Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 11 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Nu kommer børnene væltende
Antallet af børn mellem nul og seks år stiger så kraftigt,
at der om 10 år er brug for 10.000 flere pædagoger, hvis det nuværende niveau skal holdes. I mange kommuner er det allerede blevet lettere for pædagoger at finde job.
Af: Mikkel Kamp
Børnene vælter ind i de danske dagtilbud. Allerede næste år er der 5.700 flere børn mellem nul og to år. Om 10 år vil der være hele 70.073 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen, viser tal fra Danmarks Statistik.
Det kræver mange flere pædagoger end i dag. Skal den nuværende normering holdes, er kommunerne samlet set nødt til at ansætte 1.000 flere pædagoger i 2019, og udviklingen fortsætter.
Skanderborg er en af de kommuner, hvor børneflokken allerede vokser nu. Næste år skulle der ifølge Danmarks Statistik komme 102 flere børn mellem nul og to år.
Det kan dagtilbudsleder Lotte Brun Hansen mærke, når hun skal rekruttere og fastholde pædagoger.
»De fastansatte søger mere ud, fordi de har andre muligheder, så folk skifter i højere grad job. Det er glædeligt, at der er gode jobmuligheder,« siger dagtilbudslederen i Skanderborg Vest.
Lotte Brun Hansen kan ligeledes mærke, at ansøgerne er mindre ivrige end tidligere.
»Vi opfordrer folk til at besøge institutionen, inden de søger. Det gør færre nu, og det er sandsynligvis, fordi de har ansøgninger ude flere steder,« siger hun.
Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, hører det samme, når hun taler med ledere og pædagoger rundt om i landet.
»Nogle steder – især i de større byer – er det blevet svært at rekruttere pædagoger. Og det går kun én vej. I hovedstadsområdet er vi flere steder helt nede på en ledighedsprocent på under én, og med prognoserne for børnetallet i de kommende år vil der komme mangel på pædagoger. Derfor skal der gøres noget,« siger hun.

Brug for pædagoger. Selvom stigningen i børnetallet er størst i de større byer, kommer der næste år flere børn i 93 ud af landets 98 kommuner. Kun Billund, Fanø, Hjørring, Morsø og Ærø oplever en mindre tilbagegang, viser tallene fra Danmarks Statistik.
Langt de fleste af de mange nye små børn skal i vuggestue og børnehave, og det kræver mange flere pædagoger. Ifølge beregninger fra både Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og BUPL skal der næste år være 1.000 flere pædagoger i dagtilbuddene, hvis kvaliteten skal holdes på det nuværende niveau. Om 10 år vil der være brug for hele 10.000 flere pædagoger.
Hvad tallet helt præcis bliver, kan Roger Buch, forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, ikke lægge sig fast på. Men der vil blive ansat mange flere pædagoger de kommende år, understreger forskningschefen, som har specialiseret sig i kommunale forhold.
»Der er ingen tvivl om, at vi vil se en voldsom stigning i antallet af pædagoger i dagtilbud, for der findes ikke mange alternativer. På ældreområdet har man ændret politik, fra at man skal være længst muligt i egen bolig, til at man nu skal være længst muligt i egen bolig – mens man klarer sig selv! På skoleområdet har man sat flere elever i klasserne, men i dagtilbud er der ingen nemme løsninger. Jeg tvivler på, at forældrene og offentligheden vil acceptere, at man for eksempel ændrer bemandingen, så der kommer væsentlig flere børn pr. voksen,« siger forskeren.

Nemt at forudse. De mange fødsler nu og fremover har længe været til at forudse, forklarer Roger Buch.
»De kommer i bølger og er grundlæggende afhængige af, hvor store årgangene af fertile kvinder er. Vi havde en meget stor årgang lige efter krigen, og vi oplever nu det tredje bølgeskvulp efter den, fordi deres oldebørn nu bliver født,« siger han.
Roger Buch fortæller, at befolkningsprognoserne er ret præcise, så man ved, hvilke problemer kommunerne har og kommer til at have mange år ud i fremtiden.
»Lige nu kommer der 20.000 flere ældre hvert år, og det vil fortsætte. Så har vi udfordringen med mange små børn, og om små 10 år har den problematik flyttet sig til folkeskolerne, som ellers de seneste år har oplevet lidt nedgang,« siger han.
Den viden spiller sandsynligvis ind på politikernes beslutninger.
»Man ved, at stigningen i børnetallet flader ud på et tidspunkt. Derfor vil politikerne nok være forsigtige med at bygge alt for meget nyt, for om 10-15 år risikerer de at stå med tomme daginstitutioner,« siger Roger Buch.

Flere håndtag. Udover at befolkningsudviklingen på forskellige måder presser kommunerne, kan de også få problemer med at rekruttere nok pædagoger, også selvom politikerne skulle vælge at øge optaget på uddannelsen.
»Vi ser allerede nu mangel på arbejdskraft i nogle brancher, og der skal først uddannes flere pædagoger, før de kan komme ud i institutionerne. Måske vil man nogle steder forsøge at løse det med flere medarbejdere uden uddannelse,« siger Roger Buch.
Politikerne kan dreje på flere håndtag for at få flere uddannede pædagoger i dagtilbuddene, vurderer Elisa Rimpler.
»Optaget på uddannelserne skal øges, og samtidig skal uddannelsen styrkes, så kvaliteten forbliver høj. Vi arbejder blandt andet på en række input til, hvordan koblingen mellem uddannelse og praktik kan øges, og hvordan vi kan få mere fokus på eksempelvis de musisk-kreative fag. Vi skal også have gjort det mere attraktivt for pædagogiske
assistenter at tage en merituddannelse, og derfor skal kommunerne have incitament til at oprette uddannelsesstillinger, der kan sikre en høj pædagogandel,« siger hun.
Stefan Hermann, der er rektor for Københavns Professionshøjskole og formand for Danske Professionshøjskoler, er enig i, at der med de mange flere børn i de kommende år er brug for væsentlig flere pædagoger. Han tror også, at der vil blive uddannet flere, men er ikke meget for at lægge sig fast på et tal.

Livgivende fag. Til gengæld skal faget have en ny position og status i offentligheden, mener Stefan Hermann.
»I det her samfund har stort set alle i 10-15 år kunnet støtte udsagnet om, at der er brug for flere ingeniører. Jeg kunne ønske mig, at der på samme måde ville komme konsensus om, at der er brug for flere dygtige pædagoger, der får en uddannelse med høj kvalitet. Både nationalt og regionalt skal man samle sig om en langsigtet strategi, der gør det klart, hvad det er for et fantastisk livgivende fag,« siger han.
Rektoren understreger, at det ikke er nok at øge antallet af studiepladser og studerende.
»Det er også et spørgsmål om kvalitet. Pædagoguddannelsen har i mange år været temmelig misrøgtet, og den kurs fortsætter desværre med temmelig klinisk præcision fra politisk side,« siger Stefan Hermann.
Kommunernes Landsforening (KL) har flere gange i de seneste år slået fast, at man ikke vurderer, at der er brug for at uddanne flere pædagoger, som situationen ser ud lige nu. Den vurdering fastholder KL, oplyser foreningens presseafdeling.

Sådan fungerer prognoserne
Tallene i befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik er fremskrivninger. De baserer sig blandt andet på, hvor mange børn, der er født de seneste år, og på antallet af kvinder i den fødedygtige alder i et givent år. I de første par år er fremskrivningen mest sikker, mens den bliver mere og mere usikker, jo længere vi kommer ud i fremtiden, oplyser Danmarks Statistik.