Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 22
Tilfredse medarbejdere giver velfærd
BUPL er helt enig i, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse borgere, derfor kræver vi bedre løn og bedre normeringer/flere ressourcer.
Af: Allan Baumann, medlem af forretningsudvalget
5500 kommunale medarbejdere, chefer og politikere mødtes sidste uge i Bella Centeret i København til den personalepolitiske messe. De blev bl.a. præsenteret for en ny undersøgelse, hvor de kommunale parter havde taget temperaturen på den kommunale verden. Undersøgelsens hovedbudskab var, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse brugere af den offentlige velfærd. Om undersøgelsens konklusion kom bag på nogen, er uvist, men i en situation hvor al diskussion handler om struktur; hvor opgaverne skal løses, hvor store de kommunale enheder skal være, hvor mange niveauer der skal være osv., er det væsentligt, at der sættes fokus på det, sagen drejer sig om: Forholdet mellem udøverne i det offentlige - lærerne, pædagogerne, sygeplejerskerne m.fl. - og borgerne, der modtager den offentlige velfærd.
Derfor skal fokus flyttes fra kun at handle om struktur til også at handle om, hvordan vi skaber gode offentlige arbejdspladser med tilfredse medarbejdere, og undersøgelsen peger på flere forhold, som vi umiddelbart kan tage fat i.
Fire ud af fem adspurgte peger på stress og for højt arbejdstempo som den væsentligste forhindring for arbejdstilfredsheden. På daginstitutionsområdet kender vi den problematik. BUPL har dokumenteret, at der i perioden 1990 til 2003 er indskrevet 73.000 flere børn uden en tilsvarende stigning i personaleressourcer. Omregnet betyder dette, at hver institution i gennemsnit mangler over en pædagog. Dette faktum forklarer en stor del af det stress og høje arbejdstempo, som pædagoger oplever i dagligdagen. Derfor kræver BUPL bedre normeringer/flere ressourcer.
Et andet stort problemfelt er Ny Løn-systemet. Halvdelen af de adspurgte beskriver Ny Løn som kilde til utilfredshed, så også her skal der sættes ind. BUPL kræver et lønsystem, som passer til vores fag, og ikke mindst kræver vi en løn, som modsvarer og anerkender det vigtige samfundsmæssige arbejde, som tusindvis af pædagoger udfører hver eneste dag.
BUPL er helt enig i, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse borgere, derfor kræver vi bedre løn og bedre normeringer/flere ressourcer.
Derfor arbejder vi for, at begge dele bliver inddraget i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og de (amts)kommunale organisationer om budgetterne for 2005. Vi arbejder for, at begge dele bliver inddraget i arbejdet med strukturreformen på det kommunale området. Og begge dele er det naturlige omdrejningspunkt for de kommende OK-forhandlinger.