Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: forskning*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
År: 2017 Nr.: 17
Hvis vi ikke siger fra, risikerer vi at ødelægge vores muligheder for at skabe stærke relationer, advarer bogaktuelle Svend Brinkmann.
År: 2017 Nr.: 16
To ud af tre kommuner har erfaringer med pædagogisk brug af robotter, viser Børn&Unges rundspørge. Og kombinationen af pædagoger og robotter kan lære børn egenskaber, de får brug for i fremtiden, vurderer flere eksperter.
År: 2017 Nr.: 16
Robotter afprøves i mange specialinstitutioner og i specialundervisningen på skoler. Men det er en myte, at de er særlig gode til for eksempel autister, fastslår forsker.
År: 2017 Nr.: 16
Der er brug for større fokus på pædagogers indbyrdes relationer, for de spiller en helt afgørende rolle for viden, kompetencer og kvalitet i daginstitutionerne. Når relationerne forsvinder, smuldrer fagligheden. Det viser et nyt forskningsprojekt om pædagogisk viden.
År: 2017 Nr.: 16
Forsker Maja Plums vil udvikle et professionelt sprog for relationernes betydning i pædagogisk praksis. Her er tre af hendes centrale begreber, der beskriver, hvordan det at kende sine kolleger godt påvirker det pædagogiske arbejde.
År: 2017 Nr.: 16
Et hold forskere med lektor Merete Sørensen i spidsen skal sammen med pædagoger, børn og forældre i tre daginstitutioner bringe så meget lyst, glæde og kreativitet ind i hverdagen som muligt. Det skal skabe det ideelle læringsmiljø for børnene ved at stimulere deres fantasi, kreativitet og egne rollelege.
År: 2017 Nr.: 16
Personlighed har ikke større betydning i pædagogik end i alle mulige andre fag, selvom mange tror det. Det mener Martin Bayer, der har skrevet en bog om relationen mellem person og profession i den pædagogiske sektor.
År: 2017 Nr.: 15
Ph.d. Micki Sunesen har undersøgt, hvad og hvordan pædagoger og lærere lærer i kompetenceudviklingsforløb. Konklusionen er klar: ikke ret meget, hvis ikke deres behov og motivation er taget med i forberedelsen.
År: 2017 Nr.: 15
Konceptet Synlig Læring blev bremset i Lyngby-Taarbæk efter kritik fra medarbejderne, som aldrig var blevet hørt.
År: 2017 Nr.: 15
Kommunalpolitikernes ambitioner varierer voldsomt, når det handler om andelen af pædagoger i dagtilbud. I Hørsholm bevilger man penge ud fra, at kun lidt flere end halvdelen skal være uddannede. I Sønderborg vil politikerne have 80 procent uddannede pædagoger.
År: 2017 Nr.: 15
Det har stor betydning for børnenes trivsel, skoleparathed og evne til konfliktløsning, at de bliver mødt af uddannet personale i dagtilbud. Det fortæller seniorforsker Mogens Christoffersen, som har fulgt den internationale forskning på området.
År: 2017 Nr.: 15
Mange pædagoger vil gerne tale om sårbare emner med børnene, men de ved ofte ikke, hvordan de skal håndtere det. Spørg, og hold øje med barnet, lyder det fra bogaktuelle Anja Marschall.
År: 2017 Nr.: 15
Ved at bage en pizza, folde tøj sammen og lære førstehjælp har 2. og 3. klasse på Marievangsskolen i Slagelse lært lokalområdet at kende. Bag projektet står pædagoger, pædagogstuderende og en lektor.
År: 2017 Nr.: 15
Hvordan skal pædagoger tage hånd om børn, der er ofre for selvskade eller seksuelle overgreb? Det giver to håndbøger af Lisbeth Zornig Andersen hjælp til.
År: 2017 Nr.: 14
Forældrene bakker op om hovedintentionen med at involvere pædagoger i skoledagen, mener Andreas Rasch-Christensen.
År: 2017 Nr.: 14
Grænserne mellem daginstitution og hjem flytter sig, i takt med at pædagogiske aktiviteter og læringsmål breder sig fra daginstitutionen og ud i hjemmene. Det stiller nye krav til samarbejdet mellem pædagoger og forældre.
År: 2017 Nr.: 14
For børn i vuggestuen Corneliusmindevej fortsætter de pædagogiske aktiviteter hjemme i stuen sammen med forældrene. Forældresamarbejdet om børnenes læring og udvikling skaber sammenhæng i børnenes og liv og respekt for pædagogernes faglighed.
År: 2017 Nr.: 14
De seneste års blik på børns sprog har haft stort fokus på ordforråd og skoleparathed. Men børns sprog er mere end ord, som kan testes og skrives ind i læreplaner. Børns spontane leg kan give voksne viden om, hvad der er vigtigt set fra børnenes perspektiv.
År: 2017 Nr.: 14
Organisering af børns leg i legegrupper i fritiden er et pædagogisk tiltag, der har vundet udbredelse på skoler landet over. Den organiserede leg kan skabe trivsel, men også presse forældre og børn.
År: 2017 Nr.: 13
Legegrupper tager endnu en bid af den sparsomme fritid, som børn har tilbage efter en lang dag i skole og SFO. Risikoen er, at børn får færre chancer for selv at opbygge relationer, fordi det hele bliver for tilrettelagt for dem, mener børneforsker Erik Sigsgaard.
År: 2017 Nr.: 13
Legegrupper kan næppe løse problemer med mobning, lyder vurderingen fra to børneforskere. Dog kan et meget tæt lærer-pædagog-forældre-samarbejde om legegrupperne have positiv effekt, siger en tredje forsker.
År: 2017 Nr.: 13
Vuggestuen Paddehatten brugte de digitale muligheder, der findes med en iPad og en projektor, til at styrke de små børns leg, nysgerrighed og evne til at sanse og opleve.
År: 2017 Nr.: 13
Skolereformen er gået i stå. Halvdelen af børnene har ikke en skoledag med variation. Halvdelen får ikke 45 minutters bevægelse om dagen. For et år siden så det ligesådan ud. »Det er meget beklageligt,« siger undervisningsminister Merete Riisager.
År: 2017 Nr.: 12
To ud af tre pædagoger, der arbejder i fritidstilbud, mangler tid til omsorg og nærvær. Dårlige normeringer og en lang skoledag presser SFO og klub. Fritidstilbud er værdifulde, mener undervisningsminister Merete Riisager.
År: 2017 Nr.: 12
Der er for meget fokus på læring i vuggestuen. Lad os i stedet tale om den vigtige følelsesmæssige omsorg, siger forsker Thomas Gitz-Johansen. Han har fulgt en vuggestue gennem et år og observeret børnene i perioder med både opslidende grådkoncerter og vild jubel.
År: 2017 Nr.: 12
Pædagoger har brug for at udvikle det professionelle sprog for den del af pædagogiske arbejde, der handler om at give små børn følelsesmæssig omsorg, mener forsker Thomas Gitz-Johansen. Selv henter han begreber fra udviklingspsykologien til at beskrive det pædagogiske arbejde med vuggestuebørns følelser.
År: 2017 Nr.: 12
Forsker Thomas Gitz-Johansen bruger udviklingspsykologiens begreber til at beskrive pædagogers omsorgsarbejde, når de er sammen med børnene på måder, der giver dem de bedst mulige betingelser for at have det godt.
År: 2017 Nr.: 12
Karen Prins undersøger, hvordan pædagoger kan arbejde med at give børn erfaringer med demokrati i daginstitutionen. Det demokratiske formål med daginstitutionerne er trådt i baggrunden, oplever hun.
År: 2017 Nr.: 12
Ugentlige barselsbesøg af en pædagog er en del af Aarhus-projektet ’Tryg start i livet’, hvor pædagoger og sundhedsplejen samarbejder om støtte til sårbare spædbørnsfamilier i både hjem og dagtilbud. Projektet gav tvillingerne Esther og Villum en tryg start i vuggestuen.
År: 2017 Nr.: 11
Danmark bruger milliarder på sundhedspleje og daginstitutioner i kampen for at mindske social ulighed, men vi kender ikke effekten af investeringen, siger økonom Miriam Wüst, der arbejder på en ny kortlægning af de to områder.
År: 2017 Nr.: 11
Mange tager det i dag for givet, at børn løbende skal målstyres med test og læreplaner. Men det er en skadelig forstyrrelse af børns naturlige skabelse af identitet og forståelse af verden og dens begreber, mener psykolog og forsker Nadja Prætorius.
År: 2017 Nr.: 11
10 institutioner i Næstved gik sammen i et projekt, der både skulle styrke fællesskabet i den nye områdestruktur og give pædagogerne nye redskaber til at formidle kunst og kreativitet.
År: 2017 Nr.: 11
Pædagog Karen-Kirstine Jepsen har arbejdet med flere koncepter i to børnehaver i Varde Kommune. Hun har både oplevet ­koncepter som bureau­kratiske og ufleksible og har erfaret, at systematikken kan være en hjælp til at komme hele vejen rundt om det enkelte barn og i samarbejdet med forældre.
År: 2017 Nr.: 10
Evidensbaserede pædagogiske koncepter giver pædagoger faglig pondus i samarbejdet med forældre og andre faggrupper. Men ofte oplever pædagogerne også, at de konkrete handlinger, som koncepterne kræver, ikke giver mening, viser et forskningsprojekt.
År: 2017 Nr.: 10
Hvordan håndterer man koncepter, når de i hverdagen både giver mening og samtidig ikke gør? Christian Aabros forskning peger på, at pædagogerne håndterer det på mindst tre forskellige måder, som han kalder afvisning, overtagelse og mingelering.
År: 2017 Nr.: 10
Stress er en voldsom aktivering af nervesystemet, nedarvet gennem årtusinder og udviklet for at beskytte os mod naturens farer. Hvorfor får pædagoger stress som aldrig før? Det arbejder Malene Friis Andersen gennem forskning på at forstå.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagogik trives i folkeskolen, hvor pædagoger står for et væld af forskellige indsatser til børn med særlige behov. Udenfor folkeskolen overlapper specialpædagogikken og den almene pædagogik hinanden. Det viser en stor kortlægning af den specialpædagogiske faglighed.
År: 2017 Nr.: 10
Specialpædagog Signe Sass Bjørch underviser i 1.a på Holmeagerskolen efter metoden co-teaching. Klassen inkluderer fem børn med autisme, men de specialpædagogiske værktøjer kommer hele klassen til gode.
År: 2017 Nr.: 10
År: 2017 Nr.: 10
Hvis de organisatoriske rammer og personalets samarbejde ikke fungerer, er det svært at arbejde kvalificeret med børns deltagelse og medbestemmelse omkring måltiderne i daginstitutionen, viser Sarah Damgaard Warrers forskning.
År: 2017 Nr.: 10
Den fysiske selvskade har fået en ny dimension på nettet, hvor begreber som autotrolling og selfbaiting vinder frem. Samtidig er antallet af fysisk selvskadende unge stigende, og det vækker stærk bekymring blandt eksperter.
År: 2017 Nr.: 09
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Nu kan pædagogerne blive en del af de netværksmøder, der skal hjælpe udsatte børn og familier. Og sagsbehandleren er bare et opkald væk. Brønderslev lægger sagsbehandlingen helt om
År: 2017 Nr.: 08
Andelen af udsatte børn holder sig nogenlunde konstant på trods af gode indsatser og intentioner. Det er en myte, at problemerne kun kommer fra udsatte familier. Langt de fleste problemer kommer fra helt almindelige familier, siger ekspert
År: 2017 Nr.: 08
Sociolog og forfatter Anette Prehn vil lære børn, unge og deres pædagoger at forstå hjernen og handle derefter. Se hvordan i denne guide.
År: 2017 Nr.: 08
Pædagoger og lærere udveksler mere end smalltalk ved kaffemaskinen på landets skoler. Meget planlægning og evaluering foregår i pauserne og fritiden, og den gestus er helt afgørende for et velfungerende tværprofessionelt samarbejde i skolen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 08
Både lærere og pædagoger lærer af hinandens fagligheder, uden at de slipper deres egen professionelle kultur hver især. Det oplever pædagogfaglig leder på Ålykkeskolens SFO i Kolding Iver Straarup.
År: 2017 Nr.: 08
År: 2017 Nr.: 08
Forskere og pædagoger skal sammen undersøge, hvordan et engageret samspil mellem voksne og børn kan gøre en forskel for 80 udvalgte børn på Lolland, fortæller adjunkt og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth.
År: 2017 Nr.: 08
Stop indkøb af tablets og digitalt grej. Brug tid og penge på uddannelse og udvikling af it-pædagogik og digital dannelse. Sådan lyder det fra eksperter i mediepædagogik, som ser et stort gab imellem de fremadstormende og de traditionelt tænkende, når det gælder digitalisering i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 07
Hvad betyder digitalisering for sanserne, hjernen, læring, fællesskab og nærvær? Vi har spurgt to engagerede eksperter, der er uenige.
År: 2017 Nr.: 07
Børn er ikke automatisk komptente til at navigere i den digitale verden, som fylder så meget i deres liv. Det skal pædagogerne være med til at lære dem, mener Camilla Mehlsen.
År: 2017 Nr.: 07
Martin Seligman er kendt som ophavsmanden til den positive psykologi. Da guruen gæstede Danmark, var hans glade budskaber, at trivslen hos både børn og voksne kan måles og øges. Trivsel bør være regeringens mål for vækst, mener han.
År: 2017 Nr.: 07
’Helt vildt’ og ’totalt uansvarligt’ er nogle af de ord, to børneforskere finder frem, når de vurderer situationer, hvor en pædagog er alene med mange børn. Alenetiden rammer især børn i udsatte positioner, advarer de.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagoger kan med fordel lukke flere sprog end dansk ind i daginstitutionernes hverdag for at styrke flersprogede børns sproglige kompetencer, viser forskning. En institution har prøvet det og er begejstret.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagogerne fra den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus deler deres erfaringer fra projektet ’Biliteracy i børnehavens hverdag’. Bliv inspireret til at udvikle jeres egen pædagogiske praksis.
År: 2017 Nr.: 06
År: 2017 Nr.: 06
Dårlig stemning mellem pædagogerne og dårligt arbejdsmiljø påvirker børnenes trivsel. Det mener Unni Lind, som undersøger sammenhængen mellem børneliv og arbejdsliv i daginstitutionerne.
År: 2017 Nr.: 06
Det er ikke ligegyldigt, hvem der skal sikre en tidlig indsats, omsorg, udvikling og læring for børn og unge.
År: 2017 Nr.: 05
Pædagogerne manglede håndfast viden, da en treårig pige begyndte at onanere voldsomt i institutionen. Tre ud af fire pædagoger savner materialer og redskaber til at håndtere børns seksualitet og dialogen med forældrene, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 05
Frygt for pædofilisager og seksuelle ovegreb mellem børn får mange institutioner til at indføre forbud mod nøgenhed, puderum og seksuelt orienterede lege. Reglerne præsenterer børnene for et voksenperspektiv, de ikke er klar til, advarer eksperter.
År: 2017 Nr.: 05
Enhver daginstitution oplever at skulle tage imod en ny kollega, introducere dem til dagligdagens opgaver og gøre dem til en del af fællesskabet. Men det er en kunst at sikre den gode modtagelse.
År: 2017 Nr.: 05
I 2016 blev der uddannet 216 pædagoger med indvandrerbaggrund. Det er godt for fagets udvikling, lyder det fra en forsker, en studiekoordinator og BUPL. Indvandrere har kompetencer, som både børn, forældre og det øvrige personale har gavn af.
År: 2017 Nr.: 04
År: 2017 Nr.: 04
Forskere har indsamlet pædagogers egne fortællinger om hverdagsepisoder i fem århusianske daginstitutioner. Fortællingerne giver pædagogerne et sprog for fagligheden i det uplanlagte og øger arbejdsglæden.
År: 2017 Nr.: 04
Her er to eksempler på detaljerede pædagogiske fortællinger fra pædagoger, der har deltaget i forskningsprojektet ’Viden i spil i daginstitutioner’. I kan bruge dem som inspiration til selv at arbejde videre med fortællinger.
År: 2017 Nr.: 04
År: 2017 Nr.: 04
Internationale undersøgelser viser, at ulighed skabes tidligt i livet og afhænger af læringsmiljøet i familien. Nu skal et hold af forskere med Jens Peter Thomsen fra SFI i spidsen undersøge læringsmiljøer i danske familier for på sigt at forbedre dem.
År: 2017 Nr.: 04
Et samtaleredskab skal lære børn at kende bedre forskel på omsorg og overgreb. Pædagoger kan komme på gratis kursus i materialet.
År: 2017 Nr.: 03
Smartphone, computer og iPad har fået nyt familiemedlem i VR, virtual reality, som giver en stærk oplevelse af at være inde i en anden virkelighed. Vildt spændende ikke alene til spil, men også til undervisning og kreative udfoldelser. Men det nye digitale legetøj skal håndteres med forsigtighed
År: 2017 Nr.: 03
VR er endnu ikke så udbredt, at Medierådet for Børn og Unge har følt sig kaldet til at komme med særlige retningslinjer
År: 2017 Nr.: 03
I den integrerede institution Paddehatten ved Vejle tager pædagoger og vuggestuebørn på en opdagelsesrejse i den digitale verden. Med forskere på sidelinjen har sjove og lærerige eksperimenter givet lyst til mere
År: 2017 Nr.: 03
Kun 4 ud af 10 kommuner giver ekstra penge til daginstitutioner med mange udsatte børn, og de bruger i gennemsnit kun 5 procent af daginstitutionsbudgettet. BUPL mener, at pædagogerne ikke kan løfte opgaven uden ekstra ressourcer.
År: 2017 Nr.: 02
De tre kommuner, Børn&Unge har talt med, ved endnu ikke, om pengene til sociale normeringer har effekt.
År: 2017 Nr.: 02
Børneminister Mai Mercado (K) mener, at sociale normeringer kan være en af flere forskellige muligheder for at støtte udsatte børn.
År: 2017 Nr.: 02
Hvis du er interesseret i pædagogers etiske dilemmaer og udfordringer, kan du blive medlem af BUPL’s eget etiske råd, der mødes 3-4 gange årligt.
År: 2017 Nr.: 02
Tre børnehuse i Faxe Kommune har succes med et trivselsprojekt, som handler om at finde tid til kerneopgaverne i en travl hverdag. Ro, nærvær, balance og bæredygtighed er nøgleord i projektet.
År: 2017 Nr.: 02
Der findes blogs om pædagogik, psykologi, forholdene i institutioner og meget mere, men hvor er de, og hvem skriver dem? Her får du gode råd til at finde de spændende blogs og til, hvordan du selv kan blive blogger.
År: 2017 Nr.: 02
Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion. I stedet skal der fokus på, hvad alt det, der er sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Pædagoger søger forgæves hjælp i de kommunale ressourceteams. Psykologer og andre fagpersoner har ikke tid til at samarbejde, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 02
Hvad mener vi egentlig, når vi taler om trivsel? Tre forskere undersøger, hvad politikere, pædagoger, forældre og børn lægger i begrebet, som har fået fornyet politisk fokus de senere år.
År: 2017 Nr.: 02
Hvor forældre før greb situationen spontant, hvis to børn havde gang i god leg, planlægger de nu legeaftalerne i god tid på forhånd. De mange skemalagte legeaftaler skaber udfordringer i institutionerne.
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
Pædagoger ser det ikke som deres opgave at blande sig i børnenes legeaftaler i fritiden. Mød pædagogerne, der blev nødt til at tage affære, da legeaftalerne blev et stressende prestigeræs.
År: 2017 Nr.: 01
Til trods for at mange pædagoger starter tidligt med at lære børn, at de skal dele, så er det først ved femårsalderen, at børn forstår hvorfor, konkluderer forskere.
År: 2017 Nr.: 01
Flere undersøgelser siger samstemmende, at pædagoger har svært ved at sove. Ofte hænger søvnproblemerne sammen med arbejdsrelateret stress, men begge dele kan behandles, siger stress og søvncoach Bjarne Toftegård.
År: 2017 Nr.: 01
Trinitatis Sogns Menigheds Børnehave satte gang i et projekt om skyggeteater, og det blev både til lege med lommelygter og pizzabakker samt en færdig teaterforestilling for forældre og bedsteforældre.
År: 2016 Nr.: 20
Det er temmelig almindeligt og slet ikke farligt, hvis et småbarn har en opdigtet kammerat eller en personificeret genstand, mener amerikansk psykologiprofessor.
År: 2016 Nr.: 20
I to af børnebøgerne om Alfons Åberg medvirker Alfons’ usynlige ven, Svipper. Forfatter Gunilla Bergström opfordrer forældre og pædagoger til at lege med, når de står over for mindre børn, der har imaginære venner.
År: 2016 Nr.: 20
Professionsforsker Bent Madsen er i gang med en omfattende kortlægning af det specialpædagogiske arbejde, der skal vise, om specialpædagogerne har kompetencerne til at løse deres opgaver med nogle de allermest udsatte børn, unge og familier i Danmark.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
59 procent uddannede i daginstitutioner er ikke nok, mener BUPL, som støttes af forskere og politikere.
År: 2016 Nr.: 19
Et projekt om køn i Børnehusene Kokkedal har sat spot på blinde pletter i det pædagogiske arbejde, som bunder i fordomme, forventninger og forskelsbehandlinger af mænd og kvinder, drenge og piger. Nu udfordrer både børn og voksne stereotype kønsforståelser.
År: 2016 Nr.: 19
Kampagner rykker ikke meget ved den massive overvægt af kvindelige pædagoger i institutioner. Nøglen til at få flere mandlige pædagoger er mænds konkrete oplevelser med pædagogik.
År: 2016 Nr.: 19
Et ofte gentaget argument for at få flere mænd i daginstitutioner er, at det er godt for børnenes udvikling og læring. Men den forskningsmæssige dokumentation mangler.
År: 2016 Nr.: 19
Pædagogerne i den integrerede institution Mælkebøtten i Holte var trætte af kaotiske scener i garderoben, skred i det planlagte program og manglende tid til faglighed. Et projekt skabte ny og bedre organisering af hverdagen.
År: 2016 Nr.: 19
Ligesom andre psykiatriske diagnoser har ADHD-diagnosen været længe undervejs. Her er en række nedslag i nogle af de væsentligste begivenheder på vejen til nutidens diagnose.
År: 2016 Nr.: 18
Når pædagoger og lærere skal pege på de børn og unge, der har udfordringer i skolen, er drengene i fokus. Det viser et nyt forskningsprojekt om børn og unge på kanten.
År: 2016 Nr.: 18
En omgang kartofler i klubben giver energi til dagens sidste matematiktime. Pædagoger og lærere skal sammen knække koden til at motivere skoletrætte drenge på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg.
År: 2016 Nr.: 18
År: 2016 Nr.: 18
Titusindvis af pædagoger arbejder med pædagogiske koncepter. Christian Aabro, lektor i pædagogik, forsker i, hvad de mange pædagogiske koncepter betyder for den pædagogiske faglighed.
År: 2016 Nr.: 18
Har man først prøvet at drikke sig fuld, er der 11 gange større risiko for, at man ryger hash efterfølgende. Det er logisk, mener Stofrådgivningen, at unge gerne vil prøve noget mere, når de først har prøvet en ting.
År: 2016 Nr.: 16
Filosofi er en naturlig del af børns udvikling. De begynder allerede i 3-5-årsalderen at stille en masse spørgsmål til det, de ikke forstår. Forskning viser, at børn bliver mere livsduelige af at filosofere
År: 2016 Nr.: 16
Forsker opfordrer pædagoger til at være offensive og selv skabe forandringer i stedet for defensivt at tage imod alt det, der kommer udefra. Hans store forskningsprojekt viser, at pædagoger møder forandringer med tre forskellige strategier.
År: 2016 Nr.: 16
Forskningsprojektet ’Institutionernes fremtid’ definerer seks væsentlige tendenser og forandringer, som rammer det pædagogiske område. Under hver tendens kommer forskeren bag, Peter Ø Andersen, med forslag til reflektionsspørgsmål, som I kan bruge hver især eller sammen.
År: 2016 Nr.: 16
Den nye chef for TrygFondens Børneforskningscenter, Simon Calmar Andersen, ønsker mere forskning i, hvordan personlig udvikling spiller sammen med faglig udvikling hos børn.
År: 2016 Nr.: 16
Yoga skaber ro og giver børn en kropsbevidsthed, som de kan bruge i hverdagens udfordringer. Marie Lind Finsterbach forener eventyr og yoga i sin nye børnebog.
År: 2016 Nr.: 15
Fremtiden vil bringe flere pædagoger til ældre og plejesektoren, hvor der i højere grad bliver fokus på pædagogiske kompetencer. Det vurderer flere centrale aktører på området. Særligt fremhæves demensområdet som fremtidig pædagogisk arbejdsplads.
År: 2016 Nr.: 15
Den danske pædagoguddannelse har intet fokus på ældre. I de andre skandinaviske lande er ældrepædagogik en helt naturlig del af uddannelsen.
År: 2016 Nr.: 15
Danske børn kommer tidligere i puberteten end før. Nu vil forsker Cecilia Høst Ramlau-Hansen undersøge hvorfor.
År: 2016 Nr.: 15
I BUPL glæder vi os over, at regeringen med en national handlingsplan for demens sætter fokus på, at ældre skal have et værdigt liv.
År: 2016 Nr.: 15
Forsker Ole Henrik Hansen har ikke belæg for at sige, at pædagoger ikke er empatiske nok, mener BUPL. Forskeren siger også, at mange pædagoger har problemer med relationen til børn.
År: 2016 Nr.: 14
16 pædagoger fortæller om hverdagen og den normering, de har den dag, Børn&Unge ringer. De er enige om, at normeringerne skal forbedres, helst med uddannede. For børnenes skyld. De har brug for kompetente voksne, der kan give dem omsorg og øge trivslen.
År: 2016 Nr.: 14
To forskere, der er kendt for at have stærke meninger, er blevet bedt om at prioritere, om normeringer, andelen af uddannede, ledelsen eller læringsmiljøet betyder mest for kvaliteten af et dagtilbud.
År: 2016 Nr.: 14
Men der er grænser for, hvor længe pædagoger og børn kan overleve i en virkelighed, der efterhånden er så grotesk, at man tror, det er løgn.
År: 2016 Nr.: 14
Hverdagens mange praktiske gøremål giver unikke rum for læring og udvikling i daginstitutionerne. Men det kræver mentalt og organisatorisk fokus på rutinerne hos pædagoger og ledelse, mener forsker Søren Smidt.
År: 2016 Nr.: 14
Børnehuset Harmonien har arbejdet systematisk med pædagogiske rutiner i 12 år. Et blik udefra gav pædagogerne en idé, som gjorde frokosten til et langt bedre rum for samtaler med børnene.
År: 2016 Nr.: 14
SFI-forsker Helle Holt er på jagt efter gode eksempler på, hvordan kommunale arbejdspladser kan inkludere ledige og flexjobbere uden at nedslide det faste personale i en hårdt presset hverdag.
År: 2016 Nr.: 14
Pædagoger fra Katrinedalskolen i Gislinge har taget initiativ til at sætte QR-koder op på den kommunale løbebane, og børn i forskellige aldersgrupper har engageret sig i projektet.
År: 2016 Nr.: 13
Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, vil ændre den pædagogiske læreplan, så den kan udgøre et fælles dansk bud på, hvordan man udvikler børn og dagtilbud. Ministeren vil af med diverse koncepter og programmer, som nogle kommuner har tilmeldt sig.
År: 2016 Nr.: 12
48 af landets kommuner giver nu skoler lov til at forkorte skoledagen. Der er grund til at reparere på skolereformen, mener professor Stig Broström.
År: 2016 Nr.: 12
År: 2016 Nr.: 12
Pædagoger skal tro mere på børnene og fokusere på det gode, de bidrager med. Men det kan være op ad bakke, fordi pædagogerne i stigende grad skal måle børnenes præstationer. Sådan siger sociolog og forsker Hanne Warming i ny bog.
År: 2016 Nr.: 11
Den udbredte brug af begrebet særlig sensitivitet er med til at gøre raske børn syge, mens børn med psykiske problemer ikke får behandling, advarer ny bog.
År: 2016 Nr.: 10
Mastergruppen for en ny pædagogisk læreplan er klar med forslag til en fælles ramme. BUPL jubler over, at leg, kreativitet og børneperspektiv er blevet centrale begreber.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtidens Dagtilbud er uetisk og minder om de laboratorieforsøg, der foregik for 40-50 år siden. Både børn og pædagoger bliver gjort til forsøgskaniner i en uhellig alliance mellem forskningsmæssige, politiske og kommercielle interesser. Tre forskere og BUPL er stærkt kritiske over for det 25 millioner kroner dyre forskningsprojekt.
År: 2016 Nr.: 10
Konsortiet bag Fremtidens Dagtilbud (FD) har ikke ønsket at deltage i et interview om forskningen nu. I stedet har konsortiet valgt at svare på kritikken skriftligt på mail. Børn&Unge har derfor ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.
År: 2016 Nr.: 10
I Fremtidens Dagtilbud testes børnene jævnligt. Men det er usikkert, hvad testresultaterne skal bruges til. Kritikere mener, at børn er ufrivillige forsøgskaniner i videnskabens tjeneste.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtidens Dagtilbud er designet, så succesen næsten er sikret, og der er tegn på, at det bliver udviklet til et kommercielt koncept, vurderer lektor Christian Aabro, der kalder evidensen ’eksotisk’. BUPL er bekymret for kommercialiseringen af pædagogikken.
År: 2016 Nr.: 10
Fremtiden er usikker for børnene på 0-6-årsområdet. For vil de små børn fremover blive mødt med testningen og kompetencetænkningen fra Fremtidens Dagtilbud? Eller bliver de mødt af pædagoger, der vil have et bredere blik for barnets læring, udvikling og trivsel?
År: 2016 Nr.: 10
Pædagog Lilian Frimann fandt på firkløverlegen under sin diplomuddannelse og blev hurtigt overbevist om dens virkning. Nu skal idéen føres ud i livet.
År: 2016 Nr.: 09
Effekten af de pædagogiske koncepter er ofte udokumenterede. Nogle gange bygger de på forventninger til, hvad der vil ske, andre gange på uvildige evalueringer, viser analyse af seks koncepter fra lektor Christian Aabro.
År: 2016 Nr.: 08
Kun hver femte pædagog oplever, at læreplanerne har indflydelse på arbejdet med udsatte børn, viser rapport om læreplanernes betydning i praksis. Det skyldes mangel på ressourcer, mener professor Stig Broström.
År: 2016 Nr.: 08
Flere pædagoger rapporterer om vold fra børn og unge, men de voldelige overgreb anmeldes kun sjældent til politiet. Dermed risikerer voldsramte at miste muligheden for en eventuel offererstatning. BUPL anbefaler systematisk registrering af hændelsesforløb.
År: 2016 Nr.: 08
Hvis børn bliver voldelige, skyldes det ofte, at situationen er for voldsom for dem,forklarer specialist i børneneuropsykologi Dorte Damm.
År: 2016 Nr.: 08
Episoder med vold og trusler kan forebygges, mener Hanne Veje fra StøtteCompagniet. Fagpersoner skal smitte med ro, ikke med affekt, lyder et af hendes råd.
År: 2016 Nr.: 08
Kvalitet i daginstitutioner for små børn ’doesn’t come cheap’, siger den engelske forsker Brenda Taggart. Hun har undersøgt effekten af høj kvalitet i dagtilbud hos 3.000 engelske børn gennem 14 år. Konklusionen er, at politikerne må punge ud, hvis de vil have varige, holdbare forbedringer af børns læring og udvikling.
År: 2016 Nr.: 08
Stig Broström har arbejdet med pædagogik i mere end fire årtier. Han har haft stor indflydelse på pædagogikken. Men nu er det tid til, at han går på pension.
År: 2016 Nr.: 07
Børn kan lære en masse og få gode erfaringer med materialer og egen krop, hvis de får lov til at eksperimentere med vand, viser ny forskning.
År: 2016 Nr.: 07
Det er op til regeringer, også den danske, at stoppe den snigende undergravning af professionel autonomi og i stedet sikre et offentligt dag­institutions- og skoletilbud af høj kvalitet.
År: 2016 Nr.: 07
En mastergruppe skal komme med bud på en revision af læreplanerne. Der lægges ikke op øget skoleficering, siger formand for mastergruppen Andreas Rasch-Christensen. BUPL ser positivt på det pædagogiske grundsyn
År: 2016 Nr.: 06
Pædagoger skal kunne aflæse børns intentioner. Derfor er det vigtigt, at de kan bruge deres empatiske evner, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2016 Nr.: 06
Halvdelen af børnene i en undersøgelse om sensitive børn trives ikke i institutionen. De reagerer bare som de første, og forholdene skal forbedres for alle, mener forfatter
År: 2016 Nr.: 05
Stadig færre pædagoger får en efteruddannelse. De, der kommer afsted, får ofte kurser, der matcher den politiske dagsorden. Udviklingen ensretter og er stærkt bekymrende, mener BUPL.
År: 2016 Nr.: 05
Den første generation af unge, der er flasket op med internettet og har været teenagere på Facebook, indtager nu arbejdsmarkedet. De digitale indfødte vil udfordre og udvikle arbejdspladsen, mener erhvervs­forsker bag omfattende undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 05
Kun fem procent af alle underretninger kommer fra dagpleje og dag­tilbud. Allerede mens børnene er små, kan pædagogerne se, hvem de udsatte børn er, men underretningerne kommer først, når børnene begynder i skole. Vi skal fange børnene tidligere end i dag, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
År: 2016 Nr.: 04
Når man arbejder kreativt med børn, skal man slippe styringen og vende verden på hovedet, siger professor Lene Tanggaard.
År: 2016 Nr.: 04
Børn med adfærdsproblemer kan ikke tvinges til god opførsel. I stedet kræver det systematik, samarbejde og vilje til ændringer blandt pædagoger og lærere i skolen, vurderer psykologer bag et nyt inspirationskatalog om emnet.
År: 2016 Nr.: 04
For vi ved det jo godt: Tidlig indsats hjælper! Det er dokumenteret, og forskningen er entydig på det punkt.
År: 2016 Nr.: 04
Privatisering vil typisk føre til ringere løn- og arbejdsvilkår, men egentlig social dumping i daginstitutioner er usandsynlig, for det vil forældrene ikke finde sig i. Det mener arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen.
År: 2016 Nr.: 03
Kapsler, klistermærker, Barbiedukker eller kastanjer. At samle er en slags miniforskning, som har enorm betydning for barnets læring, især hvis den ikke er kommercielt styret. Det mener den tyske pædagogikprofessor Ludwig Duncker, der har interviewet flere end 500 børn om deres samlinger.
År: 2016 Nr.: 03
Videbechs Minde i Viborg ønskede at få mere sang, musik og bevægelse ind i hverdagen og satte derfor gang i projekt Musik Malle. Samtidig fik institutionen et tættere forhold til naboinstitutionen.
År: 2016 Nr.: 03
Legetøj og sofahynder i daginstitutioner er kun mindre smittekilder, så der er næppe grund til at skrue op for rengøringen, siger Tobias Ibfelt. Hans nylige ph.d. afhandling er en af de første forskningsundersøgelser af virus og bakterier i miljøet i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 02
Børnehusene Kokkedal har udviklet et værktøj, der hjælper pædagogerne med at se børnene fra flere perspektiver. Det har betydet en bedre inklusion af alle børn.
År: 2016 Nr.: 02
Pædagogers faglighed har stor betydning for små børns udvikling. Deres vedvarende opmærksomhed mod børns engagement og behov er helt afgørende, men ressourcerne skal være i orden, fastslår forskere.
År: 2016 Nr.: 01
I Balders Hus i Kerteminde har pædagogerne ambitioner om at gøre det allerbedste for børnene. I vuggestuegruppen arbejder de på at gøre de 12 børn selvhjulpne og socialt, sprogligt og motorisk stærke.
År: 2016 Nr.: 01
Kan man danse en bog? Ja, mener Fuglebakkens Børnehave i Roskilde, hvor børnene opfører deres yndlingsfortællinger som leg, dans og bevægelse.
År: 2016 Nr.: 01
Børneinstitutionen Byskovgaard i Slagelse har bragt børnehave-, vuggestue- og specialbørn sammen i kreative projekter. Det har givet større sammenhold på tværs af stuerne.
År: 2015 Nr.: 20
Vi kan prale af meget i BUPL, ikke mindst af hvordan vi støt og sikkert har fået politikere og meningsdannere til at tale om pædagogers arbejde og vilkår.
År: 2015 Nr.: 20
En varieret skoledag og 45 minutters bevægelse blev eleverne lovet med skolereformen. Reformen kan ikke leve op til løfterne om variation og bevægelse, viser fire rapporter. Men der er håb, mener BUPL’s formand.
År: 2015 Nr.: 19
102 ansatte i vuggestuer og børnehaver anmeldte sidste år en psykisk erhvervssygdom som stress eller depression til ­ Arbejdsskadestyrelsen. Ingen af sagerne er blevet anerkendt.
År: 2015 Nr.: 19
Der findes ingen videnskabelig dokumentation for en sikker sammenhæng mellem arbejdsmiljø og udviklingen af psykiske lidelser. Der er lang vej til beviset, mener forsker.
År: 2015 Nr.: 19
Arbejdsgiverne sidder med stærke kort på hånden, når der er konflikt på det offentlige arbejdsmarked. Et nyt forskningsprojekt undersøger, hvordan magtbalancen blive mere lige
År: 2015 Nr.: 18
Fordelene ved at gøre det rigtigt fra starten er åbenlys og dokumenteret gennem utallige forskningsprojekter, som forvaltningerne ikke kan have overset.«
År: 2015 Nr.: 18
En giftig cocktail bestående af alt for mange børn og pædagoger i ældre bygninger skaber et tårnhøjt støjniveau, der både skader børn og voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Skal inklusion foregå i klassen, eller kan den også understøttes ved at tage børn med særlige behov ud af klassen? Det spørgsmål deler pædagogerne, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 16
De er glade for skolen og vennerne, men har lavt selvværd. De drikker mindre alkohol, men eksperimenterer mere med narkotika. Og selvskade er blevet et massefænomen. Den nye generation balancerer mellem individualitet og kollektivet, mellem tryghed og intensitet.
År: 2015 Nr.: 16
De unge, som har det sværest, er ikke omfattet af ’Ungdomsprofilen 2014’. Det er de unge, der er snublet i livet og har brug for hjælp, blandt andet fra pædagoger.
År: 2015 Nr.: 16
Bøger og alfabetklodser er vigtige for børns sproglige udvikling i børnehaven. Derfor har et forskerhold undersøgt, hvordan det fysiske sprogmiljø ser ud i de danske børnehaver.
År: 2015 Nr.: 16
Danmark sender hvert år millioner af kroner retur til EU, fordi vi ikke fuldt ud udnytter et tilskud til frugt og grønt til børn. Pengene kunne bruges til frugt i børnehaver, mener professor.
År: 2015 Nr.: 15
Udenlandske evidensbaserede koncepter, som skal købes, har vundet indpas i mange instituioner. Spørgsmålet er, om man kan stole på råd fra de eksperter, der tjener penge på koncepterne. Det mener en kritisk professor, man ikke kan.
År: 2015 Nr.: 15
Kommuner, der arbejder efter udenlandske pædagogiske koncepter, skal være varsomme med at tilpasse dem for meget til danske forhold. Udvikler de selv variationer af koncepterne, risikerer de et brev fra en advokat.
År: 2015 Nr.: 15
Personlige relationer og omtale de rigtige steder er afgørende faktorer for, om evidensbaserede koncepter vinder frem i Danmark. Skal der støtte til fra ministeriet, kræver det dokumentation og politisk medvind.
År: 2015 Nr.: 15
Vi vælger hele tiden ting fra i hverdagen. Hvis du for eksempel ser fjernsyn en time, når du ikke at læse den bog, du gerne vil. Derfor er det vigtigt, at vi bliver bevidste om vores fravalg, så vi får mere tid til de ting, der betyder noget for os, mener forfatter Birgitte Sally.
År: 2015 Nr.: 15
Små børn foretrækker genkendelige og trygge universer, når de ser tv, mens større børn og unge danner fællesskaber om deres øjeblikkelige interesser, forklarer ekspert i børns og unges medievaner.
År: 2015 Nr.: 14
Et nyt Center for Daginstitutionsforskning åbner på Roskilde Universitet. BUPL har skudt penge i centret for at give området en større stemme i debatten og for at samle forskningsmiljøet. Begge dele er tiltrængt, mener centerleder Annegrethe Ahrenkiel.
År: 2015 Nr.: 13
BUPL har investeret penge i det nye Center for Daginstitutionsforskning for at samle forskningen på området.
År: 2015 Nr.: 13
I år er 5.163 håbefulde nye studerende optaget på pædagoguddannelserne landet rundt. Caroline Åskov Arnecke er en af de heldige. Hun er blevet inspireret af sin pædagogmor.
År: 2015 Nr.: 12
Danske pædagoger er ikke gode nok til at udvikle børns sprog, viser forskningsprojekt. En forklaring er de mange værktøjer, kommunerne overdynger pædagagogerne med, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 12
Udøvelse af selvcensur på arbejdspladsen kan føre til moralsk stress og udbrændthed for den ansatte. Især hvis den ansatte har et demokratisk sindelag, forklarer forsker.
År: 2015 Nr.: 12
Tavshedskulturen breder sig i den offentlige sektor og fører til selvcensur. Det er dårligt for professionerne. Men også for den enkelte, for censur af selvet går ud over identitetsdannelsen, mener sociolog Rasmus Willig.
År: 2015 Nr.: 12
Samarbejdsproblemer, sygemeldinger og stress. Inklusionsopgaven kan presse pædagoger til det yderste. Men der er også gevinster, viser nyt forskningsprojekt.
År: 2015 Nr.: 11
Vi har bedt alle kilder i dette tema om at give folkeskolereformen karakter. En blank prik betyder, at den interviewede ikke har ønsket at give reformen karakter.
År: 2015 Nr.: 11
Hvordan er det første år med skolereformen gået? Tre eksperter giver her deres bud
År: 2015 Nr.: 11
Pædagogerne kan give mere. Hvis der ikke er et godt teamsamarbejde på skolen, er det svært for pædagogerne at bidrage, mener undervisningsminister Christine Antorini.
År: 2015 Nr.: 11
Derfor skal vi både som fagforening og pædagoger blande os højlydt i valgkampen
År: 2015 Nr.: 10
Selvom antallet er støt stigende, vil uddannelsesministeren have langt flere pædagogstuderende til at tage et studieophold i udlandet. Men målsætningen er for ambitiøs, mener chef for internationalt sekretariat.
År: 2015 Nr.: 09
To nye bøger og en hjemmeside fortæller historien bag pædagogfaget. Bogserien skal blandt andet vise, at pædagoger er eksperter i læring.
År: 2015 Nr.: 09
Når man beder et barn tage billeder af de bedste ting i børnehaven, skal man huske, at deres fotos vier et øjebliksbillede. Men de kan ­alligevel bruges til rigtig meget, mener ekspert.
År: 2015 Nr.: 09
Fire ud af fem børnehaver tilbyder ikke frokost til børnene. Derved går man glip af en stor pædagogisk gevinst, mener BUPL, som bakkes op af ny forskning på området.
År: 2015 Nr.: 08
Fælles frokostordninger for børnene er et rum for dannelse og en mulighed for ­ at udvide de mindstes kendskab til grøntsager, viser forskningsprojektet FRIDA.
År: 2015 Nr.: 08
Hvordan får børn og voksne i daginstitutioner mest muligt ud af frokostmåltidet? Her giver Mette Vang Mikkelsen og Stine Rosenlund Hansen, begge ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, 5 gode råd på baggrund af deres forskning.
År: 2015 Nr.: 08
År: 2015 Nr.: 07
Barnet skal gå fra at være passiv konsument til aktiv producent. Det kræver en ­målstyring, som følger barnets eget spor, siger seminarielærer Frank Støvelbæk.
År: 2015 Nr.: 07
Marginaliserede unge har én ting til fælles: De har ikke noget at miste, siger Line Lerche Mørck, ekspert i marginaliserede unge og voksne. Personer med en blakket fortid kan hjælpe det etablerede system i arbejdet med de unge.
År: 2015 Nr.: 07
Børn og unge er digitalt indfødte. De har tjek på, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke nødvendigvis. Derfor har de brug for vejledning fra de voksne, der er omkring dem.
År: 2015 Nr.: 07
"Minimumsnormeringer er tænkt som den bundprop, der skal sættes i hullet, så pædagogerne ikke siver ud af den daglige normering, i samme takt som vand der skylles ud fra badekarret, når man netop fjerner proppen."
År: 2015 Nr.: 07
År: 2015 Nr.: 06
Årets Ernapris bliver uddelt til pædagog Erik Nielsen. Den gives til en person, der har placeret sig i den pædagogiske historie via sit arbejde eller forskning.
År: 2015 Nr.: 06
De fire mandlige pædagogstuderende bag de syv roller fortæller om plusser, minusser og maskulin faglighed i et kvindefag
År: 2015 Nr.: 06
Ligestillingsminister Manu Sareen (R) ønsker flere mænd i de kvindedominerede ­daginstitutioner. Men mændene kommer ikke med stormskridt, afslører tallene.
År: 2015 Nr.: 06
Med støtte fra Ligestillingsministeriet gennemfører fem kommuner projekter om alt fra nudging til skovbørnehaver for at få flere mænd til at arbejde i institutionerne. Her kan du læse om alle projekterne.
År: 2015 Nr.: 06
Mandeforsker Kenn Warming er fortaler for flere mandlige pædagoger på 0-6-årsområdet, men advarer mod John Wayne-typer. Kernen i faget er jo omsorg, siger han.
År: 2015 Nr.: 06
Motivationen er drivkraften, der hjælper dig med at holde gejsten oppe i det pædagogiske arbejde. Her får du nogle redskaber, som kan hjælpe dig med at komme forårstrætheden til livs.
År: 2015 Nr.: 06
Det er vigtigt, at vi får pustet nyt liv i debatten og revitaliserer vores strategi for, hvordan vi opnår ligeløn.
År: 2015 Nr.: 06
I ny forskning advarer man mod daginstitutioner med over 100 børn. BUPL opfordrer kommunerne til at sikre ressourcer til bedre organisering og planlægning i de store institutioner.
År: 2015 Nr.: 05
Med projektet ’Barnet i Centrum’ har et hold forskere fra Aarhus Universitet undersøgt, hvordan man mindsker gråd, når et vuggestuebarn skal afleveres i institution. Og det kan lade sig gøre.
År: 2015 Nr.: 05
Hvis de børn, der har størst sandsynlighed for at komme ud i noget skidt, også er de børn, der tidligt kommer til at gå for sig selv, har vi problemet med tiltrækning til den kriminelle løbebane. Løsningen er at lave en pædagogisk friplads, så alle har råd til et klub- og fritidsliv.
År: 2015 Nr.: 05
Tag hjertet med på arbejde, for det udvikler børnene. Hvis pædagoger ikke kan udøve medmenneskelig næstekærlighed, skal de finde sig et andet job, mener eksperterne.
År: 2015 Nr.: 04
Mistanke og pædofilianklager har betydet et uskyldstab i forhold til pædagogers glæde ved børn, mener Else-Marie Buch Leander, der forsker i frygten for pædofili og pædofilianklager.
År: 2015 Nr.: 04
Pædagoger skal turde elske børn, og de bedste kan slet ikke lade være. De tætte relationer med børnene slider ikke pædagoger op. Det giver energi og smil på læben.
År: 2015 Nr.: 04
Der er psykiske grænser for produktionen af kærlighed til andres børn. Pædagoger kan højst være nærværende med børn i tre timer om dagen. Og alligevel brænder de ud.
År: 2015 Nr.: 04
De sociale medier er nutidens poesibøger. Børn og unge bruger medierne til at bekræfte hinanden i, at de er der for hinanden. Børnene kommunikerer for at kommunikere – ikke for at kommunikere om noget bestemt, siger Malene Charlotte Larsen, som forsker i sociale medier.
År: 2015 Nr.: 04
Socialt og fagligt er det en alvorlig fejltagelse at gøre børnehaven til en førskole, siger professor Dion Sommer, som har undersøgt effekten af tidlig læring.
År: 2015 Nr.: 03
Folkeskolereformen har gjort inklusionsopgaven tungere at løfte, mener pædagogerne. En lang skoledag, flere inklusionsbørn og for dårlige ressourcer gør det svært for udsatte børn at lære og trives i folkeskolen.
År: 2015 Nr.: 03
I løbet af foråret kommer regeringen med et forslag til ændringer på dagtilbudsområdet. BUPL vil gerne spille ind med forslag til, hvordan kvaliteten kan øges, men fastholder, at det også handler om ressourcer.
År: 2015 Nr.: 03
Naturen kan være en god ramme, hvis man vil give børnene ro i en hektisk hverdag. Men pædagogerne skal selv gå ned i gear, hvis roen skal brede sig. I Lyngby-Taarbæk har 19 daginstitutioner været på kursus i at finde ro i naturen. En af dem er Bondebyens Børnehave.
År: 2015 Nr.: 03
For lidt plads, for mange børn, for mange krav om dokumentation og for mange smartphones gør det svært for børnene at finde fordybelse i legen. Det er en god idé at hjælpe børnene til ro, mener eksperterne, men voksnes stresstænkning må ikke ramme børnene.
År: 2015 Nr.: 03
Yoga er fast på programmet i vuggestuen. Børnene elsker det. Nu vil pædagogerne skabe yderligere ro med en stillezone.
År: 2015 Nr.: 03
Tre forskellige og relativt nemme veje til at skabe mere ro i en hektisk hverdag.
År: 2015 Nr.: 03
Både nu og i fremtiden skal pædagogerne blive bedre til at dokumentere, hvad de gør. Læring og overgange kommer mere i fokus, spår redaktør af ny bog.
År: 2015 Nr.: 02
Forskere tror ikke på, kommunerne vil oprette mange flere nyttejob end i dag. De tvivler på regeringens plan om at bruge nyttejobbene til at aktivere flygtninge og indvandrere.
År: 2015 Nr.: 02
Vi hører om de dramatiske skilsmisser og konflikterne om børnene i pressen. Men de fleste skilsmissebørn ­lever gode børneliv på tværs af to familier. Alligevel har de brug for pædagoger, der er opmærksomme på dem og på, hvordan de trives, viser en ny ph.d-afhandling.
År: 2015 Nr.: 02
Børn finder ofte selv metoder til at opveje savnet efter en skilsmisse, fortæller forsker Anja Marschall.
År: 2015 Nr.: 02
Kommunerne må rykke frem i bussen og blive bedre til at sammentænke skole og fritid.
År: 2015 Nr.: 02
Neuropædagogikken breder sig fra specialinstitutioner til normalområdet. Hjerneforskerne finder hele tiden nye processer i hjernen, og det danner grundlag for nye teorier. Om få år kan pædagoger ved hjælp af ny teknologi måle på børnenes hjerneaktivitet.
År: 2015 Nr.: 01
Man skal være dybt kritisk, når man støder på sætningen ’nye resultater fra hjerneforskningen’. De er gode til at forføre, men langtfra altid sande.
År: 2015 Nr.: 01
Resultater fra hjerneforskningen kan ikke overføres til hverdagen i en daginstitution. Forskningen bygger på dyr og døde mennesker og viser ofte noget, pædagoger ved i forvejen.
År: 2015 Nr.: 01
Der er masser af ’neuro-vrøvl’ i omløb, og det skal pædagoger være særligt opmærksomme på, siger forskerne.
År: 2015 Nr.: 01
En miniberetning om de ­væsentligste satsninger og begivenheder, som de ser ud fra forbundskontoret i København.
År: 2014 Nr.: 22
Sandheden om småbørns gode liv har ændret sig flere gange i løbet af de seneste årtier, og ikke nødvendigvis til det bedre. Det siger Sine Penthin Grumløse, som i en ph.d-afhandling har analyseret politikeres måde at tale om de 0-7-årige på fra 1960 til 2010.
År: 2014 Nr.: 22
SFO-børn er ikke tilfredse med støjniveauet og rengøringen i deres institution. Tag børnenes vurderinger alvorligt, lyder det fra både forældre og BUPL.
År: 2014 Nr.: 21
Pædagogerne er kommet på finansloven, fordi BUPL har ændret strategien for sit påvirkningsarbejde, fremhævede Henning Pedersen i sin sidste kongresberetning.
År: 2014 Nr.: 21
Mange pædagoger føler så meget ansvar, at de går syge på arbejde. Men sygenærvær er usundt.
År: 2014 Nr.: 20
Pædagoger oplever, at de ikke har tid til at opfylde børnenes basale behov for nærhed i daginstitutionerne, viser en undersøgelse. Det er især krav fra politikerne, som tager tiden fra børnene.
År: 2014 Nr.: 20
Han har ikke leveret festfyrværkeri i pressen. Til gengæld har han formået at samle et splittet BUPL ­og sikre pædagogfaget bred anerkendelse. Henning Pedersen takker af efter otte år som formand.
År: 2014 Nr.: 20
Der kan gå flere år, før børns mistrivsel bliver opdaget, og der bliver taget hånd om den. Her får du en håndfuld redskaber til at opspore udsatte børn, før problemerne vokser sig så store, at det hæmmer barnets trivsel og udvikling.
År: 2014 Nr.: 20
Skolereformen giver muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Skal man begå sig på en skole og vinde respekt, skal man kunne overbevise om, hvad man kan, mener forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussioner om læreplanerne har været heftige siden 2004 og vil helt sikkert fortsætte i fremtiden. Børn&Unge har spurgt fire aktører på området, om læreplanerne er en succes. De er ikke helt enige.
År: 2014 Nr.: 19
De pædagogiske læreplaner rummer mange abstrakte mål, men det kniber for pædagogerne at beskrive konkret, hvordan de når målene. Det vurderer en ekspert i kommunikation, som har flere forslag til, hvordan læreplanerne kan gøres bedre.
År: 2014 Nr.: 19
Kun programmerede robotter siger altid ja. At turde sige nej kan være en enorm styrke, mener psykologi-professor Svend Brinkmann. Han vil have stoppet alt det pjat med selvudvikling.
År: 2014 Nr.: 19
Et nyt online screeningsværktøj skal hjælpe skolepædagoger med at under­støtte livsduelighed, inklusion og positive læringsmiljøer hos børn og unge.
År: 2014 Nr.: 18
Pædagoger rammes af alt fra bræksyge til sjældne kræftformer. Få forklaringerne her.
År: 2014 Nr.: 18
Normering, pædagogernes uddannelse samt kvaliteten af det pædagogiske indhold i daginstitutioner har altafgørende betydning for, om børn senere i livet får uddannelse og job og holder sig ude af kriminalitet, viser ny forskningsoversigt.
År: 2014 Nr.: 17
Er spisesituationen en udfordring, fordi et eller flere børn nægter at spise det, der bliver serveret? Vi giver jer tips og tricks til, hvordan I kan forebygge kræsenhed og udvikle børnene, så de bliver mere madmodige.
År: 2014 Nr.: 17
Det ser faktisk ud til, at regeringspartierne har fået øjnene op for, hvad dygtige pædagoger betyder for børnene.
År: 2014 Nr.: 17
Evidens er oppe i tiden. Politikere og kommunalforvaltninger vil have, at pædagogerne skal arbejde med metoder og teorier, der virker. Men hvad er evidens, og hvorfor er kravet om evidens i det pædagogiske arbejde blevet så larmende? Børn&Unge er taget på jagt efter svarene.
År: 2014 Nr.: 16
Ny forskningsbaseret viden kan give mere virkningsfulde indsatser, mener nogle eksperter. For andre er det en ulempe, at evidenskravet betyder en forskerstyret pædagogisk praksis.
År: 2014 Nr.: 16
Der kræves udstrakt loyalitet af de pædagoger, som skal arbejde evidensbaseret. Og det lever pædagogerne op til. Derfor får ­metoderne stor betydning for deres arbejde, viser forskning.
År: 2014 Nr.: 16
År: 2014 Nr.: 16
Både børn og voksne ved det: Det er de to. De leger bare rigtig godt og vil være sammen hele tiden. Skal man lade dem dyrke deres tætte venskab, eller skal man hjælpe andre børn ind i deres leg? Hvordan tackler man langvarige og meget tætte venskaber? Det har pædagogerne i Dr. Louises Børnehave i Silkeborg en holdning til.
År: 2014 Nr.: 16
I 1970’erne fik børn direkte og udførligt svar på deres spørgsmål om livets ­begyndelse. I dag er seksuelle spørgsmål og børns egen seksualitet tabui­­seret, selvom vi konstant bombarderes med nøgenhed og erotiske signaler.
År: 2014 Nr.: 15
Mange institutioner registrerer ikke, når medarbejdere bliver udsat for vold eller trusler om vold i arbejdstiden. Det skader både pædagogernes sag og muligheden for at dokumentere problemer ved arbejdsmiljøet.
År: 2014 Nr.: 14
Få tips til, hvordan du styrker både din egen og børnenes hukommelse, så læring sidder bedre fast, og beskeder og navne ikke går i glemmebogen. Motion, tilstrækkelig nattesøvn og simple teknikker hjælper hukommelsen på vej.
År: 2014 Nr.: 14
Børn med prædikatet særligt sensitiv, kan få sværere ved at begå sig i verden, og det kan skygge for børnenes virkelige problemer, mener eksperter i psykologi. Bruger man ikke begrebet, kan man misforstå disse børn, mener Foreningen for Sensitive Mennesker.
År: 2014 Nr.: 12
Selvom mange skoler ansætter pædagoger i forbindelse med folkeskolereformen, betyder faldende børnetal, at pædagoger også bliver fyret.
År: 2014 Nr.: 12
Har du svært ved at efterlade arbejdsopgaver og frustrationer på arbejdspladsen og slappe fuldstændig af, når der står ferie i kalenderen? Vi guider dig til maksimal afstresning i din sommerferie.
År: 2014 Nr.: 12
Efter en hård sammenlægningsproces for daginstitutionen Essedalen var det psykiske arbejdsmiljø elendigt. Projekt ’det gode arbejdsliv’ har hjulpet.
År: 2014 Nr.: 11
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg. Hun har sendt den videre til Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg og medlem af Rådet for Børns Læring.
År: 2014 Nr.: 11
Manu Sareen kan ikke blive ved med at fralægge sig ansvaret og henvise til det kommunale selv­styre. Regeringen skal tage ansvar i stedet for at stikke hovedet i busken.
År: 2014 Nr.: 11
Den romantiske idé om, at bare børn kommer ud i naturen, lærer de bedre og mere, holder ikke, mener en forsker. En anden mener, at der er så mange gode effekter af at være i naturen, at børn skal derud så meget som muligt.
År: 2014 Nr.: 09
Bjørn Thomsen er træt af at blive mistænkeliggjort, fordi han er mand og pædagog. Han vil lege pudekamp og give krammere uden at skulle se sig over skulderen.
År: 2014 Nr.: 08
De fleste små børn bevæger sig meget, mens de er i daginstitution, men de stillesiddende skal gøres mere fysisk aktive. Det vurderer Line Brinch Christensen, som i en ph.d.-afhandling har foretaget den første danske undersøgelse af omfanget af treåriges fysiske aktivitet.
År: 2014 Nr.: 08
I 2011 viste en undersøgelse af pædagoguddannelsen, at de studerende kun havde 11,5 lektioner om ugen. Tre år efter er situationen stort set uændret. Et stort problem, mener en professor, Socialdemokraterne og BUPL.
År: 2014 Nr.: 07
Opfindsomhed er en forudsætning for innovation, og derfor skal voksne bibeholde kreativiteten fra barndommen. Gode idéer kan for eksempel lette arbejdet for pædagoger, der ønsker mere tid med børnene.
År: 2014 Nr.: 07
Børn lagrer oplevelser langt tidligere end hidtil antaget, viser ny dansk forskning.
År: 2014 Nr.: 07
De seneste fire år er antallet af mandlige ansatte i daginstitutioner og dagcentre steget markant mere end antallet af kvinder. Det skaber glæde hos både BUPL og FOLA. Der er dog stadig lang vej til ligestilling.
År: 2014 Nr.: 06
Specialinstitutionernes viden og ekspertise kan komme mange flere børn til gavn, hvis institutionerne indgår i samarbejder om vidensdeling med lærere og pædagoger i de almindelige tilbud, viser forskningsprojekt.
År: 2014 Nr.: 06
Her kan pædagoger hente viden og redskaber om specialpædagogik og inklusion.
År: 2014 Nr.: 06
Meget fede mennesker har en 25 procent forøget risiko for at komme til skade på arbejde, viser amerikansk forskning.
År: 2014 Nr.: 05
Her får du svar fra en økonom, en filosof, formanden for Adipositas­foreningen og BUPL.
År: 2014 Nr.: 05
For børn handler retfærdighed især om lige chancer for at deltage, fortæller tysk professor, der har stået i spidsen for en undersøgelse af børn og retfærdighed.
År: 2014 Nr.: 04
Specialbørnehaver lukker i takt med kommunernes prioritering af inklusion i almindelige dagtilbud. Men ingen har overblik over udviklingen og dens konsekvenser for den sårbare børnegruppe.
År: 2014 Nr.: 04
Efter mange år med lavt fødselstal er der håb om flere dejlige babyer i de kommende år. Det kan betyde et stop for en massiv bølge af institutionslukninger.
År: 2014 Nr.: 04
Antallet af pædagoger, som har været ledige i mere end 80 procent af det seneste år, er for første gang siden 2008 faldet. Professorer spår yderligere fald.
År: 2014 Nr.: 03
Der er langt færre uddannede pædagoger ansat i vuggestuer end i børnehaver og de integrerede institutioner. Det er ikke godt nok, mener BUPL's formand Henning Pedersen.
År: 2014 Nr.: 03
Der har ikke tidligere været meget interesse for at forske i de små børn og i vuggestuens betydning. Men nu pibler det frem med danske og udenlandske undersøgelser, der peger på, at kvalitetsvuggestuer er nødvendige.
År: 2014 Nr.: 03
To forskere med stærke meninger om vuggestuerne, har fået stillet de samme fire spørgsmål. Svarene viser, at de ikke er enige.
År: 2014 Nr.: 03
Debatten om test i børnehaver og tidligere skolestart ruller, men professor i udviklingspsykologi Dion Sommer fastslår, at legen er børnenes største kilde til læring.
År: 2014 Nr.: 02
Børn med angst får deres hverdag ødelagt, fordi de ikke får den rette behandling. Angst er det psykiske problem, som flest danske børn og unge slås med, men den opdages ofte for sent, og kommunerne mangler kvalificerede behandlingstilbud.
År: 2014 Nr.: 02
Pædagogerne kender udmærket de udsatte børn i deres institutioner. Men de går rundt med bekymringen selv i stedet for at underrette. Pædagogerne skal blive bedre til at tro på deres faglige kompetencer, mener norsk forsker og forfatter.
År: 2014 Nr.: 02
Aldersopdelte grupper og åben plan har øget kreativiteten og fagligheden i Børnehuset Spiren i Køge. Projektet er et bud på, hvordan en helt almindelig daginstitution kan forandre sig.
År: 2014 Nr.: 02
Hvilke udfordringer møder pædagoger, der arbejder i et udsat boligområde med stor arbejdsløshed og mange etniske minoriteter? Og hvordan tackler man bedst udfordringerne? Det giver ph.d. og adjunkt Kirsten Elisa Petersen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet (DPU) nogle bud på her. Hun er uddannet psykolog og har gennem de seneste år beskæftiget sig med socialt udsatte børn og daginstitutionens funktion og betydning i forsømte boligområder.
År: 2014 Nr.: 01
Usikkerhed, manglende overskud og tvivl om fremtiden rammer børnene, når forældrene er arbejdsløse. men emnet har ikke haft forskernes interesse.
År: 2014 Nr.: 01
Pædagoger har ikke spor imod at dokumentere resultaterne af deres arbejde, for det kan vi sagtens, hvis vi ellers får tid til det.
År: 2014 Nr.: 01
Der er brug for bedre uddannelse og retningslinjer, hvis pædagogerne skal bekæmpe bakterier og bryde smittekæden, konkluderer forskningsprojekt.
År: 2013 Nr.: 22
Nøglen til børns trivsel, læring og social inklusion er et kompetenceløft hos pædagogerne. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.
År: 2013 Nr.: 22
2013 har været en blandet fornøjelse for pædagogerne, og her ser BUPL’s formand, Henning Pedersen, tilbage på året, der gik, og skuer frem mod 2014.
År: 2013 Nr.: 22
Se, hvor BUPL har lagt de fleste af sine kræfter.
År: 2013 Nr.: 22
Hvis et barn føler sig til grin, kan det være meget smerteligt, og barnet kan føle sig udleveret, siger en psykolog, der har forsket i børns følsomhed over for andres latter.
År: 2013 Nr.: 22
Hjerneforsker Albert Gjedde forklarer, hvad der sker hvor i din hjerne, når du har en depression.
År: 2013 Nr.: 21
Det er ikke arbejdsmængden, men chefen der giver de offentligt ansatte depression. Det viser ny forskning i arbejdsmiljøet på eksempelvis skoler, hospitaler, kontorer og i daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 21
Trivslen er høj på pædagogiske arbejdspladser, men cirka en fjerdedel mangler vigtig såkaldt social kapital.
År: 2013 Nr.: 21
Pædagoger kommer ind på en 11. plads blandt 54 faggrupper, når det handler om at være mest deprimeret. Et arbejdsmiljø med stigende krav til jobbet i kombination med både dårlig ledelse og mangel på professionalisme bærer ofte skylden, mener erhvervspsykolog.
År: 2013 Nr.: 21
År: 2013 Nr.: 21
God kvalitet har svære vilkår, når pædagogerne ikke har tid til at være sammen med børnene, mener Grethe Kragh-Müller. I en ny bog undersøger hun kvalitet i dagtilbud og giver sit bud på, hvad der giver børn en god barndom i dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 21
Pædagoger arbejder ofte sammen med kolleger, når der opstår problemer, viser undersøgelse. Forsker fremhæver, at pædagoger er bedre til at samarbejde i konfliktsituationer end lærere.
År: 2013 Nr.: 20
Mobning er ikke forbeholdt børn i skolealderen. Allerede i børnehaven kan børns forhandlinger udvikle sig til mobning, viser ny forskning. Mobning kræver ikke onde hensigter, som først skal tillæres, men onde mønstre. Og mønstre er uafhængige af alder
År: 2013 Nr.: 20
Hvis pædagoger vil forebygge mobning, skal de vide, at mobning ikke handler om skurke og ofre. Det udspringer af onde mønstre i børns kamp om adgang til fællesskabet, lyder det fra den norske mobbeforsker Mai Brit Helgesen.
År: 2013 Nr.: 20
Forsøg på at møde alle børns behov kan utilsigtet gøde jorden for mobbemønstre, viser ny forskning. Det rammer børn med særlige behov, som skal inkluderes i almindelige dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 20
Kvinden bag gravidkonsulenterne, Jean Vennestrøm, mener, at det vigtigste råd til gravide er, at de skal undgå stress, for det fører til sygefravær.
År: 2013 Nr.: 20
De to røde regeringspartier får en vælgerlussing ved det kommende kommunalvalg af pædagogerne. De er frustrerede, lyder forklaringen fra valgforsker Karina Kosiara-Pedersen.
År: 2013 Nr.: 19
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Når man vil bakterier og vira til livs i institutionen, er en god håndhygiejne første skridt på vejen. I Næstved har børn og voksne fået hjælp til opgaven af en heks, der aldrig vasker hænder.
År: 2013 Nr.: 19
Børn, der har gået i vuggestue, klarer sig bedre senere i livet, end børn der har gået i dagpleje. BUPL vil have flere vuggestuepladser, især til de udsatte børn.
År: 2013 Nr.: 18
Politikere i kommunerne opfylder langt de fleste valgløfter til børnene, viser en stikprøve. Men løfterne er formuleret så upræcist, at det er nemt at holde dem, mener BUPL og en ekspert i kommunalpolitik.
År: 2013 Nr.: 18
Pædagogverdenen er fyldt med primadonnaer, siger forsker Helle Hedegaard Hein. Hun hævder, at det er en misforståelse, at primadonnaer er hysteriske, barnlige og egocentrerede.
År: 2013 Nr.: 18
Høje følelsesmæssige krav, søvnbesvær og manglende overblik placerer pædagoger blandt bundskraberne i en ny ­undersøgelse af 54 faggruppers arbejdsmiljø. En giftig cocktail af for mange arbejdsopgaver og for få hænder til at løse dem får skylden.
År: 2013 Nr.: 17
Pædagoger, der deltager aktivt i undervisningen i ind­skolingen, får flere unge på ungdomsuddannelse og færre til at falde fra, viser ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
Panodil og andre former for paracetamol skal gives mod infektioner og smerter og ikke til at slå feber ned, siger medicinsk ekspert Margareta Söderström.
År: 2013 Nr.: 17
En regnfuld onsdag mødes en lokalpolitiker og en daginstitutionsleder til en snak om stort og småt på daginstitutionsområdet. Uformelle møder et par gange om året giver begge nye perspektiver.
År: 2013 Nr.: 17
Daginstitutionernes vigtigste formål er at sørge for, at børnene trives og udvikler sig, så de kan klare sig i livet, mener den nye minister for 0-6-års området. Annette Vilhelmsen har også fokus rettet mod inklusion, som hun mener, at nogle kommuner ’ikke er i mål med’.
År: 2013 Nr.: 16
År: 2013 Nr.: 16
Storbyerne får flere børn, mens landkommuner vil opleve massive fald frem mod 2020. Pædagogerne må indrette sig på de kommende forskydninger, lyder meldingen fra BUPL.
År: 2013 Nr.: 15
En belastet opvækst giver seks gange større sandsynlighed for, at man som voksen udviser selvskadende adfærd.
År: 2013 Nr.: 15
Hver femte dansker er utilfreds med sin mødetid, viser ny undersøgelse. Forskning peger på god effekt ved at lade medarbejderne bestemme selv.
År: 2013 Nr.: 15
For kognitiv coach Jesper Bergstrøm handler din succesrate i jobsøgningen alene om, hvordan du tænker om den og dig selv. Også når du ikke får jobbet. Hans pointer bygger på teorier om positiv psykologi og kan opsummeres i tre råd til jobsøgeren.
År: 2013 Nr.: 15
Annette Vilhelmsen er blevet ny socialminister. Samtidig er hele 0-6-årsområdet rykket fra Børne- og Undervisningsministeriet tilbage til Socialministeriet. Det er et tilbageskridt, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 14
Børn bevæger sig ikke nok i børnehaverne. Derfor skal pædagogerne sørge for planlagt bevægelse og afvekslende rammer, der indbyder til fysisk aktivitet, viser ny ph.d.-afhandling. Og så skal pædagogerne selv være aktive.
År: 2013 Nr.: 14
Idrætsbørnehaver er bedre til at få børnenes puls op end de traditionelle børnehaver. Det er der gode grunde til, mener ph.d.-forsker Hanne Værum Sørensen.
År: 2013 Nr.: 14
Også pædagoger kan opleve dage med minimal lyst til at gå på arbejde. Det er naturligt, at du ikke altid er oplagt, men hvis sengen lokker mere end jobbet hver eneste morgen, er din arbejdsglæde væk. Læs her, hvad du kan gøre for at blive arbejdsglad igen.
År: 2013 Nr.: 14
Et nyt elektronisk system skal gøre det muligt hurtigt at få overblik over, hvordan anbragte og udsatte børn og unge trives.
År: 2013 Nr.: 13
År: 2013 Nr.: 13
Flere daginstitutioner kan nu søge om forebyggelsespakker til personaleprojekter om enten fysisk eller psykisk ned­slidning. Mange nyder allerede godt af ordningen.
År: 2013 Nr.: 12
År: 2013 Nr.: 12
Danske børn bombarderes med farveindtryk på tøj og i deres om­givelser. Men hvad sker der inde i børnenes hvide og grå hjerne­masse, når de ser på deres farverige omgivelser? Og kan det bruges til noget? Vi har spurgt børneneuropsykolog Helle Kjærgaard.
År: 2013 Nr.: 12
Pædagoger og lærere ved ikke nok om hinandens arbejde i overgangen fra børnehave til skole. Det skal et nyt dialogredskab fra Danmarks Evalueringsinstitut råde bod på.
År: 2013 Nr.: 11
Sidste år fandt Arbejdstilsynet mere dårligt arbejdsmiljø i daginstitutioner end året før. Både pædagoger, børn og samfundsøkonomien bliver påvirket.
År: 2013 Nr.: 11
Knap hver fjerde af pædagogernes sygedage skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Alligevel er psykiske problemer kun årsag til hvert tolvte påbud i landets daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 11
Flere institutioner laver yoga med børnene for at skabe pusterum i en travl hverdag. Børnehaven Hylet og Dosseringens Vuggestues yogaprojekt har givet mærkbare resultater for alle.
År: 2013 Nr.: 11
Frygt for ikke at kunne leve op til børnenes forventninger kan få forældre til at skrue ned for familieferien. Men børn har brug for at slappe af og kede sig sammen med mor og far. Ellers kan det gå ud over børnenes udvikling, kreativitet og selvværd.
År: 2013 Nr.: 10
Forskeren, der sidste år skældte vuggestue­pæda­gogerne ud for at være for dårlige, har fået godkendt sin ph.d.-afhandling. Retorikken var nok lidt for hård, erkender Ole Henrik Hansen.
År: 2013 Nr.: 09
4 ud af 10 børneeksperter støtter tankerne bag regeringens skolereform. De øvrige frygter, at en ny skole vil blive ’mere af det samme’. Reformen koloniserer børns fritid, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 09
Læs, hvad de 10 forskere mener om skolereformen her
År: 2013 Nr.: 09
En skolereform vil sætte fritidspædagogikken under voldsomt pres. Måske rykker fritidspædagogerne ind i skolen, men deres pædagogik flytter ikke nødvendigvis med, mener to forskere.
År: 2013 Nr.: 09
Manu Sareen (R) er den første pædagog, der er blevet minister. Han bruger sine erfaringer fra børneområdet aktivt og er aktuel med en plan for at tiltrække og fastholde mandlige pædagoger i daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 09
Pædagoger udsættes stadig for at blive revet, kradset, slået eller sparket, mens de udfører deres arbejde. Ny undersøgelse viser dog et lille fald i volden. Det er en glædelig nyhed, siger forsker.
År: 2013 Nr.: 08
Inden for det seneste år har Mette Kusk oplevet 11 tilfælde af vold eller trusler, fordi hun nu arbejder med et meget udadreagerende barn. Men hun føler sig fagligt stærkere til at klare opgaven.
År: 2013 Nr.: 08
I Tyttebærhuset i Silkeborg nyder børnene godt af de frivillige, som har deres gang i huset. Lederen gør en stor indsats for at få endnu flere fra lokalsamfundet ind, men køen uden for lågen er til at overse. I Gentofte har de med succes ladet en forening tage sig af både rekruttering og papirarbejde.
År: 2013 Nr.: 08
Der findes andre børnesyn end den, som læreplanernes stramme styring står for, mener forskere fra RUC. De efterlyser en diskussion af, hvad vi vil med daginstitutionerne.
År: 2013 Nr.: 08
Da anmeldelsen om blufærdighedskrænkelse fik Erik Kirks tilværelse til at ramle, traf han en beslutning om at være åben over for mistanken. Det har bragt ham gennem forløbet.
År: 2013 Nr.: 07
Forskere fra Københavns Universitet laver forsøg med langvarigt stressramte danskere i terapihave. Gode resultater fra Sverige.
År: 2013 Nr.: 07
Hvide, kedelige vægge er hverdag i mange institutioner, men hvid er børns hadefarve, fortæller kunstner på Bornholm, der har dekoreret en hel institution. Andre institutioner kan sagtens gøre det samme, men pædagogerne skal være klar til slippe kontrollen.
År: 2013 Nr.: 06
I Danmark bruger vi mange ressourcer på at give børn og unge en god start på livet. Men vi ved for lidt om effekten af indsatserne. Det bliver der rådet bod på med et nyt center for forskning i børns og unges trivsel.
År: 2013 Nr.: 06
Daginstitutionen Kongelyset i Slagelse har indledt et utraditionelt projekt: Hver tirsdag tilbyder frivillige gratis gældsrådgivning i institutionen.
År: 2013 Nr.: 05
Når institutionerne fokuserer på idræt, bliver både børn og pædagoger gladere og mere aktive. Det viser en ny evaluering af DGI’s idrætsinstitutioner.
År: 2013 Nr.: 05
Det stjæler tid, hvis du skal lede efter bogstaverne på tastaturet, når du skal skrive et referat eller et brev til forældrene. Hvis du lærer blindskrift, bliver du ikke alene hurtigere færdig ved computeren. Du får også en bedre skriveoplevelse.
År: 2013 Nr.: 05
Der er indgået overenskomstforlig for de kommunalt ansatte med en samlet økonomisk ramme på 2,62 procent over to år. Reallønnen er ikke sikret, men til gengæld kom arbejdsgiverne ikke igennem med forringelser. Det glæder BUPL’s formand.
År: 2013 Nr.: 04
Du føler sorg, når du mister en person, du har haft en nær relation til. I dag taler man om sorgens to spor, men din vej ud af de spor kan være helt forskellig fra dine kollegers, så det vigtigste i jeres sorgproces er respekten for hinandens forskellighed.
År: 2013 Nr.: 04
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Har du lyst til at afprøve dine personlige og pædagogiske kompetencer i erhvervslivet? Videnpilotordningen giver nu mulighed for, at også pædagoger kan få løntilskud til projektansættelser.
År: 2013 Nr.: 04
Firkantet sagt skal skolen tilpasse sig børnene og ikke omvendt, som det tit er tilfældet i dag.
År: 2013 Nr.: 03
Institutioner forbyder nøgenhed og ’doktorlege’, viser en undersøgelse. Det kan hæmme børns naturlige seksuelle udvikling og tabuisere kroppen.
År: 2013 Nr.: 02
Børnehavebørn, der bruger for lang tid foran en skærm, risikerer at blive dårligere til at koncentrere sig. Det kan gå ud over evnen til at lære at læse, advarer psykolog.
År: 2013 Nr.: 02
Min opfordring til os alle er, begræns hysteriet. Det er ganske få børn, der udsættes for overgreb i danske daginstitutioner. Hav tillid til de yderst professionelle pædagoger, der hver dag yder en kæmpeindsats, og som ved, hvad børn og unge har brug for.
År: 2013 Nr.: 02
Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet skal opbygge viden om, hvordan børns og unges trivsel kan forbedres. Også de helt små børn i vuggestuerne undersøges.
År: 2013 Nr.: 01
Retningslinjer til forebyggelse af pædofili i danske institutioner skaber tryghed, men også begrænsninger for den pædagogiske praksis. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 01
Knap 7 af 10 pædagoger føler, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større de seneste år. Mere end halvdelen af de mandlige pædagoger har ændret adfærd over for børnene.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne står ikke på listen over det, der gør børn glade. Børns trivsel påvirkes mere af hemmelige steder, lyset i træets blade og legevennerne. I hvert fald når de selv skal sige det. Og hvad kan pædagogerne så lære af det? En ny ph.d.-afhandling kommer med bud.
År: 2013 Nr.: 01
At tale sammen er en ny og anderledes måde at dokumentere på. Dialog kræver dog, at aktørerne hver især finder og udvikler deres egen stemme, så der er noget at lytte til, mener forsker Pernille Hviid, der har stået for et projekt med dialogisk organisering og dokumentation i to kommuner.
År: 2012 Nr.: 22
Det er dog på den anden side uklart, hvilken rolle pædagogerne konkret kommer til at spille.
År: 2012 Nr.: 22
Der er ikke mange penge til overenskomsten. Alligevel skal det nok lykkes at få en aftale, siger ekspert. Lærernes arbejdstidsaftale og en mulig ændring af reguleringsordningen kan blive de afgørende punkter.
År: 2012 Nr.: 21
Hvis børn selv går eller cykler til skole, kan de bedre holde fokus på undervisningen. Det viser en stor test af næsten 20.000 danske skolebørn.
År: 2012 Nr.: 21
Sådan tog vi styring og fik respekt Tidligere havde pædagogerne kun lidt indflydelse på deres arbejde. Krav, styring og vurdering af kvaliteten kom både udefra og oppefra. Pædagogerne satte ikke selv dagsordenen for deres arbejde. I dag, en torsdag i november 2023, har pædagogerne taget og fået styringen i den pædagogiske praksis. De har formået at løfte den op til et niveau, der gør småbørnsinstitutionerne til en vigtig del af uddannelsessystemet. Og til en hel central spiller i forebyggelsen af negativ social arv. Samtidig har de gjort institutionen til et sted, der har fokus på det gode børneliv. Der er plads til kreativitet og fordybelse og til nærvær. Og pædagogerne fortæller vidt og bredt om alt det, de gør og kan.
År: 2012 Nr.: 20
Ambassadører for en god barndom Områdeledelse kræver ledere, der kan samarbejde på tværs af niveauer og tør gøre sig til talsmænd for pædagogers opfattelse af god barndom.
År: 2012 Nr.: 20
Kreativitet udvikler børn og gør hverdagen sjov og interessant. Derfor skal pædagogernes sparsomme tid gennemsyres af kreativ pædagogik.
År: 2012 Nr.: 19
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg inviterede interessenter på dagtilbudsområdet til høring på Christiansborg for at diskutere, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud. Her blev talt om alt fra bleskift til paradigmeskift, fra læring og ledelse til dokumentation og dagligdagens små og store udfordringer. Læs, hvad ni af deltagerne blandt andet sagde om de udfordringer, daginstitutionerne står overfor.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger formidler naturen på en meget umiddelbar måde. Derved undlader de at stimulere børn i deres nysgerrighed og forsøg på at fatte naturen. Det siger Niels Ejbye-Ernst, der netop har forsvaret en ph.d.-afhandling ved DPU om pædagogers formidling i naturbørnehaver.
År: 2012 Nr.: 18
Friluftsrådet har erfaret, at pædagoger tager godt imod Niels Ejbye-Ernsts konstruktive kritik.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger står for over halvdelen af de projekter, som i år får penge fra en særlig pulje til jobrotation. Den store brug af jobrotation glæder BUPL, men puljepengene skulle hellere gå til nye faste pædagogstillinger, lyder det.
År: 2012 Nr.: 17
Børn skal have lov til at klatre i træer og lege ved åen. Forskning viser nemlig, at børn har strategier for, hvordan de håndterer det farlige. Især hvis de ikke forstyrres af pylrede voksne, der kun fokuserer på sikkerheden.
År: 2012 Nr.: 17
Pædagoger er gode til at arbejde med relationer. Når lærere og pædagoger samarbejder, får de ofte et mere nuanceret blik på barnet, viser forskning. Men ingen ved, om eleverne får bedre karakterer.
År: 2012 Nr.: 16
Pædagoger rykker ind i klasseværelserne, mens der skæres ned på lærerne. Det har givet dybe panderynker hos lærerne. Stridigheder mellem lærere og pædagoger kan ikke undgås, men deres forbund er nødt til at samarbejde, fastslår arbejdsmarkedsforsker.
År: 2012 Nr.: 16
Børn udvikler sig sprogligt, hvis pædagogerne snakker mere med dem, mener børneforsker Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder har svært ved at kommunikere med andre børn. I strukturerede lege kan de øve sig og komme med i fællesskabet.
År: 2012 Nr.: 15
Pædagoger ved, at de gør en forskel for børns sprogudvikling. Men de mangler redskaber, mener sprogforsker Dorte Bleses.
År: 2012 Nr.: 15
Flere aktiviteter, der fastholder og stimulerer udsatte børns opmærksomhed, kan måske forebygge ADHD-diagnoser og specialundervisning, siger professor Charlotte Ringsmose.
År: 2012 Nr.: 15
Rugbrød er sundt, og alle børn bør spise det, lyder det fra ernæringseksperter og pædagoger. Dogmet om rugbrødets herligheder kan dog være med til at vanskeliggøre integrationen for etniske minoriteters børn.
År: 2012 Nr.: 15
Når krisen kradser, og både job og institution er truet, er det bedre at holde kritiske holdninger for sig selv, mener mange pædagoger og andre offentligt ansatte. Men selvcensuren skader arbejdsidentiteten og fører til stress og udbrændthed, fortæller forsker.
År: 2012 Nr.: 14
Siden 2007 er der kommet næsten tre gange så mange kæmpeinstitutioner med over 150 børn. Til gengæld lukker små børnehaver og vuggestuer på stribe. Kommunerne spår, at vokseværket fortsætter.
År: 2012 Nr.: 13
Skovby Børnehus med 220 børn blev til med begejstring, tårer og søde minder, som havnede i en container. Sammenlægninger af daginstitutioner sætter det psykiske arbejdsmiljø på prøve. Der kan gå år, før en fælles identitet er fundet.
År: 2012 Nr.: 13
Ouverturen lød, som den skulle, men efter første akt kom mislydene, og så valgte dirigenten, finansminister Bjarne Corydon (S), at sende hele orkestret hjem. Trepartsforhandlingerne blev stoppet efter ét regulært møde, fordi størstedelen af fagbevægelsen sagde nej til det, som viste sig at være et ultimativt krav fra regeringen: Afskaffelse af en feriedag eller en helligdag. Vi har bedt en arbejdsmarkedsforsker, en pædagog og en forbundsformand give deres bud på, hvad der gik galt.
År: 2012 Nr.: 12
I København laver man hellere en sikkerhedsplan, end at man fjerner et barn fra hjemmet. Barnet bliver hjemme, selvom det er udsat for omsorgssvigt. Pædagoger spiller en nøglerolle i sikkerhedsplanerne.
År: 2012 Nr.: 12
Pædagogstuderende får sjældent økonomisk støtte fra forældrene i studietiden, mens lommepenge hjemmefra er mere almindeligt blandt tandlæge- og medicinstuderende. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2012 Nr.: 12
År: 2012 Nr.: 12
BUPL inviterede til en workshop om fremtidens pædagogiske arbejdsplads den 31. maj i Nyborg. 200 pædagoger mødte frem, og Børn&Unge har til seks af deltagerne stillet følgende tre spørgsmål: 1. Hvilke ønsker har du for fremtidens pædagogiske opgave? 2. Hvilke drømme har du om arbejdsvilkårene på fremtidens pædagogiske arbejdsplads? 3. Hvilke scenarier vil du gerne undgå?
År: 2012 Nr.: 11
Valhalla i Ballerup Kommune er fremhævet både af Task Forcen og børneministeren for at være en institution til efterligning.
År: 2012 Nr.: 11
Debatten om vuggestuer har været overophedet, og præmisserne har været forkerte. Det mener børneminister Christine Antorini (S), som ønsker en ordentlig snak med pædagogerne om, hvordan man kan sikre høj kvalitet for de mindste.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er netop blevet kulegravet i et stort forskningsprojekt, hvor 3000 børn og pædagoger har deltaget. Forskerne mener, at kvaliteten i børnehaverne kan højnes, hvis alle lærer at bruge modellen.
År: 2012 Nr.: 10
Børn fortjener de bedst uddannede pædagoger, og det starter med en styrkelse af pædagoguddannelsen.
År: 2012 Nr.: 10
Forsker Ole Henrik Hansen mener, at en del vuggestuer skal lukkes, fordi de er elendige og ’fri hash og gratis kakaomælks-institutioner’. Det opfatter pædagoger og BUPL som respektløs tale og en skævvridning af debatten. Vuggestuerevseren mener selv, at han bare er ærlig.
År: 2012 Nr.: 09
I familier med alkoholproblemer er der ofte også vold og seksuelt misbrug. Kun en lille andel af børnene taler med pædagoger og lærere om problemerne i hjemmet. Det viser en ny undersøgelse fra Center fra Rusmiddelforskning.
År: 2012 Nr.: 09
Pædagoger vil fremover kunne gå direkte ind på universiteternes kandidatuddannelser. Det skaber glæde på skoler og i BUPL.
År: 2012 Nr.: 08
Berøringsangst, kulturelle forskelle og for lidt viden om flygtningebørn med traumer betyder, at mange af børnene ikke får den rette hjælp i daginstitutionerne. Sådan lyder beskeden fra organisa­tioner, der arbejder med flygtninge. Men der er hjælp at hente.
År: 2012 Nr.: 07
En normal tilværelse og nære voksne, der tilbyder barnet tryghed og forudsigelighed i hverdagen, kan få et traumatiseret flygtningebarn til at overkomme selv alvorlige traumer. Det viser forskningschef Edith Montgomerys undersøgelser.
År: 2012 Nr.: 07
På det seneste møde den 21. og 22. marts besluttede og drøftede hovedbestyrelsen blandt andet:
År: 2012 Nr.: 07
Vil vi mindske omfanget af rygning, druk og kriminalitet blandt unge, er social pejling og fokus på social kapital vejen frem. Det viser et stort projekt fra Aarhus.
År: 2012 Nr.: 06
I Klubben Peter Fabersvej har pædagogerne lært både de unge og deres lærere bedre at kende i løbet af AarhusEksperimentet. De har især arbejdet med social kapital.
År: 2012 Nr.: 06
Hvis Danmark skal kunne sælge sine produkter og kunnen fremover, skal begge dele tilføres et tvist af noget nyt og innovativt. Kreative mennesker kan udvikles af pædagoger, som tilbyder trygge rammer og tid til fordybelse, viser forskningen.
År: 2012 Nr.: 06
Mange børn er ikke udhvilede, når de bliver afleveret i daginstitutionen.
År: 2012 Nr.: 06
"Vi skal som pædagoger væk fra den opfattelse, at nogle børn er mere kreative end andre. Det er en sovepude."
År: 2012 Nr.: 06
Arkitekt Dorte Mandrup vil helst tegne institutioner, der giver børn mange forskellige rumlige oplevelser. Og rum, hvor de ikke hele tiden bliver overvåget af voksne. Det falder ikke altid i god jord hos pædagogerne.
År: 2012 Nr.: 05
Med næsten alle 3-5-årige børn i børnehaven har vi i international sammenhæng en helt enestående mulighed for at arbejde strategisk med de små børns kreativitet og samarbejdsevner.
År: 2012 Nr.: 05
Samarbejdsproblemer mellem ledere og pædagoger er en væsentlig årsag til sygdom blandt pædagoger, viser statistik fra BUPL.
År: 2012 Nr.: 04
Han sætter en ære i at være neutral og seriøs. Får et kick af at være på, og så trives han godt i byggerod. Børn&Unge har besøgt forældrenes formand, Lars Klingenberg, der er far til tre og klar til at blive genvalgt for tredje gang i april.
År: 2012 Nr.: 04
Ghanesiske pædagoger er ikke uddannet, og de er vant til en mere skolepræget hverdag – også for de mindste børn. Derfor prøver danske pædagoger at lære dem, at børn også skal lege, være aktive og bevæge sig.
År: 2012 Nr.: 04
Det skorter ikke på de gode intentioner, men hvis vi ser på de vilkår og rammer, der er til stede for at føre de politiske visioner ud i livet rundt om i kommunerne, ser billedet dystert ud.
År: 2012 Nr.: 03
Vold og trusler fra børn og unge udgør et større problem blandt pædagoger end hidtil. Antallet af psykiske arbejdsulykker som følge af voldsom adfærd hos børn er steget fra 2007 til 2010. Det samlede antal af arbejdsulykker er også røget op.
År: 2012 Nr.: 02
År: 2012 Nr.: 02
Pædagogerne i Hvidovre kan ikke genkende, at de skulle være dårlige til at involvere forældrene, når et barn har problemer. Undersøgelsen er på flere måder misvisende, siger dagtilbudschefen. Forskeren afviser kritikken.
År: 2012 Nr.: 02
Pædagoger håndterer dagligt stribevis af dilemmaer. Nogle er tydelige, andre mærkes først, når eftertanken banker på. Med praksisfilosofi kan pædagoger få øje på hverdagens dilemmaer og udvikle nye handlestrategier.
År: 2012 Nr.: 01
Mette Bach og Pia Jeppesen blev for nyligt hædret med årets Læseinitiativpris for deres læsepædagogiske indsats mod marginalisering af tosprogede børn. De bygger bro mellem kulturer og skaber tillid til det danske system.
År: 2012 Nr.: 01
Børn vil udfordre deres egne grænser, når de leger. Men de bliver bremset af overdrevne sikkerhedsregler på legepladser, mener den norske forsker Ellen Beate Sandseter. Hun advarer om følgerne for børnenes psykiske udvikling.
År: 2011 Nr.: 22
Tak for beviserne for, at farlig leg er godt for børnene, siger danske legepladseksperter.
År: 2011 Nr.: 22
Leg er ikke bare leg, men en intelligens, der favner og påvirker alle andre intelligenser og evner, mener pædagogen James Findlay. Han arbejder på en friskole og skriver på en bog om legens intelligens.
År: 2011 Nr.: 22
Flere faciliteter og bevidste pædagoger kan fremme børns fysiske aktivitet i fritidshjem og SFO'er. Især pigerne har behov for stimulering, viser ny forskning.
År: 2011 Nr.: 22
Voldsomme mængder legetøj kan blive til en byrde for børn og deres læring, mener den tyske pædagogikforsker og forfatter Donata Elschenbroich. Børn&Unge har spurgt hende, hvorfor børn i hendes øjne burde lege meget mere med hverdagsgenstande.
År: 2011 Nr.: 22
I både rolleleg og drama handler det om at 'lade som om'. Ved at lave drama med børn kan man derfor lære børn at lege. Især de børn, som ikke er så gode til at lege, får styrket deres legeevner, viser et forskningsprojekt fra to børnehaver i Holbæk.
År: 2011 Nr.: 22
BUPL's hovedbestyrelse mødes mindst seks gange om året. Hovedbestyrelsen er BUPL's landsledelse. Det er den højeste myndighed mellem kongresserne, som holdes hvert andet år. Hovedbestyrelsen består af de syv forretningsudvalgsmedlemmer, herunder formanden, to medlemmer fra hver af de lokale fagforeninger, to fra Lederforeningen samt to medlemmer fra den pædagogiske studieorganisation PLS. Hovedbestyrelsen holdt senest møde den 25. november
År: 2011 Nr.: 21
Efter mange års kommunale nedskæringer er det mange steder sundhedsskadeligt at opholde sig i en dansk daginstitution.
År: 2011 Nr.: 21
Pædagoger spiller en stor rolle, når børn skal udvikle deres ordforråd. Nærvær, snak og engagement er nøgleordene, siger pædagogisk konsulent Lis Pøhler.
År: 2011 Nr.: 20
Vi kan naturligvis ikke tage hele æren, men vores insisteren på viden, faglighed og dygtige pædagoger har spillet en stor rolle
År: 2011 Nr.: 20
Ny finanslov betyder, at kvaliteten i daginstitutionerne skal forbedres med 500 millioner kroner om året. BUPL glæder sig både på børnenes og pædagogernes vegne.
År: 2011 Nr.: 20
Pædagoger bruger deres intuition, når de vurderer, om et barn trives eller ej. Det konkluderer Annette Boye Koch.
År: 2011 Nr.: 19
Danske pædagoger vil have børn, som stiller koppen på plads, viser Jytte Juul Jensens forskning. Udlandet perspektiverer.
År: 2011 Nr.: 19
Børn vil høre til, og deres bestræbelser på at fungere i fællesskaber kan bruges i inklusionen, siger lektor Charlotte Højholt.
År: 2011 Nr.: 19
Minimumsnormeringer skal indgå i de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Børneminister Christine Antorini (S) vil have tilstrækkeligt mange veluddannede pædagoger i dag- og fritidsinstitutioner, ellers kan hendes vision for et bedre børneliv og en bedre forberedelse til skolen ikke lade sig gøre.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagogstuderende Mette Nielsen er taget i praktik i Sverige. Kun her kan hun få erfaringer med kønskritisk pædagogik.
År: 2011 Nr.: 19
Vi skal turde udforske kønsspørgsmål sammen med børnene, mener den svenske pædagog og ph.d.-studerende Klara Dolk. Pædagoger skal skabe rum til alle slags piger og drenge.
År: 2011 Nr.: 19
Queerpædagoger vil gøre op med normerne for køn og seksualitet. De står for en ny pædagogisk retning.
År: 2011 Nr.: 19
Børn og forældre må leve med den ene fejl efter den anden, når sager om forældremyndighed og samvær skal afgøres. Børn&Unge kan dokumentere flere fejl.
År: 2011 Nr.: 18
Det er desværre lige før, det kan betale sig at skrive besparelser på børneområdet ind i evighedskalenderen samtidig med løvfald og skiftet til vintertid.
År: 2011 Nr.: 18
Havde fagbevægelsen ikke blandet blod med Schlüter i 1987, havde det set skidt ud for dansk økonomi. Nu skal arbejdsmarkedets parter igen være med til at hjælpe politikerne ud af en økonomisk krise.
År: 2011 Nr.: 17
Mange børn og pædagoger leger og har aktiviteter i skoven. En del gør det hele tiden, andre gør det en gang imellem. Men hvordan skal en skov være, for at den er rigtig god for børn? Det er agronom Inger Lerstrup ved at undersøge.
År: 2011 Nr.: 17
Hver tirsdag fra begyndelsen af maj har to børnehaver i Nivå passet have på et økologisk landbrug. De dyrker grønsager, lærer om planternes liv og sund mad og har det skægt.
År: 2011 Nr.: 16
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
Styring og test har afløst tilliden til pædagoger, mener Stig Broström fra Danmarks Pædagogiske Universitetskole. På den positive side har regeringen set, at småbørnspædagogik ikke bare er pasning
År: 2011 Nr.: 15
Jeg betragter de positive lyspunkter i den nuværende valgkamp som et godt halvlegsresultat.
År: 2011 Nr.: 15
Forældreansvarsloven er blevet en rigtig god forretning for private psykologer. De tjener styrtende på, at forældre slås om børnene. Spild af samfundets ressourcer, lyder kritikken.
År: 2011 Nr.: 14
Socialministerens udtalelse om hippiepædagoger falder ikke i god jord hos den konservative pædagog og folketingskandidat Kristian Egebæk Mortensen.
År: 2011 Nr.: 14
Er børnehaven god, kan det direkte aflæses på karakteren, når børnene afslutter 9. klasse, viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 14
Asiens fremstormende økonomier tvinger Danmark til at satse på viden og kreativitet, hvis vi skal overleve som velfærdssamfund. Derfor retter mange for tiden blikket mod de alleryngste børn. Det er deres kreative evner, som skal redde Danmark i fremtiden.
År: 2011 Nr.: 14
Når vi pludselig får en god idé eller er kreative, hvad er det så egentligt, der foregår. Det har Lars Geer Hammershøj forsket i. Han mener, at kreativitet er en dannelsesproces, der indeholder tre kræfter: overskridelseskraften, dømmekraften og indbildningskraften.
År: 2011 Nr.: 14
Musik og sang er også med til at udvikle børns kreativitet. Men pædagoger er ofte tilbageholdende med selv at udøve det musisk-kreative, fordi de tror, at de ikke kan. To musikere og musikpædagoger brænder for at lære pædagoger, hvordan de med få redskaber kan lege med musikken i dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 14
Socialministerens udtalelser om hippiepædagoger møder massiv kritik på nettet. Ministeren skal stoppe besparelserne og tale ordentligt, lyder det fra både pædagoger og forældre.
År: 2011 Nr.: 13
En Top 10-liste over de mest almindelige institutionsnavne beskriver et børneunivers med poesi, vækst og frihed. Navnene fortæller om vores ønsker for institutionen. Men nogle navne skal man holde sig fra, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 13
I starten er det kun for sjov. Men nogle børn og unge bruger så mange timer ved computeren, at de får psykiske symptomer på afhængighed. Den amerikanske psykolog David Walsh har i mange år beskæftiget sig med mediernes indflydelse på unges hjerner. Her fortæller han, hvorfor vi bør være bekymrede, når unge bruger for meget tid foran skærmen.
År: 2011 Nr.: 13
Fag, som har mange kvinder ansat, er kendetegnet ved lav løn, fastslår en undersøgelse fra SFI. BUPL vil have bedre lovgivning for at sikre ligeløn.
År: 2011 Nr.: 12
Skolegruppen i børnehaven kan sagtens tænke skarpe tanker om tanker og blive opmærksom på, hvordan man flytter opmærksomhed. Det ved pædagog Anna-Grethe Pugholm, Børnehaven Gerlachsgade i Aarhus, som er med i et stort projekt om mentalisering.
År: 2011 Nr.: 12
Mentalisering? Har det ikke noget at gøre med terapi? Ikke kun og slet ikke i Aarhus, hvor tusinder af pædagoger, lærere og forældre indtager mentalisering som vidensvitaminer
År: 2011 Nr.: 12
Er der meget sladder på din arbejdsplads, er det måske, fordi I ikke arbejder ud fra et fælles fagligt grundlag. Hvis det private og det personlige styrer samarbejdet, er der større sandsynlighed for sladder og for meget privat snak. En sladrekultur kan ændres med få konkrete redskaber.
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 12
Pædagogik foregår i rum - inde som ude
År: 2011 Nr.: 113
Nyt forskningsprojekt peger på, at den væsentligste faktor for børns bevægelse er, hvordan pædagoger forvalter rummene. Børnenes muligheder for fysisk udfoldelse handler ikke bare om kvadratmeter, men måske snarere om, at indretningen er båret af en pædagogik, lyder det fra to forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Kroppen er kommet i højsædet. Mens politikere og forældre presser på for at få mere krop og bevægelse i børnehaven, peger forskere på det store udviklings- og læringspotentiale i fysisk aktivitet. Men hvis vi bare fokuserer på motion, ender kroppen som instrument, og det er ikke sundt, lyder det fra to førende forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Børnehavebørn tager de første spæde skridt ind i skriftsproget, når de snakker det bedste, de har lært. Læring og skoleparathed i børnehaven handler ikke om at træne begynder-ABC, men om at opdage, hvordan skriftsproget er filtret sammen med talesproget, og stimulere det yderligere, mener Anders Skriver Jensen, der forsker i små børns skriftsprogstilegnelse.
År: 2011 Nr.: 111
Pædagoger har altid forsvaret legen som pædagogisk værdi. Med god grund. Men et nyt forskningsprojekt viser, hvordan pædagoger ofte snubler i legen og kommer til at undervise i stedet for at lege.
År: 2011 Nr.: 111
Manglende viden og usikkerhed får pædagoger til at lade være med at underrette mistanke om vold mod børn, viser ny undersøgelse fra SFI.
År: 2011 Nr.: 10
Hvis forskere og praktikere skal bruge hinanden til noget, skal de møde hinanden med nysgerrighed og en åben tilgang til hinandens forskellige arbejdsopgaver og metoder
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Små børns udvikling er for vigtig til, at den kan foregå i vugge­stuer, som lægger mere vægt på pasning end på pædagogik. Pædagogerne skal gøre sig mere umage for at lave kvalitetspædagogik for børnenes skyld. Og det skal være slut med misforstået selvforvaltning i store børnegrupper, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2011 Nr.: 09
Specialbørnehaven Solsikken i Nykøbing Falster fik ændret sit lovgrundlag, så kommunen kunne spare penge. Nu vil socialministeren se lovgivningen efter i sømmene.
År: 2011 Nr.: 08
Regeringens 2020-plan lægger op til fortsatte besparelser på børnene. Det er det stik modsatte af at sikre velfærden, mener BUPL's formand, Henning Pedersen.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Politikerne vil vide, hvad de får for pengene. Derfor er dokumentation og evaluering stormet frem på daginstitutionsområdet. Nogle forskere og eksperter mener, at det er dyrekøbt viden.
År: 2011 Nr.: 08
Jo bedre naboer til farlige virksomheder er orienteret om risikoen, jo bedre reagerer de, hvis ulykken sker. Det er særligt vigtigt, at daginstitutioner er forberedte, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 06
Tillid handler om troen på, at vi kan - både børn og pædagoger
År: 2011 Nr.: 06
Der bliver ingen lønstigninger til pædagogerne i år. Næste år skal lønnen ifølge beregningerne stige 2,65 procent. Pædagogerne får 19 millioner ekstra. Det er en indrømmelse af, at pædagogerne har et lønproblem, siger arbejdsmarkedsforsker.
År: 2011 Nr.: 05
Der er markant forskel på timetallet for landets pædagogstuderende. De studerende, der har flest timer, får dobbelt så mange som medstuderende på andre pædagogseminarer i landet. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 05
Børnene er blevet de store tabere, efter at forældreansvarsloven blev indført for tre år siden, mener en række eksperter. Men loven er god nok. Den er blot blevet fejlfortolket, lyder det fra Familiestyrelsen, som skal evaluere loven forud for en politisk revision.
År: 2011 Nr.: 05
Mange børn går rundt med et lille spøgelse på skulderen efter forældrenes skilsmisse. Pædagog Thomas Andersen er overbevist om, at han kan være med til at jage det væk.
År: 2011 Nr.: 05
Der bliver ingen lønstigninger til de kommunalt ansatte i år, men næste år stiger lønnen 2,65 procent. Pædagogerne får 20 millioner ekstra, og det er en indrømmelse af, at pædagogerne har et lønproblem, siger professor Jesper Due. Det mener BUPL også.
År: 2011 Nr.: 04
En ny masteruddannelse vil opkvalificere pædagoger, der arbejder i vuggestuer, børnehaver, SFO'er og indskolingen.
År: 2011 Nr.: 04
BUPL og Danmarks Lærerforening opfordrer oppositionen til at investere i indeklimaet i skoler og skolefritidsordninger, hvis de vinder valget, alle venter på.
År: 2011 Nr.: 04
En undersøgelse i syv fynske børnehaver viser, at institutionernes størrelse og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt børnene bevæger sig.
År: 2011 Nr.: 04
Idrætsinstitutionerne lærte af en undersøgelse, der viste, at deres børn ikke bevæger sig mere end i de traditionelle institutioner. Derfor er der sat fokus på den fortsatte udvikling af idrætsinstitutionerne og pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 04
Flere end hver femte pædagog er blevet mobbet af kollegerne eller af lederen, viser ny undersøgelse. Mobningen medfører ofte sygemeldinger og langvarige psykiske lidelser for ofrene. Ekspert er ikke overrasket.
År: 2011 Nr.: 03
Flere år med bagtalelse og ydmygelser fra kollegerne endte med, at børnehavepædagogen Christina fik konstateret angst.
År: 2011 Nr.: 03
Mobning på pædagogiske arbejdspladser bekymrer Kommunernes Landsforening (KL), men skal der ske ændringer i forebyggelsesarbejdet, må ændringerne komme fra institutionerne selv, siger chefkonsulent i KL.
År: 2011 Nr.: 03
Flere par finder sammen på tværs af etnisk oprindelse, og det giver flere blandede børn. Psykologer undersøger nu, hvad det kulturelle og biologiske mix betyder for børnene.
År: 2011 Nr.: 02
Etnisk blandede børn er bevidste om, at de er et mix af forskellige kulturer. Det kan blive en stor fordel for børnene, men potentialet bliver ikke udnyttet fuldt ud, mener forskere.
År: 2011 Nr.: 02
"Vi ved jo, at kreativitet og innovation - altså det at hitte på nye ting - kræver samarbejdsevner og sociale kompetencer.
År: 2011 Nr.: 02
"Vi ved jo, at kreativitet og innovation - altså det at hitte på nye ting - kræver samarbejdsevner og sociale kompetencer.
År: 2011 Nr.: 02
Pædagogernes kamp for ligeløn står i stampe, for ingen kan blive enige om, hvorvidt problemet overhovedet eksisterer. Lønkommissionens eksperter mener, at svaret er helt enkelt. De er bare dybt uenige om, hvad det enkle svar er.
År: 2011 Nr.: 01
Der er mange myter omkring tvillingers særlige forhold. Helle Birkholm-Buch er familieterapeut og tvillingemor. Hun har fulgt med i den internationale forskning og afliver på den baggrund myten om, at tvillinger skulle være mere afhængige af hinanden end andre søskende.
År: 2011 Nr.: 01
Aalborg Universitet indleder et treårigt forskningsprojekt, der skal udvikle modeller for frokostordninger til børnehaver. Børnene forvandles til små kokke.
År: 2011 Nr.: 01
Læge Charlotte Bech mener, at ADHD-symptomer hos børn i mange tilfælde kommer af stress. Derfor kan de med fordel behandles med ro, regelmæssighed, rigeligt med søvn, sund kost og motion i stedet for medicin.
År: 2011 Nr.: 01
I de næste to år vil BUPL dokumentere, at pædagoger er en del af løsningen, når det gælder om at sørge for, at børn og unge ikke marginaliseres.
År: 2010 Nr.: 29
Pædagogerne får nu alligevel lov til at købe skattefrie mobiltelefoner, fitnesskort, computere og massage fra kommunernes frynsekataloger. BUPL vender 180 grader i spørgsmålet om fryns.
År: 2010 Nr.: 29
I dag handler arbejdsglæde ikke bare om at have et godt job, men også om have en god arbejdsplads. Arbejdsmiljøets 'grand old man' Tage Søndergård Kristensen uddyber, hvad det er for en størrelse. Hverken gratis kaffe eller fitness gør forskellen. Det gør derimod graden af social kapital.
År: 2010 Nr.: 28
Den løbeglade Henning Pedersen stiller op til en tredje periode som formand for BUPL. Han er kendt for sin saglighed, for ikke at søge konflikter og for at være vild med fynsk fodbold. Men familien kommer ind på en klar førsteplads på begejstringslisten.
År: 2010 Nr.: 27
Når pædagogerne først har sagt ja til at arbejde med dialogisk oplæsning, skal de blive ved og ved, ellers har det ingen effekt på børnenes sprog. Men heldigvis synes pædagogerne, at metoden både er spændende at arbejde med og styrker børnenes sprog.
År: 2010 Nr.: 27
Der hersker fortsat forvirring i pædagogkredse om årsagerne til inkontinens hos børn og ikke mindst til behandlingsmulighederne. Ny forskning bekræfter atter, at der i langt de fleste tilfælde er tale om et fysisk problem, som forholdsvis let kan afhjælpes.
År: 2010 Nr.: 27
Pædagoger betaler gerne 1100 kroner af deres månedsløn for at få fryns som massage og fitness, mens de er helt ligeglade med kaffe, frugt og avis, viser ny rapport.
År: 2010 Nr.: 26
De 1800 pædagoger, der hidtil har fået en del af deres løn udbetalt som mobiltelefon eller massage, har ikke den mulighed fremover. Det har BUPL bestemt, og det skaber debat.
År: 2010 Nr.: 25
Pædagoger har en forhøjet risiko for at udvikle lymfeknudekræft. Til gengæld har de har 10 procent mindre risiko for at få hudkræft. Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse.
År: 2010 Nr.: 25
Det er på høje tid, at der kommer mere fokus på vuggestuepædagogik. Det mener to pædagoger og en forsker, som sammen har skrevet en bog om de mindste børns liv og læring i vuggestuen.
År: 2010 Nr.: 25
Små børn har alt for ringe mulighed for interaktion med en voksen, og det går ud over sproget. I nogle vuggestuer får børnene kun tre minutters kontakt i timen. Pædagoger skal have bedre muligheder for at kunne tilbyde et stimulerende miljø, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2010 Nr.: 25
Slut med flere kalendere, mapper med politikker og aftaler. Og slut med at rende rundt og lede efter den nødvendige information. Med elektronisk vidensdeling ved alle medarbejdere, hvor de skal lede, nemlig på computeren.
År: 2010 Nr.: 25
Mens førende danske psykiatere anbefaler medicin som den bedste løsning til børn med ADHD, fastslår en ny australsk undersøgelse, at medicin ikke virker på lang sigt.
År: 2010 Nr.: 25
Antallet af børn med ADHD stiger eksplosivt i børnehaver og skolefritidsordninger, men pædagogerne føler sig ikke klædt på til at hjælpe dem.
År: 2010 Nr.: 25
En ny uddannelse skal skabe eksperter i friluftsliv og sundhed. Målgruppen er blandt andre pædagoger.
År: 2010 Nr.: 24
Eleverne blomstrer, og skolerne bliver mere rummelige, når kommunerne får frihed til at skabe en alsidig skoledag.
År: 2010 Nr.: 24
De fleste pædagoger oplever samarbejdet med forældrene som en vigtig del af deres arbejde. Men de mener også, at det er besværligt. Den gode nyhed er, at pædagogerne selv kan gøre meget, mener fire eksperter.
År: 2010 Nr.: 23
Dannelse og opdragelse er igen in i det pædagogiske arbejde. Det kan ses i det etiske grundlag for pædagoger, som sandsynligvis vedtages senere i år. Jørgen Husted har skrevet en bog om værdier og etik i socialt arbejde, og han synes, at det er godt, at pædagogerne melder ud, at de vil være mere end børnepassere.
År: 2010 Nr.: 22
Flere af Danmarks førende børnepsykiatere har tætte forbindelser til medicinalindustrien. De står samtidig i spidsen for en arbejdsgruppe, som udarbejder retningslinier for behandlingen af børn med ADHD. Programmet lovpriser netop medicin som den bedste løsning.
År: 2010 Nr.: 21
Pædagogikken er fyldt med vaner og forestillinger, der op­drager børn i nationens tjeneste. Forsker Vibe Larsen fra RUC har sporet hverdagens nationalisme i børnehaven.
År: 2010 Nr.: 20
I mere end 15 år har den nordirske professor Richard Jenkins studeret Danmark og danskere. I børnehave og på værtshus. Der er brug for en nytænkning af danskheden i det multietniske Danmark, mener han.
År: 2010 Nr.: 20
Etniske minoritetsforældre opdrager børn til selvforvaltning, samarbejdsevne, frihed, ligestilling og ærlighed. Det er de samme værdier, som danske forældre sætter højt, viser undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 20
Mangel på vuggestuepladser og dårlig økonomi får mange kommuner til at rykke vuggestuebørn tidligt op i børnehave. Der kan være penge at spare, men ingen pædagogiske fordele, viser ny evaluering af børnehavealderen på 2 år og 10 måneder i Frederiksberg Kommune.
År: 2010 Nr.: 19
Inklusion er hverken en hurtig løsning på de voksende udgifter til specialområdet eller et spareobjekt, som kommunerne kan ty til i trange tider. Det kræver investeringer nu, men gevinsten kan først indkasseres senere, siger eksperterne.
År: 2010 Nr.: 18
Med 17 millioner kroner i støtte fra Forsknings og Innovationsstyrelsen har Københavns og Nyborg kommuner og en række rengøringsfirmaer og universiteter sat sig for at finde ud af, hvordan man kan gøre bedre rent i daginstitutionerne.
År: 2010 Nr.: 17
Samarbejdet mellem en tidligere Michelin-kok og pædagoger, der praktiserer en bevidst mad- og måltidskultur i den integrerede institution Martha Hjemmet på Nørrebro, er nu blevet til kogebogen ’Marthas Måltider’. Her kan daginstitutioner og familier hente inspiration til sund og nærende brændstof til små børn, der skal udvikle sig.
År: 2010 Nr.: 17
Jo flere børn, der puttes i institutionerne, jo mere er pædagogerne syge. Den sammenhæng påvises i ny undersøgelse om normeringers betydning for sygefraværet. Normeringerne spiller også ind på pædagogernes lyst til at skifte job eller helt trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
År: 2010 Nr.: 17
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) fyrer tre pædagogiske filosoffer. Deres kolleger protesterer over fyringerne, som de mener kan få negative konsekvenser i den enkelte daginstitution. Dekan Lars Qvortrup afviser kritikken.
År: 2010 Nr.: 16
Pædagoger halter langt bagefter med lønnen sammenlignet med andre mellemlange uddannelser, fastslår lønkommissonen. Privatisering og øget konkurrence kan være løsningen, mener professor og ligestillingsekspert Nina Smith.
År: 2010 Nr.: 16
Markant flere pædagoger fyres på grund af nedskæringer, viser nye tal fra BUPL. Fagforeningen frygter, at regeringens krav om nulvækst og besparelser vil forværre den kedelige udvikling.
År: 2010 Nr.: 15
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i undervisningstiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere fleksibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
År: 2010 Nr.: 15
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i under­visnings­tiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere flek­sibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
År: 2010 Nr.: 15
Lidt over halvdelen af landets kommuner vil næste år spare på dagtilbud, viser ny undersøgelse. Siden undersøgelsen blev foretaget, har regeringen beordret kommunale besparelser for yderligere fire milliarder kroner frem til 2013. Men det er langtfra hele regningen, vurderer økonom.
År: 2010 Nr.: 13
Problemerne forsvinder ikke. Der bliver ikke færre børn, der skal have støtte i skolerne.
År: 2010 Nr.: 13
Mobningen er fulgt med over på Facebook. I Bodenhoff Fritidscenter fik pædagogerne sig en overraskelse, da 10-15 medlemmer af fritidsklubben lavede en hadegruppe, der hængte nogle andre medlemmer ud.
År: 2010 Nr.: 12
Det strømmer ind ad døren hos DPU med pædagoger, der vil videreuddanne sig. Men langtfra alle kommer ud med en ny titel på visitkortet. Studiet er ensomt, og undervisningsformen engagerer os ikke, lyder kritikken fra de studerende.
År: 2010 Nr.: 11
Tidens mantra er kreativitet og innovation, og stadig flere mener, at kimen til det kreative samfund bliver lagt i daginstitutionen. Den pædagogiske verden jubler, men glemmer, at det er et økonomisk ønske - ikke et menneskeligt - at børn udvikler kreative evner.
År: 2010 Nr.: 109
Hver fjerde pædagog vælger at forlade professionen inden for 10 år. Det er for mange, og der er derfor grund til at se med nye øjne på den pædagogiske profession. Et nyt forskningsprojekt skal kortlægge pædagogers karrierebaner og identificere stadier i karrieren, hvor interessen for faget falder. Det skal gøre os klogere på, hvordan vi holder på pædagogerne.
År: 2010 Nr.: 108
Tidligere udøvede pædagoger deres fag. I dag skal en moderne pædagog også undersøge og udvikle faget. Hvordan klæder pædagoguddannelsen de studerende på til at agere i de tre forskellige roller? Lektor Jan Jaap Rothuizen står i spidsen for et nyt forskningsprojekt om den moderne pædagogprofessionsidentitet.
År: 2010 Nr.: 108
I de seneste årtier er en bølge af akademisering skyllet ind over professionsuddannelser, og det har givet anledning til megen debat. Hvad er op og ned i hele akademiseringsdebatten? Hvor meget skal Foucault og Bourdieu fylde i pensum? Børn & Unge Forskning har talt med professor Pär Nygren om opskriften på den gode rofessionsuddannelse.
År: 2010 Nr.: 108
Mange pædagoger oplever, at de til tider er under voldsomt pres, for eksempel fra veluddannede forældre, i forhold til at skulle forklare beslutninger og pædagogiske tiltag, som man ellers synes er oplagte eller selvfølgelige.
År: 2010 Nr.: 108
Læserundersøgelse af Børn&Unge Forskning sommer 2010. I alt 602 personer deltog via internettet i undersøgelsen, der bestod af mellem 12 og 14 spørgsmål.
År: 2010 Nr.: 108
Læserundersøgelse af Børn&Unge Forskning blev gennemført mellem den 3. og 14. juni 2010. I alt 602 personer deltog via internettet i undersøgelsen, der bestod af mellem 12 og 14 spørgsmål.
År: 2010 Nr.: 108
Livet i de danske børnehaver har i de sidste 10-15 år været udsat for stor politisk opmærksomhed. I pædagogiske kredse har man ikke været udelt begejstret for den megen opmærksomhed, for i kølvandet på den fulgte nye målsætninger og krav, som udfordrede megen pædagogisk tænkning. Ifølge DPU-forsker har udviklingen dog ikke kun været af det onde.
År: 2010 Nr.: 107
Medlem af forretningsudvalget for BUPL, Allan Baumann, tog på studietur til Singapore. Med sig hjem bragte han idealet om, at pædagoger skal hjælpe børn med at blive kreative med deres liv.
År: 2010 Nr.: 107
Da loven om pædagogiske læreplaner blev indført i børnehaven i 2004, skete det ikke uden gråd og tænders gnidsel. Var det ikke et overgreb mod børnehavens traditionelle fokus på børns indre vækst og udvikling? Men læring har i virkeligheden været på programmet siden de første børnehaver så dagens lys, fortæller lektor Stig Broström, DPU, Aarhus Universitet i et historisk vue over børnehavens idé.
År: 2010 Nr.: 107
For godt 25 år siden fik de danske fritidshjem en søster med skolefritidsordningen, SFO, der hurtigt er blevet det mest søgte fritidstilbud for især 6-9-årige danske børn. Men manglende faglig udvikling og en samtidig stærk skoledagsorden er ved at underminere hundrede års dansk tradition for at prioritere børns fritidsliv. Forsker Pernille Hviid opfordrer til udviklingen af en ny fritidspædagogik, som også skolen og resten af verden kan lære af.
År: 2010 Nr.: 107
Det er tid til at gå nye veje for BUPL, hvis fagligheden skal generobres, og pædagogerne igen være stolte af deres fag. Forskningsprojekt peger på en genopfindelse af tillidsrepræsentantens rolle, som en vej at gå.
År: 2010 Nr.: 106
Den nyeste førskoleforskning kan sige en del om, hvad der kendetegner god kvalitet i daginstitutionerne. Men den kan ikke sige meget om, hvordan man skaber udvikling og kvalitet i en institution, hvor kvaliteten er ringe. Kortlægning af førskoleforskningen efterlyser viden om forandrings- og udviklingsprocesser.
År: 2010 Nr.: 106
Legen må ikke ofres på læringens alter, og udviklingen af en ny kreativitetspædagogik skal hjælpe pædagogerne med at sætte ord på, hvorfor børns frie leg giver dannelse og øger chancen for succes i fremtidens videnssamfund
År: 2010 Nr.: 106
Når børn eksperimenterer med drikkelege, efter­ligner de bare de voksne. Men der er god grund til at udskyde alkoholdebuten: De unge, der begynder tidligt, har også størst risiko for et højere forbrug senere i livet.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogerne og forskerne er uenige om, hvad der skaber køns­identitet, og hvad der skal til for at undgå fastlåste kønsroller hos børn. Nogle er begestrede for kønsopdelte ­aktiviteter, mens andre er imod.
År: 2010 Nr.: 07
Lærerne skal lære meget mere om pædagogik af pædagogerne, mener adjunkt Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2010 Nr.: 06
Krav om mere skoleforberedende arbejde vil ramme daginstitutionerne i fremtiden. Men det skal pædagogerne ikke lade sig skræmme af, mener lektor Stig Broström.
År: 2010 Nr.: 06
Et enigt Europa er på vej mod tidligere læseindlæring. Den skandinaviske model for daginstitutioner og læring ser dog også ud til at vinde indpas.
År: 2010 Nr.: 06
En gruppe af de svagest stillede børn i Danmark kommer ikke i dagtilbud. Integrationshuset Kringlebakken viser mødrene fordelene ved de danske dagtilbud.
År: 2010 Nr.: 06
Ny undersøgelse skal klarlægge, om det store fokus på pædofili har ført til en frygtkultur blandt pædagoger, hvilket i sidste ende kan ødelægge børnenes tillid til voksne.
År: 2010 Nr.: 06
De børn, der ikke får et kvalitetsdagtilbud, bliver stillet ringere senere i livet end deres jævnaldrende.
År: 2010 Nr.: 05
De unge slår bare tiden ihjel og sender kedelige beskeder til hinanden på de sociale netværk som Facebook. Men der er meget mere på spil: Her iscenesætter de sig selv og konstruerer deres personlighed, her plejer de deres venskaber og finder nye måder at styrke båndene på. Men klubfolkene er ikke meget for at bruge de sociale netværk pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 05
Ingen andre offentlige medarbejdere vægter deres kolleger så højt, som pædagogerne gør, viser ny undersøgelse
År: 2010 Nr.: 03
Langt de fleste pædagoger er glade for deres arbejde, viser en ny undersøgelse, som også dokumenterer, at sammenlægningen af kommuner ikke har gjort pædagogerne mindre tilfredse.
År: 2010 Nr.: 03
Siden 2007 har samtlige nul- til seksårige i den integrerede daginstitution Dragen fået lov til at snuppe en lur, når de havde behov. Det kræver ekstra nærvær af personalet, men har også skabt større overskud hos både børn og voksne.
År: 2010 Nr.: 03
Aktionslæring er en ny metode, der skal hjælpe pædagoger med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde. 31 institutioner har arbejdet med at ændre den nære praksis ved at handle på nye måder. BUPL har betalt forskningsprojektet.
År: 2010 Nr.: 03
Søvneksperter vil frede middagsluren i dagpasningen og have de små børns søvn på dagsordenen til forældremøder. En ny pjece til forældrene skal hjælpe et sundere søvnmønster på vej.
År: 2009 Nr.: 35
Det kræver tid og rum at arbejde med sin viden
År: 2009 Nr.: 35
Film og medier fylder meget i børns hverdag. Men det er langtfra alle børn, som har kompetencer til at bearbejde deres oplevelser fra mediernes verden. Efteruddannelseskurset Filmpilot klæder pædagoger på til at arbejde mediepædagogisk med de yngste børn i institutionerne.
År: 2009 Nr.: 35
I to tredjedele af landets kommuner når evalueringer af pædagogiske læreplaner aldrig frem til politikerne. Når det endelig sker, er formen ofte så forenklet, at essensen er forsvundet
År: 2009 Nr.: 34
Ganske almindelige, gennemsnitlige danske børn sover mindst en time for lidt - hver nat. Det koster venskaber, sygedage, læring og livskvalitet i børnehøjde. Og så går det i øvrigt ud over de voksnes arbejdsmiljø. Nu vil søvneksperter have en god søvnhygiejne tilbage på opdragelsens dagsorden.
År: 2009 Nr.: 34
For hvor er vi på vej hen i vores stræben efter at få hverdagen til at hænge sammen?
År: 2009 Nr.: 34
På Røsnæs Skole og Børnehus mener tre børn fra 4. klasse, at ­klimaforandringernes værste konsekvens er, at Nordpolen ­smelter helt væk, og isbjørnene drukner.
År: 2009 Nr.: 33
Au pair-piger strømmer fra især Filippinerne til danske hjem for at hjælpe med børnepasning og husligt arbejde. Men når familierne ansætter unge kvinder til at passe deres børn i stedet for at dele børnepasningen mellem mor og far, så forbliver børnepasning en kvindeting, mener to forskere.
År: 2009 Nr.: 32
Politikerne skal lytte til borgerne, som ønsker nedskæringsspiralen stoppet og erstattet med klare visioner for de mindste.
År: 2009 Nr.: 32
Arbejdet med pædagogiske læreplaner er omfattende og tidskrævende. Men for børnene har det ikke den store betydning, viser forskningsprojekt.
År: 2009 Nr.: 32
Tidligere kaldte man dem sarte og overfølsomme. I virkeligheden er de særligt sensitive børn. Omkring hvert femte barn er født med karaktertrækket og har brug for nærvær, ro og fordybelse. Får de ikke det, risikerer vi flere børn og unge på lykkepiller, mener en førende psykolog og psykoterapeut på området.
År: 2009 Nr.: 29
Der er ikke behov for, at kommunerne kaster sig ud i ny detailregulering
År: 2009 Nr.: 29
Overgrebsanklager, imageproblemer og fordomme om rundkredspædagogik var blandt emnerne, da mandlige pædagogstuderende i Holstebro diskuterede deres udfordringer i uddannelsen.
År: 2009 Nr.: 29
Børn kopierer konstant de voksne, der omgiver dem. Det gælder ikke mindst de voksnes aktivitetsniveau og kropskultur. Hvis pædagogerne selv er vilde med at bevæge sig, bliver ungerne det også. Det viser forskning fra Syddansk Universitet. Heldigvis er der ikke kun én rigtig måde at bruge kroppen på.
År: 2009 Nr.: 28
Det skal ikke være kommunerne, der fremover fastsætter antallet af børn pr. voksen i daginstitutioner, hvis forældrene kan bestemme. De ønsker en landsdækkende, lovbestemt standard for normeringen.
År: 2009 Nr.: 28
Støttepædagoger fra Odense er som de første i Danmark i gang med at tage en diplomuddannelse, der er specielt designet til dem.
År: 2009 Nr.: 27
Det ville være endnu federe, hvis der blev skabt mere plads til at udfolde sig på.
År: 2009 Nr.: 27
Professor i psykologi Dion Sommer beklager de fortsatte nedskæringer på daginstitutionerne. Han kan ikke anbefale mange af de danske børnehaver. De er blevet for dårlige, mener han.
År: 2009 Nr.: 26
Bupl.dk har fået nyt udseende og nye muligheder. Alt er blevet samlet under ét, og målet er at give en mere opdateret og medlemsorienteret service.
År: 2009 Nr.: 26
Fire ud af ti kommuner forventer, at det bliver nødvendigt at spare på dagtilbud, SFO og klubområdet i 2010. Mange forklarer det med stigende udgifter på specialområdet.
År: 2009 Nr.: 26
Gode normeringer, god plads og godt uddannet personale giver høj kvalitet i børnehaven. Og den høje kvalitet giver bonus, både for børnene, pædagogerne og samfundet, viser ny forskning fra SFI.
År: 2009 Nr.: 26
Børn med vanskeligheder skal have andet end uvirksomme specialtilbud og pladser i daginstitutioner, hvor de bare er på tålt ophold. Inklusion er svaret, mener leder af videncenter for inklusion. Inklusion er nummer to i rækken af populære pædagogikker, viser Børn&&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 25
Anerkendende pædagogik dominerer det pædagogiske landskab. Men pædagoger har vidt forskellig opfattelse af, hvad anerkendende pædagogik er. Det hænger sammen med, at den anerkendende pædagogik består er flere forskellige teorier, som både udspringer af tyske erkendelsesfilosoffer og amerikansk business-tankegang.
År: 2009 Nr.: 24
I Svalehuset ved Varde har pædagogerne arbejdet med anerkendende pædagogik et par år. De vil være betydende voksne, der møder børn, forældre og hinanden på en anerkendende og positiv måde. Det giver det bedste grundlag for god udvikling. Og så er de ligeglade med, at de er en del af en trend.
År: 2009 Nr.: 24
Anerkendende pædagogik er også topscoreren i fritidsinstitutionerne. Fritidsinstitutionerne ligger også under for de modeluner, der hersker i den pædagogiske verden, mener lektor Stig Broström.
År: 2009 Nr.: 24
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger blomstrer i heldagsskolerne i Odense. Undervisningen er blevet bedre, og man arbejder målrettet på at give mere plads til fritidspædagogikken, viser forskningsprojekt fra tre heldagsskoler i Odense.
År: 2009 Nr.: 23
Fire og fem år gamle børn har haft smertelige erfaringer med at blive udelukket og drillet i daginstitutionen, og de spæde skridt mod den alvorlige mobning i skolen tages i børnehaven, viser et nyt forskningsprojekt. Flere børnehaver har sat mobning øverst på dagsordenen, og det hjælper.
År: 2009 Nr.: 22
Sprogvurderinger kan være udmærkede, men de er ikke svaret på, hvad man skal gøre for at støtte børns sproglige udvikling optimalt. Det er meget vigtigere, hvad der sker, når testen er taget. Og at se på, hvordan daginstitutionerne kan bidrage til, at børn udvikler deres sprog optimalt.
År: 2009 Nr.: 21
Royale barnedåber har en tendens til at skabe navnetrend. Alligevel får navnet Henrik, som har været på hastigt tilbagetog siden sin storhedstid i 1960'erne, næppe comeback efter prinsedåben i juli, vurderer navneforsker.
År: 2009 Nr.: 20
Pædagogerne kan se frem til at få lidt mere i løn fra 1. oktober. Til den tid stiger lønnen med 1,16 procent. Det er reguleringsordningen, som giver pædagogernes løn et ekstra løft.
År: 2009 Nr.: 19
I den integrerede institution Vedbyholm i Hvidovre Kommune har personalet været en del af HPA-projektet. Det har betydet et øget fokus på inklusion, fordybelse og opkvalificering af kompetencer hos pædagogerne.
År: 2009 Nr.: 17
Udsatte børn klarer sig bedre, hvis man sætter ind med en systematisk pædagogisk indsats, der styrker børnenes kompetencer i et inkluderende miljø. Det viser en ny undersøgelse, hvor 60 institutioner og 3000 børn har deltaget.
År: 2009 Nr.: 17
Forskning skal give argumenter til at forbyde hormonforstyrrende og sundhedsskadelige stoffer. I mellemtiden skal oplysning hjælpe pædagoger til at vælge, mener miljøministeren.
År: 2009 Nr.: 17
Kommunikationen mellem pædagoger og socialrådgivere skal være bedre. Et forsknings- og udviklingsprojekt skal gøre underretninger forståelige hos begge parter. Det kan betyde, at udsatte børn får hurtigere hjælp.
År: 2009 Nr.: 17
Regler og direktiver fra EU overtrumfer danske love og overenskomster. Det folkevalgte EU-parlament kan blokere direktiverne, og valget den 7. juni er således afgørende for danske lønmodtageres fremtid.
År: 2009 Nr.: 15
Børn elsker computerspil. Det er et fantastisk redskab til leg, fortæller en forsker. Alligevel forsøger pædagogerne hele tiden at begrænse børns leg ved computeren. Spillene fascinerer og drager, fordi de appellerer til og spiller på basale kognitive færdigheder i os, fortæller en forsker. Fremtiden byder på spil med kunstig intelligens, som skræddersyr spillene til den enkelte spillers færdigheder.
År: 2009 Nr.: 15
BUPL bakker op om ny strategi og opfordrer regeringen til at afsætte midler til området.
År: 2009 Nr.: 14
En samlet opposition vil have svar på, hvordan regeringen agter at indfri sit løfte om SU til pædagogstuderende. Venstres SU-ordfører afviser dog, at regeringen har begået løftebrud.
År: 2009 Nr.: 14
Det er ikke sikkert, at minoritetsbørn nemt lærer dansk, bare fordi de er kommet i en dansk børnehave. Det siger Martha Sif Karrebæk, cand.mag. i sprogvidenskab og ph.d., som i ni måneder fulgte treårige Sulimans vanskeligheder med at begå sig blandt de andre børn og med at lære dansk.
År: 2009 Nr.: 13
Forældrene lærer at være forældre, og børnene lærer at sætte sunde grænser. Det amerikanske forebyggende familieprogram 'De Utrolige År' vinder frem i hele verden, også i Danmark, hvor Servicestyrelsen netop er gået i gang med at undersøge virkningen.
År: 2009 Nr.: 13
Den, der mobber, er selvsikker. Og den, der bliver mobbet, er ikke selv skyld i mobningen. Myterne om mobning bliver aflivet i bogen 'Drop drilleri'. Forfatterne efterlyser pædagoger, der kan se forskel på en konflikt og mobning.
År: 2009 Nr.: 12
Pædagoguddannelsen er blevet akademiseret. Men samtidig er de studerende blevet bogligt svagere, og færre gennemfører uddannelsen. BUPL erkender problemet. Nu skal profileringen af uddannelsen øges, og der skal mere fokus på de musiske fag.
År: 2009 Nr.: 12
Danske unge i alderen 15-16 år drikker mere end unge i noget andet europæisk land, viser en ny rapport. Ekspert vurder, at højere alkoholpriser kan nedsætte de unges alkoholforbrug.
År: 2009 Nr.: 11
Indlæring er alt for vigtig til at overlade til lærerne alene. Pædagoger skal teste børns læringsstil, allerede fra de er tre år. Gennem leg og sang skal de understøtte børnenes læseudvikling. Sådan lød nogle af udmeldingerne, da Børn&Unge mødte læringsstil-ikonet Rita Dunn.
År: 2009 Nr.: 08
Mantraet er stordrift i kommunerne. Det truer små natur- og skovbørnehaver på eksistensen, vurderer lektor og Ph.d stipendiat Niels Ejbye Ernst. Mød tre naturinstitutioner, der alle har fået kamp til stregen i forsøget på at overleve.
År: 2009 Nr.: 07
På Brøndagerskolen i Albertslund arbejder pædagogerne ud fra TEACCH-metoden, som fem specialskoler nu i 20 år har udbredt viden om. Tag med Børn&Unge på besøg i en anderledes og udfordrende pædagogisk verden.
År: 2009 Nr.: 07
Skal jeg forhandle løn som nyuddannet? Og hvordan er det lige med barselsreglerne? Det var nogle af spørgsmålene, da BUPL og SL holdt hvervemøde på Pædagoguddannelsen København. Børn&Unge var med.
År: 2009 Nr.: 04
Der skal være plads til afbalanceret uhygge i daginstitutionen, siger litteraturdarwinist. Hekse og monstre udvikler nemlig barnets med­fødte instinkter og pirrer dets urgamle fascination for rovdyr.
År: 2009 Nr.: 02
Det skal blive endnu tydeligere, hvad pædagogiske arbejde er og kan.
År: 2009 Nr.: 01
Livet i et stort, levende og mobilt netværk, stærkt styret af mobiltelefonen, har gjort de unges identitetsdannelse til en proces og et projekt. Det sande jeg findes ikke længere. Frem­tiden? Den tegner lyst. Hvert forår og efterår samles enorme stæreflokke i Tøndermarsken for at æde stankelbens- og gåsebillelarver, inden de skal på træk. Rovfuglene ser også frem til stærens træk. Sandsynligvis som et forsvar mod rovfuglenes angreb samler stærene sig ved solnedgang i flokke på helt op til en million fugle. Sværmene er så store, at de nogle gange nærmest kan skygge for solen. Derfor kaldes fænomenet også for ’sort sol’, og fugleinteresserede i tusindvis valfarter til Sønderjyllands vestkyst for at se de fantastiske mønstre, den tilsyneladende koordinerede koreografi, som fuglenes overlevelsesinstinkt kaster dem ud i. Men der er ingen koreografi, ingen førerstær, der fortæller de andre stære, hvordan de skal flyve. Stærene finder sammen og flyver tæt sammen ved at holde øje med de nærmeste artsfæller og gøre som dem. De koordinerede bevægelser er en dynamisk skiftende akkumulering af individuelle beslutninger – og det går så lynhurtigt, når en flok skifter retning, at man skulle tro, at det var en kollektiv beslutning.
År: 2009 Nr.: 01
New Public Management er over de danske daginstitutioner. Målet er mere kvalitet for pengene, men det vækker modstand i daginstitutionerne. Pædagoger og ledere bør dog forholde sig proaktivt til de nye Styringsformer, hvis de vil påvirke udviklingen, lyder det fra forskerne bag nyt forskningsprojekt.
År: 2008 Nr.: 51
Skal man tage hensyn til det enkelte barn eller snarere hele børnegruppen? Pædagoger har altid skulle forholde sig til forholdet mellem individ og fællesskab, men dilemmaet skærper til, i takt med at forældres og forvaltningens krav til pædagoger stiger.
År: 2008 Nr.: 51
Pædagogerne skal styrke deres faglige selvbevidsthed. Ellers bliver de tromlet ned af politikernes krav om at måle, tælle og veje. Erfaringer fra hospitalsverden viser, at de politiske styringsredskaber svækker fagligheden og den enkelte medarbejders professionelle indfl ydelse.
År: 2008 Nr.: 51
I mange vestlige lande er dagtilbud til de mindste børn ikke en del af uddannelsessystemet. Konsekvensen er, at meget læring går tabt, lyder det fra John Bennett, som står bag omfattende undersøgelser af OECD-landenes daginstitutioner.
År: 2008 Nr.: 51
Forskningsprojektet ”Dokumentation og evaluering – mellem forvaltning og pædagogik” er udført i 2007- 2008 i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Formålet med projektet har været at undersøge, hvilken betydning dokumentation og evaluering har for daginstitutionsområdet.
År: 2008 Nr.: 51
BUPL satser på forskning, fordi forskning i pædagogisk arbejde er en nødvendig drivkraft i udviklingen af den pædagogiske profession
År: 2008 Nr.: 50
Danmark er det land i verden, hvor flest børn under tre år bliver passet uden for hjemmet. Kvaliteten i institutionerne ligger til en bronzemedalje, men ville nå helt til top, hvis uddannelsesniveauet blandt de ansatte var højere, viser en ny Unicef-rapport. Af Mikkel Kamp, b&u@bupl.dk / Foto: Jens Hasse
År: 2008 Nr.: 43
Mere end halvdelen af børnene i 151 fynske institutioner er dagligt udsat for et uacceptabelt indeklima. Det konkluderer et forskningsprojekt fra DTU. Mere plads eller bedre ventilation kan løse problemet.
År: 2008 Nr.: 43
Regeringen har som led i sin kvalitetsreform lovet at forbedre indeklima og pladsforhold i daginstitutionerne. Men arbejdet trækker i langdrag. Socialdemokraterne har krævet et svar fra regeringen, som nu lover at sætte en undersøgelse i gang.
År: 2008 Nr.: 43
Den nyeste forskning viser, at humor skaber et bedre arbejdsmiljø med mindre stress og sygdom. Og når det gælder humor på jobbet, har pædagoger et naturligt forspring, mener forfatter Karen-Marie Lillelund. De er nemlig omgivet af de mest fantastiske humorister.
År: 2008 Nr.: 42
Det kniber med det faglige udbytte og motivationen, når pædagoger deltager i korte efteruddannelsesforløb, viser ny forskning. Pædagogerne har ofte svært ved at se, hvad de skal bruge uddannelsen til, og det begrænser produktiviteten.
År: 2008 Nr.: 42
Kongressen står sammen om retningen, og dermed står BUPL godt rustet til de kommende års arbejde.
År: 2008 Nr.: 41
Forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet vil undersøge, om learning-centre i danske børnehaver kan styrke børnenes læringsparathed, så børnene klarer sig bedre i skolen. Især børn med svag baggrund har gavn af at få styrket læringsparatheden, inden de kommer i skole. Men det er danske institutioner ikke gode nok til i dag, mener forskerne.
År: 2008 Nr.: 40
Hver femte studerende dropper ud af pædagoguddannelsen, og næsten ingen af dem kommer i gang med en anden uddannelse. For at undgå frafald skal studerende have mere støtte, anbefaler ny rapport.
År: 2008 Nr.: 39
Pædagoger risikerer at dreje pædagogikken i den forkerte retning, hvis de ikke forholder sig kritisk til de metoder, de bruger til evaluering og dokumentation. Bruger de metoder, de ikke selv forstår, diskvalificerer de deres egen faglighed. Det mener en af forskerne bag en ny rapport
År: 2008 Nr.: 37
Okay med sikre systemer og tjeklister i flyvemaskiner - ikke okay i arbejde med børn, siger professor i statskundskab.
År: 2008 Nr.: 37
Om få måneder skal alle dagtilbud servere et måltid mad om dagen. Måltidet skal være sundt. Men reglerne for, hvad sund mad er, når ikke at blive færdige til tiden.
År: 2008 Nr.: 36
Færre søger ind, flere falder fra, økonomien er dårlig, og de studerende er mindre sammen med underviserne end tidligere. Diverse reformer får skylden. Men der er også lyspunkter som mere fokus på faglighed og anerkendelse af, at viden også skabes på grunduddannelserne.
År: 2008 Nr.: 35
Skal pædagogstuderende i praktik tælle med i normeringen, når de ikke mere er lønnede, men på SU? Finansministeriet siger ja, mens BUPL mener at have en klokkeklar aftale med regeringen om, at det skal de ikke.
År: 2008 Nr.: 35
Innovation er nøgleordet for fremtidens daginstitutionsledere. Men innovationen kan kun lykkes, hvis daginstitutionslederne tænker ledelse radikalt anderledes, siger Annemette Digmann.
År: 2008 Nr.: 34
Kravet om dokumentation og forskning rammer de fleste grupper af offentligt ansatte. Derfor er det vigtigt at præge den offentlige debat med forskningsresultater og solid dokumentation, mener professor Uffe Juul Jensen.
År: 2008 Nr.: 34
Dansk Sygeplejeråd har siden 2000 støttet forskning ved at finansiere sygeplejerskers ph.d.-projekter. Forskningen skal øge fagets status og indflydelse.
År: 2008 Nr.: 34
Smid for en stund de professionelle pædagogiske briller og rejs med den anerkendte adfærds- og evolutionærpsykolog Jill Byrnit til abernes verden. Aben kan lære pædagoger om nutidens børn og de leverer et kritisk blik på institutionskulturen
År: 2008 Nr.: 34
Camilla Balslev Nielsen er gået fra at være pædagog til at være forsker, men tilgangen til børn vil hun ikke slippe.
År: 2008 Nr.: 33
Pædagogerne skal afgrænse sig fra andre faggrupper, og de skal gøre deres arbejde mere synligt. Sådan lyder fire eksperters bud på vejen til en stærk professionsidentitet. BUPL's bud er formuleret i 10 nye forslag til mål, som Børn&Unge sætter fokus på de næste to måneder. Og som pædagogerne selv skal tage stilling til på generalforsamlinger og BUPL's kongres i november.
År: 2008 Nr.: 32
Stadig flere pædagoger fyres på grund af sygdom, viser BUPL's opgørelser. Stress, udbrændthed og højt sygefravær er nogle af årsagerne til de mange sygdomsafskedigelser.
År: 2008 Nr.: 31
Børn fra ressourcesvage familier har sværere ved at skabe solide venskaber end andre børn. Det konkluderer ny rapport.
År: 2008 Nr.: 30
Vi ved, hvad der skal til - både indholdsmæssigt og ressourcemæssigt. Der skal flere pædagoger til - flere dygtige pædagoger.
År: 2008 Nr.: 29
Forårets strejke har været hård ved BUPL's økonomi. Hovedbestyrelsen har nu vedtaget et budget, der på tre år skal fylde strejkekassen op til samme niveau som før strejken.
År: 2008 Nr.: 28
Mere end hver fjerde pædagogstuderende siger nej til en fremtid som pædagog, viser Børn&Unges rundspørge på Jydsk Pædagog Seminarium. Forskning understøtter tendensen: Næsten tre ud af fire nyuddannede pædagoger overvejer at forlade faget.
År: 2008 Nr.: 25
I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner til bedre kvalitet i daginstitutioner. Pengene skulle blandt andet gå til flere pædagoger til børnene, men sådan er det ikke gået, viser ny analyse. Velfærdsministeriet afviser kritikken.
År: 2008 Nr.: 23
Udsigten til konflikt under overenskomstforhandlingerne gav BUPL 1.200 nye medlemmer. Nu, hvor konflikten er slut, er udfordringen at holde på de nye medlemmer.
År: 2008 Nr.: 23
En ny undersøgelse viser, at de ikke-udskældte i højere grad føler sig accepteret, mødt med tillid og holdt af end andre. Og så lærer de bedre og skælder ikke ud på deres egne børn. Hvis det breder sig, lover det godt for fremtiden, mener lektor Erik Sigsgaard, der står for undersøgelsen.
År: 2008 Nr.: 21
Det danske aftalesystem giver sjældent mulighed for, at en enkelt gruppe offentligt ansatte kan stige i lønhierarkiet. Derfor bliver det svært for BUPL at forhandle mere hjem nu, siger professor og arbejdsmarkedsforsker Jesper Due
År: 2008 Nr.: 19
BUPL skal ikke bestemme omfanget af konflikten, mener Kommunernes Landsforening. Derfor har kommunerne sendt lockoutvarsel, så de pædagoger, der ikke allerede strejker, er udelukket fra at arbejde fra den 17. juni. Men regerinen griber ind, inden det kommer så vidt, spår forsker.
År: 2008 Nr.: 18
Vuggestueleder Poul Luttermann er en af få mænd, der har vovet sig ind i den mest kvindedominerede gren af pædagogfaget. Han tager det med oprejst pande at blive omtalt som hunkønsvæsen i såvel tale som skrift. For Poul Luttermann er overbevist om, at mænd har noget at give børnene, også de helt små.
År: 2008 Nr.: 17
Erik Sigsgaard går ind for, at voksne lytter til det, børn fortæller om deres liv. Kun på den måde kan de blive klogere på, hvordan de giver dem en god barndom. Selv om han lige er blevet 70 år, har han gang i et nyt projekt om, hvordan voksne, der ikke er blevet skældt ud som barn, adskiller sig fra alle os, hvis forældre ikke kendte til andre måder.
År: 2008 Nr.: 14
BUPL financierer ny forskning i pædagogik og pædagogers arbejdsliv.
År: 2008 Nr.: 12
Ved at studere svin kan man lære meget om mennesker, mener forsker.
År: 2008 Nr.: 12
Jo højere uddannelse, jo længere og bedre lever man, viser ny undersøgelse. Det gælder også pædagoger, der nu hører til gruppen af højtuddannede.
År: 2008 Nr.: 09
En britisk forsker opfordrer til seksualundervisning i børnehaven, og danske eksperter bakker op. Men de færreste danske børnehaver gør noget aktivt for at søge viden og tale med børnene om seksualitet. Mangel på viden og pædofilskræk er de største forhindringer.
År: 2008 Nr.: 08
Personalet i Frihavn Sogns Menighedsbørnehave II blev tvunget til at opgradere sin viden om børns seksualitet, da et barn var ekstremt fokuseret på andre børns kønsdele.
År: 2008 Nr.: 08
Pædagoger efterlyser viden. De mener ikke, at de ved nok til at efterkomme krav om bedre kvalitet i det pædagogiske arbejde. En undersøgelse af 84 udviklingsprojekter viser, at langt de fleste af dem handler om at give pædagogerne et kompetenceløft.
År: 2008 Nr.: 06
Velfærdsministeriet er drænet for ansatte med faglig pædagogisk viden og indsigt. Kontorerne er befolket med økonomer og jurister, og det afspejler sig i både lovgivning, rådgivning og administration, mener BUPL og forskere på området.
År: 2008 Nr.: 05
Mange ledere og forvaltningschefer klager over, at de ikke kan få de pædagoger, de skal bruge. De fleste mener, at højere løn kan være med til at løse problemet.
År: 2008 Nr.: 05
Børn med ADHD spises i stor stil af med amfetaminlignende medicin, som lægerne ikke kender langtidsvirkningerne af. Men sund kost kan virke ligeså godt som piller, vurderer ernæringsekspert og forfatter Karen Nørby.
År: 2008 Nr.: 03
Lars Qvortrup er den nye øverste leder af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han er særligt optaget af læringens mirakel. At børn lærer ved at blive stimuleret og udfordret af voksne, lige fra de er helt små. Det har barnebarnet Johanne på tre år vist ham, når de læser sammen eller går tur ved stranden.
År: 2008 Nr.: 03
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
BUPL's nye forskningspulje har fordelt de første penge. Der var 28 forskningsprojekter, der søgte penge, og nu er syv blevet udvalgt.
År: 2007 Nr.: 42
Selv om mange børn retter sig hurtigt efter en hjerneskade, kan følgerne dukke op flere år efter skaden. Typisk starter de i 10-12 års alderen, siger svensk forsker.
År: 2007 Nr.: 41
Stigningen i brugen af medicin til børn og unge vil fortsætte, vurderer eksperter. Men samtidig efterlyser de bedre regler og mere etik i behandlingen.
År: 2007 Nr.: 40
I børnehaven Eventyrgården i Odense har børnene i et år hoppet, danset og løbet på den nyeste robotteknologi. Pædagogerne er begejstrede, men de maner dog til besindighed. Husk nu også naturen, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 37
Robotprofessor mener, at nutidens børn skal udvikle legen og kreativiteten i samspil med robotteknologisk legetøj.
År: 2007 Nr.: 37
Ejet af mange, men alligevel helt sin egen. På 25. år fastholder Novemberkonferencen optimismen og troen på fremtiden som sine særlige kendetegn.
År: 2007 Nr.: 36
Fritidsklubben Ragnarok fylder hullet mellem skole og familie for Vollsmoses børn. Aktiviteter udenfor "mosen" og fodboldaftener foran storskærmen giver flygtningebørnene en tiltrængt pause fra et hårdt familieliv.
År: 2007 Nr.: 35
Ved at anerkende børns behov og følelsesmæssige tilstand kan pædagoger spare tid. Samtidig vil det hjælpe børn med særlige behov til ikke at ryge ind i konflikter og uhensigtsmæssig adfærd, som kræver mere tid.
År: 2007 Nr.: 35
For flere end 600 børn i Vollsmose er hver dag et mareridt. De lever med traumer fra krigen, flugt eller forældrenes lidelser. Men traumer er tabu, og der er alt for lidt viden om traumer, siger sundhedsplejerske i ny undersøgelse.
År: 2007 Nr.: 35
Traumatiserede flygtninge i Danmark har stærke fysiske og psykiske mén, som forværres for hver dag, de ikke får behandling. Alligevel må flygtninge vente op til tre år på behandling, fordi der ikke er pladser nok.
År: 2007 Nr.: 35
Myndigheder og eksperter betegner bivirkninger ved ADHD-medicin som ubetydelige. Men en ny undersøgelse blandt forældre til ADHD-børn dokumenterer, at op imod halvdelen af forældrene oplever alvorlige bivirkninger ved medicinen.
År: 2007 Nr.: 33
Lederne er de pædagoger, som bruger computeren mest i deres daglige arbejde, og med en ny hjemmeside vil bupl.dk være ledernes vejviser til ledelsesværktøjer i cyberspace. På hjemmesiden finder lederen information om alt fra lovgivning til lønforhandling.
År: 2007 Nr.: 33
Endelig efter mange års planlægning og arbejde står Stjernehaven her i 2010 færdig i Gråsten. For bare tre år siden kaldte man den for "Fremtidens bæredygtige børnehave". Men nu er den en realitet. Kom med på en kigger ind i en helt anderledes daginstitution.
År: 2007 Nr.: 33
Drop nettet, hvis du vil have rigtige venner, siger engelsk forsker. Nix, lyder svaret fra dansk kollega. Unge net-træner i venskaber. Det gør dem socialt kloge.
År: 2007 Nr.: 32
Både børn, unge og voksne kan dele deres mobbe-erfaringer med andre. Samtidig bidrager de til et nyt, stort forskningsprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
År: 2007 Nr.: 31
Ny BUPL-fond satser millioner på at dokumentere pædagogernes arbejde. Faglærte kan forvente besøg af forskere med lup, varsler forbundet.
År: 2007 Nr.: 29
Sundhedsordfører Anne Baastrup (SF), finder det uacceptabelt, at børn udsættes for det, hun kalder tilfældig behandling i børnepsykiatrien alt efter bopæl. Hun vil tage sagen op med sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Han afviser imidlertid overfor Børn&Unge, at der er et problem.
År: 2007 Nr.: 29
Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser store regionale forskelle på brug af lykkepiller og Ritalin til børn og unge. Århus udskriver flest recepter. Ribe og Sønderjylland er mere sparsomme. Behandlingen i børnepsykiatrien er præget af tradition og holdninger, lyder en forklaring.
År: 2007 Nr.: 29
Der er ikke plads nok til anderledes børn i dag, siger psykolog Renée Toft Simonsen, som er aktuel med en ny børnebog om et ADHD-barns hverdag. Hun er bekymret over stigende medicinforbrug, men forstår forældrene.
År: 2007 Nr.: 28
Menneskelig adfærd forklares i stigende grad med biologi. Udviklingen gør raske børn syge og medicinalindustrien spiller en stor rolle, mener forsker.
År: 2007 Nr.: 27
Børnene skal lære at skabe relationer til hinanden og de voksne. Og så er det afgørende at organisere arbejdet, ellers ender der med at gå tid fra børnene, mener Margot Bolvig Wissing og Allan Dixen fra Bryggens Børne- og Ungdomscenter på Amager.
År: 2007 Nr.: 27
Børnemiljøvurderinger er alle tiders mulighed for at se miljøet i institutionen fra børnenes perspektiv. Det mener Søren Smidt og Erik Sigsgaard, som skal lave et inspirationsmateriale til pædagoger om børnemiljøet. De efterlyser input fra pædagoger.
År: 2007 Nr.: 27
Brugen af det amfetaminlignende stof Ritalin, som primært gives til børn med ADHD, er eksploderet indenfor de seneste ni år. Eksperter kalder behandlingen farlig og eksperimentel. I USA mistænkes medicinen for at være årsag til flere dødsfald.
År: 2007 Nr.: 27
Education International imødekommer BUPL's ønske om, at der sættes særlig fokus på daginstitutionspædagogikken.
År: 2007 Nr.: 26
Fagforeningen for pædagoger i Grønland slår nu alarm. Manglen på uddannet personale er så enorm, at der ofte er blot en enkelt faglært pædagog per institution. Dårlig løn og usynlig faglighed får fagfolk til at søge andre græsgange, mener ekspert.
År: 2007 Nr.: 25
BUPL, seminarierektorerne og de pædagogstuderende får med hovedorganisationen FTF's ja til trepartsaftalen opfyldt et årelangt ønske om SU-finansieret praktik på pædagoguddannelsen. Men ellers er trepartsaftalen ikke nogen gavebod til de offentligt ansatte.
År: 2007 Nr.: 24
Hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til, siger hjerneforsker med nyudgivet bog. Hun foreslår, at pædagogerne erkender piger og drenges forskellige hjernemæssige udvikling, for dermed udvikler de sig bedst.
År: 2007 Nr.: 20
Med nyskabelsen Pædagogisk Råd vil BUPL Nordsjælland skabe et forum, der med afsæt i pædagogers egne diskussioner af faget og professionen kan være med til at præge den kommunale dagsorden på det børnepolitiske område.
År: 2007 Nr.: 17
Der falder lettere penge af til forskning i og pædagogisk arbejde rettet mod mennesker med autisme end andre grupper inden for specialområdet. Det vurderer flere forskere, der efterlyser mere status og flere penge til hele det specialpædagogiske felt.
År: 2007 Nr.: 17
Ingen diagnose, ingen penge. Sådan er reglerne for tildeling af ressourcer på socialområdet. Men det er ren systeminteresse at sætte mærkater på folk, og diagnoser bliver nemt en spændetrøje, mener lektor fra DPU.
År: 2007 Nr.: 17
Ofte går der 10-15 år, fra en far eller mor begynder at drikke, til diagnosen alkoholiker bliver stillet. Og inden hjælpen kommer, har alkoholmisbruget haft store konsekvenser for børn i familien. Derfor skal man involvere ægtefæller og børn i alkoholbehandlingen, mener norsk psykolog.
År: 2007 Nr.: 14
Unge drikker og ryger mindre, viser ny undersøgelse. Ifølge ekspert kan de unge ikke lide følelsen af afhængighed og skodder derfor røgpindene. At være sejlende stiv hver weekend er også blevet mere yt.
År: 2007 Nr.: 12
Børn i skovbørnehaver er mestre til at finde på. De er markant bedre end deres jævnaldrende i "almindelige" børnehaver. Også når det gælder motorik, opmærksomhed og sygefravær, har udebørnene førertrøjen på. Det dokumenterer en dansk undersøgelse for første gang.
År: 2007 Nr.: 12
I kølvandet på kommunalreformen tænker to ud af tre kommuner i strukturændringer på daginstitutionsområdet, viser ny undersøgelse. Tendensen er sammenlægninger og nye ledelsesformer.
År: 2007 Nr.: 12
Anerkendelse fra kollegerne er det vigtigste, for at pædagoger kan skabe og udvikle en fagidentitet. Det siger de selv i en undersøgelse, som cand.pæd. Helle Bøgelund Frederiksen har lavet. Den viser også, at identiteten primært skabes i praksis, og ikke alene fordi man har en pædagoguddannelse.
År: 2007 Nr.: 12
Et nyt inspirationsmateriale fra Familieministeriet giver ideer til, hvordan man kan udforme den pædagogiske læreplan. Der er især lagt vægt på, hvordan man evaluerer læreplanen og i mindre grad på, hvordan man arbejder med de udsatte børn og de tosprogede. To områder, som evalueringen af læreplanerne viste, var svære for pædagogerne.
År: 2007 Nr.: 12
Socialforskningsinstituttet har forsøgt at evaluere kommunernes indsat med at få brudt den negative sociale arv, men mange af tiltagene har vist sig at være svære både at evaluere og sammenligne på grund af manglende systematik. Men undersøgelserne viser, at en tidlig indsats over for gravide og spædbørnsfamilier giver pote, og at læring og undervisning af de nul-10-årige udsatte bør forstærkes.
År: 2007 Nr.: 11
Professor Dr. ABC bryder barrierer ned mellem danske og tyske børn. Figuren kan bruges alle steder, hvor børnehavebørn skal lære et nyt sprog og en ny kultur at kende, siger manden inde i kostumet, diplompædagog Claus Sax Hinrichs.
År: 2007 Nr.: 10
En fem millioner kroner dyr evaluering af førskoletilbud for autistiske børn møder massiv kritik fra flere eksperter. Test, undersøgelser og resultater er i visse afsnit tvivlsomme, og kan i værste fald danne grundlag for forkerte beslutninger, mener kritikerne. Evalueringens hovedforfatter afviser kritikken.
År: 2007 Nr.: 08
Når unge ser drabelige horrorfilm sammen, er det ikke for at svælge i blod og vold men for at opnå et socialt fællesskab, hvor de kan afprøve og teste nogle følelser. Det viser forskning i unges filmvaner og fascination af blandt andet horrorfilm.
År: 2007 Nr.: 07
I over 30 år delte personalerne i en børnehave og en vuggestue i Roskilde både grund og hus, men uden egentlig at tale sammen. Først da institutionerne skulle sammenlægges og skillevæggen mellem dem rives ned, begyndte et udviklende samarbejde - godt hjulpet på vej af en konsulent med en god ide
År: 2007 Nr.: 04
De kan bruges til at gøre op med vanetænkningen i institutionerne og til at se på, om pædagogernes gode intentioner også bliver omsat til praksis, viser en ny rapport om pædagogers arbejde med de pædagogiske lærerplaner
År: 2007 Nr.: 04
Naturfænomener er måske det af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, der er sværest at gå til. Derfor har Experimentarium og institutionerne i Gentofte Kommune indledt et samarbejde, der skal gøre det legende let for pædagoger at introducere forsøg med rødkålssaft, æg og sæbevand for børnene
År: 2007 Nr.: 04
Venner er børn. Det kan ikke være de voksne, for de er ikke "lille" nok, og så skulle man jo også først lære dem at lege. For det vigtigste ved venner er, at man leger godt sammen med dem. Susanne Tryggedsson, cand. pæd. pæd. og underviser på CVU-Fyn, har spurgt børn om venskaber
År: 2007 Nr.: 04
Børn med diagnosen opmærksomhedsforstyrrelser uden hyperaktivitet - ADD - skal vente længe på at få hjælp og får den i værste fald aldrig, mener læger. Der er en, "det vokser han/hun nok fra kultur" i børnehaven, og børnene når derfor at lide mange nederlag, før de får hjælp. Oven i det er ventetiden til børnepsykiatrien for disse børn op til halvandet år visse steder i landet
År: 2007 Nr.: 02
Handicappede eller børn med specielle behov har det bedst sammen med såkaldte almenbørn. Meget gerne i basisgrupper, så de får fordel af en specialindsats samtidig med, at de kan blive integreret i en normalinstitution. Det mener de eksperter og fagfolk, Børn&Unge har stillet spørgsmålet: Hvor har de handicappede børn det bedst?
År: 2007 Nr.: 02
Pædagogisk forskning er altid styret af forskernes personlige holdninger. Alligevel er forskningen det tætteste, vi kommer på sandheden, og derfor bør forældre og politikere lytte mere efter forskernes argumenter
År: 2007 Nr.: 01
Allerede i vuggestuealderen er nogle børn så højt begavede, at de skiller sig ud fra kammeraterne. De ofte indadvendte eller meget udadfarende børn bliver dog mange gange misforstået af de voksne og bremset i deres udvikling. Nogle børn har været til børnepsykiater, før det konstateres, at de ikke "fejler" andet, end de er født med særlig forudsætninger. I nogle daginstitutioner er der dog ved at opstå forståelse for de særligt begavede børns behov
År: 2007 Nr.: 01
20 millioner kroner over de næste to år. Det beløb vil BUPL bruge på forskning, der er relevant for institutionsområdet. Det skal ske dels ved at støtte nye forskningsprojekter, dels ved at finde og formidle relevant forskning på området
År: 2006 Nr.: 42
I de næste to år skal den pædagogiske profession yderligere styrkes. BUPL skal arbejde for, at pædagoger bliver mere synlige og får en professionsbevidsthed. Alt hvad BUPL gør, skal i fremtiden ses gennem professionsbriller. Kongressen var ikke helt enig om, hvordan det skal gøres
År: 2006 Nr.: 42
Et efterår, hvor BUPL har været i vælten i forbindelse med de kommunale budgetter, har tydeligvis givet sammenhold, begejstring og et stort ønske om også fremover at fremstå som en organisation med noget på hjerte
År: 2006 Nr.: 42
En ny rapport slår endnu engang fast, at daginstitutioner skal være med til at bryde den sociale arv. Men at man ikke ved nok om, hvad der skal til, for at de kan gøre det. Derfor vil Familieministeren bruge en del af de to milliarder, der er afsat til bedre kvalitet i dagtilbud, på forskning i emnet
År: 2006 Nr.: 41
Pædagogstuderende får ingen undervisning i ligestillingspædagogik. Eksperter efterlyser en diskussion blandt studerende og pædagoger om, hvordan de selv er med til at skabe køn blandt børnene, og ikke mindst hvilke køn de skaber
År: 2006 Nr.: 41
Næste år får pædagoger endnu en stor opgave. De skal sammen med forældrene sprogscreene alle treårige børn. To af de sprogeksperter, der skal lave screeningsmaterialet, mener det bliver lige til at gå til. Men at pædagogerne trænger til opkvalificering, for at sprogstimuleringen i praksis kan blive bedre
År: 2006 Nr.: 41
Palle alene i Verden er baseret på videnskab, Den Store Bastian er en joke, og engang blev det betragtet som direkte farligt for børn at læse for meget. Det fortæller professor Torben Weinreich, der for nylig har udgivet en bog om dansk børnelitteratur gennem 400 år
År: 2006 Nr.: 40
Pædagoger føler i højere grad end ansatte i andre brancher, at arbejdet giver mening, at de har indflydelse på opgaverne, og at de udvikler sig på jobbet, viser nyt forskningsprojekt. "Det er et glansbillede", mener BUPL og henviser til de mange stressede, sygemeldte og nedslidte pædagoger
År: 2006 Nr.: 40
Daniel Goleman ændrede verden for 11 år siden med sin bog om følelsernes intelligens. Nu er han tilbage med en opfølger, der handler om, hvordan vores sociale intelligens nok er den vigtigste af alle. Han forklarer til Børn&Unge, hvordan meget af det, som udgør vores sociale intelligens, er grundlagt gennem værdifulde erfaringer i barndommen. Og det bedste af alt: Meget af det kan - og skal - læres
År: 2006 Nr.: 39
Lad os bruge den nye dagtilbudslov som anledningen til at opstille en mere ambitiøs plan for genopretning og udvikling af daginstitutionerne til gavn for nutidens børn og fremtidens globaliserede samfund.
År: 2006 Nr.: 39
Studier fra Sverige viser, at pædagoger fastholder piger og drenge i traditionelle kønsroller, fordi piger og drenge ikke får den samme behandling. Ligestillingspædagogik vinder derfor mere og mere frem i Sverige. Pædagogerne fokuserer på, at alle børn får de samme muligheder i stedet for at tænke på, hvad der er typisk for henholdsvis drenge og piger
År: 2006 Nr.: 38
Praktikvejlederuddannelsen styrkes, seminarielærere får efteruddannelse, der oprettes en institution, der kan evaluere pædagoguddannelsen, og CVU'erne erstattes af såkaldte professionshøjskoler. Det er resultatet af et nyt politisk forlig. BUPL jubler
År: 2006 Nr.: 38
Det er en skrøne, at voksne kan præge børn til bestemte politiske holdninger. Ny forskning fastslår, at børn allerede fra de er helt små danner selvstændige holdninger og indgår i komplicerede "politiske" forhandlinger med hinanden
År: 2006 Nr.: 37
Regeringen har over de næste fire år afsat to milliarder kroner til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Men hvor er de politiske visioner og ambitioner for området, spørger Per B. Christensen, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen
År: 2006 Nr.: 34
Forslag om at satse 10 millioner kroner om året på at gøre BUPL til uomgængelig autoritet på det pædagogiske vidensmarked blev godt modtaget af hovedbestyrelsen
År: 2006 Nr.: 31
Næsten alle børnehaver, vuggestuer og dagplejer har lavet eller er i gang med at lave pædagogiske læreplaner. Det kniber dog med at få lavet læreplaner for svage børn og for de tosprogede børn. Det viser første del af evaluering af læreplanerne. Ministeren er godt tilfreds
År: 2006 Nr.: 29
I Danmarkshistorien er de store ændringer altid blevet fulgt af kollektive aktioner på den ene eller den anden måde, forklarer forskningslektor fra Aalborg Universitet
År: 2006 Nr.: 28
Det er ikke tilfældigt, hvilket tørklæde en muslimsk pige bærer. Det skal passe til resten af tøjet og se smukt ud. For 14-årige Hoda El-Faour er det ikke undertrykkende at gå med tørklæde. En dansk antropolog og en tyrkisk leder af et integrationsprojekt finder heller ikke tørklædet undertrykkende
År: 2006 Nr.: 27
Mange unge har så ondt i livet, at de skærer sig i armen eller på anden måde skader sig selv. Nogle går så vidt som til at overveje selvmord. Desværre lider de personer, som burde hjælpe, nemlig lærere og pædagoger, af berøringsangst overfor de udsatte unge, mener Anne Marie Nyborg og Annette Vilhelmsen, der holder kurser for pædagoger og lærere i, hvordan de tackler de her unge
År: 2006 Nr.: 27
Det danske system med børnehaveklasse som et tilbud og som en overgang fra børneinstitution til skole er enestående.
År: 2006 Nr.: 26
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
Læreplaner virker ikke, når de basale vilkår i børnehaver bliver forringet. Og så kan politikere droppe alle planer om at indføre skolelignende undervisning i børnehaven. Det virker stik imod hensigten, siger Dion Sommer
År: 2006 Nr.: 24
E-mailen er suveræn til at skabe faglige netværk og den kan forbedre kommunikationen med forældre. Men bliver den brugt forkert, kan e-mailen være med til at skabe konflikter
År: 2006 Nr.: 24
En ny kritisk undersøgelse af den danske folkeskole konkluderer, at Danmark med fordel kan opprioritere de kunstneriske fag. Men danske forskere ser ingen sammenhæng mellem undervisning i for eksempel musik og idræt og børnenes færdigheder i dansk og matematik
År: 2006 Nr.: 23
Natur og teknik er sjældent et hit blandt skolebørn. Det vil de ændre i Astrup i Nordjylland. Her bliver børnenes interesse fanget allerede i børnehaven, hvor en flok fem-seksårige er med i et naturprojekt, udviklet i samarbejde med seminariefolk
År: 2006 Nr.: 22
Vi snakker meget om stress. Men bliver man selv stresset, fordi man ikke slår til i jobbet, er det svært at se virkeligheden i øjnene. Psykologerne Finn Godrim og Anne Pedersen giver deres bud på, hvordan stress opstår, og hvordan man kan bryde den
År: 2006 Nr.: 21
Her er en god nyhed: Pædagogerne og deres fortjenstfulde gerning får permanent fagmuseum. BUPL agerer fødselshjælper
År: 2006 Nr.: 21
Nogle forældre synes, at det er svært at finde ud af, hvordan deres børns dagligdag i daginstitutionen forløber og bliver usikre på, om de trives. Det er et fælles ansvar for forældre og pædagoger at bidrage til, at børns liv derhjemme hænger sammen med livet i institutionen, siger DPU-forsker
År: 2006 Nr.: 20
Det ser ud til at have en negativ effekt på pædagogers og forældres samarbejde, at forældrene opfattes som forbrugere af institutionens ydelser. Det betyder, at pædagogernes fokus drejes væk fra børnene, og energien bruges på at tilfredsstille forældrene for at undgå konflikter
År: 2006 Nr.: 20
I Børnehuset Spodsbjerg i Hundested kan pædagogerne slet ikke arbejde uden forældrene. De har brug for forældrenes viden om børnene for at kunne arbejde med deres udvikling og adfærd i gruppen
År: 2006 Nr.: 20
Nedskæringer får direkte konsekvenser for børnene i daginstitutionerne. Så klar var meldingen fra tre eksperter, da 800 pædagoger og forældre mødtes i Århus for at høre om en barndom under pres
År: 2006 Nr.: 17
En ny undersøgelse viser, at pædagoger har den højeste erhvervsrisiko for at blive indlagt med stress og depression. Det gælder også de mandlige pædagoger
År: 2006 Nr.: 16
At være leder af en børnehave i et arktisk minearbejdersamfund kræver mere end almindelig pædagogik. På Svalbard er den danske pædagog Pernille Weis-Fogh byens fælles bedstemor, der giver gode råd om alt fra forfrysninger til forliste ægteskaber
År: 2006 Nr.: 14
De tosprogede børn i Ishøj må gerne blive bedre til at tale dansk end deres etsprogede kammerater. Pædagogerne må også gerne blive bedre til integration. Selv om pædagoger og konsulenter har arbejdet med sprogstimulering og integration i kommunen i over 10 år, er der stadig et stykke vej, til indsatsen er i top
År: 2006 Nr.: 12
Et treårigt forsøg med konfliktmægling til børn og unge mellem 12-15 år har vist bemærkelsesværdige resultater. Mæglingerne holder de unge væk fra nye konflikter og styrker deres selvværd, er erfaringerne fra otte kommuner
År: 2006 Nr.: 11
Pædagogfaget er så langt væk fra at være en profession, som det kan komme, mener sociolog Esther Nørregård-Nielsen. Pædagogerne skal afgrænse sig fra pædagogmedhjælperne, ellers får de aldrig den anerkendelse, de ønsker, viser hendes ph.d. afhandling
År: 2006 Nr.: 07
Ny forskning konkluderer, at daginstitutionen ikke nødvendigvis skaber bedre integration af børn med anden etnisk oprindelse end dansk - i værste fald kan børnehaven skade integrationen og skubbe børnene længere væk fra fællesskabet
År: 2006 Nr.: 05
Børne- og ungepolitikken er et af de mest vitale områder, som skal revurderes og formuleres i forbindelse med opgave- og strukturreformen.
År: 2006 Nr.: 04
Pædagoger kan hjælpe børn med udviklings- og empatiforstyrrelser ved at lave orden i det kaos, børnene lever i. De ofte meget anstrengende børn har brug for, at deres problemer anerkendes som skader i hjernen, mener neuropædagog
År: 2006 Nr.: 04
Flere forskere kritiserer den undersøgelse af de pædagogiske læreplaner, som Familieministeriet har sat igang. Forskerne mener, den er for uambitiøs og at den ikke tager hensyn til, at børn er levende væsner. Ph.d Pernille Hviid sammenligner de tests, der bruges, med dem, man evaluerer rumraketter med
År: 2006 Nr.: 02
Frygt for misbrug af resultater, tvivlsom forskningsetik og alt for stram styring. Sådan kritiserer en række forskere Familieministeriets fem-millioners-kontrakt til at undersøge, hvordan det er gået med indførelsen af de pædagogiske læreplaner. I ministeriet forstår man ikke kritikken
År: 2006 Nr.: 01
De stille børn er et mindretal, og det er både et sundhedsmæssigt og socialt problem. Derfor har Fyns Amt og DGI skabt projektet Børn i Bevægelse. Ideen er at få disse børn i gang med at løbe rundt, spille bold og være aktive. Pædagogerne har en vigtig rolle i projektet, og en af metoderne er at fokusere på legen frem for konkurrencen
År: 2005 Nr.: 42
Vi har gennem årene gang på gang påpeget miljøproblemerne for både børn og ansatte, og i BUPLs arbejdsmiljø-politik hedder det blandt andet, at vi vil arbejde for, at der vedtages en arbejdsmiljølov for børn.
År: 2005 Nr.: 41
I sager om seksuelle overgreb på børn er hovedbeviset ofte videoafhøringer af børn. Forsker i hukommelse kalder disse beviser et udslag af voksenfantasi, og advokat i BUPL frygter muligheden for justitsmord. Underviser på politiets kurser i afhøringer af børn er uenig
År: 2005 Nr.: 41
Kunst i form af både teater, musik og dans kan være med til at udvikle vuggestuebørn til at blive bedre mennesker og samfundsborgere. Det mener seminarielærer Annelise Arent og jazztrioen Yuya, der begge er involveret i EU-projektet "Glitterbird - kunst for de allermindste"
År: 2005 Nr.: 39
Sorg og krise hører også barndommen til, og det skal daginstitutionerne lære, mener Kræftens Bekæmpelse. I dag har kun omkring hver tredje daginstitution en sorg handleplan
År: 2005 Nr.: 37
Der er for få politikere, der klart viser deres vilje og visioner.
År: 2005 Nr.: 37
Det vil være god investeringspolitik at sørge for bedre luft, lys, mindre støj og den rette temperatur for arbejdet, for det virker!
År: 2005 Nr.: 34
Det begyndte med hattedamerne, der hjalp de fattige unger. Siden kom kaldet. Derpå faget og lønarbejdet. I dag hedder det sig, at pædagogerne har en profession. Eller i det mindste er på vej til at få én
År: 2005 Nr.: 33
Økonomisk sikkerhed i familien og kvalitet i daginstitutioner er blandt de vigtigste våben i kampen mod negativ social arv. Det mener sociolog Gøsta Esping-Andersen
År: 2005 Nr.: 32
Langt de fleste 10-18-årige trives med deres liv, med skole, venner og fritidsaktiviteter. Men mange er utilfredse med deres vægt
År: 2005 Nr.: 28
Børn lever og lærer gennem deres krop - de er deres krop. Nu skal 1000 århusianske pædagoger undervises i, hvordan børn lærer med kroppen. De første har været på skolebænken
År: 2005 Nr.: 24
Børn lever i en verden struktureret og overvåget af voksne. Børns behov for fritid er mere udtalt end nogensinde, siger sociolog Alan Prout
År: 2005 Nr.: 22
Den offentlige sektors topledere har fået et kodeks for god ledelse. Det er udformet som ni bud, der skal sikre blandt andre kommunaldirektørers refleksion over egen ledelse. Ledelseseksperter er positive, men advarer mod simple opskrifter. Også mellemlederne får snart et sæt regler for god ledelse
År: 2005 Nr.: 22
Talepædagoger, psykologer, hørelæger og pædagoger overser ofte hjernelidelsen APD hos mange børn. Børnene bliver derfor fejldiagnosticeret som f.eks. DAMP-børn eller autister og ender ofte i specialklasser. Flere af børnene kunne dog helbredes
År: 2005 Nr.: 20
Det tog børnehaveklassen 20 år at blive anerkendt og respekteret. Det er dér, sfo'erne er nu, siger forskeren, lektor Stig Broström, som mener, det er på tide at få besvaret spørgsmålet: Hvad er en god fritidspædagogik?
År: 2005 Nr.: 19
De fejl, som en kommunal legepladsinspektør for et år siden fandt på to nye legeredskaber på legepladsen ved Skovlyskolens SFO i Holte, blev i sidste uge udbedret af leverandøren Rabo. Legepladsinspektøren er tilfreds, men Rabo afviser, at der nogensinde var fejl på produkterne. Skolelederen finder sagen absurd
År: 2005 Nr.: 18
Hvis pædagoger ikke har tid nok til børnene og slet ikke til de truede børn, så må daginstitutionerne rationalisere, mener familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K). Han kommer fra en hård finans- og arbejdsgiververden og vil nu være børnenes minister. Bedste kvalifikation er, at han er far
År: 2005 Nr.: 15
God pædagogik er at støtte børnene i at udvikle deres aktuelle potentialer samt at udfordre dem til at udvikle nye.
År: 2005 Nr.: 14
Ledelsen af dagtilbud har en vigtig opgave med at få hele personalegruppen inddraget i arbejdet med læreplaner. Ellers risikerer arbejdet at skabe splid blandt de ansatte, fremgår det af inspirationskataloget Guldguiden, der netop er på gaden
År: 2005 Nr.: 09
Ny viden ender som noget, der "står i en mappe på en hylde" og ikke som ændret praksis, hvis man kun sender to medarbejdere på kursus. De viser ny forskning af Bente Jensen, DPU. Hun anbefaler, at man bruger resultaterne, når man skal implementere loven om læreplaner
År: 2005 Nr.: 08
Det er svært for mandlige pædagoger at blive anerkendt både som mænd og som fagligt dygtige pædagoger, konstaterer en svensk forsker, der har analyseret en række artikler i Børn&Unge
År: 2005 Nr.: 06
Mange pædagoger ryger, men røgen er farlig for dem selv, børn og kolleger. "Selvom en institution har et rygerum, slipper røgen ud gennem nøglehullet," siger en læge fra Kræftens Bekæmpelse. Forskere ønsker rygeforbud på danske arbejdspladser, og et rygeforbud er en succes i vuggestuen Tumlingen
År: 2005 Nr.: 02
Børn får endnu mere ud af at få læst op i børnehaven, hvis pædagogen stopper op og snakker med børnene om handlingen og konkrete ord. Samtidig er det sjovere at læse for dem
År: 2005 Nr.: 01
Begrebet negativ social arv bruges i flæng af forskere og derfor forkert af pædagoger, mener sociolog Morten Ejrnæs. Han vil afskaffe begrebet og taler i stedet om risikofaktorer i barndommen - fx mobning i skolen
År: 2004 Nr.: 44
Lederne i Rønnede Kommune er blevet til Team Dagpasning med ansvar for drift og udvikling af hele dagpasningsområdet. Der er ingen børneforvaltning, og Team Dagpasning refererer direkte til politikerne. De fem tidligere "dronninger i eget rige" har brugt meget tid på processen fra institutionsegoisme til solidarisk teamledelse
År: 2004 Nr.: 44
De læser højt for børn i den bedste mening. Men pædagoger kan i deres valg af aktiviteter bremse for integrationen, siger antropolog, der forsker i tosprogede børn i institutioner
År: 2004 Nr.: 43
BUPL-formand Birgit Elgaard godt tilfreds med delforlig, som giver alle pædagoger et ekstra løntrin i 2005 og forbedrer vilkårene for kvinder på barselsorlov
År: 2004 Nr.: 43
Med mellemrum råbes der i kor om danske børns dårlige sprog. Men det er langt hen ad vejen myter, for der findes meget lidt dokumenteret viden om danske børns sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder. Det vil to sprogfolk nu gøre noget ved
År: 2004 Nr.: 42
Regeringen har afsat 33,9 millioner kroner til blandt andet uddannelse af pædagoger i pædagogiske læreplaner. "Det forslår som en skrædder i helvede," mener roskildeborgmesteren Bjørn Dahl (V). I BUPL er man enig
År: 2004 Nr.: 42
Temaet på årets ledertræf på Hotel Nyborg Strand var det hele lederliv. Et begreb, der dækker over en ændring i holdningen til arbejdslivet. I dag fylder arbejdet meget i hverdagen, og der stilles krav om både personlig og faglig udvikling på jobbet. Ledere såvel som medarbejdere i pædagogiske institutioner skal være sprudlende, engagerede og turde tage ansvar med hele sin person og hele tiden. Det skaber på den ene side arbejdspladser med mulighed for personlig udvikling, men på den anden side sætter det også det enkelte menneske i dilemmaer og konflikter, der kan være svære at håndtere: Hvornår har jeg fri? Er det her vuggestueprojekt en arbejdsopgave eller mit personlige udviklingsprojekt? Hvad er forskellen på mig som privatperson og mig som leder? Hvordan imødegår jeg både kommunens krav om at spare og medarbejdernes ønsker om mere i løn? Hvordan forbliver jeg pædagog, når jeg skal være virksomhedsleder?
År: 2004 Nr.: 40
Ministeren for daginstitutionerne, Henriette Kjær, er uenig i, at pædagogerne ikke kan gøre noget for de udsatte børn med de nuværende vilkår. Hun mener, at de pædagogiske læreplaner er et godt initiativ, der vil sætte pædagogerne i stand til at gøre arbejdet endnu bedre, end de gør i dag
År: 2004 Nr.: 40
Danske daginstitutioner kan have svært ved at klare det forebyggende arbejde og være med til at bekæmpe den negative sociale arv. Det viser en ny undersøgelse af Bente Jensen, forsker og lektor på DPU. Bedre normeringer, bedre rammer og mere uddannelse til pædagogerne er helt nødvendig, hvis daginstitutionerne skal kunne gøre en forskel
År: 2004 Nr.: 40
Rollespil har bredt sig i de danske institutioner inden for de sidste tre til fire år, men hvad er det egentlig, og hvilke pædagogiske gevinster ligger der i spillene? Pædagog Lars Andersen og Claus Raasted har skrevet en bog til begyndere om rollespillets pædagogiske muligheder
År: 2004 Nr.: 39
Læring er på mode inden for dansk småbørnspædagogik. Pædagoger taler om læring i stedet for udvikling. Hvorfor gør de det? Og hvad betyder det for pædagogikken og for pædagogfaget? Børn&Unge har talt med forskellige eksperter for at få svar på spørgsmålene
År: 2004 Nr.: 38
En mentorordning, tutorer, ekstra vejledningstimer og indslusning gennem Pædagogisk Grunduddannelse (PGU). Det er tiltag, der, ifølge en ny projektrapport fra CVU Vest, kan integrere etniske pædagogstuderende på pædagogseminarierne
År: 2004 Nr.: 36
Maden i børnehaverne er sundere end sit rygte, viser ny undersøgelse. Men alt for mange børnehaver mangler et ordentligt køkken, og børnene deltager for lidt i indkøb og madlavning, mener manden bag undersøgelsen
År: 2004 Nr.: 31
En ny rapport viser, at støj kan give mange andre skader end høreproblemer. Blandt de mere upåagtede skader er hjertekarsygdomme og fosterskader. Støjen i institutionerne er dog ikke skadelig for et foster, vuderer forsker
År: 2004 Nr.: 28
I to måneder har en SFO i Birkerød tilbudt børnene at komme til en kinesiolog. Tre forældrepar har taget imod tilbuddet om at få afbalanceret energierne i deres børns kroppe
År: 2004 Nr.: 28
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
Hvad er dansk kulturarv, og kan nutidens børn bruge den til noget? Kulturarvsstyrelsen vil de næste tre år støtte kommuner og lokale projektmagere, der vil formidle den lokale kulturarv til børn. Det første projekt er allerede på vej i Gentofte Kommune
År: 2004 Nr.: 24
Selv om mange børn i dag spiller rigtig meget på computer, er der ikke den store grund til bekymring. Nye danske og norske undersøgelser viser nemlig, at børns brug af computerspil harmonerer fint med aktiviteter som venner, familie og sport
År: 2004 Nr.: 24
To danske firmaer er på markedet med digital teknologi til at holde en usynlig snor i børnene i forlystelsesparker og zoologiske haver. I fremtiden vil både børn og voksne blive udsat for her-og-nu-markedsføring, der vil bruge vores mobiltelefoner til med få meters nøjagtighed at afsløre, hvor vi befinder os.
År: 2004 Nr.: 20
Børns mavepine, hovedpine og ufrivillig afføring er nogle af de symptomer, der vidner om mistrivsel forårsaget af stress blandt børn. Men løsningen er ofte ligetil og ret banal, fortæller to erfarne pædagoger, der underviser daginstitutioner i at håndtere stress blandt børn
År: 2004 Nr.: 20
Børn kan få værdifulde erfaringer med skriftsprog i uformel praksis mellem børn og voksne i institutionerne. Pædagoger svigter børnene, hvis de ikke introducerer det trykte og skrevne sprog i børnehaven, mener lektor Kjeld Kjertmann, DPU
År: 2004 Nr.: 18
Chancen for at få sig et måltid i daginstitutionen er markant størst i kommuner omkring hovedstaden, viser en ny undersøgelse af madordninger og kostpolitik
År: 2004 Nr.: 14
Ordet "barnlig" får aldrig en positiv klang. Alligevel er der god grund til at forsvare barndommen, mener forfatterne Bertill Nordahl og John Madsen, der ikke bryder sig om, at piger på otte år gemmer dukkerne væk for i stedet at kaste sig ud i et liv som unge. Bare rolig, pigerne leger stadig, det er bare på en anden måde, påpeger forfatteren Jørn Martin Steenhold
År: 2004 Nr.: 13
Dokumentation, følge børns spor, medinddragelse af børnene og børns kunstneriske udtryk er nogle af de afsmitninger Reggio Emilia-pædagogikken har haft på dansk pædagogik. Ifølge Reggio Emilia-eksperten Karin Eskesen handler det dog ikke om at kopiere italienerne, men om at bruge deres erfaringer til en dansk variant
År: 2004 Nr.: 13
Reggio Emilia er foregangsland, når det kommer til dokumentation. I vores naboland Sverige er de godt på vej, men de oplever forhindringer undervejs
År: 2004 Nr.: 12
Kommentar af professor Tage Søndergård Kristensen og Hermann Burr, forsker, Arbejdsmiljøinstituttet
År: 2004 Nr.: 11
Pædagoger er mere plaget af støj end ansatte i industrien, viser ny undersøgelse. Støjen er vokset i takt med, at der er kommet flere børn i instutionerne.
År: 2004 Nr.: 11
Læreplaner vil være et tilbageskridt for dansk pædagogik, mener Søs Bayer, rektor for Dannerseminariet, og pædagogerne Jytte Hare og Tina Petersen fra to institutioner i Hillerød. De mener, at legen er dømt ude. De obligatoriske planer vil kun føre til en mere læringspræget hverdag, der ikke sikrer, at børn lærer mere, men bare lærer noget andet.
År: 2004 Nr.: 07
Børn og unge er godt stof i medierne, og der går ikke en dag uden en eller anden opsigtsvækkende nyhed. Men en del af "nyhederne" holder ikke vand, viser en gennemgang af nogle af de mest omtalte nyhedsartikler fra den sidste måned. Blandt andet blev en fem år gammel og diskutabel undersøgelse af børns trivsel pludselig "ny".
År: 2004 Nr.: 06
Da Bornholms fem kommuner blev lagt sammen med amtet, blev forvaltningerne nedlagt og mange administrative opgaver flyttet til de enkelte institutioner. Her har lederne nu det fulde ansvar for økonomi og personale. Det har bundet dem til kontoret, og mange er frustrerede over, at tiden går fra børnene og de ansatte
År: 2004 Nr.: 05
At have en social kompetence indebærer ikke bare at have en social adfærd. For at være social skal man også kunne forstå andres tanker og følelser og dermed deres bevæggrunde for at gøre det, de gør. Det har professor i udviklingspsykologi Hans Vejleskov skrevet om i en ny bog.
År: 2004 Nr.: 05
I 2003 satte daginstitutionerne en ny trist rekord med 1641 fyringssager. Bag de mange sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset ud. I takt med at presset på pædagogerne stiger og stiger, bliver tolerancen på personalestuen mindre og mindre. Tina Poulsen har oplevet at blive frosset ud af kollegaerne. Den 10. juni 2003 gav hun op og sendte sin afskedigelse. Hun er en af de mange, der ikke optræder i statistikken
År: 2004 Nr.: 04
Red Barnet og Socialforskningsinstituttet anslår i en ny undersøgelse, at der er 200.000 fattige børn i Danmark. Men det passer ikke, mener socialminister Henriette Kjær (V): "Børnene har jo tøj på kroppen og tag over hovedet"
År: 2004 Nr.: 04
Børns personlighedsudvikling kan tage skade, hvis der er for mange børn per voksen i daginstitutionerne. Professor i udviklingspsykologi Dion Sommer er meget bekymret over allerede eksisterende normeringer og udsigten til, at nedskæringervil gøre dem endnu dårligere
År: 2004 Nr.: 03
Begge er 54 år gamle, begge blev pædagoger i starten af 1970'erne, og begge blev formænd for en BUPL-fagforening i midten af 1980'erne. I onsdags steg de sammen helt til tops i BUPL. Vi tegner et lille portræt af Annette Trads Hansen og Lis Pedersen, nyvalgt henholdsvis formand og næstformand for BUPL
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
Indvandrerbørn er i en særlig risikogruppe for at udvikle sukkersyge på grund af overvægt. Det skyldes en uheldig kombination af genetisk disposition og livsstil.
År: 2003 Nr.: 50
Vi er modstandere af denne udvikling, ikke mindst fordi de sociale uligheder vil blive endnu tydeligere.
År: 2003 Nr.: 49
Det er alt for tilfældigt, hvad de kommunale målsætninger for daginstitutioner fokuserer på, viser ny undersøgelse. Daginstitutionsområdet trænger til et fælles, uafhængigt forum, der kan følge og påvirke udviklingen, mener forsker Søren Smidt
År: 2003 Nr.: 47
Bent Olsen, lektor i pædagogik, kan ikke se forskel på pædagoger og pædagogmedhjælperes arbejde. Kun kropsholdningen afslører, hvem der er hvem
År: 2003 Nr.: 47
Børn&Unge rister en rune for BUPL's afgåede formand gennem 3526 dage, Bente Sorgenfrey
År: 2003 Nr.: 47
Hastværket med at lave lovforslaget om læreplaner har givet for mange uklarheder om, hvad man egentlig vil opnå med læreplaner for småbørnsområdet. Læreplansforslaget er udelukkende hastet igennem, fordi det skulle være socialministerens bidrag til at bryde den negative sociale arv, mener BUPL, og det holder ikke
År: 2003 Nr.: 46
8000 mobilmaster skal sættes op i det danske landskab. Men tvivl om sundhedsfaren har nu fået flere kommuner til at stoppe opsætningen. Nu kræver BUPL, at skoler og daginstitutioner bliver friholdt for de omdiskuterede master.
År: 2003 Nr.: 45
Daginstitutioner kan være med til at bryde den negative sociale arv, viser undersøgelser. Men de nævner ikke noget om det, ministeren markedsfører: læreplaner
År: 2003 Nr.: 44
Børns dannelse og deres muligheder i voksenlivet rummer mange andre faktorer, end hvad vi traditionelt opfatter som intelligens.
År: 2003 Nr.: 41
Kandidaterne til at efterfølge Bente Sorgenfrey insisterer på at holde lav profil, indtil det er afklaret, om der faktisk bliver brug for en afløser. Valgkamp eller ej: Børn&Unge tegner et omrids af de to indtil nu anmeldte kandidaturer
År: 2003 Nr.: 40
"Jeg synes, vi har en forvaltning, der arbejder ud fra positiv indstilling, og som gerne vil udvikle området på bedst mulige måde," siger lederen i Børnehuset Voldly, Birte Gillesberg.
År: 2003 Nr.: 39
Selv om danske vuggestuer er ganske gode, har de muligheden for at blive verdens bedste. Mikael Witte har skrevet en bog om, hvad der skal til. Blandt andet opfordrer han pædagogerne til at lytte til børnenes personlige sprog. Og i øvrigt råbe op om, at de laver et vigtigt stykke arbejde
År: 2003 Nr.: 38
Unge, der krænker mindreårige seksuelt, bliver fremover tilbudt behandling som led i treårigt forsøg under Socialministeriet
År: 2003 Nr.: 38
VK-regeringen er ufatteligt optaget af at lange ud efter anderledes tænkende - oven i købet under devisen, at der skal være en fri og fordomsfri debat!
År: 2003 Nr.: 37
BUPL er ikke imponeret af VK-regeringens fremtidsplaner for pædagogernes arbejdsfelt
År: 2003 Nr.: 36
Kompan, Danfoss og en robotprofessor er gået sammen om at udvikle legeredskaber, der skal få computerbørn tilbage til den fysiske leg uden døre ved hjælp af computere og robotter.
År: 2003 Nr.: 29
Der var ingen penge til daginstitutionerne i regeringens udspil om at bryde den negative sociale arv. Til gengæld er der mere arbejde i vente. En obligatorisk læreplan skal sørge for, at udsatte børn bliver bedre rustet til skolelivet. BUPL er meget skuffet
År: 2003 Nr.: 27
Daginstitutioner kan være med til at bryde den negative sociale arv. Men forskningen viser, at det kræver midler til at forbedre normeringerne. For få voksne, for mange børn i grupperne, støj og dårligt miljø kan være med til at fastholde de mønstre, der fører den sociale arv videre, mener Henning Pedersen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg
År: 2003 Nr.: 26
En tidlig, kvalificeret indsats er nødvendig, hvis man vil bryde den sociale arv. Kommunerne skal lave bedre rammer, så daginstitutionerne kan arbejde mere systematisk for at opdage børn med særlige vanskeligheder og sætte ind med en bred indsats, mener Bente Jensen, DPU
År: 2003 Nr.: 25
Både tilhængere, modstandere og kritikere maner til selvransagelse, så dokumentation ikke bliver endnu en metode, som pædagoger ukritisk tager til sig. Man skal vide, hvorfor man vil dokumentere, og hvad man vil dokumentere, ellers kan det ende med, at dokumentation udelukkende laves for anerkendelsens skyld
År: 2003 Nr.: 24
Undersøgelser viser, at piger bruger computeren mindre og til andre ting end drengene. Fremskriver man den tendens, mener medieforskere, at pigerne bliver tabere i forhold til at være aktive borgere eller at kunne begå sig erhvervsmæssigt i en stadig mere globaliseret verden
År: 2003 Nr.: 23
Nordiske forældre ønsker at kunne vælge mellem forskellige pasningsformer, både offentlige og private. Men det offentlige skal give tilskud til alle former og stå som garant for sikkerhed, kvaliItet og tryghed, viser ny nordisk undersøgelse
År: 2003 Nr.: 23
Regeringen og Dansk Folkeparti har inden for den seneste måned afvist to udspil til love, der skal sikre bedre vilkår for børn i stitutionerne
År: 2003 Nr.: 20
Kun 17 procent af landets kommuner har besluttet, at mindst en pædagog i institutionen skal kunne førstehjælp. DLO og BUPL kritiserer kommunerne, men der er uenighed om, hvorvidt det er uddannelsen eller arbejdsgiveren, der skal lære pædagogen livreddende førstehjælp
År: 2003 Nr.: 19
Lege, der styrker sanser, fornemmelser og intuition, kan udvikle og bevare børns særlige intuitivemåde at forstå og opfatte verden på.
År: 2003 Nr.: 17
Selvom der venter et større reformarbejde af pædagoguddannelsen i det kommende år, kan seminarierne allerede nu tage fat på konkrete forbedringer, mener professor Per Schultz Jørgensen. Samtidig er han uenig i, at en ny pædagoguddannelse skal tænkes sammen med læreruddannelsen.
År: 2003 Nr.: 17
Om fredagen var der en bedre stemning i børnehaverne, der var flere ja'er. Sådan skulle det også være resten af ugen. Derfor arbejder pædagogerne i Langebæk Kommune med deres relationskompetence. Fokus på de gyldne øjeblikke, det der lykkes og et bedre samspil med børnene betyder, at målet om fredagstilstande hele ugen, snart er nået.
År: 2003 Nr.: 15
Projekt "Godt job - Godt arbejde" skal gøre BUPL nærværende for pædagogen på gul stue. Nyt rollefag til tillidsrepræsentanten
År: 2003 Nr.: 12
Frustrerende meget af støttepædagogens viden går dog tabt, når "deres" børn skal videre i systemet. Forsøgs- og udviklingsprojekt leder efter måder at etablere et bedre læringsmiljø mellem støttepædagogen og barnets institution
År: 2003 Nr.: 12
Pædagoger i Frederiksberg Kommune bruger 70 procent af deres tid på samvær med børnene, viser ny undersøgelse. Det er mere, end formanden for BUPL Frederiksberg havde forventet, mens formanden for Børne- og Undervisningsudvalget ikke synes, det lyder af meget
År: 2003 Nr.: 12
Også børn og unge lægger krop til sex, når der er en eller anden form for betaling. Risikoen for, at de ender i prostitution, er et overset problem, viser flere undersøgelser.
År: 2003 Nr.: 10
Udlicitering af tog, udlicitering af vikarer. Fænomenet bliver mere og mere udbredt - undtagen for daginstitutioner, hvor interessen praktisk talt er forduftet. Når man ikke kan konkurrere på lønnen, så er der ingen penge at tjene for private udbydere.
År: 2003 Nr.: 08
Vi har fokus på vigtigheden af faglig identitet for at profilere pædagogers samfundsmæssige status og være retningsgivende for udviklingen indenfor det pædagogiske fagområde.
År: 2003 Nr.: 07
Konsekvenspædagogikkens opfinder, Jens Bay, kritiserer pædagogikken i ungdomsklubberne. Klubberne er ofte et værtshus uden alkohol, siger pædagogen, som til efteråret udgiver sin store bog om konsekvenspædagogik.
År: 2003 Nr.: 06
Omsorg og udvikling for børn og unge er da en klar samfundsmæssig interesse, så socialministeren skulle meget hellere koncentrere sig om at skabe ordentlige vilkår for daginstitutionerne.
År: 2003 Nr.: 05
8 ud af 10 kommuner har formuleret målsætningerne for deres dagtilbud. Mange af dem er meget abstrakte og generelle
År: 2003 Nr.: 02
Det nye forretningsudvalg har delt ansvar og opgaver mellem sig
År: 2003 Nr.: 02
Der er drøn på unge mænd i alderen 16-24 år. De er storforbrugere af alt, hvad der indebærer fart, farer og risiko, og deres voldsomme livsstil kan læses i alle ulykkes- og dødsstatistikker. En biskop, en ungdomsforsker og en klubpædagog giver deres bud på hvorfor.
År: 2002 Nr.: 51
Hvad stiller dansk pædagogik op med sin demokratiske form og satsning på legen, når internationale tendenser går i retning af mere "education"? Pædagogisk konference tog temperaturen på dansk pædagogik i globalt perspektiv.
År: 2002 Nr.: 51
Børn lyver ikke om seksuelle overgreb, men deres beretninger kan misforstås af voksne, der ikke er opmærksomme på børns måde at forstå og tolke virkeligheden. Det mener psykologen Katrine Egede Zeuthen, der netop har modtaget en guldmedalje for sin afhandling om emnet
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 48
Løndirektør Peter Bramsnæs fra Kommunernes Landsforening siger til Børn&Unge, at det vigtigste for de kommunale arbejdsgivere er en lønordning, som giver plads for lokale løsninger. Det er vigtigere, end at lønnen er individuel. Forbundsformand Bente Sorgenfrey er glad for meldingen.
År: 2002 Nr.: 48
Gode og trygge rammer i daginstitutionen giver udsatte børn en god ballast for resten af livet, mens for lidt plads og få pædagoger omvendt kan forstærke den negative sociale arv. Det viser en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, som efterlyser dansk forskning på daginstitutionsområdet
År: 2002 Nr.: 47
Den viden, pædagoger har om familier med problemer, udnyttes ikke godt nok. Det mener leder Margot Clemmensen, som har lavet et konkret forslag til, hvordan børnehaven kan indgå i den tidlige forebyggelse.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Vores erfaring lige nu er, at i hvert fald for pædagoger efterspørges der stor opkvalificering i arbejdet, men de reelle muligheder er ikke til stede
År: 2002 Nr.: 44
Norges børneombudsmand Trond Waage og statsminister Kjell Magne Bondevik har erklæret mobningen krig. Mobning er skadeligt, og derfor skal den være ude af landet inden 2004. Og her har pædagoger og lærere en vigtig funktion, mener Trond Waage
År: 2002 Nr.: 44
År: 2002 Nr.: 44
Et barn udvikler sig, hvis samspillet med andre hjælpes på vej af voksne, der kan se og forstå dets initiativer, kan få øje på dets kompetencer og understøtte udviklingen. Børn skal ikke opdrages, voksne skal tage dem i hånden og vise dem den vej, de skal gå, mener Pernille Roug, der er aktuel med den første danske bog om Marte meo i praksis.
År: 2002 Nr.: 43
Når de voksne ikke kan sammen, og samarbejdet går i hårdknude, går det også ud over børnene. De bliver ufrivilligt anbragt i et tomrum, der gør dem utrygge og nervøse og derfor mere urolige og grænseprøvende.
År: 2002 Nr.: 42
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen kalder Ny Løn for gammel løn i let moderniseret forklædning
År: 2002 Nr.: 41
Små børn er faktisk langt klogere, end vi gik og troede. De allerfleste babyer kan nemlig hurtigt lære tegn for en hel række almindelige ting i deres hverdag. Dermed kan de kommunikere præcist - længe før de første ord.
År: 2002 Nr.: 40
År: 2002 Nr.: 39
Eget bibliotek, højtlæsning, fortælleøvelser og masser af bogstav-, rim- og remselege. Med disse initiativer sætter Østerfælled Børnehus på Østerbro i København fokus på bogen og barnet. Resultatet er børn, der vil være forfattere, forældre, der inspireres til højtlæsning, og pædagoger, som oplever faglig stolthed, når børnene udvikler sig til glade og gode læsere
År: 2002 Nr.: 38
Fagbevægelsen i fællesskab og sammen med andre interesseorganisationer må give nogle bud på, hvordan overskriften Fagbevægelsen for Velfærd og Solidaritet ikke kun bliver en tom parole
År: 2002 Nr.: 38
Seminarierne frygter markante forringelser næste år på baggrund af regeringens finanslovsforslag.
År: 2002 Nr.: 36
Mange pædagoger skælder ud på de urolige og besværlige børn. Drop det, siger Jesper Juul og Helle Jensen i ny bog. Pædagoger skal hellere bruge kræfterne på at blive interesserede og troværdige voksne, der ser børnene på disses præmisser. Og i højere grad tage ansvar for deres egen del af relationen.
År: 2002 Nr.: 36
Flere og flere børn og unge spiser lykkepiller. Og for nogle børn er lykken en pille. Men børnepsykiaterne og psykologer advarer mod piller, der udskrives af læger uden opfølgning med samtaleforløb hos psykologer eller psykiatere. Problemet er bare, at psykologer er for dyre, og psykiaterne har lange ventelister.
År: 2002 Nr.: 34
Børn, som er opvokset på landet, har et langt stærkere immunforsvar over for allergi end bybørn, viser ny dansk undersøgelse. Børnene udsættes fra starten for bakterier og dyr, og det gør dem stærkere
År: 2002 Nr.: 34
Det er ikke lykkedes at blande fritidspædagogik og undervisning i forsøgene med en forlænget skoledag i de mindste klasser. Det er blevet alt for meget skole, viser en ny undersøgelse
År: 2002 Nr.: 32
Efter Børn&Unges artikler om vold mod børn vil både justitsministeren og socialministeren nu undersøge, hvor stort problemet er. Justitsministeren peger på en særlig offerstatistik som en del af undersøgelsen. Men den statistik er sparet væk.
År: 2002 Nr.: 30
For den tre-årige, der skifter fra vuggestue til børnehave, er det vigtigste at blive integreret i børnegruppen, siger to forskere i ny bog. Pædagogernes rolle er at støtte barnet i at blive en del af det fælles børneliv.
År: 2002 Nr.: 28
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Fire formiddage om ugen inddeles børnene i Børnehaven De fire Elementer i to grupper med henholdsvis drenge og piger. Kønsopdelingen har gjort pigerne mere modige og drengene mere omsorgsfulde, konkluderer en psykolograpport
År: 2002 Nr.: 25
Hjemmet har undergået betydelige forandringer. Men det er gået hen over hovedet på de fleste. Børn føler sig hjemme mange steder. Det bør familier og daginstitutioner forholde sig til, mener kultursociolog Ida Wentzel Winther
År: 2002 Nr.: 24
Pædagoger føler sig presset af veluddannede forældres stigende krav, viser medlemsundersøgelse. Forældrene er umodne, siger pædagogerne, men børneforsker mener derimod, at forældrene er mere vidende og bare gør, hvad pædagogerne har bedt dem om
År: 2002 Nr.: 23
Kommunernes Landsforening (KL) synes ikke, det er nogen god idé, hvis kommunerne får pligt til at anmelde børnemishandling til politiet. Det kan svække tilliden til socialforvaltningerne hos voldsramte familier, mener KL
År: 2002 Nr.: 21
De store visionære tanker om pædagoguddannelsen udeblev på den stort anlagte "visionsdag" på CVU Jelling. Alle venter på den omfattende evaluering af pædagoguddannelsen og virkninger af professionsbacheloruddannelsen
År: 2002 Nr.: 21
En vejledning til forældre i, hvordan de kan straffe deres børn - uddelt af kommunalt ansatte psykologer i Brørup - vækker forargelse blandt eksperter. Indholdet er adfærdsregulerende og minder mest af alt om dressur, mener de
År: 2002 Nr.: 21
Fire ud af ti mænd opgiver at gennemføre pædagogstudiet, viser en pilotundersøgelse. Mænd møder modsatrettede forventninger og skal ofte forklare, hvorfor de har valgt pædagogjobbet. Derfor falder forholdsvis mange mænd fra studiet, mener forsker.
År: 2002 Nr.: 19
Nutidens børn lærer, at det er i orden ikke at ville være venner med alle. Socialt ansvar kan de tage, hvis de har lyst. Resultatet er, at der findes ensomme børn, som ingen af de andre føler ansvar for, uden at de voksne griber ind.
År: 2002 Nr.: 19
Overenskomsterne er blevet så uoverskuelige, at folk opgiver at følge med, mener arbejdsmarkedsforsker. Men der er næppe udsigt til enklere overenskomster, siger BUPL's tekniske forhandlingsleder.
År: 2002 Nr.: 19
År: 2002 Nr.: 18
Den sociale arv er ikke blevet "svagere" inden for de sidste 10 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Daginstitutionerne hjælper ikke børn fra udsatte familier godt nok og er derfor med til at fastholde børnene i deres marginaliserede roller som børn uden ressourcer, mener forsker
År: 2002 Nr.: 17
Pædagoger skal sætte sig ordentligt ind i teorierne for at kunne støtte børns udvikling på en faglig kvalificeret måde, mener Annegrete Brøner. Hun holder kurser i Daniel Sterns teorier om børns kompetencer og synes, at pædagoger er for lidt teoretiske og derfor får pædagogiske begreber galt i halsen
År: 2002 Nr.: 10
En historiker har vakt Holbæk Folkebørnehaves historie til live. Det er sket sammen med nutidens pædagoger og børn, som har leget sig ind i hverdagen på asylet i 1800-tallet
År: 2002 Nr.: 09
Pædagogernes psykiske arbejdsmiljø bliver forværret i disse år, og resultatet er udbredt udstødning, mobning og chikane blandt de ansatte i daginstitutionerne. Et alt for stort arbejdspres og utilstrækkelig ledelse udløser mange konflikter. Resultatet er et rekordstort antal afskedigelsessager blandt pædagoger. Alene i Århus-området har BUPL årligt lige så mange afskedigelsessager, som Danmarks Lærerforening på landsplan
År: 2002 Nr.: 07
I spændingsfeltet mellem omsorg og pædagogik ligger kimen til mange konflikter i institutionerne, som kan føre til mobning, chikane og udstødning. Gruppen af "mor-og-far-pædagoger" og de kolleger, der tænker strategisk og rationelt, ender i mange små slagsmål i hverdagen
År: 2002 Nr.: 07
Efter en nervepirrende uge med store besparelser på dagsordnen lå det tirsdag fast, at pædagogseminarierne skånes for store besparelser i det kommende år. Det glæder BUPL, men samtidig vækker svækkelsen af arbejdsmiljøområdet dyb bekymring
År: 2002 Nr.: 06
Det er ikke nok at forstå, hvad børn siger og gør. Man skal også forstå, hvad børnene forstår. Det mener pædagogisk konsulent. Forsker advarer imod misbrug af børneinterview
År: 2002 Nr.: 06
Pædagoguddannelsen er for ringe, og der er ingen, der tager ansvaret for den. Så kraftigt langer en censor og tidligere seminarielærer ud efter området, og en række studerende og lærere giver ham ret. Rektorformanden mener derimod, at kvaliteten er steget på uddannelsen
År: 2002 Nr.: 04
Der vil altid være behov for at vurdere, om struktur og formål for råd og nævn er hensigtsmæssig, og det er nødvendigt til stadighed at vurdere udbyttet af rådenes arbejde. Men det er ikke det, regeringen gør med sit udspil
År: 2002 Nr.: 03
Næsten ni ud af ti børn i Herlev Kommune har et aktivt fritidsliv, viser undersøgelse. Især sport er populært at gå til. Og så vil børnene have indflydelse på aktiviteterne
År: 2002 Nr.: 03
Etniske piger har ikke et særligt aktivt fritidsliv, og det skyldes ofte, at de ikke må være sammen med drengene, viser undersøgelse i Herlev. Her har man oprettet et sy-kursus for at få pigerne ud af hjemmene
År: 2002 Nr.: 03
Med den dagsorden, der nu bliver sat, er der vel ingen, der kan være i tvivl om, at vi står overfor et arbejdsomt år. Vi skal ikke alene forsvare velfærds-samfundet - vi skal også forklare de demokratiske spilleregler og grundprincipper
År: 2002 Nr.: 02
Forbundsformand Bente Sorgenfrey forudser, at der vil være meget få midler tilbage til de specielle pædagogkrav, når de generelle krav og den lokale løndannelse har fået deres bid af kagen
År: 2001 Nr.: 51
I Børnehaven Andedammen i Vorbasse i Billund Kommune har pædagoger og forældre i flere år omsat udviklingspsykologen Howard Gardners teorier om de mange intelligenser til praktisk hverdag. Den øgede fokus på flere evner og talenter hos børnene har som sidegevinst skabt større bevidsthed om pædagogernes egne, mangeartede intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Meget tyder på, at politikerne snart vedtager, at børnehaveklassen skal være obligatorisk. Det er BUPL imod, hvis det betyder, at den bliver mere undervisningsorienteret.
År: 2001 Nr.: 48
Nogle år omkommer næsten lige så mange børn som følge af drab i familien, som der dør i trafikken. Motivet til de årlige seks-ti barnedrab er ofte afmagt, skam eller hævn. Gerningsmændene kan ofte ikke holde sig selv ud
År: 2001 Nr.: 48
Fremtidens børnefamilier kan mikse en helt ny ret af suppedasen dårlig samvittighed, manglende tid og høje forventninger. Det får konsekvenser for pædagoger og kommuner, mener en fremtidsforsker
År: 2001 Nr.: 47
600 sange fra børn i hele landet dumpede ind hos Erik Lyhne og Michael Madsen. Nu har de udsendt "Sådan synger børn i Danmark", der tager pulsen på børns egne sange. Det er inspiration - ikke mindst for de voksne - til at få øjnene op for et uopdyrket univers omkring børn og børns egen musik.
År: 2001 Nr.: 45
Børn&Unge har indhentet kommentarer til den mislykkede fusion mellem BUPL og PMF hos de andre pædagogforbund, hos FTF, som er tilbage i varmen, hos arbejdsgiverne og hos videnskaben og pressen
År: 2001 Nr.: 44
For et år siden var Kommunernes Landsforening og Socialministeriet enige med BUPL i, at kvaliteten i daginstitutionerne skulle hæves. Men nu tyder noget på, at de gode politiske viljer ikke bliver fulgt op med de penge, der skal til.
År: 2001 Nr.: 42
År: 2001 Nr.: 37
Forældreorganisationen FOLA synes ikke, kommunalpolitikerne tager deres ansvar for næste generation alvorligt
År: 2001 Nr.: 35
Kommunernes Landsforening mener, at halvdelen af lønudviklingen skal ske lokalt, og at tillidsfolkenes antal skal begrænses
År: 2001 Nr.: 34
Vi har brug for dygtige og kompetente medarbejdere, som har gennemgået en uddannelse med et højt selvværd og stor stolthed
År: 2001 Nr.: 32
For få dage siden stod de godt 48.000 nye børnehaveklassebørn forlegne sammen med deres forældre og blev budt velkommen til en verden af ord, tal og værdier. Men hvordan er produktet, som institutionerne har gjort klar til skolerne? Børn&Unge har taget temperaturen på de små børns menneskelige kvaliteter
År: 2001 Nr.: 32
Kunsthistorikeren Hans Edvard Nørregaard-Nielsen rister en rune over 1800-talsmaleren Johan Thomas Lundbyes hovedværk "En dansk Kyst".
År: 2001 Nr.: 28
En af de vigtigste egenskaber hos pædagoger er evnen til at skabe tætte relationer, og denne kvalitet er især vigtig i arbejdet med truede børn. Nu har et pædagogisk udviklingsprojekt fra Århus Kommune sat ord på de utallige, værdifulde detaljer i arbejdet, der skaber den gode pædagog
År: 2001 Nr.: 22
Er legepladsen et sted, hvor børnene leger, som de nu bedst kan, mens pædagogerne er opsynsmænd eller holder pause? Eller er den der, hvor urolige børn sendes hen som straf? Legepladsen, skoven eller parken kan blive rum fyldt med aktiviteter til aflastning for den ofte meget trange plads indendørs, mener to tidligere pædagoger, der tilbyder kurser i udepædagogik
År: 2001 Nr.: 22
År: 2001 Nr.: 20
År: 2001 Nr.: 18
480 tillidsfolk fra BUPL og PMF debatterede fusion ved en til tider hidsig session i Odense
År: 2001 Nr.: 14
Pædagogerne er en af de faggrupper, der er mest belastet af dårligt indeklima. Alligevel er det kun ganske få arbejdsbetingede luftvejslidelser, der anmeldes til Arbejdstilsynet, selv om der er flere eksempler på, at dårligt indeklima kan føre til invaliderende sygdomme
År: 2001 Nr.: 11
Nye Fagbøger
År: 2001 Nr.: 11
Hvis pædagogerne forstår at tage noget af barnets stress væk, så er chancen for, at barnet vil reagere voldeligt, meget mindre, mener forskningslektor Bent Madsen, Danmarks Pædagogiske Universitet
År: 2001 Nr.: 10
Odense Vuggestue fylder 100 år i denne måned. Det gør den måske ikke til landets ældste af slagsen, men det placerer den i veteranklassen
År: 2001 Nr.: 10
Daginstitutioner er gode til at socialisere børn. Det skyldes først og fremmest, at børn lærer de sociale spilleregler af hinanden. Til gengæld er pædagoger ikke så vigtige for indlæring af de sociale kompetencer, som de gerne vil tro, mener børneforsker Tomas Ellegaard
År: 2001 Nr.: 09
Københavns Statsamt dannede i april sidste år de første samtalegrupper for skilsmissebørn. Erfaringerne er positive, og ideen synes at brede sig
År: 2001 Nr.: 08
Forældre kan som regel blive indlagt med deres syge børn. Men ikke hvis barnet er for tidligt født, og det må laves om, mener eksperter
År: 2001 Nr.: 06
Børneforsker Stig Brostrøm har i en kronik beskyldt selvforvaltningspædagogikken for at være årsag til, at svage børn ikke bliver set og dermed ikke får den hjælp, de har behov for. Børn&Unge har inviteret Stig Brostrøm og børneforsker Jan Kampmann, som er fortaler for børns selvbestemmelse, til at tale sammen om blandt andet selvforvaltning og pædagogens rolle
År: 2001 Nr.: 05
HB-MØDE
År: 2001 Nr.: 05
Retsplejeloven burde ændres, så for eksempel pædagoger kan deltage i afhøringen af krænkede børn. De har mere forstand på at tale med børn end politiet, mener Jann Sjursen fra Kristeligt Folkeparti
År: 2001 Nr.: 04
I en børnehave i Dragør er støjen af fly så voldsom, at lamperne klirrer, og al tale forstummer. Mindst fire pædagoger er blevet alvorligt syge af arbejdet, og forældrene er dybt bekymrede for deres børn. Alligevel har kommunen i årevis overhørt protesterne
År: 2001 Nr.: 04
Der er mangelfuld viden om de psykiske og følelsesmæssige senfølger, der kan præge for tidligt fødte børn i årevis. Det giver børnene unødige nederlag, og mange forældre føler sig stemplede som hysteriske og pylrede
År: 2001 Nr.: 01
Politik for fremtiden
År: 2001 Nr.: 01
Vedtaget på BUPLs kongres 2000
År: 2001 Nr.: 01
Heike Gudiksen Møller mødte kun ringe forståelse i børnehaven, da hun fortalte, at datteren er født for tidligt og derfor har særlige behov. I dag erkender pædagogerne, at de vidste for lidt
År: 2001 Nr.: 01