Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Fag og løn - Løn- og arbejdsforhold

Af: B&U
Der skal være sammenhæng mellem løn- og personalepolitik på alle niveauer. Løndannelsen bør afspejle den pædagogiske kvalitet, uddannelse og kompetencer, men den skal ske i sammenhæng med de øvrige arbejdsforhold.
Størsteparten af lønfastsættelsen skal fortsat ske ved de centrale overenskomstforhandlinger. Samtidig er det målet, at de midler, som afsættes til Ny Løn lokalt, giver mulighed for at lave lønaftaler, der understøtter den kvalitetsudvikling og institutionspolitik, forbundet ønsker - altså mulighed for at belønne "den gode institution". De lokale aftaler skal medvirke til, at lønudviklingen opleves som retfærdig af og for det enkelte medlem, og at højere løn ikke medfører dårligere normeringer, ringere arbejdsmiljø eller øget tempo.
Målet er at skabe ligeløn. Ikke blot mellem mænd og kvinder, men også lige løn for lige og ligeværdigt arbejde på tværs af faggrænser. Lønnen skal være sammenlignelig med lønnen for andre grupper, der har samme uddannelses- og ansvarsniveau. Og den aktuelle løn samt pensionsordninger skal være af en størrelse, som sikrer alle medlemmer mulighed for en anstændig levestandard hele livet igennem.
Pladsgarantien er i mange kommuner opfyldt ved at indskrive flere børn i de eksisterende institutioner, uden der er sket en tilsvarende forøgelse af personale. Altså flere børn for hver voksen og mange steder på samme plads. Forbundet vil arbejde for at genoprette kvaliteten i de institutioner. Det betyder, at der skal være mere fokus på arbejdsmiljøet for både børn og voksne, derfor vil forbundet bruge ressourcerne på at skabe opmærksomhed om den pædagogiske kvalitet i institutionerne.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag