Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 16
TEMA. ÆLDREPÆDAGOGIK. Seniorpædagogik er vitaminindsprøjtning
Kun få pædagoger arbejder med ældre. Men både Ældre Sagen og en ældreforsker peger på, at pædagogernes flair for kreative løsninger og sociale fællesskaber vil være en fordel på plejehjemmene.
Af: Laura Philbert
En ældre dement kvinde på et plejehjem nægtede aften efter aften at gå i seng. Personalet fandt ud af, at hun godt ville have en svingom, til hun blev træt nok til selv at lægge sig til at sove. Det fortæller Helle Krogh
Hansen, der har forsket i ældreomsorg ved Aarhus Universitet.
»Gamle på plejehjem bliver mere og mere syge, men selvom man er meget syg, kan man jo godt noget alligevel. Pædagoger er gode til at finde ud af, hvad det er. Det handler om at give plads til det skøre og skæve,« siger hun.
Ældre Sagen mener, at netop pædagoger har kompetencerne, der skal til, for at gøre den sidste fase af livet mindre trist. Derfor håber organisationen, at kommunerne fremover vil ansætte flere pædagoger i ældresektoren.
»Pædagoger burde være et helt naturligt element i plejen, fordi de netop kan noget af det, der kan give de gamle livskvalitet. Og de kan slå hul på det lidt triste og døde miljø, som der er på mange plejehjem,« siger Margrethe Kähler, chefkonsulent i Ældre Sagen. Hun peger på, at pædagoger er gode til at trykke på de rigtige knapper hos de ældre og demente. Inaktivitet er en del af demens­sygdom, og derfor har demente brug for, at nogle giver dem et kærligt puf i den rigtige retning.
»Det skal lokkes ud af de ældre, hvad de vil, og hvad de kan. Og det kan jo være at stryge undertøj, lave ribsgele, være ude i en sansehave eller male og tegne. Mange af dem har faktisk deres fysiske kræfter i behold, men kan bare ikke trække sig selv op ved hårene, ligesom vi andre kan,« fortæller hun.

Øje for fællesskaber. På mange plejehjem brager fjernsynet løs, mens de ældre, som ofte hører dårligt, har svært ved at følge med og sidder og hænger, fortæller Margrethe Kähler. Og det, mener hun, kan pædagoger være med til at ændre.
»En undersøgelse hos SFI – Det Nationale Center for Velfærd viser, at de gamle er meget tilfredse med plejen, men at det sociale liv trænger til en kæmpe vitaminindsprøjtning. Sociale relationer er en vigtig del af det at være menneske, og det betyder mindst lige så meget, når man bliver gammel. Og hvis man ikke kan selv, har man brug for en hjælpende hånd.« Pædagoger er netop gode til at aflæse sociale situationer og få det bedste ud af dem, mener Margrethe Kähler. For eksempel skal to plejehjemsbeboere, der ikke kan udstå hinanden, ikke sidde ved siden af hinanden hver dag til frokost. Hvorimod andre måske kan få glæde af hinandens selskab.
Helle Krogh Hansen peger også på, at pædagoger er meget fællesskabsorienterede.
»Pædagoger er vant til at tænke i børneflokke eller ungdomsgrupper, og når det kommer til de ældre, har de øje for, hvor vigtige de sociale relationer er. Familien er vigtig, og den relation skal plejes. Det samme gælder fællesskabet på plejehjemmet.«

Livslang læring. Pædagoger i ældresektoren kan både være ansat i særlige pædagogiske stillinger, som aktivitetsmedarbejdere eller som en del af plejepersonalet. Fælles for dem alle er ifølge Helle Krogh Hansen, at de går til opgaverne med et pædagogisk blik. »Det er så vigtigt, fordi der i det pædagogiske arbejde bliver lagt stor vægt på de ældres myndighed og selvbestemmelse. Pædagogerne fokuserer på livslang læring, for man kan blive ved med at lære. Også når man har meget få ressourcer tilbage,« siger hun. Alt for mange gamle mennesker på institution kommer aldrig ud, og det er en skam, mener Helle Krogh Hansen. Pædagoger er via deres uddannelse meget optagede af udendørs aktiviteter, og en høj alder er ingen hindring, fortæller hun. »Du kan jo sagtens lave et bål i plejehjemmets atriumgård og tage beboerne med derud og lave aftensmad – også selvom de er 90 år.«

Et oplagt jobmarked
Pædagoger skal måske se sig varme på job i ældresektoren. Det er nemlig her behovet for personale kan vokse mest.
Den seneste statistik over befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik viser, at andelen af ældre over 65 år vil stige voldsomt, mens antallet af børn og unge falder.
Antallet af personer, der er fyldt 65 år, vil stige i alle år helt frem til 2044, hvor der vil være 1.529.000 i aldersgruppen. Det svarer til 25 procent af befolkningen. I dag er der 968.000 personer over 65 år, men allerede i 2014 forventes antallet at runde 1 mio. for første gang.
Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivninger 2012-2050.