Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: dokumentation* or evaluering*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Der skal gøres noget ved ligelønsproblemet, og kravet vil blive rejst ved overenskomstforhandlingerne. Det er et historisk vigtigt skridt, siger BUPL’s formand. Men der kommer næppe mange penge til ligelønnen.
År: 2017 Nr.: 20
Pædagoger kan bidrage positivt i arbejdet med demente, viser erfaringer fra København. Pædagoger har brug for langt mere viden om ældre, mener forsker.
År: 2017 Nr.: 19
Mads Pihlman Kristensen er pædagog, klubleder og byrådskandidat for Liberal Alliance i Horsens. Han kæmper for mindre bureaukrati og mere selvbestemmelse til institutionerne, men ikke for minimumsnormeringer.
År: 2017 Nr.: 18
Det et blevet meget sværere for alvorligt syge pædagoger at få førtidspension. De piskes rundt i det ene ressourceforløb efter det andet i jagten på den mindste rest arbejdsevne. Nu skal reformen ses efter i sømmene. Og det er hårdt tiltrængt, mener BUPL.
År: 2017 Nr.: 18
Dorte Stensgaard blev i 2011 sygemeldt med kronisk belastningsreaktion, depression og angst, som har nedsat hendes arbejdsevne til det ubetydelige. Alligevel skal hun arbejdsprøves igen og igen. Det bliver hun mere syg af.
År: 2017 Nr.: 18
Anette Boye Koch skal undersøge, hvordan pædagogerne kan nuancere arbejdet med børneperspektiver i evalueringer. Måske kan forvaltningerne lære noget af pædagogerne?
År: 2017 Nr.: 18
Det har stor betydning for børnenes trivsel, skoleparathed og evne til konfliktløsning, at de bliver mødt af uddannet personale i dagtilbud. Det fortæller seniorforsker Mogens Christoffersen, som har fulgt den internationale forskning på området.
År: 2017 Nr.: 15
Organisering af børns leg i legegrupper i fritiden er et pædagogisk tiltag, der har vundet udbredelse på skoler landet over. Den organiserede leg kan skabe trivsel, men også presse forældre og børn.
År: 2017 Nr.: 13
Kun social- og sundhedspersonale har flere sygedage end pædagoger, viser en ny opgørelse over sygefravær blandt faggrupper.
År: 2017 Nr.: 12
Det er slut med at være minilærer. Pædagog Steffen Rasmussen har skabt et undervisningsmateriale til pædagoger og sætter altid pædagogfaglige mål for sin undervisning. I dag gælder det om at være ærlig.
År: 2017 Nr.: 12
Tæt samarbejde om tidlig indsats mellem sundhedsplejersker og pædagoger er endnu et temmelig uopdyrket land. Men potentialet er stort, viser flere kommuners erfaringer.
År: 2017 Nr.: 11
Danmark bruger milliarder på sundhedspleje og daginstitutioner i kampen for at mindske social ulighed, men vi kender ikke effekten af investeringen, siger økonom Miriam Wüst, der arbejder på en ny kortlægning af de to områder.
År: 2017 Nr.: 11
I regeringens nye aftale om bedre dagtilbud afsættes der 58 millioner kroner til forsøg med samarbejde sundhedsplejedagtilbudssamarbejde målrettet sårbare småbørn. God idé, mener de faglige organisationer, men normeringerne må forbedres.
År: 2017 Nr.: 11
Mange tager det i dag for givet, at børn løbende skal målstyres med test og læreplaner. Men det er en skadelig forstyrrelse af børns naturlige skabelse af identitet og forståelse af verden og dens begreber, mener psykolog og forsker Nadja Prætorius.
År: 2017 Nr.: 11
10 institutioner i Næstved gik sammen i et projekt, der både skulle styrke fællesskabet i den nye områdestruktur og give pædagogerne nye redskaber til at formidle kunst og kreativitet.
År: 2017 Nr.: 11
Et godt arbejdsmiljø og ordentlig tid til evaluering og planlægning er emner, som pædagoger prioriterer højt. Ifølge BUPL-formand og arbejdsmarkedsforsker burde lønnen vægte højere.
År: 2017 Nr.: 10
Evidensbaserede pædagogiske koncepter giver pædagoger faglig pondus i samarbejdet med forældre og andre faggrupper. Men ofte oplever pædagogerne også, at de konkrete handlinger, som koncepterne kræver, ikke giver mening, viser et forskningsprojekt.
År: 2017 Nr.: 10
Landets kommuner har brugt mindst 41 millioner kroner på at anskaffe fem af de flere end 30 kommercielle koncepter, der bliver brugt i Danmark, viser en økonomisk analyse. Socialdemokratiet vil sætte koncepterne på den politiske dagsorden.
År: 2017 Nr.: 10
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Når bekymrede pædagoger sender en underretning ind til forvaltningen, aner de ofte ikke, hvad forvaltningen gør ved bekymringen. Og mange pædagoger synes, at kommunens indgreb ikke er tilstrækkeligt. »Virkeligheden er, at der ofte ikke bliver gjort noget,« siger ekspert.
År: 2017 Nr.: 08
Der kommer nu så mange underretninger, at det hæmmer socialrådgivernes mulighed for at vurdere sagerne ordentligt. Pædagogernes frustration vokser, fordi de skal underrette, men alligevel sker der ofte ikke noget.
År: 2017 Nr.: 08
Nu kan pædagogerne blive en del af de netværksmøder, der skal hjælpe udsatte børn og familier. Og sagsbehandleren er bare et opkald væk. Brønderslev lægger sagsbehandlingen helt om
År: 2017 Nr.: 08
Pædagoger og lærere udveksler mere end smalltalk ved kaffemaskinen på landets skoler. Meget planlægning og evaluering foregår i pauserne og fritiden, og den gestus er helt afgørende for et velfungerende tværprofessionelt samarbejde i skolen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 08
År: 2017 Nr.: 08
Som pædagoger er vi afhængige af, at vi selv kan udvikle praksis i den kontekst, vi befinder os i.
År: 2017 Nr.: 07
Digitalisering i dagtilbud er et krav, som er svært at komme udenom. Men det er der heller ingen grund til, lyder det fra teknologibegejstrede institutioner, som er vilde med at bruge robotter og sociale medier som pædagogiske redskaber. Tag med på tourdigital i Børnehuset Bøgely og Nyrup Børnehus, hvor tablets og kodning er lige så vigtige pædagogiske redskaber som maling og modellervoks.
År: 2017 Nr.: 07
Børn er ikke automatisk komptente til at navigere i den digitale verden, som fylder så meget i deres liv. Det skal pædagogerne være med til at lære dem, mener Camilla Mehlsen.
År: 2017 Nr.: 07
År: 2017 Nr.: 04
Som pædagoger, der har valgt et fag for at gøre en forskel for andre mennesker, næres vi af at kunne løfte vores opgave
År: 2017 Nr.: 03
Halvdelen af de pædagogstuderende oplever at stå alene med ansvaret for børn eller voksne på deres praktiksted. For 38 procent er ’alenetiden’ planlagt, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 03
År: 2017 Nr.: 02
De tre kommuner, Børn&Unge har talt med, ved endnu ikke, om pengene til sociale normeringer har effekt.
År: 2017 Nr.: 02
Lone Thomsen og Ann-Kathrine Nymann Svendsen er ansat i social normering i Vuggestuen Smedegården, som ligger i et udsat boligområde i Aalborg. De oplever, at de har mulighed for at give børnene en bedre start i livet.
År: 2017 Nr.: 02
Tre børnehuse i Faxe Kommune har succes med et trivselsprojekt, som handler om at finde tid til kerneopgaverne i en travl hverdag. Ro, nærvær, balance og bæredygtighed er nøgleord i projektet.
År: 2017 Nr.: 02
Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion. I stedet skal der fokus på, hvad alt det, der er sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
Pædagoger søger forgæves hjælp i de kommunale ressourceteams. Psykologer og andre fagpersoner har ikke tid til at samarbejde, viser ny forskning.
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 01
Om to år vil BUPL have en ny strategi for pædagogikkens og pædagogers rolle. Ikke alle andre skal definere, hvad pædagoger kan, skal og gør.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 19
Et ofte gentaget argument for at få flere mænd i daginstitutioner er, at det er godt for børnenes udvikling og læring. Men den forskningsmæssige dokumentation mangler.
År: 2016 Nr.: 19
Regeringen har forsøgt at komme os i møde med en pulje på 580 millioner kroner over fire år. Det er godt, men det er ikke godt nok.
År: 2016 Nr.: 19
82 procent af eleverne synes, deres skoledag er for lang. Det er næsten en fordobling i antallet af utilfredse børn på to år. Måske har eleverne hørt fra de voksne, at deres skoledag er for lang, mener klubleder.
År: 2016 Nr.: 16
Forsker opfordrer pædagoger til at være offensive og selv skabe forandringer i stedet for defensivt at tage imod alt det, der kommer udefra. Hans store forskningsprojekt viser, at pædagoger møder forandringer med tre forskellige strategier.
År: 2016 Nr.: 16
Forskningsprojektet ’Institutionernes fremtid’ definerer seks væsentlige tendenser og forandringer, som rammer det pædagogiske område. Under hver tendens kommer forskeren bag, Peter Ø Andersen, med forslag til reflektionsspørgsmål, som I kan bruge hver især eller sammen.
År: 2016 Nr.: 16
Danmarks Statistik har offentliggjort en opgørelse over normeringerne i dagtilbud og dagpleje. Men opgørelsen var så fuld af fejl, at den blev trukket tilbage. Opgørelsen viste blandt andet, at der var ét barn pr. voksen i vuggestuerne i Langeland Kommune, som ikke driver nogen vuggestuer.
År: 2016 Nr.: 14
Dagtilbud Brædstrup i Østjylland består af 3 daginstitutioner og 18 dagplejere, der er gået sammen om at fokusere mere på udelivet for at løfte børnenes udvikling.
År: 2016 Nr.: 14
Gynger, klatrestativer og legehuse kan umuligt hamle op med den undren, de eksperimenter og den bevægelse, som naturen indbyder til. Og så ligger den ofte lige uden for institutionens dør.
År: 2016 Nr.: 14
Pædagoger elsker deres fag, men det psykiske arbejdsmiljø er nu så opslidende, at hver fjerde pædagog overvejer at sige op. Mange tvivler på, at de holder til pensionsalderen, viser ny undersøgelse. BUPL kræver bedre normeringer.
År: 2016 Nr.: 13
Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, vil ændre den pædagogiske læreplan, så den kan udgøre et fælles dansk bud på, hvordan man udvikler børn og dagtilbud. Ministeren vil af med diverse koncepter og programmer, som nogle kommuner har tilmeldt sig.
År: 2016 Nr.: 12
For rigtig mange pædagoger vil et forlænget arbejdsliv betyde flere år i helvede.
År: 2016 Nr.: 12
Folkeskolereformen har fået en svær fødsel. Kun halvdelen af pædagogerne mener, at børnene får den varierede skoledag, som ellers er forudsætningen for reformen. Men det kommer til at tage længere tid, før reformen er implementeret, advarer børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.
År: 2016 Nr.: 11
Fremtidens Dagtilbud er uetisk og minder om de laboratorieforsøg, der foregik for 40-50 år siden. Både børn og pædagoger bliver gjort til forsøgskaniner i en uhellig alliance mellem forskningsmæssige, politiske og kommercielle interesser. Tre forskere og BUPL er stærkt kritiske over for det 25 millioner kroner dyre forskningsprojekt.
År: 2016 Nr.: 10
Konsortiet bag Fremtidens Dagtilbud (FD) har ikke ønsket at deltage i et interview om forskningen nu. I stedet har konsortiet valgt at svare på kritikken skriftligt på mail. Børn&Unge har derfor ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.
År: 2016 Nr.: 10
I Fremtidens Dagtilbud testes børnene jævnligt. Men det er usikkert, hvad testresultaterne skal bruges til. Kritikere mener, at børn er ufrivillige forsøgskaniner i videnskabens tjeneste.
År: 2016 Nr.: 10
Effekten af de pædagogiske koncepter er ofte udokumenterede. Nogle gange bygger de på forventninger til, hvad der vil ske, andre gange på uvildige evalueringer, viser analyse af seks koncepter fra lektor Christian Aabro.
År: 2016 Nr.: 08
Send dit forslag til forbedringer af de pædagogiske læreplaner til ministeriet, så bliver du måske hørt.
År: 2016 Nr.: 08
Det er både større virksomheder, almennyttige fonde og lokale erhvervsdrivende, der sponsorerer daginstitutioner. Her kan I møde fire af dem.
År: 2016 Nr.: 07
Det er op til regeringer, også den danske, at stoppe den snigende undergravning af professionel autonomi og i stedet sikre et offentligt dag­institutions- og skoletilbud af høj kvalitet.
År: 2016 Nr.: 07
Universitetet i Tallinn har indført undervisning i Fri for Mobberi som en obligatorisk del af pædagoguddannelsen. De studerende har taget godt imod det, fortæller lektor Kerstin Kööp.
År: 2016 Nr.: 06
Tragiske overgrebssager har skærpet kravet om underretninger, men nu får kommunerne alt for mange, mener Dansk Socialrådgiverforening. Men hellere en underretning for meget end en for lidt, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
Nogle børn i vuggestuer og børnehaver har det så skidt med de test, de gennemgår i forbindelse med udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, at BUPL og forældrene vil have testene stoppet. Ministeren afviser.
År: 2016 Nr.: 02
For rask til sygedagpenge, for syg til at arbejde eller få dagpenge. Det er realiteten for pædagoger og andre, når kommuner vurderer sygedagpengeloven for stramt. Et BUPL-medlem har nu rettens ord for, at kommunen vurderede forkert, da de fratog ham retten til sygedagpenge.
År: 2016 Nr.: 01
Pædagogers faglighed har stor betydning for små børns udvikling. Deres vedvarende opmærksomhed mod børns engagement og behov er helt afgørende, men ressourcerne skal være i orden, fastslår forskere.
År: 2016 Nr.: 01
I Balders Hus i Kerteminde har pædagogerne ambitioner om at gøre det allerbedste for børnene. I vuggestuegruppen arbejder de på at gøre de 12 børn selvhjulpne og socialt, sprogligt og motorisk stærke.
År: 2016 Nr.: 01
Der findes ingen videnskabelig dokumentation for en sikker sammenhæng mellem arbejdsmiljø og udviklingen af psykiske lidelser. Der er lang vej til beviset, mener forsker.
År: 2015 Nr.: 19
Dokumentation fylder stadig mere i pædagogers dagligdag. De bruger mere tid på opgaver, der ikke tjener pædagogiske formål, end de gjorde for et år siden, viser BUPL’s Tillidsbarometer 2015.
År: 2015 Nr.: 18
Et godt forældresamarbejde betyder glade forældre og børn. Det gør hverdagen lettere for pædagogerne. Desuden er det lavthængende frugter, som det ikke kræver alverden at plukke. At satse på samarbejdet med forældrene er en klar vindersag.
År: 2015 Nr.: 17
Få gode råd til samarbejdet med forældrene fra forskerne Søren Laibach Smidt og Suzanne Krogh. Samt fra forældre, som har gode og mindre gode oplevelser fra deres barns institution.
År: 2015 Nr.: 17
Du risikerer at gå glip af tusindvis af kroner, hvis du undlader at se dine lønsedler efter i sømmene. Når BUPL hvert efterår laver løntjek, får pædagoger store beløb i efterbetaling. Læs her, hvad du især skal holde øje med.
År: 2015 Nr.: 17
Som en bokser, der prøver sine finter og taktikker af inden kampen i ringen, kan du (også) øve dig på at finde gode løsninger i en presset hverdag. Din opgave og din faglighed kommer i centrum, når du benytter dig af kollegial sparring.
År: 2015 Nr.: 16
Personlige relationer og omtale de rigtige steder er afgørende faktorer for, om evidensbaserede koncepter vinder frem i Danmark. Skal der støtte til fra ministeriet, kræver det dokumentation og politisk medvind.
År: 2015 Nr.: 15
Pædagoger arbejder i begrænset omfang med læreplanstemaet natur og naturfænomener. Det skyldes en uklar definition af temaet, og at pædagogerne hverken har kompetencer eller interesse for temaet, viser ny undersøgelse.
År: 2015 Nr.: 12
Nina Langer er en ud af ca. 240.000 tyske pædagoger, der har strejket siden midten af maj. Det handler om løn, anerkendelse og de stigende krav til pædagogfaget.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har spurgt de partier, der stiller op til folketingsvalget 18. juni 2015, om deres holdninger til politik for børn, unge og pædagoger. Kun Kristendemokraterne har ikke ønsket at svare. Svarene er modtaget via mail, så der har ikke været mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Her får du partiernes svar, som de selv har ønsket at formulere dem. Der kan være redigeret i besvarelser, som var længere end aftalt.
År: 2015 Nr.: 10
Der er langt mellem pædagogerne på partiernes opstillingslister til folketingsvalget. Vi fandt frem til to, der begge vil tale børnenes sag, hvis de bliver valgt ind.
År: 2015 Nr.: 10
Politikere vil gerne tale om, hvordan de kan forbedre danskernes hverdag. Derfor har de brug for at lytte til almindelige mennesker, også meget gerne pædagoger.
År: 2015 Nr.: 10
Færre end hver femte af landets kommuner fører et fuldt ud systematisk tilsyn med deres daginstitutioner, viser en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
År: 2015 Nr.: 09
Når man beder et barn tage billeder af de bedste ting i børnehaven, skal man huske, at deres fotos vier et øjebliksbillede. Men de kan ­alligevel bruges til rigtig meget, mener ekspert.
År: 2015 Nr.: 09
Etikken er vigtig, når man inviterer børn til at tage billeder. Ellers risikerer man at overskride barnets grænser, mener Persille Schwartz, specialkonsulent ved ­Danmarks Evalueringsinstitut.
År: 2015 Nr.: 09
Med 93 procent jastemmer har BUPL’s medlemmer godkendt en overenskomst, der giver en lønstigning på 5,42 procent over de næste tre år. 43 procent af de stemmeberettigede deltog i urafstemningen.
År: 2015 Nr.: 07
Barnet skal gå fra at være passiv konsument til aktiv producent. Det kræver en ­målstyring, som følger barnets eget spor, siger seminarielærer Frank Støvelbæk.
År: 2015 Nr.: 07
OK-forlig sikrer pædagogerne mere i pension, men rummer også en anerkendelse af pædagogernes faglighed, mener BUPL-formand
År: 2015 Nr.: 04
Tag hjertet med på arbejde, for det udvikler børnene. Hvis pædagoger ikke kan udøve medmenneskelig næstekærlighed, skal de finde sig et andet job, mener eksperterne.
År: 2015 Nr.: 04
Fonde kan være vejen frem, hvis I har en god idé og mangler penge til at udføre den. Men konkurrencen om bevillinger fra pengetankene er benhård. Se, hvordan I øger chancen for, at jeres projekt slipper gennem nåleøjet.
År: 2015 Nr.: 04
Socialt og fagligt er det en alvorlig fejltagelse at gøre børnehaven til en førskole, siger professor Dion Sommer, som har undersøgt effekten af tidlig læring.
År: 2015 Nr.: 03
For lidt plads, for mange børn, for mange krav om dokumentation og for mange smartphones gør det svært for børnene at finde fordybelse i legen. Det er en god idé at hjælpe børnene til ro, mener eksperterne, men voksnes stresstænkning må ikke ramme børnene.
År: 2015 Nr.: 03
Kommunerne må rykke frem i bussen og blive bedre til at sammentænke skole og fritid.
År: 2015 Nr.: 02
År: 2015 Nr.: 01
År: 2015 Nr.: 01
En miniberetning om de ­væsentligste satsninger og begivenheder, som de ser ud fra forbundskontoret i København.
År: 2014 Nr.: 22
Sandheden om småbørns gode liv har ændret sig flere gange i løbet af de seneste årtier, og ikke nødvendigvis til det bedre. Det siger Sine Penthin Grumløse, som i en ph.d-afhandling har analyseret politikeres måde at tale om de 0-7-årige på fra 1960 til 2010.
År: 2014 Nr.: 22
Højere grundløn og bedre psykisk arbejdsmiljø er blandt de krav, BUPL vil rejse til overenskomstforhandlingerne. Få penge har gjort det nødvendigt at prioritere, siger formand Elisa Bergmann.
År: 2014 Nr.: 21
Pædagoger oplever, at de ikke har tid til at opfylde børnenes basale behov for nærhed i daginstitutionerne, viser en undersøgelse. Det er især krav fra politikerne, som tager tiden fra børnene.
År: 2014 Nr.: 20
Børn får ikke nok nærvær i en presset hverdag, mener pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup. Her holder pædagogerne facaden, men går ofte hjem med tårer i øjnene.
År: 2014 Nr.: 20
I Børnehuset ved Skoven er forældrene trygge ved institutionen, selv når de må være stand-in for pædagoger. Men de efterlyser, at pædagoger har mere tid til børnene.
År: 2014 Nr.: 20
Steen Christiansen, næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg, vil hverken give minimumsnormeringer eller forberedelsestid.
År: 2014 Nr.: 20
Efter et løntjek fik pædagog Rikke Klemme 121.000 kroner i manglende lønudbetaling og 13.000 til pensionen. I efterårsferien blev der råd til både cafétur og biograf med børnene.
År: 2014 Nr.: 19
Det er lykkedes for pædagogerne at få en solid plads og flere timer i den reformerede skole. Men mange steder er arbejdsvilkårene uacceptable, viser ny BUPL-undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 19
De vil lede BUPL Der bliver kampvalg til BUPL’s daglige politiske ledelse, forretningsudvalget, når BUPL holder kongres den 21.-22. november. Mød her de syv kandidater, der kæmper om fem pladser i forretningsudvalget.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne mener, at de pædagogiske læreplaner i udgangspunktet er en god ting, som styrker arbejdet med børnene. Men de savner tid til arbejdet og respons fra kommunen.
År: 2014 Nr.: 19
Oprindeligt skulle de pædagogiske læreplaner ’kun’ synliggøre og systematisere det, der allerede var. Men de har ændret pædagogernes faglighed, så den nu er orienteret mod at sikre, at det enkelte barn udvikler sig, som det skal, mener ekspert.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussioner om læreplanerne har været heftige siden 2004 og vil helt sikkert fortsætte i fremtiden. Børn&Unge har spurgt fire aktører på området, om læreplanerne er en succes. De er ikke helt enige.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup Kommune har opfundet deres egen version af læreplaner. Det betyder, at de planer, som før var overordnede og fjerne, er blevet nærværende, brugbare og lige efter deres smag.
År: 2014 Nr.: 19
Læs, hvordan fire institutioner sænkede ­sygefraværet ved at sætte fokus på inde­klima, ergonomi, organisering og ledelse.
År: 2014 Nr.: 18
År: 2014 Nr.: 18
Pædagoger køber flere fagbøger end nogensinde. De læser for at blive klogere på deres fag, men de vil ikke have alt for tunge og teoretiske bøger. Det handlingsanvisende hitter, siger redaktøren for Pædagogisk Bogklub, Anita Egelund.
År: 2014 Nr.: 18
Hvad er godt for børnene? Akademikere strides om de begreber, som alle er enige om, er gode. Men ordene betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Bliv klogere på de begreber, der definerer pædagogikken lige nu, og på de uenigheder, eksperterne har med hinanden om begrebernes betydning.
År: 2014 Nr.: 17
Evidens er oppe i tiden. Politikere og kommunalforvaltninger vil have, at pædagogerne skal arbejde med metoder og teorier, der virker. Men hvad er evidens, og hvorfor er kravet om evidens i det pædagogiske arbejde blevet så larmende? Børn&Unge er taget på jagt efter svarene.
År: 2014 Nr.: 16
Flere pædagoger til børnene, praktikanterne ud af normeringerne, mindre papirarbejde og nye penge til tidlig indsats. SF's forslag kan være en god investeing, mener professor.
År: 2014 Nr.: 15
Børn er født sociale og har en naturlig interesse i at passe på vores fælles klode. Bedre understøttelse af den medfødte socialitet vil hjælpe børn til i højere grad at blive økologisk bevidste, mener forfatter og medstifter af Center for Social Bæredygtighed Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 14
Digitale redskabers udbredelse i dagtilbud i arbejdet med læring, dialog og dokumentation
År: 2014 Nr.: 12
En kulturkuffert skal bringe børn nærmere kunst og kultur. BUPL hilser den velkommen, men er bange for, at der ikke er ressourcer til at åbne den.
År: 2014 Nr.: 11
Hjertebanken, hyperventileren og søvnløshed. Kroppen prøvede at advare Charlotte. Men først efter en nedtur med alvorlig stress, mange måneders sygemelding og timevis af coaching er hun på vej op igen.
År: 2014 Nr.: 11
Få tips til, hvordan I bruger tablets til både leg, læring og dokumentation og samtidig gør det lettere at forberede sig til møder. Og til, hvordan I ikke skal bruge dem.
År: 2014 Nr.: 11
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg. Hun har sendt den videre til Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg og medlem af Rådet for Børns Læring.
År: 2014 Nr.: 11
EU kan ikke bestemme over de danske dagtilbud, fritidstilbud eller folkeskolen. Alligevel har det europæiske samarbejde sat tydelige aftryk på de danske pædagogers arbejde.
År: 2014 Nr.: 10
Ikke alle har let ved at bruge en iPad. Så nu laver Malene Mørck Kappel og Pernille Juhl Jensen en iPad-håndbog til kollegerne.
År: 2014 Nr.: 10
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg.
År: 2014 Nr.: 10
Inklusion lykkes bedre i dagtilbud end i skoler. Det er budskabet, når pædagoger, lærere og ledere selv vurderer, om de har succes med inklusion.
År: 2014 Nr.: 09
Fang larver og haletudser i vandhullet eller krabber ved havet, mal skønne billeder af plantesaft, eller flet pilefigurer. Pædagog Rikke Schmidt fra Tårnby Naturskole anbefaler gode naturaktiviteter. Og at pædagoger tænker i nærvær, når de er sammen med børn i naturen.
År: 2014 Nr.: 09
Børnehuset Planeten på Frederiksberg har fået mere tid til at tale med forældrene om deres børns udvikling og trivsel. Praktiske beskeder og dokumentation sker nu med app’en Famly.
År: 2014 Nr.: 09
Børnehuset Tumlehøj har prioriteret arbejdet med nyhedsbreve til forældrene højt. Det styrker fagligheden og respekten for det pædagogiske arbejde.
År: 2014 Nr.: 09
Jeg ved, at der findes tonsvis af daginstitutioner i Danmark, der kan mere, end de får lov til at vise.
År: 2014 Nr.: 09
Det er, hvad pædagogerne forventer af de kommende år, viser ny undersøgelse. En tillidsreform skal give mere tillid, men BUPL’s formand vil se konkrete tiltag fra arbejdsgiverne, før han tror på det.
År: 2014 Nr.: 08
Både forældre og pædagoger oplever en række fordele i de private dagtilbud. Forældrene føler, at de får mere kvalitet og bedre service for pengene. Pædagogerne synes, at de får mere nærvær.
År: 2014 Nr.: 08
Fælles for disse udvalg og kommissioner er, at de er befolket af mennesker med stort set den sammen viden, de samme holdninger og tilgange.
År: 2014 Nr.: 08
Der er god tilfredshed med BUPL’s lederforening, viser ny evaluering. Men der er også plads til forbedringer, medgiver lederformand Sanne Lorentzen.
År: 2014 Nr.: 07
Efter at have været leder i mange år har Jytte Hare sagt sin stilling op i protest over de vilkår, som styrer det pædagogiske arbejde. Vi skal teste børnene i stedet for at være sammen med dem, siger hun.
År: 2014 Nr.: 06
Leg eller læring er blevet de synlige aktører på en kampplads, hvor stærke vinde fra udlandet blæser mere undervisningspræget læring ind i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 06
Vejen Kommune blander sig i de ansattes sundhed, og med et stort treårigt sundhedsfremmeprojekt har kommunen fået sundere pædagoger, viser evaluering.
År: 2014 Nr.: 05
Facebook, blogs og hjemme­sider har gjort det lettere for frustrerede forældre, unge og andre pårørende at dele løgne og private oplysninger om pædagoger. Læs her, hvordan du kan undgå at blive hængt ud på internettet.
År: 2014 Nr.: 05
Specialbørnehaver lukker i takt med kommunernes prioritering af inklusion i almindelige dagtilbud. Men ingen har overblik over udviklingen og dens konsekvenser for den sårbare børnegruppe.
År: 2014 Nr.: 04
Man kan fremover blive pædagog uden at lære, hvordan man søsætter praktiske aktiviteter. Pædagoguddannelsen kan også blive meget forskellig. Det mødes af skarp kritik fra BUPL.
År: 2014 Nr.: 04
Hvordan griber man dialogisk læsning an, og hvordan kan den kombineres med aktiviteter, så børnehavebørn bliver klædt på til skolestart? Det har Børnehusene Kokkedal et nyt bud på.
År: 2014 Nr.: 04
Bæredygtig pædagogik øger den sociale kapital i samfundet, fordi den satser på kvalitet i relationerne, mener forfatter til ny bog, Hans Månsson.
År: 2014 Nr.: 03
Antallet af pædagoger, som har været ledige i mere end 80 procent af det seneste år, er for første gang siden 2008 faldet. Professorer spår yderligere fald.
År: 2014 Nr.: 03
Aldersopdelte grupper og åben plan har øget kreativiteten og fagligheden i Børnehuset Spiren i Køge. Projektet er et bud på, hvordan en helt almindelig daginstitution kan forandre sig.
År: 2014 Nr.: 02
Usikkerhed, manglende overskud og tvivl om fremtiden rammer børnene, når forældrene er arbejdsløse. men emnet har ikke haft forskernes interesse.
År: 2014 Nr.: 01
81 procent stemte ja til en ny aftale om nye arbejdstidsregler for pædagoger i skole og SFO.
År: 2013 Nr.: 22
Nøglen til børns trivsel, læring og social inklusion er et kompetenceløft hos pædagogerne. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.
År: 2013 Nr.: 22
Se, hvor BUPL har lagt de fleste af sine kræfter.
År: 2013 Nr.: 22
Antallet af whistleblowerordninger, hvor man anonymt kan videregive oplysninger, har bredt sig i de senere år. Mange medarbejdere benytter sig af dem, men hvordan gør man? Få svarene her.
År: 2013 Nr.: 22
Det er slut med centralt fastlagt forberedelsestid og tid til øvrige opgaver for pædagogerne i skolen. Til gengæld får de en klar beskrivelse af deres arbejde og et beskedent tillæg. Aftalen er på vej til urafstemning.
År: 2013 Nr.: 20
Der er masser af fejl på pædagogernes lønsedler. I de østjyske kommuner har BUPL fundet fejl på cirka hver fjerde lønseddel. Fejl for både 10.000, 20.000 og 100.000 kroner.
År: 2013 Nr.: 19
Henning Pedersen har som pædagogernes formand siden 2006 lobbyet for politikere på både rådhuse og Christiansborg. Her er hans råd til BUPL-medlemmer, der vil påvirke politikere til at prioritere børneområdet i deres kommune.
År: 2013 Nr.: 18
Valg udkæmpes i stigende grad gennem Facebook-opdateringer, virale videoer, Instagram-fotos og blogs. Astrid Haug er ekspert i digitale strategier og giver 5 gode råd til dig, der vil påvirke politikerne igennem de sociale medier.
År: 2013 Nr.: 18
Høje følelsesmæssige krav, søvnbesvær og manglende overblik placerer pædagoger blandt bundskraberne i en ny ­undersøgelse af 54 faggruppers arbejdsmiljø. En giftig cocktail af for mange arbejdsopgaver og for få hænder til at løse dem får skylden.
År: 2013 Nr.: 17
Pædagoger, der deltager aktivt i undervisningen i ind­skolingen, får flere unge på ungdomsuddannelse og færre til at falde fra, viser ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
En regnfuld onsdag mødes en lokalpolitiker og en daginstitutionsleder til en snak om stort og småt på daginstitutionsområdet. Uformelle møder et par gange om året giver begge nye perspektiver.
År: 2013 Nr.: 17
Billeder fra institutionens hverdag spreder glæde og giver god forældrekontakt. Desuden indgår de i både hygge, leg, udvikling og tungere dokumentationsopgaver. Få pressefotografens gode råd om at tage bedre billeder til alle formål.
År: 2013 Nr.: 16
Lærernes kommende arbejdstidsregler blev tvunget igennem af Folketinget – nu skal BUPL forsøge at få en aftale med KL for skolepædagogerne. Scenariet er det samme som i foråret, dog med én væsentlig forskel: Der bliver med garanti ingen lockout.
År: 2013 Nr.: 14
Færre pædagogtimer og flere krav fra kommunen giver mindre tid til nærvær med børnene. Planlagte aktiviteter er blevet meget svære at gennemføre.
År: 2013 Nr.: 14
Det er tiltrækkende at kunne gøre en forskel for andre, ikke mindst i en krisetid
År: 2013 Nr.: 13
Pædagoger og lærere ved ikke nok om hinandens arbejde i overgangen fra børnehave til skole. Det skal et nyt dialogredskab fra Danmarks Evalueringsinstitut råde bod på.
År: 2013 Nr.: 11
Pædagog – du skal skrive mere. Det er ikke de skriftlige opgaver, der har lokket pædagoger til faget, vurderer skrivecoach Bo Skjoldborg, som møder mange pædagoger med manglende skrivelyst.
År: 2013 Nr.: 09
Inden for det seneste år har Mette Kusk oplevet 11 tilfælde af vold eller trusler, fordi hun nu arbejder med et meget udadreagerende barn. Men hun føler sig fagligt stærkere til at klare opgaven.
År: 2013 Nr.: 08
Hvis du får mistanke om, at ’noget er galt’ med arbejdsforhold eller løn i forbindelse med rengøring, renovering og byggeri, er her en håndfuld tips:
År: 2013 Nr.: 07
En institution bestiller et legestativ hos et dansk firma, men det er polakker uden dansk overenskomst, der sætter det op.
År: 2013 Nr.: 07
»Vi samler dokumentationen ind og bruger den aktivt, så det er vigtigt, at alle medvirker til at synliggøre problemerne.«
År: 2013 Nr.: 07
I Danmark bruger vi mange ressourcer på at give børn og unge en god start på livet. Men vi ved for lidt om effekten af indsatserne. Det bliver der rådet bod på med et nyt center for forskning i børns og unges trivsel.
År: 2013 Nr.: 06
Pædagogernes overenskomstforhandlinger er overstået. Henning Pedersen, BUPL’s formand, ærgrer sig over KL’s attitude undervejs, men glæder sig over en ny kompetencefond og pædagogiske projekter.
År: 2013 Nr.: 05
Når institutionerne fokuserer på idræt, bliver både børn og pædagoger gladere og mere aktive. Det viser en ny evaluering af DGI’s idrætsinstitutioner.
År: 2013 Nr.: 05
Dansk i 45 minutter og derefter matematik i 45 minutter, så engelsk og derefter gymnastik. Sådan er strukturen på mange skoler. De fastlåste rammer blokerer for pædagogiske aktiviteter, siger pædagoger i en ny kortlægning af folkeskolens udfordringer.
År: 2013 Nr.: 04
Firkantet sagt skal skolen tilpasse sig børnene og ikke omvendt, som det tit er tilfældet i dag.
År: 2013 Nr.: 03
Flere og flere børn kan lege med tablet og computer i deres daginstitution. Men ikke alle mærker det digitale boom. Den forskel skal udlignes, mener BUPL, der efterlyser nationale eller kommunale handlingsplaner.
År: 2013 Nr.: 02
Et intranet til daginstitutioner kan mere end at holde styr på legeaftaler, sygemeldinger og sovetider. Det kan være et værktøj til pædagogers daglige arbejde med at dokumentere og reflektere, mener ingeniør Torben Væring, udvikler af INFOBA.
År: 2013 Nr.: 02
Børnenes udbytte af HippHopp afhænger blandt andet af, om pædagogerne interesserer sig for de aktiviteter, børnene laver med far og mor derhjemme.
År: 2013 Nr.: 02
Dokumentation fylder meget i pædagogers hverdag. Vi har kogt emnet ned til fem pointer, der giver dig et overblik over de aktuelle udfordringer.
År: 2012 Nr.: 22
At tale sammen er en ny og anderledes måde at dokumentere på. Dialog kræver dog, at aktørerne hver især finder og udvikler deres egen stemme, så der er noget at lytte til, mener forsker Pernille Hviid, der har stået for et projekt med dialogisk organisering og dokumentation i to kommuner.
År: 2012 Nr.: 22
Det bedste ved at føre dialog med politikerne er følelsen af at blive hørt, mener børnehusleder Helle Kastrup og pædagog Maria Petersen fra Børnehuset Søndergård i Ballerup Kommune. De er også selv blevet mere sikre på, hvad de gør. Se, hvad de siger om dialog som dokumentation.
År: 2012 Nr.: 22
År: 2012 Nr.: 22
De officielle krav udveksles først efter Børn&Unges deadline. Men arbejdsgivernes, Kommunernes Landsforenings (KL), udmeldinger har været særdeles offensive. Kravet er blandt andet, at der skal arbejdes mere effektivt ude i kommunerne, og at overenskomsterne skal strømlines, så lokale ledere får mere rum til at lede og fordele arbejdet.
År: 2012 Nr.: 21
Sådan tog vi styring og fik respekt Tidligere havde pædagogerne kun lidt indflydelse på deres arbejde. Krav, styring og vurdering af kvaliteten kom både udefra og oppefra. Pædagogerne satte ikke selv dagsordenen for deres arbejde. I dag, en torsdag i november 2023, har pædagogerne taget og fået styringen i den pædagogiske praksis. De har formået at løfte den op til et niveau, der gør småbørnsinstitutionerne til en vigtig del af uddannelsessystemet. Og til en hel central spiller i forebyggelsen af negativ social arv. Samtidig har de gjort institutionen til et sted, der har fokus på det gode børneliv. Der er plads til kreativitet og fordybelse og til nærvær. Og pædagogerne fortæller vidt og bredt om alt det, de gør og kan.
År: 2012 Nr.: 20
Ambassadører for en god barndom Områdeledelse kræver ledere, der kan samarbejde på tværs af niveauer og tør gøre sig til talsmænd for pædagogers opfattelse af god barndom.
År: 2012 Nr.: 20
Pædagoger oplever større følelsesmæssige krav, flere forstyrrelser og mere utryghed i deres arbejde end mange andre jobgrupper. Derfor skal der større fokus på trivsel blandt pædagogerne.
År: 2012 Nr.: 19
Områdeledere og daglige ledere er glade for områdeledelse, mens pædagogerne ikke er så begejstrede.
År: 2012 Nr.: 19
De seneste fire år har stram økonomisk styring bremset socialrådgivernes muligheder for at hjælpe udsatte børn, mener formanden for Dansk Socialrådgiverforening.
År: 2012 Nr.: 19
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg inviterede interessenter på dagtilbudsområdet til høring på Christiansborg for at diskutere, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud. Her blev talt om alt fra bleskift til paradigmeskift, fra læring og ledelse til dokumentation og dagligdagens små og store udfordringer. Læs, hvad ni af deltagerne blandt andet sagde om de udfordringer, daginstitutionerne står overfor.
År: 2012 Nr.: 18
49 procent af kommunerne forringer vilkårene for børn fra 6 år i 2013. Det sker til trods for, at SFO'er og klubber i forvejen er de dårligst normerede institutioner. Og på trods af børneministerens ønske om et bedre samarbejde mellem pædagoger og lærere.  
År: 2012 Nr.: 18
To tredjedele af kommunerne bruger ikke millionerne fra staten til forbedringer i daginstitutionerne. Tyveri, siger BUPL’s formand. Økonomiministeren løfter en truende pegefinger over for kommunerne.
År: 2012 Nr.: 17
To simple blanketter skal udfyldes, og jobcenteret står for resten. Så simpelt er det at hente puljemidler hjem til sit jobrotationsprojekt.
År: 2012 Nr.: 17
Brian Skat Christensen fra Vordingborg er en af de mange hundrede pædagoger, som har fået job i skolen de senere år. Hans succes med at stoppe pjæk og gøre de unge uddannelsesparate har banet vejen for endnu flere pædagogjob i skolen.
År: 2012 Nr.: 16
År: 2012 Nr.: 15
Klubberne i Roskilde Kommune har siden efteråret 2011 arbejdet med LP-modellen. Resultaterne er positive, men det tager tid at vænne sig til en ny arbejdsform, og der er stadig masser at arbejde med, viser evaluering.
År: 2012 Nr.: 14
Dueholmskolen på Mors har sin egen tv-kanal, og børnene er både journalister og kamerafolk. En pædagogisk aktivitet, der giver forældrene enestående muligheder for at leve med i SFO’erens hverdag
År: 2012 Nr.: 14
30. juli fik 5065 ansøgere til pædagoguddannelsen besked om, at de var optaget
År: 2012 Nr.: 13
Pædagoger i store institutioner oplever en større distance til beslutningerne, og mange mister ansvarsfølelsen i forhold til deres arbejde, mener professor Jan Kampmann.
År: 2012 Nr.: 13
Kommunerne, der er blevet kendt for meget grove sager om misbrug og vanrøgt, mangler overblik over underretningerne. Rebild og Brønderslev Kommuner aner ikke engang, hvor mange underretninger de har. Kun en kommune, Kolding, har et præcist overblik over, hvor mange underretninger der bliver til en sag i forvaltningen.
År: 2012 Nr.: 12
Er kommunernes arbejde med underretninger blevet bedre? Børn&Unge har spurgt 11 kommuner, som de seneste fem år har huset de værste sager om overgreb, sexmisbrug og vold mod børn. Nogle af kommunerne har fået alvorlig kritik af Ankestyrelsen for mangelfuld sagshåndtering. En enkelt kommune, Skanderborg, er udvalgt, fordi den har været mellem- og endestation for to af sagerne og har demonstreret handlekraft i de alvorligste sager.
År: 2012 Nr.: 12
De pædagogiske læreplaner har ført til mere læring i daginstitutionerne. Men planerne trænger til en ny rolle i det pædagogiske arbejde, viser ny evaluering.
År: 2012 Nr.: 11
Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud anbefaler en pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. Bedre forældresamarbejde, evaluering og ledelse skal også sikre højere kvalitet i dagtilbuddene.
År: 2012 Nr.: 11
Pædagoguddannelsen trænger til justeringer på en række områder. Det viser en ny evaluering af uddannelsen.
År: 2012 Nr.: 10
Sund fornuft sat i system kan ændre det pædagogiske miljø i daginstitutionerne radikalt. Børnehaven i Veng ved Skanderborg har brugt LP-modellen i næsten tre år, og nu trives både børn og ansatte bedre.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er netop blevet kulegravet i et stort forskningsprojekt, hvor 3000 børn og pædagoger har deltaget. Forskerne mener, at kvaliteten i børnehaverne kan højnes, hvis alle lærer at bruge modellen.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Metoder bliver ligegyldige, hvis ikke pædagogerne bruger deres faglighed til at justere, hvad de kan bruges til. Forsker Bjørg Kjær mener, at pædagogerne skal styrke deres metodebevidsthed. En metode brugt ukritisk kan gøre mere skade end gavn.
År: 2012 Nr.: 10
Børn fortjener de bedst uddannede pædagoger, og det starter med en styrkelse af pædagoguddannelsen.
År: 2012 Nr.: 10
Opvæksten i en familie med alvorlige alkoholproblemer har været en lang kamp for pædagog Rikke Krabsen Bredahl, der i dag, længe efter forældrenes død, stadig mærker konsekvenserne. I en årrække forsøgte hun forgæves at få kommunen til at hjælpe familien.
År: 2012 Nr.: 09
Vil vi mindske omfanget af rygning, druk og kriminalitet blandt unge, er social pejling og fokus på social kapital vejen frem. Det viser et stort projekt fra Aarhus.
År: 2012 Nr.: 06
I Klubben Peter Fabersvej har pædagogerne lært både de unge og deres lærere bedre at kende i løbet af AarhusEksperimentet. De har især arbejdet med social kapital.
År: 2012 Nr.: 06
Med næsten alle 3-5-årige børn i børnehaven har vi i international sammenhæng en helt enestående mulighed for at arbejde strategisk med de små børns kreativitet og samarbejdsevner.
År: 2012 Nr.: 05
Samarbejdsproblemer mellem ledere og pædagoger er en væsentlig årsag til sygdom blandt pædagoger, viser statistik fra BUPL.
År: 2012 Nr.: 04
Anne Boesen sendte tre underretninger om børnene i Rebild-sagen, men hun hørte aldrig fra kommunen. Senere syltede politiet en anmeldelse i månedsvis. For Anne Boesen var det skrækkeligt, at der blev begået overgreb på børn, uden at kommunen gjorde noget.
År: 2012 Nr.: 03
Anette Vegeberg fik ikke at vide, at hun havde ret til et fleksjob på fuld tid, da hun sagde ja til et på 28 timer. Nu får hun efterbetalt 353.000 kroner i løn, feriepenge og pension.
År: 2012 Nr.: 03
Aktiviteter i institutioner er i alt for høj grad styret af krav fra alle mulige andre end børn og pædagoger. Det går ud over børnenes evne til at forholde sig kritisk og træffe fornuftige valg. Initiativet skal flyttes tilbage til børn og pædagoger, men det kræver, at pædagoger er i stand til at forholde sig kritisk, mener forfatterne bag bogen ’Ny kritisk pædagogik’.
År: 2012 Nr.: 02
Økonomisk styringsmodel har sammen med besparelser forringet svage familiers mulighed for at komme på ret køl. Familier, som burde få hjælp, får den ikke længere, mener pædagoger i Odense, der sidste år indførte den såkaldte BUM-model.
År: 2012 Nr.: 01
Legen skal have lov til at blive leget for sin egen skyld, fordi den er så rig på udvikling, læring og på pædagogisk inspiration, mener pædagogisk udviklingskonsulent Daniela Cecchin.
År: 2011 Nr.: 22
I både rolleleg og drama handler det om at 'lade som om'. Ved at lave drama med børn kan man derfor lære børn at lege. Især de børn, som ikke er så gode til at lege, får styrket deres legeevner, viser et forskningsprojekt fra to børnehaver i Holbæk.
År: 2011 Nr.: 22
Ny bog giver gode råd til, hvordan man støtter adopterede børn. Børnenes forhistorie vil altid være en del af deres liv, og de har behov for øget opmærksomhed. Det fortæller en af bogens forfattere, der selv er adoptivmor og socialpædagog.
År: 2011 Nr.: 20
Vi kan naturligvis ikke tage hele æren, men vores insisteren på viden, faglighed og dygtige pædagoger har spillet en stor rolle
År: 2011 Nr.: 20
BUPL's hovedbestyrelse mødes mindst seks gange om året. Hovedbestyrelsen er BUPL's landsledelse. Det er den højeste myndighed mellem kongresserne, som holdes hvert andet år. Hovedbestyrelsen består af de syv forretningsudvalgsmedlemmer, herunder formanden, to medlemmer fra hver af de lokale fagforeninger, to fra Lederforeningen samt to medlemmer fra den pædagogiske studieorganisation PLS. Hovedbestyrelsen holdt senest møde den 14. og 15. september
År: 2011 Nr.: 17
Den nye regering skal holdes fast på, at der nu starter en ny tid, hvor vi bliver inddraget meget mere.
År: 2011 Nr.: 17
Hver tirsdag fra begyndelsen af maj har to børnehaver i Nivå passet have på et økologisk landbrug. De dyrker grønsager, lærer om planternes liv og sund mad og har det skægt.
År: 2011 Nr.: 16
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
I 200 børnehaver kan børn og forældre låne bøger med hjem fra de såkaldte børnehavebiblioteker. Evaluering viser, at de gavner den tidlige læseindsats.
År: 2011 Nr.: 15
Jeg betragter de positive lyspunkter i den nuværende valgkamp som et godt halvlegsresultat.
År: 2011 Nr.: 15
De radikales udspil kom som et lille lyspunkt i den lange politiske tågesnak og det økonomiske fokus, som har præget vores område gennem mange år
År: 2011 Nr.: 14
En tredje og mere alvorlig årsag er, at regeringen med ministeren i spidsen faktisk mener, at den eneste vej til forbedringer går gennem straf og nedladen tale.
År: 2011 Nr.: 13
Regeringen har indgået en aftale, som skal gøre det lettere for private at drive daginstitutioin. Men aftalen er uklar og uforståelig, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 12
Flere og flere daginstitutioner bliver private. Det sker for at undgå dårlig normering og lukkedage. Nu vil regeringen gøre det lettere for private at drive børnehave og vuggestue. Det hilser eksperter velkommen, men forældre og fagforeninger er imod.
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Hit med en ønskeliste. BUPL går på jagt efter medlemmernes ønsker til deres fagforening. Vi skal vide mere og føle mindre, fastslår Lasse Bjerg Jørgensen, der er politisk ansvarlig for undersøgelsen.
År: 2011 Nr.: 11
Pædagoger bliver truet på livet og slået af forældre og børn. I hver 15. institution, som Arbejdstilsynet besøgte sidste år, var vold en del af hverdagen. Det gør pædagogerne bange og syge.
År: 2011 Nr.: 11
54 daginstitutioner i Københavns Kommune har fået deres egen socialrådgiver. Det tætte samarbejde mellem pædagoger og socialforvaltning skal føre til en bedre og tidligere indsats for de udsatte børn. Pædagogerne får hurtigere afklaret deres bekymringer for børnene og lærer at skrive bedre underretninger.
År: 2011 Nr.: 11
Leder Anne Nielsen siger nej tak til socialministerens forslag om fælles mål for skoleparate børn. Børnehaverne har ikke brug for mere papirarbejde, men for mere børnetid, siger hun.
År: 2011 Nr.: 10
Pædagogerne forventer, at kommuner og stat fortsat vil kontrollere deres arbejde. De tror ikke på, at de vil blive mødt med mere tillid fra arbejdsgiverne.
År: 2011 Nr.: 10
Senest næste år skal alle kommuner offentliggøre oplysningerne om den faglige kvalitet i daginstitutioner. Resultaterne af evalueringsmetoderne kan læses forkert, og konsekvenserne kan være fatale, frygter pædagoger, der har afprøvet syv nye metoder.
År: 2011 Nr.: 09
Faglige kvalitetsoplysninger giver ikke et dækkende billede af det pædagogiske arbejde, mener BUPL. Kommunerne ser dokumentationen som en mulighed for, at pædagogerne kan vise omverdenen, hvad de laver.
År: 2011 Nr.: 09
Udsatte børn bliver i stigende grad inkluderet i almindelige daginstitutioner. Men der er hverken ressourcer eller viden til at hjælpe disse børn. Det går ud over både børn og pædagoger.
År: 2011 Nr.: 08
Pædagoger er helt vilde med at evaluere deres arbejde for at blive bedre til det. De ville bare ønske, at de havde mere tid til at gøre det. Til gengæld er de ikke så glade for de evalueringer, kommunen og andre overdænger dem med.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Politikerne vil vide, hvad de får for pengene. Derfor er dokumentation og evaluering stormet frem på daginstitutionsområdet. Nogle forskere og eksperter mener, at det er dyrekøbt viden.
År: 2011 Nr.: 08
Når pædagoger evaluerer deres praksis på egne præmisser, sådan som tre institutioner i Hillerød har forsøgt, kan de mest bruges internt. Men det er svært at oversætte den pædagogiske praksis til tal og søjlediagrammer.
År: 2011 Nr.: 08
Siden forældreansvarsloven blev vedtaget for tre år siden, er antallet af slagsmål om børn øget betydeligt. Flere tvister er så alvorlige, at de ender i retten.
År: 2011 Nr.: 06
Tillid handler om troen på, at vi kan - både børn og pædagoger
År: 2011 Nr.: 06
Der er markant forskel på timetallet for landets pædagogstuderende. De studerende, der har flest timer, får dobbelt så mange som medstuderende på andre pædagogseminarer i landet. Det viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 05
Børnene er blevet de store tabere, efter at forældreansvarsloven blev indført for tre år siden, mener en række eksperter. Men loven er god nok. Den er blot blevet fejlfortolket, lyder det fra Familiestyrelsen, som skal evaluere loven forud for en politisk revision.
År: 2011 Nr.: 05
Pædagoger og bibliotekarer skal arbejde sammen, hvis børns møde med skriftsproget skal blive en succes. Bogpakker og sprogprojekter kan hjælpe til. Læs om mulighederne, om en nyttig fagbog og om nye, gode børnebøger.
År: 2011 Nr.: 05
BUPL og Danmarks Lærerforening opfordrer oppositionen til at investere i indeklimaet i skoler og skolefritidsordninger, hvis de vinder valget, alle venter på.
År: 2011 Nr.: 04
Afskaffelse af efterlønnen vil ramme pædagoger hårdt, da mange pædagoger som følge af tunge løft, bleskift og et ofte psykisk belastende arbejdspres bliver nedslidte
År: 2011 Nr.: 01
I dag handler arbejdsglæde ikke bare om at have et godt job, men også om have en god arbejdsplads. Arbejdsmiljøets 'grand old man' Tage Søndergård Kristensen uddyber, hvad det er for en størrelse. Hverken gratis kaffe eller fitness gør forskellen. Det gør derimod graden af social kapital.
År: 2010 Nr.: 28
Den løbeglade Henning Pedersen stiller op til en tredje periode som formand for BUPL. Han er kendt for sin saglighed, for ikke at søge konflikter og for at være vild med fynsk fodbold. Men familien kommer ind på en klar førsteplads på begejstringslisten.
År: 2010 Nr.: 27
Mange pædagoger praktiserer teori U uden at være bevidste om det, siger erhvervspykolog Mette Møller. Teorien handler blandt andet om at finde den dybere mening med arbejdet.
År: 2010 Nr.: 27
Som den eneste institution i Danmark arbejder Børneinstitution Hunderup i Odense gennemført med teori U. Alle medarbejdere og ledere har sammen med institutionsleder Tina Bue fået uddannelse i teorien. Resultatet er større arbejdsglæde, men også større livsglæde. Det hjælper pingvinerne også med ...
År: 2010 Nr.: 27
Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor der er så få, der protesterer mod denne helt urimelige og asociale politik.
År: 2010 Nr.: 27
På Den Flyvende Kuffert i Ishøj er der klare regler for, hvordan man taler. De unge og pædagogerne taler høfligt og dansk til hinanden. Man bander ikke og siger aldrig noget skidt om mødre.
År: 2010 Nr.: 26
Pædagoger har en forhøjet risiko for at udvikle lymfeknudekræft. Til gengæld har de har 10 procent mindre risiko for at få hudkræft. Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse.
År: 2010 Nr.: 25
Kommunerne mener ikke, at der på det kommunale arbejdsmarked er ligelønsproblemer, som overenskomstparterne skal tage hånd om ved forhandlingerne. Det er vi i BUPL lodret uenige i.
År: 2010 Nr.: 25
Folketinget har bevilget knap 140 millioner kroner til projekter, som skal forebygge kriminalitet i belastede boligområder. Men værdifulde erfaringer kan gå tabt. Kun én kommune har planer om at videreføre sit projekt, og politikerne har bestemt, at der ikke er penge til erfaringsopsamling.
År: 2010 Nr.: 24
BUPL har nu listet sine krav til en ny overenskomst op. Ligeløn, højere pension og seniorfridage står højt på de fornuftige pædagogers ønskeseddel.
År: 2010 Nr.: 22
Luk små børnehaver, lav fælles ledelse af daginstitutioner og hold flere lukkedage. Sådan lyder spareforslagene fra Krevi.
År: 2010 Nr.: 20
En gyserfilm har holdt på de store børn i fritidshjemmet, givet nye venner på tværs af klasseskel og skabt en bedre overgang fra fritidshjem til klub. Samtidig har projektet også ændret pædagogikken i fritidsklubben.
År: 2010 Nr.: 19
Mangel på vuggestuepladser og dårlig økonomi får mange kommuner til at rykke vuggestuebørn tidligt op i børnehave. Der kan være penge at spare, men ingen pædagogiske fordele, viser ny evaluering af børnehavealderen på 2 år og 10 måneder i Frederiksberg Kommune.
År: 2010 Nr.: 19
Den organiserede læring vinder frem i børnehaver og SFO'er. Det skyldes både globaliseringen, politikeres ambitioner og pædagogers frygt for at aflevere børn, der ikke er skoleparate. Men det risikerer at give bagslag, advarer eksperter.
År: 2010 Nr.: 15
Dorthe Filtenborg Sørensen er så bidt af dokumentation, at hun ofte drømmer om det og får nye ideer midt om natten. Det har resulteret i flere bøger om emnet. For hende er dokumentation af pædagogikken lige så vigtigt som selve den pædagogiske aktivitet.
År: 2010 Nr.: 14
Det kunne være gået galt. Men i stedet blev det godt. Pædagogiske læreplaner og den nye dagtilbudslov har nemlig givet øget fælles fodslag i kommunerne. Det viser en undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut.
År: 2010 Nr.: 12
Pædagoger læser ofte de børnebøger højt, som de kender i forvejen, og det bliver hverken børn eller voksne klogere af. Det gør de noget ved i Kolding, hvor pædagoger i børnehaverne læser nye og anderledes børnebøger og bruger bøgerne som aktivt pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 12
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Tidligere udøvede pædagoger deres fag. I dag skal en moderne pædagog også undersøge og udvikle faget. Hvordan klæder pædagoguddannelsen de studerende på til at agere i de tre forskellige roller? Lektor Jan Jaap Rothuizen står i spidsen for et nyt forskningsprojekt om den moderne pædagogprofessionsidentitet.
År: 2010 Nr.: 108
I de seneste årtier er en bølge af akademisering skyllet ind over professionsuddannelser, og det har givet anledning til megen debat. Hvad er op og ned i hele akademiseringsdebatten? Hvor meget skal Foucault og Bourdieu fylde i pensum? Børn & Unge Forskning har talt med professor Pär Nygren om opskriften på den gode rofessionsuddannelse.
År: 2010 Nr.: 108
Mange pædagoger oplever, at de til tider er under voldsomt pres, for eksempel fra veluddannede forældre, i forhold til at skulle forklare beslutninger og pædagogiske tiltag, som man ellers synes er oplagte eller selvfølgelige.
År: 2010 Nr.: 108
Livet i de danske børnehaver har i de sidste 10-15 år været udsat for stor politisk opmærksomhed. I pædagogiske kredse har man ikke været udelt begejstret for den megen opmærksomhed, for i kølvandet på den fulgte nye målsætninger og krav, som udfordrede megen pædagogisk tænkning. Ifølge DPU-forsker har udviklingen dog ikke kun været af det onde.
År: 2010 Nr.: 107
I Hvepsebo Børnehave brænder to teenagedrenge krudt af med børnene i vilde pudekampe og brydelege. Junior­pædagogordningen, som vinder udbredelse i kommuner og daginstitutioner, bliver rost til skyerne og kraftigt kritiseret.
År: 2010 Nr.: 10
Pædagoger er ofte syge, og de er væsentligt mere ­sengeliggende end mange andre faggrupper, viser de seneste statistikker over kommunalt ansattes syge­fravær. Arbejdsmiljøet er en vigtig faktor.
År: 2010 Nr.: 09
Pædagogerne har ikke de store forventninger til, at de i fremtiden vil blive mødt med mere tillid. De håber alligevel, at den nye lov om afbureaukratisering vil hjælpe dem af med nogle af de mange opgaver, som i dag opleves som unødig kontrol af deres arbejde.
År: 2010 Nr.: 09
Anne Petersen ser nærmere på billedbøger om familier, forskelligheder og forplantning. Hun fortæller også om ny, spændende faglitteratur med fokus på begrebet 'literacy'.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogerne og forskerne er uenige om, hvad der skaber køns­identitet, og hvad der skal til for at undgå fastlåste kønsroller hos børn. Nogle er begestrede for kønsopdelte ­aktiviteter, mens andre er imod.
År: 2010 Nr.: 07
En gruppe af de svagest stillede børn i Danmark kommer ikke i dagtilbud. Integrationshuset Kringlebakken viser mødrene fordelene ved de danske dagtilbud.
År: 2010 Nr.: 06
I daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune er opslagstavlerne fjernet. I stedet foregår den skriftlige kommunikation med forældrene på institutionens intranet og via mobiltelefoner. Andre institutioner er også på vej med at forene pædagogik med internet og mobiltelefon. Det giver nye perspektiver for at dokumentere det pædagogiske arbejde.
År: 2010 Nr.: 05
360 grader betyder, at der skal tænkes hele vejen rundt, også med SFO-delen og pædagogernes bidrag.
År: 2010 Nr.: 04
Mere i løn og bedre vilkår bliver hovedtemaerne for overenskomstdebatten, der skal køre på medlems­møder i foråret. Men hvordan kan den diskussion blive til fornuftige krav til den næste overenskomst?
År: 2010 Nr.: 04
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
Aktionslæring er en ny metode, der skal hjælpe pædagoger med at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde. 31 institutioner har arbejdet med at ændre den nære praksis ved at handle på nye måder. BUPL har betalt forskningsprojektet.
År: 2010 Nr.: 03
Det hjælper at blive rørt ved og holdt om. Ikke mindst, når man har det svært og har haft det længe. På ungdomshjemmet Holmstrup­gaard ved Århus har man sat den pædagogiske massage i system - til stor glæde for hjemmets beboere med psykiatriske diagnoser.
År: 2009 Nr.: 35
Film og medier fylder meget i børns hverdag. Men det er langtfra alle børn, som har kompetencer til at bearbejde deres oplevelser fra mediernes verden. Efteruddannelseskurset Filmpilot klæder pædagoger på til at arbejde mediepædagogisk med de yngste børn i institutionerne.
År: 2009 Nr.: 35
Bøger, der udvikler tosprogede børns sprog, falder ikke af sig selv ud af bogreolerne og ned i hyggekrogen i børnehaverne. Det ved de i Silkeborg, og derfor arbejder pædagoger, sprogvejledere og bibliotekarer sammen om at fylde skattekisterne med sprogguld.
År: 2009 Nr.: 34
I to tredjedele af landets kommuner når evalueringer af pædagogiske læreplaner aldrig frem til politikerne. Når det endelig sker, er formen ofte så forenklet, at essensen er forsvundet
År: 2009 Nr.: 34
Arbejdet med pædagogiske læreplaner er omfattende og tidskrævende. Men for børnene har det ikke den store betydning, viser forskningsprojekt.
År: 2009 Nr.: 32
BUPL Fyn får medhold i Statsforvaltningen: Svendborg Kommune må ikke bare merindskrive børn uden hensyn til indeklima og øvrige fysiske rammer, og kommunen kan heller ikke give sig selv dispensation fra arbejdsmiljø- og bygningsregler.
År: 2009 Nr.: 31
Den obligatoriske sprogvurdering af treårige bliver nu forbeholdt børn med sproglige vanskeligheder.
År: 2009 Nr.: 28
Støttepædagoger fra Odense er som de første i Danmark i gang med at tage en diplomuddannelse, der er specielt designet til dem.
År: 2009 Nr.: 27
Gode normeringer, god plads og godt uddannet personale giver høj kvalitet i børnehaven. Og den høje kvalitet giver bonus, både for børnene, pædagogerne og samfundet, viser ny forskning fra SFI.
År: 2009 Nr.: 26
Næsten ingen kommuner har fået inspiration til at arbejde med en bestemt pædagogik fra forældrene. Det er ærgerligt, mener formanden for Forældrenes Landsforening (FOLA).
År: 2009 Nr.: 24
Test af børns sprog er ikke det rene spild af tid. Alligevel synes de fleste pædagoger, at der er meget at kritisere ved de sprogvurderinger, der 1. august fyldte to år. Især de manglende ressourcer til at udføre opgaven er et stort problem, viser en ny undersøgelse blandt BUPL's medlemmer.
År: 2009 Nr.: 21
Sprogvurderinger kan være udmærkede, men de er ikke svaret på, hvad man skal gøre for at støtte børns sproglige udvikling optimalt. Det er meget vigtigere, hvad der sker, når testen er taget. Og at se på, hvordan daginstitutionerne kan bidrage til, at børn udvikler deres sprog optimalt.
År: 2009 Nr.: 21
Efter et år med skyderi, brand og ét drab er Tingbjerg Fritid nu på fode igen som et fritidstilbud til større børn og unge i Brønshøj nordvest for København. Men beredskabet er ikke lagt på hylden
År: 2009 Nr.: 20
Der er kun kommet 15 ansøgninger om dispensationer fra regler og love, som vedrører danske daginstitutioner. Mange ansøgninger handler om børnemiljøvurderinger og pædagogiske læreplaner. Men ingen institutioner eller kommuner har søgt om helt at blive fri for dem.
År: 2009 Nr.: 19
Anne-Marie Bønløkke Larsen gik på pension som 68-årig, men det føltes forkert, og hun begyndte derfor at arbejde igen. I dag er hun 74 år, afdelingsleder i en SFO og nyder at gå på arbejde hver dag.
År: 2009 Nr.: 19
I maj fastslog en rapport fra Undervisningsministeriet, at pædagogstuderende har mere undervisning end andre faggrupper på professionshøjskolerne. Men rapporten bygger på så få indberetninger, at den ikke giver et dækkende billede.
År: 2009 Nr.: 18
11 børnehuse i Svendborg deler fire flyvende pædagoger, der hurtigt kan sættes ind, når børn har brug for særlig støtte. Det har blandt andet ført til, at færre børn har brug for støttepædagog.
År: 2009 Nr.: 17
Udsatte børn klarer sig bedre, hvis man sætter ind med en systematisk pædagogisk indsats, der styrker børnenes kompetencer i et inkluderende miljø. Det viser en ny undersøgelse, hvor 60 institutioner og 3000 børn har deltaget.
År: 2009 Nr.: 17
Flere kommuner har ikke kunnet styre økonomien i år. Derfor har de genåbnet budgetterne og skåret ekstra på børn og unge-området. Den vigtigste årsag til besparelserne i børnehaver og vuggestuer er, at udgifterne til specialområdet er eksploderet.
År: 2009 Nr.: 17
Forskning skal give argumenter til at forbyde hormonforstyrrende og sundhedsskadelige stoffer. I mellemtiden skal oplysning hjælpe pædagoger til at vælge, mener miljøministeren.
År: 2009 Nr.: 17
Kommunikationen mellem pædagoger og socialrådgivere skal være bedre. Et forsknings- og udviklingsprojekt skal gøre underretninger forståelige hos begge parter. Det kan betyde, at udsatte børn får hurtigere hjælp.
År: 2009 Nr.: 17
EU's satsning på 'livslang læring' rammer lige ned i hverdagen i danske daginstitutioner. De pædagogiske læreplaner er et af de områder, hvor børn og pædagoger kan mærke EU's indflydelse.
År: 2009 Nr.: 15
Vi ved bedst, når det drejer sig om pædagogisk arbejde med børn og unge, og vores viden skal bruges.
År: 2009 Nr.: 14
BUPL's forretningsudvalg drog i marts 2009 rundt til en række danske daginstitutioner for at debattere professionssatsningen og den pædagogiske dagligdag. Børn&Unge tog med BUPL-toppen til Hollænderhuset i Dragør, hvor pædagogerne bad om mere skarphed.
År: 2009 Nr.: 10
Regler, dokumentation og kontrol er i dag så indgroet i institutionskulturen, at vi er blevet blinde for den massive styring. Den frie tanke, det personlige ansvar og den gode pædagogik tabes, lyder det fra samfundsforsker Verner C. Petersen.
År: 2009 Nr.: 09
Pædagogerne i Århus klager over, at det er blevet sværere at nå frem til kommunen med spørgsmål, forslag og kritik. Kommunens Børn og Unge-formand opfordrer pædagogerne til at kontakte kommunalpolitikerne direkte.
År: 2009 Nr.: 06
Kommunerne er i gang med at ændre strukturen på daginstitutionsområdet. Reformbølgen foregår meget forskelligt. Fælles for kommunerne er, at de ønsker at højne kvaliteten. Men det er usikkert, om indsatsen virker.
År: 2009 Nr.: 06
De bløde værdier i det pædagogiske arbejde kan kvalitetsmåles, hvis man gør det på den rigtige måde, viser ny undersøgelse. Pædagoger vil gerne vurderes på den pædagogiske kvalitet. Men de vil ikke bare kontrolleres, de vil lære af evalueringerne.
År: 2009 Nr.: 06
Målet var at højne kvaliteten og spare penge, da Horsens Kommune for seks år siden indførte distriktsledelse. Resultaterne har været svære at få øje på. Nu skal institutionerne igennem en ny runde med ændringer. Personalet synes, at formålet er uklart.
År: 2009 Nr.: 06
Pædagoger har svært ved at planlægge arbejdet, så de får tid til det væsentlige. To pædagoger har skrevet en brugsbog med gode råd om, hvordan man systematiserer arbejdet, forbedrer sin kommunikation og minimerer risikoen for stress og udbrændthed.
År: 2009 Nr.: 05
I Møllehuset i Gladsaxe betyder minutiøs planlægning, at møder og forberedelse af det pædagogiske arbejde klares i arbejdstiden. Det giver både pædagoger og børn en bedre og mindre stresset hverdag. Tiden er dedikeret til børnene og forældrene får mindre opmærksomhed
År: 2009 Nr.: 05
Kravene og budskaberne var ikke klare nok. BUPL's hovedbestyrelse har evalueret især det, der ikke gik godt under overenskomstforhandlingerne og strejken.
År: 2009 Nr.: 04
Ifølge en ny undersøgelse fra BUPL oplever pædagogerne en stigende grad af kontrol af deres arbejde. Samtidig forventer de, at tilliden til dem vil falde de kommende år. Ekspert advarer mod en sådan udvikling.
År: 2009 Nr.: 04
Kun 69 kommuner tilbyder de lovpligtige sprogvurderinger til alle treårige. Loven trådte i kraft for halvandet år siden, men kommunerne undskylder sig med mangel på tid. Velfærdsministeren er utilfreds.
År: 2009 Nr.: 03
De senere år er antallet af fri­skoler, der laver deres egen børnehave, steget markant. Det betyder flere job til pædagoger, og BUPL opfordrer de kommunale institutioner til at tænke i bedre forhold for de ansatte, hvis de ikke skal miste dem til de private institutioner.
År: 2009 Nr.: 02
Det skal blive endnu tydeligere, hvad pædagogiske arbejde er og kan.
År: 2009 Nr.: 01
New Public Management er over de danske daginstitutioner. Målet er mere kvalitet for pengene, men det vækker modstand i daginstitutionerne. Pædagoger og ledere bør dog forholde sig proaktivt til de nye Styringsformer, hvis de vil påvirke udviklingen, lyder det fra forskerne bag nyt forskningsprojekt.
År: 2008 Nr.: 51
Skal man tage hensyn til det enkelte barn eller snarere hele børnegruppen? Pædagoger har altid skulle forholde sig til forholdet mellem individ og fællesskab, men dilemmaet skærper til, i takt med at forældres og forvaltningens krav til pædagoger stiger.
År: 2008 Nr.: 51
Pædagogerne skal styrke deres faglige selvbevidsthed. Ellers bliver de tromlet ned af politikernes krav om at måle, tælle og veje. Erfaringer fra hospitalsverden viser, at de politiske styringsredskaber svækker fagligheden og den enkelte medarbejders professionelle indfl ydelse.
År: 2008 Nr.: 51
Forskningsprojektet ”Dokumentation og evaluering – mellem forvaltning og pædagogik” er udført i 2007- 2008 i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Formålet med projektet har været at undersøge, hvilken betydning dokumentation og evaluering har for daginstitutionsområdet.
År: 2008 Nr.: 51
Det kniber med det faglige udbytte og motivationen, når pædagoger deltager i korte efteruddannelsesforløb, viser ny forskning. Pædagogerne har ofte svært ved at se, hvad de skal bruge uddannelsen til, og det begrænser produktiviteten.
År: 2008 Nr.: 42
De ti professionsmål blev diskuteret i temagrupper på kongressen. Børn&Unge var med i fem af grupperne.
År: 2008 Nr.: 41
Leg er pædagogernes ansvar. Derfor er det en falliterklæring, når institutioner hiver teenage-drenge ind for at sætte gang i legen. Horsens har taget konsekvensen og er i gang med at uddanne landets ti første legepiloter.
År: 2008 Nr.: 41
Mere i løn til pædagogerne, bedre arbejdsvilkår og højere anerkendelse er nogle af de udfordringer, som BUPL står overfor, sagde BUPL's formand Henning Pedersen i sin beretning på BUPL's kongres.
År: 2008 Nr.: 41
Der var kun ganske lidt debat, da de ti målsætninger, som skal være fundamentet for BUPL's professionsstrategi, blev enstemmigt vedtaget på kongressen.
År: 2008 Nr.: 41
Forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet vil undersøge, om learning-centre i danske børnehaver kan styrke børnenes læringsparathed, så børnene klarer sig bedre i skolen. Især børn med svag baggrund har gavn af at få styrket læringsparatheden, inden de kommer i skole. Men det er danske institutioner ikke gode nok til i dag, mener forskerne.
År: 2008 Nr.: 40
Pædagogerne vil have højere løn. 24.350 i startløn og 35.832 i slutløn synes pædagogerne selv er rimeligt. Det skal nok komme, vuderer BUBL's formand Henning Pedersen. Men ikke ved næste overenskomstforhandling.
År: 2008 Nr.: 39
Politikere og ledelse skal ikke blande sig for meget i emnerne for pædagogers efteruddannelse. De får mest ud af kurser, når de selv har valgt dem, mener pædagogerne selv. En uddannelsesforsker giver dem ret, mens Århus Kommune sender alle pædagoger og lærere på kursus i læringsstile.
År: 2008 Nr.: 38
Medarbejderne oplever færre konflikter og misforståelser i samarbejdet samt større arbejdsglæde efter klubberne Regnbuen i Århus har indført Appreciative Inquiry som bærende element i kulturen.
År: 2008 Nr.: 38
Pædagoger risikerer at dreje pædagogikken i den forkerte retning, hvis de ikke forholder sig kritisk til de metoder, de bruger til evaluering og dokumentation. Bruger de metoder, de ikke selv forstår, diskvalificerer de deres egen faglighed. Det mener en af forskerne bag en ny rapport
År: 2008 Nr.: 37
Langt over halvdelen af landets kommuner sparer på børn- og ungeområdet til næste år. Det står i skærende kontrast til regeringens løfter om kvalitetsforbedringer, lyder kommentaren fra BUPL's formand, Henning Pedersen.
År: 2008 Nr.: 37
Okay med sikre systemer og tjeklister i flyvemaskiner - ikke okay i arbejde med børn, siger professor i statskundskab.
År: 2008 Nr.: 37
Hvorfor ikke lade pædagoger gøre, hvad de er bedst til, nemlig sammen med børnene at iscenesætte en hverdag, som både er tryg, sjov og udfordrende.
År: 2008 Nr.: 36
Høje Taatrup Kommunes pædagogiske team, 'Gadeplan', sigter efter at hjælpe utilpassede unge i gang med uddannelse og arbejde. De fleste af de unge drømmer da også om et helt normalt liv. Selv dem, hvis straffeattest allerede er plettet.
År: 2008 Nr.: 35
Kravet om dokumentation og forskning rammer de fleste grupper af offentligt ansatte. Derfor er det vigtigt at præge den offentlige debat med forskningsresultater og solid dokumentation, mener professor Uffe Juul Jensen.
År: 2008 Nr.: 34
Regeringen bøjede sig til sidst for fagbevægelsens ønsker, så nu nedsættes der alligevel en lønkommission. Den skal blandt andet have fokus på lønforholdene inden for pædagogfaget og andre kvindefag i den offentlige sektor
År: 2008 Nr.: 34
Pædagoger synes, at de har autonomi i deres arbejde, men tiltagene udefra opleves som en trussel mod metodefriheden. Til gengæld giver de mulighed for løft af fagligheden og anerkendelse. Det er et af mange dilemmaer, som pædagoger oplever, viser ny undersøgelse.
År: 2008 Nr.: 33
Rammerne for arbejdet i institutioner og klubber skal tage udgangspunkt i pædagogernes viden og professionalitet og ikke i ønsket om at måle alt
År: 2008 Nr.: 33
De pædagogiske læreplaner kaldes en faglig succes, men to pædagoger og speciale­studerende har nærlæst slut­evalueringen, og de mener ikke, at den afspejler virkeligheden. Den blåstempler markedsgørelsen af pædagogikken i institutionerne, siger de.
År: 2008 Nr.: 33
Flere vælger dagpengesystemet fra. Det vil for alvor få konsekvenser, hvis vi får lavkonjunktur og højere arbejdsløshed.
År: 2008 Nr.: 33
Flere og flere kommuner måler forældrenes tilfredshed med daginstitutioner, og nationale tilfredshedsmålinger er på vej. Der er dog stor risiko for, at undersøgelserne bliver så generelle, at pædagoger ikke kan kende deres egen institution, når de ser svarene.
År: 2008 Nr.: 32
Pædagogerne skal afgrænse sig fra andre faggrupper, og de skal gøre deres arbejde mere synligt. Sådan lyder fire eksperters bud på vejen til en stærk professionsidentitet. BUPL's bud er formuleret i 10 nye forslag til mål, som Børn&Unge sætter fokus på de næste to måneder. Og som pædagogerne selv skal tage stilling til på generalforsamlinger og BUPL's kongres i november.
År: 2008 Nr.: 32
Velfærdsminister Karen Jespersen indrømmer, at pædagogerne gennem de seneste år er blevet pålagt for mange opgaver. Hun vil nu lette det bureaukrati, som målinger, dokumentation og evalueringer er vokset til. Ministeren vil dog stadig holde øje med pædagogernes arbejde, siger hun i dette interview til Børn&Unge.
År: 2008 Nr.: 31
Pædagogers livs- og arbejdsbetingelser hænger sammen med de dagsordener, der sættes på internationalt plan.
År: 2008 Nr.: 31
Birgit Bøgebjerg er endt højt oppe på karrierestigen. Selv om hun nu arbejder langt fra institutionshverdagen, lever hendes indre pædagog stadig i bedste velgående
År: 2008 Nr.: 31
Vi ved, hvad der skal til - både indholdsmæssigt og ressourcemæssigt. Der skal flere pædagoger til - flere dygtige pædagoger.
År: 2008 Nr.: 29
Medlemmerne kunne ikke forstå BUPL's krav, de blandede løn og arbejdsvilkår sammen, og intern uenighed gjorde arbejdet endnu sværere. BUPL's hovedbestyrelse har taget hul på evalueringen af overenskomstforløbet.
År: 2008 Nr.: 28
Her efter sommerferien bliver opgaven at samle alle opfattelser, når vi skal evaluere OK-forløbet. Der findes ikke rigtige eller forkerte analyser. Tværtimod må vi acceptere, at opfattelserne er lige så mangfoldige som BUPL’s medlemsskare, samt at det hører med til en god evaluering at lytte til alles opfattelser.
År: 2008 Nr.: 25
Børn- og ungedirektør advarer mod regeringens akkrediteringsmodel. Dokumentation er der nok af allerede, siger han. Han foreslår, at man bruger erfaringerne fra læreplansarbejdet i kommunerne i lokalt forankrede forsøg med kvalitetsmåling.
År: 2008 Nr.: 25
Kommunernes Landsforening, Børne- og Kulturchefforeningen og BUPL vender sig alle mod akkreditering af daginstitutioner, som et flertal i Folketinget vedtog i forbindelse med finansloven. Denne form for kvalitetsstempling vil medføre mere bureaukrati og mindre metodefrihed, lyder kritikken.
År: 2008 Nr.: 25
I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner til bedre kvalitet i daginstitutioner. Pengene skulle blandt andet gå til flere pædagoger til børnene, men sådan er det ikke gået, viser ny analyse. Velfærdsministeriet afviser kritikken.
År: 2008 Nr.: 23
Ti nye målsætninger skal være med til at give pædagogerne en stærkere professionsidentitet og den anerkendelse, de gerne vil have. Pædagogerne skal løfte sig væk fra det image, der hænger sammen med den lilla ble.
År: 2008 Nr.: 21
Kampen om højere løn er også en kamp om anerkendelse. Den mener pædagogerne ikke, at de får fra politikerne. Og det har de ret i, siger forsker i anerkendelse. De bliver tværtimod mødt med mistillid, fordi de hele tiden skal dokumentere deres arbejde og evaluere sig selv. Alle parter skal indrømme, at kontrolkulturen er en fejl og stoppe den.
År: 2008 Nr.: 19
Pædagogerne oplever, at mange nye arbejdsopgaver påvirker deres frihed til at udføre deres arbejde, og de savner faglig anerkendelse fra det omgivende samfund.
År: 2008 Nr.: 18
Telefonerne i BUPL's medlemsafdeling gløder rødt for tiden. Her er de fem spørgsmål, som flest medlemmer ringer for at få svar på. De handler især om det ekstra konfliktkontingent på 300 kroner om måneden, som stort set alle medlemmer siden 1. april betaler i støtte til de strejkende.
År: 2008 Nr.: 17
Det er nu, vi skal begynde at opnå konkrete fagpolitiske resultater, der styrker den pædagogiske profession. Dét er succeskriteriet!
År: 2008 Nr.: 16
BUPL financierer ny forskning i pædagogik og pædagogers arbejdsliv.
År: 2008 Nr.: 12
De pædagogiske læreplaner er en stor succes i daginsti­tutionerne, viser ny evaluering fra Velfærdsministeriet.
År: 2008 Nr.: 11
Har du været gymnastiktræner i en sportsklub eller bestyrelsesmedlem i en forening, så er din vej til en efteruddannelse måske blevet kortere. Ny lov gør det nemlig muligt at bytte livserfaringer ud med uddannelse.
År: 2008 Nr.: 10
Fire ansatte i børnehuset Ebberup i Assens Kommune har forladt deres job samtidig. De er ikke utilfredse med stedet, men med arbejdsbetingelserne. De har ikke tid til at gøre deres arbejde ordentligt, og derfor siger de stop nu.
År: 2008 Nr.: 09
Klubarbejdet bliver nedprioriteret, mens uroligheder i gaderne tager til over hele landet. Men klubberne er gode til at forebygge problemerne med de unge, mener konsulent i BUPL's pædagogiske team.
År: 2008 Nr.: 08
Pædagoger efterlyser viden. De mener ikke, at de ved nok til at efterkomme krav om bedre kvalitet i det pædagogiske arbejde. En undersøgelse af 84 udviklingsprojekter viser, at langt de fleste af dem handler om at give pædagogerne et kompetenceløft.
År: 2008 Nr.: 06
BUPL's statsautoriserede revisor, Torben Friis Larsen/AP Statsautoriserede Revisorer, guider dig gennem den del af skatteskoven, som tager afsæt i dit job. Læs hvad du kan trække fra, hvor du skal være særligt opmærksom, og hvad du skal huske at indberette.
År: 2008 Nr.: 05
Velfærdsministeriet er drænet for ansatte med faglig pædagogisk viden og indsigt. Kontorerne er befolket med økonomer og jurister, og det afspejler sig i både lovgivning, rådgivning og administration, mener BUPL og forskere på området.
År: 2008 Nr.: 05
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny skolestart, der inkluderer en indholdsbeskrivelse til SFO'erne. Men indholdet er overladt til kommunerne, og det er for slapt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'en på Munkevængets Skole i Kolding har arbejdet med pædagogiske læreplaner i knap to år. Det har givet ekstra besvær, men pædagogerne er blevet mere bevidste om deres faglighed.
År: 2008 Nr.: 04
Hårdt ramte og behandlingskrævende incestofre lades i stikken af den danske stat. Kan 11 psykologtimer ikke gøre skaden god igen, må de sejle deres egen sø.
År: 2008 Nr.: 03
Lars Qvortrup er den nye øverste leder af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han er særligt optaget af læringens mirakel. At børn lærer ved at blive stimuleret og udfordret af voksne, lige fra de er helt små. Det har barnebarnet Johanne på tre år vist ham, når de læser sammen eller går tur ved stranden.
År: 2008 Nr.: 03
Mange børn og deres forældre kan se langt efter de lovpligtige sprogvurderinger. Skønt loven har virket siden august sidste år, tilbød kun 14 ud af 98 kommuner sprogtests 1. november. KL mener, at kommunerne er undskyldt på grund af den korte tid fra lovens vedtagelse, til den skulle træde i kraft.
År: 2008 Nr.: 03
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
De seneste år er der sket flere ændringer i folkeskolen. Mange af dem er besluttet, uden af lærere, pædagoger og forældre har haft reel mulighed for at påvirke dem. Det vil fem organisationer med BUPL og Danmarks Lærerforening i spidsen ændre på. Derfor har de sendt en række anbefalinger til politikerne om, hvordan man bedst løser skolernes problemer.
År: 2007 Nr.: 42
"Det, jeg altid har ønsket mig" og "et godt, gratis kursus". Sådan betegner pædagogerne Mette Thomsen og Benny Fly Olsen Pædagogiske Råd. Sammen med mange andre kolleger i Rudersdal Kommune har de været med til at diskutere pædagogik og give et bud på, hvad et godt børneliv er set med pædagogbriller.
År: 2007 Nr.: 42
Efter store nedskæringer i den nye Frederikssund Kommune opleves muligheden for at tale fag og faglighed som et lille lys i mørket. Pædagogerne Mette Wittenburg og Anne Koch tror, at vejen væk fra de dårlige normeringer er, at politikerne får et fagligt modspil at forholde sig til.
År: 2007 Nr.: 42
Når Kinas yngste starter i børnehave, slutter deres barndom. Sådan siger kinesisk pædagog og mor. Børnene får hurtigt stress af lektier og læring. I Kina er barnet ikke fredet, forklarer dansk lektor. Han mener, Danmark kan lære noget.
År: 2007 Nr.: 41
Antropologien kan vise de mønstre i praksis, som pædagoger selv er blevet blinde på. En antropolog, der kigger med fra sidelinjen dokumenterer, hvor børns legemønstre eller personalets fastlåste rutiner har indflydelse på udviklingen. I Varde Kommune skal antropolog Lise Jönsson hjælpe pædagogerne i Hoppeloppen med at forbedre hverdagen for alle børn, men især for de mange tosprogede.
År: 2007 Nr.: 40
Regeringen lover at rette op på de fysiske rammer i blandt andet daginstitutionerne, men undervurderer problemets omfang. Formanden for Byggefagenes Samvirke i København, Anders Olesen, siger, at regeringens udspil forslår som en skrædder i helvede.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen har lovet bedre kvalitet i daginstitutioner, og for at fremvise resultater har den sat ind med nye love og masser af dokumentationsopgaver. Men når der ikke følger hænder og ressourcer med, presser opgaverne pædagogerne og røver tiden fra børnene, vurderer eksperter. De advarer mod kvalitetsforringelser, hvis ikke området får et løft nu.
År: 2007 Nr.: 38
Da ledertræffet forrige onsdag åbnede med nyheden om, at der skulle udskrives folketingsvalg, endte en politisk debat om fremtidens daginstitutioner i valgkamp. Politikerne gav til pædagogerne fra højre og fra venstre, og BUPL's formand Henning Pedersen mindede om, at løfter forpligter.
År: 2007 Nr.: 37
Sidste efterårs protester og demonstrationer mod kommunale nedskæringer på daginstitutioner havde hold i virkeligheden. Regeringen fastholder stadig, at der ikke er noget at komme efter.
År: 2007 Nr.: 34
Det er ikke altid lige let at løse konflikter, når man er 15 år, og hormonerne pumper rundt i kroppen. Med et nyt spil på dvd kan unge nu lege med konflikterne.
År: 2007 Nr.: 33
Institutioner i Århus er blevet beskåret med helt op til 12 procent af deres budget, siden modulordningen trådte i kraft 1. august. Ordningen er dybt upopulær blandt både forældre og pædagoger, men rundt om i institutionerne prøver pædagogerne at få det bedste ud af situationen.
År: 2007 Nr.: 32
Ny, stærkt forlænget og udvidet pædagogisk grunduddannelse, populært kaldet PGU+, mødes med skepsis af BUPL.
År: 2007 Nr.: 32
Børnene på Stjernen i Gladsaxe løber en time hver eneste morgen, året rundt. Pædagogerne løber med, og det er OK at konkurrere. Løbeturen skal forebygge ladhed og overvægt.
År: 2007 Nr.: 31
Mikkel Wilhelm er glad for sit fritidsjob hos Blockbuster, som han fik med hjælp fra projekt Ung i Job. Nøglepersonerne er pædagoger med ekstra engagement.
År: 2007 Nr.: 31
Dansk Folkepartis forslag om at øremærke fem milliarder kroner til medarbejderne i ældresektoren har virket. Især hvis partiets hensigt har været at skabe splittelse i fagbevægelsen.
År: 2007 Nr.: 30
Støjproblemer gennem mange år fik personalet i Børnehuset Stensmosen i Albertslund til at nyindrette gangarealet og to tilstødende rum sammen med kommunens arkitekt. Der er tænkt i æstetik, lyd, lys og ikke mindst i pædagogik.
År: 2007 Nr.: 29
Børn og pædagoger skal udvikle sig. Dokumentation skal være en væsentlig del af pædagogikken, siger Jasmina Joksimovic Bregenov og Pan Alrum Kjer fra Jysk Pædagog Seminarium.
År: 2007 Nr.: 28
Hyldestbog til rygraden i sidste efterårs proteststorm mod nedskæringer på daginstitutionsområdet.
År: 2007 Nr.: 28
Folkene bag bladet "Børn i Europa" tager i et nyt oplæg afstand fra skolificering og pasning uden kvalitet
År: 2007 Nr.: 28
Børnene skal lære at skabe relationer til hinanden og de voksne. Og så er det afgørende at organisere arbejdet, ellers ender der med at gå tid fra børnene, mener Margot Bolvig Wissing og Allan Dixen fra Bryggens Børne- og Ungdomscenter på Amager.
År: 2007 Nr.: 27
Nærvær i pædagogik kan man ikke sætte på en formel. Den enkelte pædagog må finde sin vej til at være til stede i nuet sammen med børnene. I et kreativt, farverigt rum fandt pædagog og billedkunstner Ulla Steen Christiansen en nøgle til at være sammen med børnene. I bogen "Se! Jeg sætter spor" giver hun sine erfaringer videre.
År: 2007 Nr.: 26
Over 41 procent af de frivillige på BørneTelefonen har en pædagogfaglig baggrund. Gitte Mølgård Andersen er en af dem. Tre gange om måneden sidder hun ved telefonerne, hvor børn ringer og får råd og trøst i sager om blandt andet mobning, ensomhed, kærestesorg og seksuelt misbrug.
År: 2007 Nr.: 25
Forældrene vil informeres om deres barns udvikling og trivsel i den daglige kontakt med pædagogerne. De er ikke interesseret i tests, individuelle vurderinger og skriftlig dokumentation. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for KL, FOA og BUPL.
År: 2007 Nr.: 24
Personale og forældre fra ni københavnske daginstitutioner har sammen lavet film om engagement, humor og omsorg. Resultaterne er bedre dialog mellem forældre og personale, nye legerelationer blandt børnene, gode oplevelser og bedre hjemmevideoer.
År: 2007 Nr.: 23
Der har i BUPL's forretningsudvalg og hovedbestyrelse gennem hele forløbet været fuld enighed om, at der skulle være synlige, konkrete og mærkbare forbedringer for pædagogerne.
År: 2007 Nr.: 22
Del ud af goderne, regering, og gi' noget, lød det fra en håndfuld af de hundredvis af fremmødte BUPL'ere, som Børn&Unge talte med på Christiansborg Slotsplads den 31. maj under demonstrationen "Slip Velfærden Løs". Flere hænder, kroner og kvadratmeter skal være en del af den kommende kvalitetsreform, siger de.
År: 2007 Nr.: 21
BUPL's debatsider på nettet er lige nu hjemsted for hidsige debatter om alt fra burka-klædte pædagoger til stridigheder om en ordentlig løn. Ekspert i internet-etik glæder sig over ytringerne, men advarer.
År: 2007 Nr.: 20
Ny hjemmeside giver forældre mulighed for at give institutionerne karakterer i form af stjerner, så andre kan lade sig inspirere eller afskrække. Værdiløst og farligt, mener eksperter.
År: 2007 Nr.: 19
Flere hænder, mere tid, bedre muligheder for faglig udvikling. Det er de konkrete og mærkbare forbedringer af medarbejdernes vilkår, som skal på bordet, for at Fogh-regeringen kan gøre sig forhåbninger om at få BUPL med i en trepartsaftale om den offentlige sektor.
År: 2007 Nr.: 18
En arbejdsmarkedsforsker har påpeget, at det er med forbindelsen mellem arbejdsliv og familieliv i Danmark som med Langelandsbroen. Idéen med broen var, at den kunne tiltrække liv til Langeland, men der er i stedet sket det, at trafikken kører den anden vej - væk fra Langeland. Ligesådan går det ofte med forsøg på at lette børnefamiliernes hverdag: Der bliver frigjort tid. Men den frigjorte tid bliver brugt på at arbejde endnu mere.
År: 2007 Nr.: 18
Formlen for livsglæde kan om fem år blive resultatet af fire kommuners nystartede samarbejde. På vegne af både voksne og børn vil de lede efter måder at teste glæden ved institutionslivet på. Men man skal passe på med ikke at gå for langt, siger ekspert. Fordi alle har en urørlighedszone.
År: 2007 Nr.: 17
Med nyskabelsen Pædagogisk Råd vil BUPL Nordsjælland skabe et forum, der med afsæt i pædagogers egne diskussioner af faget og professionen kan være med til at præge den kommunale dagsorden på det børnepolitiske område.
År: 2007 Nr.: 17
Slip medarbejderne fri og vis tillid til vores faglige viden. Det er vigtigere end at diskutere en hovedbeklædning på en enkelt dagplejemor.
År: 2007 Nr.: 17
Der falder lettere penge af til forskning i og pædagogisk arbejde rettet mod mennesker med autisme end andre grupper inden for specialområdet. Det vurderer flere forskere, der efterlyser mere status og flere penge til hele det specialpædagogiske felt.
År: 2007 Nr.: 17
Ingen diagnose, ingen penge. Sådan er reglerne for tildeling af ressourcer på socialområdet. Men det er ren systeminteresse at sætte mærkater på folk, og diagnoser bliver nemt en spændetrøje, mener lektor fra DPU.
År: 2007 Nr.: 17
Der er brug for pædagogers viden. Sådan bød forbundsformand Henning Pedersen velkommen til de cirka 1250 pædagoger, som havde valgt at komme til Pædagogisk Træf i sidste uge. På 22 sessions kunne deltagerne i løbet af dagen samle sig ny viden og diskutere pædagogik med kolleger fra hele landet.
År: 2007 Nr.: 16
Anerkendelse, inddragelse og indflydelse på eget arbejde er hver især gode og vigtige punkter. Men det helt afgørende er en forbedring af vilkårene for at udføre et professionelt pædagogisk arbejde.
År: 2007 Nr.: 15
Et værksted er der, hvor man beslutter, det er. Kunstneren Anna Marie Holm laver kunstnerisk udfoldelse med de helt små børn og helst på legepladsen. Hun mener, at kunst opstår i mødet mellem mennesker, så for at være skabende er det ikke nødvendigt at organisere alt for meget. Hun har netop udgivet bogen Baby-Art.
År: 2007 Nr.: 15
Leder-medlemmerne er generelt meget tilfredse med den særlige rådgivning, de siden april 2003 har kunnet hente i BUPL's ledersekretariat. Frygten for medlemsflugt har lagt sig
År: 2007 Nr.: 14
Repræsentanterne fra regeringen og Dansk Folkeparti glimrede ved deres fravær, så det blev spil til ét mål, da BUPL holdt høring om regeringens forslag til en dagtilbudslov.
År: 2007 Nr.: 13
En pæn million fra BG Fonden satte skub i pigeklubprojekterne i Fredericia. Medarbejderne fik fælles uddannelse og tid til fælles personalemøder, og de udsatte piger fik tiltrængt hjælp.
År: 2007 Nr.: 13
Alle disse væsentlige dele af det pædagogiske arbejde - som ligger udover det direkte arbejde med børnene - forventes pædagogerne at gøre, enten mens de arbejder eller i deres fritid
År: 2007 Nr.: 13
Børn i skovbørnehaver er mestre til at finde på. De er markant bedre end deres jævnaldrende i "almindelige" børnehaver. Også når det gælder motorik, opmærksomhed og sygefravær, har udebørnene førertrøjen på. Det dokumenterer en dansk undersøgelse for første gang.
År: 2007 Nr.: 12
I kølvandet på kommunalreformen tænker to ud af tre kommuner i strukturændringer på daginstitutionsområdet, viser ny undersøgelse. Tendensen er sammenlægninger og nye ledelsesformer.
År: 2007 Nr.: 12
Et nyt inspirationsmateriale fra Familieministeriet giver ideer til, hvordan man kan udforme den pædagogiske læreplan. Der er især lagt vægt på, hvordan man evaluerer læreplanen og i mindre grad på, hvordan man arbejder med de udsatte børn og de tosprogede. To områder, som evalueringen af læreplanerne viste, var svære for pædagogerne.
År: 2007 Nr.: 12
Daginstitutionernes Lands-Organisation mener, at det var forkert, da Børn&Unge i sidste uge skrev, at der er åbnet 19 private daginstitutioner. Der er åbnet flere end 50, mener organisationen. Ifølge Danmarks Statistik, som står bag tallene, er det usandsynligt, at tallene skulle være så forkerte.
År: 2007 Nr.: 11
Forbundsformand Henning Pedersen skal være med til at kvalificere regeringens arbejde med en kvalitetsreform af den offentlige sektor.
År: 2007 Nr.: 08
Tv er et magtfuldt medie, der taler direkte til følelserne, og mediernes fokus kan være med til at ændre uacceptable forhold - også i den offentlige sektor. Det er godt, men det er næppe godt nok.
År: 2007 Nr.: 08
En fem millioner kroner dyr evaluering af førskoletilbud for autistiske børn møder massiv kritik fra flere eksperter. Test, undersøgelser og resultater er i visse afsnit tvivlsomme, og kan i værste fald danne grundlag for forkerte beslutninger, mener kritikerne. Evalueringens hovedforfatter afviser kritikken.
År: 2007 Nr.: 08
Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) kalder sit ministerium et holdningsministerium. Efter en måned på ministertaburetten har hun masser af holdninger til modulordninger, normeringer, daginstitutionsledelse med mere. Men der kan være langt fra holdning til handling.
År: 2007 Nr.: 08
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Alle pædagoger i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner er blevet tvunget på efteruddannelse. Ikke alle har kunnet se meningen med det, men de fleste pædagoger, fagforeningen, undervisere og konsulenter er enige om, at samme efteruddannelse for alle pædagoger er den rigtige vej
År: 2007 Nr.: 06
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
I New Zealand skriver pædagogerne positive historier om, hvordan børn lærer. De skriver dem først og fremmest til børnene og deres forældre, men også for at se, hvordan de kan bidrage til, at barnet lærer mere. Den danske pædagog, Maria Philipsen, der bor og arbejder i New Zealand, har skrevet en bog om, hvordan man skriver og bruger læringshistorier
År: 2007 Nr.: 05
Genopretningsplan med konkrete og præcise bud på, hvad der mindst skal til, for at en daginstitution kan fungere, skal vende defensiv kamp mod nedskæringer til offensiv satsning på bedre kvalitet
År: 2007 Nr.: 05
I over 30 år delte personalerne i en børnehave og en vuggestue i Roskilde både grund og hus, men uden egentlig at tale sammen. Først da institutionerne skulle sammenlægges og skillevæggen mellem dem rives ned, begyndte et udviklende samarbejde - godt hjulpet på vej af en konsulent med en god ide
År: 2007 Nr.: 04
De kan bruges til at gøre op med vanetænkningen i institutionerne og til at se på, om pædagogernes gode intentioner også bliver omsat til praksis, viser en ny rapport om pædagogers arbejde med de pædagogiske lærerplaner
År: 2007 Nr.: 04
Det er for fattigt udelukkende at stille krav til børnenes skoleparathed, konstaterer BUPL i et høringssvar til regeringens kvalitetsreformudvalg, som holdt sit andet møde sidste torsdag. BUPL kritiserer også kvalitetsreformudvalgets ordvalg, når de kalder børn og forældre for kunder
År: 2007 Nr.: 03
Børn med diagnosen opmærksomhedsforstyrrelser uden hyperaktivitet - ADD - skal vente længe på at få hjælp og får den i værste fald aldrig, mener læger. Der er en, "det vokser han/hun nok fra kultur" i børnehaven, og børnene når derfor at lide mange nederlag, før de får hjælp. Oven i det er ventetiden til børnepsykiatrien for disse børn op til halvandet år visse steder i landet
År: 2007 Nr.: 02
Modulordninger i daginstitutioner opfattes som ufleksible og konfliktskabende og kan føre til ringere trivsel blandt de børn, som tilbringer hele dagen i institutionen. Det viser evalueringer fra 14 forsøg med modulordninger landet over.
År: 2007 Nr.: 01
Pædagogisk forskning er altid styret af forskernes personlige holdninger. Alligevel er forskningen det tætteste, vi kommer på sandheden, og derfor bør forældre og politikere lytte mere efter forskernes argumenter
År: 2007 Nr.: 01
Den pædagogiske profession skal have højere anseelse, hvis pædagogerne også i fremtiden vil definere pædagogikken. Regeringen vil få kamp til stregen i velfærdsspørgsmålet, fremhævede Henning Pedersen i sin mundtlige beretning
År: 2006 Nr.: 42
I de næste to år skal den pædagogiske profession yderligere styrkes. BUPL skal arbejde for, at pædagoger bliver mere synlige og får en professionsbevidsthed. Alt hvad BUPL gør, skal i fremtiden ses gennem professionsbriller. Kongressen var ikke helt enig om, hvordan det skal gøres
År: 2006 Nr.: 42
Næste år får pædagoger endnu en stor opgave. De skal sammen med forældrene sprogscreene alle treårige børn. To af de sprogeksperter, der skal lave screeningsmaterialet, mener det bliver lige til at gå til. Men at pædagogerne trænger til opkvalificering, for at sprogstimuleringen i praksis kan blive bedre
År: 2006 Nr.: 41
Pædagoger føler i højere grad end ansatte i andre brancher, at arbejdet giver mening, at de har indflydelse på opgaverne, og at de udvikler sig på jobbet, viser nyt forskningsprojekt. "Det er et glansbillede", mener BUPL og henviser til de mange stressede, sygemeldte og nedslidte pædagoger
År: 2006 Nr.: 40
Daniel Goleman ændrede verden for 11 år siden med sin bog om følelsernes intelligens. Nu er han tilbage med en opfølger, der handler om, hvordan vores sociale intelligens nok er den vigtigste af alle. Han forklarer til Børn&Unge, hvordan meget af det, som udgør vores sociale intelligens, er grundlagt gennem værdifulde erfaringer i barndommen. Og det bedste af alt: Meget af det kan - og skal - læres
År: 2006 Nr.: 39
Studier fra Sverige viser, at pædagoger fastholder piger og drenge i traditionelle kønsroller, fordi piger og drenge ikke får den samme behandling. Ligestillingspædagogik vinder derfor mere og mere frem i Sverige. Pædagogerne fokuserer på, at alle børn får de samme muligheder i stedet for at tænke på, hvad der er typisk for henholdsvis drenge og piger
År: 2006 Nr.: 38
Glade børn, forældre og pædagoger og en legeplads i særklasse, nemlig skoven, var ikke nok til at redde den lille skovbørnehave Lyngen fra Rødovre. Som så mange andre små institutioner rundt om i landet må den lade livet, fordi kommunen skal spare
År: 2006 Nr.: 37
Stressende arbejdsforhold og konflikter på arbejdspladserne gør stadig flere ledere og medarbejdere syge. Det viser tal fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive
År: 2006 Nr.: 37
Regeringen har over de næste fire år afsat to milliarder kroner til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Men hvor er de politiske visioner og ambitioner for området, spørger Per B. Christensen, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen
År: 2006 Nr.: 34
Med en øget fokus på disse områder kan vi forhåbentlig blive mere tydelige på, hvad det er, der er afgørende for den enkelte arbejdsplads og den enkelte medarbejder, så nedslidning og øget sygefravær kan ændres.
År: 2006 Nr.: 34
Ny statistik fra Ankestyrelsen giver for første gang overblik over antallet af børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Statistikken viser, at hver tredje anbringelse er sket på foranledning af pædagogers underretning til kommunen. Flest teenagere anbringes, og der kan sættes tidligere ind
År: 2006 Nr.: 34
Indenrigsministeren er parat til at lette lidt på låget til pengekassen og sende penge til nogle af de økonomisk mest trængte kommuner. Løser kun en flig af problemet, siger BUPL's formand, Henning Pedersen
År: 2006 Nr.: 30
Det kan godt være, at en fællesklub er en god ting, men optakten til Klub Frederikssund er i hvert fald ikke et eksempel til efterfølgelse, mener BUPL Nordsjælland
År: 2006 Nr.: 29
Næsten alle børnehaver, vuggestuer og dagplejer har lavet eller er i gang med at lave pædagogiske læreplaner. Det kniber dog med at få lavet læreplaner for svage børn og for de tosprogede børn. Det viser første del af evaluering af læreplanerne. Ministeren er godt tilfreds
År: 2006 Nr.: 29
Efter to års forsøg med modulpasning i fire institutioner, har Odense Kommune besluttet at afvikle ordningen. Den er for dyr og kan skabe konflikter, lyder begrundelsen.
År: 2006 Nr.: 26
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
Kun en forsvindende lille del - cirka en procent - af støttepædagogforbruget går til større børn i fritids- og ungdomsklubber, viser dugfrisk undersøgelse. Selv om klubber får flere børn med diagnoser og adfærdsproblemer, har de stadig en lav normering og svært ved at få ekstra støtte, påpeger pædagogisk konsulent
År: 2006 Nr.: 25
Står det til regeringen, skal pædagoger, der ønsker at efter- og videreuddanne sig, fremover selv betale. Det bliver konsekvensen, hvis regeringens forslag om at fjerne Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU'en) i denne måned forhandles igennem. BUPL og KL kalder forslaget et hårdt slag mod fagligheden
År: 2006 Nr.: 21
Hvert år fyres tre til fire procent af BUPL's medlemmer. Afskedigelsesstatistikken for 2005 sætter nye, triste rekorder for pædagoger. I to ud af fem sager skyldes afskedigelsen sygdom. Årsagen er dårligt psykisk arbejdsmiljø, påpeger eksperter
År: 2006 Nr.: 15
Reformen er en nødvendighed på dette tidspunkt i BUPL's historie og har været længe undervejs
År: 2006 Nr.: 13
Den pædagogiske indsats er en vedvarende og kontinuerlig proces, som løber over lang tid.
År: 2006 Nr.: 12
Et treårigt forsøg med konfliktmægling til børn og unge mellem 12-15 år har vist bemærkelsesværdige resultater. Mæglingerne holder de unge væk fra nye konflikter og styrker deres selvværd, er erfaringerne fra otte kommuner
År: 2006 Nr.: 11
Modulordning har betydet, at børnene i Vejle og Egtved er kortere tid i institution, end før ordningen blev indført. Til gengæld er der flere børn i institutionerne, og pædagogerne føler sig pressede
År: 2006 Nr.: 11
År: 2006 Nr.: 09
Obligatorisk lektiehjælp og tilbud om idræt i alle SFO'er er blandt de anbefalinger, som regeringens skolestartsudvalg mener kan skabe sammenhæng mellem børns læring i skolen og leg i SFO'en. Skolen dikterer pædagogers dagsorden, mener BUPL
År: 2006 Nr.: 08
Tillidsrepræsentanterne i Odense Kommune skal nu repræsentere pædagogerne i op til syv institutioner. Det betyder, at alle medlemmer af BUPL i Odense som noget nyt får en tillidsrepræsentant. Til gengæld er det ikke sikkert, at de kender hende
År: 2006 Nr.: 08
Ikke en krone må det koste, når reformen af pædagoguddannelsen til næste år træder i kraft. Indholdet er også derefter, raser oppositionens uddannelsesordførere. De kalder regeringens reformudspil uambitiøst, sølle, pinligt og ringere end udgangspunktet
År: 2006 Nr.: 07
Den pædagogiske praksis er på mange måder under pres med styring udefra, krav om dokumentation og evaluering og nye opgaver med færre ressourcer.
År: 2006 Nr.: 06
Netpædagoguddannelsen kaldes et venstrehåndsarbejde, den udsættes for misbrug og frafaldet er stort. Men seriøse E-pædagoger gør alle fordomme til skamme, og stadig flere seminarier udbyder den efterhånden populære uddannelse
År: 2006 Nr.: 06
Ny forskning konkluderer, at daginstitutionen ikke nødvendigvis skaber bedre integration af børn med anden etnisk oprindelse end dansk - i værste fald kan børnehaven skade integrationen og skubbe børnene længere væk fra fællesskabet
År: 2006 Nr.: 05
Flere forskere kritiserer den undersøgelse af de pædagogiske læreplaner, som Familieministeriet har sat igang. Forskerne mener, den er for uambitiøs og at den ikke tager hensyn til, at børn er levende væsner. Ph.d Pernille Hviid sammenligner de tests, der bruges, med dem, man evaluerer rumraketter med
År: 2006 Nr.: 02
Samspillet halter mellem Lederforeningen og de øvrige politiske organer i BUPL. Problemerne er især på det centrale niveau så store, at der er brug for en ny start
År: 2006 Nr.: 02
Indholdsbeskrivelserne skal sikre, at det er pædagogernes professionalitet, der er udgangspunktet for alle SFO'ens daglige beslutninger
År: 2006 Nr.: 01
Frygt for misbrug af resultater, tvivlsom forskningsetik og alt for stram styring. Sådan kritiserer en række forskere Familieministeriets fem-millioners-kontrakt til at undersøge, hvordan det er gået med indførelsen af de pædagogiske læreplaner. I ministeriet forstår man ikke kritikken
År: 2006 Nr.: 01
SFO'ens kerneydelse er at sikre børns trivsel og udvikling og lære dem at mestre hverdagen og hverdagsrelationerne. Det siger pædagogerne selv ifølge en omfattende undersøgelse af SFO'ernes virkelighed
År: 2006 Nr.: 01
Integration afhænger også af, om forældrene forstår barnets hverdag. Derfor gør pædagogerne fra Mariendal meget for at involvere de tosprogede forældre i, hvad børnene oplever i naturbørnehaven
År: 2005 Nr.: 43
2000 pædagogstuderende begravede sidste tirsdag pædagogikken under en aktion foran Christiansborg. Men kampen for en bedre pædagoguddannelse er langt fra død
År: 2005 Nr.: 42
I 2002 blev den gamle klubuddannelse nedlagt til fordel for en ny uddannelse i ungdomspædagogik. I sidste måned kunne 17 klubfolk som de første i Danmark skrive ungdomspædagog på visitkortet
År: 2005 Nr.: 40
Kunst i form af både teater, musik og dans kan være med til at udvikle vuggestuebørn til at blive bedre mennesker og samfundsborgere. Det mener seminarielærer Annelise Arent og jazztrioen Yuya, der begge er involveret i EU-projektet "Glitterbird - kunst for de allermindste"
År: 2005 Nr.: 39
Efter to et halvt års reformarbejde møder regeringens nye forslag til lov om pædagoguddannelse stærk kritik. Ikke godt nok, melder BUPL og rektorerne. De pædagogstuderende erklærer pædagogikken for død, og folkene bag en meget negativ evaluering af uddannelsen kalder det nye forslag visionsløst
År: 2005 Nr.: 39
Det er jer fra arbejdspladserne, der sammen med de lokale fagforeninger skal føre det pædagogiske argument op til politikerne.
År: 2005 Nr.: 38
Vores opgave må derfor være at opruste vores professionsdiskussioner.
År: 2005 Nr.: 35
Fyn for fusion med SL
År: 2005 Nr.: 35
Den der tier samtykker
År: 2005 Nr.: 34
God tid i pædagogisk arbejde betyder, at der er nok af den, men også at den bruges godt. Til at skabe magiske øjeblikke, hvor tiden står stille, mens engagerede børn og pædagoger fortaber sig i nuet.
År: 2005 Nr.: 33
Blandt de 150 børn og 25 ansatte i Lærkereden er fraværet af stress og larm påfaldende. Det handler ikke om størrelsen på en institution, men om holdningen, fortæller leder Ruth Kristensen
År: 2005 Nr.: 32
Børnehaven Løvegården lå mindre en 500 meter fra en landingsbane i Københavns Lufthavn. Støjen fra de mange fly gav fire medarbejdere i børnehaven kronisk stress. Arbejdsskadestyrelsen har afvist alle fire sager, men nu har retten i Tårnby tilkendt alle fire medarbejdere erstatning for de utålelige arbejdsvilkår
År: 2005 Nr.: 27
Udflytterbørnehaven Stockholmsgave på Ydre Nørrebro står til lukning, angiveligt fordi institutionen har for mange tomme pladser. Men de tomme pladser har kommunen selv været med til at skabe, mener forældrene, som bakkes op af medlem af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget Mogens Lønborg (K)
År: 2005 Nr.: 24
En høj grad af selvforvaltning skal puste nyt liv i de små lokalsamfund i den kommende Ny Holbæk Kommune efter kommunalreformen. BUPL Vestsjællands Amt frygter, at helheden på det pædagogiske område går tabt i decentraliseringens ånd
År: 2005 Nr.: 21
Vi er efterhånden blevet overbelastede af valgmuligheder, og valgene frigør os derfor ikke længere, men stresser og svækker os
År: 2005 Nr.: 19
Inviter tre pædagoger fra en anden institution indenfor og lad dem observere blandt andet de voksnes samarbejde, børnenes aktiviteter og de fysiske rammer. På den måde får du sat ord på kvaliteten af upartiske kollegaer
År: 2005 Nr.: 17
Valgflæsk kalder man det, når politikerne strør om sig med løfter om bedre tider, medvind på cykelstierne eller mere kvalitet i daginstitutionerne. Også ved dette års valg i februar skortede det ikke på de lovende ord, men denne gang vil BUPL følge op på politikernes valgløfter
År: 2005 Nr.: 16
Flere pædagoger er nummer et på ønskelisten, hvis de selv kunne bestemme i Børnehaven Fyrkildevej i Aalborg Øst. Institutionen er en af de fem institutioner, hvis data lægges i en tidskapsel og tages frem ved næste valg
År: 2005 Nr.: 16
I Børnehaven Lykkebo i Hedensted har pædagogerne været på kursus i sund kost og fysisk aktivitet. Det har givet dem viden og motivation til især at sætte fokus på den sunde mad. Projekt "Børnehaver i Bevægelse" skal hjælpe pædagoger til at hjælpe børn med at leve sundt, så den eksplosive stigning i antallet af fede børn standses
År: 2005 Nr.: 15
Arbejdstilsynets emneindsats viste i 2003, at hver femte institution ikke opfylder de formelle krav til arbejdsmiljøet. På en konference sidste torsdag kom det frem, at daginstitutionerne stadig slækker på brugen af arbejdspladsvurderinger (APV'er). Især når det gælder dokumentation af de ansattes psykiske belastninger
År: 2005 Nr.: 15
Hvis pædagoger ikke har tid nok til børnene og slet ikke til de truede børn, så må daginstitutionerne rationalisere, mener familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K). Han kommer fra en hård finans- og arbejdsgiververden og vil nu være børnenes minister. Bedste kvalifikation er, at han er far
År: 2005 Nr.: 15
År: 2005 Nr.: 14
Siden sidste efterår har seks CVU'er udbudt en længe ventet praktikvejlederuddannelse. PLS er begejstret, og BUPL kræver uddannelsen gjort obligatorisk. Praktikvejledere påpeger, at den nye uddannelse giver dem selv og pædagoguddannelsen et tiltrængt løft, men institutionerne kan ikke betale prisen
År: 2005 Nr.: 13
Fire 10-årige drenge i Gedved er godt på vej ned ad skråplanet. De holder til på en lukket tankstation til langt ud på aftenen, og ingen har rigtig føling med, hvad de går og laver. Så ansætter kommunen en pædagog til udelukkende at være sammen med drengene. Det ændrer drengenes liv
År: 2005 Nr.: 11
Se børnehaven som en feriekoloni og eksperimentér med langsomme børnehaver, foreslår en ny undersøgelse af daginstitutioner på Møn og i Silkeborg. Den kortlægger for første gang, hvordan pædagoger og dagplejere bruger tiden med børnene
År: 2005 Nr.: 10
Frederiksberg har oplevet et boom af større børn, der vil gå i fritidsklub, efter at SFO 2'erne blev nedlagt og omdannet til selvstændige klubber. Alene i 5. klasse er antallet af klubbørn steget med 42 procent
År: 2005 Nr.: 10
Ledelsen af dagtilbud har en vigtig opgave med at få hele personalegruppen inddraget i arbejdet med læreplaner. Ellers risikerer arbejdet at skabe splid blandt de ansatte, fremgår det af inspirationskataloget Guldguiden, der netop er på gaden
År: 2005 Nr.: 09
Gladsaxe Kommune indfører læreplaner for fritids- og ungdomsklubberne. Nu skal der kobles teori på klubbernes praksis, og klubfolkene skal lære at begrunde, hvorfor de gør, som de gør
År: 2005 Nr.: 07
Læreplanen vil kræve større indsigt i teori og give flere diskussioner om pædagogikkens indhold. "Det vil bidrage til at styrke vores faglighed og skærpe vores argumentation," forudser Frederik Hansen, klubleder i Gladsaxe
År: 2005 Nr.: 07
Et barn kan blive kvalt i sin anoraksnor på vej ned af en rutschebane eller få fingrene klemt i en gynges ophæng. Københavnske daginstitutioners nyindkøbte legeredskaber er fyldt med farer og konstruktionsfejl, viser inspektionsrapporter. Københavns Kommune er blot en blandt 35 kommuner, som melder, at der er problemer med sikkerheden
År: 2005 Nr.: 07
Midtvejsevaluering af forsøgsprojekt i Horsens afslører delte meninger om det nye dyr i åbenbaringen: Distriktsledelse på daginstitutionsområdet, som halvdelen af landets kommuner under den ene eller anden form enten er i gang med eller planlægger at indføre
År: 2005 Nr.: 05
Børn&Unge har i nr. 31, 32, 33 og 35/2004 og nr. 1/2005 beskrevet, hvordan det halter med sikkerheden på mange danske legepladser - især i institutionerne. Sikkerhedsstyrelsen har nu forbudt salg af de to legeredskaber, der er leveret af RABO, fordi de ikke lever op til sikkerhedsstandarden DS/EN 1176. Der står flere legeredskaber mage til dem, Rabo har solgt til Skovlyskolen i Holte, rundt om på danske legepladser, advarer Sikkerhedsstyrelsen
År: 2005 Nr.: 03
Forandringerne må besluttes ud fra den forudsætning, at både den pædagogiske kvalitet og arbejdsvilkårene forbedres. De involverede skal kunne se visionen i ændringerne og kunne se sig selv som en del af denne vision.
År: 2005 Nr.: 02
BUPL kan komme til at stå i valget mellem en særlig lederoverenskomst, som man gerne vil have, og en normeringspligt, som man nødigt vil opgive
År: 2004 Nr.: 44
Der er ingen tvivl om, at vi har brug for både dokumentation og samarbejde for at imødegå regeringens snævertsynede dagsorden på børn- og unge-området.
År: 2004 Nr.: 43
En evaluering af klubbernes arbejde viser, at klubberne har særlige forudsætninger for at arbejde forebyggende med udsatte børn og unge. Men nogle ledere er ikke fulgt med udviklingen og behøver efteruddannelse
År: 2004 Nr.: 43
Med mellemrum råbes der i kor om danske børns dårlige sprog. Men det er langt hen ad vejen myter, for der findes meget lidt dokumenteret viden om danske børns sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder. Det vil to sprogfolk nu gøre noget ved
År: 2004 Nr.: 42
Rollespil har bredt sig i de danske institutioner inden for de sidste tre til fire år, men hvad er det egentlig, og hvilke pædagogiske gevinster ligger der i spillene? Pædagog Lars Andersen og Claus Raasted har skrevet en bog til begyndere om rollespillets pædagogiske muligheder
År: 2004 Nr.: 39
Værdibaseret ledelse er misforstået, hvis værdierne betragtes som indiskutable sandheder. "Værdier er ikke Guds ord ristet ind på stentavler til at stå for evigt," siger professor Ole Thyssen. I Ballerup får kritiske daginstitutionsledere påtaler, mens Københavns Kommune kalder sin tilgang til værdier for "licens til kritik"
År: 2004 Nr.: 38
Selvom Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) i et lovforslag har droppet sin plan om at ændre den lønnede praktik for pædagogstuderende til en SU-praktik, mener hun stadig, SU-praktik er bedst. Men hun kan ikke finde pengene til at ændre praktikken. Børn&Unge har interviewet hende
År: 2004 Nr.: 38
Sådanne initiativer fordrer samarbejder og aktiviteter på alle planer - både i det centralt organiserede samarbejdsforum og i alle dele af de enkelte organisationer.
År: 2004 Nr.: 38
I et nyt lovforslag for pædagoguddannelsen dropper undervisningsminister Ulla Tørnæs sit forslag om at ændre praktikken fra lønnet praktik til SU-praktik. Kommunernes Landsforening finder det fornuftigt, mens rektorer, BUPL og studerende er dybt skuffede
År: 2004 Nr.: 36
Brugerundersøgelser siger intet om kvaliteten af daginstitutionerne, pædagogerne kan ikke bruge dem til ret meget, og politikerne bruger dem ofte til at profilere kommunen, mener forsker Bente Bjørnholt fra Aalborg Universitet
År: 2004 Nr.: 35
Vi har skabt en tradition og en kultur i danske daginstitutioner, som folk kommer rejsende langvejs fra for at studere.
År: 2004 Nr.: 34
I Ørnevang Fritidshjem er det børnene, der bestemmer. Pædagogerne arbejder bevidst på at træde tilbage, være afvæbnende og lade børnene tage initiativerne. Det giver sejre og selvværd til både stærke og svage børn
År: 2004 Nr.: 32
Børn&Unges omtale af sikkerhedsproblemerne på det legeredskab, som RABO har leveret til Skovlyskolens SFO i Holte, fik i sidste uge Sikkerhedsstyrelsen til at gå ind i sagen
År: 2004 Nr.: 32
Grundlaget for det pædagogiske arbejde er blevet stadig dårligere, og i det meste af Danmark er mulighederne for at finde job som pædagog ikke de bedste.
År: 2004 Nr.: 31
Læreplaner kan meget vel snart blive en realitet i landets SFO'er. Undervisningsministeren vil have, at børn også får mulighed for at udvikle deres almene kundskaber i fritiden. BUPL kræver, at der følges op med bedre rammer og vilkår
År: 2004 Nr.: 28
Blomstermedicin hjælper urolige børn til at blive mere rolige og i cremeform kan blomsterne få sår til at hele hurtigere og gøre mindre ondt. Det fortæller pædagogerne i en ellers helt almindelig børnehave i Kirke Hyllinge
År: 2004 Nr.: 28
Det alternative vinder frem i Danmark, og dermed også i institutionsverdenen. Kinesiologi, NLP, blomstermedicin og børnehaver indrettet efter Feng Shui-principperne er allerede en del af virkeligheden, men eksperter maner til forsigtighed. Det er nemlig ikke dokumenteret, at metoderne virker, og så er de nyreligiøse, mener en religionshistoriker
År: 2004 Nr.: 28
Heldagsskolen Midtdjurs er indrettet efter principperne i Feng Shui. Det har givet mere ro og et bedre sammenhold i personalegruppen, mener pædagogen, der har indrettet institutionen
År: 2004 Nr.: 28
Oliver har mange ordkort i sin kasse, andre har ingen eller ganske få. I Børnehaven Porskjær i Galten skriver børnene de nære og kære ord på kort, hvis de har lyst. Personalet har besluttet at gøre op med års forskrækkelse for bogstaver, ord og tal i børnehaven. Nu støtter de børnene i deres åbenbare interesse for at skrive
År: 2004 Nr.: 27
Børn vil bevæge sig mere, hvis de kan komme til at dyrke idræt i timerne umiddelbart efter skoletid. Det er tanken bag 11 fyrtårnsprojekter, som kulturministeren støtter med 16 millioner kroner. Projekterne involverer også pædagoger, der skal blive bedre til at tilbyde idrætsaktiviteter
År: 2004 Nr.: 26
Gladsaxes børn skal lære noget hver dag. Vel at mærke noget de også selv er optaget af at lære. Målrettet, procesorienteret pædagogik kombineret med nærhed, kontinuitet og fordybelse giver færre konflikter og mere dialog mellem børnene, oplever børnehaveleder
År: 2004 Nr.: 25
I Gladsaxe er de i gang med at videreudvikle læreplanernes og dermed daginstitutionernes indhold i en anerkendende
År: 2004 Nr.: 25
Læreplaner fører ikke nødvendigvis til den praksis, som de overordnede rammer lagde op til, viser erfaringen fra Sverige. Nogle steder er indlæring blevet en del af førskolernes praksis, viser svenske erfaringer
År: 2004 Nr.: 25
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
De nye læreplaner har udløst 34 millioner kroner til efteruddannelse af pædagogisk personale de kommende år. Målet er, at flest muligt bliver efteruddannet i at arbejde med læreplaner
År: 2004 Nr.: 24
Med de nye læreplaner er der for første gang lagt op til, at daginstitutioners praksis skal evalueres. Og det skaber frygt for politisk styring af børns hverdag
År: 2004 Nr.: 24
Det er godt at udveksle ideer på tværs af institutionerne i kommunerne, når læreplanerne skal udarbejdes, lyder rådet fra en central konsulent
År: 2004 Nr.: 24
Gå i øjenhøjde med børnene og se, hvad de er optaget af, og lad det bestemme kursen for de pædagogiske aktiviteter, mål og delmål for læreplanen. Den skal formuleres i forlængelse af børnenes interesse og engagement - for der ligger deres potentielle udviklingszone, siger forsker Pernille Hviid
År: 2004 Nr.: 23
Siden 1990 har vi oplevet normeringsfor-ringelser og besparelser svarende til, at over 70.000 ud af de godt 560.000 institutions-børn i dag er uden personale.
År: 2004 Nr.: 23
I de nye regler for pædagogiske læreplaner er der kun nogle få krav, som institutionerne skal opfylde
År: 2004 Nr.: 23
Coaching kan være et eminent værktøj og et rum til refleksion, mener børnehaveleder Naja Kleist Stork. Når lederen bliver bedre, påvirker det hele institutionen
År: 2004 Nr.: 23
I otte år har skoler, SFO'er og børnehaver på Tåsinge kørt et indskolingsprojekt, hvor børnehavebørnene allerede i maj møder deres kommende klassekammerater, børnehaveklasseleder og SFO-pædagoger. Kodeordet er tryghed
År: 2004 Nr.: 22
Bag de fine ord gemmer der sig altså ønsker om at ændre hele grundlaget for daginstitutionsområdet i dag.
År: 2004 Nr.: 21
PLS har sparet på de lokale aktiviteter og har vendt sidste års underskud på en million til et overskud i samme størrelse
År: 2004 Nr.: 17
Selvangivelsen bliver udsendt i marts/april 2004 påført de oplysninger, skattemyndighederne har modtaget fra arbejdsgivere, pengeinstitutter m.fl. Indsendelsesfristen er 1. maj 2004. Hvis man ingen ændringer har til disse oplysninger, skal selvangivelsen ikke indsendes. Ønsker man at foretage ændringer eller tilføjelser, skal de felter udfyldes, som ønskes rettet, og derefter skal man indsende selvangivelsen eller indtaste ændringerne via en trykknaptelefon (tast-selv). Der er også mulighed for at foretage rettelserne via internettet. Alle former for korrektioner skal være foretaget inden 1. maj 2004. Den senere modtagne årsopgørelse bør gennemgås nøje og kontrolleres for, om alle indkomst- og fradragsbeløb er korrekte. Uanset om skatteyder har indsendt selvangivelsen med ændringer eller ikke har gjort det, hæfter skatteyder for eventuelle fejl i de angivne oplysninger på årsopgørelsen.
År: 2004 Nr.: 15
Trods massiv kritik af vejledningen til pædagogstuderende i praktik vil undervisningsministeren ikke afsætte penge til uddannelse af vejledere
År: 2004 Nr.: 14
Dokumentation, følge børns spor, medinddragelse af børnene og børns kunstneriske udtryk er nogle af de afsmitninger Reggio Emilia-pædagogikken har haft på dansk pædagogik. Ifølge Reggio Emilia-eksperten Karin Eskesen handler det dog ikke om at kopiere italienerne, men om at bruge deres erfaringer til en dansk variant
År: 2004 Nr.: 13
Reggio Emilia er foregangsland, når det kommer til dokumentation. I vores naboland Sverige er de godt på vej, men de oplever forhindringer undervejs
År: 2004 Nr.: 12
Sanserne spiller en stor rolle i Reggio Emilia-pædagogikken. Det ses ikke mindst i indretningen af byens institutioner. Der er tænkt over hvert rum, hver funktion og hver effekt. Børn&Unge besøgte en af de kommunale institutioner i byen og så nærmere på detaljerne.
År: 2004 Nr.: 11
Kommentar af professor Tage Søndergård Kristensen og Hermann Burr, forsker, Arbejdsmiljøinstituttet
År: 2004 Nr.: 11
2004 fejrer Reggio Emilia i Norditalien, at det er 40 år siden, at den første kommunale daginstitution blev åbnet. Siden 1964 har Reggio Emilia. udviklet sig til et af de vigtigste kraftcentre for småbørnspædagogik i verden
År: 2004 Nr.: 11
Svenske børn skal have ensartede vilkår, når de er i institution. Og det skal læreplanerne være med til at sikre, men sådan fungerer hverdagen i kommunerne ikke, viser rapport.
År: 2004 Nr.: 11
Hvis man vil sikre velegnede ledere, så må man fra arbejdsgiverside tage opgaven med ledelsesudvikling alvorligt.
År: 2004 Nr.: 10
Jeppe Christoffersen frygtede "et halvt år i ble-helvede", da han startede i praktik i Jægersborg Vuggestue. I stedet blev det til et stort og udfordrende udviklingsprojekt, for han lavede i samarbejde med sin praktikvejleder en naturlegeplads.
År: 2004 Nr.: 09
Børn og unge er godt stof i medierne, og der går ikke en dag uden en eller anden opsigtsvækkende nyhed. Men en del af "nyhederne" holder ikke vand, viser en gennemgang af nogle af de mest omtalte nyhedsartikler fra den sidste måned. Blandt andet blev en fem år gammel og diskutabel undersøgelse af børns trivsel pludselig "ny".
År: 2004 Nr.: 06
Sørg for, at der er de fornødne ressourcer og den fornødne tid til at løse alle de opgaver, der bliver lagt ud i den enkelte institution.
År: 2004 Nr.: 05
I 2003 satte daginstitutionerne en ny trist rekord med 1641 fyringssager. Bag de mange sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset ud. I takt med at presset på pædagogerne stiger og stiger, bliver tolerancen på personalestuen mindre og mindre. Tina Poulsen har oplevet at blive frosset ud af kollegaerne. Den 10. juni 2003 gav hun op og sendte sin afskedigelse. Hun er en af de mange, der ikke optræder i statistikken
År: 2004 Nr.: 04
CVU'er er topstyrede projekter, der dræner pædagogseminarierne for både menneskelige og økonomiske ressourcer. Resultatet er, at pædagoguddannelsen bliver forringet. Det mener studerende og undervisere på seminarierne, som oplever, at fokus er blevet fjernet fra grunduddannelsen.
År: 2004 Nr.: 03
Børns personlighedsudvikling kan tage skade, hvis der er for mange børn per voksen i daginstitutionerne. Professor i udviklingspsykologi Dion Sommer er meget bekymret over allerede eksisterende normeringer og udsigten til, at nedskæringervil gøre dem endnu dårligere
År: 2004 Nr.: 03
I København har den kommunale forvaltning besluttet at ensrette og synliggøre klubarbejdet med udsatte unge. I "Klubrapporten" har forvaltningen stillet 10 konkrete krav til det københavnske klubarbejde. Krav, der er blevet mødt med undren, utilfredshed og forvirring.
År: 2004 Nr.: 02
Peter Sabroe Seminariet kan vælge og vrage blandt mandlige ansøgere. Og det gør de. Seminariet går bevidst efter seje gutter, og det betyder, at adskillige håndværkere, soldater og filmfolk har næsen begravet i pædagogiske lærebøger
År: 2004 Nr.: 02
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
Den ny arbejdsskadereform, der træder i kraft ved årsskiftet, gør det lettere for pædagoger at få anerkendt skader, der hidtil er blevet afvist. En klar forbedring, siger socialrådgiver i BUPL.
År: 2003 Nr.: 50
I de kommende år går flere hundrede børnehaveklasseledere på pension. Det er pædagoger, der skal afløse dem, men Børnehaveklasseforeningen mener ikke, de bliver uddannet til opgaven.
År: 2003 Nr.: 49
Det er alt for tilfældigt, hvad de kommunale målsætninger for daginstitutioner fokuserer på, viser ny undersøgelse. Daginstitutionsområdet trænger til et fælles, uafhængigt forum, der kan følge og påvirke udviklingen, mener forsker Søren Smidt
År: 2003 Nr.: 47
Børn&Unge får en ekstraregning på mindst 4,5 millioner kroner om året
År: 2003 Nr.: 46
Støttepædagoger er en usynlig og undervurderet faggruppe. Det er baggrunden for projektet "Støttepædagogen som forandringsagent", som gerne skulle sætte deltagerne bedre i stand til at dokumentere deres arbejde og argumentere over for institutioner, andre eksperter, forvaltninger og politikere
År: 2003 Nr.: 46
Udsendelsesrækken "Når far og mor er på arbejde" kan forhåbentlig være en generel øjenåbner for, at ressourcer og resultater hænger sammen.
År: 2003 Nr.: 46
Tre ud af ti pædagoger siger efter to år i faget, at de vil væk fra deres job. Forholdet til kollegaerne kræver flere kræfter, end de bryder sig om, siger forsker
År: 2003 Nr.: 44
Pædagoger har nu bedre end nogensinde før mulighed for at præge børnenes hverdag i en mere miljøvenlig retning. Det skyldes blandt andet, at flere og flere produkter til daginstitutioner kan fås i miljømærkede udgaver. Både producenter og pædagoger er positive.
År: 2003 Nr.: 43
Alle familier har ressourcer, og det er ideen om, at familien bedst selv kan finde løsninger på et barns problemer, familierådslagning bygger på. Modellen er en stor udfordring for de professionelle, der skal lære at holde sig i baggrunden. Til gengæld får de et godt redskab til at tage tidligt fat i "bekymringsbørnene".
År: 2003 Nr.: 41
Som SFO-leder kan Connie Christensen godt være bekymret på sine medarbejderes vegne. Hun oplever, at flere af dem går rundt med dårlig samvittighed, fordi de føler, at de ikke gør deres arbejde godt nok. Og mange er stressede og kører på pumperne
År: 2003 Nr.: 40
Politikerne i Fredericia satser på daginstitutionerne. De satser så meget, at byen skal være landets bedste sted at leve for børn - senest om 10 år.
År: 2003 Nr.: 39
Fællesledelse i Græsted-Gilleleje Kommune var ikke en succes på dagpasningsområdet. Lederne fik aldrig en fællesfølelse, og dialogen om den pædagogiske udvikling i kommunen kom aldrig i gang. Nu vil man i stedet lave områdeinstitutioner.
År: 2003 Nr.: 39
"Jeg synes, vi har en forvaltning, der arbejder ud fra positiv indstilling, og som gerne vil udvikle området på bedst mulige måde," siger lederen i Børnehuset Voldly, Birte Gillesberg.
År: 2003 Nr.: 39
Oversete, svigtede og ensomme. Sådan er de stille pigers lod, men ikke i Lyngby, hvor projektet Gnisterne gennem syv år har hjulpet stille piger ud af deres isolation. For det kan nemlig lade sig gøre at give de stille piger stemme, viser en bog, der dokumenterer effekten af Gnisternes indsats
År: 2003 Nr.: 36
Den rummelige daginstitution har plads til dem, der ikke kan yde 100 procent hver dag. Og den plads har Resen Daginstitution i Skive
År: 2003 Nr.: 32
BUPL er med på en gennemgribende reform af pædagoguddannelsen, men afviser en sammenlægning med læreruddannelsen
År: 2003 Nr.: 28
Sverige har siden 2001 haft fælles lærer- og pædagoguddannelse. Det har været en ren katastrofe for rekrutteringen til pædagogfaget
År: 2003 Nr.: 26
Pædagoger skal dokumentere for at gøre deres arbejde mere synligt og anerkendt, mener Dorthe Filtenborg Sørensen. Hun har ikke behov for at bevise noget eller retfærdiggøre sit arbejde gennem dokumentation, men for at fortælle om sin pædagogik, og hvilken betydning hun som uddannet pædagog har for børns udvikling og trivsel
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentationen giver pædagogen magten over pædagogikken og børnene magten over egen læring, mener Karin Vilien og Tom Krieger, som på deres dokumentationscenter på Østerbro i København lærer pædagoger at sætte deres fotos op, så de kan bruges til pædagogisk refleksion og samtidig ser godt ud
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentation af det pædagogiske arbejde har taget overhånd. Det tager tid fra arbejdet med børnene. Det burde være rigelig dokumentation, at forældrene dagligt kan konstatere, at deres barn trives og udvikles i institutionen, mener Birger Thomsen, leder af den integrerede institution Skolen ved Sundet på Amager
År: 2003 Nr.: 25
I Gaia Integration i Herning introduceres flygtninge- og indvandrerkvinder med små børn for den danske institutionskultur. Børnene bliver ikke kun passet, både børn og mødre bliver trænet i at være en del af en daginstitution. Når de er klar, sluses de videre til en "rigtig" institution
År: 2003 Nr.: 24
Både tilhængere, modstandere og kritikere maner til selvransagelse, så dokumentation ikke bliver endnu en metode, som pædagoger ukritisk tager til sig. Man skal vide, hvorfor man vil dokumentere, og hvad man vil dokumentere, ellers kan det ende med, at dokumentation udelukkende laves for anerkendelsens skyld
År: 2003 Nr.: 24
En ændring af uddannelsen kræver, at man forholder sig realistisk til spørgsmål om finansiering.
År: 2003 Nr.: 22
I 2000 var ungdomsskoleklubben Hampen i Tanzania for at bygge en klub. Nu er det endelig lykkedes at få nogle af de unge fra den afrikanske klub på genbesøg i Ølstykke. Børn&Unge var med på en rundtur i Ølstykke
År: 2003 Nr.: 22
Socialminister Henriette Kjær (K) mener, møderne stjæler pædagogernes tid. Hun opfordrer til et opgør med mødetyranniet, men kan dog ikke sige, hvordan pædagogerne kan skære ned på møderne, så der bliver mere tid til børnene
År: 2003 Nr.: 20
Børn&Unge har bestilt en undersøgelse af sig selv. Den viser meget tilfredse læsere, som først og fremmest åbner bladet, fordi de vil læse pædagogiske artikler. Fagpolitik er langt fra så populært
År: 2003 Nr.: 20
Inaktive børn begynder at bevæge sig mere, når de får tilbudt to timers idræt om ugen, mens de er i SFO. Det viser de første erfaringer fra et forsøg i Århus. Også pædagogerne har stor glæde af idrætten
År: 2003 Nr.: 20
Kun 17 procent af landets kommuner har besluttet, at mindst en pædagog i institutionen skal kunne førstehjælp. DLO og BUPL kritiserer kommunerne, men der er uenighed om, hvorvidt det er uddannelsen eller arbejdsgiveren, der skal lære pædagogen livreddende førstehjælp
År: 2003 Nr.: 19
Lege, der styrker sanser, fornemmelser og intuition, kan udvikle og bevare børns særlige intuitivemåde at forstå og opfatte verden på.
År: 2003 Nr.: 17
Selvom der venter et større reformarbejde af pædagoguddannelsen i det kommende år, kan seminarierne allerede nu tage fat på konkrete forbedringer, mener professor Per Schultz Jørgensen. Samtidig er han uenig i, at en ny pædagoguddannelse skal tænkes sammen med læreruddannelsen.
År: 2003 Nr.: 17
Pædagoguddannelsen bør laves grundlæggende om. Vejledningen af de studerende er ikke god nok, der mangler en klar beskrivelse af den faglige kerne, undervisningen tager ikke nok hensyn til de studerendes forudsætninger, og kvalitetssikringen af praktikkerne er for dårlig. Det er nogle af konklusionerne i en omfattende undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.
År: 2003 Nr.: 15
Om fredagen var der en bedre stemning i børnehaverne, der var flere ja'er. Sådan skulle det også være resten af ugen. Derfor arbejder pædagogerne i Langebæk Kommune med deres relationskompetence. Fokus på de gyldne øjeblikke, det der lykkes og et bedre samspil med børnene betyder, at målet om fredagstilstande hele ugen, snart er nået.
År: 2003 Nr.: 15
Der er store forskelle på, hvordan evalueringsrapporten læses, men der er samtidig bred enighed om, at den slår ned på væsentlige forhold, og at den kan danne udgangspunkt for en ændring af pædagoguddannelsen.
År: 2003 Nr.: 15
Må man viderebringe børns tegninger og portrætter i personlige mapper i overgangen mellem børnehave og skole? Ekspert i forvaltningsret og persondatalov fortæller, at pædagoger uden problemer kan lave børnemapper, kufferter eller billedbøger, bare forældrene først får besked.
År: 2003 Nr.: 15
Selvangivelsen vil blive udsendt i marts/april 2003 påført de oplysninger skattemyndighederne har modtaget fra arbejdsgivere, pengeinstitutter m.fl. Indsendelsesfristen er 1. maj 2003. Hvis man ingen ændringer har til disse oplysninger, skal selvangivelsen ikke indsendes. Ønsker man at foretage ændringer eller tilføjelser, skal de felter udfyldes, som ønskes rettet, og derefter skal man indsende selvangivelsen eller indtaste ændringerne via en trykknaptelefon (tast-selv). Der er også mulighed for at foretage rettelserne via internettet. Alle former for korrektioner skal være foretaget inden 1. maj 2003. Den senere modtagne årsopgørelse bør gennemgås nøje og kontrolleres om alle indkomst- og fradragsbeløb er korrekte. Uanset om skatteyder har indsendt selvangivelsen med ændringer eller ikke har gjort det, hæfter skatteyder for eventuelle fejl i de angivne oplysninger på årsopgørelsen.
År: 2003 Nr.: 14
En personlig mappe med børnetegninger, der følger barnet i overgangen fra børnehave til fritidshjem eller til skole, er et elsket pædagogisk redskab. Men i et nyt forslag fra Københavns Kommune kommer pædagogikken i karambolage med lovgivningen.
År: 2003 Nr.: 14
48 fritidshjem i Københavns Kommune er af forvaltningen blevet udpeget til at skulle overgå til SFO-status. Men i første omgang har politikerne besluttet at udsætte afgørelsen. »Fritidshjemmene har vundet første halvleg,« siger Per Bregengaard (EL), uddannelses- og ungdomsborgmester i København
År: 2003 Nr.: 11
Bakkely har i næsten fem år brugt Børnelinealen som et redskab, når de skal vurdere børnenes trivsel. Siden Børn&Unge besøgte institutionen for tre år siden, er pædagogerne blevet endnu mere sikre i deres bedømmelse af børnene. Og de er hurtige til at handle, hvis de er bekymrede for et barn.
År: 2003 Nr.: 09
En genial ide, mente socialminister Henriette Kjær, da hun besøgte Utterslev Kirkes Børnegård og hørte nærmere om et forslag til, hvordan man kan hjælpe børn fra belastede familier. Pengene var straks en anden snak. Søg i en af vores puljer, foreslog Henriette Kjær.
År: 2003 Nr.: 09
Kommunernes Landsforening vil have kapaciteten på pædagoguddannelsen sat ned for at undgå stort pædagog-overskud. Allerede i år skæres der i optaget.
År: 2003 Nr.: 05
Børn ser rigtig meget fjernsyn. Derfor vil pædagogstuderende Heidi Larsen lære dem, hvordan billederne bliver til
År: 2003 Nr.: 03
8 ud af 10 kommuner har formuleret målsætningerne for deres dagtilbud. Mange af dem er meget abstrakte og generelle
År: 2003 Nr.: 02
Tendensen til at fokusere på et handicappet barns svage sider ligger lige for. En ny metode giver de århusianske pædagoger bedre muligheder for at se barnets ressourcer. Det hæver kvaliteten og giver større tilfredshed i arbejdet med handicappede børn og unge
År: 2003 Nr.: 02
År: 2002 Nr.: 50
Institutionerne skal slås fast som en central del af velfærdssamfundet, og pædagogernes anseelse skal have et løft. BUPL har vedtaget et arbejdsprogram for de næste to år
År: 2002 Nr.: 49
Denne artikel handler om unge, medier og drømmen om at blive kendt. Den bygger på en misforståelse, men Michelle på 14 år korrigerer. Og fortæller, at vi alligevel ikke har misforstået det hele.
År: 2002 Nr.: 48
En gruppe somaliere i Århus spreder rygter om, at pædagogerne i et bestemt område af byen er pædofile, selvom alle deres anklager er fundet grundløse. BUPL ser nu ingen anden udvej end at stævne somalierne for injurier.
År: 2002 Nr.: 46
Fremtiden kræver samarbejde på tværs af alle organisationer, der interesserer sig for børn og unges vilkår og for velfærdsudviklingen. I BUPL Frederiksborg Amt vil man være "et hus for de mange".
År: 2002 Nr.: 42
Vi hører dem igen og igen, disse ideologiske holdninger, som let bliver til "sandheder", hvis ikke vi hele tiden gør opmærksom på, at der er andre muligheder.
År: 2002 Nr.: 40
Det kan godt være op ad bakke, men det er det værd. Sådan lød det, da lederne skulle diskutere, hvordan man kan fremme udviklingen af pædagogikken.
År: 2002 Nr.: 39
Danmarks Statistiks børnedatabase - i overhængende fare på grund af nedskæringer i staten - giver et unikt indblik i børns verden og deres levevilkår. Danskerne føder for få børn. Derfor er det et held, at indvandrerne pynter på børnetallet.
År: 2002 Nr.: 39
Danmarks Lærerforening står bag nyt forsøg på at få gang i samarbejdet
År: 2002 Nr.: 38
Eget bibliotek, højtlæsning, fortælleøvelser og masser af bogstav-, rim- og remselege. Med disse initiativer sætter Østerfælled Børnehus på Østerbro i København fokus på bogen og barnet. Resultatet er børn, der vil være forfattere, forældre, der inspireres til højtlæsning, og pædagoger, som oplever faglig stolthed, når børnene udvikler sig til glade og gode læsere
År: 2002 Nr.: 38
Det handler i langt højere grad om at se på barnets samlede udvikling og muligheder for læring.
År: 2002 Nr.: 35
Pædagogerne og deres faglige organisation lider af kollektiv narcissisme. Derfor har fusioner svært ved at lykkes, når BUPL er indblandet. En af dem, der har prøvet fusionsmiseren - endda hele to gange - taler ud.
År: 2002 Nr.: 35
Aldrig tidligere er der født så mange for tidligt fødte børn i Danmark. Og intet tyder på, at kurven knækker. Især antallet af ekstremt for tidligt fødte børn vokser støt, viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.
År: 2002 Nr.: 33
To seminarier har uafhængigt af hinanden søgt om at få lov til at undervise pædagog- og lærerstuderende sammen. Begge institutioner mener, der er behov for en større sammenhæng mellem de to fag
År: 2002 Nr.: 32
Efter Børn&Unges artikler om vold mod børn vil både justitsministeren og socialministeren nu undersøge, hvor stort problemet er. Justitsministeren peger på en særlig offerstatistik som en del af undersøgelsen. Men den statistik er sparet væk.
År: 2002 Nr.: 30
Pædagoger og lærere skal slås sammen i selvstyrende enheder for at give børnene en bedre skolestart, foreslår en ny bog. Desværre bremser beton i lærerforeningen den udvikling, mener en af forfatterne, Mads Hermansen.
År: 2002 Nr.: 26
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Alle pædagoger kommer på et eller andet tidspunkt i deres karriere til at stå overfor et voldsramt barn. Det sværeste er at konfrontere sig selv med mistanken - og derefter handle
År: 2002 Nr.: 23
Hvis det står til medlemmerne, skal BUPL kæmpe for tre ting: For flere ressourcer til institutionerne, for bedre løn og for at højne pædagogernes samfundsmæssige anerkendelse. Det viser en omfattende medlemsundersøgelse, der samtidig tegner et billede af pædagogerne som meget glade for deres arbejde.
År: 2002 Nr.: 22
De store visionære tanker om pædagoguddannelsen udeblev på den stort anlagte "visionsdag" på CVU Jelling. Alle venter på den omfattende evaluering af pædagoguddannelsen og virkninger af professionsbacheloruddannelsen
År: 2002 Nr.: 21
Hvis pædagoger bliver bedre til at skrive ned, hvad de diskuterer, hvordan de handler, og hvordan de organiserer sig, styrkes fagligheden, mener psykolog og konsulent Camilla Raymond. Når iagttagelser, beslutninger og diskussioner står sort på hvidt, giver det større mulighed for at reflektere over dem og måske handle anderledes
År: 2002 Nr.: 18
Bekymring for risikobørn er et godt grundlag for handling, viser erfaringer fra Silkeborg Kommune, som for fire år siden indførte et "Bekymringsbarometer". Men pædagoger mener ikke, at kommunen har afsat tilstrækkelige midler til at fuldføre det visionære projekt
År: 2002 Nr.: 15
Selvangivelsen vil blive sendt ud i marts/april 2002 med de oplysninger, skattemyndighederne har modtaget fra blandt andet arbejdsgivere og pengeinstitutter. Indsendelsesfristen er 1. maj 2002. Hvis du ingen ændringer har til disse oplysninger, skal du ikke indsende selvangivelsen. Ønsker du at foretage ændringer eller tilføjelser, skal de felter udfyldes, som du vil rette, og derefter skal du indsende selvangivelsen eller indtaste ændringerne via en trykknaptelefon (tast-selv). Der er også mulighed for at foretage rettelserne via Internettet. Alle former for rettelser skal være lavet inden 1. maj 2002. Når du senere modtager årsopgørelse, bør du gennemgå den nøje og kontrollere, om alle indkomst- og fradragsbeløb er korrekte. Uanset om du har indsendt selvangivelsen med ændringer eller ikke har gjort det, hæfter du for eventuelle fejl i de angivne oplysninger på årsopgørelsen.
År: 2002 Nr.: 13
I England starter skolen allerede i børnehaven. De tre til femårige har en fastlagt undervisningsplan, som de alle skal igennem, inden de kan komme i skole fra de er fyldt fire år. For vuggestuebørnene er der lidt friere rammer. Og sådan er det også i den private institution Abacus i syd London, som har 25 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Men meningerne om systemet er delte.
År: 2002 Nr.: 12
Vores måde at arbejde på er ikke alene protesten, men langt mere dokumentationen, som i høj grad hviler på pædagogers og klubfolks praksiserfaring fra deres arbejde med børn og unge i daginstitutionerne landet over
År: 2002 Nr.: 12
Skal småbørnspædagogikken beskrives i et nationalt dokument - en lære- eller rammeplan? Og hvad skal i så fald beskrives? En mere præcis og specifik national læreplan har været diskuteret ivrigt gennem et stykke tid. Socialministeren mener ikke, at der skal udarbejdes en læreplan. Tre børneforskere er henholdsvis for, imod og betænkelig
År: 2002 Nr.: 12
Lederne skal blive ved med at være en del af BUPL. Det er både de og BUPL bedst tjent med. "Tænketank" fremsætter forslag, som skal føre til et mere tilfredsstillende samliv
År: 2002 Nr.: 10
Børne- og Kulturchefforeningen sætter pædagoguddannelsen på dagsordenen i KL. Nye pædagoger bør være bedre til at samarbejde med lærerne, mener foreningens formand
År: 2002 Nr.: 08
To SFO'er i Århus har med hver deres udgangspunkt interviewet børnene. Samtalerne har givet pædagogerne en større forståelse for børnene og deres måde at reagere på. Et bedre kendskab til børnene gør det muligt at lave en bedre hverdag i SFO'en
År: 2002 Nr.: 06
Kun to ud af 32 rektorer svarede på Børn&Unges spørgsmål
År: 2002 Nr.: 04
I næste uge kan Lisa Skov kalde sig pædagog. Efter tre og et halvt års uddannelse, som hun ikke føler blev taget seriøst af seminariet, og hvor de studerende stort set blev overladt til sig selv
År: 2002 Nr.: 04
Pædagoguddannelsen er for ringe, og der er ingen, der tager ansvaret for den. Så kraftigt langer en censor og tidligere seminarielærer ud efter området, og en række studerende og lærere giver ham ret. Rektorformanden mener derimod, at kvaliteten er steget på uddannelsen
År: 2002 Nr.: 04
Dårligt psykisk arbejdsmiljø i den udliciterede institution Klosterdalen i Kalundborg tvinger personalet væk eller gør dem syge. Driftsherren, Børn & Unge Fonden, der ifølge en uvildig rapport har skabt problemerne, siger, at problemerne nu er løst, og anklager til gengæld BUPL for overenskomststridig arbejdsnedlæggelse
År: 2002 Nr.: 04
VK-regeringens "dødsliste" har gjort det af med klubuddannelsen. »Gold besparelse,« siger socialminister Henriette Kjær om grunden til at slagte uddannelsen
År: 2002 Nr.: 03
Praktikvejlederne ved mindre om fremmede kulturer end de studerende, de sender i praktik i udlandet, mener to vejledere fra Jydsk Pædagog-Seminarium. Derfor må vejlederne også sætte sig ind i forholdene, så de studerende får et ordentligt fagligt udbytte af udlandspraktikken
År: 2002 Nr.: 02
Kritikken hagler ned over pædagogstuderendes praktik i udlandet. Rektorer vil stramme reglerne
År: 2001 Nr.: 51
Klassekampen er afskaffet, siger Anders Fogh Rasmussen. Han har dog ikke udstyret os med en forståelsesramme og begreber som grundlag for denne nye samfundsorden
År: 2001 Nr.: 51
"Sørg for, at børnene ikke sutter på legetøj med ftalater - og kræv skriftlige garantier, når I køber nyt legetøj," er Grøn Informations råd til vuggestuerne
År: 2001 Nr.: 50
Unge vil gerne have indflydelse og ansvar. Men der skal tages udgangspunkt i de unge selv, der skal være kort fra ide til handling, og politikere og embedsmænd skal være lydhøre, viser evalueringen af et tre-årigt ungdomskommuneforsøg
År: 2001 Nr.: 50
Det er svært at finde legetøjsforhandlere, der vil give skriftlige garantier for, at legetøjet er ftalatfrit
År: 2001 Nr.: 50
Hvis kvaliteten skal blive bedre på daginstitutionerne, skal pædagogerne have bedre vilkår for efteruddannelse. Det mener den nye formand for landets børne- og kulturchefer
År: 2001 Nr.: 50
Trods meget ubehagelige bivirkninger, tydelige advarsler og manglende dokumentation er flere end 2.750 overvægtige børn og unge i behandling med appetitnedsættende medicin. Men medicinen bør slet ikke gives til børn og unge, mener overlæge og professor i ernæring
År: 2001 Nr.: 49
Meget tyder på, at politikerne snart vedtager, at børnehaveklassen skal være obligatorisk. Det er BUPL imod, hvis det betyder, at den bliver mere undervisningsorienteret.
År: 2001 Nr.: 48
Klubberne skal i stadig stigende omfang tage sig af truede børn og unge. Flere og flere klubber arbejder i gråzonen mellem fritidstilbud og behandlingstilbud. I Århus har tre klubber kastet sig ud i decideret behandling med programmet Ny Start
År: 2001 Nr.: 48
Børn, unge og voksne fra københavnske institutioner har taget billeder af det bedste i deres hverdag. Billederne blev udstillet to dage i sidste uge og skal være med til at påvirke politikerne til at øge kvaliteten af velfærden. Fire pædagogiske fagforeninger har været sammen om projektet
År: 2001 Nr.: 43
Vil pædagogerne ikke have os, kan de også blive fri. Fusionen med BUPL har fået fingeren fra flertallet af deltagerne i generalforsamlingerne hos Pædagogisk Medhjælper Forbund
År: 2001 Nr.: 42
Frederiks Fritidsklub har i et år haft en pædagog koblet fast på computerrummet. Resultatet har været, at pigerne er blevet tændte på computeraktiviteterne, og drengene er blevet meget mere nuancerede i deres valg af spil. Samtidig er computerne blevet defineret som en pædagogisk aktivitet
År: 2001 Nr.: 38
Pendlerprojektet skulle først og fremmest hjælpe 12 truede indvandrerunge. Men samtidig har det også givet et meget tæt samarbejde mellem de tre involverede klubber, politi og forvaltning
År: 2001 Nr.: 36
Evindelige gentagelser og tomgang er sammen med hængepartier fra det forrige møde med til at tappe mødet for energi. Kunsten er at respektere hinanden - og så slå til i det rette øjeblik. Tre pædagoger fortæller om deres mødeerfaringer fra sammenlagt 50 års pædagogisk arbejde.
År: 2001 Nr.: 34
År: 2001 Nr.: 26
Pædagoger, lærere og andre relationsarbejdere må have en særlig opmærksomhed på den ubevidste kommunikation i relationen
År: 2001 Nr.: 23
Skoleinspektøren for naboskolen er også chef for institutionen Troldebo, som både er fritidsordning og børnehave. Forældre og pædagoger er tilfredse med det tætte samarbejde mellem skole og børnehave
År: 2001 Nr.: 20
80 procent af de studerende på Landsklubuddannelsen synes, at undervisningen er meget spændende og relevant, viser en evaluering af uddannelsen
År: 2001 Nr.: 18
Boligministeriet vil ikke tvinge kommunerne til at overholde lovgivningen i byggesager. Kommunerne må selv være interesserede i at forbedre sig, mener man i ministeriet
År: 2001 Nr.: 18
Selvangivelsen vil blive sendt ud i marts/april 2001 med de oplysninger, skattemyndighederne har modtaget fra blandt andet arbejdsgivere og pengeinstitutter. Indsendelsesfristen er 1. maj 2001. Hvis du ingen ændringer har til disse oplysninger, skal selvangivelsen ikke indsendes. Ønsker du at foretage ændringer eller tilføjelser, skal de felter udfyldes, som ønskes rettet, og derefter skal du indsende selvangivelsen eller indtaste ændringerne via en trykknaptelefon (tast-selv). Der er også mulighed for at lave rettelserne via Internet. Alle former for rettelser skal være lavet inden 1. maj 2001. Når du senere får årsopgørelsen, bør du gennemgå den og kontrollere, om alle indkomst- og fradragsbeløb er korrekte. Uanset om du har indsendt selvangivelsen med ændringer eller ikke har gjort det, hæfter du for eventuelle fejl på årsopgørelsen.
År: 2001 Nr.: 14
92 pædagoger i Århus har været på efteruddannelse i tre måneder. Ufaglærte vikarer har erstattet dem i institutionerne. Alle pædagogerne har været ovenud begejstrede for det fælles løft, det har givet dem. Og igennem netværk, der opstod under efteruddannelsen, har de store planer om at følge op på jobrotationen
År: 2001 Nr.: 11
De administrative opgaver skal flyttes væk fra ledernes skuldre og tilbage til kommunen. Ellers spilder man både deres tid og engagement, mener sociologen Helge Hvid
År: 2001 Nr.: 08
Tusindkunst 19 kommuner har i projektet Tusindkunst arbejdet for at få en musisk dimension ind i pædagogikken og bygge bro mellem daginstitutioner og skoler. Pædagogerne har været flittige deltagere, mens det har været sværere at få fat i lærerne. Alligevel er der mange steder blevet nedbrudt grænser og knyttet venskaber mellem mange pædagoger og lærere
År: 2001 Nr.: 07
Tusindkunst Pædagogerne i Jelling Kommune er glade for deres svendebrev. I forbindelse med projekt Tusindkunst har de været i "mesterlære" for at blive bedre til at udtrykke sig praktisk-musisk sammen med børnene
År: 2001 Nr.: 07
Nyuddannede pædagoger har fået sværere ved at finde arbejde. Pædagogmangel findes efterhånden kun i det storkøbenhavnske område
År: 2001 Nr.: 06
Forældre kan som regel blive indlagt med deres syge børn. Men ikke hvis barnet er for tidligt født, og det må laves om, mener eksperter
År: 2001 Nr.: 06
Børneforsker Stig Brostrøm har i en kronik beskyldt selvforvaltningspædagogikken for at være årsag til, at svage børn ikke bliver set og dermed ikke får den hjælp, de har behov for. Børn&Unge har inviteret Stig Brostrøm og børneforsker Jan Kampmann, som er fortaler for børns selvbestemmelse, til at tale sammen om blandt andet selvforvaltning og pædagogens rolle
År: 2001 Nr.: 05
Politik for fremtiden
År: 2001 Nr.: 01
Vedtaget på BUPLs kongres 2000
År: 2001 Nr.: 01