Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: forebyggelse* or underretning*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Der kommer nu så mange underretninger, at det hæmmer socialrådgivernes mulighed for at vurdere sagerne ordentligt. Pædagogernes frustration vokser, fordi de skal underrette, men alligevel sker der ofte ikke noget.
År: 2017 Nr.: 08
Antallet af underretninger boomer på Lolland. De fleste underretninger er valide, og bekymringen velbegrundet, vurderer kommunen. Også på landsplan stiger antallet af underretninger
År: 2017 Nr.: 02
Er kommunernes arbejde med underretninger blevet bedre? Børn&Unge har spurgt 11 kommuner, som de seneste fem år har huset de værste sager om overgreb, sexmisbrug og vold mod børn. Nogle af kommunerne har fået alvorlig kritik af Ankestyrelsen for mangelfuld sagshåndtering. En enkelt kommune, Skanderborg, er udvalgt, fordi den har været mellem- og endestation for to af sagerne og har demonstreret handlekraft i de alvorligste sager.
År: 2012 Nr.: 12
Kommunerne, der er blevet kendt for meget grove sager om misbrug og vanrøgt, mangler overblik over underretningerne. Rebild og Brønderslev Kommuner aner ikke engang, hvor mange underretninger de har. Kun en kommune, Kolding, har et præcist overblik over, hvor mange underretninger der bliver til en sag i forvaltningen.
År: 2012 Nr.: 12
År: 2017 Nr.: 02
År: 2016 Nr.: 04
Et kursus i at spotte udsatte børn gav ikke flere underretninger. Nu ansætter Struer Kommune en socialrådgiver til at lære pædagogerne, hvornår og hvordan de skal underrette.
År: 2016 Nr.: 04
Kortet til højre viser underretningshyppigheden i kommunerne, altså hvor stor en del af det samlede antal børn der kommer underretninger på, målt i promille. Bemærk Læsø, Vesthimmerland og Lolland, der ligger helt i top med antallet af underretninger. Og i den modsatte ende ligger kommuner som Hørsholm, Lejre og Fanø, hvor der er færrest underretninger om børn og unge under 18 år.
År: 2016 Nr.: 04
Tragiske overgrebssager har skærpet kravet om underretninger, men nu får kommunerne alt for mange, mener Dansk Socialrådgiverforening. Men hellere en underretning for meget end en for lidt, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
Pædagoger er blevet langt bedre til at underrette på deres mistanke om seksuelle overgreb og om misrøgt og mistrivsel hos børn og unge. En lovændring betyder, at pædagoger nu får svar fra kommunen, når de underretter.
År: 2013 Nr.: 21