Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 26
Børnemiljøvurdering: Den gode side af BMV
På kun to måneder har alle dagtilbud i Århus gennemført en skriftlig børnemiljøvurdering. Den korte proces har umuliggjort store, vilde planer, men især har institutionerne haft glæde af at inddrage børnene i bmv-arbejdet
Af: Anne Noller Nygaard
I en periode på to måneder dette forår har alle dagtilbud i Århus Kommune arbejdet med børnemiljøvurderinger (bmv). I januar skød kommunen arbejdet i gang ved sammen med kulturinstitutionen 'Børnekulisssen' at iværksætte en særlig teaterforestilling, som institutionerne kunne hyre for at få inspiration til det forestående bmv-arbejde.
Børn&Unge kiggede med en januar-aften, da den integrerede institution Mejsen i Gellerupparken havde samlet personalet for at opleve forestillingen 'Rikkes rare rum':

I løbet af en time bragte klovnen 'Rikke' pædagogerne ind i sin verden. Uden sprog, men med volapyk og komik spillede hun små situationer frem i en verden, hvor væggene snurrede rundt og foldede sig ud. Mange nye rum blev til. Et rum havde vægge beklædt med fine rækker af musselmalet porcelæn og Arne Jakobsens designgafler. Et andet rum åbenbarede en knaldorange basketballbane. Som rummene skiftede udseende, skiftede også Rikkes lege og hendes humør. I rummet med lys fra fire blinkende cykellygter og lyden af en basrytme fik hun for eksempel lyst til at danse helt vildt.

Teaterforestillingen er den mere underholdende og frivillige del af Århus Kommunes samlede pakke for børnemiljøvurderinger, som er udarbejdet af UdviklingsForum og Børn og Ungeforvaltningen, og som Århus-institutionerne har arbejdet med i perioden 2. januar til 1. marts 2008.
Den anden del af pakken er tvungen og består i at udfylde et skriftligt, digitalt skema, hvori institutionerne vurderer mindst tre selvvalgte rum og legepladsen. Hvert rums fysiske, æstetiske og psykiske miljø skal beskrives i skemaet.

Ingen vilde planer. Kun selve udfyldelsen af skemaet var et krav fra kommunen, og institutionerne måtte i de to måneder, arbejdet stod på, så selv vælge, hvordan de ville indsamle de data om børnemiljøet, som skemaet spurgte til.
I kommunens mange sider tykke materialer kunne de finde et væld af forslag til fremgangsmåder, men da der hverken fulgte ekstra penge eller tid med til bmv-arbejdet, holdt mange institutioner sig til at lave mindre ændringer, og man satte ikke gang i de store, vilde planer. Heller ikke i Børnehaven på Harald Selmersvej i Risskov, som er en af de to institutioner, Børn&Unge har talt med om bmv-arbejdet.

"Der fulgte ingen penge med, så det satte sine klare begrænsninger," siger institutionsleder Mette Hjulmann, der dog alligevel kalder bmv-arbejdet "en af de mere fornuftige i rækken af opgaver".
Især roser hun bmv-materialets krav om også at inddrage børnene i arbejdet.

Den skriftlige vurdering til kommunen skulle også svare på, hvordan børnene oplever børnemiljøet, og i bmv-materialet fra kommunen var der derfor angivet forskellige metoder til at inddrage børnene. For eksempel, at man kunne lade de 5-6-årige børnehavebørn udfylde et 'talende spørgeskema' om det psykiske børnemiljø. Personalet kunne iagttage børnenes færden og udtryk. Eller man kunne vælge at analysere praksisfortællinger fra hverdagen. Man kunne også arrangere et børneværksted eller bruge fotos og video for at dokumentere børnenes perspektiv, foreslog materialet.

Fokusgrupper. I Mette Hjulmanns børnehave valgte man at inddrage børnene ved at lave fokusgrupper. For eksempel fik pigerne Johanne og Freja til opgave at beskrive og vurdere institutionens legerum. Rummet kalder de 'Dukkestuen', og det er især præget af et stort legeslot i lyserøde og forgyldte farver. Slottet er stort nok til, at børnene kan klatre ind ad vindueshullerne og sidde i slottets tre tårne, og under fokusgruppeinterviewet lyder Frejas vurdering af legerummet sådan her:
"Det er dejligt at være herinde, for man kan lege rigtige lege, som findes i virkeligheden. Far, mor og børn, og man kan lege dyr ovre i slottet og under slottet, hvor der er mørkt, og oppe i slottet kan man gemme sig," siger Freja.

Johanne er også blevet interviewet om legerummet, og i interviewet koncentrerer hun sig især om at vurdere legerummets køkkenelementer. De er af træ med slidte kanter, og den røde maling er skallet af mange steder.
"Jeg synes, de her møbler er grimme".
Johanne tøver og fortsætter:
"Men Mette, du må tænke på, at de er rigtig gode, når man skal lege fattige i gamle dage," siger hun til Mette Hjulmann, der har interviewet pigerne.
Lederen er imponeret over, at pigerne er så gode til at reflektere. Personalet havde egentlig tænkt sig at rive slottet ned. Det var slidt, og børnene kunne kravle højere op, end de måtte, og de risikerede at sidde fast i vindueshullerne.

"Men der sammen med børnene, gik det op for mig, at pigerne er meget glade for slottet, som derfor har fået lov at blive stående. Dog bliver sikkerhedsproblemer og det slidte udtryk løst med et faldunderlag, større vindueshuller og en omgang maling engang i sommer," lover hun.

Fotodokumentation. I den integrerede institution Mejsen havde man ligesom i børnehaven på Harald Selmers Vej travlt med andre opgaver, da kravet om bmv-arbejdet kom fra kommunen.
Men også her har pædagogerne haft gode oplevelser med arbejdet - især når de har inddraget børnene.
En af de tilgange, pædagogerne fra Mejsen valgte til bmv-arbejdet, var at iagttage og analysere børnenes færden og samvær i et grupperum. Flere af de største drenge viste, at de havde behov for at kunne tumle og spille bold indendørs. Det problem blev løst ved at skubbe møblerne sammen i naborummet, så der blev plads til fysiske lege i grupperummet.

En anden metode til at få børnenes perspektiv med i bmv-arbejdet var ved at lade børnene dokumentere deres institutionsmiljø med digitale kameraer. Faktisk har børnene på Humlebistuen gennem de sidste fire år arbejdet med foto, og det var derfor nemt under bmv-projektet at sætte børnene til at fotografere deres institution, som de så den.
Pædagog Henning Hansen, der de sidste fire år har stået for foto- og it-arbejdet med børnene, mener, at fotoarbejdet tilføjer børnemiljøet noget både på det psykiske og det æstetiske niveau. Billederne fortæller om børnenes egen oplevelse af at gå i institutionen, og så pynter de på væggen, når børnene hænger dem op. Pigerne på Humlebistuen har for eksempel dekoreret både borde, stole, vægge og loft på stuen med deres legebilleder, som de har tonet med lyserødt.

"Måske synes vi pædagoger, det vil være flot med et smukt maleri, men det synes børnene ikke. Det er mere vigtigt, at deres egne ting hænger der. På den måde føler de sig værdsat. Arbejdet med børnemiljøvurderingerne har betydet, at vi endnu tydeligere kan se, at vores digitale fotoarbejde er en skattekiste til at forstå barnets perspektiv," siger Henning Hansen. o


Bmv-projektet i Århus, som blev skudt i gang over to måneder i foråret 2008, fortsætter med at institutionerne følger op på deres handlingsplaner for børnemiljøarbejdet. Om tre år skal alle dagtilbud i Århus på ny i et skriftligt, digitalt skema vurdere deres fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø - og se hvor langt de er nået.