Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: læring* or læreplaner*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Børn er naturligt æstetisk til stede i verden. Deres sanseerfaringer danner grundlag for al deres læring og selvforståelse, mener pædagog Alice Kjær. Hun har skrevet en ny bog om æstetisk praksis og læreprocesser i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 20
Hjørring Kommune droppede det traditionelle powerpointshow på pædagogisk dag og gav i stedet 435 medarbejdere en æstetisk oplevelse. Det har sat spor i hverdagen med børnene.
År: 2017 Nr.: 20
Institutioner i Nyborg har fået en million kroner årligt til kvalitetsløft, men skal pengene gå til bedre normeringer eller til den rengøring, der er skåret i? Det dilemma vil de gerne være fri for.
År: 2017 Nr.: 19
Børnene gik og holdt sig, fordi toiletterne var ulækre. I modsætning til mange andre steder gøres der nu mere rent her. Eleverne kvitterer ved at hjælpe med at holde toiletterne pæne. Rapport fra Måløvhøj Skoles Østerhøj-afdeling.
År: 2017 Nr.: 19
I fem år har Viborg Kommune haft stor succes med rideterapi som behandlingstilbud til børn med diagnoser eller andre udfordringer. Heste fungerer som et fælles tredje og en ven, der lytter, forklarer familieterapeut Inge Klitgaard, der har inviteret Børn&Unges journalist Signe Rosa Skelbæk med.
År: 2017 Nr.: 19
I Ballerup Kommune har man taget pædagogernes tid op til revision. Hvad bruges tiden på, og kan man bruge den bedre? Det drøftede en gruppe pædagoger for at se, hvordan de kan undgå for meget alenetid med børnene.
År: 2017 Nr.: 19
Børnehuset Prinsen i Viborg har udviklet et nyt design for de fysiske rammer, og processen var en kreativ oplevelse. Alle bød ind og var med til at påvirke den endelige model for lege- og læringsrum.
År: 2017 Nr.: 18
Når klubpædagoger og lærere samarbejder, kan de i fællesskab vende skoletræthed til aktiv deltagelse blandt børn, der er på ’kanten af skolen’. Det viser ny forskning. Men forskerne er ikke enige om, hvor meget skolen og fritiden skal blandes sammen.
År: 2017 Nr.: 18
Anette Boye Koch skal undersøge, hvordan pædagogerne kan nuancere arbejdet med børneperspektiver i evalueringer. Måske kan forvaltningerne lære noget af pædagogerne?
År: 2017 Nr.: 18
Ny bog om inklusion har fokus på, hvordan pædagoger ser og bruger det udfordrede barns styrker og skaber inkluderende læringsmiljøer til gavn for alle børn.
År: 2017 Nr.: 17
Vrede ord og hårdt kropssprog er hverdag i mange institutioner, men skældud er som at hælde syre på børnenes selvværd, mener børneforsker Erik Sigsgaard og Marte Meo supervisor Christina Abildgaard. På workshops dette efterår tilbyder de pædagogerne alternativer til skældud.
År: 2017 Nr.: 17
På Skårup Skole på Fyn har et projekt med pædagogers voksenstyrede leg i indskolingens frikvarter givet trygge, glade elever, der frit kan gå til og fra og alligevel føle sig velkomne i legepatruljens aktiviteter. Og alle kan være med og føle sig inkluderet.
År: 2017 Nr.: 17
År: 2017 Nr.: 16
To ud af tre kommuner har erfaringer med pædagogisk brug af robotter, viser Børn&Unges rundspørge. Og kombinationen af pædagoger og robotter kan lære børn egenskaber, de får brug for i fremtiden, vurderer flere eksperter.
År: 2017 Nr.: 16
Robotter afprøves i mange specialinstitutioner og i specialundervisningen på skoler. Men det er en myte, at de er særlig gode til for eksempel autister, fastslår forsker.
År: 2017 Nr.: 16
12-årige Bertram har svært ved at aflæse ansigtsmimik, men et social­træningsforløb med robotten Zeno og pædagog Nanna Bohn Hartz hjælper ham til at forstå både andres og sine egne følelser.
År: 2017 Nr.: 16
Et hold forskere med lektor Merete Sørensen i spidsen skal sammen med pædagoger, børn og forældre i tre daginstitutioner bringe så meget lyst, glæde og kreativitet ind i hverdagen som muligt. Det skal skabe det ideelle læringsmiljø for børnene ved at stimulere deres fantasi, kreativitet og egne rollelege.
År: 2017 Nr.: 16
Ph.d. Micki Sunesen har undersøgt, hvad og hvordan pædagoger og lærere lærer i kompetenceudviklingsforløb. Konklusionen er klar: ikke ret meget, hvis ikke deres behov og motivation er taget med i forberedelsen.
År: 2017 Nr.: 15
Konceptet Synlig Læring blev bremset i Lyngby-Taarbæk efter kritik fra medarbejderne, som aldrig var blevet hørt.
År: 2017 Nr.: 15
En murer ved, hvordan huset skal bygges, mens murerarbejdsmanden sørger for, at han får sten at bygge med. På samme måde er der forskel på pædagoger og pædagogiske assistenter, siger institutchef Kim Larsen.
År: 2017 Nr.: 15
Det har stor betydning for børnenes trivsel, skoleparathed og evne til konfliktløsning, at de bliver mødt af uddannet personale i dagtilbud. Det fortæller seniorforsker Mogens Christoffersen, som har fulgt den internationale forskning på området.
År: 2017 Nr.: 15
Ved at bage en pizza, folde tøj sammen og lære førstehjælp har 2. og 3. klasse på Marievangsskolen i Slagelse lært lokalområdet at kende. Bag projektet står pædagoger, pædagogstuderende og en lektor.
År: 2017 Nr.: 15
År: 2017 Nr.: 14
Forældrene bakker op om hovedintentionen med at involvere pædagoger i skoledagen, mener Andreas Rasch-Christensen.
År: 2017 Nr.: 14
Grænserne mellem daginstitution og hjem flytter sig, i takt med at pædagogiske aktiviteter og læringsmål breder sig fra daginstitutionen og ud i hjemmene. Det stiller nye krav til samarbejdet mellem pædagoger og forældre.
År: 2017 Nr.: 14
For børn i vuggestuen Corneliusmindevej fortsætter de pædagogiske aktiviteter hjemme i stuen sammen med forældrene. Forældresamarbejdet om børnenes læring og udvikling skaber sammenhæng i børnenes og liv og respekt for pædagogernes faglighed.
År: 2017 Nr.: 14
De seneste års blik på børns sprog har haft stort fokus på ordforråd og skoleparathed. Men børns sprog er mere end ord, som kan testes og skrives ind i læreplaner. Børns spontane leg kan give voksne viden om, hvad der er vigtigt set fra børnenes perspektiv.
År: 2017 Nr.: 14
Vuggestuen Paddehatten brugte de digitale muligheder, der findes med en iPad og en projektor, til at styrke de små børns leg, nysgerrighed og evne til at sanse og opleve.
År: 2017 Nr.: 13
Skolereformen er gået i stå. Halvdelen af børnene har ikke en skoledag med variation. Halvdelen får ikke 45 minutters bevægelse om dagen. For et år siden så det ligesådan ud. »Det er meget beklageligt,« siger undervisningsminister Merete Riisager.
År: 2017 Nr.: 12
Det er slut med at være minilærer. Pædagog Steffen Rasmussen har skabt et undervisningsmateriale til pædagoger og sætter altid pædagogfaglige mål for sin undervisning. I dag gælder det om at være ærlig.
År: 2017 Nr.: 12
Bare fordi det handler om læsning, behøver børnene ikke hoppe bogstaver. Pædagogfagligheden skal skinne mere igennem, når pædagogerne arbejder i skolen, mener ekspert. Og så skal der være mere tid til at lege.
År: 2017 Nr.: 12
Pædagogerne får ansvaret for arbejdet med en helt ny SSP-læseplan i skolerne i Gladsaxe. Her kan pædagogerne selv sætte dagsordenen i skolen, siger SSP-konsulent.
År: 2017 Nr.: 12
Der er for meget fokus på læring i vuggestuen. Lad os i stedet tale om den vigtige følelsesmæssige omsorg, siger forsker Thomas Gitz-Johansen. Han har fulgt en vuggestue gennem et år og observeret børnene i perioder med både opslidende grådkoncerter og vild jubel.
År: 2017 Nr.: 12
Mange tager det i dag for givet, at børn løbende skal målstyres med test og læreplaner. Men det er en skadelig forstyrrelse af børns naturlige skabelse af identitet og forståelse af verden og dens begreber, mener psykolog og forsker Nadja Prætorius.
År: 2017 Nr.: 11
10 institutioner i Næstved gik sammen i et projekt, der både skulle styrke fællesskabet i den nye områdestruktur og give pædagogerne nye redskaber til at formidle kunst og kreativitet.
År: 2017 Nr.: 11
Keld Hansen var sammen med lærerne i Team 3.C på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg nomineret til Politikens Undervisningspris for deres fælles engagement, struktur og tilpas afpasset kærlighed.
År: 2017 Nr.: 10
Landets kommuner har brugt mindst 41 millioner kroner på at anskaffe fem af de flere end 30 kommercielle koncepter, der bliver brugt i Danmark, viser en økonomisk analyse. Socialdemokratiet vil sætte koncepterne på den politiske dagsorden.
År: 2017 Nr.: 10
Vonsbæk Børnehus ligger i en landsby ved Haderslev, og på den anden side af vejen er der mark. Her var børnene med, fra majsene blev sået, til de blev høstet. Det gav mulighed for masser af leg og læring alt sammen efter aftale med landmanden.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagog Signe Sass Bjørch underviser i 1.a på Holmeagerskolen efter metoden co-teaching. Klassen inkluderer fem børn med autisme, men de specialpædagogiske værktøjer kommer hele klassen til gode.
År: 2017 Nr.: 10
År: 2017 Nr.: 10
I Børnehuset Bakketoppen i Galten ved børnene nu, at bæredygtighed og ressourceforbrug handler om madspild, genbrug og et stykke henkastet tyggegummi. Med agentkapper, historiefortælling og oplevelser har de leget begreber ind i den daglige adfærd.
År: 2017 Nr.: 09
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Ulla Pallisgaard har siddet med i en af seks arbejdsgrupper, der har formuleret "En styrket pædagogisk læreplan", som liger til grund for ministeriets arbejde med den nye dagtilbudsreform
År: 2017 Nr.: 08
Nu kan pædagogerne blive en del af de netværksmøder, der skal hjælpe udsatte børn og familier. Og sagsbehandleren er bare et opkald væk. Brønderslev lægger sagsbehandlingen helt om
År: 2017 Nr.: 08
Et projekt med udeskoler har i seks storkøbenhavnske skoler bragt pædagogers faglige kompetencer i folkeskolen i spil på nye måder. Bag projektet er DGI Storkøbenhavn, som efter sommerferien udvider projektet til 20 skoler på landsplan.
År: 2017 Nr.: 08
Sociolog og forfatter Anette Prehn vil lære børn, unge og deres pædagoger at forstå hjernen og handle derefter. Se hvordan i denne guide.
År: 2017 Nr.: 08
Pædagoger og lærere udveksler mere end smalltalk ved kaffemaskinen på landets skoler. Meget planlægning og evaluering foregår i pauserne og fritiden, og den gestus er helt afgørende for et velfungerende tværprofessionelt samarbejde i skolen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 08
År: 2017 Nr.: 08
Forskere og pædagoger skal sammen undersøge, hvordan et engageret samspil mellem voksne og børn kan gøre en forskel for 80 udvalgte børn på Lolland, fortæller adjunkt og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth.
År: 2017 Nr.: 08
Stop indkøb af tablets og digitalt grej. Brug tid og penge på uddannelse og udvikling af it-pædagogik og digital dannelse. Sådan lyder det fra eksperter i mediepædagogik, som ser et stort gab imellem de fremadstormende og de traditionelt tænkende, når det gælder digitalisering i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 07
Digitalisering i dagtilbud er et krav, som er svært at komme udenom. Men det er der heller ingen grund til, lyder det fra teknologibegejstrede institutioner, som er vilde med at bruge robotter og sociale medier som pædagogiske redskaber. Tag med på tourdigital i Børnehuset Bøgely og Nyrup Børnehus, hvor tablets og kodning er lige så vigtige pædagogiske redskaber som maling og modellervoks.
År: 2017 Nr.: 07
Hvad betyder digitalisering for sanserne, hjernen, læring, fællesskab og nærvær? Vi har spurgt to engagerede eksperter, der er uenige.
År: 2017 Nr.: 07
Martin Seligman er kendt som ophavsmanden til den positive psykologi. Da guruen gæstede Danmark, var hans glade budskaber, at trivslen hos både børn og voksne kan måles og øges. Trivsel bør være regeringens mål for vækst, mener han.
År: 2017 Nr.: 07
Kompostbeholdere, regnvandsopsamling, økologisk mad, børneyoga og antimobbe­initiativer. Det er bare noget af det, der gør Børnehuset Baunevangen i Hvidovre til en certificeret bæredygtig daginstitution.
År: 2017 Nr.: 07
Vores pædagoger og ledere er klar til opgaven, men vi kræver altså, at politikerne leverer flere ressourcer
År: 2017 Nr.: 06
Eva Munck glæder sig til at tage fat på arbejdsopgaverne som formand for Lederforeningen. Hun vil arbejde for gode læringsmuligheder for alle børn i alle kommuner.
År: 2017 Nr.: 06
Efter 25 år som pædagog i det samme dagtilbud har pædagog Anne Marie Rasmussen oplevet mange forringelser. Øget alenetid er en af dem. Vi er blevet overbliksvoksne, siger hun. Men der er et lille lys i mørket.
År: 2017 Nr.: 06
Grotesk, forfærdeligt og farligt, lyder det fra forsker Charlotte Ringsmose, da hun bliver præsenteret for tre konkrete situationer, pædagoger har beskrevet i BUPL’s alenetidsundersøgelse. Klare brud på dagtilbudsloven, fastslår forskeren.
År: 2017 Nr.: 06
’Helt vildt’ og ’totalt uansvarligt’ er nogle af de ord, to børneforskere finder frem, når de vurderer situationer, hvor en pædagog er alene med mange børn. Alenetiden rammer især børn i udsatte positioner, advarer de.
År: 2017 Nr.: 06
En genetisk mutation og et svækket immunforsvar betyder, at 12-årige Yusuf ikke kan komme i skole. Ved hjælp af en robot er han alligevel i skole og med på tur. Bag specialskolens robotsatsning står en pædagog og en it-vejleder.
År: 2017 Nr.: 06
Børnene i den integrerede institution Østen for Solen på Amager har haft fat i en særlig madkasse - en måltidskuffert fuld af legeredskaber, der skal lære de mindste børn om forholdsord.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagoger kan med fordel lukke flere sprog end dansk ind i daginstitutionernes hverdag for at styrke flersprogede børns sproglige kompetencer, viser forskning. En institution har prøvet det og er begejstret.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagogerne fra den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus deler deres erfaringer fra projektet ’Biliteracy i børnehavens hverdag’. Bliv inspireret til at udvikle jeres egen pædagogiske praksis.
År: 2017 Nr.: 06
År: 2017 Nr.: 06
Dårlig stemning mellem pædagogerne og dårligt arbejdsmiljø påvirker børnenes trivsel. Det mener Unni Lind, som undersøger sammenhængen mellem børneliv og arbejdsliv i daginstitutionerne.
År: 2017 Nr.: 06
Det er ikke ligegyldigt, hvem der skal sikre en tidlig indsats, omsorg, udvikling og læring for børn og unge.
År: 2017 Nr.: 05
Pædagogerne manglede håndfast viden, da en treårig pige begyndte at onanere voldsomt i institutionen. Tre ud af fire pædagoger savner materialer og redskaber til at håndtere børns seksualitet og dialogen med forældrene, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 05
Frygt for pædofilisager og seksuelle ovegreb mellem børn får mange institutioner til at indføre forbud mod nøgenhed, puderum og seksuelt orienterede lege. Reglerne præsenterer børnene for et voksenperspektiv, de ikke er klar til, advarer eksperter.
År: 2017 Nr.: 05
Dårlige normeringer og frygt for anklager om overgreb får institutioner til at nedlægge puderum og huler, så de bedre kan overvåge børnenes lege. Men puderummet er et vigtigt læringsrum, lyder det fra pædagoger og eksperter i børns seksualitet.  
År: 2017 Nr.: 05
Institutionerne i Viborg har fået ny inspiration til at arbejde med billedkunst i form af 10 billedkunstkufferter, som med forslag til aktiviteter får pædagoger til at genopdage de kreative færdigheder.
År: 2017 Nr.: 05
Enhver daginstitution oplever at skulle tage imod en ny kollega, introducere dem til dagligdagens opgaver og gøre dem til en del af fællesskabet. Men det er en kunst at sikre den gode modtagelse.
År: 2017 Nr.: 05
Det er den enkelte pædagogs faglighed, viden og erfaring, som bærer det daglige arbejde og ikke religion og kulturel baggrund. Men sammenstød mellem religion og kulturelle værdier kan alligevel opstå. Og hvad gør man så? Kan man for eksempel bede en muslimsk pædagog lave flæskesteg til børnene, og bør man fritage hinduisten fra at gå med børnene i kirke? Få svar på seks dilemmaer her.
År: 2017 Nr.: 04
Pædagogerne Dannie Markussen og Jonas Andersen har udviklet en app, der skal gøre det nemmere at stå for bevægelse og understøttende undervisning i skolen.
År: 2017 Nr.: 04
År: 2017 Nr.: 04
Udelukkende positive tilbagemeldinger på to skolepædagogers nye bevægelsesapp.
År: 2017 Nr.: 04
Med projektleder Kristian Langborg-Hansen i front har 500 SFO-børn fra Trekantsområdet har, at robotter ikke er onde og farlige. Man kan tværtimod styre meget selv.
År: 2017 Nr.: 04
Kreativ leg med film og filmproduktion styrker børns fællesskab, deres evne til at udtrykke sig og indsigten i, hvordan levende billeder kan snyde øjet. Det kræver hverken tunge kameraer eller særlig teknisk viden at mixe film med pædagogik.
År: 2017 Nr.: 04
Forskere har indsamlet pædagogers egne fortællinger om hverdagsepisoder i fem århusianske daginstitutioner. Fortællingerne giver pædagogerne et sprog for fagligheden i det uplanlagte og øger arbejdsglæden.
År: 2017 Nr.: 04
Internationale undersøgelser viser, at ulighed skabes tidligt i livet og afhænger af læringsmiljøet i familien. Nu skal et hold af forskere med Jens Peter Thomsen fra SFI i spidsen undersøge læringsmiljøer i danske familier for på sigt at forbedre dem.
År: 2017 Nr.: 04
Halvdelen af de pædagogstuderende oplever at stå alene med ansvaret for børn eller voksne på deres praktiksted. For 38 procent er ’alenetiden’ planlagt, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 03
Nogle børn er på tur næsten hver dag, mens andre er det én gang på en måned, viser en rundspørge, som Børn&Unge har gennemført. Svarene peger også på, at der generelt er færre ture end tidligere, mens det er gået kraftigt tilbage for kolonierne.
År: 2017 Nr.: 03
I Børnehaven Åhaven i Brande kommer især de mindste børn sjældent på tur ud af ­huset. Personalet mener, at de giver børnene den bedste læring i trygge rammer, hvor der er tid til at se den enkelte i øjnene.
År: 2017 Nr.: 03
Ture ud af huset styrker børns fantasi, legen, fællesskabet og troen på, at de kan håndtere uvante situationer. Men man skal ikke tage på tur for enhver pris, mener eksperter.
År: 2017 Nr.: 03
I den integrerede institution Paddehatten ved Vejle tager pædagoger og vuggestuebørn på en opdagelsesrejse i den digitale verden. Med forskere på sidelinjen har sjove og lærerige eksperimenter givet lyst til mere
År: 2017 Nr.: 03
Selv de mindste børnehavebørn kan lære, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke. De skal hverken give hjertemassage eller kunstigt åndedræt, men de kan tilkalde hjælp, trøste og være omsorgsfulde. En dag kan det betyde forskellen mellem liv og død
År: 2017 Nr.: 03
Kun 4 ud af 10 kommuner giver ekstra penge til daginstitutioner med mange udsatte børn, og de bruger i gennemsnit kun 5 procent af daginstitutionsbudgettet. BUPL mener, at pædagogerne ikke kan løfte opgaven uden ekstra ressourcer.
År: 2017 Nr.: 02
Lone Thomsen og Ann-Kathrine Nymann Svendsen er ansat i social normering i Vuggestuen Smedegården, som ligger i et udsat boligområde i Aalborg. De oplever, at de har mulighed for at give børnene en bedre start i livet.
År: 2017 Nr.: 02
Børneminister Mai Mercado (K) mener, at sociale normeringer kan være en af flere forskellige muligheder for at støtte udsatte børn.
År: 2017 Nr.: 02
Sociale normeringer er nød­vendige, for at pædagogerne i Anne Mariegårdens Børnehus i København kan arbejde kvalificeret med de mange udsatte børn. ­Børneborgmesteren mener, at pengene er givet godt ud. BUPL er enig, men ønsker mere støtte til den store opgave.
År: 2017 Nr.: 02
Der findes blogs om pædagogik, psykologi, forholdene i institutioner og meget mere, men hvor er de, og hvem skriver dem? Her får du gode råd til at finde de spændende blogs og til, hvordan du selv kan blive blogger.
År: 2017 Nr.: 02
Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion. I stedet skal der fokus på, hvad alt det, der er sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 02
Som medlemmer af BUPL er både du og jeg en del af et stærkt fagligt fællesskab, men for at få det optimale ud af fællesskabet, skal vi mobilisere vores fælles kræfter.«
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
Barndommen har en værdi i sig selv. Det vil en revision af de pædagogiske læreplaner slå fast. Eksperter og praktikere som Kristine Schroll har gjort deres del. Nu skal politikerne i gang.
År: 2017 Nr.: 01
En institution i Haderslev har gjort op med lange, kedelige gange. De har overladt indretningen til en pædagogisk indretningskonsulent. Nu understøtter indretningen pædagogikken.
År: 2017 Nr.: 01
BUPL-formand Elisa Bergmann talte om sjælen i det pædagogiske arbejde, om fællesskab og relationer. Men også om samfundets overstyring af pædagogprofessionen
År: 2016 Nr.: 20
Om to år vil BUPL have en ny strategi for pædagogikkens og pædagogers rolle. Ikke alle andre skal definere, hvad pædagoger kan, skal og gør.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
59 procent uddannede i daginstitutioner er ikke nok, mener BUPL, som støttes af forskere og politikere.
År: 2016 Nr.: 19
Et projekt om køn i Børnehusene Kokkedal har sat spot på blinde pletter i det pædagogiske arbejde, som bunder i fordomme, forventninger og forskelsbehandlinger af mænd og kvinder, drenge og piger. Nu udfordrer både børn og voksne stereotype kønsforståelser.
År: 2016 Nr.: 19
Et ofte gentaget argument for at få flere mænd i daginstitutioner er, at det er godt for børnenes udvikling og læring. Men den forskningsmæssige dokumentation mangler.
År: 2016 Nr.: 19
Børnenes behov og pædagogernes evner og faglige interesser har større betydning for pædagogikken end personalets køn. Alligevel er det vigtigt, at både mænd og kvinder er repræsenteret, fortæller tre pædagoger fra Kragelundskolens SFO i Højbjerg.
År: 2016 Nr.: 19
Børns følelsesmæssige udvikling er blevet en blind plet i vores kultur, mener psykolog Susan Hart. Hun har udviklet en forståelsesramme, hvorfra pædagoger kan arbejde med relationer og samspil og dermed hjælpe børn med følelsesmæssige udfordringer.
År: 2016 Nr.: 19
I mange institutioner suppleres dagslyset af lysstofrør i loftet. Det efterlader børn og voksne med alt for meget lys. Læs her, hvordan I indretter jer med et behageligt lys, som også understøtter jeres aktiviteter.
År: 2016 Nr.: 19
Regeringen har forsøgt at komme os i møde med en pulje på 580 millioner kroner over fire år. Det er godt, men det er ikke godt nok.
År: 2016 Nr.: 19
Ny kampagne fra Ligestillingsministeriet om pædagogers gode arbejde i daginstitutioner storhitter på Facebook. Baggrunden for kampagnen er dog en trist tendens blandt mandlige pædagoger til at fravælge småbørnsområdet.
År: 2016 Nr.: 18
På fem år er antallet af børn og unge i psykiatrisk behandling steget med 44 procent. Når børn mistrives, kan forældre og pædagoger presse på for en udredning og en diagnose. Men diagnosen løser sjældent alle problemer, mener psykolog i PPR og en ekspert i inklusion.
År: 2016 Nr.: 18
Ligesom andre psykiatriske diagnoser har ADHD-diagnosen været længe undervejs. Her er en række nedslag i nogle af de væsentligste begivenheder på vejen til nutidens diagnose.
År: 2016 Nr.: 18
BUPL’s formand, Elisa Bergmann, 46 år, genopstiller ved BUPL’s kongres. Hun glæder sig over, at BUPL er trængt igennem med budskabet om, at der er behov for bedre normeringer, og ærgrer sig over, at arbejdet med skolereformen ikke er kommet helt i mål. I den næste kongresperiode skal der endnu mere fokus på pædagogers faglighed.
År: 2016 Nr.: 18
Pædagogerne Britta Søndergaard Nielsen og Jeannette Winther fra vuggestuen i Børnehuset Regnbuen på Frederiksberg vil have mere bevægelse i hverdagen. Løbecyklen er redskabet, og en årlig event trækker andre vuggestuer med.
År: 2016 Nr.: 18
Naturen er én stor, udfordrende legeplads, som byder på uanede muligheder for børn. Med projektet ’Spring Ud i Naturen’ har Friluftsrådet gennem de seneste tre år sat fokus på naturens mange positive sundhedseffekter og inspireret børn, voksne og fagprofessionelle i hele landet.
År: 2016 Nr.: 18
Når pædagoger og lærere skal pege på de børn og unge, der har udfordringer i skolen, er drengene i fokus. Det viser et nyt forskningsprojekt om børn og unge på kanten.
År: 2016 Nr.: 18
År: 2016 Nr.: 18
Hvordan står det til med kvaliteten i dagtilbuddene? Det vil Rådet for Børns Læring nu have kortlagt. BUPL vil hellere bruge kræfterne på at sikre bedre normeringer nu.
År: 2016 Nr.: 17
I Dagtilbud Midt i Randers arbejder syv institutioner målrettet på at sikre udsatte børns trivsel og udvikling. Det sker blandt andet med en positiv og relationsorienteret tilgang til barnet.
År: 2016 Nr.: 17
82 procent af eleverne synes, deres skoledag er for lang. Det er næsten en fordobling i antallet af utilfredse børn på to år. Måske har eleverne hørt fra de voksne, at deres skoledag er for lang, mener klubleder.
År: 2016 Nr.: 16
Forskningsprojektet ’Institutionernes fremtid’ definerer seks væsentlige tendenser og forandringer, som rammer det pædagogiske område. Under hver tendens kommer forskeren bag, Peter Ø Andersen, med forslag til reflektionsspørgsmål, som I kan bruge hver især eller sammen.
År: 2016 Nr.: 16
Yoga skaber ro og giver børn en kropsbevidsthed, som de kan bruge i hverdagens udfordringer. Marie Lind Finsterbach forener eventyr og yoga i sin nye børnebog.
År: 2016 Nr.: 15
Et flertal af kommunerne planlægger massive besparelser på dagtilbud og skoler, viser en ­gennemgang af de kommunale budgetter. De skulle hellere investere, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 15
Neuropædagogik giver svar på nogle af de spørgsmål, pædagoger på ældreområdet stiller sig selv. Feltet bliver en vigtig del af området, vurderer adjunkt Lone Diekmann.
År: 2016 Nr.: 15
Når pædagoger tør tie og lade børnenes egen kreativitet og fantasi udfolde sig, opstår der spændende processer, og børnene fordyber sig. Det er erfaringen fra et projekt i Kolding.
År: 2016 Nr.: 15
Forsker Ole Henrik Hansen har ikke belæg for at sige, at pædagoger ikke er empatiske nok, mener BUPL. Forskeren siger også, at mange pædagoger har problemer med relationen til børn.
År: 2016 Nr.: 14
16 pædagoger fortæller om hverdagen og den normering, de har den dag, Børn&Unge ringer. De er enige om, at normeringerne skal forbedres, helst med uddannede. For børnenes skyld. De har brug for kompetente voksne, der kan give dem omsorg og øge trivslen.
År: 2016 Nr.: 14
To forskere, der er kendt for at have stærke meninger, er blevet bedt om at prioritere, om normeringer, andelen af uddannede, ledelsen eller læringsmiljøet betyder mest for kvaliteten af et dagtilbud.
År: 2016 Nr.: 14
Gynger, klatrestativer og legehuse kan umuligt hamle op med den undren, de eksperimenter og den bevægelse, som naturen indbyder til. Og så ligger den ofte lige uden for institutionens dør.
År: 2016 Nr.: 14
Men der er grænser for, hvor længe pædagoger og børn kan overleve i en virkelighed, der efterhånden er så grotesk, at man tror, det er løgn.
År: 2016 Nr.: 14
Hverdagens mange praktiske gøremål giver unikke rum for læring og udvikling i daginstitutionerne. Men det kræver mentalt og organisatorisk fokus på rutinerne hos pædagoger og ledelse, mener forsker Søren Smidt.
År: 2016 Nr.: 14
Børnehuset Harmonien har arbejdet systematisk med pædagogiske rutiner i 12 år. Et blik udefra gav pædagogerne en idé, som gjorde frokosten til et langt bedre rum for samtaler med børnene.
År: 2016 Nr.: 14
Pædagogstuderende fra UC Sjælland gennemfører forløb, hvor de gennem aktionslæring er med til at påvirke praksis i institutionerne. Det er blandt andet med til at ændre overgangene fra børnehave til SFO i Høje-Taastrup.
År: 2016 Nr.: 13
Der er i bogstavelig forstand grænseløs tillid til børnene i Børnehaven Porskjær. For her er de forbudte områder ikke markeret med et hegn, men med gule streger på asfalt, fliser og træer.
År: 2016 Nr.: 13
I Børnehaven Stoldalen i Hobro kom hegnet op, da en lille pige var væk i fem timer. Men pædagogerne advarer mod et hegns falske tryghed. Et hegn kan forceres, hvis man vil.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagoger fra Katrinedalskolen i Gislinge har taget initiativ til at sætte QR-koder op på den kommunale løbebane, og børn i forskellige aldersgrupper har engageret sig i projektet.
År: 2016 Nr.: 13
Over 2.000 skolepædagoger skal på diplomkursus i læreprocesser. Jan Hacke Halvorsen har taget kurset og glæder sig over et godt, men hårdt forløb.
År: 2016 Nr.: 12
Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, vil ændre den pædagogiske læreplan, så den kan udgøre et fælles dansk bud på, hvordan man udvikler børn og dagtilbud. Ministeren vil af med diverse koncepter og programmer, som nogle kommuner har tilmeldt sig.
År: 2016 Nr.: 12
Nyt udvalg skal se på organiseringen af det pædagogiske arbejde og brug af flere frivillige, som ministeren ønsker. BUPL er kritisk.
År: 2016 Nr.: 12
Hvis du hellere vil stå ansigt til ansigt med slanger og edderkopper end at holde et oplæg på næste forældremøde, så fortvivl ikke. Alle kan lære at tale i en forsamling. Det handler om at flytte fokus fra dig selv til det, du vil sige.
År: 2016 Nr.: 12
Den almindelige undervisning slutter tidligere, og lærerne har meldt sig til SFO’ens årlige rollespil. »Det er så fedt at lege med,« siger lærer og orkprinsesse Mette Sams, der nu vil have mere leg ind i sin undervisning.
År: 2016 Nr.: 11
Folkeskolereformen har fået en svær fødsel. Kun halvdelen af pædagogerne mener, at børnene får den varierede skoledag, som ellers er forudsætningen for reformen. Men det kommer til at tage længere tid, før reformen er implementeret, advarer børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
År: 2016 Nr.: 11
Skolepædagogerne i Tårnby har været på kursus for at få bedre greb om rollen i skolen. Men de har haft både lærere og leder med for at sikre, at alle kender deres opgaver og udfordringer.
År: 2016 Nr.: 11
Vi har et problem, så længe der er en samfundsmæssig anerkendelse af, at undervisning er vigtigere en dannelse, og at det er vigtigere at børn kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet, end at de har det godt.
År: 2016 Nr.: 11
Ny undersøgelse viser jobmuligheder for pædagoger i blandt andet den private sektor og kriminalforsorgen, også selvom der ikke nødvendigvis står ’pædagog’ i jobopslaget.
År: 2016 Nr.: 10
År: 2016 Nr.: 10
Mastergruppen for en ny pædagogisk læreplan er klar med forslag til en fælles ramme. BUPL jubler over, at leg, kreativitet og børneperspektiv er blevet centrale begreber.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtidens Dagtilbud er uetisk og minder om de laboratorieforsøg, der foregik for 40-50 år siden. Både børn og pædagoger bliver gjort til forsøgskaniner i en uhellig alliance mellem forskningsmæssige, politiske og kommercielle interesser. Tre forskere og BUPL er stærkt kritiske over for det 25 millioner kroner dyre forskningsprojekt.
År: 2016 Nr.: 10
Konsortiet bag Fremtidens Dagtilbud (FD) har ikke ønsket at deltage i et interview om forskningen nu. I stedet har konsortiet valgt at svare på kritikken skriftligt på mail. Børn&Unge har derfor ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagogik er i Fremtidens Dagtilbud defineret som direkte voksen-barn-stimulering i forhold til bestemte kompetencer, man efterfølgende kan måle på, mener tre forskere. Det er et anderledes syn på pædagogik og læring, end man tidligere har set i Danmark.
År: 2016 Nr.: 10
Arbejde i små grupper og god tid sammen med det enkelte barn ved test har givet pædagogerne i Børnehuset Rosenhaven ny indsigt, men der mangler tid til planlægning.
År: 2016 Nr.: 10
I Lindehuset har Fremtidens Dagtilbud givet pædagogerne et mere nuanceret syn på det enkelte barn og på læreplanerne, som de nu arbejder anderledes med.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtiden er usikker for børnene på 0-6-årsområdet. For vil de små børn fremover blive mødt med testningen og kompetencetænkningen fra Fremtidens Dagtilbud? Eller bliver de mødt af pædagoger, der vil have et bredere blik for barnets læring, udvikling og trivsel?
År: 2016 Nr.: 10
Pædagog Brit Glud fra Kongevejen SFO har udviklet metoden TREKS til inklusion i indskoling og SFO. Forløbet giver børnene ro og fællesskab gennem yoga, massage og samarbejdsøvelser.
År: 2016 Nr.: 10
Husk at tænke de studerende med i ferieplanlægningen, lyder rådet fra PLS.
År: 2016 Nr.: 10
Inklusion i folkeskolen skal være inkluderende læringsmiljøer, anbefaler ekspertgruppe. BUPL efterlyser bedre muligheder for lærer- og pædagogsamarbejdet.
År: 2016 Nr.: 09
Pædagog Dan Klarskov er en alsidig mand med en fortid som musiker og maskintekniker. Nu har han kastet sig over træpuslespil, som han selv designer og fremstiller.
År: 2016 Nr.: 09
Pædagoger evner naturligt at være nytænkende og kreative, men i en travl hverdag i institutionerne er det svært at føre de gode idéer ud i livet, oplever aktionsforsker.
År: 2016 Nr.: 09
Børnehaven Uglebo har gjort overgangen fra børnehave til skole let. Pædagogerne deler børnene op efter alder og samarbejder tæt med skolen, både før og efter børnene starter.
År: 2016 Nr.: 09
Mange unge bliver stressede, fordi samfundet stiller store krav til dem. Lone Ross Nylandsted har skrevet en bog om, hvordan mindfulness kan hjælpe stressede unge.
År: 2016 Nr.: 08
Effekten af de pædagogiske koncepter er ofte udokumenterede. Nogle gange bygger de på forventninger til, hvad der vil ske, andre gange på uvildige evalueringer, viser analyse af seks koncepter fra lektor Christian Aabro.
År: 2016 Nr.: 08
Send dit forslag til forbedringer af de pædagogiske læreplaner til ministeriet, så bliver du måske hørt.
År: 2016 Nr.: 08
Kun hver femte pædagog oplever, at læreplanerne har indflydelse på arbejdet med udsatte børn, viser rapport om læreplanernes betydning i praksis. Det skyldes mangel på ressourcer, mener professor Stig Broström.
År: 2016 Nr.: 08
Kvalitet i daginstitutioner for små børn ’doesn’t come cheap’, siger den engelske forsker Brenda Taggart. Hun har undersøgt effekten af høj kvalitet i dagtilbud hos 3.000 engelske børn gennem 14 år. Konklusionen er, at politikerne må punge ud, hvis de vil have varige, holdbare forbedringer af børns læring og udvikling.
År: 2016 Nr.: 08
År: 2016 Nr.: 08
Stig Broström har arbejdet med pædagogik i mere end fire årtier. Han har haft stor indflydelse på pædagogikken. Men nu er det tid til, at han går på pension.
År: 2016 Nr.: 07
Børn kan lære en masse og få gode erfaringer med materialer og egen krop, hvis de får lov til at eksperimentere med vand, viser ny forskning.
År: 2016 Nr.: 07
En mastergruppe skal komme med bud på en revision af læreplanerne. Der lægges ikke op øget skoleficering, siger formand for mastergruppen Andreas Rasch-Christensen. BUPL ser positivt på det pædagogiske grundsyn
År: 2016 Nr.: 06
Flere institutioner i Kolding Kommune har indført nye retningslinjer for mad og måltider, efter at pædagogerne har prøvet et dialogisk spil, der fokuserer på medarbejdernes egne idéer.
År: 2016 Nr.: 06
Børn har brug for at kunne omstille sig og finde roen efter en aktivitet i højt tempo. Læs, hvorfor arousal­regulering er vigtig, og få gode tips til at regulere gearkassen.
År: 2016 Nr.: 06
På Brumbassestuen må børn tegne på gulvene med kridt, og der er maling i vandpistolerne. Pædagog Kirstine Kirk eksploderer i kreativitet, når hun hjælper børnene med at finde løsninger på livets små og store problemer.
År: 2016 Nr.: 04
Når man arbejder kreativt med børn, skal man slippe styringen og vende verden på hovedet, siger professor Lene Tanggaard.
År: 2016 Nr.: 04
Børn med adfærdsproblemer kan ikke tvinges til god opførsel. I stedet kræver det systematik, samarbejde og vilje til ændringer blandt pædagoger og lærere i skolen, vurderer psykologer bag et nyt inspirationskatalog om emnet.
År: 2016 Nr.: 04
Børneminister Ellen Trane Nørby vil have centralt fastsatte mål i de pædagogiske læreplaner. BUPL ønsker sig en vision for børneområdet og siger nej til test, tjeklister, koncepter og mere bureaukrati.
År: 2016 Nr.: 03
Kapsler, klistermærker, Barbiedukker eller kastanjer. At samle er en slags miniforskning, som har enorm betydning for barnets læring, især hvis den ikke er kommercielt styret. Det mener den tyske pædagogikprofessor Ludwig Duncker, der har interviewet flere end 500 børn om deres samlinger.
År: 2016 Nr.: 03
Pædagogers faglighed har stor betydning for små børns udvikling. Deres vedvarende opmærksomhed mod børns engagement og behov er helt afgørende, men ressourcerne skal være i orden, fastslår forskere.
År: 2016 Nr.: 01
Et nyt inspirationsmateriale viser, hvordan man på syv uger får gang i observation og refleksion i det småbørnspædagogiske arbejde. Det skal der afsættes tid til, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 01
Juridisk konsulent i BUPL Ulla Nielsen svarer her på tre typiske religionsspørgsmål, som pædagoger kan have i forbindelse med deres arbejde.
År: 2015 Nr.: 20
Børnetegninger overalt, røde Ikea-sofaer, høje børnetaburetter og glade børn, der synger, løber på gangen og kaster sig i store bløde puder. Alt ligner en almindelig vuggestue. Men Rodacie ligger i Rumæniens hovedstad og er en vuggestue ud over det sædvanlige på disse kanter.
År: 2015 Nr.: 20
Vi kan prale af meget i BUPL, ikke mindst af hvordan vi støt og sikkert har fået politikere og meningsdannere til at tale om pædagogers arbejde og vilkår.
År: 2015 Nr.: 20
Rikke Smedegaard Hansen er udpeget til at være hverdagsekspert i en gruppe, der skal se nærmere på inklusionsindsatsen i folkeskolen. Hun ser sig selv som en pædagog, der med sin faglighed kan bidrage til, at nogle børn kan inkluderes.
År: 2015 Nr.: 19
En varieret skoledag og 45 minutters bevægelse blev eleverne lovet med skolereformen. Reformen kan ikke leve op til løfterne om variation og bevægelse, viser fire rapporter. Men der er håb, mener BUPL’s formand.
År: 2015 Nr.: 19
En smittende begejstring for cykling har nu givet leder Erik Nielsen en pris fra Cyklist­forbundet. Som pædagog brænder han for at gøre børn cykelsikre og glade for de to hjul.
År: 2015 Nr.: 18
Dokumentation fylder stadig mere i pædagogers dagligdag. De bruger mere tid på opgaver, der ikke tjener pædagogiske formål, end de gjorde for et år siden, viser BUPL’s Tillidsbarometer 2015.
År: 2015 Nr.: 18
På Skottegårdsskolen har to pædagoger fundet på en hospitalsleg, der gavner både voksne og børn. Legen viser nye sider af børnene og skaber nye relationer på tværs af klasser.
År: 2015 Nr.: 18
Skolepædagog Anders Shagembe og Tine Carlsen har udviklet hospitalshjørnet med afsæt i Etienne Wengers teori om læring i praksisfællesskaber.
År: 2015 Nr.: 18
Et godt forældresamarbejde betyder glade forældre og børn. Det gør hverdagen lettere for pædagogerne. Desuden er det lavthængende frugter, som det ikke kræver alverden at plukke. At satse på samarbejdet med forældrene er en klar vindersag.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagog Ib Jensen har fået ros for sin måde at være på i DR-programmerne ’Børnenes hemmelige liv’. Virkelighedens Ib er også optaget af, hvordan børn får mulighed for at blive sig selv i samspillet med andre børn og nærværende voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Kan børn i en specialskole få bedre indlæringsmuligheder, hvis man arbejder med akustikken i deres undervisningslokaler? Det satte Søgaardsskolen i Gentofte sig for at undersøge.
År: 2015 Nr.: 17
Aldrig har de unge haft mere brug for betydningsfulde voksne i deres liv, noget som netop klubfolk kan være. Alligevel vælger stadig flere unge klubben fra. Unge skal have aktiviteter med kvalitet for at gide gå i klubben, siger ungdomsforsker Søren Østergaard.
År: 2015 Nr.: 16
Bøger og alfabetklodser er vigtige for børns sproglige udvikling i børnehaven. Derfor har et forskerhold undersøgt, hvordan det fysiske sprogmiljø ser ud i de danske børnehaver.
År: 2015 Nr.: 16
Som en bokser, der prøver sine finter og taktikker af inden kampen i ringen, kan du (også) øve dig på at finde gode løsninger i en presset hverdag. Din opgave og din faglighed kommer i centrum, når du benytter dig af kollegial sparring.
År: 2015 Nr.: 16
Selv i fritiden skal de unge præstere, for det handler om at blive den bedste på håndbold eller fodboldholdet. Og skulle det så være et problem, ville nogen måske spørge? Ja, sgu!
År: 2015 Nr.: 16
Det er spild af ressourcer og skader børnene, hvis ikke man giver de særligt intelligente børn lov til at udfolde deres kunnen, siger børnepsykolog Ole Kyed.
År: 2015 Nr.: 15
Danmark sender hvert år millioner af kroner retur til EU, fordi vi ikke fuldt ud udnytter et tilskud til frugt og grønt til børn. Pengene kunne bruges til frugt i børnehaver, mener professor.
År: 2015 Nr.: 15
Her er en oversigt over de mest brugte koncepter, som kommuner, danske institutioner, pædagoger og ledere arbejder med. Hvem står bag, og hvor kommer de fra?
År: 2015 Nr.: 15
Børn&Unge har spurgt en række personer fra professionshøjskolerne, hvad de vurderer kan blive det nye succesfulde program i den nærmeste fremtid.
År: 2015 Nr.: 15
Når jeg taler med politikere, embedsmænd og skolefolk, så er alle enige om, at pædagogerne er afgørende for, at vi lykkes med at øge trivslen og give børn og unge mere lige muligheder i livet.
År: 2015 Nr.: 15
Et nyt Center for Daginstitutionsforskning åbner på Roskilde Universitet. BUPL har skudt penge i centret for at give området en større stemme i debatten og for at samle forskningsmiljøet. Begge dele er tiltrængt, mener centerleder Annegrethe Ahrenkiel.
År: 2015 Nr.: 13
Pædagoger arbejder i begrænset omfang med læreplanstemaet natur og naturfænomener. Det skyldes en uklar definition af temaet, og at pædagogerne hverken har kompetencer eller interesse for temaet, viser ny undersøgelse.
År: 2015 Nr.: 12
Samarbejdsproblemer, sygemeldinger og stress. Inklusionsopgaven kan presse pædagoger til det yderste. Men der er også gevinster, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 11
Vi har bedt alle kilder i dette tema om at give folkeskolereformen karakter. En blank prik betyder, at den interviewede ikke har ønsket at give reformen karakter.
År: 2015 Nr.: 11
Skolereformen skulle forbedre børnenes skoledag, men det er ikke sket, mener ­pæda­goger i skolen. De beretter også om dårligere fritidsinstitutioner og et tungt inklusionsarbejde.
År: 2015 Nr.: 11
Hvordan er det første år med skolereformen gået? Tre eksperter giver her deres bud
År: 2015 Nr.: 11
Pædagogerne kan give mere. Hvis der ikke er et godt teamsamarbejde på skolen, er det svært for pædagogerne at bidrage, mener undervisningsminister Christine Antorini.
År: 2015 Nr.: 11
Et hjul, der markerer årets gang og sætter fokus på pædagogfaglige aktiviteter og mål, har givet et fælles fokus at navigere efter i Barnets Hus Amerikavej.
År: 2015 Nr.: 11
Et godt indeklima giver bedre trivsel og velvære for både børn og voksne. Et dårligt indeklima kan give gener og kroniske sygdomme. Læs her, hvad I selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.
År: 2015 Nr.: 11
Vi ved godt, at legen er yderst vigtig, men udfordringen er, at omverdenen ikke ved det. At nogen, når de går forbi legepladsen, tænker, at det, der sker, er tidsfordriv og måske endda provokeres af, at pædagogen sidder på bænken og kigger på børnene.
År: 2015 Nr.: 11
To nye bøger skal lære børn om muslimernes hellige måned ramadan og den tilhørende eidfest.
År: 2015 Nr.: 10
Regeringens børnepakke lægger op til at løse mange problemer i dagtilbud. BUPL-formand Elisa Bergmann ærgrer sig over, at pakken hverken indeholder minimumsnormeringer eller håndfaste garantier.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har bedt to børneforskere om at se regeringens børnepakke efter i sømmene. Her deres dom.
År: 2015 Nr.: 10
Flere penge til børneområdet står højt på pædagogernes ønskeseddel til valget, men også velfærd for de gamle og syge og beskyttelse af miljøet er vigtige emner.
År: 2015 Nr.: 10
BUPL arbejder for, at børns og unges vilkår placeres højt på dagsordenen i valgkampen. En evig dagsorden, nu krydret med krav om minimumsnormeringer.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har spurgt de partier, der stiller op til folketingsvalget 18. juni 2015, om deres holdninger til politik for børn, unge og pædagoger. Kun Kristendemokraterne har ikke ønsket at svare. Svarene er modtaget via mail, så der har ikke været mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Her får du partiernes svar, som de selv har ønsket at formulere dem. Der kan være redigeret i besvarelser, som var længere end aftalt.
År: 2015 Nr.: 10
I Gentofte Kommune har pædagogerne lært børn helt ned til 3 år engelsk. Det kan lykkes, når undervisningen er sjov og tager udgangspunkt i hverdagens aktiviteter.
År: 2015 Nr.: 10
Arkæolog Julie Lolk står bag idéen til en ny app, der skal fortælle børn om ­old­tiden. Fortællingen er inddelt i seks små film.
År: 2015 Nr.: 09
To nye bøger og en hjemmeside fortæller historien bag pædagogfaget. Bogserien skal blandt andet vise, at pædagoger er eksperter i læring.
År: 2015 Nr.: 09
Børn udvikler sproget, hvis pædagoger leger, er åbne for dialog, læser for børnene, er nærværende og har fokus på relationen. Pædagoger i otte daginstitutioner i Københavns Nordvest har ændret syn på sprogstimulering.
År: 2015 Nr.: 09
Ressourcepædagog Karin A. Rasmussen arrangerer i Svendborg vandaktiviteter for børn med særlige behov, deres forældre og pædagoger. Pædagogikken i aktiviteten er effektiv.
År: 2015 Nr.: 09
Når der er for meget larm, går vi ud og sætter os på toilettet. Der er ro.
År: 2015 Nr.: 09
Bogen ’Du kan en masse’ af pædagog Gitte Frigaard skal hjælpe pædagoger med at flytte fokus til børns styrker, for det giver selvværd og opbygger lyst til læring.
År: 2015 Nr.: 08
Vuggestueafdelingen i Margrethe Børnehaven i Ryomgård indretter dagen efter børnenes rytme. Børnene spiser og sover sjældent samtidig. Til gengæld går de ikke rundt og er sultne og trætte, når de deltager i vuggestuens mange fysiske aktiviteter, hvor pædagogerne fokuserer på børnenes motorik.
År: 2015 Nr.: 08
Med 93 procent jastemmer har BUPL’s medlemmer godkendt en overenskomst, der giver en lønstigning på 5,42 procent over de næste tre år. 43 procent af de stemmeberettigede deltog i urafstemningen.
År: 2015 Nr.: 07
Pædagogerne er blevet meget bedre til at håndtere de tekniske forhind­ringer. Nu handler det om, at de skal kvalificere brugen af iPad'en. Her er der stadig plads til forbedring, mener lærer på pædagoguddannelsen Frank Støvelbæk.
År: 2015 Nr.: 07
Her er fem områder, I kan arbejde ud fra, når I skal have jeres egen IT-pædagogik.
År: 2015 Nr.: 07
Der findes simple IT-værktøjer, som gør det nemt for dig at lære børn at programmere. Nu kan børnene fortælle deres egen digitale historie, siger Martin Exner fra Coding Pirates.
År: 2015 Nr.: 07
År: 2015 Nr.: 07
Pædagoger skal ind og ’røre’ ved de digitale medier og komme over den IT-forskrækkelse, som mange har, siger forsker i spil og læring Jari Due Jessen.
År: 2015 Nr.: 07
Barnet skal gå fra at være passiv konsument til aktiv producent. Det kræver en ­målstyring, som følger barnets eget spor, siger seminarielærer Frank Støvelbæk.
År: 2015 Nr.: 07
Diskussionen om, hvorvidt de digitale medier i daginstitutionerne overhovedet er en god idé, er stilnet af. Men diskussionen om pædagogisk forsvarlig omgang med dem er ikke.
År: 2015 Nr.: 07
Ligestillingsminister Manu Sareen (R) ønsker flere mænd i de kvindedominerede ­daginstitutioner. Men mændene kommer ikke med stormskridt, afslører tallene.
År: 2015 Nr.: 06
Med støtte fra Ligestillingsministeriet gennemfører fem kommuner projekter om alt fra nudging til skovbørnehaver for at få flere mænd til at arbejde i institutionerne. Her kan du læse om alle projekterne.
År: 2015 Nr.: 06
Hvordan kan man tale om det, som børnehavebørn tumler rundt med, og som rører sig i deres liv? I Skovbørnehaven Mariehønen har de skabt samvær ved at udgive en cd, der handler om livet i børnehaven.
År: 2015 Nr.: 06
I ny forskning advarer man mod daginstitutioner med over 100 børn. BUPL opfordrer kommunerne til at sikre ressourcer til bedre organisering og planlægning i de store institutioner.
År: 2015 Nr.: 05
En ny rapport viser, at børnehavebørns grovmotorik har indflydelse på, hvor meget de bevæger sig. Overraskende har også legepladsens placering og udendørsbeplantningen indflydelse.
År: 2015 Nr.: 04
Tag hjertet med på arbejde, for det udvikler børnene. Hvis pædagoger ikke kan udøve medmenneskelig næstekærlighed, skal de finde sig et andet job, mener eksperterne.
År: 2015 Nr.: 04
Følelserne er med på jobbet i Børnehuset Baunevangen. Pædagogerne har uddannet sig i relations- og ressourceorienteret tænkning, og det har givet mere fokus på den måde, de er sammen med børnene på.
År: 2015 Nr.: 04
Det er vigtigt, at pædagoger husker at tage æren for, at et barn udvikler eller er i stand til at ændre sin adfærd. For børn udvikler sig ikke af sig selv, de har brug for kompetente voksne, mener Annette Groot, der uddanner pædagoger i at blive gode relationsarbejdere.
År: 2015 Nr.: 04
Tænk ambitiøst og på tværs af kommunegrænserne, lyder opfordringen.
År: 2015 Nr.: 04
Fonde kan være vejen frem, hvis I har en god idé og mangler penge til at udføre den. Men konkurrencen om bevillinger fra pengetankene er benhård. Se, hvordan I øger chancen for, at jeres projekt slipper gennem nåleøjet.
År: 2015 Nr.: 04
Socialt og fagligt er det en alvorlig fejltagelse at gøre børnehaven til en førskole, siger professor Dion Sommer, som har undersøgt effekten af tidlig læring.
År: 2015 Nr.: 03
Folkeskolereformen har gjort inklusionsopgaven tungere at løfte, mener pædagogerne. En lang skoledag, flere inklusionsbørn og for dårlige ressourcer gør det svært for udsatte børn at lære og trives i folkeskolen.
År: 2015 Nr.: 03
I en ny rapport har Børnerådet fire forslag til at forbedre dagtilbuddene.
År: 2015 Nr.: 03
Naturen kan være en god ramme, hvis man vil give børnene ro i en hektisk hverdag. Men pædagogerne skal selv gå ned i gear, hvis roen skal brede sig. I Lyngby-Taarbæk har 19 daginstitutioner været på kursus i at finde ro i naturen. En af dem er Bondebyens Børnehave.
År: 2015 Nr.: 03
For lidt plads, for mange børn, for mange krav om dokumentation og for mange smartphones gør det svært for børnene at finde fordybelse i legen. Det er en god idé at hjælpe børnene til ro, mener eksperterne, men voksnes stresstænkning må ikke ramme børnene.
År: 2015 Nr.: 03
Med et gevær mod kinden finder børn med ADHD den koncentration og ro, som er en mangelvare for dem mange andre steder. Specialskole tager børnene til skydning en gang om ugen.
År: 2015 Nr.: 03
Både nu og i fremtiden skal pædagogerne blive bedre til at dokumentere, hvad de gør. Læring og overgange kommer mere i fokus, spår redaktør af ny bog.
År: 2015 Nr.: 02
Pædagog Alice Frederiksen er ofte alene med en stor gruppe børn. 8 ud af 10 pædagoger har alenetid en tilfældig dag, viser undersøgelse. Beskæmmende, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 01
Neuropædagogikken breder sig fra specialinstitutioner til normalområdet. Hjerneforskerne finder hele tiden nye processer i hjernen, og det danner grundlag for nye teorier. Om få år kan pædagoger ved hjælp af ny teknologi måle på børnenes hjerneaktivitet.
År: 2015 Nr.: 01
Resultater fra hjerneforskningen kan ikke overføres til hverdagen i en daginstitution. Forskningen bygger på dyr og døde mennesker og viser ofte noget, pædagoger ved i forvejen.
År: 2015 Nr.: 01
Der er masser af ’neuro-vrøvl’ i omløb, og det skal pædagoger være særligt opmærksomme på, siger forskerne.
År: 2015 Nr.: 01
År: 2015 Nr.: 01
En miniberetning om de ­væsentligste satsninger og begivenheder, som de ser ud fra forbundskontoret i København.
År: 2014 Nr.: 22
Sandheden om småbørns gode liv har ændret sig flere gange i løbet af de seneste årtier, og ikke nødvendigvis til det bedre. Det siger Sine Penthin Grumløse, som i en ph.d-afhandling har analyseret politikeres måde at tale om de 0-7-årige på fra 1960 til 2010.
År: 2014 Nr.: 22
Fritidsinstitutionerne rummer en ramme og en pædagogik, der fortjener at være en vigtig og væsentlig del af skolen.
År: 2014 Nr.: 22
SFO-børn er ikke tilfredse med støjniveauet og rengøringen i deres institution. Tag børnenes vurderinger alvorligt, lyder det fra både forældre og BUPL.
År: 2014 Nr.: 21
Pædagogerne er kommet på finansloven, fordi BUPL har ændret strategien for sit påvirkningsarbejde, fremhævede Henning Pedersen i sin sidste kongresberetning.
År: 2014 Nr.: 21
BUPL’s nye formand, 44-årige Elisa Bergmann fra Esbjerg, vil udfordre magt­haverne og kæmpe for de bedste vilkår for Danmarks børn og pædagoger. Men vi skal alle hjælpe til, siger hun.
År: 2014 Nr.: 21
Fokus ligger på test, regneark og økonomiske modeller i uddannelsessystemet. Tænk på kvalitet i stedet for tal, siger forfatter til ny bog om uddannelsespolitik
År: 2014 Nr.: 20
Undervisningsministeren finder det vigtigt, at SFO’er og klubber kan opretholde deres faglige ­kvalitet. Men ansvaret er kommunernes, siger hun.
År: 2014 Nr.: 20
De ansatte i Børnehuset ved Skoven ved, hvad der skal til for at give børnene en god start på livet, men der er masser af forhindringer på vejen dertil.
År: 2014 Nr.: 20
Skolereformen giver muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Skal man begå sig på en skole og vinde respekt, skal man kunne overbevise om, hvad man kan, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne mener, at de pædagogiske læreplaner i udgangspunktet er en god ting, som styrker arbejdet med børnene. Men de savner tid til arbejdet og respons fra kommunen.
År: 2014 Nr.: 19
Oprindeligt skulle de pædagogiske læreplaner ’kun’ synliggøre og systematisere det, der allerede var. Men de har ændret pædagogernes faglighed, så den nu er orienteret mod at sikre, at det enkelte barn udvikler sig, som det skal, mener ekspert.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussioner om læreplanerne har været heftige siden 2004 og vil helt sikkert fortsætte i fremtiden. Børn&Unge har spurgt fire aktører på området, om læreplanerne er en succes. De er ikke helt enige.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup Kommune har opfundet deres egen version af læreplaner. Det betyder, at de planer, som før var overordnede og fjerne, er blevet nærværende, brugbare og lige efter deres smag.
År: 2014 Nr.: 19
År: 2014 Nr.: 19
De pædagogiske læreplaner rummer mange abstrakte mål, men det kniber for pædagogerne at beskrive konkret, hvordan de når målene. Det vurderer en ekspert i kommunikation, som har flere forslag til, hvordan læreplanerne kan gøres bedre.
År: 2014 Nr.: 19
Et nyt online screeningsværktøj skal hjælpe skolepædagoger med at under­støtte livsduelighed, inklusion og positive læringsmiljøer hos børn og unge.
År: 2014 Nr.: 18
Skolereformen betyder, at Josefine med Downs syndrom skal gå flere timer i skole. Tiden går fra klubben, hvor hun øver sociale kompetencer og er sammen med sine venner.
År: 2014 Nr.: 18
Børnehuset Bulderby tog kampen op mod et skyhøjt sygefravær og et elendigt arbejdsmiljø. I dag er trivslen i top, og sygefraværet skudt i sænk. Det krævede en gennemgribende kulturændring at nå dertil.
År: 2014 Nr.: 18
Pædagoger køber flere fagbøger end nogensinde. De læser for at blive klogere på deres fag, men de vil ikke have alt for tunge og teoretiske bøger. Det handlingsanvisende hitter, siger redaktøren for Pædagogisk Bogklub, Anita Egelund.
År: 2014 Nr.: 18
Hvad er godt for børnene? Akademikere strides om de begreber, som alle er enige om, er gode. Men ordene betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Bliv klogere på de begreber, der definerer pædagogikken lige nu, og på de uenigheder, eksperterne har med hinanden om begrebernes betydning.
År: 2014 Nr.: 17
På Rødkælkestuen i Børnehaven Elverhøjen er samlingen blevet en af dagens bedste stunder. Her er fællesskabet i højsædet.
År: 2014 Nr.: 17
Er spisesituationen en udfordring, fordi et eller flere børn nægter at spise det, der bliver serveret? Vi giver jer tips og tricks til, hvordan I kan forebygge kræsenhed og udvikle børnene, så de bliver mere madmodige.
År: 2014 Nr.: 17
Forældre skal træde til som frivillig, gratis arbejdskraft, når Hedensted Kommune vil forlænge åbningstiden. Det er en dårlig idé, mener BUPL og pædagoger, der raser på Facebook.
År: 2014 Nr.: 16
Holstebro Kommune har ønsket, at børnepolitikken er baseret på evidensprogrammer fra USA. I dagtilbuddene er det ’De Utrolige År’, som alle pædagoger bliver uddannet i. Det er bevidst, at der er valgt et program, der gennemsyrer den pædagogiske praksis.
År: 2014 Nr.: 16
Ny forskningsbaseret viden kan give mere virkningsfulde indsatser, mener nogle eksperter. For andre er det en ulempe, at evidenskravet betyder en forskerstyret pædagogisk praksis.
År: 2014 Nr.: 16
Der kræves udstrakt loyalitet af de pædagoger, som skal arbejde evidensbaseret. Og det lever pædagogerne op til. Derfor får ­metoderne stor betydning for deres arbejde, viser forskning.
År: 2014 Nr.: 16
Turen går til Ghana i Vestafrika for de to tidligere daginstitutions­ledere Eva og Helena. Her skal de inspirere ghanesiske førskole­lærere til at rykke væk fra skole­bordene og ud i legeland.
År: 2014 Nr.: 15
Kompetencer og trivsel kan udvikles gennem pædagogisk idræt. Derfor er det en relevant måde at koble sig på Folkeskolereformen på, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 15
Jan Mogensens folkekære bamsebøger er blevet genudgivet. Bøgerne handler om at gå på eventyr og skal alt andet end at opdrage, siger forfatteren.
År: 2014 Nr.: 14
Børnehavebørn i fynske daginstitutioner har prøvet kræfter med filmmediet og skabt deres egne små film på iPads. 25 pædagogstuderende fra uddannelsen i Odense har skabt rammerne for de små kunstnere.
År: 2014 Nr.: 14
Få tips til, hvordan du styrker både din egen og børnenes hukommelse, så læring sidder bedre fast, og beskeder og navne ikke går i glemmebogen. Motion, tilstrækkelig nattesøvn og simple teknikker hjælper hukommelsen på vej.
År: 2014 Nr.: 14
Den ene er tysk pædagog i en tysk børnehave i Danmark. Den anden er dansk pædagog i en dansk børnehave i Tyskland. De er enige om, at pædagogikken i de to lande ligner hinanden, men at tyske institutioner måske er mere strukturerede, mens de danske er mere fleksible.
År: 2014 Nr.: 13
Den tyske børnehave i Sønderborg er funktionsopdelt, og vægten ligger på at formidle tysk sprog og kultur, så der samtidig tages hensyn til dansk. Forældrene er glade for det pædagogiske fokus på struktur.
År: 2014 Nr.: 13
Engelsby Børnehave er en af 15 danske daginstitutioner syd for grænsen. En stor opgave er at fastholde dansk sprog og kultur, og det gøres konsekvent. Lederen mener, at den tyske pædagogik har nærmet sig den danske.
År: 2014 Nr.: 13
Pædagoger inddrager børnelitteratur i arbejdet med sprogstimulering, men de skal følge med i de nye digitale tendenser, hvis de vil fastholde børnene.
År: 2014 Nr.: 13
Det er dejligt, at pædagoguddannelsen som den største videregående uddannelse stadig er attraktiv og populær, men også lidt kedeligt, at så mange afvises.
År: 2014 Nr.: 13
Digitale redskabers udbredelse i dagtilbud i arbejdet med læring, dialog og dokumentation
År: 2014 Nr.: 12
Har du svært ved at efterlade arbejdsopgaver og frustrationer på arbejdspladsen og slappe fuldstændig af, når der står ferie i kalenderen? Vi guider dig til maksimal afstresning i din sommerferie.
År: 2014 Nr.: 12
Dette er det sidste af fem indlæg om forholdet mellem dannelse og læring og om, hvordan pædagoger skal jonglere med begreberne i praksis. Første mand med stafetten var BUPL’s formand, Henning Pedersen, som sendte den videre til socialminister Manu Sareen (R). Han sendte den videre til pædagog Helle Trasborg, som sendte den videre til leder Fie Lademann. Hun gav den til pædagog Johnny ­Gaardsdal, der kommer i mål med dette sidste indlæg.
År: 2014 Nr.: 12
Et større fokus på relationer vil skabe de ønskede resultater i skolen. Det er en opgave for skolepædagogerne, siger forfatterne til en ny bog om relationsudvikling.
År: 2014 Nr.: 11
En kulturkuffert skal bringe børn nærmere kunst og kultur. BUPL hilser den velkommen, men er bange for, at der ikke er ressourcer til at åbne den.
År: 2014 Nr.: 11
Dorthe Boe Danbjørg er delemor med tre børn, ph.d.-studerende med en snarlig deadline, og så er hun ny formand for forældreforeningen FOLA. På trods af et travlt liv arbejder hun for, at forældre bliver mere engagerede i deres børns institution og for bedre vilkår i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 11
Børnesynet blev til et menneskesyn i Børnehuset Kastanjen. Det har haft positiv indflydelse på børnene, arbejdsmiljøet og forældresamarbejdet
År: 2014 Nr.: 11
Få tips til, hvordan I bruger tablets til både leg, læring og dokumentation og samtidig gør det lettere at forberede sig til møder. Og til, hvordan I ikke skal bruge dem.
År: 2014 Nr.: 11
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg. Hun har sendt den videre til Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg og medlem af Rådet for Børns Læring.
År: 2014 Nr.: 11
Selvom det kan være svært at finde ud af, hvor man sætter sit kryds, er det vigtigt at stemme. Det mener BUPL’s formand Henning Pedersen.
År: 2014 Nr.: 10
EU kan ikke bestemme over de danske dagtilbud, fritidstilbud eller folkeskolen. Alligevel har det europæiske samarbejde sat tydelige aftryk på de danske pædagogers arbejde.
År: 2014 Nr.: 10
Udviklingsprogram gør skoleansatte klogere på reformens nye fælles mål for fagene.
År: 2014 Nr.: 10
Et måltid er en pædagogisk guldgrube. Det er holdningen i Nørrebro-institutionen Martha Hjemmet. Her er måltidet blevet en central og pædagogisk del af hverdagen.
År: 2014 Nr.: 10
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg.
År: 2014 Nr.: 10
Den romantiske idé om, at bare børn kommer ud i naturen, lærer de bedre og mere, holder ikke, mener en forsker. En anden mener, at der er så mange gode effekter af at være i naturen, at børn skal derud så meget som muligt.
År: 2014 Nr.: 09
I skov- og idrætsbørnehaven Skovsneglen er børnene ude hele dagen og lærer en masse takket være naturens alsidige læringsrum og de engagerede pædagoger.
År: 2014 Nr.: 09
Børns sprog udvikler sig bedre i naturen på grund af mindre støj, mere plads, større mangfoldighed og mere dialog med pædagogerne, viser undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
Børnehuset Tumlehøj har prioriteret arbejdet med nyhedsbreve til forældrene højt. Det styrker fagligheden og respekten for det pædagogiske arbejde.
År: 2014 Nr.: 09
Jeg ved, at der findes tonsvis af daginstitutioner i Danmark, der kan mere, end de får lov til at vise.
År: 2014 Nr.: 09
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Her overtager socialminister Manu Sareen stafetten og sender den videre.
År: 2014 Nr.: 09
Vi skylder børnene gode apps, som de både lærer af og kan lege med, siger børnebogsforfatter Lotte Salling. Hun er aktuel med en ny læringsapp for de 2-5-årige.
År: 2014 Nr.: 08
År: 2014 Nr.: 08
Både forældre og pædagoger oplever en række fordele i de private dagtilbud. Forældrene føler, at de får mere kvalitet og bedre service for pengene. Pædagogerne synes, at de får mere nærvær.
År: 2014 Nr.: 08
På pladserne – parat – løb! Vi har skudt en dannelsesstafet i gang. I de næste numre vil vi debattere dannelse i Børn&Unge. Vi sætter følgende spørgsmål til debat: Hvordan arbejder pædagoger med dannelse og fremme af livsduelige børn? Og hvorfor? Vi inviterer pædagoger og andre interesserede til at gribe spørgsmålet og fortælle om deres erfaringer og meninger. Er det relevant at debattere dannelse, eller bør vi målrette al energi på at fremme læring og faglig viden i kampen om at vinde PISA-kapløbet?
År: 2014 Nr.: 08
I nogle institutioner fungerer selvstyrende teams godt. Men de fleste steder har man ikke italesat den ny organisationsform. Mange pædagoger er dagligt i tvivl om, hvordan, hvorfor og for hvad de helt konkret forventes at tage ansvaret.
År: 2014 Nr.: 07
Pædagoger er enige om, at der er kommet meget mere selvledelse i deres hverdag. Det er positivt, hvis rammerne og retningen er klokkeklar.
År: 2014 Nr.: 07
Efter at have været leder i mange år har Jytte Hare sagt sin stilling op i protest over de vilkår, som styrer det pædagogiske arbejde. Vi skal teste børnene i stedet for at være sammen med dem, siger hun.
År: 2014 Nr.: 06
Leg eller læring er blevet de synlige aktører på en kampplads, hvor stærke vinde fra udlandet blæser mere undervisningspræget læring ind i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 06
De seneste fire år er antallet af mandlige ansatte i daginstitutioner og dagcentre steget markant mere end antallet af kvinder. Det skaber glæde hos både BUPL og FOLA. Der er dog stadig lang vej til ligestilling.
År: 2014 Nr.: 06
8 ud af 10 ledere mener, at deres personale har ekspertisen til inklusionsopgaven. Alligevel mener kun lidt over halvdelen, at deres institution er godt nok rustet til opgaven.
År: 2014 Nr.: 06
År: 2014 Nr.: 06
Her kan pædagoger hente viden og redskaber om specialpædagogik og inklusion.
År: 2014 Nr.: 06
I Frederiksberg Kommune har man valgt at uddanne en masse pædagoger til konfliktmæglere. Er kommunens børn og unge virkelig så besværlige, eller ligger der noget andet til grund for den prioritering?
År: 2014 Nr.: 06
Børnene fra Udebørnehaven Bøgely virker mere skoleklar end deres klassekammerater, melder skolerne i lokalområdet. Måske fordi de i børnehaven to gange om ugen er blevet udfordret på at møde den store verden.
År: 2014 Nr.: 06
Der er fast arbejde til børneminister Manu Sareens i det nye kæmpeministerium. Men han håber at gøre forventningerne om, at daginstitutionsområdet vil drukne i alle de tunge socialsager, til skamme.
År: 2014 Nr.: 05
I Børnehuset Nattergalen har drenge lov til at være drenge. Her må man løbe på gangene og slås med sværd, og de voksne leger også med. Fokus på ‘drengede’ aktiviteter har hjulpet til at inkludere drengene bedre.
År: 2014 Nr.: 05
For børn handler retfærdighed især om lige chancer for at deltage, fortæller tysk professor, der har stået i spidsen for en undersøgelse af børn og retfærdighed.
År: 2014 Nr.: 04
År: 2014 Nr.: 04
År: 2014 Nr.: 04
Hvordan griber man dialogisk læsning an, og hvordan kan den kombineres med aktiviteter, så børnehavebørn bliver klædt på til skolestart? Det har Børnehusene Kokkedal et nyt bud på.
År: 2014 Nr.: 04
Vuggestuen Firkløverens køkken-alrum er blevet dekoreret, så det nu er en indendørs sansehave. Ambitionen er, at pædagogikken skal kunne aflæses i alle institutionens rum.
År: 2014 Nr.: 04
Dit ego hader, at du begår fejl, men ved at tale åbent om fejl, kan I reducere den samlede mængde fejl. Pædagoger har et særligt ansvar for gå foran som gode eksempler, mener ekspert.
År: 2014 Nr.: 04
Hvorfor tror politikerne på Christiansborg, at hvis man bare sætter noget på skoleskemaet, så lærer børn det automatisk?
År: 2014 Nr.: 04
Bæredygtig pædagogik øger den sociale kapital i samfundet, fordi den satser på kvalitet i relationerne, mener forfatter til ny bog, Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 03
Vuggestuepædagogerne mener, at de gør, hvad de kan for at have et højt fagligt niveau. Men kunne de sammensætte den ideelle institution, skulle meget ændres. Flere uddannede pædagoger er et stort ønske.
År: 2014 Nr.: 03
Pædagogandelen er høj i vuggestuen i Ærtebjerghave Børnecenter i Køge. Det giver en højere grad af bevidsthed om, hvordan man styrker børns trivsel, udvikling og læring, mener pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 03
Der har ikke tidligere været meget interesse for at forske i de små børn og i vuggestuens betydning. Men nu pibler det frem med danske og udenlandske undersøgelser, der peger på, at kvalitetsvuggestuer er nødvendige.
År: 2014 Nr.: 03
To forskere med stærke meninger om vuggestuerne, har fået stillet de samme fire spørgsmål. Svarene viser, at de ikke er enige.
År: 2014 Nr.: 03
I Højby Børnehus tager sangkoret ofte over på plejehjemmet for at synge og danse for de gamle. For pædagogerne handler musik om sproget og rytmen, om pulsen i livet og om kulturformidling.
År: 2014 Nr.: 03
Dannelse er ikke at terpe en kulturkanon og hakke nogle læringsmål af på et skema. Pædagoger skal øve børns nysgerrighed og evne til at overskride sig selv, siger forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 02
Debatten om test i børnehaver og tidligere skolestart ruller, men professor i udviklingspsykologi Dion Sommer fastslår, at legen er børnenes største kilde til læring.
År: 2014 Nr.: 02
Pædagog Poul Andersen har arbejdet med angste børn i Viby skoles SFO. Han ved, at det kræver tålmodighed og accept af børnenes angst, hvis de skal blive trygge og udvikle sig.
År: 2014 Nr.: 02
Stjernestunder giver energi, kan være med til at udvikle arbejdspladsen og give en form for lykkefølelse. Læs i denne guide, hvad stjernestunder er, hvorfor de er vigtige, hvorfor man skal dele dem med hinanden, og hvordan man gør det.
År: 2014 Nr.: 01
Pædagoger har ikke spor imod at dokumentere resultaterne af deres arbejde, for det kan vi sagtens, hvis vi ellers får tid til det.
År: 2014 Nr.: 01
81 procent stemte ja til en ny aftale om nye arbejdstidsregler for pædagoger i skole og SFO.
År: 2013 Nr.: 22
Nøglen til børns trivsel, læring og social inklusion er et kompetenceløft hos pædagogerne. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.
År: 2013 Nr.: 22
Ordene er måske ikke nye, men i 2013 blev vi meget mere fortrolige med dem. Se hvilke ord det er, og læs, hvorfor vi har lært dem særlig godt at kende.
År: 2013 Nr.: 22
Det har været et hæsblæsende år for Christine Antorini (S), der mistede daginstitutionsområdet, men fik en skolereform forhandlet hjem.
År: 2013 Nr.: 22
Børneminister Annette Vilhelmsen (SF) fremhæver nogle af de gode ting, der skete i år, og hvad hun har gjort for, at 2014 bliver et godt år for børn og unge.
År: 2013 Nr.: 22
I dag kan man på latterkurser lære at grine, uden at der er noget at grine af. For pædagoger er det omvendt: De skal ofte holde den alvorlige mine, selv om de er ved at knække sammen af grin.
År: 2013 Nr.: 22
Der er næppe tvivl om, at samfundsudviklingen i sig selv udfordrer den traditionelle fritidspædagogiske tilgang.
År: 2013 Nr.: 22
God kvalitet har svære vilkår, når pædagogerne ikke har tid til at være sammen med børnene, mener Grethe Kragh-Müller. I en ny bog undersøger hun kvalitet i dagtilbud og giver sit bud på, hvad der giver børn en god barndom i dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 21
Pædagoger arbejder ofte sammen med kolleger, når der opstår problemer, viser undersøgelse. Forsker fremhæver, at pædagoger er bedre til at samarbejde i konfliktsituationer end lærere.
År: 2013 Nr.: 20
Mobning er ikke forbeholdt børn i skolealderen. Allerede i børnehaven kan børns forhandlinger udvikle sig til mobning, viser ny forskning. Mobning kræver ikke onde hensigter, som først skal tillæres, men onde mønstre. Og mønstre er uafhængige af alder
År: 2013 Nr.: 20
På tilfredshedsportalen.dk ligger resultaterne af daginstitutioners brugerundersøgelser nu offentligt tilgængelige. Men tallene er ikke særligt pålidelige.
År: 2013 Nr.: 19
Pædagoger vil ind i kommunalbestyrelsen for at synliggøre pædagogers betydning og kæmpe for gode normeringer og bedre inklusion. Men det bliver svært, for de skal tænke på kommunekassens ve og vel, siger kommunalforsker.
År: 2013 Nr.: 19
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Når man vil bakterier og vira til livs i institutionen, er en god håndhygiejne første skridt på vejen. I Næstved har børn og voksne fået hjælp til opgaven af en heks, der aldrig vasker hænder.
År: 2013 Nr.: 19
I Thorsminde ligger vuggestuen Udsigten – en pædagogisk forpost mod vest med kun fire børn, en pædagog og en medhjælper på deltid. Rapport fra en dag med mågeskrig, hidsige bølger og en institution med helt specielle forhold.
År: 2013 Nr.: 18
Pædagoger, der deltager aktivt i undervisningen i ind­skolingen, får flere unge på ungdomsuddannelse og færre til at falde fra, viser ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
Masser af børn bliver afleveret i vuggestue eller børnehave trods feber, snotnæse og andre sygdomme. Det fortæller næsten alle pædagoger i ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
En regnfuld onsdag mødes en lokalpolitiker og en daginstitutionsleder til en snak om stort og småt på daginstitutionsområdet. Uformelle møder et par gange om året giver begge nye perspektiver.
År: 2013 Nr.: 17
Det er den første undersøgelse, som helt konkret viser, hvad tilstedeværelsen af pædagoger betyder for børns læring og vilje til at fortsætte uddannelsesvejen.
År: 2013 Nr.: 17
Daginstitutionernes vigtigste formål er at sørge for, at børnene trives og udvikler sig, så de kan klare sig i livet, mener den nye minister for 0-6-års området. Annette Vilhelmsen har også fokus rettet mod inklusion, som hun mener, at nogle kommuner ’ikke er i mål med’.
År: 2013 Nr.: 16
Mens uddannelsesministeren er ved at lægge sidste hånd på en reform af pædagoguddannelsen, har de faglige organisationer indgivet deres høringssvar. Der er plads til forbedring, mener BUPL.
År: 2013 Nr.: 16
Kun få pædagoger arbejder med ældre. Men både Ældre Sagen og en ældreforsker peger på, at pædagogernes flair for kreative løsninger og sociale fællesskaber vil være en fordel på plejehjemmene.
År: 2013 Nr.: 16
Skal et barn helst ligge, sidde eller måske stå, når det skal lære noget? Eller skal det have noget i hænderne for at kunne koncentrere sig? I Troldehaven i Sorø Kommune arbejder pædagogerne med læringsstilsteorien. Det har givet mere ro og glade børn, der lærer mere.
År: 2013 Nr.: 16
Helle Fisker har i mere end 10 år arbejdet med læringsstile både i skole og daginstitution. Hun mener, at pædagogerne har en vigtig opgave i at bevare børnenes naturlige lyst til at lære og at skabe differentierede læreprocesser.
År: 2013 Nr.: 16
Klubberne i Gellerup har succes med at lære drenge med alt for kort lunte at styre temperamentet. Både fritids- og ungdomsklubben har fået en rarere hverdag med færre konflikter.
År: 2013 Nr.: 15
iPads og tablets er ved at vinde indpas i mange af landets daginstitutioner. Derfor takkede den nyuddannede pædagog Alexander Mørup Rasmussen ja til et kursus om børns mediekultur.
År: 2013 Nr.: 14
Annette Vilhelmsen er blevet ny socialminister. Samtidig er hele 0-6-årsområdet rykket fra Børne- og Undervisningsministeriet tilbage til Socialministeriet. Det er et tilbageskridt, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 14
Færre pædagogtimer og flere krav fra kommunen giver mindre tid til nærvær med børnene. Planlagte aktiviteter er blevet meget svære at gennemføre.
År: 2013 Nr.: 14
Kommunerne skal satse på pædagogers bidrag i skolen for børnenes skyld. Og sørge for de samme rammer på alle skoler.
År: 2013 Nr.: 14
Børn bevæger sig ikke nok i børnehaverne. Derfor skal pædagogerne sørge for planlagt bevægelse og afvekslende rammer, der indbyder til fysisk aktivitet, viser ny ph.d.-afhandling. Og så skal pædagogerne selv være aktive.
År: 2013 Nr.: 14
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
Bedstemorordning giver specialbørn viden, ansvar og nye erfaringer. Samt en fantastisk relation til et ældre menneske, fastslår pædagogen bag.
År: 2013 Nr.: 13
Hvis børn får fortalt eventyr, kan de lære en hele masse om sig selv, venskaber, glæde og frygt. Det kommer fra en magisk verden, der minder om den, de har inde i sig selv.
År: 2013 Nr.: 13
I Berlin åbner nu en tysk-skandinavisk børnehave, og interessen er overvældende. Børnehaven søger dansk personale for at holde fast i båndene til Skandinavien.
År: 2013 Nr.: 13
Ingen aktivitetstimer, men understøttende undervisning i stedet. Det er resultatet af folkeskolereformen. Uden aktivitetstimer kan reformen kun få karakteren 7, mener professor Niels Egelund.
År: 2013 Nr.: 12
Møder er nødvendige, men kan være kedelige og føles irrelevante. Læs, hvordan møder bliver effektive, engagerer deltagerne og giver energi.
År: 2013 Nr.: 12
En flytning af eftermiddagsmaden fra stuerne til en åben cafe i Børnehuset Krogens fællesrum har mindsket støjen. Det samme har små investeringer i filtdupper, tæpper og andre småting.
År: 2013 Nr.: 11
Desværre er det ikke os, der laver aftalerne om kommunernes økonomi. Hvis det var, ville vi have en minimumsnormering.
År: 2013 Nr.: 11
Forskeren, der sidste år skældte vuggestue­pæda­gogerne ud for at være for dårlige, har fået godkendt sin ph.d.-afhandling. Retorikken var nok lidt for hård, erkender Ole Henrik Hansen.
År: 2013 Nr.: 09
4 ud af 10 børneeksperter støtter tankerne bag regeringens skolereform. De øvrige frygter, at en ny skole vil blive ’mere af det samme’. Reformen koloniserer børns fritid, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 09
Læs, hvad de 10 forskere mener om skolereformen her
År: 2013 Nr.: 09
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er vild med Strandgårdskolen. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger.
År: 2013 Nr.: 09
Odense Kommune har taget forskud på helhedsskolen på sin egen måde. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger om skolen.
År: 2013 Nr.: 09
En skolereform vil sætte fritidspædagogikken under voldsomt pres. Måske rykker fritidspædagogerne ind i skolen, men deres pædagogik flytter ikke nødvendigvis med, mener to forskere.
År: 2013 Nr.: 09
’Helt usædvanlig’, siger juridisk konsulent fra BUPL om en sag fra en jysk privatskole, hvor arbejdsgiveren valgte at vente på en nyansat pædagog, selvom hun blev syg af kræft og ikke kunne starte i sit nye job.
År: 2013 Nr.: 09
Vi er kommet et lille stykke, der er lang vej endnu, men jeg har ikke tænkt mig at give op.
År: 2013 Nr.: 09
Forhandlingerne om en reform af folkeskolen er så småt gået i gang. Venstre mener, at pædagoger spiller en væsentlig rolle i skolen, og åbner op for at skrive dem ind i loven.
År: 2013 Nr.: 08
Pædagogerne må ikke glemme den faglighed, der er i bleskift og andre rutineopgaver, selvom de er blevet tvunget til at have mere fokus på planlagte, pædagogstyrede aktiviteter. Den upåagtede faglighed i hverdagen er mindst lige så vigtig som læringsdagsordenen, mener forskere fra Roskilde Universitet.
År: 2013 Nr.: 08
Der findes andre børnesyn end den, som læreplanernes stramme styring står for, mener forskere fra RUC. De efterlyser en diskussion af, hvad vi vil med daginstitutionerne.
År: 2013 Nr.: 08
Børn vil vide, hvor vandet forsvinder hen, når det løber ud i sandet, og hvorfor himlen er blå. Pædagoger må ikke give hurtige svar, men skal undersøge sammen med børnene, siger en lektor og en professor, der har arbejdet sammen med 12 institutioner om sciencepædagogik.
År: 2013 Nr.: 06
År: 2013 Nr.: 06
I Danmark bruger vi mange ressourcer på at give børn og unge en god start på livet. Men vi ved for lidt om effekten af indsatserne. Det bliver der rådet bod på med et nyt center for forskning i børns og unges trivsel.
År: 2013 Nr.: 06
I syv år har idrætsinstitutionen Børnehuset Troldhøj arbejdet med idræt, leg og bevægelse. Nu har institutionen oprettet et kompetencecenter, der skal vejlede kommunens andre institutioner om, hvordan de får mere bevægelse i hverdagen.
År: 2013 Nr.: 05
Pædagoger skal være engagerede og aktive rollemodeller for at få børn til at lege og bevæge sig – men de skal også vide, hvornår de skal trække sig og lade børnene lege selv.
År: 2013 Nr.: 05
Har du svært ved at overskue, hvad din institution kan deltage i af idrætsprojekter? Børn&Unge giver her en oversigt over mange af de tilbud, som institutioner kan deltage i og blive inspireret af.
År: 2013 Nr.: 05
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Har du lyst til at afprøve dine personlige og pædagogiske kompetencer i erhvervslivet? Videnpilotordningen giver nu mulighed for, at også pædagoger kan få løntilskud til projektansættelser.
År: 2013 Nr.: 04
Problematisk signalværdi fra kommunens og ikke mindst regeringens side om, at det arbejde vi laver i institutionerne kan erstattes af alle, uuddannet og frivillig arbejdskraft uden løn.
År: 2013 Nr.: 04
Der er mangel på uddannede pædagoger i svenske førskoler. Danske Majken Husum har nu boet i Sverige i fem år og giver job i Sverige sine varmeste anbefalinger.
År: 2013 Nr.: 03
Rudolf Steiner har ikke samme plads i de pædagogiske lærebøger som Freud, Rousseau eller Grundtvig, men med 20 bogudgivelser og 6.000 foredrag nåede han at sætte et stort fingeraftryk på pædagogikken.
År: 2013 Nr.: 03
Firkantet sagt skal skolen tilpasse sig børnene og ikke omvendt, som det tit er tilfældet i dag.
År: 2013 Nr.: 03
Flere og flere børn kan lege med tablet og computer i deres daginstitution. Men ikke alle mærker det digitale boom. Den forskel skal udlignes, mener BUPL, der efterlyser nationale eller kommunale handlingsplaner.
År: 2013 Nr.: 02
Digitale medier i børnehaven ruster børn bedre til skolen, mener ledere og pædagoger. Alligevel bruges de kun til leg og læring i hver fjerde daginstitution.
År: 2013 Nr.: 02
Børnehavebørn, der bruger for lang tid foran en skærm, risikerer at blive dårligere til at koncentrere sig. Det kan gå ud over evnen til at lære at læse, advarer psykolog.
År: 2013 Nr.: 02
Lederen af en daginstitution i Skive har sammen med et forlag udviklet programmer, der kan sikre, at børnene kommer rundt om temaerne i læreplanerne.
År: 2013 Nr.: 02
Et intranet til daginstitutioner kan mere end at holde styr på legeaftaler, sygemeldinger og sovetider. Det kan være et værktøj til pædagogers daglige arbejde med at dokumentere og reflektere, mener ingeniør Torben Væring, udvikler af INFOBA.
År: 2013 Nr.: 02
Hvad er en tablet? En tablet er en mellemting mellem en bærbar computer og en smartphone. Den består af en touchskærm og kan blandt andet filme, tage billeder og gå trådløst på nettet. En tablet er ofte nem at betjene – også for små børn. Den mest kendte tablet er en iPad.
År: 2013 Nr.: 02
Pædagoger føler flere steder, at deres indflydelse på forandringer i daginstitutionerne er begrænset, viser en række aktindsigter. Eksperter advarer mod demotiverede pædagoger. Det kan have alvorlige konsekvenser for børnene.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne står ikke på listen over det, der gør børn glade. Børns trivsel påvirkes mere af hemmelige steder, lyset i træets blade og legevennerne. I hvert fald når de selv skal sige det. Og hvad kan pædagogerne så lære af det? En ny ph.d.-afhandling kommer med bud.
År: 2013 Nr.: 01
Jeg havde håbet, at statsministeren i sin nytårstale havde bygget bro mellem værdigrundlaget for et solidarisk fællesskab og så den praktiske politik i 2013. Men der er desværre et spring fra ord til handling, fra værdier til virkelighed.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne har en vigtig rolle at spille i folkeskolen, og en folkeskolereform vil give nye spændende pædagogjob. Men samtidig er pædagogerne bekymrede for at miste deres job.
År: 2012 Nr.: 22
I Vejle har børnene i indskolingen gået i skole fra 8-14 i mere end 10 år. På Petersmindeskolen står pædagogerne fast på at gøre det, de er uddannet til, nemlig at etablere lege- og læreprocesser og støtte op om barnets udvikling.
År: 2012 Nr.: 22
At tale sammen er en ny og anderledes måde at dokumentere på. Dialog kræver dog, at aktørerne hver især finder og udvikler deres egen stemme, så der er noget at lytte til, mener forsker Pernille Hviid, der har stået for et projekt med dialogisk organisering og dokumentation i to kommuner.
År: 2012 Nr.: 22
Det bedste ved at føre dialog med politikerne er følelsen af at blive hørt, mener børnehusleder Helle Kastrup og pædagog Maria Petersen fra Børnehuset Søndergård i Ballerup Kommune. De er også selv blevet mere sikre på, hvad de gør. Se, hvad de siger om dialog som dokumentation.
År: 2012 Nr.: 22
År: 2012 Nr.: 22
Det er dog på den anden side uklart, hvilken rolle pædagogerne konkret kommer til at spille.
År: 2012 Nr.: 22
Pædagoger og lærere skal indgå i et tæt samarbejde om børnene fra de er 0 til 18 år, mener børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S). Hun spår pædagogerne en stærk rolle i fremtidens Ny Nordisk Skole.
År: 2012 Nr.: 21
Vi mener, pædagoger skal spille en langt mere aktiv rolle i samfundsdebatten. Vi skal fortælle omverdenen om det, vi kan.
År: 2012 Nr.: 21
Sådan tog vi styring og fik respekt Tidligere havde pædagogerne kun lidt indflydelse på deres arbejde. Krav, styring og vurdering af kvaliteten kom både udefra og oppefra. Pædagogerne satte ikke selv dagsordenen for deres arbejde. I dag, en torsdag i november 2023, har pædagogerne taget og fået styringen i den pædagogiske praksis. De har formået at løfte den op til et niveau, der gør småbørnsinstitutionerne til en vigtig del af uddannelsessystemet. Og til en hel central spiller i forebyggelsen af negativ social arv. Samtidig har de gjort institutionen til et sted, der har fokus på det gode børneliv. Der er plads til kreativitet og fordybelse og til nærvær. Og pædagogerne fortæller vidt og bredt om alt det, de gør og kan.
År: 2012 Nr.: 20
De tre bud Her er tre eksperters bud på, hvordan pædagogikken vil udvikle sig i de kommende år.
År: 2012 Nr.: 20
Sanselig og særpræget Daginstitutioner bliver større, sanselige og særprægede. Tegnestuen Cebra og Dorte Mandrup Arkitekter, som begge har vundet store arkitekturpriser, og som har tegnet mange offentlige institutioner, giver her deres bud på fremtidens institution. Illustrator Jørgen Stamp har fortolket informationerne og kommer med et visuelt bud.
År: 2012 Nr.: 20
Ambassadører for en god barndom Områdeledelse kræver ledere, der kan samarbejde på tværs af niveauer og tør gøre sig til talsmænd for pædagogers opfattelse af god barndom.
År: 2012 Nr.: 20
I Ballerup skal fritidsordningerne sørge for, at børnene får masser af bevægelse i hverdagen. Med projektet Strike er det en fornøjelse at løse den opgave.
År: 2012 Nr.: 20
Vi skal nemlig trække tråde direkte tilbage til maj, hvor 221 engagerede pædagoger var samlet en dag på Hotel Nyborg Strand.
År: 2012 Nr.: 20
Drillerier blandt børn er et problem i børnehaver, viser undersøgelse. Både pædagogers og forældres måde at tale på kan være med til at forebygge de ubehagelige oplevelser for børnene.
År: 2012 Nr.: 19
Kreativitet blev noget andet end klip og klister i Børnehuset Hyrdehøj. Nu er pædagogerne kreative med tiden, så der er plads til både eksperimenter og til fordybelse.
År: 2012 Nr.: 19
Det vil være et markant og tiltrængt brud med de seneste mange års topstyring af området.
År: 2012 Nr.: 19
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg inviterede interessenter på dagtilbudsområdet til høring på Christiansborg for at diskutere, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud. Her blev talt om alt fra bleskift til paradigmeskift, fra læring og ledelse til dokumentation og dagligdagens små og store udfordringer. Læs, hvad ni af deltagerne blandt andet sagde om de udfordringer, daginstitutionerne står overfor.
År: 2012 Nr.: 18
At holde dyr i institutionen og bruge dyr som pædagogisk værktøj har mange positive virkninger. Børnene lærer om dyrenes liv og adfærd. Samtidig giver samværet med dyr ekstra nærvær.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger formidler naturen på en meget umiddelbar måde. Derved undlader de at stimulere børn i deres nysgerrighed og forsøg på at fatte naturen. Det siger Niels Ejbye-Ernst, der netop har forsvaret en ph.d.-afhandling ved DPU om pædagogers formidling i naturbørnehaver.
År: 2012 Nr.: 18
Friluftsrådet har erfaret, at pædagoger tager godt imod Niels Ejbye-Ernsts konstruktive kritik.
År: 2012 Nr.: 18
År: 2012 Nr.: 17
Pædagoger står for over halvdelen af de projekter, som i år får penge fra en særlig pulje til jobrotation. Den store brug af jobrotation glæder BUPL, men puljepengene skulle hellere gå til nye faste pædagogstillinger, lyder det.
År: 2012 Nr.: 17
Børn skal have lov til at klatre i træer og lege ved åen. Forskning viser nemlig, at børn har strategier for, hvordan de håndterer det farlige. Især hvis de ikke forstyrres af pylrede voksne, der kun fokuserer på sikkerheden.
År: 2012 Nr.: 17
Brian Skat Christensen fra Vordingborg er en af de mange hundrede pædagoger, som har fået job i skolen de senere år. Hans succes med at stoppe pjæk og gøre de unge uddannelsesparate har banet vejen for endnu flere pædagogjob i skolen.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger er gode til at arbejde med relationer. Når lærere og pædagoger samarbejder, får de ofte et mere nuanceret blik på barnet, viser forskning. Men ingen ved, om eleverne får bedre karakterer.
År: 2012 Nr.: 16
Får den pædagogiske faglighed plads i skolen, kan børnenes sociale liv blive helt anderledes, end hvis læreren alene står for undervisningen. Det viser undersøgelse af indskolingen i to danske skoler.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger har fat i den lange ende med en stærk tradition for at arbejde med børns sprog, mener pædagogisk konsulent og forfatter Anne Marie Marquardsen.
År: 2012 Nr.: 15
Børn udvikler sig sprogligt, hvis pædagogerne snakker mere med dem, mener børneforsker Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder har svært ved at kommunikere med andre børn. I strukturerede lege kan de øve sig og komme med i fællesskabet.
År: 2012 Nr.: 15
Flere aktiviteter, der fastholder og stimulerer udsatte børns opmærksomhed, kan måske forebygge ADHD-diagnoser og specialundervisning, siger professor Charlotte Ringsmose.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
På årets Sorø-møde blev der vedtaget et manifest for Ny Nordisk Skole, som også omfatter børnehaver og vuggestuer. Indholdet skal skabes af blandt andre lærere og pædagoger. Griber de professionelle ikke bolden, falder projektet til jorden.
År: 2012 Nr.: 14
Klubberne i Roskilde Kommune har siden efteråret 2011 arbejdet med LP-modellen. Resultaterne er positive, men det tager tid at vænne sig til en ny arbejdsform, og der er stadig masser at arbejde med, viser evaluering.
År: 2012 Nr.: 14
Pædagoger har nærkigget i deres praksis og fundet metoder, der fremmer børns sociale trivsel. 40 eksempler er samlet i ny håndbog.
År: 2012 Nr.: 14
Metoden, der skal lære børn, at de godt kan få hjælp af hinanden, er beskrevet med input fra pædagog Susan Lynge og leder Nina Berth, Busters Verden, Næstved Kommune.
År: 2012 Nr.: 14
Beskrevet med input fra pædagog Malene Tange Elmsted og leder Nina Lybke, Solvognen, Gladsaxe Kommune.
År: 2012 Nr.: 14
Pædagogstuderende Kenneth Andersen var i praktik på et rumænsk børnehjem, hvor velkomsten gav stof til eftertanke, og kreativiteten blomstrede.
År: 2012 Nr.: 13
Nutidens forældre har så travlt med at skabe den perfekte familie, at nærværet med børnene bliver væk mellem hjemmebagte speltboller og ture i Zoologisk have. Et pilotprojekt med forældrecoaching hjælper familierne med at skabe ro og nærvær.
År: 2012 Nr.: 13
KL glæder sig over 500 millioner kroner til at udvikle daginstitutionerne. Pengene skal ikke gå til bedre normeringer, men kvalitet og normeringer hænger sammen, siger KL’s Jane Findahl.
År: 2012 Nr.: 12
År: 2012 Nr.: 12
BUPL inviterede til en workshop om fremtidens pædagogiske arbejdsplads den 31. maj i Nyborg. 200 pædagoger mødte frem, og Børn&Unge har til seks af deltagerne stillet følgende tre spørgsmål: 1. Hvilke ønsker har du for fremtidens pædagogiske opgave? 2. Hvilke drømme har du om arbejdsvilkårene på fremtidens pædagogiske arbejdsplads? 3. Hvilke scenarier vil du gerne undgå?
År: 2012 Nr.: 11
Mindre deltid og mere efteruddannelse. Sådan lyder nogle af ønskerne til trepartsforhandlerne fra Elvergården i Rødovre. Og så mener pædagogerne, at politikerne kunne spare nogle penge ved at lytte før de handler.
År: 2012 Nr.: 11
De pædagogiske læreplaner har ført til mere læring i daginstitutionerne. Men planerne trænger til en ny rolle i det pædagogiske arbejde, viser ny evaluering.
År: 2012 Nr.: 11
NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN Hvad skal fremtidens børn og unge lære i skolen? Og hvordan kan pædagogerne hjælpe børnene med at lære det? Det har BUPL nu en vision for.
År: 2012 Nr.: 11
Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud anbefaler en pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. Bedre forældresamarbejde, evaluering og ledelse skal også sikre højere kvalitet i dagtilbuddene.
År: 2012 Nr.: 11
Valhalla i Ballerup Kommune er fremhævet både af Task Forcen og børneministeren for at være en institution til efterligning.
År: 2012 Nr.: 11
Efterhånden som flere og flere daginstitutioner får iPads inden for dørene, stiger behovet for information om apps med kvalitet og indhold. Denne guide hjælper dig, der arbejder i vuggestue eller børnehave, til at vælge de rigtige apps til dit pædagogiske arbejde.
År: 2012 Nr.: 11
Pædagoguddannelsen trænger til justeringer på en række områder. Det viser en ny evaluering af uddannelsen.
År: 2012 Nr.: 10
Debatten om vuggestuer har været overophedet, og præmisserne har været forkerte. Det mener børneminister Christine Antorini (S), som ønsker en ordentlig snak med pædagogerne om, hvordan man kan sikre høj kvalitet for de mindste.
År: 2012 Nr.: 10
Sund fornuft sat i system kan ændre det pædagogiske miljø i daginstitutionerne radikalt. Børnehaven i Veng ved Skanderborg har brugt LP-modellen i næsten tre år, og nu trives både børn og ansatte bedre.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er netop blevet kulegravet i et stort forskningsprojekt, hvor 3000 børn og pædagoger har deltaget. Forskerne mener, at kvaliteten i børnehaverne kan højnes, hvis alle lærer at bruge modellen.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Metoder bliver ligegyldige, hvis ikke pædagogerne bruger deres faglighed til at justere, hvad de kan bruges til. Forsker Bjørg Kjær mener, at pædagogerne skal styrke deres metodebevidsthed. En metode brugt ukritisk kan gøre mere skade end gavn.
År: 2012 Nr.: 10
Der manglede musik i daginstitutionerne, mente en lektor på Pædagogseminariet i Odense. Hun startede sin egen musikbørnehave, hvor musikken nu er en så naturlig del af hverdagen, at børnene ikke bliver imponerede over, at en pædagog giver den på guitar, mundharmonika eller saxofon.
År: 2012 Nr.: 10
Forsker Ole Henrik Hansen mener, at en del vuggestuer skal lukkes, fordi de er elendige og ’fri hash og gratis kakaomælks-institutioner’. Det opfatter pædagoger og BUPL som respektløs tale og en skævvridning af debatten. Vuggestuerevseren mener selv, at han bare er ærlig.
År: 2012 Nr.: 09
Solceller skal være en del af en helt ny klimapædagogik i Solhuset og i hele Hørsholm Kommune. Solhuset lever op til sit navn og er blevet kaldt Danmarks mest klimavenlige børneinstitution.
År: 2012 Nr.: 09
Berøringsangst, kulturelle forskelle og for lidt viden om flygtningebørn med traumer betyder, at mange af børnene ikke får den rette hjælp i daginstitutionerne. Sådan lyder beskeden fra organisa­tioner, der arbejder med flygtninge. Men der er hjælp at hente.
År: 2012 Nr.: 07
På det seneste møde den 21. og 22. marts besluttede og drøftede hovedbestyrelsen blandt andet:
År: 2012 Nr.: 07
Struktureret læring i børnehaven er lige så meningsløs som det snævre pædagogiske fokus på grænser og autoriteter, mener den tyske forsker, forfatter og børnelæge Herbert Renz-Polster, der ser den pædagogiske debat i lyset af menneskebarnets evolutionshistorie.
År: 2012 Nr.: 07
Konkurserne breder sig blandt private daginstitutioner. De seneste 12 måneder er 9 institutioner gået konkurs, og en 10. kæmper for overlevelse.
År: 2012 Nr.: 06
Hvis Danmark skal kunne sælge sine produkter og kunnen fremover, skal begge dele tilføres et tvist af noget nyt og innovativt. Kreative mennesker kan udvikles af pædagoger, som tilbyder trygge rammer og tid til fordybelse, viser forskningen.
År: 2012 Nr.: 06
Mange børn er ikke udhvilede, når de bliver afleveret i daginstitutionen.
År: 2012 Nr.: 06
I løbet af de sidste tre år er andelen af de ældre pædagoger vokset. De ældres erfaring er en gevinst for daginstitutionerne, men der kan dog være andre ulemper ved det grå guld, påpeger børnehaveleder og forsker.
År: 2012 Nr.: 05
Pædagoger skal bruge deres faglige viden om børn, ikke børnenes køn. Så vil de drenge, der i dag ikke trives i børnehaven, få meget bedre vilkår, mener professor Lars Qvortrup. Hans undersøgelse viser meget markant, at drenge ikke har det godt i børnehaven.
År: 2012 Nr.: 05
Håndværkere bygger nye daginstitutioner med historisk hast. På få år har kommunerne tredoblet udgifterne til at renovere og bygge nye dagtilbud.
År: 2012 Nr.: 04
Ghanesiske pædagoger er ikke uddannet, og de er vant til en mere skolepræget hverdag – også for de mindste børn. Derfor prøver danske pædagoger at lære dem, at børn også skal lege, være aktive og bevæge sig.
År: 2012 Nr.: 04
Pædagogerne i Hvidovre kan ikke genkende, at de skulle være dårlige til at involvere forældrene, når et barn har problemer. Undersøgelsen er på flere måder misvisende, siger dagtilbudschefen. Forskeren afviser kritikken.
År: 2012 Nr.: 02
Aktiviteter i institutioner er i alt for høj grad styret af krav fra alle mulige andre end børn og pædagoger. Det går ud over børnenes evne til at forholde sig kritisk og træffe fornuftige valg. Initiativet skal flyttes tilbage til børn og pædagoger, men det kræver, at pædagoger er i stand til at forholde sig kritisk, mener forfatterne bag bogen ’Ny kritisk pædagogik’.
År: 2012 Nr.: 02
Det er første gang, at der politisk prioriteres penge til daginstitutionerne, og det sker oven i købet i en krisetid.
År: 2012 Nr.: 02
Når et barn har problemer i Hvidovre, tilrettelægger pædagoger ofte indsatsen uden at involvere forældrene, viser en analyse af knap 200 individuelle læreplaner. Taberne er børnene.
År: 2012 Nr.: 01
Leg er i løbet af de seneste århundreder blevet til et instrument. På Fröbels tid til dannelse, i dag til læring. Men børn har mest brug for at øve sig i at lege, mener lektor Flemming Mouritsen.
År: 2011 Nr.: 22
Pædagogerne ønsker, at deres planlagte aktiviteter og børnenes egne lege skal fylde lige meget. Men i hverdagen fylder 'fri leg' mest, viser en undersøgelse blandt pædagoger.
År: 2011 Nr.: 22
Det er verdens mest ærgerlige diskussion, når man taler om, at leg og læring er hinandens modsætninger. For børn skal både lege selv og lære i daginstitutionerne, mener psykolog Ivy Schousboe.
År: 2011 Nr.: 22
Spørgsmålet er ikke, om børn skal lege eller ej eller hvor meget.Men om, hvordan man bedst integrerer leg og læring i førskolepædagogikken, mener professor Ingrid Pramling Samuelsson.
År: 2011 Nr.: 22
Legen skal have lov til at blive leget for sin egen skyld, fordi den er så rig på udvikling, læring og på pædagogisk inspiration, mener pædagogisk udviklingskonsulent Daniela Cecchin.
År: 2011 Nr.: 22
Her et groft rids over højdepunkter i legens og legetøjets turbulente historie.
År: 2011 Nr.: 22
Voldsomme mængder legetøj kan blive til en byrde for børn og deres læring, mener den tyske pædagogikforsker og forfatter Donata Elschenbroich. Børn&Unge har spurgt hende, hvorfor børn i hendes øjne burde lege meget mere med hverdagsgenstande.
År: 2011 Nr.: 22
I både rolleleg og drama handler det om at 'lade som om'. Ved at lave drama med børn kan man derfor lære børn at lege. Især de børn, som ikke er så gode til at lege, får styrket deres legeevner, viser et forskningsprojekt fra to børnehaver i Holbæk.
År: 2011 Nr.: 22
Kvaliteten i daginstitutionerne er afgørende for at forebygge social udstødelse og for det målrettede arbejde med børns leg og kreativitet.
År: 2011 Nr.: 22
Innovativ legeteknologi skaber nye muligheder for læring, viser nyt projekt
År: 2011 Nr.: 21
Efter mange års kommunale nedskæringer er det mange steder sundhedsskadeligt at opholde sig i en dansk daginstitution.
År: 2011 Nr.: 21
En integrerede børneinstitution i Sønderjylland har fået 500.000 kroner i EU-støtte til at udvikle et digitalt læringsrum for børn i førskolealderen. MeeWee-rummet skal stimulere børn sprogligt og motorisk og samtidig lære dem IT på småbørnsniveau.
År: 2011 Nr.: 20
En daginstitution i Veksø har investeret i to iPads til deres vuggestue- og børnehavebørn. Daginstitutionens leder mener, at iPads er et godt læringsredskab og en sjov måde at introducere børnene for it på.
År: 2011 Nr.: 20
Fem institutioner i Silkeborg og Skanderborg samarbejder om at udvikle teknologiske løsninger, der giver pædagogerne mere tid til børnene. Det har foreløbig ført til en robot, der vugger børnene, mens computere, som børnene kan håndtere uden hjælp, er på vej.
År: 2011 Nr.: 20
At børn får lov til at lege med digitale redskaber i institutionerne, skyldes stort set kun pædagogiske ildsjæle. Kommunerne har ingen strategi eller plan for digital pædagogik.
År: 2011 Nr.: 20
Danske pædagoger vil have børn, som stiller koppen på plads, viser Jytte Juul Jensens forskning. Udlandet perspektiverer.
År: 2011 Nr.: 19
En ny nordisk pædagogik skal integrere leg og læring, siger den svenske professor Ingrid Pramling Samuelsson.
År: 2011 Nr.: 19
Minimumsnormeringer skal indgå i de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Børneminister Christine Antorini (S) vil have tilstrækkeligt mange veluddannede pædagoger i dag- og fritidsinstitutioner, ellers kan hendes vision for et bedre børneliv og en bedre forberedelse til skolen ikke lade sig gøre.
År: 2011 Nr.: 19
Daginstitutionen Egalia er blevet verdensberømt for sin radikale kønspædagogik. Børn&Unge har besøgt den svenske institution, hvor drenge må gå i kjole, og pædagogerne siger 'kompis' i stedet for dreng og pige.
År: 2011 Nr.: 19
Danske pædagoger siger nej til lovgivning mod kønsstereotyper, viser ny undersøgelse. Det er på tide, at pædagogerne tager kønsbrillerne på, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 19
Kun én procent af de danske pædagoger arbejder på institutioner, hvor køn er et selvstændigt mål. De har gode hensigter, men prioriterer ikke kønsarbejdet, fastslår ekspert.
År: 2011 Nr.: 19
Dag- og fritidsinstitutionerne bliver flyttet over i Undervisningsministeriet, som får nyt navn. Det var på tide, mener forskere, der forventer sig mere sammenhæng mellem skole og de tidlige år.
År: 2011 Nr.: 18
Vidste du, at der på bupl.dk også findes en side, hvor pædagogerne og eksperterne selv kan skrive deres helt egne artikler?
År: 2011 Nr.: 18
Havde fagbevægelsen ikke blandet blod med Schlüter i 1987, havde det set skidt ud for dansk økonomi. Nu skal arbejdsmarkedets parter igen være med til at hjælpe politikerne ud af en økonomisk krise.
År: 2011 Nr.: 17
Når pædagogernes arbejdsmiljø er sundhedsskadeligt, er det ikke kun den enkelte pædagogs ansvar. Den politiske ramme giver ikke pædagogerne mulighed for at løse opgaverne, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 17
Mange børn og pædagoger leger og har aktiviteter i skoven. En del gør det hele tiden, andre gør det en gang imellem. Men hvordan skal en skov være, for at den er rigtig god for børn? Det er agronom Inger Lerstrup ved at undersøge.
År: 2011 Nr.: 17
Pædagoger er ofte alene med alt for mange børn. De er skrækslagne for, om der sker ulykker. De råpasser og kan ikke få enderne til at hænge sammen. De har ikke tid til specialbørnene. De går hjem med ondt i maven og sover dårligt. Arbejdstilsynets påbud afslører graverende og sundhedsskadelige arbejdsforhold i mange daginstitutioner. Men man kan selv gøre en del for at rette skuden op. Meget handler om at have realistiske forventninger til, hvad man kan nå. I hver femte institution er arbejdsmiljøet så dårligt, at det er decideret sundhedsskadeligt. Det viser en særlig indsats foretaget af Arbejdstilsynet. Derfor har institutionerne fået påbud om at rette op på forholdene. Heldigvis kan det lade sig gøre, mener Arbejdstilsynet.
År: 2011 Nr.: 17
På den private Sankt Pauls Skole er skoleleder Vinni Christophersen kommet i konflikt med sine læreres fagforening. Striden skyldes, at hun insisterer på at bruge pædagoger som undervisningsassistenter.
År: 2011 Nr.: 16
Hver tirsdag fra begyndelsen af maj har to børnehaver i Nivå passet have på et økologisk landbrug. De dyrker grønsager, lærer om planternes liv og sund mad og har det skægt.
År: 2011 Nr.: 16
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
Styring og test har afløst tilliden til pædagoger, mener Stig Broström fra Danmarks Pædagogiske Universitetskole. På den positive side har regeringen set, at småbørnspædagogik ikke bare er pasning
År: 2011 Nr.: 15
Læring har i de senere år udkonkurreret kreativitet og fantasi i den pædagogiske praksis. Men det er en oplagt opgave for pædagoger at sætte sig på den dagsorden, der handler om børns kreativitet, mener Daniela Cecchin, udviklingskonsulent i BUPL.
År: 2011 Nr.: 15
Pædagoger er gode til at få børns kreative udtryk frem. Men de har en tendens til at henvise det kreative til særlige projekter. Da kreativitet er noget, der skal læres og udvikles, opfordrer forsker Lene Tanggaard til, at kreativitet gennemsyrer hele dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 15
Jeg betragter de positive lyspunkter i den nuværende valgkamp som et godt halvlegsresultat.
År: 2011 Nr.: 15
Socialminister Benedikte Kiær fortryder ikke, at hun har sagt, at nogle pædagoger arbejder med en 'dybt forældet pædagogik fra hippietiden'. For udtalelsen har fået sparket gang i en debat. Og det var det, hun ville.
År: 2011 Nr.: 14
Socialministerens udtalelse om hippiepædagoger falder ikke i god jord hos den konservative pædagog og folketingskandidat Kristian Egebæk Mortensen.
År: 2011 Nr.: 14
Asiens fremstormende økonomier tvinger Danmark til at satse på viden og kreativitet, hvis vi skal overleve som velfærdssamfund. Derfor retter mange for tiden blikket mod de alleryngste børn. Det er deres kreative evner, som skal redde Danmark i fremtiden.
År: 2011 Nr.: 14
Børnenes spor og kreativitet er en værdi, der gennemstrømmer pædagogikken i Børnehuset Falkonergården på Frederiksberg.
År: 2011 Nr.: 14
Når vi pludselig får en god idé eller er kreative, hvad er det så egentligt, der foregår. Det har Lars Geer Hammershøj forsket i. Han mener, at kreativitet er en dannelsesproces, der indeholder tre kræfter: overskridelseskraften, dømmekraften og indbildningskraften.
År: 2011 Nr.: 14
Musik og sang er også med til at udvikle børns kreativitet. Men pædagoger er ofte tilbageholdende med selv at udøve det musisk-kreative, fordi de tror, at de ikke kan. To musikere og musikpædagoger brænder for at lære pædagoger, hvordan de med få redskaber kan lege med musikken i dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 14
Danske pædagoger mener ikke, at de har afgørende betydning for børns læring. Det viser en ny undersøgelse. Danske pædagoger tror mere på læring gennem leg, men socialministeren og hendes task force vil have mere voksenstyring.
År: 2011 Nr.: 13
I fremtiden skal kommunikation mellem dagtilbud og forældre være digital, mener Kommunernes Landsforening. BUPL frygter, at daginstitutionernes pressede økonomi skal betale for de nye digitale løsninger. Forældrenes Landsforening vil ikke have de personlige samtaler erstattet af elektroniske beskeder.
År: 2011 Nr.: 13
I Børnehuset Valhalla i Ballerup ville pædagogerne udvikle den ene afdeling med en kulturprofil, men midlerne manglede. De har nu fået penge af BUPL's udviklingspulje, så de kan arbejde videre med at få udviklet ønsket om et atelier og få tilknyttet en huskunstner.
År: 2011 Nr.: 13
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 12
Skolificering er stridens æble
År: 2011 Nr.: 12
Pædagogik foregår i rum - inde som ude
År: 2011 Nr.: 113
Nyt forskningsprojekt peger på, at den væsentligste faktor for børns bevægelse er, hvordan pædagoger forvalter rummene. Børnenes muligheder for fysisk udfoldelse handler ikke bare om kvadratmeter, men måske snarere om, at indretningen er båret af en pædagogik, lyder det fra to forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Kroppen er kommet i højsædet. Mens politikere og forældre presser på for at få mere krop og bevægelse i børnehaven, peger forskere på det store udviklings- og læringspotentiale i fysisk aktivitet. Men hvis vi bare fokuserer på motion, ender kroppen som instrument, og det er ikke sundt, lyder det fra to førende forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Børn danser, kaster med puder, balancerer på træstammer og leger "kongens efterfølger" eller "bro bro brille" rundt om i landets daginstitutioner og skoler, for såvel forskere, som pædagoger, politikere og forældre tror på, at bevægelse er godt for børns sundhed, fællesskab og læring.
År: 2011 Nr.: 113
Børns muligheder for at lege og bevæge sig har ændret sig gevaldigt. Historiker Ning de Coninck-Smith udpeger de største milepæle for barndommens fysiske udfoldelse.
År: 2011 Nr.: 113
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Børnehavebørn tager de første spæde skridt ind i skriftsproget, når de snakker det bedste, de har lært. Læring og skoleparathed i børnehaven handler ikke om at træne begynder-ABC, men om at opdage, hvordan skriftsproget er filtret sammen med talesproget, og stimulere det yderligere, mener Anders Skriver Jensen, der forsker i små børns skriftsprogstilegnelse.
År: 2011 Nr.: 111
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 111
Skolificering er stridens æble
År: 2011 Nr.: 111
Pædagoger bliver truet på livet og slået af forældre og børn. I hver 15. institution, som Arbejdstilsynet besøgte sidste år, var vold en del af hverdagen. Det gør pædagogerne bange og syge.
År: 2011 Nr.: 11
Nogle indvandrerunge magter ikke skolens boglige værdier. Det er dem, der går forrest, når bydele som Nørrebro eksploderer i vold og hærværk. Uddannelse er en skillelinje for, om indvandrerunge styrer fri af kriminalitet, forklarer Aydin Soei, forfatter til bogen 'Vrede unge mænd'.
År: 2011 Nr.: 11
Socialministeren vil indføre mål for børnehavebørns kompetencer. Målene skal bygge på gode erfaringer fra hele landet og styrke skoleovergangen. BUPL frygter, at målene vil begrænse pædagogernes arbejde. Lærerne er heller ikke begejstrede.
År: 2011 Nr.: 10
Leder Irene Davidsen opfordrer pædagoger til at vise deres evner i stedet for at beklage sig over dårlige normeringer. Hun er med i Socialministeriets nye Task Force.
År: 2011 Nr.: 10
Leder Anne Nielsen siger nej tak til socialministerens forslag om fælles mål for skoleparate børn. Børnehaverne har ikke brug for mere papirarbejde, men for mere børnetid, siger hun.
År: 2011 Nr.: 10
S og SF overser desværre, at uddannelsessystemet starter i vuggestuen. At det er os pædagoger, der i vuggestuer og børnehaver skaber grundlaget for læring.
År: 2011 Nr.: 10
Senest næste år skal alle kommuner offentliggøre oplysningerne om den faglige kvalitet i daginstitutioner. Resultaterne af evalueringsmetoderne kan læses forkert, og konsekvenserne kan være fatale, frygter pædagoger, der har afprøvet syv nye metoder.
År: 2011 Nr.: 09
Faglige kvalitetsoplysninger giver ikke et dækkende billede af det pædagogiske arbejde, mener BUPL. Kommunerne ser dokumentationen som en mulighed for, at pædagogerne kan vise omverdenen, hvad de laver.
År: 2011 Nr.: 09
BUPL har sammen med de andre organisa­tioner i FTF startet en kampagne. Den sætter fokus på, at offentligt ansatte også spytter penge i statskassen. Fritidshjemspædagog Maria Bjerg Jørgensen er pædagogernes ansigt.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Pædagoger er helt vilde med at evaluere deres arbejde for at blive bedre til det. De ville bare ønske, at de havde mere tid til at gøre det. Til gengæld er de ikke så glade for de evalueringer, kommunen og andre overdænger dem med.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Politikerne vil vide, hvad de får for pengene. Derfor er dokumentation og evaluering stormet frem på daginstitutionsområdet. Nogle forskere og eksperter mener, at det er dyrekøbt viden.
År: 2011 Nr.: 08
Når pædagoger evaluerer deres praksis på egne præmisser, sådan som tre institutioner i Hillerød har forsøgt, kan de mest bruges internt. Men det er svært at oversætte den pædagogiske praksis til tal og søjlediagrammer.
År: 2011 Nr.: 08
På pædagoguddannelsen i Odense har man indledt et banebrydende samarbejde med it-studerende og virksomheder. En ny international uddannelse skal vække pædagogens indre entreprenør og skabe velfærdsteknologiske produkter til den pædagogiske praksis
År: 2011 Nr.: 08
Prinsessepiger i pink og Spidermandrenge i sort. I børnehaven har børnene klare forestillinger om, hvordan drenge og piger går klædt. Pædagoger skal blande pige- og drengefarver sammen, mener eksperter.
År: 2011 Nr.: 07
Farver, lys og indretning kan understøtte pædagogikken og sætte skub i trivslen for både børn og voksne. Det ved de nu i Børnehuset Mælkevejen i Gellerup ved Aarhus.
År: 2011 Nr.: 06
Der er markant forskel på timetallet for landets pædagogstuderende. De studerende, der har flest timer, får dobbelt så mange som medstuderende på andre pædagogseminarer i landet. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 05
Pædagoger og bibliotekarer skal arbejde sammen, hvis børns møde med skriftsproget skal blive en succes. Bogpakker og sprogprojekter kan hjælpe til. Læs om mulighederne, om en nyttig fagbog og om nye, gode børnebøger.
År: 2011 Nr.: 05
I de sidste fortællinger om, hvorfor pædagoger går på efterløn, er årsagerne et mix mellem sygdom, fyringer og behov for selv at bestemme over tiden.
År: 2011 Nr.: 05
En ny masteruddannelse vil opkvalificere pædagoger, der arbejder i vuggestuer, børnehaver, SFO'er og indskolingen.
År: 2011 Nr.: 04
BUPL og Danmarks Lærerforening opfordrer oppositionen til at investere i indeklimaet i skoler og skolefritidsordninger, hvis de vinder valget, alle venter på.
År: 2011 Nr.: 04
Faste rutiner er sagen, hvis man skal have større børn til at bevæge sig. I Læborg SFO spiller de dødbold hver eneste dag. Det har rykket hele SFO'en til at have et meget større fokus på bevægelse og pædagogik.
År: 2011 Nr.: 04
Børn&Unges fotograf Jeppe Carlsen er taget en tur rundt i landet for at fotografere pæda­gogers mange forskellige fysiske aktiviteter med de store børn, som kan være svære at lokke væk fra computeren. Se her, hvad han fik ud af turen.
År: 2011 Nr.: 04
Der er mange myter omkring tvillingers særlige forhold. Helle Birkholm-Buch er familieterapeut og tvillingemor. Hun har fulgt med i den internationale forskning og afliver på den baggrund myten om, at tvillinger skulle være mere afhængige af hinanden end andre søskende.
År: 2011 Nr.: 01
Aalborg Universitet indleder et treårigt forskningsprojekt, der skal udvikle modeller for frokostordninger til børnehaver. Børnene forvandles til små kokke.
År: 2011 Nr.: 01
Besparelser på børneområdet prægede debatten om beretningen på BUPL's kongres. Små 30 indlæg fra salen gjorde deres til at vise nedskæringernes brutale konsekvenser for pædagoger, børn og unge. BUPL skal ind i kampen, lød det fra flere talere.
År: 2010 Nr.: 29
Pædagoger kan opleve nydelse, lykke og begejstring i det pædagogiske arbejde. Det er et spørgsmål om at vælge en mulighedsudvidende tilgang til arbejdet i stedet for jammerpædagogikken. Ved at skabe selvforglemmende aktiviteter kan både børn, unge og pædagoger opleve nydelse og øjeblikke af lykke.
År: 2010 Nr.: 28
Lone Brøndum mener ikke, hun er en særlig god pædagog, men hun er i sit es i jobbet som topleder for seks børnehuse i Horsens. Det udfordrer, udvikler og glæder hende at se sine visioner for organisationen ført ud i livet.
År: 2010 Nr.: 28
Mange pædagoger praktiserer teori U uden at være bevidste om det, siger erhvervspykolog Mette Møller. Teorien handler blandt andet om at finde den dybere mening med arbejdet.
År: 2010 Nr.: 27
Professor Steen Hildebrandt mener, at Teori U tvinger lederen til at søge ind i sig selv og finde nye måder at lede på. Det bliver der brug for i fremtiden.
År: 2010 Nr.: 27
Som den eneste institution i Danmark arbejder Børneinstitution Hunderup i Odense gennemført med teori U. Alle medarbejdere og ledere har sammen med institutionsleder Tina Bue fået uddannelse i teorien. Resultatet er større arbejdsglæde, men også større livsglæde. Det hjælper pingvinerne også med ...
År: 2010 Nr.: 27
Det er på høje tid, at der kommer mere fokus på vuggestuepædagogik. Det mener to pædagoger og en forsker, som sammen har skrevet en bog om de mindste børns liv og læring i vuggestuen.
År: 2010 Nr.: 25
Børns sprog får vitaminer af nærhed, relationer, mulighed for tilknytning, dialog og imitation. I Fredensborg har medarbejdere i vuggestuerne lært om teorien bag børns sprogtilegnelse. Det har ændret deres praksis.
År: 2010 Nr.: 25
Folketinget har bevilget knap 140 millioner kroner til projekter, som skal forebygge kriminalitet i belastede boligområder. Men værdifulde erfaringer kan gå tabt. Kun én kommune har planer om at videreføre sit projekt, og politikerne har bestemt, at der ikke er penge til erfaringsopsamling.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger bliver privare børnepassere I Aalborg stiger antallet af pædagoger, der går sammen og laver private mini-institutioner. Mød Lene Brun og Ann Møller Zinck, der dyrker pædagogikken som private børnepassere, elsker friheden og lønnen, men oplever, at andre pædagoger ser ned på dem.
År: 2010 Nr.: 24
Eleverne blomstrer, og skolerne bliver mere rummelige, når kommunerne får frihed til at skabe en alsidig skoledag.
År: 2010 Nr.: 24
I fritidshjemmet Den Flyvende Kuffert i København får forældrene ikke lige meget opmærksomhed. Og det får de klar besked om lige fra starten. Ligesom pædagogerne prioriterer i arbejdet med ­børnene, prioriterer de også, hvilke forældre der har brug for deres mere intense støtte og hjælp. I hverdagen gør de dog meget ud af, at alle føler sig set og mødt.
År: 2010 Nr.: 23
Berøringsangst og manglende viden er nogle af årsagerne til, at pædagoger falder lettere i snak med Magnus' mor end med Muhammeds. Pædagoger i fire kommuner skal forbedre samarbejdet med nydanske forældre.
År: 2010 Nr.: 23
I nedskæringstider er det svært for pædagogerne at få tid til de mange opgaver i en stresset hverdag. Pædagog Pia Jønsson og konsulent Viktor Harder opfordrer til at satse på fagligheden og pædagogikken. Det skaber glæde og trivsel for både børn og pædagoger.
År: 2010 Nr.: 21
Designbørnehuset SanseSlottet i Vonsild har kreativitet som sit særkende. Der er særligt gode forhold, som giver børn mulighed for at udvikle og bruge deres fantasi.
År: 2010 Nr.: 21
Mangel på vuggestuepladser og dårlig økonomi får mange kommuner til at rykke vuggestuebørn tidligt op i børnehave. Der kan være penge at spare, men ingen pædagogiske fordele, viser ny evaluering af børnehavealderen på 2 år og 10 måneder i Frederiksberg Kommune.
År: 2010 Nr.: 19
Inklusion bliver misbrugt til at spare penge. Det mener flere pædagoger, som ellers gerne vil inkludere de udsatte børn. Det er misforstået og slet ikke muligt at spare, hvis man samtidig vil have inklusion, mener ekspert. Det kræver tværtimod investeringer i bedre normeringer og i pædagogernes uddannelse.
År: 2010 Nr.: 18
Gentofte Kommune har haft succes med at inkludere børn med særlige udfordringer i de seneste fem år. Børnehuset Lunden er et af Gentofte Kommunes otte inkluderende tilbud. De otte børn med særlige udfordringer kræver en god organisering af arbejdet og pædagoger med viden om inklusion.
År: 2010 Nr.: 18
Pædagoger skal også kunne undervise i de mindste klasser, anbefaler Skolernes Rejsehold.
År: 2010 Nr.: 17
Samarbejdet mellem en tidligere Michelin-kok og pædagoger, der praktiserer en bevidst mad- og måltidskultur i den integrerede institution Martha Hjemmet på Nørrebro, er nu blevet til kogebogen ’Marthas Måltider’. Her kan daginstitutioner og familier hente inspiration til sund og nærende brændstof til små børn, der skal udvikle sig.
År: 2010 Nr.: 17
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) fyrer tre pædagogiske filosoffer. Deres kolleger protesterer over fyringerne, som de mener kan få negative konsekvenser i den enkelte daginstitution. Dekan Lars Qvortrup afviser kritikken.
År: 2010 Nr.: 16
Sammen med deres pædagoger er 63 store børnehavebørn flyttet ind i en pavillon på SabroKorsvejskolen ved Århus. Formålet er at lette overgangen til skolen.
År: 2010 Nr.: 15
Næppe nogen anden velfærdsprofession end pædagogernes forventes at tage ansvaret for hele brugerens livssituation.
År: 2010 Nr.: 15
Den organiserede læring vinder frem i børnehaver og SFO'er. Det skyldes både globaliseringen, politikeres ambitioner og pædagogers frygt for at aflevere børn, der ikke er skoleparate. Men det risikerer at give bagslag, advarer eksperter.
År: 2010 Nr.: 15
Dorthe Filtenborg Sørensen er så bidt af dokumentation, at hun ofte drømmer om det og får nye ideer midt om natten. Det har resulteret i flere bøger om emnet. For hende er dokumentation af pædagogikken lige så vigtigt som selve den pædagogiske aktivitet.
År: 2010 Nr.: 14
Allerede i dag oplever pædagoger dagligt ikke at kunne leve op til formålsbestemmelserne i dagtilbudsloven. Yderligere besparelser vil kun forværre forholdene, og børneforskere frygter nu for konsekvenserne. Man skulle hellere investere i børnene, siger de.
År: 2010 Nr.: 13
I dag er der allerede masser af eksempler på, at dagtilbudsloven ikke kan overholdes. Pædagoger, eksperter og politikere giver eksempler. De nye spareplaner vil forværre forholdene.
År: 2010 Nr.: 13
Det kunne være gået galt. Men i stedet blev det godt. Pædagogiske læreplaner og den nye dagtilbudslov har nemlig givet øget fælles fodslag i kommunerne. Det viser en undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut.
År: 2010 Nr.: 12
Pædagoger læser ofte de børnebøger højt, som de kender i forvejen, og det bliver hverken børn eller voksne klogere af. Det gør de noget ved i Kolding, hvor pædagoger i børnehaverne læser nye og anderledes børnebøger og bruger bøgerne som aktivt pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 12
Det strømmer ind ad døren hos DPU med pædagoger, der vil videreuddanne sig. Men langtfra alle kommer ud med en ny titel på visitkortet. Studiet er ensomt, og undervisningsformen engagerer os ikke, lyder kritikken fra de studerende.
År: 2010 Nr.: 11
Tidens mantra er kreativitet og innovation, og stadig flere mener, at kimen til det kreative samfund bliver lagt i daginstitutionen. Den pædagogiske verden jubler, men glemmer, at det er et økonomisk ønske - ikke et menneskeligt - at børn udvikler kreative evner.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
I de seneste årtier er en bølge af akademisering skyllet ind over professionsuddannelser, og det har givet anledning til megen debat. Hvad er op og ned i hele akademiseringsdebatten? Hvor meget skal Foucault og Bourdieu fylde i pensum? Børn & Unge Forskning har talt med professor Pär Nygren om opskriften på den gode rofessionsuddannelse.
År: 2010 Nr.: 108
Mange pædagoger oplever, at de til tider er under voldsomt pres, for eksempel fra veluddannede forældre, i forhold til at skulle forklare beslutninger og pædagogiske tiltag, som man ellers synes er oplagte eller selvfølgelige.
År: 2010 Nr.: 108
Livet i de danske børnehaver har i de sidste 10-15 år været udsat for stor politisk opmærksomhed. I pædagogiske kredse har man ikke været udelt begejstret for den megen opmærksomhed, for i kølvandet på den fulgte nye målsætninger og krav, som udfordrede megen pædagogisk tænkning. Ifølge DPU-forsker har udviklingen dog ikke kun været af det onde.
År: 2010 Nr.: 107
Medlem af forretningsudvalget for BUPL, Allan Baumann, tog på studietur til Singapore. Med sig hjem bragte han idealet om, at pædagoger skal hjælpe børn med at blive kreative med deres liv.
År: 2010 Nr.: 107
Da loven om pædagogiske læreplaner blev indført i børnehaven i 2004, skete det ikke uden gråd og tænders gnidsel. Var det ikke et overgreb mod børnehavens traditionelle fokus på børns indre vækst og udvikling? Men læring har i virkeligheden været på programmet siden de første børnehaver så dagens lys, fortæller lektor Stig Broström, DPU, Aarhus Universitet i et historisk vue over børnehavens idé.
År: 2010 Nr.: 107
For godt 25 år siden fik de danske fritidshjem en søster med skolefritidsordningen, SFO, der hurtigt er blevet det mest søgte fritidstilbud for især 6-9-årige danske børn. Men manglende faglig udvikling og en samtidig stærk skoledagsorden er ved at underminere hundrede års dansk tradition for at prioritere børns fritidsliv. Forsker Pernille Hviid opfordrer til udviklingen af en ny fritidspædagogik, som også skolen og resten af verden kan lære af.
År: 2010 Nr.: 107
Den nyeste førskoleforskning kan sige en del om, hvad der kendetegner god kvalitet i daginstitutionerne. Men den kan ikke sige meget om, hvordan man skaber udvikling og kvalitet i en institution, hvor kvaliteten er ringe. Kortlægning af førskoleforskningen efterlyser viden om forandrings- og udviklingsprocesser.
År: 2010 Nr.: 106
Legen må ikke ofres på læringens alter, og udviklingen af en ny kreativitetspædagogik skal hjælpe pædagogerne med at sætte ord på, hvorfor børns frie leg giver dannelse og øger chancen for succes i fremtidens videnssamfund
År: 2010 Nr.: 106
Pædagogerne har ikke de store forventninger til, at de i fremtiden vil blive mødt med mere tillid. De håber alligevel, at den nye lov om afbureaukratisering vil hjælpe dem af med nogle af de mange opgaver, som i dag opleves som unødig kontrol af deres arbejde.
År: 2010 Nr.: 09
Andre lande misunder os et system, hvor veluddannede pædagoger arbejder med omsorg, socialisering, dannelse og læring for at fremme børns trivsel og udvikling.
År: 2010 Nr.: 08
Det er ikke afgørende for forældrene, om der er mange hænder i daginstitutionerne. Det afgørende er, at hænderne tilhører pædagoger, viser en ny omfattende undersøgelse. Den viser også, at forældrene er mest tilfredse med de små institutioner.
År: 2010 Nr.: 08
Undervisningstiden for folkeskolens yngste elever kan komme op på 35 timer om ugen med et nyt lovforslag. For lang en arbejdsdag for små børn, lyder kritikken.
År: 2010 Nr.: 08
Køn skal være et tema i de pædagogiske læreplaner, mener redaktør bag ny bog om køn og pædagogik.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogerne og forskerne er uenige om, hvad der skaber køns­identitet, og hvad der skal til for at undgå fastlåste kønsroller hos børn. Nogle er begestrede for kønsopdelte ­aktiviteter, mens andre er imod.
År: 2010 Nr.: 07
Helt små børn og meget gamle mennesker kan have stor for­nøjelse af hinanden. Det viser erfaringerne fra vuggestuen Spiren på Frederiksberg, som en gang om måneden besøger det lokale plejehjem for at spise brunch, synge og lege med de gamle.
År: 2010 Nr.: 07
Et etisk grundlag for pædagoger er ved at blive formuleret. Inden kongressen i december skal der ligge et færdigt forslag klar. Derfor var 50 pædagoger indkaldt til den meget svære opgave at prioritere de udsagn, som var indsamlet fra hele landet. Det blev to hårde, men spændende dage.
År: 2010 Nr.: 07
En rundspørge til 10 skoler viser, at de generelt er tilfredse med de børn, de modtager fra daginstitutionerne. Ingen af skolerne har faglige forventninger, men vil gerne have skoleparate og selvhjulpne børn. Der er et godt samarbejde om overgangen fra børnehave til skole de fleste steder.
År: 2010 Nr.: 06
Lærerne skal lære meget mere om pædagogik af pædagogerne, mener adjunkt Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2010 Nr.: 06
Professor Niels Egelund er ikke tvivl om, at de faglige input skal ind i børns liv noget tidligere. Det vil smitte af på daginstitutionernes forberedelse af børnene.
År: 2010 Nr.: 06
Krav om mere skoleforberedende arbejde vil ramme daginstitutionerne i fremtiden. Men det skal pædagogerne ikke lade sig skræmme af, mener lektor Stig Broström.
År: 2010 Nr.: 06
Et enigt Europa er på vej mod tidligere læseindlæring. Den skandinaviske model for daginstitutioner og læring ser dog også ud til at vinde indpas.
År: 2010 Nr.: 06
I Gladsaxe Kommune betyder et tæt samarbejde mellem daginstitutioner og skole, at børn mødes med den samme pædagogik i børnehave, børnehaveklasse og SFO.
År: 2010 Nr.: 06
Landet rundt gøres de store børnehavebørn klar til skolen. Det er stort set frit valg, når det handler om pædagogikken, så nogle arbejder med læseplaner, mens andre bruger naturen. Forsker glæder sig over mangfoldigheden.
År: 2010 Nr.: 06
Århus var en medvirkende årsag til, at den tvunge frokostordning nu er blevet frivillig. Men regeringen har håndteret sagen klodset, og den er endt som en farce, lyder vurderingen fra en politisk kommentator.
År: 2010 Nr.: 04
360 grader betyder, at der skal tænkes hele vejen rundt, også med SFO-delen og pædagogernes bidrag.
År: 2010 Nr.: 04
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
Aktionslæring er en ny metode, der skal hjælpe pædagoger med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde. 31 institutioner har arbejdet med at ændre den nære praksis ved at handle på nye måder. BUPL har betalt forskningsprojektet.
År: 2010 Nr.: 03
Specialskolebørn har det svært i den almindelige foreningsidræt. Men på Lindholmskolen på Fyn har de lavet et tilbud i samarbejde med den lokale fodboldklub, og nu oplever skolens børn den samme glæde og stolthed ved at gå til sport som deres søskende.
År: 2010 Nr.: 02
De højtbegavede børn skal opdages i børnehaven for ikke at halte bagud socialt, når de skal begynde i skolen. Men pædagoger er ikke gode nok til at skelne høj begavelse fra Aspergers syndrom eller almindelig asocial adfærd, mener ekspert.
År: 2010 Nr.: 02
Slunkne kommunekasser og skrappe krav til legeredskaber er en dårlig kombination, hvilket mange steder giver store åbne sår på legepladserne som her på Balleskolens SFO i Silkeborg. Når det gamle kasseres på grund af slid og råd, har institutionerne ofte ikke penge til at købe nyt. Hvis de vil erstatte mudder med gynger, skal de være kreative. Leasing og reklamefinansierede legepladser kan være løsningen.
År: 2010 Nr.: 01
Det hjælper at blive rørt ved og holdt om. Ikke mindst, når man har det svært og har haft det længe. På ungdomshjemmet Holmstrup­gaard ved Århus har man sat den pædagogiske massage i system - til stor glæde for hjemmets beboere med psykiatriske diagnoser.
År: 2009 Nr.: 35
Det kræver tid og rum at arbejde med sin viden
År: 2009 Nr.: 35
Film og medier fylder meget i børns hverdag. Men det er langtfra alle børn, som har kompetencer til at bearbejde deres oplevelser fra mediernes verden. Efteruddannelseskurset Filmpilot klæder pædagoger på til at arbejde mediepædagogisk med de yngste børn i institutionerne.
År: 2009 Nr.: 35
I to tredjedele af landets kommuner når evalueringer af pædagogiske læreplaner aldrig frem til politikerne. Når det endelig sker, er formen ofte så forenklet, at essensen er forsvundet
År: 2009 Nr.: 34
Ganske almindelige, gennemsnitlige danske børn sover mindst en time for lidt - hver nat. Det koster venskaber, sygedage, læring og livskvalitet i børnehøjde. Og så går det i øvrigt ud over de voksnes arbejdsmiljø. Nu vil søvneksperter have en god søvnhygiejne tilbage på opdragelsens dagsorden.
År: 2009 Nr.: 34
Au pair-piger strømmer fra især Filippinerne til danske hjem for at hjælpe med børnepasning og husligt arbejde. Men når familierne ansætter unge kvinder til at passe deres børn i stedet for at dele børnepasningen mellem mor og far, så forbliver børnepasning en kvindeting, mener to forskere.
År: 2009 Nr.: 32
Vinderen af Børn&Unges kogebogskonkurrence, Børnehaven Løvspring i Viborg, måtte arbejde for sin præmie. Både børn og voksne lærte nye madtricks, da kokken Katrine Klinken kom på besøg og viste, hvordan man tilbereder kanin og varm frugtsalat.
År: 2009 Nr.: 32
Arbejdet med pædagogiske læreplaner er omfattende og tidskrævende. Men for børnene har det ikke den store betydning, viser forskningsprojekt.
År: 2009 Nr.: 32
Kommunerne kan forvente hård kritik fra BUPL, hvis de fjerner de timer, som afbureaukratiseringspakken skal give børnene.
År: 2009 Nr.: 30
Det skaber usikkerhed at blive omdannet til integreret institution. I Elsted Børnehus var pædagogerne i tvivl, om pædagogikken skulle ændres, og usikre på, hvem der skulle arbejde med vuggestuebørnene.
År: 2009 Nr.: 29
Børn kopierer konstant de voksne, der omgiver dem. Det gælder ikke mindst de voksnes aktivitetsniveau og kropskultur. Hvis pædagogerne selv er vilde med at bevæge sig, bliver ungerne det også. Det viser forskning fra Syddansk Universitet. Heldigvis er der ikke kun én rigtig måde at bruge kroppen på.
År: 2009 Nr.: 28
Den obligatoriske sprogvurdering af treårige bliver nu forbeholdt børn med sproglige vanskeligheder.
År: 2009 Nr.: 28
Støttepædagoger fra Odense er som de første i Danmark i gang med at tage en diplomuddannelse, der er specielt designet til dem.
År: 2009 Nr.: 27
Hvad er lektier? Hvordan skal de laves? Og hvad er pædagogens rolle i lektielæsningen nu, hvor alle skolefritidsordninger skal tilbyde lektiehjælp? Lektor Iben Valentin Jensen har skrevet en bog om lektiehjælp, der skal hjælpe pædagoger til at afklare deres forhold til lektier.
År: 2009 Nr.: 27
Drop legetøjet, og sæt fokus på sanserne. Sådan har de gjort i vuggestuen Barnets Hus Amerikavej. Resultatet er færre konflikter hos børnene og fornyet arbejdsglæde hos pædagogerne.
År: 2009 Nr.: 26
Professor i psykologi Dion Sommer beklager de fortsatte nedskæringer på daginstitutionerne. Han kan ikke anbefale mange af de danske børnehaver. De er blevet for dårlige, mener han.
År: 2009 Nr.: 26
På hver sin måde skiller de sig ud ved at være domineret af en teori, som ikke er mest udbredt i nogen anden kommune. I Lemvig er det naturpædagogik. I Hillerød er pædagogerne blevet inspireret i Italien, mens Faxe satser på læringsstile. Det har de alle tre deres gode grunde til. Dem kan du læse om i disse artikler om de enestående pletter på danmarkskortet.
År: 2009 Nr.: 25
I Svalehuset ved Varde har pædagogerne arbejdet med anerkendende pædagogik et par år. De vil være betydende voksne, der møder børn, forældre og hinanden på en anerkendende og positiv måde. Det giver det bedste grundlag for god udvikling. Og så er de ligeglade med, at de er en del af en trend.
År: 2009 Nr.: 24
Anerkendende pædagogik er også topscoreren i fritidsinstitutionerne. Fritidsinstitutionerne ligger også under for de modeluner, der hersker i den pædagogiske verden, mener lektor Stig Broström.
År: 2009 Nr.: 24
I Halsnæs arbejder pædagogerne i SFO'erne ligesom daginstitutionerne efter målsætningerne for de pædagogiske læreplaner. SFO-pædagogik er mere og andet end bare fritidspædagogik, understreger kommunens pædagogisk konsulent
År: 2009 Nr.: 24
Danske daginstitutioner er domineret af pædagogikker, som fokuserer på relationer mellem børn. Anerkendelse og inkluderende pædagogik er topscorerne, men læringsbaserede teorier som 'Mange Intelligenser' og 'læringsstile' vinder frem, viser Børn&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 24
Næsten ingen kommuner har fået inspiration til at arbejde med en bestemt pædagogik fra forældrene. Det er ærgerligt, mener formanden for Forældrenes Landsforening (FOLA).
År: 2009 Nr.: 24
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger blomstrer i heldagsskolerne i Odense. Undervisningen er blevet bedre, og man arbejder målrettet på at give mere plads til fritidspædagogikken, viser forskningsprojekt fra tre heldagsskoler i Odense.
År: 2009 Nr.: 23
I BUPL er vi ikke imod helhedsskolen som sådan. Men i stedet for at tale om helhedsskolen som struktur er vi mere optaget af at skabe en helhed.
År: 2009 Nr.: 22
Tendenser og anmeldelser af bøger til børn i alle aldre, denne gang med fokus på den særlige nordiske tone i børnebøgerne. Og med fokus på ny faglitteratur, der er særligt målrettet pædagoger.
År: 2009 Nr.: 22
Under et treårigt projekt har 21 pædagoger i Favrskov Kommune lært at spotte børn med motoriske problemer. Derefter kan der sættes tidligt ind med hjælp.
År: 2009 Nr.: 21
Leder Anne Nøhr Andresen så en mulighed for at udføre en plan om mere kreativitet for de større børn, da Fredericia Kommune skulle finde plads til 200 børn. En kulturbørnehave med masser af kreativ udfoldelse er nu skabt, og det giver pædagogerne masser af arbejdsglæde.
År: 2009 Nr.: 21
I Københavns Kommune skal vuggestue- og børnehavepædagogerne være med til at løfte ansvaret for, at fremtidens danske børn bliver bedre læsere. Men læsepolitikken bliver mødt med skepsis og frygt for tests og undervisning i børnehaverne.
År: 2009 Nr.: 20
Der er kun kommet 15 ansøgninger om dispensationer fra regler og love, som vedrører danske daginstitutioner. Mange ansøgninger handler om børnemiljøvurderinger og pædagogiske læreplaner. Men ingen institutioner eller kommuner har søgt om helt at blive fri for dem.
År: 2009 Nr.: 19
Anne-Marie Bønløkke Larsen gik på pension som 68-årig, men det føltes forkert, og hun begyndte derfor at arbejde igen. I dag er hun 74 år, afdelingsleder i en SFO og nyder at gå på arbejde hver dag.
År: 2009 Nr.: 19
I den integrerede institution Vedbyholm i Hvidovre Kommune har personalet været en del af HPA-projektet. Det har betydet et øget fokus på inklusion, fordybelse og opkvalificering af kompetencer hos pædagogerne.
År: 2009 Nr.: 17
Udsatte børn klarer sig bedre, hvis man sætter ind med en systematisk pædagogisk indsats, der styrker børnenes kompetencer i et inkluderende miljø. Det viser en ny undersøgelse, hvor 60 institutioner og 3000 børn har deltaget.
År: 2009 Nr.: 17
EU's satsning på 'livslang læring' rammer lige ned i hverdagen i danske daginstitutioner. De pædagogiske læreplaner er et af de områder, hvor børn og pædagoger kan mærke EU's indflydelse.
År: 2009 Nr.: 15
Børn elsker computerspil. Det er et fantastisk redskab til leg, fortæller en forsker. Alligevel forsøger pædagogerne hele tiden at begrænse børns leg ved computeren. Spillene fascinerer og drager, fordi de appellerer til og spiller på basale kognitive færdigheder i os, fortæller en forsker. Fremtiden byder på spil med kunstig intelligens, som skræddersyr spillene til den enkelte spillers færdigheder.
År: 2009 Nr.: 15
Der skal være tid til at give alle børn de bedste udviklingsbetingelser.
År: 2009 Nr.: 15
Forældrene lærer at være forældre, og børnene lærer at sætte sunde grænser. Det amerikanske forebyggende familieprogram 'De Utrolige År' vinder frem i hele verden, også i Danmark, hvor Servicestyrelsen netop er gået i gang med at undersøge virkningen.
År: 2009 Nr.: 13
Pædagogerne vil også gerne have frynsegoder, viser en ny BUPL-undersøgelse. I en nordjysk børnehave har medarbejderne fået penge til golf, motion og diætist. Det er fagforeningen ikke glad for.
År: 2009 Nr.: 11
BUPL's forretningsudvalg drog i marts 2009 rundt til en række danske daginstitutioner for at debattere professionssatsningen og den pædagogiske dagligdag. Børn&Unge tog med BUPL-toppen til Hollænderhuset i Dragør, hvor pædagogerne bad om mere skarphed.
År: 2009 Nr.: 10
Selv om Kasper Madsen er studerende, måtte han træde til ved sygdom og gå på legepladsen med medhjælperen, når de andre pædagoger holdt møde. Han efterlyser struktur og uddannelse under praktikken
År: 2009 Nr.: 09
Regler, dokumentation og kontrol er i dag så indgroet i institutionskulturen, at vi er blevet blinde for den massive styring. Den frie tanke, det personlige ansvar og den gode pædagogik tabes, lyder det fra samfundsforsker Verner C. Petersen.
År: 2009 Nr.: 09
Koldings pædagoger arbejder med læringsstile på frivillig basis. BUPL efterlyser flere faglærte.
År: 2009 Nr.: 08
Indlæring er alt for vigtig til at overlade til lærerne alene. Pædagoger skal teste børns læringsstil, allerede fra de er tre år. Gennem leg og sang skal de understøtte børnenes læseudvikling. Sådan lød nogle af udmeldingerne, da Børn&Unge mødte læringsstil-ikonet Rita Dunn.
År: 2009 Nr.: 08
Mantraet er stordrift i kommunerne. Det truer små natur- og skovbørnehaver på eksistensen, vurderer lektor og Ph.d stipendiat Niels Ejbye Ernst. Mød tre naturinstitutioner, der alle har fået kamp til stregen i forsøget på at overleve.
År: 2009 Nr.: 07
På Brøndagerskolen i Albertslund arbejder pædagogerne ud fra TEACCH-metoden, som fem specialskoler nu i 20 år har udbredt viden om. Tag med Børn&Unge på besøg i en anderledes og udfordrende pædagogisk verden.
År: 2009 Nr.: 07
Kommunerne er i gang med at ændre strukturen på daginstitutionsområdet. Reformbølgen foregår meget forskelligt. Fælles for kommunerne er, at de ønsker at højne kvaliteten. Men det er usikkert, om indsatsen virker.
År: 2009 Nr.: 06
De bløde værdier i det pædagogiske arbejde kan kvalitetsmåles, hvis man gør det på den rigtige måde, viser ny undersøgelse. Pædagoger vil gerne vurderes på den pædagogiske kvalitet. Men de vil ikke bare kontrolleres, de vil lære af evalueringerne.
År: 2009 Nr.: 06
Målet var at højne kvaliteten og spare penge, da Horsens Kommune for seks år siden indførte distriktsledelse. Resultaterne har været svære at få øje på. Nu skal institutionerne igennem en ny runde med ændringer. Personalet synes, at formålet er uklart.
År: 2009 Nr.: 06
I Møllehuset i Gladsaxe betyder minutiøs planlægning, at møder og forberedelse af det pædagogiske arbejde klares i arbejdstiden. Det giver både pædagoger og børn en bedre og mindre stresset hverdag. Tiden er dedikeret til børnene og forældrene får mindre opmærksomhed
År: 2009 Nr.: 05
Elsebeth Rasmussen har 30 års erfaring fra kommunale institutioner. Nu arbejder hun i Børnehuset Møgelkær, og det er hun glad for.
År: 2009 Nr.: 03
De senere år er antallet af fri­skoler, der laver deres egen børnehave, steget markant. Det betyder flere job til pædagoger, og BUPL opfordrer de kommunale institutioner til at tænke i bedre forhold for de ansatte, hvis de ikke skal miste dem til de private institutioner.
År: 2009 Nr.: 02
Førstepræmien i Børn&Unges kogebogskonkurrence gik til institutionen Løvsprings bålkogebog. Dommer Katrine Klinken, valgte den, fordi der er fokus på råvarer, variation og børnenes engagement.
År: 2009 Nr.: 01
New Public Management er over de danske daginstitutioner. Målet er mere kvalitet for pengene, men det vækker modstand i daginstitutionerne. Pædagoger og ledere bør dog forholde sig proaktivt til de nye Styringsformer, hvis de vil påvirke udviklingen, lyder det fra forskerne bag nyt forskningsprojekt.
År: 2008 Nr.: 51
Skal man tage hensyn til det enkelte barn eller snarere hele børnegruppen? Pædagoger har altid skulle forholde sig til forholdet mellem individ og fællesskab, men dilemmaet skærper til, i takt med at forældres og forvaltningens krav til pædagoger stiger.
År: 2008 Nr.: 51
Pædagogerne skal styrke deres faglige selvbevidsthed. Ellers bliver de tromlet ned af politikernes krav om at måle, tælle og veje. Erfaringer fra hospitalsverden viser, at de politiske styringsredskaber svækker fagligheden og den enkelte medarbejders professionelle indfl ydelse.
År: 2008 Nr.: 51
I mange vestlige lande er dagtilbud til de mindste børn ikke en del af uddannelsessystemet. Konsekvensen er, at meget læring går tabt, lyder det fra John Bennett, som står bag omfattende undersøgelser af OECD-landenes daginstitutioner.
År: 2008 Nr.: 51
Forskningsprojektet ”Dokumentation og evaluering – mellem forvaltning og pædagogik” er udført i 2007- 2008 i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Formålet med projektet har været at undersøge, hvilken betydning dokumentation og evaluering har for daginstitutionsområdet.
År: 2008 Nr.: 51
BUPL satser på forskning, fordi forskning i pædagogisk arbejde er en nødvendig drivkraft i udviklingen af den pædagogiske profession
År: 2008 Nr.: 50
Det kniber med det faglige udbytte og motivationen, når pædagoger deltager i korte efteruddannelsesforløb, viser ny forskning. Pædagogerne har ofte svært ved at se, hvad de skal bruge uddannelsen til, og det begrænser produktiviteten.
År: 2008 Nr.: 42
De ti professionsmål blev diskuteret i temagrupper på kongressen. Børn&Unge var med i fem af grupperne.
År: 2008 Nr.: 41
Strejken og fastholdelse af medlemmerne tog mest taletid, da BUPL's kongresdelegerede diskuterede beretningen. Og der var slet ikke problemer med enigheden, når det gjaldt om at kritisere den siddende regering, kunne formand Henning Pedersen konstatere.
År: 2008 Nr.: 41
Der var kun ganske lidt debat, da de ti målsætninger, som skal være fundamentet for BUPL's professionsstrategi, blev enstemmigt vedtaget på kongressen.
År: 2008 Nr.: 41
Kongressen står sammen om retningen, og dermed står BUPL godt rustet til de kommende års arbejde.
År: 2008 Nr.: 41
Forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet vil undersøge, om learning-centre i danske børnehaver kan styrke børnenes læringsparathed, så børnene klarer sig bedre i skolen. Især børn med svag baggrund har gavn af at få styrket læringsparatheden, inden de kommer i skole. Men det er danske institutioner ikke gode nok til i dag, mener forskerne.
År: 2008 Nr.: 40
Professor beskylder pædagoger for ikke at være læringsorienterede nok, men det afviser BUPL's pædagogiske konsulent.
År: 2008 Nr.: 40
Politikere og ledelse skal ikke blande sig for meget i emnerne for pædagogers efteruddannelse. De får mest ud af kurser, når de selv har valgt dem, mener pædagogerne selv. En uddannelsesforsker giver dem ret, mens Århus Kommune sender alle pædagoger og lærere på kursus i læringsstile.
År: 2008 Nr.: 38
Pædagoger risikerer at dreje pædagogikken i den forkerte retning, hvis de ikke forholder sig kritisk til de metoder, de bruger til evaluering og dokumentation. Bruger de metoder, de ikke selv forstår, diskvalificerer de deres egen faglighed. Det mener en af forskerne bag en ny rapport
År: 2008 Nr.: 37
Okay med sikre systemer og tjeklister i flyvemaskiner - ikke okay i arbejde med børn, siger professor i statskundskab.
År: 2008 Nr.: 37
Kravet om dokumentation og forskning rammer de fleste grupper af offentligt ansatte. Derfor er det vigtigt at præge den offentlige debat med forskningsresultater og solid dokumentation, mener professor Uffe Juul Jensen.
År: 2008 Nr.: 34
Aber forstår sig, modsat det moderne menneskedyr, på autentisk indlæring. De skaber selv et naturligt lærende miljø.
År: 2008 Nr.: 34
Tre reklameskilte på klatretårnet er prisen for en ny legeplads i Vester Mølle Børnehave. Men nu har Faaborg-Midtfyn Kommune sat hælene i.
År: 2008 Nr.: 34
Smid for en stund de professionelle pædagogiske briller og rejs med den anerkendte adfærds- og evolutionærpsykolog Jill Byrnit til abernes verden. Aben kan lære pædagoger om nutidens børn og de leverer et kritisk blik på institutionskulturen
År: 2008 Nr.: 34
Pædagoger synes, at de har autonomi i deres arbejde, men tiltagene udefra opleves som en trussel mod metodefriheden. Til gengæld giver de mulighed for løft af fagligheden og anerkendelse. Det er et af mange dilemmaer, som pædagoger oplever, viser ny undersøgelse.
År: 2008 Nr.: 33
De pædagogiske læreplaner kaldes en faglig succes, men to pædagoger og speciale­studerende har nærlæst slut­evalueringen, og de mener ikke, at den afspejler virkeligheden. Den blåstempler markedsgørelsen af pædagogikken i institutionerne, siger de.
År: 2008 Nr.: 33
Pædagogerne skal afgrænse sig fra andre faggrupper, og de skal gøre deres arbejde mere synligt. Sådan lyder fire eksperters bud på vejen til en stærk professionsidentitet. BUPL's bud er formuleret i 10 nye forslag til mål, som Børn&Unge sætter fokus på de næste to måneder. Og som pædagogerne selv skal tage stilling til på generalforsamlinger og BUPL's kongres i november.
År: 2008 Nr.: 32
Velfærdsminister Karen Jespersen indrømmer, at pædagogerne gennem de seneste år er blevet pålagt for mange opgaver. Hun vil nu lette det bureaukrati, som målinger, dokumentation og evalueringer er vokset til. Ministeren vil dog stadig holde øje med pædagogernes arbejde, siger hun i dette interview til Børn&Unge.
År: 2008 Nr.: 31
Kommunerne har fået ekstra penge til at uddanne praktik­vejledere. Det vil betyde, at flere vil tage uddannelsen, vurderer de studerende og kommunerne.
År: 2008 Nr.: 31
På kun to måneder har alle dagtilbud i Århus gennemført en skriftlig børnemiljøvurdering. Den korte proces har umuliggjort store, vilde planer, men især har institutionerne haft glæde af at inddrage børnene i bmv-arbejdet
År: 2008 Nr.: 26
Børnemiljøvurderingen kan blive et redskab til refleksion over praksis og være med til at udvikle pædagogikken. Det mener Søren Smidt, der sammen med Erik Sigsgaard har lavet et inspirationsmateriale, som kobler børnemiljøet sammen med sprogvurderinger og læreplaner.
År: 2008 Nr.: 26
Kravene fra børnehaveklassen bliver stadigt større, når de 5-6-årige går fra at være børn til at blive elever. Samtidig kan forringelsen af normeringen i børnehaverne skade børnenes muligheder for at leve op til de høje krav.
År: 2008 Nr.: 26
Pædagoger har altid spillet en vigtig rolle i organiseringen af Roskilde Festival. Også i år, hvor festivalen ellers havde svært ved at samle frivillige, mødte pædagogerne trofast op.
År: 2008 Nr.: 25
Børn- og ungedirektør advarer mod regeringens akkrediteringsmodel. Dokumentation er der nok af allerede, siger han. Han foreslår, at man bruger erfaringerne fra læreplansarbejdet i kommunerne i lokalt forankrede forsøg med kvalitetsmåling.
År: 2008 Nr.: 25
Kommunernes Landsforening, Børne- og Kulturchefforeningen og BUPL vender sig alle mod akkreditering af daginstitutioner, som et flertal i Folketinget vedtog i forbindelse med finansloven. Denne form for kvalitetsstempling vil medføre mere bureaukrati og mindre metodefrihed, lyder kritikken.
År: 2008 Nr.: 25
Modulordninger går ud over børnenes trivsel. Børn med små moduler har sværere ved at få venner, og moduler modarbejder pædagogernes arbejde med læreplaner og indsats for udsatte børn. Det vurderer godt tre ud af ti ledere ifølge en ny rapport fra Velfærdsministeriet.
År: 2008 Nr.: 24
I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner til bedre kvalitet i daginstitutioner. Pengene skulle blandt andet gå til flere pædagoger til børnene, men sådan er det ikke gået, viser ny analyse. Velfærdsministeriet afviser kritikken.
År: 2008 Nr.: 23
En ny undersøgelse viser, at de ikke-udskældte i højere grad føler sig accepteret, mødt med tillid og holdt af end andre. Og så lærer de bedre og skælder ikke ud på deres egne børn. Hvis det breder sig, lover det godt for fremtiden, mener lektor Erik Sigsgaard, der står for undersøgelsen.
År: 2008 Nr.: 21
Ti nye målsætninger skal være med til at give pædagogerne en stærkere professionsidentitet og den anerkendelse, de gerne vil have. Pædagogerne skal løfte sig væk fra det image, der hænger sammen med den lilla ble.
År: 2008 Nr.: 21
Kampen om højere løn er også en kamp om anerkendelse. Den mener pædagogerne ikke, at de får fra politikerne. Og det har de ret i, siger forsker i anerkendelse. De bliver tværtimod mødt med mistillid, fordi de hele tiden skal dokumentere deres arbejde og evaluere sig selv. Alle parter skal indrømme, at kontrolkulturen er en fejl og stoppe den.
År: 2008 Nr.: 19
Pædagogerne oplever, at mange nye arbejdsopgaver påvirker deres frihed til at udføre deres arbejde, og de savner faglig anerkendelse fra det omgivende samfund.
År: 2008 Nr.: 18
Vuggestueleder Poul Luttermann er en af få mænd, der har vovet sig ind i den mest kvindedominerede gren af pædagogfaget. Han tager det med oprejst pande at blive omtalt som hunkønsvæsen i såvel tale som skrift. For Poul Luttermann er overbevist om, at mænd har noget at give børnene, også de helt små.
År: 2008 Nr.: 17
Det er nu, vi skal begynde at opnå konkrete fagpolitiske resultater, der styrker den pædagogiske profession. Dét er succeskriteriet!
År: 2008 Nr.: 16
Erik Sigsgaard går ind for, at voksne lytter til det, børn fortæller om deres liv. Kun på den måde kan de blive klogere på, hvordan de giver dem en god barndom. Selv om han lige er blevet 70 år, har han gang i et nyt projekt om, hvordan voksne, der ikke er blevet skældt ud som barn, adskiller sig fra alle os, hvis forældre ikke kendte til andre måder.
År: 2008 Nr.: 14
Det risler stadig Margrethe Brun Hansen varmt ned ad ryggen, når hun træder ind i en daginstitution og mærker den gode energi. Modsat løber det hende koldt ned samme sted, når hun møder børn, der ikke bliver set, læst og forstået.
År: 2008 Nr.: 13
Afbrændinger af flag og mordtrusler er noget af det, som sætter vores demokrati på prøve. Derfor er det vigtigt at gøre vores børn opmærksomme på vores demokratiske værdier i samfundet, siger formand for Forældrenes Landsforening Mette Grønvaldt.
År: 2008 Nr.: 13
Der har gennem den seneste tid været en del debat på BUPL's hjemmeside om nytten af en konflikt. Så uden at forgive at vi hermed dækker den fulde sandhed, har Børn&Unge aflagt besøg for at lodde stemningen på et par af de institutioner, som skal ud i konflikt, hvis ikke BUPL og arbejdsgiverne bliver enige om et OK-forlig. Valget faldt på land og by. Æblehaven ligger i hjertet af Frederiksberg klemt godt inde mellem Frederiksberg Seminarium og pladsen foran metrostationen. Det er en 0-6 års institution med 33 ansatte og 145 vuggestue- og børnehavebørn, hvoraf godt 30 tilbringer dagen i den tilknyttede skovbørnehave i Rude Skov. Børnehuset Humlebien i den lille lollandske by Kettinge, med 9 voksne og godt 50 børn mellem to et halvt og seks år holder til i en stor gammel skole med masser af plads både ude og inde.
År: 2008 Nr.: 13
Kommunalreformens kolde vinde får ikke børneteatrene til at klynke. De begynder bare forfra.
År: 2008 Nr.: 12
Pædagoger er nemlig også "anderledes". Vi kan noget, som ingen andre faggrupper kan. Det skal kunne ses både i det daglige virke og på lønsedlen.
År: 2008 Nr.: 12
Børn skal have masser af kærlighed, det er fundamentet. Men børn har også brug for fællesskaber, hvor de har en fornemmelse af, at de bidrager med noget. Meningsmaskinen Per Schultz Jørgensen er netop blevet 75 år, men det afholder ham ikke fra fortsat at have skarpe meninger om børn og de vilkår, de bydes.
År: 2008 Nr.: 12
De pædagogiske læreplaner er en stor succes i daginsti­tutionerne, viser ny evaluering fra Velfærdsministeriet.
År: 2008 Nr.: 11
Ny lov giver pædagoger mulighed for at bytte livserfaring ud med et efteruddannelsesbevis. BUPL er glad for anerkendelsen af, at læring også finder sted i praksis, men frygter, at de formelle uddannelser devalueres.
År: 2008 Nr.: 10
Århusianske pædagoger har fået nok af nedskæringer og politiske initiativer, der strammer skruen om deres metodefrihed. Derfor har de oprettet Kritiske Pædagoger, som diskuterer hverdagen i institutioner fra en pædagogisk synsvinkel.
År: 2008 Nr.: 10
Har du været gymnastiktræner i en sportsklub eller bestyrelsesmedlem i en forening, så er din vej til en efteruddannelse måske blevet kortere. Ny lov gør det nemlig muligt at bytte livserfaringer ud med uddannelse.
År: 2008 Nr.: 10
Fire ansatte i børnehuset Ebberup i Assens Kommune har forladt deres job samtidig. De er ikke utilfredse med stedet, men med arbejdsbetingelserne. De har ikke tid til at gøre deres arbejde ordentligt, og derfor siger de stop nu.
År: 2008 Nr.: 09
LEGETØJSMESSE: Legetøjsgiganter som Mattel og Lego viser nyhederne frem i enorme udstillinger. Et andet sted forsøger pædagogen Kristian Dreinø fra firmaet Four Esses også at gøre opmærksom på sine spil i en stand på fire kvadratmeter. Børn&Unges journalist Steffen Hagemann har været på verdens førende legetøjsmesse i Nürnberg.
År: 2008 Nr.: 09
Pædagoger efterlyser viden. De mener ikke, at de ved nok til at efterkomme krav om bedre kvalitet i det pædagogiske arbejde. En undersøgelse af 84 udviklingsprojekter viser, at langt de fleste af dem handler om at give pædagogerne et kompetenceløft.
År: 2008 Nr.: 06
Rundspørge på TR-træf.
År: 2008 Nr.: 06
Maden er 99 procent økologisk, og de våde flyverdragter bliver ikke længere hængt til tørre i varmeskabet. Som i alle andre institutioner i Albertslund Kommune fylder både det nære og det globale miljø meget i hverdagen i Børnehuset Humlen.
År: 2008 Nr.: 06
Hvis man vil have kvalitet, så koster det. Alternativet er stærkt problematisk for både pædagoger, børn og samfundet som helhed.
År: 2008 Nr.: 05
Velfærdsministeriet er drænet for ansatte med faglig pædagogisk viden og indsigt. Kontorerne er befolket med økonomer og jurister, og det afspejler sig i både lovgivning, rådgivning og administration, mener BUPL og forskere på området.
År: 2008 Nr.: 05
Venstre vil have lempet reglerne, så det bliver nemmere at lave udvidede SFO'er med børn helt ned til tre år. Det er en del af en lovpakke, der skal afværge skolelukninger i landdistrikterne. Et besparelsesprojekt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 05
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny skolestart, der inkluderer en indholdsbeskrivelse til SFO'erne. Men indholdet er overladt til kommunerne, og det er for slapt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'erne i Kolding skal udarbejde pædagogiske læreplaner. Kommunen har udstukket rammerne, men SFO'erne har grebet opgaven vidt forskelligt an.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'en på Munkevængets Skole i Kolding har arbejdet med pædagogiske læreplaner i knap to år. Det har givet ekstra besvær, men pædagogerne er blevet mere bevidste om deres faglighed.
År: 2008 Nr.: 04
Lars Qvortrup er den nye øverste leder af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han er særligt optaget af læringens mirakel. At børn lærer ved at blive stimuleret og udfordret af voksne, lige fra de er helt små. Det har barnebarnet Johanne på tre år vist ham, når de læser sammen eller går tur ved stranden.
År: 2008 Nr.: 03
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
Hverdagshistorierne er en hæsblæsende tur gennem dagligdagens myriader af små og store begivenheder.
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
Når Kinas yngste starter i børnehave, slutter deres barndom. Sådan siger kinesisk pædagog og mor. Børnene får hurtigt stress af lektier og læring. I Kina er barnet ikke fredet, forklarer dansk lektor. Han mener, Danmark kan lære noget.
År: 2007 Nr.: 41
Engang en kommunistisk supermagt, i dag et kapitalistisk festfyrværkeri, der som værtsland for OL 2008 for alvor træder ind i verdenssamfundets rampelys. Kina er i en hastig udvikling, men hvordan ser udviklingen ud for landets yngste - de hårdtarbejdende enebørn, der skal leve op til omverdenens store krav? Børn&Unges journalist Mads Louis Orry har været i Kina sammen med pædagog Ting Liu og lektor i Pædagogik ved Københavns Pædagogseminarium, lektor Anders Hjuler.
År: 2007 Nr.: 41
I Kina kan børnene taekwondo, før de kan spise selv. Iben Nielsen er praktikant ved Newton Kindergarten i Shanghai. I den internationale børnehave oplever hun, hvordan vestlig og østlig pædagogik er som nat og dag.
År: 2007 Nr.: 41
Dårlige normeringer gør det svært at støtte børns sprogudvikling, selvom pædagogerne ved, hvad de skal gøre. Det betyder, at børnene er dårligere klædt på, når de begynder i skole. Der er dog stor forskel på institutionerne rundt i landet, viser en rundringning.
År: 2007 Nr.: 40
Pirater, riddere og en skummel heks er alle medspillere, når 5. klasse på Ellekærskolen i Århus laver matematik forklædt som skolekomedie. Pædagoger og lærere samarbejder om at lære børnene matematik gennem drama.
År: 2007 Nr.: 40
Antropologien kan vise de mønstre i praksis, som pædagoger selv er blevet blinde på. En antropolog, der kigger med fra sidelinjen dokumenterer, hvor børns legemønstre eller personalets fastlåste rutiner har indflydelse på udviklingen. I Varde Kommune skal antropolog Lise Jönsson hjælpe pædagogerne i Hoppeloppen med at forbedre hverdagen for alle børn, men især for de mange tosprogede.
År: 2007 Nr.: 40
BUPL opfordrer til, at når politikerne trækker i arbejdstøjet for at lægge sidste hånd på bogstavlegen, så rettes fokus på pædagogernes dagligdag, der skal blive bedre.
År: 2007 Nr.: 39
Der er hverken flertal for minimums-normeringer eller standarder for pladsforholdene i danske daginstitutioner blandt de partier, som stiller op til valget. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget blandt ordførerne for det pædagogiske område. Men der er bred enighed om, at pædagogernes løn er for lav. Læs svarene her.
År: 2007 Nr.: 38
Der findes ikke én sandhed om, hvad der er bedst for børn. Ifølge post-strukturalismen er virkeligheden konstrueret og skabes gennem de betydninger, man tillægger den. Det giver pædagoger mulighed for at udfordre selvfølgelige og gængse antagelser og dermed åbne op for flere måder at se sig selv og børn og unge på, siger Line Knak Sidenius.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen har lovet bedre kvalitet i daginstitutioner, og for at fremvise resultater har den sat ind med nye love og masser af dokumentationsopgaver. Men når der ikke følger hænder og ressourcer med, presser opgaverne pædagogerne og røver tiden fra børnene, vurderer eksperter. De advarer mod kvalitetsforringelser, hvis ikke området får et løft nu.
År: 2007 Nr.: 38
I børnehaven Eventyrgården i Odense har børnene i et år hoppet, danset og løbet på den nyeste robotteknologi. Pædagogerne er begejstrede, men de maner dog til besindighed. Husk nu også naturen, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 37
Robotprofessor mener, at nutidens børn skal udvikle legen og kreativiteten i samspil med robotteknologisk legetøj.
År: 2007 Nr.: 37
Da ledertræffet forrige onsdag åbnede med nyheden om, at der skulle udskrives folketingsvalg, endte en politisk debat om fremtidens daginstitutioner i valgkamp. Politikerne gav til pædagogerne fra højre og fra venstre, og BUPL's formand Henning Pedersen mindede om, at løfter forpligter.
År: 2007 Nr.: 37
I Norge har man opdaget pædagogers enestående lederevner, og den norske ledelseseksperts Kjell-Åge Gotvasslis budskab til BUPL's ledere er: Lad jer ikke forføre af erhvervslivets management teorier. I har det, der skal til, for at skabe gode læringsmiljøer for personale og børn. I skal bare tro på det.
År: 2007 Nr.: 37
Ved at anerkende børns behov og følelsesmæssige tilstand kan pædagoger spare tid. Samtidig vil det hjælpe børn med særlige behov til ikke at ryge ind i konflikter og uhensigtsmæssig adfærd, som kræver mere tid.
År: 2007 Nr.: 35
Fordi børnene er i institution de fleste af deres vågne timer, skal de have pulsen, mens de er der. Det mener børnefysioterapeuter Annette Toft og Helle Fuglsang, der er initiativtagere og projektledere på Kroppen på Toppen i Børnehøjde, der omfatter alle Aalborg Kommunes 154 daginstitutioner.
År: 2007 Nr.: 35
SFO'erne i Kolding skal holde lukket fire dage ekstra til næste år. Det er i direkte modstrid med regeringens planer om at afskaffe lukkedage på hverdage. Alligevel er det sund fornuft, mener byrådsmedlem.
År: 2007 Nr.: 33
Endelig efter mange års planlægning og arbejde står Stjernehaven her i 2010 færdig i Gråsten. For bare tre år siden kaldte man den for "Fremtidens bæredygtige børnehave". Men nu er den en realitet. Kom med på en kigger ind i en helt anderledes daginstitution.
År: 2007 Nr.: 33
Ny, stærkt forlænget og udvidet pædagogisk grunduddannelse, populært kaldet PGU+, mødes med skepsis af BUPL.
År: 2007 Nr.: 32
Anne Petersen giver et bud på nye og gamle bøger, der tager afsæt i at betragte, primært byrum, men vandringen fører også ind i huse, bag byggeri og tilbage i tiden. Den ender med at tage en tur rundt om de nødvendige bandeord.
År: 2007 Nr.: 30
Støjproblemer gennem mange år fik personalet i Børnehuset Stensmosen i Albertslund til at nyindrette gangarealet og to tilstødende rum sammen med kommunens arkitekt. Der er tænkt i æstetik, lyd, lys og ikke mindst i pædagogik.
År: 2007 Nr.: 29
Børn og pædagoger skal udvikle sig. Dokumentation skal være en væsentlig del af pædagogikken, siger Jasmina Joksimovic Bregenov og Pan Alrum Kjer fra Jysk Pædagog Seminarium.
År: 2007 Nr.: 28
Børnene skal lære at skabe relationer til hinanden og de voksne. Og så er det afgørende at organisere arbejdet, ellers ender der med at gå tid fra børnene, mener Margot Bolvig Wissing og Allan Dixen fra Bryggens Børne- og Ungdomscenter på Amager.
År: 2007 Nr.: 27
Børnemiljøvurderinger er alle tiders mulighed for at se miljøet i institutionen fra børnenes perspektiv. Det mener Søren Smidt og Erik Sigsgaard, som skal lave et inspirationsmateriale til pædagoger om børnemiljøet. De efterlyser input fra pædagoger.
År: 2007 Nr.: 27
Der skal skabes rum til, at pædagogers viden kan udspille sig i det konkrete samvær med børnene.
År: 2007 Nr.: 27
Hvert år handler omkring 20 procent af samtalerne på BørneTelefonen om mobning, viser et kig i rådgivningens emneregistre fra 2003 til 2006. Leder af rådgivningen Bente Boserup foreslår en dansk lov mod mobning.
År: 2007 Nr.: 26
Education International imødekommer BUPL's ønske om, at der sættes særlig fokus på daginstitutionspædagogikken.
År: 2007 Nr.: 26
Børnene skal være trygge og opleve tydelige voksne, der behandler børn med respekt. Til gengæld er der ikke meget plads til de pædagogiske teorier i en fortravlet hverdag, mener to pædagoger fra den integrerede institution Troldefritten i Vestjylland.
År: 2007 Nr.: 25
Når børn og voksne i SFO Solstrålen sammen drager ud for at lede efter Grev Rodals skat og den forsvundne Ridder Markus, kræver det, at alle yder sit bedste. Rollespilslegen er en ny måde for SFO-børnene og pædagogerne at være sammen på, og den fælles oplevelse kan de bruge i fremtiden.
År: 2007 Nr.: 25
BUPL, seminarierektorerne og de pædagogstuderende får med hovedorganisationen FTF's ja til trepartsaftalen opfyldt et årelangt ønske om SU-finansieret praktik på pædagoguddannelsen. Men ellers er trepartsaftalen ikke nogen gavebod til de offentligt ansatte.
År: 2007 Nr.: 24
Forældrene vil informeres om deres barns udvikling og trivsel i den daglige kontakt med pædagogerne. De er ikke interesseret i tests, individuelle vurderinger og skriftlig dokumentation. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for KL, FOA og BUPL.
År: 2007 Nr.: 24
Fra 1. august skal alle treårige børn tilbydes sprogscreening, hvis deres forældre ønsker det. Det bliver endnu en tidskrævende opgave for pædagogerne. Kommunerne har fået 51,5 millioner kroner om året til sprogscreeningerne, nu vil det vise sig, om pædagogerne får glæde af pengene
År: 2007 Nr.: 24
De 0-3-årige har altid lært meget i de danske vuggestuer og integrerede institutioner - samtidig med, at de har haft en sjov, udfordrende og omsorgsfuld barndom.
År: 2007 Nr.: 23
Det kan ikke lade sig gøre for forældrebestyrelser at kuppe sig til magten i daginstitutioner, sådan som fundamentalistiske muslimske forældre forsøgte i børnehaven Salem i København.
År: 2007 Nr.: 23
I Pædagogisk Bogklub bliver redaktøren kimet ned af ivrige pædagoger, der elsker at læse om alt fra personlig udvikling til omsorgssvigt.
År: 2007 Nr.: 21
Del ud af goderne, regering, og gi' noget, lød det fra en håndfuld af de hundredvis af fremmødte BUPL'ere, som Børn&Unge talte med på Christiansborg Slotsplads den 31. maj under demonstrationen "Slip Velfærden Løs". Flere hænder, kroner og kvadratmeter skal være en del af den kommende kvalitetsreform, siger de.
År: 2007 Nr.: 21
41 procent af pædagogerne modtog ikke efter- eller videreuddannelse i 2006, viser nye tal. Det på trods af at næsten alle ønsker mere livslang læring. KL kalder pædagogernes krav for "umættelige".
År: 2007 Nr.: 21
Odense-pædagogerne i Børn&Unges "hvad-mener-man-ude-på-gulvet-serie" bakker op om kravet om bedre muligheder for efter- og videreuddannelse. Selv har de dog ikke de store planer.
År: 2007 Nr.: 21
Hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til, siger hjerneforsker med nyudgivet bog. Hun foreslår, at pædagogerne erkender piger og drenges forskellige hjernemæssige udvikling, for dermed udvikler de sig bedst.
År: 2007 Nr.: 20
BUPL's debatsider på nettet er lige nu hjemsted for hidsige debatter om alt fra burka-klædte pædagoger til stridigheder om en ordentlig løn. Ekspert i internet-etik glæder sig over ytringerne, men advarer.
År: 2007 Nr.: 20
Odense-pædagoger giver BUPL klart mandat i forhandlingerne om kvalitet og trivsel: Kæmp for mere omsorg til omsorgsgiverne, siger de i Børn&Unges serie.
År: 2007 Nr.: 19
Børn ved bedst selv, hvad der er godt for deres fysiske udvikling. I Kalundborg træner pædagogerne sansemotorisk bevægelse, hvor barnets ideer er i centrum. Brug din indføling, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 18
Daginstitutioner i Albertslund har siden 2004 haft særligt fokus på sproget, og det har givet mærkbare resultater. 35 procent af børnene i kommunen er tosprogede, og børnehaven er derfor første skridt mod en bedre integration. Sideeffekten er, at pædagogernes job er blevet sjovere.
År: 2007 Nr.: 16
Der er brug for pædagogers viden. Sådan bød forbundsformand Henning Pedersen velkommen til de cirka 1250 pædagoger, som havde valgt at komme til Pædagogisk Træf i sidste uge. På 22 sessions kunne deltagerne i løbet af dagen samle sig ny viden og diskutere pædagogik med kolleger fra hele landet.
År: 2007 Nr.: 16
Unge i dag vælger uddannelse og tøjstil, som de lyster. De kan rejse verden rundt både i fysisk forstand og på internettet. Men midt i dette mulighedernes mekka står de alene med ansvaret for at vælge rigtigt. Valgfriheden er både en gave og en byrde, mener ungdomspædagogikkens guru Thomas Ziehe. Han mener, at unge i dag savner faste strukturer at forholde sig til.
År: 2007 Nr.: 16
To designere satte sig for at producere bogstaver i materialer med samme lyd som bogstavet. Så nu er der lynlås i L, hul i H og dun i D, så de mindste børn kan lære bogstavets lyd - også selvom de ikke kender alfabetet.
År: 2007 Nr.: 15
Anerkendelse, inddragelse og indflydelse på eget arbejde er hver især gode og vigtige punkter. Men det helt afgørende er en forbedring af vilkårene for at udføre et professionelt pædagogisk arbejde.
År: 2007 Nr.: 15
Et godt børnemiljø i dagtilbuddene afhænger af et godt arbejdsmiljø blandt pædagogerne, siger BUPL. Men hos Dansk Center for Undervisningsmiljø frygter man, at pædagogerne vil fokusere mere på egne behov end på børnenes vilkår, når de lovpligtige Børnemiljøvurderinger skal skrives.
År: 2007 Nr.: 15
Et værksted er der, hvor man beslutter, det er. Kunstneren Anna Marie Holm laver kunstnerisk udfoldelse med de helt små børn og helst på legepladsen. Hun mener, at kunst opstår i mødet mellem mennesker, så for at være skabende er det ikke nødvendigt at organisere alt for meget. Hun har netop udgivet bogen Baby-Art.
År: 2007 Nr.: 15
Pædagoguddannelsen er blevet syndebuk i sager om omsorgssvigt, som dem der fandt sted på døgninstitutionen Strandvænget. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) foreslår, at socialpædagoger får deres egen uddannelse, men BUPL afviser. Pædagoguddannelsen indeholder allerede et anerkendende menneskesyn, hedder det.
År: 2007 Nr.: 14
Repræsentanterne fra regeringen og Dansk Folkeparti glimrede ved deres fravær, så det blev spil til ét mål, da BUPL holdt høring om regeringens forslag til en dagtilbudslov.
År: 2007 Nr.: 13
Om fire til seks år ser det skidt ud med at have hænder nok i institutionerne, fordi de ældste pædagoger forlader arbejdsmarkedet tidligt, vurderer ekspert. Mange pædagoger stemte derfor for en effektiv seniorpolitik med bonusordninger og ekstra ferie ved fredagens TR-træf i Fredericia.
År: 2007 Nr.: 13
I Jovica-teatret i Vanløse er luften tyk af teaterstemning for tiden. Her arbejder 12 børnehavebørn på fuldt tryk som manuskriptforfattere, skuespillere og kulissemagere, før de snart skal fremføre deres helt eget stykke. Teaterprojektet stiver børnene af socialt før skoletiden, erfarer pædagog Lotte Kramer.
År: 2007 Nr.: 13
Børn i skovbørnehaver er mestre til at finde på. De er markant bedre end deres jævnaldrende i "almindelige" børnehaver. Også når det gælder motorik, opmærksomhed og sygefravær, har udebørnene førertrøjen på. Det dokumenterer en dansk undersøgelse for første gang.
År: 2007 Nr.: 12
Anerkendelse fra kollegerne er det vigtigste, for at pædagoger kan skabe og udvikle en fagidentitet. Det siger de selv i en undersøgelse, som cand.pæd. Helle Bøgelund Frederiksen har lavet. Den viser også, at identiteten primært skabes i praksis, og ikke alene fordi man har en pædagoguddannelse.
År: 2007 Nr.: 12
Et nyt inspirationsmateriale fra Familieministeriet giver ideer til, hvordan man kan udforme den pædagogiske læreplan. Der er især lagt vægt på, hvordan man evaluerer læreplanen og i mindre grad på, hvordan man arbejder med de udsatte børn og de tosprogede. To områder, som evalueringen af læreplanerne viste, var svære for pædagogerne.
År: 2007 Nr.: 12
Børn skal have ret til at møde en institution, hvor der er plads, hvor legepladsen rummer muligheder for at understøtte deres motoriske udvikling og sundhed, og hvor der er det rette antal pædagoger, som er motiverede og på forkant med viden om børns dannelse og udvikling.
År: 2007 Nr.: 11
Det vælter frem med nye børnebøger. Børn&Unge har bedt Anne Petersen, ekspert i børnelitteratur, skabe et overblik over de billedbøger, der er værd at sætte sig ned og læse sammen med børnene.
År: 2007 Nr.: 11
Et stigende antal pædagogstuderende bytter et praktikophold på en dansk institution ud med et praktikophold i udlandet. "De studerende kommer hjem med bedre oplevelser - også fagligt," siger rektor.
År: 2007 Nr.: 11
Med Ungdomshusets rydning forsvinder et vigtigt center for ungdomskulturen og et socialt laboratorium for alternativ samfundsudvikling, mener danske sociologer. Shuki på 17 var bruger og vil bare have et nyt ungdomshus. En kommunal klub er ikke noget for ham.
År: 2007 Nr.: 11
Socialforskningsinstituttet har forsøgt at evaluere kommunernes indsat med at få brudt den negative sociale arv, men mange af tiltagene har vist sig at være svære både at evaluere og sammenligne på grund af manglende systematik. Men undersøgelserne viser, at en tidlig indsats over for gravide og spædbørnsfamilier giver pote, og at læring og undervisning af de nul-10-årige udsatte bør forstærkes.
År: 2007 Nr.: 11
Nu er regeringens bud på en samlet lov om dagtilbud klar. Det er positivt, at man vil samle paragrafferne om tilbud til børn og unge i én lov, mener BUPL's formand Henning Pedersen, men kalder regeringens forslag for uambitiøst.
År: 2007 Nr.: 10
Ekspert fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) mener, at det er vigtigt, at det pædagogiske personale i brobyggerinstitutioner bliver efteruddannet til at kunne håndtere flere kulturer på en gang. I brobyggerbørnehaven Regnbuen har alle været på efteruddannelse i integration.
År: 2007 Nr.: 08
Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) kalder sit ministerium et holdningsministerium. Efter en måned på ministertaburetten har hun masser af holdninger til modulordninger, normeringer, daginstitutionsledelse med mere. Men der kan være langt fra holdning til handling.
År: 2007 Nr.: 08
I Børnehaven Barnets Hus i Rødovre laver børnene selv musik sammen med pædagog Flemming Slot. De digter teksterne og er med til at komponere musikken. De optræder også gerne med deres sange. Senest på en mini-musik-festival, som pædagogerne i Rødovre havde arrangeret.
År: 2007 Nr.: 07
Alle Albertslunds daginstitutioner har fået et EU-miljøcertifikat. Et farvel til legetøj med ftalater var prikken over i'et i den miljøvenlige kommune.
År: 2007 Nr.: 07
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Alle pædagoger i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner er blevet tvunget på efteruddannelse. Ikke alle har kunnet se meningen med det, men de fleste pædagoger, fagforeningen, undervisere og konsulenter er enige om, at samme efteruddannelse for alle pædagoger er den rigtige vej
År: 2007 Nr.: 06
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
I New Zealand skriver pædagogerne positive historier om, hvordan børn lærer. De skriver dem først og fremmest til børnene og deres forældre, men også for at se, hvordan de kan bidrage til, at barnet lærer mere. Den danske pædagog, Maria Philipsen, der bor og arbejder i New Zealand, har skrevet en bog om, hvordan man skriver og bruger læringshistorier
År: 2007 Nr.: 05
De kan bruges til at gøre op med vanetænkningen i institutionerne og til at se på, om pædagogernes gode intentioner også bliver omsat til praksis, viser en ny rapport om pædagogers arbejde med de pædagogiske lærerplaner
År: 2007 Nr.: 04
Naturfænomener er måske det af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, der er sværest at gå til. Derfor har Experimentarium og institutionerne i Gentofte Kommune indledt et samarbejde, der skal gøre det legende let for pædagoger at introducere forsøg med rødkålssaft, æg og sæbevand for børnene
År: 2007 Nr.: 04
Venner er børn. Det kan ikke være de voksne, for de er ikke "lille" nok, og så skulle man jo også først lære dem at lege. For det vigtigste ved venner er, at man leger godt sammen med dem. Susanne Tryggedsson, cand. pæd. pæd. og underviser på CVU-Fyn, har spurgt børn om venskaber
År: 2007 Nr.: 04
Det er for fattigt udelukkende at stille krav til børnenes skoleparathed, konstaterer BUPL i et høringssvar til regeringens kvalitetsreformudvalg, som holdt sit andet møde sidste torsdag. BUPL kritiserer også kvalitetsreformudvalgets ordvalg, når de kalder børn og forældre for kunder
År: 2007 Nr.: 03
Manglende tid. Mange administrative opgaver. Dårligt kendskab til arbejdsmiljøområdet. Og ringe økonomi. Det er nogle af årsagerne til, at daginstitutionernes arbejde med de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV'erne) er mangelfuld, viser ny analyse fra arbejdsmiljøsekretariatet
År: 2007 Nr.: 03
Børn uden talesprog og med svære bevægelseshandicaps. Nok pædagoger til at mandsopdække hvert enkelt barn. Gange og stuer med særpræget legetøj. Forskellene på specialinstitutionen Troldemosen og et almindeligt børnehus er mange. Alligevel emmer stedet langt mere af børnehave end af behandling
År: 2007 Nr.: 02
Handicappede eller børn med specielle behov har det bedst sammen med såkaldte almenbørn. Meget gerne i basisgrupper, så de får fordel af en specialindsats samtidig med, at de kan blive integreret i en normalinstitution. Det mener de eksperter og fagfolk, Børn&Unge har stillet spørgsmålet: Hvor har de handicappede børn det bedst?
År: 2007 Nr.: 02
Pædagogisk forskning er altid styret af forskernes personlige holdninger. Alligevel er forskningen det tætteste, vi kommer på sandheden, og derfor bør forældre og politikere lytte mere efter forskernes argumenter
År: 2007 Nr.: 01
Allerede i vuggestuealderen er nogle børn så højt begavede, at de skiller sig ud fra kammeraterne. De ofte indadvendte eller meget udadfarende børn bliver dog mange gange misforstået af de voksne og bremset i deres udvikling. Nogle børn har været til børnepsykiater, før det konstateres, at de ikke "fejler" andet, end de er født med særlig forudsætninger. I nogle daginstitutioner er der dog ved at opstå forståelse for de særligt begavede børns behov
År: 2007 Nr.: 01
Det værste er, at de mest sandsynlige tabere i denne udvikling, er de børn, som vi alle gør os de største anstrengelser for at hjælpe godt på vej i livet. De børn der af forskellige årsager er udsatte og i risiko for at få en dårlig skoletid.
År: 2006 Nr.: 43
Et efterår, hvor BUPL har været i vælten i forbindelse med de kommunale budgetter, har tydeligvis givet sammenhold, begejstring og et stort ønske om også fremover at fremstå som en organisation med noget på hjerte
År: 2006 Nr.: 42
Næste år får pædagoger endnu en stor opgave. De skal sammen med forældrene sprogscreene alle treårige børn. To af de sprogeksperter, der skal lave screeningsmaterialet, mener det bliver lige til at gå til. Men at pædagogerne trænger til opkvalificering, for at sprogstimuleringen i praksis kan blive bedre
År: 2006 Nr.: 41
Flere og flere børn har et alt for lille ordforråd. Det påvirker deres mulighed for at blive gode læsere. Pædagoger taler dansk light til børnene, og det fastholder de sprogsvage børn i en social arv, det er meget svært at bryde, mener talepædagog og tosprogskonsulent Jette Løntoft
År: 2006 Nr.: 40
Leder jeres klub efter en ny guitar? Mangler I viden om den luseepidemi, der hærger vuggestuen? Eller savner I opskriften på den perfekte personaleweekend? En ny internetportal samler relevant viden for pædagoger
År: 2006 Nr.: 40
Pædagoger føler i højere grad end ansatte i andre brancher, at arbejdet giver mening, at de har indflydelse på opgaverne, og at de udvikler sig på jobbet, viser nyt forskningsprojekt. "Det er et glansbillede", mener BUPL og henviser til de mange stressede, sygemeldte og nedslidte pædagoger
År: 2006 Nr.: 40
Daniel Goleman ændrede verden for 11 år siden med sin bog om følelsernes intelligens. Nu er han tilbage med en opfølger, der handler om, hvordan vores sociale intelligens nok er den vigtigste af alle. Han forklarer til Børn&Unge, hvordan meget af det, som udgør vores sociale intelligens, er grundlagt gennem værdifulde erfaringer i barndommen. Og det bedste af alt: Meget af det kan - og skal - læres
År: 2006 Nr.: 39
I to svenske børnehaver har pædagogerne siden 1997 praktiseret ligestillingspædagogik. Børnene bliver i perioder kønsopdelt, og ifølge pædagogerne gavner det både børn og voksne. Blandt andet har det skabt piger med mere selvtillid, flere empatiske drenge og pædagoger der bliver bekræftet i deres arbejde
År: 2006 Nr.: 39
Pædagoger bruger mange af deres personlige kompetencer og evner sammen med deres faglige viden. Derfor kan der let komme ubevidste negative følelser og oplevelser fra egen barndom op, når de skal samarbejde. Og så kan de ikke snakke sammen som voksne mennesker. Psykoterapeut Helle Løbner, mener, at man er forpligtet til at erhverve sig en vis selvindsigt, når man arbejder med børn
År: 2006 Nr.: 38
Stressende arbejdsforhold og konflikter på arbejdspladserne gør stadig flere ledere og medarbejdere syge. Det viser tal fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive
År: 2006 Nr.: 37
Det er en skrøne, at voksne kan præge børn til bestemte politiske holdninger. Ny forskning fastslår, at børn allerede fra de er helt små danner selvstændige holdninger og indgår i komplicerede "politiske" forhandlinger med hinanden
År: 2006 Nr.: 37
Børnetegningerne fra Libanon er ensartede og savner spontanitet, mener to børnetegningsanalytikere, Børn&Unge havde med på udstillingen "Min ven er blå". Udstillingen sammenstiller selvportrætter af 60 danske børnehavebørn med selvportrætter af 60 palæstinensisk-libanesiske flygtningebørn
År: 2006 Nr.: 36
Regeringen har over de næste fire år afsat to milliarder kroner til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Men hvor er de politiske visioner og ambitioner for området, spørger Per B. Christensen, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen
År: 2006 Nr.: 34
De seneste ugers demonstrationer og kamp for børnevelfærd var nærværende på årets ledertræf. Ikke mindst i debatten, hvor BUPL's formand skulle møde en anden organisationsleder, som opildnede til fagpolitisk kamp, en filosofiprofessor, der nåede til erkendelse af lederens egentlige væsen, og en kommunalpolitiker, der aldrig kom
År: 2006 Nr.: 34
Idræt kan ikke bare hentes ind i børnehaven, uden at gå gennem et pædagogisk filter. Det er tre eksperter, som alle beskæftiger sig med børn og idræt, enige om
År: 2006 Nr.: 32
Idrætsbørnehaver er blevet et stort hit. Men ofte får børnene ikke bevæget sig mere i disse institutioner. Årsagen er blandt andet, at små børn har svært ved at forstå reglerne i de idrætslege, man leger i idrætsbørnehaverne, mener Anne Brus, cand. scient. i idræt og psykologi, der har undersøgt idrætslege i seks idrætsbørnehaver
År: 2006 Nr.: 32
Pædagogerne i Asnæs Idrætsbørnehave er så glade for at være idrætsbørnehave, at de har svært ved at få armene ned. Men der var skepsis blandt personalet, da man for to år siden gik i gang med at være idrætsbørnehave
År: 2006 Nr.: 32
Trods advarsler fra Danmarks Statistik sammenligner finansministeriet usammenlignelige tal og når frem til, at normeringerne er blevet bedre siden 2001. Må vi anbefale en studietur til virkeligheden?
År: 2006 Nr.: 32
Indenrigsministeren er parat til at lette lidt på låget til pengekassen og sende penge til nogle af de økonomisk mest trængte kommuner. Løser kun en flig af problemet, siger BUPL's formand, Henning Pedersen
År: 2006 Nr.: 30
Professor Howard Gardner er på få år blevet mange pædagogers helt, og hans teorier om de mange intelligenser er blevet en helt ny måde at anskue børn på. I Danfoss Universe på Als bliver Howard Gardners teorier til virkelighed, her kan både børn og voksne udfordre alle deres intelligenser og lidt til
År: 2006 Nr.: 29
Næsten alle børnehaver, vuggestuer og dagplejer har lavet eller er i gang med at lave pædagogiske læreplaner. Det kniber dog med at få lavet læreplaner for svage børn og for de tosprogede børn. Det viser første del af evaluering af læreplanerne. Ministeren er godt tilfreds
År: 2006 Nr.: 29
Deres snak om kvalitet er tomme ord, når man med den ene hånd tager mere, end man giver med den anden.
År: 2006 Nr.: 28
Det danske system med børnehaveklasse som et tilbud og som en overgang fra børneinstitution til skole er enestående.
År: 2006 Nr.: 26
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
Læreplaner virker ikke, når de basale vilkår i børnehaver bliver forringet. Og så kan politikere droppe alle planer om at indføre skolelignende undervisning i børnehaven. Det virker stik imod hensigten, siger Dion Sommer
År: 2006 Nr.: 24
En nicaraguansk fest i Danmark, et oplæg om Howard Gardners teori i Nicaragua og personligt engagement i BUPL er, hvad der er kommet ud af pædagog Anette Markussens besøg i Nicaragua. I maj 2006 var hun udsendt af International Børnesolidaritet
År: 2006 Nr.: 23
Børn i børnehavealderen skal bevæge sig meget mere. Derfor har Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og Folkesundhed København oprettet et bevægelseskorps, der puster liv i børnehavers idrætsaktiviteter
År: 2006 Nr.: 22
Natur og teknik er sjældent et hit blandt skolebørn. Det vil de ændre i Astrup i Nordjylland. Her bliver børnenes interesse fanget allerede i børnehaven, hvor en flok fem-seksårige er med i et naturprojekt, udviklet i samarbejde med seminariefolk
År: 2006 Nr.: 22
Der er mangel på god børnelitteratur i daginstitutionerne. Pædagoger ved ikke nok om børnebøger, og de bruger dem alt for lidt i det pædagogiske arbejde. Det mener seminarielektor Anne Petersen, som har lavet en undersøgelse af brugen af børnelitteratur i daginstitutioner
År: 2006 Nr.: 21
I mit perspektiv skal vi stræbe mod et samfund, hvor uddannelse og andre velfærdsområder er et fælles anliggende. Det giver flest muligheder for den enkelte, og det er det mest solidariske
År: 2006 Nr.: 21
Hver gang et barn begynder i vuggestue, begynder samtidig et samarbejde mellem institutionen og forældrene. For begge parter er det vigtigt, at samarbejdet fungerer
År: 2006 Nr.: 20
Ingen bleer til vuggestuebørn. Slut på madordninger. Pædagoger fyres. Daginstitutioner lukker. Det er i Ballerup og Hillerød Kommuner en konsekvens af udligningsreformen. Reformen skal udligne servicen og sænke skatten i danske kommuner, men kritikere mener, at reformen snarere udhuler velfærden
År: 2006 Nr.: 18
Krisen i BUPL's øverste ledelse har ikke handlet om to eller flere fløjes krig mod hinanden. Den har handlet om personlige sympatier og antipatier og en alt for lukket diskussionskultur, mener to fra det nye forretningsudvalg samt flere fagforeningsmænd og hovedbestyrelsesmedlemmer
År: 2006 Nr.: 17
Nedskæringer får direkte konsekvenser for børnene i daginstitutionerne. Så klar var meldingen fra tre eksperter, da 800 pædagoger og forældre mødtes i Århus for at høre om en barndom under pres
År: 2006 Nr.: 17
Hvert år fyres tre til fire procent af BUPL's medlemmer. Afskedigelsesstatistikken for 2005 sætter nye, triste rekorder for pædagoger. I to ud af fem sager skyldes afskedigelsen sygdom. Årsagen er dårligt psykisk arbejdsmiljø, påpeger eksperter
År: 2006 Nr.: 15
Børnehavebørn kan sagtens bruge en computer, og hvis de voksne hjælper til, kan computeren styrke børnenes fantasi og læring
År: 2006 Nr.: 13
Regeringens krav om pædagogiske lærerplaner kom samtidig med, at lederen af institutionen Hulen i Hedehusene stødte på læren om de 10 intelligenser. I dag er de 10 intelligenser en stor hjælp, for eksempel når pædagogerne udfylder lærerplaner
År: 2006 Nr.: 12
De tosprogede børn i Ishøj må gerne blive bedre til at tale dansk end deres etsprogede kammerater. Pædagogerne må også gerne blive bedre til integration. Selv om pædagoger og konsulenter har arbejdet med sprogstimulering og integration i kommunen i over 10 år, er der stadig et stykke vej, til indsatsen er i top
År: 2006 Nr.: 12
Som professionelle kan og vil vi løfte de mange og store opgaver, daginstitutionerne er rammen om, men det forudsætter altså, at vi er mange nok!
År: 2006 Nr.: 10
Stress, langtidssygemeldinger og personalemangel i daginstitutionerne er bare nogle af konsekvenserne af årelange nedskæringer på børneområdet. BUPL's tillidsrepræsentanter var til topmøde i Fredericia for at protestere imod yderligere besparelser
År: 2006 Nr.: 09
År: 2006 Nr.: 09
Pædagogerne på Højby Skoles SFO har fået øjnene op for, at EyeToy kan bruges på linje med andre fysiske aktiviteter. Samtidig er pædagogerne glade for at have et alternativ til de almindelige computerspil
År: 2006 Nr.: 08
Computerspil behøver ikke være en stillesiddende aktivitet foran tv-skærmen, men kan indgå på lige fod med andre fysiske aktiviteter. Nye teknologier til PlayStation er udviklet, så spillene kun kan styres ved hjælp af bevægelse
År: 2006 Nr.: 08
Obligatorisk lektiehjælp og tilbud om idræt i alle SFO'er er blandt de anbefalinger, som regeringens skolestartsudvalg mener kan skabe sammenhæng mellem børns læring i skolen og leg i SFO'en. Skolen dikterer pædagogers dagsorden, mener BUPL
År: 2006 Nr.: 08
Norske forskere har udarbejdet et testmateriale, som består af ni forskellige øvelser, hvor lærere og pædagoger kan teste børnenes fysiske form. Øvelserne er udvalgt, fordi de på mange måder minder om de lege, børn legede i "gode, gamle dage"
År: 2006 Nr.: 08
Børn, som har styr på arme og ben og er i god fysisk form, er bedre rustede til at sidde stille og lære. Derfor er det vigtigt, at børn får trænet deres motorik og bevægelse allerede i førskolealderen
År: 2006 Nr.: 08
Netpædagoguddannelsen kaldes et venstrehåndsarbejde, den udsættes for misbrug og frafaldet er stort. Men seriøse E-pædagoger gør alle fordomme til skamme, og stadig flere seminarier udbyder den efterhånden populære uddannelse
År: 2006 Nr.: 06
To pædagoger fra Århus har skrevet sig ud af deres frustrationer over, at de er for få voksne og ikke kan yde det, de gerne vil. De har beskrevet almindelige situationer med børnene, og hvad det kræver af pædagogerne, for at vise, hvad deres arbejde går ud på
År: 2006 Nr.: 05
Finansminister Thor Pedersen (V) har sendt kommunerne en kraftig opfordring om, at de genåbner 2006-budgettet med henblik på at finde op til to milliarder kroner. Lever kommunerne ikke op til ministerens sparemål, risikerer de at blive straffet i form af lavere statstilskud
År: 2006 Nr.: 03
Nu er ulven altså for længst ankommet til daginstitutionerne, hvor den tager godt for sig af børns, pædagogers og lederes trivsel.
År: 2006 Nr.: 03
Flere forskere kritiserer den undersøgelse af de pædagogiske læreplaner, som Familieministeriet har sat igang. Forskerne mener, den er for uambitiøs og at den ikke tager hensyn til, at børn er levende væsner. Ph.d Pernille Hviid sammenligner de tests, der bruges, med dem, man evaluerer rumraketter med
År: 2006 Nr.: 02
Leg vil vinde over lærdom, familien bliver mere rummelig, daginstitutionen bliver mere opdragende, ordet teknologi forsvinder, og pædagogerne får en endnu vigtigere rolle. En fremtidsforsker, en børneforsker og en legeforsker forudsiger barndommen i 2031
År: 2006 Nr.: 02
Hvis pædagogerne hjælper børnene for meget, kan de risikere at indlære hjælpeløshed. I Mælkebøttens vuggestue er af- og påklædning, bleskift og måltiderne et samarbejde mellem pædagoger og børn, fordi pædagogerne mener, at der er meget læring i omsorgsopgaverne
År: 2006 Nr.: 01
Frygt for misbrug af resultater, tvivlsom forskningsetik og alt for stram styring. Sådan kritiserer en række forskere Familieministeriets fem-millioners-kontrakt til at undersøge, hvordan det er gået med indførelsen af de pædagogiske læreplaner. I ministeriet forstår man ikke kritikken
År: 2006 Nr.: 01
SFO'ens kerneydelse er at sikre børns trivsel og udvikling og lære dem at mestre hverdagen og hverdagsrelationerne. Det siger pædagogerne selv ifølge en omfattende undersøgelse af SFO'ernes virkelighed
År: 2006 Nr.: 01
De stille børn er et mindretal, og det er både et sundhedsmæssigt og socialt problem. Derfor har Fyns Amt og DGI skabt projektet Børn i Bevægelse. Ideen er at få disse børn i gang med at løbe rundt, spille bold og være aktive. Pædagogerne har en vigtig rolle i projektet, og en af metoderne er at fokusere på legen frem for konkurrencen
År: 2005 Nr.: 42
Pædagogers arbejde har forandret sig voldsomt i de sidste 10-15 år. Mange forskellige interessenter har fået indflydelse og stiller krav. Hvis pædagogerne selv vil være med til at bestemme, hvordan professionen skal udvikle sig, skal de være meget mere offensive, mener professor ved RUC, Jan Kampmann
År: 2005 Nr.: 41
Når pædagoger har øje på det enkelte barns sproglige udvikling i 3-årsalderen, så kalder vi det hverken test eller screening. Det er en professionel opmærksomhed, der har bund i viden og erfaring.
År: 2005 Nr.: 40
Kolding har ansat ressourcepædagoger i byens mest belastede institutioner. Det har betydet hurtigere indsats over for børn med særlige behov og intern læring personalet imellem
År: 2005 Nr.: 39
Efter to et halvt års reformarbejde møder regeringens nye forslag til lov om pædagoguddannelse stærk kritik. Ikke godt nok, melder BUPL og rektorerne. De pædagogstuderende erklærer pædagogikken for død, og folkene bag en meget negativ evaluering af uddannelsen kalder det nye forslag visionsløst
År: 2005 Nr.: 39
Frem til byrådsvalget i næste måned har en række institutioner i Århus hver adopteret en politiker, som dermed kan få et bedre kendskab til pædagogisk arbejde. Bogtrykker Claus Ørnbjerg Christensen fra Venstre er i nærkontakt med børnene i vuggestuen Kernehuset
År: 2005 Nr.: 36
Det, Bertel Haarder kalder førskolealderen, er en del af det, vi pædagoger kalder barndommen. Det, der foregår i daginstitutionen, insisterer vi på at kalde dannelse og udvikling frem for uddannelse og undervisning. En strid om ord? Måske, men i så fald en strid om vigtige ord.
År: 2005 Nr.: 36
Rummelighed eller social inklusion spås at blive en gevinst for pædagogikken. Fordi det går ud på at arbejde med fællesskabet og relationerne mellem børn og voksne. Men er der grænser for rummelighed?
År: 2005 Nr.: 35
Vores opgave må derfor være at opruste vores professionsdiskussioner.
År: 2005 Nr.: 35
750 pædagoger mødtes i København for at snakke med hinanden og lytte til andres tanker om, hvad der lige nu sker i det pædagogiske fag, og hvordan det skal gå i fremtiden
År: 2005 Nr.: 34
Nu skal daginstitutionerne være mere rummelige over for børn med særlige behov. Det siger ministeren, og det siger politikerne i kommunerne. Men rummelighed er også en ny pædagogisk trend. Årsagen til den megen rummelighedssnak er både økonomisk og ideologisk
År: 2005 Nr.: 33
Det begyndte med hattedamerne, der hjalp de fattige unger. Siden kom kaldet. Derpå faget og lønarbejdet. I dag hedder det sig, at pædagogerne har en profession. Eller i det mindste er på vej til at få én
År: 2005 Nr.: 33
God tid i pædagogisk arbejde betyder, at der er nok af den, men også at den bruges godt. Til at skabe magiske øjeblikke, hvor tiden står stille, mens engagerede børn og pædagoger fortaber sig i nuet.
År: 2005 Nr.: 33
Skal vi som pædagoger klynke over alt det, der forventes af os? Nej! Vi skal glæde os over, at flere og flere får øjnene op for, at vi ikke bare passer børn, men at vi ud over omsorgen yder et væsentligt bidrag til børnenes udvikling, dannelse, læring og socialisering.
År: 2005 Nr.: 32
Tillidsrepræsentanten har mange roller og opgaver, som skal løses på kort tid. Hun skal bl.a. lægge ører til kollegernes frustrationer, være stødpude mellem lederen og resten af personalet og generelt skabe bedre arbejdsvilkår. Jeanette Møller er en af dem, og hun savner bl.a. uddannelse i konflikthåndtering
År: 2005 Nr.: 31
Og for mig at se rummer den pædagogiske faglighed i sig selv en række af de kompetencer og kvalifikationer, der er væsentlige for en leder.
År: 2005 Nr.: 31
En uddannet køkkenleder på 20 timer om ugen og en medhjælp på fem timer befrier nu pædagogerne for køkkenansvaret. Og allerede efter de første tre uger skal der skrælles flere gulerødder
År: 2005 Nr.: 31
Skandinaviske velfærdssystemer er gode til at udvikle mennesker, og de skandinaviske lande bliver derfor også de bedste til at forme fremtidens teknologi, mener forfatter Tor Nørretranders
År: 2005 Nr.: 31
I disse uger bringer Børn&Unge en serie artikler om unge og BUPL. De unge fravælger fagforeningen i større og større stil. I 2000 var seks procent af de nyuddannede pædagoger kun medlem af a-kassen og havde dermed fravalgt fagforeningen. Det tal er i 2005 steget til ca. 20 procent. Det vil sige, at en femtedel af alle nyuddannede pædagoger ikke ønsker at være med i BUPL.
År: 2005 Nr.: 29
Børnehaven er et af de få faste holdepunkter i tilværelsen for flygtningefamilier i Danmark. Nogle gange det eneste holdepunkt. Derfor har to børnehaver i Midtjylland erkendt, at de er nødt til at hjælpe nydanske familier mere, end danske familier er vant til
År: 2005 Nr.: 28
Howard Gardners teori om de mange intelligenser er lige så stille ved at revolutionere det danske skolesystem - og såmænd også mange daginstitutioners arbejde. I sidste uge var guruen i Danmark for at forklare sin populære teori
År: 2005 Nr.: 26
Pædagogerne på Københavns Kvindedaghøjskole hjælper socialt belaste kvinder med at komme på fode igen. Dagligdagen kan være hård, fordi mange af kvinderne er psykisk medtagede. Derfor får de systematisk supervision
År: 2005 Nr.: 26
Kirsten Simonsen var selv med til at indvie Ålsgårde Børnehave for 36 år siden. Nu kan hun få lov til at lukke den igen. Helsingør Kommune har nemlig valgt at lukke den lille børnehave
År: 2005 Nr.: 25
Den danske børnehavetradition er anderledes end i mange andre europæiske lande, og det har vi grund til at være stolte af
År: 2005 Nr.: 25
Børn lever og lærer gennem deres krop - de er deres krop. Nu skal 1000 århusianske pædagoger undervises i, hvordan børn lærer med kroppen. De første har været på skolebænken
År: 2005 Nr.: 24
Daginstitutionsledere skal være ledere og ikke pædagoger. Papirnusseriet kan godt skæres ned, men det er misforstået at ønske lederne ud på stuerne, mener John Aasted Halse, tidligere formand for Børns Vilkår
År: 2005 Nr.: 22
En gruppe børn og pædagoger fra Toftegårdens Børnehave i Faaborg rykker ud i skoven fire dagen om ugen. Det giver børnene en bedre motorisk udvikling og pædagogerne mere tid med børnene
År: 2005 Nr.: 22
Pædagoger har i kraft af uddannelse og praksis en enorm viden og erfaring med, hvordan vi skaber de bedste betingelser for børn og unges livsudfoldelsesmuligheder.
År: 2005 Nr.: 21
Når man er stresset, er man "ude af sig selv". Stresshåndtering går ud på at "komme hjem til sig selv". Eller at komme fra det værste af sig selv til det bedste af sig selv. Det mener psykolog Ingrid Ortmann, som netop har udgivet en bog om forebyggelse og håndtering af stress hos pædagoger og børn
År: 2005 Nr.: 18
Børnehavebørn og skolebørn fra den integrerede daginstitution Regnbuen har med hjælp fra en forfatter skrevet deres helt egen bog om den forheksede Prins Toruk's forunderlige rejse. Børnene har også indspillet scener fra bogen på dvd. Begge dele bliver nu udgivet
År: 2005 Nr.: 18
I Børnehaven Lykkebo i Hedensted har pædagogerne været på kursus i sund kost og fysisk aktivitet. Det har givet dem viden og motivation til især at sætte fokus på den sunde mad. Projekt "Børnehaver i Bevægelse" skal hjælpe pædagoger til at hjælpe børn med at leve sundt, så den eksplosive stigning i antallet af fede børn standses
År: 2005 Nr.: 15
Hvis pædagoger ikke har tid nok til børnene og slet ikke til de truede børn, så må daginstitutionerne rationalisere, mener familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K). Han kommer fra en hård finans- og arbejdsgiververden og vil nu være børnenes minister. Bedste kvalifikation er, at han er far
År: 2005 Nr.: 15
Fokus, metoder og refleksion. Sådan lyder opskriften på et stykke udviklingsarbejde, der stikker dybere end fine målsætninger og har ændret hverdagen i Høje-Taastrup kommunes daginstitutioner til det bedre
År: 2005 Nr.: 15
Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse kommuner vil gerne lægges sammen til en ny stor kommune med 66.000 indbyggere. Politikerne mener, at en fusion vil give bedre velfærd, og det vil pædagogerne dem fast på. Midlet er en "indsatsstyrke"
År: 2005 Nr.: 14
Laila Kanafani arbejder med børn og kunst for kunstens skyld, men også fordi børn lærer så meget, mens de udtrykker sig kunstnerisk. Hun har arbejdet med kunstprojekter i børnehaver i Libanon, og hun uddanner kunstpædagoger både der og i Danmark
År: 2005 Nr.: 13
Siden sidste efterår har seks CVU'er udbudt en længe ventet praktikvejlederuddannelse. PLS er begejstret, og BUPL kræver uddannelsen gjort obligatorisk. Praktikvejledere påpeger, at den nye uddannelse giver dem selv og pædagoguddannelsen et tiltrængt løft, men institutionerne kan ikke betale prisen
År: 2005 Nr.: 13
Vi ved, det er svært for kommunerne med de stramninger, regeringen lægger op til rent økonomisk.
År: 2005 Nr.: 13
Fra 2003 til 2004 steg antallet af afskedigelsessager blandt pædagoger med 14 procent, og den triste udvikling fortsætter, vurderer sagsbehandlere i BUPL. Sagerne handler ikke mindst om dårligt psykisk arbejdsmiljø, og pædagoger ses nu ofte på arbejdsmedicinske hospitalsafdelinger, fortæller psykolog
År: 2005 Nr.: 11
Se børnehaven som en feriekoloni og eksperimentér med langsomme børnehaver, foreslår en ny undersøgelse af daginstitutioner på Møn og i Silkeborg. Den kortlægger for første gang, hvordan pædagoger og dagplejere bruger tiden med børnene
År: 2005 Nr.: 10
" Det private må skilles fra professionalisme og fra personlighed, både i vores nærvær i forhold til brugerne og i vores samarbejde med hinanden.
År: 2005 Nr.: 10
Ledelsen af dagtilbud har en vigtig opgave med at få hele personalegruppen inddraget i arbejdet med læreplaner. Ellers risikerer arbejdet at skabe splid blandt de ansatte, fremgår det af inspirationskataloget Guldguiden, der netop er på gaden
År: 2005 Nr.: 09
Pædagogerne brænder for musik, sang og bevægelse i Musikbørnehaven i Kolding. Det smitter af på børnene
År: 2005 Nr.: 08
Ny viden ender som noget, der "står i en mappe på en hylde" og ikke som ændret praksis, hvis man kun sender to medarbejdere på kursus. De viser ny forskning af Bente Jensen, DPU. Hun anbefaler, at man bruger resultaterne, når man skal implementere loven om læreplaner
År: 2005 Nr.: 08
Da Ribe Kommune i 2000 indførte intern kontraktstyring på daginstitutionerne, var pædagogerne meget skeptiske, fordi kontrakterne var hårde og fyldt med tal. Efter fem års udvikling er kontrakterne bløde og dialogorienterede
År: 2005 Nr.: 08
Gladsaxe Kommune indfører læreplaner for fritids- og ungdomsklubberne. Nu skal der kobles teori på klubbernes praksis, og klubfolkene skal lære at begrunde, hvorfor de gør, som de gør
År: 2005 Nr.: 07
Læreplanen vil kræve større indsigt i teori og give flere diskussioner om pædagogikkens indhold. "Det vil bidrage til at styrke vores faglighed og skærpe vores argumentation," forudser Frederik Hansen, klubleder i Gladsaxe
År: 2005 Nr.: 07
Gennem et år har to vuggestuer i Århus fokuseret på børns sprog, opmærksomhed og kommunikation som led i et KiD-projekt. Resultatet er en læringsguide i form af en bog og en video
År: 2005 Nr.: 06
På tirsdag den 8. februar bliver der sat endeligt punktum for valgkampen. Hvad vil politikerne gøre for at forbedre forholdene i landets daginstitutioner efter valget? Det spørgsmål stillede vi de sociale ordførere plus den ansvarlige minister for området. Sidstnævnte, minister for familie og forbrug Henriette Kjær (konservative), har dog ikke ønsket at medvirke. Dansk Folkeparti har heller ikke ønsket at medvirke
År: 2005 Nr.: 04
" At børnefamilierne med det samme blev et tema i valgkampen er et signal om, at den nuværende regering ikke helt har vendt det døve øre til BUPL og andre".
År: 2005 Nr.: 03
Børn skal ses, høres og anerkendes. De skal føle sig trygge og have tillid til de voksne, som de omgås, mener pædagogerne i Børnehuset Planeten på Frederiksberg. De arbejder med anerkendende relationer og med Marte Meo for at blive bedre til at se, hvad børnene viser dem
År: 2005 Nr.: 03
Børn får endnu mere ud af at få læst op i børnehaven, hvis pædagogen stopper op og snakker med børnene om handlingen og konkrete ord. Samtidig er det sjovere at læse for dem
År: 2005 Nr.: 01
Børn skal erobre den nye teknologi, og det kan de ved at skille den ad og opfinde den i en ny sammenhæng. I Århus har en udviklingsgruppe sammen med børnene leget sig frem til et nyt pædagogisk rum
År: 2004 Nr.: 44
De læser højt for børn i den bedste mening. Men pædagoger kan i deres valg af aktiviteter bremse for integrationen, siger antropolog, der forsker i tosprogede børn i institutioner
År: 2004 Nr.: 43
En evaluering af klubbernes arbejde viser, at klubberne har særlige forudsætninger for at arbejde forebyggende med udsatte børn og unge. Men nogle ledere er ikke fulgt med udviklingen og behøver efteruddannelse
År: 2004 Nr.: 43
Med mellemrum råbes der i kor om danske børns dårlige sprog. Men det er langt hen ad vejen myter, for der findes meget lidt dokumenteret viden om danske børns sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder. Det vil to sprogfolk nu gøre noget ved
År: 2004 Nr.: 42
Regeringen har afsat 33,9 millioner kroner til blandt andet uddannelse af pædagoger i pædagogiske læreplaner. "Det forslår som en skrædder i helvede," mener roskildeborgmesteren Bjørn Dahl (V). I BUPL er man enig
År: 2004 Nr.: 42
Pædagoguddannelsen, arbejdsmiljøet, lønnen og anerkendelsen af pædagogernes arbejde. Det kan alt sammen blive bedre, mente formand Birgit Elgaard, der i sin beretning gav Danmark dumpekarakter. "Hvorfor ikke have verdens bedste daginstitutioner som ambition?" spurgte formanden og spejdede mod Sverige efter inspiration
År: 2004 Nr.: 41
Ministeren for daginstitutionerne, Henriette Kjær, er uenig i, at pædagogerne ikke kan gøre noget for de udsatte børn med de nuværende vilkår. Hun mener, at de pædagogiske læreplaner er et godt initiativ, der vil sætte pædagogerne i stand til at gøre arbejdet endnu bedre, end de gør i dag
År: 2004 Nr.: 40
Danske daginstitutioner kan have svært ved at klare det forebyggende arbejde og være med til at bekæmpe den negative sociale arv. Det viser en ny undersøgelse af Bente Jensen, forsker og lektor på DPU. Bedre normeringer, bedre rammer og mere uddannelse til pædagogerne er helt nødvendig, hvis daginstitutionerne skal kunne gøre en forskel
År: 2004 Nr.: 40
Det er ganske klart, at lederne gerne vil være med til at udvikle området, hvis de får tid og mulighed for det.
År: 2004 Nr.: 39
Læring er på mode inden for dansk småbørnspædagogik. Pædagoger taler om læring i stedet for udvikling. Hvorfor gør de det? Og hvad betyder det for pædagogikken og for pædagogfaget? Børn&Unge har talt med forskellige eksperter for at få svar på spørgsmålene
År: 2004 Nr.: 38
Halvdelen af landets kommuner skærer ned på daginstitutionerne til næste år, og kun otte procent tilfører institutionerne ressourcer til arbejdet med læreplaner. Det viser en undersøgelse, Vilstrup Research har gennemført for BUPL og PMF
År: 2004 Nr.: 38
BUPL Sønderjyllands generalforsamling var en stille omgang fra medlemmernes side med færre deltagere end normalt og fuld opbakning til bestyrelsen hele aftenen
År: 2004 Nr.: 37
Hastværk er lastværk, også når det gælder sammenlægning af daginstitutioner
År: 2004 Nr.: 37
Den institutionaliserede omsorg for de kære små børn breder sig. Børn bliver ældre og ældre, før de kvitter klubberne og passer sig selv om eftermiddagen. Derefter overtager de bekymrede forældre omsorgen, nu som patruljerende natteravne i gule jakker. De voksne vil have hånd i hanke med de unge
År: 2004 Nr.: 37
Medlemmerne var meget stille til BUPL Århus Amts generalforsamling forrige fredag. Ikke før kampvalgene på formands- og næstformandsposten blev ordet taget fra salen
År: 2004 Nr.: 36
En mentorordning, tutorer, ekstra vejledningstimer og indslusning gennem Pædagogisk Grunduddannelse (PGU). Det er tiltag, der, ifølge en ny projektrapport fra CVU Vest, kan integrere etniske pædagogstuderende på pædagogseminarierne
År: 2004 Nr.: 36
Fint fremmøde på BUPL Sydslesvigs generalforsamling, hvor formanden efterlyste mere solidaritet. Samtidig ville hun også slå et slag for mere synlighed til den lille fagforening
År: 2004 Nr.: 35
Livlige og skarpe debatter. Indspil ude fra marken. Tætte afstemningsresultater. Kampvalg. Godt humør. Og en gang bøllebank til Børn&Unge
År: 2004 Nr.: 35
Dansk Pædagogisk Historisk Forening har åbnet museal samling af legetøj, materialer, bøger og tidsskrifter. Visionen er et egentligt museum
År: 2004 Nr.: 35
Brugerundersøgelser siger intet om kvaliteten af daginstitutionerne, pædagogerne kan ikke bruge dem til ret meget, og politikerne bruger dem ofte til at profilere kommunen, mener forsker Bente Bjørnholt fra Aalborg Universitet
År: 2004 Nr.: 35
Kan æbler sejle? Kan sten? Hvad lærer man af at vaske borde og skære frugt? Og af at bære en gryde med sand fra den en ende af legepladsen til den anden? I Vægterparken har pædagogerne taget udgangspunkt i hverdagslivet for at finde ud af, hvornår, hvad og hvordan børn lærer
År: 2004 Nr.: 34
Vi har skabt en tradition og en kultur i danske daginstitutioner, som folk kommer rejsende langvejs fra for at studere.
År: 2004 Nr.: 34
Ryvang 2 er en idrætsbørnehave, og gennem pædagogisk idræt går pædagogerne efter "de gyldne øjeblikke". For det er i disse øjeblikke, hvor tid og sted forsvinder, og hvor man mentalt og fysisk er hundrede procent koncentreret, at både børn og voksne lærer mest
År: 2004 Nr.: 33
Kritik fra medlemmerne førte til opgradering af ledighedsarbejdet på Fyn. Temadage og netværksgrupper skal hjælpe ledige ud af isolationen og holde dem ajour med faget
År: 2004 Nr.: 32
Grundlaget for det pædagogiske arbejde er blevet stadig dårligere, og i det meste af Danmark er mulighederne for at finde job som pædagog ikke de bedste.
År: 2004 Nr.: 31
Der bliver ikke lavet læreplaner for SFO'erne, lover undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). Men der skal laves en indholdsbeskrivelse af SFO'erne, som skal føre hen til en egentlig bekendtgørelse
År: 2004 Nr.: 29
Personalet i landets institutioner risikerer at betale prisen, hvis praktikanter skal have SU og derfor ikke længere skal indgå i normeringen. Ændringerne vil koste, hvad der svarer til 800-1000 pædagogstillinger, vurderer kommunerne og BUPL
År: 2004 Nr.: 29
Læreplaner kan meget vel snart blive en realitet i landets SFO'er. Undervisningsministeren vil have, at børn også får mulighed for at udvikle deres almene kundskaber i fritiden. BUPL kræver, at der følges op med bedre rammer og vilkår
År: 2004 Nr.: 28
Frihandel med landbrugs- og industrivarer bidrager - også - til privatisering af offentlige tjenesteydelser
År: 2004 Nr.: 27
Oliver har mange ordkort i sin kasse, andre har ingen eller ganske få. I Børnehaven Porskjær i Galten skriver børnene de nære og kære ord på kort, hvis de har lyst. Personalet har besluttet at gøre op med års forskrækkelse for bogstaver, ord og tal i børnehaven. Nu støtter de børnene i deres åbenbare interesse for at skrive
År: 2004 Nr.: 27
Line Lerche Mørck har i flere år fulgt en række københavnske projekter, hvor vilde unge og tidligere rødder udfører gadeplansarbejde. Iagttagelserne er nu samlet og analyseret i en ph.d.-afhandling. Den konkluderer, at eks-rødder kan gøre en positiv forskel, hvis de får den nødvendige opbakning
År: 2004 Nr.: 25
Gladsaxes børn skal lære noget hver dag. Vel at mærke noget de også selv er optaget af at lære. Målrettet, procesorienteret pædagogik kombineret med nærhed, kontinuitet og fordybelse giver færre konflikter og mere dialog mellem børnene, oplever børnehaveleder
År: 2004 Nr.: 25
I Gladsaxe er de i gang med at videreudvikle læreplanernes og dermed daginstitutionernes indhold i en anerkendende
År: 2004 Nr.: 25
Læreplaner fører ikke nødvendigvis til den praksis, som de overordnede rammer lagde op til, viser erfaringen fra Sverige. Nogle steder er indlæring blevet en del af førskolernes praksis, viser svenske erfaringer
År: 2004 Nr.: 25
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
De nye læreplaner har udløst 34 millioner kroner til efteruddannelse af pædagogisk personale de kommende år. Målet er, at flest muligt bliver efteruddannet i at arbejde med læreplaner
År: 2004 Nr.: 24
Med de nye læreplaner er der for første gang lagt op til, at daginstitutioners praksis skal evalueres. Og det skaber frygt for politisk styring af børns hverdag
År: 2004 Nr.: 24
Det er godt at udveksle ideer på tværs af institutionerne i kommunerne, når læreplanerne skal udarbejdes, lyder rådet fra en central konsulent
År: 2004 Nr.: 24
Gå i øjenhøjde med børnene og se, hvad de er optaget af, og lad det bestemme kursen for de pædagogiske aktiviteter, mål og delmål for læreplanen. Den skal formuleres i forlængelse af børnenes interesse og engagement - for der ligger deres potentielle udviklingszone, siger forsker Pernille Hviid
År: 2004 Nr.: 23
I de nye regler for pædagogiske læreplaner er der kun nogle få krav, som institutionerne skal opfylde
År: 2004 Nr.: 23
Børns mavepine, hovedpine og ufrivillig afføring er nogle af de symptomer, der vidner om mistrivsel forårsaget af stress blandt børn. Men løsningen er ofte ligetil og ret banal, fortæller to erfarne pædagoger, der underviser daginstitutioner i at håndtere stress blandt børn
År: 2004 Nr.: 20
Børn kan få værdifulde erfaringer med skriftsprog i uformel praksis mellem børn og voksne i institutionerne. Pædagoger svigter børnene, hvis de ikke introducerer det trykte og skrevne sprog i børnehaven, mener lektor Kjeld Kjertmann, DPU
År: 2004 Nr.: 18
Tre ud af fire forældre mener, kvaliteten i deres børns institution er vigtigere end prisen og åbningstiderne. Det viser rundspørge blandt godt 1000 forældre. Politikerne har for meget forkus på åbningstiderne, mener forsker, der samtidig betegner forældrenes reaktion som forventelig
År: 2004 Nr.: 17
I bund og grund handler det jo om, hvilket samfund vi gerne vil have.
År: 2004 Nr.: 15
Regeringens læreplaner kan gøre det forbi med de musiske dyder og traditioner, siger Erik Lyhne, cand.phil. i musikvidenskab og lektor i musik. Han mener, at fokus er helt forkert i læringsdebatten
År: 2004 Nr.: 15
Pædagoger er ikke gode nok til at få deres mål omsat til bevidst pædagogisk praksis, viser ny undersøgelse af Stig Broström fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han mener, at et mere systematisk, analytisk arbejde med pædagogikken er nødvendigt, hvis børn skal lære noget af at gå i børnehave. Som det er nu, bygger praksis på tilfældigheder
År: 2004 Nr.: 15
Skolefritidsordningerne skal ikke have flere skolelignende aktiviteter, hvis det står til landets SFO-ledere. Skolelederne er mere positive over for ideen, viser undersøgelse
År: 2004 Nr.: 14
Pædagogstuderende skal fremover have SU under praktikken, foreslår undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). BUPL frygter, at kommunerne vil undlade at ansætte personale til erstatning for praktikanterne, når de glider ud af normeringerne
År: 2004 Nr.: 13
De pædagogiske læreplaner giver pædagoger mulighed for at dokumentere det arbejde, de i forvejen gør. Det giver større synlighed, prestige for faget og i sidste ende mere i løn. Men vi må ikke glemme barnet og vort børnesyn, advarede flere pædagoger på BUPL-medlemskonference
År: 2004 Nr.: 13
Dokumentation, følge børns spor, medinddragelse af børnene og børns kunstneriske udtryk er nogle af de afsmitninger Reggio Emilia-pædagogikken har haft på dansk pædagogik. Ifølge Reggio Emilia-eksperten Karin Eskesen handler det dog ikke om at kopiere italienerne, men om at bruge deres erfaringer til en dansk variant
År: 2004 Nr.: 13
Reggio Emilia er foregangsland, når det kommer til dokumentation. I vores naboland Sverige er de godt på vej, men de oplever forhindringer undervejs
År: 2004 Nr.: 12
Svenske børn skal have ensartede vilkår, når de er i institution. Og det skal læreplanerne være med til at sikre, men sådan fungerer hverdagen i kommunerne ikke, viser rapport.
År: 2004 Nr.: 11
Jeppe Christoffersen frygtede "et halvt år i ble-helvede", da han startede i praktik i Jægersborg Vuggestue. I stedet blev det til et stort og udfordrende udviklingsprojekt, for han lavede i samarbejde med sin praktikvejleder en naturlegeplads.
År: 2004 Nr.: 09
Børnefamilierne skal have hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, lød meldingen i sidste uge fra socialminister Henriette Kjær (K). Hun foreslår bl.a en taxameterordning, hvor forældre kun skal betale for den tid, deres børn bliver passet. Men det kan ramme de svageste, viser undersøgelse fra Århus
År: 2004 Nr.: 08
Ændret pædagogik synliggør et stigende problem med DAMP-børn i skoler og SFO. Samtidig boomer antallet af henviste børn til psykiatriske afdelinger, fordi børn med særlige vanskeligheder ikke magter kravene i daginstitutioner, skoler og skolefritidsordninger, mener psykiater
År: 2004 Nr.: 08
Læreplaner vil være et tilbageskridt for dansk pædagogik, mener Søs Bayer, rektor for Dannerseminariet, og pædagogerne Jytte Hare og Tina Petersen fra to institutioner i Hillerød. De mener, at legen er dømt ude. De obligatoriske planer vil kun føre til en mere læringspræget hverdag, der ikke sikrer, at børn lærer mere, men bare lærer noget andet.
År: 2004 Nr.: 07
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne.
År: 2004 Nr.: 07
Hele personalegruppen på en integreret institution i Århus fik på et internt kursus sat fokus på kommunikationen og adskilt det personlige fra det faglige. Nu er det o.k. at stille spørgsmål om hinandens pædagogiske praksis.
År: 2004 Nr.: 07
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne.
År: 2004 Nr.: 07
Arbejdsbetingelserne er for nogle pædagoger så belastende, at de ikke kan holde arbejdet ud længere, siger arbejdspsykolog Janne Hertz. "De mange afskedigelsessager handler om, at man bliver ved med at presse pædagogerne," siger hun
År: 2004 Nr.: 04
I 2003 satte daginstitutionerne en ny trist rekord med 1641 fyringssager. Bag de mange sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset ud. I takt med at presset på pædagogerne stiger og stiger, bliver tolerancen på personalestuen mindre og mindre. Tina Poulsen har oplevet at blive frosset ud af kollegaerne. Den 10. juni 2003 gav hun op og sendte sin afskedigelse. Hun er en af de mange, der ikke optræder i statistikken
År: 2004 Nr.: 04
Århusianske forældre vender tommelfingeren nedad til byrådsflertallets planer om at erstatte pædagoger med pædagogmedhjælpere.
År: 2004 Nr.: 03
Hvad skal børn have oplevet, opdaget, hørt, set og lært i deres første seks-syv leveår? Hvad skal de minimum have været i berøring med? De spørgsmål har Børn&Unge stillet en række mennesker for at få et bud på, hvad børn skal kunne, når de står ved den første alvorlige skillevej i deres liv: Overgangen til skolen.
År: 2004 Nr.: 03
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
I mange år har en børnehave, et fritidshjem og en skole i Hvidovre Kommune arbejdet på tværs af faggrænser og fysiske rammer. Det er gavnligt for både pædagoger og lærere såvel som børnene, mener de ansatte.
År: 2003 Nr.: 49
I de kommende år går flere hundrede børnehaveklasseledere på pension. Det er pædagoger, der skal afløse dem, men Børnehaveklasseforeningen mener ikke, de bliver uddannet til opgaven.
År: 2003 Nr.: 49
Det er alt for tilfældigt, hvad de kommunale målsætninger for daginstitutioner fokuserer på, viser ny undersøgelse. Daginstitutionsområdet trænger til et fælles, uafhængigt forum, der kan følge og påvirke udviklingen, mener forsker Søren Smidt
År: 2003 Nr.: 47
Støttepædagoger er en usynlig og undervurderet faggruppe. Det er baggrunden for projektet "Støttepædagogen som forandringsagent", som gerne skulle sætte deltagerne bedre i stand til at dokumentere deres arbejde og argumentere over for institutioner, andre eksperter, forvaltninger og politikere
År: 2003 Nr.: 46
Hastværket med at lave lovforslaget om læreplaner har givet for mange uklarheder om, hvad man egentlig vil opnå med læreplaner for småbørnsområdet. Læreplansforslaget er udelukkende hastet igennem, fordi det skulle være socialministerens bidrag til at bryde den negative sociale arv, mener BUPL, og det holder ikke
År: 2003 Nr.: 46
Udsendelsesrækken "Når far og mor er på arbejde" kan forhåbentlig være en generel øjenåbner for, at ressourcer og resultater hænger sammen.
År: 2003 Nr.: 46
Trods regeringens løfter om, at den negative sociale arv skal bekæmpes, er der ikke afsat ekstra midler til området.
År: 2003 Nr.: 45
Besparelser har mere været reglen end undtagelsen, men det har også været sådan, at vores arbejde i stigende grad er anerkendt og respekteret, og at det i dag er ganske klart, at den pædagogiske indsats kan gøre en forskel i børn og unges liv.
År: 2003 Nr.: 45
Pædagoger skal være mere professionelle, når de indretter en institution. Ellers kommer hyggen let til at veje tungere end pædagogiske ideer om, hvad rummene skal bruges til. Men rigtig indretning frigiver tid, der kan bruges til børnene, lyder budskabet i et århusiansk projekt
År: 2003 Nr.: 45
Du skal kunne tage dig selv i nakken, og din familie må lægge øre til dine frustrationer, konkluderer to fjernstuderende et halvt år inde i uddannelsen til e-pædagog
År: 2003 Nr.: 44
Meningerne er delte om, hvorfor stadig flere seminarier tilbyder at uddanne de studerende via computeren. Studerende frygter kreativ tænkning for at fylde studiepladser op. Mens de studieansvarlige henviser til trang til at præge udviklingen
År: 2003 Nr.: 44
Daginstitutioner kan være med til at bryde den negative sociale arv, viser undersøgelser. Men de nævner ikke noget om det, ministeren markedsfører: læreplaner
År: 2003 Nr.: 44
Mediepåvirkningen har forandret pigernes leg i løbet af de seneste 10-20 år. I dag dyrker de 7-12 årige et syntetisk pseudounivers, hvor ekstrem rigdom, utopiske karrierer, glamour og soap er ingredienserne. Legen afslører pigernes forestillinger om den højeste lykke, mener Jørn Martin Steenhold
År: 2003 Nr.: 44
BUPL mener, at pædagoger er vigtige voksne i børn og unges liv, og med deres faglighed står de i dag i spidsen for en væsentlig del af børn og unges helt grundlæggende læring og udvikling.
År: 2003 Nr.: 43
Et historisk lavt fremmøde og en historisk stille forsamling resulterede i en historisk hurtig generalforsamling, da BUPL Storstrøms Amt mødtes onsdag i sidste uge og skældte ud på regeringen
År: 2003 Nr.: 42
Skoda, skur og skildpadde. Drømmen om et borgerligt liv lever i bedste velgående blandt unge. Det viser en ny bog fra Fredericia, hvor 30 unge fortæller om deres værdier. Håbet er, at bogens budskaber skal få kommunens klubber til at arbejde bedre sammen
År: 2003 Nr.: 42
Over halvdelen af landets kommuner skærer ned på børne- og ungeområdet næste år. Det sker samtidig med, at regeringen blæser til kamp mod den sociale arv og kommunernes mål og visioner for området bliver stadig flottere
År: 2003 Nr.: 42
Jeg kunne tænke mig, at morgendagens ledere bliver langt mere synlige i den kommunale magtstruktur og bruger magten til at sætte forvaltningerne under pres.
År: 2003 Nr.: 40
I Århus Kommune føler pædagogerne sig pressede. Børne- og institutionsområdet rammes hårdt af det budgetforlig, som byrådets borgerlige flertal indgik for et par uger siden
År: 2003 Nr.: 40
"Hvad satan skal man sige, de kæmper jo for at få det til at køre for ens barn", udtaler forælder om det paradoksale i, at der trods systematiske forringelser stadig er udbredt tilfredshed med børnenes daginstitution
År: 2003 Nr.: 39
Selv om danske vuggestuer er ganske gode, har de muligheden for at blive verdens bedste. Mikael Witte har skrevet en bog om, hvad der skal til. Blandt andet opfordrer han pædagogerne til at lytte til børnenes personlige sprog. Og i øvrigt råbe op om, at de laver et vigtigt stykke arbejde
År: 2003 Nr.: 38
Regeringen har vedtaget strategi for at bryde den sociale arv. Men pengene mangler på finansloven
År: 2003 Nr.: 37
Når pædagoger fokuserer entydigt på at udvikle børns kompetencer, abonnerer de samtidig på en forståelse af, at barnet kun er noget i kraft af det, det kan. Det strider mod pædagogikkens væsen og er med til at gøre småbørnsinstitutionerne til en slags førskole og ikke dannelsessteder, hvor børn lærer at lære, mener seminarielektor Finn Hedegaard Nielsen
År: 2003 Nr.: 37
BUPL er ikke imponeret af VK-regeringens fremtidsplaner for pædagogernes arbejdsfelt
År: 2003 Nr.: 36
Jeg vil et samfund, der tager hånd om de svage, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed, og hvor barndommen respekteres. Jeg vil et samfund, hvor menneskelighed - ikke økonomi - er målestokken.
År: 2003 Nr.: 36
Tidlig indlæring er gavnligt for børnene, siger man i Frankrig. Så de små franskmænd starter i "moderskolen" fra to-års-alderen. Og venlige lærerinder sørger for, at de lærer noget.
År: 2003 Nr.: 35
BUPL er med på en gennemgribende reform af pædagoguddannelsen, men afviser en sammenlægning med læreruddannelsen
År: 2003 Nr.: 28
Der var ingen penge til daginstitutionerne i regeringens udspil om at bryde den negative sociale arv. Til gengæld er der mere arbejde i vente. En obligatorisk læreplan skal sørge for, at udsatte børn bliver bedre rustet til skolelivet. BUPL er meget skuffet
År: 2003 Nr.: 27
Aldrig har psykologer og psykiatere set så mange stressede børn. Psykolog Margrethe Brun Hansen og psykiater Gideon Zlotnik mener, at flere børn i dag er stressede, fordi voksne stiller for høje krav eller kræver, at legen skal have et formål. Systematisk læring bør bandlyses i daginstitutionerne, fordi det stresser
År: 2003 Nr.: 25
En tidlig, kvalificeret indsats er nødvendig, hvis man vil bryde den sociale arv. Kommunerne skal lave bedre rammer, så daginstitutionerne kan arbejde mere systematisk for at opdage børn med særlige vanskeligheder og sætte ind med en bred indsats, mener Bente Jensen, DPU
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentationen giver pædagogen magten over pædagogikken og børnene magten over egen læring, mener Karin Vilien og Tom Krieger, som på deres dokumentationscenter på Østerbro i København lærer pædagoger at sætte deres fotos op, så de kan bruges til pædagogisk refleksion og samtidig ser godt ud
År: 2003 Nr.: 25
Både tilhængere, modstandere og kritikere maner til selvransagelse, så dokumentation ikke bliver endnu en metode, som pædagoger ukritisk tager til sig. Man skal vide, hvorfor man vil dokumentere, og hvad man vil dokumentere, ellers kan det ende med, at dokumentation udelukkende laves for anerkendelsens skyld
År: 2003 Nr.: 24
Undersøgelser viser, at piger bruger computeren mindre og til andre ting end drengene. Fremskriver man den tendens, mener medieforskere, at pigerne bliver tabere i forhold til at være aktive borgere eller at kunne begå sig erhvervsmæssigt i en stadig mere globaliseret verden
År: 2003 Nr.: 23
I stedet for at udtænke flere formelle krav til, hvad børn skal lære, burde socialministeren bekymre sig mere om, hvordan vi skaber daginstitutioner, som i endnu højere grad end i dag kan stimulere børns lyst og energi til at lære.
År: 2003 Nr.: 23
Hvert forår opfører eleverne i 0. A på Grønløkkeskolen en eventyrforestilling for de kommende skolebørn. Bagefter ser børnene klasseværelset og prøver legepladsen af. Teaterstykket er et led i et grundigt samarbejde mellem skolen og børnehaverne
År: 2003 Nr.: 23
Snart forlader 62.000 børn børnehaven til fordel for skolen. Mange af dem har et helt forkert billede af skolen. De tror, læreren er skrap, og at de skal sidde musestille. Det vil Århus Kommune gøre noget ved. En undersøgelse viser, at samarbejdet mellem skole og børnehave kun fungerer godt for hver anden institution
År: 2003 Nr.: 23
Lege, der styrker sanser, fornemmelser og intuition, kan udvikle og bevare børns særlige intuitivemåde at forstå og opfatte verden på.
År: 2003 Nr.: 17
År: 2003 Nr.: 15
Om fredagen var der en bedre stemning i børnehaverne, der var flere ja'er. Sådan skulle det også være resten af ugen. Derfor arbejder pædagogerne i Langebæk Kommune med deres relationskompetence. Fokus på de gyldne øjeblikke, det der lykkes og et bedre samspil med børnene betyder, at målet om fredagstilstande hele ugen, snart er nået.
År: 2003 Nr.: 15
År: 2003 Nr.: 13
Frustrerende meget af støttepædagogens viden går dog tabt, når "deres" børn skal videre i systemet. Forsøgs- og udviklingsprojekt leder efter måder at etablere et bedre læringsmiljø mellem støttepædagogen og barnets institution
År: 2003 Nr.: 12
I et samfund under konstant forandring kan det være vanskeligt at finde fællesskabet og værdierne og give disse begreber videre til børn og unge. Men Dannelseskaravanen kan måske give inspiration til en dialog om en bedre verden
År: 2003 Nr.: 12
År: 2003 Nr.: 12
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge i dette og de kommende numre om børneliv i Ghana. Vi har besøgt børnehaver og vuggestuer, og talt med drengen der sælger snacks på stranden. Teenagemoderen, der sover på gaden. Og den prostituerede, der bytter sin krop med mad. Dette er første nummer i serien. Børnene har tavler at tegne på. Men selv om de kun er fem år gamle, skal de sidde på stolen hele dagen, og pædagogen bestemmer, hvad de skal tegne. Dræbende udenadslære og hård disciplin er hverdagen i Alko Nursery i Ghana. Det vil et BUPL-projekt nu ændre på
År: 2003 Nr.: 11
Kommunerne drukner i tilbud om diplomuddannelser, som pædagogerne ikke vil bruge. De nye Centre for Videregående Uddannelser må droppe katalogvaren og skræddersy kurserne til pædagogernes behov for kompetenceudvikling, mener ledende konsulent i Gladsaxe Kommune
År: 2003 Nr.: 11
48 fritidshjem i Københavns Kommune er af forvaltningen blevet udpeget til at skulle overgå til SFO-status. Men i første omgang har politikerne besluttet at udsætte afgørelsen. »Fritidshjemmene har vundet første halvleg,« siger Per Bregengaard (EL), uddannelses- og ungdomsborgmester i København
År: 2003 Nr.: 11
Konsekvenspædagogikkens opfinder, Jens Bay, kritiserer pædagogikken i ungdomsklubberne. Klubberne er ofte et værtshus uden alkohol, siger pædagogen, som til efteråret udgiver sin store bog om konsekvenspædagogik.
År: 2003 Nr.: 06
År: 2003 Nr.: 06
To sprogtoner dominerer, når pædagoger snakker med børn. Hvilken tone de bruger afhænger blandt andet af barnets køn og etnicitet.
År: 2003 Nr.: 05
År: 2003 Nr.: 05
8 ud af 10 kommuner har formuleret målsætningerne for deres dagtilbud. Mange af dem er meget abstrakte og generelle
År: 2003 Nr.: 02
Den offentlige velfærd, som skulle sikre alle mennesker grundlæggende livsudfoldelses-muligheder, omskrives til service, hvor pengepungens størrelse afgør hvor meget service, du kan købe.
År: 2002 Nr.: 51
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 49
År: 2002 Nr.: 48
Børn får det ikke bedre af, at deres lærer og pædagog arbejder tæt sammen i hverdagen. Heller ikke deres kundskaber i grundfagene forbedres af de ændrede samarbejdsmåder. Til gengæld har børn, der har gået i fritidshjem, et bedre selvværd, er mere frimodige og tør sige noget i forsamlinger, viser en svensk undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 45
I en tid med mindre hjem og mere skole er fritidspædagogikkens værdier oversete. Men fritidspædagogikken kan noget særligt, som det er vigtigt at bevare, viser en ny undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 39
Hvis den pædagogiske udvikling på institutionerne ikke skal dikteres af andre, så må lederne på banen og gå forrest. Og det helst med det samme, sagde rektor Carl-Jørgen Bindslev på Ledertræffet.
År: 2002 Nr.: 39
Eget bibliotek, højtlæsning, fortælleøvelser og masser af bogstav-, rim- og remselege. Med disse initiativer sætter Østerfælled Børnehus på Østerbro i København fokus på bogen og barnet. Resultatet er børn, der vil være forfattere, forældre, der inspireres til højtlæsning, og pædagoger, som oplever faglig stolthed, når børnene udvikler sig til glade og gode læsere
År: 2002 Nr.: 38
Vi ved godt, hvad vi selv kan, men det er godt med en profilering af vores fag. Det siger nogle af de pædagoger, der har været med i høringsgrupper omkring udformningen af BUPL's pædagogiske profil.
År: 2002 Nr.: 37
Det handler i langt højere grad om at se på barnets samlede udvikling og muligheder for læring.
År: 2002 Nr.: 35
Børnene fratages muligheden for dannelse og socialisering, som måske i mange tilfælde netop er nødvendig for børn af arbejdsløse.
År: 2002 Nr.: 33
Det er ikke lykkedes at blande fritidspædagogik og undervisning i forsøgene med en forlænget skoledag i de mindste klasser. Det er blevet alt for meget skole, viser en ny undersøgelse
År: 2002 Nr.: 32
To seminarier har uafhængigt af hinanden søgt om at få lov til at undervise pædagog- og lærerstuderende sammen. Begge institutioner mener, der er behov for en større sammenhæng mellem de to fag
År: 2002 Nr.: 32
I Børnehaven Børnely i Næstved arbejder pædagogerne systematisk med at udvikle alle børnenes kompetencer. I to år har der været ekstra fokus på børns sociale kompetencer og på, at de bliver bedre til at løse konflikter. Målet er at give alle børn et godt selvværd, så de højt og tydeligt kan sige: Jeg er god til...
År: 2002 Nr.: 26
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Pædagogerne er uenige om, hvorvidt der skal laves nationale læreplaner for vuggestuer og børnehaver. I en undersøgelse foretaget af BUPL er medlemmerne delt i tre lige store grupper af fortalere, modstandere og skeptikere
År: 2002 Nr.: 24
Pædagogerne skal selv være med til at diskutere og formulere eventuelle overordnede retningslinjer for småbørnsområdet, mener tre af de pædagoger, som har deltaget i BUPL's undersøgelse af medlemmernes holdning til nationale læreplaner
År: 2002 Nr.: 24
På Årby Skole ved Kalundborg har pædagogerne fra fritidsordningen fået etableret et velfungerende samarbejde med lærerne om de yngste børn. Gennembruddet kom den dag, lærerne bad pædagogerne definere deres faglighed
År: 2002 Nr.: 23
I Ungarn fik man en ny og mere demokratisk national læreplan i 1996. Den var en ramme, som hver enkelt institution skulle udfylde. En børnehave i Bogdanfy i Budapest skrev en helhedsplan, der opdrager børnene til et sundt liv, mens en anden børnehave i Budapest har indført 1. klasse for at give børnene en blidere overgang til skolen
År: 2002 Nr.: 23
Forældre til sigøjnerbørn i en børnehave i Budapest skal skrive under på, at deres barn må få den lovpligtige indføring i sigøjnerkulturen. Men de får ikke at vide, at der er tale om positiv særbehandling og de ved ikke, at det kun er mindretallene, som bliver bedt om at skrive under. Børnehaven er nemlig bange for, at sigøjnerforældrene opfatter forskelsbehandling som noget negativt. Den ømfindtlige integration i børnehaven illustrerer konflikterne mellem sigøjnerne og resten af den ungarske befolkning
År: 2002 Nr.: 22
Hvis det står til medlemmerne, skal BUPL kæmpe for tre ting: For flere ressourcer til institutionerne, for bedre løn og for at højne pædagogernes samfundsmæssige anerkendelse. Det viser en omfattende medlemsundersøgelse, der samtidig tegner et billede af pædagogerne som meget glade for deres arbejde.
År: 2002 Nr.: 22
Der er ikke noget i vejen med selvforvaltning, mener Gitte Petersen, leder af Spilloppen i Greve. Hun og hendes kolleger er trætte af at høre så meget nedsættende om selvforvaltning og kalder deres egen model for et guldæg
År: 2002 Nr.: 22
De store visionære tanker om pædagoguddannelsen udeblev på den stort anlagte "visionsdag" på CVU Jelling. Alle venter på den omfattende evaluering af pædagoguddannelsen og virkninger af professionsbacheloruddannelsen
År: 2002 Nr.: 21
Det er en menneskeret at have mulighed for at lære og udvikle sig. Det gælder ikke mindst børnene, og den mulighed får de blandt andet i daginstitutionerne
År: 2002 Nr.: 20
Efter en tragisk dødsulykke har alle daginstitutioner i Århus Kommune fået påbud om, at der altid skal være en voksen på legepladsen sammen med børnene. Eksperterne advarer om, at skærpet opsyn kan hindre børnenes udviklingsmuligheder. På den anden side skal børnene ikke overlades til sig selv.
År: 2002 Nr.: 13
I England starter skolen allerede i børnehaven. De tre til femårige har en fastlagt undervisningsplan, som de alle skal igennem, inden de kan komme i skole fra de er fyldt fire år. For vuggestuebørnene er der lidt friere rammer. Og sådan er det også i den private institution Abacus i syd London, som har 25 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Men meningerne om systemet er delte.
År: 2002 Nr.: 12
Skal småbørnspædagogikken beskrives i et nationalt dokument - en lære- eller rammeplan? Og hvad skal i så fald beskrives? En mere præcis og specifik national læreplan har været diskuteret ivrigt gennem et stykke tid. Socialministeren mener ikke, at der skal udarbejdes en læreplan. Tre børneforskere er henholdsvis for, imod og betænkelig
År: 2002 Nr.: 12
BUPL arbejder med et bud på det, man kalder nationale anbefalinger for småbørnsområdet. En sådan beskrivelse kan være med til at anerkende, at det pædagogiske arbejde er en vigtig samfundsmæssig opgave. Nu skal medlemmerne spørges om deres holdninger til en national beskrivelse af mål og værdier
År: 2002 Nr.: 12
Pædagoger skal sætte sig ordentligt ind i teorierne for at kunne støtte børns udvikling på en faglig kvalificeret måde, mener Annegrete Brøner. Hun holder kurser i Daniel Sterns teorier om børns kompetencer og synes, at pædagoger er for lidt teoretiske og derfor får pædagogiske begreber galt i halsen
År: 2002 Nr.: 10
At forældre kan få penge for at holde deres børn ude af institutionerne bærer alvorlige konsekvenser med sig
År: 2002 Nr.: 09
Kompetente børn, selvforvaltning og "at tage udgangspunkt i det enkelte barn" er modeord, som danske pædagoger har slugt råt uden at reflektere fagligt over dem. Det har betydet asociale, utrygge, forvirrede og selvoptagne børn, som er ladt i stikken af ansvarsløse voksne, mener tidligere seminarielærer, cand.rer.soc. Carsten Ringsmose
År: 2002 Nr.: 07
To rektorer og en næstformand satte sig sammen en aften og diskuterede pædagoguddannelsen. De kritiske artikler, som Børn&Unge har bragt de seneste uger, mener rektorerne er "under niveau" og skrevet på et for tyndt grundlag
År: 2002 Nr.: 06
Dårligt psykisk arbejdsmiljø i den udliciterede institution Klosterdalen i Kalundborg tvinger personalet væk eller gør dem syge. Driftsherren, Børn & Unge Fonden, der ifølge en uvildig rapport har skabt problemerne, siger, at problemerne nu er løst, og anklager til gengæld BUPL for overenskomststridig arbejdsnedlæggelse
År: 2002 Nr.: 04
OECD har gennemført den hidtil mest dybtgående internationale kortlægning af daginstitutionernes tilstand og væsen. Danmark får i rapporten "Starting Strong. Early Childhood Education and Care" fine karaktererer, men der lyder også kritik. Skattefinansieret, offentlig dagpasning vinder frem overalt i den rige del af verden
År: 2002 Nr.: 03
Lærerne kalder det for undervisning, pædagogerne det for læring, mens det i hjemmet hedder opdragelse. I undervisningsprogrammet Trin for Trin er begreberne samlet, og børnene bliver trænet i at takle problemer
År: 2002 Nr.: 02
På fritidshjemmet Mudderkliren i Gellerup er børnene meget belastede og evner kun i meget lille grad empati. Nu har institutionen åbnet sin første kasse med Trin for Trin - et program til udvikling af børns sociale kompetencer
År: 2002 Nr.: 02
Forslaget om at lade pengene følge barnet vil blive dyrt, fordi arbejdsudbuddet vil falde og skatteindtægterne blive mindre. En anden konsekvens vil være et øget frafald af arbejdskraft fra områder som ældreomsorg og børnepasning, der er domineret af lavtlønnede kvinder
År: 2002 Nr.: 02
Danmarks Lærerforening vil ikke affinde sig med arbejdsgivernes tolkning af voldgiftskendelsen i den såkaldte Skive-sag og har udsendt deres egen mod-vejledning, som lægger op til kamp fra stilling til stilling
År: 2001 Nr.: 51
Som den første kommune i landet har Billund Kommune indført fælles pædagogisk tænkning hos alle lige fra dagplejemødre til skoleinspektører. En pædagogik inspireret af Howard Gardners otte intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Hvis kvaliteten skal blive bedre på daginstitutionerne, skal pædagogerne have bedre vilkår for efteruddannelse. Det mener den nye formand for landets børne- og kulturchefer
År: 2001 Nr.: 50
BUPL skal have en pædagogisk profil. Den skal fortælle omverdenen om de værdier og visioner, organisationen har for det pædagogiske arbejde
År: 2001 Nr.: 48
Klubberne skal i stadig stigende omfang tage sig af truede børn og unge. Flere og flere klubber arbejder i gråzonen mellem fritidstilbud og behandlingstilbud. I Århus har tre klubber kastet sig ud i decideret behandling med programmet Ny Start
År: 2001 Nr.: 48
SAS dannede rammen om årets FTR-træf, som blev en rejse i samarbejdets, lydhørhedens og kompromisernes navn
År: 2001 Nr.: 48
Skolerne skal komme med udmelding om, hvorvidt Leg og Læring er 3,5 millioner kroner værd, inden byrådet træffer endelig beslutning
År: 2001 Nr.: 47
Jeg er ikke i tvivl om, at efter den fusionsproces, der standsede på den ekstraordinære kongres for kort tid siden, har vi fortsat et behov for forandringer og for nyudvikling
År: 2001 Nr.: 47
Pædagoger skal kunne sætte ord på deres faglighed, og samarbejdet med lærerne er meget personafhængigt. Det fortæller en række pædagoger, når de skal beskrive Leg og Læring i Skive
År: 2001 Nr.: 47
Husk at bøgerne hverken forhandles af BUPL eller Børn&Unge
År: 2001 Nr.: 47
Hun er ung, og hun er lige blevet mor. Og det kan hun slet ikke klare. Dag og nat flyder sammen i barnegråd, amning, bleskift og meget lidt tid til sig selv. Alt det hun ikke lærte derhjemme om omsorg, kontakt og om at være mor og tilsidesætte egne behov, kan hun lære i Victoriahuset. Hvis hun bor i Aalborg
År: 2001 Nr.: 44
Pædagogernes arbejdsløsheds-kasse klarer sig smukt i sammen-ligning med landets øvrige 34 a-kasser.
År: 2001 Nr.: 40
År: 2001 Nr.: 37
År: 2001 Nr.: 35
Erklæringen udtrykker læreres og pædagogers individuelle og kollektive, faglige engagement og supplerer de gældende love og regler, der definerer professionens praksis. Desuden fungerer den som værktøj dels til brug for professionsudøverne til løsning af spørgsmål vedrørende professionel adfærd og dels til løsning af problemer, der opstår i forhold til elever, forældre og kolleger etc.
År: 2001 Nr.: 35
Repræsentanter for næsten 25 mio. lærere og pædagoger vender sig mod den tiltagende kommercialisering af uddannelsessektoren, som er fulgt i kølvandet på globaliseringen. Når markedet tager over, smides de svage af i svinget, og de ansattes vilkår bliver dårligere
År: 2001 Nr.: 33
For få dage siden stod de godt 48.000 nye børnehaveklassebørn forlegne sammen med deres forældre og blev budt velkommen til en verden af ord, tal og værdier. Men hvordan er produktet, som institutionerne har gjort klar til skolerne? Børn&Unge har taget temperaturen på de små børns menneskelige kvaliteter
År: 2001 Nr.: 32
I de fleste børnehaver i Libanon er disciplin og læring det vigtigste i hverdagen. I Kanafanis børnehaver har leg og kreativitet højeste prioritet. Børn&Unge har været på besøg i de to børnehaver ved Ain Al Helweh-lejren.
År: 2001 Nr.: 25
Børn vil helst være sammen med andre børn, og de kan lide at gå i daginstitution, fordi det er der, de kan lege med kammeraterne. Pædagoger og forældre ser gerne, at børn ikke bare leger for legens skyld, men at samværet fører til indlæring af kompetencer - især de sociale
År: 2001 Nr.: 24
Møde med bossen i en privat kæde, som tjener mange dollars på privatiseringen af børnepasningen i eksperiment-nationen New Zealand
År: 2001 Nr.: 23
Pædagoger, lærere og andre relationsarbejdere må have en særlig opmærksomhed på den ubevidste kommunikation i relationen
År: 2001 Nr.: 23
År: 2001 Nr.: 20
Det vil være et tilbageskridt for integrationenen af flygtninge og indvandrere, hvis de ledige kvinder vælger at passe børnene hjemme
År: 2001 Nr.: 18
I børnehaven og fritidsordningen skal tiden ved computeren bruges til skabende leg og ikke til at indlære skolefærdigheder. En ny efteruddannelse skal gøre pædagoger til medieguider, der sammen med børnene kan udforske computerens mange muligheder for at være kreativ
År: 2001 Nr.: 18
Jørgen Grønne Jørgensen blev kaldt ind til to kammeratlige samtaler og fik en tjenstlig påtale. Men han lod sig ikke kue og fortsatte med åbent at ytre sig mod Dianalund Kommunes planer om at indføre Leg og Læring. Til sidst opfordrede viceborgmesteren offentligt Jørgen Grønne Jørgensen til at søge andet arbejde. I dag er han leder af en børnehave i en anden kommune.
År: 2001 Nr.: 15
Tre ledende medarbejdere ved Danmarks Pædagogiske Universitet satte i sidste uge spørgsmålstegn ved uddannelsernes indhold og beskyldte rektor for en egenrådig ledelsesstil. Nu kommer tidligere DPH-rektor ham til undsætning og kalder de tre for "uansvarlige"
År: 2001 Nr.: 14
Det er omsorgsvigt at overlade de små børn til pædagogerne. Børn, der forlades af deres mor, inden de er to år, vil resten af livet være i tvivl, om de er elsket, og derfor kan de ikke indgå i ordentlige samspil med andre. Ole Schouenborg, psykolog, seminarielærer og forfatter til bogen "Velfærdsyngel", vil have kvinderne til at vende tilbage til yngelplejen
År: 2001 Nr.: 12
Nye Fagbøger
År: 2001 Nr.: 11
Daginstitutioner er gode til at socialisere børn. Det skyldes først og fremmest, at børn lærer de sociale spilleregler af hinanden. Til gengæld er pædagoger ikke så vigtige for indlæring af de sociale kompetencer, som de gerne vil tro, mener børneforsker Tomas Ellegaard
År: 2001 Nr.: 09
Vi må have andre visioner for børns liv og børns institutioner end kortsigtet økonomi og nye styringsredskaber
År: 2001 Nr.: 09
Klubarbejdet forandrer sig ligesom alt andet, og vi mener, at vi som fagorganisation har en forpligtelse til at tænke i den bedst mulige kvalificering til arbejdet.
År: 2001 Nr.: 08
Pædagog Lise Kjær bruger børnenes egne historier til at lave teater sammen med dem. For børnene er det en sjov måde at lære sociale værdier og for pædagogerne en god måde at lære det enkelte barn godt at kende på
År: 2001 Nr.: 08
Tusindkunst 19 kommuner har i projektet Tusindkunst arbejdet for at få en musisk dimension ind i pædagogikken og bygge bro mellem daginstitutioner og skoler. Pædagogerne har været flittige deltagere, mens det har været sværere at få fat i lærerne. Alligevel er der mange steder blevet nedbrudt grænser og knyttet venskaber mellem mange pædagoger og lærere
År: 2001 Nr.: 07
Børn som pårørende til psykisk syge, af Beate Lisofsky og Fritz Mattejat. Gyldendal uddannelse, kr. 198, 185 s.
År: 2001 Nr.: 07
BUPL er også positiv overfor en national handlingsplan med overordnede anbefalinger og indholdsplaner for arbejdet i landets daginstitutioner.
År: 2001 Nr.: 06
Nyuddannede pædagoger har fået sværere ved at finde arbejde. Pædagogmangel findes efterhånden kun i det storkøbenhavnske område
År: 2001 Nr.: 06
Børneforsker Stig Brostrøm har i en kronik beskyldt selvforvaltningspædagogikken for at være årsag til, at svage børn ikke bliver set og dermed ikke får den hjælp, de har behov for. Børn&Unge har inviteret Stig Brostrøm og børneforsker Jan Kampmann, som er fortaler for børns selvbestemmelse, til at tale sammen om blandt andet selvforvaltning og pædagogens rolle
År: 2001 Nr.: 05
HB-MØDE
År: 2001 Nr.: 05
Mange ansatte i daginstitutioner er reduceret til pædagogiske servicemedarbejdere og næsepudsere. En reorganisering kan være med til at puste ny energi i medarbejdergruppen.
År: 2001 Nr.: 04
Faglig voldgift kender aftale mellem lærerforeningen og Skive Kommune om at henføre skolepædagoger til lærernes overenskomst ugyldig. Skolepædagoger udøver først og fremmest fritidspædagogik, og derfor hører de til hos BUPL, fastslår den længe og med spænding ventede afgørelse i den såkaldte Skivesag
År: 2001 Nr.: 02
Drenge burde være et år længere i børnehaven. For deres hjerner er faktisk slet ikke skoleklare, og deres indlæring foregår på en helt anden måde end pigers. I det hele taget burde vi behandle de to køn anderledes, end vi gør, mener hjerneforsker Ann Knudsen
År: 2001 Nr.: 01
Politik for fremtiden
År: 2001 Nr.: 01
Vedtaget på BUPLs kongres 2000
År: 2001 Nr.: 01