Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 08
Ny viden: Andre børnesyn skal have plads
Der findes andre børnesyn end den, som læreplanernes stramme styring står for, mener forskere fra RUC. De efterlyser en diskussion af, hvad vi vil med daginstitutionerne.
Af: Vibeke Bye Jensen
Efter at have forsket i de hverdags- og rutinesituationer, som pædagoger dagligt udfører, mener Annegrethe Ahrenkiel og hendes medforskere, at det er behov for en diskussion om, hvad mere og mere pædagogstyring, betyder for børns udvikling.
Det har de skrevet om i bogen ’Daginstitutionen til hverdag – den upåagtede faglighed’. De frygter, at stram styring af børns leg vil gøre børnene totalt voksenafhængige.
»Vi skal diskutere, hvad det gør ved børnene, hvis vi gør daginstitutionerne mere læringsorienterede på den formelle måde. Diskussionen om fri leg kontra læring er forfejlet, for der er rigtig gode begrundelser for legens vigtighed, men desværre har pædagogerne haft svært ved at komme igennem med det synspunkt,« siger hun.

Basislæring ryger ud. Risikoen er, at børn ikke lærer at blive selvregulerende, når de bliver styret stramt i store dele af deres daginstitutionstid. Og hvis børn ikke lærer det i daginstitutionerne, får de problemer i skolen.
»Jeg sad i en vuggestue og observerede en egentlig fri leg, hvor en pædagog sad blandt børnene. Et barn tager et andet barns legetøj, og gentagne gange forklarer pædagogen, at barnet ikke må tage legetøjet. Hun opfordrer til, at børnene kan lege sammen om lege­tøjet. Den tålmodige gentagelse, hvor man lærer børn, at man kan være fordybet i egen aktivitet, samtidig med at man fungerer i et fællesskab, hvor der skal være plads til alle, men også til den enkelte – det er skoleforberedelse, så det basker. Men man skriver jo ikke på tavlen, at ’i dag har vi arbejdet med, at man har lov til at have et stykke legetøj i fred’.«
Men det burde pædagogerne gøre, da det vil synliggøre den pædagogiske faglighed, som lige nu er upåagtet, lyder budskabet fra
Annegrethe Ahrenkiel og hendes kolleger, som mener, at deres forskning kan bruges til at diskutere det gode børneliv.
»Hvad vil et rigt velfærdssamfund som vores kendetegnes ved i forhold til børnenes liv?,« spørger forskeren og henviser til en kommentar fra en pædagog:
’Daginstitutionerne kunne være en rigtig god ting, for det er efterhånden det eneste sted, børn kan få lov til at være børn’.

Bogen bag artiklen
’Daginstitutionen til hverdag – den upåagtede faglighed’ bygger på forskning i to daginstitutioner og interview med pæda­gogerne der. Forskningen er foretaget og beskrevet af Annegrethe Ahrenkiel, Birger Steen Nielsen, Camilla Schmidt, Finn
Sommer og Niels Warring, alle ansat på Roskilde Universitet.
Forfatterne viser ved gennemgang af hverdagssituationer, hvordan pædagogisk faglighed er til stede i det samlede institutionelle arbejde – og ikke kun i de planlagte pædagogiske aktiviteter. Bogen følger en hel dag i en daginstitution fra modtagelse af børnene om morgenen over fælles aktiviteter, frokost, fri leg og til personalemødet om aftenen. Gennem en lang række genkendelige situationer vises det, hvordan upåagtede dimensioner af den pædagogiske faglighed udøves i arbejde, der ofte opfattes som rent praktiske opgaver: bleskift, oprydning, trøst osv.
Bogen udgives af forlaget Frydenlund og er på 148 sider, vejl. pris 229 kroner.