Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: pædagogprofession* or pædagogfaget* or profession*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Erklæringen udtrykker læreres og pædagogers individuelle og kollektive, faglige engagement og supplerer de gældende love og regler, der definerer professionens praksis. Desuden fungerer den som værktøj dels til brug for professionsudøverne til løsning af spørgsmål vedrørende professionel adfærd og dels til løsning af problemer, der opstår i forhold til elever, forældre og kolleger etc.
År: 2001 Nr.: 35
Om to år vil BUPL have en ny strategi for pædagogikkens og pædagogers rolle. Ikke alle andre skal definere, hvad pædagoger kan, skal og gør.
År: 2016 Nr.: 20
Det er en udbredt holdning, at personlige følelser ikke hører hjemme på jobbet. I en ny bog diskuterer otte forfattere betydningen af de professionelles følelser.
År: 2014 Nr.: 09
Hvis vi lykkes med professionsprojektet, vil det at være pædagog ændre sig fundamentalt.
År: 2008 Nr.: 40
Hver fjerde pædagog vælger at forlade professionen inden for 10 år. Det er for mange, og der er derfor grund til at se med nye øjne på den pædagogiske profession. Et nyt forskningsprojekt skal kortlægge pædagogers karrierebaner og identificere stadier i karrieren, hvor interessen for faget falder. Det skal gøre os klogere på, hvordan vi holder på pædagogerne.
År: 2010 Nr.: 108
Pædagogerne skal afgrænse sig fra andre faggrupper, og de skal gøre deres arbejde mere synligt. Sådan lyder fire eksperters bud på vejen til en stærk professionsidentitet. BUPL's bud er formuleret i 10 nye forslag til mål, som Børn&Unge sætter fokus på de næste to måneder. Og som pædagogerne selv skal tage stilling til på generalforsamlinger og BUPL's kongres i november.
År: 2008 Nr.: 32
I de næste to år skal den pædagogiske profession yderligere styrkes. BUPL skal arbejde for, at pædagoger bliver mere synlige og får en professionsbevidsthed. Alt hvad BUPL gør, skal i fremtiden ses gennem professionsbriller. Kongressen var ikke helt enig om, hvordan det skal gøres
År: 2006 Nr.: 42
René Kenneth Christensen glæder sig over jobannoncernes fokus på professionelle pædagoger, men savner ord som varme og nærvær.
År: 2016 Nr.: 06
Professionshøjskolen VIA vil have lov til at øge optaget på pædagoguddannelsen for at have hænder nok til flere flygtningebørn.
År: 2016 Nr.: 03
Så sætter vi en etikstafet i gang. I fem numre af Børn og Unge vil vi debattere etik i pædagogisk praksis. Vi forlænger og udvider den energiske debat mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksterne eksperter, der var på de etik-roadshow, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Har din pædagogiske praksis brug for et etisk gennemsyn? Følg med i etikstafetten og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 15