Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - A-kasse - Plan B findes ikke - endnu

Af: B&U
De to forbunds ledelser har kun én strategi parat: et fælles forbund.
Men hvis generalforsamlingerne siger nej, eller hvis urafstemningen bliver til et nej, så er politikerne klar til at lægge planer for, hvordan de to forbund hver for sig håndterer fremtiden.
Der er store krav til et JA: to tredjedele af stemmerne i hvert af de to forbund skal være for forslaget, før det er vedtaget. Derfor kan et NEJ til det fælles forbund i realiteten fremkomme, selv om 65 procent af medlemmerne i hvert af de to forbund har stemt ja.
Modsat kan et NEJ naturligvis også bestå i et reelt flertal imod. Eller et forskelligt udfald i de to forbund.

Samarbejdet fortsætter. »I tilfælde af et nej er det en klar opgave at bevare kendskabet, samarbejdet og evnen til at føre en fælles politik,« lyder meldingen fra Finn Danielsen fra PMFs forretningsudvalg.
»Vi har ikke en "plan B" parat, den udvikler vi først i det øjeblik, medlemmerne i givet fald giver os den opgave ved at stemme nej til vores forslag om at danne et nyt fælles forbund.
Men jeg har ikke hørt nogen tale imod et bedre samarbejde. Uanset om man er fra PMF eller BUPL, og om man er modstander af et fælles forbund, så har alle talt for et bedre samarbejde mellem de to faggrupper. Så hovedopgaven er at undgå at falde tilbage i de gamle dårlige vaner, der blev oparbejdet gennem 15 års krigstilstand,« fastslår Finn Danielsen.
»Skal PMF fortsætte alene, er der i hvert fald nok af opgaver at tage fat på. For eksempel at sikre organisering af pædagogmedhjælperne, så vi kan fastholde et stærkt forbund. Og vi skal etablere nye samarbejdsrelationer til andre organisationer, og vi skal arbejde endnu mere på at sikre, at vi har tillidsrepræsentanter til at dække så mange institutioner som muligt,« siger Finn Danielsen.

En ny situation. »Vi er nået længere med dette samarbejde end nogen sinde før, siger Ove Bendix Larsen fra BUPLs forretningsudvalg.
»Men vi har ikke en alternativ plan klar, hvis der skulle komme et nej. Det afhænger også af hvilket nej, der i givet fald er tale om. Hvis der direkte er et flertal af medlemmerne, som er imod tanken om et fælles forbund, så vil det da være svært at håndtere. Hvis der i stedet for er tale om, at ja-flertallet blot ikke er stort nok til at opfylde kravet om to tredjedele af stemmerne, så åbner det stadig for nye muligheder,« pointerer Ove Bendix Larsen.
»Der er ikke nogen, der har talt imod et tæt samarbejde. Men det er klart, at hvis det bliver et nej til mulighederne i en fusion i denne omgang, så kommer forslaget ikke igen lige i denne form. Men et nej betyder i hvert fald ikke, at vi forlader de synspunkter og holdninger, vi er enige om nu. Vi i BUPL vil ikke kunne vende tilbage til synspunkter som "pædagoguddannede i alle stillinger".
Uanset udfaldet, så har den proces, vi har været igennem her, betydet at vi har været ude i alle hjørnerne af vores forbund og fagforeninger. Og det har givet både forbund og fagforeninger nye redskaber at arbejde med,« siger Ove Bendix.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag