Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: fritidshjem* or sfo* or fritidspædagogik*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
År: 2017 Nr.: 16
Pædagog Mette Alexandersen fik hjælp fra BUPL til et løntjek, der viste fejl i lønnen for over 20.000 kroner. Du kan også få din lønseddel set efter i din lokale fagforening.
År: 2017 Nr.: 16
Nogle tror, at det er tilstrækkeligt at være et sødt og ordentligt menneske, når man skal arbejde med børn og unge.
År: 2017 Nr.: 15
Mange udsatte og tosprogede børn drømmer om en plads i et fritidstilbud, nogle så meget, at de tropper op i SFO’en for at få lov til at komme ind. Men forældrene vælger den fra. To ud af tre pædagoger ser udsatte børn, der ikke kommer i et fritidstilbud, selvom de ville have stor gavn af at komme.
År: 2017 Nr.: 14
Flygtningedrengen Hadi drømte om at komme i SFO. Pædagogen Susanne Wøhlk var klar til at hjælpe ham til nye venner og en bedre fritid. Ikke alle flygtningebørn er så heldige.
År: 2017 Nr.: 14
Fritidsinstitutionerne har det svært. Derfor vil BUPL snart lancere et fritidsudspil, der skal sætte vigtigheden af gode fritidsinstitutioner tilbage på dagsordenen, siger BUPL’s formand, Elisa Bergmann.
År: 2017 Nr.: 14
I Ganløse er fokus drejet fra aktivitetsstyret pædagogik til pædagogisk styrede aktiviteter med relationerne i fokus.
År: 2017 Nr.: 14
Sensommeren er højsæson for skilsmisser, når familien vender hjem til hverdagen, og far og mor har fået nok af hinanden. Når forældrene skal skilles, går det ofte ud over børnenes trivsel. Og her har pædagoger en vigtig rolle som barnets støtte og talerør, mener John Halse.
År: 2017 Nr.: 14
Når syge medarbejdere går på arbejde, er det også et sygdomstegn for selve arbejdspladsen, mener forsker. To ud af tre pædagoger går syge på arbejde, viser ny undersøgelse fra BUPL.
År: 2017 Nr.: 13
Udover at være professionelle fodboldspillere er Sanne og Lotte Troelsgaard uddannede pædagoger. Kærligheden til både børn og fodbold gør det nemt at vinde over hverdagen.
År: 2017 Nr.: 13
Organisering af børns leg i legegrupper i fritiden er et pædagogisk tiltag, der har vundet udbredelse på skoler landet over. Den organiserede leg kan skabe trivsel, men også presse forældre og børn.
År: 2017 Nr.: 13
Legegrupper tager endnu en bid af den sparsomme fritid, som børn har tilbage efter en lang dag i skole og SFO. Risikoen er, at børn får færre chancer for selv at opbygge relationer, fordi det hele bliver for tilrettelagt for dem, mener børneforsker Erik Sigsgaard.
År: 2017 Nr.: 13
Bare fordi det handler om læsning, behøver børnene ikke hoppe bogstaver. Pædagogfagligheden skal skinne mere igennem, når pædagogerne arbejder i skolen, mener ekspert. Og så skal der være mere tid til at lege.
År: 2017 Nr.: 12
To ud af tre pædagoger, der arbejder i fritidstilbud, mangler tid til omsorg og nærvær. Dårlige normeringer og en lang skoledag presser SFO og klub. Fritidstilbud er værdifulde, mener undervisningsminister Merete Riisager.
År: 2017 Nr.: 12
SFO Sofie kæmper for mere fritidspædagogik. Selvom arbejdet i skolen stadig er frustrerende, er skolepædagogen trods alt blevet gladere.
År: 2017 Nr.: 10
Keld Hansen var sammen med lærerne i Team 3.C på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg nomineret til Politikens Undervisningspris for deres fælles engagement, struktur og tilpas afpasset kærlighed.
År: 2017 Nr.: 10
Sådan lød Arbejdsskadestyrelsens svar til pædagog Gitte Lindegaard, der døjer med voldsomme smerter efter et fald i en svømmehal, hvor hun beskyttede et handikappet barn.
År: 2017 Nr.: 09
I otte år lykkedes det Julie Smedegaard Nielsen at holde sin selvskade skjult for familie, lærere og pædagoger. Men for fire måneder siden valgte hun at lægge selvskadens skam bag sig og stå frem med sin historie.
År: 2017 Nr.: 09
Det tog Lea Jensen flere dage at komme sig over den overraskelse, som forældrene i hendes SFO havde planlagt i afskedsgave. I de fleste andre institutioner er gaverne mere beskedne. Hjemmelavede gaver hitter hos pædagogerne.
År: 2017 Nr.: 09
Næsten hver tredje alvorlige arbejdsulykke i dagtilbud og fritidsordninger skyldes fald eller snublen. Nu sætter Arbejdstilsynet fokus på den type ulykker i sin tilsynspraksis. Og ulykkerne kan forebygges.
År: 2017 Nr.: 09
Pædagoger og lærere udveksler mere end smalltalk ved kaffemaskinen på landets skoler. Meget planlægning og evaluering foregår i pauserne og fritiden, og den gestus er helt afgørende for et velfungerende tværprofessionelt samarbejde i skolen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 08
Både lærere og pædagoger lærer af hinandens fagligheder, uden at de slipper deres egen professionelle kultur hver især. Det oplever pædagogfaglig leder på Ålykkeskolens SFO i Kolding Iver Straarup.
År: 2017 Nr.: 08
Hovedlus i danske institutioner er almindelige, og problemet er vokset, siden vi fik de første daginstitutioner. I år er der flere lus end sidste år, og efter påske er en af tre højsæsoner.
År: 2017 Nr.: 07
Musicarma er et nyt børnebogskoncept, som blander musik, remser, mindfulness og forslag til aktiviteter. Det beroliger både børn og pædagoger.
År: 2017 Nr.: 06
Det positive og udviklende i børns seksuelle lege og udforskningen af kroppen kan drukne i negativt formulerede forbud. Men retningslinjer kan sagtens motivere både børn og voksne til at tale om seksualitet og sætte emnet på dagsordenen i institutionen på en måde, hvor børnenes udvikling og trivsel i forhold til krop, køn og seksualitet er i fokus. Her er en række spørgsmål, I med fordel kan arbejde med
År: 2017 Nr.: 05
Med projektleder Kristian Langborg-Hansen i front har 500 SFO-børn fra Trekantsområdet har, at robotter ikke er onde og farlige. Man kan tværtimod styre meget selv.
År: 2017 Nr.: 04
Ture ud af huset styrker børns fantasi, legen, fællesskabet og troen på, at de kan håndtere uvante situationer. Men man skal ikke tage på tur for enhver pris, mener eksperter.
År: 2017 Nr.: 03
Sociale normeringer er nød­vendige, for at pædagogerne i Anne Mariegårdens Børnehus i København kan arbejde kvalificeret med de mange udsatte børn. ­Børneborgmesteren mener, at pengene er givet godt ud. BUPL er enig, men ønsker mere støtte til den store opgave.
År: 2017 Nr.: 02
Der findes blogs om pædagogik, psykologi, forholdene i institutioner og meget mere, men hvor er de, og hvem skriver dem? Her får du gode råd til at finde de spændende blogs og til, hvordan du selv kan blive blogger.
År: 2017 Nr.: 02
Som medlemmer af BUPL er både du og jeg en del af et stærkt fagligt fællesskab, men for at få det optimale ud af fællesskabet, skal vi mobilisere vores fælles kræfter.«
År: 2017 Nr.: 01
Pædagogernes rolle i skolen skal defineres klarere, Merete Riisager (LA). Hun er bekymret for SFO- og klubområdet, men tror ikke på, at fritidspædagogikken kan komme ind i skolen.
År: 2017 Nr.: 01
Lene Kjærgaard blev kendt i medierne som pædagogen, der ville skifte børn ud med grise for at få et job. Men Lene karriere som grisepasser gik ikke helt som forventet.
År: 2016 Nr.: 20
Mange indvandrere i Danmark finder job i dag og fritidsinstitutioner. Her lærer de ikke bare danske værdier, de kommer også med deres kultur og værdier til os, siger BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
De fem pædagoger er et godt eksempel på, at nysgerrighed, inklusion og åbenhed gavner os alle. Mangfoldigheden længe leve.
År: 2016 Nr.: 20
Professionsforsker Bent Madsen er i gang med en omfattende kortlægning af det specialpædagogiske arbejde, der skal vise, om specialpædagogerne har kompetencerne til at løse deres opgaver med nogle de allermest udsatte børn, unge og familier i Danmark.
År: 2016 Nr.: 20
Et projekt om køn i Børnehusene Kokkedal har sat spot på blinde pletter i det pædagogiske arbejde, som bunder i fordomme, forventninger og forskelsbehandlinger af mænd og kvinder, drenge og piger. Nu udfordrer både børn og voksne stereotype kønsforståelser.
År: 2016 Nr.: 19
Børnenes behov og pædagogernes evner og faglige interesser har større betydning for pædagogikken end personalets køn. Alligevel er det vigtigt, at både mænd og kvinder er repræsenteret, fortæller tre pædagoger fra Kragelundskolens SFO i Højbjerg.
År: 2016 Nr.: 19
Tre børn fra Kragelundskolens SFO om mandlige og kvindelige pædagoger.
År: 2016 Nr.: 19
I en rørende video, der skal lokke flere mænd til pædagogfaget, genså pædagog Palle Juul Hansen tv-journalisten Thomas Skov - et af de 1.000 børn, som han har kendt som pædagog.
År: 2016 Nr.: 18
Det er en balancegang at bruge sin viden om diagnoser til at tilrettelægge en hverdag, det enkelte barn fungerer i, og samtidig undgå at skærme barnet så meget, at det går glip af udvikling, fortæller pædagog Lisbeth Lynggaard Bjørn fra Astrup Specialskole.
År: 2016 Nr.: 18
BUPL’s formand, Elisa Bergmann, 46 år, genopstiller ved BUPL’s kongres. Hun glæder sig over, at BUPL er trængt igennem med budskabet om, at der er behov for bedre normeringer, og ærgrer sig over, at arbejdet med skolereformen ikke er kommet helt i mål. I den næste kongresperiode skal der endnu mere fokus på pædagogers faglighed.
År: 2016 Nr.: 18
En byttecentral med børnetøj var kun starten. Barrit Børnehus er gået hele institutionen igennem for at finde områder, hvor de kan gøre en forskel for særligt udsatte børn.
År: 2016 Nr.: 17
I SFO Nøddeknækkeren i Holeby gør pædagogerne, hvad de kan, for at hjælpe familier, der er pressede på økonomien. For eksempel rådgiver de om, hvordan man søger om friplads.
År: 2016 Nr.: 17
Børnehaven Lystruplund havde svært ved at finde ud af, om den skulle betale for komponisternes ophavsret, når pædagogerne ville streame musik til børnene. Det skal institutionen ikke, lyder den korte konklusion på Børn&Unges tur gennem junglen af paragraffer.
År: 2016 Nr.: 17
82 procent af eleverne synes, deres skoledag er for lang. Det er næsten en fordobling i antallet af utilfredse børn på to år. Måske har eleverne hørt fra de voksne, at deres skoledag er for lang, mener klubleder.
År: 2016 Nr.: 16
Et flertal af kommunerne planlægger massive besparelser på dagtilbud og skoler, viser en ­gennemgang af de kommunale budgetter. De skulle hellere investere, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 15
Pædagogstuderende Daniel Mosskov Jepsen er i praktik på et dagcenter for ældre. En arbejdsplads, han trives på, og som han sammenligner med et fritidshjem.
År: 2016 Nr.: 15
Der er mange fordele ved at have kaniner i børnehaven eller klubben. Men for at projektet skal blive en succes, kræver det forberedelse og en masse overvejelser, råder kaninekspert.
År: 2016 Nr.: 15
Leder Dennis Mathiassen har bidraget til ny national plan mod mobning. Han bruger mægling og en indiansk trækæp for at få pædagogerne til at lytte til hinanden.
År: 2016 Nr.: 14
Skolereformen har betydet færre børn i SFO og klub, viser en ny analyse. Det er især et problem for de børn, der ikke har fornuftige fritidsinteresser, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 14
Pokémon-feberen har spredt sig som en epidemi og har fået tusindvis til at gå på gaden med hovedet rettet mod telefonen. It-konsulent Thomas Kramer opfordrer pædagoger til at hoppe med på bølgen og deltage i børnenes fascination.
År: 2016 Nr.: 14
Men der er grænser for, hvor længe pædagoger og børn kan overleve i en virkelighed, der efterhånden er så grotesk, at man tror, det er løgn.
År: 2016 Nr.: 14
Pædagogstuderende fra UC Sjælland gennemfører forløb, hvor de gennem aktionslæring er med til at påvirke praksis i institutionerne. Det er blandt andet med til at ændre overgangene fra børnehave til SFO i Høje-Taastrup.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagoger elsker deres fag, men det psykiske arbejdsmiljø er nu så opslidende, at hver fjerde pædagog overvejer at sige op. Mange tvivler på, at de holder til pensionsalderen, viser ny undersøgelse. BUPL kræver bedre normeringer.
År: 2016 Nr.: 13
Efter et jobskifte trives Anne Geertsen igen med at være pædagog. Men vi skal tale højt om pædagogers dårlige psykiske arbejdsmiljø, siger hun.
År: 2016 Nr.: 13
En gang imellem kører noget af sporet, og det ene negative trækker det andet med sig. I Christiansfeld SFO ødelagde splittelse i personalegruppen og voldsom adfærd hos en del af børnene det psykiske arbejdsmiljø. Nu er personalet i fuld gang med en proces, som andre kan lære af.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagoger fra Katrinedalskolen i Gislinge har taget initiativ til at sætte QR-koder op på den kommunale løbebane, og børn i forskellige aldersgrupper har engageret sig i projektet.
År: 2016 Nr.: 13
Børn, der lider af OCD, bruger al deres energi på det, og det kan gribe altafgørende ind i deres hverdag, siger psykolog om børn, der lider af tvangstanker og tvangshandlinger.
År: 2016 Nr.: 13
Over 2.000 skolepædagoger skal på diplomkursus i læreprocesser. Jan Hacke Halvorsen har taget kurset og glæder sig over et godt, men hårdt forløb.
År: 2016 Nr.: 12
48 af landets kommuner giver nu skoler lov til at forkorte skoledagen. Der er grund til at reparere på skolereformen, mener professor Stig Broström.
År: 2016 Nr.: 12
Den integrerede institution Krudtuglen i København har forbudt både børn, forældre og ansatte at bruge egne mobiler i institutionen. Det har skabt mere nærværende forældre og færre problemer blandt de større børn, fortæller leder Pia Lykke Pedersen.
År: 2016 Nr.: 12
Den almindelige undervisning slutter tidligere, og lærerne har meldt sig til SFO’ens årlige rollespil. »Det er så fedt at lege med,« siger lærer og orkprinsesse Mette Sams, der nu vil have mere leg ind i sin undervisning.
År: 2016 Nr.: 11
Fritidspædagoger er et omvandrende paradoks, fordi de både skal undervise og være et fristed fra undervisningen, mener Annette Ladefoged Schiønning, der droppede sit fritidspædagogjob og nu er spilleder i rollespil og pædagogisk legekonsulent.
År: 2016 Nr.: 11
Folkeskolereformen har fået en svær fødsel. Kun halvdelen af pædagogerne mener, at børnene får den varierede skoledag, som ellers er forudsætningen for reformen. Men det kommer til at tage længere tid, før reformen er implementeret, advarer børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
År: 2016 Nr.: 11
Hver uge arrangerer pædagogisk leder Jens Emanuelsen en tur for en klasse i indskolingen som et bud på, hvad fritidspædagogikken også kan. 3.c. var på rundtur på Christiansborg med Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten.
År: 2016 Nr.: 11
Spørgelysten var stor hos 3.c. Vi har udvalgt nogle spørgsmål med Jakob Sølvhøjs svar, enkelte steder tilføjet et par redaktionelle præciseringer.
År: 2016 Nr.: 11
Når et barn lider af abnorm separationsangst, kan det have gennemgribende konsekvenser for både barnet og dets familie, fortæller psykolog.
År: 2016 Nr.: 11
Skolepædagog tegner sin kritik under pseudonymet SFO Sofie. Måske er hun kujon, når hun ikke ønsker at stå frem, men hun håber alligevel, at andre pædagoger kan forstå hendes kritik.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagog Brit Glud fra Kongevejen SFO har udviklet metoden TREKS til inklusion i indskoling og SFO. Forløbet giver børnene ro og fællesskab gennem yoga, massage og samarbejdsøvelser.
År: 2016 Nr.: 10
Du afgør selv, hvem du vil være venner med på Facebook. Alligevel bør du være varsom med at knytte institutionens børn og forældre til din personlige profil. I stedet kan du oprette en konto med din pro­fessionelle identitet.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagog Dan Klarskov er en alsidig mand med en fortid som musiker og maskintekniker. Nu har han kastet sig over træpuslespil, som han selv designer og fremstiller.
År: 2016 Nr.: 09
År: 2016 Nr.: 09
Flere pædagoger rapporterer om vold fra børn og unge, men de voldelige overgreb anmeldes kun sjældent til politiet. Dermed risikerer voldsramte at miste muligheden for en eventuel offererstatning. BUPL anbefaler systematisk registrering af hændelsesforløb.
År: 2016 Nr.: 08
Stig Broström har arbejdet med pædagogik i mere end fire årtier. Han har haft stor indflydelse på pædagogikken. Men nu er det tid til, at han går på pension.
År: 2016 Nr.: 07
Børn kan lære en masse og få gode erfaringer med materialer og egen krop, hvis de får lov til at eksperimentere med vand, viser ny forskning.
År: 2016 Nr.: 07
Pædagog Camilla Lynge tog orlov fra sit job i en SFO for at rejse til den græske ø Lesbos og hjælpe med at modtage bådflygtninge. Her var hendes pædagogfaglighed en stor fordel i hendes frivillige arbejde.
År: 2016 Nr.: 06
Der mangler ikke ønsker til kvalifikationer og personlige egenskaber, når pædagoger skal ansætte en ny kollega. Børn&Unge har analyseret tillægsord i 3.552 jobopslag fra Jobindex, hvor der er søgt efter pædagoger.
År: 2016 Nr.: 06
I Estland bruger mange børnehaver og skoler det danske antimobbeprogram Fri for Mobberi, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Esterne er meget glade for programmet og har besluttet at indføre det i alle landets børnehaver.
År: 2016 Nr.: 06
En handleplan for skilsmisse giver rammer for forældresamarbejdet, mener pædagoger og forældre. En fast politik er ikke vejen frem, lyder kritikken
År: 2016 Nr.: 05
Skolerne kan afkorte skoledag med tovoksenordninger. Kortere skoledag giver behov for mere SFO-tid, men der følger ikke penge med til udvidet åbningstid i SFO’en. Kommunerne tænker for kortsigtet, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 04
Kun fem procent af alle underretninger kommer fra dagpleje og dag­tilbud. Allerede mens børnene er små, kan pædagogerne se, hvem de udsatte børn er, men underretningerne kommer først, når børnene begynder i skole. Vi skal fange børnene tidligere end i dag, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
Et kursus i at spotte udsatte børn gav ikke flere underretninger. Nu ansætter Struer Kommune en socialrådgiver til at lære pædagogerne, hvornår og hvordan de skal underrette.
År: 2016 Nr.: 04
Trods skepsis valgte Tybjerg Privatskole at indgå en overenskomst for skolepædagogerne. Ifølge skoleleder Kenneth Oksborg har den gjort hverdagen lettere, men flere af hans lederkolleger mener, at overenskomster er for besværlige at arbejde med
År: 2016 Nr.: 03
Birthe Svenningsen reddede et barn fra at få et bord i hovedet, men fik selv en arbejdsskade ved heltegerningen. Det er bittert, men jeg havde gjort det samme i dag, siger hun
År: 2015 Nr.: 20
Landet rundt står pædagoger over for nye og store udfordringer forbundet med modtagelsen af flygtningebørn. Især fordi ressourcerne ikke følger med, viser BUPL-rundspørge.
År: 2015 Nr.: 20
Normering og pædagogandel i en asylbørnehave i Tranum i Jammerbugt Kommune er ringere end i kommunens almindelige børnehaver. Uansvarligt, siger BUPL.
År: 2015 Nr.: 20
I Aalborg ligger der tre institutioner inden for en radius af kun to kilometer. Selvom den fysiske afstand er lille, er der stor forskel på, hvordan de fejrer den kristne jul og andre religioners højtider.
År: 2015 Nr.: 20
År: 2015 Nr.: 20
En varieret skoledag og 45 minutters bevægelse blev eleverne lovet med skolereformen. Reformen kan ikke leve op til løfterne om variation og bevægelse, viser fire rapporter. Men der er håb, mener BUPL’s formand.
År: 2015 Nr.: 19
Ny app får liv i de gamle lege og lokker børnene væk fra skærmene, mener udvikler. Fritidshjemsbørn har med succes testet app’en.
År: 2015 Nr.: 18
År: 2015 Nr.: 18
Pædagog Ib Jensen har fået ros for sin måde at være på i DR-programmerne ’Børnenes hemmelige liv’. Virkelighedens Ib er også optaget af, hvordan børn får mulighed for at blive sig selv i samspillet med andre børn og nærværende voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagoger er vigtige for flygtningefamiliers forberedelse til et hverdagsliv i Danmark. Ny bog inviterer indenfor i de kommunale asylcentre.
År: 2015 Nr.: 16
Når jeg taler med politikere, embedsmænd og skolefolk, så er alle enige om, at pædagogerne er afgørende for, at vi lykkes med at øge trivslen og give børn og unge mere lige muligheder i livet.
År: 2015 Nr.: 15
År: 2015 Nr.: 13
700 børn blev udmeldt af Silkeborgs SFO’er som følge af folkeskolereformen. Nu satser kommunen på kvalitet som tiltrækningskraft. Det er et eksempel til efterligning, siger BUPL.
År: 2015 Nr.: 13
Pædagogerne i indskolingen og SFO på Søndre Skole i Grindsted lader børnene skabe symmetriske mønstre, som det kendes i buddhistisk meditation.
År: 2015 Nr.: 13
I en tid med faldende børnetal og kommunale besparelser kan fremtiden tegne noget dyster. Men optaget af de mange studerende er ikke baseret på rene tilfældigheder.
År: 2015 Nr.: 12
Depression og skizofreni forhindrer Maiken Svendsen i at arbejde som pædagog. Nu har hun skrevet en bog om sit møde med det psykiatriske system.
År: 2015 Nr.: 11
Det er dejligt, at man har børnene nærmest hele dagen, siger pædagog Christina Larsen, der er glad for de forandringer, som skolereformen har medført.
År: 2015 Nr.: 11
År: 2015 Nr.: 11
Klubben har fået lokaler i skolen. De unge kan bruge klubben hele dagen, og pædagogerne kender nu alle unge i lokalområdet. Reformen har været en god oplevelse for pædagog Nini Ravn Hansen.
År: 2015 Nr.: 11
Alt er, som det plejer for pædagogerne i skolen i Hjørring, men alligevel har reformen været en kæmpe omvæltning, mener Bente Nielsen, pædagog på Holmegårdskolen.
År: 2015 Nr.: 11
Pædagogerne kan give mere. Hvis der ikke er et godt teamsamarbejde på skolen, er det svært for pædagogerne at bidrage, mener undervisningsminister Christine Antorini.
År: 2015 Nr.: 11
Nina Langer er en ud af ca. 240.000 tyske pædagoger, der har strejket siden midten af maj. Det handler om løn, anerkendelse og de stigende krav til pædagogfaget.
År: 2015 Nr.: 10
Det var payback time, da ledelsen på Smidstrup Skærup skole blev fejret af medarbejderne med Ledelsens Dag.
År: 2015 Nr.: 10
Der er langt mellem pædagogerne på partiernes opstillingslister til folketingsvalget. Vi fandt frem til to, der begge vil tale børnenes sag, hvis de bliver valgt ind.
År: 2015 Nr.: 10
I folketingssalen er det mest rød blok, der nævner pædagoger og daginstitutioner. Pædagogerne kvitterer for interessen ved typisk at stemme mere rødt end blåt.
År: 2015 Nr.: 10
Når der er for meget larm, går vi ud og sætter os på toilettet. Der er ro.
År: 2015 Nr.: 09
To stressramte pædagoger hjælper andre pædagoger i samme situation. I en ny netværksgruppe i Aarhus er der plads til snak, tårer og gode råd
År: 2015 Nr.: 08
Når ulykken er ude for pædagoger, skyldes det oftest fald på jobbet, viser BUPL’s arbejdsskadestatistik. Fem år efter et fald er Leif Klithede stadig i smerte dag og nat.
År: 2015 Nr.: 08
Skrækscenariet er, at når vi åbner børnepakken, er ambitionerne svundet ind til kun at omhandle det, vi skal gøre mere af. Og forstå mig ret, vi både kan og vil gøre mere, men kvalitet kommer ikke af at give pædagogerne flere opgaver
År: 2015 Nr.: 08
Børn og unge er digitalt indfødte. De har tjek på, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke nødvendigvis. Derfor har de brug for vejledning fra de voksne, der er omkring dem.
År: 2015 Nr.: 07
Fald i dækningsgraden skaber frygt for, at nøglebørn er på vej tilbage. Konsekvensen for pædagogerne er afskedigelser og tvungen nedgang i tid.
År: 2015 Nr.: 06
De fire mandlige pædagogstuderende bag de syv roller fortæller om plusser, minusser og maskulin faglighed i et kvindefag
År: 2015 Nr.: 06
Mandeforsker Kenn Warming er fortaler for flere mandlige pædagoger på 0-6-årsområdet, men advarer mod John Wayne-typer. Kernen i faget er jo omsorg, siger han.
År: 2015 Nr.: 06
Seksårige Naya har muskelsvind og er afhængig af støtte døgnet rundt. Da hun skulle starte i skole, fulgte hendes støttepædagog fra børnehaven med, og Naya er nu blevet et eksempel på vellykket inklusion.
År: 2015 Nr.: 06
Hvis de børn, der har størst sandsynlighed for at komme ud i noget skidt, også er de børn, der tidligt kommer til at gå for sig selv, har vi problemet med tiltrækning til den kriminelle løbebane. Løsningen er at lave en pædagogisk friplads, så alle har råd til et klub- og fritidsliv.
År: 2015 Nr.: 05
Mistanke og pædofilianklager har betydet et uskyldstab i forhold til pædagogers glæde ved børn, mener Else-Marie Buch Leander, der forsker i frygten for pædofili og pædofilianklager.
År: 2015 Nr.: 04
Det er alfa og omega at interessere sig for børnene og følge med i deres aktiviteter på de sociale medier, mener forskeren Malene Charlotte Larsen.
År: 2015 Nr.: 04
Mens politikerne diskuterer, om grænserne skal lukkes, så vokser masser af børn op med samme historie som Abdel Hamid El-Hussein inden for landets grænser. Samfundets væsentligste opgave er at gøre alt for, at de ikke ender som ham.
År: 2015 Nr.: 04
Naturen kan være en god ramme, hvis man vil give børnene ro i en hektisk hverdag. Men pædagogerne skal selv gå ned i gear, hvis roen skal brede sig. I Lyngby-Taarbæk har 19 daginstitutioner været på kursus i at finde ro i naturen. En af dem er Bondebyens Børnehave.
År: 2015 Nr.: 03
Københavns Kommune vil lukke en række små fritidshjem og samle børnene i større institutioner. Det går ud over børnene, advarer pædagog Thomas Bergendorff, der ikke ved, hvad der kommer til at ske med hans arbejdsplads.
År: 2015 Nr.: 02
Både nu og i fremtiden skal pædagogerne blive bedre til at dokumentere, hvad de gør. Læring og overgange kommer mere i fokus, spår redaktør af ny bog.
År: 2015 Nr.: 02
Endnu en arbejdsskadesag om psykisk lidelse blev afvist som arbejdsskade. Men et skifte kan være på vej.
År: 2015 Nr.: 02
Vi hører om de dramatiske skilsmisser og konflikterne om børnene i pressen. Men de fleste skilsmissebørn ­lever gode børneliv på tværs af to familier. Alligevel har de brug for pædagoger, der er opmærksomme på dem og på, hvordan de trives, viser en ny ph.d-afhandling.
År: 2015 Nr.: 02
Kommunerne må rykke frem i bussen og blive bedre til at sammentænke skole og fritid.
År: 2015 Nr.: 02
Neuropædagogikken breder sig fra specialinstitutioner til normalområdet. Hjerneforskerne finder hele tiden nye processer i hjernen, og det danner grundlag for nye teorier. Om få år kan pædagoger ved hjælp af ny teknologi måle på børnenes hjerneaktivitet.
År: 2015 Nr.: 01
Resultater fra hjerneforskningen kan ikke overføres til hverdagen i en daginstitution. Forskningen bygger på dyr og døde mennesker og viser ofte noget, pædagoger ved i forvejen.
År: 2015 Nr.: 01
Med udgangspunkt i neuropædagogik skaber pædagoger i Højvangskolens centerklasser en genkendelig, struktureret hverdag for børn med diagnoser. Det giver børnene ro til at lære og udvikle sig.
År: 2015 Nr.: 01
Pædagog John Colerick, leder af specialinstitutionen Lavuk, får årets handicappris. Han gør brugerne klar til livet og klæder personalet på til arbejdet.
År: 2014 Nr.: 22
Flere af Børn&Unges artikler var med til at kickstarte en debat eller sætte dagsordenen i årets løb.
År: 2014 Nr.: 22
Før sommerferien vidste Henrik Holm ikke, hvad skolereformen ville betyde på Lynge Skoles SFO. Men på trods af den dårlige start går det godt nu.
År: 2014 Nr.: 22
En miniberetning om de ­væsentligste satsninger og begivenheder, som de ser ud fra forbundskontoret i København.
År: 2014 Nr.: 22
Fritidsinstitutionerne rummer en ramme og en pædagogik, der fortjener at være en vigtig og væsentlig del af skolen.
År: 2014 Nr.: 22
SFO-børn er ikke tilfredse med støjniveauet og rengøringen i deres institution. Tag børnenes vurderinger alvorligt, lyder det fra både forældre og BUPL.
År: 2014 Nr.: 21
BUPL’s nye formand, 44-årige Elisa Bergmann fra Esbjerg, vil udfordre magt­haverne og kæmpe for de bedste vilkår for Danmarks børn og pædagoger. Men vi skal alle hjælpe til, siger hun.
År: 2014 Nr.: 21
Bøgeskovskolens SFO i Bjerringbro samarbejdede med ingeniør og lærere i teknik, og det fik nye aktiviteter til at blomstre med stor kreativitet og engagement.
År: 2014 Nr.: 21
Vi er godt rustet til opgaven og tager løbende nogle dybe spadestik for at lytte til medlemmerne, så vi følger den rette kurs.
År: 2014 Nr.: 21
7 ud af 10 pædagoger oplever kvalitetsforringelser i fritidstilbuddene efter skolereformen. ­Børnene skal sikres gode SFO’er og klubber, kræver BUPL-formand
År: 2014 Nr.: 20
Undervisningsministeren finder det vigtigt, at SFO’er og klubber kan opretholde deres faglige ­kvalitet. Men ansvaret er kommunernes, siger hun.
År: 2014 Nr.: 20
Han har ikke leveret festfyrværkeri i pressen. Til gengæld har han formået at samle et splittet BUPL ­og sikre pædagogfaget bred anerkendelse. Henning Pedersen takker af efter otte år som formand.
År: 2014 Nr.: 20
Mølleskolens SFO og klub i Ry ville tilbyde vinterbadning, fordi det er en god oplevelse. Men pædagogerne opdagede hurtigt, at det også gav børnene stolthed, styrke og tro på sig selv.
År: 2014 Nr.: 20
Pædagog Henrik Brandt Rasmussen har fået nye, spændende opgaver i skolen. Han oplever, at pædagogerne prio­riteres lavere end lærerne, og det rammer trivslen.
År: 2014 Nr.: 19
De vil lede BUPL Der bliver kampvalg til BUPL’s daglige politiske ledelse, forretningsudvalget, når BUPL holder kongres den 21.-22. november. Mød her de syv kandidater, der kæmper om fem pladser i forretningsudvalget.
År: 2014 Nr.: 19
14 sygedage om året placerer pædagoger højt i sygefraværsstatistikken. Både BUPL og Kommunernes Landsforening mener, at pædagogers sygefravær kan sænkes, men ­ensidigt fokus på flotte fraværstal har en slagside, advarer BUPL.
År: 2014 Nr.: 18
Pædagoger rammes af alt fra bræksyge til sjældne kræftformer. Få forklaringerne her.
År: 2014 Nr.: 18
År: 2014 Nr.: 18
År: 2014 Nr.: 18
Så har vi søsat en etikstafet. Den første blev bragt i nr. 15 med forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann. Han sendte stafetten videre til Jytte Hare, som har sendt den videre til Christian Aabro. Vi forlænger debatten mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksperter på de etik-roadshows, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Følg med i etikstafetten, send gerne dit eget bidrag, og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 17
Det ser faktisk ud til, at regeringspartierne har fået øjnene op for, hvad dygtige pædagoger betyder for børnene.
År: 2014 Nr.: 17
Hans Henrik Øster Andersen er ansat på en privat skole i Viborg og er omfattet af to forskellige overenskomster, selvom han har flest pædagogopgaver. BUPL vil nu have lavet om på, at pædagoger på private skoler bliver ansat i to stillinger.
År: 2014 Nr.: 16
Kompetencer og trivsel kan udvikles gennem pædagogisk idræt. Derfor er det en relevant måde at koble sig på Folkeskolereformen på, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 15
I medierne fylder pædofili og voksnes overgreb mod børn ­meget, men i hverdagen fylder børns seksuelt orienterede lege meget mere. Og ’doktorlegene’ skaber ofte konflikter mellem forældre og pædagoger, siger eksperter.
År: 2014 Nr.: 15
Tre pædagoger fortæller, hvordan de finder energi til at være gode forældre oven på en lang arbejdsdag. Planlægning, afkobling og motion lyder tre af deres forslag.
År: 2014 Nr.: 15
Natasja Stork Bak er en af de 5.014 nye studerende, som begynder på den nye pædagoguddannelse til september. Hun har allerede faget i hænderne og glæder sig til at læse om teorierne.
År: 2014 Nr.: 14
Mange institutioner registrerer ikke, når medarbejdere bliver udsat for vold eller trusler om vold i arbejdstiden. Det skader både pædagogernes sag og muligheden for at dokumentere problemer ved arbejdsmiljøet.
År: 2014 Nr.: 14
SFO-pædagoger i Esbjerg og Tårnby Kommuner skal ligesom lærerne registrere deres arbejdstid ved at stemple ind og ud på en maskine. På en skole i Esbjerg slipper pædagogerne dog for kontrollen.
År: 2014 Nr.: 14
Pædagoger, som føler sig pressede og afmægtige, risikerer at udvikle en forrået tilgang til kolleger, forældre, børn og vilkårs­diskussioner. Faglig tænkning er deres bedste værn mod ondskab, siger forfatter til ny bog, psykolog Dorthe Birkmose.
År: 2014 Nr.: 14
Den tyske børnehave i Sønderborg er funktionsopdelt, og vægten ligger på at formidle tysk sprog og kultur, så der samtidig tages hensyn til dansk. Forældrene er glade for det pædagogiske fokus på struktur.
År: 2014 Nr.: 13
Et stærkt voksende behov for vuggestuer i Tyskland giver nye udfordringer til Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der driver danske institutioner syd for grænsen.
År: 2014 Nr.: 13
Formanden for BUPL Sydslesvig, Hauke Paulsen: Vigtigt at lønnen syd for grænsen er på niveau med lønnen nord for grænsen
År: 2014 Nr.: 13
På Skolernes Skakdag sad 360 indskolingsbørn koncentreret ved brættet på Stensballeskolen i Horsens. Pædagog Karin Andersen bruger spillet i indskolingen og SFO'en.
År: 2014 Nr.: 13
Faldende børnetal, skoleledere, der bestemmer, og planer, der slet ikke er på plads, gør det umuligt at få et overblik over skolereformens konsekvenser for pædagogerne. I første omgang har reformen ikke kostet så mange stillinger som frygtet, men konsekvenserne kan komme drypvis.
År: 2014 Nr.: 12
Charlotte Ahrenkiel Jensen og Rikke Mie Jensens klubstillinger bliver nedlagt, fordi Hjørring Kommune som en konsekvens af skolereformen lukker SFO’er og skærer dybt i antallet af klubber.
År: 2014 Nr.: 12
I Vejle Kommune kommer der 11 procent færre børn i SFO’erne næste år som følge af skolereformen. I Kolding regner kommunen med et endnu større fald.
År: 2014 Nr.: 12
Efter sommerferien begynder en helt ny hverdag i skolen for Henrik Holm og hans kolleger i SFO’en. De ved bare endnu ikke, hvad de skal i skolen. 7 ud af 10 pædagoger aner ikke, hvad reformen betyder for deres arbejde.
År: 2014 Nr.: 12
BUPL spillede med på skolereformdagsordenen, og det gav mest indflydelse i lobbyarbejdet. Lærerne satsede forkert, vurderer en arbejdsmarkedsforsker og en lobbyist
År: 2014 Nr.: 12
BUPL’s formand er bekymret, fordi der i mange kommuner stadig er stor usikkerhed om, hvad pædagoger skal i skolen, og om de overhovedet har et job efter sommerferien.
År: 2014 Nr.: 12
I kølvandet på en sag om pædofili lægger Lyngby-Taarbæk Kommune nu op til, at alle institutioner skal lave regler for, om pædagoger må hjælpe børn med at tage tøj på, have børn på skødet og tage alene på tur.
År: 2014 Nr.: 11
Folkeskolereformen skaber jobusikkerhed for skole- og fritidspædagoger i nordsjællandske kommuner. Fyringsangsten hersker især i Helsingør, viser ny undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 11
SFO og fritidshjem hitter i byområder, mens landkommuner ikke har samme tradition. Pædagoger i de populære SFO-kommuner risikerer at trække sorteper under skolereformen, vurderer DPU-professor.
År: 2014 Nr.: 10
En iPad behøver ikke bare at være en sjov spillemaskine. Pædagog Eva Fog bruger den populære tablet i sit kreative værksted, hvor børnene kan lære at lave animationsfilm.
År: 2014 Nr.: 10
20 daginstitutioner har forladt Frie Børnehaver til fordel for et nyt administrationsselskab, SPIA. De mener, at Frie Børnehavers service er blevet for dårlig. Organisationen forklarer det med en økonomisk oprydning.
År: 2014 Nr.: 09
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Her overtager socialminister Manu Sareen stafetten og sender den videre.
År: 2014 Nr.: 09
Bjørn Thomsen er træt af at blive mistænkeliggjort, fordi han er mand og pædagog. Han vil lege pudekamp og give krammere uden at skulle se sig over skulderen.
År: 2014 Nr.: 08
Daginstitutionen Troldhøj kappede båndene til kommunen og genopstod som privat. Leder og pædagoger fortæller om friheden, glæden ved at gå egne veje og om at svigte det kommunale fællesskab.
År: 2014 Nr.: 08
Unge ledige risikerer at blive tvunget ud af a-kassen og over i de kommunale jobcentre. BUPL og de unge pædagoger er imod.
År: 2014 Nr.: 07
En længere skoledag giver kortere SFO-tid, men ikke nødvendigvis billigere SFO’er. SFO-taksten er et dilemma, mener BUPL.
År: 2014 Nr.: 06
Bekendtgørelsen for den nye pædagoguddannelse er netop offentliggjort. De studerende skal fremover specialisere sig mere, og det er BUPL ikke tilfreds med.
År: 2014 Nr.: 06
Da børnene sivede fra Specialcenter Sigrid Undset, fik de ansatte en god idé. Nu deler de deres viden med lærerne i skolerne, og det er en stor succes.
År: 2014 Nr.: 06
Specialinstitutionernes viden og ekspertise kan komme mange flere børn til gavn, hvis institutionerne indgår i samarbejder om vidensdeling med lærere og pædagoger i de almindelige tilbud, viser forskningsprojekt.
År: 2014 Nr.: 06
Unødig støj udgør et af de værste problemer i pædagogers arbejdsmiljø. Det er der ingen grund til. Først og fremmest skal akustikken være i orden. Derudover kan lydniveauet dæmpes med pædagogik.
År: 2014 Nr.: 06
Karsten Lerche blev truet med bank på internettet, fordi en mor var utilfreds med håndteringen af hendes søn. FTF’s medlemsorganisationer oplever et stigende antal sager om netchikane.
År: 2014 Nr.: 05
Hvordan bygges der bedst bro mellem børnehave og SFO/skole? Fussingsø Naturbørnehave og Bjerregrav SFO samarbejder om at skabe en digital fortælling i tekst og billeder for hvert enkelt barn.
År: 2014 Nr.: 05
Landets jobcentre ansætter nu pædagoger til at hjælpe udsatte og unge arbejdsløse nærmere jobmarkedet. Charlotte Lund slog til.
År: 2014 Nr.: 04
Man kan fremover blive pædagog uden at lære, hvordan man søsætter praktiske aktiviteter. Pædagoguddannelsen kan også blive meget forskellig. Det mødes af skarp kritik fra BUPL.
År: 2014 Nr.: 04
Hvad skal pædagogerne lave i skolen efter sommerferien? Mange steder kender de ikke svaret. Her er fem kommuner, der på hver sin måde har arbejdet med skolereformen.
År: 2014 Nr.: 04
Mange pædagoger aner ikke, hvad der sker med deres arbejdsplads og job, når skolereformen træder i kraft. Ventetiden er ’træls’, og folk er trætte og slidte, fortæller tillidsfolk fra Hjørring og Roskilde. I Gladsaxe er de glade.
År: 2014 Nr.: 04
Pædagogerne fra klubben har allerede timer i skolen, og det fungerer fint. Alligevel er de bekymrede for, hvordan det bliver, når skolereformen træder i kraft.
År: 2014 Nr.: 04
Birgit Skalmstang er en af de SFO-ledere, som i dag har mange spørgsmål og er bekymrede for fremtiden.
År: 2014 Nr.: 04
Slag, spark og trusler er en del af jobbet for alt for mange pædagoger i Aarhus. En lille gruppe børn står bag de mange sager. De har det svært med SFO´ens løse struktur, og ansatte her er derfor mere udsatte.
År: 2014 Nr.: 03
Pædagogandelen er høj i vuggestuen i Ærtebjerghave Børnecenter i Køge. Det giver en højere grad af bevidsthed om, hvordan man styrker børns trivsel, udvikling og læring, mener pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 03
Billeder siger mere end 1.000 ord. Og med fotodelingstjenesten Instagram er det let for Valby LilleFri Børnehave at fortælle om livet i børne­haven. I denne guide får I tips til nemt at gøre kunsten efter.
År: 2014 Nr.: 03
Småbørnsforældre i Allerød skal tjene 8.000 kroner for at have råd til pasning af et vuggestuebarn og et børnehavebarn. For dyrt, mener BUPL’s formand.
År: 2014 Nr.: 02
Uden at vide det kan pædagoger være med til at forstærke børns angst. Bliver de bedre til at spotte de angste børn, kan man sætte ind tidligere, hvor børnene kan nøjes med hurtigere og lettere behandling.
År: 2014 Nr.: 02
Pædagog Poul Andersen har arbejdet med angste børn i Viby skoles SFO. Han ved, at det kræver tålmodighed og accept af børnenes angst, hvis de skal blive trygge og udvikle sig.
År: 2014 Nr.: 02
Vi kender symptomerne, reaktionerne og de gode råd, men hvordan ser det egentlig ud inde i hovedet på et barn med angst? Læs her en beskrivelse af, hvordan en hverdag kan se ud for et barn med social angst – set med barnets øjne.
År: 2014 Nr.: 02
År: 2014 Nr.: 02
Det er en myte, at sygdom er en privat sag, for sådan er vilkårene ikke på arbejdsmarkedet i dag. Tværtimod skal arbejdspladsen tage aktivt del i den sygemeldtes vej tilbage på job. Hvis arbejdspladsen er passiv, tager kommunen over.
År: 2014 Nr.: 02
Efter mange overvejelser besluttede Lars Westergaard og hans kone at flytte familien fra Hjørring til Norge. Antallet af danske pædagoger, der tager turen over Skagerrak, stiger støt.
År: 2014 Nr.: 01
Når klokken ringer til frikvarter i Abildgårdskolen, bliver 600 børn sluppet ud til ren anarki. Det er ikke for sarte sjæle, fortæller SFO-pædagog Rasmus Flick.
År: 2014 Nr.: 01
Stjernestunder giver energi, kan være med til at udvikle arbejdspladsen og give en form for lykkefølelse. Læs i denne guide, hvad stjernestunder er, hvorfor de er vigtige, hvorfor man skal dele dem med hinanden, og hvordan man gør det.
År: 2014 Nr.: 01
Pædagoger har ikke spor imod at dokumentere resultaterne af deres arbejde, for det kan vi sagtens, hvis vi ellers får tid til det.
År: 2014 Nr.: 01
81 procent stemte ja til en ny aftale om nye arbejdstidsregler for pædagoger i skole og SFO.
År: 2013 Nr.: 22
Se, hvor BUPL har lagt de fleste af sine kræfter.
År: 2013 Nr.: 22
I dag kan man på latterkurser lære at grine, uden at der er noget at grine af. For pædagoger er det omvendt: De skal ofte holde den alvorlige mine, selv om de er ved at knække sammen af grin.
År: 2013 Nr.: 22
Hvis et barn føler sig til grin, kan det være meget smerteligt, og barnet kan føle sig udleveret, siger en psykolog, der har forsket i børns følsomhed over for andres latter.
År: 2013 Nr.: 22
Hjørring Kommune lukker SFO’erne efter sommerferien. Men hvordan børnenes dag så skal se ud, når skolen slutter, ligger ikke fast, siger Hjørrings borgmester Arne Boelt.
År: 2013 Nr.: 21
Nudging får os til at smide skrald i skraldepanden og tage sikkerhedssele på og får mænd til at ramme pissoiret. Metoden kan også bruges over for børn og forældre i institutionerne. Landets førende ekspert giver gode råd til at angribe typiske problemstillinger i daginstitutionen.
År: 2013 Nr.: 21
Politikerne i Haderslev vil skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde om skolereformens virkeliggørelse. BUPL glæder sig.
År: 2013 Nr.: 20
Gravide har et højere sygefravær end deres kolleger. Gravidkonsulenter kan minimere sygedagene ved hjælp af gode råd og opbakning til at skære ned på opgaverne. En fritidshjemspædagog i femte måned har lært at tage en pause.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagoger vil have indflydelse på skolens pædagogiske arbejde, mulighed for at forberede sig til samarbejdet med lærerne og en sammenhængende arbejdsdag, viser ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 19
Pædagoger vil ind i kommunalbestyrelsen for at synliggøre pædagogers betydning og kæmpe for gode normeringer og bedre inklusion. Men det bliver svært, for de skal tænke på kommunekassens ve og vel, siger kommunalforsker.
År: 2013 Nr.: 19
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Hvad stiller man op, når børn mister en forælder? En ny bog sætter fokus på død og alvorlig sygdom i familien med en række noveller til børn i skolealderen.
År: 2013 Nr.: 19
Desværre har jeg ikke set mange kandidater, der lover penge til flere pædagoger til børnene.
År: 2013 Nr.: 19
Politikere i kommunerne opfylder langt de fleste valgløfter til børnene, viser en stikprøve. Men løfterne er formuleret så upræcist, at det er nemt at holde dem, mener BUPL og en ekspert i kommunalpolitik.
År: 2013 Nr.: 18
I Thorsminde ligger vuggestuen Udsigten – en pædagogisk forpost mod vest med kun fire børn, en pædagog og en medhjælper på deltid. Rapport fra en dag med mågeskrig, hidsige bølger og en institution med helt specielle forhold.
År: 2013 Nr.: 18
Pædagoger, der deltager aktivt i undervisningen i ind­skolingen, får flere unge på ungdomsuddannelse og færre til at falde fra, viser ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
Vi har ledt efter beviser på, at vores pædagogik virker, siger en glad SFO-leder på Bredagerskolen, hvor pædagogerne i høj grad står for undervisningen.
År: 2013 Nr.: 17
Lovforslaget til en ny pædagoguddannelse ligger nu klar, og BUPL kan konstatere, at uddannelses­ministeren har lyttet. Målgruppespecialiseringen er nedtonet, men der er stadig knaster.
År: 2013 Nr.: 17
Politikere og pædagoger knyttes sammen i Horsens. Det skal sikre større forståelse for pædagogernes arbejde.
År: 2013 Nr.: 17
Det er den første undersøgelse, som helt konkret viser, hvad tilstedeværelsen af pædagoger betyder for børns læring og vilje til at fortsætte uddannelsesvejen.
År: 2013 Nr.: 17
Kommunerne sætter ikke SFO-taksten ned, selvom tilbuddet bliver mindre og billigere for kommunen. Et kæmpeproblem, mener BUPL’s formand, Henning Pedersen.
År: 2013 Nr.: 16
Storbyerne får flere børn, mens landkommuner vil opleve massive fald frem mod 2020. Pædagogerne må indrette sig på de kommende forskydninger, lyder meldingen fra BUPL.
År: 2013 Nr.: 15
Hver femte dansker er utilfreds med sin mødetid, viser ny undersøgelse. Forskning peger på god effekt ved at lade medarbejderne bestemme selv.
År: 2013 Nr.: 15
At finde et nyt job, som passer til lige præcis dig, kan være en svær proces. Få hjælp med denne guide.
År: 2013 Nr.: 15
Kommunerne skal satse på pædagogers bidrag i skolen for børnenes skyld. Og sørge for de samme rammer på alle skoler.
År: 2013 Nr.: 14
Ud fra seminariet og klar til et job. Men på grund af nedskæringer bliver nyuddannede skubbet bag i køen af pædagoger, der skal omplaceres.
År: 2013 Nr.: 14
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
Børne- og undervisningsministeriet lover, at pædago­gernes deltagelse i den understøttende undervisning bliver beskrevet i loven om folkeskolen. BUPL’s formand savner dog en garanti for omfanget af pædagogers deltagelse.
År: 2013 Nr.: 12
Flere daginstitutioner kan nu søge om forebyggelsespakker til personaleprojekter om enten fysisk eller psykisk ned­slidning. Mange nyder allerede godt af ordningen.
År: 2013 Nr.: 12
Når der skal inkluderes flere og flere børn, stiller det krav til pædagogikken. Med farver, symboler og piktogrammer har Hedely SFO valgt en praksisnær tilgang, som hjælper børnene og giver færre konflikter. Læs, hvordan og hvorfor Hedely gik farvevejen.
År: 2013 Nr.: 12
Røde skildpadder og grønne actionmænd styrer børnenes færden i Hedely SFO. Her får du børnenes kommentarer og fortolkninger af de farvede færdselsregler.
År: 2013 Nr.: 12
Farver og piktogrammer giver en tydelighed, som støtter børn med ADHD og autisme, fremhæver Mai Klok, specialundervisningskonsulent ved PPR i Greve Kommune.
År: 2013 Nr.: 12
Én sætning bekymrer mig særligt, nemlig at man regner med at kunne spare 1,2 milliarder kroner ’som følge af reduceret pasningsbehov’ i fritidsinstitutioner og klubber.
År: 2013 Nr.: 12
Pædagoger og lærere ved ikke nok om hinandens arbejde i overgangen fra børnehave til skole. Det skal et nyt dialogredskab fra Danmarks Evalueringsinstitut råde bod på.
År: 2013 Nr.: 11
Sidste år fandt Arbejdstilsynet mere dårligt arbejdsmiljø i daginstitutioner end året før. Både pædagoger, børn og samfundsøkonomien bliver påvirket.
År: 2013 Nr.: 11
Knap hver fjerde af pædagogernes sygedage skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Alligevel er psykiske problemer kun årsag til hvert tolvte påbud i landets daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 11
Anette Lund fik forkert løn i næsten fem år. Nu har hun fået 400.000 kroner med tilbagevirkende kraft. Nogle af de mange penge skal nok bruges på en ferie med børn og barnebarn.
År: 2013 Nr.: 10
Fire ud af fem pædagogiske ledere oplever, at forældre holder sommerferiefri uden børn, viser en ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 10
En del børn i institutionerne i Favrskov holder kun halvt så meget ferie som forældrene. De vil have tid til sig selv og mener, deres børn har brug for institutionernes rutiner og aktiviteter. Men børnene har brug for en længere pause fra hverdagen, mener pædagogerne.
År: 2013 Nr.: 10
BUPL slår et slag for de kvaliteter, pædagoger har i skolesammenhæng.
År: 2013 Nr.: 09
Læs, hvad de 10 forskere mener om skolereformen her
År: 2013 Nr.: 09
Odense Kommune har taget forskud på helhedsskolen på sin egen måde. Læs, hvad lederen, pædagogen og forældrene siger om skolen.
År: 2013 Nr.: 09
En skolereform vil sætte fritidspædagogikken under voldsomt pres. Måske rykker fritidspædagogerne ind i skolen, men deres pædagogik flytter ikke nødvendigvis med, mener to forskere.
År: 2013 Nr.: 09
Heldagsskolen er 65 procent dyrere end gennemsnittet i Høje Taastrup. Alligevel er skolen ikke dyrere end tid­ligere. Det er de mange udsatte, tosprogede børn, der gør skolen dyrere.
År: 2013 Nr.: 09
Pædagogerne skal være, hvor børnene er. Derfor skal de med i skolen, mener BUPL’s formand, Henning Pedersen. BUPL Hovedstaden er imod skolereformen. Uenigheden er ikke så stor endda, mener formændene.
År: 2013 Nr.: 09
Manu Sareen (R) er den første pædagog, der er blevet minister. Han bruger sine erfaringer fra børneområdet aktivt og er aktuel med en plan for at tiltrække og fastholde mandlige pædagoger i daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 09
’Helt usædvanlig’, siger juridisk konsulent fra BUPL om en sag fra en jysk privatskole, hvor arbejdsgiveren valgte at vente på en nyansat pædagog, selvom hun blev syg af kræft og ikke kunne starte i sit nye job.
År: 2013 Nr.: 09
Pædagoger udsættes stadig for at blive revet, kradset, slået eller sparket, mens de udfører deres arbejde. Ny undersøgelse viser dog et lille fald i volden. Det er en glædelig nyhed, siger forsker.
År: 2013 Nr.: 08
Inden for det seneste år har Mette Kusk oplevet 11 tilfælde af vold eller trusler, fordi hun nu arbejder med et meget udadreagerende barn. Men hun føler sig fagligt stærkere til at klare opgaven.
År: 2013 Nr.: 08
Pædagogerne i Herlev får undskyldning for at være blevet holdt ude af forhandlingerne om skolen. Fremover er de inde.
År: 2013 Nr.: 08
Sommeren byder på masser af timer i solen for både børn og pædagoger. Læs her, hvordan du beskytter ungerne og dig selv i solens uv-stråling.
År: 2013 Nr.: 08
Hundredtusindvis af pædagoger, forældre, børn, unge, studerende og lærere er berørt af skolekonflikten. Men hvad slås lærerne og kommunerne egentlig om?
År: 2013 Nr.: 07
På Arden Skole er næsten alle lærere ramt af lockout, så kun få børn har undervisning. Men skolens pædagoger er på arbejde.
År: 2013 Nr.: 07
En institution bestiller et legestativ hos et dansk firma, men det er polakker uden dansk overenskomst, der sætter det op.
År: 2013 Nr.: 07
År: 2013 Nr.: 07
Siden stramningerne af dagpengesystemet trådte i kraft, er 90 pædagoger faldet ud af dagpengesystemet. Tre af dem er Mikkel, Vibeke og Dorthe, der nu alle er på kontanthjælp.
År: 2013 Nr.: 06
8 ud af 10 institutioner er klar til at ansætte akutledige. Det viser en rundringning, som Børn&Unge har foretaget. De vil endda foretrække dem frem for almindelige ansøgere, hvis kvalifikationerne er på plads.
År: 2013 Nr.: 06
Kommunerne vil mangle flere hundrede millioner kroner fra forældrene, når pædagogiske aktiviteter med folkeskolereformen flyttes fra SFO og fritidstilbud til skoletiden.
År: 2013 Nr.: 06
Nye regler for sejlads skal give bedre sikkerhed og bevidsthed om, hvad der kan, og ikke mindst skal ske, hvis ulykken er ude. I sidste ende er det dog lederens ansvar, at sikkerheden er i orden på kanoturen.
År: 2013 Nr.: 06
Når institutionerne fokuserer på idræt, bliver både børn og pædagoger gladere og mere aktive. Det viser en ny evaluering af DGI’s idrætsinstitutioner.
År: 2013 Nr.: 05
Har du svært ved at overskue, hvad din institution kan deltage i af idrætsprojekter? Børn&Unge giver her en oversigt over mange af de tilbud, som institutioner kan deltage i og blive inspireret af.
År: 2013 Nr.: 05
Herlev Kommune vil finansiere en længere skoledag med fyringer af pædagoger. Men nu har kommunen fundet penge, så besparelser kan undgås i år.
År: 2013 Nr.: 04
Dansk i 45 minutter og derefter matematik i 45 minutter, så engelsk og derefter gymnastik. Sådan er strukturen på mange skoler. De fastlåste rammer blokerer for pædagogiske aktiviteter, siger pædagoger i en ny kortlægning af folkeskolens udfordringer.
År: 2013 Nr.: 04
Berøringsangst i Balladeland Pædagoger skal hjælpe og støtte både børn og forældre i en skilsmisse­situation. De skal stå på barnets side og fortælle forældrene, hvordan barnet kommer bedst gennem krisen.
År: 2013 Nr.: 04
»Jeg har aldrig, aldrig tænkt, at jeg kunne blive anklaget,« siger en kvindelig pædagog, der blev uretmæssigt anklaget for seksuelt overgreb mod et barn. 5 ud af 17 pædagoger ramt af uretmæssige anklager for pædofili er kvinder.
År: 2013 Nr.: 03
Herlev Kommune vil udvide undervisningstiden i folkeskolen og finansierer øvelsen ved at fyre SFO-pædagoger. Det må ikke ske, siger BUPL’s formand.
År: 2013 Nr.: 03
Institutioner forbyder nøgenhed og ’doktorlege’, viser en undersøgelse. Det kan hæmme børns naturlige seksuelle udvikling og tabuisere kroppen.
År: 2013 Nr.: 02
For tre år siden blev den nyuddannede pædagog uretmæssigt anklaget for et seksuelt overgreb. Angsten for igen at blive anklaget har fået ham til at opgive at arbejde som pædagog.
År: 2013 Nr.: 02
Retningslinjer til forebyggelse af pædofili i danske institutioner skaber tryghed, men også begrænsninger for den pædagogiske praksis. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne har en vigtig rolle at spille i folkeskolen, og en folkeskolereform vil give nye spændende pædagogjob. Men samtidig er pædagogerne bekymrede for at miste deres job.
År: 2012 Nr.: 22
I Vejle har børnene i indskolingen gået i skole fra 8-14 i mere end 10 år. På Petersmindeskolen står pædagogerne fast på at gøre det, de er uddannet til, nemlig at etablere lege- og læreprocesser og støtte op om barnets udvikling.
År: 2012 Nr.: 22
Det er dog på den anden side uklart, hvilken rolle pædagogerne konkret kommer til at spille.
År: 2012 Nr.: 22
Pædagoger og lærere skal indgå i et tæt samarbejde om børnene fra de er 0 til 18 år, mener børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S). Hun spår pædagogerne en stærk rolle i fremtidens Ny Nordisk Skole.
År: 2012 Nr.: 21
De officielle krav udveksles først efter Børn&Unges deadline. Men arbejdsgivernes, Kommunernes Landsforenings (KL), udmeldinger har været særdeles offensive. Kravet er blandt andet, at der skal arbejdes mere effektivt ude i kommunerne, og at overenskomsterne skal strømlines, så lokale ledere får mere rum til at lede og fordele arbejdet.
År: 2012 Nr.: 21
Et barn smider sig skrigende på gulvet i supermarkedet og vil ikke noget. Nogle børn plasker i vandkanten, men hvor er de voksne? På campingpladsens legeplads tvinger nogle af de store sig ind foran de mindre ved trampolinen. Hvad er fælles for disse episoder? Pædagogers skarpe blik. Det er ikke deres egne børn, de har fri. Eller har de?
År: 2012 Nr.: 21
Huset er revet ned nu. Det var en faldefærdig rønne, uegnet som menneskebolig, da kranen kom. Her boede Brønderslevfamilien med ni børn, der blev udsat for vanrøgt, mishandling og grove overgreb i årevis. Kommuner, forvaltninger og socialrådgivere kendte de forfærdelige kår, børnene voksede op i. Der lå mellem 12 og 29 underretninger i hver enkelt af de ni børns sagsakter. Alle kommuner frygter i dag at få ’den næste Brønderslevsag’. Derfor bliver der underrettet som aldrig før og handlet, når det er helt grelt. Men der findes andre sager, hvor der ikke sker noget. Børn&Unge har snakket med tre pædagoger, der har underrettet igen og igen, uden at kommunerne reagerer. Sagerne er ikke så slemme som i Brønderslev, men hvor slemt skal det være, før forvaltningen griber ind?
År: 2012 Nr.: 19
Hver femte selvejende daginstitution er forsvundet siden 2007. Kommunerne presser daginstitutioner med særpræg væk, mener Frie Børnehaver og Fritidshjem. I protest vælger flere at blive private, og det skærper pædagogikken.
År: 2012 Nr.: 18
49 procent af kommunerne forringer vilkårene for børn fra 6 år i 2013. Det sker til trods for, at SFO'er og klubber i forvejen er de dårligst normerede institutioner. Og på trods af børneministerens ønske om et bedre samarbejde mellem pædagoger og lærere.  
År: 2012 Nr.: 18
Eftersøgning af et barn, der havde smurt lort på toilettets væg, gik for vidt, da en SFO-pædagog undersøgte børnenes underbukser. Kommunen bortviste pædagogen, men der gik kommunen for vidt. Nu har pædagogen fået erstatning.
År: 2012 Nr.: 17
Børn skal have lov til at klatre i træer og lege ved åen. Forskning viser nemlig, at børn har strategier for, hvordan de håndterer det farlige. Især hvis de ikke forstyrres af pylrede voksne, der kun fokuserer på sikkerheden.
År: 2012 Nr.: 17
Det er lykkedes BUPL at tegne overenskomst med de fleste private institutioner, men nogle siger nej, og det kan koste pædagogerne dyrt. Modstanden bygger på myter, mener leder af privat fynsk børnehave.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger rykker ind i klasseværelserne, mens der skæres ned på lærerne. Det har givet dybe panderynker hos lærerne. Stridigheder mellem lærere og pædagoger kan ikke undgås, men deres forbund er nødt til at samarbejde, fastslår arbejdsmarkedsforsker.
År: 2012 Nr.: 16
Når pædagog Ole Nielsen fortæller, går tiden i stå. Han møder børnene i en fantasiverden, hvor der er plads til skøre påfund, politisk ukorrekthed og masser af nærvær.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagog Lis Dokkedal, 51, mangler kun at arbejde 46 timer som vikar for at have optjent retten til en ny dagpengeperiode. Allerhelst vil hun bare have fast arbejde.
År: 2012 Nr.: 15
Camilla Nielsen blev pædagog for to år siden, men 1200 ansøgninger har ikke resulteret i et job. Til marts risikerer den 35-årige alenemor til tre at miste sine dagpenge.
År: 2012 Nr.: 15
Dueholmskolen på Mors har sin egen tv-kanal, og børnene er både journalister og kamerafolk. En pædagogisk aktivitet, der giver forældrene enestående muligheder for at leve med i SFO’erens hverdag
År: 2012 Nr.: 14
De unge journalister og kamerafolk lærer at være tålmodige. Initiativtager og tovholder Kenneth K. Kristensen sørger for, at børnene også tager det seriøst.
År: 2012 Nr.: 14
Både i storbyer og provinsen vælger flere studerende end tidligere praktik i udlandet. Men storbystuderende rejser mest ud. Til gengæld tager næsten ingen et studieophold i udlandet.
År: 2012 Nr.: 13
Nogle kommuner satser så målrettet på store daginstitutioner, at hver tredje nu rummer over 100 børn. Andre kommuner har ikke en eneste af den størrelse.
År: 2012 Nr.: 13
Er kommunernes arbejde med underretninger blevet bedre? Børn&Unge har spurgt 11 kommuner, som de seneste fem år har huset de værste sager om overgreb, sexmisbrug og vold mod børn. Nogle af kommunerne har fået alvorlig kritik af Ankestyrelsen for mangelfuld sagshåndtering. En enkelt kommune, Skanderborg, er udvalgt, fordi den har været mellem- og endestation for to af sagerne og har demonstreret handlekraft i de alvorligste sager.
År: 2012 Nr.: 12
År: 2012 Nr.: 12
BUPL inviterede til en workshop om fremtidens pædagogiske arbejdsplads den 31. maj i Nyborg. 200 pædagoger mødte frem, og Børn&Unge har til seks af deltagerne stillet følgende tre spørgsmål: 1. Hvilke ønsker har du for fremtidens pædagogiske opgave? 2. Hvilke drømme har du om arbejdsvilkårene på fremtidens pædagogiske arbejdsplads? 3. Hvilke scenarier vil du gerne undgå?
År: 2012 Nr.: 11
Han viser dem, hvordan man skruer med skruemaskinen, hvordan man ordner cykler, og hvordan man er en god kammerat. På Herlev Kommunes specialpædagogiske udviklingscenter, Gammel Hjortespringskole, ruster pædagog og tidligere tømrer Bo Christiansen sine elever både praktisk og socialt.
År: 2012 Nr.: 11
Sund fornuft sat i system kan ændre det pædagogiske miljø i daginstitutionerne radikalt. Børnehaven i Veng ved Skanderborg har brugt LP-modellen i næsten tre år, og nu trives både børn og ansatte bedre.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Solceller skal være en del af en helt ny klimapædagogik i Solhuset og i hele Hørsholm Kommune. Solhuset lever op til sit navn og er blevet kaldt Danmarks mest klimavenlige børneinstitution.
År: 2012 Nr.: 09
"Hesten giver succesoplevelser" Natascha Schumacher drømmer om at arbejde med heste og børn, men ved ikke, om drømmen går i opfyldelse.
År: 2012 Nr.: 08
Otte børn har gennem seks uger gået til mindfulness i Rødovre. Resultatet er gladere børn med mere selvværd. Og nogle gode timer med fokus på nærvær og afslapning.
År: 2012 Nr.: 08
Syv drenge med ADHD flyttede fra en villa til skolens idræts-SFO, hvor de fik deres eget lokale. Det er en solstrålehistorie fra Ganløse om, hvordan isolation og social eksklusion blev til succesrig inklusion.
År: 2012 Nr.: 08
Det er klart, at vi skal knokle for at holde fast i vores pædagogiske fundament, for vi bliver sikkert også udfordret på fagligheden.
År: 2012 Nr.: 08
Vera Nduwimana flygtede fra Burundis blodige borgerkrig for 11 år siden. Den nu 33-årige laborant og mor til tre er kommet fri af traumer, fordi hun fik den rigtige hjælp.
År: 2012 Nr.: 07
Håndværkere bygger nye daginstitutioner med historisk hast. På få år har kommunerne tredoblet udgifterne til at renovere og bygge nye dagtilbud.
År: 2012 Nr.: 04
Pædagog Alice Bagge Jensen har i mange år kæmpet for få erstatning for en knæskade, men først da BUPL gik ind i sagen, skete der noget. BUPL hentede alt i alt 30 millioner kroner hjem til medlemmerne i 2010.
År: 2012 Nr.: 04
Samarbejdsproblemer mellem ledere og pædagoger er en væsentlig årsag til sygdom blandt pædagoger, viser statistik fra BUPL.
År: 2012 Nr.: 04
Han sætter en ære i at være neutral og seriøs. Får et kick af at være på, og så trives han godt i byggerod. Børn&Unge har besøgt forældrenes formand, Lars Klingenberg, der er far til tre og klar til at blive genvalgt for tredje gang i april.
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger underretter om deres mistanker om seksuelle overgreb, er det ikke altid, der sker noget. Børn&Unge har undersøgt de groveste misbrugssager gennem de seneste år for at se, hvilken rolle pædagoger og forvaltning har spillet i afsløringen af misbruget.
År: 2012 Nr.: 04
I 18 byer har der inden for de seneste år været sager om misrøgt, seksuelt misbrug eller vold mod børn. Grove sager, hvor forældre eller andre tæt på børnene har lavet overgreb. I nogle af sagerne er der faldet dom, andre venter stadig på en afslutning ved domstolene. Børn&Unge har gravet i dem alle for at finde ud af, hvad der skete.
År: 2012 Nr.: 04
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger løser konflikter, bliver de alt for tit dommere i børnenes uenighed. Det er meget bedre at coache børnene til selv at løse konflikterne, mener Rune Strøm, pædagog og ekspert i børns og voksnes kommunikation. Børn&Unge var med, da han underviste lærere og pædagoger på en skole i Odense.
År: 2012 Nr.: 03
Ved en fejl fik lederne Leila Nielsen og Ole Larsen for meget i løn i en periode. Men Leila Nielsen ville ikke bare betale pengene tilbage, og byretten afgjorde, at hun kunne beholde pengene. Den dom har Ole Larsen også nydt godt af.
År: 2012 Nr.: 02
Pia Schrøder og Belinda har fået støtte af pædagoger fra Familie- og Ungehuset i Odense kommune. Det er umuligt at forudsige, hvornår hun har brug for at tale med pædagogerne, og det gør BUM-modellen problematisk.
År: 2012 Nr.: 01
Fritidshjem og sociale klubber bliver alligevel ikke skrevet ud af dagtilbudsloven. S-SF-R-regeringen har droppet den borgerlige regerings planer om at afskaffe de to institutionsformer.
År: 2012 Nr.: 01
År: 2012 Nr.: 01
Muligheden for at opdage et barn med problemer er mindre i en institutionen med mange børn fra udsatte familier. Opfattelsen af, hvad der er normalt, flytter sig. Det er pædagogerne opmærksomme på i Ellekærskolens SFO.
År: 2012 Nr.: 01
Flere faciliteter og bevidste pædagoger kan fremme børns fysiske aktivitet i fritidshjem og SFO'er. Især pigerne har behov for stimulering, viser ny forskning.
År: 2011 Nr.: 22
Kommunalpolitikere lytter til pædagogers argumenter imod besparelser. Faglig ekspertise og eksempler fra virkeligheden gør indtryk.
År: 2011 Nr.: 21
Børn vil høre til, og deres bestræbelser på at fungere i fællesskaber kan bruges i inklusionen, siger lektor Charlotte Højholt.
År: 2011 Nr.: 19
Kønsroller og ligestilling står langt højere på den pædagogiske dagsorden i Sverige end i Danmark.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagoger vil gerne skille drenge og piger, men det kan cementere kønsroller, siger lektor.
År: 2011 Nr.: 19
Voksne kan rent fysisk holde et barn, der er gået amok. Men det kan være svært beslutte, hvornår man skal bruge magtanvendelse, der reelt er frihedsberøvelse. Det er anledning til et dilemma for SFO-pædagog Morten Amstrup.
År: 2011 Nr.: 18
Gentagne besparelser er stressende, trættende og skaber utryghed, mener pædagoger i Gødvad SFO ved Silkeborg. Gang på gang er de blevet mødt med nye krav om nedskæringer. Men de insisterer på at holde liv i glæden ved det pædagogiske arbejde.
År: 2011 Nr.: 18
De mange besparelser har haft personlige konsekvenser for Gert Malling. Men han er glad for den måde, personalet mod alle odds får hverdagen til at fungere.
År: 2011 Nr.: 18
Vidste du, at der på bupl.dk også findes en side, hvor pædagogerne og eksperterne selv kan skrive deres helt egne artikler?
År: 2011 Nr.: 18
Det er desværre lige før, det kan betale sig at skrive besparelser på børneområdet ind i evighedskalenderen samtidig med løvfald og skiftet til vintertid.
År: 2011 Nr.: 18
Pædagoger er ofte alene med alt for mange børn. De er skrækslagne for, om der sker ulykker. De råpasser og kan ikke få enderne til at hænge sammen. De har ikke tid til specialbørnene. De går hjem med ondt i maven og sover dårligt. Arbejdstilsynets påbud afslører graverende og sundhedsskadelige arbejdsforhold i mange daginstitutioner. Men man kan selv gøre en del for at rette skuden op. Meget handler om at have realistiske forventninger til, hvad man kan nå. I hver femte institution er arbejdsmiljøet så dårligt, at det er decideret sundhedsskadeligt. Det viser en særlig indsats foretaget af Arbejdstilsynet. Derfor har institutionerne fået påbud om at rette op på forholdene. Heldigvis kan det lade sig gøre, mener Arbejdstilsynet.
År: 2011 Nr.: 17
Forsvindende få pædagoger søger den politiske magt i Danmark. Det kan være et problem mener en ekspert, en tidligere socialpædagog på Borgen, og Danmarks mest magtfulde hjemmehjælper.
År: 2011 Nr.: 15
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
Børn&Unge har spurgt tre børn i en SFO, hvad de mener, politikerne skal prioritere. De syge, de gamle, skolen og SFO'en skal have pengene, mener pigerne.
År: 2011 Nr.: 15
Når vi pludselig får en god idé eller er kreative, hvad er det så egentligt, der foregår. Det har Lars Geer Hammershøj forsket i. Han mener, at kreativitet er en dannelsesproces, der indeholder tre kræfter: overskridelseskraften, dømmekraften og indbildningskraften.
År: 2011 Nr.: 14
Børnehaven i den midtfynske landsby Søllinge er lukket. Den var ikke stor nok til at overleve. Forældrene er utilfredse, for de kan godt lide små institutioner. De er gået i aktion.
År: 2011 Nr.: 14
Socialministerens udtalelser om hippiepædagoger møder massiv kritik på nettet. Ministeren skal stoppe besparelserne og tale ordentligt, lyder det fra både pædagoger og forældre.
År: 2011 Nr.: 13
Regnbuen er klar topscorer på navnehitlisten. Regnbuen er et stærkt symbol på forskellighed, glæde, fred og fantasi. Når først man er begyndt at lede, ser man dem alle vegne.
År: 2011 Nr.: 13
En Top 10-liste over de mest almindelige institutionsnavne beskriver et børneunivers med poesi, vækst og frihed. Navnene fortæller om vores ønsker for institutionen. Men nogle navne skal man holde sig fra, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 13
Mange danske SFO'er lever ikke op til kravene om støjdæmpning. Især i lokaler, der både bruges til klasselokaler og SFO'er, er der problemer. Sidste år gav Arbejdstilsynet 114 påbud på grund af støj.
År: 2011 Nr.: 12
Fag, som har mange kvinder ansat, er kendetegnet ved lav løn, fastslår en undersøgelse fra SFI. BUPL vil have bedre lovgivning for at sikre ligeløn.
År: 2011 Nr.: 12
Regeringen har indgået en aftale, som skal gøre det lettere for private at drive daginstitutioin. Men aftalen er uklar og uforståelig, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 12
Der findes 325 private institutioner i Danmark, men regeringen vil gerne have flere. En 12-punktsplan skal give de private institutioner en lettere gang på jord. Men det er ikke alle punkter, der giver lige meget mening - heller ikke for dem, der har lavet aftalen. Læs også 10 institutioners erfaringer med et liv uden kommunal indblanding.
År: 2011 Nr.: 12
Flere og flere daginstitutioner bliver private. Det sker for at undgå dårlig normering og lukkedage. Nu vil regeringen gøre det lettere for private at drive børnehave og vuggestue. Det hilser eksperter velkommen, men forældre og fagforeninger er imod.
År: 2011 Nr.: 12
En privatisering af en nordsjællandsk børnehave skal sikre, at børnene fortsat får besøg af en kunstner og kan deltage i motion. Det ville massive besparelser ellers have skåret væk. Men forældrene betaler gerne ekstra for god kvalitet til deres børn.
År: 2011 Nr.: 12
Flere private børnehaver vil få pædagogernes løn til at stige, vurderer professor.
År: 2011 Nr.: 12
Skolegruppen i børnehaven kan sagtens tænke skarpe tanker om tanker og blive opmærksom på, hvordan man flytter opmærksomhed. Det ved pædagog Anna-Grethe Pugholm, Børnehaven Gerlachsgade i Aarhus, som er med i et stort projekt om mentalisering.
År: 2011 Nr.: 12
Pædagogik foregår i rum - inde som ude
År: 2011 Nr.: 113
Kroppen er kommet i højsædet. Mens politikere og forældre presser på for at få mere krop og bevægelse i børnehaven, peger forskere på det store udviklings- og læringspotentiale i fysisk aktivitet. Men hvis vi bare fokuserer på motion, ender kroppen som instrument, og det er ikke sundt, lyder det fra to førende forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Børns muligheder for at lege og bevæge sig har ændret sig gevaldigt. Historiker Ning de Coninck-Smith udpeger de største milepæle for barndommens fysiske udfoldelse.
År: 2011 Nr.: 113
Børnehavebørn tager de første spæde skridt ind i skriftsproget, når de snakker det bedste, de har lært. Læring og skoleparathed i børnehaven handler ikke om at træne begynder-ABC, men om at opdage, hvordan skriftsproget er filtret sammen med talesproget, og stimulere det yderligere, mener Anders Skriver Jensen, der forsker i små børns skriftsprogstilegnelse.
År: 2011 Nr.: 111
Kommunerne skal holde nulvækst i 2012. Det skulle betyde uændret service, men det kommer til at betyde nedskæringer. Allerede nu planlægger hver tredje kommune at skære på pasningsområdet næste år.
År: 2011 Nr.: 11
Pædagoger bliver truet på livet og slået af forældre og børn. I hver 15. institution, som Arbejdstilsynet besøgte sidste år, var vold en del af hverdagen. Det gør pædagogerne bange og syge.
År: 2011 Nr.: 11
Lillian Dørge har malet hele sit liv, men i år fandt helt nye motiver vej til hendes malerier. Hun blev fyret efter en arbejdsskade og udstiller nu en billedserie, der beskriver den svære afsked med pædagogjobbet.
År: 2011 Nr.: 11
Hans største ønske var at dø som martyr. I dag følger den iranskfødte SFO-pædagog og familiefar Casper Hvemon kampen mellem fundamentalisme og frihed i Mellemøsten fra sit hjem i Odense. Fundamentalismen gror også i Danmark, men danske pædagoger kan modvirke den, mener Casper Hvemon
År: 2011 Nr.: 10
Mange børnehavebørn begynder i SFO tre-fire måneder, før skolen starter. Men den gode normering fra børnehaven følger ikke altid med. Tre ud af fire kommuner bruger den glidende skolestart som et spareprojekt.
År: 2011 Nr.: 09
En god normering ved tidlig SFO-start koster i starten, men er tjent ind senere, mener SFO-leder.
År: 2011 Nr.: 09
BUPL har sammen med de andre organisa­tioner i FTF startet en kampagne. Den sætter fokus på, at offentligt ansatte også spytter penge i statskassen. Fritidshjemspædagog Maria Bjerg Jørgensen er pædagogernes ansigt.
År: 2011 Nr.: 09
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Når pædagoger evaluerer deres praksis på egne præmisser, sådan som tre institutioner i Hillerød har forsøgt, kan de mest bruges internt. Men det er svært at oversætte den pædagogiske praksis til tal og søjlediagrammer.
År: 2011 Nr.: 08
I Hollywood har hovedpersonen i balletfilmen 'Black Swan' netop vundet en Oscar for sin skildring af en ung balletdanserindes barske vej til sit livs hovedrolle. Herhjemme har pædagog Rigmor Camilla Mannov viet sin hverdag til landets dygtigste balletelever over 12 år.
År: 2011 Nr.: 07
Runea er et mønstereksempel på en pige, der med ondsindet sladder spreder edder og forgift i klassen. Runea bruger gul kommunikation. Rune Strøm har gjort det til sin mission at lære børn (og voksne), hvordan man bruger grøn kommunikation.
År: 2011 Nr.: 07
Jo bedre naboer til farlige virksomheder er orienteret om risikoen, jo bedre reagerer de, hvis ulykken sker. Det er særligt vigtigt, at daginstitutioner er forberedte, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 06
Krudtuglen har indrettet sine mange lokaler til glade børn. Men institutionen har også fundet rum til de børn, der har det svært, efter at deres forældre er gået fra hinanden. I 2010 oprettede pædagogerne en skilsmissegruppe.
År: 2011 Nr.: 06
Margrethe Brun Hansen er vejviser i skilsmisseland - et sted, som mange danske børn ufrivilligt flytter til. Her kan børnene ikke længere gå ad vante stier, og de har brug for støtte i det fremmede land.
År: 2011 Nr.: 05
Mange børn går rundt med et lille spøgelse på skulderen efter forældrenes skilsmisse. Pædagog Thomas Andersen er overbevist om, at han kan være med til at jage det væk.
År: 2011 Nr.: 05
I de sidste fortællinger om, hvorfor pædagoger går på efterløn, er årsagerne et mix mellem sygdom, fyringer og behov for selv at bestemme over tiden.
År: 2011 Nr.: 05
En ny masteruddannelse vil opkvalificere pædagoger, der arbejder i vuggestuer, børnehaver, SFO'er og indskolingen.
År: 2011 Nr.: 04
Faste rutiner er sagen, hvis man skal have større børn til at bevæge sig. I Læborg SFO spiller de dødbold hver eneste dag. Det har rykket hele SFO'en til at have et meget større fokus på bevægelse og pædagogik.
År: 2011 Nr.: 04
Børn&Unges fotograf Jeppe Carlsen er taget en tur rundt i landet for at fotografere pæda­gogers mange forskellige fysiske aktiviteter med de store børn, som kan være svære at lokke væk fra computeren. Se her, hvad han fik ud af turen.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne har fået et etisk råd, der skal sætte fokus på etiske dilemmaer og holde debatten om det nye etiske grundlag levende og vedkommende i den pædagogiske praksis. Børn&Unge har talt med tre af medlemmerne.
År: 2011 Nr.: 03
Pædagogerne skal ikke lave andet end at være nærværende, og aktiviteterne er få og små. Alligevel er Hjerterummet blevet en stor succes hos både børn og voksne.
År: 2011 Nr.: 03
Pædagoger, der går på efterløn, er nedslidte og udmattede. Det vidner de fortællinger, de selv har sendt til Børn&Unge, om.
År: 2011 Nr.: 02
Med Barnets Reform skal kommunerne svare ja eller nej til spørgsmålet om, hvorvidt de har gjort noget ved sagen. Spørgsmålet er bare, om det er nok at få et ja eller nej.
År: 2011 Nr.: 01
I de næste to år vil BUPL dokumentere, at pædagoger er en del af løsningen, når det gælder om at sørge for, at børn og unge ikke marginaliseres.
År: 2010 Nr.: 29
Inddragelse af børnene, selvforvaltning, leg, en højt udviklet fritidspædagogik og børnepasning, der varetages af kvalificerede og højtuddannede pædagoger. Det er kendetegn ved den danske pædagogiske model. Flere lande lader sig inspirere.
År: 2010 Nr.: 28
Lone Brøndum mener ikke, hun er en særlig god pædagog, men hun er i sit es i jobbet som topleder for seks børnehuse i Horsens. Det udfordrer, udvikler og glæder hende at se sine visioner for organisationen ført ud i livet.
År: 2010 Nr.: 28
Politikere, skuespillere og mediefolk er vilde med pædagoger. Pædagoger redder forældrenes røv, de er afgørende for integrationen og er ildsjæle med store hjerter, lyder nogle af skudsmålene.
År: 2010 Nr.: 28
De kommunale budgetter har fået en rundbarbering dette efterår. Men hvorfor er det lige, at kommunerne skal svinge sparekniven? Hvorfor er nulvækst lig med nedskæringer? Og bliver det nogen sinde bedre ude i institutionerne? Børn&Unge har forsøgt at finde svarene.
År: 2010 Nr.: 26
Hvad skete der så? I maj spurgte Børn&Unge 14 institutionsledere i økonomisk trængte kommuner, om de frygtede besparelser, og hvordan de eventuelt ville blive ramt. Dengang lød meldingen, at der ville komme flere sammenlægninger, færre ture, flere børn og færre pædagoger og dårligere mad. Vi har kontaktet lederne igen for at høre, hvordan situationen er nu, hvor kommunerne har lagt deres budgetter for 2011. Ikke alle har ønsket at deltage her i anden runde, så derfor er vi nu nede på 11 ledere.
År: 2010 Nr.: 26
Mens medhjælperen kan få en billig Iphone, kan pædagogen pudse glorien og være stolt af at betale skat af hele sin løn. Men nogle pædagoger vil ikke være hellige, og BUPL genovervejer nu sit nej til skattebetalt fryns.
År: 2010 Nr.: 25
Slut med flere kalendere, mapper med politikker og aftaler. Og slut med at rende rundt og lede efter den nødvendige information. Med elektronisk vidensdeling ved alle medarbejdere, hvor de skal lede, nemlig på computeren.
År: 2010 Nr.: 25
Forældre vil ikke have, at der spares på antallet af pædagoger. Hvis det sker, er de parate til at straffe politikerne ved næste valg, viser ny undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 23
Fyrede forældre melder børnene ud af SFO'en for at spare penge. Det kan gå ud over børnenes sociale liv, vurderer SFO-ledere. Lektor opfordrer pædagoger til at hjælpe forældrene med at opretholde børnenes sociale relationer.
År: 2010 Nr.: 23
I fritidshjemmet Den Flyvende Kuffert i København får forældrene ikke lige meget opmærksomhed. Og det får de klar besked om lige fra starten. Ligesom pædagogerne prioriterer i arbejdet med ­børnene, prioriterer de også, hvilke forældre der har brug for deres mere intense støtte og hjælp. I hverdagen gør de dog meget ud af, at alle føler sig set og mødt.
År: 2010 Nr.: 23
Forældrene er stort set tilfredse med samarbejdet med pædagogerne. Men en del mener, at pædagogerne ikke er gode nok til at tage konflikterne med forældrene og få dem løst.
År: 2010 Nr.: 23
Forældrene hjælper med at passe dyr og vedligeholde institutionen og tager med på koloni. I Børnehuset Baunegård er man så glad for forældresamarbejdet, at man også fester med forældrene - uden børn.
År: 2010 Nr.: 23
Børnene er ikke interesserede i, at forældrene kommer i klubben, og det prøver klubfolkene at respektere. Kontaktpersoner kan skabe et bedre forældresamarbejde, anbefaler konsulent fra Ungdomsringen
År: 2010 Nr.: 23
På seks år er omfanget af vold, trusler og chikane mod pædagoger mere end syvdoblet, viser nye tal fra BUPL. Det er både børn og unge, deres forældre og tilfældige trafikanter, der tænder af på pædagogerne. Mindre respekt og større individualisering kan forklare noget af volden, mener psykolog.
År: 2010 Nr.: 21
Elisabeth Pedersen er pædagog og ansat i fleksjob. Hun mister nu sit arbejde, fordi institutionen efter brutale nedskæringer ikke har ressourcer til at være rummelig.
År: 2010 Nr.: 20
Når de unge ikke kommer i klubben om sommeren, må klubben flytte ud til dem. Tag med Rubinen og en pose friskbagte boller til fodbold hos en flok sultne unger i Københavns Sydhavn. Hør om de store pædagogiske fordele, der er ved at opsøge børnene.
År: 2010 Nr.: 20
Luk små børnehaver, lav fælles ledelse af daginstitutioner og hold flere lukkedage. Sådan lyder spareforslagene fra Krevi.
År: 2010 Nr.: 20
En gyserfilm har holdt på de store børn i fritidshjemmet, givet nye venner på tværs af klasseskel og skabt en bedre overgang fra fritidshjem til klub. Samtidig har projektet også ændret pædagogikken i fritidsklubben.
År: 2010 Nr.: 19
Pædagoger skal også kunne undervise i de mindste klasser, anbefaler Skolernes Rejsehold.
År: 2010 Nr.: 17
Samarbejdet mellem en tidligere Michelin-kok og pædagoger, der praktiserer en bevidst mad- og måltidskultur i den integrerede institution Martha Hjemmet på Nørrebro, er nu blevet til kogebogen ’Marthas Måltider’. Her kan daginstitutioner og familier hente inspiration til sund og nærende brændstof til små børn, der skal udvikle sig.
År: 2010 Nr.: 17
3500 tillidsfolk mødtes i Fredericia for at protestere over besparelser i den offentlige sektor. 600 af dem var pædagoger.
År: 2010 Nr.: 16
Næppe nogen anden velfærdsprofession end pædagogernes forventes at tage ansvaret for hele brugerens livssituation.
År: 2010 Nr.: 15
Den organiserede læring vinder frem i børnehaver og SFO'er. Det skyldes både globaliseringen, politikeres ambitioner og pædagogers frygt for at aflevere børn, der ikke er skoleparate. Men det risikerer at give bagslag, advarer eksperter.
År: 2010 Nr.: 15
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i undervisningstiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere fleksibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
År: 2010 Nr.: 15
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i under­visnings­tiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere flek­sibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
År: 2010 Nr.: 15
I dag er der allerede masser af eksempler på, at dagtilbudsloven ikke kan overholdes. Pædagoger, eksperter og politikere giver eksempler. De nye spareplaner vil forværre forholdene.
År: 2010 Nr.: 13
I Københavns Kommune koster en plads i børnehaven det dobbelte af, hvad den koster i Jammerbugt. Taksterne på daginstitutioner svinger mere og mere blandt kommunerne. De dyreste SFO'er er nu så dyre, at forældre tager børnene ud.
År: 2010 Nr.: 13
Lidt over halvdelen af landets kommuner vil næste år spare på dagtilbud, viser ny undersøgelse. Siden undersøgelsen blev foretaget, har regeringen beordret kommunale besparelser for yderligere fire milliarder kroner frem til 2013. Men det er langtfra hele regningen, vurderer økonom.
År: 2010 Nr.: 13
De uheldige helte, Børn&Unge vil følge 14 institutioner i 14 forskellige kommuner i år og i starten af næste år for at se, om de bliver ramt, og hvordan de bliver ramt af deres kommunes dårlige økonomi.
År: 2010 Nr.: 13
De beklager sig stadig over mandage, vrisne ledere og arbejdstider, men pædagogerne siger mindre op. Tidligere forlod hver fjerde pædagog arbejdspladsen i løbet af et år, men i 2009 var det kun hver femte. Finanskrisen gør pædagogerne mere trofaste.
År: 2010 Nr.: 12
Kolding Kommune nedlægger næsten alle juniorklubber. En fodboldklub træder til i stedet. Dybt problematisk udvikling, mener BUPL.
År: 2010 Nr.: 12
Det strømmer ind ad døren hos DPU med pædagoger, der vil videreuddanne sig. Men langtfra alle kommer ud med en ny titel på visitkortet. Studiet er ensomt, og undervisningsformen engagerer os ikke, lyder kritikken fra de studerende.
År: 2010 Nr.: 11
Dette er historien om en 26-årig mor og hendes fire børn. En mor, som ikke føler sig fattig, men som aldrig har været på ferie med sine børn. En mor, som frygter for myndighederne, og hvis højeste ønske er at få lov til at være i fred. Det er beretningen om en familie, som har mistet alt ved en brand. Hun havde ingen forsikring.
År: 2010 Nr.: 11
Børnene i SFO'en vil designe deres eget computerspil, og børnehavebørnene vil lave en ny udgave af Bennys Badekar. Men de færreste pædagoger har de kreative kompetencer til at hjælpe dem. Det kan pædagoguddannelsen ikke for alvor gøre noget ved. I stedet skal pædagogerne samarbejde med eksperter i kultur og kreativitet. Det mener seniorkonsulent og tidligere rektor Søren K. Lauridsen
År: 2010 Nr.: 109
For godt 25 år siden fik de danske fritidshjem en søster med skolefritidsordningen, SFO, der hurtigt er blevet det mest søgte fritidstilbud for især 6-9-årige danske børn. Men manglende faglig udvikling og en samtidig stærk skoledagsorden er ved at underminere hundrede års dansk tradition for at prioritere børns fritidsliv. Forsker Pernille Hviid opfordrer til udviklingen af en ny fritidspædagogik, som også skolen og resten af verden kan lære af.
År: 2010 Nr.: 107
Danske institutioner har brugt 20 procent flere penge til varme i årets to første måneder end normalt. Pengene skal tages fra institutionernes drift, så der bliver råd til mindre legetøj i år.
År: 2010 Nr.: 10
Mange pædagoger og medhjælpere bliver slidt ned og skynder sig på efterløn. Over 600 institutioner får derfor besøg af Arbejdstilsynet, der vil stoppe dårligt psykisk arbejdsmiljø og slidsomme løft. Målet er at få nedbragt sygefraværet
År: 2010 Nr.: 09
En ny organisering af ledermedlemmerne i BUPL skal sikre, at lederne kan se sig selv i en fagforening, som også varetager de ansattes ­behov. En måde at synliggøre og styrke lederne på er at give BUPL's lederforening en formand.
År: 2010 Nr.: 09
Ryggen værker, børnene larmer og luften er tung. Arbejdstilsynet besøgte sidste år 1000 dagins­titutioner og klubber og gav 758 påbud for dårligt arbejdsmiljø.
År: 2010 Nr.: 09
Forældre, pædagoger og forældrebestyrelser bør lave regler for børns brug af energidrikke, mener Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Politikerne kan ikke forbyde dem.
År: 2010 Nr.: 08
Andre lande misunder os et system, hvor veluddannede pædagoger arbejder med omsorg, socialisering, dannelse og læring for at fremme børns trivsel og udvikling.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogernes rolle i folkeskolen bliver indskrænket med et nyt lovforslag, der vil hæve undervisningstiden i skolen, mener BUPL. Socialdemokraterne afviser kritikken.
År: 2010 Nr.: 08
Et etisk grundlag for pædagoger er ved at blive formuleret. Inden kongressen i december skal der ligge et færdigt forslag klar. Derfor var 50 pædagoger indkaldt til den meget svære opgave at prioritere de udsagn, som var indsamlet fra hele landet. Det blev to hårde, men spændende dage.
År: 2010 Nr.: 07
En rundspørge til 10 skoler viser, at de generelt er tilfredse med de børn, de modtager fra daginstitutionerne. Ingen af skolerne har faglige forventninger, men vil gerne have skoleparate og selvhjulpne børn. Der er et godt samarbejde om overgangen fra børnehave til skole de fleste steder.
År: 2010 Nr.: 06
Professor Niels Egelund er ikke tvivl om, at de faglige input skal ind i børns liv noget tidligere. Det vil smitte af på daginstitutionernes forberedelse af børnene.
År: 2010 Nr.: 06
I Gladsaxe Kommune betyder et tæt samarbejde mellem daginstitutioner og skole, at børn mødes med den samme pædagogik i børnehave, børnehaveklasse og SFO.
År: 2010 Nr.: 06
Landet rundt gøres de store børnehavebørn klar til skolen. Det er stort set frit valg, når det handler om pædagogikken, så nogle arbejder med læseplaner, mens andre bruger naturen. Forsker glæder sig over mangfoldigheden.
År: 2010 Nr.: 06
Sidste år måtte institutioner over hele landet lukke midlertidigt på grund af problemer med indeklimaet. Problemerne fortsætter i 2010.
År: 2010 Nr.: 05
De børn, der ikke får et kvalitetsdagtilbud, bliver stillet ringere senere i livet end deres jævnaldrende.
År: 2010 Nr.: 05
Pædagog Anne Dorthe Nielsen er hjemme igen efter en rejse til den afghanske slagmark. Hun oplevede død og ulykke, men også mange positive ting.
År: 2010 Nr.: 04
Ressourcestærke forældre kører gerne barnet til den anden side af kommunegrænsen for at få den bedste institution. På to år er der kommet 1000 flere børn, som pendler til børnehaven. Det skyldes blandt andet, at forældre, der flytter, vil skåne barnet for et skift.
År: 2010 Nr.: 04
360 grader betyder, at der skal tænkes hele vejen rundt, også med SFO-delen og pædagogernes bidrag.
År: 2010 Nr.: 04
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
Aktionslæring er en ny metode, der skal hjælpe pædagoger med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde. 31 institutioner har arbejdet med at ændre den nære praksis ved at handle på nye måder. BUPL har betalt forskningsprojektet.
År: 2010 Nr.: 03
Specialskolebørn har det svært i den almindelige foreningsidræt. Men på Lindholmskolen på Fyn har de lavet et tilbud i samarbejde med den lokale fodboldklub, og nu oplever skolens børn den samme glæde og stolthed ved at gå til sport som deres søskende.
År: 2010 Nr.: 02
Forældrene siger ét, men gør noget andet, når det handler om ferie. Det tærer unødigt på ressourcerne.
År: 2010 Nr.: 01
Slunkne kommunekasser og skrappe krav til legeredskaber er en dårlig kombination, hvilket mange steder giver store åbne sår på legepladserne som her på Balleskolens SFO i Silkeborg. Når det gamle kasseres på grund af slid og råd, har institutionerne ofte ikke penge til at købe nyt. Hvis de vil erstatte mudder med gynger, skal de være kreative. Leasing og reklamefinansierede legepladser kan være løsningen.
År: 2010 Nr.: 01
I 30 år har der været krig i Afghanistan, så måske er det på tide at sende en dansk pædagog derind. Anne Dorthe Nielsen, 40 år, er rejst til klodens værste brændpunkt for at bakke de danske soldater op - og for at holde jul.
År: 2009 Nr.: 35
Film og medier fylder meget i børns hverdag. Men det er langtfra alle børn, som har kompetencer til at bearbejde deres oplevelser fra mediernes verden. Efteruddannelseskurset Filmpilot klæder pædagoger på til at arbejde mediepædagogisk med de yngste børn i institutionerne.
År: 2009 Nr.: 35
Pædagogerne vil gerne lære børnene om klima og miljø, men det kniber med tiden til det. De fleste snakker dog med børnene om at spare på ressourcerne. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget til 25 institutioner.
År: 2009 Nr.: 33
På Røsnæs Skole og Børnehus mener tre børn fra 4. klasse, at ­klimaforandringernes værste konsekvens er, at Nordpolen ­smelter helt væk, og isbjørnene drukner.
År: 2009 Nr.: 33
På Vestre SFO i Silkeborg bader børnene hele vinteren. Børn&Unge sendte en journalist med i vandet for at skrive om det kolde gys og de seje børn.
År: 2009 Nr.: 31
Stort set alle daginstitutioner har børn med særlige behov, men børnene får ikke den hjælp, de skal have. Kun de allerdårligste børn får tildelt ekstra ressourcer. De børn, som betegnes som gråzonebørn eller bekymringsbørn, får institutionerne slet ikke hjælp til. Det viser en undersøgelse blandt BUPL's medlemmer.
År: 2009 Nr.: 31
Brit Hindborg Skovgaard arbejder i en SFO, og her møder hun nogle af de udsatte børn, som hun vil skabe bedre forhold for. Sagsbehandlingstiden i børnesager er alt for lang, mener hun.
År: 2009 Nr.: 30
Det er vigtigt ikke at råbe 'ulven kommer', for alle børn kan være bange, og angst er ikke et begreb, der skal bruges i flæng. Men det er lige så vigtigt at se, når normal adfærd går over grænsen og bliver til en sygelig adfærd, mener professor Per Hove Thomsen.
År: 2009 Nr.: 30
SFO 2 bliver mere og mere udbredt som fritidstilbud for 10-14-årige. Harmonisering, besparelser og et målrettet tilbud for udsatte børn er nogle af argumenterne for at flytte større børns fritidstilbud ind under skolens ledelse. Et snigløb, lyder forsker Pernille Hviids kommentar til den udvikling.
År: 2009 Nr.: 30
Da Haderslev hævede prisen for en SFO-plads med 30 procent, blev hundredvis af børn meldt ud. Nu sætter kommunen taksten ned
År: 2009 Nr.: 29
Skovagerskolen i Jelling har stor ekspertise i at hjælpe handikappede børn. Men elevtallet falder, og presset på specialskolen stiger.
År: 2009 Nr.: 29
SFO'erne har ikke så ofte en kostpolitik som daginstitutionerne. Men de har fokus på sundhed alligevel.
År: 2009 Nr.: 27
Forældrene i Århus er glade for pædagogernes indsats. Hver fjerde er dog utilfreds med pædagogernes tid til det enkelte barn
År: 2009 Nr.: 27
Hvad er lektier? Hvordan skal de laves? Og hvad er pædagogens rolle i lektielæsningen nu, hvor alle skolefritidsordninger skal tilbyde lektiehjælp? Lektor Iben Valentin Jensen har skrevet en bog om lektiehjælp, der skal hjælpe pædagoger til at afklare deres forhold til lektier.
År: 2009 Nr.: 27
Fire ud af ti kommuner forventer, at det bliver nødvendigt at spare på dagtilbud, SFO og klubområdet i 2010. Mange forklarer det med stigende udgifter på specialområdet.
År: 2009 Nr.: 26
Skærpede krav til leverandører skal sikre, at københavnske institutioner lettere kan finde de sundeste alternativer, når de køber legetøj.
År: 2009 Nr.: 25
Anerkendende pædagogik er også topscoreren i fritidsinstitutionerne. Fritidsinstitutionerne ligger også under for de modeluner, der hersker i den pædagogiske verden, mener lektor Stig Broström.
År: 2009 Nr.: 24
I Halsnæs arbejder pædagogerne i SFO'erne ligesom daginstitutionerne efter målsætningerne for de pædagogiske læreplaner. SFO-pædagogik er mere og andet end bare fritidspædagogik, understreger kommunens pædagogisk konsulent
År: 2009 Nr.: 24
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger blomstrer i heldagsskolerne i Odense. Undervisningen er blevet bedre, og man arbejder målrettet på at give mere plads til fritidspædagogikken, viser forskningsprojekt fra tre heldagsskoler i Odense.
År: 2009 Nr.: 23
Børn med adfærdsforstyrrelser får ikke den korrekte hjælp i tide. Behandlingsgarantien virker ikke, og børnene bliver jappet igennem systemet, lyder vurderingen fra forældre og pædagoger
År: 2009 Nr.: 23
Statsministeren vil have flere heldagsskoler. De heldagsskoler, der er i Danmark, er primært rettet mod etniske minoriteter i udsatte områder. Heldagsskolen skal være gratis ligesom folkeskolen, og det vil passe danskerne godt. To tredjedele af alle danskere ønsker nemlig, at institutionerne er gratis.
År: 2009 Nr.: 23
SFO-lederne i Helsingør er som nogle af de første i landet på vej til at få deres egen tillidsrepræsentant. SFO-lederne har brug for en repræsentant, der kan tale deres sag i forhold til forvaltningen.
År: 2009 Nr.: 22
Ledere af børnehaver, vuggestuer og SFO'er kan nu vælge deres egen tillidsrepræsentant. I starten var der skepsis mod det nye tiltag, men mellem 20 og 25 ledertillidsrepræsentanter er på vej til at blive valgt.
År: 2009 Nr.: 22
I BUPL er vi ikke imod helhedsskolen som sådan. Men i stedet for at tale om helhedsskolen som struktur er vi mere optaget af at skabe en helhed.
År: 2009 Nr.: 22
Med 3680 ansøgere er pædagoguddannelsen den største og mest populære videregående uddannelse i Danmark.
År: 2009 Nr.: 21
Leder Anne Nøhr Andresen så en mulighed for at udføre en plan om mere kreativitet for de større børn, da Fredericia Kommune skulle finde plads til 200 børn. En kulturbørnehave med masser af kreativ udfoldelse er nu skabt, og det giver pædagogerne masser af arbejdsglæde.
År: 2009 Nr.: 21
Efter et år med skyderi, brand og ét drab er Tingbjerg Fritid nu på fode igen som et fritidstilbud til større børn og unge i Brønshøj nordvest for København. Men beredskabet er ikke lagt på hylden
År: 2009 Nr.: 20
Der er kun kommet 15 ansøgninger om dispensationer fra regler og love, som vedrører danske daginstitutioner. Mange ansøgninger handler om børnemiljøvurderinger og pædagogiske læreplaner. Men ingen institutioner eller kommuner har søgt om helt at blive fri for dem.
År: 2009 Nr.: 19
I SFO'en Solsikken i Gislinge spiller børnene skak. Lederen, Ziska Seirup, brænder for det ternede spil, og hendes entusiasme har sat sit aftryk.
År: 2009 Nr.: 19
Anne-Marie Bønløkke Larsen gik på pension som 68-årig, men det føltes forkert, og hun begyndte derfor at arbejde igen. I dag er hun 74 år, afdelingsleder i en SFO og nyder at gå på arbejde hver dag.
År: 2009 Nr.: 19
I en integreret institution i Silkeborg arbejder pædagogerne med KRAP, og det giver især mening for de udsatte børn. Pædagogerne er optaget af at finde ressourcerne og ikke fejlene hos børnene.
År: 2009 Nr.: 17
Flere kommuner har ikke kunnet styre økonomien i år. Derfor har de genåbnet budgetterne og skåret ekstra på børn og unge-området. Den vigtigste årsag til besparelserne i børnehaver og vuggestuer er, at udgifterne til specialområdet er eksploderet.
År: 2009 Nr.: 17
Danmark har verdensrekord i at nedbringe antallet af nyfødte børn med Downs syndrom. Men det er en negativ rekord. I stedet for automatisk at vælge abort ved risiko for Downs syndrom skulle kommende forældre hellere oplyses om, hvordan det er at have en barn med sygdommen, mener pædagog Michael Kock, der har en datter med Downs syndrom.
År: 2009 Nr.: 16
En fuld friplads i en kommunal institution er kun delvis i en privat institution. Alligevel fastholder indenrigs-og socialminister Karen Ellemann (V), at det frie institutionsvalg gælder alle forældre uanset indkomst.
År: 2009 Nr.: 14
Rabatten på søskende skrumper ind, når børnene går i en privat institution. Det kan studerende Sanne Lausen Wolff mor til to mærke på sit skrabede budget.
År: 2009 Nr.: 14
Forskellen på fripladser mellem private og kommunale instititioner kan give et A og B hold, frygter BUPL, som bakkes op af Frie Børnehaver og Fritidshjem.
År: 2009 Nr.: 12
Jazzgymnastik, wellness, stanghåndbold, massageøvelser - 10 niårige piger fra SFO'en Kaspo på Karlebo Skole ved nu, hvad idræt er. Sidste år gad de ikke røre sig, når de kom fra skole. Nu er de fyrtårne i et projekt, der med alternative idrætslege har skabt glæde ved bevægelse.
År: 2009 Nr.: 11
Mens finanskrisen har sendt tusinder ud i arbejdsløshed, er det omvendt for pædagoger. Aldrig har ledigheden været så lav, og mange ledere er tvunget til at ansætte uudannede i pædagogstillinger.
År: 2009 Nr.: 10
Det stærkt individualiserede syn på børn gør dem syge. Se hellere på børns sammenhænge, lyder opfordringen fra psykolog Maja Røn Larsen.
År: 2009 Nr.: 10
I Hedensted, Morsø og Langeland Kommune er der ingen kommunale fritidstilbud til de 11-13-årige. I Hedensted erkender formanden for kommunens Børne- og Undervisningsudvalg, at der er en serviceforringelse.
År: 2009 Nr.: 10
Pædagoger skal være aktive i børns overgang fra børnehave til skole. For det er pædagogerne, der sætter fokus på, hvad børnene har behov for, og hvad de oplever i en periode, som rigtig mange børn finder meget svær, mener Inge Schoug Larsen.
År: 2009 Nr.: 10
Indlæring er alt for vigtig til at overlade til lærerne alene. Pædagoger skal teste børns læringsstil, allerede fra de er tre år. Gennem leg og sang skal de understøtte børnenes læseudvikling. Sådan lød nogle af udmeldingerne, da Børn&Unge mødte læringsstil-ikonet Rita Dunn.
År: 2009 Nr.: 08
Efter at den såkaldte udfordringsret er indført, kan daginstitutioner søge dispensation fra en række regler. Det kan give mere tid til kerneydelsen, vurderer BUPL's formand.
År: 2009 Nr.: 07
På Brøndagerskolen i Albertslund arbejder pædagogerne ud fra TEACCH-metoden, som fem specialskoler nu i 20 år har udbredt viden om. Tag med Børn&Unge på besøg i en anderledes og udfordrende pædagogisk verden.
År: 2009 Nr.: 07
I Haderslev Kommune er flere end 100 børn blevet meldt ud, efter at taksterne ved årsskiftet steg med 30 procent. Sct. Severin Skoles SFO i Haderslev sagde farvel til 30 børn, og pædagogerne er ikke i tvivl om, hvad resultatet af stigninger i forældrebetalingen betyder: Flere nøglebørn.
År: 2009 Nr.: 05
Skal jeg forhandle løn som nyuddannet? Og hvordan er det lige med barselsreglerne? Det var nogle af spørgsmålene, da BUPL og SL holdt hvervemøde på Pædagoguddannelsen København. Børn&Unge var med.
År: 2009 Nr.: 04
Mange har sågar stor indflydelse på skolens pædagogiske selvforståelse.
År: 2009 Nr.: 03
Mange private institutioner opstår, fordi forældrene vil beholde den institution, de og deres børn er glade for. Derfor er motivet i højere grad vilje og stædighed i forældrekredsen, end det er ønsket om at tjene penge. Tag med en tur gennem Danmark på privat klasse.
År: 2009 Nr.: 03
90 procent af SFO-lederne har et godt samarbejde med skoleledelsen. Og de fleste kalder kulturforskellen mellem skole og SFO for frugtbar, viser ny undersøgelse.
År: 2009 Nr.: 03
Ny rapport fra Danmarks Statistik viser, at antallet af anmeldelser af vold begået af børn og unge i alderen 10-14 år er mere end fordoblet fra 2002 til 2007. Eksperter mener, at stigningen skyldes, at flere anmelder.
År: 2009 Nr.: 01
Mange pædagoger ved ikke, hvordan de skal reagere, hvis et barn falder og slår tænderne. Det vil en gruppe tandplejestuderende nu lave om på med en kampagne og dertil hørende hjemmeside.
År: 2008 Nr.: 43
Der er ingen regler for, hvor meget kommunerne må kræve for en SFO-plads. Det udnytter flere kommuner, hvilket medfører, at en SFO-plads kan være en dyr fornøjelse for mange danske forældre.
År: 2008 Nr.: 42
Det kniber med det faglige udbytte og motivationen, når pædagoger deltager i korte efteruddannelsesforløb, viser ny forskning. Pædagogerne har ofte svært ved at se, hvad de skal bruge uddannelsen til, og det begrænser produktiviteten.
År: 2008 Nr.: 42
Kommunernes Landsforening vil ikke have loft for SFO-priserne. Men både Dansk Folkeparti og SF er interesserede i at komme kommunernes høje SFO-takster til livs.
År: 2008 Nr.: 42
Hvis vi lykkes med professionsprojektet, vil det at være pædagog ændre sig fundamentalt.
År: 2008 Nr.: 40
Til forskel fra børnehaverne og vuggestuerne, er der ikke nogen øvre grænse for, hvor meget forældrebetalingen kan hæves, ligesom der i princippet heller ikke er nogen nedre grænse for hvor mange pædagoger, der skal være.
År: 2008 Nr.: 39
Nogle børn kan blive fristede til at gøre dit til mit, og det giver konflikter. Men hvad er det udtryk for, når børn tager fra hinanden eller gemmer noget i garderoben for at få det med hjem? Hvordan tackler man det, og hvornår skal forældre inddrages? Børnehuset Vestervangen i Viborg giver svarene.
År: 2008 Nr.: 38
Langt over halvdelen af landets kommuner sparer på børn- og ungeområdet til næste år. Det står i skærende kontrast til regeringens løfter om kvalitetsforbedringer, lyder kommentaren fra BUPL's formand, Henning Pedersen.
År: 2008 Nr.: 37
Daginstitutioner kan hente råd og inspiration til, hvordan de får mere bevægelse ind i hverdagen.
År: 2008 Nr.: 37
Stort fremmøde, kampvalg og mange nye folk i bestyrelserne. Forårets pædagogstrejke har givet det fagpolitiske engagement en saltvandsindsprøjtning.
År: 2008 Nr.: 36
I Fredericia Kommune insisterer man på, at områdeledere for daginstitutionerne skal være pædagoger. Står det til Kommunernes Landsforening, kan ledere i daginstitutioner dog lige så godt være økonomer.
År: 2008 Nr.: 36
I mange institutioner boltrer børnene sig på reklamebetalte rutsjebaner. Reklamer på legepladsen er blevet svaret på institutionernes pressede økonomi. Men husk at give børnene et frirum, advarer barndomsforsker.
År: 2008 Nr.: 34
Smid for en stund de professionelle pædagogiske briller og rejs med den anerkendte adfærds- og evolutionærpsykolog Jill Byrnit til abernes verden. Aben kan lære pædagoger om nutidens børn og de leverer et kritisk blik på institutionskulturen
År: 2008 Nr.: 34
Søskendeansvar kan være fint og smukt, men det kan også blive et problem, hvis den ældste føler ansvar over for, om den mindste har det godt. Det kan være voldsomt sårende, når den store må erkende, at den velmente omsorg er uønsket. SFO i Silkeborg arbejder bevidst med søskendeansvar.
År: 2008 Nr.: 33
Camilla Balslev Nielsen er gået fra at være pædagog til at være forsker, men tilgangen til børn vil hun ikke slippe.
År: 2008 Nr.: 33
Pædagogerne skal afgrænse sig fra andre faggrupper, og de skal gøre deres arbejde mere synligt. Sådan lyder fire eksperters bud på vejen til en stærk professionsidentitet. BUPL's bud er formuleret i 10 nye forslag til mål, som Børn&Unge sætter fokus på de næste to måneder. Og som pædagogerne selv skal tage stilling til på generalforsamlinger og BUPL's kongres i november.
År: 2008 Nr.: 32
En lille arbejdsmiljøindsats kan dæmpe støjen i børneinstitutioner, konkluderer et pilotprojekt i to SFO'er og to daginstitutioner i Allerød. De ansatte har også fået bedre spise-, ryge- og motionsvaner af at deltage i projektet.
År: 2008 Nr.: 30
Vi ved, hvad der skal til - både indholdsmæssigt og ressourcemæssigt. Der skal flere pædagoger til - flere dygtige pædagoger.
År: 2008 Nr.: 29
Halvdelen af landets kommuner regner med at skære ned på daginstitutioner, SFO'er og klubber i 2009, viser ny undersøgelse. Især 0-6 års institutionerne må holde for.
År: 2008 Nr.: 29
I starten af året kunne du læse forfatter Bo Skjoldborgs råd til pædagoger om, hvordan de kan formidle deres skriftlige budskaber bedre. I den forbindelse tilbød Børn&Unge et sprogtjek. Redaktionen har fået tilsendt flere tekster, end vi har plads til at omtale. Vi har derfor valgt fire af teksterne, som Bo skjoldborg har nærlæst. Læs her, hvad han anbefaler pædagogerne at gøre for at kommunikere bedre.
År: 2008 Nr.: 28
De fleste dage ligner hinanden, når man arbejder i en institution. Men så sker det: Et barn bliver kidnappet. Bygningen brænder ned. Bussen vælter på motorvejen. På et splitsekund ser verden anderledes ud. Og pædagoger står overfor at skulle tage nye og afgørende beslutninger. Læs hvordan tre institutioner tacklede det, da 'det der ikke sker', skete.
År: 2008 Nr.: 27
Mængderne af affald stiger overalt, og børnene tager det ikke så tungt. De sviner især, når de er i flok - og det skal de holde op med.
År: 2008 Nr.: 27
Børnelitteratur til børn fra fem til ti år. Børn&Unges børnebogsekspert anbefaler splinternye og nyere børnebøger, der har fokus på kroppen og sjælen hos mere eller mindre vilde børn og voksne.
År: 2008 Nr.: 27
Pædagog Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen bruger i år sin ferie sammen med 300 danske soldater på mission i Kosovo. Hun har to måneders orlov fra SFO'en i Kolding, og med sig i kufferten har hun uniform, militærstøvler, kageopskrifter og 11 års pædagogisk erfaring.
År: 2008 Nr.: 26
Pædagoger har altid spillet en vigtig rolle i organiseringen af Roskilde Festival. Også i år, hvor festivalen ellers havde svært ved at samle frivillige, mødte pædagogerne trofast op.
År: 2008 Nr.: 25
Mere end hver fjerde pædagogstuderende siger nej til en fremtid som pædagog, viser Børn&Unges rundspørge på Jydsk Pædagog Seminarium. Forskning understøtter tendensen: Næsten tre ud af fire nyuddannede pædagoger overvejer at forlade faget.
År: 2008 Nr.: 25
Resumé: Lotte Skov bliver fyret fra sit arbejde som leder af en SFO i Vejen efter et længere sygdomsforløb. Herefter begynder kampen for at finde sig selv og et nyt arbejde. Hun har fået afslag på afslag og har oven i købet skullet tage sig af dødsfald og sygdom i familien. Nu er foråret dog ved at vise sig, og hun er blevet opfordret til at søge en stilling som souschef i en børnehave
År: 2008 Nr.: 24
Peter Berg strejkede for at få mere i løn. Hans krav var mindst 15 procent i lønstigninger over de næste tre år. Da BUPL's forlig med KL kun giver lønstigninger på 13,2 procent, valgte Peter at stemme nej.
År: 2008 Nr.: 23
I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner til bedre kvalitet i daginstitutioner. Pengene skulle blandt andet gå til flere pædagoger til børnene, men sådan er det ikke gået, viser ny analyse. Velfærdsministeriet afviser kritikken.
År: 2008 Nr.: 23
Bjarke Carstensen skal være far til oktober, og han og kæresten vil gerne skifte deres 2V ud med et hus. For at drømmen kan gå i opfyldelse, må Bjarke bijobbe ved siden af sine 35 timer på fritidshjemmet.
År: 2008 Nr.: 22
Resumé: På vej hjem fra ferie får pædagog Lotte Skov en blodprop. Hun bliver sygemeldt i en længere periode fra sit lederjob i en SFO i Vejen, og da hun kommer tilbage på arbejde, er mange ting ændret. Hun er selv blevet mere alvorlig og neddæmpet, og kollegerne begynder at vende sig væk fra hende, ligesom skoleledelsen gradvist og uden at fortælle hende det tager Lottes opgaver fra hende. Lotte får en fornemmelse af, at skolen forsøger at mobbe hende væk, fordi de ikke har råd til at fyre hende. Men tingene spidser til, og det ender med en afskedigelsesaftale i september 2007.
År: 2008 Nr.: 22
Resumé: Lotte Skov er leder af en SFO i Vejen. Men på en ferie til Tunesien i oktober 2006 sammen men sine to børn og en veninde får hun det skidt. På vej hjem i flyveren får hun en blodprop i hjertet. Herefter følger et flere måneder langt sygdomsforløb med en blodprop mere. Men nu er hun efterhånden frisk nok til at komme tilbage på arbejdet.
År: 2008 Nr.: 21
Ferien har englevinger
År: 2008 Nr.: 20
På strejkens tredjedag delte pædagogerne i Hjørring æbler ud i byens gågade. Det skete som et led i pædagogernes strejke for en højere løn, men de faglige diskussioner med borgene udeblev. De fleste takkede bare ja til æblet og gik glade videre.
År: 2008 Nr.: 19
Børn&Unge følger dagligt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten løber. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten. Du kan selvfølgelig også følge vores fire hovedpersoner i Børn&Unge.
År: 2008 Nr.: 18
Vuggestueleder Poul Luttermann er en af få mænd, der har vovet sig ind i den mest kvindedominerede gren af pædagogfaget. Han tager det med oprejst pande at blive omtalt som hunkønsvæsen i såvel tale som skrift. For Poul Luttermann er overbevist om, at mænd har noget at give børnene, også de helt små.
År: 2008 Nr.: 17
Flere og flere børn kommer til skade på de populære havetrampoliner, viser ny ulykkestatistik. Mange børneinstitutioner har trampoliner, men eksperter maner til forsigtighed.
År: 2008 Nr.: 16
Den 7. maj er det 50 år siden, forløberen for Landsforeningen for Danske Klubfolk blev stiftet. Her er historien om en lille bitte fagforening, der voksede sig større og endte med at blive fusioneret med BUPL.
År: 2008 Nr.: 15
Pædagoger skal ud med alle deres gode idéer. Det mener Annette Andersen, der selv fandt på at lave bondegårsdyr i træ. Det er hendes drøm at få dem solgt i hele verden.
År: 2008 Nr.: 15
Det begyndte som en graffitikonkurrence, men det har ført til et øget fokus på kampen mod den ondsindede mobning hos vinderne i juniorklubben TØF Tølløse
År: 2008 Nr.: 14
I 2008 indgår institutioner og skoler i det vestlige Århus i et pilotprojekt, der skal forbedre samarbejdet mellem personale, børn og forældre. Pædagogerne er skeptiske overfor projektet, som de kalder topstyret. De efterlyser bedre normeringer i stedet.
År: 2008 Nr.: 13
BUPL financierer ny forskning i pædagogik og pædagogers arbejdsliv.
År: 2008 Nr.: 12
En stor gruppe piger havde det med at rode sig ud i uoverskuelige konflikter i SFO'en. Men strukturerede aktiviteter tre gange om ugen har bremset konflikterne. Nu leger pigerne på tværs af klasserne, tager flere selvstændige initiativer og er mere glade og tilfredse.
År: 2008 Nr.: 11
Vikarbureauer melder nu om flere pædagoger blandt deres ansatte, og kunderne er i stigende grad daginstitutioner. Fagforeninger er traditionelt modstandere af løsarbejdere, men en arbejdsmarkedsforsker opfordrer BUPL til at tage tyren ved hornene og sikre vikarerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
År: 2008 Nr.: 11
Århusianske pædagoger har fået nok af nedskæringer og politiske initiativer, der strammer skruen om deres metodefrihed. Derfor har de oprettet Kritiske Pædagoger, som diskuterer hverdagen i institutioner fra en pædagogisk synsvinkel.
År: 2008 Nr.: 10
Regeringen har lovet færre lukkedage. Men kommunernes økonomi er så presset, at der i år er udsigt til flere lukkedage. Statsministeren er ikke tilfreds. Vi forsøger bare at holde styr på økonomien, lyder svaret fra kommunerne.
År: 2008 Nr.: 09
Fire ansatte i børnehuset Ebberup i Assens Kommune har forladt deres job samtidig. De er ikke utilfredse med stedet, men med arbejdsbetingelserne. De har ikke tid til at gøre deres arbejde ordentligt, og derfor siger de stop nu.
År: 2008 Nr.: 09
LEGETØJSMESSE: Legetøjsgiganter som Mattel og Lego viser nyhederne frem i enorme udstillinger. Et andet sted forsøger pædagogen Kristian Dreinø fra firmaet Four Esses også at gøre opmærksom på sine spil i en stand på fire kvadratmeter. Børn&Unges journalist Steffen Hagemann har været på verdens førende legetøjsmesse i Nürnberg.
År: 2008 Nr.: 09
Anne Petersen anbefaler bøger, der går i clinch med de store spørgsmål, som små børn vil have svar på. Der er charmerende bøger til de mindste og fabulerende bøger til de større.
År: 2008 Nr.: 07
BUPL stiller krav til regeringen om at leve op til valgløfterne om bedre fysiske rammer for børn i daginstitutioner. SF støtter et forslag fra fagforbundet om mere plads pr. barn i institutionerne, mens Det Konservative Folkepartis boligordfører tror på status quo.
År: 2008 Nr.: 07
Som en af landets første sorgpiloter er pædagog Elin Andersen uddannet til at tackle børns sorg og tab.
År: 2008 Nr.: 07
Rundspørge på TR-træf.
År: 2008 Nr.: 06
Venstre vil have lempet reglerne, så det bliver nemmere at lave udvidede SFO'er med børn helt ned til tre år. Det er en del af en lovpakke, der skal afværge skolelukninger i landdistrikterne. Et besparelsesprojekt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 05
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny skolestart, der inkluderer en indholdsbeskrivelse til SFO'erne. Men indholdet er overladt til kommunerne, og det er for slapt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'erne i Kolding skal udarbejde pædagogiske læreplaner. Kommunen har udstukket rammerne, men SFO'erne har grebet opgaven vidt forskelligt an.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'en på Munkevængets Skole i Kolding har arbejdet med pædagogiske læreplaner i knap to år. Det har givet ekstra besvær, men pædagogerne er blevet mere bevidste om deres faglighed.
År: 2008 Nr.: 04
Overenskomstforhandlingerne har ligget stille i månedsvis, mens medier og politikere har kloget den. Først nu - kun en måned før deadline - rykker sagens hovedpersoner. Dem, der skal skabe resultaterne.
År: 2008 Nr.: 02
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
Et stigende antal pædagoger går med høreværn på arbejdet. For mange børn på for lidt plads og dårlig akustik er grundene til, at pædagoger tvinges til at lukke støjen ude. Støjen giver stress, hovedpine og i særlige tilfælde tinnitus. Læger er også bekymret for børnene.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
De seneste år er der sket flere ændringer i folkeskolen. Mange af dem er besluttet, uden af lærere, pædagoger og forældre har haft reel mulighed for at påvirke dem. Det vil fem organisationer med BUPL og Danmarks Lærerforening i spidsen ændre på. Derfor har de sendt en række anbefalinger til politikerne om, hvordan man bedst løser skolernes problemer.
År: 2007 Nr.: 42
Et tæt samarbejde og en fast tidsplan har fået stort set alle børn til at tage springet fra SFO til klub i et udviklingsprojekt i Middelfart.
År: 2007 Nr.: 42
Efter store nedskæringer i den nye Frederikssund Kommune opleves muligheden for at tale fag og faglighed som et lille lys i mørket. Pædagogerne Mette Wittenburg og Anne Koch tror, at vejen væk fra de dårlige normeringer er, at politikerne får et fagligt modspil at forholde sig til.
År: 2007 Nr.: 42
Overfuset og truet på jobbet. Fællestillidsrepræsentanter i Kalundborg er taget som gidsler i en strid om frikøb til fagligt arbejde.
År: 2007 Nr.: 41
Der er hverken flertal for minimums-normeringer eller standarder for pladsforholdene i danske daginstitutioner blandt de partier, som stiller op til valget. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget blandt ordførerne for det pædagogiske område. Men der er bred enighed om, at pædagogernes løn er for lav. Læs svarene her.
År: 2007 Nr.: 38
Der findes ikke én sandhed om, hvad der er bedst for børn. Ifølge post-strukturalismen er virkeligheden konstrueret og skabes gennem de betydninger, man tillægger den. Det giver pædagoger mulighed for at udfordre selvfølgelige og gængse antagelser og dermed åbne op for flere måder at se sig selv og børn og unge på, siger Line Knak Sidenius.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen har lovet bedre kvalitet i daginstitutioner, og for at fremvise resultater har den sat ind med nye love og masser af dokumentationsopgaver. Men når der ikke følger hænder og ressourcer med, presser opgaverne pædagogerne og røver tiden fra børnene, vurderer eksperter. De advarer mod kvalitetsforringelser, hvis ikke området får et løft nu.
År: 2007 Nr.: 38
Flere børn pr. ansat, mindre plads til det enkelte barn og en stærkt stigende forældrebetaling. Vestjysk SFO kigger langt efter den kvalitetsforbedring, som statsministeren lovede i 2005.
År: 2007 Nr.: 38
Når kommunerne skærer store lunser af institutionernes budgetter, fører det til frustration, vrede og protester. Men når slaget om kronerne er tabt, skal ledere og personale have en ny hverdag til at fungere. Det kræver stor åbenhed og skarpe prioriteringer, fortæller to ledere.
År: 2007 Nr.: 36
Man kan sagtens købe rollespilsvåben i butikkerne. Men man snyder sig selv og børnene ved at gøre det, for der ligger masser af pædagogik og gode aktiviteter i at have et værksted til rollespilsvåben, mener pædagog Lars Andersen. Han er aktuel med en ny bog om, hvordan man selv bygger gode rollespilsvåben.
År: 2007 Nr.: 34
Medicinen kan aldrig stå alene, siger Sundhedsstyrelsen om medicinering af børn med ADHD. Alligevel sker det for hvert andet ADHD-barn, der får medicin, viser Børn&Unge's undersøgelse. En forklaring er lange ventetider til behandling, som sundhedsministeren nu angriber ved at love plads på private klinikker og hospitaler.
År: 2007 Nr.: 34
Andelen af pædagoger falder i alle institutionstyper undtagen i SFO'erne. Pædagogmedhjælperne sidder nu på halvdelen af stillingerne i vuggestuer og børnehaver. Nogle steder udgør de flertallet.
År: 2007 Nr.: 33
SFO'erne i Kolding skal holde lukket fire dage ekstra til næste år. Det er i direkte modstrid med regeringens planer om at afskaffe lukkedage på hverdage. Alligevel er det sund fornuft, mener byrådsmedlem.
År: 2007 Nr.: 33
Efter demonstrationer, møder og masser af medieomtale slap institutionerne i Kolding billigere fra en kommunal sparerunde end frygtet. Til gengæld blev lærerne slagtet.
År: 2007 Nr.: 32
De senere års sparerunder har gjort det så surt at være pædagog i Århus, at nogle dropper jobbet, og flere overvejer at stoppe. Århus Kommune afviser, at pædagogerne flygter, mens BUPL Hovedstaden frygter, at tendensen vil brede sig til København.
År: 2007 Nr.: 31
Børnene på Stjernen i Gladsaxe løber en time hver eneste morgen, året rundt. Pædagogerne løber med, og det er OK at konkurrere. Løbeturen skal forebygge ladhed og overvægt.
År: 2007 Nr.: 31
60 år fra eller til er ingen hindring for godt samvær i Valby, hvor børn og gamle hver torsdag mødes for at dele livssyn over kage, kaffe og billard. Bryd aldersgrænserne. Det gør ikke ondt, siger pædagog.
År: 2007 Nr.: 28
Meget tilfredse forældre. Men der er ingen grund til at bruge flere ressourcer på computere og forældrearrangementer. Det blev konklusionen, da SFO Hendriksholm undersøgte, hvor tilfredse forældrene var.
År: 2007 Nr.: 28
Børn og pædagoger skal udvikle sig. Dokumentation skal være en væsentlig del af pædagogikken, siger Jasmina Joksimovic Bregenov og Pan Alrum Kjer fra Jysk Pædagog Seminarium.
År: 2007 Nr.: 28
Børnene skal lære at skabe relationer til hinanden og de voksne. Og så er det afgørende at organisere arbejdet, ellers ender der med at gå tid fra børnene, mener Margot Bolvig Wissing og Allan Dixen fra Bryggens Børne- og Ungdomscenter på Amager.
År: 2007 Nr.: 27
Centrumvenstrepartierne på Købehavns Rådhus indgår aftale, som koster 64 institutioner livet eller selvstændigheden. Også pædagogfyringer på vej.
År: 2007 Nr.: 27
Som pædagog er det afgørende at bruge sin faglighed til at gøre en forskel. Samtidig er det en stor tilfredsstillelse at sætte sig mål for det enkelte barn og dokumentere, om forventningerne bliver indfriet. Det mener pædagogerne Arndis Eriksdottir og Anette Holgersen fra Pilekvisten SFO.
År: 2007 Nr.: 26
Evnen til at fortælle vittigheder og jokes kan være med til at holde sjove børn inde i varmen og de mindre skægge ude i kulden, siger forfatteren til bogen "Børn og Vitser".
År: 2007 Nr.: 26
Hvert år handler omkring 20 procent af samtalerne på BørneTelefonen om mobning, viser et kig i rådgivningens emneregistre fra 2003 til 2006. Leder af rådgivningen Bente Boserup foreslår en dansk lov mod mobning.
År: 2007 Nr.: 26
Education International imødekommer BUPL's ønske om, at der sættes særlig fokus på daginstitutionspædagogikken.
År: 2007 Nr.: 26
Børnene skal være trygge og opleve tydelige voksne, der behandler børn med respekt. Til gengæld er der ikke meget plads til de pædagogiske teorier i en fortravlet hverdag, mener to pædagoger fra den integrerede institution Troldefritten i Vestjylland.
År: 2007 Nr.: 25
Over 41 procent af de frivillige på BørneTelefonen har en pædagogfaglig baggrund. Gitte Mølgård Andersen er en af dem. Tre gange om måneden sidder hun ved telefonerne, hvor børn ringer og får råd og trøst i sager om blandt andet mobning, ensomhed, kærestesorg og seksuelt misbrug.
År: 2007 Nr.: 25
Når børn og voksne i SFO Solstrålen sammen drager ud for at lede efter Grev Rodals skat og den forsvundne Ridder Markus, kræver det, at alle yder sit bedste. Rollespilslegen er en ny måde for SFO-børnene og pædagogerne at være sammen på, og den fælles oplevelse kan de bruge i fremtiden.
År: 2007 Nr.: 25
Overraskende lang tids koncentration, kreative udfordringer og rigtig flotte billeder. Det blev resultatet, da pædagog Henny Jensen lavede et kunstprojekt med 16 børn på Skansevejens Skoles autismeafdeling.
År: 2007 Nr.: 24
Kontingentsatser i juli 2007
År: 2007 Nr.: 23
Gitte Larsen er udpeget som en særligt talentfuld pædagog. Hun brænder for sit arbejde og vil videre.
År: 2007 Nr.: 23
Hindholm Socialpædagogiske Seminarium og Haslev Lærerseminarium vil slå sig sammen. Mens Næstveds og Faxes borgmestre er uenige om uddannelsernes placering i Haslev i Faxe, er uddannelsesstederne bare glade. Sammenlægning er seminariernes overlevelse, siger de.
År: 2007 Nr.: 22
Hver fredag danser 100 børn lanciers i SFO'en Spiloppen i Højbjerg. To pædagoger indførte dansen for syv år siden for at give specielt pigerne en ny mulighed for at røre sig.
År: 2007 Nr.: 22
Del ud af goderne, regering, og gi' noget, lød det fra en håndfuld af de hundredvis af fremmødte BUPL'ere, som Børn&Unge talte med på Christiansborg Slotsplads den 31. maj under demonstrationen "Slip Velfærden Løs". Flere hænder, kroner og kvadratmeter skal være en del af den kommende kvalitetsreform, siger de.
År: 2007 Nr.: 21
Bare 13 børn! Børnehuset Bakskuld på Fanø hører til de mindste i Danmark. Tryghed og et familieagtigt forhold præger stedet. Men har de små institutioner en fremtid i en tid, hvor udviklingen går mod større enheder?
År: 2007 Nr.: 20
Nye tal fra BUPL viser, at forældre og pædagoger står sammen om, at der bør være et fastsat minimum af kvadratmeter pr. barn i de danske daginstitutioner. KL kalder ideen for "en gang vandgrød".
År: 2007 Nr.: 20
Der er altså stort set enighed om at ønske et nyt system, der giver sikkerhed for, at niveauet ikke styrtdykker. Det tolker jeg som et trælår til det nuværende system, hvor dag- og fritidsinstitutionerne samt klubber alt for ofte bliver den salami, kommunerne kan skære endnu en skive af, når budgetterne strammer. En grundnormering vil kunne sikre, at vi aldrig ryger under et anstændigt niveau - hvis bundniveauet vel at mærke bliver lagt højt nok.
År: 2007 Nr.: 20
På to år er antallet af børn med DAMP og andre vanskeligheder i daginstitutioner og klubber steget med 17 procent. Nu er der behov for retningslinjer for pædagogers brug af magt i daginstitutioner, mener BUPL.
År: 2007 Nr.: 19
Et godt børnemiljø i dagtilbuddene afhænger af et godt arbejdsmiljø blandt pædagogerne, siger BUPL. Men hos Dansk Center for Undervisningsmiljø frygter man, at pædagogerne vil fokusere mere på egne behov end på børnenes vilkår, når de lovpligtige Børnemiljøvurderinger skal skrives.
År: 2007 Nr.: 15
Ofte går der 10-15 år, fra en far eller mor begynder at drikke, til diagnosen alkoholiker bliver stillet. Og inden hjælpen kommer, har alkoholmisbruget haft store konsekvenser for børn i familien. Derfor skal man involvere ægtefæller og børn i alkoholbehandlingen, mener norsk psykolog.
År: 2007 Nr.: 14
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at nøglen til et godt overenskomstresultat er, at BUPL accepterer en fælles lederoverenskomst for hele det pædagogiske felt.
År: 2007 Nr.: 13
Det vælter frem med nye børnebøger. Børn&Unge har bedt Anne Petersen, ekspert i børnelitteratur, skabe et overblik over de billedbøger, der er værd at sætte sig ned og læse sammen med børnene.
År: 2007 Nr.: 11
Nu er regeringens bud på en samlet lov om dagtilbud klar. Det er positivt, at man vil samle paragrafferne om tilbud til børn og unge i én lov, mener BUPL's formand Henning Pedersen, men kalder regeringens forslag for uambitiøst.
År: 2007 Nr.: 10
I Århus skal institutionslederne rapportere til forvaltningen, når de har udtalt sig til pressen.
År: 2007 Nr.: 10
Et mål er derfor, at SFO-lederen får en ligevægtig plads i skoleledelsen, hvor løn og ansvar følges ad og er på lige fod med resten af skoleledelsen
År: 2007 Nr.: 09
Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) kalder sit ministerium et holdningsministerium. Efter en måned på ministertaburetten har hun masser af holdninger til modulordninger, normeringer, daginstitutionsledelse med mere. Men der kan være langt fra holdning til handling.
År: 2007 Nr.: 08
Hvad skal vi gå efter ved overenskomstforhandlingerne, spørger BUPL medlemmerne i debatpjecen, som følger med nærværende udgave af Børn&Unge. Bedre løn, højere pension og ordninger, som gør det muligt og attraktivt for ældre medarbejdere at forblive i jobbet, svarer pædagogerne i Voldparkens Fritidshjem i Brønshøj.
År: 2007 Nr.: 07
Mange unge udsætter deres ører for alt for meget støj. Morten Jessen fik tinnitus som 16-årig. Også i daginstitutionen er støjniveauet for højt. Og det hjælper kun med permanent fokus på problemet, mener arbejdsmiljøkonsulent i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Kommunalreformen får konsekvenser i Skibby. Et ellers velfungerende familiehus er blevet nedlagt til fordel for en heldagsskole. Pædagogerne er især kede af at miste samarbejdet med andre faggrupper
År: 2007 Nr.: 06
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
Det tog et år at overbevise Line om, at det er bedre at fyre den af på guitar end at ryge, stjæle og ture rundt med en bande
År: 2007 Nr.: 05
Med sin placering midt i et belastet kvarter i Nakskov har Falken mange børn fra dårligt stillede familier. Pædagogerne i ungdomsklubben bruger musik til at sætte fokus på børnenes ressourcer. Undervisningen foregår i bands, så børnene må tage ansvar for hinanden
År: 2007 Nr.: 05
Når de voksne går ind og dømmer i børnenes konflikter, er de med til at skabe og vedligeholde konflikterne, mener Hanne Holm, pædagogisk konsulent på CVU Vest. De voksne kan ikke rumme børnenes vrede og begynder at opdrage på dem i stedet for at lade dem rase ud
År: 2007 Nr.: 03
Kvaliteten aaf regeringens kvalitetsreform afhænger af viljen til at inddrage medarbejdernes fagprofessionelle viden og borgernes ønsker og behov.
År: 2007 Nr.: 03
Mange fritidshjem i Århus Kommune har årelang erfaring med at integrere handicappede børn. Børn med både fysisk, psykisk og socialt handicap blandes med almenbørnene i det omfang, de har glæde af det. De ekstra ressourcer går ikke til det enkelte barn, men til at gøre hele institutionen rummelig
År: 2007 Nr.: 02
Handicappede eller børn med specielle behov har det bedst sammen med såkaldte almenbørn. Meget gerne i basisgrupper, så de får fordel af en specialindsats samtidig med, at de kan blive integreret i en normalinstitution. Det mener de eksperter og fagfolk, Børn&Unge har stillet spørgsmålet: Hvor har de handicappede børn det bedst?
År: 2007 Nr.: 02
Viden, respekt og kommunikation er nogle af kodeordene, når det gælder om at tackle urolige børn og unge, mener Anne-Merete Hallas-Møller, mor til en dreng med ADHD. Hun har samlet egne og andres erfaringer samt al tilgængelig viden om udviklingsforstyrrelsen i en bog
År: 2006 Nr.: 43
Det værste er, at de mest sandsynlige tabere i denne udvikling, er de børn, som vi alle gør os de største anstrengelser for at hjælpe godt på vej i livet. De børn der af forskellige årsager er udsatte og i risiko for at få en dårlig skoletid.
År: 2006 Nr.: 43
Møllen i Sakskøbing er en velfungerende og populær fritidsklub. Men kommunalreformen betyder, at normeringen bliver halveret, og samtidig er det slut med at være klub efter serviceloven
År: 2006 Nr.: 41
Regeringen inviterer BUPL til at give sit bud på bedre kvalitet i dagtilbud, men fastholder, at det ikke bare er et spørgsmål om flere ressourcer
År: 2006 Nr.: 41
Daniel Goleman ændrede verden for 11 år siden med sin bog om følelsernes intelligens. Nu er han tilbage med en opfølger, der handler om, hvordan vores sociale intelligens nok er den vigtigste af alle. Han forklarer til Børn&Unge, hvordan meget af det, som udgør vores sociale intelligens, er grundlagt gennem værdifulde erfaringer i barndommen. Og det bedste af alt: Meget af det kan - og skal - læres
År: 2006 Nr.: 39
Investeringer i pædagoger og pædagogisk arbejde er nemlig godt givet ud.
År: 2006 Nr.: 38
Stressende arbejdsforhold og konflikter på arbejdspladserne gør stadig flere ledere og medarbejdere syge. Det viser tal fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive
År: 2006 Nr.: 37
Da pædagog-konflikterne stod på højeste blus, valgte 43 filmskabere sammen med filmproducenten Zentropa at annoncere i fire store aviser. I annoncen takker de pædagogerne for at kæmpe for børnenes fremtid
År: 2006 Nr.: 37
Hvalsø skal skære over en tredjedel af udgifterne på pædagogområdet. Samtidig stiger forældrebetalingen i SFO til 50 procent i Ny Lejre Kommune.
År: 2006 Nr.: 36
Den grove mobning får nyt liv gennem mobiltelefoner og tv-realityshows som Robinson Ekspeditionen, siger forfatterne til to nye bøger om blandt andet medier og mobning
År: 2006 Nr.: 36
Det politiske mål er at undgå en skatteforhøjelse i Holbæk, slog formanden for sammenlægningsudvalget fast, da VKR-flertallet stadfæstede et budget med store besparelser på børne- og ungeområdet og samtidig sænker skatten i de øvrige fire kommuner.
År: 2006 Nr.: 35
Pædagogerne i Århus er frustrerede over, at deres protester ikke førte til en genforhandling af kommunens budget, men de er også stolte over, at de stod sammen. Lige nu samler de kræfter til at fortsætte kampen mod nedskæringerne
År: 2006 Nr.: 35
År: 2006 Nr.: 35
Budgetforlig lemper de planlagte besparelser på daginstitutioner med godt to millioner kroner i Syddjurs Kommune. Det betales til fulde ved at sløjfe SFO allerede efter 3. klasse og erstatte dem af tilbud om juniorklub
År: 2006 Nr.: 35
Skilsmissebørn vil sjældent belemre forældrene med deres bekymringer og tanker. Derfor har de brug for et sted, hvor de på deres præmisser kan diskutere det katastrofale faktum, at mor og far ikke længere bor sammen. På fritidshjemmet Rantzausvej i Helsingør har Anette Norgren i tre år haft samtalegrupper for skilsmissebørn
År: 2006 Nr.: 35
Både BUPL og regeringen har ret i deres synspunkter i debatten om nedskæringer. Desuden er der ingen stordriftsfordele at hente i administrationen i de nye kommuner, mener to samfundsforskere
År: 2006 Nr.: 34
Institutionerne i Silkeborg skal holde slemt for trods en ny budgetaftale med færre besparelser, end politikerne oprindelig lagde op til
År: 2006 Nr.: 34
Ny statistik fra Ankestyrelsen giver for første gang overblik over antallet af børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Statistikken viser, at hver tredje anbringelse er sket på foranledning af pædagogers underretning til kommunen. Flest teenagere anbringes, og der kan sættes tidligere ind
År: 2006 Nr.: 34
Hvis man giver penge til institutionerne med den ene hånd og tager mindst lige så mange tilbage igen med den anden, har institutionerne så overhovedet fået nogle? Regeringen og BUPL er meget uenige om, hvordan facit i det regnestykke ser ud
År: 2006 Nr.: 33
Aldrig har der været så mange børn i institution, selv om børnetallet falder. Der er 147.000 flere børn indskrevet nu end for 10 år siden. Med andre ord betyder de mindre børneårgange ikke, at der er behov for færre daginstitutionspladser
År: 2006 Nr.: 32
De er bindeleddet til ledelsen, til kollegerne, til lærerne, og de sørger for, at alle får den nødvendige information. I et år har SFO Junglen haft fire teamkoordinatorer til, netop, at koordinere arbejdet og kommunikationen
År: 2006 Nr.: 32
Pædagoger og forældre har protesteret imod politikerne i forbindelse med de bebudede nedskæringer. De første budgetforhandlinger har givet anledning til aktiviteter mange steder i landet
År: 2006 Nr.: 32
Det får voldsomme konsekvenser for både børn og voksne, at et solidt flertal i Århus byråd har besluttet at spare 410 millioner kroner. Men pædagogerne har ikke opgivet at få politikerne til at ændre kurs, inden spareforliget bliver endeligt vedtaget
År: 2006 Nr.: 31
I Idrætsfritidsordningen i Randers dyrker børnene sport hver dag. De afprøver forskellige idrætsgrene og lærer at takle sejre og nederlag. Til gengæld er der ikke så meget tid til kreative udfoldelser
År: 2006 Nr.: 31
Pædagoger landet over gik tirsdag den 12. september på gaden for at samle underskrifter ind mod de besparelser, der er varslet på børne- og ungdomsområdet på næste års kommunale budgetter. BUPL Sydøst havde lejet busser, så tillidsrepræsentanterne kunne nå helt ud til regionens randområder
År: 2006 Nr.: 31
Idrætsfritidsordninger er så populære, at de nogle steder er i gang med at dræne de traditionelle SFO'er for børn
År: 2006 Nr.: 31
Når skoledagen er slut, forvandles "Skolen på Gaden" til et fritidshjem drevet af frivillige fra vesten. En hollandsk organisation har taget initiativ til projektet
År: 2006 Nr.: 30
Fester foran klubben med mindreårige, der drikker, strip og slagsmål. John Dalsgaard Jensen, leder af Fritidscentret Munkegården i Store Heddinge, fik sig noget af en overraskelse, da han begyndte at kigge nærmere på optagelserne fra et videoovervågningskamera
År: 2006 Nr.: 30
I Guatemala er det ikke en selvfølge, at alle børn går i skole. I storbyen Xela giver projektet "Skolen på Gaden" de fattigste børn en chance for at lære at læse og skrive. På skoleskemaet står spansk, matematik, men også børns rettigheder, ligestilling og miljø
År: 2006 Nr.: 30
Skolehaver er en succes i samarbejdet mellem børnehaveklasse, fritidshjem og første klasse
År: 2006 Nr.: 30
Indenrigsministeren er parat til at lette lidt på låget til pengekassen og sende penge til nogle af de økonomisk mest trængte kommuner. Løser kun en flig af problemet, siger BUPL's formand, Henning Pedersen
År: 2006 Nr.: 30
Professor Howard Gardner er på få år blevet mange pædagogers helt, og hans teorier om de mange intelligenser er blevet en helt ny måde at anskue børn på. I Danfoss Universe på Als bliver Howard Gardners teorier til virkelighed, her kan både børn og voksne udfordre alle deres intelligenser og lidt til
År: 2006 Nr.: 29
Frygten for nye nedskæringer er velbegrundet. Næste års budgetter tegner for dagpasningsområdet til at blive en slem nedtur
År: 2006 Nr.: 29
Politikerne på Københavns Rådhus vil nedsætte medarbejdernes sygefravær med to dag per person om året. Samtidig spiller den ud med besparelser, som vil koste knapt 90 fuldtidsstillinger alene på institutionsområdet. En ejendommelig form for logik, mener de pædagogiske organisationer i hovedstaden
År: 2006 Nr.: 28
Århusianske institutioner får fælles ledelse og fritidsklubber og fritidshjem bliver lavet om til SFO'er. Det er to næsten sikre konsekvenser af Århus Kommunes spareprogram. Også indførelse af modulordning og afskaffelse af jobgaranti virker sandsynligt
År: 2006 Nr.: 28
Århus Kommune skal spare 410 millioner kroner. Daginstitutionsområdet skal fremover reduceres til 0-6 års institutioner og SFO fra 0.-7. klasse. Strukturændringer vil ifølge kommunen ikke betyde ændringer i basisydelsen, men det afviser BUPL Århus Kommune
År: 2006 Nr.: 28
"Børnene leger stadig på de store byggelegepladser, selvom meget er forandret siden 1931. Det er stadig en af de helt store ideer i dansk kultur med gyldighed i hele verden", står der i Kulturministeriets Kanon for Børnekultur. Børn&Unge har været på besøg på verdens første officielle byggelegeplads, der stadig holder nogle af de gamle skrammeldyder i hævd
År: 2006 Nr.: 27
Når livet gør ondt, skal børn og unge have de rigtige redskaber til at løse problemer. Pædagoger kan gøre meget for at børn og unge ikke ender i en selvicenesat barndom med kurs mod selvmordstanker og spiseforstyrrelser, mener psykologen Jette Petersen
År: 2006 Nr.: 25
Færre pædagoger og flere pædagogmedhjælpere giver serviceløft, lover PMF-fagforening i Vendsyssel
År: 2006 Nr.: 25
Kun en forsvindende lille del - cirka en procent - af støttepædagogforbruget går til større børn i fritids- og ungdomsklubber, viser dugfrisk undersøgelse. Selv om klubber får flere børn med diagnoser og adfærdsproblemer, har de stadig en lav normering og svært ved at få ekstra støtte, påpeger pædagogisk konsulent
År: 2006 Nr.: 25
En ny kritisk undersøgelse af den danske folkeskole konkluderer, at Danmark med fordel kan opprioritere de kunstneriske fag. Men danske forskere ser ingen sammenhæng mellem undervisning i for eksempel musik og idræt og børnenes færdigheder i dansk og matematik
År: 2006 Nr.: 23
145 BUPL-seniorer samledes i sidste måned på Brandbjerg Højskole ved Vejle for at afholde det årlige landsmøde i pensionistsektionen. Højskoleopholdet bød traditionen tro på fem dage med kreative kurser, foredrag, ekskursioner og masser af sang og samvær. Børn&Unge var med på førstedagen
År: 2006 Nr.: 23
Natur og teknik er sjældent et hit blandt skolebørn. Det vil de ændre i Astrup i Nordjylland. Her bliver børnenes interesse fanget allerede i børnehaven, hvor en flok fem-seksårige er med i et naturprojekt, udviklet i samarbejde med seminariefolk
År: 2006 Nr.: 22
Man skal turde stå ved sit køn og tro på sig selv både som mand og pædagog, hvis man vil begå sig i et kvindefag. Sådan lyder det fra to mandlige pædagoger, der begge har brudt igennem muren af fordomme over deres karrierevalg - et valg, som de ikke har fortrudt
År: 2006 Nr.: 22
Pædagogernes pensionskasse PBU har med en fortjeneste på i omegnen af 500 millioner kroner solgt boligdelen af den største af sine ejendomme, Østerfælled på Østerbro i København, til et investeringsselskab. Lejerne, som for flertallets vedkommende er pædagoger, overvejer, om de i stedet skal købe bebyggelsen og omdanne den til andelsboliger
År: 2006 Nr.: 22
Børnene strømmer til, og ventelisten flyder over. Alligevel frygter Fritidsklubben Møllen i Sakskøbing for fremtiden. I den kommende Guldborgsund Kommune skal klubberne nemlig harmoniseres, og det kommer til at gå ud over de klubber, der kører efter serviceloven. En halvering af normeringen er på tale
År: 2006 Nr.: 19
Busses Skole i Vangede er en af de omkring 30 friskoler, som har tiltrådt den fælles aftale mellem BUPL og Dansk Friskoleforening. Det tal ser BUPL gerne forøget, derfor intensiverer forbundet indsatsen over for pædagoger ansat i friskolernes SFO'er
År: 2006 Nr.: 18
To ekstraordinære kongresser har sat en diskussion om magtfordelingen i BUPL's politiske ledelse på dagsordenen. En rundringning til politikere i BUPL afspejler enighed om, at der er sket en vis magtforskydning fra hovedbestyrelsen til formændene, men ikke alle bryder sig om det
År: 2006 Nr.: 17
Hvert år fyres tre til fire procent af BUPL's medlemmer. Afskedigelsesstatistikken for 2005 sætter nye, triste rekorder for pædagoger. I to ud af fem sager skyldes afskedigelsen sygdom. Årsagen er dårligt psykisk arbejdsmiljø, påpeger eksperter
År: 2006 Nr.: 15
Giftig skimmelsvamp i indskolingshuset på Østervangsskolen i Roskilde gør personalet i skolens tre SFO'er utrygge ved at gå på arbejde. Pædagoger, lærere og børn skal snart flytte i pavilloner, men her truer nye arbejdsmiljøproblemer
År: 2006 Nr.: 14
År: 2006 Nr.: 13
Legetøjsforsker Jørn Martin Steenhold udarbejdede sammen med Christina V. Østergaard legetøjsfirmaet RABO-BRIO BB's 10 bøger om intelligenserne
År: 2006 Nr.: 12
Som professionelle kan og vil vi løfte de mange og store opgaver, daginstitutionerne er rammen om, men det forudsætter altså, at vi er mange nok!
År: 2006 Nr.: 10
I Trinitatis Udflytterbørnehave har man valgt at konvertere medhjælpertimer om til pædagogtimer for at give fagligheden et løft. Den faglige sparring og refleksion kan foregå hele tiden, og det højner niveauet, mener pædagogerne
År: 2006 Nr.: 10
Den fagforeningsmæssige nyindretning af BUPL er serveringsklar efter velvillig modtagelse på generalforsamlingerne i de nuværende 22 fagforeninger. Men forslagene til ændring af den politiske struktur får problemer med at samle det fornødne 2/3 flertal på den ekstraordinære kongres 30. marts
År: 2006 Nr.: 10
Nye restriktioner mod den smitsomme fugleinfluenza får pædagoger til at skaffe sig af med institutionernes høns. Den pædagogiske værdi går tabt, når fjerkræet ikke længere kan gå frit omkring, siger de. Andre tager det mere roligt, selv om reglerne begrænser måden at holde høns på
År: 2006 Nr.: 09
Stress, langtidssygemeldinger og personalemangel i daginstitutionerne er bare nogle af konsekvenserne af årelange nedskæringer på børneområdet. BUPL's tillidsrepræsentanter var til topmøde i Fredericia for at protestere imod yderligere besparelser
År: 2006 Nr.: 09
År: 2006 Nr.: 09
Pædagogerne på Højby Skoles SFO har fået øjnene op for, at EyeToy kan bruges på linje med andre fysiske aktiviteter. Samtidig er pædagogerne glade for at have et alternativ til de almindelige computerspil
År: 2006 Nr.: 08
Computerspil behøver ikke være en stillesiddende aktivitet foran tv-skærmen, men kan indgå på lige fod med andre fysiske aktiviteter. Nye teknologier til PlayStation er udviklet, så spillene kun kan styres ved hjælp af bevægelse
År: 2006 Nr.: 08
Obligatorisk lektiehjælp og tilbud om idræt i alle SFO'er er blandt de anbefalinger, som regeringens skolestartsudvalg mener kan skabe sammenhæng mellem børns læring i skolen og leg i SFO'en. Skolen dikterer pædagogers dagsorden, mener BUPL
År: 2006 Nr.: 08
Det ligner et opgør med noget af det bedste i dansk børnepolitik.
År: 2006 Nr.: 08
Sagen om de famøse Rabo-legeredskaber fra en SFO i Holte er landet. Men det vælter ind med nye inspektionsrapporter, der dokumenterer sikkerhedsfejl på utallige danske legepladser
År: 2006 Nr.: 06
Nybyggede institutioner plages af støj i de højloftede rum med hårde vinduer, vægge og gulve. Akustikken holder sig oftest inden for lovens grænser, men akustikeksperter vurderer, at loven er for dårlig
År: 2006 Nr.: 06
Pædagoger kan hjælpe børn med udviklings- og empatiforstyrrelser ved at lave orden i det kaos, børnene lever i. De ofte meget anstrengende børn har brug for, at deres problemer anerkendes som skader i hjernen, mener neuropædagog
År: 2006 Nr.: 04
Med kommunalreformen rykker socialpædagogerne i stort tal ind på den kommunale scene. En grund til endnu engang at overveje fusion, mener BUPL. Men Socialpædagogernes Landsforbund takker nej
År: 2006 Nr.: 04
I Århus Kommune var man ikke i tvivl om, at pædagog Jesper Laursen skulle afskediges efter en konflikt med en syvårig dreng, der resulterede i, at drengen fik store røde mærker på halsen - ifølge drengen fordi pædagogen tog kvælertag på ham. Nu har kommunen givet pædagogen en godtgørelse
År: 2006 Nr.: 03
Samspillet halter mellem Lederforeningen og de øvrige politiske organer i BUPL. Problemerne er især på det centrale niveau så store, at der er brug for en ny start
År: 2006 Nr.: 02
Leg vil vinde over lærdom, familien bliver mere rummelig, daginstitutionen bliver mere opdragende, ordet teknologi forsvinder, og pædagogerne får en endnu vigtigere rolle. En fremtidsforsker, en børneforsker og en legeforsker forudsiger barndommen i 2031
År: 2006 Nr.: 02
Indholdsbeskrivelserne skal sikre, at det er pædagogernes professionalitet, der er udgangspunktet for alle SFO'ens daglige beslutninger
År: 2006 Nr.: 01
SFO'ens kerneydelse er at sikre børns trivsel og udvikling og lære dem at mestre hverdagen og hverdagsrelationerne. Det siger pædagogerne selv ifølge en omfattende undersøgelse af SFO'ernes virkelighed
År: 2006 Nr.: 01
Hvis velfærdskommissionen er julemanden, så er det i hvert fald ikke BUPL's ønskeseddel, han har kigget på. Blandt forslagene var en aftrapning af efterlønnen, nedsættelse af dagpengeperioden og brugerbetaling på sundhedsydelser og uddannelse
År: 2005 Nr.: 43
Børn&Unge forvandler sig i leder Anni Rasmussens hænder til fine julebøger. De skal ikke læses, men er bare til pynt. Fagbladet er valgt på grund af papirkvaliteten
År: 2005 Nr.: 42
Selv de stille og knap så fysiske børn i SFO'en på Bøgehøjskolen på Fyn er i dag blevet aktive og glæder sig til at gå i hallen for at lege med bolde og meget andet. SFO'en deltager i projektet Børn i Bevægelse, og personalet har været på flere kurser for at lære at spille bold og dyrke andre former for idræt. Hvis det er sjovt, vil alle godt være med
År: 2005 Nr.: 42
Danmarks første private børnehave ligger i Forlev mellem Korsør og Slagelse. Her er målet ikke profit, det er at bevare en lille børnehave, der ellers var blevet lukket
År: 2005 Nr.: 42
På Birkegården i Hillerød har afstivningen af de bogligt svage børn en fast plads i hverdagen. Alligevel er lederen uenig med regeringen, når den vil tvinge SFO'erne til at lave lektier. Professor Niels Egelund mener, det er noget pjat at anskue lektiehjælp som tvang. Det bør være de voksnes opgave at vende det til noget positivt
År: 2005 Nr.: 42
De stille børn er et mindretal, og det er både et sundhedsmæssigt og socialt problem. Derfor har Fyns Amt og DGI skabt projektet Børn i Bevægelse. Ideen er at få disse børn i gang med at løbe rundt, spille bold og være aktive. Pædagogerne har en vigtig rolle i projektet, og en af metoderne er at fokusere på legen frem for konkurrencen
År: 2005 Nr.: 42
Ny skolestart i Esbjerg bygger på lovgivning, som blev ophævet i 1975. Masser af andre ulovligheder i modellen har kostet 80 pædagoger og medhjælpere jobbet
År: 2005 Nr.: 41
Det er pionerarbejde, når pædagoger får job i ældreplejen. Men området har brug for de kvaliteter, pædagoger har, mener rektor for Jydsk Pædagog-Seminarium. Han bakkes op af lederen af ældreområdet i Sønderhald Kommune. Hun har stor succes med at ansætte pædagoger
År: 2005 Nr.: 40
Socialpædagogernes Landsforbund er den foretrukne partner, når pædagoger bliver spurgt, hvem de synes, BUPL skal slå sig sammen med. Overraskende mange - hos BUPL Vejle Amt endda et flertal - peger dog på Danmarks Lærerforening. Pædagogmedhjælperne, nu en del af FOA, regnes stadig ikke for noget godt papir
År: 2005 Nr.: 38
SFO Søstjernen på Frederiksberg har sat fokus på, hvordan motion og bevægelse kan give mere end blot sunde børn. Det giver også mere sociale og glade børn.
År: 2005 Nr.: 38
Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud, FOLA, står bag et nyt forslag med 10 bud om børns rettigheder, som skal sætte ord og handling på debatten om kvalitet i daginstitutioner
År: 2005 Nr.: 37
Danske daginstitutioner er modsat i andre lande bygget massivt op omkring fællesskab. Det er fint, men det kan blive for meget, mener to eksperter. Pædagoger bør huske på, at også ro og tid til at falde i staver og være afsondret er vigtigt for barnets udvikling
År: 2005 Nr.: 37
En vellykket jobsamtale handler meget om kemien mellem dig og dem p? den anden side af bordet, men derfor kan du godt forberede dig grundigt. Vær ærlig, og tal os ikke efter munden, siger en leder
År: 2005 Nr.: 36
Det er forståeligt, at pædagoger får sproglig præstationsangst, når nogle forældre og forvaltningsfolk åbner munden. De taler nemlig alt for abstrakt og kompliceret, og det tror pædagoger desværre, at de skal leve op til, mener kommunikationsrådgiver Pernille Steensbech Lemée
År: 2005 Nr.: 36
Frem til byrådsvalget i næste måned har en række institutioner i Århus hver adopteret en politiker, som dermed kan få et bedre kendskab til pædagogisk arbejde. Bogtrykker Claus Ørnbjerg Christensen fra Venstre er i nærkontakt med børnene i vuggestuen Kernehuset
År: 2005 Nr.: 36
Rummelighed og struktur
År: 2005 Nr.: 35
Forventninger om det søde otium kan hurtigt blive erstattet af et tomrum efter et aktivt liv på arbejdsmarkedet. Derfor skal man forberede sig på seniorlivet, siger to psykologer. PBU har taget emnet op
År: 2005 Nr.: 34
750 pædagoger mødtes i København for at snakke med hinanden og lytte til andres tanker om, hvad der lige nu sker i det pædagogiske fag, og hvordan det skal gå i fremtiden
År: 2005 Nr.: 34
Kristian Dreinø laver spil. Men for ham er det vigtigste ikke kappestriden, men at spillerne skal samarbejde. Der skal være pædagogiske intentioner med et spil, ellers er det ikke noget værd for ham
År: 2005 Nr.: 33
Er der overhovedet nogen af jer, som har tænkt på vores børn? Indstillingen til at flytte og udvide børnehaven Solsikken i Horsens fra 20 til 66 børn har skabt angst og frustration i forældregruppen, som indkaldte embedsmænd og lokalpolitikere til dialog - i børnehøjde
År: 2005 Nr.: 32
Forhandlingerne om en ny lokal lønaftale for pædagogerne i Esbjerg er låst fuldstændig fast. Kommunen lægger blandt andet op til, at flere pædagoger må gå ned i løn, og det kan BUPL ikke acceptere. Sagen skal nu løses i tvistesystemet og er i den sammenhæng en af de største
År: 2005 Nr.: 32
I SFO'en har alle pædagogerne en walkie-talkie på sig hele tiden. I fritidshjemmet er stuerne kønsopdelt, så drenge og piger er for sig. To institutioner har udvekslet medarbejdere og ideer. "Jeg oplever det lidt som at komme ud som studerende igen. At få lov til at iagttage, fordybe sig, stille spørgsmål og få noget ny viden," siger en af pædagogerne
År: 2005 Nr.: 30
På et døgn cykler børn fra 17 fritidshjem i Århus 19.000 omgange på byens cyklebane for at tjene penge til skoler i Uganda. De danske børn får også selv noget ud af anstrengelserne
År: 2005 Nr.: 30
På den lille privatskole Laursens Realskole i Århus er der kort afstand mellem de to pædagoger i SFO'en og resten af lærergruppen. Pædagogerne underviser børnene om formiddagen og laver pædagogiske aktiviteter om eftermiddagen
År: 2005 Nr.: 29
I disse uger bringer Børn&Unge en serie artikler om unge og BUPL. De unge fravælger fagforeningen i større og større stil. I 2000 var seks procent af de nyuddannede pædagoger kun medlem af a-kassen og havde dermed fravalgt fagforeningen. Det tal er i 2005 steget til ca. 20 procent. Det vil sige, at en femtedel af alle nyuddannede pædagoger ikke ønsker at være med i BUPL.
År: 2005 Nr.: 29
Regeringen foreslår i finanslovforslaget 2006 at harmonisere brugerbetalingen på åben uddannelse på videregående niveau. Det betyder, at pædagogmedhjælpere, som vil læse til meritpædagog, fra næste år skal betale 62 procent mere for uddannelsen. Seminarierne mener, at det bliver døden for den populære uddannelse
År: 2005 Nr.: 28
Pædagogerne på Københavns Kvindedaghøjskole hjælper socialt belaste kvinder med at komme på fode igen. Dagligdagen kan være hård, fordi mange af kvinderne er psykisk medtagede. Derfor får de systematisk supervision
År: 2005 Nr.: 26
Børn&Unge har besøgt en flygtningefamilie. En dansk flygtninge- familie i Danmark. Drevet i internt eksil af københavnske boligpriser, som et par almindelige pædagoglønninger umuligt kan betale
År: 2005 Nr.: 25
Sklerose i familien påvirker hele familien - også børnene, som mister en rask forælder og en tryg, forudsigelig hverdag. Men børn af skleroseramte er en overset gruppe, og en pædagogstuderende tog emnet op
År: 2005 Nr.: 25
Den danske børnehavetradition er anderledes end i mange andre europæiske lande, og det har vi grund til at være stolte af
År: 2005 Nr.: 25
Pædagogerne i Gjøl Børnehave og SFO har lært at styre støjen. To ildsjæle fra den integrerede institution har været på støjkursus, og deres nytillærte metoder giver ro i institutionen. Kurset er et led i et støjvogterprojekt, som er blevet indstillet til en europæisk miljøpris
År: 2005 Nr.: 25
Det er ikke fritidspædagogikkens formål at være skolens forlængede arm over for børnene
År: 2005 Nr.: 22
Børn lever i en verden struktureret og overvåget af voksne. Børns behov for fritid er mere udtalt end nogensinde, siger sociolog Alan Prout
År: 2005 Nr.: 22
Pædagog Iben Palm ville ikke førtidspensioneres, da hun som 54-årig blev syg. Derfor fik hun et fleksjob. SFO Klostermarken i Roskilde er god til at integrere Iben Palm på arbejdspladsen, men et fleksjob er ikke ubetinget en succes. Alligevel bliver der flere fleksjob, og kommuner sparer udgifter til pension
År: 2005 Nr.: 21
Trange daginstitutionsbudgetter går ud over den årlige kolonitur. I Ryslinge Kommune har over halvdelen af daginstitutionerne på grund af nedskæringer valgt kolonien delvist eller helt fra. Andre institutioner tænker kreativt for at finde plads i budgettet. Børn&Unge tog med Myretuen på koloni og oplevede, hvad andre går glip af
År: 2005 Nr.: 20
Flere kommuner i landet har en seniorpolitik, der giver pædagoger ret til at gå ned i tid, når de når en vis alder. Ballerup og Århus Kommuner prøver på den måde at holde længere tid på de ansatte
År: 2005 Nr.: 20
Tino er en handskedukke, som skal hjælpe børnene fra Spiloppen på Frederiksberg over broen mellem børnehave og skole. I brobygningssystemet Tino lægger man vægt på, at børnehaven og skolen kender hinandens mål, metoder og forventninger. For brobygning nytter ikke, hvis man ikke ved, hvad der er på den anden side af broen, mener initiativtager Jytte Sidelmann
År: 2005 Nr.: 20
En ny rapport fra Center for Ligestillingsforskning sætter fokus på mænd, der vælger at arbejde i traditionelle kvindefag, herunder pædagogfaget. En af konklusionerne er, at mændende også privat får større forståelse for de bløde værdier, og til gengæld tilfører de de bløde værdier noget maskulint
År: 2005 Nr.: 20
Jakob er født med Downs Syndrom. Han er mongol og vil altid være afhængig af, at andre tager styringen i hans liv. Derfor ville forældrene have valgt ham fra, hvis de havde haft valget. Det havde de ikke
År: 2005 Nr.: 19
Det tog børnehaveklassen 20 år at blive anerkendt og respekteret. Det er dér, sfo'erne er nu, siger forskeren, lektor Stig Broström, som mener, det er på tide at få besvaret spørgsmålet: Hvad er en god fritidspædagogik?
År: 2005 Nr.: 19
De fejl, som en kommunal legepladsinspektør for et år siden fandt på to nye legeredskaber på legepladsen ved Skovlyskolens SFO i Holte, blev i sidste uge udbedret af leverandøren Rabo. Legepladsinspektøren er tilfreds, men Rabo afviser, at der nogensinde var fejl på produkterne. Skolelederen finder sagen absurd
År: 2005 Nr.: 18
Inviter tre pædagoger fra en anden institution indenfor og lad dem observere blandt andet de voksnes samarbejde, børnenes aktiviteter og de fysiske rammer. På den måde får du sat ord på kvaliteten af upartiske kollegaer
År: 2005 Nr.: 17
Valgflæsk kalder man det, når politikerne strør om sig med løfter om bedre tider, medvind på cykelstierne eller mere kvalitet i daginstitutionerne. Også ved dette års valg i februar skortede det ikke på de lovende ord, men denne gang vil BUPL følge op på politikernes valgløfter
År: 2005 Nr.: 16
" Hvis vi mener noget med innovationssamfundet og iværksætter-Danmark, så skal der sættes ind med kvalitet allerede i de første offentlige tilbud, børnene mødes med.
År: 2005 Nr.: 15
Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse kommuner vil gerne lægges sammen til en ny stor kommune med 66.000 indbyggere. Politikerne mener, at en fusion vil give bedre velfærd, og det vil pædagogerne dem fast på. Midlet er en "indsatsstyrke"
År: 2005 Nr.: 14
Han blev født i en kirke. Næsten. Senere bombet ud af Berlin. Nu er han den gale kirkesanger i Gudum ved Struer og løber maraton i Berlin. Blandt andet. Ind imellem har Hans Schwenker været pædagog i 25 år
År: 2005 Nr.: 13
Når forældre bliver usikre på deres evner som forældre, spørger de pædagogerne til råds. Og selvom det er tidskrævende, er pædagogerne de helt rigtige til at støtte og vejlede forældre i børneopdragelse, mener familieterapeut Jesper Juul. En SFO i Sabro ved Århus har gjort forsøg med forældrekurser i institutionen
År: 2005 Nr.: 13
I Hvidovre arbejder en børnehave, et fritidshjem og en skole for tredje år i træk sammen om at lette overgangen mellem de forskellige institutioner for børnene. Emnet er identitet og selvforståelse, metoden er billedkunst og teater
År: 2005 Nr.: 13
Børn med handicap som DAMP eller autisme er i stigende grad på vej ind i klubberne. Her er de ikke i behandling, men de er en pædagogisk udfordring
År: 2005 Nr.: 12
Det tager tid at gå fra normale børn til at arbejde med udviklingshæmmede børn. For pædagogerne i Nørregades Fritidscenter i Esbjerg er det en udfordring, de hele tiden bliver klogere på. I sommer byttede de 20 fritidshjemsbørn ud med 10 børn, der alle går i specialklasse i skolen
År: 2005 Nr.: 12
Fire 10-årige drenge i Gedved er godt på vej ned ad skråplanet. De holder til på en lukket tankstation til langt ud på aftenen, og ingen har rigtig føling med, hvad de går og laver. Så ansætter kommunen en pædagog til udelukkende at være sammen med drengene. Det ændrer drengenes liv
År: 2005 Nr.: 11
Han er pædagog. Og han er pladeaktuel. "The greatest fool" hedder hans debutalbum, og spørger man Jesper Hempler selv, er det måske, hvad han er, når han vælger at debutere som sanger i en alder af 45
År: 2005 Nr.: 10
Frederiksberg har oplevet et boom af større børn, der vil gå i fritidsklub, efter at SFO 2'erne blev nedlagt og omdannet til selvstændige klubber. Alene i 5. klasse er antallet af klubbørn steget med 42 procent
År: 2005 Nr.: 10
Helle Freja Hansen er pædagog, maler - og Fru Holm, når hun optræder i erveringsteatret Frk. Olsens Vikarbureau. Her bruger hun den indfølingsevne, som pædagogjobbet har givet hende
År: 2005 Nr.: 09
På femte sal i Thomas P. Hejle Fritids- og Ungdomsklub gav en flok breakdancere, graffitimalere, DJ's og rappere hiphopkulturen et dansk design. "I Thomas P. Hejle fik jeg min hiphopopdragelse," siger Bossy Bo fra Østkyst Hustlers. "De husker ikke pædagogerne, men de har deres minder fra huset," fortæller pædagog Madeleine Nielsen
År: 2005 Nr.: 09
Druk, sex og skudsår var temaer i senfirsernes amerikanske gangsterrap. Med en rapper som Niarn er de sexistiske og rå rim nu kommet til Danmark. Niarn bliver hypet i medierne som gangsterrapper, og de unge ser op til ham som sådan. Selv kalder han sig bare ballademager, og han benægter at være sexistisk
År: 2005 Nr.: 08
I Fredericias klubber er der så store forskelle i børnekultur, børnesyn og forældresamarbejde, at den samlede styring og fælles faglige udvikling overfor udsatte børn og unge bliver meget svær, viser en ny undersøgelse, som pædagogisk konsulent Jes Jørgensen har lavet. Problemet er landsdækkende
År: 2005 Nr.: 06
De har flere problemer. Og det er kulturen, der er en barriere for, at børn med anden etnisk baggrund end dansk trives og bliver integreret. Det mener tre pædagoger, der til daglig arbejder med de etniske børn
År: 2005 Nr.: 06
Pædagoger og kommuner over hele landet melder nu om endnu flere eksempler på, at sikkerheden ikke har været i orden på nyindkøbte legeredskaber
År: 2005 Nr.: 05
Unge sjusker forfærdeligt med sproget og er under påvirkning fra vulgær populærkultur. Sådan lyder ældre generationers evige klager over unges sprog. "Sure gamle mænd bør holde sig langt væk fra sproget," siger en sprogforsker. Ligeglade voksne skader børnene, mener psykolog
År: 2005 Nr.: 04
Generation fucked-up Luder, møgso, ho, pikslikker og fucking bøsserøv. Der skal mere end almindeligt sæbevand til at vaske de unges mund i dag, og sproget vækker forargelse hos den voksne generation. Pædagoger og psykologer advarer mod en stadig hårdere omgangstone, og kønsforskere råber vagt i gevær over for de sexistiske eller fækale udtryk, der især stammer fra rapmusik, film eller stand-up comedy shows på tv. Sprogforskere og ungdommen selv maner derimod til besindelse. Ungdommen har altid forarget, og de sure gamle mænd skal holde sig langt væk fra de unges leg med sprog og identitet. I dette og de næste numre af Børn&Unge skriver vi om den nye generations fuck-sprog. Vi starter i fritidshjemmet, hvor seksårige siger "fuck dig" til pædagoger. Mange daginstitutioner arbejder med at forbedre børn og unges barske sprog. Der er dog store forskelle på sproget, alt efter hvor i landet institutionen ligger. Når man f. eks. er dum i Kolding, er man en møgluder i København. Også voksnes sprog er grovkornet.
År: 2005 Nr.: 03
Pædagoger ved for lidt om, hvad man skal se efter hos et barn med en mulig depression. Det er skidt for et deprimeret barn, som har brug for hjælp. En overlæge efterlyser bedre uddannelse til pædagoger
År: 2005 Nr.: 02
I Horsens har man dæmpet støjniveauet i kommunens daginstitutioner og gjort mere, end loven byder. "Pral," siger den arbejdsmiljøansvarlige i BUPL Vejle Amt. Han mener, Horsens gør, hvad der bør forventes af en kommune med store støjproblemer
År: 2005 Nr.: 02
Det begyndte med kursus i førstehjælp til pædagogerne. Nu er førstehjælp i omsorg blevet hverdag for både børn og pædagoger i den integrerede daginstitution Humlegården. En af gevinsterne er, at der er blevet mindre mobning
År: 2005 Nr.: 01
I Kolding undrer de sig i Fabrikkernes Børnehave. Institutionen havde kun modtaget én ansøgning på to ledige pædagogjob, da ansøgningsfristen udløb. Og det er ikke mange i et område med flere hundrede ledige pædagoger, mener lederen
År: 2005 Nr.: 01
Sikkerhedsstyrelsens klare afgørelse i sagen fra Skovlyskolens SFO vækker glæde i BUPL. Næstformand Lis Pedersen ser afgørelsen som et væsentligt skridt i den rigtige retning. Men hun mener, at lovgivning på området vil være den bedste løsning
År: 2005 Nr.: 01
Sikkerhedsstyrelsen har forbudt RABO at sælge to legeredskaber, fordi de ikke lever op til sikkerhedsstandarden DS/EN 1176. På Skovlyskolens SFO i Holte har man siden maj 2004 haft de to legeredskaber stående. De skal nu bringes i forsvarlig stand inden 30. januar
År: 2005 Nr.: 01
En gruppe pædagoger, lærere, kulturfolk og en lektor i datalogi har i fire år brugt hinandens forskellige indgangsvinkler til børn og medier
År: 2004 Nr.: 44
Per Schultz Jørgensen, Erik Sigsgaard, Jesper Juul og John Aasted Halse er vrede og skuffede. I manifestet "Forræderiet mod børns opvækst" lader de harmen over det, de kalder et megaudsalg af kvalitet i børns liv og et kæmpeskred i velfærdssamfundets omsorg for de svageste, få frit løb
År: 2004 Nr.: 44
Børn skal erobre den nye teknologi, og det kan de ved at skille den ad og opfinde den i en ny sammenhæng. I Århus har en udviklingsgruppe sammen med børnene leget sig frem til et nyt pædagogisk rum
År: 2004 Nr.: 44
Lederne i Rønnede Kommune er blevet til Team Dagpasning med ansvar for drift og udvikling af hele dagpasningsområdet. Der er ingen børneforvaltning, og Team Dagpasning refererer direkte til politikerne. De fem tidligere "dronninger i eget rige" har brugt meget tid på processen fra institutionsegoisme til solidarisk teamledelse
År: 2004 Nr.: 44
De såkaldte profitbørnehaver spås ikke nogen stor fremtid i en undersøgelse lavet for den pædagogiske branche. Alligevel frygter BUPL, at de vil øge de sociale skel mellem børn
År: 2004 Nr.: 43
Der er ingen tvivl om, at vi har brug for både dokumentation og samarbejde for at imødegå regeringens snævertsynede dagsorden på børn- og unge-området.
År: 2004 Nr.: 43
På Byggelegepladsen Midgård i Ballerup sluttes ugen altid af med en omgang rollespil i de overbevisende omgivelser. Orker, elver, sigøjnere, prinsesser og konger kæmper side om side i kampen mellem det gode og det onde
År: 2004 Nr.: 39
Rollespil har bredt sig i de danske institutioner inden for de sidste tre til fire år, men hvad er det egentlig, og hvilke pædagogiske gevinster ligger der i spillene? Pædagog Lars Andersen og Claus Raasted har skrevet en bog til begyndere om rollespillets pædagogiske muligheder
År: 2004 Nr.: 39
Værdibaseret ledelse er misforstået, hvis værdierne betragtes som indiskutable sandheder. "Værdier er ikke Guds ord ristet ind på stentavler til at stå for evigt," siger professor Ole Thyssen. I Ballerup får kritiske daginstitutionsledere påtaler, mens Københavns Kommune kalder sin tilgang til værdier for "licens til kritik"
År: 2004 Nr.: 38
Generalforsamlingen i BUPL Afdeling 3 blev præget af et massivt stormløb på Ballerup Rådhus fra ledere af alle institutionstyper, der betegner kommunens politik på børne- og ungeområdet som management-orienteret og DJØF'iseret
År: 2004 Nr.: 37
De delegerede fra BUPL Ribe Amt vil på kongressen i november stemme imod forslaget til nyt regelsæt for valgte lønnede tillidsfolk
År: 2004 Nr.: 37
Politikerne i Rønnede har proppet så mange børn ind i SFO Fristedet, at pædagogerne er nødt til at bruge en megafon til at råbe børnene op. Byrådet vil gerne bygge Fristedet større, men det har kommunen ikke råd til. Nu får pædagogerne hjælp af Arbejdstilsynet
År: 2004 Nr.: 37
Stormøde med 20.000 deltagere i London, heraf et halvt hundrede danske pædagoger og pædagogstuderende, blæser til kamp mod udsultning og privatisering af den offentlige sektor
År: 2004 Nr.: 37
Siden 2001 er antallet af fremmødte medlemmer på BUPL Vestsjællands generalforsamling faldet til det halve, mens gennemsnitsalderen er steget. På generalforsamlingen i torsdags skabte det debat om, hvordan fagforeningen organiserer de unge og nyuddannede pædagoger
År: 2004 Nr.: 36
Livlige og skarpe debatter. Indspil ude fra marken. Tætte afstemningsresultater. Kampvalg. Godt humør. Og en gang bøllebank til Børn&Unge
År: 2004 Nr.: 35
Der var ingen timelang formandsberetning fra talerstolen på Roskilde Amts Generalforsamling. Diskussioner ved bordene medførte, at de fremmødte medlemmer også i plenum tog ordet. "Det er på tide at smide mundkurven," lød det fra salen. Det gjorde pædagogerne især i diskussionen om løn og fratædelsesgodtgørelser til valgte tillidsmandsfolk. Der var kampvalg til bestyrelsen
År: 2004 Nr.: 35
Tre dages pædagogstrejke rokker ikke ved millionbesparelse i den midtfynske kommune Ryslinge. Nedskæringerne bringer blot Ryslinge på niveau med nabokommunerne, siger byens borgmester. Det kalder BUPL's formand på Fyn for "fup og svindel". Normeringerne bliver lavere, siger han
År: 2004 Nr.: 35
Brugerundersøgelser siger intet om kvaliteten af daginstitutionerne, pædagogerne kan ikke bruge dem til ret meget, og politikerne bruger dem ofte til at profilere kommunen, mener forsker Bente Bjørnholt fra Aalborg Universitet
År: 2004 Nr.: 35
250 overenskomstløse friskoler får nu et tilbud, som deres egen forening siger god for: Skriv under på den stiplede linje, og I har en overenskomst med BUPL
År: 2004 Nr.: 34
Jens Bruun blev i 2002 forflyttet fra en fritidsklub til en SFO i Holbæk. Måske var det på grund af samarbejdsproblemer. Selv er han i tvivl. "Jeg ved stadig ikke, hvorfor jeg røg ud," siger Jens Bruun i dag. Folketingets ombudsmand kalder kommunens afgørelse for ugyldig
År: 2004 Nr.: 33
Pensionistsektionen er en voksende og aktiv medlemsgruppe i BUPL. Det fremgik ikke mindst af årsmødet sidste tirsdag, hvor 189 pensionerede pædagoger fra hele landet mødte op i Amager Selskabslokaler i København for at spise frikadeller og diskutere deres fælles fag
År: 2004 Nr.: 33
Knap en uge efter Børn&Unges omtale af sikkerhedsproblemer på legeredskaber leveret af Rabo rykkede direktøren ud for at tale med institutionen og besigtige forholdene. Nu bliver problemerne løst, lovede han på mødet
År: 2004 Nr.: 33
I Ørnevang Fritidshjem er det børnene, der bestemmer. Pædagogerne arbejder bevidst på at træde tilbage, være afvæbnende og lade børnene tage initiativerne. Det giver sejre og selvværd til både stærke og svage børn
År: 2004 Nr.: 32
Børn&Unges omtale af sikkerhedsproblemerne på det legeredskab, som RABO har leveret til Skovlyskolens SFO i Holte, fik i sidste uge Sikkerhedsstyrelsen til at gå ind i sagen
År: 2004 Nr.: 32
RABO er ikke alene om problemerne med sikkerheden på de danske legepladser. Ifølge fagfolk leveres cirka 95 procent af legeredskaberne med godkendelse fra det tyske testhus TÜV, selvom det ikke altid lever op til den danske fortolkning af reglerne. Noget værre rod, mener minister
År: 2004 Nr.: 32
Det store legeredskabsfirma RABO sælger produkter, der ikke lever op til den fælles europæiske standart. I stedet tolker de reglerne, men den går ikke, vurderer en række legepladsinspektører, Teknologisk Institut og Forbrugerstyrelsen. RABO vil ikke ændre politik
År: 2004 Nr.: 31
Skovlyskolen i Holte har droppet SFO'en for de største. Nu går børnene fra 4.-7. klasse i Åben Skole, hvor de hver eftermiddag kan bruge skolens lokaler og få hjælp til lektierne
År: 2004 Nr.: 31
Byrådsflertallet i Odense så stort på medarbejderdemokratiet og indgik endnu engang budgetforlig uden at holde aftalte møder med de faglige organisationer. Flere SFO'er frygter, at forliget vil sætte deres arbejde med særligt udsatte børn flere år tilbage
År: 2004 Nr.: 31
TR-løngruppe lægger op til forringelser af valgte lønnede tillidsfolks vilkår, når de forlader BUPL. Forslaget skal diskuteres med medlemmerne inden endelig beslutning på kongressen i november
År: 2004 Nr.: 30
Hvis sukker blev opfundet i dag, ville det være på listen over forbudte stoffer. Alligevel har alt for mange børn i Danmark et overforbrug af sukker, som bringer dem i fare for at få blandt andet adfærds- og indlæringsproblemer. Midtbyens Ungdomsskole møder disse børn og gør noget ved deres problemer
År: 2004 Nr.: 30
Op mod halvdelen af landets kommuner varsler sparerunder, og i baggrunden spøger den kommende kommunalreform
År: 2004 Nr.: 30
Der bliver ikke lavet læreplaner for SFO'erne, lover undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). Men der skal laves en indholdsbeskrivelse af SFO'erne, som skal føre hen til en egentlig bekendtgørelse
År: 2004 Nr.: 29
Pædagoger på Fyn skal henvise forældre med alkoholmisbrug til behandling. Det ser Sundhedsstyrelsen gerne, at pædagoger i resten af landet lærer af
År: 2004 Nr.: 29
Læreplaner kan meget vel snart blive en realitet i landets SFO'er. Undervisningsministeren vil have, at børn også får mulighed for at udvikle deres almene kundskaber i fritiden. BUPL kræver, at der følges op med bedre rammer og vilkår
År: 2004 Nr.: 28
En ny rapport viser, at støj kan give mange andre skader end høreproblemer. Blandt de mere upåagtede skader er hjertekarsygdomme og fosterskader. Støjen i institutionerne er dog ikke skadelig for et foster, vuderer forsker
År: 2004 Nr.: 28
I to måneder har en SFO i Birkerød tilbudt børnene at komme til en kinesiolog. Tre forældrepar har taget imod tilbuddet om at få afbalanceret energierne i deres børns kroppe
År: 2004 Nr.: 28
Helene Konner går rundt med en leder i maven. Men den 37-årige pædagog har været bange for at springe ud i jobbet. Nu prøver hun sine evner af på et kursus for førledere
År: 2004 Nr.: 28
Annoncehajer forsøger at sælge daginstitutioner plads i forskellige registre på internettet. Det kan vise sig at blive meget dyrt at sige ja til sådan en annonce. Desuden er det en ydelse, institutionerne slet ikke har brug for
År: 2004 Nr.: 27
... man må jo sige, at linjerne mellem "duer" og "duer ikke" bliver trukket op, så enhver kan se det!
År: 2004 Nr.: 27
Børn vil bevæge sig mere, hvis de kan komme til at dyrke idræt i timerne umiddelbart efter skoletid. Det er tanken bag 11 fyrtårnsprojekter, som kulturministeren støtter med 16 millioner kroner. Projekterne involverer også pædagoger, der skal blive bedre til at tilbyde idrætsaktiviteter
År: 2004 Nr.: 26
Gennem 40 års skiftende pædagogiske vinde har Rødovre Byggelegeplads holdt fast i en grundpædagogik, der dybest set er ret banal: Alle børn får deres egen lille parcel med ret til at bygge bur og holde dyr
År: 2004 Nr.: 26
Hvert år valfarter tusindvis af børn og pædagoger fra fritidsinstitutioner til børnerockfestival i Vordingborg. Her smager børnene på den frihed, der venter dem som teenagere
År: 2004 Nr.: 25
I sønderjyske Arrild har de både børnehave, SFO og skole under samme tag, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger er udviklet fra bunden. Det har stor betydning for indskolingen i den lille by
År: 2004 Nr.: 24
I otte år har skoler, SFO'er og børnehaver på Tåsinge kørt et indskolingsprojekt, hvor børnehavebørnene allerede i maj møder deres kommende klassekammerater, børnehaveklasseleder og SFO-pædagoger. Kodeordet er tryghed
År: 2004 Nr.: 22
Børns mavepine, hovedpine og ufrivillig afføring er nogle af de symptomer, der vidner om mistrivsel forårsaget af stress blandt børn. Men løsningen er ofte ligetil og ret banal, fortæller to erfarne pædagoger, der underviser daginstitutioner i at håndtere stress blandt børn
År: 2004 Nr.: 20
Der er altid nok at vælge imellem, når der skal købes teater til de - i teatersammenhæng - store børn i skoler og på fritidshjem. I år blev adskillige nye, spændende forestillinger for de 6 - 12 årige præsenteret på årets Børneteaterfestival. Comedievognen har flottet sig ekstra og produceret hele to forestillinger til aldersgruppen.
År: 2004 Nr.: 19
I 1990'erne investerede Pædagogernes Pensionskasse (PBU) i ejendomme landet over til billige penge. "Vi bygger til pædagoger med Lada og barnevogn, ikke yuppier med Volvo og hund," var slagordet. 15 år efter har pædagoger ikke råd til at flytte ind i ejendommene. "Vi er en pensionskasse og ikke et socialt boligselskab," lyder argumentet
År: 2004 Nr.: 18
Skolefritidsordningerne skal ikke have flere skolelignende aktiviteter, hvis det står til landets SFO-ledere. Skolelederne er mere positive over for ideen, viser undersøgelse
År: 2004 Nr.: 14
På handicap-SFO'en Klask i Odense er der ingen kære mor. De 30 handicappede børn ses som de børn, de er, og bliver ikke pakket ind i vat. Det giver både skrammer og selvtillid
År: 2004 Nr.: 14
Ordet "barnlig" får aldrig en positiv klang. Alligevel er der god grund til at forsvare barndommen, mener forfatterne Bertill Nordahl og John Madsen, der ikke bryder sig om, at piger på otte år gemmer dukkerne væk for i stedet at kaste sig ud i et liv som unge. Bare rolig, pigerne leger stadig, det er bare på en anden måde, påpeger forfatteren Jørn Martin Steenhold
År: 2004 Nr.: 13
De pædagogiske læreplaner giver pædagoger mulighed for at dokumentere det arbejde, de i forvejen gør. Det giver større synlighed, prestige for faget og i sidste ende mere i løn. Men vi må ikke glemme barnet og vort børnesyn, advarede flere pædagoger på BUPL-medlemskonference
År: 2004 Nr.: 13
Det kan lyde letkøbt, når vi siger, at vi nu skal se fremad, men det skal vi altså!
År: 2004 Nr.: 11
Peter Sabroe Seminariet har åbnet dørene op for det, de kalder "rigtige mænd". De vil have en anden type mandlige pædagoger ind i landets daginstitutioner. Adjunkt Steen Baagøe Nielsen mener, at der mangler en faglig refleksion.
År: 2004 Nr.: 10
Forældre skal have mulighed for at vælge mellem forskellige typer institutioner. Det er regeringens politik, og derfor skal friskoler og grundskoler nu have lov at drive børnehaver. BUPL lægger vægt på at få en aftale med friskolerne om medarbejdernes vilkår og kvaliteten i pædagogikken.
År: 2004 Nr.: 09
I børnehaven Hylet har pædagogerne stort set aldrig problemer med besværlige forældre. Opskriften er enkel: Brug de krævende forældre som en ressource.
År: 2004 Nr.: 08
10,8 millioner kroner har fratrædelsesordningerne kostet BUPL de sidste fem år. Det svarer til 43 kroner pr. medlem pr. år
År: 2004 Nr.: 08
Ændret pædagogik synliggør et stigende problem med DAMP-børn i skoler og SFO. Samtidig boomer antallet af henviste børn til psykiatriske afdelinger, fordi børn med særlige vanskeligheder ikke magter kravene i daginstitutioner, skoler og skolefritidsordninger, mener psykiater
År: 2004 Nr.: 08
Ekstraordinær kongres angiver retningen, generalforsamlingerne diskuterer de konkrete forslag og den ordinære kongres til efteråret beslutter. Det er køreplanen for en revision af løn- og ansættelsesvilkårene for BUPL's lønnede tillidsfolk.
År: 2004 Nr.: 07
500 børn i Århus dyster hvert år i vinter-OL for skolefritidsordninger. I år er det 12. gang, legene finder sted, og børnene har forstået det olympiske budskab: Tab og vind med samme sind
År: 2004 Nr.: 07
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne.
År: 2004 Nr.: 07
Grundholdningen er, at der ganske vist er grænser mellem pædagogverdenen og lærerverdenen, men grænserne skal være åbne.
År: 2004 Nr.: 07
Bornholms 30 institutioner skulle ligne hinanden mere, efter at øens fem kommuner blev slået sammen. Nogle har derfor fået flere personaletimer, mens andre har givet afkald. I princippet burde nogle ledere føle sig som vindere og andre som tabere. Men sådan ser virkeligheden ikke ud.
År: 2004 Nr.: 06
Institutionsleder Anne-Lise Olsen føler, at det er en kunst at være leder efter kommunesammenlægningen. Mange pålæg fra kommunen har begrænset den frihed, som den nye struktur skulle have ført med sig.
År: 2004 Nr.: 06
Mindst seks forældrebestyrelser i de århusianske daginstitutioner har nedlagt sig selv. Det sker i protest mod, at politikerne har lagt det overordnede ansvar for store besparelser ud til institutionerne selv. En alt for omfattende opgave, mener bestyrelserne.
År: 2004 Nr.: 05
I 2003 satte daginstitutionerne en ny trist rekord med 1641 fyringssager. Bag de mange sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset ud. I takt med at presset på pædagogerne stiger og stiger, bliver tolerancen på personalestuen mindre og mindre. Tina Poulsen har oplevet at blive frosset ud af kollegaerne. Den 10. juni 2003 gav hun op og sendte sin afskedigelse. Hun er en af de mange, der ikke optræder i statistikken
År: 2004 Nr.: 04
Forældre der spiser frokost sammen med deres børn i vuggestuen og bagefter lægger dem til at sove middagssøvn. Forældre der lige kigger ind og siger hej, inden de går tilbage til arbejdet, og forældre der i det hele taget deltager meget mere i dagligdagen, fordi de arbejder i rummet lige ved siden af. En ny type institution er på vej
År: 2004 Nr.: 04
Seks ud af ti institutioner frygter, at det bliver sværere at tiltrække ledere det kommende år. BUPL's Ledersekretariat mener ikke, der er grund til panik. Et generationsskifte er på vej, og nok af unge står klar til at tage over, lyder vurderingen.
År: 2004 Nr.: 03
Århusianske forældre vender tommelfingeren nedad til byrådsflertallets planer om at erstatte pædagoger med pædagogmedhjælpere.
År: 2004 Nr.: 03
Hvad skal børn have oplevet, opdaget, hørt, set og lært i deres første seks-syv leveår? Hvad skal de minimum have været i berøring med? De spørgsmål har Børn&Unge stillet en række mennesker for at få et bud på, hvad børn skal kunne, når de står ved den første alvorlige skillevej i deres liv: Overgangen til skolen.
År: 2004 Nr.: 03
I København har den kommunale forvaltning besluttet at ensrette og synliggøre klubarbejdet med udsatte unge. I "Klubrapporten" har forvaltningen stillet 10 konkrete krav til det københavnske klubarbejde. Krav, der er blevet mødt med undren, utilfredshed og forvirring.
År: 2004 Nr.: 02
Peter Sabroe Seminariet kan vælge og vrage blandt mandlige ansøgere. Og det gør de. Seminariet går bevidst efter seje gutter, og det betyder, at adskillige håndværkere, soldater og filmfolk har næsen begravet i pædagogiske lærebøger
År: 2004 Nr.: 02
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
Den ny arbejdsskadereform, der træder i kraft ved årsskiftet, gør det lettere for pædagoger at få anerkendt skader, der hidtil er blevet afvist. En klar forbedring, siger socialrådgiver i BUPL.
År: 2003 Nr.: 50
I mange år har en børnehave, et fritidshjem og en skole i Hvidovre Kommune arbejdet på tværs af faggrænser og fysiske rammer. Det er gavnligt for både pædagoger og lærere såvel som børnene, mener de ansatte.
År: 2003 Nr.: 49
Danmarks Skolelederforening har sendt breve til SFO-ledere i hele landet og tilbudt et medlemskab. Provokerende og uetisk, siger BUPL og Danmarks Lærerforening.
År: 2003 Nr.: 49
I de kommende år går flere hundrede børnehaveklasseledere på pension. Det er pædagoger, der skal afløse dem, men Børnehaveklasseforeningen mener ikke, de bliver uddannet til opgaven.
År: 2003 Nr.: 49
Pædagogen Bent Solhof har i 30 år underholdt sammen med to gode venner. Prop og Berta. Det er blevet til radioprogrammer, cd'er, bøger, film og hundredvis af optrædener på landets børnebiblioteker og daginstitutioner
År: 2003 Nr.: 48
Det er alt for tilfældigt, hvad de kommunale målsætninger for daginstitutioner fokuserer på, viser ny undersøgelse. Daginstitutionsområdet trænger til et fælles, uafhængigt forum, der kan følge og påvirke udviklingen, mener forsker Søren Smidt
År: 2003 Nr.: 47
Forældrene i den svenske kommune Nacka kan vælge frit mellem private og kommunale institutioner og betaler kun for den tid, deres børn er i institutionen. Ordningen giver ledere og pædagoger større frihed, men skaber også usikkerhed
År: 2003 Nr.: 47
Støttepædagoger er en usynlig og undervurderet faggruppe. Det er baggrunden for projektet "Støttepædagogen som forandringsagent", som gerne skulle sætte deltagerne bedre i stand til at dokumentere deres arbejde og argumentere over for institutioner, andre eksperter, forvaltninger og politikere
År: 2003 Nr.: 46
Pædagoger skal være mere professionelle, når de indretter en institution. Ellers kommer hyggen let til at veje tungere end pædagogiske ideer om, hvad rummene skal bruges til. Men rigtig indretning frigiver tid, der kan bruges til børnene, lyder budskabet i et århusiansk projekt
År: 2003 Nr.: 45
Pædagogerne i Stenløse har med gode argumenter og hårdt arbejde opnået politisk bevågenhed
År: 2003 Nr.: 42
Over halvdelen af landets kommuner skærer ned på børne- og ungeområdet næste år. Det sker samtidig med, at regeringen blæser til kamp mod den sociale arv og kommunernes mål og visioner for området bliver stadig flottere
År: 2003 Nr.: 42
Kommunernes massive besparelser på børne- og ungeområdet kan få antallet af pædagogiske praktikpladser til at falde markant. Især de små og sårbare institutioner vil satse på fast personale.
År: 2003 Nr.: 41
På BUPL Københavns generalforsamling tog man forskud på overenskomsten 2005 og snakkede om velfærd og manglende ytringsfrihed for offentligt ansatte. Og hvem der er den foretrukne kandidat, hvis en ny forbundsformand skal vælges
År: 2003 Nr.: 41
På et forvokset klippeskær i Østersøen lever 100 børn og voksne tæt på hinanden i Danmarks østligste samfund. I hverdagen er Christiansø et sted, hvor naturen spiller en hovedrolle, men også et sted hvor barndommen ender brat
År: 2003 Nr.: 40
Kandidaterne til at efterfølge Bente Sorgenfrey insisterer på at holde lav profil, indtil det er afklaret, om der faktisk bliver brug for en afløser. Valgkamp eller ej: Børn&Unge tegner et omrids af de to indtil nu anmeldte kandidaturer
År: 2003 Nr.: 40
Jeg kunne tænke mig, at morgendagens ledere bliver langt mere synlige i den kommunale magtstruktur og bruger magten til at sætte forvaltningerne under pres.
År: 2003 Nr.: 40
Formanden for BUPL Fyn, Lars Søgaard, mener, at Odense Kommunes nye spareplan er en katastrofe for især SFO'erne
År: 2003 Nr.: 40
Som SFO-leder kan Connie Christensen godt være bekymret på sine medarbejderes vegne. Hun oplever, at flere af dem går rundt med dårlig samvittighed, fordi de føler, at de ikke gør deres arbejde godt nok. Og mange er stressede og kører på pumperne
År: 2003 Nr.: 40
Sct. Georgs Fonden - administrator for godt et halvt hundrede selvejende daginstitutioner - er gået i betalingsstandsning efter længere tid med syndigt rod i regnskaberne.
År: 2003 Nr.: 39
SFO-leder Hanne Hansen arbejder på en kristen friskole, hvor det omdiskuterede forståelsespapir er en del af arbejdsgrundlaget. "Min største overvejelse i forbindelse med papiret var, om jeg kunne leve op til det," siger Hanne Hansen.
År: 2003 Nr.: 39
Politikerne i Fredericia satser på daginstitutionerne. De satser så meget, at byen skal være landets bedste sted at leve for børn - senest om 10 år.
År: 2003 Nr.: 39
I finanslovforslaget for næste år er der f.eks. ikke afsat én ekstra krone til at forbedre ressourcerne for det pædagogiske arbejde.
År: 2003 Nr.: 38
Der er skåret til benet på institutioner og fritidsordninger. Det har byrådsflertallet i Galten Kommune erkendt, så på næste års budget har de sat penge af til at lappe på skaderne efter sidste års drastiske besparelser. Men det er for lidt og for ringe, mener oppositionen i byrådet
År: 2003 Nr.: 38
Alt det sjove er for længst skåret væk på Ravnekærinstitutionen i Nyborg, som har været gennem konstante sparerunder de sidste fem år. Sidste års besparelser blev klaret ved, at en række medarbejdere frivilligt valgte at gå ned i tid, men nu står en ny sparerunde for døren
År: 2003 Nr.: 37
Byrådet i Stenløse Kommune lod sig flytte, da det fik argumenterne mod endnu en nedskæring præsenteret. Face to face
År: 2003 Nr.: 37
Minister tvivler på, at de kristne friskoler har lov at true pædagoger med fyring, hvis de bliver skilt eller gift med en fraskilt. I sidste ende ligger afgørelsen hos domstolene
År: 2003 Nr.: 37
År: 2003 Nr.: 37
Pasningsgarantien skal nu være en realitet i landets næststørste by, Århus. Til gengæld vil politikerne sende en grønthøster rundt og skære på samtlige driftsudgifter. Resultatet kan meget vel blive, at børneområdet selv kommer til at betale
År: 2003 Nr.: 36
Det er ikke blot Nørrebro, der har grund til at skamme sig over, at vi som samfund er kommet dertil, at børn dræber tilfældigt på åben gade.
År: 2003 Nr.: 35
Børnehaveleder Kim Madsen fra Odense fik sidste år et irettesættende brev fra kommunen, fordi han var med til at protestere mod nedskæringerne. Men han lader sig ikke skræmme, selvom politikerne allerede fægter med sparekniven igen.
År: 2003 Nr.: 35
En række selvejende daginstitutioner er hårdt pressede af kommuner, der vil spare penge eller styre institutionerne. Mellem 50 og 80 institutioner er enten lukkede eller vil lukke på grund af kommunale beslutninger det seneste år, vurderer Daginstitutionernes Landsorganisation
År: 2003 Nr.: 35
Aldrig før har kommunerne fået så få midler at gøre godt med i spillet om at få økonomien til at hænge sammen.
År: 2003 Nr.: 33
I Smilehullet på Amager har pædagogerne svært ved at finde på fælles lege, når børnene er uden for. Det er de ikke ene om. Den pædagogiske fantasi kommer hurtigt til kort, og det er synd for både børn og voksne, siger Lars Hazelton, der underviser pædagoger i gamle dogmelege
År: 2003 Nr.: 33
I Valparaiso i Chile venter en masse børn på en container fra Danmark. Den er fuld af bøger, møbler og legetøj, som skal fylde de børnebiblioteker, der for mange af dem er eneste fristed i en fattig og ofte svær barndom. Børn&Unge var med, da containeren blev pakket.
År: 2003 Nr.: 33
Forbillede. Ansatte på landets kristne friskoler risikerer jobbet, hvis de bliver skilt. BUPL fraråder pædagoger at acceptere reglerne og argumenterer med, at ordningen strider mod ligebehandlingsloven. Men det afviser ligestillingseksperter
År: 2003 Nr.: 32
I Institutionskarnevalets børnemelodigrandprix deltog i år ni bands fra skoler og fritidshjem i københavnsområdet. Børn&Unge fulgte pigebandet Risen Cup fra øvelokalet på fritidshjemmet til scenen i Fælledparken. Undervejs talte vi med musikmedarbejder Søren Beha om pædagogikken i poppen.
År: 2003 Nr.: 29
Mens regeringen arbejder for mere fleksible åbningstider i landets institutioner, vælger flere og flere kommuner at holde mere lukket.
År: 2003 Nr.: 29
Der var ingen penge til daginstitutionerne i regeringens udspil om at bryde den negative sociale arv. Til gengæld er der mere arbejde i vente. En obligatorisk læreplan skal sørge for, at udsatte børn bliver bedre rustet til skolelivet. BUPL er meget skuffet
År: 2003 Nr.: 27
En ældre skrutrygget mand med hornbriller, der forsker i atomfysikkens mysterier. Det er det billede, mange ser for sig, når de skal gætte på, hvem der står i spidsen for Mensa - foreningen for højt intelligente. Men nej. Den danske formand er 35 år ... og pædagog
År: 2003 Nr.: 27
Kommunerne er godt i gang med at lægge institutioner sammen eller skabe andre ændringer i ledelses- og institutionsstrukturen. Mange kommuner regner med at tynde ud blandt ledere og souschefer i den forbindelse
År: 2003 Nr.: 27
Seks SFO'er i Lemvig Kommune skal efter sommerferien også passe børnehavebørn. Kommunen har endda ændret en helt ny, regional skolestruktur for at få de små børn ind i SFO'erne
År: 2003 Nr.: 26
Sverige har siden 2001 haft fælles lærer- og pædagoguddannelse. Det har været en ren katastrofe for rekrutteringen til pædagogfaget
År: 2003 Nr.: 26
39-årige Hasse Kuhn har været danmarksmester som fodboldspiller, og danmarksberømt som træner. I mere end 15 aktive fodbold-år har han fået støtte fra kollegaerne i SFO’en Kongevejen 51 i Lyngby
År: 2003 Nr.: 26
Direktør for Frie Børnehaver og Fritidshjem frygter lavpris-institutioner af ringe kvalitet, mens kommunernes repræsentant mere tror på luksus-børnehaver med ekstra ydelser. Socialministeren afviser begge dele
År: 2003 Nr.: 25
Aldrig har psykologer og psykiatere set så mange stressede børn. Psykolog Margrethe Brun Hansen og psykiater Gideon Zlotnik mener, at flere børn i dag er stressede, fordi voksne stiller for høje krav eller kræver, at legen skal have et formål. Systematisk læring bør bandlyses i daginstitutionerne, fordi det stresser
År: 2003 Nr.: 25
Også i 2004 står dagpasningen over for forringelser. SFO-området kan heller ikke føle sig i sikkerhed
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentation af det pædagogiske arbejde har taget overhånd. Det tager tid fra arbejdet med børnene. Det burde være rigelig dokumentation, at forældrene dagligt kan konstatere, at deres barn trives og udvikles i institutionen, mener Birger Thomsen, leder af den integrerede institution Skolen ved Sundet på Amager
År: 2003 Nr.: 25
Økonomien i Nyborg Kommune er ved at bryde sammen. Politikerne har i hast indgået forlig om en spareplan, der betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal sendes ud som vikarer i institutionerne
År: 2003 Nr.: 24
Undersøgelser viser, at piger bruger computeren mindre og til andre ting end drengene. Fremskriver man den tendens, mener medieforskere, at pigerne bliver tabere i forhold til at være aktive borgere eller at kunne begå sig erhvervsmæssigt i en stadig mere globaliseret verden
År: 2003 Nr.: 23
Snart forlader 62.000 børn børnehaven til fordel for skolen. Mange af dem har et helt forkert billede af skolen. De tror, læreren er skrap, og at de skal sidde musestille. Det vil Århus Kommune gøre noget ved. En undersøgelse viser, at samarbejdet mellem skole og børnehave kun fungerer godt for hver anden institution
År: 2003 Nr.: 23
Pædagoger fejlfortolker selvforvaltningsbegrebet, når de tilbyder piger en plads ved computeren, men ikke støtter dem i at bruge mediet. Det mener pædagog og cand.it. Camilla Balslev. Hun har udviklet et workshopkoncept til klubber og SFO’er, hvor piger prøver at fortælle personlige, digitale historier. Michelle og Carina var forsøgskaniner
År: 2003 Nr.: 23
En ændring af uddannelsen kræver, at man forholder sig realistisk til spørgsmål om finansiering.
År: 2003 Nr.: 22
Regeringen og kommunerne har indledt den rituelle dans om kisten med skattekroner. 12. juni skal ballet lukkes med eller uden en aftale om kommunernes økonomi for næste år
År: 2003 Nr.: 22
Overenskomstforhandlingerne mellem BUPL Sydslesvig og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er brudt sammen. SdU vil ikke længere bindes op af danske lønaftaler, og det betyder ringere vilkår for danske pædagoger og dansk børnekultur i grænselandet, mener formanden for BUPL Sydslesvig
År: 2003 Nr.: 22
Forældrene skal skrive under på, at deres børn vil opgive alt andet, når der laves teaterprojekt på SFO Lærken/Spurven i Jyllinge. Samtidig deltager mange forældre selv i forberedelserne. Til gengæld tager pædagogerne børnene alvorligt og giver dem en oplevelse udover over det sædvanlige
År: 2003 Nr.: 21
Børnene kæmper på livet løs i Fritidshjemmet Himmelblå. De bryder, fægter med sværd og slår på tæven med boksehandsker. Hvis ikke børnene selv tager initiativet, sætter pædagogerne gerne gang i slåskampene. De bruger slåskultur som et pædagogisk redskab
År: 2003 Nr.: 21
Når børn slås, lærer de blandt andet at iagttage modstanderens bevægelser og aflæse hans kropssprog. Ellers taber de kampen, siger seminarielærer Michael Blume, der fremhæver slåskultur som non-verbal kommunikation
År: 2003 Nr.: 21
Inaktive børn begynder at bevæge sig mere, når de får tilbudt to timers idræt om ugen, mens de er i SFO. Det viser de første erfaringer fra et forsøg i Århus. Også pædagogerne har stor glæde af idrætten
År: 2003 Nr.: 20
Regeringen og Dansk Folkeparti har inden for den seneste måned afvist to udspil til love, der skal sikre bedre vilkår for børn i stitutionerne
År: 2003 Nr.: 20
Slut med pædagoger, der holder øje med, hvornår man kommer og går, og pludselig er man rykket op blandt de store. Mange børn har svært ved at takle omvæltningerne i overgangen mellem SFO eller fritidshjem og klub. Fritidsklubben Molevitten i Nivå tager derfor børnene på prøve og sikrer en tryg klubstart
År: 2003 Nr.: 19
Vi har stor forståelse for den vanskelige situation, KL står i med de kommende kommunalforhandlinger med regeringen.
År: 2003 Nr.: 18
En politisk fælleserklæring mellem BUPL og Danmarks Lærerforening lader vente på sig. Men det hindrer ikke de to forbund i udarbejde fælles politikker på en række områder. Sådan lyder meldingen fra de to forbundsformænd, Bente Sorgenfrey og Anders Bondo Christensen, der afviser al tale om krise
År: 2003 Nr.: 18
Chef for 56 ansatte, ansvarlig for flere hundrede børns ve og vel og forvalter af et budget i sværvægtsklassen. Alt omkring "ledende pædagog" Kaj Frandsen er stort. Bare ikke lønnen, synes han selv.
År: 2003 Nr.: 17
Pædagogernes arbejdsforhold er så dårlige, at Arbejdstilsynet i gennemsnit finder tre problemer i hver daginstitution. Kommunerne mener ikke, det står helt så slemt til.
År: 2003 Nr.: 15
Må man viderebringe børns tegninger og portrætter i personlige mapper i overgangen mellem børnehave og skole? Ekspert i forvaltningsret og persondatalov fortæller, at pædagoger uden problemer kan lave børnemapper, kufferter eller billedbøger, bare forældrene først får besked.
År: 2003 Nr.: 15
Forældre i Brønderslev bruger kommunen som bank med rente- og gebyrfri kassekredit.
År: 2003 Nr.: 15
Hvis frugt og grønsager bliver skåret ud, spiser børnene meget mere af det. Og det koster ikke meget mere end 1 krone om dagen pr. barn at få dem til at spise meget mere af det sunde, viser et projekt på fritidshjemmet Smørblomsten.
År: 2003 Nr.: 14
Blid musik, dæmpet belysning og ingen snak. I et fritidshjem i Århus har to pædagoger omdannet et malerværksted til et sanserum, hvor børnene får massage. Det er blevet et tilløbsstykke og en god chance for både børn og voksne til at finde ro i en til tider stresset hverdag.
År: 2003 Nr.: 14
En personlig mappe med børnetegninger, der følger barnet i overgangen fra børnehave til fritidshjem eller til skole, er et elsket pædagogisk redskab. Men i et nyt forslag fra Københavns Kommune kommer pædagogikken i karambolage med lovgivningen.
År: 2003 Nr.: 14
På dagen, hvor krigen brød ud i Irak, blev der sluttet fred mellem lederne i BUPL og fagforeningen. Efter sidste års kongres truede flere ledere med at forlade BUPL, fordi et forslag om fem stemmeberettige, delegerede til kongressen blev stemt ned, men i dag ser lederne lyst på fremtiden.
År: 2003 Nr.: 13
Den kommunale økonomi er presset i bund, og det bliver værre i årene fremover. Regeringens planer for lav vækst på de offentlige budgetter, skattestoppet, skattelettelser, øgede udgifter til overførselsindkomster, udgifter til flere skolebørn og ældre vil yderligere forringe kommunernes økonomi. Daginstitutionsområdet vil derfor opleve flere nedskæringer i fremtiden
År: 2003 Nr.: 12
Besparelser koster 16 pædagogstillinger i SFO'er og klubber
År: 2003 Nr.: 12
48 fritidshjem i Københavns Kommune er af forvaltningen blevet udpeget til at skulle overgå til SFO-status. Men i første omgang har politikerne besluttet at udsætte afgørelsen. »Fritidshjemmene har vundet første halvleg,« siger Per Bregengaard (EL), uddannelses- og ungdomsborgmester i København
År: 2003 Nr.: 11
Tjørneparkens SFO i Rødovre har fået en nøgle til trafiklyset, hvor Madumvej krydser den livsfarligt trafikerede Slotsherrensvej. Pædagogerne kan nu regulere den "grønne tid", når de følger børnene til og fra skole, så børnene ikke strander i rabatten eller må gå over for rødt.
År: 2003 Nr.: 10
Dårligt psykisk arbejdsmiljø fik i sidste uge pædagogerne på SFO Oskar i Hjørring til at nedlægge arbejdet.
År: 2003 Nr.: 10
Vi må forudse, at børneområdet endnu engang skal holde for - og det er og bliver uacceptabelt, hvis skattelettelserne i regeringens udspil vil blive finansieret ved ringere velfærdsydelser og/eller øget brugerbetaling.
År: 2003 Nr.: 10
Alle landets SFO'er og fritidshjem får nu mulighed for at deltage i et projekt, der skal gøre de 6-10-årige mere sikre i trafikken. Rådet for Større Færdselssikkerhed har udviklet "Det Lille Kørekort", hvor vægten er lagt på legen.
År: 2003 Nr.: 09
En genial ide, mente socialminister Henriette Kjær, da hun besøgte Utterslev Kirkes Børnegård og hørte nærmere om et forslag til, hvordan man kan hjælpe børn fra belastede familier. Pengene var straks en anden snak. Søg i en af vores puljer, foreslog Henriette Kjær.
År: 2003 Nr.: 09
Er pædagogernes fagforening berettiget til at klage over en kommunes behandling af byggesager på daginstitutionsområdet? Ringkjøbing Statsamt mener nej - i modsætning til alle andre statsamter. BUPL slæber nu statsamtet i retten for at få lov til at repræsentere sine medlemmer.
År: 2003 Nr.: 08
Udlicitering af tog, udlicitering af vikarer. Fænomenet bliver mere og mere udbredt - undtagen for daginstitutioner, hvor interessen praktisk talt er forduftet. Når man ikke kan konkurrere på lønnen, så er der ingen penge at tjene for private udbydere.
År: 2003 Nr.: 08
Allerød Kommune må gerne halvere sit tilskud til administration i selvejende daginstitutioner. Det siger en højesteretsdom, som institutionernes interesseorganisationer kalder en trussel mod institutionernes frihed.
År: 2003 Nr.: 06
Opgaven synes næsten håbløs, men det kan faktisk lade sig gøre at drive hæderlig, men ømbenet fritidspædagogik på en stor, mokkabrun skole med 230 meter mellem det diminutive fællesrum og de bagerste ensomme skolelokaler. Men det er kun i kraft af vilje og fleksibilitet hos pædagogerne.
År: 2003 Nr.: 05
Støj, indeklima, for tunge løft og dårlige arbejdsstillinger er stadig dagligdag for pædagogerne. På trods af flere års fokus på området er der ikke sket forbedringer, viser Arbejstilsynets nyeste tal.
År: 2003 Nr.: 05
Arbejdsgiverne vil bestemme, hvor lang tid tillidsrepræsentanter må bruge på at få strejkende kolleger tilbage i arbejde. 1 1/2 time om dagen må være nok. Resten af arbejdstiden skal tillidsrepræsentanten opholde sig på arbejdspladsen. Ellers vanker der løntræk og bod.
År: 2003 Nr.: 04
De mobbede hinanden i en af børnegrupperne i SFO'en på Hårup Skole. Ikke meget af det, pædagogerne gjorde, virkede. I Appreciative Inquiry, værdsættende samtaler, fik de et redskab, der løste op for problemerne.
År: 2003 Nr.: 04
Prisen på en daginstitutionsplads bliver ved med at stige mere end andre varer - og også mere end lønnen.
År: 2003 Nr.: 04
Socialministeren vil gøre det muligt for private at oprette børneinstitutioner og legalt at tjene penge på dem.
År: 2003 Nr.: 04
Børn vokser i dag op i en mediekultur, men det kan ikke ses i ret mange institutioner. Og derved går udviklingsmuligheder tabt. For også her skal børn have en hjælpende hånd fra nogle voksne, der kan lære dem at skelne mellem skidt og kanel, mener medieforsker
År: 2003 Nr.: 03
Børn ser rigtig meget fjernsyn. Derfor vil pædagogstuderende Heidi Larsen lære dem, hvordan billederne bliver til
År: 2003 Nr.: 03
En barsk og til tider ond tone har blandet sig i børns sprog. Omgangstonen er undertiden hensynsløs, og der er ikke plads til at lytte til andre. Forklaringen kan være påvirkning fra medierne kombineret med for lidt plads i institutionerne og for få voksne, mener pædagoger
År: 2003 Nr.: 02
Tendensen til at fokusere på et handicappet barns svage sider ligger lige for. En ny metode giver de århusianske pædagoger bedre muligheder for at se barnets ressourcer. Det hæver kvaliteten og giver større tilfredshed i arbejdet med handicappede børn og unge
År: 2003 Nr.: 02
Hvad stiller dansk pædagogik op med sin demokratiske form og satsning på legen, når internationale tendenser går i retning af mere "education"? Pædagogisk konference tog temperaturen på dansk pædagogik i globalt perspektiv.
År: 2002 Nr.: 51
År: 2002 Nr.: 50
I Møldrup Kommune har man en plan. En legeplads-plan. Kristian Schmidt, der leder SFO'en på Skals Skole, har udviklet en metode, der skal sørge for, at sikkerheden på legepladserne er i top. Hemmeligheden er logbøger med skemaer for hvert eneste legeredskab
År: 2002 Nr.: 50
I Vejle står nogle efterladte potteplanter. De må klare sig selv i tre dage. I Nørup heldagsskole og SFO må ungerne og kollegerne også undvære Frederik Madsen. Han er taget til Nyborg for at deltage i BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 49
Institutionerne skal slås fast som en central del af velfærdssamfundet, og pædagogernes anseelse skal have et løft. BUPL har vedtaget et arbejdsprogram for de næste to år
År: 2002 Nr.: 49
Fritidshjemmene i Dragør på det yderste, halvmondæne Amager har siden 1988 sagt farvel til hver fjerde medarbejder.
År: 2002 Nr.: 47
BUPL bygger i ny velfærdsredegørelse videre på sit forslag fra 1999 om gratis daginstitutioner. 3-9-årige skal have ret til en institutionsplads, og kommunerne forpligtes til at overholde kvalitetsmæssige mindstemål.
År: 2002 Nr.: 47
Over halvdelen af landets kommuner skærer ned på børnepasningen næste år.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
En mor til en niårig dreng i SFO'en Vig er ved retten i Nykøbing Sjælland idømt dagbøder for trusler mod pædagog og viceinspektør. Dommen er enestående og viser, at der er grænser for, hvad pædagoger skal finde sig.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Børn får det ikke bedre af, at deres lærer og pædagog arbejder tæt sammen i hverdagen. Heller ikke deres kundskaber i grundfagene forbedres af de ændrede samarbejdsmåder. Til gengæld har børn, der har gået i fritidshjem, et bedre selvværd, er mere frimodige og tør sige noget i forsamlinger, viser en svensk undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 45
Rullende indskoling, børnehaveklasse, 1. og 2. klasse slået sammen og undervisende pædagoger. Det er alt sammen noget, som undervisningsministeren kunne ønske sig i folkeskolen. På Præstemarkskolen har de det hver dag
År: 2002 Nr.: 44
Fremtiden kræver samarbejde på tværs af alle organisationer, der interesserer sig for børn og unges vilkår og for velfærdsudviklingen. I BUPL Frederiksborg Amt vil man være "et hus for de mange".
År: 2002 Nr.: 42
Hvert tredje barn udvikler astma eller allergi, men kun i Aalborg findes en astma- og allergivenlig børnehave og folkeskole. Og det kan faktisk være farligt, at pædagoger ikke ved nok om astma og allergi, mener overlæge.
År: 2002 Nr.: 42
Udbredt misfornøjelse med den ikke mere så nye lønordning.
År: 2002 Nr.: 42
Som pædagoger skal vi endda blive endnu bedre til at fokusere på det, der er med til at bryde den sociale arv. Det kan vi simpelthen ikke blive gode nok til.
År: 2002 Nr.: 42
Der var ingen diskussionslyst, da BUPL Sydslesvig holdt generalforsamling
År: 2002 Nr.: 41
Det er altså ingen naturlov, der hedder at borgerlige partier behøver at være så indskrænkede og indadvendte, som vor hjemlige koaliton af Venstre og Konservative med dansk Folkeparti som støtte.
År: 2002 Nr.: 41
Står det til BUPL Århus Kommune, får lederne ikke deres egen politiske platform.
År: 2002 Nr.: 40
I en tid med mindre hjem og mere skole er fritidspædagogikkens værdier oversete. Men fritidspædagogikken kan noget særligt, som det er vigtigt at bevare, viser en ny undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 39
Forældre i Odense boykotter betaling til institutioner og varsler blokader og yderligere aktioner mod budgetforlig.
År: 2002 Nr.: 39
Pædagoger og medhjælpere strejkede fortsat mandag i Randers og Odense. En 95 procents sejr, hedder det i Århus efter budgetforlig uden om borgmesteren. I Odense: Forliget blev et forlis
År: 2002 Nr.: 38
40 procent af landets kommuner vil spare på institutionerne næste år, viser en rundringning, BUPL og PMF har gennemført. Virkeligheden er endnu værre, end tallene antyder, mener BUPL-formand Bente Sorgenfrey
År: 2002 Nr.: 38
Pædagoger og pædagogmedhjælpere har i den forløbne uge strejket flere steder i landet. Der ventes flere konfrontationer i den kommende tid, for det ser ud til, at det i høj grad bliver børne- og ungeområdet, der står for skud, når kommunerne svinger sparekniven i forbindelse med næste års budget.
År: 2002 Nr.: 37
Vi ved godt, hvad vi selv kan, men det er godt med en profilering af vores fag. Det siger nogle af de pædagoger, der har været med i høringsgrupper omkring udformningen af BUPL's pædagogiske profil.
År: 2002 Nr.: 37
Ansatte i Sct. Georgs Gårdens børneinstitutioner får enten for lidt, for meget, for sen eller på anden måde forkert løn. Undertiden endog meget forkert løn. Er det for eksempel sjovt at få at vide, at man skylder arbejdsgiver næsten 700.000 kroner. En, der har prøvet, kunne ikke se komikken.
År: 2002 Nr.: 37
År: 2002 Nr.: 36
Tiden er inde til at ændre på ledelsesstrukturen i daginstitutionerne, for i virkeligheden er det ikke altid hensigtsmæssigt med en leder og en souschef på hver institution, mener lederen af BUPL's ledersekretariat. Men hun håber samtidig, at lederne vil tage kampen om magten, så de ikke degraderes.
År: 2002 Nr.: 35
Svaret er nej
År: 2002 Nr.: 35
Fem pædagoger på Lolland mener, at for mange børn bliver klemt i de store fritidsordninger. Derfor vil de oprette deres egen institution, hvor vægten skal lægges på nærhed og omsorg.
År: 2002 Nr.: 34
Det er ikke lykkedes at blande fritidspædagogik og undervisning i forsøgene med en forlænget skoledag i de mindste klasser. Det er blevet alt for meget skole, viser en ny undersøgelse
År: 2002 Nr.: 32
Hvis du ved, hvordan en computer ser ud, og hvis du har gå-på-mod og kan afsætte 100-150 timer i løbet af fire-fem måneder, har du gode forudsætninger for at tage pædagogisk IT-kørekort. Det mener tre kvindelige pædagoger fra Nysted SFO. For dem er tekstbehandling, regneark og internettet blevet hverdagskost.
År: 2002 Nr.: 32
Byggelegepladsen Bispevangen i Ballerup tog sidste år på koloni til Møn. Deres dagbog er en tegneserie, hvor hver tegning er et dagbogsblad eller en situation fra turen
År: 2002 Nr.: 31
SFO Tudsens koloni foregår på Svinø. Det er en primitiv koloni, hvor alle overnatter i bivuakker, og maden bliver lavet på bålpladsen. Både børn og voksne viser sig at nyde den manglende komfort og naturens mange udfordringer.
År: 2002 Nr.: 29
Små kommuner slår børnehave og skole sammen i en udvidet SFO. BUPL ser potentielle problemer med at sikre pædagogisk kvalitet og forældreindflydelse, fordi folkeskoleloven og ikke serviceloven gælder. Kommunalpolitikere og pædagoger mener derimod, ordningen udnytter ressourcerne i et lille samfund.
År: 2002 Nr.: 28
Fritidshjemmet Narsarmiutaq tog fra Nuuk til den nedlagte bygd Qoornoq længere inde i fjorden. Pragtfuldt sommervejr, storslået natur, søde børn og technomusik på gettoblasteren gav en vellykket koloni - selv uden friskskudt sæl.
År: 2002 Nr.: 27
Pædagoger og lærere skal slås sammen i selvstyrende enheder for at give børnene en bedre skolestart, foreslår en ny bog. Desværre bremser beton i lærerforeningen den udvikling, mener en af forfatterne, Mads Hermansen.
År: 2002 Nr.: 26
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Aftalen om næste års kommunale budgetter fører til alvorlige nedskæringer, forudsiger formanden for Kommunernes Landsforening. Også regeringen kryber til korset og dropper alle reklameindslag om serviceforbedringer
År: 2002 Nr.: 25
På Årby Skole ved Kalundborg har pædagogerne fra fritidsordningen fået etableret et velfungerende samarbejde med lærerne om de yngste børn. Gennembruddet kom den dag, lærerne bad pædagogerne definere deres faglighed
År: 2002 Nr.: 23
Børn&Unges læsere har spurgt, hvor man bør købe filtrerings-systemer til computere, så man kan komme internetpornoen til livs. Filtre udviklet i Danmark er de mest præcise til danske forhold, mener lektor i datalogi
År: 2002 Nr.: 23
Operation "spar 450 millioner her og nu" er i gang i kommunerne. Mange af dem har et godt øje til daginstitutionsområdet
År: 2002 Nr.: 23
Sanser, eventyr og krop appellerer til børns samarbejdsevne og sociale forståelse i regellegen Britanniens Hersker. En gruppe pædagoger fra institutioner i Århus-området mærkede eventyret, da de skulle lære spillet
År: 2002 Nr.: 21
Trods beskyldninger om seksuelle krænkelser af en lille pige i institutionen, valgte Peter at vende tilbage til sit job, da anklagen blev frafaldet. Han fik massiv opbakning fra kolleger og forældre. Alligevel vil der altid være en lille snert af mistanke
År: 2002 Nr.: 20
I Udflytterbørnehaven Høbjerg har pædagogerne i mange år arbejdet efter lystprincippet. De mener, at pædagoger skal have lyst til at motivere hvert enkelt barn til at medvirke til egen alsidige udvikling. Pædagog Claus Horstmann har haft lyst til at skrive om hans og kollegernes praksis i bogen "Børnehavepædagogik i praksis"
År: 2002 Nr.: 20
Børn&Unge har talt med to skoler og en kommune, der i længere tid har afprøvet filtrering. Flere lærere mener, at filtrering kunne være en god løsning for SFO'er, fritidshjem og klubber.
År: 2002 Nr.: 19
År: 2002 Nr.: 19
I kommunale klubber eller SFO'er kigger tusindvis af børn med på nettets pornosider. Men pornoen kan skade børnene, forklarer specialist. Nogle peger på filtrerings-systemer som løsning.
År: 2002 Nr.: 19
Hvis pædagoger bliver bedre til at skrive ned, hvad de diskuterer, hvordan de handler, og hvordan de organiserer sig, styrkes fagligheden, mener psykolog og konsulent Camilla Raymond. Når iagttagelser, beslutninger og diskussioner står sort på hvidt, giver det større mulighed for at reflektere over dem og måske handle anderledes
År: 2002 Nr.: 18
Der er færre børn i Danmark. Til gengæld lever børnene ligesom deres forældre et mere hektisk liv end tidligere. De fleste af de små børn går i daginstitution. Rigtig mange af de større børn og unge går til en eller anden form for sport eller anden fritidsaktivitet. Fritidsjob er meget almindeligt for unge på mellem 13 og 15 år
År: 2002 Nr.: 17
BUPL har indgået overenskomstforlig med Frie Grundskolers Fællesråd. Det pædagogiske arbejde står stærkere i den nye aftale, som i øvrigt ikke indeholder noget om Ny Løn
År: 2002 Nr.: 17
Urolige, ukoncentrerede og flaksende børn har ikke fået hjælp til at styre deres opmærksomhed og har derfor ikke fået det altafgørende "hul igennem til verden". Grundlaget skal lægges af forældrene, men en opmærksomhedens pædagogik kan hjælpe børn til at udvikle koncentrationsevnen senere hen
År: 2002 Nr.: 16
Silkeborg Kommune har fundet inspiration i Italien, hvor institutioner kan bruge kulturhuse med uddannede pædagoger
År: 2002 Nr.: 16
Vi har et godt tilbud til jeres børn, hvad kan I tilbyde vores børn, siger de i Silkeborg, hvor en ny form for samarbejde mellem institutionerne er født. Vi aflægger rapport fra en dag i Kunstens værksted
År: 2002 Nr.: 16
Bekymring for risikobørn er et godt grundlag for handling, viser erfaringer fra Silkeborg Kommune, som for fire år siden indførte et "Bekymringsbarometer". Men pædagoger mener ikke, at kommunen har afsat tilstrækkelige midler til at fuldføre det visionære projekt
År: 2002 Nr.: 15
Larm, træthed og stress giver otte-årige Karen hovedpine
År: 2002 Nr.: 13
Nybygget fritidshjem i Dragør er fuldt af byggefejl. Det har kostet lederen masser af tid og kræfter, mens børn og personale har gennemlevet to vintre med kolde lokaler. Teknisk Forvaltning har været sløve, mener lederen.
År: 2002 Nr.: 13
Den ene nedlægger sine hverv i frustration over, at forslaget til nyorientering af BUPL's lederarbejde ikke er visionært nok, mens den anden synes, at forslaget er demokratisk betænkeligt. Allan Clement-Døssing fra Fyn og Joan Frausing fra Århus angriber nyt lederudspil, men fra hver sin side
År: 2002 Nr.: 12
Skal småbørnspædagogikken beskrives i et nationalt dokument - en lære- eller rammeplan? Og hvad skal i så fald beskrives? En mere præcis og specifik national læreplan har været diskuteret ivrigt gennem et stykke tid. Socialministeren mener ikke, at der skal udarbejdes en læreplan. Tre børneforskere er henholdsvis for, imod og betænkelig
År: 2002 Nr.: 12
Venstre i Århus har politisk opbakning til at indføre en taxameterordning i daginstitutionerne. Forældrene siger ja, mens oppositionen og BUPL Århus er betænkelige. Skjern Kommune har haft en lignende ordning i 10 år, og kommunens pladsanviser siger, alle er tilfredse. Det er sagsbehandler i BUPL Ringkøbing Amt uenig i
År: 2002 Nr.: 11
I en række kommuner bliver udgifter til barsel ikke altid kompenseret på institutionerne. Resultatet er nogle steder kæmpe underskud, som institutionerne hænger på i årevis, og BUPL går nu til Tilsynsrådet
År: 2002 Nr.: 11
Sygefravær snakker man ikke om. Og slet ikke når sygdommen kun strækker sig over nogle dage. Men for mange sygedage kan vise sig at være et symptom på, at institutionen ikke trives
År: 2002 Nr.: 10
Man skulle ikke tro, at det bekymrer beskæftigelsesministeren, at meget tyder på, at de små ungdomsårgange medfører problemer med at rekruttere medarbejdere i en nær fremtid.
År: 2002 Nr.: 08
To SFO'er i Århus har med hver deres udgangspunkt interviewet børnene. Samtalerne har givet pædagogerne en større forståelse for børnene og deres måde at reagere på. Et bedre kendskab til børnene gør det muligt at lave en bedre hverdag i SFO'en
År: 2002 Nr.: 06
Det er ikke nok at forstå, hvad børn siger og gør. Man skal også forstå, hvad børnene forstår. Det mener pædagogisk konsulent. Forsker advarer imod misbrug af børneinterview
År: 2002 Nr.: 06
BST Frederiksborg var klar til at hjælpe daginstitutionerne med deres arbejdsmiljøproblemer. Men institutionerne går glip af hjælpen, fordi den nye regering har stoppet daginstitutionernes tilslutning til BST-ordningen
År: 2002 Nr.: 05
ISS har droppet sin satsning på børnepasning i Danmark. Politisk modvilje og manglende fortjeneste får ISS til at give op. ISS' tidligere udviklingschef vil forsøge at køre de sidste seks ISS-institutioner videre i nystartet firma
År: 2002 Nr.: 03
Lærerne kalder det for undervisning, pædagogerne det for læring, mens det i hjemmet hedder opdragelse. I undervisningsprogrammet Trin for Trin er begreberne samlet, og børnene bliver trænet i at takle problemer
År: 2002 Nr.: 02
På fritidshjemmet Mudderkliren i Gellerup er børnene meget belastede og evner kun i meget lille grad empati. Nu har institutionen åbnet sin første kasse med Trin for Trin - et program til udvikling af børns sociale kompetencer
År: 2002 Nr.: 02
Danmarks Lærerforening vil ikke affinde sig med arbejdsgivernes tolkning af voldgiftskendelsen i den såkaldte Skive-sag og har udsendt deres egen mod-vejledning, som lægger op til kamp fra stilling til stilling
År: 2001 Nr.: 51
Mere eller mindre frivilligt slider de fleste børn i øjeblikket for at overraske deres forældre med en selvgjort julegave. En helt uvidenskabelig undersøgelse foretaget af Børn&Unge viser, at i børnehaver og fritidsordninger er fantasien - og nogle steder budgettet - spændt til det yderste for at finde på den bedste gave.
År: 2001 Nr.: 50
En bekymret gruppe forældre på Munkebjergskolen i Odense har lavet en omfattende undersøgelse af byens skolefritidsordninger. De har spurgt 200 pædagoger om udviklingen, og svaret er ikke til at tage fejl af. Hele 76 procent peger på forringelser eller væsentlige forringelser til skade for børnenes trivsel og vilkår
År: 2001 Nr.: 49
Efterhånden handler skolen og fritidsordningen mere om tal og resultater end børnenes trivsel. Måske burde man se på, hvor meget børnene smiler i stedet for at måle, hvor hurtigt de læser en tekst, mener en af forældrene bag SFO-undersøgelse
År: 2001 Nr.: 49
Klubberne skal i stadig stigende omfang tage sig af truede børn og unge. Flere og flere klubber arbejder i gråzonen mellem fritidstilbud og behandlingstilbud. I Århus har tre klubber kastet sig ud i decideret behandling med programmet Ny Start
År: 2001 Nr.: 48
Børn tilbringer cirka 25.000 timer af deres barndom i skole og daginstitution. Derfor er det vigtig nøje at overveje, hvad børn udsættes for, mens de er så voldsomt institutionaliserede. Børneforsker Erik Sigsgaard mener, at det er bedre at formulere rettigheder for børn end at lave fine pædagogiske planer
År: 2001 Nr.: 48
Skolerne skal komme med udmelding om, hvorvidt Leg og Læring er 3,5 millioner kroner værd, inden byrådet træffer endelig beslutning
År: 2001 Nr.: 47
Pædagoger skal kunne sætte ord på deres faglighed, og samarbejdet med lærerne er meget personafhængigt. Det fortæller en række pædagoger, når de skal beskrive Leg og Læring i Skive
År: 2001 Nr.: 47
I den sidste uge af valgkampen kom der alligevel penge på bordet til børneområdet. Socialminister Henrik Dam Kristensen lovede 100 millioner kroner over tre år til at afprøve de ideer til højnelse af kvaliteten i det pædagogiske indhold, der ligger i KID-projektet.
År: 2001 Nr.: 47
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder,kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 46
Pædagogen Kristian Munk fra et dansk fritidshjem på den tyske ferieø Sild har etableret et langtidsholdbart projekt, der skal hjælpe ludfattige sigøjnere i Ungarn. Børnene har godt af at supplere legen med lidt alvor, mener Kristian Munk.
År: 2001 Nr.: 45
Børn, unge og voksne fra københavnske institutioner har taget billeder af det bedste i deres hverdag. Billederne blev udstillet to dage i sidste uge og skal være med til at påvirke politikerne til at øge kvaliteten af velfærden. Fire pædagogiske fagforeninger har været sammen om projektet
År: 2001 Nr.: 43
Klaus Wilmann, tidligere næstformand i BUPL, er blevet udpeget som formand for Børnerådet. Børneperspektivet skal tænkes ind i al lovgivning, nye regler for barsel og bedre integration af tosprogede, lyder programerklæringen.
År: 2001 Nr.: 40
Københavns Kommune indviede i sidste uge sin første skolefritidsordning ledsaget af protester fra såvel en borgmester som en klovn.
År: 2001 Nr.: 40
År: 2001 Nr.: 39
År: 2001 Nr.: 37
År: 2001 Nr.: 37
Pædagoger i Danmark har bedre løn, bedre overenskomstforhold, arbejdsmiljø og retssikkerhed, end pædagoger i mange andre lande.
År: 2001 Nr.: 36
Kommunikationskonsulent giver sit bud på, hvordan en pædagogannonce også kan udformes
År: 2001 Nr.: 36
Vi troede vi havde gode annoncer, siger SFO-lederen. Men det var indtil, han havde set alternativet
År: 2001 Nr.: 36
BUPL og PMF offentliggør i dag en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner. Forældrene er alt i alt temmelig tilfredse, men de fleste ønsker forbedringer
År: 2001 Nr.: 35
De gode børn har egentlig ikke specielt meget brug for klubben, så lad os i stedet bruge kræfterne på de børn og unge, der har særlige behov. Klublederne Per Axholt og Tommy Widriksen vil have klubberne til at omprioritere kræfterne
År: 2001 Nr.: 33
Pædagoger på landets fritidshjem får ikke tilskud til at deltage i det pædagogiske IT-kørekort-kursus, SFO-IT. Det gør SFO-pædagoger. Så mens fritidshjemspædagogerne skal betale 2.100 og 2.800 kroner for kurset, slipper SFO-pædagoger 2.000 kroner billigere, hvis deres skole eller kommune har fået tilskud
År: 2001 Nr.: 32
År: 2001 Nr.: 30
18 børn og to voksne fra Nekrasouskay børnehjemmet i byen Orel, som blev kraftigt bestrålet efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i Rusland, har fundet et ferieparadis på Kirkevejens Fritidshjem i Store Magleby på Amager. De bor primitivt på fritidshjemmet, men både deres humør og helbred har godt af de 24 dage Danmark.
År: 2001 Nr.: 30
Et godt måltid er pædagogik i høj potens, mener kostterapeut Else Marie Simonsen. Pædagoger skal spille en vigtig rolle, når det gælder børns forhold til mad. Et gedigent måltid efter skoletid serveret af pædagoger kan være med til at stille både den fysiske og den psykiske sult, som mange børn har i dag.
År: 2001 Nr.: 29
På Borgerskolens SFO i Sorø knokler pædagogerne i køkkenet for kunne servere et solidt måltid til børnene, når de kommer fra skole. Og pædagogerne kan oven i købet lide det.
År: 2001 Nr.: 29
I Frederikshavn har SFOerne fået besked på at skære 20 procent på beskæftigelseskontoen. Pengene skal i stedet bruges til lærerlønninger. BUPL mener, at det er urimeligt, at SFOerne skal lide under kommunens fejl, selvom besparelserne er lovlige nok.
År: 2001 Nr.: 29
Møde med bossen i en privat kæde, som tjener mange dollars på privatiseringen af børnepasningen i eksperiment-nationen New Zealand
År: 2001 Nr.: 23
Det er vigtigt at blive ved med at understrege, at kvalitet i institutionerne ikke kun handler om pladser nok til alle børn, men også om plads nok til det enkelte barn.
År: 2001 Nr.: 23
År: 2001 Nr.: 20
Det bebudede fald i børnetallet er i nogle kommuner luftig teori. I Gladsaxe er det dagens realitet. Her nedlægges 290 pladser fra 1. juni
År: 2001 Nr.: 20
"Uklare rammer", "sammen er vi stærkere" og "forringelse af medlemskontakt" var nogle af de meninger, der kom på bordet, da SFO Krudttønden mødtes til fusionsdebat med udgangspunkt i de udsendte dialogkort fra PMF og BUPL
År: 2001 Nr.: 20
Det vil være et tilbageskridt for integrationenen af flygtninge og indvandrere, hvis de ledige kvinder vælger at passe børnene hjemme
År: 2001 Nr.: 18
Fortravlede forældre vælger i stigende grad arbejdsdage og sommerudflugter fra. Et tegn på individualisering, forældrene er optaget af deres egne problemer, siger ekspert
År: 2001 Nr.: 18
"Politiet kom og hentede min far." "Min mor river mig i håret." "Sommetider græder jeg." Sprogpædagog Jytte Hestbæk Thomsen har været på kursus i at "kunne holde ud at høre". Nu betror børnene sig til hende
År: 2001 Nr.: 17
Forældrene kræver i stigende grad opmærksomhed fra pædagogerne. Det kan tage tid fra børnene, hvis ikke pædagogerne står fast på, at institutionen er til for børnenes skyld. I bogen "De kompetente forældre" gør forfatter Margrethe Brun Hansen op med de krævende forældre
År: 2001 Nr.: 17
År: 2001 Nr.: 17
Margrit Veng kunne i marts fejre et højst usædvanligt jubilæum: Siden 1976 har hun konstant haft et barn gående i Fritidshjemmet i Thomas P. Hejles Ungdomshus i København. I dag har hun både et barn og et barnebarn gående på fritidshjemmet
År: 2001 Nr.: 17
Jørgen Grønne Jørgensen blev kaldt ind til to kammeratlige samtaler og fik en tjenstlig påtale. Men han lod sig ikke kue og fortsatte med åbent at ytre sig mod Dianalund Kommunes planer om at indføre Leg og Læring. Til sidst opfordrede viceborgmesteren offentligt Jørgen Grønne Jørgensen til at søge andet arbejde. I dag er han leder af en børnehave i en anden kommune.
År: 2001 Nr.: 15
På Hattingskolen ved Horsens har de lavet en undersøgelse af børnenes og forældrenes holdning til skolen i de mindste klasser. Resultatet viser en overvældende opbakning til skolen, der siden i sommers har fungeret som helhedsskole
År: 2001 Nr.: 14
I Køge Kommune skal daginstitutionslederne ikke blande sig i den offentlige debat. Er der problemer, skal de løses internt, uden at offentligheden bliver blandet ind i det, mener kulturdirektøren. Reglerne bliver håndhævet blandt andet med kammeratlige samtaler
År: 2001 Nr.: 10
Kommunernes forbrug på pasning svinger fra 10.000 kroner pr. barn om året til 38.000 kroner. Børnene mærker på egen krop, at der findes et Overdanmark og et Underdanmark
År: 2001 Nr.: 09
Tusindkunst Pædagogerne i Jelling Kommune er glade for deres svendebrev. I forbindelse med projekt Tusindkunst har de været i "mesterlære" for at blive bedre til at udtrykke sig praktisk-musisk sammen med børnene
År: 2001 Nr.: 07
Frie Børnehaver har med succes kastet sig ud i kampen om arbejde i udliciteringsivrige kommuner. Organisationen har netop indgået to aftaler med henholdsvis Gentofte og Skovbo Kommune
År: 2001 Nr.: 05
Stilling Skoles SFO har fået egen hjemmeside, hvor forældrene kan give beskeder om børnene
År: 2001 Nr.: 03
"Derfor er der heller ingen tvivl om, at det har store konsekvenser for pædagogers muligheder for at give omsorg, at normeringerne er blevet så meget ringere."
År: 2001 Nr.: 03
Faglig voldgift kender aftale mellem lærerforeningen og Skive Kommune om at henføre skolepædagoger til lærernes overenskomst ugyldig. Skolepædagoger udøver først og fremmest fritidspædagogik, og derfor hører de til hos BUPL, fastslår den længe og med spænding ventede afgørelse i den såkaldte Skivesag
År: 2001 Nr.: 02
Politik for fremtiden
År: 2001 Nr.: 01
Vedtaget på BUPLs kongres 2000
År: 2001 Nr.: 01