Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Forord - Kære medlem

Af: Bente Sorgenfrey formand for BUPL
For få dage siden mødtes hovedbestyrelserne i BUPL og PMF for at diskutere det endelige grundlag for et nyt fælles pædagogisk forbund. Mødet, der fandt sted i Kolding den 4. og 5. september, er afrundingen af det politiske arbejde, der nu har varet mere end et år.
I Børn&Unge har du kunnet følge med i debatten, som den er foregået både i de politiske organer og blandt medlemmerne. Der har både været de rene "for-og-imod" synspunkter, og der har også været mange, som har givet udtryk for ønsket om større viden og mere debat, før de kunne tage endelig stilling.

Med det dokument, du nu har fået i hånden, har du den indstilling, hovedbestyrelserne i de to fagforbund blev enige om i sidste uge.
Det giver dig forhåbentlig det bedst mulige udgangspunkt for at tage stilling til spørgsmålet om et nyt fælles forbund. Og jeg kan kun opfordre til, at du også deltager i din lokale generalforsamling, og at du afgiver din stemme i urafstemningen til november.

For mig er der ingen tvivl om, at en ny fagforening med mere end 80.000 medlemmer
- vil kunne sikre børne- og ungeområdet en stærk position med større fokus på kvalitet
- vil styrke medlemmernes løn- og arbejdsforhold på mange planer
- vil højne det samlede uddannelsesniveau og dermed styrke den pædagogiske faglighed
- vil sikre bedre rammer for tillidsrepræsentanternes arbejde til gavn for den enkelte institution og forbundet generelt.

Jeg ved godt, at mange af BUPLs medlemmer har været bekymrede for, om den samfundsmæssige respekt, vi har opnået via vores uddannelse og gennem hårdt benarbejde, vil forsvinde, hvis vi fusionerer med en stor ufaglært gruppe som PMFerne. Men jeg er ikke bekymret.
Jeg mener, at den pædagogiske faglighed er stærk, og at vi i fremtiden skal brede denne faglighed ud til at dække hele børne- og ungeområdet. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi fremover - i dialog med kolleger, forældre og politikere - sætter vores faglige fingeraftryk på alle aspekter i daginstitutioner, fritidshjem, SFOer, klubber og andre tilbud til børn og unge.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag