Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 41
Kongres: Professionen er sat i søen
Der var kun ganske lidt debat, da de ti målsætninger, som skal være fundamentet for BUPL's professionsstrategi, blev enstemmigt vedtaget på kongressen.
Af: Vibeke Bye Jensen
Med de ti målsætninger for en professionsstrategi, som en enig kongres vedtog uden megen debat, er BUPL som fag- og professionsforening klar til at blive sat i søen. De ti målsætninger skal præcisere, hvordan BUPL fremover skal arbejde med pædagogprofessionen. De har til formål at målrette professionsarbejdet og skabe sammenhæng på tværs af organisationen samt være det fundament, som Fremtidigt Virke 2008-10 skal bygge på.
BUPL's professionsstrategi skal tydeliggøre, men også styrke pædagogernes sær-lige viden om omsorg, læring, dannelse og socialisering. Det skal stå mere klart for omgivelserne, at pædagoger i kraft af denne viden spiller en vigtig rolle i videreudviklingen af velfærdssamfundet. Den skal bane vejen for fagpolitiske resultater i form af højere løn og bedre arbejdsvilkår for pædagogerne.
"De enkelte målsætninger er begrundet i viden. De er ikke videnskabelige, men tjener pædagogerne og pædagogprofessionen. Målsætningerne er en arbejdsform, som skal hjælpe os igennem, når vi står over for en problemstilling, og til at træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag. Målsætningerne har dog kun en værdi, hvis de kan være med til at skabe bedre resultater for pædagoger," sagde Allan Baumann, medlem af BUPL's forretningsudvalg.
Han sagde også, at det er fint at gå i dialog med omverdenen om, hvad pædagoger skal arbejde med. Men at det måske også er på tide at gøre op med det offentlige formynderi.
"Vi uddanner pædagoger, der ved en masse om børn og unge, og så er det andre uden uddannelse, der bestemmer, hvad pædagoger skal lave. Måske skal vi blive bedre til at forklare vores arbejde, men vi skal ikke forsimple det. Vi skal have en strategi, der fastholder det komplicerede i vores profession, men vi skal også kunne kommunikere, så andre forstår, hvad vi kan," sagde han.

Ansvar for metoderne. Indlæggene under debatten var fuld af roser til det arbejde, der er lagt i udarbejdelsen af de ti mål. Blandt andre Pernille Riis fra BUPL Nordsjælland, mente, at de viser, at man er på rette spor. Alligevel foreslog den nordsjællandske fagforening en præcisering af, at pædagoger ikke bare skal have metodefrihed, men også i høj grad ansvar for de metoder, man benytter.
"Det er ikke nok at formulere en målsætning, der giver frie hænder. Vi må også have det som mål, at vi lever op til ansvar for de metoder, vi vælger," hed det i det ændringsforslag, som blev vedtaget.
Pernille Friis mente også, at det videre professionsarbejde skal bruges til at komme i dialog med det omgivende samfund.
"Med åbne arme skal vi møde forældre, politikere og
forskere, for de vil også børn og unge noget godt," sagde hun.
Også formand for BUPL Storkøbenhavn, Michael Egelund, mente, at arbejdet med de ti målsætninger som strategi har været godt. Han fortalte en historie om Dea, som imod sin akademiske families ønsker for deres begavede datter blev pædagog og ikke læge.
"Dea er gået ind i arbejdet som pædagog, selv om hun vidste, at der ikke er ordentlige ressourcer til arbejdet. Men hun har valgt at blive pædagog, fordi hun er draget af det sociale aspekt i arbejdet med børnene ligesom andre pædagoger. Vi skal vise, at vi er de professionelle og de bedste til at udføre arbejdet med børnene, og lige som Dea skal vi også være de bedste ambassadører for pædagogerne," sagde han.

Ti bolde i spil
Boldene med de ti professionsmål er symbolet på, at der er mange emner på spil i professionsstrategien. Boldene blev brugt flere gange på kongressen og er en videreførelse af de cirkler, som bliver anvendt til at anskueligegøre, at de ti mål er en del af en samlet professionsstrategi.
Læs mere på www.bupl.dk


De ti målsætninger

1. BUPL skal arbejde for, at pædagoger har ansvaret for planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af det pædagogiske arbejde.
2. BUPL skal arbejde for, at pædagoger har metodefrihed og -ansvar i udviklingen af det pædagogiske arbejde.
3. BUPL skal arbejde for, at politiske mål for det pædagogiske arbejde tager afsæt i pædagogprofessionens viden.
4. BUPL skal arbejde for, at der er mere tid til det pædagogiske arbejde,herunder tid til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling.
5. BUPL skal arbejde for høj kvalitet i pædagoguddannelsen.
6. BUPL skal arbejde for en bedre efter- og videreuddannelse for pædagoger.
7. BUPL skal arbejde for, at ledernefår efter- og videreuddannelse med et pædagogfagligt indhold.
8. BUPL skal arbejde for, at pædagogisk arbejde ledes af ledere med pædagog- faglig viden og uddannelse.
9. BUPL skal arbejde for, at pædago- gernes løn er i overensstemmelse med den vigtige samfundsmæs- sige opgave, de varetager - og som minimum svarer til den løn, som faggrupper med samme uddannelses- niveau får.
10. BUPL skal arbejde for, at medlemsdeltagelsen og den direkte dialog med medlemmerne styrkes.