Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 17
Esbjerg vil flytte specialbørnehaver sammen
Børnehaven Hjertingvej og børnehaven Mælkebøtten skal samles på ny adresse, og det bekymrer både institutioner og forældre, for det er specialbørnehaver med hver sin sårbare børnegruppe.
Af: Kurt Balle Jensen b&u@bupl.dk
To børnehaver skal flytte sammen: Den ene børnehave, Hjertingvej, har børn, der er lidt tilbage i udvikling og sprog, og som derfor har brug for særlig støtte. Den anden børnehave, Mælkebøtten, har børn, som lider af ADHD, Aspergers Syndrom eller som på anden måde har relationsforstyrrelse.

Konstitueret leder Inge Anderson fra Børnehaven Hertingvej siger:

»Vi er to forskellige specialinstitutioner med to forskellige børnegrupper, der på hver deres måde er sårbare. Jeg ved godt, at man blot vil samle os, og at vi stadig skal være to institutioner. Men i praksis er det svært at adskille, for vi skal have indgang sammen, og også nogle lokaler, som godt nok bliver delt op. Legepladsen er også fælles og skal deles op. Men hvad vil man gøre, skal der bygges en mur eller opstilles et hegn? Derudover er der et industrikøkken i huset, der leverer til flere institutioner, og det kan ikke undgå at give forstyrrelser.«

Kommunal forståelse. Fra forvaltningen siger kontorchef Anette Sindal Nielsen, at hun udmærket forstår bekymringen:

»Men situationen er den, at vi har to selvstændige specialinstitutioner, hvor børnetallet er faldende, så det kan ikke hænge sammen, hvis vi ikke gør noget. Den kommende nye adresse har indtil for et par måneder siden huset en daginstitution, og her er der tre fløje, så de to institutioner kan få én hver, mens der i den sidste kan være fælles personalestue og separate kontorer. Vi har haft de to institutioners ledere med på besøg i huset for at se, hvad der skal gøres, for at der kan blive delt tilfredsstillende op, også på legepladsen, og det vil vi finde penge til. Jeg forstår godt, hvis nogle er bekymrede, men jeg er overbevist om, at det kan komme til at fungere, og det vil fortsat være to separate institutioner med det samme antal pædagoger som hidtil,« siger Anette Sindal Nielsen.