Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 10
Pædagoguddannelsen bør styrkes
Pædagoguddannelsen trænger til justeringer på en række områder. Det viser en ny evaluering af uddannelsen.
Af: Laura Philbert
For seks år siden blev pædagoguddannelsen styrket, men nu skal uddannelsen endnu et trin op ad kvalitetsstigen.
Det fastslår uddannelsesminister Morten Østergaard (R) efter at have læst en ny evaluering af pædagoguddannelsen. Evalueringen konkluderer, at der er brug for endnu mere kvalitet i uddannelsen.
BUPL peger især på behovet for, at de studerende gennem øvelse og træning får mulighed for at omsætte viden fra studiet til praksis. Det kræver flere undervisningstimer.
»Det er vigtigt, at vi fortsat uddanner dygtige pædagoger, der har alle forudsætninger for at give børnene den tryghed, omsorg og læring, de har krav på. Men det kan være svært, når de studerende i gennemsnit kun har 11 undervisningstimer pr. uge,« siger faglig sekretær i BUPL Allan Baumann. Han sidder med i arbejdsgruppen, som har evalueret pædagoguddannelsen.
Morten Østergaard er tilfreds med følgegruppens arbejde. Han ser frem til at tage udfordringerne for uddannelsen op til diskussion.
»Evalueringen viser heldigvis, at pædagoguddannelsen er styrket på visse områder, men følgegruppen påviser også, at der stadig er udfordringer, som vi skal se nærmere på,« siger han.

Afskaf lønnet praktik. Et andet vigtigt aspekt er den lønnede praktik, som både BUPL og de studerendes egen organisation, PLS, ønsker afskaffet. Praktikken skal være SU-finansieret, så de studerende ikke indgår i praktikstedets normering, men i stedet får bedre mulighed for at være studerende, mener de.
»SU-praktik frem for lønnet praktik vil markere, at de studerende er i praktik for at lære noget og ikke blot skal være billig arbejdskraft. Det kan ikke nytte, at dygtige studerende bliver sat til at tage åbne- og lukkevagter, fordi der ikke er uddannede pædagoger nok til at dække hele åbningstiden i institutionen. De studerende skal have lov til at være studerende, og de skal have tid til at arbejde med den pædagogik, som bliver praktiseret i institutionen,« siger Allan Baumann.
BUPL mener desuden, at mulighederne for specialisering i løbet af uddannelsen skal forbedres, og at linjefagene med det praktiske fokus skal prioriteres højere. Det betyder, at de studerende skal have bedre mulighed for at tilegne sig praktiske kompetencer inden for linjefagene ’Sundhed, krop og bevægelse’, Udtryk, musik og drama’ og ’ Værksted, natur og teknik’.