Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: overgang*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
År: 2017 Nr.: 15
Hvordan inkluderer den almindelige daginstitution et alvorligt fysisk sygt barn, der måske har været isoleret i længere tid for at undgå infektion? Det har Børnehuset SIV lavet en inspirationsguide om.
År: 2017 Nr.: 14
Et projekt om sprogtilegnelse blandt børnehavebørn med sproglige udfordringer har vist gode resultater i Aalborg. En stor del af forklaringen er den aktive rolle, forældrene spiller.
År: 2017 Nr.: 12
Ugentlige barselsbesøg af en pædagog er en del af Aarhus-projektet ’Tryg start i livet’, hvor pædagoger og sundhedsplejen samarbejder om støtte til sårbare spædbørnsfamilier i både hjem og dagtilbud. Projektet gav tvillingerne Esther og Villum en tryg start i vuggestuen.
År: 2017 Nr.: 11
I regeringens nye aftale om bedre dagtilbud afsættes der 58 millioner kroner til forsøg med samarbejde sundhedsplejedagtilbudssamarbejde målrettet sårbare småbørn. God idé, mener de faglige organisationer, men normeringerne må forbedres.
År: 2017 Nr.: 11
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Sociolog og forfatter Anette Prehn vil lære børn, unge og deres pædagoger at forstå hjernen og handle derefter. Se hvordan i denne guide.
År: 2017 Nr.: 08
Enhver daginstitution oplever at skulle tage imod en ny kollega, introducere dem til dagligdagens opgaver og gøre dem til en del af fællesskabet. Men det er en kunst at sikre den gode modtagelse.
År: 2017 Nr.: 05
Lone Thomsen og Ann-Kathrine Nymann Svendsen er ansat i social normering i Vuggestuen Smedegården, som ligger i et udsat boligområde i Aalborg. De oplever, at de har mulighed for at give børnene en bedre start i livet.
År: 2017 Nr.: 02
Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion. I stedet skal der fokus på, hvad alt det, der er sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Pædagogerne i den integrerede institution Mælkebøtten i Holte var trætte af kaotiske scener i garderoben, skred i det planlagte program og manglende tid til faglighed. Et projekt skabte ny og bedre organisering af hverdagen.
År: 2016 Nr.: 19
År: 2016 Nr.: 18
Det er en balancegang at bruge sin viden om diagnoser til at tilrettelægge en hverdag, det enkelte barn fungerer i, og samtidig undgå at skærme barnet så meget, at det går glip af udvikling, fortæller pædagog Lisbeth Lynggaard Bjørn fra Astrup Specialskole.
År: 2016 Nr.: 18
Har man først prøvet at drikke sig fuld, er der 11 gange større risiko for, at man ryger hash efterfølgende. Det er logisk, mener Stofrådgivningen, at unge gerne vil prøve noget mere, når de først har prøvet en ting.
År: 2016 Nr.: 16
Et flertal af kommunerne planlægger massive besparelser på dagtilbud og skoler, viser en ­gennemgang af de kommunale budgetter. De skulle hellere investere, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 15
Pædagogstuderende fra UC Sjælland gennemfører forløb, hvor de gennem aktionslæring er med til at påvirke praksis i institutionerne. Det er blandt andet med til at ændre overgangene fra børnehave til SFO i Høje-Taastrup.
År: 2016 Nr.: 13
År: 2016 Nr.: 12
Pædagoger skal tro mere på børnene og fokusere på det gode, de bidrager med. Men det kan være op ad bakke, fordi pædagogerne i stigende grad skal måle børnenes præstationer. Sådan siger sociolog og forsker Hanne Warming i ny bog.
År: 2016 Nr.: 11
År: 2016 Nr.: 10
Børnehaven Uglebo har gjort overgangen fra børnehave til skole let. Pædagogerne deler børnene op efter alder og samarbejder tæt med skolen, både før og efter børnene starter.
År: 2016 Nr.: 09
Videbechs Minde i Viborg ønskede at få mere sang, musik og bevægelse ind i hverdagen og satte derfor gang i projekt Musik Malle. Samtidig fik institutionen et tættere forhold til naboinstitutionen.
År: 2016 Nr.: 03
Vi orienterer os over nettet. Derfor er en institutions hjemmeside ambassadør for institutionen, og den skal ikke kun give oplysninger og viden videre. Den skal også signalere kvalitet og professionalisme, mener Skive Kommune, hvor alle institutionerne har oprustet på den del af kommunikationen.
År: 2016 Nr.: 03
Københavns nye døgnåbne integrerede institution er en succes for børn, forældre og personale, men undervejs har de tilfredse pædagoger mødt en del fordomme.
År: 2016 Nr.: 02
Et nyt inspirationsmateriale viser, hvordan man på syv uger får gang i observation og refleksion i det småbørnspædagogiske arbejde. Det skal der afsættes tid til, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 01
Få gode råd til samarbejdet med forældrene fra forskerne Søren Laibach Smidt og Suzanne Krogh. Samt fra forældre, som har gode og mindre gode oplevelser fra deres barns institution.
År: 2015 Nr.: 17
5 ud af 10 FTR’ere oplever, at der ofte opstår samarbejdsproblemer, når der kommer en ny chef på arbejdspladsen. Det er ualmindeligt, at ­overgangen sker gnidningsløst, mener ledelseskonsulent.
År: 2015 Nr.: 14
Involver medarbejderne i ansættelsen, hav en åben dialog og en handleplan for, hvordan I løser samarbejdsproblemerne, når de opstår.
År: 2015 Nr.: 14
Alt er, som det plejer for pædagogerne i skolen i Hjørring, men alligevel har reformen været en kæmpe omvæltning, mener Bente Nielsen, pædagog på Holmegårdskolen.
År: 2015 Nr.: 11
Alt fra at købe et fly til at hjælpe jordskælvsofrene i Nepal kom på tale, da Børn&Unge spurgte fire børn fra Taulov Fritidscenter om, hvad de ville gøre, hvis de kunne bestemme i Danmark.
År: 2015 Nr.: 10
Godt 1.000 mandlige BUPL-medlemmer er ansat i integrerede daginstitutioner, viser nye tal. Men kun få vælger et job i vuggestueafdelinger. En af dem er Henrik Madsen, der blev noget overrasket ved jobsamtalen.
År: 2015 Nr.: 06
Med projektet ’Barnet i Centrum’ har et hold forskere fra Aarhus Universitet undersøgt, hvordan man mindsker gråd, når et vuggestuebarn skal afleveres i institution. Og det kan lade sig gøre.
År: 2015 Nr.: 05
Hvis de børn, der har størst sandsynlighed for at komme ud i noget skidt, også er de børn, der tidligt kommer til at gå for sig selv, har vi problemet med tiltrækning til den kriminelle løbebane. Løsningen er at lave en pædagogisk friplads, så alle har råd til et klub- og fritidsliv.
År: 2015 Nr.: 05
Både nu og i fremtiden skal pædagogerne blive bedre til at dokumentere, hvad de gør. Læring og overgange kommer mere i fokus, spår redaktør af ny bog.
År: 2015 Nr.: 02
Vi hører om de dramatiske skilsmisser og konflikterne om børnene i pressen. Men de fleste skilsmissebørn ­lever gode børneliv på tværs af to familier. Alligevel har de brug for pædagoger, der er opmærksomme på dem og på, hvordan de trives, viser en ny ph.d-afhandling.
År: 2015 Nr.: 02
Bevægelseshavens Børnehave i Hørve arbejder med at gøre børnene skoleparate i tæt samarbejde med forældre og lærere.
År: 2014 Nr.: 22
Både børneministeren og undervisningsministeren besøgte BUPL’s kongres. Det sender et signal om en ­sammenhæng i børns liv fra 0-18 år, mente formanden.
År: 2014 Nr.: 21
I Børnehuset ved Skoven er forældrene trygge ved institutionen, selv når de må være stand-in for pædagoger. Men de efterlyser, at pædagoger har mere tid til børnene.
År: 2014 Nr.: 20
Der kan gå flere år, før børns mistrivsel bliver opdaget, og der bliver taget hånd om den. Her får du en håndfuld redskaber til at opspore udsatte børn, før problemerne vokser sig så store, at det hæmmer barnets trivsel og udvikling.
År: 2014 Nr.: 20
Overgangen fra arbejdsmarked til efterløn eller pension er en radikal livsændring, som man skal overveje nøje. Sådan lyder rådet fra Poul-Erik Tindbæk, der netop har udgivet en bog om emnet.
År: 2014 Nr.: 16
Et forsøg på at gøre børnene fra Børnehaven Bevægelseshaven i Odsherred Kommune skoleparate har været en succes på grund af et tæt samarbejde med Vallekilde Hørve Skole.
År: 2014 Nr.: 12
Efter 35 år som it-programmør valgte den nu 53-årige Hanne Schüsler at læse til pædagog. Pædagoguddannelserne optager stadig flere studerende over 30 år, viser tal fra Undervisningsministeriet.
År: 2014 Nr.: 11
EU kan ikke bestemme over de danske dagtilbud, fritidstilbud eller folkeskolen. Alligevel har det europæiske samarbejde sat tydelige aftryk på de danske pædagogers arbejde.
År: 2014 Nr.: 10
Børnenes selvværd lider et knæk, og det er ikke i orden, at deres skolegang starter med et nederlag.
År: 2014 Nr.: 07
Der er fast arbejde til børneminister Manu Sareens i det nye kæmpeministerium. Men han håber at gøre forventningerne om, at daginstitutionsområdet vil drukne i alle de tunge socialsager, til skamme.
År: 2014 Nr.: 05
Hvad skal pædagogerne lave i skolen efter sommerferien? Mange steder kender de ikke svaret. Her er fem kommuner, der på hver sin måde har arbejdet med skolereformen.
År: 2014 Nr.: 04
Mange pædagoger aner ikke, hvad der sker med deres arbejdsplads og job, når skolereformen træder i kraft. Ventetiden er ’træls’, og folk er trætte og slidte, fortæller tillidsfolk fra Hjørring og Roskilde. I Gladsaxe er de glade.
År: 2014 Nr.: 04
Pædagogandelen er høj i vuggestuen i Ærtebjerghave Børnecenter i Køge. Det giver en højere grad af bevidsthed om, hvordan man styrker børns trivsel, udvikling og læring, mener pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 03
Pædagoger bruger stemmen hver dag, og over halvdelen vil få knas med den. Alligevel passer de færreste på det vigtige arbejdsorgan. Med blot en beskeden indsats kan du forebygge stemmeproblemer.
År: 2013 Nr.: 20
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
Pædagoger og lærere ved ikke nok om hinandens arbejde i overgangen fra børnehave til skole. Det skal et nyt dialogredskab fra Danmarks Evalueringsinstitut råde bod på.
År: 2013 Nr.: 11
Pædagogerne må ikke glemme den faglighed, der er i bleskift og andre rutineopgaver, selvom de er blevet tvunget til at have mere fokus på planlagte, pædagogstyrede aktiviteter. Den upåagtede faglighed i hverdagen er mindst lige så vigtig som læringsdagsordenen, mener forskere fra Roskilde Universitet.
År: 2013 Nr.: 08
Når institutionerne fokuserer på idræt, bliver både børn og pædagoger gladere og mere aktive. Det viser en ny evaluering af DGI’s idrætsinstitutioner.
År: 2013 Nr.: 05
I Børnehaven Mejsen er børnene vant til elektroniske medier. De bruger tablets, leger tagfat med digitalkameraer og kommunikerer med en anden institution via Facebook. Den elektroniske verden fletter sig ind i den virkelige verden og udvikler aktiviteterne i institutionen.
År: 2013 Nr.: 02
Børnenes udbytte af HippHopp afhænger blandt andet af, om pædagogerne interesserer sig for de aktiviteter, børnene laver med far og mor derhjemme.
År: 2013 Nr.: 02
Kreativitet udvikler børn og gør hverdagen sjov og interessant. Derfor skal pædagogernes sparsomme tid gennemsyres af kreativ pædagogik.
År: 2012 Nr.: 19
49 procent af kommunerne forringer vilkårene for børn fra 6 år i 2013. Det sker til trods for, at SFO'er og klubber i forvejen er de dårligst normerede institutioner. Og på trods af børneministerens ønske om et bedre samarbejde mellem pædagoger og lærere.  
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger er gode til at arbejde med relationer. Når lærere og pædagoger samarbejder, får de ofte et mere nuanceret blik på barnet, viser forskning. Men ingen ved, om eleverne får bedre karakterer.
År: 2012 Nr.: 16
År: 2012 Nr.: 14
Han viser dem, hvordan man skruer med skruemaskinen, hvordan man ordner cykler, og hvordan man er en god kammerat. På Herlev Kommunes specialpædagogiske udviklingscenter, Gammel Hjortespringskole, ruster pædagog og tidligere tømrer Bo Christiansen sine elever både praktisk og socialt.
År: 2012 Nr.: 11
For Camilla Fanø er samarbejdet med mange mandlige kolleger en lærerig erfaring. Og den lumre mandehumor skaber en god stemning på arbejdspladsen – selvom nyansatte lige skal advares mod omgangstonen.
År: 2012 Nr.: 05
Han sætter en ære i at være neutral og seriøs. Får et kick af at være på, og så trives han godt i byggerod. Børn&Unge har besøgt forældrenes formand, Lars Klingenberg, der er far til tre og klar til at blive genvalgt for tredje gang i april.
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger løser konflikter, bliver de alt for tit dommere i børnenes uenighed. Det er meget bedre at coache børnene til selv at løse konflikterne, mener Rune Strøm, pædagog og ekspert i børns og voksnes kommunikation. Børn&Unge var med, da han underviste lærere og pædagoger på en skole i Odense.
År: 2012 Nr.: 03
Mor er som bekendt den bedste i verden. Spørgsmålet er, om hun kan passe både sit job og sit eget barn i institutionen. I landets børnehaver og vuggestuer er der stærkt delte meninger om den sag.
År: 2012 Nr.: 02
Man skal forholde sig til utroligt mange komplicerede forhold, inden man tager beslutningen om at droppe eller beholde efterlønnen. Her kan du se nogle af de væsentligste, som du bør tage med i dine overvejelser.
År: 2012 Nr.: 02
Økonomisk styringsmodel har sammen med besparelser forringet svage familiers mulighed for at komme på ret køl. Familier, som burde få hjælp, får den ikke længere, mener pædagoger i Odense, der sidste år indførte den såkaldte BUM-model.
År: 2012 Nr.: 01
Minimumsnormeringer skal indgå i de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Børneminister Christine Antorini (S) vil have tilstrækkeligt mange veluddannede pædagoger i dag- og fritidsinstitutioner, ellers kan hendes vision for et bedre børneliv og en bedre forberedelse til skolen ikke lade sig gøre.
År: 2011 Nr.: 19
Dag- og fritidsinstitutionerne bliver flyttet over i Undervisningsministeriet, som får nyt navn. Det var på tide, mener forskere, der forventer sig mere sammenhæng mellem skole og de tidlige år.
År: 2011 Nr.: 18
Asiens fremstormende økonomier tvinger Danmark til at satse på viden og kreativitet, hvis vi skal overleve som velfærdssamfund. Derfor retter mange for tiden blikket mod de alleryngste børn. Det er deres kreative evner, som skal redde Danmark i fremtiden.
År: 2011 Nr.: 14
Danske pædagoger mener ikke, at de har afgørende betydning for børns læring. Det viser en ny undersøgelse. Danske pædagoger tror mere på læring gennem leg, men socialministeren og hendes task force vil have mere voksenstyring.
År: 2011 Nr.: 13
Der findes 325 private institutioner i Danmark, men regeringen vil gerne have flere. En 12-punktsplan skal give de private institutioner en lettere gang på jord. Men det er ikke alle punkter, der giver lige meget mening - heller ikke for dem, der har lavet aftalen. Læs også 10 institutioners erfaringer med et liv uden kommunal indblanding.
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Pædagoger bliver truet på livet og slået af forældre og børn. I hver 15. institution, som Arbejdstilsynet besøgte sidste år, var vold en del af hverdagen. Det gør pædagogerne bange og syge.
År: 2011 Nr.: 11
Socialministeren vil indføre mål for børnehavebørns kompetencer. Målene skal bygge på gode erfaringer fra hele landet og styrke skoleovergangen. BUPL frygter, at målene vil begrænse pædagogernes arbejde. Lærerne er heller ikke begejstrede.
År: 2011 Nr.: 10
Mange børnehavebørn begynder i SFO tre-fire måneder, før skolen starter. Men den gode normering fra børnehaven følger ikke altid med. Tre ud af fire kommuner bruger den glidende skolestart som et spareprojekt.
År: 2011 Nr.: 09
En god normering ved tidlig SFO-start koster i starten, men er tjent ind senere, mener SFO-leder.
År: 2011 Nr.: 09
Faglige kvalitetsoplysninger giver ikke et dækkende billede af det pædagogiske arbejde, mener BUPL. Kommunerne ser dokumentationen som en mulighed for, at pædagogerne kan vise omverdenen, hvad de laver.
År: 2011 Nr.: 09
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Forældre vil have lækre børn i smart tøj, for velklædte børn signalerer overskud. Modebevidste mødre bruger tid og penge på at finde den helt rigtige forårsjakke, fordi ungerne er stedfortrædere for de købelystne forældre.
År: 2011 Nr.: 07
Hanne Vahl Giersing mistede 135.790 kroner under finanskrisen. Hendes pensionsopsparing blev ramt af en regel, der var tænkt som en hjælp. Men nu får hun alle de tabte penge igen.
År: 2011 Nr.: 04
Eleverne blomstrer, og skolerne bliver mere rummelige, når kommunerne får frihed til at skabe en alsidig skoledag.
År: 2010 Nr.: 24
I Lindevang Børnehave på Frederiksberg kan pædagogerne på alle områder mærke, at børnene nu kommer, når de er 2 år og 10 måneder eller derunder.
År: 2010 Nr.: 19
En gyserfilm har holdt på de store børn i fritidshjemmet, givet nye venner på tværs af klasseskel og skabt en bedre overgang fra fritidshjem til klub. Samtidig har projektet også ændret pædagogikken i fritidsklubben.
År: 2010 Nr.: 19
Mangel på vuggestuepladser og dårlig økonomi får mange kommuner til at rykke vuggestuebørn tidligt op i børnehave. Der kan være penge at spare, men ingen pædagogiske fordele, viser ny evaluering af børnehavealderen på 2 år og 10 måneder i Frederiksberg Kommune.
År: 2010 Nr.: 19
Inklusion er hverken en hurtig løsning på de voksende udgifter til specialområdet eller et spareobjekt, som kommunerne kan ty til i trange tider. Det kræver investeringer nu, men gevinsten kan først indkasseres senere, siger eksperterne.
År: 2010 Nr.: 18
Sammen med deres pædagoger er 63 store børnehavebørn flyttet ind i en pavillon på SabroKorsvejskolen ved Århus. Formålet er at lette overgangen til skolen.
År: 2010 Nr.: 15
Den organiserede læring vinder frem i børnehaver og SFO'er. Det skyldes både globaliseringen, politikeres ambitioner og pædagogers frygt for at aflevere børn, der ikke er skoleparate. Men det risikerer at give bagslag, advarer eksperter.
År: 2010 Nr.: 15
I dag er der allerede masser af eksempler på, at dagtilbudsloven ikke kan overholdes. Pædagoger, eksperter og politikere giver eksempler. De nye spareplaner vil forværre forholdene.
År: 2010 Nr.: 13
Det strømmer ind ad døren hos DPU med pædagoger, der vil videreuddanne sig. Men langtfra alle kommer ud med en ny titel på visitkortet. Studiet er ensomt, og undervisningsformen engagerer os ikke, lyder kritikken fra de studerende.
År: 2010 Nr.: 11
Mange pædagoger oplever, at de til tider er under voldsomt pres, for eksempel fra veluddannede forældre, i forhold til at skulle forklare beslutninger og pædagogiske tiltag, som man ellers synes er oplagte eller selvfølgelige.
År: 2010 Nr.: 108
En rundspørge til 10 skoler viser, at de generelt er tilfredse med de børn, de modtager fra daginstitutionerne. Ingen af skolerne har faglige forventninger, men vil gerne have skoleparate og selvhjulpne børn. Der er et godt samarbejde om overgangen fra børnehave til skole de fleste steder.
År: 2010 Nr.: 06
Lærerne skal lære meget mere om pædagogik af pædagogerne, mener adjunkt Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2010 Nr.: 06
Krav om mere skoleforberedende arbejde vil ramme daginstitutionerne i fremtiden. Men det skal pædagogerne ikke lade sig skræmme af, mener lektor Stig Broström.
År: 2010 Nr.: 06
I Gladsaxe Kommune betyder et tæt samarbejde mellem daginstitutioner og skole, at børn mødes med den samme pædagogik i børnehave, børnehaveklasse og SFO.
År: 2010 Nr.: 06
Landet rundt gøres de store børnehavebørn klar til skolen. Det er stort set frit valg, når det handler om pædagogikken, så nogle arbejder med læseplaner, mens andre bruger naturen. Forsker glæder sig over mangfoldigheden.
År: 2010 Nr.: 06
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
SFO 2 bliver mere og mere udbredt som fritidstilbud for 10-14-årige. Harmonisering, besparelser og et målrettet tilbud for udsatte børn er nogle af argumenterne for at flytte større børns fritidstilbud ind under skolens ledelse. Et snigløb, lyder forsker Pernille Hviids kommentar til den udvikling.
År: 2009 Nr.: 30
Da børnehaven i Sølystgade i Århus blev omdannet til integreret institution tog det år, før stedet igen fungerede som én enhed. Pædagogerne tvivlede på, at det var en god idé at optage vuggestuebørn, men ser i dag mange fordele.
År: 2009 Nr.: 29
Det skaber usikkerhed at blive omdannet til integreret institution. I Elsted Børnehus var pædagogerne i tvivl, om pædagogikken skulle ændres, og usikre på, hvem der skulle arbejde med vuggestuebørnene.
År: 2009 Nr.: 29
På hver sin måde skiller de sig ud ved at være domineret af en teori, som ikke er mest udbredt i nogen anden kommune. I Lemvig er det naturpædagogik. I Hillerød er pædagogerne blevet inspireret i Italien, mens Faxe satser på læringsstile. Det har de alle tre deres gode grunde til. Dem kan du læse om i disse artikler om de enestående pletter på danmarkskortet.
År: 2009 Nr.: 25
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger blomstrer i heldagsskolerne i Odense. Undervisningen er blevet bedre, og man arbejder målrettet på at give mere plads til fritidspædagogikken, viser forskningsprojekt fra tre heldagsskoler i Odense.
År: 2009 Nr.: 23
Efter et år med skyderi, brand og ét drab er Tingbjerg Fritid nu på fode igen som et fritidstilbud til større børn og unge i Brønshøj nordvest for København. Men beredskabet er ikke lagt på hylden
År: 2009 Nr.: 20
" Aktivering er langt fra altid svaret på en ledigs problemer. Ofte vil uddannelse på både kort og i særdeleshed på lang sigt være mere hensigtsmæssig for den enkelte.
År: 2009 Nr.: 20
Klubberne er gode til inklusion, viser en rapport fra Albertslund. Her rummer klubberne alle typer af unge, men i de enkelte klubber er medlemmerne ikke blandet på tværs af etnicitet og social klasse. Samtidig peger rapporten også på problemer ved både aktivitets- og relationspædagogikken.
År: 2009 Nr.: 19
Der er kun kommet 15 ansøgninger om dispensationer fra regler og love, som vedrører danske daginstitutioner. Mange ansøgninger handler om børnemiljøvurderinger og pædagogiske læreplaner. Men ingen institutioner eller kommuner har søgt om helt at blive fri for dem.
År: 2009 Nr.: 19
Som flyvende pædagog observerer Susanne Kjær Andersen kollegerne med friske øjne for at hjælpe dem med at inkludere udsatte børn. Sammen med efteruddannelse har det ført til, at pædagogerne i Ungernes Hus har flere diskussioner om deres faglige praksis.
År: 2009 Nr.: 17
Kommunerne skal sørge for, at den forebyggende, tidlige indsats over for udsatte børn foregår i daginstitutionerne. Indsatsen skal være rettet mod at støtte barnets ressourcer og inkludere barnet i institutionens fællesskab. Men kommunerne bruger i stedet deres penge på at afhjælpe de udsatte børns fejl og mangler.
År: 2009 Nr.: 17
EU's satsning på 'livslang læring' rammer lige ned i hverdagen i danske daginstitutioner. De pædagogiske læreplaner er et af de områder, hvor børn og pædagoger kan mærke EU's indflydelse.
År: 2009 Nr.: 15
Pædagoger skal være aktive i børns overgang fra børnehave til skole. For det er pædagogerne, der sætter fokus på, hvad børnene har behov for, og hvad de oplever i en periode, som rigtig mange børn finder meget svær, mener Inge Schoug Larsen.
År: 2009 Nr.: 10
Pædagog Lisbeth Olsen forbereder sig på de næste 22 ugers arbejde i gruppen med de største børn. Hun mener ikke, at tiden går fra børnene, men at de faktisk får det hele igen senere.
År: 2009 Nr.: 05
Tæt afstemning i sigte om forslag, der skal føre til slankning af forbundsledelsen.
År: 2008 Nr.: 36
Skal pædagogstuderende i praktik tælle med i normeringen, når de ikke mere er lønnede, men på SU? Finansministeriet siger ja, mens BUPL mener at have en klokkeklar aftale med regeringen om, at det skal de ikke.
År: 2008 Nr.: 35
I starten af året kunne du læse forfatter Bo Skjoldborgs råd til pædagoger om, hvordan de kan formidle deres skriftlige budskaber bedre. I den forbindelse tilbød Børn&Unge et sprogtjek. Redaktionen har fået tilsendt flere tekster, end vi har plads til at omtale. Vi har derfor valgt fire af teksterne, som Bo skjoldborg har nærlæst. Læs her, hvad han anbefaler pædagogerne at gøre for at kommunikere bedre.
År: 2008 Nr.: 28
Kravene fra børnehaveklassen bliver stadigt større, når de 5-6-årige går fra at være børn til at blive elever. Samtidig kan forringelsen af normeringen i børnehaverne skade børnenes muligheder for at leve op til de høje krav.
År: 2008 Nr.: 26
Telefonerne i BUPL's medlemsafdeling gløder rødt for tiden. Her er de fem spørgsmål, som flest medlemmer ringer for at få svar på. De handler især om det ekstra konfliktkontingent på 300 kroner om måneden, som stort set alle medlemmer siden 1. april betaler i støtte til de strejkende.
År: 2008 Nr.: 17
Musik og anderledes rejser er nogle af de oplevelser, som børn og unge i alle aldre får sammen i Fritidscenteret Vognfjederen
År: 2008 Nr.: 04
Danmarks rigeste kommune sparer ikke på sin ungdom. Gentofte har afsat ekstra penge til klubberne, og de fleste klubber har valgt at udvide åbningstiden. Konsekvensen er, at ungdomsfesten er flyttet fra gaden til klubben. Det er både pædagoger og de musikglade unge glade for. Udvidet åbningstid har sat Gentoftes klubber på det lokale landkort som synlige samligssteder for de unge.
År: 2008 Nr.: 04
Ved juletid er der nogle særlige forhold for udbetaling af dagpenge. De bliver gennemgået her.Vil du gerne have penge inden jul, skal dit ydelseskort være i a-kassen senest den 17. december. Pengene vil så være i banken den 21. december. Modtages kortet efter den 17. december vil pengene først være til disposition mellem jul og nytår. Sendes kortet mellem jul og nytår, vil der først være penge til disposition efter nytår.
År: 2007 Nr.: 42
Et tæt samarbejde og en fast tidsplan har fået stort set alle børn til at tage springet fra SFO til klub i et udviklingsprojekt i Middelfart.
År: 2007 Nr.: 42
Engang ville daginstitutionsleder Inge Thorup redde hele verden. I dag er målet mere ydmygt blot at være et ordentligt menneske. Kun ved at kende sig selv og sin begrænsning, kan man være og gøre noget for andre mennesker, mener lederen, der gennemgået en treårig psykologisk efteruddannelse.
År: 2007 Nr.: 36
Hindholm Socialpædagogiske Seminarium og Haslev Lærerseminarium vil slå sig sammen. Mens Næstveds og Faxes borgmestre er uenige om uddannelsernes placering i Haslev i Faxe, er uddannelsesstederne bare glade. Sammenlægning er seminariernes overlevelse, siger de.
År: 2007 Nr.: 22
Socialforskningsinstituttet har forsøgt at evaluere kommunernes indsat med at få brudt den negative sociale arv, men mange af tiltagene har vist sig at være svære både at evaluere og sammenligne på grund af manglende systematik. Men undersøgelserne viser, at en tidlig indsats over for gravide og spædbørnsfamilier giver pote, og at læring og undervisning af de nul-10-årige udsatte bør forstærkes.
År: 2007 Nr.: 11
Nye regler om dagpenge og arbejdsmarkedsindsats Med velfærdsforliget er der fulgt en række vigtige, nye regler for dagpenge og efterløn.
År: 2007 Nr.: 10
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Når unge ser drabelige horrorfilm sammen, er det ikke for at svælge i blod og vold men for at opnå et socialt fællesskab, hvor de kan afprøve og teste nogle følelser. Det viser forskning i unges filmvaner og fascination af blandt andet horrorfilm.
År: 2007 Nr.: 07
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
I over 30 år delte personalerne i en børnehave og en vuggestue i Roskilde både grund og hus, men uden egentlig at tale sammen. Først da institutionerne skulle sammenlægges og skillevæggen mellem dem rives ned, begyndte et udviklende samarbejde - godt hjulpet på vej af en konsulent med en god ide
År: 2007 Nr.: 04
Medarbejderne i BUPL-A får brug for alle deres høre- og talegaver. 12.000 ansigt-til-ansigt samtaler med ledige pædagoger skal de klare i 2007. Og der skal snakkes vigtige sager. Den ledige skal i arbejde, og det skal gå hurtigt
År: 2007 Nr.: 04
Det er for fattigt udelukkende at stille krav til børnenes skoleparathed, konstaterer BUPL i et høringssvar til regeringens kvalitetsreformudvalg, som holdt sit andet møde sidste torsdag. BUPL kritiserer også kvalitetsreformudvalgets ordvalg, når de kalder børn og forældre for kunder
År: 2007 Nr.: 03
Med samlet set 5.000 medlemmer bliver social- og specialpædagoger en gruppe, der taler med vægt i BUPL. Og både forbund og de lokale fagforeninger har rustet sig yderligere til at varetage deres interesser
År: 2007 Nr.: 02
Pædagogernes pensionskasse vil lukke for indbetaling til en pensions- ordning, der i dag gælder for 9000 PBU-medlemmer. Det sker, fordi deres nuværende ordning anses for uforudsigelig, ulogisk og uforsvarlig
År: 2006 Nr.: 43
Er du også begyndt at forberede dig på, at det snart er jul? At tænke på indkøb, gaver, julepynt og ikke mindst, hvordan står jeg rent økonomisk? Her i a-kassen er vi begyndt at forberede os, og det gør vi bl.a. ved at ønske alle vore medlemmer en god jul og oplyse om de rettigheder de har, og hvordan vi eventuelt kan være til hjælp for vore medlemmer
År: 2006 Nr.: 43
Pædagoger føler i højere grad end ansatte i andre brancher, at arbejdet giver mening, at de har indflydelse på opgaverne, og at de udvikler sig på jobbet, viser nyt forskningsprojekt. "Det er et glansbillede", mener BUPL og henviser til de mange stressede, sygemeldte og nedslidte pædagoger
År: 2006 Nr.: 40
Næsten alle børnehaver, vuggestuer og dagplejer har lavet eller er i gang med at lave pædagogiske læreplaner. Det kniber dog med at få lavet læreplaner for svage børn og for de tosprogede børn. Det viser første del af evaluering af læreplanerne. Ministeren er godt tilfreds
År: 2006 Nr.: 29
Århus Kommune skal spare 410 millioner kroner. Daginstitutionsområdet skal fremover reduceres til 0-6 års institutioner og SFO fra 0.-7. klasse. Strukturændringer vil ifølge kommunen ikke betyde ændringer i basisydelsen, men det afviser BUPL Århus Kommune
År: 2006 Nr.: 28
Det danske system med børnehaveklasse som et tilbud og som en overgang fra børneinstitution til skole er enestående.
År: 2006 Nr.: 26
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
Kommunalreformen giver BUPL en sidegevinst på omkring 2000 nye medlemmer, der hidtil har arbejdet i amtslige specialtilbud og dermed hørt til Socialpædagogernes Landsforbund (SL). Når de amtslige tilbud fra 2007 bliver kommunale, må SL afhænde medlemmerne til BUPL, og det sker ikke uden protester
År: 2006 Nr.: 23
Natur og teknik er sjældent et hit blandt skolebørn. Det vil de ændre i Astrup i Nordjylland. Her bliver børnenes interesse fanget allerede i børnehaven, hvor en flok fem-seksårige er med i et naturprojekt, udviklet i samarbejde med seminariefolk
År: 2006 Nr.: 22
To ekstraordinære kongresser har sat en diskussion om magtfordelingen i BUPL's politiske ledelse på dagsordenen. En rundringning til politikere i BUPL afspejler enighed om, at der er sket en vis magtforskydning fra hovedbestyrelsen til formændene, men ikke alle bryder sig om det
År: 2006 Nr.: 17
Henning Pedersen, 57 år, fynbo, fagpolitisk superveteran og ifølge inderkredsen hæderligheden selv, valgt som den 8. forbundsformand i BUPL's historie
År: 2006 Nr.: 17
Hovedbestyrelsen er også i det nye BUPL lukket land for formændene for de lokale fagforeninger
År: 2006 Nr.: 13
BUPL er i dag et andet, end det var i går. Ekstraordinær kongres vedtog ny struktur, som reducerer antallet af fagforeninger fra 22 til 12. Bestyrelserne i de gamle fagforeninger fungerer som "forretningsministerier", indtil der på stiftende generalforsamlinger i fusionsfagforeningerne er valgt nye ledelser
År: 2006 Nr.: 13
BUPL og de øvrige organisationer i den pædagogiske branche - blandt andet Socialpædagogernes Landsforbund og FOA/Fag og Arbejde - regner med at komme til at stå stærkere, når de i fællesskab aftaler rammerne for den lokale løndannelse med arbejdsgiverne
År: 2006 Nr.: 12
Obligatorisk lektiehjælp og tilbud om idræt i alle SFO'er er blandt de anbefalinger, som regeringens skolestartsudvalg mener kan skabe sammenhæng mellem børns læring i skolen og leg i SFO'en. Skolen dikterer pædagogers dagsorden, mener BUPL
År: 2006 Nr.: 08
Tårnby Kommune kræver, at medarbejdere holder op, når de bliver 60 år, hvis de ønsker at indgå en senioraftale. FTF-undersøgelse viser, at bedre udnyttelse af seniorordninger vil få mange ældre medarbejdere til at udskyde overgangen til efterløn
År: 2006 Nr.: 08
Den ekspertviden om handicappede, misbrugere og andre udsatte grupper, der hidtil har ligget i amterne, risikerer at smuldre bort med kommunalreformen, frygter en række organisationer
År: 2006 Nr.: 06
To pædagoger fra Århus har skrevet sig ud af deres frustrationer over, at de er for få voksne og ikke kan yde det, de gerne vil. De har beskrevet almindelige situationer med børnene, og hvad det kræver af pædagogerne, for at vise, hvad deres arbejde går ud på
År: 2006 Nr.: 05
Danmarks første private børnehave ligger i Forlev mellem Korsør og Slagelse. Her er målet ikke profit, det er at bevare en lille børnehave, der ellers var blevet lukket
År: 2005 Nr.: 42
Værdier og dialog er nøgleord i Hvidovres variant af kontraktstyring. I institutionen Pindsvinet har arbejdet med kontrakten skabt større fællesskab og en mere spændende hverdag, mener medarbejderne. Men alle pædagoger i kommunen er ikke lige begejstrede
År: 2005 Nr.: 37
Forhandlingerne om en ny lokal lønaftale for pædagogerne i Esbjerg er låst fuldstændig fast. Kommunen lægger blandt andet op til, at flere pædagoger må gå ned i løn, og det kan BUPL ikke acceptere. Sagen skal nu løses i tvistesystemet og er i den sammenhæng en af de største
År: 2005 Nr.: 32
En høj grad af selvforvaltning skal puste nyt liv i de små lokalsamfund i den kommende Ny Holbæk Kommune efter kommunalreformen. BUPL Vestsjællands Amt frygter, at helheden på det pædagogiske område går tabt i decentraliseringens ånd
År: 2005 Nr.: 21
Ansvar og beslutninger flyder i et tomrum, og de ansattes medindflydelse er forsvundet i en sprække. Sådan lyder et par af konklusionerne i en ny BUPL-rapport om tilstandene på institutionsområdet på Bornholm godt to år efter, at amtet og øens fem kommuner blev samlet i en enhed
År: 2005 Nr.: 14
Laila Kanafani arbejder med børn og kunst for kunstens skyld, men også fordi børn lærer så meget, mens de udtrykker sig kunstnerisk. Hun har arbejdet med kunstprojekter i børnehaver i Libanon, og hun uddanner kunstpædagoger både der og i Danmark
År: 2005 Nr.: 13
I Hvidovre arbejder en børnehave, et fritidshjem og en skole for tredje år i træk sammen om at lette overgangen mellem de forskellige institutioner for børnene. Emnet er identitet og selvforståelse, metoden er billedkunst og teater
År: 2005 Nr.: 13
Frederiksberg har oplevet et boom af større børn, der vil gå i fritidsklub, efter at SFO 2'erne blev nedlagt og omdannet til selvstændige klubber. Alene i 5. klasse er antallet af klubbørn steget med 42 procent
År: 2005 Nr.: 10
I Fredericias klubber er der så store forskelle i børnekultur, børnesyn og forældresamarbejde, at den samlede styring og fælles faglige udvikling overfor udsatte børn og unge bliver meget svær, viser en ny undersøgelse, som pædagogisk konsulent Jes Jørgensen har lavet. Problemet er landsdækkende
År: 2005 Nr.: 06
Pædagoger, forældre og dagplejere var usikre, da Trundholm Kommune nedlagede dagplejen og flyttede børn og dagplejere over i børnehaven Solstrålen, som blev lavet om til en integreret institution. I dag er alle enige om, at ændringen er en succes
År: 2004 Nr.: 44
Nu sker det igen, mørket sænker sig, lysene tændes overalt, og julen forberedes. Det gør vi også i a-kassen, bl.a. ved at oplyse om, hvad du kan forvente dig af os i a-kassen
År: 2004 Nr.: 43
Efter 10 måneders ledighed og 35 ansøgninger uden en eneste samtale er den 30-årige nyuddannede pædagog Berith Aarup ved at tabe modet. Og spørgsmålet er nu, om hun skal rejse til storbyen. Eller lavet noget helt andet
År: 2004 Nr.: 42
Regeringen har afsat 33,9 millioner kroner til blandt andet uddannelse af pædagoger i pædagogiske læreplaner. "Det forslår som en skrædder i helvede," mener roskildeborgmesteren Bjørn Dahl (V). I BUPL er man enig
År: 2004 Nr.: 42
Forslag fra hovedbestyrelsen til overgangsordning for nuværende valgte, lønnede tillidsfolk vedtaget med bred margin
År: 2004 Nr.: 41
BUPL's 7. ordinære kongres, som åbnede i går, skal skabe ny tro på fremtiden efter det mest turbulente år i organisationens historie. Følg med på www.bupl.dk
År: 2004 Nr.: 40
Ledere af daginstitutioner hentes typisk fra egne rækker i kommunen og bliver på posten i mange år. Det hindrer friske øjne i at komme til at se på udviklingen, advarer professor Kurt Klaudi Klausen
År: 2004 Nr.: 40
År: 2004 Nr.: 38
Der måtte findes ekstra stole frem, da BUPL København bød til generalforsamling i Grøndalscentret i København NV den 7. oktober. 165 medlemmer mødte op og bidrog til, hvad formand Henriette Brockdorff kalder en "god og konstruktiv generalforsamling, hvor der også var et godt engagement".
År: 2004 Nr.: 38
Generalforsamlingen i BUPL Afdeling 3 blev præget af et massivt stormløb på Ballerup Rådhus fra ledere af alle institutionstyper, der betegner kommunens politik på børne- og ungeområdet som management-orienteret og DJØF'iseret
År: 2004 Nr.: 37
De delegerede fra BUPL Ribe Amt vil på kongressen i november stemme imod forslaget til nyt regelsæt for valgte lønnede tillidsfolk
År: 2004 Nr.: 37
BUPL Sønderjyllands generalforsamling var en stille omgang fra medlemmernes side med færre deltagere end normalt og fuld opbakning til bestyrelsen hele aftenen
År: 2004 Nr.: 37
Hastværk er lastværk, også når det gælder sammenlægning af daginstitutioner
År: 2004 Nr.: 37
Aalborg Kongres- og Kulturcenter lagde sidste onsdag lokaler til en fredelig generalforsamling i BUPL Nordjyllands Amt. Kun om fratrædelsesgodt-gørelserne til de valgte politikere var der debat
År: 2004 Nr.: 36
s
År: 2004 Nr.: 36
For at få engagement ind i en generalforsamling, der ikke så ud til at byde på de store kontroverser, havde Afdeling 5 forberedt gruppearbejde til de fremmødte. Det fremtidige arbejde blev vendt og drejet i små grupper
År: 2004 Nr.: 36
En god og engageret debat om fremtiden viste, at medlemmerne er bekymrede for, om kommunerne kan håndtere de store omvæltninger i forbindelse med kommunalreformen. Bred opbakning til bestyrelsens arbejde
År: 2004 Nr.: 35
År: 2004 Nr.: 30
Børn vil bevæge sig mere, hvis de kan komme til at dyrke idræt i timerne umiddelbart efter skoletid. Det er tanken bag 11 fyrtårnsprojekter, som kulturministeren støtter med 16 millioner kroner. Projekterne involverer også pædagoger, der skal blive bedre til at tilbyde idrætsaktiviteter
År: 2004 Nr.: 26
Selv om mange børn i dag spiller rigtig meget på computer, er der ikke den store grund til bekymring. Nye danske og norske undersøgelser viser nemlig, at børns brug af computerspil harmonerer fint med aktiviteter som venner, familie og sport
År: 2004 Nr.: 24
I sønderjyske Arrild har de både børnehave, SFO og skole under samme tag, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger er udviklet fra bunden. Det har stor betydning for indskolingen i den lille by
År: 2004 Nr.: 24
I otte år har skoler, SFO'er og børnehaver på Tåsinge kørt et indskolingsprojekt, hvor børnehavebørnene allerede i maj møder deres kommende klassekammerater, børnehaveklasseleder og SFO-pædagoger. Kodeordet er tryghed
År: 2004 Nr.: 22
I 1990'erne investerede Pædagogernes Pensionskasse (PBU) i ejendomme landet over til billige penge. "Vi bygger til pædagoger med Lada og barnevogn, ikke yuppier med Volvo og hund," var slagordet. 15 år efter har pædagoger ikke råd til at flytte ind i ejendommene. "Vi er en pensionskasse og ikke et socialt boligselskab," lyder argumentet
År: 2004 Nr.: 18
Ny Løn - udskældt for mangt og meget - er måske alligevel godt for noget. Nye tal tyder på, at den for eksempel kan være med til at fremme lønmæssig ligestilling mellem kønnene
År: 2004 Nr.: 13
De pædagogiske læreplaner giver pædagoger mulighed for at dokumentere det arbejde, de i forvejen gør. Det giver større synlighed, prestige for faget og i sidste ende mere i løn. Men vi må ikke glemme barnet og vort børnesyn, advarede flere pædagoger på BUPL-medlemskonference
År: 2004 Nr.: 13
Ekstraordinær kongres i næste uge skal vælge ny forbundsledelse og vedtage handleplan, som skal sikre, at BUPL kan komme videre
År: 2004 Nr.: 10
Hvis man vil sikre velegnede ledere, så må man fra arbejdsgiverside tage opgaven med ledelsesudvikling alvorligt.
År: 2004 Nr.: 10
10,8 millioner kroner har fratrædelsesordningerne kostet BUPL de sidste fem år. Det svarer til 43 kroner pr. medlem pr. år
År: 2004 Nr.: 08
Efter i en periode at have handlet om fratrædelsesaftalen, som tillod tre ansatte chefer i forbundshuset at tage 4,4 millioner kroner med sig ud af jobbet, retter kritikken sig nu mod de valgte, lønnede tillidsfolks egne forhold
År: 2004 Nr.: 07
Institutionsleder Anne-Lise Olsen føler, at det er en kunst at være leder efter kommunesammenlægningen. Mange pålæg fra kommunen har begrænset den frihed, som den nye struktur skulle have ført med sig.
År: 2004 Nr.: 06
At have en social kompetence indebærer ikke bare at have en social adfærd. For at være social skal man også kunne forstå andres tanker og følelser og dermed deres bevæggrunde for at gøre det, de gør. Det har professor i udviklingspsykologi Hans Vejleskov skrevet om i en ny bog.
År: 2004 Nr.: 05
Hvad skal børn have oplevet, opdaget, hørt, set og lært i deres første seks-syv leveår? Hvad skal de minimum have været i berøring med? De spørgsmål har Børn&Unge stillet en række mennesker for at få et bud på, hvad børn skal kunne, når de står ved den første alvorlige skillevej i deres liv: Overgangen til skolen.
År: 2004 Nr.: 03
År: 2003 Nr.: 51
I mange år har en børnehave, et fritidshjem og en skole i Hvidovre Kommune arbejdet på tværs af faggrænser og fysiske rammer. Det er gavnligt for både pædagoger og lærere såvel som børnene, mener de ansatte.
År: 2003 Nr.: 49
Vi er nu på vej ind i årets dyreste måned, hvor forventningerne og ambitionerne om en rigtig god jul er høje. Det samme er udgifterne, og derfor vil vi i a-kassen oplyse om, hvad du rent økonomisk kan forvente fra os.
År: 2003 Nr.: 49
I de kommende år går flere hundrede børnehaveklasseledere på pension. Det er pædagoger, der skal afløse dem, men Børnehaveklasseforeningen mener ikke, de bliver uddannet til opgaven.
År: 2003 Nr.: 49
I 2002 fik hvert femte barn i Skive Kommune skoleudsættelse og et år mere i børnehaven. Tallet er alt for højt, synes daginstitution, skole og kommune. Forklaringen er øget opmærksomhed og forskellige kulturer i institution og skole
År: 2003 Nr.: 46
Den nye generation af pædagoger har lyst til fagligt arbejde. Heldigvis, for generalforsamlingerne i fagforeningerne efterlod indtrykket af en organisation, der har brug for alle gode kræfter.
År: 2003 Nr.: 45
Over halvdelen af landets kommuner skærer ned på børne- og ungeområdet næste år. Det sker samtidig med, at regeringen blæser til kamp mod den sociale arv og kommunernes mål og visioner for området bliver stadig flottere
År: 2003 Nr.: 42
Bestyrelsen havde vovet "det ene øje" og taget aktivt del i kommunens budgetproces. Det gik godt, den store sparerunde blev aflyst, og det kvitterede medlemmerne for ved at spare på talegaverne ved årets generalforsamling
År: 2003 Nr.: 41
Eva Jørgensen havde ikke meget fidus til, at hendes splittede familie kunne hjælpe hende og datteren Camilla med problemerne i hjemmet. Alligevel gik hun med på ideen om familierådslagning og fandt ud af, at der kan komme noget godt ud af at bruge den nærmeste families ressourcer
År: 2003 Nr.: 41
Kandidaterne til at efterfølge Bente Sorgenfrey insisterer på at holde lav profil, indtil det er afklaret, om der faktisk bliver brug for en afløser. Valgkamp eller ej: Børn&Unge tegner et omrids af de to indtil nu anmeldte kandidaturer
År: 2003 Nr.: 40
Fællesledelse i Græsted-Gilleleje Kommune var ikke en succes på dagpasningsområdet. Lederne fik aldrig en fællesfølelse, og dialogen om den pædagogiske udvikling i kommunen kom aldrig i gang. Nu vil man i stedet lave områdeinstitutioner.
År: 2003 Nr.: 39
"Jeg synes, vi har en forvaltning, der arbejder ud fra positiv indstilling, og som gerne vil udvikle området på bedst mulige måde," siger lederen i Børnehuset Voldly, Birte Gillesberg.
År: 2003 Nr.: 39
Børnehaveleder Kim Madsen fra Odense fik sidste år et irettesættende brev fra kommunen, fordi han var med til at protestere mod nedskæringerne. Men han lader sig ikke skræmme, selvom politikerne allerede fægter med sparekniven igen.
År: 2003 Nr.: 35
Der var ingen penge til daginstitutionerne i regeringens udspil om at bryde den negative sociale arv. Til gengæld er der mere arbejde i vente. En obligatorisk læreplan skal sørge for, at udsatte børn bliver bedre rustet til skolelivet. BUPL er meget skuffet
År: 2003 Nr.: 27
Snart forlader 62.000 børn børnehaven til fordel for skolen. Mange af dem har et helt forkert billede af skolen. De tror, læreren er skrap, og at de skal sidde musestille. Det vil Århus Kommune gøre noget ved. En undersøgelse viser, at samarbejdet mellem skole og børnehave kun fungerer godt for hver anden institution
År: 2003 Nr.: 23
Bente Sorgenfrey kan lide sit job som formand for BUPL. Men hun kan også lide at sidde i sofaen med en god bog og en kop the. Det sidste har hun alt for lidt tid til, for hendes dage, aftener og weekender er optaget af at sørge for bedre vilkår for pædagogerne
År: 2003 Nr.: 22
Slut med pædagoger, der holder øje med, hvornår man kommer og går, og pludselig er man rykket op blandt de store. Mange børn har svært ved at takle omvæltningerne i overgangen mellem SFO eller fritidshjem og klub. Fritidsklubben Molevitten i Nivå tager derfor børnene på prøve og sikrer en tryg klubstart
År: 2003 Nr.: 19
For små til druk og dating i ungdomsklubben, og for store til perler og puslespil i fritidsklubben. Det er dilemmaet for de 12 til 13-årige klubgængere, der i Gentofte Kommune normalt går i klub med unge på op til 18 år. En tredelt klubstruktur løser imidlertid problemet, men det er ikke nok at aldersdifferentiere, påpeger ungdomsforsker
År: 2003 Nr.: 18
I Fakse har kommunen og BUPL arbejdet tæt sammen om overgangen til lønsumsstyring og skabt et system, der er både solidarisk og et godt budgetredskab.
År: 2003 Nr.: 17
Må man viderebringe børns tegninger og portrætter i personlige mapper i overgangen mellem børnehave og skole? Ekspert i forvaltningsret og persondatalov fortæller, at pædagoger uden problemer kan lave børnemapper, kufferter eller billedbøger, bare forældrene først får besked.
År: 2003 Nr.: 15
En personlig mappe med børnetegninger, der følger barnet i overgangen fra børnehave til fritidshjem eller til skole, er et elsket pædagogisk redskab. Men i et nyt forslag fra Københavns Kommune kommer pædagogikken i karambolage med lovgivningen.
År: 2003 Nr.: 14
48 fritidshjem i Københavns Kommune er af forvaltningen blevet udpeget til at skulle overgå til SFO-status. Men i første omgang har politikerne besluttet at udsætte afgørelsen. »Fritidshjemmene har vundet første halvleg,« siger Per Bregengaard (EL), uddannelses- og ungdomsborgmester i København
År: 2003 Nr.: 11
Odense Kommune indfører nyt retsprincip efter devisen "forskellig straf for samme forseelse". Reglementsansatte pædagoger skal bøde for at have strejket, overenskomstansatte skal ikke.
År: 2003 Nr.: 09
8 ud af 10 kommuner har formuleret målsætningerne for deres dagtilbud. Mange af dem er meget abstrakte og generelle
År: 2003 Nr.: 02
År: 2002 Nr.: 51
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 48
År: 2002 Nr.: 47
Rullende indskoling, børnehaveklasse, 1. og 2. klasse slået sammen og undervisende pædagoger. Det er alt sammen noget, som undervisningsministeren kunne ønske sig i folkeskolen. På Præstemarkskolen har de det hver dag
År: 2002 Nr.: 44
Indenrigspolitikken i centrum, da BUPL's mindste fagforening samlede 17 procent af medlemmerne til generalforsamling.
År: 2002 Nr.: 42
Pædagoger og medhjælpere strejkede fortsat mandag i Randers og Odense. En 95 procents sejr, hedder det i Århus efter budgetforlig uden om borgmesteren. I Odense: Forliget blev et forlis
År: 2002 Nr.: 38
Eget bibliotek, højtlæsning, fortælleøvelser og masser af bogstav-, rim- og remselege. Med disse initiativer sætter Østerfælled Børnehus på Østerbro i København fokus på bogen og barnet. Resultatet er børn, der vil være forfattere, forældre, der inspireres til højtlæsning, og pædagoger, som oplever faglig stolthed, når børnene udvikler sig til glade og gode læsere
År: 2002 Nr.: 38
Pædagoger og pædagogmedhjælpere har i den forløbne uge strejket flere steder i landet. Der ventes flere konfrontationer i den kommende tid, for det ser ud til, at det i høj grad bliver børne- og ungeområdet, der står for skud, når kommunerne svinger sparekniven i forbindelse med næste års budget.
År: 2002 Nr.: 37
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Det er en kilde til stor afmagt hos pædagoger, når børn i institutionen bider. Især når det inspirerer andre børn til også at bide. Det oplevede personalet i Smykkeskrinet på Frederiksberg, hvor problemet til sidst tog overhånd
År: 2002 Nr.: 25
På Årby Skole ved Kalundborg har pædagogerne fra fritidsordningen fået etableret et velfungerende samarbejde med lærerne om de yngste børn. Gennembruddet kom den dag, lærerne bad pædagogerne definere deres faglighed
År: 2002 Nr.: 23
I Ungarn fik man en ny og mere demokratisk national læreplan i 1996. Den var en ramme, som hver enkelt institution skulle udfylde. En børnehave i Bogdanfy i Budapest skrev en helhedsplan, der opdrager børnene til et sundt liv, mens en anden børnehave i Budapest har indført 1. klasse for at give børnene en blidere overgang til skolen
År: 2002 Nr.: 23
Det kan være benhårdt, men også meget meningsfyldt at arbejde som pædagog på Center Gribskov, hvor 36 teenagedrenge fra 11 lande bor. Drengene er flygtet alene til Danmark og kommer hertil med ar på krop og sjæl
År: 2002 Nr.: 18
Arbejdsgivernes ledelsesret bliver studset i nakken, hvis det i næste uge viser sig, at mæglingsforslaget er vedtaget. Hvor de hidtil har haft det sidste ord, er det - efter svensk forbillede - nu en neutral opmand, som afgør tvister om Ny Løn. Ikke alle, men nogle
År: 2002 Nr.: 17
Den specielle pædagog-del af mæglingsforslaget bærer præg af, at BUPL denne gang har satset næsten hele butikken på generelle forbedringer.
År: 2002 Nr.: 12
Skal småbørnspædagogikken beskrives i et nationalt dokument - en lære- eller rammeplan? Og hvad skal i så fald beskrives? En mere præcis og specifik national læreplan har været diskuteret ivrigt gennem et stykke tid. Socialministeren mener ikke, at der skal udarbejdes en læreplan. Tre børneforskere er henholdsvis for, imod og betænkelig
År: 2002 Nr.: 12
32 daginstitutionsledere i Odense er gået fra BUPL til Ledernes Hovedorganisation. På landsplan har 78 taget turen
År: 2002 Nr.: 08
Myter og realiteter i en omstridt lønordning. Børn&Unge kaster lys over Ny Løn-ordningen, som forleden var årsag til, at overenskomstforhandlingerne på det kommunale område brød sammen
År: 2002 Nr.: 07
Vi håber, at du som ny socialminister vil tage initiativ til at videreføre KiD-projektet
År: 2001 Nr.: 50
Hvad sker der med parforholdet, når man får et handicappet barn? Hvordan reagerer storebror? På Småbørnscentret i Århus er der gode råd og hjælp at hente for familier med handicappede børn.
År: 2001 Nr.: 49
Nu er det snart jul igen. Og julen koster som bekendt mange penge, hvorfor der sikkert er en del af a-kassens medlemmer, der er interesseret i at høre, hvornår der udbetales penge, og i hvilke situationer der kan udbetales dagpenge under en institutionslukning. Vi vil samtidig orientere om, hvilke satser a-kassen udbetaler med i 2002.
År: 2001 Nr.: 48
Undersøgelsen af tidsforbruget i københavnske småbørnsinstitutioner viser, at det især er øget kontakt til forældrene, ledelse og administration, deltagelse i møder, tilfældige afbrydelser, praktisk arbejde og pædagogernes bestræbelser på at synliggøre det pædagogiske arbejde, der "stjæler" tiden fra børnene
År: 2001 Nr.: 46
Det generelle og det, mange på lønmodtagersiden kan samles om, skal trække læsset ved OK02. Arbejdsgiverne skal bevise Ny Løns duelighed, før BUPL vil være med til at poste flere overenskomstpenge i de lokale lønforhandlinger.
År: 2001 Nr.: 45
Børnene bliver sociale, de bliver medmennesker. Det er i al sin enkelhed målet for Bo Schiølers arbejde med Vesterbro Ungdomsgårds teater- og sanggruppe
År: 2001 Nr.: 42
Ny Løn har kun øget lønspredningen marginalt. Efter en periode, hvor ledergruppen har haft teten, er det nu assisternes løn, som stiger mest
År: 2001 Nr.: 39
Anbefaling fra det fælles hovedbestyrelsesmøde d. 4. og 5. september 2001
År: 2001 Nr.: 37
»Da hele grundlaget for et nyt fællesforbund nu er kendt, er det blevet tid at spørge hver enkelt af jer: Hvad vil du stemme til fusionen? Og hvad er din hovedbegrundelse for at stemme, som du vil gøre?« Svarene fra 38 medlemmer af BUPLs hovedbestyrelse kan læses på de næste syv sider.
År: 2001 Nr.: 37
År: 2001 Nr.: 37
År: 2001 Nr.: 37
År: 2001 Nr.: 37
Et flertal i BUPLs hovedbestyrelse mener, at fusionsgrundlaget er godt og solidt og anbefaler derfor på det varmeste medlemmerne at stemme for etablering af et nyt pædagogisk forbund sammen med PMF. Efter at BUPLs fjerdestørste fagforening, Frederiksborg Amt, i sidste øjeblik har skiftet standpunkt fra ja til nej, er modstandersiden dog blevet styrket
År: 2001 Nr.: 36
Kommunernes Landsforening mener, at halvdelen af lønudviklingen skal ske lokalt, og at tillidsfolkenes antal skal begrænses
År: 2001 Nr.: 34
PMFerne får en blid overgang, hvis fusionen mellem BUPL og PMF bliver en realitet. Udkastet til love og strukturer for et fælles forbund er nu på plads
År: 2001 Nr.: 34
En fugl kan se ud på mange måder, og alle kan tegne en. Derfor valgte billedkunstner Ginette Wien de tyndbenede væsner som motiv, da hun sammen med syv børn skabte keramik-relieffet "Flyvefærdig". Hun har udvalgt det kunstværk til sommerserien Børn i Kunsten, fordi det viser, hvor meget børn føler, når de blot får nogle rammer at arbejde indenfor
År: 2001 Nr.: 30
Den franske kunstner Jean Dubuffet tager udgangspunkt i det barnlige, det spontane, det uberørte, det uforstyrrede og det oversete i sine kunstværker. Naja Pedersen, leder af kunstmuseet Louisianas Børnehus taler om børn i kunsten ud fra hans billede "De daglige forviklinger".
År: 2001 Nr.: 29
Forbundsformand Bente Sorgenfrey gør status midtvejs i fusionsprocessen. Hun er fortrøstningsfuld, men ikke tryg ved, at medlemmerne på grund af skred i tidsplanen kun får et par uger til at sætte sig ind i den færdige "fusionspakke", inden de på generalforsamlingerne i efteråret skal tage stilling til, om de vil købe den eller ej
År: 2001 Nr.: 25
Overraskende få medlemmer af BUPLs hovedbestyrelse peger på FTF som den bedste hovedorganisation for et muligt kommende pædagogisk fællesforbund
År: 2001 Nr.: 24
Langt de fleste kvinder trives ikke med at gå hjemme hos deres små børn i flere år. Hvis de tvinges til det, vil det gå ud over børnene. Tilfredshed med barselsorlovens længde, job og parforhold er afgørende for forældres og børns trivsel, påviser Dion Sommer i ny bog om følelseslivet i den nydannede familie
År: 2001 Nr.: 20
Skoleinspektøren for naboskolen er også chef for institutionen Troldebo, som både er fritidsordning og børnehave. Forældre og pædagoger er tilfredse med det tætte samarbejde mellem skole og børnehave
År: 2001 Nr.: 20
Hovedbestyrelserne fra PMF og BUPL fik sig en livlig debat om hvilken hovedorganisation, et nyt fælles forbund skal være medlem af. LO eller FTF? Mange pegede på den tredje mulighed, hvor faggrupperne i en periode bliver, hvor de er
År: 2001 Nr.: 17
Valget af hovedorganisation for et eventuelt nyt pædagogisk fællesforbund er udskudt. Muligvis bliver der slet ikke taget stilling før efter en fusion. I så fald vil forbundet i en overgangsperiode have medlemmer stående hos både LO og FTF.
År: 2001 Nr.: 15
Odense Vuggestue fylder 100 år i denne måned. Det gør den måske ikke til landets ældste af slagsen, men det placerer den i veteranklassen
År: 2001 Nr.: 10
Børn udvikler deres billedsprog og får bearbejdet oplevelser, tanker, drømme og følelser, når de tegner. Men det er meget få pædagoger, der går ind i processen med børnene eller kan forklare, hvad det gode ved tegning er. Det mener en pædagog og forfatter til bog om børns tegnekultur
År: 2001 Nr.: 06
Børneforsker Stig Brostrøm har i en kronik beskyldt selvforvaltningspædagogikken for at være årsag til, at svage børn ikke bliver set og dermed ikke får den hjælp, de har behov for. Børn&Unge har inviteret Stig Brostrøm og børneforsker Jan Kampmann, som er fortaler for børns selvbestemmelse, til at tale sammen om blandt andet selvforvaltning og pædagogens rolle
År: 2001 Nr.: 05
Politik for fremtiden
År: 2001 Nr.: 01