Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 18 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Prinsens rejse ind i en ny og farverig tid
Børnehuset Prinsen i Viborg har udviklet et nyt design for de fysiske rammer, og processen var en kreativ oplevelse. Alle bød ind og var med til at påvirke den endelige model for
lege- og læringsrum.
Af: Kurt Balle Jensen
Det ville vi
Vi ville skabe nye magiske lege- og læringsrum i Børnehuset Prinsen. Det skulle være fysiske rammer, hvor aktiviteterne stimulerer sprog, motorik, viden om natur samt kunst og kultur. Vi ville skabe rum, der er i tråd med institutionens profil, og hvor vi tager udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan og de seks læreplanstemaer. Ambitionen var at skabe et miljø, der kan stimulere børns læring, trivsel og udvikling. For at komme dertil ville vi inddrage alt pædagogisk personale i en kreativ proces.

Sådan gjorde vi
Vi planlagde en workshop og inviterede professionelle aktører til at lede den. Vi valgte pædagogisk designer Louise Friis og læringsscenograf Jeanette Clemmensen til at stå for processen. Vi arrangerede en pædagogisk dag med fokus på læringsmiljø og legezoner, og her gik vi hvert enkelt rum igennem: Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke? Vi havde materialer mellem hænderne, og vi fik viden om, hvordan blå og grønne nuancer fremmer ro og fordybelse, mens orange og røde nuancer fremmer fysisk aktivitet. Det brugte vi i den kreative proces.

Det lærte vi
Vi fandt ud af, at det var godt at have eksperter udefra til at styre processen. Det gav et godt samspil, hvor de så noget og vi noget andet. Vi lærte, at det var positivt at have løse rammer, hvor vi frit kunne snakke drømme, ønsker og behov. Alle kom på banen, og alle oplevede, at det fører til noget. Vi fik mulighed for at reflektere over de fysiske rammers betydning, og en pædagog kaldte det den bedste pædagogiske dag, hun nogensinde havde været med til. Vi lærte, at der kommer rigtig mange input, når vi på den måde inddrager alle i processen.

Om projektet
Børnehuset Prinsens allierede sig med designfirmaet Friis & Clemme for at trække på designteamets erfaringer i at skabe gode læringsrum. Sammen med institutionens personale blev det til udvikling af institutionens nye RUMdesign, der de kommende måneder skal føres ud i livet. Nogle rum skal invitere til ro og fordybelse, andre til kropslig udfoldelse og andre igen til musiske og kreative aktiviteter. Det hele skal være færdigt i november 2018. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte leder Lene Orehøj på tlf. 8787 1300.