i en daginstitution i Herning, og det forvandlede pædagog Frank Hedegaards jobdrøm til et mareridt. Jeg følte mig krænket og klædt af, siger ansøgeren, der takkede nej til jobtilbudet og nu fører sag imod daginstitutionen.
År: 2007 Nr.: 42
Vi tror på, at det professionelle skøn er det bedste grundlag for at håndtere mangfoldigheden og kompleksiteten i børns og unges udvikling.
År: 2007 Nr.: 42
Et flertal af pædagoger trives med, at medhjælpere udfører pædagogisk arbejde, påpeger ny medlemsundersøgelse fra BUPL. Tankevækkende, mener BUPL.
År: 2007 Nr.: 42
"Det, jeg altid har ønsket mig" og "et godt, gratis kursus". Sådan betegner pædagogerne Mette Thomsen og Benny Fly Olsen Pædagogiske Råd. Sammen med mange andre kolleger i Rudersdal Kommune har de været med til at diskutere pædagogik og give et bud på, hvad et godt børneliv er set med pædagogbriller.
År: 2007 Nr.: 42
Efter store nedskæringer i den nye Frederikssund Kommune opleves muligheden for at tale fag og faglighed som et lille lys i mørket. Pædagogerne Mette Wittenburg og Anne Koch tror, at vejen væk fra de dårlige normeringer er, at politikerne får et fagligt modspil at forholde sig til.
År: 2007 Nr.: 42
Tidsskriftet Vera kommer nu i en ny og bedre udgave. Alle medlemmer af SL og BUPL kan melde sig til at få Vera gratis fire gange om året. Det nye magasin skal være med til at udfordre den faglige debat
År: 2007 Nr.: 41
Anna Høj Justesen fik en hjerneblødning, da hun var syv år. Men skadens følger viste sig først, da Anna kom i 4. klasse, hvor kravene i skolen blev større.
År: 2007 Nr.: 41
Lønstigninger på mellem 3.500 og 5.000 kroner om måneden i sigte, hvis pædagogerne bare får det samme ud af overenskomsten, som de privatansatte fik af deres. Og det er arbejdsgiverne indstillede på, at pædagogerne skal have. BUPL og KTO stiler højere.
År: 2007 Nr.: 41
Engang en kommunistisk supermagt, i dag et kapitalistisk festfyrværkeri, der som værtsland for OL 2008 for alvor træder ind i verdenssamfundets rampelys. Kina er i en hastig udvikling, men hvordan ser udviklingen ud for landets yngste - de hårdtarbejdende enebørn, der skal leve op til omverdenens store krav? Børn&Unges journalist Mads Louis Orry har været i Kina sammen med pædagog Ting Liu og lektor i Pædagogik ved Københavns Pædagogseminarium, lektor Anders Hjuler.
År: 2007 Nr.: 41
Dårlige normeringer gør det svært at støtte børns sprogudvikling, selvom pædagogerne ved, hvad de skal gøre. Det betyder, at børnene er dårligere klædt på, når de begynder i skole. Der er dog stor forskel på institutionerne rundt i landet, viser en rundringning.
År: 2007 Nr.: 40
Så kære Villy, Helle, Pia og Line - I lovede bedre vilkår og fik krydset. Brug nu det parlamentariske flertal, der eksisterer, og som blev skabt af vælgere, der vil velfærdssamfundet. Hold ikke vælgerne for nar. Indfri løfterne.
År: 2007 Nr.: 40
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) står nogenlunde sikkert ved roret i den kommende valgperiode. Det har ikke gjort perspektiverne for den offentlige sektor bedre, vurderer BUPL's hovedbestyrelse.
År: 2007 Nr.: 40
Det enkle spørgsmål "hvorfor" har været filosofiens varemærke i 2.500 år. Det er stadig et vigtigt spørgsmål at stille og kan med stor fordel anvendes i pædagogikken. Filosof Niels Jakob Harbo mener, at børn bør betragtes som ligeværdige mennesker. Hvis man bruger filosofiens nysgerrighed til fordomsfrit at spørge børn, hvorfor de gør, som de gør, vil de i højere grad føle sig set og hørt.
År: 2007 Nr.: 39
Alle kan synge, men vi gør det for lidt. Et nyt initiativ skal smøre danskernes sangstemmer i 2008, som er udråbt til Sangens År. I daginstitutionerne synger børn og pædagogerne allerede. Det giver godt humør og energi, mener pædagog Bo Zakarias.
År: 2007 Nr.: 38
Der findes ikke én sandhed om, hvad der er bedst for børn. Ifølge post-strukturalismen er virkeligheden konstrueret og skabes gennem de betydninger, man tillægger den. Det giver pædagoger mulighed for at udfordre selvfølgelige og gængse antagelser og dermed åbne op for flere måder at se sig selv og børn og unge på, siger Line Knak Sidenius.
År: 2007 Nr.: 38
Da ledertræffet forrige onsdag åbnede med nyheden om, at der skulle udskrives folketingsvalg, endte en politisk debat om fremtidens daginstitutioner i valgkamp. Politikerne gav til pædagogerne fra højre og fra venstre, og BUPL's formand Henning Pedersen mindede om, at løfter forpligter.
År: 2007 Nr.: 37
Engang ville daginstitutionsleder Inge Thorup redde hele verden. I dag er målet mere ydmygt blot at være et ordentligt menneske. Kun ved at kende sig selv og sin begrænsning, kan man være og gøre noget for andre mennesker, mener lederen, der gennemgået en treårig psykologisk efteruddannelse.
År: 2007 Nr.: 36
I BUPL har vi den opfattelse, at indvandrer- eller flygtningebaggrund ikke i sig selv er nogen social kategori
År: 2007 Nr.: 36
Ejet af mange, men alligevel helt sin egen. På 25. år fastholder Novemberkonferencen optimismen og troen på fremtiden som sine særlige kendetegn.
År: 2007 Nr.: 36
Krav om mere i løn. Diskussion om pædagogprofessionens udfordringer. Og diverse kampvalg om de lønnede tillidsposter. Det var blandt højdepunkterne på de første ordinære generalforsamlinger i BUPL's 12 nye fagforeninger. Medlemsmøderne fandt sted fra den 19. september til 11. oktober.
År: 2007 Nr.: 36
Fritidsklubben Ragnarok fylder hullet mellem skole og familie for Vollsmoses børn. Aktiviteter udenfor "mosen" og fodboldaftener foran storskærmen giver flygtningebørnene en tiltrængt pause fra et hårdt familieliv.
År: 2007 Nr.: 35
Forandring - af verden såvel som af hverdagen - kræver fællesskab og organisation. BUPL er fællesskabet for den pædagogiske profession.
År: 2007 Nr.: 35
Vigtigheden af en ordentlig velfærd er så fasttømret et faktum, at ingen politikere med respekt for sig selv åbent tør angribe velfærdstænkningen.
År: 2007 Nr.: 34
Andelen af pædagoger falder i alle institutionstyper undtagen i SFO'erne. Pædagogmedhjælperne sidder nu på halvdelen af stillingerne i vuggestuer og børnehaver. Nogle steder udgør de flertallet.
År: 2007 Nr.: 33
Tusinder og atter tusinder var på gaden landet over for at understrege, at vi ønsker en udvikling af den offentlige sektor
År: 2007 Nr.: 33
Endelig efter mange års planlægning og arbejde står Stjernehaven her i 2010 færdig i Gråsten. For bare tre år siden kaldte man den for "Fremtidens bæredygtige børnehave". Men nu er den en realitet. Kom med på en kigger ind i en helt anderledes daginstitution.
År: 2007 Nr.: 33
Så der er masser at tage fat på, for rekrutteringsproblemet går ikke væk af sig selv.
År: 2007 Nr.: 32
En dyb krise i Stjernevejens Børnehave i Gråsten førte for seks år siden til en ny ledelsesform: "Management by Heart". Målet var, at børnehaven skulle være et rart sted at være for medarbejdere, børn og forældre. Og det virker. Stemningen er venlig og glad. Sygefraværet blandt pædagogerne er dalet markant.
År: 2007 Nr.: 32
Den nye leder skal være empatisk, lyttende og kunne se sine medarbejderes behov. Hun skal også være socialt ansvarlig, kommunikator og coach. Kravet til medarbejderne er, at de skal have hjertet med på arbejde. Derfor vil de kræve, at deres leder interesserer sig for deres personlige udvikling, siger ekspert.
År: 2007 Nr.: 32
Flere penge i puljen er en nødvendighed, hvis vi nogensinde skal tage et ordentligt løn-hop fremad. Og det skal vi!
År: 2007 Nr.: 31
Det er først og fremmest et arbejdsgiveransvar, at lederne - både som gruppe og som enkeltpersoner - kommer rimeligt igennem forandringsprocesserne.
År: 2007 Nr.: 30
Skal pædagogprofessionen have en etisk forpligtigelse? Det skal diskuteres op til næste kongres, og det er helt nødvendigt, at medlemmerne gider være med. Ellers er debatten meningsløs, mener BUPL
År: 2007 Nr.: 30
Ny BUPL-fond satser millioner på at dokumentere pædagogernes arbejde. Faglærte kan forvente besøg af forskere med lup, varsler forbundet.
År: 2007 Nr.: 29
Børn og pædagoger skal udvikle sig. Dokumentation skal være en væsentlig del af pædagogikken, siger Jasmina Joksimovic Bregenov og Pan Alrum Kjer fra Jysk Pædagog Seminarium.
År: 2007 Nr.: 28
Folkene bag bladet "Børn i Europa" tager i et nyt oplæg afstand fra skolificering og pasning uden kvalitet
År: 2007 Nr.: 28
Børnene skal lære at skabe relationer til hinanden og de voksne. Og så er det afgørende at organisere arbejdet, ellers ender der med at gå tid fra børnene, mener Margot Bolvig Wissing og Allan Dixen fra Bryggens Børne- og Ungdomscenter på Amager.
År: 2007 Nr.: 27
Der skal skabes rum til, at pædagogers viden kan udspille sig i det konkrete samvær med børnene.
År: 2007 Nr.: 27
Som pædagog er det afgørende at bruge sin faglighed til at gøre en forskel. Samtidig er det en stor tilfredsstillelse at sætte sig mål for det enkelte barn og dokumentere, om forventningerne bliver indfriet. Det mener pædagogerne Arndis Eriksdottir og Anette Holgersen fra Pilekvisten SFO.
År: 2007 Nr.: 26
Education International imødekommer BUPL's ønske om, at der sættes særlig fokus på daginstitutionspædagogikken.
År: 2007 Nr.: 26
Education International (EI), er med over 30 millioner medlemmer fra 360 pædagog- og lærerfagforeninger i 169 lande verdens største fagligt-professionelle sammenslutning og en af de mest indflydelsesrige.
År: 2007 Nr.: 26
Børnene skal være trygge og opleve tydelige voksne, der behandler børn med respekt. Til gengæld er der ikke meget plads til de pædagogiske teorier i en fortravlet hverdag, mener to pædagoger fra den integrerede institution Troldefritten i Vestjylland.
År: 2007 Nr.: 25
Ringe løn, nul faglighed og udstødelse fra samfundet. Det er årsagerne til, at pædagog Susanne Bjørnelund forlader Grønland efter halvandet års intenst arbejdsophold. Jagten på en grønlandsk pædagogik har været hård, men forgæves. Grønlænderne er flok teenagere alene hjemme, siger hun.
År: 2007 Nr.: 25
Er vi ved at være derhenne, hvor enhver ikke alene skal være sin egen lykkes smed, men også betragtes som sin egen ulykkes arkitekt?
År: 2007 Nr.: 25
Over 41 procent af de frivillige på BørneTelefonen har en pædagogfaglig baggrund. Gitte Mølgård Andersen er en af dem. Tre gange om måneden sidder hun ved telefonerne, hvor børn ringer og får råd og trøst i sager om blandt andet mobning, ensomhed, kærestesorg og seksuelt misbrug.
År: 2007 Nr.: 25
BUPL, seminarierektorerne og de pædagogstuderende får med hovedorganisationen FTF's ja til trepartsaftalen opfyldt et årelangt ønske om SU-finansieret praktik på pædagoguddannelsen. Men ellers er trepartsaftalen ikke nogen gavebod til de offentligt ansatte.
År: 2007 Nr.: 24
Fra 1. august skal alle treårige børn tilbydes sprogscreening, hvis deres forældre ønsker det. Det bliver endnu en tidskrævende opgave for pædagogerne. Kommunerne har fået 51,5 millioner kroner om året til sprogscreeningerne, nu vil det vise sig, om pædagogerne får glæde af pengene
År: 2007 Nr.: 24
35 pædagoger laver opsøgende gadeplansarbejde på Roskilde Festival 2007. Gaderne er muddersøer og arbejdet ulønnet, men den faglige udvikling og fællesskabet er det hele værd, siger pædagogerne. De ser især efter sigøjnerbørn og helt unge festivalgængere. Men dem over 14 er også glade for omsorgen.
År: 2007 Nr.: 24
Taarbæk Fritidscenter har indrettet et smykkeværksted med kvalitetsperler og ægte sølv som pædagogisk tilbud. Det lokker de store piger i klub. Er pigerne der, kommer drengene af sig selv.
År: 2007 Nr.: 23
De 0-3-årige har altid lært meget i de danske vuggestuer og integrerede institutioner - samtidig med, at de har haft en sjov, udfordrende og omsorgsfuld barndom.
År: 2007 Nr.: 23
Som den første kommune har Fredericia indledt en systematisk jagt på særligt talentfulde medarbejdere. Pædagogerne markerer sig stærkt. Overraskende stærkt, siger lederen af eftersøgningen, talentchef Lotte Pedersen.
År: 2007 Nr.: 23
Hindholm Socialpædagogiske Seminarium og Haslev Lærerseminarium vil slå sig sammen. Mens Næstveds og Faxes borgmestre er uenige om uddannelsernes placering i Haslev i Faxe, er uddannelsesstederne bare glade. Sammenlægning er seminariernes overlevelse, siger de.
År: 2007 Nr.: 22
Anne Gormsen var alkoholiker i mange år. Hun var "Isdronningen", der drak sig fra sine følelsesmæssige problemer. Datteren Christine Horn, der i dag er pædagog, var heltebarnet, der tilpassede sig alt for meget. Nu er Anne Gormsen ædru, og hun og datteren bruger deres erfaringer til at hjælpe andre.
År: 2007 Nr.: 22
Mens en generel tendens i samfundet går mod større og sammenlagte seminarier, falder antallet af ansøgere til især lærer- og pædagogseminarierne. Det skyldes ikke mindst negative mediehistorier om fagene og udsigten til et job med stress og dårlig løn, viser ny undersøgelse.
År: 2007 Nr.: 22
I mere end to år har kommunerne kunnet opfordre mænd til at søge pædagogstillinger i institutioner med mange kvinder. Kun én kommune har benyttet sig af muligheden, mens tre slet ikke kendte reglerne på området, viser en rundringning til 10 af landets største kommuner.
År: 2007 Nr.: 20
Odense-pædagoger giver BUPL klart mandat i forhandlingerne om kvalitet og trivsel: Kæmp for mere omsorg til omsorgsgiverne, siger de i Børn&Unges serie.
År: 2007 Nr.: 19
I Børnehuset Siv skaber pædagogerne livskvalitet for alvorligt syge børn og deres forældre. Der ligger lige meget glæde og opdragelse i vægtskålen. For man skal stille krav til børn, selv om de er syge.
År: 2007 Nr.: 18
Flere hænder, mere tid, bedre muligheder for faglig udvikling. Det er de konkrete og mærkbare forbedringer af medarbejdernes vilkår, som skal på bordet, for at Fogh-regeringen kan gøre sig forhåbninger om at få BUPL med i en trepartsaftale om den offentlige sektor.
År: 2007 Nr.: 18
Med nyskabelsen Pædagogisk Råd vil BUPL Nordsjælland skabe et forum, der med afsæt i pædagogers egne diskussioner af faget og professionen kan være med til at præge den kommunale dagsorden på det børnepolitiske område.
År: 2007 Nr.: 17
Normeringer, kollegial supervision og rollemodeller er ord for desperate voksne. Historiefortæller sendte deltagerne ved årets træf grinende hjem med historier fra hans tid som febrilsk tilkaldevikar.
År: 2007 Nr.: 16
Alligevel kan man spørge om tiden ikke moden til, at det i højere grad er pædagogerne selv, der står for oplæggene, når vi skal diskutere pædagogik på et eventuelt kommende pædagogisk træf?
År: 2007 Nr.: 16
Der er brug for pædagogers viden. Sådan bød forbundsformand Henning Pedersen velkommen til de cirka 1250 pædagoger, som havde valgt at komme til Pædagogisk Træf i sidste uge. På 22 sessions kunne deltagerne i løbet af dagen samle sig ny viden og diskutere pædagogik med kolleger fra hele landet.
År: 2007 Nr.: 16
Sproget er ifølge komiker Lotte Heise en nydelse, men samtidig en grund til, at hun selv er kommet galt afsted flere gange helt fra barns ben. Regler og konsekvens skal værne om sprogets udvikling, siger hun. Sprogforsker Niels Kryger er enig, men peger på at børnene prøver at fortælle os noget.
År: 2007 Nr.: 16
Kvalitet, normeringer, dialog kontra konkret handling, nedskæringer og meget andet blev vendt og drejet i en skarp debat mellem to folketingspolitikere, en kommunal chef, BUPL's forbundsformand og en masse vrede tilhørere.
År: 2007 Nr.: 16
Anerkendelse, inddragelse og indflydelse på eget arbejde er hver især gode og vigtige punkter. Men det helt afgørende er en forbedring af vilkårene for at udføre et professionelt pædagogisk arbejde.
År: 2007 Nr.: 15
Børnene skal ikke være pædagogernes stemmer i Børnemiljøvurderingen, men omvendt, siger ekspert. Hun frygter, at pædagogers holdninger til normeringer, pladsmangel og stress vil præge, hvad børnene får lov at sige i deres egen miljøvurdering.
År: 2007 Nr.: 15
Et godt børnemiljø i dagtilbuddene afhænger af et godt arbejdsmiljø blandt pædagogerne, siger BUPL. Men hos Dansk Center for Undervisningsmiljø frygter man, at pædagogerne vil fokusere mere på egne behov end på børnenes vilkår, når de lovpligtige Børnemiljøvurderinger skal skrives.
År: 2007 Nr.: 15
Ofte går der 10-15 år, fra en far eller mor begynder at drikke, til diagnosen alkoholiker bliver stillet. Og inden hjælpen kommer, har alkoholmisbruget haft store konsekvenser for børn i familien. Derfor skal man involvere ægtefæller og børn i alkoholbehandlingen, mener norsk psykolog.
År: 2007 Nr.: 14
To tidligere pædagoger har begge oplevet etiske dilemmaer i deres arbejde. René Meyrowitsch fortæller om pædagoger, som på grund af egne værdier har tendens til altid at hjælpe de samme børn og overse andre. Nina Hemmingsens mødte etiske dilemmaer i sit arbejde med belastede unge fra et indvandremiljø.
År: 2007 Nr.: 14
Pædagoguddannelsen er blevet syndebuk i sager om omsorgssvigt, som dem der fandt sted på døgninstitutionen Strandvænget. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) foreslår, at socialpædagoger får deres egen uddannelse, men BUPL afviser. Pædagoguddannelsen indeholder allerede et anerkendende menneskesyn, hedder det.
År: 2007 Nr.: 14
Etikken i det pædagogiske arbejde er kommet i søgelyset efter sagen om Strandvænget. Kan man undgå, at lignende sager dukker op på daginstitutionsområdet? Tal med hinanden om værdier, erkend, at man ikke altid er enig og sig tingene ligeud. Det er bud fra de eksperter, Børn&Unge har talt med.
År: 2007 Nr.: 14
En pæn million fra BG Fonden satte skub i pigeklubprojekterne i Fredericia. Medarbejderne fik fælles uddannelse og tid til fælles personalemøder, og de udsatte piger fik tiltrængt hjælp.
År: 2007 Nr.: 13
1100 tillidsrepræsentanter peger på lønforbedringer som det primære ved OK 08. Ind på anden- og trejdepladsen kommer forbedringer af arbejdstidsreglerne og seniorordningerne.
År: 2007 Nr.: 13
Om fire til seks år ser det skidt ud med at have hænder nok i institutionerne, fordi de ældste pædagoger forlader arbejdsmarkedet tidligt, vurderer ekspert. Mange pædagoger stemte derfor for en effektiv seniorpolitik med bonusordninger og ekstra ferie ved fredagens TR-træf i Fredericia.
År: 2007 Nr.: 13
Anerkendelse fra kollegerne er det vigtigste, for at pædagoger kan skabe og udvikle en fagidentitet. Det siger de selv i en undersøgelse, som cand.pæd. Helle Bøgelund Frederiksen har lavet. Den viser også, at identiteten primært skabes i praksis, og ikke alene fordi man har en pædagoguddannelse.
År: 2007 Nr.: 12
Børn skal have ret til at møde en institution, hvor der er plads, hvor legepladsen rummer muligheder for at understøtte deres motoriske udvikling og sundhed, og hvor der er det rette antal pædagoger, som er motiverede og på forkant med viden om børns dannelse og udvikling.
År: 2007 Nr.: 11
Et stigende antal pædagogstuderende bytter et praktikophold på en dansk institution ud med et praktikophold i udlandet. "De studerende kommer hjem med bedre oplevelser - også fagligt," siger rektor.
År: 2007 Nr.: 11
Nu mangler vi bare, at politikerne indser det og forholder sig mere imødekommende i forhold til virkeligheden
År: 2007 Nr.: 10
De traditionelle maskuline værdier er i høj kurs, hvis mandlige pædagoger skal overleve i faget. Men der er også mange forventninger at leve op til, slår sociolog Kenn Warming fast i sit speciale "Kønnet som med- og modspiller".
År: 2007 Nr.: 09
Et mål er derfor, at SFO-lederen får en ligevægtig plads i skoleledelsen, hvor løn og ansvar følges ad og er på lige fod med resten af skoleledelsen
År: 2007 Nr.: 09
Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) kalder sit ministerium et holdningsministerium. Efter en måned på ministertaburetten har hun masser af holdninger til modulordninger, normeringer, daginstitutionsledelse med mere. Men der kan være langt fra holdning til handling.
År: 2007 Nr.: 08
I BUPL ønsker vi, at vores aktiviteter - også dem på nettet - understøtter professionen og medlemmernes daglige arbejde.
År: 2007 Nr.: 07
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
I New Zealand skriver pædagogerne positive historier om, hvordan børn lærer. De skriver dem først og fremmest til børnene og deres forældre, men også for at se, hvordan de kan bidrage til, at barnet lærer mere. Den danske pædagog, Maria Philipsen, der bor og arbejder i New Zealand, har skrevet en bog om, hvordan man skriver og bruger læringshistorier
År: 2007 Nr.: 05
Med sin placering midt i et belastet kvarter i Nakskov har Falken mange børn fra dårligt stillede familier. Pædagogerne i ungdomsklubben bruger musik til at sætte fokus på børnenes ressourcer. Undervisningen foregår i bands, så børnene må tage ansvar for hinanden
År: 2007 Nr.: 05
Hver tredje dansker bruger tid på frivilligt arbejde. En af dem er 26-årige Camilla Vad. Til daglig er hun pædagog i en børnehave på Nørrebro, men hver anden mandag er hun frivillig i en pigeklub for teenagepiger med anden etnisk baggrund end dansk
År: 2007 Nr.: 05
Men BUPL er ikke alene en organisation, der forhandler de mere hardcore vilkår. Vi er også en organisation, der samler sig om det pædagogiske fag. Vi er et samlingssted for udøvelse og udvikling af den pædagogiske profession.
År: 2007 Nr.: 05
I over 30 år delte personalerne i en børnehave og en vuggestue i Roskilde både grund og hus, men uden egentlig at tale sammen. Først da institutionerne skulle sammenlægges og skillevæggen mellem dem rives ned, begyndte et udviklende samarbejde - godt hjulpet på vej af en konsulent med en god ide
År: 2007 Nr.: 04
De kan bruges til at gøre op med vanetænkningen i institutionerne og til at se på, om pædagogernes gode intentioner også bliver omsat til praksis, viser en ny rapport om pædagogers arbejde med de pædagogiske lærerplaner
År: 2007 Nr.: 04
Naturfænomener er måske det af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, der er sværest at gå til. Derfor har Experimentarium og institutionerne i Gentofte Kommune indledt et samarbejde, der skal gøre det legende let for pædagoger at introducere forsøg med rødkålssaft, æg og sæbevand for børnene
År: 2007 Nr.: 04
Når de voksne går ind og dømmer i børnenes konflikter, er de med til at skabe og vedligeholde konflikterne, mener Hanne Holm, pædagogisk konsulent på CVU Vest. De voksne kan ikke rumme børnenes vrede og begynder at opdrage på dem i stedet for at lade dem rase ud
År: 2007 Nr.: 03
Kvaliteten aaf regeringens kvalitetsreform afhænger af viljen til at inddrage medarbejdernes fagprofessionelle viden og borgernes ønsker og behov.
År: 2007 Nr.: 03
Manglende tid. Mange administrative opgaver. Dårligt kendskab til arbejdsmiljøområdet. Og ringe økonomi. Det er nogle af årsagerne til, at daginstitutionernes arbejde med de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV'erne) er mangelfuld, viser ny analyse fra arbejdsmiljøsekretariatet
År: 2007 Nr.: 03
Tre gange har BUPL og SL forsøgt sig med fusioner, men hver gang er det slået fejl. Og der er ikke umiddelbart udsigt til et fjerde forsøg
År: 2007 Nr.: 02
" Den samlede gruppe af pædagoger på området bliver større og får en øget synlighed og en stærkere gennemslagskraft.
År: 2007 Nr.: 02
Det er i udlandet dokumenteret, at børn og unge med handicap er særligt udsat for seksuelle overgreb, og ny undersøgelse skal sætte fokus på forholdene i Danmark. Mere seksualundervisning kan forebygge overgreb, og både forældre og pædagoger skal tale seksualitet med de unge, mener psykolog
År: 2007 Nr.: 02
Handicappede eller børn med specielle behov har det bedst sammen med såkaldte almenbørn. Meget gerne i basisgrupper, så de får fordel af en specialindsats samtidig med, at de kan blive integreret i en normalinstitution. Det mener de eksperter og fagfolk, Børn&Unge har stillet spørgsmålet: Hvor har de handicappede børn det bedst?
År: 2007 Nr.: 02
Derfor er der også i den kommende tid god grund til at huske os selv og hinanden på, at forvandling skabes gennem aktiv handling
År: 2007 Nr.: 01
Allerede i vuggestuealderen er nogle børn så højt begavede, at de skiller sig ud fra kammeraterne. De ofte indadvendte eller meget udadfarende børn bliver dog mange gange misforstået af de voksne og bremset i deres udvikling. Nogle børn har været til børnepsykiater, før det konstateres, at de ikke "fejler" andet, end de er født med særlig forudsætninger. I nogle daginstitutioner er der dog ved at opstå forståelse for de særligt begavede børns behov
År: 2007 Nr.: 01
Antallet af pædagoger, der kun vil være medlem af BUPL's a-kasse vokser og vokser. Især blandt nyuddannede er antallet eksploderet indenfor de sidste fem år. Det er ikke længere et naturligt valg at melde sig i fagforening, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, mener Lasse Bjerg Jørgensen fra BUPL's forretningsudvalg
År: 2006 Nr.: 43
20 millioner kroner over de næste to år. Det beløb vil BUPL bruge på forskning, der er relevant for institutionsområdet. Det skal ske dels ved at støtte nye forskningsprojekter, dels ved at finde og formidle relevant forskning på området
År: 2006 Nr.: 42
Den pædagogiske profession skal have højere anseelse, hvis pædagogerne også i fremtiden vil definere pædagogikken. Regeringen vil få kamp til stregen i velfærdsspørgsmålet, fremhævede Henning Pedersen i sin mundtlige beretning
År: 2006 Nr.: 42
Efter en turbulent start med ledelseskrise og udbredt mismod gik 2006 alligevel hen og blev et ret godt år for BUPL. Ved årets udgang stod organisationen klart stærkere, end den gjorde ved dets begyndelse. På de indre såvel som på de ydre linjer. Masser af ros til forbundsledelsen og til især forbundsformand Henning Pedersen under debatten om den skriftlige og mundtlige beretning
År: 2006 Nr.: 42
I de næste to år skal den pædagogiske profession yderligere styrkes. BUPL skal arbejde for, at pædagoger bliver mere synlige og får en professionsbevidsthed. Alt hvad BUPL gør, skal i fremtiden ses gennem professionsbriller. Kongressen var ikke helt enig om, hvordan det skal gøres
År: 2006 Nr.: 42
Et efterår, hvor BUPL har været i vælten i forbindelse med de kommunale budgetter, har tydeligvis givet sammenhold, begejstring og et stort ønske om også fremover at fremstå som en organisation med noget på hjerte
År: 2006 Nr.: 42
Pædagogstuderende får ingen undervisning i ligestillingspædagogik. Eksperter efterlyser en diskussion blandt studerende og pædagoger om, hvordan de selv er med til at skabe køn blandt børnene, og ikke mindst hvilke køn de skaber
År: 2006 Nr.: 41
Tempoet skal sættes ned! Der skal skabes mulighed for, at det er indholdet, der tæller.
År: 2006 Nr.: 41
Selv om det ikke lykkedes at få fjernet alle nedskæringer på daginstitutionsområdet, var det en vellykket BUPL-kampagne, mener BUPL's formand Henning Pedersen. "Den har skabt respekt om pædagogerne," siger han
År: 2006 Nr.: 40
Og som pædagog vil jeg da også gerne understrege, at princippet med straf og belønning ikke er en metode, vi kan anbefale.
År: 2006 Nr.: 40
Flere og flere børn har et alt for lille ordforråd. Det påvirker deres mulighed for at blive gode læsere. Pædagoger taler dansk light til børnene, og det fastholder de sprogsvage børn i en social arv, det er meget svært at bryde, mener talepædagog og tosprogskonsulent Jette Løntoft
År: 2006 Nr.: 40
Pædagoger føler i højere grad end ansatte i andre brancher, at arbejdet giver mening, at de har indflydelse på opgaverne, og at de udvikler sig på jobbet, viser nyt forskningsprojekt. "Det er et glansbillede", mener BUPL og henviser til de mange stressede, sygemeldte og nedslidte pædagoger
År: 2006 Nr.: 40
Studier fra Sverige viser, at pædagoger fastholder piger og drenge i traditionelle kønsroller, fordi piger og drenge ikke får den samme behandling. Ligestillingspædagogik vinder derfor mere og mere frem i Sverige. Pædagogerne fokuserer på, at alle børn får de samme muligheder i stedet for at tænke på, hvad der er typisk for henholdsvis drenge og piger
År: 2006 Nr.: 38
Praktikvejlederuddannelsen styrkes, seminarielærere får efteruddannelse, der oprettes en institution, der kan evaluere pædagoguddannelsen, og CVU'erne erstattes af såkaldte professionshøjskoler. Det er resultatet af et nyt politisk forlig. BUPL jubler
År: 2006 Nr.: 38
Investeringer i pædagoger og pædagogisk arbejde er nemlig godt givet ud.
År: 2006 Nr.: 38
Selvom det jo desværre ikke lykkedes at få fjernet alle nedskæringerne, har budgetkampen vist et sammenhold og skabt en stolthed over vores fag
År: 2006 Nr.: 37
År: 2006 Nr.: 35
Men mediekampagner gør det ikke alene, og BUPL har ingen grund til at hvile på eventuelle laurbær. Der er meget at gøre for at forbedre pædagogers løn- og ansættelsesvilkår, og det arbejde er stadigvæk det lange, stædige træk.
År: 2006 Nr.: 35
Regeringen har over de næste fire år afsat to milliarder kroner til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Men hvor er de politiske visioner og ambitioner for området, spørger Per B. Christensen, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen
År: 2006 Nr.: 34
Med en øget fokus på disse områder kan vi forhåbentlig blive mere tydelige på, hvad det er, der er afgørende for den enkelte arbejdsplads og den enkelte medarbejder, så nedslidning og øget sygefravær kan ændres.
År: 2006 Nr.: 34
Folketingets åbning gav anledning til demonstrationer landet over. Tusinder gik på gaden under parolen "Mere Velfærd til Alle". Børn&Unge gik på jagt efter professionelle, socialistiske ballademagere i København
År: 2006 Nr.: 34
De seneste ugers demonstrationer og kamp for børnevelfærd var nærværende på årets ledertræf. Ikke mindst i debatten, hvor BUPL's formand skulle møde en anden organisationsleder, som opildnede til fagpolitisk kamp, en filosofiprofessor, der nåede til erkendelse af lederens egentlige væsen, og en kommunalpolitiker, der aldrig kom
År: 2006 Nr.: 34
I flygtningecentrenes institutioner forsøger pædagogerne at skabe en forudsigelig og tryg hverdag for børnene. Men det er svært, når deres liv er præget af konflikter og traumer og frygten for at blive sendt tilbage, hvor de kom fra
År: 2006 Nr.: 33
Pædagoger går ned i levestandard, når de trækker sig tilbage, hvis der ikke sættes turbo på deres opsparing til pension. Forbundsformand Henning Pedersen forventer, at en forhøjelse af pensionsindbetalingerne bliver tema under overenskomstforhandlingerne i 2008
År: 2006 Nr.: 32
Forslag om at satse 10 millioner kroner om året på at gøre BUPL til uomgængelig autoritet på det pædagogiske vidensmarked blev godt modtaget af hovedbestyrelsen
År: 2006 Nr.: 31
Derfor er spørgsmålet, om det ikke er på tide, at vi bliver mere direkte overfor kolleger, der ikke er organiseret i BUPL
År: 2006 Nr.: 31
Det kan godt være, at en fællesklub er en god ting, men optakten til Klub Frederikssund er i hvert fald ikke et eksempel til efterfølgelse, mener BUPL Nordsjælland
År: 2006 Nr.: 29
Næsten alle børnehaver, vuggestuer og dagplejer har lavet eller er i gang med at lave pædagogiske læreplaner. Det kniber dog med at få lavet læreplaner for svage børn og for de tosprogede børn. Det viser første del af evaluering af læreplanerne. Ministeren er godt tilfreds
År: 2006 Nr.: 29
Mange unge har så ondt i livet, at de skærer sig i armen eller på anden måde skader sig selv. Nogle går så vidt som til at overveje selvmord. Desværre lider de personer, som burde hjælpe, nemlig lærere og pædagoger, af berøringsangst overfor de udsatte unge, mener Anne Marie Nyborg og Annette Vilhelmsen, der holder kurser for pædagoger og lærere i, hvordan de tackler de her unge
År: 2006 Nr.: 27
Det danske system med børnehaveklasse som et tilbud og som en overgang fra børneinstitution til skole er enestående.
År: 2006 Nr.: 26
Når livet gør ondt, skal børn og unge have de rigtige redskaber til at løse problemer. Pædagoger kan gøre meget for at børn og unge ikke ender i en selvicenesat barndom med kurs mod selvmordstanker og spiseforstyrrelser, mener psykologen Jette Petersen
År: 2006 Nr.: 25
Ebba Strange er kendt som en markant kvindeskikkelse på venstrefløjen i dansk politik. Men hun er også pædagog, og det har præget hele hendes politiske virke. Med sine erindringer "Ebba - politiker og pædagog" ser hun tilbage på et liv, hvor hun forsøgte at ændre et socialt uretfærdigt samfund og kvindernes og børnenes vilkår
År: 2006 Nr.: 24
145 BUPL-seniorer samledes i sidste måned på Brandbjerg Højskole ved Vejle for at afholde det årlige landsmøde i pensionistsektionen. Højskoleopholdet bød traditionen tro på fem dage med kreative kurser, foredrag, ekskursioner og masser af sang og samvær. Børn&Unge var med på førstedagen
År: 2006 Nr.: 23
Det er stadig populært at blive pædagog, men den stigning i ansøgertallet til pædagoguddannelsen, som var noget af en overraskelse sidste år, er nu vendt til et mindre fald
År: 2006 Nr.: 23
Mandlige pædagoger har svært ved at gøre deres stemme gældende både på uddannelsen og på arbejdspladserne. Det forsøger Kolding Pædagogseminarium nu at gøre noget ved
År: 2006 Nr.: 22
Man skal turde stå ved sit køn og tro på sig selv både som mand og pædagog, hvis man vil begå sig i et kvindefag. Sådan lyder det fra to mandlige pædagoger, der begge har brudt igennem muren af fordomme over deres karrierevalg - et valg, som de ikke har fortrudt
År: 2006 Nr.: 22
Vi snakker meget om stress. Men bliver man selv stresset, fordi man ikke slår til i jobbet, er det svært at se virkeligheden i øjnene. Psykologerne Finn Godrim og Anne Pedersen giver deres bud på, hvordan stress opstår, og hvordan man kan bryde den
År: 2006 Nr.: 21
Skolelærere vil fra 1. januar 2007, når kommunalreformen træder i kraft, sidde på en fjerdedel af borgmesterposterne, mens der kun vil være sølle en borgmester med pædagog-baggrund
År: 2006 Nr.: 21
I mit perspektiv skal vi stræbe mod et samfund, hvor uddannelse og andre velfærdsområder er et fælles anliggende. Det giver flest muligheder for den enkelte, og det er det mest solidariske
År: 2006 Nr.: 21
Forældrene har fået mere og mere at skulle have sagt i deres børns daginstitution. BUPL ser tegn på, at pædagogernes faglighed dermed sættes under pres
År: 2006 Nr.: 20
Forældrene knokler med at sætte legepladsen i stand, de betaler til bleer, frugt og koloniture, og de giver en hjælpende hånd, når der mangler personale. En undersøgelse fra FTF afslører skjult brugerbetaling i stor stil
År: 2006 Nr.: 20
Nogle forældre synes, at det er svært at finde ud af, hvordan deres børns dagligdag i daginstitutionen forløber og bliver usikre på, om de trives. Det er et fælles ansvar for forældre og pædagoger at bidrage til, at børns liv derhjemme hænger sammen med livet i institutionen, siger DPU-forsker
År: 2006 Nr.: 20
Det ser ud til at have en negativ effekt på pædagogers og forældres samarbejde, at forældrene opfattes som forbrugere af institutionens ydelser. Det betyder, at pædagogernes fokus drejes væk fra børnene, og energien bruges på at tilfredsstille forældrene for at undgå konflikter
År: 2006 Nr.: 20
Forældre til børn i daginstitutioner er meget glade for pædagogerne, men synes, at kvaliteten halter. Børnene har for lidt plads, og det enkelte barn får ikke nok opmærksomhed, siger de i ny undersøgelse
År: 2006 Nr.: 20
Forældreundersøgelsen skærer ud i pap, at forældrene har kvalitet og uddannet personale højest på ønskelisten. Det bør Thor Pedersen tænke på, når han forhandler bag Finansministeriets tykke mure om næste års kommunaløkonomi.
År: 2006 Nr.: 19
Regeringens planer om velfærdsreformer har fået fagbevægelsen til fanerne. Onsdag den 17. maj demonstrerede omkring 100.000 over hele landet. I København var især de pædagogstuderende synlige, mens der på talerstolen ikke blev plads til hverken PLS eller BUPL
År: 2006 Nr.: 18
År: 2006 Nr.: 18
Et kulturpufprojekt på Møn skal give børnehavebørn en kulturel bevidsthed, de kan bruge hele livet. Stege Børnehave er med i projektet, og børnene har blandt andet lært farven orange at kende og fingermalet med en billedkunstner
År: 2006 Nr.: 18
Efter vores opfattelse var demonstrationerne forleden et klart signal om, at det nu er tid til at stå sammen og aktivt forsvare det bestående velfærdssamfund.
År: 2006 Nr.: 17
Henning Pedersen, 57 år, fynbo, fagpolitisk superveteran og ifølge inderkredsen hæderligheden selv, valgt som den 8. forbundsformand i BUPL's historie
År: 2006 Nr.: 17
En tredjedel af den gruppe mennesker, der krænker børn seksuelt, er selv børn. Projekt Janus er det første og eneste projekt i Danmark, som tilbyder behandling til den gruppe børn og unge
År: 2006 Nr.: 17
En ny undersøgelse viser, at pædagoger har den højeste erhvervsrisiko for at blive indlagt med stress og depression. Det gælder også de mandlige pædagoger
År: 2006 Nr.: 16
Kan man som pædagog tage børn med ind i kunstmaler Michael Kviums makabre univers? Ja, mener museet Aros. Nej, advarer børnepsykolog John Halse. Masser af institutioner har allerede gjort det
År: 2006 Nr.: 15
De kommende velfærdsforhandlinger bør derfor handle om, hvordan vi får tilliden til den enkelte borger genoprettet som velfærdssamfundets bærende princip, og hvordan vi får sat en stopper for regeringens hang til øget kontrol af den enkelte borger.
År: 2006 Nr.: 15
Hvert år fyres tre til fire procent af BUPL's medlemmer. Afskedigelsesstatistikken for 2005 sætter nye, triste rekorder for pædagoger. I to ud af fem sager skyldes afskedigelsen sygdom. Årsagen er dårligt psykisk arbejdsmiljø, påpeger eksperter
År: 2006 Nr.: 15
År: 2006 Nr.: 13
Reformen er en nødvendighed på dette tidspunkt i BUPL's historie og har været længe undervejs
År: 2006 Nr.: 13
BUPL er i dag et andet, end det var i går. Ekstraordinær kongres vedtog ny struktur, som reducerer antallet af fagforeninger fra 22 til 12. Bestyrelserne i de gamle fagforeninger fungerer som "forretningsministerier", indtil der på stiftende generalforsamlinger i fusionsfagforeningerne er valgt nye ledelser
År: 2006 Nr.: 13
CVU Nordjylland oplever en kolossal efterspørgsel efter neuropædagogisk efteruddannelse blandt pædagoger. Hjørring Seminarium må starte to nye hold til foråret. Samtidig er adskillige pladser på kurser i neuropædagogik booket frem til 2010
År: 2006 Nr.: 12
Som professionelle kan og vil vi løfte de mange og store opgaver, daginstitutionerne er rammen om, men det forudsætter altså, at vi er mange nok!
År: 2006 Nr.: 10
I Trinitatis Udflytterbørnehave har man valgt at konvertere medhjælpertimer om til pædagogtimer for at give fagligheden et løft. Den faglige sparring og refleksion kan foregå hele tiden, og det højner niveauet, mener pædagogerne
År: 2006 Nr.: 10
Psykisk arbejdsmiljø, professionen og arbejdsvilkår under pres er temaer for debatten i TR-topmødets eftermiddagstimer. Politikerne i BUPL indleder hver deres tema, og ind imellem bryder tilhørerne ind med deres ikke ukritiske kommentarer
År: 2006 Nr.: 09
Dagens helt store tema var, hvordan vi trænger igennem panseret til politikerne og får dem til ikke bare at lytte, men også at handle på den viden, pædagoger giver dem om problemerne i dagens dag- og fritidsinstitutioner.
År: 2006 Nr.: 09
Det ligner et opgør med noget af det bedste i dansk børnepolitik.
År: 2006 Nr.: 08
Tillidsrepræsentanterne i Odense Kommune skal nu repræsentere pædagogerne i op til syv institutioner. Det betyder, at alle medlemmer af BUPL i Odense som noget nyt får en tillidsrepræsentant. Til gengæld er det ikke sikkert, at de kender hende
År: 2006 Nr.: 08
Ikke en krone må det koste, når reformen af pædagoguddannelsen til næste år træder i kraft. Indholdet er også derefter, raser oppositionens uddannelsesordførere. De kalder regeringens reformudspil uambitiøst, sølle, pinligt og ringere end udgangspunktet
År: 2006 Nr.: 07
Hvordan får vi politikerne til at anerkende pædagogers professionelle viden og erfaringer som grundlaget for "de rigtige pædagogiske handlinger?
År: 2006 Nr.: 07
Medlemmerne i Ny Køge Kommune orienterer sig mod København, men flyttes i forslaget til ny BUPL-struktur mod syd, og det er de jævnt tilfredse med
År: 2006 Nr.: 07
Pædagogfaget er så langt væk fra at være en profession, som det kan komme, mener sociolog Esther Nørregård-Nielsen. Pædagogerne skal afgrænse sig fra pædagogmedhjælperne, ellers får de aldrig den anerkendelse, de ønsker, viser hendes ph.d. afhandling
År: 2006 Nr.: 07
Den pædagogiske praksis er på mange måder under pres med styring udefra, krav om dokumentation og evaluering og nye opgaver med færre ressourcer.
År: 2006 Nr.: 06
Vi må være med til at sætte en anden dagsorden!
År: 2006 Nr.: 05
Børne- og ungepolitikken er et af de mest vitale områder, som skal revurderes og formuleres i forbindelse med opgave- og strukturreformen.
År: 2006 Nr.: 04
De nye kommuner står på spring for at overtage næsten revl og krat af amternes sociale institutioner, når kommunalreformen træder i kraft. Resultatet kan blive udtynding af det faglige miljø og yderligere krav om rummelighed i de almindelige institutioner, frygter de pædagogiske organisationer
År: 2006 Nr.: 04
I Århus Kommune var man ikke i tvivl om, at pædagog Jesper Laursen skulle afskediges efter en konflikt med en syvårig dreng, der resulterede i, at drengen fik store røde mærker på halsen - ifølge drengen fordi pædagogen tog kvælertag på ham. Nu har kommunen givet pædagogen en godtgørelse
År: 2006 Nr.: 03
Flere forskere kritiserer den undersøgelse af de pædagogiske læreplaner, som Familieministeriet har sat igang. Forskerne mener, den er for uambitiøs og at den ikke tager hensyn til, at børn er levende væsner. Ph.d Pernille Hviid sammenligner de tests, der bruges, med dem, man evaluerer rumraketter med
År: 2006 Nr.: 02
Leg vil vinde over lærdom, familien bliver mere rummelig, daginstitutionen bliver mere opdragende, ordet teknologi forsvinder, og pædagogerne får en endnu vigtigere rolle. En fremtidsforsker, en børneforsker og en legeforsker forudsiger barndommen i 2031
År: 2006 Nr.: 02
Indholdsbeskrivelserne skal sikre, at det er pædagogernes professionalitet, der er udgangspunktet for alle SFO'ens daglige beslutninger
År: 2006 Nr.: 01
Hvis pædagogerne hjælper børnene for meget, kan de risikere at indlære hjælpeløshed. I Mælkebøttens vuggestue er af- og påklædning, bleskift og måltiderne et samarbejde mellem pædagoger og børn, fordi pædagogerne mener, at der er meget læring i omsorgsopgaverne
År: 2006 Nr.: 01
Hvis velfærdskommissionen er julemanden, så er det i hvert fald ikke BUPL's ønskeseddel, han har kigget på. Blandt forslagene var en aftrapning af efterlønnen, nedsættelse af dagpengeperioden og brugerbetaling på sundhedsydelser og uddannelse
År: 2005 Nr.: 43
På samme måde må vi være professionelle i vores samarbejde og handle professionelt og engageret i forhold til hinanden.
År: 2005 Nr.: 42
Selv de stille og knap så fysiske børn i SFO'en på Bøgehøjskolen på Fyn er i dag blevet aktive og glæder sig til at gå i hallen for at lege med bolde og meget andet. SFO'en deltager i projektet Børn i Bevægelse, og personalet har været på flere kurser for at lære at spille bold og dyrke andre former for idræt. Hvis det er sjovt, vil alle godt være med
År: 2005 Nr.: 42
På Birkegården i Hillerød har afstivningen af de bogligt svage børn en fast plads i hverdagen. Alligevel er lederen uenig med regeringen, når den vil tvinge SFO'erne til at lave lektier. Professor Niels Egelund mener, det er noget pjat at anskue lektiehjælp som tvang. Det bør være de voksnes opgave at vende det til noget positivt
År: 2005 Nr.: 42
Pædagogers arbejde har forandret sig voldsomt i de sidste 10-15 år. Mange forskellige interessenter har fået indflydelse og stiller krav. Hvis pædagogerne selv vil være med til at bestemme, hvordan professionen skal udvikle sig, skal de være meget mere offensive, mener professor ved RUC, Jan Kampmann
År: 2005 Nr.: 41
Fællestillidsrepræsentanter (FTR) vil komme til at spille en stadig større rolle i de kommende år, og de skal i højere grad drages ind i udviklingen af BUPL's politik, lød meldingen fra årets FTR-træf.
År: 2005 Nr.: 41
Blandt 11.409 opstillede kandidater til byrådene i de nye storkommuner var et par hundrede pædagoger. 28 af dem opnåede valg
År: 2005 Nr.: 40
Når pædagoger har øje på det enkelte barns sproglige udvikling i 3-årsalderen, så kalder vi det hverken test eller screening. Det er en professionel opmærksomhed, der har bund i viden og erfaring.
År: 2005 Nr.: 40
Vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har det svært. Men problemerne er vanskelige at definere, og børnene får ofte ikke den støtte, de har brug for. Derfor er der behov for stadig mere fokus på området, mener forfatter og mor til for tidligt fødte tvillinger, Jonna Jepsen
År: 2005 Nr.: 40
Kunst i form af både teater, musik og dans kan være med til at udvikle vuggestuebørn til at blive bedre mennesker og samfundsborgere. Det mener seminarielærer Annelise Arent og jazztrioen Yuya, der begge er involveret i EU-projektet "Glitterbird - kunst for de allermindste"
År: 2005 Nr.: 39
Allerede før kommunalreformen træder i kraft, tager en del kommuner børn med vanskeligheder og handicap hjem fra de amtslige institutioner. Og mange laver ikke ordentlige tilbud til børnene, mener Pauline Ansel-Henry, sagsbehandler i BUPL
År: 2005 Nr.: 39
Efter to et halvt års reformarbejde møder regeringens nye forslag til lov om pædagoguddannelse stærk kritik. Ikke godt nok, melder BUPL og rektorerne. De pædagogstuderende erklærer pædagogikken for død, og folkene bag en meget negativ evaluering af uddannelsen kalder det nye forslag visionsløst
År: 2005 Nr.: 39
Socialpædagogernes Landsforbund er den foretrukne partner, når pædagoger bliver spurgt, hvem de synes, BUPL skal slå sig sammen med. Overraskende mange - hos BUPL Vejle Amt endda et flertal - peger dog på Danmarks Lærerforening. Pædagogmedhjælperne, nu en del af FOA, regnes stadig ikke for noget godt papir
År: 2005 Nr.: 38
Faget skal lede vejen
År: 2005 Nr.: 37
Værdier og dialog er nøgleord i Hvidovres variant af kontraktstyring. I institutionen Pindsvinet har arbejdet med kontrakten skabt større fællesskab og en mere spændende hverdag, mener medarbejderne. Men alle pædagoger i kommunen er ikke lige begejstrede
År: 2005 Nr.: 37
Tavsheden er ikke guld, når det gælder børn i sorg, mener psykoterapeut Ilona Bechsgaard. Hun har som en af få herhjemme sorggrupper for børn helt ned til tre år. Det gælder om at møde børnene i det nu, hvor de er uden at trække voksensnak og abstrakte begreber ned over dem
År: 2005 Nr.: 36
Det lakker mod enden. BUPL's nok mest autonome fagforening, Afdeling 6 på Amager, gør klar til sammenlægning med københavnerne
År: 2005 Nr.: 35
Professionen i forgrunden
År: 2005 Nr.: 35
Vores opgave må derfor være at opruste vores professionsdiskussioner.
År: 2005 Nr.: 35
Unge i dag skal have en personlig grund til at engagere sig. Derfor er spørgsmålet ikke, om der kommer færre eller flere ind i BUPL, men om fagforeningen har en berettigelse for medlemmerne, mener ungdomsforsker
År: 2005 Nr.: 34
Færre og færre nye pædagoger melder sig ind i BUPL samtidig med, at flere og flere går på pension. Fortsætter udviklingen, vil BUPL inden for en nær fremtid få problemer med medlemstallet
År: 2005 Nr.: 34
750 pædagoger mødtes i København for at snakke med hinanden og lytte til andres tanker om, hvad der lige nu sker i det pædagogiske fag, og hvordan det skal gå i fremtiden
År: 2005 Nr.: 34
Døve og hørehæmmede pædagoger har i mange år været selvskrevne til at tage sig af de børn, der ikke kan høre. Men i dag er teknologien ved at indhente pædagogerne - børnenes operation, der gør dem i stand til at høre. På specialinstitutionen Jægerhytten er pædagogerne ved at omstille sig til de nye tider
År: 2005 Nr.: 33
Det begyndte med hattedamerne, der hjalp de fattige unger. Siden kom kaldet. Derpå faget og lønarbejdet. I dag hedder det sig, at pædagogerne har en profession. Eller i det mindste er på vej til at få én
År: 2005 Nr.: 33
Kristian Dreinø laver spil. Men for ham er det vigtigste ikke kappestriden, men at spillerne skal samarbejde. Der skal være pædagogiske intentioner med et spil, ellers er det ikke noget værd for ham
År: 2005 Nr.: 33
Skal vi som pædagoger klynke over alt det, der forventes af os? Nej! Vi skal glæde os over, at flere og flere får øjnene op for, at vi ikke bare passer børn, men at vi ud over omsorgen yder et væsentligt bidrag til børnenes udvikling, dannelse, læring og socialisering.
År: 2005 Nr.: 32
Blandt de 150 børn og 25 ansatte i Lærkereden er fraværet af stress og larm påfaldende. Det handler ikke om størrelsen på en institution, men om holdningen, fortæller leder Ruth Kristensen
År: 2005 Nr.: 32
Forhandlingerne om en ny lokal lønaftale for pædagogerne i Esbjerg er låst fuldstændig fast. Kommunen lægger blandt andet op til, at flere pædagoger må gå ned i løn, og det kan BUPL ikke acceptere. Sagen skal nu løses i tvistesystemet og er i den sammenhæng en af de største
År: 2005 Nr.: 32
Og for mig at se rummer den pædagogiske faglighed i sig selv en række af de kompetencer og kvalifikationer, der er væsentlige for en leder.
År: 2005 Nr.: 31
I SFO'en har alle pædagogerne en walkie-talkie på sig hele tiden. I fritidshjemmet er stuerne kønsopdelt, så drenge og piger er for sig. To institutioner har udvekslet medarbejdere og ideer. "Jeg oplever det lidt som at komme ud som studerende igen. At få lov til at iagttage, fordybe sig, stille spørgsmål og få noget ny viden," siger en af pædagogerne
År: 2005 Nr.: 30
En legeplads kan være andet end plasticredskaber og gynger. Sean Mc Kenna forlod pædagogfaget til fordel for livet som kunstner, og nu designer han blandt andet legepladser til institutioner
År: 2005 Nr.: 30
På et døgn cykler børn fra 17 fritidshjem i Århus 19.000 omgange på byens cyklebane for at tjene penge til skoler i Uganda. De danske børn får også selv noget ud af anstrengelserne
År: 2005 Nr.: 30
" Evnen til at være innovativ drejer sig om kreativitet, hvilket bl.a. udfoldes gennem leg, fantasi, og nysgerrighed, der fører til nye erfaringer og erkendelser
År: 2005 Nr.: 28
Langt de fleste 10-18-årige trives med deres liv, med skole, venner og fritidsaktiviteter. Men mange er utilfredse med deres vægt
År: 2005 Nr.: 28
I dag er det ikke en selvfølge for den yngre generation at melde sig ind i en fagforening. I BUPL nøjes flere og flere nyuddannede pædagoger med a-kassen, og fagbevægelsen står generelt over for nye krav fra de yngre medlemmer. En udfordring man skal tage imod, også i BUPL, mener professor på RUC Steen Scheuer
År: 2005 Nr.: 27
Forslag om at reducere antallet af fagforeninger fra 22 til 12 eller 13 skal sikre, at BUPL også i et Danmark med færre og mere professionelle kommuner kan levere varen
År: 2005 Nr.: 27
Til efteråret fremlægger undervisningminister Bertel Haarder (V) et nyt forslag til lov om pædagoguddannelse. Ministerens seneste forslag mødte hård kritik fra interessenterne, og et firkløver bestående af KL, SL, BUPL og Rektorforsamlingen har derfor overrakt ministeren et alternativt forslag
År: 2005 Nr.: 26
Børn lever og lærer gennem deres krop - de er deres krop. Nu skal 1000 århusianske pædagoger undervises i, hvordan børn lærer med kroppen. De første har været på skolebænken
År: 2005 Nr.: 24
Derfor er det væsentligt, at BUPL er ramme for en begavet og professionel dagsorden, hvor vi taler om sammenhængskraft i samfundet med et andet sprog end det økonomiske.
År: 2005 Nr.: 24
Ansøgerantallet til pædagoguddannelsen er steget med 7,6 procent, og den mangeårige nedadgående tendens ser ud til at være vendt. Formanden for Pædagogseminariernes Rektorforsamling er tilfreds
År: 2005 Nr.: 23
Først og fremmest er de unge mennesker, og sådan bliver de også behandlet. I Multikommunikationsklassen på Ungdomsskolen i Vordingborg er eleverne fire multihandicappede teenagere. Og her får de lov at leve deres teenageliv ud
År: 2005 Nr.: 23
Daginstitutionsledere skal være ledere og ikke pædagoger. Papirnusseriet kan godt skæres ned, men det er misforstået at ønske lederne ud på stuerne, mener John Aasted Halse, tidligere formand for Børns Vilkår
År: 2005 Nr.: 22
En gruppe børn og pædagoger fra Toftegårdens Børnehave i Faaborg rykker ud i skoven fire dagen om ugen. Det giver børnene en bedre motorisk udvikling og pædagogerne mere tid med børnene
År: 2005 Nr.: 22
Den offentlige sektors topledere har fået et kodeks for god ledelse. Det er udformet som ni bud, der skal sikre blandt andre kommunaldirektørers refleksion over egen ledelse. Ledelseseksperter er positive, men advarer mod simple opskrifter. Også mellemlederne får snart et sæt regler for god ledelse
År: 2005 Nr.: 22
Hvem har ansvaret for, at mere end 25.000 danske børn nu er under en eller anden form for ekspertbehandling? Og at stigningen i antallet af "syge" børn er inde i en stejl stigning? Et af svarene kan være pædagoger, der tør tage ansvar og melde klart ud til forældre til børn, der mistrives. Det har de gjort i vuggestuen i Tønder de sidste 32 år
År: 2005 Nr.: 22
Stadig færre studerende optages på pædagogseminarierne, viser ny statistik fra BUPL. De senere års faldende optag præger nu også seminariernes dimittendtal. Fortsætter faldet, frygter formand for Pædagogseminariernes Rektorforsamling, at pædagoger bliver en mangelvare. Han tror ikke på prognoser om arbejdsløse pædagoger
År: 2005 Nr.: 22
Mistanken om seksuelle overgreb på børn i Gadekæret har ødelagt hans liv. I dag føler han, at han går rundt med en kniv i ryggen. Dolket af sine kolleger
År: 2005 Nr.: 21
Studerende truer med at starte ny pædagogorganisation, hvis ikke BUPL, Socialpædagogernes Landsforbund og Landsforeningen for Socialpædagoger slår sig sammen
År: 2005 Nr.: 21
Pædagoger har i kraft af uddannelse og praksis en enorm viden og erfaring med, hvordan vi skaber de bedste betingelser for børn og unges livsudfoldelsesmuligheder.
År: 2005 Nr.: 21
En ny rapport fra Center for Ligestillingsforskning sætter fokus på mænd, der vælger at arbejde i traditionelle kvindefag, herunder pædagogfaget. En af konklusionerne er, at mændende også privat får større forståelse for de bløde værdier, og til gengæld tilfører de de bløde værdier noget maskulint
År: 2005 Nr.: 20
Talepædagoger, psykologer, hørelæger og pædagoger overser ofte hjernelidelsen APD hos mange børn. Børnene bliver derfor fejldiagnosticeret som f.eks. DAMP-børn eller autister og ender ofte i specialklasser. Flere af børnene kunne dog helbredes
År: 2005 Nr.: 20
Jakob er født med Downs Syndrom. Han er mongol og vil altid være afhængig af, at andre tager styringen i hans liv. Derfor ville forældrene have valgt ham fra, hvis de havde haft valget. Det havde de ikke
År: 2005 Nr.: 19
Antallet af børn og unge i behandling i det psykiatriske system er steget med cirka 400 procent i perioden fra 1994-2002. Der er mange steder flere måneders ventetid til Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Til stor frustration for pædagogerne
År: 2005 Nr.: 17
Den professionsfaglighed, pædagoger udfolder i hverdagen på institutioner landet over, rummer en nærhed og et nærvær, som man ikke kan fuske sig til.
År: 2005 Nr.: 16
Kommunalreformen handler først og sidst om ledelse, mener John Langford fra BUPL's forretningsudvalg
År: 2005 Nr.: 14
God pædagogik er at støtte børnene i at udvikle deres aktuelle potentialer samt at udfordre dem til at udvikle nye.
År: 2005 Nr.: 14
Siden sidste efterår har seks CVU'er udbudt en længe ventet praktikvejlederuddannelse. PLS er begejstret, og BUPL kræver uddannelsen gjort obligatorisk. Praktikvejledere påpeger, at den nye uddannelse giver dem selv og pædagoguddannelsen et tiltrængt løft, men institutionerne kan ikke betale prisen
År: 2005 Nr.: 13
I Hvidovre arbejder en børnehave, et fritidshjem og en skole for tredje år i træk sammen om at lette overgangen mellem de forskellige institutioner for børnene. Emnet er identitet og selvforståelse, metoden er billedkunst og teater
År: 2005 Nr.: 13
Efter næsten ti års uafbrudt fald i antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen ser det nu ud til, at kurven er vendt. For første gang siden slutningen af 90'erne er antallet af kvote 2 ansøgere steget
År: 2005 Nr.: 11
" Vi kan ikke snakke os fra det ved alene at fokusere på besparelser og strukturændringer
År: 2005 Nr.: 11
Fire 10-årige drenge i Gedved er godt på vej ned ad skråplanet. De holder til på en lukket tankstation til langt ud på aftenen, og ingen har rigtig føling med, hvad de går og laver. Så ansætter kommunen en pædagog til udelukkende at være sammen med drengene. Det ændrer drengenes liv
År: 2005 Nr.: 11
Fra 2003 til 2004 steg antallet af afskedigelsessager blandt pædagoger med 14 procent, og den triste udvikling fortsætter, vurderer sagsbehandlere i BUPL. Sagerne handler ikke mindst om dårligt psykisk arbejdsmiljø, og pædagoger ses nu ofte på arbejdsmedicinske hospitalsafdelinger, fortæller psykolog
År: 2005 Nr.: 11
Han er pædagog. Og han er pladeaktuel. "The greatest fool" hedder hans debutalbum, og spørger man Jesper Hempler selv, er det måske, hvad han er, når han vælger at debutere som sanger i en alder af 45
År: 2005 Nr.: 10
" Det private må skilles fra professionalisme og fra personlighed, både i vores nærvær i forhold til brugerne og i vores samarbejde med hinanden.
År: 2005 Nr.: 10
Helle Freja Hansen er pædagog, maler - og Fru Holm, når hun optræder i erveringsteatret Frk. Olsens Vikarbureau. Her bruger hun den indfølingsevne, som pædagogjobbet har givet hende
År: 2005 Nr.: 09
FN's Børnekonvention forpligter medlemslandene - heriblandt Danmark - til at udbrede kendskabet til menneskerettighederne. På Gedved Seminarium har man taget konsekvensen og indført et obligatorisk forløb om menneskerettigheders betydning for det pædagogiske arbejde
År: 2005 Nr.: 09
På femte sal i Thomas P. Hejle Fritids- og Ungdomsklub gav en flok breakdancere, graffitimalere, DJ's og rappere hiphopkulturen et dansk design. "I Thomas P. Hejle fik jeg min hiphopopdragelse," siger Bossy Bo fra Østkyst Hustlers. "De husker ikke pædagogerne, men de har deres minder fra huset," fortæller pædagog Madeleine Nielsen
År: 2005 Nr.: 09
Det er svært for mandlige pædagoger at blive anerkendt både som mænd og som fagligt dygtige pædagoger, konstaterer en svensk forsker, der har analyseret en række artikler i Børn&Unge
År: 2005 Nr.: 06
I det nuværende politiske klima bliver der tale om et langt sejt træk, men det bør ikke afskrække os.
År: 2005 Nr.: 06
Pædagoger og kommuner over hele landet melder nu om endnu flere eksempler på, at sikkerheden ikke har været i orden på nyindkøbte legeredskaber
År: 2005 Nr.: 05
De store hjerter og de gode viljer er ikke nok, når det gælder behandlingen af omsorgssvigtede børn, mener man på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem. Her er professionalismen sat i højsædet overfor de 20 børn i alderen 0-6 år, der for en kortere eller længere periode er blevet anbragt udenfor hjemmet
År: 2005 Nr.: 02
BUPL kan komme til at stå i valget mellem en særlig lederoverenskomst, som man gerne vil have, og en normeringspligt, som man nødigt vil opgive
År: 2004 Nr.: 44
Ligesom vi ude på arbejdspladserne har pædagogmedhjælpere, socialpædagoger og lærere som kollegaer i mange sammenhænge, skal vi have det på organisationsplan, der hvor det giver mening.
År: 2004 Nr.: 44
Forslag fra hovedbestyrelsen til overgangsordning for nuværende valgte, lønnede tillidsfolk vedtaget med bred margin
År: 2004 Nr.: 41
Forudsætningen for, at kommunalreformen ikke løber af sporet er, at medarbejderne inddrages og tages seriøst.
År: 2004 Nr.: 41
Ledere af daginstitutioner hentes typisk fra egne rækker i kommunen og bliver på posten i mange år. Det hindrer friske øjne i at komme til at se på udviklingen, advarer professor Kurt Klaudi Klausen
År: 2004 Nr.: 40
Danske daginstitutioner kan have svært ved at klare det forebyggende arbejde og være med til at bekæmpe den negative sociale arv. Det viser en ny undersøgelse af Bente Jensen, forsker og lektor på DPU. Bedre normeringer, bedre rammer og mere uddannelse til pædagogerne er helt nødvendig, hvis daginstitutionerne skal kunne gøre en forskel
År: 2004 Nr.: 40
Værdibaseret ledelse er misforstået, hvis værdierne betragtes som indiskutable sandheder. "Værdier er ikke Guds ord ristet ind på stentavler til at stå for evigt," siger professor Ole Thyssen. I Ballerup får kritiske daginstitutionsledere påtaler, mens Københavns Kommune kalder sin tilgang til værdier for "licens til kritik"
År: 2004 Nr.: 38
Tillidsmand i selvejende institution med tætte bånd til arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet fyret for at tage sit tillidshverv alvorligt
År: 2004 Nr.: 38
Sådanne initiativer fordrer samarbejder og aktiviteter på alle planer - både i det centralt organiserede samarbejdsforum og i alle dele af de enkelte organisationer.
År: 2004 Nr.: 38
Læring er på mode inden for dansk småbørnspædagogik. Pædagoger taler om læring i stedet for udvikling. Hvorfor gør de det? Og hvad betyder det for pædagogikken og for pædagogfaget? Børn&Unge har talt med forskellige eksperter for at få svar på spørgsmålene
År: 2004 Nr.: 38
Efter generalforsamlingen på Hjortespring Skole i Herlev talte Børn&Unge med en fortrøstningsfuld formand for BUPL Afdeling 2. Forsamlingen valgte hele to fanebærere, der skal gå i front i blandt andet kampen mod de nye ledelsesformer, der truer afdelingens tre kommuner
År: 2004 Nr.: 37
Værdiledelse er topscorer blandt et væld af nyere ledelsesværktøjer i det private erhvervsliv, og nu bebuder også kommunerne på deres hjemmesider en række værdier, de hver især står for. Forskere advarer mod uetisk eller skizofren ledelse. "Problemet er, at retorikken ofte ikke svarer til realiteten," siger Peter Holdt Christensen fra Handelshøjskolen i København
År: 2004 Nr.: 37
Den institutionaliserede omsorg for de kære små børn breder sig. Børn bliver ældre og ældre, før de kvitter klubberne og passer sig selv om eftermiddagen. Derefter overtager de bekymrede forældre omsorgen, nu som patruljerende natteravne i gule jakker. De voksne vil have hånd i hanke med de unge
År: 2004 Nr.: 37
Planerne var store, da en gruppe pædagoger i år 2000 satte sig for at skabe "Pædagogernes Internationale Hjælpeorganisation". I dag, fire år efter, er de ikke kommet videre. Ikke én pædagog er blevet sendt ud i verden for at hjælpe
År: 2004 Nr.: 36
Der er rigtig meget, der tyder på, at det bliver de sværeste forhandlinger i mange år.
År: 2004 Nr.: 36
En mentorordning, tutorer, ekstra vejledningstimer og indslusning gennem Pædagogisk Grunduddannelse (PGU). Det er tiltag, der, ifølge en ny projektrapport fra CVU Vest, kan integrere etniske pædagogstuderende på pædagogseminarierne
År: 2004 Nr.: 36
I et nyt lovforslag for pædagoguddannelsen dropper undervisningsminister Ulla Tørnæs sit forslag om at ændre praktikken fra lønnet praktik til SU-praktik. Kommunernes Landsforening finder det fornuftigt, mens rektorer, BUPL og studerende er dybt skuffede
År: 2004 Nr.: 36
Der er rigtig meget, der tyder på, at det bliver de sværeste forhandlinger i mange år.
År: 2004 Nr.: 36
Dansk Pædagogisk Historisk Forening har åbnet museal samling af legetøj, materialer, bøger og tidsskrifter. Visionen er et egentligt museum
År: 2004 Nr.: 35
Vi har skabt en tradition og en kultur i danske daginstitutioner, som folk kommer rejsende langvejs fra for at studere.
År: 2004 Nr.: 34
Ryvang 2 er en idrætsbørnehave, og gennem pædagogisk idræt går pædagogerne efter "de gyldne øjeblikke". For det er i disse øjeblikke, hvor tid og sted forsvinder, og hvor man mentalt og fysisk er hundrede procent koncentreret, at både børn og voksne lærer mest
År: 2004 Nr.: 33
RABO er ikke alene om problemerne med sikkerheden på de danske legepladser. Ifølge fagfolk leveres cirka 95 procent af legeredskaberne med godkendelse fra det tyske testhus TÜV, selvom det ikke altid lever op til den danske fortolkning af reglerne. Noget værre rod, mener minister
År: 2004 Nr.: 32
Ledercoaching kan være et eminent værktøj, skrev vi i Børn&Unge nr. 23. Men den leder, der blev coachet, Naja Kleist fra Carls Børnehave i Odense, har i sin tid som leder af institutionen trukket et fortvivlende spor af samarbejdsvanskeligheder og fyringssager efter sig
År: 2004 Nr.: 30
Pædagoger på Fyn skal henvise forældre med alkoholmisbrug til behandling. Det ser Sundhedsstyrelsen gerne, at pædagoger i resten af landet lærer af
År: 2004 Nr.: 29
Ikke mindst efter FUs møder i sidste uge med de lokale fagforeninger har vi fået skærpet opmærksomheden på at være offensive - både centralt og lokalt i forbindelse med de store ændringer, vi står over for.
År: 2004 Nr.: 28
De børn, der har flest problemer, får ikke hjælp og slet ikke tidligt nok. En ny undersøgelse viser ellers, at disse børn kan spottes allerede, mens de er små. Else Christensen fra Socialforskningsinstituttet, der har lavet undersøgelsen, mener, at pædagogerne ser disse børn, men mangler redskaber til at hjælpe
År: 2004 Nr.: 28
Lærerfyringer og sammenlægning af seminarier i kølvandet på dramatisk tilbagegang i søgningen til pædagoguddannelsen
År: 2004 Nr.: 28
Education International er 11 år efter starten den største faglige sammenslutning på verdensplan
År: 2004 Nr.: 27
Børn vil bevæge sig mere, hvis de kan komme til at dyrke idræt i timerne umiddelbart efter skoletid. Det er tanken bag 11 fyrtårnsprojekter, som kulturministeren støtter med 16 millioner kroner. Projekterne involverer også pædagoger, der skal blive bedre til at tilbyde idrætsaktiviteter
År: 2004 Nr.: 26
Line Lerche Mørck har i flere år fulgt en række københavnske projekter, hvor vilde unge og tidligere rødder udfører gadeplansarbejde. Iagttagelserne er nu samlet og analyseret i en ph.d.-afhandling. Den konkluderer, at eks-rødder kan gøre en positiv forskel, hvis de får den nødvendige opbakning
År: 2004 Nr.: 25
Hvert år valfarter tusindvis af børn og pædagoger fra fritidsinstitutioner til børnerockfestival i Vordingborg. Her smager børnene på den frihed, der venter dem som teenagere
År: 2004 Nr.: 25
BUPL arbejder for, at lederne kan agere i disse forandringsprocesser. Både centralt og lokalt prioriterer BUPL ledelsesarbejdet.
År: 2004 Nr.: 25
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
Med de nye læreplaner er der for første gang lagt op til, at daginstitutioners praksis skal evalueres. Og det skaber frygt for politisk styring af børns hverdag
År: 2004 Nr.: 24
De populære tillægsforsikringer, som begrænser indtægtstabet ved arbejdsløshed, er en trussel mod det solidariske dagpengesystem, mener BUPL
År: 2004 Nr.: 24
Siden 1990 har vi oplevet normeringsfor-ringelser og besparelser svarende til, at over 70.000 ud af de godt 560.000 institutions-børn i dag er uden personale.
År: 2004 Nr.: 23
Forbundsformand Birgit Elgaard gør status efter sine første 100 dage i formandsstolen. Hun ser efter den måske værste krise i organisationens historie lys forude
År: 2004 Nr.: 23
Hver måned modtager godt 8.000 ledere gratisbladet Institutionslederen, der kalder sig et uafhængigt fagblad. Men bladet er hverken uafhængigt eller et fagblad, siger mediejurist og fremhæver, at Institutionslederen mangler en klar skillelinje mellem reklame og tekst. Dermed bliver læserne vildledt og manipuleret
År: 2004 Nr.: 22
De nuværende regler for valgte, lønnede tillidsfolks fratræden står for fald
År: 2004 Nr.: 22
Bag de fine ord gemmer der sig altså ønsker om at ændre hele grundlaget for daginstitutionsområdet i dag.
År: 2004 Nr.: 21
Det tog sin tid, men nu er pædagogernes pensionskasse, PBU, ved at være, hvor den helst skal være. Det er dér, hvor de store penge tjenes
År: 2004 Nr.: 21
Pædagoger og andre faggrupper skal have mere viden, bedre rådgivning og faste planer for, hvad de gør for at hjælpe børn, der er i klemme i mors eller fars drikkeri. Derfor får landets amter nu penge til at ansætte en børnesagkyndig. Målet er at sikre, at barnet altid får den nødvendige støtte
År: 2004 Nr.: 21
Flotte politiuniformer og prinsessekostumer er blandt indholdet i Den Eventyrlige Kuffert. Kufferten er pædagog Elena Lenskjolds idé til, hvordan pædagoger bedre kan hjælpe børn fra misbrugsfamilier
År: 2004 Nr.: 21
I efteråret bliver det første hold hospitalsklovne uddannet i Danmark. Et arbejde, som kræver stor indlevelse. Tre pædagoger er blandt landets første hospitalsklovne
År: 2004 Nr.: 21
Andelen af uorganiserede pædagoger og klubfolk har aldrig været større
År: 2004 Nr.: 20
Børn i en mere rummelig daginstitution må kunne være forskellige og alligevel alle sammen opleve sig selv som gode nok. Det gælder også pædagogerne, mener psykolog Jens Andersen.
År: 2004 Nr.: 17
Pædagoger er ikke gode nok til at få deres mål omsat til bevidst pædagogisk praksis, viser ny undersøgelse af Stig Broström fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han mener, at et mere systematisk, analytisk arbejde med pædagogikken er nødvendigt, hvis børn skal lære noget af at gå i børnehave. Som det er nu, bygger praksis på tilfældigheder
År: 2004 Nr.: 15
Mens pigerne fører sig sexet og provokerende frem, gemmer drengene sig bag computeren. Hvad laver I der, spurgte forfatteren Marie Scott Poulsen 40 helt almindelige, velfungerende drenge i alderen 12-16 år. Vi ser porno i rå mængder, onanerer og ryger hash, når vi ikke lige er til fodbold, lød svaret fra drengene
År: 2004 Nr.: 14
Ministeren må påtage sig sit ansvar og finde de nødvendige midler, så det ikke bliver børnene, forældrene og pædagogerne, der skal betale for forbedringerne af uddannelsen.
År: 2004 Nr.: 14
Pædagoger, der fik deres eksamensbevis i januar, er de første som også kan kalde sig bachelorer. Både PLS og rektorernes formand mærker øget interesse for at læse videre
År: 2004 Nr.: 13
Fremtidens institutioner skal udvikle sig fagligt for at lokke forældre til. Det har politikerne på Bornholm allerede indrettet sig efter. Nu må ledere og pædagoger følge trop, lyder vurderingen i en ny rapport fra CVU Storkøbenhavn
År: 2004 Nr.: 12
Over hele linjen gælder det om at sætte tempoet og arbejdsindsatsen yderligere en tand op, så BUPL's kvaliteter og berettigelse bliver tydeligt for enhver.
År: 2004 Nr.: 12
Reggio Emilia er foregangsland, når det kommer til dokumentation. I vores naboland Sverige er de godt på vej, men de oplever forhindringer undervejs
År: 2004 Nr.: 12
Det kan lyde letkøbt, når vi siger, at vi nu skal se fremad, men det skal vi altså!
År: 2004 Nr.: 11
Institutioner skal indrettes, så de passer til moderne forældres behov. Sådan lyder kravet fra forældre og politikere. Men der er stor fare for, at man glemmer det vigtigste, nemlig at de skal passe til børnenes behov, advarer en forsker fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
År: 2004 Nr.: 10
Hvis man vil sikre velegnede ledere, så må man fra arbejdsgiverside tage opgaven med ledelsesudvikling alvorligt.
År: 2004 Nr.: 10
I børnehaven Hylet har pædagogerne stort set aldrig problemer med besværlige forældre. Opskriften er enkel: Brug de krævende forældre som en ressource.
År: 2004 Nr.: 08
Hele personalegruppen på en integreret institution i Århus fik på et internt kursus sat fokus på kommunikationen og adskilt det personlige fra det faglige. Nu er det o.k. at stille spørgsmål om hinandens pædagogiske praksis.
År: 2004 Nr.: 07
"Vil man kvalitet på børne- og ungeområdet, så må arbejdet med kvalitetsudvikling ske sammen med de professionelle udøvere."
År: 2004 Nr.: 03
"Så min nytårshilsen skal være, at vi vedbliver at udbygge et demokratisk samfund med plads til alle."
År: 2004 Nr.: 02
Fremtidens fagforening skal være mere synlig for alle medarbejdere på arbejdspladserne, lyder buddet fra BUPL Fyn, som med projektet "Godt job - Godt arbejde" har sat skub i personalepolitikken i tre institutioner på øen
År: 2004 Nr.: 02
Sådan lyder den nye forbundsformands parole for BUPL's fremtid. Modkandidaten talte for ledelsesstil med plads, rum, overblik og retning
År: 2003 Nr.: 51
Ved de kommende overenskomstforhandlinger er det et centralt mål at få løftet pædagogernes løn og skabe en lønmodel, der tager afsæt i kulturen og opgaverne i det pædagogiske arbejde.
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
Alle børn bør have ret til en daginstitutionsplads. Og en daginstitutionsplads, hvor der er garanteret tid, rum og plads til udfoldelse.
År: 2003 Nr.: 50
Unge fyre finansierer deres misbrug ved at sælge stoffer og lave kriminalitet. Unge piger finansierer deres misbrug ved at sælge sig selv. Sådan lyder klicheen. Men noget tyder på, at billedet er ved at ændre sig. Flere steder i landet er der nemlig en kønsmæssig ligestilling på vej blandt de pushere, der sælger partystoffer som ecstasy, amfetamin og kokain.
År: 2003 Nr.: 50
Hvad skal der til for at være en god formand for BUPL? Det er et godt spørgsmål, som man siger, og derfor har Børn&Unge bedt to eksperter besvare det. De har også nogle utraditionelle bud på velegnede kandidater.
År: 2003 Nr.: 49
I mange år har en børnehave, et fritidshjem og en skole i Hvidovre Kommune arbejdet på tværs af faggrænser og fysiske rammer. Det er gavnligt for både pædagoger og lærere såvel som børnene, mener de ansatte.
År: 2003 Nr.: 49
Danmarks Skolelederforening har sendt breve til SFO-ledere i hele landet og tilbudt et medlemskab. Provokerende og uetisk, siger BUPL og Danmarks Lærerforening.
År: 2003 Nr.: 49
Mød kandidaterne
År: 2003 Nr.: 48
Det er alt for tilfældigt, hvad de kommunale målsætninger for daginstitutioner fokuserer på, viser ny undersøgelse. Daginstitutionsområdet trænger til et fælles, uafhængigt forum, der kan følge og påvirke udviklingen, mener forsker Søren Smidt
År: 2003 Nr.: 47
Børn&Unge rister en rune for BUPL's afgåede formand gennem 3526 dage, Bente Sorgenfrey
År: 2003 Nr.: 47
Besparelser har mere været reglen end undtagelsen, men det har også været sådan, at vores arbejde i stigende grad er anerkendt og respekteret, og at det i dag er ganske klart, at den pædagogiske indsats kan gøre en forskel i børn og unges liv.
År: 2003 Nr.: 45
Den nye generation af pædagoger har lyst til fagligt arbejde. Heldigvis, for generalforsamlingerne i fagforeningerne efterlod indtrykket af en organisation, der har brug for alle gode kræfter.
År: 2003 Nr.: 45
Pædagoger skal være mere professionelle, når de indretter en institution. Ellers kommer hyggen let til at veje tungere end pædagogiske ideer om, hvad rummene skal bruges til. Men rigtig indretning frigiver tid, der kan bruges til børnene, lyder budskabet i et århusiansk projekt
År: 2003 Nr.: 45
Tre ud af ti pædagoger siger efter to år i faget, at de vil væk fra deres job. Forholdet til kollegaerne kræver flere kræfter, end de bryder sig om, siger forsker
År: 2003 Nr.: 44
Pædagoger vil gerne være enige, sådan er kulturen inden for faget. Og for at blive enige holder de møder. De mange nye krav og sparerunder betyder flere møder, som tager tiden fra børnene. En antropolog og en pædagog vil lære pædagoger at holde de nødvendige møder og gøre dem mere effektive.
År: 2003 Nr.: 43
Et historisk lavt fremmøde og en historisk stille forsamling resulterede i en historisk hurtig generalforsamling, da BUPL Storstrøms Amt mødtes onsdag i sidste uge og skældte ud på regeringen
År: 2003 Nr.: 42
Kommunernes massive besparelser på børne- og ungeområdet kan få antallet af pædagogiske praktikpladser til at falde markant. Især de små og sårbare institutioner vil satse på fast personale.
År: 2003 Nr.: 41
Alle familier har ressourcer, og det er ideen om, at familien bedst selv kan finde løsninger på et barns problemer, familierådslagning bygger på. Modellen er en stor udfordring for de professionelle, der skal lære at holde sig i baggrunden. Til gengæld får de et godt redskab til at tage tidligt fat i "bekymringsbørnene".
År: 2003 Nr.: 41
En voldsom udvidelse af udgifterne til børn, der kræver noget ekstra, har fået Kjellerup Kommune til at vælge familierådslagning som løsningsmodel. Samtidig passer filosofien godt til den gamle Venstrekommune. Ansvaret skal tilbage til familien
År: 2003 Nr.: 41
Sommeren og dermed også festivalsæsonen er forbi. Børn&Unge udpeger med videnskabelig assistance pædagogernes foretrukne festival.
År: 2003 Nr.: 41
Kandidaterne til at blive ny FTF-formand er ude og føre sig frem for vælgerne. I et vist omfang på hinandens bekostning.
År: 2003 Nr.: 41
De stadigt dårligere vilkår for faget på grund af den omsiggribende managementbølge, flinkeskolen og dårlige erfaringer med institutionssammenlægninger i Karlebo var nogle af emnerne på en meget rolig generalforsamling i Frederiksborg Amt
År: 2003 Nr.: 40
Jeg kunne tænke mig, at morgendagens ledere bliver langt mere synlige i den kommunale magtstruktur og bruger magten til at sætte forvaltningerne under pres.
År: 2003 Nr.: 40
I fritidsklubben Vænget i Lyngby bekæmper de børnenes trang til søde sager med et ordentligt foder hver dag. Og det koster kun halvanden krone om dagen pr. barn at give børnene mad
År: 2003 Nr.: 38
Forbundsnæstformand Annette Trads Hansen og forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann vil begge tage over efter Bente Sorgenfrey, når og hvis hun går til FTF
År: 2003 Nr.: 38
Det skal ikke kunne betale sig at arbejde. Borgerlig regering svigter eget "noget for noget"-ideal med forslag, som straffer den flittige
År: 2003 Nr.: 36
I Børnenes Hus i Randers tager pædagogerne sig også af børnenes forældre. I Nordbyen, hvor den integrerede institution ligger, bor mange familier med sociale problemer, men ved at lytte, undre sig og stille spørgsmål til den måde, forældrene forvalter deres rolle på, yder pædagogerne hjælp til selvhjælp
År: 2003 Nr.: 34
En engelsk regeringsdelegation var i sidste uge på besøg i Århus for at suge indtryk fra danske institutioner. Og de var imponerede
År: 2003 Nr.: 32
Hele hold af nyuddannede pædagoger fra i sommer er gået direkte ud i arbejdsløshed, og udsigterne til at finde job er flere steder i landet meget ringe
År: 2003 Nr.: 32
Dorte Bloch har skiftet spor. BUPL's tidligere næstformand er gået i arbejdsgivers tjeneste. Det er hun ikke blevet populær på alle steder. Selv mener hun, at pædagogfaget ville være godt tjent med, at flere gjorde som hun
År: 2003 Nr.: 31
Lige fra Roskilde Festivals spæde start i 70'erne har roskildeklubbernes pædagoger solgt øl, renset lokummer, og enkelte er nået til tops i festivalledelsen. På Roskilde 2003 mødte Børn&Unge to pædagoger med rødder i såvel Roskildes klubliv som festivalens historie
År: 2003 Nr.: 28
BUPL er med på en gennemgribende reform af pædagoguddannelsen, men afviser en sammenlægning med læreruddannelsen
År: 2003 Nr.: 28
Der var ingen penge til daginstitutionerne i regeringens udspil om at bryde den negative sociale arv. Til gengæld er der mere arbejde i vente. En obligatorisk læreplan skal sørge for, at udsatte børn bliver bedre rustet til skolelivet. BUPL er meget skuffet
År: 2003 Nr.: 27
Sverige har siden 2001 haft fælles lærer- og pædagoguddannelse. Det har været en ren katastrofe for rekrutteringen til pædagogfaget
År: 2003 Nr.: 26
39-årige Hasse Kuhn har været danmarksmester som fodboldspiller, og danmarksberømt som træner. I mere end 15 aktive fodbold-år har han fået støtte fra kollegaerne i SFO’en Kongevejen 51 i Lyngby
År: 2003 Nr.: 26
Pædagoger skal dokumentere for at gøre deres arbejde mere synligt og anerkendt, mener Dorthe Filtenborg Sørensen. Hun har ikke behov for at bevise noget eller retfærdiggøre sit arbejde gennem dokumentation, men for at fortælle om sin pædagogik, og hvilken betydning hun som uddannet pædagog har for børns udvikling og trivsel
År: 2003 Nr.: 25
Både tilhængere, modstandere og kritikere maner til selvransagelse, så dokumentation ikke bliver endnu en metode, som pædagoger ukritisk tager til sig. Man skal vide, hvorfor man vil dokumentere, og hvad man vil dokumentere, ellers kan det ende med, at dokumentation udelukkende laves for anerkendelsens skyld
År: 2003 Nr.: 24
Ballerup-Seminariet topper med et frafald på 30 procent. I den anden ende ligger Københavns Socialpædagogiske Seminarium, hvor færre end hver 10. falder fra i utide
År: 2003 Nr.: 24
Der skal være færre ledere på det pædagogiske arbejdsmarked, og de skal hver især have noget mere at lede, mener de kommunale arbejdsgivere. BUPL prøver at skabe orden i et truende anarki, men det tegner svært
År: 2003 Nr.: 23
Bente Sorgenfrey kan lide sit job som formand for BUPL. Men hun kan også lide at sidde i sofaen med en god bog og en kop the. Det sidste har hun alt for lidt tid til, for hendes dage, aftener og weekender er optaget af at sørge for bedre vilkår for pædagogerne
År: 2003 Nr.: 22
Fagforeningen er Anni Tribes "sag", og den brænder hun for. Efter næsten 30 års fagligt arbejde og 18 år i BUPL's hovedbestyrelse er hun stolt over at have været med til at vende bøtten for pædagogfaget. Fra et image som højtskrydende, fanesvingende, røde sataner med lilla bleer og 2CV'er er pædagoger nu respekteret for deres viden og det pædagogiske arbejde
År: 2003 Nr.: 21
Ny undersøgelse fra Center for Ligestillingsforskning viser, at kollegerne skal løbe stærkere, og budgettet snævrer ind, når en pædagog skal være mor. Rapporten peger på, at kvindedominerede arbejdspladser indirekte kønsdiskrimineres, fordi de sidder med regningen, når Familien Danmark er gravid
År: 2003 Nr.: 20
Fies dage er fyldt med børn. Hjemme er det Anders på fire år og Ebbe på ét år, og i Børnehaven Mariesminde i Kolding er det de 20 "ræve-børn". Anne Sophie Kristensen, bedre kendt som Fie, elsker at være pædagog. Hendes veludviklede antenner spotter hurtigt børnenes stemninger, humør og behov, og med sit nærvær guider hun dem gennem dagens oplevelser, udfordringer og konflikter
År: 2003 Nr.: 19
Chef for 56 ansatte, ansvarlig for flere hundrede børns ve og vel og forvalter af et budget i sværvægtsklassen. Alt omkring "ledende pædagog" Kaj Frandsen er stort. Bare ikke lønnen, synes han selv.
År: 2003 Nr.: 17
Om fredagen var der en bedre stemning i børnehaverne, der var flere ja'er. Sådan skulle det også være resten af ugen. Derfor arbejder pædagogerne i Langebæk Kommune med deres relationskompetence. Fokus på de gyldne øjeblikke, det der lykkes og et bedre samspil med børnene betyder, at målet om fredagstilstande hele ugen, snart er nået.
År: 2003 Nr.: 15
Der er store forskelle på, hvordan evalueringsrapporten læses, men der er samtidig bred enighed om, at den slår ned på væsentlige forhold, og at den kan danne udgangspunkt for en ændring af pædagoguddannelsen.
År: 2003 Nr.: 15
Efter en meget vanskelig begyndelse har personalet på daginstitutionen Guldregn fået begravet spøgelserne fra en kaotisk tid.
År: 2003 Nr.: 13
Pædagoglønnen er en gummielastisk størrelse.
År: 2003 Nr.: 13
Frustrerende meget af støttepædagogens viden går dog tabt, når "deres" børn skal videre i systemet. Forsøgs- og udviklingsprojekt leder efter måder at etablere et bedre læringsmiljø mellem støttepædagogen og barnets institution
År: 2003 Nr.: 12
I et samfund under konstant forandring kan det være vanskeligt at finde fællesskabet og værdierne og give disse begreber videre til børn og unge. Men Dannelseskaravanen kan måske give inspiration til en dialog om en bedre verden
År: 2003 Nr.: 12
Takket være kvindekampen i 70'erne har nutidens unge kvinder mange valgmuligheder, mener tre pædagogstuderende. Alligevel vil de ikke leve deres liv som deres mødre. De vil tage mere ansvar for børnene og for hjemmet.
År: 2003 Nr.: 10
»Personligt mener jeg også, at Ny Løn medvirker til at forstærke uligheden.«
År: 2003 Nr.: 09
Vi har fokus på vigtigheden af faglig identitet for at profilere pædagogers samfundsmæssige status og være retningsgivende for udviklingen indenfor det pædagogiske fagområde.
År: 2003 Nr.: 07
År: 2003 Nr.: 06
Kommunernes Landsforening vil have kapaciteten på pædagoguddannelsen sat ned for at undgå stort pædagog-overskud. Allerede i år skæres der i optaget.
År: 2003 Nr.: 05
Børn vokser i dag op i en mediekultur, men det kan ikke ses i ret mange institutioner. Og derved går udviklingsmuligheder tabt. For også her skal børn have en hjælpende hånd fra nogle voksne, der kan lære dem at skelne mellem skidt og kanel, mener medieforsker
År: 2003 Nr.: 03
Der er indført nye regler for ledige medlemmer fra den 1. januar 2003
År: 2003 Nr.: 02
Ingen erstatning til pædagog for arbejdsskade, som har tvunget hende på efterløn
År: 2002 Nr.: 51
År: 2002 Nr.: 50
Lederne i BUPL får ikke deres egne delegerede med stemmeret på kongressen. Til gengæld blev det vedtaget at give lederne deres egen forening, bedre rådgivning samt taleret på kongressen
År: 2002 Nr.: 49
År: 2002 Nr.: 49
En pædagogisk profil til BUPL blev en realitet på kongressen. Alle var fuldstændig enige om, at det er en rigtig god idé
År: 2002 Nr.: 49
BUPL's 6. ordinære kongres, som starter i dag, tegner særdeles spændende. Ikke bare er der for første gang længe kamp om pladserne i forbundsledelsen, på programmet står også vigtige ideologiske og praktisk-politiske spørgsmål. Når kongressen slutter lørdag eftermiddag, kan BUPL være blevet en anden.
År: 2002 Nr.: 48
I mindst 50.000 danske børnefamilier er mor eller far psykisk syg. Men ingen snakker med børnene om problemerne. Det er en misforstået opfattelse af omsorg, når man ikke taler med børnene om det, der er deres virkelighed, mener familieterapeut.
År: 2002 Nr.: 47
Det er bl.a. gennem medindflydelsen og forhandlingsretten, vi skaber rammerne for et godt psykisk arbejdsmiljø.
År: 2002 Nr.: 47
År: 2002 Nr.: 47
Den viden, pædagoger har om familier med problemer, udnyttes ikke godt nok. Det mener leder Margot Clemmensen, som har lavet et konkret forslag til, hvordan børnehaven kan indgå i den tidlige forebyggelse.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
De fleste unge trives fint. Men knap 40 procent har inden for det sidste år haft alvorlige personlige, følelsesmæssige eller psykiske problemer, viser en undersøgelse blandt 5200 fynske unge i 14-15 års alderen. Især pigerne har det svært.
År: 2002 Nr.: 45
Den daglige alkoholration for Tine Andersens mor lød på mindst tre liter papvin. Og skønt råbet om hjælp strålede i neon fra den lille pige, vendte både pædagoger, lærere og myndigheder det blinde øje til i årevis.
År: 2002 Nr.: 45
Det er bekymrende, at 13 BUPL-medlemmer - udover de 15, vi ikke ved noget om - har forladt faget efter mistanke om overgreb.
År: 2002 Nr.: 45
Det er børnene, der betaler den højeste pris, når mor eller far drikker for meget. Derfor skal pædagogerne gribe ind, så snart de har en fornemmelse af, at ikke alt er, som det skal være. De skal ikke vente på beviser.
År: 2002 Nr.: 45
Lederne skal ikke have deres egen forening, for det vil splitte fagforeningen op i atomer, mener de på Frederiksberg.
År: 2002 Nr.: 42
Pædagoger skælder for meget ud på børnene, viser et projekt gennemført af Erik Sigsgaard. Han fortæller her hvorfor, men også hvad man kan gøre ved det. I bogen "Skældud" fokuserer han på børnenes opfattelse af skældud og på de institutioner, hvor man har fundet ud af, hvordan man holder op med at skælde så meget ud
År: 2002 Nr.: 41
Aftale om funktionsløn til tillidsrepræsentanter indgået mellem BUPL og Rødovre Kommune. Fællestillidsrepræsentant får tillæg på i alt godt 40.000 kroner om året. Også tillæg til institutionernes egne tillidsrepræsentanter.
År: 2002 Nr.: 40
År: 2002 Nr.: 39
Hvis den pædagogiske udvikling på institutionerne ikke skal dikteres af andre, så må lederne på banen og gå forrest. Og det helst med det samme, sagde rektor Carl-Jørgen Bindslev på Ledertræffet.
År: 2002 Nr.: 39
Vi ved godt, hvad vi selv kan, men det er godt med en profilering af vores fag. Det siger nogle af de pædagoger, der har været med i høringsgrupper omkring udformningen af BUPL's pædagogiske profil.
År: 2002 Nr.: 37
År: 2002 Nr.: 37
BUPL vil nu vise en skarpere pædagogisk profil både udadtil og indadtil. Derfor er der ved at blive udformet en politik, der skal gøre det klart, hvad pædagoger står for, hvad de kan og vil.
År: 2002 Nr.: 37
Mange pædagoger skælder ud på de urolige og besværlige børn. Drop det, siger Jesper Juul og Helle Jensen i ny bog. Pædagoger skal hellere bruge kræfterne på at blive interesserede og troværdige voksne, der ser børnene på disses præmisser. Og i højere grad tage ansvar for deres egen del af relationen.
År: 2002 Nr.: 36
Ængstelse for at BUPL går mod sektionsopdeling, hvis lederne får lov til at sende egne folk til kongressen. Flertal i hovedbestyrelsen støtter dog ideen.
År: 2002 Nr.: 36
Da de var 20 spiste de billigt studenterbrød og diskuterede opdragelsen af andre folks børn. Nu er de 80 og nyder hinandens hjemmebag og snakken om oldebørnene. De er elleve sejlivede kvinder tilbage af en sjælden årgang børnehavelærere, der har holdt sammen, siden de i 1942 startede på Frøbelseminariet. I år kan de fejre 60 års jubilæum.
År: 2002 Nr.: 35
Hvad får en pædagog til at læse til lærer, og dermed - skal der nok være dem, der mener - begå faneflugt? Er det penge, er det status, eller hvad er det, der trækker? Børn&Unge har spurgt tre, som i sidste uge på Center for Videreuddannelse Jelling, det tidligere Jelling Statsseminarium, gik i gang med uddannelsen til meritlærer
År: 2002 Nr.: 33
To seminarier har uafhængigt af hinanden søgt om at få lov til at undervise pædagog- og lærerstuderende sammen. Begge institutioner mener, der er behov for en større sammenhæng mellem de to fag
År: 2002 Nr.: 32
Pædagog Inge Klitgaard arbejder på Familiehuset i Bjerringbro. Hun støtter og vejleder børn og familier i krise.
År: 2002 Nr.: 30
På Årby Skole ved Kalundborg har pædagogerne fra fritidsordningen fået etableret et velfungerende samarbejde med lærerne om de yngste børn. Gennembruddet kom den dag, lærerne bad pædagogerne definere deres faglighed
År: 2002 Nr.: 23
Den faglige stolthed lyser ud af svarene. Det daglige pædagogiske arbejde med børn og unge er i centrum
År: 2002 Nr.: 22
Hvis det står til medlemmerne, skal BUPL kæmpe for tre ting: For flere ressourcer til institutionerne, for bedre løn og for at højne pædagogernes samfundsmæssige anerkendelse. Det viser en omfattende medlemsundersøgelse, der samtidig tegner et billede af pædagogerne som meget glade for deres arbejde.
År: 2002 Nr.: 22
De store visionære tanker om pædagoguddannelsen udeblev på den stort anlagte "visionsdag" på CVU Jelling. Alle venter på den omfattende evaluering af pædagoguddannelsen og virkninger af professionsbacheloruddannelsen
År: 2002 Nr.: 21
Mange institutioner har svært ved at håndtere de ubehagelige personsager, der med jævne mellemrum dukker op. Det siger arbejdspsykolog, der råder pædagoger til at støtte og snakke med kolleger, der er udsat for alvorlige beskyldninger
År: 2002 Nr.: 20
Fire ud af ti mænd opgiver at gennemføre pædagogstudiet, viser en pilotundersøgelse. Mænd møder modsatrettede forventninger og skal ofte forklare, hvorfor de har valgt pædagogjobbet. Derfor falder forholdsvis mange mænd fra studiet, mener forsker.
År: 2002 Nr.: 19
Pædagoger har ikke noget indbyrdes sprog for kompetence, magt, fag og faglighed. Det gør faget svagt og pædagoger ekstremt sårbare over for kritik, mener to forskere bag en ny undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
År: 2002 Nr.: 19
År: 2002 Nr.: 18
Rikke mistede sin mor sidste år og har siden haft forældremyndigheden over sin lillebror. Det stiller store krav til kommunens støtte til familien, siger en socialrådgiver, der oplever, at kommunerne sylter den psykologiske bistand til unge, der får forældremyndigheden over mindre søskende
År: 2002 Nr.: 17
Urolige, ukoncentrerede og flaksende børn har ikke fået hjælp til at styre deres opmærksomhed og har derfor ikke fået det altafgørende "hul igennem til verden". Grundlaget skal lægges af forældrene, men en opmærksomhedens pædagogik kan hjælpe børn til at udvikle koncentrationsevnen senere hen
År: 2002 Nr.: 16
Det er lidt af en enfant terrible, der fejrer ti års jubilæum i weekenden. Ledelsen i de pædagogstuderendes organisation PLS vil selv. Og det gør den.
År: 2002 Nr.: 16
Lyt til mig Tal med mig Hjælp mig lød det fra mange af de 1000 børn og unge, som Center for Selvmordsforskning fik til at skrive om deres problemer. 13 procent af pigerne havde forsøgt at begå selvmord
År: 2002 Nr.: 15
Den ene nedlægger sine hverv i frustration over, at forslaget til nyorientering af BUPL's lederarbejde ikke er visionært nok, mens den anden synes, at forslaget er demokratisk betænkeligt. Allan Clement-Døssing fra Fyn og Joan Frausing fra Århus angriber nyt lederudspil, men fra hver sin side
År: 2002 Nr.: 12
Tal med børnene, så de lytter, og lyt til børnene, så de taler. Det såkaldte girafsprog er en samtaleform, der er god til konfliktløsning og til at finde ud af, hvad børn føler, tænker og har behov for
År: 2002 Nr.: 11
Pædagoger skal sætte sig ordentligt ind i teorierne for at kunne støtte børns udvikling på en faglig kvalificeret måde, mener Annegrete Brøner. Hun holder kurser i Daniel Sterns teorier om børns kompetencer og synes, at pædagoger er for lidt teoretiske og derfor får pædagogiske begreber galt i halsen
År: 2002 Nr.: 10
Lederne skal blive ved med at være en del af BUPL. Det er både de og BUPL bedst tjent med. "Tænketank" fremsætter forslag, som skal føre til et mere tilfredsstillende samliv
År: 2002 Nr.: 10
Sygefravær snakker man ikke om. Og slet ikke når sygdommen kun strækker sig over nogle dage. Men for mange sygedage kan vise sig at være et symptom på, at institutionen ikke trives
År: 2002 Nr.: 10
32 daginstitutionsledere i Odense er gået fra BUPL til Ledernes Hovedorganisation. På landsplan har 78 taget turen
År: 2002 Nr.: 08
Ved årsskiftet gik Lene Due lige fra lederstillingen i en børnehave i Vissenbjerg på Fyn til borgmesterposten i samme kommune. Hun kan godt lide at bestemme og er glad for at have fået magt til at få sine synspunkter ført ud i livet. Lene Dues socialdemokratiske barndomshjem har præget hendes politiske engagement
År: 2002 Nr.: 08
Som pædagog på et hospital ser man børnene som raske børn, ikke som syge. Pædagogernes opgave er at få børnene til at føle sig normale i den tid, de ufrivilligt er revet væk fra deres hverdag
År: 2002 Nr.: 08
Kompetente børn, selvforvaltning og "at tage udgangspunkt i det enkelte barn" er modeord, som danske pædagoger har slugt råt uden at reflektere fagligt over dem. Det har betydet asociale, utrygge, forvirrede og selvoptagne børn, som er ladt i stikken af ansvarsløse voksne, mener tidligere seminarielærer, cand.rer.soc. Carsten Ringsmose
År: 2002 Nr.: 07
Pædagogernes psykiske arbejdsmiljø bliver forværret i disse år, og resultatet er udbredt udstødning, mobning og chikane blandt de ansatte i daginstitutionerne. Et alt for stort arbejdspres og utilstrækkelig ledelse udløser mange konflikter. Resultatet er et rekordstort antal afskedigelsessager blandt pædagoger. Alene i Århus-området har BUPL årligt lige så mange afskedigelsessager, som Danmarks Lærerforening på landsplan
År: 2002 Nr.: 07
I spændingsfeltet mellem omsorg og pædagogik ligger kimen til mange konflikter i institutionerne, som kan føre til mobning, chikane og udstødning. Gruppen af "mor-og-far-pædagoger" og de kolleger, der tænker strategisk og rationelt, ender i mange små slagsmål i hverdagen
År: 2002 Nr.: 07
To rektorer og en næstformand satte sig sammen en aften og diskuterede pædagoguddannelsen. De kritiske artikler, som Børn&Unge har bragt de seneste uger, mener rektorerne er "under niveau" og skrevet på et for tyndt grundlag
År: 2002 Nr.: 06
Pædagoguddannelsens største problem er seminariernes dårlige økonomi, mener BUPL's næstformand.
År: 2002 Nr.: 05
Pædagoguddannelsen er for ringe, og der er ingen, der tager ansvaret for den. Så kraftigt langer en censor og tidligere seminarielærer ud efter området, og en række studerende og lærere giver ham ret. Rektorformanden mener derimod, at kvaliteten er steget på uddannelsen
År: 2002 Nr.: 04
OECD har gennemført den hidtil mest dybtgående internationale kortlægning af daginstitutionernes tilstand og væsen. Danmark får i rapporten "Starting Strong. Early Childhood Education and Care" fine karaktererer, men der lyder også kritik. Skattefinansieret, offentlig dagpasning vinder frem overalt i den rige del af verden
År: 2002 Nr.: 03
To pædagoger med udsigt til en af PBU's lejligheder på Kastelsvænget føler sig snydt. Lejlighederne bliver efter renovering så dyre, at de ikke får råd til lejen. Men PBU har aldrig lovet billige lejligheder i ældre byggeri, siger PBU's direktør
År: 2002 Nr.: 03
Børnene er vilde med dans og musik, men måske rækker talentet ikke helt til Den Kongelige Ballet. Derfor har Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro oprettet en danse- og musiklinie, hvor børnene alligevel kan have musik og dans i centrum
År: 2002 Nr.: 02
Danmarks Lærerforening vil ikke affinde sig med arbejdsgivernes tolkning af voldgiftskendelsen i den såkaldte Skive-sag og har udsendt deres egen mod-vejledning, som lægger op til kamp fra stilling til stilling
År: 2001 Nr.: 51
Birgit Pedersen, er efter 27 år i Skive Kommunes økonomiforvaltning blevet headhuntet som landets formentlig første "lønsumsstyrer" af daginstitutionsleder Leo B. Rasmussen og skoleleder Uffe Rasmussen. Med sin særlige sagkundskab forventes hun ikke alene at tjene sin egen relativt høje løn hjem, men at kunne frisætte andres kræfter til den pædagogiske kerneydelse
År: 2001 Nr.: 50
Hvis kvaliteten skal blive bedre på daginstitutionerne, skal pædagogerne have bedre vilkår for efteruddannelse. Det mener den nye formand for landets børne- og kulturchefer
År: 2001 Nr.: 50
Siv på fire år er født med Downs syndrom, mongolisme. For forældrene Eva og Arne Jensen har det været utrolig hårdt at få en handicappet datter, men Småbørnscentret i Århus og dygtige pædagoger i datterens daginstitution har givet uvurderlig hjælp
År: 2001 Nr.: 49
Hvad sker der med parforholdet, når man får et handicappet barn? Hvordan reagerer storebror? På Småbørnscentret i Århus er der gode råd og hjælp at hente for familier med handicappede børn.
År: 2001 Nr.: 49
Vi må derfor holde gang i debatten om, at børn i alle aldre har brug for tryghed og omsorg - både i daginstitutionerne og i familien.
År: 2001 Nr.: 49
Hver anden pædagog har et uopfyldt behov for efter- og videreuddannelse, viser en ny undersøgelse. Den viser også, at de pædagoger, der deltager i efter- og videreuddannelse, er mere tilfredse med deres job end andre, og BUPL vil nu satse på at få området højere på dagsordnen
År: 2001 Nr.: 49
Samarbejdspartnere i kommuner, stat og medier giver BUPL mange gode skudsmål, men ikke alt er, som man kunne ønske sig
År: 2001 Nr.: 49
Pædagoger skal kunne sætte ord på deres faglighed, og samarbejdet med lærerne er meget personafhængigt. Det fortæller en række pædagoger, når de skal beskrive Leg og Læring i Skive
År: 2001 Nr.: 47
Husk at bøgerne hverken forhandles af BUPL eller Børn&Unge
År: 2001 Nr.: 47
Undersøgelsen af tidsforbruget i københavnske småbørnsinstitutioner viser, at det især er øget kontakt til forældrene, ledelse og administration, deltagelse i møder, tilfældige afbrydelser, praktisk arbejde og pædagogernes bestræbelser på at synliggøre det pædagogiske arbejde, der "stjæler" tiden fra børnene
År: 2001 Nr.: 46
Det er på tide at få bragt nye temaer ind i valgkampens slutspurt. Der er endnu tid til at få diskuteret velfærdssamfundets udvikling og afkræve politikerne nogle bud på, hvordan de vil medvirke til at skabe et godt liv for børn og familier
År: 2001 Nr.: 46
Det generelle og det, mange på lønmodtagersiden kan samles om, skal trække læsset ved OK02. Arbejdsgiverne skal bevise Ny Løns duelighed, før BUPL vil være med til at poste flere overenskomstpenge i de lokale lønforhandlinger.
År: 2001 Nr.: 45
Og det er ikke nogen tavs viden, for vi har stadigt og stædigt påpeget, at børnene og vi mangler både tid og plads, og at det er urimeligt at spare på rammerne for børns liv og hverdag
År: 2001 Nr.: 44
Børn, unge og voksne fra københavnske institutioner har taget billeder af det bedste i deres hverdag. Billederne blev udstillet to dage i sidste uge og skal være med til at påvirke politikerne til at øge kvaliteten af velfærden. Fire pædagogiske fagforeninger har været sammen om projektet
År: 2001 Nr.: 43
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem her og i de kommende numre af Børn&Unge - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn.
År: 2001 Nr.: 43
Ingen fusion mellem BUPL og PMF - men fortsat tæt samarbejde
År: 2001 Nr.: 43
Frem for alt står vi måske overfor en af de hidtil vanskeligste overenskomst-forhandlinger
År: 2001 Nr.: 43
Forretningsudvalget og et flertal i HB pegede på en fusion med PMF, men med referaterne fra generalforsamlingerne må man konstatere, at tanken ikke finder stor opbakning.
År: 2001 Nr.: 41
I kraft af sin fortid som pædagog er chefen for Børn- og Ungeforvaltningen i Tornved Kommune med til at skabe en nyttig dialog mellem to verdner: Den pædagogiske og den politiske
År: 2001 Nr.: 39
Fagforeningerne har fusioneret i stor stil gennem de sidste 30 år. Det skyldes primært, at flere og tungere opgaver skal løses af fagforbundene, siger arbejdsmarkedsforsker.
År: 2001 Nr.: 39
»Da hele grundlaget for et nyt fællesforbund nu er kendt, er det blevet tid at spørge hver enkelt af jer: Hvad vil du stemme til fusionen? Og hvad er din hovedbegrundelse for at stemme, som du vil gøre?« Svarene fra 38 medlemmer af BUPLs hovedbestyrelse kan læses på de næste syv sider.
År: 2001 Nr.: 37
År: 2001 Nr.: 37
År: 2001 Nr.: 37
Som pædagog er man ikke automatisk klædt på til at udforme en slagkraftig jobannonce. Resultatet er stillingsopslag, som bliver for dyre og for dårlige, siger branchefolk
År: 2001 Nr.: 36
Stadig flere borgere henvender sig til kommunen, hvis de er bekymrede for naboens børn. Og underretningerne viser sig ofte at være konkrete og reelle
År: 2001 Nr.: 36
Styreformer, der alene eller delvist har som dagsorden at tjene penge til aktionærerne, fjerner fokuset fra de pædagogiske kerneopgaver og gavner hverken børn, forældre eller ansatte
År: 2001 Nr.: 35
År: 2001 Nr.: 35
År: 2001 Nr.: 35
Erklæringen udtrykker læreres og pædagogers individuelle og kollektive, faglige engagement og supplerer de gældende love og regler, der definerer professionens praksis. Desuden fungerer den som værktøj dels til brug for professionsudøverne til løsning af spørgsmål vedrørende professionel adfærd og dels til løsning af problemer, der opstår i forhold til elever, forældre og kolleger etc.
År: 2001 Nr.: 35
Kommunernes Landsforening mener, at halvdelen af lønudviklingen skal ske lokalt, og at tillidsfolkenes antal skal begrænses
År: 2001 Nr.: 34
Repræsentanter for næsten 25 mio. lærere og pædagoger vender sig mod den tiltagende kommercialisering af uddannelsessektoren, som er fulgt i kølvandet på globaliseringen. Når markedet tager over, smides de svage af i svinget, og de ansattes vilkår bliver dårligere
År: 2001 Nr.: 33
Lærere er næst efter lastbilchauffører faggruppen med relativt flest AIDS-dødsfald og HIV-smittede. Forklaringen på, at det er sådan, er forfærdende
År: 2001 Nr.: 33
Vi har brug for dygtige og kompetente medarbejdere, som har gennemgået en uddannelse med et højt selvværd og stor stolthed
År: 2001 Nr.: 32
Parterne i en konflikt kender selv løsningen, men når man er begravet til op over begge ører i problemer, og følelserne hænger uden på tøjet, kan den være svær at se. Mediation - også kaldet konfliktmægling - kan både bruges til medarbejdere, der er røget i totterne på hinanden, og til børn
År: 2001 Nr.: 32
På Borgerskolens SFO i Sorø knokler pædagogerne i køkkenet for kunne servere et solidt måltid til børnene, når de kommer fra skole. Og pædagogerne kan oven i købet lide det.
År: 2001 Nr.: 29
År: 2001 Nr.: 26
I Ghassan Kanafanis Kulturfonds børnehaver fylder kunsten en hel del. Alle fondens børnehaver har en uddannet kunstpædagog og et særligt indrettet atelier til formålet. Det har skabt en hverdag med kunst som et helt naturligt indslag
År: 2001 Nr.: 26
Forbundsformand Bente Sorgenfrey gør status midtvejs i fusionsprocessen. Hun er fortrøstningsfuld, men ikke tryg ved, at medlemmerne på grund af skred i tidsplanen kun får et par uger til at sætte sig ind i den færdige "fusionspakke", inden de på generalforsamlingerne i efteråret skal tage stilling til, om de vil købe den eller ej
År: 2001 Nr.: 25
I Libanon har palæstinensiske flygtninge ingen civile rettigheder. Børnene i flygtningelejrene vokser op uden en reel chance for en normal fremtid med uddannelse, arbejde og egen bolig, medmindre de flytter til udlandet
År: 2001 Nr.: 24
Det er klart, at der vil være en rationaliseringsgevinst ved at smelte to organisationer sammen. Der er lagt op til, at den gevinst skal udmønte sig lokalt.
År: 2001 Nr.: 24
Den danske pædagog Anni Kanafani mistede i 1972 sin mand ved et attentat i Beirut. På trods af den stigende politiske uro i området valgte hun alligevel at blive med sine to børn. I dag er hun grundlægger af otte børnehaver i de palæstinensiske flygtningelejre i Libanon.
År: 2001 Nr.: 24
Møde med bossen i en privat kæde, som tjener mange dollars på privatiseringen af børnepasningen i eksperiment-nationen New Zealand
År: 2001 Nr.: 23
Odense-leder bag selvbestaltet undersøgelse af ledernes holdning til BUPL efterlyser bedre faglig og professionel rådgivning
År: 2001 Nr.: 21
År: 2001 Nr.: 21
Pædagoger i Præstø kan ikke bare gemme sig bag tavshedspligten. Kommunen forventer handling på tværs af faggrænser, når det drejer sig om truede børn
År: 2001 Nr.: 19
Pædagoger er verdensmestre i at observere et barn i månedsvis. Mange går alt for længe med en mistanke om dårlig trivsel, før de tager fat i forældrene. Det har man gjort op med i Præstø Kommune
År: 2001 Nr.: 19
Saml kræfterne, teoretikere, politikere og embedsmænd, og skab et familie- og arbejdsliv, der hænger sammen. Det ser vi alt for lidt af.
År: 2001 Nr.: 19
År: 2001 Nr.: 19
I børnehaven og fritidsordningen skal tiden ved computeren bruges til skabende leg og ikke til at indlære skolefærdigheder. En ny efteruddannelse skal gøre pædagoger til medieguider, der sammen med børnene kan udforske computerens mange muligheder for at være kreativ
År: 2001 Nr.: 18
Fusion på Fyn
År: 2001 Nr.: 17
"Politiet kom og hentede min far." "Min mor river mig i håret." "Sommetider græder jeg." Sprogpædagog Jytte Hestbæk Thomsen har været på kursus i at "kunne holde ud at høre". Nu betror børnene sig til hende
År: 2001 Nr.: 17
Forældrene kræver i stigende grad opmærksomhed fra pædagogerne. Det kan tage tid fra børnene, hvis ikke pædagogerne står fast på, at institutionen er til for børnenes skyld. I bogen "De kompetente forældre" gør forfatter Margrethe Brun Hansen op med de krævende forældre
År: 2001 Nr.: 17
År: 2001 Nr.: 17
BUPL hverken kan eller skal være ansvarlig over for den samlede danske fagbevægelses udvikling
År: 2001 Nr.: 17
Mange flygtningebørn tror, at de voksne omkring dem ikke kan holde ud at høre om de oplevelser, som de har med i rygsækken. Derfor skjuler de sig bag en facade og lever et hemmeligt liv fyldt med angst, sorg og smerte. I Vejle Kommune søger børnene selv hjælp hos pædagogerne
År: 2001 Nr.: 17
Børn&Unge er nu på nettet med sin egen hjemmeside, der giver bedre service til medlemmerne. Samtidig skal hjemmesiden være med til at profilere bladet - og dermed pædagogfaget - i offentligheden
År: 2001 Nr.: 14
De faglige kvalifikationer og kompetencer, pædagoger opnår gennem pædagoguddannelsen og gennem det pædagogiske arbejde, vil blive efterspurgt på et fremtidigt arbejdsmarked.
År: 2001 Nr.: 13
Flere års fald i antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen fortsætter. Ungdomsårgangene er små, og måske forbinder de unge faget med støj, pladsmangel og dårlig løn. BUPLs næstformand frygter, at seminarierne vil optage hvem som helst til skade for uddannelsen
År: 2001 Nr.: 13
Det er omsorgsvigt at overlade de små børn til pædagogerne. Børn, der forlades af deres mor, inden de er to år, vil resten af livet være i tvivl, om de er elsket, og derfor kan de ikke indgå i ordentlige samspil med andre. Ole Schouenborg, psykolog, seminarielærer og forfatter til bogen "Velfærdsyngel", vil have kvinderne til at vende tilbage til yngelplejen
År: 2001 Nr.: 12
92 pædagoger i Århus har været på efteruddannelse i tre måneder. Ufaglærte vikarer har erstattet dem i institutionerne. Alle pædagogerne har været ovenud begejstrede for det fælles løft, det har givet dem. Og igennem netværk, der opstod under efteruddannelsen, har de store planer om at følge op på jobrotationen
År: 2001 Nr.: 11
Jeg tror ikke, at mit bud på et værdigrundlag for en sådan fremtidig organisation ser meget anderledes ud, end det gør for en pædagogmedhjælper.
År: 2001 Nr.: 11
Nye Fagbøger
År: 2001 Nr.: 11
De er vokset op sammen, har gennemlevet mange af de samme ting, og så er der kun et års aldersforskel på dem. Sært er det derfor ikke, at BUPL og Pædagogisk Medhjælper Forbund ligner hinanden. Forskelle er der dog også
År: 2001 Nr.: 10
Vinder markedstænkning og kundeopfattelse generel indpas, er vi på vej ud af en farlig tangent, hvor vi vil se borgerne trække sig fra de styrende organer
År: 2001 Nr.: 10
Børn&Unge har korresponderet med Jakob Sølvhøj fra PMF over mailen. Læs, hvad der kom ud af det
År: 2001 Nr.: 09
Klubarbejdet forandrer sig ligesom alt andet, og vi mener, at vi som fagorganisation har en forpligtelse til at tænke i den bedst mulige kvalificering til arbejdet.
År: 2001 Nr.: 08
Børnesår, diarre, øjenbetændelse og andre børnesygdomme kan holdes på et langt lavere niveau, hvis hygiejnen blev prioriteret højere i hjem og daginstitutioner, viser et prisbelønnet projekt fra Odense
År: 2001 Nr.: 08
Tusindkunst Pædagogerne i Jelling Kommune er glade for deres svendebrev. I forbindelse med projekt Tusindkunst har de været i "mesterlære" for at blive bedre til at udtrykke sig praktisk-musisk sammen med børnene
År: 2001 Nr.: 07
BUPL er også positiv overfor en national handlingsplan med overordnede anbefalinger og indholdsplaner for arbejdet i landets daginstitutioner.
År: 2001 Nr.: 06
Nyuddannede pædagoger har fået sværere ved at finde arbejde. Pædagogmangel findes efterhånden kun i det storkøbenhavnske område
År: 2001 Nr.: 06
Børneforsker Stig Brostrøm har i en kronik beskyldt selvforvaltningspædagogikken for at være årsag til, at svage børn ikke bliver set og dermed ikke får den hjælp, de har behov for. Børn&Unge har inviteret Stig Brostrøm og børneforsker Jan Kampmann, som er fortaler for børns selvbestemmelse, til at tale sammen om blandt andet selvforvaltning og pædagogens rolle
År: 2001 Nr.: 05
HB-MØDE
År: 2001 Nr.: 05
Mange ansatte i daginstitutioner er reduceret til pædagogiske servicemedarbejdere og næsepudsere. En reorganisering kan være med til at puste ny energi i medarbejdergruppen.
År: 2001 Nr.: 04
Ledelse er i dag i langt højere grad blevet et fag, en selvstændig disciplin eller en profession i sig selv
År: 2001 Nr.: 04
Børn og unge med angstsymptomer og selvmordstanker kan hjælpes hjemme uden indlæggelse på psykiatrisk afdeling, viser forsøg fra Sønderjylland. Gevinsten er mere trygge rammer for behandlingen og hurtigere hjælp
År: 2001 Nr.: 03
Stilling Skoles SFO har fået egen hjemmeside, hvor forældrene kan give beskeder om børnene
År: 2001 Nr.: 03
Mange pædagoger ved ikke, hvordan de skal håndtere børns sorg og kontakten til familien, når en forælder dør. En omsorgsplan er et godt redskab og en god anledning til at få talt om et svært emne
År: 2001 Nr.: 03
Pædagogerne blander det faglige og det private sammen, når de ikke kan håndtere de børn, der er knap så elskelige. Børnene kan godt mærke, hvor afholdte de er, så derfor er pædagogerne nødt til at forholde sig professionelt til problemet, hvis de skal behandle børnene ordentligt
År: 2001 Nr.: 02
Hvad stiller man op med de børn, som det er svært at holde af? Pædagog Gitte Jensen fortalte sine kolleger om, hvor svært hun havde det med et enkelt barn. Sammen fandt de en løsning, som fungerede for både Gitte Jensen og barnet. Eksperterne mener, at pædagogerne blander det faglige og det private sammen, når der er børn, de ikke kan lide. Det var en forbudt følelse, så det kom fuldstændig bag på pædagog Gitte Jensen, da det gik op for hende, at der var et barn, som hun ikke brød sig særlig meget om
År: 2001 Nr.: 02
Politik for fremtiden
År: 2001 Nr.: 01