Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
BUPL har fået en TR-politik. Hjælpen skal komme fra alle sider
BUPL har vedtaget en fælles politik for tillidsrepræsentanter. Blandt andet for at sikre optimal hjælp og kompetenceudvikling, siger næstformand Birgitte Conradsen.
Af: Trine Vinther Larsen
BUPL’s 12 fagforeninger har i dag hver deres politik for tillidsrepræsentanter (TR), men fremover skal den samme gælde for alle TR’er i BUPL.
Hovedbestyrelsen har netop godkendt en ny, fælles TR-politik, og BUPL's næsteformand, Birgitte Conradsen, håber, at politikken blandt andet vil imødekomme et stort ønske blandt tillidsfolkene om bedre kompetenceudvikling.
»Noget uddannelse skal stadig foregå i den enkelte kommune eller måske på det særlige område, som pædagogerne arbejder inden for, fordi der her kan være nogle specifikke problemstillinger, man har brug for et kursus i. Men når det handler om de fælles problemstillinger, behøver vi ikke at opfinde 12 forskellige måder at uddanne vores TR’er på. En fælles TR-politik giver retningslinjer for, hvordan vi gør ting i fællesskab og på den bedst mulige måde,« siger hun.
En ny undersøgelse blandt en tredjedel af BUPL’s TR’er viser, at knap 6 ud af 10 synes i dag, at deres introduktionskursus var ’fyldestgørende’. Men 45 procent oplever, at de ’mangler nogle ting for at være den bedste TR, de kunne blive’, som det hedder i undersøgelsen.
I kommentarerne peger mange på, at de savner opfølgningskurser, opkvalificering og opdateringer om ’det sidste nye’ eller om regelændringer, man skal være opmærksom på. Flest (over 50 procent) har brug for kompetenceudvikling i budget­
forståelse og forhandlingsteknik. Kun to procent siger, at de slet ikke har brug for kompetenceudvikling.
»I vores nye TR-politik står, at uddannelse er en fælles opgave for den lokale fagforening og for forbundet. Her bliver udfordringen i fællesskab at lytte til de behov, vores TR’er har, og så se meget bredere på opgaven, end vi gør i dag. Hjælpen til TR’erne skal komme fra alle sider og gå på tværs af det lokale og det centrale, sådan at den enkelte TR i højere grad vil føle, at han eller hun er en del af noget større. Den fællesskabsfølelse er vigtig for alle mennesker at have,« siger Birgitte Conradsen.

Vigtig opbakning. Ifølge TR-undersøgelsen oplever TR’erne allerede i dag at være en del af det samlede BUPL. 86 procent svarer, at de i enten høj eller meget høj grad har opbakning fra fagforeningen til deres arbejde som TR. 78 procent oplever, at de har kollegernes opbakning.
Birgitte Conradsen håber, at den nye politik kan være med til at profilere TR’erne endnu tydeligere end i dag, ikke bare fagforeningens spydspidser på arbejdspladserne, men i høj grad også som den menige pædagogs og hele professionens forkæmpere.
I TR-politikken hedder det eksempelvis, at TR’en ’har høj faglig bevidsthed’, ’er stolt af det pædagogiske fag’ og ’har holdninger baseret på professionsbevidsthed’.
»For at have fagligt stærke og ­dygtige tillidsrepræsentanter kræver det, at vi som organisation hele tiden understøtter dem i deres arbejde, og at får støtte fra kollegerne på arbejdspladsen. Jo stærkere kollegernes engagement er i vores fælles kamp for gode vilkår og rammer for det pædagogiske arbejde, jo stærkere står TR’erne også,« siger Birgitte Conradsen.
En TR beskriver det nødvendige samspil sådan her i en kommentar fra undersøgelsen:
»Vi har et gensidigt ansvar. Det er hele tiden en vekselvirkning mellem BUPL, TR og medlemmerne. BUPL kan have nogle overordnede problematikker og informationer, der skal meldes ud. Omvendt skal vi TR’er gå videre til BUPL med bekymringer og tendenser, vi oplever ’på gulvet.«