Alle årgange Søg Facebook BUPL.dk
Søgning i fagbladet Børn&Unge

Der er søgt efter: børnehave*. Søgningen fandt mere end 100 artikler. Vi viser kun de første 100
Johnni Buch er pensioneret børnehaveleder og arbejder i dag som julemand i hele landet. Det giver kram, tegninger og masser af glade unger.
År: 2017 Nr.: 20
Børn er naturligt æstetisk til stede i verden. Deres sanseerfaringer danner grundlag for al deres læring og selvforståelse, mener pædagog Alice Kjær. Hun har skrevet en ny bog om æstetisk praksis og læreprocesser i dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 20
År: 2017 Nr.: 20
Hjørring Kommune droppede det traditionelle powerpointshow på pædagogisk dag og gav i stedet 435 medarbejdere en æstetisk oplevelse. Det har sat spor i hverdagen med børnene.
År: 2017 Nr.: 20
De Mariendal Børnehave besøgte Statens Museum for Kunst, blev der talt om mudderfarve og onde, stinkende jætter, for æstetiske oplevelser findes ikke kun i det skønne.
År: 2017 Nr.: 20
En ting er sikkert: I BUPL lægger vi hverken børne- eller pædagogbrillerne på hylden efter valget.«
År: 2017 Nr.: 19
Udviklingshæmmede, ordblinde, børn og andre, der har brug for hjælp til at læse madopskrifter, får hjælp til selvhjælp i ny og banebrydende billedkogebog.
År: 2017 Nr.: 19
Det tog et par år, før pædagog Lotte Vissing Andersen i frustration sgde sit job op i en børnehave. I dag arbejder hun i en SFO og er begejstret: Nu har jeg tid til at give omsorg og nærvær.
År: 2017 Nr.: 19
Over hele landet er der eksempler på forringet rengøring i dagtilbud. En lokal BUPL-formand fortæller om pædagoger, der ovenfra får besked på selv at give en hånd med. Mange steder får udlicitering skylden: Politikerne vælger pris før kvalitet, lyder anklagen.
År: 2017 Nr.: 19
I de syv daginstitutioner i Dagtilbuddet Christiansbjerg i Aarhus har de fået nok af mangelfuld rengøring. Nu er aftalen med firmaet sagt op.
År: 2017 Nr.: 19
Aalborg Kommune fravælger udlicitering af daginstitutioners rengøring, men har til gengæld flyttet rengøringen til dagtimerne. Ikke alle synes, det er en god idé.
År: 2017 Nr.: 19
Institutioner i Nyborg har fået en million kroner årligt til kvalitetsløft, men skal pengene gå til bedre normeringer eller til den rengøring, der er skåret i? Det dilemma vil de gerne være fri for.
År: 2017 Nr.: 19
Hvis daginstitutioner rengøres dårligere, end Sundhedsstyrelsens retningslinjer anviser, stiger infektionstallet. Konsekvenserne er store for børn, ansatte, forældre og forældres kolleger – og også for samfundsøkonomien, siger overlæge i Statens Serum Institut.
År: 2017 Nr.: 19
År: 2017 Nr.: 19
I fem år har Viborg Kommune haft stor succes med rideterapi som behandlingstilbud til børn med diagnoser eller andre udfordringer. Heste fungerer som et fælles tredje og en ven, der lytter, forklarer familieterapeut Inge Klitgaard, der har inviteret Børn&Unges journalist Signe Rosa Skelbæk med.
År: 2017 Nr.: 19
Det kan være svært at skabe overblik over, hvad børn kan være allergiske overfor. Astma-Allergi Danmark anbefaler, at I sammen med forældrene udarbejder en skriftlig plan til det enkelte barn.
År: 2017 Nr.: 19
Dorte Stensgaard blev i 2011 sygemeldt med kronisk belastningsreaktion, depression og angst, som har nedsat hendes arbejdsevne til det ubetydelige. Alligevel skal hun arbejdsprøves igen og igen. Det bliver hun mere syg af.
År: 2017 Nr.: 18
Mere åbenhed om psykisk sygdom skaber tryghed for børn. Derfor skal man lære børn, at psykisk sygdom er noget, man godt må tale om, siger Margrethe Herberg Hansen, der selv er ramt af psykisk sygdom.
År: 2017 Nr.: 18
Når man taler med børn om alvorlige emner som psykisk sygdom, er det især vigtigt, at man tilpasser sproget til deres alderstrin, mener psykolog Johanne Bratbo.
År: 2017 Nr.: 18
Der er brug for større fokus på køn og ligestilling i daginstitutioner, mener adjunkt Anette Erlandson Pedersen. I denne guide kan I få gode råd til at bringe normer og rutiner i spil.
År: 2017 Nr.: 18
År: 2017 Nr.: 17
År: 2017 Nr.: 17
Vrede ord og hårdt kropssprog er hverdag i mange institutioner, men skældud er som at hælde syre på børnenes selvværd, mener børneforsker Erik Sigsgaard og Marte Meo supervisor Christina Abildgaard. På workshops dette efterår tilbyder de pædagogerne alternativer til skældud.
År: 2017 Nr.: 17
Vognmansparkens Børnehave har i over 20 år haft det som øverste princip ikke at skælde ud, fortæller leder Lillian Gregersen.
År: 2017 Nr.: 17
Ligesom andre fagpolitiske organisationer bruger BUPL Facebook til at kommunikere pædagogernes og børnenes sag ud op til kommunalvalget. Men som menig pædagog kan du også være med. Især følelser hitter på Facebook, siger ekspert.
År: 2017 Nr.: 17
Pædagog Mette Alexandersen fik hjælp fra BUPL til et løntjek, der viste fejl i lønnen for over 20.000 kroner. Du kan også få din lønseddel set efter i din lokale fagforening.
År: 2017 Nr.: 16
To ud af tre kommuner har erfaringer med pædagogisk brug af robotter, viser Børn&Unges rundspørge. Og kombinationen af pædagoger og robotter kan lære børn egenskaber, de får brug for i fremtiden, vurderer flere eksperter.
År: 2017 Nr.: 16
UCL, University College Lillebælt, har netop sendt et hold nyuddannede pædagoger ud i verden med en særlig kvalifikation: De kan robotsprog og er klar til at lære børn helt ned til 3 år at programmere.
År: 2017 Nr.: 16
Når robotterne slippes løs i Bastionen i Ringsted, bygger børnene med legoklodser ovenpå dem og bestemmer, hvad de skal sige. På den måde bliver børnene klædt på til en fremtid med flere robotter.
År: 2017 Nr.: 16
Det er hverken trods eller et behov for at gøre opmærksom på sig selv, hvis et barn pludselig er ulykkelig over at skulle i institution. Det er et råb om hjælp, og det skal både pædagoger og forældre høre, siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.
År: 2017 Nr.: 16
Det vigtige er åbenhed og dialog samt at anerkende og respektere barnets følelser, siger de i Dr. Louises Børnehus i Thisted. Her tager de også snakken med det barn, der pludselig har en voldsom modstand mod at komme i institution.
År: 2017 Nr.: 16
Twitter er et udbredt værktøj blandt politikere og journalister. Det gør det muligt for dig at bruge mediet til at påvirke dagsordenen til kommunalvalget. Også selvom du blot har plads til at skrive 140 tegn i et tweet.
År: 2017 Nr.: 16
Der er brug for større fokus på pædagogers indbyrdes relationer, for de spiller en helt afgørende rolle for viden, kompetencer og kvalitet i daginstitutionerne. Når relationerne forsvinder, smuldrer fagligheden. Det viser et nyt forskningsprojekt om pædagogisk viden.
År: 2017 Nr.: 16
Nogle tror, at det er tilstrækkeligt at være et sødt og ordentligt menneske, når man skal arbejde med børn og unge.
År: 2017 Nr.: 15
År: 2017 Nr.: 15
Karina Krogh Hjerrild har arbejdet som medhjælper, taget uddannelsen som pædagogisk assistent og er nu netop færdiguddannet som pædagog. Hun læste videre for at få mere teori og større ansvar.
År: 2017 Nr.: 15
Kommunalpolitikernes ambitioner varierer voldsomt, når det handler om andelen af pædagoger i dagtilbud. I Hørsholm bevilger man penge ud fra, at kun lidt flere end halvdelen skal være uddannede. I Sønderborg vil politikerne have 80 procent uddannede pædagoger.
År: 2017 Nr.: 15
Vi har fundet inspiration til udsagnene om medhjælpere ved at google ’pædagogmedhjælper’. De kommenteres af lederne Ulla Daverkosen, Højbyhus vuggestue og børnehave i Ringsted, og Dorte Dam Jensen, den integrerede institution Troldblomst i Christiansfeld.
År: 2017 Nr.: 15
75, 60 og 50 procent. Sådan lyder tallene for, hvor stor en andel pædagogerne udgør af det pædagogiske personale i tre forskellige institutioner. Pædagogerne er knalddygtige, siger lederne, men de vil ikke undvære medhjælperne.
År: 2017 Nr.: 15
Det har stor betydning for børnenes trivsel, skoleparathed og evne til konfliktløsning, at de bliver mødt af uddannet personale i dagtilbud. Det fortæller seniorforsker Mogens Christoffersen, som har fulgt den internationale forskning på området.
År: 2017 Nr.: 15
I Norge har næsten to ud af tre medarbejdere i dagtilbud ikke en pædagoguddannelse. Men politikerne har fået øje på problemet. I Sverige er cirka 41 procent af medarbejderne pædagoger.
År: 2017 Nr.: 15
År: 2017 Nr.: 15
Mange udsatte og tosprogede børn drømmer om en plads i et fritidstilbud, nogle så meget, at de tropper op i SFO’en for at få lov til at komme ind. Men forældrene vælger den fra. To ud af tre pædagoger ser udsatte børn, der ikke kommer i et fritidstilbud, selvom de ville have stor gavn af at komme.
År: 2017 Nr.: 14
Sensommeren er højsæson for skilsmisser, når familien vender hjem til hverdagen, og far og mor har fået nok af hinanden. Når forældrene skal skilles, går det ofte ud over børnenes trivsel. Og her har pædagoger en vigtig rolle som barnets støtte og talerør, mener John Halse.
År: 2017 Nr.: 14
Grænserne mellem daginstitution og hjem flytter sig, i takt med at pædagogiske aktiviteter og læringsmål breder sig fra daginstitutionen og ud i hjemmene. Det stiller nye krav til samarbejdet mellem pædagoger og forældre.
År: 2017 Nr.: 14
For børn i vuggestuen Corneliusmindevej fortsætter de pædagogiske aktiviteter hjemme i stuen sammen med forældrene. Forældresamarbejdet om børnenes læring og udvikling skaber sammenhæng i børnenes og liv og respekt for pædagogernes faglighed.
År: 2017 Nr.: 14
De seneste års blik på børns sprog har haft stort fokus på ordforråd og skoleparathed. Men børns sprog er mere end ord, som kan testes og skrives ind i læreplaner. Børns spontane leg kan give voksne viden om, hvad der er vigtigt set fra børnenes perspektiv.
År: 2017 Nr.: 14
År: 2017 Nr.: 13
Private virksomheder med vind i sejlene begynder at tilbyde ’ad hoc’-børnehaver og vuggestuer som et attraktivt personalegode. Enkelte overvejer tilmed at etablere permanente dagtilbud.
År: 2017 Nr.: 13
Vi skal fortælle eventyr og lege med fortælledukker fremfor at terpe løsrevne sætninger, mener bogaktuelle Lene Brok.
År: 2017 Nr.: 12
Bare fordi det handler om læsning, behøver børnene ikke hoppe bogstaver. Pædagogfagligheden skal skinne mere igennem, når pædagogerne arbejder i skolen, mener ekspert. Og så skal der være mere tid til at lege.
År: 2017 Nr.: 12
Et projekt om sprogtilegnelse blandt børnehavebørn med sproglige udfordringer har vist gode resultater i Aalborg. En stor del af forklaringen er den aktive rolle, forældrene spiller.
År: 2017 Nr.: 12
Nogle børn kommer i institution uden flyverdragt, regntøj og madpakke, fordi deres forældre ikke har råd til at købe de mest basale ting. Problemet er stigende, siger pædagoger i en ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 11
Tæt samarbejde om tidlig indsats mellem sundhedsplejersker og pædagoger er endnu et temmelig uopdyrket land. Men potentialet er stort, viser flere kommuners erfaringer.
År: 2017 Nr.: 11
Mange tager det i dag for givet, at børn løbende skal målstyres med test og læreplaner. Men det er en skadelig forstyrrelse af børns naturlige skabelse af identitet og forståelse af verden og dens begreber, mener psykolog og forsker Nadja Prætorius.
År: 2017 Nr.: 11
Pædagog Karen-Kirstine Jepsen har arbejdet med flere koncepter i to børnehaver i Varde Kommune. Hun har både oplevet ­koncepter som bureau­kratiske og ufleksible og har erfaret, at systematikken kan være en hjælp til at komme hele vejen rundt om det enkelte barn og i samarbejdet med forældre.
År: 2017 Nr.: 10
År: 2017 Nr.: 10
År: 2017 Nr.: 10
Sådan lød Arbejdsskadestyrelsens svar til pædagog Gitte Lindegaard, der døjer med voldsomme smerter efter et fald i en svømmehal, hvor hun beskyttede et handikappet barn.
År: 2017 Nr.: 09
År: 2017 Nr.: 09
I Børnehuset Bakketoppen i Galten ved børnene nu, at bæredygtighed og ressourceforbrug handler om madspild, genbrug og et stykke henkastet tyggegummi. Med agentkapper, historiefortælling og oplevelser har de leget begreber ind i den daglige adfærd.
År: 2017 Nr.: 09
Næsten hver tredje alvorlige arbejdsulykke i dagtilbud og fritidsordninger skyldes fald eller snublen. Nu sætter Arbejdstilsynet fokus på den type ulykker i sin tilsynspraksis. Og ulykkerne kan forebygges.
År: 2017 Nr.: 09
Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud løftes. En styrket pædagogisk læreplan har fingeraftryk fra de pædagoger og ledere, der har deltaget i forarbejdet
År: 2017 Nr.: 08
Når bekymrede pædagoger sender en underretning ind til forvaltningen, aner de ofte ikke, hvad forvaltningen gør ved bekymringen. Og mange pædagoger synes, at kommunens indgreb ikke er tilstrækkeligt. »Virkeligheden er, at der ofte ikke bliver gjort noget,« siger ekspert.
År: 2017 Nr.: 08
Underretninger er ikke kun bekymringen for et barn i mistrivsel. Tre pædagoger fortæller her om andre udfordringer i arbejdet med underretninger
År: 2017 Nr.: 08
Nu kan pædagogerne blive en del af de netværksmøder, der skal hjælpe udsatte børn og familier. Og sagsbehandleren er bare et opkald væk. Brønderslev lægger sagsbehandlingen helt om
År: 2017 Nr.: 08
År: 2017 Nr.: 08
Han udråbte børn til at være kompetente, men han har aldrig ment, at forældre eller pædagoger skulle lade børn stå alene med ansvaret. Børn har brug for voksne, der kan og vil lede, siger familieterapiens grand old man, Jesper Juul.
År: 2017 Nr.: 08
Sociolog og forfatter Anette Prehn vil lære børn, unge og deres pædagoger at forstå hjernen og handle derefter. Se hvordan i denne guide.
År: 2017 Nr.: 08
År: 2017 Nr.: 08
Forskere og pædagoger skal sammen undersøge, hvordan et engageret samspil mellem voksne og børn kan gøre en forskel for 80 udvalgte børn på Lolland, fortæller adjunkt og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth.
År: 2017 Nr.: 08
Digitalisering i dagtilbud er et krav, som er svært at komme udenom. Men det er der heller ingen grund til, lyder det fra teknologibegejstrede institutioner, som er vilde med at bruge robotter og sociale medier som pædagogiske redskaber. Tag med på tourdigital i Børnehuset Bøgely og Nyrup Børnehus, hvor tablets og kodning er lige så vigtige pædagogiske redskaber som maling og modellervoks.
År: 2017 Nr.: 07
Hovedlus i danske institutioner er almindelige, og problemet er vokset, siden vi fik de første daginstitutioner. I år er der flere lus end sidste år, og efter påske er en af tre højsæsoner.
År: 2017 Nr.: 07
Efter 25 år som pædagog i det samme dagtilbud har pædagog Anne Marie Rasmussen oplevet mange forringelser. Øget alenetid er en af dem. Vi er blevet overbliksvoksne, siger hun. Men der er et lille lys i mørket.
År: 2017 Nr.: 06
’Helt vildt’ og ’totalt uansvarligt’ er nogle af de ord, to børneforskere finder frem, når de vurderer situationer, hvor en pædagog er alene med mange børn. Alenetiden rammer især børn i udsatte positioner, advarer de.
År: 2017 Nr.: 06
Bianca Smith Stern fokuserer på at sætte børnene i gang med aktiviteter og holde sig rolig, når hun er alene pædagog. På legepladsen er der både liv og konflikter, der skal løses.
År: 2017 Nr.: 06
Selvom pædagoger ofte er alene med store børnegrupper, og mange kalder det uforsvarligt, hører forældrene det ikke. Vi smiler og klarer os, siger pædagogerne. Dermed opstår en problematisk tavshedskultur, mener sociolog Rasmus Willig.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagoger kan med fordel lukke flere sprog end dansk ind i daginstitutionernes hverdag for at styrke flersprogede børns sproglige kompetencer, viser forskning. En institution har prøvet det og er begejstret.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagogerne fra den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus deler deres erfaringer fra projektet ’Biliteracy i børnehavens hverdag’. Bliv inspireret til at udvikle jeres egen pædagogiske praksis.
År: 2017 Nr.: 06
År: 2017 Nr.: 06
Dårlig stemning mellem pædagogerne og dårligt arbejdsmiljø påvirker børnenes trivsel. Det mener Unni Lind, som undersøger sammenhængen mellem børneliv og arbejdsliv i daginstitutionerne.
År: 2017 Nr.: 06
Pædagogerne manglede håndfast viden, da en treårig pige begyndte at onanere voldsomt i institutionen. Tre ud af fire pædagoger savner materialer og redskaber til at håndtere børns seksualitet og dialogen med forældrene, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 05
I Børnehuset Fuglsang har pædagogerne haft forskellige holdninger til, om børnene måtte bade nøgne på stranden om sommeren. Fælles diskussioner og fokus på børnenes udforskning af kroppen gjorde dem opmærksomme på, når reglerne blev for stramme.  
År: 2017 Nr.: 05
Det positive og udviklende i børns seksuelle lege og udforskningen af kroppen kan drukne i negativt formulerede forbud. Men retningslinjer kan sagtens motivere både børn og voksne til at tale om seksualitet og sætte emnet på dagsordenen i institutionen på en måde, hvor børnenes udvikling og trivsel i forhold til krop, køn og seksualitet er i fokus. Her er en række spørgsmål, I med fordel kan arbejde med
År: 2017 Nr.: 05
Dårlige normeringer og frygt for anklager om overgreb får institutioner til at nedlægge puderum og huler, så de bedre kan overvåge børnenes lege. Men puderummet er et vigtigt læringsrum, lyder det fra pædagoger og eksperter i børns seksualitet.  
År: 2017 Nr.: 05
3. marts blev Eksperimentalinstitutionen kåret som årets dagtilbud. En institution, hvor halvdelen af børnene har psykosociale vanskeligheder. De inkluderes gennem nærvær og et fællesskab, de kan spejle sig i. Og alle ansatte er pædagoger.
År: 2017 Nr.: 05
Så kære pædagoger, husk at åbne jeres mail, og svar på spørgeskemaet.
År: 2017 Nr.: 04
Hver tredje private dagtilbud og hver anden friskole har ikke en overenskomst med BUPL. Det skal der laves om på nu.
År: 2017 Nr.: 04
Cathrine Mikkelsen blev i januar uddannet pædagog som den første årgang, der skulle vælge specialisering. Valget var svært, men vi er bedre rustet til praksis nu, siger hun.
År: 2017 Nr.: 04
Den 45-årige irakiske flygtning, Ayar Hama-Ali Hama-Morad, blev tvunget på en dramatisk flugt fra sit hjemland, men endte med at vende modgangen til sin fordel og uddannede sig til pædagog. Han ved, hvordan det føles at være udsat og alene. Derfor kæmper han for at gøre en forskel for de unge.
År: 2017 Nr.: 04
Kreativ leg med film og filmproduktion styrker børns fællesskab, deres evne til at udtrykke sig og indsigten i, hvordan levende billeder kan snyde øjet. Det kræver hverken tunge kameraer eller særlig teknisk viden at mixe film med pædagogik.
År: 2017 Nr.: 04
Forskere har indsamlet pædagogers egne fortællinger om hverdagsepisoder i fem århusianske daginstitutioner. Fortællingerne giver pædagogerne et sprog for fagligheden i det uplanlagte og øger arbejdsglæden.
År: 2017 Nr.: 04
Her er to eksempler på detaljerede pædagogiske fortællinger fra pædagoger, der har deltaget i forskningsprojektet ’Viden i spil i daginstitutioner’. I kan bruge dem som inspiration til selv at arbejde videre med fortællinger.
År: 2017 Nr.: 04
År: 2017 Nr.: 04
Halvdelen af de pædagogstuderende oplever at stå alene med ansvaret for børn eller voksne på deres praktiksted. For 38 procent er ’alenetiden’ planlagt, viser ny undersøgelse.
År: 2017 Nr.: 03
Nogle børn er på tur næsten hver dag, mens andre er det én gang på en måned, viser en rundspørge, som Børn&Unge har gennemført. Svarene peger også på, at der generelt er færre ture end tidligere, mens det er gået kraftigt tilbage for kolonierne.
År: 2017 Nr.: 03
I Børnehaven Åhaven i Brande kommer især de mindste børn sjældent på tur ud af ­huset. Personalet mener, at de giver børnene den bedste læring i trygge rammer, hvor der er tid til at se den enkelte i øjnene.
År: 2017 Nr.: 03
Ture ud af huset styrker børns fantasi, legen, fællesskabet og troen på, at de kan håndtere uvante situationer. Men man skal ikke tage på tur for enhver pris, mener eksperter.
År: 2017 Nr.: 03
Pædagogstuderende i udlandspraktik oplever, at naturlige aktiviteter i Danmark opleves som farlige.
År: 2017 Nr.: 03
Børnene i Arveprinsesse Carolines Børneasyl i Aarhus er vant til at smække lågen efter sig og drage på tur både i nærområdet og på koloni. Det styrker relationerne mellem børn og voksne og er med til at danne børnene. I dag går turen til Botanisk Have, og Børn&Unge er med
År: 2017 Nr.: 03
År: 2017 Nr.: 03
I den integrerede institution Paddehatten ved Vejle tager pædagoger og vuggestuebørn på en opdagelsesrejse i den digitale verden. Med forskere på sidelinjen har sjove og lærerige eksperimenter givet lyst til mere
År: 2017 Nr.: 03
Selv de mindste børnehavebørn kan lære, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke. De skal hverken give hjertemassage eller kunstigt åndedræt, men de kan tilkalde hjælp, trøste og være omsorgsfulde. En dag kan det betyde forskellen mellem liv og død
År: 2017 Nr.: 03
Kun 4 ud af 10 kommuner giver ekstra penge til daginstitutioner med mange udsatte børn, og de bruger i gennemsnit kun 5 procent af daginstitutionsbudgettet. BUPL mener, at pædagogerne ikke kan løfte opgaven uden ekstra ressourcer.
År: 2017 Nr.: 02
Lone Thomsen og Ann-Kathrine Nymann Svendsen er ansat i social normering i Vuggestuen Smedegården, som ligger i et udsat boligområde i Aalborg. De oplever, at de har mulighed for at give børnene en bedre start i livet.
År: 2017 Nr.: 02
Sociale normeringer er nød­vendige, for at pædagogerne i Anne Mariegårdens Børnehus i København kan arbejde kvalificeret med de mange udsatte børn. ­Børneborgmesteren mener, at pengene er givet godt ud. BUPL er enig, men ønsker mere støtte til den store opgave.
År: 2017 Nr.: 02
År: 2017 Nr.: 02
Der findes blogs om pædagogik, psykologi, forholdene i institutioner og meget mere, men hvor er de, og hvem skriver dem? Her får du gode råd til at finde de spændende blogs og til, hvordan du selv kan blive blogger.
År: 2017 Nr.: 02
Hvad mener vi egentlig, når vi taler om trivsel? Tre forskere undersøger, hvad politikere, pædagoger, forældre og børn lægger i begrebet, som har fået fornyet politisk fokus de senere år.
År: 2017 Nr.: 02
Hvor forældre før greb situationen spontant, hvis to børn havde gang i god leg, planlægger de nu legeaftalerne i god tid på forhånd. De mange skemalagte legeaftaler skaber udfordringer i institutionerne.
År: 2017 Nr.: 01
Pædagoger ser det ikke som deres opgave at blande sig i børnenes legeaftaler i fritiden. Mød pædagogerne, der blev nødt til at tage affære, da legeaftalerne blev et stressende prestigeræs.
År: 2017 Nr.: 01
Når børn leger sammen uden for institutionen, knytter de tættere bånd, end de ville gøre, hvis de kun mødtes i børnehavens rammer. Det smitter af på hverdagen i institutionen.
År: 2017 Nr.: 01
Pædagogerne, psykologen og forskeren kommer med bud på, hvad de skemalagte legeaftaler i fritiden betyder for børnene.
År: 2017 Nr.: 01
År: 2017 Nr.: 01
En institution i Haderslev har gjort op med lange, kedelige gange. De har overladt indretningen til en pædagogisk indretningskonsulent. Nu understøtter indretningen pædagogikken.
År: 2017 Nr.: 01
Lene Kjærgaard blev kendt i medierne som pædagogen, der ville skifte børn ud med grise for at få et job. Men Lene karriere som grisepasser gik ikke helt som forventet.
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
År: 2016 Nr.: 20
Iben Harder Namensen har fået børn med en anonym sæddonor. Hun mener, at det er pædagogernes rolle at videregive den samme fortælling om far, som børnene kender hjemmefra.
År: 2016 Nr.: 20
Trinitatis Sogns Menigheds Børnehave satte gang i et projekt om skyggeteater, og det blev både til lege med lommelygter og pizzabakker samt en færdig teaterforestilling for forældre og bedsteforældre.
År: 2016 Nr.: 20
Det er temmelig almindeligt og slet ikke farligt, hvis et småbarn har en opdigtet kammerat eller en personificeret genstand, mener amerikansk psykologiprofessor.
År: 2016 Nr.: 20
Brugen af søvndyssende piller til børn er eksploderet, fordi fortravlede forældre har svært ved at putte børnene, mener børnelæge, som efterlyser, at pædagoger guider om god søvnhygiejne.
År: 2016 Nr.: 19
Et projekt om køn i Børnehusene Kokkedal har sat spot på blinde pletter i det pædagogiske arbejde, som bunder i fordomme, forventninger og forskelsbehandlinger af mænd og kvinder, drenge og piger. Nu udfordrer både børn og voksne stereotype kønsforståelser.
År: 2016 Nr.: 19
Kampagner rykker ikke meget ved den massive overvægt af kvindelige pædagoger i institutioner. Nøglen til at få flere mandlige pædagoger er mænds konkrete oplevelser med pædagogik.
År: 2016 Nr.: 19
Med få greb kan I undgå at ’fiske i samme dam’, når I leder efter nye pædagoger: Undgå kønsfarvet sprog, skriv to opslag, og fokuser på faglighed og specialer.
År: 2016 Nr.: 19
År: 2016 Nr.: 19
Børns følelsesmæssige udvikling er blevet en blind plet i vores kultur, mener psykolog Susan Hart. Hun har udviklet en forståelsesramme, hvorfra pædagoger kan arbejde med relationer og samspil og dermed hjælpe børn med følelsesmæssige udfordringer.
År: 2016 Nr.: 19
Pædagogerne i den integrerede institution Mælkebøtten i Holte var trætte af kaotiske scener i garderoben, skred i det planlagte program og manglende tid til faglighed. Et projekt skabte ny og bedre organisering af hverdagen.
År: 2016 Nr.: 19
Regeringen har forsøgt at komme os i møde med en pulje på 580 millioner kroner over fire år. Det er godt, men det er ikke godt nok.
År: 2016 Nr.: 19
År: 2016 Nr.: 18
Ny kampagne fra Ligestillingsministeriet om pædagogers gode arbejde i daginstitutioner storhitter på Facebook. Baggrunden for kampagnen er dog en trist tendens blandt mandlige pædagoger til at fravælge småbørnsområdet.
År: 2016 Nr.: 18
I en rørende video, der skal lokke flere mænd til pædagogfaget, genså pædagog Palle Juul Hansen tv-journalisten Thomas Skov - et af de 1.000 børn, som han har kendt som pædagog.
År: 2016 Nr.: 18
I dagtilbuddet Baunegården har flere børn diagnoser. Men det er deres behov og udfordringer, der er grundlag for pædagogikken – ikke diagnoserne.
År: 2016 Nr.: 18
Det er en balancegang at bruge sin viden om diagnoser til at tilrettelægge en hverdag, det enkelte barn fungerer i, og samtidig undgå at skærme barnet så meget, at det går glip af udvikling, fortæller pædagog Lisbeth Lynggaard Bjørn fra Astrup Specialskole.
År: 2016 Nr.: 18
År: 2016 Nr.: 18
BUPL’s formand, Elisa Bergmann, 46 år, genopstiller ved BUPL’s kongres. Hun glæder sig over, at BUPL er trængt igennem med budskabet om, at der er behov for bedre normeringer, og ærgrer sig over, at arbejdet med skolereformen ikke er kommet helt i mål. I den næste kongresperiode skal der endnu mere fokus på pædagogers faglighed.
År: 2016 Nr.: 18
Naturen er én stor, udfordrende legeplads, som byder på uanede muligheder for børn. Med projektet ’Spring Ud i Naturen’ har Friluftsrådet gennem de seneste tre år sat fokus på naturens mange positive sundhedseffekter og inspireret børn, voksne og fagprofessionelle i hele landet.
År: 2016 Nr.: 18
Børn skal opleve, at omsorgsarbejdet ikke udelukkende udføres af kvinder, og at det ikke altid er den mandlige pædagog, der er med på træværkstedet.
År: 2016 Nr.: 18
57 procent af de pædagogiske arbejdspladser oplever episoder med vold og trusler, men ikke alle bid og knyttede næver bliver registreret. Mange pædagoger negligerer volden.
År: 2016 Nr.: 17
En byttecentral med børnetøj var kun starten. Barrit Børnehus er gået hele institutionen igennem for at finde områder, hvor de kan gøre en forskel for særligt udsatte børn.
År: 2016 Nr.: 17
Kontanthjælpsloftet vil kaste flere børn ud i relativ fattigdom. Det vil få fatale konsekvenser for deres opvækst og liv, forudser eksperter.
År: 2016 Nr.: 17
Børnehaven Lystruplund havde svært ved at finde ud af, om den skulle betale for komponisternes ophavsret, når pædagogerne ville streame musik til børnene. Det skal institutionen ikke, lyder den korte konklusion på Børn&Unges tur gennem junglen af paragraffer.
År: 2016 Nr.: 17
Pædagog Martin Niemann fik nok af vintrene i vuggestuen med besværlige, bortblevne børnevanter. Han har nu designet en ny praktisk vante til småbørn
År: 2016 Nr.: 16
Skovbørnehaven Solstrålen skulle skære ned, og så kunne de ikke køre i skoven hver dag. Nu har institutionen købt cykler til alle børn, og hver dag cykler de afsted mod nye destinationer.
År: 2016 Nr.: 16
Cyklistforbundet har netop søsat kampagnen ’Vi kan cykle’, der skal hjælpe børnehaver med at introducere cykler som et legeredskab.
År: 2016 Nr.: 16
Alle daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune har udvalgt en nøglemedarbejder, der får den digitale dannelse til at blomstre blandt børn og voksne. Ringgårdens Børnehave er godt i gang.
År: 2016 Nr.: 16
Den nye chef for TrygFondens Børneforskningscenter, Simon Calmar Andersen, ønsker mere forskning i, hvordan personlig udvikling spiller sammen med faglig udvikling hos børn.
År: 2016 Nr.: 16
Et flertal af kommunerne planlægger massive besparelser på dagtilbud og skoler, viser en ­gennemgang af de kommunale budgetter. De skulle hellere investere, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 15
Pædagogstuderende Daniel Mosskov Jepsen er i praktik på et dagcenter for ældre. En arbejdsplads, han trives på, og som han sammenligner med et fritidshjem.
År: 2016 Nr.: 15
Der er mange fordele ved at have kaniner i børnehaven eller klubben. Men for at projektet skal blive en succes, kræver det forberedelse og en masse overvejelser, råder kaninekspert.
År: 2016 Nr.: 15
Danmarks Statistik har offentliggjort en opgørelse over normeringerne i dagtilbud og dagpleje. Men opgørelsen var så fuld af fejl, at den blev trukket tilbage. Opgørelsen viste blandt andet, at der var ét barn pr. voksen i vuggestuerne i Langeland Kommune, som ikke driver nogen vuggestuer.
År: 2016 Nr.: 14
16 pædagoger fortæller om hverdagen og den normering, de har den dag, Børn&Unge ringer. De er enige om, at normeringerne skal forbedres, helst med uddannede. For børnenes skyld. De har brug for kompetente voksne, der kan give dem omsorg og øge trivslen.
År: 2016 Nr.: 14
Kommunale forskelle i normeringer og ens bopæl må ikke afgøre, om et barn får et godt liv, siger ­psykolog Margrethe Brun Hansen. Hun går ind for minimumsnormeringer og 100 procent uddannet personale i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 14
Tre børn fra Ministeriernes Børnehus i København sætter ord på fordele og ulemper ved mange og få voksne. Børnehavestuerne i den selvejende institution er normerede til 20 børn og 3 voksne, mens vuggestuestuerne tæller 4 voksne til 14 børn.
År: 2016 Nr.: 14
To forskere, der er kendt for at have stærke meninger, er blevet bedt om at prioritere, om normeringer, andelen af uddannede, ledelsen eller læringsmiljøet betyder mest for kvaliteten af et dagtilbud.
År: 2016 Nr.: 14
År: 2016 Nr.: 14
Men der er grænser for, hvor længe pædagoger og børn kan overleve i en virkelighed, der efterhånden er så grotesk, at man tror, det er løgn.
År: 2016 Nr.: 14
Michael Lykke oplever, at det er svært at holde styr på, hvilke madvarer hans datter er allergisk overfor. Derfor har han udviklet en app, der gør det lettere.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagogstuderende fra UC Sjælland gennemfører forløb, hvor de gennem aktionslæring er med til at påvirke praksis i institutionerne. Det er blandt andet med til at ændre overgangene fra børnehave til SFO i Høje-Taastrup.
År: 2016 Nr.: 13
Pædagoger elsker deres fag, men det psykiske arbejdsmiljø er nu så opslidende, at hver fjerde pædagog overvejer at sige op. Mange tvivler på, at de holder til pensionsalderen, viser ny undersøgelse. BUPL kræver bedre normeringer.
År: 2016 Nr.: 13
Der er i bogstavelig forstand grænseløs tillid til børnene i Børnehaven Porskjær. For her er de forbudte områder ikke markeret med et hegn, men med gule streger på asfalt, fliser og træer.
År: 2016 Nr.: 13
I Børnehaven Stoldalen i Hobro kom hegnet op, da en lille pige var væk i fem timer. Men pædagogerne advarer mod et hegns falske tryghed. Et hegn kan forceres, hvis man vil.
År: 2016 Nr.: 13
Børn, der lider af OCD, bruger al deres energi på det, og det kan gribe altafgørende ind i deres hverdag, siger psykolog om børn, der lider af tvangstanker og tvangshandlinger.
År: 2016 Nr.: 13
Danmarks mest solgte børnebog i 2015, ’Kaninen, der så gerne ville sove’, er nu kommet som lydbog. CD-formatet er velegnet til brug i børneinstitutioner.
År: 2016 Nr.: 12
Hver anden pædagog over 55 år tager medicin eller får anden behandling på grund af nedslidning. Mange kan ikke se sig selv arbejde frem til pensionsalderen.
År: 2016 Nr.: 12
Tre pædagoger på 70+ fortæller her, hvorfor de fortsætter med at arbejde, selvom de for længst har passeret den klassiske pensionsalder. Arbejdsglæde, omstillingsparathed, nedsat tid og en lang pause fra arbejdsmarkedet er nogle af deres forklaringer.
År: 2016 Nr.: 12
I daginstitutionen Kernehuset arbejder pædagogerne med børneperspektiver. De interviewer børnene for at få indblik i, hvordan de ønsker at institutionen skal se ud. Det har gjort institutionen til en demokratisk mødeplads. Og skabt ændringer.
År: 2016 Nr.: 12
Den integrerede institution Krudtuglen i København har forbudt både børn, forældre og ansatte at bruge egne mobiler i institutionen. Det har skabt mere nærværende forældre og færre problemer blandt de større børn, fortæller leder Pia Lykke Pedersen.
År: 2016 Nr.: 12
Flygtningeforældre på integrationsydelse risikerer økonomisk straf for at blive væk fra deres sprogkursus, når de skal køre deres børn ind i dagtilbud. Grotesk, siger BUPL.
År: 2016 Nr.: 11
Det udskældte omprioriteringsbidrag er fjernet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Vi undgår dermed, at børneområdet bliver slagtet, siger BUPL.
År: 2016 Nr.: 11
År: 2016 Nr.: 11
Pædagoger skal tro mere på børnene og fokusere på det gode, de bidrager med. Men det kan være op ad bakke, fordi pædagogerne i stigende grad skal måle børnenes præstationer. Sådan siger sociolog og forsker Hanne Warming i ny bog.
År: 2016 Nr.: 11
År: 2016 Nr.: 11
Fremtidens Dagtilbud er uetisk og minder om de laboratorieforsøg, der foregik for 40-50 år siden. Både børn og pædagoger bliver gjort til forsøgskaniner i en uhellig alliance mellem forskningsmæssige, politiske og kommercielle interesser. Tre forskere og BUPL er stærkt kritiske over for det 25 millioner kroner dyre forskningsprojekt.
År: 2016 Nr.: 10
Børnehaven Skipper Clement har ikke fulgt Fremtidens Dagtilbud til punkt og prikke, da hverdagen ikke altid passer til programmet. Samtidig er det svært at forberede sig, fordi pædagogerne ikke har fået ekstra tid, fortæller pædagog Bitten Heidemann Pedersen.
År: 2016 Nr.: 10
Pædagogik er i Fremtidens Dagtilbud defineret som direkte voksen-barn-stimulering i forhold til bestemte kompetencer, man efterfølgende kan måle på, mener tre forskere. Det er et anderledes syn på pædagogik og læring, end man tidligere har set i Danmark.
År: 2016 Nr.: 10
Du afgør selv, hvem du vil være venner med på Facebook. Alligevel bør du være varsom med at knytte institutionens børn og forældre til din personlige profil. I stedet kan du oprette en konto med din pro­fessionelle identitet.
År: 2016 Nr.: 10
Vi er for hårde ved os selv – især når vi er ramt af angst, stress eller depression. Du skal behandle dig selv, som du ville behandle din ven, lyder rådet i ny selvhjælpsbog.
År: 2016 Nr.: 09
Stine Lemming oprettede sidste år sin selvstændige virksomhed Familielivet i fokus, hvor hun bruger sin pædagogiske viden og erfaring til at vejlede familier i mistrivsel.
År: 2016 Nr.: 09
Børnehaven Uglebo har gjort overgangen fra børnehave til skole let. Pædagogerne deler børnene op efter alder og samarbejder tæt med skolen, både før og efter børnene starter.
År: 2016 Nr.: 09
Mange institutioner er lukket og mange er lukningstruede. Børnehaven Engly lukkede sidste sommer, og gjorde sig en række erfaringer.
År: 2016 Nr.: 09
Effekten af de pædagogiske koncepter er ofte udokumenterede. Nogle gange bygger de på forventninger til, hvad der vil ske, andre gange på uvildige evalueringer, viser analyse af seks koncepter fra lektor Christian Aabro.
År: 2016 Nr.: 08
Nadia Jørgensen er psykisk skadet, efter at hun blev tæsket og truet af en 10-årig dreng. Fordi hun ikke meldte drengen til politiet, har Erstatningsnævnet afvist at give hende offererstatning. Nu trækker BUPL nævnet i retten.
År: 2016 Nr.: 08
År: 2016 Nr.: 08
Kvalitet i daginstitutioner for små børn ’doesn’t come cheap’, siger den engelske forsker Brenda Taggart. Hun har undersøgt effekten af høj kvalitet i dagtilbud hos 3.000 engelske børn gennem 14 år. Konklusionen er, at politikerne må punge ud, hvis de vil have varige, holdbare forbedringer af børns læring og udvikling.
År: 2016 Nr.: 08
Mindst halvdelen af alle børn har problemer med motorikken og dermed balancen, viser undersøgelse. Mange af dem er så svimle, at de enten farer rundt og er urolige eller er stille og frygtsomme.
År: 2016 Nr.: 07
Pædagog Hanne Busk Poulsen ser flere og flere børn, som ikke kan finde ud af at lege, bevæge sig og være sammen med andre. Hun kalder dem ’ubrugte’.
År: 2016 Nr.: 07
Hver tredje institution har søgt eller overvejer at søge sponsorater, viser ny rundspørge fra Børn&Unge. Tendensen rejser både etiske og økonomiske spørgsmål, vurderer BUPL og en dagtilbudsforsker.
År: 2016 Nr.: 07
I private og selvejende institutioner er sponsorater oftest en del af hverdagen, viser Børn&Unges rundspørge.
År: 2016 Nr.: 07
Stig Broström har arbejdet med pædagogik i mere end fire årtier. Han har haft stor indflydelse på pædagogikken. Men nu er det tid til, at han går på pension.
År: 2016 Nr.: 07
Børn kan lære en masse og få gode erfaringer med materialer og egen krop, hvis de får lov til at eksperimentere med vand, viser ny forskning.
År: 2016 Nr.: 07
En mastergruppe skal komme med bud på en revision af læreplanerne. Der lægges ikke op øget skoleficering, siger formand for mastergruppen Andreas Rasch-Christensen. BUPL ser positivt på det pædagogiske grundsyn
År: 2016 Nr.: 06
Pædagoger skal kunne tåle at være midt i orkanens øje, mener en leder, der har søgt efter en robust pædagog. Formanden for BUPL-lederne mener, det er en misforståelse, at der er brug for de robuste. De bedste pædagoger er de fagligt dygtige.
År: 2016 Nr.: 06
År: 2016 Nr.: 06
I Estland bruger mange børnehaver og skoler det danske antimobbeprogram Fri for Mobberi, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Esterne er meget glade for programmet og har besluttet at indføre det i alle landets børnehaver.
År: 2016 Nr.: 06
Universitetet i Tallinn har indført undervisning i Fri for Mobberi som en obligatorisk del af pædagoguddannelsen. De studerende har taget godt imod det, fortæller lektor Kerstin Kööp.
År: 2016 Nr.: 06
Ledelsen i Trekløveren i Hvidovre blev mødt af de mest nuttede demonstranter, da en gruppe børnehavebørn krævede nye gardiner.
År: 2016 Nr.: 06
Flere institutioner i Kolding Kommune har indført nye retningslinjer for mad og måltider, efter at pædagogerne har prøvet et dialogisk spil, der fokuserer på medarbejdernes egne idéer.
År: 2016 Nr.: 06
Lasse Lynæs er uddannet pædagog, men i sin fritid er han voksenven og ’matcher’. Han brænder for børnene og ønsker at inspirere flere pædagoger til at gøre det samme som ham.
År: 2016 Nr.: 05
Malthe Thomsen, der i sin pædagogpraktik i New York blev anklaget for krænkelser af børn, kan nu føre sag om uretfærdig behandling. Det har en dommer netop afgjort
År: 2016 Nr.: 05
Sunde frokostordninger har stor betydning. De skal tilbage i intuitionerne, mener BUPL
År: 2016 Nr.: 05
Forældre til småbørn bliver skilt som aldrig før. Det mærker pædagogerne, der ofte må balancere som mellemmænd mellem stridende forældre i skilsmissefamilier. 
År: 2016 Nr.: 05
Den første generation af unge, der er flasket op med internettet og har været teenagere på Facebook, indtager nu arbejdsmarkedet. De digitale indfødte vil udfordre og udvikle arbejdspladsen, mener erhvervs­forsker bag omfattende undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 05
Det er ved at blive forår, og børnene tilbringer mere tid udenfor. Derfor er det vigtigt at beskytte dem mod solens stråler. Her får du en håndfuld gode råd om solbeskyttelse.
År: 2016 Nr.: 05
Anne-Mariegårdens børn har fået udvidet ordforrådet og større interesse for bøger, efter at den integrerede Valby-institution gennemførte et tre ugers forløb med højtlæsnin
År: 2016 Nr.: 05
Mange jobsøgende undervurderer effekten af et godt CV og lægger al energien i ansøgningen. Men et CV skal kunne mere end blot at opremse din jobhistorik i kronologisk rækkefølge, siger ekspert.
År: 2016 Nr.: 05
Merete Martin Jensen havde svært ved at finde en børnebog, der satte fokus på kønsstereotyper, da hendes børn var små. Så nu har hun skrevet den selv.
År: 2016 Nr.: 04
Kun fem procent af alle underretninger kommer fra dagpleje og dag­tilbud. Allerede mens børnene er små, kan pædagogerne se, hvem de udsatte børn er, men underretningerne kommer først, når børnene begynder i skole. Vi skal fange børnene tidligere end i dag, siger BUPL’s formand.
År: 2016 Nr.: 04
Det kniber for pædagogerne i Struer med at få underrettet, men ressourcepædagog Anette Knold Koch underretter altid, når det er nødvendigt. Hun gennemgår indholdet af underretningen med forældrene, inden den bliver sendt til forvaltningen.
År: 2016 Nr.: 04
År: 2016 Nr.: 04
På Brumbassestuen må børn tegne på gulvene med kridt, og der er maling i vandpistolerne. Pædagog Kirstine Kirk eksploderer i kreativitet, når hun hjælper børnene med at finde løsninger på livets små og store problemer.
År: 2016 Nr.: 04
Når man arbejder kreativt med børn, skal man slippe styringen og vende verden på hovedet, siger professor Lene Tanggaard.
År: 2016 Nr.: 04
Pædagogerne i Barrit Børnehus ville gerne hjælpe de familier, der ikke har så meget. Nu bytter forældrene brugt tøj i børnehavens byttecentral, og pædagogerne kan altid finde en varm hue og et par tørre sokker til børnene.
År: 2016 Nr.: 04
Musikken mangler på pædagoguddannelsen, mener pensioneret musiklærer Henny Hammershøj. Hun kom hjem fra Ghana med sanglege, som hun nu formidler på DVD.
År: 2016 Nr.: 03
Børneminister Ellen Trane Nørby vil have centralt fastsatte mål i de pædagogiske læreplaner. BUPL ønsker sig en vision for børneområdet og siger nej til test, tjeklister, koncepter og mere bureaukrati.
År: 2016 Nr.: 03
Antallet af private daginstitutioner er mere end fordoblet, siden loven blev ændret for 10 år siden. I cirka 40 procent af institutionerne arbejder pædagogerne uden overenskomst, viser kortlægning fra Fyn og Sydjylland.
År: 2016 Nr.: 03
Langt flere private institutioner skal have overenskomst. Det skal ske ved at bruge argumenter i stedet for trusler, mener BUPL’s næstformand, Birgitte Conradsen.
År: 2016 Nr.: 03
Trods skepsis valgte Tybjerg Privatskole at indgå en overenskomst for skolepædagogerne. Ifølge skoleleder Kenneth Oksborg har den gjort hverdagen lettere, men flere af hans lederkolleger mener, at overenskomster er for besværlige at arbejde med
År: 2016 Nr.: 03
BUPL Sydjylland og BUPL Fyn er gået sammen om at ansætte en projektmedarbejder, som skal bane vejen for, at flere private daginstitutioner får en overenskomst.
År: 2016 Nr.: 03
Privatisering vil typisk føre til ringere løn- og arbejdsvilkår, men egentlig social dumping i daginstitutioner er usandsynlig, for det vil forældrene ikke finde sig i. Det mener arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen.
År: 2016 Nr.: 03
Vi orienterer os over nettet. Derfor er en institutions hjemmeside ambassadør for institutionen, og den skal ikke kun give oplysninger og viden videre. Den skal også signalere kvalitet og professionalisme, mener Skive Kommune, hvor alle institutionerne har oprustet på den del af kommunikationen.
År: 2016 Nr.: 03
Vi skal fortælle, at kvalitet koster og hvis det lykkes regeringen at fjerne 2,4 milliarder kroner, så kommer der altså ikke kvalitet.
År: 2016 Nr.: 03
Pædagog Anne Søgaard var selv med til at præge sin stilling som inklusionsvejleder i Dragør Kommune. I dag hjælper hun institutioner og lokalsamfundet med at skabe inkluderende fællesskaber.
År: 2016 Nr.: 02
Nogle børn i vuggestuer og børnehaver har det så skidt med de test, de gennemgår i forbindelse med udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, at BUPL og forældrene vil have testene stoppet. Ministeren afviser.
År: 2016 Nr.: 02
Omgangssyge er en væsentlig grund til, at pædagoger er mere syge end andre faggrupper, siger både pædagoger og hygiejneeksperter. Knap en fjerdedel af pædagogers samlede sygefravær skyldes virus og infektioner, viser undersøgelse.
År: 2016 Nr.: 02
Den integrerede institution Firkløveren i Humlebæk har sat alt ind på at bekæmpe sygdom og smittefare, og det har givet pote. Sygefraværet er faldet, og trivslen er i top.
År: 2016 Nr.: 02
Legetøj og sofahynder i daginstitutioner er kun mindre smittekilder, så der er næppe grund til at skrue op for rengøringen, siger Tobias Ibfelt. Hans nylige ph.d. afhandling er en af de første forskningsundersøgelser af virus og bakterier i miljøet i daginstitutioner.
År: 2016 Nr.: 02
År: 2016 Nr.: 02
Københavns nye døgnåbne integrerede institution er en succes for børn, forældre og personale, men undervejs har de tilfredse pædagoger mødt en del fordomme.
År: 2016 Nr.: 02
Pædagogers faglighed har stor betydning for små børns udvikling. Deres vedvarende opmærksomhed mod børns engagement og behov er helt afgørende, men ressourcerne skal være i orden, fastslår forskere.
År: 2016 Nr.: 01
I Balders Hus i Kerteminde har pædagogerne ambitioner om at gøre det allerbedste for børnene. I vuggestuegruppen arbejder de på at gøre de 12 børn selvhjulpne og socialt, sprogligt og motorisk stærke.
År: 2016 Nr.: 01
I en helt almindelig daginstitution er der oprettet et skærmet tilbud for sårbare børn. Her er normeringerne i top, så pædagogerne kan give børn, der har fået en svær start i livet, et blidt skub i den rigtige retning.
År: 2016 Nr.: 01
Det er især i hovedstadsområdet og det sjællandske opland, at kommunerne prioriterer vuggestuer. I landkommunerne er dagplejen oftere anvendt til de mindste børn.
År: 2016 Nr.: 01
Facebook udfordrer grænserne mellem det arbejdsmæssige og det private rum. Institutionerne og den enkelte pædagog og leder møder udfordringen vidt forskelligt.
År: 2016 Nr.: 01
Kan man danse en bog? Ja, mener Fuglebakkens Børnehave i Roskilde, hvor børnene opfører deres yndlingsfortællinger som leg, dans og bevægelse.
År: 2016 Nr.: 01
Birthe Svenningsen reddede et barn fra at få et bord i hovedet, men fik selv en arbejdsskade ved heltegerningen. Det er bittert, men jeg havde gjort det samme i dag, siger hun
År: 2015 Nr.: 20
Tusindvis af danske børn er blevet til ved hjælp af en ukendt sæddonor. Da Pia Olsen fødte Karla, fandtes der ingen litteratur om emnet. Men det gør der nu.
År: 2015 Nr.: 20
Nicoline Holm-Jørgensen har oprettet en supplerende pensionsopsparing. Hun vil have mulighed for selv at bestemme, hvornår hun går på pension.
År: 2015 Nr.: 20
Landet rundt står pædagoger over for nye og store udfordringer forbundet med modtagelsen af flygtningebørn. Især fordi ressourcerne ikke følger med, viser BUPL-rundspørge.
År: 2015 Nr.: 20
Normering og pædagogandel i en asylbørnehave i Tranum i Jammerbugt Kommune er ringere end i kommunens almindelige børnehaver. Uansvarligt, siger BUPL.
År: 2015 Nr.: 20
I Danmark har der de seneste år været hed debat om, hvorvidt danske institutioner skal tage religiøse hensyn til andre religioner. Det er en diskussion, vi kommer til at høre meget mere til i fremtiden, spår eksperter og BUPL.
År: 2015 Nr.: 20
I Aalborg ligger der tre institutioner inden for en radius af kun to kilometer. Selvom den fysiske afstand er lille, er der stor forskel på, hvordan de fejrer den kristne jul og andre religioners højtider.
År: 2015 Nr.: 20
Linjerne trækkes ofte hårdt op, når religiøse særhensyn i dagtilbud og skole diskuteres. Her kan du møde to engagerede debattører, der langtfra er enige om, hvad institutionerne skal gøre.
År: 2015 Nr.: 20
Børnetegninger overalt, røde Ikea-sofaer, høje børnetaburetter og glade børn, der synger, løber på gangen og kaster sig i store bløde puder. Alt ligner en almindelig vuggestue. Men Rodacie ligger i Rumæniens hovedstad og er en vuggestue ud over det sædvanlige på disse kanter.
År: 2015 Nr.: 20
Rumænske politikere og eksperter ser store fordele i inspiration fra Danmark. De lægger især vægt på uddannelse af medarbejderne, som skal have mere fokus på trivsel og mindre på fysisk omsorg.
År: 2015 Nr.: 20
Børneinstitutionen Byskovgaard i Slagelse har bragt børnehave-, vuggestue- og specialbørn sammen i kreative projekter. Det har givet større sammenhold på tværs af stuerne.
År: 2015 Nr.: 20
102 ansatte i vuggestuer og børnehaver anmeldte sidste år en psykisk erhvervssygdom som stress eller depression til ­ Arbejdsskadestyrelsen. Ingen af sagerne er blevet anerkendt.
År: 2015 Nr.: 19
I 2014 steg antallet af anmeldelser om psykiske erhvervssygdomme markant på det ­pædagogiske område. Større opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø og pressede arbejdsvilkår kan være nogle af forklaringerne.
År: 2015 Nr.: 19
Folketinget vil ikke umiddelbart ændre i loven, så flere psykiske arbejdsskader kan blive anerkendt. Men de mange afvisninger er ’påfaldende’, siger beskæftigelsesordfører.
År: 2015 Nr.: 19
Rikkie Bilager, der er ressourcepædagog i Esbjerg Kommune, har lavet en bog til sin søns børnehave for at lære børn og voksne om, hvordan hverdagen ser ud for en diabetiker. Det giver tryghed og klare aftaler.
År: 2015 Nr.: 19
En smittende begejstring for cykling har nu givet leder Erik Nielsen en pris fra Cyklist­forbundet. Som pædagog brænder han for at gøre børn cykelsikre og glade for de to hjul.
År: 2015 Nr.: 18
Ny app får liv i de gamle lege og lokker børnene væk fra skærmene, mener udvikler. Fritidshjemsbørn har med succes testet app’en.
År: 2015 Nr.: 18
Hver dag ankommer nye asylansøgere til Danmark. Uden baggage, men med meget at bære på. Mens de på asylcentrene venter på en endestation, er pædagoger børnenes og forældrenes stærke støtter. Tag med i tre dage i Center Tranum.
År: 2015 Nr.: 18
I Børnehuset Skovstjernen har pædagogerne dagligt fokus på det gode forhold til forældrene, som skal mødes med respekt og opfordring til dialog. For så får vi deres tillid, og det er til gavn for børnene, siger de.
År: 2015 Nr.: 17
På Mors tør de sige det højt: Pædagoger kan hjælpe og støtte forældre i børneopdragelsen. Nu sættes et udvidet forældresamarbejde i system. Nogle daginstitutioner er allerede i gang.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagog Ib Jensen har fået ros for sin måde at være på i DR-programmerne ’Børnenes hemmelige liv’. Virkelighedens Ib er også optaget af, hvordan børn får mulighed for at blive sig selv i samspillet med andre børn og nærværende voksne.
År: 2015 Nr.: 17
Pædagog Gitte Schrøder Jørgensen er glad for det nye kommunalbudget i Aabenraa kommune, som er gået fra at skulle spare tre millioner kroner på børneområdet til at tilføre tre millioner kroner ekstra.
År: 2015 Nr.: 16
Pædagoger er vigtige for flygtningefamiliers forberedelse til et hverdagsliv i Danmark. Ny bog inviterer indenfor i de kommunale asylcentre.
År: 2015 Nr.: 16
Bøger og alfabetklodser er vigtige for børns sproglige udvikling i børnehaven. Derfor har et forskerhold undersøgt, hvordan det fysiske sprogmiljø ser ud i de danske børnehaver.
År: 2015 Nr.: 16
Seks børnehaver i Holbæk Kommune har deltaget i et forsøg med at skærpe de store børns appetit på bogstaver. Opskriften er enkel, men den virker, fortæller Flemming Olesen, leder i Vipperød Børnegård.
År: 2015 Nr.: 16
Danmark sender hvert år millioner af kroner retur til EU, fordi vi ikke fuldt ud udnytter et tilskud til frugt og grønt til børn. Pengene kunne bruges til frugt i børnehaver, mener professor.
År: 2015 Nr.: 15
Lillian Redam er en af nu 1001 pædagoger, der siden 2013 har mistet dagpengeretten. Hun og BUPL efterlyser job frem for meningsløs aktivering.
År: 2015 Nr.: 15
År: 2015 Nr.: 15
Flygel og violin rykker ind i ghettoen, når daginstitutioner i boligsociale områder samarbejder med foreningen Genklange om at give områdets børn oplevelser med klassisk musik.
År: 2015 Nr.: 15
Manglende dialog og modstridende holdninger skaber oftest problemer, når der kommer en ny chef i en institution.
År: 2015 Nr.: 14
År: 2015 Nr.: 14
Frederiks far er soldat og er udstationeret i lang tid i et andet land. Det er hårdt for Frederik og hans mor, pædagog Luise Gibler Rohde. Hun har skrevet om hverdagen med savnet. Emilie Melgaard Jacobsen, der også er soldaterkone og pædagog, har tegnet til.
År: 2015 Nr.: 14
Trafikpropper og sjuskeri er de største grunde til, at forældre henter for sent, siger pædagogerne. Det bunder i en skæv balance mellem familieliv og arbejdsliv, mener BUPL og forældreorganisation.
År: 2015 Nr.: 13
En professionalisering af børnenes opstart og en klar forventningsafstemning med forældrene har skabt respekt om det pædagogiske arbejde i Børnehaven Svalen i Næstved. Nu henter forældrene til tiden.
År: 2015 Nr.: 13
År: 2015 Nr.: 13
Et nyt Center for Daginstitutionsforskning åbner på Roskilde Universitet. BUPL har skudt penge i centret for at give området en større stemme i debatten og for at samle forskningsmiljøet. Begge dele er tiltrængt, mener centerleder Annegrethe Ahrenkiel.
År: 2015 Nr.: 13
I år er 5.163 håbefulde nye studerende optaget på pædagoguddannelserne landet rundt. Caroline Åskov Arnecke er en af de heldige. Hun er blevet inspireret af sin pædagogmor.
År: 2015 Nr.: 12
Danske pædagoger er ikke gode nok til at udvikle børns sprog, viser forskningsprojekt. En forklaring er de mange værktøjer, kommunerne overdynger pædagagogerne med, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 12
Pædagoger er bange for at bruge deres ytringsfrihed, men de, der tør tale, oplever sjældent negative konsekvenser. Pædagog og meningsdanner Mette Munck Theisen får ros.
År: 2015 Nr.: 12
År: 2015 Nr.: 12
Danske institutioner har mange farveltraditioner, og de kan være meget opfindsomme. Nogle holder fast i ritualerne, mens andre må opgive på grund af nedskæringer. Men sjove traditioner må ikke skjule, at et barn måske en morgen faktisk er ked af det.
År: 2015 Nr.: 12
Depression og skizofreni forhindrer Maiken Svendsen i at arbejde som pædagog. Nu har hun skrevet en bog om sit møde med det psykiatriske system.
År: 2015 Nr.: 11
Alt er, som det plejer for pædagogerne i skolen i Hjørring, men alligevel har reformen været en kæmpe omvæltning, mener Bente Nielsen, pædagog på Holmegårdskolen.
År: 2015 Nr.: 11
År: 2015 Nr.: 11
9-årige Anna lider af selektiv mutisme. Lidelsen blev først opdaget efter skolestart, og det er stadig en sej kamp at overvinde tavsheden, fortæller hendes pædagogmor.
År: 2015 Nr.: 11
Nina Langer er en ud af ca. 240.000 tyske pædagoger, der har strejket siden midten af maj. Det handler om løn, anerkendelse og de stigende krav til pædagogfaget.
År: 2015 Nr.: 10
Flere penge til børneområdet står højt på pædagogernes ønskeseddel til valget, men også velfærd for de gamle og syge og beskyttelse af miljøet er vigtige emner.
År: 2015 Nr.: 10
Børn&Unge har spurgt de partier, der stiller op til folketingsvalget 18. juni 2015, om deres holdninger til politik for børn, unge og pædagoger. Kun Kristendemokraterne har ikke ønsket at svare. Svarene er modtaget via mail, så der har ikke været mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Her får du partiernes svar, som de selv har ønsket at formulere dem. Der kan være redigeret i besvarelser, som var længere end aftalt.
År: 2015 Nr.: 10
Der er langt mellem pædagogerne på partiernes opstillingslister til folketingsvalget. Vi fandt frem til to, der begge vil tale børnenes sag, hvis de bliver valgt ind.
År: 2015 Nr.: 10
I folketingssalen er det mest rød blok, der nævner pædagoger og daginstitutioner. Pædagogerne kvitterer for interessen ved typisk at stemme mere rødt end blåt.
År: 2015 Nr.: 10
I Gentofte Kommune har pædagogerne lært børn helt ned til 3 år engelsk. Det kan lykkes, når undervisningen er sjov og tager udgangspunkt i hverdagens aktiviteter.
År: 2015 Nr.: 10
2 voksne til 20 børnehavebørn er pædagog Mette Munck Theisens hverdag. Hun ønsker minimumsnormeringer i den børnepakke, som regeringen barsler med.
År: 2015 Nr.: 09
Selvom antallet er støt stigende, vil uddannelsesministeren have langt flere pædagogstuderende til at tage et studieophold i udlandet. Men målsætningen er for ambitiøs, mener chef for internationalt sekretariat.
År: 2015 Nr.: 09
To nye bøger og en hjemmeside fortæller historien bag pædagogfaget. Bogserien skal blandt andet vise, at pædagoger er eksperter i læring.
År: 2015 Nr.: 09
Når man beder et barn tage billeder af de bedste ting i børnehaven, skal man huske, at deres fotos vier et øjebliksbillede. Men de kan ­alligevel bruges til rigtig meget, mener ekspert.
År: 2015 Nr.: 09
I Institutionen Valhalla i Skoven tager børnene billeder af deres yndlingsting til Børn&Unge. Her er fokus på udeliv og gode legesteder. Børnene er ude på den store legeplads omgivet af skov det meste af dagen.
År: 2015 Nr.: 09
Et godt børnefællesskab er vigtigt i Børnehuset Munke Mose. Børnene skal lære at respektere andre og lege godt sammen. Børn&Unge har stukket tre af børnene et kamera for at se børnehaven fra børnenes perspektiv.
År: 2015 Nr.: 09
Etikken er vigtig, når man inviterer børn til at tage billeder. Ellers risikerer man at overskride barnets grænser, mener Persille Schwartz, specialkonsulent ved ­Danmarks Evalueringsinstitut.
År: 2015 Nr.: 09
Venskaber, fantasi og bevægelse er de ting, som Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, lægger mærke til, da hun ser de billeder, børnene har taget.
År: 2015 Nr.: 09
Bogen ’Du kan en masse’ af pædagog Gitte Frigaard skal hjælpe pædagoger med at flytte fokus til børns styrker, for det giver selvværd og opbygger lyst til læring.
År: 2015 Nr.: 08
Når ulykken er ude for pædagoger, skyldes det oftest fald på jobbet, viser BUPL’s arbejdsskadestatistik. Fem år efter et fald er Leif Klithede stadig i smerte dag og nat.
År: 2015 Nr.: 08
Fire ud af fem børnehaver tilbyder ikke frokost til børnene. Derved går man glip af en stor pædagogisk gevinst, mener BUPL, som bakkes op af ny forskning på området.
År: 2015 Nr.: 08
Sunde vaner og forebyggelse er ikke et spørgsmål om madpakker eller fælles frokost, men om pædagogernes arbejde med mad og måltider. Det mener Kommunernes Landsforening.
År: 2015 Nr.: 08
Da Børnehuset Slåenhaven i Odense for fire år siden gik fra madpakker til frokostordning, gav det en ro og hyggelig stemning ved måltidet.
År: 2015 Nr.: 08
År: 2015 Nr.: 08
År: 2015 Nr.: 08
Vuggestueafdelingen i Margrethe Børnehaven i Ryomgård indretter dagen efter børnenes rytme. Børnene spiser og sover sjældent samtidig. Til gengæld går de ikke rundt og er sultne og trætte, når de deltager i vuggestuens mange fysiske aktiviteter, hvor pædagogerne fokuserer på børnenes motorik.
År: 2015 Nr.: 08
Pædagoger fra nær og fjern er interesserede i at høre, hvordan pædagogerne i Margrethe Børnehaven arbejder. De ansatte skal kunne formidle deres viden både til omverdenen og til kollegerne i institutionen, fortæller leder Christian Haubuf.
År: 2015 Nr.: 08
Børnehaven Trekløveren i Vejle kombinerede den fysiske bog med det digitale medie. Det fik børn med to sprog, der holdt sig tilbage på grund af sprogproblemer, til at medvirke aktivt i at skabe en iPad-bog.
År: 2015 Nr.: 08
Når børnene skal ud at lege i sommersolen, er det vigtigt at huske solbeskyttelse. Ellers risikerer de at blive solskoldet. Senere i livet kan manglende solbeskyttelse medføre kræft.
År: 2015 Nr.: 08
BUPL anbefaler en minimumsnormering på 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn. Vi er nødt til at få lagt en bund, der kan stoppe nedskæringerne, siger formand Elisa Bergmann.
År: 2015 Nr.: 07
Pædagogerne er blevet meget bedre til at håndtere de tekniske forhind­ringer. Nu handler det om, at de skal kvalificere brugen af iPad'en. Her er der stadig plads til forbedring, mener lærer på pædagoguddannelsen Frank Støvelbæk.
År: 2015 Nr.: 07
Der findes simple IT-værktøjer, som gør det nemt for dig at lære børn at programmere. Nu kan børnene fortælle deres egen digitale historie, siger Martin Exner fra Coding Pirates.
År: 2015 Nr.: 07
År: 2015 Nr.: 07
Barnet skal gå fra at være passiv konsument til aktiv producent. Det kræver en ­målstyring, som følger barnets eget spor, siger seminarielærer Frank Støvelbæk.
År: 2015 Nr.: 07
Diskussionen om, hvorvidt de digitale medier i daginstitutionerne overhovedet er en god idé, er stilnet af. Men diskussionen om pædagogisk forsvarlig omgang med dem er ikke.
År: 2015 Nr.: 07
År: 2015 Nr.: 07
Abildgård Børnehave i Frederikshavn sætter fokus på ligheder mellem danske og afrikanske børn? Projektet har åbnet børnenes øjne for mangfoldighed, gjort dem nysgerrige og ­inspireret dem i deres tegninger og lege.
År: 2015 Nr.: 07
Godt 1.000 mandlige BUPL-medlemmer er ansat i integrerede daginstitutioner, viser nye tal. Men kun få vælger et job i vuggestueafdelinger. En af dem er Henrik Madsen, der blev noget overrasket ved jobsamtalen.
År: 2015 Nr.: 06
År: 2015 Nr.: 06
Fald i dækningsgraden skaber frygt for, at nøglebørn er på vej tilbage. Konsekvensen for pædagogerne er afskedigelser og tvungen nedgang i tid.
År: 2015 Nr.: 06
Årets Ernapris bliver uddelt til pædagog Erik Nielsen. Den gives til en person, der har placeret sig i den pædagogiske historie via sit arbejde eller forskning.
År: 2015 Nr.: 06
Poppet og usolidarisk. Sådan kritiserer flere pædagoger magasinet Vores Børns konkurrence, der vil kåre Danmarks bedste vuggestuepædagog.
År: 2015 Nr.: 06
De fire mandlige pædagogstuderende bag de syv roller fortæller om plusser, minusser og maskulin faglighed i et kvindefag
År: 2015 Nr.: 06
Ligestillingsminister Manu Sareen (R) ønsker flere mænd i de kvindedominerede ­daginstitutioner. Men mændene kommer ikke med stormskridt, afslører tallene.
År: 2015 Nr.: 06
Med støtte fra Ligestillingsministeriet gennemfører fem kommuner projekter om alt fra nudging til skovbørnehaver for at få flere mænd til at arbejde i institutionerne. Her kan du læse om alle projekterne.
År: 2015 Nr.: 06
Mandeforsker Kenn Warming er fortaler for flere mandlige pædagoger på 0-6-årsområdet, men advarer mod John Wayne-typer. Kernen i faget er jo omsorg, siger han.
År: 2015 Nr.: 06
Seksårige Naya har muskelsvind og er afhængig af støtte døgnet rundt. Da hun skulle starte i skole, fulgte hendes støttepædagog fra børnehaven med, og Naya er nu blevet et eksempel på vellykket inklusion.
År: 2015 Nr.: 06
Christina Dalsgaard Riisom har fulgt Naya, ­siden Naja var tre, og også da hun startede i ­folkeskole. Men fra april er det slut. Og dog ...
År: 2015 Nr.: 06
Hvordan kan man tale om det, som børnehavebørn tumler rundt med, og som rører sig i deres liv? I Skovbørnehaven Mariehønen har de skabt samvær ved at udgive en cd, der handler om livet i børnehaven.
År: 2015 Nr.: 06
Motivationen er drivkraften, der hjælper dig med at holde gejsten oppe i det pædagogiske arbejde. Her får du nogle redskaber, som kan hjælpe dig med at komme forårstrætheden til livs.
År: 2015 Nr.: 06
SF vil afsætte to milliarder kroner til børneområdet i næste valgperiode. Det vil give mulighed for at ansætte 5.000 flere pædagoger. BUPL glæder sig over udspillet.
År: 2015 Nr.: 05
I ny forskning advarer man mod daginstitutioner med over 100 børn. BUPL opfordrer kommunerne til at sikre ressourcer til bedre organisering og planlægning i de store institutioner.
År: 2015 Nr.: 05
Skyderierne i København den 14. februar afstedkom voldsomme billeder i medierne og snak om skud, død og terror. Børn, som stiller spørgsmål til det skete, skal have svar og gøres trygge, men pas på med ikke selv at plante frygt i dem, siger børnepsykolog
År: 2015 Nr.: 05
Aarhus Kommune har sendt 46 pædagoger på 7 ugers praktikvejlederuddannelse. For at fylde vikarstillingerne valgte de at afholde ’speedrekruttering’ for jobsøgende pædagoger.
År: 2015 Nr.: 04
Ifølge Ekstra Bladet er Sundhedsstyrelsen kommet med nye regler for, hvilken mad forældre må medbringe til fødselsdag i børnehaven. Men det kender styrelsen ikke noget til.
År: 2015 Nr.: 04
En ny rapport viser, at børnehavebørns grovmotorik har indflydelse på, hvor meget de bevæger sig. Overraskende har også legepladsens placering og udendørsbeplantningen indflydelse.
År: 2015 Nr.: 04
Følelserne er med på jobbet i Børnehuset Baunevangen. Pædagogerne har uddannet sig i relations- og ressourceorienteret tænkning, og det har givet mere fokus på den måde, de er sammen med børnene på.
År: 2015 Nr.: 04
År: 2015 Nr.: 04
Socialt og fagligt er det en alvorlig fejltagelse at gøre børnehaven til en førskole, siger professor Dion Sommer, som har undersøgt effekten af tidlig læring.
År: 2015 Nr.: 03
I en ny rapport har Børnerådet fire forslag til at forbedre dagtilbuddene.
År: 2015 Nr.: 03
Naturen kan være en god ramme, hvis man vil give børnene ro i en hektisk hverdag. Men pædagogerne skal selv gå ned i gear, hvis roen skal brede sig. I Lyngby-Taarbæk har 19 daginstitutioner været på kursus i at finde ro i naturen. En af dem er Bondebyens Børnehave.
År: 2015 Nr.: 03
Først da projekt ’Ro i naturen’ fik tilført lidt ekstra ressourcer, faldt tingene i hak i Børnehuset Hjortholm. Men så blev det også fantastisk.
År: 2015 Nr.: 03
For lidt plads, for mange børn, for mange krav om dokumentation og for mange smartphones gør det svært for børnene at finde fordybelse i legen. Det er en god idé at hjælpe børnene til ro, mener eksperterne, men voksnes stresstænkning må ikke ramme børnene.
År: 2015 Nr.: 03
I begyndelsen var det ikke altid rart for børn og voksne, når der var stilletime. Men nu har hele institutionen skabt et velfungerende åndehul med lidt hjælp udefra.
År: 2015 Nr.: 03
År: 2015 Nr.: 03
I Skolegades Børnehave i Silkeborg er op mod hvert andet barn under observation eller diagnosticeret som handicappet. Sådan har det været i årtier. Pædagogerne kalder det mangfoldighed og arbejder målrettet med rummelighed og tolerance.
År: 2015 Nr.: 03
Når så stor en del af børnene har fysiske og psykiske problemer og handicap, stiller det særlige krav til pædagogerne.
År: 2015 Nr.: 03
De elsker harmoni i en grad, så de siger ja med et smil, selvom de mener nej. Men selvom de er konfliktsky, skaber de splid omkring sig. Læs her, hvordan du genkender og løser op for en passiv-aggressiv forælder. Eller en kollega for den sags skyld.
År: 2015 Nr.: 03
Københavns Kommune vil lukke en række små fritidshjem og samle børnene i større institutioner. Det går ud over børnene, advarer pædagog Thomas Bergendorff, der ikke ved, hvad der kommer til at ske med hans arbejdsplads.
År: 2015 Nr.: 02
Sidste år steg ledigheden med over 200 pædagoger. Det giver ikke mening, for der er brug for dem ude i institutionerne, siger BUPL.
År: 2015 Nr.: 02
Yvonn Hammeleff, leder af børnehaven 3F i Fredericia, mener, at tilskudsjobbere får en presset hverdag til at hænge bedre sammen.
År: 2015 Nr.: 02
Vi hører om de dramatiske skilsmisser og konflikterne om børnene i pressen. Men de fleste skilsmissebørn ­lever gode børneliv på tværs af to familier. Alligevel har de brug for pædagoger, der er opmærksomme på dem og på, hvordan de trives, viser en ny ph.d-afhandling.
År: 2015 Nr.: 02
Daginstitutionen Lægdsgård i Ikast bruger musik til at udfordre børnene og inkludere alle i fællesskabet.
År: 2015 Nr.: 02
Pædagog Alice Frederiksen er ofte alene med en stor gruppe børn. 8 ud af 10 pædagoger har alenetid en tilfældig dag, viser undersøgelse. Beskæmmende, mener BUPL.
År: 2015 Nr.: 01
Daginstitutionerne kan se frem til endnu bedre normeringer, hvis nyt forslag om øremærkning af penge til pædagogstillinger bliver ført ud i livet. Regeringen er positiv.
År: 2015 Nr.: 01
Resultater fra hjerneforskningen kan ikke overføres til hverdagen i en daginstitution. Forskningen bygger på dyr og døde mennesker og viser ofte noget, pædagoger ved i forvejen.
År: 2015 Nr.: 01
på Grøn stue i børnehaven Bekkasinen i Beder, da de bliver præsenteret for ni grisehjerner fra slagteren.
År: 2015 Nr.: 01
År: 2015 Nr.: 01
I det seneste år har institutionen Stenurten på Frederiksberg gennemgået lidt af en forvandling. Glæden ved genbrug er kommet i fokus, og det har givet både børn og voksne store oplevelser.
År: 2015 Nr.: 01
Børnene er med, når Stenurten forvandler lokaler til himmelrum og eventyrlige landskaber. Her kan en gammel badebold komme til at glimte og stråle som en sol.
År: 2015 Nr.: 01
Børnehaven Ellebæk i Holstebro har oprettet en ’bank’ med bedsteforældre, som både børn, personale og bedsteforældrene har glæde af.
År: 2015 Nr.: 01
År: 2015 Nr.: 01
År: 2015 Nr.: 01
Afrikanske børn tegner en palme, når de danske tegner et grantræ. Men der er også mange ligheder mellem børn i Danmark og Afrika, fortæller bogen ’Afrikanske børnestreger’.
År: 2014 Nr.: 22
Især danske forældre er vilde med børnenes vuggestuer og børnehaver, viser ny undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 22
Viden om børns seksualitet har gjort det meget lettere for pædagogerne i Vinkelvejens Børnehave at håndtere børnenes doktorlege i hverdagen. Også i forhold til forældrene.
År: 2014 Nr.: 22
Sandheden om småbørns gode liv har ændret sig flere gange i løbet af de seneste årtier, og ikke nødvendigvis til det bedre. Det siger Sine Penthin Grumløse, som i en ph.d-afhandling har analyseret politikeres måde at tale om de 0-7-årige på fra 1960 til 2010.
År: 2014 Nr.: 22
Bevægelseshavens Børnehave i Hørve arbejder med at gøre børnene skoleparate i tæt samarbejde med forældre og lærere.
År: 2014 Nr.: 22
På Danmarks mest moderne plejehjem i Aalborg spreder pædagog Lone Lunde Andersen glæde og tryghed i de ældres hverdag. Der er brug for pædagogernes kompetencer i ældresektoren.
År: 2014 Nr.: 21
Nordfyns Kommune giver private vidtgående muligheder for at reklamere i daginstitutioner. En forkert vej at gå, advarer BUPL.
År: 2014 Nr.: 21
Både børneministeren og undervisningsministeren besøgte BUPL’s kongres. Det sender et signal om en ­sammenhæng i børns liv fra 0-18 år, mente formanden.
År: 2014 Nr.: 21
År: 2014 Nr.: 21
Fokus ligger på test, regneark og økonomiske modeller i uddannelsessystemet. Tænk på kvalitet i stedet for tal, siger forfatter til ny bog om uddannelsespolitik
År: 2014 Nr.: 20
Regeringen, SF og Enhedslisten har afsat en milliard kroner til flere pædagoger i dagtilbud. Pengene er øremærket til personale, og det vækker stor tilfredshed hos BUPL.
År: 2014 Nr.: 20
Børn får ikke nok nærvær i en presset hverdag, mener pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup. Her holder pædagogerne facaden, men går ofte hjem med tårer i øjnene.
År: 2014 Nr.: 20
I Børnehuset ved Skoven er forældrene trygge ved institutionen, selv når de må være stand-in for pædagoger. Men de efterlyser, at pædagoger har mere tid til børnene.
År: 2014 Nr.: 20
De ansatte i Børnehuset ved Skoven ved, hvad der skal til for at give børnene en god start på livet, men der er masser af forhindringer på vejen dertil.
År: 2014 Nr.: 20
År: 2014 Nr.: 20
Han har ikke leveret festfyrværkeri i pressen. Til gengæld har han formået at samle et splittet BUPL ­og sikre pædagogfaget bred anerkendelse. Henning Pedersen takker af efter otte år som formand.
År: 2014 Nr.: 20
Der kan gå flere år, før børns mistrivsel bliver opdaget, og der bliver taget hånd om den. Her får du en håndfuld redskaber til at opspore udsatte børn, før problemerne vokser sig så store, at det hæmmer barnets trivsel og udvikling.
År: 2014 Nr.: 20
Efter et løntjek fik pædagog Rikke Klemme 121.000 kroner i manglende lønudbetaling og 13.000 til pensionen. I efterårsferien blev der råd til både cafétur og biograf med børnene.
År: 2014 Nr.: 19
De vil lede BUPL Der bliver kampvalg til BUPL’s daglige politiske ledelse, forretningsudvalget, når BUPL holder kongres den 21.-22. november. Mød her de syv kandidater, der kæmper om fem pladser i forretningsudvalget.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne mener, at de pædagogiske læreplaner i udgangspunktet er en god ting, som styrker arbejdet med børnene. Men de savner tid til arbejdet og respons fra kommunen.
År: 2014 Nr.: 19
Pædagogerne i Børnehuset ved Skoven i Ballerup Kommune har opfundet deres egen version af læreplaner. Det betyder, at de planer, som før var overordnede og fjerne, er blevet nærværende, brugbare og lige efter deres smag.
År: 2014 Nr.: 19
De pædagogiske læreplaner rummer mange abstrakte mål, men det kniber for pædagogerne at beskrive konkret, hvordan de når målene. Det vurderer en ekspert i kommunikation, som har flere forslag til, hvordan læreplanerne kan gøres bedre.
År: 2014 Nr.: 19
År: 2014 Nr.: 19
I Daginstitutionen Lærkehuset i Køge mødes en fast gruppe af børnehavebørn hver uge for at arbejde med deres tanker og følelser af sorg.
År: 2014 Nr.: 19
Med slåskultur og kamplege kan drenge og piger lære at sætte rammer for deres vilde lege, så de bruger kræfterne på en forsvarlig måde. Den vigtigste regel er, at de skal stoppe, når én siger stop, fortæller idrætspædagog.
År: 2014 Nr.: 19
Så er etikstafetten kommet i mål. Den første blev bragt i Børn&Unge nr. 15 med Allan Baumann, medlem af BUPL’s forretningsudvalg, som sendte stafetten videre til Jytte Hare, institutionsleder i 30 år (nr. 16). Hun sendte den videre til Christian Aabro, lektor på Frøbelseminariet (nr. 17), som har sendt den videre til Iben Due Lund, blogger, meningsdanner og pædagog. Stafetten slutter her med Anne Mette Skjødt Petersen, pædagog og medlem af BUPL’s etiske råd, men debatten fortsætter. Send gerne dit bidrag, og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 19
Diskussionen om legen, dens betydning for børn og bekymringen for, at børns legemuligheder indsnævres og forringes, er desværre ikke ny.
År: 2014 Nr.: 19
14 sygedage om året placerer pædagoger højt i sygefraværsstatistikken. Både BUPL og Kommunernes Landsforening mener, at pædagogers sygefravær kan sænkes, men ­ensidigt fokus på flotte fraværstal har en slagside, advarer BUPL.
År: 2014 Nr.: 18
På et år faldt sygefraværet blandt pædagoger i Greve med 12 procent. Brug af ledelsesværktøjer og dialog om sygefraværskultur på arbejdspladsen har hjulpet. Pædagog Karina Dokkedal oplever større arbejdsglæde.
År: 2014 Nr.: 18
Pædagoger rammes af alt fra bræksyge til sjældne kræftformer. Få forklaringerne her.
År: 2014 Nr.: 18
Pædagoger køber flere fagbøger end nogensinde. De læser for at blive klogere på deres fag, men de vil ikke have alt for tunge og teoretiske bøger. Det handlingsanvisende hitter, siger redaktøren for Pædagogisk Bogklub, Anita Egelund.
År: 2014 Nr.: 18
Børn med kroniske sygdomme har brug for støtte fra voksne, når de skal tage medicin. Også i daginstitutionen og skolen. Ellers risikerer de at blive sat tilbage i deres udvikling.
År: 2014 Nr.: 18
Børnene i fem daginstitutioner i Lejre fodrer høns og samler æg i deres egen hønsegård. De oplever liv og død på nært hold, når de følger kyllingerne fra de kommer ud af ægget til store slagtedag.
År: 2014 Nr.: 18
Så har vi søsat en etikstafet. Den første blev bragt i nr. 15 med forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann, som sendte stafetten videre til Jytte Hare. Hun sendte den videre til Christian Aabro, som har sendt den videre til Iben Due Lund. Vi forlænger hermed den energiske debat mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksperter på de etik-roadshows, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Følg med i etikstafetten, send gerne dit eget bidrag og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 18
Forældrene til den pædagogstuderende Malthe Thomsen, som i New York er anklaget for krænkelser mod børn, gennemgår ligesom han selv et sandt mareridt. Som pædagoger kender de til pædofiliangst i institutionsverdenen.
År: 2014 Nr.: 17
Mange kommuner sparer på børnene. Normeringerne er historisk ringe, mener BUPL.
År: 2014 Nr.: 17
Normering, pædagogernes uddannelse samt kvaliteten af det pædagogiske indhold i daginstitutioner har altafgørende betydning for, om børn senere i livet får uddannelse og job og holder sig ude af kriminalitet, viser ny forskningsoversigt.
År: 2014 Nr.: 17
Hvad er godt for børnene? Akademikere strides om de begreber, som alle er enige om, er gode. Men ordene betyder noget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Bliv klogere på de begreber, der definerer pædagogikken lige nu, og på de uenigheder, eksperterne har med hinanden om begrebernes betydning.
År: 2014 Nr.: 17
Pædagog Gülten Eminovski har udviklet Stop Mob for at lære børnene at være positive og reflekterende. Nu deltager hun i en konkurrence, hvor hun kan vinde 450.000 kroner til at udbrede sit projekt.
År: 2014 Nr.: 17
På Rødkælkestuen i Børnehaven Elverhøjen er samlingen blevet en af dagens bedste stunder. Her er fællesskabet i højsædet.
År: 2014 Nr.: 17
Så har vi søsat en etikstafet. Den første blev bragt i nr. 15 med forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann. Han sendte stafetten videre til Jytte Hare, som har sendt den videre til Christian Aabro. Vi forlænger debatten mellem medlemmer, tillidsvalgte og eksperter på de etik-roadshows, som BUPL’s Etiske Råd turnerede med i foråret. Følg med i etikstafetten, send gerne dit eget bidrag, og spred debatten.
År: 2014 Nr.: 17
Det ser faktisk ud til, at regeringspartierne har fået øjnene op for, hvad dygtige pædagoger betyder for børnene.
År: 2014 Nr.: 17
Hans Henrik Øster Andersen er ansat på en privat skole i Viborg og er omfattet af to forskellige overenskomster, selvom han har flest pædagogopgaver. BUPL vil nu have lavet om på, at pædagoger på private skoler bliver ansat i to stillinger.
År: 2014 Nr.: 16
Forældre skal træde til som frivillig, gratis arbejdskraft, når Hedensted Kommune vil forlænge åbningstiden. Det er en dårlig idé, mener BUPL og pædagoger, der raser på Facebook.
År: 2014 Nr.: 16
Holstebro Kommune har ønsket, at børnepolitikken er baseret på evidensprogrammer fra USA. I dagtilbuddene er det ’De Utrolige År’, som alle pædagoger bliver uddannet i. Det er bevidst, at der er valgt et program, der gennemsyrer den pædagogiske praksis.
År: 2014 Nr.: 16
Pædagogerne i Børnehaven Måbjerghus, Holstebro, indrømmer, at det lyder glansbilledagtigt, når de roser programmet ’De Utrolige År’ til skyerne. Men det virker for dem i en hverdag med flere udfordrede børn. Det har ikke betydning for hverdagen, at evidensen stammer fra USA.
År: 2014 Nr.: 16
År: 2014 Nr.: 16
Både børn og voksne ved det: Det er de to. De leger bare rigtig godt og vil være sammen hele tiden. Skal man lade dem dyrke deres tætte venskab, eller skal man hjælpe andre børn ind i deres leg? Hvordan tackler man langvarige og meget tætte venskaber? Det har pædagogerne i Dr. Louises Børnehave i Silkeborg en holdning til.
År: 2014 Nr.: 16
Hvidovres daginstitutioner vil inspirere til en madkultur, hvor både traditionel dansk mad og tidens populære retter har en plads
År: 2014 Nr.: 16
Tre institutioner har fået bevilget en ’skovmand’, som sætter fokus på naturen og de mandlige ­værdier i det pædagogiske arbejde. Det kan ­kvinderne lære meget af, mener pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 16
Turen går til Ghana i Vestafrika for de to tidligere daginstitutions­ledere Eva og Helena. Her skal de inspirere ghanesiske førskole­lærere til at rykke væk fra skole­bordene og ud i legeland.
År: 2014 Nr.: 15
Flere pædagoger til børnene, praktikanterne ud af normeringerne, mindre papirarbejde og nye penge til tidlig indsats. SF's forslag kan være en god investeing, mener professor.
År: 2014 Nr.: 15
I medierne fylder pædofili og voksnes overgreb mod børn ­meget, men i hverdagen fylder børns seksuelt orienterede lege meget mere. Og ’doktorlegene’ skaber ofte konflikter mellem forældre og pædagoger, siger eksperter.
År: 2014 Nr.: 15
Pædagogerne i Vinkelvejens Børnehave i Hobro går ikke længere i panik, hvis en gruppe treårige kommer nøgne ud fra puderummet. De er ved at lægge sidste hånd på institutionens ’handleplan for seksualitet’.
År: 2014 Nr.: 15
I 1970’erne fik børn direkte og udførligt svar på deres spørgsmål om livets ­begyndelse. I dag er seksuelle spørgsmål og børns egen seksualitet tabui­­seret, selvom vi konstant bombarderes med nøgenhed og erotiske signaler.
År: 2014 Nr.: 15
År: 2014 Nr.: 15
Mere end hvert femte barn har haft en tandskade. Langt de fleste ulykker sker ved fald og under leg. Nyt spil viser børn og pædagoger, hvordan man tackler tandskader.
År: 2014 Nr.: 15
Pædagoger og lærere skal være fødselshjælpere til et godt samarbejde med og mellem forældre i skolen.
År: 2014 Nr.: 15
Natasja Stork Bak er en af de 5.014 nye studerende, som begynder på den nye pædagoguddannelse til september. Hun har allerede faget i hænderne og glæder sig til at læse om teorierne.
År: 2014 Nr.: 14
Der skal ø-mærkede produkter på menuen i vuggestuer og børnehaver, lyder regeringens målsætning. Men imens daginstitutionerne omkring de store byer omlægger til økologi, halter resten af landet gevaldigt bagefter.
År: 2014 Nr.: 14
Daginstitutionen Tumlehøj er blevet økologisk – på kun et par måneder. Det koster hverken flere penge eller mere arbejdstid.
År: 2014 Nr.: 14
Vuggestuer og børnehaver ligger helt i front, når det gælder økologi, viser ny rapport. Hensynet til børnenes helbred er en af de primære årsager til den økologiske omlægning, men økologisk kost er også et brand.
År: 2014 Nr.: 14
Er der kun rodfrugter og linser på menuen i en økologisk daginstitution? Se, hvordan madplanen for daginstitutionen Kridthuset så ud på en tilfældig uge – før og efter køkkenet omlagde til økologi.
År: 2014 Nr.: 14
Pædagoger putter flere økomælk og ø-mærkede rodfrugter i indkøbskurven end landsgennemsnittet. Det skyldes længere uddannelse, køn og måske et større omsorgsgen, vurderer ekspert.
År: 2014 Nr.: 14
Pædagoger, som føler sig pressede og afmægtige, risikerer at udvikle en forrået tilgang til kolleger, forældre, børn og vilkårs­diskussioner. Faglig tænkning er deres bedste værn mod ondskab, siger forfatter til ny bog, psykolog Dorthe Birkmose.
År: 2014 Nr.: 14
Børnehavebørn i fynske daginstitutioner har prøvet kræfter med filmmediet og skabt deres egne små film på iPads. 25 pædagogstuderende fra uddannelsen i Odense har skabt rammerne for de små kunstnere.
År: 2014 Nr.: 14
Automatisk luftskifte i passivhuse sørger for, at dårlig luft skiftes ud flere gange i timen. Frisk luft og partikelfiltre betyder færre syge børn og ansatte.
År: 2014 Nr.: 13
Mens ventilationen og indeklimaet er sundt i passivhuse, er det generelt alt for dårligt i almindelige institutioner, mener eksperterne.
År: 2014 Nr.: 13
Den ene er tysk pædagog i en tysk børnehave i Danmark. Den anden er dansk pædagog i en dansk børnehave i Tyskland. De er enige om, at pædagogikken i de to lande ligner hinanden, men at tyske institutioner måske er mere strukturerede, mens de danske er mere fleksible.
År: 2014 Nr.: 13
Den tyske børnehave i Sønderborg er funktionsopdelt, og vægten ligger på at formidle tysk sprog og kultur, så der samtidig tages hensyn til dansk. Forældrene er glade for det pædagogiske fokus på struktur.
År: 2014 Nr.: 13
Engelsby Børnehave er en af 15 danske daginstitutioner syd for grænsen. En stor opgave er at fastholde dansk sprog og kultur, og det gøres konsekvent. Lederen mener, at den tyske pædagogik har nærmet sig den danske.
År: 2014 Nr.: 13
Et stærkt voksende behov for vuggestuer i Tyskland giver nye udfordringer til Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der driver danske institutioner syd for grænsen.
År: 2014 Nr.: 13
Formanden for BUPL Sydslesvig, Hauke Paulsen: Vigtigt at lønnen syd for grænsen er på niveau med lønnen nord for grænsen
År: 2014 Nr.: 13
Svigtede børn har behov for, at vi forstår og accepterer deres følelsesmæssige tilstand, før vi stiller krav, siger børnepsykolog Lars Rasborg, som har udviklet en ny teori.
År: 2014 Nr.: 13
Spejling og jeg-støtte virker godt på både sunde børn og børn med diagnoser, fortæller lederen af Hvedevej Børnehave i Brønshøj. Et pejlemærke er, at tilliden mellem barn og voksen, stiger.
År: 2014 Nr.: 13
Et forsøg på at gøre børnene fra Børnehaven Bevægelseshaven i Odsherred Kommune skoleparate har været en succes på grund af et tæt samarbejde med Vallekilde Hørve Skole.
År: 2014 Nr.: 12
Dette er det sidste af fem indlæg om forholdet mellem dannelse og læring og om, hvordan pædagoger skal jonglere med begreberne i praksis. Første mand med stafetten var BUPL’s formand, Henning Pedersen, som sendte den videre til socialminister Manu Sareen (R). Han sendte den videre til pædagog Helle Trasborg, som sendte den videre til leder Fie Lademann. Hun gav den til pædagog Johnny ­Gaardsdal, der kommer i mål med dette sidste indlæg.
År: 2014 Nr.: 12
Tre arbejdsmiljørepræsentanter svarer på spørgsmålet Hvad oplever du som de største psykiske arbejdsmiljøproblemer?
År: 2014 Nr.: 11
Efter en hård sammenlægningsproces for daginstitutionen Essedalen var det psykiske arbejdsmiljø elendigt. Projekt ’det gode arbejdsliv’ har hjulpet.
År: 2014 Nr.: 11
Dorthe Boe Danbjørg er delemor med tre børn, ph.d.-studerende med en snarlig deadline, og så er hun ny formand for forældreforeningen FOLA. På trods af et travlt liv arbejder hun for, at forældre bliver mere engagerede i deres børns institution og for bedre vilkår i daginstitutionerne.
År: 2014 Nr.: 11
Få tips til, hvordan I bruger tablets til både leg, læring og dokumentation og samtidig gør det lettere at forberede sig til møder. Og til, hvordan I ikke skal bruge dem.
År: 2014 Nr.: 11
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Den blev overtaget af socialminister Manu Sareen (R), som afleverede sin stafet til vuggestuepædagog og meningsdanner Helle Trasborg. Hun har sendt den videre til Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg og medlem af Rådet for Børns Læring.
År: 2014 Nr.: 11
Manu Sareen kan ikke blive ved med at fralægge sig ansvaret og henvise til det kommunale selv­styre. Regeringen skal tage ansvar i stedet for at stikke hovedet i busken.
År: 2014 Nr.: 11
At få børnene til at sove var en af de metoder, Anne-Louise Jespersen tog i brug, når hun var alene med 20 børn. Tre ud af fire pædagoger er dagligt alene med op til 15 børn, viser ny undersøgelse.
År: 2014 Nr.: 10
Jobrotation giver flotte resultater. Senest viser tal fra Odense, at hver anden ledig er kommet i arbejde efter at have deltaget i et rotationsforløb.
År: 2014 Nr.: 10
EU kan ikke bestemme over de danske dagtilbud, fritidstilbud eller folkeskolen. Alligevel har det europæiske samarbejde sat tydelige aftryk på de danske pædagogers arbejde.
År: 2014 Nr.: 10
År: 2014 Nr.: 10
Susanne Rosenkrantz har sammen med kollegerne fra Børnehuset SIV modtaget Lillebror Prisen 2014. Det er en kæmpestor anerkendelse, siger hun. 
År: 2014 Nr.: 09
Normeringerne i landets daginstitutioner er stort set uændret, selvom regeringen har givet penge til flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver.
År: 2014 Nr.: 09
20 daginstitutioner har forladt Frie Børnehaver til fordel for et nyt administrationsselskab, SPIA. De mener, at Frie Børnehavers service er blevet for dårlig. Organisationen forklarer det med en økonomisk oprydning.
År: 2014 Nr.: 09
Efteruddannelse behøver ikke længere at vælte budgettet. Nu kan BUPL-medlemmer få gratis online­kurser i Word, Facebook eller virksomhedsøkonomi.
År: 2014 Nr.: 09
Den romantiske idé om, at bare børn kommer ud i naturen, lærer de bedre og mere, holder ikke, mener en forsker. En anden mener, at der er så mange gode effekter af at være i naturen, at børn skal derud så meget som muligt.
År: 2014 Nr.: 09
I skov- og idrætsbørnehaven Skovsneglen er børnene ude hele dagen og lærer en masse takket være naturens alsidige læringsrum og de engagerede pædagoger.
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
År: 2014 Nr.: 09
Børnehuset Tumlehøj har prioriteret arbejdet med nyhedsbreve til forældrene højt. Det styrker fagligheden og respekten for det pædagogiske arbejde.
År: 2014 Nr.: 09
BUPL-formand Henning Pedersen satte i Børn&Unge nr. 8 en dannelsesstafet i gang. Her overtager socialminister Manu Sareen stafetten og sender den videre.
År: 2014 Nr.: 09
Det er, hvad pædagogerne forventer af de kommende år, viser ny undersøgelse. En tillidsreform skal give mere tillid, men BUPL’s formand vil se konkrete tiltag fra arbejdsgiverne, før han tror på det.
År: 2014 Nr.: 08
Daginstitutionen Troldhøj kappede båndene til kommunen og genopstod som privat. Leder og pædagoger fortæller om friheden, glæden ved at gå egne veje og om at svigte det kommunale fællesskab.
År: 2014 Nr.: 08
Find hoved og hale i påstande om private børnehaver og vuggestuer
År: 2014 Nr.: 08
Forældre og pædagoger opretter private daginstitutioner i stor stil. De er trætte af bureaukratisering og nedskæringer hos kommunen.
År: 2014 Nr.: 08
De fleste små børn bevæger sig meget, mens de er i daginstitution, men de stillesiddende skal gøres mere fysisk aktive. Det vurderer Line Brinch Christensen, som i en ph.d.-afhandling har foretaget den første danske undersøgelse af omfanget af treåriges fysiske aktivitet.
År: 2014 Nr.: 08
En undersøgelse fra Trafikstyrelsen viser, at 12 ud af 13 busser, der bruges til at transportere børn, ikke har lovligt sikkerhedsudstyr. Derfor gælder det om at have tjek på køretøjet – og en del mere, når I skal på tur.
År: 2014 Nr.: 08
På pladserne – parat – løb! Vi har skudt en dannelsesstafet i gang. I de næste numre vil vi debattere dannelse i Børn&Unge. Vi sætter følgende spørgsmål til debat: Hvordan arbejder pædagoger med dannelse og fremme af livsduelige børn? Og hvorfor? Vi inviterer pædagoger og andre interesserede til at gribe spørgsmålet og fortælle om deres erfaringer og meninger. Er det relevant at debattere dannelse, eller bør vi målrette al energi på at fremme læring og faglig viden i kampen om at vinde PISA-kapløbet?
År: 2014 Nr.: 08
År: 2014 Nr.: 07
Succesen ved wellness til børn skyldes blandt andet, at man kan gøre det overalt.
År: 2014 Nr.: 07
Børnenes selvværd lider et knæk, og det er ikke i orden, at deres skolegang starter med et nederlag.
År: 2014 Nr.: 07
Efter at have været leder i mange år har Jytte Hare sagt sin stilling op i protest over de vilkår, som styrer det pædagogiske arbejde. Vi skal teste børnene i stedet for at være sammen med dem, siger hun.
År: 2014 Nr.: 06
De seneste fire år er antallet af mandlige ansatte i daginstitutioner og dagcentre steget markant mere end antallet af kvinder. Det skaber glæde hos både BUPL og FOLA. Der er dog stadig lang vej til ligestilling.
År: 2014 Nr.: 06
Marjattas uddannelsescenter og seminarium skal samarbejde med UC Sjælland om at uddanne pædagoger, der skal rustes til inklusion af alle børn.
År: 2014 Nr.: 06
På Sydfyn skaber ’Skrumlet’ rum for, at børn med forskellige forudsætninger møder hinanden i et inkluderende fællesskab. De fysiske rammer er afgørende, vurderer forsker.
År: 2014 Nr.: 06
Børnene fra Udebørnehaven Bøgely virker mere skoleklar end deres klassekammerater, melder skolerne i lokalområdet. Måske fordi de i børnehaven to gange om ugen er blevet udfordret på at møde den store verden.
År: 2014 Nr.: 06
Det ligger i børns legekultur at lege vildt, men mange pædagoger begrænser børnenes vilde lege, fordi de ikke kan skelne dem fra slåskamp. Ifølge idrætspædagog Lise Steffensen skal der være plads til de vilde lege.
År: 2014 Nr.: 05
Der er fast arbejde til børneminister Manu Sareens i det nye kæmpeministerium. Men han håber at gøre forventningerne om, at daginstitutionsområdet vil drukne i alle de tunge socialsager, til skamme.
År: 2014 Nr.: 05
Pædagogerne Sanne og Pia har tilsammen smidt 128 kilo. Den ene med hjælp fra den anden. Deres vægttab har gjort dem til stærke rollemodeller, og både livskvaliteten og arbejdsglæden er vokset.
År: 2014 Nr.: 05
Undersøgelser viser, at mange arbejdsgivere frasorterer overvægtige jobansøgere. Både BUPL’s jobvejledere og pædagog Sanne Sørensen genkender tendensen.
År: 2014 Nr.: 05
Med hjælp fra kollega og sundhedsaktør Anette Bank Sørensen motionerer pædagogerne i Børnehaven Tumlehøj mere og spiser sundere. De gør det især sammen med børnene.
År: 2014 Nr.: 05
I Børnehuset Nattergalen har drenge lov til at være drenge. Her må man løbe på gangene og slås med sværd, og de voksne leger også med. Fokus på ‘drengede’ aktiviteter har hjulpet til at inkludere drengene bedre.
År: 2014 Nr.: 05
Hvordan bygges der bedst bro mellem børnehave og SFO/skole? Fussingsø Naturbørnehave og Bjerregrav SFO samarbejder om at skabe en digital fortælling i tekst og billeder for hvert enkelt barn.
År: 2014 Nr.: 05
Landets jobcentre ansætter nu pædagoger til at hjælpe udsatte og unge arbejdsløse nærmere jobmarkedet. Charlotte Lund slog til.
År: 2014 Nr.: 04
For børn handler retfærdighed især om lige chancer for at deltage, fortæller tysk professor, der har stået i spidsen for en undersøgelse af børn og retfærdighed.
År: 2014 Nr.: 04
Specialbørnehaver lukker i takt med kommunernes prioritering af inklusion i almindelige dagtilbud. Men ingen har overblik over udviklingen og dens konsekvenser for den sårbare børnegruppe.
År: 2014 Nr.: 04
Efter mange år med lavt fødselstal er der håb om flere dejlige babyer i de kommende år. Det kan betyde et stop for en massiv bølge af institutionslukninger.
År: 2014 Nr.: 04
Hvad skal pædagogerne lave i skolen efter sommerferien? Mange steder kender de ikke svaret. Her er fem kommuner, der på hver sin måde har arbejdet med skolereformen.
År: 2014 Nr.: 04
Hvordan griber man dialogisk læsning an, og hvordan kan den kombineres med aktiviteter, så børnehavebørn bliver klædt på til skolestart? Det har Børnehusene Kokkedal et nyt bud på.
År: 2014 Nr.: 04
Slag, spark og trusler er en del af jobbet for alt for mange pædagoger i Aarhus. En lille gruppe børn står bag de mange sager. De har det svært med SFO´ens løse struktur, og ansatte her er derfor mere udsatte.
År: 2014 Nr.: 03
Der er langt færre uddannede pædagoger ansat i vuggestuer end i børnehaver og de integrerede institutioner. Det er ikke godt nok, mener BUPL's formand Henning Pedersen.
År: 2014 Nr.: 03
Pædagogandelen er høj i vuggestuen i Ærtebjerghave Børnecenter i Køge. Det giver en højere grad af bevidsthed om, hvordan man styrker børns trivsel, udvikling og læring, mener pædagogerne.
År: 2014 Nr.: 03
To forskere med stærke meninger om vuggestuerne, har fået stillet de samme fire spørgsmål. Svarene viser, at de ikke er enige.
År: 2014 Nr.: 03
Mandlige pædagoger er i høj kurs, både hos børne- og ligestillingsminister Manu Sareen og i Børnehaven Columbus. I løbet af kort tid er antallet af mænd i institutionen steget markant.
År: 2014 Nr.: 03
Billeder siger mere end 1.000 ord. Og med fotodelingstjenesten Instagram er det let for Valby LilleFri Børnehave at fortælle om livet i børne­haven. I denne guide får I tips til nemt at gøre kunsten efter.
År: 2014 Nr.: 03
Dannelse er ikke at terpe en kulturkanon og hakke nogle læringsmål af på et skema. Pædagoger skal øve børns nysgerrighed og evne til at overskride sig selv, siger forfatter til ny bog.
År: 2014 Nr.: 02
Småbørnsforældre i Allerød skal tjene 8.000 kroner for at have råd til pasning af et vuggestuebarn og et børnehavebarn. For dyrt, mener BUPL’s formand.
År: 2014 Nr.: 02
Debatten om test i børnehaver og tidligere skolestart ruller, men professor i udviklingspsykologi Dion Sommer fastslår, at legen er børnenes største kilde til læring.
År: 2014 Nr.: 02
Uden at vide det kan pædagoger være med til at forstærke børns angst. Bliver de bedre til at spotte de angste børn, kan man sætte ind tidligere, hvor børnene kan nøjes med hurtigere og lettere behandling.
År: 2014 Nr.: 02
År: 2014 Nr.: 02
Børnehavepædagog Lone Brunsgaard bliver høj af stunt og løvejagt, når hun har børnene med på tur i gymnastiksal.
År: 2014 Nr.: 02
Pædagogerne kender udmærket de udsatte børn i deres institutioner. Men de går rundt med bekymringen selv i stedet for at underrette. Pædagogerne skal blive bedre til at tro på deres faglige kompetencer, mener norsk forsker og forfatter.
År: 2014 Nr.: 02
Aldersopdelte grupper og åben plan har øget kreativiteten og fagligheden i Børnehuset Spiren i Køge. Projektet er et bud på, hvordan en helt almindelig daginstitution kan forandre sig.
År: 2014 Nr.: 02
På fem år er antallet af børn med stemmeproblemer på ambulante hospitalsbesøg steget fra ca. 300 til over 400.
År: 2014 Nr.: 01
Fire projekter om at få flere mænd til daginstitu­tioner får støtte fra Ligestillingsministeriet.
År: 2014 Nr.: 01
Med brand, storm og andre udfordringer bliver hverdagen aldrig kedelig for Mia Nielsen, der som nyudklækket pædagog fik job i Vollsmose. Og det er hun glad for.
År: 2014 Nr.: 01
År: 2014 Nr.: 01
Stjernestunder giver energi, kan være med til at udvikle arbejdspladsen og give en form for lykkefølelse. Læs i denne guide, hvad stjernestunder er, hvorfor de er vigtige, hvorfor man skal dele dem med hinanden, og hvordan man gør det.
År: 2014 Nr.: 01
Der er brug for bedre uddannelse og retningslinjer, hvis pædagogerne skal bekæmpe bakterier og bryde smittekæden, konkluderer forskningsprojekt.
År: 2013 Nr.: 22
I foråret kundgjorde ligestillingsminister Manu Sareen (R), at flere mænd i daginstitutionerne er hans hjertesag. Det bliver det også i 2014, fortæller han her.
År: 2013 Nr.: 22
Pædagog Karsten Jensen nyder stadig sit livsvalg om at bo og arbejde i det nordnorske. Men han har en plan om at vende hjem.
År: 2013 Nr.: 22
Erik Kirk blev mistænkt for overgreb og suspenderet. Nu glæder han sig over, at han har fået et vikariat, men han arbejder ikke med børn længere.
År: 2013 Nr.: 22
Louise Krüger Nielsen fra Aarhus fik endelig fast job som pædagog i en børnehave. Først bagefter mærkede hun, hvor stressende det havde været at gå fra vikariat til vikariat og fra jobsamtale til jobsamtale.
År: 2013 Nr.: 22
I dag kan man på latterkurser lære at grine, uden at der er noget at grine af. For pædagoger er det omvendt: De skal ofte holde den alvorlige mine, selv om de er ved at knække sammen af grin.
År: 2013 Nr.: 22
Hvis et barn føler sig til grin, kan det være meget smerteligt, og barnet kan føle sig udleveret, siger en psykolog, der har forsket i børns følsomhed over for andres latter.
År: 2013 Nr.: 22
Børnehaven Tumlehøj har samlet på børns sjove og underfundige guldkorn i 30 år. Men de griner aldrig af børnene, selvom det kan være svært.
År: 2013 Nr.: 22
Langt de fleste af landets daginstitutioner tager børnene med i kirke op til jul. Kirkebesøget handler mere om hygge end om religion, mener flertallet.
År: 2013 Nr.: 21
Pædagoger er blevet langt bedre til at underrette på deres mistanke om seksuelle overgreb og om misrøgt og mistrivsel hos børn og unge. En lovændring betyder, at pædagoger nu får svar fra kommunen, når de underretter.
År: 2013 Nr.: 21
Hjørring Kommune lukker SFO’erne efter sommerferien. Men hvordan børnenes dag så skal se ud, når skolen slutter, ligger ikke fast, siger Hjørrings borgmester Arne Boelt.
År: 2013 Nr.: 21
Utryghed i ansættelsen, mistillid fra ledelsen, løgn og frihedsberøvelse. Det er ­arbejdsmiljøforhold, som har påført børnehavepædagog Lykke Arent en depression og sendt hende ned i så dybt og sort et hul, at hun bare har lyst til at forsvinde.
År: 2013 Nr.: 21
God kvalitet har svære vilkår, når pædagogerne ikke har tid til at være sammen med børnene, mener Grethe Kragh-Müller. I en ny bog undersøger hun kvalitet i dagtilbud og giver sit bud på, hvad der giver børn en god barndom i dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 21
Mobning er ikke forbeholdt børn i skolealderen. Allerede i børnehaven kan børns forhandlinger udvikle sig til mobning, viser ny forskning. Mobning kræver ikke onde hensigter, som først skal tillæres, men onde mønstre. Og mønstre er uafhængige af alder
År: 2013 Nr.: 20
Hvis pædagoger vil forebygge mobning, skal de vide, at mobning ikke handler om skurke og ofre. Det udspringer af onde mønstre i børns kamp om adgang til fællesskabet, lyder det fra den norske mobbeforsker Mai Brit Helgesen.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagogerne i Birkehaven har i flere år været opmærksomme på mobningens onde mønstre. Direkte indgriben fra pædagogernes side er afgørende, når der skal skabes nye roller.
År: 2013 Nr.: 20
Pædagoger og børnehavebørn i Birkehaven bruger blandt andet en bamse som konkret afsæt for at trøste og få øje på, når nogen bliver ked af det. Bamsen spiller en stor rolle i børnenes oplevelser.
År: 2013 Nr.: 20
Forsøg på at møde alle børns behov kan utilsigtet gøde jorden for mobbemønstre, viser ny forskning. Det rammer børn med særlige behov, som skal inkluderes i almindelige dagtilbud.
År: 2013 Nr.: 20
På tilfredshedsportalen.dk ligger resultaterne af daginstitutioners brugerundersøgelser nu offentligt tilgængelige. Men tallene er ikke særligt pålidelige.
År: 2013 Nr.: 19
Pædagoger vil ind i kommunalbestyrelsen for at synliggøre pædagogers betydning og kæmpe for gode normeringer og bedre inklusion. Men det bliver svært, for de skal tænke på kommunekassens ve og vel, siger kommunalforsker.
År: 2013 Nr.: 19
37 pædagoger , som stiller op til kommunalvalget, har taget imod tilbuddet om at blive præsenteret i Børn&Unge. Her kan du se, hvad de vil arbejde for .
År: 2013 Nr.: 19
Agenterne i Tryllefløjten har en mission. De skal sætte fokus på børneglæde. Og er der tegn på mistrivsel blandt ungerne, er agenterne klar til at sætte ind.
År: 2013 Nr.: 19
Hvad stiller man op, når børn mister en forælder? En ny bog sætter fokus på død og alvorlig sygdom i familien med en række noveller til børn i skolealderen.
År: 2013 Nr.: 19
Når man vil bakterier og vira til livs i institutionen, er en god håndhygiejne første skridt på vejen. I Næstved har børn og voksne fået hjælp til opgaven af en heks, der aldrig vasker hænder.
År: 2013 Nr.: 19
Desværre har jeg ikke set mange kandidater, der lover penge til flere pædagoger til børnene.
År: 2013 Nr.: 19
Kommunerne lever heller ikke næste op til deres løfte om at styrke kvaliteten i vuggestuer og børnehaver med de 500 millioner kroner, regeringen har afsat til daginstitutionerne.
År: 2013 Nr.: 18
År: 2013 Nr.: 18
Fortæl de gode historier, gør det mere og gerne på sociale medier, lyder råd fra erfarne pædagogdebattører.
År: 2013 Nr.: 18
I Thorsminde ligger vuggestuen Udsigten – en pædagogisk forpost mod vest med kun fire børn, en pædagog og en medhjælper på deltid. Rapport fra en dag med mågeskrig, hidsige bølger og en institution med helt specielle forhold.
År: 2013 Nr.: 18
Ildebrand er skræmmende, og derfor gemmer børn sig, hvis det brænder. Det er vigtigt, at du snakker med de små om, hvad de skal gøre, hvis ilden er løs. Læs her, hvordan du på en sjov måde kan lære børn om brandsikkerhed.
År: 2013 Nr.: 18
Høje følelsesmæssige krav, søvnbesvær og manglende overblik placerer pædagoger blandt bundskraberne i en ny ­undersøgelse af 54 faggruppers arbejdsmiljø. En giftig cocktail af for mange arbejdsopgaver og for få hænder til at løse dem får skylden.
År: 2013 Nr.: 17
Masser af børn bliver afleveret i vuggestue eller børnehave trods feber, snotnæse og andre sygdomme. Det fortæller næsten alle pædagoger i ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 17
Et sygt barn skal ikke afleveres i institutionen, hvor det griber ind i det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL’s næstformand, Birgitte Conradsen.
År: 2013 Nr.: 17
Danielle Mercier har mange gange oplevet, at forældre afleverer syge børn. Hun forstår godt, at småbørnsforældre kan være pressede, og ser gerne tiden an, før hun ringer et barn hjem.
År: 2013 Nr.: 17
Det syge barn får en pille inden aflevering, og så er feberen væk for en stund. 'Kl. 13-feberen' er et fænomen, som mange pædagoger kender.
År: 2013 Nr.: 17
Det er forkert at tro, at børn, der sover til middag, ikke kan sove om natten.
År: 2013 Nr.: 17
Mens landets vuggestuer og børnehaver i stigende grad skal rumme børn med særlige behov, følger de nødvendige ressourcer sjældent med fra kommunerne. Det viser en undersøgelse fra Politiken.
År: 2013 Nr.: 16
Enkelte kommuner sender nu pædagogerne på reel uddannelse i dilemmaet: Tag dig af specialbarnet eller alle de andre børn.
År: 2013 Nr.: 16
Mens uddannelsesministeren er ved at lægge sidste hånd på en reform af pædagoguddannelsen, har de faglige organisationer indgivet deres høringssvar. Der er plads til forbedring, mener BUPL.
År: 2013 Nr.: 16
Skal et barn helst ligge, sidde eller måske stå, når det skal lære noget? Eller skal det have noget i hænderne for at kunne koncentrere sig? I Troldehaven i Sorø Kommune arbejder pædagogerne med læringsstilsteorien. Det har givet mere ro og glade børn, der lærer mere.
År: 2013 Nr.: 16
Hvis du vil høres, lytte til andre pædagoger/ledere og sætte dagsordenen, så mød op, mød dine kolleger, og mød din fagforening på generalforsamlinger i BUPL’s fagforeninger og på lederårsmøder.
År: 2013 Nr.: 16
Billeder fra institutionens hverdag spreder glæde og giver god forældrekontakt. Desuden indgår de i både hygge, leg, udvikling og tungere dokumentationsopgaver. Få pressefotografens gode råd om at tage bedre billeder til alle formål.
År: 2013 Nr.: 16
Hver femte dansker er utilfreds med sin mødetid, viser ny undersøgelse. Forskning peger på god effekt ved at lade medarbejderne bestemme selv.
År: 2013 Nr.: 15
Regeringen barsler med beskæftigelsesreformer. Politikerne stiller krav til ledige om flere jobansøgninger. Uddannelsesinstitutionerne kappes om at tilbyde de arbejdsløse kurser. Jobcentrene vil lære ledige at lave cv’er. Folk i arbejde synes, at de ledige må tage ansvar. A-kasserne prøver at få de ledige i aktivering. Men hvad med de ledige selv? Hvad vil de? I juni 2013 var 3.446 pædagoger uden fast arbejde, og spørger man pædagogerne Kirsten, Lonnie, Mia og Vera, så vil de bare gerne have et job. Helst et, hvor de kan bruge faget. De har søgt mellem 20 og 100 job, men har kun fået afslag. Det er hårdt, og alligevel har de ikke mistet modet. Mød dem her.
År: 2013 Nr.: 15
Det rumler i det fjerne, men nu har alle børnene lige fået regntøjet på. Kan man så gå ud, hvor langt væk er tordenvejret, og hvad er torden? Få svarene i denne guide om lyn og torden.
År: 2013 Nr.: 15
Efteråret nærmer sig, og det betyder traditionen tro, at der landet rundt både afholdes generalforsamlinger i BUPL’s fagforeninger og lederårsmøder. Hvis du vil høres, lytte til andre pædagoger/ledere og sætte dagsordenen, så mød op, mød dine kolleger, og mød din fagforening.
År: 2013 Nr.: 15
iPads og tablets er ved at vinde indpas i mange af landets daginstitutioner. Derfor takkede den nyuddannede pædagog Alexander Mørup Rasmussen ja til et kursus om børns mediekultur.
År: 2013 Nr.: 14
Annette Vilhelmsen er blevet ny socialminister. Samtidig er hele 0-6-årsområdet rykket fra Børne- og Undervisningsministeriet tilbage til Socialministeriet. Det er et tilbageskridt, lyder kritikken.
År: 2013 Nr.: 14
Færre pædagogtimer og flere krav fra kommunen giver mindre tid til nærvær med børnene. Planlagte aktiviteter er blevet meget svære at gennemføre.
År: 2013 Nr.: 14
Målinger, mistro og nedskæringer skal afløses af anerkendelse, tillid og bedre normeringer.
År: 2013 Nr.: 14
Ud fra seminariet og klar til et job. Men på grund af nedskæringer bliver nyuddannede skubbet bag i køen af pædagoger, der skal omplaceres.
År: 2013 Nr.: 14
Børn bevæger sig ikke nok i børnehaverne. Derfor skal pædagogerne sørge for planlagt bevægelse og afvekslende rammer, der indbyder til fysisk aktivitet, viser ny ph.d.-afhandling. Og så skal pædagogerne selv være aktive.
År: 2013 Nr.: 14
Idrætsbørnehaver er bedre til at få børnenes puls op end de traditionelle børnehaver. Det er der gode grunde til, mener ph.d.-forsker Hanne Værum Sørensen.
År: 2013 Nr.: 14
Moderen er pædagog. Datteren er pædagog. Svigersønnen er pædagog, og sønnen er minsandten på vej til også at blive det. I Vestjylland bor familien, som har et særligt sammenhold, fordi næsten alle er pædagoger.
År: 2013 Nr.: 14
Et af Danmarks største pædagogiske udviklingsprojekter nogensinde viser, hvad der optager pædagoger. Rutiner, inklusion og legepladsen har størst interesse, når daginstitutionerne selv må vælge, hvad der er vigtigt at arbejde med.
År: 2013 Nr.: 13
Hvis børn får fortalt eventyr, kan de lære en hele masse om sig selv, venskaber, glæde og frygt. Det kommer fra en magisk verden, der minder om den, de har inde i sig selv.
År: 2013 Nr.: 13
Læs her, hvordan voksne og børn beskytter sig mod de farer, der rent faktisk er i den ellers så harmløse danske natur.
År: 2013 Nr.: 13
I Berlin åbner nu en tysk-skandinavisk børnehave, og interessen er overvældende. Børnehaven søger dansk personale for at holde fast i båndene til Skandinavien.
År: 2013 Nr.: 13
Halvdelen af institutionerne, som har fået fore­byggelsespakker, ligger i BUPL MidtVestjyllands område. Næstformanden fortæller, hvordan det gik til.
År: 2013 Nr.: 12
Når der skal inkluderes flere og flere børn, stiller det krav til pædagogikken. Med farver, symboler og piktogrammer har Hedely SFO valgt en praksisnær tilgang, som hjælper børnene og giver færre konflikter. Læs, hvordan og hvorfor Hedely gik farvevejen.
År: 2013 Nr.: 12
I Hillerød Kommune har institutionerne siden nytår haft ekstra timer til, at medarbejderne kan give forældrene pædagogisk rådgivning.
År: 2013 Nr.: 12
Pædagoger og lærere ved ikke nok om hinandens arbejde i overgangen fra børnehave til skole. Det skal et nyt dialogredskab fra Danmarks Evalueringsinstitut råde bod på.
År: 2013 Nr.: 11
En flytning af eftermiddagsmaden fra stuerne til en åben cafe i Børnehuset Krogens fællesrum har mindsket støjen. Det samme har små investeringer i filtdupper, tæpper og andre småting.
År: 2013 Nr.: 11
Sidste år fandt Arbejdstilsynet mere dårligt arbejdsmiljø i daginstitutioner end året før. Både pædagoger, børn og samfundsøkonomien bliver påvirket.
År: 2013 Nr.: 11
Knap hver fjerde af pædagogernes sygedage skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Alligevel er psykiske problemer kun årsag til hvert tolvte påbud i landets daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 11
Flere institutioner laver yoga med børnene for at skabe pusterum i en travl hverdag. Børnehaven Hylet og Dosseringens Vuggestues yogaprojekt har givet mærkbare resultater for alle.
År: 2013 Nr.: 11
År: 2013 Nr.: 11
Fire ud af fem pædagogiske ledere oplever, at forældre holder sommerferiefri uden børn, viser en ny undersøgelse.
År: 2013 Nr.: 10
En del børn i institutionerne i Favrskov holder kun halvt så meget ferie som forældrene. De vil have tid til sig selv og mener, deres børn har brug for institutionernes rutiner og aktiviteter. Men børnene har brug for en længere pause fra hverdagen, mener pædagogerne.
År: 2013 Nr.: 10
Gode råd til pædagoger, der vil i dialog med forældre om børnenes ferie. Leveret af børnepsykolog Lisbeth Lencher-Hübertz samt leder Charlotte Styver og pædagog Tine Kaufmann Jacobsen fra børnehaven Skattekisten.
År: 2013 Nr.: 10
Manu Sareen (R) er den første pædagog, der er blevet minister. Han bruger sine erfaringer fra børneområdet aktivt og er aktuel med en plan for at tiltrække og fastholde mandlige pædagoger i daginstitutioner.
År: 2013 Nr.: 09
Pædagog fortæller om at stå alene med det samme antal børn, som hun og den lockoutede børnehaveklasseleder plejer at være sammen om.
År: 2013 Nr.: 08
I Tyttebærhuset i Silkeborg nyder børnene godt af de frivillige, som har deres gang i huset. Lederen gør en stor indsats for at få endnu flere fra lokalsamfundet ind, men køen uden for lågen er til at overse. I Gentofte har de med succes ladet en forening tage sig af både rekruttering og papirarbejde.
År: 2013 Nr.: 08
Sommeren byder på masser af timer i solen for både børn og pædagoger. Læs her, hvordan du beskytter ungerne og dig selv i solens uv-stråling.
År: 2013 Nr.: 08
Da anmeldelsen om blufærdighedskrænkelse fik Erik Kirks tilværelse til at ramle, traf han en beslutning om at være åben over for mistanken. Det har bragt ham gennem forløbet.
År: 2013 Nr.: 07
Erik Kirk, er skuffet over Aarhus Kommunes hånd­tering af hans sag. Kommunen giver ham delvis ret, men afviser at diskutere personsager i pressen.
År: 2013 Nr.: 07
Rystede pædagoger var helt uvidende om, at deres institutioner om natten blev gjort rent af rumænere, som arbejdede 12 timer i døgnet og tjente mindre end 3.700 kroner om måneden.
År: 2013 Nr.: 07
Det offentlige står bag en stor del af de byggerier, hvor der er foregået løndumping. Vallensbæk Kommune vil nu sikre, at der bliver betalt dansk løn, både når der bygges, repareres og gøres rent.
År: 2013 Nr.: 07
År: 2013 Nr.: 07
Pædagogisk filosof Louise Nabe-Nielsen har inspireret pædagogerne i to daginstitutioner i Aarhus til at arrangere filosofiske samtaler med børn. Samtalerne styrker børns evne til at undre sig og træner pædagogerne i at stille spørgsmål uden at forvente bestemte svar.
År: 2013 Nr.: 07
8 ud af 10 institutioner er klar til at ansætte akutledige. Det viser en rundringning, som Børn&Unge har foretaget. De vil endda foretrække dem frem for almindelige ansøgere, hvis kvalifikationerne er på plads.
År: 2013 Nr.: 06
Børn er født med matematisk forståelse. Tidligt fokus vil hjælpe dem til en bedre forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Pædagoger skal derfor slippe deres skræk for matematik og lege med former, mængder og begreber, siger eksperter.
År: 2013 Nr.: 06
Pædagogerne i Nærum Menighedsbørnehave er blevet mere bevidste om at arbejde med matematisk forståelse i hverdagen.
År: 2013 Nr.: 06
Børnene lærer om mål, vægt, farver og former ved at bruge kroppen og hænderne på legepladsen i Børnehaven Orkestervej i Randers. Pædagogerne deltager i et stort EU-projekt.
År: 2013 Nr.: 06
Børn vil vide, hvor vandet forsvinder hen, når det løber ud i sandet, og hvorfor himlen er blå. Pædagoger må ikke give hurtige svar, men skal undersøge sammen med børnene, siger en lektor og en professor, der har arbejdet sammen med 12 institutioner om sciencepædagogik.
År: 2013 Nr.: 06
År: 2013 Nr.: 06
Hvide, kedelige vægge er hverdag i mange institutioner, men hvid er børns hadefarve, fortæller kunstner på Bornholm, der har dekoreret en hel institution. Andre institutioner kan sagtens gøre det samme, men pædagogerne skal være klar til slippe kontrollen.
År: 2013 Nr.: 06
Daginstitutionen Kongelyset i Slagelse har indledt et utraditionelt projekt: Hver tirsdag tilbyder frivillige gratis gældsrådgivning i institutionen.
År: 2013 Nr.: 05
I syv år har idrætsinstitutionen Børnehuset Troldhøj arbejdet med idræt, leg og bevægelse. Nu har institutionen oprettet et kompetencecenter, der skal vejlede kommunens andre institutioner om, hvordan de får mere bevægelse i hverdagen.
År: 2013 Nr.: 05
Pædagoger skal være engagerede og aktive rollemodeller for at få børn til at lege og bevæge sig – men de skal også vide, hvornår de skal trække sig og lade børnene lege selv.
År: 2013 Nr.: 05
Når institutionerne fokuserer på idræt, bliver både børn og pædagoger gladere og mere aktive. Det viser en ny evaluering af DGI’s idrætsinstitutioner.
År: 2013 Nr.: 05
Idræt, leg og bevægelse styrker både fysiske, psykiske, sociale og kognitive færdigheder.
År: 2013 Nr.: 05
Har du svært ved at overskue, hvad din institution kan deltage i af idrætsprojekter? Børn&Unge giver her en oversigt over mange af de tilbud, som institutioner kan deltage i og blive inspireret af.
År: 2013 Nr.: 05
Alt er fred og idyl i børnehaven Æblet i Mammut­teatrets forestilling af samme navn. Forældrene dyr­ker fællesskabet og kæmper deres børns sag, men finder deres værste sider frem, da en lille dreng viser sig i en yndig, rød kjole.
År: 2013 Nr.: 05
14. juli 2011 tog den 58-årige pædagog Jette tidligt hjem fra arbejde med ondt i maven. Præcis otte måneder senere døde hun af kræft. Åbenhed og ærlighed blev de vigtigste kodeord, da kollegerne skulle håndtere sygdommen og dødsfaldet over for børn, forældre og hinanden. Da det sidste punktum var sat, kunne lederen mærke, hvor ondt det egentlig gjorde.
År: 2013 Nr.: 04
Pædagoger, der arbejder i udsatte boligområder, tilgodeser børnene bedst, hvis de anser socialpædagogisk arbejde som lige så værdifuldt som alment pædagogisk arbejde. Sådan lyder rådet fra adjunkt, ph.d. Kirsten Elisa Petersen fra DPU, Aarhus Universitet. Sammen med to kolleger sætter hun fokus på emnet i en ny rapport.
År: 2013 Nr.: 04
Berøringsangst i Balladeland Pædagoger skal hjælpe og støtte både børn og forældre i en skilsmisse­situation. De skal stå på barnets side og fortælle forældrene, hvordan barnet kommer bedst gennem krisen.
År: 2013 Nr.: 04
»Jeg har aldrig, aldrig tænkt, at jeg kunne blive anklaget,« siger en kvindelig pædagog, der blev uretmæssigt anklaget for seksuelt overgreb mod et barn. 5 ud af 17 pædagoger ramt af uretmæssige anklager for pædofili er kvinder.
År: 2013 Nr.: 03
Karsten Jensens lys for enden af arbejdsløshedens tunnel blev et job i det nordligste Norge. Han ser kun sin kone hver 6.-7. uge, men føler sig aldrig ensom. Lønnen er i top, og når han vender hjem, vil husgælden være betalt. Børn&Unge har besøgt Karsten Jensen i Nordnorge og hørt hans livs eventyr.
År: 2013 Nr.: 03
I 2013 indføres der pasningsgaranti til børn under 3 år i Tyskland. Men der mangler stadig flere end 150.000 institutionspladser, så der bliver kamp om de kvalificerede kræfter. Derfor har danske pædagoger gode chancer for at få job i Tyskland nnu.
År: 2013 Nr.: 03
Rudolf Steiner har ikke samme plads i de pædagogiske lærebøger som Freud, Rousseau eller Grundtvig, men med 20 bogudgivelser og 6.000 foredrag nåede han at sætte et stort fingeraftryk på pædagogikken.
År: 2013 Nr.: 03
Institutioner forbyder nøgenhed og ’doktorlege’, viser en undersøgelse. Det kan hæmme børns naturlige seksuelle udvikling og tabuisere kroppen.
År: 2013 Nr.: 02
For tre år siden blev den nyuddannede pædagog uretmæssigt anklaget for et seksuelt overgreb. Angsten for igen at blive anklaget har fået ham til at opgive at arbejde som pædagog.
År: 2013 Nr.: 02
Digitale medier i børnehaven ruster børn bedre til skolen, mener ledere og pædagoger. Alligevel bruges de kun til leg og læring i hver fjerde daginstitution.
År: 2013 Nr.: 02
I Børnehaven Mejsen er børnene vant til elektroniske medier. De bruger tablets, leger tagfat med digitalkameraer og kommunikerer med en anden institution via Facebook. Den elektroniske verden fletter sig ind i den virkelige verden og udvikler aktiviteterne i institutionen.
År: 2013 Nr.: 02
Børnehavebørn, der bruger for lang tid foran en skærm, risikerer at blive dårligere til at koncentrere sig. Det kan gå ud over evnen til at lære at læse, advarer psykolog.
År: 2013 Nr.: 02
Børn skal bruge iPads i børnehaven, fordi det er en del af deres dannelse at lære at beherske dem, mener flere eksperter.
År: 2013 Nr.: 02
Lederen af en daginstitution i Skive har sammen med et forlag udviklet programmer, der kan sikre, at børnene kommer rundt om temaerne i læreplanerne.
År: 2013 Nr.: 02
I de kommende år vil brugen af tablets i daginstitutioner sandsynligvis finde et mere modent leje, mener ekspert.
År: 2013 Nr.: 02
Hvad er en tablet? En tablet er en mellemting mellem en bærbar computer og en smartphone. Den består af en touchskærm og kan blandt andet filme, tage billeder og gå trådløst på nettet. En tablet er ofte nem at betjene – også for små børn. Den mest kendte tablet er en iPad.
År: 2013 Nr.: 02
Før kendte Nickis far og mor et par fysiske lege. Nu har de fået øje på adskillige lege, deres søn kan lære af. Nicki og hans forældre deltager i programmet HippHopp for at styrke hans sprog, motorik og sociale kompetencer, inden han skal i skole til sommer.
År: 2013 Nr.: 02
Mange af forældrene i HippHopp ønsker, at deres børn får en bedre oplevelse med skolen, end de selv havde, men de er ikke klar over, hvad der skal til, for at barnet kan klare sig.
År: 2013 Nr.: 02
Børnenes udbytte af HippHopp afhænger blandt andet af, om pædagogerne interesserer sig for de aktiviteter, børnene laver med far og mor derhjemme.
År: 2013 Nr.: 02
Det er enhver pædagogs skræk pludselig ikke at have styr på alle børn. Det er en isnende fornemmelse at opdage, at et barn er væk fra turen i byen, et sted i skoven eller fra institutionen. Men det kan ske, og det er vigtigt at have nedskrevne procedurer, lyder budskabet fra institutioner, der har prøvet det utænkelige
År: 2013 Nr.: 02
Pædagoger føler flere steder, at deres indflydelse på forandringer i daginstitutionerne er begrænset, viser en række aktindsigter. Eksperter advarer mod demotiverede pædagoger. Det kan have alvorlige konsekvenser for børnene.
År: 2013 Nr.: 01
En spontan mørkeleg i børnehavens depotrum fik Erik Kirks verden til at ramle. I mørket var der ingen vidner, og med ét var den mandlige pædagog mistænkt for overgreb og suspenderet.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagoger skal være godt klædt på til at tackle anklager om pædofili. Det var meldingen fra 95 pædagoger, der så ’Jagten’ i Ikast Bio. Selvom tanken om at blive anklaget for pædofili er skræmmende, dominerer frygten ikke hverdagen. Det fortalte tre mandlige pædagoger efter at have set Thomas Vinterbergs nye film ’Jagten’.
År: 2013 Nr.: 01
Pædagogerne står ikke på listen over det, der gør børn glade. Børns trivsel påvirkes mere af hemmelige steder, lyset i træets blade og legevennerne. I hvert fald når de selv skal sige det. Og hvad kan pædagogerne så lære af det? En ny ph.d.-afhandling kommer med bud.
År: 2013 Nr.: 01
Børn skal lære at holde rigtigt på en blyant. Ellers får de ondt i fingre, arm, skulder og nakke. Forarbejdet begynder med skrivelege og tykke skriveredskaber i børnehaven.
År: 2013 Nr.: 01
År: 2012 Nr.: 22
Det er dog på den anden side uklart, hvilken rolle pædagogerne konkret kommer til at spille.
År: 2012 Nr.: 22
Et barn smider sig skrigende på gulvet i supermarkedet og vil ikke noget. Nogle børn plasker i vandkanten, men hvor er de voksne? På campingpladsens legeplads tvinger nogle af de store sig ind foran de mindre ved trampolinen. Hvad er fælles for disse episoder? Pædagogers skarpe blik. Det er ikke deres egne børn, de har fri. Eller har de?
År: 2012 Nr.: 21
De tre bud Her er tre eksperters bud på, hvordan pædagogikken vil udvikle sig i de kommende år.
År: 2012 Nr.: 20
Ambassadører for en god barndom Områdeledelse kræver ledere, der kan samarbejde på tværs af niveauer og tør gøre sig til talsmænd for pædagogers opfattelse af god barndom.
År: 2012 Nr.: 20
Gensidig tillid er alfa og omega Forældre vil stille store krav til deres barns institution og til sig selv. Børn&Unge har besøgt familien Kondrup og talt med en fremtidsforsker.
År: 2012 Nr.: 20
Børnehave i Kolding bad forældre lade Conversesko blive hjemme, og børnehave i Aarhus forbød dem i første omgang, men modererede det så til et godt råd.
År: 2012 Nr.: 20
Drillerier blandt børn er et problem i børnehaver, viser undersøgelse. Både pædagogers og forældres måde at tale på kan være med til at forebygge de ubehagelige oplevelser for børnene.
År: 2012 Nr.: 19
Huset er revet ned nu. Det var en faldefærdig rønne, uegnet som menneskebolig, da kranen kom. Her boede Brønderslevfamilien med ni børn, der blev udsat for vanrøgt, mishandling og grove overgreb i årevis. Kommuner, forvaltninger og socialrådgivere kendte de forfærdelige kår, børnene voksede op i. Der lå mellem 12 og 29 underretninger i hver enkelt af de ni børns sagsakter. Alle kommuner frygter i dag at få ’den næste Brønderslevsag’. Derfor bliver der underrettet som aldrig før og handlet, når det er helt grelt. Men der findes andre sager, hvor der ikke sker noget. Børn&Unge har snakket med tre pædagoger, der har underrettet igen og igen, uden at kommunerne reagerer. Sagerne er ikke så slemme som i Brønderslev, men hvor slemt skal det være, før forvaltningen griber ind?
År: 2012 Nr.: 19
De seneste fire år har stram økonomisk styring bremset socialrådgivernes muligheder for at hjælpe udsatte børn, mener formanden for Dansk Socialrådgiverforening.
År: 2012 Nr.: 19
Kreativitet udvikler børn og gør hverdagen sjov og interessant. Derfor skal pædagogernes sparsomme tid gennemsyres af kreativ pædagogik.
År: 2012 Nr.: 19
Kreativitet blev noget andet end klip og klister i Børnehuset Hyrdehøj. Nu er pædagogerne kreative med tiden, så der er plads til både eksperimenter og til fordybelse.
År: 2012 Nr.: 19
Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg inviterede interessenter på dagtilbudsområdet til høring på Christiansborg for at diskutere, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud. Her blev talt om alt fra bleskift til paradigmeskift, fra læring og ledelse til dokumentation og dagligdagens små og store udfordringer. Læs, hvad ni af deltagerne blandt andet sagde om de udfordringer, daginstitutionerne står overfor.
År: 2012 Nr.: 18
Hver femte selvejende daginstitution er forsvundet siden 2007. Kommunerne presser daginstitutioner med særpræg væk, mener Frie Børnehaver og Fritidshjem. I protest vælger flere at blive private, og det skærper pædagogikken.
År: 2012 Nr.: 18
49 procent af kommunerne forringer vilkårene for børn fra 6 år i 2013. Det sker til trods for, at SFO'er og klubber i forvejen er de dårligst normerede institutioner. Og på trods af børneministerens ønske om et bedre samarbejde mellem pædagoger og lærere.  
År: 2012 Nr.: 18
I Simmerbølle Børnehave har børn og voksne et tæt forhold til deres dyr. De klapper dem, fodrer dem og spiser dem til frokost.
År: 2012 Nr.: 18
Fugle, fisk, får, høns, hunde og heste. Mulighederne er mange, når der skal vælges dyr til institutionen. Med hjælp fra biolog Ulla Didriksen og Simmerbølle Børnehave får du her en guide til at vælge det rigtige dyr.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger formidler naturen på en meget umiddelbar måde. Derved undlader de at stimulere børn i deres nysgerrighed og forsøg på at fatte naturen. Det siger Niels Ejbye-Ernst, der netop har forsvaret en ph.d.-afhandling ved DPU om pædagogers formidling i naturbørnehaver.
År: 2012 Nr.: 18
Friluftsrådet har erfaret, at pædagoger tager godt imod Niels Ejbye-Ernsts konstruktive kritik.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagoger bliver ofte kontaktet af journalister. Men en tur i mediemøllen kan være både skræmmende og forvirrende. Her får du få enkle redskaber, som klæder dig bedre på til mødet med pressen.
År: 2012 Nr.: 18
Pædagogen Anne er på efteruddannelse, mens den arbejdsløse pædagog Trine vikarierer for hende. Lederen Lonnie betaler hverken for uddannelsen eller vikaren. Modellen hedder job­rotation, og det er win-win-win.
År: 2012 Nr.: 17
Børn skal have lov til at klatre i træer og lege ved åen. Forskning viser nemlig, at børn har strategier for, hvordan de håndterer det farlige. Især hvis de ikke forstyrres af pylrede voksne, der kun fokuserer på sikkerheden.
År: 2012 Nr.: 17
År: 2012 Nr.: 17
Siden 2006 har Ingelise Pedersen kæmpet med Københavns Kommune for retten til at blive arbejdsprøvet. Nu har retten slået fast, at hun skulle have været arbejdsprøvet for længst. Hun får nu en erstatning på 500.000 kroner.
År: 2012 Nr.: 16
Det er lykkedes BUPL at tegne overenskomst med de fleste private institutioner, men nogle siger nej, og det kan koste pædagogerne dyrt. Modstanden bygger på myter, mener leder af privat fynsk børnehave.
År: 2012 Nr.: 16
Når pædagog Ole Nielsen fortæller, går tiden i stå. Han møder børnene i en fantasiverden, hvor der er plads til skøre påfund, politisk ukorrekthed og masser af nærvær.
År: 2012 Nr.: 16
Når du fortæller historier, øver du børnenes evne til at koncentrere sig, stimulerer sprog og skaber nærvær og bedre relationer, forklarer psykolog Lene Brok.
År: 2012 Nr.: 16
Børn udvikler sig sprogligt, hvis pædagogerne snakker mere med dem, mener børneforsker Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2012 Nr.: 15
År: 2012 Nr.: 15
Pædagoger ved, at de gør en forskel for børns sprogudvikling. Men de mangler redskaber, mener sprogforsker Dorte Bleses.
År: 2012 Nr.: 15
Flere aktiviteter, der fastholder og stimulerer udsatte børns opmærksomhed, kan måske forebygge ADHD-diagnoser og specialundervisning, siger professor Charlotte Ringsmose.
År: 2012 Nr.: 15
Rugbrød er sundt, og alle børn bør spise det, lyder det fra ernæringseksperter og pædagoger. Dogmet om rugbrødets herligheder kan dog være med til at vanskeliggøre integrationen for etniske minoriteters børn.
År: 2012 Nr.: 15
På årets Sorø-møde blev der vedtaget et manifest for Ny Nordisk Skole, som også omfatter børnehaver og vuggestuer. Indholdet skal skabes af blandt andre lærere og pædagoger. Griber de professionelle ikke bolden, falder projektet til jorden.
År: 2012 Nr.: 14
Pædagoger har nærkigget i deres praksis og fundet metoder, der fremmer børns sociale trivsel. 40 eksempler er samlet i ny håndbog.
År: 2012 Nr.: 14
Både i storbyer og provinsen vælger flere studerende end tidligere praktik i udlandet. Men storbystuderende rejser mest ud. Til gengæld tager næsten ingen et studieophold i udlandet.
År: 2012 Nr.: 13
Mens tv og internet er bandlyst i mange børnehaver, har radioen fået en markant rolle. Rigtig mange pædagoger og børn lytter til DR’s Ramasjang Radio.
År: 2012 Nr.: 13
Siden 2007 er der kommet næsten tre gange så mange kæmpeinstitutioner med over 150 børn. Til gengæld lukker små børnehaver og vuggestuer på stribe. Kommunerne spår, at vokseværket fortsætter.
År: 2012 Nr.: 13
10 børnehuse er blevet til én stor områdeinstitution. Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune er slået sammen og har fået det til at fungere. Pæda­gogerne mener, at der er flere fordele end ulemper.
År: 2012 Nr.: 13
Nogle kommuner satser så målrettet på store daginstitutioner, at hver tredje nu rummer over 100 børn. Andre kommuner har ikke en eneste af den størrelse.
År: 2012 Nr.: 13
Skovby Børnehus med 220 børn blev til med begejstring, tårer og søde minder, som havnede i en container. Sammenlægninger af daginstitutioner sætter det psykiske arbejdsmiljø på prøve. Der kan gå år, før en fælles identitet er fundet.
År: 2012 Nr.: 13
Den Gamle By i Aarhus indretter en børnehave anno 1974. Den åbner i 2015, men på Facebook diskuterer pædagoger allerede ivrigt, hvordan virkeligheden så ud dengang.
År: 2012 Nr.: 13
• I mange institutioner kniber det med penge til for eksempel bøger. • Læsningen risikerer at blive nedprioriteret, fordi bøgerne er gamle og måske slidte. • Læs her, hvordan I kan forny jeres bogsamling – helt gratis! Guiden er delt i to: Gratis papirbøger Gratis bøger online, der skal downloades til computer eller iPad.
År: 2012 Nr.: 12
År: 2012 Nr.: 12
Sagerne skal opdages hurtigere, så der også kan handles hurtigt. Det skylder vi børnene.
År: 2012 Nr.: 12
BUPL inviterede til en workshop om fremtidens pædagogiske arbejdsplads den 31. maj i Nyborg. 200 pædagoger mødte frem, og Børn&Unge har til seks af deltagerne stillet følgende tre spørgsmål: 1. Hvilke ønsker har du for fremtidens pædagogiske opgave? 2. Hvilke drømme har du om arbejdsvilkårene på fremtidens pædagogiske arbejdsplads? 3. Hvilke scenarier vil du gerne undgå?
År: 2012 Nr.: 11
De pædagogiske læreplaner har ført til mere læring i daginstitutionerne. Men planerne trænger til en ny rolle i det pædagogiske arbejde, viser ny evaluering.
År: 2012 Nr.: 11
188 forskellige teaterforestillinger blev i april præsenteret på ’Festival 2012 – teater for børn og unge’. I den kommende sæson er der rig mulighed for at give både små og store børn en god, gammeldags kulturoplevelse. Børn&Unge har udvalgt og anbefaler her nogle af forestillingerne.
År: 2012 Nr.: 11
Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud anbefaler en pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. Bedre forældresamarbejde, evaluering og ledelse skal også sikre højere kvalitet i dagtilbuddene.
År: 2012 Nr.: 11
Efterhånden som flere og flere daginstitutioner får iPads inden for dørene, stiger behovet for information om apps med kvalitet og indhold. Denne guide hjælper dig, der arbejder i vuggestue eller børnehave, til at vælge de rigtige apps til dit pædagogiske arbejde.
År: 2012 Nr.: 11
Faggrupper som lærere, pædagoger og sangere er meget udsatte for at få knuder på stemmebåndene. Især de svage stemmer rammes, fortæller talepædagog.
År: 2012 Nr.: 11
Debatten om vuggestuer har været overophedet, og præmisserne har været forkerte. Det mener børneminister Christine Antorini (S), som ønsker en ordentlig snak med pædagogerne om, hvordan man kan sikre høj kvalitet for de mindste.
År: 2012 Nr.: 10
Et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder sætter fokus på børns og unges læseevner. ’Ordet Fanger’-projektet vil inspirere fagfolk og forældre til at læse højt for børn og give dem lyst til selv at arbejde med ord.
År: 2012 Nr.: 10
Sund fornuft sat i system kan ændre det pædagogiske miljø i daginstitutionerne radikalt. Børnehaven i Veng ved Skanderborg har brugt LP-modellen i næsten tre år, og nu trives både børn og ansatte bedre.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er netop blevet kulegravet i et stort forskningsprojekt, hvor 3000 børn og pædagoger har deltaget. Forskerne mener, at kvaliteten i børnehaverne kan højnes, hvis alle lærer at bruge modellen.
År: 2012 Nr.: 10
LP-modellen er en af de mest brugte pædagogiske metoder. Her kan du se fem andre metoder, som bruges i mange institutioner og skoler.
År: 2012 Nr.: 10
Der manglede musik i daginstitutionerne, mente en lektor på Pædagogseminariet i Odense. Hun startede sin egen musikbørnehave, hvor musikken nu er en så naturlig del af hverdagen, at børnene ikke bliver imponerede over, at en pædagog giver den på guitar, mundharmonika eller saxofon.
År: 2012 Nr.: 10
Dansk pædagogik bliver forbilledet, når en ny vuggestue for udsatte børn etableres i Rumæniens hovedstad, Bukarest.
År: 2012 Nr.: 10
Solceller skal være en del af en helt ny klimapædagogik i Solhuset og i hele Hørsholm Kommune. Solhuset lever op til sit navn og er blevet kaldt Danmarks mest klimavenlige børneinstitution.
År: 2012 Nr.: 09
Derfor er det hul i hovedet, at kun hver anden ansat i vuggestuen er pædagoguddannet.
År: 2012 Nr.: 09
"Jeg er god til at læse mennesker" Du skal holde din krop i gang og give noget til andre. Det råd fik Jette Oskarson til at ændre jobkurs.
År: 2012 Nr.: 08
"Kommunikation og etik er mine kæpheste" Ulla Jacobsen er den eneste pædagog på plejehjemmet. Hun aktiverer blandt andet de ældre via teater.
År: 2012 Nr.: 08
"Jeg lytter og skaber selvtillid" Der er langt fra velfungerende børn i parcelhusene til stærkt udsatte familier, har Jane Rasmussen erfaret.
År: 2012 Nr.: 08
"Ensomme pædagoger må kæmpe for faglig identitet" Den faglige identitet bliver i høj grad skabt ved at spejle sig i kollegerne. Som eneste pædagog på arbejdspladsen kan det derfor være svært at holde fast i fagligheden. Omvendt kan den faglige identitet også forstærkes, vurderer ekspert.
År: 2012 Nr.: 08
Syv drenge med ADHD flyttede fra en villa til skolens idræts-SFO, hvor de fik deres eget lokale. Det er en solstrålehistorie fra Ganløse om, hvordan isolation og social eksklusion blev til succesrig inklusion.
År: 2012 Nr.: 08
Det er klart, at vi skal knokle for at holde fast i vores pædagogiske fundament, for vi bliver sikkert også udfordret på fagligheden.
År: 2012 Nr.: 08
Børn og pædagoger på Den Grønne Planet i København fik fornemt besøg, da to kronprinser og verdenspressen kom et smut forbi.
År: 2012 Nr.: 07
Abdullah Hamidi er pædagog og flygtning fra Afghanistan. Han har erfaret, at fordomme om flygtningebørns adfærd kan forhindre pædagoger i at hjælpe traumatiserede børn med at komme videre.
År: 2012 Nr.: 07
Regnbuefamilien med homoseksuelle forældre er en blandt en række mere utraditionelle familieformer, som der findes flere og flere af i dag. En ny børnebog baner vejen for at få en snak med børnene om, at man kan have to mødre.
År: 2012 Nr.: 07
Villads og Johanne er de eneste børn i institutionen med to mødre. I vuggestue- og børnehavealderen er børnene endnu ikke så bevidste om forskellene, fortæller børnenes mødre, der ønsker at blive behandlet ligesom alle de andre forældre.
År: 2012 Nr.: 07
Struktureret læring i børnehaven er lige så meningsløs som det snævre pædagogiske fokus på grænser og autoriteter, mener den tyske forsker, forfatter og børnelæge Herbert Renz-Polster, der ser den pædagogiske debat i lyset af menneskebarnets evolutionshistorie.
År: 2012 Nr.: 07
Konkurserne breder sig blandt private daginstitutioner. De seneste 12 måneder er 9 institutioner gået konkurs, og en 10. kæmper for overlevelse.
År: 2012 Nr.: 06
Vil vi mindske omfanget af rygning, druk og kriminalitet blandt unge, er social pejling og fokus på social kapital vejen frem. Det viser et stort projekt fra Aarhus.
År: 2012 Nr.: 06
Hvis Danmark skal kunne sælge sine produkter og kunnen fremover, skal begge dele tilføres et tvist af noget nyt og innovativt. Kreative mennesker kan udvikles af pædagoger, som tilbyder trygge rammer og tid til fordybelse, viser forskningen.
År: 2012 Nr.: 06
Mange børn er ikke udhvilede, når de bliver afleveret i daginstitutionen.
År: 2012 Nr.: 06
Hverdagen bliver rykket op med rode, når børn og ansatte med kort varsel smides ud af institutionen. I Kernehuset i Nr. Bjert fik rotter embedslægen til at beordre lukning, og så handlede pædagogerne hurtigt.
År: 2012 Nr.: 06
Overalt i landet oplever institutioner, at de skal lukke med ultrakort varsel. Uanset hvad, der har lukket institutionen, er det fælles budskab, at grundig information til alle involverede er en forudsætning for at komme helskindet gennem krisen.
År: 2012 Nr.: 06
I løbet af de sidste tre år er andelen af de ældre pædagoger vokset. De ældres erfaring er en gevinst for daginstitutionerne, men der kan dog være andre ulemper ved det grå guld, påpeger børnehaveleder og forsker.
År: 2012 Nr.: 05
År: 2012 Nr.: 05
Pædagoger skal bruge deres faglige viden om børn, ikke børnenes køn. Så vil de drenge, der i dag ikke trives i børnehaven, få meget bedre vilkår, mener professor Lars Qvortrup. Hans undersøgelse viser meget markant, at drenge ikke har det godt i børnehaven.
År: 2012 Nr.: 05
Institutionsbyggeriet har været præget af ambitioner om god plads, kunst og fokus på indretning, der passer til børn. Men børnene tabte kampen om pladsen på grund af økonomien. I ny bog sætter barndomsforsker Ning de Coninck-Smith fokus på idéer og dilemmaer i årtiers byggeri til børn.
År: 2012 Nr.: 05
Pædagogerne i Marthagården på Frederiksberg har kæmpet hårdt for, at ombygningen af og tilbygningen til deres institution kommer til at fungere i dagligdagen. Arkitekten mener, at det gode samarbejde har medvirket til, at nødvendighed er blevet til kvalitet.
År: 2012 Nr.: 05
For Camilla Fanø er samarbejdet med mange mandlige kolleger en lærerig erfaring. Og den lumre mandehumor skaber en god stemning på arbejdspladsen – selvom nyansatte lige skal advares mod omgangstonen.
År: 2012 Nr.: 05
Med næsten alle 3-5-årige børn i børnehaven har vi i international sammenhæng en helt enestående mulighed for at arbejde strategisk med de små børns kreativitet og samarbejdsevner.
År: 2012 Nr.: 05
Håndværkere bygger nye daginstitutioner med historisk hast. På få år har kommunerne tredoblet udgifterne til at renovere og bygge nye dagtilbud.
År: 2012 Nr.: 04
Han sætter en ære i at være neutral og seriøs. Får et kick af at være på, og så trives han godt i byggerod. Børn&Unge har besøgt forældrenes formand, Lars Klingenberg, der er far til tre og klar til at blive genvalgt for tredje gang i april.
År: 2012 Nr.: 04
Ghanesiske pædagoger er ikke uddannet, og de er vant til en mere skolepræget hverdag – også for de mindste børn. Derfor prøver danske pædagoger at lære dem, at børn også skal lege, være aktive og bevæge sig.
År: 2012 Nr.: 04
I 18 byer har der inden for de seneste år været sager om misrøgt, seksuelt misbrug eller vold mod børn. Grove sager, hvor forældre eller andre tæt på børnene har lavet overgreb. I nogle af sagerne er der faldet dom, andre venter stadig på en afslutning ved domstolene. Børn&Unge har gravet i dem alle for at finde ud af, hvad der skete.
År: 2012 Nr.: 04
Hovedparten af pædagogerne klager over rungende toner og dårligt indeklima, viser arbejdspladsvurderinger fra fem kommuner. Flere steder er forholdene ikke blevet bedre, selvom undersøgelserne er op til tre år gamle.
År: 2012 Nr.: 03
Anette Vegeberg fik ikke at vide, at hun havde ret til et fleksjob på fuld tid, da hun sagde ja til et på 28 timer. Nu får hun efterbetalt 353.000 kroner i løn, feriepenge og pension.
År: 2012 Nr.: 03
Pædagoger i Vollsmose har i et samarbejde med Odense Tandpleje børstet tænder på børnene. Børnene har i dag mindre ondt, pædagogerne bruger mindre tid på at trøste, og forældrene lærer om tandsundhed og sunde madvaner.
År: 2012 Nr.: 03
Når pædagoger løser konflikter, bliver de alt for tit dommere i børnenes uenighed. Det er meget bedre at coache børnene til selv at løse konflikterne, mener Rune Strøm, pædagog og ekspert i børns og voksnes kommunikation. Børn&Unge var med, da han underviste lærere og pædagoger på en skole i Odense.
År: 2012 Nr.: 03
Glæden kom tilbage Bid og spark er blevet afløst af leg og latter i familien Jensens liv. Deres fireårige søn havde alvorlige adfærdsproblemer, men efter en vellykket inklusionsindsats i drengens børnehave Skovlinden er det lykkedes at få trivslen tilbage i hele familien. I Skovlinden i Svendborg er inklusion ikke bare et modeord. Her har personalet haft held til at udvikle metoder, så alle børn kan fungere sammen til trods for forskelle. Sådan er det langtfra alle steder.
År: 2012 Nr.: 03
Lau var indstillet til behandling på børnepsykiatrisk hospital. Han slog, bed og sparkede, og i vuggestuen, havde de opgivet at hjælpe ham. Men efter han har fået den rigtige hjælp via inklusion, er han blevet en helt ny dreng, fortæller hans far
År: 2012 Nr.: 03
I daginstitutionen Skovlinden i Svendborg har 14 af de 71 børn adfærdsvanskeligheder. Her er inklusion meget mere end et modeord. Pædagogerne lærer børnene at fungere sammen til trods for forskelle, og det har de så stor succes med, at børneforskere kommer på besøg for at blive klogere.
År: 2012 Nr.: 03
Kommunerne har vidt forskellig praksis, når de inkluderer børn med specielle behov. Eksperter efterlyser fælles standarder.
År: 2012 Nr.: 03
Fem pædagogpolitikere vil danne en tænketank, som sætter ny dagsorden på småbørnsområdet. De vil blandt andet kæmpe for, at 1500 uddannede pædagoger ansættes for de ekstra finanslovsmidler.
År: 2012 Nr.: 02
Det kan være en linedans at være mor og pædagog i samme institution. Selvfølgelig har man følelser i klemme, siger mor til tre, der arbejder i den institution, hvor hendes barn går. Børn&Unge har talt med mødre og børn om dobbeltrollen.
År: 2012 Nr.: 02
Mor er som bekendt den bedste i verden. Spørgsmålet er, om hun kan passe både sit job og sit eget barn i institutionen. I landets børnehaver og vuggestuer er der stærkt delte meninger om den sag.
År: 2012 Nr.: 02
Når et barn har problemer i Hvidovre, tilrettelægger pædagoger ofte indsatsen uden at involvere forældrene, viser en analyse af knap 200 individuelle læreplaner. Taberne er børnene.
År: 2012 Nr.: 01
Fritidshjem og sociale klubber bliver alligevel ikke skrevet ud af dagtilbudsloven. S-SF-R-regeringen har droppet den borgerlige regerings planer om at afskaffe de to institutionsformer.
År: 2012 Nr.: 01
Dorthe Jørgensen frygtede, at hendes datter ville blive fjernet, da vuggestuen skrev en underretning. Men hun fik hjælp, og i dag trives både mor og datter. Hun er heldig at bo i en kommune, hvor både pædagoger og forvaltning har fokus på underretninger. Der er nemlig stor forskel på kommunernes praksis, og pædagoger underretter generelt meget mindre end alle andre faggrupper.
År: 2012 Nr.: 01
Christina har søvnløse nætter, når hun opdager børn med omsorgssvigt. Men hun står aldrig alene med bekymringerne. Pædagogerne i børnehaven støtter hinanden, når der er behov for at underrette.
År: 2012 Nr.: 01
Pædagoger håndterer dagligt stribevis af dilemmaer. Nogle er tydelige, andre mærkes først, når eftertanken banker på. Med praksisfilosofi kan pædagoger få øje på hverdagens dilemmaer og udvikle nye handlestrategier.
År: 2012 Nr.: 01
Hvad er et pædagoghåndtag? Svaret får du i denne artikel, som gennemgår, hvilke nye sproglige opfindelser og fornærmelser, pædagoger måtte tåle i 2011.
År: 2012 Nr.: 01
Spørgsmålet er ikke, om børn skal lege eller ej eller hvor meget.Men om, hvordan man bedst integrerer leg og læring i førskolepædagogikken, mener professor Ingrid Pramling Samuelsson.
År: 2011 Nr.: 22
Børn vil udfordre deres egne grænser, når de leger. Men de bliver bremset af overdrevne sikkerhedsregler på legepladser, mener den norske forsker Ellen Beate Sandseter. Hun advarer om følgerne for børnenes psykiske udvikling.
År: 2011 Nr.: 22
Tak for beviserne for, at farlig leg er godt for børnene, siger danske legepladseksperter.
År: 2011 Nr.: 22
Stablede mælkekasser og høje træer ligger højt på pædagogernes topti over farlige legeremedier, viser undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 22
At lege og bevæge sig skal først og fremmest være sjovt og handle om fysisk aktivitet. Men forfatterne til to bøger om bevægelseslege mener, at legene også kan bruges som et bevidst pædagogisk redskab.
År: 2011 Nr.: 22
Leg er ikke bare leg, men en intelligens, der favner og påvirker alle andre intelligenser og evner, mener pædagogen James Findlay. Han arbejder på en friskole og skriver på en bog om legens intelligens.
År: 2011 Nr.: 22
Flere faciliteter og bevidste pædagoger kan fremme børns fysiske aktivitet i fritidshjem og SFO'er. Især pigerne har behov for stimulering, viser ny forskning.
År: 2011 Nr.: 22
I både rolleleg og drama handler det om at 'lade som om'. Ved at lave drama med børn kan man derfor lære børn at lege. Især de børn, som ikke er så gode til at lege, får styrket deres legeevner, viser et forskningsprojekt fra to børnehaver i Holbæk.
År: 2011 Nr.: 22
Børn og pædagoger blev kastet ud i noget nyt og udfordrende, da de deltog i dramaprojektet om at udvikle legekompetencer. Men i Bispehøjens Børnegård i Holbæk er pædagogerne så begejstrede for den virkning, det havde, at de arbejder videre med metoden.
År: 2011 Nr.: 22
Pia Olsen har fået 200.000 kroner i godtgørelse for uberettiget fyring. Hun blev fyret fra sit lederjob og har aldrig forstået hvorfor. BUPL vandt hendes sag, og det har givet hende værdigheden tilbage.
År: 2011 Nr.: 21
Innovativ legeteknologi skaber nye muligheder for læring, viser nyt projekt
År: 2011 Nr.: 21
Det er kun en idé. Alligevel har planen om et chip-armbånd til børn ført til voldsom kritik. Pædagogerne bag idéen føler sig misforstået. En overvågningsekspert mener, at vi afskærer os selv fra udviklingen, hvis vi automatisk afviser ny teknologi.
År: 2011 Nr.: 21
En af idékvinderne bag chip-armbåndet er overrasket over manglende opbakning fra BUPL.
År: 2011 Nr.: 21
For 4000 kroner om ugen kan kommunen få en uddannet pædagog til at arbejde i børnehaven. Ordningen går under navnet 'med løntilskud', og den kan udnyttes til at spare penge. 'Svineri', siger regional BUPL-formand.
År: 2011 Nr.: 21
Ikke alle børnehaver vil tage imod ansatte med løntilskud. Kommunerne pynter på elendige normeringer, mener børnehaveleder Bente Lerche-Thomsen.
År: 2011 Nr.: 21
Pædagoger med løntilskud må ikke tage arbejde fra fastansatte. Men kommunerne følger ikke loven, siger a-kasse-formand Lis Petersen. Hun mener ikke, løntilskud virker, når der er mange om jobbene.
År: 2011 Nr.: 21
I Berlin er der mangel på pædagoger og derfor gode jobmuligheder. Gurli Sørensen har efter 25 år som pædagog i Danmark netop fået job i en børnehave i den tyske hovedstad.
År: 2011 Nr.: 21
Kommunalpolitikere lytter til pædagogers argumenter imod besparelser. Faglig ekspertise og eksempler fra virkeligheden gør indtryk.
År: 2011 Nr.: 21
Efter mange års kommunale nedskæringer er det mange steder sundhedsskadeligt at opholde sig i en dansk daginstitution.
År: 2011 Nr.: 21
En støttepædagog har fået knap 800.000 kroner i erstatning i en usædvanlig sag, hvor hun er blevet bidt, sparket og spyttet på af et mindre barn. Barnet kom efterfølgende på en specialinstitution.
År: 2011 Nr.: 20
Flere pædagoger går ned med stress, fordi de skal rumme specialbørn. Inklusion af børnene sker ofte uden de nødvendige ressourcer, viser nye tal. Det er en fejlslagen politik, som skader både børn og pædagoger, lyder det fra de arbejdsmedicinske klinikker.
År: 2011 Nr.: 20
Pædagog får 50.000 kroner for en psykisk skade efter chikane på en personaleweekend. Det har Højesteret besluttet. Sagen er principiel og får betydning for andre, siger BUPL's advokat
År: 2011 Nr.: 20
En integrerede børneinstitution i Sønderjylland har fået 500.000 kroner i EU-støtte til at udvikle et digitalt læringsrum for børn i førskolealderen. MeeWee-rummet skal stimulere børn sprogligt og motorisk og samtidig lære dem IT på småbørnsniveau.
År: 2011 Nr.: 20
En daginstitution i Veksø har investeret i to iPads til deres vuggestue- og børnehavebørn. Daginstitutionens leder mener, at iPads er et godt læringsredskab og en sjov måde at introducere børnene for it på.
År: 2011 Nr.: 20
Fem institutioner i Silkeborg og Skanderborg samarbejder om at udvikle teknologiske løsninger, der giver pædagogerne mere tid til børnene. Det har foreløbig ført til en robot, der vugger børnene, mens computere, som børnene kan håndtere uden hjælp, er på vej.
År: 2011 Nr.: 20
Kast jer ud i den nye teknologi. Det er et bare et hjælpemiddel, lyder rådet til landets pædagoger fra underviser Frank Støvelbæk.
År: 2011 Nr.: 20
Pædagoger spiller en stor rolle, når børn skal udvikle deres ordforråd. Nærvær, snak og engagement er nøgleordene, siger pædagogisk konsulent Lis Pøhler.
År: 2011 Nr.: 20
Da Dorthe Bak blev kontaktperson for Thoke, stod det hurtigt klart, at han var præget af sin baggrund som adopteret. I dag går han i en specialgruppe, for her er der den ro, han har behov for.
År: 2011 Nr.: 20
Mange adopterede børn har følelsesmæssige forstyrrelser, fordi de manglede voksenkontakt som spæde. Det betyder, at deres udvikling ikke altid matcher deres alder, siger adoptionsrådgiver Michel Gorju.
År: 2011 Nr.: 20
Ny finanslov betyder, at kvaliteten i daginstitutionerne skal forbedres med 500 millioner kroner om året. BUPL glæder sig både på børnenes og pædagogernes vegne.
År: 2011 Nr.: 20
Pædagoger bruger deres intuition, når de vurderer, om et barn trives eller ej. Det konkluderer Annette Boye Koch.
År: 2011 Nr.: 19
Udsatte børn kan lære at indgå i sociale sammenhænge, hvis bare de får hjælp fra voksne, oplyser Annette Risager.
År: 2011 Nr.: 19
Minimumsnormeringer skal indgå i de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Børneminister Christine Antorini (S) vil have tilstrækkeligt mange veluddannede pædagoger i dag- og fritidsinstitutioner, ellers kan hendes vision for et bedre børneliv og en bedre forberedelse til skolen ikke lade sig gøre.
År: 2011 Nr.: 19
Daginstitutionen Egalia er blevet verdensberømt for sin radikale kønspædagogik. Børn&Unge har besøgt den svenske institution, hvor drenge må gå i kjole, og pædagogerne siger 'kompis' i stedet for dreng og pige.
År: 2011 Nr.: 19
Kønsroller og ligestilling står langt højere på den pædagogiske dagsorden i Sverige end i Danmark.
År: 2011 Nr.: 19
Vi skal turde udforske kønsspørgsmål sammen med børnene, mener den svenske pædagog og ph.d.-studerende Klara Dolk. Pædagoger skal skabe rum til alle slags piger og drenge.
År: 2011 Nr.: 19
Danske pædagoger siger nej til lovgivning mod kønsstereotyper, viser ny undersøgelse. Det er på tide, at pædagogerne tager kønsbrillerne på, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagogerne i Blomsterhaven i Gladsaxe arbejder med inddragelse af børnenes synspunkter i dagligdagen. Børnene er med i Børnerådets nye børnepanel.
År: 2011 Nr.: 19
Femårige børnehavebørn skal også spørges om deres mening. Det mener Børnerådet, der i gang med at etablere et minibørnepanel.
År: 2011 Nr.: 19
Vi viser vejen inden for børnepasning, mente Peter Moss. Men børnehaven skal ikke være en forberedelse til skolen.
År: 2011 Nr.: 19
Pædagoger vil gerne skille drenge og piger, men det kan cementere kønsroller, siger lektor.
År: 2011 Nr.: 19
Dag- og fritidsinstitutionerne bliver flyttet over i Undervisningsministeriet, som får nyt navn. Det var på tide, mener forskere, der forventer sig mere sammenhæng mellem skole og de tidlige år.
År: 2011 Nr.: 18
Gode kost- og motionsvaner er et stort plus, hvis man skal ansættes hos Lissi Beier i Toftegårdens Børnehave i Faaborg.
År: 2011 Nr.: 18
Generte typer har ikke mange chancer for at få et job i børnehaven Juelsbo, hvor leder Susie Johnsen også forventer, at ansøgeren er aktiv i fritiden.
År: 2011 Nr.: 18
I børnehuset Stjernen skal du ikke bruge tid på at snakke om din familie. Det handler om jobbet, siger leder Birthe Mortensen, som ikke lægger vægt på fysisk form.
År: 2011 Nr.: 18
Nogle børn mistrives, uden at pædagogerne kan sætte ord på, om der er konkrete problemer i hjemmet. Andre børn får helt bevidst mindre opmærksomhed, end pædagogerne gerne ville give dem. Sådan lyder to af udfordringerne for pædagog Carsten Holst.
År: 2011 Nr.: 18
Det er desværre lige før, det kan betale sig at skrive besparelser på børneområdet ind i evighedskalenderen samtidig med løvfald og skiftet til vintertid.
År: 2011 Nr.: 18
Politikere vil indføre kontrol og tilsyn med de børnesagkyndige undersøgelser. Det sker, efter at Børn&Unge har afsløret, at undersøgelserne er fulde af fejl.
År: 2011 Nr.: 17
Arbejdet i Druelund Børnecenter er sundhedsskadeligt, fastslog Arbejdstilsynet efter et besøg. Det satte gang i en proces, som har skærpet pædagogikken, fjernet arbejdsopgaver og givet større arbejdsglæde.
År: 2011 Nr.: 17
Pædagogers egne forventninger til, hvad de skal lave, er ikke i takt med virkeligheden. Skal pædagogerne undgå travlhed og stress, skal de lave helt klare og tydelige aftaler med hinanden, mener ekspert i stress.
År: 2011 Nr.: 17
Mange børn og pædagoger leger og har aktiviteter i skoven. En del gør det hele tiden, andre gør det en gang imellem. Men hvordan skal en skov være, for at den er rigtig god for børn? Det er agronom Inger Lerstrup ved at undersøge.
År: 2011 Nr.: 17
Pædagoger er ofte alene med alt for mange børn. De er skrækslagne for, om der sker ulykker. De råpasser og kan ikke få enderne til at hænge sammen. De har ikke tid til specialbørnene. De går hjem med ondt i maven og sover dårligt. Arbejdstilsynets påbud afslører graverende og sundhedsskadelige arbejdsforhold i mange daginstitutioner. Men man kan selv gøre en del for at rette skuden op. Meget handler om at have realistiske forventninger til, hvad man kan nå. I hver femte institution er arbejdsmiljøet så dårligt, at det er decideret sundhedsskadeligt. Det viser en særlig indsats foretaget af Arbejdstilsynet. Derfor har institutionerne fået påbud om at rette op på forholdene. Heldigvis kan det lade sig gøre, mener Arbejdstilsynet.
År: 2011 Nr.: 17
De to pædagoger og folketingskandidater Kristian Egebæk Mortensen og Birgit Elgaard, som du kunne læse om i sidste nummer af Børn&Unge, fik ikke stemmer nok til at komme ind i Folketinget. De er enige om, at en rød regering ikke er en mirakelkur for pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 16
Hver tirsdag fra begyndelsen af maj har to børnehaver i Nivå passet have på et økologisk landbrug. De dyrker grønsager, lærer om planternes liv og sund mad og har det skægt.
År: 2011 Nr.: 16
De store litterære dannelsestemaer om at rejse ud i verden, prøve sig selv af og udfordre det farlige er på færde i flere af de nyere billedbøger. Der er et særligt søskendemotiv i de tre billedbøger, vi her fortæller om. Det er Tommy og Annika, som er blevet de modige og selvstændige nu. De behøver ikke længere Pippi til at sørge for, at der sker noget. I to af bøgerne findes et markant kønsperspektiv. Har man i sin børnegruppe stille piger, man gerne vil styrke, kan de to norske bøger være gode at bruge. Først og fremmest er det gode historier om piger, der tager og får power. Mellem billedbøgerne finder vi også rim og remser, en fantasybilledbog og en rejse ind i den indre verden. Af Anne Petersen
År: 2011 Nr.: 16
Vi går konstruktivt ind i trepartsdrøftelser. Den slags forhandlinger har tidligere løst store samfundsproblemer. Og det kan de gøre igen
År: 2011 Nr.: 16
To ud af tre klager, som Psykolognævnet modtager, handler om børnesagkyndige undersøgelser. De har i flere tilfælde været så fulde af fejl, at de psykologer, der udfører dem, har fået alvorlig kritik af nævnet.
År: 2011 Nr.: 16
En børnehave på Midtsjælland er alvorlig bekymret for en femårig pige og har sendt fem underretninger til kommunen. Den børnesagkyndige psykolog har ikke taget notits af børnehavens advarsler. Pigen skal udleveres til sin far, selvom han er mistænkt for vold og overgreb.
År: 2011 Nr.: 16
Inge Sommer har oplevet, hvordan hendes nu femårige datter er blevet udsat for vold og overgreb fra faderen. Men den børnesagkyndige psykolog tror ikke på hende, og retten kræver nu, at pigen skal se sin far. Moderen frygter for datterens liv.
År: 2011 Nr.: 16
Forsvindende få pædagoger søger den politiske magt i Danmark. Det kan være et problem mener en ekspert, en tidligere socialpædagog på Borgen, og Danmarks mest magtfulde hjemmehjælper.
År: 2011 Nr.: 15
Der er fuld opbakning til gode daginstitutioner, men der er ikke brug for mere kontrol med pædagogernes arbejde for at sikre kvaliteten. Der er ikke flertal for minimumsnormeringer, viser en rundspørge blandt otte politiske ordførere. Børn&Unge har stillet de otte ordførere fem spørgsmål, der er væsentlige for langt de fleste pædagoger. Svarene er redigeret. Du kan læse politikernes svar i deres fulde længde på www.bupl.dk/valg
År: 2011 Nr.: 15
De tunge økonomiske emner har presset børnene ud af valgkampen. Børnene bliver kun nævnt perifert af partilederne, og de store dagblade skriver stort set ikke et ord om daginstitutioner. Men børnene er nævnt i enkelte partiprogrammer.
År: 2011 Nr.: 15
I 200 børnehaver kan børn og forældre låne bøger med hjem fra de såkaldte børnehavebiblioteker. Evaluering viser, at de gavner den tidlige læseindsats.
År: 2011 Nr.: 15
Forældreansvarsloven er blevet en rigtig god forretning for private psykologer. De tjener styrtende på, at forældre slås om børnene. Spild af samfundets ressourcer, lyder kritikken.
År: 2011 Nr.: 14
Socialminister Benedikte Kiær fortryder ikke, at hun har sagt, at nogle pædagoger arbejder med en 'dybt forældet pædagogik fra hippietiden'. For udtalelsen har fået sparket gang i en debat. Og det var det, hun ville.
År: 2011 Nr.: 14
Socialministerens udtalelse om hippiepædagoger falder ikke i god jord hos den konservative pædagog og folketingskandidat Kristian Egebæk Mortensen.
År: 2011 Nr.: 14
Er børnehaven god, kan det direkte aflæses på karakteren, når børnene afslutter 9. klasse, viser en ny undersøgelse.
År: 2011 Nr.: 14
Børn&Unge er taget med Villy Søvndal på besøg i Børnehuset Jennumparken. Her kan SF-formanden profilere sin politik i fotografvenlige omgivelser. Men han bliver måske også klogere på den virkelighed, han ønsker at forme.
År: 2011 Nr.: 14
Asiens fremstormende økonomier tvinger Danmark til at satse på viden og kreativitet, hvis vi skal overleve som velfærdssamfund. Derfor retter mange for tiden blikket mod de alleryngste børn. Det er deres kreative evner, som skal redde Danmark i fremtiden.
År: 2011 Nr.: 14
Børnenes spor og kreativitet er en værdi, der gennemstrømmer pædagogikken i Børnehuset Falkonergården på Frederiksberg.
År: 2011 Nr.: 14
Når vi pludselig får en god idé eller er kreative, hvad er det så egentligt, der foregår. Det har Lars Geer Hammershøj forsket i. Han mener, at kreativitet er en dannelsesproces, der indeholder tre kræfter: overskridelseskraften, dømmekraften og indbildningskraften.
År: 2011 Nr.: 14
Musik og sang er også med til at udvikle børns kreativitet. Men pædagoger er ofte tilbageholdende med selv at udøve det musisk-kreative, fordi de tror, at de ikke kan. To musikere og musikpædagoger brænder for at lære pædagoger, hvordan de med få redskaber kan lege med musikken i dagligdagen.
År: 2011 Nr.: 14
Børnehaven i den midtfynske landsby Søllinge er lukket. Den var ikke stor nok til at overleve. Forældrene er utilfredse, for de kan godt lide små institutioner. De er gået i aktion.
År: 2011 Nr.: 14
Fem institutioner i Faaborg-Midtfyn kommune er for små til at have hver deres leder. De har fået fælles leder, som har kontor langt væk, og pædagogerne må ofte klare sig alene.
År: 2011 Nr.: 14
De radikales udspil kom som et lille lyspunkt i den lange politiske tågesnak og det økonomiske fokus, som har præget vores område gennem mange år
År: 2011 Nr.: 14
Danske pædagoger mener ikke, at de har afgørende betydning for børns læring. Det viser en ny undersøgelse. Danske pædagoger tror mere på læring gennem leg, men socialministeren og hendes task force vil have mere voksenstyring.
År: 2011 Nr.: 13
Socialministerens udtalelser om hippiepædagoger møder massiv kritik på nettet. Ministeren skal stoppe besparelserne og tale ordentligt, lyder det fra både pædagoger og forældre.
År: 2011 Nr.: 13
Historiker Elly Andersen har set på de mest populære institutionsnavne og vurderet de signaler, som de sender. Elly Andersen er cand. mag. i Humanistiske Designstudier og tidligere pædagog. Hendes virksomhed Center for Designkultur rådgiver firmaer i at optimere deres signalværdi.
År: 2011 Nr.: 13
Regnbuen er klar topscorer på navnehitlisten. Regnbuen er et stærkt symbol på forskellighed, glæde, fred og fantasi. Når først man er begyndt at lede, ser man dem alle vegne.
År: 2011 Nr.: 13
En Top 10-liste over de mest almindelige institutionsnavne beskriver et børneunivers med poesi, vækst og frihed. Navnene fortæller om vores ønsker for institutionen. Men nogle navne skal man holde sig fra, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 13
I Unimukken leger man med sproget og blander fugl og fisk. Det er vigtigt i en institution med mange tosprogede børn, mener pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 13
Rød og blå stue er ikke kun udtryk, pædagoger og børn bruger. Journalister har taget stuenavnene til sig som navne for blokkene i dansk politik.
År: 2011 Nr.: 13
Børnehaven Chili fik sit navn, da to institutioner blev lagt sammen. Det skulle være nyt og anderledes og ikke lugte af lilla ble. Navnet er led i institutionens branding af sig selv, mener forældreformand.
År: 2011 Nr.: 13
Børnehaven Guldbryllupsasylet er fra en tid, hvor velhavende damer sørgede for pasning af fattigfolks børn. Leder Louise Lund Rasmussen er glad for det gamle navn, der fortæller en historie
År: 2011 Nr.: 13
Regeringen har indgået en aftale, som skal gøre det lettere for private at drive daginstitutioin. Men aftalen er uklar og uforståelig, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 12
Der findes 325 private institutioner i Danmark, men regeringen vil gerne have flere. En 12-punktsplan skal give de private institutioner en lettere gang på jord. Men det er ikke alle punkter, der giver lige meget mening - heller ikke for dem, der har lavet aftalen. Læs også 10 institutioners erfaringer med et liv uden kommunal indblanding.
År: 2011 Nr.: 12
Flere og flere daginstitutioner bliver private. Det sker for at undgå dårlig normering og lukkedage. Nu vil regeringen gøre det lettere for private at drive børnehave og vuggestue. Det hilser eksperter velkommen, men forældre og fagforeninger er imod.
År: 2011 Nr.: 12
En privatisering af en nordsjællandsk børnehave skal sikre, at børnene fortsat får besøg af en kunstner og kan deltage i motion. Det ville massive besparelser ellers have skåret væk. Men forældrene betaler gerne ekstra for god kvalitet til deres børn.
År: 2011 Nr.: 12
Flere private børnehaver vil få pædagogernes løn til at stige, vurderer professor.
År: 2011 Nr.: 12
Skolegruppen i børnehaven kan sagtens tænke skarpe tanker om tanker og blive opmærksom på, hvordan man flytter opmærksomhed. Det ved pædagog Anna-Grethe Pugholm, Børnehaven Gerlachsgade i Aarhus, som er med i et stort projekt om mentalisering.
År: 2011 Nr.: 12
Mentalisering? Har det ikke noget at gøre med terapi? Ikke kun og slet ikke i Aarhus, hvor tusinder af pædagoger, lærere og forældre indtager mentalisering som vidensvitaminer
År: 2011 Nr.: 12
I Græshoppen i Rødovre må pædagogerne gerne tro, at de er noget. De er professionelle og står ved sig selv og deres faglighed. Til gengæld må de ikke sladre, for der bliver mindre plads til at arbejde fagligt, hvis arbejdspladsen er inficeret af skjult kritik og alt for meget privat snak.
År: 2011 Nr.: 12
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 12
Skolificering er stridens æble
År: 2011 Nr.: 12
Pædagogik foregår i rum - inde som ude
År: 2011 Nr.: 113
Nyt forskningsprojekt peger på, at den væsentligste faktor for børns bevægelse er, hvordan pædagoger forvalter rummene. Børnenes muligheder for fysisk udfoldelse handler ikke bare om kvadratmeter, men måske snarere om, at indretningen er båret af en pædagogik, lyder det fra to forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Kroppen er kommet i højsædet. Mens politikere og forældre presser på for at få mere krop og bevægelse i børnehaven, peger forskere på det store udviklings- og læringspotentiale i fysisk aktivitet. Men hvis vi bare fokuserer på motion, ender kroppen som instrument, og det er ikke sundt, lyder det fra to førende forskere.
År: 2011 Nr.: 113
Børn danser, kaster med puder, balancerer på træstammer og leger "kongens efterfølger" eller "bro bro brille" rundt om i landets daginstitutioner og skoler, for såvel forskere, som pædagoger, politikere og forældre tror på, at bevægelse er godt for børns sundhed, fællesskab og læring.
År: 2011 Nr.: 113
Børns muligheder for at lege og bevæge sig har ændret sig gevaldigt. Historiker Ning de Coninck-Smith udpeger de største milepæle for barndommens fysiske udfoldelse.
År: 2011 Nr.: 113
Der kommer stadigt stigende fokus på læring og skoleforberedende arbejde i dagtilbud. Senest med et nyt lovforslag om fælles nationale læremål. Hvad er det for en tendens, vi er vidne til, og hvad betyder den for den pædagogiske faglighed?
År: 2011 Nr.: 111
Børnehavebørn tager de første spæde skridt ind i skriftsproget, når de snakker det bedste, de har lært. Læring og skoleparathed i børnehaven handler ikke om at træne begynder-ABC, men om at opdage, hvordan skriftsproget er filtret sammen med talesproget, og stimulere det yderligere, mener Anders Skriver Jensen, der forsker i små børns skriftsprogstilegnelse.
År: 2011 Nr.: 111
Skolificering er stridens æble
År: 2011 Nr.: 111
Kommunerne skal holde nulvækst i 2012. Det skulle betyde uændret service, men det kommer til at betyde nedskæringer. Allerede nu planlægger hver tredje kommune at skære på pasningsområdet næste år.
År: 2011 Nr.: 11
Det er blevet svært for pædagoger at finde et nyt job. Sidste år var der omtrent halvt så mange stillinger at søge som i 2009. Kommunerne sparer, og det rammer især de nyuddannede pædagoger.
År: 2011 Nr.: 11
Pædagoger bliver truet på livet og slået af forældre og børn. I hver 15. institution, som Arbejdstilsynet besøgte sidste år, var vold en del af hverdagen. Det gør pædagogerne bange og syge.
År: 2011 Nr.: 11
54 daginstitutioner i Københavns Kommune har fået deres egen socialrådgiver. Det tætte samarbejde mellem pædagoger og socialforvaltning skal føre til en bedre og tidligere indsats for de udsatte børn. Pædagogerne får hurtigere afklaret deres bekymringer for børnene og lærer at skrive bedre underretninger.
År: 2011 Nr.: 11
Socialministeren vil indføre mål for børnehavebørns kompetencer. Målene skal bygge på gode erfaringer fra hele landet og styrke skoleovergangen. BUPL frygter, at målene vil begrænse pædagogernes arbejde. Lærerne er heller ikke begejstrede.
År: 2011 Nr.: 10
Leder Anne Nielsen siger nej tak til socialministerens forslag om fælles mål for skoleparate børn. Børnehaverne har ikke brug for mere papirarbejde, men for mere børnetid, siger hun.
År: 2011 Nr.: 10
Da Sanne Olsen blev skilt, var hun ved at drukne i sin egen sorg, og familiens orden gik i opløsning. Sønnen Johan røg ud i misbrug og massivt pjækkeri. I dag er de sammen kommet gennem krisen med hjælp fra familierådgivere.
År: 2011 Nr.: 10
S og SF overser desværre, at uddannelsessystemet starter i vuggestuen. At det er os pædagoger, der i vuggestuer og børnehaver skaber grundlaget for læring.
År: 2011 Nr.: 10
Mange børnehavebørn begynder i SFO tre-fire måneder, før skolen starter. Men den gode normering fra børnehaven følger ikke altid med. Tre ud af fire kommuner bruger den glidende skolestart som et spareprojekt.
År: 2011 Nr.: 09
En god normering ved tidlig SFO-start koster i starten, men er tjent ind senere, mener SFO-leder.
År: 2011 Nr.: 09
Lovforslag udpensler, hvordan og nærmest hvad pædagogerne skal spise uden at risikere skattesmæk.
År: 2011 Nr.: 09
Senest næste år skal alle kommuner offentliggøre oplysningerne om den faglige kvalitet i daginstitutioner. Resultaterne af evalueringsmetoderne kan læses forkert, og konsekvenserne kan være fatale, frygter pædagoger, der har afprøvet syv nye metoder.
År: 2011 Nr.: 09
Faglige kvalitetsoplysninger giver ikke et dækkende billede af det pædagogiske arbejde, mener BUPL. Kommunerne ser dokumentationen som en mulighed for, at pædagogerne kan vise omverdenen, hvad de laver.
År: 2011 Nr.: 09
En skattekiste af oplevelser; 111 teatre har været til festival i Randers for at præsentere deres samlede skat af teateroplevelser for børn og unge. Det blev ikke året med afgørende nyskabelser eller sjældne stjernestunder. Men festivalen viste et stort og rigt udbud af kvalitetsforestillinger og en mangfoldighed af kunstneriske udtryk, som er værd at anbefale. Man kan også overveje at opsøge nogle af de forestillinger fra sidste år, der har været rift om. Mange spilles stadigvæk og er blevet nemmere at få fat i for kommuner og institutioner.
År: 2011 Nr.: 09
Specialbørnehaven Solsikken i Nykøbing Falster fik ændret sit lovgrundlag, så kommunen kunne spare penge. Nu vil socialministeren se lovgivningen efter i sømmene.
År: 2011 Nr.: 08
I den ene kommune er Sofie et specialbarn, i den anden er hun ikke. Sofies mor undrer sig.
År: 2011 Nr.: 08
Det er frustrerende at skulle hjælpe børn med særlige behov i en almindelig daginstitution, fastslår en erfaren pædagog. Der mangler ressourcer og ekspertise.
År: 2011 Nr.: 08
Regeringens 2020-plan lægger op til fortsatte besparelser på børnene. Det er det stik modsatte af at sikre velfærden, mener BUPL's formand, Henning Pedersen.
År: 2011 Nr.: 08
Forskere og eksperter mener, at evalueringer fortrinsvis skal bruges til at udvikle den pædagogiske praksis. Nogle af dem har ikke meget tilovers for evalueringer overhovedet. De er bare spild af pædagogernes tid, lyder meldingen.
År: 2011 Nr.: 08
Politikerne vil vide, hvad de får for pengene. Derfor er dokumentation og evaluering stormet frem på daginstitutionsområdet. Nogle forskere og eksperter mener, at det er dyrekøbt viden.
År: 2011 Nr.: 08
Når pædagoger evaluerer deres praksis på egne præmisser, sådan som tre institutioner i Hillerød har forsøgt, kan de mest bruges internt. Men det er svært at oversætte den pædagogiske praksis til tal og søjlediagrammer.
År: 2011 Nr.: 08
Forældre er mere restriktive end pædagoger, når det gælder børns seksuelle lege og adfærd, viser ny undersøgelse. Men pædagogerne må ikke give efter for forældrenes krav. Forbud mod doktorlege er skadelige, mener ekspert.
År: 2011 Nr.: 07
Forældre vil have lækre børn i smart tøj, for velklædte børn signalerer overskud. Modebevidste mødre bruger tid og penge på at finde den helt rigtige forårsjakke, fordi ungerne er stedfortrædere for de købelystne forældre.
År: 2011 Nr.: 07
Hvordan ser modelandskabet ud i en børnehave? Børn&Unge besøger Børnehuset Kilden for at få svar. Her fortæller fem femårige og to pædagoger om pigefarver, tøjkonkurrence og udklædningskjoler.
År: 2011 Nr.: 07
Børn kan få dårligt selvværd, hvis de konstant mødes med bemærkninger fra velmenende voksne, der roser deres tøj, mener børnepsykolog Birgit Bruun.
År: 2011 Nr.: 07
Prinsessepiger i pink og Spidermandrenge i sort. I børnehaven har børnene klare forestillinger om, hvordan drenge og piger går klædt. Pædagoger skal blande pige- og drengefarver sammen, mener eksperter.
År: 2011 Nr.: 07
Runea er et mønstereksempel på en pige, der med ondsindet sladder spreder edder og forgift i klassen. Runea bruger gul kommunikation. Rune Strøm har gjort det til sin mission at lære børn (og voksne), hvordan man bruger grøn kommunikation.
År: 2011 Nr.: 07
Fjerner man fuldtidsjobbene, fjerner man også mændene fra vores fag. Sådan lyder det fra bekymrede BUPL-folk, efter at kommunerne i stor stil er begyndt at skære heltidsjob ned til deltidsjob.
År: 2011 Nr.: 06
På Aarhus havn ligger 8 af Danmarks farligste virksomheder placeret under en kilometer fra 14 daginstitutioner. Beredskabsplanerne er ikke på plads, og aarhusianske daginstitutioner er ikke blevet informeret om uheldsscenarier og beredskab.
År: 2011 Nr.: 06
Krudtuglen har indrettet sine mange lokaler til glade børn. Men institutionen har også fundet rum til de børn, der har det svært, efter at deres forældre er gået fra hinanden. I 2010 oprettede pædagogerne en skilsmissegruppe.
År: 2011 Nr.: 06
Farver, lys og indretning kan understøtte pædagogikken og sætte skub i trivslen for både børn og voksne. Det ved de nu i Børnehuset Mælkevejen i Gellerup ved Aarhus.
År: 2011 Nr.: 06
Hvis forældre i en skilsmissesag er uenige om, hvordan ansvaret for børnene skal deles, kan pædagoger blive bedt om at skrive en udtalelse. Men det kan være svært at blande sig i en skilsmisse. Eksperter kritiserer, at fagpersoner skal skrive erklæringer til brug for myndighedernes afgørelser.
År: 2011 Nr.: 05
Margrethe Brun Hansen er vejviser i skilsmisseland - et sted, som mange danske børn ufrivilligt flytter til. Her kan børnene ikke længere gå ad vante stier, og de har brug for støtte i det fremmede land.
År: 2011 Nr.: 05
Mange børn går rundt med et lille spøgelse på skulderen efter forældrenes skilsmisse. Pædagog Thomas Andersen er overbevist om, at han kan være med til at jage det væk.
År: 2011 Nr.: 05
Pædagoger og bibliotekarer skal arbejde sammen, hvis børns møde med skriftsproget skal blive en succes. Bogpakker og sprogprojekter kan hjælpe til. Læs om mulighederne, om en nyttig fagbog og om nye, gode børnebøger.
År: 2011 Nr.: 05
I de sidste fortællinger om, hvorfor pædagoger går på efterløn, er årsagerne et mix mellem sygdom, fyringer og behov for selv at bestemme over tiden.
År: 2011 Nr.: 05
En ny masteruddannelse vil opkvalificere pædagoger, der arbejder i vuggestuer, børnehaver, SFO'er og indskolingen.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne i Børnehuset Ønskeøen i Odense har omdannet institutionen til et sted, hvor børnene må gøre alt det, der er godt for deres kroppe og for deres forudsætninger for at lære.
År: 2011 Nr.: 04
En undersøgelse i syv fynske børnehaver viser, at institutionernes størrelse og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt børnene bevæger sig.
År: 2011 Nr.: 04
Idrætsinstitutionerne lærte af en undersøgelse, der viste, at deres børn ikke bevæger sig mere end i de traditionelle institutioner. Derfor er der sat fokus på den fortsatte udvikling af idrætsinstitutionerne og pædagogerne.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagoger er fantastisk gode til at beskrive, hvorfor de er vilde med efterløn. Mange nyder livet efter et langt arbejdsliv, som de har været utroligt glade for, men som også har slidt på både krop og sjæl.
År: 2011 Nr.: 04
Børn&Unges fotograf Jeppe Carlsen er taget en tur rundt i landet for at fotografere pæda­gogers mange forskellige fysiske aktiviteter med de store børn, som kan være svære at lokke væk fra computeren. Se her, hvad han fik ud af turen.
År: 2011 Nr.: 04
Pædagogerne skal tænke anderledes for at overvinde de barrierer for fysisk aktivitet, som præger mange daginstitutioner. Det mener Mads Brodersen, der underviser pædagoger i at sætte fut i ungerne.
År: 2011 Nr.: 04
Der skulle to års benarbejde i BUPL Fyn, to afgørelser i Statsforvaltningen og en klar udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til, før Svendborg Kommune stoppede ulovlige merindskrivninger. Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelse er et vigtigt redskab i kampen for bedre arbejdsmiljø, mener BUPL.
År: 2011 Nr.: 03
Flere end hver femte pædagog er blevet mobbet af kollegerne eller af lederen, viser ny undersøgelse. Mobningen medfører ofte sygemeldinger og langvarige psykiske lidelser for ofrene. Ekspert er ikke overrasket.
År: 2011 Nr.: 03
Sara faldt om på arbejdet efter i flere måneder at have været udsat for mobning fra hendes ledere og kolleger.
År: 2011 Nr.: 03
Flere år med bagtalelse og ydmygelser fra kollegerne endte med, at børnehavepædagogen Christina fik konstateret angst.
År: 2011 Nr.: 03
En dag fik en børnehave i Grindsted nok af ubetænksomme hundeejere og bevæbnede sig med både skovle, poser og godt humør.
År: 2011 Nr.: 03
Pædagogerne kan ånde lettet op. Skattefar holder alligevel snitterne fra frokostordningerne. Vi er meget lettede over, at der ikke kommer nogen efterregning, lyder det fra ansatte i en børnehave.
År: 2011 Nr.: 02
Det er vigtigere, at børn lærer gode kostvaner, end at skattekassen bugner, mener skatteministeren.
År: 2011 Nr.: 02
Siden Jette Haustrup blev færdig som pædagog i 2006, har hun ikke været fastansat. Efter endt barsel er hun lige startet i fire ugers praktik i en børnehave. Men enden på dagpengene nærmer sig med hast.
År: 2011 Nr.: 02
Bjerge af skrald tårner sig op på den filippinske losseplads Umapad, hvor hundreder af filippinske familier lever og arbejder. To pædagogstuderende fra Hjørring passer nogle af børnene, mens forældrene leder efter affald, som de kan sælge.
År: 2011 Nr.: 02
Pædagoger, der går på efterløn, er nedslidte og udmattede. Det vidner de fortællinger, de selv har sendt til Børn&Unge, om.
År: 2011 Nr.: 02
Omkring 250 ledige pædagoger ville miste deres dagpenge, hvis regeringens dagpengereform var gældende i dag. I lyset af kommunernes spare­runder og fyringer af pædagoger, frygter BUPL's a-kasse, at det tal stiger betydeligt frem mod sommeren 2012.
År: 2011 Nr.: 02
Drop ligeløn og find i stedet ud af, hvad I er værd. Det er spineksperten Lotte Hansens råd til pædagogerne, der står alt for alene til at vinde i kampen for ligeløn.
År: 2011 Nr.: 01
Ansvaret for underretninger er ikke længere pædagogernes alene. Eksperterne diskuterer, om lovændringen vil få nogen betydning. Leder og pædagog Majbrit Michelsen mener, at en øget opmærksomhed er meget vigtigere.
År: 2011 Nr.: 01
Der er mange myter omkring tvillingers særlige forhold. Helle Birkholm-Buch er familieterapeut og tvillingemor. Hun har fulgt med i den internationale forskning og afliver på den baggrund myten om, at tvillinger skulle være mere afhængige af hinanden end andre søskende.
År: 2011 Nr.: 01
Aalborg Universitet indleder et treårigt forskningsprojekt, der skal udvikle modeller for frokostordninger til børnehaver. Børnene forvandles til små kokke.
År: 2011 Nr.: 01
Det var egentlig ikke meningen, at lydniveauet skulle blive lavere i Børnehuset Søholm, men alligevel har institutionen nu fået ArbejdsmiljøPrisen i kategorien 'støj'.
År: 2011 Nr.: 01
Marianne Joldersma passer børn i vuggestuen. Hendes mand Robin Joldersma passer computere. Hun har en taget en uddannelse på tre et halvt år, han har ingen uddannelse. Alligevel tjener han 8000 kroner mere om måneden end hende.
År: 2011 Nr.: 01
I de næste to år vil BUPL dokumentere, at pædagoger er en del af løsningen, når det gælder om at sørge for, at børn og unge ikke marginaliseres.
År: 2010 Nr.: 29
To pladser i hovedbestyrelsen og en selvstændig formand for BUPL's lederforening er vigtige elementer i den nye organisering af lederne, som kongressen vedtog.
År: 2010 Nr.: 29
I dag handler arbejdsglæde ikke bare om at have et godt job, men også om have en god arbejdsplads. Arbejdsmiljøets 'grand old man' Tage Søndergård Kristensen uddyber, hvad det er for en størrelse. Hverken gratis kaffe eller fitness gør forskellen. Det gør derimod graden af social kapital.
År: 2010 Nr.: 28
Inddragelse af børnene, selvforvaltning, leg, en højt udviklet fritidspædagogik og børnepasning, der varetages af kvalificerede og højtuddannede pædagoger. Det er kendetegn ved den danske pædagogiske model. Flere lande lader sig inspirere.
År: 2010 Nr.: 28
Lone Brøndum mener ikke, hun er en særlig god pædagog, men hun er i sit es i jobbet som topleder for seks børnehuse i Horsens. Det udfordrer, udvikler og glæder hende at se sine visioner for organisationen ført ud i livet.
År: 2010 Nr.: 28
De små øjeblikke af nærvær, omsorg, kærlighed og anerkendelse gør det til en lykke at være pædagog, mener Helle Nielsen og Joan Schjødt Kjær. De kalder det, deres arbejde går ud på, for kærhed, og holder fast i begejstringen og glæden i det pædagogiske arbejde.
År: 2010 Nr.: 28
Politikere, skuespillere og mediefolk er vilde med pædagoger. Pædagoger redder forældrenes røv, de er afgørende for integrationen og er ildsjæle med store hjerter, lyder nogle af skudsmålene.
År: 2010 Nr.: 28
Pædagog Lillian Gregersen fra Roskilde er en af de tre kommunale ledere, som løber med årets kommunale lederpris.
År: 2010 Nr.: 27
Mange pædagoger praktiserer teori U uden at være bevidste om det, siger erhvervspykolog Mette Møller. Teorien handler blandt andet om at finde den dybere mening med arbejdet.
År: 2010 Nr.: 27
I Århus læser børn i 45 dagtilbud rigtig mange bøger. Et projekt med dialogisk oplæsning skal især give børn med dansk som andetsprog et meget større ordforråd. Det skal sikre, at de ikke allerede er tabt både sprogligt og vidensmæssigt, inden de begynder i skolen.
År: 2010 Nr.: 27
Når pædagogerne først har sagt ja til at arbejde med dialogisk oplæsning, skal de blive ved og ved, ellers har det ingen effekt på børnenes sprog. Men heldigvis synes pædagogerne, at metoden både er spændende at arbejde med og styrker børnenes sprog.
År: 2010 Nr.: 27
Der hersker fortsat forvirring i pædagogkredse om årsagerne til inkontinens hos børn og ikke mindst til behandlingsmulighederne. Ny forskning bekræfter atter, at der i langt de fleste tilfælde er tale om et fysisk problem, som forholdsvis let kan afhjælpes.
År: 2010 Nr.: 27
De kommunale budgetter har fået en rundbarbering dette efterår. Men hvorfor er det lige, at kommunerne skal svinge sparekniven? Hvorfor er nulvækst lig med nedskæringer? Og bliver det nogen sinde bedre ude i institutionerne? Børn&Unge har forsøgt at finde svarene.
År: 2010 Nr.: 26
Hvad skete der så? I maj spurgte Børn&Unge 14 institutionsledere i økonomisk trængte kommuner, om de frygtede besparelser, og hvordan de eventuelt ville blive ramt. Dengang lød meldingen, at der ville komme flere sammenlægninger, færre ture, flere børn og færre pædagoger og dårligere mad. Vi har kontaktet lederne igen for at høre, hvordan situationen er nu, hvor kommunerne har lagt deres budgetter for 2011. Ikke alle har ønsket at deltage her i anden runde, så derfor er vi nu nede på 11 ledere.
År: 2010 Nr.: 26
Der er seks tomme pladser i specialbørnehaven Troldemosen, og 14 medarbejdere er blevet sagt op. For kommunerne holder børn væk fra de dyre specialtilbud. Specialbørnehaverne frygter, at de må lukke og slukke. Men det bliver ikke uden larm, skal en ny forening sørge for.
År: 2010 Nr.: 26
Pædagoger har en forhøjet risiko for at udvikle lymfeknudekræft. Til gengæld har de har 10 procent mindre risiko for at få hudkræft. Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse.
År: 2010 Nr.: 25
Det er på høje tid, at der kommer mere fokus på vuggestuepædagogik. Det mener to pædagoger og en forsker, som sammen har skrevet en bog om de mindste børns liv og læring i vuggestuen.
År: 2010 Nr.: 25
Små børn har alt for ringe mulighed for interaktion med en voksen, og det går ud over sproget. I nogle vuggestuer får børnene kun tre minutters kontakt i timen. Pædagoger skal have bedre muligheder for at kunne tilbyde et stimulerende miljø, mener forsker Ole Henrik Hansen.
År: 2010 Nr.: 25
Børns sprog får vitaminer af nærhed, relationer, mulighed for tilknytning, dialog og imitation. I Fredensborg har medarbejdere i vuggestuerne lært om teorien bag børns sprogtilegnelse. Det har ændret deres praksis.
År: 2010 Nr.: 25
Tjek din kommune og nabokommunen ud på danmarkskortet
År: 2010 Nr.: 25
Slut med flere kalendere, mapper med politikker og aftaler. Og slut med at rende rundt og lede efter den nødvendige information. Med elektronisk vidensdeling ved alle medarbejdere, hvor de skal lede, nemlig på computeren.
År: 2010 Nr.: 25
Antallet af børn med ADHD stiger eksplosivt i børnehaver og skolefritidsordninger, men pædagogerne føler sig ikke klædt på til at hjælpe dem.
År: 2010 Nr.: 25
Der er enorm forskel på, hvad pædagoger skal betale for at spise med i børnehaverne. Nogle steder er prisen 22 kroner om dagen. Andre steder er den kun 5 kroner.
År: 2010 Nr.: 24
Folketinget har bevilget knap 140 millioner kroner til projekter, som skal forebygge kriminalitet i belastede boligområder. Men værdifulde erfaringer kan gå tabt. Kun én kommune har planer om at videreføre sit projekt, og politikerne har bestemt, at der ikke er penge til erfaringsopsamling.
År: 2010 Nr.: 24
Pædagoger bliver privare børnepassere I Aalborg stiger antallet af pædagoger, der går sammen og laver private mini-institutioner. Mød Lene Brun og Ann Møller Zinck, der dyrker pædagogikken som private børnepassere, elsker friheden og lønnen, men oplever, at andre pædagoger ser ned på dem.
År: 2010 Nr.: 24
Forældre vil ikke have, at der spares på antallet af pædagoger. Hvis det sker, er de parate til at straffe politikerne ved næste valg, viser ny undersøgelse.
År: 2010 Nr.: 23
Fyrede forældre melder børnene ud af SFO'en for at spare penge. Det kan gå ud over børnenes sociale liv, vurderer SFO-ledere. Lektor opfordrer pædagoger til at hjælpe forældrene med at opretholde børnenes sociale relationer.
År: 2010 Nr.: 23
Skrappe besparelser på pædagogtimer har fået ansatte i en børnehave til at bede børnene om selv tage vand med.
År: 2010 Nr.: 23
Vuggestue- og børnehavepædagoger kører børn på skadestuen med småskader, som de selv kunne have klaret med førstehjælp.
År: 2010 Nr.: 23
Pædagoger mener, at forældresamarbejdet er næsten lige så vigtigt som arbejdet med børnene. Men der er mange hindringer for et godt samarbejde.
År: 2010 Nr.: 23
De fleste pædagoger oplever samarbejdet med forældrene som en vigtig del af deres arbejde. Men de mener også, at det er besværligt. Den gode nyhed er, at pædagogerne selv kan gøre meget, mener fire eksperter.
År: 2010 Nr.: 23
Forældrene er stort set tilfredse med samarbejdet med pædagogerne. Men en del mener, at pædagogerne ikke er gode nok til at tage konflikterne med forældrene og få dem løst.
År: 2010 Nr.: 23
Forældrene hjælper med at passe dyr og vedligeholde institutionen og tager med på koloni. I Børnehuset Baunegård er man så glad for forældresamarbejdet, at man også fester med forældrene - uden børn.
År: 2010 Nr.: 23
Når børnene er specielle, er forældresamarbejdet det også. Pædagogerne i Specialbørnehaven Rudegårds Allé møder forældre, som har brug for en skulder at græde ud ved, men også professionel guidning.
År: 2010 Nr.: 23
Børnene er ikke interesserede i, at forældrene kommer i klubben, og det prøver klubfolkene at respektere. Kontaktpersoner kan skabe et bedre forældresamarbejde, anbefaler konsulent fra Ungdomsringen
År: 2010 Nr.: 23
Hver dag afleverer forældre deres børn i daginstitution, i vished om at de om eftermiddagen igen kan hente barnet. Og hver dag har pædagoger ansvar for, at forældrenes små poder trives og ikke kommer til skade. Den 8. oktober 2008 blev en treårig dreng under leg i sin børnehave hængt i en persiennesnor. Dette er historien om en ulykke. Det er også historien om, at pædagogers viden om førstehjælp redder liv.
År: 2010 Nr.: 22
Alvorlige dødsulykker med børn i daginstitutioner får nu undervisningsminister Tina Nedergaard (V) til at foreslå undervisning i førstehjælp som en obligatorisk del af pædagoguddannelsen. Forslaget møder lutter bifald, men husk nu opfølgningskurserne, lyder det fra blandt andre BUPL.
År: 2010 Nr.: 22
Firmaet Musikbilen har succes med et koncept, hvor en musiker gratis underholder i børnehaven og optager en cd med seancen. Flere steder møder arrangementet kritik fra forældre, som føler sig presset til at købe firmaets produkter.
År: 2010 Nr.: 22
Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde.
År: 2010 Nr.: 21
80 børnehaver i Århus Kommune har droppet frokostordningen og er gået tilbage til madpakker. Det giver pædagogerne mere tid og børnene bedre mad.
År: 2010 Nr.: 21
Designbørnehuset SanseSlottet i Vonsild har kreativitet som sit særkende. Der er særligt gode forhold, som giver børn mulighed for at udvikle og bruge deres fantasi.
År: 2010 Nr.: 21
Pædagogikken er fyldt med vaner og forestillinger, der op­drager børn i nationens tjeneste. Forsker Vibe Larsen fra RUC har sporet hverdagens nationalisme i børnehaven.
År: 2010 Nr.: 20
Luk små børnehaver, lav fælles ledelse af daginstitutioner og hold flere lukkedage. Sådan lyder spareforslagene fra Krevi.
År: 2010 Nr.: 20
I mere end 15 år har den nordirske professor Richard Jenkins studeret Danmark og danskere. I børnehave og på værtshus. Der er brug for en nytænkning af danskheden i det multietniske Danmark, mener han.
År: 2010 Nr.: 20
Mange muslimske børn opfatter ikke sig selv som danske, selvom de har levet hele deres liv i Danmark og har dansk statsborgerskab. De nationalistiske politiske strømninger skaber polarisering, mener både klubleder og forsker.
År: 2010 Nr.: 20
Da pædagog Heidi Andersen for to år siden slog hovedet under leg med et barn, betragtede hun det som en mindre skade. I dag er hun fuldt uarbejdsdygtig. BUPL's arbejdsskadestatistik viser, at antallet af ulykkes­sager er steget med 221 procent på seks år.
År: 2010 Nr.: 20
I Lindevang Børnehave på Frederiksberg kan pædagogerne på alle områder mærke, at børnene nu kommer, når de er 2 år og 10 måneder eller derunder.
År: 2010 Nr.: 19
Det skal være nemmere for journalister og forældre at følge med i, hvad der foregår i landets børnehaver, foreslår kommission. Med nye regler om aktindsigt vil forældre få adgang til interne dokumenter i sager om støtte eller hjælp til deres barn.
År: 2010 Nr.: 19
En gyserfilm har holdt på de store børn i fritidshjemmet, givet nye venner på tværs af klasseskel og skabt en bedre overgang fra fritidshjem til klub. Samtidig har projektet også ændret pædagogikken i fritidsklubben.
År: 2010 Nr.: 19
Mangel på vuggestuepladser og dårlig økonomi får mange kommuner til at rykke vuggestuebørn tidligt op i børnehave. Der kan være penge at spare, men ingen pædagogiske fordele, viser ny evaluering af børnehavealderen på 2 år og 10 måneder i Frederiksberg Kommune.
År: 2010 Nr.: 19
Forældre ønsker at komme ud af tvungen madordning i daginstitutioner, allerede før den er blevet gjort frivillig.
År: 2010 Nr.: 18
Kommunerne får 400 millioner kroner til mad i daginstitutioner, som de oprindeligt var blevet lovet. Men det er usikkert, om pengene kommer til at gå til formålet.
År: 2010 Nr.: 18
Inklusion bliver misbrugt til at spare penge. Det mener flere pædagoger, som ellers gerne vil inkludere de udsatte børn. Det er misforstået og slet ikke muligt at spare, hvis man samtidig vil have inklusion, mener ekspert. Det kræver tværtimod investeringer i bedre normeringer og i pædagogernes uddannelse.
År: 2010 Nr.: 18
Gentofte Kommune har haft succes med at inkludere børn med særlige udfordringer i de seneste fem år. Børnehuset Lunden er et af Gentofte Kommunes otte inkluderende tilbud. De otte børn med særlige udfordringer kræver en god organisering af arbejdet og pædagoger med viden om inklusion.
År: 2010 Nr.: 18
Børnehaven Hjertingvej og børnehaven Mælkebøtten skal samles på ny adresse, og det bekymrer både institutioner og forældre, for det er specialbørnehaver med hver sin sårbare børnegruppe.
År: 2010 Nr.: 17
Samarbejdet mellem en tidligere Michelin-kok og pædagoger, der praktiserer en bevidst mad- og måltidskultur i den integrerede institution Martha Hjemmet på Nørrebro, er nu blevet til kogebogen ’Marthas Måltider’. Her kan daginstitutioner og familier hente inspiration til sund og nærende brændstof til små børn, der skal udvikle sig.
År: 2010 Nr.: 17
Jo flere børn, der puttes i institutionerne, jo mere er pædagogerne syge. Den sammenhæng påvises i ny undersøgelse om normeringers betydning for sygefraværet. Normeringerne spiller også ind på pædagogernes lyst til at skifte job eller helt trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
År: 2010 Nr.: 17
Gitte Baarts har opfundet en gå-ven. Et bånd til at holde i, når børn og voksne går tur. Båndet giver friere bevægelser, en ­raskere gang og så er båndet også ømme pædagogrygges bedste ven. Den kreative 53-årige pædagog er fascineret af leg og vil lave en håndbog om alt det, man kan lege med mælkekasser.
År: 2010 Nr.: 16
Sammen med deres pædagoger er 63 store børnehavebørn flyttet ind i en pavillon på SabroKorsvejskolen ved Århus. Formålet er at lette overgangen til skolen.
År: 2010 Nr.: 15
Næppe nogen anden velfærdsprofession end pædagogernes forventes at tage ansvaret for hele brugerens livssituation.
År: 2010 Nr.: 15
Den organiserede læring vinder frem i børnehaver og SFO'er. Det skyldes både globaliseringen, politikeres ambitioner og pædagogers frygt for at aflevere børn, der ikke er skoleparate. Men det risikerer at give bagslag, advarer eksperter.
År: 2010 Nr.: 15
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i undervisningstiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere fleksibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
År: 2010 Nr.: 15
6 ud af 10 SFO-pædagoger er nogle gange alene i under­visnings­tiden, viser ny undersøgelse. De efterlyser en mere flek­sibel folkeskolelov, så de bedre kan varetage opgaver i undervisningen. Men Danmarks Lærerforening siger nej.
År: 2010 Nr.: 15
Dorthe Filtenborg Sørensen er så bidt af dokumentation, at hun ofte drømmer om det og får nye ideer midt om natten. Det har resulteret i flere bøger om emnet. For hende er dokumentation af pædagogikken lige så vigtigt som selve den pædagogiske aktivitet.
År: 2010 Nr.: 14
Arbejdsgiverne drømmer om at løse fremtidens mangel på uddannede pædagoger med frivillige. Golfpensionister og strikkekoner skal stoppe hullerne.
År: 2010 Nr.: 14
I dag er der allerede masser af eksempler på, at dagtilbudsloven ikke kan overholdes. Pædagoger, eksperter og politikere giver eksempler. De nye spareplaner vil forværre forholdene.
År: 2010 Nr.: 13
I Københavns Kommune koster en plads i børnehaven det dobbelte af, hvad den koster i Jammerbugt. Taksterne på daginstitutioner svinger mere og mere blandt kommunerne. De dyreste SFO'er er nu så dyre, at forældre tager børnene ud.
År: 2010 Nr.: 13
Silkeborg er en almindelig dansk kommune, som skiller sig ud ved at være tidligt ude med forslag om historisk høje besparelser på børneområdet. Tag med på besøg i en typisk kriseramt by, hvor en leder snart siger stop, hvor pædagogerne er i chok, hvor politikerne er bekymrede, og hvor forældrene har ondt i maven.
År: 2010 Nr.: 13
Problemerne forsvinder ikke. Der bliver ikke færre børn, der skal have støtte i skolerne.
År: 2010 Nr.: 13
De uheldige helte, Børn&Unge vil følge 14 institutioner i 14 forskellige kommuner i år og i starten af næste år for at se, om de bliver ramt, og hvordan de bliver ramt af deres kommunes dårlige økonomi.
År: 2010 Nr.: 13
Pædagoger læser ofte de børnebøger højt, som de kender i forvejen, og det bliver hverken børn eller voksne klogere af. Det gør de noget ved i Kolding, hvor pædagoger i børnehaverne læser nye og anderledes børnebøger og bruger bøgerne som aktivt pædagogisk.
År: 2010 Nr.: 12
De beklager sig stadig over mandage, vrisne ledere og arbejdstider, men pædagogerne siger mindre op. Tidligere forlod hver fjerde pædagog arbejdspladsen i løbet af et år, men i 2009 var det kun hver femte. Finanskrisen gør pædagogerne mere trofaste.
År: 2010 Nr.: 12
I Rudersdal Kommune kan forældrene via mobiltelefonen tjekke, om deres børn skal på tur med børnehaven i morgen, eller andre vigtige informationer. Mobilruden, som den nye borgerservice i kommunen kaldes, har netop vundet Digitaliseringsprisen 2010.
År: 2010 Nr.: 12
Presset af økonomien er kommuner begyndt at trække tæppet væk under institutionernes økonomiske selvforvaltning. I Københavns Kommune nåede institutionerne at bruge 15 millioner ekstra, inden forvaltningen inddrog opsparingen.
År: 2010 Nr.: 11
Dette er historien om en 26-årig mor og hendes fire børn. En mor, som ikke føler sig fattig, men som aldrig har været på ferie med sine børn. En mor, som frygter for myndighederne, og hvis højeste ønske er at få lov til at være i fred. Det er beretningen om en familie, som har mistet alt ved en brand. Hun havde ingen forsikring.
År: 2010 Nr.: 11
Pædagoger i Maribo hjælper ressourcesvage familier med at kæmme børnene for lus og søge om friplads. Men fattig­domsaspektet er røget ud af institutionerne, advarer ekspert.
År: 2010 Nr.: 11
Børnene i SFO'en vil designe deres eget computerspil, og børnehavebørnene vil lave en ny udgave af Bennys Badekar. Men de færreste pædagoger har de kreative kompetencer til at hjælpe dem. Det kan pædagoguddannelsen ikke for alvor gøre noget ved. I stedet skal pædagogerne samarbejde med eksperter i kultur og kreativitet. Det mener seniorkonsulent og tidligere rektor Søren K. Lauridsen
År: 2010 Nr.: 109
Tidens mantra er kreativitet og innovation, og stadig flere mener, at kimen til det kreative samfund bliver lagt i daginstitutionen. Den pædagogiske verden jubler, men glemmer, at det er et økonomisk ønske - ikke et menneskeligt - at børn udvikler kreative evner.
År: 2010 Nr.: 109
Pædagoger skal lægge deres angst for computerspil, nymodens legetøj og mediernes kulturelle univers på hylden og omfavne både Spiderman og Hannah Montana, hvis børns frie leg og kreativitet til fulde skal udfoldes i børnehaven. Sådan lyder opfordringen fra legeforsker Stine Liv Johansen.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Det skorter ikke på kreativitet i de danske daginstitutioner. Her kommer børnenes kreative evner til udfoldelse på vidt forskellig vis gennem leg, musik, rollespil, sang, maleri, snedkeri og meget mere. Nogle institutioner arbejder ud fra en særlig metodik eller et særligt teoretisk udgangspunkt. Andre har kroppen og bevægelsen i højsædet. Nogle er bygget op om naturoplevelsen, mens andre kredser om specifikke temaer. Her er fem eksempler på kreative traditioner - til inspiration.
År: 2010 Nr.: 109
Tidligere udøvede pædagoger deres fag. I dag skal en moderne pædagog også undersøge og udvikle faget. Hvordan klæder pædagoguddannelsen de studerende på til at agere i de tre forskellige roller? Lektor Jan Jaap Rothuizen står i spidsen for et nyt forskningsprojekt om den moderne pædagogprofessionsidentitet.
År: 2010 Nr.: 108
Livet i de danske børnehaver har i de sidste 10-15 år været udsat for stor politisk opmærksomhed. I pædagogiske kredse har man ikke været udelt begejstret for den megen opmærksomhed, for i kølvandet på den fulgte nye målsætninger og krav, som udfordrede megen pædagogisk tænkning. Ifølge DPU-forsker har udviklingen dog ikke kun været af det onde.
År: 2010 Nr.: 107
Da loven om pædagogiske læreplaner blev indført i børnehaven i 2004, skete det ikke uden gråd og tænders gnidsel. Var det ikke et overgreb mod børnehavens traditionelle fokus på børns indre vækst og udvikling? Men læring har i virkeligheden været på programmet siden de første børnehaver så dagens lys, fortæller lektor Stig Broström, DPU, Aarhus Universitet i et historisk vue over børnehavens idé.
År: 2010 Nr.: 107
For godt 25 år siden fik de danske fritidshjem en søster med skolefritidsordningen, SFO, der hurtigt er blevet det mest søgte fritidstilbud for især 6-9-årige danske børn. Men manglende faglig udvikling og en samtidig stærk skoledagsorden er ved at underminere hundrede års dansk tradition for at prioritere børns fritidsliv. Forsker Pernille Hviid opfordrer til udviklingen af en ny fritidspædagogik, som også skolen og resten af verden kan lære af.
År: 2010 Nr.: 107
Institutioner med mange tosprogede børn fejrer den muslimske fest eid som fast tradition på linje med påske, jul og fastelavn.
År: 2010 Nr.: 10
I Hvepsebo Børnehave brænder to teenagedrenge krudt af med børnene i vilde pudekampe og brydelege. Junior­pædagogordningen, som vinder udbredelse i kommuner og daginstitutioner, bliver rost til skyerne og kraftigt kritiseret.
År: 2010 Nr.: 10
Danske institutioner har brugt 20 procent flere penge til varme i årets to første måneder end normalt. Pengene skal tages fra institutionernes drift, så der bliver råd til mindre legetøj i år.
År: 2010 Nr.: 10
Københavnske institutioner har været tvunget til at betale ågerpriser for mad, men ingen ville lytte til deres klager. Først da pressen fik nys om sagen, skete der noget.
År: 2010 Nr.: 10
Puslemadrassen skal sprittes af efter hvert bleskrift. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen. Men daginstitutionerne har ikke taget anbefalingen til sig, viser Børn&Unge's rundspørge. Og gør de det, kommer Arbejdstilsynet efter dem med påbud.
År: 2010 Nr.: 10
Parkvejens Børnehave i Odder fik bedre luft, mindre støj og satte indsatsen for et godt arbejdsmiljø i system. Hundredevis af daginstitutioner i Jylland bliver certificeret for at opnå et bedre arbejdsmiljø.
År: 2010 Nr.: 09
Pædagogerne har ikke de store forventninger til, at de i fremtiden vil blive mødt med mere tillid. De håber alligevel, at den nye lov om afbureaukratisering vil hjælpe dem af med nogle af de mange opgaver, som i dag opleves som unødig kontrol af deres arbejde.
År: 2010 Nr.: 09
Regeringens nye lovforslag til mad i daginstitutioner volder store problemer i kommunerne. De var først blevet lovet 400 millioner kroner til ordningen. Men nu er det uvist, om kommunerne får pengene.
År: 2010 Nr.: 09
Velfungerende madordninger i daginstitutioner har været i fare for at blive ødelagt, efter at regeringen har gjort ordningen frivillig. Men det nye lovforslag lader en kattelem stå åben. Kommunalpolitikerne får mulighed for at indføre ordningen, hvis kommunerne selv vil betale.
År: 2010 Nr.: 09
Ryggen værker, børnene larmer og luften er tung. Arbejdstilsynet besøgte sidste år 1000 dagins­titutioner og klubber og gav 758 påbud for dårligt arbejdsmiljø.
År: 2010 Nr.: 09
Børnehuset Hjortøgade på Østerbro i København har en enestående udsmykning af Cobra-malerne, herunder Asger Jorn. Men udsmykningen er nødlidende og skal renoveres. Det koster 1,3 millioner.
År: 2010 Nr.: 08
Anne Petersen ser nærmere på billedbøger om familier, forskelligheder og forplantning. Hun fortæller også om ny, spændende faglitteratur med fokus på begrebet 'literacy'.
År: 2010 Nr.: 08
Det er ikke afgørende for forældrene, om der er mange hænder i daginstitutionerne. Det afgørende er, at hænderne tilhører pædagoger, viser en ny omfattende undersøgelse. Den viser også, at forældrene er mest tilfredse med de små institutioner.
År: 2010 Nr.: 08
Køn skal være et tema i de pædagogiske læreplaner, mener redaktør bag ny bog om køn og pædagogik.
År: 2010 Nr.: 08
Pædagogerne og forskerne er uenige om, hvad der skaber køns­identitet, og hvad der skal til for at undgå fastlåste kønsroller hos børn. Nogle er begestrede for kønsopdelte ­aktiviteter, mens andre er imod.
År: 2010 Nr.: 07
Kommunerne truer med total lockout, hvis fagforbundene udsender strejkevarsel i 2011. Det lægger pres på fagforbundene, vurderer arbejdsmarkeds­forsker.
År: 2010 Nr.: 07
En rundspørge til 10 skoler viser, at de generelt er tilfredse med de børn, de modtager fra daginstitutionerne. Ingen af skolerne har faglige forventninger, men vil gerne have skoleparate og selvhjulpne børn. Der er et godt samarbejde om overgangen fra børnehave til skole de fleste steder.
År: 2010 Nr.: 06
Lærerne skal lære meget mere om pædagogik af pædagogerne, mener adjunkt Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.
År: 2010 Nr.: 06
Professor Niels Egelund er ikke tvivl om, at de faglige input skal ind i børns liv noget tidligere. Det vil smitte af på daginstitutionernes forberedelse af børnene.
År: 2010 Nr.: 06
Krav om mere skoleforberedende arbejde vil ramme daginstitutionerne i fremtiden. Men det skal pædagogerne ikke lade sig skræmme af, mener lektor Stig Broström.
År: 2010 Nr.: 06
Et enigt Europa er på vej mod tidligere læseindlæring. Den skandinaviske model for daginstitutioner og læring ser dog også ud til at vinde indpas.
År: 2010 Nr.: 06
I Gladsaxe Kommune betyder et tæt samarbejde mellem daginstitutioner og skole, at børn mødes med den samme pædagogik i børnehave, børnehaveklasse og SFO.
År: 2010 Nr.: 06
En gruppe af de svagest stillede børn i Danmark kommer ikke i dagtilbud. Integrationshuset Kringlebakken viser mødrene fordelene ved de danske dagtilbud.
År: 2010 Nr.: 06
Dansk Folkeparti vil tvinge udsatte børn i vuggestue og har kaldt indenrigs- og socialminister Karen Ellemann i samråd.
År: 2010 Nr.: 06
Landet rundt gøres de store børnehavebørn klar til skolen. Det er stort set frit valg, når det handler om pædagogikken, så nogle arbejder med læseplaner, mens andre bruger naturen. Forsker glæder sig over mangfoldigheden.
År: 2010 Nr.: 06
Ny undersøgelse skal klarlægge, om det store fokus på pædofili har ført til en frygtkultur blandt pædagoger, hvilket i sidste ende kan ødelægge børnenes tillid til voksne.
År: 2010 Nr.: 06
I daginstitutionen Galaksen i Gentofte Kommune er opslagstavlerne fjernet. I stedet foregår den skriftlige kommunikation med forældrene på institutionens intranet og via mobiltelefoner. Andre institutioner er også på vej med at forene pædagogik med internet og mobiltelefon. Det giver nye perspektiver for at dokumentere det pædagogiske arbejde.
År: 2010 Nr.: 05
Mangeårig madordning i Albertslund risikerer at blive ødelagt af regeringens frivillige ordning. Men kommunalpolitikerne agter at trodse regeringen. De fortsætter som hidtil.
År: 2010 Nr.: 05
Århus var en medvirkende årsag til, at den tvunge frokostordning nu er blevet frivillig. Men regeringen har håndteret sagen klodset, og den er endt som en farce, lyder vurderingen fra en politisk kommentator.
År: 2010 Nr.: 04
Leder Ruth Theilmann fortalte til Børn&Unge, at seks institutioner i Århus havde droppet leverpostej og frikadeller. Og så brød helvede løs med trusler og chikane. Vi skal kunne diskutere de her ting åbent og frit, siger hun i det første større interview oven på medieturbulensen.
År: 2010 Nr.: 04
Ressourcestærke forældre kører gerne barnet til den anden side af kommunegrænsen for at få den bedste institution. På to år er der kommet 1000 flere børn, som pendler til børnehaven. Det skyldes blandt andet, at forældre, der flytter, vil skåne barnet for et skift.
År: 2010 Nr.: 04
360 grader betyder, at der skal tænkes hele vejen rundt, også med SFO-delen og pædagogernes bidrag.
År: 2010 Nr.: 04
I Danmark giver regeringens madordning i børnehaver og vuggestuer anledning til diskussion og utilfredshed. I Sverige har de haft madordning i årtier, og der er stor tilfredshed både hos forældre og personale. Men i Sverige er maden også gratis.
År: 2010 Nr.: 04
Flere daginstitutioner på landet lukker, og børnene får længere mellem ­legekammerater. Danmarks Statistik spår, at flere kommuner i udkantsområderne vil have mistet op til hvert syvende barn i 2020. Pædagoger bliver tvunget til at søge mod storbyerne.
År: 2010 Nr.: 03
Siden 2007 har samtlige nul- til seksårige i den integrerede daginstitution Dragen fået lov til at snuppe en lur, når de havde behov. Det kræver ekstra nærvær af personalet, men har også skabt større overskud hos både børn og voksne.
År: 2010 Nr.: 03
Politikerne må lytte til al den viden og alle de kreative og praktiske idéer, der er produceret indtil nu.
År: 2010 Nr.: 03
Statsministeren har blandt andre inviteret BUPL-formand Henning Pedersen til rundbordssamtale på Marienborg for at høre bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Børn&Unge har spurgt eksperter og BUPL's formand, hvordan pædagoger kan gøre folkeskolen bedre.
År: 2010 Nr.: 03
De højtbegavede børn skal opdages i børnehaven for ikke at halte bagud socialt, når de skal begynde i skolen. Men pædagoger er ikke gode nok til at skelne høj begavelse fra Aspergers syndrom eller almindelig asocial adfærd, mener ekspert.
År: 2010 Nr.: 02
Mens flere kommuner hæver prisen for en vugge­stueplads med op til 900 kroner som følge af den tvungne frokostordning, så undgår dagplejen at stige. Dagpleje er nemlig ikke omfattet af loven.
År: 2010 Nr.: 02
Forældrene siger ét, men gør noget andet, når det handler om ferie. Det tærer unødigt på ressourcerne.
År: 2010 Nr.: 01
Slunkne kommunekasser og skrappe krav til legeredskaber er en dårlig kombination, hvilket mange steder giver store åbne sår på legepladserne som her på Balleskolens SFO i Silkeborg. Når det gamle kasseres på grund af slid og råd, har institutionerne ofte ikke penge til at købe nyt. Hvis de vil erstatte mudder med gynger, skal de være kreative. Leasing og reklamefinansierede legepladser kan være løsningen.
År: 2010 Nr.: 01
Børn i 19 kommuner efterlod madkassen hjemme, da de startede i daginstitution i det nye år. I stedet får mange børn mad, der er produceret i institutionen. 18 kommuner har egenproduktion helt eller delvist, viser en undersøgelse. Men forældre frygter for kvaliteten
År: 2010 Nr.: 01
Pædagog Cathe Hald Levi var med til at redde treårige Caspers liv. Under en sangleg i vuggestuen opdagede hun en stor kræftsvulst i hans mave. Og så gik det ellers stærkt.
År: 2010 Nr.: 01
Langt de fleste kommuner udskyder den tvungne frokostordning i børnehaver og vuggestuer. Kun 19 ud af 98 kommuner er klar fra årsskiftet. Mange af disse har i forvejen frivillig frokostordning, viser en undersøgelse blandt kommunerne.
År: 2010 Nr.: 01
Pædagoger i Maribo hjælper ressourcesvage familier med at kæmme børnene for lus og søge om friplads. Men fattig­domsaspektet er røget ud af institutionerne, advarer ekspert.
År: 2010 Nr.: 01
I 30 år har der været krig i Afghanistan, så måske er det på tide at sende en dansk pædagog derind. Anne Dorthe Nielsen, 40 år, er rejst til klodens værste brændpunkt for at bakke de danske soldater op - og for at holde jul.
År: 2009 Nr.: 35
Børn&Unges nye tiltag, 'Slip fortællingen løs', giver BUPL's medlemmer mulighed for at dele erfaringer og historier fra arbejdslivet med hinanden.
År: 2009 Nr.: 35
Film og medier fylder meget i børns hverdag. Men det er langtfra alle børn, som har kompetencer til at bearbejde deres oplevelser fra mediernes verden. Efteruddannelseskurset Filmpilot klæder pædagoger på til at arbejde mediepædagogisk med de yngste børn i institutionerne.
År: 2009 Nr.: 35
Pædagoger, der tager en arbejdsgiverbetalt telefon ­eller computer med hjem, bliver næste år beskattet med 3000 kroner ekstra i multimedieskat. Det gælder, uanset om computeren er en nødvendig del af pædagogens arbejde.
År: 2009 Nr.: 34
Bedstemødre, som arbejder gratis i en børnehave på Als, får kontrakter. BUPL kalder det 'en glidebane'.
År: 2009 Nr.: 34
Bøger, der udvikler tosprogede børns sprog, falder ikke af sig selv ud af bogreolerne og ned i hyggekrogen i børnehaverne. Det ved de i Silkeborg, og derfor arbejder pædagoger, sprogvejledere og bibliotekarer sammen om at fylde skattekisterne med sprogguld.
År: 2009 Nr.: 34
Ganske almindelige, gennemsnitlige danske børn sover mindst en time for lidt - hver nat. Det koster venskaber, sygedage, læring og livskvalitet i børnehøjde. Og så går det i øvrigt ud over de voksnes arbejdsmiljø. Nu vil søvneksperter have en god søvnhygiejne tilbage på opdragelsens dagsorden.
År: 2009 Nr.: 34
For hvor er vi på vej hen i vores stræben efter at få hverdagen til at hænge sammen?
År: 2009 Nr.: 34
Pædagogerne vil gerne lære børnene om klima og miljø, men det kniber med tiden til det. De fleste snakker dog med børnene om at spare på ressourcerne. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget til 25 institutioner.
År: 2009 Nr.: 33
Nye børne- og ungdomsbøger om forbrug, klima og miljø, som sætter det højaktuelle emne på dagsordenen uden løftede pegefingre.
År: 2009 Nr.: 33
To børnehaver i Københavns Nordvestkvarter vil gerne være den lille vind, der blæser budskabet om, at det er vigtigt at lære børn om klima, ud til andre. Derfor synger de klimasange og laver en masse andet, der kan påvirke børnene og deres familier til at være klimabevidste.
År: 2009 Nr.: 33
Selvom de fleste forældre har kort til daginstitution, vælger to ud af tre at transportere deres børn i bil, viser en ny undersøgelse. Men ganske overraskende er mange parate til at ændre vaner.
År: 2009 Nr.: 33
Over halvdelen af kommunerne har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året. Flere steder er institutionerne en del af løsningen. Pædagoger er klimaambassadører. Institutioner bliver bygget som passivhuse, nogle får varmen fra jorden, og andre har hyret klimavarmemestre.
År: 2009 Nr.: 33
Vinderen af Børn&Unges kogebogskonkurrence, Børnehaven Løvspring i Viborg, måtte arbejde for sin præmie. Både børn og voksne lærte nye madtricks, da kokken Katrine Klinken kom på besøg og viste, hvordan man tilbereder kanin og varm frugtsalat.
År: 2009 Nr.: 32
Politikerne skal lytte til borgerne, som ønsker nedskæringsspiralen stoppet og erstattet med klare visioner for de mindste.
År: 2009 Nr.: 32
Arbejdet med pædagogiske læreplaner er omfattende og tidskrævende. Men for børnene har det ikke den store betydning, viser forskningsprojekt.
År: 2009 Nr.: 32
Kommunerne er så utilfredse med den tvungne frokostordning i daginstitutionerne, at de har søgt ministeriet om dispensation. Men de kan forvente at få afslag.
År: 2009 Nr.: 31
BUPL Fyn får medhold i Statsforvaltningen: Svendborg Kommune må ikke bare merindskrive børn uden hensyn til indeklima og øvrige fysiske rammer, og kommunen kan heller ikke give sig selv dispensation fra arbejdsmiljø- og bygningsregler.
År: 2009 Nr.: 31
Stort set alle daginstitutioner har børn med særlige behov, men børnene får ikke den hjælp, de skal have. Kun de allerdårligste børn får tildelt ekstra ressourcer. De børn, som betegnes som gråzonebørn eller bekymringsbørn, får institutionerne slet ikke hjælp til. Det viser en undersøgelse blandt BUPL's medlemmer.
År: 2009 Nr.: 31
Brit Hindborg Skovgaard arbejder i en SFO, og her møder hun nogle af de udsatte børn, som hun vil skabe bedre forhold for. Sagsbehandlingstiden i børnesager er alt for lang, mener hun.
År: 2009 Nr.: 30
Miasser Hawwas baggrund som palæstinenser har formet hendes politiske ståsted. Hendes pædagogiske uddannelse gør, at hun ved, det nytter at handle sig ud af problemerne.
År: 2009 Nr.: 30
Der bliver flere og flere pusleborde i de danske børnehaver. De fleste børn kan godt smide bleen, inden de fylder tre, mener sundhedsplejerske.
År: 2009 Nr.: 29
Hjælpen til børn med fysiske eller psykiske handikap er ved at blive ændret markant i kommunerne. Det kommer til at gå ud over de udsatte børn, vurderer en ekspert og fem regionale BUPL-fagforeninger.
År: 2009 Nr.: 29
Børnehaver og vuggestuer nedlægges på stribe og erstattes af integrerede institutioner. En børneforsker beklager udviklingen, fordi børn i integrerede institutioner ofte har mindre voksenkontakt. Forældrene glæder sig derimod over, at deres børn slipper for at skifte institution.
År: 2009 Nr.: 29
Da børnehaven i Sølystgade i Århus blev omdannet til integreret institution tog det år, før stedet igen fungerede som én enhed. Pædagogerne tvivlede på, at det var en god idé at optage vuggestuebørn, men ser i dag mange fordele.
År: 2009 Nr.: 29
Det skaber usikkerhed at blive omdannet til integreret institution. I Elsted Børnehus var pædagogerne i tvivl, om pædagogikken skulle ændres, og usikre på, hvem der skulle arbejde med vuggestuebørnene.
År: 2009 Nr.: 29
Selvom Ishøj og Vallensbæk kommuner både geografisk og politisk er naboer, finder man den som regel i hver sin ende af de sociale og økonomiske statistikker. Børn&Unge tog på institutionsbesøg for at se, hvad forskellene mellem kommunerne betyder for den pædagogiske hverdag.
År: 2009 Nr.: 28
Børn kopierer konstant de voksne, der omgiver dem. Det gælder ikke mindst de voksnes aktivitetsniveau og kropskultur. Hvis pædagogerne selv er vilde med at bevæge sig, bliver ungerne det også. Det viser forskning fra Syddansk Universitet. Heldigvis er der ikke kun én rigtig måde at bruge kroppen på.
År: 2009 Nr.: 28
Kommuner bruger flere penge på løn til pædagoger i år, end de har budgetteret med. Kommunerne har fulgt en vejledning, der har vist sig ikke at passe til alle. Dermed har politikerne uden at vide det godkendt budgetter, der forringer normeringerne.
År: 2009 Nr.: 28
Det skal ikke være kommunerne, der fremover fastsætter antallet af børn pr. voksen i daginstitutioner, hvis forældrene kan bestemme. De ønsker en landsdækkende, lovbestemt standard for normeringen.
År: 2009 Nr.: 28
Kommunerne bør honorere daginstitutioner, der yder en særlig pædagogisk indsats, mener KL. BUPL er skeptisk over for idéen.
År: 2009 Nr.: 27
SFO'erne har ikke så ofte en kostpolitik som daginstitutionerne. Men de har fokus på sundhed alligevel.
År: 2009 Nr.: 27
Forældrene i Århus er glade for pædagogernes indsats. Hver fjerde er dog utilfreds med pædagogernes tid til det enkelte barn
År: 2009 Nr.: 27
Det ville være endnu federe, hvis der blev skabt mere plads til at udfolde sig på.
År: 2009 Nr.: 27
Tødsø Børnehave føler sig isoleret, og gårdbørnehaven på Lundkjærvej har svært ved at komme ud på gården. Nedskæringer i busdriften på Mors gør det næsten umuligt at komme rundt.
År: 2009 Nr.: 26
Der er stadig mange i offentligheden og blandt politikere og embedsmænd, der tvivler på, at det kan betale sig at satse på børne- og ungeområdet.
År: 2009 Nr.: 26
Professor i psykologi Dion Sommer beklager de fortsatte nedskæringer på daginstitutionerne. Han kan ikke anbefale mange af de danske børnehaver. De er blevet for dårlige, mener han.
År: 2009 Nr.: 26
Forældre bedømmer i stigende grad daginstitutioner på nettet. Nogle forældre bruger internetsiderne til at få afløb for frustrationer.
År: 2009 Nr.: 26
Mere end hver anden kommune har benyttet sig af muligheden for at udskyde den tvungne frokostordning, viser rundspørge blandt kommunerne.
År: 2009 Nr.: 26
Gode normeringer, god plads og godt uddannet personale giver høj kvalitet i børnehaven. Og den høje kvalitet giver bonus, både for børnene, pædagogerne og samfundet, viser ny forskning fra SFI.
År: 2009 Nr.: 26
På hver sin måde skiller de sig ud ved at være domineret af en teori, som ikke er mest udbredt i nogen anden kommune. I Lemvig er det naturpædagogik. I Hillerød er pædagogerne blevet inspireret i Italien, mens Faxe satser på læringsstile. Det har de alle tre deres gode grunde til. Dem kan du læse om i disse artikler om de enestående pletter på danmarkskortet.
År: 2009 Nr.: 25
Skærpede krav til leverandører skal sikre, at københavnske institutioner lettere kan finde de sundeste alternativer, når de køber legetøj.
År: 2009 Nr.: 25
Vibeke Manniche er ikke bange for at stille sig på øretævernes holdeplads, hvis det er til gavn for børnene. Nu genudgiver hun håndbogen 'Alt om Barnet', og den giver klare råd om sundt og usundt - også når det handler om forholdet mellem institutioner, forældre og børn.
År: 2009 Nr.: 25
Alle børn er specielle og har brug for at være i et fællesskab med andre, uanset diagnoser og vanskeligheder. Derfor arbejder pædagogerne i børnehaven Ålykke i Randers med at inkludere fire børn med særlig behov i en almindelig børnegruppe.
År: 2009 Nr.: 25
Kommunerne har kritiseret, at der ikke var nok penge i den tvungne frokostordning, som skal være indført senest i januar 2011. Men nu viser en meningsmåling, at op til 30 procent af kommunerne skåner forældrene og undlader at kræve fuld betaling i børnehaverne.
År: 2009 Nr.: 25
Børn og unge med særlige behov er for kommunerne blevet den gøgeunge, der skubber andre unger ud af reden.
År: 2009 Nr.: 25
I Svalehuset ved Varde har pædagogerne arbejdet med anerkendende pædagogik et par år. De vil være betydende voksne, der møder børn, forældre og hinanden på en anerkendende og positiv måde. Det giver det bedste grundlag for god udvikling. Og så er de ligeglade med, at de er en del af en trend.
År: 2009 Nr.: 24
Danske daginstitutioner er domineret af pædagogikker, som fokuserer på relationer mellem børn. Anerkendelse og inkluderende pædagogik er topscorerne, men læringsbaserede teorier som 'Mange Intelligenser' og 'læringsstile' vinder frem, viser Børn&Unges pædagogiske danmarkskort.
År: 2009 Nr.: 24
I næsten alle kommuner er det forvaltningen og politikerne, der beslutter, hvilken pædagogik institutionerne skal arbejde med. Det kan give problemer, mener erhvervspsykolog. En pædagog fra Herlev arbejder med glæde efter de retningslinjer, forvaltningen har udstukket.
År: 2009 Nr.: 24
Statsministeren vil have flere heldagsskoler. De heldagsskoler, der er i Danmark, er primært rettet mod etniske minoriteter i udsatte områder. Heldagsskolen skal være gratis ligesom folkeskolen, og det vil passe danskerne godt. To tredjedele af alle danskere ønsker nemlig, at institutionerne er gratis.
År: 2009 Nr.: 23
Ledere af børnehaver, vuggestuer og SFO'er kan nu vælge deres egen tillidsrepræsentant. I starten var der skepsis mod det nye tiltag, men mellem 20 og 25 ledertillidsrepræsentanter er på vej til at blive valgt.
År: 2009 Nr.: 22
Sidste år blev personalet i Børnehaven Kløvermarken i Sønderborg med ét stillet over for det enorme ansvar, deres job indebærer, da en dreng pludselig forsvandt under en udflugt til stranden.
År: 2009 Nr.: 22
Fire og fem år gamle børn har haft smertelige erfaringer med at blive udelukket og drillet i daginstitutionen, og de spæde skridt mod den alvorlige mobning i skolen tages i børnehaven, viser et nyt forskningsprojekt. Flere børnehaver har sat mobning øverst på dagsordenen, og det hjælper.
År: 2009 Nr.: 22
Tendenser og anmeldelser af bøger til børn i alle aldre, denne gang med fokus på den særlige nordiske tone i børnebøgerne. Og med fokus på ny faglitteratur, der er særligt målrettet pædagoger.
År: 2009 Nr.: 22
Under et treårigt projekt har 21 pædagoger i Favrskov Kommune lært at spotte børn med motoriske problemer. Derefter kan der sættes tidligt ind med hjælp.
År: 2009 Nr.: 21
Børn&Unges undersøgelse viser, at mellem én og fem procent af børnene skal have hjælp til sproget, efter de har været igennem testen. Næsten ingen kommuner opgør, hvor mange børn, der skal have støtte, og derfor ved man heller ikke, om antallet er øget i forhold til, før man påbegyndte sprogvurderingerne.
År: 2009 Nr.: 21
Sprogvurderinger kan være udmærkede, men de er ikke svaret på, hvad man skal gøre for at støtte børns sproglige udvikling optimalt. Det er meget vigtigere, hvad der sker, når testen er taget. Og at se på, hvordan daginstitutionerne kan bidrage til, at børn udvikler deres sprog optimalt.
År: 2009 Nr.: 21
Leder Anne Nøhr Andresen så en mulighed for at udføre en plan om mere kreativitet for de større børn, da Fredericia Kommune skulle finde plads til 200 børn. En kulturbørnehave med masser af kreativ udfoldelse er nu skabt, og det giver pædagogerne masser af arbejdsglæde.
År: 2009 Nr.: 21
Når danske soldater gør tjeneste i brændpunkter, tager flere af dem afsked med familien hjemme i Danmark. Familien må leve flere måneder med afsavn og risikoen for permanent at miste et familiemedlem i krigens tjeneste. For børn kan det være svært at kapere de stærke følelser, der opstår, når en forælder sendes til krigszone.
År: 2009 Nr.: 20
I Københavns Kommune skal vuggestue- og børnehavepædagogerne være med til at løfte ansvaret for, at fremtidens danske børn bliver bedre læsere. Men læsepolitikken bliver mødt med skepsis og frygt for tests og undervisning i børnehaverne.
År: 2009 Nr.: 20
Den selvejende institution Valbyhøj i Valby har brugt ordkort gennem flere år. Karina Vammen, som er pædagog i børnehaven, blev introduceret for ordkortene for 15 år siden i Ishøj Kommune, og siden har hun taget dem med sig.
År: 2009 Nr.: 20
Når en forælder udsendes til en krigszone, får det ikke bare indflydelse på den efterladte familie. Børnene tager savnet med i institutionen, og det stiller krav til pædagogerne. Det oplevede pædagog Pia Ihler Pedersen, da faderen til et barn i hendes børnegruppe blev udstationeret i Irak.
År: 2009 Nr.: 20
Klubberne er gode til inklusion, viser en rapport fra Albertslund. Her rummer klubberne alle typer af unge, men i de enkelte klubber er medlemmerne ikke blandet på tværs af etnicitet og social klasse. Samtidig peger rapporten også på problemer ved både aktivitets- og relationspædagogikken.
År: 2009 Nr.: 19
Selvom kommunerne har fået mulighed for at udsætte den tvungne madordning, så vælger mange kommuner at indføre ordningen 1. januar 2010 som planlagt, viser rundspørge. Ellers tackler kommunerne madordningen vidt forskelligt.
År: 2009 Nr.: 19
Anne-Marie Bønløkke Larsen gik på pension som 68-årig, men det føltes forkert, og hun begyndte derfor at arbejde igen. I dag er hun 74 år, afdelingsleder i en SFO og nyder at gå på arbejde hver dag.
År: 2009 Nr.: 19
Det kunne ellers være så godt. God sund mad, måltidet som et fælles samlingspunkt, kostpolitik, sundhed og pædagogik i en højere enhed.
År: 2009 Nr.: 18
Børnehaven Mølleløkken har vundet en kamp mod Kerteminde Kommune om forsikringspenge. Mange andre selvejende institutioner kan have penge til gode.
År: 2009 Nr.: 18
Ny undersøgelse viser et klart flertal af forældre, som foretrækker en fritvalgsordning frem for tvungen betaling for frokost, som regeringen har vedtaget. BUPL-formand Henning Pedersen vurderer, at resultatet skyldes manglende tiltro til kostordningernes kvalitet.
År: 2009 Nr.: 18
Som flyvende pædagog observerer Susanne Kjær Andersen kollegerne med friske øjne for at hjælpe dem med at inkludere udsatte børn. Sammen med efteruddannelse har det ført til, at pædagogerne i Ungernes Hus har flere diskussioner om deres faglige praksis.
År: 2009 Nr.: 17
I en integreret institution i Silkeborg arbejder pædagogerne med KRAP, og det giver især mening for de udsatte børn. Pædagogerne er optaget af at finde ressourcerne og ikke fejlene hos børnene.
År: 2009 Nr.: 17
Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik (KRAP) har vist sig særdeles virkningsfuld til at hjælpe børn med særlige behov, både på normalområdet og specialområdet.
År: 2009 Nr.: 17
Kommunerne skal sørge for, at den forebyggende, tidlige indsats over for udsatte børn foregår i daginstitutionerne. Indsatsen skal være rettet mod at støtte barnets ressourcer og inkludere barnet i institutionens fællesskab. Men kommunerne bruger i stedet deres penge på at afhjælpe de udsatte børns fejl og mangler.
År: 2009 Nr.: 17
Flere kommuner har ikke kunnet styre økonomien i år. Derfor har de genåbnet budgetterne og skåret ekstra på børn og unge-området. Den vigtigste årsag til besparelserne i børnehaver og vuggestuer er, at udgifterne til specialområdet er eksploderet.
År: 2009 Nr.: 17
Debatten om etik rykker ud på personalestuerne i BUPL MidtVestjylland. Landsdelen holder 70 møder om, hvordan professionen skal reflektere over hverdagens etiske dilemmaer.
År: 2009 Nr.: 16
Udgifter til hygiejnekurser, renovation, el, vand og varme udhuler økonomien i landets daginstitutioner. Disse udgifter stiger som følge af den tvungne madordning og i cirka halvdelen af landets kommuner må børnehaverne selv punge ud, viser en undersøgelse.
År: 2009 Nr.: 16
Frikadellen skal ikke bare spises, pædagoger skal også tale om den. Projekt Køkkenløftet var på jagt efter den optimale spisesituation i Spindegården, Børn & Unge tog med.
År: 2009 Nr.: 16
Bedersagen har haft en voldsom påvirkning på Lone Jensen og Lene Døssing, der mener, at pædagoger skal kunne stille kritiske spørgsmål til hinandens arbejde.
År: 2009 Nr.: 15
Mistanker om pædofile overgreb opstår ofte på grund af kulturforskelle, eller fordi medarbejdere ikke kan skille det private og det professionelle. Pædagoger skal være opmærksomme på, hvilke signaler de sender, og sørge for at skabe en kultur, hvor det er tilladt at undre sig højlydt over kolleger.
År: 2009 Nr.: 15
EU's satsning på 'livslang læring' rammer lige ned i hverdagen i danske daginstitutioner. De pædagogiske læreplaner er et af de områder, hvor børn og pædagoger kan mærke EU's indflydelse.
År: 2009 Nr.: 15
Børn elsker computerspil. Det er et fantastisk redskab til leg, fortæller en forsker. Alligevel forsøger pædagogerne hele tiden at begrænse børns leg ved computeren. Spillene fascinerer og drager, fordi de appellerer til og spiller på basale kognitive færdigheder i os, fortæller en forsker. Fremtiden byder på spil med kunstig intelligens, som skræddersyr spillene til den enkelte spillers færdigheder.
År: 2009 Nr.: 15
Landets 7000 daginstitutioner skal snart servere et sundt frokostmåltid for børnene. Men loven er uklar, og ordningen skaber forvirring. Forældre og personale i Græstedgårds børnehave frygter, at ordningen vil forringe børnenes frokost.
År: 2009 Nr.: 15
Der skal være tid til at give alle børn de bedste udviklingsbetingelser.
År: 2009 Nr.: 15
En fuld friplads i en kommunal institution er kun delvis i en privat institution. Alligevel fastholder indenrigs-og socialminister Karen Ellemann (V), at det frie institutionsvalg gælder alle forældre uanset indkomst.
År: 2009 Nr.: 14
Forskellen på fripladser og søskenderabatter i kommunale og private institutioner sætter mangfoldigheden under pres, frygter BUPL. Ernaprismodtager Lene Lind og Line Barfod (EL) bakker op.
År: 2009 Nr.: 14
Rabatten på søskende skrumper ind, når børnene går i en privat institution. Det kan studerende Sanne Lausen Wolff mor til to mærke på sit skrabede budget.
År: 2009 Nr.: 14
Det er ikke sikkert, at minoritetsbørn nemt lærer dansk, bare fordi de er kommet i en dansk børnehave. Det siger Martha Sif Karrebæk, cand.mag. i sprogvidenskab og ph.d., som i ni måneder fulgte treårige Sulimans vanskeligheder med at begå sig blandt de andre børn og med at lære dansk.
År: 2009 Nr.: 13
Hun har opfundet begrebet primærpædagogik, blandet belastede og velfungerende børn og insisterer på, at pædagoger skal granske hinandens praksis. Mød Lene Lind, årets Ernaprismodtager.
År: 2009 Nr.: 13
Forældrene lærer at være forældre, og børnene lærer at sætte sunde grænser. Det amerikanske forebyggende familieprogram 'De Utrolige År' vinder frem i hele verden, også i Danmark, hvor Servicestyrelsen netop er gået i gang med at undersøge virkningen.
År: 2009 Nr.: 13
Den, der mobber, er selvsikker. Og den, der bliver mobbet, er ikke selv skyld i mobningen. Myterne om mobning bliver aflivet i bogen 'Drop drilleri'. Forfatterne efterlyser pædagoger, der kan se forskel på en konflikt og mobning.
År: 2009 Nr.: 12
Forskellen på fripladser mellem private og kommunale instititioner kan give et A og B hold, frygter BUPL, som bakkes op af Frie Børnehaver og Fritidshjem.
År: 2009 Nr.: 12
Pædagogerne vil også gerne have frynsegoder, viser en ny BUPL-undersøgelse. I en nordjysk børnehave har medarbejderne fået penge til golf, motion og diætist. Det er fagforeningen ikke glad for.
År: 2009 Nr.: 11
Selvudslettende og generte - sådan forventes det, at stille piger opfører sig. Men de kan også råbe højt, hvis vi giver dem lov, vurderer ekspert i køn og ligestilling.
År: 2009 Nr.: 10
Tænk i små enheder og giv pigerne taletid. Sådan får de stille piger deres egen stemme i børnehaven Myretuen. Resultatet er glade piger, der kan mere end pædagogerne tror.
År: 2009 Nr.: 10
Pædagoger skal være aktive i børns overgang fra børnehave til skole. For det er pædagogerne, der sætter fokus på, hvad børnene har behov for, og hvad de oplever i en periode, som rigtig mange børn finder meget svær, mener Inge Schoug Larsen.
År: 2009 Nr.: 10
På trods af mediernes historier om overgrebssager i daginstitutioner, tænker pædagogerne ikke meget over risikoen for at blive anklaget. Det viser ny undersøgelse foretaget af Børn&Unge. Ekspert vurderer, at retningslinjer i institutionerne får pædagogerne til at føle sig mere sikre.
År: 2009 Nr.: 09
Hvis man som pædagog er bange for hunde, kan angsten forplante sig til børnene. Derfor opfordrer en psykolog nu pædagoger og andre til at overkomme deres frygt.
År: 2009 Nr.: 09
Mere støtte og omsorg til børn med særlige behov. Det skulle gerne blive resultatet af et forsøg med undervisningsassistenter i skolen. Pædagoger vil være gode til det arbejde, mener BUPL.
År: 2009 Nr.: 09
Der er ingen konsekvenser for forældre, der bevidst fremsætter falske pædofilianklager mod pædagoger. Det er nemlig så godt som umuligt at bevise en mistanke om, at forældre har løjet.
År: 2009 Nr.: 09
Bandekrigen mellem rockere og indvandrere har spredt frygt på hele Indre Nørrebro. Efter mørkets frembrud er der stille i byen, og de unge søger til klubberne, når nu det er blevet for farligt at hænge ud på gaden. Men der er ingen bud på, hvordan man standser bandeopgøret.
År: 2009 Nr.: 08
Koldings pædagoger arbejder med læringsstile på frivillig basis. BUPL efterlyser flere faglærte.
År: 2009 Nr.: 08
Hvad er natur, når man er fire år og går i børnehave? Det har 200 pædagoger givet Friluftsrådet deres bud på. Resultatet er en alternativ naturkanon.
År: 2009 Nr.: 08
Indlæring er alt for vigtig til at overlade til lærerne alene. Pædagoger skal teste børns læringsstil, allerede fra de er tre år. Gennem leg og sang skal de understøtte børnenes læseudvikling. Sådan lød nogle af udmeldingerne, da Børn&Unge mødte læringsstil-ikonet Rita Dunn.
År: 2009 Nr.: 08
Undervisningspligten begynder nu, det år barnet fylder seks år. Det har fået kommunerne til at stramme op. I Rudersdal Kommune skal børn være en sag i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) for at kunne få udsat skolestarten. I Vejle kommune risikerer institutionerne at blive nednormeret, hvis børnene bliver et år længere.
År: 2009 Nr.: 08
Mange pædagoger er berøringsangste for at gribe ind over for indvandrerfamilier med sociale problemer, mener folketingsmedlem for SF Özlem Sara Cekic, som er aktuel med bogen 'Fra Føtex til Folketinget'. Her beskriver hun sig selv som et taberbarn, som klarede sig på trods. Sådan går det langt fra hver gang.
År: 2009 Nr.: 07
Mantraet er stordrift i kommunerne. Det truer små natur- og skovbørnehaver på eksistensen, vurderer lektor og Ph.d stipendiat Niels Ejbye Ernst. Mød tre naturinstitutioner, der alle har fået kamp til stregen i forsøget på at overleve.
År: 2009 Nr.: 07
Børn&Unge har spurgt BUPL, et uddannelsessted og en pædagog, om folketingsmedlem Özlem Sara Cekic har ret i sin kritik af pædagogerne. De afviser kritikken, men har øje for udfordringerne.
År: 2009 Nr.: 07
Mens 80 procent af landets kommuner har ændret strukturen på daginstitutions­området, holder 13 kommuner fast i de små enheder, viser en kommuneundersøgelse.
År: 2009 Nr.: 07
Først var målet med fusionerne at løfte kvaliteten i daginstitutionerne. Men så skulle der pludselig spares. Børnehavelederne i Glostrup er trætte af kommunens zig-zag-kurs.
År: 2009 Nr.: 06
I Skamby Børnehave lærer pædagogerne, hvordan de skal hjælpe, hvis de opdager alkoholproblemer i en familie. De er blevet trænet af to konsulenter fra Odense Kommunes Alkoholklinik. Børnehavens arbejde kommer snart på tv.
År: 2009 Nr.: 06
Mindst 60.000 danske børn - måske helt op til 200.000 børn - vokser op med en mor eller far, der drikker for meget. Vi skal blive meget bedre til at opdage de signaler, barnet sender, siger en alkoholkonsulent fra Odense.
År: 2009 Nr.: 06
Kommunerne er i gang med at ændre strukturen på daginstitutionsområdet. Reformbølgen foregår meget forskelligt. Fælles for kommunerne er, at de ønsker at højne kvaliteten. Men det er usikkert, om indsatsen virker.
År: 2009 Nr.: 06
Målet var at højne kvaliteten og spare penge, da Horsens Kommune for seks år siden indførte distriktsledelse. Resultaterne har været svære at få øje på. Nu skal institutionerne igennem en ny runde med ændringer. Personalet synes, at formålet er uklart.
År: 2009 Nr.: 06
I Haderslev Kommune er flere end 100 børn blevet meldt ud, efter at taksterne ved årsskiftet steg med 30 procent. Sct. Severin Skoles SFO i Haderslev sagde farvel til 30 børn, og pædagogerne er ikke i tvivl om, hvad resultatet af stigninger i forældrebetalingen betyder: Flere nøglebørn.
År: 2009 Nr.: 05
Sæsonen 2008 byder på bøger, som kan danne basis for en fornyelse af bogsamlingerne i vuggestuer og dagplejer. Der er også guf til børnehavebørn, men der er mest til de yngste. Bøger, som kan være udgangspunkt for sprog, samvær og gode oplevelser, når vi sammen med børnene skaber en fælles opmærksomhedsramme. Der er bøger med mere sammensatte kvaliteter, som gør det til en ekstra fornøjelse, også i et voksenperspektiv. Der er selvfølgelig en del hverdagsnære bøger, som kommer rundt om sprog og begreber, og der er eventyr og remsenærvær med de små. Og så er der en rigtig god overraskelse.
År: 2009 Nr.: 05
I Møllehuset i Gladsaxe betyder minutiøs planlægning, at møder og forberedelse af det pædagogiske arbejde klares i arbejdstiden. Det giver både pædagoger og børn en bedre og mindre stresset hverdag. Tiden er dedikeret til børnene og forældrene får mindre opmærksomhed
År: 2009 Nr.: 05
Pædagog Lisbeth Olsen forbereder sig på de næste 22 ugers arbejde i gruppen med de største børn. Hun mener ikke, at tiden går fra børnene, men at de faktisk får det hele igen senere.
År: 2009 Nr.: 05
For et år siden brugte Bente Lerche-Thomsen kun sin computer, når arbejdet krævede det. I dag er hun med 900 indlæg blevet den mest aktive bruger af BUPL's debatside på nettet. Børn&Unge tog til Falster og mødte en stædig debattør, hvis hjerte banker for børnene.
År: 2009 Nr.: 04
BUPL Storkøbenhavn lukkede i uge 3 kontoret og tog på rundtur til institutionerne i de 12 kommuner, som fagforeningen dækker. I Barnets Hus i Rødovre er de glade for, at fagforeningen bliver synlig i institutionen.
År: 2009 Nr.: 04
Lene Due Andersen (S), 60 år. Borgmester i Vissenbjerg Kommune 2002-2006, nu medlem af byrådet i Assens Kommune og formand for social- og seniorudvalget. Pædagog og leder af børnehave i Assens Kommune.
År: 2009 Nr.: 04
Elsebeth Rasmussen har 30 års erfaring fra kommunale institutioner. Nu arbejder hun i Børnehuset Møgelkær, og det er hun glad for.
År: 2009 Nr.: 03
EU får større og større indflydelse på daginstitutioner og skoler. Derfor skal pædagoger og lærere sætte EU og værdier på dagsordenen, mener EU-politikeren Christel Schaldemose. BUPL-formand Henning Pedersen er enig.
År: 2009 Nr.: 03
For to år siden var der 20 private institutioner i Danmark. Nu er der omkring 200. Der er flere grunde til denne stigning, men én af faktorerne er lukning af skoler i kommunalreformens kølvand. Forældre svarer igen med at oprette friskoler og private institutioner.
År: 2009 Nr.: 03
Mange private institutioner opstår, fordi forældrene vil beholde den institution, de og deres børn er glade for. Derfor er motivet i højere grad vilje og stædighed i forældrekredsen, end det er ønsket om at tjene penge. Tag med en tur gennem Danmark på privat klasse.
År: 2009 Nr.: 03
Mange børneinstitutioner får stadig intet at vide om, hvordan de skal omgås forurenet jord. Kommunerne havde ellers lovet at få styr på rådgivningen i 2008. Men en ny undersøgelse viser, at kommunerne løber fra deres løfte. Både S og K vil have miljøministeren til at gribe ind.
År: 2009 Nr.: 03
Børnehuset Møgelkær i Viborg opstod som ny privat institution, da pædagog Marlene Frederiksen manglede en vuggestueplads til sit barn og var træt af kommunale stramninger.
År: 2009 Nr.: 03
De senere år er antallet af fri­skoler, der laver deres egen børnehave, steget markant. Det betyder flere job til pædagoger, og BUPL opfordrer de kommunale institutioner til at tænke i bedre forhold for de ansatte, hvis de ikke skal miste dem til de private institutioner.
År: 2009 Nr.: 02
Når Århus Kommune indfører kostordning, kommer forældrene til at betale forskellig pris for præcis det samme måltid. Prisen afhænger af, hvor stort et modul forældrene har valgt til deres børn. Andre kommuner med modulordning følger sandsynligvis samme model.
År: 2009 Nr.: 02
Halvdelen af alle små børn har problemer med motorikken, og det bliver værre jo ældre, de bliver. Det viser en undersøgelse af læge Bente Pedersen og bevægelseskonsulent Anne Brodersen, der har undersøgt 500 børn i alderen fra otte uger til 3,7 år. Undersøgelsen viser også, at motorikken bedres ved stimulation af tre primære sanser.
År: 2009 Nr.: 02
Lokale aviser skriver om en truende fnatepidemi. Helt så galt står det ikke til, understreger en ekspert og en embedslæge. Risikoen for smitte i børnehaver og vuggestuer er lille.
År: 2009 Nr.: 02
Sidste år blev personalet i Børnehaven Kløvermarken i Sønderborg med ét stillet over for det enorme ansvar, deres job indebærer, da en dreng pludselig forsvandt under en udflugt til stranden.
År: 2009 Nr.: 02
Førstepræmien i Børn&Unges kogebogskonkurrence gik til institutionen Løvsprings bålkogebog. Dommer Katrine Klinken, valgte den, fordi der er fokus på råvarer, variation og børnenes engagement.
År: 2009 Nr.: 01
New Public Management er over de danske daginstitutioner. Målet er mere kvalitet for pengene, men det vækker modstand i daginstitutionerne. Pædagoger og ledere bør dog forholde sig proaktivt til de nye Styringsformer, hvis de vil påvirke udviklingen, lyder det fra forskerne bag nyt forskningsprojekt.
År: 2008 Nr.: 51
Skal man tage hensyn til det enkelte barn eller snarere hele børnegruppen? Pædagoger har altid skulle forholde sig til forholdet mellem individ og fællesskab, men dilemmaet skærper til, i takt med at forældres og forvaltningens krav til pædagoger stiger.
År: 2008 Nr.: 51
I mange vestlige lande er dagtilbud til de mindste børn ikke en del af uddannelsessystemet. Konsekvensen er, at meget læring går tabt, lyder det fra John Bennett, som står bag omfattende undersøgelser af OECD-landenes daginstitutioner.
År: 2008 Nr.: 51
Mere end halvdelen af børnene i 151 fynske institutioner er dagligt udsat for et uacceptabelt indeklima. Det konkluderer et forskningsprojekt fra DTU. Mere plads eller bedre ventilation kan løse problemet.
År: 2008 Nr.: 43
Børnene i de danske børnehaver er generelt i gode hænder, når det gælder maden. De får varieret og sund mad, vurderer kokken Katrine Klinken ud fra de kogebøger, der er sendt ind til Børn&Unges kogebogskonkurrence. Af Vibeke Bye Jensen, vbj@bupl.dk / Foto: Jeppe Carlsen og Colourbox
År: 2008 Nr.: 43
Regeringen har som led i sin kvalitetsreform lovet at forbedre indeklima og pladsforhold i daginstitutionerne. Men arbejdet trækker i langdrag. Socialdemokraterne har krævet et svar fra regeringen, som nu lover at sætte en undersøgelse i gang.
År: 2008 Nr.: 43
Sociale og praktiske evner er vigtigere end de boglige, når pædagogerne i Krible Krable Huset vurderer, om børnene er klar til at gå i skole.
År: 2008 Nr.: 42
Der er ingen regler for, hvor meget kommunerne må kræve for en SFO-plads. Det udnytter flere kommuner, hvilket medfører, at en SFO-plads kan være en dyr fornøjelse for mange danske forældre.
År: 2008 Nr.: 42
Næsten hver fjerde dreng venter et år med at komme i skole. Det er for mange, mener professor Niels Egelund, der skyder skylden på pædagogerne i børnehaven. Men hverken forældre eller børnehaveklasseledere oplever sen skolestart som et problem.
År: 2008 Nr.: 42
De ti professionsmål blev diskuteret i temagrupper på kongressen. Børn&Unge var med i fem af grupperne.
År: 2008 Nr.: 41
Leg er pædagogernes ansvar. Derfor er det en falliterklæring, når institutioner hiver teenage-drenge ind for at sætte gang i legen. Horsens har taget konsekvensen og er i gang med at uddanne landets ti første legepiloter.
År: 2008 Nr.: 41
Et etisk grundlag kan både styrke identiteten indadtil og skabe tillid til professionen udadtil. Og så sætter det fokus på, hvad en god pædagog er. I disse dage beslutter BUPL's kongres, om man skal udforme et etisk grundlag for pædagoger.
År: 2008 Nr.: 40
Forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet vil undersøge, om learning-centre i danske børnehaver kan styrke børnenes læringsparathed, så børnene klarer sig bedre i skolen. Især børn med svag baggrund har gavn af at få styrket læringsparatheden, inden de kommer i skole. Men det er danske institutioner ikke gode nok til i dag, mener forskerne.
År: 2008 Nr.: 40
Professor beskylder pædagoger for ikke at være læringsorienterede nok, men det afviser BUPL's pædagogiske konsulent.
År: 2008 Nr.: 40
Kommunerne er forpligtet til at rådgive børneinstitutioner på lettere forurenet jord. Men 43 procent af kommunerne lever ikke op til deres informationspligt. Formanden for KL's miljøudvalg beklager.
År: 2008 Nr.: 40
Undersøgelser afslørede for høje koncentrationer af kulbrinter i jorden under Idestrup Børnehave i Guldborgsund Kommune. Ingen havde troet, at området kunne være forurenet, men kommunen undgik panik ved hurtigt at tage hånd om sagen.
År: 2008 Nr.: 40
Til forskel fra børnehaverne og vuggestuerne, er der ikke nogen øvre grænse for, hvor meget forældrebetalingen kan hæves, ligesom der i princippet heller ikke er nogen nedre grænse for hvor mange pædagoger, der skal være.
År: 2008 Nr.: 39
Støj er et stort problem i dag­institutioner og skoler. SF vil have minister i samråd om den skadelige larm. Pædagogisk er det dog muligt at ændre på støjniveauet.
År: 2008 Nr.: 38
Nogle børn kan blive fristede til at gøre dit til mit, og det giver konflikter. Men hvad er det udtryk for, når børn tager fra hinanden eller gemmer noget i garderoben for at få det med hjem? Hvordan tackler man det, og hvornår skal forældre inddrages? Børnehuset Vestervangen i Viborg giver svarene.
År: 2008 Nr.: 38
Børn vil gerne lege ude, men de vil have pædagogerne med. Legepladsen skal være varieret og tilbyde forskellige legemuligheder. Desuden må der gerne være blomster, træer og farver, viser ny undersøgelse fra Aalborg Kommune.
År: 2008 Nr.: 38
Regeringens madordning koster dyrt. Alene renoveringen af køkkener i vuggestuer og børnehaver kan løbe op i en milliard kroner. Men regningen er sendt videre til kommuner og forældre. Pædagogikken er i fare.
År: 2008 Nr.: 38
Uklare regler hindrer kommunerne i at indrette køkkener i børnehaver og vuggestuer. Fødevarestyrelsen er på vej med en vejledning.
År: 2008 Nr.: 38
Langt over halvdelen af landets kommuner sparer på børn- og ungeområdet til næste år. Det står i skærende kontrast til regeringens løfter om kvalitetsforbedringer, lyder kommentaren fra BUPL's formand, Henning Pedersen.
År: 2008 Nr.: 37
Betty Robinson-Harris har i snart 20 år arbejdet med, og ikke mindst for, udsatte børn i daginstitutionen Burnett Children's Center i San Franciscos barske East Side-kvarter.
År: 2008 Nr.: 37
Regeringen vil tvinge forældre til at betale for madordning i børnehaver og vuggestuer. Kun med en lægeattest kan forældrene slippe. Systemtvang og centralisme, lyder kritikken. Venstre afviser at være uliberal.
År: 2008 Nr.: 37
Daginstitutioner kan hente råd og inspiration til, hvordan de får mere bevægelse ind i hverdagen.
År: 2008 Nr.: 37
Om få måneder skal alle dagtilbud servere et måltid mad om dagen. Måltidet skal være sundt. Men reglerne for, hvad sund mad er, når ikke at blive færdige til tiden.
År: 2008 Nr.: 36
Afrika, Asien, Sydamerika, Nordamerika, Europa. Anders 'Shagembe' Jørgensen har genbrugslegetøj fra fem kontinenter i sin brune kuffert, som han optræder med i daginstitutioner. Han håber, at kunne gøre opmærksom på, at det funktionelle legetøj kan noget, som det fra legetøjsbutikken ikke kan.
År: 2008 Nr.: 36
Ni institutioner over hele landet er i gang med at teste en række anbefalinger fra Fødevareinstituttet. Anbefalingerne skal sikre, at maden i institutionerne er sund. Men reglerne er lidt firkantede, lyder vurderingen fra daginstitutionen Ahornhuset i Hørsholm
År: 2008 Nr.: 36
I Fredericia Kommune insisterer man på, at områdeledere for daginstitutionerne skal være pædagoger. Står det til Kommunernes Landsforening, kan ledere i daginstitutioner dog lige så godt være økonomer.
År: 2008 Nr.: 36
Værestedet Muhabet var nødvendigt for Najib Haddar. Der skulle være et tilbud til de psykisk syge indvandrere og flygtninge.
År: 2008 Nr.: 35
For første gang nogensinde herhjemme er en forælder blevet dømt for falsk anklage om pædofili. Falske anklager om pædofili er dog langt fra sjældne.
År: 2008 Nr.: 35
Skal pædagogstuderende i praktik tælle med i normeringen, når de ikke mere er lønnede, men på SU? Finansministeriet siger ja, mens BUPL mener at have en klokkeklar aftale med regeringen om, at det skal de ikke.
År: 2008 Nr.: 35
For Kisser Bjerregaard er helheden vigtig. Hendes pædagogiske baggrund er hendes force.
År: 2008 Nr.: 34
Aber forstår sig, modsat det moderne menneskedyr, på autentisk indlæring. De skaber selv et naturligt lærende miljø.
År: 2008 Nr.: 34
I mange institutioner boltrer børnene sig på reklamebetalte rutsjebaner. Reklamer på legepladsen er blevet svaret på institutionernes pressede økonomi. Men husk at give børnene et frirum, advarer barndomsforsker.
År: 2008 Nr.: 34
Tre reklameskilte på klatretårnet er prisen for en ny legeplads i Vester Mølle Børnehave. Men nu har Faaborg-Midtfyn Kommune sat hælene i.
År: 2008 Nr.: 34
Smid for en stund de professionelle pædagogiske briller og rejs med den anerkendte adfærds- og evolutionærpsykolog Jill Byrnit til abernes verden. Aben kan lære pædagoger om nutidens børn og de leverer et kritisk blik på institutionskulturen
År: 2008 Nr.: 34
Søskendeansvar kan være fint og smukt, men det kan også blive et problem, hvis den ældste føler ansvar over for, om den mindste har det godt. Det kan være voldsomt sårende, når den store må erkende, at den velmente omsorg er uønsket. SFO i Silkeborg arbejder bevidst med søskendeansvar.
År: 2008 Nr.: 33
Camilla Balslev Nielsen er gået fra at være pædagog til at være forsker, men tilgangen til børn vil hun ikke slippe.
År: 2008 Nr.: 33
Mette Bruhn skal træde lidt ud af rollen som pædagog, når hun skal give børn større livsværdi i weekendaflastning på Solsikkens Fritidscenter i Vejle.
År: 2008 Nr.: 32
Velfærdsminister Karen Jespersen indrømmer, at pædagogerne gennem de seneste år er blevet pålagt for mange opgaver. Hun vil nu lette det bureaukrati, som målinger, dokumentation og evalueringer er vokset til. Ministeren vil dog stadig holde øje med pædagogernes arbejde, siger hun i dette interview til Børn&Unge.
År: 2008 Nr.: 31
En dag måtte pædagog Susanne Emmysdatter Behnke erkende, at hun var ramt af stress. Hendes hukommelse var elendig, og hun havde konstant hovedpine.
År: 2008 Nr.: 31
I anledning af Sangens År er alle daginstitutioner inviteret til fællessang den 25. september. Idémanden bag, pædagog Anders Christian Enevoldsen, synger med børn hver eneste dag. Han kan ikke lade være.
År: 2008 Nr.: 31
Birgit Bøgebjerg er endt højt oppe på karrierestigen. Selv om hun nu arbejder langt fra institutionshverdagen, lever hendes indre pædagog stadig i bedste velgående
År: 2008 Nr.: 31
Mette Moesgaard svinger penslen og kreerer farverige universer i rum, hvor børn føler sig hjemme. Hun har været verden rundt, før hun landede på Fyn som selvstændig.
År: 2008 Nr.: 30
Lynge Børnehus har deltaget i Allerød Kommunes og Kræftens Bekæmpelses fælles støjprojekt. Selvom det er et lille pilotprojekt, er effekten overvældende, mener institutionsleder Kamma Wiuff.
År: 2008 Nr.: 30
Vi ved, hvad der skal til - både indholdsmæssigt og ressourcemæssigt. Der skal flere pædagoger til - flere dygtige pædagoger.
År: 2008 Nr.: 29
Ledigheden blandt bornholmske pædagoger er den højeste i landet. Stramningen af reglerne for supplerende dagpenge kan tvinge dem til enten at flytte fra øen eller skrue ned for levestandarden, for fuldtidsarbejde kan de ikke få.
År: 2008 Nr.: 29
Halvdelen af landets kommuner regner med at skære ned på daginstitutioner, SFO'er og klubber i 2009, viser ny undersøgelse. Især 0-6 års institutionerne må holde for.
År: 2008 Nr.: 29
Indenfor 48 timer blev pædagog og bladtegnerkone Gitte Vestergaard fyret af områdechefen, genansat af Rådkvinde Louise Gade (V) og bakket op af borgmesteren. Her fortæller hun for første gang sin historie for at inspirere andre til at sige fra, når de bliver trådt hårdt over tæerne.
År: 2008 Nr.: 29
I starten af året kunne du læse forfatter Bo Skjoldborgs råd til pædagoger om, hvordan de kan formidle deres skriftlige budskaber bedre. I den forbindelse tilbød Børn&Unge et sprogtjek. Redaktionen har fået tilsendt flere tekster, end vi har plads til at omtale. Vi har derfor valgt fire af teksterne, som Bo skjoldborg har nærlæst. Læs her, hvad han anbefaler pædagogerne at gøre for at kommunikere bedre.
År: 2008 Nr.: 28
De fleste dage ligner hinanden, når man arbejder i en institution. Men så sker det: Et barn bliver kidnappet. Bygningen brænder ned. Bussen vælter på motorvejen. På et splitsekund ser verden anderledes ud. Og pædagoger står overfor at skulle tage nye og afgørende beslutninger. Læs hvordan tre institutioner tacklede det, da 'det der ikke sker', skete.
År: 2008 Nr.: 27
Salget af cykelhjelme boomer i øjeblikket. Især forældre har taget hjelmen til sig for vise deres børn det gode eksempel. Måske skal pædagogerne gøre det samme.
År: 2008 Nr.: 27
Mængderne af affald stiger overalt, og børnene tager det ikke så tungt. De sviner især, når de er i flok - og det skal de holde op med.
År: 2008 Nr.: 27
Den Pædagogiske Grunduddannelse er afløst af en ny Pædagogisk Assistentuddannelse. Interessenter på daginstitutionsområdet spår, at den nye uddannelse vil hæve uddannelsesniveauet blandt de ansatte
År: 2008 Nr.: 27
Da Jan og Annemarie skulle skilles, indviede pædagogerne dem i institutionens handleplan om skilsmisse. Begge forældre ser handleplanen som en god hjælp for en familie i krise
År: 2008 Nr.: 26
På kun to måneder har alle dagtilbud i Århus gennemført en skriftlig børnemiljøvurdering. Den korte proces har umuliggjort store, vilde planer, men især har institutionerne haft glæde af at inddrage børnene i bmv-arbejdet
År: 2008 Nr.: 26
Kravene fra børnehaveklassen bliver stadigt større, når de 5-6-årige går fra at være børn til at blive elever. Samtidig kan forringelsen af normeringen i børnehaverne skade børnenes muligheder for at leve op til de høje krav.
År: 2008 Nr.: 26
Godt 100 kilometer øst for Berlin ligger Eisenhüttenstadt, en socialistisk mønsterby, der vækker minder om DDR-dagene. Byens DDR-museum har tidligere huset både vuggestue og børnehave. I dag fungerer kun børnehaven, men flugt fra arbejdsløshed truer nu også børnehavens eksistens.
År: 2008 Nr.: 25
Modulordninger går ud over børnenes trivsel. Børn med små moduler har sværere ved at få venner, og moduler modarbejder pædagogernes arbejde med læreplaner og indsats for udsatte børn. Det vurderer godt tre ud af ti ledere ifølge en ny rapport fra Velfærdsministeriet.
År: 2008 Nr.: 24
Resumé: Lotte Skov bliver fyret fra sit arbejde som leder af en SFO i Vejen efter et længere sygdomsforløb. Herefter begynder kampen for at finde sig selv og et nyt arbejde. Hun har fået afslag på afslag og har oven i købet skullet tage sig af dødsfald og sygdom i familien. Nu er foråret dog ved at vise sig, og hun er blevet opfordret til at søge en stilling som souschef i en børnehave
År: 2008 Nr.: 24
Nogle børn var glade for at se hinanden igen. Andre var mere kede af at sige farvel til mor. Vi var med i institutionen Smykkeskrinet den første dag efter strejken. Her arbejder Dorthe Mathiasen, som vi har fulgt gennem strejken.
År: 2008 Nr.: 23
Resumé: Efter to blodpropper er pædagog Lotte Skov blevet en mere alvorlig og mindre spontan person. Da hun vender tilbage på arbejde efter sygdomsperioden, bliver hun frosset ud af fællesskabet, og det dårlige klima munder ud i, at Lotte bliver fyret. Hun bruger lang tid på at slikke sine sår og forstå, hvorfor det gik, som det gik. Men hun skal også finde et nyt arbejde som 43-årig på et tidspunkt, hvor selvtilliden har fået et knæk.
År: 2008 Nr.: 23
I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner til bedre kvalitet i daginstitutioner. Pengene skulle blandt andet gå til flere pædagoger til børnene, men sådan er det ikke gået, viser ny analyse. Velfærdsministeriet afviser kritikken.
År: 2008 Nr.: 23
Børn&Unge har dagligt fulgt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten var i gang. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten.
År: 2008 Nr.: 22
Forældregruppe i Århus står bag storstilet kampagne for at få stoppet modulordningen. BUPL støtter forældrene.
År: 2008 Nr.: 22
Resumé: På vej hjem fra ferie får pædagog Lotte Skov en blodprop. Hun bliver sygemeldt i en længere periode fra sit lederjob i en SFO i Vejen, og da hun kommer tilbage på arbejde, er mange ting ændret. Hun er selv blevet mere alvorlig og neddæmpet, og kollegerne begynder at vende sig væk fra hende, ligesom skoleledelsen gradvist og uden at fortælle hende det tager Lottes opgaver fra hende. Lotte får en fornemmelse af, at skolen forsøger at mobbe hende væk, fordi de ikke har råd til at fyre hende. Men tingene spidser til, og det ender med en afskedigelsesaftale i september 2007.
År: 2008 Nr.: 22
En ny undersøgelse viser, at de ikke-udskældte i højere grad føler sig accepteret, mødt med tillid og holdt af end andre. Og så lærer de bedre og skælder ikke ud på deres egne børn. Hvis det breder sig, lover det godt for fremtiden, mener lektor Erik Sigsgaard, der står for undersøgelsen.
År: 2008 Nr.: 21
Børn&Unge følger dagligt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten løber. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten.
År: 2008 Nr.: 21
Bedsteforældre redder ugen
År: 2008 Nr.: 20
Tag med forbundsformand Henning Pedersen, TV2 og 4.000, 5.000, 10.000 eller 12.000 magentaklædte pædagoger til demonstration i Dronningens København.
År: 2008 Nr.: 20
Børn&Unge følger dagligt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten løber. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten. Du kan selvfølgelig også følge vores fire hovedpersoner i Børn&Unge.
År: 2008 Nr.: 19
Tre børnehaver i Tørring/Ølholm har succes med familierådgivning. I Tørring Børnehave rådgiver Aase W. Norlyk og Hilma Ullum forældrene om store og små problemer. Pædagogerne går tæt på mor og far med gode resultater og ser gerne, at rådgivningen blev prioriteret højere på uddannelsen.
År: 2008 Nr.: 18
Familieterapeut Jesper Juul glæder sig over, at pædagoger fungerer som familierådgivere. Også BUPL's formand hilser specialiseringen velkommen, men forudsætningerne for rådgivningen skal være på plads.
År: 2008 Nr.: 18
Børn&Unge følger dagligt en familie fra Bornholm, en tillidsrepræsentant fra Frederiksberg, en pædagog fra Hjørring og BUPL's formand, mens konflikten løber. På vores hjemmesider kan du se, hvad de har lavet, og hvad de mener om konflikten. Du kan selvfølgelig også følge vores fire hovedpersoner i Børn&Unge.
År: 2008 Nr.: 18
Vuggestueleder Poul Luttermann er en af få mænd, der har vovet sig ind i den mest kvindedominerede gren af pædagogfaget. Han tager det med oprejst pande at blive omtalt som hunkønsvæsen i såvel tale som skrift. For Poul Luttermann er overbevist om, at mænd har noget at give børnene, også de helt små.
År: 2008 Nr.: 17
Pædagoger er med til at grundlægge uligheden mellem drenge og piger. Det vil et nyt tværfagligt netværk nu gøre op med.
År: 2008 Nr.: 17
Flere og flere børn kommer til skade på de populære havetrampoliner, viser ny ulykkestatistik. Mange børneinstitutioner har trampoliner, men eksperter maner til forsigtighed.
År: 2008 Nr.: 16
Både pædagoger og forvaltningen begik en række fejl, da en medhjælper sidste år misbrugte flere børn seksuelt i en børnehave i Beder. Pædagogerne er stadig mærkede af sagen. I flere uger fik de ikke den støtte og de informationer, de havde brug for. Det viser ny rapport fra Århus Kommune.
År: 2008 Nr.: 16
De nye tendenser i årets forestillinger går mere på indholdet end på formen. Men samtidig er det visuelle udtryk i højere grad blevet en aktiv del af spillet.
År: 2008 Nr.: 16
Den 7. maj er det 50 år siden, forløberen for Landsforeningen for Danske Klubfolk blev stiftet. Her er historien om en lille bitte fagforening, der voksede sig større og endte med at blive fusioneret med BUPL.
År: 2008 Nr.: 15
Medlemsmøder om forslaget til ny overenskomst trækker landet over fulde huse. Børn&Unge var med, da Aalborg-pædagogerne fik teksten udlagt og sagde deres mening. Og de var ikke spor tilfredse...
År: 2008 Nr.: 15
Pædagoger skal ud med alle deres gode idéer. Det mener Annette Andersen, der selv fandt på at lave bondegårsdyr i træ. Det er hendes drøm at få dem solgt i hele verden.
År: 2008 Nr.: 15
Erik Sigsgaard går ind for, at voksne lytter til det, børn fortæller om deres liv. Kun på den måde kan de blive klogere på, hvordan de giver dem en god barndom. Selv om han lige er blevet 70 år, har han gang i et nyt projekt om, hvordan voksne, der ikke er blevet skældt ud som barn, adskiller sig fra alle os, hvis forældre ikke kendte til andre måder.
År: 2008 Nr.: 14
Det risler stadig Margrethe Brun Hansen varmt ned ad ryggen, når hun træder ind i en daginstitution og mærker den gode energi. Modsat løber det hende koldt ned samme sted, når hun møder børn, der ikke bliver set, læst og forstået.
År: 2008 Nr.: 13
Afbrændinger af flag og mordtrusler er noget af det, som sætter vores demokrati på prøve. Derfor er det vigtigt at gøre vores børn opmærksomme på vores demokratiske værdier i samfundet, siger formand for Forældrenes Landsforening Mette Grønvaldt.
År: 2008 Nr.: 13
Legetøjet i daginstitutioner er ofte fyldt med snot, snavs og bakterier. Derfor skal legoklodser i opvaskemaskinen, og børnenes bamser skal i bad mindst en gang om måneden, råder eksperter
År: 2008 Nr.: 13
Vognmandsparkens Børnehave i Roskilde har sat demokrati på dagsordenen. Her får børnene indflydelse, og de lærer at træffe valg.
År: 2008 Nr.: 13
Der har gennem den seneste tid været en del debat på BUPL's hjemmeside om nytten af en konflikt. Så uden at forgive at vi hermed dækker den fulde sandhed, har Børn&Unge aflagt besøg for at lodde stemningen på et par af de institutioner, som skal ud i konflikt, hvis ikke BUPL og arbejdsgiverne bliver enige om et OK-forlig. Valget faldt på land og by. Æblehaven ligger i hjertet af Frederiksberg klemt godt inde mellem Frederiksberg Seminarium og pladsen foran metrostationen. Det er en 0-6 års institution med 33 ansatte og 145 vuggestue- og børnehavebørn, hvoraf godt 30 tilbringer dagen i den tilknyttede skovbørnehave i Rude Skov. Børnehuset Humlebien i den lille lollandske by Kettinge, med 9 voksne og godt 50 børn mellem to et halvt og seks år holder til i en stor gammel skole med masser af plads både ude og inde.
År: 2008 Nr.: 13
Kommunalreformens kolde vinde får ikke børneteatrene til at klynke. De begynder bare forfra.
År: 2008 Nr.: 12
Børn skal vide, hvad de går ind til, før de kommer på hospitalet. Det mener ergoterapeut Lise Giødesen, som besøger børnehaver med en stor kuffert fyldt med lægeudstyr og kitler i børnestørrelse.
År: 2008 Nr.: 12
BUPL financierer ny forskning i pædagogik og pædagogers arbejdsliv.
År: 2008 Nr.: 12
Pædagoger er nemlig også "anderledes". Vi kan noget, som ingen andre faggrupper kan. Det skal kunne ses både i det daglige virke og på lønsedlen.
År: 2008 Nr.: 12
Kun pædagoger med tinitus eller andre "lidelser" må bruge høreværn i Aalborg Kommune, slår rådmand Mai-Britt Iversen (S) nu fast. Andre kan tænde et hyggelys.
År: 2008 Nr.: 12
Anerkendelse af fagligheden, kontinuitet i arbejdet, fleksibilitet og en form for fællesskab. Det er nogle af de ting, som kan gøre arbejdslivet som pædagogisk vikar bedre, viser ny undersøgelse. BUPL vil gerne hjælpe vikarerne.
År: 2008 Nr.: 11
Vikarbureauer melder nu om flere pædagoger blandt deres ansatte, og kunderne er i stigende grad daginstitutioner. Fagforeninger er traditionelt modstandere af løsarbejdere, men en arbejdsmarkedsforsker opfordrer BUPL til at tage tyren ved hornene og sikre vikarerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
År: 2008 Nr.: 11
De pædagogiske læreplaner er en stor succes i daginsti­tutionerne, viser ny evaluering fra Velfærdsministeriet.
År: 2008 Nr.: 11
Hverken BUPL eller kommunerne er begejstret for den obligatoriske madordning og færre lukkedage i daginstitutioner, som er en del af den nye finanslov.
År: 2008 Nr.: 10
Fire ansatte i børnehuset Ebberup i Assens Kommune har forladt deres job samtidig. De er ikke utilfredse med stedet, men med arbejdsbetingelserne. De har ikke tid til at gøre deres arbejde ordentligt, og derfor siger de stop nu.
År: 2008 Nr.: 09
Muhammed-tegners kone er i to dage midtpunkt i en århusiansk farce styret af angste forældre.
År: 2008 Nr.: 09
En britisk forsker opfordrer til seksualundervisning i børnehaven, og danske eksperter bakker op. Men de færreste danske børnehaver gør noget aktivt for at søge viden og tale med børnene om seksualitet. Mangel på viden og pædofilskræk er de største forhindringer.
År: 2008 Nr.: 08
Personalet i Frihavn Sogns Menighedsbørnehave II blev tvunget til at opgradere sin viden om børns seksualitet, da et barn var ekstremt fokuseret på andre børns kønsdele.
År: 2008 Nr.: 08
Pædagog bekæmper sine grænser ved at spille hovedrolle i stor opsætning af musicalen "Les Misérables" - og bruger resultaterne i sit arbejdsliv.
År: 2008 Nr.: 07
Anne Petersen anbefaler bøger, der går i clinch med de store spørgsmål, som små børn vil have svar på. Der er charmerende bøger til de mindste og fabulerende bøger til de større.
År: 2008 Nr.: 07
BUPL stiller krav til regeringen om at leve op til valgløfterne om bedre fysiske rammer for børn i daginstitutioner. SF støtter et forslag fra fagforbundet om mere plads pr. barn i institutionerne, mens Det Konservative Folkepartis boligordfører tror på status quo.
År: 2008 Nr.: 07
Efter at Børn&Unge i sidste måned skrev, at en gruppe pædagoger i Aalborg Kommune var begyndt at bruge høreværn for at beskytte deres ører, har kommunen nedlagt forbud mod høreværn. BUPL Nordjylland undrer sig over beslutningen.
År: 2008 Nr.: 06
Rundspørge på TR-træf.
År: 2008 Nr.: 06
Maden er 99 procent økologisk, og de våde flyverdragter bliver ikke længere hængt til tørre i varmeskabet. Som i alle andre institutioner i Albertslund Kommune fylder både det nære og det globale miljø meget i hverdagen i Børnehuset Humlen.
År: 2008 Nr.: 06
Stritører, der giver anledning til endeløse mobberier, kan blive et fortidslevn. Problemet kan løses ved hjælp af et indgreb, dobbeltklæbende tape og sund dialog.
År: 2008 Nr.: 04
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en ny skolestart, der inkluderer en indholdsbeskrivelse til SFO'erne. Men indholdet er overladt til kommunerne, og det er for slapt, mener BUPL.
År: 2008 Nr.: 04
SFO'en på Munkevængets Skole i Kolding har arbejdet med pædagogiske læreplaner i knap to år. Det har givet ekstra besvær, men pædagogerne er blevet mere bevidste om deres faglighed.
År: 2008 Nr.: 04
Lars Qvortrup er den nye øverste leder af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han er særligt optaget af læringens mirakel. At børn lærer ved at blive stimuleret og udfordret af voksne, lige fra de er helt små. Det har barnebarnet Johanne på tre år vist ham, når de læser sammen eller går tur ved stranden.
År: 2008 Nr.: 03
Mange børn og deres forældre kan se langt efter de lovpligtige sprogvurderinger. Skønt loven har virket siden august sidste år, tilbød kun 14 ud af 98 kommuner sprogtests 1. november. KL mener, at kommunerne er undskyldt på grund af den korte tid fra lovens vedtagelse, til den skulle træde i kraft.
År: 2008 Nr.: 03
Der er ingen tvivl om, at medlemmerne helt berettiget har store forventninger - ikke mindst om lønstigninger, der afspejler anerkendelse af det pædagogiske arbejde.
År: 2008 Nr.: 03
I Villa Villakulla i Sorø er det en A-dag. Andre dage kan være B-, C- eller D-dage, det afhænger af, hvor mange ansatte, der er på arbejde. Systemet med at graduere dagene hjælper personalet til at afstemme forventningerne til ressourcerne. Det giver mindre stress.
År: 2008 Nr.: 02
Københavns børne- og ungdomsborgmester og Århus' børne- og ungerådmand topper listen over de personer i Danmark, der har størst indflydelse på hverdagen i danske dagtilbud. Længere nede på listen figurerer ministrene, men måske ligger magten i virkeligheden hos pædagogerne og de seminarielærere, der har uddannet dem.
År: 2008 Nr.: 01
Et stigende antal pædagoger går med høreværn på arbejdet. For mange børn på for lidt plads og dårlig akustik er grundene til, at pædagoger tvinges til at lukke støjen ude. Støjen giver stress, hovedpine og i særlige tilfælde tinnitus. Læger er også bekymret for børnene.
År: 2008 Nr.: 01
År: 2007 Nr.: 43
Fotoserie: Mariannes dagbog 70 pædagoger har skrevet dagbog den 7. november 2007. På de næste sider i dette særnummer kan du læse pluk fra dagbøgerne, som vi har valgt at illustrere ved at lade fotograf Jeppe Carlsen følge pædagog Marianne Nielsen fra tidlig morgen til sen aften.
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
År: 2007 Nr.: 43
BUPL's nye forskningspulje har fordelt de første penge. Der var 28 forskningsprojekter, der søgte penge, og nu er syv blevet udvalgt.
År: 2007 Nr.: 42
Et tæt samarbejde og en fast tidsplan har fået stort set alle børn til at tage springet fra SFO til klub i et udviklingsprojekt i Middelfart.
År: 2007 Nr.: 42
Er du bøsse? Det forbudte spørgsmål blev stillet under et ansættelsesforløb i en daginstitution i Herning, og det forvandlede pædagog Frank Hedegaards jobdrøm til et mareridt. Jeg følte mig krænket og klædt af, siger ansøgeren, der takkede nej til jobtilbudet og nu fører sag imod daginstitutionen.
År: 2007 Nr.: 42
Når Kinas yngste starter i børnehave, slutter deres barndom. Sådan siger kinesisk pædagog og mor. Børnene får hurtigt stress af lektier og læring. I Kina er barnet ikke fredet, forklarer dansk lektor. Han mener, Danmark kan lære noget.
År: 2007 Nr.: 41
I Kina kan børnene taekwondo, før de kan spise selv. Iben Nielsen er praktikant ved Newton Kindergarten i Shanghai. I den internationale børnehave oplever hun, hvordan vestlig og østlig pædagogik er som nat og dag.
År: 2007 Nr.: 41
Børnehaven Nyskoven ved Århus fik skåret en ansat væk ved en sparerunde. Siden da har pædagogerne haft mere travlt. Det går ud over sprogudviklingen hos især tosprogede børn og fører til flere konflikter.
År: 2007 Nr.: 40
Dårlige normeringer gør det svært at støtte børns sprogudvikling, selvom pædagogerne ved, hvad de skal gøre. Det betyder, at børnene er dårligere klædt på, når de begynder i skole. Der er dog stor forskel på institutionerne rundt i landet, viser en rundringning.
År: 2007 Nr.: 40
Antropologien kan vise de mønstre i praksis, som pædagoger selv er blevet blinde på. En antropolog, der kigger med fra sidelinjen dokumenterer, hvor børns legemønstre eller personalets fastlåste rutiner har indflydelse på udviklingen. I Varde Kommune skal antropolog Lise Jönsson hjælpe pædagogerne i Hoppeloppen med at forbedre hverdagen for alle børn, men især for de mange tosprogede.
År: 2007 Nr.: 40
Et super-høreapparat giver børn hørelse og et nyt liv i "normale" børnehaver. De specielle døveinstitutioner er derfor overflødige, lyder det. Men Danske Døves Landsforbund advarer nu mod at behandle de nyhørende børn som alle andre.
År: 2007 Nr.: 39
BUPL opfordrer til, at når politikerne trækker i arbejdstøjet for at lægge sidste hånd på bogstavlegen, så rettes fokus på pædagogernes dagligdag, der skal blive bedre.
År: 2007 Nr.: 39
Børn med ADHD eller andre adfærdsforstyrrelser har stor gavn af pædagogisk hjælp. Pædagogik hjælper lige så godt som medicin, fastslår en psykolog med mangeårig erfaring indenfor området. Alligevel er pædagogisk hjælp en mangelvare.
År: 2007 Nr.: 39
På Sankt Johannes Gårdens Børnehave i København har pædagogerne specialiseret sig i at hjælpe børn med adfærdsvanskeligheder som ADHD. Den pædagogiske støtte betyder, at børn kan undvære medicin.
År: 2007 Nr.: 39
Der er hverken flertal for minimums-normeringer eller standarder for pladsforholdene i danske daginstitutioner blandt de partier, som stiller op til valget. Det viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget blandt ordførerne for det pædagogiske område. Men der er bred enighed om, at pædagogernes løn er for lav. Læs svarene her.
År: 2007 Nr.: 38
Alle kan synge, men vi gør det for lidt. Et nyt initiativ skal smøre danskernes sangstemmer i 2008, som er udråbt til Sangens År. I daginstitutionerne synger børn og pædagogerne allerede. Det giver godt humør og energi, mener pædagog Bo Zakarias.
År: 2007 Nr.: 38
Regeringen har lovet bedre kvalitet i daginstitutioner, og for at fremvise resultater har den sat ind med nye love og masser af dokumentationsopgaver. Men når der ikke følger hænder og ressourcer med, presser opgaverne pædagogerne og røver tiden fra børnene, vurderer eksperter. De advarer mod kvalitetsforringelser, hvis ikke området får et løft nu.
År: 2007 Nr.: 38
Flere børn pr. ansat, mindre plads til det enkelte barn og en stærkt stigende forældrebetaling. Vestjysk SFO kigger langt efter den kvalitetsforbedring, som statsministeren lovede i 2005.
År: 2007 Nr.: 38
I børnehaven Eventyrgården i Odense har børnene i et år hoppet, danset og løbet på den nyeste robotteknologi. Pædagogerne er begejstrede, men de maner dog til besindighed. Husk nu også naturen, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 37
Regeringen siger på den ene side, at der er blevet tilført flere midler til området samtidig med, at næsten alle institutioner har været ramt af besparelser.
År: 2007 Nr.: 37
Pædagogik og børn kommer i tredje række i valgkampen, vurderer valgforsker Johannes Andersen. De ældre og skolen står først for, og legen kommer ikke tilbage i valgkampen.
År: 2007 Nr.: 37
Robotprofessor mener, at nutidens børn skal udvikle legen og kreativiteten i samspil med robotteknologisk legetøj.
År: 2007 Nr.: 37
Da ledertræffet forrige onsdag åbnede med nyheden om, at der skulle udskrives folketingsvalg, endte en politisk debat om fremtidens daginstitutioner i valgkamp. Politikerne gav til pædagogerne fra højre og fra venstre, og BUPL's formand Henning Pedersen mindede om, at løfter forpligter.
År: 2007 Nr.: 37
I Norge har man opdaget pædagogers enestående lederevner, og den norske ledelseseksperts Kjell-Åge Gotvasslis budskab til BUPL's ledere er: Lad jer ikke forføre af erhvervslivets management teorier. I har det, der skal til, for at skabe gode læringsmiljøer for personale og børn. I skal bare tro på det.
År: 2007 Nr.: 37
Når kommunerne skærer store lunser af institutionernes budgetter, fører det til frustration, vrede og protester. Men når slaget om kronerne er tabt, skal ledere og personale have en ny hverdag til at fungere. Det kræver stor åbenhed og skarpe prioriteringer, fortæller to ledere.
År: 2007 Nr.: 36
Engang ville daginstitutionsleder Inge Thorup redde hele verden. I dag er målet mere ydmygt blot at være et ordentligt menneske. Kun ved at kende sig selv og sin begrænsning, kan man være og gøre noget for andre mennesker, mener lederen, der gennemgået en treårig psykologisk efteruddannelse.
År: 2007 Nr.: 36
Fem procent af alle børn mellem to og fem år stammer i forbindelse med deres sproglige udvikling. Alligevel er kendskabet til, hvorfor børn stammer, begrænset, og myterne er mange. Det betyder i værste fald, at barnets stammen forværres. Men kyndige pædagoger kan hjælpe sproget på gled.
År: 2007 Nr.: 36
Ved at anerkende børns behov og følelsesmæssige tilstand kan pædagoger spare tid. Samtidig vil det hjælpe børn med særlige behov til ikke at ryge ind i konflikter og uhensigtsmæssig adfærd, som kræver mere tid.
År: 2007 Nr.: 35
For flere end 600 børn i Vollsmose er hver dag et mareridt. De lever med traumer fra krigen, flugt eller forældrenes lidelser. Men traumer er tabu, og der er alt for lidt viden om traumer, siger sundhedsplejerske i ny undersøgelse.
År: 2007 Nr.: 35
Fordi børnene er i institution de fleste af deres vågne timer, skal de have pulsen, mens de er der. Det mener børnefysioterapeuter Annette Toft og Helle Fuglsang, der er initiativtagere og projektledere på Kroppen på Toppen i Børnehøjde, der omfatter alle Aalborg Kommunes 154 daginstitutioner.
År: 2007 Nr.: 35
30 minutters leg og bevægelse hver eneste morgen giver en god start på dagen i børnehaveklassen. Det minimerer konflikter og giver glade børn, siger forfatterne til en ny bog om, hvordan man kan give børnene den daglige dosis motion.
År: 2007 Nr.: 35
Man kan sagtens købe rollespilsvåben i butikkerne. Men man snyder sig selv og børnene ved at gøre det, for der ligger masser af pædagogik og gode aktiviteter i at have et værksted til rollespilsvåben, mener pædagog Lars Andersen. Han er aktuel med en ny bog om, hvordan man selv bygger gode rollespilsvåben.
År: 2007 Nr.: 34
Sidste efterårs protester og demonstrationer mod kommunale nedskæringer på daginstitutioner havde hold i virkeligheden. Regeringen fastholder stadig, at der ikke er noget at komme efter.
År: 2007 Nr.: 34
Andelen af pædagoger falder i alle institutionstyper undtagen i SFO'erne. Pædagogmedhjælperne sidder nu på halvdelen af stillingerne i vuggestuer og børnehaver. Nogle steder udgør de flertallet.
År: 2007 Nr.: 33
Ritalin kan give alvorlige bivirkninger som tvangstanker, indesluttethed og apati. Det har en 12-årig dreng fra Nykøbing Sjælland erfaret. For to år siden måtte han tilmed indlægges akut med medicinforgiftning. Nu er han helt stoppet med medicinen.
År: 2007 Nr.: 33
Dagbog: Pædagog Nina Bengtsen fra Espergærde skrev dagbog om en helt almindelig torsdag i hendes børnehave. "Jeg håber, at der sker en eller anden forbedring snart, for med det arbejdspres, må der ske noget, for ellers er der ikke nogen, der gider tage en pædagoguddannelse, og så ender vi med at have institutioner med kun medhjælpere til børnene", skrev hun i brevet, der fulgte med dagbogen.
År: 2007 Nr.: 33
Endelig efter mange års planlægning og arbejde står Stjernehaven her i 2010 færdig i Gråsten. For bare tre år siden kaldte man den for "Fremtidens bæredygtige børnehave". Men nu er den en realitet. Kom med på en kigger ind i en helt anderledes daginstitution.
År: 2007 Nr.: 33
Efter demonstrationer, møder og masser af medieomtale slap institutionerne i Kolding billigere fra en kommunal sparerunde end frygtet. Til gengæld blev lærerne slagtet.
År: 2007 Nr.: 32
Institutioner i Århus er blevet beskåret med helt op til 12 procent af deres budget, siden modulordningen trådte i kraft 1. august. Ordningen er dybt upopulær blandt både forældre og pædagoger, men rundt om i institutionerne prøver pædagogerne at få det bedste ud af situationen.
År: 2007 Nr.: 32
En dyb krise i Stjernevejens Børnehave i Gråsten førte for seks år siden til en ny ledelsesform: "Management by Heart". Målet var, at børnehaven skulle være et rart sted at være for medarbejdere, børn og forældre. Og det virker. Stemningen er venlig og glad. Sygefraværet blandt pædagogerne er dalet markant.
År: 2007 Nr.: 32
Blokader har ramt de københavnske daginstitutioner, som en reaktion på Ritt Bjerregaards spareplan
År: 2007 Nr.: 32
Den nye leder skal være empatisk, lyttende og kunne se sine medarbejderes behov. Hun skal også være socialt ansvarlig, kommunikator og coach. Kravet til medarbejderne er, at de skal have hjertet med på arbejde. Derfor vil de kræve, at deres leder interesserer sig for deres personlige udvikling, siger ekspert.
År: 2007 Nr.: 32
Bamse John og Dukke Tilly sidder i kørestol. Legetøjet skal give gangbesværede børn mulighed for at identificere sig med deres legetøj. Psykologisk misforståelse, siger legetøjsforsker. Og erfaringer fra legeteker og børnehaver viser, at børn vælger legetøj, som ikke ligner dem selv.
År: 2007 Nr.: 31
I Børnehaven på Hoppesvej i Kolding er massage og børnemøder blevet en del af børnenes hverdag. Det skal være med til at forebygge mobning som led i Red Barnets kampagne Fri for Mobberi.
År: 2007 Nr.: 31
Både børn, unge og voksne kan dele deres mobbe-erfaringer med andre. Samtidig bidrager de til et nyt, stort forskningsprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
År: 2007 Nr.: 31
Børnene på Stjernen i Gladsaxe løber en time hver eneste morgen, året rundt. Pædagogerne løber med, og det er OK at konkurrere. Løbeturen skal forebygge ladhed og overvægt.
År: 2007 Nr.: 31
Den pædagogiske praksis kan gøre en stor forskel, når belastede børn skal lære at sno sig ud af deres negative sociale arv. Med anerkendelse kan daginstitutionerne være med til at bryde den negative sociale arv, mener pædagogisk konsulent Marianna Egebrønd.
År: 2007 Nr.: 30
Dansk Folkepartis forslag om at øremærke fem milliarder kroner til medarbejderne i ældresektoren har virket. Især hvis partiets hensigt har været at skabe splittelse i fagbevægelsen.
År: 2007 Nr.: 30
Anne Petersen giver et bud på nye og gamle bøger, der tager afsæt i at betragte, primært byrum, men vandringen fører også ind i huse, bag byggeri og tilbage i tiden. Den ender med at tage en tur rundt om de nødvendige bandeord.
År: 2007 Nr.: 30
Støjproblemer gennem mange år fik personalet i Børnehuset Stensmosen i Albertslund til at nyindrette gangarealet og to tilstødende rum sammen med kommunens arkitekt. Der er tænkt i æstetik, lyd, lys og ikke mindst i pædagogik.
År: 2007 Nr.: 29
Meget tilfredse forældre. Men der er ingen grund til at bruge flere ressourcer på computere og forældrearrangementer. Det blev konklusionen, da SFO Hendriksholm undersøgte, hvor tilfredse forældrene var.
År: 2007 Nr.: 28
Børn og pædagoger skal udvikle sig. Dokumentation skal være en væsentlig del af pædagogikken, siger Jasmina Joksimovic Bregenov og Pan Alrum Kjer fra Jysk Pædagog Seminarium.
År: 2007 Nr.: 28
Hellere løn og nye vitaminer til den offentlige sektor end lavere skat til de rigeste, siger københavnsk pædagogfamilie om regeringens forslag til skatteomlægning.
År: 2007 Nr.: 28
Menneskelig adfærd forklares i stigende grad med biologi. Udviklingen gør raske børn syge og medicinalindustrien spiller en stor rolle, mener forsker.
År: 2007 Nr.: 27
Børnene skal lære at skabe relationer til hinanden og de voksne. Og så er det afgørende at organisere arbejdet, ellers ender der med at gå tid fra børnene, mener Margot Bolvig Wissing og Allan Dixen fra Bryggens Børne- og Ungdomscenter på Amager.
År: 2007 Nr.: 27
Centrumvenstrepartierne på Købehavns Rådhus indgår aftale, som koster 64 institutioner livet eller selvstændigheden. Også pædagogfyringer på vej.
År: 2007 Nr.: 27
Nærvær i pædagogik kan man ikke sætte på en formel. Den enkelte pædagog må finde sin vej til at være til stede i nuet sammen med børnene. I et kreativt, farverigt rum fandt pædagog og billedkunstner Ulla Steen Christiansen en nøgle til at være sammen med børnene. I bogen "Se! Jeg sætter spor" giver hun sine erfaringer videre.
År: 2007 Nr.: 26
Grønlænderne er ligesom pubertetsbørn, og danskerne er de nødvendige, men uønskede voksne, der prædiker faglige idealer, mener ekspert i pædagogik. Hun råder grønlænderne til at løsrive sig og tænke deres egne tanker om god pædagogik.
År: 2007 Nr.: 26
Som pædagog er det afgørende at bruge sin faglighed til at gøre en forskel. Samtidig er det en stor tilfredsstillelse at sætte sig mål for det enkelte barn og dokumentere, om forventningerne bliver indfriet. Det mener pædagogerne Arndis Eriksdottir og Anette Holgersen fra Pilekvisten SFO.
År: 2007 Nr.: 26
Børnene skal være trygge og opleve tydelige voksne, der behandler børn med respekt. Til gengæld er der ikke meget plads til de pædagogiske teorier i en fortravlet hverdag, mener to pædagoger fra den integrerede institution Troldefritten i Vestjylland.
År: 2007 Nr.: 25
Fagforeningen for pædagoger i Grønland slår nu alarm. Manglen på uddannet personale er så enorm, at der ofte er blot en enkelt faglært pædagog per institution. Dårlig løn og usynlig faglighed får fagfolk til at søge andre græsgange, mener ekspert.
År: 2007 Nr.: 25
Over 41 procent af de frivillige på BørneTelefonen har en pædagogfaglig baggrund. Gitte Mølgård Andersen er en af dem. Tre gange om måneden sidder hun ved telefonerne, hvor børn ringer og får råd og trøst i sager om blandt andet mobning, ensomhed, kærestesorg og seksuelt misbrug.
År: 2007 Nr.: 25
Forældrene vil informeres om deres barns udvikling og trivsel i den daglige kontakt med pædagogerne. De er ikke interesseret i tests, individuelle vurderinger og skriftlig dokumentation. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for KL, FOA og BUPL.
År: 2007 Nr.: 24
Regeringen er gået på sommerferie med budskabet om, at den vil konkretisere sit udspil til en kvalitetsreform "hen over sommeren". Lad os håbe at sommertidens oplevelser og indtryk vil inspirere til et ambitiøst og visionært udspil, som kan betyde mærkbare forbedringer af hverdagen for landets pædagoger og børn og unge.
År: 2007 Nr.: 24
Personale og forældre fra ni københavnske daginstitutioner har sammen lavet film om engagement, humor og omsorg. Resultaterne er bedre dialog mellem forældre og personale, nye legerelationer blandt børnene, gode oplevelser og bedre hjemmevideoer.
År: 2007 Nr.: 23
Gitte Larsen er udpeget som en særligt talentfuld pædagog. Hun brænder for sit arbejde og vil videre.
År: 2007 Nr.: 23
Det kan ikke lade sig gøre for forældrebestyrelser at kuppe sig til magten i daginstitutioner, sådan som fundamentalistiske muslimske forældre forsøgte i børnehaven Salem i København.
År: 2007 Nr.: 23
Hindholm Socialpædagogiske Seminarium og Haslev Lærerseminarium vil slå sig sammen. Mens Næstveds og Faxes borgmestre er uenige om uddannelsernes placering i Haslev i Faxe, er uddannelsesstederne bare glade. Sammenlægning er seminariernes overlevelse, siger de.
År: 2007 Nr.: 22
Giv hellere børnene frugt og grønt, siger børn og unge-læge Vibeke Manniche, der sammen med sin datter er aktuel med en ny kogebog.
År: 2007 Nr.: 22
Beklædningspenge er et fremmedord for pædagoger. De må selv punge ud, når deres aktive lege med børnene koster dem et hul eller to på buksebenet. En del af faget, mener konsulent i BUPL.
År: 2007 Nr.: 22
Nye tal viser, at adopterede piger ofte er deprimerede og triste. Det handler om tilknytning, siger foredragsholder.
År: 2007 Nr.: 22
En artikel i Børn&Unge har skabt bred debat om manglen på mandlige pædagoger i de danske daginstitutioner. De radikales Lone Dybkjær går ind for positiv kønsdiskrimination for at få flere mænd til at søge stillingerne, mens SF's Bo Asmus Kjeldgaard vil se på fagligheden før kønnet.
År: 2007 Nr.: 21
Selvfølgelig må pædagoger ikke slå børn, men støttepædagog Vivi Koch gav en fireårig pige et klask for at slippe fri af et voldsomt bid. I sidste uge fik hun Østre Landsrets ord for, at kommunen ikke burde have bortvist hende.
År: 2007 Nr.: 21
Hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til, siger hjerneforsker med nyudgivet bog. Hun foreslår, at pædagogerne erkender piger og drenges forskellige hjernemæssige udvikling, for dermed udvikler de sig bedst.
År: 2007 Nr.: 20
Når børnene leger med det gode gamle modellervoks, kæmper deres figurer på liv og død, hvor kun den stærkeste figur overlever.
År: 2007 Nr.: 20
Bare 13 børn! Børnehuset Bakskuld på Fanø hører til de mindste i Danmark. Tryghed og et familieagtigt forhold præger stedet. Men har de små institutioner en fremtid i en tid, hvor udviklingen går mod større enheder?
År: 2007 Nr.: 20
Nye tal fra BUPL viser, at forældre og pædagoger står sammen om, at der bør være et fastsat minimum af kvadratmeter pr. barn i de danske daginstitutioner. KL kalder ideen for "en gang vandgrød".
År: 2007 Nr.: 20
I mere end to år har kommunerne kunnet opfordre mænd til at søge pædagogstillinger i institutioner med mange kvinder. Kun én kommune har benyttet sig af muligheden, mens tre slet ikke kendte reglerne på området, viser en rundringning til 10 af landets største kommuner.
År: 2007 Nr.: 20
Odense-pædagoger brænder mindre for BUPL's krav om bedre pladsforhold end for kravet om mere personale. Alligevel kaldet de kravet relevant.
År: 2007 Nr.: 20
En pædagogstuderende fra Aalborg blev bortvist, fordi hun så sig nødsaget til ganske kortvarigt at lukke et barn inde i børnehavens dukkerum. BUPL vil gå rettens vej for at bevise, at fyringen var forkert.
År: 2007 Nr.: 19
På to år er antallet af børn med DAMP og andre vanskeligheder i daginstitutioner og klubber steget med 17 procent. Nu er der behov for retningslinjer for pædagogers brug af magt i daginstitutioner, mener BUPL.
År: 2007 Nr.: 19
Børn med så svære sproglige vanskeligheder, at de ikke trives i deres børnehave, får hjælp i sproggruppen "Taletudserne" i børnehaven Doktorvænget i Støvring. Uden for gruppens åbningstid er de integreret i den almindelige børnehave.
År: 2007 Nr.: 19
Ny hjemmeside giver forældre mulighed for at give institutionerne karakterer i form af stjerner, så andre kan lade sig inspirere eller afskrække. Værdiløst og farligt, mener eksperter.
År: 2007 Nr.: 19
Vi har også klare meldinger om, at mange af de pædagoger, der har deltidsstillinger, meget gerne vil op på fuld tid.
År: 2007 Nr.: 19
Odense-pædagoger giver BUPL klart mandat i forhandlingerne om kvalitet og trivsel: Kæmp for mere omsorg til omsorgsgiverne, siger de i Børn&Unges serie.
År: 2007 Nr.: 19
Danmark har fået en fan i amerikanske Allison Hood. Hun havde ikke forventet at blive så indtaget i "det lille land med de store ideer". Hun har studeret børnepsykologi og været i praktik i en børnehave, og især pædagogikken og menneskesynet, imponerer den unge amerikaner. Af Vibeke Bye Jensen, vbj@bupl.dk / Foto: Gitte Sofie Hansen
År: 2007 Nr.: 19
Da tre institutioner skulle smelte sammen til én, blev der uro i børneinstitutionen Kagsmosen i Herlev. En metode til at arbejde med stress, fravær og kvalitet fik værdier og kultur på plads. Og så steg arbejdsglæden.
År: 2007 Nr.: 18
I Børnehuset Siv skaber pædagogerne livskvalitet for alvorligt syge børn og deres forældre. Der ligger lige meget glæde og opdragelse i vægtskålen. For man skal stille krav til børn, selv om de er syge.
År: 2007 Nr.: 18
Flere hænder, mere tid, bedre muligheder for faglig udvikling. Det er de konkrete og mærkbare forbedringer af medarbejdernes vilkår, som skal på bordet, for at Fogh-regeringen kan gøre sig forhåbninger om at få BUPL med i en trepartsaftale om den offentlige sektor.
År: 2007 Nr.: 18
En arbejdsmarkedsforsker har påpeget, at det er med forbindelsen mellem arbejdsliv og familieliv i Danmark som med Langelandsbroen. Idéen med broen var, at den kunne tiltrække liv til Langeland, men der er i stedet sket det, at trafikken kører den anden vej - væk fra Langeland. Ligesådan går det ofte med forsøg på at lette børnefamiliernes hverdag: Der bliver frigjort tid. Men den frigjorte tid bliver brugt på at arbejde endnu mere.
År: 2007 Nr.: 18
Børn ved bedst selv, hvad der er godt for deres fysiske udvikling. I Kalundborg træner pædagogerne sansemotorisk bevægelse, hvor barnets ideer er i centrum. Brug din indføling, lyder rådet.
År: 2007 Nr.: 18
Fylder arbejdet for meget, går det mest ud over børnene. Derfor er anbefalingerne i Familie- og Arbejdslivskommissionens rapport overvejende rettet mod at skabe balance mellem familie og arbejdsliv i børnefamilierne.
År: 2007 Nr.: 18
Formlen for livsglæde kan om fem år blive resultatet af fire kommuners nystartede samarbejde. På vegne af både voksne og børn vil de lede efter måder at teste glæden ved institutionslivet på. Men man skal passe på med ikke at gå for langt, siger ekspert. Fordi alle har en urørlighedszone.
År: 2007 Nr.: 17
Personalet i børnehaven Akacien i Silkeborg har været på førstehjælpskursus. Det opfriskede deres viden, og nu er de klar til at lære nogle af de simple teknikker videre til børnene.
År: 2007 Nr.: 17
Normeringer, kollegial supervision og rollemodeller er ord for desperate voksne. Historiefortæller sendte deltagerne ved årets træf grinende hjem med historier fra hans tid som febrilsk tilkaldevikar.
År: 2007 Nr.: 16
I Jægerhytten i Albertslund bliver sproget taget alvorligt, og børnene lærer at stå frem og fortælle en historie. Pædagogerne er systematiske og sørger for, at hvert enkelt barn udvikler sig sprogligt, så de er rustet til at begynde i skole.
År: 2007 Nr.: 16
Daginstitutioner i Albertslund har siden 2004 haft særligt fokus på sproget, og det har givet mærkbare resultater. 35 procent af børnene i kommunen er tosprogede, og børnehaven er derfor første skridt mod en bedre integration. Sideeffekten er, at pædagogernes job er blevet sjovere.
År: 2007 Nr.: 16
Alligevel kan man spørge om tiden ikke moden til, at det i højere grad er pædagogerne selv, der står for oplæggene, når vi skal diskutere pædagogik på et eventuelt kommende pædagogisk træf?
År: 2007 Nr.: 16
To designere satte sig for at producere bogstaver i materialer med samme lyd som bogstavet. Så nu er der lynlås i L, hul i H og dun i D, så de mindste børn kan lære bogstavets lyd - også selvom de ikke kender alfabetet.
År: 2007 Nr.: 15
Mindst en pædagog i hvert dagtilbud i Århus skal tage en uddannelse som sprogvejleder. Kun hvert fjerde tosprogede barn taler godt nok dansk, når de begynder i skole. Resten har brug for særlig støtte.
År: 2007 Nr.: 15
Et godt børnemiljø i dagtilbuddene afhænger af et godt arbejdsmiljø blandt pædagogerne, siger BUPL. Men hos Dansk Center for Undervisningsmiljø frygter man, at pædagogerne vil fokusere mere på egne behov end på børnenes vilkår, når de lovpligtige Børnemiljøvurderinger skal skrives.
År: 2007 Nr.: 15
Ofte går der 10-15 år, fra en far eller mor begynder at drikke, til diagnosen alkoholiker bliver stillet. Og inden hjælpen kommer, har alkoholmisbruget haft store konsekvenser for børn i familien. Derfor skal man involvere ægtefæller og børn i alkoholbehandlingen, mener norsk psykolog.
År: 2007 Nr.: 14
1100 tillidsrepræsentanter peger på lønforbedringer som det primære ved OK 08. Ind på anden- og trejdepladsen kommer forbedringer af arbejdstidsreglerne og seniorordningerne.
År: 2007 Nr.: 13
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at nøglen til et godt overenskomstresultat er, at BUPL accepterer en fælles lederoverenskomst for hele det pædagogiske felt.
År: 2007 Nr.: 13
Om fire til seks år ser det skidt ud med at have hænder nok i institutionerne, fordi de ældste pædagoger forlader arbejdsmarkedet tidligt, vurderer ekspert. Mange pædagoger stemte derfor for en effektiv seniorpolitik med bonusordninger og ekstra ferie ved fredagens TR-træf i Fredericia.
År: 2007 Nr.: 13
I Jovica-teatret i Vanløse er luften tyk af teaterstemning for tiden. Her arbejder 12 børnehavebørn på fuldt tryk som manuskriptforfattere, skuespillere og kulissemagere, før de snart skal fremføre deres helt eget stykke. Teaterprojektet stiver børnene af socialt før skoletiden, erfarer pædagog Lotte Kramer.
År: 2007 Nr.: 13
Når teaterleder Rene Laustsen inviterer børnene indenfor i skuespillets verden, lærer han dem kommunikation om kommunikation, siger ekspert. Det kan blandt andet sætte en stopper for mobning.
År: 2007 Nr.: 13
Unge drikker og ryger mindre, viser ny undersøgelse. Ifølge ekspert kan de unge ikke lide følelsen af afhængighed og skodder derfor røgpindene. At være sejlende stiv hver weekend er også blevet mere yt.
År: 2007 Nr.: 12
Børn i skovbørnehaver er mestre til at finde på. De er markant bedre end deres jævnaldrende i "almindelige" børnehaver. Også når det gælder motorik, opmærksomhed og sygefravær, har udebørnene førertrøjen på. Det dokumenterer en dansk undersøgelse for første gang.
År: 2007 Nr.: 12
Anerkendelse fra kollegerne er det vigtigste, for at pædagoger kan skabe og udvikle en fagidentitet. Det siger de selv i en undersøgelse, som cand.pæd. Helle Bøgelund Frederiksen har lavet. Den viser også, at identiteten primært skabes i praksis, og ikke alene fordi man har en pædagoguddannelse.
År: 2007 Nr.: 12
Et nyt inspirationsmateriale fra Familieministeriet giver ideer til, hvordan man kan udforme den pædagogiske læreplan. Der er især lagt vægt på, hvordan man evaluerer læreplanen og i mindre grad på, hvordan man arbejder med de udsatte børn og de tosprogede. To områder, som evalueringen af læreplanerne viste, var svære for pædagogerne.
År: 2007 Nr.: 12
Seks måneder i en dansk småbørnsinstitution blev byttet ud med vietnamesiske børn, spisepinde, rismarker og store personlige udfordringer. 25-årige Andreas Lau er begejstret for sit praktikophold i en børnehave i Hanoi.
År: 2007 Nr.: 11
Det vælter frem med nye børnebøger. Børn&Unge har bedt Anne Petersen, ekspert i børnelitteratur, skabe et overblik over de billedbøger, der er værd at sætte sig ned og læse sammen med børnene.
År: 2007 Nr.: 11
Et stigende antal pædagogstuderende bytter et praktikophold på en dansk institution ud med et praktikophold i udlandet. "De studerende kommer hjem med bedre oplevelser - også fagligt," siger rektor.
År: 2007 Nr.: 11
Socialforskningsinstituttet har forsøgt at evaluere kommunernes indsat med at få brudt den negative sociale arv, men mange af tiltagene har vist sig at være svære både at evaluere og sammenligne på grund af manglende systematik. Men undersøgelserne viser, at en tidlig indsats over for gravide og spædbørnsfamilier giver pote, og at læring og undervisning af de nul-10-årige udsatte bør forstærkes.
År: 2007 Nr.: 11
Professor Dr. ABC bryder barrierer ned mellem danske og tyske børn. Figuren kan bruges alle steder, hvor børnehavebørn skal lære et nyt sprog og en ny kultur at kende, siger manden inde i kostumet, diplompædagog Claus Sax Hinrichs.
År: 2007 Nr.: 10
Nu er regeringens bud på en samlet lov om dagtilbud klar. Det er positivt, at man vil samle paragrafferne om tilbud til børn og unge i én lov, mener BUPL's formand Henning Pedersen, men kalder regeringens forslag for uambitiøst.
År: 2007 Nr.: 10
Den integrerede institution Midgården i Rønne er blevet lukket, fordi kommunen skulle spare penge. Dagen efter genopstod den som privat institution. Det giver kommunen økonomiske problemer, fordi en del af personalet allerede var flyttet til andre institutioner. Nu er der ikke nok børn i de institutioner i forhold til antallet af voksne.
År: 2007 Nr.: 10
For lidt over et år siden fik private mulighed for at åbne daginstitutioner på nye vilkår. Siden er der kommet 19 private institutioner med tilsammen 487 børn på landkortet. En stor del af dem er født i protest mod, at kommunen lukkede en kommunal institution.
År: 2007 Nr.: 10
En holdningsændring i befolkningen og bedre børnepasningsmuligheder er nøglen til tyske kvinders ligestilling, viser et etnografisk studie af den tyske landsby Tamm. Her er der som mange andre steder i Tyskland ingen vuggestuer, børnehaverne er halvdags, og kvinders plads er hos børnene og ved kålgryderne.
År: 2007 Nr.: 09
En sag om en farlig klatreribbe i Skovlunde Menighedsbørnehave får konsekvenser. Alle købere er gjort bekendt med faren. Ribben produceres ikke mere. Og firmaet lover nu straks at rette fejlen på de solgte ribber. Før det kom så vidt, måtte institutionsleder Hilde Jensen dog true med Børn&Unge.
År: 2007 Nr.: 09
Både Danmark og Tyskland var blandt de første lande, der i 1911 afholdt Kvindernes Internationale Kampdag. Men i dag halter Tysklands kvinder gevaldigt efter de danske i helt basale ligestillingsspørgsmål om adgang til arbejde og muligheder for børnepasning.
År: 2007 Nr.: 09
I Outrup Børnehave ved Varde har pædagogerne praktiseret ikke-voldelig-kommunikation i fem år. De synes, at det har givet dem større forståelse for børnene og deres behov. Men det har været en lang og svær proces, som de nok aldrig bliver helt færdige med.
År: 2007 Nr.: 09
Overvægt er mere end fordoblet hos danske børn og unge fra 1970'erne til 1990'erne. Sundhedsstyrelsen opruster nu til kamp mod børnefedmen, og forfatteren til en ny vejledning opfordrer pædagogerne til at tilslutte sig kampen ved at sætte fedme på dagsordenen i forældresamarbejdet.
År: 2007 Nr.: 09
Ekspert fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) mener, at det er vigtigt, at det pædagogiske personale i brobyggerinstitutioner bliver efteruddannet til at kunne håndtere flere kulturer på en gang. I brobyggerbørnehaven Regnbuen har alle været på efteruddannelse i integration.
År: 2007 Nr.: 08
På bare to år er antallet af etnisk danske børn i den indvandrertunge børnehave Regnbuen i København steget fra fem til 33 procent. Børn&Unge var på besøg under Afrikansk Måned, mens integrationen af børnehavens i alt 18 nationaliteter var i fuld sving.
År: 2007 Nr.: 08
Fire pædagoger følger otte børnehavebørn med sproglige, sociale og adfærdsmæssige problemer tæt. I observationsgruppen Paraplyen, som er en del af Ådalsparkens Børnehave i Esbjerg, kan børnene være i cirka et år og få afdækket deres problemer og få intensiv hjælp, før de sendes videre.
År: 2007 Nr.: 08
Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) kalder sit ministerium et holdningsministerium. Efter en måned på ministertaburetten har hun masser af holdninger til modulordninger, normeringer, daginstitutionsledelse med mere. Men der kan være langt fra holdning til handling.
År: 2007 Nr.: 08
I Børnehaven Barnets Hus i Rødovre laver børnene selv musik sammen med pædagog Flemming Slot. De digter teksterne og er med til at komponere musikken. De optræder også gerne med deres sange. Senest på en mini-musik-festival, som pædagogerne i Rødovre havde arrangeret.
År: 2007 Nr.: 07
Mange unge udsætter deres ører for alt for meget støj. Morten Jessen fik tinnitus som 16-årig. Også i daginstitutionen er støjniveauet for højt. Og det hjælper kun med permanent fokus på problemet, mener arbejdsmiljøkonsulent i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Alle Albertslunds daginstitutioner har fået et EU-miljøcertifikat. Et farvel til legetøj med ftalater var prikken over i'et i den miljøvenlige kommune.
År: 2007 Nr.: 07
Børnehaven Tusindfryd i Kolding har nedbragt støjen ved at dele børnene op i grupper og sørge for, at der hele tiden er voksne i nærheden af børnene.
År: 2007 Nr.: 07
Regeringen har nu den lovtekst klar, der skal give SFO'erne en indholdsbeskrivelse. Men bortset fra at der skal være idræt og lektiehjælp, så bliver resten overladt til det kommunale selvstyre. Skuffelse i BUPL.
År: 2007 Nr.: 07
Hans Egede børnehave i Aalborg-bydelen Grønlandskvarteret gør alt for at bryde de svage børns isolation. Derfor skal alle børn have mindst en ven
År: 2007 Nr.: 06
Sprog - og uddannelse - kan bidrage til et lykkeligt liv, men kun hvis det ses i et meget bredere perspektiv, som inddrager alle de forhold, der er vigtige for et godt børneliv.
År: 2007 Nr.: 06
Lærerne dominerer fortsat i helhedskolen, viser rapport fra Vejle. Pædagogerne er glade for at være i skolen, men er nogle gange usikre på deres rolle i skolen. Derfor vil pædagogerne gerne have et bud fra politikerne på, hvad helhed egentlig betyder
År: 2007 Nr.: 06
Det tog et år at overbevise Line om, at det er bedre at fyre den af på guitar end at ryge, stjæle og ture rundt med en bande
År: 2007 Nr.: 05
I New Zealand skriver pædagogerne positive historier om, hvordan børn lærer. De skriver dem først og fremmest til børnene og deres forældre, men også for at se, hvordan de kan bidrage til, at barnet lærer mere. Den danske pædagog, Maria Philipsen, der bor og arbejder i New Zealand, har skrevet en bog om, hvordan man skriver og bruger læringshistorier
År: 2007 Nr.: 05
"Fri for mobberi" er overskriften på Red Barnets antimobningsprojekt, der starter den 1. februar 2007. Det bliver det første større pilotprojekt for at forebygge mobning i børnehaver og indskolingsklasser
År: 2007 Nr.: 05
Allerede i børnehaveklassen havde Jesper tilpasningsproblemer ud over alle grænser. I dag underviser han børn som sig selv i musik
År: 2007 Nr.: 05
Hver tredje dansker bruger tid på frivilligt arbejde. En af dem er 26-årige Camilla Vad. Til daglig er hun pædagog i en børnehave på Nørrebro, men hver anden mandag er hun frivillig i en pigeklub for teenagepiger med anden etnisk baggrund end dansk
År: 2007 Nr.: 05
I over 30 år delte personalerne i en børnehave og en vuggestue i Roskilde både grund og hus, men uden egentlig at tale sammen. Først da institutionerne skulle sammenlægges og skillevæggen mellem dem rives ned, begyndte et udviklende samarbejde - godt hjulpet på vej af en konsulent med en god ide
År: 2007 Nr.: 04
De kan bruges til at gøre op med vanetænkningen i institutionerne og til at se på, om pædagogernes gode intentioner også bliver omsat til praksis, viser en ny rapport om pædagogers arbejde med de pædagogiske lærerplaner
År: 2007 Nr.: 04
Venner er børn. Det kan ikke være de voksne, for de er ikke "lille" nok, og så skulle man jo også først lære dem at lege. For det vigtigste ved venner er, at man leger godt sammen med dem. Susanne Tryggedsson, cand. pæd. pæd. og underviser på CVU-Fyn, har spurgt børn om venskaber
År: 2007 Nr.: 04
Det er for fattigt udelukkende at stille krav til børnenes skoleparathed, konstaterer BUPL i et høringssvar til regeringens kvalitetsreformudvalg, som holdt sit andet møde sidste torsdag. BUPL kritiserer også kvalitetsreformudvalgets ordvalg, når de kalder børn og forældre for kunder
År: 2007 Nr.: 03
Kvaliteten aaf regeringens kvalitetsreform afhænger af viljen til at inddrage medarbejdernes fagprofessionelle viden og borgernes ønsker og behov.
År: 2007 Nr.: 03
Tre gange har BUPL og SL forsøgt sig med fusioner, men hver gang er det slået fejl. Og der er ikke umiddelbart udsigt til et fjerde forsøg
År: 2007 Nr.: 02
Børn uden talesprog og med svære bevægelseshandicaps. Nok pædagoger til at mandsopdække hvert enkelt barn. Gange og stuer med særpræget legetøj. Forskellene på specialinstitutionen Troldemosen og et almindeligt børnehus er mange. Alligevel emmer stedet langt mere af børnehave end af behandling
År: 2007 Nr.: 02
Børn med diagnosen opmærksomhedsforstyrrelser uden hyperaktivitet - ADD - skal vente længe på at få hjælp og får den i værste fald aldrig, mener læger. Der er en, "det vokser han/hun nok fra kultur" i børnehaven, og børnene når derfor at lide mange nederlag, før de får hjælp. Oven i det er ventetiden til børnepsykiatrien for disse børn op til halvandet år visse steder i landet
År: 2007 Nr.: 02
Handicappede eller børn med specielle behov har det bedst sammen med såkaldte almenbørn. Meget gerne i basisgrupper, så de får fordel af en specialindsats samtidig med, at de kan blive integreret i en normalinstitution. Det mener de eksperter og fagfolk, Børn&Unge har stillet spørgsmålet: Hvor har de handicappede børn det bedst?
År: 2007 Nr.: 02
Zack lærte at læse, da han var to år og begyndte kort efter at skrive ord på computer, og to år efter skriver og læser han på både dansk og engelsk. Han havde det dog meget svært, da han begyndte i børnehaven og blev frygteligt ked af det, hvis han skulle være sammen med andre børn. I dag mener personalet, at Zack ikke skal passe til børnehaven, men at børnehaven skal passe til Zack
År: 2007 Nr.: 01
Pædagogisk forskning er altid styret af forskernes personlige holdninger. Alligevel er forskningen det tætteste, vi kommer på sandheden, og derfor bør forældre og politikere lytte mere efter forskernes argumenter
År: 2007 Nr.: 01
Allerede i vuggestuealderen er nogle børn så højt begavede, at de skiller sig ud fra kammeraterne. De ofte indadvendte eller meget udadfarende børn bliver dog mange gange misforstået af de voksne og bremset i deres udvikling. Nogle børn har været til børnepsykiater, før det konstateres, at de ikke "fejler" andet, end de er født med særlig forudsætninger. I nogle daginstitutioner er der dog ved at opstå forståelse for de særligt begavede børns behov
År: 2007 Nr.: 01
Det værste er, at de mest sandsynlige tabere i denne udvikling, er de børn, som vi alle gør os de største anstrengelser for at hjælpe godt på vej i livet. De børn der af forskellige årsager er udsatte og i risiko for at få en dårlig skoletid.
År: 2006 Nr.: 43
Den pædagogiske profession skal have højere anseelse, hvis pædagogerne også i fremtiden vil definere pædagogikken. Regeringen vil få kamp til stregen i velfærdsspørgsmålet, fremhævede Henning Pedersen i sin mundtlige beretning
År: 2006 Nr.: 42
Efter en turbulent start med ledelseskrise og udbredt mismod gik 2006 alligevel hen og blev et ret godt år for BUPL. Ved årets udgang stod organisationen klart stærkere, end den gjorde ved dets begyndelse. På de indre såvel som på de ydre linjer. Masser af ros til forbundsledelsen og til især forbundsformand Henning Pedersen under debatten om den skriftlige og mundtlige beretning
År: 2006 Nr.: 42
Der var stille på Bornholm under efterårets massive pædagogstrejker. De har allerede levet med kommune- sammenlægningen i knap fire år, og kampgejsten er nærmest forsvundet fra de bornholmske pædagoger ifølge virksomhedsleder og kongresdelegeret Ann Rubæk-Nielsen
År: 2006 Nr.: 42
I Ghana er der tradition for, at der allerede terpes tal og bogstaver i børnehaven. Og for en meget disciplinær børneopdragelse. To pædagogstuderende fra Højvangsseminariet i København prøver at lære pædagogerne i Tender Care i Wa, at børn lærer mere gennem leg
År: 2006 Nr.: 41
Både oppositionen og regeringen lover millioner af kroner til børnevelfærd, og daginstitutionen frekventerer hyppigt politikernes dagsorden. Løfter om flere pædagoger og kvalitetsbørnepasning lyder ofte fra især partierne R, S og V. Børn&Unge sammenligner de tre partiers børnepolitik
År: 2006 Nr.: 41
Street Children Academy arbejder for at få børn væk fra gaden og i gang med skolen. Elisabeth Agyemang og David Amoako Okuampah, begge 17 år, fortæller, hvordan det er lykkes dem at klare sig helt til det, der svarer til gymnasiet. Nu håber de på at blive henholdvis tekstildesigner og revisor
År: 2006 Nr.: 41
Næste år får pædagoger endnu en stor opgave. De skal sammen med forældrene sprogscreene alle treårige børn. To af de sprogeksperter, der skal lave screeningsmaterialet, mener det bliver lige til at gå til. Men at pædagogerne trænger til opkvalificering, for at sprogstimuleringen i praksis kan blive bedre
År: 2006 Nr.: 41
Palle alene i Verden er baseret på videnskab, Den Store Bastian er en joke, og engang blev det betragtet som direkte farligt for børn at læse for meget. Det fortæller professor Torben Weinreich, der for nylig har udgivet en bog om dansk børnelitteratur gennem 400 år
År: 2006 Nr.: 40
Flere og flere børn har et alt for lille ordforråd. Det påvirker deres mulighed for at blive gode læsere. Pædagoger taler dansk light til børnene, og det fastholder de sprogsvage børn i en social arv, det er meget svært at bryde, mener talepædagog og tosprogskonsulent Jette Løntoft
År: 2006 Nr.: 40
I 1951 var de 44 pædagoger, som dimitterede fra Fröbel-Højskolen i København. I september 2006 var de igen samlet i hovedstaden for at hilse på hinanden og mindes gamle dage. Men holdet er halveret
År: 2006 Nr.: 39
Daniel Goleman ændrede verden for 11 år siden med sin bog om følelsernes intelligens. Nu er han tilbage med en opfølger, der handler om, hvordan vores sociale intelligens nok er den vigtigste af alle. Han forklarer til Børn&Unge, hvordan meget af det, som udgør vores sociale intelligens, er grundlagt gennem værdifulde erfaringer i barndommen. Og det bedste af alt: Meget af det kan - og skal - læres
År: 2006 Nr.: 39
I to svenske børnehaver har pædagogerne siden 1997 praktiseret ligestillingspædagogik. Børnene bliver i perioder kønsopdelt, og ifølge pædagogerne gavner det både børn og voksne. Blandt andet har det skabt piger med mere selvtillid, flere empatiske drenge og pædagoger der bliver bekræftet i deres arbejde
År: 2006 Nr.: 39
Studier fra Sverige viser, at pædagoger fastholder piger og drenge i traditionelle kønsroller, fordi piger og drenge ikke får den samme behandling. Ligestillingspædagogik vinder derfor mere og mere frem i Sverige. Pædagogerne fokuserer på, at alle børn får de samme muligheder i stedet for at tænke på, hvad der er typisk for henholdsvis drenge og piger
År: 2006 Nr.: 38
Glade børn, forældre og pædagoger og en legeplads i særklasse, nemlig skoven, var ikke nok til at redde den lille skovbørnehave Lyngen fra Rødovre. Som så mange andre små institutioner rundt om i landet må den lade livet, fordi kommunen skal spare
År: 2006 Nr.: 37
Stressende arbejdsforhold og konflikter på arbejdspladserne gør stadig flere ledere og medarbejdere syge. Det viser tal fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Skive
År: 2006 Nr.: 37
Det er en skrøne, at voksne kan præge børn til bestemte politiske holdninger. Ny forskning fastslår, at børn allerede fra de er helt små danner selvstændige holdninger og indgår i komplicerede "politiske" forhandlinger med hinanden
År: 2006 Nr.: 37
Da pædagog-konflikterne stod på højeste blus, valgte 43 filmskabere sammen med filmproducenten Zentropa at annoncere i fire store aviser. I annoncen takker de pædagogerne for at kæmpe for børnenes fremtid
År: 2006 Nr.: 37
På Bornholm er alle treårige blevet sprogscreenet siden 1985 med gode resultater. Nu skal succesen bredes ud til hele landet, mener regeringen. Men en sprogscreening skal foregå i hjemmet, så forældrene får et ejerforhold til eventuelle vanskeligheder, mener talepædagog Kirsten Andersen fra Bornholm
År: 2006 Nr.: 36
Hvalsø skal skære over en tredjedel af udgifterne på pædagogområdet. Samtidig stiger forældrebetalingen i SFO til 50 procent i Ny Lejre Kommune.
År: 2006 Nr.: 36
Børnetegningerne fra Libanon er ensartede og savner spontanitet, mener to børnetegningsanalytikere, Børn&Unge havde med på udstillingen "Min ven er blå". Udstillingen sammenstiller selvportrætter af 60 danske børnehavebørn med selvportrætter af 60 palæstinensisk-libanesiske flygtningebørn
År: 2006 Nr.: 36
Det politiske mål er at undgå en skatteforhøjelse i Holbæk, slog formanden for sammenlægningsudvalget fast, da VKR-flertallet stadfæstede et budget med store besparelser på børne- og ungeområdet og samtidig sænker skatten i de øvrige fire kommuner.
År: 2006 Nr.: 35
År: 2006 Nr.: 35
Budgetforlig lemper de planlagte besparelser på daginstitutioner med godt to millioner kroner i Syddjurs Kommune. Det betales til fulde ved at sløjfe SFO allerede efter 3. klasse og erstatte dem af tilbud om juniorklub
År: 2006 Nr.: 35
Skilsmissebørn vil sjældent belemre forældrene med deres bekymringer og tanker. Derfor har de brug for et sted, hvor de på deres præmisser kan diskutere det katastrofale faktum, at mor og far ikke længere bor sammen. På fritidshjemmet Rantzausvej i Helsingør har Anette Norgren i tre år haft samtalegrupper for skilsmissebørn
År: 2006 Nr.: 35
Både BUPL og regeringen har ret i deres synspunkter i debatten om nedskæringer. Desuden er der ingen stordriftsfordele at hente i administrationen i de nye kommuner, mener to samfundsforskere
År: 2006 Nr.: 34
Regeringen har over de næste fire år afsat to milliarder kroner til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Men hvor er de politiske visioner og ambitioner for området, spørger Per B. Christensen, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen
År: 2006 Nr.: 34
Ny statistik fra Ankestyrelsen giver for første gang overblik over antallet af børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. Statistikken viser, at hver tredje anbringelse er sket på foranledning af pædagogers underretning til kommunen. Flest teenagere anbringes, og der kan sættes tidligere ind
År: 2006 Nr.: 34
I flygtningecentrenes institutioner forsøger pædagogerne at skabe en forudsigelig og tryg hverdag for børnene. Men det er svært, når deres liv er præget af konflikter og traumer og frygten for at blive sendt tilbage, hvor de kom fra
År: 2006 Nr.: 33
Hvis man giver penge til institutionerne med den ene hånd og tager mindst lige så mange tilbage igen med den anden, har institutionerne så overhovedet fået nogle? Regeringen og BUPL er meget uenige om, hvordan facit i det regnestykke ser ud
År: 2006 Nr.: 33
Mistænker man et barn for at mistrives, skal man hellere underrette en gang for meget end for lidt, mener socialminister Eva Kjer Hansen (V). Oplysningskampagnen "Vores Ansvar" har fået flere både fagfolk og privatpersoner til at handle på deres mistanke om voldelige eller seksuelle overgreb på børn
År: 2006 Nr.: 33
Aldrig har der været så mange børn i institution, selv om børnetallet falder. Der er 147.000 flere børn indskrevet nu end for 10 år siden. Med andre ord betyder de mindre børneårgange ikke, at der er behov for færre daginstitutionspladser
År: 2006 Nr.: 32
Idræt kan ikke bare hentes ind i børnehaven, uden at gå gennem et pædagogisk filter. Det er tre eksperter, som alle beskæftiger sig med børn og idræt, enige om
År: 2006 Nr.: 32
De er bindeleddet til ledelsen, til kollegerne, til lærerne, og de sørger for, at alle får den nødvendige information. I et år har SFO Junglen haft fire teamkoordinatorer til, netop, at koordinere arbejdet og kommunikationen
År: 2006 Nr.: 32
Idrætsbørnehaver er blevet et stort hit. Men ofte får børnene ikke bevæget sig mere i disse institutioner. Årsagen er blandt andet, at små børn har svært ved at forstå reglerne i de idrætslege, man leger i idrætsbørnehaverne, mener Anne Brus, cand. scient. i idræt og psykologi, der har undersøgt idrætslege i seks idrætsbørnehaver
År: 2006 Nr.: 32
Pædagogerne i Asnæs Idrætsbørnehave er så glade for at være idrætsbørnehave, at de har svært ved at få armene ned. Men der var skepsis blandt personalet, da man for to år siden gik i gang med at være idrætsbørnehave
År: 2006 Nr.: 32
Det får voldsomme konsekvenser for både børn og voksne, at et solidt flertal i Århus byråd har besluttet at spare 410 millioner kroner. Men pædagogerne har ikke opgivet at få politikerne til at ændre kurs, inden spareforliget bliver endeligt vedtaget
År: 2006 Nr.: 31
I tidsrummet mellem klokken 15.00 og 17.00 på BUPL's kampagnedag den 12. september blev der på Kultorvet i København uddelt 4000 protest-postkort, som skal sendes til tatsministeren. Flere end hver anden forbipasserende tog imod et postkort. Børn&Unge standsede dem, der underskrev kortene, og dem, der gik forbi
År: 2006 Nr.: 31
BUPL føler, man taler for døve ører, når man søger dialog med regeringen om initiativer på børneområdet. Med kampagnen "Husk hvad du lovede" appellerer BUPL derfor i stedet til borgerne, som hver dag oplever konsekvenser af regeringens sparepolitik, når de afleverer deres børn eller børnebørn i børnehaverne
År: 2006 Nr.: 31
BUPL medvirkede sidste tirsdag til en storstilet underskriftsindsamling på Kultorvet i København. 636 personer sendte statsministeren et protest-postkort, som minder ham om hans valgløfter ikke mindst på daginstitutionsområdet. Andre 4000 forbipasserende tog et eller flere postkort med i tasken
År: 2006 Nr.: 31
Skolehaver er en succes i samarbejdet mellem børnehaveklasse, fritidshjem og første klasse
År: 2006 Nr.: 30
Indenrigsministeren er parat til at lette lidt på låget til pengekassen og sende penge til nogle af de økonomisk mest trængte kommuner. Løser kun en flig af problemet, siger BUPL's formand, Henning Pedersen
År: 2006 Nr.: 30
Næsten alle børnehaver, vuggestuer og dagplejer har lavet eller er i gang med at lave pædagogiske læreplaner. Det kniber dog med at få lavet læreplaner for svage børn og for de tosprogede børn. Det viser første del af evaluering af læreplanerne. Ministeren er godt tilfreds
År: 2006 Nr.: 29
Frygten for nye nedskæringer er velbegrundet. Næste års budgetter tegner for dagpasningsområdet til at blive en slem nedtur
År: 2006 Nr.: 29
Små kommuner rundt om Århus bliver oversvømmet af børnefamilier. Det tvinger kommunerne til at bruge store summer på ekstra institutionspladser. Alligevel kniber det med at holde kvaliteten
År: 2006 Nr.: 29
I en lille landsby i Guatemala går 11-årige Sandra Elizabeth Suysuy i skole. Hun er en af de elever, der får sin skolegang betalt gennem den danske kampagne "Hele Verden i Skole"
År: 2006 Nr.: 28
Politikerne på Københavns Rådhus vil nedsætte medarbejdernes sygefravær med to dag per person om året. Samtidig spiller den ud med besparelser, som vil koste knapt 90 fuldtidsstillinger alene på institutionsområdet. En ejendommelig form for logik, mener de pædagogiske organisationer i hovedstaden
År: 2006 Nr.: 28
Århus Kommune skal spare 410 millioner kroner. Daginstitutionsområdet skal fremover reduceres til 0-6 års institutioner og SFO fra 0.-7. klasse. Strukturændringer vil ifølge kommunen ikke betyde ændringer i basisydelsen, men det afviser BUPL Århus Kommune
År: 2006 Nr.: 28
"Børnene leger stadig på de store byggelegepladser, selvom meget er forandret siden 1931. Det er stadig en af de helt store ideer i dansk kultur med gyldighed i hele verden", står der i Kulturministeriets Kanon for Børnekultur. Børn&Unge har været på besøg på verdens første officielle byggelegeplads, der stadig holder nogle af de gamle skrammeldyder i hævd
År: 2006 Nr.: 27
Odense Kommune vil tilbyde ældre at arbejde som frivillige i byens institutioner. Formålet er blandt andet at skabe dialog på tværs af generationerne
År: 2006 Nr.: 27
For at slippe for at fyre medarbejdere er en børnehave i Holstebro begyndt at annoncere efter børn. De første interesserede forældre har henvendt sig
År: 2006 Nr.: 26
Selvom nogle tvillinger ligner hinanden som to dråber vand, er det vigtigt, at de behandles som to selvstændige individer
År: 2006 Nr.: 26
Det danske system med børnehaveklasse som et tilbud og som en overgang fra børneinstitution til skole er enestående.
År: 2006 Nr.: 26
Charlotte Schmidt bliver seksuelt misbrugt af sin far, da hun er ganske lille. Pædagoger og andre voksne overser signalerne fra en skadelig barndom. Nu fortæller hun sin historie, for at pædagoger kan få øje på børn, der lever i dysfunktionelle familier. Også børn fra familier som Charlottes, der ser rigtig ud på overfladen. Hendes far var ingeniør, mor var børnehaveleder
År: 2006 Nr.: 26
I Frihedens Børnehave i Hvidovre Kommune var pædagogerne lettede, da de fandt ud af, at den pædagogiske læreplan, som virkede noget uoverskuelig, bare skulle tage udgangspunkt i deres daglige praksis. De har nu en læreplan, som blandt andet viser, at der også er læring at hente i garderoben
År: 2006 Nr.: 25
Færre pædagoger og flere pædagogmedhjælpere giver serviceløft, lover PMF-fagforening i Vendsyssel
År: 2006 Nr.: 25
Kun en forsvindende lille del - cirka en procent - af støttepædagogforbruget går til større børn i fritids- og ungdomsklubber, viser dugfrisk undersøgelse. Selv om klubber får flere børn med diagnoser og adfærdsproblemer, har de stadig en lav normering og svært ved at få ekstra støtte, påpeger pædagogisk konsulent
År: 2006 Nr.: 25
Fem danske børnehaver har efter libanesisk forbillede arbejdet med portrætmalerier. Resultatet skal til september udstilles i forbindelse med kulturfestivalen "Images of the Middle East". De libanesiske og de danske børns selvportrætter skal hænge side om side, men krigen i Libanon truer udstillingen
År: 2006 Nr.: 25
Læreplaner virker ikke, når de basale vilkår i børnehaver bliver forringet. Og så kan politikere droppe alle planer om at indføre skolelignende undervisning i børnehaven. Det virker stik imod hensigten, siger Dion Sommer
År: 2006 Nr.: 24
Ebba Strange er kendt som en markant kvindeskikkelse på venstrefløjen i dansk politik. Men hun er også pædagog, og det har præget hele hendes politiske virke. Med sine erindringer "Ebba - politiker og pædagog" ser hun tilbage på et liv, hvor hun forsøgte at ændre et socialt uretfærdigt samfund og kvindernes og børnenes vilkår
År: 2006 Nr.: 24
E-mailen er suveræn til at skabe faglige netværk og den kan forbedre kommunikationen med forældre. Men bliver den brugt forkert, kan e-mailen være med til at skabe konflikter
År: 2006 Nr.: 24
En nicaraguansk fest i Danmark, et oplæg om Howard Gardners teori i Nicaragua og personligt engagement i BUPL er, hvad der er kommet ud af pædagog Anette Markussens besøg i Nicaragua. I maj 2006 var hun udsendt af International Børnesolidaritet
År: 2006 Nr.: 23
145 BUPL-seniorer samledes i sidste måned på Brandbjerg Højskole ved Vejle for at afholde det årlige landsmøde i pensionistsektionen. Højskoleopholdet bød traditionen tro på fem dage med kreative kurser, foredrag, ekskursioner og masser af sang og samvær. Børn&Unge var med på førstedagen
År: 2006 Nr.: 23
Børn i børnehavealderen skal bevæge sig meget mere. Derfor har Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og Folkesundhed København oprettet et bevægelseskorps, der puster liv i børnehavers idrætsaktiviteter
År: 2006 Nr.: 22
Natur og teknik er sjældent et hit blandt skolebørn. Det vil de ændre i Astrup i Nordjylland. Her bliver børnenes interesse fanget allerede i børnehaven, hvor en flok fem-seksårige er med i et naturprojekt, udviklet i samarbejde med seminariefolk
År: 2006 Nr.: 22
Man skal turde stå ved sit køn og tro på sig selv både som mand og pædagog, hvis man vil begå sig i et kvindefag. Sådan lyder det fra to mandlige pædagoger, der begge har brudt igennem muren af fordomme over deres karrierevalg - et valg, som de ikke har fortrudt
År: 2006 Nr.: 22
Der er mangel på god børnelitteratur i daginstitutionerne. Pædagoger ved ikke nok om børnebøger, og de bruger dem alt for lidt i det pædagogiske arbejde. Det mener seminarielektor Anne Petersen, som har lavet en undersøgelse af brugen af børnelitteratur i daginstitutioner
År: 2006 Nr.: 21
Vi snakker meget om stress. Men bliver man selv stresset, fordi man ikke slår til i jobbet, er det svært at se virkeligheden i øjnene. Psykologerne Finn Godrim og Anne Pedersen giver deres bud på, hvordan stress opstår, og hvordan man kan bryde den
År: 2006 Nr.: 21
Her er en god nyhed: Pædagogerne og deres fortjenstfulde gerning får permanent fagmuseum. BUPL agerer fødselshjælper
År: 2006 Nr.: 21
Hver gang et barn begynder i vuggestue, begynder samtidig et samarbejde mellem institutionen og forældrene. For begge parter er det vigtigt, at samarbejdet fungerer
År: 2006 Nr.: 20
Erhvervslivets tænkning er flyttet ind på Fritidscentret Bjergbanken i Middelfart, så nu snakker man kunde-leverandør-forhold og har lavet en forældretilfredshedsundersøgelse. Resultatet viste stor opbakning til pædagogerne, men der var også nogle ting, de kunne gøre bedre
År: 2006 Nr.: 20
I Børnehuset Spodsbjerg i Hundested kan pædagogerne slet ikke arbejde uden forældrene. De har brug for forældrenes viden om børnene for at kunne arbejde med deres udvikling og adfærd i gruppen
År: 2006 Nr.: 20
I Danmark har hvert tiende barn brug for særlig støtte, og pædagoger er drøngode til at observere, hvis et barn viser tegn på mistrivsel. Men de skal holde sig fra at stille diagnoser, mener psykolog. Et forældrepar tog deres søn ud af børnehaven, da pædagogerne uden belæg stemplede drengen som autist
År: 2006 Nr.: 20
Med rytmik, cykelbanekursus, farvetryk på T-shirts, øvelser i trafikken, musik, sang og førstehjælp har børnene i Humlebien for tredje år i træk leget trafikkendskab ind med alle sanser. Pædagoger og forældre har sammen formuleret en trafikpolitik, så børnene lærer om trafik, og sikkerheden omkring institutionen øges
År: 2006 Nr.: 19
Den 17. maj var flere end 10.000 mennesker samlet i Vennelystparken i Århus for at demonstrere mod regeringens velfærdsudspil. Blandt talerne var BUPL's formand, Henning Pedersen
År: 2006 Nr.: 18
Et kulturpufprojekt på Møn skal give børnehavebørn en kulturel bevidsthed, de kan bruge hele livet. Stege Børnehave er med i projektet, og børnene har blandt andet lært farven orange at kende og fingermalet med en billedkunstner
År: 2006 Nr.: 18
Ingen bleer til vuggestuebørn. Slut på madordninger. Pædagoger fyres. Daginstitutioner lukker. Det er i Ballerup og Hillerød Kommuner en konsekvens af udligningsreformen. Reformen skal udligne servicen og sænke skatten i danske kommuner, men kritikere mener, at reformen snarere udhuler velfærden
År: 2006 Nr.: 18
Ekstraordinær kongres trak BUPL væk fra afgrundens rand og gav næring til troen på, at forbundet under ny ledelse kan arbejde sig ud af den krise, som har truet med at lænse kontoen med goodwill hos medlemmer og offentlighed
År: 2006 Nr.: 17
Hvis integrationen af tosprogede børn skal lykkes, kræver det en tæt kontakt til forældrene, koncentreret sprogstimulering og små børnegrupper. Det mener de i Vollsmose i Odense, hvor pædagogerne kan fortælle gode historier. Personalet tager udgangspunkt i STROF-modellen, der er udviklet til børn i svære livssituationer for eksempel i flygtningelejre
År: 2006 Nr.: 16
En ny undersøgelse viser, at pædagoger har den højeste erhvervsrisiko for at blive indlagt med stress og depression. Det gælder også de mandlige pædagoger
År: 2006 Nr.: 16
For to år siden var en børnegruppe ved at tage magten i Børnehuset Kildegaarden i Vollsmose i Odense. De kastede med sten og spyttede efter de voksne. Personalet måtte spørge sig selv, om deres pædagogik var god nok? Svaret var nej, og den blev derfor lavet om. I dag er lederen stolt af institutionens arbejde med at integrere de tosprogede børn
År: 2006 Nr.: 16
Da Leif Petersen for to år siden blev leder af Lendemark Børnehave, var stemningen i personalegruppen ikke den bedste. Nu bobler glæden frem hos medarbejdere, børn og forældre - takket være en målsætning om at være Danmarks gladeste børnehave
År: 2006 Nr.: 15
Kan man som pædagog tage børn med ind i kunstmaler Michael Kviums makabre univers? Ja, mener museet Aros. Nej, advarer børnepsykolog John Halse. Masser af institutioner har allerede gjort det
År: 2006 Nr.: 15
Hvert år fyres tre til fire procent af BUPL's medlemmer. Afskedigelsesstatistikken for 2005 sætter nye, triste rekorder for pædagoger. I to ud af fem sager skyldes afskedigelsen sygdom. Årsagen er dårligt psykisk arbejdsmiljø, påpeger eksperter
År: 2006 Nr.: 15
At være leder af en børnehave i et arktisk minearbejdersamfund kræver mere end almindelig pædagogik. På Svalbard er den danske pædagog Pernille Weis-Fogh byens fælles bedstemor, der giver gode råd om alt fra forfrysninger til forliste ægteskaber
År: 2006 Nr.: 14
Giftig skimmelsvamp i indskolingshuset på Østervangsskolen i Roskilde gør personalet i skolens tre SFO'er utrygge ved at gå på arbejde. Pædagoger, lærere og børn skal snart flytte i pavilloner, men her truer nye arbejdsmiljøproblemer
År: 2006 Nr.: 14
Børnehavebørn kan sagtens bruge en computer, og hvis de voksne hjælper til, kan computeren styrke børnenes fantasi og læring
År: 2006 Nr.: 13
BUPL er i dag et andet, end det var i går. Ekstraordinær kongres vedtog ny struktur, som reducerer antallet af fagforeninger fra 22 til 12. Bestyrelserne i de gamle fagforeninger fungerer som "forretningsministerier", indtil der på stiftende generalforsamlinger i fusionsfagforeningerne er valgt nye ledelser
År: 2006 Nr.: 13
Regeringens krav om pædagogiske lærerplaner kom samtidig med, at lederen af institutionen Hulen i Hedehusene stødte på læren om de 10 intelligenser. I dag er de 10 intelligenser en stor hjælp, for eksempel når pædagogerne udfylder lærerplaner
År: 2006 Nr.: 12
Legetøjsforsker Jørn Martin Steenhold udarbejdede sammen med Christina V. Østergaard legetøjsfirmaet RABO-BRIO BB's 10 bøger om intelligenserne
År: 2006 Nr.: 12
De tosprogede børn i Ishøj må gerne blive bedre til at tale dansk end deres etsprogede kammerater. Pædagogerne må også gerne blive bedre til integration. Selv om pædagoger og konsulenter har arbejdet med sprogstimulering og integration i kommunen i over 10 år, er der stadig et stykke vej, til indsatsen er i top
År: 2006 Nr.: 12
Den pædagogiske indsats er en vedvarende og kontinuerlig proces, som løber over lang tid.
År: 2006 Nr.: 12
Mellem 4.000 og 7.000 børn i Danmark har mindst en forælder i fængsel. De fleste vælger at gå stille med det, for det er både pinligt og sorgfyldt at have en kriminel mor eller far. Nye tiltag som samtalegrupper, en hjemmeside for børn og psykologhjælp skal afhjælpe børnenes savn
År: 2006 Nr.: 11
Modulordning har betydet, at børnene i Vejle og Egtved er kortere tid i institution, end før ordningen blev indført. Til gengæld er der flere børn i institutionerne, og pædagogerne føler sig pressede
År: 2006 Nr.: 11
I den integrerede institution Asgård på Nørrebro i København står frokosten hver dag på en sund og lækker buffet. Resultatet er børn med sunde kostvaner
År: 2006 Nr.: 11
Når der deles ud til fødselsdage, er slik og kage ikke et særsyn i danske daginstitutioner. Mange vuggestuer og børnehaver har ingen regler for, hvor meget sødt børnene må få. Især børn med indvandrerbaggrund og kræsne børn er udsatte
År: 2006 Nr.: 11
Fire bornholmske daginstitutioner er på eget initiativ gået sammen om at skabe en institution med fire afdelinger, fire pædagogiske ledere og en fælles leder. Det vil give mere tid til pædagogisk ledelse og kvalitet i det daglige arbejde, mener daginstitutionsleder
År: 2006 Nr.: 10
Som professionelle kan og vil vi løfte de mange og store opgaver, daginstitutionerne er rammen om, men det forudsætter altså, at vi er mange nok!
År: 2006 Nr.: 10
I Trinitatis Udflytterbørnehave har man valgt at konvertere medhjælpertimer om til pædagogtimer for at give fagligheden et løft. Den faglige sparring og refleksion kan foregå hele tiden, og det højner niveauet, mener pædagogerne
År: 2006 Nr.: 10
Stumper af ledning, papstykker og uslebne træklodser er helt almindeligt legetøj i den integrerede institution Midgaard i Randers. Materialerne stammer fra 50 forskellige virksomheder, der ellers bare ville smide tingene ud. I stedet giver børnenes kreative hænder og hoveder materialerne nyt liv
År: 2006 Nr.: 09
Stress, langtidssygemeldinger og personalemangel i daginstitutionerne er bare nogle af konsekvenserne af årelange nedskæringer på børneområdet. BUPL's tillidsrepræsentanter var til topmøde i Fredericia for at protestere imod yderligere besparelser
År: 2006 Nr.: 09
År: 2006 Nr.: 09
Pædagogerne på Højby Skoles SFO har fået øjnene op for, at EyeToy kan bruges på linje med andre fysiske aktiviteter. Samtidig er pædagogerne glade for at have et alternativ til de almindelige computerspil
År: 2006 Nr.: 08
Obligatorisk lektiehjælp og tilbud om idræt i alle SFO'er er blandt de anbefalinger, som regeringens skolestartsudvalg mener kan skabe sammenhæng mellem børns læring i skolen og leg i SFO'en. Skolen dikterer pædagogers dagsorden, mener BUPL
År: 2006 Nr.: 08
Børn, som har styr på arme og ben og er i god fysisk form, er bedre rustede til at sidde stille og lære. Derfor er det vigtigt, at børn får trænet deres motorik og bevægelse allerede i førskolealderen
År: 2006 Nr.: 08
Brugerbetalt pædagoguddannelse og privat pasning er i fare for at blive kommercielle varer, der kan udbydes på tværs af EU's landegrænser. Det mener repræsentanter i fagbevægelsen bliver konsekvensen af EU's omdiskuterede servicedirektiv. EU-parlamentariker afviser
År: 2006 Nr.: 07
Vallensbæk Kommune vil kompensere for, at børnehaver og vuggestuer mangler mænd ved at ansætte drenge fra 8. og 9. klasse som juniorpædagoger
År: 2006 Nr.: 07
Pædagogfaget er så langt væk fra at være en profession, som det kan komme, mener sociolog Esther Nørregård-Nielsen. Pædagogerne skal afgrænse sig fra pædagogmedhjælperne, ellers får de aldrig den anerkendelse, de ønsker, viser hendes ph.d. afhandling
År: 2006 Nr.: 07
Århus Kommune har gode resultater med sit sprogstøtte-arbejde. Seneste redskab i indsatsen for at hjælpe tosprogede børn er et anderledes samarbejde omkring en teaterforestilling.
År: 2006 Nr.: 06
Sagen om de famøse Rabo-legeredskaber fra en SFO i Holte er landet. Men det vælter ind med nye inspektionsrapporter, der dokumenterer sikkerhedsfejl på utallige danske legepladser
År: 2006 Nr.: 06
To pædagoger fra Århus har skrevet sig ud af deres frustrationer over, at de er for få voksne og ikke kan yde det, de gerne vil. De har beskrevet almindelige situationer med børnene, og hvad det kræver af pædagogerne, for at vise, hvad deres arbejde går ud på
År: 2006 Nr.: 05
Værdioptimering. Produktionsprocesser. Standardisering. Kastaniebakken i Birkerød bruger den japanske virksomhedsfilosofi Lean til at skære overflødige afbrydelser ud af hverdagen. Efter få måneder er det begyndt at virke
År: 2006 Nr.: 05
Ny forskning konkluderer, at daginstitutionen ikke nødvendigvis skaber bedre integration af børn med anden etnisk oprindelse end dansk - i værste fald kan børnehaven skade integrationen og skubbe børnene længere væk fra fællesskabet
År: 2006 Nr.: 05
Lidt for smarte sælgere snyder stadig ledere til at skrive under på dyre leasingkontrakter. Det har stået på i flere år og har kostet millioner af kroner for institutioner og kommuner. Søllerød Kommune har fundet en måde at gardere sig på
År: 2006 Nr.: 04
Med kommunalreformen rykker socialpædagogerne i stort tal ind på den kommunale scene. En grund til endnu engang at overveje fusion, mener BUPL. Men Socialpædagogernes Landsforbund takker nej
År: 2006 Nr.: 04
Samspillet halter mellem Lederforeningen og de øvrige politiske organer i BUPL. Problemerne er især på det centrale niveau så store, at der er brug for en ny start
År: 2006 Nr.: 02
Ombudsmanden kan ikke selv føre vidner i en sag, og han måtte derfor kort før jul opgive nærmere at undersøge påstandene om manglende ytringsfrihed blandt daginstitutionsledere i Ballerup Kommune. Jurist i BUPL mener, at ombudsmandens udtalelse i sagen alligevel er til ledernes fordel
År: 2006 Nr.: 01
Medhjælpere er mere tilfredse med arbejdet end pædagoger. De har det bedre med ledelsen, de er mindre stressede og har større tillid til kollegerne, viser en undersøgelse. Det hænger blandt andet sammen med, at medhjælpere ikke stiller de samme krav til arbejdet, som pædagoger gør
År: 2005 Nr.: 43
Nydanskere tager aldrig ud i naturen, siger en fordom. Der er noget om snakken. Pædagogerne bag et integrationsprojekt i Århus troede, at danske og tosprogede børn ville begynde at lege sammen, så snart de blev sluppet løs blandt træer og buske. Men de blev klogere
År: 2005 Nr.: 43
Integration afhænger også af, om forældrene forstår barnets hverdag. Derfor gør pædagogerne fra Mariendal meget for at involvere de tosprogede forældre i, hvad børnene oplever i naturbørnehaven
År: 2005 Nr.: 43
En ny arbejdsmiljøpris i Frederiksværk Kommune blev for nylig uddelt for første gang. Prisen gik til pædagog Ingrid Madsen, der netop er blevet fælles sikkerhedsrepræsentant for kommunens 15 daginstitutioner
År: 2005 Nr.: 43
Danmarks første private børnehave ligger i Forlev mellem Korsør og Slagelse. Her er målet ikke profit, det er at bevare en lille børnehave, der ellers var blevet lukket
År: 2005 Nr.: 42
Ny skolestart i Esbjerg bygger på lovgivning, som blev ophævet i 1975. Masser af andre ulovligheder i modellen har kostet 80 pædagoger og medhjælpere jobbet
År: 2005 Nr.: 41
I sager om seksuelle overgreb på børn er hovedbeviset ofte videoafhøringer af børn. Forsker i hukommelse kalder disse beviser et udslag af voksenfantasi, og advokat i BUPL frygter muligheden for justitsmord. Underviser på politiets kurser i afhøringer af børn er uenig
År: 2005 Nr.: 41
Pædagogerne er fanget i et tomrum mellem 80'ernes bollerumstankegang og nutidens pædofiliforskrækkelse. Derfor er det svært at acceptere børns normale seksuelle udvikling, der blandt andet rummer sexlege, når børnene samtidig skal beskyttes mod seksuelle overgreb
År: 2005 Nr.: 40
Vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har det svært. Men problemerne er vanskelige at definere, og børnene får ofte ikke den støtte, de har brug for. Derfor er der behov for stadig mere fokus på området, mener forfatter og mor til for tidligt fødte tvillinger, Jonna Jepsen
År: 2005 Nr.: 40
Det er pionerarbejde, når pædagoger får job i ældreplejen. Men området har brug for de kvaliteter, pædagoger har, mener rektor for Jydsk Pædagog-Seminarium. Han bakkes op af lederen af ældreområdet i Sønderhald Kommune. Hun har stor succes med at ansætte pædagoger
År: 2005 Nr.: 40
Allerede før kommunalreformen træder i kraft, tager en del kommuner børn med vanskeligheder og handicap hjem fra de amtslige institutioner. Og mange laver ikke ordentlige tilbud til børnene, mener Pauline Ansel-Henry, sagsbehandler i BUPL
År: 2005 Nr.: 39
To børn med diagnosen autisme har fundet deres plads i Utterslev Kirkes Børnegård i Bispebjerg. De får en særlig behandling og skal på sigt inkluderes mere og mere i børnegrupperne. Deres forældre er meget glade for ordningen, og det er pædagogerne også
År: 2005 Nr.: 38
Socialpædagogernes Landsforbund er den foretrukne partner, når pædagoger bliver spurgt, hvem de synes, BUPL skal slå sig sammen med. Overraskende mange - hos BUPL Vejle Amt endda et flertal - peger dog på Danmarks Lærerforening. Pædagogmedhjælperne, nu en del af FOA, regnes stadig ikke for noget godt papir
År: 2005 Nr.: 38
SFO Søstjernen på Frederiksberg har sat fokus på, hvordan motion og bevægelse kan give mere end blot sunde børn. Det giver også mere sociale og glade børn.
År: 2005 Nr.: 38
BUPL's kommunalvalgskampagne er ilde set i Sorø og i syv sønderjyske kommuner. Pjecer må ikke omdeles og plakater ikke hænge til skue for medarbejdere, børn og forældre. De lokale fagforeninger kalder det udemokratisk, og forældrene undrer sig
År: 2005 Nr.: 38
For at sætte fokus på det børnepolitiske område op til kommunalvalget har BUPL sendt et interaktivt kunstværk på turné i det ganske land. Århus havde for nyligt besøg af kunstværket Tænketanken
År: 2005 Nr.: 37
Faget skal lede vejen
År: 2005 Nr.: 37
Værdier og dialog er nøgleord i Hvidovres variant af kontraktstyring. I institutionen Pindsvinet har arbejdet med kontrakten skabt større fællesskab og en mere spændende hverdag, mener medarbejderne. Men alle pædagoger i kommunen er ikke lige begejstrede
År: 2005 Nr.: 37
Sorg og krise hører også barndommen til, og det skal daginstitutionerne lære, mener Kræftens Bekæmpelse. I dag har kun omkring hver tredje daginstitution en sorg handleplan
År: 2005 Nr.: 37
Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud, FOLA, står bag et nyt forslag med 10 bud om børns rettigheder, som skal sætte ord og handling på debatten om kvalitet i daginstitutioner
År: 2005 Nr.: 37
Danske daginstitutioner er modsat i andre lande bygget massivt op omkring fællesskab. Det er fint, men det kan blive for meget, mener to eksperter. Pædagoger bør huske på, at også ro og tid til at falde i staver og være afsondret er vigtigt for barnets udvikling
År: 2005 Nr.: 37
Laven Børnehave havde ingen sorgplan, da en far døde ved en ulykke. Men i dag er leder og souschef sikre på, at de gjorde det rigtige for både moderen og hendes to døtre
År: 2005 Nr.: 37
Pædagog Betina Enevoldsen havde gået ledig i to år og følte, det var umuligt at få et job. Det ændrede sig dog, da hun fik tilbudet om at blive meritlærer, og nu begynder hun som lærer på en folkeskole. Det er noget af det bedste, jeg har gjort i mit liv, siger hun
År: 2005 Nr.: 36
Det er forståeligt, at pædagoger får sproglig præstationsangst, når nogle forældre og forvaltningsfolk åbner munden. De taler nemlig alt for abstrakt og kompliceret, og det tror pædagoger desværre, at de skal leve op til, mener kommunikationsrådgiver Pernille Steensbech Lemée
År: 2005 Nr.: 36
Det, Bertel Haarder kalder førskolealderen, er en del af det, vi pædagoger kalder barndommen. Det, der foregår i daginstitutionen, insisterer vi på at kalde dannelse og udvikling frem for uddannelse og undervisning. En strid om ord? Måske, men i så fald en strid om vigtige ord.
År: 2005 Nr.: 36
Omkring 25 medlemmer mødte op til BUPL Sydslesvigs generalforsamling sidste uge, og der var livlig debat det lille forum til trods.
År: 2005 Nr.: 36
En ny børnehave skal måske placeres tæt på et ældrecenter. Det har givet anledning til en strid i Brædstrup Kommune, som har delt byrådet i to lejre
År: 2005 Nr.: 36
I Børnehaven Bethania i Odense er barnet ikke problemet. Det er den pædagogiske praksis, som kan være en barriere for, at børn med vanskeligheder kan blive i fællesskabet. De fortæller hinanden gode historier om, hvordan børn går fra at være problembørn til at kunne fungere bedre i fællesskabet
År: 2005 Nr.: 35
Mange mennesker spilder tiden, når de søger et job. De har en standardansøgning liggende, som de fifler lidt med og sender hovedløst af sted. Det er desværre hårdt arbejde at søge job, og det skal gøres grundigt hver gang, og så foregår det ikke kun foran computeren, siger eksperter
År: 2005 Nr.: 35
750 pædagoger mødtes i København for at snakke med hinanden og lytte til andres tanker om, hvad der lige nu sker i det pædagogiske fag, og hvordan det skal gå i fremtiden
År: 2005 Nr.: 34
Døve og hørehæmmede pædagoger har i mange år været selvskrevne til at tage sig af de børn, der ikke kan høre. Men i dag er teknologien ved at indhente pædagogerne - børnenes operation, der gør dem i stand til at høre. På specialinstitutionen Jægerhytten er pædagogerne ved at omstille sig til de nye tider
År: 2005 Nr.: 33
Det begyndte med hattedamerne, der hjalp de fattige unger. Siden kom kaldet. Derpå faget og lønarbejdet. I dag hedder det sig, at pædagogerne har en profession. Eller i det mindste er på vej til at få én
År: 2005 Nr.: 33
Kristian Dreinø laver spil. Men for ham er det vigtigste ikke kappestriden, men at spillerne skal samarbejde. Der skal være pædagogiske intentioner med et spil, ellers er det ikke noget værd for ham
År: 2005 Nr.: 33
Økonomisk sikkerhed i familien og kvalitet i daginstitutioner er blandt de vigtigste våben i kampen mod negativ social arv. Det mener sociolog Gøsta Esping-Andersen
År: 2005 Nr.: 32
Er der overhovedet nogen af jer, som har tænkt på vores børn? Indstillingen til at flytte og udvide børnehaven Solsikken i Horsens fra 20 til 66 børn har skabt angst og frustration i forældregruppen, som indkaldte embedsmænd og lokalpolitikere til dialog - i børnehøjde
År: 2005 Nr.: 32
En uddannet køkkenleder på 20 timer om ugen og en medhjælp på fem timer befrier nu pædagogerne for køkkenansvaret. Og allerede efter de første tre uger skal der skrælles flere gulerødder
År: 2005 Nr.: 31
Skandinaviske velfærdssystemer er gode til at udvikle mennesker, og de skandinaviske lande bliver derfor også de bedste til at forme fremtidens teknologi, mener forfatter Tor Nørretranders
År: 2005 Nr.: 31
Ingen børn skal holdes uden for fællesskabet i den nye forældrebetalte kostordning i børnehaven i Sorring. Folketingsflertallet ville ellers sikre, at forældre ikke skal tvinges med, men i Sorring er linjen klar: Alle skal være med
År: 2005 Nr.: 31
I SFO'en har alle pædagogerne en walkie-talkie på sig hele tiden. I fritidshjemmet er stuerne kønsopdelt, så drenge og piger er for sig. To institutioner har udvekslet medarbejdere og ideer. "Jeg oplever det lidt som at komme ud som studerende igen. At få lov til at iagttage, fordybe sig, stille spørgsmål og få noget ny viden," siger en af pædagogerne
År: 2005 Nr.: 30
En legeplads kan være andet end plasticredskaber og gynger. Sean Mc Kenna forlod pædagogfaget til fordel for livet som kunstner, og nu designer han blandt andet legepladser til institutioner
År: 2005 Nr.: 30
Margit Dam kan som den første fejre 25 års jubilæum i BUPL's hovedbestyrelse
År: 2005 Nr.: 29
En lille grøn cirkusvogn har 10 somre i træk turneret rundt i Nordvestkvarteret og skabt alternative oplevelser for de lokale børn. Cirkusvognen er et integrationsværktøj og et frikvarter fra en grå hverdag, men måske er der ikke nok penge til at køre et år mere
År: 2005 Nr.: 29
På den lille privatskole Laursens Realskole i Århus er der kort afstand mellem de to pædagoger i SFO'en og resten af lærergruppen. Pædagogerne underviser børnene om formiddagen og laver pædagogiske aktiviteter om eftermiddagen
År: 2005 Nr.: 29
I disse uger bringer Børn&Unge en serie artikler om unge og BUPL. De unge fravælger fagforeningen i større og større stil. I 2000 var seks procent af de nyuddannede pædagoger kun medlem af a-kassen og havde dermed fravalgt fagforeningen. Det tal er i 2005 steget til ca. 20 procent. Det vil sige, at en femtedel af alle nyuddannede pædagoger ikke ønsker at være med i BUPL.
År: 2005 Nr.: 29
Børnehaven er et af de få faste holdepunkter i tilværelsen for flygtningefamilier i Danmark. Nogle gange det eneste holdepunkt. Derfor har to børnehaver i Midtjylland erkendt, at de er nødt til at hjælpe nydanske familier mere, end danske familier er vant til
År: 2005 Nr.: 28
Regeringen foreslår i finanslovforslaget 2006 at harmonisere brugerbetalingen på åben uddannelse på videregående niveau. Det betyder, at pædagogmedhjælpere, som vil læse til meritpædagog, fra næste år skal betale 62 procent mere for uddannelsen. Seminarierne mener, at det bliver døden for den populære uddannelse
År: 2005 Nr.: 28
Børnehaven Løvegården lå mindre en 500 meter fra en landingsbane i Københavns Lufthavn. Støjen fra de mange fly gav fire medarbejdere i børnehaven kronisk stress. Arbejdsskadestyrelsen har afvist alle fire sager, men nu har retten i Tårnby tilkendt alle fire medarbejdere erstatning for de utålelige arbejdsvilkår
År: 2005 Nr.: 27
Sct. Georgs Fonden må på grund af uforsvarlig drift aflevere grund og institutionsbygninger til Nykøbing-Rørvig Kommune. Fonden får ingen erstatning
År: 2005 Nr.: 27
Til efteråret fremlægger undervisningminister Bertel Haarder (V) et nyt forslag til lov om pædagoguddannelse. Ministerens seneste forslag mødte hård kritik fra interessenterne, og et firkløver bestående af KL, SL, BUPL og Rektorforsamlingen har derfor overrakt ministeren et alternativt forslag
År: 2005 Nr.: 26
Vi er mere usikre end vores bedsteforældre over for børns skader, selv om vi har adgang til flere oplysninger. Pædagoger kan mindske usikkerheden ved at søge viden om skader og ved at lave aftaler indbyrdes og med forældrene om, hvordan institutionen håndterer skaderne
År: 2005 Nr.: 26
Pædagogerne på Københavns Kvindedaghøjskole hjælper socialt belaste kvinder med at komme på fode igen. Dagligdagen kan være hård, fordi mange af kvinderne er psykisk medtagede. Derfor får de systematisk supervision
År: 2005 Nr.: 26
Daginstitutioner kører mange børn på skadestuen med småskader, som pædagogerne eller forældrene kunne have klaret. De unødvendige skadestuebesøg forskrækker barnet og belaster daginstitution og skadestue
År: 2005 Nr.: 26
Barndommen - og livet- bliver på denne måde reduceret til at handle om det næste, der kommer, i stedet for at handle om at skabe det gode liv og den gode barndom her og nu
År: 2005 Nr.: 26
Børn&Unge har besøgt en flygtningefamilie. En dansk flygtninge- familie i Danmark. Drevet i internt eksil af københavnske boligpriser, som et par almindelige pædagoglønninger umuligt kan betale
År: 2005 Nr.: 25
Kirsten Simonsen var selv med til at indvie Ålsgårde Børnehave for 36 år siden. Nu kan hun få lov til at lukke den igen. Helsingør Kommune har nemlig valgt at lukke den lille børnehave
År: 2005 Nr.: 25
Den danske børnehavetradition er anderledes end i mange andre europæiske lande, og det har vi grund til at være stolte af
År: 2005 Nr.: 25
Pædagogerne i Gjøl Børnehave og SFO har lært at styre støjen. To ildsjæle fra den integrerede institution har været på støjkursus, og deres nytillærte metoder giver ro i institutionen. Kurset er et led i et støjvogterprojekt, som er blevet indstillet til en europæisk miljøpris
År: 2005 Nr.: 25
Udflytterbørnehaven Stockholmsgave på Ydre Nørrebro står til lukning, angiveligt fordi institutionen har for mange tomme pladser. Men de tomme pladser har kommunen selv været med til at skabe, mener forældrene, som bakkes op af medlem af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget Mogens Lønborg (K)
År: 2005 Nr.: 24
Ofte bliver der sat ind for sent i forhold til familier med problembørn og ondt i familielivet. I den integrerede daginstitution Børnehuset Sjælsø i Birkerød Kommune har man oprettet en specialgruppe i institutionen, så støttekrævende familier kan få hjælp tidligt i barnets liv
År: 2005 Nr.: 24
Forældrene i en børnehave i Holbæk Kommune fik i et brev fra kommunen at vide, at en mandlig pædagog fra institutionen var sigtet for seksuelt overgreb mod et barn i institutionen. Kommunen valgte at oplyse mandens navn, og det er en overtrædelse af forvaltningsloven, mener BUPL
År: 2005 Nr.: 24
Børn, der gerne vil, men ikke kan. Sådan beskriver psykolog Trine Uhrskov empatiforstyrrede børn, hvor normal opdragelse, appeller og skældud ikke virker. At arbejde med disse børn er hårdt, men en række enkle metoder kan være med til at løse problemerne
År: 2005 Nr.: 23
Der er brug for BUPL, hvis serviceniveauet på institutionsområdet skal sikres i den nye storkommune, mener socialdirektør i Randers, Erik Mouritzen.
År: 2005 Nr.: 23
En gruppe børn og pædagoger fra Toftegårdens Børnehave i Faaborg rykker ud i skoven fire dagen om ugen. Det giver børnene en bedre motorisk udvikling og pædagogerne mere tid med børnene
År: 2005 Nr.: 22
Når kunstbussen stopper, kommer der fart på kreativiteten for de 0-6-årige i institutionerne i Silkeborg og omegn. Billeder, skulpturer og nye kompetencer er souvenirs på rejsen med bussen. Kodeordet er fordybelse
År: 2005 Nr.: 22
Hvem har ansvaret for, at mere end 25.000 danske børn nu er under en eller anden form for ekspertbehandling? Og at stigningen i antallet af "syge" børn er inde i en stejl stigning? Et af svarene kan være pædagoger, der tør tage ansvar og melde klart ud til forældre til børn, der mistrives. Det har de gjort i vuggestuen i Tønder de sidste 32 år
År: 2005 Nr.: 22
Det er gennem leg, at børn lærer om livet. Men ikke alle mestrer kunsten at lege med andre, og pædagogerne spiller en vigtig rolle, når børnene skal ud af boblen, og legelysten vækkes. Det viser et svensk projekt, der er blevet til bogen "Børn som ikke leger"
År: 2005 Nr.: 22
Mistanken om seksuelle overgreb på børn i Gadekæret har ødelagt hans liv. I dag føler han, at han går rundt med en kniv i ryggen. Dolket af sine kolleger
År: 2005 Nr.: 21
I dag næsten fire år efter pædofili-anklagen nager tvivlen stadig pædagogisk konsulent Jette Pedersen
År: 2005 Nr.: 21
Du skal have lyst til at arbejde med børn og ofre. For i pædofilisager er alle ofre, mener kriminalassistenterne Hanne Pedersen og Steen Hansen fra Gladsaxe Politi. De har videoafhørt over hundrede børn
År: 2005 Nr.: 21
Manden er færdig som pædagog, tænkte Susanne Nielsen, da mistanken om sexovergreb landede på hendes bord. Hun var leder af børnehaven Gadekæret i Ledøje. Tilbage står billedet af svigt
År: 2005 Nr.: 21
Tvivl og panik er pædofili-anklagens tro følgesvende. Fordi seksuelle overgreb mod børn stadig er et stort tabu, mener etnograf Anette Hammershøi. I 2001 ramte panikken Ledøje. En pædagog i landsbyens børnehave blev mistænkt
År: 2005 Nr.: 21
En høj grad af selvforvaltning skal puste nyt liv i de små lokalsamfund i den kommende Ny Holbæk Kommune efter kommunalreformen. BUPL Vestsjællands Amt frygter, at helheden på det pædagogiske område går tabt i decentraliseringens ånd
År: 2005 Nr.: 21
Forældre råbte ad personalet, kommunen og hinanden, efter at en pædagog i børnehaven Gadekæret blev mistænkt for overgreb. Børn&Unge har talt med en far, der rasede, og med formanden for bestyrelsen, som forsøgte at mægle
År: 2005 Nr.: 21
Trange daginstitutionsbudgetter går ud over den årlige kolonitur. I Ryslinge Kommune har over halvdelen af daginstitutionerne på grund af nedskæringer valgt kolonien delvist eller helt fra. Andre institutioner tænker kreativt for at finde plads i budgettet. Børn&Unge tog med Myretuen på koloni og oplevede, hvad andre går glip af
År: 2005 Nr.: 20
Tino er en handskedukke, som skal hjælpe børnene fra Spiloppen på Frederiksberg over broen mellem børnehave og skole. I brobygningssystemet Tino lægger man vægt på, at børnehaven og skolen kender hinandens mål, metoder og forventninger. For brobygning nytter ikke, hvis man ikke ved, hvad der er på den anden side af broen, mener initiativtager Jytte Sidelmann
År: 2005 Nr.: 20
En ny rapport fra Center for Ligestillingsforskning sætter fokus på mænd, der vælger at arbejde i traditionelle kvindefag, herunder pædagogfaget. En af konklusionerne er, at mændende også privat får større forståelse for de bløde værdier, og til gengæld tilfører de de bløde værdier noget maskulint
År: 2005 Nr.: 20
Tidligere ville de andre børn ikke lege med Sebastian, og han blev ofte ked af det, fordi han ikke forstod, hvad der foregik rundt om ham. I dag bliver han behandlet for APD, og han er langsomt ved at få en normal barndom
År: 2005 Nr.: 20
Talepædagoger, psykologer, hørelæger og pædagoger overser ofte hjernelidelsen APD hos mange børn. Børnene bliver derfor fejldiagnosticeret som f.eks. DAMP-børn eller autister og ender ofte i specialklasser. Flere af børnene kunne dog helbredes
År: 2005 Nr.: 20
Jakob er født med Downs Syndrom. Han er mongol og vil altid være afhængig af, at andre tager styringen i hans liv. Derfor ville forældrene have valgt ham fra, hvis de havde haft valget. Det havde de ikke
År: 2005 Nr.: 19
I Børnehuset Klostervangen i Århus kan pædagogerne bruge hænderne til andet end at snøre støvler og pudse næser. Igennem et halvt år har de med hjælp fra to fagfolk bygget deres eget halmhus. Det giver både stolthed, sammenhold - og mere plads til børnene
År: 2005 Nr.: 19
Det tog børnehaveklassen 20 år at blive anerkendt og respekteret. Det er dér, sfo'erne er nu, siger forskeren, lektor Stig Broström, som mener, det er på tide at få besvaret spørgsmålet: Hvad er en god fritidspædagogik?
År: 2005 Nr.: 19
Loven, der tillader forældrebetalte madordninger i børnehaver, er ændret, så forældrene også skal betale for køkkendamens løn. Desuden kan private nu lovligt tjene penge på at drive daginstitutioner. BUPL ser kritisk på det hele
År: 2005 Nr.: 18
Det kan lade sig gøre i Italien og i Sverige, så hvis vi vil, kan vi også gøre det i Danmark - igen.
År: 2005 Nr.: 18
I Nøddeboparken har personalet igennem to år arbejdet med at udvikle og ændre hele huset. Målet var blandt andet at sænke stressniveauet både for børn og voksne. Samtidig har man også arbejdet med stress på det mere individuelle plan
År: 2005 Nr.: 18
Børnehavebørn og skolebørn fra den integrerede daginstitution Regnbuen har med hjælp fra en forfatter skrevet deres helt egen bog om den forheksede Prins Toruk's forunderlige rejse. Børnene har også indspillet scener fra bogen på dvd. Begge dele bliver nu udgivet
År: 2005 Nr.: 18
På trods af, at kommunerne har været med til at indgå en rammeaftale om seniorpolitik, er det de færreste kommuner, som tilbyder pædagoger seniorordninger. Det viser en rundspørge til BUPL's lokalafdelinger. Samtidig trækker mange pædagoger sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, hvilket aftalen ellers skulle være med til at forhindre
År: 2005 Nr.: 17
Antallet af børn og unge i behandling i det psykiatriske system er steget med cirka 400 procent i perioden fra 1994-2002. Der er mange steder flere måneders ventetid til Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Til stor frustration for pædagogerne
År: 2005 Nr.: 17
I børnehaven Malmparken i Ballerup er tre medarbejdere på en seniorordning. Pædagogen Grete Dahl Petersen nyder at slippe væk fra larmen, når hun tager en ekstra fridag hver 14. dag
År: 2005 Nr.: 17
Valgflæsk kalder man det, når politikerne strør om sig med løfter om bedre tider, medvind på cykelstierne eller mere kvalitet i daginstitutionerne. Også ved dette års valg i februar skortede det ikke på de lovende ord, men denne gang vil BUPL følge op på politikernes valgløfter
År: 2005 Nr.: 16
Næsten hver femte kvindelige pædagog og hver tiende mandlige pædagog er udsat for vold på jobbet, viser en ny rapport. Tallene svarer til mere end en tredobling på knap 10 år i andelen af pædagoger, som har oplevet psykisk eller fysisk vold på arbejde. Undersøgelsens forfatter er forbavset og kalder på handling
År: 2005 Nr.: 16
Flere pædagoger er nummer et på ønskelisten, hvis de selv kunne bestemme i Børnehaven Fyrkildevej i Aalborg Øst. Institutionen er en af de fem institutioner, hvis data lægges i en tidskapsel og tages frem ved næste valg
År: 2005 Nr.: 16
I Børnehaven Lykkebo i Hedensted har pædagogerne været på kursus i sund kost og fysisk aktivitet. Det har givet dem viden og motivation til især at sætte fokus på den sunde mad. Projekt "Børnehaver i Bevægelse" skal hjælpe pædagoger til at hjælpe børn med at leve sundt, så den eksplosive stigning i antallet af fede børn standses
År: 2005 Nr.: 15
Arbejdstilsynets emneindsats viste i 2003, at hver femte institution ikke opfylder de formelle krav til arbejdsmiljøet. På en konference sidste torsdag kom det frem, at daginstitutionerne stadig slækker på brugen af arbejdspladsvurderinger (APV'er). Især når det gælder dokumentation af de ansattes psykiske belastninger
År: 2005 Nr.: 15
Hvis pædagoger ikke har tid nok til børnene og slet ikke til de truede børn, så må daginstitutionerne rationalisere, mener familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K). Han kommer fra en hård finans- og arbejdsgiververden og vil nu være børnenes minister. Bedste kvalifikation er, at han er far
År: 2005 Nr.: 15
" Hvis vi mener noget med innovationssamfundet og iværksætter-Danmark, så skal der sættes ind med kvalitet allerede i de første offentlige tilbud, børnene mødes med.
År: 2005 Nr.: 15
Der går en lige linje fra reformen i 1970 til BUPL's dannelse i 1973 og daginstitutionernes kommunalisering i 1976
År: 2005 Nr.: 14
Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse kommuner vil gerne lægges sammen til en ny stor kommune med 66.000 indbyggere. Politikerne mener, at en fusion vil give bedre velfærd, og det vil pædagogerne dem fast på. Midlet er en "indsatsstyrke"
År: 2005 Nr.: 14
Han blev født i en kirke. Næsten. Senere bombet ud af Berlin. Nu er han den gale kirkesanger i Gudum ved Struer og løber maraton i Berlin. Blandt andet. Ind imellem har Hans Schwenker været pædagog i 25 år
År: 2005 Nr.: 13
Laila Kanafani arbejder med børn og kunst for kunstens skyld, men også fordi børn lærer så meget, mens de udtrykker sig kunstnerisk. Hun har arbejdet med kunstprojekter i børnehaver i Libanon, og hun uddanner kunstpædagoger både der og i Danmark
År: 2005 Nr.: 13
Når forældre bliver usikre på deres evner som forældre, spørger de pædagogerne til råds. Og selvom det er tidskrævende, er pædagogerne de helt rigtige til at støtte og vejlede forældre i børneopdragelse, mener familieterapeut Jesper Juul. En SFO i Sabro ved Århus har gjort forsøg med forældrekurser i institutionen
År: 2005 Nr.: 13
Arbejdstilsynets smileyordning tegner i en række tilfælde et forhastet og forkert billede af arbejdsmiljøet i daginstitutionerne. De glade og sure munde har mange steder ikke hold i virkeligheden, viser Børn&Unges rundringning til en række smiley-tildelte daginstitutioner
År: 2005 Nr.: 13
I Hvidovre arbejder en børnehave, et fritidshjem og en skole for tredje år i træk sammen om at lette overgangen mellem de forskellige institutioner for børnene. Emnet er identitet og selvforståelse, metoden er billedkunst og teater
År: 2005 Nr.: 13
I eventyrenes verden kan børn gå på opdagelse i deres følelsesliv, uden at det er farligt, for det ender jo godt til sidst. Psykolog Lene Brok har længe arbejdet med at få den mundtlige fortælling ind i daginstitutionerne i form af eventyrtimer
År: 2005 Nr.: 12
Ni ud af ti stemte ja til den ny overenskomst. Det er det næsthøjeste ja-flertal, siden BUPL i 1977 indgik sin første overenskomst. Stemmedeltagelsen på 46,5 procent er til gengæld den næstlaveste i historien
År: 2005 Nr.: 12
Børn og pædagoger i Ishøj Kommune står i kø for at komme på opdagelse i naturen med naturvejleder Willy Boje. I Naturværkstedet kan man lave bål, tage på ture i skoven og finde pruttende larver i køkkenhaven
År: 2005 Nr.: 11
" Vi kan ikke snakke os fra det ved alene at fokusere på besparelser og strukturændringer
År: 2005 Nr.: 11
Fra 2003 til 2004 steg antallet af afskedigelsessager blandt pædagoger med 14 procent, og den triste udvikling fortsætter, vurderer sagsbehandlere i BUPL. Sagerne handler ikke mindst om dårligt psykisk arbejdsmiljø, og pædagoger ses nu ofte på arbejdsmedicinske hospitalsafdelinger, fortæller psykolog
År: 2005 Nr.: 11
Se børnehaven som en feriekoloni og eksperimentér med langsomme børnehaver, foreslår en ny undersøgelse af daginstitutioner på Møn og i Silkeborg. Den kortlægger for første gang, hvordan pædagoger og dagplejere bruger tiden med børnene
År: 2005 Nr.: 10
En institutionsleder har i to institutioner i Juelsminde Kommune kørt sit personale i sænk. En arbejdspsykologs rapport påpeger, at flere ansatte i Hornsyld Idrætsbørnehave i efteråret 2004 havde samme symptomer som personer, der har været udsat for mobning, vold eller gidselstagning. De ansatte har kommunen fyret. Lederen er der stadig
År: 2005 Nr.: 10
Han er pædagog. Og han er pladeaktuel. "The greatest fool" hedder hans debutalbum, og spørger man Jesper Hempler selv, er det måske, hvad han er, når han vælger at debutere som sanger i en alder af 45
År: 2005 Nr.: 10
I Tårnby Kommune på Amager står it åbenbart for "ikke tiltrængt". Daginstitutionerne har ikke adgang til it, og der kan gå op til 10 år, før de får det. Derfor er de henvist til at låne sig frem, når de har ærinder på nettet. Skudt i hovedet, mener den lokale BUPL-fagforening
År: 2005 Nr.: 10
Mens forskere diskuterer, hvad fattigdom i Danmark er, lever op mod 90.000 børn i fattigdom. I Tranekær er hvert sjette af kommunens børn fattige - dobbelt så mange som på landsplan. "Her er ingen fattige børn," lyder det fra borgmester Jørgen Nielsen
År: 2005 Nr.: 09
FN's Børnekonvention forpligter medlemslandene - heriblandt Danmark - til at udbrede kendskabet til menneskerettighederne. På Gedved Seminarium har man taget konsekvensen og indført et obligatorisk forløb om menneskerettigheders betydning for det pædagogiske arbejde
År: 2005 Nr.: 09
Pædagogerne brænder for musik, sang og bevægelse i Musikbørnehaven i Kolding. Det smitter af på børnene
År: 2005 Nr.: 08
Da Ribe Kommune i 2000 indførte intern kontraktstyring på daginstitutionerne, var pædagogerne meget skeptiske, fordi kontrakterne var hårde og fyldt med tal. Efter fem års udvikling er kontrakterne bløde og dialogorienterede
År: 2005 Nr.: 08
Et barn kan blive kvalt i sin anoraksnor på vej ned af en rutschebane eller få fingrene klemt i en gynges ophæng. Københavnske daginstitutioners nyindkøbte legeredskaber er fyldt med farer og konstruktionsfejl, viser inspektionsrapporter. Københavns Kommune er blot en blandt 35 kommuner, som melder, at der er problemer med sikkerheden
År: 2005 Nr.: 07
Når børn har problemer, skyldes det ofte, at de ikke har lært visse færdigheder endnu. I en ny pædagogisk metode "Jeg kan" hjælpes børn til at lære de færdigheder, de mangler. Ophavsmanden, den finske psykiater Ben Furman, hævder, at metodens 15 trin ikke kun løser barnets problemer, men har en positiv effekt på familie, venner og øvrige netværk, fordi de inddrages i barnets projekt
År: 2005 Nr.: 07
Børn med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig lige så godt som danske børn, selv om deres familier har færre ressourcer end danske familier. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet af syvårige børn fra indvandrer- og flygtningefamilier
År: 2005 Nr.: 06
En ny model for tildeling af ressourcer på klubområdet er kommet på plads i København. Modellen indebærer bl.a. flere midler til det opsøgende arbejde og mere lokalt samarbejde mellem klubberne. Den får hård kritik fra en række klubledere, der mener, at aftalen er for slap
År: 2005 Nr.: 05
Pædagoger og kommuner over hele landet melder nu om endnu flere eksempler på, at sikkerheden ikke har været i orden på nyindkøbte legeredskaber
År: 2005 Nr.: 05
Når et menneske mister sit arbejde, mister hun samtidig kontrollen over en meget vigtig del af sin tilværelse. Det kan være yderst stressende og usundt - for nogle få er det direkte livsfarligt, mener ekspert i konsekvenser af ledighed
År: 2005 Nr.: 04
Unge sjusker forfærdeligt med sproget og er under påvirkning fra vulgær populærkultur. Sådan lyder ældre generationers evige klager over unges sprog. "Sure gamle mænd bør holde sig langt væk fra sproget," siger en sprogforsker. Ligeglade voksne skader børnene, mener psykolog
År: 2005 Nr.: 04
Glæde, forundring og et "mon det nu også passer" hos Amager-pædagoger over valgkamps-løfter om bedre forhold på daginstitutionsområdet
År: 2005 Nr.: 03
Menneskelig varme, rolige børn og taknemmelige forældre. 15 pædagoger fra København suger en masse godt til sig under studietur i Rom
År: 2005 Nr.: 03
Børn skal ses, høres og anerkendes. De skal føle sig trygge og have tillid til de voksne, som de omgås, mener pædagogerne i Børnehuset Planeten på Frederiksberg. De arbejder med anerkendende relationer og med Marte Meo for at blive bedre til at se, hvad børnene viser dem
År: 2005 Nr.: 03
De store hjerter og de gode viljer er ikke nok, når det gælder behandlingen af omsorgssvigtede børn, mener man på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem. Her er professionalismen sat i højsædet overfor de 20 børn i alderen 0-6 år, der for en kortere eller længere periode er blevet anbragt udenfor hjemmet
År: 2005 Nr.: 02
Bodil Tyron er på efterløn og bruger næsten al sin tid på at være mentor for en ung mor på Alexandrakollegiet, passe børn, være voksenven og frivillig i Mødrehjælpens genbrugsbutik
År: 2005 Nr.: 02
Natur, bevægelse, kost og krop spiller en vigtig rolle i Outrup Børnehave. Alle børnene har deres egen Børnenes Bog, og her er der både aftryk af hænder og sat tal på højde og vægt. Dårlig idé, siger psykolog. Nej, siger børnehavens leder, for vi sætter fokus på forskellighed som noget positivt
År: 2005 Nr.: 02
I Horsens har man dæmpet støjniveauet i kommunens daginstitutioner og gjort mere, end loven byder. "Pral," siger den arbejdsmiljøansvarlige i BUPL Vejle Amt. Han mener, Horsens gør, hvad der bør forventes af en kommune med store støjproblemer
År: 2005 Nr.: 02
Pædagogen Helle Lindahl har skrevet den bog, hun altid selv har savnet i sit arbejde. En legebog med 200 lege, som hun håber vil inspirere til, at voksne og børn leger mere sammen. For når man leger, knytter man sig tættere til hinanden og lærer en masse, mener hun
År: 2005 Nr.: 01
Det begyndte med kursus i førstehjælp til pædagogerne. Nu er førstehjælp i omsorg blevet hverdag for både børn og pædagoger i den integrerede daginstitution Humlegården. En af gevinsterne er, at der er blevet mindre mobning
År: 2005 Nr.: 01
I Kolding undrer de sig i Fabrikkernes Børnehave. Institutionen havde kun modtaget én ansøgning på to ledige pædagogjob, da ansøgningsfristen udløb. Og det er ikke mange i et område med flere hundrede ledige pædagoger, mener lederen
År: 2005 Nr.: 01
Børn får endnu mere ud af at få læst op i børnehaven, hvis pædagogen stopper op og snakker med børnene om handlingen og konkrete ord. Samtidig er det sjovere at læse for dem
År: 2005 Nr.: 01
Arbejdsløsheden for pædagoger er steget voldsomt i de sidste to år. Det er især gået ud over pædagoger med mange års erfaring, som nu har ekstra svært ved at finde et job, hvis de bliver ledige. Institutionerne sorterer de erfarne fra, bl.a. fordi de ligger på et for højt løntrin
År: 2005 Nr.: 01
Pædagogen Annabella Aros på 57 år er begyndt i praktik i en børnehave. Hun har ikke opgivet at finde et rigtigt job som pædagog, selv om hun har fået at vide, at hun er for dyr. Hvis det ikke lykkes for hende at finde drømmejobbet, har hun overvejet at søge et job som medhjælper og dermed gå ned i løn
År: 2005 Nr.: 01
En gruppe pædagoger, lærere, kulturfolk og en lektor i datalogi har i fire år brugt hinandens forskellige indgangsvinkler til børn og medier
År: 2004 Nr.: 44
Per Schultz Jørgensen, Erik Sigsgaard, Jesper Juul og John Aasted Halse er vrede og skuffede. I manifestet "Forræderiet mod børns opvækst" lader de harmen over det, de kalder et megaudsalg af kvalitet i børns liv og et kæmpeskred i velfærdssamfundets omsorg for de svageste, få frit løb
År: 2004 Nr.: 44
Pædagoger, forældre og dagplejere var usikre, da Trundholm Kommune nedlagede dagplejen og flyttede børn og dagplejere over i børnehaven Solstrålen, som blev lavet om til en integreret institution. I dag er alle enige om, at ændringen er en succes
År: 2004 Nr.: 44
De såkaldte profitbørnehaver spås ikke nogen stor fremtid i en undersøgelse lavet for den pædagogiske branche. Alligevel frygter BUPL, at de vil øge de sociale skel mellem børn
År: 2004 Nr.: 43
Det generte barn. Klovne-barnet. Det aggressive barn. Flygtningebørn udvikler mange forskellige "ansigter",når de ikke har sproget tilfælles med danske børn i daginstitutionerne. Det giver pædagogerne nogle helt særlige udfordringer, viser projekt i Odder
År: 2004 Nr.: 43
I Tyskland er dukketeater en udbredt metode i politiets forebyggende arbejde. I over 50 år har uniformerede betjente taget ud til skoler og børnehaver med dukker og scene for at lære børnene gode trafik- og miljøvaner. Samtidig benytter de lejligheden til at indgyde børnene tillid til politiet
År: 2004 Nr.: 43
Efter 10 måneders ledighed og 35 ansøgninger uden en eneste samtale er den 30-årige nyuddannede pædagog Berith Aarup ved at tabe modet. Og spørgsmålet er nu, om hun skal rejse til storbyen. Eller lavet noget helt andet
År: 2004 Nr.: 42
Regeringen har afsat 33,9 millioner kroner til blandt andet uddannelse af pædagoger i pædagogiske læreplaner. "Det forslår som en skrædder i helvede," mener roskildeborgmesteren Bjørn Dahl (V). I BUPL er man enig
År: 2004 Nr.: 42
Pædagoguddannelsen, arbejdsmiljøet, lønnen og anerkendelsen af pædagogernes arbejde. Det kan alt sammen blive bedre, mente formand Birgit Elgaard, der i sin beretning gav Danmark dumpekarakter. "Hvorfor ikke have verdens bedste daginstitutioner som ambition?" spurgte formanden og spejdede mod Sverige efter inspiration
År: 2004 Nr.: 41
Der er politisk fokus på folkeskolen, og det er naturligvis også godt. Men hvor bliver visioner på institutionsområdet af?
År: 2004 Nr.: 40
Ledere af daginstitutioner hentes typisk fra egne rækker i kommunen og bliver på posten i mange år. Det hindrer friske øjne i at komme til at se på udviklingen, advarer professor Kurt Klaudi Klausen
År: 2004 Nr.: 40
På Byggelegepladsen Midgård i Ballerup sluttes ugen altid af med en omgang rollespil i de overbevisende omgivelser. Orker, elver, sigøjnere, prinsesser og konger kæmper side om side i kampen mellem det gode og det onde
År: 2004 Nr.: 39
Ole Lund efterlyser flere tosprogede børn til sin institution, fordi pædagogerne er gode til at tage sig af dem. Han ved, andre vil betakke sig for at få flere, men Ole Lund ser det som udviklende pædagogisk og menneskeligt
År: 2004 Nr.: 39
Rollespil har bredt sig i de danske institutioner inden for de sidste tre til fire år, men hvad er det egentlig, og hvilke pædagogiske gevinster ligger der i spillene? Pædagog Lars Andersen og Claus Raasted har skrevet en bog til begyndere om rollespillets pædagogiske muligheder
År: 2004 Nr.: 39
Er modulordninger rene besparelser, der er pakket ind i pæne hensigtserklæringer om forældres frie valg? Eller er de et tilbud, der kommer både børn og voksne til gode? Meningerne er delte og erfaringerne ligeså
År: 2004 Nr.: 39
Om at være dansk pædagog i en argentinsk børnehave, hvor de voksne styrer for vildt, børnene næsten er for artige, og historieundervisningen er det centrale
År: 2004 Nr.: 38
Læring er på mode inden for dansk småbørnspædagogik. Pædagoger taler om læring i stedet for udvikling. Hvorfor gør de det? Og hvad betyder det for pædagogikken og for pædagogfaget? Børn&Unge har talt med forskellige eksperter for at få svar på spørgsmålene
År: 2004 Nr.: 38
Halvdelen af landets kommuner skærer ned på daginstitutionerne til næste år, og kun otte procent tilfører institutionerne ressourcer til arbejdet med læreplaner. Det viser en undersøgelse, Vilstrup Research har gennemført for BUPL og PMF
År: 2004 Nr.: 38
Generalforsamlingen i BUPL Afdeling 3 blev præget af et massivt stormløb på Ballerup Rådhus fra ledere af alle institutionstyper, der betegner kommunens politik på børne- og ungeområdet som management-orienteret og DJØF'iseret
År: 2004 Nr.: 37
Bornholm er foran resten af landet i forhold til den kommende kommunalreform. For snart to år siden gennemgik øens kommuner en sammenlægning med amtet, og det var konsekvenser af denne omlægning, der fyldte og bekymrede på BUPL Bornholms generalforsamling i sidste uge
År: 2004 Nr.: 36
En mentorordning, tutorer, ekstra vejledningstimer og indslusning gennem Pædagogisk Grunduddannelse (PGU). Det er tiltag, der, ifølge en ny projektrapport fra CVU Vest, kan integrere etniske pædagogstuderende på pædagogseminarierne
År: 2004 Nr.: 36
Rabo A/S og tidligere pædagog Mari-Anne Bryder har stor succes med at importere trommer fra Ghana og sælge dem til danske børneinstitutioner. Produktionen af en tromme giver fuldtidsarbejde til fem familiefædre, som derved kan brødføde deres familier
År: 2004 Nr.: 35
Fint fremmøde på BUPL Sydslesvigs generalforsamling, hvor formanden efterlyste mere solidaritet. Samtidig ville hun også slå et slag for mere synlighed til den lille fagforening
År: 2004 Nr.: 35
Der var ingen timelang formandsberetning fra talerstolen på Roskilde Amts Generalforsamling. Diskussioner ved bordene medførte, at de fremmødte medlemmer også i plenum tog ordet. "Det er på tide at smide mundkurven," lød det fra salen. Det gjorde pædagogerne især i diskussionen om løn og fratædelsesgodtgørelser til valgte tillidsmandsfolk. Der var kampvalg til bestyrelsen
År: 2004 Nr.: 35
Tre dages pædagogstrejke rokker ikke ved millionbesparelse i den midtfynske kommune Ryslinge. Nedskæringerne bringer blot Ryslinge på niveau med nabokommunerne, siger byens borgmester. Det kalder BUPL's formand på Fyn for "fup og svindel". Normeringerne bliver lavere, siger han
År: 2004 Nr.: 35
Dansk Pædagogisk Historisk Forening har åbnet museal samling af legetøj, materialer, bøger og tidsskrifter. Visionen er et egentligt museum
År: 2004 Nr.: 35
Brugerundersøgelser siger intet om kvaliteten af daginstitutionerne, pædagogerne kan ikke bruge dem til ret meget, og politikerne bruger dem ofte til at profilere kommunen, mener forsker Bente Bjørnholt fra Aalborg Universitet
År: 2004 Nr.: 35
250 overenskomstløse friskoler får nu et tilbud, som deres egen forening siger god for: Skriv under på den stiplede linje, og I har en overenskomst med BUPL
År: 2004 Nr.: 34
Kan æbler sejle? Kan sten? Hvad lærer man af at vaske borde og skære frugt? Og af at bære en gryde med sand fra den en ende af legepladsen til den anden? I Vægterparken har pædagogerne taget udgangspunkt i hverdagslivet for at finde ud af, hvornår, hvad og hvordan børn lærer
År: 2004 Nr.: 34
Pensionistsektionen er en voksende og aktiv medlemsgruppe i BUPL. Det fremgik ikke mindst af årsmødet sidste tirsdag, hvor 189 pensionerede pædagoger fra hele landet mødte op i Amager Selskabslokaler i København for at spise frikadeller og diskutere deres fælles fag
År: 2004 Nr.: 33
Ryvang 2 er en idrætsbørnehave, og gennem pædagogisk idræt går pædagogerne efter "de gyldne øjeblikke". For det er i disse øjeblikke, hvor tid og sted forsvinder, og hvor man mentalt og fysisk er hundrede procent koncentreret, at både børn og voksne lærer mest
År: 2004 Nr.: 33
Hvis vi vil bevare kvaliteten i institutionerne, er modulordninger generelt en dårlig ide.
År: 2004 Nr.: 32
Motorik og muskler har godt af, at børn går i naturbørnehave. Det har flere forskere vist. Nu er to seminarielærere gået et skridt videre. De har undersøgt, hvordan børn oplever naturen og bruger den i fælles lege og til egen fordybelse
År: 2004 Nr.: 32
Maden i børnehaverne er sundere end sit rygte, viser ny undersøgelse. Men alt for mange børnehaver mangler et ordentligt køkken, og børnene deltager for lidt i indkøb og madlavning, mener manden bag undersøgelsen
År: 2004 Nr.: 31
Forbud mod søde sager giver energiske børnehavebørn i Red Barnets Børnehave i Horsens
År: 2004 Nr.: 31
Hvis sukker blev opfundet i dag, ville det være på listen over forbudte stoffer. Alligevel har alt for mange børn i Danmark et overforbrug af sukker, som bringer dem i fare for at få blandt andet adfærds- og indlæringsproblemer. Midtbyens Ungdomsskole møder disse børn og gør noget ved deres problemer
År: 2004 Nr.: 30
Ledercoaching kan være et eminent værktøj, skrev vi i Børn&Unge nr. 23. Men den leder, der blev coachet, Naja Kleist fra Carls Børnehave i Odense, har i sin tid som leder af institutionen trukket et fortvivlende spor af samarbejdsvanskeligheder og fyringssager efter sig
År: 2004 Nr.: 30
Langt de fleste gør, men det er ikke alle børnefamilier i Danmark, som benytter offentlige dagtilbud. Ny undersøgelse afdækker, hvilke børn det er, der ikke kommer i institution
År: 2004 Nr.: 30
Der bliver ikke lavet læreplaner for SFO'erne, lover undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). Men der skal laves en indholdsbeskrivelse af SFO'erne, som skal føre hen til en egentlig bekendtgørelse
År: 2004 Nr.: 29
De findes overalt - børn, der ikke siger et ord. Og det kan virke voldsomt provokerende, når børn ikke taler, ikke svarer, ikke ytrer sig overhovedet. Men tavsheden kan brydes ved at acceptere barnet frem for at presse det, viser erfaringer fra Horsens, hvor en tavs dreng gennem flere år gav pædagoger og behandlere grå hår i hovedet
År: 2004 Nr.: 29
Pædagoger på Fyn skal henvise forældre med alkoholmisbrug til behandling. Det ser Sundhedsstyrelsen gerne, at pædagoger i resten af landet lærer af
År: 2004 Nr.: 29
Nye regler betyder, at institutioner må opfordre mænd til at søge pædagogstillinger. Det kan give mere lige kønsfordeling, vurderer kønsforsker
År: 2004 Nr.: 29
Børnehaven Gårdhaven i Bramming blev i løbet af et par uger hårdt ramt med besøg af ræven og flere indbrud. Det var virkeligheden, der kom brasende ind i trygge rammer
År: 2004 Nr.: 29
Blomstermedicin hjælper urolige børn til at blive mere rolige og i cremeform kan blomsterne få sår til at hele hurtigere og gøre mindre ondt. Det fortæller pædagogerne i en ellers helt almindelig børnehave i Kirke Hyllinge
År: 2004 Nr.: 28
En ny rapport viser, at støj kan give mange andre skader end høreproblemer. Blandt de mere upåagtede skader er hjertekarsygdomme og fosterskader. Støjen i institutionerne er dog ikke skadelig for et foster, vuderer forsker
År: 2004 Nr.: 28
Det alternative vinder frem i Danmark, og dermed også i institutionsverdenen. Kinesiologi, NLP, blomstermedicin og børnehaver indrettet efter Feng Shui-principperne er allerede en del af virkeligheden, men eksperter maner til forsigtighed. Det er nemlig ikke dokumenteret, at metoderne virker, og så er de nyreligiøse, mener en religionshistoriker
År: 2004 Nr.: 28
Pædagogerne i Hyllinge-Lyndby Børnehave har forbedret forholdet til hinanden og forældrene. Og så er de blevet bedre til at forstå børnene. Metoden hedder NLP
År: 2004 Nr.: 28
De børn, der har flest problemer, får ikke hjælp og slet ikke tidligt nok. En ny undersøgelse viser ellers, at disse børn kan spottes allerede, mens de er små. Else Christensen fra Socialforskningsinstituttet, der har lavet undersøgelsen, mener, at pædagogerne ser disse børn, men mangler redskaber til at hjælpe
År: 2004 Nr.: 28
I uge 32 var der overnattende gæster i Idestrup Børnehave. Venskabsbørnehaven fra Tjekkiet havde endelig fået mulighed for at tage turen op til deres danske venner på Falster, hvor de nød naturen, den friske luft og udvekslede pædagogiske erfaringer
År: 2004 Nr.: 28
Helene Konner går rundt med en leder i maven. Men den 37-årige pædagog har været bange for at springe ud i jobbet. Nu prøver hun sine evner af på et kursus for førledere
År: 2004 Nr.: 28
Med støtte fra sponsorer regner Børns Vilkår med at tilbyde 300 børn, der har mistet, plads i en sorggruppe inden året er omme. Her får de lejlighed til at snakke om deres sorg med andre børn i samme situation
År: 2004 Nr.: 28
Annoncehajer forsøger at sælge daginstitutioner plads i forskellige registre på internettet. Det kan vise sig at blive meget dyrt at sige ja til sådan en annonce. Desuden er det en ydelse, institutionerne slet ikke har brug for
År: 2004 Nr.: 27
... man må jo sige, at linjerne mellem "duer" og "duer ikke" bliver trukket op, så enhver kan se det!
År: 2004 Nr.: 27
Tre institutioner i Søllerød Kommune mistede tilsammen 600.000 kroner på at lease tre kopimaskiner. Derfor må institutioner i Søllerød ikke længere indgå leasing-aftaler. Kommunen risikerer nu et sagsanlæg, fordi den offentligt har beskyldt firmaet Printgruppen for at snyde
År: 2004 Nr.: 27
Tre dage om ugen laver børnehaven Gl. Ajstrup Skole mad over ild til 130 børn, og de spiser udendørs året rundt. Det giver børnene et sundt forhold til maden, mener kostvejleder
År: 2004 Nr.: 27
Oliver har mange ordkort i sin kasse, andre har ingen eller ganske få. I Børnehaven Porskjær i Galten skriver børnene de nære og kære ord på kort, hvis de har lyst. Personalet har besluttet at gøre op med års forskrækkelse for bogstaver, ord og tal i børnehaven. Nu støtter de børnene i deres åbenbare interesse for at skrive
År: 2004 Nr.: 27
I Kong Oscars Børnehave er der både tid til fordybelse og omsorg. Plads til børnenes egne ideer, personalets engagement, til haven, der giver mad året rundt, og til dyrene, som skal passes og plejes. Kong Oscar ligger i Må-godt-land, men også i Søborg ved København
År: 2004 Nr.: 26
Forældres tilfredshed med institutionerne ligger lavt i Esbjerg, hvis man sammenligner med andre kommuner. De er bl.a. utilfredse med den tid, der er til børnene. Omvendt er forældrene glade for pædagogerne
År: 2004 Nr.: 26
Børn vil bevæge sig mere, hvis de kan komme til at dyrke idræt i timerne umiddelbart efter skoletid. Det er tanken bag 11 fyrtårnsprojekter, som kulturministeren støtter med 16 millioner kroner. Projekterne involverer også pædagoger, der skal blive bedre til at tilbyde idrætsaktiviteter
År: 2004 Nr.: 26
Gladsaxes børn skal lære noget hver dag. Vel at mærke noget de også selv er optaget af at lære. Målrettet, procesorienteret pædagogik kombineret med nærhed, kontinuitet og fordybelse giver færre konflikter og mere dialog mellem børnene, oplever børnehaveleder
År: 2004 Nr.: 25
I Gladsaxe er de i gang med at videreudvikle læreplanernes og dermed daginstitutionernes indhold i en anerkendende
År: 2004 Nr.: 25
Læreplaner fører ikke nødvendigvis til den praksis, som de overordnede rammer lagde op til, viser erfaringen fra Sverige. Nogle steder er indlæring blevet en del af førskolernes praksis, viser svenske erfaringer
År: 2004 Nr.: 25
Børn lærer mest intenst gennem leg. For når lysten driver værket, og læringen går som en leg, hænger det, der skal læres, bedre fast. Teorien om nydelsesfuld læring hedder Flow og er videreudviklet af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU. Han mener, at læreplaner kan være o.k., hvis de bliver brugt i respekt for, at børn lærer effektivt gennem leg
År: 2004 Nr.: 24
Hvad er dansk kulturarv, og kan nutidens børn bruge den til noget? Kulturarvsstyrelsen vil de næste tre år støtte kommuner og lokale projektmagere, der vil formidle den lokale kulturarv til børn. Det første projekt er allerede på vej i Gentofte Kommune
År: 2004 Nr.: 24
I sønderjyske Arrild har de både børnehave, SFO og skole under samme tag, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger er udviklet fra bunden. Det har stor betydning for indskolingen i den lille by
År: 2004 Nr.: 24
Gå i øjenhøjde med børnene og se, hvad de er optaget af, og lad det bestemme kursen for de pædagogiske aktiviteter, mål og delmål for læreplanen. Den skal formuleres i forlængelse af børnenes interesse og engagement - for der ligger deres potentielle udviklingszone, siger forsker Pernille Hviid
År: 2004 Nr.: 23
Coaching kan være et eminent værktøj og et rum til refleksion, mener børnehaveleder Naja Kleist Stork. Når lederen bliver bedre, påvirker det hele institutionen
År: 2004 Nr.: 23
Det tager fire en halv time, når børnene fra børnehaven Kongerosen tager i svømmehallen. For en tur i svømmehallen handler også om sauna, massage, frokost og måske vigtigst af alt god tid
År: 2004 Nr.: 23
Hver måned modtager godt 8.000 ledere gratisbladet Institutionslederen, der kalder sig et uafhængigt fagblad. Men bladet er hverken uafhængigt eller et fagblad, siger mediejurist og fremhæver, at Institutionslederen mangler en klar skillelinje mellem reklame og tekst. Dermed bliver læserne vildledt og manipuleret
År: 2004 Nr.: 22
I otte år har skoler, SFO'er og børnehaver på Tåsinge kørt et indskolingsprojekt, hvor børnehavebørnene allerede i maj møder deres kommende klassekammerater, børnehaveklasseleder og SFO-pædagoger. Kodeordet er tryghed
År: 2004 Nr.: 22
Hvordan får man det maksimale ud af legepladsen? Ministeriernes Vuggestue i København har udforsket sagen
År: 2004 Nr.: 21
Pædagoger og andre faggrupper skal have mere viden, bedre rådgivning og faste planer for, hvad de gør for at hjælpe børn, der er i klemme i mors eller fars drikkeri. Derfor får landets amter nu penge til at ansætte en børnesagkyndig. Målet er at sikre, at barnet altid får den nødvendige støtte
År: 2004 Nr.: 21
Flotte politiuniformer og prinsessekostumer er blandt indholdet i Den Eventyrlige Kuffert. Kufferten er pædagog Elena Lenskjolds idé til, hvordan pædagoger bedre kan hjælpe børn fra misbrugsfamilier
År: 2004 Nr.: 21
Musikterapi har en evne til at skabe kontakt og kommunikation. I specialbørnehaven Lucernevej i Randers er musikterapi en integreret del af hverdagen
År: 2004 Nr.: 20
To danske firmaer er på markedet med digital teknologi til at holde en usynlig snor i børnene i forlystelsesparker og zoologiske haver. I fremtiden vil både børn og voksne blive udsat for her-og-nu-markedsføring, der vil bruge vores mobiltelefoner til med få meters nøjagtighed at afsløre, hvor vi befinder os.
År: 2004 Nr.: 20
Børns mavepine, hovedpine og ufrivillig afføring er nogle af de symptomer, der vidner om mistrivsel forårsaget af stress blandt børn. Men løsningen er ofte ligetil og ret banal, fortæller to erfarne pædagoger, der underviser daginstitutioner i at håndtere stress blandt børn
År: 2004 Nr.: 20
Institutioner med mange svage børn får næsten ingen ekstra personaletimer, viser en ny undersøgelse, der dækker det meste af landet. I skolerne er der langt større forskel på bemandingen til svage og stærke elever
År: 2004 Nr.: 20
Nye forestillinger for vuggestue- og små børnehavebørn var en mangelvare på årets børneteaterfestival. Men et par godbidder er der dog faldet af til de yngste.
År: 2004 Nr.: 19
Nye forestillinger for vuggestue- og små børnehavebørn var en mangelvare på årets børneteaterfestival. Men et par godbidder er der dog faldet af til de yngste.
År: 2004 Nr.: 19
Næste år, når eventyrdigterens 200 års dag for alvor skal fejres, kommer H.C. Andersen-forestillingerne uden tvivl til at stå i kø. Men allerede her i 2004 er der flere børneteatre end ellers, som har ladet sig inspirere af hans mageløse fantasi
År: 2004 Nr.: 19
Der er altid nok at vælge imellem, når der skal købes teater til de - i teatersammenhæng - store børn i skoler og på fritidshjem. I år blev adskillige nye, spændende forestillinger for de 6 - 12 årige præsenteret på årets Børneteaterfestival. Comedievognen har flottet sig ekstra og produceret hele to forestillinger til aldersgruppen.
År: 2004 Nr.: 19
Adoptivbørn reagerer ofte voldsomt på afsked eller berøring, fordi de er blevet forladt af deres mor og er følelsesmæssigt bagefter med at lære. En adoptivmor har taget initiativ til et kursus for pædagoger.
År: 2004 Nr.: 18
I 1990'erne investerede Pædagogernes Pensionskasse (PBU) i ejendomme landet over til billige penge. "Vi bygger til pædagoger med Lada og barnevogn, ikke yuppier med Volvo og hund," var slagordet. 15 år efter har pædagoger ikke råd til at flytte ind i ejendommene. "Vi er en pensionskasse og ikke et socialt boligselskab," lyder argumentet
År: 2004 Nr.: 18
Børn kan få værdifulde erfaringer med skriftsprog i uformel praksis mellem børn og voksne i institutionerne. Pædagoger svigter børnene, hvis de ikke introducerer det trykte og skrevne sprog i børnehaven, mener lektor Kjeld Kjertmann, DPU
År: 2004 Nr.: 18
I børnehaven Myretuen er papir snart en saga blot. Praktiske beskeder om skarlagensfeber, lus og "Husk lige cyklen i morgen" kan forældrene læse på computeren derhjemme. En stor del af den daglige kommunikation mellem pædagoger og forældre er gået online. Det giver mere tid til børnene
År: 2004 Nr.: 17
God ledelse kræver tid, tillid og tålmodighed. Det ved politikere og forvaltning i Karup Kommune, og resultatet er tilfredse institutionsledere og glade pædagoger
År: 2004 Nr.: 16
Børnene på Christiania vokser op med razziaer, hash og mediestorm. Børn&Unge har været på fristaden og se nærmere på deres situation
År: 2004 Nr.: 16
Når det kommer til stykket, så er det pengepungens tykkelse, der er afgørende for, hvor meget frit valg forældre har mulighed for.
År: 2004 Nr.: 16
I Danmark skal private institutioner have lov at kræve ekstra betaling af forældrene, mener regeringen. I Norge går politikerne den modsatte vej. Fra 1. maj lægger politikerne loft over betalingen til både private og offentlige børnehaver. De private børnehavers forening frygter kaos og "børnehavedød", men det afviser den ansvarlige minister
År: 2004 Nr.: 16
Pædagoger er ikke gode nok til at få deres mål omsat til bevidst pædagogisk praksis, viser ny undersøgelse af Stig Broström fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han mener, at et mere systematisk, analytisk arbejde med pædagogikken er nødvendigt, hvis børn skal lære noget af at gå i børnehave. Som det er nu, bygger praksis på tilfældigheder
År: 2004 Nr.: 15
Jytte Rahbek Schmidt er en ildsjæl. I hendes snart 85 leveår har hun leget, arbejdet og levet med musikken. Børn&Unge har mødt hende til en snak om rytmikkens indtog i institutionerne, kampen mod den traditionelle pædagogik og det arbejde, som har gjort hende til en af grundstenene indenfor børn og rytmik
År: 2004 Nr.: 15
Efter flere måneders forsinkelse har regeringen fremsat forslag, der skal lette vilkårene for private institutioner. Danske forældre har indtil nu været skeptiske over for alternativer til offentlig pasning, og hverken kommunerne eller BUPL tror på den store interesse fremover
År: 2004 Nr.: 14
Chancen for at få sig et måltid i daginstitutionen er markant størst i kommuner omkring hovedstaden, viser en ny undersøgelse af madordninger og kostpolitik
År: 2004 Nr.: 14
På handicap-SFO'en Klask i Odense er der ingen kære mor. De 30 handicappede børn ses som de børn, de er, og bliver ikke pakket ind i vat. Det giver både skrammer og selvtillid
År: 2004 Nr.: 14
BUPL har fået ny forbundsledelse. Den har tiden frem til den ordinære kongres i november, hvor et nyt valg venter, til at bevise sin duelighed
År: 2004 Nr.: 13
De pædagogiske læreplaner giver pædagoger mulighed for at dokumentere det arbejde, de i forvejen gør. Det giver større synlighed, prestige for faget og i sidste ende mere i løn. Men vi må ikke glemme barnet og vort børnesyn, advarede flere pædagoger på BUPL-medlemskonference
År: 2004 Nr.: 13
Dokumentation, følge børns spor, medinddragelse af børnene og børns kunstneriske udtryk er nogle af de afsmitninger Reggio Emilia-pædagogikken har haft på dansk pædagogik. Ifølge Reggio Emilia-eksperten Karin Eskesen handler det dog ikke om at kopiere italienerne, men om at bruge deres erfaringer til en dansk variant
År: 2004 Nr.: 13
Odder Kommune har givet institutionerne besked på selv at finde pengene til efterregulering af Ny Løn. Dermed pålægges institutionerne at gennemføre en besparelse, for at medarbejderne kan få de penge, de har krav på. BUPL er rasende
År: 2004 Nr.: 12
Fremtidens institutioner skal udvikle sig fagligt for at lokke forældre til. Det har politikerne på Bornholm allerede indrettet sig efter. Nu må ledere og pædagoger følge trop, lyder vurderingen i en ny rapport fra CVU Storkøbenhavn
År: 2004 Nr.: 12
Reggio Emilia-pædagogikken er kendt verden over for at se børn som personer med mange ressourcer og kompetencer. De bliver gennem kreative projekter opmuntret til at bruge alle sanser. Børn&Unge satte en pige fra Reggio Emilia stævne for at høre, hvad hun egentlig fik med sig i bagagen fra sit institutionsliv.
År: 2004 Nr.: 11
2004 fejrer Reggio Emilia i Norditalien, at det er 40 år siden, at den første kommunale daginstitution blev åbnet. Siden 1964 har Reggio Emilia. udviklet sig til et af de vigtigste kraftcentre for småbørnspædagogik i verden
År: 2004 Nr.: 11
Pædagogerne på Mors godter sig ikke over at se uudannede puljepassere hængt ud som børnemishandlere, sådan som det skete i Danmarks Radios bedste sendetid.
År: 2004 Nr.: 11
Leg i mindre grupper, nærværende voksne, legepladsen som attraktivt ekstrarum, siesta til afslapning, løbeture så krudtet brændes af og flere børn på ture hver dag. Det er nogle af de pædagogiske og organisatoriske ting, der kan være med til at dæmpe støjen i daginstitutioner.
År: 2004 Nr.: 11
Abdi Mohamed Hassan var en stolt mand, da han, som den første somalier i landet, stod som færdiguddannet klubpædagog fra Ryslinge Højskole i september sidste år. Men han kan ikke få et job, hvor han kan bruge det, han har lært.
År: 2004 Nr.: 10
Institutioner skal indrettes, så de passer til moderne forældres behov. Sådan lyder kravet fra forældre og politikere. Men der er stor fare for, at man glemmer det vigtigste, nemlig at de skal passe til børnenes behov, advarer en forsker fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
År: 2004 Nr.: 10
Forældre skal have mulighed for at vælge mellem forskellige typer institutioner. Det er regeringens politik, og derfor skal friskoler og grundskoler nu have lov at drive børnehaver. BUPL lægger vægt på at få en aftale med friskolerne om medarbejdernes vilkår og kvaliteten i pædagogikken.
År: 2004 Nr.: 09
En håndfuld lokale BUPL-fagforeninger holder ikke medlemsmøder op til den ekstraordinære kongres.
År: 2004 Nr.: 09
Jeppe Christoffersen frygtede "et halvt år i ble-helvede", da han startede i praktik i Jægersborg Vuggestue. I stedet blev det til et stort og udfordrende udviklingsprojekt, for han lavede i samarbejde med sin praktikvejleder en naturlegeplads.
År: 2004 Nr.: 09
Børnefamilierne skal have hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, lød meldingen i sidste uge fra socialminister Henriette Kjær (K). Hun foreslår bl.a en taxameterordning, hvor forældre kun skal betale for den tid, deres børn bliver passet. Men det kan ramme de svageste, viser undersøgelse fra Århus
År: 2004 Nr.: 08
I børnehaven Hylet har pædagogerne stort set aldrig problemer med besværlige forældre. Opskriften er enkel: Brug de krævende forældre som en ressource.
År: 2004 Nr.: 08
10,8 millioner kroner har fratrædelsesordningerne kostet BUPL de sidste fem år. Det svarer til 43 kroner pr. medlem pr. år
År: 2004 Nr.: 08
Børn fra Børnehaven Ragnarok liver op på Plejehjemmet Fælledgården, når de synger og hygger sammen med de gamle. Samarbejdet har gennem fire år ført børn og gamle sammen, og det er godt for begge parter, mener pædagogerne. Men indimellem må børnene forholde sig til, at deres gode venner bliver demente eller dør
År: 2004 Nr.: 08
Ændret pædagogik synliggør et stigende problem med DAMP-børn i skoler og SFO. Samtidig boomer antallet af henviste børn til psykiatriske afdelinger, fordi børn med særlige vanskeligheder ikke magter kravene i daginstitutioner, skoler og skolefritidsordninger, mener psykiater
År: 2004 Nr.: 08
Læreplaner vil være et tilbageskridt for dansk pædagogik, mener Søs Bayer, rektor for Dannerseminariet, og pædagogerne Jytte Hare og Tina Petersen fra to institutioner i Hillerød. De mener, at legen er dømt ude. De obligatoriske planer vil kun føre til en mere læringspræget hverdag, der ikke sikrer, at børn lærer mere, men bare lærer noget andet.
År: 2004 Nr.: 07
Børn og unge er godt stof i medierne, og der går ikke en dag uden en eller anden opsigtsvækkende nyhed. Men en del af "nyhederne" holder ikke vand, viser en gennemgang af nogle af de mest omtalte nyhedsartikler fra den sidste måned. Blandt andet blev en fem år gammel og diskutabel undersøgelse af børns trivsel pludselig "ny".
År: 2004 Nr.: 06
Bornholms 30 institutioner skulle ligne hinanden mere, efter at øens fem kommuner blev slået sammen. Nogle har derfor fået flere personaletimer, mens andre har givet afkald. I princippet burde nogle ledere føle sig som vindere og andre som tabere. Men sådan ser virkeligheden ikke ud.
År: 2004 Nr.: 06
Diskussionen om de tre chefers fratrædelsesgodtgørelse har medført en livlig polemik på debatsiderne på www.bupl.dk. På to uger har der været mere end 150 indlæg om det emne. Normalt sendes der 25-30 indlæg om måneden til siden. Skal man tro besøgstallene på hjemmesiden, skriver debattørerne ikke ud i den blå luft. I januar blev siden besøgt 215.000 gange. Det er dobbelt så ofte, som tidligere måneder, hvis man ser bort fra december, da BUPL-medlemmerne debatterede formandsvalg.Vi bringer her et lille uddrag fra nogle af de mange indlæg.
År: 2004 Nr.: 06
Institutionsleder Anne-Lise Olsen føler, at det er en kunst at være leder efter kommunesammenlægningen. Mange pålæg fra kommunen har begrænset den frihed, som den nye struktur skulle have ført med sig.
År: 2004 Nr.: 06
Da Bornholms fem kommuner blev lagt sammen med amtet, blev forvaltningerne nedlagt og mange administrative opgaver flyttet til de enkelte institutioner. Her har lederne nu det fulde ansvar for økonomi og personale. Det har bundet dem til kontoret, og mange er frustrerede over, at tiden går fra børnene og de ansatte
År: 2004 Nr.: 05
Mindst seks forældrebestyrelser i de århusianske daginstitutioner har nedlagt sig selv. Det sker i protest mod, at politikerne har lagt det overordnede ansvar for store besparelser ud til institutionerne selv. En alt for omfattende opgave, mener bestyrelserne.
År: 2004 Nr.: 05
I syv måneder har bornholmske pædagoger arbejdet på en rapport til politikerne om, hvordan kommunesammenlægningen kunne udvikle børneområdet. I dag står de tilbage med en fornemmelse af, at politikerne ikke har lyttet. Øens nye borgmester afviser og siger, at han har lagt vægt på dialog
År: 2004 Nr.: 04
I 2003 satte daginstitutionerne en ny trist rekord med 1641 fyringssager. Bag de mange sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset ud. I takt med at presset på pædagogerne stiger og stiger, bliver tolerancen på personalestuen mindre og mindre. Tina Poulsen har oplevet at blive frosset ud af kollegaerne. Den 10. juni 2003 gav hun op og sendte sin afskedigelse. Hun er en af de mange, der ikke optræder i statistikken
År: 2004 Nr.: 04
Forældrene betaler en stadig større andel af udgifterne
År: 2004 Nr.: 04
Forældre der spiser frokost sammen med deres børn i vuggestuen og bagefter lægger dem til at sove middagssøvn. Forældre der lige kigger ind og siger hej, inden de går tilbage til arbejdet, og forældre der i det hele taget deltager meget mere i dagligdagen, fordi de arbejder i rummet lige ved siden af. En ny type institution er på vej
År: 2004 Nr.: 04
Seks ud af ti institutioner frygter, at det bliver sværere at tiltrække ledere det kommende år. BUPL's Ledersekretariat mener ikke, der er grund til panik. Et generationsskifte er på vej, og nok af unge står klar til at tage over, lyder vurderingen.
År: 2004 Nr.: 03
Århusianske forældre vender tommelfingeren nedad til byrådsflertallets planer om at erstatte pædagoger med pædagogmedhjælpere.
År: 2004 Nr.: 03
Hvad skal børn have oplevet, opdaget, hørt, set og lært i deres første seks-syv leveår? Hvad skal de minimum have været i berøring med? De spørgsmål har Børn&Unge stillet en række mennesker for at få et bud på, hvad børn skal kunne, når de står ved den første alvorlige skillevej i deres liv: Overgangen til skolen.
År: 2004 Nr.: 03
Peter Sabroe Seminariet kan vælge og vrage blandt mandlige ansøgere. Og det gør de. Seminariet går bevidst efter seje gutter, og det betyder, at adskillige håndværkere, soldater og filmfolk har næsen begravet i pædagogiske lærebøger
År: 2004 Nr.: 02
Begge er 54 år gamle, begge blev pædagoger i starten af 1970'erne, og begge blev formænd for en BUPL-fagforening i midten af 1980'erne. I onsdags steg de sammen helt til tops i BUPL. Vi tegner et lille portræt af Annette Trads Hansen og Lis Pedersen, nyvalgt henholdsvis formand og næstformand for BUPL
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
År: 2003 Nr.: 51
En frossen vandpyt uden for et skur ved Åhavevejens Børnehave er skyld i, at Maj-Britt Wetterling brækkede sin fod flere steder, blev fyret og ikke længere kan arbejde som pædagog. Nu har retten slået fast, at kommunen bærer ansvaret for ulykken.
År: 2003 Nr.: 50
Den ny arbejdsskadereform, der træder i kraft ved årsskiftet, gør det lettere for pædagoger at få anerkendt skader, der hidtil er blevet afvist. En klar forbedring, siger socialrådgiver i BUPL.
År: 2003 Nr.: 50
I mange år har en børnehave, et fritidshjem og en skole i Hvidovre Kommune arbejdet på tværs af faggrænser og fysiske rammer. Det er gavnligt for både pædagoger og lærere såvel som børnene, mener de ansatte.
År: 2003 Nr.: 49
I de kommende år går flere hundrede børnehaveklasseledere på pension. Det er pædagoger, der skal afløse dem, men Børnehaveklasseforeningen mener ikke, de bliver uddannet til opgaven.
År: 2003 Nr.: 49
Kommunale nøgletal siger ikke noget om, hvor mange der er ansat til det direkte arbejde med børnene i hver enkelt kommune. Efter en artikel i Politiken, som viste meget gode normeringstal i udvalgte kommuner, har en del pædagoger undret sig. De kan ikke få tallene til at passe med virkeligheden.
År: 2003 Nr.: 49
Det er alt for tilfældigt, hvad de kommunale målsætninger for daginstitutioner fokuserer på, viser ny undersøgelse. Daginstitutionsområdet trænger til et fælles, uafhængigt forum, der kan følge og påvirke udviklingen, mener forsker Søren Smidt
År: 2003 Nr.: 47
En fugleedderkop, en leguan og en kvælerslange er blandt de repræsentanter fra dyreriget, der netop har besøgt Ejby Børnehave. Her er det blevet en tradition at invitere Christianshede Zoo til at vise eksotiske dyr frem
År: 2003 Nr.: 47
Forældrene i den svenske kommune Nacka kan vælge frit mellem private og kommunale institutioner og betaler kun for den tid, deres børn er i institutionen. Ordningen giver ledere og pædagoger større frihed, men skaber også usikkerhed
År: 2003 Nr.: 47
De socialt belastede, de voldelige, de konstant forstyrrende, de fagligt svage, de handicappede, de højt begavede, de tosprogede og de stille elever. Folkeskolen skal have plads til dem alle, og det kan pædagoger være med til at sørge for, at den får. Det mener nu også lærerne
År: 2003 Nr.: 46
Kontorarbejdet tager mere og mere af institutionslederens tid. Det problem har lederne af børneinstitutionerne i to små sjællandske kommuner fundet en praktiske løsning på. De deler en sekretær
År: 2003 Nr.: 46
I 2002 fik hvert femte barn i Skive Kommune skoleudsættelse og et år mere i børnehaven. Tallet er alt for højt, synes daginstitution, skole og kommune. Forklaringen er øget opmærksomhed og forskellige kulturer i institution og skole
År: 2003 Nr.: 46
Hastværket med at lave lovforslaget om læreplaner har givet for mange uklarheder om, hvad man egentlig vil opnå med læreplaner for småbørnsområdet. Læreplansforslaget er udelukkende hastet igennem, fordi det skulle være socialministerens bidrag til at bryde den negative sociale arv, mener BUPL, og det holder ikke
År: 2003 Nr.: 46
Udsendelsesrækken "Når far og mor er på arbejde" kan forhåbentlig være en generel øjenåbner for, at ressourcer og resultater hænger sammen.
År: 2003 Nr.: 46
Trods regeringens løfter om, at den negative sociale arv skal bekæmpes, er der ikke afsat ekstra midler til området.
År: 2003 Nr.: 45
Der er plads til de små, når BUPL's Solidaritetspulje yder økonomisk støtte til forskellige projekter og foreninger. Børn&Unge har set nærmere på, hvad noget af støtten er gået til i 2003.
År: 2003 Nr.: 45
Den nye generation af pædagoger har lyst til fagligt arbejde. Heldigvis, for generalforsamlingerne i fagforeningerne efterlod indtrykket af en organisation, der har brug for alle gode kræfter.
År: 2003 Nr.: 45
År: 2003 Nr.: 44
I 2002 satte de danske daginstitutioner en trist rekord med 1576 fyringssager. Men bag de mange registrerede sager gemmer sig endnu flere, hvor pædagoger bliver presset til en fratrædelsesaftale. Presset på pædagogerne er nu så stort, at flere og flere pædagoger udvikler et misbrugsproblem.
År: 2003 Nr.: 43
En astma-plaget giraf, en bamse med øjenbetændelse og Byggemand Bob med såret tommelfinger. De var blandt de patienter, som en gruppe lægestuderende tog hånd om, da de inviterede børnehavebørn til at tage yndlingsbamsen under armen og besøge Bamsehospitalet.
År: 2003 Nr.: 43
Et historisk lavt fremmøde og en historisk stille forsamling resulterede i en historisk hurtig generalforsamling, da BUPL Storstrøms Amt mødtes onsdag i sidste uge og skældte ud på regeringen
År: 2003 Nr.: 42
Pædagogerne i Stenløse har med gode argumenter og hårdt arbejde opnået politisk bevågenhed
År: 2003 Nr.: 42
Firmaet Bruger-Hjælper Formidlingen har opgivet planerne om at bygge ti private institutioner i København, inden året er omme. Firmaets direktør, Torben Hansen, erkender, at han ikke kan få økonomien til at hænge sammen
År: 2003 Nr.: 42
Institutionsleder Ruth Kristensen kan nu også kalde sig filmproducent. Hun har sammen med en journalist lavet en videofilm, der giver et kig ind i børnenes verden - uden voksne
År: 2003 Nr.: 42
Over halvdelen af landets kommuner skærer ned på børne- og ungeområdet næste år. Det sker samtidig med, at regeringen blæser til kamp mod den sociale arv og kommunernes mål og visioner for området bliver stadig flottere
År: 2003 Nr.: 42
Eva Jørgensen havde ikke meget fidus til, at hendes splittede familie kunne hjælpe hende og datteren Camilla med problemerne i hjemmet. Alligevel gik hun med på ideen om familierådslagning og fandt ud af, at der kan komme noget godt ud af at bruge den nærmeste families ressourcer
År: 2003 Nr.: 41
Børnehaven Solbærkrogen har vundet 50.000 kroner i Danmarks Naturfredningsforenings konkurrence "Vind naturoplevelser hvor du bor"
År: 2003 Nr.: 40
Der lød anerkendende bank i bordene under generalforsamlingen hos BUPL Sydslesvig, fordi "repræsentant" for uorganiserede pædagoger er blev udvist fra forhandlingerne om ny overenskomst
År: 2003 Nr.: 40
På et forvokset klippeskær i Østersøen lever 100 børn og voksne tæt på hinanden i Danmarks østligste samfund. I hverdagen er Christiansø et sted, hvor naturen spiller en hovedrolle, men også et sted hvor barndommen ender brat
År: 2003 Nr.: 40
Kandidaterne til at efterfølge Bente Sorgenfrey insisterer på at holde lav profil, indtil det er afklaret, om der faktisk bliver brug for en afløser. Valgkamp eller ej: Børn&Unge tegner et omrids af de to indtil nu anmeldte kandidaturer
År: 2003 Nr.: 40
I Århus Kommune føler pædagogerne sig pressede. Børne- og institutionsområdet rammes hårdt af det budgetforlig, som byrådets borgerlige flertal indgik for et par uger siden
År: 2003 Nr.: 40
Man må godt vise film fra den lokale videoudlejning i klasseværelset, fastslår Kulturministeriet. Ekspert i ophavsret tilføjer, at samme regler gælder for vuggestuer og børnehaver.
År: 2003 Nr.: 39
Sct. Georgs Fonden - administrator for godt et halvt hundrede selvejende daginstitutioner - er gået i betalingsstandsning efter længere tid med syndigt rod i regnskaberne.
År: 2003 Nr.: 39
Fællesledelse i Græsted-Gilleleje Kommune var ikke en succes på dagpasningsområdet. Lederne fik aldrig en fællesfølelse, og dialogen om den pædagogiske udvikling i kommunen kom aldrig i gang. Nu vil man i stedet lave områdeinstitutioner.
År: 2003 Nr.: 39
"Hvad satan skal man sige, de kæmper jo for at få det til at køre for ens barn", udtaler forælder om det paradoksale i, at der trods systematiske forringelser stadig er udbredt tilfredshed med børnenes daginstitution
År: 2003 Nr.: 39
I finanslovforslaget for næste år er der f.eks. ikke afsat én ekstra krone til at forbedre ressourcerne for det pædagogiske arbejde.
År: 2003 Nr.: 38
I fritidsklubben Vænget i Lyngby bekæmper de børnenes trang til søde sager med et ordentligt foder hver dag. Og det koster kun halvanden krone om dagen pr. barn at give børnene mad
År: 2003 Nr.: 38
Fire pædagoger fra børnehaven Sirius i Horsens har fået en kollektiv påtale af kommunen, efter at en fireårig dreng fra børnehaven en dag selv gik hjem. Uden at pædagogerne opdagede det. Men den afgørelse mener BUPL er forkert, og sagen er nu indbragt for Tilsynsrådet for Vejle Amt
År: 2003 Nr.: 38
Hvor lidt kan man nøjes med at gøre i en børnehave? Sådan er den politiske tankegang i Galten, hvis man ser det fra en pædagogs synsvinkel. Pædagog Laila Frederiksen kalder det nøjsomhedspædagogik
År: 2003 Nr.: 38
Der er skåret til benet på institutioner og fritidsordninger. Det har byrådsflertallet i Galten Kommune erkendt, så på næste års budget har de sat penge af til at lappe på skaderne efter sidste års drastiske besparelser. Men det er for lidt og for ringe, mener oppositionen i byrådet
År: 2003 Nr.: 38
Byrådet i Stenløse Kommune lod sig flytte, da det fik argumenterne mod endnu en nedskæring præsenteret. Face to face
År: 2003 Nr.: 37
Malk De Koijn er en meget succesrig hiphop-gruppe, som vader i anerkendelse. Deres lyrik bliver sammenlignet med Dan Turell og Benny Andersen. En stor del af gruppens fans er børn, og det bekymrer gruppen, der selv mener, at deres musik med de sjofle, fækale og vulgære tekster er beregnet til voksne og ikke til niårige småpiger
År: 2003 Nr.: 37
I Fredericia blev to institutioner til én. Sammenlægningen er gået langsomt og med en sparringspartner på sidelinjen. Det er ifølge personalet opskriften på succes
År: 2003 Nr.: 37
Når pædagoger fokuserer entydigt på at udvikle børns kompetencer, abonnerer de samtidig på en forståelse af, at barnet kun er noget i kraft af det, det kan. Det strider mod pædagogikkens væsen og er med til at gøre småbørnsinstitutionerne til en slags førskole og ikke dannelsessteder, hvor børn lærer at lære, mener seminarielektor Finn Hedegaard Nielsen
År: 2003 Nr.: 37
Hvis du har værdierne, sikrer Dannelseskaravanen, at de bliver til virkelighed
År: 2003 Nr.: 36
Et politisk flertal i Allerød har besluttet, at kommunens daginstitutioner og skoler ikke egner sig til kriminelle, der skal afsone samfundstjeneste. Skudt over målet, lyder det fra både Kriminalforsorgen og daginstitutioner andre steder i landet
År: 2003 Nr.: 36
Børnehaven Kløvermarken er en oase i Dannelseskaravanen, der trækker sit spor gennem landet i disse måneder. Kløvermarken har fokus på værdi af den fysiske indretning
År: 2003 Nr.: 36
BUPL er ikke imponeret af VK-regeringens fremtidsplaner for pædagogernes arbejdsfelt
År: 2003 Nr.: 36
Børnehaveleder Kim Madsen fra Odense fik sidste år et irettesættende brev fra kommunen, fordi han var med til at protestere mod nedskæringerne. Men han lader sig ikke skræmme, selvom politikerne allerede fægter med sparekniven igen.
År: 2003 Nr.: 35
Tidlig indlæring er gavnligt for børnene, siger man i Frankrig. Så de små franskmænd starter i "moderskolen" fra to-års-alderen. Og venlige lærerinder sørger for, at de lærer noget.
År: 2003 Nr.: 35
En række selvejende daginstitutioner er hårdt pressede af kommuner, der vil spare penge eller styre institutionerne. Mellem 50 og 80 institutioner er enten lukkede eller vil lukke på grund af kommunale beslutninger det seneste år, vurderer Daginstitutionernes Landsorganisation
År: 2003 Nr.: 35
Ruben Calmer er kunstner og brænder for at vække interesse for kunsten hos børn. Det gør han blandt andet ved projekter i boligforeninger, hvor han arbejder med børn, som ellers ikke ville have mødt kunsten
År: 2003 Nr.: 34
I Børnenes Hus i Randers tager pædagogerne sig også af børnenes forældre. I Nordbyen, hvor den integrerede institution ligger, bor mange familier med sociale problemer, men ved at lytte, undre sig og stille spørgsmål til den måde, forældrene forvalter deres rolle på, yder pædagogerne hjælp til selvhjælp
År: 2003 Nr.: 34
Både de forældre, der har brug for ekstra hjælp, og de forældre, der ikke har, er glade for Børnenes Hus. To mødre fortæller om deres erfaringer
År: 2003 Nr.: 34
Aldrig før har kommunerne fået så få midler at gøre godt med i spillet om at få økonomien til at hænge sammen.
År: 2003 Nr.: 33
I Smilehullet på Amager har pædagogerne svært ved at finde på fælles lege, når børnene er uden for. Det er de ikke ene om. Den pædagogiske fantasi kommer hurtigt til kort, og det er synd for både børn og voksne, siger Lars Hazelton, der underviser pædagoger i gamle dogmelege
År: 2003 Nr.: 33
Københavnsk BUPL'er, som gennem 20 år fik udbetalt forkert løn, har fået efterbetalt en halv million kroner.
År: 2003 Nr.: 33
32 børnehavebørn fra Fasangården på Frederiksberg har som sidste projekt i deres klub malet selvportrætter. En proces, som både skærper børnenes sanser og iagttagelsesevne og giver dem selvtillid og selvværd.
År: 2003 Nr.: 33
I Valparaiso i Chile venter en masse børn på en container fra Danmark. Den er fuld af bøger, møbler og legetøj, som skal fylde de børnebiblioteker, der for mange af dem er eneste fristed i en fattig og ofte svær barndom. Børn&Unge var med, da containeren blev pakket.
År: 2003 Nr.: 33
Den rummelige daginstitution har plads til dem, der ikke kan yde 100 procent hver dag. Og den plads har Resen Daginstitution i Skive
År: 2003 Nr.: 32
I Københavns Kommune kan en pædagog arbejde 48 år uden at opnå 25 års jubilæum
År: 2003 Nr.: 32
Efter en piskesmældsulykke kan pædagog Lisbeth Melgaard klare ti timer om ugen
År: 2003 Nr.: 32
Jydsk Skolefoto fotograferer hvert år tusindvis af børn i danske institutioner. Nogle af portrætbillederne sælges videre til medierne, hvis børnene har været ofre for drab eller ulykker. Institutionsleder er forarget og vil fremover sikre sig mod ulovligt videresalg
År: 2003 Nr.: 31
Grænseoverskridende. Intimiderende. En overskridelse af privatsfæren. Det vil mange forældre kalde det, hvis barnets pædagoger inviterer sig selv på middag. Men Vuggestuen Røde Rose har siden 1971 haft stor succes med hjemmebesøg. Børn&Unge tog med til middag hos lille Alvilda
År: 2003 Nr.: 31
Børnene kender hverken hendes navn eller ansigt, men de elsker hendes tv-programmer. Siden Danmarks Radio i 1968 fik en børne- og ungdomsafdeling, har Anette Tony Hansen produceret danske kulturskatte som Ingrid og Lillebror og Ude på noget. Karrieren og kærligheden til børn startede på pædagoguddannelsen
År: 2003 Nr.: 30
De nye centre for videregående uddannelse, CVU, er sultne efter flere studerende. Derfor er det stadig muligt at søge et diplomstudie, selv om tilmeldingsfristen er overskredet
År: 2003 Nr.: 30
Pædagoger halter efter lærerne, når det gælder udviklingssamtaler og sparring, viser undersøgelse fra Kommunernes Landsforening. Stærkt foruroligende, siger erhvervspsykolog og tidligere rektor, mens BUPL's lederråd vil se på sagen
År: 2003 Nr.: 30
Mens regeringen arbejder for mere fleksible åbningstider i landets institutioner, vælger flere og flere kommuner at holde mere lukket.
År: 2003 Nr.: 29
Fordommme skal bearbejdes med humor, accept og nysgerrighed. Opskriften er Helle Kiruds. Hun er 39 år, pædagog, indvandrer fra Fyn og har som tosprogskonsulent haft succes med at integrere tosprogede småbørn i Ishøj Kommunes daginstitutioner
År: 2003 Nr.: 28
BUPL er med på en gennemgribende reform af pædagoguddannelsen, men afviser en sammenlægning med læreruddannelsen
År: 2003 Nr.: 28
Der var ingen penge til daginstitutionerne i regeringens udspil om at bryde den negative sociale arv. Til gengæld er der mere arbejde i vente. En obligatorisk læreplan skal sørge for, at udsatte børn bliver bedre rustet til skolelivet. BUPL er meget skuffet
År: 2003 Nr.: 27
En ældre skrutrygget mand med hornbriller, der forsker i atomfysikkens mysterier. Det er det billede, mange ser for sig, når de skal gætte på, hvem der står i spidsen for Mensa - foreningen for højt intelligente. Men nej. Den danske formand er 35 år ... og pædagog
År: 2003 Nr.: 27
Kommunerne er godt i gang med at lægge institutioner sammen eller skabe andre ændringer i ledelses- og institutionsstrukturen. Mange kommuner regner med at tynde ud blandt ledere og souschefer i den forbindelse
År: 2003 Nr.: 27
Seks SFO'er i Lemvig Kommune skal efter sommerferien også passe børnehavebørn. Kommunen har endda ændret en helt ny, regional skolestruktur for at få de små børn ind i SFO'erne
År: 2003 Nr.: 26
Daginstitutioner kan være med til at bryde den negative sociale arv. Men forskningen viser, at det kræver midler til at forbedre normeringerne. For få voksne, for mange børn i grupperne, støj og dårligt miljø kan være med til at fastholde de mønstre, der fører den sociale arv videre, mener Henning Pedersen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg
År: 2003 Nr.: 26
Sverige har siden 2001 haft fælles lærer- og pædagoguddannelse. Det har været en ren katastrofe for rekrutteringen til pædagogfaget
År: 2003 Nr.: 26
Direktør for Frie Børnehaver og Fritidshjem frygter lavpris-institutioner af ringe kvalitet, mens kommunernes repræsentant mere tror på luksus-børnehaver med ekstra ydelser. Socialministeren afviser begge dele
År: 2003 Nr.: 25
Aldrig har psykologer og psykiatere set så mange stressede børn. Psykolog Margrethe Brun Hansen og psykiater Gideon Zlotnik mener, at flere børn i dag er stressede, fordi voksne stiller for høje krav eller kræver, at legen skal have et formål. Systematisk læring bør bandlyses i daginstitutionerne, fordi det stresser
År: 2003 Nr.: 25
En tidlig, kvalificeret indsats er nødvendig, hvis man vil bryde den sociale arv. Kommunerne skal lave bedre rammer, så daginstitutionerne kan arbejde mere systematisk for at opdage børn med særlige vanskeligheder og sætte ind med en bred indsats, mener Bente Jensen, DPU
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentationen giver pædagogen magten over pædagogikken og børnene magten over egen læring, mener Karin Vilien og Tom Krieger, som på deres dokumentationscenter på Østerbro i København lærer pædagoger at sætte deres fotos op, så de kan bruges til pædagogisk refleksion og samtidig ser godt ud
År: 2003 Nr.: 25
De voksne smitter danske børn med stress. Det har Børnehuset Humlen taget konsekvensen af. Gennem et toårigt udviklingsprojekt og med hjælp fra en stresskonsulent er børnehuset blevet et frirum, hvor børnene kan slappe af og udvikle sig i deres eget tempo
År: 2003 Nr.: 25
Dokumentation af det pædagogiske arbejde har taget overhånd. Det tager tid fra arbejdet med børnene. Det burde være rigelig dokumentation, at forældrene dagligt kan konstatere, at deres barn trives og udvikles i institutionen, mener Birger Thomsen, leder af den integrerede institution Skolen ved Sundet på Amager
År: 2003 Nr.: 25
I Gaia Integration i Herning introduceres flygtninge- og indvandrerkvinder med små børn for den danske institutionskultur. Børnene bliver ikke kun passet, både børn og mødre bliver trænet i at være en del af en daginstitution. Når de er klar, sluses de videre til en "rigtig" institution
År: 2003 Nr.: 24
Jeg mener, det øger den sociale ulighed, og forældrene tages som gidsler i en velfærdspolitisk situation, vi langt hellere skulle samle kræfterne om at forandre!
År: 2003 Nr.: 24
Der skal være færre ledere på det pædagogiske arbejdsmarked, og de skal hver især have noget mere at lede, mener de kommunale arbejdsgivere. BUPL prøver at skabe orden i et truende anarki, men det tegner svært
År: 2003 Nr.: 23
I stedet for at udtænke flere formelle krav til, hvad børn skal lære, burde socialministeren bekymre sig mere om, hvordan vi skaber daginstitutioner, som i endnu højere grad end i dag kan stimulere børns lyst og energi til at lære.
År: 2003 Nr.: 23
Skovbørnehaven i Bjerringbro er Danmarks bedste daginstitution, i hvert fald når det gælder hjemmesider på internettet
År: 2003 Nr.: 23
Hvert forår opfører eleverne i 0. A på Grønløkkeskolen en eventyrforestilling for de kommende skolebørn. Bagefter ser børnene klasseværelset og prøver legepladsen af. Teaterstykket er et led i et grundigt samarbejde mellem skolen og børnehaverne
År: 2003 Nr.: 23
Snart forlader 62.000 børn børnehaven til fordel for skolen. Mange af dem har et helt forkert billede af skolen. De tror, læreren er skrap, og at de skal sidde musestille. Det vil Århus Kommune gøre noget ved. En undersøgelse viser, at samarbejdet mellem skole og børnehave kun fungerer godt for hver anden institution
År: 2003 Nr.: 23
Forældrene skal have mulighed for at betale til en madordning i børnehaven, mener et flertal i Folketinget. Modstanderne frygter sociale skel mellem børn af forældre, der har råd til at være med, og de der må stå udenfor
År: 2003 Nr.: 22
Bente Sorgenfrey kan lide sit job som formand for BUPL. Men hun kan også lide at sidde i sofaen med en god bog og en kop the. Det sidste har hun alt for lidt tid til, for hendes dage, aftener og weekender er optaget af at sørge for bedre vilkår for pædagogerne
År: 2003 Nr.: 22
Overenskomstforhandlingerne mellem BUPL Sydslesvig og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er brudt sammen. SdU vil ikke længere bindes op af danske lønaftaler, og det betyder ringere vilkår for danske pædagoger og dansk børnekultur i grænselandet, mener formanden for BUPL Sydslesvig
År: 2003 Nr.: 22
I 2000 var ungdomsskoleklubben Hampen i Tanzania for at bygge en klub. Nu er det endelig lykkedes at få nogle af de unge fra den afrikanske klub på genbesøg i Ølstykke. Børn&Unge var med på en rundtur i Ølstykke
År: 2003 Nr.: 22
Forældrene skal skrive under på, at deres børn vil opgive alt andet, når der laves teaterprojekt på SFO Lærken/Spurven i Jyllinge. Samtidig deltager mange forældre selv i forberedelserne. Til gengæld tager pædagogerne børnene alvorligt og giver dem en oplevelse udover over det sædvanlige
År: 2003 Nr.: 21
Fagforeningen er Anni Tribes "sag", og den brænder hun for. Efter næsten 30 års fagligt arbejde og 18 år i BUPL's hovedbestyrelse er hun stolt over at have været med til at vende bøtten for pædagogfaget. Fra et image som højtskrydende, fanesvingende, røde sataner med lilla bleer og 2CV'er er pædagoger nu respekteret for deres viden og det pædagogiske arbejde
År: 2003 Nr.: 21
Det er umuligt at have 1300 mennesker siddende på sjælen. De vejer for meget. Alligevel prøver fællestillidsrepræsentant Lonnie Weiglin at tage sig af BUPL’s medlemmer i Odense. Et stort fagligt engagement og en endnu større portion stædighed har fået hende til at flytte sit pædagogiske omsorgs-gen fra børnene til pædagogerne
År: 2003 Nr.: 20
Kan man give en gave uden dermed at forpligte modtageren til at kvittere med endnu en gave, og kan denne så kaldes en gave? Fransk filosofis ubestridte læremester, Paul Ricæur, talte i forrige uge på Danmarks Pædagogiske Universitet om en gave, der ikke er reduceret til ren byttevare
År: 2003 Nr.: 20
Regeringen og Dansk Folkeparti har inden for den seneste måned afvist to udspil til love, der skal sikre bedre vilkår for børn i stitutionerne
År: 2003 Nr.: 20
Gennem flere år har både pædagoger og børn i den fynske børnehave Vaskehuset dagligt gået rundt i en kraftig lugt af urin, uden at nogen har taget ansvaret. Kommune og institution er nemlig ikke enige om, hvem der skal betale for at få lugten fjernet
År: 2003 Nr.: 19
Kun 17 procent af landets kommuner har besluttet, at mindst en pædagog i institutionen skal kunne førstehjælp. DLO og BUPL kritiserer kommunerne, men der er uenighed om, hvorvidt det er uddannelsen eller arbejdsgiveren, der skal lære pædagogen livreddende førstehjælp
År: 2003 Nr.: 19
Fies dage er fyldt med børn. Hjemme er det Anders på fire år og Ebbe på ét år, og i Børnehaven Mariesminde i Kolding er det de 20 "ræve-børn". Anne Sophie Kristensen, bedre kendt som Fie, elsker at være pædagog. Hendes veludviklede antenner spotter hurtigt børnenes stemninger, humør og behov, og med sit nærvær guider hun dem gennem dagens oplevelser, udfordringer og konflikter
År: 2003 Nr.: 19
1. maj-traditionen vil leve, så længe fag-bevægelsen har en politisk sag at kæmpe for. Det er ikke et spørgsmål om en årlig festdag, men om en politisk kamp i hverdagen.
År: 2003 Nr.: 19
Forældre skal have ret til at vælge mellem privat og kommunal pasning, mener et flertal i Folketinget. De Radikale frygter, at nogle indvandrere vil tage deres børn ud af institutionerne og finde private alternativer
År: 2003 Nr.: 19
13 børnehavebørn sov, spiste og arbejdede to dage som vikinger i det historiske forsøgscenter i Lejre ved Roskilde
År: 2003 Nr.: 18
År: 2003 Nr.: 18
Langt de fleste børn i daginstitutionerne bliver hentet inden lukketid. Det viser i hvert fald en minirundspørge, som Børn&Unge har gennemført i 10 kommuner
År: 2003 Nr.: 18
Lege, der styrker sanser, fornemmelser og intuition, kan udvikle og bevare børns særlige intuitivemåde at forstå og opfatte verden på.
År: 2003 Nr.: 17
Chef for 56 ansatte, ansvarlig for flere hundrede børns ve og vel og forvalter af et budget i sværvægtsklassen. Alt omkring "ledende pædagog" Kaj Frandsen er stort. Bare ikke lønnen, synes han selv.
År: 2003 Nr.: 17
Om fredagen var der en bedre stemning i børnehaverne, der var flere ja'er. Sådan skulle det også være resten af ugen. Derfor arbejder pædagogerne i Langebæk Kommune med deres relationskompetence. Fokus på de gyldne øjeblikke, det der lykkes og et bedre samspil med børnene betyder, at målet om fredagstilstande hele ugen, snart er nået.
År: 2003 Nr.: 15
Pædagogernes arbejdsforhold er så dårlige, at Arbejdstilsynet i gennemsnit finder tre problemer i hver daginstitution. Kommunerne mener ikke, det står helt så slemt til.
År: 2003 Nr.: 15
Må man viderebringe børns tegninger og portrætter i personlige mapper i overgangen mellem børnehave og skole? Ekspert i forvaltningsret og persondatalov fortæller, at pædagoger uden problemer kan lave børnemapper, kufferter eller billedbøger, bare forældrene først får besked.
År: 2003 Nr.: 15
En personlig mappe med børnetegninger, der følger barnet i overgangen fra børnehave til fritidshjem eller til skole, er et elsket pædagogisk redskab. Men i et nyt forslag fra Københavns Kommune kommer pædagogikken i karambolage med lovgivningen.
År: 2003 Nr.: 14
Pædagoger, der slår, og fantasiløs udenadslære. Det er udfordringen for to pædagogstuderende fra Frøbelseminariet, kæresteparret Anders Madsen og Lisa Rosengren, der er i udlandspraktik i Ghana .
År: 2003 Nr.: 14
År: 2003 Nr.: 13
På dagen, hvor krigen brød ud i Irak, blev der sluttet fred mellem lederne i BUPL og fagforeningen. Efter sidste års kongres truede flere ledere med at forlade BUPL, fordi et forslag om fem stemmeberettige, delegerede til kongressen blev stemt ned, men i dag ser lederne lyst på fremtiden.
År: 2003 Nr.: 13
Projekt "Godt job - Godt arbejde" skal gøre BUPL nærværende for pædagogen på gul stue. Nyt rollefag til tillidsrepræsentanten
År: 2003 Nr.: 12
I et samfund under konstant forandring kan det være vanskeligt at finde fællesskabet og værdierne og give disse begreber videre til børn og unge. Men Dannelseskaravanen kan måske give inspiration til en dialog om en bedre verden
År: 2003 Nr.: 12
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge om børneliv i Ghana. I sidste nummer besøgte vi en børnehave, og i dette nummer møder vi de drenge og piger, som er flygtet fra det stille landsbyliv i Nord for at søge lykken i byen. Mange af dem er endt blandt Accras 20.000 gadebørn, og vi taler med de ildsjæle, der forsøger at hjælpe dem. Serien fortsætter. Biografer, modetøj, et arbejde og andre drenge end naboens søn. Rygtet om storbylivets goder er nået ud i de yderste afkroge af Ghana. Teenagepigerne oplever deres søstre og veninder vende hjem til landsbyen med nye sandaler, et væld af ørenringe og flere sæt gryder til medgiften. De vil også afsted, men lykken er lunefuld
År: 2003 Nr.: 12
En dansk pioner lagde grundstenene til Ghanas første uddannelse i småbørnspædagogik, og da Børn&Unge kom på besøg på National Nursery Teachers Training Centre i hovedstaden Accra, var det kreative islæt tydeligt
År: 2003 Nr.: 11
Egentlig er det dybt deprimerende, at vi som pædagoger og som pædagogisk fagforbund hele tiden skal slås for de mest elementære ting i børn og unges hverdag i daginstitutionerne.
År: 2003 Nr.: 11
Fra Accra ved Guniea Bugten i Syd til Wa i det støvede Nord rapporterer Børn&Unge i dette og de kommende numre om børneliv i Ghana. Vi har besøgt børnehaver og vuggestuer, og talt med drengen der sælger snacks på stranden. Teenagemoderen, der sover på gaden. Og den prostituerede, der bytter sin krop med mad. Dette er første nummer i serien. Børnene har tavler at tegne på. Men selv om de kun er fem år gamle, skal de sidde på stolen hele dagen, og pædagogen bestemmer, hvad de skal tegne. Dræbende udenadslære og hård disciplin er hverdagen i Alko Nursery i Ghana. Det vil et BUPL-projekt nu ændre på
År: 2003 Nr.: 11
I Ghana er BUPL kvalitetsstemplet, når det handler om pædagogik, ligesom det danske flag i Afrika vejrer med kroner og ører
År: 2003 Nr.: 11
Det er blevet så sikkert for HIV-positive at få børn, at læger er begyndt at behandle dem for barnløshed.
År: 2003 Nr.: 10
Vi må forudse, at børneområdet endnu engang skal holde for - og det er og bliver uacceptabelt, hvis skattelettelserne i regeringens udspil vil blive finansieret ved ringere velfærdsydelser og/eller øget brugerbetaling.
År: 2003 Nr.: 10
Fire-fem måneder efter alle andre gik pædagogerne på Mors i sidste uge i aktion mod kommunale nedskæringer. Forsinkelsen skyldes ikke, at morsingboer er langsomt opfattende.
År: 2003 Nr.: 10
Så kom der penge på bordet til projekt "Åndehullet" i Utterslev Kirkes Børnegård på Bispebjerg. Socialministeren har lovet, at institutionen og Københavns Kommune kan få de penge, det koster at sætte projektet for børn fra belastede familier i gang.
År: 2003 Nr.: 10
Bakkely har i næsten fem år brugt Børnelinealen som et redskab, når de skal vurdere børnenes trivsel. Siden Børn&Unge besøgte institutionen for tre år siden, er pædagogerne blevet endnu mere sikre i deres bedømmelse af børnene. Og de er hurtige til at handle, hvis de er bekymrede for et barn.
År: 2003 Nr.: 09
En genial ide, mente socialminister Henriette Kjær, da hun besøgte Utterslev Kirkes Børnegård og hørte nærmere om et forslag til, hvordan man kan hjælpe børn fra belastede familier. Pengene var straks en anden snak. Søg i en af vores puljer, foreslog Henriette Kjær.
År: 2003 Nr.: 09
Udlicitering af tog, udlicitering af vikarer. Fænomenet bliver mere og mere udbredt - undtagen for daginstitutioner, hvor interessen praktisk talt er forduftet. Når man ikke kan konkurrere på lønnen, så er der ingen penge at tjene for private udbydere.
År: 2003 Nr.: 08
Gennem 12 år kæmpede en gruppe pædagoger fra Sønderborg med skimmelsvamp i en gennemrådden børnehave, inden kommunen gik i gang med at bygge en ny institution. Nu er der konstateret alvorlige svampeskader i den nye bygning.
År: 2003 Nr.: 08
Børn fra Børnehaven Ragnarok liver op på Plejehjemmet Fælledgården, når de synger og hygger sammen med de gamle. Samarbejdet har gennem fire år ført børn og gamle sammen, og det er godt for begge parter, mener pædagogerne. Men indimellem må børnene forholde sig til, at deres gode venner bliver demente eller dør
År: 2003 Nr.: 08
Børn fra Børnehaven Ragnarok liver op på Plejehjemmet Fælledgården, når de synger og hygger sammen med de gamle. Samarbejdet har gennem fire år ført børn og gamle sammen, og det er godt for begge parter, mener pædagogerne. Men indimellem må børnene forholde sig til, at deres gode venner bliver demente eller dør
År: 2003 Nr.: 08
Fire uger før fastelavn er entréen i en børnehave i Lynge proppet med gamle frakker, spøjse hatte og skøre stofrester. Hver dag op til festen hjælper pædagogerne mindst to børn med at finde præcis den udklædning, barnet har i tankerne. Og det kan være alt fra prinsesse til en ballon.
År: 2003 Nr.: 07
Allerød Kommune må gerne halvere sit tilskud til administration i selvejende daginstitutioner. Det siger en højesteretsdom, som institutionernes interesseorganisationer kalder en trussel mod institutionernes frihed.
År: 2003 Nr.: 06
År: 2003 Nr.: 06
På pædagogseminarierne i Gedved og Gentofte har de ét stort ønske. De vil begge meget gerne kalde sig seminarium. Men den går ikke, siger Undervisningsministeriet, der i stedet har foreslået, at de respektive institutioner kalder sig "seminariet".Men det er forkert dansk.
År: 2003 Nr.: 06
Støj, indeklima, for tunge løft og dårlige arbejdsstillinger er stadig dagligdag for pædagogerne. På trods af flere års fokus på området er der ikke sket forbedringer, viser Arbejstilsynets nyeste tal.
År: 2003 Nr.: 05
To sprogtoner dominerer, når pædagoger snakker med børn. Hvilken tone de bruger afhænger blandt andet af barnets køn og etnicitet.
År: 2003 Nr.: 05
Socialministerens forslag om, at der nu må tjenes penge på børnepasning, har umiddelbart fået en ublid medfart fra oppositionen. Regeringens støtte, Dansk Folkeparti, kan nok overtales til at stemme for, hvis der laves ændringer om loft over prisen og økonomiske fripladser.
År: 2003 Nr.: 05
De mobbede hinanden i en af børnegrupperne i SFO'en på Hårup Skole. Ikke meget af det, pædagogerne gjorde, virkede. I Appreciative Inquiry, værdsættende samtaler, fik de et redskab, der løste op for problemerne.
År: 2003 Nr.: 04
Prisen på en daginstitutionsplads bliver ved med at stige mere end andre varer - og også mere end lønnen.
År: 2003 Nr.: 04
Socialministeren vil gøre det muligt for private at oprette børneinstitutioner og legalt at tjene penge på dem.
År: 2003 Nr.: 04
Børn får igen mulighed for at få frisklavet mad i børnehaven. Men måske kommer det ikke til at gælde alle børn. For kommunerne kan, ifølge et nyt lovforslag fra regeringen, bestemme, at forældrene selv skal betale for maden. Forslaget får en blandet modtagelse i Folketinget.
År: 2003 Nr.: 04
Opløftende erfaringer med den pædagogiske diplomuddannelse. Alle profiterer af den
År: 2003 Nr.: 03
I efteråret 2002 blev to børn og to voksne i en række institutioner i Århus smittet med hepatitis A. Pædagogerne kræver nu forebyggende vaccine mod den smitsomme leverbetændelse. Det afvises af embedslægen. Speciallæge støtter dog pædagogernes ønske
År: 2003 Nr.: 03
En af dansk pædagogiks store entreprenører, Esther Tornled Pallesen, fylder rundt
År: 2003 Nr.: 03
Vi vil se tilfælde, hvor for eksempel 19 af børnene på stuen er fælles om gryderetten med hjemmebagt brød, mens Sofie og Alexander sidder med deres flade madpakker.
År: 2003 Nr.: 03
8 ud af 10 kommuner har formuleret målsætningerne for deres dagtilbud. Mange af dem er meget abstrakte og generelle
År: 2003 Nr.: 02
Hvad stiller dansk pædagogik op med sin demokratiske form og satsning på legen, når internationale tendenser går i retning af mere "education"? Pædagogisk konference tog temperaturen på dansk pædagogik i globalt perspektiv.
År: 2002 Nr.: 51
For 11. gang indbyder Børn&Unge læserne til at bruge deres viden, intuition og spådomsevner. Giv svar på nedenstående spørgsmål, send kuponen til Børn&Unge og se tiden an frem til januar 2004. Til indsendere med flest rigtige besvarelser er der ædle druer: tre gange seks flasker rødvin af respektabel kvalitet. Kuponen, som også kan udfyldes på BUPL's hjemmeside http://www.bupl.dk, skal være os i hænde senest mandag den 15. januar.
År: 2002 Nr.: 51
Ud over bøder i Arbejdsretten må institutionsledere, som har deltaget i efterårets arbejdsnedlæggelser, regne med tjenstlige påtaler. Kommunerne strammer grebet om ledernes loyalitet.
År: 2002 Nr.: 51
Pædagogerne i Gadekæret i Århus har fået en stor udfordring i fire-årige Rasmus. Han er en ualmindelig velbegavet knægt, men til gengæld halter det med praktiske opgaver. Det har givet både grå hår og mange smil i institutionen
År: 2002 Nr.: 51
År: 2002 Nr.: 50
Femten børnehavebørn fra Abestuen i den integrerede institution Dybkærgården fik lov at klatre i træer og svinge i lianer, da de en tirsdag i november blev kidnappet af en flok pædagogstuderende, som ville give dem en sjov naturoplevelse i skoven
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 50
År: 2002 Nr.: 50
I Møldrup Kommune har man en plan. En legeplads-plan. Kristian Schmidt, der leder SFO'en på Skals Skole, har udviklet en metode, der skal sørge for, at sikkerheden på legepladserne er i top. Hemmeligheden er logbøger med skemaer for hvert eneste legeredskab
År: 2002 Nr.: 50
Pædagogerne fra Humlebien Børnehus og Cirkusgrundens Vuggestue deltager i et projekt om at samarbejde med psykisk syge forældre. Nu tør de tale med børn og forældre om problemerne.
År: 2002 Nr.: 48
Luisa havde ikke tid til at gå i børnehave. Hun skulle købe ind, stryge farens skjorter og passe lillebroren. For hendes mor var depressiv og rejste sig sjældent fra sofaen. Først efter mange års psykologhjælp og morens død har Luisa mod på selv at være mor.
År: 2002 Nr.: 48
Få dage før Dragør Kommune blev trukket i retten, har kommunen endelig anerkendt ansvaret for de dårlige arbejdsforhold, som de bød pædagoger i støjplaget børnehave.
År: 2002 Nr.: 48
I mindst 50.000 danske børnefamilier er mor eller far psykisk syg. Men ingen snakker med børnene om problemerne. Det er en misforstået opfattelse af omsorg, når man ikke taler med børnene om det, der er deres virkelighed, mener familieterapeut.
År: 2002 Nr.: 47
En mand, der tidligere er straffet for at være i besiddelse af børneporno, har to gange inden for kort tid forsøgt at blive ansat i århusianske institutioner i korte vikariater. Nu advarer forvaltningen mod manden, der har forfalsket sin straffeattest.
År: 2002 Nr.: 47
Gode og trygge rammer i daginstitutionen giver udsatte børn en god ballast for resten af livet, mens for lidt plads og få pædagoger omvendt kan forstærke den negative sociale arv. Det viser en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, som efterlyser dansk forskning på daginstitutionsområdet
År: 2002 Nr.: 47
Fritidshjemmene i Dragør på det yderste, halvmondæne Amager har siden 1988 sagt farvel til hver fjerde medarbejder.
År: 2002 Nr.: 47
BUPL bygger i ny velfærdsredegørelse videre på sit forslag fra 1999 om gratis daginstitutioner. 3-9-årige skal have ret til en institutionsplads, og kommunerne forpligtes til at overholde kvalitetsmæssige mindstemål.
År: 2002 Nr.: 47
År: 2002 Nr.: 47
Den viden, pædagoger har om familier med problemer, udnyttes ikke godt nok. Det mener leder Margot Clemmensen, som har lavet et konkret forslag til, hvordan børnehaven kan indgå i den tidlige forebyggelse.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Særligt truede børn hjælpes ikke godt nok. De foranstaltninger, der sættes i gang, er for uspecifikke og hjælper kun i en tredjedel af tilfældene. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Børn&Unge har stillet spørgsmålene. De ni, som kæmper om syv pladser i BUPL's forretningsudvalg, har svaret. Læs hvordan på de følgende sider. Rækkefølgen, det sker i, er fremkommet ved lodtrækning. Valgkampens vindere og tabere kendes 30. november, på sidstedagen af BUPL's 6. ordinære kongres.
År: 2002 Nr.: 46
Den daglige alkoholration for Tine Andersens mor lød på mindst tre liter papvin. Og skønt råbet om hjælp strålede i neon fra den lille pige, vendte både pædagoger, lærere og myndigheder det blinde øje til i årevis.
År: 2002 Nr.: 45
Børn får det ikke bedre af, at deres lærer og pædagog arbejder tæt sammen i hverdagen. Heller ikke deres kundskaber i grundfagene forbedres af de ændrede samarbejdsmåder. Til gengæld har børn, der har gået i fritidshjem, et bedre selvværd, er mere frimodige og tør sige noget i forsamlinger, viser en svensk undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 45
Det er børnene, der betaler den højeste pris, når mor eller far drikker for meget. Derfor skal pædagogerne gribe ind, så snart de har en fornemmelse af, at ikke alt er, som det skal være. De skal ikke vente på beviser.
År: 2002 Nr.: 45
Rullende indskoling, børnehaveklasse, 1. og 2. klasse slået sammen og undervisende pædagoger. Det er alt sammen noget, som undervisningsministeren kunne ønske sig i folkeskolen. På Præstemarkskolen har de det hver dag
År: 2002 Nr.: 44
De værdier, vi lærer derhjemme, giver vi videre til vores børn. Vi udstyres med en kulturel arv, som fastholder nogle værdier, som ikke altid er hensigtsmæssige i et videnssamfund. Det viser analyser fra det store undersøgelsesmateriale "Børns opvækstvilkår" foretaget af børneforsker Dion Sommer
År: 2002 Nr.: 44
År: 2002 Nr.: 44
Et barn udvikler sig, hvis samspillet med andre hjælpes på vej af voksne, der kan se og forstå dets initiativer, kan få øje på dets kompetencer og understøtte udviklingen. Børn skal ikke opdrages, voksne skal tage dem i hånden og vise dem den vej, de skal gå, mener Pernille Roug, der er aktuel med den første danske bog om Marte meo i praksis.
År: 2002 Nr.: 43
I Lemvig Ungdomsgård har lederen lokket samtlige klubmedarbejdere til at skrive deres iagttagelser ned i fortællinger ved at give dem en afspadseringsaften i stedet.
År: 2002 Nr.: 42
Når de voksne ikke kan sammen, og samarbejdet går i hårdknude, går det også ud over børnene. De bliver ufrivilligt anbragt i et tomrum, der gør dem utrygge og nervøse og derfor mere urolige og grænseprøvende.
År: 2002 Nr.: 42
Hvert tredje barn udvikler astma eller allergi, men kun i Aalborg findes en astma- og allergivenlig børnehave og folkeskole. Og det kan faktisk være farligt, at pædagoger ikke ved nok om astma og allergi, mener overlæge.
År: 2002 Nr.: 42
Som pædagoger skal vi endda blive endnu bedre til at fokusere på det, der er med til at bryde den sociale arv. Det kan vi simpelthen ikke blive gode nok til.
År: 2002 Nr.: 42
Eftertænksomme generalforsamlings-gængere var enige om fremtidigt fokus på pædagogisk faglighed, men delte i spørgsmålet om lederdelegerede.
År: 2002 Nr.: 42
Der var ingen diskussionslyst, da BUPL Sydslesvig holdt generalforsamling
År: 2002 Nr.: 41
Børnene fra den integrerede daginstitution Børnehuset Vognporten i Albertslund følger økogulerødderne fra frø i mulden til ingrediens i grøntsagslasagnen. »Vi har lavet en madpædagogik,« fortæller leder Laila Rasmussen
År: 2002 Nr.: 41
Det er altså ingen naturlov, der hedder at borgerlige partier behøver at være så indskrænkede og indadvendte, som vor hjemlige koaliton af Venstre og Konservative med dansk Folkeparti som støtte.
År: 2002 Nr.: 41
Pædagoger skælder for meget ud på børnene, viser et projekt gennemført af Erik Sigsgaard. Han fortæller her hvorfor, men også hvad man kan gøre ved det. I bogen "Skældud" fokuserer han på børnenes opfattelse af skældud og på de institutioner, hvor man har fundet ud af, hvordan man holder op med at skælde så meget ud
År: 2002 Nr.: 41
Initiativer til sund og næringsrig kost i børneinstitutionerne er ofte strandet på praktiske problemer og barrierer. En nyudgivelse fra Fødevaredirektoratet inspirerer pædagogerne til "lettere" madordninger til børnene
År: 2002 Nr.: 41
Børn med veludviklet humor er mere populære og klarer tilværelsen bedre.
År: 2002 Nr.: 40
Humor, glæde og optimisme kan være med til at forandre kulturen på en institution, mener lektor, foredragsholder og kursuskonsulent Per Ryt-Hansen. Men det kræver viden om humorens udtryk og virkninger og en beslutning om, at man vil satse på humoren. Indføres humoren i personalegruppen, vil den sive ned til børnene.
År: 2002 Nr.: 40
Der blev trukket på alle smilebåndene, da børnene i børnehaven Østre Gasværk Syd på Østerbro eksperimenterede med latteryoga. Latterinstruktør Maj-Britt Wadum kastede både milkshakelatter og julemandslatter ud til børnene, der efter lidt forbehold fik vældig gang i grinemusklerne.
År: 2002 Nr.: 40
Nedskæringer vil medføre serviceforringelser, erkender flere kommuner. Mange steder halter det også med at inddrage de ansattes organisationer, når der laves ændringer på børne- og ungeområdet.
År: 2002 Nr.: 40
I en tid med mindre hjem og mere skole er fritidspædagogikkens værdier oversete. Men fritidspædagogikken kan noget særligt, som det er vigtigt at bevare, viser en ny undersøgelse.
År: 2002 Nr.: 39
I Århus er der overvældende mange beskyldninger fra somaliere om overgreb i institutionerne, og de fastholder dem ofte, selvom pædagogen frikendes, eller sagen frafaldes i retssystemet. Derfor forsøger BUPL Århus nu at få et samarbejde i gang med en af de somaliske foreninger.
År: 2002 Nr.: 39
Hvis den pædagogiske udvikling på institutionerne ikke skal dikteres af andre, så må lederne på banen og gå forrest. Og det helst med det samme, sagde rektor Carl-Jørgen Bindslev på Ledertræffet.
År: 2002 Nr.: 39
Red Barnets Børnehave i Horsens blev med sit forbud mod søde sager vredet godt og grundigt i mediemaskinen. Det har sløret de gode intentioner, mener forældrebestyrelsen, der på et pressemøde i sidste uge slog fast, at det er forældrene, der står bag forbuddet.
År: 2002 Nr.: 38
Pædagoger og medhjælpere strejkede fortsat mandag i Randers og Odense. En 95 procents sejr, hedder det i Århus efter budgetforlig uden om borgmesteren. I Odense: Forliget blev et forlis
År: 2002 Nr.: 38
Eget bibliotek, højtlæsning, fortælleøvelser og masser af bogstav-, rim- og remselege. Med disse initiativer sætter Østerfælled Børnehus på Østerbro i København fokus på bogen og barnet. Resultatet er børn, der vil være forfattere, forældre, der inspireres til højtlæsning, og pædagoger, som oplever faglig stolthed, når børnene udvikler sig til glade og gode læsere
År: 2002 Nr.: 38
Med eurytmi lærer børn at kommunikere med kroppen. I Hanehøj Børnehave i Hornslet ved Århus gennemspiller børnene eventyret om ridderen og dragen med bevægelser, så de lærer at vise med kroppen, hvad de føler og tænker
År: 2002 Nr.: 38
Daginstitutionsleder har samlet en halv million kroner ind til film, der viser verden set i børnehøjde.
År: 2002 Nr.: 37
Pædagoger og pædagogmedhjælpere har i den forløbne uge strejket flere steder i landet. Der ventes flere konfrontationer i den kommende tid, for det ser ud til, at det i høj grad bliver børne- og ungeområdet, der står for skud, når kommunerne svinger sparekniven i forbindelse med næste års budget.
År: 2002 Nr.: 37
I Gellerup i Århus kæmper pædagogerne en ulige kamp for at skabe en tålelig hverdag for områdets traumatiserede flygtningebørn. Et slag med mange skurke og tabere. En af skurkene er den kommunale vanetænkning.
År: 2002 Nr.: 37
Selv i de dårligst fungerende familier er der noget der går godt. Og det er der, man skal fokusere, hvis man vil hjælpe. Ud fra den filosofi fungerer dagbehandlingscentret for hårdt belastede flygtningebørn Villa Rosa.
År: 2002 Nr.: 37
År: 2002 Nr.: 37
Ansatte i Sct. Georgs Gårdens børneinstitutioner får enten for lidt, for meget, for sen eller på anden måde forkert løn. Undertiden endog meget forkert løn. Er det for eksempel sjovt at få at vide, at man skylder arbejdsgiver næsten 700.000 kroner. En, der har prøvet, kunne ikke se komikken.
År: 2002 Nr.: 37
Mobning og chikane præger mange institutioner. Men hvad kan man gøre ved det? 100 pædagoger mødtes i Århus på "Café Rummelighed og Mangfoldighed" for at komme med deres bud. Cafeen var en del af i et forebyggelsesprojekt i Silkeborg og Århus.
År: 2002 Nr.: 36
I løbet af de næste fem år vil hver anden leder af daginstitutionerne forlade sin stilling. Men hvor manglen på ledere vil give store problemer i både ældrepleje og på skoleområdet, er der ingen grund til panik på institutionsområdet. Derudover vil flere pædagoger kunne bruges som ledere på både ældre- og skoleområdet, mener Kommunernes Landsforening.
År: 2002 Nr.: 36
Kvindelige pædagoger i vuggestuer og børnehaver har den tredje laveste dødelighed blandt kønsfællerne. Selvmordsraten er dog højere end gennemsnittet i den erhvervsaktive del af befolkningen.
År: 2002 Nr.: 35
Siden januar har "Hovslund Børneunivers" kun haft én leder og én bestyrelse, selvom stedet rummer både børnehave, skolefritidsordning og skole. De fleste ser det som en fordel, mens andre frygter, at skolekulturen bliver for dominerende.
År: 2002 Nr.: 35
Da de var 20 spiste de billigt studenterbrød og diskuterede opdragelsen af andre folks børn. Nu er de 80 og nyder hinandens hjemmebag og snakken om oldebørnene. De er elleve sejlivede kvinder tilbage af en sjælden årgang børnehavelærere, der har holdt sammen, siden de i 1942 startede på Frøbelseminariet. I år kan de fejre 60 års jubilæum.
År: 2002 Nr.: 35
Fem pædagoger på Lolland mener, at for mange børn bliver klemt i de store fritidsordninger. Derfor vil de oprette deres egen institution, hvor vægten skal lægges på nærhed og omsorg.
År: 2002 Nr.: 34
Tvangsfjernelse af søde sager fra børnenes madpakker møder modstand hos pædagoger i hele landet. Uetisk siger nogle, mens andre nøjes med at ryste på hovedet og grine lidt af Red Barnets børnehave i Horsens, der siden 1. august konsekvent har konfiskeret mælkesnitter og chokolademadder
År: 2002 Nr.: 34
Nogle børn med tale- og sprogvanskeligheder isolerer sig eller bliver aggressive, når de ikke bliver forstået. Derfor deltager de ikke i lege og aktiviteter, hvor de kan få viden og erfaringer som andre børn. Disse børn får ofte problemer med den intellektuelle og psykiske udvikling, mener cand. pæd.psyk. Marianne Sommer fra DPU
År: 2002 Nr.: 34
Hvad får en pædagog til at læse til lærer, og dermed - skal der nok være dem, der mener - begå faneflugt? Er det penge, er det status, eller hvad er det, der trækker? Børn&Unge har spurgt tre, som i sidste uge på Center for Videreuddannelse Jelling, det tidligere Jelling Statsseminarium, gik i gang med uddannelsen til meritlærer
År: 2002 Nr.: 33
De mere end 25.000 vuggestue- og børnehavebørn, som er født for tidligt, har nogle helt særlige behov. Men de bliver ofte overset i institutionerne, fordi pædagogerne mangler den nyeste viden
År: 2002 Nr.: 33
Alle børn på 41/2 år i Greve Kommune bliver sendt på "en tur i junglen", så pædagoger og sundhedsplejersker kan se, hvor gode de er til at slå kolbøtter, hoppe, kravle og holde balancen. Formålet er at opspore børn med sansemotoriske vanskeligheder og forsinket motorisk udvikling for at forebygge, at de får problemer i skolen.
År: 2002 Nr.: 33
Det er ikke lykkedes at blande fritidspædagogik og undervisning i forsøgene med en forlænget skoledag i de mindste klasser. Det er blevet alt for meget skole, viser en ny undersøgelse
År: 2002 Nr.: 32
Hobro Kommunes daginstitutioner lever ikke op til lovens krav, mener forældre, som har bedt Tilsynsrådet i Nordjyllands Amt tage affære
År: 2002 Nr.: 32
Pædagogerne er bag rattet, når integrationen ruller ud fra børnehaven Svalen i Gellerup. En bybus er blevet omdannet til en busbørnehave. Og på vejen ud i det danske land får Svalens tosprogede børn selskab af en gruppe børn fra en anden institution i nærheden. Det handler om at skabe venskaber og lære sprog. Pædagogerne er ikke i tvivl, det er integration ført helt ud i livet.
År: 2002 Nr.: 32
Troldebo er en institution for otte børn, der ikke trives i en almindelig institution. De kommer fra hele Aaskov Kommune. Institutionen ligger naturskønt, og al aktivitet foregår udenfor, uanset vejret
År: 2002 Nr.: 31
Pædagog Inge Klitgaard arbejder på Familiehuset i Bjerringbro. Hun støtter og vejleder børn og familier i krise.
År: 2002 Nr.: 30
I de kommende uger begynder en ny årgang i skolen. Sprogligt er de meget forskellige viser en lille rundspørge blandt pædagoger, som Børn&Unge har foretaget. Men ordforrådet er blevet større, er der enighed om.
År: 2002 Nr.: 30
For den tre-årige, der skifter fra vuggestue til børnehave, er det vigtigste at blive integreret i børnegruppen, siger to forskere i ny bog. Pædagogernes rolle er at støtte barnet i at blive en del af det fælles børneliv.
År: 2002 Nr.: 28
Små kommuner slår børnehave og skole sammen i en udvidet SFO. BUPL ser potentielle problemer med at sikre pædagogisk kvalitet og forældreindflydelse, fordi folkeskoleloven og ikke serviceloven gælder. Kommunalpolitikere og pædagoger mener derimod, ordningen udnytter ressourcerne i et lille samfund.
År: 2002 Nr.: 28
Specialgruppen Resen har knap 20 børn med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Alligevel insisterer de hvert år på at tage på koloni på øen Fur i Limfjorden. Her er deres kolonidagbog fra sidste års koloni.
År: 2002 Nr.: 28
En børnehave i Vangede har fået en bonus: Det grove faldsand under klatrestativet er fuld af fossiler.
År: 2002 Nr.: 27
Det er meget sjældent, at vi bringer fiktion i Børn&Unge. Men når et medlem sender en novelle af denne kaliber, kan vi i "sommervarmen" ikke stå imod: Der skal også være noget til den søde tand.
År: 2002 Nr.: 27
I Børnehaven Børnely i Næstved arbejder pædagogerne systematisk med at udvikle alle børnenes kompetencer. I to år har der været ekstra fokus på børns sociale kompetencer og på, at de bliver bedre til at løse konflikter. Målet er at give alle børn et godt selvværd, så de højt og tydeligt kan sige: Jeg er god til...
År: 2002 Nr.: 26
Børnehaven Jordkloden fra Nørrebro i København holdt i 2001 sin koloni ved Sejerøbugten, nærmere bestemt Ordrup. Det er en tur befolket af vandmænd, brandmænd og ildmænd. Plus en enkelt kærlighedserklæring.
År: 2002 Nr.: 26
Pædagoger og lærere skal slås sammen i selvstyrende enheder for at give børnene en bedre skolestart, foreslår en ny bog. Desværre bremser beton i lærerforeningen den udvikling, mener en af forfatterne, Mads Hermansen.
År: 2002 Nr.: 26
Pædagogerne er langt fra tilfredse med deres løn, men de er ikke med i fagforeningen, fordi de er bange for at miste deres job, hvis de giver udtryk for utilfredshed, siger pædagog
År: 2002 Nr.: 25
Hvordan lever børn på 6-10 år deres liv i fritidsordning og skole? Det spørgsmål har pædagog og cand.psych. Pernille Hviid forsøgt at besvare. Svaret gav hende en ph.d.-grad i sidste uge. Hun mener kort sagt, at voksne skal tage udgangspunkt i børnenes engagement for at fremme deres udvikling
År: 2002 Nr.: 25
Aftalen om næste års kommunale budgetter fører til alvorlige nedskæringer, forudsiger formanden for Kommunernes Landsforening. Også regeringen kryber til korset og dropper alle reklameindslag om serviceforbedringer
År: 2002 Nr.: 25
Fire formiddage om ugen inddeles børnene i Børnehaven De fire Elementer i to grupper med henholdsvis drenge og piger. Kønsopdelingen har gjort pigerne mere modige og drengene mere omsorgsfulde, konkluderer en psykolograpport
År: 2002 Nr.: 25
Pædagogerne er uenige om, hvorvidt der skal laves nationale læreplaner for vuggestuer og børnehaver. I en undersøgelse foretaget af BUPL er medlemmerne delt i tre lige store grupper af fortalere, modstandere og skeptikere
År: 2002 Nr.: 24
Vi skal være meget bevidste om de metodevalg, vi foretager. Vi bør faktisk kende konsekvenserne, når vi træffer et valg
År: 2002 Nr.: 24
Hjemmet har undergået betydelige forandringer. Men det er gået hen over hovedet på de fleste. Børn føler sig hjemme mange steder. Det bør familier og daginstitutioner forholde sig til, mener kultursociolog Ida Wentzel Winther
År: 2002 Nr.: 24
Det kan være svært at leve i en meget anderledes kultur. Ikke mindst for familiernes børn, som ikke selv har valgt at blive rykket op med rode. Alene starten i en fremmed daginstitution med et nyt sprog er en kæmpe omvæltning. Tre danske mødre fortæller, hvordan det har påvirket deres børn at flytte til Ungarn
År: 2002 Nr.: 24
Pædagogerne skal selv være med til at diskutere og formulere eventuelle overordnede retningslinjer for småbørnsområdet, mener tre af de pædagoger, som har deltaget i BUPL's undersøgelse af medlemmernes holdning til nationale læreplaner
År: 2002 Nr.: 24
På Årby Skole ved Kalundborg har pædagogerne fra fritidsordningen fået etableret et velfungerende samarbejde med lærerne om de yngste børn. Gennembruddet kom den dag, lærerne bad pædagogerne definere deres faglighed
År: 2002 Nr.: 23
I Ungarn fik man en ny og mere demokratisk national læreplan i 1996. Den var en ramme, som hver enkelt institution skulle udfylde. En børnehave i Bogdanfy i Budapest skrev en helhedsplan, der opdrager børnene til et sundt liv, mens en anden børnehave i Budapest har indført 1. klasse for at give børnene en blidere overgang til skolen
År: 2002 Nr.: 23
Operation "spar 450 millioner her og nu" er i gang i kommunerne. Mange af dem har et godt øje til daginstitutionsområdet
År: 2002 Nr.: 23
En amerikansk fond arbejder på græsrodsniveau for, at sigøjnere skal klare sig bedre i skolen og få en uddannelse. Aktivisterne mener, de offentlige programmer er uduelige og kun har resulteret i apartheid i skolen
År: 2002 Nr.: 22
Forældre til sigøjnerbørn i en børnehave i Budapest skal skrive under på, at deres barn må få den lovpligtige indføring i sigøjnerkulturen. Men de får ikke at vide, at der er tale om positiv særbehandling og de ved ikke, at det kun er mindretallene, som bliver bedt om at skrive under. Børnehaven er nemlig bange for, at sigøjnerforældrene opfatter forskelsbehandling som noget negativt. Den ømfindtlige integration i børnehaven illustrerer konflikterne mellem sigøjnerne og resten af den ungarske befolkning
År: 2002 Nr.: 22
Der er ikke noget i vejen med selvforvaltning, mener Gitte Petersen, leder af Spilloppen i Greve. Hun og hendes kolleger er trætte af at høre så meget nedsættende om selvforvaltning og kalder deres egen model for et guldæg
År: 2002 Nr.: 22
En vejledning til forældre i, hvordan de kan straffe deres børn - uddelt af kommunalt ansatte psykologer i Brørup - vækker forargelse blandt eksperter. Indholdet er adfærdsregulerende og minder mest af alt om dressur, mener de
År: 2002 Nr.: 21
I Udflytterbørnehaven Høbjerg har pædagogerne i mange år arbejdet efter lystprincippet. De mener, at pædagoger skal have lyst til at motivere hvert enkelt barn til at medvirke til egen alsidige udvikling. Pædagog Claus Horstmann har haft lyst til at skrive om hans og kollegernes praksis i bogen "Børnehavepædagogik i praksis"
År: 2002 Nr.: 20
Fire ud af ti mænd opgiver at gennemføre pædagogstudiet, viser en pilotundersøgelse. Mænd møder modsatrettede forventninger og skal ofte forklare, hvorfor de har valgt pædagogjobbet. Derfor falder forholdsvis mange mænd fra studiet, mener forsker.
År: 2002 Nr.: 19
Pædagoger har ikke noget indbyrdes sprog for kompetence, magt, fag og faglighed. Det gør faget svagt og pædagoger ekstremt sårbare over for kritik, mener to forskere bag en ny undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
År: 2002 Nr.: 19
År: 2002 Nr.: 18
Med den såkaldte "nye forældregeneration" stiger antallet af klager over både pædagoger og daginstitutioner voldsomt. Klagerne går lige fra hundelopper i tøjet, støv i krogene og til langvarig utryghed ved at aflevere børnene i børnehaven
År: 2002 Nr.: 17
Den sociale arv er ikke blevet "svagere" inden for de sidste 10 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Daginstitutionerne hjælper ikke børn fra udsatte familier godt nok og er derfor med til at fastholde børnene i deres marginaliserede roller som børn uden ressourcer, mener forsker
År: 2002 Nr.: 17
Forældre til børn i daginstitutioner opfører sig ofte, som var de kunder i Bilka. De forlanger kvalitet, service og handling. Får de ikke ret, klager de
År: 2002 Nr.: 17
Der er færre børn i Danmark. Til gengæld lever børnene ligesom deres forældre et mere hektisk liv end tidligere. De fleste af de små børn går i daginstitution. Rigtig mange af de større børn og unge går til en eller anden form for sport eller anden fritidsaktivitet. Fritidsjob er meget almindeligt for unge på mellem 13 og 15 år
År: 2002 Nr.: 17
Urolige, ukoncentrerede og flaksende børn har ikke fået hjælp til at styre deres opmærksomhed og har derfor ikke fået det altafgørende "hul igennem til verden". Grundlaget skal lægges af forældrene, men en opmærksomhedens pædagogik kan hjælpe børn til at udvikle koncentrationsevnen senere hen
År: 2002 Nr.: 16
Silkeborg Kommune har fundet inspiration i Italien, hvor institutioner kan bruge kulturhuse med uddannede pædagoger
År: 2002 Nr.: 16
Vi har et godt tilbud til jeres børn, hvad kan I tilbyde vores børn, siger de i Silkeborg, hvor en ny form for samarbejde mellem institutionerne er født. Vi aflægger rapport fra en dag i Kunstens værksted
År: 2002 Nr.: 16
Den ene af dem af har allerede stemt nej, og de to andre har tænkt sig at gøre det. Tre Grenaa-pædagogers nej til mæglingsforslaget er først og fremmest et signal. Til omverdenen og til BUPL. At man kan strejke sig igennem til et bedre resultat, tror ingen af dem på.
År: 2002 Nr.: 15
Bekymring for risikobørn er et godt grundlag for handling, viser erfaringer fra Silkeborg Kommune, som for fire år siden indførte et "Bekymringsbarometer". Men pædagoger mener ikke, at kommunen har afsat tilstrækkelige midler til at fuldføre det visionære projekt
År: 2002 Nr.: 15
Sikre legepladser prioriteres højt på de fleste institutioner, men de færreste pædagoger har ekspertisen til at tjekke dem. Reglerne er komplicerede, og institutionslederne lades i stikken af kommuner, der ikke tager ansvaret for legepladserne alvorligt nok
År: 2002 Nr.: 15
Efter en tragisk dødsulykke har alle daginstitutioner i Århus Kommune fået påbud om, at der altid skal være en voksen på legepladsen sammen med børnene. Eksperterne advarer om, at skærpet opsyn kan hindre børnenes udviklingsmuligheder. På den anden side skal børnene ikke overlades til sig selv.
År: 2002 Nr.: 13
Den ene nedlægger sine hverv i frustration over, at forslaget til nyorientering af BUPL's lederarbejde ikke er visionært nok, mens den anden synes, at forslaget er demokratisk betænkeligt. Allan Clement-Døssing fra Fyn og Joan Frausing fra Århus angriber nyt lederudspil, men fra hver sin side
År: 2002 Nr.: 12
I England starter skolen allerede i børnehaven. De tre til femårige har en fastlagt undervisningsplan, som de alle skal igennem, inden de kan komme i skole fra de er fyldt fire år. For vuggestuebørnene er der lidt friere rammer. Og sådan er det også i den private institution Abacus i syd London, som har 25 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Men meningerne om systemet er delte.
År: 2002 Nr.: 12
Skal småbørnspædagogikken beskrives i et nationalt dokument - en lære- eller rammeplan? Og hvad skal i så fald beskrives? En mere præcis og specifik national læreplan har været diskuteret ivrigt gennem et stykke tid. Socialministeren mener ikke, at der skal udarbejdes en læreplan. Tre børneforskere er henholdsvis for, imod og betænkelig
År: 2002 Nr.: 12
BUPL arbejder med et bud på det, man kalder nationale anbefalinger for småbørnsområdet. En sådan beskrivelse kan være med til at anerkende, at det pædagogiske arbejde er en vigtig samfundsmæssig opgave. Nu skal medlemmerne spørges om deres holdninger til en national beskrivelse af mål og værdier
År: 2002 Nr.: 12
Venstre i Århus har politisk opbakning til at indføre en taxameterordning i daginstitutionerne. Forældrene siger ja, mens oppositionen og BUPL Århus er betænkelige. Skjern Kommune har haft en lignende ordning i 10 år, og kommunens pladsanviser siger, alle er tilfredse. Det er sagsbehandler i BUPL Ringkøbing Amt uenig i
År: 2002 Nr.: 11
Tal med børnene, så de lytter, og lyt til børnene, så de taler. Det såkaldte girafsprog er en samtaleform, der er god til konfliktløsning og til at finde ud af, hvad børn føler, tænker og har behov for
År: 2002 Nr.: 11
I en række kommuner bliver udgifter til barsel ikke altid kompenseret på institutionerne. Resultatet er nogle steder kæmpe underskud, som institutionerne hænger på i årevis, og BUPL går nu til Tilsynsrådet
År: 2002 Nr.: 11
Fire ISS-institutioner skal drives videre i den tidligere udviklingschef Susanne Falks firma TiTiBo-gruppen. Lyngby-Taarbæk Kommune overlader driften til organisationen Børneringen, der vil drive institutionen som selvejende puljeinstitution. Forældrenes ønske har vejet tungt i kommunalbestyrelserne
År: 2002 Nr.: 11
BUPL modtager en stafet fra Nævnet for Etnisk Ligestilling og har derved forpligtet sig til at fremme integrationen og ligestillingen mellem etniske grupper på daginstitutionsområdet. BUPL vil sætte fokus på arbejdet med de tosprogede børn og deres familier, integration i klubberne og på samarbejdet i de institutioner, hvor personalet har forskellig etnisk baggrund
År: 2002 Nr.: 10
Det er ikke nødvendigvis en gave at være højt begavet - og slet ikke, hvis man er barn. Omgivelserne har ofte svært ved at acceptere særligt begavede børn, og mange forældre er frustrerede over lærere og pædagogers fokus på barnets svage sider frem for de stærke
År: 2002 Nr.: 09
En historiker har vakt Holbæk Folkebørnehaves historie til live. Det er sket sammen med nutidens pædagoger og børn, som har leget sig ind i hverdagen på asylet i 1800-tallet
År: 2002 Nr.: 09
Alt var aftalt og kun underskrifterne manglede på ansættelsespapirerne. Men så kom der et dårligt skudsmål i vejen for 33-årig kvindelig pædagog, som nu sidder tilbage med myldrende tanker og dyb frustration
År: 2002 Nr.: 08
Ved årsskiftet gik Lene Due lige fra lederstillingen i en børnehave i Vissenbjerg på Fyn til borgmesterposten i samme kommune. Hun kan godt lide at bestemme og er glad for at have fået magt til at få sine synspunkter ført ud i livet. Lene Dues socialdemokratiske barndomshjem har præget hendes politiske engagement
År: 2002 Nr.: 08
Tørring-Uldum Kommune opgiver nu eksperimentet med udlicitering af daginstitutioner,efter ISS har droppet børnepasning. Lindehavens Børnehus skal igen drives af kommunen, men kontraktstyring skal give institutionen mere fleksibilitet
År: 2002 Nr.: 08
Som pædagog på et hospital ser man børnene som raske børn, ikke som syge. Pædagogernes opgave er at få børnene til at føle sig normale i den tid, de ufrivilligt er revet væk fra deres hverdag
År: 2002 Nr.: 08
Kompetente børn, selvforvaltning og "at tage udgangspunkt i det enkelte barn" er modeord, som danske pædagoger har slugt råt uden at reflektere fagligt over dem. Det har betydet asociale, utrygge, forvirrede og selvoptagne børn, som er ladt i stikken af ansvarsløse voksne, mener tidligere seminarielærer, cand.rer.soc. Carsten Ringsmose
År: 2002 Nr.: 07
Fra det ene øjeblik til det andet blev en 35-årig mandlig pædagog forvandlet fra en velfungerende og vellidt kollega til et upålideligt og utroværdigt menneske, som det er umuligt at samarbejde med
År: 2002 Nr.: 07
To rektorer og en næstformand satte sig sammen en aften og diskuterede pædagoguddannelsen. De kritiske artikler, som Børn&Unge har bragt de seneste uger, mener rektorerne er "under niveau" og skrevet på et for tyndt grundlag
År: 2002 Nr.: 06
I Skovbakkens Børnehave finder man ikke længere studerende i praktik. Lederen og personalegruppen har valgt at holde en pause, efter de følte, de blev tvunget til at godkende en studerende
År: 2002 Nr.: 05
Både institutionerne og de studerende er ofte for dårligt forberedte til praktikken
År: 2002 Nr.: 05
Det er derfor vigtigt, at vi både på forbundsplan og rundt om i fagforeningerne holder øjne og ører åbne i den kommende tid. Mulighederne for at få indflydelse starter lokalt
År: 2002 Nr.: 05
Pædagoguddannelsens største problem er seminariernes dårlige økonomi, mener BUPL's næstformand.
År: 2002 Nr.: 05
To børn. Det ene går i vuggestue og det andet i børnehave, mens far og mor går på arbejde. Det bliver de simpelthen nødt til, for det koster at bruge daginstitution. Og det koster mere og mere. Hvor meget mere, har Pædagogisk Medhjælper Forbund fundet ud af
År: 2002 Nr.: 04
Dårligt psykisk arbejdsmiljø i den udliciterede institution Klosterdalen i Kalundborg tvinger personalet væk eller gør dem syge. Driftsherren, Børn & Unge Fonden, der ifølge en uvildig rapport har skabt problemerne, siger, at problemerne nu er løst, og anklager til gengæld BUPL for overenskomststridig arbejdsnedlæggelse
År: 2002 Nr.: 04
ISS har droppet sin satsning på børnepasning i Danmark. Politisk modvilje og manglende fortjeneste får ISS til at give op. ISS' tidligere udviklingschef vil forsøge at køre de sidste seks ISS-institutioner videre i nystartet firma
År: 2002 Nr.: 03
Lærerne kalder det for undervisning, pædagogerne det for læring, mens det i hjemmet hedder opdragelse. I undervisningsprogrammet Trin for Trin er begreberne samlet, og børnene bliver trænet i at takle problemer
År: 2002 Nr.: 02
Børnene er vilde med dans og musik, men måske rækker talentet ikke helt til Den Kongelige Ballet. Derfor har Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro oprettet en danse- og musiklinie, hvor børnene alligevel kan have musik og dans i centrum
År: 2002 Nr.: 02
På fritidshjemmet Mudderkliren i Gellerup er børnene meget belastede og evner kun i meget lille grad empati. Nu har institutionen åbnet sin første kasse med Trin for Trin - et program til udvikling af børns sociale kompetencer
År: 2002 Nr.: 02
Regeringens forslag om, at pengene skal følge barnet, kan få indvandrer- og flygtningefamilier til at vælge daginstitutioner fra. Det er sket i Norge, hvor forældre i toethalvt år har kunnet få tilskud til selv at passe deres børn
År: 2002 Nr.: 02
Forslaget om at lade pengene følge barnet vil blive dyrt, fordi arbejdsudbuddet vil falde og skatteindtægterne blive mindre. En anden konsekvens vil være et øget frafald af arbejdskraft fra områder som ældreomsorg og børnepasning, der er domineret af lavtlønnede kvinder
År: 2002 Nr.: 02
Vi fejrer et lille jubilæum. For 10. gang indbyder Børn&Unge læserne til at bruge deres viden og intuition. Giv bud på nedenstående spørgsmål, send den udfyldte kupon til Børn&Unge og se tiden an til januar 2003. Blandt indsenderne med flest rigtige besvarelser trækkes lod om tre gange seks flasker rødvin af den respektable slags. Kuponen skal være os i hænde senest mandag den 14. januar.
År: 2001 Nr.: 51
Vi har bedt skribenten Jens Vilstrup skrive et rigtigt juleeventyr til pædagogerne. Det er blevet til en dickensk rejse gennem pædagogernes jul i fortiden, nutiden og fremtiden
År: 2001 Nr.: 51
Pædagogerne i Vollsmose i Odense var ved at bukke under tidligere på året. Børnene i de belastede områder var blevet for stor en mundfuld. Otte institutioner har siden fået færre børn per stue. Men de sidste fire institutioner har kun fået penge
År: 2001 Nr.: 51
Lis Pedersen, nuværende formand i BUPL Afdeling 6 på Amager, bliver Jane B. Pedersens afløser i Forretningsudvalget. Lis Pedersen vil kæmpe for, at BUPL får en skarpere politisk profil
År: 2001 Nr.: 51
Danmarks Lærerforening vil ikke affinde sig med arbejdsgivernes tolkning af voldgiftskendelsen i den såkaldte Skive-sag og har udsendt deres egen mod-vejledning, som lægger op til kamp fra stilling til stilling
År: 2001 Nr.: 51
Mere eller mindre frivilligt slider de fleste børn i øjeblikket for at overraske deres forældre med en selvgjort julegave. En helt uvidenskabelig undersøgelse foretaget af Børn&Unge viser, at i børnehaver og fritidsordninger er fantasien - og nogle steder budgettet - spændt til det yderste for at finde på den bedste gave.
År: 2001 Nr.: 50
I Børnehaven Andedammen i Vorbasse i Billund Kommune har pædagoger og forældre i flere år omsat udviklingspsykologen Howard Gardners teorier om de mange intelligenser til praktisk hverdag. Den øgede fokus på flere evner og talenter hos børnene har som sidegevinst skabt større bevidsthed om pædagogernes egne, mangeartede intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
Birgit Pedersen, er efter 27 år i Skive Kommunes økonomiforvaltning blevet headhuntet som landets formentlig første "lønsumsstyrer" af daginstitutionsleder Leo B. Rasmussen og skoleleder Uffe Rasmussen. Med sin særlige sagkundskab forventes hun ikke alene at tjene sin egen relativt høje løn hjem, men at kunne frisætte andres kræfter til den pædagogiske kerneydelse
År: 2001 Nr.: 50
Som den første kommune i landet har Billund Kommune indført fælles pædagogisk tænkning hos alle lige fra dagplejemødre til skoleinspektører. En pædagogik inspireret af Howard Gardners otte intelligenser
År: 2001 Nr.: 50
År: 2001 Nr.: 49
Siv på fire år er født med Downs syndrom, mongolisme. For forældrene Eva og Arne Jensen har det været utrolig hårdt at få en handicappet datter, men Småbørnscentret i Århus og dygtige pædagoger i datterens daginstitution har givet uvurderlig hjælp
År: 2001 Nr.: 49
Mindre stat, mere privat. Venstres liberalister lægger linjen i den nye regering, der tilsyneladende ikke mener noget om indhold og kvalitet i dagpasningen
År: 2001 Nr.: 49
BUPL-apparatet bliver kørt i stilling for at sikre pædagogerne i Farum gode vilkår, når kommunen forlader KL.
År: 2001 Nr.: 48
Meget tyder på, at politikerne snart vedtager, at børnehaveklassen skal være obligatorisk. Det er BUPL imod, hvis det betyder, at den bliver mere undervisningsorienteret.
År: 2001 Nr.: 48
BUPL skal have en pædagogisk profil. Den skal fortælle omverdenen om de værdier og visioner, organisationen har for det pædagogiske arbejde
År: 2001 Nr.: 48
Børn tilbringer cirka 25.000 timer af deres barndom i skole og daginstitution. Derfor er det vigtig nøje at overveje, hvad børn udsættes for, mens de er så voldsomt institutionaliserede. Børneforsker Erik Sigsgaard mener, at det er bedre at formulere rettigheder for børn end at lave fine pædagogiske planer
År: 2001 Nr.: 48
Erik Sigsgaard har lavet otte rettigheder for børn, som han mener, at den gode institution skal opfylde:
År: 2001 Nr.: 48
Skolerne skal komme med udmelding om, hvorvidt Leg og Læring er 3,5 millioner kroner værd, inden byrådet træffer endelig beslutning
År: 2001 Nr.: 47
Pædagoger skal kunne sætte ord på deres faglighed, og samarbejdet med lærerne er meget personafhængigt. Det fortæller en række pædagoger, når de skal beskrive Leg og Læring i Skive
År: 2001 Nr.: 47
I den sidste uge af valgkampen kom der alligevel penge på bordet til børneområdet. Socialminister Henrik Dam Kristensen lovede 100 millioner kroner over tre år til at afprøve de ideer til højnelse af kvaliteten i det pædagogiske indhold, der ligger i KID-projektet.
År: 2001 Nr.: 47
Husk at bøgerne hverken forhandles af BUPL eller Børn&Unge
År: 2001 Nr.: 47
Børnehave på Fyn må ikke længere lave mad til børnene. Selvom det seneste køkken i institutionen er splinternyt, lever det ikke op til myndighedernes krav
År: 2001 Nr.: 47
Faste madordninger bliver stadigt mere almindelige i børnehaver og skoler, men kun de færreste er opmærksomme på, at køkkenerne skal være godkendt af myndighederne
År: 2001 Nr.: 47
Fremtidens børnefamilier kan mikse en helt ny ret af suppedasen dårlig samvittighed, manglende tid og høje forventninger. Det får konsekvenser for pædagoger og kommuner, mener en fremtidsforsker
År: 2001 Nr.: 47
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder,kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 46
Endnu en undersøgelse viser, at pædagoger har fået så mange nye opgaver, at de kun har tid til at tilbringe under halvdelen af arbejdstiden sammen med børnene. I København er pædagogerne kun 48 procent af tiden i børnegrupperne
År: 2001 Nr.: 46
Undersøgelsen af tidsforbruget i københavnske småbørnsinstitutioner viser, at det især er øget kontakt til forældrene, ledelse og administration, deltagelse i møder, tilfældige afbrydelser, praktisk arbejde og pædagogernes bestræbelser på at synliggøre det pædagogiske arbejde, der "stjæler" tiden fra børnene
År: 2001 Nr.: 46
Med en borgerlige regering ved magten efter valget den 20. november er der kontant afregning til forældre, som passer eget afkom
År: 2001 Nr.: 46
Socialdemokratiets børnepolitiske ordfører vil hjælpe kommunerne til at kunne leve op til bestemte kvalitetsstandarder i daginstitutionerne
År: 2001 Nr.: 46
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder,kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 46
Det generelle og det, mange på lønmodtagersiden kan samles om, skal trække læsset ved OK02. Arbejdsgiverne skal bevise Ny Løns duelighed, før BUPL vil være med til at poste flere overenskomstpenge i de lokale lønforhandlinger.
År: 2001 Nr.: 45
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn.
År: 2001 Nr.: 45
Pædagogen Kristian Munk fra et dansk fritidshjem på den tyske ferieø Sild har etableret et langtidsholdbart projekt, der skal hjælpe ludfattige sigøjnere i Ungarn. Børnene har godt af at supplere legen med lidt alvor, mener Kristian Munk.
År: 2001 Nr.: 45
600 sange fra børn i hele landet dumpede ind hos Erik Lyhne og Michael Madsen. Nu har de udsendt "Sådan synger børn i Danmark", der tager pulsen på børns egne sange. Det er inspiration - ikke mindst for de voksne - til at få øjnene op for et uopdyrket univers omkring børn og børns egen musik.
År: 2001 Nr.: 45
Hun er ung, og hun er lige blevet mor. Og det kan hun slet ikke klare. Dag og nat flyder sammen i barnegråd, amning, bleskift og meget lidt tid til sig selv. Alt det hun ikke lærte derhjemme om omsorg, kontakt og om at være mor og tilsidesætte egne behov, kan hun lære i Victoriahuset. Hvis hun bor i Aalborg
År: 2001 Nr.: 44
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem frem til valget - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 44
Det skal være sjovt at gå på arbejdet er holdningen i daginstitutionen Toftegården. Her får medarbejderne aldrig nej, hvis de vil prøve en god idé af - heller ikke selvom det koster penge. Hvis budgettet ikke slår til, bliver der søgt om støtte i private fonde og hos erhvervsvirksomheder.
År: 2001 Nr.: 43
Børn, unge og voksne fra københavnske institutioner har taget billeder af det bedste i deres hverdag. Billederne blev udstillet to dage i sidste uge og skal være med til at påvirke politikerne til at øge kvaliteten af velfærden. Fire pædagogiske fagforeninger har været sammen om projektet
År: 2001 Nr.: 43
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem her og i de kommende numre af Børn&Unge - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn.
År: 2001 Nr.: 43
Pædagoger mangler tillid til "dem på rådhuset", når de skal underrette om svigtede børn. Det mener chefen for børnesektoren i Brøndby Kommune
År: 2001 Nr.: 43
Den 20. november er der kommunalvalg, og ikke alle pædagoger nøjes med at sætte et kryds den dag. Mange stiller faktisk selv op til byrådet. Vi tegner et lille portræt af nogle af dem her og i de kommende numre af Børn&Unge - på tværs af partiskel, alder, kommunegrænser og køn
År: 2001 Nr.: 43
BUPL Fyn brugte generalforsamlingen til at juble over, at Assens Kommune nu vil opsige udliciteringsaftalen med rengøringsgiganten ISS. Planerne om en fusion mellem BUPL og PMF blev stemt ned med et massivt nej
År: 2001 Nr.: 41
Fem PLSere blev overfuset da de delte løbesedler ud op til generalforsamlingen i BUPL Vejle-Amt. BUPL-medlem mener, PLSere var provokerende
År: 2001 Nr.: 41
Bestyrelsen i Afdeling 4 har anbefalet medlemmerne at stemme nej til fusionen, og det gjorde de også på generalforsamlingen
År: 2001 Nr.: 41
ISS skal ikke længere drive daginstitutioner i Assens Kommune. Personalets tillid til rengøringskoncernen kunne ikke genoprettes, erkender borgmester Hans Ole Hansen. Pædagogerne jubler
År: 2001 Nr.: 41
Klaus Wilmann, tidligere næstformand i BUPL, er blevet udpeget som formand for Børnerådet. Børneperspektivet skal tænkes ind i al lovgivning, nye regler for barsel og bedre integration af tosprogede, lyder programerklæringen.
År: 2001 Nr.: 40
Hvis man aldrig nævner et tyrkisk eller arabisk barns modersmål, bliver det til noget forbudt, forkert og mærkeligt. Modersmålet skal i stedet bruges som en ressource, der gør barnet trygt, så det tør at gå i gang med at lære dansk.
År: 2001 Nr.: 40
Privat initiativ stod bag første fælles fusionsmøde for pædagoger og pædagogmedhjælpere i Storstrøms Amt
År: 2001 Nr.: 40
Københavns Kommune indviede i sidste uge sin første skolefritidsordning ledsaget af protester fra såvel en borgmester som en klovn.
År: 2001 Nr.: 40
Det blev stemt klart nej til fusionen. Suppleant til bestyrelsen og erklæret nej-siger Valborg Kasch blev delegeret til kongressen med næstflest stemmer
År: 2001 Nr.: 40
Håndskrevne ansøgninger ender nederst i bunken. Dårlige eksamens-karakterer ryger i papirkurven. Sådan er den barske virkelighed i Østerfælled børnehus på Østerbro i København. Drop bilagene, siger ekspert
År: 2001 Nr.: 39
Byrådet i Dragør har efter års tovtrækkeri definitivt besluttet at lukke støjplaget børnehave. Nu står politikerne tilbage med et kæmpe pasningsproblem og udsigt til en retssag om ansvaret for fire syge pædagoger
År: 2001 Nr.: 39
På en tilfældig dag foretog Børn&Unge en tilfældig rundspørge i en tilfældigt udvalgt daginstitution. Vi havnede i Børnehuset Solbjerg i Værløse
År: 2001 Nr.: 39
I kraft af sin fortid som pædagog er chefen for Børn- og Ungeforvaltningen i Tornved Kommune med til at skabe en nyttig dialog mellem to verdner: Den pædagogiske og den politiske
År: 2001 Nr.: 39
År: 2001 Nr.: 39
BUPL Nordjylland kalder undersøgelsen af aalborgensiske pædagogers tidsforbrug et uvidenskabeligt billede på de mange nye krav, der bliver stillet til pædagogerne, uden at de får mere tid til at løse dem. Det går ud over børnene, fordi det øgede arbejdspres ikke har udløst bedre normeringer
År: 2001 Nr.: 38
Børnene må nøjes med pædagogernes delte opmærksomhed i alt for mange af de timer, de opholder sig i daginstitutionen. Det er ikke det, pædagogerne ønsker. Men de har brug for flere pædagogtimer, hvis de skal gøre det anderledes
År: 2001 Nr.: 38
Efterhånden som flere kommuner indfører kontraktstyring i daginstitutionerne, vokser behovet for uddannelse i synlig ledelse. De første 17 ledere fra Varde Kommune er netop blevet færdig med et efteruddannelsesforløb, som har givet selvtillid og indsigt
År: 2001 Nr.: 37
Pædagog Lone Pilehave har fået en helt ny forståelse af Thomas, fordi hun følger ham i holdingterapi. I terapiforløbet sidder hun med på sidelinjen og bliver derved bindeled mellem Thomas og hans forældre
År: 2001 Nr.: 37
»Da hele grundlaget for et nyt fællesforbund nu er kendt, er det blevet tid at spørge hver enkelt af jer: Hvad vil du stemme til fusionen? Og hvad er din hovedbegrundelse for at stemme, som du vil gøre?« Svarene fra 38 medlemmer af BUPLs hovedbestyrelse kan læses på de næste syv sider.
År: 2001 Nr.: 37
Thomas er adoptivbarn fra Indien og kom til Danmark, da han var 16 måneder gammel. I lang tid troede hans mor og far, at de ikke kunne finde ud af at være forældre, for Thomas fungerede ikke normalt, hverken hjemme eller i børnehaven. I dag er Thomas fem år og som forvandlet efter knapt et halvt år i familieterapi
År: 2001 Nr.: 37
År: 2001 Nr.: 37
Pædagoger i Danmark har bedre løn, bedre overenskomstforhold, arbejdsmiljø og retssikkerhed, end pædagoger i mange andre lande.
År: 2001 Nr.: 36
År: 2001 Nr.: 35
BUPL og PMF offentliggør i dag en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner. Forældrene er alt i alt temmelig tilfredse, men de fleste ønsker forbedringer
År: 2001 Nr.: 35
Kommunernes tilbud til de tosprogede børn er vidt forskellige. I Vordingborg skal man bede kommunen om hjælp, mens for eksempel Københavns Kommune automatisk tilbyder sprogstimulering til alle tosprogede børn. Men også mindre kommuner har progressive løsninger
År: 2001 Nr.: 34
Formændene for forældrebestyrelserne i de fire udliciterede daginstitutioner i Assens opfordrer nu kommunen til at afbryde samarbejdet med ISS. Rengøringsgiganten vil spare 10 procent på budgetterne næste år, mener forældrene. Men der er ikke meldt konkrete besparelser ud, siger ISS-direktør
År: 2001 Nr.: 34
Pædagoger er et folkefærd med mange møder, og her skal der tages stilling til 10.000 detaljer. Derfor kan der let gå fuldstændig tomsnak i alt for lange og passive møder. Det gode møde skaber nemlig ikke sig selv, og der er mange fælder, som pædagogerne skal undgå at falde i
År: 2001 Nr.: 34
Inge Luffe har været pædagog i mange år, og arbejder nu frivilligt en gang om ugen i børnehaven Bifrost i Vordingborg. Kommunen igangsætter nemlig ikke automatisk sprogstimulering, men kræver en indstilling af det enkelte barn til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
År: 2001 Nr.: 34
Pædagoger, som har eneansvar for undervisning i indskolingen, får løn og forberedelsestid på linie med lærerne.
År: 2001 Nr.: 34
Evindelige gentagelser og tomgang er sammen med hængepartier fra det forrige møde med til at tappe mødet for energi. Kunsten er at respektere hinanden - og så slå til i det rette øjeblik. Tre pædagoger fortæller om deres mødeerfaringer fra sammenlagt 50 års pædagogisk arbejde.
År: 2001 Nr.: 34
Susanne Jørgensen er pædagog og arbejder 30 timer om ugen i børnehaven Brohaven i Fredericia. Susanne Jørgensen er spastisk lammet, men det fysiske handicap gør hun alt for at glemme, for hun vil først og fremmest være pædagogen Sanne.
År: 2001 Nr.: 34
Det kan godt være, at globaliseringen giver frihed, men den giver hverken lighed eller broderskab
År: 2001 Nr.: 33
Kæledyr og husdyr er kilde til en række infektioner hos børn. Fødevaredirektoratet opfordrer pædagoger til at være særligt opmærksomme på børnenes kontakt med dyrene. I foråret døde en lille dreng af en infektion
År: 2001 Nr.: 32
For første gang har embedslægen direkte frarådet Dragør Kommune at genåbne børnehave klos op ad Kastrup Lufthavn. Svensk ekspert mener også, at det er meget sandsynligt, at børnene tager skade af støjen. Men politikerne venter med at tage stilling til en permanent lukning
År: 2001 Nr.: 32
For få dage siden stod de godt 48.000 nye børnehaveklassebørn forlegne sammen med deres forældre og blev budt velkommen til en verden af ord, tal og værdier. Men hvordan er produktet, som institutionerne har gjort klar til skolerne? Børn&Unge har taget temperaturen på de små børns menneskelige kvaliteter
År: 2001 Nr.: 32
Et godt måltid er pædagogik i høj potens, mener kostterapeut Else Marie Simonsen. Pædagoger skal spille en vigtig rolle, når det gælder børns forhold til mad. Et gedigent måltid efter skoletid serveret af pædagoger kan være med til at stille både den fysiske og den psykiske sult, som mange børn har i dag.
År: 2001 Nr.: 29
I Frederikshavn har SFOerne fået besked på at skære 20 procent på beskæftigelseskontoen. Pengene skal i stedet bruges til lærerlønninger. BUPL mener, at det er urimeligt, at SFOerne skal lide under kommunens fejl, selvom besparelserne er lovlige nok.
År: 2001 Nr.: 29
Som den eneste sikkerhedsrepræsentant nogensinde har Flemming Larsen fået ret i en klage over Arbejdstilsynet, som gav Aabybro Kommune alt for lang snor i en sag om voldsomme støj- og indeklimaproblemer i en daginstitution. Men problemerne er der ikke ændret ved.
År: 2001 Nr.: 28
Mange fattige familier i Libanon lader deres børn droppe ud af skolen, så de kan tigge på gaden. Nogle af dem er handicappede og møder ikke megen forståelse eller hjælp fra hverken familien eller samfundet. Kanafani Fonden arbejder målrettet med gadebørn og integration af psykisk og fysisk handicappede
År: 2001 Nr.: 26
I Ghassan Kanafanis Kulturfonds børnehaver fylder kunsten en hel del. Alle fondens børnehaver har en uddannet kunstpædagog og et særligt indrettet atelier til formålet. Det har skabt en hverdag med kunst som et helt naturligt indslag
År: 2001 Nr.: 26
Selv om Claus Møller slap for en tjenstlig påtale for sin kritik af sagsbehandlingen i Århus Kommune, så fastholder kommunen stadig kritikpunkterne, senest i en intern mail, der er sendt rundt til samtlige medarbejdere i kommunens Børn- og Ungeafdeling. Claus Møllers påstande var urigtige, men vi lod tvivlen komme ham til gode, lyder forklaringen fra kommunen
År: 2001 Nr.: 25
I de fleste børnehaver i Libanon er disciplin og læring det vigtigste i hverdagen. I Kanafanis børnehaver har leg og kreativitet højeste prioritet. Børn&Unge har været på besøg i de to børnehaver ved Ain Al Helweh-lejren.
År: 2001 Nr.: 25
Personaleflugt truer nu for alvor institutionerne og dermed børnene i Vollsmose ved Odense. Garvede pædagoger bukker under, og værdifuld viden siver væk i takt med opsigelserne
År: 2001 Nr.: 25
De palæstinensiske flygtningelejre er overfyldte, støjende og indelukkede. Børn&Unge tog på en guidet tur rundt i Ain Al Helweh-lejren og mødte rodløse mennesker med et stort håb om, at Palæstina en dag genopstår.
År: 2001 Nr.: 25
Måske vil politikerne genåbne Løvegården i Dragør, selvom pædagoger i årevis er blevet syge af at arbejde i børnehaven.
År: 2001 Nr.: 25
Børn vil helst være sammen med andre børn, og de kan lide at gå i daginstitution, fordi det er der, de kan lege med kammeraterne. Pædagoger og forældre ser gerne, at børn ikke bare leger for legens skyld, men at samværet fører til indlæring af kompetencer - især de sociale
År: 2001 Nr.: 24
I Libanon har palæstinensiske flygtninge ingen civile rettigheder. Børnene i flygtningelejrene vokser op uden en reel chance for en normal fremtid med uddannelse, arbejde og egen bolig, medmindre de flytter til udlandet
År: 2001 Nr.: 24
Den danske pædagog Anni Kanafani mistede i 1972 sin mand ved et attentat i Beirut. På trods af den stigende politiske uro i området valgte hun alligevel at blive med sine to børn. I dag er hun grundlægger af otte børnehaver i de palæstinensiske flygtningelejre i Libanon.
År: 2001 Nr.: 24
Ordet forældresamarbejde giver ingen mening på arabisk. Og man når længst ved at appellere til følelserne hos arabiske forældre. Palæstinenseren Adham Dakwar tager rundt til daginstitutioner og udreder de mange misforståelser, der kan opstå i mødet mellem danskere og arabere
År: 2001 Nr.: 23
Møde med bossen i en privat kæde, som tjener mange dollars på privatiseringen af børnepasningen i eksperiment-nationen New Zealand
År: 2001 Nr.: 23
Ung kærlighed varer ved og ved, og det er ikke usædvanligt, at selv helt unge i 7.-8. klasse er kærester i årevis. Der er status i at have en kæreste, og samtidig gør de unge op med forældrenes hektiske skilsmisseliv. De faste forhold giver tryghed i en zappetid med tusindvis af valgmuligheder
År: 2001 Nr.: 23
I to måneder havde Claus Møller truslen om en skriftlig advarsel hængende over hovedet, fordi han havde udtalt sig til TV 2 om hastigheden af sagsbehandlingen i Århus Kommune. Nu har kommunen droppet sagen, men inden det kom dertil, blev Claus Møller udsat for chikanerier.
År: 2001 Nr.: 22
En af de vigtigste egenskaber hos pædagoger er evnen til at skabe tætte relationer, og denne kvalitet er især vigtig i arbejdet med truede børn. Nu har et pædagogisk udviklingsprojekt fra Århus Kommune sat ord på de utallige, værdifulde detaljer i arbejdet, der skaber den gode pædagog
År: 2001 Nr.: 22
Er legepladsen et sted, hvor børnene leger, som de nu bedst kan, mens pædagogerne er opsynsmænd eller holder pause? Eller er den der, hvor urolige børn sendes hen som straf? Legepladsen, skoven eller parken kan blive rum fyldt med aktiviteter til aflastning for den ofte meget trange plads indendørs, mener to tidligere pædagoger, der tilbyder kurser i udepædagogik
År: 2001 Nr.: 22
Alt for mange børnesange synges for lavt og har for mange toner, siger sang- og småbørnspædagog Birgit Kahré, der efterlyser gode børnesange frem for CDer og bongotrommer i børneinstitutionerne
År: 2001 Nr.: 22
De studerende kan blive en vigtig og måske udslagsgivende faktor, når fusionens skæbne skal afgøres ved urafstemning. Pædagogstuderendes LandsSammenslutning vil kæmpe hårdt for et Ja. Pensionisterne forventes derimod at holde lav profil
År: 2001 Nr.: 22
Støj kan være en af grundene til, at børns hørelse de senere år er blevet ringere. Lægerne bag en ny undersøgelse opfordrer pædagoger og forældre til at skrue ned for larmen
År: 2001 Nr.: 21
Man kan ikke gemme sig for en brand. Den bliver bare større og større. Ny video vil lære børn, at de selv kan slå alarm
År: 2001 Nr.: 20
Det bebudede fald i børnetallet er i nogle kommuner luftig teori. I Gladsaxe er det dagens realitet. Her nedlægges 290 pladser fra 1. juni
År: 2001 Nr.: 20
Skoleinspektøren for naboskolen er også chef for institutionen Troldebo, som både er fritidsordning og børnehave. Forældre og pædagoger er tilfredse med det tætte samarbejde mellem skole og børnehave
År: 2001 Nr.: 20
Synkron-dansende designerbands som A-Teens og Creamy har monopol på musik-leverancerne til barneværelset, børnehaven og fritidsklubben. Den klassiske musik og sang lever derimod en meget trængt tilværelse. Det er synd for børnene
År: 2001 Nr.: 19
Pædagoger i Præstø kan ikke bare gemme sig bag tavshedspligten. Kommunen forventer handling på tværs af faggrænser, når det drejer sig om truede børn
År: 2001 Nr.: 19
Pædagoger er verdensmestre i at observere et barn i månedsvis. Mange går alt for længe med en mistanke om dårlig trivsel, før de tager fat i forældrene. Det har man gjort op med i Præstø Kommune
År: 2001 Nr.: 19
Efter næsten tyve år som pædagog orkede Asta Graunbøl ikke længere den daglige trummerum med personalekonflikter og forældrefnidder. Som vikar bliver arbejdet aldrig trivielt, og hun nyder at møde nye børn og kolleger
År: 2001 Nr.: 19
År: 2001 Nr.: 19
I børnehaven og fritidsordningen skal tiden ved computeren bruges til skabende leg og ikke til at indlære skolefærdigheder. En ny efteruddannelse skal gøre pædagoger til medieguider, der sammen med børnene kan udforske computerens mange muligheder for at være kreativ
År: 2001 Nr.: 18
Ét tryk for næsten rene hænder - og tre hvis de er meget beskidte. Børnene i Stouby Naturbørnehave har lært at spare på vandet, men uden at slække på hygiejnen. Er pædagogerne for ødsle med de dyrebare dråber, får de en løftet pegefinger
År: 2001 Nr.: 18
I mange institutioner har børn ikke adgang til en computer, og det giver dem en dårlig IT-start. De fleste steder bliver computeren kun brugt til spil, og det er kun drengene, der gider at kæmpe for en plads foran maskinen
År: 2001 Nr.: 18
År: 2001 Nr.: 18
Fortravlede forældre vælger i stigende grad arbejdsdage og sommerudflugter fra. Et tegn på individualisering, forældrene er optaget af deres egne problemer, siger ekspert
År: 2001 Nr.: 18
"Politiet kom og hentede min far." "Min mor river mig i håret." "Sommetider græder jeg." Sprogpædagog Jytte Hestbæk Thomsen har været på kursus i at "kunne holde ud at høre". Nu betror børnene sig til hende
År: 2001 Nr.: 17
Forældrene kræver i stigende grad opmærksomhed fra pædagogerne. Det kan tage tid fra børnene, hvis ikke pædagogerne står fast på, at institutionen er til for børnenes skyld. I bogen "De kompetente forældre" gør forfatter Margrethe Brun Hansen op med de krævende forældre
År: 2001 Nr.: 17
År: 2001 Nr.: 17
Margrit Veng kunne i marts fejre et højst usædvanligt jubilæum: Siden 1976 har hun konstant haft et barn gående i Fritidshjemmet i Thomas P. Hejles Ungdomshus i København. I dag har hun både et barn og et barnebarn gående på fritidshjemmet
År: 2001 Nr.: 17
Mange flygtningebørn tror, at de voksne omkring dem ikke kan holde ud at høre om de oplevelser, som de har med i rygsækken. Derfor skjuler de sig bag en facade og lever et hemmeligt liv fyldt med angst, sorg og smerte. I Vejle Kommune søger børnene selv hjælp hos pædagogerne
År: 2001 Nr.: 17
Jørgen Grønne Jørgensen blev kaldt ind til to kammeratlige samtaler og fik en tjenstlig påtale. Men han lod sig ikke kue og fortsatte med åbent at ytre sig mod Dianalund Kommunes planer om at indføre Leg og Læring. Til sidst opfordrede viceborgmesteren offentligt Jørgen Grønne Jørgensen til at søge andet arbejde. I dag er han leder af en børnehave i en anden kommune.
År: 2001 Nr.: 15
Børne-Centret Siv i Farum er åbnet for at give børn med livstruende sygdomme og deres familier et tiltrængt pusterum. To pædagoger er med til at give dem bedre livskvalitet og mere livsglæde i en svær tid.
År: 2001 Nr.: 15
På Hattingskolen ved Horsens har de lavet en undersøgelse af børnenes og forældrenes holdning til skolen i de mindste klasser. Resultatet viser en overvældende opbakning til skolen, der siden i sommers har fungeret som helhedsskole
År: 2001 Nr.: 14
Afspænding og mentaltræning hjælper mod stress - også hos børn, fastslår børnepsykolog Ingrid Orthmann. Hun har undervist lærere og pædagoger i at hjælpe børn til den tilstand af indre ro, hvor de bliver bedre til at koncentrere sig og lære
År: 2001 Nr.: 14
Vores hektiske livsstil smitter af på børnene. I dag er mange børn urolige og stressede, og det går ud over evnen til at koncentrere sig og lære nyt. I Vallensbæk-børnehaven Løkkebo har pædagog Marianne Mickelborg fundet en måde at hjælpe børnene til ro og indre stilhed
År: 2001 Nr.: 14
Legen og vennerne fylder mest, når unge skal huske tilbage på deres tid i børnehaven. Det er netop, hvad to forskere har bedt 46 unge mellem 16 og 20 år om at gøre. Resultatet giver et enestående indblik i betydningen af børns venskaber, men der er også konkrete råd til pædagoger og alvorlige hib til de sure af slagsen
År: 2001 Nr.: 13
Tosprogede småbørn lærer dansk på rekordtid i de københavnske børnehaver. Omfattende sprogstimulering, der er tilpasset det enkelte barns behov, og samværet med de danske børn lærer tosprogede børn dansk
År: 2001 Nr.: 13
Hvad larmer, og hvad er stille? De døve og hørende børn i Rundhøj Børnehave har under projekt Stille uge fokuseret på, hvad det vil sige at være døv, og hvad larm kan gøre ved et raskt øre. For pædagogerne har målet været at bryde børnenes larmende vaner og samtidig lære dem at bruge deres andre sanser mere
År: 2001 Nr.: 13
I Børnehuset Klatretræet lærer både tosprogede og etnisk danske børn sprog med alle sanser. Pædagogerne kombinerer bevægelse og sprog, så børnene kan mærke, hvad de siger, og høre, hvad de gør
År: 2001 Nr.: 13
Hun kan ikke rigtig være med i legene, og pædagogerne ved ikke, hvornår hun skal på toilettet eller er sulten. I fem måneder er en fem-årig pige fra Afganistan gået rundt i en børnehave i Ry uden at have nogen at tale med
År: 2001 Nr.: 12
Det er omsorgsvigt at overlade de små børn til pædagogerne. Børn, der forlades af deres mor, inden de er to år, vil resten af livet være i tvivl, om de er elsket, og derfor kan de ikke indgå i ordentlige samspil med andre. Ole Schouenborg, psykolog, seminarielærer og forfatter til bogen "Velfærdsyngel", vil have kvinderne til at vende tilbage til yngelplejen
År: 2001 Nr.: 12
Mange indvandrerbørn går i månedsvis rundt i instutionerne uden at kunne tale med nogen. Nogle kommuner er nemlig meget fedtede med at tilbyde børnene tolkebistand, og resultatet er ofte ensomme børn, der udvikler sig langsomt
År: 2001 Nr.: 12
Pædagogerne er en af de faggrupper, der er mest belastet af dårligt indeklima. Alligevel er det kun ganske få arbejdsbetingede luftvejslidelser, der anmeldes til Arbejdstilsynet, selv om der er flere eksempler på, at dårligt indeklima kan føre til invaliderende sygdomme
År: 2001 Nr.: 11
92 pædagoger i Århus har været på efteruddannelse i tre måneder. Ufaglærte vikarer har erstattet dem i institutionerne. Alle pædagogerne har været ovenud begejstrede for det fælles løft, det har givet dem. Og igennem netværk, der opstod under efteruddannelsen, har de store planer om at følge op på jobrotationen
År: 2001 Nr.: 11
Der skulle gå adskillige år, inden en pilrådden og svampebefængt institution i Sønderborg blev lukket. De 69 børn og 12 voksne er nu genhuset i en gammel skole, mens de venter på, at en ny institution gøres klar
År: 2001 Nr.: 11
Fra nogle børnehavebørn er der kontant afregning, hvis ikke de får den voksnes opmærksomhed her og nu, eller hvis den voksne vil bestemme. De slår, sparker eller bider den voksne. En daginstitutionsleder har undersøgt problemet i sin kommune
År: 2001 Nr.: 10
Hvis pædagogerne forstår at tage noget af barnets stress væk, så er chancen for, at barnet vil reagere voldeligt, meget mindre, mener forskningslektor Bent Madsen, Danmarks Pædagogiske Universitet
År: 2001 Nr.: 10
Kommunernes forbrug på pasning svinger fra 10.000 kroner pr. barn om året til 38.000 kroner. Børnene mærker på egen krop, at der findes et Overdanmark og et Underdanmark
År: 2001 Nr.: 09
Daginstitutioner er gode til at socialisere børn. Det skyldes først og fremmest, at børn lærer de sociale spilleregler af hinanden. Til gengæld er pædagoger ikke så vigtige for indlæring af de sociale kompetencer, som de gerne vil tro, mener børneforsker Tomas Ellegaard
År: 2001 Nr.: 09
Navneforsker tror, at danske daginstitutioner kalder sig Mælkebøtten, Blæksprutten, Krudthuset og den slags mærkværdigheder for at skabe gode associationer og samtidig sige noget om dem selv
År: 2001 Nr.: 08
Tusindkunst Pædagogerne i Jelling Kommune er glade for deres svendebrev. I forbindelse med projekt Tusindkunst har de været i "mesterlære" for at blive bedre til at udtrykke sig praktisk-musisk sammen med børnene
År: 2001 Nr.: 07
Børn udvikler deres billedsprog og får bearbejdet oplevelser, tanker, drømme og følelser, når de tegner. Men det er meget få pædagoger, der går ind i processen med børnene eller kan forklare, hvad det gode ved tegning er. Det mener en pædagog og forfatter til bog om børns tegnekultur
År: 2001 Nr.: 06
Efter en del medieomtale og pres fra både forældre, pædagoger og embedslægen har Dragør Kommune nu besluttet at flytte de 47 børn, der blev passet på en gård få hundrede meter fra lufthavnen. Men lukningen er ikke permanent
År: 2001 Nr.: 05
Frie Børnehaver har med succes kastet sig ud i kampen om arbejde i udliciteringsivrige kommuner. Organisationen har netop indgået to aftaler med henholdsvis Gentofte og Skovbo Kommune
År: 2001 Nr.: 05
Børneforsker Stig Brostrøm har i en kronik beskyldt selvforvaltningspædagogikken for at være årsag til, at svage børn ikke bliver set og dermed ikke får den hjælp, de har behov for. Børn&Unge har inviteret Stig Brostrøm og børneforsker Jan Kampmann, som er fortaler for børns selvbestemmelse, til at tale sammen om blandt andet selvforvaltning og pædagogens rolle
År: 2001 Nr.: 05
En provokation, kalder Bente Sorgenfrey KL-plan om store besparelser på daginstitutionsområdet. De sparede millioner skal gå til folkeskolen
År: 2001 Nr.: 05
I en børnehave i Dragør er støjen af fly så voldsom, at lamperne klirrer, og al tale forstummer. Mindst fire pædagoger er blevet alvorligt syge af arbejdet, og forældrene er dybt bekymrede for deres børn. Alligevel har kommunen i årevis overhørt protesterne
År: 2001 Nr.: 04
Børnene skal væk fra computerne og i stedet sanse, lege og bevæge sig i den virkelige verden, fastslår amerikansk rapport
År: 2001 Nr.: 04
To timer hver dag går en medarbejder fra arbejdet på stuerne for at ordne alle rutineopgaverne. Vi har fået mere tid, lyder budskabet fra den integrerede institution Kildebo i Gladsaxe
År: 2001 Nr.: 04
Mange pædagoger ved ikke, hvordan de skal håndtere børns sorg og kontakten til familien, når en forælder dør. En omsorgsplan er et godt redskab og en god anledning til at få talt om et svært emne
År: 2001 Nr.: 03
"Derfor er der heller ingen tvivl om, at det har store konsekvenser for pædagogers muligheder for at give omsorg, at normeringerne er blevet så meget ringere."
År: 2001 Nr.: 03
Det er snart to år siden, Annette Liebst mistede sin mand og faren til sine børn. Det var en stor opgave at klare både børnenes og hendes egen sorg. Men da børnehaven gik mere aktivt ind i børnenes sorg, skete der straks en forandring
År: 2001 Nr.: 03
Den kalder sig en landsforening, men den har ingen medlemmer uden for Københavns Kommune med tilstødende pastorater. Til gengæld er den inden for sin egen snævre geografi yderst rummelig. LFS, Landsforening for Socialpædagoger, er et pædagogisk enhedsforbund i miniformat
År: 2001 Nr.: 03
Faglig voldgift kender aftale mellem lærerforeningen og Skive Kommune om at henføre skolepædagoger til lærernes overenskomst ugyldig. Skolepædagoger udøver først og fremmest fritidspædagogik, og derfor hører de til hos BUPL, fastslår den længe og med spænding ventede afgørelse i den såkaldte Skivesag
År: 2001 Nr.: 02
Pædagoger skal ikke kunne tromme en calypsorytme for at lave rytmik med børnene. De skal hellere finde deres eget legebarn frem, for så får de børnene til at udfolde sig til sang og musik
År: 2001 Nr.: 02
Pædagogerne blander det faglige og det private sammen, når de ikke kan håndtere de børn, der er knap så elskelige. Børnene kan godt mærke, hvor afholdte de er, så derfor er pædagogerne nødt til at forholde sig professionelt til problemet, hvis de skal behandle børnene ordentligt
År: 2001 Nr.: 02
Kommunerne har ingen planer om at forbedre normeringerne i daginstitutionerne, når børnetallet falder. Det viser en rundspørge til de kommuner, der har udsigt til det største fald
År: 2001 Nr.: 02
Hvad stiller man op med de børn, som det er svært at holde af? Pædagog Gitte Jensen fortalte sine kolleger om, hvor svært hun havde det med et enkelt barn. Sammen fandt de en løsning, som fungerede for både Gitte Jensen og barnet. Eksperterne mener, at pædagogerne blander det faglige og det private sammen, når der er børn, de ikke kan lide. Det var en forbudt følelse, så det kom fuldstændig bag på pædagog Gitte Jensen, da det gik op for hende, at der var et barn, som hun ikke brød sig særlig meget om
År: 2001 Nr.: 02
Der er mangelfuld viden om de psykiske og følelsesmæssige senfølger, der kan præge for tidligt fødte børn i årevis. Det giver børnene unødige nederlag, og mange forældre føler sig stemplede som hysteriske og pylrede
År: 2001 Nr.: 01
Drenge burde være et år længere i børnehaven. For deres hjerner er faktisk slet ikke skoleklare, og deres indlæring foregår på en helt anden måde end pigers. I det hele taget burde vi behandle de to køn anderledes, end vi gør, mener hjerneforsker Ann Knudsen
År: 2001 Nr.: 01
En undersøgelse fra Greve skulle ifølge Berlingske Tidende vise, at pædagoger er meget dårlige til at give børn omsorg. Men den påstand har ikke hold i virkeligheden, mener blandt andre cand.psyk. John Andersen, der har lavet undersøgelsen.
År: 2001 Nr.: 01
Politik for fremtiden
År: 2001 Nr.: 01
Vedtaget på BUPLs kongres 2000
År: 2001 Nr.: 01
Heike Gudiksen Møller mødte kun ringe forståelse i børnehaven, da hun fortalte, at datteren er født for tidligt og derfor har særlige behov. I dag erkender pædagogerne, at de vidste for lidt
År: 2001 Nr.: 01