Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 16
TEMA. ÆLDREPÆDAGOGIK. De kan blive dine nye kolleger
Mange pædagoger fortæller om det spændende tværfaglige samarbejde i ældresektoren. Her kan du se, hvad de andre faggrupper arbejder med.
Af: Laura Philbert
Sygeplejersken
Tager sig af komplekse og uforudsigelige sundheds- og plejeforløb, medicin, sårpleje m.m. Derudover specialiserede sygeplejeopgaver og opgaver delegeret fra læge.

SOSU-assistenten
Arbejder med grundlæggende sundheds- og plejeopgaver med sammensatte, men stabile plejeforløb. Andre komplekse opgaver kan være delegeret fra sygeplejerske eller læge.

SOSU-hjælperen
Tager sig af lette, stabile, forudsigelige sundheds- og plejeforløb og af elementære sundheds- og plejeopgaver, som borgeren ikke mere er i stand til det at klare. Enkelte grundlæggende opgaver kan være delegeret fra SOSU-assistent eller sygeplejerske.

Ernæringsassistenten
Sørger for sund og nærende kost, som er korrekt sammensat med vitaminer, mineraler, proteiner osv. Desuden diætkost til småtspisende, underernærede, overvægtige og syge/kronisk syge.

Fysioterapeuten
Det samme som ergoterapeuter – men som regel med størst fokus på fysisk træning.

Ergoterapeuten
Arbejder med – alt efter ansættelsessted og funktion (plejehjem, aktivitetscentre, træningsenheder m.m.) – at igangsætte eller støtte aktiviteter målrettet på for eksempel: ADL-træning (Almen Daglig Livsførelse), forebyggelse, vedligeholdelse og træning af fysiske, psykiske og sociale funktioner.

Pædagogen
Arbejder med grundlæggende og komplekse forløb i vedligeholdelse og opbygning af psykiske og sociale funktioner, samt af socialt netværk. Igangsætter eller støtter aktiviteter målrettet forebyggelse, vedligeholdelse og træning af fysiske, psykiske og sociale funktioner. Varetager desuden elementære sundheds- og plejeopgaver, som borgeren ikke selv kan klare, samt grundlæggende sundheds- og plejeopgaver, som kan være delegeret fra sygeplejerske eller læge.

Alle faggrupper arbejder ideelt set ud fra en tankegang om rehabilitering. Den ældre støttes i et tæt samarbejde med den ældre selv, eventuelle pårørende og de forskellige faggrupper på at arbejde frem mod at kunne udføre egenomsorg og leve sit liv så selvstændigt og med så stor livsglæde som muligt.
Kilde: Aase Kjeldgaard Larsen, aktivitetsmedarbejder i Aalborg Kommune.

Det bedste og det værste i arbejdet med ældre
Pædagoger med erfaring på området har fortalt om det.

Det bedste
● Man er med til at øge de ældres livskvalitet og biddrage til deres mulighed for værdighed, selvstændighed, selvbestemmelse og medbestemmelse.

● Man kan hjælpe de ældre med at vedligeholde eller at oprette et socialt netværk, og det har stor betydning for deres livskvalitet.

● Det er spændende at finde ud af, hvad de ældre stadig kan, og så arbejde med det og forsøge at give dem en succesoplevelse.

● Det er det hele værd, når man ser glimtet i øjet, og hvordan de ældre liver helt op, når man gør noget, der gør en forskel for dem.

● Det er spændende at høre om de ældres livserfaring og fortællinger. De har levet et helt liv, mens børn kun er i begyndelsen.

Det værste
● Det er et pionérarbejde. Da der ikke er mange pædagoger på området, kan man møde modstand og manglende forståelse for, hvad en pædagog kan biddrage med.

● Man skal gøre op med en fasttømret kultur i forhold til, hvordan man skal arbejde med de ældre, og hvordan deres hverdag skal fungere.

● Man knytter sig til de ældre, så det er hårdt, når de dør eller forandres af sygdom.

● Man får en magt over de ældre, og det kan være svært at vurdere, hvor langt man kan gå: Hvor meget skal de inddrages? Hvad er bedst for dem? Og samtidig skal man give plads til medbestemmelse.