Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 18
Påbud var en fejl
Pædagogerne i Tingbo må gerne løfte vuggestuebørn ud i krybben, når de skal sove middagslur. Arbejdstilsynet siger nu, at påbuddet om at løfte vuggestuebørn mindre var en fejl.
Af: Marie Bille
Vuggestuepædagogerne i Tingbo Vuggestue i Solrød har nu fået Arbejdstilsynets ord for, at de gerne må løfte børnene, når de skal puttes.
Tidligere på året fik de ellers påbud om først helt at 'undgå løft' og senere om at 'reducere løft' af vuggestuebørnene de 16 meter, der er fra puslerummet og ud i krybberummet, hvor børnene sover til middag.
Børnene skulle selv trisse ud til sovelejet, mente Arbejdstilsynet. De skulle også selv kravle op ad trappen og ned i krybben - af hensyn til pædagogernes ryg, lænd, nakke og skuldre. Tunge løft går nemlig ud over pædagogerne og ligger på en tredjeplads som årsag til arbejdsulykker i 2004-09, viser en opgørelse fra BUPL.
Børn&Unge nummer 16 beskrev i artikel pædagogernes frustrationer over påbuddet. De følte, at de skulle slække på omsorgen for at tækkes Arbejdstilsynet.

Forkert grundlag. Efter at Børn&Unge skrev om sagen, revurderede Arbejdstilsynet sit påbud og trak det tilbage.
"Vi må desværre konstatere, at påbuddet til Tingbo Vuggestue er givet på et forkert grundlag. Det beklager jeg og kan oplyse, at vi nu trækker påbuddet tilbage," siger centerchef Jan Møller Mikkelsen fra Arbejdstilsynet i en pressemeddelse.
Tilbagetrækningen af påbuddet til Tingbo vuggestue kan også få betydning for andre institutioner, der har haft besøg af Arbejdstilsynet.
"I det konkrete tilfælde har vores vurdering været forkert, og vi vil nu gennemgå alle lignende sager på andre daginstitutioner. Hvis det viser sig, at vi har givet forkerte påbud også andre steder, vil disse påbud naturligvis også blive trukket tilbage," siger Jan Møller Mikkelsen.
Leder Merete Rasmussen fra i vuggestuen Tingbo hilser Arbejdstilsynets tilbagetrækning af påbudet velkommen.
"Vi er meget glade for den opbakning, det viser til vores pædagogik," siger hun.
"Men det undrer mig, at en konsulent kan komme her en hel dag og tage så grueligt fejl. At kræve, at vi skal lade hvert vuggestuebarn selv gå ud til krybben, hænger slet ikke sammen. Det tager for det første ekstra tid og vil skabe stress, men det strider også mod den omsorg, det er så vigtigt at give de her små og trætte vuggestuebørn," siger hun.

Minister på sagen. Sagen kan nu også få politiske konsekvenser for Arbejdstilsynets praksis fremover. Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, vil tage sagen op med beskæftigelsesminister Inger Støjberg på et møde i arbejdsmiljøforligskredsen den 17. juni.
"Min vurdering er, at Arbejdstilsynet er gået for vidt i den sag. De har været for emsige og glemt at tage højde for, at arbejdet i en vuggestue handler om at give børn omsorg, tryghed og tæt kontakt," siger Bent Bøgsted.
I dag vurderer Arbejdstilsynet ikke et påbud i forhold til, hvad det vil betyde for den pædago­giske kerneydelse, sagde tilsynschef i Arbejdstilsynet, Keld Mann Nielsen, i Børn&Unge ­­
nummer 16.
"Det gør vi bestemt ikke. Så kunne vi komme ud i rigtigt mange dilemmaer. Vi fokuserer på det, vi er blevet bedt om at fokusere på, nemlig arbejdsmiljø," sagde han.
Politikerne skal diskutere, om Arbejdstilsynet tager for lidt hensyn til, hvordan virkeligheden ser ud.
"Selvfølgelig skal pædagogerne have et godt arbejdsmiljø, men de skal også kunne behandle vuggestuebørn som vuggestuebørn. Arbejdstilsynet er nødt til at se på, hvad opgaven er det sted, de kommer ud. Det skal have noget mere plads," siger Bent Bøgsted.

Dilemma kan overkommes. Fra BUPL lyder der en kritik af Arbejdstilsynet for ikke at have undersøgt sagen grundigt nok, inden påbuddet blev givet. Lis Pedersen fra BUPL's forretningsudvalg kalder hele sagen 'noget rod'.
Hun tager ikke stilling til, hvordan den konkrete sag fra Solrød burde løses, men hun har forståelse for dilemmaet mellem at vægte henholdsvis omsorg og fysisk arbejdsmiljø i det daglige pædagogiske arbejde. På den ene side er det et stort problem, at mange pædagoger får arbejdsskader på grund af løft. På den anden side er omsorgen en central del af det pædagogiske arbejde med vuggestuebørn.
"Man skal jo ikke svigte børnene. Det gælder om at kombinere omsorg med et godt arbejdsmiljø, og det mener jeg godt man kan," siger Lis Pedersen.
"Institutionerne skal indrettes sådan, at pædagogerne kan undgå unødige løft. Hvis de fysiske rammer ikke er til stede, er det arbejdsgiverens ansvar at gøre noget ved problemet. Det ansvar skal den enkelte leder ikke tage på sig," siger hun.

Arbejdstilsynets særlige indsats
Fra februar til december 2010 vil Arbejdstilsynet besøge cirka 600 børne-og ungeinstitutioner, fordi pæda­goger og pædagogmedhjælpere er særligt udsatte for at blive nedslidt af deres arbejde. Formålet med indsatsen er at sætte fokus på arbejds­miljøproblemer inden for det ergonomiske og det psykiske arbejdsmiljø.