Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 08
Politikere: Hold energidrikke væk fra klubben
Forældre, pædagoger og forældrebestyrelser bør lave regler for børns brug af energidrikke, mener Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Politikerne kan ikke forbyde dem.
Af: Steffen Hagemann
Energidrikke er et emne, som det er oplagt for forældrebestyrelser i klubber og fritidsinstitutioner at diskutere. Det er fødevareordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen, og Socialdemokraternes føde­vare­ordfører, Bjarne Laustsen, enige om.
Bjarne Laustsen synes, at energidrikke er problematiske, når de bliver drukket af børn i 4.-6. klasse.
"Børn og unge skal tilbydes nogle helt andre, naturlige produkter som mælk og juice og så ­videre. Energidrikke hører til i et andet segment, og på diskoteker og natklubber," mener han.
"Man skal holde dem helt væk fra klubber. Det ligger lige for, at forældrebestyrelser og andre, der har med børn og unge at gøre, siger, at det vil de ikke have," fastslår Bjarne Laustsen.
En ny mærkning af energidrikke er ikke let at komme igennem med, påpeger han:
"Så skal man dokumentere, at de er sundhedsskadelige. Men jeg vil gerne være med til at se på, om vi skal lave en aldersgrænse for, hvornår man kan købe dem."
Men lige nu er der kun en vej at gå, hvis man vil begrænse børns brug af energidrikke.
"Man må prøve sig frem med oplysningskampagner, og så må man vælge dem fra i steder som klubber," siger Bjarne Laustsen.
Ikke overrasket. Da René Christensen, føde­vareordfører for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hører historien om, hvordan børnene i Krudthuset på Bornholm eksperimenterer med energidrikke, udbryder han spontant:
"Det kommer ikke bag på mig! Jeg har været efterskolelærer og kender det udmærket. Man kan få nogle børn, som er påvirkede af det og kan virke hyperaktive."
Da energidrikke med højt koffeinindhold blev tilladt, kæmpede René Christensen også imod.
"Det er ærgerligt, at vi skal til at have et produkt, som vi ikke har behov for. Men det er et produkt, der er kommet fra EU, så det er en ulige kamp at kæmpe," siger René Christensen og tilføjer:
"Når det nu det er blevet lovligt - desværre - så synes jeg, det er rigtig godt og utroligt vigtigt, at daginstitutioner, fritidshjem og skoler tager stilling til, hvordan vi skal håndtere det nye produkt. Det er oplagt at tage op i en forældrebestyrelse. Og så skal forældrene også selv tage lidt ansvar for, hvad deres børn indtager og få en holdning til, hvordan man skal håndtere energidrikke."