Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 36
Mad uden retningslinjer
Om få måneder skal alle dagtilbud servere et måltid mad om dagen. Måltidet skal være sundt. Men reglerne for, hvad sund mad er, når ikke at blive færdige til tiden.
Af: Gitte Rebsdorf
Skal der være fisk to gange om ugen? Og hvor ofte skal børnene have rodfrugter? Sådanne spørgsmål er Fødevarestyrelsen i øjeblikket ved at se på. Ved årsskiftet kan de første børnehaver og vuggestuer begynde at servere et sundt måltid om dagen til børnene. Ordningen skal være indført i samtlige dagtilbud senest fra 2010. Det har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftalt. Måltidet skal være sundt og leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger, står der i lovforslaget. Men anbefalingerne når ikke at blive færdige til 1. januar 2009, oplyser cand.pæd. i ernæring, Tove Vestergaard fra Fødevarestyrelsen.
"Vi er i gang med at teste anbefalingerne, men de bliver ikke færdige til 1. januar. Derfor udarbejder vi nogle foreløbige anbefalinger. Institutionerne skal have noget at arbejde ud fra, og vi bestræber os på, at de bliver så endelige som muligt," siger Tove Vestergaard.
Det er kun ganske få børnehaver, som i forvejen serverer et måltid mad for børnene hver dag. Derimod får vuggestuebørn allerede mad i cirka halvdelen af kommunerne.

Obligatoriske anbefalinger. Tove Vestergaard beklager, at anbefalingerne er forsinkede. Hun forventer, at de er klar midt i 2009, et halvt år efter ordningen er trådt i kraft.
"Vi er nødt til at have en forskningsmæssig baggrund for at komme med disse anbefalinger. Derfor har vi bedt Fødevareinstituttet udarbejde en metode, som kan sikre, at maden bliver sund. Det handler om, at maden skal have den rigtige sammensætning af energi, kulhydrater, fedt, protein og vitaminer," siger Tove Vestergaard.
Ifølge det lovforslag, som ligger til grund for ordningen, bliver anbefalingerne obligatoriske og skal altså følges. Og så bliver det op til kommunerne at kontrollere, at deres egne institutioner lever op til reglerne.
"Vi skal til at udarbejde en tjekliste, som kommuner og institutioner kan bruge til at kontrollere, om anbefalingerne bliver opfyldt," oplyser Tove Vestergaard.
Kommunerne kan selv beslutte, om maden skal laves i storkøkkener eller i de enkelte institutioner.


Sund mad til børn i institution
Alle dagtilbud skal senest fra 2010 servere et sundt måltid mad til børnene. Kommunalbestyrelsen kan dog allerede fra 1. januar 2009 vælge at indføre ordningen.
Madordningen er forældrebetalt. Måltidet skal være sundt og leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger.
Kilde: Lov om ændring af lov om dag-,fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).


De retningslinjer, som Fødevarestyrelsen laver til madordningerne, bliver obligatoriske og skal følges. Det bliver så op til kommunerne at kontrollere, at deres egne institutioner lever op til reglerne.