Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 32
Kommunalreform; Gode institutioner, tak
Bedre kvalitet frem for billigere pasning i daginstitutionerne. Det er børnefamiliernes ønske til kommunalreformen, viser ny undersøgelse
Af: Ida Bjørg Meldgaard
Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud (FOLA) sagde det allerede under valgkampen, og nu bliver det endnu engang slået fast. Forældrene sætter øget kvalitet i daginstitutionerne over billigere børnepasning.
Det er en af konklusionerne i en ny Vilstrup-analyse, som BUPL har bestilt forud for kommunalreformen. 74 procent af de adspurgte forældre ønsker, at indhold og kvalitet prioriteres højest, når der skal fastlægges ens vilkår i institutionerne. Kun otte procent foretrækker at spare på pasningen.
"Svarene kommer ikke bag på mig. Forældrene til børn og unge i Danmarks daginstitutioner og klubber har igennem mange år været øjenvidner til de nedskæringer, som området har været udsat for igennem de sidste 10 år, og de konsekvenser det har haft for kvaliteten," siger formand i BUPL Birgit Elgaard.
Undersøgelsen viser desuden, at syv ud af ti forældre er villige til at betale mere for øget kvalitet i daginstitutionerne.
"Nutidens forældre er meget bevidste om, hvad der skal til for, at deres børn får optimale forhold at udvikle sig i - nemlig mere personale, uddannet personale, engageret personale og gode omgivelser både inde og ude," siger Birgit Elgaard og henviser til en nylig Gallup-undersøgelse betalt af Kommunernes Landsforening (KL).
Gallupundersøgelsen gav endnu et forspring til ønsket om øget kvalitet, men pegede dog også på, at der er forskel på, hvad forældrene og BUPL mener med kvalitet. BUPL mener, at mere personale er forudsætningen for øget kvalitet, mens forældrene sætter kvalitet lig med engageret personale i højere grad end mere personale (se Børn&Unge nr. 29/2005).

Høje forventninger. Vilstrup-analysen afspejler dels holdningen hos 500 forældre og dels holdningen hos 1000 repræsentative borgere fra kommuner, som er berørt af sammenlægningen. Konklusionerne fra sidstnævnte gruppe stemmer dog meget godt overens med forældrenes holdning til kvalitet og penge. Således prioriterer 82 procent af de adspurgte i den generelle undersøgelse serviceforbedringer på ældre-, skole- og institutionsområdet højere end skattelettelser.
Borgerne har endvidere store forventninger til kommunalreformen på de fleste punkter, og 59 procent mener, at kommunalreformen overordnet set er en god ide. Også børnefamilierne er fortrøstningsfulde, og hele 83 procent forventer, at serviceniveauet i den nye kommune vil være det samme eller højere end hidtil.
Resultaterne af undersøgelsen giver et godt billede af, hvad børnefamilierne lægger vægt på i forbindelse med valget til sammenlægningsudvalgene den 15. november. Og dette er værd at notere sig som politiker: 54 procent af børnefamilierne svarer i undersøgelsen, at partiernes børne- og familiepolitik i høj eller nogen grad har betydning for, hvor de sætter deres kryds.