Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: inklusion* or intergration*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Inklusion er hverken en hurtig løsning på de voksende udgifter til specialområdet eller et spareobjekt, som kommunerne kan ty til i trange tider. Det kræver investeringer nu, men gevinsten kan først indkasseres senere, siger eksperterne.
År: 2010 Nr.: 18
Det tager tid og kræver en investering i mange år, hvis inklusion på et tidspunkt skal spare kommunen for udgifter til udsatte børn, mener pædagogisk konsulent Maj-Britt Skjøth fra Gentofte Kommune.
År: 2010 Nr.: 18
Inklusion bliver misbrugt til at spare penge. Det mener flere pædagoger, som ellers gerne vil inkludere de udsatte børn. Det er misforstået og slet ikke muligt at spare, hvis man samtidig vil have inklusion, mener ekspert. Det kræver tværtimod investeringer i bedre normeringer og i pædagogernes uddannelse.
År: 2010 Nr.: 18
Børn med vanskeligheder skal have andet end uvirksomme specialtilbud og pladser i daginstitutioner, hvor de bare er på tålt ophold. Inklusion er svaret, mener leder af videncenter for inklusion. Inklusion er nummer to i rækken af populære pædagogikker, viser Børn&&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 25
Kommunerne har vidt forskellig praksis, når de inkluderer børn med specielle behov. Eksperter efterlyser fælles standarder.
År: 2012 Nr.: 03
Glæden kom tilbage Bid og spark er blevet afløst af leg og latter i familien Jensens liv. Deres fireårige søn havde alvorlige adfærdsproblemer, men efter en vellykket inklusionsindsats i drengens børnehave Skovlinden er det lykkedes at få trivslen tilbage i hele familien. I Skovlinden i Svendborg er inklusion ikke bare et modeord. Her har personalet haft held til at udvikle metoder, så alle børn kan fungere sammen til trods for forskelle. Sådan er det langtfra alle steder.
År: 2012 Nr.: 03
For et halvt år siden var 3.x en udfordrende klasse med et højt støjniveau. Nu er der kommet ro i klassen og meget bedre trivsel takket været et godt team og en dygtig pædagog, fremhæver inklusionsekspert Rasmus Alenkær.
År: 2016 Nr.: 08
Inklusionen i skolen skal have et serviceeftersyn, men BUPL’s formand tror ikke, at det har nogen mærkbar effekt, så længe ressourcerne er for små..
År: 2015 Nr.: 14
Inklusion lykkes bedre i dagtilbud end i skoler. Det er budskabet, når pædagoger, lærere og ledere selv vurderer, om de har succes med inklusion.
År: 2014 Nr.: 09
8 ud af 10 ledere mener, at deres personale har ekspertisen til inklusionsopgaven. Alligevel mener kun lidt over halvdelen, at deres institution er godt nok rustet til opgaven.
År: 2014 Nr.: 06