Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING. Ledere klædes på til at tage større hensyn til gravide
Kan en mere aktiv gravidpolitik skabe bedre trivsel og give færre sygemeldinger? Det undersøger læge og post.doc Luise Mølenberg Begtrup i et forskningsprojekt, som blandt andet inddrager ledere og gravide i daginstitutioner.
Af: Trine Kit Jensen
Hvad undersøger du?
»Målet med projektet er at undersøge, om vi kan nedsætte det graviditetsbetingede
sygefravær, hvis medarbejdernes nærmeste ledere får undervisning i en aktiv gravidpolitik. Halvdelen af lederne er en kontrolgruppe, der gør, som de plejer, mens den anden halvdel er en interventionsgruppe, der kommer på et intensivt seminar. Her får de viden om graviditet, arbejdsbelastninger og faktorer, der kan udgøre en risiko for graviditeten. Derudover bliver de introduceret til konceptet ’aktiv gravidpolitik’. Det går ud på, at lederen skal tage teten i forhold til de gravide, sende et tillykke-brev og invitere til en samtale, hvor arbejdsfunktioner og eventuelle risici bliver gennemgået. Sidstnævnte har arbejdsgiveren pligt til, men samtalen skal også afklare, om der er behov for at tage særlige hensyn og justere arbejdsopgaverne, fordi den gravide for eksempel har ondt i bækkenet eller kvalme. I tilfælde af kvalme kan hensynet handle om, at hun i en periode får lov til at møde lidt senere. Kvinden skal også kunne tale om sine bekymringer, så det kan blive undersøgt, om der er hold i dem, eller om hun bekymrer sig unødigt. Samtalen bliver i løbet af graviditeten fulgt op af flere, da de hensyn, der er behov for, kan ændre sig undervejs.«

Hvorfor er det vigtigt?
»Vi har gennem mange år set et meget højt sygefravær hos gravide, og i 2010 viste en national undersøgelse, at hver tredje af de sygemeldte var langtidssygemeldte. Samtidig ved vi fra mange undersøgelser, at de gravide typisk bliver sygemeldt på grund af almindelige graviditetsgener og ikke på grund af egentlige komplikationer, hvor der er fare for graviditeten eller fosteret.
Det er derfor vigtigt at afdække, om undervisning af de nærmeste ledere og større hensyntagen til de gravide kan gøre en forskel og føre til, at de ikke sygemelder sig på grund af almindelige gener. Ofte har de gravide rigtig dårlig samvittighed, hvis de må sygemelde sig. Identitetsmæssigt påvirker det dem også, når de ikke kan passe deres job, og hvis de er fraværende i længere tid, bliver det sværere for dem at vende tilbage til arbejdspladsen. Derudover har fraværet betydning for kollegerne, som jo skal undvære den sygemeldte i det daglige arbejde. Der er ikke altid råd til få en vikar ind, og en vikar kender heller ikke nødvendigvis arbejdsgangene på stedet. Endelig er det høje sygefravær på et samfundsmæssigt plan rigtig dyrt. Hvis vi kan undgå, at så mange gravide bliver sygemeldt, er der penge at spare.«

Hvordan gør du?
»Der er tale om et kontrolleret, randomiseret studie, som er et klassisk forskningsdesign, hvor lederne ved fuldstændig tilfældig lodtrækning er blevet fordelt i henholdsvis interventionsgruppe og kontrolgruppe. Efter et år ser vi så på, om der er forskel på omfanget af det graviditetsbetingede sygefravær de steder, hvor lederne har fået undervisning efter vores koncept sammenlignet med de steder, hvor de ikke har fået undervisning. I projektet indgår også elektroniske spørgeskemaer til lederne i interventionsgruppen og til de gravide medarbejdere. Dem bruger vi blandt andet til at se på, om lederne har gjort det, de er blevet undervist i, og om interventionen betyder, at de gravide oplever at få et bedre arbejdsmiljø og bedre trivsel. Vi har desuden planer om at interviewe lederne for blandt andet at høre, hvad årsagerne er til, at de eventuelt ikke har gjort det, vi har bedt dem om. Projektet udrulles løbende. Udover daginstitutioner i Gladsaxe og Gentofte Kommuner håber vi at kunne inddrage daginstitutioner i andre kommuner. Som led i projektet vil der også blive udarbejdet en analyse med beregninger af, om interventionen rent økonomisk kan betale sig for arbejdspladserne.«

Om forskeren og projektet
Luise Mølenberg Begtrup er læge og post.doc på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. I projektet ’Aktiv gravidpolitik på arbejdet - Mere trivsel og mindre fravær’ undersøger hun sammen med sine forskerkolleger, om man kan nedsætte sygefraværet blandt gravide i daginstitutioner og på hospitaler, hvis de nærmeste ledere fokuserer mere på at møde kvindernes behov under graviditeten. Resultaterne af projektet vil blive offentliggjort i 2020. Det er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.