Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 12
TEMA. FARVEFEST: Farverne hjælper både børn og voksne
Farver og piktogrammer giver en tydelighed, som støtter børn med ADHD og autisme, fremhæver Mai Klok, specialundervisningskonsulent ved PPR i Greve Kommune.
Af: Steffen Hagemann
Når børn med ADHD og autisme skal inkluderes i et almindeligt fritidstilbud som en SFO, er det vigtigt at lære børnene at navigere i hverdagen. Her er farver, symboler og piktogrammer en stor hjælp.
»Vi ved fra børn med autisme og ADHD, at signalværdien i det visuelle er stærkere end en helt masse ord,« siger Mai Klok, special­undervisningskonsulent ved PPR i Greve Kommune.
Hun har samarbejdet med Hedely SFO, siden SFO’en besluttede at arbejde med en temapakke om børn og diagnoser.
Derfor var hun helt med på idéen, da Hedely SFO ville fremme inklusionen af børn med autisme og ADHD ved at bruge farver, symboler og piktogrammer.
»Farverne giver en tydelighed, som børnene bliver så glade for, fordi de ved, hvad de voksne forventer,« siger hun og påpeger, at farverne også har vist sig at være en hjælp til de ansatte.
»Når de går ind i grønt rum, ved de, at der er larm. Og så kan de bedre holde til det,« siger hun.

Farver uden forvirring. Farverne på de forskellige zoner blev valgt efter mange overvejelser om pangfarver og beroligende farver. Men det endte med trafiklysfarverne, rød, gul, grøn.
»Der er mange skoler, der bruger de signal­farver. Når der er rød, er der stille og arbejdsro, når der er gul, må man godt sidde og hviske, når der er grøn, så er det måske gruppearbejde og lidt mere larm. For ikke at skabe for meget forvirring, blev vi enige om, at det kunne være en god idé at læne sig op ad det, så de signaler, man sender, bliver ens,« siger Mai Klok.
Piktogramtavlerne med ugeoversigter og dagsoversigter hjælper især børn med ADHD og autisme. De har en entydig signalværdi, påpeger hun.

Farverne breder sig. Mai Klok kommer i flere SFO’er, der arbejder med temapakken ’Børn og diagnoser’.»Og jeg bruger Hedely SFO som eksempel hver eneste gang. Jeg kan ikke lade være,« siger hun.
Andre SFO’er har været på studietur til Hedely SFO for at lade sig inspirere, så farve­koderne breder sig lige så langsomt ud over kommunen.
»Men kulturerne er jo forskellige, så systemet skal tilpasses den enkelte institution,« understreger Mai Klok.

Om temapakkerne
’Temapakker er konkrete, målrettede, tidsafgrænsede indsatser med et særligt fokus. Formålet er at støtte de voksne omkring børn og unge med henblik på inklusion i almenmiljøerne’, skriver Greve Kommunes PPR. Kommunen har i alt ni temapakker.
Temapakken ’Børn og diagnoser’ er et tilbud til personale, der ønsker viden og pædagogiske redskaber i forhold til konkrete børn med ADHD/opmærksomhedsforstyrrelser eller autismespektrumforstyrrelser/kontaktvanskeligheder. Pakken er målrettet både dagtilbud, skoler og SFO’er.
Kilde: ppr.greve.dk.