Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
TEMA. 10 trin til tryg indkøring
Af: Trine Vinther Larsen
1. Giv forældrene et spørgeskema med hjem med spørgsmål om barnets
personlighed og behov. Brug det som udgangspunktet for en velkomstsamtale
med forældrene. Tilbyd også en rundvisning i huset.

2. Lad indkøringen tage den tid, det tager, men afsæt typisk mindst 14 dage, hvor
forældrene er fleksible, og barnet gradvist kommer længere tid i vuggestue – efter
de første dage også uden forældrene. Forvent gråd ved farvel, men lad ikke barnet
blive utrøsteligt.

3. Tilstræb, at barnet hentes igen, ’mens legen stadig er god’, så barnet ikke er
utryg ved at komme igen dagen efter.

4. Skal barnet sove i vuggestuen, så put barnet med egen dyne eller et tøjdyr med
duften hjemmefra de første gange.

5. Forældrene må aldrig gå uden et farvel, men de bør heller ikke trække
afskeden ud. En kort, kærlig og tydelig afsked gør det nemmere for barnet at
komme videre bagefter.

6. Da børn ved vuggestuestart har en alder, hvor de har opdaget, at mor og far
kan blive væk, og de er bange for adskillelsen, kan forældrene lege borte-tit-tit lege
hjemme og øve barnet i at forstå, at forælderen kan forsvinde, men kommer igen.

7. Indret det fysiske læringsmiljø, så de små kan skærmes fra de større børn – for
eksempel i spisesituationer, hvor ikke mindst et flaskebarn har brug for ekstra ro.

8. Udvælg en primærpædagog, som følger barnet under indkøringen og tager de
større samtaler med forældrene. Men lad også barnet tidligt danne relationer til
andre voksne, da primærpædagogen ikke kan være der hele tiden.

9. Som pædagog, der skal modtage et nyt barn, skal du kunne rumme og
kramme barnet uanset, hvilket barn der kommer. Ingen børn er ens, så du skal
kunne justere din adfærd efter det enkelte barns behov og personlighed.

10. Forældrene er eksperter på deres børn, så er der noget, som bare ikke vil
lykkes for dig, så brug deres viden om barnet.

Kilde: Tina Moes, pædagog i Hyttefadets vuggestue