Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
En gratis omgang. Kortere skoledag presser SFO’en
Skolerne kan afkorte skoledag med tovoksenordninger. Kortere skoledag giver behov for mere SFO-tid, men der følger ikke penge med til udvidet åbningstid i SFO’en. Kommunerne tænker for kortsigtet, mener BUPL.
Af: Steffen Hageman
Flere og flere kommuner giver skolerne lov til at afkorte skoledagen. Skolerne kan skære i den understøttende undervisning, hvis de i stedet bruger ressourcerne fra den sløjfede understøttende undervisning til timer med to voksne.
Ifølge fagbladet Folkeskolen har 37 kommuner givet grønt lys for, at skolerne selv kan bestemme, om de vil skære i den lange skoledag ved at indføre tovoksenordninger.
Umiddelbart er det en gratis omgang at give skolerne mulighed for at afkorte skoledagen. Der følger nemlig ikke ekstra ressourcer med til skolerne, hvis man skærer i skoledagen. Pengene vil ellers falde på et tørt sted, for når skoledagen bliver kortere, skal fritidsordningen åbne tidligere, og det koster penge, hvis kvaliteten skal fastholdes.
Som Københavns Kommune, der netop har åbnet for at afkorte skoledagen, konstaterer i sin indstilling til børne- og ungdomsudvalget: ’Det skal bemærkes, at fritidsinstitutionerne ikke har fået penge til ekstra åbningstid. Ressourcerne vil derfor skulle smøres ud på flere timer, hvis institutionerne vælger at åbne tidligere end forudsat’.
I Ringkøbing-Skjern Kommune har man regnet på udgifterne. For en SFO med 100 børn vil det betyde en merudgift på 135.000 kroner om året, hvis åbningstiden udvides med en time om dagen. Men skolerne skal inden for de eksisterende økonomiske rammer tilbyde børnene et relevant fritidstilbud, har politikerne vedtaget.

En god idé. Sorø Kommune har også vedtaget, at skolerne selv kan beslutte at afkorte skoledagen.
Det er en rigtig god idé, mener Ole Kristensen, konstitueret skoleleder på Holbergskolen i Dianalund. »Vi har en skole med en del udfordrede elever, og det er ikke nemt for dem med den lange skoledag, hvis ikke vi har ressourcerne til at lave den god og varieret. Så kan det være bedre at have flere voksne på i et par timer og et kvalitetstilbud i SFO’en,« siger han.
Problemet er bare, at der ikke kommer penge fra kommunen til mere SFO-tid.
»Så hvis vi vil gøre noget, skal vi selv mingelere det sammen,« siger skolelederen og understreger, at der stadig arbejdes med at forkorte skoledagen.
»Det vil give god mening i mange tilfælde. SFO’en vil også strække sig langt, for de kan også godt tænke sig et par dage med mere SFO-tid, hvor de får mulighed for at gøre noget mere kvalificeret.«
Lars Søgaard Jensen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg og politisk ansvarlig for 6-18-årsområdet, er ikke tilfreds med, at kommunerne ikke sender penge til de skoler, der vil afkorte skoledagen.
»Jeg er chokeret over, at man tænker så kortsigtet. Man burde se på, hvordan man kan sikre, at vi får en mere spændende og varieret skoledag. Der er desværre bare kommet mere af det samme, og så tror da pokker, at børnene synes, det bliver en lang skoledag,« siger han.
Lars Søgaard Jensen ser i princippet ikke et problem i at lade to voksne stå for nogle af skoletimerne.
»Men hvis man forkorter skoledagen og sender de samme børn i fritidsordning, skal man sikre, at normeringerne i fritidsordningen følger med. Man snyder børnene, hvis man gør det uden at tilføre flere penge,« siger han.