Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 40
Lys sænker støj
Institution skiftede neonrørene ud med med punktbelysning. Nu er der roligere børn, mindre larm og færre voksne med hovedpine og stress
Af: Mikkel Kamp
Børnene larmede, de voksne blev stressede og fik hovedpine. Sådan så situationen ud i den integrede institution Børnehuset Nøddelunden, der ligger i Smørum. Men så så personalet i bogstaveligste forstand lyset sidste efterår og skiftede det traditionelle neonlys ud med punktbelysning, hvilket vil sige, at lyset ikke er ens i hele rummet. Der er mest lys der, hvor der er brug for det. Samtidig kom der små tæpper på gulvene, der hvor børnene skal lege. Det hjalp.
"Tidligere var børnene frustrerede. De gik fra det ene til det andet. De havde ofte meget korte voldsomme lege. Nu har vi fået en anden ro. Nu sidder de ned i længere tid og leger med for eksempel klodser," fortæller Jette Wulff, der er leder af Nøddelunden.
Hun understreger, at legene er de samme som før. De er bare mere velorganiserede, og så leger børnene den samme leg i længere tid.
Nu foregår de forvirrede, voldsomme lege mest udenfor, men indimellem finder de også ind på stuerne. Den situation er dog også blevet nemmere at tackle.
"Det er lettere at dæmpe dem ned nu. Nu kan man tilbyde dem et hyggeligt sted, hvor de kan sidde og læse en bog eller lege en anden leg. Det har de mere lyst til nu," fortæller Jette Wulff.

Mindre hovedpine. Ifølge Jette Wulff har de voksne også fået det bedre, efter der er kommet nyt lys. De har simpelthen mindre hovedpine og er mindre forvirrede og stressede end tidligere. Jette Wulff mener, at det både skyldes den mindre larm fra børnene og selve lyset.
"Vi har jo heller ikke lysstofrør lige ned i hovedet. Det er mere behageligt. Derfor synes vi også, det er hyggeligere at sidde og læse eller gøre andre ting med børnene," siger hun.
Det nye lys har også betydet, at man nu ser rummet på en helt anden måde.
"Rummet har fået helt andre dimensioner. For eksempel hænger nogle af børnenes malerier på væggen. Tidligere lagde man ikke så meget mærke til dem, men nu kigger man på de malerier, fordi der er lys direkte på dem," siger Jette Wulff.
For fem år siden var Jette Wulff på en studietur til Italien. Her blev hun inspireret til at se på, hvordan lyset og rummet fungerede i Nøddelunden. I første omgang lagde pædagogerne nogle tæpper på gulvet og satte punktbelysning op i et lokale. Personalet kunne tydeligt mærke forskel, når de gik fra det ene rum til det andet. Samtidig kunne de se, at børnene var roligere i rummet med det bedste lys.
Sidste efterår betalte kommunen så to belysningsfirmaer for at sætte nyt lys op på flere stuer i Nøddelunden og en anden institution. Det har virket så godt, at personalet i Nøddelunden arbejder på at få ændret belysningen i hele institutionen.

Støtte til nyt lys. Lige nu overvejer byrådet i Ledøje Smørum Kommune om alle institutioner i kommunen skal have forbedret belysningen. Det kan kommunen få støtte til, hvis visse krav bliver overholdt. Elsparefonden giver nemlig 40 kroner pr. kvadratmeter til institutioner, der vil gøre belysningen mere energivenlig. Det koster typisk mellem 200 og 250 kroner pr. kvadratmeter at skifte. Men det er et krav, at belysningen bliver bedre.
"Lyset og dermed arbejdsmiljøet skal være i orden, og derefter vil vi sikre, at institutionerne sparer penge," siger Göran Wilke, der er sekretariatschef i el-sparefonden og ekspert i belysning. For at sikre at lyset er i orden, foretager Elsparefonden en lysberegning, der viser, hvor meget lys der er i rummet, og hvor meget der er brug for.
Göran Wilke fortæller, at det naturlige lys altid bør være den primære lyskilde. Det elektriske er kun et supplement. Problemet er bare, at lyset udefra ikke er konstant. Derfor bør institutioner have lys, der kan regulere sig selv.
"Lysregulering er vigtigt. Vi udnytter det naturlige lys og supplerer med elektrisk lys, så vi får det lys, vi har behov for hele tiden. Altså kommer der ikke pludselig mindre lys, fordi der går en sky for solen," siger han.