Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: inklusion* or intergration*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Pædagog Karen-Kirstine Jepsen har arbejdet med flere koncepter i to børnehaver i Varde Kommune. Hun har både oplevet ­koncepter som bureau­kratiske og ufleksible og har erfaret, at systematikken kan være en hjælp til at komme hele vejen rundt om det enkelte barn og i samarbejdet med forældre.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagogik trives i folkeskolen, hvor pædagoger står for et væld af forskellige indsatser til børn med særlige behov. Udenfor folkeskolen overlapper specialpædagogikken og den almene pædagogik hinanden. Det viser en stor kortlægning af den specialpædagogiske faglighed.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagog Signe Sass Bjørch underviser i 1.a på Holmeagerskolen efter metoden co-teaching. Klassen inkluderer fem børn med autisme, men de specialpædagogiske værktøjer kommer hele klassen til gode.
År: 2017 Nr.: 10
Pædagoger og lærere udveksler mere end smalltalk ved kaffemaskinen på landets skoler. Meget planlægning og evaluering foregår i pauserne og fritiden, og den gestus er helt afgørende for et velfungerende tværprofessionelt samarbejde i skolen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 08
Kobberbakkeskolen i Næstved satser nu massivt på uddannet personale. Det skal sikre, at elever med særlige behov udvikler sig personligt og socialt.
År: 2017 Nr.: 07
Martin Seligman er kendt som ophavsmanden til den positive psykologi. Da guruen gæstede Danmark, var hans glade budskaber, at trivslen hos både børn og voksne kan måles og øges. Trivsel bør være regeringens mål for vækst, mener han.
År: 2017 Nr.: 07
Antallet af pædagoger, der anmelder vold og trusler på arbejdspladsen, er steget fra 2014-2016, viser nye tal.
År: 2017 Nr.: 06
3. marts blev Eksperimentalinstitutionen kåret som årets dagtilbud. En institution, hvor halvdelen af børnene har psykosociale vanskeligheder. De inkluderes gennem nærvær og et fællesskab, de kan spejle sig i. Og alle ansatte er pædagoger.
År: 2017 Nr.: 05
Cathrine Mikkelsen blev i januar uddannet pædagog som den første årgang, der skulle vælge specialisering. Valget var svært, men vi er bedre rustet til praksis nu, siger hun.
År: 2017 Nr.: 04
Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion. I stedet skal der fokus på, hvad alt det, der er sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Pædagoger søger forgæves hjælp i de kommunale ressourceteams. Psykologer og andre fagpersoner har ikke tid til at samarbejde, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Pædagogernes rolle i skolen skal defineres klarere, Merete Riisager (LA). Hun er bekymret for SFO- og klubområdet, men tror ikke på, at fritidspædagogikken kan komme ind i skolen.
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
De fem pædagoger er et godt eksempel på, at nysgerrighed, inklusion og åbenhed gavner os alle. Mangfoldigheden længe leve.
År: 2016 Nr.: 20
Professionsforsker Bent Madsen er i gang med en omfattende kortlægning af det specialpædagogiske arbejde, der skal vise, om specialpædagogerne har kompetencerne til at løse deres opgaver med nogle de allermest udsatte børn, unge og familier i Danmark.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
På fem år er antallet af børn og unge i psykiatrisk behandling steget med 44 procent. Når børn mistrives, kan forældre og pædagoger presse på for en udredning og en diagnose. Men diagnosen løser sjældent alle problemer, mener psykolog i PPR og en ekspert i inklusion.
År: 2016 Nr.: 18
I dagtilbuddet Baunegården har flere børn diagnoser. Men det er deres behov og udfordringer, der er grundlag for pædagogikken – ikke diagnoserne.
År: 2016 Nr.: 18
9 ud af 10 danskere stoler på, at lønnen passer, men på hver anden lønseddel findes fejl, viser ny måling. Pædagog Anette Hochreuter får 70.000 kroner, efter at BUPL tjekkede hendes løn.
År: 2016 Nr.: 17
Sproget er en vigtig faktor for inklusion. Pædagoger skal gå forrest i arbejdet med at skabe et inkluderende sprog blandt forældre og børn. Det er dog et dilemma, at man samtidig skal kunne tale om, at nogle har brug for mere støtte end andre.
År: 2016 Nr.: 17
Regeringen har en ambition om, at vi skal blive bedre til at bryde den sociale arv, at vi skal inkludere alle i fællesskabet. Svært at være uenig i det. Men hvad gør regeringen så? Den sætter kommunerne under stram styring. Den er så stram, at der ikke er råd til at investere i en fokuseret indsats i socialt belastede områder.
År: 2016 Nr.: 16
I BUPL glæder vi os over, at regeringen med en national handlingsplan for demens sætter fokus på, at ældre skal have et værdigt liv.
År: 2016 Nr.: 15
Danmarks Statistik har offentliggjort en opgørelse over normeringerne i dagtilbud og dagpleje. Men opgørelsen var så fuld af fejl, at den blev trukket tilbage. Opgørelsen viste blandt andet, at der var ét barn pr. voksen i vuggestuerne i Langeland Kommune, som ikke driver nogen vuggestuer.
År: 2016 Nr.: 14
Hverdagens mange praktiske gøremål giver unikke rum for læring og udvikling i daginstitutionerne. Men det kræver mentalt og organisatorisk fokus på rutinerne hos pædagoger og ledelse, mener forsker Søren Smidt.
År: 2016 Nr.: 14
SFI-forsker Helle Holt er på jagt efter gode eksempler på, hvordan kommunale arbejdspladser kan inkludere ledige og flexjobbere uden at nedslide det faste personale i en hårdt presset hverdag.
År: 2016 Nr.: 14
Pædagoger elsker deres fag, men det psykiske arbejdsmiljø er nu så opslidende, at hver fjerde pædagog overvejer at sige op. Mange tvivler på, at de holder til pensionsalderen, viser ny undersøgelse. BUPL kræver bedre normeringer.
År: 2016 Nr.: 13
Folkeskolereformen har fået en svær fødsel. Kun halvdelen af pædagogerne mener, at børnene får den varierede skoledag, som ellers er forudsætningen for reformen. Men det kommer til at tage længere tid, før reformen er implementeret, advarer børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
År: 2016 Nr.: 11
Pædagog Brit Glud fra Kongevejen SFO har udviklet metoden TREKS til inklusion i indskoling og SFO. Forløbet giver børnene ro og fællesskab gennem yoga, massage og samarbejdsøvelser.
År: 2016 Nr.: 10
Inklusion i folkeskolen skal være inkluderende læringsmiljøer, anbefaler ekspertgruppe. BUPL efterlyser bedre muligheder for lærer- og pædagogsamarbejdet.
År: 2016 Nr.: 09
Pædagog Lilian Frimann fandt på firkløverlegen under sin diplomuddannelse og blev hurtigt overbevist om dens virkning. Nu skal idéen føres ud i livet.
År: 2016 Nr.: 09
Evnen til nytænkning ligger i pædagogers dna, men idéerne blomstrer altså ikke bare af sig selv. Der er nogle forudsætninger, som skal være opfyldt.
År: 2016 Nr.: 09
For et halvt år siden var 3.x en udfordrende klasse med et højt støjniveau. Nu er der kommet ro i klassen og meget bedre trivsel takket været et godt team og en dygtig pædagog, fremhæver inklusionsekspert Rasmus Alenkær.
År: 2016 Nr.: 08
Flere pædagoger rapporterer om vold fra børn og unge, men de voldelige overgreb anmeldes kun sjældent til politiet. Dermed risikerer voldsramte at miste muligheden for en eventuel offererstatning. BUPL anbefaler systematisk registrering af hændelsesforløb.
År: 2016 Nr.: 08
René Kenneth Christensen glæder sig over jobannoncernes fokus på professionelle pædagoger, men savner ord som varme og nærvær.
År: 2016 Nr.: 06
Stadig færre pædagoger får en efteruddannelse. De, der kommer afsted, får ofte kurser, der matcher den politiske dagsorden. Udviklingen ensretter og er stærkt bekymrende, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 05
Det kniber for pædagogerne i Struer med at få underrettet, men ressourcepædagog Anette Knold Koch underretter altid, når det er nødvendigt. Hun gennemgår indholdet af underretningen med forældrene, inden den bliver sendt til forvaltningen.
År: 2016 Nr.: 04
Pædagog Anne Søgaard var selv med til at præge sin stilling som inklusionsvejleder i Dragør Kommune. I dag hjælper hun institutioner og lokalsamfundet med at skabe inkluderende fællesskaber.
År: 2016 Nr.: 02
Børnehusene Kokkedal har udviklet et værktøj, der hjælper pædagogerne med at se børnene fra flere perspektiver. Det har betydet en bedre inklusion af alle børn.
År: 2016 Nr.: 02
Kan man danse en bog? Ja, mener Fuglebakkens Børnehave i Roskilde, hvor børnene opfører deres yndlingsfortællinger som leg, dans og bevægelse.
År: 2016 Nr.: 01
Børneinstitutionen Byskovgaard i Slagelse har bragt børnehave-, vuggestue- og specialbørn sammen i kreative projekter. Det har givet større sammenhold på tværs af stuerne.
År: 2015 Nr.: 20
Rikke Smedegaard Hansen er udpeget til at være hverdagsekspert i en gruppe, der skal se nærmere på inklusionsindsatsen i folkeskolen. Hun ser sig selv som en pædagog, der med sin faglighed kan bidrage til, at nogle børn kan inkluderes.
År: 2015 Nr.: 19
I 2014 steg antallet af anmeldelser om psykiske erhvervssygdomme markant på det ­pædagogiske område. Større opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø og pressede arbejdsvilkår kan være nogle af forklaringerne.
År: 2015 Nr.: 19
En frodig taghave på toppen af skuret i børne­huset Harmonien skaber rammerne for bæredygtig inklusion og forældreinddragelse. Her kan institutionens børn og forældre mødes i weekenderne.
År: 2015 Nr.: 19
Dokumentation fylder stadig mere i pædagogers dagligdag. De bruger mere tid på opgaver, der ikke tjener pædagogiske formål, end de gjorde for et år siden, viser BUPL’s Tillidsbarometer 2015.
År: 2015 Nr.: 18
På Mors tør de sige det højt: Pædagoger kan hjælpe og støtte forældre i børneopdragelsen. Nu sættes et udvidet forældresamarbejde i system. Nogle daginstitutioner er allerede i gang.
År: 2015 Nr.: 17
Skal inklusion foregå i klassen, eller kan den også understøttes ved at tage børn med særlige behov ud af klassen? Det spørgsmål deler pædagogerne, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 16
Pædagog Maj-Britt Sandholm er med i et projekt, der skal give skilsmissebørn mulighed for at mødes og snakke sammen om, hvad der sker, når forældrene bliver skilt.
År: 2015 Nr.: 15
Udenlandske evidensbaserede koncepter, som skal købes, har vundet indpas i mange instituioner. Spørgsmålet er, om man kan stole på råd fra de eksperter, der tjener penge på koncepterne. Det mener en kritisk professor, man ikke kan.
År: 2015 Nr.: 15
Når jeg taler med politikere, embedsmænd og skolefolk, så er alle enige om, at pædagogerne er afgørende for, at vi lykkes med at øge trivslen og give børn og unge mere lige muligheder i livet.
År: 2015 Nr.: 15
Inklusionen i skolen skal have et serviceeftersyn, men BUPL’s formand tror ikke, at det har nogen mærkbar effekt, så længe ressourcerne er for små..
År: 2015 Nr.: 14
Inklusionen i folkeskolen skal til eftersyn, lover Ellen Trane Nørby, nyudnævnt børne- og undervisningsminister. Hun vil have bedre sammenhæng, større frihed og mere respekt for de forskellige faggrupper.
År: 2015 Nr.: 13
Pædagogerne i indskolingen og SFO på Søndre Skole i Grindsted lader børnene skabe symmetriske mønstre, som det kendes i buddhistisk meditation.
År: 2015 Nr.: 13
Juridisk konsulent Ulla Nielsen, BUPL, svarer her på nogle af de spørgsmål om ytringsfrihed, som hun oftest hører fra pædagoger og ledere.
År: 2015 Nr.: 12
Samarbejdsproblemer, sygemeldinger og stress. Inklusionsopgaven kan presse pædagoger til det yderste. Men der er også gevinster, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 11
Skolereformen skulle forbedre børnenes skoledag, men det er ikke sket, mener ­pæda­goger i skolen. De beretter også om dårligere fritidsinstitutioner og et tungt inklusionsarbejde.
År: 2015 Nr.: 11
Hvordan er det første år med skolereformen gået? Tre eksperter giver her deres bud
År: 2015 Nr.: 11
Pædagogerne kan give mere. Hvis der ikke er et godt teamsamarbejde på skolen, er det svært for pædagogerne at bidrage, mener undervisningsminister Christine Antorini.
År: 2015 Nr.: 11
To nye bøger skal lære børn om muslimernes hellige måned ramadan og den tilhørende eidfest.
År: 2015 Nr.: 10
Teater handler om følelser. Mange af årets nye gode teaterforestillinger for børn og unge har fokus på følelser, som hører deres aldersgrupper til. Det er forestillinger, der tør vise, at følelser er vigtige, men at ikke alle følelser er lige nemme at håndtere eller altid fører til noget positivt. Når børn og unge ser godt teater, bliver de klogere på deres egne og andres følelser og på kreative måder at udtrykke sig på. Det mener Børn&Unges børneteateranmelder Randi K. Pedersen, der har fulgt årets festival og her ­anmelder de forestillinger, hun faldt for.
År: 2015 Nr.: 10
Børn udvikler sproget, hvis pædagoger leger, er åbne for dialog, læser for børnene, er nærværende og har fokus på relationen. Pædagoger i otte daginstitutioner i Københavns Nordvest har ændret syn på sprogstimulering.
År: 2015 Nr.: 09
Pædagogernes nye overenskomst giver flere midler til Kompetencefonden. Over 800 pædagoger har fået støtte fra fonden. Behovet er stort, siger BUPL.
År: 2015 Nr.: 08
Seksårige Naya har muskelsvind og er afhængig af støtte døgnet rundt. Da hun skulle starte i skole, fulgte hendes støttepædagog fra børnehaven med, og Naya er nu blevet et eksempel på vellykket inklusion.
År: 2015 Nr.: 06
Christina Dalsgaard Riisom har fulgt Naya, ­siden Naja var tre, og også da hun startede i ­folkeskole. Men fra april er det slut. Og dog ...
År: 2015 Nr.: 06
Følelserne er med på jobbet i Børnehuset Baunevangen. Pædagogerne har uddannet sig i relations- og ressourceorienteret tænkning, og det har givet mere fokus på den måde, de er sammen med børnene på.
År: 2015 Nr.: 04
Folkeskolereformen har gjort inklusionsopgaven tungere at løfte, mener pædagogerne. En lang skoledag, flere inklusionsbørn og for dårlige ressourcer gør det svært for udsatte børn at lære og trives i folkeskolen.
År: 2015 Nr.: 03
I Skolegades Børnehave i Silkeborg er op mod hvert andet barn under observation eller diagnosticeret som handicappet. Sådan har det været i årtier. Pædagogerne kalder det mangfoldighed og arbejder målrettet med rummelighed og tolerance.
År: 2015 Nr.: 03
Når så stor en del af børnene har fysiske og psykiske problemer og handicap, stiller det særlige krav til pædagogerne.
År: 2015 Nr.: 03
Resultater fra hjerneforskningen kan ikke overføres til hverdagen i en daginstitution. Forskningen bygger på dyr og døde mennesker og viser ofte noget, pædagoger ved i forvejen.
År: 2015 Nr.: 01
Pædagog John Colerick, leder af specialinstitutionen Lavuk, får årets handicappris. Han gør brugerne klar til livet og klæder personalet på til arbejdet.
År: 2014 Nr.: 22
En miniberetning om de ­væsentligste satsninger og begivenheder, som de ser ud fra forbundskontoret i København.
År: 2014 Nr.: 22
Sandheden om småbørns gode liv har ændret sig flere gange i løbet af de seneste årtier, og ikke nødvendigvis til det bedre. Det siger Sine Penthin Grumløse, som i en ph.d-afhandling har analyseret politikeres måde at tale om de 0-7-årige på fra 1960 til 2010.
År: 2014 Nr.: 22
Mere traditionelle temaer blev nedprioriteret, da kongressen valgte, hvad BUPL i særlig høj grad skal arbejde med de kommende år. Ekspert kalder prioriteringen ’spøjs’.
År: 2014 Nr.: 21
BUPL’s nye formand, 44-årige Elisa Bergmann fra Esbjerg, vil udfordre magt­haverne og kæmpe for de bedste vilkår for Danmarks børn og pædagoger. Men vi skal alle hjælpe til, siger hun.
År: 2014 Nr.: 21
Pædagoger oplever, at de ikke har tid til at opfylde børnenes basale behov for nærhed i daginstitutionerne, viser en undersøgelse. Det er især krav fra politikerne, som tager tiden fra børnene.
År: 2014 Nr.: 20
De ansatte i Børnehuset ved Skoven ved, hvad der skal til for at give børnene en god start på livet, men der er masser af forhindringer på vejen dertil.
År: 2014 Nr.: 20
Måske er det ved at gå op for politikerne, at man ikke kan fortælle om vigtigheden af tidlig pædagogisk indsats og samtidig se på, at kommunerne underprioriterer børneområdet.
År: 2014 Nr.: 20
Skolereformen giver muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Skal man begå sig på en skole og vinde respekt, skal man kunne overbevise om, hvad man kan, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 19
De vil lede BUPL Der bliver kampvalg til BUPL’s daglige politiske ledelse, forretningsudvalget, når BUPL holder kongres den 21.-22. november. Mød her de syv kandidater, der kæmper om fem pladser i forretningsudvalget.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussioner om læreplanerne har været heftige siden 2004 og vil helt sikkert fortsætte i fremtiden. Børn&Unge har spurgt fire aktører på området, om læreplanerne er en succes. De er ikke helt enige.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup Kommune har opfundet deres egen version af læreplaner. Det betyder, at de planer, som før var overordnede og fjerne, er blevet nærværende, brugbare og lige efter deres smag.
År: 2014 Nr.: 19
Et nyt online screeningsværktøj skal hjælpe skolepædagoger med at under­støtte livsduelighed, inklusion og positive læringsmiljøer hos børn og unge.
År: 2014 Nr.: 18
Pædagoger køber flere fagbøger end nogensinde. De læser for at blive klogere på deres fag, men de vil ikke have alt for tunge og teoretiske bøger. Det handlingsanvisende hitter, siger redaktøren for Pædagogisk Bogklub, Anita Egelund.
År: 2014 Nr.: 18
Så har vi søsat en etikstafet. Den første blev bragt i nr. 15 med forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann, som sendte stafetten videre til Jytte Hare. Hun sendte den videre til Christian Aabro, som har sendt den videre til Iben Due Lund. Vi forlænger hermed den energiske debat mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksperter på de etik-roadshows, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Følg med i etikstafetten, send gerne dit eget bidrag og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 18
Pædagogerne i Børnehaven Måbjerghus, Holstebro, indrømmer, at det lyder glansbilledagtigt, når de roser programmet ’De Utrolige År’ til skyerne. Men det virker for dem i en hverdag med flere udfordrede børn. Det har ikke betydning for hverdagen, at evidensen stammer fra USA.
År: 2014 Nr.: 16
Ny forskningsbaseret viden kan give mere virkningsfulde indsatser, mener nogle eksperter. For andre er det en ulempe, at evidenskravet betyder en forskerstyret pædagogisk praksis.
År: 2014 Nr.: 16
Flere pædagoger til børnene, praktikanterne ud af normeringerne, mindre papirarbejde og nye penge til tidlig indsats. SF's forslag kan være en god investeing, mener professor.
År: 2014 Nr.: 15
Pædagoger og lærere skal være fødselshjælpere til et godt samarbejde med og mellem forældre i skolen.
År: 2014 Nr.: 15
Engelsby Børnehave er en af 15 danske daginstitutioner syd for grænsen. En stor opgave er at fastholde dansk sprog og kultur, og det gøres konsekvent. Lederen mener, at den tyske pædagogik har nærmet sig den danske.
År: 2014 Nr.: 13
På Skolernes Skakdag sad 360 indskolingsbørn koncentreret ved brættet på Stensballeskolen i Horsens. Pædagog Karin Andersen bruger spillet i indskolingen og SFO'en.
År: 2014 Nr.: 13
Pædagogerne skal bakkes op i at få viden og kompetencer til at udvikle en inkluderende praksis, ellers bliver inklusion en alt for stor belastning, mener forsker.
År: 2014 Nr.: 12
Pædagogers udfordringer er tema på BUPL’s kongres til november. Nu kan du debattere med på Facebook.
År: 2014 Nr.: 12
Charlotte Ahrenkiel Jensen og Rikke Mie Jensens klubstillinger bliver nedlagt, fordi Hjørring Kommune som en konsekvens af skolereformen lukker SFO’er og skærer dybt i antallet af klubber.
År: 2014 Nr.: 12
BUPL spillede med på skolereformdagsordenen, og det gav mest indflydelse i lobbyarbejdet. Lærerne satsede forkert, vurderer en arbejdsmarkedsforsker og en lobbyist
År: 2014 Nr.: 12
Et større fokus på relationer vil skabe de ønskede resultater i skolen. Det er en opgave for skolepædagogerne, siger forfatterne til en ny bog om relationsudvikling.
År: 2014 Nr.: 11
Hjertebanken, hyperventileren og søvnløshed. Kroppen prøvede at advare Charlotte. Men først efter en nedtur med alvorlig stress, mange måneders sygemelding og timevis af coaching er hun på vej op igen.
År: 2014 Nr.: 11
Når Arbejdstilsynet undersøger arbejdsmiljøet i daginstitutioner, er det største problem det psykiske arbejdsmiljø. Især stor arbejdsmængde, tidspres og følelsesmæssige belastninger tynger pædagogerne. Det er meget alvorligt, påpeger BUPL.
År: 2014 Nr.: 11
Et måltid er en pædagogisk guldgrube. Det er holdningen i Nørrebro-institutionen Martha Hjemmet. Her er måltidet blevet en central og pædagogisk del af hverdagen.
År: 2014 Nr.: 10
Inklusion lykkes bedre i dagtilbud end i skoler. Det er budskabet, når pædagoger, lærere og ledere selv vurderer, om de har succes med inklusion.
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
Daginstitutionen Troldhøj kappede båndene til kommunen og genopstod som privat. Leder og pædagoger fortæller om friheden, glæden ved at gå egne veje og om at svigte det kommunale fællesskab.
År: 2014 Nr.: 08
Der er kridtet op til kamp. Ingrid Krogh-Hansen er leder i en privat daginstitution, og Kristian Johannesen er leder i en kommunal. Her bedømmer de deres egen institutionstype på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest.
År: 2014 Nr.: 08
Både forældre og pædagoger oplever en række fordele i de private dagtilbud. Forældrene føler, at de får mere kvalitet og bedre service for pengene. Pædagogerne synes, at de får mere nærvær.
År: 2014 Nr.: 08
Bekendtgørelsen for den nye pædagoguddannelse er netop offentliggjort. De studerende skal fremover specialisere sig mere, og det er BUPL ikke tilfreds med.
År: 2014 Nr.: 06
Marjattas uddannelsescenter og seminarium skal samarbejde med UC Sjælland om at uddanne pædagoger, der skal rustes til inklusion af alle børn.
År: 2014 Nr.: 06
Da børnene sivede fra Specialcenter Sigrid Undset, fik de ansatte en god idé. Nu deler de deres viden med lærerne i skolerne, og det er en stor succes.
År: 2014 Nr.: 06
Specialinstitutionernes viden og ekspertise kan komme mange flere børn til gavn, hvis institutionerne indgår i samarbejder om vidensdeling med lærere og pædagoger i de almindelige tilbud, viser forskningsprojekt.
År: 2014 Nr.: 06
8 ud af 10 ledere mener, at deres personale har ekspertisen til inklusionsopgaven. Alligevel mener kun lidt over halvdelen, at deres institution er godt nok rustet til opgaven.
År: 2014 Nr.: 06
Anette Bang Jensen arbejder på Firkløverskolen for børn med autisme og svær ADHD i Mørke på Djursland. Hun har i 20 år arbejdet som specialpædagog og mener, at inklusion er vejen frem. Men ressourcerne skal følge med.
År: 2014 Nr.: 06
Er inklusionsprojektet kørt af sporet på grund af manglende viden og ressourcer, eller kører det fint på skinner? Det er eksperter, politikere og praktikere uenige om.
År: 2014 Nr.: 06
På Sydfyn skaber ’Skrumlet’ rum for, at børn med forskellige forudsætninger møder hinanden i et inkluderende fællesskab. De fysiske rammer er afgørende, vurderer forsker.
År: 2014 Nr.: 06
År: 2014 Nr.: 06
Her kan pædagoger hente viden og redskaber om specialpædagogik og inklusion.
År: 2014 Nr.: 06
I Frederiksberg Kommune har man valgt at uddanne en masse pædagoger til konfliktmæglere. Er kommunens børn og unge virkelig så besværlige, eller ligger der noget andet til grund for den prioritering?
År: 2014 Nr.: 06
Når pædagogerne står alene med en stor gruppe børn, så er det nærmest umuligt at have fokus på enkelte børn med særlige udfordringer.
År: 2014 Nr.: 06
Der er fast arbejde til børneminister Manu Sareens i det nye kæmpeministerium. Men han håber at gøre forventningerne om, at daginstitutionsområdet vil drukne i alle de tunge socialsager, til skamme.
År: 2014 Nr.: 05
Pædagogerne Sanne og Pia har tilsammen smidt 128 kilo. Den ene med hjælp fra den anden. Deres vægttab har gjort dem til stærke rollemodeller, og både livskvaliteten og arbejdsglæden er vokset.
År: 2014 Nr.: 05
I Børnehuset Nattergalen har drenge lov til at være drenge. Her må man løbe på gangene og slås med sværd, og de voksne leger også med. Fokus på ‘drengede’ aktiviteter har hjulpet til at inkludere drengene bedre.
År: 2014 Nr.: 05
Og derved skaffer vi faktisk pædagoger i arbejde – til glæde for både institutioner og arbejdsløse.
År: 2014 Nr.: 05
Specialbørnehaver lukker i takt med kommunernes prioritering af inklusion i almindelige dagtilbud. Men ingen har overblik over udviklingen og dens konsekvenser for den sårbare børnegruppe.
År: 2014 Nr.: 04
Man kan fremover blive pædagog uden at lære, hvordan man søsætter praktiske aktiviteter. Pædagoguddannelsen kan også blive meget forskellig. Det mødes af skarp kritik fra BUPL.
År: 2014 Nr.: 04
Pædagogerne fra klubben har allerede timer i skolen, og det fungerer fint. Alligevel er de bekymrede for, hvordan det bliver, når skolereformen træder i kraft.
År: 2014 Nr.: 04
År: 2014 Nr.: 04
Hvordan griber man dialogisk læsning an, og hvordan kan den kombineres med aktiviteter, så børnehavebørn bliver klædt på til skolestart? Det har Børnehusene Kokkedal et nyt bud på.
År: 2014 Nr.: 04
Vuggestuepædagogerne mener, at de gør, hvad de kan for at have et højt fagligt niveau. Men kunne de sammensætte den ideelle institution, skulle meget ændres. Flere uddannede pædagoger er et stort ønske.
År: 2014 Nr.: 03
Antallet af jobannoncer til pædagoger er det højeste siden 2009. Men jobbene er især kommet omkring de større byer, mens pædagoger i udkantsområder stadig må kigge langt efter arbejde.
År: 2014 Nr.: 02
Aldersopdelte grupper og åben plan har øget kreativiteten og fagligheden i Børnehuset Spiren i Køge. Projektet er et bud på, hvordan en helt almindelig daginstitution kan forandre sig.
År: 2014 Nr.: 02
Nøglen til børns trivsel, læring og social inklusion er et kompetenceløft hos pædagogerne. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.
År: 2013 Nr.: 22
Børneminister Annette Vilhelmsen (SF) fremhæver nogle af de gode ting, der skete i år, og hvad hun har gjort for, at 2014 bliver et godt år for børn og unge.
År: 2013 Nr.: 22
Fællestillidsmand Frank Sørensen fra Greve Kommune fortæller, hvorfor det går fra skidt i år til lidt bedre næste år.
År: 2013 Nr.: 22
Pædagoger kommer ind på en 11. plads blandt 54 faggrupper, når det handler om at være mest deprimeret. Et arbejdsmiljø med stigende krav til jobbet i kombination med både dårlig ledelse og mangel på professionalisme bærer ofte skylden, mener erhvervspsykolog.
År: 2013 Nr.: 21
Forsøg på at møde alle børns behov kan utilsigtet gøde jorden for mobbemønstre, viser ny forskning. Det rammer børn med særlige behov, som skal inkluderes i almindelige dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 20
Og bagefter blev jeg ramt af en følelse af tomhed, for pengene kunne være brugt anderledes i løbet af året, for eksempel på vikarer.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagoger vil ind i kommunalbestyrelsen for at synliggøre pædagogers betydning og kæmpe for gode normeringer og bedre inklusion. Men det bliver svært, for de skal tænke på kommunekassens ve og vel, siger kommunalforsker.
År: 2013 Nr.: 19
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Agenterne i Tryllefløjten har en mission. De skal sætte fokus på børneglæde. Og er der tegn på mistrivsel blandt ungerne, er agenterne klar til at sætte ind.
År: 2013 Nr.: 19
Politikere i kommunerne opfylder langt de fleste valgløfter til børnene, viser en stikprøve. Men løfterne er formuleret så upræcist, at det er nemt at holde dem, mener BUPL og en ekspert i kommunalpolitik.
År: 2013 Nr.: 18
Fortæl de gode historier, gør det mere og gerne på sociale medier, lyder råd fra erfarne pædagogdebattører.
År: 2013 Nr.: 18
Børn bliver et stort tema i kommunalvalget, mener kommunikationsrådgiver i New Deal Rasmus Jønsson, der har en fortid som politisk kommentator og underviser i kommunikation. Men pædagogernes fortællinger om, hvad deres faglighed betyder for børnene, er underfrankeret. Råb det ud, siger han.
År: 2013 Nr.: 18
Høje følelsesmæssige krav, søvnbesvær og manglende overblik placerer pædagoger blandt bundskraberne i en ny ­undersøgelse af 54 faggruppers arbejdsmiljø. En giftig cocktail af for mange arbejdsopgaver og for få hænder til at løse dem får skylden.
År: 2013 Nr.: 17
Daginstitutionernes vigtigste formål er at sørge for, at børnene trives og udvikler sig, så de kan klare sig i livet, mener den nye minister for 0-6-års området. Annette Vilhelmsen har også fokus rettet mod inklusion, som hun mener, at nogle kommuner ’ikke er i mål med’.
År: 2013 Nr.: 16
Mens landets vuggestuer og børnehaver i stigende grad skal rumme børn med særlige behov, følger de nødvendige ressourcer sjældent med fra kommunerne. Det viser en undersøgelse fra Politiken.
År: 2013 Nr.: 16
Enkelte kommuner sender nu pædagogerne på reel uddannelse i dilemmaet: Tag dig af specialbarnet eller alle de andre børn.
År: 2013 Nr.: 16
Mens uddannelsesministeren er ved at lægge sidste hånd på en reform af pædagoguddannelsen, har de faglige organisationer indgivet deres høringssvar. Der er plads til forbedring, mener BUPL.
År: 2013 Nr.: 16
iPads og tablets er ved at vinde indpas i mange af landets daginstitutioner. Derfor takkede den nyuddannede pædagog Alexander Mørup Rasmussen ja til et kursus om børns mediekultur.
År: 2013 Nr.: 14
Som nyuddannet pædagog kan jobsøgningen godt trække tænder ud. BUPL’s A-kasse giver med et uddannelses- og praktikforløb mulighed for at opgradere CV’et og at få mere viden og erfaring, mens man venter på drømmejobbet.
År: 2013 Nr.: 14
Mange børn med diagnoser spilder deres tid i folkeskolen, fordi de ikke får den rette hjælp. Inklusionen er gået for vidt.
År: 2013 Nr.: 14
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
Når der skal inkluderes flere og flere børn, stiller det krav til pædagogikken. Med farver, symboler og piktogrammer har Hedely SFO valgt en praksisnær tilgang, som hjælper børnene og giver færre konflikter. Læs, hvordan og hvorfor Hedely gik farvevejen.
År: 2013 Nr.: 12
Farver og piktogrammer giver en tydelighed, som støtter børn med ADHD og autisme, fremhæver Mai Klok, specialundervisningskonsulent ved PPR i Greve Kommune.
År: 2013 Nr.: 12
Desværre er det ikke os, der laver aftalerne om kommunernes økonomi. Hvis det var, ville vi have en minimumsnormering.
År: 2013 Nr.: 11
Selvom baggrunden er dårlig økonomi, hilser BUPL de frivillige velkommen, men kun hvis lederne selv kan bestemme, om de vil bruge dem. Men flere kommuner tvinger nu institutionerne til at tage frivillige. En leder kalder det frivillig tvang.
År: 2013 Nr.: 08
Den integrerede institution Pakhuset i Brønshøj har fået en pris for at hjælpe udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik. Det virker og giver meget tilbage.
År: 2013 Nr.: 08
En snegl fundet på den frosne jord skal undersøges. Det store spørgsmål er, om den har overlevet kulden. Det vil nysgerrige børn gerne vide. I Børnehuset Gartneriet undersøger børn og voksne naturen sammen uanset årstiden.
År: 2013 Nr.: 06
Pædagogernes overenskomstforhandlinger er overstået. Henning Pedersen, BUPL’s formand, ærgrer sig over KL’s attitude undervejs, men glæder sig over en ny kompetencefond og pædagogiske projekter.
År: 2013 Nr.: 05
Dansk i 45 minutter og derefter matematik i 45 minutter, så engelsk og derefter gymnastik. Sådan er strukturen på mange skoler. De fastlåste rammer blokerer for pædagogiske aktiviteter, siger pædagoger i en ny kortlægning af folkeskolens udfordringer.
År: 2013 Nr.: 04
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Flere og flere børn kan lege med tablet og computer i deres daginstitution. Men ikke alle mærker det digitale boom. Den forskel skal udlignes, mener BUPL, der efterlyser nationale eller kommunale handlingsplaner.
År: 2013 Nr.: 02
År: 2012 Nr.: 22
En mere synlig pædagogprofession og fokus på faglighed er nødvendige, hvis pædagoger vil præge fremtiden. Det sagde BUPL’s formand, Henning Pedersen, i beretningen.
År: 2012 Nr.: 21
Kongressen vedtog at skære antallet af faglige sekretærer i forretningsudvalget ned fra fire til to. Fremover består det af fem medlemmer: formand, næstformand, hovedkasserer og to faglige sekretærer. Mød BUPL’s nye ledelse, og læs om deres hjertesager.
År: 2012 Nr.: 21
Flere pædagoger kaster sig over videreuddannelse og får kurser og diplommoduler. Muligheden for at efteruddanne sig er meget forskellig fra kommune til kommune.
År: 2012 Nr.: 20
De tre bud Her er tre eksperters bud på, hvordan pædagogikken vil udvikle sig i de kommende år.
År: 2012 Nr.: 20
Vi skal nemlig trække tråde direkte tilbage til maj, hvor 221 engagerede pædagoger var samlet en dag på Hotel Nyborg Strand.
År: 2012 Nr.: 20
To tredjedele af kommunerne bruger ikke millionerne fra staten til forbedringer i daginstitutionerne. Tyveri, siger BUPL’s formand. Økonomiministeren løfter en truende pegefinger over for kommunerne.
År: 2012 Nr.: 17
Pædagogen Anne er på efteruddannelse, mens den arbejdsløse pædagog Trine vikarierer for hende. Lederen Lonnie betaler hverken for uddannelsen eller vikaren. Modellen hedder job­rotation, og det er win-win-win.
År: 2012 Nr.: 17
År: 2012 Nr.: 17
Øget brug af jobrotation er en målsætning i BUPL’s arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Rundt om i landet er der allerede godt gang i projekterne, viser erfaringerne fra en række lokale BUPL-fagforeninger.
År: 2012 Nr.: 17
Flere børn med diagnoser og familier med sociale vanskeligheder udfordrer pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger er gode til at arbejde med relationer. Når lærere og pædagoger samarbejder, får de ofte et mere nuanceret blik på barnet, viser forskning. Men ingen ved, om eleverne får bedre karakterer.
År: 2012 Nr.: 16
Får den pædagogiske faglighed plads i skolen, kan børnenes sociale liv blive helt anderledes, end hvis læreren alene står for undervisningen. Det viser undersøgelse af indskolingen i to danske skoler.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger rykker ind i klasseværelserne, mens der skæres ned på lærerne. Det har givet dybe panderynker hos lærerne. Stridigheder mellem lærere og pædagoger kan ikke undgås, men deres forbund er nødt til at samarbejde, fastslår arbejdsmarkedsforsker.
År: 2012 Nr.: 16
Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder har svært ved at kommunikere med andre børn. I strukturerede lege kan de øve sig og komme med i fællesskabet.
År: 2012 Nr.: 15
Klubberne i Albertslund har ansat deres egen socialrådgiver. Hun skal opkvalificere underretningerne og det tværfaglige samarbejde. Intentionen er, at det forebyggende arbejde skal være så godt, at klubberne har grebet ind, inden anbringelser bliver nødvendige.
År: 2012 Nr.: 12
BUPL inviterede til en workshop om fremtidens pædagogiske arbejdsplads den 31. maj i Nyborg. 200 pædagoger mødte frem, og Børn&Unge har til seks af deltagerne stillet følgende tre spørgsmål: 1. Hvilke ønsker har du for fremtidens pædagogiske opgave? 2. Hvilke drømme har du om arbejdsvilkårene på fremtidens pædagogiske arbejdsplads? 3. Hvilke scenarier vil du gerne undgå?
År: 2012 Nr.: 11
NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN Hvad skal fremtidens børn og unge lære i skolen? Og hvordan kan pædagogerne hjælpe børnene med at lære det? Det har BUPL nu en vision for.
År: 2012 Nr.: 11
Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud anbefaler en pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. Bedre forældresamarbejde, evaluering og ledelse skal også sikre højere kvalitet i dagtilbuddene.
År: 2012 Nr.: 11
Debatten om vuggestuer har været overophedet, og præmisserne har været forkerte. Det mener børneminister Christine Antorini (S), som ønsker en ordentlig snak med pædagogerne om, hvordan man kan sikre høj kvalitet for de mindste.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Metoder bliver ligegyldige, hvis ikke pædagogerne bruger deres faglighed til at justere, hvad de kan bruges til. Forsker Bjørg Kjær mener, at pædagogerne skal styrke deres metodebevidsthed. En metode brugt ukritisk kan gøre mere skade end gavn.
År: 2012 Nr.: 10
Der manglede musik i daginstitutionerne, mente en lektor på Pædagogseminariet i Odense. Hun startede sin egen musikbørnehave, hvor musikken nu er en så naturlig del af hverdagen, at børnene ikke bliver imponerede over, at en pædagog giver den på guitar, mundharmonika eller saxofon.
År: 2012 Nr.: 10
Syv drenge med ADHD flyttede fra en villa til skolens idræts-SFO, hvor de fik deres eget lokale. Det er en solstrålehistorie fra Ganløse om, hvordan isolation og social eksklusion blev til succesrig inklusion.
År: 2012 Nr.: 08
Hvordan vil politikerne i landets kommuner bruge den halve milliard kroner, som de har fået til at forbedre kvaliteten i daginstitutionerne? Vi har spurgt 10 af landets kommuner, som går forskellige veje, men som er enige om, at pengene falder på et tørt sted.
År: 2012 Nr.: 07
Når pædagoger løser konflikter, bliver de alt for tit dommere i børnenes uenighed. Det er meget bedre at coache børnene til selv at løse konflikterne, mener Rune Strøm, pædagog og ekspert i børns og voksnes kommunikation. Børn&Unge var med, da han underviste lærere og pædagoger på en skole i Odense.
År: 2012 Nr.: 03
Glæden kom tilbage Bid og spark er blevet afløst af leg og latter i familien Jensens liv. Deres fireårige søn havde alvorlige adfærdsproblemer, men efter en vellykket inklusionsindsats i drengens børnehave Skovlinden er det lykkedes at få trivslen tilbage i hele familien. I Skovlinden i Svendborg er inklusion ikke bare et modeord. Her har personalet haft held til at udvikle metoder, så alle børn kan fungere sammen til trods for forskelle. Sådan er det langtfra alle steder.
År: 2012 Nr.: 03
Lau var indstillet til behandling på børnepsykiatrisk hospital. Han slog, bed og sparkede, og i vuggestuen, havde de opgivet at hjælpe ham. Men efter han har fået den rigtige hjælp via inklusion, er han blevet en helt ny dreng, fortæller hans far
År: 2012 Nr.: 03
I daginstitutionen Skovlinden i Svendborg har 14 af de 71 børn adfærdsvanskeligheder. Her er inklusion meget mere end et modeord. Pædagogerne lærer børnene at fungere sammen til trods for forskelle, og det har de så stor succes med, at børneforskere kommer på besøg for at blive klogere.
År: 2012 Nr.: 03
Kommunerne har vidt forskellig praksis, når de inkluderer børn med specielle behov. Eksperter efterlyser fælles standarder.
År: 2012 Nr.: 03
I både rolleleg og drama handler det om at 'lade som om'. Ved at lave drama med børn kan man derfor lære børn at lege. Især de børn, som ikke er så gode til at lege, får styrket deres legeevner, viser et forskningsprojekt fra to børnehaver i Holbæk.
År: 2011 Nr.: 22
Ved ordet lobbyist toner et billede af en slikket type i jakkesæt frem, som får politikerne til at danse for sig. Men pædagoger har også travlt med at massere politikerne. I Høje-Taastrup lykkedes det at forhindre besparelser for 35 millioner kroner.
År: 2011 Nr.: 21
Flere pædagoger går ned med stress, fordi de skal rumme specialbørn. Inklusion af børnene sker ofte uden de nødvendige ressourcer, viser nye tal. Det er en fejlslagen politik, som skader både børn og pædagoger, lyder det fra de arbejdsmedicinske klinikker.
År: 2011 Nr.: 20
Ny finanslov betyder, at kvaliteten i daginstitutionerne skal forbedres med 500 millioner kroner om året. BUPL glæder sig både på børnenes og pædagogernes vegne.
År: 2011 Nr.: 20
Børn vil høre til, og deres bestræbelser på at fungere i fællesskaber kan bruges i inklusionen, siger lektor Charlotte Højholt.
År: 2011 Nr.: 19
Minimumsnormeringer skal indgå i de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Børneminister Christine Antorini (S) vil have tilstrækkeligt mange veluddannede pædagoger i dag- og fritidsinstitutioner, ellers kan hendes vision for et bedre børneliv og en bedre forberedelse til skolen ikke lade sig gøre.
År: 2011 Nr.: 19
Vidste du, at der på bupl.dk også findes en side, hvor pædagogerne og eksperterne selv kan skrive deres helt egne artikler?
År: 2011 Nr.: 18
Hver femte københavnske klub har pædagoger, der arbejder i skolen. Arbejdet med inklusion har klubberne taget til sig uden ekstra ressourcer, viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 16
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
Styring og test har afløst tilliden til pædagoger, mener Stig Broström fra Danmarks Pædagogiske Universitetskole. På den positive side har regeringen set, at småbørnspædagogik ikke bare er pasning
År: 2011 Nr.: 15
Socialminister Benedikte Kiær fortryder ikke, at hun har sagt, at nogle pædagoger arbejder med en 'dybt forældet pædagogik fra hippietiden'. For udtalelsen har fået sparket gang i en debat. Og det var det, hun ville.
År: 2011 Nr.: 14
Fem institutioner i Faaborg-Midtfyn kommune er for små til at have hver deres leder. De har fået fælles leder, som har kontor langt væk, og pædagogerne må ofte klare sig alene.
År: 2011 Nr.: 14
Danske pædagoger mener ikke, at de har afgørende betydning for børns læring. Det viser en ny undersøgelse. Danske pædagoger tror mere på læring gennem leg, men socialministeren og hendes task force vil have mere voksenstyring.
År: 2011 Nr.: 13
Regnbuen er klar topscorer på navnehitlisten. Regnbuen er et stærkt symbol på forskellighed, glæde, fred og fantasi. Når først man er begyndt at lede, ser man dem alle vegne.
År: 2011 Nr.: 13
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Nyt forskningsprojekt peger på, at den væsentligste faktor for børns bevægelse er, hvordan pædagoger forvalter rummene. Børnenes muligheder for fysisk udfoldelse handler ikke bare om kvadratmeter, men måske snarere om, at indretningen er båret af en pædagogik, lyder det fra to forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Kommunerne skal holde nulvækst i 2012. Det skulle betyde uændret service, men det kommer til at betyde nedskæringer. Allerede nu planlægger hver tredje kommune at skære på pasningsområdet næste år.
År: 2011 Nr.: 11
54 daginstitutioner i Københavns Kommune har fået deres egen socialrådgiver. Det tætte samarbejde mellem pædagoger og socialforvaltning skal føre til en bedre og tidligere indsats for de udsatte børn. Pædagogerne får hurtigere afklaret deres bekymringer for børnene og lærer at skrive bedre underretninger.
År: 2011 Nr.: 11
Leder Anne Nielsen siger nej tak til socialministerens forslag om fælles mål for skoleparate børn. Børnehaverne har ikke brug for mere papirarbejde, men for mere børnetid, siger hun.
År: 2011 Nr.: 10
Udsatte børn bliver i stigende grad inkluderet i almindelige daginstitutioner. Men der er hverken ressourcer eller viden til at hjælpe disse børn. Det går ud over både børn og pædagoger.
År: 2011 Nr.: 08
Det er frustrerende at skulle hjælpe børn med særlige behov i en almindelig daginstitution, fastslår en erfaren pædagog. Der mangler ressourcer og ekspertise.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Pædagoger og bibliotekarer skal arbejde sammen, hvis børns møde med skriftsproget skal blive en succes. Bogpakker og sprogprojekter kan hjælpe til. Læs om mulighederne, om en nyttig fagbog og om nye, gode børnebøger.
År: 2011 Nr.: 05
Faste rutiner er sagen, hvis man skal have større børn til at bevæge sig. I Læborg SFO spiller de dødbold hver eneste dag. Det har rykket hele SFO'en til at have et meget større fokus på bevægelse og pædagogik.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne har fået et etisk råd, der skal sætte fokus på etiske dilemmaer og holde debatten om det nye etiske grundlag levende og vedkommende i den pædagogiske praksis. Børn&Unge har talt med tre af medlemmerne.
År: 2011 Nr.: 03
Der er mange myter omkring tvillingers særlige forhold. Helle Birkholm-Buch er familieterapeut og tvillingemor. Hun har fulgt med i den internationale forskning og afliver på den baggrund myten om, at tvillinger skulle være mere afhængige af hinanden end andre søskende.
År: 2011 Nr.: 01
Der er seks tomme pladser i specialbørnehaven Troldemosen, og 14 medarbejdere er blevet sagt op. For kommunerne holder børn væk fra de dyre specialtilbud. Specialbørnehaverne frygter, at de må lukke og slukke. Men det bliver ikke uden larm, skal en ny forening sørge for.
År: 2010 Nr.: 26
Mange muslimske børn opfatter ikke sig selv som danske, selvom de har levet hele deres liv i Danmark og har dansk statsborgerskab. De nationalistiske politiske strømninger skaber polarisering, mener både klubleder og forsker.
År: 2010 Nr.: 20
Inklusion bliver misbrugt til at spare penge. Det mener flere pædagoger, som ellers gerne vil inkludere de udsatte børn. Det er misforstået og slet ikke muligt at spare, hvis man samtidig vil have inklusion, mener ekspert. Det kræver tværtimod investeringer i bedre normeringer og i pædagogernes uddannelse.
År: 2010 Nr.: 18
Inklusion er hverken en hurtig løsning på de voksende udgifter til specialområdet eller et spareobjekt, som kommunerne kan ty til i trange tider. Det kræver investeringer nu, men gevinsten kan først indkasseres senere, siger eksperterne.
År: 2010 Nr.: 18
Gentofte Kommune har haft succes med at inkludere børn med særlige udfordringer i de seneste fem år. Børnehuset Lunden er et af Gentofte Kommunes otte inkluderende tilbud. De otte børn med særlige udfordringer kræver en god organisering af arbejdet og pædagoger med viden om inklusion.
År: 2010 Nr.: 18
Det tager tid og kræver en investering i mange år, hvis inklusion på et tidspunkt skal spare kommunen for udgifter til udsatte børn, mener pædagogisk konsulent Maj-Britt Skjøth fra Gentofte Kommune.
År: 2010 Nr.: 18
Læserundersøgelse af Børn&Unge Forskning sommer 2010. I alt 602 personer deltog via internettet i undersøgelsen, der bestod af mellem 12 og 14 spørgsmål.
År: 2010 Nr.: 108
Læserundersøgelse af Børn&Unge Forskning blev gennemført mellem den 3. og 14. juni 2010. I alt 602 personer deltog via internettet i undersøgelsen, der bestod af mellem 12 og 14 spørgsmål.
År: 2010 Nr.: 108
Vi har en regering, der går mere op i retorik end egentlig handling
År: 2010 Nr.: 06
Stort set alle daginstitutioner har børn med særlige behov, men børnene får ikke den hjælp, de skal have. Kun de allerdårligste børn får tildelt ekstra ressourcer. De børn, som betegnes som gråzonebørn eller bekymringsbørn, får institutionerne slet ikke hjælp til. Det viser en undersøgelse blandt BUPL's medlemmer.
År: 2009 Nr.: 31
Nye tider kræver nye metoder. Også når det gælder lokalpolitik. Det fik tillidsrepræsentanterne i Svendborg til at vælge Valdemar Slot som ramme for et fagligt arrangement. Idéen var, at slottets historiske rammer ville lokke indflydelsesrige deltagere til i hobetal. Det virkede.
År: 2009 Nr.: 30
Støttepædagoger fra Odense er som de første i Danmark i gang med at tage en diplomuddannelse, der er specielt designet til dem.
År: 2009 Nr.: 27
På hver sin måde skiller de sig ud ved at være domineret af en teori, som ikke er mest udbredt i nogen anden kommune. I Lemvig er det naturpædagogik. I Hillerød er pædagogerne blevet inspireret i Italien, mens Faxe satser på læringsstile. Det har de alle tre deres gode grunde til. Dem kan du læse om i disse artikler om de enestående pletter på danmarkskortet.
År: 2009 Nr.: 25
Børn med vanskeligheder skal have andet end uvirksomme specialtilbud og pladser i daginstitutioner, hvor de bare er på tålt ophold. Inklusion er svaret, mener leder af videncenter for inklusion. Inklusion er nummer to i rækken af populære pædagogikker, viser Børn&&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 25
Alle børn er specielle og har brug for at være i et fællesskab med andre, uanset diagnoser og vanskeligheder. Derfor arbejder pædagogerne i børnehaven Ålykke i Randers med at inkludere fire børn med særlig behov i en almindelig børnegruppe.
År: 2009 Nr.: 25
I Svalehuset ved Varde har pædagogerne arbejdet med anerkendende pædagogik et par år. De vil være betydende voksne, der møder børn, forældre og hinanden på en anerkendende og positiv måde. Det giver det bedste grundlag for god udvikling. Og så er de ligeglade med, at de er en del af en trend.
År: 2009 Nr.: 24
Anerkendende pædagogik er også topscoreren i fritidsinstitutionerne. Fritidsinstitutionerne ligger også under for de modeluner, der hersker i den pædagogiske verden, mener lektor Stig Broström.
År: 2009 Nr.: 24
Jeg er bange for, at mange pædagoger og ledere føler, at de får trukket en pædagogik ned over hovedet, og som ikke passer til deres virkelighed.
År: 2009 Nr.: 24
I Halsnæs arbejder pædagogerne i SFO'erne ligesom daginstitutionerne efter målsætningerne for de pædagogiske læreplaner. SFO-pædagogik er mere og andet end bare fritidspædagogik, understreger kommunens pædagogisk konsulent
År: 2009 Nr.: 24
Danske daginstitutioner er domineret af pædagogikker, som fokuserer på relationer mellem børn. Anerkendelse og inkluderende pædagogik er topscorerne, men læringsbaserede teorier som 'Mange Intelligenser' og 'læringsstile' vinder frem, viser Børn&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 24
Fire og fem år gamle børn har haft smertelige erfaringer med at blive udelukket og drillet i daginstitutionen, og de spæde skridt mod den alvorlige mobning i skolen tages i børnehaven, viser et nyt forskningsprojekt. Flere børnehaver har sat mobning øverst på dagsordenen, og det hjælper.
År: 2009 Nr.: 22
Klubberne er gode til inklusion, viser en rapport fra Albertslund. Her rummer klubberne alle typer af unge, men i de enkelte klubber er medlemmerne ikke blandet på tværs af etnicitet og social klasse. Samtidig peger rapporten også på problemer ved både aktivitets- og relationspædagogikken.
År: 2009 Nr.: 19
I den integrerede institution Vedbyholm i Hvidovre Kommune har personalet været en del af HPA-projektet. Det har betydet et øget fokus på inklusion, fordybelse og opkvalificering af kompetencer hos pædagogerne.
År: 2009 Nr.: 17
Kommunerne skal sørge for, at den forebyggende, tidlige indsats over for udsatte børn foregår i daginstitutionerne. Indsatsen skal være rettet mod at støtte barnets ressourcer og inkludere barnet i institutionens fællesskab. Men kommunerne bruger i stedet deres penge på at afhjælpe de udsatte børns fejl og mangler.
År: 2009 Nr.: 17
På Brøndagerskolen i Albertslund arbejder pædagogerne ud fra TEACCH-metoden, som fem specialskoler nu i 20 år har udbredt viden om. Tag med Børn&Unge på besøg i en anderledes og udfordrende pædagogisk verden.
År: 2009 Nr.: 07
Den pædagogiske praksis kan gøre en stor forskel, når belastede børn skal lære at sno sig ud af deres negative sociale arv. Med anerkendelse kan daginstitutionerne være med til at bryde den negative sociale arv, mener pædagogisk konsulent Marianna Egebrønd.
År: 2007 Nr.: 30
Etikken i det pædagogiske arbejde er kommet i søgelyset efter sagen om Strandvænget. Kan man undgå, at lignende sager dukker op på daginstitutionsområdet? Tal med hinanden om værdier, erkend, at man ikke altid er enig og sig tingene ligeud. Det er bud fra de eksperter, Børn&Unge har talt med.
År: 2007 Nr.: 14
Fire pædagoger følger otte børnehavebørn med sproglige, sociale og adfærdsmæssige problemer tæt. I observationsgruppen Paraplyen, som er en del af Ådalsparkens Børnehave i Esbjerg, kan børnene være i cirka et år og få afdækket deres problemer og få intensiv hjælp, før de sendes videre.
År: 2007 Nr.: 08
En fem millioner kroner dyr evaluering af førskoletilbud for autistiske børn møder massiv kritik fra flere eksperter. Test, undersøgelser og resultater er i visse afsnit tvivlsomme, og kan i værste fald danne grundlag for forkerte beslutninger, mener kritikerne. Evalueringens hovedforfatter afviser kritikken.
År: 2007 Nr.: 08
Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) kalder sit ministerium et holdningsministerium. Efter en måned på ministertaburetten har hun masser af holdninger til modulordninger, normeringer, daginstitutionsledelse med mere. Men der kan være langt fra holdning til handling.
År: 2007 Nr.: 08
Mange fritidshjem i Århus Kommune har årelang erfaring med at integrere handicappede børn. Børn med både fysisk, psykisk og socialt handicap blandes med almenbørnene i det omfang, de har glæde af det. De ekstra ressourcer går ikke til det enkelte barn, men til at gøre hele institutionen rummelig
År: 2007 Nr.: 02
Handicappede eller børn med specielle behov har det bedst sammen med såkaldte almenbørn. Meget gerne i basisgrupper, så de får fordel af en specialindsats samtidig med, at de kan blive integreret i en normalinstitution. Det mener de eksperter og fagfolk, Børn&Unge har stillet spørgsmålet: Hvor har de handicappede børn det bedst?
År: 2007 Nr.: 02
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
To børn med diagnosen autisme har fundet deres plads i Utterslev Kirkes Børnegård i Bispebjerg. De får en særlig behandling og skal på sigt inkluderes mere og mere i børnegrupperne. Deres forældre er meget glade for ordningen, og det er pædagogerne også
År: 2005 Nr.: 38
I Børnehaven Bethania i Odense er barnet ikke problemet. Det er den pædagogiske praksis, som kan være en barriere for, at børn med vanskeligheder kan blive i fællesskabet. De fortæller hinanden gode historier om, hvordan børn går fra at være problembørn til at kunne fungere bedre i fællesskabet
År: 2005 Nr.: 35
Rummelighed eller social inklusion spås at blive en gevinst for pædagogikken. Fordi det går ud på at arbejde med fællesskabet og relationerne mellem børn og voksne. Men er der grænser for rummelighed?
År: 2005 Nr.: 35
Nu skal daginstitutionerne være mere rummelige over for børn med særlige behov. Det siger ministeren, og det siger politikerne i kommunerne. Men rummelighed er også en ny pædagogisk trend. Årsagen til den megen rummelighedssnak er både økonomisk og ideologisk
År: 2005 Nr.: 33
Økonomisk sikkerhed i familien og kvalitet i daginstitutioner er blandt de vigtigste våben i kampen mod negativ social arv. Det mener sociolog Gøsta Esping-Andersen
År: 2005 Nr.: 32