Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: forebyggelse* or underretning*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
I Ganløse er fokus drejet fra aktivitetsstyret pædagogik til pædagogisk styrede aktiviteter med relationerne i fokus.
År: 2017 Nr.: 14
Pædagogerne får ansvaret for arbejdet med en helt ny SSP-læseplan i skolerne i Gladsaxe. Her kan pædagogerne selv sætte dagsordenen i skolen, siger SSP-konsulent.
År: 2017 Nr.: 12
Sundhed på arbejdspladsen handler om et godt arbejdsmiljø både socialt, fysisk og psykisk. Ifølge chef for forebyggelse i Falck Healthcare Regitze Siggaard er tillid helt central, men variation i arbejdsdagen spiller også en stor rolle.
År: 2017 Nr.: 12
Karen Prins undersøger, hvordan pædagoger kan arbejde med at give børn erfaringer med demokrati i daginstitutionen. Det demokratiske formål med daginstitutionerne er trådt i baggrunden, oplever hun.
År: 2017 Nr.: 12
Danmark bruger milliarder på sundhedspleje og daginstitutioner i kampen for at mindske social ulighed, men vi kender ikke effekten af investeringen, siger økonom Miriam Wüst, der arbejder på en ny kortlægning af de to områder.
År: 2017 Nr.: 11
Mange tager det i dag for givet, at børn løbende skal målstyres med test og læreplaner. Men det er en skadelig forstyrrelse af børns naturlige skabelse af identitet og forståelse af verden og dens begreber, mener psykolog og forsker Nadja Prætorius.
År: 2017 Nr.: 11
Hver femte danske ung har skadet sig selv eller gør det stadig. Men pædagoger har ikke redskaberne til at opdage eller håndtere selvskaden. Det kan koste liv, fortæller Mille Heskjær, der underviser i emnet på PAU-uddannelsen.
År: 2017 Nr.: 09
I otte år lykkedes det Julie Smedegaard Nielsen at holde sin selvskade skjult for familie, lærere og pædagoger. Men for fire måneder siden valgte hun at lægge selvskadens skam bag sig og stå frem med sin historie.
År: 2017 Nr.: 09
Næsten hver tredje alvorlige arbejdsulykke i dagtilbud og fritidsordninger skyldes fald eller snublen. Nu sætter Arbejdstilsynet fokus på den type ulykker i sin tilsynspraksis. Og ulykkerne kan forebygges.
År: 2017 Nr.: 09
Når bekymrede pædagoger sender en underretning ind til forvaltningen, aner de ofte ikke, hvad forvaltningen gør ved bekymringen. Og mange pædagoger synes, at kommunens indgreb ikke er tilstrækkeligt. »Virkeligheden er, at der ofte ikke bliver gjort noget,« siger ekspert.
År: 2017 Nr.: 08
Underretninger er ikke kun bekymringen for et barn i mistrivsel. Tre pædagoger fortæller her om andre udfordringer i arbejdet med underretninger
År: 2017 Nr.: 08
Der kommer nu så mange underretninger, at det hæmmer socialrådgivernes mulighed for at vurdere sagerne ordentligt. Pædagogernes frustration vokser, fordi de skal underrette, men alligevel sker der ofte ikke noget.
År: 2017 Nr.: 08
Nu kan pædagogerne blive en del af de netværksmøder, der skal hjælpe udsatte børn og familier. Og sagsbehandleren er bare et opkald væk. Brønderslev lægger sagsbehandlingen helt om
År: 2017 Nr.: 08
Antallet af underretninger boomer på Lolland. De fleste underretninger er valide, og bekymringen velbegrundet, vurderer kommunen. Også på landsplan stiger antallet af underretninger
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 02
En omgang kartofler i klubben giver energi til dagens sidste matematiktime. Pædagoger og lærere skal sammen knække koden til at motivere skoletrætte drenge på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg.
År: 2016 Nr.: 18
57 procent af de pædagogiske arbejdspladser oplever episoder med vold og trusler, men ikke alle bid og knyttede næver bliver registreret. Mange pædagoger negligerer volden.
År: 2016 Nr.: 17
Kontanthjælpsloftet vil kaste flere børn ud i relativ fattigdom. Det vil få fatale konsekvenser for deres opvækst og liv, forudser eksperter.
År: 2016 Nr.: 17
En øl eller en joint kan være hip som hap for de unge. I ungdomsklubben er Line Lund Møller altid klar til at tage en snak om hash, hvis de unge er nysgerrige. I Midtbysjakket i Aalborg oplever Jesper Svendsen, at hash er det største problem blandt unge.
År: 2016 Nr.: 16
Unge, som ryger hash og sniffer kokain, er et problem overalt. Børn&Unge tog en dag med misbrugsbehandler Morten Abildgaard på arbejde i Behandlerhuset Vest i den nordjyske by Aars. Vi mødte Casper og Michael, begge på vej ud af et misbrug. Det begyndte med hash og druk.
År: 2016 Nr.: 16
Leder Dennis Mathiassen har bidraget til ny national plan mod mobning. Han bruger mægling og en indiansk trækæp for at få pædagogerne til at lytte til hinanden.
År: 2016 Nr.: 14
Folkeskolereformen har fået en svær fødsel. Kun halvdelen af pædagogerne mener, at børnene får den varierede skoledag, som ellers er forudsætningen for reformen. Men det kommer til at tage længere tid, før reformen er implementeret, advarer børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
År: 2016 Nr.: 11
Du afgør selv, hvem du vil være venner med på Facebook. Alligevel bør du være varsom med at knytte institutionens børn og forældre til din personlige profil. I stedet kan du oprette en konto med din pro­fessionelle identitet.
År: 2016 Nr.: 10
Episoder med vold og trusler kan forebygges, mener Hanne Veje fra StøtteCompagniet. Fagpersoner skal smitte med ro, ikke med affekt, lyder et af hendes råd.
År: 2016 Nr.: 08
År: 2016 Nr.: 08
Kun fem procent af alle underretninger kommer fra dagpleje og dag­tilbud. Allerede mens børnene er små, kan pædagogerne se, hvem de udsatte børn er, men underretningerne kommer først, når børnene begynder i skole. Vi skal fange børnene tidligere end i dag, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
Tragiske overgrebssager har skærpet kravet om underretninger, men nu får kommunerne alt for mange, mener Dansk Socialrådgiverforening. Men hellere en underretning for meget end en for lidt, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
Kortet til højre viser underretningshyppigheden i kommunerne, altså hvor stor en del af det samlede antal børn der kommer underretninger på, målt i promille. Bemærk Læsø, Vesthimmerland og Lolland, der ligger helt i top med antallet af underretninger. Og i den modsatte ende ligger kommuner som Hørsholm, Lejre og Fanø, hvor der er færrest underretninger om børn og unge under 18 år.
År: 2016 Nr.: 04
Det kniber for pædagogerne i Struer med at få underrettet, men ressourcepædagog Anette Knold Koch underretter altid, når det er nødvendigt. Hun gennemgår indholdet af underretningen med forældrene, inden den bliver sendt til forvaltningen.
År: 2016 Nr.: 04
Et kursus i at spotte udsatte børn gav ikke flere underretninger. Nu ansætter Struer Kommune en socialrådgiver til at lære pædagogerne, hvornår og hvordan de skal underrette.
År: 2016 Nr.: 04
År: 2016 Nr.: 04
For vi ved det jo godt: Tidlig indsats hjælper! Det er dokumenteret, og forskningen er entydig på det punkt.
År: 2016 Nr.: 04
Omgangssyge er en væsentlig grund til, at pædagoger er mere syge end andre faggrupper, siger både pædagoger og hygiejneeksperter. Knap en fjerdedel af pædagogers samlede sygefravær skyldes virus og infektioner, viser undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 02
Legetøj og sofahynder i daginstitutioner er kun mindre smittekilder, så der er næppe grund til at skrue op for rengøringen, siger Tobias Ibfelt. Hans nylige ph.d. afhandling er en af de første forskningsundersøgelser af virus og bakterier i miljøet i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 02
Arbejdsrelateret vold i fritiden skal nu under lup, når arbejdspladserne arbejder med forebyggelse.
År: 2016 Nr.: 01
År: 2015 Nr.: 20
Stress har ikke blot store menneskelige omkostninger for den enkelte, regningen kan også gøres op i kroner og ører. I daginstitutioner koster stress 254 millioner kroner om året, viser en ny beregning fra BUPL.
År: 2015 Nr.: 19
Arbejdsmiljøet på de danske arbejds­pladser er under pres og på de offentlige arbejdspladser stiger presset på grund af de mange øvrige urealistiske besparelser på den offentlige service.
År: 2015 Nr.: 19
Regeringen vil spare på Arbejdstilsynet, og det kan forringe pædagogernes arbejdsmiljø, som i forvejen er hårdt ramt af besparelser.
År: 2015 Nr.: 16
Her er en oversigt over de mest brugte koncepter, som kommuner, danske institutioner, pædagoger og ledere arbejder med. Hvem står bag, og hvor kommer de fra?
År: 2015 Nr.: 15
Pædagoger er blandt de vigtigste voksne i børns og unges liv, og de skal både være topprofessionelle og personlige, siger psykolog Ulla Dyrløv. Kram og kærlig omsorg kan gøre en kæmpe forskel for det udsatte barn, mener hun.
År: 2015 Nr.: 15
Flere og flere pædagoger undlader at kritisere deres arbejdsforhold, selv om de gerne vil. Det undrer hverken BUPL eller sociolog Rasmus Willig, som siger, at ledelserne kun vil høre ’den gode historie’.
År: 2015 Nr.: 12
Nyt udspil fra regeringen skal bekæmpe ungdomskriminaliteten. Det er en tynd kop te, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 08
Sunde vaner og forebyggelse er ikke et spørgsmål om madpakker eller fælles frokost, men om pædagogernes arbejde med mad og måltider. Det mener Kommunernes Landsforening.
År: 2015 Nr.: 08
Marginaliserede unge har én ting til fælles: De har ikke noget at miste, siger Line Lerche Mørck, ekspert i marginaliserede unge og voksne. Personer med en blakket fortid kan hjælpe det etablerede system i arbejdet med de unge.
År: 2015 Nr.: 07
Unge muslimer, der forvandler sig til lobbyimamer og får salafistskæg. Unge, der tager til Syrien for at kæmpe for kalifatet – og som kommer skuffede hjem. Pædagoger i klubber ser mange unge, der bekender sig til ekstrem islamisme.
År: 2015 Nr.: 05
Danmark bruger langt flere penge på efterretningstjenester og overvågning for at forhindre terrorister i at udføre angreb end på at forebygge, at danske børn og unge overhovedet en dag bliver terrorister.
År: 2015 Nr.: 05
Ifølge Politiets Efterretningstjeneste kommer truslen om terror fra flere sider. Især de hjemvendte Syriensfarere giver anledning til bekymring.
År: 2015 Nr.: 05
Mens politikerne diskuterer, om grænserne skal lukkes, så vokser masser af børn op med samme historie som Abdel Hamid El-Hussein inden for landets grænser. Samfundets væsentligste opgave er at gøre alt for, at de ikke ender som ham.
År: 2015 Nr.: 04
En miniberetning om de ­væsentligste satsninger og begivenheder, som de ser ud fra forbundskontoret i København.
År: 2014 Nr.: 22
Dit pædagogiske input er uvurderligt, når kommunen indhenter statusbeskrivelser til børne­faglige vurde­ringer. Men mange pæda­goger er i tvivl om, hvordan de bedst skriver dem. Det er der heldigvis råd for – lige her.
År: 2014 Nr.: 21
På et år faldt sygefraværet blandt pædagoger i Greve med 12 procent. Brug af ledelsesværktøjer og dialog om sygefraværskultur på arbejdspladsen har hjulpet. Pædagog Karina Dokkedal oplever større arbejdsglæde.
År: 2014 Nr.: 18
Læs, hvordan fire institutioner sænkede ­sygefraværet ved at sætte fokus på inde­klima, ergonomi, organisering og ledelse.
År: 2014 Nr.: 18
Flere pædagoger til børnene, praktikanterne ud af normeringerne, mindre papirarbejde og nye penge til tidlig indsats. SF's forslag kan være en god investeing, mener professor.
År: 2014 Nr.: 15
Børn skal ikke have mange forklaringer om seksualitet. De skal have lov til selv at finde ud af det, når de bliver store nok, mener psykolog Katrine Zeuthen. Men pædagoger og andre voksne skal hjælpe dem.
År: 2014 Nr.: 15
I 1970’erne fik børn direkte og udførligt svar på deres spørgsmål om livets ­begyndelse. I dag er seksuelle spørgsmål og børns egen seksualitet tabui­­seret, selvom vi konstant bombarderes med nøgenhed og erotiske signaler.
År: 2014 Nr.: 15
Mange institutioner registrerer ikke, når medarbejdere bliver udsat for vold eller trusler om vold i arbejdstiden. Det skader både pædagogernes sag og muligheden for at dokumentere problemer ved arbejdsmiljøet.
År: 2014 Nr.: 14
Normalt gælder det om at skabe gode relationer til de unge, men Khaled Mustapha gik efter fædrene. Det har givet færre konflikter og større forståelse for pædagogernes arbejde.
År: 2014 Nr.: 12
Efter en hård sammenlægningsproces for daginstitutionen Essedalen var det psykiske arbejdsmiljø elendigt. Projekt ’det gode arbejdsliv’ har hjulpet.
År: 2014 Nr.: 11
U’s politik påvirker alt fra love om pædagogers ansættelsesforhold til regler om arbejdsmiljø. Her får du en række eksempler på godt og skidt fra EU.
År: 2014 Nr.: 10
I Frederiksberg Kommune har man valgt at uddanne en masse pædagoger til konfliktmæglere. Er kommunens børn og unge virkelig så besværlige, eller ligger der noget andet til grund for den prioritering?
År: 2014 Nr.: 06
Vejen Kommune blander sig i de ansattes sundhed, og med et stort treårigt sundhedsfremmeprojekt har kommunen fået sundere pædagoger, viser evaluering.
År: 2014 Nr.: 05
Dræb de farlige vaner og dyrk de gode!
År: 2014 Nr.: 05
Facebook, blogs og hjemme­sider har gjort det lettere for frustrerede forældre, unge og andre pårørende at dele løgne og private oplysninger om pædagoger. Læs her, hvordan du kan undgå at blive hængt ud på internettet.
År: 2014 Nr.: 05
Der er langt færre uddannede pædagoger ansat i vuggestuer end i børnehaver og de integrerede institutioner. Det er ikke godt nok, mener BUPL's formand Henning Pedersen.
År: 2014 Nr.: 03
To forskere med stærke meninger om vuggestuerne, har fået stillet de samme fire spørgsmål. Svarene viser, at de ikke er enige.
År: 2014 Nr.: 03
Pædagogerne kender udmærket de udsatte børn i deres institutioner. Men de går rundt med bekymringen selv i stedet for at underrette. Pædagogerne skal blive bedre til at tro på deres faglige kompetencer, mener norsk forsker og forfatter.
År: 2014 Nr.: 02
Børneminister Annette Vilhelmsen (SF) fremhæver nogle af de gode ting, der skete i år, og hvad hun har gjort for, at 2014 bliver et godt år for børn og unge.
År: 2013 Nr.: 22
Se, hvor BUPL har lagt de fleste af sine kræfter.
År: 2013 Nr.: 22
Pædagoger er blevet langt bedre til at underrette på deres mistanke om seksuelle overgreb og om misrøgt og mistrivsel hos børn og unge. En lovændring betyder, at pædagoger nu får svar fra kommunen, når de underretter.
År: 2013 Nr.: 21
Ankestyrelsen har netop søsat en kampagne for at få både fagfolk, naboer, familie og andre til at reagere så tidligt som muligt på deres bekymring om mistrivsel hos børn. Også hvis de er i tvivl.
År: 2013 Nr.: 21
Det er ikke arbejdsmængden, men chefen der giver de offentligt ansatte depression. Det viser ny forskning i arbejdsmiljøet på eksempelvis skoler, hospitaler, kontorer og i daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 21
Pædagoger kommer ind på en 11. plads blandt 54 faggrupper, når det handler om at være mest deprimeret. Et arbejdsmiljø med stigende krav til jobbet i kombination med både dårlig ledelse og mangel på professionalisme bærer ofte skylden, mener erhvervspsykolog.
År: 2013 Nr.: 21
Mobning er ikke forbeholdt børn i skolealderen. Allerede i børnehaven kan børns forhandlinger udvikle sig til mobning, viser ny forskning. Mobning kræver ikke onde hensigter, som først skal tillæres, men onde mønstre. Og mønstre er uafhængige af alder
År: 2013 Nr.: 20
Her er opskriften på en handleplan, der øger opmærksomheden om mobning og styrker en systematisk indsats for at komme onde mønstre til livs.
År: 2013 Nr.: 20
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Når man vil bakterier og vira til livs i institutionen, er en god håndhygiejne første skridt på vejen. I Næstved har børn og voksne fået hjælp til opgaven af en heks, der aldrig vasker hænder.
År: 2013 Nr.: 19
Mange pædagoger fortæller om det spændende tværfaglige samarbejde i ældresektoren. Her kan du se, hvad de andre faggrupper arbejder med.
År: 2013 Nr.: 16
Flere daginstitutioner kan nu søge om forebyggelsespakker til personaleprojekter om enten fysisk eller psykisk ned­slidning. Mange nyder allerede godt af ordningen.
År: 2013 Nr.: 12
Halvdelen af institutionerne, som har fået fore­byggelsespakker, ligger i BUPL MidtVestjyllands område. Næstformanden fortæller, hvordan det gik til.
År: 2013 Nr.: 12
Sidste år fandt Arbejdstilsynet mere dårligt arbejdsmiljø i daginstitutioner end året før. Både pædagoger, børn og samfundsøkonomien bliver påvirket.
År: 2013 Nr.: 11
Du har masser af muligheder for at få motion på jobbet som pædagog. Hvis du bevæger dig mere i hverdagen, bliver du sundere og en bedre rolle­model for børnene.
År: 2013 Nr.: 10
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Retningslinjer til forebyggelse af pædofili i danske institutioner skaber tryghed, men også begrænsninger for den pædagogiske praksis. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 01
Gode råd til alle involverede, hvis en anklage om overgreb mod børn rammer din arbejdsplads.
År: 2013 Nr.: 01
Vi mener, pædagoger skal spille en langt mere aktiv rolle i samfundsdebatten. Vi skal fortælle omverdenen om det, vi kan.
År: 2012 Nr.: 21
Henning Pedersen genopstiller som formand på BUPL's kongres om en uge. Læs her hvorfor, og læs også om hans største sejr, største nederlag og håb for fremtiden.
År: 2012 Nr.: 20
Sådan tog vi styring og fik respekt Tidligere havde pædagogerne kun lidt indflydelse på deres arbejde. Krav, styring og vurdering af kvaliteten kom både udefra og oppefra. Pædagogerne satte ikke selv dagsordenen for deres arbejde. I dag, en torsdag i november 2023, har pædagogerne taget og fået styringen i den pædagogiske praksis. De har formået at løfte den op til et niveau, der gør småbørnsinstitutionerne til en vigtig del af uddannelsessystemet. Og til en hel central spiller i forebyggelsen af negativ social arv. Samtidig har de gjort institutionen til et sted, der har fokus på det gode børneliv. Der er plads til kreativitet og fordybelse og til nærvær. Og pædagogerne fortæller vidt og bredt om alt det, de gør og kan.
År: 2012 Nr.: 20
De tre bud Her er tre eksperters bud på, hvordan pædagogikken vil udvikle sig i de kommende år.
År: 2012 Nr.: 20
Pædagoger oplever større følelsesmæssige krav, flere forstyrrelser og mere utryghed i deres arbejde end mange andre jobgrupper. Derfor skal der større fokus på trivsel blandt pædagogerne.
År: 2012 Nr.: 19
Huset er revet ned nu. Det var en faldefærdig rønne, uegnet som menneskebolig, da kranen kom. Her boede Brønderslevfamilien med ni børn, der blev udsat for vanrøgt, mishandling og grove overgreb i årevis. Kommuner, forvaltninger og socialrådgivere kendte de forfærdelige kår, børnene voksede op i. Der lå mellem 12 og 29 underretninger i hver enkelt af de ni børns sagsakter. Alle kommuner frygter i dag at få ’den næste Brønderslevsag’. Derfor bliver der underrettet som aldrig før og handlet, når det er helt grelt. Men der findes andre sager, hvor der ikke sker noget. Børn&Unge har snakket med tre pædagoger, der har underrettet igen og igen, uden at kommunerne reagerer. Sagerne er ikke så slemme som i Brønderslev, men hvor slemt skal det være, før forvaltningen griber ind?
År: 2012 Nr.: 19
Pædagoger er ofte frustrerede over socialrådgivernes indsats. Socialrådgiver Jeanne Hust svarer på de spørgsmål, pædagoger ofte har.
År: 2012 Nr.: 19
Synes du, at kommunen ikke gør nok for et barn, tager Ankestyrelsen også imod underretninger og kontrollerer, om kommunen gør nok.
År: 2012 Nr.: 19
De seneste fire år har stram økonomisk styring bremset socialrådgivernes muligheder for at hjælpe udsatte børn, mener formanden for Dansk Socialrådgiverforening.
År: 2012 Nr.: 19
År: 2012 Nr.: 19
Det er helt uforståeligt, at der ikke sker noget, siger BUPL’s formand, Henning Pedersen, om børn, der kan gå i flere år uden at få hjælp – selvom pædagogerne har underrettet.
År: 2012 Nr.: 19
Læs her, hvordan du skriver en god underretning, og følg underretningens vej gennem systemet.
År: 2012 Nr.: 19
Mindre stress og bedre trivsel er målet med et eksperimenterende kursusforløb med hestepædagogik for medarbejderne i Børnehuset Jennumparken i Randers.
År: 2012 Nr.: 18
Kommunerne, der er blevet kendt for meget grove sager om misbrug og vanrøgt, mangler overblik over underretningerne. Rebild og Brønderslev Kommuner aner ikke engang, hvor mange underretninger de har. Kun en kommune, Kolding, har et præcist overblik over, hvor mange underretninger der bliver til en sag i forvaltningen.
År: 2012 Nr.: 12
Er kommunernes arbejde med underretninger blevet bedre? Børn&Unge har spurgt 11 kommuner, som de seneste fem år har huset de værste sager om overgreb, sexmisbrug og vold mod børn. Nogle af kommunerne har fået alvorlig kritik af Ankestyrelsen for mangelfuld sagshåndtering. En enkelt kommune, Skanderborg, er udvalgt, fordi den har været mellem- og endestation for to af sagerne og har demonstreret handlekraft i de alvorligste sager.
År: 2012 Nr.: 12
Brønderslev Kommune mener, at det er nok, at kommunen har overblik over sagerne, som der bliver flere og flere af.
År: 2012 Nr.: 12
Klubberne i Albertslund har ansat deres egen socialrådgiver. Hun skal opkvalificere underretningerne og det tværfaglige samarbejde. Intentionen er, at det forebyggende arbejde skal være så godt, at klubberne har grebet ind, inden anbringelser bliver nødvendige.
År: 2012 Nr.: 12
Hvordan kan en socialrådgiver støtte klubbernes forebyggende arbejde? Her et eksempel fra Janni Ryes arbejdsliv i Albertslunds klubber.
År: 2012 Nr.: 12
I København laver man hellere en sikkerhedsplan, end at man fjerner et barn fra hjemmet. Barnet bliver hjemme, selvom det er udsat for omsorgssvigt. Pædagoger spiller en nøglerolle i sikkerhedsplanerne.
År: 2012 Nr.: 12
Sagerne skal opdages hurtigere, så der også kan handles hurtigt. Det skylder vi børnene.
År: 2012 Nr.: 12
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Opvæksten i en familie med alvorlige alkoholproblemer har været en lang kamp for pædagog Rikke Krabsen Bredahl, der i dag, længe efter forældrenes død, stadig mærker konsekvenserne. I en årrække forsøgte hun forgæves at få kommunen til at hjælpe familien.
År: 2012 Nr.: 09
Medarbejderne i udelivsinstitutionen Terslev Børnehus er blevet bedre til at gå til familier med alkoholproblemer. Institutionen har deltaget i et alkoholforebyggende projekt, som involverer i alt 20 kommuner.
År: 2012 Nr.: 09
Hverdagen bliver rykket op med rode, når børn og ansatte med kort varsel smides ud af institutionen. I Kernehuset i Nr. Bjert fik rotter embedslægen til at beordre lukning, og så handlede pædagogerne hurtigt.
År: 2012 Nr.: 06
Efter en måned med mindfulness melder pædagoger og ledere i to daginstitutioner i Gentofte Kommune om mere overskud i hverdagen. De kan bedre yde omsorg for sig selv og hinanden. Nu skal også børnene prøve mindfulness.
År: 2012 Nr.: 04
Når pædagoger underretter om deres mistanker om seksuelle overgreb, er det ikke altid, der sker noget. Børn&Unge har undersøgt de groveste misbrugssager gennem de seneste år for at se, hvilken rolle pædagoger og forvaltning har spillet i afsløringen af misbruget.
År: 2012 Nr.: 04
I 18 byer har der inden for de seneste år været sager om misrøgt, seksuelt misbrug eller vold mod børn. Grove sager, hvor forældre eller andre tæt på børnene har lavet overgreb. I nogle af sagerne er der faldet dom, andre venter stadig på en afslutning ved domstolene. Børn&Unge har gravet i dem alle for at finde ud af, hvad der skete.
År: 2012 Nr.: 04
År: 2012 Nr.: 04
Der er både håb og hjælp at hente for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. På Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb støttes ofrene i at leve et liv efter overgrebene.
År: 2012 Nr.: 04
Anne Boesen sendte tre underretninger om børnene i Rebild-sagen, men hun hørte aldrig fra kommunen. Senere syltede politiet en anmeldelse i månedsvis. For Anne Boesen var det skrækkeligt, at der blev begået overgreb på børn, uden at kommunen gjorde noget.
År: 2012 Nr.: 03
Når pædagoger har mistanke om, at børn bliver seksuelt misbrugt, underretter langt de fleste. Et stort flertal aner ikke, hvad kommunen gør ved underretningerne. Det er en katastrofe, siger BUPL’s formand.
År: 2012 Nr.: 03
Vold og trusler fra børn og unge udgør et større problem blandt pædagoger end hidtil. Antallet af psykiske arbejdsulykker som følge af voldsom adfærd hos børn er steget fra 2007 til 2010. Det samlede antal af arbejdsulykker er også røget op.
År: 2012 Nr.: 02
Det er første gang, at der politisk prioriteres penge til daginstitutionerne, og det sker oven i købet i en krisetid.
År: 2012 Nr.: 02
Når et barn har problemer i Hvidovre, tilrettelægger pædagoger ofte indsatsen uden at involvere forældrene, viser en analyse af knap 200 individuelle læreplaner. Taberne er børnene.
År: 2012 Nr.: 01
Økonomisk styringsmodel har sammen med besparelser forringet svage familiers mulighed for at komme på ret køl. Familier, som burde få hjælp, får den ikke længere, mener pædagoger i Odense, der sidste år indførte den såkaldte BUM-model.
År: 2012 Nr.: 01
Dorthe Jørgensen frygtede, at hendes datter ville blive fjernet, da vuggestuen skrev en underretning. Men hun fik hjælp, og i dag trives både mor og datter. Hun er heldig at bo i en kommune, hvor både pædagoger og forvaltning har fokus på underretninger. Der er nemlig stor forskel på kommunernes praksis, og pædagoger underretter generelt meget mindre end alle andre faggrupper.
År: 2012 Nr.: 01
Ankestyrelsen er bekymret for, at pædagoger underretter alt for lidt om omsorgssvigt. Kun seks procent af sagerne om anbringelser står pædagoger bag.
År: 2012 Nr.: 01
Forskellen mellem pædagogers og kommuners praksis for at underrette er enorm. En dårlig underretningskultur kan skade barnet, advarer Børns Vilkår, der er bekymret over den store geografiske forskel.
År: 2012 Nr.: 01
År: 2012 Nr.: 01
Christina har søvnløse nætter, når hun opdager børn med omsorgssvigt. Men hun står aldrig alene med bekymringerne. Pædagogerne i børnehaven støtter hinanden, når der er behov for at underrette.
År: 2012 Nr.: 01
Muligheden for at opdage et barn med problemer er mindre i en institutionen med mange børn fra udsatte familier. Opfattelsen af, hvad der er normalt, flytter sig. Det er pædagogerne opmærksomme på i Ellekærskolens SFO.
År: 2012 Nr.: 01
Hvis du griber en underretning rigtigt an, mindsker du risikoen for, at sagen bliver afsporet. Børn&Unge har samlet syv gode råd om underretninger fra Ankestyrelsen, Børns Vilkår og Dansk Socialrådgiverforening. Du kan læse meget mere på bupl.dk
År: 2012 Nr.: 01
Selvfølgelig begrænses motivationen til at underrette, hvis man gang på gang oplever, at der ikke bliver lyttet højere oppe i systemet.
År: 2012 Nr.: 01
Pædagogernes etiske grundlag og etiske råd kan fejre etårsfødselsdag til december. Rådet efterlyser nu pædagoger, som vil dele deres etiske dilemmaer med rådets medlemmer, så de får indblik i, hvilke etiske problematikker pædagogerne tumler med. Børn&Unge har taget det første skridt og bedt fire forskellige pædagoger fortælle om deres etiske dilemmaer. Hvilken vej skal man vælge, når man står over for et dilemma, hvor valget af vej altid indebærer et fravalg og kan føre til konflikter?
År: 2011 Nr.: 18
Nogle børn mistrives, uden at pædagogerne kan sætte ord på, om der er konkrete problemer i hjemmet. Andre børn får helt bevidst mindre opmærksomhed, end pædagogerne gerne ville give dem. Sådan lyder to af udfordringerne for pædagog Carsten Holst.
År: 2011 Nr.: 18
Voksne kan rent fysisk holde et barn, der er gået amok. Men det kan være svært beslutte, hvornår man skal bruge magtanvendelse, der reelt er frihedsberøvelse. Det er anledning til et dilemma for SFO-pædagog Morten Amstrup.
År: 2011 Nr.: 18
Politikere vil indføre kontrol og tilsyn med de børnesagkyndige undersøgelser. Det sker, efter at Børn&Unge har afsløret, at undersøgelserne er fulde af fejl.
År: 2011 Nr.: 17
Arbejdet i Druelund Børnecenter er sundhedsskadeligt, fastslog Arbejdstilsynet efter et besøg. Det satte gang i en proces, som har skærpet pædagogikken, fjernet arbejdsopgaver og givet større arbejdsglæde.
År: 2011 Nr.: 17
Pædagogers egne forventninger til, hvad de skal lave, er ikke i takt med virkeligheden. Skal pædagogerne undgå travlhed og stress, skal de lave helt klare og tydelige aftaler med hinanden, mener ekspert i stress.
År: 2011 Nr.: 17
Pædagoger er ofte alene med alt for mange børn. De er skrækslagne for, om der sker ulykker. De råpasser og kan ikke få enderne til at hænge sammen. De har ikke tid til specialbørnene. De går hjem med ondt i maven og sover dårligt. Arbejdstilsynets påbud afslører graverende og sundhedsskadelige arbejdsforhold i mange daginstitutioner. Men man kan selv gøre en del for at rette skuden op. Meget handler om at have realistiske forventninger til, hvad man kan nå. I hver femte institution er arbejdsmiljøet så dårligt, at det er decideret sundhedsskadeligt. Det viser en særlig indsats foretaget af Arbejdstilsynet. Derfor har institutionerne fået påbud om at rette op på forholdene. Heldigvis kan det lade sig gøre, mener Arbejdstilsynet.
År: 2011 Nr.: 17
En børnehave på Midtsjælland er alvorlig bekymret for en femårig pige og har sendt fem underretninger til kommunen. Den børnesagkyndige psykolog har ikke taget notits af børnehavens advarsler. Pigen skal udleveres til sin far, selvom han er mistænkt for vold og overgreb.
År: 2011 Nr.: 16
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
Fem institutioner i Faaborg-Midtfyn kommune er for små til at have hver deres leder. De har fået fælles leder, som har kontor langt væk, og pædagogerne må ofte klare sig alene.
År: 2011 Nr.: 14
Danske pædagoger mener ikke, at de har afgørende betydning for børns læring. Det viser en ny undersøgelse. Danske pædagoger tror mere på læring gennem leg, men socialministeren og hendes task force vil have mere voksenstyring.
År: 2011 Nr.: 13
I starten er det kun for sjov. Men nogle børn og unge bruger så mange timer ved computeren, at de får psykiske symptomer på afhængighed. Den amerikanske psykolog David Walsh har i mange år beskæftiget sig med mediernes indflydelse på unges hjerner. Her fortæller han, hvorfor vi bør være bekymrede, når unge bruger for meget tid foran skærmen.
År: 2011 Nr.: 13
I Børnehuset Valhalla i Ballerup ville pædagogerne udvikle den ene afdeling med en kulturprofil, men midlerne manglede. De har nu fået penge af BUPL's udviklingspulje, så de kan arbejde videre med at få udviklet ønsket om et atelier og få tilknyttet en huskunstner.
År: 2011 Nr.: 13
Flere unge og færre førskolebørn er en væsentlig årsag til den store vækst i udgifterne til udsatte børn og unge. De udsatte unge koster simpelthen flere penge. Det viser en ny analyse fra Anvendt Kommunalforskning.
År: 2011 Nr.: 12
Mentalisering? Har det ikke noget at gøre med terapi? Ikke kun og slet ikke i Aarhus, hvor tusinder af pædagoger, lærere og forældre indtager mentalisering som vidensvitaminer
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Pædagoger bliver truet på livet og slået af forældre og børn. I hver 15. institution, som Arbejdstilsynet besøgte sidste år, var vold en del af hverdagen. Det gør pædagogerne bange og syge.
År: 2011 Nr.: 11
Pædagoger fik pisset på deres cykler, blev truet og sparket. En gruppe drenge terroriserede børn og voksne i Bredalsparkens Fritidscenter i Hvidovre. I begyndelsen kunne pædagogerne ikke dæmpe dem, og det tog tid at få chikanerierne stoppet.
År: 2011 Nr.: 11
54 daginstitutioner i Københavns Kommune har fået deres egen socialrådgiver. Det tætte samarbejde mellem pædagoger og socialforvaltning skal føre til en bedre og tidligere indsats for de udsatte børn. Pædagogerne får hurtigere afklaret deres bekymringer for børnene og lærer at skrive bedre underretninger.
År: 2011 Nr.: 11
Københavns Kommune håber, at projektet med at knytte socialrådgivere til de enkelte institutioner vil forkorte vejen fra daginstitution til socialforvaltning til glæde for de udsatte børn og deres familier.
År: 2011 Nr.: 11
Manglende viden og usikkerhed får pædagoger til at lade være med at underrette mistanke om vold mod børn, viser ny undersøgelse fra SFI.
År: 2011 Nr.: 10
Pædagoger er helt vilde med at evaluere deres arbejde for at blive bedre til det. De ville bare ønske, at de havde mere tid til at gøre det. Til gengæld er de ikke så glade for de evalueringer, kommunen og andre overdænger dem med.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Politikerne vil vide, hvad de får for pengene. Derfor er dokumentation og evaluering stormet frem på daginstitutionsområdet. Nogle forskere og eksperter mener, at det er dyrekøbt viden.
År: 2011 Nr.: 08
Når pædagoger evaluerer deres praksis på egne præmisser, sådan som tre institutioner i Hillerød har forsøgt, kan de mest bruges internt. Men det er svært at oversætte den pædagogiske praksis til tal og søjlediagrammer.
År: 2011 Nr.: 08
Henning Pedersen retter voldsom kritik mod de mange kommuner, der ikke informerer pædagoger om risikovirksomheder.
År: 2011 Nr.: 06
Flere år med bagtalelse og ydmygelser fra kollegerne endte med, at børnehavepædagogen Christina fik konstateret angst.
År: 2011 Nr.: 03
Mobning på pædagogiske arbejdspladser bekymrer Kommunernes Landsforening (KL), men skal der ske ændringer i forebyggelsesarbejdet, må ændringerne komme fra institutionerne selv, siger chefkonsulent i KL.
År: 2011 Nr.: 03
Ansvaret for underretninger er ikke længere pædagogernes alene. Eksperterne diskuterer, om lovændringen vil få nogen betydning. Leder og pædagog Majbrit Michelsen mener, at en øget opmærksomhed er meget vigtigere.
År: 2011 Nr.: 01
Med Barnets Reform skal kommunerne svare ja eller nej til spørgsmålet om, hvorvidt de har gjort noget ved sagen. Spørgsmålet er bare, om det er nok at få et ja eller nej.
År: 2011 Nr.: 01
Det var egentlig ikke meningen, at lydniveauet skulle blive lavere i Børnehuset Søholm, men alligevel har institutionen nu fået ArbejdsmiljøPrisen i kategorien 'støj'.
År: 2011 Nr.: 01
De fleste pædagoger ved udmærket, hvad underretningspligten indebærer. For rigtig mange ligger det svære i at handle på underretningspligten. Pædagog Mille Simmernæs fortæller om dengang, hun lavede en underretning
År: 2011 Nr.: 01
I de næste to år vil BUPL dokumentere, at pædagoger er en del af løsningen, når det gælder om at sørge for, at børn og unge ikke marginaliseres.
År: 2010 Nr.: 29
BUPL's kongres vedtog et fælles etisk grundlag for pæda­goger. Grundlaget skal hjælpe pædagoger med at diskutere de etiske udfordringer, de møder i hverdagen. Og vise omverdenen, hvilke værdier pædagoger vil kendes på.
År: 2010 Nr.: 29
År: 2010 Nr.: 29
Her kan du se, hvilke syv pædagoger kongressen har valgt til at sidde i det forretningsudvalg, som udgør BUPL's daglige politiske ledelse. Læs, hvad der vil være lige netop deres hjertesager. De syv forretningsudvalgsmedlemmer er valgt indtil næste kongres, som løber af stablen om to år.
År: 2010 Nr.: 29
I dag handler arbejdsglæde ikke bare om at have et godt job, men også om have en god arbejdsplads. Arbejdsmiljøets 'grand old man' Tage Søndergård Kristensen uddyber, hvad det er for en størrelse. Hverken gratis kaffe eller fitness gør forskellen. Det gør derimod graden af social kapital.
År: 2010 Nr.: 28
" Der skal med andre ord helt konkret være højt til loftet, plads til udvikling og plads til begejstring, hvis pædagoger skal føle glæde ved arbejdet.
År: 2010 Nr.: 28
Der hersker fortsat forvirring i pædagogkredse om årsagerne til inkontinens hos børn og ikke mindst til behandlingsmulighederne. Ny forskning bekræfter atter, at der i langt de fleste tilfælde er tale om et fysisk problem, som forholdsvis let kan afhjælpes.
År: 2010 Nr.: 27
Folketinget har bevilget knap 140 millioner kroner til projekter, som skal forebygge kriminalitet i belastede boligområder. Men værdifulde erfaringer kan gå tabt. Kun én kommune har planer om at videreføre sit projekt, og politikerne har bestemt, at der ikke er penge til erfaringsopsamling.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger er uenige om mange ting. Det skal de ikke være kede af. Det er en styrke, som kan højne fagligheden, hvis den håndteres rigtigt. Sådan siger lektor Morten Ejrnæs, som har forsket i pædagogers forskellige holdninger.
År: 2010 Nr.: 24
Alvorlige dødsulykker med børn i daginstitutioner får nu undervisningsminister Tina Nedergaard (V) til at foreslå undervisning i førstehjælp som en obligatorisk del af pædagoguddannelsen. Forslaget møder lutter bifald, men husk nu opfølgningskurserne, lyder det fra blandt andre BUPL.
År: 2010 Nr.: 22
Der må investeres i forebyggelse på nye og anderledes måder, så vi mindsker de menneskelige katastrofer og dårlige livsmuligheder.
År: 2010 Nr.: 21
På seks år er omfanget af vold, trusler og chikane mod pædagoger mere end syvdoblet, viser nye tal fra BUPL. Det er både børn og unge, deres forældre og tilfældige trafikanter, der tænder af på pædagogerne. Mindre respekt og større individualisering kan forklare noget af volden, mener psykolog.
År: 2010 Nr.: 21
Tænk, hvad samfundet kunne spare, hvis der blev satset meget mere på forebyggelse. Tænk, hvad der kunne spares i sygedagpenge. Tænk, hvad de mange penge i stedet kunne være brugt til.
År: 2010 Nr.: 20
Inklusion bliver misbrugt til at spare penge. Det mener flere pædagoger, som ellers gerne vil inkludere de udsatte børn. Det er misforstået og slet ikke muligt at spare, hvis man samtidig vil have inklusion, mener ekspert. Det kræver tværtimod investeringer i bedre normeringer og i pædagogernes uddannelse.
År: 2010 Nr.: 18
Det faldende børnetal har ikke betydet mere luft i kommunernes familieafdelinger, snarere tværtimod. Samtidig er der blevet flere komplekse sager, og det er med til at presse kommunernes økonomi.
År: 2010 Nr.: 13
"I den kommende tid er det BUPL's store udfordring at gøre politikere opmærksomme på den klokkeklare sammenhæng mellem ressourcer, forebyggelse og økonomi.
År: 2010 Nr.: 10
De børn, der ikke får et kvalitetsdagtilbud, bliver stillet ringere senere i livet end deres jævnaldrende.
År: 2010 Nr.: 05
Ressourcestærke forældre kører gerne barnet til den anden side af kommunegrænsen for at få den bedste institution. På to år er der kommet 1000 flere børn, som pendler til børnehaven. Det skyldes blandt andet, at forældre, der flytter, vil skåne barnet for et skift.
År: 2010 Nr.: 04
Den nye formand for Børne rådet, Lisbeth Zornig ­Andersen, er selv børnehjemsbarn og har mange meninger om, hvordan børn skal behandles for at få et bedre liv. Pædagogerne skal blive bedre til at se og støtte de udsatte børn. Men samfundet skal også give dem rammerne til det.
År: 2010 Nr.: 02
Stort set alle daginstitutioner har børn med særlige behov, men børnene får ikke den hjælp, de skal have. Kun de allerdårligste børn får tildelt ekstra ressourcer. De børn, som betegnes som gråzonebørn eller bekymringsbørn, får institutionerne slet ikke hjælp til. Det viser en undersøgelse blandt BUPL's medlemmer.
År: 2009 Nr.: 31
Nye tider kræver nye metoder. Også når det gælder lokalpolitik. Det fik tillidsrepræsentanterne i Svendborg til at vælge Valdemar Slot som ramme for et fagligt arrangement. Idéen var, at slottets historiske rammer ville lokke indflydelsesrige deltagere til i hobetal. Det virkede.
År: 2009 Nr.: 30
Børn kopierer konstant de voksne, der omgiver dem. Det gælder ikke mindst de voksnes aktivitetsniveau og kropskultur. Hvis pædagogerne selv er vilde med at bevæge sig, bliver ungerne det også. Det viser forskning fra Syddansk Universitet. Heldigvis er der ikke kun én rigtig måde at bruge kroppen på.
År: 2009 Nr.: 28
Barnets reform skal styrke indsatsen over for udsatte børn og unge. Der er afsat 928 millioner kroner fra 2010-2013 til reformen. S og SF er ikke helt tilfredse.
År: 2009 Nr.: 28
Fra 2006 til 2008 modtog Ankestyrelsen ingen underretninger fra pædagoger. Ny kampagne ser ud til at have fået fat i pædagogerne.
År: 2009 Nr.: 26
Børn og unge med særlige behov er for kommunerne blevet den gøgeunge, der skubber andre unger ud af reden.
År: 2009 Nr.: 25
Fire og fem år gamle børn har haft smertelige erfaringer med at blive udelukket og drillet i daginstitutionen, og de spæde skridt mod den alvorlige mobning i skolen tages i børnehaven, viser et nyt forskningsprojekt. Flere børnehaver har sat mobning øverst på dagsordenen, og det hjælper.
År: 2009 Nr.: 22
Kommunerne skal sørge for, at den forebyggende, tidlige indsats over for udsatte børn foregår i daginstitutionerne. Indsatsen skal være rettet mod at støtte barnets ressourcer og inkludere barnet i institutionens fællesskab. Men kommunerne bruger i stedet deres penge på at afhjælpe de udsatte børns fejl og mangler.
År: 2009 Nr.: 17
Kommunikationen mellem pædagoger og socialrådgivere skal være bedre. Et forsknings- og udviklingsprojekt skal gøre underretninger forståelige hos begge parter. Det kan betyde, at udsatte børn får hurtigere hjælp.
År: 2009 Nr.: 17
Der bliver brugt rigelig med penge på børne- og ungeområdet allerede, og pædagogerne skal ikke forvente flere ressourcer, påpegede Karen Ellemann, da Børn&Unge mødte den nye indenrigs- og socialminister.
År: 2009 Nr.: 14
Den, der mobber, er selvsikker. Og den, der bliver mobbet, er ikke selv skyld i mobningen. Myterne om mobning bliver aflivet i bogen 'Drop drilleri'. Forfatterne efterlyser pædagoger, der kan se forskel på en konflikt og mobning.
År: 2009 Nr.: 12
Siden 2006 er antallet af underretninger sendt direkte til Ankestyrelsen steget eksplosivt. BUPL-formand Henning Pedersen sætter pris på muligheden for at kontakte Ankestyrelsen, men påpeger, at beføjelserne til at gribe ind over for de udsatte familier ligger hos kommunerne.
År: 2009 Nr.: 12
Kommunerne kan få 1000 flere pædagoger om året, hvis arbejdsmiljøet forbedres, og sygefraværet reduceres, viser beregninger.
År: 2009 Nr.: 10
Mindst 60.000 danske børn - måske helt op til 200.000 børn - vokser op med en mor eller far, der drikker for meget. Vi skal blive meget bedre til at opdage de signaler, barnet sender, siger en alkoholkonsulent fra Odense.
År: 2009 Nr.: 06
Marianne Ø. Kiærulff (V), 60 år, i Roskilde Kommunes byråd siden september 2008 (kom ind, da Bjørn Dahl trådte ud). Pædagog og leder af fritidsklub i Gundsømagle i Roskilde Kommune.
År: 2009 Nr.: 04
Lokale aviser skriver om en truende fnatepidemi. Helt så galt står det ikke til, understreger en ekspert og en embedslæge. Risikoen for smitte i børnehaver og vuggestuer er lille.
År: 2009 Nr.: 02
Hver dag ringer pædagoger til Børns Vilkårs nye rådgivningslinje 'FagTelefonen', som rådgiver fagfolk om omsorgssvigt af børn. De vil hellere ringe til en privat organisation end til kommunen.
År: 2008 Nr.: 40
Høje Taatrup Kommunes pædagogiske team, 'Gadeplan', sigter efter at hjælpe utilpassede unge i gang med uddannelse og arbejde. De fleste af de unge drømmer da også om et helt normalt liv. Selv dem, hvis straffeattest allerede er plettet.
År: 2008 Nr.: 35
Stadig flere pædagoger fyres på grund af sygdom, viser BUPL's opgørelser. Stress, udbrændthed og højt sygefravær er nogle af årsagerne til de mange sygdomsafskedigelser.
År: 2008 Nr.: 31
Kommissioner er ikke altid rene syltekrukker. Fogh-regeringen bruger kommissionerne bevidst og strategisk til at modne upopulære beslutninger, siger tre kommissionseksperter
År: 2008 Nr.: 30
Ny undersøgelse fra Børn&Unge viser, at op mod hver fjerde daginstitutionsleder har undladt at underrette kommunen om en mistanke om omsorgssvigt. Det er i strid med loven. Alligevel mener ekspert ikke nødvendigvis, at problemet er stort.
År: 2008 Nr.: 28
Halvdelen af daginstitutionslederne har oplevet, at kommunen ikke melder tilbage på deres indberetninger af omsorgssvigt. Det viser en ny undersøgelse, som Børn&Unge har foretaget. KL erkender, at kommunerne ikke gør det godt nok.
År: 2008 Nr.: 27
En ny handlingsplan fra regeringen om at nedbringe sygefraværet får kritik fra de faglige organisationer. Planen fokuserer for ensidigt på fastholdelse af syge medarbejdere frem for også at forebygge, at medarbejderne overhovedet bliver syge, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 26
Flere og flere børn kommer til skade på de populære havetrampoliner, viser ny ulykkestatistik. Mange børneinstitutioner har trampoliner, men eksperter maner til forsigtighed.
År: 2008 Nr.: 16
Kun pædagoger med tinitus eller andre "lidelser" må bruge høreværn i Aalborg Kommune, slår rådmand Mai-Britt Iversen (S) nu fast. Andre kan tænde et hyggelys.
År: 2008 Nr.: 12
En britisk forsker opfordrer til seksualundervisning i børnehaven, og danske eksperter bakker op. Men de færreste danske børnehaver gør noget aktivt for at søge viden og tale med børnene om seksualitet. Mangel på viden og pædofilskræk er de største forhindringer.
År: 2008 Nr.: 08
...men det kræver først og fremmest, at arbejdet prioriteres, og at det bakkes op politisk og med de nødvendige ressourcer. Så drop X factor-retorikken og kom i gang med arbejdet.
År: 2008 Nr.: 08
Efter at Børn&Unge i sidste måned skrev, at en gruppe pædagoger i Aalborg Kommune var begyndt at bruge høreværn for at beskytte deres ører, har kommunen nedlagt forbud mod høreværn. BUPL Nordjylland undrer sig over beslutningen.
År: 2008 Nr.: 06
Et stigende antal pædagoger går med høreværn på arbejdet. For mange børn på for lidt plads og dårlig akustik er grundene til, at pædagoger tvinges til at lukke støjen ude. Støjen giver stress, hovedpine og i særlige tilfælde tinnitus. Læger er også bekymret for børnene.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
Regeringen har lovet bedre kvalitet i daginstitutioner, og for at fremvise resultater har den sat ind med nye love og masser af dokumentationsopgaver. Men når der ikke følger hænder og ressourcer med, presser opgaverne pædagogerne og røver tiden fra børnene, vurderer eksperter. De advarer mod kvalitetsforringelser, hvis ikke området får et løft nu.
År: 2007 Nr.: 38
Børnene på Stjernen i Gladsaxe løber en time hver eneste morgen, året rundt. Pædagogerne løber med, og det er OK at konkurrere. Løbeturen skal forebygge ladhed og overvægt.
År: 2007 Nr.: 31
Ringe løn, nul faglighed og udstødelse fra samfundet. Det er årsagerne til, at pædagog Susanne Bjørnelund forlader Grønland efter halvandet års intenst arbejdsophold. Jagten på en grønlandsk pædagogik har været hård, men forgæves. Grønlænderne er flok teenagere alene hjemme, siger hun.
År: 2007 Nr.: 25
Etikken i det pædagogiske arbejde er kommet i søgelyset efter sagen om Strandvænget. Kan man undgå, at lignende sager dukker op på daginstitutionsområdet? Tal med hinanden om værdier, erkend, at man ikke altid er enig og sig tingene ligeud. Det er bud fra de eksperter, Børn&Unge har talt med.
År: 2007 Nr.: 14
Repræsentanterne fra regeringen og Dansk Folkeparti glimrede ved deres fravær, så det blev spil til ét mål, da BUPL holdt høring om regeringens forslag til en dagtilbudslov.
År: 2007 Nr.: 13
En pæn million fra BG Fonden satte skub i pigeklubprojekterne i Fredericia. Medarbejderne fik fælles uddannelse og tid til fælles personalemøder, og de udsatte piger fik tiltrængt hjælp.
År: 2007 Nr.: 13
Socialforskningsinstituttet har forsøgt at evaluere kommunernes indsat med at få brudt den negative sociale arv, men mange af tiltagene har vist sig at være svære både at evaluere og sammenligne på grund af manglende systematik. Men undersøgelserne viser, at en tidlig indsats over for gravide og spædbørnsfamilier giver pote, og at læring og undervisning af de nul-10-årige udsatte bør forstærkes.
År: 2007 Nr.: 11
Ung-til-ung metoden virker i Bolivias værste slum, hvor Ruth Condori og Wilma Quispe, begge 18 år, har taget et sabbatår for at undervise børn og unge i at passe på sig selv. Hver lørdag samles nabolagets yngste for at spille teater, tegne, eller snakke hygiejne. Det styrker børnenes selvtillid og giver dem tro på fremtiden
År: 2007 Nr.: 01
Ny statistik fra Ankestyrelsen giver for første gang overblik over antallet af børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Statistikken viser, at hver tredje anbringelse er sket på foranledning af pædagogers underretning til kommunen. Flest teenagere anbringes, og der kan sættes tidligere ind
År: 2006 Nr.: 34
Mistænker man et barn for at mistrives, skal man hellere underrette en gang for meget end for lidt, mener socialminister Eva Kjer Hansen (V). Oplysningskampagnen "Vores Ansvar" har fået flere både fagfolk og privatpersoner til at handle på deres mistanke om voldelige eller seksuelle overgreb på børn
År: 2006 Nr.: 33
Idrætsbørnehaver er blevet et stort hit. Men ofte får børnene ikke bevæget sig mere i disse institutioner. Årsagen er blandt andet, at små børn har svært ved at forstå reglerne i de idrætslege, man leger i idrætsbørnehaverne, mener Anne Brus, cand. scient. i idræt og psykologi, der har undersøgt idrætslege i seks idrætsbørnehaver
År: 2006 Nr.: 32
Mange unge har så ondt i livet, at de skærer sig i armen eller på anden måde skader sig selv. Nogle går så vidt som til at overveje selvmord. Desværre lider de personer, som burde hjælpe, nemlig lærere og pædagoger, af berøringsangst overfor de udsatte unge, mener Anne Marie Nyborg og Annette Vilhelmsen, der holder kurser for pædagoger og lærere i, hvordan de tackler de her unge
År: 2006 Nr.: 27
Charlotte Schmidt bliver seksuelt misbrugt af sin far, da hun er ganske lille. Pædagoger og andre voksne overser signalerne fra en skadelig barndom. Nu fortæller hun sin historie, for at pædagoger kan få øje på børn, der lever i dysfunktionelle familier. Også børn fra familier som Charlottes, der ser rigtig ud på overfladen. Hendes far var ingeniør, mor var børnehaveleder
År: 2006 Nr.: 26
I Danmark har hvert tiende barn brug for særlig støtte, og pædagoger er drøngode til at observere, hvis et barn viser tegn på mistrivsel. Men de skal holde sig fra at stille diagnoser, mener psykolog. Et forældrepar tog deres søn ud af børnehaven, da pædagogerne uden belæg stemplede drengen som autist
År: 2006 Nr.: 20
Giftig skimmelsvamp i indskolingshuset på Østervangsskolen i Roskilde gør personalet i skolens tre SFO'er utrygge ved at gå på arbejde. Pædagoger, lærere og børn skal snart flytte i pavilloner, men her truer nye arbejdsmiljøproblemer
År: 2006 Nr.: 14
De nye kommuner står på spring for at overtage næsten revl og krat af amternes sociale institutioner, når kommunalreformen træder i kraft. Resultatet kan blive udtynding af det faglige miljø og yderligere krav om rummelighed i de almindelige institutioner, frygter de pædagogiske organisationer
År: 2006 Nr.: 04
Med kommunalreformen rykker socialpædagogerne i stort tal ind på den kommunale scene. En grund til endnu engang at overveje fusion, mener BUPL. Men Socialpædagogernes Landsforbund takker nej
År: 2006 Nr.: 04
De stille børn er et mindretal, og det er både et sundhedsmæssigt og socialt problem. Derfor har Fyns Amt og DGI skabt projektet Børn i Bevægelse. Ideen er at få disse børn i gang med at løbe rundt, spille bold og være aktive. Pædagogerne har en vigtig rolle i projektet, og en af metoderne er at fokusere på legen frem for konkurrencen
År: 2005 Nr.: 42
Allerede før kommunalreformen træder i kraft, tager en del kommuner børn med vanskeligheder og handicap hjem fra de amtslige institutioner. Og mange laver ikke ordentlige tilbud til børnene, mener Pauline Ansel-Henry, sagsbehandler i BUPL
År: 2005 Nr.: 39
BUPL Vestsjælland har som optakt til kommunevalget i løbet af de seneste par uger arrangeret offentlige høringer om børne- og ungepolitikken i de kommende syv storkommuner i afdelingens område. Børn&Unge var med som fluen på væggen i Kuben på Holbæk Seminarium
År: 2005 Nr.: 38
Når man er stresset, er man "ude af sig selv". Stresshåndtering går ud på at "komme hjem til sig selv". Eller at komme fra det værste af sig selv til det bedste af sig selv. Det mener psykolog Ingrid Ortmann, som netop har udgivet en bog om forebyggelse og håndtering af stress hos pædagoger og børn
År: 2005 Nr.: 18
Når alle de andre ryger og drikker, så må jeg også hellere gøre det, lyder de unges ræsonnement. Men de unges forestillinger om andre unge er vildt overdrevne, så hvis man får punkteret myten om de andre unges liv, så falder risikoadfærden betragteligt, viser forsøg i Ringsted
År: 2005 Nr.: 14
Frederiksberg har oplevet et boom af større børn, der vil gå i fritidsklub, efter at SFO 2'erne blev nedlagt og omdannet til selvstændige klubber. Alene i 5. klasse er antallet af klubbørn steget med 42 procent
År: 2005 Nr.: 10
Du tror måske, at du kan vaske hænder. Det kan du måske, men sikkert ikke godt nok. Men fortvivl ej - en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen guider børn og ansatte i daginstitutioner igennem en ordentlig håndvask
År: 2005 Nr.: 07
I det nuværende politiske klima bliver der tale om et langt sejt træk, men det bør ikke afskrække os.
År: 2005 Nr.: 06
Et godt arbejdsmiljø i institutionerne vil også betyde mindre nedslidning, mindre sygefravær og i sidste ende en bedre samfundsøkonomi
År: 2005 Nr.: 05
Når et menneske mister sit arbejde, mister hun samtidig kontrollen over en meget vigtig del af sin tilværelse. Det kan være yderst stressende og usundt - for nogle få er det direkte livsfarligt, mener ekspert i konsekvenser af ledighed
År: 2005 Nr.: 04
s
År: 2004 Nr.: 36
En ny ændring i arbejdsmiljøloven medfører, at 200.000 virksomheder skal screenes af Arbejdstilsynet. Jan Kahr fra Funktionærerne og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) repræsenterer fagbevægelsen i Arbejdsmiljørådet. Han ser hellere, at daginstitutionerne bliver tilmeldt Bedriftsundhedstjenesten
År: 2004 Nr.: 34
Knap hver tredje pige mellem 14 og 24 år har en risikoadfærd, der kan føre hende direkte ind i en spiseforstyrrelse. Et splittet, følsomt sind driver - især - pigerne ud på skråplanet, fortæller psykoterapeut R. Theresa Abegg
År: 2004 Nr.: 32
Kommunerne skal forbedre problemer med støj og stress i daginstitutionerne. Det mener beskæftigelsesministeren, som efter et møde med BUPL og PMF truer KL med arbejdstilsynet. BUPL mener ikke, KL tager problemerne alvorligt
År: 2004 Nr.: 31
Pædagoger på Fyn skal henvise forældre med alkoholmisbrug til behandling. Det ser Sundhedsstyrelsen gerne, at pædagoger i resten af landet lærer af
År: 2004 Nr.: 29
Education International er 11 år efter starten den største faglige sammenslutning på verdensplan
År: 2004 Nr.: 27
Der er næsten dobbelt så mange kriminelle blandt unge indvandrerdrenge som blandt jævnaldrende danske drenge. Og udviklingen går den forkerte vej, for kriminalitet er mere udbredt blandt efterkommere end blandt indvandrere. En stor del af kriminaliteten kan forklares med indvandrernes sociale og økonomiske forhold
År: 2004 Nr.: 25
Pædagoger og andre faggrupper skal have mere viden, bedre rådgivning og faste planer for, hvad de gør for at hjælpe børn, der er i klemme i mors eller fars drikkeri. Derfor får landets amter nu penge til at ansætte en børnesagkyndig. Målet er at sikre, at barnet altid får den nødvendige støtte
År: 2004 Nr.: 21
Flotte politiuniformer og prinsessekostumer er blandt indholdet i Den Eventyrlige Kuffert. Kufferten er pædagog Elena Lenskjolds idé til, hvordan pædagoger bedre kan hjælpe børn fra misbrugsfamilier
År: 2004 Nr.: 21
Børns mavepine, hovedpine og ufrivillig afføring er nogle af de symptomer, der vidner om mistrivsel forårsaget af stress blandt børn. Men løsningen er ofte ligetil og ret banal, fortæller to erfarne pædagoger, der underviser daginstitutioner i at håndtere stress blandt børn
År: 2004 Nr.: 20
Kommentar af professor Tage Søndergård Kristensen og Hermann Burr, forsker, Arbejdsmiljøinstituttet
År: 2004 Nr.: 11
"Så min nytårshilsen skal være, at vi vedbliver at udbygge et demokratisk samfund med plads til alle."
År: 2004 Nr.: 02
Besparelser har mere været reglen end undtagelsen, men det har også været sådan, at vores arbejde i stigende grad er anerkendt og respekteret, og at det i dag er ganske klart, at den pædagogiske indsats kan gøre en forskel i børn og unges liv.
År: 2003 Nr.: 45
Kandidaterne til at efterfølge Bente Sorgenfrey insisterer på at holde lav profil, indtil det er afklaret, om der faktisk bliver brug for en afløser. Valgkamp eller ej: Børn&Unge tegner et omrids af de to indtil nu anmeldte kandidaturer
År: 2003 Nr.: 40
Indvandrerfamilier, som sender deres børn på opdragelse i hjemlandet, skal indberettes af pædagoger, foreslår socialministeren. BUPL og Børnerådet frygter, at tillidsforholdet mellem pædagoger og indvandrerforældre kan lide skade.
År: 2003 Nr.: 39
Det er ikke blot Nørrebro, der har grund til at skamme sig over, at vi som samfund er kommet dertil, at børn dræber tilfældigt på åben gade.
År: 2003 Nr.: 35
I Børnenes Hus i Randers tager pædagogerne sig også af børnenes forældre. I Nordbyen, hvor den integrerede institution ligger, bor mange familier med sociale problemer, men ved at lytte, undre sig og stille spørgsmål til den måde, forældrene forvalter deres rolle på, yder pædagogerne hjælp til selvhjælp
År: 2003 Nr.: 34
År: 2003 Nr.: 15
En personlig mappe med børnetegninger, der følger barnet i overgangen fra børnehave til fritidshjem eller til skole, er et elsket pædagogisk redskab. Men i et nyt forslag fra Københavns Kommune kommer pædagogikken i karambolage med lovgivningen.
År: 2003 Nr.: 14
År: 2003 Nr.: 13
Selvom det kan skabe mistillid, skal pædagoger fortsat videregive oplysninger om forældre ved mistanke om socialbedrageri. Det slås fast i nyt lovforslag.
År: 2003 Nr.: 07
År: 2003 Nr.: 05
I efteråret 2002 blev to børn og to voksne i en række institutioner i Århus smittet med hepatitis A. Pædagogerne kræver nu forebyggende vaccine mod den smitsomme leverbetændelse. Det afvises af embedslægen. Speciallæge støtter dog pædagogernes ønske
År: 2003 Nr.: 03
År: 2002 Nr.: 50
En pædagogisk profil til BUPL blev en realitet på kongressen. Alle var fuldstændig enige om, at det er en rigtig god idé
År: 2002 Nr.: 49
Den seneste tids debat om omskæring af piger har delt sig mellem de, der vil straffe forældrene for at lade deres døtre omskære i udlandet og de, der vil afskaffe omskæring ad oplysningens vej. BUPL er sammen med andre organisationer i gang med at lave oplysningsmateriale.
År: 2002 Nr.: 48
Den viden, pædagoger har om familier med problemer, udnyttes ikke godt nok. Det mener leder Margot Clemmensen, som har lavet et konkret forslag til, hvordan børnehaven kan indgå i den tidlige forebyggelse.
År: 2002 Nr.: 46
Særligt truede børn hjælpes ikke godt nok. De foranstaltninger, der sættes i gang, er for uspecifikke og hjælper kun i en tredjedel af tilfældene. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Det er børnene, der betaler den højeste pris, når mor eller far drikker for meget. Derfor skal pædagogerne gribe ind, så snart de har en fornemmelse af, at ikke alt er, som det skal være. De skal ikke vente på beviser.
År: 2002 Nr.: 45
År: 2002 Nr.: 44
En række dødsfald efter indtagelse af ecstasy skabte i sommeren 2000 en enorm mediestorm, men siden har der været stille omkring de unges brug af fantasistoffet. De nyeste undersøgelser tyder på, at ecstasy stadig kun er for de få - der er i hvert fald ikke kommet flere brugere.
År: 2002 Nr.: 43
År: 2002 Nr.: 39
I Gellerup i Århus kæmper pædagogerne en ulige kamp for at skabe en tålelig hverdag for områdets traumatiserede flygtningebørn. Et slag med mange skurke og tabere. En af skurkene er den kommunale vanetænkning.
År: 2002 Nr.: 37
Mobning og chikane præger mange institutioner. Men hvad kan man gøre ved det? 100 pædagoger mødtes i Århus på "Café Rummelighed og Mangfoldighed" for at komme med deres bud. Cafeen var en del af i et forebyggelsesprojekt i Silkeborg og Århus.
År: 2002 Nr.: 36
Alle pædagoger kommer på et eller andet tidspunkt i deres karriere til at stå overfor et voldsramt barn. Det sværeste er at konfrontere sig selv med mistanken - og derefter handle
År: 2002 Nr.: 23
Kommunernes Landsforening (KL) synes ikke, det er nogen god idé, hvis kommunerne får pligt til at anmelde børnemishandling til politiet. Det kan svække tilliden til socialforvaltningerne hos voldsramte familier, mener KL
År: 2002 Nr.: 21
Bekymring for risikobørn er et godt grundlag for handling, viser erfaringer fra Silkeborg Kommune, som for fire år siden indførte et "Bekymringsbarometer". Men pædagoger mener ikke, at kommunen har afsat tilstrækkelige midler til at fuldføre det visionære projekt
År: 2002 Nr.: 15
Flere og flere unge bruger og misbruger narkotika, viser ny rapport. Det er svært at bremse, mener misbrugskonsulent, når nu stoffer er moderne, billige, let tilgængelige og har en god virkning
År: 2002 Nr.: 12
Sikkerhedsrepræsentanterne bliver ikke brugt i sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø i daginstitutionerne. Uddannelsen af sikkerhedsfolkene er for mangelfuld, og funktionen som sikkerhedsrepræsentant har lav status
År: 2002 Nr.: 11
Vi håber, at du som ny socialminister vil tage initiativ til at videreføre KiD-projektet
År: 2001 Nr.: 50
Når nu de unge på trods af alle skræmmekampagnerne alligevel bruger rusmidler, så kan vi lige så godt lære dem at omgås rusmidlerne på en måde, så vi reducerer de risici, der er forbundet med at tage dem. Det mener Ib Hansen, der har skrevet bogen "Unge & rusmidler" for at få narko-debatten tættere på virkeligheden
År: 2001 Nr.: 49
Klubberne skal i stadig stigende omfang tage sig af truede børn og unge. Flere og flere klubber arbejder i gråzonen mellem fritidstilbud og behandlingstilbud. I Århus har tre klubber kastet sig ud i decideret behandling med programmet Ny Start
År: 2001 Nr.: 48
Endnu en undersøgelse viser, at pædagoger har fået så mange nye opgaver, at de kun har tid til at tilbringe under halvdelen af arbejdstiden sammen med børnene. I København er pædagogerne kun 48 procent af tiden i børnegrupperne
År: 2001 Nr.: 46
Pædagoger mangler tillid til "dem på rådhuset", når de skal underrette om svigtede børn. Det mener chefen for børnesektoren i Brøndby Kommune
År: 2001 Nr.: 43
Pædagoger lever ikke op til reglerne om skærpet underretningspligt. De foretager for få underretninger til kommunen, fordi de er bange for forældrenes reaktion. Men der er ingen grund til angst, blot pædagogerne holder sig fra at stille diagnoser
År: 2001 Nr.: 43
Børnene må nøjes med pædagogernes delte opmærksomhed i alt for mange af de timer, de opholder sig i daginstitutionen. Det er ikke det, pædagogerne ønsker. Men de har brug for flere pædagogtimer, hvis de skal gøre det anderledes
År: 2001 Nr.: 38
År: 2001 Nr.: 37
Stadig flere borgere henvender sig til kommunen, hvis de er bekymrede for naboens børn. Og underretningerne viser sig ofte at være konkrete og reelle
År: 2001 Nr.: 36
Inge Luffe har været pædagog i mange år, og arbejder nu frivilligt en gang om ugen i børnehaven Bifrost i Vordingborg. Kommunen igangsætter nemlig ikke automatisk sprogstimulering, men kræver en indstilling af det enkelte barn til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
År: 2001 Nr.: 34
Selv om Claus Møller slap for en tjenstlig påtale for sin kritik af sagsbehandlingen i Århus Kommune, så fastholder kommunen stadig kritikpunkterne, senest i en intern mail, der er sendt rundt til samtlige medarbejdere i kommunens Børn- og Ungeafdeling. Claus Møllers påstande var urigtige, men vi lod tvivlen komme ham til gode, lyder forklaringen fra kommunen
År: 2001 Nr.: 25
De nye master- og kandidatuddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet udbydes nu. Uddannelseschefen mener, at tilbuddene til pædagogerne er blevet langt bedre end før
År: 2001 Nr.: 23
I to måneder havde Claus Møller truslen om en skriftlig advarsel hængende over hovedet, fordi han havde udtalt sig til TV 2 om hastigheden af sagsbehandlingen i Århus Kommune. Nu har kommunen droppet sagen, men inden det kom dertil, blev Claus Møller udsat for chikanerier.
År: 2001 Nr.: 22
Sidste år havde BUPL i alt 1.233 afskedigelsessager, hvoraf næsten halvdelen skyldes sygdom og/eller samarbejdsvanskeligheder.
År: 2001 Nr.: 20
År: 2001 Nr.: 15
Børnesår, diarre, øjenbetændelse og andre børnesygdomme kan holdes på et langt lavere niveau, hvis hygiejnen blev prioriteret højere i hjem og daginstitutioner, viser et prisbelønnet projekt fra Odense
År: 2001 Nr.: 08
Børn som pårørende til psykisk syge, af Beate Lisofsky og Fritz Mattejat. Gyldendal uddannelse, kr. 198, 185 s.
År: 2001 Nr.: 07
»Så er det vigtigt, at der åbner sig andre muligheder i stedet for, at døren til arbejdsmarkedet bare bliver smækket i.«
År: 2001 Nr.: 05