Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Økonomi - Kontingentet stiger ikke

Af: B&U
Stordriftsfordele betyder, at det alt i alt bliver billigere pr. medlem at drive Pædagogisk Forbund, end det i dag er at drive såvel BUPL som PMF.
Det viser sig konkret ved, at kontingentet forbliver uændret eller endog bliver sat ned, således at fuldtidsforsikrede medlemmer fremover vil få samme kontingent, som BUPLere betaler i dag, mens deltidsforsikrede vil få samme sats som deltidsforsikrede PMFere betaler i dag.
For de, der kun er medlem af enten a-kasse eller forbund gælder der dog lidt specielle vilkår. Der bliver en forskydning mellem det faglige kontingent og a-kasse-kontingentet, som betyder, at pædagogmedhjælpere, der kun betaler forbundskontingent og pædagoger, der kun betaler a-kasse-kontingent vil stige i kontingent.
Alle satser bliver dog reguleret, så de følger en mellemting mellem overenskomstresultatet og den almindelige prisudvikling.

En bedre forretning. Der er overskud og mere effektiv drift i et fælles forbund. De første år viser budgettet dog nogle millioner kroner i underskud, men fra tredje år er det planen, at forbundet skal have overskud på regnskabet.
Samlet set vil et Pædagogisk Forbund have et årligt budget på omkring 400 millioner kroner om året, heraf kommer de 320 millioner kroner fra medlemmernes kontingent.
Dertil kommer a-kassens budget på lidt under 100 millioner kroner.
Mange dobbeltfunktioner kan spares væk eller skæres ned, og på den konto har man besluttet at beskære forbundshusets og a-kassens andel af udgifternemed 10 procent. Det kan dels være praktiske udgifter som porto, husleje, edb med videre, og dels vil der være tale om en nedskæring i antallet af ansatte.
De lokale fagforeninger får ikke skåret i deres del af budgettet. Deres fremtidige budget vil simpelt hen bestå af den samlede sum penge, der hidtil har været til de lokale PMF- og BUPL-fagforeninger tilsammen.
En del af budgettet er også, at der bliver sat pænt store beløb til side i aktionsfonden (strejkekassen) - beløb, der er større end de underskud, der forventes de første par år.

Overgangen koster. Op til 75 millioner kroner. Så stor kan udgiften for sammenlægningen blive, fremgår det af de beregninger, der er lavet forud for hovedbestyrelsernes beslutning om at anbefale en sammenlægning.
Beløbet er delt op i to store kasser. Den ene er overgangsordninger og den anden er etableringsomkostninger.
Overgangsordninger er blandt andet fratrædelsesgodtgørelser til den del af personalet, der vil blive sagt farvel til, når man danner det fælles forbund, og der er afsat op til 20 millioner kroner til det formål.
En anden stor post er etableringsomkostningerne, hvor man i budgettet har afsat en million kroner til hver af de nye lokale fagforeninger samt 13 millioner kroner til at etablere det nye forbund og a-kassen.
Størstedelen af disse beløb bliver betalt af aktionsfonden.

Hvis du vil vide mere
Hvad der bringes i dette indstik er, bortset fra principerklæringen og hovedbestyrelsernes anbefaling (side 23-29), et gennemskrevet uddrag af alle de papirer, som udgør grundlaget for dannelsen af Pædagogisk Forbund.
Mulighed for at få det autentiske materiale er der dog. Det kan rekvireres i en papirudgave ved henvendelse i de to forbundhuse.
Hos BUPL sker det ved henvendelse til salgs- og forsendelsesafdelingen, telefon 3546 5106 eller e-mail adresse: udgivelser@bupl.dk.
Hos PMF er det Marie Dyrberg, der tager mod bestilling på telefon 3311 0343 - lokal 275 og e-mail adressen: marie.dyrberg@pmf.dk
Materialet kan også læses på og downloades fra forbundets fælles fusions-hjemmeside på web-adresserne:
www.bupl-pmf.dk, www.pmf-bupl.dk
I øvrigt vil det være en god ide at gemme nærværende indstik. Der forestår som bekendt nogle vigtige generalforsamlinger, en ekstraordinær kongres og en urafstemning, som allesammen skal forholde sig til fusionen mellem BUPL og PMF.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag