Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 42
Ude af fokus
For et år siden var Kommunernes Landsforening og Socialministeriet enige med BUPL i, at kvaliteten i daginstitutionerne skulle hæves. Men nu tyder noget på, at de gode politiske viljer ikke bliver fulgt op med de penge, der skal til.
Af: Rikke Viemose
BUPLs formand, Bente Sorgenfrey, er overrasket. Det blev hun, da hun hørte statsministerens åbningstale i Folketinget tirsdag den 2. oktober. Udover at lægge vægt på det vigtige i, at vi danskere holder sammen - at verden holder sammen - havde Poul Nyrup Rasmussen nemlig også nogle bud på, hvilke områder, der er vigtige at udvikle i Danmark i den kommende tid.
»Der er brug for at udvikle kvaliteten på de tre centrale serviceområder - sygehusene, ældreomsorgen og i skolen,« sagde statsministeren. Og det var netop dén sætning, der overraskede forbundsformanden. For hvor var daginstitutionerne blevet af?
Siden december sidste år har Socialministeriet, Kommunernes Landsforening og BUPL i fællesskab samarbejdet om at udvikle kvaliteten i daginstitutionerne i det såkaldte KiD-projekt, og nu skal anden fase til at sættes i gang. Fem arbejdsgrupper har, med fokus på hver deres område, set på, hvor kvaliteten kan løftes og hvordan.
De fem arbejdsområder har drejet sig om det pædagogiske indhold, rammer - organisation - økonomi, samarbejde og ansvar, ledelse og medarbejderudvikling samt dagplejen. Udfra arbejdsgruppernes konklusioner har KiD-projektets styregruppe udledt nogle anbefalinger til, hvordan man konkret kan arbejde med at udvikle kvaliteten i daginstitutionerne i de næste to-tre år.
Parterne er enige om, at der er et behov for at sætte ind med både centrale og lokale projekter, og BUPL har udarbejdet et forslag til et tre-ledet program, der vil lægge vægt på forskning og udvikling, erfaringsudveksling og formidling samt et forsøgs- og implementeringsprogram.

Forskning vigtig. »Vi er glade for samarbejdet med Socialministeriet og Kommunernes Landsforening, men nu har vi brug for et skub til anden fase. I styregruppen har vi blandt andet peget på, hvor vigtigt det er at få mere forsøgsudvikling, det vil sige forskning, på området. Det er der et stort behov for,« siger Bente Sorgenfrey.
Hun mener, at behovet for flere institutionspladser i mange år har overskygget udviklingen af kvaliteten, og hun har derfor hele tiden håbet på, at politikerne ville bevilge de omkring 100 millioner kroner, der skal til for at gennemføre KiD-projektets anden fase.
Socialminister Henrik Dam Kristensen har gennem det seneste år udtrykt begejstring for og støtte til KiD-projektet.
»Men nu er det som om, at det pludselig går lidt trægt med den politiske velvilje, og at vi ikke længere får den opbakning fra ministerens side, som vi havde forventet,« fortæller Bente Sorgenfrey.
På baggrund af Statsministerens åbningstale har BUPL sendt et brev til Poul Nyrup Rasmussen, hvori der udtrykkes undren over, at børneområdet ikke nævnes som ét af de områder, der trænger til et kvalitetsløft i den kommende tid.
Statsministeren har endnu ikke svaret på brevet, og socialminister Henrik Dam Kristensen vil ifølge sin pressechef snart komme med et udspil om om KiD- projektets fremtid. Indtil da har han ingen kommentarer.