Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 38
Kamp om pladsen efter Bente Sorgenfrey
Forbundsnæstformand Annette Trads Hansen og forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann vil begge tage over efter Bente Sorgenfrey, når og hvis hun går til FTF
Af: Ivan Enoksen
Bliver Bente Sorgenfrey valgt som formand for hovedorganisationen FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd), skal BUPL have ny forbundsformand. Foreløbig har to meldt sig som kandidater til at afløse hende. Begge kommer fra den siddende forbundsledelse, forretningsudvalget. Det er forbundsnæstformand Annette Trads Hansen og faglig sekretær Allan Baumann.
Hvis Bente Sorgenfrey ikke opnår valg som FTF-formand, altså taber det kampvalg, hun er ude i mod Dansk Sygeplejeråds 1. næstformand, Grete Christensen, agter hun derimod at fortsætte som BUPL-formand.
To begivenheder fra sidste uge taler for, at Bente Sorgenfrey har gode muligheder for at vinde kampvalget.
Hovedbestyrelsen i BUPL og hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, henholdsvis den tredje største og den største af FTF's medlemsorganisationer, besluttede sig således begge for at ville stemme for Bente Sorgenfreys valg på FTF's kongres 12.-13. november. I lærerforeningen var stemmetallene 17-10 til fordel for Bente Sorgenfrey, mens der, trods blandede følelser, var enstemmig opbakning i BUPL's hovedbestyrelse. Hovedkasserer Henning Pedersen tolkede de blandede følelser som lige dele beklagelse og stolthed.
Beklagelsen gik på, at BUPL, ved at lægge stemmer til Bente Sorgenfrey valg som FTF-formand, selv risikerer at miste en kapabel formand, mens stoltheden gik på, at det vil være stort for BUPL at se én fra egne rækker i spidsen for hovedorganisationen FTF.

Ingen fælleskandidat. Siden Bente Sorgenfrey i foråret meddelte, at hun ville gå efter posten som FTF- formand, er der i BUPL's forretningsudvalg udfoldet bestræbelser på at nå til enighed om en fælles formandskandidat.
På førstedagen af sidste uges to-dages hovedbestyrelsesmøde kundgjorde hovedkasserer Henning Pedersen, at bestræbelserne ikke var lykkedes.
"Vi har ikke kunnet blive enige. Man kan så spørge, om ikke vi burde gøre et nyt forsøg, men vi mener ikke, at vi kan trække processen længere ud. Banen er derfor åben for kandidater.
Foreløbig har to meldt sig, og det er Annette (Trads Hansen) og Allan (Baumann). Man kan frygte, at det her fører til en genoplivning af diskussioner op til og under seneste kongres. Det håber vi ikke, for det vil være uhensigtsmæssigt. Jeg vil derfor appellere til, at der bygges videre på det holdarbejde, som - trods forskelle i opfattelser - har udviklet sig i det nye forretningsudvalg," sagde Henning Pedersen.
Han forholdt sig i sin situationsrapport til endnu en eventualitet.
"Bente kan tabe, når der skal vælges FTF-formand, og i så fald er hun fortsat formand for BUPL. Men det tror vi nu ikke på, at hun gør - taber altså."

Ekstraordinær kongres. Forretningsudvalgsmedlem og formand for BUPL-A Lis Pedersen blev på hovedbestyrelsesmødet opfordret til også at stille sig til rådighed som kandidat til posten som forbundsformand for BUPL. Opfordringen kom fra Ulla Nygaard fra BUPL Århus Kommune og blev begrundet med, at Lis Pedersen ville kunne samle bred opbakning.
Lis Pedersen meddelte mandag i denne uge, at hun ikke er kandidat. Samtidig henstillede hun, at man i organisationen afventer udfaldet af FTF-kongressen den 12.-13. november, før den store valgkamp sættes i gang.
Konsekvensen af Bente Sorgenfreys eventuelle valg til FTF-formand er ikke bare, at der skal findes en ny forbundsformand for BUPL. Der kommer også til at mangle et medlem i, at forretningsudvalget er fuldtalligt. Lovene tillader, at pladsen står ubesat frem til den ordinære kongres i efteråret 2004, men den mulighed vil ikke blive udnyttet. Forretningsudvalget indstillede og hovedbestyrelsen tiltrådte på mødet i sidste uge, at der på den ekstraordinære BUPL-kongres, som skal holdes, hvis Bente Sorgenfrey vælges som FTF-formand, sker valg af et syvende forretningsudvalgsmedlem.
Faglig sekretær Birgit Elgaard fra BUPL Nordjylland skal, efter hvad der er blevet oplyst over for Børn&Unge, have tilkendegivet, at hun stiller op.
For såvel formandsvalget som alle andre valg til BUPL's forretningsudvalg gælder i øvrigt, at fristen for at stille op først udløber i det øjeblik, selve valghandlingen er gået i gang.
En eventuel ekstraordinær kongres vil blive holdt onsdag den 10. december.

Det skal BUPL's formand kunne:
BUPL's forretningsudvalg har ikke kunnet enes om, hvem der skal være forbundsformand, hvis Bente Sorgenfrey trækker sig til fordel for andre gøremål. Til gengæld er man enige om, hvad det er for egenskaber, den daglige, politiske ledelse af BUPL skal indeholde, både når det gælder kollektivet, og når det gælder det enkelte forretningsudvalgsmedlem.
Om forbundsformanden, der spiller en særlig rolle i udøvelsen af den politiske ledelse, hedder det, at vedkommende skal være kendetegnet ved:
- At være et samlingspunkt for medlemmer, tillidsvalgte og ansatte i organisationen
- At repræsentere det bedste i pædagogfaget
- At være en saglig og troværdig samfundsdebattør på fagets og medlemmernes vegne
- At kunne "slå igennem" i mediebilledet
- At kunne skabe netværk og personlige relationer i brede kredse i samfundet
- At sætte sig i spidsen for at fremme politikudvikling, dialog og debat i hele organisationen
- At være inspirator og igangsætter i forretningsudvalget.