Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 35
Rør ved mig og jeg lever
Det hjælper at blive rørt ved og holdt om. Ikke mindst, når man har det svært og har haft det længe. På ungdomshjemmet Holmstrup­gaard ved Århus har man sat den pædagogiske massage i system - til stor glæde for hjemmets beboere med psykiatriske diagnoser.
Af: Lone Nyhus

Den spinkle kvinde har lagt sig under det store hvide lagen. Hun trækker vejret dybt og roligt. Så dybt som man nu kan når hele ens natur er præget af den skizofrenes grundlæggende angst. Men hun ligger der nu. Hænderne som hun kender og som gennem de sidste to år har masseret hende en gang om ugen starter med at lægge sig på hendes skuldre derefter på hofterne og fødderne. De slutter med at markere hvor hendes fødder slutter - ved fodsålerne.
Da jeg begyndte at få massage for to år siden tænkte jeg at det nok ville hjælpe mig med at få lidt styr på min krop. Det ville give mig en større fornemmelse for hvor kroppen slutter og hvor den starter. Nu tænker jeg mest at det er rart at få massage siger 22-årige Camilla Niebuhr med et forsigtigt smil.
Camilla Niebuhr som er en af beboerne på ungdomshjemmet Holmstrupgaard vest for Århus nyder godt af et tilbud om pædagogisk massage. Hun har diagnosen skizofreni som blandt andet giver sig udtryk i angst og i en følelse af at hendes krop ikke eksisterer.
Jeg kan stå op ad et stereoanlæg der kører for fuldt tryk. Selvom jeg siger til mig selv at jeg skal flytte mig fordi det ikke er godt for mig - jeg ved jo at det gør ondt at høre så høj musik - så flytter jeg mig ikke. Jeg bliver ved. Jeg kan ikke mærke grænserne siger Camilla Niebuhr der oplever at hun får det bedre af massagen. Ikke kun har hun lettere ved at mærke sin krop og mærke at den er der hun får det også bedre i kroppen.
Det løsner op på sådan en behagelig måde. Jeg er mere samlet. Så varer det to dage frem og så begynder jeg at blive øm i kroppen igen siger hun.

I faste rammer. I dag er massagen på Holmstrupgaard sat ind i faste rammer. Før havde en af stedets massageuddannede pædagoger Birte Bloch Jørgensen indimellem tilbudt massageaftener.
I nogle perioder var det fast. I andre perioder var det ikke så fast. Og det var ofte de samme beboere der kom - dem der havde lyst til det. Og vi kunne se at det gjorde noget godt for dem fortæller Birte Bloch Jørgensen der sammen med det øvrige personale mente at det kunne være godt at indsamle erfaringer fra massagen og dokumentere hvad der skete med de unge.
Siden foråret 2007 hvor Projekt Pædagogisk Massage blev skudt i gang har den pædagogiske massage været lagt i helt faste rammer. En bestemt dag er nu massagedag. Der er udviklet dokumentationsmateriale som både massagegiveren og modtageren skal udfylde før og efter de enkelte sessioner. Massagen bliver også skrevet ind i de unges handleplan på lige fod med stedets andre behandlingsmæssige indsatser: Den unge går i skole. Hun får måske medicin og psykolog­samtale. Der arbejdes miljøterapeutisk og de unge skal visiteres til pædagogisk massage.
Det er kontaktpersonerne der indstiller og på behandlingskonferencer drøfter vi om netop denne unge kan have glæde af massagen. Det er ikke sådan at de unge bare helt tilfældigt ender med at få massage. Det er kun dem som kan have særligt behov der indstilles og den endelige udvælgelse sker i samråd mellem stedets to pædagogiske massører og skoleleder. Vi ser på den unges behov og skema og på hvad den unge i øvrigt modtager af tilbud. For eksempel er der nogle unge der af forskellige grunde kan have svært ved at tage psykologsamtaler. Måske har de lettere ved at gå ind i det kropslige rum som massagen tilbyder siger Birte Bloch Jørgensen.
For at kunne dokumentere virkningen af den pædagogiske massage bad Holmstrupgaard Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland om at iværksætte en evaluering af projektet. Den lå klar i juli 2009 og viste at den pædagogiske massage har stor positiv effekt.
Massagen hjælper den unge til at få et frirum og et overskud i hverdagen. Den lindrer og afhjælper mange af de symptomer som den unge lider under som for eksempel angst depression og selvskadelige handlinger siger Birte Bloch Jørgensen.

Fastlagte rutiner. Birte Bloch Jørgensen udfører massagen efter helt fastlagte rutiner. Uden for massagerummet er der tændt stearinlys. Det viser forbipasserende at der er en massage i gang og at de derfor bør dæmpe deres stemmer.
Sessionen starter allerede når den unge træder ind i massagerummet. Jeg ser på hvilke signaler den unge udstråler. Og jeg spørger ind til det jeg ser. Ofte skal den unge også vælge massageolie. Så sidder hun og snuser til hvad hun godt kunne tænke sig i dag siger Birte Bloch Jørgensen der bruger de første minutter af sessionen til at aftale hvad dagens massage skal handle om.
Inden vi starter massagen sker der en afgrænsning hvor vi tydeligt markerer dagens mål. Pædagogisk massage handler netop om ikke at overskride grænser men at møde de unge med respekt og indføling. Det gælder også de enkeltes individuelle grænser - ikke mindst de seksuelle og intime siger Birte Bloch Jørgensen der for eksempel altid starter massageforløbet af en ung dreng med at fortælle ham hvad det går ud på. At han for eksempel skal have boksershorts på når han skal have massage på benene.
Grænserne er klare siger Birte Bloch Jørgensen der heller aldrig bøjer sig ind over den krop som hun masserer.
De spørgeskemaer som modtageren og giveren af massagen udfylder både før og efter sessionen er også med til at formalisere massagen. Nu hvor det store evalueringsprojekt er afsluttet er der ikke længere samme krav til dokumentation. Men den omstændelige proces med at formulere mål og gøre det klart både for sig selv og andre hvad deres ønsker er har de unge i flere tilfælde givet udtryk for at de savner.
Derfor er vi ved at gå tilbage til nogle lidt mere fyldige spørgeskemaer. Under alle omstændigheder skal den unge i det mindste svare på spørgsmål som: Hvad vil du gerne have af massage i dag? Og hvordan oplevede du massagen i dag? siger Birte Bloch Jørgensen.

En lettere krop. 20-årige Jeanette Jacobsen blev visiteret til at modtage massage for to måneder siden. Hun havde ønsket det længe og hun siger at det klart letter de depressive tanker hun ellers tumler med:
Nogle gange fylder mine tanker så meget at jeg slet ikke kan slappe af. Og nogle gange føles det som om min krop vejer 100 kilo. Men når massagen er færdig er jeg afslappet i hele kroppen. Så er jeg lettere.
For 19-årige Vickie Patricia Jøhnk har massagen som hun har modtaget i to år også været en stor hjælp. Tidligere havde hun store problemer med at styre sit temperament. Det er ikke så svært for hende nu.
Jeg bliver meget sur når jeg bliver sur. Før i tiden for nogle år siden kunne jeg finde på at smadre mit værelse og nu råber jeg bare af folk. Massagen har hjulpet mig til at være mere social. I starten var det meget grænseoverskridende at Birte skulle ind og røre mig. Men nu er massagen blevet en god oplevelse - noget hvor det bare er mig det handler om siger hun.
Det er den slags udtalelser som er så berigende siger Birte Bloch Jørgensen og tilføjer:
Ligesom da en tidligere beboer sagde at ?
? massagen havde lært hende at ikke alle er dumme svin. En anden ung beskriver massagen som ugens højdepunkt. Jeg har også oplevet at der kan komme følelsesmæssige reaktioner. For nogle kan bare det at tage kontakt og gå ind i åndedrættet sætte mange ting i gang. De kan begynde at græde voldsomt. Så er det bare at holde om hende og sige hun er okay siger Birte Bloch Jørgensen som altid sørger for lave sin egen indre forberedelse inden sessionerne går i gang.
Jeg skal ikke kun lytte til hvordan det menneske som modtager massage har det. Jeg skal også lytte til hvordan jeg selv har det siger hun og lader hænderne afslutte endnu en massage.
Hun slutter som hun startede med at ramme kroppen ind: Ved issen ved hovedets sider på skuldre arme hænder og brystkasse presser hun blidt. Der sluttes af med kroppens og benenes yderside og til sidst med et let tryk under fødderne.
Denne gang er det Vickie Patricia Jøhnk som har glæde af at mærke hvordan menneskehænderne definerer afrunder og samler hendes krop. De definerer hende og giver hende deres fulde opmærksomhed. Og Vickie Patricia Jøhnk ved at her om tirsdagen fra klokken 14 til 15 er det hendes tid.
Der er ingen af de andre beboere som kommer og forstyrrer eller får det dårligt og som derfor tager tid fra det jeg har sammen med Birte. Det er mit frirum siger Vickie Patricia Jøhnk.

Hvorfor pædagogisk massage

• Når du får massage forbedres blodcirkulationen. Derved kommer der mere ilt og flere næringsstoffer til cellerne og affaldsstofferne transporteres hurtigere væk.
• Kroppens hormoner påvirkes også. Angstreaktioner udløst af overproduktion af adrenalin og noradrenalin dæmpes. Udskillelsen af det immunsvækkende kortisol dæmpes og niveauet for det beroligende endorfin og det tryghedsskabende oxytocin øges
• Med dens mange gentagelser giver den pædagogiske massage modtageren tryghed og sikkerhed. Den styrker erkendelsesprocessen helt ind i det neurologiske plan i centralnervesystemet. Det er her nerveforbindelserne udbygges og stabiliseres.
• Den pædagogiske massage er med til at frigive energi fra kroppens nervesystem hvilket har stor betydning for trivsel udvikling og læring.
• Gennem pædagogisk massage kan børn og unge med både underreagerende og overreagerende følesans hjælpes hen imod større føleerfaring. Gennem de erfaringer kan børnene og de unge optrænes i mere hensigtsmæssig adfærd.Ind i sanserne via massagen

Massagen og tilknyttede føle- og berøringslege er tillids- og kontaktskabende siger pædagog og massør Eirik Tollefsen der står bag udviklingen af den pædagogiske massage i Danmark.

Eirik Tollefsen er både uddannet pædagog og massør og har gennem de seneste 30 år arbejdet med at finde måder at inddrage massagen på som en del af en pædagogisk praksis. Det gælder både inden for specialområdet og normalområdet.
På Eirik Tollefsens Center for Pædagogisk Massage i Ry har en lang række mennesker - flest pædagoger - fulgt kurser i pædagogisk massage. 600 personer har gennemgået den toårige uddannelse inden for området en uddannelse som blev oprettet tilbage i 1991. Uddannelsen som er privat finansieret er opbygget med fem moduler på hver fire dage. Ind i mellem undervisningsmodulerne praktiserer kursisten massage og udfører praktiske og teoretiske opgaver med udgangspunkt i egen arbejdssituation.
Selvfølgelig er det vigtigt at kursisterne lærer metoden og at de bliver gode til håndværket - at massere. Men det primære i den pædagogiske massage er den menneskelige del siger Eirik Tollefsen.
Når du udfører pædagogisk massage skal du være god til at skabe mødepunkter med personen som modtager massagen. Du skal finde frem til noget som den anden er interesseret i. Det kan være musik som I sammen vælger. I arbejdet med børn kan det være lege som vækker genklang fortæller han.
I hans bog fra 2008 Berøring & dens betydning (skrevet sammen med Hanne Borup) findes også flere anvisninger på hvordan man kan lege massagen ind i en børnegruppe. For eksempel er der legen vaskehal hvor børnene stiller sig op på to rækker og det enkelte barn går ned igennem rækken som om hun er en bil i en vaskehal. ForInden har hun meldt ud hvordan hun vil vaskes: blidt eller med voks og polering.
Sådanne føle- og berøringslege er tillids- og kontaktskabende. Gennem de andre børn og gennem legen og samspillet lærer børnene sig selv og deres kroppe at kende. Fokus er ikke på den enkelte men på legens handling også kaldt det fælles tredje fortæller Eirik Tollefsen.
Massagen kan også leges ind i det enkelte barn for eksempel med den gammelkendte leg om den lille mus - illustreret ved den voksnes løbende fingerbevægelser - der kravler op over hele barnets krop.
Det er gennem følesansen at vi allerførst lærer at kommunikere med vores omverden siger Eirik Tollefsen før han understreger:
Den måde man i den første tid berøres holdes og håndteres på og det man senere oplever gennem bevægelse og berøring danner spor i krop og psyke. Disse spor vil ikke kun spejle sig i børnenes selvforståelse men også i deres kontaktform med andre mennesker.

Større psykisk velværde

Det er med støtte fra SL og BUPLs udviklingsfond at ungdomshjemmet Holmstrupgaard tilbyder pædagogisk massage til unge med svære psykiatriske lidelser. En omfattende rapport der er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland viser at de 11 medvirkende unge oplever større psykisk velvære flere end halvdelen oplever mindre angst og samme antal fortæller om færre depressive tanker. Fem af de unge mener at det er relevant at se på massagen i sammenhæng med reduktionen i deres selvskadende handlinger og tanker. Tre af de unge mener at massagen er med til at reducere psykotiske oplevelser.

Rapporten kan hentes på www.holmstrupgaard.dk - se under om os/vi tilbyder.