Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: leg*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Vi skal have alle børn med, og så skal vi væk fra præstationssamfundet, hvor børn hele tiden skal blive til noget.
År: 2017 Nr.: 20
Børn er naturligt æstetisk til stede i verden. Deres sanseerfaringer danner grundlag for al deres læring og selvforståelse, mener pædagog Alice Kjær. Hun har skrevet en ny bog om æstetisk praksis og læreprocesser i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 20
Der er brug for mere sanselighed i pædagoguddannelsen, mener lektor Nils Falk Hansen. Han håber, at ny bog om æstetik i pædagogik og etablering af en kreativ-æstetisk profiluddannelse kan give akademiseringen af uddannelsen modspil.
År: 2017 Nr.: 20
Hjørring Kommune droppede det traditionelle powerpointshow på pædagogisk dag og gav i stedet 435 medarbejdere en æstetisk oplevelse. Det har sat spor i hverdagen med børnene.
År: 2017 Nr.: 20
De Mariendal Børnehave besøgte Statens Museum for Kunst, blev der talt om mudderfarve og onde, stinkende jætter, for æstetiske oplevelser findes ikke kun i det skønne.
År: 2017 Nr.: 20
Hvis daginstitutioner rengøres dårligere, end Sundhedsstyrelsens retningslinjer anviser, stiger infektionstallet. Konsekvenserne er store for børn, ansatte, forældre og forældres kolleger – og også for samfundsøkonomien, siger overlæge i Statens Serum Institut.
År: 2017 Nr.: 19
I fem år har Viborg Kommune haft stor succes med rideterapi som behandlingstilbud til børn med diagnoser eller andre udfordringer. Heste fungerer som et fælles tredje og en ven, der lytter, forklarer familieterapeut Inge Klitgaard, der har inviteret Børn&Unges journalist Signe Rosa Skelbæk med.
År: 2017 Nr.: 19
Det kan være svært at skabe overblik over, hvad børn kan være allergiske overfor. Astma-Allergi Danmark anbefaler, at I sammen med forældrene udarbejder en skriftlig plan til det enkelte barn.
År: 2017 Nr.: 19
Mere åbenhed om psykisk sygdom skaber tryghed for børn. Derfor skal man lære børn, at psykisk sygdom er noget, man godt må tale om, siger Margrethe Herberg Hansen, der selv er ramt af psykisk sygdom.
År: 2017 Nr.: 18
Børnehuset Prinsen i Viborg har udviklet et nyt design for de fysiske rammer, og processen var en kreativ oplevelse. Alle bød ind og var med til at påvirke den endelige model for lege- og læringsrum.
År: 2017 Nr.: 18
Der er brug for større fokus på køn og ligestilling i daginstitutioner, mener adjunkt Anette Erlandson Pedersen. I denne guide kan I få gode råd til at bringe normer og rutiner i spil.
År: 2017 Nr.: 18
Et tæt samarbejde med daglige sms’er og telefonopkald mellem klubpædagoger og lærere har fået bugt med pjækkeri blandt en gruppe unge fra Tovshøjskolen i Aarhus.
År: 2017 Nr.: 18
År: 2017 Nr.: 17
År: 2017 Nr.: 17
Vrede ord og hårdt kropssprog er hverdag i mange institutioner, men skældud er som at hælde syre på børnenes selvværd, mener børneforsker Erik Sigsgaard og Marte Meo supervisor Christina Abildgaard. På workshops dette efterår tilbyder de pædagogerne alternativer til skældud.
År: 2017 Nr.: 17
Vognmansparkens Børnehave har i over 20 år haft det som øverste princip ikke at skælde ud, fortæller leder Lillian Gregersen.
År: 2017 Nr.: 17
På Skårup Skole på Fyn har et projekt med pædagogers voksenstyrede leg i indskolingens frikvarter givet trygge, glade elever, der frit kan gå til og fra og alligevel føle sig velkomne i legepatruljens aktiviteter. Og alle kan være med og føle sig inkluderet.
År: 2017 Nr.: 17
Ligesom andre fagpolitiske organisationer bruger BUPL Facebook til at kommunikere pædagogernes og børnenes sag ud op til kommunalvalget. Men som menig pædagog kan du også være med. Især følelser hitter på Facebook, siger ekspert.
År: 2017 Nr.: 17
To ud af tre kommuner har erfaringer med pædagogisk brug af robotter, viser Børn&Unges rundspørge. Og kombinationen af pædagoger og robotter kan lære børn egenskaber, de får brug for i fremtiden, vurderer flere eksperter.
År: 2017 Nr.: 16
UCL, University College Lillebælt, har netop sendt et hold nyuddannede pædagoger ud i verden med en særlig kvalifikation: De kan robotsprog og er klar til at lære børn helt ned til 3 år at programmere.
År: 2017 Nr.: 16
Når robotterne slippes løs i Bastionen i Ringsted, bygger børnene med legoklodser ovenpå dem og bestemmer, hvad de skal sige. På den måde bliver børnene klædt på til en fremtid med flere robotter.
År: 2017 Nr.: 16
Robotter afprøves i mange specialinstitutioner og i specialundervisningen på skoler. Men det er en myte, at de er særlig gode til for eksempel autister, fastslår forsker.
År: 2017 Nr.: 16
12-årige Bertram har svært ved at aflæse ansigtsmimik, men et social­træningsforløb med robotten Zeno og pædagog Nanna Bohn Hartz hjælper ham til at forstå både andres og sine egne følelser.
År: 2017 Nr.: 16
Det er hverken trods eller et behov for at gøre opmærksom på sig selv, hvis et barn pludselig er ulykkelig over at skulle i institution. Det er et råb om hjælp, og det skal både pædagoger og forældre høre, siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.
År: 2017 Nr.: 16
Det vigtige er åbenhed og dialog samt at anerkende og respektere barnets følelser, siger de i Dr. Louises Børnehus i Thisted. Her tager de også snakken med det barn, der pludselig har en voldsom modstand mod at komme i institution.
År: 2017 Nr.: 16
I 14 dage var børn fra institutionerne Perlen og Møllehøj i Borup på naturskole for at lege, spille teater og få mere viden om dyr. Pædagogerne lod en dramakunstner og en naturvejleder engagere børnene i et tværkulturelt projekt.
År: 2017 Nr.: 16
Der er brug for større fokus på pædagogers indbyrdes relationer, for de spiller en helt afgørende rolle for viden, kompetencer og kvalitet i daginstitutionerne. Når relationerne forsvinder, smuldrer fagligheden. Det viser et nyt forskningsprojekt om pædagogisk viden.
År: 2017 Nr.: 16
Et hold forskere med lektor Merete Sørensen i spidsen skal sammen med pædagoger, børn og forældre i tre daginstitutioner bringe så meget lyst, glæde og kreativitet ind i hverdagen som muligt. Det skal skabe det ideelle læringsmiljø for børnene ved at stimulere deres fantasi, kreativitet og egne rollelege.
År: 2017 Nr.: 16
Steen Molzen er fuldtidskomiker og fuldtidspædagog. Med sit første show 'Pædagog på afveje' får han afløb for det upædagogiske og politiske ukorrekte i pædagogikken.
År: 2017 Nr.: 15
En murer ved, hvordan huset skal bygges, mens murerarbejdsmanden sørger for, at han får sten at bygge med. På samme måde er der forskel på pædagoger og pædagogiske assistenter, siger institutchef Kim Larsen.
År: 2017 Nr.: 15
Det har stor betydning for børnenes trivsel, skoleparathed og evne til konfliktløsning, at de bliver mødt af uddannet personale i dagtilbud. Det fortæller seniorforsker Mogens Christoffersen, som har fulgt den internationale forskning på området.
År: 2017 Nr.: 15
År: 2017 Nr.: 15
En snak over spisebordet med børn er ikke det samme som at interviewe dem. Interviewet kan bruges af pædagoger, der vil dybere ind i barnets livsverden, lyder det fra bogaktuelle Jan Kampmann.
År: 2017 Nr.: 15
Mange udsatte og tosprogede børn drømmer om en plads i et fritidstilbud, nogle så meget, at de tropper op i SFO’en for at få lov til at komme ind. Men forældrene vælger den fra. To ud af tre pædagoger ser udsatte børn, der ikke kommer i et fritidstilbud, selvom de ville have stor gavn af at komme.
År: 2017 Nr.: 14
Flygtningedrengen Hadi drømte om at komme i SFO. Pædagogen Susanne Wøhlk var klar til at hjælpe ham til nye venner og en bedre fritid. Ikke alle flygtningebørn er så heldige.
År: 2017 Nr.: 14
År: 2017 Nr.: 14
Hvordan inkluderer den almindelige daginstitution et alvorligt fysisk sygt barn, der måske har været isoleret i længere tid for at undgå infektion? Det har Børnehuset SIV lavet en inspirationsguide om.
År: 2017 Nr.: 14
Sensommeren er højsæson for skilsmisser, når familien vender hjem til hverdagen, og far og mor har fået nok af hinanden. Når forældrene skal skilles, går det ofte ud over børnenes trivsel. Og her har pædagoger en vigtig rolle som barnets støtte og talerør, mener John Halse.
År: 2017 Nr.: 14
For børn i vuggestuen Corneliusmindevej fortsætter de pædagogiske aktiviteter hjemme i stuen sammen med forældrene. Forældresamarbejdet om børnenes læring og udvikling skaber sammenhæng i børnenes og liv og respekt for pædagogernes faglighed.
År: 2017 Nr.: 14
De seneste års blik på børns sprog har haft stort fokus på ordforråd og skoleparathed. Men børns sprog er mere end ord, som kan testes og skrives ind i læreplaner. Børns spontane leg kan give voksne viden om, hvad der er vigtigt set fra børnenes perspektiv.
År: 2017 Nr.: 14
Organisering af børns leg i legegrupper i fritiden er et pædagogisk tiltag, der har vundet udbredelse på skoler landet over. Den organiserede leg kan skabe trivsel, men også presse forældre og børn.
År: 2017 Nr.: 13
År: 2017 Nr.: 13
Legegrupper tager endnu en bid af den sparsomme fritid, som børn har tilbage efter en lang dag i skole og SFO. Risikoen er, at børn får færre chancer for selv at opbygge relationer, fordi det hele bliver for tilrettelagt for dem, mener børneforsker Erik Sigsgaard.
År: 2017 Nr.: 13
Legegrupper kan næppe løse problemer med mobning, lyder vurderingen fra to børneforskere. Dog kan et meget tæt lærer-pædagog-forældre-samarbejde om legegrupperne have positiv effekt, siger en tredje forsker.
År: 2017 Nr.: 13
Som pædagog kan du spille en afgørende rolle for børnenes legegrupper også i fritiden. Få seks gode tip til, hvordan du på forældremøder kan sætte emnet på dagsordenen.
År: 2017 Nr.: 13
Private virksomheder med vind i sejlene begynder at tilbyde ’ad hoc’-børnehaver og vuggestuer som et attraktivt personalegode. Enkelte overvejer tilmed at etablere permanente dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 13
Vuggestuen Paddehatten brugte de digitale muligheder, der findes med en iPad og en projektor, til at styrke de små børns leg, nysgerrighed og evne til at sanse og opleve.
År: 2017 Nr.: 13
Vi skal fortælle eventyr og lege med fortælledukker fremfor at terpe løsrevne sætninger, mener bogaktuelle Lene Brok.
År: 2017 Nr.: 12
Pædagog Mia Eversby har sammen med kollegerne og de unge fra specialtilbuddet LAVUK udviklet dialogmetoden. Med enkle samtaleredskaber hjælpes unge med funktionsnedsættelse i dialog om deres ungdomsliv.
År: 2017 Nr.: 12
Skolereformen er gået i stå. Halvdelen af børnene har ikke en skoledag med variation. Halvdelen får ikke 45 minutters bevægelse om dagen. For et år siden så det ligesådan ud. »Det er meget beklageligt,« siger undervisningsminister Merete Riisager.
År: 2017 Nr.: 12
Det er slut med at være minilærer. Pædagog Steffen Rasmussen har skabt et undervisningsmateriale til pædagoger og sætter altid pædagogfaglige mål for sin undervisning. I dag gælder det om at være ærlig.
År: 2017 Nr.: 12
Bare fordi det handler om læsning, behøver børnene ikke hoppe bogstaver. Pædagogfagligheden skal skinne mere igennem, når pædagogerne arbejder i skolen, mener ekspert. Og så skal der være mere tid til at lege.
År: 2017 Nr.: 12
To ud af tre pædagoger, der arbejder i fritidstilbud, mangler tid til omsorg og nærvær. Dårlige normeringer og en lang skoledag presser SFO og klub. Fritidstilbud er værdifulde, mener undervisningsminister Merete Riisager.
År: 2017 Nr.: 12
Sundhed på arbejdspladsen handler om et godt arbejdsmiljø både socialt, fysisk og psykisk. Ifølge chef for forebyggelse i Falck Healthcare Regitze Siggaard er tillid helt central, men variation i arbejdsdagen spiller også en stor rolle.
År: 2017 Nr.: 12
Der er for meget fokus på læring i vuggestuen. Lad os i stedet tale om den vigtige følelsesmæssige omsorg, siger forsker Thomas Gitz-Johansen. Han har fulgt en vuggestue gennem et år og observeret børnene i perioder med både opslidende grådkoncerter og vild jubel.
År: 2017 Nr.: 12
Forsker Thomas Gitz-Johansen bruger udviklingspsykologiens begreber til at beskrive pædagogers omsorgsarbejde, når de er sammen med børnene på måder, der giver dem de bedst mulige betingelser for at have det godt.
År: 2017 Nr.: 12
Når vi råber på sociale normeringer, er det jo netop for at holde en hånd under de børn, der på forhånd har de dårligste odds for at trives og få et godt liv.
År: 2017 Nr.: 11
Pædagoger skal klædes på begrebsmæssigt for at vinde magtkampen om ­børnesynet og det gode børneliv, mener bogaktuelle Dion Sommer.
År: 2017 Nr.: 11
Nogle børn kommer i institution uden flyverdragt, regntøj og madpakke, fordi deres forældre ikke har råd til at købe de mest basale ting. Problemet er stigende, siger pædagoger i en ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 11
Mange institutioner mærker, at forældrene ikke har råd til ordentligt fodtøj, en solid madpakke eller overtøj. Vi ser gennem fingrene med reglerne, siger pædagog.
År: 2017 Nr.: 11
Ugentlige barselsbesøg af en pædagog er en del af Aarhus-projektet ’Tryg start i livet’, hvor pædagoger og sundhedsplejen samarbejder om støtte til sårbare spædbørnsfamilier i både hjem og dagtilbud. Projektet gav tvillingerne Esther og Villum en tryg start i vuggestuen.
År: 2017 Nr.: 11
Tæt samarbejde om tidlig indsats mellem sundhedsplejersker og pædagoger er endnu et temmelig uopdyrket land. Men potentialet er stort, viser flere kommuners erfaringer.
År: 2017 Nr.: 11
År: 2017 Nr.: 11
10 institutioner i Næstved gik sammen i et projekt, der både skulle styrke fællesskabet i den nye områdestruktur og give pædagogerne nye redskaber til at formidle kunst og kreativitet.
År: 2017 Nr.: 11
Evidensbaserede pædagogiske koncepter giver pædagoger faglig pondus i samarbejdet med forældre og andre faggrupper. Men ofte oplever pædagogerne også, at de konkrete handlinger, som koncepterne kræver, ikke giver mening, viser et forskningsprojekt.
År: 2017 Nr.: 10
Gennem interview med 85 pædagoger har Christian Aabro analyseret sig frem til, at pædagogerne oplever mindst syv paradokser i deres arbejde med pædagogiske koncepter.
År: 2017 Nr.: 10
Børnehuset Kølvrå arbejder med Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI). Konceptet sikrer blandt andet, at pædagogerne er opmærksomme på alle børns trivsel, og at de sammen med forældrene kan sætte ind og hjælpe dem.
År: 2017 Nr.: 10
År: 2017 Nr.: 10
Stress er en voldsom aktivering af nervesystemet, nedarvet gennem årtusinder og udviklet for at beskytte os mod naturens farer. Hvorfor får pædagoger stress som aldrig før? Det arbejder Malene Friis Andersen gennem forskning på at forstå.
År: 2017 Nr.: 10
Vonsbæk Børnehus ligger i en landsby ved Haderslev, og på den anden side af vejen er der mark. Her var børnene med, fra majsene blev sået, til de blev høstet. Det gav mulighed for masser af leg og læring alt sammen efter aftale med landmanden.
År: 2017 Nr.: 10
År: 2017 Nr.: 10
Forskere har for første gang i Danmark defineret en asylpædagogik. Hanne Nysom udøver den i praksis og mener, at asylpædagogik kan inspirere alle pædagoger
År: 2017 Nr.: 09
Den fysiske selvskade har fået en ny dimension på nettet, hvor begreber som autotrolling og selfbaiting vinder frem. Samtidig er antallet af fysisk selvskadende unge stigende, og det vækker stærk bekymring blandt eksperter.
År: 2017 Nr.: 09
År: 2017 Nr.: 09
I Børnehuset Bakketoppen i Galten ved børnene nu, at bæredygtighed og ressourceforbrug handler om madspild, genbrug og et stykke henkastet tyggegummi. Med agentkapper, historiefortælling og oplevelser har de leget begreber ind i den daglige adfærd.
År: 2017 Nr.: 09
Næsten hver tredje alvorlige arbejdsulykke i dagtilbud og fritidsordninger skyldes fald eller snublen. Nu sætter Arbejdstilsynet fokus på den type ulykker i sin tilsynspraksis. Og ulykkerne kan forebygges.
År: 2017 Nr.: 09
Er du et styrkesvin, kondisvin eller et koordinationssvin? To fysiologer har skrevet en e-bog om træning, der ikke kræver redskaber. Til gengæld gør den jer glade
År: 2017 Nr.: 08
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Ulla Pallisgaard har siddet med i en af seks arbejdsgrupper, der har formuleret "En styrket pædagogisk læreplan", som liger til grund for ministeriets arbejde med den nye dagtilbudsreform
År: 2017 Nr.: 08
År: 2017 Nr.: 08
Forskere og pædagoger skal sammen undersøge, hvordan et engageret samspil mellem voksne og børn kan gøre en forskel for 80 udvalgte børn på Lolland, fortæller adjunkt og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth.
År: 2017 Nr.: 08
Som pædagoger er vi afhængige af, at vi selv kan udvikle praksis i den kontekst, vi befinder os i.
År: 2017 Nr.: 07
Samira Darawshes fortælling om kampen mod myndighederne, efter at hendes tre børn blev tvangsfjernet, er også en fortælling om svær integration.
År: 2017 Nr.: 07
Stop indkøb af tablets og digitalt grej. Brug tid og penge på uddannelse og udvikling af it-pædagogik og digital dannelse. Sådan lyder det fra eksperter i mediepædagogik, som ser et stort gab imellem de fremadstormende og de traditionelt tænkende, når det gælder digitalisering i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 07
Digitalisering i dagtilbud er et krav, som er svært at komme udenom. Men det er der heller ingen grund til, lyder det fra teknologibegejstrede institutioner, som er vilde med at bruge robotter og sociale medier som pædagogiske redskaber. Tag med på tourdigital i Børnehuset Bøgely og Nyrup Børnehus, hvor tablets og kodning er lige så vigtige pædagogiske redskaber som maling og modellervoks.
År: 2017 Nr.: 07
Hvad betyder digitalisering for sanserne, hjernen, læring, fællesskab og nærvær? Vi har spurgt to engagerede eksperter, der er uenige.
År: 2017 Nr.: 07
Hovedlus i danske institutioner er almindelige, og problemet er vokset, siden vi fik de første daginstitutioner. I år er der flere lus end sidste år, og efter påske er en af tre højsæsoner.
År: 2017 Nr.: 07
Nye tal fra BUPL viser, at 3 ud af 4 pædagoger på en tilfældig dag er alene med den samlede børnegruppe. 4 ud af 10 pædagoger oplever, at det resulterer i uforsvarlige og endog farlige situationer.
År: 2017 Nr.: 06
Efter 25 år som pædagog i det samme dagtilbud har pædagog Anne Marie Rasmussen oplevet mange forringelser. Øget alenetid er en af dem. Vi er blevet overbliksvoksne, siger hun. Men der er et lille lys i mørket.
År: 2017 Nr.: 06
Grotesk, forfærdeligt og farligt, lyder det fra forsker Charlotte Ringsmose, da hun bliver præsenteret for tre konkrete situationer, pædagoger har beskrevet i BUPL’s alenetidsundersøgelse. Klare brud på dagtilbudsloven, fastslår forskeren.
År: 2017 Nr.: 06
’Helt vildt’ og ’totalt uansvarligt’ er nogle af de ord, to børneforskere finder frem, når de vurderer situationer, hvor en pædagog er alene med mange børn. Alenetiden rammer især børn i udsatte positioner, advarer de.
År: 2017 Nr.: 06
Bianca Smith Stern fokuserer på at sætte børnene i gang med aktiviteter og holde sig rolig, når hun er alene pædagog. På legepladsen er der både liv og konflikter, der skal løses.
År: 2017 Nr.: 06
Blandt de mange fortællinger om, hvordan pædagoger tackler alenetid, er nogle serveret med overskud og et glimt i øjet. Læs her om Smuksak Guldlok, woop woop-følelsen og dirigenten i symfoniorkestret.
År: 2017 Nr.: 06
Selvom pædagoger ofte er alene med store børnegrupper, og mange kalder det uforsvarligt, hører forældrene det ikke. Vi smiler og klarer os, siger pædagogerne. Dermed opstår en problematisk tavshedskultur, mener sociolog Rasmus Willig.
År: 2017 Nr.: 06
En genetisk mutation og et svækket immunforsvar betyder, at 12-årige Yusuf ikke kan komme i skole. Ved hjælp af en robot er han alligevel i skole og med på tur. Bag specialskolens robotsatsning står en pædagog og en it-vejleder.
År: 2017 Nr.: 06
Børnene i den integrerede institution Østen for Solen på Amager har haft fat i en særlig madkasse - en måltidskuffert fuld af legeredskaber, der skal lære de mindste børn om forholdsord.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagoger kan med fordel lukke flere sprog end dansk ind i daginstitutionernes hverdag for at styrke flersprogede børns sproglige kompetencer, viser forskning. En institution har prøvet det og er begejstret.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagogerne fra den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus deler deres erfaringer fra projektet ’Biliteracy i børnehavens hverdag’. Bliv inspireret til at udvikle jeres egen pædagogiske praksis.
År: 2017 Nr.: 06
Dårlig stemning mellem pædagogerne og dårligt arbejdsmiljø påvirker børnenes trivsel. Det mener Unni Lind, som undersøger sammenhængen mellem børneliv og arbejdsliv i daginstitutionerne.
År: 2017 Nr.: 06
Gennem flere medieformater lader ’En dreng med en livlig fantasi’ børn og voksne udforske fortællinger fra en husmandsfamilie i 1950’erne.
År: 2017 Nr.: 05
Pædagogerne manglede håndfast viden, da en treårig pige begyndte at onanere voldsomt i institutionen. Tre ud af fire pædagoger savner materialer og redskaber til at håndtere børns seksualitet og dialogen med forældrene, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 05
Hvis et barn begynder at onanere meget, er det tegn på, at noget er svært for barnet, og så skal barnet have hjælp, fastslår Katrine Zeuthen, psykolog med speciale i børns seksualitet.
År: 2017 Nr.: 05
Frygt for pædofilisager og seksuelle ovegreb mellem børn får mange institutioner til at indføre forbud mod nøgenhed, puderum og seksuelt orienterede lege. Reglerne præsenterer børnene for et voksenperspektiv, de ikke er klar til, advarer eksperter.
År: 2017 Nr.: 05
I Børnehuset Fuglsang har pædagogerne haft forskellige holdninger til, om børnene måtte bade nøgne på stranden om sommeren. Fælles diskussioner og fokus på børnenes udforskning af kroppen gjorde dem opmærksomme på, når reglerne blev for stramme.  
År: 2017 Nr.: 05
Det positive og udviklende i børns seksuelle lege og udforskningen af kroppen kan drukne i negativt formulerede forbud. Men retningslinjer kan sagtens motivere både børn og voksne til at tale om seksualitet og sætte emnet på dagsordenen i institutionen på en måde, hvor børnenes udvikling og trivsel i forhold til krop, køn og seksualitet er i fokus. Her er en række spørgsmål, I med fordel kan arbejde med
År: 2017 Nr.: 05
Dårlige normeringer og frygt for anklager om overgreb får institutioner til at nedlægge puderum og huler, så de bedre kan overvåge børnenes lege. Men puderummet er et vigtigt læringsrum, lyder det fra pædagoger og eksperter i børns seksualitet.  
År: 2017 Nr.: 05
3. marts blev Eksperimentalinstitutionen kåret som årets dagtilbud. En institution, hvor halvdelen af børnene har psykosociale vanskeligheder. De inkluderes gennem nærvær og et fællesskab, de kan spejle sig i. Og alle ansatte er pædagoger.
År: 2017 Nr.: 05
År: 2017 Nr.: 04
Pædagogerne Dannie Markussen og Jonas Andersen har udviklet en app, der skal gøre det nemmere at stå for bevægelse og understøttende undervisning i skolen.
År: 2017 Nr.: 04
Udelukkende positive tilbagemeldinger på to skolepædagogers nye bevægelsesapp.
År: 2017 Nr.: 04
Med projektleder Kristian Langborg-Hansen i front har 500 SFO-børn fra Trekantsområdet har, at robotter ikke er onde og farlige. Man kan tværtimod styre meget selv.
År: 2017 Nr.: 04
Kreativ leg med film og filmproduktion styrker børns fællesskab, deres evne til at udtrykke sig og indsigten i, hvordan levende billeder kan snyde øjet. Det kræver hverken tunge kameraer eller særlig teknisk viden at mixe film med pædagogik.
År: 2017 Nr.: 04
År: 2017 Nr.: 04
Nogle børn er på tur næsten hver dag, mens andre er det én gang på en måned, viser en rundspørge, som Børn&Unge har gennemført. Svarene peger også på, at der generelt er færre ture end tidligere, mens det er gået kraftigt tilbage for kolonierne.
År: 2017 Nr.: 03
I Børnehaven Åhaven i Brande kommer især de mindste børn sjældent på tur ud af ­huset. Personalet mener, at de giver børnene den bedste læring i trygge rammer, hvor der er tid til at se den enkelte i øjnene.
År: 2017 Nr.: 03
Ture ud af huset styrker børns fantasi, legen, fællesskabet og troen på, at de kan håndtere uvante situationer. Men man skal ikke tage på tur for enhver pris, mener eksperter.
År: 2017 Nr.: 03
Børnene i Arveprinsesse Carolines Børneasyl i Aarhus er vant til at smække lågen efter sig og drage på tur både i nærområdet og på koloni. Det styrker relationerne mellem børn og voksne og er med til at danne børnene. I dag går turen til Botanisk Have, og Børn&Unge er med
År: 2017 Nr.: 03
År: 2017 Nr.: 03
Udflugter er med til at udvide verden for børn. De bliver konfronteret med nye steder og situationer og finder ud af, at de kan håndtere dem. Oplevelserne sætter sig i hukommelsen og hjælper børnene, næste gang de er i en ukendt situation. For at åbne verden og give børnene nye oplevelser er det en god idé at tilrettelægge ture, der adskiller sig fra børnenes oplevelser med forældrene. Ligger institutionen på landet, skal børnene måske besøge et museum i byen, mens bybørn skal opleve, at skoven er et sjovt sted at lege.
År: 2017 Nr.: 03
År: 2017 Nr.: 03
Smartphone, computer og iPad har fået nyt familiemedlem i VR, virtual reality, som giver en stærk oplevelse af at være inde i en anden virkelighed. Vildt spændende ikke alene til spil, men også til undervisning og kreative udfoldelser. Men det nye digitale legetøj skal håndteres med forsigtighed
År: 2017 Nr.: 03
VR er endnu ikke så udbredt, at Medierådet for Børn og Unge har følt sig kaldet til at komme med særlige retningslinjer
År: 2017 Nr.: 03
I den integrerede institution Paddehatten ved Vejle tager pædagoger og vuggestuebørn på en opdagelsesrejse i den digitale verden. Med forskere på sidelinjen har sjove og lærerige eksperimenter givet lyst til mere
År: 2017 Nr.: 03
Selv de mindste børnehavebørn kan lære, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke. De skal hverken give hjertemassage eller kunstigt åndedræt, men de kan tilkalde hjælp, trøste og være omsorgsfulde. En dag kan det betyde forskellen mellem liv og død
År: 2017 Nr.: 03
Ny ’findebog’ er skrevet og fotograferet sammen med børn på Nørrebro i København. Den er universel, fordi den handler om rod på værelset og børn, der leger.
År: 2017 Nr.: 02
Lone Thomsen og Ann-Kathrine Nymann Svendsen er ansat i social normering i Vuggestuen Smedegården, som ligger i et udsat boligområde i Aalborg. De oplever, at de har mulighed for at give børnene en bedre start i livet.
År: 2017 Nr.: 02
Sociale normeringer er nød­vendige, for at pædagogerne i Anne Mariegårdens Børnehus i København kan arbejde kvalificeret med de mange udsatte børn. ­Børneborgmesteren mener, at pengene er givet godt ud. BUPL er enig, men ønsker mere støtte til den store opgave.
År: 2017 Nr.: 02
Der findes blogs om pædagogik, psykologi, forholdene i institutioner og meget mere, men hvor er de, og hvem skriver dem? Her får du gode råd til at finde de spændende blogs og til, hvordan du selv kan blive blogger.
År: 2017 Nr.: 02
Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion. I stedet skal der fokus på, hvad alt det, der er sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Hvad mener vi egentlig, når vi taler om trivsel? Tre forskere undersøger, hvad politikere, pædagoger, forældre og børn lægger i begrebet, som har fået fornyet politisk fokus de senere år.
År: 2017 Nr.: 02
Som medlemmer af BUPL er både du og jeg en del af et stærkt fagligt fællesskab, men for at få det optimale ud af fællesskabet, skal vi mobilisere vores fælles kræfter.«
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
Barndommen har en værdi i sig selv. Det vil en revision af de pædagogiske læreplaner slå fast. Eksperter og praktikere som Kristine Schroll har gjort deres del. Nu skal politikerne i gang.
År: 2017 Nr.: 01
Hvor forældre før greb situationen spontant, hvis to børn havde gang i god leg, planlægger de nu legeaftalerne i god tid på forhånd. De mange skemalagte legeaftaler skaber udfordringer i institutionerne.
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
Pædagoger ser det ikke som deres opgave at blande sig i børnenes legeaftaler i fritiden. Mød pædagogerne, der blev nødt til at tage affære, da legeaftalerne blev et stressende prestigeræs.
År: 2017 Nr.: 01
Når børn leger sammen uden for institutionen, knytter de tættere bånd, end de ville gøre, hvis de kun mødtes i børnehavens rammer. Det smitter af på hverdagen i institutionen.
År: 2017 Nr.: 01
Pædagogerne, psykologen og forskeren kommer med bud på, hvad de skemalagte legeaftaler i fritiden betyder for børnene.
År: 2017 Nr.: 01
Få gode råd til, hvordan I kan inspirere og råde forældrene om legeaftaler.
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
En institution i Haderslev har gjort op med lange, kedelige gange. De har overladt indretningen til en pædagogisk indretningskonsulent. Nu understøtter indretningen pædagogikken.
År: 2017 Nr.: 01
Til trods for at mange pædagoger starter tidligt med at lære børn, at de skal dele, så er det først ved femårsalderen, at børn forstår hvorfor, konkluderer forskere.
År: 2017 Nr.: 01
I Egedal Kommune tager klubpædagogerne Morten Romme og Kennet Spaniel rundt på kommunens skoler for at lære 7. klasserne om programmering.
År: 2017 Nr.: 01
Flere undersøgelser siger samstemmende, at pædagoger har svært ved at sove. Ofte hænger søvnproblemerne sammen med arbejdsrelateret stress, men begge dele kan behandles, siger stress og søvncoach Bjarne Toftegård.
År: 2017 Nr.: 01
Tag med LilleStorm på besøg i den nære verden, og lær de mindste børn mere om, hvordan deres verden hænger sammen.
År: 2016 Nr.: 20
BUPL-formand Elisa Bergmann talte om sjælen i det pædagogiske arbejde, om fællesskab og relationer. Men også om samfundets overstyring af pædagogprofessionen
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
Iben Harder Namensen har fået børn med en anonym sæddonor. Hun mener, at det er pædagogernes rolle at videregive den samme fortælling om far, som børnene kender hjemmefra.
År: 2016 Nr.: 20
Trinitatis Sogns Menigheds Børnehave satte gang i et projekt om skyggeteater, og det blev både til lege med lommelygter og pizzabakker samt en færdig teaterforestilling for forældre og bedsteforældre.
År: 2016 Nr.: 20
Det er temmelig almindeligt og slet ikke farligt, hvis et småbarn har en opdigtet kammerat eller en personificeret genstand, mener amerikansk psykologiprofessor.
År: 2016 Nr.: 20
I to af børnebøgerne om Alfons Åberg medvirker Alfons’ usynlige ven, Svipper. Forfatter Gunilla Bergström opfordrer forældre og pædagoger til at lege med, når de står over for mindre børn, der har imaginære venner.
År: 2016 Nr.: 20
Lilja Scherfigs børnebog sætter spørgsmålstegn ved, om vi diagnosticerer børn frem for at værdsætte deres vildskab, kreativitet og forskellighed.
År: 2016 Nr.: 19
Kampagner rykker ikke meget ved den massive overvægt af kvindelige pædagoger i institutioner. Nøglen til at få flere mandlige pædagoger er mænds konkrete oplevelser med pædagogik.
År: 2016 Nr.: 19
Tre børn fra Kragelundskolens SFO om mandlige og kvindelige pædagoger.
År: 2016 Nr.: 19
Med få greb kan I undgå at ’fiske i samme dam’, når I leder efter nye pædagoger: Undgå kønsfarvet sprog, skriv to opslag, og fokuser på faglighed og specialer.
År: 2016 Nr.: 19
Børns følelsesmæssige udvikling er blevet en blind plet i vores kultur, mener psykolog Susan Hart. Hun har udviklet en forståelsesramme, hvorfra pædagoger kan arbejde med relationer og samspil og dermed hjælpe børn med følelsesmæssige udfordringer.
År: 2016 Nr.: 19
To tidligere pædagoger har uddannet sig i at give andre pædagoger redskaber, der støtter børns følelsesmæssige og sociale udvikling. De mener, at det neuroaffektives legende tilgang til børn rammer lige ned i pædagogers faglighed.
År: 2016 Nr.: 19
Pædagogerne i den integrerede institution Mælkebøtten i Holte var trætte af kaotiske scener i garderoben, skred i det planlagte program og manglende tid til faglighed. Et projekt skabte ny og bedre organisering af hverdagen.
År: 2016 Nr.: 19
I mange institutioner suppleres dagslyset af lysstofrør i loftet. Det efterlader børn og voksne med alt for meget lys. Læs her, hvordan I indretter jer med et behageligt lys, som også understøtter jeres aktiviteter.
År: 2016 Nr.: 19
Mette Høi Errboe er i mesterlære som hospitalsklovn. Selvom hun har gavn af sin baggrund som pædagog, er arbejdet med at opmuntre de indlagte børn meget anderledes.
År: 2016 Nr.: 18
Ny rim og remse bog skal bringe god opførsel tilbage til det danske samfund. Forfatter Lotte Salling vil på rim lære os ordentlighed.
År: 2016 Nr.: 18
Ny kampagne fra Ligestillingsministeriet om pædagogers gode arbejde i daginstitutioner storhitter på Facebook. Baggrunden for kampagnen er dog en trist tendens blandt mandlige pædagoger til at fravælge småbørnsområdet.
År: 2016 Nr.: 18
I dagtilbuddet Baunegården har flere børn diagnoser. Men det er deres behov og udfordringer, der er grundlag for pædagogikken – ikke diagnoserne.
År: 2016 Nr.: 18
Pædagogerne Britta Søndergaard Nielsen og Jeannette Winther fra vuggestuen i Børnehuset Regnbuen på Frederiksberg vil have mere bevægelse i hverdagen. Løbecyklen er redskabet, og en årlig event trækker andre vuggestuer med.
År: 2016 Nr.: 18
Naturen er én stor, udfordrende legeplads, som byder på uanede muligheder for børn. Med projektet ’Spring Ud i Naturen’ har Friluftsrådet gennem de seneste tre år sat fokus på naturens mange positive sundhedseffekter og inspireret børn, voksne og fagprofessionelle i hele landet.
År: 2016 Nr.: 18
År: 2016 Nr.: 18
Vinnie Maria Hessellund er mor, gravid og har social angst. Hun er netop blevet ramt af kontanthjæpsloftet og frygter, at den begrænsede økonomi vil få fatale konsekvenser for hendes børn. Mød en af de nyfattige familier, som pædagoger vil møde flere af fremover.
År: 2016 Nr.: 17
En byttecentral med børnetøj var kun starten. Barrit Børnehus er gået hele institutionen igennem for at finde områder, hvor de kan gøre en forskel for særligt udsatte børn.
År: 2016 Nr.: 17
I SFO Nøddeknækkeren i Holeby gør pædagogerne, hvad de kan, for at hjælpe familier, der er pressede på økonomien. For eksempel rådgiver de om, hvordan man søger om friplads.
År: 2016 Nr.: 17
Kontanthjælpsloftet vil kaste flere børn ud i relativ fattigdom. Det vil få fatale konsekvenser for deres opvækst og liv, forudser eksperter.
År: 2016 Nr.: 17
Sproget er en vigtig faktor for inklusion. Pædagoger skal gå forrest i arbejdet med at skabe et inkluderende sprog blandt forældre og børn. Det er dog et dilemma, at man samtidig skal kunne tale om, at nogle har brug for mere støtte end andre.
År: 2016 Nr.: 17
Pædagog Martin Niemann fik nok af vintrene i vuggestuen med besværlige, bortblevne børnevanter. Han har nu designet en ny praktisk vante til småbørn
År: 2016 Nr.: 16
Unge, som ryger hash og sniffer kokain, er et problem overalt. Børn&Unge tog en dag med misbrugsbehandler Morten Abildgaard på arbejde i Behandlerhuset Vest i den nordjyske by Aars. Vi mødte Casper og Michael, begge på vej ud af et misbrug. Det begyndte med hash og druk.
År: 2016 Nr.: 16
År: 2016 Nr.: 16
Skovbørnehaven Solstrålen skulle skære ned, og så kunne de ikke køre i skoven hver dag. Nu har institutionen købt cykler til alle børn, og hver dag cykler de afsted mod nye destinationer.
År: 2016 Nr.: 16
Cyklistforbundet har netop søsat kampagnen ’Vi kan cykle’, der skal hjælpe børnehaver med at introducere cykler som et legeredskab.
År: 2016 Nr.: 16
Alle daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune har udvalgt en nøglemedarbejder, der får den digitale dannelse til at blomstre blandt børn og voksne. Ringgårdens Børnehave er godt i gang.
År: 2016 Nr.: 16
Filosofi er en naturlig del af børns udvikling. De begynder allerede i 3-5-årsalderen at stille en masse spørgsmål til det, de ikke forstår. Forskning viser, at børn bliver mere livsduelige af at filosofere
År: 2016 Nr.: 16
Nicolas Kruse Dziegiel har for første gang i sit liv fundet en profession, der betyder noget. Samtidig har han travlt med at arbejde frivilligt for udsatte børn og unge.
År: 2016 Nr.: 15
Yoga skaber ro og giver børn en kropsbevidsthed, som de kan bruge i hverdagens udfordringer. Marie Lind Finsterbach forener eventyr og yoga i sin nye børnebog.
År: 2016 Nr.: 15
År: 2016 Nr.: 15
Når pædagoger tør tie og lade børnenes egen kreativitet og fantasi udfolde sig, opstår der spændende processer, og børnene fordyber sig. Det er erfaringen fra et projekt i Kolding.
År: 2016 Nr.: 15
Nysgerrige og undrende spørgsmål til indretning og ­praksis kan flytte pædagogikken.
År: 2016 Nr.: 15
16 pædagoger fortæller om hverdagen og den normering, de har den dag, Børn&Unge ringer. De er enige om, at normeringerne skal forbedres, helst med uddannede. For børnenes skyld. De har brug for kompetente voksne, der kan give dem omsorg og øge trivslen.
År: 2016 Nr.: 14
Kommunale forskelle i normeringer og ens bopæl må ikke afgøre, om et barn får et godt liv, siger ­psykolog Margrethe Brun Hansen. Hun går ind for minimumsnormeringer og 100 procent uddannet personale i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 14
Tre børn fra Ministeriernes Børnehus i København sætter ord på fordele og ulemper ved mange og få voksne. Børnehavestuerne i den selvejende institution er normerede til 20 børn og 3 voksne, mens vuggestuestuerne tæller 4 voksne til 14 børn.
År: 2016 Nr.: 14
Pokémon-feberen har spredt sig som en epidemi og har fået tusindvis til at gå på gaden med hovedet rettet mod telefonen. It-konsulent Thomas Kramer opfordrer pædagoger til at hoppe med på bølgen og deltage i børnenes fascination.
År: 2016 Nr.: 14
Dagtilbud Brædstrup i Østjylland består af 3 daginstitutioner og 18 dagplejere, der er gået sammen om at fokusere mere på udelivet for at løfte børnenes udvikling.
År: 2016 Nr.: 14
Gynger, klatrestativer og legehuse kan umuligt hamle op med den undren, de eksperimenter og den bevægelse, som naturen indbyder til. Og så ligger den ofte lige uden for institutionens dør.
År: 2016 Nr.: 14
Men der er grænser for, hvor længe pædagoger og børn kan overleve i en virkelighed, der efterhånden er så grotesk, at man tror, det er løgn.
År: 2016 Nr.: 14
Hverdagens mange praktiske gøremål giver unikke rum for læring og udvikling i daginstitutionerne. Men det kræver mentalt og organisatorisk fokus på rutinerne hos pædagoger og ledelse, mener forsker Søren Smidt.
År: 2016 Nr.: 14
Børnehuset Harmonien har arbejdet systematisk med pædagogiske rutiner i 12 år. Et blik udefra gav pædagogerne en idé, som gjorde frokosten til et langt bedre rum for samtaler med børnene.
År: 2016 Nr.: 14
Naturpædagog Kell Jensen er ansat af Skæring Dagtilbud ved Aarhus for at få børnene til at interessere sig mere for udeliv, natur og miljø. Han oplever, at den friske luft skaber roligere børn og færre konflikter.
År: 2016 Nr.: 13
Arbejdet er så stramt organiseret, at pædagoger igen og igen må tilsidesætte deres faglighed og bare brandslukke, viser undersøgelse. Skamfølelsen over ikke at slå til stresser og slider på pædagogerne, siger psykolog.
År: 2016 Nr.: 13
Der er i bogstavelig forstand grænseløs tillid til børnene i Børnehaven Porskjær. For her er de forbudte områder ikke markeret med et hegn, men med gule streger på asfalt, fliser og træer.
År: 2016 Nr.: 13
I Børnehaven Stoldalen i Hobro kom hegnet op, da en lille pige var væk i fem timer. Men pædagogerne advarer mod et hegns falske tryghed. Et hegn kan forceres, hvis man vil.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagoger fra Katrinedalskolen i Gislinge har taget initiativ til at sætte QR-koder op på den kommunale løbebane, og børn i forskellige aldersgrupper har engageret sig i projektet.
År: 2016 Nr.: 13
Over 2.000 skolepædagoger skal på diplomkursus i læreprocesser. Jan Hacke Halvorsen har taget kurset og glæder sig over et godt, men hårdt forløb.
År: 2016 Nr.: 12
Hver anden pædagog over 55 år tager medicin eller får anden behandling på grund af nedslidning. Mange kan ikke se sig selv arbejde frem til pensionsalderen.
År: 2016 Nr.: 12
Tre pædagoger på 70+ fortæller her, hvorfor de fortsætter med at arbejde, selvom de for længst har passeret den klassiske pensionsalder. Arbejdsglæde, omstillingsparathed, nedsat tid og en lang pause fra arbejdsmarkedet er nogle af deres forklaringer.
År: 2016 Nr.: 12
I daginstitutionen Kernehuset arbejder pædagogerne med børneperspektiver. De interviewer børnene for at få indblik i, hvordan de ønsker at institutionen skal se ud. Det har gjort institutionen til en demokratisk mødeplads. Og skabt ændringer.
År: 2016 Nr.: 12
Den integrerede institution Krudtuglen i København har forbudt både børn, forældre og ansatte at bruge egne mobiler i institutionen. Det har skabt mere nærværende forældre og færre problemer blandt de større børn, fortæller leder Pia Lykke Pedersen.
År: 2016 Nr.: 12
Hvis du hellere vil stå ansigt til ansigt med slanger og edderkopper end at holde et oplæg på næste forældremøde, så fortvivl ikke. Alle kan lære at tale i en forsamling. Det handler om at flytte fokus fra dig selv til det, du vil sige.
År: 2016 Nr.: 12
Den almindelige undervisning slutter tidligere, og lærerne har meldt sig til SFO’ens årlige rollespil. »Det er så fedt at lege med,« siger lærer og orkprinsesse Mette Sams, der nu vil have mere leg ind i sin undervisning.
År: 2016 Nr.: 11
Fritidspædagoger er et omvandrende paradoks, fordi de både skal undervise og være et fristed fra undervisningen, mener Annette Ladefoged Schiønning, der droppede sit fritidspædagogjob og nu er spilleder i rollespil og pædagogisk legekonsulent.
År: 2016 Nr.: 11
Folkeskolereformen har fået en svær fødsel. Kun halvdelen af pædagogerne mener, at børnene får den varierede skoledag, som ellers er forudsætningen for reformen. Men det kommer til at tage længere tid, før reformen er implementeret, advarer børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
År: 2016 Nr.: 11
Pædagoger skal tro mere på børnene og fokusere på det gode, de bidrager med. Men det kan være op ad bakke, fordi pædagogerne i stigende grad skal måle børnenes præstationer. Sådan siger sociolog og forsker Hanne Warming i ny bog.
År: 2016 Nr.: 11
Vi har et problem, så længe der er en samfundsmæssig anerkendelse af, at undervisning er vigtigere en dannelse, og at det er vigtigere at børn kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet, end at de har det godt.
År: 2016 Nr.: 11
Den udbredte brug af begrebet særlig sensitivitet er med til at gøre raske børn syge, mens børn med psykiske problemer ikke får behandling, advarer ny bog.
År: 2016 Nr.: 10
År: 2016 Nr.: 10
Mastergruppen for en ny pædagogisk læreplan er klar med forslag til en fælles ramme. BUPL jubler over, at leg, kreativitet og børneperspektiv er blevet centrale begreber.
År: 2016 Nr.: 10
Konsortiet bag Fremtidens Dagtilbud (FD) har ikke ønsket at deltage i et interview om forskningen nu. I stedet har konsortiet valgt at svare på kritikken skriftligt på mail. Børn&Unge har derfor ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagog Brit Glud fra Kongevejen SFO har udviklet metoden TREKS til inklusion i indskoling og SFO. Forløbet giver børnene ro og fællesskab gennem yoga, massage og samarbejdsøvelser.
År: 2016 Nr.: 10
Hver gang vi i BUPL dokumenterer virkeligheden, giver det genlyd. Men svaret fra politikerne kan hurtigt blive det forkerte, når det handler om de mindste børn.
År: 2016 Nr.: 10
Kristian Tornby har været pædagog i snart 20 år. Han oplever, at der er sket en stigning i, hvor ofte han står alene med en børneflok. Det er han ikke ene om, viser ny undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 09
Pædagog Lilian Frimann fandt på firkløverlegen under sin diplomuddannelse og blev hurtigt overbevist om dens virkning. Nu skal idéen føres ud i livet.
År: 2016 Nr.: 09
Pædagog Dan Klarskov er en alsidig mand med en fortid som musiker og maskintekniker. Nu har han kastet sig over træpuslespil, som han selv designer og fremstiller.
År: 2016 Nr.: 09
Det emmer af nærvær, forkælelse og bondeidyl i Annette Andersens ’Farmorhus’. Huset er blevet et populært kulturtilbud for lokalområdets børn, og nu skal idéen udbredes.
År: 2016 Nr.: 09
Pædagoger evner naturligt at være nytænkende og kreative, men i en travl hverdag i institutionerne er det svært at føre de gode idéer ud i livet, oplever aktionsforsker.
År: 2016 Nr.: 09
Børn&Unge har udvalgt nogle af de mange forestillinger på ’Aprilfestival 2016 - teater for små & store’, som er særlig anbefalelsesværdige.
År: 2016 Nr.: 09
Børnehaven Uglebo har gjort overgangen fra børnehave til skole let. Pædagogerne deler børnene op efter alder og samarbejder tæt med skolen, både før og efter børnene starter.
År: 2016 Nr.: 09
Mange institutioner er lukket og mange er lukningstruede. Børnehaven Engly lukkede sidste sommer, og gjorde sig en række erfaringer.
År: 2016 Nr.: 09
Evnen til nytænkning ligger i pædagogers dna, men idéerne blomstrer altså ikke bare af sig selv. Der er nogle forudsætninger, som skal være opfyldt.
År: 2016 Nr.: 09
Send dit forslag til forbedringer af de pædagogiske læreplaner til ministeriet, så bliver du måske hørt.
År: 2016 Nr.: 08
Justitsministeriet har netop udgivet en vejledning, der skal sikre, at pædagoger kan få dispensation fra politianmeldelse af børn. BUPL er behersket positiv.
År: 2016 Nr.: 08
Hvis børn bliver voldelige, skyldes det ofte, at situationen er for voldsom for dem,forklarer specialist i børneneuropsykologi Dorte Damm.
År: 2016 Nr.: 08
Børn og pædagoger finder hinanden og knytter relationer i Sandkasseværksteder i to dag­institutioner i Aarhus, der har udviklet en ny ­metode til pædagogisk relationsarbejde.
År: 2016 Nr.: 08
Mindst halvdelen af alle børn har problemer med motorikken og dermed balancen, viser undersøgelse. Mange af dem er så svimle, at de enten farer rundt og er urolige eller er stille og frygtsomme.
År: 2016 Nr.: 07
Pædagog Hanne Busk Poulsen ser flere og flere børn, som ikke kan finde ud af at lege, bevæge sig og være sammen med andre. Hun kalder dem ’ubrugte’.
År: 2016 Nr.: 07
Hver tredje institution har søgt eller overvejer at søge sponsorater, viser ny rundspørge fra Børn&Unge. Tendensen rejser både etiske og økonomiske spørgsmål, vurderer BUPL og en dagtilbudsforsker.
År: 2016 Nr.: 07
I private og selvejende institutioner er sponsorater oftest en del af hverdagen, viser Børn&Unges rundspørge.
År: 2016 Nr.: 07
Markedsføringsloven og dagtilbudsloven sætter rammerne for reklamer og sponsorater i dagtilbud. Herudover er det op til kommunerne at vedtage principper for området. Det vælger nogle kommuner at gøre, mens andre ikke gør. Mød to kommuner, der har valgt vidt forskelligt.
År: 2016 Nr.: 07
Et sponsorat gjorde det muligt for Børnehuset Kregme i Frederiksværk at købe nye ladcykler, så institutionen kan komme på flere ture rundt i området.
År: 2016 Nr.: 07
Børneinstitutionen Wagnerhus i Holstebro indgik aftale med lokal bank, som gav 500 kroner til legepladsen, hver gang forældrene bookede et rådgivningsmøde i banken.
År: 2016 Nr.: 07
Det er både større virksomheder, almennyttige fonde og lokale erhvervsdrivende, der sponsorerer daginstitutioner. Her kan I møde fire af dem.
År: 2016 Nr.: 07
Det er en skidt udvikling, at institutioner bliver mere og mere afhængige af sponsorater, mener pædagogerne.
År: 2016 Nr.: 07
Daginstitutioner skal have et æstetisk børnemiljø, men hvad ligger der i dette begreb? Det har fire institutioner i Aarhus sat sig for at finde ud af.
År: 2016 Nr.: 07
Børn kan lære en masse og få gode erfaringer med materialer og egen krop, hvis de får lov til at eksperimentere med vand, viser ny forskning.
År: 2016 Nr.: 07
En mastergruppe skal komme med bud på en revision af læreplanerne. Der lægges ikke op øget skoleficering, siger formand for mastergruppen Andreas Rasch-Christensen. BUPL ser positivt på det pædagogiske grundsyn
År: 2016 Nr.: 06
I Estland bruger mange børnehaver og skoler det danske antimobbeprogram Fri for Mobberi, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Esterne er meget glade for programmet og har besluttet at indføre det i alle landets børnehaver.
År: 2016 Nr.: 06
Børn har brug for at kunne omstille sig og finde roen efter en aktivitet i højt tempo. Læs, hvorfor arousal­regulering er vigtig, og få gode tips til at regulere gearkassen.
År: 2016 Nr.: 06
Halvdelen af børnene i en undersøgelse om sensitive børn trives ikke i institutionen. De reagerer bare som de første, og forholdene skal forbedres for alle, mener forfatter
År: 2016 Nr.: 05
Stadig færre pædagoger får en efteruddannelse. De, der kommer afsted, får ofte kurser, der matcher den politiske dagsorden. Udviklingen ensretter og er stærkt bekymrende, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 05
År: 2016 Nr.: 05
Det er ved at blive forår, og børnene tilbringer mere tid udenfor. Derfor er det vigtigt at beskytte dem mod solens stråler. Her får du en håndfuld gode råd om solbeskyttelse.
År: 2016 Nr.: 05
Merete Martin Jensen havde svært ved at finde en børnebog, der satte fokus på kønsstereotyper, da hendes børn var små. Så nu har hun skrevet den selv.
År: 2016 Nr.: 04
På Brumbassestuen må børn tegne på gulvene med kridt, og der er maling i vandpistolerne. Pædagog Kirstine Kirk eksploderer i kreativitet, når hun hjælper børnene med at finde løsninger på livets små og store problemer.
År: 2016 Nr.: 04
Når man arbejder kreativt med børn, skal man slippe styringen og vende verden på hovedet, siger professor Lene Tanggaard.
År: 2016 Nr.: 04
Børn med adfærdsproblemer kan ikke tvinges til god opførsel. I stedet kræver det systematik, samarbejde og vilje til ændringer blandt pædagoger og lærere i skolen, vurderer psykologer bag et nyt inspirationskatalog om emnet.
År: 2016 Nr.: 04
Musikken mangler på pædagoguddannelsen, mener pensioneret musiklærer Henny Hammershøj. Hun kom hjem fra Ghana med sanglege, som hun nu formidler på DVD.
År: 2016 Nr.: 03
Trods skepsis valgte Tybjerg Privatskole at indgå en overenskomst for skolepædagogerne. Ifølge skoleleder Kenneth Oksborg har den gjort hverdagen lettere, men flere af hans lederkolleger mener, at overenskomster er for besværlige at arbejde med
År: 2016 Nr.: 03
År: 2016 Nr.: 03
Kapsler, klistermærker, Barbiedukker eller kastanjer. At samle er en slags miniforskning, som har enorm betydning for barnets læring, især hvis den ikke er kommercielt styret. Det mener den tyske pædagogikprofessor Ludwig Duncker, der har interviewet flere end 500 børn om deres samlinger.
År: 2016 Nr.: 03
Videbechs Minde i Viborg ønskede at få mere sang, musik og bevægelse ind i hverdagen og satte derfor gang i projekt Musik Malle. Samtidig fik institutionen et tættere forhold til naboinstitutionen.
År: 2016 Nr.: 03
Daginstitutioner tager imod tusinder af syriske børn, som nu er det næststørste mindretal i Danmark. BUPL efterlyser en plan og ressourcer, så opgaven ikke resulterer i mindre omsorg til de øvrige børn.
År: 2016 Nr.: 02
Omgangssyge er en væsentlig grund til, at pædagoger er mere syge end andre faggrupper, siger både pædagoger og hygiejneeksperter. Knap en fjerdedel af pædagogers samlede sygefravær skyldes virus og infektioner, viser undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 02
Den integrerede institution Firkløveren i Humlebæk har sat alt ind på at bekæmpe sygdom og smittefare, og det har givet pote. Sygefraværet er faldet, og trivslen er i top.
År: 2016 Nr.: 02
Legetøj og sofahynder i daginstitutioner er kun mindre smittekilder, så der er næppe grund til at skrue op for rengøringen, siger Tobias Ibfelt. Hans nylige ph.d. afhandling er en af de første forskningsundersøgelser af virus og bakterier i miljøet i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 02
År: 2016 Nr.: 02
Københavns nye døgnåbne integrerede institution er en succes for børn, forældre og personale, men undervejs har de tilfredse pædagoger mødt en del fordomme.
År: 2016 Nr.: 02
Selvom vrede er en naturlig følelse, tager vreden for nogle børn så meget over, at den er et problem. Ved at analysere situationen og give barnet andre muligheder end at blive vred og slå, kan pædagoger hjælpe barnet til skære ned på konflikterne og dermed til bedre at mestre sit liv.
År: 2016 Nr.: 02
Pædagoger er via deres uddannelse godt klædt på til arbejdet med flygtningebørn, siger Mette Blauenfeldt fra Dansk Flygtningehjælp, som har udgivet en gratis guide.
År: 2016 Nr.: 01
Pædagogers faglighed har stor betydning for små børns udvikling. Deres vedvarende opmærksomhed mod børns engagement og behov er helt afgørende, men ressourcerne skal være i orden, fastslår forskere.
År: 2016 Nr.: 01
I en helt almindelig daginstitution er der oprettet et skærmet tilbud for sårbare børn. Her er normeringerne i top, så pædagogerne kan give børn, der har fået en svær start i livet, et blidt skub i den rigtige retning.
År: 2016 Nr.: 01
Kan man danse en bog? Ja, mener Fuglebakkens Børnehave i Roskilde, hvor børnene opfører deres yndlingsfortællinger som leg, dans og bevægelse.
År: 2016 Nr.: 01
Pædagoger kan bryde tabuet om alkohol ved at spørge systematisk og uddybende om forældres alkoholvaner, siger misbrugskonsulent Steffen Christensen.
År: 2016 Nr.: 01
Landet rundt står pædagoger over for nye og store udfordringer forbundet med modtagelsen af flygtningebørn. Især fordi ressourcerne ikke følger med, viser BUPL-rundspørge.
År: 2015 Nr.: 20
Børnetegninger overalt, røde Ikea-sofaer, høje børnetaburetter og glade børn, der synger, løber på gangen og kaster sig i store bløde puder. Alt ligner en almindelig vuggestue. Men Rodacie ligger i Rumæniens hovedstad og er en vuggestue ud over det sædvanlige på disse kanter.
År: 2015 Nr.: 20
Børneinstitutionen Byskovgaard i Slagelse har bragt børnehave-, vuggestue- og specialbørn sammen i kreative projekter. Det har givet større sammenhold på tværs af stuerne.
År: 2015 Nr.: 20
I mange institutioner laver børnene julegaver af brugt tøj, forældet elektronik og utætte cykelslanger. Pædagoger skal tænke sig godt om, inden de lader børn lave smykker, legetøj og pynt af genbrug. Nogle materialer kan indeholde problematiske kemikalier.
År: 2015 Nr.: 20
Pædagog Lise-Lotte Laugesen blev sygemeldt med stress efter omstruktureringer og byggekaos på sin arbejdsplads. Hun anmeldte sin sygdom, for ’stress skal ikke ties ihjel.’
År: 2015 Nr.: 19
Rikkie Bilager, der er ressourcepædagog i Esbjerg Kommune, har lavet en bog til sin søns børnehave for at lære børn og voksne om, hvordan hverdagen ser ud for en diabetiker. Det giver tryghed og klare aftaler.
År: 2015 Nr.: 19
En frodig taghave på toppen af skuret i børne­huset Harmonien skaber rammerne for bæredygtig inklusion og forældreinddragelse. Her kan institutionens børn og forældre mødes i weekenderne.
År: 2015 Nr.: 19
Mange flygtninge kommer til Danmark i disse måneder. Derfor er det vigtigt, at der står pædagoger klar til at tage godt imod flygtningebørnene i de danske institutioner
År: 2015 Nr.: 19
En smittende begejstring for cykling har nu givet leder Erik Nielsen en pris fra Cyklist­forbundet. Som pædagog brænder han for at gøre børn cykelsikre og glade for de to hjul.
År: 2015 Nr.: 18
Ny app får liv i de gamle lege og lokker børnene væk fra skærmene, mener udvikler. Fritidshjemsbørn har med succes testet app’en.
År: 2015 Nr.: 18
Arbejdsgiverne sidder med stærke kort på hånden, når der er konflikt på det offentlige arbejdsmarked. Et nyt forskningsprojekt undersøger, hvordan magtbalancen blive mere lige
År: 2015 Nr.: 18
Hver dag ankommer nye asylansøgere til Danmark. Uden baggage, men med meget at bære på. Mens de på asylcentrene venter på en endestation, er pædagoger børnenes og forældrenes stærke støtter. Tag med i tre dage i Center Tranum.
År: 2015 Nr.: 18
År: 2015 Nr.: 18
På Skottegårdsskolen har to pædagoger fundet på en hospitalsleg, der gavner både voksne og børn. Legen viser nye sider af børnene og skaber nye relationer på tværs af klasser.
År: 2015 Nr.: 18
Skolepædagog Anders Shagembe og Tine Carlsen har udviklet hospitalshjørnet med afsæt i Etienne Wengers teori om læring i praksisfællesskaber.
År: 2015 Nr.: 18
Drillerier, konflikter og rollefordelinger bliver i BFO Måløv sat i spil med forumteater, som pædagogerne bruger som et konkret værktøj til bedre trivsel.
År: 2015 Nr.: 18
PlaymoGogen, en lille playmobil­pædagog, sætter fokus på de udfordringer, pædagoger står med i hverdagen på sin Facebookside.
År: 2015 Nr.: 17
Vi kan ikke skåne børn for sorg og smerte, og derfor skal vi i stedet være ærlige og have en åben dialog med børn om døden, siger forfatter Birte Overlade.
År: 2015 Nr.: 17
En giftig cocktail bestående af alt for mange børn og pædagoger i ældre bygninger skaber et tårnhøjt støjniveau, der både skader børn og voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Et godt forældresamarbejde betyder glade forældre og børn. Det gør hverdagen lettere for pædagogerne. Desuden er det lavthængende frugter, som det ikke kræver alverden at plukke. At satse på samarbejdet med forældrene er en klar vindersag.
År: 2015 Nr.: 17
År: 2015 Nr.: 17
Pædagog Ib Jensen har fået ros for sin måde at være på i DR-programmerne ’Børnenes hemmelige liv’. Virkelighedens Ib er også optaget af, hvordan børn får mulighed for at blive sig selv i samspillet med andre børn og nærværende voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagog Gitte Schrøder Jørgensen er glad for det nye kommunalbudget i Aabenraa kommune, som er gået fra at skulle spare tre millioner kroner på børneområdet til at tilføre tre millioner kroner ekstra.
År: 2015 Nr.: 16
Bøger og alfabetklodser er vigtige for børns sproglige udvikling i børnehaven. Derfor har et forskerhold undersøgt, hvordan det fysiske sprogmiljø ser ud i de danske børnehaver.
År: 2015 Nr.: 16
Seks børnehaver i Holbæk Kommune har deltaget i et forsøg med at skærpe de store børns appetit på bogstaver. Opskriften er enkel, men den virker, fortæller Flemming Olesen, leder i Vipperød Børnegård.
År: 2015 Nr.: 16
Som en bokser, der prøver sine finter og taktikker af inden kampen i ringen, kan du (også) øve dig på at finde gode løsninger i en presset hverdag. Din opgave og din faglighed kommer i centrum, når du benytter dig af kollegial sparring.
År: 2015 Nr.: 16
Det er spild af ressourcer og skader børnene, hvis ikke man giver de særligt intelligente børn lov til at udfolde deres kunnen, siger børnepsykolog Ole Kyed.
År: 2015 Nr.: 15
Også i bogbranchen er der kamp om penge og rettigheder, når det handler om pædagogik. Materialet ’Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0 til 6’ år er trukket tilbage efter beskyldninger om kopiering.
År: 2015 Nr.: 15
Børn&Unge har spurgt en række personer fra professionshøjskolerne, hvad de vurderer kan blive det nye succesfulde program i den nærmeste fremtid.
År: 2015 Nr.: 15
År: 2015 Nr.: 15
Flygel og violin rykker ind i ghettoen, når daginstitutioner i boligsociale områder samarbejder med foreningen Genklange om at give områdets børn oplevelser med klassisk musik.
År: 2015 Nr.: 15
Når jeg taler med politikere, embedsmænd og skolefolk, så er alle enige om, at pædagogerne er afgørende for, at vi lykkes med at øge trivslen og give børn og unge mere lige muligheder i livet.
År: 2015 Nr.: 15
Manglende dialog og modstridende holdninger skaber oftest problemer, når der kommer en ny chef i en institution.
År: 2015 Nr.: 14
År: 2015 Nr.: 14
Institutionerne Unoden og Børnehuset Kokholm i Viborg fik hjælp af et par kunstnere til at modtage tosprogede børn. De fik alle børn med gennem kreative processer.
År: 2015 Nr.: 14
Små børn foretrækker genkendelige og trygge universer, når de ser tv, mens større børn og unge danner fællesskaber om deres øjeblikkelige interesser, forklarer ekspert i børns og unges medievaner.
År: 2015 Nr.: 14
Sig farvel til piktogrammer på opslagstavlen, når hverdagen skal struktureres –for eksempel for børn med autisme. Med en ny app får du mulighed for dialog og overblik.
År: 2015 Nr.: 13
Pædagoger efterlyser, at børns behov for tid med familien bliver sat på dagsordenen, også over for de forældre, der henter sent. Længere åbningstider gavner ikke børnene, lyder det.
År: 2015 Nr.: 13
År: 2015 Nr.: 13
Et nyt Center for Daginstitutionsforskning åbner på Roskilde Universitet. BUPL har skudt penge i centret for at give området en større stemme i debatten og for at samle forskningsmiljøet. Begge dele er tiltrængt, mener centerleder Annegrethe Ahrenkiel.
År: 2015 Nr.: 13
Pædagoger er bange for at bruge deres ytringsfrihed, men de, der tør tale, oplever sjældent negative konsekvenser. Pædagog og meningsdanner Mette Munck Theisen får ros.
År: 2015 Nr.: 12
Danske institutioner har mange farveltraditioner, og de kan være meget opfindsomme. Nogle holder fast i ritualerne, mens andre må opgive på grund af nedskæringer. Men sjove traditioner må ikke skjule, at et barn måske en morgen faktisk er ked af det.
År: 2015 Nr.: 12
Nogle forældre kan ikke magte, hvis deres barn græder, når de skal gå. Det kræver en snak med forældrene.
År: 2015 Nr.: 12
Glem alt om paralyserede unger, der hænger i sofaen med en tablet. I den integrerede institution Asebo er iPad’en blevet et magisk kort, som børnene bruger til at finde vej på eventyrlige rejser i fantasiens land.
År: 2015 Nr.: 12
Både børn og voksne elsker skattejagter. Det kræver forberedelsestid og kreativitet at opfinde en skattejagt, men det er tiden værd, mener forfatter Katrine Skovgaard.
År: 2015 Nr.: 12
Samarbejdsproblemer, sygemeldinger og stress. Inklusionsopgaven kan presse pædagoger til det yderste. Men der er også gevinster, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 11
Skolereformen skulle forbedre børnenes skoledag, men det er ikke sket, mener ­pæda­goger i skolen. De beretter også om dårligere fritidsinstitutioner og et tungt inklusionsarbejde.
År: 2015 Nr.: 11
Det er dejligt, at man har børnene nærmest hele dagen, siger pædagog Christina Larsen, der er glad for de forandringer, som skolereformen har medført.
År: 2015 Nr.: 11
Alt er, som det plejer for pædagogerne i skolen i Hjørring, men alligevel har reformen været en kæmpe omvæltning, mener Bente Nielsen, pædagog på Holmegårdskolen.
År: 2015 Nr.: 11
Pædagogerne kan give mere. Hvis der ikke er et godt teamsamarbejde på skolen, er det svært for pædagogerne at bidrage, mener undervisningsminister Christine Antorini.
År: 2015 Nr.: 11
9-årige Anna lider af selektiv mutisme. Lidelsen blev først opdaget efter skolestart, og det er stadig en sej kamp at overvinde tavsheden, fortæller hendes pædagogmor.
År: 2015 Nr.: 11
Hendes forældre siger, at hun er fuld af løjer derhjemme, men hvorfor kan I så ikke få hende til at sige bare ét ord? Selektiv mutisme er ret ukendt i Danmark, og mange børn får ikke den hjælp, de har brug for.
År: 2015 Nr.: 11
Et hjul, der markerer årets gang og sætter fokus på pædagogfaglige aktiviteter og mål, har givet et fælles fokus at navigere efter i Barnets Hus Amerikavej.
År: 2015 Nr.: 11
Et godt indeklima giver bedre trivsel og velvære for både børn og voksne. Et dårligt indeklima kan give gener og kroniske sygdomme. Læs her, hvad I selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.
År: 2015 Nr.: 11
Vi ved godt, at legen er yderst vigtig, men udfordringen er, at omverdenen ikke ved det. At nogen, når de går forbi legepladsen, tænker, at det, der sker, er tidsfordriv og måske endda provokeres af, at pædagogen sidder på bænken og kigger på børnene.
År: 2015 Nr.: 11
BUPL arbejder for, at børns og unges vilkår placeres højt på dagsordenen i valgkampen. En evig dagsorden, nu krydret med krav om minimumsnormeringer.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har spurgt de partier, der stiller op til folketingsvalget 18. juni 2015, om deres holdninger til politik for børn, unge og pædagoger. Kun Kristendemokraterne har ikke ønsket at svare. Svarene er modtaget via mail, så der har ikke været mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Her får du partiernes svar, som de selv har ønsket at formulere dem. Der kan være redigeret i besvarelser, som var længere end aftalt.
År: 2015 Nr.: 10
Lene Larsen fra Hirtshals har fortalt historien om hjælpsomhed
År: 2015 Nr.: 10
Teater handler om følelser. Mange af årets nye gode teaterforestillinger for børn og unge har fokus på følelser, som hører deres aldersgrupper til. Det er forestillinger, der tør vise, at følelser er vigtige, men at ikke alle følelser er lige nemme at håndtere eller altid fører til noget positivt. Når børn og unge ser godt teater, bliver de klogere på deres egne og andres følelser og på kreative måder at udtrykke sig på. Det mener Børn&Unges børneteateranmelder Randi K. Pedersen, der har fulgt årets festival og her ­anmelder de forestillinger, hun faldt for.
År: 2015 Nr.: 10
I Gentofte Kommune har pædagogerne lært børn helt ned til 3 år engelsk. Det kan lykkes, når undervisningen er sjov og tager udgangspunkt i hverdagens aktiviteter.
År: 2015 Nr.: 10
2 voksne til 20 børnehavebørn er pædagog Mette Munck Theisens hverdag. Hun ønsker minimumsnormeringer i den børnepakke, som regeringen barsler med.
År: 2015 Nr.: 09
Arkæolog Julie Lolk står bag idéen til en ny app, der skal fortælle børn om ­old­tiden. Fortællingen er inddelt i seks små film.
År: 2015 Nr.: 09
I Institutionen Valhalla i Skoven tager børnene billeder af deres yndlingsting til Børn&Unge. Her er fokus på udeliv og gode legesteder. Børnene er ude på den store legeplads omgivet af skov det meste af dagen.
År: 2015 Nr.: 09
Et godt børnefællesskab er vigtigt i Børnehuset Munke Mose. Børnene skal lære at respektere andre og lege godt sammen. Børn&Unge har stukket tre af børnene et kamera for at se børnehaven fra børnenes perspektiv.
År: 2015 Nr.: 09
Venskaber, fantasi og bevægelse er de ting, som Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, lægger mærke til, da hun ser de billeder, børnene har taget.
År: 2015 Nr.: 09
Børn udvikler sproget, hvis pædagoger leger, er åbne for dialog, læser for børnene, er nærværende og har fokus på relationen. Pædagoger i otte daginstitutioner i Københavns Nordvest har ændret syn på sprogstimulering.
År: 2015 Nr.: 09
Pædagogerne skal kaste sig ud i sprogstimulering, der er baseret på gode historier, lege, kreativitet og kropslig udfoldelse, mener underviser, skuespiller og coach Hanne Trolle.
År: 2015 Nr.: 09
Ressourcepædagog Karin A. Rasmussen arrangerer i Svendborg vandaktiviteter for børn med særlige behov, deres forældre og pædagoger. Pædagogikken i aktiviteten er effektiv.
År: 2015 Nr.: 09
Det kan være svært at gennemskue, om sikkerheden på legepladsen er høj nok. Mange overraskes over skjulte farer, når professionelle inspektører går redskaberne efter. Læs her, hvordan I får styr på kvaliteten af sikker­heden på legepladsen.
År: 2015 Nr.: 09
Når der er for meget larm, går vi ud og sætter os på toilettet. Der er ro.
År: 2015 Nr.: 09
Fælles frokostordninger for børnene er et rum for dannelse og en mulighed for ­ at udvide de mindstes kendskab til grøntsager, viser forskningsprojektet FRIDA.
År: 2015 Nr.: 08
Hvordan får børn og voksne i daginstitutioner mest muligt ud af frokostmåltidet? Her giver Mette Vang Mikkelsen og Stine Rosenlund Hansen, begge ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, 5 gode råd på baggrund af deres forskning.
År: 2015 Nr.: 08
År: 2015 Nr.: 08
Vuggestueafdelingen i Margrethe Børnehaven i Ryomgård indretter dagen efter børnenes rytme. Børnene spiser og sover sjældent samtidig. Til gengæld går de ikke rundt og er sultne og trætte, når de deltager i vuggestuens mange fysiske aktiviteter, hvor pædagogerne fokuserer på børnenes motorik.
År: 2015 Nr.: 08
Børnehaven Trekløveren i Vejle kombinerede den fysiske bog med det digitale medie. Det fik børn med to sprog, der holdt sig tilbage på grund af sprogproblemer, til at medvirke aktivt i at skabe en iPad-bog.
År: 2015 Nr.: 08
Når børnene skal ud at lege i sommersolen, er det vigtigt at huske solbeskyttelse. Ellers risikerer de at blive solskoldet. Senere i livet kan manglende solbeskyttelse medføre kræft.
År: 2015 Nr.: 08
Lars Villadsen er blevet kåret som landets bedste vuggestuepædagog af bladet Vores Børn. Prisen er også en ros til mine kolleger, mener han.
År: 2015 Nr.: 07
Pædagogerne er blevet meget bedre til at håndtere de tekniske forhind­ringer. Nu handler det om, at de skal kvalificere brugen af iPad'en. Her er der stadig plads til forbedring, mener lærer på pædagoguddannelsen Frank Støvelbæk.
År: 2015 Nr.: 07
Her er fem områder, I kan arbejde ud fra, når I skal have jeres egen IT-pædagogik.
År: 2015 Nr.: 07
Der findes simple IT-værktøjer, som gør det nemt for dig at lære børn at programmere. Nu kan børnene fortælle deres egen digitale historie, siger Martin Exner fra Coding Pirates.
År: 2015 Nr.: 07
År: 2015 Nr.: 07
Pædagoger skal ind og ’røre’ ved de digitale medier og komme over den IT-forskrækkelse, som mange har, siger forsker i spil og læring Jari Due Jessen.
År: 2015 Nr.: 07
Barnet skal gå fra at være passiv konsument til aktiv producent. Det kræver en ­målstyring, som følger barnets eget spor, siger seminarielærer Frank Støvelbæk.
År: 2015 Nr.: 07
Diskussionen om, hvorvidt de digitale medier i daginstitutionerne overhovedet er en god idé, er stilnet af. Men diskussionen om pædagogisk forsvarlig omgang med dem er ikke.
År: 2015 Nr.: 07
Abildgård Børnehave i Frederikshavn sætter fokus på ligheder mellem danske og afrikanske børn? Projektet har åbnet børnenes øjne for mangfoldighed, gjort dem nysgerrige og ­inspireret dem i deres tegninger og lege.
År: 2015 Nr.: 07
"Minimumsnormeringer er tænkt som den bundprop, der skal sættes i hullet, så pædagogerne ikke siver ud af den daglige normering, i samme takt som vand der skylles ud fra badekarret, når man netop fjerner proppen."
År: 2015 Nr.: 07
Godt 1.000 mandlige BUPL-medlemmer er ansat i integrerede daginstitutioner, viser nye tal. Men kun få vælger et job i vuggestueafdelinger. En af dem er Henrik Madsen, der blev noget overrasket ved jobsamtalen.
År: 2015 Nr.: 06
Årets Ernapris bliver uddelt til pædagog Erik Nielsen. Den gives til en person, der har placeret sig i den pædagogiske historie via sit arbejde eller forskning.
År: 2015 Nr.: 06
Fire mandlige studerende på UC Syd har udviklet syv rollemodeller, der efter deres mening passer på mænd i pædagogfaget. Se, hvad rollerne rummer, og læs mændenes kommentarer.
År: 2015 Nr.: 06
De fire mandlige pædagogstuderende bag de syv roller fortæller om plusser, minusser og maskulin faglighed i et kvindefag
År: 2015 Nr.: 06
Ligestillingsminister Manu Sareen (R) ønsker flere mænd i de kvindedominerede ­daginstitutioner. Men mændene kommer ikke med stormskridt, afslører tallene.
År: 2015 Nr.: 06
Med støtte fra Ligestillingsministeriet gennemfører fem kommuner projekter om alt fra nudging til skovbørnehaver for at få flere mænd til at arbejde i institutionerne. Her kan du læse om alle projekterne.
År: 2015 Nr.: 06
Mandeforsker Kenn Warming er fortaler for flere mandlige pædagoger på 0-6-årsområdet, men advarer mod John Wayne-typer. Kernen i faget er jo omsorg, siger han.
År: 2015 Nr.: 06
Seksårige Naya har muskelsvind og er afhængig af støtte døgnet rundt. Da hun skulle starte i skole, fulgte hendes støttepædagog fra børnehaven med, og Naya er nu blevet et eksempel på vellykket inklusion.
År: 2015 Nr.: 06
I ny forskning advarer man mod daginstitutioner med over 100 børn. BUPL opfordrer kommunerne til at sikre ressourcer til bedre organisering og planlægning i de store institutioner.
År: 2015 Nr.: 05
Unge kan vise mange forskellige tegn på, at de er på vej ud i ekstremistiske og radikaliserede miljøer. Tegnene varierer fra ung til ung, men nogle tegn er gennemgående.
År: 2015 Nr.: 05
Terrorangrebet i København har efterladt mange børn og unge utrygge og usikre. Det oplever pædagogerne i klubberne. Der er en tendens til en ’os og dem’-mentalitet blandt de unge.
År: 2015 Nr.: 05
År: 2015 Nr.: 05
Jejsing BørneUnivers lader alle børnene slappe af efter frokost til rolig musik og i halvmørke, før de indtager legepladsen. Resultatet er mindre konfliktfulde og mere koncentrerede lege
År: 2015 Nr.: 05
En ny rapport viser, at børnehavebørns grovmotorik har indflydelse på, hvor meget de bevæger sig. Overraskende har også legepladsens placering og udendørsbeplantningen indflydelse.
År: 2015 Nr.: 04
Kathrine Lilleør mener, at pædagoger skal elske børn, og kalder det vanvittigt, hvis de ikke må eller tør røre børnene.
År: 2015 Nr.: 04
De sociale medier er nutidens poesibøger. Børn og unge bruger medierne til at bekræfte hinanden i, at de er der for hinanden. Børnene kommunikerer for at kommunikere – ikke for at kommunikere om noget bestemt, siger Malene Charlotte Larsen, som forsker i sociale medier.
År: 2015 Nr.: 04
Fonde kan være vejen frem, hvis I har en god idé og mangler penge til at udføre den. Men konkurrencen om bevillinger fra pengetankene er benhård. Se, hvordan I øger chancen for, at jeres projekt slipper gennem nåleøjet.
År: 2015 Nr.: 04
Mens politikerne diskuterer, om grænserne skal lukkes, så vokser masser af børn op med samme historie som Abdel Hamid El-Hussein inden for landets grænser. Samfundets væsentligste opgave er at gøre alt for, at de ikke ender som ham.
År: 2015 Nr.: 04
Socialt og fagligt er det en alvorlig fejltagelse at gøre børnehaven til en førskole, siger professor Dion Sommer, som har undersøgt effekten af tidlig læring.
År: 2015 Nr.: 03
I en ny rapport har Børnerådet fire forslag til at forbedre dagtilbuddene.
År: 2015 Nr.: 03
Naturen kan være en god ramme, hvis man vil give børnene ro i en hektisk hverdag. Men pædagogerne skal selv gå ned i gear, hvis roen skal brede sig. I Lyngby-Taarbæk har 19 daginstitutioner været på kursus i at finde ro i naturen. En af dem er Bondebyens Børnehave.
År: 2015 Nr.: 03
Først da projekt ’Ro i naturen’ fik tilført lidt ekstra ressourcer, faldt tingene i hak i Børnehuset Hjortholm. Men så blev det også fantastisk.
År: 2015 Nr.: 03
For lidt plads, for mange børn, for mange krav om dokumentation og for mange smartphones gør det svært for børnene at finde fordybelse i legen. Det er en god idé at hjælpe børnene til ro, mener eksperterne, men voksnes stresstænkning må ikke ramme børnene.
År: 2015 Nr.: 03
Yoga er fast på programmet i vuggestuen. Børnene elsker det. Nu vil pædagogerne skabe yderligere ro med en stillezone.
År: 2015 Nr.: 03
I begyndelsen var det ikke altid rart for børn og voksne, når der var stilletime. Men nu har hele institutionen skabt et velfungerende åndehul med lidt hjælp udefra.
År: 2015 Nr.: 03
Tre forskellige og relativt nemme veje til at skabe mere ro i en hektisk hverdag.
År: 2015 Nr.: 03
I Skolegades Børnehave i Silkeborg er op mod hvert andet barn under observation eller diagnosticeret som handicappet. Sådan har det været i årtier. Pædagogerne kalder det mangfoldighed og arbejder målrettet med rummelighed og tolerance.
År: 2015 Nr.: 03
Når så stor en del af børnene har fysiske og psykiske problemer og handicap, stiller det særlige krav til pædagogerne.
År: 2015 Nr.: 03
De elsker harmoni i en grad, så de siger ja med et smil, selvom de mener nej. Men selvom de er konfliktsky, skaber de splid omkring sig. Læs her, hvordan du genkender og løser op for en passiv-aggressiv forælder. Eller en kollega for den sags skyld.
År: 2015 Nr.: 03
Både nu og i fremtiden skal pædagogerne blive bedre til at dokumentere, hvad de gør. Læring og overgange kommer mere i fokus, spår redaktør af ny bog.
År: 2015 Nr.: 02
Daginstitutioner har i årevis åbnet dørene for ledige i aktivering. Det er okay, hvis det giver mening, og der udelukkende er tale om et supplement, mener BUPL’s hovedkasserer, Lasse Bjerg Jørgensen.
År: 2015 Nr.: 02
Karin Dohn hjælper med at få hverdagen i Børnehuset Bøgely til at glide nemmere, selvom hun er i nyttejob, og indholdet i hendes opgaver ifølge loven skal ligge ’udover det normerede niveau’.
År: 2015 Nr.: 02
Vi hører om de dramatiske skilsmisser og konflikterne om børnene i pressen. Men de fleste skilsmissebørn ­lever gode børneliv på tværs af to familier. Alligevel har de brug for pædagoger, der er opmærksomme på dem og på, hvordan de trives, viser en ny ph.d-afhandling.
År: 2015 Nr.: 02
Daginstitutionen Lægdsgård i Ikast bruger musik til at udfordre børnene og inkludere alle i fællesskabet.
År: 2015 Nr.: 02
Børn skal lege trygt, men det kan umiddel­bart virke svært at overskue, hvilket legetøj der er godt og sikkert.Læs her, hvad I især skal være opmærksomme på, når I køber nyt legetøj.
År: 2015 Nr.: 02
Pædagog Alice Frederiksen er ofte alene med en stor gruppe børn. 8 ud af 10 pædagoger har alenetid en tilfældig dag, viser undersøgelse. Beskæmmende, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 01
Neuropædagogikken breder sig fra specialinstitutioner til normalområdet. Hjerneforskerne finder hele tiden nye processer i hjernen, og det danner grundlag for nye teorier. Om få år kan pædagoger ved hjælp af ny teknologi måle på børnenes hjerneaktivitet.
År: 2015 Nr.: 01
Resultater fra hjerneforskningen kan ikke overføres til hverdagen i en daginstitution. Forskningen bygger på dyr og døde mennesker og viser ofte noget, pædagoger ved i forvejen.
År: 2015 Nr.: 01
I det seneste år har institutionen Stenurten på Frederiksberg gennemgået lidt af en forvandling. Glæden ved genbrug er kommet i fokus, og det har givet både børn og voksne store oplevelser.
År: 2015 Nr.: 01
Børnehaven Ellebæk i Holstebro har oprettet en ’bank’ med bedsteforældre, som både børn, personale og bedsteforældrene har glæde af.
År: 2015 Nr.: 01
År: 2015 Nr.: 01
Pædagog John Colerick, leder af specialinstitutionen Lavuk, får årets handicappris. Han gør brugerne klar til livet og klæder personalet på til arbejdet.
År: 2014 Nr.: 22
Viden om børns seksualitet har gjort det meget lettere for pædagogerne i Vinkelvejens Børnehave at håndtere børnenes doktorlege i hverdagen. Også i forhold til forældrene.
År: 2014 Nr.: 22
Bevægelseshavens Børnehave i Hørve arbejder med at gøre børnene skoleparate i tæt samarbejde med forældre og lærere.
År: 2014 Nr.: 22
Fritidsinstitutionerne rummer en ramme og en pædagogik, der fortjener at være en vigtig og væsentlig del af skolen.
År: 2014 Nr.: 22
Stor kunst kan være svær at komme i kontakt med. Men med humor glider både billeder og budskaber lettere ned, mener forfatter til ny kunstbog for børn.
År: 2014 Nr.: 21
SFO-børn er ikke tilfredse med støjniveauet og rengøringen i deres institution. Tag børnenes vurderinger alvorligt, lyder det fra både forældre og BUPL.
År: 2014 Nr.: 21
Nordfyns Kommune giver private vidtgående muligheder for at reklamere i daginstitutioner. En forkert vej at gå, advarer BUPL.
År: 2014 Nr.: 21
BUPL’s nye formand, 44-årige Elisa Bergmann fra Esbjerg, vil udfordre magt­haverne og kæmpe for de bedste vilkår for Danmarks børn og pædagoger. Men vi skal alle hjælpe til, siger hun.
År: 2014 Nr.: 21
År: 2014 Nr.: 21
Dit pædagogiske input er uvurderligt, når kommunen indhenter statusbeskrivelser til børne­faglige vurde­ringer. Men mange pæda­goger er i tvivl om, hvordan de bedst skriver dem. Det er der heldigvis råd for – lige her.
År: 2014 Nr.: 21
7 ud af 10 pædagoger oplever kvalitetsforringelser i fritidstilbuddene efter skolereformen. ­Børnene skal sikres gode SFO’er og klubber, kræver BUPL-formand
År: 2014 Nr.: 20
Børn får ikke nok nærvær i en presset hverdag, mener pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup. Her holder pædagogerne facaden, men går ofte hjem med tårer i øjnene.
År: 2014 Nr.: 20
I Børnehuset ved Skoven er forældrene trygge ved institutionen, selv når de må være stand-in for pædagoger. Men de efterlyser, at pædagoger har mere tid til børnene.
År: 2014 Nr.: 20
Der kan gå flere år, før børns mistrivsel bliver opdaget, og der bliver taget hånd om den. Her får du en håndfuld redskaber til at opspore udsatte børn, før problemerne vokser sig så store, at det hæmmer barnets trivsel og udvikling.
År: 2014 Nr.: 20
År: 2014 Nr.: 19
Kun programmerede robotter siger altid ja. At turde sige nej kan være en enorm styrke, mener psykologi-professor Svend Brinkmann. Han vil have stoppet alt det pjat med selvudvikling.
År: 2014 Nr.: 19
Med slåskultur og kamplege kan drenge og piger lære at sætte rammer for deres vilde lege, så de bruger kræfterne på en forsvarlig måde. Den vigtigste regel er, at de skal stoppe, når én siger stop, fortæller idrætspædagog.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussionen om legen, dens betydning for børn og bekymringen for, at børns legemuligheder indsnævres og forringes, er desværre ikke ny.
År: 2014 Nr.: 19
Børnehuset Bulderby tog kampen op mod et skyhøjt sygefravær og et elendigt arbejdsmiljø. I dag er trivslen i top, og sygefraværet skudt i sænk. Det krævede en gennemgribende kulturændring at nå dertil.
År: 2014 Nr.: 18
År: 2014 Nr.: 18
Pædagoger køber flere fagbøger end nogensinde. De læser for at blive klogere på deres fag, men de vil ikke have alt for tunge og teoretiske bøger. Det handlingsanvisende hitter, siger redaktøren for Pædagogisk Bogklub, Anita Egelund.
År: 2014 Nr.: 18
Børn med kroniske sygdomme har brug for støtte fra voksne, når de skal tage medicin. Også i daginstitutionen og skolen. Ellers risikerer de at blive sat tilbage i deres udvikling.
År: 2014 Nr.: 18
Børnene i fem daginstitutioner i Lejre fodrer høns og samler æg i deres egen hønsegård. De oplever liv og død på nært hold, når de følger kyllingerne fra de kommer ud af ægget til store slagtedag.
År: 2014 Nr.: 18
Så har vi søsat en etikstafet. Den første blev bragt i nr. 15 med forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann, som sendte stafetten videre til Jytte Hare. Hun sendte den videre til Christian Aabro, som har sendt den videre til Iben Due Lund. Vi forlænger hermed den energiske debat mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksperter på de etik-roadshows, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Følg med i etikstafetten, send gerne dit eget bidrag og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 18
Forældrene til den pædagogstuderende Malthe Thomsen, som i New York er anklaget for krænkelser mod børn, gennemgår ligesom han selv et sandt mareridt. Som pædagoger kender de til pædofiliangst i institutionsverdenen.
År: 2014 Nr.: 17
Normering, pædagogernes uddannelse samt kvaliteten af det pædagogiske indhold i daginstitutioner har altafgørende betydning for, om børn senere i livet får uddannelse og job og holder sig ude af kriminalitet, viser ny forskningsoversigt.
År: 2014 Nr.: 17
Hvad er godt for børnene? Akademikere strides om de begreber, som alle er enige om, er gode. Men ordene betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Bliv klogere på de begreber, der definerer pædagogikken lige nu, og på de uenigheder, eksperterne har med hinanden om begrebernes betydning.
År: 2014 Nr.: 17
På Rødkælkestuen i Børnehaven Elverhøjen er samlingen blevet en af dagens bedste stunder. Her er fællesskabet i højsædet.
År: 2014 Nr.: 17
Er spisesituationen en udfordring, fordi et eller flere børn nægter at spise det, der bliver serveret? Vi giver jer tips og tricks til, hvordan I kan forebygge kræsenhed og udvikle børnene, så de bliver mere madmodige.
År: 2014 Nr.: 17
Forældre skal træde til som frivillig, gratis arbejdskraft, når Hedensted Kommune vil forlænge åbningstiden. Det er en dårlig idé, mener BUPL og pædagoger, der raser på Facebook.
År: 2014 Nr.: 16
Holstebro Kommune har ønsket, at børnepolitikken er baseret på evidensprogrammer fra USA. I dagtilbuddene er det ’De Utrolige År’, som alle pædagoger bliver uddannet i. Det er bevidst, at der er valgt et program, der gennemsyrer den pædagogiske praksis.
År: 2014 Nr.: 16
Pædagogerne i Børnehaven Måbjerghus, Holstebro, indrømmer, at det lyder glansbilledagtigt, når de roser programmet ’De Utrolige År’ til skyerne. Men det virker for dem i en hverdag med flere udfordrede børn. Det har ikke betydning for hverdagen, at evidensen stammer fra USA.
År: 2014 Nr.: 16
Både børn og voksne ved det: Det er de to. De leger bare rigtig godt og vil være sammen hele tiden. Skal man lade dem dyrke deres tætte venskab, eller skal man hjælpe andre børn ind i deres leg? Hvordan tackler man langvarige og meget tætte venskaber? Det har pædagogerne i Dr. Louises Børnehave i Silkeborg en holdning til.
År: 2014 Nr.: 16
Hvidovres daginstitutioner vil inspirere til en madkultur, hvor både traditionel dansk mad og tidens populære retter har en plads
År: 2014 Nr.: 16
Som forælder til et barn i daginstitution har man en berettiget forventning om, at barnet er i gode og sikre hænder hele dagen, og at tiden bliver brugt meningsfyldt
År: 2014 Nr.: 16
Turen går til Ghana i Vestafrika for de to tidligere daginstitutions­ledere Eva og Helena. Her skal de inspirere ghanesiske førskole­lærere til at rykke væk fra skole­bordene og ud i legeland.
År: 2014 Nr.: 15
Kompetencer og trivsel kan udvikles gennem pædagogisk idræt. Derfor er det en relevant måde at koble sig på Folkeskolereformen på, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 15
I medierne fylder pædofili og voksnes overgreb mod børn ­meget, men i hverdagen fylder børns seksuelt orienterede lege meget mere. Og ’doktorlegene’ skaber ofte konflikter mellem forældre og pædagoger, siger eksperter.
År: 2014 Nr.: 15
Pædagogerne i Vinkelvejens Børnehave i Hobro går ikke længere i panik, hvis en gruppe treårige kommer nøgne ud fra puderummet. De er ved at lægge sidste hånd på institutionens ’handleplan for seksualitet’.
År: 2014 Nr.: 15
I 1970’erne fik børn direkte og udførligt svar på deres spørgsmål om livets ­begyndelse. I dag er seksuelle spørgsmål og børns egen seksualitet tabui­­seret, selvom vi konstant bombarderes med nøgenhed og erotiske signaler.
År: 2014 Nr.: 15
Børns seksuelle lege kan skabe bekymring og konflikter mellem forældre og pædagoger. Her er fire gode råd til, hvordan I kan gribe dialogen an med forældrene.
År: 2014 Nr.: 15
År: 2014 Nr.: 15
År: 2014 Nr.: 15
Tre pædagoger fortæller, hvordan de finder energi til at være gode forældre oven på en lang arbejdsdag. Planlægning, afkobling og motion lyder tre af deres forslag.
År: 2014 Nr.: 15
Mere end hvert femte barn har haft en tandskade. Langt de fleste ulykker sker ved fald og under leg. Nyt spil viser børn og pædagoger, hvordan man tackler tandskader.
År: 2014 Nr.: 15
Pædagoger og lærere skal være fødselshjælpere til et godt samarbejde med og mellem forældre i skolen.
År: 2014 Nr.: 15
Jan Mogensens folkekære bamsebøger er blevet genudgivet. Bøgerne handler om at gå på eventyr og skal alt andet end at opdrage, siger forfatteren.
År: 2014 Nr.: 14
Børnehavebørn i fynske daginstitutioner har prøvet kræfter med filmmediet og skabt deres egne små film på iPads. 25 pædagogstuderende fra uddannelsen i Odense har skabt rammerne for de små kunstnere.
År: 2014 Nr.: 14
Den tyske børnehave i Sønderborg er funktionsopdelt, og vægten ligger på at formidle tysk sprog og kultur, så der samtidig tages hensyn til dansk. Forældrene er glade for det pædagogiske fokus på struktur.
År: 2014 Nr.: 13
Engelsby Børnehave er en af 15 danske daginstitutioner syd for grænsen. En stor opgave er at fastholde dansk sprog og kultur, og det gøres konsekvent. Lederen mener, at den tyske pædagogik har nærmet sig den danske.
År: 2014 Nr.: 13
Svigtede børn har behov for, at vi forstår og accepterer deres følelsesmæssige tilstand, før vi stiller krav, siger børnepsykolog Lars Rasborg, som har udviklet en ny teori.
År: 2014 Nr.: 13
Spejling og jeg-støtte virker godt på både sunde børn og børn med diagnoser, fortæller lederen af Hvedevej Børnehave i Brønshøj. Et pejlemærke er, at tilliden mellem barn og voksen, stiger.
År: 2014 Nr.: 13
Pædagoger inddrager børnelitteratur i arbejdet med sprogstimulering, men de skal følge med i de nye digitale tendenser, hvis de vil fastholde børnene.
År: 2014 Nr.: 13
År: 2014 Nr.: 12
Et forsøg på at gøre børnene fra Børnehaven Bevægelseshaven i Odsherred Kommune skoleparate har været en succes på grund af et tæt samarbejde med Vallekilde Hørve Skole.
År: 2014 Nr.: 12
Et større fokus på relationer vil skabe de ønskede resultater i skolen. Det er en opgave for skolepædagogerne, siger forfatterne til en ny bog om relationsudvikling.
År: 2014 Nr.: 11
Børnesynet blev til et menneskesyn i Børnehuset Kastanjen. Det har haft positiv indflydelse på børnene, arbejdsmiljøet og forældresamarbejdet
År: 2014 Nr.: 11
Få tips til, hvordan I bruger tablets til både leg, læring og dokumentation og samtidig gør det lettere at forberede sig til møder. Og til, hvordan I ikke skal bruge dem.
År: 2014 Nr.: 11
En iPad behøver ikke bare at være en sjov spillemaskine. Pædagog Eva Fog bruger den populære tablet i sit kreative værksted, hvor børnene kan lære at lave animationsfilm.
År: 2014 Nr.: 10
Ikke alle har let ved at bruge en iPad. Så nu laver Malene Mørck Kappel og Pernille Juhl Jensen en iPad-håndbog til kollegerne.
År: 2014 Nr.: 10
Uden pauser brænder din hjerne sammen. Hjernen kan lide at blive brugt, men den bliver stresset og slidt, hvis du fokuserer på det samme hele tiden. En pause hjælper dig til at bevare hjernen toptunet, men du skal bruge tiden til at slappe af, siger stressekspert.
År: 2014 Nr.: 10
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg.
År: 2014 Nr.: 10
Det er en udbredt holdning, at personlige følelser ikke hører hjemme på jobbet. I en ny bog diskuterer otte forfattere betydningen af de professionelles følelser.
År: 2014 Nr.: 09
Den romantiske idé om, at bare børn kommer ud i naturen, lærer de bedre og mere, holder ikke, mener en forsker. En anden mener, at der er så mange gode effekter af at være i naturen, at børn skal derud så meget som muligt.
År: 2014 Nr.: 09
I skov- og idrætsbørnehaven Skovsneglen er børnene ude hele dagen og lærer en masse takket være naturens alsidige læringsrum og de engagerede pædagoger.
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
Børns sprog udvikler sig bedre i naturen på grund af mindre støj, mere plads, større mangfoldighed og mere dialog med pædagogerne, viser undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
Fang larver og haletudser i vandhullet eller krabber ved havet, mal skønne billeder af plantesaft, eller flet pilefigurer. Pædagog Rikke Schmidt fra Tårnby Naturskole anbefaler gode naturaktiviteter. Og at pædagoger tænker i nærvær, når de er sammen med børn i naturen.
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
Intensitet og nærhed præger årets børne- og ungeteater, Børn&Unge var med på teaterfestivallen i Holstebro.
År: 2014 Nr.: 09
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Her overtager socialminister Manu Sareen stafetten og sender den videre.
År: 2014 Nr.: 09
Bjørn Thomsen er træt af at blive mistænkeliggjort, fordi han er mand og pædagog. Han vil lege pudekamp og give krammere uden at skulle se sig over skulderen.
År: 2014 Nr.: 08
Vi skylder børnene gode apps, som de både lærer af og kan lege med, siger børnebogsforfatter Lotte Salling. Hun er aktuel med en ny læringsapp for de 2-5-årige.
År: 2014 Nr.: 08
År: 2014 Nr.: 08
De fleste små børn bevæger sig meget, mens de er i daginstitution, men de stillesiddende skal gøres mere fysisk aktive. Det vurderer Line Brinch Christensen, som i en ph.d.-afhandling har foretaget den første danske undersøgelse af omfanget af treåriges fysiske aktivitet.
År: 2014 Nr.: 08
Fælles for disse udvalg og kommissioner er, at de er befolket af mennesker med stort set den sammen viden, de samme holdninger og tilgange.
År: 2014 Nr.: 08
På pladserne – parat – løb! Vi har skudt en dannelsesstafet i gang. I de næste numre vil vi debattere dannelse i Børn&Unge. Vi sætter følgende spørgsmål til debat: Hvordan arbejder pædagoger med dannelse og fremme af livsduelige børn? Og hvorfor? Vi inviterer pædagoger og andre interesserede til at gribe spørgsmålet og fortælle om deres erfaringer og meninger. Er det relevant at debattere dannelse, eller bør vi målrette al energi på at fremme læring og faglig viden i kampen om at vinde PISA-kapløbet?
År: 2014 Nr.: 08
Leder Claus Eskildsen er dybt engageret i frivilligt arbejde, og sammen med pædagogerne i daginstitutionen Kongelyset har han netop åbnet en genbrugsbutik.
År: 2014 Nr.: 07
Pædagoger er blevet pålagt at tage ansvaret uden at få retningslinjer for, hvordan det skal foregå. Hvem skal sidde for bordenden? Den fagligt dygtige, den højest råbende eller den erfarne? Det kan gå helt galt, advarer Sanina Kürstein, forfatter til ny bog om selvledelse.
År: 2014 Nr.: 07
Pædagoger er enige om, at der er kommet meget mere selvledelse i deres hverdag. Det er positivt, hvis rammerne og retningen er klokkeklar.
År: 2014 Nr.: 07
Der skal et langt sejt træk til for at skabe fælles værdier og en feedbackkultur, der hele tiden justerer retningen. Men det er nødvendigt, hvis selvledelse skal fungere, mener områdeleder Tonie Hansen fra Furesø Kommune.
År: 2014 Nr.: 07
År: 2014 Nr.: 07
Skave Børnehus ved Holstebro har i flere år arbejdet med hvilestund, fodbad, berøringsmassage og senest mindfulness for at hjælpe børnene til at undgå stress­fælden. Både pædagoger og børn er ellevilde med den massive satsning.
År: 2014 Nr.: 07
Opfindsomhed er en forudsætning for innovation, og derfor skal voksne bibeholde kreativiteten fra barndommen. Gode idéer kan for eksempel lette arbejdet for pædagoger, der ønsker mere tid med børnene.
År: 2014 Nr.: 07
Efter at have været leder i mange år har Jytte Hare sagt sin stilling op i protest over de vilkår, som styrer det pædagogiske arbejde. Vi skal teste børnene i stedet for at være sammen med dem, siger hun.
År: 2014 Nr.: 06
Leg eller læring er blevet de synlige aktører på en kampplads, hvor stærke vinde fra udlandet blæser mere undervisningspræget læring ind i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 06
De seneste fire år er antallet af mandlige ansatte i daginstitutioner og dagcentre steget markant mere end antallet af kvinder. Det skaber glæde hos både BUPL og FOLA. Der er dog stadig lang vej til ligestilling.
År: 2014 Nr.: 06
Børnene fra Udebørnehaven Bøgely virker mere skoleklar end deres klassekammerater, melder skolerne i lokalområdet. Måske fordi de i børnehaven to gange om ugen er blevet udfordret på at møde den store verden.
År: 2014 Nr.: 06
Unødig støj udgør et af de værste problemer i pædagogers arbejdsmiljø. Det er der ingen grund til. Først og fremmest skal akustikken være i orden. Derudover kan lydniveauet dæmpes med pædagogik.
År: 2014 Nr.: 06
Det ligger i børns legekultur at lege vildt, men mange pædagoger begrænser børnenes vilde lege, fordi de ikke kan skelne dem fra slåskamp. Ifølge idrætspædagog Lise Steffensen skal der være plads til de vilde lege.
År: 2014 Nr.: 05
Der er fast arbejde til børneminister Manu Sareens i det nye kæmpeministerium. Men han håber at gøre forventningerne om, at daginstitutionsområdet vil drukne i alle de tunge socialsager, til skamme.
År: 2014 Nr.: 05
Pædagogerne Sanne og Pia har tilsammen smidt 128 kilo. Den ene med hjælp fra den anden. Deres vægttab har gjort dem til stærke rollemodeller, og både livskvaliteten og arbejdsglæden er vokset.
År: 2014 Nr.: 05
Undersøgelser viser, at mange arbejdsgivere frasorterer overvægtige jobansøgere. Både BUPL’s jobvejledere og pædagog Sanne Sørensen genkender tendensen.
År: 2014 Nr.: 05
Med hjælp fra kollega og sundhedsaktør Anette Bank Sørensen motionerer pædagogerne i Børnehaven Tumlehøj mere og spiser sundere. De gør det især sammen med børnene.
År: 2014 Nr.: 05
Dræb de farlige vaner og dyrk de gode!
År: 2014 Nr.: 05
I Børnehuset Nattergalen har drenge lov til at være drenge. Her må man løbe på gangene og slås med sværd, og de voksne leger også med. Fokus på ‘drengede’ aktiviteter har hjulpet til at inkludere drengene bedre.
År: 2014 Nr.: 05
År: 2014 Nr.: 04
Hvordan griber man dialogisk læsning an, og hvordan kan den kombineres med aktiviteter, så børnehavebørn bliver klædt på til skolestart? Det har Børnehusene Kokkedal et nyt bud på.
År: 2014 Nr.: 04
Pædagogandelen er høj i vuggestuen i Ærtebjerghave Børnecenter i Køge. Det giver en højere grad af bevidsthed om, hvordan man styrker børns trivsel, udvikling og læring, mener pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 03
Mandlige pædagoger er i høj kurs, både hos børne- og ligestillingsminister Manu Sareen og i Børnehaven Columbus. I løbet af kort tid er antallet af mænd i institutionen steget markant.
År: 2014 Nr.: 03
Debatten om test i børnehaver og tidligere skolestart ruller, men professor i udviklingspsykologi Dion Sommer fastslår, at legen er børnenes største kilde til læring.
År: 2014 Nr.: 02
Vi kender symptomerne, reaktionerne og de gode råd, men hvordan ser det egentlig ud inde i hovedet på et barn med angst? Læs her en beskrivelse af, hvordan en hverdag kan se ud for et barn med social angst – set med barnets øjne.
År: 2014 Nr.: 02
Børnehavepædagog Lone Brunsgaard bliver høj af stunt og løvejagt, når hun har børnene med på tur i gymnastiksal.
År: 2014 Nr.: 02
Børn og barndom kan ikke sættes på økonomiske formler
År: 2014 Nr.: 02
Ny sygedagpengereform rammer de mange pædagoger, der hvert år langtidssygemeldes. De bliver skubbet længere væk fra arbejdsmarkedet, advarer BUPL.
År: 2014 Nr.: 01
Med brand, storm og andre udfordringer bliver hverdagen aldrig kedelig for Mia Nielsen, der som nyudklækket pædagog fik job i Vollsmose. Og det er hun glad for.
År: 2014 Nr.: 01
Usikkerhed, manglende overskud og tvivl om fremtiden rammer børnene, når forældrene er arbejdsløse. men emnet har ikke haft forskernes interesse.
År: 2014 Nr.: 01
Børn af arbejdsløse kræver mere opmærksomhed fra pædagogerne. Det fortæller pædagog René Meyrowitsch, som gjorde sine erfaringer under 1980’ernes finanskrise.
År: 2014 Nr.: 01
Stjernestunder giver energi, kan være med til at udvikle arbejdspladsen og give en form for lykkefølelse. Læs i denne guide, hvad stjernestunder er, hvorfor de er vigtige, hvorfor man skal dele dem med hinanden, og hvordan man gør det.
År: 2014 Nr.: 01
Der er brug for bedre uddannelse og retningslinjer, hvis pædagogerne skal bekæmpe bakterier og bryde smittekæden, konkluderer forskningsprojekt.
År: 2013 Nr.: 22
Erik Kirk blev mistænkt for overgreb og suspenderet. Nu glæder han sig over, at han har fået et vikariat, men han arbejder ikke med børn længere.
År: 2013 Nr.: 22
Ordene er måske ikke nye, men i 2013 blev vi meget mere fortrolige med dem. Se hvilke ord det er, og læs, hvorfor vi har lært dem særlig godt at kende.
År: 2013 Nr.: 22
Det har været et hæsblæsende år for Christine Antorini (S), der mistede daginstitutionsområdet, men fik en skolereform forhandlet hjem.
År: 2013 Nr.: 22
Louise Krüger Nielsen fra Aarhus fik endelig fast job som pædagog i en børnehave. Først bagefter mærkede hun, hvor stressende det havde været at gå fra vikariat til vikariat og fra jobsamtale til jobsamtale.
År: 2013 Nr.: 22
Se, hvor BUPL har lagt de fleste af sine kræfter.
År: 2013 Nr.: 22
Der er næppe tvivl om, at samfundsudviklingen i sig selv udfordrer den traditionelle fritidspædagogiske tilgang.
År: 2013 Nr.: 22
Pædagoger kommer ind på en 11. plads blandt 54 faggrupper, når det handler om at være mest deprimeret. Et arbejdsmiljø med stigende krav til jobbet i kombination med både dårlig ledelse og mangel på professionalisme bærer ofte skylden, mener erhvervspsykolog.
År: 2013 Nr.: 21
God kvalitet har svære vilkår, når pædagogerne ikke har tid til at være sammen med børnene, mener Grethe Kragh-Müller. I en ny bog undersøger hun kvalitet i dagtilbud og giver sit bud på, hvad der giver børn en god barndom i dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 21
Dansk børneliv og synet på barndommen har undergået store forandringer op igennem det 20. århundrede. En ny bog opridser børnenes historie fra børnearbejde til børnemagt.
År: 2013 Nr.: 21
Nudging får os til at smide skrald i skraldepanden og tage sikkerhedssele på og får mænd til at ramme pissoiret. Metoden kan også bruges over for børn og forældre i institutionerne. Landets førende ekspert giver gode råd til at angribe typiske problemstillinger i daginstitutionen.
År: 2013 Nr.: 21
Mobning er ikke forbeholdt børn i skolealderen. Allerede i børnehaven kan børns forhandlinger udvikle sig til mobning, viser ny forskning. Mobning kræver ikke onde hensigter, som først skal tillæres, men onde mønstre. Og mønstre er uafhængige af alder
År: 2013 Nr.: 20
Hvis pædagoger vil forebygge mobning, skal de vide, at mobning ikke handler om skurke og ofre. Det udspringer af onde mønstre i børns kamp om adgang til fællesskabet, lyder det fra den norske mobbeforsker Mai Brit Helgesen.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagogerne i Birkehaven har i flere år været opmærksomme på mobningens onde mønstre. Direkte indgriben fra pædagogernes side er afgørende, når der skal skabes nye roller.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagoger og børnehavebørn i Birkehaven bruger blandt andet en bamse som konkret afsæt for at trøste og få øje på, når nogen bliver ked af det. Bamsen spiller en stor rolle i børnenes oplevelser.
År: 2013 Nr.: 20
Det kan være svært at se de dynamikker, der leder frem til, at et barn skubbes ud af fællesskabet. Men mobning kan opstå i alle sociale sammenhænge. Her får I seks gode råd til at se og opdage tegn på, at noget er galt. Så kan I handle i tide, inden mobningen bider sig fast.
År: 2013 Nr.: 20
Forsøg på at møde alle børns behov kan utilsigtet gøde jorden for mobbemønstre, viser ny forskning. Det rammer børn med særlige behov, som skal inkluderes i almindelige dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 20
Gravide har et højere sygefravær end deres kolleger. Gravidkonsulenter kan minimere sygedagene ved hjælp af gode råd og opbakning til at skære ned på opgaverne. En fritidshjemspædagog i femte måned har lært at tage en pause.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagoger bruger stemmen hver dag, og over halvdelen vil få knas med den. Alligevel passer de færreste på det vigtige arbejdsorgan. Med blot en beskeden indsats kan du forebygge stemmeproblemer.
År: 2013 Nr.: 20
Der er masser af fejl på pædagogernes lønsedler. I de østjyske kommuner har BUPL fundet fejl på cirka hver fjerde lønseddel. Fejl for både 10.000, 20.000 og 100.000 kroner.
År: 2013 Nr.: 19
Agenterne i Tryllefløjten har en mission. De skal sætte fokus på børneglæde. Og er der tegn på mistrivsel blandt ungerne, er agenterne klar til at sætte ind.
År: 2013 Nr.: 19
Når man vil bakterier og vira til livs i institutionen, er en god håndhygiejne første skridt på vejen. I Næstved har børn og voksne fået hjælp til opgaven af en heks, der aldrig vasker hænder.
År: 2013 Nr.: 19
Politikere i kommunerne opfylder langt de fleste valgløfter til børnene, viser en stikprøve. Men løfterne er formuleret så upræcist, at det er nemt at holde dem, mener BUPL og en ekspert i kommunalpolitik.
År: 2013 Nr.: 18
I Thorsminde ligger vuggestuen Udsigten – en pædagogisk forpost mod vest med kun fire børn, en pædagog og en medhjælper på deltid. Rapport fra en dag med mågeskrig, hidsige bølger og en institution med helt specielle forhold.
År: 2013 Nr.: 18
Ildebrand er skræmmende, og derfor gemmer børn sig, hvis det brænder. Det er vigtigt, at du snakker med de små om, hvad de skal gøre, hvis ilden er løs. Læs her, hvordan du på en sjov måde kan lære børn om brandsikkerhed.
År: 2013 Nr.: 18
Masser af børn bliver afleveret i vuggestue eller børnehave trods feber, snotnæse og andre sygdomme. Det fortæller næsten alle pædagoger i ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
Forældre afleverer syge børn af nød, mener mange pædagoger. De bakkes op af arbejdsmarkedsforsker Pernille Tanggaard Andersen.
År: 2013 Nr.: 17
Det var en fordel for Ulla Dukholm og hendes mand, at de et par gange kunne slå børnenes feber ned med Panodil, så de var friske til institutionen i et par timer.
År: 2013 Nr.: 17
Panodil og andre former for paracetamol skal gives mod infektioner og smerter og ikke til at slå feber ned, siger medicinsk ekspert Margareta Söderström.
År: 2013 Nr.: 17
En regnfuld onsdag mødes en lokalpolitiker og en daginstitutionsleder til en snak om stort og småt på daginstitutionsområdet. Uformelle møder et par gange om året giver begge nye perspektiver.
År: 2013 Nr.: 17
Med modellervoks under neglene, glimmerlim på kinderne og fatboy­kugler mellem ballerne, bliver børn anno 2013 hver dag udsat for giftstoffer. Læs her, hvordan I bedst undgår den klamme kemi.
År: 2013 Nr.: 17
Klub Askelunden i Esbjerg har deltaget i et musikprojekt, hvor de unge har rykket grænser. Projektet har sået kimen til fællesskab mellem grupper, som ellers ikke ænser hinanden.
År: 2013 Nr.: 17
Det er den første undersøgelse, som helt konkret viser, hvad tilstedeværelsen af pædagoger betyder for børns læring og vilje til at fortsætte uddannelsesvejen.
År: 2013 Nr.: 17
Skal et barn helst ligge, sidde eller måske stå, når det skal lære noget? Eller skal det have noget i hænderne for at kunne koncentrere sig? I Troldehaven i Sorø Kommune arbejder pædagogerne med læringsstilsteorien. Det har givet mere ro og glade børn, der lærer mere.
År: 2013 Nr.: 16
Billeder fra institutionens hverdag spreder glæde og giver god forældrekontakt. Desuden indgår de i både hygge, leg, udvikling og tungere dokumentationsopgaver. Få pressefotografens gode råd om at tage bedre billeder til alle formål.
År: 2013 Nr.: 16
Klubberne i Gellerup har succes med at lære drenge med alt for kort lunte at styre temperamentet. Både fritids- og ungdomsklubben har fået en rarere hverdag med færre konflikter.
År: 2013 Nr.: 15
iPads og tablets er ved at vinde indpas i mange af landets daginstitutioner. Derfor takkede den nyuddannede pædagog Alexander Mørup Rasmussen ja til et kursus om børns mediekultur.
År: 2013 Nr.: 14
Mange børn med diagnoser spilder deres tid i folkeskolen, fordi de ikke får den rette hjælp. Inklusionen er gået for vidt.
År: 2013 Nr.: 14
Kommunerne skal satse på pædagogers bidrag i skolen for børnenes skyld. Og sørge for de samme rammer på alle skoler.
År: 2013 Nr.: 14
Børn bevæger sig ikke nok i børnehaverne. Derfor skal pædagogerne sørge for planlagt bevægelse og afvekslende rammer, der indbyder til fysisk aktivitet, viser ny ph.d.-afhandling. Og så skal pædagogerne selv være aktive.
År: 2013 Nr.: 14
Idrætsbørnehaver er bedre til at få børnenes puls op end de traditionelle børnehaver. Det er der gode grunde til, mener ph.d.-forsker Hanne Værum Sørensen.
År: 2013 Nr.: 14
Også pædagoger kan opleve dage med minimal lyst til at gå på arbejde. Det er naturligt, at du ikke altid er oplagt, men hvis sengen lokker mere end jobbet hver eneste morgen, er din arbejdsglæde væk. Læs her, hvad du kan gøre for at blive arbejdsglad igen.
År: 2013 Nr.: 14
Moderen er pædagog. Datteren er pædagog. Svigersønnen er pædagog, og sønnen er minsandten på vej til også at blive det. I Vestjylland bor familien, som har et særligt sammenhold, fordi næsten alle er pædagoger.
År: 2013 Nr.: 14
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
Mødet mellem børn og ældre giver bonus både socialt, personligt og fysisk. Det mener fire eksperter i alderdom, som her giver hver deres bud på gevinster ved øget samvær mellem børn, unge og ældre.
År: 2013 Nr.: 13
Børn&Unge har talt med fire københavnske børn om ældre mennesker. Vi spurgte blandt andet, hvordan gamle mennesker ser ud, hvad de laver, og om børnene kan lide at være sammen med dem.
År: 2013 Nr.: 13
Læs her, hvordan voksne og børn beskytter sig mod de farer, der rent faktisk er i den ellers så harmløse danske natur.
År: 2013 Nr.: 13
I Berlin åbner nu en tysk-skandinavisk børnehave, og interessen er overvældende. Børnehaven søger dansk personale for at holde fast i båndene til Skandinavien.
År: 2013 Nr.: 13
Brugt med omtanke kan farver give et mere overskueligt miljø, signalere stille lege eller ’gang i den’. Farver kan også give fornemmelse af mere orden selv på lidt plads.
År: 2013 Nr.: 12
Danske børn bombarderes med farveindtryk på tøj og i deres om­givelser. Men hvad sker der inde i børnenes hvide og grå hjerne­masse, når de ser på deres farverige omgivelser? Og kan det bruges til noget? Vi har spurgt børneneuropsykolog Helle Kjærgaard.
År: 2013 Nr.: 12
Her kan du se, hvad I skal passe på, og hvad I kan gøre, når I leger og dekorerer med farver.
År: 2013 Nr.: 12
Når der skal inkluderes flere og flere børn, stiller det krav til pædagogikken. Med farver, symboler og piktogrammer har Hedely SFO valgt en praksisnær tilgang, som hjælper børnene og giver færre konflikter. Læs, hvordan og hvorfor Hedely gik farvevejen.
År: 2013 Nr.: 12
Røde skildpadder og grønne actionmænd styrer børnenes færden i Hedely SFO. Her får du børnenes kommentarer og fortolkninger af de farvede færdselsregler.
År: 2013 Nr.: 12
Møder er nødvendige, men kan være kedelige og føles irrelevante. Læs, hvordan møder bliver effektive, engagerer deltagerne og giver energi.
År: 2013 Nr.: 12
Børnehuset Elva i Hillerød har siden årsskiftet tilbudt rådgivningssamtaler, og forældrene har taget godt imod den nye mulighed.
År: 2013 Nr.: 12
Pædagoger og lærere ved ikke nok om hinandens arbejde i overgangen fra børnehave til skole. Det skal et nyt dialogredskab fra Danmarks Evalueringsinstitut råde bod på.
År: 2013 Nr.: 11
En flytning af eftermiddagsmaden fra stuerne til en åben cafe i Børnehuset Krogens fællesrum har mindsket støjen. Det samme har små investeringer i filtdupper, tæpper og andre småting.
År: 2013 Nr.: 11
Sidste år fandt Arbejdstilsynet mere dårligt arbejdsmiljø i daginstitutioner end året før. Både pædagoger, børn og samfundsøkonomien bliver påvirket.
År: 2013 Nr.: 11
Ny udluftning og renovering af vinduer og døre har forbedret indeklimaet i Børnehuset Blåkilde i Høje Taastrup. Nu er hverdagen blevet lettere, fortæller tillidsrepræsentant.
År: 2013 Nr.: 11
Knap hver fjerde af pædagogernes sygedage skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Alligevel er psykiske problemer kun årsag til hvert tolvte påbud i landets daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 11
Kreativitet er ikke bare perle­plader og paprørs­robotter. Det er også alle mellemregningerne i hverdagen, selve måden, vi møder børnene på, mener pædagog Trine Munkøe.
År: 2013 Nr.: 11
Fire ud af fem pædagogiske ledere oplever, at forældre holder sommerferiefri uden børn, viser en ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 10
En del børn i institutionerne i Favrskov holder kun halvt så meget ferie som forældrene. De vil have tid til sig selv og mener, deres børn har brug for institutionernes rutiner og aktiviteter. Men børnene har brug for en længere pause fra hverdagen, mener pædagogerne.
År: 2013 Nr.: 10
Stærke ferieminder kræver ikke nødvendigvis flybilletter til den anden side af jorden. Oplevelser gennem sanserne sætter de mest mærkbare spor i børns ferieminder.
År: 2013 Nr.: 10
Årets nye teatertilbud til børn og unge er præget af større aktualitet og færre kulørte effekter end tid­ligere. Teatret er vendt tilbage til sine rødder.
År: 2013 Nr.: 10
Du har masser af muligheder for at få motion på jobbet som pædagog. Hvis du bevæger dig mere i hverdagen, bliver du sundere og en bedre rolle­model for børnene.
År: 2013 Nr.: 10
Flere mænd søger pædagoguddannelsen, viser nye tal. Forsker peger på, at nye manderoller i samfundet har betydning, men lav løn og svære vilkår skræmmer mange mænd væk igen.
År: 2013 Nr.: 09
Forskeren, der sidste år skældte vuggestue­pæda­gogerne ud for at være for dårlige, har fået godkendt sin ph.d.-afhandling. Retorikken var nok lidt for hård, erkender Ole Henrik Hansen.
År: 2013 Nr.: 09
4 ud af 10 børneeksperter støtter tankerne bag regeringens skolereform. De øvrige frygter, at en ny skole vil blive ’mere af det samme’. Reformen koloniserer børns fritid, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 09
Læs, hvad de 10 forskere mener om skolereformen her
År: 2013 Nr.: 09
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er vild med Strandgårdskolen. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger.
År: 2013 Nr.: 09
Odense Kommune har taget forskud på helhedsskolen på sin egen måde. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger om skolen.
År: 2013 Nr.: 09
En skolereform vil sætte fritidspædagogikken under voldsomt pres. Måske rykker fritidspædagogerne ind i skolen, men deres pædagogik flytter ikke nødvendigvis med, mener to forskere.
År: 2013 Nr.: 09
Vi er kommet et lille stykke, der er lang vej endnu, men jeg har ikke tænkt mig at give op.
År: 2013 Nr.: 09
Forhandlingerne om en reform af folkeskolen er så småt gået i gang. Venstre mener, at pædagoger spiller en væsentlig rolle i skolen, og åbner op for at skrive dem ind i loven.
År: 2013 Nr.: 08
I Tyttebærhuset i Silkeborg nyder børnene godt af de frivillige, som har deres gang i huset. Lederen gør en stor indsats for at få endnu flere fra lokalsamfundet ind, men køen uden for lågen er til at overse. I Gentofte har de med succes ladet en forening tage sig af både rekruttering og papirarbejde.
År: 2013 Nr.: 08
Pædagogerne må ikke glemme den faglighed, der er i bleskift og andre rutineopgaver, selvom de er blevet tvunget til at have mere fokus på planlagte, pædagogstyrede aktiviteter. Den upåagtede faglighed i hverdagen er mindst lige så vigtig som læringsdagsordenen, mener forskere fra Roskilde Universitet.
År: 2013 Nr.: 08
Der findes andre børnesyn end den, som læreplanernes stramme styring står for, mener forskere fra RUC. De efterlyser en diskussion af, hvad vi vil med daginstitutionerne.
År: 2013 Nr.: 08
Sommeren byder på masser af timer i solen for både børn og pædagoger. Læs her, hvordan du beskytter ungerne og dig selv i solens uv-stråling.
År: 2013 Nr.: 08
Rystede pædagoger var helt uvidende om, at deres institutioner om natten blev gjort rent af rumænere, som arbejdede 12 timer i døgnet og tjente mindre end 3.700 kroner om måneden.
År: 2013 Nr.: 07
En institution bestiller et legestativ hos et dansk firma, men det er polakker uden dansk overenskomst, der sætter det op.
År: 2013 Nr.: 07
Pædagogisk filosof Louise Nabe-Nielsen har inspireret pædagogerne i to daginstitutioner i Aarhus til at arrangere filosofiske samtaler med børn. Samtalerne styrker børns evne til at undre sig og træner pædagogerne i at stille spørgsmål uden at forvente bestemte svar.
År: 2013 Nr.: 07
Børn er født med matematisk forståelse. Tidligt fokus vil hjælpe dem til en bedre forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Pædagoger skal derfor slippe deres skræk for matematik og lege med former, mængder og begreber, siger eksperter.
År: 2013 Nr.: 06
Pædagogerne i Nærum Menighedsbørnehave er blevet mere bevidste om at arbejde med matematisk forståelse i hverdagen.
År: 2013 Nr.: 06
Børnene lærer om mål, vægt, farver og former ved at bruge kroppen og hænderne på legepladsen i Børnehaven Orkestervej i Randers. Pædagogerne deltager i et stort EU-projekt.
År: 2013 Nr.: 06
Børn vil vide, hvor vandet forsvinder hen, når det løber ud i sandet, og hvorfor himlen er blå. Pædagoger må ikke give hurtige svar, men skal undersøge sammen med børnene, siger en lektor og en professor, der har arbejdet sammen med 12 institutioner om sciencepædagogik.
År: 2013 Nr.: 06
En snegl fundet på den frosne jord skal undersøges. Det store spørgsmål er, om den har overlevet kulden. Det vil nysgerrige børn gerne vide. I Børnehuset Gartneriet undersøger børn og voksne naturen sammen uanset årstiden.
År: 2013 Nr.: 06
År: 2013 Nr.: 06
Hvide, kedelige vægge er hverdag i mange institutioner, men hvid er børns hadefarve, fortæller kunstner på Bornholm, der har dekoreret en hel institution. Andre institutioner kan sagtens gøre det samme, men pædagogerne skal være klar til slippe kontrollen.
År: 2013 Nr.: 06
I Danmark bruger vi mange ressourcer på at give børn og unge en god start på livet. Men vi ved for lidt om effekten af indsatserne. Det bliver der rådet bod på med et nyt center for forskning i børns og unges trivsel.
År: 2013 Nr.: 06
Daginstitutionen Kongelyset i Slagelse har indledt et utraditionelt projekt: Hver tirsdag tilbyder frivillige gratis gældsrådgivning i institutionen.
År: 2013 Nr.: 05
I syv år har idrætsinstitutionen Børnehuset Troldhøj arbejdet med idræt, leg og bevægelse. Nu har institutionen oprettet et kompetencecenter, der skal vejlede kommunens andre institutioner om, hvordan de får mere bevægelse i hverdagen.
År: 2013 Nr.: 05
Pædagoger skal være engagerede og aktive rollemodeller for at få børn til at lege og bevæge sig – men de skal også vide, hvornår de skal trække sig og lade børnene lege selv.
År: 2013 Nr.: 05
Når institutionerne fokuserer på idræt, bliver både børn og pædagoger gladere og mere aktive. Det viser en ny evaluering af DGI’s idrætsinstitutioner.
År: 2013 Nr.: 05
Idræt, leg og bevægelse styrker både fysiske, psykiske, sociale og kognitive færdigheder.
År: 2013 Nr.: 05
Har du svært ved at overskue, hvad din institution kan deltage i af idrætsprojekter? Børn&Unge giver her en oversigt over mange af de tilbud, som institutioner kan deltage i og blive inspireret af.
År: 2013 Nr.: 05
14. juli 2011 tog den 58-årige pædagog Jette tidligt hjem fra arbejde med ondt i maven. Præcis otte måneder senere døde hun af kræft. Åbenhed og ærlighed blev de vigtigste kodeord, da kollegerne skulle håndtere sygdommen og dødsfaldet over for børn, forældre og hinanden. Da det sidste punktum var sat, kunne lederen mærke, hvor ondt det egentlig gjorde.
År: 2013 Nr.: 04
Det gør ondt ud i alle kroge af institutionen, når kritisk sygdom og død rammer en ansat. En sorghandleplan kan hjælpe personalet med at være forberedt på det værst tænkelige.
År: 2013 Nr.: 04
Du føler sorg, når du mister en person, du har haft en nær relation til. I dag taler man om sorgens to spor, men din vej ud af de spor kan være helt forskellig fra dine kollegers, så det vigtigste i jeres sorgproces er respekten for hinandens forskellighed.
År: 2013 Nr.: 04
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Har du lyst til at afprøve dine personlige og pædagogiske kompetencer i erhvervslivet? Videnpilotordningen giver nu mulighed for, at også pædagoger kan få løntilskud til projektansættelser.
År: 2013 Nr.: 04
Berøringsangst i Balladeland Pædagoger skal hjælpe og støtte både børn og forældre i en skilsmisse­situation. De skal stå på barnets side og fortælle forældrene, hvordan barnet kommer bedst gennem krisen.
År: 2013 Nr.: 04
Problematisk signalværdi fra kommunens og ikke mindst regeringens side om, at det arbejde vi laver i institutionerne kan erstattes af alle, uuddannet og frivillig arbejdskraft uden løn.
År: 2013 Nr.: 04
Karsten Jensens lys for enden af arbejdsløshedens tunnel blev et job i det nordligste Norge. Han ser kun sin kone hver 6.-7. uge, men føler sig aldrig ensom. Lønnen er i top, og når han vender hjem, vil husgælden være betalt. Børn&Unge har besøgt Karsten Jensen i Nordnorge og hørt hans livs eventyr.
År: 2013 Nr.: 03
Rudolf Steiner har ikke samme plads i de pædagogiske lærebøger som Freud, Rousseau eller Grundtvig, men med 20 bogudgivelser og 6.000 foredrag nåede han at sætte et stort fingeraftryk på pædagogikken.
År: 2013 Nr.: 03
Med den rette forberedelse øger du dine chancer for at klare dig godt til jobsamtalen. Læs her, hvad du typisk bliver spurgt om, hvordan du skal klæde dig og opføre dig, og hvorfor det sandsynligvis ikke er et problem, at du er nervøs.
År: 2013 Nr.: 03
Institutioner forbyder nøgenhed og ’doktorlege’, viser en undersøgelse. Det kan hæmme børns naturlige seksuelle udvikling og tabuisere kroppen.
År: 2013 Nr.: 02
For tre år siden blev den nyuddannede pædagog uretmæssigt anklaget for et seksuelt overgreb. Angsten for igen at blive anklaget har fået ham til at opgive at arbejde som pædagog.
År: 2013 Nr.: 02
Flere og flere børn kan lege med tablet og computer i deres daginstitution. Men ikke alle mærker det digitale boom. Den forskel skal udlignes, mener BUPL, der efterlyser nationale eller kommunale handlingsplaner.
År: 2013 Nr.: 02
Digitale medier i børnehaven ruster børn bedre til skolen, mener ledere og pædagoger. Alligevel bruges de kun til leg og læring i hver fjerde daginstitution.
År: 2013 Nr.: 02
I Børnehaven Mejsen er børnene vant til elektroniske medier. De bruger tablets, leger tagfat med digitalkameraer og kommunikerer med en anden institution via Facebook. Den elektroniske verden fletter sig ind i den virkelige verden og udvikler aktiviteterne i institutionen.
År: 2013 Nr.: 02
Børnehavebørn, der bruger for lang tid foran en skærm, risikerer at blive dårligere til at koncentrere sig. Det kan gå ud over evnen til at lære at læse, advarer psykolog.
År: 2013 Nr.: 02
Et intranet til daginstitutioner kan mere end at holde styr på legeaftaler, sygemeldinger og sovetider. Det kan være et værktøj til pædagogers daglige arbejde med at dokumentere og reflektere, mener ingeniør Torben Væring, udvikler af INFOBA.
År: 2013 Nr.: 02
Hvad er en tablet? En tablet er en mellemting mellem en bærbar computer og en smartphone. Den består af en touchskærm og kan blandt andet filme, tage billeder og gå trådløst på nettet. En tablet er ofte nem at betjene – også for små børn. Den mest kendte tablet er en iPad.
År: 2013 Nr.: 02
Før kendte Nickis far og mor et par fysiske lege. Nu har de fået øje på adskillige lege, deres søn kan lære af. Nicki og hans forældre deltager i programmet HippHopp for at styrke hans sprog, motorik og sociale kompetencer, inden han skal i skole til sommer.
År: 2013 Nr.: 02
Børnenes udbytte af HippHopp afhænger blandt andet af, om pædagogerne interesserer sig for de aktiviteter, børnene laver med far og mor derhjemme.
År: 2013 Nr.: 02
Det er enhver pædagogs skræk pludselig ikke at have styr på alle børn. Det er en isnende fornemmelse at opdage, at et barn er væk fra turen i byen, et sted i skoven eller fra institutionen. Men det kan ske, og det er vigtigt at have nedskrevne procedurer, lyder budskabet fra institutioner, der har prøvet det utænkelige
År: 2013 Nr.: 02
En spontan mørkeleg i børnehavens depotrum fik Erik Kirks verden til at ramle. I mørket var der ingen vidner, og med ét var den mandlige pædagog mistænkt for overgreb og suspenderet.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne står ikke på listen over det, der gør børn glade. Børns trivsel påvirkes mere af hemmelige steder, lyset i træets blade og legevennerne. I hvert fald når de selv skal sige det. Og hvad kan pædagogerne så lære af det? En ny ph.d.-afhandling kommer med bud.
År: 2013 Nr.: 01
Børn skal lære at holde rigtigt på en blyant. Ellers får de ondt i fingre, arm, skulder og nakke. Forarbejdet begynder med skrivelege og tykke skriveredskaber i børnehaven.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne har en vigtig rolle at spille i folkeskolen, og en folkeskolereform vil give nye spændende pædagogjob. Men samtidig er pædagogerne bekymrede for at miste deres job.
År: 2012 Nr.: 22
I Vejle har børnene i indskolingen gået i skole fra 8-14 i mere end 10 år. På Petersmindeskolen står pædagogerne fast på at gøre det, de er uddannet til, nemlig at etablere lege- og læreprocesser og støtte op om barnets udvikling.
År: 2012 Nr.: 22
At tale sammen er en ny og anderledes måde at dokumentere på. Dialog kræver dog, at aktørerne hver især finder og udvikler deres egen stemme, så der er noget at lytte til, mener forsker Pernille Hviid, der har stået for et projekt med dialogisk organisering og dokumentation i to kommuner.
År: 2012 Nr.: 22
Det bedste ved at føre dialog med politikerne er følelsen af at blive hørt, mener børnehusleder Helle Kastrup og pædagog Maria Petersen fra Børnehuset Søndergård i Ballerup Kommune. De er også selv blevet mere sikre på, hvad de gør. Se, hvad de siger om dialog som dokumentation.
År: 2012 Nr.: 22
År: 2012 Nr.: 22
En mere synlig pædagogprofession og fokus på faglighed er nødvendige, hvis pædagoger vil præge fremtiden. Det sagde BUPL’s formand, Henning Pedersen, i beretningen.
År: 2012 Nr.: 21
Pædagoger og lærere skal indgå i et tæt samarbejde om børnene fra de er 0 til 18 år, mener børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S). Hun spår pædagogerne en stærk rolle i fremtidens Ny Nordisk Skole.
År: 2012 Nr.: 21
Et barn smider sig skrigende på gulvet i supermarkedet og vil ikke noget. Nogle børn plasker i vandkanten, men hvor er de voksne? På campingpladsens legeplads tvinger nogle af de store sig ind foran de mindre ved trampolinen. Hvad er fælles for disse episoder? Pædagogers skarpe blik. Det er ikke deres egne børn, de har fri. Eller har de?
År: 2012 Nr.: 21
År: 2012 Nr.: 21
Vi mener, pædagoger skal spille en langt mere aktiv rolle i samfundsdebatten. Vi skal fortælle omverdenen om det, vi kan.
År: 2012 Nr.: 21
Sådan tog vi styring og fik respekt Tidligere havde pædagogerne kun lidt indflydelse på deres arbejde. Krav, styring og vurdering af kvaliteten kom både udefra og oppefra. Pædagogerne satte ikke selv dagsordenen for deres arbejde. I dag, en torsdag i november 2023, har pædagogerne taget og fået styringen i den pædagogiske praksis. De har formået at løfte den op til et niveau, der gør småbørnsinstitutionerne til en vigtig del af uddannelsessystemet. Og til en hel central spiller i forebyggelsen af negativ social arv. Samtidig har de gjort institutionen til et sted, der har fokus på det gode børneliv. Der er plads til kreativitet og fordybelse og til nærvær. Og pædagogerne fortæller vidt og bredt om alt det, de gør og kan.
År: 2012 Nr.: 20
De tre bud Her er tre eksperters bud på, hvordan pædagogikken vil udvikle sig i de kommende år.
År: 2012 Nr.: 20
Sanselig og særpræget Daginstitutioner bliver større, sanselige og særprægede. Tegnestuen Cebra og Dorte Mandrup Arkitekter, som begge har vundet store arkitekturpriser, og som har tegnet mange offentlige institutioner, giver her deres bud på fremtidens institution. Illustrator Jørgen Stamp har fortolket informationerne og kommer med et visuelt bud.
År: 2012 Nr.: 20
Ambassadører for en god barndom Områdeledelse kræver ledere, der kan samarbejde på tværs af niveauer og tør gøre sig til talsmænd for pædagogers opfattelse af god barndom.
År: 2012 Nr.: 20
Gensidig tillid er alfa og omega Forældre vil stille store krav til deres barns institution og til sig selv. Børn&Unge har besøgt familien Kondrup og talt med en fremtidsforsker.
År: 2012 Nr.: 20
I Ballerup skal fritidsordningerne sørge for, at børnene får masser af bevægelse i hverdagen. Med projektet Strike er det en fornøjelse at løse den opgave.
År: 2012 Nr.: 20
Vi skal nemlig trække tråde direkte tilbage til maj, hvor 221 engagerede pædagoger var samlet en dag på Hotel Nyborg Strand.
År: 2012 Nr.: 20
Drillerier blandt børn er et problem i børnehaver, viser undersøgelse. Både pædagogers og forældres måde at tale på kan være med til at forebygge de ubehagelige oplevelser for børnene.
År: 2012 Nr.: 19
Huset er revet ned nu. Det var en faldefærdig rønne, uegnet som menneskebolig, da kranen kom. Her boede Brønderslevfamilien med ni børn, der blev udsat for vanrøgt, mishandling og grove overgreb i årevis. Kommuner, forvaltninger og socialrådgivere kendte de forfærdelige kår, børnene voksede op i. Der lå mellem 12 og 29 underretninger i hver enkelt af de ni børns sagsakter. Alle kommuner frygter i dag at få ’den næste Brønderslevsag’. Derfor bliver der underrettet som aldrig før og handlet, når det er helt grelt. Men der findes andre sager, hvor der ikke sker noget. Børn&Unge har snakket med tre pædagoger, der har underrettet igen og igen, uden at kommunerne reagerer. Sagerne er ikke så slemme som i Brønderslev, men hvor slemt skal det være, før forvaltningen griber ind?
År: 2012 Nr.: 19
Kreativitet udvikler børn og gør hverdagen sjov og interessant. Derfor skal pædagogernes sparsomme tid gennemsyres af kreativ pædagogik.
År: 2012 Nr.: 19
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg inviterede interessenter på dagtilbudsområdet til høring på Christiansborg for at diskutere, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud. Her blev talt om alt fra bleskift til paradigmeskift, fra læring og ledelse til dokumentation og dagligdagens små og store udfordringer. Læs, hvad ni af deltagerne blandt andet sagde om de udfordringer, daginstitutionerne står overfor.
År: 2012 Nr.: 18
Molly er den nyeste medarbejder i Børnehuset Buen – og så er hun en hund. Alligevel har hun masser at bidrage med i børnehusets hverdag.
År: 2012 Nr.: 18
At holde dyr i institutionen og bruge dyr som pædagogisk værktøj har mange positive virkninger. Børnene lærer om dyrenes liv og adfærd. Samtidig giver samværet med dyr ekstra nærvær.
År: 2012 Nr.: 18
I Simmerbølle Børnehave har børn og voksne et tæt forhold til deres dyr. De klapper dem, fodrer dem og spiser dem til frokost.
År: 2012 Nr.: 18
Fugle, fisk, får, høns, hunde og heste. Mulighederne er mange, når der skal vælges dyr til institutionen. Med hjælp fra biolog Ulla Didriksen og Simmerbølle Børnehave får du her en guide til at vælge det rigtige dyr.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger formidler naturen på en meget umiddelbar måde. Derved undlader de at stimulere børn i deres nysgerrighed og forsøg på at fatte naturen. Det siger Niels Ejbye-Ernst, der netop har forsvaret en ph.d.-afhandling ved DPU om pædagogers formidling i naturbørnehaver.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagogen Anne er på efteruddannelse, mens den arbejdsløse pædagog Trine vikarierer for hende. Lederen Lonnie betaler hverken for uddannelsen eller vikaren. Modellen hedder job­rotation, og det er win-win-win.
År: 2012 Nr.: 17
Børn skal have lov til at klatre i træer og lege ved åen. Forskning viser nemlig, at børn har strategier for, hvordan de håndterer det farlige. Især hvis de ikke forstyrres af pylrede voksne, der kun fokuserer på sikkerheden.
År: 2012 Nr.: 17
Miljøminister Ida Auken (SF) forbyder hormonforstyrrende ftalater i forbrugerprodukter.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger er gode til at arbejde med relationer. Når lærere og pædagoger samarbejder, får de ofte et mere nuanceret blik på barnet, viser forskning. Men ingen ved, om eleverne får bedre karakterer.
År: 2012 Nr.: 16
Får den pædagogiske faglighed plads i skolen, kan børnenes sociale liv blive helt anderledes, end hvis læreren alene står for undervisningen. Det viser undersøgelse af indskolingen i to danske skoler.
År: 2012 Nr.: 16
Når pædagog Ole Nielsen fortæller, går tiden i stå. Han møder børnene i en fantasiverden, hvor der er plads til skøre påfund, politisk ukorrekthed og masser af nærvær.
År: 2012 Nr.: 16
• Læs, hvad fagbøger er særligt gode til •Sådan arbejder man med fagbøger • 2 typer af fagbøger • 18 gode fagbøger
År: 2012 Nr.: 16
Camilla Nielsen blev pædagog for to år siden, men 1200 ansøgninger har ikke resulteret i et job. Til marts risikerer den 35-årige alenemor til tre at miste sine dagpenge.
År: 2012 Nr.: 15
Pædagoger har fat i den lange ende med en stærk tradition for at arbejde med børns sprog, mener pædagogisk konsulent og forfatter Anne Marie Marquardsen.
År: 2012 Nr.: 15
Børn udvikler sig sprogligt, hvis pædagogerne snakker mere med dem, mener børneforsker Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder har svært ved at kommunikere med andre børn. I strukturerede lege kan de øve sig og komme med i fællesskabet.
År: 2012 Nr.: 15
Flere aktiviteter, der fastholder og stimulerer udsatte børns opmærksomhed, kan måske forebygge ADHD-diagnoser og specialundervisning, siger professor Charlotte Ringsmose.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
Dueholmskolen på Mors har sin egen tv-kanal, og børnene er både journalister og kamerafolk. En pædagogisk aktivitet, der giver forældrene enestående muligheder for at leve med i SFO’erens hverdag
År: 2012 Nr.: 14
De unge journalister og kamerafolk lærer at være tålmodige. Initiativtager og tovholder Kenneth K. Kristensen sørger for, at børnene også tager det seriøst.
År: 2012 Nr.: 14
Pædagoger har nærkigget i deres praksis og fundet metoder, der fremmer børns sociale trivsel. 40 eksempler er samlet i ny håndbog.
År: 2012 Nr.: 14
Metoden, der skal lære børn, at de godt kan få hjælp af hinanden, er beskrevet med input fra pædagog Susan Lynge og leder Nina Berth, Busters Verden, Næstved Kommune.
År: 2012 Nr.: 14
Beskrevet med input fra pædagog Malene Tange Elmsted og leder Nina Lybke, Solvognen, Gladsaxe Kommune.
År: 2012 Nr.: 14
Pædagogstuderende Kenneth Andersen var i praktik på et rumænsk børnehjem, hvor velkomsten gav stof til eftertanke, og kreativiteten blomstrede.
År: 2012 Nr.: 13
Både i storbyer og provinsen vælger flere studerende end tidligere praktik i udlandet. Men storbystuderende rejser mest ud. Til gengæld tager næsten ingen et studieophold i udlandet.
År: 2012 Nr.: 13
Mens tv og internet er bandlyst i mange børnehaver, har radioen fået en markant rolle. Rigtig mange pædagoger og børn lytter til DR’s Ramasjang Radio.
År: 2012 Nr.: 13
Siden 2007 er der kommet næsten tre gange så mange kæmpeinstitutioner med over 150 børn. Til gengæld lukker små børnehaver og vuggestuer på stribe. Kommunerne spår, at vokseværket fortsætter.
År: 2012 Nr.: 13
Pædagoger i store institutioner oplever en større distance til beslutningerne, og mange mister ansvarsfølelsen i forhold til deres arbejde, mener professor Jan Kampmann.
År: 2012 Nr.: 13
10 børnehuse er blevet til én stor områdeinstitution. Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune er slået sammen og har fået det til at fungere. Pæda­gogerne mener, at der er flere fordele end ulemper.
År: 2012 Nr.: 13
Skovby Børnehus med 220 børn blev til med begejstring, tårer og søde minder, som havnede i en container. Sammenlægninger af daginstitutioner sætter det psykiske arbejdsmiljø på prøve. Der kan gå år, før en fælles identitet er fundet.
År: 2012 Nr.: 13
Nutidens forældre har så travlt med at skabe den perfekte familie, at nærværet med børnene bliver væk mellem hjemmebagte speltboller og ture i Zoologisk have. Et pilotprojekt med forældrecoaching hjælper familierne med at skabe ro og nærvær.
År: 2012 Nr.: 13
I Endrup Klub går de op i børnerekorder. I år er rekorderne grønne, selvom projektet bliver mere grønt end rekord.
År: 2012 Nr.: 13
Den Gamle By i Aarhus indretter en børnehave anno 1974. Den åbner i 2015, men på Facebook diskuterer pædagoger allerede ivrigt, hvordan virkeligheden så ud dengang.
År: 2012 Nr.: 13
BUPL inviterede til en workshop om fremtidens pædagogiske arbejdsplads den 31. maj i Nyborg. 200 pædagoger mødte frem, og Børn&Unge har til seks af deltagerne stillet følgende tre spørgsmål: 1. Hvilke ønsker har du for fremtidens pædagogiske opgave? 2. Hvilke drømme har du om arbejdsvilkårene på fremtidens pædagogiske arbejdsplads? 3. Hvilke scenarier vil du gerne undgå?
År: 2012 Nr.: 11
188 forskellige teaterforestillinger blev i april præsenteret på ’Festival 2012 – teater for børn og unge’. I den kommende sæson er der rig mulighed for at give både små og store børn en god, gammeldags kulturoplevelse. Børn&Unge har udvalgt og anbefaler her nogle af forestillingerne.
År: 2012 Nr.: 11
Han viser dem, hvordan man skruer med skruemaskinen, hvordan man ordner cykler, og hvordan man er en god kammerat. På Herlev Kommunes specialpædagogiske udviklingscenter, Gammel Hjortespringskole, ruster pædagog og tidligere tømrer Bo Christiansen sine elever både praktisk og socialt.
År: 2012 Nr.: 11
Efterhånden som flere og flere daginstitutioner får iPads inden for dørene, stiger behovet for information om apps med kvalitet og indhold. Denne guide hjælper dig, der arbejder i vuggestue eller børnehave, til at vælge de rigtige apps til dit pædagogiske arbejde.
År: 2012 Nr.: 11
Debatten om vuggestuer har været overophedet, og præmisserne har været forkerte. Det mener børneminister Christine Antorini (S), som ønsker en ordentlig snak med pædagogerne om, hvordan man kan sikre høj kvalitet for de mindste.
År: 2012 Nr.: 10
Sund fornuft sat i system kan ændre det pædagogiske miljø i daginstitutionerne radikalt. Børnehaven i Veng ved Skanderborg har brugt LP-modellen i næsten tre år, og nu trives både børn og ansatte bedre.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Der manglede musik i daginstitutionerne, mente en lektor på Pædagogseminariet i Odense. Hun startede sin egen musikbørnehave, hvor musikken nu er en så naturlig del af hverdagen, at børnene ikke bliver imponerede over, at en pædagog giver den på guitar, mundharmonika eller saxofon.
År: 2012 Nr.: 10
Foråret kalder, og der er mange gode grunde til at tage ud i naturen og lege. Ny håndbog giver idéer til udeliv for de 0-6-årige.
År: 2012 Nr.: 10
Forsker Ole Henrik Hansen mener, at en del vuggestuer skal lukkes, fordi de er elendige og ’fri hash og gratis kakaomælks-institutioner’. Det opfatter pædagoger og BUPL som respektløs tale og en skævvridning af debatten. Vuggestuerevseren mener selv, at han bare er ærlig.
År: 2012 Nr.: 09
Solceller skal være en del af en helt ny klimapædagogik i Solhuset og i hele Hørsholm Kommune. Solhuset lever op til sit navn og er blevet kaldt Danmarks mest klimavenlige børneinstitution.
År: 2012 Nr.: 09
Syv drenge med ADHD flyttede fra en villa til skolens idræts-SFO, hvor de fik deres eget lokale. Det er en solstrålehistorie fra Ganløse om, hvordan isolation og social eksklusion blev til succesrig inklusion.
År: 2012 Nr.: 08
Abdullah Hamidi er pædagog og flygtning fra Afghanistan. Han har erfaret, at fordomme om flygtningebørns adfærd kan forhindre pædagoger i at hjælpe traumatiserede børn med at komme videre.
År: 2012 Nr.: 07
En normal tilværelse og nære voksne, der tilbyder barnet tryghed og forudsigelighed i hverdagen, kan få et traumatiseret flygtningebarn til at overkomme selv alvorlige traumer. Det viser forskningschef Edith Montgomerys undersøgelser.
År: 2012 Nr.: 07
Villads og Johanne er de eneste børn i institutionen med to mødre. I vuggestue- og børnehavealderen er børnene endnu ikke så bevidste om forskellene, fortæller børnenes mødre, der ønsker at blive behandlet ligesom alle de andre forældre.
År: 2012 Nr.: 07
Struktureret læring i børnehaven er lige så meningsløs som det snævre pædagogiske fokus på grænser og autoriteter, mener den tyske forsker, forfatter og børnelæge Herbert Renz-Polster, der ser den pædagogiske debat i lyset af menneskebarnets evolutionshistorie.
År: 2012 Nr.: 07
Hvis Danmark skal kunne sælge sine produkter og kunnen fremover, skal begge dele tilføres et tvist af noget nyt og innovativt. Kreative mennesker kan udvikles af pædagoger, som tilbyder trygge rammer og tid til fordybelse, viser forskningen.
År: 2012 Nr.: 06
Hverdagen bliver rykket op med rode, når børn og ansatte med kort varsel smides ud af institutionen. I Kernehuset i Nr. Bjert fik rotter embedslægen til at beordre lukning, og så handlede pædagogerne hurtigt.
År: 2012 Nr.: 06
Overalt i landet oplever institutioner, at de skal lukke med ultrakort varsel. Uanset hvad, der har lukket institutionen, er det fælles budskab, at grundig information til alle involverede er en forudsætning for at komme helskindet gennem krisen.
År: 2012 Nr.: 06
Arkitekterne må ud af deres drømmeverden og tegne institutioner, som fungerer i en pædagogisk hverdag. Til gengæld skal pædagogerne være bedre forberedt til mødet med arkitekten, mener barndomsforsker.
År: 2012 Nr.: 05
Institutionsbyggeriet har været præget af ambitioner om god plads, kunst og fokus på indretning, der passer til børn. Men børnene tabte kampen om pladsen på grund af økonomien. I ny bog sætter barndomsforsker Ning de Coninck-Smith fokus på idéer og dilemmaer i årtiers byggeri til børn.
År: 2012 Nr.: 05
Pædagogerne i Marthagården på Frederiksberg har kæmpet hårdt for, at ombygningen af og tilbygningen til deres institution kommer til at fungere i dagligdagen. Arkitekten mener, at det gode samarbejde har medvirket til, at nødvendighed er blevet til kvalitet.
År: 2012 Nr.: 05
Pædagog Danny Mutanda Andersen føler sig privilegeret over at arbejde sammen med 'så mange dygtige, smukke og fascinerende kvindelige kolleger'. Han peger dog på, at en mere lige kønsfordeling gavner både den pædagogiske praksis og forældresamarbejdet.
År: 2012 Nr.: 05
Med næsten alle 3-5-årige børn i børnehaven har vi i international sammenhæng en helt enestående mulighed for at arbejde strategisk med de små børns kreativitet og samarbejdsevner.
År: 2012 Nr.: 05
Håndværkere bygger nye daginstitutioner med historisk hast. På få år har kommunerne tredoblet udgifterne til at renovere og bygge nye dagtilbud.
År: 2012 Nr.: 04
Ghanesiske pædagoger er ikke uddannet, og de er vant til en mere skolepræget hverdag – også for de mindste børn. Derfor prøver danske pædagoger at lære dem, at børn også skal lege, være aktive og bevæge sig.
År: 2012 Nr.: 04
Mere overskud i hverdagen, mere tålmodighed og nærvær over for børnene og mere ro i stressende situationer. To pædagoger fortæller her, hvad en måneds intensiv mindfulness-praksis har betydet for deres arbejde.
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger underretter om deres mistanker om seksuelle overgreb, er det ikke altid, der sker noget. Børn&Unge har undersøgt de groveste misbrugssager gennem de seneste år for at se, hvilken rolle pædagoger og forvaltning har spillet i afsløringen af misbruget.
År: 2012 Nr.: 04
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger har mistanke om, at børn bliver seksuelt misbrugt, underretter langt de fleste. Et stort flertal aner ikke, hvad kommunen gør ved underretningerne. Det er en katastrofe, siger BUPL’s formand.
År: 2012 Nr.: 03
Pædagoger i Vollsmose har i et samarbejde med Odense Tandpleje børstet tænder på børnene. Børnene har i dag mindre ondt, pædagogerne bruger mindre tid på at trøste, og forældrene lærer om tandsundhed og sunde madvaner.
År: 2012 Nr.: 03
Når pædagoger løser konflikter, bliver de alt for tit dommere i børnenes uenighed. Det er meget bedre at coache børnene til selv at løse konflikterne, mener Rune Strøm, pædagog og ekspert i børns og voksnes kommunikation. Børn&Unge var med, da han underviste lærere og pædagoger på en skole i Odense.
År: 2012 Nr.: 03
Glæden kom tilbage Bid og spark er blevet afløst af leg og latter i familien Jensens liv. Deres fireårige søn havde alvorlige adfærdsproblemer, men efter en vellykket inklusionsindsats i drengens børnehave Skovlinden er det lykkedes at få trivslen tilbage i hele familien. I Skovlinden i Svendborg er inklusion ikke bare et modeord. Her har personalet haft held til at udvikle metoder, så alle børn kan fungere sammen til trods for forskelle. Sådan er det langtfra alle steder.
År: 2012 Nr.: 03
Lau var indstillet til behandling på børnepsykiatrisk hospital. Han slog, bed og sparkede, og i vuggestuen, havde de opgivet at hjælpe ham. Men efter han har fået den rigtige hjælp via inklusion, er han blevet en helt ny dreng, fortæller hans far
År: 2012 Nr.: 03
I daginstitutionen Skovlinden i Svendborg har 14 af de 71 børn adfærdsvanskeligheder. Her er inklusion meget mere end et modeord. Pædagogerne lærer børnene at fungere sammen til trods for forskelle, og det har de så stor succes med, at børneforskere kommer på besøg for at blive klogere.
År: 2012 Nr.: 03
Kommunerne har vidt forskellig praksis, når de inkluderer børn med specielle behov. Eksperter efterlyser fælles standarder.
År: 2012 Nr.: 03
Vold og trusler fra børn og unge udgør et større problem blandt pædagoger end hidtil. Antallet af psykiske arbejdsulykker som følge af voldsom adfærd hos børn er steget fra 2007 til 2010. Det samlede antal af arbejdsulykker er også røget op.
År: 2012 Nr.: 02
Når et barn har problemer i Hvidovre, tilrettelægger pædagoger ofte indsatsen uden at involvere forældrene, viser en analyse af knap 200 individuelle læreplaner. Taberne er børnene.
År: 2012 Nr.: 01
En pædagog faldt på vej til en pavillon. Slagelse Kommune er nu dømt for ikke at have saltet eller ryddet på stien. Pædagogen får 115.000 kroner i erstatning.
År: 2012 Nr.: 01
Pædagoger håndterer dagligt stribevis af dilemmaer. Nogle er tydelige, andre mærkes først, når eftertanken banker på. Med praksisfilosofi kan pædagoger få øje på hverdagens dilemmaer og udvikle nye handlestrategier.
År: 2012 Nr.: 01
Det sidste nummer af Børn&Unge er dedikeret til legen. Alle artiklerne handler om legen. God læselyst. Med dette nummer ønskes læserne glædelig jul og godt nytår. Det næste nummer af Børn&Unge udkommer den 12. januar 2012.
År: 2011 Nr.: 22
Leg er i løbet af de seneste århundreder blevet til et instrument. På Fröbels tid til dannelse, i dag til læring. Men børn har mest brug for at øve sig i at lege, mener lektor Flemming Mouritsen.
År: 2011 Nr.: 22
Pædagogerne ønsker, at deres planlagte aktiviteter og børnenes egne lege skal fylde lige meget. Men i hverdagen fylder 'fri leg' mest, viser en undersøgelse blandt pædagoger.
År: 2011 Nr.: 22
Det er verdens mest ærgerlige diskussion, når man taler om, at leg og læring er hinandens modsætninger. For børn skal både lege selv og lære i daginstitutionerne, mener psykolog Ivy Schousboe.
År: 2011 Nr.: 22
Spørgsmålet er ikke, om børn skal lege eller ej eller hvor meget.Men om, hvordan man bedst integrerer leg og læring i førskolepædagogikken, mener professor Ingrid Pramling Samuelsson.
År: 2011 Nr.: 22
Legen skal have lov til at blive leget for sin egen skyld, fordi den er så rig på udvikling, læring og på pædagogisk inspiration, mener pædagogisk udviklingskonsulent Daniela Cecchin.
År: 2011 Nr.: 22
Her et groft rids over højdepunkter i legens og legetøjets turbulente historie.
År: 2011 Nr.: 22
Børn vil udfordre deres egne grænser, når de leger. Men de bliver bremset af overdrevne sikkerhedsregler på legepladser, mener den norske forsker Ellen Beate Sandseter. Hun advarer om følgerne for børnenes psykiske udvikling.
År: 2011 Nr.: 22
Tak for beviserne for, at farlig leg er godt for børnene, siger danske legepladseksperter.
År: 2011 Nr.: 22
Stablede mælkekasser og høje træer ligger højt på pædagogernes topti over farlige legeremedier, viser undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 22
Igennem tiden har kunstnere afbildet børn, der leger. Værkerne viser, at børn og leg hænger uløseligt sammen. De fortæller samtidig om skiftende tiders børneliv.
År: 2011 Nr.: 22
De kreative fag er røget i baggrunden på pædagoguddannelsen, og det går ud over kvaliteten, mener tidligere rektor
År: 2011 Nr.: 22
At lege og bevæge sig skal først og fremmest være sjovt og handle om fysisk aktivitet. Men forfatterne til to bøger om bevægelseslege mener, at legene også kan bruges som et bevidst pædagogisk redskab.
År: 2011 Nr.: 22
Leg er ikke bare leg, men en intelligens, der favner og påvirker alle andre intelligenser og evner, mener pædagogen James Findlay. Han arbejder på en friskole og skriver på en bog om legens intelligens.
År: 2011 Nr.: 22
Flere faciliteter og bevidste pædagoger kan fremme børns fysiske aktivitet i fritidshjem og SFO'er. Især pigerne har behov for stimulering, viser ny forskning.
År: 2011 Nr.: 22
Voldsomme mængder legetøj kan blive til en byrde for børn og deres læring, mener den tyske pædagogikforsker og forfatter Donata Elschenbroich. Børn&Unge har spurgt hende, hvorfor børn i hendes øjne burde lege meget mere med hverdagsgenstande.
År: 2011 Nr.: 22
I både rolleleg og drama handler det om at 'lade som om'. Ved at lave drama med børn kan man derfor lære børn at lege. Især de børn, som ikke er så gode til at lege, får styrket deres legeevner, viser et forskningsprojekt fra to børnehaver i Holbæk.
År: 2011 Nr.: 22
Børn og pædagoger blev kastet ud i noget nyt og udfordrende, da de deltog i dramaprojektet om at udvikle legekompetencer. Men i Bispehøjens Børnegård i Holbæk er pædagogerne så begejstrede for den virkning, det havde, at de arbejder videre med metoden.
År: 2011 Nr.: 22
Kvaliteten i daginstitutionerne er afgørende for at forebygge social udstødelse og for det målrettede arbejde med børns leg og kreativitet.
År: 2011 Nr.: 22
Frivilligt forældrearbejde er meget udbredt. Det viser en rundspørge blandt daginstitu­tionsledere. Stramme budgetter er årsagen, men det frivillige arbejde styrker også fællesskabet.
År: 2011 Nr.: 21
I Danmark drømmer børn om at blive sportsstjerner, skuespillere og sangere. I ulandene er det helt andre job, der giver børnene stjerner i øjnene.
År: 2011 Nr.: 21
Innovativ legeteknologi skaber nye muligheder for læring, viser nyt projekt
År: 2011 Nr.: 21
Lene Nielsen er i løntilskudsjob i 'verdens bedste institution'. Selvom hun har været pædagog i mange år, må hun ikke tage telefonen, være alene med børnene eller deltage i personalemøder. Til gengæld skal hun gøre rent og vande blomster.
År: 2011 Nr.: 21
I Berlin er der mangel på pædagoger og derfor gode jobmuligheder. Gurli Sørensen har efter 25 år som pædagog i Danmark netop fået job i en børnehave i den tyske hovedstad.
År: 2011 Nr.: 21
Det kan virke svært at påvirke politikerne, men med godt lobbyarbejde kan det lade sig gøre. En ekspert giver gode råd til, hvordan du bearbejder beslutningstagerne.
År: 2011 Nr.: 21
En støttepædagog har fået knap 800.000 kroner i erstatning i en usædvanlig sag, hvor hun er blevet bidt, sparket og spyttet på af et mindre barn. Barnet kom efterfølgende på en specialinstitution.
År: 2011 Nr.: 20
En integrerede børneinstitution i Sønderjylland har fået 500.000 kroner i EU-støtte til at udvikle et digitalt læringsrum for børn i førskolealderen. MeeWee-rummet skal stimulere børn sprogligt og motorisk og samtidig lære dem IT på småbørnsniveau.
År: 2011 Nr.: 20
En daginstitution i Veksø har investeret i to iPads til deres vuggestue- og børnehavebørn. Daginstitutionens leder mener, at iPads er et godt læringsredskab og en sjov måde at introducere børnene for it på.
År: 2011 Nr.: 20
At børn får lov til at lege med digitale redskaber i institutionerne, skyldes stort set kun pædagogiske ildsjæle. Kommunerne har ingen strategi eller plan for digital pædagogik.
År: 2011 Nr.: 20
Kast jer ud i den nye teknologi. Det er et bare et hjælpemiddel, lyder rådet til landets pædagoger fra underviser Frank Støvelbæk.
År: 2011 Nr.: 20
Pædagoger spiller en stor rolle, når børn skal udvikle deres ordforråd. Nærvær, snak og engagement er nøgleordene, siger pædagogisk konsulent Lis Pøhler.
År: 2011 Nr.: 20
Da Dorthe Bak blev kontaktperson for Thoke, stod det hurtigt klart, at han var præget af sin baggrund som adopteret. I dag går han i en specialgruppe, for her er der den ro, han har behov for.
År: 2011 Nr.: 20
Ny bog giver gode råd til, hvordan man støtter adopterede børn. Børnenes forhistorie vil altid være en del af deres liv, og de har behov for øget opmærksomhed. Det fortæller en af bogens forfattere, der selv er adoptivmor og socialpædagog.
År: 2011 Nr.: 20
Ny finanslov betyder, at kvaliteten i daginstitutionerne skal forbedres med 500 millioner kroner om året. BUPL glæder sig både på børnenes og pædagogernes vegne.
År: 2011 Nr.: 20
Pædagoger bruger deres intuition, når de vurderer, om et barn trives eller ej. Det konkluderer Annette Boye Koch.
År: 2011 Nr.: 19
En ny nordisk pædagogik skal integrere leg og læring, siger den svenske professor Ingrid Pramling Samuelsson.
År: 2011 Nr.: 19
Udsatte børn kan lære at indgå i sociale sammenhænge, hvis bare de får hjælp fra voksne, oplyser Annette Risager.
År: 2011 Nr.: 19
Minimumsnormeringer skal indgå i de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Børneminister Christine Antorini (S) vil have tilstrækkeligt mange veluddannede pædagoger i dag- og fritidsinstitutioner, ellers kan hendes vision for et bedre børneliv og en bedre forberedelse til skolen ikke lade sig gøre.
År: 2011 Nr.: 19
Daginstitutionen Egalia er blevet verdensberømt for sin radikale kønspædagogik. Børn&Unge har besøgt den svenske institution, hvor drenge må gå i kjole, og pædagogerne siger 'kompis' i stedet for dreng og pige.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagogstuderende Mette Nielsen er taget i praktik i Sverige. Kun her kan hun få erfaringer med kønskritisk pædagogik.
År: 2011 Nr.: 19
Queerpædagoger vil gøre op med normerne for køn og seksualitet. De står for en ny pædagogisk retning.
År: 2011 Nr.: 19
Danske pædagoger siger nej til lovgivning mod kønsstereotyper, viser ny undersøgelse. Det er på tide, at pædagogerne tager kønsbrillerne på, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 19
I fritidsordningen Nordlys står frivillige for lektiehjælpen. Fem pensionister og en gymnasieelev driver en lektiecafé til alles udelte glæde. Frivillige er en gave, mener leder Jens Emanuelsen, der understreger, at man også skal stille krav.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagogerne i Blomsterhaven i Gladsaxe arbejder med inddragelse af børnenes synspunkter i dagligdagen. Børnene er med i Børnerådets nye børnepanel.
År: 2011 Nr.: 19
Femårige børnehavebørn skal også spørges om deres mening. Det mener Børnerådet, der i gang med at etablere et minibørnepanel.
År: 2011 Nr.: 19
Kun én procent af de danske pædagoger arbejder på institutioner, hvor køn er et selvstændigt mål. De har gode hensigter, men prioriterer ikke kønsarbejdet, fastslår ekspert.
År: 2011 Nr.: 19
Generte typer har ikke mange chancer for at få et job i børnehaven Juelsbo, hvor leder Susie Johnsen også forventer, at ansøgeren er aktiv i fritiden.
År: 2011 Nr.: 18
Voksne kan rent fysisk holde et barn, der er gået amok. Men det kan være svært beslutte, hvornår man skal bruge magtanvendelse, der reelt er frihedsberøvelse. Det er anledning til et dilemma for SFO-pædagog Morten Amstrup.
År: 2011 Nr.: 18
Pædagog Nanna Hansen har for nylig modtaget en pris for sit arbejde med børn i sorg. Efteruddannelsen som sorgpilot har rustet Nanna Hansen til at tage sig af børn i små og store kriser. Børn & Unge fik lov til at overvære et møde mellem Nanna Hansen og en pige fra fritidsklubben, men pigens navn er ændret.
År: 2011 Nr.: 18
Arbejdet i Druelund Børnecenter er sundhedsskadeligt, fastslog Arbejdstilsynet efter et besøg. Det satte gang i en proces, som har skærpet pædagogikken, fjernet arbejdsopgaver og givet større arbejdsglæde.
År: 2011 Nr.: 17
Pædagogers egne forventninger til, hvad de skal lave, er ikke i takt med virkeligheden. Skal pædagogerne undgå travlhed og stress, skal de lave helt klare og tydelige aftaler med hinanden, mener ekspert i stress.
År: 2011 Nr.: 17
Når pædagogernes arbejdsmiljø er sundhedsskadeligt, er det ikke kun den enkelte pædagogs ansvar. Den politiske ramme giver ikke pædagogerne mulighed for at løse opgaverne, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 17
Mange børn og pædagoger leger og har aktiviteter i skoven. En del gør det hele tiden, andre gør det en gang imellem. Men hvordan skal en skov være, for at den er rigtig god for børn? Det er agronom Inger Lerstrup ved at undersøge.
År: 2011 Nr.: 17
I Sorø Skovbørnehave er børnene i skoven næsten hver dag. Med et par tilføjelser opfylder Sønderskov pædagogernes og børnenes behov.
År: 2011 Nr.: 17
Pædagoger er ofte alene med alt for mange børn. De er skrækslagne for, om der sker ulykker. De råpasser og kan ikke få enderne til at hænge sammen. De har ikke tid til specialbørnene. De går hjem med ondt i maven og sover dårligt. Arbejdstilsynets påbud afslører graverende og sundhedsskadelige arbejdsforhold i mange daginstitutioner. Men man kan selv gøre en del for at rette skuden op. Meget handler om at have realistiske forventninger til, hvad man kan nå. I hver femte institution er arbejdsmiljøet så dårligt, at det er decideret sundhedsskadeligt. Det viser en særlig indsats foretaget af Arbejdstilsynet. Derfor har institutionerne fået påbud om at rette op på forholdene. Heldigvis kan det lade sig gøre, mener Arbejdstilsynet.
År: 2011 Nr.: 17
Otte ud af ti pædagoger står alene med den samlede børnegruppe i betydelige perioder af dagen, viser undersøgelse fra BUPL. Det er blevet værre inden for det seneste år.
År: 2011 Nr.: 16
Hver tirsdag fra begyndelsen af maj har to børnehaver i Nivå passet have på et økologisk landbrug. De dyrker grønsager, lærer om planternes liv og sund mad og har det skægt.
År: 2011 Nr.: 16
De store litterære dannelsestemaer om at rejse ud i verden, prøve sig selv af og udfordre det farlige er på færde i flere af de nyere billedbøger. Der er et særligt søskendemotiv i de tre billedbøger, vi her fortæller om. Det er Tommy og Annika, som er blevet de modige og selvstændige nu. De behøver ikke længere Pippi til at sørge for, at der sker noget. I to af bøgerne findes et markant kønsperspektiv. Har man i sin børnegruppe stille piger, man gerne vil styrke, kan de to norske bøger være gode at bruge. Først og fremmest er det gode historier om piger, der tager og får power. Mellem billedbøgerne finder vi også rim og remser, en fantasybilledbog og en rejse ind i den indre verden. Af Anne Petersen
År: 2011 Nr.: 16
Inge Sommer har oplevet, hvordan hendes nu femårige datter er blevet udsat for vold og overgreb fra faderen. Men den børnesagkyndige psykolog tror ikke på hende, og retten kræver nu, at pigen skal se sin far. Moderen frygter for datterens liv.
År: 2011 Nr.: 16
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
Børn&Unge har spurgt tre børn i en SFO, hvad de mener, politikerne skal prioritere. De syge, de gamle, skolen og SFO'en skal have pengene, mener pigerne.
År: 2011 Nr.: 15
Læring har i de senere år udkonkurreret kreativitet og fantasi i den pædagogiske praksis. Men det er en oplagt opgave for pædagoger at sætte sig på den dagsorden, der handler om børns kreativitet, mener Daniela Cecchin, udviklingskonsulent i BUPL.
År: 2011 Nr.: 15
Pædagoger er gode til at få børns kreative udtryk frem. Men de har en tendens til at henvise det kreative til særlige projekter. Da kreativitet er noget, der skal læres og udvikles, opfordrer forsker Lene Tanggaard til, at kreativitet gennemsyrer hele dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 15
Socialminister Benedikte Kiær fortryder ikke, at hun har sagt, at nogle pædagoger arbejder med en 'dybt forældet pædagogik fra hippietiden'. For udtalelsen har fået sparket gang i en debat. Og det var det, hun ville.
År: 2011 Nr.: 14
Socialministerens udtalelse om hippiepædagoger falder ikke i god jord hos den konservative pædagog og folketingskandidat Kristian Egebæk Mortensen.
År: 2011 Nr.: 14
Asiens fremstormende økonomier tvinger Danmark til at satse på viden og kreativitet, hvis vi skal overleve som velfærdssamfund. Derfor retter mange for tiden blikket mod de alleryngste børn. Det er deres kreative evner, som skal redde Danmark i fremtiden.
År: 2011 Nr.: 14
Børnenes spor og kreativitet er en værdi, der gennemstrømmer pædagogikken i Børnehuset Falkonergården på Frederiksberg.
År: 2011 Nr.: 14
Når vi pludselig får en god idé eller er kreative, hvad er det så egentligt, der foregår. Det har Lars Geer Hammershøj forsket i. Han mener, at kreativitet er en dannelsesproces, der indeholder tre kræfter: overskridelseskraften, dømmekraften og indbildningskraften.
År: 2011 Nr.: 14
Musik og sang er også med til at udvikle børns kreativitet. Men pædagoger er ofte tilbageholdende med selv at udøve det musisk-kreative, fordi de tror, at de ikke kan. To musikere og musikpædagoger brænder for at lære pædagoger, hvordan de med få redskaber kan lege med musikken i dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 14
Fem institutioner i Faaborg-Midtfyn kommune er for små til at have hver deres leder. De har fået fælles leder, som har kontor langt væk, og pædagogerne må ofte klare sig alene.
År: 2011 Nr.: 14
Danske pædagoger mener ikke, at de har afgørende betydning for børns læring. Det viser en ny undersøgelse. Danske pædagoger tror mere på læring gennem leg, men socialministeren og hendes task force vil have mere voksenstyring.
År: 2011 Nr.: 13
Socialministerens udtalelser om hippiepædagoger møder massiv kritik på nettet. Ministeren skal stoppe besparelserne og tale ordentligt, lyder det fra både pædagoger og forældre.
År: 2011 Nr.: 13
Historiker Elly Andersen har set på de mest populære institutionsnavne og vurderet de signaler, som de sender. Elly Andersen er cand. mag. i Humanistiske Designstudier og tidligere pædagog. Hendes virksomhed Center for Designkultur rådgiver firmaer i at optimere deres signalværdi.
År: 2011 Nr.: 13
I Unimukken leger man med sproget og blander fugl og fisk. Det er vigtigt i en institution med mange tosprogede børn, mener pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 13
Dansk hiphop voksede op i et skrabet øvelokale i en klub på Amager. I Klub 47 tog hiphoppædagogen Niels Jørgensen de unge og deres musik alvorligt, og navnet vækker i dag respekt i hiphopmiljøet.
År: 2011 Nr.: 13
I Børnehuset Valhalla i Ballerup ville pædagogerne udvikle den ene afdeling med en kulturprofil, men midlerne manglede. De har nu fået penge af BUPL's udviklingspulje, så de kan arbejde videre med at få udviklet ønsket om et atelier og få tilknyttet en huskunstner.
År: 2011 Nr.: 13
En tredje og mere alvorlig årsag er, at regeringen med ministeren i spidsen faktisk mener, at den eneste vej til forbedringer går gennem straf og nedladen tale.
År: 2011 Nr.: 13
Mange danske SFO'er lever ikke op til kravene om støjdæmpning. Især i lokaler, der både bruges til klasselokaler og SFO'er, er der problemer. Sidste år gav Arbejdstilsynet 114 påbud på grund af støj.
År: 2011 Nr.: 12
Der findes 325 private institutioner i Danmark, men regeringen vil gerne have flere. En 12-punktsplan skal give de private institutioner en lettere gang på jord. Men det er ikke alle punkter, der giver lige meget mening - heller ikke for dem, der har lavet aftalen. Læs også 10 institutioners erfaringer med et liv uden kommunal indblanding.
År: 2011 Nr.: 12
En privatisering af en nordsjællandsk børnehave skal sikre, at børnene fortsat får besøg af en kunstner og kan deltage i motion. Det ville massive besparelser ellers have skåret væk. Men forældrene betaler gerne ekstra for god kvalitet til deres børn.
År: 2011 Nr.: 12
Skolegruppen i børnehaven kan sagtens tænke skarpe tanker om tanker og blive opmærksom på, hvordan man flytter opmærksomhed. Det ved pædagog Anna-Grethe Pugholm, Børnehaven Gerlachsgade i Aarhus, som er med i et stort projekt om mentalisering.
År: 2011 Nr.: 12
Mentalisering? Har det ikke noget at gøre med terapi? Ikke kun og slet ikke i Aarhus, hvor tusinder af pædagoger, lærere og forældre indtager mentalisering som vidensvitaminer
År: 2011 Nr.: 12
Er der meget sladder på din arbejdsplads, er det måske, fordi I ikke arbejder ud fra et fælles fagligt grundlag. Hvis det private og det personlige styrer samarbejdet, er der større sandsynlighed for sladder og for meget privat snak. En sladrekultur kan ændres med få konkrete redskaber.
År: 2011 Nr.: 12
I Græshoppen i Rødovre må pædagogerne gerne tro, at de er noget. De er professionelle og står ved sig selv og deres faglighed. Til gengæld må de ikke sladre, for der bliver mindre plads til at arbejde fagligt, hvis arbejdspladsen er inficeret af skjult kritik og alt for meget privat snak.
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 12
Nyt forskningsprojekt peger på, at den væsentligste faktor for børns bevægelse er, hvordan pædagoger forvalter rummene. Børnenes muligheder for fysisk udfoldelse handler ikke bare om kvadratmeter, men måske snarere om, at indretningen er båret af en pædagogik, lyder det fra to forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Kroppen er kommet i højsædet. Mens politikere og forældre presser på for at få mere krop og bevægelse i børnehaven, peger forskere på det store udviklings- og læringspotentiale i fysisk aktivitet. Men hvis vi bare fokuserer på motion, ender kroppen som instrument, og det er ikke sundt, lyder det fra to førende forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Børn danser, kaster med puder, balancerer på træstammer og leger "kongens efterfølger" eller "bro bro brille" rundt om i landets daginstitutioner og skoler, for såvel forskere, som pædagoger, politikere og forældre tror på, at bevægelse er godt for børns sundhed, fællesskab og læring.
År: 2011 Nr.: 113
Børns muligheder for at lege og bevæge sig har ændret sig gevaldigt. Historiker Ning de Coninck-Smith udpeger de største milepæle for barndommens fysiske udfoldelse.
År: 2011 Nr.: 113
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Børnehavebørn tager de første spæde skridt ind i skriftsproget, når de snakker det bedste, de har lært. Læring og skoleparathed i børnehaven handler ikke om at træne begynder-ABC, men om at opdage, hvordan skriftsproget er filtret sammen med talesproget, og stimulere det yderligere, mener Anders Skriver Jensen, der forsker i små børns skriftsprogstilegnelse.
År: 2011 Nr.: 111
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 111
Det er blevet svært for pædagoger at finde et nyt job. Sidste år var der omtrent halvt så mange stillinger at søge som i 2009. Kommunerne sparer, og det rammer især de nyuddannede pædagoger.
År: 2011 Nr.: 11
54 daginstitutioner i Københavns Kommune har fået deres egen socialrådgiver. Det tætte samarbejde mellem pædagoger og socialforvaltning skal føre til en bedre og tidligere indsats for de udsatte børn. Pædagogerne får hurtigere afklaret deres bekymringer for børnene og lærer at skrive bedre underretninger.
År: 2011 Nr.: 11
Leder Anne Nielsen siger nej tak til socialministerens forslag om fælles mål for skoleparate børn. Børnehaverne har ikke brug for mere papirarbejde, men for mere børnetid, siger hun.
År: 2011 Nr.: 10
Hans største ønske var at dø som martyr. I dag følger den iranskfødte SFO-pædagog og familiefar Casper Hvemon kampen mellem fundamentalisme og frihed i Mellemøsten fra sit hjem i Odense. Fundamentalismen gror også i Danmark, men danske pædagoger kan modvirke den, mener Casper Hvemon
År: 2011 Nr.: 10
En god normering ved tidlig SFO-start koster i starten, men er tjent ind senere, mener SFO-leder.
År: 2011 Nr.: 09
En skattekiste af oplevelser; 111 teatre har været til festival i Randers for at præsentere deres samlede skat af teateroplevelser for børn og unge. Det blev ikke året med afgørende nyskabelser eller sjældne stjernestunder. Men festivalen viste et stort og rigt udbud af kvalitetsforestillinger og en mangfoldighed af kunstneriske udtryk, som er værd at anbefale. Man kan også overveje at opsøge nogle af de forestillinger fra sidste år, der har været rift om. Mange spilles stadigvæk og er blevet nemmere at få fat i for kommuner og institutioner.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Specialbørnehaven Solsikken i Nykøbing Falster fik ændret sit lovgrundlag, så kommunen kunne spare penge. Nu vil socialministeren se lovgivningen efter i sømmene.
År: 2011 Nr.: 08
Det er frustrerende at skulle hjælpe børn med særlige behov i en almindelig daginstitution, fastslår en erfaren pædagog. Der mangler ressourcer og ekspertise.
År: 2011 Nr.: 08
Pædagoger er helt vilde med at evaluere deres arbejde for at blive bedre til det. De ville bare ønske, at de havde mere tid til at gøre det. Til gengæld er de ikke så glade for de evalueringer, kommunen og andre overdænger dem med.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Politikerne vil vide, hvad de får for pengene. Derfor er dokumentation og evaluering stormet frem på daginstitutionsområdet. Nogle forskere og eksperter mener, at det er dyrekøbt viden.
År: 2011 Nr.: 08
På pædagoguddannelsen i Odense har man indledt et banebrydende samarbejde med it-studerende og virksomheder. En ny international uddannelse skal vække pædagogens indre entreprenør og skabe velfærdsteknologiske produkter til den pædagogiske praksis
År: 2011 Nr.: 08
Forældre er mere restriktive end pædagoger, når det gælder børns seksuelle lege og adfærd, viser ny undersøgelse. Men pædagogerne må ikke give efter for forældrenes krav. Forbud mod doktorlege er skadelige, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 07
Pædagoger udsættes for voldelige overfald fra både børn og forældre, viser ny opgørelse fra Arbejdstilsynet. Stor stigning i antallet af sager, viser BUPL's arbejdsskadestatistik.
År: 2011 Nr.: 07
Forældre vil have lækre børn i smart tøj, for velklædte børn signalerer overskud. Modebevidste mødre bruger tid og penge på at finde den helt rigtige forårsjakke, fordi ungerne er stedfortrædere for de købelystne forældre.
År: 2011 Nr.: 07
Den farverige, glade og naive retrostil er en megatrend inden for børnemode. Forældre klæder deres børn i tøj fra deres egen barndom, fordi de drømmer om 1970´ernes frie børneliv.
År: 2011 Nr.: 07
Hvordan ser modelandskabet ud i en børnehave? Børn&Unge besøger Børnehuset Kilden for at få svar. Her fortæller fem femårige og to pædagoger om pigefarver, tøjkonkurrence og udklædningskjoler.
År: 2011 Nr.: 07
Prinsessepiger i pink og Spidermandrenge i sort. I børnehaven har børnene klare forestillinger om, hvordan drenge og piger går klædt. Pædagoger skal blande pige- og drengefarver sammen, mener eksperter.
År: 2011 Nr.: 07
Fremtidens forældre vil ikke lege påklædningsdukker med deres børn, forudser forbrugerekspert Kirsten Poulsen. En kommende antiforbrugsbølge betyder, at børnetøj vil blive byttet, genbrugt og slidt op.
År: 2011 Nr.: 07
Runea er et mønstereksempel på en pige, der med ondsindet sladder spreder edder og forgift i klassen. Runea bruger gul kommunikation. Rune Strøm har gjort det til sin mission at lære børn (og voksne), hvordan man bruger grøn kommunikation.
År: 2011 Nr.: 07
Tillid handler om troen på, at vi kan - både børn og pædagoger
År: 2011 Nr.: 06
Farver, lys og indretning kan understøtte pædagogikken og sætte skub i trivslen for både børn og voksne. Det ved de nu i Børnehuset Mælkevejen i Gellerup ved Aarhus.
År: 2011 Nr.: 06
Der bliver ingen lønstigninger til pædagogerne i år. Næste år skal lønnen ifølge beregningerne stige 2,65 procent. Pædagogerne får 19 millioner ekstra. Det er en indrømmelse af, at pædagogerne har et lønproblem, siger arbejdsmarkedsforsker.
År: 2011 Nr.: 05
Indtil nu har det ikke været muligt at se, hvor mange timers undervisning de pædagogstuderende kunne få. Nu bliver tallene offentliggjort.
År: 2011 Nr.: 05
Børnene er blevet de store tabere, efter at forældreansvarsloven blev indført for tre år siden, mener en række eksperter. Men loven er god nok. Den er blot blevet fejlfortolket, lyder det fra Familiestyrelsen, som skal evaluere loven forud for en politisk revision.
År: 2011 Nr.: 05
Pædagoger og bibliotekarer skal arbejde sammen, hvis børns møde med skriftsproget skal blive en succes. Bogpakker og sprogprojekter kan hjælpe til. Læs om mulighederne, om en nyttig fagbog og om nye, gode børnebøger.
År: 2011 Nr.: 05
Der bliver ingen lønstigninger til de kommunalt ansatte i år, men næste år stiger lønnen 2,65 procent. Pædagogerne får 20 millioner ekstra, og det er en indrømmelse af, at pædagogerne har et lønproblem, siger professor Jesper Due. Det mener BUPL også.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne i Børnehuset Ønskeøen i Odense har omdannet institutionen til et sted, hvor børnene må gøre alt det, der er godt for deres kroppe og for deres forudsætninger for at lære.
År: 2011 Nr.: 04
En undersøgelse i syv fynske børnehaver viser, at institutionernes størrelse og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt børnene bevæger sig.
År: 2011 Nr.: 04
Idrætsinstitutionerne lærte af en undersøgelse, der viste, at deres børn ikke bevæger sig mere end i de traditionelle institutioner. Derfor er der sat fokus på den fortsatte udvikling af idrætsinstitutionerne og pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 04
Faste rutiner er sagen, hvis man skal have større børn til at bevæge sig. I Læborg SFO spiller de dødbold hver eneste dag. Det har rykket hele SFO'en til at have et meget større fokus på bevægelse og pædagogik.
År: 2011 Nr.: 04
Børn&Unges fotograf Jeppe Carlsen er taget en tur rundt i landet for at fotografere pæda­gogers mange forskellige fysiske aktiviteter med de store børn, som kan være svære at lokke væk fra computeren. Se her, hvad han fik ud af turen.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne skal tænke anderledes for at overvinde de barrierer for fysisk aktivitet, som præger mange daginstitutioner. Det mener Mads Brodersen, der underviser pædagoger i at sætte fut i ungerne.
År: 2011 Nr.: 04
Flere end hver femte pædagog er blevet mobbet af kollegerne eller af lederen, viser ny undersøgelse. Mobningen medfører ofte sygemeldinger og langvarige psykiske lidelser for ofrene. Ekspert er ikke overrasket.
År: 2011 Nr.: 03
Pædagogerne skal ikke lave andet end at være nærværende, og aktiviteterne er få og små. Alligevel er Hjerterummet blevet en stor succes hos både børn og voksne.
År: 2011 Nr.: 03
Bjerge af skrald tårner sig op på den filippinske losseplads Umapad, hvor hundreder af filippinske familier lever og arbejder. To pædagogstuderende fra Hjørring passer nogle af børnene, mens forældrene leder efter affald, som de kan sælge.
År: 2011 Nr.: 02
Ansvaret for underretninger er ikke længere pædagogernes alene. Eksperterne diskuterer, om lovændringen vil få nogen betydning. Leder og pædagog Majbrit Michelsen mener, at en øget opmærksomhed er meget vigtigere.
År: 2011 Nr.: 01
Der er mange myter omkring tvillingers særlige forhold. Helle Birkholm-Buch er familieterapeut og tvillingemor. Hun har fulgt med i den internationale forskning og afliver på den baggrund myten om, at tvillinger skulle være mere afhængige af hinanden end andre søskende.
År: 2011 Nr.: 01
De fleste pædagoger ved udmærket, hvad underretningspligten indebærer. For rigtig mange ligger det svære i at handle på underretningspligten. Pædagog Mille Simmernæs fortæller om dengang, hun lavede en underretning
År: 2011 Nr.: 01
Besparelser på børneområdet prægede debatten om beretningen på BUPL's kongres. Små 30 indlæg fra salen gjorde deres til at vise nedskæringernes brutale konsekvenser for pædagoger, børn og unge. BUPL skal ind i kampen, lød det fra flere talere.
År: 2010 Nr.: 29
Jane Boye og hendes fire børn bor stadig med andres aflagte møbler. De mistede alt ved en brand for knap et år siden og havde ingen forsikring. Nu skal den 26-årige mor til at betale af på et lån. Men julegaverne er der alligevel råd til. Hun har også mødt et menneske, hun ikke har set i mange år.
År: 2010 Nr.: 29
Inddragelse af børnene, selvforvaltning, leg, en højt udviklet fritidspædagogik og børnepasning, der varetages af kvalificerede og højtuddannede pædagoger. Det er kendetegn ved den danske pædagogiske model. Flere lande lader sig inspirere.
År: 2010 Nr.: 28
Pædagoger kan opleve nydelse, lykke og begejstring i det pædagogiske arbejde. Det er et spørgsmål om at vælge en mulighedsudvidende tilgang til arbejdet i stedet for jammerpædagogikken. Ved at skabe selvforglemmende aktiviteter kan både børn, unge og pædagoger opleve nydelse og øjeblikke af lykke.
År: 2010 Nr.: 28
Lone Brøndum mener ikke, hun er en særlig god pædagog, men hun er i sit es i jobbet som topleder for seks børnehuse i Horsens. Det udfordrer, udvikler og glæder hende at se sine visioner for organisationen ført ud i livet.
År: 2010 Nr.: 28
I Århus læser børn i 45 dagtilbud rigtig mange bøger. Et projekt med dialogisk oplæsning skal især give børn med dansk som andetsprog et meget større ordforråd. Det skal sikre, at de ikke allerede er tabt både sprogligt og vidensmæssigt, inden de begynder i skolen.
År: 2010 Nr.: 27
Når pædagogerne først har sagt ja til at arbejde med dialogisk oplæsning, skal de blive ved og ved, ellers har det ingen effekt på børnenes sprog. Men heldigvis synes pædagogerne, at metoden både er spændende at arbejde med og styrker børnenes sprog.
År: 2010 Nr.: 27
Der hersker fortsat forvirring i pædagogkredse om årsagerne til inkontinens hos børn og ikke mindst til behandlingsmulighederne. Ny forskning bekræfter atter, at der i langt de fleste tilfælde er tale om et fysisk problem, som forholdsvis let kan afhjælpes.
År: 2010 Nr.: 27
De kommunale budgetter har fået en rundbarbering dette efterår. Men hvorfor er det lige, at kommunerne skal svinge sparekniven? Hvorfor er nulvækst lig med nedskæringer? Og bliver det nogen sinde bedre ude i institutionerne? Børn&Unge har forsøgt at finde svarene.
År: 2010 Nr.: 26
Hvad skete der så? I maj spurgte Børn&Unge 14 institutionsledere i økonomisk trængte kommuner, om de frygtede besparelser, og hvordan de eventuelt ville blive ramt. Dengang lød meldingen, at der ville komme flere sammenlægninger, færre ture, flere børn og færre pædagoger og dårligere mad. Vi har kontaktet lederne igen for at høre, hvordan situationen er nu, hvor kommunerne har lagt deres budgetter for 2011. Ikke alle har ønsket at deltage her i anden runde, så derfor er vi nu nede på 11 ledere.
År: 2010 Nr.: 26
Der er seks tomme pladser i specialbørnehaven Troldemosen, og 14 medarbejdere er blevet sagt op. For kommunerne holder børn væk fra de dyre specialtilbud. Specialbørnehaverne frygter, at de må lukke og slukke. Men det bliver ikke uden larm, skal en ny forening sørge for.
År: 2010 Nr.: 26
Nyt debatforum på nettet giver medlemmer af BUPL direkte indflydelse på de udtalelser, som kongressen skal vedtage til december.
År: 2010 Nr.: 26
Pædagoger har en forhøjet risiko for at udvikle lymfeknudekræft. Til gengæld har de har 10 procent mindre risiko for at få hudkræft. Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse.
År: 2010 Nr.: 25
Det er på høje tid, at der kommer mere fokus på vuggestuepædagogik. Det mener to pædagoger og en forsker, som sammen har skrevet en bog om de mindste børns liv og læring i vuggestuen.
År: 2010 Nr.: 25
Børns sprog får vitaminer af nærhed, relationer, mulighed for tilknytning, dialog og imitation. I Fredensborg har medarbejdere i vuggestuerne lært om teorien bag børns sprogtilegnelse. Det har ændret deres praksis.
År: 2010 Nr.: 25
Slut med flere kalendere, mapper med politikker og aftaler. Og slut med at rende rundt og lede efter den nødvendige information. Med elektronisk vidensdeling ved alle medarbejdere, hvor de skal lede, nemlig på computeren.
År: 2010 Nr.: 25
Pædagoger bliver privare børnepassere I Aalborg stiger antallet af pædagoger, der går sammen og laver private mini-institutioner. Mød Lene Brun og Ann Møller Zinck, der dyrker pædagogikken som private børnepassere, elsker friheden og lønnen, men oplever, at andre pædagoger ser ned på dem.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger er uenige om mange ting. Det skal de ikke være kede af. Det er en styrke, som kan højne fagligheden, hvis den håndteres rigtigt. Sådan siger lektor Morten Ejrnæs, som har forsket i pædagogers forskellige holdninger.
År: 2010 Nr.: 24
Fyrede forældre melder børnene ud af SFO'en for at spare penge. Det kan gå ud over børnenes sociale liv, vurderer SFO-ledere. Lektor opfordrer pædagoger til at hjælpe forældrene med at opretholde børnenes sociale relationer.
År: 2010 Nr.: 23
De fleste pædagoger oplever samarbejdet med forældrene som en vigtig del af deres arbejde. Men de mener også, at det er besværligt. Den gode nyhed er, at pædagogerne selv kan gøre meget, mener fire eksperter.
År: 2010 Nr.: 23
Ifølge etikekspert Jørgen Husted opstår etiske dilemmaer, fordi forskellige værdier kolliderer, når pædagoger og forældre skal samarbejde om børns opdragelse og dannelse.
År: 2010 Nr.: 23
Når børnene er specielle, er forældresamarbejdet det også. Pædagogerne i Specialbørnehaven Rudegårds Allé møder forældre, som har brug for en skulder at græde ud ved, men også professionel guidning.
År: 2010 Nr.: 23
Hver dag afleverer forældre deres børn i daginstitution, i vished om at de om eftermiddagen igen kan hente barnet. Og hver dag har pædagoger ansvar for, at forældrenes små poder trives og ikke kommer til skade. Den 8. oktober 2008 blev en treårig dreng under leg i sin børnehave hængt i en persiennesnor. Dette er historien om en ulykke. Det er også historien om, at pædagogers viden om førstehjælp redder liv.
År: 2010 Nr.: 22
Alvorlige dødsulykker med børn i daginstitutioner får nu undervisningsminister Tina Nedergaard (V) til at foreslå undervisning i førstehjælp som en obligatorisk del af pædagoguddannelsen. Forslaget møder lutter bifald, men husk nu opfølgningskurserne, lyder det fra blandt andre BUPL.
År: 2010 Nr.: 22
I nedskæringstider er det svært for pædagogerne at få tid til de mange opgaver i en stresset hverdag. Pædagog Pia Jønsson og konsulent Viktor Harder opfordrer til at satse på fagligheden og pædagogikken. Det skaber glæde og trivsel for både børn og pædagoger.
År: 2010 Nr.: 21
Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde.
År: 2010 Nr.: 21
Der må investeres i forebyggelse på nye og anderledes måder, så vi mindsker de menneskelige katastrofer og dårlige livsmuligheder.
År: 2010 Nr.: 21
På seks år er omfanget af vold, trusler og chikane mod pædagoger mere end syvdoblet, viser nye tal fra BUPL. Det er både børn og unge, deres forældre og tilfældige trafikanter, der tænder af på pædagogerne. Mindre respekt og større individualisering kan forklare noget af volden, mener psykolog.
År: 2010 Nr.: 21
Designbørnehuset SanseSlottet i Vonsild har kreativitet som sit særkende. Der er særligt gode forhold, som giver børn mulighed for at udvikle og bruge deres fantasi.
År: 2010 Nr.: 21
Luk små børnehaver, lav fælles ledelse af daginstitutioner og hold flere lukkedage. Sådan lyder spareforslagene fra Krevi.
År: 2010 Nr.: 20
I mere end 15 år har den nordirske professor Richard Jenkins studeret Danmark og danskere. I børnehave og på værtshus. Der er brug for en nytænkning af danskheden i det multietniske Danmark, mener han.
År: 2010 Nr.: 20
Mange muslimske børn opfatter ikke sig selv som danske, selvom de har levet hele deres liv i Danmark og har dansk statsborgerskab. De nationalistiske politiske strømninger skaber polarisering, mener både klubleder og forsker.
År: 2010 Nr.: 20
Aydin Özkan har både valgt til og fra i kufferten med den kulturelle baggage fra barndommen i Tyrkiet, når han opdrager sin søn Simon i Danmark.
År: 2010 Nr.: 20
Da pædagog Heidi Andersen for to år siden slog hovedet under leg med et barn, betragtede hun det som en mindre skade. I dag er hun fuldt uarbejdsdygtig. BUPL's arbejdsskadestatistik viser, at antallet af ulykkes­sager er steget med 221 procent på seks år.
År: 2010 Nr.: 20
I Lindevang Børnehave på Frederiksberg kan pædagogerne på alle områder mærke, at børnene nu kommer, når de er 2 år og 10 måneder eller derunder.
År: 2010 Nr.: 19
Det skal være nemmere for journalister og forældre at følge med i, hvad der foregår i landets børnehaver, foreslår kommission. Med nye regler om aktindsigt vil forældre få adgang til interne dokumenter i sager om støtte eller hjælp til deres barn.
År: 2010 Nr.: 19
En gyserfilm har holdt på de store børn i fritidshjemmet, givet nye venner på tværs af klasseskel og skabt en bedre overgang fra fritidshjem til klub. Samtidig har projektet også ændret pædagogikken i fritidsklubben.
År: 2010 Nr.: 19
Pædagoger vil uddannes i at håndtere udsatte børn. Der findes også mange kurser om emnet, men alligevel kommer mange ikke af sted, og en del kurser bliver aflyst, viser ny undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 19
Mangel på vuggestuepladser og dårlig økonomi får mange kommuner til at rykke vuggestuebørn tidligt op i børnehave. Der kan være penge at spare, men ingen pædagogiske fordele, viser ny evaluering af børnehavealderen på 2 år og 10 måneder i Frederiksberg Kommune.
År: 2010 Nr.: 19
Gentofte Kommune har haft succes med at inkludere børn med særlige udfordringer i de seneste fem år. Børnehuset Lunden er et af Gentofte Kommunes otte inkluderende tilbud. De otte børn med særlige udfordringer kræver en god organisering af arbejdet og pædagoger med viden om inklusion.
År: 2010 Nr.: 18
Børn, pædagoger og bygningsarbejdere i fælles aktion for klimaet og flere arbejdspladser og mod nedskæringer i dagpengene.
År: 2010 Nr.: 17
Børnehaven Hjertingvej og børnehaven Mælkebøtten skal samles på ny adresse, og det bekymrer både institutioner og forældre, for det er specialbørnehaver med hver sin sårbare børnegruppe.
År: 2010 Nr.: 17
Med 17 millioner kroner i støtte fra Forsknings og Innovationsstyrelsen har Københavns og Nyborg kommuner og en række rengøringsfirmaer og universiteter sat sig for at finde ud af, hvordan man kan gøre bedre rent i daginstitutionerne.
År: 2010 Nr.: 17
Pædagoger skal også kunne undervise i de mindste klasser, anbefaler Skolernes Rejsehold.
År: 2010 Nr.: 17
"Så længe de holder ferie, kan de vel ikke lave flere ulykker?"
År: 2010 Nr.: 17
Gitte Baarts har opfundet en gå-ven. Et bånd til at holde i, når børn og voksne går tur. Båndet giver friere bevægelser, en ­raskere gang og så er båndet også ømme pædagogrygges bedste ven. Den kreative 53-årige pædagog er fascineret af leg og vil lave en håndbog om alt det, man kan lege med mælkekasser.
År: 2010 Nr.: 16
Trangen til forbedring af det pædagogiske arbejdsfelt driver Rikke Winckler på hendes konstante private og professionelle udviklingsrejse, som i høj grad handler om at skabe bevidsthed om pædagogens skyggesider.
År: 2010 Nr.: 15
Allerede i dag oplever pædagoger dagligt ikke at kunne leve op til formålsbestemmelserne i dagtilbudsloven. Yderligere besparelser vil kun forværre forholdene, og børneforskere frygter nu for konsekvenserne. Man skulle hellere investere i børnene, siger de.
År: 2010 Nr.: 13
Silkeborg er en almindelig dansk kommune, som skiller sig ud ved at være tidligt ude med forslag om historisk høje besparelser på børneområdet. Tag med på besøg i en typisk kriseramt by, hvor en leder snart siger stop, hvor pædagogerne er i chok, hvor politikerne er bekymrede, og hvor forældrene har ondt i maven.
År: 2010 Nr.: 13
Lidt over halvdelen af landets kommuner vil næste år spare på dagtilbud, viser ny undersøgelse. Siden undersøgelsen blev foretaget, har regeringen beordret kommunale besparelser for yderligere fire milliarder kroner frem til 2013. Men det er langtfra hele regningen, vurderer økonom.
År: 2010 Nr.: 13
Problemerne forsvinder ikke. Der bliver ikke færre børn, der skal have støtte i skolerne.
År: 2010 Nr.: 13
De uheldige helte, Børn&Unge vil følge 14 institutioner i 14 forskellige kommuner i år og i starten af næste år for at se, om de bliver ramt, og hvordan de bliver ramt af deres kommunes dårlige økonomi.
År: 2010 Nr.: 13
2,3 milliarder kroner. Så meget mener Finansministeriet, at kommunerne kan spare på børnepasningsområdet, hvis de dyre kommuner skærer udgifterne ned til landsgennemsnittet. Forsimplet og forfejlet beregning, dømmer eksperter. Manipulation, klager kommunechef.
År: 2010 Nr.: 13
Pædagoger læser ofte de børnebøger højt, som de kender i forvejen, og det bliver hverken børn eller voksne klogere af. Det gør de noget ved i Kolding, hvor pædagoger i børnehaverne læser nye og anderledes børnebøger og bruger bøgerne som aktivt pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 12
De beklager sig stadig over mandage, vrisne ledere og arbejdstider, men pædagogerne siger mindre op. Tidligere forlod hver fjerde pædagog arbejdspladsen i løbet af et år, men i 2009 var det kun hver femte. Finanskrisen gør pædagogerne mere trofaste.
År: 2010 Nr.: 12
Mobningen er fulgt med over på Facebook. I Bodenhoff Fritidscenter fik pædagogerne sig en overraskelse, da 10-15 medlemmer af fritidsklubben lavede en hadegruppe, der hængte nogle andre medlemmer ud.
År: 2010 Nr.: 12
Presset af økonomien er kommuner begyndt at trække tæppet væk under institutionernes økonomiske selvforvaltning. I Københavns Kommune nåede institutionerne at bruge 15 millioner ekstra, inden forvaltningen inddrog opsparingen.
År: 2010 Nr.: 11
Dette er historien om en 26-årig mor og hendes fire børn. En mor, som ikke føler sig fattig, men som aldrig har været på ferie med sine børn. En mor, som frygter for myndighederne, og hvis højeste ønske er at få lov til at være i fred. Det er beretningen om en familie, som har mistet alt ved en brand. Hun havde ingen forsikring.
År: 2010 Nr.: 11
Pædagoger i Maribo hjælper ressourcesvage familier med at kæmme børnene for lus og søge om friplads. Men fattig­domsaspektet er røget ud af institutionerne, advarer ekspert.
År: 2010 Nr.: 11
Tidens mantra er kreativitet og innovation, og stadig flere mener, at kimen til det kreative samfund bliver lagt i daginstitutionen. Den pædagogiske verden jubler, men glemmer, at det er et økonomisk ønske - ikke et menneskeligt - at børn udvikler kreative evner.
År: 2010 Nr.: 109
Pædagoger skal lægge deres angst for computerspil, nymodens legetøj og mediernes kulturelle univers på hylden og omfavne både Spiderman og Hannah Montana, hvis børns frie leg og kreativitet til fulde skal udfoldes i børnehaven. Sådan lyder opfordringen fra legeforsker Stine Liv Johansen.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Tidligere udøvede pædagoger deres fag. I dag skal en moderne pædagog også undersøge og udvikle faget. Hvordan klæder pædagoguddannelsen de studerende på til at agere i de tre forskellige roller? Lektor Jan Jaap Rothuizen står i spidsen for et nyt forskningsprojekt om den moderne pædagogprofessionsidentitet.
År: 2010 Nr.: 108
I de seneste årtier er en bølge af akademisering skyllet ind over professionsuddannelser, og det har givet anledning til megen debat. Hvad er op og ned i hele akademiseringsdebatten? Hvor meget skal Foucault og Bourdieu fylde i pensum? Børn & Unge Forskning har talt med professor Pär Nygren om opskriften på den gode rofessionsuddannelse.
År: 2010 Nr.: 108
Mange pædagoger oplever, at de til tider er under voldsomt pres, for eksempel fra veluddannede forældre, i forhold til at skulle forklare beslutninger og pædagogiske tiltag, som man ellers synes er oplagte eller selvfølgelige.
År: 2010 Nr.: 108
Livet i de danske børnehaver har i de sidste 10-15 år været udsat for stor politisk opmærksomhed. I pædagogiske kredse har man ikke været udelt begejstret for den megen opmærksomhed, for i kølvandet på den fulgte nye målsætninger og krav, som udfordrede megen pædagogisk tænkning. Ifølge DPU-forsker har udviklingen dog ikke kun været af det onde.
År: 2010 Nr.: 107
Medlem af forretningsudvalget for BUPL, Allan Baumann, tog på studietur til Singapore. Med sig hjem bragte han idealet om, at pædagoger skal hjælpe børn med at blive kreative med deres liv.
År: 2010 Nr.: 107
Da loven om pædagogiske læreplaner blev indført i børnehaven i 2004, skete det ikke uden gråd og tænders gnidsel. Var det ikke et overgreb mod børnehavens traditionelle fokus på børns indre vækst og udvikling? Men læring har i virkeligheden været på programmet siden de første børnehaver så dagens lys, fortæller lektor Stig Broström, DPU, Aarhus Universitet i et historisk vue over børnehavens idé.
År: 2010 Nr.: 107
For godt 25 år siden fik de danske fritidshjem en søster med skolefritidsordningen, SFO, der hurtigt er blevet det mest søgte fritidstilbud for især 6-9-årige danske børn. Men manglende faglig udvikling og en samtidig stærk skoledagsorden er ved at underminere hundrede års dansk tradition for at prioritere børns fritidsliv. Forsker Pernille Hviid opfordrer til udviklingen af en ny fritidspædagogik, som også skolen og resten af verden kan lære af.
År: 2010 Nr.: 107
Den nyeste førskoleforskning kan sige en del om, hvad der kendetegner god kvalitet i daginstitutionerne. Men den kan ikke sige meget om, hvordan man skaber udvikling og kvalitet i en institution, hvor kvaliteten er ringe. Kortlægning af førskoleforskningen efterlyser viden om forandrings- og udviklingsprocesser.
År: 2010 Nr.: 106
Legen må ikke ofres på læringens alter, og udviklingen af en ny kreativitetspædagogik skal hjælpe pædagogerne med at sætte ord på, hvorfor børns frie leg giver dannelse og øger chancen for succes i fremtidens videnssamfund
År: 2010 Nr.: 106
Institutioner med mange tosprogede børn fejrer den muslimske fest eid som fast tradition på linje med påske, jul og fastelavn.
År: 2010 Nr.: 10
I Hvepsebo Børnehave brænder to teenagedrenge krudt af med børnene i vilde pudekampe og brydelege. Junior­pædagogordningen, som vinder udbredelse i kommuner og daginstitutioner, bliver rost til skyerne og kraftigt kritiseret.
År: 2010 Nr.: 10
Danske institutioner har brugt 20 procent flere penge til varme i årets to første måneder end normalt. Pengene skal tages fra institutionernes drift, så der bliver råd til mindre legetøj i år.
År: 2010 Nr.: 10
Parkvejens Børnehave i Odder fik bedre luft, mindre støj og satte indsatsen for et godt arbejdsmiljø i system. Hundredevis af daginstitutioner i Jylland bliver certificeret for at opnå et bedre arbejdsmiljø.
År: 2010 Nr.: 09
Ryggen værker, børnene larmer og luften er tung. Arbejdstilsynet besøgte sidste år 1000 dagins­titutioner og klubber og gav 758 påbud for dårligt arbejdsmiljø.
År: 2010 Nr.: 09
Børnehuset Hjortøgade på Østerbro i København har en enestående udsmykning af Cobra-malerne, herunder Asger Jorn. Men udsmykningen er nødlidende og skal renoveres. Det koster 1,3 millioner.
År: 2010 Nr.: 08
Energidrikke påvirker børns adfærd, siger ekspert i tokiskologi. Derfor bør børn ikke få mere koffein end det anbefalede maksimum. De øvrige tilsætningstoffer er ikke direkte skadelige.
År: 2010 Nr.: 08
Når børn eksperimenterer med drikkelege, efter­ligner de bare de voksne. Men der er god grund til at udskyde alkoholdebuten: De unge, der begynder tidligt, har også størst risiko for et højere forbrug senere i livet.
År: 2010 Nr.: 08
Anne Petersen ser nærmere på billedbøger om familier, forskelligheder og forplantning. Hun fortæller også om ny, spændende faglitteratur med fokus på begrebet 'literacy'.
År: 2010 Nr.: 08
Andre lande misunder os et system, hvor veluddannede pædagoger arbejder med omsorg, socialisering, dannelse og læring for at fremme børns trivsel og udvikling.
År: 2010 Nr.: 08
Undervisningstiden for folkeskolens yngste elever kan komme op på 35 timer om ugen med et nyt lovforslag. For lang en arbejdsdag for små børn, lyder kritikken.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogerne og forskerne er uenige om, hvad der skaber køns­identitet, og hvad der skal til for at undgå fastlåste kønsroller hos børn. Nogle er begestrede for kønsopdelte ­aktiviteter, mens andre er imod.
År: 2010 Nr.: 07
Helt små børn og meget gamle mennesker kan have stor for­nøjelse af hinanden. Det viser erfaringerne fra vuggestuen Spiren på Frederiksberg, som en gang om måneden besøger det lokale plejehjem for at spise brunch, synge og lege med de gamle.
År: 2010 Nr.: 07
En rundspørge til 10 skoler viser, at de generelt er tilfredse med de børn, de modtager fra daginstitutionerne. Ingen af skolerne har faglige forventninger, men vil gerne have skoleparate og selvhjulpne børn. Der er et godt samarbejde om overgangen fra børnehave til skole de fleste steder.
År: 2010 Nr.: 06
Krav om mere skoleforberedende arbejde vil ramme daginstitutionerne i fremtiden. Men det skal pædagogerne ikke lade sig skræmme af, mener lektor Stig Broström.
År: 2010 Nr.: 06
Et enigt Europa er på vej mod tidligere læseindlæring. Den skandinaviske model for daginstitutioner og læring ser dog også ud til at vinde indpas.
År: 2010 Nr.: 06
En gruppe af de svagest stillede børn i Danmark kommer ikke i dagtilbud. Integrationshuset Kringlebakken viser mødrene fordelene ved de danske dagtilbud.
År: 2010 Nr.: 06
Landet rundt gøres de store børnehavebørn klar til skolen. Det er stort set frit valg, når det handler om pædagogikken, så nogle arbejder med læseplaner, mens andre bruger naturen. Forsker glæder sig over mangfoldigheden.
År: 2010 Nr.: 06
De unge slår bare tiden ihjel og sender kedelige beskeder til hinanden på de sociale netværk som Facebook. Men der er meget mere på spil: Her iscenesætter de sig selv og konstruerer deres personlighed, her plejer de deres venskaber og finder nye måder at styrke båndene på. Men klubfolkene er ikke meget for at bruge de sociale netværk pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 05
Ressourcestærke forældre kører gerne barnet til den anden side af kommunegrænsen for at få den bedste institution. På to år er der kommet 1000 flere børn, som pendler til børnehaven. Det skyldes blandt andet, at forældre, der flytter, vil skåne barnet for et skift.
År: 2010 Nr.: 04
I Danmark giver regeringens madordning i børnehaver og vuggestuer anledning til diskussion og utilfredshed. I Sverige har de haft madordning i årtier, og der er stor tilfredshed både hos forældre og personale. Men i Sverige er maden også gratis.
År: 2010 Nr.: 04
Flere daginstitutioner på landet lukker, og børnene får længere mellem ­legekammerater. Danmarks Statistik spår, at flere kommuner i udkantsområderne vil have mistet op til hvert syvende barn i 2020. Pædagoger bliver tvunget til at søge mod storbyerne.
År: 2010 Nr.: 03
Siden 2007 har samtlige nul- til seksårige i den integrerede daginstitution Dragen fået lov til at snuppe en lur, når de havde behov. Det kræver ekstra nærvær af personalet, men har også skabt større overskud hos både børn og voksne.
År: 2010 Nr.: 03
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
Aktionslæring er en ny metode, der skal hjælpe pædagoger med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde. 31 institutioner har arbejdet med at ændre den nære praksis ved at handle på nye måder. BUPL har betalt forskningsprojektet.
År: 2010 Nr.: 03
Specialskolebørn har det svært i den almindelige foreningsidræt. Men på Lindholmskolen på Fyn har de lavet et tilbud i samarbejde med den lokale fodboldklub, og nu oplever skolens børn den samme glæde og stolthed ved at gå til sport som deres søskende.
År: 2010 Nr.: 02
De højtbegavede børn skal opdages i børnehaven for ikke at halte bagud socialt, når de skal begynde i skolen. Men pædagoger er ikke gode nok til at skelne høj begavelse fra Aspergers syndrom eller almindelig asocial adfærd, mener ekspert.
År: 2010 Nr.: 02
Slunkne kommunekasser og skrappe krav til legeredskaber er en dårlig kombination, hvilket mange steder giver store åbne sår på legepladserne som her på Balleskolens SFO i Silkeborg. Når det gamle kasseres på grund af slid og råd, har institutionerne ofte ikke penge til at købe nyt. Hvis de vil erstatte mudder med gynger, skal de være kreative. Leasing og reklamefinansierede legepladser kan være løsningen.
År: 2010 Nr.: 01
Pædagog Cathe Hald Levi var med til at redde treårige Caspers liv. Under en sangleg i vuggestuen opdagede hun en stor kræftsvulst i hans mave. Og så gik det ellers stærkt.
År: 2010 Nr.: 01
Pædagoger i Maribo hjælper ressourcesvage familier med at kæmme børnene for lus og søge om friplads. Men fattig­domsaspektet er røget ud af institutionerne, advarer ekspert.
År: 2010 Nr.: 01
Det hjælper at blive rørt ved og holdt om. Ikke mindst, når man har det svært og har haft det længe. På ungdomshjemmet Holmstrup­gaard ved Århus har man sat den pædagogiske massage i system - til stor glæde for hjemmets beboere med psykiatriske diagnoser.
År: 2009 Nr.: 35
Film og medier fylder meget i børns hverdag. Men det er langtfra alle børn, som har kompetencer til at bearbejde deres oplevelser fra mediernes verden. Efteruddannelseskurset Filmpilot klæder pædagoger på til at arbejde mediepædagogisk med de yngste børn i institutionerne.
År: 2009 Nr.: 35
Bøger, der udvikler tosprogede børns sprog, falder ikke af sig selv ud af bogreolerne og ned i hyggekrogen i børnehaverne. Det ved de i Silkeborg, og derfor arbejder pædagoger, sprogvejledere og bibliotekarer sammen om at fylde skattekisterne med sprogguld.
År: 2009 Nr.: 34
Ganske almindelige, gennemsnitlige danske børn sover mindst en time for lidt - hver nat. Det koster venskaber, sygedage, læring og livskvalitet i børnehøjde. Og så går det i øvrigt ud over de voksnes arbejdsmiljø. Nu vil søvneksperter have en god søvnhygiejne tilbage på opdragelsens dagsorden.
År: 2009 Nr.: 34
Allerede i en tidlig alder lærte pædagog Susanne Borsdal at sætte pris på naturen. Derfor værner hun i dag om klimaet både i sin institution og derhjemme.
År: 2009 Nr.: 33
Nye børne- og ungdomsbøger om forbrug, klima og miljø, som sætter det højaktuelle emne på dagsordenen uden løftede pegefingre.
År: 2009 Nr.: 33
To børnehaver i Københavns Nordvestkvarter vil gerne være den lille vind, der blæser budskabet om, at det er vigtigt at lære børn om klima, ud til andre. Derfor synger de klimasange og laver en masse andet, der kan påvirke børnene og deres familier til at være klimabevidste.
År: 2009 Nr.: 33
Over halvdelen af kommunerne har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året. Flere steder er institutionerne en del af løsningen. Pædagoger er klimaambassadører. Institutioner bliver bygget som passivhuse, nogle får varmen fra jorden, og andre har hyret klimavarmemestre.
År: 2009 Nr.: 33
Au pair-piger strømmer fra især Filippinerne til danske hjem for at hjælpe med børnepasning og husligt arbejde. Men når familierne ansætter unge kvinder til at passe deres børn i stedet for at dele børnepasningen mellem mor og far, så forbliver børnepasning en kvindeting, mener to forskere.
År: 2009 Nr.: 32
Vinderen af Børn&Unges kogebogskonkurrence, Børnehaven Løvspring i Viborg, måtte arbejde for sin præmie. Både børn og voksne lærte nye madtricks, da kokken Katrine Klinken kom på besøg og viste, hvordan man tilbereder kanin og varm frugtsalat.
År: 2009 Nr.: 32
Arbejdet med pædagogiske læreplaner er omfattende og tidskrævende. Men for børnene har det ikke den store betydning, viser forskningsprojekt.
År: 2009 Nr.: 32
På Vestre SFO i Silkeborg bader børnene hele vinteren. Børn&Unge sendte en journalist med i vandet for at skrive om det kolde gys og de seje børn.
År: 2009 Nr.: 31
Det er vigtigt ikke at råbe 'ulven kommer', for alle børn kan være bange, og angst er ikke et begreb, der skal bruges i flæng. Men det er lige så vigtigt at se, når normal adfærd går over grænsen og bliver til en sygelig adfærd, mener professor Per Hove Thomsen.
År: 2009 Nr.: 30
Tidligere kaldte man dem sarte og overfølsomme. I virkeligheden er de særligt sensitive børn. Omkring hvert femte barn er født med karaktertrækket og har brug for nærvær, ro og fordybelse. Får de ikke det, risikerer vi flere børn og unge på lykkepiller, mener en førende psykolog og psykoterapeut på området.
År: 2009 Nr.: 29
Børnehaver og vuggestuer nedlægges på stribe og erstattes af integrerede institutioner. En børneforsker beklager udviklingen, fordi børn i integrerede institutioner ofte har mindre voksenkontakt. Forældrene glæder sig derimod over, at deres børn slipper for at skifte institution.
År: 2009 Nr.: 29
Da børnehaven i Sølystgade i Århus blev omdannet til integreret institution tog det år, før stedet igen fungerede som én enhed. Pædagogerne tvivlede på, at det var en god idé at optage vuggestuebørn, men ser i dag mange fordele.
År: 2009 Nr.: 29
Overgrebsanklager, imageproblemer og fordomme om rundkredspædagogik var blandt emnerne, da mandlige pædagogstuderende i Holstebro diskuterede deres udfordringer i uddannelsen.
År: 2009 Nr.: 29
Selvom Ishøj og Vallensbæk kommuner både geografisk og politisk er naboer, finder man den som regel i hver sin ende af de sociale og økonomiske statistikker. Børn&Unge tog på institutionsbesøg for at se, hvad forskellene mellem kommunerne betyder for den pædagogiske hverdag.
År: 2009 Nr.: 28
Børn kopierer konstant de voksne, der omgiver dem. Det gælder ikke mindst de voksnes aktivitetsniveau og kropskultur. Hvis pædagogerne selv er vilde med at bevæge sig, bliver ungerne det også. Det viser forskning fra Syddansk Universitet. Heldigvis er der ikke kun én rigtig måde at bruge kroppen på.
År: 2009 Nr.: 28
Børnerådets bevillinger skæres ned fra 5,9 millioner til 3,2 millioner. De har ikke været synlige nok i debatten, lyder kritikken fra DF.
År: 2009 Nr.: 28
Vi har behov for kreative, fantasifulde og legende mennesker.
År: 2009 Nr.: 28
EU's krav til indholdsstoffer i legetøj er slappe. Men kommunerne kan ved hjælp af indkøbsaftaler skærpe kravene for leverandører til landets institutioner og aktivt vælge de sundeste produkter på markedet.
År: 2009 Nr.: 27
Hvad er lektier? Hvordan skal de laves? Og hvad er pædagogens rolle i lektielæsningen nu, hvor alle skolefritidsordninger skal tilbyde lektiehjælp? Lektor Iben Valentin Jensen har skrevet en bog om lektiehjælp, der skal hjælpe pædagoger til at afklare deres forhold til lektier.
År: 2009 Nr.: 27
Det ville være endnu federe, hvis der blev skabt mere plads til at udfolde sig på.
År: 2009 Nr.: 27
Tødsø Børnehave føler sig isoleret, og gårdbørnehaven på Lundkjærvej har svært ved at komme ud på gården. Nedskæringer i busdriften på Mors gør det næsten umuligt at komme rundt.
År: 2009 Nr.: 26
Drop legetøjet, og sæt fokus på sanserne. Sådan har de gjort i vuggestuen Barnets Hus Amerikavej. Resultatet er færre konflikter hos børnene og fornyet arbejdsglæde hos pædagogerne.
År: 2009 Nr.: 26
Skærpede krav til leverandører skal sikre, at københavnske institutioner lettere kan finde de sundeste alternativer, når de køber legetøj.
År: 2009 Nr.: 25
Alle børn er specielle og har brug for at være i et fællesskab med andre, uanset diagnoser og vanskeligheder. Derfor arbejder pædagogerne i børnehaven Ålykke i Randers med at inkludere fire børn med særlig behov i en almindelig børnegruppe.
År: 2009 Nr.: 25
I Svalehuset ved Varde har pædagogerne arbejdet med anerkendende pædagogik et par år. De vil være betydende voksne, der møder børn, forældre og hinanden på en anerkendende og positiv måde. Det giver det bedste grundlag for god udvikling. Og så er de ligeglade med, at de er en del af en trend.
År: 2009 Nr.: 24
I Halsnæs arbejder pædagogerne i SFO'erne ligesom daginstitutionerne efter målsætningerne for de pædagogiske læreplaner. SFO-pædagogik er mere og andet end bare fritidspædagogik, understreger kommunens pædagogisk konsulent
År: 2009 Nr.: 24
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger blomstrer i heldagsskolerne i Odense. Undervisningen er blevet bedre, og man arbejder målrettet på at give mere plads til fritidspædagogikken, viser forskningsprojekt fra tre heldagsskoler i Odense.
År: 2009 Nr.: 23
Vuggestuepædagog Bushra Naseem bærer muslimsk klædedragt og tørklæde. Hun beder fem gange om dagen og føler, at islam gør hende stærkere og giver hende mere tålmodighed i arbejdet med børnene.
År: 2009 Nr.: 23
Statsministeren vil have flere heldagsskoler. De heldagsskoler, der er i Danmark, er primært rettet mod etniske minoriteter i udsatte områder. Heldagsskolen skal være gratis ligesom folkeskolen, og det vil passe danskerne godt. To tredjedele af alle danskere ønsker nemlig, at institutionerne er gratis.
År: 2009 Nr.: 23
Sidste år blev personalet i Børnehaven Kløvermarken i Sønderborg med ét stillet over for det enorme ansvar, deres job indebærer, da en dreng pludselig forsvandt under en udflugt til stranden.
År: 2009 Nr.: 22
Fire og fem år gamle børn har haft smertelige erfaringer med at blive udelukket og drillet i daginstitutionen, og de spæde skridt mod den alvorlige mobning i skolen tages i børnehaven, viser et nyt forskningsprojekt. Flere børnehaver har sat mobning øverst på dagsordenen, og det hjælper.
År: 2009 Nr.: 22
Tendenser og anmeldelser af bøger til børn i alle aldre, denne gang med fokus på den særlige nordiske tone i børnebøgerne. Og med fokus på ny faglitteratur, der er særligt målrettet pædagoger.
År: 2009 Nr.: 22
Under et treårigt projekt har 21 pædagoger i Favrskov Kommune lært at spotte børn med motoriske problemer. Derefter kan der sættes tidligt ind med hjælp.
År: 2009 Nr.: 21
Leder Anne Nøhr Andresen så en mulighed for at udføre en plan om mere kreativitet for de større børn, da Fredericia Kommune skulle finde plads til 200 børn. En kulturbørnehave med masser af kreativ udfoldelse er nu skabt, og det giver pædagogerne masser af arbejdsglæde.
År: 2009 Nr.: 21
I Københavns Kommune skal vuggestue- og børnehavepædagogerne være med til at løfte ansvaret for, at fremtidens danske børn bliver bedre læsere. Men læsepolitikken bliver mødt med skepsis og frygt for tests og undervisning i børnehaverne.
År: 2009 Nr.: 20
Den selvejende institution Valbyhøj i Valby har brugt ordkort gennem flere år. Karina Vammen, som er pædagog i børnehaven, blev introduceret for ordkortene for 15 år siden i Ishøj Kommune, og siden har hun taget dem med sig.
År: 2009 Nr.: 20
Når en forælder udsendes til en krigszone, får det ikke bare indflydelse på den efterladte familie. Børnene tager savnet med i institutionen, og det stiller krav til pædagogerne. Det oplevede pædagog Pia Ihler Pedersen, da faderen til et barn i hendes børnegruppe blev udstationeret i Irak.
År: 2009 Nr.: 20
Anne-Marie Bønløkke Larsen gik på pension som 68-årig, men det føltes forkert, og hun begyndte derfor at arbejde igen. I dag er hun 74 år, afdelingsleder i en SFO og nyder at gå på arbejde hver dag.
År: 2009 Nr.: 19
Børnehaven Mølleløkken har vundet en kamp mod Kerteminde Kommune om forsikringspenge. Mange andre selvejende institutioner kan have penge til gode.
År: 2009 Nr.: 18
Pædagoger har ikke mulighed for at kritisere deres arbejdsforhold, og de får heller ikke noget ud af at prøve. Det fører til umyndiggørelse af pædagogerne, som reagerer ved at blive syge, stressede og udbrændte. I bogen 'Umyndiggørelse' beskriver sociologen Rasmus Willig hvorfor.
År: 2009 Nr.: 18
Som flyvende pædagog observerer Susanne Kjær Andersen kollegerne med friske øjne for at hjælpe dem med at inkludere udsatte børn. Sammen med efteruddannelse har det ført til, at pædagogerne i Ungernes Hus har flere diskussioner om deres faglige praksis.
År: 2009 Nr.: 17
I en integreret institution i Silkeborg arbejder pædagogerne med KRAP, og det giver især mening for de udsatte børn. Pædagogerne er optaget af at finde ressourcerne og ikke fejlene hos børnene.
År: 2009 Nr.: 17
Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik (KRAP) har vist sig særdeles virkningsfuld til at hjælpe børn med særlige behov, både på normalområdet og specialområdet.
År: 2009 Nr.: 17
Medarbejderne på Samuelsgaarden på Ydre Nørrebro i København har fået nok af stoffer, kamphunde og skyderi. Et 50 meter langt vægmaleri er symbol på kampen mod kriminaliteten.
År: 2009 Nr.: 17
Forskning skal give argumenter til at forbyde hormonforstyrrende og sundhedsskadelige stoffer. I mellemtiden skal oplysning hjælpe pædagoger til at vælge, mener miljøministeren.
År: 2009 Nr.: 17
Vuggestuen Abel i København går forrest i kampen mod sundhedsskadelige og hormonforstyrrende stoffer. Den farlige kemi gemmer sig nemlig i alt fra modellervoks til puslepuder, så nu har vuggestuen smidt sækkevis af usundt legetøj ud og lavet en indkøbsvejledning.
År: 2009 Nr.: 16
Ikke alle plejeprodukter, hobbymaterialer og legetøj indeholder skadelige stoffer, men de sunde alternativer kan være svære at finde.
År: 2009 Nr.: 16
Bedersagen har haft en voldsom påvirkning på Lone Jensen og Lene Døssing, der mener, at pædagoger skal kunne stille kritiske spørgsmål til hinandens arbejde.
År: 2009 Nr.: 15
EU's satsning på 'livslang læring' rammer lige ned i hverdagen i danske daginstitutioner. De pædagogiske læreplaner er et af de områder, hvor børn og pædagoger kan mærke EU's indflydelse.
År: 2009 Nr.: 15
Børn elsker computerspil. Det er et fantastisk redskab til leg, fortæller en forsker. Alligevel forsøger pædagogerne hele tiden at begrænse børns leg ved computeren. Spillene fascinerer og drager, fordi de appellerer til og spiller på basale kognitive færdigheder i os, fortæller en forsker. Fremtiden byder på spil med kunstig intelligens, som skræddersyr spillene til den enkelte spillers færdigheder.
År: 2009 Nr.: 15
I årets nye teaterforestillinger sætter flere børne- og ungdoms­teatre fokus på menneskelige værdier, der ikke kan sættes på regneark.
År: 2009 Nr.: 14
Det er ikke sikkert, at minoritetsbørn nemt lærer dansk, bare fordi de er kommet i en dansk børnehave. Det siger Martha Sif Karrebæk, cand.mag. i sprogvidenskab og ph.d., som i ni måneder fulgte treårige Sulimans vanskeligheder med at begå sig blandt de andre børn og med at lære dansk.
År: 2009 Nr.: 13
Hun har opfundet begrebet primærpædagogik, blandet belastede og velfungerende børn og insisterer på, at pædagoger skal granske hinandens praksis. Mød Lene Lind, årets Ernaprismodtager.
År: 2009 Nr.: 13
Forældrene lærer at være forældre, og børnene lærer at sætte sunde grænser. Det amerikanske forebyggende familieprogram 'De Utrolige År' vinder frem i hele verden, også i Danmark, hvor Servicestyrelsen netop er gået i gang med at undersøge virkningen.
År: 2009 Nr.: 13
Den, der mobber, er selvsikker. Og den, der bliver mobbet, er ikke selv skyld i mobningen. Myterne om mobning bliver aflivet i bogen 'Drop drilleri'. Forfatterne efterlyser pædagoger, der kan se forskel på en konflikt og mobning.
År: 2009 Nr.: 12
Blå, grøn, rød eller sort prik. I Børnehuset Livstræet får barnet et sort mærke, hvis pædagogen har knas i relationen til barnet. Modet til at erkende egne mangler er afgørende for, at testen fungerer i praksis.
År: 2009 Nr.: 12
Mediernes stem hjem-programmer skaber en mobbekultur. Det rammer også de helt små børn.
År: 2009 Nr.: 12
Jazzgymnastik, wellness, stanghåndbold, massageøvelser - 10 niårige piger fra SFO'en Kaspo på Karlebo Skole ved nu, hvad idræt er. Sidste år gad de ikke røre sig, når de kom fra skole. Nu er de fyrtårne i et projekt, der med alternative idrætslege har skabt glæde ved bevægelse.
År: 2009 Nr.: 11
Pædagogstuderende får alligevel ikke SU i praktiktiden, sådan som de ellers var blevet lovet. Det forringer deres uddannelse. Parterne var uenige om økonomien, og det fik forhandlingerne til at bryde sammen.
År: 2009 Nr.: 11
Selvudslettende og generte - sådan forventes det, at stille piger opfører sig. Men de kan også råbe højt, hvis vi giver dem lov, vurderer ekspert i køn og ligestilling.
År: 2009 Nr.: 10
Venstres familieordfører blev mødt af højlydte protester, da hun talte varmt for områdeledelse som et middel til at skaffe mere kvalitet og mere tid.
År: 2009 Nr.: 10
Tænk i små enheder og giv pigerne taletid. Sådan får de stille piger deres egen stemme i børnehaven Myretuen. Resultatet er glade piger, der kan mere end pædagogerne tror.
År: 2009 Nr.: 10
På trods af mediernes historier om overgrebssager i daginstitutioner, tænker pædagogerne ikke meget over risikoen for at blive anklaget. Det viser ny undersøgelse foretaget af Børn&Unge. Ekspert vurderer, at retningslinjer i institutionerne får pædagogerne til at føle sig mere sikre.
År: 2009 Nr.: 09
Retningslinjer for pædagogers omgang med børnene kan mindske risikoen for mistanke om overgreb. Men de må ikke overtrumfe den pædagogiske praksis, påpeger ekspert Pernille Hviid. Hun foreslår øget dialog mellem institution og forældre.
År: 2009 Nr.: 09
Selv om Kasper Madsen er studerende, måtte han træde til ved sygdom og gå på legepladsen med medhjælperen, når de andre pædagoger holdt møde. Han efterlyser struktur og uddannelse under praktikken
År: 2009 Nr.: 09
Bandekrigen mellem rockere og indvandrere har spredt frygt på hele Indre Nørrebro. Efter mørkets frembrud er der stille i byen, og de unge søger til klubberne, når nu det er blevet for farligt at hænge ud på gaden. Men der er ingen bud på, hvordan man standser bandeopgøret.
År: 2009 Nr.: 08
Hvad er natur, når man er fire år og går i børnehave? Det har 200 pædagoger givet Friluftsrådet deres bud på. Resultatet er en alternativ naturkanon.
År: 2009 Nr.: 08
Indlæring er alt for vigtig til at overlade til lærerne alene. Pædagoger skal teste børns læringsstil, allerede fra de er tre år. Gennem leg og sang skal de understøtte børnenes læseudvikling. Sådan lød nogle af udmeldingerne, da Børn&Unge mødte læringsstil-ikonet Rita Dunn.
År: 2009 Nr.: 08
Først var målet med fusionerne at løfte kvaliteten i daginstitutionerne. Men så skulle der pludselig spares. Børnehavelederne i Glostrup er trætte af kommunens zig-zag-kurs.
År: 2009 Nr.: 06
I Skamby Børnehave lærer pædagogerne, hvordan de skal hjælpe, hvis de opdager alkoholproblemer i en familie. De er blevet trænet af to konsulenter fra Odense Kommunes Alkoholklinik. Børnehavens arbejde kommer snart på tv.
År: 2009 Nr.: 06
Mindst 60.000 danske børn - måske helt op til 200.000 børn - vokser op med en mor eller far, der drikker for meget. Vi skal blive meget bedre til at opdage de signaler, barnet sender, siger en alkoholkonsulent fra Odense.
År: 2009 Nr.: 06
Målet var at højne kvaliteten og spare penge, da Horsens Kommune for seks år siden indførte distriktsledelse. Resultaterne har været svære at få øje på. Nu skal institutionerne igennem en ny runde med ændringer. Personalet synes, at formålet er uklart.
År: 2009 Nr.: 06
Sæsonen 2008 byder på bøger, som kan danne basis for en fornyelse af bogsamlingerne i vuggestuer og dagplejer. Der er også guf til børnehavebørn, men der er mest til de yngste. Bøger, som kan være udgangspunkt for sprog, samvær og gode oplevelser, når vi sammen med børnene skaber en fælles opmærksomhedsramme. Der er bøger med mere sammensatte kvaliteter, som gør det til en ekstra fornøjelse, også i et voksenperspektiv. Der er selvfølgelig en del hverdagsnære bøger, som kommer rundt om sprog og begreber, og der er eventyr og remsenærvær med de små. Og så er der en rigtig god overraskelse.
År: 2009 Nr.: 05
I Møllehuset i Gladsaxe betyder minutiøs planlægning, at møder og forberedelse af det pædagogiske arbejde klares i arbejdstiden. Det giver både pædagoger og børn en bedre og mindre stresset hverdag. Tiden er dedikeret til børnene og forældrene får mindre opmærksomhed
År: 2009 Nr.: 05
Den 17. november er der kommunalvalg, og går det, som det plejer, strømmer lærerne ind i byrådene, mens pædagogerne holder sig væk. Og det på trods af, at børne- og ungepolitik er et af de områder, hvor kommunalpolitikerne har noget at skulle have sagt.
År: 2009 Nr.: 04
For et år siden brugte Bente Lerche-Thomsen kun sin computer, når arbejdet krævede det. I dag er hun med 900 indlæg blevet den mest aktive bruger af BUPL's debatside på nettet. Børn&Unge tog til Falster og mødte en stædig debattør, hvis hjerte banker for børnene.
År: 2009 Nr.: 04
Skattekommissionens forslag er bare endnu et af en lang række af angreb på den danske model
År: 2009 Nr.: 04
For to år siden var der 20 private institutioner i Danmark. Nu er der omkring 200. Der er flere grunde til denne stigning, men én af faktorerne er lukning af skoler i kommunalreformens kølvand. Forældre svarer igen med at oprette friskoler og private institutioner.
År: 2009 Nr.: 03
Mange børneinstitutioner får stadig intet at vide om, hvordan de skal omgås forurenet jord. Kommunerne havde ellers lovet at få styr på rådgivningen i 2008. Men en ny undersøgelse viser, at kommunerne løber fra deres løfte. Både S og K vil have miljøministeren til at gribe ind.
År: 2009 Nr.: 03
Børnehuset Møgelkær i Viborg opstod som ny privat institution, da pædagog Marlene Frederiksen manglede en vuggestueplads til sit barn og var træt af kommunale stramninger.
År: 2009 Nr.: 03
De senere år er antallet af fri­skoler, der laver deres egen børnehave, steget markant. Det betyder flere job til pædagoger, og BUPL opfordrer de kommunale institutioner til at tænke i bedre forhold for de ansatte, hvis de ikke skal miste dem til de private institutioner.
År: 2009 Nr.: 02
Børns motorik bliver bedre, hvis de tre primære sanser stimuleres. Derfor vil de to forskere bag forsøget 'Tidligere indsats' have udbredt viden om sanserne, og hvad der skal til for, at de udvikles optimalt.
År: 2009 Nr.: 02
Halvdelen af alle små børn har problemer med motorikken, og det bliver værre jo ældre, de bliver. Det viser en undersøgelse af læge Bente Pedersen og bevægelseskonsulent Anne Brodersen, der har undersøgt 500 børn i alderen fra otte uger til 3,7 år. Undersøgelsen viser også, at motorikken bedres ved stimulation af tre primære sanser.
År: 2009 Nr.: 02
Der skal være plads til afbalanceret uhygge i daginstitutionen, siger litteraturdarwinist. Hekse og monstre udvikler nemlig barnets med­fødte instinkter og pirrer dets urgamle fascination for rovdyr.
År: 2009 Nr.: 02
Sidste år blev personalet i Børnehaven Kløvermarken i Sønderborg med ét stillet over for det enorme ansvar, deres job indebærer, da en dreng pludselig forsvandt under en udflugt til stranden.
År: 2009 Nr.: 02
Efter massiv kritik i pressen besluttede PBU's bestyrelse at sælge selskabets aktier i firmaer, som fremstiller de berygtede klyngebomber. Ifølge en ekspert er investeringer i våbenindustrien dog ganske fornuftige - rent økonomisk.
År: 2009 Nr.: 01
Pædagogerne skal styrke deres faglige selvbevidsthed. Ellers bliver de tromlet ned af politikernes krav om at måle, tælle og veje. Erfaringer fra hospitalsverden viser, at de politiske styringsredskaber svækker fagligheden og den enkelte medarbejders professionelle indfl ydelse.
År: 2008 Nr.: 51
BUPL satser på forskning, fordi forskning i pædagogisk arbejde er en nødvendig drivkraft i udviklingen af den pædagogiske profession
År: 2008 Nr.: 50
Mere end halvdelen af børnene i 151 fynske institutioner er dagligt udsat for et uacceptabelt indeklima. Det konkluderer et forskningsprojekt fra DTU. Mere plads eller bedre ventilation kan løse problemet.
År: 2008 Nr.: 43
Sociale og praktiske evner er vigtigere end de boglige, når pædagogerne i Krible Krable Huset vurderer, om børnene er klar til at gå i skole.
År: 2008 Nr.: 42
Den nyeste forskning viser, at humor skaber et bedre arbejdsmiljø med mindre stress og sygdom. Og når det gælder humor på jobbet, har pædagoger et naturligt forspring, mener forfatter Karen-Marie Lillelund. De er nemlig omgivet af de mest fantastiske humorister.
År: 2008 Nr.: 42
Næsten hver fjerde dreng venter et år med at komme i skole. Det er for mange, mener professor Niels Egelund, der skyder skylden på pædagogerne i børnehaven. Men hverken forældre eller børnehaveklasseledere oplever sen skolestart som et problem.
År: 2008 Nr.: 42
De ti professionsmål blev diskuteret i temagrupper på kongressen. Børn&Unge var med i fem af grupperne.
År: 2008 Nr.: 41
Leg er pædagogernes ansvar. Derfor er det en falliterklæring, når institutioner hiver teenage-drenge ind for at sætte gang i legen. Horsens har taget konsekvensen og er i gang med at uddanne landets ti første legepiloter.
År: 2008 Nr.: 41
Forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet vil undersøge, om learning-centre i danske børnehaver kan styrke børnenes læringsparathed, så børnene klarer sig bedre i skolen. Især børn med svag baggrund har gavn af at få styrket læringsparatheden, inden de kommer i skole. Men det er danske institutioner ikke gode nok til i dag, mener forskerne.
År: 2008 Nr.: 40
Kommunerne er forpligtet til at rådgive børneinstitutioner på lettere forurenet jord. Men 43 procent af kommunerne lever ikke op til deres informationspligt. Formanden for KL's miljøudvalg beklager.
År: 2008 Nr.: 40
Undersøgelser afslørede for høje koncentrationer af kulbrinter i jorden under Idestrup Børnehave i Guldborgsund Kommune. Ingen havde troet, at området kunne være forurenet, men kommunen undgik panik ved hurtigt at tage hånd om sagen.
År: 2008 Nr.: 40
Det tager kun et par timer at lære babytegn på Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Derefter er resten ren praksis med børnene, siger ekspert og underviser.
År: 2008 Nr.: 39
Med babytegn har man en dialog med små børn lang tid, før de begynder at sige de første ord. Det giver mere tilfredse børn og derfor langt mere ro og harmoni i hverdagen, viser erfaringer fra Vuggestuen Garantien.
År: 2008 Nr.: 39
Vejle Kommune har fundet en ny medicin mod de unges skoletræthed: Ild, og helst masser af ild.
År: 2008 Nr.: 39
I 2006 krævede miljøministeren, at kommunerne skulle undersøge om jorden i institutioner var forurenet. Men her mere end to år efter er kun hver tredje institution undersøgt. Oppositionen kræver handling nu.
År: 2008 Nr.: 39
Nogle børn kan blive fristede til at gøre dit til mit, og det giver konflikter. Men hvad er det udtryk for, når børn tager fra hinanden eller gemmer noget i garderoben for at få det med hjem? Hvordan tackler man det, og hvornår skal forældre inddrages? Børnehuset Vestervangen i Viborg giver svarene.
År: 2008 Nr.: 38
Børn vil gerne lege ude, men de vil have pædagogerne med. Legepladsen skal være varieret og tilbyde forskellige legemuligheder. Desuden må der gerne være blomster, træer og farver, viser ny undersøgelse fra Aalborg Kommune.
År: 2008 Nr.: 38
Langt over halvdelen af landets kommuner sparer på børn- og ungeområdet til næste år. Det står i skærende kontrast til regeringens løfter om kvalitetsforbedringer, lyder kommentaren fra BUPL's formand, Henning Pedersen.
År: 2008 Nr.: 37
Betty Robinson-Harris har i snart 20 år arbejdet med, og ikke mindst for, udsatte børn i daginstitutionen Burnett Children's Center i San Franciscos barske East Side-kvarter.
År: 2008 Nr.: 37
Daginstitutioner kan hente råd og inspiration til, hvordan de får mere bevægelse ind i hverdagen.
År: 2008 Nr.: 37
Okay med sikre systemer og tjeklister i flyvemaskiner - ikke okay i arbejde med børn, siger professor i statskundskab.
År: 2008 Nr.: 37
Afrika, Asien, Sydamerika, Nordamerika, Europa. Anders 'Shagembe' Jørgensen har genbrugslegetøj fra fem kontinenter i sin brune kuffert, som han optræder med i daginstitutioner. Han håber, at kunne gøre opmærksom på, at det funktionelle legetøj kan noget, som det fra legetøjsbutikken ikke kan.
År: 2008 Nr.: 36
Ni institutioner over hele landet er i gang med at teste en række anbefalinger fra Fødevareinstituttet. Anbefalingerne skal sikre, at maden i institutionerne er sund. Men reglerne er lidt firkantede, lyder vurderingen fra daginstitutionen Ahornhuset i Hørsholm
År: 2008 Nr.: 36
Når du laminerer børnenes tegninger, så husk at gøre det for åbent vindue og uden børn i nærheden. Sådan lyder rådet i en ny rapport fra Miljøstyrelsen.
År: 2008 Nr.: 35
Kravet om dokumentation og forskning rammer de fleste grupper af offentligt ansatte. Derfor er det vigtigt at præge den offentlige debat med forskningsresultater og solid dokumentation, mener professor Uffe Juul Jensen.
År: 2008 Nr.: 34
Aber forstår sig, modsat det moderne menneskedyr, på autentisk indlæring. De skaber selv et naturligt lærende miljø.
År: 2008 Nr.: 34
I mange institutioner boltrer børnene sig på reklamebetalte rutsjebaner. Reklamer på legepladsen er blevet svaret på institutionernes pressede økonomi. Men husk at give børnene et frirum, advarer barndomsforsker.
År: 2008 Nr.: 34
Tre reklameskilte på klatretårnet er prisen for en ny legeplads i Vester Mølle Børnehave. Men nu har Faaborg-Midtfyn Kommune sat hælene i.
År: 2008 Nr.: 34
Dansk Sygeplejeråd har siden 2000 støttet forskning ved at finansiere sygeplejerskers ph.d.-projekter. Forskningen skal øge fagets status og indflydelse.
År: 2008 Nr.: 34
Søskendeansvar kan være fint og smukt, men det kan også blive et problem, hvis den ældste føler ansvar over for, om den mindste har det godt. Det kan være voldsomt sårende, når den store må erkende, at den velmente omsorg er uønsket. SFO i Silkeborg arbejder bevidst med søskendeansvar.
År: 2008 Nr.: 33
Madlavning er både lærerigt og underholdende. Er børn med til at lave mad i institutionen, får de lært at spise varieret og sundt. Det mener kok og madskribent Katrine Klinken, der er dommer i Børn&Unges kogebogskonkurrence, som skydes i gang i dag.
År: 2008 Nr.: 33
Camilla Balslev Nielsen er gået fra at være pædagog til at være forsker, men tilgangen til børn vil hun ikke slippe.
År: 2008 Nr.: 33
Mette Bruhn skal træde lidt ud af rollen som pædagog, når hun skal give børn større livsværdi i weekendaflastning på Solsikkens Fritidscenter i Vejle.
År: 2008 Nr.: 32
Flere og flere kommuner måler forældrenes tilfredshed med daginstitutioner, og nationale tilfredshedsmålinger er på vej. Der er dog stor risiko for, at undersøgelserne bliver så generelle, at pædagoger ikke kan kende deres egen institution, når de ser svarene.
År: 2008 Nr.: 32
Pædagogerne skal afgrænse sig fra andre faggrupper, og de skal gøre deres arbejde mere synligt. Sådan lyder fire eksperters bud på vejen til en stærk professionsidentitet. BUPL's bud er formuleret i 10 nye forslag til mål, som Børn&Unge sætter fokus på de næste to måneder. Og som pædagogerne selv skal tage stilling til på generalforsamlinger og BUPL's kongres i november.
År: 2008 Nr.: 32
En dag måtte pædagog Susanne Emmysdatter Behnke erkende, at hun var ramt af stress. Hendes hukommelse var elendig, og hun havde konstant hovedpine.
År: 2008 Nr.: 31
I anledning af Sangens År er alle daginstitutioner inviteret til fællessang den 25. september. Idémanden bag, pædagog Anders Christian Enevoldsen, synger med børn hver eneste dag. Han kan ikke lade være.
År: 2008 Nr.: 31
En lille arbejdsmiljøindsats kan dæmpe støjen i børneinstitutioner, konkluderer et pilotprojekt i to SFO'er og to daginstitutioner i Allerød. De ansatte har også fået bedre spise-, ryge- og motionsvaner af at deltage i projektet.
År: 2008 Nr.: 30
Mette Moesgaard svinger penslen og kreerer farverige universer i rum, hvor børn føler sig hjemme. Hun har været verden rundt, før hun landede på Fyn som selvstændig.
År: 2008 Nr.: 30
Lynge Børnehus har deltaget i Allerød Kommunes og Kræftens Bekæmpelses fælles støjprojekt. Selvom det er et lille pilotprojekt, er effekten overvældende, mener institutionsleder Kamma Wiuff.
År: 2008 Nr.: 30
I starten af året kunne du læse forfatter Bo Skjoldborgs råd til pædagoger om, hvordan de kan formidle deres skriftlige budskaber bedre. I den forbindelse tilbød Børn&Unge et sprogtjek. Redaktionen har fået tilsendt flere tekster, end vi har plads til at omtale. Vi har derfor valgt fire af teksterne, som Bo skjoldborg har nærlæst. Læs her, hvad han anbefaler pædagogerne at gøre for at kommunikere bedre.
År: 2008 Nr.: 28
Ifølge en ny undersøgelse har 12 procent af de fem til seks-årige nordmænd mobiltelefon. Telefonerne kan også være på vej ind i danske institutioner.
År: 2008 Nr.: 28
De fleste dage ligner hinanden, når man arbejder i en institution. Men så sker det: Et barn bliver kidnappet. Bygningen brænder ned. Bussen vælter på motorvejen. På et splitsekund ser verden anderledes ud. Og pædagoger står overfor at skulle tage nye og afgørende beslutninger. Læs hvordan tre institutioner tacklede det, da 'det der ikke sker', skete.
År: 2008 Nr.: 27
Børnelitteratur til børn fra fem til ti år. Børn&Unges børnebogsekspert anbefaler splinternye og nyere børnebøger, der har fokus på kroppen og sjælen hos mere eller mindre vilde børn og voksne.
År: 2008 Nr.: 27
På kun to måneder har alle dagtilbud i Århus gennemført en skriftlig børnemiljøvurdering. Den korte proces har umuliggjort store, vilde planer, men især har institutionerne haft glæde af at inddrage børnene i bmv-arbejdet
År: 2008 Nr.: 26
Børnemiljøvurderingen kan blive et redskab til refleksion over praksis og være med til at udvikle pædagogikken. Det mener Søren Smidt, der sammen med Erik Sigsgaard har lavet et inspirationsmateriale, som kobler børnemiljøet sammen med sprogvurderinger og læreplaner.
År: 2008 Nr.: 26
Børnegården i Vester Nebel har formuleret en handleplan for skilsmisser i forældregruppen. Nøgleord i planen er ærlighed, åbenhed, forældresamtaler og barnet i centrum. Men det kan kræve mod at sige tingene direkte til forældre, som er i krise.
År: 2008 Nr.: 26
Kravene fra børnehaveklassen bliver stadigt større, når de 5-6-årige går fra at være børn til at blive elever. Samtidig kan forringelsen af normeringen i børnehaverne skade børnenes muligheder for at leve op til de høje krav.
År: 2008 Nr.: 26
Modulordninger går ud over børnenes trivsel. Børn med små moduler har sværere ved at få venner, og moduler modarbejder pædagogernes arbejde med læreplaner og indsats for udsatte børn. Det vurderer godt tre ud af ti ledere ifølge en ny rapport fra Velfærdsministeriet.
År: 2008 Nr.: 24
En halv million kinesiske børn har forældre, der sidder i fængsel. Børnene er ofte overladt til sig selv og lever på gaden. I Kina er den udbredte holdning nemlig, at børnene ikke fortjener hjælp, fordi de er børn af kriminelle. I forbindelse med OL forringes børnenes vilkår yderligere. En tidligere fængselsmedarbejder har nu taget kampen op og forsøger at give børnene et værdigt liv.
År: 2008 Nr.: 24
Resumé: Lotte Skov bliver fyret fra sit arbejde som leder af en SFO i Vejen efter et længere sygdomsforløb. Herefter begynder kampen for at finde sig selv og et nyt arbejde. Hun har fået afslag på afslag og har oven i købet skullet tage sig af dødsfald og sygdom i familien. Nu er foråret dog ved at vise sig, og hun er blevet opfordret til at søge en stilling som souschef i en børnehave
År: 2008 Nr.: 24
Nogle børn var glade for at se hinanden igen. Andre var mere kede af at sige farvel til mor. Vi var med i institutionen Smykkeskrinet den første dag efter strejken. Her arbejder Dorthe Mathiasen, som vi har fulgt gennem strejken.
År: 2008 Nr.: 23
I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner til bedre kvalitet i daginstitutioner. Pengene skulle blandt andet gå til flere pædagoger til børnene, men sådan er det ikke gået, viser ny analyse. Velfærdsministeriet afviser kritikken.
År: 2008 Nr.: 23
Thomas og Mie Jensen fra Bornholm er glade for, at strejken er overstået, men har været heldige med fire hjælpsomme bedsteforældre i nærheden
År: 2008 Nr.: 23
Børn&Unge har dagligt fulgt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten var i gang. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten.
År: 2008 Nr.: 22
Bjarke Carstensen skal være far til oktober, og han og kæresten vil gerne skifte deres 2V ud med et hus. For at drømmen kan gå i opfyldelse, må Bjarke bijobbe ved siden af sine 35 timer på fritidshjemmet.
År: 2008 Nr.: 22
Resumé: På vej hjem fra ferie får pædagog Lotte Skov en blodprop. Hun bliver sygemeldt i en længere periode fra sit lederjob i en SFO i Vejen, og da hun kommer tilbage på arbejde, er mange ting ændret. Hun er selv blevet mere alvorlig og neddæmpet, og kollegerne begynder at vende sig væk fra hende, ligesom skoleledelsen gradvist og uden at fortælle hende det tager Lottes opgaver fra hende. Lotte får en fornemmelse af, at skolen forsøger at mobbe hende væk, fordi de ikke har råd til at fyre hende. Men tingene spidser til, og det ender med en afskedigelsesaftale i september 2007.
År: 2008 Nr.: 22
Ti nye målsætninger skal være med til at give pædagogerne en stærkere professionsidentitet og den anerkendelse, de gerne vil have. Pædagogerne skal løfte sig væk fra det image, der hænger sammen med den lilla ble.
År: 2008 Nr.: 21
Børn&Unge følger dagligt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten løber. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten.
År: 2008 Nr.: 21
Bedsteforældre redder ugen
År: 2008 Nr.: 20
Ferien har englevinger
År: 2008 Nr.: 20
Børn&Unge følger dagligt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten løber. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten. Du kan selvfølgelig også følge vores fire hovedpersoner i Børn&Unge.
År: 2008 Nr.: 19
Familieterapeut Jesper Juul glæder sig over, at pædagoger fungerer som familierådgivere. Også BUPL's formand hilser specialiseringen velkommen, men forudsætningerne for rådgivningen skal være på plads.
År: 2008 Nr.: 18
Pædagogerne oplever, at mange nye arbejdsopgaver påvirker deres frihed til at udføre deres arbejde, og de savner faglig anerkendelse fra det omgivende samfund.
År: 2008 Nr.: 18
Pædagoger er med til at grundlægge uligheden mellem drenge og piger. Det vil et nyt tværfagligt netværk nu gøre op med.
År: 2008 Nr.: 17
Flere og flere børn kommer til skade på de populære havetrampoliner, viser ny ulykkestatistik. Mange børneinstitutioner har trampoliner, men eksperter maner til forsigtighed.
År: 2008 Nr.: 16
En høj stemmedeltagelse og et indiskutabelt ja. Det er BUPL-formand Henning Pedersens forhåbninger til udfaldet af urafstemningen om mæglingsforslaget. Rædselsscenariet er, at stemmedeltagelsen bliver så lav, at forslaget er vedtaget, selv om der er flertal af nej-stemmer.
År: 2008 Nr.: 16
De nye tendenser i årets forestillinger går mere på indholdet end på formen. Men samtidig er det visuelle udtryk i højere grad blevet en aktiv del af spillet.
År: 2008 Nr.: 16
Det burde derfor være selvindlysende, at samfundet som helhed bakker op om pædagogers arbejde, og at samfundet stiller de nødvendige ressourcer til rådighed, så pædagoger kan yde deres bedste.
År: 2008 Nr.: 15
Pædagoger skal ud med alle deres gode idéer. Det mener Annette Andersen, der selv fandt på at lave bondegårsdyr i træ. Det er hendes drøm at få dem solgt i hele verden.
År: 2008 Nr.: 15
Jesper Juuls arbejde har altid gået ud på at tage hånd om de voksne, så de kunne være der for børnene. Lige nu synes han, at familierne trænger til hjælp med at finde ud af, at de ikke skal aktivere børnene ligesom pædagogerne gør. Børn skal lære, at voksne også kan gøre voksenting og har et selvstændigt liv.
År: 2008 Nr.: 15
Erik Sigsgaard går ind for, at voksne lytter til det, børn fortæller om deres liv. Kun på den måde kan de blive klogere på, hvordan de giver dem en god barndom. Selv om han lige er blevet 70 år, har han gang i et nyt projekt om, hvordan voksne, der ikke er blevet skældt ud som barn, adskiller sig fra alle os, hvis forældre ikke kendte til andre måder.
År: 2008 Nr.: 14
Det risler stadig Margrethe Brun Hansen varmt ned ad ryggen, når hun træder ind i en daginstitution og mærker den gode energi. Modsat løber det hende koldt ned samme sted, når hun møder børn, der ikke bliver set, læst og forstået.
År: 2008 Nr.: 13
Legetøjet i daginstitutioner er ofte fyldt med snot, snavs og bakterier. Derfor skal legoklodser i opvaskemaskinen, og børnenes bamser skal i bad mindst en gang om måneden, råder eksperter
År: 2008 Nr.: 13
Vognmandsparkens Børnehave i Roskilde har sat demokrati på dagsordenen. Her får børnene indflydelse, og de lærer at træffe valg.
År: 2008 Nr.: 13
Børn skal vide, hvad de går ind til, før de kommer på hospitalet. Det mener ergoterapeut Lise Giødesen, som besøger børnehaver med en stor kuffert fyldt med lægeudstyr og kitler i børnestørrelse.
År: 2008 Nr.: 12
Pædagoger er nemlig også "anderledes". Vi kan noget, som ingen andre faggrupper kan. Det skal kunne ses både i det daglige virke og på lønsedlen.
År: 2008 Nr.: 12
Kun pædagoger med tinitus eller andre "lidelser" må bruge høreværn i Aalborg Kommune, slår rådmand Mai-Britt Iversen (S) nu fast. Andre kan tænde et hyggelys.
År: 2008 Nr.: 12
En stor gruppe piger havde det med at rode sig ud i uoverskuelige konflikter i SFO'en. Men strukturerede aktiviteter tre gange om ugen har bremset konflikterne. Nu leger pigerne på tværs af klasserne, tager flere selvstændige initiativer og er mere glade og tilfredse.
År: 2008 Nr.: 11
Fire ansatte i børnehuset Ebberup i Assens Kommune har forladt deres job samtidig. De er ikke utilfredse med stedet, men med arbejdsbetingelserne. De har ikke tid til at gøre deres arbejde ordentligt, og derfor siger de stop nu.
År: 2008 Nr.: 09
LEGETØJSMESSE: Legetøjsgiganter som Mattel og Lego viser nyhederne frem i enorme udstillinger. Et andet sted forsøger pædagogen Kristian Dreinø fra firmaet Four Esses også at gøre opmærksom på sine spil i en stand på fire kvadratmeter. Børn&Unges journalist Steffen Hagemann har været på verdens førende legetøjsmesse i Nürnberg.
År: 2008 Nr.: 09
En britisk forsker opfordrer til seksualundervisning i børnehaven, og danske eksperter bakker op. Men de færreste danske børnehaver gør noget aktivt for at søge viden og tale med børnene om seksualitet. Mangel på viden og pædofilskræk er de største forhindringer.
År: 2008 Nr.: 08
Personalet i Frihavn Sogns Menighedsbørnehave II blev tvunget til at opgradere sin viden om børns seksualitet, da et barn var ekstremt fokuseret på andre børns kønsdele.
År: 2008 Nr.: 08
Irene Dall kunne bare kigge på, da vuggestuen, hun arbejder i, blev offer for en af de mange påsatte brande, der har hærget i Danmark. Branden ødelagde halvdelen af institutionen.
År: 2008 Nr.: 08
Anne Petersen anbefaler bøger, der går i clinch med de store spørgsmål, som små børn vil have svar på. Der er charmerende bøger til de mindste og fabulerende bøger til de større.
År: 2008 Nr.: 07
Som en af landets første sorgpiloter er pædagog Elin Andersen uddannet til at tackle børns sorg og tab.
År: 2008 Nr.: 07
Pædagoger efterlyser viden. De mener ikke, at de ved nok til at efterkomme krav om bedre kvalitet i det pædagogiske arbejde. En undersøgelse af 84 udviklingsprojekter viser, at langt de fleste af dem handler om at give pædagogerne et kompetenceløft.
År: 2008 Nr.: 06
Maden er 99 procent økologisk, og de våde flyverdragter bliver ikke længere hængt til tørre i varmeskabet. Som i alle andre institutioner i Albertslund Kommune fylder både det nære og det globale miljø meget i hverdagen i Børnehuset Humlen.
År: 2008 Nr.: 06
Behandlingen går gennem anerkendelse på dagbehandlingstilbuddet Sløjfen i Esbjerg. Når den mentale sløjfe er bundet færdig, er børnene og deres familier parate til virkeligheden igen.
År: 2008 Nr.: 05
SFO'en på Munkevængets Skole i Kolding har arbejdet med pædagogiske læreplaner i knap to år. Det har givet ekstra besvær, men pædagogerne er blevet mere bevidste om deres faglighed.
År: 2008 Nr.: 04
Disse tre simple former er hemmeligheden bag den israelske animator Rony Orens fabelagtige voksfigurer. Under et besøg i Danmark lavede han en workshop om modellervoks for asylbørnene i Sandholmlejren.
År: 2008 Nr.: 03
Lars Qvortrup er den nye øverste leder af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han er særligt optaget af læringens mirakel. At børn lærer ved at blive stimuleret og udfordret af voksne, lige fra de er helt små. Det har barnebarnet Johanne på tre år vist ham, når de læser sammen eller går tur ved stranden.
År: 2008 Nr.: 03
Leret tørrer ud. Og sandfigurer skylles bort af bølger eller regn. Men modellervoksen er altid levende. Gang på gang kan voksen formes til nye figurer, siger den israelske animator Rony Oren, der i nu 30 år har været afhængig af det bløde, føjelige materiale. Børn&Unge mødte ham under hans besøg i Danmark.
År: 2008 Nr.: 03
Overenskomstforhandlingerne har ligget stille i månedsvis, mens medier og politikere har kloget den. Først nu - kun en måned før deadline - rykker sagens hovedpersoner. Dem, der skal skabe resultaterne.
År: 2008 Nr.: 02
I Villa Villakulla i Sorø er det en A-dag. Andre dage kan være B-, C- eller D-dage, det afhænger af, hvor mange ansatte, der er på arbejde. Systemet med at graduere dagene hjælper personalet til at afstemme forventningerne til ressourcerne. Det giver mindre stress.
År: 2008 Nr.: 02
For 16. gang indbyder Børn&Unge sine læsere til en spådomsquiz. Giv et gæt på nedenstående 13 spørgsmål og se tiden an til januar 2009. Blandt indsendere med fleste rigtige gæt trækkes lod om tre gange seks flasker god rødvin. Kuponen skal være os i hænde senest mandag 21. januar 2008.
År: 2008 Nr.: 01
Kritik af investeringer i sydøstasiatiske Burma får ikke pædagogernes pensionskasse til at trække sig ud. I stedet benytter pensionskassen sine aktieposter til at rejse spørgsmål om menneskerettigheder, arbejdsvilkår og miljø.
År: 2008 Nr.: 01
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
Hverdagshistorierne er en hæsblæsende tur gennem dagligdagens myriader af små og store begivenheder.
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
Er du bøsse? Det forbudte spørgsmål blev stillet under et ansættelsesforløb i en daginstitution i Herning, og det forvandlede pædagog Frank Hedegaards jobdrøm til et mareridt. Jeg følte mig krænket og klædt af, siger ansøgeren, der takkede nej til jobtilbudet og nu fører sag imod daginstitutionen.
År: 2007 Nr.: 42
Når Kinas yngste starter i børnehave, slutter deres barndom. Sådan siger kinesisk pædagog og mor. Børnene får hurtigt stress af lektier og læring. I Kina er barnet ikke fredet, forklarer dansk lektor. Han mener, Danmark kan lære noget.
År: 2007 Nr.: 41
I Kina kan børnene taekwondo, før de kan spise selv. Iben Nielsen er praktikant ved Newton Kindergarten i Shanghai. I den internationale børnehave oplever hun, hvordan vestlig og østlig pædagogik er som nat og dag.
År: 2007 Nr.: 41
Børnehaven Nyskoven ved Århus fik skåret en ansat væk ved en sparerunde. Siden da har pædagogerne haft mere travlt. Det går ud over sprogudviklingen hos især tosprogede børn og fører til flere konflikter.
År: 2007 Nr.: 40
Pirater, riddere og en skummel heks er alle medspillere, når 5. klasse på Ellekærskolen i Århus laver matematik forklædt som skolekomedie. Pædagoger og lærere samarbejder om at lære børnene matematik gennem drama.
År: 2007 Nr.: 40
Antropologien kan vise de mønstre i praksis, som pædagoger selv er blevet blinde på. En antropolog, der kigger med fra sidelinjen dokumenterer, hvor børns legemønstre eller personalets fastlåste rutiner har indflydelse på udviklingen. I Varde Kommune skal antropolog Lise Jönsson hjælpe pædagogerne i Hoppeloppen med at forbedre hverdagen for alle børn, men især for de mange tosprogede.
År: 2007 Nr.: 40
Et super-høreapparat giver børn hørelse og et nyt liv i "normale" børnehaver. De specielle døveinstitutioner er derfor overflødige, lyder det. Men Danske Døves Landsforbund advarer nu mod at behandle de nyhørende børn som alle andre.
År: 2007 Nr.: 39
Det enkle spørgsmål "hvorfor" har været filosofiens varemærke i 2.500 år. Det er stadig et vigtigt spørgsmål at stille og kan med stor fordel anvendes i pædagogikken. Filosof Niels Jakob Harbo mener, at børn bør betragtes som ligeværdige mennesker. Hvis man bruger filosofiens nysgerrighed til fordomsfrit at spørge børn, hvorfor de gør, som de gør, vil de i højere grad føle sig set og hørt.
År: 2007 Nr.: 39
BUPL opfordrer til, at når politikerne trækker i arbejdstøjet for at lægge sidste hånd på bogstavlegen, så rettes fokus på pædagogernes dagligdag, der skal blive bedre.
År: 2007 Nr.: 39
På Sankt Johannes Gårdens Børnehave i København har pædagogerne specialiseret sig i at hjælpe børn med adfærdsvanskeligheder som ADHD. Den pædagogiske støtte betyder, at børn kan undvære medicin.
År: 2007 Nr.: 39
Der findes ikke én sandhed om, hvad der er bedst for børn. Ifølge post-strukturalismen er virkeligheden konstrueret og skabes gennem de betydninger, man tillægger den. Det giver pædagoger mulighed for at udfordre selvfølgelige og gængse antagelser og dermed åbne op for flere måder at se sig selv og børn og unge på, siger Line Knak Sidenius.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen lover at rette op på de fysiske rammer i blandt andet daginstitutionerne, men undervurderer problemets omfang. Formanden for Byggefagenes Samvirke i København, Anders Olesen, siger, at regeringens udspil forslår som en skrædder i helvede.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen har lovet bedre kvalitet i daginstitutioner, og for at fremvise resultater har den sat ind med nye love og masser af dokumentationsopgaver. Men når der ikke følger hænder og ressourcer med, presser opgaverne pædagogerne og røver tiden fra børnene, vurderer eksperter. De advarer mod kvalitetsforringelser, hvis ikke området får et løft nu.
År: 2007 Nr.: 38
I børnehaven Eventyrgården i Odense har børnene i et år hoppet, danset og løbet på den nyeste robotteknologi. Pædagogerne er begejstrede, men de maner dog til besindighed. Husk nu også naturen, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 37
Pædagogik og børn kommer i tredje række i valgkampen, vurderer valgforsker Johannes Andersen. De ældre og skolen står først for, og legen kommer ikke tilbage i valgkampen.
År: 2007 Nr.: 37
Robotprofessor mener, at nutidens børn skal udvikle legen og kreativiteten i samspil med robotteknologisk legetøj.
År: 2007 Nr.: 37
I Norge har man opdaget pædagogers enestående lederevner, og den norske ledelseseksperts Kjell-Åge Gotvasslis budskab til BUPL's ledere er: Lad jer ikke forføre af erhvervslivets management teorier. I har det, der skal til, for at skabe gode læringsmiljøer for personale og børn. I skal bare tro på det.
År: 2007 Nr.: 37
Engang ville daginstitutionsleder Inge Thorup redde hele verden. I dag er målet mere ydmygt blot at være et ordentligt menneske. Kun ved at kende sig selv og sin begrænsning, kan man være og gøre noget for andre mennesker, mener lederen, der gennemgået en treårig psykologisk efteruddannelse.
År: 2007 Nr.: 36
Ved at anerkende børns behov og følelsesmæssige tilstand kan pædagoger spare tid. Samtidig vil det hjælpe børn med særlige behov til ikke at ryge ind i konflikter og uhensigtsmæssig adfærd, som kræver mere tid.
År: 2007 Nr.: 35
For flere end 600 børn i Vollsmose er hver dag et mareridt. De lever med traumer fra krigen, flugt eller forældrenes lidelser. Men traumer er tabu, og der er alt for lidt viden om traumer, siger sundhedsplejerske i ny undersøgelse.
År: 2007 Nr.: 35
Fordi børnene er i institution de fleste af deres vågne timer, skal de have pulsen, mens de er der. Det mener børnefysioterapeuter Annette Toft og Helle Fuglsang, der er initiativtagere og projektledere på Kroppen på Toppen i Børnehøjde, der omfatter alle Aalborg Kommunes 154 daginstitutioner.
År: 2007 Nr.: 35
30 minutters leg og bevægelse hver eneste morgen giver en god start på dagen i børnehaveklassen. Det minimerer konflikter og giver glade børn, siger forfatterne til en ny bog om, hvordan man kan give børnene den daglige dosis motion.
År: 2007 Nr.: 35
Ikke kun børnene kan have brug for førstehjælp. Det kan de ansatte også. Heldigvis fik Vibeke Hjortsberg kompetent førstehjælp af en kollega, da hun faldt om med hjertestop på institutionen.
År: 2007 Nr.: 34
Dagbog: Pædagog Nina Bengtsen fra Espergærde skrev dagbog om en helt almindelig torsdag i hendes børnehave. "Jeg håber, at der sker en eller anden forbedring snart, for med det arbejdspres, må der ske noget, for ellers er der ikke nogen, der gider tage en pædagoguddannelse, og så ender vi med at have institutioner med kun medhjælpere til børnene", skrev hun i brevet, der fulgte med dagbogen.
År: 2007 Nr.: 33
Det er ikke altid lige let at løse konflikter, når man er 15 år, og hormonerne pumper rundt i kroppen. Med et nyt spil på dvd kan unge nu lege med konflikterne.
År: 2007 Nr.: 33
Endelig efter mange års planlægning og arbejde står Stjernehaven her i 2010 færdig i Gråsten. For bare tre år siden kaldte man den for "Fremtidens bæredygtige børnehave". Men nu er den en realitet. Kom med på en kigger ind i en helt anderledes daginstitution.
År: 2007 Nr.: 33
Efter demonstrationer, møder og masser af medieomtale slap institutionerne i Kolding billigere fra en kommunal sparerunde end frygtet. Til gengæld blev lærerne slagtet.
År: 2007 Nr.: 32
En dyb krise i Stjernevejens Børnehave i Gråsten førte for seks år siden til en ny ledelsesform: "Management by Heart". Målet var, at børnehaven skulle være et rart sted at være for medarbejdere, børn og forældre. Og det virker. Stemningen er venlig og glad. Sygefraværet blandt pædagogerne er dalet markant.
År: 2007 Nr.: 32
Drop nettet, hvis du vil have rigtige venner, siger engelsk forsker. Nix, lyder svaret fra dansk kollega. Unge net-træner i venskaber. Det gør dem socialt kloge.
År: 2007 Nr.: 32
Bamse John og Dukke Tilly sidder i kørestol. Legetøjet skal give gangbesværede børn mulighed for at identificere sig med deres legetøj. Psykologisk misforståelse, siger legetøjsforsker. Og erfaringer fra legeteker og børnehaver viser, at børn vælger legetøj, som ikke ligner dem selv.
År: 2007 Nr.: 31
I Børnehaven på Hoppesvej i Kolding er massage og børnemøder blevet en del af børnenes hverdag. Det skal være med til at forebygge mobning som led i Red Barnets kampagne Fri for Mobberi.
År: 2007 Nr.: 31
Både børn, unge og voksne kan dele deres mobbe-erfaringer med andre. Samtidig bidrager de til et nyt, stort forskningsprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
År: 2007 Nr.: 31
Børnene på Stjernen i Gladsaxe løber en time hver eneste morgen, året rundt. Pædagogerne løber med, og det er OK at konkurrere. Løbeturen skal forebygge ladhed og overvægt.
År: 2007 Nr.: 31
Den pædagogiske praksis kan gøre en stor forskel, når belastede børn skal lære at sno sig ud af deres negative sociale arv. Med anerkendelse kan daginstitutionerne være med til at bryde den negative sociale arv, mener pædagogisk konsulent Marianna Egebrønd.
År: 2007 Nr.: 30
Skal pædagogprofessionen have en etisk forpligtigelse? Det skal diskuteres op til næste kongres, og det er helt nødvendigt, at medlemmerne gider være med. Ellers er debatten meningsløs, mener BUPL
År: 2007 Nr.: 30
Anne Petersen giver et bud på nye og gamle bøger, der tager afsæt i at betragte, primært byrum, men vandringen fører også ind i huse, bag byggeri og tilbage i tiden. Den ender med at tage en tur rundt om de nødvendige bandeord.
År: 2007 Nr.: 30
Støjproblemer gennem mange år fik personalet i Børnehuset Stensmosen i Albertslund til at nyindrette gangarealet og to tilstødende rum sammen med kommunens arkitekt. Der er tænkt i æstetik, lyd, lys og ikke mindst i pædagogik.
År: 2007 Nr.: 29
Der er ikke plads nok til anderledes børn i dag, siger psykolog Renée Toft Simonsen, som er aktuel med en ny børnebog om et ADHD-barns hverdag. Hun er bekymret over stigende medicinforbrug, men forstår forældrene.
År: 2007 Nr.: 28
Børn og pædagoger skal udvikle sig. Dokumentation skal være en væsentlig del af pædagogikken, siger Jasmina Joksimovic Bregenov og Pan Alrum Kjer fra Jysk Pædagog Seminarium.
År: 2007 Nr.: 28
Menneskelig adfærd forklares i stigende grad med biologi. Udviklingen gør raske børn syge og medicinalindustrien spiller en stor rolle, mener forsker.
År: 2007 Nr.: 27
Børnemiljøvurderinger er alle tiders mulighed for at se miljøet i institutionen fra børnenes perspektiv. Det mener Søren Smidt og Erik Sigsgaard, som skal lave et inspirationsmateriale til pædagoger om børnemiljøet. De efterlyser input fra pædagoger.
År: 2007 Nr.: 27
Der skal skabes rum til, at pædagogers viden kan udspille sig i det konkrete samvær med børnene.
År: 2007 Nr.: 27
Grønlænderne er ligesom pubertetsbørn, og danskerne er de nødvendige, men uønskede voksne, der prædiker faglige idealer, mener ekspert i pædagogik. Hun råder grønlænderne til at løsrive sig og tænke deres egne tanker om god pædagogik.
År: 2007 Nr.: 26
Evnen til at fortælle vittigheder og jokes kan være med til at holde sjove børn inde i varmen og de mindre skægge ude i kulden, siger forfatteren til bogen "Børn og Vitser".
År: 2007 Nr.: 26
Education International imødekommer BUPL's ønske om, at der sættes særlig fokus på daginstitutionspædagogikken.
År: 2007 Nr.: 26
På fem år er antallet af skader med trampoliner blevet tredoblet, viser en undersøgelse fra skadestuen i Kolding. Langt de fleste skader kan undgås, hvis man overholder en række simple sikkerhedsregler, mener forskerne bag undersøgelsen.
År: 2007 Nr.: 26
Børnene skal være trygge og opleve tydelige voksne, der behandler børn med respekt. Til gengæld er der ikke meget plads til de pædagogiske teorier i en fortravlet hverdag, mener to pædagoger fra den integrerede institution Troldefritten i Vestjylland.
År: 2007 Nr.: 25
Klub 200 på Marbækskolen i Skibby har eksisteret i over 19 år, men først ved skolestarten i august i år er det blevet lovligt for børn at opholde sig i klubben. Fritidsklubben måtte flytte fra kælderen og ind i nye lokaler på skolen, hvor dagslys og ventilation er blandt de nye tiltag, der har gjort klubben lovlig.
År: 2007 Nr.: 25
Ringe løn, nul faglighed og udstødelse fra samfundet. Det er årsagerne til, at pædagog Susanne Bjørnelund forlader Grønland efter halvandet års intenst arbejdsophold. Jagten på en grønlandsk pædagogik har været hård, men forgæves. Grønlænderne er flok teenagere alene hjemme, siger hun.
År: 2007 Nr.: 25
Over 41 procent af de frivillige på BørneTelefonen har en pædagogfaglig baggrund. Gitte Mølgård Andersen er en af dem. Tre gange om måneden sidder hun ved telefonerne, hvor børn ringer og får råd og trøst i sager om blandt andet mobning, ensomhed, kærestesorg og seksuelt misbrug.
År: 2007 Nr.: 25
Når børn og voksne i SFO Solstrålen sammen drager ud for at lede efter Grev Rodals skat og den forsvundne Ridder Markus, kræver det, at alle yder sit bedste. Rollespilslegen er en ny måde for SFO-børnene og pædagogerne at være sammen på, og den fælles oplevelse kan de bruge i fremtiden.
År: 2007 Nr.: 25
Coke, ecstasy eller 2CB? Valget mellem euforiserende stoffer er bredt på festivaller, hvor de unge ofte giver den en ekstra tand med snifferøret og pillerne. En gruppe frivillige ex-misbrugere er klar med råd og tips til rusen på Roskilde Festival 2007.
År: 2007 Nr.: 24
Personale og forældre fra ni københavnske daginstitutioner har sammen lavet film om engagement, humor og omsorg. Resultaterne er bedre dialog mellem forældre og personale, nye legerelationer blandt børnene, gode oplevelser og bedre hjemmevideoer.
År: 2007 Nr.: 23
Kontingentsatser i juli 2007
År: 2007 Nr.: 23
Forbundsformand Henning Pedersen har ikke fortrudt, at han var med til at trække hovedorganisationen FTF ud af forhandlingerne om trepartsaftalen.
År: 2007 Nr.: 23
Det kan ikke lade sig gøre for forældrebestyrelser at kuppe sig til magten i daginstitutioner, sådan som fundamentalistiske muslimske forældre forsøgte i børnehaven Salem i København.
År: 2007 Nr.: 23
Hver fredag danser 100 børn lanciers i SFO'en Spiloppen i Højbjerg. To pædagoger indførte dansen for syv år siden for at give specielt pigerne en ny mulighed for at røre sig.
År: 2007 Nr.: 22
Beklædningspenge er et fremmedord for pædagoger. De må selv punge ud, når deres aktive lege med børnene koster dem et hul eller to på buksebenet. En del af faget, mener konsulent i BUPL.
År: 2007 Nr.: 22
Mens en generel tendens i samfundet går mod større og sammenlagte seminarier, falder antallet af ansøgere til især lærer- og pædagogseminarierne. Det skyldes ikke mindst negative mediehistorier om fagene og udsigten til et job med stress og dårlig løn, viser ny undersøgelse.
År: 2007 Nr.: 22
Der har i BUPL's forretningsudvalg og hovedbestyrelse gennem hele forløbet været fuld enighed om, at der skulle være synlige, konkrete og mærkbare forbedringer for pædagogerne.
År: 2007 Nr.: 22
En artikel i Børn&Unge har skabt bred debat om manglen på mandlige pædagoger i de danske daginstitutioner. De radikales Lone Dybkjær går ind for positiv kønsdiskrimination for at få flere mænd til at søge stillingerne, mens SF's Bo Asmus Kjeldgaard vil se på fagligheden før kønnet.
År: 2007 Nr.: 21
Selvfølgelig må pædagoger ikke slå børn, men støttepædagog Vivi Koch gav en fireårig pige et klask for at slippe fri af et voldsomt bid. I sidste uge fik hun Østre Landsrets ord for, at kommunen ikke burde have bortvist hende.
År: 2007 Nr.: 21
Hvert år holder klubberne i Lyngby-Taarbæk Kommune mini-OL. Målet er at få så mange børn som muligt med. Men bag sporten og legen ligger også et mål om at gøre kommunen til et lidt tryggere sted at være.
År: 2007 Nr.: 21
Hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til, siger hjerneforsker med nyudgivet bog. Hun foreslår, at pædagogerne erkender piger og drenges forskellige hjernemæssige udvikling, for dermed udvikler de sig bedst.
År: 2007 Nr.: 20
Når børnene leger med det gode gamle modellervoks, kæmper deres figurer på liv og død, hvor kun den stærkeste figur overlever.
År: 2007 Nr.: 20
Bare 13 børn! Børnehuset Bakskuld på Fanø hører til de mindste i Danmark. Tryghed og et familieagtigt forhold præger stedet. Men har de små institutioner en fremtid i en tid, hvor udviklingen går mod større enheder?
År: 2007 Nr.: 20
Nye tal fra BUPL viser, at forældre og pædagoger står sammen om, at der bør være et fastsat minimum af kvadratmeter pr. barn i de danske daginstitutioner. KL kalder ideen for "en gang vandgrød".
År: 2007 Nr.: 20
Odense-pædagoger brænder mindre for BUPL's krav om bedre pladsforhold end for kravet om mere personale. Alligevel kaldet de kravet relevant.
År: 2007 Nr.: 20
En pædagogstuderende fra Aalborg blev bortvist, fordi hun så sig nødsaget til ganske kortvarigt at lukke et barn inde i børnehavens dukkerum. BUPL vil gå rettens vej for at bevise, at fyringen var forkert.
År: 2007 Nr.: 19
Børn med så svære sproglige vanskeligheder, at de ikke trives i deres børnehave, får hjælp i sproggruppen "Taletudserne" i børnehaven Doktorvænget i Støvring. Uden for gruppens åbningstid er de integreret i den almindelige børnehave.
År: 2007 Nr.: 19
Odense-pædagoger giver BUPL klart mandat i forhandlingerne om kvalitet og trivsel: Kæmp for mere omsorg til omsorgsgiverne, siger de i Børn&Unges serie.
År: 2007 Nr.: 19
Danmark har fået en fan i amerikanske Allison Hood. Hun havde ikke forventet at blive så indtaget i "det lille land med de store ideer". Hun har studeret børnepsykologi og været i praktik i en børnehave, og især pædagogikken og menneskesynet, imponerer den unge amerikaner. Af Vibeke Bye Jensen, vbj@bupl.dk / Foto: Gitte Sofie Hansen
År: 2007 Nr.: 19
Da tre institutioner skulle smelte sammen til én, blev der uro i børneinstitutionen Kagsmosen i Herlev. En metode til at arbejde med stress, fravær og kvalitet fik værdier og kultur på plads. Og så steg arbejdsglæden.
År: 2007 Nr.: 18
I Børnehuset Siv skaber pædagogerne livskvalitet for alvorligt syge børn og deres forældre. Der ligger lige meget glæde og opdragelse i vægtskålen. For man skal stille krav til børn, selv om de er syge.
År: 2007 Nr.: 18
Flere hænder, mere tid, bedre muligheder for faglig udvikling. Det er de konkrete og mærkbare forbedringer af medarbejdernes vilkår, som skal på bordet, for at Fogh-regeringen kan gøre sig forhåbninger om at få BUPL med i en trepartsaftale om den offentlige sektor.
År: 2007 Nr.: 18
Børn ved bedst selv, hvad der er godt for deres fysiske udvikling. I Kalundborg træner pædagogerne sansemotorisk bevægelse, hvor barnets ideer er i centrum. Brug din indføling, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 18
Formlen for livsglæde kan om fem år blive resultatet af fire kommuners nystartede samarbejde. På vegne af både voksne og børn vil de lede efter måder at teste glæden ved institutionslivet på. Men man skal passe på med ikke at gå for langt, siger ekspert. Fordi alle har en urørlighedszone.
År: 2007 Nr.: 17
Tre børn er blevet syge, efter de har slugt magneter fra legetøjet Geomag, og et af børnene var i en periode i livsfare. Barnets mor, som er pædagog, advarer om, at det også kan gå galt i daginstitutionerne. Bedre mærkning af legetøjet er på vej.
År: 2007 Nr.: 17
Der er masser af muskler i årets mange, nye teaterforestillinger for børn og unge. Storslået, velspillet dramatik, visuel sprudlen og tænksom underholdning præger det udvalg fra Børneteaterfestival 2007, som Børn&Unge anbefaler.
År: 2007 Nr.: 17
I Jægerhytten i Albertslund bliver sproget taget alvorligt, og børnene lærer at stå frem og fortælle en historie. Pædagogerne er systematiske og sørger for, at hvert enkelt barn udvikler sig sprogligt, så de er rustet til at begynde i skole.
År: 2007 Nr.: 16
Daginstitutioner i Albertslund har siden 2004 haft særligt fokus på sproget, og det har givet mærkbare resultater. 35 procent af børnene i kommunen er tosprogede, og børnehaven er derfor første skridt mod en bedre integration. Sideeffekten er, at pædagogernes job er blevet sjovere.
År: 2007 Nr.: 16
To designere satte sig for at producere bogstaver i materialer med samme lyd som bogstavet. Så nu er der lynlås i L, hul i H og dun i D, så de mindste børn kan lære bogstavets lyd - også selvom de ikke kender alfabetet.
År: 2007 Nr.: 15
Et værksted er der, hvor man beslutter, det er. Kunstneren Anna Marie Holm laver kunstnerisk udfoldelse med de helt små børn og helst på legepladsen. Hun mener, at kunst opstår i mødet mellem mennesker, så for at være skabende er det ikke nødvendigt at organisere alt for meget. Hun har netop udgivet bogen Baby-Art.
År: 2007 Nr.: 15
Fritidscentret Fri-Stedet i Aalborg huser børn og unge fra over 20 nationer. Pædagogerne får dem til at fungere sammen ved hjælp af musik, festivaler, rejser og indflydelse, så de unge føler, de er noget.
År: 2007 Nr.: 14
Repræsentanterne fra regeringen og Dansk Folkeparti glimrede ved deres fravær, så det blev spil til ét mål, da BUPL holdt høring om regeringens forslag til en dagtilbudslov.
År: 2007 Nr.: 13
En pæn million fra BG Fonden satte skub i pigeklubprojekterne i Fredericia. Medarbejderne fik fælles uddannelse og tid til fælles personalemøder, og de udsatte piger fik tiltrængt hjælp.
År: 2007 Nr.: 13
Om fire til seks år ser det skidt ud med at have hænder nok i institutionerne, fordi de ældste pædagoger forlader arbejdsmarkedet tidligt, vurderer ekspert. Mange pædagoger stemte derfor for en effektiv seniorpolitik med bonusordninger og ekstra ferie ved fredagens TR-træf i Fredericia.
År: 2007 Nr.: 13
I Jovica-teatret i Vanløse er luften tyk af teaterstemning for tiden. Her arbejder 12 børnehavebørn på fuldt tryk som manuskriptforfattere, skuespillere og kulissemagere, før de snart skal fremføre deres helt eget stykke. Teaterprojektet stiver børnene af socialt før skoletiden, erfarer pædagog Lotte Kramer.
År: 2007 Nr.: 13
Når teaterleder Rene Laustsen inviterer børnene indenfor i skuespillets verden, lærer han dem kommunikation om kommunikation, siger ekspert. Det kan blandt andet sætte en stopper for mobning.
År: 2007 Nr.: 13
Unge drikker og ryger mindre, viser ny undersøgelse. Ifølge ekspert kan de unge ikke lide følelsen af afhængighed og skodder derfor røgpindene. At være sejlende stiv hver weekend er også blevet mere yt.
År: 2007 Nr.: 12
Børn i skovbørnehaver er mestre til at finde på. De er markant bedre end deres jævnaldrende i "almindelige" børnehaver. Også når det gælder motorik, opmærksomhed og sygefravær, har udebørnene førertrøjen på. Det dokumenterer en dansk undersøgelse for første gang.
År: 2007 Nr.: 12
Anerkendelse fra kollegerne er det vigtigste, for at pædagoger kan skabe og udvikle en fagidentitet. Det siger de selv i en undersøgelse, som cand.pæd. Helle Bøgelund Frederiksen har lavet. Den viser også, at identiteten primært skabes i praksis, og ikke alene fordi man har en pædagoguddannelse.
År: 2007 Nr.: 12
Et nyt inspirationsmateriale fra Familieministeriet giver ideer til, hvordan man kan udforme den pædagogiske læreplan. Der er især lagt vægt på, hvordan man evaluerer læreplanen og i mindre grad på, hvordan man arbejder med de udsatte børn og de tosprogede. To områder, som evalueringen af læreplanerne viste, var svære for pædagogerne.
År: 2007 Nr.: 12
Seks måneder i en dansk småbørnsinstitution blev byttet ud med vietnamesiske børn, spisepinde, rismarker og store personlige udfordringer. 25-årige Andreas Lau er begejstret for sit praktikophold i en børnehave i Hanoi.
År: 2007 Nr.: 11
Børn skal have ret til at møde en institution, hvor der er plads, hvor legepladsen rummer muligheder for at understøtte deres motoriske udvikling og sundhed, og hvor der er det rette antal pædagoger, som er motiverede og på forkant med viden om børns dannelse og udvikling.
År: 2007 Nr.: 11
Det vælter frem med nye børnebøger. Børn&Unge har bedt Anne Petersen, ekspert i børnelitteratur, skabe et overblik over de billedbøger, der er værd at sætte sig ned og læse sammen med børnene.
År: 2007 Nr.: 11
Med Ungdomshusets rydning forsvinder et vigtigt center for ungdomskulturen og et socialt laboratorium for alternativ samfundsudvikling, mener danske sociologer. Shuki på 17 var bruger og vil bare have et nyt ungdomshus. En kommunal klub er ikke noget for ham.
År: 2007 Nr.: 11
Socialforskningsinstituttet har forsøgt at evaluere kommunernes indsat med at få brudt den negative sociale arv, men mange af tiltagene har vist sig at være svære både at evaluere og sammenligne på grund af manglende systematik. Men undersøgelserne viser, at en tidlig indsats over for gravide og spædbørnsfamilier giver pote, og at læring og undervisning af de nul-10-årige udsatte bør forstærkes.
År: 2007 Nr.: 11
Professor Dr. ABC bryder barrierer ned mellem danske og tyske børn. Figuren kan bruges alle steder, hvor børnehavebørn skal lære et nyt sprog og en ny kultur at kende, siger manden inde i kostumet, diplompædagog Claus Sax Hinrichs.
År: 2007 Nr.: 10
En sag om en farlig klatreribbe i Skovlunde Menighedsbørnehave får konsekvenser. Alle købere er gjort bekendt med faren. Ribben produceres ikke mere. Og firmaet lover nu straks at rette fejlen på de solgte ribber. Før det kom så vidt, måtte institutionsleder Hilde Jensen dog true med Børn&Unge.
År: 2007 Nr.: 09
I Outrup Børnehave ved Varde har pædagogerne praktiseret ikke-voldelig-kommunikation i fem år. De synes, at det har givet dem større forståelse for børnene og deres behov. Men det har været en lang og svær proces, som de nok aldrig bliver helt færdige med.
År: 2007 Nr.: 09
På bare to år er antallet af etnisk danske børn i den indvandrertunge børnehave Regnbuen i København steget fra fem til 33 procent. Børn&Unge var på besøg under Afrikansk Måned, mens integrationen af børnehavens i alt 18 nationaliteter var i fuld sving.
År: 2007 Nr.: 08
Fire pædagoger følger otte børnehavebørn med sproglige, sociale og adfærdsmæssige problemer tæt. I observationsgruppen Paraplyen, som er en del af Ådalsparkens Børnehave i Esbjerg, kan børnene være i cirka et år og få afdækket deres problemer og få intensiv hjælp, før de sendes videre.
År: 2007 Nr.: 08
I Børnehaven Barnets Hus i Rødovre laver børnene selv musik sammen med pædagog Flemming Slot. De digter teksterne og er med til at komponere musikken. De optræder også gerne med deres sange. Senest på en mini-musik-festival, som pædagogerne i Rødovre havde arrangeret.
År: 2007 Nr.: 07
Mange unge udsætter deres ører for alt for meget støj. Morten Jessen fik tinnitus som 16-årig. Også i daginstitutionen er støjniveauet for højt. Og det hjælper kun med permanent fokus på problemet, mener arbejdsmiljøkonsulent i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Alle Albertslunds daginstitutioner har fået et EU-miljøcertifikat. Et farvel til legetøj med ftalater var prikken over i'et i den miljøvenlige kommune.
År: 2007 Nr.: 07
Børnehaven Tusindfryd i Kolding har nedbragt støjen ved at dele børnene op i grupper og sørge for, at der hele tiden er voksne i nærheden af børnene.
År: 2007 Nr.: 07
Sprog - og uddannelse - kan bidrage til et lykkeligt liv, men kun hvis det ses i et meget bredere perspektiv, som inddrager alle de forhold, der er vigtige for et godt børneliv.
År: 2007 Nr.: 06
Kommunalreformen får konsekvenser i Skibby. Et ellers velfungerende familiehus er blevet nedlagt til fordel for en heldagsskole. Pædagogerne er især kede af at miste samarbejdet med andre faggrupper
År: 2007 Nr.: 06
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
I New Zealand skriver pædagogerne positive historier om, hvordan børn lærer. De skriver dem først og fremmest til børnene og deres forældre, men også for at se, hvordan de kan bidrage til, at barnet lærer mere. Den danske pædagog, Maria Philipsen, der bor og arbejder i New Zealand, har skrevet en bog om, hvordan man skriver og bruger læringshistorier
År: 2007 Nr.: 05
"Fri for mobberi" er overskriften på Red Barnets antimobningsprojekt, der starter den 1. februar 2007. Det bliver det første større pilotprojekt for at forebygge mobning i børnehaver og indskolingsklasser
År: 2007 Nr.: 05
Men BUPL er ikke alene en organisation, der forhandler de mere hardcore vilkår. Vi er også en organisation, der samler sig om det pædagogiske fag. Vi er et samlingssted for udøvelse og udvikling af den pædagogiske profession.
År: 2007 Nr.: 05
I over 30 år delte personalerne i en børnehave og en vuggestue i Roskilde både grund og hus, men uden egentlig at tale sammen. Først da institutionerne skulle sammenlægges og skillevæggen mellem dem rives ned, begyndte et udviklende samarbejde - godt hjulpet på vej af en konsulent med en god ide
År: 2007 Nr.: 04
De kan bruges til at gøre op med vanetænkningen i institutionerne og til at se på, om pædagogernes gode intentioner også bliver omsat til praksis, viser en ny rapport om pædagogers arbejde med de pædagogiske lærerplaner
År: 2007 Nr.: 04
Naturfænomener er måske det af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, der er sværest at gå til. Derfor har Experimentarium og institutionerne i Gentofte Kommune indledt et samarbejde, der skal gøre det legende let for pædagoger at introducere forsøg med rødkålssaft, æg og sæbevand for børnene
År: 2007 Nr.: 04
Venner er børn. Det kan ikke være de voksne, for de er ikke "lille" nok, og så skulle man jo også først lære dem at lege. For det vigtigste ved venner er, at man leger godt sammen med dem. Susanne Tryggedsson, cand. pæd. pæd. og underviser på CVU-Fyn, har spurgt børn om venskaber
År: 2007 Nr.: 04
Et stigende antal piger kommer for tidligt i puberteten, især adopterede piger fra udlandet. Et forskerhold fra Rigshospitalet skal nu undersøge fænomenet
År: 2007 Nr.: 03
Når de voksne går ind og dømmer i børnenes konflikter, er de med til at skabe og vedligeholde konflikterne, mener Hanne Holm, pædagogisk konsulent på CVU Vest. De voksne kan ikke rumme børnenes vrede og begynder at opdrage på dem i stedet for at lade dem rase ud
År: 2007 Nr.: 03
Kvaliteten aaf regeringens kvalitetsreform afhænger af viljen til at inddrage medarbejdernes fagprofessionelle viden og borgernes ønsker og behov.
År: 2007 Nr.: 03
Helle Bøgeskov var ved at miste lysten til pædagogik. Hun var blevet fyret fra sit job, fordi stress gav hende for mange sygedage. En efteruddannelse i drama og malerkunst har givet hende lysten tilbage
År: 2007 Nr.: 03
Mange fritidshjem i Århus Kommune har årelang erfaring med at integrere handicappede børn. Børn med både fysisk, psykisk og socialt handicap blandes med almenbørnene i det omfang, de har glæde af det. De ekstra ressourcer går ikke til det enkelte barn, men til at gøre hele institutionen rummelig
År: 2007 Nr.: 02
Børn uden talesprog og med svære bevægelseshandicaps. Nok pædagoger til at mandsopdække hvert enkelt barn. Gange og stuer med særpræget legetøj. Forskellene på specialinstitutionen Troldemosen og et almindeligt børnehus er mange. Alligevel emmer stedet langt mere af børnehave end af behandling
År: 2007 Nr.: 02
Børn med diagnosen opmærksomhedsforstyrrelser uden hyperaktivitet - ADD - skal vente længe på at få hjælp og får den i værste fald aldrig, mener læger. Der er en, "det vokser han/hun nok fra kultur" i børnehaven, og børnene når derfor at lide mange nederlag, før de får hjælp. Oven i det er ventetiden til børnepsykiatrien for disse børn op til halvandet år visse steder i landet
År: 2007 Nr.: 02
Handicappede eller børn med specielle behov har det bedst sammen med såkaldte almenbørn. Meget gerne i basisgrupper, så de får fordel af en specialindsats samtidig med, at de kan blive integreret i en normalinstitution. Det mener de eksperter og fagfolk, Børn&Unge har stillet spørgsmålet: Hvor har de handicappede børn det bedst?
År: 2007 Nr.: 02
Ung-til-ung metoden virker i Bolivias værste slum, hvor Ruth Condori og Wilma Quispe, begge 18 år, har taget et sabbatår for at undervise børn og unge i at passe på sig selv. Hver lørdag samles nabolagets yngste for at spille teater, tegne, eller snakke hygiejne. Det styrker børnenes selvtillid og giver dem tro på fremtiden
År: 2007 Nr.: 01
Zack lærte at læse, da han var to år og begyndte kort efter at skrive ord på computer, og to år efter skriver og læser han på både dansk og engelsk. Han havde det dog meget svært, da han begyndte i børnehaven og blev frygteligt ked af det, hvis han skulle være sammen med andre børn. I dag mener personalet, at Zack ikke skal passe til børnehaven, men at børnehaven skal passe til Zack
År: 2007 Nr.: 01
Pædagogisk forskning er altid styret af forskernes personlige holdninger. Alligevel er forskningen det tætteste, vi kommer på sandheden, og derfor bør forældre og politikere lytte mere efter forskernes argumenter
År: 2007 Nr.: 01
Allerede i vuggestuealderen er nogle børn så højt begavede, at de skiller sig ud fra kammeraterne. De ofte indadvendte eller meget udadfarende børn bliver dog mange gange misforstået af de voksne og bremset i deres udvikling. Nogle børn har været til børnepsykiater, før det konstateres, at de ikke "fejler" andet, end de er født med særlig forudsætninger. I nogle daginstitutioner er der dog ved at opstå forståelse for de særligt begavede børns behov
År: 2007 Nr.: 01
5 piger og tre pædagoger fra Kernehuset i Ishøj er på tøsetur i Den 7. Himmel, et magisk sted for nordisk børnelitteratur. En anderledes legeplads, hvor man kan være sin egen Pippi eller gå på opdagelse efter de gode historier
År: 2006 Nr.: 43
Det værste er, at de mest sandsynlige tabere i denne udvikling, er de børn, som vi alle gør os de største anstrengelser for at hjælpe godt på vej i livet. De børn der af forskellige årsager er udsatte og i risiko for at få en dårlig skoletid.
År: 2006 Nr.: 43
Klub 200 i Skibby har været ulovlig siden den så dagens lys for 18 år siden, men en dispensation gav kommunen ret til at drive klubben i tre år. Dispensationen er for længst udløbet, men elendige lysforhold, problemer med brandsikkerheden, en vandskade og dårligt indeklima præger fortsat dagligdagen
År: 2006 Nr.: 43
I Ghana er der tradition for, at der allerede terpes tal og bogstaver i børnehaven. Og for en meget disciplinær børneopdragelse. To pædagogstuderende fra Højvangsseminariet i København prøver at lære pædagogerne i Tender Care i Wa, at børn lærer mere gennem leg
År: 2006 Nr.: 41
Pædagogstuderende får ingen undervisning i ligestillingspædagogik. Eksperter efterlyser en diskussion blandt studerende og pædagoger om, hvordan de selv er med til at skabe køn blandt børnene, og ikke mindst hvilke køn de skaber
År: 2006 Nr.: 41
Street Children Academy arbejder for at få børn væk fra gaden og i gang med skolen. Elisabeth Agyemang og David Amoako Okuampah, begge 17 år, fortæller, hvordan det er lykkes dem at klare sig helt til det, der svarer til gymnasiet. Nu håber de på at blive henholdvis tekstildesigner og revisor
År: 2006 Nr.: 41
Flere og flere børn har et alt for lille ordforråd. Det påvirker deres mulighed for at blive gode læsere. Pædagoger taler dansk light til børnene, og det fastholder de sprogsvage børn i en social arv, det er meget svært at bryde, mener talepædagog og tosprogskonsulent Jette Løntoft
År: 2006 Nr.: 40
I to svenske børnehaver har pædagogerne siden 1997 praktiseret ligestillingspædagogik. Børnene bliver i perioder kønsopdelt, og ifølge pædagogerne gavner det både børn og voksne. Blandt andet har det skabt piger med mere selvtillid, flere empatiske drenge og pædagoger der bliver bekræftet i deres arbejde
År: 2006 Nr.: 39
Glade børn, forældre og pædagoger og en legeplads i særklasse, nemlig skoven, var ikke nok til at redde den lille skovbørnehave Lyngen fra Rødovre. Som så mange andre små institutioner rundt om i landet må den lade livet, fordi kommunen skal spare
År: 2006 Nr.: 37
Det er en skrøne, at voksne kan præge børn til bestemte politiske holdninger. Ny forskning fastslår, at børn allerede fra de er helt små danner selvstændige holdninger og indgår i komplicerede "politiske" forhandlinger med hinanden
År: 2006 Nr.: 37
På Bornholm er alle treårige blevet sprogscreenet siden 1985 med gode resultater. Nu skal succesen bredes ud til hele landet, mener regeringen. Men en sprogscreening skal foregå i hjemmet, så forældrene får et ejerforhold til eventuelle vanskeligheder, mener talepædagog Kirsten Andersen fra Bornholm
År: 2006 Nr.: 36
Regeringen har over de næste fire år afsat to milliarder kroner til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Men hvor er de politiske visioner og ambitioner for området, spørger Per B. Christensen, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen
År: 2006 Nr.: 34
I flygtningecentrenes institutioner forsøger pædagogerne at skabe en forudsigelig og tryg hverdag for børnene. Men det er svært, når deres liv er præget af konflikter og traumer og frygten for at blive sendt tilbage, hvor de kom fra
År: 2006 Nr.: 33
Idræt kan ikke bare hentes ind i børnehaven, uden at gå gennem et pædagogisk filter. Det er tre eksperter, som alle beskæftiger sig med børn og idræt, enige om
År: 2006 Nr.: 32
I oktober 2005 hærgede orkanen Stan i Mellemamerika. Familien Marroquin Hernandez fra Guatemala mistede alle deres ting i orkanens vandmasser. Et danskstøttet projekt skal nu hjælpe de tre til seksårige børn i katastrofeområdet
År: 2006 Nr.: 32
Idrætsbørnehaver er blevet et stort hit. Men ofte får børnene ikke bevæget sig mere i disse institutioner. Årsagen er blandt andet, at små børn har svært ved at forstå reglerne i de idrætslege, man leger i idrætsbørnehaverne, mener Anne Brus, cand. scient. i idræt og psykologi, der har undersøgt idrætslege i seks idrætsbørnehaver
År: 2006 Nr.: 32
Pædagogerne i Asnæs Idrætsbørnehave er så glade for at være idrætsbørnehave, at de har svært ved at få armene ned. Men der var skepsis blandt personalet, da man for to år siden gik i gang med at være idrætsbørnehave
År: 2006 Nr.: 32
I Idrætsfritidsordningen i Randers dyrker børnene sport hver dag. De afprøver forskellige idrætsgrene og lærer at takle sejre og nederlag. Til gengæld er der ikke så meget tid til kreative udfoldelser
År: 2006 Nr.: 31
I tidsrummet mellem klokken 15.00 og 17.00 på BUPL's kampagnedag den 12. september blev der på Kultorvet i København uddelt 4000 protest-postkort, som skal sendes til tatsministeren. Flere end hver anden forbipasserende tog imod et postkort. Børn&Unge standsede dem, der underskrev kortene, og dem, der gik forbi
År: 2006 Nr.: 31
Når skoledagen er slut, forvandles "Skolen på Gaden" til et fritidshjem drevet af frivillige fra vesten. En hollandsk organisation har taget initiativ til projektet
År: 2006 Nr.: 30
I Guatemala er det ikke en selvfølge, at alle børn går i skole. I storbyen Xela giver projektet "Skolen på Gaden" de fattigste børn en chance for at lære at læse og skrive. På skoleskemaet står spansk, matematik, men også børns rettigheder, ligestilling og miljø
År: 2006 Nr.: 30
Unge drikker for at vise deres modenhed. Pigerne drikker for at vise, at de er klar til det seksuelle spil med det modsatte køn, drengene drikker for at vise deres mandighed, viser ny undersøgelse af de 15-åriges drikkevaner
År: 2006 Nr.: 30
Skolehaver er en succes i samarbejdet mellem børnehaveklasse, fritidshjem og første klasse
År: 2006 Nr.: 30
Professor Howard Gardner er på få år blevet mange pædagogers helt, og hans teorier om de mange intelligenser er blevet en helt ny måde at anskue børn på. I Danfoss Universe på Als bliver Howard Gardners teorier til virkelighed, her kan både børn og voksne udfordre alle deres intelligenser og lidt til
År: 2006 Nr.: 29
Næsten alle børnehaver, vuggestuer og dagplejer har lavet eller er i gang med at lave pædagogiske læreplaner. Det kniber dog med at få lavet læreplaner for svage børn og for de tosprogede børn. Det viser første del af evaluering af læreplanerne. Ministeren er godt tilfreds
År: 2006 Nr.: 29
Små kommuner rundt om Århus bliver oversvømmet af børnefamilier. Det tvinger kommunerne til at bruge store summer på ekstra institutionspladser. Alligevel kniber det med at holde kvaliteten
År: 2006 Nr.: 29
Det er kommet så vidt, at selv konservative borgmestre kan se, at situationen er uholdbar.
År: 2006 Nr.: 27
"Børnene leger stadig på de store byggelegepladser, selvom meget er forandret siden 1931. Det er stadig en af de helt store ideer i dansk kultur med gyldighed i hele verden", står der i Kulturministeriets Kanon for Børnekultur. Børn&Unge har været på besøg på verdens første officielle byggelegeplads, der stadig holder nogle af de gamle skrammeldyder i hævd
År: 2006 Nr.: 27
Selvom nogle tvillinger ligner hinanden som to dråber vand, er det vigtigt, at de behandles som to selvstændige individer
År: 2006 Nr.: 26
Det danske system med børnehaveklasse som et tilbud og som en overgang fra børneinstitution til skole er enestående.
År: 2006 Nr.: 26
Charlotte Schmidt bliver seksuelt misbrugt af sin far, da hun er ganske lille. Pædagoger og andre voksne overser signalerne fra en skadelig barndom. Nu fortæller hun sin historie, for at pædagoger kan få øje på børn, der lever i dysfunktionelle familier. Også børn fra familier som Charlottes, der ser rigtig ud på overfladen. Hendes far var ingeniør, mor var børnehaveleder
År: 2006 Nr.: 26
Efter to års forsøg med modulpasning i fire institutioner, har Odense Kommune besluttet at afvikle ordningen. Den er for dyr og kan skabe konflikter, lyder begrundelsen.
År: 2006 Nr.: 26
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
Fem danske børnehaver har efter libanesisk forbillede arbejdet med portrætmalerier. Resultatet skal til september udstilles i forbindelse med kulturfestivalen "Images of the Middle East". De libanesiske og de danske børns selvportrætter skal hænge side om side, men krigen i Libanon truer udstillingen
År: 2006 Nr.: 25
To 11-årige drenge prøvede at stå bag roret, da deres fritidsklub satte kursen mod Arendal i Norge med en gammel skonnert. Daginstitutionsleder Erik Holm Sørensen slår fast, at autentiske oplevelser sagtens kan konkurrere med moderne legetøj
År: 2006 Nr.: 24
Læreplaner virker ikke, når de basale vilkår i børnehaver bliver forringet. Og så kan politikere droppe alle planer om at indføre skolelignende undervisning i børnehaven. Det virker stik imod hensigten, siger Dion Sommer
År: 2006 Nr.: 24
Ebba Strange er kendt som en markant kvindeskikkelse på venstrefløjen i dansk politik. Men hun er også pædagog, og det har præget hele hendes politiske virke. Med sine erindringer "Ebba - politiker og pædagog" ser hun tilbage på et liv, hvor hun forsøgte at ændre et socialt uretfærdigt samfund og kvindernes og børnenes vilkår
År: 2006 Nr.: 24
Børn og unge forbruger som aldrig før, og de følger i hælene på resten af samfundet. Forbrug fylder rigtig meget i den moderne barndom, og det er kommet for at blive. Men det er de voksne i børnenes liv, der afgør, om forbruget skal stjæle barndommen
År: 2006 Nr.: 24
En minibus, en boldspilbane og billige teaterture. Det er blandt de ting, som pædagoger, forældre og unge fra Gadegårdens Fritidscenter i Roskilde gennem frivilligt arbejde i en sandwichbod på Roskilde Festival har tilført fritidscentret. I år havde "Gadegårdens Bollebod" 25 års jubilæum
År: 2006 Nr.: 23
En nicaraguansk fest i Danmark, et oplæg om Howard Gardners teori i Nicaragua og personligt engagement i BUPL er, hvad der er kommet ud af pædagog Anette Markussens besøg i Nicaragua. I maj 2006 var hun udsendt af International Børnesolidaritet
År: 2006 Nr.: 23
En ny kritisk undersøgelse af den danske folkeskole konkluderer, at Danmark med fordel kan opprioritere de kunstneriske fag. Men danske forskere ser ingen sammenhæng mellem undervisning i for eksempel musik og idræt og børnenes færdigheder i dansk og matematik
År: 2006 Nr.: 23
145 BUPL-seniorer samledes i sidste måned på Brandbjerg Højskole ved Vejle for at afholde det årlige landsmøde i pensionistsektionen. Højskoleopholdet bød traditionen tro på fem dage med kreative kurser, foredrag, ekskursioner og masser af sang og samvær. Børn&Unge var med på førstedagen
År: 2006 Nr.: 23
En ny lov forpligter ledere og personale til at udarbejde en børnemiljøvurdering inden for de næste tre år, og børnene skal så vidt muligt høres. Der følger dog ingen penge med til at sænke støjen eller udsmykke væggene, og der er ingen sanktioner, hvis loven ikke efterleves
År: 2006 Nr.: 23
Børn i børnehavealderen skal bevæge sig meget mere. Derfor har Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og Folkesundhed København oprettet et bevægelseskorps, der puster liv i børnehavers idrætsaktiviteter
År: 2006 Nr.: 22
Natur og teknik er sjældent et hit blandt skolebørn. Det vil de ændre i Astrup i Nordjylland. Her bliver børnenes interesse fanget allerede i børnehaven, hvor en flok fem-seksårige er med i et naturprojekt, udviklet i samarbejde med seminariefolk
År: 2006 Nr.: 22
Man skal turde stå ved sit køn og tro på sig selv både som mand og pædagog, hvis man vil begå sig i et kvindefag. Sådan lyder det fra to mandlige pædagoger, der begge har brudt igennem muren af fordomme over deres karrierevalg - et valg, som de ikke har fortrudt
År: 2006 Nr.: 22
Der er mangel på god børnelitteratur i daginstitutionerne. Pædagoger ved ikke nok om børnebøger, og de bruger dem alt for lidt i det pædagogiske arbejde. Det mener seminarielektor Anne Petersen, som har lavet en undersøgelse af brugen af børnelitteratur i daginstitutioner
År: 2006 Nr.: 21
Legeredskaberne forestiller skildpadder og edderkopper. Der er knapper, som lyser, og børnene kan se på et display, om de fører. Legepladsen på Petersmindeskolen i Vejle er fyldt med teknologi og figurer fra computerspil. Det får børn der ellers sad ved computeren til at storme rundt udenfor
År: 2006 Nr.: 21
Hver gang et barn begynder i vuggestue, begynder samtidig et samarbejde mellem institutionen og forældrene. For begge parter er det vigtigt, at samarbejdet fungerer
År: 2006 Nr.: 20
Forældrene knokler med at sætte legepladsen i stand, de betaler til bleer, frugt og koloniture, og de giver en hjælpende hånd, når der mangler personale. En undersøgelse fra FTF afslører skjult brugerbetaling i stor stil
År: 2006 Nr.: 20
Erhvervslivets tænkning er flyttet ind på Fritidscentret Bjergbanken i Middelfart, så nu snakker man kunde-leverandør-forhold og har lavet en forældretilfredshedsundersøgelse. Resultatet viste stor opbakning til pædagogerne, men der var også nogle ting, de kunne gøre bedre
År: 2006 Nr.: 20
I Børnehuset Spodsbjerg i Hundested kan pædagogerne slet ikke arbejde uden forældrene. De har brug for forældrenes viden om børnene for at kunne arbejde med deres udvikling og adfærd i gruppen
År: 2006 Nr.: 20
Forældre til børn i daginstitutioner er meget glade for pædagogerne, men synes, at kvaliteten halter. Børnene har for lidt plads, og det enkelte barn får ikke nok opmærksomhed, siger de i ny undersøgelse
År: 2006 Nr.: 20
I Danmark har hvert tiende barn brug for særlig støtte, og pædagoger er drøngode til at observere, hvis et barn viser tegn på mistrivsel. Men de skal holde sig fra at stille diagnoser, mener psykolog. Et forældrepar tog deres søn ud af børnehaven, da pædagogerne uden belæg stemplede drengen som autist
År: 2006 Nr.: 20
Med rytmik, cykelbanekursus, farvetryk på T-shirts, øvelser i trafikken, musik, sang og førstehjælp har børnene i Humlebien for tredje år i træk leget trafikkendskab ind med alle sanser. Pædagoger og forældre har sammen formuleret en trafikpolitik, så børnene lærer om trafik, og sikkerheden omkring institutionen øges
År: 2006 Nr.: 19
År: 2006 Nr.: 18
År: 2006 Nr.: 18
År: 2006 Nr.: 18
Et kulturpufprojekt på Møn skal give børnehavebørn en kulturel bevidsthed, de kan bruge hele livet. Stege Børnehave er med i projektet, og børnene har blandt andet lært farven orange at kende og fingermalet med en billedkunstner
År: 2006 Nr.: 18
Små figurer, som børn og unge selv laver, kan være fantastiske til at få dem til at fortælle om sig selv og deres liv. Den pædagogiske metode ramatisering sætter legen med figurer og symboler i system
År: 2006 Nr.: 17
Børn tegner det, der optager dem. Derfor er tegninger altid et personligt fingeraftryk, mener psykolog Hanne Bistrup. Hun kalder tegning for et sprog og opfordrer pædagoger til at bruge tegningerne som anledning til at snakke med børnene
År: 2006 Nr.: 16
Hvis integrationen af tosprogede børn skal lykkes, kræver det en tæt kontakt til forældrene, koncentreret sprogstimulering og små børnegrupper. Det mener de i Vollsmose i Odense, hvor pædagogerne kan fortælle gode historier. Personalet tager udgangspunkt i STROF-modellen, der er udviklet til børn i svære livssituationer for eksempel i flygtningelejre
År: 2006 Nr.: 16
Da Leif Petersen for to år siden blev leder af Lendemark Børnehave, var stemningen i personalegruppen ikke den bedste. Nu bobler glæden frem hos medarbejdere, børn og forældre - takket være en målsætning om at være Danmarks gladeste børnehave
År: 2006 Nr.: 15
Kan man som pædagog tage børn med ind i kunstmaler Michael Kviums makabre univers? Ja, mener museet Aros. Nej, advarer børnepsykolog John Halse. Masser af institutioner har allerede gjort det
År: 2006 Nr.: 15
De kommende velfærdsforhandlinger bør derfor handle om, hvordan vi får tilliden til den enkelte borger genoprettet som velfærdssamfundets bærende princip, og hvordan vi får sat en stopper for regeringens hang til øget kontrol af den enkelte borger.
År: 2006 Nr.: 15
Hvert år fyres tre til fire procent af BUPL's medlemmer. Afskedigelsesstatistikken for 2005 sætter nye, triste rekorder for pædagoger. I to ud af fem sager skyldes afskedigelsen sygdom. Årsagen er dårligt psykisk arbejdsmiljø, påpeger eksperter
År: 2006 Nr.: 15
Legeteket i Århus låner legetøj ud til børn med fysiske og psykiske problemer. Det stimulerer børnenes lyst til at lege og træner de områder, de har problemer med
År: 2006 Nr.: 14
At være leder af en børnehave i et arktisk minearbejdersamfund kræver mere end almindelig pædagogik. På Svalbard er den danske pædagog Pernille Weis-Fogh byens fælles bedstemor, der giver gode råd om alt fra forfrysninger til forliste ægteskaber
År: 2006 Nr.: 14
Giftig skimmelsvamp i indskolingshuset på Østervangsskolen i Roskilde gør personalet i skolens tre SFO'er utrygge ved at gå på arbejde. Pædagoger, lærere og børn skal snart flytte i pavilloner, men her truer nye arbejdsmiljøproblemer
År: 2006 Nr.: 14
Børnehavebørn kan sagtens bruge en computer, og hvis de voksne hjælper til, kan computeren styrke børnenes fantasi og læring
År: 2006 Nr.: 13
Regeringens krav om pædagogiske lærerplaner kom samtidig med, at lederen af institutionen Hulen i Hedehusene stødte på læren om de 10 intelligenser. I dag er de 10 intelligenser en stor hjælp, for eksempel når pædagogerne udfylder lærerplaner
År: 2006 Nr.: 12
Legetøjsforsker Jørn Martin Steenhold udarbejdede sammen med Christina V. Østergaard legetøjsfirmaet RABO-BRIO BB's 10 bøger om intelligenserne
År: 2006 Nr.: 12
De tosprogede børn i Ishøj må gerne blive bedre til at tale dansk end deres etsprogede kammerater. Pædagogerne må også gerne blive bedre til integration. Selv om pædagoger og konsulenter har arbejdet med sprogstimulering og integration i kommunen i over 10 år, er der stadig et stykke vej, til indsatsen er i top
År: 2006 Nr.: 12
Mellem 4.000 og 7.000 børn i Danmark har mindst en forælder i fængsel. De fleste vælger at gå stille med det, for det er både pinligt og sorgfyldt at have en kriminel mor eller far. Nye tiltag som samtalegrupper, en hjemmeside for børn og psykologhjælp skal afhjælpe børnenes savn
År: 2006 Nr.: 11
I den integrerede institution Asgård på Nørrebro i København står frokosten hver dag på en sund og lækker buffet. Resultatet er børn med sunde kostvaner
År: 2006 Nr.: 11
Når der deles ud til fødselsdage, er slik og kage ikke et særsyn i danske daginstitutioner. Mange vuggestuer og børnehaver har ingen regler for, hvor meget sødt børnene må få. Især børn med indvandrerbaggrund og kræsne børn er udsatte
År: 2006 Nr.: 11
For nogle få måneder siden var indretningen på stuen Violen i Vuggestuen Valmuen i København ikke noget særligt. Nu har to arkitektuddannede forældre omdannet rummet til en hyggelig oase for både børnene og deres pædagoger
År: 2006 Nr.: 10
I Trinitatis Udflytterbørnehave har man valgt at konvertere medhjælpertimer om til pædagogtimer for at give fagligheden et løft. Den faglige sparring og refleksion kan foregå hele tiden, og det højner niveauet, mener pædagogerne
År: 2006 Nr.: 10
Den fagforeningsmæssige nyindretning af BUPL er serveringsklar efter velvillig modtagelse på generalforsamlingerne i de nuværende 22 fagforeninger. Men forslagene til ændring af den politiske struktur får problemer med at samle det fornødne 2/3 flertal på den ekstraordinære kongres 30. marts
År: 2006 Nr.: 10
Stumper af ledning, papstykker og uslebne træklodser er helt almindeligt legetøj i den integrerede institution Midgaard i Randers. Materialerne stammer fra 50 forskellige virksomheder, der ellers bare ville smide tingene ud. I stedet giver børnenes kreative hænder og hoveder materialerne nyt liv
År: 2006 Nr.: 09
Nye restriktioner mod den smitsomme fugleinfluenza får pædagoger til at skaffe sig af med institutionernes høns. Den pædagogiske værdi går tabt, når fjerkræet ikke længere kan gå frit omkring, siger de. Andre tager det mere roligt, selv om reglerne begrænser måden at holde høns på
År: 2006 Nr.: 09
Stress, langtidssygemeldinger og personalemangel i daginstitutionerne er bare nogle af konsekvenserne af årelange nedskæringer på børneområdet. BUPL's tillidsrepræsentanter var til topmøde i Fredericia for at protestere imod yderligere besparelser
År: 2006 Nr.: 09
Pædagogerne på Højby Skoles SFO har fået øjnene op for, at EyeToy kan bruges på linje med andre fysiske aktiviteter. Samtidig er pædagogerne glade for at have et alternativ til de almindelige computerspil
År: 2006 Nr.: 08
Computerspil behøver ikke være en stillesiddende aktivitet foran tv-skærmen, men kan indgå på lige fod med andre fysiske aktiviteter. Nye teknologier til PlayStation er udviklet, så spillene kun kan styres ved hjælp af bevægelse
År: 2006 Nr.: 08
Obligatorisk lektiehjælp og tilbud om idræt i alle SFO'er er blandt de anbefalinger, som regeringens skolestartsudvalg mener kan skabe sammenhæng mellem børns læring i skolen og leg i SFO'en. Skolen dikterer pædagogers dagsorden, mener BUPL
År: 2006 Nr.: 08
Norske forskere har udarbejdet et testmateriale, som består af ni forskellige øvelser, hvor lærere og pædagoger kan teste børnenes fysiske form. Øvelserne er udvalgt, fordi de på mange måder minder om de lege, børn legede i "gode, gamle dage"
År: 2006 Nr.: 08
Tillidsrepræsentanterne i Odense Kommune skal nu repræsentere pædagogerne i op til syv institutioner. Det betyder, at alle medlemmer af BUPL i Odense som noget nyt får en tillidsrepræsentant. Til gengæld er det ikke sikkert, at de kender hende
År: 2006 Nr.: 08
Børn, som har styr på arme og ben og er i god fysisk form, er bedre rustede til at sidde stille og lære. Derfor er det vigtigt, at børn får trænet deres motorik og bevægelse allerede i førskolealderen
År: 2006 Nr.: 08
Vallensbæk Kommune vil kompensere for, at børnehaver og vuggestuer mangler mænd ved at ansætte drenge fra 8. og 9. klasse som juniorpædagoger
År: 2006 Nr.: 07
Pædagogfaget er så langt væk fra at være en profession, som det kan komme, mener sociolog Esther Nørregård-Nielsen. Pædagogerne skal afgrænse sig fra pædagogmedhjælperne, ellers får de aldrig den anerkendelse, de ønsker, viser hendes ph.d. afhandling
År: 2006 Nr.: 07
Århus Kommune har gode resultater med sit sprogstøtte-arbejde. Seneste redskab i indsatsen for at hjælpe tosprogede børn er et anderledes samarbejde omkring en teaterforestilling.
År: 2006 Nr.: 06
Sagen om de famøse Rabo-legeredskaber fra en SFO i Holte er landet. Men det vælter ind med nye inspektionsrapporter, der dokumenterer sikkerhedsfejl på utallige danske legepladser
År: 2006 Nr.: 06
Nybyggede institutioner plages af støj i de højloftede rum med hårde vinduer, vægge og gulve. Akustikken holder sig oftest inden for lovens grænser, men akustikeksperter vurderer, at loven er for dårlig
År: 2006 Nr.: 06
To pædagoger fra Århus har skrevet sig ud af deres frustrationer over, at de er for få voksne og ikke kan yde det, de gerne vil. De har beskrevet almindelige situationer med børnene, og hvad det kræver af pædagogerne, for at vise, hvad deres arbejde går ud på
År: 2006 Nr.: 05
Værdioptimering. Produktionsprocesser. Standardisering. Kastaniebakken i Birkerød bruger den japanske virksomhedsfilosofi Lean til at skære overflødige afbrydelser ud af hverdagen. Efter få måneder er det begyndt at virke
År: 2006 Nr.: 05
Ny forskning konkluderer, at daginstitutionen ikke nødvendigvis skaber bedre integration af børn med anden etnisk oprindelse end dansk - i værste fald kan børnehaven skade integrationen og skubbe børnene længere væk fra fællesskabet
År: 2006 Nr.: 05
Terrorist - Allahs kriger - giftig. Mediernes betegnelser er mange, når snakken falder på Hizb ut-Tahrir-medlem Musa Kronholt. For otte år siden hed han Martin, og nu hedder han Musa. Men hvilken person gemmer sig egentlig bag disse betegnelser? Og hvorfor vælger en almindelig dansk dreng at blive medlem af Danmarks mest kontroversielle muslimske parti Hizb ut-Tahrir?
År: 2006 Nr.: 04
Ny rapport om legepladssikkerhed giver ingen garanti for sikker leg. Rapporten anbefaler årlig inspektion, offentliggørelse af kommunale tilsynsrapporter og udarbejdelse af inspirationsmateriale til legepladsejere, men der er ingen tvang. Et flertal i ministeriets arbejdsgruppe kalder derfor rapporten vag
År: 2006 Nr.: 04
År: 2006 Nr.: 04
Pædagoger kan hjælpe børn med udviklings- og empatiforstyrrelser ved at lave orden i det kaos, børnene lever i. De ofte meget anstrengende børn har brug for, at deres problemer anerkendes som skader i hjernen, mener neuropædagog
År: 2006 Nr.: 04
I Århus Kommune var man ikke i tvivl om, at pædagog Jesper Laursen skulle afskediges efter en konflikt med en syvårig dreng, der resulterede i, at drengen fik store røde mærker på halsen - ifølge drengen fordi pædagogen tog kvælertag på ham. Nu har kommunen givet pædagogen en godtgørelse
År: 2006 Nr.: 03
Leg vil vinde over lærdom, familien bliver mere rummelig, daginstitutionen bliver mere opdragende, ordet teknologi forsvinder, og pædagogerne får en endnu vigtigere rolle. En fremtidsforsker, en børneforsker og en legeforsker forudsiger barndommen i 2031
År: 2006 Nr.: 02
Indholdsbeskrivelserne skal sikre, at det er pædagogernes professionalitet, der er udgangspunktet for alle SFO'ens daglige beslutninger
År: 2006 Nr.: 01
Hvis pædagogerne hjælper børnene for meget, kan de risikere at indlære hjælpeløshed. I Mælkebøttens vuggestue er af- og påklædning, bleskift og måltiderne et samarbejde mellem pædagoger og børn, fordi pædagogerne mener, at der er meget læring i omsorgsopgaverne
År: 2006 Nr.: 01
SFO'ens kerneydelse er at sikre børns trivsel og udvikling og lære dem at mestre hverdagen og hverdagsrelationerne. Det siger pædagogerne selv ifølge en omfattende undersøgelse af SFO'ernes virkelighed
År: 2006 Nr.: 01
Marianne Nelhorf-Holm var med til at starte Børneposten i Albertslund. I 25 år har hun været redaktør for et hold af unge, der har lavet en fast avisside og en brevkasse, der har fået over 5000 breve. Mobning, kærester, venner, sex og familie er stadig det, der optager de unge
År: 2005 Nr.: 43
Nydanskere tager aldrig ud i naturen, siger en fordom. Der er noget om snakken. Pædagogerne bag et integrationsprojekt i Århus troede, at danske og tosprogede børn ville begynde at lege sammen, så snart de blev sluppet løs blandt træer og buske. Men de blev klogere
År: 2005 Nr.: 43
Integration afhænger også af, om forældrene forstår barnets hverdag. Derfor gør pædagogerne fra Mariendal meget for at involvere de tosprogede forældre i, hvad børnene oplever i naturbørnehaven
År: 2005 Nr.: 43
Selv de stille og knap så fysiske børn i SFO'en på Bøgehøjskolen på Fyn er i dag blevet aktive og glæder sig til at gå i hallen for at lege med bolde og meget andet. SFO'en deltager i projektet Børn i Bevægelse, og personalet har været på flere kurser for at lære at spille bold og dyrke andre former for idræt. Hvis det er sjovt, vil alle godt være med
År: 2005 Nr.: 42
Danmarks første private børnehave ligger i Forlev mellem Korsør og Slagelse. Her er målet ikke profit, det er at bevare en lille børnehave, der ellers var blevet lukket
År: 2005 Nr.: 42
2000 pædagogstuderende begravede sidste tirsdag pædagogikken under en aktion foran Christiansborg. Men kampen for en bedre pædagoguddannelse er langt fra død
År: 2005 Nr.: 42
På Birkegården i Hillerød har afstivningen af de bogligt svage børn en fast plads i hverdagen. Alligevel er lederen uenig med regeringen, når den vil tvinge SFO'erne til at lave lektier. Professor Niels Egelund mener, det er noget pjat at anskue lektiehjælp som tvang. Det bør være de voksnes opgave at vende det til noget positivt
År: 2005 Nr.: 42
De stille børn er et mindretal, og det er både et sundhedsmæssigt og socialt problem. Derfor har Fyns Amt og DGI skabt projektet Børn i Bevægelse. Ideen er at få disse børn i gang med at løbe rundt, spille bold og være aktive. Pædagogerne har en vigtig rolle i projektet, og en af metoderne er at fokusere på legen frem for konkurrencen
År: 2005 Nr.: 42
I sager om seksuelle overgreb på børn er hovedbeviset ofte videoafhøringer af børn. Forsker i hukommelse kalder disse beviser et udslag af voksenfantasi, og advokat i BUPL frygter muligheden for justitsmord. Underviser på politiets kurser i afhøringer af børn er uenig
År: 2005 Nr.: 41
Pædagogerne er fanget i et tomrum mellem 80'ernes bollerumstankegang og nutidens pædofiliforskrækkelse. Derfor er det svært at acceptere børns normale seksuelle udvikling, der blandt andet rummer sexlege, når børnene samtidig skal beskyttes mod seksuelle overgreb
År: 2005 Nr.: 40
Vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har det svært. Men problemerne er vanskelige at definere, og børnene får ofte ikke den støtte, de har brug for. Derfor er der behov for stadig mere fokus på området, mener forfatter og mor til for tidligt fødte tvillinger, Jonna Jepsen
År: 2005 Nr.: 40
Kunst i form af både teater, musik og dans kan være med til at udvikle vuggestuebørn til at blive bedre mennesker og samfundsborgere. Det mener seminarielærer Annelise Arent og jazztrioen Yuya, der begge er involveret i EU-projektet "Glitterbird - kunst for de allermindste"
År: 2005 Nr.: 39
To børn med diagnosen autisme har fundet deres plads i Utterslev Kirkes Børnegård i Bispebjerg. De får en særlig behandling og skal på sigt inkluderes mere og mere i børnegrupperne. Deres forældre er meget glade for ordningen, og det er pædagogerne også
År: 2005 Nr.: 38
BUPL's kommunalvalgskampagne er ilde set i Sorø og i syv sønderjyske kommuner. Pjecer må ikke omdeles og plakater ikke hænge til skue for medarbejdere, børn og forældre. De lokale fagforeninger kalder det udemokratisk, og forældrene undrer sig
År: 2005 Nr.: 38
Danske daginstitutioner er modsat i andre lande bygget massivt op omkring fællesskab. Det er fint, men det kan blive for meget, mener to eksperter. Pædagoger bør huske på, at også ro og tid til at falde i staver og være afsondret er vigtigt for barnets udvikling
År: 2005 Nr.: 37
Laven Børnehave havde ingen sorgplan, da en far døde ved en ulykke. Men i dag er leder og souschef sikre på, at de gjorde det rigtige for både moderen og hendes to døtre
År: 2005 Nr.: 37
Det er forståeligt, at pædagoger får sproglig præstationsangst, når nogle forældre og forvaltningsfolk åbner munden. De taler nemlig alt for abstrakt og kompliceret, og det tror pædagoger desværre, at de skal leve op til, mener kommunikationsrådgiver Pernille Steensbech Lemée
År: 2005 Nr.: 36
Det, Bertel Haarder kalder førskolealderen, er en del af det, vi pædagoger kalder barndommen. Det, der foregår i daginstitutionen, insisterer vi på at kalde dannelse og udvikling frem for uddannelse og undervisning. En strid om ord? Måske, men i så fald en strid om vigtige ord.
År: 2005 Nr.: 36
Tavsheden er ikke guld, når det gælder børn i sorg, mener psykoterapeut Ilona Bechsgaard. Hun har som en af få herhjemme sorggrupper for børn helt ned til tre år. Det gælder om at møde børnene i det nu, hvor de er uden at trække voksensnak og abstrakte begreber ned over dem
År: 2005 Nr.: 36
I Børnehaven Bethania i Odense er barnet ikke problemet. Det er den pædagogiske praksis, som kan være en barriere for, at børn med vanskeligheder kan blive i fællesskabet. De fortæller hinanden gode historier om, hvordan børn går fra at være problembørn til at kunne fungere bedre i fællesskabet
År: 2005 Nr.: 35
Selvom de fleste Ballerup-ledere var fraværende på årets generalforsamling i BUPL afdeling 3, vankede der kritik til Ballerup Kommunes personalepolitik. Både fra ledere, pædagoger i fritidsinstitutioner og sågar fra rengøringspersonalet, blev der videregivet kritik
År: 2005 Nr.: 34
Døve og hørehæmmede pædagoger har i mange år været selvskrevne til at tage sig af de børn, der ikke kan høre. Men i dag er teknologien ved at indhente pædagogerne - børnenes operation, der gør dem i stand til at høre. På specialinstitutionen Jægerhytten er pædagogerne ved at omstille sig til de nye tider
År: 2005 Nr.: 33
Det begyndte med hattedamerne, der hjalp de fattige unger. Siden kom kaldet. Derpå faget og lønarbejdet. I dag hedder det sig, at pædagogerne har en profession. Eller i det mindste er på vej til at få én
År: 2005 Nr.: 33
God tid i pædagogisk arbejde betyder, at der er nok af den, men også at den bruges godt. Til at skabe magiske øjeblikke, hvor tiden står stille, mens engagerede børn og pædagoger fortaber sig i nuet.
År: 2005 Nr.: 33
Kristian Dreinø laver spil. Men for ham er det vigtigste ikke kappestriden, men at spillerne skal samarbejde. Der skal være pædagogiske intentioner med et spil, ellers er det ikke noget værd for ham
År: 2005 Nr.: 33
Blandt de 150 børn og 25 ansatte i Lærkereden er fraværet af stress og larm påfaldende. Det handler ikke om størrelsen på en institution, men om holdningen, fortæller leder Ruth Kristensen
År: 2005 Nr.: 32
Er der overhovedet nogen af jer, som har tænkt på vores børn? Indstillingen til at flytte og udvide børnehaven Solsikken i Horsens fra 20 til 66 børn har skabt angst og frustration i forældregruppen, som indkaldte embedsmænd og lokalpolitikere til dialog - i børnehøjde
År: 2005 Nr.: 32
En uddannet køkkenleder på 20 timer om ugen og en medhjælp på fem timer befrier nu pædagogerne for køkkenansvaret. Og allerede efter de første tre uger skal der skrælles flere gulerødder
År: 2005 Nr.: 31
Skandinaviske velfærdssystemer er gode til at udvikle mennesker, og de skandinaviske lande bliver derfor også de bedste til at forme fremtidens teknologi, mener forfatter Tor Nørretranders
År: 2005 Nr.: 31
I SFO'en har alle pædagogerne en walkie-talkie på sig hele tiden. I fritidshjemmet er stuerne kønsopdelt, så drenge og piger er for sig. To institutioner har udvekslet medarbejdere og ideer. "Jeg oplever det lidt som at komme ud som studerende igen. At få lov til at iagttage, fordybe sig, stille spørgsmål og få noget ny viden," siger en af pædagogerne
År: 2005 Nr.: 30
En legeplads kan være andet end plasticredskaber og gynger. Sean Mc Kenna forlod pædagogfaget til fordel for livet som kunstner, og nu designer han blandt andet legepladser til institutioner
År: 2005 Nr.: 30
En lille grøn cirkusvogn har 10 somre i træk turneret rundt i Nordvestkvarteret og skabt alternative oplevelser for de lokale børn. Cirkusvognen er et integrationsværktøj og et frikvarter fra en grå hverdag, men måske er der ikke nok penge til at køre et år mere
År: 2005 Nr.: 29
På den lille privatskole Laursens Realskole i Århus er der kort afstand mellem de to pædagoger i SFO'en og resten af lærergruppen. Pædagogerne underviser børnene om formiddagen og laver pædagogiske aktiviteter om eftermiddagen
År: 2005 Nr.: 29
Kun hvis der investeres i at skabe ordentlige vilkår i daginstitutionerne, kan pædagogerne bevare engagementet til gavn for både sig selv og de børn, vi har til opgave at give omsorg og udvikling
År: 2005 Nr.: 29
Børnehaven er et af de få faste holdepunkter i tilværelsen for flygtningefamilier i Danmark. Nogle gange det eneste holdepunkt. Derfor har to børnehaver i Midtjylland erkendt, at de er nødt til at hjælpe nydanske familier mere, end danske familier er vant til
År: 2005 Nr.: 28
International Børnesolidaritet sender i 2006 en gruppe pædagoger til Nicaragua på udveksling. Med deres faglige indsigt skal pædagogerne styrke et alfabetiseringsprojekt, som allerede i dag giver tusindvis af Nicaraguas børnearbejdere en bedre tilværelse end det rå liv på markedspladsen
År: 2005 Nr.: 28
" Evnen til at være innovativ drejer sig om kreativitet, hvilket bl.a. udfoldes gennem leg, fantasi, og nysgerrighed, der fører til nye erfaringer og erkendelser
År: 2005 Nr.: 28
Børnehaven Løvegården lå mindre en 500 meter fra en landingsbane i Københavns Lufthavn. Støjen fra de mange fly gav fire medarbejdere i børnehaven kronisk stress. Arbejdsskadestyrelsen har afvist alle fire sager, men nu har retten i Tårnby tilkendt alle fire medarbejdere erstatning for de utålelige arbejdsvilkår
År: 2005 Nr.: 27
Knap ti års arbejde med at rense forurenet jord under københavnske daginstitutioners legepladser lakker mod enden, og et oplysningsarbejde går nu i gang. 238 legepladser har fået ny, ren jord, mens cirka 500 institutioner blot behøver rådgivning
År: 2005 Nr.: 27
Færre nyuddannede pædagoger er aktive i BUPL, og der er blandt andet behov for flere unge tillidsrepræsentanter. Nyt projekt afsætter 300.000 kroner til en gruppe yngre medlemmer af fagforeningen, som skal komme med deres bud på, hvad der kan gøres
År: 2005 Nr.: 27
Howard Gardners teori om de mange intelligenser er lige så stille ved at revolutionere det danske skolesystem - og såmænd også mange daginstitutioners arbejde. I sidste uge var guruen i Danmark for at forklare sin populære teori
År: 2005 Nr.: 26
Daginstitutioner kører mange børn på skadestuen med småskader, som pædagogerne eller forældrene kunne have klaret. De unødvendige skadestuebesøg forskrækker barnet og belaster daginstitution og skadestue
År: 2005 Nr.: 26
Barndommen - og livet- bliver på denne måde reduceret til at handle om det næste, der kommer, i stedet for at handle om at skabe det gode liv og den gode barndom her og nu
År: 2005 Nr.: 26
2.600 børn samles i sommerferien på 223 fodboldbaner for at "lege fodbold". På DBU's fodboldskoler prøver frivillige, ulønnede trænere at gøre fodboldtræning til boldleg. I år er temaet afrikanske og brasilianske rytmer i fodbold
År: 2005 Nr.: 25
Sklerose i familien påvirker hele familien - også børnene, som mister en rask forælder og en tryg, forudsigelig hverdag. Men børn af skleroseramte er en overset gruppe, og en pædagogstuderende tog emnet op
År: 2005 Nr.: 25
Kirsten Simonsen var selv med til at indvie Ålsgårde Børnehave for 36 år siden. Nu kan hun få lov til at lukke den igen. Helsingør Kommune har nemlig valgt at lukke den lille børnehave
År: 2005 Nr.: 25
Den danske børnehavetradition er anderledes end i mange andre europæiske lande, og det har vi grund til at være stolte af
År: 2005 Nr.: 25
Pædagogerne i Gjøl Børnehave og SFO har lært at styre støjen. To ildsjæle fra den integrerede institution har været på støjkursus, og deres nytillærte metoder giver ro i institutionen. Kurset er et led i et støjvogterprojekt, som er blevet indstillet til en europæisk miljøpris
År: 2005 Nr.: 25
Gabriel Jensens Ferieudflugter begyndte i 1901 at hive blege Vesterbro-børn ud i den friske luft på landet. Og udflugterne eksisterer endnu. Bussen kører alle hverdage i skoleferien kl. 8.30, men nu er brystsvage storby-børn skiftet ud med mørklødede indvandrerbørn
År: 2005 Nr.: 24
Børn lever og lærer gennem deres krop - de er deres krop. Nu skal 1000 århusianske pædagoger undervises i, hvordan børn lærer med kroppen. De første har været på skolebænken
År: 2005 Nr.: 24
Ofte bliver der sat ind for sent i forhold til familier med problembørn og ondt i familielivet. I den integrerede daginstitution Børnehuset Sjælsø i Birkerød Kommune har man oprettet en specialgruppe i institutionen, så støttekrævende familier kan få hjælp tidligt i barnets liv
År: 2005 Nr.: 24
Selvom Ballerup kalder sig en åben og udfordrende kommune, oplever daginstitutionsledere, som offentligt kritiserer kommunens ledelsesstil, at få mundkurv på. Ekspert i offentlig forvaltning vurderer, at daginstitutionsledernes ytringsfrihed er blevet begrænset. Folketingets Ombudsmand overvejer at undersøge forholdene
År: 2005 Nr.: 24
Børn, der gerne vil, men ikke kan. Sådan beskriver psykolog Trine Uhrskov empatiforstyrrede børn, hvor normal opdragelse, appeller og skældud ikke virker. At arbejde med disse børn er hårdt, men en række enkle metoder kan være med til at løse problemerne
År: 2005 Nr.: 23
Borgmestrene i de fem kommuner, som bliver til Ny Holbæk, tænker højt om økonomi og serviceniveau
År: 2005 Nr.: 23
Derfor er det ufatteligt, at det er så svært for vores politikere at forstå, at investeringer i det pædagogiske fagområde er investering i fremtiden.
År: 2005 Nr.: 23
Det er pokkers besværligt, men det kan varmt anbefales. Pædagogstuderende Nils Falk og pædagog Pernelle Rose har levet på cubansk med hele familien i snart et halvt år
År: 2005 Nr.: 23
Det er ikke fritidspædagogikkens formål at være skolens forlængede arm over for børnene
År: 2005 Nr.: 22
En gruppe børn og pædagoger fra Toftegårdens Børnehave i Faaborg rykker ud i skoven fire dagen om ugen. Det giver børnene en bedre motorisk udvikling og pædagogerne mere tid med børnene
År: 2005 Nr.: 22
Det er gennem leg, at børn lærer om livet. Men ikke alle mestrer kunsten at lege med andre, og pædagogerne spiller en vigtig rolle, når børnene skal ud af boblen, og legelysten vækkes. Det viser et svensk projekt, der er blevet til bogen "Børn som ikke leger"
År: 2005 Nr.: 22
Pædagog Iben Palm ville ikke førtidspensioneres, da hun som 54-årig blev syg. Derfor fik hun et fleksjob. SFO Klostermarken i Roskilde er god til at integrere Iben Palm på arbejdspladsen, men et fleksjob er ikke ubetinget en succes. Alligevel bliver der flere fleksjob, og kommuner sparer udgifter til pension
År: 2005 Nr.: 21
Trange daginstitutionsbudgetter går ud over den årlige kolonitur. I Ryslinge Kommune har over halvdelen af daginstitutionerne på grund af nedskæringer valgt kolonien delvist eller helt fra. Andre institutioner tænker kreativt for at finde plads i budgettet. Børn&Unge tog med Myretuen på koloni og oplevede, hvad andre går glip af
År: 2005 Nr.: 20
Mange grønlandske børn lever under så kummerlige forhold, at pædagogerne nu vil lægge sag an mod landsstyret for ikke at gøre noget ved problemerne. En gennemgang af politiets døgnrapporter gennem to år viser, at pædagogerne har grund til at slå alarm
År: 2005 Nr.: 20
Tino er en handskedukke, som skal hjælpe børnene fra Spiloppen på Frederiksberg over broen mellem børnehave og skole. I brobygningssystemet Tino lægger man vægt på, at børnehaven og skolen kender hinandens mål, metoder og forventninger. For brobygning nytter ikke, hvis man ikke ved, hvad der er på den anden side af broen, mener initiativtager Jytte Sidelmann
År: 2005 Nr.: 20
Tidligere ville de andre børn ikke lege med Sebastian, og han blev ofte ked af det, fordi han ikke forstod, hvad der foregik rundt om ham. I dag bliver han behandlet for APD, og han er langsomt ved at få en normal barndom
År: 2005 Nr.: 20
Talepædagoger, psykologer, hørelæger og pædagoger overser ofte hjernelidelsen APD hos mange børn. Børnene bliver derfor fejldiagnosticeret som f.eks. DAMP-børn eller autister og ender ofte i specialklasser. Flere af børnene kunne dog helbredes
År: 2005 Nr.: 20
I Børnehuset Klostervangen i Århus kan pædagogerne bruge hænderne til andet end at snøre støvler og pudse næser. Igennem et halvt år har de med hjælp fra to fagfolk bygget deres eget halmhus. Det giver både stolthed, sammenhold - og mere plads til børnene
År: 2005 Nr.: 19
Det tog børnehaveklassen 20 år at blive anerkendt og respekteret. Det er dér, sfo'erne er nu, siger forskeren, lektor Stig Broström, som mener, det er på tide at få besvaret spørgsmålet: Hvad er en god fritidspædagogik?
År: 2005 Nr.: 19
De fejl, som en kommunal legepladsinspektør for et år siden fandt på to nye legeredskaber på legepladsen ved Skovlyskolens SFO i Holte, blev i sidste uge udbedret af leverandøren Rabo. Legepladsinspektøren er tilfreds, men Rabo afviser, at der nogensinde var fejl på produkterne. Skolelederen finder sagen absurd
År: 2005 Nr.: 18
Når man er stresset, er man "ude af sig selv". Stresshåndtering går ud på at "komme hjem til sig selv". Eller at komme fra det værste af sig selv til det bedste af sig selv. Det mener psykolog Ingrid Ortmann, som netop har udgivet en bog om forebyggelse og håndtering af stress hos pædagoger og børn
År: 2005 Nr.: 18
Danske børn bliver stadig udsat for støj, dårligt indeklima, giftige kemikalier i legetøj og passiv rygning. Derfor skal der laves en samlet handlingsplan for børn og miljø - og det haster, påpeger tværfaglig arbejdsgruppe i rapporten "Bedre miljø for børn - et oplæg til handling"
År: 2005 Nr.: 18
Antallet af børn og unge i behandling i det psykiatriske system er steget med cirka 400 procent i perioden fra 1994-2002. Der er mange steder flere måneders ventetid til Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Til stor frustration for pædagogerne
År: 2005 Nr.: 17
Inviter tre pædagoger fra en anden institution indenfor og lad dem observere blandt andet de voksnes samarbejde, børnenes aktiviteter og de fysiske rammer. På den måde får du sat ord på kvaliteten af upartiske kollegaer
År: 2005 Nr.: 17
150 forskellige teaterforestillinger var mødt op på årets børneteaterfestival, der i år fandt sted i Ringsted og Haslev fra den 10.-17. april. Her anmelder vi årets bedste forestillinger, fra trylleri og poesi for de mindste til bragende musikalske udladninger for de store. Og så er der selvfølgelig en god sjat H.C. Andersen-inspirerede forestillinger i anledningen af nationaldigterens 200 års fødselsdag
År: 2005 Nr.: 16
Hvis pædagoger ikke har tid nok til børnene og slet ikke til de truede børn, så må daginstitutionerne rationalisere, mener familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K). Han kommer fra en hård finans- og arbejdsgiververden og vil nu være børnenes minister. Bedste kvalifikation er, at han er far
År: 2005 Nr.: 15
Fokus, metoder og refleksion. Sådan lyder opskriften på et stykke udviklingsarbejde, der stikker dybere end fine målsætninger og har ændret hverdagen i Høje-Taastrup kommunes daginstitutioner til det bedre
År: 2005 Nr.: 15
God pædagogik er at støtte børnene i at udvikle deres aktuelle potentialer samt at udfordre dem til at udvikle nye.
År: 2005 Nr.: 14
Han blev født i en kirke. Næsten. Senere bombet ud af Berlin. Nu er han den gale kirkesanger i Gudum ved Struer og løber maraton i Berlin. Blandt andet. Ind imellem har Hans Schwenker været pædagog i 25 år
År: 2005 Nr.: 13
Når forældre bliver usikre på deres evner som forældre, spørger de pædagogerne til råds. Og selvom det er tidskrævende, er pædagogerne de helt rigtige til at støtte og vejlede forældre i børneopdragelse, mener familieterapeut Jesper Juul. En SFO i Sabro ved Århus har gjort forsøg med forældrekurser i institutionen
År: 2005 Nr.: 13
Arbejdstilsynets smileyordning tegner i en række tilfælde et forhastet og forkert billede af arbejdsmiljøet i daginstitutionerne. De glade og sure munde har mange steder ikke hold i virkeligheden, viser Børn&Unges rundringning til en række smiley-tildelte daginstitutioner
År: 2005 Nr.: 13
Vi ved, det er svært for kommunerne med de stramninger, regeringen lægger op til rent økonomisk.
År: 2005 Nr.: 13
I Hvidovre arbejder en børnehave, et fritidshjem og en skole for tredje år i træk sammen om at lette overgangen mellem de forskellige institutioner for børnene. Emnet er identitet og selvforståelse, metoden er billedkunst og teater
År: 2005 Nr.: 13
Børn med handicap som DAMP eller autisme er i stigende grad på vej ind i klubberne. Her er de ikke i behandling, men de er en pædagogisk udfordring
År: 2005 Nr.: 12
Det tager tid at gå fra normale børn til at arbejde med udviklingshæmmede børn. For pædagogerne i Nørregades Fritidscenter i Esbjerg er det en udfordring, de hele tiden bliver klogere på. I sommer byttede de 20 fritidshjemsbørn ud med 10 børn, der alle går i specialklasse i skolen
År: 2005 Nr.: 12
I eventyrenes verden kan børn gå på opdagelse i deres følelsesliv, uden at det er farligt, for det ender jo godt til sidst. Psykolog Lene Brok har længe arbejdet med at få den mundtlige fortælling ind i daginstitutionerne i form af eventyrtimer
År: 2005 Nr.: 12
Ni ud af ti stemte ja til den ny overenskomst. Det er det næsthøjeste ja-flertal, siden BUPL i 1977 indgik sin første overenskomst. Stemmedeltagelsen på 46,5 procent er til gengæld den næstlaveste i historien
År: 2005 Nr.: 12
Børn og pædagoger i Ishøj Kommune står i kø for at komme på opdagelse i naturen med naturvejleder Willy Boje. I Naturværkstedet kan man lave bål, tage på ture i skoven og finde pruttende larver i køkkenhaven
År: 2005 Nr.: 11
Fire 10-årige drenge i Gedved er godt på vej ned ad skråplanet. De holder til på en lukket tankstation til langt ud på aftenen, og ingen har rigtig føling med, hvad de går og laver. Så ansætter kommunen en pædagog til udelukkende at være sammen med drengene. Det ændrer drengenes liv
År: 2005 Nr.: 11
Se børnehaven som en feriekoloni og eksperimentér med langsomme børnehaver, foreslår en ny undersøgelse af daginstitutioner på Møn og i Silkeborg. Den kortlægger for første gang, hvordan pædagoger og dagplejere bruger tiden med børnene
År: 2005 Nr.: 10
Han er pædagog. Og han er pladeaktuel. "The greatest fool" hedder hans debutalbum, og spørger man Jesper Hempler selv, er det måske, hvad han er, når han vælger at debutere som sanger i en alder af 45
År: 2005 Nr.: 10
Børn ser, hører og mærker verden forskelligt. Hvis du som pædagog ikke sætter dig ind i forskellene og på den måde er i stand til at møde barnet, kan du ikke styrke barnets selvværd
År: 2005 Nr.: 09
FN's Børnekonvention forpligter medlemslandene - heriblandt Danmark - til at udbrede kendskabet til menneskerettighederne. På Gedved Seminarium har man taget konsekvensen og indført et obligatorisk forløb om menneskerettigheders betydning for det pædagogiske arbejde
År: 2005 Nr.: 09
På femte sal i Thomas P. Hejle Fritids- og Ungdomsklub gav en flok breakdancere, graffitimalere, DJ's og rappere hiphopkulturen et dansk design. "I Thomas P. Hejle fik jeg min hiphopopdragelse," siger Bossy Bo fra Østkyst Hustlers. "De husker ikke pædagogerne, men de har deres minder fra huset," fortæller pædagog Madeleine Nielsen
År: 2005 Nr.: 09
Piger skal hellere ryste røven end sidde på den, siger kultursociologer med speciale i hiphop, mens en rapskribent advarer hiphoppens ho's mod at sælge sig selv for billigt på et dansegulv. Drengeforsker mener, hiphop er en leg med ekstreme kønsroller, og en pigerapper spiller rollen som homegirl, ikke ho
År: 2005 Nr.: 08
I nogle klubber må børn ikke høre rap. I Aalborgklubben Fri-Stedet hyrede pædagogerne derimod hiphopperen Johnny Hefty til at lave rapmusik med en gruppe 11-20-årige klubmedlemmer. Sammen har de netop udgivet cd'en "Rap over nallerne". Den er ikke for voksne
År: 2005 Nr.: 08
Druk, sex og skudsår var temaer i senfirsernes amerikanske gangsterrap. Med en rapper som Niarn er de sexistiske og rå rim nu kommet til Danmark. Niarn bliver hypet i medierne som gangsterrapper, og de unge ser op til ham som sådan. Selv kalder han sig bare ballademager, og han benægter at være sexistisk
År: 2005 Nr.: 08
Pædagogerne brænder for musik, sang og bevægelse i Musikbørnehaven i Kolding. Det smitter af på børnene
År: 2005 Nr.: 08
Da Ribe Kommune i 2000 indførte intern kontraktstyring på daginstitutionerne, var pædagogerne meget skeptiske, fordi kontrakterne var hårde og fyldt med tal. Efter fem års udvikling er kontrakterne bløde og dialogorienterede
År: 2005 Nr.: 08
En rullende læseskurvogn, som giver mere ro omkring højtlæsningen, er blevet en succes blandt daginstitutionerne i Værløse Kommune Historien om Guldlok, tre bjørne og en skurvogn
År: 2005 Nr.: 07
Et barn kan blive kvalt i sin anoraksnor på vej ned af en rutschebane eller få fingrene klemt i en gynges ophæng. Københavnske daginstitutioners nyindkøbte legeredskaber er fyldt med farer og konstruktionsfejl, viser inspektionsrapporter. Københavns Kommune er blot en blandt 35 kommuner, som melder, at der er problemer med sikkerheden
År: 2005 Nr.: 07
De har flere problemer. Og det er kulturen, der er en barriere for, at børn med anden etnisk baggrund end dansk trives og bliver integreret. Det mener tre pædagoger, der til daglig arbejder med de etniske børn
År: 2005 Nr.: 06
Gennem et år har to vuggestuer i Århus fokuseret på børns sprog, opmærksomhed og kommunikation som led i et KiD-projekt. Resultatet er en læringsguide i form af en bog og en video
År: 2005 Nr.: 06
I nogle medier forbindes indvandrerunge med kriminalitet og problemer, og tosproget er bare et pænt ord for perker. I multietniske ungdomsklubber er det derimod in at tale perkerdansk. "Selv danske unge dyrker deres tosprogede venners arabiske gloser. Derved signalerer de, at de hører til i gruppen," siger sociolingvist Mette Vedsgaard
År: 2005 Nr.: 05
Pædagoger og kommuner over hele landet melder nu om endnu flere eksempler på, at sikkerheden ikke har været i orden på nyindkøbte legeredskaber
År: 2005 Nr.: 05
Unge sjusker forfærdeligt med sproget og er under påvirkning fra vulgær populærkultur. Sådan lyder ældre generationers evige klager over unges sprog. "Sure gamle mænd bør holde sig langt væk fra sproget," siger en sprogforsker. Ligeglade voksne skader børnene, mener psykolog
År: 2005 Nr.: 04
Birthe Mikkelsen er leder af Lions Vuggestue i Randers. Men hvis hun en dag bliver træt af arbejdet som pædagog, har hun sikret sig beskæftigelse i sin egen kreative papirbutik "Prikken"
År: 2005 Nr.: 04
Børn&Unge har i nr. 31, 32, 33 og 35/2004 og nr. 1/2005 beskrevet, hvordan det halter med sikkerheden på mange danske legepladser - især i institutionerne. Sikkerhedsstyrelsen har nu forbudt salg af de to legeredskaber, der er leveret af RABO, fordi de ikke lever op til sikkerhedsstandarden DS/EN 1176. Der står flere legeredskaber mage til dem, Rabo har solgt til Skovlyskolen i Holte, rundt om på danske legepladser, advarer Sikkerhedsstyrelsen
År: 2005 Nr.: 03
Generation fucked-up Luder, møgso, ho, pikslikker og fucking bøsserøv. Der skal mere end almindeligt sæbevand til at vaske de unges mund i dag, og sproget vækker forargelse hos den voksne generation. Pædagoger og psykologer advarer mod en stadig hårdere omgangstone, og kønsforskere råber vagt i gevær over for de sexistiske eller fækale udtryk, der især stammer fra rapmusik, film eller stand-up comedy shows på tv. Sprogforskere og ungdommen selv maner derimod til besindelse. Ungdommen har altid forarget, og de sure gamle mænd skal holde sig langt væk fra de unges leg med sprog og identitet. I dette og de næste numre af Børn&Unge skriver vi om den nye generations fuck-sprog. Vi starter i fritidshjemmet, hvor seksårige siger "fuck dig" til pædagoger. Mange daginstitutioner arbejder med at forbedre børn og unges barske sprog. Der er dog store forskelle på sproget, alt efter hvor i landet institutionen ligger. Når man f. eks. er dum i Kolding, er man en møgluder i København. Også voksnes sprog er grovkornet.
År: 2005 Nr.: 03
Menneskelig varme, rolige børn og taknemmelige forældre. 15 pædagoger fra København suger en masse godt til sig under studietur i Rom
År: 2005 Nr.: 03
Børn skal ses, høres og anerkendes. De skal føle sig trygge og have tillid til de voksne, som de omgås, mener pædagogerne i Børnehuset Planeten på Frederiksberg. De arbejder med anerkendende relationer og med Marte Meo for at blive bedre til at se, hvad børnene viser dem
År: 2005 Nr.: 03
De store hjerter og de gode viljer er ikke nok, når det gælder behandlingen af omsorgssvigtede børn, mener man på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem. Her er professionalismen sat i højsædet overfor de 20 børn i alderen 0-6 år, der for en kortere eller længere periode er blevet anbragt udenfor hjemmet
År: 2005 Nr.: 02
Mange pædagoger ryger, men røgen er farlig for dem selv, børn og kolleger. "Selvom en institution har et rygerum, slipper røgen ud gennem nøglehullet," siger en læge fra Kræftens Bekæmpelse. Forskere ønsker rygeforbud på danske arbejdspladser, og et rygeforbud er en succes i vuggestuen Tumlingen
År: 2005 Nr.: 02
Bodil Tyron er på efterløn og bruger næsten al sin tid på at være mentor for en ung mor på Alexandrakollegiet, passe børn, være voksenven og frivillig i Mødrehjælpens genbrugsbutik
År: 2005 Nr.: 02
Natur, bevægelse, kost og krop spiller en vigtig rolle i Outrup Børnehave. Alle børnene har deres egen Børnenes Bog, og her er der både aftryk af hænder og sat tal på højde og vægt. Dårlig idé, siger psykolog. Nej, siger børnehavens leder, for vi sætter fokus på forskellighed som noget positivt
År: 2005 Nr.: 02
I Horsens har man dæmpet støjniveauet i kommunens daginstitutioner og gjort mere, end loven byder. "Pral," siger den arbejdsmiljøansvarlige i BUPL Vejle Amt. Han mener, Horsens gør, hvad der bør forventes af en kommune med store støjproblemer
År: 2005 Nr.: 02
Pædagogen Helle Lindahl har skrevet den bog, hun altid selv har savnet i sit arbejde. En legebog med 200 lege, som hun håber vil inspirere til, at voksne og børn leger mere sammen. For når man leger, knytter man sig tættere til hinanden og lærer en masse, mener hun
År: 2005 Nr.: 01
Det begyndte med kursus i førstehjælp til pædagogerne. Nu er førstehjælp i omsorg blevet hverdag for både børn og pædagoger i den integrerede daginstitution Humlegården. En af gevinsterne er, at der er blevet mindre mobning
År: 2005 Nr.: 01
Børn får endnu mere ud af at få læst op i børnehaven, hvis pædagogen stopper op og snakker med børnene om handlingen og konkrete ord. Samtidig er det sjovere at læse for dem
År: 2005 Nr.: 01
Sikkerhedsstyrelsens klare afgørelse i sagen fra Skovlyskolens SFO vækker glæde i BUPL. Næstformand Lis Pedersen ser afgørelsen som et væsentligt skridt i den rigtige retning. Men hun mener, at lovgivning på området vil være den bedste løsning
År: 2005 Nr.: 01
Sikkerhedsstyrelsen har forbudt RABO at sælge to legeredskaber, fordi de ikke lever op til sikkerhedsstandarden DS/EN 1176. På Skovlyskolens SFO i Holte har man siden maj 2004 haft de to legeredskaber stående. De skal nu bringes i forsvarlig stand inden 30. januar
År: 2005 Nr.: 01
Pædagogen Annabella Aros på 57 år er begyndt i praktik i en børnehave. Hun har ikke opgivet at finde et rigtigt job som pædagog, selv om hun har fået at vide, at hun er for dyr. Hvis det ikke lykkes for hende at finde drømmejobbet, har hun overvejet at søge et job som medhjælper og dermed gå ned i løn
År: 2005 Nr.: 01
En gruppe pædagoger, lærere, kulturfolk og en lektor i datalogi har i fire år brugt hinandens forskellige indgangsvinkler til børn og medier
År: 2004 Nr.: 44
Per Schultz Jørgensen, Erik Sigsgaard, Jesper Juul og John Aasted Halse er vrede og skuffede. I manifestet "Forræderiet mod børns opvækst" lader de harmen over det, de kalder et megaudsalg af kvalitet i børns liv og et kæmpeskred i velfærdssamfundets omsorg for de svageste, få frit løb
År: 2004 Nr.: 44
Børn skal erobre den nye teknologi, og det kan de ved at skille den ad og opfinde den i en ny sammenhæng. I Århus har en udviklingsgruppe sammen med børnene leget sig frem til et nyt pædagogisk rum
År: 2004 Nr.: 44
Ligesom vi ude på arbejdspladserne har pædagogmedhjælpere, socialpædagoger og lærere som kollegaer i mange sammenhænge, skal vi have det på organisationsplan, der hvor det giver mening.
År: 2004 Nr.: 44
De læser højt for børn i den bedste mening. Men pædagoger kan i deres valg af aktiviteter bremse for integrationen, siger antropolog, der forsker i tosprogede børn i institutioner
År: 2004 Nr.: 43
Der er ingen tvivl om, at vi har brug for både dokumentation og samarbejde for at imødegå regeringens snævertsynede dagsorden på børn- og unge-området.
År: 2004 Nr.: 43
Det generte barn. Klovne-barnet. Det aggressive barn. Flygtningebørn udvikler mange forskellige "ansigter",når de ikke har sproget tilfælles med danske børn i daginstitutionerne. Det giver pædagogerne nogle helt særlige udfordringer, viser projekt i Odder
År: 2004 Nr.: 43
Alle børn bliver bange, og nogle lider af angst. Men hvornår tager angsten overhånd, og hvornår skal pædagoger og andre voksne reagere på angste børns signaler? Og hvad kan man stille op? Det giver en svensk håndbog svar på
År: 2004 Nr.: 42
Pædagoguddannelsen, arbejdsmiljøet, lønnen og anerkendelsen af pædagogernes arbejde. Det kan alt sammen blive bedre, mente formand Birgit Elgaard, der i sin beretning gav Danmark dumpekarakter. "Hvorfor ikke have verdens bedste daginstitutioner som ambition?" spurgte formanden og spejdede mod Sverige efter inspiration
År: 2004 Nr.: 41
Hvordan tackler man, at en ansat i en daginstitution ikke gider skifte ble, men gerne spiller fodbold? Teatergruppen Lille Grim Hund opførte dilemmaet i små scener, og med hjælpende stikord fra lederne blandt publikum kom der flere bud på en løsning
År: 2004 Nr.: 40
Institution skiftede neonrørene ud med med punktbelysning. Nu er der roligere børn, mindre larm og færre voksne med hovedpine og stress
År: 2004 Nr.: 40
På Byggelegepladsen Midgård i Ballerup sluttes ugen altid af med en omgang rollespil i de overbevisende omgivelser. Orker, elver, sigøjnere, prinsesser og konger kæmper side om side i kampen mellem det gode og det onde
År: 2004 Nr.: 39
Rollespil har bredt sig i de danske institutioner inden for de sidste tre til fire år, men hvad er det egentlig, og hvilke pædagogiske gevinster ligger der i spillene? Pædagog Lars Andersen og Claus Raasted har skrevet en bog til begyndere om rollespillets pædagogiske muligheder
År: 2004 Nr.: 39
Er modulordninger rene besparelser, der er pakket ind i pæne hensigtserklæringer om forældres frie valg? Eller er de et tilbud, der kommer både børn og voksne til gode? Meningerne er delte og erfaringerne ligeså
År: 2004 Nr.: 39
Om at være dansk pædagog i en argentinsk børnehave, hvor de voksne styrer for vildt, børnene næsten er for artige, og historieundervisningen er det centrale
År: 2004 Nr.: 38
Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt 30-40 konferencer for offentligt ansatte. Konferencerne er langt dyrere end andre organisationers konferencer, og differencen betales blandt andet af trængte institutionsbudgetter
År: 2004 Nr.: 38
Læring er på mode inden for dansk småbørnspædagogik. Pædagoger taler om læring i stedet for udvikling. Hvorfor gør de det? Og hvad betyder det for pædagogikken og for pædagogfaget? Børn&Unge har talt med forskellige eksperter for at få svar på spørgsmålene
År: 2004 Nr.: 38
Politikerne i Rønnede har proppet så mange børn ind i SFO Fristedet, at pædagogerne er nødt til at bruge en megafon til at råbe børnene op. Byrådet vil gerne bygge Fristedet større, men det har kommunen ikke råd til. Nu får pædagogerne hjælp af Arbejdstilsynet
År: 2004 Nr.: 37
Den Nye Klub på Frederiksberg har ændret karakter. Tidligere var den et forebyggende tilbud. Nu er hovedfunktionen at passe børn
År: 2004 Nr.: 37
Rabo A/S og tidligere pædagog Mari-Anne Bryder har stor succes med at importere trommer fra Ghana og sælge dem til danske børneinstitutioner. Produktionen af en tromme giver fuldtidsarbejde til fem familiefædre, som derved kan brødføde deres familier
År: 2004 Nr.: 35
Familieminister Henriette Kjær (K) vil ikke acceptere, at der fortsat er problemer med sikkerheden på legepladserne. Hun vil derfor have klare, faste retningslinjer, som leverandører og producenter fremover skal følge. BUPL inviteres med i den hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til ministeren
År: 2004 Nr.: 35
Tre dages pædagogstrejke rokker ikke ved millionbesparelse i den midtfynske kommune Ryslinge. Nedskæringerne bringer blot Ryslinge på niveau med nabokommunerne, siger byens borgmester. Det kalder BUPL's formand på Fyn for "fup og svindel". Normeringerne bliver lavere, siger han
År: 2004 Nr.: 35
Kombinationen af familie og forbrug i det nye ministerium åbner måske en virkelig god mulighed for konstruktive løsninger, når vi taler om sikkerhed i daginstitutioner og på legepladser
År: 2004 Nr.: 35
Dansk Pædagogisk Historisk Forening har åbnet museal samling af legetøj, materialer, bøger og tidsskrifter. Visionen er et egentligt museum
År: 2004 Nr.: 35
Brugerundersøgelser siger intet om kvaliteten af daginstitutionerne, pædagogerne kan ikke bruge dem til ret meget, og politikerne bruger dem ofte til at profilere kommunen, mener forsker Bente Bjørnholt fra Aalborg Universitet
År: 2004 Nr.: 35
Kan æbler sejle? Kan sten? Hvad lærer man af at vaske borde og skære frugt? Og af at bære en gryde med sand fra den en ende af legepladsen til den anden? I Vægterparken har pædagogerne taget udgangspunkt i hverdagslivet for at finde ud af, hvornår, hvad og hvordan børn lærer
År: 2004 Nr.: 34
Vi har skabt en tradition og en kultur i danske daginstitutioner, som folk kommer rejsende langvejs fra for at studere.
År: 2004 Nr.: 34
En ny ændring i arbejdsmiljøloven medfører, at 200.000 virksomheder skal screenes af Arbejdstilsynet. Jan Kahr fra Funktionærerne og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) repræsenterer fagbevægelsen i Arbejdsmiljørådet. Han ser hellere, at daginstitutionerne bliver tilmeldt Bedriftsundhedstjenesten
År: 2004 Nr.: 34
BUPL Århus Amt siger nej til ledelsesforsøg i Randers. Forsøget har ikke noget pædagogisk formål, mener fagforeningen, men sigter kun på at spare penge
År: 2004 Nr.: 33
Knap en uge efter Børn&Unges omtale af sikkerhedsproblemer på legeredskaber leveret af Rabo rykkede direktøren ud for at tale med institutionen og besigtige forholdene. Nu bliver problemerne løst, lovede han på mødet
År: 2004 Nr.: 33
Ryvang 2 er en idrætsbørnehave, og gennem pædagogisk idræt går pædagogerne efter "de gyldne øjeblikke". For det er i disse øjeblikke, hvor tid og sted forsvinder, og hvor man mentalt og fysisk er hundrede procent koncentreret, at både børn og voksne lærer mest
År: 2004 Nr.: 33
I Ørnevang Fritidshjem er det børnene, der bestemmer. Pædagogerne arbejder bevidst på at træde tilbage, være afvæbnende og lade børnene tage initiativerne. Det giver sejre og selvværd til både stærke og svage børn
År: 2004 Nr.: 32
Motorik og muskler har godt af, at børn går i naturbørnehave. Det har flere forskere vist. Nu er to seminarielærere gået et skridt videre. De har undersøgt, hvordan børn oplever naturen og bruger den i fælles lege og til egen fordybelse
År: 2004 Nr.: 32
Børn&Unges omtale af sikkerhedsproblemerne på det legeredskab, som RABO har leveret til Skovlyskolens SFO i Holte, fik i sidste uge Sikkerhedsstyrelsen til at gå ind i sagen
År: 2004 Nr.: 32
RABO er ikke alene om problemerne med sikkerheden på de danske legepladser. Ifølge fagfolk leveres cirka 95 procent af legeredskaberne med godkendelse fra det tyske testhus TÜV, selvom det ikke altid lever op til den danske fortolkning af reglerne. Noget værre rod, mener minister
År: 2004 Nr.: 32
Det store legeredskabsfirma RABO sælger produkter, der ikke lever op til den fælles europæiske standart. I stedet tolker de reglerne, men den går ikke, vurderer en række legepladsinspektører, Teknologisk Institut og Forbrugerstyrelsen. RABO vil ikke ændre politik
År: 2004 Nr.: 31
Forbundsformanden og de andre medlemmer af BUPL's forretningsudvalg skal vælges ved urafstemning, foreslår fire menige pædagoger. Forslaget behandles på hovedbestyrelsens møde i denne uge. Siden er det generalforsamlingerne og kongressens tur
År: 2004 Nr.: 31
Kommunerne skal forbedre problemer med støj og stress i daginstitutionerne. Det mener beskæftigelsesministeren, som efter et møde med BUPL og PMF truer KL med arbejdstilsynet. BUPL mener ikke, KL tager problemerne alvorligt
År: 2004 Nr.: 31
Maden i børnehaverne er sundere end sit rygte, viser ny undersøgelse. Men alt for mange børnehaver mangler et ordentligt køkken, og børnene deltager for lidt i indkøb og madlavning, mener manden bag undersøgelsen
År: 2004 Nr.: 31
Skovlyskolen i Holte har droppet SFO'en for de største. Nu går børnene fra 4.-7. klasse i Åben Skole, hvor de hver eftermiddag kan bruge skolens lokaler og få hjælp til lektierne
År: 2004 Nr.: 31
Hvis sukker blev opfundet i dag, ville det være på listen over forbudte stoffer. Alligevel har alt for mange børn i Danmark et overforbrug af sukker, som bringer dem i fare for at få blandt andet adfærds- og indlæringsproblemer. Midtbyens Ungdomsskole møder disse børn og gør noget ved deres problemer
År: 2004 Nr.: 30
De findes overalt - børn, der ikke siger et ord. Og det kan virke voldsomt provokerende, når børn ikke taler, ikke svarer, ikke ytrer sig overhovedet. Men tavsheden kan brydes ved at acceptere barnet frem for at presse det, viser erfaringer fra Horsens, hvor en tavs dreng gennem flere år gav pædagoger og behandlere grå hår i hovedet
År: 2004 Nr.: 29
Børnehaven Gårdhaven i Bramming blev i løbet af et par uger hårdt ramt med besøg af ræven og flere indbrud. Det var virkeligheden, der kom brasende ind i trygge rammer
År: 2004 Nr.: 29
Læreplaner kan meget vel snart blive en realitet i landets SFO'er. Undervisningsministeren vil have, at børn også får mulighed for at udvikle deres almene kundskaber i fritiden. BUPL kræver, at der følges op med bedre rammer og vilkår
År: 2004 Nr.: 28
I uge 32 var der overnattende gæster i Idestrup Børnehave. Venskabsbørnehaven fra Tjekkiet havde endelig fået mulighed for at tage turen op til deres danske venner på Falster, hvor de nød naturen, den friske luft og udvekslede pædagogiske erfaringer
År: 2004 Nr.: 28
Tre dage om ugen laver børnehaven Gl. Ajstrup Skole mad over ild til 130 børn, og de spiser udendørs året rundt. Det giver børnene et sundt forhold til maden, mener kostvejleder
År: 2004 Nr.: 27
Oliver har mange ordkort i sin kasse, andre har ingen eller ganske få. I Børnehaven Porskjær i Galten skriver børnene de nære og kære ord på kort, hvis de har lyst. Personalet har besluttet at gøre op med års forskrækkelse for bogstaver, ord og tal i børnehaven. Nu støtter de børnene i deres åbenbare interesse for at skrive
År: 2004 Nr.: 27
I Kong Oscars Børnehave er der både tid til fordybelse og omsorg. Plads til børnenes egne ideer, personalets engagement, til haven, der giver mad året rundt, og til dyrene, som skal passes og plejes. Kong Oscar ligger i Må-godt-land, men også i Søborg ved København
År: 2004 Nr.: 26
Børn vil bevæge sig mere, hvis de kan komme til at dyrke idræt i timerne umiddelbart efter skoletid. Det er tanken bag 11 fyrtårnsprojekter, som kulturministeren støtter med 16 millioner kroner. Projekterne involverer også pædagoger, der skal blive bedre til at tilbyde idrætsaktiviteter
År: 2004 Nr.: 26
Gennem 40 års skiftende pædagogiske vinde har Rødovre Byggelegeplads holdt fast i en grundpædagogik, der dybest set er ret banal: Alle børn får deres egen lille parcel med ret til at bygge bur og holde dyr
År: 2004 Nr.: 26
Hvert år valfarter tusindvis af børn og pædagoger fra fritidsinstitutioner til børnerockfestival i Vordingborg. Her smager børnene på den frihed, der venter dem som teenagere
År: 2004 Nr.: 25
Gladsaxes børn skal lære noget hver dag. Vel at mærke noget de også selv er optaget af at lære. Målrettet, procesorienteret pædagogik kombineret med nærhed, kontinuitet og fordybelse giver færre konflikter og mere dialog mellem børnene, oplever børnehaveleder
År: 2004 Nr.: 25
Læreplaner fører ikke nødvendigvis til den praksis, som de overordnede rammer lagde op til, viser erfaringen fra Sverige. Nogle steder er indlæring blevet en del af førskolernes praksis, viser svenske erfaringer
År: 2004 Nr.: 25
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
De nye læreplaner har udløst 34 millioner kroner til efteruddannelse af pædagogisk personale de kommende år. Målet er, at flest muligt bliver efteruddannet i at arbejde med læreplaner
År: 2004 Nr.: 24
Med de nye læreplaner er der for første gang lagt op til, at daginstitutioners praksis skal evalueres. Og det skaber frygt for politisk styring af børns hverdag
År: 2004 Nr.: 24
Det er godt at udveksle ideer på tværs af institutionerne i kommunerne, når læreplanerne skal udarbejdes, lyder rådet fra en central konsulent
År: 2004 Nr.: 24
Selv om mange børn i dag spiller rigtig meget på computer, er der ikke den store grund til bekymring. Nye danske og norske undersøgelser viser nemlig, at børns brug af computerspil harmonerer fint med aktiviteter som venner, familie og sport
År: 2004 Nr.: 24
Gå i øjenhøjde med børnene og se, hvad de er optaget af, og lad det bestemme kursen for de pædagogiske aktiviteter, mål og delmål for læreplanen. Den skal formuleres i forlængelse af børnenes interesse og engagement - for der ligger deres potentielle udviklingszone, siger forsker Pernille Hviid
År: 2004 Nr.: 23
Det tager fire en halv time, når børnene fra børnehaven Kongerosen tager i svømmehallen. For en tur i svømmehallen handler også om sauna, massage, frokost og måske vigtigst af alt god tid
År: 2004 Nr.: 23
Hver måned modtager godt 8.000 ledere gratisbladet Institutionslederen, der kalder sig et uafhængigt fagblad. Men bladet er hverken uafhængigt eller et fagblad, siger mediejurist og fremhæver, at Institutionslederen mangler en klar skillelinje mellem reklame og tekst. Dermed bliver læserne vildledt og manipuleret
År: 2004 Nr.: 22
I otte år har skoler, SFO'er og børnehaver på Tåsinge kørt et indskolingsprojekt, hvor børnehavebørnene allerede i maj møder deres kommende klassekammerater, børnehaveklasseleder og SFO-pædagoger. Kodeordet er tryghed
År: 2004 Nr.: 22
Vuggestuen Røde Ko i København holder til på tredje sal, og der er ingen elevator. Trappen har ikke altid været lige populær hos børn, forældre og pædagoger, men deltagelsen i et KiD-projekt har givet et nyt syn på trappen
År: 2004 Nr.: 22
Hvordan får man det maksimale ud af legepladsen? Ministeriernes Vuggestue i København har udforsket sagen
År: 2004 Nr.: 21
I efteråret bliver det første hold hospitalsklovne uddannet i Danmark. Et arbejde, som kræver stor indlevelse. Tre pædagoger er blandt landets første hospitalsklovne
År: 2004 Nr.: 21
I et halvt år rejste historikeren Maria Rytter rundt i Danmark for at samle materiale om børnehjem i det 20. århundrede. Hun er overvældet af det store behov, tidligere børnehjemsbørn har for at få fortalt deres historie
År: 2004 Nr.: 20
To danske firmaer er på markedet med digital teknologi til at holde en usynlig snor i børnene i forlystelsesparker og zoologiske haver. I fremtiden vil både børn og voksne blive udsat for her-og-nu-markedsføring, der vil bruge vores mobiltelefoner til med få meters nøjagtighed at afsløre, hvor vi befinder os.
År: 2004 Nr.: 20
Børns mavepine, hovedpine og ufrivillig afføring er nogle af de symptomer, der vidner om mistrivsel forårsaget af stress blandt børn. Men løsningen er ofte ligetil og ret banal, fortæller to erfarne pædagoger, der underviser daginstitutioner i at håndtere stress blandt børn
År: 2004 Nr.: 20
Et helt store rykind af nye forestillinger er i år rettet mod de ældste børn og unge. Genrer og indhold varier fra Shakespeare over ny dramtisk til musikalsk teatersport og decideret debatteater. Det sidste er igen på banen, provokeret af tidens pornoficering i almindelighed og unges holdning til pornoen i særdeleshed.
År: 2004 Nr.: 19
Der er altid nok at vælge imellem, når der skal købes teater til de - i teatersammenhæng - store børn i skoler og på fritidshjem. I år blev adskillige nye, spændende forestillinger for de 6 - 12 årige præsenteret på årets Børneteaterfestival. Comedievognen har flottet sig ekstra og produceret hele to forestillinger til aldersgruppen.
År: 2004 Nr.: 19
25 vuggestuebørn og personalet fra Mariendal på Frederiksberg har i to uger haft besøg af billedkunstlærer Luna Panduro. Et projekt som ud over at pædagogerne lærer at arbejde med børn og billedkunst, giver mange sidegevinster
År: 2004 Nr.: 19
Adoptivbørn reagerer ofte voldsomt på afsked eller berøring, fordi de er blevet forladt af deres mor og er følelsesmæssigt bagefter med at lære. En adoptivmor har taget initiativ til et kursus for pædagoger.
År: 2004 Nr.: 18
Børn kan få værdifulde erfaringer med skriftsprog i uformel praksis mellem børn og voksne i institutionerne. Pædagoger svigter børnene, hvis de ikke introducerer det trykte og skrevne sprog i børnehaven, mener lektor Kjeld Kjertmann, DPU
År: 2004 Nr.: 18
25 vuggestuebørn og personalet fra Mariendal på Frederiksberg har i to uger haft besøg af billedkunstlærer Luna Panduro. Et projekt som ud over at pædagogerne lærer at arbejde med børn og billedkunst, giver mange sidegevinster
År: 2004 Nr.: 17
Der er langt mellem skægstubbe og mandesved i landets vuggestuer. I vuggestuen Østboulevarden i Århus prioriterer man mangfoldigheden, også når det gælder ansættelse af mænd
År: 2004 Nr.: 17
Børn i en mere rummelig daginstitution må kunne være forskellige og alligevel alle sammen opleve sig selv som gode nok. Det gælder også pædagogerne, mener psykolog Jens Andersen.
År: 2004 Nr.: 17
25 vuggestuebørn og personalet fra Mariendal på Frederiksberg har i to uger haft besøg af billedkunstlærer Luna Panduro. Et projekt som ud over at pædagogerne lærer at arbejde med børn og billedkunst, giver mange sidegevinster
År: 2004 Nr.: 17
Det er ikke den letteste ting i verden at lære de små tabeller udenad, men nu får børnene hjælp af en musiker og en skuespiller, der har sat musik til tabellerne
År: 2004 Nr.: 16
Børnene på Christiania vokser op med razziaer, hash og mediestorm. Børn&Unge har været på fristaden og se nærmere på deres situation
År: 2004 Nr.: 16
Regeringens læreplaner kan gøre det forbi med de musiske dyder og traditioner, siger Erik Lyhne, cand.phil. i musikvidenskab og lektor i musik. Han mener, at fokus er helt forkert i læringsdebatten
År: 2004 Nr.: 15
Pædagoger er ikke gode nok til at få deres mål omsat til bevidst pædagogisk praksis, viser ny undersøgelse af Stig Broström fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han mener, at et mere systematisk, analytisk arbejde med pædagogikken er nødvendigt, hvis børn skal lære noget af at gå i børnehave. Som det er nu, bygger praksis på tilfældigheder
År: 2004 Nr.: 15
Jytte Rahbek Schmidt er en ildsjæl. I hendes snart 85 leveår har hun leget, arbejdet og levet med musikken. Børn&Unge har mødt hende til en snak om rytmikkens indtog i institutionerne, kampen mod den traditionelle pædagogik og det arbejde, som har gjort hende til en af grundstenene indenfor børn og rytmik
År: 2004 Nr.: 15
BUPL har fået ny forbundsledelse. Den har tiden frem til den ordinære kongres i november, hvor et nyt valg venter, til at bevise sin duelighed
År: 2004 Nr.: 13
Ordet "barnlig" får aldrig en positiv klang. Alligevel er der god grund til at forsvare barndommen, mener forfatterne Bertill Nordahl og John Madsen, der ikke bryder sig om, at piger på otte år gemmer dukkerne væk for i stedet at kaste sig ud i et liv som unge. Bare rolig, pigerne leger stadig, det er bare på en anden måde, påpeger forfatteren Jørn Martin Steenhold
År: 2004 Nr.: 13
De pædagogiske læreplaner giver pædagoger mulighed for at dokumentere det arbejde, de i forvejen gør. Det giver større synlighed, prestige for faget og i sidste ende mere i løn. Men vi må ikke glemme barnet og vort børnesyn, advarede flere pædagoger på BUPL-medlemskonference
År: 2004 Nr.: 13
Dokumentation, følge børns spor, medinddragelse af børnene og børns kunstneriske udtryk er nogle af de afsmitninger Reggio Emilia-pædagogikken har haft på dansk pædagogik. Ifølge Reggio Emilia-eksperten Karin Eskesen handler det dog ikke om at kopiere italienerne, men om at bruge deres erfaringer til en dansk variant
År: 2004 Nr.: 13
Reggio Emilia er foregangsland, når det kommer til dokumentation. I vores naboland Sverige er de godt på vej, men de oplever forhindringer undervejs
År: 2004 Nr.: 12
Sanserne spiller en stor rolle i Reggio Emilia-pædagogikken. Det ses ikke mindst i indretningen af byens institutioner. Der er tænkt over hvert rum, hver funktion og hver effekt. Børn&Unge besøgte en af de kommunale institutioner i byen og så nærmere på detaljerne.
År: 2004 Nr.: 11
Reggio Emilia-pædagogikken er kendt verden over for at se børn som personer med mange ressourcer og kompetencer. De bliver gennem kreative projekter opmuntret til at bruge alle sanser. Børn&Unge satte en pige fra Reggio Emilia stævne for at høre, hvad hun egentlig fik med sig i bagagen fra sit institutionsliv.
År: 2004 Nr.: 11
Kommentar af professor Tage Søndergård Kristensen og Hermann Burr, forsker, Arbejdsmiljøinstituttet
År: 2004 Nr.: 11
Leg i mindre grupper, nærværende voksne, legepladsen som attraktivt ekstrarum, siesta til afslapning, løbeture så krudtet brændes af og flere børn på ture hver dag. Det er nogle af de pædagogiske og organisatoriske ting, der kan være med til at dæmpe støjen i daginstitutioner.
År: 2004 Nr.: 11
Institutioner skal indrettes, så de passer til moderne forældres behov. Sådan lyder kravet fra forældre og politikere. Men der er stor fare for, at man glemmer det vigtigste, nemlig at de skal passe til børnenes behov, advarer en forsker fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
År: 2004 Nr.: 10
Forældre skal have mulighed for at vælge mellem forskellige typer institutioner. Det er regeringens politik, og derfor skal friskoler og grundskoler nu have lov at drive børnehaver. BUPL lægger vægt på at få en aftale med friskolerne om medarbejdernes vilkår og kvaliteten i pædagogikken.
År: 2004 Nr.: 09
År: 2004 Nr.: 09
Jeppe Christoffersen frygtede "et halvt år i ble-helvede", da han startede i praktik i Jægersborg Vuggestue. I stedet blev det til et stort og udfordrende udviklingsprojekt, for han lavede i samarbejde med sin praktikvejleder en naturlegeplads.
År: 2004 Nr.: 09
I børnehaven Hylet har pædagogerne stort set aldrig problemer med besværlige forældre. Opskriften er enkel: Brug de krævende forældre som en ressource.
År: 2004 Nr.: 08
Lederne i de københavnske daginstitutioner er utilfredse. Kommunens indkøbsaftaler tvinger dem til at opsige aftaler med håndværkere, de har brugt i mange år, fratager dem retten til at købe tilbudsvarer i butikkerne og begrænser institutionernes selvforvaltning. Til gengæld sparede Københavns Kommune sidste år 23 millioner på de fælles indkøb
År: 2004 Nr.: 08
Børn fra Børnehaven Ragnarok liver op på Plejehjemmet Fælledgården, når de synger og hygger sammen med de gamle. Samarbejdet har gennem fire år ført børn og gamle sammen, og det er godt for begge parter, mener pædagogerne. Men indimellem må børnene forholde sig til, at deres gode venner bliver demente eller dør
År: 2004 Nr.: 08
Ændret pædagogik synliggør et stigende problem med DAMP-børn i skoler og SFO. Samtidig boomer antallet af henviste børn til psykiatriske afdelinger, fordi børn med særlige vanskeligheder ikke magter kravene i daginstitutioner, skoler og skolefritidsordninger, mener psykiater
År: 2004 Nr.: 08
500 børn i Århus dyster hvert år i vinter-OL for skolefritidsordninger. I år er det 12. gang, legene finder sted, og børnene har forstået det olympiske budskab: Tab og vind med samme sind
År: 2004 Nr.: 07
Læreplaner vil være et tilbageskridt for dansk pædagogik, mener Søs Bayer, rektor for Dannerseminariet, og pædagogerne Jytte Hare og Tina Petersen fra to institutioner i Hillerød. De mener, at legen er dømt ude. De obligatoriske planer vil kun føre til en mere læringspræget hverdag, der ikke sikrer, at børn lærer mere, men bare lærer noget andet.
År: 2004 Nr.: 07
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne.
År: 2004 Nr.: 07
Hele personalegruppen på en integreret institution i Århus fik på et internt kursus sat fokus på kommunikationen og adskilt det personlige fra det faglige. Nu er det o.k. at stille spørgsmål om hinandens pædagogiske praksis.
År: 2004 Nr.: 07
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne.
År: 2004 Nr.: 07
Institutionsleder Anne-Lise Olsen føler, at det er en kunst at være leder efter kommunesammenlægningen. Mange pålæg fra kommunen har begrænset den frihed, som den nye struktur skulle have ført med sig.
År: 2004 Nr.: 06
At have en social kompetence indebærer ikke bare at have en social adfærd. For at være social skal man også kunne forstå andres tanker og følelser og dermed deres bevæggrunde for at gøre det, de gør. Det har professor i udviklingspsykologi Hans Vejleskov skrevet om i en ny bog.
År: 2004 Nr.: 05
CVU'er er topstyrede projekter, der dræner pædagogseminarierne for både menneskelige og økonomiske ressourcer. Resultatet er, at pædagoguddannelsen bliver forringet. Det mener studerende og undervisere på seminarierne, som oplever, at fokus er blevet fjernet fra grunduddannelsen.
År: 2004 Nr.: 03
"Vil man kvalitet på børne- og ungeområdet, så må arbejdet med kvalitetsudvikling ske sammen med de professionelle udøvere."
År: 2004 Nr.: 03
Århusianske forældre vender tommelfingeren nedad til byrådsflertallets planer om at erstatte pædagoger med pædagogmedhjælpere.
År: 2004 Nr.: 03
Børns personlighedsudvikling kan tage skade, hvis der er for mange børn per voksen i daginstitutionerne. Professor i udviklingspsykologi Dion Sommer er meget bekymret over allerede eksisterende normeringer og udsigten til, at nedskæringervil gøre dem endnu dårligere
År: 2004 Nr.: 03
Hvad skal børn have oplevet, opdaget, hørt, set og lært i deres første seks-syv leveår? Hvad skal de minimum have været i berøring med? De spørgsmål har Børn&Unge stillet en række mennesker for at få et bud på, hvad børn skal kunne, når de står ved den første alvorlige skillevej i deres liv: Overgangen til skolen.
År: 2004 Nr.: 03
For 12. gang indbyder Børn&Unge læserne til at bruge deres viden, intuition og spådomsevner. Giv svar på nedenstående spørgsmål og se tiden an frem til januar 2005. Til indsendere med flest rigtige besvarelser er der ædle druer: tre gange seks flasker rødvin af respektabel kvalitet. Kuponen, som også kan udfyldes på BUPL's hjemmeside - www.bupl.dk - skal være os i hænde senest mandag den 19. januar.
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
En frossen vandpyt uden for et skur ved Åhavevejens Børnehave er skyld i, at Maj-Britt Wetterling brækkede sin fod flere steder, blev fyret og ikke længere kan arbejde som pædagog. Nu har retten slået fast, at kommunen bærer ansvaret for ulykken.
År: 2003 Nr.: 50
I mange år har en børnehave, et fritidshjem og en skole i Hvidovre Kommune arbejdet på tværs af faggrænser og fysiske rammer. Det er gavnligt for både pædagoger og lærere såvel som børnene, mener de ansatte.
År: 2003 Nr.: 49
I de kommende år går flere hundrede børnehaveklasseledere på pension. Det er pædagoger, der skal afløse dem, men Børnehaveklasseforeningen mener ikke, de bliver uddannet til opgaven.
År: 2003 Nr.: 49
Det er alt for tilfældigt, hvad de kommunale målsætninger for daginstitutioner fokuserer på, viser ny undersøgelse. Daginstitutionsområdet trænger til et fælles, uafhængigt forum, der kan følge og påvirke udviklingen, mener forsker Søren Smidt
År: 2003 Nr.: 47
En fugleedderkop, en leguan og en kvælerslange er blandt de repræsentanter fra dyreriget, der netop har besøgt Ejby Børnehave. Her er det blevet en tradition at invitere Christianshede Zoo til at vise eksotiske dyr frem
År: 2003 Nr.: 47
De socialt belastede, de voldelige, de konstant forstyrrende, de fagligt svage, de handicappede, de højt begavede, de tosprogede og de stille elever. Folkeskolen skal have plads til dem alle, og det kan pædagoger være med til at sørge for, at den får. Det mener nu også lærerne
År: 2003 Nr.: 46
Siden 1994 har Horsens Kommune haft sit eget børnebyråd. Hidtil har det været så som så med indflydelsen, men nu bliver de unge taget alvorligt, lover byens borgmester
År: 2003 Nr.: 46
Pædagoger skal være mere professionelle, når de indretter en institution. Ellers kommer hyggen let til at veje tungere end pædagogiske ideer om, hvad rummene skal bruges til. Men rigtig indretning frigiver tid, der kan bruges til børnene, lyder budskabet i et århusiansk projekt
År: 2003 Nr.: 45
Mediepåvirkningen har forandret pigernes leg i løbet af de seneste 10-20 år. I dag dyrker de 7-12 årige et syntetisk pseudounivers, hvor ekstrem rigdom, utopiske karrierer, glamour og soap er ingredienserne. Legen afslører pigernes forestillinger om den højeste lykke, mener Jørn Martin Steenhold
År: 2003 Nr.: 44
Pædagoger vil gerne være enige, sådan er kulturen inden for faget. Og for at blive enige holder de møder. De mange nye krav og sparerunder betyder flere møder, som tager tiden fra børnene. En antropolog og en pædagog vil lære pædagoger at holde de nødvendige møder og gøre dem mere effektive.
År: 2003 Nr.: 43
Pædagoger har nu bedre end nogensinde før mulighed for at præge børnenes hverdag i en mere miljøvenlig retning. Det skyldes blandt andet, at flere og flere produkter til daginstitutioner kan fås i miljømærkede udgaver. Både producenter og pædagoger er positive.
År: 2003 Nr.: 43
En astma-plaget giraf, en bamse med øjenbetændelse og Byggemand Bob med såret tommelfinger. De var blandt de patienter, som en gruppe lægestuderende tog hånd om, da de inviterede børnehavebørn til at tage yndlingsbamsen under armen og besøge Bamsehospitalet.
År: 2003 Nr.: 43
21 socialarbejdere har netop afsluttet en videreuddannelse skræddersyet til folk, der arbejder med de vanskeligste unge i Danmark. Og samtidig udkommer bogen "Inden for rækkevidde", hvor de samme 21 socialarbejdere fortæller om deres arbejde
År: 2003 Nr.: 42
Firmaet Bruger-Hjælper Formidlingen har opgivet planerne om at bygge ti private institutioner i København, inden året er omme. Firmaets direktør, Torben Hansen, erkender, at han ikke kan få økonomien til at hænge sammen
År: 2003 Nr.: 42
Institutionsleder Ruth Kristensen kan nu også kalde sig filmproducent. Hun har sammen med en journalist lavet en videofilm, der giver et kig ind i børnenes verden - uden voksne
År: 2003 Nr.: 42
Over halvdelen af landets kommuner skærer ned på børne- og ungeområdet næste år. Det sker samtidig med, at regeringen blæser til kamp mod den sociale arv og kommunernes mål og visioner for området bliver stadig flottere
År: 2003 Nr.: 42
Børnehaven Solbærkrogen har vundet 50.000 kroner i Danmarks Naturfredningsforenings konkurrence "Vind naturoplevelser hvor du bor"
År: 2003 Nr.: 40
På et forvokset klippeskær i Østersøen lever 100 børn og voksne tæt på hinanden i Danmarks østligste samfund. I hverdagen er Christiansø et sted, hvor naturen spiller en hovedrolle, men også et sted hvor barndommen ender brat
År: 2003 Nr.: 40
Film kan give god inspiration til en diskussion på personale- eller forældremøder. Eller de kan give børnene mulighed for at snakke om deres eget liv på en anden måde. Børn&Unge har kigget lidt i Det Danske Filminstituts rige skat af kvalitetsfilm
År: 2003 Nr.: 39
SFO-leder Hanne Hansen arbejder på en kristen friskole, hvor det omdiskuterede forståelsespapir er en del af arbejdsgrundlaget. "Min største overvejelse i forbindelse med papiret var, om jeg kunne leve op til det," siger Hanne Hansen.
År: 2003 Nr.: 39
"Hvad satan skal man sige, de kæmper jo for at få det til at køre for ens barn", udtaler forælder om det paradoksale i, at der trods systematiske forringelser stadig er udbredt tilfredshed med børnenes daginstitution
År: 2003 Nr.: 39
Selv om danske vuggestuer er ganske gode, har de muligheden for at blive verdens bedste. Mikael Witte har skrevet en bog om, hvad der skal til. Blandt andet opfordrer han pædagogerne til at lytte til børnenes personlige sprog. Og i øvrigt råbe op om, at de laver et vigtigt stykke arbejde
År: 2003 Nr.: 38
I mange institutioner med dyrehold udsættes dyrene for hårrejsende mishandling af folk udefra. Det sker, at børn mister et dyr to til tre gange
År: 2003 Nr.: 38
I fritidsklubben Vænget i Lyngby bekæmper de børnenes trang til søde sager med et ordentligt foder hver dag. Og det koster kun halvanden krone om dagen pr. barn at give børnene mad
År: 2003 Nr.: 38
Hvor lidt kan man nøjes med at gøre i en børnehave? Sådan er den politiske tankegang i Galten, hvis man ser det fra en pædagogs synsvinkel. Pædagog Laila Frederiksen kalder det nøjsomhedspædagogik
År: 2003 Nr.: 38
Alt det sjove er for længst skåret væk på Ravnekærinstitutionen i Nyborg, som har været gennem konstante sparerunder de sidste fem år. Sidste års besparelser blev klaret ved, at en række medarbejdere frivilligt valgte at gå ned i tid, men nu står en ny sparerunde for døren
År: 2003 Nr.: 37
Malk De Koijn er en meget succesrig hiphop-gruppe, som vader i anerkendelse. Deres lyrik bliver sammenlignet med Dan Turell og Benny Andersen. En stor del af gruppens fans er børn, og det bekymrer gruppen, der selv mener, at deres musik med de sjofle, fækale og vulgære tekster er beregnet til voksne og ikke til niårige småpiger
År: 2003 Nr.: 37
Når pædagoger fokuserer entydigt på at udvikle børns kompetencer, abonnerer de samtidig på en forståelse af, at barnet kun er noget i kraft af det, det kan. Det strider mod pædagogikkens væsen og er med til at gøre småbørnsinstitutionerne til en slags førskole og ikke dannelsessteder, hvor børn lærer at lære, mener seminarielektor Finn Hedegaard Nielsen
År: 2003 Nr.: 37
Børnehaven Kløvermarken er en oase i Dannelseskaravanen, der trækker sit spor gennem landet i disse måneder. Kløvermarken har fokus på værdi af den fysiske indretning
År: 2003 Nr.: 36
Jeg vil et samfund, der tager hånd om de svage, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed, og hvor barndommen respekteres. Jeg vil et samfund, hvor menneskelighed - ikke økonomi - er målestokken.
År: 2003 Nr.: 36
Oversete, svigtede og ensomme. Sådan er de stille pigers lod, men ikke i Lyngby, hvor projektet Gnisterne gennem syv år har hjulpet stille piger ud af deres isolation. For det kan nemlig lade sig gøre at give de stille piger stemme, viser en bog, der dokumenterer effekten af Gnisternes indsats
År: 2003 Nr.: 36
Tidlig indlæring er gavnligt for børnene, siger man i Frankrig. Så de små franskmænd starter i "moderskolen" fra to-års-alderen. Og venlige lærerinder sørger for, at de lærer noget.
År: 2003 Nr.: 35
Pædagoglønnen steg fra 2001 til 2002 mindre end gennemsnittet for alle kommunalt ansatte. Til gengæld indsnævredes lønforskellen mellem mandlige og kvindelige pædagoger til sølle én krone.
År: 2003 Nr.: 35
En udvidelse af arbejdet, som den pædagogerne i Børnenes Hus har lavet, kan ikke lykkes, hvis det daglige arbejde med børnene ikke er i orden. Desuden skal forældrene accepteres i rollen som forældre, hvis det skal blive legitimt at stille spørgsmål til deres forvaltning af rollen
År: 2003 Nr.: 34
I Børnenes Hus i Randers tager pædagogerne sig også af børnenes forældre. I Nordbyen, hvor den integrerede institution ligger, bor mange familier med sociale problemer, men ved at lytte, undre sig og stille spørgsmål til den måde, forældrene forvalter deres rolle på, yder pædagogerne hjælp til selvhjælp
År: 2003 Nr.: 34
Både de forældre, der har brug for ekstra hjælp, og de forældre, der ikke har, er glade for Børnenes Hus. To mødre fortæller om deres erfaringer
År: 2003 Nr.: 34
På jævnt dansk hedder det at blive "taget i røven". Hvordan det føles, kan daginstitutioner i den københavnske forstadskommune Hvidovre tale med om. Deres opsparing på over fem millioner er blevet beslaglagt. Over night og med tilbagevirkende kraft
År: 2003 Nr.: 34
I Smilehullet på Amager har pædagogerne svært ved at finde på fælles lege, når børnene er uden for. Det er de ikke ene om. Den pædagogiske fantasi kommer hurtigt til kort, og det er synd for både børn og voksne, siger Lars Hazelton, der underviser pædagoger i gamle dogmelege
År: 2003 Nr.: 33
Københavnsk BUPL'er, som gennem 20 år fik udbetalt forkert løn, har fået efterbetalt en halv million kroner.
År: 2003 Nr.: 33
I Valparaiso i Chile venter en masse børn på en container fra Danmark. Den er fuld af bøger, møbler og legetøj, som skal fylde de børnebiblioteker, der for mange af dem er eneste fristed i en fattig og ofte svær barndom. Børn&Unge var med, da containeren blev pakket.
År: 2003 Nr.: 33
Den rummelige daginstitution har plads til dem, der ikke kan yde 100 procent hver dag. Og den plads har Resen Daginstitution i Skive
År: 2003 Nr.: 32
Grænseoverskridende. Intimiderende. En overskridelse af privatsfæren. Det vil mange forældre kalde det, hvis barnets pædagoger inviterer sig selv på middag. Men Vuggestuen Røde Rose har siden 1971 haft stor succes med hjemmebesøg. Børn&Unge tog med til middag hos lille Alvilda
År: 2003 Nr.: 31
Dorte Bloch har skiftet spor. BUPL's tidligere næstformand er gået i arbejdsgivers tjeneste. Det er hun ikke blevet populær på alle steder. Selv mener hun, at pædagogfaget ville være godt tjent med, at flere gjorde som hun
År: 2003 Nr.: 31
Børnene kender hverken hendes navn eller ansigt, men de elsker hendes tv-programmer. Siden Danmarks Radio i 1968 fik en børne- og ungdomsafdeling, har Anette Tony Hansen produceret danske kulturskatte som Ingrid og Lillebror og Ude på noget. Karrieren og kærligheden til børn startede på pædagoguddannelsen
År: 2003 Nr.: 30
Kompan, Danfoss og en robotprofessor er gået sammen om at udvikle legeredskaber, der skal få computerbørn tilbage til den fysiske leg uden døre ved hjælp af computere og robotter.
År: 2003 Nr.: 29
Der var ingen penge til daginstitutionerne i regeringens udspil om at bryde den negative sociale arv. Til gengæld er der mere arbejde i vente. En obligatorisk læreplan skal sørge for, at udsatte børn bliver bedre rustet til skolelivet. BUPL er meget skuffet
År: 2003 Nr.: 27
En ældre skrutrygget mand med hornbriller, der forsker i atomfysikkens mysterier. Det er det billede, mange ser for sig, når de skal gætte på, hvem der står i spidsen for Mensa - foreningen for højt intelligente. Men nej. Den danske formand er 35 år ... og pædagog
År: 2003 Nr.: 27
Aldrig har psykologer og psykiatere set så mange stressede børn. Psykolog Margrethe Brun Hansen og psykiater Gideon Zlotnik mener, at flere børn i dag er stressede, fordi voksne stiller for høje krav eller kræver, at legen skal have et formål. Systematisk læring bør bandlyses i daginstitutionerne, fordi det stresser
År: 2003 Nr.: 25
Pædagogmedhjælpere med den pædagogiske grunduddannelse har svært ved at få arbejde. At være mand eller at have været på en udlandsrejse tæller ofte mere end en PGU, når institutionerne skal ansætte nye medhjælpere
År: 2003 Nr.: 25
Det kræver ressourcer. Og de må skaffes til veje, når kommunerne i de kommende måneder skal arbejde med budgetterne for næste år.
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentationen giver pædagogen magten over pædagogikken og børnene magten over egen læring, mener Karin Vilien og Tom Krieger, som på deres dokumentationscenter på Østerbro i København lærer pædagoger at sætte deres fotos op, så de kan bruges til pædagogisk refleksion og samtidig ser godt ud
År: 2003 Nr.: 25
De voksne smitter danske børn med stress. Det har Børnehuset Humlen taget konsekvensen af. Gennem et toårigt udviklingsprojekt og med hjælp fra en stresskonsulent er børnehuset blevet et frirum, hvor børnene kan slappe af og udvikle sig i deres eget tempo
År: 2003 Nr.: 25
I Gaia Integration i Herning introduceres flygtninge- og indvandrerkvinder med små børn for den danske institutionskultur. Børnene bliver ikke kun passet, både børn og mødre bliver trænet i at være en del af en daginstitution. Når de er klar, sluses de videre til en "rigtig" institution
År: 2003 Nr.: 24
Undersøgelser viser, at piger bruger computeren mindre og til andre ting end drengene. Fremskriver man den tendens, mener medieforskere, at pigerne bliver tabere i forhold til at være aktive borgere eller at kunne begå sig erhvervsmæssigt i en stadig mere globaliseret verden
År: 2003 Nr.: 23
I stedet for at udtænke flere formelle krav til, hvad børn skal lære, burde socialministeren bekymre sig mere om, hvordan vi skaber daginstitutioner, som i endnu højere grad end i dag kan stimulere børns lyst og energi til at lære.
År: 2003 Nr.: 23
Hvert forår opfører eleverne i 0. A på Grønløkkeskolen en eventyrforestilling for de kommende skolebørn. Bagefter ser børnene klasseværelset og prøver legepladsen af. Teaterstykket er et led i et grundigt samarbejde mellem skolen og børnehaverne
År: 2003 Nr.: 23
Snart forlader 62.000 børn børnehaven til fordel for skolen. Mange af dem har et helt forkert billede af skolen. De tror, læreren er skrap, og at de skal sidde musestille. Det vil Århus Kommune gøre noget ved. En undersøgelse viser, at samarbejdet mellem skole og børnehave kun fungerer godt for hver anden institution
År: 2003 Nr.: 23
Pædagoger fejlfortolker selvforvaltningsbegrebet, når de tilbyder piger en plads ved computeren, men ikke støtter dem i at bruge mediet. Det mener pædagog og cand.it. Camilla Balslev. Hun har udviklet et workshopkoncept til klubber og SFO’er, hvor piger prøver at fortælle personlige, digitale historier. Michelle og Carina var forsøgskaniner
År: 2003 Nr.: 23
Forældrene skal skrive under på, at deres børn vil opgive alt andet, når der laves teaterprojekt på SFO Lærken/Spurven i Jyllinge. Samtidig deltager mange forældre selv i forberedelserne. Til gengæld tager pædagogerne børnene alvorligt og giver dem en oplevelse udover over det sædvanlige
År: 2003 Nr.: 21
Daginstitutionerne er gode til at løse mange af de små ting, som skaber et bedre arbejdsmiljø, men når det gælder de mest belastende og tunge forbedringer, er der ikke meget hjælp af hente. Kommunernes dårlige økonomi blokerer for de dyre investeringer i for eksempel bedre indeklima
År: 2003 Nr.: 21
Børnene kæmper på livet løs i Fritidshjemmet Himmelblå. De bryder, fægter med sværd og slår på tæven med boksehandsker. Hvis ikke børnene selv tager initiativet, sætter pædagogerne gerne gang i slåskampene. De bruger slåskultur som et pædagogisk redskab
År: 2003 Nr.: 21
Fagforeningen er Anni Tribes "sag", og den brænder hun for. Efter næsten 30 års fagligt arbejde og 18 år i BUPL's hovedbestyrelse er hun stolt over at have været med til at vende bøtten for pædagogfaget. Fra et image som højtskrydende, fanesvingende, røde sataner med lilla bleer og 2CV'er er pædagoger nu respekteret for deres viden og det pædagogiske arbejde
År: 2003 Nr.: 21
Når børn slås, lærer de blandt andet at iagttage modstanderens bevægelser og aflæse hans kropssprog. Ellers taber de kampen, siger seminarielærer Michael Blume, der fremhæver slåskultur som non-verbal kommunikation
År: 2003 Nr.: 21
Socialminister Henriette Kjær (K) mener, møderne stjæler pædagogernes tid. Hun opfordrer til et opgør med mødetyranniet, men kan dog ikke sige, hvordan pædagogerne kan skære ned på møderne, så der bliver mere tid til børnene
År: 2003 Nr.: 20
Inaktive børn begynder at bevæge sig mere, når de får tilbudt to timers idræt om ugen, mens de er i SFO. Det viser de første erfaringer fra et forsøg i Århus. Også pædagogerne har stor glæde af idrætten
År: 2003 Nr.: 20
Gennem flere år har både pædagoger og børn i den fynske børnehave Vaskehuset dagligt gået rundt i en kraftig lugt af urin, uden at nogen har taget ansvaret. Kommune og institution er nemlig ikke enige om, hvem der skal betale for at få lugten fjernet
År: 2003 Nr.: 19
Slut med pædagoger, der holder øje med, hvornår man kommer og går, og pludselig er man rykket op blandt de store. Mange børn har svært ved at takle omvæltningerne i overgangen mellem SFO eller fritidshjem og klub. Fritidsklubben Molevitten i Nivå tager derfor børnene på prøve og sikrer en tryg klubstart
År: 2003 Nr.: 19
Kun 17 procent af landets kommuner har besluttet, at mindst en pædagog i institutionen skal kunne førstehjælp. DLO og BUPL kritiserer kommunerne, men der er uenighed om, hvorvidt det er uddannelsen eller arbejdsgiveren, der skal lære pædagogen livreddende førstehjælp
År: 2003 Nr.: 19
Fies dage er fyldt med børn. Hjemme er det Anders på fire år og Ebbe på ét år, og i Børnehaven Mariesminde i Kolding er det de 20 "ræve-børn". Anne Sophie Kristensen, bedre kendt som Fie, elsker at være pædagog. Hendes veludviklede antenner spotter hurtigt børnenes stemninger, humør og behov, og med sit nærvær guider hun dem gennem dagens oplevelser, udfordringer og konflikter
År: 2003 Nr.: 19
År: 2003 Nr.: 18
For små til druk og dating i ungdomsklubben, og for store til perler og puslespil i fritidsklubben. Det er dilemmaet for de 12 til 13-årige klubgængere, der i Gentofte Kommune normalt går i klub med unge på op til 18 år. En tredelt klubstruktur løser imidlertid problemet, men det er ikke nok at aldersdifferentiere, påpeger ungdomsforsker
År: 2003 Nr.: 18
År: 2003 Nr.: 18
Lege, der styrker sanser, fornemmelser og intuition, kan udvikle og bevare børns særlige intuitivemåde at forstå og opfatte verden på.
År: 2003 Nr.: 17
Leif Utermühl nåede kun at arbejde én dag som leder af institutionen Brumbassen på Lolland. Så blev han fyret, efter at en far kontaktede kommunen og sagde, at han havde brugt vold mod elever i sit tidligere job. Nu kæmper Leif Utermühl for sit rygte i lokalområdet.
År: 2003 Nr.: 17
Om fredagen var der en bedre stemning i børnehaverne, der var flere ja'er. Sådan skulle det også være resten af ugen. Derfor arbejder pædagogerne i Langebæk Kommune med deres relationskompetence. Fokus på de gyldne øjeblikke, det der lykkes og et bedre samspil med børnene betyder, at målet om fredagstilstande hele ugen, snart er nået.
År: 2003 Nr.: 15
Pædagogernes arbejdsforhold er så dårlige, at Arbejdstilsynet i gennemsnit finder tre problemer i hver daginstitution. Kommunerne mener ikke, det står helt så slemt til.
År: 2003 Nr.: 15
Blid musik, dæmpet belysning og ingen snak. I et fritidshjem i Århus har to pædagoger omdannet et malerværksted til et sanserum, hvor børnene får massage. Det er blevet et tilløbsstykke og en god chance for både børn og voksne til at finde ro i en til tider stresset hverdag.
År: 2003 Nr.: 14
En personlig mappe med børnetegninger, der følger barnet i overgangen fra børnehave til fritidshjem eller til skole, er et elsket pædagogisk redskab. Men i et nyt forslag fra Københavns Kommune kommer pædagogikken i karambolage med lovgivningen.
År: 2003 Nr.: 14
Pædagoger, der slår, og fantasiløs udenadslære. Det er udfordringen for to pædagogstuderende fra Frøbelseminariet, kæresteparret Anders Madsen og Lisa Rosengren, der er i udlandspraktik i Ghana .
År: 2003 Nr.: 14
År: 2003 Nr.: 13
OK-matematik for viderekomne: Hvad er det, der har virkning for to, som det tager to mand og én kvinde 15 år at frembringe? Se facit herunder.
År: 2003 Nr.: 13
Personalet på institutionerne har udvist en fleksibilitet og omstillingsevne langt ud over, hvad man bør forlange i et arbejde, hvor relationer er så væsentlige.
År: 2003 Nr.: 12
Mad, børn og følelser hænger sammen. I en sådan grad, at vi bliver nødt til at forholde os til den psykiske sult, mener kostterapeut Else Marie Simonsen
År: 2003 Nr.: 11
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge i dette og de kommende numre om børneliv i Ghana. Vi har besøgt børnehaver og vuggestuer, og talt med drengen der sælger snacks på stranden. Teenagemoderen, der sover på gaden. Og den prostituerede, der bytter sin krop med mad. Dette er første nummer i serien. Børnene har tavler at tegne på. Men selv om de kun er fem år gamle, skal de sidde på stolen hele dagen, og pædagogen bestemmer, hvad de skal tegne. Dræbende udenadslære og hård disciplin er hverdagen i Alko Nursery i Ghana. Det vil et BUPL-projekt nu ændre på
År: 2003 Nr.: 11
48 fritidshjem i Københavns Kommune er af forvaltningen blevet udpeget til at skulle overgå til SFO-status. Men i første omgang har politikerne besluttet at udsætte afgørelsen. »Fritidshjemmene har vundet første halvleg,« siger Per Bregengaard (EL), uddannelses- og ungdomsborgmester i København
År: 2003 Nr.: 11
Bakkely har i næsten fem år brugt Børnelinealen som et redskab, når de skal vurdere børnenes trivsel. Siden Børn&Unge besøgte institutionen for tre år siden, er pædagogerne blevet endnu mere sikre i deres bedømmelse af børnene. Og de er hurtige til at handle, hvis de er bekymrede for et barn.
År: 2003 Nr.: 09
Alle landets SFO'er og fritidshjem får nu mulighed for at deltage i et projekt, der skal gøre de 6-10-årige mere sikre i trafikken. Rådet for Større Færdselssikkerhed har udviklet "Det Lille Kørekort", hvor vægten er lagt på legen.
År: 2003 Nr.: 09
En genial ide, mente socialminister Henriette Kjær, da hun besøgte Utterslev Kirkes Børnegård og hørte nærmere om et forslag til, hvordan man kan hjælpe børn fra belastede familier. Pengene var straks en anden snak. Søg i en af vores puljer, foreslog Henriette Kjær.
År: 2003 Nr.: 09
Piger i dag er ikke bly violer, men vilde og voldelige. Forsker kalder det bagsiden af Girl Power. De seje tøser stiller pædagogerne over for helt nye udfordringer, for bag den rå facade gemmer sig et uudslukkeligt behov for omsorg.
År: 2003 Nr.: 08
Børn fra Børnehaven Ragnarok liver op på Plejehjemmet Fælledgården, når de synger og hygger sammen med de gamle. Samarbejdet har gennem fire år ført børn og gamle sammen, og det er godt for begge parter, mener pædagogerne. Men indimellem må børnene forholde sig til, at deres gode venner bliver demente eller dør
År: 2003 Nr.: 08
Børn fra Børnehaven Ragnarok liver op på Plejehjemmet Fælledgården, når de synger og hygger sammen med de gamle. Samarbejdet har gennem fire år ført børn og gamle sammen, og det er godt for begge parter, mener pædagogerne. Men indimellem må børnene forholde sig til, at deres gode venner bliver demente eller dør
År: 2003 Nr.: 08
Fire uger før fastelavn er entréen i en børnehave i Lynge proppet med gamle frakker, spøjse hatte og skøre stofrester. Hver dag op til festen hjælper pædagogerne mindst to børn med at finde præcis den udklædning, barnet har i tankerne. Og det kan være alt fra prinsesse til en ballon.
År: 2003 Nr.: 07
I USA er der nu for alvor sat spotlys på den skjulte og mere indirekte mobning blandt piger, hvor venskaber og kropssprog bliver brugt som våben i stedet for næver og aggressive ord. En mobning, der hidtil har været skubbet i baggrunden forskermæssigt og uddannelsespolitisk, men som har voldsomme konsekvenser.
År: 2003 Nr.: 07
Vi har fokus på vigtigheden af faglig identitet for at profilere pædagogers samfundsmæssige status og være retningsgivende for udviklingen indenfor det pædagogiske fagområde.
År: 2003 Nr.: 07
År: 2003 Nr.: 06
Opgaven synes næsten håbløs, men det kan faktisk lade sig gøre at drive hæderlig, men ømbenet fritidspædagogik på en stor, mokkabrun skole med 230 meter mellem det diminutive fællesrum og de bagerste ensomme skolelokaler. Men det er kun i kraft af vilje og fleksibilitet hos pædagogerne.
År: 2003 Nr.: 05
To sprogtoner dominerer, når pædagoger snakker med børn. Hvilken tone de bruger afhænger blandt andet af barnets køn og etnicitet.
År: 2003 Nr.: 05
Prisen på en daginstitutionsplads bliver ved med at stige mere end andre varer - og også mere end lønnen.
År: 2003 Nr.: 04
Socialministeren vil gøre det muligt for private at oprette børneinstitutioner og legalt at tjene penge på dem.
År: 2003 Nr.: 04
Børn i dag er storforbrugere af medier. Hver dag påvirkes de af billeder fra fjernsyn, film og computerskærme. Men hvad kan de bruge billederne til? Det ser Børn&Unge nærmere på i dette nummer, og dermed fortsætter vi fra sidste nummer, der satte fokus på børns hverdagsliv i en mediekultur. For mange film tager billeder fra børnene. Og computerspil gør børnene asociale. De fordomme vil pædagogstuderende Simon Aaen gerne gøre op med. Derfor har han i sin mediepraktik i Fritidscenter & Klub Vangede arrangeret et rollespilsforløb, hvor børn gør medieskabte billeder til deres egne.
År: 2003 Nr.: 04
Børn vokser i dag op i en mediekultur, men det kan ikke ses i ret mange institutioner. Og derved går udviklingsmuligheder tabt. For også her skal børn have en hjælpende hånd fra nogle voksne, der kan lære dem at skelne mellem skidt og kanel, mener medieforsker
År: 2003 Nr.: 03
En barsk og til tider ond tone har blandet sig i børns sprog. Omgangstonen er undertiden hensynsløs, og der er ikke plads til at lytte til andre. Forklaringen kan være påvirkning fra medierne kombineret med for lidt plads i institutionerne og for få voksne, mener pædagoger
År: 2003 Nr.: 02
Branchen får endnu et år til at finde badelegetøj til små børn uden skadelige ftalater. Miljøministeren mener, det var nødvendigt at udsætte fristen, men han lover, at forbudet under alle omstændigheder gennemføres næste år. Samtidig skal der laves en plan for afvikling af stofferne i legetøj til større børn
År: 2003 Nr.: 02
Tendensen til at fokusere på et handicappet barns svage sider ligger lige for. En ny metode giver de århusianske pædagoger bedre muligheder for at se barnets ressourcer. Det hæver kvaliteten og giver større tilfredshed i arbejdet med handicappede børn og unge
År: 2003 Nr.: 02
Hvad stiller dansk pædagogik op med sin demokratiske form og satsning på legen, når internationale tendenser går i retning af mere "education"? Pædagogisk konference tog temperaturen på dansk pædagogik i globalt perspektiv.
År: 2002 Nr.: 51
»En ven er god at snakke med. Min bedste ven, vi bruger hinanden til alt,« siger Martin, 14 år. Børn&Unge lyttede med, da fire knægte på et dialogmøde på Kystgården diskuterede venskaber på godt og ondt.
År: 2002 Nr.: 51
Pædagogerne i Gadekæret i Århus har fået en stor udfordring i fire-årige Rasmus. Han er en ualmindelig velbegavet knægt, men til gengæld halter det med praktiske opgaver. Det har givet både grå hår og mange smil i institutionen
År: 2002 Nr.: 51
År: 2002 Nr.: 50
Han var med til at bygge Landsforeningen Danske Klubfolk op, og siden førte han som formand den lille fagforening ind i BUPL. Efter 26 år i fagbevægelsens top er det i denne omgang slut for Ove Bendix. Han blev ikke genvalgt til forretningsudvalget på kongressen i forrige uge
År: 2002 Nr.: 50
Femten børnehavebørn fra Abestuen i den integrerede institution Dybkærgården fik lov at klatre i træer og svinge i lianer, da de en tirsdag i november blev kidnappet af en flok pædagogstuderende, som ville give dem en sjov naturoplevelse i skoven
År: 2002 Nr.: 50
I Møldrup Kommune har man en plan. En legeplads-plan. Kristian Schmidt, der leder SFO'en på Skals Skole, har udviklet en metode, der skal sørge for, at sikkerheden på legepladserne er i top. Hemmeligheden er logbøger med skemaer for hvert eneste legeredskab
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 49
Større ulighed, offentlige besparelser, utryghed og populisme. Formandens beretning var præget af pessimisme over udviklingen.
År: 2002 Nr.: 49
En pædagogisk profil til BUPL blev en realitet på kongressen. Alle var fuldstændig enige om, at det er en rigtig god idé
År: 2002 Nr.: 49
År: 2002 Nr.: 48
Pædagogerne fra Humlebien Børnehus og Cirkusgrundens Vuggestue deltager i et projekt om at samarbejde med psykisk syge forældre. Nu tør de tale med børn og forældre om problemerne.
År: 2002 Nr.: 48
Luisa havde ikke tid til at gå i børnehave. Hun skulle købe ind, stryge farens skjorter og passe lillebroren. For hendes mor var depressiv og rejste sig sjældent fra sofaen. Først efter mange års psykologhjælp og morens død har Luisa mod på selv at være mor.
År: 2002 Nr.: 48
Denne artikel handler om unge, medier og drømmen om at blive kendt. Den bygger på en misforståelse, men Michelle på 14 år korrigerer. Og fortæller, at vi alligevel ikke har misforstået det hele.
År: 2002 Nr.: 48
Gode og trygge rammer i daginstitutionen giver udsatte børn en god ballast for resten af livet, mens for lidt plads og få pædagoger omvendt kan forstærke den negative sociale arv. Det viser en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, som efterlyser dansk forskning på daginstitutionsområdet
År: 2002 Nr.: 47
År: 2002 Nr.: 47
Som enkeltpersoner støtter mange medlemmer af BUPL's hovedbestyrelse Boykot Israel-kampagnen. Men lægge BUPL's navn til vil flertallet i hovedbestyrelsen ikke. Medlemmerne kan selv bestemme hvilke varer, de skal købe.
År: 2002 Nr.: 46
Særligt truede børn hjælpes ikke godt nok. De foranstaltninger, der sættes i gang, er for uspecifikke og hjælper kun i en tredjedel af tilfældene. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Den daglige alkoholration for Tine Andersens mor lød på mindst tre liter papvin. Og skønt råbet om hjælp strålede i neon fra den lille pige, vendte både pædagoger, lærere og myndigheder det blinde øje til i årevis.
År: 2002 Nr.: 45
Børn får det ikke bedre af, at deres lærer og pædagog arbejder tæt sammen i hverdagen. Heller ikke deres kundskaber i grundfagene forbedres af de ændrede samarbejdsmåder. Til gengæld har børn, der har gået i fritidshjem, et bedre selvværd, er mere frimodige og tør sige noget i forsamlinger, viser en svensk undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 45
Hurtige nyheder på e-mail, dialog med sagsbehandlere, overskuelige menupunkter og direkte adgang til dine foretrukne emnesider. BUPL's nye hjemmeside muliggør daglig og personlig dialog med fagforeningen
År: 2002 Nr.: 44
De værdier, vi lærer derhjemme, giver vi videre til vores børn. Vi udstyres med en kulturel arv, som fastholder nogle værdier, som ikke altid er hensigtsmæssige i et videnssamfund. Det viser analyser fra det store undersøgelsesmateriale "Børns opvækstvilkår" foretaget af børneforsker Dion Sommer
År: 2002 Nr.: 44
Et barn udvikler sig, hvis samspillet med andre hjælpes på vej af voksne, der kan se og forstå dets initiativer, kan få øje på dets kompetencer og understøtte udviklingen. Børn skal ikke opdrages, voksne skal tage dem i hånden og vise dem den vej, de skal gå, mener Pernille Roug, der er aktuel med den første danske bog om Marte meo i praksis.
År: 2002 Nr.: 43
En række dødsfald efter indtagelse af ecstasy skabte i sommeren 2000 en enorm mediestorm, men siden har der været stille omkring de unges brug af fantasistoffet. De nyeste undersøgelser tyder på, at ecstasy stadig kun er for de få - der er i hvert fald ikke kommet flere brugere.
År: 2002 Nr.: 43
Når de voksne ikke kan sammen, og samarbejdet går i hårdknude, går det også ud over børnene. De bliver ufrivilligt anbragt i et tomrum, der gør dem utrygge og nervøse og derfor mere urolige og grænseprøvende.
År: 2002 Nr.: 42
Hvert tredje barn udvikler astma eller allergi, men kun i Aalborg findes en astma- og allergivenlig børnehave og folkeskole. Og det kan faktisk være farligt, at pædagoger ikke ved nok om astma og allergi, mener overlæge.
År: 2002 Nr.: 42
Over halvdelen af Angolas fire millioner flygtninge er børn. Omkring 50.000 har mistet deres forældre. En af dem er Albano
År: 2002 Nr.: 41
Børnene fra den integrerede daginstitution Børnehuset Vognporten i Albertslund følger økogulerødderne fra frø i mulden til ingrediens i grøntsagslasagnen. »Vi har lavet en madpædagogik,« fortæller leder Laila Rasmussen
År: 2002 Nr.: 41
Pædagoger skælder for meget ud på børnene, viser et projekt gennemført af Erik Sigsgaard. Han fortæller her hvorfor, men også hvad man kan gøre ved det. I bogen "Skældud" fokuserer han på børnenes opfattelse af skældud og på de institutioner, hvor man har fundet ud af, hvordan man holder op med at skælde så meget ud
År: 2002 Nr.: 41
Initiativer til sund og næringsrig kost i børneinstitutionerne er ofte strandet på praktiske problemer og barrierer. En nyudgivelse fra Fødevaredirektoratet inspirerer pædagogerne til "lettere" madordninger til børnene
År: 2002 Nr.: 41
Børn med veludviklet humor er mere populære og klarer tilværelsen bedre.
År: 2002 Nr.: 40
Humor, glæde og optimisme kan være med til at forandre kulturen på en institution, mener lektor, foredragsholder og kursuskonsulent Per Ryt-Hansen. Men det kræver viden om humorens udtryk og virkninger og en beslutning om, at man vil satse på humoren. Indføres humoren i personalegruppen, vil den sive ned til børnene.
År: 2002 Nr.: 40
Små børn er faktisk langt klogere, end vi gik og troede. De allerfleste babyer kan nemlig hurtigt lære tegn for en hel række almindelige ting i deres hverdag. Dermed kan de kommunikere præcist - længe før de første ord.
År: 2002 Nr.: 40
Der blev trukket på alle smilebåndene, da børnene i børnehaven Østre Gasværk Syd på Østerbro eksperimenterede med latteryoga. Latterinstruktør Maj-Britt Wadum kastede både milkshakelatter og julemandslatter ud til børnene, der efter lidt forbehold fik vældig gang i grinemusklerne.
År: 2002 Nr.: 40
I en tid med mindre hjem og mere skole er fritidspædagogikkens værdier oversete. Men fritidspædagogikken kan noget særligt, som det er vigtigt at bevare, viser en ny undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 39
Hvis den pædagogiske udvikling på institutionerne ikke skal dikteres af andre, så må lederne på banen og gå forrest. Og det helst med det samme, sagde rektor Carl-Jørgen Bindslev på Ledertræffet.
År: 2002 Nr.: 39
Red Barnets Børnehave i Horsens blev med sit forbud mod søde sager vredet godt og grundigt i mediemaskinen. Det har sløret de gode intentioner, mener forældrebestyrelsen, der på et pressemøde i sidste uge slog fast, at det er forældrene, der står bag forbuddet.
År: 2002 Nr.: 38
Pædagoger og medhjælpere strejkede fortsat mandag i Randers og Odense. En 95 procents sejr, hedder det i Århus efter budgetforlig uden om borgmesteren. I Odense: Forliget blev et forlis
År: 2002 Nr.: 38
Eget bibliotek, højtlæsning, fortælleøvelser og masser af bogstav-, rim- og remselege. Med disse initiativer sætter Østerfælled Børnehus på Østerbro i København fokus på bogen og barnet. Resultatet er børn, der vil være forfattere, forældre, der inspireres til højtlæsning, og pædagoger, som oplever faglig stolthed, når børnene udvikler sig til glade og gode læsere
År: 2002 Nr.: 38
Med eurytmi lærer børn at kommunikere med kroppen. I Hanehøj Børnehave i Hornslet ved Århus gennemspiller børnene eventyret om ridderen og dragen med bevægelser, så de lærer at vise med kroppen, hvad de føler og tænker
År: 2002 Nr.: 38
Det er helt uacceptabelt, at der på kun fire år er sket en stigning i ulykkestilfældene på 32 pct. Det skal være sådan, at børns ophold og brug af legepladser er forsvarlig og sikker.
År: 2002 Nr.: 37
Daginstitutionsleder har samlet en halv million kroner ind til film, der viser verden set i børnehøjde.
År: 2002 Nr.: 37
I Gellerup i Århus kæmper pædagogerne en ulige kamp for at skabe en tålelig hverdag for områdets traumatiserede flygtningebørn. Et slag med mange skurke og tabere. En af skurkene er den kommunale vanetænkning.
År: 2002 Nr.: 37
Selv i de dårligst fungerende familier er der noget der går godt. Og det er der, man skal fokusere, hvis man vil hjælpe. Ud fra den filosofi fungerer dagbehandlingscentret for hårdt belastede flygtningebørn Villa Rosa.
År: 2002 Nr.: 37
Vi ved godt, hvad vi selv kan, men det er godt med en profilering af vores fag. Det siger nogle af de pædagoger, der har været med i høringsgrupper omkring udformningen af BUPL's pædagogiske profil.
År: 2002 Nr.: 37
Ansatte i Sct. Georgs Gårdens børneinstitutioner får enten for lidt, for meget, for sen eller på anden måde forkert løn. Undertiden endog meget forkert løn. Er det for eksempel sjovt at få at vide, at man skylder arbejdsgiver næsten 700.000 kroner. En, der har prøvet, kunne ikke se komikken.
År: 2002 Nr.: 37
År: 2002 Nr.: 36
Mobning og chikane præger mange institutioner. Men hvad kan man gøre ved det? 100 pædagoger mødtes i Århus på "Café Rummelighed og Mangfoldighed" for at komme med deres bud. Cafeen var en del af i et forebyggelsesprojekt i Silkeborg og Århus.
År: 2002 Nr.: 36
Mange pædagoger skælder ud på de urolige og besværlige børn. Drop det, siger Jesper Juul og Helle Jensen i ny bog. Pædagoger skal hellere bruge kræfterne på at blive interesserede og troværdige voksne, der ser børnene på disses præmisser. Og i højere grad tage ansvar for deres egen del af relationen.
År: 2002 Nr.: 36
Det handler i langt højere grad om at se på barnets samlede udvikling og muligheder for læring.
År: 2002 Nr.: 35
Pædagogerne og deres faglige organisation lider af kollektiv narcissisme. Derfor har fusioner svært ved at lykkes, når BUPL er indblandet. En af dem, der har prøvet fusionsmiseren - endda hele to gange - taler ud.
År: 2002 Nr.: 35
Da de var 20 spiste de billigt studenterbrød og diskuterede opdragelsen af andre folks børn. Nu er de 80 og nyder hinandens hjemmebag og snakken om oldebørnene. De er elleve sejlivede kvinder tilbage af en sjælden årgang børnehavelærere, der har holdt sammen, siden de i 1942 startede på Frøbelseminariet. I år kan de fejre 60 års jubilæum.
År: 2002 Nr.: 35
Fem pædagoger på Lolland mener, at for mange børn bliver klemt i de store fritidsordninger. Derfor vil de oprette deres egen institution, hvor vægten skal lægges på nærhed og omsorg.
År: 2002 Nr.: 34
Nogle børn med tale- og sprogvanskeligheder isolerer sig eller bliver aggressive, når de ikke bliver forstået. Derfor deltager de ikke i lege og aktiviteter, hvor de kan få viden og erfaringer som andre børn. Disse børn får ofte problemer med den intellektuelle og psykiske udvikling, mener cand. pæd.psyk. Marianne Sommer fra DPU
År: 2002 Nr.: 34
De mere end 25.000 vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har nogle helt særlige behov. Men de bliver ofte overset i institutionerne, fordi pædagogerne mangler den nyeste viden
År: 2002 Nr.: 33
Brandmand, designer eller racerkører? Mange unge har svært ved at vælge uddannelse. Hvad vil jeg, og hvad kan jeg, tænker de. Fritids- og ungdomsklubben Viadukten i Roskilde har anskaffet sig et jagerfly. Det skal omdannes til en flysimulator og vise de unge, at de kan lære at flyve, hvis de vil.
År: 2002 Nr.: 33
Alle børn på 41/2 år i Greve Kommune bliver sendt på "en tur i junglen", så pædagoger og sundhedsplejersker kan se, hvor gode de er til at slå kolbøtter, hoppe, kravle og holde balancen. Formålet er at opspore børn med sansemotoriske vanskeligheder og forsinket motorisk udvikling for at forebygge, at de får problemer i skolen.
År: 2002 Nr.: 33
Det er ikke lykkedes at blande fritidspædagogik og undervisning i forsøgene med en forlænget skoledag i de mindste klasser. Det er blevet alt for meget skole, viser en ny undersøgelse
År: 2002 Nr.: 32
To seminarier har uafhængigt af hinanden søgt om at få lov til at undervise pædagog- og lærerstuderende sammen. Begge institutioner mener, der er behov for en større sammenhæng mellem de to fag
År: 2002 Nr.: 32
Pædagogerne er bag rattet, når integrationen ruller ud fra børnehaven Svalen i Gellerup. En bybus er blevet omdannet til en busbørnehave. Og på vejen ud i det danske land får Svalens tosprogede børn selskab af en gruppe børn fra en anden institution i nærheden. Det handler om at skabe venskaber og lære sprog. Pædagogerne er ikke i tvivl, det er integration ført helt ud i livet.
År: 2002 Nr.: 32
Hvis du ved, hvordan en computer ser ud, og hvis du har gå-på-mod og kan afsætte 100-150 timer i løbet af fire-fem måneder, har du gode forudsætninger for at tage pædagogisk IT-kørekort. Det mener tre kvindelige pædagoger fra Nysted SFO. For dem er tekstbehandling, regneark og internettet blevet hverdagskost.
År: 2002 Nr.: 32
Troldebo er en institution for otte børn, der ikke trives i en almindelig institution. De kommer fra hele Aaskov Kommune. Institutionen ligger naturskønt, og al aktivitet foregår udenfor, uanset vejret
År: 2002 Nr.: 31
SFO Tudsens koloni foregår på Svinø. Det er en primitiv koloni, hvor alle overnatter i bivuakker, og maden bliver lavet på bålpladsen. Både børn og voksne viser sig at nyde den manglende komfort og naturens mange udfordringer.
År: 2002 Nr.: 29
Sandet i institutionernes sandkasser kan være rene bakteriebomber, fordi katte og ræve bruger sandet som toilet. Men der skal ikke så meget til for at mindske risikoen for ekskrementer i sandet - et billigt net til 100 kroner kan være en løsning.
År: 2002 Nr.: 29
For den tre-årige, der skifter fra vuggestue til børnehave, er det vigtigste at blive integreret i børnegruppen, siger to forskere i ny bog. Pædagogernes rolle er at støtte barnet i at blive en del af det fælles børneliv.
År: 2002 Nr.: 28
Specialgruppen Resen har knap 20 børn med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Alligevel insisterer de hvert år på at tage på koloni på øen Fur i Limfjorden. Her er deres kolonidagbog fra sidste års koloni.
År: 2002 Nr.: 28
Fritidshjemmet Narsarmiutaq tog fra Nuuk til den nedlagte bygd Qoornoq længere inde i fjorden. Pragtfuldt sommervejr, storslået natur, søde børn og technomusik på gettoblasteren gav en vellykket koloni - selv uden friskskudt sæl.
År: 2002 Nr.: 27
Som den første institution i landet har Hedegårdsskolen i Ballerup fået et certifikat på, at sikkerheden på legepladsen er i top. Certifikatet er udarbejdet af Teknologisk Institut.
År: 2002 Nr.: 27
Det er meget sjældent, at vi bringer fiktion i Børn&Unge. Men når et medlem sender en novelle af denne kaliber, kan vi i "sommervarmen" ikke stå imod: Der skal også være noget til den søde tand.
År: 2002 Nr.: 27
I Børnehaven Børnely i Næstved arbejder pædagogerne systematisk med at udvikle alle børnenes kompetencer. I to år har der været ekstra fokus på børns sociale kompetencer og på, at de bliver bedre til at løse konflikter. Målet er at give alle børn et godt selvværd, så de højt og tydeligt kan sige: Jeg er god til...
År: 2002 Nr.: 26
Børnehaven Jordkloden fra Nørrebro i København holdt i 2001 sin koloni ved Sejerøbugten, nærmere bestemt Ordrup. Det er en tur befolket af vandmænd, brandmænd og ildmænd. Plus en enkelt kærlighedserklæring.
År: 2002 Nr.: 26
Pædagoger og lærere skal slås sammen i selvstyrende enheder for at give børnene en bedre skolestart, foreslår en ny bog. Desværre bremser beton i lærerforeningen den udvikling, mener en af forfatterne, Mads Hermansen.
År: 2002 Nr.: 26
Pædagogerne er langt fra tilfredse med deres løn, men de er ikke med i fagforeningen, fordi de er bange for at miste deres job, hvis de giver udtryk for utilfredshed, siger pædagog
År: 2002 Nr.: 25
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Fire formiddage om ugen inddeles børnene i Børnehaven De fire Elementer i to grupper med henholdsvis drenge og piger. Kønsopdelingen har gjort pigerne mere modige og drengene mere omsorgsfulde, konkluderer en psykolograpport
År: 2002 Nr.: 25
Det er vigtigt, at pædagoger ikke belønner det barn, der bider. Og det gør de, hvis de giver barnet for meget opmærksomhed. I stedet skal det barn, der bider, tages ud af legen, råder psykolog
År: 2002 Nr.: 25
Det er en kilde til stor afmagt hos pædagoger, når børn i institutionen bider. Især når det inspirerer andre børn til også at bide. Det oplevede personalet i Smykkeskrinet på Frederiksberg, hvor problemet til sidst tog overhånd
År: 2002 Nr.: 25
Vi skal være meget bevidste om de metodevalg, vi foretager. Vi bør faktisk kende konsekvenserne, når vi træffer et valg
År: 2002 Nr.: 24
Hjemmet har undergået betydelige forandringer. Men det er gået hen over hovedet på de fleste. Børn føler sig hjemme mange steder. Det bør familier og daginstitutioner forholde sig til, mener kultursociolog Ida Wentzel Winther
År: 2002 Nr.: 24
Det kan være svært at leve i en meget anderledes kultur. Ikke mindst for familiernes børn, som ikke selv har valgt at blive rykket op med rode. Alene starten i en fremmed daginstitution med et nyt sprog er en kæmpe omvæltning. Tre danske mødre fortæller, hvordan det har påvirket deres børn at flytte til Ungarn
År: 2002 Nr.: 24
Pædagoger føler sig presset af veluddannede forældres stigende krav, viser medlemsundersøgelse. Forældrene er umodne, siger pædagogerne, men børneforsker mener derimod, at forældrene er mere vidende og bare gør, hvad pædagogerne har bedt dem om
År: 2002 Nr.: 23
Alle pædagoger kommer på et eller andet tidspunkt i deres karriere til at stå overfor et voldsramt barn. Det sværeste er at konfrontere sig selv med mistanken - og derefter handle
År: 2002 Nr.: 23
På Årby Skole ved Kalundborg har pædagogerne fra fritidsordningen fået etableret et velfungerende samarbejde med lærerne om de yngste børn. Gennembruddet kom den dag, lærerne bad pædagogerne definere deres faglighed
År: 2002 Nr.: 23
I Ungarn fik man en ny og mere demokratisk national læreplan i 1996. Den var en ramme, som hver enkelt institution skulle udfylde. En børnehave i Bogdanfy i Budapest skrev en helhedsplan, der opdrager børnene til et sundt liv, mens en anden børnehave i Budapest har indført 1. klasse for at give børnene en blidere overgang til skolen
År: 2002 Nr.: 23
Selvom fysisk straf er afskaffet, er der ikke carte blanche til psykisk afstraffelse, siger Dansk Psykolog Forening, der kræver Brørup-notat om straf og belønning destrueret. Indholdet er uacceptabelt, mener foreningen
År: 2002 Nr.: 22
Der er ikke noget i vejen med selvforvaltning, mener Gitte Petersen, leder af Spilloppen i Greve. Hun og hendes kolleger er trætte af at høre så meget nedsættende om selvforvaltning og kalder deres egen model for et guldæg
År: 2002 Nr.: 22
Urolige og ukoncentrerede børn har en høj følsomhed over for lyd. De mangler kontrol over deres hørelse, men gennem lyttetræning kan de forbedre deres opmærksomhed
År: 2002 Nr.: 21
Sanser, eventyr og krop appellerer til børns samarbejdsevne og sociale forståelse i regellegen Britanniens Hersker. En gruppe pædagoger fra institutioner i Århus-området mærkede eventyret, da de skulle lære spillet
År: 2002 Nr.: 21
En vejledning til forældre i, hvordan de kan straffe deres børn - uddelt af kommunalt ansatte psykologer i Brørup - vækker forargelse blandt eksperter. Indholdet er adfærdsregulerende og minder mest af alt om dressur, mener de
År: 2002 Nr.: 21
I Udflytterbørnehaven Høbjerg har pædagogerne i mange år arbejdet efter lystprincippet. De mener, at pædagoger skal have lyst til at motivere hvert enkelt barn til at medvirke til egen alsidige udvikling. Pædagog Claus Horstmann har haft lyst til at skrive om hans og kollegernes praksis i bogen "Børnehavepædagogik i praksis"
År: 2002 Nr.: 20
Nutidens børn lærer, at det er i orden ikke at ville være venner med alle. Socialt ansvar kan de tage, hvis de har lyst. Resultatet er, at der findes ensomme børn, som ingen af de andre føler ansvar for, uden at de voksne griber ind.
År: 2002 Nr.: 19
Pædagoger har ikke noget indbyrdes sprog for kompetence, magt, fag og faglighed. Det gør faget svagt og pædagoger ekstremt sårbare over for kritik, mener to forskere bag en ny undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
År: 2002 Nr.: 19
En sanselig spillestil med skuespilleren i centrum har afløst flere års fokusering på orgier af lyd og lys.
År: 2002 Nr.: 18
Hvis pædagoger bliver bedre til at skrive ned, hvad de diskuterer, hvordan de handler, og hvordan de organiserer sig, styrkes fagligheden, mener psykolog og konsulent Camilla Raymond. Når iagttagelser, beslutninger og diskussioner står sort på hvidt, giver det større mulighed for at reflektere over dem og måske handle anderledes
År: 2002 Nr.: 18
Forældre til børn i daginstitutioner opfører sig ofte, som var de kunder i Bilka. De forlanger kvalitet, service og handling. Får de ikke ret, klager de
År: 2002 Nr.: 17
Urolige, ukoncentrerede og flaksende børn har ikke fået hjælp til at styre deres opmærksomhed og har derfor ikke fået det altafgørende "hul igennem til verden". Grundlaget skal lægges af forældrene, men en opmærksomhedens pædagogik kan hjælpe børn til at udvikle koncentrationsevnen senere hen
År: 2002 Nr.: 16
Sikre legepladser prioriteres højt på de fleste institutioner, men de færreste pædagoger har ekspertisen til at tjekke dem. Reglerne er komplicerede, og institutionslederne lades i stikken af kommuner, der ikke tager ansvaret for legepladserne alvorligt nok
År: 2002 Nr.: 15
Larm, træthed og stress giver otte-årige Karen hovedpine
År: 2002 Nr.: 13
Efter en tragisk dødsulykke har alle daginstitutioner i Århus Kommune fået påbud om, at der altid skal være en voksen på legepladsen sammen med børnene. Eksperterne advarer om, at skærpet opsyn kan hindre børnenes udviklingsmuligheder. På den anden side skal børnene ikke overlades til sig selv.
År: 2002 Nr.: 13
Eksperter vurderer, at antallet af børn med hovedpine vil stige. Samfundet kommer til at betale prisen, for børnene tager smerterne med over i deres voksenliv.
År: 2002 Nr.: 13
I England starter skolen allerede i børnehaven. De tre til femårige har en fastlagt undervisningsplan, som de alle skal igennem, inden de kan komme i skole fra de er fyldt fire år. For vuggestuebørnene er der lidt friere rammer. Og sådan er det også i den private institution Abacus i syd London, som har 25 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Men meningerne om systemet er delte.
År: 2002 Nr.: 12
Skal småbørnspædagogikken beskrives i et nationalt dokument - en lære- eller rammeplan? Og hvad skal i så fald beskrives? En mere præcis og specifik national læreplan har været diskuteret ivrigt gennem et stykke tid. Socialministeren mener ikke, at der skal udarbejdes en læreplan. Tre børneforskere er henholdsvis for, imod og betænkelig
År: 2002 Nr.: 12
Flere og flere unge bruger og misbruger narkotika, viser ny rapport. Det er svært at bremse, mener misbrugskonsulent, når nu stoffer er moderne, billige, let tilgængelige og har en god virkning
År: 2002 Nr.: 12
BUPL arbejder med et bud på det, man kalder nationale anbefalinger for småbørnsområdet. En sådan beskrivelse kan være med til at anerkende, at det pædagogiske arbejde er en vigtig samfundsmæssig opgave. Nu skal medlemmerne spørges om deres holdninger til en national beskrivelse af mål og værdier
År: 2002 Nr.: 12
Tal med børnene, så de lytter, og lyt til børnene, så de taler. Det såkaldte girafsprog er en samtaleform, der er god til konfliktløsning og til at finde ud af, hvad børn føler, tænker og har behov for
År: 2002 Nr.: 11
I en række kommuner bliver udgifter til barsel ikke altid kompenseret på institutionerne. Resultatet er nogle steder kæmpe underskud, som institutionerne hænger på i årevis, og BUPL går nu til Tilsynsrådet
År: 2002 Nr.: 11
BUPL modtager en stafet fra Nævnet for Etnisk Ligestilling og har derved forpligtet sig til at fremme integrationen og ligestillingen mellem etniske grupper på daginstitutionsområdet. BUPL vil sætte fokus på arbejdet med de tosprogede børn og deres familier, integration i klubberne og på samarbejdet i de institutioner, hvor personalet har forskellig etnisk baggrund
År: 2002 Nr.: 10
På Vestsjælland er syv daginstitutions-ledere indenfor de sidste tre måneder blevet afsløret. De har taget af kassen. Beløbene bliver større og større, siger BUPL-jurist, der understreger, at BUPL ikke kan gøre meget for at hjælpe i sådanne sager.
År: 2002 Nr.: 09
At forældre kan få penge for at holde deres børn ude af institutionerne bærer alvorlige konsekvenser med sig
År: 2002 Nr.: 09
Det er ikke nødvendigvis en gave at være højt begavet - og slet ikke, hvis man er barn. Omgivelserne har ofte svært ved at acceptere særligt begavede børn, og mange forældre er frustrerede over lærere og pædagogers fokus på barnets svage sider frem for de stærke
År: 2002 Nr.: 09
En historiker har vakt Holbæk Folkebørnehaves historie til live. Det er sket sammen med nutidens pædagoger og børn, som har leget sig ind i hverdagen på asylet i 1800-tallet
År: 2002 Nr.: 09
Som pædagog på et hospital ser man børnene som raske børn, ikke som syge. Pædagogernes opgave er at få børnene til at føle sig normale i den tid, de ufrivilligt er revet væk fra deres hverdag
År: 2002 Nr.: 08
Kompetente børn, selvforvaltning og "at tage udgangspunkt i det enkelte barn" er modeord, som danske pædagoger har slugt råt uden at reflektere fagligt over dem. Det har betydet asociale, utrygge, forvirrede og selvoptagne børn, som er ladt i stikken af ansvarsløse voksne, mener tidligere seminarielærer, cand.rer.soc. Carsten Ringsmose
År: 2002 Nr.: 07
Pædagogernes psykiske arbejdsmiljø bliver forværret i disse år, og resultatet er udbredt udstødning, mobning og chikane blandt de ansatte i daginstitutionerne. Et alt for stort arbejdspres og utilstrækkelig ledelse udløser mange konflikter. Resultatet er et rekordstort antal afskedigelsessager blandt pædagoger. Alene i Århus-området har BUPL årligt lige så mange afskedigelsessager, som Danmarks Lærerforening på landsplan
År: 2002 Nr.: 07
To SFO'er i Århus har med hver deres udgangspunkt interviewet børnene. Samtalerne har givet pædagogerne en større forståelse for børnene og deres måde at reagere på. Et bedre kendskab til børnene gør det muligt at lave en bedre hverdag i SFO'en
År: 2002 Nr.: 06
Det er ikke nok at forstå, hvad børn siger og gør. Man skal også forstå, hvad børnene forstår. Det mener pædagogisk konsulent. Forsker advarer imod misbrug af børneinterview
År: 2002 Nr.: 06
Socialminister lover at redde halvfærdige klubpædagoger i land. Henriette Kjær regner Danmark for et foregangsland på dagpasningens område og ville aldrig selv stemme på én, som ikke går ind for gode daginstitutioner til alle
År: 2002 Nr.: 05
I næste uge kan Lisa Skov kalde sig pædagog. Efter tre og et halvt års uddannelse, som hun ikke føler blev taget seriøst af seminariet, og hvor de studerende stort set blev overladt til sig selv
År: 2002 Nr.: 04
Næsten ni ud af ti børn i Herlev Kommune har et aktivt fritidsliv, viser undersøgelse. Især sport er populært at gå til. Og så vil børnene have indflydelse på aktiviteterne
År: 2002 Nr.: 03
Lærerne kalder det for undervisning, pædagogerne det for læring, mens det i hjemmet hedder opdragelse. I undervisningsprogrammet Trin for Trin er begreberne samlet, og børnene bliver trænet i at takle problemer
År: 2002 Nr.: 02
På fritidshjemmet Mudderkliren i Gellerup er børnene meget belastede og evner kun i meget lille grad empati. Nu har institutionen åbnet sin første kasse med Trin for Trin - et program til udvikling af børns sociale kompetencer
År: 2002 Nr.: 02
Praktikvejlederne ved mindre om fremmede kulturer end de studerende, de sender i praktik i udlandet, mener to vejledere fra Jydsk Pædagog-Seminarium. Derfor må vejlederne også sætte sig ind i forholdene, så de studerende får et ordentligt fagligt udbytte af udlandspraktikken
År: 2002 Nr.: 02
Vi har bedt skribenten Jens Vilstrup skrive et rigtigt juleeventyr til pædagogerne. Det er blevet til en dickensk rejse gennem pædagogernes jul i fortiden, nutiden og fremtiden
År: 2001 Nr.: 51
25 vuggestuebørn og en kunstpædagog har samarbejdet om at forvandle et grimt plankeværk til en oplevelse. I juni i år boltrede børnene sig med pensler og maling, og nu kan de dagligt glæde sig over det fine resultat
År: 2001 Nr.: 51
Danmarks Lærerforening vil ikke affinde sig med arbejdsgivernes tolkning af voldgiftskendelsen i den såkaldte Skive-sag og har udsendt deres egen mod-vejledning, som lægger op til kamp fra stilling til stilling
År: 2001 Nr.: 51
Mere eller mindre frivilligt slider de fleste børn i øjeblikket for at overraske deres forældre med en selvgjort julegave. En helt uvidenskabelig undersøgelse foretaget af Børn&Unge viser, at i børnehaver og fritidsordninger er fantasien - og nogle steder budgettet - spændt til det yderste for at finde på den bedste gave.
År: 2001 Nr.: 50
"Sørg for, at børnene ikke sutter på legetøj med ftalater - og kræv skriftlige garantier, når I køber nyt legetøj," er Grøn Informations råd til vuggestuerne
År: 2001 Nr.: 50
I Børnehaven Andedammen i Vorbasse i Billund Kommune har pædagoger og forældre i flere år omsat udviklingspsykologen Howard Gardners teorier om de mange intelligenser til praktisk hverdag. Den øgede fokus på flere evner og talenter hos børnene har som sidegevinst skabt større bevidsthed om pædagogernes egne, mangeartede intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Det er svært at finde legetøjsforhandlere, der vil give skriftlige garantier for, at legetøjet er ftalatfrit
År: 2001 Nr.: 50
Som den første kommune i landet har Billund Kommune indført fælles pædagogisk tænkning hos alle lige fra dagplejemødre til skoleinspektører. En pædagogik inspireret af Howard Gardners otte intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Hvis kvaliteten skal blive bedre på daginstitutionerne, skal pædagogerne have bedre vilkår for efteruddannelse. Det mener den nye formand for landets børne- og kulturchefer
År: 2001 Nr.: 50
Efterhånden handler skolen og fritidsordningen mere om tal og resultater end børnenes trivsel. Måske burde man se på, hvor meget børnene smiler i stedet for at måle, hvor hurtigt de læser en tekst, mener en af forældrene bag SFO-undersøgelse
År: 2001 Nr.: 49
Hvad sker der med parforholdet, når man får et handicappet barn? Hvordan reagerer storebror? På Småbørnscentret i Århus er der gode råd og hjælp at hente for familier med handicappede børn.
År: 2001 Nr.: 49
Børn tilbringer cirka 25.000 timer af deres barndom i skole og daginstitution. Derfor er det vigtig nøje at overveje, hvad børn udsættes for, mens de er så voldsomt institutionaliserede. Børneforsker Erik Sigsgaard mener, at det er bedre at formulere rettigheder for børn end at lave fine pædagogiske planer
År: 2001 Nr.: 48
Skolerne skal komme med udmelding om, hvorvidt Leg og Læring er 3,5 millioner kroner værd, inden byrådet træffer endelig beslutning
År: 2001 Nr.: 47
Pædagoger skal kunne sætte ord på deres faglighed, og samarbejdet med lærerne er meget personafhængigt. Det fortæller en række pædagoger, når de skal beskrive Leg og Læring i Skive
År: 2001 Nr.: 47
Husk at bøgerne hverken forhandles af BUPL eller Børn&Unge
År: 2001 Nr.: 47
Fremtidens børnefamilier kan mikse en helt ny ret af suppedasen dårlig samvittighed, manglende tid og høje forventninger. Det får konsekvenser for pædagoger og kommuner, mener en fremtidsforsker
År: 2001 Nr.: 47
Med en borgerlige regering ved magten efter valget den 20. november er der kontant afregning til forældre, som passer eget afkom
År: 2001 Nr.: 46
Socialdemokratiets børnepolitiske ordfører vil hjælpe kommunerne til at kunne leve op til bestemte kvalitetsstandarder i daginstitutionerne
År: 2001 Nr.: 46
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn.
År: 2001 Nr.: 45
Pædagogen Kristian Munk fra et dansk fritidshjem på den tyske ferieø Sild har etableret et langtidsholdbart projekt, der skal hjælpe ludfattige sigøjnere i Ungarn. Børnene har godt af at supplere legen med lidt alvor, mener Kristian Munk.
År: 2001 Nr.: 45
600 sange fra børn i hele landet dumpede ind hos Erik Lyhne og Michael Madsen. Nu har de udsendt "Sådan synger børn i Danmark", der tager pulsen på børns egne sange. Det er inspiration - ikke mindst for de voksne - til at få øjnene op for et uopdyrket univers omkring børn og børns egen musik.
År: 2001 Nr.: 45
Hun er ung, og hun er lige blevet mor. Og det kan hun slet ikke klare. Dag og nat flyder sammen i barnegråd, amning, bleskift og meget lidt tid til sig selv. Alt det hun ikke lærte derhjemme om omsorg, kontakt og om at være mor og tilsidesætte egne behov, kan hun lære i Victoriahuset. Hvis hun bor i Aalborg
År: 2001 Nr.: 44
Gode forhandlere viser kvindelige egenskaber. Til gengæld kan kvindelige forhandlere med fordel aflure et par tricks fra mændene.
År: 2001 Nr.: 44
Det skal være sjovt at gå på arbejdet er holdningen i daginstitutionen Toftegården. Her får medarbejderne aldrig nej, hvis de vil prøve en god idé af - heller ikke selvom det koster penge. Hvis budgettet ikke slår til, bliver der søgt om støtte i private fonde og hos erhvervsvirksomheder.
År: 2001 Nr.: 43
Medlemmernes klare nej til en fusion med Pædagogisk Medhjælper Forbund får ikke parlamentariske konsekvenser. Forbundsformand Bente Sorgenfrey og det øvrige forretningsudvalg sidder på et solidt mandat efter tillidserklæringer fra hovedbestyrelse og fagforeningsformænd
År: 2001 Nr.: 43
Pædagoger lever ikke op til reglerne om skærpet underretningspligt. De foretager for få underretninger til kommunen, fordi de er bange for forældrenes reaktion. Men der er ingen grund til angst, blot pædagogerne holder sig fra at stille diagnoser
År: 2001 Nr.: 43
Hvis man aldrig nævner et tyrkisk eller arabisk barns modersmål, bliver det til noget forbudt, forkert og mærkeligt. Modersmålet skal i stedet bruges som en ressource, der gør barnet trygt, så det tør at gå i gang med at lære dansk.
År: 2001 Nr.: 40
Københavns Kommune indviede i sidste uge sin første skolefritidsordning ledsaget af protester fra såvel en borgmester som en klovn.
År: 2001 Nr.: 40
Frederiks Fritidsklub har i et år haft en pædagog koblet fast på computerrummet. Resultatet har været, at pigerne er blevet tændte på computeraktiviteterne, og drengene er blevet meget mere nuancerede i deres valg af spil. Samtidig er computerne blevet defineret som en pædagogisk aktivitet
År: 2001 Nr.: 38
Børnene må nøjes med pædagogernes delte opmærksomhed i alt for mange af de timer, de opholder sig i daginstitutionen. Det er ikke det, pædagogerne ønsker. Men de har brug for flere pædagogtimer, hvis de skal gøre det anderledes
År: 2001 Nr.: 38
Thomas er adoptivbarn fra Indien og kom til Danmark, da han var 16 måneder gammel. I lang tid troede hans mor og far, at de ikke kunne finde ud af at være forældre, for Thomas fungerede ikke normalt, hverken hjemme eller i børnehaven. I dag er Thomas fem år og som forvandlet efter knapt et halvt år i familieterapi
År: 2001 Nr.: 37
I modsætning til traditionelle legepladser skal Danmarks største naturlegeplads udfordre børnene til selv at skabe deres lege
År: 2001 Nr.: 37
De fleste tosprogede småbørn går i daginstitution og har tilpas mange danske børn som legekammerater. De er lige så raske og udvikler sig på alle områder næsten som de danske børn. Måske bliver de tosprogede børn drillet lidt mere, viser ny undersøgelse
År: 2001 Nr.: 36
Pædagoger i Danmark har bedre løn, bedre overenskomstforhold, arbejdsmiljø og retssikkerhed, end pædagoger i mange andre lande.
År: 2001 Nr.: 36
Menneskelige værdier er stærkt undervurderede, når pengene skal fordeles i kommunen, mener far til barn i vuggestue
År: 2001 Nr.: 35
År: 2001 Nr.: 35
Kæledyr og husdyr er kilde til en række infektioner hos børn. Fødevaredirektoratet opfordrer pædagoger til at være særligt opmærksomme på børnenes kontakt med dyrene. I foråret døde en lille dreng af en infektion
År: 2001 Nr.: 32
Efter at have uddannet sig som mediatorer bruger pædagogerne Bjarne Boisen og Lene Koustrup Madsen fra Næstved deres viden til at løse konflikter blandt børnene. Børnene lærer at se hinandens behov og interesser, når de i stedet for at slås snakker om, hvorfor de bliver uvenner
År: 2001 Nr.: 32
For få dage siden stod de godt 48.000 nye børnehaveklassebørn forlegne sammen med deres forældre og blev budt velkommen til en verden af ord, tal og værdier. Men hvordan er produktet, som institutionerne har gjort klar til skolerne? Børn&Unge har taget temperaturen på de små børns menneskelige kvaliteter
År: 2001 Nr.: 32
Anerkendelsen af børn og barndom har en relativt kort historie i dansk malerkunst. Kunsthistoriker Elisabeth Cederstrøm tager os med på en rejse fra den spirende anerkendelse af kernefamilien og barndommen og 100 år frem i tiden
År: 2001 Nr.: 31
18 børn og to voksne fra Nekrasouskay børnehjemmet i byen Orel, som blev kraftigt bestrålet efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i Rusland, har fundet et ferieparadis på Kirkevejens Fritidshjem i Store Magleby på Amager. De bor primitivt på fritidshjemmet, men både deres humør og helbred har godt af de 24 dage Danmark.
År: 2001 Nr.: 30
Den franske kunstner Jean Dubuffet tager udgangspunkt i det barnlige, det spontane, det uberørte, det uforstyrrede og det oversete i sine kunstværker. Naja Pedersen, leder af kunstmuseet Louisianas Børnehus taler om børn i kunsten ud fra hans billede "De daglige forviklinger".
År: 2001 Nr.: 29
BUPL har stævnet Randers Kommune med et krav om 200.000 kr. i erstatning for grove æreskrænkelser og usaglig fyring af en pædagog, der urigtigt blev beskyldt for tvangsfodring af et ni-måneders barn. Påstanden havde intet på sig - alligevel blev pædagogen fyret for "manglende tillid".
År: 2001 Nr.: 27
Martin Bigum ønsker at få os til at se på kunsten med barnets øjne. Samtidig trænger barndommens sansninger sig hele tiden på i hans egne værker
År: 2001 Nr.: 26
I Ghassan Kanafanis Kulturfonds børnehaver fylder kunsten en hel del. Alle fondens børnehaver har en uddannet kunstpædagog og et særligt indrettet atelier til formålet. Det har skabt en hverdag med kunst som et helt naturligt indslag
År: 2001 Nr.: 26
I de fleste børnehaver i Libanon er disciplin og læring det vigtigste i hverdagen. I Kanafanis børnehaver har leg og kreativitet højeste prioritet. Børn&Unge har været på besøg i de to børnehaver ved Ain Al Helweh-lejren.
År: 2001 Nr.: 25
Børn vil helst være sammen med andre børn, og de kan lide at gå i daginstitution, fordi det er der, de kan lege med kammeraterne. Pædagoger og forældre ser gerne, at børn ikke bare leger for legens skyld, men at samværet fører til indlæring af kompetencer - især de sociale
År: 2001 Nr.: 24
I Libanon har palæstinensiske flygtninge ingen civile rettigheder. Børnene i flygtningelejrene vokser op uden en reel chance for en normal fremtid med uddannelse, arbejde og egen bolig, medmindre de flytter til udlandet
År: 2001 Nr.: 24
Mange firmaer efterlyser daginstitutioner, som vil være med til at teste og udvikle legetøj. Derfor har BUPL og Erhvervsfremme Styrelsen sammen udviklet en guide til et godt samarbejde mellem firmaer og institutioner
År: 2001 Nr.: 24
Ordet forældresamarbejde giver ingen mening på arabisk. Og man når længst ved at appellere til følelserne hos arabiske forældre. Palæstinenseren Adham Dakwar tager rundt til daginstitutioner og udreder de mange misforståelser, der kan opstå i mødet mellem danskere og arabere
År: 2001 Nr.: 23
Møde med bossen i en privat kæde, som tjener mange dollars på privatiseringen af børnepasningen i eksperiment-nationen New Zealand
År: 2001 Nr.: 23
Ung kærlighed varer ved og ved, og det er ikke usædvanligt, at selv helt unge i 7.-8. klasse er kærester i årevis. Der er status i at have en kæreste, og samtidig gør de unge op med forældrenes hektiske skilsmisseliv. De faste forhold giver tryghed i en zappetid med tusindvis af valgmuligheder
År: 2001 Nr.: 23
De danske pædagoger er søde og skælder ikke så meget ud, synes svenske børn fra Malmü. De svenske børn må ikke selv bestemme, om de vil deltage i en aktivitet, og de skal gøre, hvad de voksne siger, mener københavnske børn. Et lille pilotprojekt har afdækket nogle af forskellene i dansk og svensk institutionskultur
År: 2001 Nr.: 23
Er legepladsen et sted, hvor børnene leger, som de nu bedst kan, mens pædagogerne er opsynsmænd eller holder pause? Eller er den der, hvor urolige børn sendes hen som straf? Legepladsen, skoven eller parken kan blive rum fyldt med aktiviteter til aflastning for den ofte meget trange plads indendørs, mener to tidligere pædagoger, der tilbyder kurser i udepædagogik
År: 2001 Nr.: 22
År: 2001 Nr.: 22
BUPL-formanden i København tror ikke på, at der kan mønstres 2/3 flertal for fusionen med PMF. Derfor vil hun have processen stoppet og erstattet af en mindre ambitiøs plan B
År: 2001 Nr.: 22
Alt for mange børnesange synges for lavt og har for mange toner, siger sang- og småbørnspædagog Birgit Kahré, der efterlyser gode børnesange frem for CDer og bongotrommer i børneinstitutionerne
År: 2001 Nr.: 22
Når voksne går i gang med at bygge for børn, sker det med vaterpas og vinkel. Men når børnene får lov til at være med i processen, er det vigtigste værktøj fantasien, viser det utraditionelle projekt "Arkitektur i børnehøjde"
År: 2001 Nr.: 21
Fritidsklubben Springbrættet havde en stor gruppe børn, som ikke havde så mange venner i klubben. Derfor besluttede personalet at lave en temaklub til de børn med fokus på børn og venskab. Resultatet blev en succes
År: 2001 Nr.: 21
Støj kan være en af grundene til, at børns hørelse de senere år er blevet ringere. Lægerne bag en ny undersøgelse opfordrer pædagoger og forældre til at skrue ned for larmen
År: 2001 Nr.: 21
Man kan ikke gemme sig for en brand. Den bliver bare større og større. Ny video vil lære børn, at de selv kan slå alarm
År: 2001 Nr.: 20
År: 2001 Nr.: 20
Skoleinspektøren for naboskolen er også chef for institutionen Troldebo, som både er fritidsordning og børnehave. Forældre og pædagoger er tilfredse med det tætte samarbejde mellem skole og børnehave
År: 2001 Nr.: 20
Synkron-dansende designerbands som A-Teens og Creamy har monopol på musik-leverancerne til barneværelset, børnehaven og fritidsklubben. Den klassiske musik og sang lever derimod en meget trængt tilværelse. Det er synd for børnene
År: 2001 Nr.: 19
Det kan være svært at vælge miljørigtige tuscher og modellervoks til institutionen. Men hvis man går efter A-mærket, er man kommet langt, viser ny undersøgelse fra Grøn Information, der dog anbefaler, at man holder sig langt væk fra ovnhærdende modellervoks
År: 2001 Nr.: 18
I børnehaven og fritidsordningen skal tiden ved computeren bruges til skabende leg og ikke til at indlære skolefærdigheder. En ny efteruddannelse skal gøre pædagoger til medieguider, der sammen med børnene kan udforske computerens mange muligheder for at være kreativ
År: 2001 Nr.: 18
I mange institutioner har børn ikke adgang til en computer, og det giver dem en dårlig IT-start. De fleste steder bliver computeren kun brugt til spil, og det er kun drengene, der gider at kæmpe for en plads foran maskinen
År: 2001 Nr.: 18
År: 2001 Nr.: 18
Fortravlede forældre vælger i stigende grad arbejdsdage og sommerudflugter fra. Et tegn på individualisering, forældrene er optaget af deres egne problemer, siger ekspert
År: 2001 Nr.: 18
Kropssprog, udseende og udstråling er det, vi kommunikerer med. Pædagoger og medhjælpere fik en stilmæssig aha-oplevelse på personaledag i Odder. To stylister fra Danmarks Radio jonglerede med stil og make-up og viste, hvilke signaler vi sender med vores udseende
År: 2001 Nr.: 17
"Politiet kom og hentede min far." "Min mor river mig i håret." "Sommetider græder jeg." Sprogpædagog Jytte Hestbæk Thomsen har været på kursus i at "kunne holde ud at høre". Nu betror børnene sig til hende
År: 2001 Nr.: 17
Forældrene kræver i stigende grad opmærksomhed fra pædagogerne. Det kan tage tid fra børnene, hvis ikke pædagogerne står fast på, at institutionen er til for børnenes skyld. I bogen "De kompetente forældre" gør forfatter Margrethe Brun Hansen op med de krævende forældre
År: 2001 Nr.: 17
År: 2001 Nr.: 17
Margrit Veng kunne i marts fejre et højst usædvanligt jubilæum: Siden 1976 har hun konstant haft et barn gående i Fritidshjemmet i Thomas P. Hejles Ungdomshus i København. I dag har hun både et barn og et barnebarn gående på fritidshjemmet
År: 2001 Nr.: 17
Jørgen Grønne Jørgensen blev kaldt ind til to kammeratlige samtaler og fik en tjenstlig påtale. Men han lod sig ikke kue og fortsatte med åbent at ytre sig mod Dianalund Kommunes planer om at indføre Leg og Læring. Til sidst opfordrede viceborgmesteren offentligt Jørgen Grønne Jørgensen til at søge andet arbejde. I dag er han leder af en børnehave i en anden kommune.
År: 2001 Nr.: 15
År: 2001 Nr.: 15
Børne-Centret Siv i Farum er åbnet for at give børn med livstruende sygdomme og deres familier et tiltrængt pusterum. To pædagoger er med til at give dem bedre livskvalitet og mere livsglæde i en svær tid.
År: 2001 Nr.: 15
På Hattingskolen ved Horsens har de lavet en undersøgelse af børnenes og forældrenes holdning til skolen i de mindste klasser. Resultatet viser en overvældende opbakning til skolen, der siden i sommers har fungeret som helhedsskole
År: 2001 Nr.: 14
Vores hektiske livsstil smitter af på børnene. I dag er mange børn urolige og stressede, og det går ud over evnen til at koncentrere sig og lære nyt. I Vallensbæk-børnehaven Løkkebo har pædagog Marianne Mickelborg fundet en måde at hjælpe børnene til ro og indre stilhed
År: 2001 Nr.: 14
Legen og vennerne fylder mest, når unge skal huske tilbage på deres tid i børnehaven. Det er netop, hvad to forskere har bedt 46 unge mellem 16 og 20 år om at gøre. Resultatet giver et enestående indblik i betydningen af børns venskaber, men der er også konkrete råd til pædagoger og alvorlige hib til de sure af slagsen
År: 2001 Nr.: 13
Hvad larmer, og hvad er stille? De døve og hørende børn i Rundhøj Børnehave har under projekt Stille uge fokuseret på, hvad det vil sige at være døv, og hvad larm kan gøre ved et raskt øre. For pædagogerne har målet været at bryde børnenes larmende vaner og samtidig lære dem at bruge deres andre sanser mere
År: 2001 Nr.: 13
I Børnehuset Klatretræet lærer både tosprogede og etnisk danske børn sprog med alle sanser. Pædagogerne kombinerer bevægelse og sprog, så børnene kan mærke, hvad de siger, og høre, hvad de gør
År: 2001 Nr.: 13
Hun kan ikke rigtig være med i legene, og pædagogerne ved ikke, hvornår hun skal på toilettet eller er sulten. I fem måneder er en fem-årig pige fra Afganistan gået rundt i en børnehave i Ry uden at have nogen at tale med
År: 2001 Nr.: 12
Det er omsorgsvigt at overlade de små børn til pædagogerne. Børn, der forlades af deres mor, inden de er to år, vil resten af livet være i tvivl, om de er elsket, og derfor kan de ikke indgå i ordentlige samspil med andre. Ole Schouenborg, psykolog, seminarielærer og forfatter til bogen "Velfærdsyngel", vil have kvinderne til at vende tilbage til yngelplejen
År: 2001 Nr.: 12
Nye Fagbøger
År: 2001 Nr.: 11
Børn er godt stof, og hver måned læser 450.000 hovedsageligt unge mødre i de mange børne-forældremagasiner, der er dukket op inden for de sidste år. Magasinerne erstatter meget af den information, unge mødre tidligere fik fra deres mor
År: 2001 Nr.: 10
Fra nogle børnehavebørn er der kontant afregning, hvis ikke de får den voksnes opmærksomhed her og nu, eller hvis den voksne vil bestemme. De slår, sparker eller bider den voksne. En daginstitutionsleder har undersøgt problemet i sin kommune
År: 2001 Nr.: 10
Hvis pædagogerne forstår at tage noget af barnets stress væk, så er chancen for, at barnet vil reagere voldeligt, meget mindre, mener forskningslektor Bent Madsen, Danmarks Pædagogiske Universitet
År: 2001 Nr.: 10
Daginstitutioner er gode til at socialisere børn. Det skyldes først og fremmest, at børn lærer de sociale spilleregler af hinanden. Til gengæld er pædagoger ikke så vigtige for indlæring af de sociale kompetencer, som de gerne vil tro, mener børneforsker Tomas Ellegaard
År: 2001 Nr.: 09
Når forældrene går hver til sit, vil børnene tages med på råd, viser undersøgelse
År: 2001 Nr.: 08
Pædagog Lise Kjær bruger børnenes egne historier til at lave teater sammen med dem. For børnene er det en sjov måde at lære sociale værdier og for pædagogerne en god måde at lære det enkelte barn godt at kende på
År: 2001 Nr.: 08
Når far slår mor, gemmer børnene sig ofte under sengen. Mange tror, at de er skyld i, at deres mor bliver slået, og derfor lever de et hemmeligt liv fyldt med angst og skam og skjulte følelser. På Dannerhusets Krisecenter hjælper pædagoger børnene med at sætte ord på deres oplevelser
År: 2001 Nr.: 07
I den integrerede Institution Hasselbjerggaard ved Århus får børnene langt hen ad vejen lov til at gøre, som de har lyst til. Institutionens leder og souschef giver i bogen "Børn i Lystdrift" deres praktiske bud på en god dagligdag, hvor kvalitet og et humant menneskesyn er i fokus
År: 2001 Nr.: 07
Tusindkunst 19 kommuner har i projektet Tusindkunst arbejdet for at få en musisk dimension ind i pædagogikken og bygge bro mellem daginstitutioner og skoler. Pædagogerne har været flittige deltagere, mens det har været sværere at få fat i lærerne. Alligevel er der mange steder blevet nedbrudt grænser og knyttet venskaber mellem mange pædagoger og lærere
År: 2001 Nr.: 07
Da han var 17 år, hang han ud på Strøget i København, røg hash og stjal biler sammen med vennerne. I dag er Sascha Popovic leder af SSP-institutionen Satellitten i Brøndby Strand, hvor han er et af de få faste holdepunkter for en gruppe udsatte børn og unge
År: 2001 Nr.: 06
BUPL er også positiv overfor en national handlingsplan med overordnede anbefalinger og indholdsplaner for arbejdet i landets daginstitutioner.
År: 2001 Nr.: 06
Børn udvikler deres billedsprog og får bearbejdet oplevelser, tanker, drømme og følelser, når de tegner. Men det er meget få pædagoger, der går ind i processen med børnene eller kan forklare, hvad det gode ved tegning er. Det mener en pædagog og forfatter til bog om børns tegnekultur
År: 2001 Nr.: 06
Efter en del medieomtale og pres fra både forældre, pædagoger og embedslægen har Dragør Kommune nu besluttet at flytte de 47 børn, der blev passet på en gård få hundrede meter fra lufthavnen. Men lukningen er ikke permanent
År: 2001 Nr.: 05
Der burde være et krav om, at pædagoger læser rigt og varieret med børnene, mener professor i børnelitteratur. Ikke så meget fordi børnene skal forberedes til skolen, men fordi det er sjovt, og fordi de gennem historierne får kulturen med i købet
År: 2001 Nr.: 05
Børneforsker Stig Brostrøm har i en kronik beskyldt selvforvaltningspædagogikken for at være årsag til, at svage børn ikke bliver set og dermed ikke får den hjælp, de har behov for. Børn&Unge har inviteret Stig Brostrøm og børneforsker Jan Kampmann, som er fortaler for børns selvbestemmelse, til at tale sammen om blandt andet selvforvaltning og pædagogens rolle
År: 2001 Nr.: 05
Mange ansatte i daginstitutioner er reduceret til pædagogiske servicemedarbejdere og næsepudsere. En reorganisering kan være med til at puste ny energi i medarbejdergruppen.
År: 2001 Nr.: 04
siger dansk Børnekulturforsker:
År: 2001 Nr.: 04
I en børnehave i Dragør er støjen af fly så voldsom, at lamperne klirrer, og al tale forstummer. Mindst fire pædagoger er blevet alvorligt syge af arbejdet, og forældrene er dybt bekymrede for deres børn. Alligevel har kommunen i årevis overhørt protesterne
År: 2001 Nr.: 04
Børnene skal væk fra computerne og i stedet sanse, lege og bevæge sig i den virkelige verden, fastslår amerikansk rapport
År: 2001 Nr.: 04
To timer hver dag går en medarbejder fra arbejdet på stuerne for at ordne alle rutineopgaverne. Vi har fået mere tid, lyder budskabet fra den integrerede institution Kildebo i Gladsaxe
År: 2001 Nr.: 04
De fire syge pædagoger fra Løvegården er overbeviste om, at deres lidelser stammer fra arbejdet. Det samme er den administrerende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik. Alle fire er superfølsomme over for støj, har hovedpine og kløende udslet
År: 2001 Nr.: 04
Det er snart to år siden, Annette Liebst mistede sin mand og faren til sine børn. Det var en stor opgave at klare både børnenes og hendes egen sorg. Men da børnehaven gik mere aktivt ind i børnenes sorg, skete der straks en forandring
År: 2001 Nr.: 03
Den kalder sig en landsforening, men den har ingen medlemmer uden for Københavns Kommune med tilstødende pastorater. Til gengæld er den inden for sin egen snævre geografi yderst rummelig. LFS, Landsforening for Socialpædagoger, er et pædagogisk enhedsforbund i miniformat
År: 2001 Nr.: 03
Faglig voldgift kender aftale mellem lærerforeningen og Skive Kommune om at henføre skolepædagoger til lærernes overenskomst ugyldig. Skolepædagoger udøver først og fremmest fritidspædagogik, og derfor hører de til hos BUPL, fastslår den længe og med spænding ventede afgørelse i den såkaldte Skivesag
År: 2001 Nr.: 02
Pædagoger skal ikke kunne tromme en calypsorytme for at lave rytmik med børnene. De skal hellere finde deres eget legebarn frem, for så får de børnene til at udfolde sig til sang og musik
År: 2001 Nr.: 02
Hvad stiller man op med de børn, som det er svært at holde af? Pædagog Gitte Jensen fortalte sine kolleger om, hvor svært hun havde det med et enkelt barn. Sammen fandt de en løsning, som fungerede for både Gitte Jensen og barnet. Eksperterne mener, at pædagogerne blander det faglige og det private sammen, når der er børn, de ikke kan lide. Det var en forbudt følelse, så det kom fuldstændig bag på pædagog Gitte Jensen, da det gik op for hende, at der var et barn, som hun ikke brød sig særlig meget om
År: 2001 Nr.: 02
Da børnene i Vuggestuen Mindegade hører, at der igen er rytmik på programmet, jubler de. »Jeg elsker rytmik,« siger Marie, og det gør pædagogerne også, for når de køber en "trommeekspert" udefra, har de fri til at nyde børnene og bare lege med
År: 2001 Nr.: 02
Drenge burde være et år længere i børnehaven. For deres hjerner er faktisk slet ikke skoleklare, og deres indlæring foregår på en helt anden måde end pigers. I det hele taget burde vi behandle de to køn anderledes, end vi gør, mener hjerneforsker Ann Knudsen
År: 2001 Nr.: 01
Politik for fremtiden
År: 2001 Nr.: 01
Heike Gudiksen Møller mødte kun ringe forståelse i børnehaven, da hun fortalte, at datteren er født for tidligt og derfor har særlige behov. I dag erkender pædagogerne, at de vidste for lidt
År: 2001 Nr.: 01