Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Nyt fagblad - Navnet er ukendt

Af: B&U
Hvad skal barnet hedde? Det er ind til videre ikke afgjort. I foråret blev BUPL og PMF enige om et grundlag for et nyt fælles fagblad, men man besluttede at vente med at finde på et navn, indtil to ting var på plads: Først skulle man kende navnet på det nye forbund. Og man ville nå til enighed om, hvordan bladet skal skrues sammen - både med hensyn til redaktionelt indhold og design. Så langt er man ikke nået endnu.

En gang om ugen. Hver uge skal pædagoger og pædagogmedhjælpere have et fagblad ind ad døren. Og ambitionerne er store: det skal være kritisk, nyhedsorienteret, seriøst, dybdeborende, vidensskabende og redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier.
For de fleste medlemmer vil bladet - lige som i dag - være den primære kilde til information om forbundet, og derfor er det vigtigt, at det afspejler både forbundets og medlemmernes hverdag.
Med et blad, der kommer en gang om ugen, håber Pædagogisk Forbund at være med til at præge samfundsdebatten og med stor kraft sætte emner på den politiske dagsorden. Det nye blad vil typisk udkomme med 24 redaktionelle sider.

Fælles fag. At 80.000 medlemmer over hele landet hver uge får det samme fagblad ind ad døren, giver gode muligheder for at diskutere indholdet med kolleger. Der kan være ny viden eller tankevækkende ideer, som måske kan påvirke ens egen måde at gribe tingene an på til daglig.
Ved at skrive om dygtige medlemmers indsats, kan bladet være med til at opbygge og vedligeholde stoltheden over faget og samtidig give læserne inspiration til brug i deres daglige arbejde.
Det pædagogiske fagområde er under indflydelse af andre dele af samfundslivet. Derfor vil emner som kultur og hvad der sker i den store verden, også blive synlige i det nye blad.

Bide i haserne. Fagbladet udgives af Pædagogisk Forbund, men det er i høj grad medlemmernes blad. Derfor er det også en sag for bladet, hvis medlemmer kommer i klemme på grund af beslutninger truffet i forbundet eller fagforeningerne.
Lige som landets kommunalpolitikere og andre beslutningstagere vil vide, at bladet holder øje med medlemmernes arbejdsforhold og vilkår i øvrigt og ikke er bange for at tage problemer op.
Medlemmerne selv er heller ikke fredhellige. Er tankegangen stivnet og pædagogikken ude af trit med tidens udfordringer, er det op til bladet at være med til at finde nye veje. Udfordre gamle holdninger med nye tanker, trække ny viden ind på banen.

Bindeleddet. De fleste pædagoger og pædagogmedhjælpere går mere op i deres arbejde end i, hvad deres fagforening render og laver til daglig. Men meget af det faglige arbejde er med til at sætte rammerne for det daglige arbejde, og bladet kan vise, hvad den faglige indsats betyder.
Når demokratiet i organisationen skal leve, er det afgørende, at medlemmerne kender til de holdninger, der findes i forskellige dele af forbundet. Dem vil man kunne læse om i bladet.

Ikke kun papir. Mediebilledet ændrer sig kraftigt i disse år. Nok vil de fleste medlemmer foretrække det trykte blad som hovedkilden til pædagogiske og faglige nyheder, men en stadigt stigende del vil bruge internettet til at få nyheder fra. På samme måde er der en klar tendens til at stillingsannoncer, som er en væsentlig indtægtskilde for Børn &Unge i dag - nok ikke så væsentlig for Job og Børn - siver fra det trykte blad og ud på internettet.
Det stiller naturligvis krav til det nye fagblads synlighed på internettet. Yngre medlemmer forventer som en naturlig ting, at såvel forbund som fagblad er klar på nettet med hurtige og tilgængelige informationer.

Økonomien. Da hen ved 30.000 pædagogmedhjælpere skal have dobbelt så mange fagblade, som de får i dag, vil der være ekstra omkostninger til tryk. Modsat er det naturligvis billigere at trykke ét blad i stort oplag end to blade i mindre oplag. Samlet set vurderes det derfor, at der ikke er besparelser at hente på produktionsomkostningerne.
På indholdssiden vil der formentlig kunne spares på lønninger og på udgifter til fotos, illustrationer og freelancebistand, men besparelsen vil blive kanaliseret over til drift af web-medier og generelt informationsarbejde, så alle medlemmer vil opleve en forbedret service.
En del informationsmateriale produceres i dag i to forskellige versioner i de to forbund - for eksempel informationer til tillidsfolk, arbejdsløse eller ledere, og her vil der også være besparelser at hente i et vist omfang.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag