Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
Kun 6 ud af 10 er pædagoger
Af: Steffen Hagemann
Kun 58 procent af de ansatte i dagtilbud er pædagoger. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som sammen med normeringsopgørelsen har opgjort, hvor stor pædagogandelen er i de enkelte kommuner.
I bunden ligger Samsø med 41 procent pædagoger, Hørsholm med 43 procent og Solrød med 46 procent. Landets bedste kommune, hvad pædagogandel angår, er Billund. Her er 72 procent af de ansatte i dagtilbud pædagoger, ifølge Danmarks Statistiks opgørelse.
Førstepladsen glæder Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), formand for børneudvalget i Billund Kommune.
»Fra min stol hilser jeg meget velkommen, at vi har så høj en pædagogandel – ud fra den betragtning, at det er med til at give kvalitet i pasningstilbuddet. Den høje andel er også medvirkende til, at vi har en stor tilfredshed blandt vores forældre,« siger hun.
BUPL’s formand kalder det ’et broget billede’, når forskellen i pædagogandel kan være så stor fra kommune til kommune.
»Vi har brug for, at der politisk sættes en målsætning for, hvor mange uddannede der skal være i en daginstitution,« siger hun og henviser til, BUPL’s krav om en pædagogandel på 80 procent.
»Det er et spørgsmål om at være nogenlunde realistisk. Det bedste er, at alle har en uddannelse, men det her handler om et minimum, en standard for, hvordan det skal se ud i alle daginstitutioner. Derfor vil det være godt, hvis man, ligesom man taler om minimumsnormeringer, har en minimumsstandard for uddannelsesniveauet,« siger hun.
Den ambitiøse pædagogiske læreplan, der trådte i kraft i sommer, understreger behovet for en høj faglighed og en høj pædagogandel. »Vi skal skabe de bedst mulige pædagogiske udviklingsmiljøer for børnene. Samtidig har vi ikke en målsætning for, hvem det er, der skal løfte den. Det er et paradoks,« siger Elisa Rimpler.