Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - A-kasse - Fælles a-kasse

Af: B&U
I forbindelse med dannelsen af Pædagogisk Forbund vil der blive oprettet en centralt ledet a-kasse med kontorer i tilknytning til næsten alle lokale fagforeninger. I lighed med fagforeningerne vil der også her nogen steder være satellitkontorer, som tager sig af sagsbehandlingen lokalt.
Efter lovens bogstav er a-kassens formål slet og ret "...at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til kasserne."
Som tilfældet er med Pædagogisk Forbund skal demokrati, nærhed, mangfoldighed og solidaritet være nøgleord i a-kassens arbejde. Grundlaget for den arbejdsmarkedspolitiske indsats er de politikker, som Pædagogisk Forbund har på området. Det indebærer:
- at arbejdsløshedsforsikringen skal fastholdes som et solidarisk system, hvor medlemmerne kan opnå økonomisk erstatning, hvis de bliver ledige,
- at påvirke lovgivningen på området og arbejde for administrative forenklinger og tilpasninger af de love og regler, der gælder for a-kasserne - uden at det forringer dagpengene generelt eller for enkelte grupper,
- at søge indflydelse på den generelle debat om a-kassernes fremtidige virke og opgaver samt
- at understøtte forebyggelse, fastholdelse på arbejdspladsen og integration af ledige gennem de lokale fagforeningers indsats i de sociale koordinationsudvalg og regionale arbejdsmarkedsråd.
For det enkelte medlem betyder det:
- at a-kassen, for at hjælpe medlemmer ud af passiv ledighed, vil gå ind med en tidlig individuel og systematisk vejledning, så de støttes i selv at gøre noget ved deres situation,
- at der vil være et tæt samarbejde mellem a-kasse, forbund og fagforeninger, så det enkelte medlem oplever, at der er sammenhæng og ensartethed i sagsbehandlingen,
- at sagsbehandlingen tager afsæt i et humanistisk og solidarisk menneskesyn, der har medlemmets ønsker, behov og motivation for øje med rimelig hensyntagen til situationen på det lokale arbejdsmarked.
- at der er en faglig, seriøs og professionel sagsbehandling, som tager højde for væsentlige forskelle i uddannelses- og beskæftigelsesmæssig baggrund og ledighedsmønster.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag