Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 37
FUSIONSINDSTIK - Fag og løn - Faglighed og uddannelse

Af: B&U
Udgangspunktet for at samles i et fælles forbund er pædagoger og pædagogmedhjælperes fælles arbejdspladser, hvor de hver især yder deres til at løse opgaverne. Kernen i faget er pædagogikken. Kvaliteten og udviklingen af det pædagogiske arbejde afhænger på den ene side af den enkelte medarbejders erfaringer, kvalifikationer og uddannelse, og på den anden side af den kollektive bevidsthed om pædagogikken.
For at udvikle det pædagogiske fag handler det om at være i besiddelse af relevant teroretisk og praktisk viden og kunnen. Målet er derfor mere uddannelse og bedre sammenhæng i fagets uddannelser. For at sikre en forstærket indsats for såvel grunduddannelser som efter- og videreuddannelser vil det fælles forbund arbejde for en systematisk uddannelsesplanlægning i både kommunerne og på den enkelte arbejdsplads.
Pædagoguddannelsen anerkendes for dens særlige betydning for udvikling af det pædagogiske fagområde. PGUen og klubuddannelsen er også med til at hæve det samlede uddannelsesniveau og dermed bidrage til områdets udvikling. Men det skal sikres, at der er en sammenhæng mellem uddannelserne, som tydeliggør den enkeltes mulighed for at uddanne sig fra ufaglært til PGU og pædagoguddannelsen og efterfølgende diplomuddannelse eller anden videregående uddannelse.
Endelig vil forbundet arbejde for større kapacitet på de pædagogiske uddannelser.

Fusionsindstik: Her er fusionen
Kære medlem
Grunden er lagt - svarene kan gives
Beslutningerne rykker tættere på
Her er din fagforening
Personalepolitik i egen baghave
Løn- og arbejdsforhold
Faglighed og uddannelse
Nyt fagblad: Navnet er ukendt
Politikerne har ordet
Kontingentet stiger ikke
Valget faldt på LO
Fælles A-kasse
Plan B findes ikke - endnu
Overordnet grundlag for et fælles pædagogisk forbund
Et godt og solidt grundlag