Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Når ulykken rammer to gange. Kritisk syge skal kunne forsøde livet
PBU’s medlemmer kan nu få 100.000 kroner i forbindelse med kritisk sygdom to gange. Før var det kun muligt at få én gang. Økonomisk støtte er vigtig i en svær tid, fortæller pædagog Mette Laurentzius.
Af: Simon Johansen
Da Mette Laurentzius blev ramt af brystkræft i 2012, fandt hun trøst og motivation på den rejse til Hawaii, som hun skulle på efter et langt og udmattende forløb med operation og stråle- og kemobehandling.
Økonomien behøvede hun ikke at bekymre sig om. Længe har det været muligt at få udbetalt 100.000 skattefrie kroner, hvis du som medlem af Pædagogernes Pensionskasse, PBU, bliver ramt af en kritisk sygdom. En stor del af de penge brugte Mette Laurentzius på at rejse til Hawaii sammen med sin mand.
Men da Mette Laurentzius i 2015 blev ramt af en blodprop i hjertet, var der ingen forsikring at hente til at hjælpe hende igennem den svære periode. Hun havde jo fået udbetalt de 100.000 kroner én gang.
»Desværre er der risiko for, at vi mennesker bliver syge flere gange. Så jeg foreslog pensionskassen at ændre reglen, så forsikringen også ville gælde, hvis man skulle være uheldig som mig at blive ramt af en ny kritisk sygdom,« forklarer Mette Laurentzius, der er delegeret i PBU og ansat som pædagog i Præstø.

Demokrati. Andre havde foreslået ændringen før Mette Laurentzius, og PBU var lydhøre og begyndte at arbejde for at lave om på forsikringen.
I dag er ændringen en realitet, og kritisk syge kan få udbetaling på 100.000 kroner, også selvom de én gang tidligere har fået forsikringen.
Det gælder dog kun nye diagnoser fra tidligst 1. januar 2017, og det er et krav, at sygdommen er en anden type sygdom end den første, man er ramt af. Sådan kan man for eksempel kun få udbetalt 100.000 kroner én gang i forbindelse med en kræftdiagnose.
PBU ser ændringen som udtryk for et velfungerende medlemsdemokrati, forklarer Jesper Tang Harpøth, kommunikationskonsulent i PBU.
»En af vores overordnede pointer er, at vi hele tiden tilpasser pensionspakken, så den passer til en typisk pædagog. Det gælder både pension og forsikringer. Derfor har vi hele tiden lyttebøfferne ude, og det er denne her sag et eksempel på,«” siger han.

Ville ned i tid. Ændringen kommer ikke Mette Laurentzius til gode, fordi hun fik blodproppen, før reglen blev ændret.
»Hvis jeg havde haft mulighed for at få 100.000 kroner igen, ville jeg have brugt pengene på at gå ned i tid. Jeg ville have købt mig noget frihed, for det har en del konsekvenser at have to kritiske sygdomme på sit CV,« siger pædagogen.
Operationen har efterladt hende med en konstant smerte i den ene arm, og samtidig er hendes lyst til at læse forsvundet. Før slugte hun den ene bog efter den anden, men efter kemoen føler hun sig for træt til at finde bøgerne frem fra hylden.

Glad for at hjælpe. »Jeg har hele tiden forsøgt at bevare mit gode humør og sætte mig nye mål for fremtiden. Men jeg håber, at ændringen af forsikringen vil hjælpe andre og give dem større råderum i en svær tid, « siger Mette Laurentzius og fortæller, hvor meget det betød for hende at få økonomisk støtte, da hun led af cancer.
»Man skal kunne forsøde sin tilværelse lidt, når det meste omkring én ramler. Min mand og jeg satte stor pris på, at vi kunne tage ud at spise uden at skulle tænke på, hvad det kostede. Behovet for motivation og lyspunkter i en svær dagligdag bliver jo ikke mindre, når du bliver ramt af en ny kritisk sygdom,« siger Mette Laurentzius.

Kort fortalt: Sådan er reglerne nu
Hvis du får en kritisk sygdom og er medlem af Pædagogernes Pensionskasse, PBU, har der i flere år været økonomisk hjælp at hente. Alle arbejdende medlemmer, som er yngre end 70 år, kan således få udbetalt 100.000 skattefrie kroner.
Men nu er forsikringen ændret, så medlemmerne kan få en udbetaling på 100.000 kroner mere, hvis de skulle være så uheldige at blive ramt af endnu en kritisk sygdom.
Det gælder dog kun nye diagnoser fra 1. januar 2017. Derudover er det et krav, at der er tale om en anden type sygdom end den første. Det vil sige, at du kun én gang kan få udbetalt 100.000 kroner ved en kræftdiagnose.
Ændringen kommer på opfordring af pædagog Mette Laurentzius. Hun fik selv udbetalt 100.000 kroner, efter at hun fik konstateret brystkræft i 2012. Da hun tre år senere blev ramt af en blodprop i hjertet, kunne hun ikke få endnu en udbetaling.
»Jeg hørte om andre pensionsselskaber, hvor det var muligt at få udbetalingen to gange, så jeg foreslog PBU at ændre forsikringen. De var lydhøre og har reageret utrolig hurtigt,« fortæller Mette Laurentzius, som dog ikke får økonomisk udbytte af ændringen, da hun fik blodproppen, før den trådte i kraft.

Læs mere om forsikringen på pbu.dk

Så mange får udbetalt kritisk sygdom-forsikringen
I løbet af de seneste år har antallet af medlemmer, der har fået udbetalt penge i forbindelse med kritisk sygdom , ligget stabilt: I 2011 fik 365 kritisk syge medlemmer udbetalt pengene. I 2016 fik 362 medlemmer glæde af forsikringen.